Alecta Årsöversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alecta 2003. Årsöversikt"

Transkript

1 Alecta 2003 Årsöversikt

2 Innehåll 2003 i sammandrag 1 Vd har ordet 2 Ett kundnära år 4 Återhämtning efter börsuppgång 10 Resultaträkningar i sammandrag 14 Balansräkningar i sammandrag 15 Tioårsöversikt 16 Överstyrelse och revisorer 17 Styrelse 18 Företagsledning 19 Ordlista 20 Tomas Nicolin ny vd för Alecta Alectas styrelse har utsett Tomas Nicolin till ny verkställande direktör. Han beräknas tillträda vd-posten vid halvårsskiftet Tomas Nicolin kommer närmast från Tredje AP-fonden där han arbetat som vd sedan Jag ser fram emot att börja på Alecta och att få arbeta med tjänstepensionsfrågor och därmed komma ett steg närmare kunderna. För 2003 har Alecta gjort en årsredovisning och en årsöversikt. Årsredovisningen innehåller även den förteckning som visar bolagets innehav av aktier och fastigheter. Årsredovisningen och årsöversikten kan hämtas eller beställas på eller Alecta Kommunikation Stockholm I Besök Regeringsgatan 107 Telefon (vx) Mejl II Kapitelrubrik

3 2003 i sammandrag Alecta ska vara det bästa tjänstepensionsföretaget Vår konsolidering och solvens har stärkts avsevärt jämfört med Den kollektiva konsolideringen har under hela 2003 överstigit 110 procent, den lägsta tillåtna konsolideringsnivån enligt Alectas konsolideringspolicy, och nådde vid årsskiftet 120 procent. Totalavkastningen på placeringarna blev 10,4 procent, en ökning med drygt 21 procentenheter jämfört med föregående år. Aktiviteten och lyhördheten gentemot våra kundföretag ökade. Under året har drygt 1 miljon försäkringsändringar hanterats, varav 60 procent har skett elektroniskt. En populär tjänst är internetkontoret som kundföretagen kan använda för egen, snabbare hantering av tjänstepensionen ITP. Försäkringsbranschen har fått kritik för sitt krångliga och komplicerade sätt att kommunicera. Vi har fortsatt att förenkla vår kommunikation. Vi inledde ett besparingsprogram som ska minska de årliga löpande kostnaderna med 200 miljoner kronor, eller cirka 20 procent, före utgången av Den 4 februari 2004 presenterade styrelsen Tomas Nicolin som ny vd i Alecta. Tomas Nicolin efterträder Lars Otterbeck som går i pension kring halvårsskiftet

4 Vd har ordet Starkt 2003 för Alecta Tack alla kunder, försäkrade och medarbetare för ett tidvis besvärligt 2002 som inneburit stora utmaningar. Vi får säkert leva med dem även under innevarande år. Det är i svåra tider som det bästa tjänstepensionsföretaget kan visa styrka. Lars Otterbeck ser tillbaka på ett framgångsrikt år för Alecta. Så avslutade jag vdordet i förra årets årsöversikt och visst gav även 2003 stora utmaningar även om återhämtningen på Stockholmsbörsen blev så stor som kring 30 procent. Flera av de svenska livförsäkringsbolagen tvingades att återta fördelade överskottsmedel och ännu när detta skrivs är det vanligare med konsolideringsnivåer under 100 procent än över. Alecta för sin del kunde gå ur 2003 med en konsolideringsnivå på 120 procent och betryggande solvens. Pensionstilläggen och fribrevsuppräkningarna blev också detta år så höga som försäkringsvillkoren maximalt tillåter, det vill säga i nivå med konsumentprisindex höjning. Något utrymme för premierabatter ansåg vi oss däremot ännu inte ha. De medialt uppmärksammade händelserna kring livförsäkringsbolagen under 2003 har inte bara lett till initiativ från statsmakternas sida utan också naturligtvis till självrannsakan och nytänkande hos branschens aktörer. Vad gäller Alecta har vi tagit fasta på det som ger bolaget dess särart. Det vi nu ser är framför allt helhetssynen på tjänstepensioner och en ännu mer skärpt analys av målen för vår kapitalavkastning. Detta har fått oss att dra slutsatser om hur vi ska förhålla oss i den för försäkringsbolagen mycket utsatta situation som vi nu och säkert ett antal år framåt i tiden kommer att befinna oss i. 1. Vi fortsätter att koncentrera oss på kärnaffären och inget annat än kärnaffären. Vi satsar inga resurser på att söka etablera oss på andra marknader än den kollektivavtalade ITP-pensionens marknad. Genom att vi är ett heltäckande bolag inom ITP blir kontakterna med kundföretagen enklare, leveranstiderna kortare och kostnaderna lägre. 2. Det finns inga avbränningar. Alla resultat som presteras i Alecta kommer försäkringstagarna och de försäkrade till del. 3. Nedgångarna på världens börser under har skapat ett omtänkande när det gäller kapitalets förvaltning. Tidigare var de flesta livförsäkringsbolagen helt inriktade på att ha ett förvaltningsresultat som var bättre än något lämpligt valt index. Men det är ingen som kan leva på relativ avkastning. Pensionsåtagandena kräver en absolut avkastning. Helhetssynen vår särart ITP är ett heltäckande tjänstepensionskoncept. Den tjänsteman vars arbetsgivare är ansluten till ITP-planen får ålderspension, sjukpension och pension till efterlevande. Den samlade ITP-premien täcker allt detta. Tjänstemannen behöver inte oroa sig för något av detta och kan till och med byta jobb till ett annat ITP-företag utan konsekvenser. Arbetsgivaren får en enkel hantering till låg kostnad och kan vara säker på att alla förbättringar som vi åstadkommer i avkastning, driftskostnad och annat, direkt kommer arbetsgivaren eller den försäkrade till del. Vi har också, genom det administrativa ansvaret för helheten, en bra bild av hälsoläget på arbetsplatsen och kan ge råd och tips om hur det kan förbättras. Hanteringen blir effektivare med endast en leverantör. Våra kostnader och leveranstider står sig synnerligen väl jämfört med andra aktörer. Men vi slår oss inte till ro för det. Vi har inlett ett besparingsprogram som sänker de årliga kostnaderna Alecta har uppdrag från kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och PTK att förvalta huvuddelen av ITP-planen. Från vänster: Lars Otterbeck, vd Alecta, Ebba Lindsö, vd Svenskt Näringsliv och Mari-Ann Krantz, ordförande PTK. 2

5 för den ordinarie verksamheten till 1 miljard kronor i slutet av Det är en sänkning med 20 procent under en tvåårsperiod. De åtgärder, framför allt personalminskningar, vi beräknar genomföra till och med 2004 har under 2003 kostnadsförts med 168 miljoner kronor. Pensionstillägg och premiesättning utgår från kollektivavtalen mellan Privattjänstemannakartellen (PTK) och Föreningen Svenskt Näringsliv. Alectas avkastning och kostnadsdisciplin möjliggör från tid till annan premierabatter och skapar underlag för att även i svåra tider ge pensionstillägg. Knutpunkt för ITP Alecta administrerar såväl KAF Kollektivavtalsförsäkring, ömsesidigt som dess dotterbolag Collectum. KAF är, i jämförelse med Alecta, ett synnerligen litet försäkringsbolag som svarar för delar av ITP-arrangemangen, nämligen kollektivt familjeskydd och delar av tjänstegrupplivförsäkringen. Inom båda dessa områden finns det för övrigt konkurrens. Collectum är embryot till det av kollektivavtalsparterna beslutade administrationsbolaget för ITP. Kollektivavtalsparternas plan är att Collectum ska bli en knutpunkt för ITP. Collectum innehåller den valcentral för ITPK som tidigare låg i Förenade Liv. Inom Collectum byggs nu successivt administration av en samordnad faktura för ITP-planen, rutiner för ett gemensamt värdebesked och för inhämtning av data beträffande ITP-försäkrade. Efter fyra stimulerande, lärorika och spännande år som vd på Alecta är det med stor tillförsikt jag lämnar över till min efterträdare. bolagsstämman ytterst ansvarar för bolagets skötsel. Aktiebolaget är faktiskt en associationsform som ska göra det möjligt för ägare att utan en aktiv medverkan i ledningen av ett bolag likväl investera i verksamheten. I Sverige har det utvecklats ett system för corporate governance, ett begrepp som missvisande översatts till ägarstyrning. Bolagsstyrning är ett mer acceptabelt ord eftersom svenska ägare normalt engagerar sig i styrelsenomineringar, utseende av revisorer samt en allmän övervakande funktion. Alecta är i dessa frågor bland annat genom sin storlek föregångare. Vi har en utarbetad ägarpolicy som finns på vår hemsida. Vi finns i år representerade i 24 nomineringskommittéer för stora svenska företag samt deltar bland annat i Näringslivets Börskommitté och Förtroendekommissionens kodgrupp. Framöver kommer intresset för bolagsstyrning rimligen att öka varför det är viktigt att ge dessa frågor en hög prioritet. Vi anser att det ligger i våra försäkringstagares och försäkrades intresse att vi kan agera kompetent och seriöst. Efter fyra stimulerande, lärorika och spännande år som vd på Alecta är det med stor tillförsikt jag lämnar över till Tomas Nicolin. Jag är övertygad om att Alectas medarbetare under hans ledning kommer att klara även framtida förändringar och utmaningar på ett utomordentligt sätt. Jag vill önska Alecta, Tomas och Alectas medarbetare all lycka i framtiden och tacka för de år som varit. Föregångare inom bolagsstyrning Genom att huvuddelen av pensionssparandet i Sverige är fonderat så är livförsäkringsbolagen inklusive tjänstepensionsföretagen ägare av stora aktieposter på den svenska börsen. De har därför anledning att utöva sitt ägarskap på ett ansvarsfullt sätt så att värdeutvecklingen på pensionskapitalet säkerställs. Frågorna gäller först och främst att bolagens räkenskaper ska utgöra analyserbara och rättvisa mått på hur väl bolaget sköts så att man får underlag för placeringsbeslut. Därutöver har ägarna anledning att aktivt medverka till att styrelserna får en lämplig sammansättning. Det är ju styrelsen som inför Lars Otterbeck, verkställande direktör 3

6 Ett kundnära år Vi har kundföretag och 1,5 miljoner försäkrade. Det är ett stort ansvar som vi är stolta över. Vårt huvuduppdrag är att hjälpa kundföretagen att ge sina anställda en så kostnadseffektiv trygghetslösning som möjligt. Det ska vara enkelt för våra kunder att administrera tjänstepensionen och våra försäkrade ska vara tryggt förvissade om sin tjänstepension både under och efter arbetslivet. Tjänstepensionen ITP är en kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda tjänstemän och är ett komplement till den allmänna pensionen. Alecta hanterar huvuddelen av ITP på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Det är dessa två kollektivavtalsparter som beslutar om hur ITP-planen ser ut och vad den ska innehålla. De som tillhör ITP-planen är privatanställda tjänstemän vars arbetsgivare är medlemmar i Svenskt Näringsliv eller har tecknat hängavtal med ett PTK-förbund. ITP står för Industrins och handelns tilläggspension. ITP livet ut Tjänstepensionen ITP betalas av arbetsgivaren. I dagsläget har totalt cirka tre miljoner anställda i Sverige en kollektivavtalad tjänstepension. Det finns två varianter av tjänstepensioner; premiebestämd och förmånsbestämd. Tjänstepensionen ITP är en förmånsbestämd plan, vilket innebär att pensionens storlek är bestämd i förväg som en andel av slutlönen. I den premiebestämda planen betalar arbetsgivaren normalt en fast premie som en procentandel av lönesumman. Privat pension Tjänstepension Allmän pension Man brukar säga att pensionssystemet består av tre delar. Den allmänna pensionen som är basen och därefter tjänstepensionen som 90 procent av Sveriges anställda har som ett komplement från arbetsgivaren. Till detta pensionssparar även många privat. Tjänstepension är viktigt Kunskapen om tjänstepensioner har ökat, men det finns mycket kvar att göra både gentemot våra kundföretag och de försäkrade. Att tjänstepensionen är en viktig del i den framtida pensionen bekräftade en Sifo-undersökning som genomfördes under våren Där säger hela 80 procent av de tillfrågade att tjänstepensionen är en viktig del i deras framtida pension, och 40 procent väljer arbetsgivare utifrån om tjänstepension ingår eller ej. 53 steg mot bättre service Stora volymer kräver bra rutiner och processer som är kostnadseffektiva. Alla rutiner i våra kundrelationer granskas i en så kallad processmodellering med målet att sänka kostnaderna och öka snabbheten i våra leveranser. Under 2002 frågade vi kundföretagen vad de ville förbättra. Resultatet av undersökningen blev 53 steg mot bättre service som vi har arbetat med under Kunderna hjälpte oss att prioritera vad som var viktigast att förbättra, och de önskningarna blev utgångspunkten när vi startade arbetet med att underlätta vardagen för våra kunder. De tio punkter som våra kunder önskade att vi prioriterade allra först handlade i korthet om egen kontaktperson, snabbare handläggning och återkoppling vid försäkringsändringar samt enklare information om ITP. Vi lyckades genomföra samtliga 53 förbättringsåtgärder under året. Kundernas gensvar har varit mycket positivt. Den virtuella mötesplatsen Vad är snabbare, enklare och billigare? Svaret är elektroniska tjänster. Vi hanterar drygt 1 miljon försäkringsändringar FÖRETAGSUTSTÄLLNING PÅ WSP, KONSULTFÖRETAG INOM SAMHÄLLE OCH MILJÖ På våra företagsutställningar är det många försäkrade som passar på att ta reda på sin framtida tjänstepension av Alectas egen personal. Att ITP även innehåller en trygghet under arbetslivet i form av sjukpension och pension till efterlevande, är ibland en nyhet. En välkommen sådan. 4

7 ANNIKA HELLSTRÖM, VATTENFALL Jag administrerar ITP för tjänstemän inom koncernen och uppskattar verkligen att de allra flesta försäkringsändringarna går att göra elektroniskt. Vi använder internetkontoret dagligen. Jag tror inte att alla har förstått fördelarna med att göra försäkringsändringar via internet. Det går snabbt, det minimerar fel och jag får samma dag en bekräftelse på att ändringen är gjord. Om jag vill kan jag också gå in och titta på olika ärenden, vilket jag gör ganska ofta. Om fler tog sig tid att installera internetkontoret skulle de förstå vilken massa tid det spar. per år, och i dagsläget har vi användare av internetkontoret. Varje dag tillkommer nya användare, och det gynnar alla att vi spar tid. Den dagliga verksamheten handlar om att ta emot ärenden från våra kunder och leverera tillbaka till kunderna. Kontakten mellan oss ska vara så enkel som möjligt. Under 2003 gjordes cirka 60 procent av alla försäkringsändringar via internetkontoret, året innan var motsvarande siffra drygt 40 procent. Vår erfarenhet är att när kunden väl har börjat med elektroniska tjänster, ökar efterfrågan på fler kloka och snabba sådana. Vi samlar nu våra elektroniska tjänster i internetkontoret. Här har kunderna fått sin virtuella mötesplats med Alecta. I en värld när informationsflödet hotar att ta över, och nya tjänster kräver mer och mer av mottagaren, har vi i vårt internetkontor prioriterat enkelhet och tagit ansvar för kundernas tid. Det ska vara pålitligt, enkelt och effektivt. Via vårt internetkontor kan kunderna idag göra de mest återkommande försäkringsändringarna. Det vill säga löneändra, namnändra, nyanmäla och söka ändringar på både grupp- och personnivå. Under 2004 kommer vi att utöka tjänsterna ytterligare. Våra mest förekommande blanketter går att fylla i direkt via vår hemsida alecta.se. En blankett som fylls i direkt via datorn minimerar felskrivningar och missförstånd, samtidigt som det går snabbt. Prognos över ITP-kostnaderna I en förmånsbestämd tjänstepension varierar premien, vilket våra kunder har upplevt som svårt i sitt budgetarbete. Det framkom bland annat i vår undersökning 53 steg mot bättre service. För att avhjälpa det erbjöd vi samtliga kundföretag att via vår hemsida beställa och få en prognos över sina ITP-kostnader 12 till 24 månader framåt i tiden, något som både stora och små företag har utnyttjat. Möjligheten att få en prognos är öppen året om. 5 Extranät för de försäkrade Hur stor tjänstepensionen blir är den absolut vanligaste frågan från våra försäkrade. Därför har vi satsat på att underlätta för arbetsgivaren att informera om förmånen de betalar för sina anställda. Vi erbjuder till exempel ett extranät till kundföretagens egna intranät. Det innebär att den försäkrade får svar på de vanligaste frågorna direkt via sin egen dator på arbetsplatsen, och dessutom kan gå vidare och läsa den målgruppsanpassade information om ITP vi har på vår hemsida. Under 2004 kommer vi också att erbjuda minst ytterligare en elektronisk tjänst för de försäkrade.

8 Senaste nytt via nyhetsmejl I våras startade vi vårt kostnadsfria nyhetsmejl. En gång per månad får våra företagskunder senaste nytt och tips på hur de kan förenkla sitt arbete med tjänstepensionen ITP. Mottagandet har varit positivt. Antalet prenumeranter var vid slutet av året drygt Uppskattade huvudbroschyrer Vi har arbetat intensivt med att informera enkelt om ITP via alla våra kanaler. Det ska vara lätt för våra kundföretag att i sin tur tala med sina anställda om förmånen och den trygghet ITP ger. Många tycker att pensionssystemet är svårt att förstå, och ett visst motstånd att ta till sig information finns i alla åldrar. Därför tog vi ett nytt grepp om våra huvudbroschyrer som beskriver vad ITP ger och kostar. Broschyrerna riktar sig både till kundföretagen och till de försäkrade. Enkla, korta texter med illustrationer och exempel gjorde att fler kunde ta till sig informationen. Det stora antalet beställningar bevisar att vi har lyckats göra något som är användbart i vardagen. Eller som en av våra kunder sa: De här broschyrerna var verkligen bra! Jag har dem framme varje dag. De ger både mig och våra anställda en tydlig bild över vad ITP ger. För att vår information ska vara så aktuell som möjligt och samtidigt kostnadseffektiv, tänker vi fortsätta på den inslagna vägen med lättförståelig information om ITP. Vi kommer att använda oss av internet i större utsträckning. Om vi håller kostnaderna nere, så kommer det våra företagskunder till del genom lägre premier. Vi kommer till kundföretagen Under 2003 utbildade vi närmare kunder i ITP. Det är framför allt våra grundkurser som går i tre steg som har haft många deltagare. Om våra kunder lär sig ITP är det lättare för dem att i sin tur informera sina anställda. Det upplever många som en trygghet i sitt vardagsarbete med ITP. För att även nå ut direkt till de försäkrade genomförde vi en roadshow med en mobil företagsutställning. Den parkerades utanför både små och stora kundföretag i hela Sverige. Att direkt på sin arbetsplats få veta mer om de olika delarna i ITP och hur stor tjänstepensionen blir, har varit värdefullt tycker både försäkrade och arbetsgivare. Under 2004 fortsätter vi med våra företagsutställningar hos våra kundföretag, men inte mobilt utan direkt på företagen. Under året som gick hade vi drygt UTBILDNING Våra utbildningar går i hela Sverige och det är Alectas egen personal som håller i dem. Vår grundkurs i ITP som går i tre steg är mycket populär. Den passar både den som inte kan ITP överhuvudtaget och den som kan lite mer. Att gå igenom pensionssystemet i grunden och att kunna ställa frågor direkt till 60 företagsutställningar och besökare i vår mobila företagsutställning. Rätt information vid rätt tillfälle De allra flesta av våra försäkrade börjar att tjäna in sin ålderspension ITP från 28 års ålder. Samtidigt görs även ITPKvalet, som är en kompletterande pension där avgiften som arbetsgivaren betalar motsvarar 2 procent av den anställdes lön. Det är då intresset brukar vakna för den kommande pensionen. Det värnar vi om genom att hälsa nya försäkrade välkomna med ett specialutskick där vi berättar om förmånen de har genom sin arbetsgivare. Även de som träder in i ITP-planen senare i livet, och de som börjar att närma sig pensionen får information som anpassats efter livssituationen. I allt material utgår vi från vår erfarenhet och försöker ge svar på de frågor som oss uppskattas av våra kundföretag. Varvat med våra utbildningar bjuder vi in till seminarier. Under 2003 har de bland annat handlat om hur du kan använda hälsa som en strategisk resurs och om den nya redovisningsstandarden från EU som heter IAS 19. För dem som vill få senaste nytt har vi haft frukostmöten över hela Sverige. 6

9 VISSTE DU ATT? Varje månad börjar vi betala ut ITP-pension till cirka nya pensionärer, vilket är ett välkommet komplement till den allmänna pensionen. Samtidigt börjar varje månad åringar att tjäna in sin första ålderspension ITP. LARS FAHLÉN, PERSONALDIREKTÖR PÅ GAMBRO OM DERAS TIOTAGGARE Företaget Gambro har närmare anställda i Sverige och av dem har drygt 500 tjänstemän ITP. För två år sedan tog Gambro ett lite annorlunda grepp om sina tiotaggare. Ni låter inte era tiotaggare välja en alternativ lösning, varför då? Den alternativa lösningen var inte kostnadsneutral. Det blev väldigt dyrt efter ett tag. Vi vill inte att våra anställda skulle tvingas till ett val och därmed själva till stor del stå för riskerna. Till sist ville vi ha en enkel lösning som kändes trygg, både för oss och framför allt för de anställda. Något som de är glada för idag. Ni lade även till ett litet plus i samband med detta. Berätta! Vi kom fram till att själva administrationen runt de alternativa valen kostade oss runt 2,5 procent. Så istället för att dessa pengar bara försvann in i bolagen, valde vi att låta alla tiotaggare ha ITP fullt ut hos Alecta, samt ge dem 2,5 procent av lönesumman extra som Gambro placerar åt dem i pensionssyfte. Hur har reaktionerna varit? Positiva! Det är ju ett plus för den anställde och för oss är det dessutom ett sätt att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare. En alternativ lösning upplevdes förr som frihet, men hur mycket är den värd idag? Folk är mer ifrågasättande idag när det gäller pensioner och intresset för alternativa lösningar avtar hela tiden. många har. Vi vill nå rätt person, med rätt information, vid rätt tillfälle i livet helt enkelt! Viktigt att veta för tiotaggare Många av våra kundföretag har efterlyst mer information om de så kallade tiotaggarna. Det vill säga de som under 2003 tjänade kronor eller mer per månad. Om arbetsgivaren tilllåter kan den anställde göra ett eget val när det gäller placeringen av en del av premien vid dessa inkomster. Vi frågade ett hundratal tiotaggare och kunde dra slutsatsen att kunskapen om tiotaggarvalet, och vad det innebär att inte göra ett val utan stanna kvar hos Alecta, var relativt låg. Många hade fått dålig information om valets konsekvenser. Bland annat framkom det att 35 procent av de som hade valt ett annat bolag, trodde att den pensionspremie som placerades utanför Alecta var en bonus som inte påverkade deras livslånga ITP-pension från Alecta. För att företagen och de försäkrade ska kunna göra ett val på sakliga och korrekta grunder behövdes tydligare information. Därför skickade vi ut en informationsmapp om ITP till de kundföretag som har anställda tjänstemän som tjänar över tio inkomstbasbelopp. I det materialet tydliggjorde vi bland annat att det är tiotaggaren själv som tar ansvar för utvecklingen av sin pension vid en alternativ lösning och att tiotaggarna inte kan byta tillbaka till ITP förrän de byter arbetsgivare. Vi tog även fram material om ITP som företagen kunde dela ut till de anställda som är tiotaggare. Collectum en framtida knutpunkt I början på 2003 etablerades administrationsbolaget Collectum som Alecta administrerar och förvaltar på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Collectum är valcentral för ITPK, som tidigare låg i Förenade Liv. Parternas tanke är att Collectum successivt ska bli en knutpunkt för ITP. En större förändring som våra kunder har märkt av är den gemensamma fakturan som började att skickas ut Det innebär att premien för ITP, ITPK samt tjänstegrupplivförsäkringen TGL från Alecta och KAF kommer samlat. Rutiner för ett gemensamt värdebesked och inhämtning av data när det gäller försäkrade inom ITP är under utveckling. Det hoppas vi blir både enklare och billigare för kunderna. På sikt kommer ytterligare delar av ITPadministrationen att samlas i Collectum. 7

10 Vi vill öka frisknärvaron Frisknärvaro istället för sjuktal Att ohälsan är ett samhällsproblem har sannolikt inte undgått någon. De många och långa sjukskrivningarna kostade närmare 170 miljarder kronor för företagen under 2003, enligt Svensk Näringsliv. I hela Sverige har sjukfrånvaron mer än fördubblats på sex år. Alectas kostnader för utbetalning av sjukpension och påföljande premiebefrielser motsvarar nästan två miljarder kronor per år. Eftersom sjukpension ingår i ITP och kostnaden för sjukpensionen ökar för varje år som går, har vi tagit krafttag för att hjälpa våra kundföretag att öka frisknärvaron systematiskt och långsiktigt. Vår vision är att tillsammans med våra kunder halvera deras kostnader för sjukfrånvaron. Kan vi minska våra kostnader för sjukpension, så minskar även den kollektiva premien. Detta minskar kundföretagens kostnader ännu mer. Vi har kunskapen, verktygen och nätverken som krävs för att företagen ska lyckas. Vår roll är att som katalysator leverera hjälp till självhjälp. Lönsamt att satsa på hälsa Under 2003 startade vi samarbeten med flera kundföretag för att sänka sjukfrånvaron och öka lönsamheten. Genom att kartlägga behoven och erbjuda vår spetskompetens, kunskap om tjänste- THOMAS ALGOTSSON, SVENSK BILPROVNING Om inte Alecta hade ringt till oss och erbjudit ett samarbete för att bromsa antalet sjukskrivningar, hade vi kanske aldrig tagit tag i det på det här mer omfattande sättet. Engagemanget var avgörande för oss. Vi har bra kompetens inom personalvård på Bilprovningen men spetskompetensen var det vi saknade. Rehabiliteringsinsatser på ett tidigt stadium lönar sig mångfalt. Eftersom ledarskapet är viktigt satsade 8 vi extra under en period med heldagsutbildningar, som fick en positiv effekt. Idag är det mer accepterat att prata om stress vilket gör att många mår mycket bättre. Nätverket som jag och några andra chefer är med i genom Alecta är ett bra sätt att få inblick i hur andra löser problem. Något som skulle hjälpa oss är att få tillgång till mer personalekonomisk redovisning.

11 VISSTE DU ATT? Alecta tar emot försäkringsändringar varje dag. Runt av dem via våra elektroniska tjänster. männens hälsa och våra kalkylverktyg, kan vi sätta in resurserna där de behövs. Med våra skräddarsydda åtgärdsplaner kan kundföretagen bibehålla och öka frisknärvaron. Långsiktighet är viktigt, men snabba resultat som syns i företagens resultaträkningar är ett prioriterat område. Våra kalkylverktyg hjälper till att räkna ut vad ohälsa kostar ett företag och vilka satsningar på hälsa som är lönsamma. I åtgärdsplanen ser vi till att företagen får kontakt med kvalitetssäkrade partners. Vi erbjuder hjälp till självhjälp helt enkelt. Vi har bara ett krav ledningen på företaget måste stå bakom satsningen. Om företagen får ned sina sjukkostnader ökar lönsamheten, vilket gynnar alla i samhället. Unik statistik Sedan 1997 har vi initierat och stöttat över 20 större forskningsprojekt inom förebyggande åtgärder och rehabilitering. Den kunskapen, tillsammans med den unika kunddatabasen som baserar sig på de aktiva försäkrade tjänstemännen hos oss, gör att vi kan lyfta fram de bakomliggande orsakerna till sjukskrivningarna. Vår prioritering är nu att agera för att hjälpa våra kundföretag, med åtgärder som ger både bestående resultat och effekter på kort sikt. Sveriges bästa arbetsplats 2003 är FöreningsSparbanken och Kanal 5 fick ta emot utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats. Alectas utmärkelse delades ut för fjärde året, och huvudsyftet är att belöna och lyfta fram företag som arbetar aktivt med att förbättra ledarskapet, medarbetarskapet och arbetsmiljön samt kan visa att det påverkar lönsamheten. De företag som deltar får en genomgång av klimatet på sin arbetsplats, och en vägledning i vad de bör arbeta extra med för att bli en bättre arbetsplats. Så även om inte alla kan vinna utmär- HÄLSA OCH LÖNSAMHET Trots att fokus idag är på de höga sjukskrivningstalen så vet vi att många arbetsplatser har hög frisknärvaro. Genom vår utmärkelse Sveriges bästa arbetsplats uppmärksammar vi företag som arbetar aktivt för att både företaget och personalen ska må bra. Många har helt enkelt upptäckt att det finns ett samband mellan mänsklig och ekonomisk tillväxt. kelsen, så vinner företagen ändå. Årets utmärkelse lockade 24 stora och små företag att anmäla sig. Vi samlade en del av idéerna från de tävlande företagen i en liten bok som heter 32 framgångsrecept och ett erbjudande. Den blev snabbt populär och går att beställa på vår hemsida. 9

12 Återhämtning efter börsuppgång Vårt uppdrag är att förvalta ITP-kapitalet så att vi kan säkerställa pensionsåtagandena, till så låg premienivå som möjligt. Det uppnår vi genom att ha låga kostnader, god avkastning och en kontrollerad risknivå. Våra pensionsåtaganden sträcker sig som längst hela 70 år framåt i tiden. Det gör att vi kan utnyttja fördelarna av att agera långsiktigt på finansmarknaderna. Genom att sköta förvaltningen i egen regi kan vi skräddarsy den efter våra åtaganden. Vår finansiella kompetens används därför på två sätt. Dels för att ta ställning till vilka tillgångar och marknader som är lämpliga att placera kapitalet i, dels för att välja enskilda värdepapper eller fastigheter. Kollektiv konsolideringsnivå % procent konsolidering = tillgångarna täcker pensionsåtagandena Alecta har under hela perioden haft en konsolidering väl överstigande 100 procent, det vill säga en buffert för att täcka pensionsåtagandena. Effektivare förvaltning Under året som gått har vi gjort en översyn av organisationen. Syftet är att kunna dra ännu större nytta av de stordriftsfördelar som vår stora portfölj ger möjlighet till. Genom portföljens storlek och fokuseringen på utvalda delar av finansmarknaderna kan vi bedriva både en resursstark och kostnadseffektiv aktiv förvaltning. All förvaltning bedrivs nu från Stockholm med undantag för fastighetsportföljen som även hanteras av personal i USA och Storbritannien. Efter översynen kommer kostnaderna för kapitalförvaltningen att bli betydligt lägre än tidigare. Vi har en stark finansiell ställning i form av god konsolidering och solvens. Därför kan vi, med bibehållen risk sjönk konsolideringen efter beslutet om att återbetala 66 miljarder kronor till kundföretagen till följd av Alectas stora överskottsmedel. kontroll, placera delar av portföljen i tillgångar med en högre förväntad avkastning än vad riskfria placeringar på obligationsmarknaden erbjuder. Till skillnad från de flesta andra svenska pensionsförvaltare har vi en fastighetsportfölj med tydlig internationell riskspridning. Både den geografiska riskspridningen och inriktningen på fastigheter med låg risk har haft en gynnsam effekt på fastighetsavkastningen under flera år. Sedan vi omstrukturerat vår ränteoch valutaförvaltning har kostnaderna minskat samtidigt som förvaltningsresultaten utvecklats positivt. Den aktiva förvaltningen gav under 2003 ett betydande bidrag till totalavkastningen. För att uppnå en mer stabil avkastning förvaltar vi sedan 2002 en del av våra aktieinnehav oberoende av index inom ramen för en särskild portfölj. Målet är att under en flerårsperiod uppnå en avkastning som överträffar obligationsräntan med ett antal procentenheter. Från och med december 2003 bedrivs vår aktieförvaltning i en integrerad organisation av analytiker och förvaltare, där bolag i hela Europa utvärderas. Nya metoder för riskstyrning Vi har under året utvecklat metoder för att kunna följa upp och styra de samlade riskerna i vår balansräkning med utgångspunkt från marknadsvärderade pensionsåtaganden. Detta har skett i linje med förslagen i den av regeringen tillsatta placeringsutredning som lämnade sitt slutbetänkande under hösten År Förbättrad totalavkastning Totalavkastningen för 2003 uppgick till 10,4 ( 11,0) procent. Det är huvudsakligen den positiva utvecklingen på aktie-

13 VISSTE DU ATT? Vårt förvaltade kapital motsvarar ungefär hälften av Egyptens BNP (värdet på produktionen av varor och tjänster). marknaden som bidragit till den kraftigt förbättrade totalavkastningen jämfört med Därutöver har fyra andra faktorer haft en positiv inverkan på totalavkastningen: Vår aktieförvaltning har haft en tyngdpunkt på svenska aktier, vilket varit positivt då den svenska aktiemarknaden utvecklats bättre än i USA och övriga Europa. Strategin med en internationell fastighetsportfölj har gjort att fastigheter avkastat betydligt bättre än en renodlad svensk fastighetsportfölj. Förvaltningen av ränteportföljen överträffade sina mål med god marginal. Valutakurssäkring av vårt utländska innehav av obligationer och fastigheter har kraftigt begränsat exponeringen mot den allt svagare dollarn. Vid utgången av året var 64 procent av våra tillgångar placerade i räntebärande värdepapper, 29 procent i aktier och 7 procent i fastigheter inkluderat underliggande exponering i aktiederivat. Under 2003 och efter den svenska aktiemarknadens gynnsamma utveckling har vi gradvis ökat andelen investeringar utomlands. Vår kapitalförvaltning präglas av långsiktighet. Pensionsåtagandena är som längst hela 70 år. Det är ungefär lika lång tid som rotationen för gran i Götaland. Rotation beskriver den lämpliga tiden mellan plantering och skörd av gran. Det handlar om att vänta ut det fulla värdet på stocken. Räntor och valutor Det var ett händelserikt år på ränte- och valutamarknaderna. Under det första halvåret föll både korta och långa räntor rejält sedan centralbankerna intagit en mycket expansiv inriktning i syfte att förhindra en utveckling med fallande priser. Under sommaren och hösten vände räntorna tillbaka uppåt i takt med allt mer positiva konjunktursignaler. Samtidigt låg centralbankernas räntor stilla vilket gav brantare räntekurvor. På valutamarknaden fortsatte euron att stärkas, framför allt mot dollarn. Den svenska kronan höll sig tämligen stabil mot euron och stärktes därmed mot de flesta andra valutor. Alectas räntebärande tillgångar gav under 2003 en avkastning på 5,5 procent, vilket är klart bättre än ränteportföljens sammanvägda jämförelseindex. Resultatet beror på en mycket god avkastning Kapitalavkastningstabell Marknadsvärde Netto- Värde- Marknadsvärde Genomsnitt Genomsnitt placering förändring Direktavkastning Totalavkastning MSEK % MSEK MSEK % MSEK % MSEK % % MSEK % % Räntebärande exkl direktlån , , , ,1 5, ,5 5,2 Svenska , , , ,9 5, ,4 5,0 Utländska , , , ,7 5, ,6 5,7 Direktlån 1) , , ,2 61 7,1 7,1 58 6,8 6,5 Aktier 2) , , , ,1 2, ,8 5,2 Svenska , , , ,9 2, ,0 8,9 Utländska , , , ,1 1, ,6 0,5 Fastigheter , , , ,7 6, ,0 12,3 Svenska , , , ,0 5, ,5 11,3 Utländska , , , ,1 7, ,7 13,1 Upplåning för placeringar 10 0, ,0 8 0,0 0 3,4 5,4 0 3,4 5,0 Summa placeringar , , , ,8 4, ,4 4,8 1) Direktlån omfattar sale and lease back-affärer och krediter. 2) Inklusive underliggande exponering i aktiederivat var andelen av marknadsvärdet 29,1 (27,4) procent vid utgången av

14 FASTIGHETER Värdet på Alectas fastigheter utgör 7 procent av den totala portföljen. Fastighetsportföljen innehåller drygt 200 fastigheter som är spridda över Sverige, USA, Storbritannien, Nederländerna, Danmark och Tyskland. Investeringarna i fastigheter bidrar till att sprida riskerna och dämpa tvära kast i värdet på övriga tillgångar. i företagsobligationsportföljen och ett lyckat utnyttjande av ränterörelser, framför allt under andra halvåret. Vid utgången av 2003 uppgick de räntebärande tillgångarnas värde, varav knappt hälften utgjordes av svenska statspapper, till 207 miljarder kronor. Den aktiva valutaförvaltningen överträffade för andra året i rad sitt jämförelseindex, främst genom en låg exponering mot den fallande amerikanska dollarn. Aktier Efter flera svaga år på världens börser var kursutvecklingen positiv på aktiemarknaderna. En uppåtriktad konjunktur främst i USA och i tillväxtregioner som Asien har gjort att företagsvinsterna återigen är stigande. Med fortsatt låg inflation, tack vare överkapacitet och konkurrenstryck i flera sektorer, har aktier gradvis uppvärderats under året. Våra investeringsbeslut grundas på egen fundamental aktieanalys med företagens bedömda värde som grund. Storleken på det enskilda innehavet i förhållande till portföljen eller hur det avviker från index avgörs av den tänkbara avkastningen och analysens pålitlighet. Vår aktieportfölj är uppdelad i två delportföljer. Den indexrelativa portföljen förvaltas med utgångspunkt från index. Den andra delportföljen är absolutavkastningsportföljen vars mål är en mer stabil absolutavkastning. Den indexrelativa portföljens förmögenhet var vid utgången av miljarder kronor där svenska aktier, europeiska aktier och aktier från USA och Japan ingår. Den svenska och europeiska delen av indexrelativportföljen förvaltas aktivt. Absolutavkastningsportföljens värde var 30 miljarder kronor vid utgången av Portföljen domineras av svenska placeringar och andelen bank, bygg, handel och läkemedel är särskilt hög. Fastigheter Den globala marknaden för kontorsfastigheter har varit fortsatt svag under 2003 med fallande hyror och kraftigt stigande vakanser. Vår vinnande strategi har därför varit defensiva placeringar i framför allt butiksfastigheter med höga och stabila kassaflöden. Dessutom har de utländska marknader där vi placerar i fastigheter, framför allt Storbritannien och USA, utvecklats avsevärt bättre än den i Sverige. Vi har fortsatt att nettosälja fastigheter under I mars genomfördes den Total placeringsportfölj 1) Räntebärande portfölj Aktieportfölj Fastighetsportfölj Aktier 29% Fastigheter 7 % Finland 2 % Nederländerna 2 % Tyskland 4 % Räntebärande 64% USA 7 % 1) Inklusive underliggande exponering i aktiederivat. Övriga Europa 5 % Sverige 80 % Europa 20 % USA 15 % Japan 6 % Sverige 59 % Nederländerna 6 % Övriga 1 % USA 22 % Storbritannien 25 % Sverige 46 % 12

15 VISSTE DU ATT? Vår första kund är Handarbetets Vänner som arbetar med textilkonst och hantverk. De har försäkrat sina medarbetare i Alecta sedan Idag är Handarbetets Vänner ett av de kundföretag som insett att vårt internetkontor förenklar och påskyndar administrationen kring ITP. största försäljningen då kontorsfastigheten Symphony Towers i San Diego såldes för drygt 1,1 miljarder kronor. Ytterligare drygt 30 fastigheter har avyttrats i den globala portföljen under året. På den indirekta marknaden har Alecta sålt sin 15-procentiga andel i Tornet i samband med budet på bolaget. Våra fem största aktieinnehav Marknadsvärde Andel av den Aktie Bransch i miljoner kronor totala aktieportföljen Nordea Bank och försäkring ,8 % Handelsbanken Bank och försäkring ,7 % FöreningsSparbanken Bank och försäkring ,6 % Hennes & Mauritz Sällanköpsvaror ,5 % Novartis Läkemedel ,2 % JAN-ERIK DANIELSSON, H&M Vi sysslar inte med pensioner. Vi säljer kläder. Andra får gärna ägna sig åt att administrera pensionerna. Därför är Alectas kapitalförvaltning en viktig parameter för oss. Det är viktigt att kapitalet förvaltas på ett bra sätt så att våra anställda får en garanterad pension och att vi får en så låg premie som möjligt. Vår egen kassa placerar vi inte på aktiemarknaden utan söker lägre risk än så. Vi ser hellre att man har en låg risk och säker avkastning än att risknivån går upp både för oss och Alecta. Samtidigt kan en god förvaltning ta lite större risker och därmed få en större avkastning. Det leder i förlängningen till lägre kostnader för oss kundföretag. 13

16 Resultaträkningar i sammandrag Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar Driftskostnader Övriga tekniska kostnader Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat ICKE-TEKNISK REDOVISNING Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före skatt och bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner 501 Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Premieinkomst Miljarder kronor Förvaltningskostnadsprocent % 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Totalavkastning %

17 Balansräkningar i sammandrag Koncernen Moderbolaget Miljoner kronor TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Fordringar Andra tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Konsolideringsmedel Försäkringstekniska avsättningar Avsättningar för andra risker och kostnader Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter 1 1 Ansvarsförbindelser Åtaganden Kollektiv konsolideringsnivå % 150 Solvenskvot Kvot 25 Förvaltat kapital Miljarder kronor

18 Tioårsöversikt ALECTA, MODERBOLAGET Miljoner kronor Fakturerade löpande premier Fakturerade engångspremier Fribrevsuppräkning Extra pensionsrättshöjning Premiereduktion Övrigt Summa premieinkomst Kapitalavkastning Försäkringsersättningar Driftskostnader Försäkringsrörelsens tekniska resultat Årets resultat Ekonomisk ställning Balansomslutning Konsolideringskapital varav latent skatt varav övervärden Kollektivt konsolideringskapital Särskilda värdesäkringsmedel Försäkringsåtaganden varav försäkringstekniska avsättningar 1) varav fördelad återbäring 2) Kapitalbas Nyckeltal Driftskostnadsprocent 1,3 1,9 3,1 4,8 3,4 2,9 3,4 2,9 2,7 2,9 Förvaltningskostnadsprocent 0,16 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,20 0,21 0,25 0,29 Administrationskostnadsprocent 3) 0,14 0,16 0,18 0,16 0,14 0,16 0,16 0,19 0,22 Administrationskostnadsprocent sparprodukter 3) Administrationskostnadsprocent riskprodukter 3) 0,18 0,18 0,19 0,18 0,19 0,21 0,25 0,28 3,15 4,54 4,79 3,95 4,13 3,67 4,55 5,31 Kollektiv konsolideringsnivå, % Solvenskvot 15,2 14,9 18,6 19,9 17,9 23,5 18,3 13,1 6,8 7,4 Kapitalförvaltning, miljarder kronor Placeringarnas direktavkastning, % 8,2 8,6 7,0 4,1 3,5 2,0 3,1 4,0 4,2 4,8 Placeringarnas totalavkastning, % 1,4 15,5 18,8 15,6 15,6 20,0 6,2 1,0 11,0 10,4 Placeringarnas marknadsvärde varav räntebärande varav aktier varav fastigheter varav koncernrevers Beståndsuppgifter Antal anslutna företag Antal försäkrade, tusental ) Beräknat som tekniskt återköpsvärde. 2) I fördelad återbäring ingår företagsanknutna medel med (10 940) miljoner kronor. 3) Beräkning har ej gjorts för 1994, respektive

19 Överstyrelse och revisorer Överstyrelse Alectas högsta beslutande instans är överstyrelsen. Den har i allt väsentligt samma funktioner som bolagsstämman i ett aktiebolag. Överstyrelsen har bland annat till uppgift att välja styrelse och revisorer, att årligen behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören avseende det gångna verksamhetsårets förvaltning samt att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen och att besluta hur årets resultat ska disponeras. Överstyrelsen består av 38 ledamöter och åtta suppleanter. Ledamöter och suppleanter Överstyrelsens ledamöter och suppleanter valda av Svenskt Näringsliv och Svenska Handelskammarförbundet för tiden Ledamöter Överstyrelsens ledamöter och suppleanter valda av Sif, Tjänstemannaförbundet HTF, Ledarna, Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) och Privattjänstemannakartellen (PTK) för tiden Ledamöter Björn Andersson, Gävle Carl-Henric Enhörning, Stockholm Jan Fredell, Stockholm Bengt Huldt, Stockholm Björn Hägglund, London Lars Jansson, Stockholm Ari Kirvesniemi, Stockholm Anders Narvinger, Stockholm Lennart Nilsson, Lund Anna-Lena Nyberg, Stockholm Per-Olof Persson, Sundsvall Anders Scharp, Stockholm Jens Spendrup, Stockholm Allan Stålhand, Ramkvilla Jan Svensson, Uppsala HG Wessberg, Stockholm Annmarie Wildell, Stockholm Torbjörn Wistrand, Simrishamn Leif Östling, Stockholm Suppleanter Peter Egardt, Stockholm Hans Gidhagen, Upplands Väsby Lars Josefsson, Hägersten Gösta Larsson, Stockholm Conny Andersson (HTF),Växjö Viola Backlund (Sif), Östersund Mats Ekeroth (Sif), Vallentuna Göran Hamrin (CF), Stockholm Åge Hansen (Sif), Kungsbacka, även för Alectas pensionärer Bo Henning (Sif), Spånga, även för Alectas pensionärer Martin Johanson (HTF), Stockholm Åke Karlsson (Ledarna), Linköping, även för Alectas pensionärer Mari-Ann Krantz (Sif), Alingsås Karl-Gösta Larsson (HTF), Luleå, även för Alectas pensionärer Gyula Math (Sif), Jönköping Christina Nygårdh (CF), Uppsala Bengt Olsson (HTF), Stockholm Lilian Ringsand (Sif), Skellefteå Lena Sippel (HTF), Värmdö Anitha Svensson-Grané (Sif), Lund Harry Wandin (Ledarna), Avesta, även för Alectas pensionärer Thord Wedin (Sif), Västerås Anders Widlund (PTK), Eskilstuna Suppleanter Rolf Gustavsson (Ledarna), Göteborg, även för Alectas pensionärer Sonja Haikal (HTF), Norrköping Christina Johansson (Sif), Rimbo Hans Rödin (CF), Stockholm Revisorer Lekmannarevisorer Ordinarie Utsedd av Ordinarie Utsedd av Per Bergman, auktoriserad revisor, KPMG Överstyrelsen Patric Fredell, Föreningen Svenskt Näringsliv Överstyrelsen Jan Palmqvist, auktoriserad revisor, Deloitte Överstyrelsen Barbro Sundqvist, Sif Överstyrelsen Clas Blix, auktoriserad revisor, Ernst & Young Finansinspektionen Suppleanter Suppleanter Carl Lindgren, auktoriserad revisor, KPMG Överstyrelsen Tommy Nilsson, Ledarna Överstyrelsen Jan Larsson, auktoriserad revisor, Deloitte Överstyrelsen Gustaf Svensson, Föreningen Svenskt Näringsliv Överstyrelsen 17

20 Gunilla Dahmm Holger Eriksson Sven Nyman Lars Otterbeck Erik Åsbrink Lars Hansson Richard Malmborg Erik Menckel Björn Bergman Rolf Lundqvist Anna Krusinger Birgit Sandberg Jan-Peter Duker Gunnar Reitan Styrelse Erik Åsbrink 1 f Ordförande Ledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Handelshögskolan i Stockholm (ordf), e2l (partner), Wallenstam m fl. Ordförande i Förtroendekommissionen, ledamot i SNS förtroenderåd. Ordförande i Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Björn Bergman 1 f Förbundsordförande Ledarna Ledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: FPG, PRI, SPP Livförsäkring AB, Bliwa Livförsäkring, Summa Information AB, KAF Kollektivavtalsförsäkring, Collectum AB, Trygg-Hansa Försäkring AB, Codan A/S, Codan Forsikrings A/S, Affärsledarna HAB, Ledarnas Chefsservice AB, PTK. Gunilla Dahmm f Försäkringsexpert Sif Ledamot sedan 1999; ledamot av Alfanämnden. Övriga styrelseuppdrag: PRI, KP Pension och Försäkring, Bliwa Livförsäkring, Arkitekternas Pensionskassa, FPG (suppl). Jan-Peter Duker f Andre vice ordförande Vice verkställande direktör Föreningen Svenskt Näringsliv Ledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: AFA Försäkring, Trygghetsrådet SAF-PTK, Nordic Employers Mutual Insurance Association. Holger Eriksson 1 f Förbundsordförande HTF Ledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: TCO, AMF-trygghetsförsäkring, SPP Livförsäkring AB. Lars Hansson 1 f Ledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Svenskt Näringsliv Supportbolaget AB (ordf), GIS Focus Holding AB (ordf), Fastighets AB Tornet. Rolf Lundqvist 1 f Förste vice ordförande F d ekonomichef Sif Ledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: PRI, FPG, SPP Livförsäkring AB, KAF Kollektivavtalsförsäkring, Collectum AB. Richard Malmborg f Förbundsdirektör Civilingenjörsförbundet Ledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: SACO (1:e vice ordf), PTK (2:e vice ordf), SACO Salus Ansvar Inkomstförsäkrings AB (ordf). Erik Menckel 1 f Ledamot sedan 1993; ledamot av Alfanämnden. Övriga styrelseuppdrag: Arkitekternas Pensionskassa, AFA Försäkring, AMFK, PRI, Nordic Employers Mutual Insurance Association, FPG (suppl). Sven Nyman 1 f Verkställande direktör RAM Rational Asset Management AB. Ledamot sedan Lars Otterbeck 1 f Verkställande direktör Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Ledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation, Sveriges Försäkringsförbund, AB Lindex. Verkställande direktör KAF Kollektivavtalsförsäkring, Collectum AB. Gunnar Reitan f Vice koncernchef SAS Group Ledamot sedan Övriga styrelseuppdrag: Wideröe s Flyveselskap ASA (ordf), Braathens ASA (ordf), Rezidor SAS Hospitality A/S (ordf), Air Botnia OY (ordf), Spanair S.A., Vital Forsikring ASA, Leif Höegh & Co ASA, British Midland Plc, Næringslivets Hovedorganisasjon. Anna Krusinger f Försäkringstjänsteman Personalrepresentant för SACO. Ledamot sedan Birgit Sandberg f Försäkringstjänsteman Personalrepresentant för FTF Ledamot sedan ) Ingår i Finansdelegationen 18

Delårsrapport januari-juni 2003

Delårsrapport januari-juni 2003 Delårsrapport januari-juni 2003 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Stockholm den 25 augusti 2003 Alectakoncernen första halvåret 2003: God totalavkastning och stärkt konsolidering Resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Alecta 2004. Årsöversikt

Alecta 2004. Årsöversikt Alecta 2004 Årsöversikt 1 Innehåll 3 2004 i sammandrag 4 Vd har ordet 6 Vår tjänstepension ger trygghet och mervärde 10 Tvåsiffrig avkastning även 2004 14 Styrelse 15 Ledning 16 Resultaträkningar i sammandrag

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2

Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Delårsrapport januari juni 2007 07 Q2 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen för alla placeringar blev 8,9 procent i genomsnitt för den senaste femårsperioden och 5,2 (0, procent

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2011

Delårsrapport. januari juni 2011 Delårsrapport januari juni 2011 Finansiell information för januari juni 2011 Totalavkastningen uppgick till 1,8 procent för första halvåret 2011. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2010

Delårsrapport. januari juni 2010 Delårsrapport januari juni 2010 Finansiell information för januari juni 2010 Totalavkastningen uppgick till 3,0 procent för första halvåret 2010. För den senaste femårsperioden blev totalavkastningen i

Läs mer

Alecta 2002. Årsöversikt. O1 Kapitelrubrik

Alecta 2002. Årsöversikt. O1 Kapitelrubrik Alecta 2002 Årsöversikt O1 Kapitelrubrik Innehåll 2002 i sammandrag 1 Vd har ordet 2 Ökat intresse för tjänstepension 4 ITP garanterad tjänstepension livet ut 7 Enklare vardag för kunderna 8 17 6 3 59

Läs mer

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN

PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN PRI Pensionstjänst AB och Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) FPG/PRI ETT FINANSIERINGSALTERNATIV INOM ITP-PLANEN Ett finansieringsalternativ för ITPs ålderspension När företaget självt ansvarar för

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening

Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening Delårsrapport januari-juni 2015 PP Pension Försäkringsförening VD har ordet Det första halvåret 2015 har karaktäriserats av hårt arbete med att förstärka grunden i PP Pensions erbjudande. Vi har implementerat

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension

Pensionen. Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension Pensionen Privat pensionssparande ett minne blott Löneväxla och få mer för pengarna Återbäringen över tid avgör din pension BROOKLYN BRIDGE, NEW YORK CITY. FOTO: SHUTTERSTOCK. AI Pension, Arkitekter &

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Finansiell information för första halvåret

Finansiell information för första halvåret PP Pension DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2008 1 Finansiell information för första halvåret Totalavkastningen blev -5,0 procent Försäkringstekniska avsättningar ökade med 70 MSEK Förvaltningskostnadsprocenten

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Delårsrapport januari september Q3

Delårsrapport januari september Q3 Delårsrapport januari september 2007 07 Q3 Innehåll Finansiell information för t 2007 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell för

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Trygghet under och efter arbetslivet

Trygghet under och efter arbetslivet Ett år med Alecta 2005 Trygghet under och efter arbetslivet 1 Innehåll 2005 i sammandrag 3 Vd har ordet 4 Alecta i samhället 6 Alecta och finanserna 8 Alecta och ett friskare näringsliv 12 Alecta och medarbetarna

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening pension är viktigt för alla! 20150901 AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Tjänstepension i Alecta

Tjänstepension i Alecta Tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du som arbetsgivare läsa om hur det fungerar att ha tjänstepensionen i Alecta för dig och dina anställda. 4586 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

frivillig pensionsplan AI Plan

frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Plan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Innehåll. Alecta i korthet 1. Förvaltningsberättelse 2. Tioårsöversikt 7. Resultatanalys 8. Resultaträkningar 9. Balansräkningar 10

Innehåll. Alecta i korthet 1. Förvaltningsberättelse 2. Tioårsöversikt 7. Resultatanalys 8. Resultaträkningar 9. Balansräkningar 10 Årsredovisning 2003 Innehåll Alecta i korthet 1 Förvaltningsberättelse 2 Tioårsöversikt 7 Resultatanalys 8 Resultaträkningar 9 Balansräkningar 10 Kassaflödesanalyser 12 Redovisningsprinciper 13 Noter 14

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

Första halvåret 2012 l semmendreq

Första halvåret 2012 l semmendreq Försäkri ngsbranschens De/årsrapport januari - juni 2012 Första halvåret 2012 l semmendreq Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 299 (284) miljoner kronor Första halvårets resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

AI Plan. frivillig pensionsplan

AI Plan. frivillig pensionsplan AI Plan frivillig pensionsplan AI Pension är en försäkringsförening AI Pension, Arkitekter & Ingenjörer är en försäkringsförening som vänder sig till arkitekt- och ingenjörsföretag. AI Pension finns för

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam

Januari Mars 2015 1:4 2:4 3:4 4:4. Folksam Januari 1:4 2:4 3:4 4:4 Folksam 1 Förberedd för framtiden Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss,

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Årsredovisning 2005 1

Årsredovisning 2005 1 Årsredovisning 2005 1 Innehåll Alecta i korthet 3 Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Tioårsöversikt 13 Resultatanalys 14 Resultaträkningar 15 Balansräkningar 16 Kassaflödesanalyser 18 Redovisningsprinciper

Läs mer

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005 2014, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 MER PENSION

Läs mer

Hälsobarometern. Tredje kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker.

Hälsobarometern. Tredje kvartalet 2005. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern Tredje kvartalet 2005 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Utgiven av Alecta den 24 november 2005. 1 (10) Innehåll 3 Om Hälsobarometern

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008

Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 T RY G G H E T PENSIONER SPAR A & P L A C E R A P R I VAT VÅ R D BA N K T J Ä N S T E R FINANSIEL L A T J Ä N S T E R Skandia Liv delårsrapport januari-juni 2008 delårsrapport januari-juni 2008 kommentar

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 Hälsobarometern 008.06 009.05 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 1 (7) Utgiven av Alecta juni 009 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer