SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014"

Transkript

1 SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014 PASS 1 VAD FINNS IDAG? GRUPP 1 - Eldsjälar - Föreläsningsföreningen - Bra förutsättningar - En publik och ett stort utbud för den äldre publiken - Allt finns men behövs mer och fler - vi gör det själva - Körer - Smalt musikutbud - Behövs kulturskola - Jazzkultur - Gott exempel: Plötsligt en onsdag - Saknas rum för utställning - Studieförbunden - Saknas bra konsertlokal - Bio Kontrast - Hembygd- och bygdegårdsföreningar - Dansskolor - Gott samarbete att bygga vidare på - Länets bildkonstmuseum - Sagomuseet - Berättarfestivalen - Tre skapande teatergrupper - Stort intresse i bygdegårdarna - Begravningsmuseet GRUPP 2 - Biblioteket en mötesplats. Arrangerar själva mycket samverkan med andra - Växjö har vårstad och kulturnatt. Har funnits tidigare i Ljungby. Tidigare fanns det ett krav när man hade fått bidrag av kommunen att arrangera sin aktivitet på kulturnatten - Söka bidrag - Ljungbergmuseet - Sagomuseet - Tågcentralen - Begravningsmuseet - Studieförbunden - plötsligt en torsdag - Ute på landsbygden ex. älgpark, butiker, ateljéer - Gemensam webb turistbyrån

2 GRUPP 3 - Bank med nätverkspersoner, för kunskap (tex kultursekr. Samordnande) - Få med sig många, allt behöver inte vara perfekt - Samverkan mellan arrangemang så att de inte krockar - Tydlighet kring varför kultur är viktigt varumärket Ljungby - Lokaler en resurs (ex Grand) - Kopplat till specifika frågor t.ex. arrangörskap - Eldsjälar - Inspiratörer - Engagerad kultursekreterare - Tidigare saknades (ev) samverkan och samtal - Kulturens egenvärde - Kulturföreningar - Kulturens status på den politiska agendan - Ideella krafter! - Ibland liten publik som många slåss om. - Pengar - Mod - Ljungbybor. Trygghetssökande, igenkänning viktigt. - Motstånd tyngre mot kultur - säkrare föreställningar funkar om det finns igenkänning. - Bra arrangemang: När det flyter, gott värdskap, helhetsupplevelse GRUPP 4 - Resurs: Förlustbidrag - Studieförbunden - Ljud och ljus - Lokal: Grand, Missionskyrkan, Godsmagasinet - Många privata personers/aktörers engagemang! - Viktigt att hela kommunen får kultur - Företagarföreningar samverka med kultur GRUPP 5 - Kraft det ideella - Det finns potential här - Kulturen får anpassa sig till nya förutsättningar - Kultur måste också få kosta pengar - Bygdegårdar - Nätverk - Lokaler - Arrangör - Viktigt att nå ut till hela regionen, även mindre orter. Viktigt att våga även om det bara kommer ett fåtal - Goda exempel teater på fotbollskolor, för idrottsföreningar

3 - Konstföreningarna viktiga för konstnärer - Studieförbund är en resurs vad gäller marknadsföring och nätverk GRUPP 6 Bra arrangemang Krafter Resurs - Ordentligt förberett - Arbetet bakom syns inte - Professionalism man ger det man lovat, tänka efter före - Mycket arbete bakom flyt - Öppna publikens öga för något nytt öppna sinnen, lämnar spår - Publiken upplevelse, nöjd kunna ge det som arrangör - Hjärta & tanke i arrangemanget känns i atmosfären. Blir personligt - Sporra till eget skapande, nyfikenhet att prova själv. - Wow! - Mottagare/lokala för länsinstitutioner. - Musik i Syd, entusiasm, glädje - Berättarfestivalen - Musik i sagobygd - Producenter av kulturarrangemang (lokala grupper, aktörer). Stora arrangörer + små/mindre, skola - Arrangörer inspirera varandra - Fler vågar - Fler arrangemang - Mer publik - Ingen konkurrens mellan arrangörer - Inte fastna i specifik genre, begränsar (inte så mycket på mindre orter en styrka) - Jobba smart med resurser. Kulturhus behövs. Utveckla många scener bra bred publik - Flytande nätverk behövs - Lokala - Medarrangörer - Våga fråga få den första kontakten - Lokalhållande föreningar - Publik som är på hugget, lever sig med - Bra lokaler för kultur - För professionella grupper - Eget prova på - Ge förutsättningar till utveckla eget skapande i och utanför tätorterna - Kunskap rutin hos arrangören. Professionella att ta del av som lokal arrangör. Länsinstitutioner.

4 GRUPP 7 - RoBeOlé - Bygdegårdar - Studieförbunden - Regionala/Riksteater - Musikskolan - Sölve Rydells Skapande ord - Vandalorum Smålands arkiv - Sagomuseet - Ljungbergmuseet - Lokala konstföreningar - Bokbuss - Föreläsningsföreningar - Föreläsningar bibliotek - Samverkan/korsbefruktning - Vandalorum + Ljungbergmuseet + Hishult + Wanås - Konstnärsförbund - Italienska palatset - Konst för barn - Bio Kontrast - Utebio på landsbygden - Rockom - Berättarfestivalen - Plötsligt en onsdag

5 PASS 2 FRAMÅT GRUPP 1 - Implementera resultaten från Teater Respekt i hela Småland - Få folk att vilja ta emot all kultur som erbjuds - Hjälpas åt att få publik - Nyttja de resurser som finns i form av platser - Göra gästspel hos varandra - Marknadsföringen! - Ha bra kontakt med medierna - Sälja via varandra - Ta med medierna i våra nätverk - Inventera kulturarbetare, sedan gemensam aktion - Olika sätt att hjälpa varandra - Sajt med reportage - Arbeta med näringslivet, hitta win-win - Skapa mötesplatser över branscher GRUPP 2 - Klassisk musik på club - Nytt spår blanda kulturformer, genrer, mat + kultur - Prova att byta lokal, miljö - Katalysator för att samordna kulturarrangörer - Utmaning stora lokala avvikelser inom regionen. Viktigt med välkomnande från kommunen. Lära av varandra. Kommunalt utbyte. - Växjö samlar arrangörer av klassisk musik - Utveckla ett samarbete för att undvika krockar av arrangemang - Ljungby Vi kan bli nordens berättarcentrum - forskning - arkivering - arrangörskap GRUPP 3 - Privata arrangörer underlätta, förlustbidrag - Måste till nya sätt att arrangera - Cultural planning kan vara en metod att utveckla - Viktigt att kulturfrågor blir viktiga för fler än kultur- och fritid. - Skapande skola och få in det kulturella i skolan - Viktiga funktioner som kultursekreterare är centrala för nätverkande - Träffas oftare för att inte råka ut för krockar, göra en evenemangskalender - Ett lokalt bokningssystem (ex kultur i Markaryd) för att kunna nå unga.

6 GRUPP 4 - Samla kompetenserna - Marknadsföring gentemot näringslivet - Kulturdestination kultur och besöksnäring - Utveckla samarbeten - Sociala medier, marknadsföring - Bygga på det som är unikt, det konstnärliga arvet som är rotat här - Korsa administrativa gränser, besökarna känner inga gränser - Kommunerna är små, beroende av samverkan och att stötta varandra GRUPP 5 - Utbud för yngre - Kulturskola - Utveckla kontakten med skolan - Direktkontaktnät med civila samhället - Hitta möjliga informella strukturer för att göra det enklare att arrangera GRUPP 6 - Ungas engagemang att leva vidare över tif - Andra förutsättningar idag, mer projektform som är tidsbegränsande. Vi måste vara med på detta! - Fadder mentorskap - Släppa in de unga på deras villkor i deras modell - Kontinuitet i information om utbud: möjligheter. Kommunen tar ett samordnaransvar info, mötesplatser. - Mer publik använd bygdegårdarna - Omvärldsbevakning så att inget krockar - Bussa till och från Kulturparken Muhammed och berget. GRUPP 7 Hur morgondagens arrangörskap - Skapa nytt, lämna det tryga - Berätta för fler vad som händer, info över kommungränserna - Nya allianser/samverkansformer, samverka om info - Snappa ipp input om vad invånare/barn/unga vill. Konkreta lösningar - Anställd knutpunkt kommun/personal undvika krockar, hitta samarbetsparter, samverkan/stöd till ideella krafter. Paket, tips, råd. - Stödja intressegrupper/ ej föreningsbundna - Anpassa bidrag - Anpassa arrangemang till befintliga scener. Flexibilitet. - Skapa kulturen länsinstitutioner + bygdegårdar tillsammans. Resursinstitutioner

7 - Komma till hemmaplan - Hemma/trygghet - Tips/kunskap Samarbeten - Över gränserna ex. studieförbund, samarbeten utöver vanliga medlemsorganisarioner - Inspireras av Norrlands mentalitet för resande. - Fria samarbeten - Krävs mod och intresse för att samarbeta - Starta tidigt, våga ta del av kultur. Dagis! - Samarbete skola bygdegårdsförening - Bättre kommunikation kultur och fritid och barnförvaltning - Skola + kultur/lokala arrangemang, lokala föreningar samarbeten att utveckla. Knyta ihop bättre. Sprida regionala bra exempel Nya samarbeten - Få in så många som möjligt - Fråga kunden vad kunden vill ha - Samtal efter

8 PASS 3 SMÖRJMEDEL OCH FRAMGÅNGSFAKTORER GRUPP 1 - Att våga prova - Samordning så det ej blir krockar - Ett välkomnande kulturkansli på kommunen och god samarbetspartner - Starkt bidrag och förlustbidrag - Kontaktnätverk - Professionalisera och hitta arrangörer som ej själv är producent. Arrangörsproffs på kommunen? Landar i så fall väl - Kulturvecka - Möjliggöra för våra medborgare att se hur bra en kan bli på något - Resurser till institutioner att arrangera själva - Stormöten - En Karin i varje kommun arrangörskap i tjänsten - Måste finnas förutsättningar för att arrangera, exempelvis ljud, ljus, dansscen - Institutionerna inspirera genom att visa vårt professionella kulturliv - Studieförbunden GRUPP 2 - Pengar mecenater - Mindre statlig styrning? - Duktiga engagerade kultursekreterare - Samlingspunkt, nätverk - Fler (alla) behöver involveras. - Som ny kulturutövare behöver man tänka brett /genreöverskridande - Utbyte av nätverk utifrån ämne GRUPP 3 - Kvalitet inte alltid mätbart - Professionella aktörer skapar intresse och grogrund måste finnas en balans och resurser för bredd - Publiken idag är kräsen, och trogen sin lokal. - Använda platser som redan är publika - Blanda in andra kulturformer, mat och dryck - Locka unga till varje pris? - Roller? (kulturinstitutioner, studieförbund, kommuner) - Lokal arrangör- som känner till bygden mottagare. - Öppen scen, scenvana. - Lokal + teknisk kunnande + produktionskompetens

9 GRUPP 4 - Samarbete det finns idag men kan bli bättre! Ex kommunen kunde vara en sammankallande aktör - Ett smörjmedel är att tjäna pengar - Kultur är inte gratis att producera problematiskt att det förväntas vara billigt/gratis - Kan vara en framgångsfaktor att ta betalt! - Skulle kunna vara en framgångsfaktor att samverka med Ljungby Business Arena - Kulturen är en attraktionsfaktor. Det måste kommuniceras till kommunen - Mer bidrag och stöd, och ett enklare sätt att få bidragen krävs. Eller ett annat system, där man slopar bidragen helt - Se över fördelningen skapa ohelig allians GRUPP 5 - Vara sitt eget varumärke, alltid. - Marknadsföring gemensam - Hemsida - Facebook - Broschyr - Mun till mun - Besökare och arrangörsledet - Gerillamarknadsföring - Inspirera varandra inte se varandra som konkurrens - Gemensamt värdskap/ambassadör - Cultural planning - Vad menas med framgång? Samhällets framgång. Olika personliga mål GRUPP 6 Underlätta - Behövs ett gemensamt biljettcentrum i Ljungby. Billiga lösningar via nätet - Skötas av förening, t.ex. Hjärt-Lung - Kontorstid + nätet ex. biljettcentrum Växjö Smörjmedel - Kultur- företag/näringsliv - Hitta samarbeten med vinna-vinna för båda sidor. Kulturen lägger fram ett tufft upplägg. - Svårt att förmedla till företag vad de får ut av ett kultursamarbete upplevelsen. - Separat kultur och fritidschef och en separat fritidschef. Fler anställda som jobbar med kultur. Ha tid att lösa frågor. Ex system för att undvika kockar i kulturarrangemang, Behövs - Gemensamt förråd - Scenografi/kläder från föreställningar - Låna av varandra - Sprida info om vad som finns, slippa slänga, kanske i regi av regionteatern.

10 - Förråd att föreningar lånar vid behov. - Scenutrustning, praktiska saker till föreställningar, kaféutrustning GRUPP 7 - Mötesplatser; virtuella eller fysiska - Samverkan samarbete ex. Troja + Ljungbergmuseet - Omtag cementerade strukturer lurpassar på varandra -> mer (lättillgängliga) pengar. systemet fortsätter att cementera: nu staten ger under förutsättning att kommunen ger och måste först visa att man kan - Smörjmedlet: Skapa mer rörliga resurser som är sökbara för alla - Förlustbidrag + bidrag för att sätta upp - Använd Arvsfonden - Ge mer information om bidrag. Ex Hemsida - Kommunen ger bankgaranti.

11 PASS 4 - HEMMAGRUPPER GRUPP 1 - Regionala institutioner och konsulenter - Institutionerna är arrangör. Möjlighet att skapa en professionell arrangör som motpart kommunalt? - Kunskapen om var en kan annonsera o dyl finns lokalt - Samma frågor som diskuterades för tio år sedan diskuteras än idag. Institutionerna tar större ansvar för arrangörskapet idag i deras arbete med lokala arrangörer - Skapa arangörskit? - Nya arrangörer vill arrangera sig själva - Behövs lokal förankring? - Paket likt musikriket? Tungt för institutionen - Lt/rfss jobba om hela bidragssystemet? GRUPP 2 - Ljungbygrupp - Fortsätta arbeta med det vi är bra på - Stötta varandra - Marknadsföra varandra GRUPP 3 - Ram/riktning/strategi - Nätverk, nav, samordning - Förenkla - Kulturell infrastruktur, driftsorganisationer, resurser, lokaler - Katalysator för kulturlivet i vid bemärkelse - Arenor för kulturen, biblioteken - Man vill träffa varandra. Få inspiration. Man blir modig av att se andra lyckas. GRUPP 4 Samverkan! - Lokaler i alla kommuner - Arena - Kunskap - Erfarenhet kontaktnät - Ungdomar bredare kultur - Regionförbundet kulturinstitutioner - ideella människor - Nå daglediga som behöver resurser - Se studieförbunden som en resurs istället för att anställa någon som gör riktad insats - Kommunerna är en viktig samarbetspartner som skulle kunna vara en viktig spridare

12 GRUPP 5 Ideella/halvideella/föreningar - Engagemang - Tid - Innovation/utveckling - Samarbeten nå längre, hjälpa varandra - Gemensam kulturvecka - Gemensam marknadsföring, evenemangstips för alla kommuner i länet Vilka skulle vi vilja möta? - Idrottsföreningar lära av ex kring deras ungdomsverksamhet, sponsring - Företagare - Institutionerna kring bildningsuppdraget och folkbildning, gemensamt ansvar. GRUPP 6 - Ljungby - Ge unga möjlighet att arrangera - Skapande skola - Samarbeta med äldreinstitutionen - Folkhälsa - Personliga möten - Behövs ideologiskt tänk inte enbart ekonomiskt - Skapa samlingsplatser/mötesplats för kulturutövare - Knyta kontakter, hjälpas åt, hitta andra - Ex. konstnärer hitta varandras projekt - Vi ska lära känna varandras verksamheter, veta vilka som finns - Magasin, förråd, många ideella - Berätta om aktiviteterna som är på gång, undvika krockar - Bra plattform för spridning av information, informera föreningar om vad som finns, sprida info om kalender etc - Kommunen som bank, låna pengar till föreställning, återbetalning om vinst gjorts - Förskottsbetalning till arrangemang - Få bort gränser som förhindrar att söka bidra. Geografisk tillhörighet/tillhöra riksförbund etc gör det omöjligt för många att söka. - Sprida info om bidragen för unga, ex. 12 till 25 - Kommunen informera om prioriterade områden GRUPP 7 - Kvalité kvantitet - Använda sig av marknadsföring som ligger i tiden, ex Markaryds Kultur på nätet - Redaktionell text i lokaltidningen

13 - Berör, växer, utvecklas som människa - Skolorna viktiga, det ger förutsättningar - Nå ut ge upplevelser Smart: - Hearing varje år bjuda in dem som är intresserade - Samverkan korsbefruktning - Samarbeta med länsbibliotek för arrangemang

Open Space vid Kulturting 2009

Open Space vid Kulturting 2009 2009-03-11 Dokumentation Open Space vid Kulturting 2009 -Hur skapar vi en kulturverksamhet som främjar både amatörer och professionella? Processledare: Anette Granberg och Anna Uhlin Landh Innehållsförteckning

Läs mer

Tre enkätundersökningar

Tre enkätundersökningar Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner...

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Kultur i ögonhöjd Fritiden. Kulturförvaltningen

Kultur i ögonhöjd Fritiden. Kulturförvaltningen Kultur i ögonhöjd Fritiden Kulturförvaltningen Barn och ungdomar som får utveckla alla sina språk, som blir lyssnade på och som får uppleva konst och kultur med alla sina sinnen växer. Att detta blir verklighet

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011

Framtidsspaning. hulebäcksgymnasiet. Framtidsspaning 2011 Framtidsspaning hulebäcksgymnasiet 2011 Framtidsspaning 2011 1 Framtidsspaning Hulebäcksgymnasiet 2011 För tredje året i rad genomfördes en framtidsspaning med ungdomar i Härryda kommun. Årets spaning

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Förstudie Breddkulturcenter

Förstudie Breddkulturcenter Förstudie Breddkulturcenter augusti 2012 - januari 2013 På uppdrag av Landstinget Västernorrland genomförd av Amatörteaterns Riksförbund - Västernorrland Uppdrag ATR-V (Amatörteaterns Riksförbund Västernorrland)

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket Minnesanteckningar LTS vårmöte 21-22 april 2010 i Visby LTS vårmöte 2010 inleddes med att naturen bjöd kulturen starkt motstånd. Detta är våren när vi har lärt oss åtminstone ett namn till på en isländsk

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län

LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA. - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län LANDSBYGDENS LILLA GRÖNA - Tips och idéer för en levande landsbygd i Kalmar län Inledning: SMÅ ORTER MED STORA MÖJLIGHETER Med hjälp av enkla idéer, olika samarbeten och lokalt engagemang kan du få din

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer