Koncept till Framgång. Handbok för LR-Internationals Konsulenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncept till Framgång. Handbok för LR-Internationals Konsulenter"

Transkript

1 Koncept till Framgång Handbok för LR-Internationals Konsulenter

2 Bästa konsulent! Grattis! Med ditt beslut att bygga upp en egen verksamhet har du lagt grunden för en framgångsrik framtid. Nu gäller det att bygga på grunden, och göra den stabil samt att bygga på sten för sten så att byggnaden av dina önskemål och drömmar kan förverkligas. Motiven för att starta t ex finansiellt oberoende, ekonomisk trygghet, erkännande från andra eller bara en rolig syssla är av underordnad karaktär. Men du måste vara på det klara med att du med din namnteckning på din LRkonsulentansökan har tagit på dig ett ansvar. Ett ansvar gentemot dig själv och gentemot de, eventuellt av dig, förmedlade affärspartners. Viktigare och avgörande är att du använder din tid och energi på ett så omsättnings- och vinstbringande sätt som möjligt. Denna handbok skall vara din vägledare i detta. LR-International LR-International Cosmetic & Marketing GmbH grundades 1985 och räknas idag bland Tysklands mest framgångsrika direkthandelsföretag. Konceptet Att erbjuda parfymer, kosmetika och kroppsvårdsprodukter av hög kvalité till extra förmånliga priser.

3 En enkel och samtidigt fascinerande idé, som företagets grundare förverkligade med hjälp av en både kreativ och framtidsorienterad marknadsstrategi. Tack vare distribution via oberoende LR-konsulenter behövs inga pengar till dyra reklamåtgärder och ingen fördyrande detaljhandel. På så sätt får LR-kunderna inte bara hög kvalitet och innovativa produkter utan dessutom personlig rådgivning, bekväma beställningar och leveranser direkt till dörren. Allt fler människor använder sig av direktförsäljningens fördelar, vilket gör att trenden bara fortsätter. Å andra sidan får LR-konsulenten genom en angenäm och attraktiv bisyssla möjligheten till en extrainkomst. LR-idén en idé som har framtiden för sig. Företaget Efter att LR Cosmetic grundades i mars 1985 utvecklades affärerna fortare än förväntat, och 1988 behövdes en större, modernare produktionsanläggning som utvidgades 1989 och som strax därefter åter var för liten. Därför realiserades under åren projektet LR II: På en tomt på kvm och med en total investeringssumma på 200 miljoner kronor byggde man i industriområdet Olfepark en ny fabriksanläggning och lager-utrymmen som stod inflyttningsklara i januari kvm fabriks- och lageryta och kvm utrymme med modern anläggningsteknik och en modern arbetsplatsutformning skapade optimala förutsättningar för en flexibel och ekonomisk tillverkning. Juli 2002 flyttade man in i det nya förvaltnings- och servicecentret. Kontorsytan är på kvm och betingar en investeringsvolym på över 110 miljoner kronor. LR-högkvarteret omfattar c:a 350 kontor, där över 350 anställda arbetar inom förvaltning och försäljning. Därutöver klarar LR-International redan idag morgondagens krav, då LR II kan rymma upp till medarbetare en bra expansionspotential inför framtiden. Redan idag arbetar över 600 medarbetare inom tillverkning, lager, distribution och administration och bidrar, dag för dag, till att uppfylla LR-konsulenternas och deras kunders önskemål över hela världen. Då ligger det nära till hands att med ett nationellt framgångsrikt koncept öppna upp även internationella marknader. Utvecklingen av LR i utlandet bevisar att en bra idés framgång inte känner några gränser. De första dotterbolagen grundades i Österrike och Nederländerna. Kort tid därefter grundades depåer och LRkontor över hela kontinenten. Idag finns LR-International i 26 europeiska länder med ett internationellt attraktivt sortiment och över välkvalificerade LRkonsulenter. De tog alla chansen, som LR-International genom pålitligt och professionellt stöd gav dem, och därför ligger idag nästan 50% av LR-Internationals omsättning utanför Tyskland. LR-Internationals målsättning är att ge dig chansen att bygga upp ett eget företag. Alla möjligheter som står till buds används för att förverkliga denna målsättning. 3

4 Direkthandeln Direkthandeln är ett intressant alternativ till traditionell försäljning via detaljhandeln. Inom direkthandeln går varorna via distributionspartners direkt till konsumenterna eller privathushållen. Detta sätt att sprida varor har under de senaste åren fått ett rejält uppsving i Sverige. Den ger följande fördelar till konsumenten, jämfört med den traditionella handeln: oberoende av butikernas öppettider bekväma inköp hemma möjlighet till individuell rådgivning och service LR-Internationals målsättning är, att möjliggöra för så många konsumenter som möjligt att regelbundet kunna köpa våra produkter, och att vinna dessa kunder som stamkunder. Avgörande för oss är alltså inte ett engångsköp utan en återkommande omsättning via stamkunder. För detta har vi inte valt parfymerier eller varuhus som samarbetspartners utan vi erbjuder personer som du att bygga upp en extrainkomst genom försäljning av våra produkter. LR-produkter kan inte köpas inom offentlig handel, dvs varken i butiker eller på marknader och mässor. LR-International erbjuder ett produktsortiment som lämpar sig för direktförsäljning: exklusiva förbrukningsartiklar av hög kvalité. Den höga produktkvalitén genererar vid rätt kundvård en följdförsäljning och därmed en stabil omsättning. Skulle man dessutom sälja via parfymerier, frisörer, kosmetologer, marknader mm, så skulle inte alla konsulenter ha samma chans. Därför är det ytterst viktigt att distributionskonceptet följs. För LR-konsulenten möjliggör denna distributionsform, relaterad till LR-International, följande: frihet att bestämma själv lågt startkapital varaktig extra- resp. huvudinkomst prestationsrelaterad inkomst långfristig säkerhet låga företagskostnader hög produktkvalitet bra följdförsäljning ingen lagerhållning arbeta efter ett framgångsrikt koncept lika chans för alla självständighet flexibla arbetstider möjlighet att expandera internationellt LR-International ger dig möjligheten att utifrån din individuella förmåga, uppnå det bästa för dig. Så kan du, allt efter arbetsinsats och prestation, bygga upp en extrainkomst eller din huvudinkomst till finansiellt oberoende. 4

5 Värt att veta om multi-level-marketing, framtidens marknadsföringskoncept Multi-level-marketing (MLM) kallas också network-marketing och är en marknadsföringsprincip som, bortsett från sina finansiella möjligheter, åter och åter producerar individuella framgångar och påverkar tusentals människors levnadssätt, livsinställning och livskvalitet på ett positivt sätt. MLM har sedan flera år tillbaka bevisat sin vetenskapliga betydelse som undervisningsämne vid Harvard Business School. Både Stanford Research Centre och Wall Street Journal hävdar att över 50 % av alla varor och tjänster under 90- talet såldes via MLM. En huvudanledning, hävdar man, är de höga kostnader som konventionella försäljningsmetoder för med sig. Många gånger investeras miljonbelopp i en produkts imagereklam med förhoppningen att till slut få en viss marknadsandel. Eftersom reklam inte är nödvändig vid MLM och andra försäljningskostnader ofta bara uppgår till en bråkdel av de vanliga kostnaderna, kan mycket mer pengar användas till forskning och utveckling. Det är en av anledningarna varför MLM-produkter ofta sägs vara av ypperlig kvalité. Besparingarna inom reklamen och distributionen gör det möjligt att utbetala höga provisioner och bonusbelopp, som kommer de framgångsrika, frilansande deltagarna tillgodo. I USA, där MLM har sin hemstad, har c:a 20% av de över miljonärerna gjort sin förmögenhet under de gångna sex åren inom MLM, genom uppbyggnad och omhändertagande av konsulenter. Trots det har MLM problem att bli erkänt. Ofta tror man att det handlar om fiffel eller bluff, bara för att marketingplanen verkar så simpel. De människor som redan jobbar inom MLM kommer visserligen att bekräfta att det är enkelt, men inte att det är lätt. För att vara framgångsrik inom MLM, måste man jobba hårt och målmedvetet, med disciplin och uthållighet precis som vid uppbyggnaden av traditionella företag men det tar kortare tid och kräver lägre kapitalinvesteringar. Bara på grund av att det verkar så enkelt för en försäljningslekman och för att det som i alla branscher finns företag utan skrupler, förknippas MLM med olagliga snöbollsystem och pyramidförsäljning. I ett snöbollsystem skulle det se ut så här: Ett företag säljer produkter till 10 personer var, till ett pris av 50,00 kr på villkor att var och en hittar tio personer som köper produkter var för 100,00 kr. Dessa säljer åter 100 produkter à 150,00 kr till tio nya personer som in sin tur säljer 10 produkter var till 10 personer för 200,00 kr etc. 5

6 Vid MLM köper alla konsulenter till samma pris och säljer till samma villkor. Vad som gäller pyramider så titta här på ett normalt företag, där säkert många av dina bekanta arbetar. Hur ser ett sådant företag ut i sin struktur? De flesta företagen ser ut så här: Ägare (VD) Styrelse Ledningsgrupp Mellanchefer Fackpersonal Arbetare, lärlingar Efterstävar du en karriär i ett sådant företag och startar t ex som utbildad fackpersonal, visas ingen väg för dig som leder dig till strukturens topp. I de flesta fall tillsätts positionerna med utomstående sökanden. Och så händer det många gånger att en person som jobbar som mellanchef och som väntar sig en befordran till ledningsgruppen plötsligt upptäcker att någon helt annan intar denna position och till råga blir hennes nya chef. Dessutom påverkas befordringar, anställningar eller avskedanden, ja t o m lönen, av utseende, personlighet eller attityd. Hur ser det då ut i ett välfungerande MLM-företag? Startnivå (VD) 6

7 Bilden är precis omvänd. Alla börjar på samma nivå. Men var och en kan själv bestämma, hur högt han vill bygga sin verksamhet, eller hur liten han vill hålla den. Där det blir trångt i andra företag, nämligen i toppen, finns det plats i MLMföretaget och ingen kan hindra dig från att klättra högt och ingen kan sätta en annan framför näsan på dig. Tyvärr blir många människor begeistrade av MLM-idén och ansöker om rätten till ett LR-konsulentskap utan att fundera över att de därmed har lagt grundstenen till ett eget företag, som kräver en regelbunden arbetsinsats. Detta blinda sökande leder ofta till att frustrationen kommer ofta på grund av tröghet och ren okunskap - och den nya konsulenten slutar helt upp med sin verksamhet. Han är då övertygad om att MLM inte fungerar. Den som tycker likadant, nämligen att MLM inte fungerar och inte är genomförbar har säkerligen inte träffat någon än som tjänar mellan och kr per månad. Jo, visst är det möjligt att uppnå sexsiffriga vinster per månad efter en viss tid (12 18 månader). Det är en potential som oss veterligen inte finns i någon annan affärsform. Det är ett faktum att endast några få MLMare når upp till toppförtjänsterna. Möjligt är det för alla men varför är det så få som klarar det? En MLM-verksamhet kan visserligen utövas som bisyssla, alltså utan de risker som ett totalt karriärbyte innebär, men som i alla andra verksamheter uppstår vissa kostnader (bensin, telefon, post, tid, presentationsartiklar etc.). Även om man håller dessa på en minimal nivå, bör man dock i början räkna med lägre intäkter eller högre kostnader för att utan problem kunna ägna sig åt att bygga upp en kundkrets och nya affärspartners. Eftersom det inte krävs några speciella förutsättningar för att kunna bedriva MLM, lyckas fler och fler människor, med en genomsnittlig utbildning och endast lite pengar, bygga upp en framgångsrik verksamhet. Visa mig en människa med endast lite begåvning, men med en järnvilja att bli framgångsrik och jag kommer att ge dig en champion varje gång! Hur förbereder man sig inför LR-verksamheten? Om du är en av tusentals människor som leker med tanken att börja LR-verksamheten på riktigt skall du veta att de flesta nya redan ger upp efter 6 8 veckor eller överhuvudtaget aldrig kommer igång. Speciellt i början begås många misstag och eventuellt läggs onödiga pengar på reklam etc. Därför skall man aldrig närma sig LR-verksamheten med kortfristiga mål och förväntningar. Många människor klarar inte av att bli framgångsrika helt enkelt för att de har en felaktig inställning och felaktiga förväntningar. Tänk dig att man erbjuder dig en kvällskurs, som pågår under sex månader och 15 timmar i veckan.?7

8 I denna kurs kan du förvärva kunskapen hur du inom månader uppnår en årsinkomst på kr eller mer. Skulle du gå en sådan kurs och delta 15 timmar i veckan? Om ja, då skall du se din LR-verksamhet på samma sätt. De flesta yrken kräver en utbildning på 2 3 år, så varför skall man kunna allt om LR redan från början? Om du inte är beredd att gå i LR-skolan 15 timmar/veckan under minst 6 månader kommer du knappast att kunna förverkliga dina mål och drömmar. Kom också ihåg att du redan under utbildningen kan tjäna pengar. Vidare bör du i början söka kontakt med så många framgångsrika affärspartners som möjligt. Vid sidan om produkterna erbjuds ofta försäljningshjälpmedel, utbildningar och informationsmöten, som antingen genomförs av LR direkt eller av framgångsrika affärspartners. Det är precis som i fitness-studion: bara medlemskapet gör dig inte frisk eller ger dig bättre kondition. LR-verksamheten kan inte göra något för dig bara för att du har skrivit under en konsulentansökan. Först när du använder och nyttjar övningsredskapen regelbundet och på rätt sätt och utför övningarna kan resultatet infinna sig. Precis som i fitnessklubben är beslutet ditt. Du är din egen chef. Men inom LR betyder detta inte att du är ensam tvärtom: Du bedriver din LR-verksamhet för din egen skull men inte ensam! 8

9 Din LR-verksamhet består av tre byggfaser: Första fasen: Hitta kunder (försäljning) / kundvård (basen): Somliga hävdar att försäljning inte är nödvändig. Vi anser dock att regelbunden försäljning till nya och stamkunder utgör en stabil bas för din långfristiga, stadigt ökande inkomst. Självklart bör varje LR-konsulent vara sin första och säkraste kund. Om du inte använder produkterna själv kan du knappast förvänta dig att dina kunder skall köpa dem av dig. Du hittar nog knappast en bagare som köper sitt bröd i snabbköpet eller en Volvo-handlare som kör omkring i en Saab. Andra fasen: Organisationsuppbyggnad (fundament): Här begås de flesta misstag. En feltolkning av logiken ju mer desto bättre leder ofta till misslyckanden eller i bästa fall till ett dåligt rykte. Om du tittar på stora organisationer som t ex armé, regering, stora företag eller politiska eller idrottsorganisationer, kommer du alltid att konstatera att ingen i högsta ledningen någonsin samarbetar med mer än fem eller sju personer direkt. Det beror helt enkelt på att du bara har en begränsad tid att tillgå till att effektivt och på rätt sätt samarbeta med varje person. Somliga sätter alltså igång och har huxflux 100 affärspartners. Eftersom de inte kan ta hand om alla samtidigt, bildas ett instabilt fundament. Under tiden du pratar med person nr 40 går person nr 5. Logiken ju mer desto bättre är visserligen inte totalt fel, men inom LR har den en annan innebörd. Inom LR handlar det alltid om att bygga upp en linje, inte om att hitta enstaka konsulenter. Du Marie Först när du bygger ditt fundament på djupet, kommer dina aktiviteter att multipliceras och du kan koncentrera dig på att bygga upp nästa linje. Med ovanstående huxflux-metod har du bara multiplicerat försäljningen och även det kan ifrågasättas då du nog inte har tid att utbilda dina nya affärspartners i försäljningsteknik. I vilket fall som helst har du inte fördubblat förmågan till organisationsuppbyggnad. Du har en andra säljare, ingen ställföreträdare eller affärspartner. Först när Marie lär sig Lars att lära Petra att hjälpa Johan att sponsra 9

10 Har du multiplicerat alla dina LR-aktiviteter, så att tillväxten kan fortsätta även utan ditt konstanta stöd. För det är först nu som Marie behärskar alla färdigheter som behövs för organisationsuppbyggnaden. Hon kan sälja, sponsra, hjälpa och lära ut. De två följande exemplen skall förtydliga linjeuppbyggnaden och det starka fundamentet som hör ihop med det: det är mycket enklare att hitta två affärspartners som menar allvar och som är beredda att - som du - LRutbilda sig i sex månader, än att rekrytera 100 säljare. Att möta 5 7 affärspartners regelbundet varje vecka är möjligt, med 100 blir det mycket svårt. Om du alltså börjar din linjeuppbyggnad med två allvarligt intresserade LR-affärspartners och lär ut de fyra färdigheterna till dessa, kan din organisation växa så här: Du lär 2 affärspartners X att lära vars 2 affärspartners = = 6 X att hjälpa vars två affärspartners = = 14 x att sponsra vars 2 affärspartners = = 30 { 2 x 2 4 x x 2 16 Du har nu sammanlagt med dig själv 31 affärspartners (2 i första led, 4 i andra led och 16 i tredje led) i din organisation. Säkert har du nu upptäckt att det är enklare att bygga upp 31 konsulenter på detta sätt än att hitta 31 personer själv. Dock skall man alltid komma ihåg att det bara är cirka en tredjedel av alla nystartade konsulenter som kommer att bedriva sin verksamhet kontinuerligt och seriöst. En tredjedel kommer att då och då producera mindre omsättningar (ströomsättning) och ytterligare en tredjedel kommer att göra väldigt lite eller slutar helt. Om du alltså vill arbeta på djupet med två verkligt intresserade konsulenter, bör du ha minst sex konsulenter. Som vi har nämnt tidigare kan man utgå från att man kan samarbeta regelbundet och effektivt med 5 7 konsulenter. Om du alltså klarar av att arbeta med en eller två personer till och bygger upp ett tredje eller fjärde led så är skillnaden enorm: { { Om ni alla arbetar med en person till 3 x 3 9 eller med två personer till! 120 x 3 27 x x 4 16 x 4 64 x

11 Kom ihåg att vi hittills alltid har talat om seriöst intresserade affärspartners. Faktum är dock: För att hitta fyra allvarligt intresserade konsulenter behöver du sponsra c:a personer och tala med ännu fler. När du bygger din organisation planerar du alltså för att bygga en hel linje (fyra generationer djup) inkl. utbildning och stöd av dina affärspartners och först därefter utvidgar du linjerna på bredden. Tänk dig så här: Med detta arbetssätt servar du med 340 konsulenter, som har en kundstam på 30 kunder var, kunder regelbundet. Räknar man med en orderingång på 40 PV i månaden blir det PV varje månad som strömmar genom din organisation, där du arbetar regelbundet med fyra affärspartners. Därtill kommer dessutom dina konsulenters egenomsättning på 100 PV var och all den ströomsättning som de sporadiskt aktiva konsulenterna skapar. Tredje fasen: Organisation stabilisering/expansion En annan poäng varför det är så viktigt med att bygga på djupet är motivationen av dina självvunna affärspartners. Dina konsulenters motivation kan liknas vid en kittel med vatten. Sätter du lågan ovanför kitteln, hindrar du på sin höjd vattnet från att frysa, men det kommer aldrig att koka. Du kan komma med hur mycket visdom och upplysning uppifrån, vattnet kommer inte att koka ändå. Om du däremot ser till att flammorna (dina affärspartners) står under kitteln kommer resultatet att vara helt annorlunda: vattnet kokar och din kittel visslar. För: Hos LR kommer inspiration uppifrån och motivation underifrån 11

12 Du behöver nu stabilisera din organisation genom att fortsätta att leda Dina konsulenter till framgång så att även de uppnår 21%-nivån. LR betalar extrabonusen för uppbyggnad och understöd av en blivande ledare. Sådana utbetalningar stabiliserar din inkomst på lång sikt och du kan hela tiden bygga upp nya linjer och affärspartners och leda dem till framgång. En hög och stabil inkomst från Din LR-verksamhet får du först när du har gjort en sponsrad konsulent framgångsrik, aldrig innan dess. Den som sår framgång kommer att skörda framgång - Den som bara vill skörda framgång kommer snart att stå framför en tom åker. Vad behöver man för att bli framgångsrik? Bortsett från en stark vilja att bli framgångsrik, behöver du först och främst en positiv livsinställning. Om fem år kommer du att befinna dig dit dina tankar har lett dig. Bara den som kan tänka positivt kan uppnå positiva resultat. Innan du börjar din verksamhet skall du fråga dig själv, vad som skulle kunna förmå dig att ge upp din fritid till förmån för arbetet som LR-konsulent. I alla tider har människan satt upp och följt mål. Utan mål kan du inte bli en vinnare. Föreställ dig bara en fotbollsmatch där målen bärs från spelplanen strax före matchens början. 22 spelare skulle förvirrat springa runt på spelplanen, utan anledning och utan uppgift. Först när målen har ställts upp igen kan lagen spela målmedvetet mot att vinna matchen. Samma sak gäller för LR-verksamheten. Du måste inte bara sätta upp målen utan du måste också veta i vilket mål du skall sparka bollen. Springer du åt fel håll kommer du på sin höjd att göra självmål. Och för att återknyta till fotbollsmatchen: Inom fotbollen är det så att spelaren vet att han har 90 minuter på sig att vinna. Detta innebär: Mål allena hjälper visserligen men endast matchtiden gör målen konkurrenskraftiga. Ditt första mål bör du sätta inom fyra veckor, ditt andra inom sex månader (alltså efter din LR-utbildningstid). För att uppnå detta mål behöver du en plan en strategi. 12

13 Alltså: planera ditt arbete och arbeta efter din planering! Även den bästa planen är utan nytta om du inte genomför den. Likaså har du ingen nytta av kunskap som du inte använder i praktiken. Exempel: Visst kan man lära sig att simma i teorin, med det är först när man befinner sig i vattnet som man vet om man verkligen kan det. För att du inte skall drunkna vid dina simförsök bör du i början använda en flytväst, dvs det stöd du får av din sponsor, på möten och seminarier. En bra sak inom LR är att ingen vinner på att ge en annan dåliga råd. Ta alltså emot varje råd som ett välment råd. Naturligtvis måste du hela tiden fortsätta att simma för att komma till din Söderhavsö. Det betyder att det inte hjälper att sparka som bara den ena veckan och att inte göra någonting nästa vecka. Utan rörelser kommer du inte att kunna hålla dig ovanför vattnet. Ha detta ständigt i tankarna. Det kommer att hjälpa dig att utveckla den nödvändiga självdisciplinen. Om du hela tiden och målmedvetet vill följa din plan, bör du alltid analysera och följa upp dina resultat. Så hjälper du dig själv att undvika besvikelser. Som du har sett i de tidigare exemplen kommer du att behöva fyra allvarligt intresserade konsulenter och 30 kunder. Om du alltså hade tänkt att inom en viss tid ta kontakt med 100 personer från din namnlista skulle du kunna planera för följande: 100 samtal = 30 konsulenter + 30 kunder + 40 inget intresse. Du planerar också in dem som inte har något intresse. På så sätt blir också de till en framgång när du analyserar ditt arbete. Om någon tackar nej kan du vara tacksam, eftersom du nu endast behöver ytterligare 39 nej för att uppnå ditt mål. När du efter de 100 samtalen har uppnått följande resultat: 40 konsulenter, 40 kunder och 20 inget intresse, kommer du att motiverat fortsätta till nästa planering. Utelämnar du analysen kommer du bara att komma ihåg dem som tackade nej, fastän du har vunnit 40 konsulenter och 40 kunder. Följer du den första metoden kommer du säkert att ha lättare att ta de nästa 100 namnen på din namnlista. En bra tumregel är att av 100 personer som du presenterar LR för kommer personer att nappa. Nu saknas endast en stark vilja till framgång, tilltro till dig själv, LR som försäljningskoncept och en önskan att presentera din verksamhet full av begeistring för varje människa du känner och viljan att dela med dig av din kunskap till henne. 13

14 Din LR-verksamhet i överblick Tänk dig att din nya LR-verksamhet är en farkost som kan föra dig från din nuvarande vistelseort till ditt semesterdrömmål. Vi antar att farkosten är en bil. För att kunna köra med din bil mot solen och värmen, vad behöver du göra först? 1) Kliva in (skicka in konsulentansökan) 2) Spänna fast säkerhetsbältet (gå på startseminarium och lära känna Teamoch Orgaledare). 3) Kontrollera bilen (läsa Koncept till framgång ) 4) Körkort (f-skattsedel) 5) Bra kartmaterial (namnlista) 6) Bensin (10 doftlådor + demonstrationsprodukter/konsulentansökningar) 7) Tändning (dela ut doftlådor + boka affärspresentationer) 8) Koppla (gå på möten och seminarier) 9) Blinka vid start (sätta upp mål och planera) 10) Ge akt på vägmärken (affärsvillkor) 11) Gasa (jobba) När du väl har börjat köra så kom alltid ihåg de fyra färdigheter och aktiviteter som du måste behärska: 1) Sälja 2) Sponsra 3) Hjälpa till 4) Lära ut Dessa utgör din bils växellåda

15 Du ser att du också kommer till målet om du bara kör i ettans eller tvåans växel, fast det tar längre tid och motorn överbelastas. Om du vill köra i en högre hastighet måste du komma upp i en högre växel. Glöm inte att fylla på bensin med jämna mellanrum och starta efteråt i ettans och tvåans växel. Skulle du köra fel eller vilse någon gång, lägg i backen och korrigera färdriktningen. Varje gång du kör till ett nytt ställe på din karta (namnlista), bör du växla ner i tvåan och först efter samhället gasa på igen. När bilen väl är inkörd, kommer du snart att lägga in overdrive, femmans växel. Det är bara en sak som inte finns i din LR-bil: automatväxel. Nu en kort sammanfattning över vad som gör verksamheten så unik och lovande: 1) Möjlighet att starta eget 90 % av befolkningen skulle hellre vilja jobba åt sig själv än åt en arbetsgivare. De flesta kan inte göra något åt det eftersom de inte har möjlighet att spara tillräckligt med pengar eller kan ta de lån som krävs för att täcka kostnaderna för en företagsstart. Hos LR har alla en finansiell chans att starta eget. Precis som LR har gjort det möjligt för dig att bli företagare. 2) Inga speciella försäljningskunskaper Många som är lyckligt lottade finansiellt och skulle kunna starta eget, kan ändå inte göra det. De flesta verksamheter förutsätter nämligen en viss färdighet, förmåga eller kvalifikationer. Ett exempel: Om du vill starta ett tryckeri, måste du ha kunskaper om tryckning. En reklambyrå måste kunna det mesta om reklam, layout mm. Oavsett om det gäller en pizzeria, frisör, kemtvätt, skomakare i vilket fall som helst behöver du nödvändiga fackkunskaper. Och för att kunna bli advokat, läkare eller revisor krävs åratal av utbildning och grundförutsättningar som de flesta av oss helt enkelt inte har. Koncept till framgång kan bara ge dig några tips och baskunskaper för din verksamhet. För att kunna utöva verksamheten i praktiken, på ett framgångsrikt och okomplicerat sätt, får du utbildning på dina Team- och Orgaledares seminarier. Hoppa inte över dessa seminarier. Det ger din framgång en stabil grund att stå på och kunskapen behöver bara omsättas i praktiken. 15

16 3) Samma chans för alla Många yrken eller karriärer erbjuds bara personer som har ett visst kön, tillhör en viss religion, har en viss politisk inställning, eller kan uppvisa en avslutad skolgång med betyg. Och i en del andra yrken (t ex modell eller flygvärdinna) krävs det t o m en viss storlek eller vikt. Du kan ge varje människa du känner chansen att starta ett eget företag, oavsett om hon är gammal eller ung, tjock eller smal, vit eller svart, politiskt röd eller blå, man eller kvinna, med bra betyg eller dåliga. Ingen står i vägen för din framgång, förutom möjligtvis du själv. Även om någon inte ens kan stava till ordet kosmetika kan han ändå nå stor framgång inom LR. 4) Start utan risk Kan du tänka dig att försäljningschefen i ett företag säger till sökanden: Du kan väl till en början ha jobbet som en bisyssla och jobba på fritiden? Eller kan man prova på att driva en McDonalds franchise-restaurang i ett par veckor? Knappast. Hos LR kan du börja din nya karriär som bisyssla. Du vet själv om och när du vill bedriva verksamheten på heltid. 5) LR ett familjeföretag Många par upplever att jobben för isär dem. Mannen har sin karriär, har sina kompisar, kvinnan likaså och någonstans i mitten finns familjelivet. Hos LR kan båda parter komplettera varandra och tillsammans utveckla sin framtid.

17 6) Din LR-verksamhet ger dig säkerhet Fr o m när betalas din sjukförsäkring ut? Hur länge betalas den? Hur länge kan din arbetsgivare undvara ditt arbete innan han börja leta efter en ersättare? Om du bygger upp din LR-verksamhet inte stor utan bara med 1 3 stabila 21%- linjer kommer verksamheten att ge dig inkomst även om du blir sjuk. Högst sannolikt kommer din verksamhet och din inkomst att växa ytterligare under din frånvaro. Vi kan inte föreställa oss att din personalchef ringer till din partner och säger: Din man/fru har nu varit sjuk i fyra månader. Kan inte du komma och sköta jobbet tills han/hon är frisk igen? Hos LR fortsätter verksamheten att rulla på. 7) Samma spelregler Många försäljningsföretag anpassar sina omsättningsmål och därmed provisionerna till marknadsutvecklingen. På så sätt bromsas de högsta inkomsterna. Hos LR förblir omsättningsmålen och bonusnivåerna likadana. Även om marknadsutvecklingen visar att en 21%are producerar mycket mer än PV, uppnår man 21%-bonusnivån vid PV, fast genomsnittet ligger mycket högre. 8) Aldrig ensam inga okända Våra tusentals konsulenter har sedan länge insett att LR är som en enda stor familj. Visst är man sin egen, men man har alltid tillgång till olika kontakter och stöd. Och alla kan bygga upp sin verksamhet utan att någonsin vara tvungna att arbeta med en främmande person. Tänk en gång på hur många människor, som dagligen måste jobba tillsammans med arbetskamrater som de inte gillar alls. Du kan arbeta med dem som du vill och med dem som du vill se framgångsrika. Däremot kan man knappast undgå att träffa och lära känna nya människor och hitta nya vänner. Nya, trevliga bekantskaper görs på seminarier, utbildningar och fester och ny vänskap uppstår överallt där LR-konsulenter träffas. 17

18 Facit: LR är ett sätt att leva en konst en filosofi, som förenar tusentals människor i positivism. LR är utan tvekan det distributionssättet som gör det möjligt för vem som helst att bli sin egen. Motivationen ligger i de enskilda individernas framgång. 18

19 Starten Du har lämnat in en konsulentansökan och köpt basutrustningen (10 testers, presentationsprodukter, konsulentunderlag) och är nu, efter att din ansökan godkänts från LR-International, berättigad att köpa in varor till grossistpris (enligt LR-Internationals gällande leverans- och betalningsvillkor) för vidareförsäljning. Innan du börjar med det egentliga jobbet, behöver du göra några förberedelser. Ju proffsigare du förbereder dig på dina nya uppgifter, desto snabbare och lättare kommer arbetet att gå. Om du håller dig till följande riktlinjer, kommer framgången att bli lättare att förverkliga. 1) Säljhjälpmedel Du behöver rätt utrustning. De gångna årens erfarenhet har visat att följande hjälpmedel är absolut nödvändiga: Detta innefattar: - minst 10 testers - produkter för egenförbrukning/presentation - presentationsväska - kompletta konsulentunderlag - kund-/konsulentkartotekskort Dessutom behöver du: - planeringsalmanacka - adressklistermärken - stämpel - adress 2) LR-försäljnings- och marknadsföringskoncept Lär dig allt om LR-försäljningskonceptet. Läs och arbeta genom alla underlag tills du har förstått allt. Vid frågor vänder du dig till din Team- eller Orgaledare. 3) Produktkännedom Varje duktig säljare kan sina produkter och sin verksamhet. Lär känna LR-produkterna i teori och praktik. Ju bättre du känner till dina produkter desto lättare blir det att sälja dem. Använd LR-produkter, för då lär du lättare känna deras kvalitet och kännetecken. 19

20 4) Namnlista Gör upp en kund- och intressentlista som i omfång motsvarar dina inkomstförväntningar. För att bygga upp och ta hand om en stamkundkrets behöver du till en början en namnlista med ca 50 namn. För att bygga upp en konsulentorganisation, behöver du mellan 100 och personer. Erfarenheten under de gångna åren har visat att du som arbetsbasis behöver en namnlista på 200 personer för en extrainkomst på kr per månad och en lista på c:a 500 namn för en heltidsinkomst på sexsiffriga belopp. 5) Planeringen Lägg upp en strategi tillsammans med din sponsor respektive Team- eller Orgaledare, hur du uppnår dina verksamhetsmål. De flesta LR-konsulenter börjar sin verksamhet som bisyssla. Det är mycket viktigt att vara välorganiserad och att med mycket självdisciplin använda tiden som står till förfogande, så att den används på ett meningsfullt sätt. 6) Seminarier Du bör ta varje tillfälle i akt, att delta i alla möjliga LR-seminarier. Dessa seminarier kan vara start-, uppbyggnads-, och planeringsseminarier, som hålls regelbundet av din Orgaledare. Dina konsulenters framgång beror i stor utsträckning på seminariebesöken. 7) Samarbete Förlita dig alltid på redan framgångsrika konsulenter, i första hand din Orgaledare. Ta upp kontakt med honom löpande, helst varje dag och kräv att han stöttar dig. 8) Dela denna verksamhet med andra med dina vänner och bekanta, såvida du vill arbeta tillsammans med dem och de med dig. 20

Business to Success. Ta chansen och utnyttja detta gyllene tillfälle att uppfylla dina mål och drömmar. Du har allt att vinna och inget att förlora!

Business to Success. Ta chansen och utnyttja detta gyllene tillfälle att uppfylla dina mål och drömmar. Du har allt att vinna och inget att förlora! Business to Success DIN FRAMTID MED FOREVER LIVING PRODUCTS Välkommen till ett företag som är representerat över hela världen. Du kan själv välja var du vill sälja FLP:s produkter. Vi ger dig nyckeln till

Läs mer

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma?

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Börja Drömma Belöningar & Erkännanden Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Detta är bara början! Medan du bygger din Vemmaverksamhet, skapar du även din berättelse och sätter exempel

Läs mer

DESIGN YOUR OWN FUTURE

DESIGN YOUR OWN FUTURE FIRST LOOK + FAST START EQOLOGY: Norsk utmanare DIRECTOR 60 + Bygg en extra inkomst på 60 dagar FRAMGÅNGSRIKT FÖRETAG, INNOVATIVA PRODUKTER, PERFEKT TIMING DESIGN YOUR OWN FUTURE Produkter 8 10 Som kund

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

our compensation plan

our compensation plan our compensation plan 1 EQOLOGY erbjuder möjligheten att uppnå en bra extrainkomst eller om du önskar, tjäna mer än en ledare i näringslivet. Du bestämmer, vi gör vårt yttersta för att du ska lyckas! Istället

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

ASEA Kompensationsplan

ASEA Kompensationsplan ASEA Kompensationsplan 1 SVERIGE För att börja förtjäna kommissioner (återförsäljning, fördelskund, snabbstart, teamkommissioner och AAA-bonus) ska du helt enkelt vara aktiv genom att generera minst 100

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Personbedomning.se Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering En rapport från Personbedomning.se

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet?

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Petra Aittola Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Inledning I Sverige finns det årligen två olika stora championat för de unga hästarna. Den ena har blivit kallad som utomhuschampionat

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN VÄLKOMMEN TILL EQOLOGY Eqologys verksamhet handlar om att förändra människors liv till det bättre. «Our business is to change lives» Vi är stolta över att kunna kompensera dig på

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

LEO-dupliceringsträning Arbetsbok. Din väg till framgång!

LEO-dupliceringsträning Arbetsbok. Din väg till framgång! LEO-dupliceringsträning Arbetsbok Din väg till framgång! Välkommen till LEO Duplicering är nyckeln till framgång för ditt LEO-företag! Nu när du bestämt dig för att starta din väg till framgång som en

Läs mer

OUR COMPENSATION PLAN

OUR COMPENSATION PLAN OUR COMPENSATION PLAN VÄLKOMMEN TILL EQOLOGY Eqologys verksamhet handlar om att förändra människors liv till det bättre. «Our business is to change lives» Vi är stolta över att kunna kompensera dig på

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

De fyra stegen för att uppnå alla mål. av Marcus Zacco www.detstorasteget.se

De fyra stegen för att uppnå alla mål. av Marcus Zacco www.detstorasteget.se De fyra stegen för att uppnå alla mål av Marcus Zacco www.detstorasteget.se De fyra stegen för att uppnå alla mål Alla har vi drömt. Vi drömmer än. Vi drömmer om en förändring. Men vi har alltid den där

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Spara och tjäna online

Spara och tjäna online Spara och tjäna online m o n e y m i l j o n a r. s e MoneyMiljonär i siffror Startade år 2012 i Sverige 4 Över 1.250 segmenteringsmöjligheter i Sverige Över 500 annonsörer i Sverige Över 10.000 annonsörer

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE.

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE. KRAFT & RESULTAT TRÄNING START DATUM 2015 1 Juni 16 Sept MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Mer BUSINESS,

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Tjäna enkelt 20.500:- Gör som 15 000 grupper gjort sedan 1992. Sälj Sveriges mest köpta salami.

Tjäna enkelt 20.500:- Gör som 15 000 grupper gjort sedan 1992. Sälj Sveriges mest köpta salami. SKOLKLASSER, LAG OCH FÖRENINGAR! Tjäna enkelt 20.500:- Gör som 15 000 grupper gjort sedan 1992. Sälj Sveriges mest köpta salami. Enkelt att komma igång! Niklas Wikegård coachar! Lätt att sälja! Ger mycket

Läs mer

Det handlar inte om rör.

Det handlar inte om rör. Det handlar inte om rör. Det handlar om rätt rör. Rör på rätt sätt. Rör på nya sätt. Rör som förändrar. Rör som berör. Som ger frihet, trygghet och förtroende. Det handlar helt enkelt om Smarta Rör. 2

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...

BEGAGNAT ÄR INGET NYTT... BEGAGNAT ÄR INGET NYTT...... och idag är marknadsplatsen nätet Bara på Blocket omsattes 254 mdr 2011 vilket motsvarar 7,3% av Sveriges BNP och 7 av 10 svenskar köpte eller sålde något där. Under samma

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14 Om rapporten Om statistiken Data från Ungdomsbarometern 13/14 Ungdomsbarometern är en årligen återkommande studie vars syfte är att kartlägga vad de svenska ungdomarna tycker, tänker och gör inom ett brett

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

är nu din tid Tänk om det fanns en innovation som var så banbrytande att den faktiskt förändrar hur vi ser på saker?

är nu din tid Tänk om det fanns en innovation som var så banbrytande att den faktiskt förändrar hur vi ser på saker? möjligheter din tid är nu Tänk om det fanns en innovation som var så banbrytande att den faktiskt förändrar hur vi ser på saker? Ett genombrott som har så pass stor effekt och en upptäckt så allomfattande

Läs mer

Christina Sullivan 2013-11-21

Christina Sullivan 2013-11-21 Christina Sullivan 2013-11-21 Innehållsförteckning Översikt Välkommen Beskrivning Behov Styrkor Vill du fortsätta? 3 4 5 6 8 10 2 Översikt Kära Christina Sullivan Gratulerar, du har precis besvarat och

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer