Global respekt. svenska livsmedelsarbetareförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global respekt. svenska livsmedelsarbetareförbundet"

Transkript

1 Global respekt svenska livsmedelsarbetareförbundet

2 Thomas Hammarberg, Olof Palmes Internationella Center

3 Global/Lokal Respekt, referat i samband med livsmedelsarbetareförbundets kongress i göteborg hölls ett seminarium på temat global/lokal respekt. barnarbete, handelsavtal och social dumpning var frågor som diskuterades livligt. det fackliga, internationella arbetet är avgörande för att föra in en social dimension i globaliseringen, förklarade thomas hammarberg, generalsekreterare för olof palmes internationella center och seminarieledare. panelen hade mycket att erbjuda åhörarna: Elizabeth Tang från Hongkong Confederation of Trade Unions berättade om den fackliga utvecklingen i Kina, Andrzej Matla från Solidaritet i Polen gav ett polskt perspektiv på bland annat social dumpning, Barbro Budin från IUL, Livsinternationalen, bidrog med globala insikter och kunskap, och Pauli Kristiansson från Livs kopplade de internationella frågorna till den svenska fackliga vardagen. Elizabeth Tang inledde med att konstatera att tillväxten i Kina är enorm och allt fler internationella företag flyttar dit. Men trots denna utveckling har inte villkoren förbättrats för den vanliga arbetaren besökte jag en textilfabrik och en fläktfabrik i Kina. Arbetarna berättade att de tjänade ungefär 650 kronor i månaden. Nästan tjugo år senare har Kina förändrats så oerhört mycket, men den genomsnittliga lönen ligger fortfarande på 3

4 samma nivå. I de stora städerna tjänar en arbetare omkring kronor i månaden, medan arbetare i inlandet inte tjänar mer än kronor i månaden, sade Elizabeth Tang och förklarade att på vissa håll har situationen till och med förvärrats. Arbetspressen har ökat och hälso- och säkerhetsvillkoren har kraftigt försämrats. Många arbetare i fabriker som tillverkar skor, läder och leksaker utsätts för giftiga kemikalier som de inte har någon kunskap om. Dessa arbetare har inte några verktyg för att påverka sin situation. De kan inte vända sig till regeringen och de kan inte heller gå till facket, eftersom alla fackföreningar tillhör det regerande partiet. Om de försöker organisera sig sätts deras ledare i fängelse. Men trots dessa svårigheter protesterar folk. Hundratals arbetare demonstrerar varje dag på gatorna i olika städer, sade Elizabeth Tang. Den centrala regeringen har bara en metod för att handskas med protesterna, och det är att förtrycka folket och anhålla ledarna. Men på lokal nivå finns fler öppningar och inom de lokala myndigheterna växer insikten om att missnöjet måste bemötas. Ojämn ekonomisk tillväxt i Kina Det har bland annat inneburit att en sorts informella servicecentra för arbetare börjar tillåtas på lokal nivå. Sådana centra etableras nu på flera platser med stöd av Olof Palmes Internationella Center och Livs. Vad det här kommer att få för betydelse för framtiden är omöjligt att säga, men förhoppningsvis har ett frö planterats som kommer att börja gro. Jag hoppas att en konfederation av fackföreningar kan upprättas på Kinas fastland, precis som i Hongkong, sade Elizabeth Tang. Thomas Hammarberg påpekade att den ekonomiska tillväxten i Kina är oerhört ojämn och sker med hjälp av rovdrift på arbetare, och det är därför inte förvånande att Kina har 4

5 reserverat sig mot den punkt i ILO-konventionen (International Labour Organisation) som stipulerar rätten att bilda fackföreningar. Men vägen till förändring går inte via bojkott, slog Thomas Hammarberg fast. Vi ska inte bojkotta, utan engagera oss för att stödja de positiva krafterna, sade han innan han lämnade ordet till Andrzej Matla från Solidaritet i Polen. Samma villkor för polska arbetare i Sverige I år är det 25 år sedan Solidaritet bildades i den polska hamnstaden Gdansk. Under sin storhetstid hade rörelsen tio miljoner medlemmar, idag kämpar man som nyblivet EU-land med att utöka de medlemmar som är kvar, berättade Andrzej Matla, för att sedan genast ta itu med en het potatis: social dumpning. Solidaritet är emot all form av social dumpning. Vi menar att en polsk arbetare som kommer hit till Sverige ska ha samma villkor som de svenska arbetarna. Annars urholkas så småningom hela systemet vi kan inte tillåta att vi försämrar villkoren i de gamla EU-länderna, sade Andrzej Matla, och efterlyste en internationell social dialog för att stärka och utbilda arbetarna i Polen i fackliga frågor: I Polen finns svenska företag utan någon klubb som organiserar arbetarna. Om dessa arbetare kunde få stöd i form av utbildning i förhandlingskultur och teknik, skulle mycket vara vunnet, sade Matla, och pekade på Svenska Livs som en viktig partner i en sådan social dialog. Thomas Hammarberg vidgade därefter frågeställningen till att röra globaliseringsprocessen i stort, och poängterade vikten av en nyanserad bild som inkluderar både den positiva dynamiken och de ökade riskerna med globaliseringen. Frågan är hur man kan säkerställa en social dimension på globaliseringen, sade han och påpekade att 50 av de 100 5

6 största ekonomierna i världen i dag inte är länder, utan privata företag. Barbro Budin, som arbetar för IUL, förklarade att förlusten av jobb i u-länderna har pågått i decennier. De stora finansinstitutionerna i världen har krävt att de fattiga länderna genomför omfattande strukturanpassningsprogram för att hantera sin finansiella kris. U-länderna har använts som laboratorier för de neoliberala idéerna. Det har lett till ökad fattigdom och ökade klyftor. Barn i u-länder måste arbeta istället för att gå i skolan, och mediciner som inte är profitinbringande finns inte tillgängliga för de behövande, sade Barbro Budin. De neoliberala krafterna styr utvecklingen och har dessutom makten över maten. De fattiga länderna förlorar sin möjlighet att trygga sin livsmedelsäkerhet när de tvingas till lyxproduktion av varor som kaffe, blommor och exotiska frukter. Samtidigt har dessa länder ingen möjlighet att skydda sin egen marknad. Barbro Budin gav ett exempel från Burkina Faso, där det i varje gathörn i huvudstaden numera finns stånd med grillad kyckling. Kycklingen exporteras av Frankrike i enorma mängder och har slagit ut den inhemska kycklinguppfödningen. Inte bara är det ett svårt ekonomiskt bakslag för landet, utan det leder till sämre mat den franska kycklingen innehåller med största sannolikhet hormoner, och svårigheterna att hålla fryskedjan intakt innebär sjukdomsrisker för konsumenterna. Ett annat exempel rör exporten av mjölkpulver till Dominikanska republiken. Svensk-danska Arla Food exporterar pulvret med hjälp av EU-subventioner, utan hänsyn till att hela samhällen förstörs när kornas mjölk inte längre går att sälja, samtidigt som mejeriarbetarna förlorar sina arbeten. 6

7 Internationellt fackligt samarbete för förändring För att komma till rätta med problematiken krävs ett samarbete över gränserna, förklarade Barbro Budin, och pekade på att Arla Foods inte heller har skapat några hållbara arbeten här, eftersom mjölkpulvret är en överskottsproduktion och därför inte hållbar på sikt. Ett internationellt, fackligt samarbete har stora möjligheter att verka för förändring, menade Barbro Bodin. Thailändska livsmedelsarbetare är exempel på några som behöver vårt stöd. Thailand har en omfattande kycklingproduktion och kycklingen köps av Findus som säljer den paketerad här. De thailändska arbetarna har lyckats organisera ett livsmedelsarbetarförbund, men det är fortfarande svagt. Vi måste stödja det så att det får kraft att agera. Vi måste organisera, organisera, organisera! Idag är bara fem procent av alla arbetare fackligt organiserade. Vi måste återta det politiska initiativet. Multijättarna ska inte få bestämma vilken mat vi ska äta och vem som ska tillverka den. För makten över maten är grundläggande för demokratin. Pauli Kristiansson konstaterade att globaliseringen kom som en överraskning för livsmedelsbranschen. Tidigare hade branschen en egen sfär med en hög grad av självförsörjning, men nu har konkurrensen ökat dramatiskt. Torsken vi äter fångas i Ishavet, styckas i Kina, fraktas tillbaka till Sverige och säljs under Findus varumärke. Ett annat exempel är Swedish Meat som planerar att börja stycka sitt kött i Polen. Det är viktigt att klargöra att vi inte är emot import generellt men det måste ske på schyssta villkor. Och frågan är hur det kan löna sig att importera kyckling från Thailand? Ja, om man tjänar lika mycket som en ask cigaretter kostar och om arbetsdagen är tio timmar, då är det klart att det finns utrymme, förklarade Pauli Kristiansson. 7

8 Därför ska vi engagera oss internationellt för att arbeta för att förhållandena blir bättre. Exportzoner för att locka utländska investerare? Frågorna som följde från den engagerade publiken var många. Den första frågeställaren ville ha kommentarer om så kallade exportzoner (områden där speciella regler gäller i syfte att locka till sig utländska investerare). Elizabeth Tang kommenterade frågan utifrån ett kinesiskt perspektiv. I Kina skapades i slutet av talet speciella ekonomiska zoner för utländska investerare. Men idag sker så många investeringar i Kina att hela landet har blivit en enda stor ekonomisk zon. Fortfarande finns det vägspärrar som man måste igenom för att träda in i zonerna, men det är bara en konstgjord gräns. Andrzej Matla från Solidaritet berättade om situationen i Polen, där två processer har pågått parallellt. Den första processen handlar om utvecklingen från centralstyrd ekonomi till marknadsekonomi och började Den första tiden trodde alla att vi skulle bli frälsta genom utländska investeringar. Företagen fick speciella skattelättnader men visade inget intresse för den sociala dimensionen, sade han. Sedan EU-inträdet finns inga sådana ekonomiska zoner, men den polska staten har ett gentlemen s agreement med företagen att fackliga organisationer ska hållas borta. Solidaritet har kämpat för att förändra denna situation, och Andrzej Matla berättade att Flextronics var det första internationella företag där man lyckades etablera sig, bland annat genom stöd från Svenska Metall och SIF. Det visar att vi kan förändra, även om det är svårt! Pauli Kristiansson, Livs 8

9

10 Den fackliga rörelsen i Polen har tydligt sagt ifrån att man inte gillar ekonomiska zoner med speciella regler för de utländska företagen. Men det är inte lätt att driva sådana krav, eftersom företagen hotar med att vända Polen ryggen och i stället etablera sig i Vitryssland eller Ukraina, där demokratin är obefintlig och utrymmet för fackligt agerande ännu snävare. Men genom att skapa en dialog mellan de olika länderna kan den fackliga rörelsen kontra företagens utpressning, förklarade Andrzej Matla. Han gav ett exempel på en tysk tillverkare av olika snacks, som har en del av produktionen i Polen. När de tyska arbetarna skulle strejka för bättre villkor, hotade arbetsgivarna med att lägga all produktion i Polen. Men det tyska facket kunde via dialog med de polska kamraterna bevisa att det inte fanns tekniska möjligheter för en sådan produktion i Polen. Därmed avslöjades arbetsgivarens hot som tomma. Barbro Budin berättade att IUL har lyckats upprätta ramavtal med vissa transnationella företag. Det är viktigt att sträva efter sådana avtal som kan påverka företagen att ta ett större socialt ansvar, sade hon och lyfte fram den stora bananproducenten Chiquita som exempel. Chiquita har länge varit känd som en värsting bland bananföretagen, men den ständigt hårdnande konkurrensen, i kombination med allt mer medvetna konsumenter, har gjort att företaget har insett att det måste förändra sin image för att överleva. Ett ramavtal har upprättats, baserat på ILOs grundläggande klausuler, och behandlar bland annat arbetsmiljöfrågor och jämställdhetsfrågor. Till skillnad från så kallade uppförandekoder innebär ramavtalet att företaget tillsammans med facket måste ha en kommitté och kontinuerligt se över att avtalet följs. En oerhört viktig fråga i det här sammanhanget är mo- 10

11 derskapskyddet i enlighet med ILO-konventionen, menade Barbro Budin. Miljontals arbetare har inte sin grundläggande rätt att vara mammalediga. Och det är en rätt som hotas allt mer. Till exempel Nestlé i Asien anställer inte längre kvinnor, eftersom de anses vara borta för mycket när de föder barn. Vi måste återupprätta rätten att få ta hand om sina barn. Det kan synas vara ett avlägset krav men det är oerhört viktigt. Utbildning nyckeln för oss alla Flera deltagare i publiken påpekade att utbildning i globala frågor lägger grunden till samarbete. Möjligheten att söka stöd från EU för utbildning tipsade en deltagare om, medan andra diskuterade EWCs för- och nackdelar. Det framhölls att de svenska fackföreningarna är dåliga på att utnyttja EWC och man efterlyste ett stärkande av EWC-råden. Barbro Bodin riktade kritik mot EWC-råden och kallade dem tandlösa. Det finns till och med exempel på att EWC har identifierat sig med företagsledningen snarare än med facket, sade hon. Pauli Kristiansson höll med om kritiken och sade att det inte kommer mycket information från EWC. Men framhöll han, att tillhandahålla information är något som alla är dåliga på: Vi är lika goda kålsupare allihop. En annan deltagare påpekade vikten av att inte förkasta EWC. Det är en bra ny kanal och det är allas ansvar att tänka igenom vilka frågor som de ska förhandla om. Det gäller att höja golven, inte sänka taken, och EWC är en organisation som kan hjälpa till att göra det, sade han. Ett exempel på hur EWC fungerar på Carlsbergs arbetsplats gavs från publiken. Nu sätter vi igång med nya metoder. Vi ska börja med 11

12 ett nyhetsblad två gånger per år, så att vi som är delegater i EWC kan ge mer information. Redan har ett utökat utbyte inletts med bland annat Polen. En annan deltagare pekade på möjligheten att lägga in utbildning som ett krav gentemot arbetsgivarna, och Thomas Hammarberg tipsade om den studiecirkel i globala frågor som finns på Palmecentrets hemsida (www.palmecenter.se). Utbildning är nyckeln för oss alla i dessa frågor, konstaterade han. Elizabeth Tang förklarade att en av de stora bristerna i Kina var just information. För att få fram sann information om arbetarnas situation i Kina behöver vi alternativa källor. Vi kan inte bara förlita oss på media som styrs av regeringspartiet. Inte heller på informationen från de officiella fackföreningarna, som ju också kontrolleras av staten. Det är ett viktigt område för den internationella solidariteten. Vi måste finna bättre kanaler så att vi kan dela med oss av information. Just utbildning är ett sätt att nå fram med information till arbetarna. Under de senaste åren har företagen i allt högre Elizabeth Tang. Confederation of Trade Unions, Hong Kong 12

13 grad tillåtit utbildningsinsatser på företagen om till exempel hälso- och säkerhetsfrågor, eller om uppförandekoder som företaget sägs följa, och som kanske inte arbetarna har en aning om existerar, sade Elizabeth Tang och gav ett par exempel på hur man kan jobba gentemot företagen. Skotillverkaren Reebok tillät för tre år sedan Confederation of Trade Unions att hålla en sex månaders studiecirkel på fabriken. Men företaget utsattes för press från regeringen och den officiella fackföreningen, så kursen blev en engångsföreteelse. Ett annat, mer positivt exempel rör de diskussioner som för närvarande pågår med en grupp företag i Storbritannien som har underleverantörer i Kina. Det har hittills lett till att arbetarna hos underleverantörerna får utbildning i frågor som rör säkerhet och hälsa. Det här är en fråga som fackföreningsrörelsen i Sverige skulle kunna jobba med. Att se till att information sprids hos deras underleverantörer om till exempel arbetsrätt, uppförandekoder etc. Det är lagligt i Kina, så det går att genomföra, uppmanade Elizabeth Tang. Spjutspetsar för demokrati Thomas Hammarberg konstaterade att svenska företag alltså står inför ett val: De kan bli spjutspetsar för demokrati, eller så kan de befästa det förtryckande systemet. Andrzej Matla höll med och sade att den utländska närvaron kan ge en politisk signal som legitimerar förtrycket av arbetarnas rätttigheter i Kina. Ett annat viktigt internationellt stöd handlar om att protestera när en fackföreningsledare arresteras. Det är kolossalt viktigt att agera i en sådan situation. Ofta används sådana arresteringar som ett test på omvärlden. Om tystnad råder så tycker förtryckarregimerna att det är fritt fram att fortsätta på den inslagna vägen. 13

14 Barnarbete Diskussionen gick vidare till den alltid högaktuella frågan om barnarbete. Thomas Hammarberg konstaterade att det finns 250 miljoner minderåriga arbetare i världen. På senare tid har de internationella påtryckningarna ökat mot barnarbete. Företagen försöker komma runt kontrollen genom att lägga ut sin produktion i hemmen, vilket innebär att de levererar det material som ska bearbetas, till exempel läderbitar som ska sys ihop till fotbollar, direkt till familjerna. Barnen utför arbetet i hemmen, osynliga för omvärldens kontroller. Ekonomiska krafter väger uppenbarligen tyngre än grundläggande moraliska krav, sade Thomas Hammarberg och berättade att han själv just kommit hem från Pakistan, där glädjande nog de första stegen har tagits för att bilda en fackförening för hemarbetarna. Barbro Budin gav ett positivt exempel från Malawi, där internationella tobaksföretag blev illa ansatta för att det förekom så mycket barnarbetare på plantagerna. IUL lyckades förhandla fram att företagen betalade för byggandet av skolor till barnen. 70 procent av barnen går nu i skolan, där de får såväl utbildning som mat, och på köpet har familjerna blivit mer aktiva och tryckt på för ytterligare förbättringar som vattenledningar etc. På så vis har skolprojektet inte bara bidragit till att barnen får bättre skolgång utan även förbättrat villkoren för hela lokalsamhället, sade Barbro Budin och upplyste om att Livs stöder den fackliga utvecklingen i Malawi. 14

15 Avslutningsvis påpekade Thomas Hammarberg att det alltför ofta är experter som leder diskussionerna om globaliseringen och dess effekter. Men deras expertis inkluderar inte den erfarenhet som den fackliga rörelsen har, en erfarenhet som måste utnyttjas för att lyfta fram den sociala dimensionen av globaliseringen. Livs har mycket att ge på detta område, förklarade han: Ni förstår att utnyttja dynamiken i globaliseringen för att göra rättviserörelsen internationell. Seminariepanelen. Fr v Andrzej Matla, Barbro Budin, Thomas Hammarberg, Pauli Kristiansson, Elizabeth Tang

16 2005 Svenska Livsmedelsarbetareförbundet författare Johanna Mannergren Selimovic produktion Bilda Idé grafisk form Kerstin Granlund tryck Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB ex

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner !! Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner ! Tema: Ekonomiska frizoner Bild omslag:: Metallindustriarbetare i Gujarat, Indien.! TEMA är en serie skrifter som ges ut av LO-TCO Biståndsnämnd för att tematiskt belysa och diskutera aktuella frågor

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet Globalisering innebär olika saker för olika människor, och ordet används för att beskriva olika realiteter. Därför kanske det är lika bra att börja med att klargöra det begrepp som ligger bakom denna diskussion.

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Transnationella företag. 10 världsberömda varumärken Vilka var det?

Transnationella företag. 10 världsberömda varumärken Vilka var det? Transnationella företag 10 världsberömda varumärken Vilka var det? Definition Ett multinationellt företag(mnf): som äger eller kontrollerar produktion eller tjänster i minst två länder. Ett transnationellt

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Bakgrund I rapporten Ingen solskenshistoria granskade Fair Trade Center och Schyst resande 2012 arbetsvillkoren på hotell i Thailand

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD

RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD RAPPORT FRÅN TOMTENS VERKSTAD Handledning för aktion och diskussion 1 Innehåll Jobbigt med julklappstressen? 4 Aktionstips: Vad kan jag göra? 6 Våga fråga 6 Agera 7 Studiecirklar/lokalgrupper 8 Skolan

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

Riskkapital och kollektivavtal

Riskkapital och kollektivavtal Riskkapital och kollektivavtal Riktlinjer för förhandlingar med portföljföretag Internationella unionen för livsmedels-, njutningsmedels- och lantarbetarförbund samt förbund inom hotell- och restaurangbranschen

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/5 BESLUT 2011-12-12 Dnr: 11/02190 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2011-08-13, kl. 19.30, inslag om lax; fråga om saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet.

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

STOPPA BARNARBETE. Foto: Per Anders Pettersson/Pressens Bild

STOPPA BARNARBETE. Foto: Per Anders Pettersson/Pressens Bild STOPPA BARNARBETE STOPPA BARNARBETE Foto: Per Anders Pettersson/Pressens Bild Titta på handen här ovanför. Den tillhör en ung pakistansk mattpojke. Bilden togs i början av det nya millenniet i samband

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Förra året kunde vi i Sverige för första gången välja var en del av våra offentliga pensionspengar den s.k. premiepensionen

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, där vi vill

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt Fackförbundet ST program för ST Internationellt ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, universitet och högskolor eller bolag. ST är din fackförening

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden Mikael Olsson Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden 15 juni 2012 NÖTKÖTTSMARKNADEN Brasilien Exporten till EU fortsätter att öka under april och maj månad. Gapet mellan förra

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel L e k t i o n st i p s f r å n S w e d b a n k o c h S pa r b a n k e r n a LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel Till

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

SVC Svedijos verslo centras

SVC Svedijos verslo centras God morgon! Jag heter Rima Ingstad. Sedan åtta år tillbaka driver jag ett företag i Vilnius, SVC Svedijos verslo centras (på svenska Svenska Handelscentrum). Jag arbetar med affärskontakter mellan litauiska

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck Resursanvändning Ekologiskt fotavtryck Ditt ekologiska fotavtryck = din påverkan på miljön Det finns 2 perspektiv då man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön Produktionsperspektiv

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp

INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006. Etikguiden. Att göra etiska köp INGÅR SOM BILAGA TILL RÅD & RÖN NR 10, DECEMBER 2006 Etikguiden Att göra etiska köp Detta häfte följer med som bilaga i Råd & Rön nr 10/06. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Carina Lundgren Text: Emma

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Det globala ansvaret

Det globala ansvaret Det globala ansvaret Under mina elva år som verksamhetsledare på Stiftelsen Ekocentrum i Göteborg skrev jag ett antal ledartexter till Ekocentrums månatliga nyhetsbrev som gick ut till cirka 7000 mottagare.

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Är ditt bolag redo att ta risken?

Är ditt bolag redo att ta risken? Är ditt bolag redo att ta risken? Huvudslutsatser från en unik studie om 100 svenska börsbolags barnrättsarbete. Oktober 2014 Varför har vi gjort studien? För att bidra till att bredda och fördjupa insikten

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn

Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Föräldrajuryn om marknadsföring av livsmedel till barn Oktober 2005 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Konsumentföreningen Stockholm, KfS, har genomfört en undersökning bland medlemmarna i

Läs mer

Värdigt liv och välbefinnande

Värdigt liv och välbefinnande Värdigt liv och välbefinnande Om värdegrunden för äldreomsorgen Erik Blennberger Institutet för organisations- och arbetslivsetik Ersta Sköndal högskola Något om värdegrundens kulturella sammanhang Värderingsförändringar

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer