BraFöre. TEMA Upplevelsenäring & Soft Skills. Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg. Några ord från deltagare:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BraFöre. TEMA Upplevelsenäring & Soft Skills. Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg. Några ord från deltagare:"

Transkript

1 BraFöre Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg Några ord från deltagare: TEMA Upplevelsenäring & Soft Skills Vi har vuxit och investerat men måste börja tjäna pengar också och behöver någon att fråga om råd. Nu börjar det bli dags för det och att formulera våra idéer. Vi har fått möjlighet till utbildning vi verkligen behöver, vill ha och ska ha utifrån våra behov. Många bra bitar föll på plats som man behövde känna till.

2 BraFöre Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg 142 företag och personer BraFöre - branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg, pågår augusti december Projektet handlar om att integrera anställdas kompetensutveckling med verksamheters utveckling. Projektet drivs av Region Gävleborg och finansieras av Europeiska Socialfonden. Lokalt sker en integrering av anställdas kompetensutveckling med verksamheternas utveckling på organisationsnivå. Regionalt innebär det att vi jobbar för en långsiktig hållbar samverkansstruktur för företagsnära kompetensförsörjning. Bland de 142 deltagande företagen ser vi hur arbetet med en modell för kompetensinventering kopplat till företagens mål kan leda till en långsiktig och självständig ekonomisk hållbarhet för verksamheterna. Det totala antalet personer som omfattas är ca I projektets mobiliseringsfas under genomfördes inventeringen av företagens och medarbetarnas kompetensbehov. Det utmynnade i en samlad kompetensplan för varje deltagande företag i projektet. Sedan hösten 2012 har aktiviteter utifrån de beviljade kompetensplanerna genomförts och pågår fram till december 2013.

3 Tema - Soft Skills På tio-topp listan av de kompetensbehov som kommit fram under inventering hos företag i BraFöre finns utvecklingsbehov inom de så kallade mjuka utbildningarna, även kallade Soft Skills. Det innebär förändringsarbeten inom exempelvis kundvård, service, försäljning, ledarskap, medarbetarutveckling och värdskap för att nämna några. Dessa områden har stor betydelse för en organisations förmåga till förnyelse och tillväxt. Regionens arbetsliv står inför en rad utmaningar som under kommande år kräver tålmodiga och uthålliga insatser i form av samverkan och utveckling av nya metoder. Kapital och kompetens liksom investeringar i ledarskap blir alltmer mobila och rör sig över nationsgränser. Konkurrensen ökar och berör så gott som alla företag på alla nivåer. Forskning inom området Bland de många utmaningar som dagens och morgondagens ledare har att hantera är övergången från industriell verksamhetslogik till logiker som bygger på hantering av kompetens och kunskap. Det är inte bara globaliseringen som driver fram behovet av ett nytt ledarskap och medarbetarskap som behöver anpassas. Hos små eller medelstora företag finns även stora behov av nya ledarskapspraktiker som främjar produktivitetsutveckling, kvalitet och innovation. Det finns mycket som talar för att ledarskapet i ökad grad har och kommer att vara en strategisk resurs för innovation och tillväxt som kräver ett nytänkande *. * Ledarskap som strategisk resurs för innovation och tillväxt - Professor Ingalill Holmberg, Center för Advenced Studies in Leadership, Stockholm School of Economics 2013 Samverkan med andra projekt Sociala egenskaper blir allt viktigare vid anställning och många arbetsplatser ser fler kompetenser än rent yrkestekniska vid rekrytering. Projektet Network för Soft Skills Innovation for Employment, Nessie *, är ett projekt med samverkanspartners i sju länder. Nessie startades med syfte att lyfta intresset för Soft Skills från utbildningsvärlden till arbetsplatser, arbetsförmedlings- och yrkesutbildare. Några företag i BraFöre har deltagit med material till projektet genom delta i en undersökning kring synpunkter på vikten av Soft Skills och kompetensutveckling av social kompetens som efterfrågas i arbetslivet. * Läs mer om projektet på Soft Skills, har stor betydelse för en organisations förmåga till förnyelse och tillväxt. Stefan Hedberg Växbo Lin och Ivar Renngård Nod för Mellersta Gävleborg Foto: Gunilla Svensson 3

4 Möt tre medverkande företag inom upplevelsenäringen som kompetensutvecklats inom Soft Skills I de deltagande företagen har en inventering av de anställdas kompetenser gjorts. Sedan har företagen beskrivit hur de ser på framtiden, på 3-5 års sikt, och om de ser att det kommer att uppstå kompetensgap. Därefter genomförs en planering av vilka utbildningar de anställda behöver för att företagens mål ska kunna nås. Målet är att förändra företagens vanor att stimulera till ökat intresse för att arbeta med dessa frågor. Syftet är också att utveckla arbetet med kompetensinventeringen. Förändrings- och förbättringsarbeten Tre företag berättar i detta nyhetsbrev om sina erfarenheter av att få kompetensutveckling inom Soft Skills. De beskriver vad det betyder för deras utveckling som företag och individer. Så här uttrycker ett av företagen det utvecklingsarbetet. Det samlade beteendet är det som ger resultat. Hur människor agerar spelar in. För att nå ett nytt resultat måste företag agera och bete sig på ett nytt sätt och förändra ett sätt som man kanske haft i 20 år. Det är en hård och tuff resa. Kungsberget trea i Sverige! När vi besöker Kungsberget i mitten av september ligger anläggningen i vila som inför ett större event. Men skenet bedrar. I de grönklädda backarna pågår ombyggnationer och justeringar; Kungsberget bygger och utrustar sig, förändrar liftsystem och utökar skidområdet, allt för att underlätta för barnfamiljer inför den kommande skidsäsongen. Att få komma med upp på prispallen i barnsemesterpriset var jätteskoj! Arbetar för att minska miljöpåverkan Kungsberget rymmer många olika kompetensområden. Teknik, ledarskap, pedagogik, restaurang, administration, lokalvård och sjukvård för att nämna några. Internt arbetar Kungsberget med kompetensutveckling och utbildningar inom koncernen där det finns specifika krav för utbildningar inom servering, liftvärdar, skidlärare och pistörer. Många utbildningar får personalen själva bekosta. Kungsberget kan bidra med vissa medel för resor och boenden. Vårt mål är att vinna! Vi träffar Catharina Utanskog, platschef på Kungsberget Fritidsanläggningar AB. Hon har ett förflutet från både Åres och Kirunas turistnäringar. Projekt som BraFöre ser hon som mycket viktiga. Vår verksamhet blir oerhört kostsam om man ska ta in extern hjälp för att utbilda personalen. Därför är det viktigt med projekt där vi kan fokusera på utvecklingsområden. Oerhört viktigt. Det är en fantastisk möjlighet att få vara med i ett sådant här projekt, säger Catharina Utanskog. Kungsberget har främst kompetensutvecklat sina medarbetare inom ledarskap och värdskap samt vid restaurangdelen. Värdskapet var en mycket uppskattad utbildning och är väldigt central för Kungsberget. Det är där de verkligen kan konkurrera. 4 Catharina Utanskog, platschef Kungsberget Foto: Gunilla Svensson

5 Kungsberget Foto: Pressbild Vi har närheten och värdskapet som vi kan konkurrera med! Det är otroligt centralt att få utveckla värdskapet mer. Det finns en fälla med att fastna i de tekniska utbildningarna, att bara ha det som fokus. Risken finns att man glömmer att vårda sin personal och att ge dem nycklarna till det fantastiska värdskapet, fortsätter Catharina. Kompetensutveckling för säsongsarbetare Catharina Utanskog nämner en viktig lärdom kring kompetensutvecklingen; att det är svårt att bygga vidare på en kompetens man ger medarbetarna i säsongsnäringar. Det är viktigt att lägga lite extra på den fasta arbetsgruppen som finns kvar. Kompetensutveckling för säsongsarbetarna stärker dem för att komma vidare inom branschen. Det blir en viktig kunskap för dem när de söker andra arbeten. Kungsberget är för många en första arbetsgivare och då behöver man få insyn i ansvaret att vara värd också. Det är en viktig kompetens. Det kanske inte är självklart för alla att tänka på. Det kräver ett personligt engagemang att jobba inom denna näring. Forma Kungsbergets framtid Kungsberget vill bli tydligare i sina mål. Möjlighet till stöd från projekt är ett sätt att få igång arbetet på plats tycker Catharina Utanskog. Utbildning för ledningsgruppen har gjort att de nu jobbar på ett nytt sätt. Den möjlighet som projektet ger kan forma Kungsbergets framtid. Kompetensinventering och kompetensutveckling förtydligar och konkretisera delmålen som de satt upp. Inom branschen kan många medarbetare bli kvar inom olika företag och utveckla helt nya roller där kompetens blir mycket central. Alla behöver ha ett vidvinkelperspektiv och bli bredare i sin kompetens samt ta ansvar för mer än bara sin avdelning, menar Catharina Utanskog. Vi har närheten och värdskapet som vi kan konkurrera med! Hur ser hon då på de så kallade mjuka utbildningarna? Grunden till att det ska funka är de mjuka värdena. Det är helt grundläggande. De yrkesrelaterade utbildningar sköter de oftast själva. Mjuka värden är otroligt viktigt. Vi är ju i en bransch där vi möter människor varje dag, så det är ekonomiska värden i det. KUNGSBERGET Kungsberget i Järbo utanför Sandviken erbjuder en helhetsupplevelse för hela familjen med allt från skidåkning till boendet och restaurang. Förra året utsågs Kungsberget till Sveriges tredje bästa skidort för barnfamiljer. Kungsberget arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan. 5 Johnny Sandgren, Nod för Sydvästra Gävleborg Foto: Gunilla Svensson

6 Förmedla känslor utifrån Stort antal besökare varje månad på Mackmyra Svensk Whisky Det är tydligt vilket värde Mackmyras destilleri har som upplevelsenäring när man ser till antal besökare som kommer på besök varje månad. Ett nytt besökscentrum håller på att byggas och står snart färdigt med en konferensdel, kontorsdel, handelsbod, restaurang och, det kanske mest attraktiva av dem alla, ett nytt rum för whiskyprovningar. Här kan man som besökare få en guidad visning av destilleriet och smaka på Mackmyras produkter. Genom kompetensplanering via projektet BraFöre har företaget valt att satsa på tre olika områden för att nå sin vision; affärsutveckling, ledarskap samt värdskap och försäljning. Värdskapet och säljutbildningen har varit viktigt för utvecklingen som säljande arbetsplats och för att personalen ska fokusera mot samma mål. När vi besöker Mackmyra Whisky AB möter företagets HR ansvarige, Martin Wirdby, oss ute på området. Vi har fått instrument att jobba med genom utbildningarna, säger Martin Wirdby. Våra besökare har olika behov. En del är turister som vill se och uppleva något vid besöken. Men flera vill också köpa en vara. Vi märker att utbildningen har förändrat vårt sätt att agera. Värdskapet leder inte alltid till ett avslut men vi har lärt oss att fånga upp signaler och ge våra besökare en positiv känsla. I handelsboden går det att handla glas, tröjor, kannor och grillspån. Nu ska restaurangdelen utökas, allt för att kunna erbjuda besökarna mer. Att bli ledande i världen på Hela personalen har nu fått en bra förståelse för varandras arbetsområden. Att gå en gemensam utbildning kring värdskapet har varit positivt ur den aspekten, enligt Martin. Företagets arbetsledare har också gått en ledarskapsutbildning via projektet. personligt lagrad maltwhisky. Vi möter ju alla kunder på ett eller annat vis. Oavsett viken roll man har i företaget, så har alla kundkontakter, förklarar Martin Wirdby. De som kom tillbaka från sin utbildning var så otroligt nöjda. Det var positivt att titta på roller och förväntningar för att tydligare kunna se gränserna mellan arbetsledare och chef. Ajdin Nexirevic arbetar inom produktion och daglig drift på företaget. Han har deltagit både i arbetsledar- och säljutbildning med värdskap under våren. Jag upplevde det som positivt att vi fick med erfarenheter även från andra företag i diskussionerna. Kompetensutvecklingen har gett många nya kunskaper i hur man förändras, t.ex bli bättre på att prioritera. Förändringar hos sig själva Medarbetarna på Mackmyra Svensk Whisky AB har i värdskapsutbildningen fått möjlighet att fundera på sina egna roller. Att fundera över varför man går till sitt jobb kan vara nyttigt att ta upp då och då. Under utbildningen fick deltagarna även göra en 6 Martin Wirdby, HR ansvarig Mackmyra Whiskey Foto: Gunilla Svensson

7 Att tänka till varför man går till sitt jobb. handlingsplan och fundera över förändringar hos sig själva. Det är viktigt att jobba med mjuka värden. Så definieras oftast kompetenser inom medarbetarskap och ledarskap. Men Martin Wirdby på Mackmyra håller inte med. Det samlade beteendet är det som ger resultat. Hur människor agerar spelar roll. För att nå ett nytt resultat måste företag agera och bete sig på ett nytt sätt och våga förändra gamla vanor. Det kan vara en hård och tuff resa att få människor att ifrågasätta sina grundvärderingar. Hårt i den bemärkelsen att förändra sitt beteende och ta till sig nya kunskaper man inte behövt innan, säger Martin. Men företag behöver jobba med förändringsbeteenden för att nå nya resultat! En elitidrottare som inte når de uppsatta målen förändrar naturligtvis något för att nå sitt mål. Precis samma sak gäller ett ekonomiskt resultat. Om jag bara gör det jag alltid har gjort kommer jag också att få samma resultat Få ett gemensamt synsätt Under förändringsarbetet har det varit bra diskussioner. De som jobbar med besöken och de som jobbar med produktionen kan ha olika fokus. Där man måste förstå varandra och få ett gemensamt synsätt och så har skett efter utbildningen. Man förstår varandras verksamheter bättre och har en bra form för diskussion och samsyn i det gemensamma arbetet. Ajdin Nexirevic, Mackmyra Whisky Foto: Gunilla Svensson Vi är både en turistattraktion och en affär. När kunden är på plats ger vi honom eller henne den upplevelse de söker. Vi kan verkligen leva upp till det nu, avslutar Martin Wirdby. MACKMYRA SVENSK WHISKY AB Mackmyra Svensk Whisky AB, grundat 1999, är ett tillverkande företag med destilleri på gångavstånd från Gävle centrum. Under sina första år gick utvecklingen från idé till att bli det första tillverkande företaget av svensk maltwhisky. En hantverksmässig tanke och omsorg präglar företaget med visionen att bli ledande i världen på personligt lagrad maltwhisky. Målet är att stärka sin position och nå tillväxt genom att göra whisky i olika former för distribuering i både Sverige och övriga Norden. Vi har fått verktyg och det blir klarhet, man hamnar rätt i besluten! 7

8 Unik hantverkstradition Växbo Lin, en del av Hälsinglands historia Det är en upplevelse att besöka Växbo Lin. Hanna Bruce möter oss vid entrén och tar oss in till de anrika vävstolarna. Det dundrar behagligt bakom glasdörren till fabriksbutiken. Hanna Bruce äger och driver företaget tillsammans med maken Jacob sedan Det är en mindre industri och som besökare känns hantverkstraditonen och historien kring linets utveckling i luften. klara allt själv. Det är svårt att vara storsint och samtidigt duktig ledare. Man försöker att bara få det att gå ihop. Turistdelen beskriver Hanna Bruce som spännande och otroligt tacksamt att arbeta med. Det är väldigt uppskattat i en region som Gävleborg menar hon. De som passerar glasdörrarna kan både vara en köpare eller en säljare. Men det kan även vara en turist med målet att uppleva och ta till sig en del av Hälsinglands historia. Det är det vi kallar upplevelseindustri! Vävutbildning i Tyskland Genom projektet Bra Före har all personal gått utbildning kopplade till företagets mål och vision. Ute i maskinparken, vid vävstolarna, möter vi Stefan Hedberg. I maj 2013 deltog han i en utbildning i Lindau, Tyskland som finansierades av projektet. Stefan var en av fem deltagare från Sverige och Norge. Anledning: det finns idag ingen svensk utbildning för de mycket specifika vävmaskinerna. Tanken att gå en utbildning har inte ens slagit mig tidigare. Nu fick jag möjlighet att gå igenom olika inställningar som var specifika och fokuserade på just våra maskiner. Det är en del av Växbo Lin att vi är så udda så det var första gången fick vi en skräddarsydd utbildning. Det har också bidragit till ett nytt nätverk med de andra deltagarna, berättar Stefan Hedberg som tycker att utbildningen gett honom mycket. Att se varje kund och göra det där extra Utbudet på företaget är stort. De väver, syr, säljer, tillverkar och marknadsför sig genom möten med besökare i både fabriken och butiken varje dag. Under våren genomfördes även en utbildning kring försäljning för alla medarbetare. Vi gör en exklusiv produkt som måste hålla. Vi kan utvecklas vidare till andra steg med andra typer av produkter och på så sätt stärka varumärket. Ser man på turistdelen kopplat till helheten finns det också andra delar vi kan utveckla i framtiden. Vi kan hantera andra marknader och finnas i butiker med Skandinaviskt inslag i andra länder som exempelvis Japan. På den externa marknaden finns det potential. Det är vår fördel att vi har en unik produkt. Men det är en långsiktig plan. Det är vår försäljning i Sverige som är lönsam, den kan vi jobba mycket mer med i framtiden. Ledarskapet och affärsutveckling Ivar Renngård är nod i projektet för företagen i mellersta Gävleborg. I kontakten med dem ser han tydligt att tillväxt måste kopplas till lösningar och hjälp i en process där företagen i regionen själva kan gå vidare. Behoven ser olika ut beroende på var man som företag befinner sig i processen och där finns stora utmaningar. Arbetsmodellen i BraFöre är att lokala noder kopplas till deltagande företag som planerar och företagsanpassar de aktiviteter som sker. Den personliga kännedomen och lokala kontakten är en viktig insats för ett lyckat kompetensarbete. Vi gör en exklusiv produkt som måste hålla. Det har gett något gemensamt alla kan påminna varandra om; att se varje kund. Alla är mycket positiva till kompetenshöjande insatser. Det kändes mycket positivt att någon utifrån kom, gav dem feedback och tittade på mötet med kunder ur deras perspektiv. När man befinner sig i en expansionsfas som Växbo Lin är ambitionerna höga. Genom projektet gavs hjälp att kompetenshöja sig inom det där lilla extra som annars inte hade prioriterats. Det blev lättare att ge det tid. Som ägare i företaget är man så mån om att allt ska bli så bra som möjligt. Det är alltid svårt att som chef kliva tillbaka, men man kan inte Via BraFöre har Hanna Bruce deltagit i en ledarskapsutbildning samt i ett nätverk för andra chefer. Idag har Växbo Lin tagit in en affärsutvecklare i företaget. Vi har vuxit och investerat, men måste börja tjäna pengar också. Då behöver vi någon att fråga om råd. Nu börjar det bli dags för oss att formulera våra idéer. Tacksamhet mot projektet Hanna Bruce ser att ledarskapsutbildningen och nätverket med andra ledare gett mycket. Hon beskriver att processen inneburit att tänka mer på målet och inte bara överleva nya krav och behov. 8

9 Vi kan värdskap me n vi måste också bli duktiga på att möta våra kunder o ch sälja, inte bara v ara så trevliga. Det är nu de behöver ta till sig de strukturella frågorna menar hon och driva företaget framåt. Nätverket är ett viktigt utbyte med kompetenta, duktiga och erfarna människor. Nyttan ser hon på längre sikt. Vi har fått möjlighet till den utbildning vi verkligen behöver och vill ha utifrån våra egna behov. De som jobbar med de här frågorna har nyckelroller som förmedlare i detta. Vi har varken kunskapen eller orken att leta reda på projekt där vi kan få utbildningsbidrag och skulle kanske inte satsa på kompetensutveckling om vi inte fick hjälp. VÄXBO LIN Från Växbo Lins hemsida: Vi är tretton medarbetare som tillsammans väver, syr och säljer våra vackra linneprodukter. Vår vision är att Växbo Lin ska utveckla, tillverka och marknadsföra moderna linneprodukter med avsikten att väcka lust och skapa mervärde för kunder och medarbetare samt att föra vidare en unik hantverkstradition. Vi arbetar utifrån tre ledord som genomsyrar hela vår verksamhet. Växbo Lin är gediget - personligt - nyskapande. 9 Lisa Andersson, Växbo Lin Foto: Gunilla Svensson

10 Mackmyra Svensk Whisky Martin Wirdby, Mackmyra Svensk Whisky Vi är en turistattraktion och affär. När kunden är på plats ger vi kunder den upplevelse de söker och lever upp till det. Växbo Lin Hanna Bruce, Växbo Lin Catharina Utanskog, Kungberget Vi kan utvecklas vidare till andra steg med andra typer av produkter och kan stärka varumärket. Vårt mål är att vinna! Kungsberget 11 10

11 Kontakter Projekt BraFöre Tf. Regional projektledare: Gunilla Svensson , Norra Gävleborg Cecilia Vestman-Nygårds , Mellersta Gävleborg Ivar Renngård , Sydöstra Gävleborg Peter Westby , Sydvästra Gävleborg Johnny Sandgren , Projektekonom Ida Forsgren , Styrgruppsordförande Jaana Kurvinen , Svenska ESF-rådet måndag-fredag Svenska ESF-rådet, Box , Stockholm

12 Region Gävleborg 2013, Ruddammsgatan 30, Gävle, tel , Layout: Region Gävleborgs informationsavdelning Text: Gunilla Svensson Foto: Gunilla Svensson s 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, Kungsberget pressbild s 5, 10 Tryck: Backman Info AB

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 SJÄLVKLART En attraktiv och jämställd arbetsplats som präglas av mångfald, där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten

ramtid Tele2 Axel Johnson SAAB VOLVO Positiva förebilder IKEA Goda exempel Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten Möt fem av Sveriges ledande företag och läs om deras arbete för ökad jämställdhet och mångfald Tele2 VOLVO Axel Johnson Samtal Svenskt Näringsliv ramtid Goda

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer