P E R S O N A L B E R Ä T T E L S E 04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P E R S O N A L B E R Ä T T E L S E 04"

Transkript

1 PERSONALBERÄTTELSE 04

2

3 YLE 04 Rundradion Ab Rundradion Ab (YLE) är ett kommunikationsbolag som bedriver heltäckande allmännyttig televisions- och radioverksamhet. Bestämmelser om bolagets uppgifter, verksamhet och finansiering finns i lag. YLE gör program och tillhandahåller tjänster på finska och svenska samt bl.a. på samiska, romani och teckenspråk. Innehåll s. 3 Från motionsspår till OS-arenor Värderingarna styr s. 4 Värdenavigering s. 6 Anställningsstruktur Kompetensens dimensioner s. 8 Personalstruktur s. 11 Föränderligt arbete kontinuerligt lärande s. 12 Arbetshälsan är en gemensam sak Löner och premiering s. 14 Personalresultaträkning s. 14 Årsarbetstid s. 14 Jämställdhet mellan könen i avlöningen s. 15 Premiering Anställd i YLE s. 17 Värderingarna finns i ryggmärgen s. 19 Experter på tre medier s. 21 Behov av engagerat yrkesfolk s. 22 Diagram s. 24 Tabeller YLEs huvudägare är staten. Verksamheten finansieras i huvudsak med tv-avgiftsintäkter. Det är YLEs mål att garantera finländarna lika möjligheter till information, upplevelser och underhållning såväl som till bildning och självförkovran. År 2004 vid YLE YLEs årsrapportering består av års-, personal- och publikberättelsen. Årsberättelsen skildrar YLEs programverksamhet och inkluderar styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet. Publikberättelsen ger en bild av hur YLEs publikrelation har utvecklats. Personalberättelsen redogör för målen och nyckeltalen för YLEs personalverksamhet. Alla publikationer ges ut på finska och svenska, årsberättelsen också på engelska. Berättelserna finns också på internet på adressen Nyckeltal för personalen PERSONALEN VID YLE år 2004 år 2003 FAST ANSTÄLLDA MED MÅNADSLÖN Antal ( ) VISSTIDSANSTÄLLDA MED MÅNADSLÖN Årsverken TIMAVLÖNADE Årsverken PRESTATIONSAVLÖNADE (frilansar) Anställda totalt under året Nya ordinarie anställningar (antal) Ordinarie anställningar som upphört (antal) YLEs personal inom program- och stödtjänsterna år Antal Andel av de fast anställda (%) ( ) Programverksamhet Stödtjänster

4 Kvinnorna bakom Basaari, Michelle Sujballi och Minna Tienhaara, belönades med Hella-priset för programmet Kiril. l Kotikatuteamet i arbete på Domkyrkans trappor. l Regissör JP Siili och kameraman Jukka Marjamäki på jakt efter bildvinklar. Den romantiska komediserien Rakastuin mä luuseriin sänds hösten l Fotograf Jari Järvi och redaktör Markus Liimatainen från YLE Uudenmaan uutiset och Ylen aikainen på reportageuppdrag.

5 s. 2-3 Intervju med verkställande direktören Från motionsspår till OS-arenor I Centralparken kan man året om träffa på en lång joggare med en freestyle guppande på huvudet. Verkställande direktören Arne Wessberg är storkonsument av YLEs egna radioprogram, och han lyssnar alltid på radio även när han joggar! Programmen är både stimulerande och fiffiga, beskriver verkställande direktören. Listan för det gångna året toppas enligt den flitige lyssnaren av Musikväktarna i YLE Radio Vega och Ykkösaamu i YLE Radio 1. Traditionell, äkta journalism är njutbart, suckar Wessberg och är glad över att Leena Pakkanen denna gång fick motta Suomen Kuvalehtis journalistpris. Wessberg följde också arbetet under sommar-os i Aten, där YLE visade vad bolaget går för i tv-sändningen av den ståtliga öppningsceremonin. Det var världens största tv-händelse år På produktionsområdet fanns ett presenningstält, där teamet mötte upp ett par timmar före ceremonin. Alla var lugna och samlade. Allt ståhej hade upphört. Man märkte verkligen att de YLE-anställda är både självständiga och kunniga. sändningar av drama och fiktion. Wessberg lovordar till exempel serierna Kotikatu och Nollatoleranssi. I dessa produktioner är YLE samtidigt underhållande och strikt bundet vid sitt public serviceuppdrag. Programmen berättar om den finländska vardagen i dess många olika former. YLEs personal har enligt Wessberg omfattat bolagets kärva ekonomiska situation och kravet på att ännu bättre än förr följa med sin tid. Till exempel programgruppernas medlemmar har vid sidan av sitt övriga arbete bidragit med sin kunskap och sin tid för utvecklingen av hela YLEs programutbud. Samtidigt har vi inom olika programgenrer verkligen försökt bedöma om just det här eller det där utbudet är sådan allmännyttig service som samhället förväntar sig av oss. YLE har en så gedigen arbetskultur och kompetens att mycket blir självklarheter, tills det en dag prövas. Så skedde under årets sista vecka Wessberg vill tacka alla som mitt under julhelgen trädde in i katastrofrapporteringens tuffa nyhetsvardag. Även det klarade vi av med heder. Om samma starka yrkeskompetens vittnar årets intressanta Verkställande direktör Arne Wessberg och YLE RSO:s intendent Tuula Sarotie i pausen under chefsdagarna.

6 Värderingarna styr Förändringarna i den elektroniska kommunikationen samt den snabba teknologiska utvecklingen kräver gedigen yrkesskicklighet och kontinuerlig inlärning av nya arbetsformer av YLEs personal. Därför är mångsidig kompetens och stor yrkesskicklighet kännetecknande för de anställda vid YLE. Arbetsuppgifterna vid YLE varierar i hög grad och personalen omfattar proffs inom en mångfald branscher, från redaktörer och ingenjörer till yrkesfolk inom hälsovård och scenografi. bolagets verksamhetskultur i dag och dels att utforma en målbild. Utgångspunkten var de värden som styr verksamheten vid YLE. För den del i Värdenavigeringen som utvärderar nuläget utvaldes anställda genom slumpmässigt urval. De svarade anonymt på en flervalsenkät på internet. Målbilden utformades i en särskild undersökning som riktades till bolagets ledning. Dessa två undersökningar gav en bild av inom vilka sektorer de av ledningen uppställda målen realiseras och inom vilka skillnaderna mellan verksamheten i dag och målbilden är störst. Mitt i mångfalden förenas de anställda av de värden som styr bolagets verksamhet: - Public service-etik - Förståelse för och uppskattning av publiken - Ansvarskännande och delegerande ledarskap - Effektivitet - Kreativ förnyelse Resultaten av Värdenavigeringen publicerades våren De visar att självständigheten i arbetet och kvaliteten framhävs i YLEs verksamhetskultur. Ny teknologi utnyttjades enligt målsättningarna och med beaktande av framtida möjligheter. Jämställdheten realiserades väl inom bolaget. I fråga om sammanhållningen och samarbetet låg nuläget och målbilden nära varandra. Resultaten pekade också på många sektorer inom YLEs verksamhetskultur som kräver utveckling. Personalen kände inte Ur personalarbetets synvinkel präglades år 2004 av utvärderingen av bolagets nuvarande verksamhetskultur samt fastställandet av den framtida kritiska kompetensen. YLEs dagsläge analyserades med hjälp av Värdenavigering-undersökningen. Avsikten var att analysera och definiera den kritiska kompetensen ännu mer systematiskt än tidigare. Värdenavigering Resultat I början av år 2004 analyserades hela YLEs verksamhetskultur för första gången med hjälp av Värdenavigering-undersökningen. Undersökningen bestod av två delar. Avsikten var dels att skildra till bolagets målsättningar i den mån ledningen skulle önska. Såväl informationen som arbetsdisciplinen uppvisade en klar skillnad mellan nuläget och målbilden. Enligt respondenterna fungerade den interna informationen inte på det sätt som ledningen önskar, och de bolagsenhetliga verksamhetsmodellerna hade inte integrerats i de dagliga rutinerna. Enligt de anställda vid YLE svarade satsningarna på personalutveckling, premiering och arbetshälsa inte mot bolagsledningens målbild. Regler och bestämmelser framhävdes däremot mer inom YLEs verksamhetskultur än vad ledningen önskat. Dessutom ansåg personalen att reformtakten var hård och att den ekonomiska synvinkeln fick större tyngd i verksamheten än vad som var önskvärt.

7 s. 4-5 Värderingarna styr YLEs valresultatservice är ett tungt men intressant dagsverke för många anställda. Hösten 2004 röstade Finland i kommunalvalet, och på försommaren var det dags för EU-val resultaten inväntades med spänning nästan fram till midnatt bl.a. under Stora Smedjans resultatkväll.

8 Åtgärder Utifrån resultaten av Värdenavigeringen fastställdes de åtgärder som bör vidtas vid respektive enhet. Inom radion hade man fått liknande information genom radions egen personalenkät. Därmed startade ett tvåårigt projekt inom radioverksamheten för utveckling av radions verksamhetskultur. Under året analyserade alla enheter i Böle sin verksamhet och sina insatsområden, såsom ledningen och personalpolitiken. Projektet gav också upphov till seminarier och arbetsgrupper samt konkreta förbättringsförslag. Inom TV-verksamheten genomfördes en organisationsreform som bl.a. hade som mål att öka innovationen och den interna rörligheten. Eftersom man också ville effektivisera den interna informationen lade TV-verksamheten ut egna intranätsidor i slutet av året. Ökningen av den interna rörligheten definierades som en framtida utmaning inom TV-verksamheten, den centrala ledningen och även svenska verksamheten, som startade ett rörlighetsfrämjande projekt med namnet Propellern. Inom den centrala ledningen och TV-verksamheten beslöt man dessutom att satsa på bl.a. standarden på utvecklingssamtalen och deras målorientering samt på en bättre samordning av utbildningen. De projekt som startades år 2004 och deras effekter utvärderas under år Anställningsstruktur Användningen av personal i arbetsavtalsförhållande minskade som helhet under året. Anställningsstrukturen stabiliserades, eftersom minskningen gällde visstidsanställningar. I slutet av år 2004 hade bolaget totalt tillsvidareanställda, dvs. 14 flera än föregående år. Användningen av tidavlönad arbetskraft minskade från YLEs personal år 2004 Förändring från föregående år Fast anställda med månadslön Antal ( ) (+0,4 %) Årsverken (+2,1 %) Kvinnor 46 % +1 %-enhet Medelålder 46 år -1 år Deltidsanställda Antal ( ) (-8,7 %) Andel av den ordinarie personalen 10 % -1,5 %-enheter Kvinnor 53 % +6 %-enheter Deltidspensionerade (31.12) Visstidsanställda med månadslön Årsverken (-11,7 %) Kvinnor 57 % ingen förändring Medelålder 32 år -1 år Timavlönade Årsverken (-32,9 %) Kvinnor 56 % +2 %-enheter Medelålder 32 år +1 år Prestationsavlönade (frilansar) Personer totalt under året Kvinnor 48 % +2 %-enheter Medelålder 36 år -1 år Nya ordinarie anställningar under året (antal) Ordinarie anställningar som upphört (antal) året innan med totalt cirka 1,5 %. Dessa tidavlönade anställningar motsvarade totalt årsverken. Denna siffra inkluderar alltså alla fast anställda och visstidsanställda med månads- eller timlön.

9 s. 6-7 Värderingarna styr Riku Suokas regisserar sommarens underhållningsserie act!one, där 15 av de främsta stå upp-komikerna i Finland medverkade. l Konserten Malja Göstalle i Huvilatältet under Helsingfors festspel sändes i tv. Statistik om personalen också fr.o.m. s. 22 Fast anställda enligt programgrupper Anställda Kvinnor Förändring från föregående år (antal) (%) (%-enheter) Nyheter och aktualiteter Fakta Kulturprogram Underhållning År 2004 var 10 % av den fast anställda personalen deltidsanställda och orsaken till deltid var i över hälften av dessa fall deltidspension. Antalet deltidsanställda minskade med 36 personer från föregående år. Andelen kvinnor av de deltidsan - ställda var 53 %, dvs. 6 procentenheter mer än året innan. - Andelen deltidsanställda (10 %) minskade med 1,5 procentenheter från år Totalt Övriga programtjänster Produktionstjänster Stödtjänster Chefsposter År 2004 hade YLE sammanlagt 377 personer på chefsposter, dvs. 9 % av alla anställda med månadslön. Antalet bibehölls på föregående års nivå. År 2004 ökade antalet fast anställda med 43 inom programverksamheten och minskade med 29 inom stödtjänsterna. Andelen anställda inom programverksamheten har ökat med totalt 7 procentenheter under innevarande årtusende. Nya ordinarie anställningar har i regel inrättats inom programverksamheten. Antalet kvinnor på chefsposter ökade något år Andelen kvinnliga chefer var 32,1 % mot knappt 30 % år YLEs jämställdhetsprogram har som mål att kvinnornas andel av posterna på alla chefsnivåer ska uppgå till 40 %. Detta mål nåddes alltså inte år Flest kvinnliga chefer (53 %) hade svenska verksamheten, där även kvinnornas andel av personalen överlag Antal Andel av den ordinarie personalen (%) Programverksamhet var störst (61 %). I jämförelse med föregående år hade andelen kvinnliga chefer dock ökat mest i radion (4,2 procentenheter); där var andelen kvinnor på chefsposter 34,7 %. Stödtjänster Nyckeltal år 2004: - Anställningsstrukturen stabiliserades. Då andelen fast anställda år 2003 var 77 % och andelen visstidsanställda 23 %, var 79 % av personalen fast anställd vid bolaget år 2004; andelen var nästan densamma som år 1999 (80 %). - I slutet av året var 197 personer timavlönade (56 % kvinnor), dvs. 25 personer färre än året innan. Av de timavlönade var 74 % under 35 år. - Inom programgrupperna ökade antalet fast anställda mest (7 %) inom nyheter och aktualiteter. Andel kvinnor på chefsposter (månadsavlönad personal ) % av personalen ,8 38,6 36,3 Direktörer Chefer Sektorchefer 26,1 Övriga chefer 49,2 Övrig personal

10 Kompetensens dimensioner År 2004 fokuserade YLE i synnerhet på den strategiska personalplaneringen. Förändringar i arbetsformer och personalstruktur måste man bemöta genom att utreda med vilken typ av personal YLE i framtiden fungerar bäst. Linjerna för utvecklingen av programverksamheten åren medförde konkreta utmaningar redan år I början av året utvärderade olika interna programarbetsgrupper YLEs utbud. Detta ledde till två nya projekt under året. För det första ska den innehållsfokuserade producentkompetensen inom fakta- och underhållningsutbudet utökas. För det andra ska det journalistiska kunnandet inom faktautbudet säkerställas. Därtill specificeras de områden i faktautbudet för vilka bolaget i fortsättningen upprätthåller egen journalistisk kompetens. Arbetsgrupperna lämnade in sina rapporter i slutet av år Personalstruktur Åldersstruktur Nyckeltal för åldersstrukturen och antalet tjänsteår: - Andelen under 30-åringar ökade med 0,5 procentenheter till 4,4 %. Fem år tidigare, år 1999, var andelen under 30-åringar 2,9 %. - År 2004 var den genomsnittliga anställningstiden 18,4 år. Eftersom nya ordinarie anställningar ingicks och pensionsavgången var livlig minskade den genomsnittliga anställningstiden klart från året innan. Längst var den år 2000: 19,6 år. - Medelåldern bland de YLE-anställda var 46 år. Bland kvinnorna var medelåldern 45 år och bland männen 47 år. Medelåldern sjönk till 1999 års nivå. - Nästan hälften (42,5 %) av de fast anställda hade arbetat vid YLE i över 20 år. - Av kvinnorna hade nästan 35 % arbetat vid YLE i under 10 år, av männen 26 %. Av männen hade 33 % arbetat för bolaget i över 25 år, av kvinnorna 26 %. Då personalens åldersstruktur granskas per programgrupp blir det lättare att uppskatta kompetensbehovet. Liksom under tidigare år fanns det relativt sett flest unga anställda inom nyheter och aktualiteter och minst inom faktaprogram. Nyhetsverksamheten utgjorde den vanligaste inkörsporten till bolaget för nya medarbetare. Ordinarie personal per programgrupp Under 30-åringar (%) Över 55-åringar (%) Nyheter och aktualiteter 9 18 Fakta 0,5 26,5 Kultur 5,5 25 Underhållning 3 22,5 Stödtjänster 2 32,5 Åldersfördelning (% av personalen) år år år år år år år under 25 år 6,3 % 19,3 % 13,8 % 17,2 % 17,8 % 13,1 % 8,1 % 4,1 % 0,3 % 1,8 % 8,2 % 19,5 % 21,0 % 14,6 % 15,8 % 12,8 % 5,6 % 0,7 % år 2004 år 1994

11 s. 8-9 Kompetensens dimensioner Producent Benny Törnroos hälsar på studiopubliken i programmet Schlager på lager. l Atte Kaatinen filmar. Förebilden för studiovärdinnan Saimi Nousiainen i detta avsnitt av serien Ajan Sävel var Brita Koivunen. Statistik om personalen också fr.o.m. s. 22

12 Avgång Utöver lyckad rekrytering är det viktigt att känna till vilken typ av anställda som avgår från bolaget och varför. Under år 2004 avgick sammanlagt 216 personer från YLE, dvs. 6,4 % av personalen. Antalet bibehölls på föregående års nivå. Den livliga pensionsavgången inverkar på verksamhetsplaneringen i hela bolaget. Andelen personer som avgick med förtidspension eller ålderspension var 68 % av alla avgångna, dvs. 147 personer. Antalet ökade från året innan då 109 personer (51 % av alla avgångna) avgick med pension. Med individuell förtids- eller invalidpension avgick 23 personer. Utöver dem som avgick med pension lämnade 46 personer bolaget. Andelen personer som sade upp sig på egen begäran minskade från året innan och var 13 % av den totala avgången. Antalet personer som sagt upp sig på egen begäran har minskat stadigt sedan år I och med personalens stigande medelålder var kompetensöverföringen alltjämt en viktig utmaning. Inom verksamheterna genomfördes flera projekt med sikte på kompetensöverföring. Den vanligaste metoden för kompetensöverföring var mästaregesällmodellen. Till exempel enheten Tekniska produktionsplattformer vid YLE Teknik framskred under året från avbildning av arbetsprocesser på individuell nivå till den egentliga överföringsfasen. Sammanlagt 35 mästare förde sin kompetens vidare. Den modell för kompetensöverföring som tagits fram vid Tekniska produktionsplattformer kan även utnyttjas på andra håll i bolaget. Avgång åren och pensionsprognos för åren attraktiv arbetsgivare. Enligt en undersökning som gjordes av Universum Communications år 2004 ansåg högskolestuderandena att YLE var den intressantaste arbetsgivaren av alla finländska kommunikationsbolag. I en jämförelse mellan arbetsgivare i olika branscher kom YLE på tredje plats. I maj 2004 togs ett nytt rekryteringssystem i bruk på internet. Det nya systemet underlättar och påskyndar behandlingen och utvärderingen av ansökningar samt möjliggör mer systematisk insamling av information om arbetssökande. Från maj till slutet av år 2004 var 136 platser lediganslagna vid YLE. Antalet ansökningar från både inom och utom bolaget uppgick till Internet visade sig vara den klart effektivaste rekryteringskanalen. Av sökandena hade 47 % fått kännedom om de lediganslagna platserna antingen på intranätet eller internet. Om sökandena kan noteras följande: - Av alla arbetssökande var 59 % kvinnor. - Av sökandena sade sig cirka 90 % vara finländska till sitt etniska ursprung. 1,4 % av sökandena kom från de andra nordiska länderna. Av dem sökte största delen arbete inom svenska verksamheten. År 2004 fick sammanlagt 213 personer ordinarie anställning vid YLE. Tre av fyra som fick ordinarie anställning hade tidigare haft avtal på viss tid. Antalet nyrekryterade var betydligt större än året innan (166 tillsvidare gällande nya avtal år 2003). Av de nya fast anställda rekryterades 96 % till programverksamheten. Programarbetet prioriteras allt mer i de nya anställningarna; år 2003 var motsvarande siffra 81 %. Den relativa andelen fast anställda i programarbete av hela personalen ökade Övrig avgång Övrig pension Ålderspension och pensionsprognos Om de nyrekryterade kan noteras följande:: - Medelåldern bland de fast anställda var 34 år och 45 % av dem var kvinnor. Medelåldern bland de visstidsanställda var 32 år och 57 % av dem var kvinnor. - Av de nya fast anställda rekryterades 96 % till programverksamheten, av de visstidsanställda 93 %. - Den vanligaste yrkesbeteckningen bland alla nyrekryterade var redaktör. Den systematiska coachningen av nyrekryterade på intranätet, som bygger på Arvo Lintus inskolningsmaterial, etablerade sig under året som ett verktyg för cheferna. Arvo Lintus morgonkaffe hölls sex gånger i april och november, och där deltog sammanlagt 89 Nya medarbetare vid YLE Bland studerande och unga proffs var YLE fortsättningsvis en nyanställda. Under dessa evenemang för fri samvaro fick de nyanställda träffa bolagets ledning och också bekanta sig med varandra.

13 s Kompetensens dimensioner YleX samt Veli och Tomi i direktsändning under turnén YLE är här. l I serien Siirtolaisuus Euroopassa i YLEs öppna universitet fick vi bl.a. träffa den ingermanländska Maria Lakchina. Dokumentärerna filmades av Arto Kaivanto m.fl. Personalomsättning år 2004 (tillsvidareanställningar) den öppna antagningen till JET-ledarskapsutbildningen år 2004 inledde sina studier under året. Utbildningen har skräddarsytts för YLE och omfattar både case-undervisning och avsnitt som handhas av utomstående experter. De utvecklingsprojekt som utgör examensarbete i JET-utbildningen har i bästa fall lett till konkreta förändringar i arbetssätten. Ett bra exempel på detta är det projekt som ekonomiredaktionerna i radion och televisionen 50 0 Nyrekryterade Avgående genomförde för att utveckla versioneringen av nyhetsmaterial och det intermediala samarbetet. Dessutom slutförde sammanlagt 48 producenter och nyhetschefer år 2004 sin utbildning i den ettåriga producentskolan. I Föränderligt arbete kontinuerligt lärande Chefscoachning och producentskolan Chefsarbetet står i nyckelställning när det gäller att uppnå goda producentskolan deltog 18 personer från TV-verksamheten, 17 från radion och 13 från svenska verksamheten. Chefsdagarna anordnades också år 2004 två gånger; cirka 220 chefer deltog båda gångerna. I vårens strategiseminarium deltog omkring 150 chefer och bolagets högsta ledning. resultat och främja arbetshälsan och trivseln på arbetsplatsen. När omvärlden och arbetssätten förändras blir chefsarbetet ännu viktigare. Många av de utmaningar som kommit fram i Värdenavigeringen gäller uttryckligen chefernas arbete. Sedan år 2002 har YLE-chefer utbildats inom ramen för JET-programmet. I slutet av år 2004 hade redan 34 chefer avlagt denna specialyrkesexamen i ledarskap. Dessutom utbildades 50 chefer. Alla som valts ut i Utvecklingssamtal och 360 -utvärdering Det viktigaste enskilda verktyget i chefsarbetet är utvecklingssamtalet som alltjämt används systematiskt. Cheferna har fått utbildning för utvecklingssamtalen enligt behov både i grupper och enskilt. År 2004 förde cirka 70 % av de YLE-anställda ett kompetensbaserat utvecklingssamtal med sin chef. Antalet var

14 i svenska blev populärare och detsamma gällde den undervisning som skräddarsytts för vissa enheter och grupper. Hösten 2004 lades språkvårdssidan Kielo ut på YLEs intranät. Kielo är en för redaktörer avsedd databank för språkriktighetsfrågor. IT-utbildning Sammanlagt 577 personer deltog i IT-utbildning som anordnades av Arto. Antalet kurser var inalles 122 och antalet kursdagar 718. Populärast var datakörkortskursen som ger grundläggande färdigheter för vidare studier i datateknik. klart mindre än föregående år, vilket delvis beror på organisationsförändringar i enheterna. Radioverksamheten utgjorde här ett undantag med ett nästan hundraprocentigt deltagande år I och med reformen av pensionslagstiftningen fördes s.k. framtidssamtal med alla anställda som fyllt 58 år, dvs. sammanlagt 620 personer. Under samtalen utreddes de anställdas avsikter beträffande pensioneringen, eventuellt deltidsarbete och frågor som anknyter till den individuella utvecklingen. Framtidssamtalen bidrar till att klarlägga bolagets framtida kompetensbehov. Fr.o.m. år 2005 kommer framtidssamtalen att integreras i utvecklingssamtalen. Ett viktigt verktyg för chefernas egen utveckling är 360 -utvärderingen, som numera används systematiskt. Utöver de chefer som deltog i JET-utbildningen var 100 chefer med om utvärderingen. Utvärderingen omfattar alltjämt enhetscheferna och de chefer som är direkt underställda dem. Inom svenska verksamheten deltog samtliga chefer med undantag av två i 360 -utvärderingen. Utvärderingen upprepas med cirka två års intervaller och personen kan därför själv följa sin egen utveckling och kontrollera i vilken utsträckning målen uppnåtts. Allra bäst kommer 360 -utvärderingen till sin rätt när resultaten kan utnyttjas i samband med utvecklingssamtalen. Nyckeltal för utbildningen: - Utbildningstjänster utifrån köptes för euro. Minskningen från föregående år var cirka 32 %. - Programmedarbetarna beviljades sammanlagt 250 månader utbildningsledighet. Ledigheter beviljades 86 sökande och varade i genomsnitt 3 månader. Utbildningsledigheter beviljades kvinnor och män i samma utsträckning. - För studier och utbildning användes nästan timmar. Detta är timmar, dvs. 12 %, mindre än år Nya verksamhetsmodeller Inlärningen sker numera allt oftare i arbetet, på den egna arbetsplatsen och genom utveckling av det egna arbetet. Den tid som avsätts uteslutande för utbildning har minskat ytterligare eftersom utbildningen har blivit en del av själva arbetet. Läraren är också allt oftare en arbetskamrat som redan behärskar uppgiften. Detta återspeglas i att de utbildningstjänster som köps utifrån har minskat. År 2004 genomfördes flera omfattande bolagsinterna utbildningsprojekt. Till exempel inom TV-verksamheten anordnades 2 arbetsseminarier för skriptor; 71 personer från hela landet deltog. Under seminarierna dryftade skriptorna utmaningarna i yrket samt frågor i anslutning till arbetshälsa i en förändrad verksamhetsmiljö. Inom svenska verksamheten har ett multimedialt arbetssätt tagits fram i nyhets- och aktualitetsverksamheten. Inom radion behandlades i samråd med Särmä (YLE Programutveckling) landskapsradiornas morgonprogram och särskilt programledarnas yrkeskompetens. Språkutbildning och Kielo IDA (International Development Centre of Adulta) arrangerade enligt sitt avtal med YLE språkutbildning för de anställda både individuellt och i grupper. I undervisningen deltog 120 personer och antalet undervisningstimmar var knappt 600. Undervisningen Nyckeltalen, som har plockats från bokföringen och personalförvaltningens datasystem, beskriver inte den totala investeringen i eller volymen av utbildning och utveckling utan endast de utbildningskostnader och -timmar som varit klart avskiljda från själva arbetet. Arbetshälsan är en gemensam sak Verksamhet som främjar arbetsförmågan Arbetshälsofrämjande aktiviteter anordnades enligt enheternas behov. Företagshälsovården deltog i flera projekt till förmån för arbetshälsan. Syftet med projekten var att hjälpa och stöda de anställda att orka i sitt arbete och klara av förändringar. Utöver arbetshälsan inriktades projekten också allt mer på att utveckla själva arbetet. Till exempel inom TV-verksamheten slutfördes ett tvåårigt utvecklingsprojekt som gällde YLE Kulturprogram. Målet var att av kompetenscentrumet, som är indelat i flera programgrupper och på olika lokaler, skapa en enhetlig och stark arbetsgemenskap med en öppen, inspirerad och kreativ atmosfär. Alla som regelbundet arbetar vid Kulturprogram deltog i utvecklingsprojektet. Projektet gav resultat kompetenscentrumets atmosfär förbättrades, den ömsesidiga uppskattningen och samarbetet ökade och ledarskapspraxisen blev klarare. Ett annat nästan årslångt projekt till förmån för arbetshälsan genomfördes inom YLE Utbildning. Syftet var bl.a. att öka det

15 s Kompetensens dimensioner multimediala samarbetet, det interna informationsutbytet och teamens arbete samt att främja den fysiska arbetshälsan. Alla som undersökt olycksfallen på ett berömvärt sätt, nästan alla skador har bokförts. är anställda inom Utbildning deltog i projektet. FPA:s grupprehabilitering startade Aslak-kurser för redaktörer och för medarbetarna på TV-produktionstjänsterna. Uppgifter om olycksfallen i arbetet: - Cirka en tredjedel av olycksfallen inträffade i YLEs egna lokaliteter och 18 fall har bedömts vara sådana att arbetsgivaren Obekväma arbetstider påverkar hälsan Det större programutbudet och i synnerhet den ökade nyhetsoch aktualitetsservicen har medfört att allt flera anställda har obekväma arbetstider, särskilt på efternatten. År 2004 hade eventuellt kunde ha påverkat dem på förhand (dessa olycksfall ledde till 183 sjukdagar). - Den vanligaste orsaken till olycksfall var hala gångbanor och underlag; en dryg fjärdedel av alla olycksfall berodde på halka. uppskattningsvis 650 YLE-medarbetare obekväma arbetstider. För att utreda hur obekväma arbetstider påverkar hälsan genomförde Två fall av misstänkt yrkessjukdom togs upp till behandling (4 år 2003 och 11 år 2002). Båda fallen var hörselskador till följd av buller. Endast det ena fallet uppfyllde kriterierna för yrkessjukdom. företagshälsovården och tandvården tillsammans en undersökning som blev klar under år Av dem som deltog i undersökningen ville cirka en fjärdedel ändra sina arbetsarrangemang. Samma fjärdedel led också mest av sömnstörningar och andra stressymptom. I samråd med arbetstidsexperterna vid Institutet för arbetshygien inleddes därför ett utvecklingsprojekt. Syftet är att först enhetsvis analysera de nuvarande arbetsarrangemangen och därefter tillsammans ta fram ett förslag till nytt skiftsystem. Resultaten av utvecklingsprojektet utvärderas senast sommaren Antal olycksfall i arbetet år Alla olycksfall Olycksfall under arbetsresor Sjukfrånvaro Företagshälsovården registrerade ett något större antal sjukdagar Säkerhetsutbildning Under året deltog sammanlagt 498 YLE-medarbetare i olika än föregående år. De vanligaste orsakerna till frånvaro på grund av sjukdom var sjukdomar i stöd- och rörelseorganen 23 % (19 % år 2003) och psykiska problem 20 % (18 % år 2003). typer av säkerhetsutbildning anordnad av YLE Säkerhet. Kurserna fokuserade främst på arbetarskydd och räddningsverksamhet. Exempelvis i den två dagar långa grundkursen i arbetarskydd deltog 52 personer och i halvdagskursen om skyddsövervakning 110 Uppgifter om sjukfrånvaro: - Sjukledigheten varade i genomsnitt 10 dagar, dvs. en dag längre än år Kvinnornas andel av fallen av arbetsoförmåga var medarbetare. Sammanlagt 18 chefer deltog i den arbetarskyddsutbildning som ingick i JET-programmet. Före utgången av år 2004 hade sammanlagt 13 % av bolagets anställda fått säkerhetsutbildning. Avsikten är att öka denna utbildning i framtiden. oförändrad 55 %. - Antalet dagar av arbetsoförmåga var , dvs. 400 flera än år Semester- och klubbverksamhet YLE-medarbetarna har tillgång till semesterstugor på fyra orter i Olycksfall i arbetet Under året inträffade 141 olycksfall i arbetet. Antalet olycksfall steg till samma nivå som år 2002, vilket visar att det mindre antalet olycksfall år 2003 inte innebar någon varaktig minskning. Finland. Under år 2004 tillbringade de sammanlagt 387 semesterveckor i dessa stugor. YLE understödde under året personalens klubbverksamhet med drygt euro. Särskilt motionsklubbarna är populära. Klubbarna omfattar ett brett urval av idrottsgrenar, från biljard till orientering och dykning. Ett olycksfall i arbetet ledde till i genomsnitt 7,4 dagars frånvaro. Största delen av olycksfallen (70 %) var dock lindriga och orsakade mindre än 3 frånvarodagar. År 2004 införde cheferna för första gången i YLEs olycksfallsprogram åtgärder för undvikande av skador. Cheferna har

16 Löner och premiering Personalresultaträkning Under räkenskapsperioden 2004 användes cirka 55 % av intäkterna för olika personalposter. Andelen var ungefär två procentenheter mindre än året innan. Den arbetade ordinarie arbetstidens andel var på YLE alltjämt mindre än i de flesta företag. Detta beror bland annat på de långa semestrarna och på olika ersättningar i ledighet som förkortar arbetstiden. Förändring från föregående år mn euro % mn euro % Löner 151,7 74,8 1,6 1,1 Lönetillägg 9,0 4,4-0,1-1,1 Resultatpremier 0,6 0,3 0,2 50,0 Lagstadgade lönebikostnader 38,9 19,2 6,8 21,2 Frivilliga lönebikostnader 2,6 1,3-0,4-13,3 Totalt 202, ,1 4,2 Årsarbetstid De anställda med månadslön har i genomsnitt en arbetstid på 37 timmar per vecka, vilket år 2004 sammanräknat gav cirka 8,8 miljoner timmar teoretisk ordinarie arbetstid. Den teoretiska arbetstiden ligger på samma nivå som i fjol. Arbetstiden förblev oförändrad trots att antalet fast anställda med månadslön ökade, eftersom andelen visstidsanställda samtidigt minskade. Siffror som beskriver tidsanvändningen per år % % % % % Teoretisk ordinarie arbetstid Nyckeltal i anslutning till arbetstiden: - Under året utfördes timmar mertids- och övertidsarbete, dvs. 10 % mindre än föregående år. - Sammanlagt 12 % av arbetstiden var semestrar och 5 % övrig avlönad frånvaro. - Under året tog 38 personer (50 % kvinnor) alterneringsledigt i sammanlagt dagar. Antalet alterneringslediga var 27 färre än året innan. Andelen av den totala arbetstiden var 0,5 %. - Av dem som tilldelades 20-årshonoraret tog 60 personer, dvs. 67 %, emot honoraret helt eller delvis i form av ledighet. Andelen av den totala arbetstiden var 0,2 %. Jämställdhet mellan könen i avlöningen Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner är avsevärt mindre vid YLE än på arbetsmarknaden i allmänhet. Bland hela personalen var kvinnornas medellöner 94 % av männens löner. Procenttalet var detsamma som år På vissa chefsnivåer hade löneskillnaderna förändrats något, men som helhet förblev de på samma nivå som föregående år. Skillnaden mellan kvinnors och mäns löner var på chefsposter mindre än bland hela personalen. Frånvaro (inkl. utbildning) 20,6 21,3 20,7 21,0 20,9 Arbetad ordinarie arbetstid 79,4 78,7 79,3 79,0 79,1 Mertids- och övertidsarbete 1,1 1,2 1,5 1,5 1,6 Arbetad tid sammanlagt 80,5 80,0 80,7 80,5 80,8

17 s Löner och premiering Sportredaktör Pertti Tapola och brottare Marko Ylihannuksela demonstrerar ett krysstag i direkt radiosändning från Tangomarknaden i Seinäjoki. l YleX Pop sändes i tv och radio från Helsingfors över hela landet. I programmet Estradilla Tommy Lindgren från Don Johnson Big Band. Statistik om personalen också fr.o.m. s. 22 Medellön för kvinnor av medellön för män per uppgiftsgrupp (%) Direktörer Chefer Sektorchefer Övriga chefer Chefsposter totalt Övriga Premiering Ett målpremiesystem för enhetsdirektörerna och de resultatansvariga cheferna används nu för andra året i följd. Eftersom målen uppställdes fram till utgången av januari 2005 fanns siffrorna för premieringen under hela år 2004 inte ännu att tillgå vid årets slut. Under år 2003 omfattades däremot sammanlagt 97 personer (41 % kvinnor) av målpremieringen; av dem fick 40 % en del av premien. Av dem som premierades var 56 % kvinnor. Målpremiens andel av lönesumman var 0,1 %. Under året utbetalades resultatpremier för totalt euro, dvs. 0,4 % av lönesumman, till sammanlagt 573 personer (50 % kvinnor). Premiernas antal ökade med 165 från år Under året tilldelades sammanlagt 90 personer (46 % kvinnor) 20-årshonoraret, dvs. 3 personer flera än år Av dem tog 30 personer emot honoraret helt och hållet i pengar och 34 helt i form av ledighet. Honorarens sammanlagda värde var euro (0,3 % av lönesumman), dvs. cirka euro (1,2 %) mer än år Stipendier beviljades 92 personer (41 % kvinnor) och för detta ändamål användes cirka euro.

18 Sändning pågår i YLE Tampereen Radios studio. l Redaktör Kai Kostamo och hans program Uusi Aamu håller tammerforsborna sällskap fem morgnar i veckan. YLES VÄRDEN De värderingar som styr YLEs verksamhet är public service-etik, förståelse för och uppskattning av publiken, kreativ förnyelse, effektivitet samt ansvarskännande och delegerande ledarskap. Ungefär en gång om året undersöks hur väl YLEs värden återspeglas i verksamhetskulturen (YLEs Värdenavigering). YLE fokuserar i sitt programutbud på det finländska samt på trovärdighet, oavhängighet, mångsidighet och hög kvalitet. Vi väljer inte våra teman utifrån hur enkla eller underhållande de är. Man måste våga ta upp också svåra frågor som kanske väcker ångest. - Kai Kostamo

19 s Anställd vid YLE Värderingarna finns i ryggmärgen Inte diskuterar vi våra värden dagligen. Dem har vi i ryggmärgen, säger Maaria Grönfors, som är chef för YLE Tampereen Radio. Kanske i ryggmärgen, men åtminstone inte endast på papper. YLEs värden är det som ska utgöra grundvalen för allt arbete som utförs inom bolaget. Grönfors vill inte att hennes redaktion utses till mönsterelev inom värdearbetet trots att man i Tammerfors listade värden redan långt innan YLE som bolag lyfte fram dem. Lokal prägel, tillförlitlighet, mångsidighet, finländskhet, förståelse för publikerna, räknar Grönfors upp. Redaktör Kai Kostamo vid Tampereen Radio är tillsammans med Hanna Juopperi programvärd och redaktör i det tre och en halv timme långa magasinet Uusi aamu som sänds fem morgnar i veckan. Enligt honom är public service-etiken relevant redan i valet av tema. Vi väljer inte våra teman utifrån hur enkla eller underhållande de är. Man måste våga ta upp också svåra ämnen som kanske väcker ångest. Vi behandlar också människolivets ledsamma men oundvikliga företeelser såsom ålderdom, sjukdomar och död. Gnäll försöker vi dock undvika, framhåller Kostamo. Trots allvarliga ämnen kan morgonprogrammets framtoning vara positiv. Programmet behöver inte vara dystert trots att innehållet väcker tankar och diskussion, förklarar Kostamo. När det blir tal om att förstå och uppskatta publikerna, blir Kostamos min bekymrad. YLE Radio Suomi har ett brett arbetsfält och det förekommer skillnader i uppfattningarna om kanalens grundläggande uppgift. Den enskilda redaktören är en del av en stor helhet och har kanske ibland svårt att se de stora linjerna och besluten bakom dem, särskilt på grund av de senaste årens snabba förändringar. Tampereen Radios programutbud betjänar många lyssnargrupper och redaktörerna står därför nära allmänheten. De olika lyssnargrupperna utgör ett brett spektrum, vilket gör att kanalen är starkt närvarande i den finländska vardagen. Kostamo tycker att programmedarbetarna därigenom blir ödmjuka och mottagliga för lyssnarnas behov och önskemål. Samtidigt står kraven på kreativ förnyelse och ökad effektivitet delvis i konflikt med varandra. När det gäller att förnya sig på ett kreativt sätt är det väsentliga visserligen vad man har mellan öronen. Men arbetsprocessen är indelad i små bitar och var och en måste se om sitt eget hus. Inom Uusi aamu har vi nog fått ganska fria händer att pröva på nya lösningar, men den hektiska arbetstakten ger inte alltid rum för dem, förklarar Kostamo. Han tycker att det är trist att alla förändringar i de tekniska arbetsredskap som används vid programproduktion och problemen i samband med dem ofta har kvävt den kreativa förnyelsen. Maaria Grönfors anser att effektivitetstänkandet har sina rötter i de begränsade resurserna. Den strama ekonomin tvingar oss till effektivitet, påminner hon. Effektiviteten ligger också bakom versioneringen. Samma material ska utnyttjas för flera olika medier. Kostamo sväljer inte helt påståendena om versioneringens ekonomiska lönsamhet. Om man vill omarbeta material för ett annat medium riktigt bra kan det ta längre tid än att göra något helt nytt. Tvärtemot vad man antar sparar versioneringen inte alltid arbete, påminner Kostamo. Hur genomförs då ett ansvarskännande och delegerande ledarskap på Tampereen Radio? Alla frågor ska behandlas och alla beslut fattas så öppet som möjligt. I en liten arbetsgemenskap måste alla veta vart man är på väg, framhåller Grönfors.

20 SVENSKA YLES OMORGANISATION YLEs svenskspråkiga radio och television organiserades i början av år 2004 till gemensamma kompetenscentrer. Den svenska nyhetsverksamheten slogs samman i början av år Radio Extrem är förutom en radiokanal också ett kompetenscentrum som producerar ungdomsprogram för radio och tv. Den för verksamheten gemensamma enheten för nya medier svarar för webbutbudet på svenska som helhet och betjänar kompetenscentrerna i frågor som gäller webben. När man rör sig från ett medium till ett annat kan man turvis ta lite ledigt från det ena. Det berikar arbetet på bägge fälten. - Pia-Maria Lehtola Redaktör Pia-Maria Lehtola gör ett reportage om bildkonstnären Christer Åbergs utställning. Lehtola anser att tv- och radioarbetet stöder varandra.

PERSONALBERÄTTELSE 05

PERSONALBERÄTTELSE 05 PERSONALBERÄTTELSE 05 2 INNEHÅLL s. 3 PERSONALEN s. 3 Personalen i korthet s. 3 Förändringar i personalstrukturen s. 4 Årsarbetstid Nyckeltal för arbetstiden s. 5 Löner Personalresultaträkning Jämställdhet

Läs mer

PERSONALBERÄTTELSE 06

PERSONALBERÄTTELSE 06 PERSONALBERÄTTELSE 06 INNEHÅLL PERSONALEN s. 3 Personalen i korthet s. 3 Personalmål s. 4 Personalstruktur Fast anställda med månadslön Deltidsanställda Visstidsanställda med månadslön Timavlönade Avgång

Läs mer

INNEHÅLL. ANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALSTRUKTUR s. 3 Pensionsprognos s. 4 Personalmål s. 4 Premiering

INNEHÅLL. ANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALSTRUKTUR s. 3 Pensionsprognos s. 4 Personalmål s. 4 Premiering PE R SO N A LB ER Ä TT EL SE 09 INNEHÅLL RUNDRADION AB 00024 Rundradion Besöksadress: Radiogatan 5, Helsingfors Telefon: (09) 14801 Internet: yle.fi E-post: förnamn.efternamn@yle.fi YLE Kommunikation och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

INNEHÅLL. ANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALSTRUKTUR s. 4 Pensionsprognos s. 4 Personalmål

INNEHÅLL. ANTAL ANSTÄLLDA OCH PERSONALSTRUKTUR s. 4 Pensionsprognos s. 4 Personalmål PE R SO N A LB ER Ä TT EL SE 08 INNEHÅLL RUNDRADION AB 00024 Rundradion Besöksadress: Radiogatan 5, Helsingfors Telefon: (09) 14801 Internet: yle.fi E-post: fornamn.efternamn@yle.fi YLE Kommunikation och

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

HENKILÖSTÖKERTOMUS PERSONALBERÄTTELSE YLE 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS PERSONALBERÄTTELSE YLE 2010 HENKILÖSTÖKERTOMUS PERSONALBERÄTTELSE YLE 2010 Innehåll s. 3 Personalstrategi 1. s. 4 Antal anställda och personalstruktur Utveckling av antalet anställda under de närmaste åren Jämställdhet i verksamhetskulturen

Läs mer

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Elos arbetshälsotjänster 1 Stegen i utarbetandet av en modell 1. Företagsledningen

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA Cirkulär 12-2014 Bilaga 5 1 (9) Vissa bestämmelser i semesterkapitlet i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013

BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Sida 1 (5) 2014-01-27 BILAGA 2.4 PERSONALBERÄTTELSE 2013 Personalberättelsen innehåller en beskrivning av personalstrukturen och en redogörelse och uppföljning av det personalstrategiska arbetet under

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner.

Jämställdhetspolicy. Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Personalavdelningens PA-handbok Ledningsfilosofi Jämställdhetspolicy Jämställdhet Uddevalla kommun strävar efter att leva upp till jämställdhetslagens målsättning och ambitioner. Information och ständig

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( )

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( ) Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, allmän anvisning 21.12.2016 SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL (21.12.2016) Beaktande av jämkad arbetslöshetsförmån

Läs mer

Södertörn nyckeltal Personalförhållanden 2007

Södertörn nyckeltal Personalförhållanden 2007 Södertörn nyckeltal Personalförhållanden 27 Inledning Det finns nästan 36 människor som arbetar i Södertörnskommunerna plus kommun. Det är de som möter eleverna i skolan, som ger äldre och handikappade

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.2.2011 KOM(2011) 42 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Studie rörande artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna SV SV RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram

Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram Folkuniversitetets personalpolitiska ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016

SPV styrelsemöte nr Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 SPV styrelsemöte nr 3-16 Bilaga 12a Pensionsavgångar inom statsförvaltning Statistikrapport 2016 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar

Läs mer

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen CIRKULÄR Nr 10/2014 Handläggare Kommunala avtalsdelegationen Henrik Häggblom 2014-02-27 Datum Mottagare Kommunerna och kommunalförbunden på Åland Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från Aktuellt 2/12 Lönehöjning för arbetstagare på apotek 1.5.2012 A. Individuella löner 1.5.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från 1.5.2012. B. Tabellöner

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-25 228 FÖR FINSPÅNGS KOMMUN MED DOTTERBOLAG Pensionspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000

Läs mer

GRANKULLA STADS PERSONALSTRATEGI 2006-2008

GRANKULLA STADS PERSONALSTRATEGI 2006-2008 GRANKULLA STADS PERSONALSTRATEGI 2006-2008 Grankulla har kunnig och välmående personal. Kulturen i de jämlika arbetsgemenskaperna är respektfull, öppen och sporrar till medverkan. Grankulla stads värderingar

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunernas försvagade

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Lönekartläggning 2009

Lönekartläggning 2009 Lönekartläggning 2009 Kartläggningen genomförd 2008-11-25/26 Beslutad i kommunstyrelsen 2009-02-03 2 (46) Sammanfattning Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare med fler än 25 anställda att göra en lönekartläggning.

Läs mer

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se

Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se LÖNEKARTLÄGGNING LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Carin Holm carin.holm@o.lst.se Ulrika Sjöback ulrika.sjoback@o.lst.se Inledning Männen är i större utsträckning chefer och har högre och oftare individuell

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Vasa stads rekryteringsprogram

Vasa stads rekryteringsprogram Vasa stads rekryteringsprogram REKRYTERINGSARBETSGRUPPENS RAPPORT Inledning Stadsdirektören tillsatte 4.10.2004 en arbetsgrupp för att klarlägga och utveckla ett fungerande rekryteringsprogram för staden.

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011.

Av de tillsvidareanställda är 4,6 procent deltidsanställda, 6 kvinnor och 11 män, vilket är 1 procentenhet fler än 2011. IDROTTSFÖRVALTNINGEN BILAGA 5 SID 1 (6) PERSONALREDOVISNING 2011 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade per 31/12 2011 totalt 372 tillsvidareanställda månadsavlönade och 14 timavlönade

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling Det kan du som arbetsgivare ha nytta av $ www.arbetsformedlingen.se 1 0771 416 416 Hej! Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser

Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun. Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17. Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Coachingteamet, Samordningsförbundet FINSAM - Falun Uppföljningen vad hände sedan? 2011-12-17 9/11 kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Arbetshälsa företagets livskraft

Arbetshälsa företagets livskraft Arbetshälsa företagets livskraft En välmående personal gör ett gott arbete Då de anställda i ditt företag upplever arbetet som meningsfullt och belönande, är de villiga att satsa på arbetet. Resultatet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer