Idrottsmedicin 7,5 poäng Linköpings Universitet Skador inom yoga. Sverker Carlsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottsmedicin 7,5 poäng Linköpings Universitet 2009. Skador inom yoga. Sverker Carlsten"

Transkript

1 Idrottsmedicin 7,5 poäng Linköpings Universitet Skador inom yoga. Sverker Carlsten

2 Du är inte äldre än din ryggrad - ordspråk inom yogan. Inledning: Orsaken till detta ämnesval är att jag själv har praktiserat yoga i drygt 15 år och jag är intresserad av ämnet. Jag har även haft kurser inom yoga och det har i sin tur väckt en del frågor. När yogan ännu var en mindre vanlig företeelse i Sverige så ifrågasattes dess nytta och det menades att det skulle vara skadligt, ffa för ryggen genom att ryggen utsattes för ballistiska rörelser. Sedan dess har yogans popularitet ökat kraftigt i Sverige och i hela världen och det finns nu en mängd olika yoga former. Många rapporterar om yogans förträfflighet och kändisar såsom Blossom Tainton har gjort yogan känd för en bredare allmänhet i Sverige. Hon, liksom flera andra, har framfört att yogan varit en anledning till att de blivit bra från sina långvariga ryggbesvär. I och med att yogautövandet har ökat så kraftigt så lärs yoga idag ut både av vana yogautövare, auktoriserade lärare och sådana med mindre erfarenhet. Det ges yogaklasser på gym och många finess och veckotidningar har yogaövningar för hemträning i sina reportage. En stor mängd yogaböcker och dvdskivor publiceras varav många är inriktade på egenträning. Kändisar som Madonna och Sting har gjort yoga känt internationellt. En del är ute efter de fysiska fördelarna med Yoga och vissa strävar efter en yogarumpa. Brad Pitt tränade t.ex. mkt yoga inför sin roll i filmen Troja för att få en slank och muskulös kropp. Andra är mer intresserade av hela konceptet med fokus på kroppssjälslig hälsa. Eftersom det finns miljontals utövare i världen så måste det ju även förekomma skador. Vissa yogaställningar kan vara rätt krävande och vissa yogaformer är mycket fysiskt krävande medan andra är mer lugna och meditativa. När jag själv har lärt mig yoga, bland annat i Indien, så har jag inte stött på mycket skador men jag har hört ryktesvägen om personer som har utvecklat smärtor efter alltför idogt yogatränande. Jag har även blivit varnad för att gå alltför fort fram ffa med pranayamaövningar. Pranayama är indiska andningsövningar som involverar andningskontroll, kontrollerad in och utandning samt att hålla andan inuti eller utanför kroppen (Raub 2002). Det stärker de respiratoriska musklerna och ger ökad ventilation (Raub 2002). Kontroll över andningen skall även ge kontroll över sinnet (Iyengar 2000). Flera lärare samt flera böcker ((Iyengar 2000), (Satayananda 1999), (Norberg 2007)) inom yogan har menat att det är väldigt viktigt att man får en professionell handledning av en tränad och erfaren lärare just vid sådana övningar. Riskerna skulle annars vara störd andning och psykiska sidoeffekter. Jag har även blivit varnad för att om man går för snabbt fram med vissa övningar, ffa kundaliniövningar så kan negativa effekter förekomma, till och med psykostillstånd. Vänner och bekanta och enstaka patienter har rapporterat om temporärt ryggont och muskelsträckningar efter att ha praktiserat yoga och själv har jag någon gång fått temporärt ont i ryggen eller känt övergående smärta från något muskelfäste. Någon enstaka gång har en elev rapporterat ryggont efter något av mina ledda yogapass. En vän rapporterade ett kraftig ryggskott som kom dagen efter ett asthanga yoga pass. Han hade då tränat yoga intensivt under en period. Det menas även att yoga löser upp muskelspänningar och att det ska kunna göra att psykiska trauman som varit glömda ska kunna aktualiseras genom yogan vilket temporärt kan ge obehag och lättare ångest. Som sjukgymnast vill jag inte att mina patienter eller träningsadepter skadar sig av det som jag lär ut. Jag vill att de enbart ska ha goda effekter av min träning och mina övningar. Därför vill jag i möjligaste mån förebygga skador och negativa sidoeffekter.

3 Dessa påståenden och reflektioner gör att jag vill titta närmare på vilka skador och negativa bieffekter som förekommer vid yoga. Jag vill även undersöka om det finns några speciella delar av yogan eller speciella övningar som är extra riskabla. Metod: Frågeställningar: Vilka rapporterade skador och negativa bieffekter finns rapporterade i vetenskapliga artiklar? Vilka är de möjliga riskfaktorerna vid yoga? För att få svar på mina frågeställningar har jag sökt på Yoga och injury på Cochrane, Pubmed samt Cinahl mellan början av september till och med 17 oktober Både yoga och Injury var Mesch termer. Jag sökte även på Amed med sökorden Yoga och psychotic disorder (mesch term) samt yoga och psychosis den 2 oktober Vidare sökte jag Amed efter kundalini och psychotic disorder den 2 oktober Vidare söktes Cinahl, Amed och Cohrane med sökorden Yoga, side effect samt yoga och adverse effect under september och oktober Jag uteslöt artiklar skrivna på andra språk än engelska eller svenska samt artiklar som var svåra att få tag på och samtidigt inte ansågs vara av avgörande intresse. Dvs. de verkade inte direkt besvara eller beröra mina frågeställningar. För att undersöka möjliga riskfaktorer vid yoga så har jag utgått från mina egna erfarenheter av yoga och vilka yoga ställningar som brukar praktiseras. Jag har studerat referenslitteratur inom yogan och studerat vilka ställningar som skulle kunna vara riskfyllda ur ett biomekaniskt perspektiv. Jag har även studerat ett par andra böcker för att jämföra hur yoga och yogaövningar presenteras och praktiseras ur ett idrottsskadeperspektiv. Resultat/Diskussion: Sökningen i databaserna på sökorden gav fler än 1000 svar sammanlagt. Samma artikel kom vid vissa tillfällen upp flera gånger vid olika sökordskombinationer. Bara ett fåtal berörde negativa effekter av yoga och de flesta berörde studier där yogans positiva effekter studerades eller berördes. Många svar var från mer alternativa tidskrifter där det vetenskapliga underlaget var bristfälligt. De mest relevanta artiklarna har jag tagit upp i min redogörelse som följer. Vid de olika sökningarna på yoga, kundalini och negativa psykologiska effekter framkom ett flertal svar men inga negativa effekter berördes i någon av artiklarna vad jag kunde finna. I en artikel i TIME som kom upp vid sökningen (Paul, 2007) hävdas det att det var 14 miljoner utövare av Yoga och Tai chi i USA år 2007 och att det har varit ca fall av yogaskador som har uppsökt en akutavdelning eller doktor de senaste 3 åren. Oftast då otränade individer som går på gym och skadar sig i en yogaklass. Artikeln kommer inte från en vetenskaplig tidskrift men i den hänvisas till mer trovärdiga källor (Consumer Product Safety Commission). Den ger ändå en trovärdig indikation på att det trots allt förekommer skador inom yoga. I artikeln beskrivs bland annat en ruptur i hamstrings som uppkom under ett yogapass. I en annan artikel i TIME (Fundenburg, 2001) menar Christy Turlington, som är en van och välkänd yogautövare som även har skrivit böcker inom ämnet, att det är många som skadar sig i Yoga. : "Gym yoga isn't always the healthiest thing. I talk to so many people who say

