theiia.se Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "theiia.se Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten."

Transkript

1 theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:4 SIGNERAT:»Ekonomi är konsten att få ut det mesta möjliga av livet.» TÄNK VAD TIDEN GÅR FORT men så är det alltid när man har roligt! Eller kuligt ska jag väl skriva. Om ni var på vår konferens och blev inspirerande kompetensutvecklade till kurage, kreativitet och kvalitet så vet ni vad jag menar för utan hjärta fungerar inte hjärnan och precis likadant är det med internrevision. Tänk vad mycket hjärna och hjärta arbetsgruppen bakom årets konferens bestod oss med! Sensommaren och höst är en hektisk tid för oss internrevisorer. Inte nog med att planerad granskning och kompetensutveckling ska genomföras, vi ska också vara framåtskådande och ta fram riskbaserade och kloka planer. Planer som täcker in såväl prioriterade och kända riskområden som opåtänkta riskområden med stor oväntad påverkan på våra organisationers verksamhet eller förutsättningar. Det är som att vara i två världar på en gång en strukturerad och trygg samt en okänd, inspirerande och spännande. Hur gör vi för att kunna hålla fokus i båda dessa perspektiv? Jag brukar läsa mycket under denna period en hög med uppbygglig och kompetensutvecklande internrevisionslitteratur och en hög med allt ifrån ruskiga mord till skönlitterärt lugn. På något sätt skapar dessa två olikheter en kombination av lugn och förväntan som utgör en expansiv gödning till såväl planerade som kommande granskningsområden. I skrivande stund har jag återfunnit ett härligt citat från George Bernhard Shaw: Ekonomi är konsten att få ut mesta möjliga av livet. Visst är det sant?! Vi måste använda våra finansiella resurser på rätt sätt för att få dem att räcka till så mycket som möjligt av den effektiva internrevision vår kund efterfrågar. När vi gör det förnöjer vi inte enbart våra granskningsintressenter/kunder utan också oss själva. Internrevision är konsten att få ut det bästa av organisationen! OM VÅRA KUNDER DELAR denna uppfattning så ger de oss också förtroende och medel att vidareutveckla och förädla internrevisionsresurserna. Jag hoppas att en del av din resursutveckling kommer att ske via föreningen genom våra nätverk, seminarier och utbildningar. I dagarna kommer vårt utbud av kurser för 2012 att vara färdigställt. Gå in på hemsidan leta upp de som passar dig och anmäl dig! I tillägg till kurserna kommer vi också att med kortare framförhållning arrangera seminarier i aktuella ämnen och dessutom har du alltid nätverken att tillgå för inspiration och stöd. Och du styrelsen och föreningens mål är engagerade medlemmar samt en breddad och fördjupad föreningsverksamhet för att lyckas med detta så behöver vi Ditt engagemang och Dina idéer! signerat Lotta Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten. 1 theiia.se 2011:5

2 Ett stort tack till projektgruppen som gjorde Internrevisorernas jubileumskonferens möjlig. Från vänster: Bengt Lundberg, Linda Lundin, Bernt Gyllenswärd, Hanna Bäck, Sofia Johansson, Sandra Eriksson, Martin Malm, Carina Petersén Malmström, Roger Karlsson och Guidon Berggren. Den bästa konferensen någonsin DET VAR MÅNGA som spontant uttryckte sig att detta var Upplägget blev en blandning av sött och salt, en blandning av föredrag och dialog. Att starta dag två med en den bästa konferensen någonsin och den efterföljande utvärderingen bekräftar den uppfattningen. Den avslutande allsången på Skansen med Lasse Berghagen blev heter internrevisorn har att gå vidare uppåt i karriären estraddiskussion förd av vår moderator om vilka möjlig- den bästa allsången någonsin. var ett väl avvägt och avspänt inslag. Det var många engagerade talare, vilket betygen i utvärderingen visade, och Det var ett 60-årsjubileum där vi gjorde en snabb resa genom historien men det var framtiden som fick det stora att vi behöver höra om praktiska exempel och hur kollegor har löst olika uppgiftervisar kommentarerna i utvär- utrymmet. Det är svårt att sätta ihop en konferens som tillfredställer alla då vi har så många olika sektorer med olika deringen. intressen, men vi har ett gemensamt och det är intresset AVSLUTNINGEN PÅ SKANSEN med Lasse Berghagen blev och känslan för internrevision. På temat Kurage, Kreativitet och Kvalitet finns många beröringspunkter med med roliga historier som fick oss alla som var med på Sol- magnifik med många gamla örhängen som han blandade internrevision och konferensen gav svar på några av frågorna men det finns mycket kvar att debattera och lära i Både Lasse Berghagen och Made in Sweden uttryckte liden att sjunga och skratta med. dessa ämnen. sin förtjusning över vilken härlig publik som internrevisorerna visade sig vara. Med våra viftande servetter och Att vi fortfarande har en resa framför oss innan vi blir en accepterad yrkeskår fick vi klart för oss redan i inledningen av konferensen och många av våra diskussioner mar om internrevisorer kom på skam och att internrevi- glada tillrop kände våra gästande artister att deras fördo- och inlägg återkom till denna lite smärtsamma verklighet sorer verkligen är på G. och att det kommer att fordras hårt arbete med goda kunskaper för oss internrevisorer i framtiden. Guidon En härlig avslutning på vårt jubileum. Berggren 2 theiia.se 2011:5

3 Mer om jubileumskonferensen. Utvärdering: 4,134 på en 5-gradig skala! VI HAR STUDERAT utvärderingen av Internrevisionsdagarna 2011 och med 4,134 gav deltagarna konferensen det bästa betyget hittills. På en skala från 1 till 5 är det ett väldigt högt betyg och det ärvi mycket glada för. Vi hade fått in 114 svar på enkäten av 235 deltagare. Under de senaste fem åren har deltagandet varit mellan 230 och 260, vilket är mycket högt med tanke på att vi har 630 medlemmar. Det är nog inte förmätet att säga att IIA Sweden är bland de allra bästa bland IIA:s institut på konferenser. Det höga snittet gäller både konferensanläggningen, maten, underhållningen, talarna och innehållet i deras tal. Det är inget som på ett tydligt sätt sticker ut i utvärderingen som en klar miss, däremot finns det ju som alltid en del detaljer att fila vidare på för att göra nästa år ännu litet bättre, och det har vi gjort. Vi tackar för era kommentarer och kommer att ringa upp de som lämnat sitt namn för att få ut så mycket som möjligt av utvärderingen inför nästa års konferens. Några talare fick alldeles särskilt höga betyg: Anders Karlsson som talade om Vikten av effektiv riskhantering, erfarenheter från tradingskandal, Nils Hansson från tv-programmet Uppdrag Granskning, Kelly Hogan som talade om Effective communications of audit results, Göran Engkvists och Anna Arreheds föredrag om Solvency II ur IR-perspektiv, Björn Rosenkvists som talade om Basel III ur IR-perspektiv och konferensens moderator Martin Malm. Även Phil Tarlings och Flemming Ruuds sätt att sätta tonen för konferensen uppskattades. Utvärderingen och de verbala synpunkterna har diskuterats i detalj med Harald Lööf och Peter Funck som leder arbetsgruppen som tar fram 2012 års konferens och de är bara taggade, kommer att försöka göra något ännu bättre till nästa år. Vi önskar dem lycka till och tackar än en gång 2011 års arbetsgrupp för en jättefin insats! Klas Schöldström Varför skriver man en bok? Tre hjärtefrågor i boken om intern styrning och kontroll. Torbjörn Wikland på Internrevisionsdagarna 2011 INTERNREVISORERNA ÄR för mig en av tre-fyra nyckelgrupper för god intern styrning och kontroll de övriga är ledningen, controllers och styrelsen eller dess motsvarighet. Det är till dem jag med boken vill förmedla tre hjärtefrågor. Innan jag berör dessa tre frågor vill jag varna eventuella efterföljare. Att skriva en bok är först och främst ett slit på kvällar och helger utanför det ordinarie arbetet och det tar mycket längre tid än man först trodde. Böcker skriver man inte heller för att tjäna pengar om man inte heter Liza Marklund, Jan Guillou eller liknande. En grov överslagsberäkning visar att min mellanson Tomas tjänade mycket bättre per timme på sitt tidigare extraknäck på McDonald än jag på min bok. Nej, det som drev mig att slutföra boken var viljan att förmedla följande tre saker om intern styrning och kontroll: DEN FÖRSTA FRÅGAN handlar om själva begreppet Intern styrning och kontroll. Jag vill att alla ska förstå att begreppet är bredare och omfattar mycket mer än koll på den ekonomiska redovisningen, in- och utbetalningar och efterlevnad av formella regler. För en del är det numer en självklarhet, men jag upphör inte att förvånas över hur många det är som vill begränsa begreppet eller koncentrera intresset till dessa frågor. Det gäller inte bara utomstående intressenter, bolagsstyrelser och liknande grupper som har mycket annat att hålla reda på. Det gäller även många internrevisorer, externrevisorer, controllers och andra som borde veta bättre. En förklaring eller ursäkt kan vara att man traditionellt överdrivit skillnaden mellan styrning och kontroll en stor del av en lednings styrning är de facto en form av kontroll därför finns det en glidande övergång från traditionella styrfrågor till kontrollfrågor. Just detta påpekade COSO 1992 i sitt första grunddokument och, menar jag, gör COSO:s insats så viktig i analysen av företags och andra organisationers styrning och kontroll. Amerikaner har en fallenhet för korta och träffsäkra begrepp som kan användas i marknadsföringen. Det är säkert en förklaring till att man då kallade den utvidgade synen på kontroll kort och gott för internal control. På engelska betyder ju control i första hand styrning och i andra hand det vi på svenska avser med kontroll. Tyvärr är vi svenskar ofta slarviga i översättningen av begrepp från engelska till svenska. Tänk på fjärrkontrollen till TV:n som ju egentligen borde hetat fjärrstyrare (på engelska remote control). Handlar det om okunnighet, slöhet eller vurm för sådant som låter amerikanskt? Oavsett förklaring kom det gamla begreppet intern 3 theiia.se 2011:5

4 kontroll att beteckna COSO:s begrepp internal control. Det anammades av kollegiet för bolagsstyrning som uttryck i bolagskoden och därefter justitiedepartementet när begreppet sedan skrevs in som lagtext. Många har vittnat om att den dåliga översättningen försvårar förståelsen för det som vi nu kallar intern styrning och kontroll. Den rätta innebörden av internal control ville jag således tydligt förklara i boken med många konkreta exempel. DEN ANDRA FRÅGAN handlar om riskmedvetande. Trots att risk är grundläggande för en riktig förståelse av intern styrning och kontroll framgår inte dess betydelse av namnet intern styrning och kontroll. En del tror säkert att man därför inte alls behöver beröra riskaspekten. Några finansföretag har de senaste åren betett sig som om de tänkt i sådana banor. Andra har försökt eliminera allt som luktar risk. Så agerade några av de största amerikanska företagen direkt efter Sarbanes-Oxley-Act Men så har COSO aldrig presenterat frågan. Det är de viktigaste riskerna för att målen inte uppnås som ska tas fram och hanteras. I flertalet fall handlar det om att reducera riskerna till en rimlig nivå. För att göra det effektivt behöver företaget odla en riskkultur eller ett riskmedvetande. Därför är en levande diskussion i företaget om risker särskilt viktig. Riskintelligens får aldrig reduceras till formler och siffror. Det har jag velat förklara i boken. DEN TREDJE FRÅGAN handlar om dialog med ledningen. Frågor om intern styrning och kontroll ligger mycket nära ledningen och vad ledningen sysslar med. Därför måste internrevisorer och controllers diskutera frågor om inriktningen, utformningen, rapporteringen och insatser för förbättrad intern styrning och kontroll med ledningen. Det gäller både ledningen för den löpande verksamheten, dvs. VD eller motsvarande, och den mer övergripande ledningen, dvs. styrelseordförande eller motsvarande. Den dialogen kan inte handla om detaljfrågor. Det ställer stora krav på både internrevisioner och controllers. Först måste de ha en bra blick för vilka frågor och problem som är avgörande för företaget och skippa resten. Sedan måste de vara pedagogiskt skickliga för att kort och rakt på sak presentera viktiga frågor. Därför har jag ansträngt mig för att så enkelt och rakt på sak som möjligt presentera frågorna kring intern styrning och kontroll. Ett annat sätt att utrycka samma sak är att jag velat ge internrevisorer och controllers ammunition för att tala med ledningen. Under arbetets gång med boken fick jag synpunkter på att jag presenterade flera frågor för enkelt eller på en för basal nivå. Jag stod dock på mig. Nu vet ni varför. Utbildning: Mer information och anmälan på RISK MANAGEMENT & CORPORATE GOVERNANCE 20 OKTOBER Krav och önskemål på Enterprise Risk Management, ERM, kommer från tunga beslutsfattare i finanskrisens kölvatten. Det gäller inte bara banker och försäkringsbolag utan även industriföretag och andra företag och organisationer. Allt fler ser ERM som ett strategiskt verktyg för att hantera verksamhetsrisker, varumärkesrisker och nya externa hot. Därför behöver internrevisorer, externrevisorer, risk managers, controllers och rådgivare vara tidigt ute och förstå vad ERM handlar om och få en inblick i de metoder och verktyg som behöver användas. Lärare: Torbjörn Wikland och Torgny Bogärde KVALITETSSÄKRING OKTOBER Hur ska en styrelse kunna vara säker på att deras internrevision uppfyller rimliga yrkesmässiga krav och kvalitetskrav? Internrevisionen ska kvalitetssäkras på motsvarande sätt som internrevisionen kvalitetssäkrar andra. Under två dagar går vi igenom regler, metoder och hjälpmedel för kvalitetssäkring. Lärare: Hans Löfgren och Bernt Gyllenswärd GRUNDKURS I INTERNREVISION 8 10 NOVEMBER Internrevisionen har fått en allt viktigare roll och betydelse, bland annat genom lagstiftning, ägarstyrningskoder och börsregler inom såväl privat som offentlig sektor. Denna tredagarskurs i praktisk internrevision tar deltagare med olika bakgrund genom grunderna för internrevision samt de vanligaste metoderna och granskningsteknikerna. Kursen ger deltagarna en vägledning vad gäller planering och genomförande av granskningsarbetet och av hur»riktlinjer för internrevision» ska tillämpas. Lärare: Mikael Boo 4 theiia.se 2011:5

5 IIA HAR SOM övergripande strategi att internrevision 2014 skall vara allmänt accepterat som en profession. För att nå detta strategiska mål vill man bland annat att IIA skall vara den leverantör man föredrar för utveckling av forskning och spridning av kunskap för att utveckla yrket. IIA Global ser det som väsentligt att vårt yrke har en god akademisk förankring, för att vi skall vara trovärdiga som en profession, och vi är glada att vi i Sverige samarbetar med Stockholm och Uppsala Universitets Masterprogram i Accounting, Auditing och Analysis (SUMA) och vi arbetar på att vidareutveckla detta samarbete. Klas Schöldström Varför är akademiskt samarbete viktigt? MASTERPROGRAMMET I REDOVISNING, revision och företagsanalys är en yrkesförberedande utbildning som vänder sig till studenter som ska arbeta som redovisare, revisor eller företagsanalytiker i privat och offentlig verksamhet, nationellt och internationellt. Utbildningen är den enda i sitt slag i Sverige och präglas av nytänkande och utveckling i flera avseenden. Programmet ges i samverkan mellan Stockholms och Uppsala universitet under benämningen SUMA, Stockholm Uppsala Master of Accounting, Auditing and Analysis. Detta samarbete innebär att studenterna får tillgång till en mycket hög andel disputerade lärare och därmed också tillgång till den allra senaste forskningen på programmets kurser. En viktig del i kvalitetsarbetet och utvecklingen inom programmet är samverkan med praktiker från olika relevanta områden, vilket effektivt kopplar de vetenskapliga teorierna till den praktiska verkligheten. Ytterligare ett kännetecken för utbildningen är att ämnena handelsrätt och företagsekonomi integreras vilket innebär att studenterna får tillfälle att studera problem och frågor ur både ett rättsvetenskapligt perspektiv och ett redovisningsperspektiv, något som är av stor betydelse för studenternas praktiska förståelse. Utbildningen betonar studenternas anställningsbarhet och den som genomgått utbildningen är väl rustad för kvalificerade uppgifter inom redovisning och revision. Cecilia Lindholm INTERNREVISORER ARBETAR INOM ett vidsträckt fält, och mot alla nivåer i sina organisationer. Kunskapskraven på en internrevisor är därför egentligen betydligt högre än för en externrevisor som arbetar inom ett begränsat kunskapsfält och mest mot ekonomifunktionerna. Skillnaden blir tydlig om vi tar i beaktande att finansiella revisorer oftast rekryteras direkt från universiteten medan internrevisorer rekryteras oftast både med en teoretisk och praktisk kunskapsbas från annan revision, dessutom med praktisk erfarenhet från operativ verksamhet. För finansiell revision finns ett stort antal akademiska utbildningsvägar, men för internrevision endast ett fåtal. En anledning till detta kan vara just den att internrevisorer redan har en annan utbildningbas. En annan anledning kan vara att det finns så många fler externrevisorer så att den marknaden är mycket större för universiteten än internrevision. Så kan vi inte ha det om vi ska framstå som en egen profession med hög kompetensnivå. IIA har konstaterat att en akademisk utbildning ingår som en väsentlig del i en etablerad profession, och arbetar därför målinriktat med att etablera akademiska utbildningsprogram inom internrevision. Framför allt är detta arbete inriktat på att engagera nya universitet i IIA:s gobala IAEP-program. Så här långt finns ett samarbete mellan IIA och ett 40-tal universitet i nio länder. Flertalet av dessa universitet finns i USA där det finns en viss efterfrågan på nyutbildade internrevisorer direkt från universiteten. IIAAcademic Reations Committee, ARC, har tagit fram en kursplan med lämpliga ämnesområden för ett treårigt utbildningsprogram. Kommittén har även tagit fram förslag på studielitteratur, och har katalogiserat forskningsoch andra artiklar inom internrevision för de olika delkurserna. ARC-kommittén har även uppdraget att underhålla en lista över universitet som för närvarande har akademiska kurser inom internrevision eller närliggande områden. Kommittén bedriver även ett projekt som skall leda till att ge ett begränsat stöd till universitet som inte är beredda att erbjuda kompletta program inom internrevision, utan snarare enstaka kurser från kandidat- till forskningsnivå. Kommittén har, bland annat med hjälp av CBOK-enkäten, kartlagt vilka vägar som internrevisorer kommer in i professionen. Det är en del av det IIA-övergripande projektet "Learning Pathways" som skall garantera internrevisorer en utbildningsplattform för de olika vägar som internrevisorer blir rekryterade till yrket. Akademiska program eller kurser blir på det sättet ett komplement till de kurser som internrevisorer får del av genom det nationella institutets kursutbud eller genom internkurser på sin arbetsplats. För att vi skall framstå som en egen profession behöver vi som arbetar med internrevision ha både en akademisk grund- och spetsutbildning, och om vi ska lyckas i det här uppdraget måste IIA arbeta globalt tillsammans med instituten mot gemensamma mål. För mer information om den internationella satsningen på akademiska utbildningar i internrevision, se Lars Agerberg 5 theiia.se 2011:5

6 UTBILDNING: VILL DU BLI EN AV VÅRA LÄRARE? Som lärare på Internrevisorernas kurser blir du en mycket värdefull och uppskattad resurs, samtidigt som du erbjuds stora möjligheter till personlig utveckling. Att arbeta som lärare innebär att du, tillsammans med en annan lärare, planerar och genomför en kurs. Det finns möjlighet att vara lärare på våra återkommande utbildningar där utbildningsmaterialet finns framtaget eller att utveckla nya kurser. Internrevisorerna ordnar lokal och annan administration runt kursen, det du tillsammans med din kollega behöver ordna är eventuellt utbildningsmaterial eller uppdatering av befintligt material och genomförande av kursen, vilken kan genomföras i form av halvdags-, heldagseller flerdagskurs, eller i form av ett seminarium. Detta vinner du på att hålla kurser: Du får ytterligare en anledning till att hålla dig själv uppdaterad inom ditt område. Du får nya synvinklar och inspiration från kollegor och deltagare. Du får träning i muntlig framställning. Du får möjlighet att utveckla ditt kontaktnät. Stöd från föreningen: Full service gällande administrationen kring kursen. Möjlighet att gå en kurs i pedagogik och presentationsteknik. Tillgång till en mentor, en erfaren internrevisor som tidigare arbetat som lärare. Möjlighet att delta i lärarträffar och seminarier. Hjälp i utvecklingen av kursen från Kompetensutvecklingskommittén. Ersättning utgår för undervisningstid. Internrevisorerna söker ständigt ny kompetens för att utveckla vår verksamhet. Är du intresserad av att hjälpa till? Tveka inte att kontakta oss på eller på telefon Varmt välkommen att kontakta oss! 6 theiia.se 2011:5

7 TVÅ NYA ANSIKTEN PÅ KANSLIET Styrelseseminariet i maj 2010 beslutade Madeleine Björkander och Sandra om en ändrad orientering av verksamheten mot personoberoende i den utsträckning det är möjligt i en liten organisation som vår. Nu är det upp till bevis att det fungerar. Eriksson tar nu över stafettpinnen från Hanna Bäck och Linda Lundin som har gjort en jättefin insats under 2010/2011. Vi tackar dem för det och hälsar Madeleine och Sandra välkomna till oss! MADELEINE BJÖRKANDER studerar på Stockholms Universitet och har precis börjat på sitt andra år på Civilekonomprogrammet. Förutom att studera och jobba gillar hon att träffa sina vänner och varva ner. Framtidsplanerna är osäkra men hon är säker på att livet kommer att leda in henne på rätt spår. SANDRA ERIKSSON har precis påbörjat sitt tredje år på Civilekonomprogrammet på Stockholms Universitet med inriktningen redovisning/revision. Förutom jobb och studier är det ofta träning och hälsa som står på schemat, drömmer om att bli instruktör i Powerbox på fritiden. Försöker leva efter mottot: Ingen kommer ihåg en fegis, våga! Nästa nyhetsbrev utkommer 11 november ORDFÖRANDE: Charlotta Löfstrand Hjelm, Svenska Kraftnät GENERALSEKRETERARE OCH VD Klas Schöldström Internrevisorerna , REDAKTION Urban Eklund, redaktör Ericsson ANSVARIG UTGIVARE: Charlotta Löfstrand Hjelm INTERNREVISORERNAS KANSLI Kontoret, Strandvägen 7A Stockholm tel , fax Mer kontaktuppgifter till styrelseledamöter, kommittéer, nätverk med mera hittar du på Internrevisorernas hemsida ALLA MEDLEMMAR FÅR INTERNAL AUDITOR Från och med april 2011 av får alla medlemmar ett personligt exemplar av tidningen Internal Auditor. Har du inte fått ditt nummer? Logga in på Internrevisorernas hemsida och kontrollera att dina adressuppgifter stämmer. Du kan även beställa ett exemplar genom att maila till 7 theiia.se 2011:5

theiia.se Internrevisionsdagarna 2011: 60-årsjubileum med kurage, kreativitet och kvalitet. Och rabatt på priset om du anmäler dig nu!

theiia.se Internrevisionsdagarna 2011: 60-årsjubileum med kurage, kreativitet och kvalitet. Och rabatt på priset om du anmäler dig nu! theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:1 Internrevisionsdagarna 2010: Konstnären Mikael Renberg på scen. Nu är det dags för för anmälan till Internrevisionsdagarna 2011. Internrevisionsdagarna

Läs mer

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat!

Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Internrevisionsdagarna 2011 Intern styrning och kontroll: Vi har ett resultat! Ann-Charlotte Klingberg & Anders Hult Intern Styrning och kontroll - en arbetsgrupp - Att arbeta med intern styrning och kontroll

Läs mer

17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill du få mer information om konferensen? Spårval: Varje år har vi ett antal spårval som

17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill du få mer information om konferensen? Spårval: Varje år har vi ett antal spårval som theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:3 Internrevisionsdagarna 2011: Glöm inte bort att anmäla dig nu! Pris exkl moms: 13 500 kronor för medlem, 17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill

Läs mer

Inbjudan till Internrevisionsdagarna

Inbjudan till Internrevisionsdagarna Inbjudan till Internrevisionsdagarna 23-24 november 2006 på Scandic Infra City i Upplands Väsby 1 Internrevisionsdagarna Bäste kollega Du inbjuds härmed att delta vid årets Internrevisionsdagar, vilka

Läs mer

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable.

Det är glädjande att vi i huvudsak verkar få behålla våra personalresurser och nu ser en viss ökning. 50% 41% Not applicable. Jag har gjort en liten jämförelse av de svenska och de globala svaren på IIA:s enkät Pulse of the Profession, som gjordes för femte gången i februari 2013. IIA fick in 1 700 svar. 63 % var från revisionschefer.

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Kompetensutvecklingskommittén

Kompetensutvecklingskommittén Uppdragsbrev Styrelsen utser ordförande och fastställer bemanning av samtliga Kommittéer och grupper, i enlighet med nedan. Orangefägat är GS/D kommentarer till det uppdragsbrev vi tog förra året. Layouten

Läs mer

theiia.se den enklaste planen av alla: att inte göra något på semestern! Vi kom inte nära måluppfyllelse.»

theiia.se den enklaste planen av alla: att inte göra något på semestern! Vi kom inte nära måluppfyllelse.» theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:4 SIGNERAT:»I år försökte jag och familjen med den enklaste planen av alla: att inte göra något på semestern! Vi kom inte nära måluppfyllelse.» ÄNTLIGEN!

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

1. Grundkurs i internrevision Obs! Nytt datum 17-19 maj 2010... 2. 2. CIA taktisk förberedelse 25 mars 2010... 4

1. Grundkurs i internrevision Obs! Nytt datum 17-19 maj 2010... 2. 2. CIA taktisk förberedelse 25 mars 2010... 4 Innehåll 1. Grundkurs i internrevision Obs! Nytt datum 17-19 maj 2010... 2 2. CIA taktisk förberedelse 25 mars 2010... 4 3. Intern styrning och kontroll 14-15 april 2010... 5 4. Action Centred Internal

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 1(5) Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 Hej! Linköping, november 2015 Först och främst vill jag på förhand rikta ett stort tack till dig som ska medverka som föreläsare och/eller

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Vi är till för dig som är internrevisor. Som medlem hos oss får du tillgång till: Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Kurser, seminarier och konferenser

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se Internrevision Exemplet Linköpings Universitet Controller 2004- Certified Internal Auditor 1999 Internrevisor 1997-2004 Skatterevisor 1993-97 Externrevisor 1989-93 Sprekare, examen 1989 Roligt 1964 - nu

Läs mer

Ny information om CIA-proven

Ny information om CIA-proven Ny information om CIA-proven Arbetet fortskrider med att sjösätta nya rutiner för att kunna göra CIA-proven med hjälp av Computer Based Testing (CBT). Såväl administrations-, som anmälnings- och bokningsförfarande

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Sara Englund, 24 år Johanna Zere Goitom, 21 år

Sara Englund, 24 år Johanna Zere Goitom, 21 år Sara Englund, 24 år Johanna Zere Goitom, 21 år Tjejerna kommer rusande direkt från en föreläsning inom pediatrik (barnhälsovård). Kursen är väldigt allmänbildande och idag var det en toppenföreläsning

Läs mer

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa.

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. 18 20 November 2014 Svenska Mässan Göteborg Träffpunkt Idrott Arenan för alla inom idrott och bad. Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla som arbetar inom idrott, bad, fritid

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.!

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.! assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning. Vi välkomnar människor som vill göra ett avstamp mot ett friskare och liv oavsett om det

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET

INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET 2008-09-29 1 Innehåll Förord 3 1. Uppdrag 4 2. Organisation. 5 2.1 Kursverksamhet... 5 2.2 Seminarieverksamhet.... 6 2.3 Certifieringsverksamhet.. 6

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01. Caroline Ullman & Johanna Lundberg

Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01. Caroline Ullman & Johanna Lundberg Kommunikationsplan för ICA Student 2015-06-01 Caroline Ullman & Johanna Lundberg i i i Hej! Vi har pratat med studenter som har gett oss tips på hur de vill bli informerade och kommunicera med er på ICA

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 för

Verksamhetsplan 2007 för The Institute of Internal Auditors - Sweden, Internrevisorerna Internrevisorernas Service Aktiebolag, ISAB 2007 för Internrevisorerna Internrevisorerna 28 februari 2007 Antal sidor: 7 2007.doc Innehåll

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 15 16 mars 2016 18 19 oktober 2016 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Essä introduktion till hur man skriver en akademisk essä

Essä introduktion till hur man skriver en akademisk essä Essä introduktion till hur man skriver en akademisk essä Essä Den huvudsakliga examinerande uppgiften på kursen består av en individuell essä. Du ska skriva en essä som omfattar ca tio sidor. Välj ett

Läs mer

JAK Distans - Kursplan

JAK Distans - Kursplan JAK Distans - Kursplan Varmt välkommen att delta på JAK Distans! En grundkurs om som folkrörelse och bank samt om våra idéer för ekologisk, rättvis och räntefri ekonomi. Kursen sker i samverkan med Åredalens

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga

Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12. Lärare: Jan Greve. Tillåtna hjälpmedel: Inga Tentamen i Ekonomistyrning, Företagsekonomi B (HT 2012) Datum: 2012-10-12 Lärare: Jan Greve Tillåtna hjälpmedel: Inga Skrivningen omfattar sex sidor (inklusive försättsblad) och den är uppdelad i tre avsnitt

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Nyvalde ordföranden Harald Lööf och avgående Lotta Löfstrand-Hjelm gratulerar varandra.

Nyvalde ordföranden Harald Lööf och avgående Lotta Löfstrand-Hjelm gratulerar varandra. theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2012:2 Nyvalde ordföranden Harald Lööf och avgående Lotta Löfstrand-Hjelm gratulerar varandra. IIA Swedens årsmöte 2012: Jubileumsår med framgångar, nyval, nytt

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Deltagarutvärdering 1 (7) Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Utvärdering av utbildning i oktober 21 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

MILJÖSUPPORT I LINKÖPING AB

MILJÖSUPPORT I LINKÖPING AB MILJÖSUPPORT I LINKÖPING AB UTBILDNINGAR 2010 Gillbergagatan 7 582 73 Linköping Tfn: 013-10 19 19 E-post: info@miljosupport.se Öka förutsättningarna för ett lyckat verksamhetsarbete Ett framgångrikt verksamhetsarbete

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS TIPS DIG SOM SKA KÖPA EN UTBILDNING 8 SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ 1 FORMULERA TYDLIGA MÅL Lägg energi på att beskriva vad du vill uppnå med kursen. På så sätt kan

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Finansiell analys FINANSIELL ANALYS En praktiskt inriktad utbildning inom företagsvärdering och analys Analys handlar inte bara om kunskap om värderingsmodeller och dess beståndsdelar.

Läs mer

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 1/5 Datum Handläggare 2008-04-04 Annika Alexandersson ESV-dnr Hamdi Ercan 49-241/2008 Catrin Lind Ebert Anne-Marie Ögren Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 Inledning ESV har under 2007 besökt de

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Vad gör en naturvetare?

Vad gör en naturvetare? Vad gör en naturvetare? HÖGSKOLAN I Halmstad 035-16 71 00 www.hh.se/set FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina valmöjligheter och din trygghet på

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

Rektor Malmö högskola

Rektor Malmö högskola Rektor Malmö högskola Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Järplid Linde 08-563 087 86 karin.jarplid.linde@hsv.se

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering

Sammanställning av kursutvärdering Umeå universitet Inst för informatik P O Ågren Annakarin Nyberg Sid 1 (7) Sammanställning av kursutvärdering Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Framtidens IT-miljöer, 7,5 hp,

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Gillar du SAST? Ordförande har ordet

Gillar du SAST? Ordförande har ordet Kalender -02-05 SIG: Open Mic i Stockholm -02-19 Q1 Stockholm: How to improve software quality - DevOp och Continuous Integration/Development -04-16 Q2 Stockholm: Tekniklingo för testledare samt årsmöte

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 12 13 mars 2013 22 23 oktober 2013 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer