CARL HALL KAPITALISTERNA. hur svenska entreprenörer tjänar miljarder på att rädda vår planet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CARL HALL KAPITALISTERNA. hur svenska entreprenörer tjänar miljarder på att rädda vår planet"

Transkript

1 CARL HALL KAPITALISTERNA hur svenska entreprenörer tjänar miljarder på att rädda vår planet

2 CARL HALL Miljökapitalisterna HuR svenska entreprenörer tjänar miljarder på Att RäddA vår planet Liber

3 Miljökapitalisterna hur svenska entreprenörer tjänar miljarder på att rädda vår planet ISBN Författaren och Liber AB Förläggare: Sten Lindquist Redaktör: Kajsa Lindroth Form inlaga: Fredrik Elvander Omslag: Fredrik Elvander Bildredaktör: Kajsa Lindroth Research: Henrik Lindholm Layout: OKS, Indien Upplaga 1:1 Tryck: Sahara Printing, Egypten 2012 KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB, Malmö tfn , fax Kundservice tfn , fax

4 innehåll Del 1. VärlDens största affärsmöjlighet mannen som tjänade två miljarder på miljön...6 Inspirationsbok om miljökapitalism Hur jag själv blev en miljökapitalist den stora resurstrenden världens största affärsmöjlighet...20 Miljöproblemen vår största utmaning Styrkan i det kapitalistiska systemet Världens största affärsmöjlighet Del 2. tio trender: affärsmöjligheterna och entreprenörerna Grön design: hur små beslut kan få 500 miljoner konsekvenser tjänsterisering: konsten att inte sälja bilar virtualisering: kejsarens nya kläder som affärsidé Gröna priser: vi vet vad du gör i duschen snabbare, smartare, snålare: hur jakten på fart kan rädda miljön Förnyelsebar energi: hur lösningen kan finnas i Härnösand i stället för i Fn Gröna staden: bondelandet som blev världsbäst på urbanisering mer från naturen: Likkistor av majskolvar Avfall blir guld: hur ett skåneföretag lyckats med alkemi Gröna finanser: hur ett gruvbolag blev världsbäst på utsläppshandel

5 Del 3. hur tar Vi Vara på Möjligheten? Hur du själv blir en miljökapitalist Första sättet: Välj rätt bransch Andra sättet: Utbilda dig inom kompetensområden som kommer att behövas mer i en miljökapitalistisk framtid Tredje sättet: Fokusera ditt nuvarande jobb eller företag mot miljökapitalism Fjärde sättet: Starta ett nytt miljökapitalistiskt företag Hur du investerar ditt sparkapital i miljökapitalister...92 Investeringar i miljöteknikbranscher Hitta välpositionerade bolag i vanliga branscher Varning för hajpad miljöteknik Hur vi gör samhället miljökapitalistiskt Miljöproblemen är för viktiga att lämnas till miljövännerna Miljöproblemen är inte olösliga Frivillighet är bra, tvång är bättre Allt måste ha en prislapp Rädda miljön med mer välstånd inte mindre Politikerna sätter spelreglerna entreprenörerna gör jobbet Slakta de heliga korna Tekniken är vår vän Våga väga risker baserat på data Någon måste ta ledartröjan Hur blir sverige bäst på miljökapitalism Satsa på datainsamling, analys och uppföljning Inför strängare miljöregler Skifta skatter och avgifter Satsa på forskning och industrikluster Satsa på grön industri och export Satsa på dematerialisering, återvinning och tjänsterisering Satsa på den gröna staden Satsa på miljön inom EU Avslutning underbara gröna framtid Referenser INNEHå LL 4

6 del 1. världens största AFFäRsmöjLiGHet

7 1. mannen som tjänade två miljarder på miljön Det är svårt att tro att ett gammalt pappersbruk kan vara platsen för en revolution. En mulen novemberhimmel hänger tung över de gamla bruksbyggnaderna i tegel. De omges av tjocka stålrör, gigantiska cisterner och vitgrå cementbunkrar. Här och var finns berg av flis och spån som är så stora att grävskoporna ser ut som leksaksmaskiner i jämförelse. Över allt hänger en sötaktig doft av trä. Platsen är Domsjö, strax utanför Örnsköldsvik, och är en del av svensk industrihistoria. Här har varit industrimark sedan 1600-talet och det var här de svenska träbaronerna startade den svenska skogsindustrin som skulle bidra till att lyfta Sverige ur fattigdomen och bondesamhället. Det gamla bruket har varit med om flera industriella omvandlingar. Här har lappats, lagats och byggts om. Men den förändring som pågår nu är inget mindre än en revolution. Här finns en grupp entreprenörer som har lyckats skapa över två miljarder kronor i värden genom att göra om ett gammalt, nedläggningshotat pappersbruk till världens första bioraffinaderi. Historien om Domsjö är berättelsen om hur ett gäng entreprenörer hade en vision om framtiden, förverkligade den och skapade enorma värden både för sig själva och för det samhälle de verkade i. Men berättelsen är större än så. Det är berättelsen om hur världens allt knappare resurser kommer att leda till enorma förändringar i vår ekonomi och hur de som kan förutsäga och agera på förändringarna blir framtidens miljardärer. Det är berättelsen om hur vi i Sverige har chansen att skapa framtidens industri som kan skapa välstånd när ingen längre vill köpa våra bilar och mobiltelefoner. Det är berättelsen om hur entreprenörer och kapitalism är vad som kan rädda vår miljö och den planet vi bor på. Den här novemberdagen har jag blivit uppflugen till Örnsköldsvik tillsammans med ett antal investerare och analytiker för att titta på 6

8 världens första bioraffinaderi. Ägarna funderar på att börsnotera Domsjö Fabriker, som företaget heter, och vill väcka investerarnas intresse. Jag är själv inte intresserad av noteringen men fascinerad av den historia som entreprenörerna bakom brukets förvandling har att berätta. Gruppen av entreprenörer leds av Malcolm Norlin, en spenslig, mycket korrekt, 64-årig man i grå kostym, stålbågade glasögon och vattenkammat hår. Han ser ut lite som en gammaldags bankkamrer, men bakom glasögonen finns de nyfikna och entusiastiska ögonen hos en entreprenör. När jag senare träffar Malcolm på hans kontor i Gamla Stan i Stockholm har han och hans kompanjoner valt att inte notera Domsjö Fabriker. De har i stället sålt företaget till det indiska jättebolaget Aditya Birla Group för 2,14 miljarder kronor. Eftersom Malcolm ägde 25 procent av företaget är det en mycket förmögen man som nu sitter framför mig. Foto: Per Ågren 1. MANNEN SOM T jänade T vå MILj ARDER P å MILjöN 7

9 Malcolm utbildade sig på Handelshögskolan i Stockholm och Stanford Business School. Han flyttade sedan som så många av sina kurskamrater till London och jobbade i finansbranschen. Först på Bank of America och sedan med ett eget företag inom fartygs- och flygplansleasing. Men i slutet av 1990-talet tröttnade han på finanslivet och ville ha en ny utmaning. Han flyttade hem till Sverige och började leta efter investeringsmöjligheter att engagera sig i. I London hade Malcolm jobbat en del med råvaru- och resursfrågor och sett att bristen på flera viktiga råvaror hade ökat. Framför allt hade han fastnat för bomull. Jag såg att efterfrågan på bomull skulle komma att vida överstiga produktionen. Och produktionsnivåerna gick inte att höja utan allvarliga konsekvenser för miljön. Vi började närma oss vad jag kallar för peak cotton, berättar Malcolm. Det är textilindustrins smutsiga hemlighet att produktion av bomull ofta är väldigt skadlig för miljön. För varje kilo bomull går det åt cirka liter vatten. Markerna runt Aralsjön har blivit en saltöken på grund av bomullsproduktionen. Malcolm hade en gammal vän, professor Ingemar Croon, som hade en idé om att tillverka ett alternativ till bomull: viskos av gran och tall. Viskosen som material har funnits sedan artonhundratalet, men det nya var att producera det i industriell skala som ersättning för bomull. Träden växer av sig själva i skogen utan vare sig konstbevattning eller gödsel och är därför mycket miljövänligare. En dag på höstkanten 1997 ringde professor Ingemar Croon med andan i halsen till Malcolm. Skogsbolaget MoDo var på väg att lägga ner sitt bruk i Domsjö. Bruket använde en urgammal process för att framställa pappersmassa som inte kunde konkurrera prismässigt med de mer moderna bruken. Men den gamla processen skulle fungera för att framställa viskos. Där MoDos ledning såg problem såg Malcolm och Ingemar Croon möjligheter. Malcolm och fem av hans vänner gick ihop för att ta över bruket. Efter segslitna förhandlingar fick de köpa det 1999 för 250 miljoner kronor. Malcolm och hans vänner hade inte de pengarna liggande, men D EL 1. vä RLDENS STö RSTA AFFä RSMöjLIg HET 8

10 genom kreativ finansiering som att belåna varulager och kundfordringar till 100 procent och genom exotiska återförsäkringslösningar blev kapitalinsatsen bara en bråkdel av det beloppet. Malcolm vill inte säga exakt hur mycket, men gissningsvis rör det sig om några tiotals miljoner. Däremot tvingades de sex kompanjonerna gå i personlig borgen för de enorma skulderna. Det var naturligtvis ett stort privatekonomiskt risktagande, men vi trodde så starkt på vår idé och på vår egen förmåga att genomföra den att vi vågade ta den risken, säger Malcolm. Idén med att ersätta bomull med viskos blev bara början. Visionen utvecklades till att göra om det gamla pappersbruket till ett bioraffinaderi. När de stora jättarna i branschen var upptagna av att bygga större och större pappersmaskiner för att jaga större skalfördelar och fallande massapriser, kunde Malcolm och hans kompanjoner välja en annan väg. Branschen var för fastlåst vid att bara producera pappersmassa, vi såg att det fanns så många fler möjligheter. Domsjös hemlighet var att man visste att det gick att få ut så mycket mer av skogen. Vi är vana vid att det är papper och trävaror som kommer därifrån, men det är möjligt att producera nästan vad som helst från våra granar och tallar. Tänk på alla produkter vi idag får från olja: drivmedel till bilar, nylonfibrer till kläder, asfalt till vägar, gödsel till åkrar, plast som används till allt möjligt. Allt detta kan man producera från skogsråvara. De flesta av de här metoderna var kända sedan länge, men på Domsjö lyckades man utveckla ett bioraffinaderi i industriell skala. Att vi gör allt av olja är egentligen en historisk tillfällighet. När Ford kom ut med sina första bilar, fanns det en version som gick på etanol och en som gick på olja. Anledningen till att oljan vann var att det då var mycket billigare att pumpa upp oljan som bara låg där under marken än att odla och skörda skogen. Sedan dess har ett oräkneligt antal miljarder investerats i infrastruktur för olja. Ett historiskt felbeslut som idag har lett till att vi lever med klimathotet. Men det beslutet håller på att reverseras. Skogsbranschen, som ju lätt uppfattas som en av de tråkigaste gamla branscherna, är mitt uppe 1. MANNEN SOM T jänade T vå MILj ARDER P å MILjöN 9

11 i en gigantisk omvandling. Ingmar som följt skogsbranschen i 50 år säger att det här är den största omställningen sedan slutet av 1800-talet när pappersmassan ersatte slipmassa, tjära och träkol som skogsbrukets största produkt. Helt nya produkter kommer fram som är både miljövänliga och lönsamma. Malcolms affärspartner Ingemar Croon menar också att inom en inte alltför avlägsen framtid kommer pappersmassan bara att vara en sidoprodukt, i stället kommer stora delar av skogsbranschen att inriktas mot att producera ersättning för oljebaserade och andra produkter. En stor produkt tror han kommer att bli drivmedel till bilar, som ju är den viktigaste produkten vi idag får från oljan. Han ser framför sig en tid där skogsägarna blir gröna oljeschejker och vi tankar gran och tall i stället för olja. Det låter som science fiction, men framtiden är inte så avlägsen. Domsjö, som var det omodernaste bruket i Sverige, kom paradoxalt nog att leda den här utvecklingen tack vare Malcolm och hans visioner. Precis som ett oljeraffinaderi kan producera en mängd produkter från råolja, kan Domsjö producera en mängd produkter från skogen. Idag producerar man förutom viskosen, lignosulfanat som är en produkt till cementbranschen, etanol och 5 procent av Sveriges biogas. När Malcolm och hans gäng köpte bruket var det på väg att läggas ner, idag omsätter det 2,4 miljarder kronor med en vinst på 556 miljoner kronor före skatt. Men resan dit har inte varit helt enkel, flera gånger har Domsjö varit nära att gå omkull. När finanskrisen var som värst var det riktigt tufft, vi hade precis gjort några stora investeringar och så slutade våra kunder helt att beställa. Men vi kämpade på. Vi fick sälja ut tillgångar som inte var nödvändiga, berättar Malcolm. Det tog 14 år av hårt arbete att genomföra omställningen. Och det största genombrottet ligger fortfarande i framtiden och ska vara klart Det är en anläggning som ska producera liter bio-dme, vilket är en slags diesel gjord av svartlut. Det kan bli mycket lönsamt eftersom bio-dme kan användas som bränsle för bilar medan svartlut är en restprodukt från skogsindustrin som man idag bara bränner upp. D EL 1. vä RLDENS STö RSTA AFFä RSMöjLIg HET 10

12 Det är en gigantisk investering på 3 miljarder kronor, baserad på en helt ny teknik från ett annat svenskt företag, Chemrec. Eftersom tekniken är ny har Energimyndigheten beviljat 500 miljoner kronor i stöd till anläggningen som totalt kostar 3,2 miljarder kronor att bygga. Det var för att få kapital till den nya drivmedelsatsningen som Domsjö funderade på en börsintroduktion, men i stället såldes företaget alltså till Indien. Börsen är för kortsiktig för den här typen av investeringar. Domsjö kommer att få tillbaka pengarna på fem år, vilket är rekordkort för en sådan här stor investering. Aditya Birla Group är en jättekoncern med anställda och ungefär 30 miljarder dollar i omsättning. De har de finansiella musklerna för att ro en sådan här satsning i land, säger Malcolm. Det kan tyckas lite tråkigt att ägandet av bruket övergår i indiska händer, men bruket ligger där det ligger och investeringarna från Aditya Birla Group kommer att ge arbetstillfällen i Örnsköldsvik under den treåriga uppbyggnadsfasen och därefter 400 jobb för att driva raffinaderiet. Detta i en bygd med 8,6 procents arbetslöshet. Dessutom tjänar bara Malcolm själv en halv miljard på affären, och han har inga planer på att låta pengarna vila. Jag är visserligen 64 år, men jag har inga planer på att sluta jobba. Det är alldeles för roligt, jag har massor av spännande nya projekt på gång. Omställningen till bioraffinaderier har bara börjat och jag tänker fortsätta vara med på resan, säger Malcolm nöjt. inspirationsbok om miljökapitalism Jag tänker att det är härligt att det finns människor som Malcolm. Som har visioner om framtiden och som har modet att ta risker och energin att arbeta stenhårt för att förverkliga dem. Malcolm såg tidigt att det sätt vi producerar bomull på idag inte är miljömässigt hållbart och att bomull skulle komma att bli en bristvara. Hans historia visar att det går att göra något bra för miljön, skapa jobb och samtidigt tjäna stora 1. MANNEN SOM T jänade T vå MILj ARDER P å MILjöN 11

13 pengar. Malcolm är en mycket framgångsrik miljökapitalist. Och det är miljökapitalister och miljökapitalism som den här boken handlar om. De flesta av oss inser att miljöproblemen, som klimatförändring, vattenbrist, avfallsproblematik och ekosystemkollapser, är det största problem som mänskligheten står inför idag. Många böcker har skrivits om miljöproblemen. Den här boken fokuserar inte på problemen utan berättar om att miljön också innebär en möjlighet, om vi släpper loss vår kreativitet och handlingskraft och arbetar med det kraftfullaste verktyget mänskligheten känner för omvandling det kapitalistiska systemet. Jag vill inspirera dig som läser att själv bli miljökapitalist. Oavsett om du är student, entreprenör, arbetar i företag eller offentlig sektor eller funderar på hur du ska investera dina pensionspengar. Boken är indelad i tre delar: Del 1 handlar om den stora resurstrenden, det vi till vardags kallar miljöproblem, och varför det är den största utmaningen för vår generation, men samtidigt världens största affärsmöjlighet. Del 2 bryter ner den stora resurstrenden i deltrender för att visa vilka potentiella affärsmöjligheter som finns, och berättar om några av de entreprenörer som redan idag har sett trenderna och har startat företag för att kapitalisera på dem. Vissa av dem har under resans gång tjänat hundratals miljoner på sina företag medan andra precis har kommit igång. Del 3 handlar om hur du själv kan bli en miljökapitalist. Handfasta råd om hur du inriktar ditt jobb, entreprenörskap eller sparande mot den största av alla megatrender. Den innehåller också ett avsnitt om hur vi bör tänka för att få Sverige att bli mer miljökapitalistiskt och vad vi ska begära av våra makthavare för att Sverige ska gå den vägen. Snart kommer vi alltså in på hur trenderna ser ut, men innan dess ska jag berätta om min egen, ganska snåriga väg till att bli en miljökapitalist. D EL 1. vä RLDENS STö RSTA AFFä RSMöjLIg HET 12

14 2. HuR jag själv blev en miljökapitalist Jag hade gjort mycket i mitt tidigare liv. Jag hade varit kvällstidningsmurvel, investerare, managementkonsult på det fina amerikanska bolaget, jag hade startat företag inom internetbranschen, plast(!)-branschen, dagligvaruhandeln och hälsobranschen. Jag hade testat att vara dokumentärfilmare (för dåligt betalt), försökt komma in i politiken (för tungrott) och försökt bli skådespelare (för lite talang). Jag hade examen i både ekonomi och juridik. Men mest hade jag jobbat som entreprenör, med att starta och driva nya företag. Under 2006 bodde jag i New York och hade bytt sida. Nu jobbade jag med riskkapitalinvesteringar för ett amerikanskt bolag. Under den här tiden började klimatförändringarna allt tydligare framstå som mänsklighetens kanske största hot. Jag slogs av att amerikanerna, när de insåg problemets vidd, inte började ropa på politikerna att lösa problemet. I stället började de starta företag på löpande band: företag som skulle utvinna biodiesel från alger, företag som hade manicker som skulle suga koldioxid ur atmosfären, företag som skulle skicka ner energi via mikrovågor från solceller på satelliter i rymden. Och de här entreprenörerna fick pengar. Massor av pengar. Riskkapital till miljöteknik ökade med 580 procent i USA från 2002 till 2007, till ofantliga 42 miljarder kronor. Riskkapitalinvesteringarna i miljöteknik var större än investeringar i både bioteknik och IT. Totalt gick mer än 27 procent av allt riskkapital till miljöteknik. När jag sedan kom hem till Sverige hösten 2007 märkte jag hur lite som hände här, trots att vi var först med miljöteknik. Vi satsade på biobränslen redan under sjuttiotalet, har världens bäst isolerade hus, har recyclat sedan innan det fanns ett engelskt ord för det och kalllades återvinning. Det var ju till och med en svensk, Svante Arrhenius, som upptäckte växthuseffektens negativa inverkan på miljön redan 1896! I internationella enkäter är just miljö det man förknippar 13

15 mest med Sverige, och vår miljöbransch är dubbelt så stor som USA:s, sett som en andel av ekonomin. Ändå gick bara futtiga 0,5 procent av vårt riskkapital till miljöteknik och vår regering ägnade sig mer åt att rädda gamla bilföretag som aldrig tjänat några pengar än att få igång denna framtidsbransch för Sverige. Jag kände att Sverige missade sin stora möjlighet vad vi borde göra här i vårt lilla kalla land långt i norr när ingen längre vill köpa våra bilar och kineserna har kopierat våra mobiltelefoner. Jag ville dra mitt strå till stacken. Sagt och gjort. Jag startade ett nätverksevent för att samla miljöföretagare och kapitalister och koppla samman dem. Jag kallade det Green Drinks och för att göra det exklusivt ägde det rum på Operakällarens verandabar. Det fanns ett stort intresse, redan på första tillställningen kom det 100 personer och sedan växte det. Men när vi hade arrangerat Green Drinks i ett år märkte jag att inga resultat kom ut av det. Det räckte med att titta på deltagarlistan för att inse varför. Riskkapitalisterna fanns där och politikerna, forskarna, PR-konsulterna och tyckarna. Ja, till och med Tjeckiens ambassadör var med! Men miljöentreprenörerna saknades. Jag hade gjort det kardinalfel som jag som gammal ärrad (nåja) entreprenör inte borde ha gjort jag hade inte gjort min marknadsundersökning ordentligt. Som tur var kom en person till Green Drinks som hade gjort den, under inte mindre än 27 år, miljöprofessor Dag Broman. Det visade sig att Dag besatt en enorm kunskap om miljösektorn och dess affärsmässiga drivkrafter. Över en kaffe förklarade Dag för mig hur miljöbranschen såg ut i Sverige. Miljöbolagen satt inte runt Stureplan i Stockholm och de hade inte fina kontor på Birger Jarlsgatan, inte heller hade de häftiga namn som i Silicon Valley. De satt i Halmstad och Vadstena och hade namn som Järnforsen Energisystem och Dinair Ekonomifilter. De kanske inte hade de där gigantiska visionerna och de stora pengarna som amerikanerna hade. Men de var som vi svenskar är mest: kluriga, uppfinningsrika och visste hur man kan komma långt med små resurser. Och företagen växte. Snabbt. Fler och fler i andra länder ville ha det som vi i Sverige betraktade som lite tråkiga basgrejer: värmepumpar, vattenreningsutrusning, avfallshantering och biobränslen. D EL 1. vä RLDENS STö RSTA AFFä RSMöjLIg HET 14

16 Men dessa företag fick inget kapital för att växa. Mer än en tredjedel av dem uppgav att kapitalbrist var det största hindret för expansion Riskkapitalisterna från Stureplan orkade inte lämna den gyllene triangeln, som Stockholms finanskvarter kallas av de insatta. De orkade inte ge sig ut i myllan för att leta upp guldkornen som fanns där. I januari 2008 bestämde jag och Dag oss för att tillsammans starta en riskkapitalfirma inriktad på miljöteknik. Vi kunde göra något bra för miljön, ha roligt och tjäna en massa pengar samtidigt. När vi gick igenom Dags enorma material om den nordiska miljöteknikmarknaden såg vi snabbt att det fanns många nya bolag med spännande genombrottstekniker, men också många bolag som redan hade fungerande teknik och existerande kunder, men som inte utnyttjade alla de möjligheter till tillväxt de hade. Vi insåg att det var bland de senare bolagen vi hade störst möjlighet att lyckas, med minst risk. För även om det kalllas riskkapitalist, så är risk för sunda affärsmän något som man måste ta ibland, men samtidigt något man helst undviker. Dag och jag insåg att vi inte själva satt på all den kunskap vi behövde. Då tillämpade vi den princip jag lutat mig mot många gånger under mina år som entreprenör: fråga inte hur man gör något, fråga vem som kan göra det. Man kan inte kunna allt själv, utan det gäller att omge sig med folk som kan det. Helst folk som är bättre än vad man själv är. Som tur var fanns det två personer i vårt nätverk som var erfarna riskkapitalister. Den ena var Jonas Frick, som varit chef för en av de största riskkapitalfonderna inom bioteknik och dessförinnan bland annat varit börs-vd. Henrik Flygar, som tillbringat 10 år i London på de mest prestigefyllda bankerna och sedan jobbat som investerare på världens största riskkapitalbolag: brittiska 3i. Så en solig junidag satt vi i Jonas trädgård i Knivsta och skakade hand på att bilda en riskkapitalfond ihop. Det första vi måste göra var att samla in de pengar som behövdes för att kunna göra de investeringar vi ville och för att kunna ha en fungerande organisation att genomföra dem. Vi beräknade att vi behövde en miljard kronor en hisnande summa pengar. Det kan låta som om vi fick hybris i sommarvärmen, men som riskkapitalbranschen fungerar får endast ett par procentenheter av det förvaltade kapitalet användas 2. HUR j A g S jälv BLEv EN MILjöKAPITALIST 15

17 för att driva firman: till löner, kontor och de jurister och revisorer man behöver anlita. Och då behövs det en hel del pengar. Vi jobbade över sommaren och början av hösten med att sätta ihop vårt presentationsmaterial till investerare. Sommaren var vacker men i den ekonomiska världen började orosmoln att hopa sig. Vi var så upptagna med att skapa vår affärsplan att vi inte märkte någonting. Så den 15 september var vi klara för vår första presentation för några investerare. Vi hade valt ut en finsk institution att bli den första som vi skulle presentera vår idé för. Vi hade hört att de var speciellt intresserade av miljöteknik och ville gärna ha en intresserad åhörarskara för vår första presentation. För att spara pengar åkte vi Finlandsfärja över vi var nog de enda passagerarna som var nyktra och klädda i kostym. Presentationen ägde rum i ett modernt kontorskomplex av stål och glas mitt i centrala Helsingfors. Åhörarna var kostymklädda herrar av den lite stela och tillknäppta finska typen. Vi var naturligtvis lite nervösa eftersom det var vår första presentation, men till en början gick det väldigt bra. Vi fick många instämmande nickningar och uppskattande hummanden. Finnarna tinade upp och blev lite vänligare och mer uppskattande. Men så hände något. Plötsligt började åhörarnas telefoner att blippa och de tappade helt fokus på vår presentation och tittade i stället oavbrutet på sina telefoner. Till slut avbröt deras chef presentationen och sa på sin Finlandsengelska: That was a very good presentation. Unfortunately we now have other matters to deal with. Under vår presentation hade nyheten släppts att den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers hade kraschat. Hela finansvärlden var i gungning. Det sägs att om finansvärlden, och marknaden, varit en person hade hon varit manodepressiv. En person som inte var i finansbranschen märkte nog att kraschen för Lehman Brothers var en signal om att dåliga tider var på gång, men det är svårt att beskriva det kollektiva missmod som drabbade alla som hade att göra med de finansiella marknaderna. Det var som om ett enormt avgrundsgap hade öppnat sig. Världen som vi kände den skulle gå under och det skulle aldrig bli som det hade varit. Den generella inställningen var att ingenting kunde gå bra och det gällde bara att rädda det som räddas kunde. Dessutom visade D EL 1. vä RLDENS STö RSTA AFFä RSMöjLIg HET 16

18 Miljökapitalisterna är de svenska entreprenörer som tjänar miljardbelopp och samtidigt räddar vår planet. De har tidigt sett att det vi kallar miljöproblem också är världshistoriens största affärsmöjlighet. I den här boken får du läsa om deras historier och vad som gjort dem framgångsrika. Boken beskriver också de tio stora trender som kommer att förändra hur vi bor, hur vi konsumerar och hur vi gör affärer. De som positionerar sig rätt inför dessa trender kommer vara framtidens framgångsagor, framtidens miljardärer. Boken innehåller även handfasta råd kring hur du själv kan dra nytta av världens största affärsmöjlighet. Hur du blir en miljöentreprenör, inriktar din karriär på miljökapitalism eller hur du investerar dina sparpengar för att få högre avkastning än andra. Du får i boken också veta vad svenska politiker borde göra för att göra Sverige till den ledande miljökapitalistiska nationen. Författaren, Carl Hall, är tidigare serieentreprenör och arbetar idag med att investera i miljökapitalistiska företag. Best.nr Tryck.nr

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER

Vad händer i Kina? KOSMOPOLITISKA KINESER Vad händer i Kina? Publicerad: 2011-09-25 15:20 Ändrad: 2011-09-25 15:35 Fredrik Härén ägnade flera år i början av detta millennium åt att förstå vad det betyder att utvecklingsländer bestämt sig för att

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Från miljörätt till miljöhett

Från miljörätt till miljöhett Från miljörätt till miljöhett - så blir Sverige bäst på miljöteknik juli 2008 www.centerpartiet.se Inledning Centerpartiets vision är ett grönt, modernt och öppet samhälle som präglas av liberala värderingar.

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

MATTESPANARNA. Lena Zetterqvist

MATTESPANARNA. Lena Zetterqvist MATTESPANARNA Spanarboken ÅR 4 Lena Zetterqvist ISBN 978-91-47-10120-7 2011 Lena Zetterqvist och Liber AB projektledare Mirvi Unge, Maria Österlund redaktör Inger Strömsten omslag Marta Coronel grafisk

Läs mer

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling En utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hållbar utveckling-bakgrund Varför pratar vi idag mer

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Skogen Nyckeln,ll e- framgångsrikt klimat och energiarbete. BioFuel Region 10 år Umeå Magnus Ma5sons Projektledare Forest Refine

Skogen Nyckeln,ll e- framgångsrikt klimat och energiarbete. BioFuel Region 10 år Umeå Magnus Ma5sons Projektledare Forest Refine Skogen Nyckeln,ll e- framgångsrikt klimat och energiarbete BioFuel Region 10 år Umeå Magnus Ma5sons Projektledare Forest Refine Biomass for energy poten0al from forest and by products from forest industry

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av 2010 Katvig. Illustration: Søren Mosdal. När Vigga var liten ville hon rädda världen. När hon blev vuxen fick hon egna

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor

Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor Optimering av drivmedelsimport för försörjning av Sveriges transportsektor Jonas Eskilsson Emma Olsson Projektuppgift inom kursen Simulering och optimering av energisystem D Handledare: Lars Bäckström

Läs mer

Orsakerna till den industriella revolutionen

Orsakerna till den industriella revolutionen Modelltexter Orsakerna till den industriella revolutionen Industriella revolutionen startade i Storbritannien under 1700-talet. Det var framför allt fyra orsaker som gjorde att industriella revolutionen

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Frossa en brännhet klimatfars

Frossa en brännhet klimatfars Introduktion till Frossa en brännhet klimatfars Vi kommer från Teater Barbara och vi heter Johan Ehn, Anders Jansson och Carina Jingrot. Vi är skådespelare i pjäsen FROSSA en brännhet klimatfars. Föreställningen

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut

Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut Från kol och olja till sol och vind? om hur en omställning till ett hållbart energisystem kan se ut 7 oktober 2013 Dr. Jon-Erik Dahlin Bildkällor: t.v.: Alan Zomerfeld WC, ö.t.h.: U.S. Air Force PD, n.t.h.:

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 29 november 2009 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Dubai debt fear 8 Råvarukommentar 9 Högbergs högläge: Mjölkkossor

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

VärmlandsMetanol AB!

VärmlandsMetanol AB! Klimat - Rio 1992!! Etanol!! Rapsolja!! Biogas!! Begränsad råvarubas?!! Elbilar batterier eller bränsleceller!! Vätgas!! Byta ut fordon, ny infrastruktur, el?!! Metanol!! Passar både förbränningsmotor

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst.

Hur tjänar man. Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Hur tjänar man pengar på forskning Hur säljer man svensk teknik utanför Sverige? Hur säljer man där den behövs som bäst, samt där man betalar bäst. Copyright 2009, Joachim Davidsson, B-Open Nordic. All

Läs mer

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se

Formellt Venture Capital. Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Formellt Venture Capital Anders Isaksson Handelshögskolan vid Umeå universitet anders.isaksson@usbe.umu.se Tillväxtföretagets finansieringskedja Hög risk Risk för investeraren Entreprenören Riskkapital

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Globala veckans tipspromenad

Globala veckans tipspromenad Globala veckans tipspromenad Kyrkornas globala vecka 2007 har temat Skapelsefeber! och handlar om skapelsen och klimatet. Varje år tar vi fram en tipspromenad till Kyrkornas globala vecka. På ett både

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Tandvård i en förändrad tid...

Tandvård i en förändrad tid... Tandvård i en förändrad tid... Sida 1 är ett bolagsinitiativ som under 2008 har tagits av privattandläkaren Christer Swahn med praktik på Söder i Stockholm. Bolagets syfte är att bedriva tandvård. Sedan

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET

LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET 01 LÄRARMATERIAL LEKTION 5: TEKNIKFÖRETAGETS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET Tid: 60 minuter Årskurs: 7-9 Huvudämne: Teknik KOPPLING TILL KURSPLANER FÖRMÅGOR

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Strategiska miljöteknikområden

Strategiska miljöteknikområden Strategiska miljöteknikområden i Sverige Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad Berit Gullbransson Verksamhetschef Swentec Uppdraget Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige?

Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? Vem skulle vilja äga en el-bil om dom kommer till Sverige? My Nörrelökke 9c, 19/5 2010 Innehållsförteckning Inledning: s.2 Bakgrund: s.2 Syfte: s.2 Metod: s.2 Resultat: s.2 Slutsats: s.5 Felkällor: s.

Läs mer

Krokig väg till framgång för talloljedieseln

Krokig väg till framgång för talloljedieseln Krokig väg till framgång för talloljedieseln ACP Evolution - från Idé till färdig diesel En saga om hopp och förtvivlan (eller, det var inte så lätt?) Preem AB Sören Eriksson Preem i siffror 2011 Omsättning

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Afema. Riskkapitalfinansiering ABC för Företagare. Hämta bilderna på www.afema.se. Entreprenörsveckan Båstad 22 juni 2015 Eric Martin

Afema. Riskkapitalfinansiering ABC för Företagare. Hämta bilderna på www.afema.se. Entreprenörsveckan Båstad 22 juni 2015 Eric Martin Afema Riskkapitalfinansiering ABC för Företagare Entreprenörsveckan Båstad 22 juni 2015 Eric Martin Hämta bilderna på www.afema.se E-bok Lätt att hämta såväl Bilderna som E-boken på www.afema.se Föreläsningen

Läs mer

Kommunens ansvar för klimatet

Kommunens ansvar för klimatet Kommunens ansvar för klimatet En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se Förord Fram till den 18 december är världens ledare samlade i vårt grannland för att förhandla fram ett

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L V Ä L K O M M E N T I L L A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 U N I V E R S I T E T S A U L A N U P P S A L A U N I V E R S I T E T 2 8 N O V E M B E R

Läs mer