Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening måndagen 20/6-10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening måndagen 20/6-10"

Transkript

1 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening Närvarande: Petra Ariton Christer Björsson Lars Ek (fr o m 7) Henrik Flaarönning Kjell Gustafsson (fr o m 6) Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Helge Ryen Eva Sanner Mikael Bobo Winroth Ej närvarande: Ulrika Johansson Conrad Subhasha Born Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening måndagen 20/ Mötets öppnande Eva Sanner öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Styrelsens nya ledamöter välkomnades speciellt med chokladbollar. 2 Val av mötesordförande Styrelsen valde Eva till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Styrelsen valde Petra Ariton till mötessekreterare. 4 Val av justerare Styrelsen valde Nina Höjdefors och Rebekka Olivegren till justeringsmän. 5 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes efter tillägget godkännande av guidelines för kurser under övriga frågor. 6 Föregående protokoll Föregående protokoll från 25/4 och 24/5 godkändes och lades till handlingarna. 7 Leader projektet Med anledning av en fråga från en styrelsemedlem om Leaderprojektets organisation beslutade styrelsen att tillsätta en styrgrupp. Styrgruppens ansvar är att vara styrelsens förlängda arm samt ha ett ekonomiskt och övergripande ansvar för att projektplanen som godkänts av Leader går i rätt riktning. Styrgruppen har till uppgift att tillsammans med projektledaren rapportera om projektets arbete vid varje styrelsemöte framöver.

2 Förslaget från John Manoocheri lämnas över till styrgruppen för Leaderprojektet vilka beslutades att bestå av Nina, Rebekka och Henrik. Projektgruppen består i dagsläget av följande personer: Mikael Götlind (projektledare utsedd av föreningens styrelse). Övriga projektmedarbetare är Lars Ek och Harry Wiesel. Mallika Jansson och Anna- Karin Jansson finns också som resurspersoner i teamet vid behov. Rebekka Olivegren har fungerat som stöd för projektledaren men går fr o m nu från projektgruppen över till styrgruppen. Information om projektet kommer att läggas upp på föreningens hemsida. Rapport från projektledare Mikael Götlind bifogas detta protokoll. Se bilaga 1. 8 Rapport från MCT a) Transformationsprocess Henrik och Eva presenterade förslaget på ny organisation som de utarbetat efter att ha intervjuat samtliga anställda. Se bilaga 2. Nova var inbjuden att ge sin syn på förslaget och transformationsprocessen. Efter lång diskussion beslutade styrelsen att: 1. Skapa en organisation som vi kallar Core Staff (några få betalda anställda med nyckelpositioner), Support Staff (låg ersättning, kost och logi), Ängsbackaprogrammet (ett nytt större volontärsprogram). Detta är en renodling av den redan befintliga organisationen. 2. Bygga en ny struktur som är anpassad till verksamheten under höst och vinter då behovet av personal är mindre. 3. Reducera lön till kvarvarande personal under perioden september-december med målsättningen 20 procent för att komma upp i önskad besparingsnivå. 4. Starta marknadsföring av Ängsbackaprogrammet redan till No Mind. 5. Jobba aktivt med intäktssidan under hösten. 6. Se över kursgårdens kostnader. 7. Eva och Henrik går in som ansvariga på programansvarig- respektive VDpositionerna under en övergångsperiod för att möjliggöra övergången till den nya organisation och rekrytera nya personer på dessa poster. Styrelsen fattade också beslut om att de som bor på Ängsbacka ska delta i volontärprogrammet alternativt vara anställd av Ängsbacka. Beslutet gäller fr o m 1 oktober Eva och Henrik deltog inte i ovanstående beslut. Eva redogjorde för sitt förslag att ha ett stort lotteri för personalen i december, innehållande gåvor skänkta av medlemmar och andra. Styrelsen är positivt inställd till förslaget.

3 b) Brandlarm Henrik rapporterar att det tyvärr inte finns finansiering av leasing av brandlarm då finansieringsbolagen vill ha bankgaranti eller borgen från styrelsen. Därför kommer installeringen av sammanhängande brandlarm installeras först under hösten. Under sommaren kommer det finnas en nattvakt i Ladan. Henrik jobbar vidare med finansieringen av brandlarm och kommer även att ta in fler offerter. c) IHR Ansökan Föreningen fick avslag på ansökan till IHR om hjälp med strategisk kommunikationsplan. Styrelsen har för avsikt att lämna in en ny ansökan nästa år. 9 Ekonomi Helge redogjorde för aktiebolagets samt föreningens ekonomi. Se bilaga 3 och Utvärdering av Summit 11 Medlemsaktiviteter Mallika Jansson var inbjuden till denna punkt för att redogöra för medlemssituationen när vår medlemskoordinator Ellen Undén är sjukskriven. Styrelsen beslutade att Mallika ska få tillgång till e-postadressen och att ett nytt automeddelande sätts in på som förklarar att hon är sjukskriven. Vidare beslutades att Petra ansvarar för föreningens medlemsfrågor och ska involvera föreningens medlemmar i detta. Petra samarbetar tillsammans med Kavina (marknadsföringsansvarig för Ängsbacka) för iordningställande av det gemensamma Information/Marknadsföring/Föreningens-tältet under No Mind och Yoga festivalerna. Mallika kommer hädanefter till varje styrelsemöte redogöra för antalet medlemmar för perioden samt förse styrelsen med en ekonomisk redovisning. 12 Fundraising 13 Medlemshus Lasse redogjorde för förslaget genom en av föreningens medlemmar att omvandla Ängsbackas café till ett medlemshus I korthet går förslaget ut på att cafét renoveras genom donationer av medlemmarna och blir vinterisolerat. På övervåningen byggs ett antal rum med plats för 16 bäddar samt ett vardagsrum med ett mindre kök. Husets sovrum disponeras av medlemmarna och de rum som inte används hyrs ut till utomstående. Föreningen står för driften av cafét och får en inkomstkälla genom att hyra ut lokalen i samband med arrangemang. Drift i form av el, vatten, avlopp och eventuell värme betalas av föreningen till

4 Ängsbacka AB. Personalen i caféet är föreningens medlemmar och för att vara volontär på Ängsbacka ska man vara medlem. Styrelsen beslutade att fortsätta diskutera vilka medlemsvärden vi vill ge föreningens medlemmar. Ett medlemshus i cafét kan absolut bli en möjlighet i framtiden. I dagsläget behöver vi dock bordlägga frågan då andra saker har större prioritet. 14 Arbetsgrupper 15 Val av Ordförande och Management Communication Team 16 Grupp för stadgeändring 17 Hälsovecka Christer redogjorde för sitt förslag till att införa hälsoveckor. Styrelsen är positiv till förslaget och beslutade att förslaget skulle införlivas i det kommande Ängsbackaprogrammet. 18 Utveckling av webbplats Mikael redogjorde för sitt förslag till projektplan för vidareutveckling av föreningens web. Styrelsen beslutade att godkänna de tre första stegen i projektplanen, dvs 12 timmar vardera av Kavina Thorslund och Henny Örtenberg (för brainstorming och product backlog) samt 6 timmar för Roger Käll (för att uppskatta hur många utvecklingstimmar som behövs för att genomföra det vi önskar). Styrelsen beslutade även att Mikael ska återkomma med rapport. 19 Övriga frågor Styrelsen beslutade att varje styrelseledamot fortsättningsvis ska få delta i två festivaler tillsammans med en gäst utan kostnad. Styrelsen beslutade också att ge Mikael i uppdrag att säkerställa fungerande teknik vid våra styrelsemöten, bl a i form av fungerande internet, mikrofon och högtalare. Punkten godkännande av guidelines för kurser bordlades till nästa möte. 20 Nästa möte Nästa möte beslutades till tisdagen den 27/7 kl Mötets avslutade Eva avslutade mötet och tackade för allas engagemang.

5 Vid protokollet Justeras Petra Ariton Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Bilaga till Styrelsemöte Summering beslut och aktiviteter: Beslut: B1: Förslaget från John Manoocheri lämnas över till styrgruppen för Leaderprojektet vilka beslutades att bestå av Nina, Rebekka och Henrik. B2: Petra ansvarar för föreningens medlemsfrågor och ska involvera föreningens medlemmar. B3: Mallika kommer hädanefter till varje styrelsemöte redogöra för antalet medlemmar för perioden samt förse styrelsen med en ekonomisk redovisning. B4: Styrelsen beslutade att godkänna de tre första stegen i projektplanen för utveckling av webplats B5: Styrelsen beslutade att varje styrelseledamot fortsättningsvis ska få delta i två festivaler tillsammans med en gäst utan kostnad. B6: Styrelsen beslutade att ge Mikael i uppdrag att säkerställa fungerande teknik vid våra styrelsemöten, bl a i form av fungerande internet, mikrofon och högtalare. B7: Styrelsen beslutade att de som bor på Ängsbacka ska delta i volontärprogrammet alternativt vara anställd av Ängsbacka. Beslutet gäller fr o m 1 oktober B8: Styrelsen beslutade om transformationsprocessen enligt följande: 1. Skapa en organisation som vi kallar Core Staff (några få betalda anställda med nyckelpositioner), Support Staff (låg ersättning, kost och logi), Ängsbackaprogrammet (ett nytt större volontärsprogram). Detta är en renodling av den redan befintliga organisationen. 2. Bygga en ny struktur som är anpassad till verksamheten under höst och vinter då behovet av personal är mindre. 3. Reducera lön till kvarvarande personal under perioden september-december med målsättningen 20 procent för att komma upp i önskad besparingsnivå. 4. Starta marknadsföring av Ängsbackaprogrammet redan till No Mind. 5. Jobba aktivt med intäktssidan under hösten. 6. Se över kursgårdens kostnader. 7. Eva och Henrik går in som ansvariga på programansvarig- respektive VDpositionerna under en övergångsperiod för att möjliggöra övergången till den nya organisation och rekrytera nya personer på dessa poster. Aktiviteter: A1: Information om Leaderprojektet kommer att läggas upp på föreningens hemsida A2: Henrik jobbar vidare med finansieringen av brandlarm

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Ängsbacka kursgård ekonomisk förening

Protokoll styrelsemöte Ängsbacka kursgård ekonomisk förening Protokoll styrelsemöte Ängsbacka kursgård ekonomisk förening Närvarande: Ewa Jacobsson, Anna Geiden, Annica Karlsson, Naveena Hägglund, Ransher Jansson, Grahi Johansen, Elin Freyschuss, Ida Freyschuss,

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107

Connect Falköping. Projektbeskrivning. Version: B Datum: 130107 Connect Falköping Projektbeskrivning Version: B Datum: 130107 2 Innehållsförteckning projektbeskrivning 1. Bakgrund och behovsinventering 2. Nyttomål 3. Projektmål 4. Omfattning och avgränsning 5. Organisation,

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer