Miljö som konkurrensfördel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.jordbruksverket.se Miljö som konkurrensfördel"

Transkript

1 Miljö som konkurrensfördel

2

3 För att lyckas måste man våga Vad har porslinsmuggar, tysta områden och pollen gemensamt? Det blir allt vanligare att företagare och entreprenörer satsar på miljö som en del av sin affärsidé. Det kan till exempel vara att allt som används i verksamheten ska vara miljöanpassat, som att engångsmuggar ersätts av riktigt porslin och att kemikalier och råvaror är miljömärkta. Men det kan också vara miljömedvetenhet som bygger på tjänster som skapar mervärden hos andra och som samtidigt gynnar den egna verksamheten. I den här broschyren möter du olika landsbygdsföretag, där miljö spelar roll. Du får bland annat träffa Lennart som hyr ut bin för att pollinera fält med till exempel rybs. En bra pollinering ger högre skördar för frukt-, bär- och fröodlaren, medan bi odlaren förutom honung också kan få betalt för pollineringstjänsten. På Forshems Gästgiveri serverar Stefan och Miriam mat efter säsong. Du får också träffa Henrik, en av sju ekologiska mjölkproducenter som står bakom varumärket Sju Gårdar. I Östergötland finns företaget Urnatur där Ulrika och Håkan bjuder på tystnad och mörker men också formgivning med naturen som bas. I Hedenäset har lokala företagare startat ett närvärmeverk och Lars och Johan Åslund på Högebo gård har satsat på produktion av biogas. Det finns hjälp Har du en idé om att utveckla ditt företag på landsbygden? Då kan du få hjälp av landsbygdsprogrammets företagsstöd. Du kan söka stöd för kompetensutveckling, för köp av tjänster och för investeringar. Här finns bland annat investeringsstöd för förnybar energi. Är du yngre än 40 år och tänker etablera dig som företagare inom jordbruk, trädgård eller renskötsel, kan du söka startstöd. Du kan också söka miljöersättningar för till exempel ekologisk produktion, anlägga och restaurera våtmarker eller renovera så kallade överloppsbyggnader*. Kontakta länsstyrelsen för mer information. Du kan också gå in på Jordbruksverkets webbplats. * Överloppsbyggnad en ekonomibyggnad som inte längre behövs för gårdens drift. 3

4

5 Biodling mer än honung Rybsfältet lyser gult och det är full aktivitet bland blommorna. Honungsbiet Apies mellifiera arbetar med att samla nektar och pollen. De gör en viktig miljötjänst som ger växtodlaren högre skördar, biodlaren honung och landskapet större artrikedom. Lennart Fröjd från Alstermo har sett möjligheten och jobbar heltid med att hyra ut bin. I huvudsak är det frukt- och fröodlare som hyr bin. Lennart startade med bin för 15 år sedan. Men efter ett tag behövde han komplettera arbetet på gården och utökade biodlingen. I dag har han cirka 200 samhällen men målet är att komma upp till 800 samhällen. Som regel ställer vi ut två samhällen per hektar, men för att få bästa effekt för pollinering ute i fält krävs i vissa fall fem samhällen, men då minskar också honungsskörden per samhälle, berättar Lennart. I dag samarbetar Lennart med två andra biodlare som också erbjuder pollineringstjänster. Vi har ett bolag Agreb där vi samarbetar. Vi marknadsför oss gemensamt och vi kan täcka upp för varandra om det behövs. Att arbeta med pollineringstjänster handlar mycket om planering och om att arbeta rationellt. Lennart klarar av att ta 200 samhällen på lastbilen och han kör från Alstermo till Skåne i söder och Sala i norr. Lennart övervintrar alla bin Mer för biodlaren Du kan förädla honung till sorthonung, som klöver-, hallon-, ängs- och ekologisk honung. Du kan också producera andra produkter som drottninggelé, pollen och propolis. i en stor bigård, där han också går igenom samhällena på våren innan han kör ut dem i fält. När draget är över hämtar han hem bin och kupor, skattar och går igenom samhällena och kör sedan ut dem till nästa uppdrag. Vi är tre personer som arbetar heltid. Sen har jag också säsongsanställda. Jag har ett arbetslag i bigården, ett i slungrummet och själv sköter jag transporterna. Den honung som blir säljer jag grovsilad i tank. Lennart har aldrig ångrat sin satsning på biodling även om han har ändrat inriktning och gått från produktion av honung till pollinering av lantbrukets växter. Ekosystemtjänster får vi gratis av naturen Många naturliga processer i jord- och skogsbruket kan kallas för ekosystemtjänster. Det är tjänster som människor och andra levande varelser i den biologiska mångfalden har nytta av och är beroende av. Det kan till exempel vara att producera rent vatten, syre och ved, att se till att kretsloppet av näring fungerar och att det finns mikro organismer i våra jordar. Det kan också vara pollinering av växter, naturlig skadedjursbekämpning och rekreation och friluftsliv. Ekosystemtjänster har ofta ett ekonomiskt värde som kan vara svårt att värdera. 5

6 6

7 Certifierade för klimat Henrik Johansson på Östanå gård utanför Uppsala är en av sju ekologiska mjölkbönder som har valt att samarbeta inom konceptet Sju Gårdar för att kunna leverera egna mejeriprodukter till konsumenter i Uppland. Henrik berättar att det fanns en växande efterfrågan på ekologiskt men också på närproducerat vilket gjorde att de vågade satsa. Nu har vi dessutom klimatcertifierat vår mjölk, säger Henrik Johansson. Sju Gårdar har klimatcertifierats enligt de regler som tagits fram i ett samarbete mellan bland andra KRAV och Svenskt Sigill. Reglerna är helt nya och Sju Gårdar var först i Sverige med klimatcertifierad mjölk. För oss handlar det bland annat om att ha en hög andel egenproducerat foder och att det foder vi köper ska vara klimatberäknat. Ett exempel är att vi använder ekologisk soja från Italien. Vi ska också effektivisera vår elförbrukning, köpa miljömärkt el och köra klimatsmart, så kallad Eco Driving. För att minska utsläppen av växthusgaser handlar det även om att ändra växtföljden, som att vallarna på våra mulljordar ska ligga längre än vanligt, förklarar Henrik. Genom ett samarbete med Gefleortens mejeri i Gävle och Milko kunde de sju lantbrukarna under våren 2009 leverera den första mjölken till butik. Sedan har det rullat på och i dag finns det ett brett sortiment med fil, yoghurt, gräddfil och crème fraiche. Med varumärket Sju Gårdar fick vi en tydlig avsändare på produkterna. Det skapar en trovärdighet, berättar Henrik som tidigare på dagen hade ett studiebesök av vanliga kunder som ville se var mjölken produceras. Henrik konstaterar att det är roligt att arbeta för bättre miljö och att få vara med i hela kedjan. Inte bara att producera råvara utan också vara ute och marknadsföra sina produkter. Man blir både glad och stolt när man ser paketen i affären, avslutar Henrik. Sju Gårdar Sju Gårdar ekonomisk förening består av sju uppländska gårdar. Det är Almunge prästgård, Bärby gård, Gränome gård, Kvarngården, Rotebergs gård, Stabby gård samt Östanå gård. Gårdarna är ekologiska och produktionen är certifierad både av KRAV och Svenskt Sigill. De säljer sina produkter under varumärket Sju Gårdar. 7

8 8

9 En röd tråd genom naturen Den röda tråden i företaget Urnatur som ligger sju kilometer öster om Ödeshög är natur. Ulrika Krynitz och Håkan Strotz som driver Urnatur tänker helhet. Här finns Skogseremitaget, en ort i skogen för vila och eftertanke, men också formgivning med naturen som utgångspunkt. Urnatur är ett företag där allt hänger ihop. Företaget ingår i Naturens bästa som är ett kvalitetsmärke för ekoturism började de bygga skogseremitaget. I dag finns det totalt 17 bäddar i sju olika stugor. Här finns bland annat vargkåtan och kolarkojan, mosstemplet och hattstugan. Det senaste bygget är luftslottet som blev klart 2010, ett trädhus med plats för två personer. Det som är gemensamt är att husen inte har el. Besökarna får elda för att hålla värmen och bära med sig fotogenlampor för att få ljus. Ulrika berättar att det finns solceller för att värma vatten och för att köket ska fungera. Men i övrigt är det både mörkt och tyst. Mörkret och tystnaden är en bonus. Inredningen är enkel men väl genomtänkt. Här finns mattor och tyger som är designade av Ulrika, som också arbetar som formgivare med naturen som utgångspunkt. Formgivning ingår i Urnaturs koncept. Maten som de bjuder på är ekologisk och ingår i helhetstänket. De serverar lamm från den egna gården, abborre från sjön och är det höst blir det kräftor. Ulrika plockar örter, vilda bär och svamp. De som besöker Urnatur är som regel grupper. Det kan vara konferenser, släktkalas och så vidare. Men Ulrika och Håkan anordnar också eremithelger för privatpersoner, då med olika teman som vilda vårprimörer, kräftfiske på hösten och oktoberfest á la Urnatur. Vi har ett genomgående helhetstänk. De som kommer hit blir fokuserade. Det är inte som ett hotell utan mer en upplevelse. 9

10 10

11 Ta tillvara det som finns... Det finns närmare än du tror! 11

12 12

13 Ny anläggning på Högebo Att producera biogas hemma på sin egen gård är vanligt i Tyskland. Nu börjar det även dyka upp anläggningar här i Sverige. På Kinnekulle utanför Götene ligger Högebo gård. Här har Johan och Lars Åslund 270 suggor. De föder upp och säljer cirka dräktiga suggor per år och brukar cirka 200 hektar mark. Johan Åslund kom i kontakt med biogasanläggningar genom samarbetet med Bo Johansson som också var grisproducent. Bo hade byggt en pilotanläggning på sin gård. Sedan startade han Götene Gårdsgas och arbetar nu med att sälja och bygga anläggningar. Eftersom Johan och Lars producerar biogas av svingödsel fick de hämta 60 kubikmeter rötrester för att processen skulle komma igång. Hade jag haft kor hade processen startat av sig själv, konstaterar Johan och berättar att de också använder havresocker som är bra för processen i rötkammaren. Havresockret är en restprodukt som de får från ett företag i närheten. Gårdens elförbrukning ligger på cirka kwh per år och Johan räknar med att kunna producera hela årsbe- hovet. Till anläggningen har de både en brännare och ett värme kraftverk som är på 40 kw, där motorn har en verkningsgrad på cirka procent. Enkelt räknat så producerar vi en miljon kilowattimmar fördelat på en tredjedel ström, en tredjedel värme och en tredjedel energi för att driva anläggningen. Biogasen på Högebo gård värmer i första hand svinstall, maskinhall och rötkammare. På sikt kommer även bostadshusen och gårdens pool att få värme via biogasanläggningen. Johan är nöjd med satsningen och ser framtiden an. I framtiden ser jag att vi förutom värme och el också kan producera fordonsgas. Än så länge är det en för dyr investering, men möjligheten finns. Många fördelar med biogas Det finns fördelar med att producera energi av den egna gårdens gödsel. sårbarheten minskar när energipriserna stiger utsläppen av metan minskar kvävet blir mer lättillgängligt i den gödsel som rötats doften av gödsel minskar anläggningarna är enkla att sköta 13

14 14

15 Gammal kunskap gav företagsidé Det hjälper inte bara att prata om hur det ska vara, vi måste också se till att människor får rätt verktyg, konstaterar Kjell Gustafsson från Växjö när han berättar om upprinnelsen till sitt företag Ängagärdets Natur och Kultur. Kjell som ordnar kurser såg att det fanns ett behov av att få lära sig mer om bland annat lieslåtter, gärdsgårdar och sten murar. Det handlar både om att föra kunskap vidare och om att lära av varandra. Kjell arbetar också med byggnadsvård och till hösten utökar han med kurser om jordkällare. Det händer också att han bygger gärdsgårdar. Ofta är det länsstyrelserna som lejer in honom som kursledare, men det kan också vara olika föreningar. Han reser runt hela landet, säsongen startar i början av april och håller på till slutet av oktober. Kjell arbetar deltid med sitt eget företag och 75 procent som special pedagog. Två arbeten som går bra att kombinera. De som kommer till kurserna kommer av egen kraft, berättar Kjell och konstaterar att han aldrig vet vilka han möter. Det kan vara hög- och lågutbildade, kvinnor och män, unga och gamla, privatpersoner och företagare. Det måste finnas en marknad för farmartjänster, som vill ta på sig exempelvis lieslåtter, konstaterar Kjell och fortsätter: Eller för skogsägare som ser en möjlighet att hugga gärdsgårdsvirke för att sälja vidare, eller som vill bygga färdiga gärdsgårdar. Förutom att se på de verktyg som finns och lära ut teknik, berättar han också om kulturhistoria och kulturarv. Ett exempel är den gärdsgårdsmodell som han lär ut på sina kurser. Kjell berättar att det är en grundmodell som härstammar från 1772 års landskapsbeskrivning. Sedan får de som går kursen anpassa sina gärdsgårdar till sina lokala modeller. Under stenmurskursen lägger vi inte några murar för det tar lång tid, utan vi går runt för att se på olika tekniker. Om en del av en stenmur har rasat måste vi ta ner hela muren för att få den stabil. Många blir avskräckta, medan andra väljer att göra jobbet, avslutar Kjell. Miljöersättningar och miljöinvesteringar Du kan få pengar när du väljer att satsa mer på miljö eller på värdefull natur och kultur. Det kan till exempel vara att sköta slåtterängar, gamla vägar, dikes renar och stenmurar. Men det finns också miljöersättningar som är till för att minska näringsläckage och för att ställa om till ekologisk odling. Ta kontakt med länsstyrelsen så får du veta mer. 15

16 16

17 20 år med lokala råvaror Forshems Gästivaregård ligger vid foten av Kinnekulle nära Vänern. Här bjuder Stefan och Miriam Johansson på mat baserade på lokala råvaror. Här kan du bland annat äta ramslöksoppa, trötafärsbiffar* och kalvdans. De har öppet från slutet av april men stänger under vintermånaderna, vilket passar bra in i konceptet med årstidsbundna råvaror. När Stefan tog över gästgiveriet 1991 bestämde han sig för att satsa på lokala råvaror. En anledning var att gästgiveriet låg i ett område där det fanns gott om bär, vilt och svamp. De hade också nära till Vänern vilket innebar att de kunde få tag på fisk. Visserligen tog det några år innan de hade arbetat sig in på marknaden. Men Stefan konstaterar att nu har tiden kommit i kapp. I dag är både ekologiskt och närproducerat inne. För vår del hade vi dessutom inte så mycket att välja på eftersom grossister och leverantörer inte ens ville åka hit. I dag har vi 150 lokala leverantörer. Jag har också varit med och startat ett bryggeri, så vi kan servera våra gäster lokalproducerad öl. Det kött de bjuder på är till största delen vilt. Under jaktsäsong lägger vi i ladorna. Det är hjort, rådjur och också mycket fågel, berättar Stefan. För några år sedan fick Forshems Gästegiveri en utmärkelse inom Slow Food, något som Stefan kom i kontakt med när han gästspelade som kock i Italien. Slow Food är motsatsen till Fast Food. Vi är en av två restauranger i Sverige som har fått den här utmärkelsen. Forshems Gästgiveri har också sin historia. Här har varit gästgiveri sedan Fastigheten är renoverad men också välbevarad. Vi återkommer till det lokala och Stefan betonar att det är viktigt och att det inte bara gäller mat och råvaror. Även de som arbetar hos Stefan och Miriam kommer från orten. Jag tror att alla hushåll i Forshem har varit delaktiga i Gästgiveriet, avslutar Stefan. I dag snart 20 år senare har de inte ångrat sig. * Trötafärsbiffar biffar gjorda på kött och korn enligt gammalt recept. Sverige det nya matlandet en vision där Sverige ska bli ett nytt matland i Europa Du är en del av det svenska matlandet där miljö är en viktig ingrediens. Det kan vara hur du producerar råvaran. Hur du väljer att förädla den. Hur du tillagar och hur du serverar den färdiga maten. Det kan också vara hur du tar tillvara det unika landskapet, som varierar från söder till norr. Med salta stränder och steniga klippor. Betesmarker med slåttergubbar och kattfötter. Slätter, skogar och klara älvar. Annorlunda alvar och fjällvidder. Stora städer och mindre byar. Renar och vilt. Smaker, dofter och ljud. Fågel och myrar. Vidder, tystnad och vinter. Våra olikheter som ger fantastiska valmöjligheter i matlandet Sverige. 17

18 18

19 Miljö gav mer jobb i Hedenäset Nu kommer det inte längre lika många lastbilar med olja till den norrbottniska byn Hedenäset började närvärmeverket leverera värme till stora delar av Hedenäset. Värme som i huvudsak är producerad av flis från skogar i närheten. Det var Lennart Mansikka, som själv är verksam skogsägare, som började fundera över det spill som lämnades kvar i skogen efter avverkning. Här låg massor av energi, som ingen tog tillvara. Och idén om ett närvärmeverk tog fart. Investeringen har kostat knappt sju miljoner kronor och har finansierats av delägarna med drygt fem miljoner kronor vilket bland annat är lånade pengar. De har också fått stöd på 1,8 miljoner kronor. Ulf Zakariasson, en av de nio delägarna, berättar att stödet ökade lönsamheten för projektet, som i dag är helt självgående. Vår strävan är inte att få en stor vinst, utan att kunna amortera bort skulderna. Men vi som är delägare i Hedenäset närvärme AB kan utöka vår egen verksamhet i våra befintliga företag genom att arbeta med närvärmen, förklarar Ulf. Närvärmeverket har varit igång sedan 2008 och Ulf konstaterar att de har producerat och levererat mer energi än vad de hade kalkylerat med. Vi har inte behövt köra igång våra reservpannor som går på olja och pellets. Fastän det har varit en kall vinter med 20 graders kyla under två och en halv månad. Vi ser också att pannan klarar av ännu mer. Vi har levererat cirka MWh per år och vi har kapacitet för att leverera cirka MWh till. Allt har fungerat bra. Projektet har inneburit miljönytta, med lokalproducerad energi och minskad användning av olja och el. Ersätt din olja Så här mycket råvara behöver du för att ersätta olja: 1 ton olja ( 1,2 m 3 ) = 5,4 ton salixflis = 3,1 ton brännved = 3,0 ton rörflen = 2,5 ton träpellets Det krävs olika mycket av olika biobränslen för att ersätta 1 ton olja. Det beror till största delen på olika fukthalt, vilket påverkar det effektiva värmevärdet per ton råvara. Källa: 19

20 Text: Agneta Gustavsson Foto: Linus Höök (omslag, s. 6), Patrik Svedberg (s. 2), Viola Fröjd (s. 4), Ulrika Krynitz (s. 8 9), Urban Wigert (s. 10), Agneta Börjesson (s. 11), Uffe Andersson (s. 11), Johan Ascard (s. 11), Bo Johansson, Götene Gårdsgas (s. 12), Cecilia Norén (s. 14), Stefan Jarl (s. 16), Lennart Mansikka (s. 18) Jordbruksverket Jönköping Tfn (vx) E-post: OVR 209

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli

Kreativitet. & framtidstro. Marcus Eldh sidan 14. Svensk landsbygd. Möt entreprenören. Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Hela denna bilaga är en annons från Jordbruksverket Svensk landsbygd Kreativitet & framtidstro Möt entreprenören Marcus Eldh sidan 14 Lillkorsträsk ett andra hem för Pirelli Matlandet Sverige är fantastiskt

Läs mer

www.jordbruksverket.se Fördel landsbygd entreprenörer som vågat

www.jordbruksverket.se Fördel landsbygd entreprenörer som vågat www.jordbruksverket.se Fördel landsbygd entreprenörer som vågat För att lyckas måste man våga I denna broschyr får du träffa ett antal företagare som driver olika typer av företag på landsbygden. Några

Läs mer

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna Med gården som bas affärsmöjligheter inom de gröna näringarna sid 26 sid 10 sid 44 sid 6 sid 41 Innehåll 4 Går du i utvecklingstankar? Affärsmöjligheterna för oss som verkar inom de gröna näringarna är

Läs mer

Lärarhandledning för förskolan om stad och land

Lärarhandledning för förskolan om stad och land Lärarhandledning för förskolan om stad och land Jordbruksverket 2014 Bilder: Annika Giannini URBAN OCH RURALIA LÄRARHANDLEDNING FÖR FÖRSKOLAN OM STAD OCH LAND ISBN: 978-91-637-5835-5 Formgivning och original:

Läs mer

LANDSBYGDENS BÄSTA LANDSBYGDENS BÄST A 2009 2013 2009 2013

LANDSBYGDENS BÄSTA LANDSBYGDENS BÄST A 2009 2013 2009 2013 LANDSBYGDENS BÄSTA 2009 2013 Landsbygdens bästa 2009 2013 Landsbygdsnätverket har haft som en viktig uppgift att sprida goda exempel som bidrar till att landsbygdsprogrammets mål uppfylls och ytterst att

Läs mer

Jordbiten. Turistens väg till landsbygden s. 8-10. Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19

Jordbiten. Turistens väg till landsbygden s. 8-10. Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19 Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2009 Utnyttja betet maximalt s. 6-7 Säkra tillgången på goda gubbar s. 18-19 Noggrann hygien ger hög kvalitet

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005

BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005 BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005 Kor och IT Kor eller IT så framställs ofta landsbygdens framtid. Bort med det

Läs mer

L A N D S B Y G D E N S B Ä S T A 2013

L A N D S B Y G D E N S B Ä S T A 2013 LANDSBYGDENS BÄSTA 2013 Fakta om Landsbygdsnätverket: Drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007 2013 och ska stärka genomförandet. Samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet

Läs mer

Fakta om Landsbygdsnätverket: Drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013 och ska stärka genomförandet.

Fakta om Landsbygdsnätverket: Drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013 och ska stärka genomförandet. LANDSBYGDENS BÄSTA 2010 Fakta om Landsbygdsnätverket: Drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013 och ska stärka genomförandet. Samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet

Läs mer

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se 2006:9 Ekologisk produktion - Goda exempel från Blekinge Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk www.k.lst.se Pernilla Per Torsten Iris & Anders Anders Hanna Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 KARLSKRONA.

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Goda exempel. en guide till småskaliga energilösningar

Goda exempel. en guide till småskaliga energilösningar Goda exempel en guide till småskaliga energilösningar i norra Sverige Innehåll Goda exempel - för en förnybar framtid i glesbygden 3 SMALLEST och RASLRES - förnybara energiprojekt i Norsjö kommun 4 Kretsloppsanpassad

Läs mer

Jordbiten. Tema Samverkan. Nr 2 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Jordbiten. Tema Samverkan. Nr 2 /2014. Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 2 /2014 Tema Samverkan Ledaren Samverkan ett måste för landsbygden Vi har under föregående Landsbygdsprogram

Läs mer

gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013

gröna bladet Tvärvillkorskontroll? -Så här kan du förbereda dig! Förlängning av miljöstödsåtaganden Nr 5 September 2013 Information från Länsstyrelsen i Örebro län TELEFON: 019-19 30 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro En samlande kraft! Innehåll: Tvärvillkor Nya hygienregler Unga företagare på landsbygden

Läs mer

Energikonferens Katrineholm. 3 4 juni 2010

Energikonferens Katrineholm. 3 4 juni 2010 Energikonferens Katrineholm 3 4 juni 2010 Ledare 2 3 Även kommuner kan gå före Omställningen skapar möjligheter Leader Gränslandet är en ideell organisation som under programperioden 2007 2013 arbetar

Läs mer

Annons Hela denna bilaga är en annons i Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen Ångermanland den 19 oktober 2013 Annons

Annons Hela denna bilaga är en annons i Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen Ångermanland den 19 oktober 2013 Annons Välkommen till Smaka på Västernorrland i Höga Kusten! RES KOLLEKTIVT OCH GRATIS till Höstfesten i Kramfors! TICKET TICKET TORSDAG 24 OKTOBER 2013 Erbjudandet gäller inom länet på Norrtåg från Sundsvall,

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

SMARTARE LOGISTIK Lokal mat på väg

SMARTARE LOGISTIK Lokal mat på väg SMARTARE LOGISTIK Lokal mat på väg 2 LOKAL MAT PÅ VÄG NORDANSMAK Det finns stora möjligheter att skapa smartare logistik för lokal mat Innehåll 4 Inledning 6 Bondens egen butik Hur behåller man sina kunder

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu Stångmärket #4 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria Ät närodlat och i säsong Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat FISKARBÖNDER I SKÄRGÅRDEN Tuffa villkor

Läs mer

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFS RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFs

Läs mer

VILDA ÖRTKUNGEN EN KOCK DRYCKERNAS SÖRMLAND HYR SÖRMLANDS MATSKATTER. det. Malmköping. län. mat i sörmland. från gårdsbutik till White Guide.

VILDA ÖRTKUNGEN EN KOCK DRYCKERNAS SÖRMLAND HYR SÖRMLANDS MATSKATTER. det. Malmköping. län. mat i sörmland. från gårdsbutik till White Guide. # 1 2014 mat i sörmland PASSION : MOD : TANKE det VILDA SÖRMLAND ÖRTKUNGEN från Malmköping DRYCKERNAS län SÖRMLANDS MATSKATTER från gårdsbutik till White Guide HYR EN KOCK : 1 : Känn STOLTHET för matlänet

Läs mer

Professionella. hästföretagare. www.jordbruksverket.se 1

Professionella. hästföretagare. www.jordbruksverket.se 1 Professionella hästföretagare www.jordbruksverket.se 1 Professionella hästföretagare 2 För att lyckas måste man våga, men hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara att starta och driva ett företag?

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg

LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg. Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg LINS-projektet 6 år i Norra Skaraborg Näringslivsinriktad Landsbygdsutveckling i Norra Skaraborg Projektledaren har ordet För nästan sex år sedan gick startskottet för LINS-projektet (Landsbygdsutveckling

Läs mer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer ENERGI &miljö Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi Miljösmarta mobilapplikationer Sveriges bredaste sortiment av LED-lampor och LED-belysning, även dimbara. Besök vår monter A:512 på Hem &

Läs mer