Trygghetstelefon Attendo Caresse. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetstelefon Attendo Caresse. Bruksanvisning"

Transkript

1 Trygghetstelefon Attendo Caresse Bruksanvisning

2 Trygghetstelefonen Attendo Caresse och den bärbara larmknappen Accept uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Attendo Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 1996

3 Tänk på att Lampan på trygghetstelefonen lyser grönt i vilande läge och rött i larmläge. Om strömbrytaren är på (läge ON) och lysdioden inte lyser, stäng av trygghetstelefonen (till läge OFF) och kontakta servicepersonal. Om telefonlinjen är ur funktion så kan inga larm sändas. Så länge trygghetstelefonen är på måste den vara ansluten till eluttaget via transformatorn så att batterierna inte förbrukas. Mellanproppen som ska sitta mellan trygghetstelefonens kontakt och telefonjacket bör anslutas till husets/lägenhetens 1:a inkommande telefonjack. Förutsatt att telefonjacken är seriekopplade innebär detta att trygghetstelefonen kan ringa ut även om någon telefonlur är avlagd i hemmet. För att larm ska sändas krävs att behörig personal har programmerat minst en larmmottagare och en larmkod. Vatten eller annan vätska får ej hällas på trygghetstelefonen. Undvik att vidröra antennen i onödan eftersom statisk elektricitet (urladdning) kan påverka trygghetstelefonens funktion. Utprovad räckvidd för den bärbara larmknappen kan förändras om batterikapaciteten i larmknappen förändras. Vid batterilarm från trygghetstelefon eller från bärbar larmknapp måste samtliga batterier snarast bytas för att få fullgod funktion på trygghetstelefonen. OBSERVERA! Larmknappen innehåller batterier som måste tas omhand på ett miljöriktigt sätt när de är förbrukade. Till AUX ingången får endast avsedd kabel och utrustning anslutas. Endast behörig personal får installera, programmera och ändra inställningar på trygghetstelefonen med tillbehör. Om Accept ligger på eller i absolut närhet av Attendo Caresse kan det finnas viss risk att radiokommunikation ej fungerar. Förklaringar (1-4) I installationsanvisningen betyder den här tangenten att man kan programmera in nr. 1 till och med 4, t.ex. programmering av central larmmottagare 1, 2, 3 och 4. Art.nr. 64 USE

4 Trygghetstelefonens delar Vid leverans finns följande i förpackningen: Trygghetstelefon Attendo Caresse Bärbar larmknapp Accept Armband Halsband Transformator Mellanpropp Ackumulator Bruksanvisning I vissa länder medföljer endast ett tillbehör Antenn Högtalare Transformator Mellanpropp Bärbar larmknapp Återställning Grön Larmknapp Röd Lysdiod (lampa) Mikrofon Bild 1. Trygghetstelefon Attendo Caresse och den bärbara larmknappen 4 Art.nr. 64 USE

5 Funktioner i Attendo Caresse Trygghet Trygghetstelefon Attendo Caresse är en av de produkter som Tunstall har utvecklat för att ge extra trygghet i hemmet. Attendo Caresse är främst avsedd för eget boende. Snabb och enkel kontakt Aktivering av larm Via trygghetstelefon Attendo Caresse kan man snabbt och enkelt komma i kontakt med någon. Tryck på larmknappen så sänds ett larm till en larmmottagare eller hem till en vän eller anhörig. När larmet kvitterats av en larmmottagare kopplas ett högtalande samtal upp och den som larmat kan tala direkt med personen vid larmmottagaren. Trygghetslarm kan aktiveras av antingen den röda larmknappen på trygghetstelefonen eller med den bärbara larmknappen Accept. Andra typer av larm kan aktiveras av tillbehör såsom t.ex. rökvarnare. Larmsändare Till trygghetstelefonen kan 14 stycken radiolarmsändare, t.ex. den bärbara larmknappen Accept eller Attendo HAT enkelt programmeras. Batteristatus övervakas kontinuerligt på alla Tunstall radiosändare. Om batterispänningen blir för låg skickas automatiskt batterilarm. Vid tryck på Accept sker även batteritest. Larmmottagare Central larmmottagare Upp till 4 stycken centrala larmmottagare kan programmeras in. Dessa mottagare tar emot en unik larmkod som programmeras i trygghetstelefonen och anger varifrån larmet kommer. Exempel på central larmmottagare är datorer med larmmottagningsprogrammen CareControl 2000 eller VIS, ALARM eller WILMA och en linjeenhet. Art.nr. 64 USE

6 rivat larmmottagare Ytterligare larmmottagare, t.ex. en vanlig tonvalstelefon, kan programmeras in som privat larmmottagare. Upp till 4 stycken privata larmmottagare kan programmeras in. Trygghetstelefonen kan kompletteras med ett talkort där ett 5 sekunder långt meddelande kan läsas in, exempelvis med innehavarens namn. Detta meddelande spelas sedan upp för larmmottagaren vid varje larmöverföring efter det att larmmottagaren har tryckt 4:a på telefonen för att ta emot larmet. Se under avsnitt Larmmottagning med tonvalstelefon för vidare information. OBSERVERA! rivat larmmottagare kan endast ta emot samtalsuppkopplade larm. Det betyder att ej samtalsuppkopplade larm som t.ex. batterilarm ej kommer att skickas till dessa larmmottagare. Om både privat larmmottagare och central larmmottagare är programmerade ringer trygghetstelefonen alltid först till privat larmmottagare. Om privat larmmottagare ej svarar ringer trygghetstelefonen vidare till central larmmottagare. Rökvarning och dörrlarm skickas endast till privat larmmottagare 3 och 4. Larmmottagare för informationslarm Det finns även möjlighet att använda två st larmmottagare för informationslarm som tar emot olika larmtyper. Dessa används uteslutande av larmmottagare av typ VIS, ALARM, WILMA och CareControl Anslutning Trygghetstelefonen Attendo Caresse kan med fördel hängas på väggen men även placeras på ett bord. För väggmontage se borrmall på sista sidan. Trygghetstelefonen är enkel att installera och anslutning till telenätet sker vanligtvis via en mellanpropp till telefonjacket. Trygghetstelefonens mellanpropp bör anslutas till det första telefonjacket i huset/ lägenheten, för att full funktionalitet ska erhållas även om någon telefonlur är avlagd. Strömförsörjningen sker via en transformator från ett vanligt 230 volts nätuttag. 6 Art.nr. 64 USE

7 Installation OBSERVERA! Den extra anslutningen för en telefon finns endast för Attendo Caresse i Spanien, USA, Japan och Lettland. Batterilucka Tangentbord Bild 2. Trygghetstelefonens undersida Art.nr. 64 USE

8 Batterier i trygghetstelefonen Trygghetstelefonen är normalt utrustad med 6 stycken alkaliska standardbatterier av typen LR6 eller AA. Batterierna förser trygghetstelefonen med ström under strömavbrott. Reservdriftstiden vid kontinuerlig drift med alkaliska batterier är minst 72 timmar innan ett automatiskt batterilarm skickas till mottagaren. Efter batterilarm ska samtliga batterier bytas. Reservdrifttiden efter batterilarm är ytterligare 72 timmar. Batterierna ansluts under batteriluckan. Observera! lacering av batterier visas med symboler på trygghetstelefonens undersida, på sidan om batterilocket. Felaktig placering av batterierna kan orsaka kortslutning. Om batterierna placeras fel hörs en 1-ton. Batteritest Efter batteribytet ska de nya batterierna testas genom att trycka på Bra batteri = 4-ton Dåligt batteri = 1-ton Trygghetstelefonen sänder inget återställningsbesked efter batteribyte. OBSERVERA! Strömbrytaren ska alltid vara avslagen när trygghetstelefonen inte är ansluten till 230 volt, för att batterierna inte ska ta slut. Batteriackumulator Trygghetstelefonen kan även levereras med en automatiskt uppladdningsbar batteriackumulator. Vid användning av batteriackumulator är den totala reservdriftstiden 72 timmar från att apparaten blir strömlös tills att den upphör att fungera. Efter batterilarm behöver inte ackumulatorn bytas men strömförsörjningen måste återställas för att ackumulatorn ska laddas upp igen. (Se sida 22) 8 Art.nr. 64 USE

9 Så här installeras trygghetstelefonen 1. Ställ strömbrytaren på trygghetstelefonens undersida i läge OFF. Installera reservdriftsbatterierna. 2. Koppla bort befintlig telefon från telefonjacket. VIKTIGT! Trygghetstelefonen bör anslutas till husets/lägenhetens 1:a inkommande telefonjack. 3. Anslut mellanproppen till trygghetstelefonens uttag märkt LINE. Sätt sedan mellanproppen i telefonjacket. 4. Anslut därefter befintlig telefon till mellanproppen. Lyft luren och kontrollera att ton hörs. 5. Anslut transformatorns modularkontakt till trygghetstelefonens uttag märkt 12V AC och anslut transformatorn till vägguttaget. 6. Slå på strömbrytaren och kontrollera att lysdioden (lampan) på Attendo Caresse lyser. Den lyser grönt om trygghetstelefonen är OK. Om lysdioden blinkar med ett snabbt rött sken så har ett apparatfel uppstått. Kontakta din återförsäljare för åtgärd. VIKTIGT! När Trygghetstelefonen inte är installerad ska strömbrytaren vara avslagen, läge OFF, för att batterierna inte ska förbrukas. Indikeringar vid felaktig installation Är mellanproppen bortkopplad eller om det är något fel på telefonlinjen så blinkar lysdioden rött 2 gånger med jämna mellanrum. Se "det här visar lysdioden" på följande sida. Om transformatorn är bortkopplad eller om det är problem med strömförsörjningen så blinkar lysdioden rött 1 gång med jämna mellanrum. Se "det här visar lysdioden" på följande sida. Art.nr. 64 USE

10 Det här visar lysdioden Grönt fast sken Normalläge. Förblir i detta läge när tysta larm som t.ex. batterilarm sänds. Grönt fast sken med snabbt blinkande rött i bakgrunden Trygghetstelefonen detekterar/känner av en radiosändning från en larmknapp Accept eller en annan radiolarmsändare t.ex. HAT. Grönt blinkande, 1 gång/sekund Indikerar att personen inte är hemma. 1 grönt blink/paus i 2 sekunder Närvaromarkering för personal. Blinkande rött, 1 gång/sekund När larm aktiveras blinkar lysdioden rött. 1 rött blink/paus i 3 sekunder Nätavbrott. Kontrollera att transformatorn är ansluten. 2 röda blink/paus i 3 sekunder Fel på telefonlinjen. Kontrollera att mellanproppen är ansluten. Snabbt blinkande rött, 2 3 ggr/sekund Apparatfel har uppstått. Kontakta din återförsäljare. Rött fast sken Talförbindelse är uppkopplad. Släckt lysdiod Trygghetstelefonen är avstängd (strömbrytaren är i läge OFF). 10 Art.nr. 64 USE

11 rogrammering rogrammering av de telefonnummer och koder som trygghetstelefonen ska ringa och överföra, görs med tangentbordet på undersidan av trygghetstelefonen. All programmering börjar och slutar med, utom programmering av provlarm till larmmottagare. Vid varje tangentnedtryckning hörs en kort ton som indikerar att nedtryckningen godkänts. Efter varje programmeringssekvens hörs ett ljud som indikation: Lyckad programmering = 4-ton Ej lyckad programmering = 1-ton Bild 3. Tangentbordet på undersidan av trygghetstelefon Attendo Caresse OBSERVERA! Vid batteridrift kan programmering och batteritest ej utföras. Detta för att spara på batterierna. Art.nr. 64 USE

12 Upplåsning av tangentbord # Upplåsning påverkar ej programmeringen. Nollställning Återställer alla ändrade inställningar till fabriksinställning. Vid nollställning raderas även alla programmerade larmknappar och ev tillbehör Telefonnummer till central larmmottagare 1 och Larmkoder, max 10 siffror CODE 1 CODE Bärbar larmknapp Accept Tryck på den bärbara larmknappen tills en 4-ton ljuder. Kontrollera även att den röda lysdioden på larmknappen tänds c:a 3 sekunder. Högtalarvolym 1 = Minska volymen 3 = Höja volymen Efter tryck på knapp 1 eller 3 ljuder en ton i 10 sekunder. Volymen justeras genom att stegvis trycka på 1 = minska volymen och 3 = öka volymen. Lagra inställd volym genom att rycka på. Lagrad volym bekräftas med 4-ton. 12 Art.nr. 64 USE

13 Räckviddsprov Räckvidd kan provas på alla inprogrammerade larmknappar utan att uppringning till larmmottagare sker. Detta gäller även räckvidden för radiotillbehör. Räckvidden för den bärbara larmknappen ska alltid testas direkt efter installation och sedan en gång per kvartal för att säkerställa dess funktion. Räckvidden kan testas i ca. 3 minuter genom att aktivera larmgivaren. Som en indikering på att larmknappen når fram till trygghetstelefonen hörs tonstötar. Trygghetstelefonen återgår till vanlig funktion efter 3 minuter eller vid tryck på grön knapp. rovlarm till central larmmottagare Larmmottagare 1 rovas genom att trycka på den bärbara larmknappen. Larmmottagare 2 2 Låsning av tangentprov Test av trygghetstelefonens batteri Bra batteri = 4-ton Dåligt batteri = 1-ton Art.nr. 64 USE

14 Specialfunktioner Följande är en beskrivning av några specialfunktioner. Samtliga specialfunktioner, se Bruksanvining Attendo Caresse Specialfunktioner För att programmera in en specialfunktion använd För att ta bort en specialfunktion använd # Svar med bärbar larmknapp Svarssignalering med bärbar larmknapp Testlarm Attendo Caresse Med denna funktion aktiverad sänds automatiskt testlarm till en larmmottagare. rogrammering Upplåsning # Testlarm 1 gång/dygn Testlarm annan tid T T T T = tid i timmar mellan varje testlarm. 00=15 min, 99= en vecka Informationslarmmottagare 1 1 INFO INFO Mottagarnummer 14 Art.nr. 64 USE

15 Larmkod CODE INFO Användarens larmkod Skicka testlarm INFO 1 Attendo Caresse blir samtidigt inlagd i Testlarn register Låsning Testlarm Accept Tryck på den bärbara larmknappen tills en 4-ton ljuder. Talkort När trygghetstelefonen kompletteras med ett talkort kan man läsa in ett generellt talmeddelande (5 sekunder) för alla larmtyper via den inbyggda mikrofonen i Attendo Caresse: Tala in meddelandet Se dokumentet "Specialfunktioner" sida Art.nr. 64 USE

16 Bärbar larmknapp Accept Till varje trygghetstelefon kan på ett enkelt sätt upp till 14 stycken bärbara larmknappar Accept och/eller annan radiolarmsändare programmeras in. Exempelvis HAT. För programmering av en bärbar larmknapp mot trygghetstelefon Attendo Caresse, tryck: Efter avslutande ska larmknappen hållas intryckt tills dess att 4-ton ljuder. Under den tiden lär sig trygghetstelefonen den bärbara larmknappens radiokod. Efter 4-tonen ska den röda lysdioden på larmknappen tändas. Tänds inte lysdioden är knappen ej korrekt installerad. Gör på samma sätt om fler larmknappar ska programmeras in. Hörs 1-ton efter ungefär 10 sekunder har trygghetstelefonen inte kunnat detektera någon radiosändning från radiolarmsändaren eller så är alla positioner för larmsändare upptagna. För att radera en utvald larmknapp, tryck: # Tryck på den bärbara larmknappen tills en 4-ton ljuder. Kontrollera även att den röda lysdioden på larmknappen tänds i ca 3 sek. Tryck på den bärbara larmknappen tills en 4-ton ljuder. Kontrollera även att den röda lysdioden på larmknappen tänds i ca 3 sek. VIKTIGT! Om larmknappen ska skickas på reparation bör den först raderas ur trygghetstelefonens minne enligt tidigare instruktion. Detta för att förhindra att den bärbara larmknappen tar upp en position i onödan. Ovanstående programmering är enda sättet att radera en utvald larmknapp. För att radera alla larmknappar från trygghetstelefonen, tryck: # 16 Art.nr. 64 USE

17 Avprogrammering av larmknapp från annan Attendo Caresse Om det är okänt varifrån en larmknapp kommer eller om den varit installerad på en annan Attendo Caresse, programmera följande: # - 4-ton ljuder. Tryck på larmknappen Lampan på larmknappen tänds som en kvittens på att den blivit avprogrammerad. Upprepa som ovan ifall fler larmknappar ska avprogrammeras. Observera, samtliga larmklockor/tillbehör blir nu avprogrammerade på trygghetstelefonen. Ska fler larmsändare vara installerade måste dessa programmeras in igen. Batterilarm Bärbar larmknapp Accept skickar automatiskt batterilarm när batterispänningen är låg. Två veckor efter första larmet repeteras batterilarmet. Tre veckor efter första batterilarmet börjar den röda lysdioden på Accept att blinka var 30:e sekund. Fyra veckor efter första batterilarmet upphör larmknappen att fungera. Art.nr. 64 USE

18 Byte av bärbar larmknapp 1. Upplåsning # Radering av en larmknapp # Radering av alla tidigare larmknappar Tryck på den bärbara larmknappen tills en 4-ton ljuder. Kontrollera även att den röda lysdioden på larmknappen tänds i ca 3 sek. # En tidigare inprogrammerad larmknapp måste raderas innan den återanvänds. Dett kan göras på valfri trygghetstelefon (Attendo Caresse) se föregående sida. 3. Inprogrammering av ny larmknapp 4. rova den nya knappen / räckvidden Tryck på den bärbara larmknappen tills en 4-ton ljuder. Kontrollera även att den röda lysdioden på larmknappen tänds i ca 3 sek Låsning Art.nr. 64 USE

19 Larm till privat larmmottagare Attendo Caresse kan sända larm till en vanlig telefon (se avsnittet Larmmottagning med tonvalstelefon). Vid larm ringer trygghetstelefonen i första hand privata larmmottagarna 1 t.o.m. 4 tills kvittens mottages. Om larmet inte är kvitterat efter detta övergår trygghetstelefonen till uppringning av central larmmottagare 1. rivat larmmottagare kan inte urskilja de olika larmtyperna och deras betydelse. Därför skickas endast ett begränsat antal larmtyper till privat larmmottagare. Dessa larmtyper är 10, 12, 13, 29, 30, 36, 54, 55, 58 och 82 decimalt. OBSERVERA! Larmtyperna 29, 30 och 82 skickas endast till privat larmmottagare 3 och 4. För att programmera in telefonnummer till privat larmmottagare gör enligt följande: (1-4) Tel.nr. till mottagare (1-4) max. 16 siffror Efter programmering provlarmas varje privat larmmottagare så här: (1-4) Larmmottagare av typen VIS, ALARM och WILMA kan även användas som privat larmmottagare. För att radera en privat larmmottagare, tryck: (1-4) För att radera alla privata larmmottagare, tryck: Art.nr. 64 USE

20 Larmmottagning med tonvalstelefon En telefon med tonvalssystem (apparat med R, och # knapp) kan fungera som en enkel larmmottagare. Med telefonens knappsats kan larmmottagningen styras. Se förklaring på nästa sida. Om batteri eller driftlarm sänds, hörs speciella signaler i luren efter kvitteringen. Vid batterilarm hörs 1-ton och vid övriga driftlarm hörs 4-ton. 1 Sänka 4 Kvittera 2 3 Vidare Höja 5 6 Maxvolym Lyssna Tala Manöver 0 Avsluta # Bild. 4. Knappsatsen på en vanlig tonvalstelefon 20 Art.nr. 64 USE

21 Ett trygghetslarm sänds 1. När ett trygghetslarm sänds ringer det som vanligt i telefonen. Men när luren lyfts så hörs speciella tonsignaler som indikation på ett trygghetslarm. 2. Kvittera larmet med 4. Talförbindelsen kopplas upp och talväxlingen sker automatiskt. Om talkort finns inkopplat hör du först det inlästa meddelandet innan talförbindelse kopplas upp. Om du vill få meddelandet repeterat tryck ytterligare en gång på För att höja och sänka volymen i trygghetstelefonens högtalare kan man trycka på 1 för att sänka volymen och 3 för att höja den. 4. För att sätta trygghetstelefonens volym till högsta möjliga, tryck 5 för maxvolym. 5. Om den automatiska talväxlingen fungerar dåligt, övergå till manuell talväxling genom att trycka 8 när du talar till den som larmat och 7 för att lyssna till den som larmat. Vid tryck på 4 igen återfås automatisk talväxling. 6. Med 9=Manöver kan trygghetstelefonens extra manöverfunktion aktiveras. (Kräver talkort eller I/O kort). 7. Efter 2,5 minuter hörs en ton som betyder att samtalet kommer att brytas om ungefär 30 sekunder. Samtalet förlängs då genom att trycka på 4=Kvittera. 8. Larmsamtalet avslutas med 0=Avsluta. 9. Om du vill skicka larmet vidare till nästa larmmottagare så tryck 2=Vidare. Larmet avslutas då och trygghetstelefonen ringer till nästa inprogrammerade larmmottagare. Art.nr. 64 USE

22 Borrmall för väggmontage För att montera trygghetstelefon Attendo Caresse på väggen kan följande borrmallar användas. Vi rekommenderar skruv med dimension 4x30 mm för väggmontage. Vilken sorts skruv, trä, betong m.m. som bör användas beror på materialet i väggen. 4 mm 4 mm Avstånd 122 mm 22 Art.nr. 64 USE

23 Montera (tal)kort med switch OBSERVERA! Montering av (tal)kort med switch får endast utföras av på produkten utbildad personal. Nedanstående anvisningar gäller för montering av (tal)kort med switch i Attendo Caresse. Så här öppnas Attendo Caresse-kapslingen Attendo Caresse öppnas genom att man skruvar upp skruvarna som är placerade på baksidan. Montering av (tal)kort med switch Att montera ihop kapslingen Lyft upp baskortet. assa in (tal)kortet anslutningsdon mot anslutningsstiften. Se till att (tal)kort och övriga kretskort passas in mot kapslingens fixeringsstift. Kontrollera att högtalaren och mikrofonen är ansluten till baskortet. assa in underdel mot överdel. Skruva ihop kapslingen. Bild 1: lacering av skruvar och batterilucka Bild 2: Montering av (tal)kort med switch Art.nr. 64 USE

24 Attendo Caresse med ackumulator Larm till larmmottagare ( MI och VIS / Alarm och Wilma.) Trygghetstelefonen skall stå påslagen ett dygn med strömförsörjning (adaptern), för att ladda ackumulatorn. Batterilarm från Attendo Caresse med ackumulator skickas efter timmar vid kontinuerligt strömavbrott med larmtyp: 2A mot Mip och Vis. 42 mot Alarm och Wilma. Kontrollera att strömmen kommer tillbaka inom 50 timmar. För att ge informationen att batteriet är uppladdat skickar Attendo Caresse larmtyp: 51 batteriet laddat mot Mip och Vis. 81 batteriet laddat mot Alarm och Wilma. Specialfuktion till Attendo Caresse med ackumulatorer Strömavbrottslarm Som hjälp med hantering av Attendo Caresse med ackumulatorer, kan specialfunktionen Strömavbrottslarm användas för övervakning av Attendo Caresse. Larm vid strömavbrott rogrammering i Attendo Caresse: Larmtyp 13 alternativt 19 i larmmottagaren. När funktionen är aktiverad och strömmen har varit borta i fem minuter adderas en slumptid på 5-20 minuter och därefter kommer ett Strömavbrottslarm att sändas till larmmottagaren. Detta betyder att larmet tidigast kan skickas 10 minuter efter strömavbrott och senast 25 minuter därefter. Strömåterställning rogrammering i Attendo Caresse: Larmtyp 14 alternativt 20 i larmmottagaren. Strömåterställningslarm skickas efter en slumptid på 5 20 minuter efter det att strömmen har varit tillbaka i fem minuter.om strömmen försvinner igen innan strömåterställningslarmet hinner skickas, rings inget nytt strömavbrottslarm ut. Om strömmen är borta så länge att batteriet tar slut, kommer inget strömåterställningslarm attt skickas när strömmen är tillbaka. 24 Art.nr. 64 USE

25 Batteriackumulator Bildserien 1-4 visar hur batteriackumulator monteras i Attendo Caresse. Batterickumulator Undersidan av Attendo Caresse Art.nr. 64 USE

26 Montera armband till bärbar larmknapp (tvådelat lås) Gör så här: Fäst larmknappen i hållaren. Trä armbandet enligt bilden. Sätt ihop låset. Eftersom armbandet är elastiskt kan du sedan lätt ta på det. Öppna armbandet genom att trycka på ovansidan av låsfästet och dra isär delarna. Isättning av band i halsbandsclips lacera bandet (snöret) under clipsets klämma. Spänn bandet och dra det in i skåran så att hela bandet löper lätt. När bandet faller in i skåran hörs ett "klick". Det är viktigt att bandet löper i hela skåran för att ej lossna. 26 Art.nr. 64 USE

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C

Installations- och Bruksanvisning. Trygghetstelefon. Caresse Alert med IP D5107004C Installations- och Bruksanvisning Trygghetstelefon Caresse Alert med I D5107004C Innehållsförteckning Vid leverans finns följande i förpackningen 4 Trygghetstelefonens beståndsdelar 6 Funktioner i Caresse

Läs mer

Bruksanvisning UCR-100

Bruksanvisning UCR-100 381R912-A Bruksanvisning S UCR-100 Introduktion Läs alltid noggrant igenom bruksanvisningen innan ni använder enheten för första gången. Följ alla instruktioner och varningar. Enheten får ej utsättas för

Läs mer

Bruksanvisning PU-901

Bruksanvisning PU-901 Bruksanvisning PU-901 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 1.0 2016-02-02 Introduktion PU-901 används när brukaren själv inte kan larma

Läs mer

Teknisk beskrivning. Trygghetstelefon Caresse -Tekniska data

Teknisk beskrivning. Trygghetstelefon Caresse -Tekniska data Trygghetstelefon Caresse -Tekniska data Trygghetstelefonen Caresse och den bärbara larmknappen Carino uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Trygghetstelefonen uppfyller även EU:s direktiv för

Läs mer

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning

Trygghetstelefon Classic. Bruksanvisning Trygghetstelefon Classic Bruksanvisning Allmänt Classic är liten, lätt och kan enkelt passas in i alla hemmiljöer. Den är högtalande och har mycket bra ljudkvalitet som ger klar och tydlig talkommunikation.

Läs mer

Bruksanvisning - Spisvakt Prefi 2.3

Bruksanvisning - Spisvakt Prefi 2.3 Bruksanvisning - Spisvakt Prefi 2.3 Försäljning och support Rutab AB Tel: 0380-55 50 60 Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö order@rutab.se http://www.rutab.se Utvecklad och tillverkad av: Cabinova AB Verkstadsvägen

Läs mer

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse

Systembeskrivning. Trygghetstelefon Caresse och bärbar larmknapp Carino uppfyller EU:s direktiv för CE-märkning. Caresse är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Rätt till ändringar förbehålles. Tunstall AB, 2008 2 1997-02-25 Art.nr. 64CSE005

Läs mer

Manual Milestone 112. Iris Hjälpmedel AB Juni 2011 Ver: 1.01

Manual Milestone 112. Iris Hjälpmedel AB Juni 2011 Ver: 1.01 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

Information om trygghetslarm

Information om trygghetslarm Information om trygghetslarm - Till dig som har trygghetslarm i Tranås kommun Denna information gäller fr.o.m. 2014-12-01 TRANÅS KOMMUN SOCIALTJÄNSTEN Vad är ett trygghetslarm? Ett trygghetslarm består

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

Digital dagtidsklocka med vecko-/dagsprogram och blandad händelsegenerator.

Digital dagtidsklocka med vecko-/dagsprogram och blandad händelsegenerator. LightBoy [baksidan] [slut baksidan] Kvalitet från G E V Internet: www.gev.de E-post: info@gev.de Digital dagtidsklocka med vecko-/dagsprogram och blandad händelsegenerator. Klockans funktioner och egenskaper

Läs mer

Information om trygghetslarm

Information om trygghetslarm Information om trygghetslarm Trygghetslarm är till för personer som på grund av nedsatt funktionsförmåga har svårt att påkalla hjälp i olika situationer, upplever otrygghet i livssituationen och/eller

Läs mer

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar...

Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... I A P Tunstall AB, 2008 Allmänt... 5 Ordlista... 5 Servicelarm Accept Recense... 6 Personalapparat... 7 Servicelarm... 7 Personallarm... 7 Extra anslutningar... 7 Personalapparatens delar... 8 Apparatfunktioner

Läs mer

Telia Exit KORTFATTAD BRUKSANVISNING. Telefonen med "vänknapp"

Telia Exit KORTFATTAD BRUKSANVISNING. Telefonen med vänknapp KORTFATTAD BRUKSANVISNING Repetition av senast slaget nummer: = Lagring av Direct-nummer: P, telefonnr, P, DIRECT. Sändning av Direct-nummer: DIRECT. Lagring av kortnummer: P, telefonnr, P, kortnr 0-9.

Läs mer

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Larmsystemets fjärrkontroll Inställningsguide - Swedish Bästa kund Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att aktivera

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig.

Trygghetslarmen installeras av personal från vård och äldreomsorgens larmgrupp. De ger dig råd om vilken lösning som fungerar hos dig. Trygghetslarm Allmänt Efter beslut från biståndshandläggare kan du hyra ett trygghetslarm av Alingsås kommun. Larmet är personligt och ska användas av dig i din bostad. Du ska använda trygghetslarmet vid

Läs mer

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Bilens originalfjärrkontroll Inställningsguide - Swedish Bästa kund Den här guiden innehåller den information och de procedurer som krävs för att

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Play / Pause knapp (PLAY / PAUSE) Uppspelning av CD skivan, spelar och pausar skivan. Stop / Off knapp (STOP) Stoppar uppspelning, raderar en programmering eller stänger av strömmen.

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 1500 Star Alarm AB. 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm AB )

MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 1500 Star Alarm AB. 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm AB ) MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 1500 Star Alarm AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm AB ) Namn: Tel. arbete: / Tel. bostad:

Läs mer

Manöverinstruktion Tranchells gångbro

Manöverinstruktion Tranchells gångbro Manöverinstruktion Tranchells gångbro 19/5 15 1 Introduktion Manövrering Manövrering av Tranchells gångbro sker via radiomanöverdon eller via manöverpulpeten på skåp. Manöverinstruktion Följande dokument

Läs mer

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5

Lägenhetsapparat Camillo. Bruksanvisning Version 4.5 Lägenhetsapparat Camillo Bruksanvisning Version 4.5 Internsystem Camillo uppfyller EU:s direktiv för CE märkning och EMC. Camillo är ett registrerat varumärke för Tunstall AB. Camillo från version 4.5.

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Lite 51007/960 Version D1. Utgåva 1.99h SE PLa 090421

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Lite 51007/960 Version D1. Utgåva 1.99h SE PLa 090421 Installations- och programmeringsanvisning Caresse Lite 51007/960 Version D1 Utgåva 1.99h SE PLa 090421 Innehåll Följande finns i förpackningen... 4 Caresse Lite... 5 Vy framifrån... 5 Vy underifrån...

Läs mer

Telia Mino Liten och läcker

Telia Mino Liten och läcker SNABBGUIDE Repetition av senast slaget nummer: Lagring av kortnummer:, telefonnr,, kortnr (-). Sändning av kortnummer:, kortnr (-). QUICK GUIDE IN ENGLISH To redial last number: To store an abbreviated

Läs mer

TG7301_7322NE(sw_sw)_QG.fm Page 1 Wednesday, April 9, 2008 11:15 AM. Klick. Använd endast den medföljande telefonsladden. DSL/ADSL-användare)

TG7301_7322NE(sw_sw)_QG.fm Page 1 Wednesday, April 9, 2008 11:15 AM. Klick. Använd endast den medföljande telefonsladden. DSL/ADSL-användare) TG7301_7322NE(sw_sw)_QG.fm Page 1 Wednesday, April 9, 2008 11:15 AM Snabbguide Anslutningar Modellnr. KX-TG7301NE/KX-TG7302NE KX-TG7303NE/KX-TG7322NE Basenhet Använd endast den medföljande telefonsladden.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Bruksanvisningar för dörrlarmet EXST

Bruksanvisningar för dörrlarmet EXST Bruksanvisningar för dörrlarmet EXST A Inställningar som bör kontrolleras innan installation Vill du ha en larmsignal med hög eller låg ljudnivå? larmets ljudnivå är fabriksinställd på 97 db. För att ändra

Läs mer

SOLCELLSBELYSNING. En praktisk guide. Råd & Tips SOLENERGI LADDA MED. Praktiska SÅ TAR DU BÄST HAND OM DIN SOLCELLSPRODUKT

SOLCELLSBELYSNING. En praktisk guide. Råd & Tips SOLENERGI LADDA MED. Praktiska SÅ TAR DU BÄST HAND OM DIN SOLCELLSPRODUKT SOLCELLSBELYSNING En praktisk guide LADDA MED SOLENERGI Praktiska Råd & Tips SÅ TAR DU BÄST HAND OM DIN SOLCELLSPRODUKT Kom igång med 3 solenergi fördelar med Solcell Mi l jö vä n l i g t Enkelt Praktiskt

Läs mer

DENVER DFT-350DVBT Användarmanual

DENVER DFT-350DVBT Användarmanual DENVER DFT-350DVBT Användarmanual SVENSKA 2 1 Diagram för bärbar TV Menyknapp Power knapp/return knapp Kanal + Kanal - Vol + Vol - Bekräfta knapp DC uttag Uttag för hörlur 2 GRUNDLÄGGANDE DRIFT 2.1 Power

Läs mer

Manual. Mini. En Joystickmus för styrning av datorer. 671216 Point-it! Mini USB. 671214 Point-it! Mini USB Kula

Manual. Mini. En Joystickmus för styrning av datorer. 671216 Point-it! Mini USB. 671214 Point-it! Mini USB Kula Manual Mini En Joystickmus för styrning av datorer 671216 Point-it! Mini USB 671214 Point-it! Mini USB Kula Innehållsförteckning INLEDNING... 3 INSTALLATION... 3 MONTERING... 3 ANSLUTA POINT-IT! MINI TILL

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Installationsinstruktion TimeLox Wallox E Standard

Installationsinstruktion TimeLox Wallox E Standard TS-097/ 865 070SE_B 1(5) Installationsinstruktion TimeLox Wallox E Standard VERSIONER Denna installationsinstruktion gäller för följande versioner: Standard Wallox E MC/EC/Co (Art.Nr. 866 030A) Wallox

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din IP-box MOTOOA VIP1903 IP-box med HD HEM 3868 Installationsguide Motorola VIP1903 184-1404.indd 1 2014-04-28 11:52 Grattis till ett bra val!

Läs mer

Design by. Manual Jossan.exe. Manual. till programmet. Jossan.exe. E-post: petter@sarkijarvi.se

Design by. Manual Jossan.exe. Manual. till programmet. Jossan.exe. E-post: petter@sarkijarvi.se Manual till programmet 1 Inledning Programmet är döpt efter Josefine Mattsson och har utvecklats av Josefines pappa Petter Särkijärvi i Pajala. Man kan köra/styra programmet med antingen mus, tangentbord,

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Fullför installation av ELIQ

Fullför installation av ELIQ Fullför installation av ELIQ För Enova pilot skall kunna starta och för att du skall få bästa hjälp med att optimera din elförbrukning så behöver du fullföra din installation av din utrustning: ELIQ Elmätarsensor

Läs mer

MINICODE CL-153 2. INLÄGGNING AV PROGRAMMERINGSKOD OCH INITIERING

MINICODE CL-153 2. INLÄGGNING AV PROGRAMMERINGSKOD OCH INITIERING Installatörs- och användarhandbok MINICODE CL-153 1. INTRODUKTION MINICODE CL-153 CL-153 CL-153 är bestyckat med ett relä som har en fri växelkontakt. På den jackbara plinten finns ingång för öppningsknapp,

Läs mer

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse

Bruksanvisning. Passagevakt till Attendo Caresse Bruksanvisning assagevakt till Attendo Caresse Allmänt Batteri Sätt i medföljande batteri i dörrvakten. Batteriet räcker normalt i 8-12 månader. Ställa klockan Ställ röd omkopplare i läge Ställ rätt tid

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi

Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet. Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

INSTALLATIONSguide POWER 2.5 DC RTS

INSTALLATIONSguide POWER 2.5 DC RTS Ref: 040512 im1870036_se INSTALLATIONSguide Art.nr: 1870036 POWER 2.5 DC RTS Power 2.5 DC RTS är en transformator med inbyggd radiomottagare för gruppstyrning av 24V motoriserade solavskärmningar, vilka

Läs mer

MANUAL V-COM M80 TRANSPORT

MANUAL V-COM M80 TRANSPORT MANUAL V-COM M80 TRANSPORT Innehåll Tänk på det här... 4 Uppackning.... 5 Installation & kablar...... 6 Frontpanel... 7 Bakpanel... 8 Grundläggande Funktioner......9 Slå av & på Radion... 9 Justera Volymen...

Läs mer

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska

NoKey Force K01. 12040250B10A.docx. NoKey. FORCE K01 connector. Monterings- och programmeringsinstruktion. Svenska 12040250B10A.docx NoKey FORCE K01 connector Monterings- och programmeringsinstruktion Svenska 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Säkerhet och miljö... 4 3 Allmänt... 5 4 Handhavande... 5 5 Kontrollera låskistans

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok FP5000 Fingerprint Codoor Teknisk handbok Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

Monteringsanvisning Garageport

Monteringsanvisning Garageport Monteringsanvisning Garageport Nordline Lertagsgatan 7 694 34 Hallsberg Tel 019-12 55 80 Öppningsmåttet dvs hålet i väggen med foder skall vara 2500x2150 mm för en 2500x2150 mm port osv. Finns det utrymme

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Föräldrar i Skola24. Schema

Föräldrar i Skola24. Schema Föräldrar i Skola24 Schema Ett textschema kan ses på startsidan om skolan har valt att aktivera funktionen. Passerade lektioner visas i grått, nuvarande eller nästkommande lektion är blåmarkerad och kommande

Läs mer

Telia Mino KORTFATTAD BRUKSANVISNING. Liten och läcker

Telia Mino KORTFATTAD BRUKSANVISNING. Liten och läcker KORTFATTAD BRUKSANVISNING Repetition av senast slaget nummer: = Lagring av kortnummer:, telefonnr,, kortnr (-). Sändning av kortnummer:, kortnr (-). Telia Mino Liten och läcker LZTA (). Sweden VI GRATULERAR

Läs mer

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM

KOSTNAD FÖR TRYGGHETSLARM Om trygghetslarm OM TRYGGHETSLARM Du kan ansöka om trygghetslarm om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt boende eller har svårigheter att påkalla hjälp. För att använda trygghetslarm behövs ett fast

Läs mer

BeoLab 8002. Handbok

BeoLab 8002. Handbok BeoLab 8002 Handbok Daglig användning 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till elnätet. Indikatorlampan lyser rött,

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 II

Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 II Augusti 2002 Manual för Montering och Programmering Safeline 2000 II www.hisselektronik.se Sid. 1 Safeline 2000 Montering: Telefonen är tvådelad med en Huvudenhet och en Talväxlingsdel. Huvudenheten monteras

Läs mer

FRÅN A TILL Ö LäraMera Ab / www.laramera.se och Allemansdata Ab / www.allemansdata.se FRÅN A TILL Ö

FRÅN A TILL Ö LäraMera Ab / www.laramera.se och Allemansdata Ab / www.allemansdata.se FRÅN A TILL Ö I programmet finns 11 olika aktiviteter för att träna varje bokstav och på att känna igen ord. För varje bokstav kan olika övningsblad skrivas ut: Inledningsvis väljer du vilken bokstav du vill öva på.

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Dash and Dot. Svårighetsgraden bestämmer du själv genom att välja någon av av de 5 appar som är kopplade till Dash & Dot.

Dash and Dot. Svårighetsgraden bestämmer du själv genom att välja någon av av de 5 appar som är kopplade till Dash & Dot. Robotar Dash and Dot Dash & Dot är robotar som kan utföra en mängd olika saker. Alla kommandon programmeras på en läsplatta och överförs sedan till robotarna via Bluetooth. Svårighetsgraden bestämmer du

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2

Box 79 Hantverksvägen 15 Tel. +46 (0)176-208920 Web www.vetek.se 76040 Väddö, Sverige Fax +46 (0)176-208929 Email info@vetek.se 2 Manual FM-622-220X WEIGHT Vägningsläge HEIGHT Längdmått BMI BMI läge >0< Visar om vågen är inställd på noll NET Tara funktionen STA Visar om vikten är används stabil HOLD Låser värdet Ikon för kroppsfett

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Alert 55007/660 Version B1. Utgåva 3.00 SE PLa 100316

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse Alert 55007/660 Version B1. Utgåva 3.00 SE PLa 100316 Installations- och programmeringsanvisning Caresse Alert 55007/660 Version B1 Utgåva 3.00 SE PLa 100316 Innehåll Följande finns i förpackningen... 4 Caresse Alert... 5 Vy framifrån... 5 Vy underifrån...

Läs mer

IR-Sändare IR-17SP. Svensk bruksanvisning

IR-Sändare IR-17SP. Svensk bruksanvisning IR-Sändare IR-17SP Svensk bruksanvisning Innehåll INLEDNING...3 Nyheter och förbättringar... 3 Allmänt om IR-17SP... 3 Teckenförklaring... 4 Sätta i batteri... 5 INSTÄLLNINGAR...5 Val av nivåer... 5 Öppna/stänga

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

Ström inverterare från DC 12V till AC 230V med "mjuk start" Ström inverterare från DC 24V till AC 230V med "mjuk start"

Ström inverterare från DC 12V till AC 230V med mjuk start Ström inverterare från DC 24V till AC 230V med mjuk start HQ-INV2500/12 HQ-INV2500/12F HQ-INV2500/24 HQ-INV2500/24F Ström inverterare från DC 12V till AC 230V med "mjuk start" Ström inverterare från DC 24V till AC 230V med "mjuk start" KONTINUERLIG UTGÅNGS EFFEKT

Läs mer

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE)

NEO Speech. Trygghetstelefon. Användarmanual (SE) Speech Trygghetstelefon Användarmanual (SE) Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1. Om den här manualen... 3 2. TalFunktionen... 3 2.1. Inställningar... 3 2.2 Kommandon... 3 2.3 Larmgrupper... 3 2.4 Förinspelade

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Nödterminal 1340. Manual

Nödterminal 1340. Manual Nödterminal 40 Manual S55V Vit Infälld S55G Grön Infälld P55V Vit Utanpåligande Sidanvisning: Tekniska data 2 Moduler/delar 2 Beskrivning 3 Ljusindikeringar 4 Montering/installation 5-6 Kopplingsschema

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2 1 2 3

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Grace+ Bruksanvisning

Grace+ Bruksanvisning Grace+ Bruksanvisning 1 2010 Copyright CareTech AB, Rev A 2 Innehållsförteckning Läs först: Säkerhetsinformation...4 Viktig information...4 Förpackningens innehåll...5 Funktionsbeskrivning...7 Installationsbeskrivning...8

Läs mer

CeCe 414. Installatörsmanual. Cetronic 990903 ver 5.58 / 414inst

CeCe 414. Installatörsmanual. Cetronic 990903 ver 5.58 / 414inst CeCe 414 Installatörsmanual 1 Innehåll Installationen Säkerhetsföreskrifter... 3 3.1 Centralapparaten... 4 3.2 Ingångar... 4 3.3 Utgångar... 4 3.4 Montering och anslutning... 4 3.5 Batteri och nätspänning...

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Handbok Blinken. Danny Allen Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Blinken. Danny Allen Översättare: Stefan Asserhäll Danny Allen Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Använda Blinken 6 2.1 Starta ett spel........................................ 7 2.2 Skriva in nya högsta poäng................................

Läs mer

AmpliCall 20. Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka. Bruksanvisning. AmpliCall 20, art nr 273006

AmpliCall 20. Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka. Bruksanvisning. AmpliCall 20, art nr 273006 AmpliCall 20 Telefonsignalsindikator med trådlös dörrrklocka Bruksanvisning AmpliCall 20, art nr 273006 1 Innehåll Inledning...3 Översikt...4 Framsida...4 Baksida...4 Installation...5 Placering...6 Montering

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm

Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Ditt trygghetslarm Praktisk guide till ditt trygghetslarm Så fungerar ditt trygghetslarm Trygghetslarmet består av en larmdosa med inbyggd högtalare och antenn, samt en larmknapp att ha runt halsen eller

Läs mer

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar:

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar: EXYPLUS OFFICE manual Välkommen till ExyPlus Office! Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar: Hämta fordon Hämta alla fordonsenheter

Läs mer

Vi skall skriva uppsats

Vi skall skriva uppsats Vi skall skriva uppsats E n vacker dag får du höra att du skall skriva uppsats. I den här texten får du veta vad en uppsats är, vad den skall innehålla och hur den bör se ut. En uppsats är en text som

Läs mer

DIGITAL KLOCKRADIO MED DUBBLA LARM

DIGITAL KLOCKRADIO MED DUBBLA LARM CR-800 DIGITAL KLOCKRADIO MED DUBBLA LARM BRUKSANVISNING Vi tackar för att du valt en DMTECH-produkt. Läs den här bruksanvisningen noggrant, så får du ut mesta möjliga av din nya klockradio. VARNING! UNDVIK

Läs mer

Motorvärmarsystem med Server Användare manual

Motorvärmarsystem med Server Användare manual 2011-12-02 1 Motorvärmarsystem med Server Användare manual Icall P1-garaget : 0767 99 27 35 P2-garaget : 070 655 91 47 2011-12-02 2 1 Allmänt Användning av motorvärmarsystem med server kräver RFID nyckel

Läs mer

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812 Bruksanvisning JätteKnappen Ett förstorat tangentbord till telefonen Svart, art.nr. 200 812 2 Innehållsförteckning JätteKnappen... 4 Vad är Jätteknappen?... 5 Batteri... 5 Telefontillkoppling... 6 Generellt

Läs mer

ios-app Användarmanual 1.0

ios-app Användarmanual 1.0 ios-app Användarmanual 1.0 Fokus på tillgänglighet Med ios-appen kan alla som använder en iphone eller ipad få enkel tillgång till en bildtelefon. Med appen kan du sen ringa till tjänsten Bildtelefoni.net

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren största

Läs mer

Tele2 Växel Snom 710. Inkoppling, inställningar & vanliga frågor

Tele2 Växel Snom 710. Inkoppling, inställningar & vanliga frågor Tele2 Växel Snom 710 Inkoppling, inställningar & vanliga frågor Inkoppling av din telefon När du packat upp din telefon från Tele2 så gör du som följer för att ansluta din telefon till Tele2Växel; - 5V

Läs mer

Adobe Acrobat Connect Pro. E-möte. Studenthandledning

Adobe Acrobat Connect Pro. E-möte. Studenthandledning INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER MORGAN NILSSON BOX 200 405 30 GÖTEBORG Adobe Acrobat Connect Pro E-möte Studenthandledning Sammanställd av Morgan Nilsson Du behöver inte installera något speciellt

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O sv Smoke Alarm Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Graphics 4 2 Inledning 6 3 Montering 7 4 Underhåll 9 5 Tekniska data 10 6 Kundtjänst 11 Bosch Sicherheitssysteme

Läs mer

Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok

Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Modem och LAN (lokalt nätverk) Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer