Miljö som konkurrensfördel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.jordbruksverket.se Miljö som konkurrensfördel"

Transkript

1 Miljö som konkurrensfördel

2

3 För att lyckas måste man våga Vad har porslinsmuggar, tysta områden och pollen gemensamt? Det blir allt vanligare att företagare och entreprenörer satsar på miljö som en del av sin affärsidé. Det kan till exempel vara att allt som används i verksamheten ska vara miljöanpassat, som att engångsmuggar ersätts av riktigt porslin och att kemikalier och råvaror är miljömärkta. Men det kan också vara miljömedvetenhet som bygger på tjänster som skapar mervärden hos andra och som samtidigt gynnar den egna verksamheten. I den här broschyren möter du olika landsbygdsföretag, där miljö spelar roll. Du får bland annat träffa Lennart som hyr ut bin för att pollinera fält med till exempel rybs. En bra pollinering ger högre skördar för frukt-, bär- och fröodlaren, medan bi odlaren förutom honung också kan få betalt för pollineringstjänsten. På Forshems Gästgiveri serverar Stefan och Miriam mat efter säsong. Du får också träffa Henrik, en av sju ekologiska mjölkproducenter som står bakom varumärket Sju Gårdar. I Östergötland finns företaget Urnatur där Ulrika och Håkan bjuder på tystnad och mörker men också formgivning med naturen som bas. I Hedenäset har lokala företagare startat ett närvärmeverk och Lars och Johan Åslund på Högebo gård har satsat på produktion av biogas. Det finns hjälp Har du en idé om att utveckla ditt företag på landsbygden? Då kan du få hjälp av landsbygdsprogrammets företagsstöd. Du kan söka stöd för kompetensutveckling, för köp av tjänster och för investeringar. Här finns bland annat investeringsstöd för förnybar energi. Är du yngre än 40 år och tänker etablera dig som företagare inom jordbruk, trädgård eller renskötsel, kan du söka startstöd. Du kan också söka miljöersättningar för till exempel ekologisk produktion, anlägga och restaurera våtmarker eller renovera så kallade överloppsbyggnader*. Kontakta länsstyrelsen för mer information. Du kan också gå in på Jordbruksverkets webbplats. * Överloppsbyggnad en ekonomibyggnad som inte längre behövs för gårdens drift. 3

4

5 Biodling mer än honung Rybsfältet lyser gult och det är full aktivitet bland blommorna. Honungsbiet Apies mellifiera arbetar med att samla nektar och pollen. De gör en viktig miljötjänst som ger växtodlaren högre skördar, biodlaren honung och landskapet större artrikedom. Lennart Fröjd från Alstermo har sett möjligheten och jobbar heltid med att hyra ut bin. I huvudsak är det frukt- och fröodlare som hyr bin. Lennart startade med bin för 15 år sedan. Men efter ett tag behövde han komplettera arbetet på gården och utökade biodlingen. I dag har han cirka 200 samhällen men målet är att komma upp till 800 samhällen. Som regel ställer vi ut två samhällen per hektar, men för att få bästa effekt för pollinering ute i fält krävs i vissa fall fem samhällen, men då minskar också honungsskörden per samhälle, berättar Lennart. I dag samarbetar Lennart med två andra biodlare som också erbjuder pollineringstjänster. Vi har ett bolag Agreb där vi samarbetar. Vi marknadsför oss gemensamt och vi kan täcka upp för varandra om det behövs. Att arbeta med pollineringstjänster handlar mycket om planering och om att arbeta rationellt. Lennart klarar av att ta 200 samhällen på lastbilen och han kör från Alstermo till Skåne i söder och Sala i norr. Lennart övervintrar alla bin Mer för biodlaren Du kan förädla honung till sorthonung, som klöver-, hallon-, ängs- och ekologisk honung. Du kan också producera andra produkter som drottninggelé, pollen och propolis. i en stor bigård, där han också går igenom samhällena på våren innan han kör ut dem i fält. När draget är över hämtar han hem bin och kupor, skattar och går igenom samhällena och kör sedan ut dem till nästa uppdrag. Vi är tre personer som arbetar heltid. Sen har jag också säsongsanställda. Jag har ett arbetslag i bigården, ett i slungrummet och själv sköter jag transporterna. Den honung som blir säljer jag grovsilad i tank. Lennart har aldrig ångrat sin satsning på biodling även om han har ändrat inriktning och gått från produktion av honung till pollinering av lantbrukets växter. Ekosystemtjänster får vi gratis av naturen Många naturliga processer i jord- och skogsbruket kan kallas för ekosystemtjänster. Det är tjänster som människor och andra levande varelser i den biologiska mångfalden har nytta av och är beroende av. Det kan till exempel vara att producera rent vatten, syre och ved, att se till att kretsloppet av näring fungerar och att det finns mikro organismer i våra jordar. Det kan också vara pollinering av växter, naturlig skadedjursbekämpning och rekreation och friluftsliv. Ekosystemtjänster har ofta ett ekonomiskt värde som kan vara svårt att värdera. 5

6 6

7 Certifierade för klimat Henrik Johansson på Östanå gård utanför Uppsala är en av sju ekologiska mjölkbönder som har valt att samarbeta inom konceptet Sju Gårdar för att kunna leverera egna mejeriprodukter till konsumenter i Uppland. Henrik berättar att det fanns en växande efterfrågan på ekologiskt men också på närproducerat vilket gjorde att de vågade satsa. Nu har vi dessutom klimatcertifierat vår mjölk, säger Henrik Johansson. Sju Gårdar har klimatcertifierats enligt de regler som tagits fram i ett samarbete mellan bland andra KRAV och Svenskt Sigill. Reglerna är helt nya och Sju Gårdar var först i Sverige med klimatcertifierad mjölk. För oss handlar det bland annat om att ha en hög andel egenproducerat foder och att det foder vi köper ska vara klimatberäknat. Ett exempel är att vi använder ekologisk soja från Italien. Vi ska också effektivisera vår elförbrukning, köpa miljömärkt el och köra klimatsmart, så kallad Eco Driving. För att minska utsläppen av växthusgaser handlar det även om att ändra växtföljden, som att vallarna på våra mulljordar ska ligga längre än vanligt, förklarar Henrik. Genom ett samarbete med Gefleortens mejeri i Gävle och Milko kunde de sju lantbrukarna under våren 2009 leverera den första mjölken till butik. Sedan har det rullat på och i dag finns det ett brett sortiment med fil, yoghurt, gräddfil och crème fraiche. Med varumärket Sju Gårdar fick vi en tydlig avsändare på produkterna. Det skapar en trovärdighet, berättar Henrik som tidigare på dagen hade ett studiebesök av vanliga kunder som ville se var mjölken produceras. Henrik konstaterar att det är roligt att arbeta för bättre miljö och att få vara med i hela kedjan. Inte bara att producera råvara utan också vara ute och marknadsföra sina produkter. Man blir både glad och stolt när man ser paketen i affären, avslutar Henrik. Sju Gårdar Sju Gårdar ekonomisk förening består av sju uppländska gårdar. Det är Almunge prästgård, Bärby gård, Gränome gård, Kvarngården, Rotebergs gård, Stabby gård samt Östanå gård. Gårdarna är ekologiska och produktionen är certifierad både av KRAV och Svenskt Sigill. De säljer sina produkter under varumärket Sju Gårdar. 7

8 8

9 En röd tråd genom naturen Den röda tråden i företaget Urnatur som ligger sju kilometer öster om Ödeshög är natur. Ulrika Krynitz och Håkan Strotz som driver Urnatur tänker helhet. Här finns Skogseremitaget, en ort i skogen för vila och eftertanke, men också formgivning med naturen som utgångspunkt. Urnatur är ett företag där allt hänger ihop. Företaget ingår i Naturens bästa som är ett kvalitetsmärke för ekoturism började de bygga skogseremitaget. I dag finns det totalt 17 bäddar i sju olika stugor. Här finns bland annat vargkåtan och kolarkojan, mosstemplet och hattstugan. Det senaste bygget är luftslottet som blev klart 2010, ett trädhus med plats för två personer. Det som är gemensamt är att husen inte har el. Besökarna får elda för att hålla värmen och bära med sig fotogenlampor för att få ljus. Ulrika berättar att det finns solceller för att värma vatten och för att köket ska fungera. Men i övrigt är det både mörkt och tyst. Mörkret och tystnaden är en bonus. Inredningen är enkel men väl genomtänkt. Här finns mattor och tyger som är designade av Ulrika, som också arbetar som formgivare med naturen som utgångspunkt. Formgivning ingår i Urnaturs koncept. Maten som de bjuder på är ekologisk och ingår i helhetstänket. De serverar lamm från den egna gården, abborre från sjön och är det höst blir det kräftor. Ulrika plockar örter, vilda bär och svamp. De som besöker Urnatur är som regel grupper. Det kan vara konferenser, släktkalas och så vidare. Men Ulrika och Håkan anordnar också eremithelger för privatpersoner, då med olika teman som vilda vårprimörer, kräftfiske på hösten och oktoberfest á la Urnatur. Vi har ett genomgående helhetstänk. De som kommer hit blir fokuserade. Det är inte som ett hotell utan mer en upplevelse. 9

10 10

11 Ta tillvara det som finns... Det finns närmare än du tror! 11

12 12

13 Ny anläggning på Högebo Att producera biogas hemma på sin egen gård är vanligt i Tyskland. Nu börjar det även dyka upp anläggningar här i Sverige. På Kinnekulle utanför Götene ligger Högebo gård. Här har Johan och Lars Åslund 270 suggor. De föder upp och säljer cirka dräktiga suggor per år och brukar cirka 200 hektar mark. Johan Åslund kom i kontakt med biogasanläggningar genom samarbetet med Bo Johansson som också var grisproducent. Bo hade byggt en pilotanläggning på sin gård. Sedan startade han Götene Gårdsgas och arbetar nu med att sälja och bygga anläggningar. Eftersom Johan och Lars producerar biogas av svingödsel fick de hämta 60 kubikmeter rötrester för att processen skulle komma igång. Hade jag haft kor hade processen startat av sig själv, konstaterar Johan och berättar att de också använder havresocker som är bra för processen i rötkammaren. Havresockret är en restprodukt som de får från ett företag i närheten. Gårdens elförbrukning ligger på cirka kwh per år och Johan räknar med att kunna producera hela årsbe- hovet. Till anläggningen har de både en brännare och ett värme kraftverk som är på 40 kw, där motorn har en verkningsgrad på cirka procent. Enkelt räknat så producerar vi en miljon kilowattimmar fördelat på en tredjedel ström, en tredjedel värme och en tredjedel energi för att driva anläggningen. Biogasen på Högebo gård värmer i första hand svinstall, maskinhall och rötkammare. På sikt kommer även bostadshusen och gårdens pool att få värme via biogasanläggningen. Johan är nöjd med satsningen och ser framtiden an. I framtiden ser jag att vi förutom värme och el också kan producera fordonsgas. Än så länge är det en för dyr investering, men möjligheten finns. Många fördelar med biogas Det finns fördelar med att producera energi av den egna gårdens gödsel. sårbarheten minskar när energipriserna stiger utsläppen av metan minskar kvävet blir mer lättillgängligt i den gödsel som rötats doften av gödsel minskar anläggningarna är enkla att sköta 13

14 14

15 Gammal kunskap gav företagsidé Det hjälper inte bara att prata om hur det ska vara, vi måste också se till att människor får rätt verktyg, konstaterar Kjell Gustafsson från Växjö när han berättar om upprinnelsen till sitt företag Ängagärdets Natur och Kultur. Kjell som ordnar kurser såg att det fanns ett behov av att få lära sig mer om bland annat lieslåtter, gärdsgårdar och sten murar. Det handlar både om att föra kunskap vidare och om att lära av varandra. Kjell arbetar också med byggnadsvård och till hösten utökar han med kurser om jordkällare. Det händer också att han bygger gärdsgårdar. Ofta är det länsstyrelserna som lejer in honom som kursledare, men det kan också vara olika föreningar. Han reser runt hela landet, säsongen startar i början av april och håller på till slutet av oktober. Kjell arbetar deltid med sitt eget företag och 75 procent som special pedagog. Två arbeten som går bra att kombinera. De som kommer till kurserna kommer av egen kraft, berättar Kjell och konstaterar att han aldrig vet vilka han möter. Det kan vara hög- och lågutbildade, kvinnor och män, unga och gamla, privatpersoner och företagare. Det måste finnas en marknad för farmartjänster, som vill ta på sig exempelvis lieslåtter, konstaterar Kjell och fortsätter: Eller för skogsägare som ser en möjlighet att hugga gärdsgårdsvirke för att sälja vidare, eller som vill bygga färdiga gärdsgårdar. Förutom att se på de verktyg som finns och lära ut teknik, berättar han också om kulturhistoria och kulturarv. Ett exempel är den gärdsgårdsmodell som han lär ut på sina kurser. Kjell berättar att det är en grundmodell som härstammar från 1772 års landskapsbeskrivning. Sedan får de som går kursen anpassa sina gärdsgårdar till sina lokala modeller. Under stenmurskursen lägger vi inte några murar för det tar lång tid, utan vi går runt för att se på olika tekniker. Om en del av en stenmur har rasat måste vi ta ner hela muren för att få den stabil. Många blir avskräckta, medan andra väljer att göra jobbet, avslutar Kjell. Miljöersättningar och miljöinvesteringar Du kan få pengar när du väljer att satsa mer på miljö eller på värdefull natur och kultur. Det kan till exempel vara att sköta slåtterängar, gamla vägar, dikes renar och stenmurar. Men det finns också miljöersättningar som är till för att minska näringsläckage och för att ställa om till ekologisk odling. Ta kontakt med länsstyrelsen så får du veta mer. 15

16 16

17 20 år med lokala råvaror Forshems Gästivaregård ligger vid foten av Kinnekulle nära Vänern. Här bjuder Stefan och Miriam Johansson på mat baserade på lokala råvaror. Här kan du bland annat äta ramslöksoppa, trötafärsbiffar* och kalvdans. De har öppet från slutet av april men stänger under vintermånaderna, vilket passar bra in i konceptet med årstidsbundna råvaror. När Stefan tog över gästgiveriet 1991 bestämde han sig för att satsa på lokala råvaror. En anledning var att gästgiveriet låg i ett område där det fanns gott om bär, vilt och svamp. De hade också nära till Vänern vilket innebar att de kunde få tag på fisk. Visserligen tog det några år innan de hade arbetat sig in på marknaden. Men Stefan konstaterar att nu har tiden kommit i kapp. I dag är både ekologiskt och närproducerat inne. För vår del hade vi dessutom inte så mycket att välja på eftersom grossister och leverantörer inte ens ville åka hit. I dag har vi 150 lokala leverantörer. Jag har också varit med och startat ett bryggeri, så vi kan servera våra gäster lokalproducerad öl. Det kött de bjuder på är till största delen vilt. Under jaktsäsong lägger vi i ladorna. Det är hjort, rådjur och också mycket fågel, berättar Stefan. För några år sedan fick Forshems Gästegiveri en utmärkelse inom Slow Food, något som Stefan kom i kontakt med när han gästspelade som kock i Italien. Slow Food är motsatsen till Fast Food. Vi är en av två restauranger i Sverige som har fått den här utmärkelsen. Forshems Gästgiveri har också sin historia. Här har varit gästgiveri sedan Fastigheten är renoverad men också välbevarad. Vi återkommer till det lokala och Stefan betonar att det är viktigt och att det inte bara gäller mat och råvaror. Även de som arbetar hos Stefan och Miriam kommer från orten. Jag tror att alla hushåll i Forshem har varit delaktiga i Gästgiveriet, avslutar Stefan. I dag snart 20 år senare har de inte ångrat sig. * Trötafärsbiffar biffar gjorda på kött och korn enligt gammalt recept. Sverige det nya matlandet en vision där Sverige ska bli ett nytt matland i Europa Du är en del av det svenska matlandet där miljö är en viktig ingrediens. Det kan vara hur du producerar råvaran. Hur du väljer att förädla den. Hur du tillagar och hur du serverar den färdiga maten. Det kan också vara hur du tar tillvara det unika landskapet, som varierar från söder till norr. Med salta stränder och steniga klippor. Betesmarker med slåttergubbar och kattfötter. Slätter, skogar och klara älvar. Annorlunda alvar och fjällvidder. Stora städer och mindre byar. Renar och vilt. Smaker, dofter och ljud. Fågel och myrar. Vidder, tystnad och vinter. Våra olikheter som ger fantastiska valmöjligheter i matlandet Sverige. 17

18 18

19 Miljö gav mer jobb i Hedenäset Nu kommer det inte längre lika många lastbilar med olja till den norrbottniska byn Hedenäset började närvärmeverket leverera värme till stora delar av Hedenäset. Värme som i huvudsak är producerad av flis från skogar i närheten. Det var Lennart Mansikka, som själv är verksam skogsägare, som började fundera över det spill som lämnades kvar i skogen efter avverkning. Här låg massor av energi, som ingen tog tillvara. Och idén om ett närvärmeverk tog fart. Investeringen har kostat knappt sju miljoner kronor och har finansierats av delägarna med drygt fem miljoner kronor vilket bland annat är lånade pengar. De har också fått stöd på 1,8 miljoner kronor. Ulf Zakariasson, en av de nio delägarna, berättar att stödet ökade lönsamheten för projektet, som i dag är helt självgående. Vår strävan är inte att få en stor vinst, utan att kunna amortera bort skulderna. Men vi som är delägare i Hedenäset närvärme AB kan utöka vår egen verksamhet i våra befintliga företag genom att arbeta med närvärmen, förklarar Ulf. Närvärmeverket har varit igång sedan 2008 och Ulf konstaterar att de har producerat och levererat mer energi än vad de hade kalkylerat med. Vi har inte behövt köra igång våra reservpannor som går på olja och pellets. Fastän det har varit en kall vinter med 20 graders kyla under två och en halv månad. Vi ser också att pannan klarar av ännu mer. Vi har levererat cirka MWh per år och vi har kapacitet för att leverera cirka MWh till. Allt har fungerat bra. Projektet har inneburit miljönytta, med lokalproducerad energi och minskad användning av olja och el. Ersätt din olja Så här mycket råvara behöver du för att ersätta olja: 1 ton olja ( 1,2 m 3 ) = 5,4 ton salixflis = 3,1 ton brännved = 3,0 ton rörflen = 2,5 ton träpellets Det krävs olika mycket av olika biobränslen för att ersätta 1 ton olja. Det beror till största delen på olika fukthalt, vilket påverkar det effektiva värmevärdet per ton råvara. Källa: 19

20 Text: Agneta Gustavsson Foto: Linus Höök (omslag, s. 6), Patrik Svedberg (s. 2), Viola Fröjd (s. 4), Ulrika Krynitz (s. 8 9), Urban Wigert (s. 10), Agneta Börjesson (s. 11), Uffe Andersson (s. 11), Johan Ascard (s. 11), Bo Johansson, Götene Gårdsgas (s. 12), Cecilia Norén (s. 14), Stefan Jarl (s. 16), Lennart Mansikka (s. 18) Jordbruksverket Jönköping Tfn (vx) E-post: OVR 209

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4. Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7. Vision & Filosofi 8

Innehållsförteckning. Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4. Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7. Vision & Filosofi 8 1 Innehållsförteckning Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4 Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7 Vision & Filosofi 8 Framtida systemkomponenter 8 Design Bild 9, Bild 10 9 10 Behovsinventering

Läs mer

Foto: Hans Jonsson. Bli biodlare utveckla ditt företag

Foto: Hans Jonsson. Bli biodlare utveckla ditt företag Foto: Hans Jonsson Bli biodlare utveckla ditt företag Jordbruksinformation 14 2011 1 Biodling kan utveckla ditt lantbruk Text: Mats Mellblom BI OCH GÄSS sågos i myckenhet vid alla de gårdar här i Västergötland,

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Lärarhandledning för förskolan om stad och land

Lärarhandledning för förskolan om stad och land Lärarhandledning för förskolan om stad och land Jordbruksverket 2014 Bilder: Annika Giannini URBAN OCH RURALIA LÄRARHANDLEDNING FÖR FÖRSKOLAN OM STAD OCH LAND ISBN: 978-91-637-5835-5 Formgivning och original:

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

- en ren naturprodukt

- en ren naturprodukt Honung - en ren naturprodukt Utmärkt till mat och dryck Hur använder du din honung? På smörgåsen? I teet? På frukostflingorna? Eller kanske som allt fler: I matlagningen eller bakningen? Egentligen är

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Knäck & Bräck AB Journalnummer:

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan

Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Anvisning till blanketten Företagsstöd affärsplan Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten Företagsstöd - affärsplan? Söker du tagsstöd måste du i

Läs mer

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material!

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Unga röster om eko Ett skolmaterial om ekologisk odling och mat baserat på broschyren Unga röster om eko och filmen Byt till eko. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Lärarhandledning

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014

Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Mat och klimat Vilka val har egentligen betydelse? Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik Göteborg 20 mars 2014 Ett branschforskningsinstitut för livsmedelskedjan med uppgift

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Välkommen till nätverksträff den 9 november

Välkommen till nätverksträff den 9 november 1(9) Dnr 49-5199/11 2011-11-02 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Välkommen till nätverksträff den 9 november Tyck till om nästa landsbygdsprogram! Tillsammans med dina

Läs mer

genom vår egen lilla förening där vi direkt bestämmer själva, säger Göran Gauffin som är en av bönderna bakom Sju Gårdar.

genom vår egen lilla förening där vi direkt bestämmer själva, säger Göran Gauffin som är en av bönderna bakom Sju Gårdar. Glada upplandsbönder skålar i egen närproducerad mjölk: Elisabeth Gauffin, Sören Eriksson, Per Erik Löfgren, Henrik Johansson, Johnny Jansson, Göran Gauffin, Magnus Alm och Jenny Alm. Nystartade Sju Gårdar

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Höglunds Blommor AB Journalnummer:

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv.

Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Ett lite mindre glassföretag med ett lite större perspektiv. Familjeföretaget mot strömmen I takt med den ökade globaliseringen koncentreras livsmedelsproduktionen i världen till några få multinationella

Läs mer

Energisatsningar på gårdsnivå

Energisatsningar på gårdsnivå Energisatsningar på gårdsnivå Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen.

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan

2013-03- 28. Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös. Enkla råd är svåra att ge. Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsum8onens klimatpåverkan Jordbruk är väl naturligt? Elin Röös Enkla råd är svåra att ge Matproduktion genom tiderna Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 8, Konsum8onens klimatpåverkan 1 Växthuseffekten De

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Hällnäs Handelsträdgård Journalnummer: 2009-4992 Kontaktperson,

Läs mer

SMARTARE MAT. Ät en potatis så kan du andas under vattenytan! Är det smart mat? Hur smart kan mat bli?

SMARTARE MAT. Ät en potatis så kan du andas under vattenytan! Är det smart mat? Hur smart kan mat bli? Vad menas med det? Är det funktionell mat? Tjejmjölk i rosa förpackning med extra folsyra som underlättar om man vill bli gravid. Är det smart? GMO? Genetiskt Modifierad Organism Ris med mer A-vitamin?

Läs mer

Klimatpåverkan från livsmedel. Material framtaget av Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013

Klimatpåverkan från livsmedel. Material framtaget av Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013 Klimatpåverkan från livsmedel Material framtaget av Britta Florén, (bf@sik.se) SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik för SLL 2013 Matens klimatpåverkan en ej försumbar del av vår totala konsumtion

Läs mer

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Förnybar energi och självförsörjning på gården Erik Steen Jensen teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Innehåll Bakgrund Ekologisk jordbruk, uthållighet och funktionell integritet Möjligheter och tilltag

Läs mer

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014

SKNT -Orsa. Den 3 oktober 2014 SKNT -Orsa Den 3 oktober 2014 Information från Länsstyrelsen Mikael Selander, chef Näringslivenheten Kirsten Berlin, Projektledare för processtöd Björn Forsberg, chef Landsbygdsenheten Vad är på gång 2014

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763. Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel.

Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763. Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel. Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763 Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel. Vindkraft på gång 785 verk = 5,1 TWh 75 % = 3,8 TWh Jämtlandsgas Vilka

Läs mer

Din leverantör när det gäller svenska frukter och grönsaker

Din leverantör när det gäller svenska frukter och grönsaker Din leverantör när det gäller svenska frukter och grönsaker Medlemsägd förening Svenska Odlarlaget är en sammanslutning av frukt- och grönsaksodlare i hela Sverige. Tillsammans är vi starka och lägger

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland Biogasens värdekedja 12 april 2012 Biogas i Lundaland Program 16.30 17.00 17.10 18.10 18.30 19.30 20.00 Registrering och kaffe Välkomna Biogasens värdekedja från råvara Fll konsument Macka, kaffe och mingel

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi Sol Vind Vatten Biobränsle Solkraft Solvärme 800 1000 kwh/m 2 V-grad 40 80 % 1 000 5 000 kr/m 2 100 kw kräver 500 m 2 under

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm Jordbruksinformation 22 2011 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

Bäckens gård. Västra Götaland ENERGIFAKTA

Bäckens gård. Västra Götaland ENERGIFAKTA ENERGIFAKTA Bäckens gård Västra Götaland På Bäckens gård satsar man på att vara självförsörjande på energi. Här produceras slaktsvin, grödor till foder och avsalu och 2 89 kwh produceras årligen från vind,

Läs mer

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller!

Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöden 2015 - ta reda på vad som gäller! Stöd till landsbygden Innehåll Innehåll Innehåll I år är det mycket nytt med jordbrukarstöden...5 Gårdsstöd...8 Förgröningsstöd...14 Stöd till unga jordbrukare...20

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Investering i mobilt musteri, Steffi Eberts-Reinisch, Gränna

Läs mer

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 . Sibylle Mendes Criadora Consult Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 Goda exempel De goda exemplen finns, men de har krävt en hel del extra arbete av såväl kostchefer som upphandlare. Vadstena,

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Samspel stad och land - avgörande för en hållbar samhällsutveckling? Magnus Ljung SLU i Skara 2014-10-16 Framtiden? Vill vi ta ledartröjan och

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi

Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Möjligheterna att köra på förnybart egenproducerat bränsle Malmö 6/12 Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF-koncernen Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Förutsägbarhet

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050

Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 2050 Växthusgasutsläpp och livsmedel 1 Morgondagens rätt? Maten, klimatet, påverkan år 5 Karin Hjerpe, Jordbruksverket Fredrik Hedenus, Chalmers ton CO -eq per person och år 8 6 Offentlig konsumtion Shoppa

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ

MAT OCH MILJÖ TEMA: MAT OCH MILJÖ MAT OCH MILJÖ DET HÄR FAKTABLADET ÄR FRAMTAGEN TILL ÖVNINGARNA HEJ SKOLMAT. HELA MATERIALET FINNS FÖR NEDLADDNING PÅ WWW.LIVSMEDELSVERKET.SE Mat och måltider spelar en viktig roll i våra liv. Mat kan vara

Läs mer

Energieffektivisering i växtodling

Energieffektivisering i växtodling Energieffektivisering i växtodling Temadag Odling i Balans 21 januari 2009, Nässjö Pål Börjesson Miljö- och energisystem Lunds Tekniska Högskola Energiflöden i svensk växtodling idag Energy input Bioenergy

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Vad är målbilder för LRF Skåne?

Vad är målbilder för LRF Skåne? LRF Skåne De hållbara gröna näringarna i Skåne 2020 ARBETSMATERIAL Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Utkast 2010-02-28 Vad är målbilder för LRF Skåne? - Måla upp olika scenarior för företag inom de gröna

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 Eko-målet med siktet på en hållbar utveckling GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 På lördag är det dags igen!!! Ekomatsligan 2013 Ludvika nu på plats 38 Våra ekologiska varor: Vetemjöl Havregryn Mjölk Filmjölk

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument

Försäljning av små mängder. Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Försäljning av små mängder Information till dig som säljer små mängder av egna primärprodukter direkt till konsument Att sälja små mängder I den här broschyren kan du som ska sälja små mängder primärprodukter

Läs mer

Eko-mat i offentlig sektor. Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera

Eko-mat i offentlig sektor. Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera Eko-mat i offentlig sektor Utveckling och försäljning av ekologiskt sortiment Nils Berntsson, Servera Försäljning av EKO sortiment en viktig del i Serveras strategi Stark utveckling andel eko* av total

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Miljövänliga menyer på Vann

Miljövänliga menyer på Vann Miljövänliga menyer på Vann Vann Spa Hotell och Konferens ligger i ett naturvårdsområde som är kulturmärkt. Inget av naturen får förstöras, därför är anläggningen byggd runt en stor bergsknalle. Byggnadens

Läs mer

Slutrapport. Leader Lag PH Journalnummer: 2012-719. Projektägare: Stina Lindén och Sofi Holmgren www.adoptabee.se mail: info@adoptabee.

Slutrapport. Leader Lag PH Journalnummer: 2012-719. Projektägare: Stina Lindén och Sofi Holmgren www.adoptabee.se mail: info@adoptabee. Slutrapport Leader Lag PH Journalnummer: 2012-719 Projektägare: Stina Lindén och Sofi Holmgren www.adoptabee.se mail: info@adoptabee.se 1 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning 3 1.1 Behov som Adopt a

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i Författare Bunnvik C. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Ekologisk odling av grönsaker på friland. Kurspärm Jordbruksverket 2003

Läs mer