4 they've hurt themselves in a class and will never go back. Gym yoga är vad vi i Sverige skulle kalla Power yoga och är en vanlig yogaform på gymmen. I en prevalensstudie från USA (Saper et al, 2004) menar de att det 1998 var ca 15 miljoner som hade utövat yoga någon gång under sin livstid och att 7,5 miljoner hade utövat yoga under det senaste året. Jag har ej funnit någon studie som har undersökt antalet yogautövare i Sverige. Antalet utövare har sannolikt ökat sedan 1998 både i Sverige och USA. I Sverige har det införts yoga även på Friskis och svettis de senaste åren vilket borde vara en indikation på ökat utövande. Att det skrivs en stor mängd yogaböcker behöver inte vara en indikation på att fler utövar yoga men visar på att det finns ett stort intresse för yoga och meditation. Slutsatsen att det är många som utövar eller har provat yoga kan dock anses sannolik. I en vetenskaplig artikel (Kashayap et al, 2007) rapporteras det om ett fall av svullnad i ansiktet och nacken i samband med Pranayamas (andningsövningar) av en 40 årig utövare. Undersökningar visade att han hade utvecklat subcutant emfysem och luft i lungsäcken (pneumomediastinum) som kan vara farligt och kräva läkarvård. Ett tillstånd som kan uppkomma i samband med operation men som i ovanliga fall kan uppkomma spontant eller vid Valsavas manöver. Det framkommer inte om personen är en van yoga utövare eller om det är en nybörjare eller vilken/vilka övningar som praktiserats. Många olika pranayama utövar ett tryck mot andningsystemet som vid Valsalvas manöver. Vissa övningar ger ett större tryck och andra ett lättare tryck. Olika personer har sannolikt också olika känslighet i vävnaden. Eftersom det beskrivna tillståndet kan uppstå spontant så kan det vara en olycklig tillfällighet att det uppkom under yogautövandet. Trots detta är det troligtvis ändå bra att börja med enklare övningar och vara uppmärksam på hur kroppen reagerar precis som det förklaras i flera yogaböcker ((Iyengar 2000), (Satayananda 1999)). I en cochrane revivew (Halloway and Ram, 2004) studie som granskades togs ej de negativa effekterna av yoga upp utan de studerade effekter av andningsövningar vid astma. De kunde ej visa övertygande effekter pga. brister i studier såsom få deltagare samt att det var få studier gjorda. Dock kunde man se en tendens till positiva effekter som skulle kunna tyda på att yogan hade en god effekt, ffa på livskvaliteten. I två av de granskade studierna mättes den upplevda livskvaliteten som astmatiker med olika formulär (Marks, Dunn and Woolcok questionnaire respektive Asthma Quality of life Questionnaire)) och där sågs en signifikant skillnad i positiv riktning för yogautövarna jämfört med kontrollgrupp respektive medianvärde. I de bedömda studierna ingick både yoga andningsövningar och andra andningsövningar. (Halloway and Ram, 2004). Inga allvarliga bieffekter rapporterades trots att det var många inkluderade sammanlagt i de inkluderade studierna. Sammanlagt 153 stycken som utförde andningsövningar av olika slag. I en av studierna utövade de yogaövningar och yogaandningsövningar i 2,5 timmar per dag i 2 veckor - inga bieffekter rapporterades. (Nagarthna and Nagendra, 1985) I en studie (Sharma et al, 2007) rapporteras två fall av brustna artärer i magområdet. Ett tillstånd som är ovanligt och har tidigare ej beskrivits i liknande fall utan speciella riskfaktorer eller kontaktsporter. I det ena fallet uppkom artärskadan vid skratterapi, i det andra uppkom skadan i samband med pranayamas (andningsövningar) under ett yogapass. Det var en 61 årig kvinna som under yoga passet drabbades av en brusten artär under yogapasset när hon utövade pranayamas. Kvinnan led av högt blodtryck och gick på blodförtunnande medicin (acetylsalicylsyra) samt bendrofluazide. Brustna artärer i magområdet kan vara livshotande och i fallet där det uppkom i samband med yoga så var tillståndet hos patienten så allvarligt

5 att det krävdes både blodtransfusioner och operation. Hon blev fullt återställd efter händelsen. I diskussionen menar författarna att ansträngande övningar med högt buktryck såsom vid pranayama i kombination med blodförtunnande ska vara något som kan förknippas med artärskada i buken. Ett tillstånd som kan vara svårt att särskilja från andra liknande tillstånd. Det var inte beskrivet i studien om patienten var en van utövare av pranayama och yoga eller om hon var ovan. Det framgick inte vilken typ av pranayama som hon hade utövat. I ett abstract (Duval et al, 1998) nämns yoga tillsammans med kiropraktisk manipulation, pilbågsskytte samt nacktrauman som associerade med skada av vertebrobasilara artärer som sedan har gett upphov till Bow hunters stroke. Bow hunters stroke är en speciell typ av slaganfall. Namnet bow hunter stroke kommer från att tillståndet kan uppkomma vid kraftfull maximal rotation av nacken såsom vid pilbågsskjutning om det samtidigt föreligger abnormala anatomiska riskförhållanden i halsryggen (MayoClinic, 2008). I en annan studie (Caso et al, 2005) framförs en hypotes att episoder med hyperextension av nacken eller maximal rotation av nacken är något som ofta föregår en spontan skada på artäria vertebralis eller carotis. Där nämns yoga övningar med hyperextension av nacken eller maximal rotation tillsammans med att måla ett tak, hosta, nysa, nedsövning samt hjärt- och lungräddning som sysselsättningar som ibland kan förekomma innan spontan skada på kärl i nacken uppkommer. Dessa studier tar inte upp yoga som en direkt anledning till skada på halsartärer men pekar på att det kan finnas en risk med vissa yogaövningar där det förekommer extrema positioner av nacken. Något som kan vara värt att studera närmare. Man har sett ett samband mellan infektioner och skador på kärl i halsryggen (Caso et al, 2005). Detta, anser jag, skulle kunna vara en signal att det ej är lämpligt att utföra yoga asanas (yogaövningar) vid infektioner. Särskilt då att inte utföra yoga övningar där nacken förs i ett ytterläge samtidigt som det finns en infektion i kroppen. I en stor översiktsstudie kring yogans effekter (Raub 2002) fokuserade författarna inte på de negativa effekterna utan studerade om det fanns vetenskapligt stöd för om yoga hade en positiv effekt. De visade på positiva effekter på artrit i handleder samt vid carpaltunnelbesvär dock var studierna små och testernas och utvärderingens reliabilitet ifrågasattes till viss del. Ett flertal studier visade entydigt att yogan hade en positiv effekt på cardiopulmonära komponenter. De såg en ökad lungkapacitet, ökat syreutbyte, minskad VO2 och andningsfrekvens vid konditionstester samt en minskad vilopuls. De kunde inte hitta några tydliga effekter på lungfunktionen i de olika studierna men såg att de positiva cardiopulmonära effekterna var större ju längre de deltagande hade praktiserat yoga. Effekterna av yoga vid astma var inte entydiga utan då studierna hade så olika design och olika resultat kunde inga riktiga konklusioner nås. Dock verkade det finnas en tendens till minskade astmatiska besvär och en ökad livskvalitet vid yogautövandet. Inga övertygande resultat sågs vid besvär såsom kronisk tinnitus eller epilepsi. I flera studier på olika yoga tekniker vid högt blodtryck har man sett en god effekt. Regelbundet yogautövande har i de studierna haft en lika god effekt på blodtrycket som medicinering eller annan nu vanlig blodtrycksbehandling. Studierna var dock små. I studien (Raub 2002) tog de upp ett resonemang som berör mina efterforskningar om negativa effekter av yoga. De menade att pga. förändring i tidskrifternas editoriala policy så är negativa studier svårare att hitta i nyare litteratur. Det är lättare att hitta sådana resultat i äldre litteratur. Detta är i min synvinkel ett anmärkningsvärt påstående om det skulle vara sant. Om

6 det skulle vara så gör det att man kan ifrågasätta värdet av vissa litteratursökande studier. Det är dock tveksamt om författarnas resonemang kring detta verkligen stämmer. Jag har i följande stycke studerat olika yoga ställningar ur ett biomekaniskt perspektiv med åtanke av skador. Enligt Raub skall det finnas mer än olika yogaövningar varav 84 stycken är de viktigaste (Raub 2002). I en yogabok (Norberg 2007) menar de att det idag finns ca 300 olika former av yoga i världen där man har olika fokus och pedagogik och olika sätt att använda sig av övningarna. I en av de utvalda böckerna (Norberg 2007) betonas vikten av att hela tiden ha en aktivitet i Moola bandha samt Uddiyana bandha under alla yogaövningar. Det innebär att utövaren hela tiden skall ha en aktivitet i bäckenbotten (moola bandha) samt i djupa bukmuskulaturen (uddiyana bandha) motsvarande transversus abdominis. Det innebär således att ha fokus på bålstabiliteten under alla övningar. Detta sätt att sätta extra fokus på bålmuskulaturen under övningarna brukar användas inom asthangayoga. I en annan bok (Lalvani, 2005) lägger de ej denna vikt vid bålstabilitet utan menar istället att man alltid innan andra yoga övningar skall börja med uppvärmningsövningar för att förebygga skador. I en referensbok (Iyengar 2000) inom yogan menar man att man alltid skall börja ett pass med att stilla sinnet med pranayamas innan andra yoga övningar börjar praktiseras. Gemensamt för böcker om yoga är det alltid betonas att utövaren skall gå långsamt och försiktigt fram och vara följsam med sin kropp. Om man studerar enskilda yoga asanas (kroppsställningar) så innebär flera ställningar att utövaren går ut i ytterläget och sedan stannar där i en statisk position. Se exempel i bilaga. Att en otränad och ouppvärmd person kan få muskelbristningar i vissa övningar är inte konstigt då det blir en kraftig belastning av muskulatur och muskelfästen. Se exempel f i bilaga som är en vanlig serie som används i olika varianter inom yogan. Om dessutom positionerna bibehålls längre tid så är det tänkbart att utmattningstillstånd kan uppkomma i svag och ouppvärmd muskulatur såväl som bindväv och senor. Position e i bilaga är en vanlig yogaposition även om den utförs något annorlunda för absoluta nybörjare. Enligt resonemangen i studie (Duval et al, 1998) och (Caso et al, 2005) om att övningar i extrempositioner för nacken skulle kunna vara skadliga så är det i så fall en sådan övning. Övning a i bilaga är också en relativt vanlig övning även om den inte introduceras för absoluta nybörjare. Den skulle också kunna vara en övning med observandum enligt tidigare resonemang. Även position b skulle kunna vara en riskposition enligt tidigare resonemang i fall utövaren inte har tillräcklig balans och bålkontroll. Att utföra position b skulle kunna vara skadligt även för en van person om den saknar rätta koncentrationen för tillfället. En anledning till att det är viktigt att innan övningarna påbörjas ha kommit in i ett koncentrerat tillstånd vilket betonas i boken Light on yoga (Iyengar 2000). Övning c och d i bilagan är mer extrema övningar som normalt inte praktiseras av annat än mycket vana yogautövare. Men även dessa skulle kunna vara riskabla övningar enligt tidigare resonemang. I referensboken Light on yoga (Iyengar 2000) finns det många mer extrema övningar som tar ut leder och nacke i extrema positioner som uppenbart inte är lämpliga för otränade eller ovana individer.

7 Enligt mina egna erfarenheter av yoga så har jag stött på såväl lärare och andra yogautövare som har en underliggande hyperflexibilitet. Dessa har lättare för vissa övningar och kan luras att gå fortare fram i övningarna då de har flexibiliteten. Risken är dock att de ej har styrkan och att de därför skulle kunna skada sig av övningarna. Mina erfarenheter är att yogautövande kvinnor generellt är lite flexiblare än män varför de har lättare för vissa rörlighetskrävande övningar medan männen istället generellt är något starkare och har lättare för mer styrkekrävande övningar. Ur ett biomekaniskt och biomedicinskt perspektiv skulle förmodligen bristande Uppvärmningsövningar kunna vara en skaderisk för de flesta yogautövare. Bristande fokus på bålstabilitet skulle kunna vara en skaderisk för vissa personer, särskilt då för hyperflexibla personer. Något som skulle kunna var negativt ur skadesynpunkt är att personer med olika fysiska förutsättningar och erfarenheter jämför sig med varandra och därigenom pressar sig själva för hårt. Detta gällande både rörlighetskrävande övningar, styrekrävande övningar eller mer avancerade andningsövningar. Att gå för snabbt fram och ej lyssna på sin kropp är också en klar skaderisk samt att prova yogaövningar som man ännu ej är redo för. Att ej ha tillräcklig fokus eller koncentration under de mer krävande balansövningarna är i sig också en skaderisk. Avslutande diskussion: Sökning efter vetenskapliga artiklar som tar upp skador och riskfaktorer inom yoga ger ej så många resultat. Det finns desto fler artiklar som rapporterar positiva effekter av yoga. Några studier finns där skador av allvarligt slag har uppkommit i samband med yogautövande. Studier finns också som betonar riskfaktorer ffa för övningar med nacken i ytterlägen, särskilt om det finns anomalier i cervikalen. Det finns stöd för att skador inom yoga förekommer och vid en analys av yogaövningar så framkommer det faktorer som skulle kunna vara predisponerande för skada. Att det inte finns så många rapporter om skador tror jag dock inte kan ses som en garant för att skador inte förekommer i någon större mån. Det förekommer troligtvis en hel del skador trotts att rapporteringen och kartläggningen är bristfällig. Det finns inga rapporter om skadeförekomst i Sverige. För att få svar på skadeförekomst inom yogan skulle det behövas betydligt fler studier. Även då studier som belyser riskfaktorer och hur skadeprevention skulle kunna praktiseras i större utsträckning. Konklusion: Det förekommer skador inom yoga, även av allvarligare slag. Det finns även riskfaktorer inom yoga. Det finns inga studier eller indikationer på att det skulle förekomma psykologiska besvär eller psykotiska tillstånd till följd av yoga utan de rapporterade skadorna är främst av fysisk natur. Det kan dock mycket väl förekomma, det är bara inte närmare utforskat. Dock är skadefrekvensen av yoga till största delen outforskad trots att yogautövandet är mycket utbrett såväl i Sverige som i resten av världen. Det finns ett stort behov av fler studier både vad det gäller förekomst av skador inom yoga såväl som riskfaktorer och hur skadeprevention skulle kunna utformas. Yogan är sannolikt mer till nytta än till skada för de flesta utövare men det utesluter inte ett behov av att se över skador, möjliga riskfaktorer samt skadefrekvens och hur skador kan förebyggas bättre.

8 Referenslista: Raub JA. Psychophysiologic effects of Hatha Yoga on musculoskeletal and cardiopulmonary function: a literature review. J Altern Complement Med Dec;8(6): Review. Iyengar BKS.Light on yoga. New Dehli: HarperCollins Publishers India, Satayananda Saraswati S. Asana Pranayaman Mudra Banda Varanasi: Swami Satyasangananda Saraswati, Honorary Secretaty Bihar school of yoga, ganga Darshan, Munger, Bihar, India, Norberg U. hathayoga. Västerås:ICA bokförlag, Paul P. When yoga hurts. Practising it is supposed to make you feel better, but doing it wrong is dangerous. Time Oct 15;170(16):71 Fundenburg, L. I don t have a problem representing yoga Time Apr 15, 2001 Saper RB, Eisenberg DM, Davis RB, Culpepper L, Phillips RS. Prevalence and patterns of adult yoga use in the United States: results of a national survey Altern Ther Health Med 2004 Mar-Apr;10(2):44-9. Kashayap AsAnand KP, Kashyap S Complications of yoga Emerg Med J Mar:24(3):231. Halloway E, Ram FSF. Breathing exercises for asthma. Review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 1. Art. No.: CD DOI: / CD pub2. Nagarathna R, Nagendra HR. Yoga for bronchial asthma: a controlled study. British Medical Journal 1985;291: Sharma H, Shekhawat NS, Bhandari S, Memon B, Memon MA. Rectus sheath haematoma: a rare presentation of non-contact strenuous exercises. Br J Sports Med Oct:41(10): Epub 2007 May 11. Duval EL, Van Coster R, Verstraeten K Acute traumatic stroke: a case of bow hunter's stroke in a child. Eur L Emerg Med 1998 Jun;5(2): (Abstract) MayoClinic. revolutionhealth.com 2008: Okt 19

9 Caso V, Paciaroni M, Bogousslavsky K. Environmental factors and cervical artery dissection. Front Neurol Neurosci. 2005:20:44-53 Lalvani V Yoga träning för inre lugn. Stockholm: Albert Bonniers förlag, Bilaga

10

Träning för kropp och själ

Träning för kropp och själ Yoga Träning för kropp och själ Under 2000-talet har yogan snabbt gått från att vara en livsstil för få, till att bli en träningsform för många. På Hagabadet har vi ett brett utbud av yogaklasser med stor

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

MEDICINSK YOGA. Föreläsning Malmö 160204. Jeanette Strömberg

MEDICINSK YOGA. Föreläsning Malmö 160204. Jeanette Strömberg MEDICINSK YOGA Föreläsning Malmö 160204 Jeanette Strömberg Leg. Fysioterapeut Instruktör i Mediyoga Kundalini- och Hathayogalärare jeanette@fysioifokus.se BAKGRUND YOGA Indien minst 5000 år nämns i det

Läs mer

Som Diplomerad MediYoga Instruktör kan du om du vill, bli medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Som Diplomerad MediYoga Instruktör kan du om du vill, bli medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Mediyoga Yoga ett stort begrepp, som omfattar många olika aspekter av livet och vardagen. Det finns flera hundra olika former av yoga att pröva på och utöva. Vi vet att människor praktiserade någon form

Läs mer

Om MediYoga - Medicinsk Yoga

Om MediYoga - Medicinsk Yoga Om MediYoga - Medicinsk Yoga MediYoga är en terapeutisk yogaform Varje år utbildas hundratals sjuksköterskor, sjukgymnaster, terapeuter och läkare i MediYoga. De lär sig långa, djupa andetag och andra

Läs mer

av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick

av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick Kundaliniyoga- vad är det? Kundaliniyoga är en kraftfull yoga som kom till väst i slutet av 1960-talet. Kundaliniyogan fördes hit av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare,

Läs mer

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Välkomna till Active REHAB Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola

Läs mer

om yoga, för yogis, av yogis

om yoga, för yogis, av yogis Välkommen till Jåga! Det här fanzinet kommer handla om lite av varje- en del som ni har frågat om och en del som jag har tänkt på själv. Idén är att det kommer ut sisådär varje kvartal och jag hoppas ha

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

Pass.nu Yoga energy. Aktuellt

Pass.nu Yoga energy. Aktuellt Pass.nu Yoga energy Friskis&Svettis Yoga kommer ur Hathayogans långa tradition. Den har tagits fram och utvecklats i harmoni med vår idé och är inte kopplad till någon specifik inriktning, religion eller

Läs mer

Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga

Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga hjart-lung.se Vad är medicinsk yoga? Medicinsk yoga har sina rötter i kundaliniyoga och har en bevisat välgörande effekt. Fokus ligger på mjuka yogaövningar

Läs mer

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid.

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid. PRAKTISK INFO Plats bokas i Tidsbokare på hemsidan Kösystem finns, avboka plats senast en timma innan klass vid förhinder. Kom i tid, om du ej meddelat att du är sen släpps din plats till ev. drop-in-elev

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola Artrosskola enl BOA (Bättre

Läs mer

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR NYA KURSER HÖSTEN 2015 Här följer nu ett förslag på kursprogram med många nya kurs kombinationer. Beroende på intresse kommer jag återkoppla till dig efter anmälan om kursen blir av. Du kan också köpa

Läs mer

Open your Heart. Denna kurs är bra att kombinera med regelbundna meditationsklasser.

Open your Heart. Denna kurs är bra att kombinera med regelbundna meditationsklasser. Open your Heart Datum Fredagar 4/9-18/12 Tid kl.17.30-19.00 Plats: Fräntorpsfolketshus Välkommen till ett unikt tillfälle att yoga med kärlek! Yoga kursen fokuserar på positioner (asana) som öppnar upp

Läs mer

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar Nacken och övre rörelseapparaten Bakgrund Besvär från rörelseapparaten är vanliga arbetsrelaterade sjukdomar i industrialiserade länder. Omkring

Läs mer

Maria Nilsson Sjuksköterska Danderyds sjukhus

Maria Nilsson Sjuksköterska Danderyds sjukhus Maria Nilsson Sjuksköterska Danderyds sjukhus Peace in our world can only start with peace in our minds Sri Sri Rari Shankar Vad är yoga? Yoga är sedan ca 5000 år en beprövad teknik för att kropp och själ

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

Sökexempel Arbetsterapeuter T3

Sökexempel Arbetsterapeuter T3 Sökexempel Arbetsterapeuter T3 En repetition om hur man söker i olika databaser och hur man (i bästa fall) kan få ut den aktuella artikeln i fulltext. Som exempel har vi valt en sökning om arbetsterapi

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Vårterminen 2013 DELTAGANDE AKTÖRER Diabetesföreningen Gungträskv. 6 0923-500 20 950 42 Morjärv www.diabetes.se Friteko Balans Anttila 5 070-941 59

Läs mer

Utbildningsmaterial - Kontrakturprofylax

Utbildningsmaterial - Kontrakturprofylax 1 (5) Hälso- och sjukvårdsenheten Ansvarig Karin Gunnarsson, enhetschef Upprättad av Madeleine Liljegren, leg. sjukgymnast, Oskar Persson, leg. fysioterapeut Upprättad den 2017-09-13 Reviderad den Utbildningsmaterial

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

INTRODUKTION TILL KUNDALINIYOGA

INTRODUKTION TILL KUNDALINIYOGA KLASSISK KUNDALINIYOGA INTRODUKTION TILL KUNDALINIYOGA ETT CD-HÄFTE I SERIEN - YOGA & MEDITATION PÅ EGEN HAND - SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Värtavägen 35 115 29 Stockholm

Läs mer

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 MEDICINSK YOGA MEDIYOGA YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 ETT CD-HÄFTE I SERIEN - VERKTYG FÖR SJÄLVLÄKNING - SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Värtavägen 35 115 29 Stockholm Tel: 08

Läs mer

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Mats Djupsjöbacka Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Översikt Perspektiv på problemet Vad säger vetenskapen om metoder

Läs mer

Idrottsskador - riskfaktorer och prevention

Idrottsskador - riskfaktorer och prevention Idrottsskador - riskfaktorer och prevention Suzanne Werner IDROTTSSKADOR: riskfaktorer och prevention Idrottsskador Traumatiska skador Överbelastningsskador IDROTTSSKADOR: riskfaktorer och prevention Idrott

Läs mer

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Sökexempel - Spänningshuvudvärk En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Eftersom man i detta fall bör göra en sökning i internationella

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Pranayama Yogisk Andning

Pranayama Yogisk Andning Pranayama Yogisk Andning I alla former av traditionell yoga är andningen den rödaste av alla trådar. Den yogiska kunskapen om andningen och dess mekanismer är stor och djup. För dig som går denna utbildning

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3)

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) nr: FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM (3) Namn: Adress: Telenr: - Här följer några frågor och påståenden som kan vara aktuella för Dig som har besvär, värk eller smärta. Läs varje fråga och svara så gott Du

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Fellingsbro

FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Fellingsbro FaR - Fysisk aktivitet på recept Aktivitetskatalog Fellingsbro 2016 Folkhälsoenheten Innehåll Kontaktuppgifter... 3 Dans... 4 Gympa... 4 Styrketräning... 5 Mat, fysisk aktivitet och beteendeförändring

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Fysiska effekter av ett stillasittande yrke. Karlstads Teknikcenter Tel

Karlstads Teknikcenter. Examensarbete Fysiska effekter av ett stillasittande yrke. Karlstads Teknikcenter Tel Karlstads Teknikcenter Examensarbete 2017 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Tina Andersson Karlstads Teknikcenter Tel + 46 54 540 14 40 SE-651 84 KARLSTAD www.karlstad.se/yh Examensarbete YhVA15 2017-09-18

Läs mer

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

Fysisk aktivitet icke farmakologisk metod

Fysisk aktivitet icke farmakologisk metod Fysisk aktivitet icke farmakologisk metod Betydelsen för äldre Gerthi Persson leg. sjukgymnast, Karlskrona Rehabcenter doktorand Lunds universitet FaR -samordnare Ryggmärgsskada Schizofreni Brist på fysisk

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Författare: Louise Andersson, VT 2017 Handledare: Lars Nyberg, professor i fysioterapi Anette Forsberg, docent i fysioterapi

Författare: Louise Andersson, VT 2017 Handledare: Lars Nyberg, professor i fysioterapi Anette Forsberg, docent i fysioterapi Kan syrgasmättnad, fysisk funktion och självupplevda symtom förbättrats hos personer med KOL, stadium 2, efter träning av bålstabilitet i kombination med sluten läppandning? Författare: Louise Andersson,

Läs mer

CORE 7 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 7 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 7 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet på Recept Fysisk aktivitet på Recept Aktivitetshäfte för Kalix Höstterminen 2012 DELTAGANDE AKTÖRER Diabetesföreningen Gungträskv. 6 0923-500 20 950 42 Morjärv www.diabetes.se Friteko Balans Anttila 5 070-941 59

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

FÖR DIG MED PARKINSON

FÖR DIG MED PARKINSON MEDICINSK YOGA MEDIYOGA FÖR DIG MED PARKINSON ETT CD-HÄFTE I SERIEN: - VERKTYG FÖR SJÄLVLÄKNING - ENKLA SJÄLVTRÄNINGSPROGRAM FÖR ALLA SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL - UTVECKLAT PÅ: IMY - Institutet för Medicinsk

Läs mer

Symtomlindring i livets slutskede. Marit Karlsson Med dr, överläkare, LAH Linköping

Symtomlindring i livets slutskede. Marit Karlsson Med dr, överläkare, LAH Linköping Symtomlindring i livets slutskede Marit Med dr, överläkare, LAH Linköping Symtom i livets absoluta slutskede Sista två veckorna i livet Översiktsstudie baserad på 12 studier innehållande totalt 2412 patienter

Läs mer

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen.

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Kapitel 1 Inledning Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Det framhåller SBU i en omfattande kunskapssammanställning av de vetenskapliga fakta som finns tillgängliga om diagnostik

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson.

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson. Evidensbaserad vård Vad är evidensbaserad vård? Birgitta Johansson Universitetslektor i onkologisk omvårdnad Sjuksköterska Enheten för onkologi Uppsala universitet November 2012 EBM evidensbaserad medicin

Läs mer

TRÄNINGSLÄRA. kondition & uthållighetsträning! Anna Mårdner Idrottslärare Finnbacksskolan

TRÄNINGSLÄRA. kondition & uthållighetsträning! Anna Mårdner Idrottslärare Finnbacksskolan TRÄNINGSLÄRA kondition & uthållighetsträning! Anna Mårdner Idrottslärare Finnbacksskolan Prestationsförmåga 4 faktorer påverkar Yttre miljö Inre miljö Fysiska faktorer Psykiska faktorer Alkohol, narkotika,

Läs mer

Denna kurs är bra att kombinera med regelbundna meditationsklasser.

Denna kurs är bra att kombinera med regelbundna meditationsklasser. Datum Fredagar 15/1-20/5 2016 Tid kl.17.30-19.00 Plats: Fräntorpsfolketshus Välkommen till ett unikt tillfälle att yoga med kärlek! Yoga kursen fokuserar på positioner (asana) som öppnar upp i bröstet

Läs mer

Preoperativa ljumskbråcksbesvär

Preoperativa ljumskbråcksbesvär Kirurgkliniken Västerås Preoperativa ljumskbråcksbesvär, Johanna Sigurdardottir Bakgrund Många drabbas av ljumsksmärta efter sin ljumskbråcksoperation 50-60% får någon form av besvär efter sin ljumskbråcksoperation

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz

Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz sida 1 Holistisk YogaTerapi enligt Ulrica Gulz Vad menas med Holistisk Yogaterapi? HYT är en holistisk

Läs mer

IDROTTSSKADOR. Att förebygga en skada. Att ta hand om en skada. Att kunna rehabilitera skadan.

IDROTTSSKADOR. Att förebygga en skada. Att ta hand om en skada. Att kunna rehabilitera skadan. IDROTTSSKADOR Att förebygga en skada. Att ta hand om en skada. Att kunna rehabilitera skadan. Kunskapskravet Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla

Läs mer

Att förebygga motionsskador

Att förebygga motionsskador Idrottsskador Att förebygga motionsskador Värm upp ordentligt. Töj korta och strama muskler före och efter motionspasset. Använd bra skor och rätt motionsutrustning. Börja träningen lugnt och öka intensiteten

Läs mer

Har Du lagt märke till någon oro, spänning eller ångest de senaste två dagarna?

Har Du lagt märke till någon oro, spänning eller ångest de senaste två dagarna? Klinisk ångestskala (CAS) - för att mäta effekten av ångestbehandling (Snaith & al., Brit J Psychiatry 1982;141:518-23. Keedwell & Snaith, Acta Psychiatr Scand 1996;93:177-80) Om något av ångestsyndromen

Läs mer

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten.

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Sökexempel - EBM Sjuksköterskor En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Även om man bör börja med att

Läs mer

JULYOGA BOOST Lördag 20 december kl 08:30-10:30 200:- Minimum 10. JULYOGA BOOST Måndag 22 december kl 18:30-20:30 200:- Minimum 10

JULYOGA BOOST Lördag 20 december kl 08:30-10:30 200:- Minimum 10. JULYOGA BOOST Måndag 22 december kl 18:30-20:30 200:- Minimum 10 NYA KURSER VÅREN 2015 Här är först några härliga yogaklasser där vi boostar oss tillsammans inför jul och ett nytt härligt & spännande år som väntar. Massor av härliga kurser väntar sedan 2015 läs nedan.

Läs mer

BUTEYKOMETODEN lösningen på astmagåtan

BUTEYKOMETODEN lösningen på astmagåtan BUTEYKOMETODEN lösningen på astmagåtan av Peter Torssell En mycket effektfull egenvårdsmetod har börjat spridas i väst genom seminarier där man får lära sig andningsövningar. Studier visar revolutionerande

Läs mer

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen:

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen: Varför ska man stretcha? Stretching bidrar till en bra hållning och avspända muskler. Det ger bättre balans i kroppen som i sin tur ger bättre träningsresultat. Syftet med stretchingen efter träningen

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning under och efter graviditet

Fysisk aktivitet och träning under och efter graviditet Fysisk aktivitet och träning under och efter graviditet 9 dec 2015 Fördelar med fysisk aktivitet under graviditet Minskar risk för övervikt (graviditetsdiabetes, hypertoni, preklampsi Påverka insulinresistensen

Läs mer

Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till

Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till Mindfulness Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till sinnesnärvaro Uppmärksamhet medveten närvaro Mindfulness kan ses som en uppmärksamhetsträning

Läs mer

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan.

Det första steget blir att titta i Svensk MeSH för att se om vi kan hitta några bra engelska termer att ha med oss på sökresan. Sökexempel - Hälsovägledare Hälsovägledning med inriktning mot olika folkhälsoproblem som t ex rökning, tips på hur man går tillväga för att göra en datasökning och hur man även kontrollerar om artiklarna

Läs mer

Bålstabilitet Träning med balansboll

Bålstabilitet Träning med balansboll Bålstabilitet Träning med balansboll Träning med Balansboll Bålträning - bra för mycket Du får: ökad kroppskännedom bättre koordination starkare rygg hållbarare kroppminskad skaderisk bättre balans bättre

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Familjeterapi som behandling av barn som utsatts för trauma

Familjeterapi som behandling av barn som utsatts för trauma Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

TRÄNA DIG I TENTAFORM. Peter Lundell & Karl-Fredrik Andersson

TRÄNA DIG I TENTAFORM. Peter Lundell & Karl-Fredrik Andersson TRÄNA DIG I TENTAFORM Peter Lundell & Karl-Fredrik Andersson INNEHÅLL Vad händer när man tränar? Hur påverkar träning studierna? Hur får man till träningen? Vad, varför och hur ska man träna? Hur får man

Läs mer

WORKSHOPS. Lördag 29 november 10-18. Sal 1. Sal 2 Hot Yoga. #pureyoga

WORKSHOPS. Lördag 29 november 10-18. Sal 1. Sal 2 Hot Yoga. #pureyoga WORKSHOPS Lördag 29 november 10-18 Sal 1 Sal 2 Hot Yoga Kitty SoftFlow - Pure Love Kitty Strand 10:00-11:30 (90 min) Hot yoga Mariell Ehlin 10:00-11:30 (90 min) Jivamukti Anna Hultman 11:45-13:15 (90 min)

Läs mer

MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 8 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012 AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012 This is who I am.. How many days will it take for you to understand? Look into my eyes! This is who I am. You know I cannot do anything about

Läs mer

ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB

ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB ASTMA FAKTA, RÅD OCH BEHANDLINGSALTERNATIV ETT PRESSMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN MUNDIPHARMA AB INLEDNING En av tio svenskar har astma vilket gör den till en av våra stora folksjukdomar. 1 Astma betyder andnöd,

Läs mer

Myologi (läran om muskler) 3 typer av muskler:

Myologi (läran om muskler) 3 typer av muskler: Myologi (läran om muskler) 3 typer av muskler: Det finns tre olika typer av muskler; tvärstrimmig hjärtmuskulatur den glatta muskulaturen och skelettmuskulaturen. Den tvärstimmiga hjärtmuskulaturen finns

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Add an Attitude. Arbetsbok

Add an Attitude. Arbetsbok Add an Attitude Arbetsbok 1 Varför är det så svårt att uppmuntra sig själv?! Det är en bra fråga. För vi det verkar vara så mycket lättare att vara negativ mot oss själva en vara positiv. I det här kapitlet

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

Patientens upplevelse av obesitaskirurgi

Patientens upplevelse av obesitaskirurgi Patientens upplevelse av obesitaskirurgi My Engström Specialistsjuksköterska i kirurgi, Medicine doktor Gast.lab, Kirurgen, SU/Sahlgrenska & Avd. f. Gastrokirurgisk forskning och utbildning & Institutionen

Läs mer

GRUPPTRÄNINGSSCHEMA Kvarteret Kronoberg våren 2011 Gäller vecka 2-22. Med reservation för förändringar. Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 08.00 YOGA 45 min * * * * 09.00 PILATES 55 min 10.00 PUMP 55

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Hur kan vi söka och värdera vetenskaplig information på Internet?

Hur kan vi söka och värdera vetenskaplig information på Internet? EHSS-seminarium 2014-10-07 Hur kan vi söka och värdera vetenskaplig information på Internet? Göran M Hägg goran@ergomusic.se, tel. 070-262 48 02 Varför? Vad kan vi ha för motiv för att söka vetenskaplig

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast BEBISLYCKA!! Men även lite besvär Smärta i underliv Amningsbekymmer Inkontinens Rygg/bäckensmärta

Läs mer

Träningsprogram med fitness training ball

Träningsprogram med fitness training ball Träningsprogram med fitness training ball Instruktioner inför träningen Alla övningar bör påbörjas i den korrekta utgångsställning som beskrivs vid varje övning. Om det inte är möjligt bör du vänta med

Läs mer

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Träning som en del av vardagen Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset 25 min senare Rekommendationer finns om träning/fysisk aktivitet för personer med MS Rekommendationer

Läs mer

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat

vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher inom SLL sammanfattande resultat av 1-årig uppföljning Presentationsmaterial - Januari 2012 Sammanfattning (1) Sedan juni 2010 pågår å inom SLL två pilotstudier t för

Läs mer

Mediyoga i palliativ vård

Mediyoga i palliativ vård Mediyoga i palliativ vård Evighet Livet är en gåva som vi bara kan bruka en gång. Hand i hand med oss går döden. Det enda vi vet är att ingenting varar för evigt. Utom möjligtvis döden. Gunilla Szemenkar

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne

Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne Konsekvens av att leva med reumatisk sjukdom Trötthet - fatigue Smärta

Läs mer

Långvarig smärta Information till dig som närstående

Långvarig smärta Information till dig som närstående Långvarig smärta Information till dig som närstående Vad kan jag som närstående göra? Att leva med någon som har långvarig smärta kan bli påfrestande för relationen. Det kan bli svårt att veta om man ska

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Carina Hammarstrand leg sjukgymnast Hälsoutvecklingscoach. www.physiochraft.se

Carina Hammarstrand leg sjukgymnast Hälsoutvecklingscoach. www.physiochraft.se Carina Hammarstrand leg sjukgymnast Hälsoutvecklingscoach www.physiochraft.se Alla kan må bra av vardagsmotion! Alla mår bra av vardagsmotion!!! Hitta genvägarna! Använda tiden på ett för kroppen smart

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst.

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst. TRÄNING SAMVARO INSPIRATION HÄLSOBROBLADET Special Nr 1 årg 1 Hälsobro Hälsobro är ett lite gym med stor känsla, du hittar oss i centrala Örebro alldeles bredvid Oskarsparken. Hit är alla välkomna att

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL SHRI YOGA STUDIO EN OAS I HJÄRTAT AV VACKRA ALINGSÅS

VARMT VÄLKOMNA TILL SHRI YOGA STUDIO EN OAS I HJÄRTAT AV VACKRA ALINGSÅS VARMT VÄLKOMNA TILL SHRI YOGA STUDIO EN OAS I HJÄRTAT AV VACKRA ALINGSÅS Mitt namn är Magdalena Lagerström, en livsnjutande entreprenör med tre mantran som jag ständigt återkommer till passion-livskraft

Läs mer

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås

Idrott och hälsa. Emma Holström Borås Idrott och hälsa Emma Holström Borås Dylan Williams fem nyckelsstrategier 1. Tydliggör mål och kunskapskrav 2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3. Återkoppling som för lärandet framåt 4. Aktivera

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Stroke longitudinell studie

Stroke longitudinell studie Rehabiliteringsmedicin Göteborgs Universitet Stroke longitudinell studie Frågor för patienten Datum Kodnummer Bästa deltagare, Följande formulär samlar information om ditt hälso-tillstånd, ditt allmänna

Läs mer

Söka artiklar i CSA-databaser Handledning

Söka artiklar i CSA-databaser Handledning På Malmö högskola har vi flera databaser via CSA, bl.a. Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, ERIC och PsychInfo, det betyder att gränssnittet för dessa databaser ser likadana ut. Om du har

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista ryggskott invalidiserad sjukgymnast behandling slappna av muskler smärtstillande röntgenbild spondylit infektion tumör utsliten botemedel invalid

Läs mer