Global respekt. svenska livsmedelsarbetareförbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global respekt. svenska livsmedelsarbetareförbundet"

Transkript

1 Global respekt svenska livsmedelsarbetareförbundet

2 Thomas Hammarberg, Olof Palmes Internationella Center

3 Global/Lokal Respekt, referat i samband med livsmedelsarbetareförbundets kongress i göteborg hölls ett seminarium på temat global/lokal respekt. barnarbete, handelsavtal och social dumpning var frågor som diskuterades livligt. det fackliga, internationella arbetet är avgörande för att föra in en social dimension i globaliseringen, förklarade thomas hammarberg, generalsekreterare för olof palmes internationella center och seminarieledare. panelen hade mycket att erbjuda åhörarna: Elizabeth Tang från Hongkong Confederation of Trade Unions berättade om den fackliga utvecklingen i Kina, Andrzej Matla från Solidaritet i Polen gav ett polskt perspektiv på bland annat social dumpning, Barbro Budin från IUL, Livsinternationalen, bidrog med globala insikter och kunskap, och Pauli Kristiansson från Livs kopplade de internationella frågorna till den svenska fackliga vardagen. Elizabeth Tang inledde med att konstatera att tillväxten i Kina är enorm och allt fler internationella företag flyttar dit. Men trots denna utveckling har inte villkoren förbättrats för den vanliga arbetaren besökte jag en textilfabrik och en fläktfabrik i Kina. Arbetarna berättade att de tjänade ungefär 650 kronor i månaden. Nästan tjugo år senare har Kina förändrats så oerhört mycket, men den genomsnittliga lönen ligger fortfarande på 3

4 samma nivå. I de stora städerna tjänar en arbetare omkring kronor i månaden, medan arbetare i inlandet inte tjänar mer än kronor i månaden, sade Elizabeth Tang och förklarade att på vissa håll har situationen till och med förvärrats. Arbetspressen har ökat och hälso- och säkerhetsvillkoren har kraftigt försämrats. Många arbetare i fabriker som tillverkar skor, läder och leksaker utsätts för giftiga kemikalier som de inte har någon kunskap om. Dessa arbetare har inte några verktyg för att påverka sin situation. De kan inte vända sig till regeringen och de kan inte heller gå till facket, eftersom alla fackföreningar tillhör det regerande partiet. Om de försöker organisera sig sätts deras ledare i fängelse. Men trots dessa svårigheter protesterar folk. Hundratals arbetare demonstrerar varje dag på gatorna i olika städer, sade Elizabeth Tang. Den centrala regeringen har bara en metod för att handskas med protesterna, och det är att förtrycka folket och anhålla ledarna. Men på lokal nivå finns fler öppningar och inom de lokala myndigheterna växer insikten om att missnöjet måste bemötas. Ojämn ekonomisk tillväxt i Kina Det har bland annat inneburit att en sorts informella servicecentra för arbetare börjar tillåtas på lokal nivå. Sådana centra etableras nu på flera platser med stöd av Olof Palmes Internationella Center och Livs. Vad det här kommer att få för betydelse för framtiden är omöjligt att säga, men förhoppningsvis har ett frö planterats som kommer att börja gro. Jag hoppas att en konfederation av fackföreningar kan upprättas på Kinas fastland, precis som i Hongkong, sade Elizabeth Tang. Thomas Hammarberg påpekade att den ekonomiska tillväxten i Kina är oerhört ojämn och sker med hjälp av rovdrift på arbetare, och det är därför inte förvånande att Kina har 4

5 reserverat sig mot den punkt i ILO-konventionen (International Labour Organisation) som stipulerar rätten att bilda fackföreningar. Men vägen till förändring går inte via bojkott, slog Thomas Hammarberg fast. Vi ska inte bojkotta, utan engagera oss för att stödja de positiva krafterna, sade han innan han lämnade ordet till Andrzej Matla från Solidaritet i Polen. Samma villkor för polska arbetare i Sverige I år är det 25 år sedan Solidaritet bildades i den polska hamnstaden Gdansk. Under sin storhetstid hade rörelsen tio miljoner medlemmar, idag kämpar man som nyblivet EU-land med att utöka de medlemmar som är kvar, berättade Andrzej Matla, för att sedan genast ta itu med en het potatis: social dumpning. Solidaritet är emot all form av social dumpning. Vi menar att en polsk arbetare som kommer hit till Sverige ska ha samma villkor som de svenska arbetarna. Annars urholkas så småningom hela systemet vi kan inte tillåta att vi försämrar villkoren i de gamla EU-länderna, sade Andrzej Matla, och efterlyste en internationell social dialog för att stärka och utbilda arbetarna i Polen i fackliga frågor: I Polen finns svenska företag utan någon klubb som organiserar arbetarna. Om dessa arbetare kunde få stöd i form av utbildning i förhandlingskultur och teknik, skulle mycket vara vunnet, sade Matla, och pekade på Svenska Livs som en viktig partner i en sådan social dialog. Thomas Hammarberg vidgade därefter frågeställningen till att röra globaliseringsprocessen i stort, och poängterade vikten av en nyanserad bild som inkluderar både den positiva dynamiken och de ökade riskerna med globaliseringen. Frågan är hur man kan säkerställa en social dimension på globaliseringen, sade han och påpekade att 50 av de 100 5

6 största ekonomierna i världen i dag inte är länder, utan privata företag. Barbro Budin, som arbetar för IUL, förklarade att förlusten av jobb i u-länderna har pågått i decennier. De stora finansinstitutionerna i världen har krävt att de fattiga länderna genomför omfattande strukturanpassningsprogram för att hantera sin finansiella kris. U-länderna har använts som laboratorier för de neoliberala idéerna. Det har lett till ökad fattigdom och ökade klyftor. Barn i u-länder måste arbeta istället för att gå i skolan, och mediciner som inte är profitinbringande finns inte tillgängliga för de behövande, sade Barbro Budin. De neoliberala krafterna styr utvecklingen och har dessutom makten över maten. De fattiga länderna förlorar sin möjlighet att trygga sin livsmedelsäkerhet när de tvingas till lyxproduktion av varor som kaffe, blommor och exotiska frukter. Samtidigt har dessa länder ingen möjlighet att skydda sin egen marknad. Barbro Budin gav ett exempel från Burkina Faso, där det i varje gathörn i huvudstaden numera finns stånd med grillad kyckling. Kycklingen exporteras av Frankrike i enorma mängder och har slagit ut den inhemska kycklinguppfödningen. Inte bara är det ett svårt ekonomiskt bakslag för landet, utan det leder till sämre mat den franska kycklingen innehåller med största sannolikhet hormoner, och svårigheterna att hålla fryskedjan intakt innebär sjukdomsrisker för konsumenterna. Ett annat exempel rör exporten av mjölkpulver till Dominikanska republiken. Svensk-danska Arla Food exporterar pulvret med hjälp av EU-subventioner, utan hänsyn till att hela samhällen förstörs när kornas mjölk inte längre går att sälja, samtidigt som mejeriarbetarna förlorar sina arbeten. 6

7 Internationellt fackligt samarbete för förändring För att komma till rätta med problematiken krävs ett samarbete över gränserna, förklarade Barbro Budin, och pekade på att Arla Foods inte heller har skapat några hållbara arbeten här, eftersom mjölkpulvret är en överskottsproduktion och därför inte hållbar på sikt. Ett internationellt, fackligt samarbete har stora möjligheter att verka för förändring, menade Barbro Bodin. Thailändska livsmedelsarbetare är exempel på några som behöver vårt stöd. Thailand har en omfattande kycklingproduktion och kycklingen köps av Findus som säljer den paketerad här. De thailändska arbetarna har lyckats organisera ett livsmedelsarbetarförbund, men det är fortfarande svagt. Vi måste stödja det så att det får kraft att agera. Vi måste organisera, organisera, organisera! Idag är bara fem procent av alla arbetare fackligt organiserade. Vi måste återta det politiska initiativet. Multijättarna ska inte få bestämma vilken mat vi ska äta och vem som ska tillverka den. För makten över maten är grundläggande för demokratin. Pauli Kristiansson konstaterade att globaliseringen kom som en överraskning för livsmedelsbranschen. Tidigare hade branschen en egen sfär med en hög grad av självförsörjning, men nu har konkurrensen ökat dramatiskt. Torsken vi äter fångas i Ishavet, styckas i Kina, fraktas tillbaka till Sverige och säljs under Findus varumärke. Ett annat exempel är Swedish Meat som planerar att börja stycka sitt kött i Polen. Det är viktigt att klargöra att vi inte är emot import generellt men det måste ske på schyssta villkor. Och frågan är hur det kan löna sig att importera kyckling från Thailand? Ja, om man tjänar lika mycket som en ask cigaretter kostar och om arbetsdagen är tio timmar, då är det klart att det finns utrymme, förklarade Pauli Kristiansson. 7

8 Därför ska vi engagera oss internationellt för att arbeta för att förhållandena blir bättre. Exportzoner för att locka utländska investerare? Frågorna som följde från den engagerade publiken var många. Den första frågeställaren ville ha kommentarer om så kallade exportzoner (områden där speciella regler gäller i syfte att locka till sig utländska investerare). Elizabeth Tang kommenterade frågan utifrån ett kinesiskt perspektiv. I Kina skapades i slutet av talet speciella ekonomiska zoner för utländska investerare. Men idag sker så många investeringar i Kina att hela landet har blivit en enda stor ekonomisk zon. Fortfarande finns det vägspärrar som man måste igenom för att träda in i zonerna, men det är bara en konstgjord gräns. Andrzej Matla från Solidaritet berättade om situationen i Polen, där två processer har pågått parallellt. Den första processen handlar om utvecklingen från centralstyrd ekonomi till marknadsekonomi och började Den första tiden trodde alla att vi skulle bli frälsta genom utländska investeringar. Företagen fick speciella skattelättnader men visade inget intresse för den sociala dimensionen, sade han. Sedan EU-inträdet finns inga sådana ekonomiska zoner, men den polska staten har ett gentlemen s agreement med företagen att fackliga organisationer ska hållas borta. Solidaritet har kämpat för att förändra denna situation, och Andrzej Matla berättade att Flextronics var det första internationella företag där man lyckades etablera sig, bland annat genom stöd från Svenska Metall och SIF. Det visar att vi kan förändra, även om det är svårt! Pauli Kristiansson, Livs 8

9

10 Den fackliga rörelsen i Polen har tydligt sagt ifrån att man inte gillar ekonomiska zoner med speciella regler för de utländska företagen. Men det är inte lätt att driva sådana krav, eftersom företagen hotar med att vända Polen ryggen och i stället etablera sig i Vitryssland eller Ukraina, där demokratin är obefintlig och utrymmet för fackligt agerande ännu snävare. Men genom att skapa en dialog mellan de olika länderna kan den fackliga rörelsen kontra företagens utpressning, förklarade Andrzej Matla. Han gav ett exempel på en tysk tillverkare av olika snacks, som har en del av produktionen i Polen. När de tyska arbetarna skulle strejka för bättre villkor, hotade arbetsgivarna med att lägga all produktion i Polen. Men det tyska facket kunde via dialog med de polska kamraterna bevisa att det inte fanns tekniska möjligheter för en sådan produktion i Polen. Därmed avslöjades arbetsgivarens hot som tomma. Barbro Budin berättade att IUL har lyckats upprätta ramavtal med vissa transnationella företag. Det är viktigt att sträva efter sådana avtal som kan påverka företagen att ta ett större socialt ansvar, sade hon och lyfte fram den stora bananproducenten Chiquita som exempel. Chiquita har länge varit känd som en värsting bland bananföretagen, men den ständigt hårdnande konkurrensen, i kombination med allt mer medvetna konsumenter, har gjort att företaget har insett att det måste förändra sin image för att överleva. Ett ramavtal har upprättats, baserat på ILOs grundläggande klausuler, och behandlar bland annat arbetsmiljöfrågor och jämställdhetsfrågor. Till skillnad från så kallade uppförandekoder innebär ramavtalet att företaget tillsammans med facket måste ha en kommitté och kontinuerligt se över att avtalet följs. En oerhört viktig fråga i det här sammanhanget är mo- 10

11 derskapskyddet i enlighet med ILO-konventionen, menade Barbro Budin. Miljontals arbetare har inte sin grundläggande rätt att vara mammalediga. Och det är en rätt som hotas allt mer. Till exempel Nestlé i Asien anställer inte längre kvinnor, eftersom de anses vara borta för mycket när de föder barn. Vi måste återupprätta rätten att få ta hand om sina barn. Det kan synas vara ett avlägset krav men det är oerhört viktigt. Utbildning nyckeln för oss alla Flera deltagare i publiken påpekade att utbildning i globala frågor lägger grunden till samarbete. Möjligheten att söka stöd från EU för utbildning tipsade en deltagare om, medan andra diskuterade EWCs för- och nackdelar. Det framhölls att de svenska fackföreningarna är dåliga på att utnyttja EWC och man efterlyste ett stärkande av EWC-råden. Barbro Bodin riktade kritik mot EWC-råden och kallade dem tandlösa. Det finns till och med exempel på att EWC har identifierat sig med företagsledningen snarare än med facket, sade hon. Pauli Kristiansson höll med om kritiken och sade att det inte kommer mycket information från EWC. Men framhöll han, att tillhandahålla information är något som alla är dåliga på: Vi är lika goda kålsupare allihop. En annan deltagare påpekade vikten av att inte förkasta EWC. Det är en bra ny kanal och det är allas ansvar att tänka igenom vilka frågor som de ska förhandla om. Det gäller att höja golven, inte sänka taken, och EWC är en organisation som kan hjälpa till att göra det, sade han. Ett exempel på hur EWC fungerar på Carlsbergs arbetsplats gavs från publiken. Nu sätter vi igång med nya metoder. Vi ska börja med 11

12 ett nyhetsblad två gånger per år, så att vi som är delegater i EWC kan ge mer information. Redan har ett utökat utbyte inletts med bland annat Polen. En annan deltagare pekade på möjligheten att lägga in utbildning som ett krav gentemot arbetsgivarna, och Thomas Hammarberg tipsade om den studiecirkel i globala frågor som finns på Palmecentrets hemsida (www.palmecenter.se). Utbildning är nyckeln för oss alla i dessa frågor, konstaterade han. Elizabeth Tang förklarade att en av de stora bristerna i Kina var just information. För att få fram sann information om arbetarnas situation i Kina behöver vi alternativa källor. Vi kan inte bara förlita oss på media som styrs av regeringspartiet. Inte heller på informationen från de officiella fackföreningarna, som ju också kontrolleras av staten. Det är ett viktigt område för den internationella solidariteten. Vi måste finna bättre kanaler så att vi kan dela med oss av information. Just utbildning är ett sätt att nå fram med information till arbetarna. Under de senaste åren har företagen i allt högre Elizabeth Tang. Confederation of Trade Unions, Hong Kong 12

13 grad tillåtit utbildningsinsatser på företagen om till exempel hälso- och säkerhetsfrågor, eller om uppförandekoder som företaget sägs följa, och som kanske inte arbetarna har en aning om existerar, sade Elizabeth Tang och gav ett par exempel på hur man kan jobba gentemot företagen. Skotillverkaren Reebok tillät för tre år sedan Confederation of Trade Unions att hålla en sex månaders studiecirkel på fabriken. Men företaget utsattes för press från regeringen och den officiella fackföreningen, så kursen blev en engångsföreteelse. Ett annat, mer positivt exempel rör de diskussioner som för närvarande pågår med en grupp företag i Storbritannien som har underleverantörer i Kina. Det har hittills lett till att arbetarna hos underleverantörerna får utbildning i frågor som rör säkerhet och hälsa. Det här är en fråga som fackföreningsrörelsen i Sverige skulle kunna jobba med. Att se till att information sprids hos deras underleverantörer om till exempel arbetsrätt, uppförandekoder etc. Det är lagligt i Kina, så det går att genomföra, uppmanade Elizabeth Tang. Spjutspetsar för demokrati Thomas Hammarberg konstaterade att svenska företag alltså står inför ett val: De kan bli spjutspetsar för demokrati, eller så kan de befästa det förtryckande systemet. Andrzej Matla höll med och sade att den utländska närvaron kan ge en politisk signal som legitimerar förtrycket av arbetarnas rätttigheter i Kina. Ett annat viktigt internationellt stöd handlar om att protestera när en fackföreningsledare arresteras. Det är kolossalt viktigt att agera i en sådan situation. Ofta används sådana arresteringar som ett test på omvärlden. Om tystnad råder så tycker förtryckarregimerna att det är fritt fram att fortsätta på den inslagna vägen. 13

14 Barnarbete Diskussionen gick vidare till den alltid högaktuella frågan om barnarbete. Thomas Hammarberg konstaterade att det finns 250 miljoner minderåriga arbetare i världen. På senare tid har de internationella påtryckningarna ökat mot barnarbete. Företagen försöker komma runt kontrollen genom att lägga ut sin produktion i hemmen, vilket innebär att de levererar det material som ska bearbetas, till exempel läderbitar som ska sys ihop till fotbollar, direkt till familjerna. Barnen utför arbetet i hemmen, osynliga för omvärldens kontroller. Ekonomiska krafter väger uppenbarligen tyngre än grundläggande moraliska krav, sade Thomas Hammarberg och berättade att han själv just kommit hem från Pakistan, där glädjande nog de första stegen har tagits för att bilda en fackförening för hemarbetarna. Barbro Budin gav ett positivt exempel från Malawi, där internationella tobaksföretag blev illa ansatta för att det förekom så mycket barnarbetare på plantagerna. IUL lyckades förhandla fram att företagen betalade för byggandet av skolor till barnen. 70 procent av barnen går nu i skolan, där de får såväl utbildning som mat, och på köpet har familjerna blivit mer aktiva och tryckt på för ytterligare förbättringar som vattenledningar etc. På så vis har skolprojektet inte bara bidragit till att barnen får bättre skolgång utan även förbättrat villkoren för hela lokalsamhället, sade Barbro Budin och upplyste om att Livs stöder den fackliga utvecklingen i Malawi. 14

15 Avslutningsvis påpekade Thomas Hammarberg att det alltför ofta är experter som leder diskussionerna om globaliseringen och dess effekter. Men deras expertis inkluderar inte den erfarenhet som den fackliga rörelsen har, en erfarenhet som måste utnyttjas för att lyfta fram den sociala dimensionen av globaliseringen. Livs har mycket att ge på detta område, förklarade han: Ni förstår att utnyttja dynamiken i globaliseringen för att göra rättviserörelsen internationell. Seminariepanelen. Fr v Andrzej Matla, Barbro Budin, Thomas Hammarberg, Pauli Kristiansson, Elizabeth Tang

16 2005 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet författare Johanna Mannergren Selimovic produktion Bilda Idé grafisk form Kerstin Granlund tryck Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB ex

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Facket handlar rättvist

Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist LO arbetar för rätten till förbättrade löner och arbetsvillkor över hela världen. En del av det internationella solidaritetsarbetet är samarbetet med Fairtrade.

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Internationellt DAGORDNINGSPUNKT nr 75 76 Sid 2 Internationellt HEM Innehåll Dagordningspunkt 75... 3 Motion nr 117 Angående TTIP/CETA... 3 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Vägen till ett bättre arbetliv. Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen

Vägen till ett bättre arbetliv. Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen Vägen till ett bättre arbetliv Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen Sverige i världen då och nu En återblick i den svenska historien Industrialisering och tillväxt men minskar fattigdomen?

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning KF granskar den svenska marknaden för kött En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten ska kunna påverka utbudets kvalitet

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

Barn i Syd producerar de kläder vuxna bär i Nord - Fatta modet och säg ifrån! Copyright: Expressen

Barn i Syd producerar de kläder vuxna bär i Nord - Fatta modet och säg ifrån! Copyright: Expressen Barn i Syd producerar de kläder vuxna bär i Nord - Fatta modet och säg ifrån! Copyright: Expressen INTRODUKTION: TEMA TEXTIL För 40 50 år sedan producerades det kläder i Sverige. Klädindustrin har varit

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner !! Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner ! Tema: Ekonomiska frizoner Bild omslag:: Metallindustriarbetare i Gujarat, Indien.! TEMA är en serie skrifter som ges ut av LO-TCO Biståndsnämnd för att tematiskt belysa och diskutera aktuella frågor

Läs mer

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner - En undersökning av svenska folkets inställning till lägstalöner

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Transnationella företag. 10 världsberömda varumärken Vilka var det?

Transnationella företag. 10 världsberömda varumärken Vilka var det? Transnationella företag 10 världsberömda varumärken Vilka var det? Definition Ett multinationellt företag(mnf): som äger eller kontrollerar produktion eller tjänster i minst två länder. Ett transnationellt

Läs mer

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet Globalisering innebär olika saker för olika människor, och ordet används för att beskriva olika realiteter. Därför kanske det är lika bra att börja med att klargöra det begrepp som ligger bakom denna diskussion.

Läs mer

Från hembiträde till erkänd hushållsanställd FRÅN HEMBITRÄDE TILL ERKÄND HUSHÅLLSANSTÄLLD

Från hembiträde till erkänd hushållsanställd FRÅN HEMBITRÄDE TILL ERKÄND HUSHÅLLSANSTÄLLD Från hembiträde till erkänd hushållsanställd FRÅN HEMBITRÄDE TILL ERKÄND HUSHÅLLSANSTÄLLD Bättre arbetsvillkor för alla världens hushållsanställda FAKTA: HUSHÅLLSANSTÄLLDA En hushållsanställd är en person

Läs mer

Stark tillsammans. Verksamhetsförslag

Stark tillsammans. Verksamhetsförslag Stark tillsammans Verksamhetsförslag Förbundsstyrelsens verksamhetsförslag vid Handels kongress 6 I världen Stark tillsammans i världen. ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN 43. Facklig organisering en väg

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Riskkapital och kollektivavtal

Riskkapital och kollektivavtal Riskkapital och kollektivavtal Riktlinjer för förhandlingar med portföljföretag Internationella unionen för livsmedels-, njutningsmedels- och lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade WTO 1994 World Trade Organization GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATS ingår i ett större mönster Makt och kontroll flyttar utanför landets

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav Social uppförande kod AB Sporrong Lagliga krav Vår allmänna regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av Sporrongs

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det?

VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det? VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det? För att du ska veta att maten är ekologisk räcker det att det står ekologisk på förpackningen. Eller så kikar du efter de här två märkena,

Läs mer

ANDRA UPPLAGAN LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

ANDRA UPPLAGAN LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen ANDRA UPPLAGAN LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad Foto: Éric St-Pierre När jag säljer mer Fairtrade-kakao får jag råd med sjukvård och utbildning till mina barn och kan försörja min familj

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Motgång gav ny framgång

Motgång gav ny framgång Motgång gav ny framgång När Monica Åberg och Sofie Selanders Kinaspecialiserade resebyrå fick rejäla motgångar "tack vare" viruset SARS så såg tjejerna en möjlighet att kunna satsa på det gemensamma intresset

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅR RESA..började 2006 då Skanska gav oss i uppdrag att göra social revision i samband med leveranserna till Clarion Sign.

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN

GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN Din agent i Asien Det kan vara svårt att göra smarta affärer i en världsdel du inte själv är verksam i. Därför har du allt att vinna på att samarbeta med en agent som förstår

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY Just nu kan ingen undgå att höra det rop som kommer från de många människor som tvingas fly i världen. Vi på Diakonia är övertygade om att människor kan tvingas lämna hem,

Läs mer

Ett företag som avslöjas

Ett företag som avslöjas TEMA HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION 6 PERSPEKTIV #211.2013 HÅLLBARHETSKOMMUNIKATION TEMA Ärlighet stärker varumärket Facebook, Twitter och andra sociala medier har gett begreppet konsumentmakt en helt ny innebörd.

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ola, Genomgående insiktsfullt svarat. Jag har kommenterat frågorna i anslutning till varje fråga och vill att du särskilt läser de vid frågorna 3c, 5a, 6a, 8b, 9b

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

HIT, MEN INTE LÄNGRE Svenska studentbostadsföretags problematik och arbete med vägglöss/april 2013

HIT, MEN INTE LÄNGRE Svenska studentbostadsföretags problematik och arbete med vägglöss/april 2013 HIT, MEN INTE LÄNGRE Svenska studentbostadsföretags problematik och arbete med vägglöss/april 2013 INNEHÅLL Bakgrund s. 3 Om rapporten s. 4 En kort analys om det rådande läget s. 5 Utbredning s. 6 Bekämpning

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer