Koncept till Framgång. Handbok för LR-Internationals Konsulenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncept till Framgång. Handbok för LR-Internationals Konsulenter"

Transkript

1 Koncept till Framgång Handbok för LR-Internationals Konsulenter

2 Bästa konsulent! Grattis! Med ditt beslut att bygga upp en egen verksamhet har du lagt grunden för en framgångsrik framtid. Nu gäller det att bygga på grunden, och göra den stabil samt att bygga på sten för sten så att byggnaden av dina önskemål och drömmar kan förverkligas. Motiven för att starta t ex finansiellt oberoende, ekonomisk trygghet, erkännande från andra eller bara en rolig syssla är av underordnad karaktär. Men du måste vara på det klara med att du med din namnteckning på din LRkonsulentansökan har tagit på dig ett ansvar. Ett ansvar gentemot dig själv och gentemot de, eventuellt av dig, förmedlade affärspartners. Viktigare och avgörande är att du använder din tid och energi på ett så omsättnings- och vinstbringande sätt som möjligt. Denna handbok skall vara din vägledare i detta. LR-International LR-International Cosmetic & Marketing GmbH grundades 1985 och räknas idag bland Tysklands mest framgångsrika direkthandelsföretag. Konceptet Att erbjuda parfymer, kosmetika och kroppsvårdsprodukter av hög kvalité till extra förmånliga priser.

3 En enkel och samtidigt fascinerande idé, som företagets grundare förverkligade med hjälp av en både kreativ och framtidsorienterad marknadsstrategi. Tack vare distribution via oberoende LR-konsulenter behövs inga pengar till dyra reklamåtgärder och ingen fördyrande detaljhandel. På så sätt får LR-kunderna inte bara hög kvalitet och innovativa produkter utan dessutom personlig rådgivning, bekväma beställningar och leveranser direkt till dörren. Allt fler människor använder sig av direktförsäljningens fördelar, vilket gör att trenden bara fortsätter. Å andra sidan får LR-konsulenten genom en angenäm och attraktiv bisyssla möjligheten till en extrainkomst. LR-idén en idé som har framtiden för sig. Företaget Efter att LR Cosmetic grundades i mars 1985 utvecklades affärerna fortare än förväntat, och 1988 behövdes en större, modernare produktionsanläggning som utvidgades 1989 och som strax därefter åter var för liten. Därför realiserades under åren projektet LR II: På en tomt på kvm och med en total investeringssumma på 200 miljoner kronor byggde man i industriområdet Olfepark en ny fabriksanläggning och lager-utrymmen som stod inflyttningsklara i januari kvm fabriks- och lageryta och kvm utrymme med modern anläggningsteknik och en modern arbetsplatsutformning skapade optimala förutsättningar för en flexibel och ekonomisk tillverkning. Juli 2002 flyttade man in i det nya förvaltnings- och servicecentret. Kontorsytan är på kvm och betingar en investeringsvolym på över 110 miljoner kronor. LR-högkvarteret omfattar c:a 350 kontor, där över 350 anställda arbetar inom förvaltning och försäljning. Därutöver klarar LR-International redan idag morgondagens krav, då LR II kan rymma upp till medarbetare en bra expansionspotential inför framtiden. Redan idag arbetar över 600 medarbetare inom tillverkning, lager, distribution och administration och bidrar, dag för dag, till att uppfylla LR-konsulenternas och deras kunders önskemål över hela världen. Då ligger det nära till hands att med ett nationellt framgångsrikt koncept öppna upp även internationella marknader. Utvecklingen av LR i utlandet bevisar att en bra idés framgång inte känner några gränser. De första dotterbolagen grundades i Österrike och Nederländerna. Kort tid därefter grundades depåer och LRkontor över hela kontinenten. Idag finns LR-International i 26 europeiska länder med ett internationellt attraktivt sortiment och över välkvalificerade LRkonsulenter. De tog alla chansen, som LR-International genom pålitligt och professionellt stöd gav dem, och därför ligger idag nästan 50% av LR-Internationals omsättning utanför Tyskland. LR-Internationals målsättning är att ge dig chansen att bygga upp ett eget företag. Alla möjligheter som står till buds används för att förverkliga denna målsättning. 3

4 Direkthandeln Direkthandeln är ett intressant alternativ till traditionell försäljning via detaljhandeln. Inom direkthandeln går varorna via distributionspartners direkt till konsumenterna eller privathushållen. Detta sätt att sprida varor har under de senaste åren fått ett rejält uppsving i Sverige. Den ger följande fördelar till konsumenten, jämfört med den traditionella handeln: oberoende av butikernas öppettider bekväma inköp hemma möjlighet till individuell rådgivning och service LR-Internationals målsättning är, att möjliggöra för så många konsumenter som möjligt att regelbundet kunna köpa våra produkter, och att vinna dessa kunder som stamkunder. Avgörande för oss är alltså inte ett engångsköp utan en återkommande omsättning via stamkunder. För detta har vi inte valt parfymerier eller varuhus som samarbetspartners utan vi erbjuder personer som du att bygga upp en extrainkomst genom försäljning av våra produkter. LR-produkter kan inte köpas inom offentlig handel, dvs varken i butiker eller på marknader och mässor. LR-International erbjuder ett produktsortiment som lämpar sig för direktförsäljning: exklusiva förbrukningsartiklar av hög kvalité. Den höga produktkvalitén genererar vid rätt kundvård en följdförsäljning och därmed en stabil omsättning. Skulle man dessutom sälja via parfymerier, frisörer, kosmetologer, marknader mm, så skulle inte alla konsulenter ha samma chans. Därför är det ytterst viktigt att distributionskonceptet följs. För LR-konsulenten möjliggör denna distributionsform, relaterad till LR-International, följande: frihet att bestämma själv lågt startkapital varaktig extra- resp. huvudinkomst prestationsrelaterad inkomst långfristig säkerhet låga företagskostnader hög produktkvalitet bra följdförsäljning ingen lagerhållning arbeta efter ett framgångsrikt koncept lika chans för alla självständighet flexibla arbetstider möjlighet att expandera internationellt LR-International ger dig möjligheten att utifrån din individuella förmåga, uppnå det bästa för dig. Så kan du, allt efter arbetsinsats och prestation, bygga upp en extrainkomst eller din huvudinkomst till finansiellt oberoende. 4

5 Värt att veta om multi-level-marketing, framtidens marknadsföringskoncept Multi-level-marketing (MLM) kallas också network-marketing och är en marknadsföringsprincip som, bortsett från sina finansiella möjligheter, åter och åter producerar individuella framgångar och påverkar tusentals människors levnadssätt, livsinställning och livskvalitet på ett positivt sätt. MLM har sedan flera år tillbaka bevisat sin vetenskapliga betydelse som undervisningsämne vid Harvard Business School. Både Stanford Research Centre och Wall Street Journal hävdar att över 50 % av alla varor och tjänster under 90- talet såldes via MLM. En huvudanledning, hävdar man, är de höga kostnader som konventionella försäljningsmetoder för med sig. Många gånger investeras miljonbelopp i en produkts imagereklam med förhoppningen att till slut få en viss marknadsandel. Eftersom reklam inte är nödvändig vid MLM och andra försäljningskostnader ofta bara uppgår till en bråkdel av de vanliga kostnaderna, kan mycket mer pengar användas till forskning och utveckling. Det är en av anledningarna varför MLM-produkter ofta sägs vara av ypperlig kvalité. Besparingarna inom reklamen och distributionen gör det möjligt att utbetala höga provisioner och bonusbelopp, som kommer de framgångsrika, frilansande deltagarna tillgodo. I USA, där MLM har sin hemstad, har c:a 20% av de över miljonärerna gjort sin förmögenhet under de gångna sex åren inom MLM, genom uppbyggnad och omhändertagande av konsulenter. Trots det har MLM problem att bli erkänt. Ofta tror man att det handlar om fiffel eller bluff, bara för att marketingplanen verkar så simpel. De människor som redan jobbar inom MLM kommer visserligen att bekräfta att det är enkelt, men inte att det är lätt. För att vara framgångsrik inom MLM, måste man jobba hårt och målmedvetet, med disciplin och uthållighet precis som vid uppbyggnaden av traditionella företag men det tar kortare tid och kräver lägre kapitalinvesteringar. Bara på grund av att det verkar så enkelt för en försäljningslekman och för att det som i alla branscher finns företag utan skrupler, förknippas MLM med olagliga snöbollsystem och pyramidförsäljning. I ett snöbollsystem skulle det se ut så här: Ett företag säljer produkter till 10 personer var, till ett pris av 50,00 kr på villkor att var och en hittar tio personer som köper produkter var för 100,00 kr. Dessa säljer åter 100 produkter à 150,00 kr till tio nya personer som in sin tur säljer 10 produkter var till 10 personer för 200,00 kr etc. 5

6 Vid MLM köper alla konsulenter till samma pris och säljer till samma villkor. Vad som gäller pyramider så titta här på ett normalt företag, där säkert många av dina bekanta arbetar. Hur ser ett sådant företag ut i sin struktur? De flesta företagen ser ut så här: Ägare (VD) Styrelse Ledningsgrupp Mellanchefer Fackpersonal Arbetare, lärlingar Efterstävar du en karriär i ett sådant företag och startar t ex som utbildad fackpersonal, visas ingen väg för dig som leder dig till strukturens topp. I de flesta fall tillsätts positionerna med utomstående sökanden. Och så händer det många gånger att en person som jobbar som mellanchef och som väntar sig en befordran till ledningsgruppen plötsligt upptäcker att någon helt annan intar denna position och till råga blir hennes nya chef. Dessutom påverkas befordringar, anställningar eller avskedanden, ja t o m lönen, av utseende, personlighet eller attityd. Hur ser det då ut i ett välfungerande MLM-företag? Startnivå (VD) 6

7 Bilden är precis omvänd. Alla börjar på samma nivå. Men var och en kan själv bestämma, hur högt han vill bygga sin verksamhet, eller hur liten han vill hålla den. Där det blir trångt i andra företag, nämligen i toppen, finns det plats i MLMföretaget och ingen kan hindra dig från att klättra högt och ingen kan sätta en annan framför näsan på dig. Tyvärr blir många människor begeistrade av MLM-idén och ansöker om rätten till ett LR-konsulentskap utan att fundera över att de därmed har lagt grundstenen till ett eget företag, som kräver en regelbunden arbetsinsats. Detta blinda sökande leder ofta till att frustrationen kommer ofta på grund av tröghet och ren okunskap - och den nya konsulenten slutar helt upp med sin verksamhet. Han är då övertygad om att MLM inte fungerar. Den som tycker likadant, nämligen att MLM inte fungerar och inte är genomförbar har säkerligen inte träffat någon än som tjänar mellan och kr per månad. Jo, visst är det möjligt att uppnå sexsiffriga vinster per månad efter en viss tid (12 18 månader). Det är en potential som oss veterligen inte finns i någon annan affärsform. Det är ett faktum att endast några få MLMare når upp till toppförtjänsterna. Möjligt är det för alla men varför är det så få som klarar det? En MLM-verksamhet kan visserligen utövas som bisyssla, alltså utan de risker som ett totalt karriärbyte innebär, men som i alla andra verksamheter uppstår vissa kostnader (bensin, telefon, post, tid, presentationsartiklar etc.). Även om man håller dessa på en minimal nivå, bör man dock i början räkna med lägre intäkter eller högre kostnader för att utan problem kunna ägna sig åt att bygga upp en kundkrets och nya affärspartners. Eftersom det inte krävs några speciella förutsättningar för att kunna bedriva MLM, lyckas fler och fler människor, med en genomsnittlig utbildning och endast lite pengar, bygga upp en framgångsrik verksamhet. Visa mig en människa med endast lite begåvning, men med en järnvilja att bli framgångsrik och jag kommer att ge dig en champion varje gång! Hur förbereder man sig inför LR-verksamheten? Om du är en av tusentals människor som leker med tanken att börja LR-verksamheten på riktigt skall du veta att de flesta nya redan ger upp efter 6 8 veckor eller överhuvudtaget aldrig kommer igång. Speciellt i början begås många misstag och eventuellt läggs onödiga pengar på reklam etc. Därför skall man aldrig närma sig LR-verksamheten med kortfristiga mål och förväntningar. Många människor klarar inte av att bli framgångsrika helt enkelt för att de har en felaktig inställning och felaktiga förväntningar. Tänk dig att man erbjuder dig en kvällskurs, som pågår under sex månader och 15 timmar i veckan.?7

8 I denna kurs kan du förvärva kunskapen hur du inom månader uppnår en årsinkomst på kr eller mer. Skulle du gå en sådan kurs och delta 15 timmar i veckan? Om ja, då skall du se din LR-verksamhet på samma sätt. De flesta yrken kräver en utbildning på 2 3 år, så varför skall man kunna allt om LR redan från början? Om du inte är beredd att gå i LR-skolan 15 timmar/veckan under minst 6 månader kommer du knappast att kunna förverkliga dina mål och drömmar. Kom också ihåg att du redan under utbildningen kan tjäna pengar. Vidare bör du i början söka kontakt med så många framgångsrika affärspartners som möjligt. Vid sidan om produkterna erbjuds ofta försäljningshjälpmedel, utbildningar och informationsmöten, som antingen genomförs av LR direkt eller av framgångsrika affärspartners. Det är precis som i fitness-studion: bara medlemskapet gör dig inte frisk eller ger dig bättre kondition. LR-verksamheten kan inte göra något för dig bara för att du har skrivit under en konsulentansökan. Först när du använder och nyttjar övningsredskapen regelbundet och på rätt sätt och utför övningarna kan resultatet infinna sig. Precis som i fitnessklubben är beslutet ditt. Du är din egen chef. Men inom LR betyder detta inte att du är ensam tvärtom: Du bedriver din LR-verksamhet för din egen skull men inte ensam! 8

9 Din LR-verksamhet består av tre byggfaser: Första fasen: Hitta kunder (försäljning) / kundvård (basen): Somliga hävdar att försäljning inte är nödvändig. Vi anser dock att regelbunden försäljning till nya och stamkunder utgör en stabil bas för din långfristiga, stadigt ökande inkomst. Självklart bör varje LR-konsulent vara sin första och säkraste kund. Om du inte använder produkterna själv kan du knappast förvänta dig att dina kunder skall köpa dem av dig. Du hittar nog knappast en bagare som köper sitt bröd i snabbköpet eller en Volvo-handlare som kör omkring i en Saab. Andra fasen: Organisationsuppbyggnad (fundament): Här begås de flesta misstag. En feltolkning av logiken ju mer desto bättre leder ofta till misslyckanden eller i bästa fall till ett dåligt rykte. Om du tittar på stora organisationer som t ex armé, regering, stora företag eller politiska eller idrottsorganisationer, kommer du alltid att konstatera att ingen i högsta ledningen någonsin samarbetar med mer än fem eller sju personer direkt. Det beror helt enkelt på att du bara har en begränsad tid att tillgå till att effektivt och på rätt sätt samarbeta med varje person. Somliga sätter alltså igång och har huxflux 100 affärspartners. Eftersom de inte kan ta hand om alla samtidigt, bildas ett instabilt fundament. Under tiden du pratar med person nr 40 går person nr 5. Logiken ju mer desto bättre är visserligen inte totalt fel, men inom LR har den en annan innebörd. Inom LR handlar det alltid om att bygga upp en linje, inte om att hitta enstaka konsulenter. Du Marie Först när du bygger ditt fundament på djupet, kommer dina aktiviteter att multipliceras och du kan koncentrera dig på att bygga upp nästa linje. Med ovanstående huxflux-metod har du bara multiplicerat försäljningen och även det kan ifrågasättas då du nog inte har tid att utbilda dina nya affärspartners i försäljningsteknik. I vilket fall som helst har du inte fördubblat förmågan till organisationsuppbyggnad. Du har en andra säljare, ingen ställföreträdare eller affärspartner. Först när Marie lär sig Lars att lära Petra att hjälpa Johan att sponsra 9

10 Har du multiplicerat alla dina LR-aktiviteter, så att tillväxten kan fortsätta även utan ditt konstanta stöd. För det är först nu som Marie behärskar alla färdigheter som behövs för organisationsuppbyggnaden. Hon kan sälja, sponsra, hjälpa och lära ut. De två följande exemplen skall förtydliga linjeuppbyggnaden och det starka fundamentet som hör ihop med det: det är mycket enklare att hitta två affärspartners som menar allvar och som är beredda att - som du - LRutbilda sig i sex månader, än att rekrytera 100 säljare. Att möta 5 7 affärspartners regelbundet varje vecka är möjligt, med 100 blir det mycket svårt. Om du alltså börjar din linjeuppbyggnad med två allvarligt intresserade LR-affärspartners och lär ut de fyra färdigheterna till dessa, kan din organisation växa så här: Du lär 2 affärspartners X att lära vars 2 affärspartners = = 6 X att hjälpa vars två affärspartners = = 14 x att sponsra vars 2 affärspartners = = 30 { 2 x 2 4 x x 2 16 Du har nu sammanlagt med dig själv 31 affärspartners (2 i första led, 4 i andra led och 16 i tredje led) i din organisation. Säkert har du nu upptäckt att det är enklare att bygga upp 31 konsulenter på detta sätt än att hitta 31 personer själv. Dock skall man alltid komma ihåg att det bara är cirka en tredjedel av alla nystartade konsulenter som kommer att bedriva sin verksamhet kontinuerligt och seriöst. En tredjedel kommer att då och då producera mindre omsättningar (ströomsättning) och ytterligare en tredjedel kommer att göra väldigt lite eller slutar helt. Om du alltså vill arbeta på djupet med två verkligt intresserade konsulenter, bör du ha minst sex konsulenter. Som vi har nämnt tidigare kan man utgå från att man kan samarbeta regelbundet och effektivt med 5 7 konsulenter. Om du alltså klarar av att arbeta med en eller två personer till och bygger upp ett tredje eller fjärde led så är skillnaden enorm: { { Om ni alla arbetar med en person till 3 x 3 9 eller med två personer till! 120 x 3 27 x x 4 16 x 4 64 x

11 Kom ihåg att vi hittills alltid har talat om seriöst intresserade affärspartners. Faktum är dock: För att hitta fyra allvarligt intresserade konsulenter behöver du sponsra c:a personer och tala med ännu fler. När du bygger din organisation planerar du alltså för att bygga en hel linje (fyra generationer djup) inkl. utbildning och stöd av dina affärspartners och först därefter utvidgar du linjerna på bredden. Tänk dig så här: Med detta arbetssätt servar du med 340 konsulenter, som har en kundstam på 30 kunder var, kunder regelbundet. Räknar man med en orderingång på 40 PV i månaden blir det PV varje månad som strömmar genom din organisation, där du arbetar regelbundet med fyra affärspartners. Därtill kommer dessutom dina konsulenters egenomsättning på 100 PV var och all den ströomsättning som de sporadiskt aktiva konsulenterna skapar. Tredje fasen: Organisation stabilisering/expansion En annan poäng varför det är så viktigt med att bygga på djupet är motivationen av dina självvunna affärspartners. Dina konsulenters motivation kan liknas vid en kittel med vatten. Sätter du lågan ovanför kitteln, hindrar du på sin höjd vattnet från att frysa, men det kommer aldrig att koka. Du kan komma med hur mycket visdom och upplysning uppifrån, vattnet kommer inte att koka ändå. Om du däremot ser till att flammorna (dina affärspartners) står under kitteln kommer resultatet att vara helt annorlunda: vattnet kokar och din kittel visslar. För: Hos LR kommer inspiration uppifrån och motivation underifrån 11

12 Du behöver nu stabilisera din organisation genom att fortsätta att leda Dina konsulenter till framgång så att även de uppnår 21%-nivån. LR betalar extrabonusen för uppbyggnad och understöd av en blivande ledare. Sådana utbetalningar stabiliserar din inkomst på lång sikt och du kan hela tiden bygga upp nya linjer och affärspartners och leda dem till framgång. En hög och stabil inkomst från Din LR-verksamhet får du först när du har gjort en sponsrad konsulent framgångsrik, aldrig innan dess. Den som sår framgång kommer att skörda framgång - Den som bara vill skörda framgång kommer snart att stå framför en tom åker. Vad behöver man för att bli framgångsrik? Bortsett från en stark vilja att bli framgångsrik, behöver du först och främst en positiv livsinställning. Om fem år kommer du att befinna dig dit dina tankar har lett dig. Bara den som kan tänka positivt kan uppnå positiva resultat. Innan du börjar din verksamhet skall du fråga dig själv, vad som skulle kunna förmå dig att ge upp din fritid till förmån för arbetet som LR-konsulent. I alla tider har människan satt upp och följt mål. Utan mål kan du inte bli en vinnare. Föreställ dig bara en fotbollsmatch där målen bärs från spelplanen strax före matchens början. 22 spelare skulle förvirrat springa runt på spelplanen, utan anledning och utan uppgift. Först när målen har ställts upp igen kan lagen spela målmedvetet mot att vinna matchen. Samma sak gäller för LR-verksamheten. Du måste inte bara sätta upp målen utan du måste också veta i vilket mål du skall sparka bollen. Springer du åt fel håll kommer du på sin höjd att göra självmål. Och för att återknyta till fotbollsmatchen: Inom fotbollen är det så att spelaren vet att han har 90 minuter på sig att vinna. Detta innebär: Mål allena hjälper visserligen men endast matchtiden gör målen konkurrenskraftiga. Ditt första mål bör du sätta inom fyra veckor, ditt andra inom sex månader (alltså efter din LR-utbildningstid). För att uppnå detta mål behöver du en plan en strategi. 12

13 Alltså: planera ditt arbete och arbeta efter din planering! Även den bästa planen är utan nytta om du inte genomför den. Likaså har du ingen nytta av kunskap som du inte använder i praktiken. Exempel: Visst kan man lära sig att simma i teorin, med det är först när man befinner sig i vattnet som man vet om man verkligen kan det. För att du inte skall drunkna vid dina simförsök bör du i början använda en flytväst, dvs det stöd du får av din sponsor, på möten och seminarier. En bra sak inom LR är att ingen vinner på att ge en annan dåliga råd. Ta alltså emot varje råd som ett välment råd. Naturligtvis måste du hela tiden fortsätta att simma för att komma till din Söderhavsö. Det betyder att det inte hjälper att sparka som bara den ena veckan och att inte göra någonting nästa vecka. Utan rörelser kommer du inte att kunna hålla dig ovanför vattnet. Ha detta ständigt i tankarna. Det kommer att hjälpa dig att utveckla den nödvändiga självdisciplinen. Om du hela tiden och målmedvetet vill följa din plan, bör du alltid analysera och följa upp dina resultat. Så hjälper du dig själv att undvika besvikelser. Som du har sett i de tidigare exemplen kommer du att behöva fyra allvarligt intresserade konsulenter och 30 kunder. Om du alltså hade tänkt att inom en viss tid ta kontakt med 100 personer från din namnlista skulle du kunna planera för följande: 100 samtal = 30 konsulenter + 30 kunder + 40 inget intresse. Du planerar också in dem som inte har något intresse. På så sätt blir också de till en framgång när du analyserar ditt arbete. Om någon tackar nej kan du vara tacksam, eftersom du nu endast behöver ytterligare 39 nej för att uppnå ditt mål. När du efter de 100 samtalen har uppnått följande resultat: 40 konsulenter, 40 kunder och 20 inget intresse, kommer du att motiverat fortsätta till nästa planering. Utelämnar du analysen kommer du bara att komma ihåg dem som tackade nej, fastän du har vunnit 40 konsulenter och 40 kunder. Följer du den första metoden kommer du säkert att ha lättare att ta de nästa 100 namnen på din namnlista. En bra tumregel är att av 100 personer som du presenterar LR för kommer personer att nappa. Nu saknas endast en stark vilja till framgång, tilltro till dig själv, LR som försäljningskoncept och en önskan att presentera din verksamhet full av begeistring för varje människa du känner och viljan att dela med dig av din kunskap till henne. 13

14 Din LR-verksamhet i överblick Tänk dig att din nya LR-verksamhet är en farkost som kan föra dig från din nuvarande vistelseort till ditt semesterdrömmål. Vi antar att farkosten är en bil. För att kunna köra med din bil mot solen och värmen, vad behöver du göra först? 1) Kliva in (skicka in konsulentansökan) 2) Spänna fast säkerhetsbältet (gå på startseminarium och lära känna Teamoch Orgaledare). 3) Kontrollera bilen (läsa Koncept till framgång ) 4) Körkort (f-skattsedel) 5) Bra kartmaterial (namnlista) 6) Bensin (10 doftlådor + demonstrationsprodukter/konsulentansökningar) 7) Tändning (dela ut doftlådor + boka affärspresentationer) 8) Koppla (gå på möten och seminarier) 9) Blinka vid start (sätta upp mål och planera) 10) Ge akt på vägmärken (affärsvillkor) 11) Gasa (jobba) När du väl har börjat köra så kom alltid ihåg de fyra färdigheter och aktiviteter som du måste behärska: 1) Sälja 2) Sponsra 3) Hjälpa till 4) Lära ut Dessa utgör din bils växellåda

15 Du ser att du också kommer till målet om du bara kör i ettans eller tvåans växel, fast det tar längre tid och motorn överbelastas. Om du vill köra i en högre hastighet måste du komma upp i en högre växel. Glöm inte att fylla på bensin med jämna mellanrum och starta efteråt i ettans och tvåans växel. Skulle du köra fel eller vilse någon gång, lägg i backen och korrigera färdriktningen. Varje gång du kör till ett nytt ställe på din karta (namnlista), bör du växla ner i tvåan och först efter samhället gasa på igen. När bilen väl är inkörd, kommer du snart att lägga in overdrive, femmans växel. Det är bara en sak som inte finns i din LR-bil: automatväxel. Nu en kort sammanfattning över vad som gör verksamheten så unik och lovande: 1) Möjlighet att starta eget 90 % av befolkningen skulle hellre vilja jobba åt sig själv än åt en arbetsgivare. De flesta kan inte göra något åt det eftersom de inte har möjlighet att spara tillräckligt med pengar eller kan ta de lån som krävs för att täcka kostnaderna för en företagsstart. Hos LR har alla en finansiell chans att starta eget. Precis som LR har gjort det möjligt för dig att bli företagare. 2) Inga speciella försäljningskunskaper Många som är lyckligt lottade finansiellt och skulle kunna starta eget, kan ändå inte göra det. De flesta verksamheter förutsätter nämligen en viss färdighet, förmåga eller kvalifikationer. Ett exempel: Om du vill starta ett tryckeri, måste du ha kunskaper om tryckning. En reklambyrå måste kunna det mesta om reklam, layout mm. Oavsett om det gäller en pizzeria, frisör, kemtvätt, skomakare i vilket fall som helst behöver du nödvändiga fackkunskaper. Och för att kunna bli advokat, läkare eller revisor krävs åratal av utbildning och grundförutsättningar som de flesta av oss helt enkelt inte har. Koncept till framgång kan bara ge dig några tips och baskunskaper för din verksamhet. För att kunna utöva verksamheten i praktiken, på ett framgångsrikt och okomplicerat sätt, får du utbildning på dina Team- och Orgaledares seminarier. Hoppa inte över dessa seminarier. Det ger din framgång en stabil grund att stå på och kunskapen behöver bara omsättas i praktiken. 15

16 3) Samma chans för alla Många yrken eller karriärer erbjuds bara personer som har ett visst kön, tillhör en viss religion, har en viss politisk inställning, eller kan uppvisa en avslutad skolgång med betyg. Och i en del andra yrken (t ex modell eller flygvärdinna) krävs det t o m en viss storlek eller vikt. Du kan ge varje människa du känner chansen att starta ett eget företag, oavsett om hon är gammal eller ung, tjock eller smal, vit eller svart, politiskt röd eller blå, man eller kvinna, med bra betyg eller dåliga. Ingen står i vägen för din framgång, förutom möjligtvis du själv. Även om någon inte ens kan stava till ordet kosmetika kan han ändå nå stor framgång inom LR. 4) Start utan risk Kan du tänka dig att försäljningschefen i ett företag säger till sökanden: Du kan väl till en början ha jobbet som en bisyssla och jobba på fritiden? Eller kan man prova på att driva en McDonalds franchise-restaurang i ett par veckor? Knappast. Hos LR kan du börja din nya karriär som bisyssla. Du vet själv om och när du vill bedriva verksamheten på heltid. 5) LR ett familjeföretag Många par upplever att jobben för isär dem. Mannen har sin karriär, har sina kompisar, kvinnan likaså och någonstans i mitten finns familjelivet. Hos LR kan båda parter komplettera varandra och tillsammans utveckla sin framtid.

17 6) Din LR-verksamhet ger dig säkerhet Fr o m när betalas din sjukförsäkring ut? Hur länge betalas den? Hur länge kan din arbetsgivare undvara ditt arbete innan han börja leta efter en ersättare? Om du bygger upp din LR-verksamhet inte stor utan bara med 1 3 stabila 21%- linjer kommer verksamheten att ge dig inkomst även om du blir sjuk. Högst sannolikt kommer din verksamhet och din inkomst att växa ytterligare under din frånvaro. Vi kan inte föreställa oss att din personalchef ringer till din partner och säger: Din man/fru har nu varit sjuk i fyra månader. Kan inte du komma och sköta jobbet tills han/hon är frisk igen? Hos LR fortsätter verksamheten att rulla på. 7) Samma spelregler Många försäljningsföretag anpassar sina omsättningsmål och därmed provisionerna till marknadsutvecklingen. På så sätt bromsas de högsta inkomsterna. Hos LR förblir omsättningsmålen och bonusnivåerna likadana. Även om marknadsutvecklingen visar att en 21%are producerar mycket mer än PV, uppnår man 21%-bonusnivån vid PV, fast genomsnittet ligger mycket högre. 8) Aldrig ensam inga okända Våra tusentals konsulenter har sedan länge insett att LR är som en enda stor familj. Visst är man sin egen, men man har alltid tillgång till olika kontakter och stöd. Och alla kan bygga upp sin verksamhet utan att någonsin vara tvungna att arbeta med en främmande person. Tänk en gång på hur många människor, som dagligen måste jobba tillsammans med arbetskamrater som de inte gillar alls. Du kan arbeta med dem som du vill och med dem som du vill se framgångsrika. Däremot kan man knappast undgå att träffa och lära känna nya människor och hitta nya vänner. Nya, trevliga bekantskaper görs på seminarier, utbildningar och fester och ny vänskap uppstår överallt där LR-konsulenter träffas. 17

18 Facit: LR är ett sätt att leva en konst en filosofi, som förenar tusentals människor i positivism. LR är utan tvekan det distributionssättet som gör det möjligt för vem som helst att bli sin egen. Motivationen ligger i de enskilda individernas framgång. 18

19 Starten Du har lämnat in en konsulentansökan och köpt basutrustningen (10 testers, presentationsprodukter, konsulentunderlag) och är nu, efter att din ansökan godkänts från LR-International, berättigad att köpa in varor till grossistpris (enligt LR-Internationals gällande leverans- och betalningsvillkor) för vidareförsäljning. Innan du börjar med det egentliga jobbet, behöver du göra några förberedelser. Ju proffsigare du förbereder dig på dina nya uppgifter, desto snabbare och lättare kommer arbetet att gå. Om du håller dig till följande riktlinjer, kommer framgången att bli lättare att förverkliga. 1) Säljhjälpmedel Du behöver rätt utrustning. De gångna årens erfarenhet har visat att följande hjälpmedel är absolut nödvändiga: Detta innefattar: - minst 10 testers - produkter för egenförbrukning/presentation - presentationsväska - kompletta konsulentunderlag - kund-/konsulentkartotekskort Dessutom behöver du: - planeringsalmanacka - adressklistermärken - stämpel - adress 2) LR-försäljnings- och marknadsföringskoncept Lär dig allt om LR-försäljningskonceptet. Läs och arbeta genom alla underlag tills du har förstått allt. Vid frågor vänder du dig till din Team- eller Orgaledare. 3) Produktkännedom Varje duktig säljare kan sina produkter och sin verksamhet. Lär känna LR-produkterna i teori och praktik. Ju bättre du känner till dina produkter desto lättare blir det att sälja dem. Använd LR-produkter, för då lär du lättare känna deras kvalitet och kännetecken. 19

20 4) Namnlista Gör upp en kund- och intressentlista som i omfång motsvarar dina inkomstförväntningar. För att bygga upp och ta hand om en stamkundkrets behöver du till en början en namnlista med ca 50 namn. För att bygga upp en konsulentorganisation, behöver du mellan 100 och personer. Erfarenheten under de gångna åren har visat att du som arbetsbasis behöver en namnlista på 200 personer för en extrainkomst på kr per månad och en lista på c:a 500 namn för en heltidsinkomst på sexsiffriga belopp. 5) Planeringen Lägg upp en strategi tillsammans med din sponsor respektive Team- eller Orgaledare, hur du uppnår dina verksamhetsmål. De flesta LR-konsulenter börjar sin verksamhet som bisyssla. Det är mycket viktigt att vara välorganiserad och att med mycket självdisciplin använda tiden som står till förfogande, så att den används på ett meningsfullt sätt. 6) Seminarier Du bör ta varje tillfälle i akt, att delta i alla möjliga LR-seminarier. Dessa seminarier kan vara start-, uppbyggnads-, och planeringsseminarier, som hålls regelbundet av din Orgaledare. Dina konsulenters framgång beror i stor utsträckning på seminariebesöken. 7) Samarbete Förlita dig alltid på redan framgångsrika konsulenter, i första hand din Orgaledare. Ta upp kontakt med honom löpande, helst varje dag och kräv att han stöttar dig. 8) Dela denna verksamhet med andra med dina vänner och bekanta, såvida du vill arbeta tillsammans med dem och de med dig. 20

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

" If it doesn t make you smile, change it."

 If it doesn t make you smile, change it. " If it doesn t make you smile, change it." the business1 04 Vad är Network Marketing? 06 Varför är Forever det bästa alternativet? 08 Så tjänar du pengar med Forever 12 Incentives och belöningssystem

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund.

Securing Your World. Good guys. En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Securing Your World Good guys En liten bok om vår gemensamma värdegrund. Läs den. Använd den. Inget stärker omdömet och håller medvetandet levande så som personligt ansvar. Innehåll Inledning av Monica

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer