BraFöre. TEMA Upplevelsenäring & Soft Skills. Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg. Några ord från deltagare:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BraFöre. TEMA Upplevelsenäring & Soft Skills. Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg. Några ord från deltagare:"

Transkript

1 BraFöre Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg Några ord från deltagare: TEMA Upplevelsenäring & Soft Skills Vi har vuxit och investerat men måste börja tjäna pengar också och behöver någon att fråga om råd. Nu börjar det bli dags för det och att formulera våra idéer. Vi har fått möjlighet till utbildning vi verkligen behöver, vill ha och ska ha utifrån våra behov. Många bra bitar föll på plats som man behövde känna till.

2 BraFöre Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg 142 företag och personer BraFöre - branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg, pågår augusti december Projektet handlar om att integrera anställdas kompetensutveckling med verksamheters utveckling. Projektet drivs av Region Gävleborg och finansieras av Europeiska Socialfonden. Lokalt sker en integrering av anställdas kompetensutveckling med verksamheternas utveckling på organisationsnivå. Regionalt innebär det att vi jobbar för en långsiktig hållbar samverkansstruktur för företagsnära kompetensförsörjning. Bland de 142 deltagande företagen ser vi hur arbetet med en modell för kompetensinventering kopplat till företagens mål kan leda till en långsiktig och självständig ekonomisk hållbarhet för verksamheterna. Det totala antalet personer som omfattas är ca I projektets mobiliseringsfas under genomfördes inventeringen av företagens och medarbetarnas kompetensbehov. Det utmynnade i en samlad kompetensplan för varje deltagande företag i projektet. Sedan hösten 2012 har aktiviteter utifrån de beviljade kompetensplanerna genomförts och pågår fram till december 2013.

3 Tema - Soft Skills På tio-topp listan av de kompetensbehov som kommit fram under inventering hos företag i BraFöre finns utvecklingsbehov inom de så kallade mjuka utbildningarna, även kallade Soft Skills. Det innebär förändringsarbeten inom exempelvis kundvård, service, försäljning, ledarskap, medarbetarutveckling och värdskap för att nämna några. Dessa områden har stor betydelse för en organisations förmåga till förnyelse och tillväxt. Regionens arbetsliv står inför en rad utmaningar som under kommande år kräver tålmodiga och uthålliga insatser i form av samverkan och utveckling av nya metoder. Kapital och kompetens liksom investeringar i ledarskap blir alltmer mobila och rör sig över nationsgränser. Konkurrensen ökar och berör så gott som alla företag på alla nivåer. Forskning inom området Bland de många utmaningar som dagens och morgondagens ledare har att hantera är övergången från industriell verksamhetslogik till logiker som bygger på hantering av kompetens och kunskap. Det är inte bara globaliseringen som driver fram behovet av ett nytt ledarskap och medarbetarskap som behöver anpassas. Hos små eller medelstora företag finns även stora behov av nya ledarskapspraktiker som främjar produktivitetsutveckling, kvalitet och innovation. Det finns mycket som talar för att ledarskapet i ökad grad har och kommer att vara en strategisk resurs för innovation och tillväxt som kräver ett nytänkande *. * Ledarskap som strategisk resurs för innovation och tillväxt - Professor Ingalill Holmberg, Center för Advenced Studies in Leadership, Stockholm School of Economics 2013 Samverkan med andra projekt Sociala egenskaper blir allt viktigare vid anställning och många arbetsplatser ser fler kompetenser än rent yrkestekniska vid rekrytering. Projektet Network för Soft Skills Innovation for Employment, Nessie *, är ett projekt med samverkanspartners i sju länder. Nessie startades med syfte att lyfta intresset för Soft Skills från utbildningsvärlden till arbetsplatser, arbetsförmedlings- och yrkesutbildare. Några företag i BraFöre har deltagit med material till projektet genom delta i en undersökning kring synpunkter på vikten av Soft Skills och kompetensutveckling av social kompetens som efterfrågas i arbetslivet. * Läs mer om projektet på Soft Skills, har stor betydelse för en organisations förmåga till förnyelse och tillväxt. Stefan Hedberg Växbo Lin och Ivar Renngård Nod för Mellersta Gävleborg Foto: Gunilla Svensson 3

4 Möt tre medverkande företag inom upplevelsenäringen som kompetensutvecklats inom Soft Skills I de deltagande företagen har en inventering av de anställdas kompetenser gjorts. Sedan har företagen beskrivit hur de ser på framtiden, på 3-5 års sikt, och om de ser att det kommer att uppstå kompetensgap. Därefter genomförs en planering av vilka utbildningar de anställda behöver för att företagens mål ska kunna nås. Målet är att förändra företagens vanor att stimulera till ökat intresse för att arbeta med dessa frågor. Syftet är också att utveckla arbetet med kompetensinventeringen. Förändrings- och förbättringsarbeten Tre företag berättar i detta nyhetsbrev om sina erfarenheter av att få kompetensutveckling inom Soft Skills. De beskriver vad det betyder för deras utveckling som företag och individer. Så här uttrycker ett av företagen det utvecklingsarbetet. Det samlade beteendet är det som ger resultat. Hur människor agerar spelar in. För att nå ett nytt resultat måste företag agera och bete sig på ett nytt sätt och förändra ett sätt som man kanske haft i 20 år. Det är en hård och tuff resa. Kungsberget trea i Sverige! När vi besöker Kungsberget i mitten av september ligger anläggningen i vila som inför ett större event. Men skenet bedrar. I de grönklädda backarna pågår ombyggnationer och justeringar; Kungsberget bygger och utrustar sig, förändrar liftsystem och utökar skidområdet, allt för att underlätta för barnfamiljer inför den kommande skidsäsongen. Att få komma med upp på prispallen i barnsemesterpriset var jätteskoj! Arbetar för att minska miljöpåverkan Kungsberget rymmer många olika kompetensområden. Teknik, ledarskap, pedagogik, restaurang, administration, lokalvård och sjukvård för att nämna några. Internt arbetar Kungsberget med kompetensutveckling och utbildningar inom koncernen där det finns specifika krav för utbildningar inom servering, liftvärdar, skidlärare och pistörer. Många utbildningar får personalen själva bekosta. Kungsberget kan bidra med vissa medel för resor och boenden. Vårt mål är att vinna! Vi träffar Catharina Utanskog, platschef på Kungsberget Fritidsanläggningar AB. Hon har ett förflutet från både Åres och Kirunas turistnäringar. Projekt som BraFöre ser hon som mycket viktiga. Vår verksamhet blir oerhört kostsam om man ska ta in extern hjälp för att utbilda personalen. Därför är det viktigt med projekt där vi kan fokusera på utvecklingsområden. Oerhört viktigt. Det är en fantastisk möjlighet att få vara med i ett sådant här projekt, säger Catharina Utanskog. Kungsberget har främst kompetensutvecklat sina medarbetare inom ledarskap och värdskap samt vid restaurangdelen. Värdskapet var en mycket uppskattad utbildning och är väldigt central för Kungsberget. Det är där de verkligen kan konkurrera. 4 Catharina Utanskog, platschef Kungsberget Foto: Gunilla Svensson

5 Kungsberget Foto: Pressbild Vi har närheten och värdskapet som vi kan konkurrera med! Det är otroligt centralt att få utveckla värdskapet mer. Det finns en fälla med att fastna i de tekniska utbildningarna, att bara ha det som fokus. Risken finns att man glömmer att vårda sin personal och att ge dem nycklarna till det fantastiska värdskapet, fortsätter Catharina. Kompetensutveckling för säsongsarbetare Catharina Utanskog nämner en viktig lärdom kring kompetensutvecklingen; att det är svårt att bygga vidare på en kompetens man ger medarbetarna i säsongsnäringar. Det är viktigt att lägga lite extra på den fasta arbetsgruppen som finns kvar. Kompetensutveckling för säsongsarbetarna stärker dem för att komma vidare inom branschen. Det blir en viktig kunskap för dem när de söker andra arbeten. Kungsberget är för många en första arbetsgivare och då behöver man få insyn i ansvaret att vara värd också. Det är en viktig kompetens. Det kanske inte är självklart för alla att tänka på. Det kräver ett personligt engagemang att jobba inom denna näring. Forma Kungsbergets framtid Kungsberget vill bli tydligare i sina mål. Möjlighet till stöd från projekt är ett sätt att få igång arbetet på plats tycker Catharina Utanskog. Utbildning för ledningsgruppen har gjort att de nu jobbar på ett nytt sätt. Den möjlighet som projektet ger kan forma Kungsbergets framtid. Kompetensinventering och kompetensutveckling förtydligar och konkretisera delmålen som de satt upp. Inom branschen kan många medarbetare bli kvar inom olika företag och utveckla helt nya roller där kompetens blir mycket central. Alla behöver ha ett vidvinkelperspektiv och bli bredare i sin kompetens samt ta ansvar för mer än bara sin avdelning, menar Catharina Utanskog. Vi har närheten och värdskapet som vi kan konkurrera med! Hur ser hon då på de så kallade mjuka utbildningarna? Grunden till att det ska funka är de mjuka värdena. Det är helt grundläggande. De yrkesrelaterade utbildningar sköter de oftast själva. Mjuka värden är otroligt viktigt. Vi är ju i en bransch där vi möter människor varje dag, så det är ekonomiska värden i det. KUNGSBERGET Kungsberget i Järbo utanför Sandviken erbjuder en helhetsupplevelse för hela familjen med allt från skidåkning till boendet och restaurang. Förra året utsågs Kungsberget till Sveriges tredje bästa skidort för barnfamiljer. Kungsberget arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan. 5 Johnny Sandgren, Nod för Sydvästra Gävleborg Foto: Gunilla Svensson

6 Förmedla känslor utifrån Stort antal besökare varje månad på Mackmyra Svensk Whisky Det är tydligt vilket värde Mackmyras destilleri har som upplevelsenäring när man ser till antal besökare som kommer på besök varje månad. Ett nytt besökscentrum håller på att byggas och står snart färdigt med en konferensdel, kontorsdel, handelsbod, restaurang och, det kanske mest attraktiva av dem alla, ett nytt rum för whiskyprovningar. Här kan man som besökare få en guidad visning av destilleriet och smaka på Mackmyras produkter. Genom kompetensplanering via projektet BraFöre har företaget valt att satsa på tre olika områden för att nå sin vision; affärsutveckling, ledarskap samt värdskap och försäljning. Värdskapet och säljutbildningen har varit viktigt för utvecklingen som säljande arbetsplats och för att personalen ska fokusera mot samma mål. När vi besöker Mackmyra Whisky AB möter företagets HR ansvarige, Martin Wirdby, oss ute på området. Vi har fått instrument att jobba med genom utbildningarna, säger Martin Wirdby. Våra besökare har olika behov. En del är turister som vill se och uppleva något vid besöken. Men flera vill också köpa en vara. Vi märker att utbildningen har förändrat vårt sätt att agera. Värdskapet leder inte alltid till ett avslut men vi har lärt oss att fånga upp signaler och ge våra besökare en positiv känsla. I handelsboden går det att handla glas, tröjor, kannor och grillspån. Nu ska restaurangdelen utökas, allt för att kunna erbjuda besökarna mer. Att bli ledande i världen på Hela personalen har nu fått en bra förståelse för varandras arbetsområden. Att gå en gemensam utbildning kring värdskapet har varit positivt ur den aspekten, enligt Martin. Företagets arbetsledare har också gått en ledarskapsutbildning via projektet. personligt lagrad maltwhisky. Vi möter ju alla kunder på ett eller annat vis. Oavsett viken roll man har i företaget, så har alla kundkontakter, förklarar Martin Wirdby. De som kom tillbaka från sin utbildning var så otroligt nöjda. Det var positivt att titta på roller och förväntningar för att tydligare kunna se gränserna mellan arbetsledare och chef. Ajdin Nexirevic arbetar inom produktion och daglig drift på företaget. Han har deltagit både i arbetsledar- och säljutbildning med värdskap under våren. Jag upplevde det som positivt att vi fick med erfarenheter även från andra företag i diskussionerna. Kompetensutvecklingen har gett många nya kunskaper i hur man förändras, t.ex bli bättre på att prioritera. Förändringar hos sig själva Medarbetarna på Mackmyra Svensk Whisky AB har i värdskapsutbildningen fått möjlighet att fundera på sina egna roller. Att fundera över varför man går till sitt jobb kan vara nyttigt att ta upp då och då. Under utbildningen fick deltagarna även göra en 6 Martin Wirdby, HR ansvarig Mackmyra Whiskey Foto: Gunilla Svensson

7 Att tänka till varför man går till sitt jobb. handlingsplan och fundera över förändringar hos sig själva. Det är viktigt att jobba med mjuka värden. Så definieras oftast kompetenser inom medarbetarskap och ledarskap. Men Martin Wirdby på Mackmyra håller inte med. Det samlade beteendet är det som ger resultat. Hur människor agerar spelar roll. För att nå ett nytt resultat måste företag agera och bete sig på ett nytt sätt och våga förändra gamla vanor. Det kan vara en hård och tuff resa att få människor att ifrågasätta sina grundvärderingar. Hårt i den bemärkelsen att förändra sitt beteende och ta till sig nya kunskaper man inte behövt innan, säger Martin. Men företag behöver jobba med förändringsbeteenden för att nå nya resultat! En elitidrottare som inte når de uppsatta målen förändrar naturligtvis något för att nå sitt mål. Precis samma sak gäller ett ekonomiskt resultat. Om jag bara gör det jag alltid har gjort kommer jag också att få samma resultat Få ett gemensamt synsätt Under förändringsarbetet har det varit bra diskussioner. De som jobbar med besöken och de som jobbar med produktionen kan ha olika fokus. Där man måste förstå varandra och få ett gemensamt synsätt och så har skett efter utbildningen. Man förstår varandras verksamheter bättre och har en bra form för diskussion och samsyn i det gemensamma arbetet. Ajdin Nexirevic, Mackmyra Whisky Foto: Gunilla Svensson Vi är både en turistattraktion och en affär. När kunden är på plats ger vi honom eller henne den upplevelse de söker. Vi kan verkligen leva upp till det nu, avslutar Martin Wirdby. MACKMYRA SVENSK WHISKY AB Mackmyra Svensk Whisky AB, grundat 1999, är ett tillverkande företag med destilleri på gångavstånd från Gävle centrum. Under sina första år gick utvecklingen från idé till att bli det första tillverkande företaget av svensk maltwhisky. En hantverksmässig tanke och omsorg präglar företaget med visionen att bli ledande i världen på personligt lagrad maltwhisky. Målet är att stärka sin position och nå tillväxt genom att göra whisky i olika former för distribuering i både Sverige och övriga Norden. Vi har fått verktyg och det blir klarhet, man hamnar rätt i besluten! 7

8 Unik hantverkstradition Växbo Lin, en del av Hälsinglands historia Det är en upplevelse att besöka Växbo Lin. Hanna Bruce möter oss vid entrén och tar oss in till de anrika vävstolarna. Det dundrar behagligt bakom glasdörren till fabriksbutiken. Hanna Bruce äger och driver företaget tillsammans med maken Jacob sedan Det är en mindre industri och som besökare känns hantverkstraditonen och historien kring linets utveckling i luften. klara allt själv. Det är svårt att vara storsint och samtidigt duktig ledare. Man försöker att bara få det att gå ihop. Turistdelen beskriver Hanna Bruce som spännande och otroligt tacksamt att arbeta med. Det är väldigt uppskattat i en region som Gävleborg menar hon. De som passerar glasdörrarna kan både vara en köpare eller en säljare. Men det kan även vara en turist med målet att uppleva och ta till sig en del av Hälsinglands historia. Det är det vi kallar upplevelseindustri! Vävutbildning i Tyskland Genom projektet Bra Före har all personal gått utbildning kopplade till företagets mål och vision. Ute i maskinparken, vid vävstolarna, möter vi Stefan Hedberg. I maj 2013 deltog han i en utbildning i Lindau, Tyskland som finansierades av projektet. Stefan var en av fem deltagare från Sverige och Norge. Anledning: det finns idag ingen svensk utbildning för de mycket specifika vävmaskinerna. Tanken att gå en utbildning har inte ens slagit mig tidigare. Nu fick jag möjlighet att gå igenom olika inställningar som var specifika och fokuserade på just våra maskiner. Det är en del av Växbo Lin att vi är så udda så det var första gången fick vi en skräddarsydd utbildning. Det har också bidragit till ett nytt nätverk med de andra deltagarna, berättar Stefan Hedberg som tycker att utbildningen gett honom mycket. Att se varje kund och göra det där extra Utbudet på företaget är stort. De väver, syr, säljer, tillverkar och marknadsför sig genom möten med besökare i både fabriken och butiken varje dag. Under våren genomfördes även en utbildning kring försäljning för alla medarbetare. Vi gör en exklusiv produkt som måste hålla. Vi kan utvecklas vidare till andra steg med andra typer av produkter och på så sätt stärka varumärket. Ser man på turistdelen kopplat till helheten finns det också andra delar vi kan utveckla i framtiden. Vi kan hantera andra marknader och finnas i butiker med Skandinaviskt inslag i andra länder som exempelvis Japan. På den externa marknaden finns det potential. Det är vår fördel att vi har en unik produkt. Men det är en långsiktig plan. Det är vår försäljning i Sverige som är lönsam, den kan vi jobba mycket mer med i framtiden. Ledarskapet och affärsutveckling Ivar Renngård är nod i projektet för företagen i mellersta Gävleborg. I kontakten med dem ser han tydligt att tillväxt måste kopplas till lösningar och hjälp i en process där företagen i regionen själva kan gå vidare. Behoven ser olika ut beroende på var man som företag befinner sig i processen och där finns stora utmaningar. Arbetsmodellen i BraFöre är att lokala noder kopplas till deltagande företag som planerar och företagsanpassar de aktiviteter som sker. Den personliga kännedomen och lokala kontakten är en viktig insats för ett lyckat kompetensarbete. Vi gör en exklusiv produkt som måste hålla. Det har gett något gemensamt alla kan påminna varandra om; att se varje kund. Alla är mycket positiva till kompetenshöjande insatser. Det kändes mycket positivt att någon utifrån kom, gav dem feedback och tittade på mötet med kunder ur deras perspektiv. När man befinner sig i en expansionsfas som Växbo Lin är ambitionerna höga. Genom projektet gavs hjälp att kompetenshöja sig inom det där lilla extra som annars inte hade prioriterats. Det blev lättare att ge det tid. Som ägare i företaget är man så mån om att allt ska bli så bra som möjligt. Det är alltid svårt att som chef kliva tillbaka, men man kan inte Via BraFöre har Hanna Bruce deltagit i en ledarskapsutbildning samt i ett nätverk för andra chefer. Idag har Växbo Lin tagit in en affärsutvecklare i företaget. Vi har vuxit och investerat, men måste börja tjäna pengar också. Då behöver vi någon att fråga om råd. Nu börjar det bli dags för oss att formulera våra idéer. Tacksamhet mot projektet Hanna Bruce ser att ledarskapsutbildningen och nätverket med andra ledare gett mycket. Hon beskriver att processen inneburit att tänka mer på målet och inte bara överleva nya krav och behov. 8

9 Vi kan värdskap me n vi måste också bli duktiga på att möta våra kunder o ch sälja, inte bara v ara så trevliga. Det är nu de behöver ta till sig de strukturella frågorna menar hon och driva företaget framåt. Nätverket är ett viktigt utbyte med kompetenta, duktiga och erfarna människor. Nyttan ser hon på längre sikt. Vi har fått möjlighet till den utbildning vi verkligen behöver och vill ha utifrån våra egna behov. De som jobbar med de här frågorna har nyckelroller som förmedlare i detta. Vi har varken kunskapen eller orken att leta reda på projekt där vi kan få utbildningsbidrag och skulle kanske inte satsa på kompetensutveckling om vi inte fick hjälp. VÄXBO LIN Från Växbo Lins hemsida: Vi är tretton medarbetare som tillsammans väver, syr och säljer våra vackra linneprodukter. Vår vision är att Växbo Lin ska utveckla, tillverka och marknadsföra moderna linneprodukter med avsikten att väcka lust och skapa mervärde för kunder och medarbetare samt att föra vidare en unik hantverkstradition. Vi arbetar utifrån tre ledord som genomsyrar hela vår verksamhet. Växbo Lin är gediget - personligt - nyskapande. 9 Lisa Andersson, Växbo Lin Foto: Gunilla Svensson

10 Mackmyra Svensk Whisky Martin Wirdby, Mackmyra Svensk Whisky Vi är en turistattraktion och affär. När kunden är på plats ger vi kunder den upplevelse de söker och lever upp till det. Växbo Lin Hanna Bruce, Växbo Lin Catharina Utanskog, Kungberget Vi kan utvecklas vidare till andra steg med andra typer av produkter och kan stärka varumärket. Vårt mål är att vinna! Kungsberget 11 10

11 Kontakter Projekt BraFöre Tf. Regional projektledare: Gunilla Svensson , Norra Gävleborg Cecilia Vestman-Nygårds , Mellersta Gävleborg Ivar Renngård , Sydöstra Gävleborg Peter Westby , Sydvästra Gävleborg Johnny Sandgren , Projektekonom Ida Forsgren , Styrgruppsordförande Jaana Kurvinen , Svenska ESF-rådet måndag-fredag Svenska ESF-rådet, Box , Stockholm

12 Region Gävleborg 2013, Ruddammsgatan 30, Gävle, tel , Layout: Region Gävleborgs informationsavdelning Text: Gunilla Svensson Foto: Gunilla Svensson s 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, Kungsberget pressbild s 5, 10 Tryck: Backman Info AB

BraFöre. Förändrings- och förbättringsarbeten TEMA LEAN. Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg

BraFöre. Förändrings- och förbättringsarbeten TEMA LEAN. Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg BraFöre Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg TEMA LEAN Förändrings- och förbättringsarbeten Några ord från deltagare: Vi har tydligare roller och förbättrad kontroll. Detta

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET FÖR BÄTTRE BUSINESS

JÄMSTÄLLDHET FÖR BÄTTRE BUSINESS JÄMSTÄLLDHET FÖR BÄTTRE BUSINESS Aija Voitkane Civilekonom, doktorand Entreprenörskap & Innovation Luleå tekniska universitet aija.voitkane@ltu.se Jeaneth Johansson Ek Dr., Professor Entreprenörskap &

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Kompetensfo rso rjningsplan

Kompetensfo rso rjningsplan Sida: 1 av 7 Kompetensfo rso rjningsplan Arbetsförmedlingens utmaningar inom kompetensförsörjning under 2016. Sida: 2 av 7 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Långsiktig kompetensförsörjning... 3 Utmaningar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av behov och förutsättningar i projektansökan 5 Kvantitativ utvärderingsinformation 6 Kvalitativ utvärderingsinformation 8 Relevanta

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft

Visa vägen i vården. ledarskap för stärkt utvecklingskraft Visa vägen i vården ledarskap för stärkt utvecklingskraft Innehåll UPPDRAGET OCH VÅRA ARBETSMETODER SLUTSATSER FRÅN FORSKNING OCH INTERVJUER LÄRDOMAR FRÅN ANDRA LÄNDER OCH SEKTORER SLUTSATSER FRÅN NULÄGESANALYSEN

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Förbättringskompetens/mognad

Förbättringskompetens/mognad /mognad En fullständigt ovetenskaplig analys baserad på ett antal års erfarenhet av svensk industri Av Ronny Brandqvist QDC Förbättringskonsult AB Kännetecken: -Kortsiktigt tänkande -Accepterar vissa förluster,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Konsult- och servicekontoret 2007 1(5) Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2007 Styrelsen för Konsult- och service har som utgångspunkt att alla individer oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga eller sexuell

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras

När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Att ta nya steg När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Förutsättningen för alla verksamheter är en bärande idé, behövda varor eller tjänster och effektiva verktyg. Utgångspunkten

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN 1 KOMMUNFÖRBUNDET Fastställd av styrelsen 2011-06-09 NORRBOTTEN PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN 2 KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Varför en

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget

Medarbetarskap i Umeå kommun. Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Medarbetarskap i Umeå kommun Vi tar ansvar och visar engagemang för det egna och det gemensamma uppdraget Inledning Vi som arbetar i Umeå kommun har ett viktigt uppdrag: att bidra till ett gott liv i Umeå

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer