BraFöre. TEMA Upplevelsenäring & Soft Skills. Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg. Några ord från deltagare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BraFöre. TEMA Upplevelsenäring & Soft Skills. Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg. Några ord från deltagare:"

Transkript

1 BraFöre Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg Några ord från deltagare: TEMA Upplevelsenäring & Soft Skills Vi har vuxit och investerat men måste börja tjäna pengar också och behöver någon att fråga om råd. Nu börjar det bli dags för det och att formulera våra idéer. Vi har fått möjlighet till utbildning vi verkligen behöver, vill ha och ska ha utifrån våra behov. Många bra bitar föll på plats som man behövde känna till.

2 BraFöre Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg 142 företag och personer BraFöre - branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg, pågår augusti december Projektet handlar om att integrera anställdas kompetensutveckling med verksamheters utveckling. Projektet drivs av Region Gävleborg och finansieras av Europeiska Socialfonden. Lokalt sker en integrering av anställdas kompetensutveckling med verksamheternas utveckling på organisationsnivå. Regionalt innebär det att vi jobbar för en långsiktig hållbar samverkansstruktur för företagsnära kompetensförsörjning. Bland de 142 deltagande företagen ser vi hur arbetet med en modell för kompetensinventering kopplat till företagens mål kan leda till en långsiktig och självständig ekonomisk hållbarhet för verksamheterna. Det totala antalet personer som omfattas är ca I projektets mobiliseringsfas under genomfördes inventeringen av företagens och medarbetarnas kompetensbehov. Det utmynnade i en samlad kompetensplan för varje deltagande företag i projektet. Sedan hösten 2012 har aktiviteter utifrån de beviljade kompetensplanerna genomförts och pågår fram till december 2013.

3 Tema - Soft Skills På tio-topp listan av de kompetensbehov som kommit fram under inventering hos företag i BraFöre finns utvecklingsbehov inom de så kallade mjuka utbildningarna, även kallade Soft Skills. Det innebär förändringsarbeten inom exempelvis kundvård, service, försäljning, ledarskap, medarbetarutveckling och värdskap för att nämna några. Dessa områden har stor betydelse för en organisations förmåga till förnyelse och tillväxt. Regionens arbetsliv står inför en rad utmaningar som under kommande år kräver tålmodiga och uthålliga insatser i form av samverkan och utveckling av nya metoder. Kapital och kompetens liksom investeringar i ledarskap blir alltmer mobila och rör sig över nationsgränser. Konkurrensen ökar och berör så gott som alla företag på alla nivåer. Forskning inom området Bland de många utmaningar som dagens och morgondagens ledare har att hantera är övergången från industriell verksamhetslogik till logiker som bygger på hantering av kompetens och kunskap. Det är inte bara globaliseringen som driver fram behovet av ett nytt ledarskap och medarbetarskap som behöver anpassas. Hos små eller medelstora företag finns även stora behov av nya ledarskapspraktiker som främjar produktivitetsutveckling, kvalitet och innovation. Det finns mycket som talar för att ledarskapet i ökad grad har och kommer att vara en strategisk resurs för innovation och tillväxt som kräver ett nytänkande *. * Ledarskap som strategisk resurs för innovation och tillväxt - Professor Ingalill Holmberg, Center för Advenced Studies in Leadership, Stockholm School of Economics 2013 Samverkan med andra projekt Sociala egenskaper blir allt viktigare vid anställning och många arbetsplatser ser fler kompetenser än rent yrkestekniska vid rekrytering. Projektet Network för Soft Skills Innovation for Employment, Nessie *, är ett projekt med samverkanspartners i sju länder. Nessie startades med syfte att lyfta intresset för Soft Skills från utbildningsvärlden till arbetsplatser, arbetsförmedlings- och yrkesutbildare. Några företag i BraFöre har deltagit med material till projektet genom delta i en undersökning kring synpunkter på vikten av Soft Skills och kompetensutveckling av social kompetens som efterfrågas i arbetslivet. * Läs mer om projektet på Soft Skills, har stor betydelse för en organisations förmåga till förnyelse och tillväxt. Stefan Hedberg Växbo Lin och Ivar Renngård Nod för Mellersta Gävleborg Foto: Gunilla Svensson 3

4 Möt tre medverkande företag inom upplevelsenäringen som kompetensutvecklats inom Soft Skills I de deltagande företagen har en inventering av de anställdas kompetenser gjorts. Sedan har företagen beskrivit hur de ser på framtiden, på 3-5 års sikt, och om de ser att det kommer att uppstå kompetensgap. Därefter genomförs en planering av vilka utbildningar de anställda behöver för att företagens mål ska kunna nås. Målet är att förändra företagens vanor att stimulera till ökat intresse för att arbeta med dessa frågor. Syftet är också att utveckla arbetet med kompetensinventeringen. Förändrings- och förbättringsarbeten Tre företag berättar i detta nyhetsbrev om sina erfarenheter av att få kompetensutveckling inom Soft Skills. De beskriver vad det betyder för deras utveckling som företag och individer. Så här uttrycker ett av företagen det utvecklingsarbetet. Det samlade beteendet är det som ger resultat. Hur människor agerar spelar in. För att nå ett nytt resultat måste företag agera och bete sig på ett nytt sätt och förändra ett sätt som man kanske haft i 20 år. Det är en hård och tuff resa. Kungsberget trea i Sverige! När vi besöker Kungsberget i mitten av september ligger anläggningen i vila som inför ett större event. Men skenet bedrar. I de grönklädda backarna pågår ombyggnationer och justeringar; Kungsberget bygger och utrustar sig, förändrar liftsystem och utökar skidområdet, allt för att underlätta för barnfamiljer inför den kommande skidsäsongen. Att få komma med upp på prispallen i barnsemesterpriset var jätteskoj! Arbetar för att minska miljöpåverkan Kungsberget rymmer många olika kompetensområden. Teknik, ledarskap, pedagogik, restaurang, administration, lokalvård och sjukvård för att nämna några. Internt arbetar Kungsberget med kompetensutveckling och utbildningar inom koncernen där det finns specifika krav för utbildningar inom servering, liftvärdar, skidlärare och pistörer. Många utbildningar får personalen själva bekosta. Kungsberget kan bidra med vissa medel för resor och boenden. Vårt mål är att vinna! Vi träffar Catharina Utanskog, platschef på Kungsberget Fritidsanläggningar AB. Hon har ett förflutet från både Åres och Kirunas turistnäringar. Projekt som BraFöre ser hon som mycket viktiga. Vår verksamhet blir oerhört kostsam om man ska ta in extern hjälp för att utbilda personalen. Därför är det viktigt med projekt där vi kan fokusera på utvecklingsområden. Oerhört viktigt. Det är en fantastisk möjlighet att få vara med i ett sådant här projekt, säger Catharina Utanskog. Kungsberget har främst kompetensutvecklat sina medarbetare inom ledarskap och värdskap samt vid restaurangdelen. Värdskapet var en mycket uppskattad utbildning och är väldigt central för Kungsberget. Det är där de verkligen kan konkurrera. 4 Catharina Utanskog, platschef Kungsberget Foto: Gunilla Svensson

5 Kungsberget Foto: Pressbild Vi har närheten och värdskapet som vi kan konkurrera med! Det är otroligt centralt att få utveckla värdskapet mer. Det finns en fälla med att fastna i de tekniska utbildningarna, att bara ha det som fokus. Risken finns att man glömmer att vårda sin personal och att ge dem nycklarna till det fantastiska värdskapet, fortsätter Catharina. Kompetensutveckling för säsongsarbetare Catharina Utanskog nämner en viktig lärdom kring kompetensutvecklingen; att det är svårt att bygga vidare på en kompetens man ger medarbetarna i säsongsnäringar. Det är viktigt att lägga lite extra på den fasta arbetsgruppen som finns kvar. Kompetensutveckling för säsongsarbetarna stärker dem för att komma vidare inom branschen. Det blir en viktig kunskap för dem när de söker andra arbeten. Kungsberget är för många en första arbetsgivare och då behöver man få insyn i ansvaret att vara värd också. Det är en viktig kompetens. Det kanske inte är självklart för alla att tänka på. Det kräver ett personligt engagemang att jobba inom denna näring. Forma Kungsbergets framtid Kungsberget vill bli tydligare i sina mål. Möjlighet till stöd från projekt är ett sätt att få igång arbetet på plats tycker Catharina Utanskog. Utbildning för ledningsgruppen har gjort att de nu jobbar på ett nytt sätt. Den möjlighet som projektet ger kan forma Kungsbergets framtid. Kompetensinventering och kompetensutveckling förtydligar och konkretisera delmålen som de satt upp. Inom branschen kan många medarbetare bli kvar inom olika företag och utveckla helt nya roller där kompetens blir mycket central. Alla behöver ha ett vidvinkelperspektiv och bli bredare i sin kompetens samt ta ansvar för mer än bara sin avdelning, menar Catharina Utanskog. Vi har närheten och värdskapet som vi kan konkurrera med! Hur ser hon då på de så kallade mjuka utbildningarna? Grunden till att det ska funka är de mjuka värdena. Det är helt grundläggande. De yrkesrelaterade utbildningar sköter de oftast själva. Mjuka värden är otroligt viktigt. Vi är ju i en bransch där vi möter människor varje dag, så det är ekonomiska värden i det. KUNGSBERGET Kungsberget i Järbo utanför Sandviken erbjuder en helhetsupplevelse för hela familjen med allt från skidåkning till boendet och restaurang. Förra året utsågs Kungsberget till Sveriges tredje bästa skidort för barnfamiljer. Kungsberget arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan. 5 Johnny Sandgren, Nod för Sydvästra Gävleborg Foto: Gunilla Svensson

6 Förmedla känslor utifrån Stort antal besökare varje månad på Mackmyra Svensk Whisky Det är tydligt vilket värde Mackmyras destilleri har som upplevelsenäring när man ser till antal besökare som kommer på besök varje månad. Ett nytt besökscentrum håller på att byggas och står snart färdigt med en konferensdel, kontorsdel, handelsbod, restaurang och, det kanske mest attraktiva av dem alla, ett nytt rum för whiskyprovningar. Här kan man som besökare få en guidad visning av destilleriet och smaka på Mackmyras produkter. Genom kompetensplanering via projektet BraFöre har företaget valt att satsa på tre olika områden för att nå sin vision; affärsutveckling, ledarskap samt värdskap och försäljning. Värdskapet och säljutbildningen har varit viktigt för utvecklingen som säljande arbetsplats och för att personalen ska fokusera mot samma mål. När vi besöker Mackmyra Whisky AB möter företagets HR ansvarige, Martin Wirdby, oss ute på området. Vi har fått instrument att jobba med genom utbildningarna, säger Martin Wirdby. Våra besökare har olika behov. En del är turister som vill se och uppleva något vid besöken. Men flera vill också köpa en vara. Vi märker att utbildningen har förändrat vårt sätt att agera. Värdskapet leder inte alltid till ett avslut men vi har lärt oss att fånga upp signaler och ge våra besökare en positiv känsla. I handelsboden går det att handla glas, tröjor, kannor och grillspån. Nu ska restaurangdelen utökas, allt för att kunna erbjuda besökarna mer. Att bli ledande i världen på Hela personalen har nu fått en bra förståelse för varandras arbetsområden. Att gå en gemensam utbildning kring värdskapet har varit positivt ur den aspekten, enligt Martin. Företagets arbetsledare har också gått en ledarskapsutbildning via projektet. personligt lagrad maltwhisky. Vi möter ju alla kunder på ett eller annat vis. Oavsett viken roll man har i företaget, så har alla kundkontakter, förklarar Martin Wirdby. De som kom tillbaka från sin utbildning var så otroligt nöjda. Det var positivt att titta på roller och förväntningar för att tydligare kunna se gränserna mellan arbetsledare och chef. Ajdin Nexirevic arbetar inom produktion och daglig drift på företaget. Han har deltagit både i arbetsledar- och säljutbildning med värdskap under våren. Jag upplevde det som positivt att vi fick med erfarenheter även från andra företag i diskussionerna. Kompetensutvecklingen har gett många nya kunskaper i hur man förändras, t.ex bli bättre på att prioritera. Förändringar hos sig själva Medarbetarna på Mackmyra Svensk Whisky AB har i värdskapsutbildningen fått möjlighet att fundera på sina egna roller. Att fundera över varför man går till sitt jobb kan vara nyttigt att ta upp då och då. Under utbildningen fick deltagarna även göra en 6 Martin Wirdby, HR ansvarig Mackmyra Whiskey Foto: Gunilla Svensson

7 Att tänka till varför man går till sitt jobb. handlingsplan och fundera över förändringar hos sig själva. Det är viktigt att jobba med mjuka värden. Så definieras oftast kompetenser inom medarbetarskap och ledarskap. Men Martin Wirdby på Mackmyra håller inte med. Det samlade beteendet är det som ger resultat. Hur människor agerar spelar roll. För att nå ett nytt resultat måste företag agera och bete sig på ett nytt sätt och våga förändra gamla vanor. Det kan vara en hård och tuff resa att få människor att ifrågasätta sina grundvärderingar. Hårt i den bemärkelsen att förändra sitt beteende och ta till sig nya kunskaper man inte behövt innan, säger Martin. Men företag behöver jobba med förändringsbeteenden för att nå nya resultat! En elitidrottare som inte når de uppsatta målen förändrar naturligtvis något för att nå sitt mål. Precis samma sak gäller ett ekonomiskt resultat. Om jag bara gör det jag alltid har gjort kommer jag också att få samma resultat Få ett gemensamt synsätt Under förändringsarbetet har det varit bra diskussioner. De som jobbar med besöken och de som jobbar med produktionen kan ha olika fokus. Där man måste förstå varandra och få ett gemensamt synsätt och så har skett efter utbildningen. Man förstår varandras verksamheter bättre och har en bra form för diskussion och samsyn i det gemensamma arbetet. Ajdin Nexirevic, Mackmyra Whisky Foto: Gunilla Svensson Vi är både en turistattraktion och en affär. När kunden är på plats ger vi honom eller henne den upplevelse de söker. Vi kan verkligen leva upp till det nu, avslutar Martin Wirdby. MACKMYRA SVENSK WHISKY AB Mackmyra Svensk Whisky AB, grundat 1999, är ett tillverkande företag med destilleri på gångavstånd från Gävle centrum. Under sina första år gick utvecklingen från idé till att bli det första tillverkande företaget av svensk maltwhisky. En hantverksmässig tanke och omsorg präglar företaget med visionen att bli ledande i världen på personligt lagrad maltwhisky. Målet är att stärka sin position och nå tillväxt genom att göra whisky i olika former för distribuering i både Sverige och övriga Norden. Vi har fått verktyg och det blir klarhet, man hamnar rätt i besluten! 7

8 Unik hantverkstradition Växbo Lin, en del av Hälsinglands historia Det är en upplevelse att besöka Växbo Lin. Hanna Bruce möter oss vid entrén och tar oss in till de anrika vävstolarna. Det dundrar behagligt bakom glasdörren till fabriksbutiken. Hanna Bruce äger och driver företaget tillsammans med maken Jacob sedan Det är en mindre industri och som besökare känns hantverkstraditonen och historien kring linets utveckling i luften. klara allt själv. Det är svårt att vara storsint och samtidigt duktig ledare. Man försöker att bara få det att gå ihop. Turistdelen beskriver Hanna Bruce som spännande och otroligt tacksamt att arbeta med. Det är väldigt uppskattat i en region som Gävleborg menar hon. De som passerar glasdörrarna kan både vara en köpare eller en säljare. Men det kan även vara en turist med målet att uppleva och ta till sig en del av Hälsinglands historia. Det är det vi kallar upplevelseindustri! Vävutbildning i Tyskland Genom projektet Bra Före har all personal gått utbildning kopplade till företagets mål och vision. Ute i maskinparken, vid vävstolarna, möter vi Stefan Hedberg. I maj 2013 deltog han i en utbildning i Lindau, Tyskland som finansierades av projektet. Stefan var en av fem deltagare från Sverige och Norge. Anledning: det finns idag ingen svensk utbildning för de mycket specifika vävmaskinerna. Tanken att gå en utbildning har inte ens slagit mig tidigare. Nu fick jag möjlighet att gå igenom olika inställningar som var specifika och fokuserade på just våra maskiner. Det är en del av Växbo Lin att vi är så udda så det var första gången fick vi en skräddarsydd utbildning. Det har också bidragit till ett nytt nätverk med de andra deltagarna, berättar Stefan Hedberg som tycker att utbildningen gett honom mycket. Att se varje kund och göra det där extra Utbudet på företaget är stort. De väver, syr, säljer, tillverkar och marknadsför sig genom möten med besökare i både fabriken och butiken varje dag. Under våren genomfördes även en utbildning kring försäljning för alla medarbetare. Vi gör en exklusiv produkt som måste hålla. Vi kan utvecklas vidare till andra steg med andra typer av produkter och på så sätt stärka varumärket. Ser man på turistdelen kopplat till helheten finns det också andra delar vi kan utveckla i framtiden. Vi kan hantera andra marknader och finnas i butiker med Skandinaviskt inslag i andra länder som exempelvis Japan. På den externa marknaden finns det potential. Det är vår fördel att vi har en unik produkt. Men det är en långsiktig plan. Det är vår försäljning i Sverige som är lönsam, den kan vi jobba mycket mer med i framtiden. Ledarskapet och affärsutveckling Ivar Renngård är nod i projektet för företagen i mellersta Gävleborg. I kontakten med dem ser han tydligt att tillväxt måste kopplas till lösningar och hjälp i en process där företagen i regionen själva kan gå vidare. Behoven ser olika ut beroende på var man som företag befinner sig i processen och där finns stora utmaningar. Arbetsmodellen i BraFöre är att lokala noder kopplas till deltagande företag som planerar och företagsanpassar de aktiviteter som sker. Den personliga kännedomen och lokala kontakten är en viktig insats för ett lyckat kompetensarbete. Vi gör en exklusiv produkt som måste hålla. Det har gett något gemensamt alla kan påminna varandra om; att se varje kund. Alla är mycket positiva till kompetenshöjande insatser. Det kändes mycket positivt att någon utifrån kom, gav dem feedback och tittade på mötet med kunder ur deras perspektiv. När man befinner sig i en expansionsfas som Växbo Lin är ambitionerna höga. Genom projektet gavs hjälp att kompetenshöja sig inom det där lilla extra som annars inte hade prioriterats. Det blev lättare att ge det tid. Som ägare i företaget är man så mån om att allt ska bli så bra som möjligt. Det är alltid svårt att som chef kliva tillbaka, men man kan inte Via BraFöre har Hanna Bruce deltagit i en ledarskapsutbildning samt i ett nätverk för andra chefer. Idag har Växbo Lin tagit in en affärsutvecklare i företaget. Vi har vuxit och investerat, men måste börja tjäna pengar också. Då behöver vi någon att fråga om råd. Nu börjar det bli dags för oss att formulera våra idéer. Tacksamhet mot projektet Hanna Bruce ser att ledarskapsutbildningen och nätverket med andra ledare gett mycket. Hon beskriver att processen inneburit att tänka mer på målet och inte bara överleva nya krav och behov. 8

9 Vi kan värdskap me n vi måste också bli duktiga på att möta våra kunder o ch sälja, inte bara v ara så trevliga. Det är nu de behöver ta till sig de strukturella frågorna menar hon och driva företaget framåt. Nätverket är ett viktigt utbyte med kompetenta, duktiga och erfarna människor. Nyttan ser hon på längre sikt. Vi har fått möjlighet till den utbildning vi verkligen behöver och vill ha utifrån våra egna behov. De som jobbar med de här frågorna har nyckelroller som förmedlare i detta. Vi har varken kunskapen eller orken att leta reda på projekt där vi kan få utbildningsbidrag och skulle kanske inte satsa på kompetensutveckling om vi inte fick hjälp. VÄXBO LIN Från Växbo Lins hemsida: Vi är tretton medarbetare som tillsammans väver, syr och säljer våra vackra linneprodukter. Vår vision är att Växbo Lin ska utveckla, tillverka och marknadsföra moderna linneprodukter med avsikten att väcka lust och skapa mervärde för kunder och medarbetare samt att föra vidare en unik hantverkstradition. Vi arbetar utifrån tre ledord som genomsyrar hela vår verksamhet. Växbo Lin är gediget - personligt - nyskapande. 9 Lisa Andersson, Växbo Lin Foto: Gunilla Svensson

10 Mackmyra Svensk Whisky Martin Wirdby, Mackmyra Svensk Whisky Vi är en turistattraktion och affär. När kunden är på plats ger vi kunder den upplevelse de söker och lever upp till det. Växbo Lin Hanna Bruce, Växbo Lin Catharina Utanskog, Kungberget Vi kan utvecklas vidare till andra steg med andra typer av produkter och kan stärka varumärket. Vårt mål är att vinna! Kungsberget 11 10

11 Kontakter Projekt BraFöre Tf. Regional projektledare: Gunilla Svensson , Norra Gävleborg Cecilia Vestman-Nygårds , Mellersta Gävleborg Ivar Renngård , Sydöstra Gävleborg Peter Westby , Sydvästra Gävleborg Johnny Sandgren , Projektekonom Ida Forsgren , Styrgruppsordförande Jaana Kurvinen , Svenska ESF-rådet måndag-fredag Svenska ESF-rådet, Box , Stockholm

12 Region Gävleborg 2013, Ruddammsgatan 30, Gävle, tel , Layout: Region Gävleborgs informationsavdelning Text: Gunilla Svensson Foto: Gunilla Svensson s 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, Kungsberget pressbild s 5, 10 Tryck: Backman Info AB

BraFöre. Förändrings- och förbättringsarbeten TEMA LEAN. Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg

BraFöre. Förändrings- och förbättringsarbeten TEMA LEAN. Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg BraFöre Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg TEMA LEAN Förändrings- och förbättringsarbeten Några ord från deltagare: Vi har tydligare roller och förbättrad kontroll. Detta

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013 TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas Chefsbarometer 2013 Tid för ledarskap om chefers förutsättningar Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det?

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? Jan Winroth, Universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Hälsopromotion - Hälsofrämjande Det

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 3. Växtkraft Mål 3. Dokumentation av handlingsplan. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 3 Dokumentation av handlingsplan Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. DOKUMENTATION... 3 SAMMANSTÄLLNING AV HANDLINGSPLAN... 3 PROCESSEN

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

www.chps.se www.capicom.se

www.chps.se www.capicom.se Hela vår verksamhet bygger på vetenskaplig forskning kring kommunikation och förändringsarbeten. I jämförande studier inom olika vetenskapliga fält, som pedagogik, psykologi, förhandling, försäljning och

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras

När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Att ta nya steg När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Förutsättningen för alla verksamheter är en bärande idé, behövda varor eller tjänster och effektiva verktyg. Utgångspunkten

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 18 19/10 2005

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 18 19/10 2005 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 18 19/10 2005 Gruppens förväntningar på dagarna Att skapa klarhet över AMN uppgift Att använda gruppens kompetens Att skapa konkret handlingsplanen som kan

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

BraFöre Metodhandbok

BraFöre Metodhandbok BraFöre Metodhandbok Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund till projektet BraFöre... 6 Kompetensförsörjning... 8 Projektets arbete med inventering och kompetensplanering... 15 Kompetensbehov i de

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Förbättringskompetens/mognad

Förbättringskompetens/mognad /mognad En fullständigt ovetenskaplig analys baserad på ett antal års erfarenhet av svensk industri Av Ronny Brandqvist QDC Förbättringskonsult AB Kännetecken: -Kortsiktigt tänkande -Accepterar vissa förluster,

Läs mer

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE YDRE. FÖR ALLA. Ydre ska vara en framgångsrik kommun och få fler människor att vilja bosätta sig här. Då krävs hårt arbete för att få fler arbetstillfällen till kommunen, skola i toppklass och

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 IT-enheten 2014-05-22. Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22.

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 IT-enheten 2014-05-22. Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22. Verksamhetsplan 2014-05-22 Verksamhetsplan 2014 IT-enheten Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska leva upp till

Läs mer

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011.

Det lönar sig. Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt. Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011. Det lönar sig Ledningsstyrt jämställdhetsarbete för hållbar tillväxt Regionalt utvecklingsforum Torsdagen den 22 september 2011 Christina Franzén www.ledarskapsakademi.se Vision vår handlingskraft i nutid

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer