Rapport - Livsstilsprojektet 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport - Livsstilsprojektet 2001"

Transkript

1 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 1 Rapport - Livsstilsprojektet 2001 Inledning Livsstilsprojektet är ett helhetsorienterat utvecklingsprojekt som utgår från människans egen inneboende förmåga att återskapa hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Projektet har som utgångspunkt att kropp och själ är en helhet. Kroppen andning, rörelser, uttryck har stort utrymme i utvecklingsprocessen liksom att medvetandegöra tankar, känslor, värderingar och föreställningar som omedvetet styr vårt handlande. En grundprincip i programmet är att lära om, utvecklas och praktisera där man lever och verkar, då en förändring i invand miljö ger mer långsiktiga resultat (28). Projektet har pågått under sammanlagt fyra månader ( ), fyra förmiddagar i grupp plus individuella behandlingar och hemuppgifter som redovisats veckovis. Under sensommaren och hösten följer fyra uppföljande träffar. Projektet avslutas den 5 november Deltagarnas närvaro i projektet har varit mycket hög med endast enstaka frånvaro p.g.a. förkylning eller liknande. Externa parter involverade i projektet Försäkringskassan i Östergötland (rehabiliteringsansvarig, handläggare) och behandlande läkare. Vid två tillfällen har handläggarna bjudits in dels för att ta del av projektets innehåll dels för att informera om olika vägar tillbaka till arbete och/eller studier. Behandlande läkare har också inbjudits för information. Projektets mål Att deltagarna efter avslutat program a) upplever ökad livskvalitet, b) har minskat antalet fysiska och psykiska symtom, c) återgått till arbete och/eller studier och d) skrivit en personlig handlingsplan för det närmast kommande året. Beskrivning av målgruppen Långtidssjukskrivna/arbetslösa med lättare fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar, t ex funktionsnedsättande trötthet, diffus värk i rygg, axlar och nacke, andningsproblem eller depression till följd av den aktuella livssituationen.

2 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 2 Deltagare i projektet Arbetsteam Leg. sjukgymnast, med specialistkompetens i manuell ortopedisk terapi Dipl. andningspedagog och yogalärare, lärare i självkännedom Leg. arbetsterapeut, fil.mag., massageterapeut, lärare i självkännedom Kursdeltagare Projektgruppen består av åtta kvinnor. Åldern varierar mellan 34 och 47 år med medianen 43,5. Samtliga deltagare är kommunanställda inom barnomsorg eller skola. Sjukskrivningsperioden varierar mellan tre och 13 månader med medianen fyra månader. Diagnoser: Två av kvinnorna har fått diagnosen utmattningssyndrom, fyra kvinnor har diagnosen utbrändhetssyndrom (varav en kombinerat med trötthet) och en kvinna är sjukskriven p.g.a. stressymtom. Kursmaterial Den självläkande människan (5) Spännande gröna rätter (9) En bok för kvinnor som har för mycket att göra (30) Hinder och mål i personlig utveckling (ICU Stress Managemant) Aktuella artiklar ur tidningar och tidskrifter inom hälso-området Upplevda besvär hos kursdeltagarna under de senaste 10 åren Då utbrändheten kommer successivt, oftast efter ett antal år med diffusa symtom, fick kursdeltagarna skriva ner upplevda besvär under den senaste 10-årsperioden för att tydliggöra förloppet. Deltagare A. Panikångest, svårt att andas, "tunnelseende", gråtattacker, huvudvärk, minnesluckor, ilska, sömnbrist, sömnsvårigheter, att inte orka med tillvaron. Deltagare B. Oregelbunden hjärtrytm som kan ge plötslig smärta i övre bröstet, ångest och oro för att bli sjuk (som mamman var), arg och ledsen, känslomässigt labil och anser att hon förstör livet för sin familj, duger inte, känner social ångest, har panikkänsla för att inte klara jobbet, orkeslös i armar och ben, ryggont, går med ständiga spänningar, är glömsk ("kaos i huvudet"). Deltagare C. Nackont, huvudvärk, känsla av att ingenting duga till, orkeslös, utan lust, ledsen, ilsken och oberäknelig, deprimerad, skakningar med gråt, gråt, gråt. Deltagare D. Magbesvär, ryggvärk, huvudvärk, värk i nacken och axlar, värk i knäna, stel i lederna, trött, nedstämd sedan 1993, mycket påverkad av ständiga omorganisationer på arbetsplatsen. Deltagare E. Trötthet, sömnstörningar, infektioner, bröstsmärtor, koncentrationssvårigheter, minnesluckor, svettningar, darrningar, svaghetskänsla i armar och ben,

3 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 3 förlamning i hand och arm, irritation, ledsen, cynisk mot närstående, brist på empati, depression, känslor av vanmakt, att inte kunna påverka, brist på glädje. Deltagare F. Oregelbunden hjärtrytm, andningssvårigheter, stickningar i hjärttrakten, magont, magkatarr, (har gjort gastroskopi), förstoppning, gaser, stelhet, muskelknutor i rygg och nacke, ont i leder (spec. knän, ljumske, arm samt hand- och fotleder), oregelbunden menstruation, eksem kring ögonen, urinvägsinfektioner, div. stämbandsinflammationer, sömnstörningar, aggressiv. Deltagare G. Trött, labil, yrsel, värk i kroppen, oro, ångest, darrig, biter ihop med tänderna, kramp i käkarna. Deltagare H. Kluvenhet, otillräcklighet, utanförskap, skuld, tomhet, ilska, irriterad, trött, håglös, yrsel, huvudvärk, klump i magen, innesluten i en glaskupa. Metoder Metoderna är valda med utgångspunkt från att ge kursdeltagarna möjlighet att öka sin medvetenhet och självkännedom. "Man kan inte lära en annan människa någonting. Man kan endast hjälpa henne att hitta det inom sig själv"(gallileo Gallelei, ). Samtal individuellt och i grupp Stärk dig själv-processen handlar om att utöka kunskapen om sig själv, dvs. ökad medvetenhet, självinsikt, självkänsla, självrespekt och tillit. Grundmönster, tankar, känslor, värderingar samt föreställningar om sig själv och omvärlden belyses och genomskådas. Positiva beteendemönster utvecklas och stärks kontinuerligt under utvecklingsperioden. Stärk dig själv-processen består av ifrågasättande samtal och mental träning som leder till handlingskraft och ökat eget ansvarstagande (3, 27). Andningssessioner individuellt och i grupp En andningssession pågår under tre timmar och består av tre delar: a) delning kommunikation utifrån ett jag-budskap och aktivt lyssnande; b) andningssession cirkulär, kontinuerlig andningsteknik, och c) avslutning delning av upplevelser/ insikter under andningen. När hela gruppen deltar i en session stödjer två terapeuter andningsprocessen (7, 10, 22). Massagebehandlingar individuellt och i grupp "Massage kan ges i symptomlindrande, lugnande, bekräftande och stimulerande syfte Beröring av öppna, varsamma och lyhörda händer kan ge en tillit och ett lugn, som kan hjälpa patienten att vila i sitt varande och lyssna till budskapet från sin kropp"(1). Beröring är livsviktigt för individens överlevnad. Några exempel på positiva effekter är: - ökad endorfinutsöndring (kroppens eget morfin), vilket medför smärtlindring - minskad stelhet och spänningar i muskulatur - ökat psykiskt välbefinnande - minskad mängd av stresshormoner (cortisol) i blodet - kroppsrenande effekt - ökat självförtroende och vitalitet (1, 19, 29)

4 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 4 Sjukgymnastisk bedömning individuellt och i grupp Undersökning av klientens fysiska och psykiska kondition. Undersökningens fynd ligger till grund för programmets övriga aktiviteter, t.ex. att stelhet i bröstkorgen (som hindrar en fullödig andning) mjukas upp med självträningsövningar från sjukgymnast i kombination med projektets övriga metoder. Programmet avslutas med en ny bedömning som dels kommer att visa klientens progress och dels utgöra en grund för fortsatt träning efter programmets slut (21). Arbetsterapeutisk bedömning i grupp Individens möjligheter att återta förlorade roller och aktivitetsförmåga medvetandegörs genom samtal via de i projektet aktuella metoderna. Individen är alltid i centrum och deltar aktivt i att formulera de mål som sätts upp i rehabiliteringsplanen ( 2, 12, 13). Yoga och meditation i grupp Yoga - enkla, uppmjukande kroppsrörelser (i kombination med andning), fr.a. för rygg, hals och nacke för att lösa upp spänningar/smärta orsakade av stress och monotona rörelser; energi- och medvetandehöjande övningar för fysisk och psykisk uthållighet. Andningsteknik - s.k. medveten andning - som kan användas akut i vardagen, t ex inför en intervju, svår arbetsuppgift eller som smärtlindring. Meditationer stillsamma och aktiva leder till mental avspänning. Stillsam meditation har fokus på andning, kroppsställning och man stillar tankarna med hjälp av ett s.k. mantra. Aktiv meditation består av andning och rörelser till musik; därefter följer tystnad och stillhet. Meditation leder bl.a. till ökad koncentrationsförmåga, närvaro i nuet och lyhördhet inåt, lugnare hjärtrytm, ökad serotoninhalt i blodet och muskulär avspänning (14, 15, 23, 25). Motivationshöjande samtal kring stress, kost, motion, relationer, aktivitetsnivå Gruppsamtal som varvas med kortare teoretiska avsnitt om: - Andningens centrala roll för en tillvaro utan stress och stressrelaterad utmattning - Vikten av näringsriktig kost för att hålla sig fri från sjukdom och smärta - Vikten av motion och att hålla kroppen mjuk och smidig - Mentalt välbefinnande - hur vi kan styra våra tankar och känslor från oro och frustration till tillit och inre lugn - Relationer, kommunikation och inre resurser (feminina och maskulina aspekter) (4, 5, 6, 9, 11, 17, 20) Självkännedom i internatform Under ett dygn träffades gruppen på en kursgård utanför Norrköping för att gå djupare i andning, meditation och självkännedom. Olika medvetandehöjande övningar varvades med självreflekterande samtal om de känslor och insikter som kommit fram under övningarna. (8, 18, 26).

5 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 5 Kursdeltagarnas utvärdering Följande är ett axplock ur kursdeltagarnas skriftliga utvärderingar, som redovisas i citatform. (Utvärderingarna i sin helhet finns tillgängliga på AntiStressKliniken). Samtal i grupp "Mycket bra. Man får ge och ta emot. Marias lyhördhet och kloka ord har satt sina spår. Jag har vågat öppna mig". "Våra diskussioner har varit fantastiska. Att få vara så nära så många. Det har för mig varit den stora behållningen och jag har lärt mig massor". "Jag är störtimponerad av hur både Maria och Gunnel har lyckats få oss vidare utan att tala om för oss vad vi skall göra, utan hela tiden bollat tillbaka och genom frågor fått oss till insikt". "Har varit jobbiga men nyttiga". "Skönt att höra att andra har liknande problem med familj, chefer, f-kassa osv. Det är så lätt att känna sig ensam i sina svårigheter när man inte "förstår sig själv". "Det har varit bra att alla har fått yttra sig. Lärorikt för mig att hålla tyst. Jag har t.o.m. upplevt att jag inte haft lust att prata. Bra ledning, vinkling av samtal, fingertoppskänsla ". "Jag har känt förtroende för alla från början. Känt att det varit skönt att få säga sitt. Jag har fått stöd från andra och bara upplevt att människor lyssnar aktivt, och bryr sig och förstår. Helt fantastiskt!" "Att våga prata i grupp stärker mig och har ökat mitt självförtroende". Andningssessioner "I början var jag rädd och osäker för vad som kunde hända. Jag blev mer och mer bejakande av vad som skedde". "Första individuella andningssessionen var jag nervös, eftersom det var en helt ny upplevelse. Men med Maria som stöd har det aldrig varit skrämmande". "Spännande! Jag har andningen att tacka för att jag nu tycker att jag har gått igenom en stor del av mina rädslor och lämnat händelserna på jobbet bakom mig". "Upplevelse, men inte den stora behållningen". "Andningen ger mig ett inre lugn - medveten om min kropp". Andning i grupp har en enorm kraft. Jag möter mina känslor bland andra " "Jag har fått ur mig mycket sorg och ilska, och efteråt känt ett lugn jag inte trodde var möjligt för mig längre att känna". Massage "Har var mycket skönt och avslappnande. mycket roligt att få massera själv". "Blev medveten om min egen kropp på ett sätt jag inte varit tidigare. Kände lättare när jag var spänd respektive avslappnad". "Skön! Sinnlig! Jag upplevde total avslappning under de senaste massagetillfällena. Även en njutning att massera andra". "Massagen har betytt oerhört mycket för mitt tillfrisknande och välbefinnande. Spänningsvärken i axlar, nacke och huvud är nästan helt borta. Det har varit väldigt roligt att lära sig ge massage och jag fortsätter att ge hemma". "Avkopplande och lugnande för min kropp".

6 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 6 "Roligt att få med sig praktiskt hantverk. Skön avslappning. Pratstunderna med bara Gunnel var viktiga". "Mycket skönt och rogivande, avslappnande. Gunnel känner in hur man mår. Det har gett både mig och min familj mycket att jag kan ge dem massage". Sjukgymnastik "Jag har anammat alla övningar som är bra för mig. Louise är skicklig". "Kunskap om den egna kroppen borde komma in mycket tidigare än till ett gäng på 40+. Så illa vi hanterar vår egen kropp. Jag är nu medveten och hanterar min kropp därefter." "Har gjort att jag äntligen har tagit itu med med nacke och arm." "Hittade muskler jag inte visste att jag hade". "Det individuella var bra. Många råd, tips om övningar för höfter, nacke, höfter, gång, muskelstyrka". "Jättebra med individuellt". " där jag fått tips och råd om hur jag skall få min kropp att må bra. Att vara i grupp var positivt och vi hade roligt ihop". Yoga "Har känt mig stel och oformlig i kroppen. Den har lärt mig mycket och jag kommer att fortsätta med yoga hemma". "Har gjort mig medveten om min kropp och lärt mig att respektera kroppens signaler och begränsningar vid olika tillfällen". "Jag har upptäckt att jag har en smidig kropp". "Min kropp och själ mår bra av den. Maria är en lyhörd, suverän ledare. Jag vill absolut fortsätta". "Härlig. Kroppen blev min igen. Jag var fortfarande stark och smidig. Att gå in i yogasalen och vara tyst med mig själv är något jag tar med mig till nästa del av livet". "Har ökat min smidighet och cirkulation. Positiva känslor, känner inre frid". "Har gett mig smidighet, koncentration, närvaro". Aktiva meditationer "Jag har lättare att komma ner i varv efter dem". "Tränat fokus och att vara med mig själv. Tankarna blev mina igen. Fortsätter själv "Har lite blandade känslor. Det är nog inget jag kommer att fortsätta med på egen hand". "Jag rör mig mera fritt och avslappnat än tidigare. Jag känner mig stark och glad efteråt". "Tycker jag har varit det bästa under Livsstilsprojektet. Meditationerna med musik och rörelse har väckt min kropp, rytm, puls, blod, dansen, glädjen Det känns om att ha vaknat efter många års sömn. Självkänsla - tankens skapande kraft". "Jag är mycket förtjust i hjärtchakra-meditationen. Utövar den hemma". " med musik och rytmik, de öppnar mina sinnen. Många bra övningar som stärker kroppen fysiskt och psykiskt".

7 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 7 Självkännedom i internatform "Andningshål i tillvaron. Där hade vi möjlighet att vara längre i arbetet med oss själva. Hade gärna varit där en gång till". "Var otroligt intensivt och jobbigt. Jag hade önskat en dag till för att få lite mer andrum och utomhusvistelse. Känslor är ett svårt ämne". "Härlig gemenskap för mig som bor ensam. Jag upptäckte att det var kul att umgås med människor igen. Intensivt, men bra övningar". "Hade önskat två dygn minst. Skönt med maximalt utnyttjande av tid. Det här dygnet blev min största händelse känslomässigt under våren. Påverkade mig att ta beslutet att radikalt förändra mitt liv". "Blev teater fast jag ville få fram egna känslor. Blev besviken när de inte infann sig. försöker bryta mönster, ej lätt". "Jag var såå nervös, både innan och där. Jag visste ju inte vad som skulle hända. Längtar inte direkt tillbaka, men kanske nån gång". "Ett tufft program, men mycket lärorikt. Många tankar och känslor väcktes inom mig". Teamets utvärdering - Resultat För att bryta en långtidssjukskrivning krävs ett förändringsarbete där tilltron till den egna kapaciteten är central. Det dagliga livets aktiviteter påverkas vid en sjukskrivning och det är av vikt att den sjukskrivna använder sig av sina resurser, tar ansvar för sin situation och återgår till aktivitet. Upplevd livskvalitet Gruppen kännetecknas av en hög aktivitetsnivå, där alla varit delaktiga. I samtal och skriftligen har det framkommit att samtliga kursdeltagare på olika sätt upplever en ökad livskvalitet. En kursdeltagare som i början uttryckte att hon ville vara ensam, upptäckte under kursen att hon fick stor behållning av sällskap och sociala kontakter. Flera kursdeltagare har kommit igång med/återupptagit för dem lämpliga motionsformer och andra kreativa aktiviteter. Alla kursdeltagare har uttryckt en känsla av trygghet och gemenskap i gruppen. Detta har också gjort det lättare att överbrygga känslan av utanförskap och isolering. Det har objektivt visat sig i andra sociala sammanhang i form av större initiativ och egenansvar vid kontakt med t.ex. arbetsplats, arbetsförmedling och försäkringskassa. Upplevda fysiska och psykiska symtom Majoriteten av kursdeltagarna upplevde bland annat att den egna kapaciteten stärkts i att påverka sin smärta med andra metoder än med ökad medicinering, att kunna fortsätta med sina dagliga aktiviteter, påverka sin trötthet samt att kunna hantera den besvikelse/ vanmakt som en sjukdom medför. En kursdeltagare har framgångsrikt helt upphört med antidepressiv medicinering. Vid en beskrivning av hur man känt sig den senaste veckan (ur Duke Health Profile, 24), anger 7 av 8 deltagare sig vara betydligt mindre besvärade av sina symtom i juni jämfört med starten i februari. Nedan följer en sammanfattning av deltagarnas svar.

8 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 8 Tabell I. Deltagarnas beskrivning vid kursens start ( ) av upplevda symtom under den senaste veckan. (Bortfall: Ett på fråga nr 2, ett på fråga nr 3 och två på fråga nr 5). Inte Lite Ganska Mycket/kan i alls mycket inte vara värre 1. Torr i munnen Dimsyn Svettas över hela kroppen Muskelryckningar Het/varm över hela kroppen Svaghets-/svimningskänsla Pirrningar i magen Värk i nackmusklerna Yr, svimningskänsla Stramhetskänsla, som ett band över pannan 11. Svaghetskänsla i benen Illamående Smärtor/värk i magen Summa Tabell II. Deltagarnas beskrivning vid kursens slut ( ) av upplevda symtom under den senaste veckan. (0 bortfall). Inte Lite Ganska Mycket/kan i alls mycket inte vara värre 1. Torr i munnen Dimsyn 8 3. Svettas över hela kroppen Muskelryckningar Het/varm över hela kroppen Svaghets-/svimningskänsla Pirrningar i magen Värk i nackmusklerna Yr, svimningskänsla Stramhetskänsla, som ett band över pannan 11. Svaghetskänsla i benen Illamående Smärtor/värk i magen Summa Som exempel kan nämnas att en deltagare vid första tillfället upplevde smärtor/värk i magen som mycket/kan inte vara värre. Fyra månader senare upplever hon endast lite smärtor/värk i magen. En annan kvinna upplevde värk i nackmuskler som mycket/kan inte vara värre och fyra månader senare uppgavs endast lite besvär. Samma kvinna hade vid första tillfället ganska mycket stramhetskänsla, som ett band över pannan. Fyra månader senare hade symtomen helt upphört. En tredje kvinna upplevde vid första tillfället ganska mycket svaghets-/svimningskänsla, vilken också helt upphört efter fyra månader.

9 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 9 Tabell I och II visar att ingen kvinna i juni upplevde något symtom som mycket/kan inte vara värre. I februari uppgav kvinnorna tillsammans 20 symtom som ganska mycket och dessa hade i juni reducerats till 6. Vidare uppgav kvinnorna tillsammans i februari 51 symtom som inte alls; i juni markerades 73 symtom som inte alls. Subjektiva uttalanden från kvinnorna visar också i riktningen att allmäntillståndet förbättrats. Projektet har stärkt deltagarna i att skapa/bevara motivationen, tron på att bli friska, att handskas med känslor och att möta vardagen genom att finna nya uttryckssätt. Återgång till arbete och/eller studier Under fyra veckor mot slutet av projektet hade deltagarna som hemuppgift att färdigställa en personlig handlingsplan för det närmast kommande året. Handlingsplanen består av 6 olika områden: hälsa/välbefinnande, familj/privatliv/relationer, arbete/ sysselsättning, kompetensutveckling, nya erfarenheter/kreativitet samt ekonomi/ materiell standard. Vid varje återträff under hösten görs en tillbakablick på den personliga handlingsplanen som en del i det medvetna målarbetet. Några av orsakerna till långtidssjukskrivningarna i gruppen uppgavs vara nedskärningar i personalstyrkan och återkommande omorganisationer som genomfördes inom barnomsorg och skola under 90-talet. Detta kan ha bidragit till att det i gruppen som helhet finns en tydlig tendens till nyorientering inom arbetslivet. Samtliga kursdeltagare befinner sig idag på olika sätt i en utvecklingsprocess och är motiverade att förändra sin aktivitetsnivå: En deltagare har avbrutit sin sjukskrivning, har på eget initiativ sökt nytt arbete, och är idag verksam som arbetsledare. En deltagare vill fortsätta att arbeta med människor och uttrycker sin vilja att utbilda sig till undersköterska. En tredje deltagare är fortsatt sjukskriven på 75%, och avslutar sina universitetsstudier (specialpedagog) under det kommande läsåret. Två deltagare avser att höja sin kompetens genom att gå en distansutbildning inom personlig utveckling. En deltagare har beviljats avgångsvederlag och tar idag själv ansvar för sin kompetensutveckling. En deltagare har kontakt med Arbetsförmedlingen och kommer till hösten att auskultera på olika arbetsplatser för att nyorientera sig inom arbetslivet. En deltagare funderar kring olika utbildningsalternativ och undersöker just nu möjligheterna att öka sin kompetens i datakunskap.

10 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 10 Slutsatser - Framtidsperspektiv De metoder som använts i projektet har haft stor genomslagskraft. Kursdeltagarna har upplevt metoderna som lustfyllda och kommentarer har fällts att "det är alltid lika spännande att komma hit". Teamets såväl som kursdeltagarnas upplevelser är att metoderna fungerar väl för förmågan att möta och hantera stress, förbättra koncentrationsförmågan, öka medvetenheten och självrespekten, ta ansvar för sin hälsa samt öka välbefinnandet inom relationer, arbete och fritid. Metoderna tillsammans har lagt en holistisk grund för bete-endet, dvs. att kropp, själ, tanke och känsla interagerar. Då projektet mottagits så positivt, är vår rekommendation inför framtiden att ytterligare kurser skall komma till stånd. Medvetenheten om en holistisk grundsyn som bas för självläkning och personlig utveckling är en framkomlig väg för långtidssjukskrivna. Ekonomisk redovisning (alla belopp redovisas exkl. moms) Utbetalt för första projektperioden Kursmaterial 2.010:- Lokalhyra 3.360:- A. Arvode yogalärare/andningspedagog :- B. Arvode arbetsterapeut/massör :- C. Arvode sjukgymnast :- Totalt kr :- Resterande utbetalning vid projektets slut Kursmaterial 2.630:- Arvode A :- Arvode B :- Totalt kr :- Hela projektet: Totalt kr :- Norrköping Maria Lindelöf Gunnel Westerberg AntiStressKliniken AB Gunnel Westerberg YogaStudion i Norrköping Carin Nilssons villa Garvaregatan 32, Norrköping Tunnbindaregatan 4, Linköping tel ; tel ; fax fax

11 Livsstilsprojektet 2001 Rapport 11 Referenser 1. Bjerknes Lima de Faria, H.: Beröring - en hjälp att hitta sin kraft och sitt sanna själv. Nordisk Fysioterapi vol. 4, nr. 3, s , Bränholm, J.B. et al: Långtidssjukskrivning förändrar livet. Läkartidningen 92: , van Deurzen, E.: Det existentiella samtalet. Natur och Kultur Edgson, V. & Marber, I.: Functional Food - matens helande kraft. Natur och Kultur Ehdin, S.: Den självläkande människan. Forum Frankenhaeuser, M.: Kvinnligt, manligt, stressigt. Bra Böcker Fried, R.: Psychology and Physiology of Breathing in Behavioral Medicine, Clinical Psychology and Psychiatry. Plenum Publishing Co Goleman, D.: Känslans intelligens. W & W Hammarberg, L.: Spännande gröna rätter. Hälsokostrådets Förlag Hendricks, G.: Andningsövningar för ett bättre liv. SvD:s Förlag Hendricks, G. & Hendricks, K.: Kroppens egen intelligens. SvD:s Förlag Holmgren, K.: Att komma tillbaka - en studie olika faktorers betydelse för arbetsåtergång (fördjupningskurs i arbetsterapi 20 poäng). Centrum för Samhällsmedicin, Lunds Universitet Holmgren, K.: Hälsouppfattning, upplevd kapacitet och psykosociala faktorer hos sjukskrivna personer (magisteruppsats). Avd. för arbetsterapi. Inst. för klinisk neurovetenskap, Lunds Universitet Khalsa, D.S.: Besegra din smärta. Metoder till hjälp vid ständig smärta. Svenska Förlaget Khalsa, D.S.: Meditation as Medicine. Activate the Power of Your Natural Healing Force. First Pocket Books Kielhofner, G.: A model of human occupation. Theory and application. Williams & Wilkins Leonard, J. & Laut, P.: Vivation - the Science of Enjoying All of your Life. Vivation Publishing Co Lowen, A. & Lowen, L.: Bioenergetiske kroppsövelser. Borgen 1980.

12 Livsstilsprojektet 2001 Rapport Lund, I.: Beröring, massage och behandlingseffekter. Nordisk Fysioterapi vol. 4, nr. 3, s , Martensen.Larsen, O. & Sörrig, K.: Familjemönster och personlighet. Natur och Kultur Mattsson, M.: Body Awareness - Applications in Physiotherapy. Umeå University Medical Dissertations (New Series 545). 22. Minett, G.: Andningen som helande kraft. Energica Förlag Osho: A Practical Guide to Meditation. St. Martin s Press Parkerson, G.R. et al: A 17-item measure of health and dysfunction. Med. Care : , Shivapremananda, S.: Yoga mot stress. Wahlströms Stern, B.: Möt dig själv bortom allt förnuft. Linnaeus Förlag Stone, H. & Stone, S.: Omfamna ditt inre. Energica Förlag Uneståhl, L-E.: Personlig utveckling genom mental träning, Ledarhögskolan Uvnäs Moberg, K.: Lugn och beröring. Oxytocinets läkande verkan i kroppen. Natur och Kultur Wilson Schaef, A.: En bok för kvinnor som har för mycket att göra. Forum 1999.

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från INSTRUKTIONER Din ålder: Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och ringa därefter in siffran till höger

Läs mer

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du?

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du? Firma Margareta ivarsson Forskning och böcker av Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007 Stress och stresshantering Bosse Angelöw Marianne Frankenhaeuser Daniel Goleman Howard Gardner Aleksander Perski

Läs mer

Trauma och återhämtning

Trauma och återhämtning Trauma och återhämtning Teamet för krigs- och tortyrskadade, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Skåne Denna broschyr är för dig som har haft hemska och skrämmande upplevelser t ex i krig eller under flykt.

Läs mer

28-dagars Medveten andningsträning

28-dagars Medveten andningsträning 28-dagars Medveten andningsträning Andas bättre - må bättre Medveten andningsträning steg 1 AndningsINDEX 18 FRÅGOR Nedanstående frågor handlar om dina andningsvanor och hur fria eller blockerade dina

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring.

Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring. Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring. MÅL: Använda behandlingarna i det dagliga arbetet för att skapa lugn, lindring och återhämtning. Minska stresspåslag för att ge ett lugnare arbetstempo

Läs mer

Grön Rehabilitering på Landsbygd

Grön Rehabilitering på Landsbygd Grön Rehabilitering på Landsbygd Samarbetsprojekt mellan LRF Samordningsförbundet i Norrköping Försäkringskassan Vikbolandets Naturhälsogård Rehabilitering i gårdsmiljö med inriktning natur, djur och trädgård.

Läs mer

Långvarig smärta Information till dig som närstående

Långvarig smärta Information till dig som närstående Långvarig smärta Information till dig som närstående Vad kan jag som närstående göra? Att leva med någon som har långvarig smärta kan bli påfrestande för relationen. Det kan bli svårt att veta om man ska

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11)

Upplevda besvär. SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory OMR 6:1 BILAGA KVINNOR PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Ångest kan kännas på olika sätt olika gånger. Och det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är just ångest.

Ångest kan kännas på olika sätt olika gånger. Och det är inte alltid man vet att det man känner i kroppen är just ångest. Ångest och Panikångest Alla upplever ibland ångest i olika situationer. Det beror på att själva känslan av ångest har som uppgift att tala om att nu är något fel, på tok, till och med farligt. Och då måste

Läs mer

Jag trodde ni var skådisar

Jag trodde ni var skådisar Jag trodde ni var skådisar Jniklas och sanna Llisa Ggustaf J:Workshop måndag 26 mars: intervju efter. Det här samtalet spelade jag in, så detta är transkriberat från den inspelningen. Jag har inte transkriberat

Läs mer

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11)

Version 8, 2001-11-18 OMR 6:1 BILAGA MÄN PATIENT 1 (11) PATIENT 1 (11) Upplevda besvär SSP-UKU Självskattningsskala Perceived Distress Inventory Vi önskar få veta direkt av Dig hur Du upplever den behandling som Du får. För varje besvär som anges nedan ber

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Det är viktigt att röra på sig när man har cancer regiongavleborg.se Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Dagens forskning visar att de flesta patienter som behandlas för cancer har mycket

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI J Z AKUPUNKTUR-TERAPI Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur

Läs mer

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid.

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid. PRAKTISK INFO Plats bokas i Tidsbokare på hemsidan Kösystem finns, avboka plats senast en timma innan klass vid förhinder. Kom i tid, om du ej meddelat att du är sen släpps din plats till ev. drop-in-elev

Läs mer

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet EQ-programmet handlar om hur du kan frigöra kraften och använda din fulla potential. En hög EQ, innebär att

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd För att kunna förstå din ilska och aggressioner behöver du bli medveten om styrkan i ilska och när det är tid för dig att ta kontroll över din känsla och lära dig att styra dig själv i stället för att

Läs mer

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Innehåll Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Mediyoga i palliativ vård

Mediyoga i palliativ vård Mediyoga i palliativ vård Evighet Livet är en gåva som vi bara kan bruka en gång. Hand i hand med oss går döden. Det enda vi vet är att ingenting varar för evigt. Utom möjligtvis döden. Gunilla Szemenkar

Läs mer

Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi

Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur - Samtalsterapi Visualiseringsterapi/Symboldrama

Läs mer

-ett steg på vägen Vad är grön helhet?

-ett steg på vägen Vad är grön helhet? - ett steg på vägen -ett steg på vägen Vad är grön helhet? 3-årigt ESF-projekt ett team på fem personer fokus på det friska i människan 8 veckor, 4 dagar i veckan korta dagar inledningsvis 3 grupper, 7-8

Läs mer

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 MEDICINSK YOGA MEDIYOGA YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 ETT CD-HÄFTE I SERIEN - VERKTYG FÖR SJÄLVLÄKNING - SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Värtavägen 35 115 29 Stockholm Tel: 08

Läs mer

NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp

NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp Britt W. Bragée NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Copyright 2012, Britt W. Bragée Ansvarig utgivare: Britt W. Bragée Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1769-7

Läs mer

2015-06-14. Vad kan man själv göra för att motverka skadlig stress? Fråga först varför du gör så mot dig själv!

2015-06-14. Vad kan man själv göra för att motverka skadlig stress? Fråga först varför du gör så mot dig själv! Vad kan man själv göra för att motverka skadlig stress? För att veta var våra gränser går måste vi känna efter, och lyssna på våra inre signaler även de svaga. Djupanding Yogaövningar Massage Skäm bort

Läs mer

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 1995-05-01

PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING. Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 1995-05-01 PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykiatri Karolinska institutet 995-5- PSYKIATRISK EGENBEDÖMNING Namn... Datum... Avsikten med detta formulär är att ge

Läs mer

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola Artrosskola enl BOA (Bättre

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating.

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating. FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Upplaga 5, 2015 I detta häfte beskrivs vad som händer i kroppen vid stress. Varför vissa blir så sjuka och vad man kan göra för att må bra igen. Lever vi under långvarig belastning utan chans för kroppen

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

UNDERSÖKNING AV VÄLBEFINNANDE

UNDERSÖKNING AV VÄLBEFINNANDE UNDERSÖKNING AV VÄLBEFINNANDE Följande 22 frågor handlar om hur Du har känt Dig den senaste veckan 1. Hur har Du i allmänhet KÄNT DIG den senaste 1 På utomordentligt gott humör 2 På mycket gott humör 3

Läs mer

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator

Diabetes- och endokrinologimottagningen. Medicinkliniken. Välkommen till kurator Diabetes- och endokrinologimottagningen Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator vid diabetes- och endokrinologimottagningen Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet

Läs mer

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer, 2010 SBU:s sammanfattning och slutsatser, 2005 Nordlund. (2004).Ångest om orsaker, uttryck och vägen bort

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer, 2010 SBU:s sammanfattning och slutsatser, 2005 Nordlund. (2004).Ångest om orsaker, uttryck och vägen bort Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer, 2010 SBU:s sammanfattning och slutsatser, 2005 Nordlund. (2004).Ångest om orsaker, uttryck och vägen bort från den Ottosson & d`elia. (2008). Rädsla, oro, ångest

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

Ringa in eller ange den siffra som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna.

Ringa in eller ange den siffra som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste tre dagarna. Hur mår du idag? Namn Ålder Datum Avsikten med detta formulär är att ge en detaljerad bild av ditt nuvarande sinnestillstånd. Vi vill alltså att du skall försöka gradera hur du mått under de senaste tre

Läs mer

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Norrköping 22 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du?

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Norrköping 22 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du? Firma Margareta ivarsson Forskning och böcker av Luftfartsstyrelsen i Norrköping 22 mars 2007 Stress och stresshantering Bosse Angelöw Marianne Frankenhaeuser Daniel Goleman Howard Gardner Aleksander Perski

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Passage Hästunderstödd behandling vid psykiatriska kliniken i Skellefteå. Psykiatriska kliniken Skellefteå

Passage Hästunderstödd behandling vid psykiatriska kliniken i Skellefteå. Psykiatriska kliniken Skellefteå Passage Hästunderstödd behandling vid psykiatriska kliniken i Skellefteå Psykiatriska kliniken Skellefteå Vad är Passage? Hästunderstödd behandlingsform vid psykiatriska kliniken, Skellefteå lasarett.

Läs mer

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland 2011 Sandra Leierth Design Kropp & Själ från A-Ö w w w.sandraleierth.com Text: Lena Leierth

Läs mer

VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012 2014-10- 27

VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012 2014-10- 27 VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012 2014-10- 27 Program Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt Fredag den 17 oktober 2014 i Stockholm u 09.00-09.50 Anna Strömberg

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Example - not for use

Example - not for use Frågeformulär om livskvalitet vid sköldkörtelsjukdomar -ThyPROse- Detta frågeformulär handlar om hur det har påverkat dig att ha en sköldkörtelsjukdom. Besvara varje fråga genom att sätta kryss vid det

Läs mer

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR NYA KURSER HÖSTEN 2015 Här följer nu ett förslag på kursprogram med många nya kurs kombinationer. Beroende på intresse kommer jag återkoppla till dig efter anmälan om kursen blir av. Du kan också köpa

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning 1 ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Jag vill påpeka att jag förstår att många kan tycka att ämnet är känsligt och kanske till och med lite skumt.

Jag vill påpeka att jag förstår att många kan tycka att ämnet är känsligt och kanske till och med lite skumt. Stress, spänningar och muskelknutor kan sätta sig lite varstans i din kropp, det tror jag de flesta håller med om. Men, om jag säger att du har muskelspänningar i ditt underliv som det dessutom vore bra

Läs mer

av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick

av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare, vilka i sin tur fick Kundaliniyoga- vad är det? Kundaliniyoga är en kraftfull yoga som kom till väst i slutet av 1960-talet. Kundaliniyogan fördes hit av den indiske yogin, Yogi Bhajan. Han inriktade sig på att utbilda yogalärare,

Läs mer

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen.

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen. Stress och Sömn Stress När man talar om stress menar man ibland en känsla av att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på. Man får inte tiden att räcka till för allt som ska göras i

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

BPQ - kroppsupplevelseformuläret

BPQ - kroppsupplevelseformuläret BPQ - kroppsupplevelseformuläret Kroppsupplevelseformuläret består av fem delformulär: 1) medvetenhet, 2) stressreaktion, 3) reaktivitet hos autonoma nervsystemet, 4) stresstyp och 5) hälsoberättelse.

Läs mer

Behandlingsguide Sov gott!

Behandlingsguide Sov gott! Behandlingsguide Sov gott! V älkommen till Primärvårdens gruppbehandling för sömnproblem! Denna behandling utgår från KBT kognitiv beteendeterapi, som är en behandlingsform som visat sig vara en effektiv

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa Stress Att uppleva stress är en del av livet - alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Välkommen till kurator

Välkommen till kurator Njurmedicinska enheten Medicinkliniken Välkommen till kurator Välkommen till kurator på njurmedicinska enheten Kuratorns roll Kronisk sjukdom innebär förändringar i livet både för dig som patient och för

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Till Pappor/Partner I samband med att barnet är två månader korrigerad ålder

Till Pappor/Partner I samband med att barnet är två månader korrigerad ålder III Till Pappor/Partner I samband med att barnet är två månader korrigerad ålder Här kommer det tredje frågeformuläret i studien om kängurumetoden. Det innehåller bland annat frågor om hur du har det tillsammans

Läs mer

Att bita ihop om stress och utmattningssyndrom

Att bita ihop om stress och utmattningssyndrom Att bita ihop om stress och utmattningssyndrom Chatrin Andersson Leg. Fysioterapeut Bragée Rehab, Stockholm Jag kommer prata om Varför blir vi stressade? Vad blir konsekvenserna? Hur kan vi bryta stressen?

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO

SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO SMÄRTA, ÄNGSLAN, ORO Ifylles av vårdgivare K Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign 4375501847 1 / 20 SP_k_v2 Instruktion

Läs mer

Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se

Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se 10-03-24 Dr. Walter Osika, Doc. Aleksander Perski, Stressforskningsinstitutet 1 Behandling av utmattningssyndrom - hur bra blir man? Erfarenheter

Läs mer

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden

Hälsa på lika villkor? År 2010. Luleå kommun. Tabeller med bostadsområden Hälsa på lika villkor? År 2010 Luleå kommun Tabeller med bostadsområden Innehållsförteckning: FYSISK HÄLSA... 3 Självrapporterat hälsotillstånd... 3 Andra hälsobesvär... 5 Hjärt- och kärlbesvär... 6 Mediciner

Läs mer

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder

MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder MÖTE MED TONÅRINGAR som har mist en förälder Ulrica Melcher Familjeterapeut leg psykoterapeut & leg sjuksköterska FÖRE 21 ÅRS ÅLDER HAR VART 15:E BARN UPPLEVT ATT EN FÖRÄLDER FÅTT CANCER Varje år får 50

Läs mer

Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga

Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga hjart-lung.se Vad är medicinsk yoga? Medicinsk yoga har sina rötter i kundaliniyoga och har en bevisat välgörande effekt. Fokus ligger på mjuka yogaövningar

Läs mer

Dagens tema Motivation Målsättning Fokus och koncentration Visualisering Mental förberedelse Hantera känslor Hantera smärta

Dagens tema Motivation Målsättning Fokus och koncentration Visualisering Mental förberedelse Hantera känslor Hantera smärta Dagens tema - 20170117 Motivation Målsättning Fokus och koncentration Visualisering Mental förberedelse Hantera känslor Hantera smärta Motivation Var inte rädd för att ställa frågan varför? Fundera över

Läs mer

Body Code studie 2012-2013

Body Code studie 2012-2013 Body Code studie 212-213 Metod och förutsättningar: Studien gick över ca ett halvt år och bestod av 77 sessioner på 2 klienter, varje har fått minst 3 ar, varierande upp till max 7 sessioner. Klienten

Läs mer

MedUrs Utvärdering & Följeforskning

MedUrs Utvärdering & Följeforskning MedUrs Utvärdering & Följeforskning Preliminära uppgifter Fort Chungong & Ove Svensson Högskolan i Halmstad Wigforssgruppen för välfärdsforskning Förväntningar verkar stämma överens med upplevt resultat

Läs mer

DANS OCH RÖRELSE med äldre

DANS OCH RÖRELSE med äldre DANS OCH RÖRELSE med äldre Foto: Män som Dansar - bild av Susanne Svantesson om män, mod och modern dans! Dans utmanar och inspirerar. Det får oss att börja tänka, känna och fundera. Genom dans utvecklas

Läs mer

Mer harmoni Mindre stress

Mer harmoni Mindre stress Mer harmoni Mindre stress I förskola och skola En utbildningsdag för pedagoger till en bättre hälsa och arbetsmiljö för så väl vuxna som barn * Stress, en del av vardagen I den stress vi alla möter varje

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Har Du lagt märke till någon oro, spänning eller ångest de senaste två dagarna?

Har Du lagt märke till någon oro, spänning eller ångest de senaste två dagarna? Klinisk ångestskala (CAS) - för att mäta effekten av ångestbehandling (Snaith & al., Brit J Psychiatry 1982;141:518-23. Keedwell & Snaith, Acta Psychiatr Scand 1996;93:177-80) Om något av ångestsyndromen

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

AP Närpsykiatri, Karlskoga. Carina van Eijk, arbetsterapeut Elsie-Marie Gylebrandt Larsson, skötare Tove Reis, kurator

AP Närpsykiatri, Karlskoga. Carina van Eijk, arbetsterapeut Elsie-Marie Gylebrandt Larsson, skötare Tove Reis, kurator AP Närpsykiatri, Karlskoga Carina van Eijk, arbetsterapeut Elsie-Marie Gylebrandt Larsson, skötare Tove Reis, kurator Hur det började hos oss på Rehab.. 2005 Utbildning i Ett Sundare Liv. - Hälsa och Välbefinnande

Läs mer

Kultur för hälsa och vård

Kultur för hälsa och vård Kultur för hälsa och vård Med utgångspunkt i ett hälsoperspektiv kan vi stärka det friska som finns hos alla, oberoende av ålder eller funktionsnedsättning. Kultur är ett verktyg för detta! Utvecklings

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer