ett seminarium för politiker och tjänstemän

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ett seminarium för politiker och tjänstemän"

Transkript

1 Inspiration och kunskap från Hästen och dess miljö som resurs inom hälsa, vård, omsorg och skola ett seminarium för politiker och tjänstemän Linköpings kommun linkoping.se 15

2 Text: Karin Christoffersson /Klara språket AB Omslagsfoto: Shutterstock/Ahturner Foto sidan 8: Shutterstock /Patricia Hofmeester Övriga bilder: Klara språket AB 2

3 Inspiration och kunskap från Hästen och dess miljö som resurs inom hälsa, vård, omsorg och skola ett seminarium för politiker och tjänstemän Om drygt en månad startar bygget av Smedstad ridsportcenter. Verksamheten är till för vuxna och barn som har hästar och ridning som intresse. Den blir också en arena för lokala, regionala, nationella och internationella tävlingar för såväl amatör- som elitryttare. Men, hur kan blivande Smedstad ridsportanläggning bli en tillgång för alla? Den frågan ställde sig kultur- och fritidschefen Karin Semberg, Linköpings kommun. Eftersom jag själv är ryttare och befunnit mig i olika delar av hästvärlden sedan barnsben kände jag till att det finns större potential än så. Tillsammans med hästar kan man göra så mycket gott för både individen och samhället. Det handlar om såväl hälsofrämjande som terapeutisk, social och pedagogisk verksamhet. De hästunderstödda verksamheterna gör gott på det fysiska, psykiska och sociala planet och ger i förlängningen samhälleliga vinster, säger Karin Semberg. Hon diskuterade detta med social chefen i Karin Semberg kommunen, Anita Lhådö, som nappade direkt och bollen rullade snabbt vidare. Och för att tidigt i byggprocessen göra det möjligt att bygga in lämpliga delar av sådan verksamhet i den nya anläggningen har kultur- och fritidsnämnden, i samverkan med vård- och omsorgs- samt socialnämnderna i kommunen, genomfört ett halvdagseminarium för politiker och tjänstemän. Seminariet leddes av Christina Risshytt-Collman, från Kultura, med lång erfarenhet av utvecklingsarbete som involverar både samhället och hästsektorn. Christina Risshytt-Collman De som delade med sig av kunskap och erfarenheter var nationella och regionala aktörer från offentliga, privata och ideella delar av branschen. Bland annat fick vi ta del av intressanta forskningsresultat om ridterapins roll för strokedrabbade och om vad som åstadkommits i Motala i ett välutvecklat samarbete mellan en insiktsfull hästentreprenör och kommunens dagliga verksamhet/ sysselsättning då det gäller unga vuxna med psykisk ohälsa, berättar Lars Vikinge, ordförande i kultur- och fritidsnämnden. En av föreläsarna, sjukgymnasten Pia Tillberg, med lång erfarenhet av olika typer av ridterapi, lovordade initiativet: Jag har faktiskt aldrig hört talas om att tänka på den här nivån av planering i så tidigt skede där olika idéer och målsättningar kan samverka redan innan start. Lars Vikinge Det innebär att alla inblandade kan ha ett ord med i laget redan från början. Här följer en sammanfattning från det aktuella halvdagsseminariet. 3

4 Vad säger forskningen om hästen som terapeutisk resurs? Exempel och erfarenheter från neurologisk vuxenrehabilitering, barnrehabilitering, social omsorg, daglig verksamhet och särskola. Gunilla Silfverberg, Ersta Sköndal högskola Pia Tillberg, Stiftelsen Hippocampus och IRT 4

5 Gunilla Silfverberg är professor i vårdetik vid Ersta Sköndal högskola. Bland hennes uppdrag ingår att vara koordinator för forskningsprogrammet Hästen, hunden och den mänskliga hälsan. Programmet etablerades 2010 och det syftar till att bidra till en mångsidig kunskap om djurens betydelse och funktion för människors hälsa, för livskvalitet och välbefinnande. Det är frågor som hittills inte lockat forskarvärlden i någon större utsträckning, berättar Gunilla Silfverberg. Men vi ser att djur, och då speciellt häst och hund, allt oftare används som terapeutisk resurs i olika delar av vården och även i socialt behandlingsarbete. Inspirationen till Gunilla Silfverbergs forskning kom bland annat från att hon själv ramlat av en häst och i rehabiliteringen fick kontakt med Pia Tillberg, sjukgymnast och certifierad ridterapeut som bland annat driver Stiftelsen Hippocampus som arbetar med hästunderstödd terapi och ridterapi. I det aktuella forskningsprogrammet har vi arbetat tillsammans i projektet Ridterapi fakta och framtid, ett Några av de centrala begreppen inom vårdetik är autonomi (alltså självbestämmande) och integritet, värdighet, hälsa och livskvalitet. Ridterapi är i sig en komplex aktivitet och såväl hästens rörelser som ridningens terapeutiska egenskaper berör många aspekter av en persons förmåga. Ett annat viktigt begrepp i denna forskning är rehabilitering. I det ingår bland annat att återställa funktioner som påverkats av en skada eller sjukdom och att återge någon sitt anseende och sin värdighet. Rehabilitering bör bygga på en helhetssyn, alltså såväl medicinska som psykologiska och sociala behov, och ta hänsyn till individuella behov och förmågor. Människan och hästen har en mycket lång historia tillsammans i arbete och i strid, i nytta och nöje. Hästen är det mest allsidiga djur vi umgås med och den nära samhistorian kan även användas terapeutiskt. Alltsedan 1950-talet har det pågått studier kring hästen och patienter med diagnoser som Multiple skleros, stroke och cerebral pares, berättar Gunilla Silfverberg. Gunilla Silfverberg, professor i vårdetik vid Ersta Sköndal högskola Det är inte speciellt intressant att stå och dra i några rep eller maskiner på ett gym. I ridningen däremot känner jag att jag tränar upp musklerna samtidigt som det ger stimulans. Man lär sig något nytt och det känns meningsfullt. Ridningen ökar ens lust att träna mera och komma vidare. En av Gunilla Silfverbergs informanter arbete som nu föreligger i rapportform, berättar Gunilla Silfverberg. Rapporten handlar om hästunderstödd terapi och neurologisk rehabilitering. Bland mycket annat tar den upp effekter och kostnader för denna behandlingsform i förhållande till annan sjukgymnastikbehandling. Hästen ett unikt terapeutiskt verktyg I sitt arbete är Gunilla Silfverberg särskilt intresserad av kopplingen mellan hästunderstödd terapi och vårdetik: Hästunderstödd terapi handlar inte bara om uppsuttna aktiviteter, att rida, utan också om avsuttna aktiviteter som att rykta och sadla. Under seminariet berättade Gunilla Silfverberg om hur forskningen visar att för personer som drabbats av stroke eller annan neurologisk skada kan hästumgänge och ridning underlätta olika lärandeprocesser och dessutom återupprätta mänsklig värdighet och bidra till upplevelser av välbefinnande och livskvalitet. 5

6 Så här har en person i en av studierna uttryckt det: Ridningen har förändrat hur jag går och min funktion i högerbenet. Man får en hint om att man kan reglera knäet fram och tillbaka. Det har påskyndats av ridningen. Vissa saker med ryggmusklerna har jag fått tillbaka. De som sett mig säger också att jag rör mig mera naturligt. Det är även så att ridterapi, genom att man blir extremt kroppsmedveten i ridning, ofta underlättar självförståelsen för olika aspekter av den egna förmågan, tilllägger Gunilla Silfverberg. I Sverige finns cirka 100 anläggningar där man i större eller mindre utsträckning använder hästen i rehabiliteringsarbetet. På frågan om skillnaden mellan aktivitet och terapi svarade Gunilla Silfverberg: Terapi är alltid kopplat till ett behandlingsmål. Och all forskning visar att man inte kan uppnå några mål om inte varje steg i rehabiliteringen känns meningsfull. Återigen får en av Gunilla Silfverbergs informanter ordet: Det är inte speciellt intressant att stå och dra i några rep eller maskiner på ett gym. I ridningen däremot känner jag att jag tränar upp musklerna samtidigt som det ger stimulans. Man lär sig något nytt och det känns meningsfullt. Ridningen ökar ens lust att träna mera och komma vidare. Avslutningsvis berörde Gunilla Silfverberg att man inom vårdsektorn bör se det som en möjlighet att hästunderstödd terapi ger allsidig stimulans och att genom ett salutogent perspektiv på hälso- och sjukvård så kommer det friska, och inte det sjuka, i fokus. För näringen är hästunderstödd terapi en outnyttjad resurs för många ridskolor. Det som hindrar är begränsade kunskaper hos beslutsfattare, begränsade uppfattningar om rehabiliteringsbegreppet och orealistiska föreställningar om evidens, menar Gunilla Silfverberg. I forskningens framtid ligger områden som barn med autism, flickor utsatta för sexuella övergrepp, hästens specifika roll som vän, coach, anknytningsobjekt, medterapeut, olika tvärvetenskapliga studier och utvidgad begrepps- och teoribildning. Hästen gör nytta fysiskt, psykologiskt och socialt Sjukgymnasten och ridterapeuten Pia Tillberg har lång erfarenhet av olika former av hästunderstödd terapi, både i egen regi och som ordförande för Intresseföreningen för Ridterapi. Pia föreläser också vid Svenska Ridsportförbundets utbildningar. På seminariet berättade hon om hur umgänget med hästen berör hela människan, alltså fysiskt, psykologiskt och socialt. Och det gäller oavsett om man är frisk eller har en funktionsnedsättning. Om vi börjar med det fysiska så är det så att vi människor hela tiden omges av en mängd sinnesintryck, de är livsviktiga för oss annars kan vi inte leva, inte agera. Och på hästryggen stimuleras alla sinnen. Där handlar det också om rörlighet, vår kropp måste i möjligaste mån följa hästens rörelser för att det ska fungera och vara bekvämt och det hjälper oss hästen att göra. Pia Tillberg fortsätter: Vidare handlar det om koordination, och det är en stor och svår del att kunna isolera en rörelse och att skilja ut olika rörelser. Andra saker hästen hjälper oss med att träna upp är kroppshållningen, när hästen rör sig triggar det igång reflexer för att hålla oss upprätta. Balans och kroppskännedom är ytterligare funktioner som tränas upp då man rider. Pia Tillberg berättade att det inte är alla som tycker att umgänget med hästar är så kul från början, men att det inte brukar ta lång stund innan hennes patienter är 6

7 vi människor hela tiden omges av en mängd sinnesintryck, de är livsviktiga för oss annars kan vi inte leva, inte agera. Och på hästryggen stimuleras alla sinnen. Där handlar det också om rörlighet, vår kropp måste i möjligaste mån följa hästens rörelser för att det ska fungera och vara bekvämt och det hjälper oss hästen att göra. Pia Tillberg, sjukgymnast och ridterapeut förälskade i hästen: Att umgås med djur handlar mycket om känslor och efter ett tag upplever de allra flesta olika typer av positiva känslor i form av ökat självförtroende, välbefinnande och möjlighet att lyckas vilket är en del i vårt uppdrag som terapeuter. Jag tror även att det ger ett större förtroende för oss terapeuter att vi, med hästar i närheten, är mer känslomässiga och därmed mer tillgängliga. För de allra flesta innebär ridningen också, eftersom man måste vara väldigt koncentrerad, att man tar rast från sina bekymmer. Även den sociala delen hos oss människor berörs, menar Pia Tillberg: Det har först och främst med kommunikation att göra, vilket är själva essensen i umgänget med hästen. Vidare har det med identitet att göra, som ryttare blir man någon, både i sina egna och i andras ögon. Det handlar också om samspel och för att träna den aspekten är stallet och ridningen en perfekt miljö eftersom det av säkerhetsskäl ingår många rutiner. Empati och inkludering är ytterligare begrepp inom det sociala området som berörs. Både genom forskningsprojekt och i vardagen har Pia Tillberg också mött otaliga bevis för att miljön kring hästverksamheten är pedagogiskt värdefull både när det gäller sådant som motivation (det viktigaste), initiativförmåga, uppmärksamhet, fokus och meningsfullhet. Med sina olika moment i en aktivitet innebär hästunderstödd terapi helt enkelt en multimodal rehabilitering, menar Pia Tillberg. En kortare film visade olika exempel på framgångsrik terapi, bland annan intervjuades en man som drabbats av en stroke. Han hade lyckats övertyga omgivningen att i sin rehabilitering få börja med ridning. Efter bara några tillfällen på hästryggen kom bäckenmuskulaturen i gång och därmed så sakta förmågan att kunna gå. Till sist Avslutningsvis beskrev Pia Tillberg några anläggningar och organisationer med olika organisatoriska och ekonomiska lösningar då det gäller själva terapi- och behandlingsverksamheten: Humlamaden Rehabilitering, Stall Xena, Stiftelsen Hippocampus, Neuroförbundet och Göteborgs handikappridklubb. Det finns alltså många goda exempel på att hästunderstödd terapi är en värdefull behandlingsform av olika typer av fysiska, psykiska eller sociala sjukdomar och besvär. I sin forskning har Gunilla Silfverberg och Pia Tillberg kommit fram till att hästunderstödd terapi främst stöter på två hinder: 1) Avsaknad av vårdavtal eller liknande med sjukgymnast som bedriver hästunderstödd terapi. 2) En tolkning av rehabiliteringsuppdraget hos vårdgivare och beslutsfattare som inte ger utrymme för att anlita extern verksamhet. 7

8 Sysselsättning med hästen som hjälpmedel för unga vuxna med psykisk ohälsa Monika Wilhelmsson, Motala kommun Margareta Forsberg, Stall Nyckelby 8

9 I Motala kommun finns det en innovativ samverkan mellan kommunen och en privat ridskoleföretagare. Det är ett projekt som bland annat haft Gunilla Silfverbergs forskning, forskningsrapporter och uppsatser från Sveri ges lantbruksuniversitet (SLU) som teoretisk referensram. Under seminariet berättade Monika Wilhelmsson, som är enhetschef för daglig verksamhet/sysselsättning i Motala kommun och Margareta Forsberg från Stall Nyckelby om det framgångsrika projektet kring hästen som hjälpmedel för unga vuxna med psykisk ohälsa. alternativ på hemmaplan istället för att skicka iväg unga vuxna med psykisk ohälsa på behandlingshem eller liknande, berättade Monika Wilhelmsson. Margareta Forsberg igen: Det ena gav det andra och med god vilja och handlingskraft, bland annat från kommunen, så upprättades ett samarbete för ett pilotprojekt mellan Motala kommun, Stall Nyckelby och Leader Folkungaland. För dem har detta blivit ett av deras framgångsprojekt. I det påföljande projektet som pågick mellan 2009 och 2013 deltog Projektets syfte var alltså att, i kontakt med djur och natur, hitta meningsfull sysselsättning/socialt behandlingsarbete för personer i målgruppen unga vuxna (16 24 år) som har psykisk ohälsa i form av självskadebeteende, fobier, ångesttillstånd och svårigheter att klara praktikplats eller studier. Margareta Forsberg, Stall Nyckelby, Motala Initiativet kom från Margareta Forsberg: I min verksamhet i stallet märkte jag att alltfler av de unga tjejerna fick tilltagande besvär till exempel i form av panikångest och olika typer av självskadebeteende. Jag såg ju att de mådde dåligt och tänkte, vad kan jag göra? Det som sedan hände var att Margareta Forsberg fick höra talas om en idé kring en verksamhet för ungdomar med den här typen av problem som inte blev av. Det fanns därför en öppning för något annat. Från kommunens sida var vi intresserade att få till även Landstinget i Östergötland och Samordningsförbundet Motala-Vadstena (som är en finansiell samordning på kommun-, landstings-, försäkringskasse- och arbetsförmedlingsnivå) stöttade ekonomiskt. Positiva resultat Projektets syfte var alltså att, i kontakt med djur och natur, hitta meningsfull sysselsättning/socialt behandlingsarbete för personer i målgruppen unga vuxna (16 24 år) som har psykisk ohälsa i form av självskadebeteende, 9

10 Ytterligare ett viktigt resultat är den ökade motivationen att ta tag i andra saker i livet. Monika Wilhelmsson fobier, ångesttillstånd och svårigheter att klara praktikplats eller studier. I det aktuella projektet har alltså Stall Nyckelby stått för arbetsledning, utbildning, lokaler och tillgång till hästar. Motala kommun har stått för personal med kompetens inom psykiatri och TBA-utbildning (Tillämpad beteendeanalys). Från landstinget har det funnits med en arbetsterapeut från vuxenpsykiatrin. Sammanlagt har 27 personer (3 män och 24 kvinnor) deltagit. Själva verksamheten bestod varje gång av ett 12-veckorsprogram enligt en modell som vi arbetade fram under pilotprojektet med hjälp av egen erfarenhet, andras forskning och studier, berättar Margareta Forsberg. I modellen var utgångspunkten att jag som hästmänniskan som har hand om den praktiska utbildningen i stallet och med hästarna har valt att inte veta något om vars och ens speciella problem. Jag har tagit hand om det friska och de övriga i teamet har tagit hand om det andra på ett professionellt sätt. I det praktiska arbetet börjar verksamheten med basala uppgifter som att lära sig mocka, fixa persedelvård och att kratta gårdsplanen. Inga uppgifter är påhittade, allt handlar om sådant som förekommer i och kring ett stall, och det blir många tillfällen till bra samtal. Då det gäller hästkunskapen jobbar vi bara med unghästar. Det ger de unga tillfälle att se vad de har lärt hästarna under de 12 veckorna, inte bara vad de själva har lärt sig, berättar Margareta Forsberg. Ridning en gång i veckan ingår också i programmet. Efter en grundlig genomgång av olika detaljer i 12-veckorsprogrammet redovisades några av resultaten: Deltagarnas fysiska och psykiska hälsa är den tydligaste positiva förändringen till exempel förbättrad sömn, aptit och kondition, minskad oro och ångest. Även i det sociala umgänget kan man se en tydlig förändring, och tillsammans med hästarna var deltagarna betydligt modigare och mer självsäkra efter avslutat program än då det började. 10

11 Ytterligare ett viktigt resultat är den ökade motivationen att ta tag i andra saker i livet, berättade Monika Wilhelmsson. En deltagare har uttryckt det så här: jag har blivit en bättre människa och känner mig stolt över det jag gör. Jag har fått chansen att förändra mig och min framtid på grund av detta projekt. Jag känner äntligen att det är värt att vakna på morgonen. Jag och mitt liv (istället för en destruktiv vardag). Ytterligare en deltagare beskriver: Nyckelbyprojektet har gett mig så mycket, saker jag inte kunnat drömma om för ett år sedan. Jag har slutat helt och hållet med mediciner, fått in bra rutiner, känner mig behövd. Jag har fått en meningsfull sysselsättning som jag älskar, jag har fått nya vänner och mitt självförtroende har stärkts. Av de sammanlagt 27 personerna har 3 lyckats få en anställning, 6 har börjat studera, 8 har genomfört praktik genom arbetsförmedlingen. Resterande har flyttat, börjat i daglig verksamhet, gått till behandlingshem eller flyttat. inom landstinget. För framtiden ställdes frågan hur kan verksamheten bli ett ordinarie utbud i samarbetet omkring unga vuxna med psykisk ohälsa? Har vi råd att låta bli? Det tar mycket tid att lära ut hur bra det här är, men de som har lyssnat tycker och förstår för det mesta att det är en framgångsrik verksamhet, men det skulle behövas mer forskning, ett mätverktyg som kan visa vad som händer under dessa veckor. Dessutom är det svårt att få sådan här verksamhet finansierad, avslutar Margareta Forsberg. Bland de sammanfattande punkterna från Motalaprojektets erfarenheter kan nämnas: Hästen och stallmiljön är terapeutisk i sig Rutiner struktur och tydlighet är viktigt Det salutogena perspektivet, att ta vara på det friska, är viktigt KASAM (känsla av sammanhang) finns naturligt i hästarnas vardag Samverkan är nödvändig Viktigt med rätt kompetens hos personalen som är med och att det finns kompetens och socialt engagemang hos företagaren Sammanfattning Projekt Nyckelby har medfört att olika verksamheter inom kommunen har samverkat i allt högre grad. Det har också etablerats ett samarbete med vuxenpsykiatrin Kontaktpersoner: Nyckelbyprojektet har gett mig så mycket, saker jag inte kunnat drömma om för ett år sedan. Jag har slutat helt och hållet med mediciner, fått in bra rutiner, känner mig behövd. Jag har fått en meningsfull sysselsättning som jag älskar, jag har fått nya vänner och mitt självförtroende har stärkts. 11

12 12

13 Anette Tholf, Östergötlands Ridsportförbund Mia Thun, Svenska Ridsportförbundet Fritidsridning och sport för funktionsnedsatta, den ideella föreningsverksamheten som resurs Östergötlands Ridsportförbund är ett av Svenska Rid sportförbundets 19 distrikt. I distriktet finns ca 50 ridklubbar, cirka 25 ridskolor och enskilda medlemmar. Geografiskt sett är det ett ganska litet distrikt, men vi är stora verksamhetsmässigt, berättade Anette Tholf, konsulent vid Östergötlands Ridsportförbund som fungerar som en länk mellan Svenska Ridsportförbundet och de lokala ridklubbarna. Nästan alla ridskolor har någon liten eller stor verksamhetet med funktionshindrade. Många klubbar och ridskolor vill göra mera. Det kan handla om daglig verksamhet i stallet, barn och vuxna från olika boenden, skolsamverkan, sommarläger, rehabilitering och så vidare. Inom Ridsportförbundet finns cirka ryttare med funktionsnedsättning som sysslar antingen med sport- eller fritidsridning. Som funktionsnedsatt kan man delta i såväl Paralympics som Special Olympics. Irene Slättengren är förresten en Linköpingsbo som deltagit i OS Paralympics. Vårt mål är att ridsporten ska vara för alla, berättade Mia Thun från Ridsportförbundet. Många funktionsnedsättningar märks mindre i stallet eller på hästryggen då hästen lånar ut sina ben Strukturen och ramarna i ett stall gör till exempel också att en diagnos som ADHD inte märks så tydligt i den miljön. Det är en ynnest att få uppleva så många lyckliga ögonblick i den lilla vardagen som vi som sysslar med det här får göra. God tillgänglighet praktiskt och i bemötande är en förutsättning för att det ska fungera. Inom Ridsportförbundet finns en ledarutbildning som kallas Funktionsnedsättning och delaktighet. Syftet är att förmedla en grundläggande kunskap för att leda och möta ryttare med funktionsnedsättning så att alla kan vara tillsammans över åldersgränserna, menade Mia Thun. Det som bland annat är fantastiskt med hästarna är att de tar bort fokus från oss själva och de egna tillkortakommandena. Vi vill skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i ridklubbarnas verksamhet och på så sätt kunna dela den glädje, gemenskap och stolthet som ridsporten erbjuder. Avrundning av seminariet På frågan vad som händer nu, berättar kultur- och fritidschefen Karin Semberg: Vi kommer att fortsätta vår samverkan mellan de olika förvaltningarna och arbeta fram konkreta förslag att presentera för politikerna. Själv är jag övertygad om att detta kommer att leda till en ridanläggning präglad av jämställdhet och mångfald som verkligen kan sägas vara till för alla. Det kommer säkert också att visa sig att hästunderstödda verksamheter inte bara kan påverka många på det fysiska, psykiska och sociala planet utan på olika sätt även bidra till en samhällelig ekonomisk vinst. 13

14 14

Temadagarna Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg

Temadagarna Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg Temadagarna Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg Var har vi varit? Malmö Linköping Umeå Göteborg Jönköping Vilka har vi samarbetat med? Värdkommun Region/län Svenska Ridsportförbundet centralt

Läs mer

Smedstad Ridsportcenter -

Smedstad Ridsportcenter - Rapport Smedstad Ridsportcenter - en resurs inom hälsa, skola, vård och omsorg Linköpings kommun Kultur- och fritidsnämnden Rapporten beställd av Kultur- och fritidsförvaltningen 2014 Sammanfattning Byggnationsarbetet

Läs mer

Hopp-HAA [hoppa]/stall Nyckelby

Hopp-HAA [hoppa]/stall Nyckelby Hopp-HAA [hoppa]/stall Nyckelby Verksamheten bedrivs på stall Nyckelby i kontakt med djur och natur. Syfte är att skapa meningsfull sysselsättning/socialt behandlingsarbete för individer som ingår i målgruppen

Läs mer

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA RIDA Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja rida eller köra häst. Drygt en miljon människor i Sverige

Läs mer

Djur, natur och människors hälsa. Hur och varför djur och natur kan medverka till en bättre hälsa för oss människor

Djur, natur och människors hälsa. Hur och varför djur och natur kan medverka till en bättre hälsa för oss människor Djur, natur och människors hälsa Hur och varför djur och natur kan medverka till en bättre hälsa för oss människor Djur, natur och människors hälsa Utgivningsår: 2015, Skara Utgivare: Projektet Djur, människors

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Manimalisrapporten 2009. Margareta Håkanson Leg sjukgymnast, doktorand Projekt Djur och människors hälsa SLU

Manimalisrapporten 2009. Margareta Håkanson Leg sjukgymnast, doktorand Projekt Djur och människors hälsa SLU Manimalisrapporten 2009 Margareta Håkanson Leg sjukgymnast, doktorand Projekt Djur och människors hälsa SLU Manimalisrapporten 2009 Faktaunderlaget med statistik om sällskapsdjuren i Sverige, forskningssammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund

Verksamhetsplan Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 Västerbottens Ridsportförbund Verksamhetsplan 2017 en efter föreningarnas föreningarna möjlighet Västerbottens att Ridsportförbund Verksamhetsidé/Syfte vara samarbetsorganisation för

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland Ver: 2009 03 05

Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland Ver: 2009 03 05 Projektets namn: Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Ver: 2009 03 05 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Datum för projektstart: 2009 09 14 Datum för projektslut: 2010 02 01 Totalt sökt belopp kr:

Läs mer

Aktiv Rehab & Ridterapi - en sammanfattning av projektet

Aktiv Rehab & Ridterapi - en sammanfattning av projektet Aktiv Rehab & Ridterapi - en sammanfattning av projektet Förbättrad balans Hälsofrämjande: Ridterapi på remiss och ordination Ökad livskvalitet Förbättrad gångförmåga Social kontakt Minskad smärta Medveten

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Aktivitet Relation - Identitet

Aktivitet Relation - Identitet Aktivitet Relation - Identitet perspektiv på fritidens betydelse för unga med funktionsnedsättningar Jens Ineland Umeå universitet Innehåll Perspektiv på hälsa och funktionsnedsättningar Fritidens roll

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Projekt 14. Cirkus. Några exempel som vi har sett är: Ögon som lyser.

Projekt 14. Cirkus. Några exempel som vi har sett är: Ögon som lyser. Projekt 14. Cirkus Syfte: BARNHABILITERINGEN stödjer barn 0-18 år med funktionsnedsättning. Tvärprofessionella team tillgodoser medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska behov. Habiliteringen utgår

Läs mer

Kriterier för certifiering av terapeuter

Kriterier för certifiering av terapeuter Kriterier för certifiering av terapeuter Foto Vanja Sandgren Hästunderstödd terapi Certifieringskriterier för Hästunderstödd terapi HUT Hästunderstödd terapi Hästunderstödd terapi syftar till en optimal

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Sysselsättning med Hästen som hjälpmedel för unga vuna med psykisk ohälsa Journalnummer:

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad

Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Processutvärdering av projekt UFFE Unga Funktionsnedsatta För Etablering Styrelsemöte den 28 april, Kvarnen, Kristianstad Ett gott resultat Bekräftelse på det goda resultatet: Personal och tjänstemän (LSS

Läs mer

Kartläggning med anledning av Värmdö Ridklubbs ansökan om bidrag för verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Kartläggning med anledning av Värmdö Ridklubbs ansökan om bidrag för verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2014-01-23 Handläggare Ulrika Lingslunde Kundvals- och finansieringsavdelningen 13KOFN/0091 Kartläggning med anledning av Värmdö Ridklubbs ansökan om bidrag för verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Modernt ungdomsarbete Åland 12-14 februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Alla människors lika värde - alla ska ha samma rätt till en utvecklande fritid oberoende av bakgrund

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober

Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende Sundsvall 11-12 & 2-26 oktober Dag 2 1 personer var anmälda på utbildningen dag 2, 28 personer valde att svara på utvärderingen. Svaren redovisas

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Inför hästarna är alla lika

Inför hästarna är alla lika 1 av 5 2008-09-25 22:43 Politiskt, religiöst och fackligt oberoende Alternativet i svensk press Huvudsidan - Om tidningen - Prenumerera - Annonsera - Kalendarium - Länkar Tillbaka till arkivet Ursprungligen

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Våra värdeord Våra tre värdeord är ledstjärnor för oss på Ersta diakoni. De tydliggör vår värdegrund och genomsyrar vårt bemötande av patienter, boende och brukare

Läs mer

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst.

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst. TRÄNING SAMVARO INSPIRATION HÄLSOBROBLADET Special Nr 1 årg 1 Hälsobro Hälsobro är ett lite gym med stor känsla, du hittar oss i centrala Örebro alldeles bredvid Oskarsparken. Hit är alla välkomna att

Läs mer

PERSONCENTRERAD VÅRD En effektivare hälso- och sjukvård med människan i centrum

PERSONCENTRERAD VÅRD En effektivare hälso- och sjukvård med människan i centrum DE KRONISKA SJUKDOMARNAS UTMANING PERSONCENTRERAD VÅRD En effektivare hälso- och sjukvård med människan i centrum DE KRONISKA SJUKDOMARNAS UTMANING EN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I FÖRÄNDRING Förändrad sjukdomsbild

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Anpassad Ridning i Uppland

Anpassad Ridning i Uppland Anpassad Ridning i Uppland 1 februari 2012 Det finns många anledningar till att någon med en funktionsnedsättning vill komma i kontakt med hästar. Det kan vara för rehabilitering, arbetsträning, personlighetsutveckling,

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Intern ledarutbildning på Ridklubben!

Intern ledarutbildning på Ridklubben! VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND Intern ledarutbildning på Ridklubben! Utbildningssystem för barn & ungdomar på Ridklubben! Datum: 2002-02-27 Bilder tagna på Hallsta Ridklubb Rubriker Vad, varför, hur? Innehåll

Läs mer

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen

Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Vision: Sverige skall vara den ledande ridnationen i världen Barn och ungdom Utbildning Avel och hästhållning SPORT - TÄVLING att bli en ledande sportnation RIDKLUBB - RIDSKOLA att vidareutveckla ett rid-

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Green Care - en introduktion. Ingrid Whitelock ingrid@whitelock.se www.whitelock.se

Green Care - en introduktion. Ingrid Whitelock ingrid@whitelock.se www.whitelock.se Green Care - en introduktion Ingrid Whitelock ingrid@whitelock.se www.whitelock.se Green Care idag Meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med särskilda behov Green Care i Sverige

Läs mer

Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att

Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att Titel Fritidsaktiviteter habiliteringen 2014 Syfte Habiliteringen har med hjälp av medel från Hälsopotten 2013 arbetat för att möjliggöra att individer med olika funktionsnedsättningar ska få ta del av

Läs mer

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA

UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA UPPLANDS-BRO RYTTARFÖRENING EN PLATS FÖR ALLA AFFÄRSPLAN 2013-2015 1 VISION 3 2 VÄRDEGRUND 3 3 VERKSAMHETSBESKRIVING 3 3.1 PRODUKTPORTFÖLJ 3 3.2 SÄKERHET 4 3.3 GOD HÄSTHÅLLNING 4 3.4 UTBILDNING 4 3.5 PERSONAL

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning.

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. (LiÖ 2012-2095) Anna Tjäder har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår

Läs mer

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid

Stöd från socialtjänsten för att personer med LSS-insatser ska få vård i tid HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-02-12 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Hundassisterad terapi. För unga med flerfunktionsnedsättningar Metoder och effekter

Hundassisterad terapi. För unga med flerfunktionsnedsättningar Metoder och effekter Hundassisterad terapi För unga med flerfunktionsnedsättningar Metoder och effekter Bräcke diakoni Non-profit - Äldreomsorg & Hospice - Rehab & Funktionshinder - Hälsa & Vård 50 verksamheter 1 200 medarbetare

Läs mer

Framgångsrik Rehabilitering

Framgångsrik Rehabilitering Framgångsrik Rehabilitering vad säger brukaren och de professionella? Helene Hillborg, med dr i Handikappvetenskap Varför fokusera på lönearbete? Ofta ett tydligt önskemål högt värderad roll Att vara produktiv

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Ridning för funktionshindrade En studie av verksamhet för funktionshindrade

Ridning för funktionshindrade En studie av verksamhet för funktionshindrade Ridning för funktionshindrade En studie av verksamhet för funktionshindrade vid föreningar anslutna till Upplands Ridsportförbund och Svenska Ridsportförbundet Upplands Ridsportförbund 2008 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. Psykisk ohälsa. Specialistpsykiatri. Psykiatrin idag. Tillämpningsområden

Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom. Psykisk ohälsa. Specialistpsykiatri. Psykiatrin idag. Tillämpningsområden Förhållningssätt och bemötande vid psykisk ohälsa/sjukdom Psykisk ohälsa Specialistpsykiatri 5 december 2017 Karin Lindersson Psykiatrin idag Psykiatrisk diagnos Långvarig sjukdom Allvarlig/ komplex Samsjuklighet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Att anordna kurser i att ha häst

Att anordna kurser i att ha häst Denna manual är en av fyra som arbetats fram under projektet Regionala forum för hästsektorn. Manualen ska underlätta arbetet med att stärka sektorn regionalt. Regionala forum för hästsektorn - Regionala

Läs mer

HÄSTANKNUTEN VERKSAMHET FÖR BARN MED AUTISM. Stiftelsen Hippocampus

HÄSTANKNUTEN VERKSAMHET FÖR BARN MED AUTISM. Stiftelsen Hippocampus HÄSTANKNUTEN VERKSAMHET FÖR BARN MED AUTISM Stiftelsen Hippocampus PROJEKTANSVARIG Stiftelsen Hippocampus: www.stiftelsenhippocampus.se Stiftelsens syfte är att främja utveckling av behandlingsformen ridterapi.

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

GRÖN REHABILITERING på landsbygden Skåne. Ett samarbetsprojekt mellan Lantbrukarnas Riksorganisation LRF, och Region Skåne

GRÖN REHABILITERING på landsbygden Skåne. Ett samarbetsprojekt mellan Lantbrukarnas Riksorganisation LRF, och Region Skåne GRÖN REHABILITERING på landsbygden Skåne Ett samarbetsprojekt mellan Lantbrukarnas Riksorganisation LRF, och Region Skåne 1 Grön Rehabilitering på landsbygden Skåne är ett projekt som gemensamt ägs, drivs

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning utbildning Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: Anna Franklin foto: teymor zarré Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK)

Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK) Policy / styrdokument Skellefteå Ridklubb (SRK) Ändamålet med föreningen: Skellefteå Ridklubb (SRK) är en ideell förening. SRK erbjuder kommunens invånare en ridklubb för alla. SRK tillhandahåller idrottsoch

Läs mer

Föräldrastödsprojektet 16-25

Föräldrastödsprojektet 16-25 Föräldrastödsprojektet 16-25 Ett treårigt stadsdelsöverskridande projekt i Göteborgs stad i samverkan med DART Startade 1/4-2013 Finansierat av Göteborgs stads särskilt avsatta medel för insatser riktade

Läs mer

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Välkomna till Active REHAB Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna.

hästfolk 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. hästfolk De helande hästarna Samspel Anna och hennes halvblod Benetton samspelar i terapisessionerna. 6 hästfocus #2 2011 www.hastfocus.se De helande hästarna hästfolk De helande hästarna The Joy of being

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Välkommen till Lärandeseminarium 1

Välkommen till Lärandeseminarium 1 Välkommen till Lärandeseminarium 1 Jämlik strokevård! Sammanhållen vård, rehabilitering, stöd och information Patient/brukare/närstående är en viktig resurs! JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd,

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Hälsoträdgård i Malmö

Hälsoträdgård i Malmö Hälsoträdgård i Malmö Grönt är skönt Forskning, både internationell och på närmare håll från SLU i Alnarp, visar att regelbunden vistelse och aktivet i grön miljö förbättrar både vårt fysiska och psykiska

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man kan behöva stöd och hjälp att kompensera det som skapar hinder i det dagliga livet.

Läs mer

Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd

Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd Digital mötesplats stärker kommunens anhörigstöd Sammanfattning Studier visar att en av fem vuxna är anhörig till någon med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, demens, missbruk eller annan långvarig

Läs mer

Grön Rehabilitering på Landsbygd

Grön Rehabilitering på Landsbygd Grön Rehabilitering på Landsbygd Samarbetsprojekt mellan LRF Samordningsförbundet i Norrköping Försäkringskassan Vikbolandets Naturhälsogård Rehabilitering i gårdsmiljö med inriktning natur, djur och trädgård.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen FINSAM och Utvägen Information den 30 maj 2012 Karina Andersson Monica Malmqvist vill arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och gemenskap, trots

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter inom Region Skåne,

Läs mer

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Kunskapsdagar kring hästar och ridsport 14-16 november 2014 Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, hälsar dig

Läs mer