theiia.se Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "theiia.se Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten."

Transkript

1 theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:4 SIGNERAT:»Ekonomi är konsten att få ut det mesta möjliga av livet.» TÄNK VAD TIDEN GÅR FORT men så är det alltid när man har roligt! Eller kuligt ska jag väl skriva. Om ni var på vår konferens och blev inspirerande kompetensutvecklade till kurage, kreativitet och kvalitet så vet ni vad jag menar för utan hjärta fungerar inte hjärnan och precis likadant är det med internrevision. Tänk vad mycket hjärna och hjärta arbetsgruppen bakom årets konferens bestod oss med! Sensommaren och höst är en hektisk tid för oss internrevisorer. Inte nog med att planerad granskning och kompetensutveckling ska genomföras, vi ska också vara framåtskådande och ta fram riskbaserade och kloka planer. Planer som täcker in såväl prioriterade och kända riskområden som opåtänkta riskområden med stor oväntad påverkan på våra organisationers verksamhet eller förutsättningar. Det är som att vara i två världar på en gång en strukturerad och trygg samt en okänd, inspirerande och spännande. Hur gör vi för att kunna hålla fokus i båda dessa perspektiv? Jag brukar läsa mycket under denna period en hög med uppbygglig och kompetensutvecklande internrevisionslitteratur och en hög med allt ifrån ruskiga mord till skönlitterärt lugn. På något sätt skapar dessa två olikheter en kombination av lugn och förväntan som utgör en expansiv gödning till såväl planerade som kommande granskningsområden. I skrivande stund har jag återfunnit ett härligt citat från George Bernhard Shaw: Ekonomi är konsten att få ut mesta möjliga av livet. Visst är det sant?! Vi måste använda våra finansiella resurser på rätt sätt för att få dem att räcka till så mycket som möjligt av den effektiva internrevision vår kund efterfrågar. När vi gör det förnöjer vi inte enbart våra granskningsintressenter/kunder utan också oss själva. Internrevision är konsten att få ut det bästa av organisationen! OM VÅRA KUNDER DELAR denna uppfattning så ger de oss också förtroende och medel att vidareutveckla och förädla internrevisionsresurserna. Jag hoppas att en del av din resursutveckling kommer att ske via föreningen genom våra nätverk, seminarier och utbildningar. I dagarna kommer vårt utbud av kurser för 2012 att vara färdigställt. Gå in på hemsidan leta upp de som passar dig och anmäl dig! I tillägg till kurserna kommer vi också att med kortare framförhållning arrangera seminarier i aktuella ämnen och dessutom har du alltid nätverken att tillgå för inspiration och stöd. Och du styrelsen och föreningens mål är engagerade medlemmar samt en breddad och fördjupad föreningsverksamhet för att lyckas med detta så behöver vi Ditt engagemang och Dina idéer! signerat Lotta Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten. 1 theiia.se 2011:5

2 Ett stort tack till projektgruppen som gjorde Internrevisorernas jubileumskonferens möjlig. Från vänster: Bengt Lundberg, Linda Lundin, Bernt Gyllenswärd, Hanna Bäck, Sofia Johansson, Sandra Eriksson, Martin Malm, Carina Petersén Malmström, Roger Karlsson och Guidon Berggren. Den bästa konferensen någonsin DET VAR MÅNGA som spontant uttryckte sig att detta var Upplägget blev en blandning av sött och salt, en blandning av föredrag och dialog. Att starta dag två med en den bästa konferensen någonsin och den efterföljande utvärderingen bekräftar den uppfattningen. Den avslutande allsången på Skansen med Lasse Berghagen blev heter internrevisorn har att gå vidare uppåt i karriären estraddiskussion förd av vår moderator om vilka möjlig- den bästa allsången någonsin. var ett väl avvägt och avspänt inslag. Det var många engagerade talare, vilket betygen i utvärderingen visade, och Det var ett 60-årsjubileum där vi gjorde en snabb resa genom historien men det var framtiden som fick det stora att vi behöver höra om praktiska exempel och hur kollegor har löst olika uppgiftervisar kommentarerna i utvär- utrymmet. Det är svårt att sätta ihop en konferens som tillfredställer alla då vi har så många olika sektorer med olika deringen. intressen, men vi har ett gemensamt och det är intresset AVSLUTNINGEN PÅ SKANSEN med Lasse Berghagen blev och känslan för internrevision. På temat Kurage, Kreativitet och Kvalitet finns många beröringspunkter med med roliga historier som fick oss alla som var med på Sol- magnifik med många gamla örhängen som han blandade internrevision och konferensen gav svar på några av frågorna men det finns mycket kvar att debattera och lära i Både Lasse Berghagen och Made in Sweden uttryckte liden att sjunga och skratta med. dessa ämnen. sin förtjusning över vilken härlig publik som internrevisorerna visade sig vara. Med våra viftande servetter och Att vi fortfarande har en resa framför oss innan vi blir en accepterad yrkeskår fick vi klart för oss redan i inledningen av konferensen och många av våra diskussioner mar om internrevisorer kom på skam och att internrevi- glada tillrop kände våra gästande artister att deras fördo- och inlägg återkom till denna lite smärtsamma verklighet sorer verkligen är på G. och att det kommer att fordras hårt arbete med goda kunskaper för oss internrevisorer i framtiden. Guidon En härlig avslutning på vårt jubileum. Berggren 2 theiia.se 2011:5

3 Mer om jubileumskonferensen. Utvärdering: 4,134 på en 5-gradig skala! VI HAR STUDERAT utvärderingen av Internrevisionsdagarna 2011 och med 4,134 gav deltagarna konferensen det bästa betyget hittills. På en skala från 1 till 5 är det ett väldigt högt betyg och det ärvi mycket glada för. Vi hade fått in 114 svar på enkäten av 235 deltagare. Under de senaste fem åren har deltagandet varit mellan 230 och 260, vilket är mycket högt med tanke på att vi har 630 medlemmar. Det är nog inte förmätet att säga att IIA Sweden är bland de allra bästa bland IIA:s institut på konferenser. Det höga snittet gäller både konferensanläggningen, maten, underhållningen, talarna och innehållet i deras tal. Det är inget som på ett tydligt sätt sticker ut i utvärderingen som en klar miss, däremot finns det ju som alltid en del detaljer att fila vidare på för att göra nästa år ännu litet bättre, och det har vi gjort. Vi tackar för era kommentarer och kommer att ringa upp de som lämnat sitt namn för att få ut så mycket som möjligt av utvärderingen inför nästa års konferens. Några talare fick alldeles särskilt höga betyg: Anders Karlsson som talade om Vikten av effektiv riskhantering, erfarenheter från tradingskandal, Nils Hansson från tv-programmet Uppdrag Granskning, Kelly Hogan som talade om Effective communications of audit results, Göran Engkvists och Anna Arreheds föredrag om Solvency II ur IR-perspektiv, Björn Rosenkvists som talade om Basel III ur IR-perspektiv och konferensens moderator Martin Malm. Även Phil Tarlings och Flemming Ruuds sätt att sätta tonen för konferensen uppskattades. Utvärderingen och de verbala synpunkterna har diskuterats i detalj med Harald Lööf och Peter Funck som leder arbetsgruppen som tar fram 2012 års konferens och de är bara taggade, kommer att försöka göra något ännu bättre till nästa år. Vi önskar dem lycka till och tackar än en gång 2011 års arbetsgrupp för en jättefin insats! Klas Schöldström Varför skriver man en bok? Tre hjärtefrågor i boken om intern styrning och kontroll. Torbjörn Wikland på Internrevisionsdagarna 2011 INTERNREVISORERNA ÄR för mig en av tre-fyra nyckelgrupper för god intern styrning och kontroll de övriga är ledningen, controllers och styrelsen eller dess motsvarighet. Det är till dem jag med boken vill förmedla tre hjärtefrågor. Innan jag berör dessa tre frågor vill jag varna eventuella efterföljare. Att skriva en bok är först och främst ett slit på kvällar och helger utanför det ordinarie arbetet och det tar mycket längre tid än man först trodde. Böcker skriver man inte heller för att tjäna pengar om man inte heter Liza Marklund, Jan Guillou eller liknande. En grov överslagsberäkning visar att min mellanson Tomas tjänade mycket bättre per timme på sitt tidigare extraknäck på McDonald än jag på min bok. Nej, det som drev mig att slutföra boken var viljan att förmedla följande tre saker om intern styrning och kontroll: DEN FÖRSTA FRÅGAN handlar om själva begreppet Intern styrning och kontroll. Jag vill att alla ska förstå att begreppet är bredare och omfattar mycket mer än koll på den ekonomiska redovisningen, in- och utbetalningar och efterlevnad av formella regler. För en del är det numer en självklarhet, men jag upphör inte att förvånas över hur många det är som vill begränsa begreppet eller koncentrera intresset till dessa frågor. Det gäller inte bara utomstående intressenter, bolagsstyrelser och liknande grupper som har mycket annat att hålla reda på. Det gäller även många internrevisorer, externrevisorer, controllers och andra som borde veta bättre. En förklaring eller ursäkt kan vara att man traditionellt överdrivit skillnaden mellan styrning och kontroll en stor del av en lednings styrning är de facto en form av kontroll därför finns det en glidande övergång från traditionella styrfrågor till kontrollfrågor. Just detta påpekade COSO 1992 i sitt första grunddokument och, menar jag, gör COSO:s insats så viktig i analysen av företags och andra organisationers styrning och kontroll. Amerikaner har en fallenhet för korta och träffsäkra begrepp som kan användas i marknadsföringen. Det är säkert en förklaring till att man då kallade den utvidgade synen på kontroll kort och gott för internal control. På engelska betyder ju control i första hand styrning och i andra hand det vi på svenska avser med kontroll. Tyvärr är vi svenskar ofta slarviga i översättningen av begrepp från engelska till svenska. Tänk på fjärrkontrollen till TV:n som ju egentligen borde hetat fjärrstyrare (på engelska remote control). Handlar det om okunnighet, slöhet eller vurm för sådant som låter amerikanskt? Oavsett förklaring kom det gamla begreppet intern 3 theiia.se 2011:5

4 kontroll att beteckna COSO:s begrepp internal control. Det anammades av kollegiet för bolagsstyrning som uttryck i bolagskoden och därefter justitiedepartementet när begreppet sedan skrevs in som lagtext. Många har vittnat om att den dåliga översättningen försvårar förståelsen för det som vi nu kallar intern styrning och kontroll. Den rätta innebörden av internal control ville jag således tydligt förklara i boken med många konkreta exempel. DEN ANDRA FRÅGAN handlar om riskmedvetande. Trots att risk är grundläggande för en riktig förståelse av intern styrning och kontroll framgår inte dess betydelse av namnet intern styrning och kontroll. En del tror säkert att man därför inte alls behöver beröra riskaspekten. Några finansföretag har de senaste åren betett sig som om de tänkt i sådana banor. Andra har försökt eliminera allt som luktar risk. Så agerade några av de största amerikanska företagen direkt efter Sarbanes-Oxley-Act Men så har COSO aldrig presenterat frågan. Det är de viktigaste riskerna för att målen inte uppnås som ska tas fram och hanteras. I flertalet fall handlar det om att reducera riskerna till en rimlig nivå. För att göra det effektivt behöver företaget odla en riskkultur eller ett riskmedvetande. Därför är en levande diskussion i företaget om risker särskilt viktig. Riskintelligens får aldrig reduceras till formler och siffror. Det har jag velat förklara i boken. DEN TREDJE FRÅGAN handlar om dialog med ledningen. Frågor om intern styrning och kontroll ligger mycket nära ledningen och vad ledningen sysslar med. Därför måste internrevisorer och controllers diskutera frågor om inriktningen, utformningen, rapporteringen och insatser för förbättrad intern styrning och kontroll med ledningen. Det gäller både ledningen för den löpande verksamheten, dvs. VD eller motsvarande, och den mer övergripande ledningen, dvs. styrelseordförande eller motsvarande. Den dialogen kan inte handla om detaljfrågor. Det ställer stora krav på både internrevisioner och controllers. Först måste de ha en bra blick för vilka frågor och problem som är avgörande för företaget och skippa resten. Sedan måste de vara pedagogiskt skickliga för att kort och rakt på sak presentera viktiga frågor. Därför har jag ansträngt mig för att så enkelt och rakt på sak som möjligt presentera frågorna kring intern styrning och kontroll. Ett annat sätt att utrycka samma sak är att jag velat ge internrevisorer och controllers ammunition för att tala med ledningen. Under arbetets gång med boken fick jag synpunkter på att jag presenterade flera frågor för enkelt eller på en för basal nivå. Jag stod dock på mig. Nu vet ni varför. Utbildning: Mer information och anmälan på RISK MANAGEMENT & CORPORATE GOVERNANCE 20 OKTOBER Krav och önskemål på Enterprise Risk Management, ERM, kommer från tunga beslutsfattare i finanskrisens kölvatten. Det gäller inte bara banker och försäkringsbolag utan även industriföretag och andra företag och organisationer. Allt fler ser ERM som ett strategiskt verktyg för att hantera verksamhetsrisker, varumärkesrisker och nya externa hot. Därför behöver internrevisorer, externrevisorer, risk managers, controllers och rådgivare vara tidigt ute och förstå vad ERM handlar om och få en inblick i de metoder och verktyg som behöver användas. Lärare: Torbjörn Wikland och Torgny Bogärde KVALITETSSÄKRING OKTOBER Hur ska en styrelse kunna vara säker på att deras internrevision uppfyller rimliga yrkesmässiga krav och kvalitetskrav? Internrevisionen ska kvalitetssäkras på motsvarande sätt som internrevisionen kvalitetssäkrar andra. Under två dagar går vi igenom regler, metoder och hjälpmedel för kvalitetssäkring. Lärare: Hans Löfgren och Bernt Gyllenswärd GRUNDKURS I INTERNREVISION 8 10 NOVEMBER Internrevisionen har fått en allt viktigare roll och betydelse, bland annat genom lagstiftning, ägarstyrningskoder och börsregler inom såväl privat som offentlig sektor. Denna tredagarskurs i praktisk internrevision tar deltagare med olika bakgrund genom grunderna för internrevision samt de vanligaste metoderna och granskningsteknikerna. Kursen ger deltagarna en vägledning vad gäller planering och genomförande av granskningsarbetet och av hur»riktlinjer för internrevision» ska tillämpas. Lärare: Mikael Boo 4 theiia.se 2011:5

5 IIA HAR SOM övergripande strategi att internrevision 2014 skall vara allmänt accepterat som en profession. För att nå detta strategiska mål vill man bland annat att IIA skall vara den leverantör man föredrar för utveckling av forskning och spridning av kunskap för att utveckla yrket. IIA Global ser det som väsentligt att vårt yrke har en god akademisk förankring, för att vi skall vara trovärdiga som en profession, och vi är glada att vi i Sverige samarbetar med Stockholm och Uppsala Universitets Masterprogram i Accounting, Auditing och Analysis (SUMA) och vi arbetar på att vidareutveckla detta samarbete. Klas Schöldström Varför är akademiskt samarbete viktigt? MASTERPROGRAMMET I REDOVISNING, revision och företagsanalys är en yrkesförberedande utbildning som vänder sig till studenter som ska arbeta som redovisare, revisor eller företagsanalytiker i privat och offentlig verksamhet, nationellt och internationellt. Utbildningen är den enda i sitt slag i Sverige och präglas av nytänkande och utveckling i flera avseenden. Programmet ges i samverkan mellan Stockholms och Uppsala universitet under benämningen SUMA, Stockholm Uppsala Master of Accounting, Auditing and Analysis. Detta samarbete innebär att studenterna får tillgång till en mycket hög andel disputerade lärare och därmed också tillgång till den allra senaste forskningen på programmets kurser. En viktig del i kvalitetsarbetet och utvecklingen inom programmet är samverkan med praktiker från olika relevanta områden, vilket effektivt kopplar de vetenskapliga teorierna till den praktiska verkligheten. Ytterligare ett kännetecken för utbildningen är att ämnena handelsrätt och företagsekonomi integreras vilket innebär att studenterna får tillfälle att studera problem och frågor ur både ett rättsvetenskapligt perspektiv och ett redovisningsperspektiv, något som är av stor betydelse för studenternas praktiska förståelse. Utbildningen betonar studenternas anställningsbarhet och den som genomgått utbildningen är väl rustad för kvalificerade uppgifter inom redovisning och revision. Cecilia Lindholm INTERNREVISORER ARBETAR INOM ett vidsträckt fält, och mot alla nivåer i sina organisationer. Kunskapskraven på en internrevisor är därför egentligen betydligt högre än för en externrevisor som arbetar inom ett begränsat kunskapsfält och mest mot ekonomifunktionerna. Skillnaden blir tydlig om vi tar i beaktande att finansiella revisorer oftast rekryteras direkt från universiteten medan internrevisorer rekryteras oftast både med en teoretisk och praktisk kunskapsbas från annan revision, dessutom med praktisk erfarenhet från operativ verksamhet. För finansiell revision finns ett stort antal akademiska utbildningsvägar, men för internrevision endast ett fåtal. En anledning till detta kan vara just den att internrevisorer redan har en annan utbildningbas. En annan anledning kan vara att det finns så många fler externrevisorer så att den marknaden är mycket större för universiteten än internrevision. Så kan vi inte ha det om vi ska framstå som en egen profession med hög kompetensnivå. IIA har konstaterat att en akademisk utbildning ingår som en väsentlig del i en etablerad profession, och arbetar därför målinriktat med att etablera akademiska utbildningsprogram inom internrevision. Framför allt är detta arbete inriktat på att engagera nya universitet i IIA:s gobala IAEP-program. Så här långt finns ett samarbete mellan IIA och ett 40-tal universitet i nio länder. Flertalet av dessa universitet finns i USA där det finns en viss efterfrågan på nyutbildade internrevisorer direkt från universiteten. IIAAcademic Reations Committee, ARC, har tagit fram en kursplan med lämpliga ämnesområden för ett treårigt utbildningsprogram. Kommittén har även tagit fram förslag på studielitteratur, och har katalogiserat forskningsoch andra artiklar inom internrevision för de olika delkurserna. ARC-kommittén har även uppdraget att underhålla en lista över universitet som för närvarande har akademiska kurser inom internrevision eller närliggande områden. Kommittén bedriver även ett projekt som skall leda till att ge ett begränsat stöd till universitet som inte är beredda att erbjuda kompletta program inom internrevision, utan snarare enstaka kurser från kandidat- till forskningsnivå. Kommittén har, bland annat med hjälp av CBOK-enkäten, kartlagt vilka vägar som internrevisorer kommer in i professionen. Det är en del av det IIA-övergripande projektet "Learning Pathways" som skall garantera internrevisorer en utbildningsplattform för de olika vägar som internrevisorer blir rekryterade till yrket. Akademiska program eller kurser blir på det sättet ett komplement till de kurser som internrevisorer får del av genom det nationella institutets kursutbud eller genom internkurser på sin arbetsplats. För att vi skall framstå som en egen profession behöver vi som arbetar med internrevision ha både en akademisk grund- och spetsutbildning, och om vi ska lyckas i det här uppdraget måste IIA arbeta globalt tillsammans med instituten mot gemensamma mål. För mer information om den internationella satsningen på akademiska utbildningar i internrevision, se Lars Agerberg 5 theiia.se 2011:5

6 UTBILDNING: VILL DU BLI EN AV VÅRA LÄRARE? Som lärare på Internrevisorernas kurser blir du en mycket värdefull och uppskattad resurs, samtidigt som du erbjuds stora möjligheter till personlig utveckling. Att arbeta som lärare innebär att du, tillsammans med en annan lärare, planerar och genomför en kurs. Det finns möjlighet att vara lärare på våra återkommande utbildningar där utbildningsmaterialet finns framtaget eller att utveckla nya kurser. Internrevisorerna ordnar lokal och annan administration runt kursen, det du tillsammans med din kollega behöver ordna är eventuellt utbildningsmaterial eller uppdatering av befintligt material och genomförande av kursen, vilken kan genomföras i form av halvdags-, heldagseller flerdagskurs, eller i form av ett seminarium. Detta vinner du på att hålla kurser: Du får ytterligare en anledning till att hålla dig själv uppdaterad inom ditt område. Du får nya synvinklar och inspiration från kollegor och deltagare. Du får träning i muntlig framställning. Du får möjlighet att utveckla ditt kontaktnät. Stöd från föreningen: Full service gällande administrationen kring kursen. Möjlighet att gå en kurs i pedagogik och presentationsteknik. Tillgång till en mentor, en erfaren internrevisor som tidigare arbetat som lärare. Möjlighet att delta i lärarträffar och seminarier. Hjälp i utvecklingen av kursen från Kompetensutvecklingskommittén. Ersättning utgår för undervisningstid. Internrevisorerna söker ständigt ny kompetens för att utveckla vår verksamhet. Är du intresserad av att hjälpa till? Tveka inte att kontakta oss på eller på telefon Varmt välkommen att kontakta oss! 6 theiia.se 2011:5

7 TVÅ NYA ANSIKTEN PÅ KANSLIET Styrelseseminariet i maj 2010 beslutade Madeleine Björkander och Sandra om en ändrad orientering av verksamheten mot personoberoende i den utsträckning det är möjligt i en liten organisation som vår. Nu är det upp till bevis att det fungerar. Eriksson tar nu över stafettpinnen från Hanna Bäck och Linda Lundin som har gjort en jättefin insats under 2010/2011. Vi tackar dem för det och hälsar Madeleine och Sandra välkomna till oss! MADELEINE BJÖRKANDER studerar på Stockholms Universitet och har precis börjat på sitt andra år på Civilekonomprogrammet. Förutom att studera och jobba gillar hon att träffa sina vänner och varva ner. Framtidsplanerna är osäkra men hon är säker på att livet kommer att leda in henne på rätt spår. SANDRA ERIKSSON har precis påbörjat sitt tredje år på Civilekonomprogrammet på Stockholms Universitet med inriktningen redovisning/revision. Förutom jobb och studier är det ofta träning och hälsa som står på schemat, drömmer om att bli instruktör i Powerbox på fritiden. Försöker leva efter mottot: Ingen kommer ihåg en fegis, våga! Nästa nyhetsbrev utkommer 11 november ORDFÖRANDE: Charlotta Löfstrand Hjelm, Svenska Kraftnät GENERALSEKRETERARE OCH VD Klas Schöldström Internrevisorerna , REDAKTION Urban Eklund, redaktör Ericsson ANSVARIG UTGIVARE: Charlotta Löfstrand Hjelm INTERNREVISORERNAS KANSLI Kontoret, Strandvägen 7A Stockholm tel , fax Mer kontaktuppgifter till styrelseledamöter, kommittéer, nätverk med mera hittar du på Internrevisorernas hemsida ALLA MEDLEMMAR FÅR INTERNAL AUDITOR Från och med april 2011 av får alla medlemmar ett personligt exemplar av tidningen Internal Auditor. Har du inte fått ditt nummer? Logga in på Internrevisorernas hemsida och kontrollera att dina adressuppgifter stämmer. Du kan även beställa ett exemplar genom att maila till 7 theiia.se 2011:5

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn?

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn? Internrevision Nummer 2 2006 Vilka risker tar internrevisorn? intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 2, april 2006 Material för publicering skickas direkt till

Läs mer

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008

REVISION #1/08 ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION #1/08 INFÖR ÅRSMÖTET 2008 INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna. Material för publicering skickas direkt till tidningens e-mailadress yvonne@internrevisorerna.se.

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Vi är till för dig som är internrevisor. Som medlem hos oss får du tillgång till: Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Kurser, seminarier och konferenser

Läs mer

Internrevision. Nummer 6 2006. God Jul och Gott Nytt ÅR

Internrevision. Nummer 6 2006. God Jul och Gott Nytt ÅR Internrevision Nummer 6 2006 God Jul och Gott Nytt ÅR intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 6, december 2006 Material för publicering skickas direkt till tidningens

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

INTERN REVISION #4/07. Sida-revisorer [sid 14] Svenskar i IIA [sid 18] Inför internrevisionsdagarna [sid 19] AMSTERDAM KONFERENS MED FLYT

INTERN REVISION #4/07. Sida-revisorer [sid 14] Svenskar i IIA [sid 18] Inför internrevisionsdagarna [sid 19] AMSTERDAM KONFERENS MED FLYT INTERN REVISION #4/07 Sida-revisorer [sid 14] Svenskar i IIA [sid 18] Inför internrevisionsdagarna [sid 19] AMSTERDAM 2007 KONFERENS MED FLYT INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven av Internrevisorerna.

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop text Louise Hertzberg, layout Anna Strandberg, maj 2008 Förord...5 Så kom det till...6 Siffror behöver en berättelse...9 Intervjuer med alla anställda

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer