theiia.se Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "theiia.se Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten."

Transkript

1 theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:4 SIGNERAT:»Ekonomi är konsten att få ut det mesta möjliga av livet.» TÄNK VAD TIDEN GÅR FORT men så är det alltid när man har roligt! Eller kuligt ska jag väl skriva. Om ni var på vår konferens och blev inspirerande kompetensutvecklade till kurage, kreativitet och kvalitet så vet ni vad jag menar för utan hjärta fungerar inte hjärnan och precis likadant är det med internrevision. Tänk vad mycket hjärna och hjärta arbetsgruppen bakom årets konferens bestod oss med! Sensommaren och höst är en hektisk tid för oss internrevisorer. Inte nog med att planerad granskning och kompetensutveckling ska genomföras, vi ska också vara framåtskådande och ta fram riskbaserade och kloka planer. Planer som täcker in såväl prioriterade och kända riskområden som opåtänkta riskområden med stor oväntad påverkan på våra organisationers verksamhet eller förutsättningar. Det är som att vara i två världar på en gång en strukturerad och trygg samt en okänd, inspirerande och spännande. Hur gör vi för att kunna hålla fokus i båda dessa perspektiv? Jag brukar läsa mycket under denna period en hög med uppbygglig och kompetensutvecklande internrevisionslitteratur och en hög med allt ifrån ruskiga mord till skönlitterärt lugn. På något sätt skapar dessa två olikheter en kombination av lugn och förväntan som utgör en expansiv gödning till såväl planerade som kommande granskningsområden. I skrivande stund har jag återfunnit ett härligt citat från George Bernhard Shaw: Ekonomi är konsten att få ut mesta möjliga av livet. Visst är det sant?! Vi måste använda våra finansiella resurser på rätt sätt för att få dem att räcka till så mycket som möjligt av den effektiva internrevision vår kund efterfrågar. När vi gör det förnöjer vi inte enbart våra granskningsintressenter/kunder utan också oss själva. Internrevision är konsten att få ut det bästa av organisationen! OM VÅRA KUNDER DELAR denna uppfattning så ger de oss också förtroende och medel att vidareutveckla och förädla internrevisionsresurserna. Jag hoppas att en del av din resursutveckling kommer att ske via föreningen genom våra nätverk, seminarier och utbildningar. I dagarna kommer vårt utbud av kurser för 2012 att vara färdigställt. Gå in på hemsidan leta upp de som passar dig och anmäl dig! I tillägg till kurserna kommer vi också att med kortare framförhållning arrangera seminarier i aktuella ämnen och dessutom har du alltid nätverken att tillgå för inspiration och stöd. Och du styrelsen och föreningens mål är engagerade medlemmar samt en breddad och fördjupad föreningsverksamhet för att lyckas med detta så behöver vi Ditt engagemang och Dina idéer! signerat Lotta Bästa konferensen! Ny bok. Akademiskt samarbete. Kurser. Lärare sökes. Nya ansikten. 1 theiia.se 2011:5

2 Ett stort tack till projektgruppen som gjorde Internrevisorernas jubileumskonferens möjlig. Från vänster: Bengt Lundberg, Linda Lundin, Bernt Gyllenswärd, Hanna Bäck, Sofia Johansson, Sandra Eriksson, Martin Malm, Carina Petersén Malmström, Roger Karlsson och Guidon Berggren. Den bästa konferensen någonsin DET VAR MÅNGA som spontant uttryckte sig att detta var Upplägget blev en blandning av sött och salt, en blandning av föredrag och dialog. Att starta dag två med en den bästa konferensen någonsin och den efterföljande utvärderingen bekräftar den uppfattningen. Den avslutande allsången på Skansen med Lasse Berghagen blev heter internrevisorn har att gå vidare uppåt i karriären estraddiskussion förd av vår moderator om vilka möjlig- den bästa allsången någonsin. var ett väl avvägt och avspänt inslag. Det var många engagerade talare, vilket betygen i utvärderingen visade, och Det var ett 60-årsjubileum där vi gjorde en snabb resa genom historien men det var framtiden som fick det stora att vi behöver höra om praktiska exempel och hur kollegor har löst olika uppgiftervisar kommentarerna i utvär- utrymmet. Det är svårt att sätta ihop en konferens som tillfredställer alla då vi har så många olika sektorer med olika deringen. intressen, men vi har ett gemensamt och det är intresset AVSLUTNINGEN PÅ SKANSEN med Lasse Berghagen blev och känslan för internrevision. På temat Kurage, Kreativitet och Kvalitet finns många beröringspunkter med med roliga historier som fick oss alla som var med på Sol- magnifik med många gamla örhängen som han blandade internrevision och konferensen gav svar på några av frågorna men det finns mycket kvar att debattera och lära i Både Lasse Berghagen och Made in Sweden uttryckte liden att sjunga och skratta med. dessa ämnen. sin förtjusning över vilken härlig publik som internrevisorerna visade sig vara. Med våra viftande servetter och Att vi fortfarande har en resa framför oss innan vi blir en accepterad yrkeskår fick vi klart för oss redan i inledningen av konferensen och många av våra diskussioner mar om internrevisorer kom på skam och att internrevi- glada tillrop kände våra gästande artister att deras fördo- och inlägg återkom till denna lite smärtsamma verklighet sorer verkligen är på G. och att det kommer att fordras hårt arbete med goda kunskaper för oss internrevisorer i framtiden. Guidon En härlig avslutning på vårt jubileum. Berggren 2 theiia.se 2011:5

3 Mer om jubileumskonferensen. Utvärdering: 4,134 på en 5-gradig skala! VI HAR STUDERAT utvärderingen av Internrevisionsdagarna 2011 och med 4,134 gav deltagarna konferensen det bästa betyget hittills. På en skala från 1 till 5 är det ett väldigt högt betyg och det ärvi mycket glada för. Vi hade fått in 114 svar på enkäten av 235 deltagare. Under de senaste fem åren har deltagandet varit mellan 230 och 260, vilket är mycket högt med tanke på att vi har 630 medlemmar. Det är nog inte förmätet att säga att IIA Sweden är bland de allra bästa bland IIA:s institut på konferenser. Det höga snittet gäller både konferensanläggningen, maten, underhållningen, talarna och innehållet i deras tal. Det är inget som på ett tydligt sätt sticker ut i utvärderingen som en klar miss, däremot finns det ju som alltid en del detaljer att fila vidare på för att göra nästa år ännu litet bättre, och det har vi gjort. Vi tackar för era kommentarer och kommer att ringa upp de som lämnat sitt namn för att få ut så mycket som möjligt av utvärderingen inför nästa års konferens. Några talare fick alldeles särskilt höga betyg: Anders Karlsson som talade om Vikten av effektiv riskhantering, erfarenheter från tradingskandal, Nils Hansson från tv-programmet Uppdrag Granskning, Kelly Hogan som talade om Effective communications of audit results, Göran Engkvists och Anna Arreheds föredrag om Solvency II ur IR-perspektiv, Björn Rosenkvists som talade om Basel III ur IR-perspektiv och konferensens moderator Martin Malm. Även Phil Tarlings och Flemming Ruuds sätt att sätta tonen för konferensen uppskattades. Utvärderingen och de verbala synpunkterna har diskuterats i detalj med Harald Lööf och Peter Funck som leder arbetsgruppen som tar fram 2012 års konferens och de är bara taggade, kommer att försöka göra något ännu bättre till nästa år. Vi önskar dem lycka till och tackar än en gång 2011 års arbetsgrupp för en jättefin insats! Klas Schöldström Varför skriver man en bok? Tre hjärtefrågor i boken om intern styrning och kontroll. Torbjörn Wikland på Internrevisionsdagarna 2011 INTERNREVISORERNA ÄR för mig en av tre-fyra nyckelgrupper för god intern styrning och kontroll de övriga är ledningen, controllers och styrelsen eller dess motsvarighet. Det är till dem jag med boken vill förmedla tre hjärtefrågor. Innan jag berör dessa tre frågor vill jag varna eventuella efterföljare. Att skriva en bok är först och främst ett slit på kvällar och helger utanför det ordinarie arbetet och det tar mycket längre tid än man först trodde. Böcker skriver man inte heller för att tjäna pengar om man inte heter Liza Marklund, Jan Guillou eller liknande. En grov överslagsberäkning visar att min mellanson Tomas tjänade mycket bättre per timme på sitt tidigare extraknäck på McDonald än jag på min bok. Nej, det som drev mig att slutföra boken var viljan att förmedla följande tre saker om intern styrning och kontroll: DEN FÖRSTA FRÅGAN handlar om själva begreppet Intern styrning och kontroll. Jag vill att alla ska förstå att begreppet är bredare och omfattar mycket mer än koll på den ekonomiska redovisningen, in- och utbetalningar och efterlevnad av formella regler. För en del är det numer en självklarhet, men jag upphör inte att förvånas över hur många det är som vill begränsa begreppet eller koncentrera intresset till dessa frågor. Det gäller inte bara utomstående intressenter, bolagsstyrelser och liknande grupper som har mycket annat att hålla reda på. Det gäller även många internrevisorer, externrevisorer, controllers och andra som borde veta bättre. En förklaring eller ursäkt kan vara att man traditionellt överdrivit skillnaden mellan styrning och kontroll en stor del av en lednings styrning är de facto en form av kontroll därför finns det en glidande övergång från traditionella styrfrågor till kontrollfrågor. Just detta påpekade COSO 1992 i sitt första grunddokument och, menar jag, gör COSO:s insats så viktig i analysen av företags och andra organisationers styrning och kontroll. Amerikaner har en fallenhet för korta och träffsäkra begrepp som kan användas i marknadsföringen. Det är säkert en förklaring till att man då kallade den utvidgade synen på kontroll kort och gott för internal control. På engelska betyder ju control i första hand styrning och i andra hand det vi på svenska avser med kontroll. Tyvärr är vi svenskar ofta slarviga i översättningen av begrepp från engelska till svenska. Tänk på fjärrkontrollen till TV:n som ju egentligen borde hetat fjärrstyrare (på engelska remote control). Handlar det om okunnighet, slöhet eller vurm för sådant som låter amerikanskt? Oavsett förklaring kom det gamla begreppet intern 3 theiia.se 2011:5

4 kontroll att beteckna COSO:s begrepp internal control. Det anammades av kollegiet för bolagsstyrning som uttryck i bolagskoden och därefter justitiedepartementet när begreppet sedan skrevs in som lagtext. Många har vittnat om att den dåliga översättningen försvårar förståelsen för det som vi nu kallar intern styrning och kontroll. Den rätta innebörden av internal control ville jag således tydligt förklara i boken med många konkreta exempel. DEN ANDRA FRÅGAN handlar om riskmedvetande. Trots att risk är grundläggande för en riktig förståelse av intern styrning och kontroll framgår inte dess betydelse av namnet intern styrning och kontroll. En del tror säkert att man därför inte alls behöver beröra riskaspekten. Några finansföretag har de senaste åren betett sig som om de tänkt i sådana banor. Andra har försökt eliminera allt som luktar risk. Så agerade några av de största amerikanska företagen direkt efter Sarbanes-Oxley-Act Men så har COSO aldrig presenterat frågan. Det är de viktigaste riskerna för att målen inte uppnås som ska tas fram och hanteras. I flertalet fall handlar det om att reducera riskerna till en rimlig nivå. För att göra det effektivt behöver företaget odla en riskkultur eller ett riskmedvetande. Därför är en levande diskussion i företaget om risker särskilt viktig. Riskintelligens får aldrig reduceras till formler och siffror. Det har jag velat förklara i boken. DEN TREDJE FRÅGAN handlar om dialog med ledningen. Frågor om intern styrning och kontroll ligger mycket nära ledningen och vad ledningen sysslar med. Därför måste internrevisorer och controllers diskutera frågor om inriktningen, utformningen, rapporteringen och insatser för förbättrad intern styrning och kontroll med ledningen. Det gäller både ledningen för den löpande verksamheten, dvs. VD eller motsvarande, och den mer övergripande ledningen, dvs. styrelseordförande eller motsvarande. Den dialogen kan inte handla om detaljfrågor. Det ställer stora krav på både internrevisioner och controllers. Först måste de ha en bra blick för vilka frågor och problem som är avgörande för företaget och skippa resten. Sedan måste de vara pedagogiskt skickliga för att kort och rakt på sak presentera viktiga frågor. Därför har jag ansträngt mig för att så enkelt och rakt på sak som möjligt presentera frågorna kring intern styrning och kontroll. Ett annat sätt att utrycka samma sak är att jag velat ge internrevisorer och controllers ammunition för att tala med ledningen. Under arbetets gång med boken fick jag synpunkter på att jag presenterade flera frågor för enkelt eller på en för basal nivå. Jag stod dock på mig. Nu vet ni varför. Utbildning: Mer information och anmälan på RISK MANAGEMENT & CORPORATE GOVERNANCE 20 OKTOBER Krav och önskemål på Enterprise Risk Management, ERM, kommer från tunga beslutsfattare i finanskrisens kölvatten. Det gäller inte bara banker och försäkringsbolag utan även industriföretag och andra företag och organisationer. Allt fler ser ERM som ett strategiskt verktyg för att hantera verksamhetsrisker, varumärkesrisker och nya externa hot. Därför behöver internrevisorer, externrevisorer, risk managers, controllers och rådgivare vara tidigt ute och förstå vad ERM handlar om och få en inblick i de metoder och verktyg som behöver användas. Lärare: Torbjörn Wikland och Torgny Bogärde KVALITETSSÄKRING OKTOBER Hur ska en styrelse kunna vara säker på att deras internrevision uppfyller rimliga yrkesmässiga krav och kvalitetskrav? Internrevisionen ska kvalitetssäkras på motsvarande sätt som internrevisionen kvalitetssäkrar andra. Under två dagar går vi igenom regler, metoder och hjälpmedel för kvalitetssäkring. Lärare: Hans Löfgren och Bernt Gyllenswärd GRUNDKURS I INTERNREVISION 8 10 NOVEMBER Internrevisionen har fått en allt viktigare roll och betydelse, bland annat genom lagstiftning, ägarstyrningskoder och börsregler inom såväl privat som offentlig sektor. Denna tredagarskurs i praktisk internrevision tar deltagare med olika bakgrund genom grunderna för internrevision samt de vanligaste metoderna och granskningsteknikerna. Kursen ger deltagarna en vägledning vad gäller planering och genomförande av granskningsarbetet och av hur»riktlinjer för internrevision» ska tillämpas. Lärare: Mikael Boo 4 theiia.se 2011:5

5 IIA HAR SOM övergripande strategi att internrevision 2014 skall vara allmänt accepterat som en profession. För att nå detta strategiska mål vill man bland annat att IIA skall vara den leverantör man föredrar för utveckling av forskning och spridning av kunskap för att utveckla yrket. IIA Global ser det som väsentligt att vårt yrke har en god akademisk förankring, för att vi skall vara trovärdiga som en profession, och vi är glada att vi i Sverige samarbetar med Stockholm och Uppsala Universitets Masterprogram i Accounting, Auditing och Analysis (SUMA) och vi arbetar på att vidareutveckla detta samarbete. Klas Schöldström Varför är akademiskt samarbete viktigt? MASTERPROGRAMMET I REDOVISNING, revision och företagsanalys är en yrkesförberedande utbildning som vänder sig till studenter som ska arbeta som redovisare, revisor eller företagsanalytiker i privat och offentlig verksamhet, nationellt och internationellt. Utbildningen är den enda i sitt slag i Sverige och präglas av nytänkande och utveckling i flera avseenden. Programmet ges i samverkan mellan Stockholms och Uppsala universitet under benämningen SUMA, Stockholm Uppsala Master of Accounting, Auditing and Analysis. Detta samarbete innebär att studenterna får tillgång till en mycket hög andel disputerade lärare och därmed också tillgång till den allra senaste forskningen på programmets kurser. En viktig del i kvalitetsarbetet och utvecklingen inom programmet är samverkan med praktiker från olika relevanta områden, vilket effektivt kopplar de vetenskapliga teorierna till den praktiska verkligheten. Ytterligare ett kännetecken för utbildningen är att ämnena handelsrätt och företagsekonomi integreras vilket innebär att studenterna får tillfälle att studera problem och frågor ur både ett rättsvetenskapligt perspektiv och ett redovisningsperspektiv, något som är av stor betydelse för studenternas praktiska förståelse. Utbildningen betonar studenternas anställningsbarhet och den som genomgått utbildningen är väl rustad för kvalificerade uppgifter inom redovisning och revision. Cecilia Lindholm INTERNREVISORER ARBETAR INOM ett vidsträckt fält, och mot alla nivåer i sina organisationer. Kunskapskraven på en internrevisor är därför egentligen betydligt högre än för en externrevisor som arbetar inom ett begränsat kunskapsfält och mest mot ekonomifunktionerna. Skillnaden blir tydlig om vi tar i beaktande att finansiella revisorer oftast rekryteras direkt från universiteten medan internrevisorer rekryteras oftast både med en teoretisk och praktisk kunskapsbas från annan revision, dessutom med praktisk erfarenhet från operativ verksamhet. För finansiell revision finns ett stort antal akademiska utbildningsvägar, men för internrevision endast ett fåtal. En anledning till detta kan vara just den att internrevisorer redan har en annan utbildningbas. En annan anledning kan vara att det finns så många fler externrevisorer så att den marknaden är mycket större för universiteten än internrevision. Så kan vi inte ha det om vi ska framstå som en egen profession med hög kompetensnivå. IIA har konstaterat att en akademisk utbildning ingår som en väsentlig del i en etablerad profession, och arbetar därför målinriktat med att etablera akademiska utbildningsprogram inom internrevision. Framför allt är detta arbete inriktat på att engagera nya universitet i IIA:s gobala IAEP-program. Så här långt finns ett samarbete mellan IIA och ett 40-tal universitet i nio länder. Flertalet av dessa universitet finns i USA där det finns en viss efterfrågan på nyutbildade internrevisorer direkt från universiteten. IIAAcademic Reations Committee, ARC, har tagit fram en kursplan med lämpliga ämnesområden för ett treårigt utbildningsprogram. Kommittén har även tagit fram förslag på studielitteratur, och har katalogiserat forskningsoch andra artiklar inom internrevision för de olika delkurserna. ARC-kommittén har även uppdraget att underhålla en lista över universitet som för närvarande har akademiska kurser inom internrevision eller närliggande områden. Kommittén bedriver även ett projekt som skall leda till att ge ett begränsat stöd till universitet som inte är beredda att erbjuda kompletta program inom internrevision, utan snarare enstaka kurser från kandidat- till forskningsnivå. Kommittén har, bland annat med hjälp av CBOK-enkäten, kartlagt vilka vägar som internrevisorer kommer in i professionen. Det är en del av det IIA-övergripande projektet "Learning Pathways" som skall garantera internrevisorer en utbildningsplattform för de olika vägar som internrevisorer blir rekryterade till yrket. Akademiska program eller kurser blir på det sättet ett komplement till de kurser som internrevisorer får del av genom det nationella institutets kursutbud eller genom internkurser på sin arbetsplats. För att vi skall framstå som en egen profession behöver vi som arbetar med internrevision ha både en akademisk grund- och spetsutbildning, och om vi ska lyckas i det här uppdraget måste IIA arbeta globalt tillsammans med instituten mot gemensamma mål. För mer information om den internationella satsningen på akademiska utbildningar i internrevision, se Lars Agerberg 5 theiia.se 2011:5

6 UTBILDNING: VILL DU BLI EN AV VÅRA LÄRARE? Som lärare på Internrevisorernas kurser blir du en mycket värdefull och uppskattad resurs, samtidigt som du erbjuds stora möjligheter till personlig utveckling. Att arbeta som lärare innebär att du, tillsammans med en annan lärare, planerar och genomför en kurs. Det finns möjlighet att vara lärare på våra återkommande utbildningar där utbildningsmaterialet finns framtaget eller att utveckla nya kurser. Internrevisorerna ordnar lokal och annan administration runt kursen, det du tillsammans med din kollega behöver ordna är eventuellt utbildningsmaterial eller uppdatering av befintligt material och genomförande av kursen, vilken kan genomföras i form av halvdags-, heldagseller flerdagskurs, eller i form av ett seminarium. Detta vinner du på att hålla kurser: Du får ytterligare en anledning till att hålla dig själv uppdaterad inom ditt område. Du får nya synvinklar och inspiration från kollegor och deltagare. Du får träning i muntlig framställning. Du får möjlighet att utveckla ditt kontaktnät. Stöd från föreningen: Full service gällande administrationen kring kursen. Möjlighet att gå en kurs i pedagogik och presentationsteknik. Tillgång till en mentor, en erfaren internrevisor som tidigare arbetat som lärare. Möjlighet att delta i lärarträffar och seminarier. Hjälp i utvecklingen av kursen från Kompetensutvecklingskommittén. Ersättning utgår för undervisningstid. Internrevisorerna söker ständigt ny kompetens för att utveckla vår verksamhet. Är du intresserad av att hjälpa till? Tveka inte att kontakta oss på eller på telefon Varmt välkommen att kontakta oss! 6 theiia.se 2011:5

7 TVÅ NYA ANSIKTEN PÅ KANSLIET Styrelseseminariet i maj 2010 beslutade Madeleine Björkander och Sandra om en ändrad orientering av verksamheten mot personoberoende i den utsträckning det är möjligt i en liten organisation som vår. Nu är det upp till bevis att det fungerar. Eriksson tar nu över stafettpinnen från Hanna Bäck och Linda Lundin som har gjort en jättefin insats under 2010/2011. Vi tackar dem för det och hälsar Madeleine och Sandra välkomna till oss! MADELEINE BJÖRKANDER studerar på Stockholms Universitet och har precis börjat på sitt andra år på Civilekonomprogrammet. Förutom att studera och jobba gillar hon att träffa sina vänner och varva ner. Framtidsplanerna är osäkra men hon är säker på att livet kommer att leda in henne på rätt spår. SANDRA ERIKSSON har precis påbörjat sitt tredje år på Civilekonomprogrammet på Stockholms Universitet med inriktningen redovisning/revision. Förutom jobb och studier är det ofta träning och hälsa som står på schemat, drömmer om att bli instruktör i Powerbox på fritiden. Försöker leva efter mottot: Ingen kommer ihåg en fegis, våga! Nästa nyhetsbrev utkommer 11 november ORDFÖRANDE: Charlotta Löfstrand Hjelm, Svenska Kraftnät GENERALSEKRETERARE OCH VD Klas Schöldström Internrevisorerna , REDAKTION Urban Eklund, redaktör Ericsson ANSVARIG UTGIVARE: Charlotta Löfstrand Hjelm INTERNREVISORERNAS KANSLI Kontoret, Strandvägen 7A Stockholm tel , fax Mer kontaktuppgifter till styrelseledamöter, kommittéer, nätverk med mera hittar du på Internrevisorernas hemsida ALLA MEDLEMMAR FÅR INTERNAL AUDITOR Från och med april 2011 av får alla medlemmar ett personligt exemplar av tidningen Internal Auditor. Har du inte fått ditt nummer? Logga in på Internrevisorernas hemsida och kontrollera att dina adressuppgifter stämmer. Du kan även beställa ett exemplar genom att maila till 7 theiia.se 2011:5

17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill du få mer information om konferensen? Spårval: Varje år har vi ett antal spårval som

17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill du få mer information om konferensen? Spårval: Varje år har vi ett antal spårval som theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:3 Internrevisionsdagarna 2011: Glöm inte bort att anmäla dig nu! Pris exkl moms: 13 500 kronor för medlem, 17 000 kronor för icke-medlem. Kontakt: Vill

Läs mer

Inbjudan till Internrevisionsdagarna

Inbjudan till Internrevisionsdagarna Inbjudan till Internrevisionsdagarna 23-24 november 2006 på Scandic Infra City i Upplands Väsby 1 Internrevisionsdagarna Bäste kollega Du inbjuds härmed att delta vid årets Internrevisionsdagar, vilka

Läs mer

theiia.se den enklaste planen av alla: att inte göra något på semestern! Vi kom inte nära måluppfyllelse.»

theiia.se den enklaste planen av alla: att inte göra något på semestern! Vi kom inte nära måluppfyllelse.» theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:4 SIGNERAT:»I år försökte jag och familjen med den enklaste planen av alla: att inte göra något på semestern! Vi kom inte nära måluppfyllelse.» ÄNTLIGEN!

Läs mer

Kompetensutvecklingskommittén

Kompetensutvecklingskommittén Uppdragsbrev Styrelsen utser ordförande och fastställer bemanning av samtliga Kommittéer och grupper, i enlighet med nedan. Orangefägat är GS/D kommentarer till det uppdragsbrev vi tog förra året. Layouten

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier

Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Verksamhetsplan 2013 med långsiktiga mål och strategier Vi är till för dig som är internrevisor. Som medlem hos oss får du tillgång till: Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande Kurser, seminarier och konferenser

Läs mer

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se Internrevision Exemplet Linköpings Universitet Controller 2004- Certified Internal Auditor 1999 Internrevisor 1997-2004 Skatterevisor 1993-97 Externrevisor 1989-93 Sprekare, examen 1989 Roligt 1964 - nu

Läs mer

1. Grundkurs i internrevision Obs! Nytt datum 17-19 maj 2010... 2. 2. CIA taktisk förberedelse 25 mars 2010... 4

1. Grundkurs i internrevision Obs! Nytt datum 17-19 maj 2010... 2. 2. CIA taktisk förberedelse 25 mars 2010... 4 Innehåll 1. Grundkurs i internrevision Obs! Nytt datum 17-19 maj 2010... 2 2. CIA taktisk förberedelse 25 mars 2010... 4 3. Intern styrning och kontroll 14-15 april 2010... 5 4. Action Centred Internal

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Nyheter inom internrevision.

Nyheter inom internrevision. Nyheter inom internrevision. Hans Löfgren & Ann-Katrin Harringer www.theiia.se Internrevisionsdagarna 2013 Presentation av Nyheter inom internrevision Ann-Katrin Harringer Hans Löfgren Disposition Uppdaterade

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

theiia.se Intervju: Ana Maria Matei, Handelsbanken IPPF Välkomna! Nya medlemmar Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2014 #1

theiia.se Intervju: Ana Maria Matei, Handelsbanken IPPF Välkomna! Nya medlemmar Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2014 #1 theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2014 #1 Intervju: Ana Maria Matei, Handelsbanken Varför har Handelsbanken valt att certifiera sin personal? Vi tittade på kraven listade i IPPF:en, de internationella

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar

Internrevisorernas utbildningsprogram 2009. Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar Internrevisorernas utbildningsprogram 2009 Kurser Seminarier CIA-certifiering Externa utbildningar VÄLKOMMEN! Som internrevisor har du behov av ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter för att

Läs mer

Internrevision har under året genomfört 13 granskningar och 25 uppföljningar.

Internrevision har under året genomfört 13 granskningar och 25 uppföljningar. Protokollsbilaga D Direktionens protokoll 120308, 7d Rapport DATUM: 2012-03-01 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) HANDLÄGGARE: Patrick Bailey

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Ny information om CIA-proven

Ny information om CIA-proven Ny information om CIA-proven Arbetet fortskrider med att sjösätta nya rutiner för att kunna göra CIA-proven med hjälp av Computer Based Testing (CBT). Såväl administrations-, som anmälnings- och bokningsförfarande

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Ränteinstrument och makroanalys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Ränteinstrument och makroanalys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Ränteinstrument och makroanalys Ränteinstrument och makroanalys Programmet Ränteinstrument och makroanalys består av två ämnesmoduler. Den ena behandlar ränteinstrument och

Läs mer

theiia.se SIGNERAT:»Vi kan få underverk att hända!» Har du varit inne på www.theiia.se nyligen?

theiia.se SIGNERAT:»Vi kan få underverk att hända!» Har du varit inne på www.theiia.se nyligen? theiia.se Nyhetsbrev från Internrevisorerna 2011:6 SIGNERAT:»Vi kan få underverk att hända!» VAD FÅR EN ORDFÖRANDE skriva krönikor om? Allt? Finns det tabubelagda områden även för internrevisorer? Vilka

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Diplomerad Risk Manager

Diplomerad Risk Manager Diplomerad Risk Manager 25-29 oktober 2010 Stockholm 11-15 april 2011 Stockholm Metoderna, verktygen och utmaningarna! Diplomerad Risk Manager riktar sig i första hand till dig som har Vad måste du veta

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Företagsvärdering och företagsfinansiering

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Företagsvärdering och företagsfinansiering EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Företagsvärdering och företagsfinansiering Företagsvärdering och företagsfinansiering Programmet Företagsvärdering och företagsfinansiering består av tre ämnesmoduler som behandlar

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Gillar du SAST? Ordförande har ordet

Gillar du SAST? Ordförande har ordet Kalender -02-05 SIG: Open Mic i Stockholm -02-19 Q1 Stockholm: How to improve software quality - DevOp och Continuous Integration/Development -04-16 Q2 Stockholm: Tekniklingo för testledare samt årsmöte

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Revisor/controller, 140/160 poäng Dnr: 53/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen maj 1996 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad av institutionsstyrelsen

Läs mer

KOMPETENSUTVECKLING OCH CERTIFIERING 2008

KOMPETENSUTVECKLING OCH CERTIFIERING 2008 KOMPETENSUTVECKLING OCH CERTIFIERING 2008 VÄLKOMMEN! Som internrevisor har du behov av ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter för att kunna svara upp mot styrelsers och företagsledningars allt

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm

Kräftriket Hus 8c 08-674 71 44 www.fest.se uu@fest.se Roslagsvägen 101 114 19 Stockholm Inledning Detta är en sammanställning av Speak-up day vårterminen 2012. Speak-up day arrangerades av Föreningen Ekonomernas Utbildningsutskott för första gången på Företagsekonomiska institutionen vid

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 140318, 8b RAPPORT DATUM: 2014-03-03 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen HANDLÄGGARE: Patrick Bailey SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Nummer 1 2006. Tema: Internrevision under uppbyggnad

Nummer 1 2006. Tema: Internrevision under uppbyggnad Internrevision Nummer 1 2006 Tema: Internrevision under uppbyggnad intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 1, februari 2006 Material för publicering skickas direkt

Läs mer

Retorik och Pedagogik

Retorik och Pedagogik Retorik och Pedagogik 1 Bygger din kompetens Retorik och Pedagogik Kommunikation, projektledning och ledarskap är viktiga egenskaper för den som har en teknikorienterad arbetsuppgift. Därför erbjuder vi

Läs mer

Kurser och konferenser Våren 2015

Kurser och konferenser Våren 2015 Drygt 60 olika kurser Kurser och konferenser Våren 2015 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Yrkesförberedande praktik - praktikrapport

Yrkesförberedande praktik - praktikrapport - praktikrapport Arbetsgivare: Global Utmaning Praktikperiod: september 2010 januari 2011, heltid Handledare: Johan Danielson, kanslichef och Christina Rådelius, programchef Adress: Birger Jarlsgatan 27,

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 1/5 Datum Handläggare 2008-04-04 Annika Alexandersson ESV-dnr Hamdi Ercan 49-241/2008 Catrin Lind Ebert Anne-Marie Ögren Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 Inledning ESV har under 2007 besökt de

Läs mer

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18 Hej Tack för er tid och möjlighet att informera er lite om företaget och vårt utbud av tjänster. Företagets grunder går tillbaka till år 2010 då de första tankarna kring bildandet uppkom. Efter två år

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen!

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen! LÄRARNYTT NR 1 13/14 Vi lanserar våra nya, fräscha webb! Kolla in årets kalendarium! Kickoff den 24 september i Kungsbacka och Halmstad Fortbildning: gruppdynamik och konflikthantering den 11 december

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) Hotell- och turismprogrammet (HT) ska utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Efter examen från programmet ska eleverna

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa.

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. 18 20 November 2014 Svenska Mässan Göteborg Träffpunkt Idrott Arenan för alla inom idrott och bad. Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla som arbetar inom idrott, bad, fritid

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2015 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val.

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015. EkonomiSveriges självklara val. Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt 2015 EkonomiSveriges självklara val. En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet Vie-98.1400 Kommunikativa färdigheter för arbetslivet 15 januari 2013 Sofia Sevón Idén Foto: Ulf Lundin/imagebank.sweden.se Du sätter dig in i olika talsituationer individuella och i grupp Du tränar på

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt

Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt Vilken utbildning behöver du? Kurser för dig som är redovisningskonsult Kursöversikt hösten 2014 En auktoriserad redovisningskonsult är framgångsrik Som redovisningskonsult är du ofta din kunds hela ekonomiavdelning.

Läs mer