Mindfulnessveckan SAMMANFATTNING. Av: Sanna Ryd, Holone/Missing Link Consultants AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mindfulnessveckan SAMMANFATTNING. Av: Sanna Ryd, Holone/Missing Link Consultants AB"

Transkript

1 Mindfulnessveckan SAMMANFATTNING 2013 Av: Sanna Ryd, Holone/Missing Link Consultants AB

2 Förord Towards a Mindful Society Vi har mycket olika bakgrund, Anders som entreprenör och utvecklare av fastigheter, och Ola som samhällsengagerad läkare under många år. Men ett par saker förenar oss. För det första har vi bägge mycket goda och livsförändrande erfarenheter av regelbunden meditation. För det andra delar vi visionen om ett mer hållbart samhälle särskilt med tanke på framtiden för våra barn, barnbarn och kommande generationer. Med utgångspunkt i våra egna erfarenheter och i senare års närmast explosionsartade forskning, inte minst hjärnforskning, tror vi tiden är mogen för ett nytt initiativ som vi kallat Towards a mindful society. Vår intention är att skapa förändring genom att visa på goda exempel i världen och i vårt eget land på mindfulness positiva effekter inom näringsliv, offentlig förvaltning, i ledarskap, på arbetsplatser, i skola och inte minst inom hälso- och sjukvården. Vi ser Mindfulnessveckan i Tällberg som den årliga inspirations- och avstämningspunkten dit alla intresserade är välkomna! Mindfulnessveckan är också en mötesplats för internationella auktoriteter inom mindfulness. Vi har i första hand åtagit oss att arrangera Mindfulnessveckan varje år under de närmaste tio åren. Vi tror på ett långsiktigt arbete. Förändring tar tid. I den här sammanställningen av Mindfulnessweek 2013 får du en första inblick i vad vi avser med initiativet Towards a mindful society. Det finns få platser i världen som lämpar sig bättre för en Mindfulnessvecka i byn Tällberg, vid Siljan i Dalarna. Boka redan nu in Mindfulnessveckan i Tällberg 23-29/6 2014! Varmt Välkomna! Ola Schenström och Anders Lidén Arrangörer av Mindfulnessveckan 2013 Ola Schenström är läkare, författare och social entreprenör. Han är utbildad mindfulnesslärare vid Center for Mindfulness, U-Mass, USA. Under åren var han engagerad i läkarorganisationen IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), som fick Nobels fredspris Schenström var ordförande i IPPNW:s VU i fyra år. Tillsammans med sin fru Anna, fil.dr. och psykiatriker, startade han Mindfulnesscenter år 2007, med syfte att göra mindfulness mer allmänt tillgänglig. Företaget har idag utbildat omkring 500 mindfulness-instruktörer på grundläggande nivå. Tillsammans med organisationen Breathworks i Storbritannien har Mindfulnesscenter skapat internetbaserade övningsprogram på svenska och engelska och CD-skivor för barn. Ola är författare till den mycket uppskattade boken Mindfulness i vardagen. Anders Lidén är musiker och entreprenör med lång erfarenhet av fastighetsutveckling. Han grundade bolaget Mindhouse AB 1997, med målsättning att vara en attraktiv partner för investerare och projektförmedlare. Tre år senare startade Lidén Mindhouse Park i sin hemort Tällberg. Mindhouse Park är en plats där ideas are born for the societies of tomorrow. Visionen är att sammanföra människor från olika kulturyttringar från hela världen för att diskutera och experimentera fram nya sätt att leva tillsammans. Utöver den årligen återkommande Mindfulnessveckan arrangerar Mindhouse Park Mindhouse Park Renewable Energy, en stor konferens om förnyelsebar energi. 2

3 Innehållsförteckning: Övergripande sammanfattning...s. 4 I arbetslivet...s. 6 Mindfulness på Google om att vara glad, frisk, resilient och produktiv... s. 7 Mindfulness, värderingar och global förändring...s. 8 Intern produktivitet och generativitet vad är det?...s. 10 Mindfulness och konfliktlösning...s. 11 Barn, skola och utbildning...s. 13 Strengthening the brain...s. 14 Mindfulness i skolan nu och i framtiden...s. 15 Mindfulness och ADHD... s. 17 Mind & Life en brygga mellan det vetenskapliga och det kontemplativa...s. 18 Hälsa och sjukvård...s. 20 Global hälsa en utmaning för livsstilen...s. 21 Mindfulness i äldrevården och ageism...s. 23 Mindfulness och smärtepidemin...s. 25 Workshops... s. 26 Mindfulness praktik och vetenskap...s. 27 Mindfulness för föräldrar - Föräldraskap är ett gyllene tillfälle!...s. 27 Mindfulness i förskolan och skolan... s. 28 Mindfulness och mental hälsa... s. 29 Radikal Accepans - Smärtlindring genom acceptans och mindfulness... s. 30 Är medkänsla en förmåga som kan tränas upp?... s. 31 Mindfulness i svåra situationer... s. 31 Mindfulness på arbetsplatsen...s. 32 Mindfulness och sport...s. 32 Från erfarenhet till insikt Hur en medveten vetenskap kräver subjektivitet... s. 33 Erfarenhet och neurovetenskap en experimentell workshop...s. 34 Mindful Leadership Ett sätt att generera resultat inifrån och ut...s. 34 Mot ett mindfullt samhälle en experimentell workshop för att skapa nya idéer och initiativ genom kognitiv andningsmeditation... s. 35 Mindfulness och medkännandets roll i det mänskliga medvetandets utveckling... s. 35 Som att skriva i vatten: Att integrera mindfulness i en organisation...s. 36 Mindfulness och ADHD vad vet vi?...s. 37 Mindfulness i skolor nu och i framtiden...s. 37 Mindfulness i äldrevården...s. 37 Mindfulness enligt Breathworks: konsten att leva med smärta och kronisk sjukdom...s. 38 Konferensberättelse...s. 39 Ledarskapsutbildningar...s. 41 Mindful leadership retreat...s. 41 Nature Quest med Solo...s. 45 Nature Quest: Deltagarupplevelser... s. 46 3

4 Övergripande s ammanfat tning Mindhouse Park Mindfulness Week hölls i Tällberg sista veckan i juni och blev startskottet för Sveriges och Europas första internationella, årligen återkommande, mindfulness-konferens. Entusiasmen hos de ca 150 delegaterna vittnade om att tiden var mogen för att samla de idag utspridda krafter som verkar för ett mer mindfullt och medvetet samhälle. Konferensen gav möjligheter till erfarenhetsutbyte, samtidigt som internationella toppforskare och ledarskapsutbildare med mindfulness i fokus kunde inspirera och uppdatera alla med den senaste utvecklingen. Från USA kom bl.a. Rich Fernandez, ledarskapsutbildare på Google, Merle Lefkoff, fredsmäklare på regeringsnivå sedan 30 år, Jeremy Hunter, professor på Peter Drucker School of Management och Arthur Zajonc, fd professor i kvantfysik, men sedan 1 år tillbaka chef för ansedda Mind & Life Institute. Hjärnforskaren Amishi Jha från Miami berättade om sin senaste forskning som visar att mindfulnessträning minskar tankeflykt från den uppgift man håller på med. Vi kan alltså träna upp vår förmåga att bibehålla fokus. Lucia McBee, socialarbetare med masterexamen i folkhälsa, tillika certifierad yogainstruktör i New York berättade om hur hon med mindfulness-metoder minskar stressen och ökar välmåendet inom äldreomsorgen, såväl bland de äldre som bland vårdpersonal. Från England kom Richard Barrett. Med ett förflutet inom Världsbanken fokuserar han sedan över 15 år tillbaka helt på värderingsstyrt ledarskap. Barrett har utvecklat verktyget Cultural Transformation Tools, CTT, med vilket man kartlagt värderingarna i 60 länder, bla Sverige, och i över 3000 organisationer. Mindfulness är ett sätt att finna och sedan leva sina värderingar, betonade Barrett. Svenska Läkaresällskapets ordförande, professor Peter Friberg från Göteborg, berättade om vilka utmaningar vi alla står inför när det gäller global hälsa. Det handlar om livsstilsrelaterade sjukdomar, förklarade han, och menade att mindfulness kan vara ett av de kostnadseffektiva verktyg vi söker för att minska stressen och för att klara av att förändra vårt vanemässiga beteende. Människor med olika typer av smärtproblematik ökar i antal kunde Vidyamala Burch från Nya Zeeland konstatera. Hon liknade det vid en galopperande epidemi. Hennes arbete med organisationen Breathworks visar att mindfulness kan lindra upplevelsen av smärta och ge människor ett nytt förhållningssätt till sin situation. Även barnens plats i samhället fanns representerad under konferensen. Flera aktörer arbetar med mindfulness 4

5 i skolan. I England har man kommit långt med hjälp av Katherine Weares forskning och arbete, något som Weare själv var i Tällberg för att berätta om. Och pionjärerna på området, den svenska ideella organisationen Drömmen om det goda, fanns där och berättade om den nu ganska omfattande forskning som gjorts på deras program. De har enastående resultat på såväl minskad sjukfrånvaro hos både elever och lärare, som på förbättrad lärandemiljö och kamratskap. När det gäller barn med ADHD kunde holländska professorn Susan Bögels redovisa goda resultat med mindfulness-träning. Hon betonade vikten av att även föräldrarna tränar. Detta lyfte även Heidi Andersson fram som är författare till boken Mindfulness för föräldrar. Konferensen avslutades med en gemensam dialog om hur vi går vidare mot ett mer mindfullt samhälle och alla var överens om värdet av sammankomster som denna. Två internationella ledarskapsutbildningar med mindfulness som främsta verktyg erbjöds efter de fyra dagarnas konferens. Mindful Leadership med Jeremy Hunter, Igor Ardoris, den svenske TV-kändisen från Klass 9a och grundare av Mindfulnessbaserad Mental Träning Mental Martial Art, samt Larry Ward, University of the West i Kalifornien tillika ordförande för The Lotus Institute. Tillsammans ledde de en tre-dagars retreat på temat: kan du inte leda dig själv kan du inte leda andra. Amerikanska John P Milton höll, tillsammans med Naturakademin, den andra ledarskapsutbildningen, en Nature Quest med solo, något många kända internationella toppchefer och management-utvecklare genomgått. En viktig del i utbildningen är att man tillbringar några dygn ensam ute i den vilda naturen, bortom alla distraktioner. Båda utbildningarna var mycket uppskattade av deltagarna. Vi gratulerar arrangörerna till ett mycket givande program och ser fram emot nästa års mindfulnessvecka i Tällberg! Marie Ryd chefredaktör Holone 5

6 Mindfulness i arbetslivet Hur skapar vi goda förutsättningar för ett gott arbetsklimat som resulterar i hög produktivitet, goda relationer och välmående på arbetsplatsen. Hur tar vi vara på och utvecklar vår kognition och mentala kapacitet, kunskapsarbetarens viktigaste verktyg? Går det att träna upp koncentrationsförmåga, arbetsminne, kreativitet, samarbetsförmåga, förändringsvillighet, stresstålighet och återhämtnings-förmåga, sk resiliens? Ja det gör det, visar resultaten från modern neurovetenskaplig forskning på mindfulness! Under den första europeiska mindfulnesskonferensen i Tällberg fokuserade man på bland annat detta. Stora internationella företag som Google, Facebook, Genentech, Twitter, ebay, Ford Motor Company, General Mills m.fl. och även den amerikanska och kanadensiska militären har insett potentialen i mindulness-träning. De har därför lagt in den som en viktig del i sina utvecklingsprogram för ledare och medarbetare. Många arbetsplatser har skapat speciella rum för meditation. Mindfulnessveckan i Tällberg lockade celebert besök av flera personer som arbetar med ledarskapsutveckling på global nivå. Rich Fernandez, Senior People Development Lead på amerikanska Google var en av dom. Vi är noga med att tala om mindfulness även på ingenjörers språk för att kringgå fördomar och missförstånd. Uttryck som software engineering of the mind och high resolution awareness of emotional processes fungerar bra, berättade Fernandez. Richard Barret, internationellt erkänd pionjär inom värderingsstyrt ledarskap, menade att vi behöver ett nytt ledarskap, som utvecklas bland annat genom ökad självkännedom och introspektion. Genom att träna mindfulness kan vi lättare få kontakt med våra värderingar och konfrontera oss själva med huruvida vi verkligen lever dom. Från Peter Drucker School of Management, Los Angeles, kom professor Jeremy Hunter. Han betonade vikten av att vi i ordet produktivitet även inkluderar generativitet, dvs det som handlar om att kunna skapa nya arbetsuppgifter, urskillningsförmåga och att prioritera rätt. Generativitet är ett uttryck för kunskapsarbetarens interna aspekt och kan kultiveras med mindfulness-träning. Hunters mindfulnessbaserade managementprogram är mycket uppskattade av studenter såväl som av företagsledare världen över. Om mindfulness i komplexa situationer talade Merle Lefkoff, fredsmäklare sedan 30 år tillbaka och aktiv inom bla FN. En av de mest komplexa situationer som finns är soldater i en krigszon. Lefkoff har i uppdrag att träna dessa soldater att tänka nytt och då är det mindfulness det handlar om, sa hon. Konferensens fokusområden för mindfulness i arbetslivet var: Hur utvecklas vi både som människor och inom vårt ledarskap? Hur kan vi lära oss möta osäkerhet och ständiga förändringar? Hur utformas en mindfull organisation? Vilka effekter kan vi se? Idag är hjärnan vår produktionsapparat! Hur utvecklar och skärper vi vårt sinne? Hur kan vi bli mindre distraherade, mer fokuserade och mer produktiva? Hur kan vi fylla på med energi och kraft för att hantera verksamhetens dagliga frågor? Hur får jag tillgång till mina kreativa krafter så att jag skapar förnyelse i vardagen? 6

7 Mindfulness på Google om att vara glad, frisk, resilient och produktiv Titel: Like writing on water: The science of design of mindfulness in organizational life Rich Fernandez Rich Fernandez är Senior People Development Lead på Google och utvecklar innehåll och verktyg för program som stödjer ledarutveckling, lärande och välbefinnande hos Googles medarbetare. Fernandez är även strategisk rådgivare för den årliga konferensen Wisdom 2.0 och sitter i den rådgivande kommittén för mindful.org. Han har tidigare arbetat på ebay, Bank of America och JP Morgan Chase, samt varit adjungerad professor vid Columbia University i New York, där han undervisade i organisationseffektivisering och karriärutveckling. Han har mediterat sedan han gick i college. Hur ser ett mindfullt samhälle ut för dig? Det mest grundläggande inom mindfulness är för mig upplevelsen av att allt och alla är sammanlänkade och beroende av varandra. Mindfulnessträningen förmår oss att upptäcka den upplevelsen som egentligen redan finns där men som vi ofta är omedvetna om. När jag tänker på ett mindfullt samhälle tänker jag på ett samhälle som är strukturerat med den förståelsen i åtanke. Världen idag är oerhört komplex och snabbt föränderlig. Google är ett företag som ligger i framkant av utvecklingen. De problem man står inför är därför inte alltid tydliga, än mindre hur de ska lösas. Hur hanterar man denna osäkerhet? - Vi måste lära oss att navigera i komplexitet och att hitta nya sätt att handskas med nya saker på. Det kräver förbättrat tänk, inledde Rich Fernandez sitt föredrag. Eftersom Google driver utveckling misslyckas man också ibland med det man trodde var en bra idé. Då behövs också resiliens, dvs att snabbt kunna återhämta sig från motgång, för att kunna behålla positionen som världsledande. Det innebär att människorna i organisationen måste vara resilienta. Ett av Googles mål är att skapa den gladaste, friskaste och mest produktiva arbetsplatsen i världen! Men är det verkligen arbetsgivarens ansvar att skapa glädje och hälsa hos sina anställda? Javisst! Fernandez betonade att dessa faktorer är ju en förutsättning för produktivitet. Och mindfulness är ett av Googles viktigaste verktyg för att uppnå resiliens, glädje, hälsa och produktivitet hos sina anställda. Men vi har också insett att det mest grundläggande problemet med att föra in mindfulnessträningen i organisationen faktiskt är ett marknads-föringsproblem. De ingenjörer som inte vill praktisera mindfulness har stämplat det som flummigt. Genom att ändra på hur vi pratar om mindfulness kan vi ändra personens förutfattade paradigm. På Google väljer man numera sina ord och beskriver mindfulness som en evidensbaserad form av mental träning som främjar lugn, klarhet, välmående, insikt, innovation och kognitiv flexibilitet hos utövaren. Fernandez berättade hur han med ingenjörernas eget språk beskriver mindfulness som ett sätt att utveckla en högupplöst medvetenhet av emotionella processer. I Googles personalutvecklingskurs Search Inside Yourself presenteras beståndsdelarna i mindfulness som tre delar: Färdigheter + Vetenskap + Träning. Färdigheterna utgörs av ledarskap, emotionell intelligens och medveten närvaro. Vetenskap inom kontemplativ neurovetenskap och neuroplasticitet visar att Färdigheterna förbättras och utvecklas med Träning. Mindfulness presenterad på det här sättet har gjort Googles kurser i personlig utveckling till den mest populära kursen bland de vetenskapligt, analytiskt och empiriskt drivna personer som utgör Googles anställda. Nu bildas ett fristående bolag som enbart kommer att fokusera på dessa av Google utvecklade ledarskapsprogram där Rich Fernandez just blivit utsedd till VD. 7

8 Mindfulness, värderingar och global förändring Titel: Mindfulness, Values and Global Transformation Richard Barrett Richard Barrett är författare, föreläsare, adjungerad professor vid Royal Roads University och internationellt erkänd frontfigur när det kommer till värderingar i näringsliv och samhälle. Han är grundare av Barret Values Centre (BVC), en organisation specialiserad på att mäta företags- och organisationskultur. Barrett har utvecklat verktyget Cultural Transformation Tools, CTT, som idag kartlagt värderingar i 60 länder, bla Sverige, och över 3000 organisationer. Barrett har ett förflutet vid Världsbanken och är bla Fellow of the World Business Academy och The Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce i England. Hur ser ett mindfullt samhälle ut för dig? Ett mindfullt samhälle är ett medvetet samhälle. Ett samhälle där människor tänker igenom vad det är de vill ha och vad de värderar. Därefter åstadkommer man det som krävs för att kunna få det så. Med andra ord handlar det om att stå upp för och berätta vilka behov man har, snarare än att bara passivt följa det som ges. Åsikter delar - värderingar förenar, konstaterade Richard Barrett. Våra personliga värderingar kan, om vi lever dom, bidra till att förändra världen. För detta är mindfulness ett viktigt verktyg. Graden av sk kulturell entropi visar dysfunktionen i ett samhälle eller i en organisation. Kulturell entropi mäter kort och gott den ångest, rädsla och frustration som människor känner i samband med att inte få sina olika behov tillfredsställda. Richard Barrett beskrev hur graden av kulturell entropi är en direkt avspegling av oenigheter, disharmoni och känsla av utanförskap i ett samhälle eller i en organisation. Hög grad av kulturell entropi har också samband med minskat engagemant hos de anställda. strävan efter mänsklig lycka, sade Barrett. Det människor värderar kan deras nation också tillfredsställa. Världen står inför en ledarskapskris, menade Barrett. Kulturell entropi kan nämligen också återspegla hur mycket kraft och uppmärksamhet en ledare lägger på att möta och tillfredsställa behoven hos invånarna i ett land, kommun eller en organisation. Det är bara Bhutan och Förenade Arabemiraten som har en kulturell entropi under 20%. Det är illa! För att komma ur denna kris behövs ett nytt paradigm för ledarskap. Enligt Barrett bör detta paradigm födas ur ett skifte av fokus från jag till vi, från vad kan jag tjäna på detta till vad är det allmänna bästa och från att vara bäst i världen till att vara bäst för världen. I Sverige växer graden av kulturell entropi för varje år. År 2009 hade vi en kulturell entropi på 31%, år 2013 var siffran 47%. Ni svenskar håller alltså på att skapa och upprätthålla ett samhälle som ni inte värderar, utropade Barrett! Varför och hur kan vi komma tillrätta med det? Med hjälp av mindfulness framträder ens värderingar tydligare och träningen stödjer psykologisk utveckling och det han kallar för personal mastery eller närmast på svenska personlig mognad. Den innebär att man tar kontroll över sitt eget sinne och främjar medkänsla, compassion, om dig själv och andra. Mindfulnessträning främjar också det han kallar soul activation, som innebär att fullt ut bli den man är, att uppträda med autenticitet och integritet och att leva ett värdebaserat och meningsfullt liv. Richard Barrett betonade avslutningsvis att vi måste gå från individualisering till självförverkligande. Först då kan vi fungera tillsammans som en helhet där alla verkar för det allmänna bästa. Mindfulness kan vara det verktyg som tar oss dit. På frågan om hur ett mindfullt samhälle ser ut förslog Barrett landet Bhutan med en kulturell entropi på bara 4%. I USA är motsvarande siffra 58%. Jag anser att graden av kulturell entropi i USA är ett exempel på konsekvensen av att man bara eftersträvat ekonomisk tillväxt. I Bhutan har vi ett exempel på resultatet av 8

9 Från individualisering till självförverkligande 9

10 Intern produktivitet och generativitet vad är det? Titel: Mindfulness for managers Jeremy Hunter Jeremy Hunter är adjungerad professor vid Peter F. Drucker School of Management i LA, USA. Hunter undervisar i Executive Management och leder flera MBA program och blev av studenterna framröstad som Årets Professor. Han har utvecklat två sjävutvecklingsprogram The Executive Mind och The Practice of self-management, grundade i Peter Druckers övertygelse: man kan inte leda andra innan man kan leda sig själv. Båda kurserna var bland de första i världen som introducerade mindfulness inom management. I över 17 år har Hunter levt med en livshotande sjukdom. I ett försök att besegra den började han praktisera mindfulness. Hur ser ett mindfullt samhälle ut för dig? Ett mindfullt samhälle är ingen utopi. Människor är inte perfekta, därför kan vi inte heller skapa ett perfekt samhälle. Det vi kan sträva efter är att skapa ett samhälle som fungerar. Jag tror att ett mindfullt samhälle är ett samhälle som fungerar lite bättre än det vi lever i idag. När det kommer till ökad produktivitet fokuserar vi idag primärt på att optimera externa och teknologiska faktorer. Men vad är produktivitet egentligen? Under industrialiseringen när löpande-band -principen infördes, innebar produktivitet att man producerade ett maximalt antal produkter med minsta möjliga resurser. Idag har samhället utvecklats från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Men, den gamla uppfattningen om produktivitet lever kvar, poängterade Hunter. Kunskapsarbetare utför det mesta arbetet med sina kognitiva funktioner. Istället för att stå en och en vid ett löpande band, består arbetet av komplexa relationer och interaktioner med andra människor. För att du som kunskapsarbetare ska kunna vara produktiv på jobbet idag är kvaliteten på ditt eget sinne avgö- rande. Vi måste alltså även börja prata om den interna aspekten av produktivitet. Och det är just den som kultiveras genom mindfulness, menade Hunter. Den interna aspekten av produktivitet handlar exempelvis om att kunna skapa sina egna arbetsuppgifter och att kunna urskilja vad som är viktigast. Det handlar om att kunna hålla kvar och styra sin uppmärksamhet mot det man behöver göra just nu. Ny forskning visar att multi-tasking sänker effektiviteten och därmed produktiviteten. Hunter lyfte också fram en ny förmåga som i det moderna samhället faktiskt blivit viktigare än produktivitet, det han kallar generativitet ; förmågan att skapa nya valmöjligheter. Genom att kliva ur sitt gamla sätt att göra saker på kan man lära sig att se nya alternativ och lösningar man inte trodde var möjliga. Jeremy Hunter beskriver hur både intern produktivitet och generativitet kan övas upp och kultiveras genom mindfulnessträning. På sin kurs The Executive Mind på Peter Drucker School lär Hunter ut just detta. Han använder sig av fyra grundläggande kategorier för uppmärksamhetsutveckling som alla kan tränas: fokuserad uppmärksamhet, nollställd uppmärksamhet, riktad uppmärksamhet och transformerande uppmärksamhet. Människor fastnar ofta i invanda sätt att vara och göra saker på, det som kallas autopilot. Hunter menar att man genom att utveckla sin uppmärksamhet kan ta sig ur det mönstret. Denna uppfattning delar han med Peter Drucker, grundaren till Peter Drucker School of Management: Trained perception and disciplined emotion are as pertinent to the ability to earn a livelihood as they are to a mature human personality. Peter Drucker,

11 Mindfulness och konfliktlösning Titel: Gross National Happiness Through Mindfulness Practice Merle Lefkoff Merle Lefkoff, Ph.D Political Sciences, VD för konsultföretaget Lefkoff & Associates och grundare av Center for Emergent Diplomacy, har som internationell medlare spenderat decennier i konfliktdrabbade regioner som bl a Mellanöstern, Nordirland, Bosnien och Östeuropa. Lefkoff har intresserat sig för hur sk Komplexa Adaptiva System kan tillämpas på globala fredsskapande processer. Som gästforskare vid Center for Non-Linear Studies i Los Alamos National Laboratory, arbetade hon med it-forskare, fysiker och matematiker för att med datasimulering försöka utforska de naturlagar som styr kollektivt mänskligt beteende. Idag arbetar hon som fredsmäklare, ledarskapsutbildare och tränar speciellt kvinnor och aktivister i att använda komplext tänkande och mindfulness för att skapa ett utrymme för icke-våld, medkänsla, rättvisa och jämställdhet. Lefkoff driver också frågan om att komplettera BNP med ett nationellt index som mäter välmående och lycka i landet, det sk GNH. Merle Lefkoff tränar soldater i krigszoner i mindfulness. Efter att ha arbetat som medlare under decennier i olika krigszoner, insåg Merle Lefkoff att den gamla modellen för fred och konfliktlösning inte fungerade i det nya milleniets oerhört mycket mer komplexa samhälle. Hon började intressera sig för mindfulness när hon fick ett forskningsanslag för att studera vetenskapen om komplexa system. Idag tillämpar hon sina samlade erfarenheter och forskningsresultat om komplexitet som konsult och genom Center for Emergent Diplomacy. Centret adresserar dysfunktionella globala paradigm och utbildar och bygger ett nätverk av förändringsagenter runtom i världen. Merle Lefkoffs favoritcitat kommer från Einstein: We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. Mindfulness-träningen är därför ett viktigt inslag. Hon berättade om ett av uppdragen de har, att arbeta med fredsförebyggande styrkor i Israel. Vi försökte lista ut hur soldaterna själva kunde verka för samexistens i området. Vad skulle krävas av en soldat för att, i full krigsmundering, tränad för krig, gå in i en krigszon och förespråka fred med fienden. Detta är ett mycket svårt dilemma för militären och ett exempel på en komplex situation med en dynamik som är allt annat än linjär. Det går inte att förutsäga någonting! Det går än mindre att kontrollera sådana situationer. Lefkoff driver också frågor om hållbar utveckling på regeringsnivå och inom FN. Kungadömet Bhutan anlitade henne för att hjälpa dem med att säkerställa att det nya lyckoindexet GNH (se ruta) fanns med på FN:s agenda när man diskuterade utvecklingsmålen. Att mäta utveckling i GNH är viktigare än BNP, bruttonationalprodukt, och har initierats av kungen av Bhutan. Den av bhutaneserna utmanade marknadsekonomin har idag gett upphov till en världsomspännande social massrörelse, som drivs i FN. För att kunna omvandla vårt nuvarande globala ekonomiska paradigm och rädda oss själva från en sannolik klimatkatastrof måste vi hitta nya vägar till förnöjsamhet och lycka, sa Lefkoff, där mindfulness är ett av verktygen. Vi behöver ett nytt närvarande ledarskap inte bara inom militären och på regeringsnivå utan även inom den privata sektorn, då kanske vi kan uppnå det mindfulla samhälle vi här hoppas på. Jag valde att studera hos Centret för icke-linjära studier. Kunde möjligen matematiker och fysiker lära mig något om dynamiken i mänskliga möten och relationer i termer av samexistens? 11

12 Gross National Happiness - GNH I april 2012 hölls första FN-konferensen: Happiness and Well-being: Defining a New Economic Paradigm. Initiativet kommer från det lilla kungadömet Bhutan. Här har man sedan 1972 avvisat tanken på att enbart sträva efter att öka BNP, bruttonationalprodukten. Bhutan vill istället maximera folkets lycka, som de mäter i GNH, Gross National Happiness. GNH inbegriper idén att hållbarhet och utveckling även utgår från nio domäner: psykologiskt välbefinnande, hälsa, tidsutnyttjande, utbildning, kulturell mångfald, gott styre, samhällelig vitalitet, ekologisk mångfald och levnadsstandard. 12

13 Barn, s kola och ut bildning Stress är inte längre ett vuxenproblem utan kryper allt längre ner i åldrarna. Såväl studenter som barn i skola och förskola upplever ökad press från nya krav och ständiga förändringar. Stress påverkar hjärnans kognition negativt och hotar inlärningsförmågan. Samtidigt som det ställs krav på ökad kvalitet i undervisningen ökar antalet elever som behöver extra stöd för att uppnå godkända betyg. Skolan och dess personal står därför inför stora utmaningar. Det behövs nya grepp! Mindfulness i olika lärandemiljöer har visat sig bidra till ökad förmåga hos både lärare och elever att hantera stress, minska sjukfrånvaron och stärka kamratskapen. Mindfulnessveckan i Tällberg adresserade dessa frågor och hade bjudit in professor emerita Katherine Weare, en av pionjärerna inom mindfulness för skolan. Hon har tagit fram ett program anpassat för brittiska skolan, som nu är vetenskapligt utvärderat på 520 barn och visat sig minska stressen och ge ett ökat välmående bland barnen. Hjärnforskaren Amishi Jha, från University of Miami, berättade att stress är kopplat till tankeflykt och dagdrömmeri. Ju mer stressade vi är ju svårare har vi att bibehålla uppmärksamheten på en uppgift. Hennes forskning visar att mindfulnessträning bidrar till mindre tankeflykt. Professor Susan Bögels från universitetet i Amsterdam delade sina hoppfulla nyheter om hur mindfulnessträning kan hjälpa barn med ADHD att stanna i sin uppgift. Den ideella organisationen Drömmen om det Goda tillhör pionjärerna inom mindfulness i skolan med idag 17 års erfarenhet. Deras fyra enkla mindfulnessbaserade metoder för lugn och arbetsro i klassrummet är idag väl beforskade och har visat sig även minska sjukfrånvaron hos både lärare och elever. Men barn har föräldrar. Om ADHD-barnens mindfulnessträning ska få ett genomgripande resultat är det viktigt att föräldrarna också tränar, betonade Susan Bögels. Heidi Anderson, författare till boken Mindfulness för föräldrar, betonade under konferensen vikten av mindfulla föräldrar. Arthur Zajonc från Mind & Life Institutet, fd professor inom kvantfysik, har utvecklat program för kontemplation och meditation på universitetsnivå. Zajonc har startat ett idag omfattande amerikanskt nätverk för detta, som även spridit sig till Sverige där det drivs av bla forskaren Walter Osika från Karolinska Institutet. Under den första europeiska mindfulnessveckan i Tällberg stod det klart att länder som USA och England ligger en bra bit före Sverige när det kommer till att implementera mindfulness som ett verktyg inom skol- och utbildningsväsendet. Konferensens fokusområden för barn, skola och utbildning var: Minska stress och förbättra förmågan att fokusera Lärmiljön, hur påverkas den av mindfulness-träning Relationer i skolan, mobbning Hur kan jag fylla på min energi och kraft för att hantera alla dagens utmaningar Hur får jag tillgång till mina kreativa krafter så att jag skapar förnyelse i vardagen Konkurrensen om elever och medarbetare hårdnar. Samtidigt är både lärare och elever splittrade vilket leder till minskad produktivitet och kvalitet. Hur minskar vi splittring och ökar förmågan att fokusera? På många skolor ökar de stressrelaterade sjukskrivningarna och i medarbetarenkäter är området stress markerat med RÖD varningslampa! Hur hittar vi lösningar på det? 13

14 Stärkt uppmärksamhet Titel: Strengthening the Brain Amishi Jha Amishi Jha, docent och neurolog vid University of Miami, tillika chef över Mindfulness Research and Practice Initiative vid University of Miami. Hon är expert på ämnen som rör koncentration och uppmärksamhet och hur vi kan skapa ett mer närvarande, mindfullt beteende. I sin forskning ställer Jha tre huvudfrågor: 1. Hur fungerar koncentration och uppmärksamhet? 2. Varför inverkar stress, sjukdom och åldrande negativt på vår förmåga till uppmärksamhet? 3. Vad kan vi göra för att optimera och stärka vårt uppmärksamhetssystem? Amishi Jha utforskar möjliga fördelar med billiga, okomplicerade och lättillgängliga mentala träningsmetoder, som kan hjälpa människor att stärka hjärnfunktionen och samtidigt öka sitt välbefinnande. Hur ser ett mindfullt samhälle ut för dig? Out of office till 21/8 kompletterar då Vem av oss har inte suttit och arbetat med en uppgift bara för att med jämna mellanrum hitta sig själv i tankar om kvällens middag, i gårdagens bekymmer eller i en längtan ut. Dagdrömmeri, tankeflykt, vandrande tankar, det som på engelska kallas mindwandering är för närvarande fokus för hjärnforskaren Amishi Jhas intresse, dvs hon studerar uppmärksamhet och hur vi kan stärka förmågan att bibehålla vårt fokus där vi vill ha den. När hon ställde frågan om hur många som var nöjda med sin förmåga att hålla fokus och inte distraheras av ovidkommande tankar, hördes ett uppgivet skratt bland konferensdeltagarna. Vandrande tankar är; tankar som inte rör den uppgift du har för handen, förklarade hon. Och problemet är faktiskt inte nutidsrelaterat utan finns beskrivet många hundra år tillbaka i tiden. Stress är en viktig anledning till att vi får svårare att behålla uppmärksamheten. Idag utforskas en mängd olika vägar för uppmärksamhetsträning, bla dataspel, Amishi Jha har valt att studera om mindfulness kan ha en positiv påverkan. Tänk dig att din uppmärksamhet är som en musikspelare, förklarade hon, det finns tre knappar; Fast forward Play Rewind. För det mesta ligger din uppmärksamhet i Fast forward eller Rewind, mera sällan i Play. Intentionen med mindfulnessträningen är att hålla Play-knappen nedtryckt och för det måste man bli mer medveten om var uppmärksamheten är just nu. Två specifika forskningsfrågor intresserar Amishi Jha; dels varför vi tappar i uppmärksamhet trots att vi inte vill, dels vad vi kan göra åt det? Hennes forskning visar att tankeflykt är en grundläggande aktivitet hos hjärnan. Hon jämför den med en slags grundinställning vars syfte är att vara självrefererande vi tänker på oss själva helt enkelt och vårt förhållande till omgivningen. Amishi Jha har visat att en serie regioner i hjärnan, sk nätverk, aktiveras vid dagdrömmeri och att det är precis samma områden som aktiveras när man ber en person att tänka på sig själv. Det är viktigt för oss att ha koll på oss själva, så viktigt att det är den aktivitet som pågår när vi är i det vi kallar vila, förklarade hon. De nätverk som är aktiva kallas Default Mode Network, DMN. Hon har också visat att de som tränat mindfulness under en längre period har mindre aktivitet i DMN när de utför en uttråkande uppgift, som att följa när siffror dyker upp på en skärm. Ju mer mindfulness försökspersonerna tränat ju längre kunde de behålla uppmärksamheten i uppgiften. Amishi Jha menar att stress och tankeflykt är starkt kopplade till varandra och faktiskt kan vara synonyma tillstånd. Känslor av stress vilar ju på det innehåll som de vandrande tankarna producerar. Hennes slutsats är därför att det är hälsobringande att träna sin förmåga till uppmärksamhet. 14

15 Mindfulness i skolan nu och i framtiden Titel: Mindfulness in Schools now and looking into the future Katherine Weare Katherine Weare är professor emerita vid Southampton and Exeter Universities, och tidigare grundskollärare. Hon har arbetat vid flera olika universitet. Hennes forskningsområden är barns mentala hälsa och välbefinnande, samt socialt och emotionellt lärande. Idag är hon även utbildad inom mindfulness. Hennes fokus är att utveckla kontemplativa arbetssätt för skolan. Weare är rådgivande till The Mindfulness in Schools Project (MiSP) och har varit med att utveckla deras.b curriculum, det mindfulness-program som används i brittiska skolor. Hon samarbetar med Thich Nhat Hanhs zenbuddhistiska klosterorden, och hjälper dem med att utveckla verktyg till skolor över hela världen. Dessutom undervisar hon lärare i dessa metoder. Katherine Weare har tre adopterade barn som har lärt henne vikten av att uppskatta det som finns i stället för det som borde finnas. Hur ser ett mindfullt samhälle ut för dig? - För mig är ett mindfullt samhälle drivet av etiska värderingar som jämlikhet och medkänsla snarare än ekonomisk tillväxt. Vi tar ansvar för oss själva och andra såväl som för hela vår planet. Vi fokuserar på att uppleva och njuta av alla de fantastiska saker vi redan har snarare än att hela tiden jaga efter nytt, större och bättre för att bli lyckliga. Katherine Weare gav en inspirerande översikt över mindfulness för barn och ungdomar och redogjorde för de olika sätt träningen skiljer sig från vuxnas. Hon presenterade evidens, pågående forskning samt några nyckelområden för framtida utveckling. Weare nämnde en rad exempel på hur träning i medveten närvaro fungerar väl i skolor med olika inriktningar. Det används i skolor som är intresserade av mental hälsa och välmående hos barn och personal. Mindfulness är ett fantastiskt verktyg för skolor som är inriktade mot barn med särskilda behov som ADHD, ilska och ångest. Vissa skolor använder det som en förberedelse inför examensprov. Skolor som har ett uttalat kognitivt perspektiv använder mindfulness som ett sätt att utveckla tankeförmåga och hjärnbaserat lärande. Ett annat ord jag använder när jag pratar om mindfulness i skolan är klimat eller ethos, sade Katherine Weare. För det är faktiskt klimatet på skolan och livsuppfattningen hos eleverna och personalen som organisationen The Mindfulness in Schools Project (MiSP) arbetar med. Organisationens målsättning är att mindfulness i skolan ska vara ett förhållningssätt som genomsyrar allt och inte stanna vid den där konstiga lektionen eller en kort introduktion. Mindfulness ska vara en central del i ledarskapet, i läroplanen, inom idrotten etc. Vidare framhöll Weare att det på många skolor redan finns ett gott arbete med mjukare områden, som exempelvis socialt och emotionellt lärande. Men mindfulness kan vara den saknade pusselbit som omsätter detta, fortfarande ganska intellektuella arbetet, i praktiken. Tillämpning av mindfulness i skolan är för närvarande mest utbrett i USA, men det förekommer också på många håll i Europa och i österländska länder, sa hon. Effekterna av mindfulness i skolan är ett ganska nytt forskningsfält. Än så länge råder ingen riktig konsensus kring vare sig terminologi, metodik eller exakt vad det är som gör att det fungerar. Forskning på effekterna av mindfulnessträning på unga personer uppgår för närvarande till 24 studier och fem forskningsöversikter. Tyvärr är flera metodologiskt svaga, men resultaten ligger i linje med de som framkommit i forskning på mindfulness och vuxna där man använt självskattningsskalor som mått. Det finns ännu inga hjärnavbildningsstudier på mindfulness och barn. MiSP har tagit fram ett utbildningsprogram för skolor som kallas för.b (dot-be) vilket står för stop-breathebe. Kursen ges över åtta veckor. Weare beskrev hur kursen utvecklades genom att använda kärnan i redan existerande MBSR- och MBCT-program som sedan anpassades till något för unga lite roligare och mer spännande. Med hjälp av hundvalpar, choklad, elektriska chockbollar och sms har MiSP försökt göra.b lite mer edgy. Ursprungligen utformades programmet som en grundläggande introduktionskurs för ungdomar. Därefter har det utvecklats versioner för vuxna, yngre barn och barn med särskilda behov. Weare och medarbetare genomförde nyligen en studie på 520 barn där man testade effektiviteten av Mindfulness in Schools-programmet1. Resultaten visade att programmet accepterades av barnen i hög grad och att programmet gav 15

16 upphov till lägre nivåer av stress samt större välmående. Graden av välmående visade sig vara kopplat till hur mycket egen träning man utfört hemma. 1Effectiveness of the Mindfulness in Schools Programme: non-randomised controlled feasibility study. Published online ahead of print June 20, 2013, doi: / bjp.bp Katherine Weare, (2013) Developing mindfulness with children and young people: a review of the evidence and policy context, Journal of Children s Services, Vol. 8 Iss: 2, pp Övning Var är din uppmärksamhet? Stå still och peka på var i kroppen din uppmärksamhet är. Klappa händerna ett par gånger och håll sedan ut händerna som om du höll i en fotboll. Vila uppmärksamheten i händerna och känn om du upplever några sinnesförnimmelser i händerna. Var är uppmärksamheten nu? Exempel på övning från.b -curriculum. 16

17 Mindfulness och ADHD Titel: Mindfulness for children and youth with ADHD- what do we know? Susan Bögels Susan Bögels är professor i utvecklingspsykopatologi vid Amsterdams universitet och chef för den behandlingsklinik för föräldrar och barn som universitetet driver. Hon är klinisk psykolog och psykoterapeut som specialiserat sig på kognitiv beteendeterapi och mindfulness för barn och deras familjer. Hennes huvudsakliga forskningsområde är överföring av ångestsyndrom mellan generationer, och framför allt pappans roll. Hon ägnar sig även åt forskning om mindfulness för föräldrar och barn. Hur ser ett mindfullt samhälle ut för dig? I ett mindfullt samhälle hanterar vi våra problem bättre. Både personliga problem och större som exempelvis miljöförstöring och krig. I ett mindfullt samhälle tar alla ansvar för sina handlingar. För att vi ska kunna förändra samhället mot detta måste vi börja med att förändra oss själva. Barn med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) möter ofta stora svårigheter både hemma och i skolan. Dessa svårigheter grundas bl.a. i att de har problem med att bibehålla sin uppmärksamhet under längre perioder, med att komma ihåg planer och målsättningar samt av alla de problem som uppkommer av att inte kunna stoppa plötsliga impulser. Enligt Socialstyrelsen har ca 3-5% av barn i skolåldern diagnosen och antalet ökar. Medicinering av ADHD sker också i allt större utsträckning. Under 2010 ordinerades personer i Sverige AD- HD-medicin, vilket är en fördubbling jämfört med fem år tidigare. Detta verkar vara en god träning och hjälper de med ADHD, sa Bögels. Mindfulness utvecklades ursprungligen för neurotiska personer med mycket ångest. Dessa personer har en tendens till ältande och till att tänka för mycket. Individer med ADHD har å andra sidan en tendens åt att tänka för lite i vissa situationer, förklarade Bögels. Personer med ADHD är ju ofta väldigt mycket i nuet, vilket är just det man vill öva sig i när man utövar mindfulness. Fungerar mindfulness ändå? Mindfulness är en bred metod som påverkar många olika aspekter. Vidare beskrev Bögels ytterligare en anledning till att mindfulness fungerar som en god hjälp för individer med ADHD. Träning i medveten närvaro sänker stress-nivåerna. Under stress blir symptomen av ADHD mycket värre. Att lära sig stanna upp och ta ett andetag under stress kan därför hjälpa till att reglera uppmärksamhet, emotioner och beteende hos barn såväl som hos deras föräldrar. Bögels har varit med och tagit fram ett mindfulnessbaserat behandlingsprogram anpassat för barn med ADHD som hon kallar för My Minds. Programmet är fokuserat på uppmärksamhetsövningar och övningar för att lära sig hantera hyperaktivitet och reaktivitet. Parallellt måste även föräldrarna utbildas i Mindful Parenting. Detta är ett krav. De får lära sig att själva guida sina barn i meditationer. ADHD är till viss del genetiskt betingat, vilket betyder att även många föräldrar till barn som har ADHD själva har diagnosen eller uppmärksamhetsbesvär av olika slag. Under kursen får man hjälp att hantera dessa. Att uppfostra ett barn med ADHD kan vara en stor utmaning. För förälderns egen del kan det vara skönt att kunna vara lugn och öka sitt inre fokus. Susan Bögels förklarade att man kan behandla ADHD med andra metoder än medicinering. ADHD har, som namnet antyder, att göra med uppmärksamhetssvårigheter. Den formella träningen inom mindfulness är att rikta uppmärksamheten mot ett specifikt uppmärksamhetsankare som t.ex. den egna andningen, något man äter eller ens rörelser. 17

18 Mind & Life en brygga mellan det vetenskapliga och det kontemplativa Titel: Bridging the Scientific and the Contemplative: 25 years of Mind and Life Arthur Zajonc Arthur Zajonc är nybliven president för ansedda Mind & Life Institute, Hadley, Massachusetts, och tidigare professor i fysik vid Amherst College, USA. Zajoncs forskningsintresse spänner över atomfysik och kvantoptik till antroposofiska initiativ och omfattande samarbete med Dalai Lama när det gäller kontemplativ neurovetenskap. Zajonc startade 2008 The Association for Contemplative Mind in higher education, ett idag stort multidisciplinärt nätverk som uppmuntrar bruket av kontemplativa metoder inom utbildning och forskning. Han är författare till ett flertal böcker. För närvarande är Zajonc engagerad i Mind and Life:s nya initiativ för medkänsla, Compassion Initiative, där man strävar efter att hitta metoder för att utveckla medkänslan som källa för ett blomstrande mänskligt etiskt förhållningssätt såväl globalt som i alla delar av den enskilda individens liv. Hur ser ett mindfullt samhälle ut för dig? Mindfulness för mig är att ta in en kvalitet av vakenhet och medvetenhet i allt man gör. Oavsett vilket yrke eller ansvar man har, om det är barnuppfostran eller vetenskapligt arbete, så för man in denna kvalitet. Ett mindfullt samhälle innebär då att dess invånare inte bara accepterar de givna mönstren och processerna i livet utan även noga granskar dem och frågar sig själv om de verkligen gör nytta för en själv såväl som för samhället i stort. Mind & Life Institutet har funnits i 25 år med det uttalade syftet: att bygga en vetenskaplig förståelse av människans mind för att minska lidande och främja välmående. Tillsammans med Dalai Lama har institutet sammanfört framstående hjärnforskare med lärare inom olika kontemplativa traditioner. Genom sina intima dialoger, stora konferenser och priser till unga forskare har Mind & Life blivit en ledande kraft för en integrerad förståelse av den mänskliga naturen. Mind & Life ligger positionerat mitt emellan två poler, den kontemplativa, spirituella världen och den vetenskapliga, med strävan att förena och skapa ett samtal dem emellan. Var för sig har dessa två poler en enorm påverkan på mänskligheten, de utgör varsin stark aktiv kraft som tillsammans driver världens olika kulturer. Zajonc tror att varje människa har en längtan efter att leva ett helt och odelat liv. Ett liv där arbetet i den yttre världen kan integreras med vår inre värld på ett ärligt och fruktsamt sätt. Mind & Life har även arbetat med att ta fram en ny s.k. integrativ vetenskap; det handlar om att lyfta in och värdesätta den subjektiva upplevelsen. Traditionell forskning använder sig av ett tredjepersonsperspektiv där man med hjälp av olika metoder undersöker och analyserar ett fenomen. På detta sätt har man med hjälp av fmri, EEG och andra metoder undersökt objektivt vad som händer i kroppen när man utövar t.ex. meditation, kontemplation och mindfulness. Men kontemplativa tekniker kan i sig själva bli en kompletterande metod för vetenskaplig utvärdering. Vi kan göra upptäckter om vår egen mänskliga natur som endast blir tillgängliga när vi genom kontemplation vänder vår uppmärksamhet inåt, förklarade Zajonc. Vi kan undersöka vår uppmärksamhet, våra emotioner och alla aspekter av vårt eget sinne från ett förstapersonsperspektiv. Vi låter det egna sinnet undersöka sig självt! Med denna integrerade forskningsmetodologi kan vi nå en större kunskap om och få en djupare förståelse för ett fenomen som helhet. Zajonc poängterade att detta inte kräver någon särskild ideologisk eller spirituell förpliktelse. Behovet av etisk och moralisk utbildning är stort, det Dalai Lama kallar sekulär etik. Mind & Life vill främja en i samhället implementerad systematisk odling av medkänsla som basen för ett mer humant samhälle. Ett nytt mindfullt samhälle är mer medvetet. Medvetenheten består i att varje individ tar ansvar för sina egna upplevelser och behov, såväl som för andras upplevelser och behov, menade Zajonc. 18

19 T he re s a rg uably no more i mportant and pr es si ng topi c t ha n t he relat i n of s cien ce and religi n i n t he mode rn world. Ken Wilber 19

20 Hälsa och sjukvård heten, slipper vi de stressgenererande tankarna och kan lättare bibehålla det hälsobringande lugnet. Människor med olika typer av smärtproblematik ökar i antal enligt Vidyamala Burch från Nya Zeeland. Hon liknade det vid en galopperande epidemi. Hennes arbete med organisationen Breathworks visar att mindfulness kan lindra upplevelsen av smärta och ge människor ett nytt förhållningssätt till sin situation. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Vi lever längre och fler söker behandling för gamla och nya sjukdomstillstånd. Den moderna livsstilen med stressrelaterade tillstånd påverkar vår hälsa negativt i allt större omfattning! Utvecklingsländerna kommer efter i snabb takt. Färre skall försörja fler! Och mindre resurser skall räcka till mer! Det behövs helt enkelt nya grepp och idéer. Under den första europeiska mindfulnesskonferensen som hölls i Tällberg adresserades denna problematik med föredrag, work-shops och dialog. En ansats som tillämpas alltmer i rehabiliteringsmodeller kallas för empowerment, den handlar om att i högre grad involvera patienten. Bristande kommunikation kring det som berör patientens egentliga behov kan leda till nya återbesök och dyrare vård. Patientutbildning och egenvårdsprogram blir alltså centrala och helt nödvändiga element i framtidens sjukvård. Till detta hör att en majoritet av de stora folkhälsosjukdomarna kan förebyggas genom att människor förändrar sina levnadsvanor. Hälsofrämjande insatser torde både minska lidande och spara stora pengar. Svenska Läkaresällskapets ordförande, professor Peter Friberg från Göteborg, fanns på plats och berättade om vilka utmaningar vi alla står inför när det gäller global hälsa. Han bekräftade att det till stor del handlar om livsstilsrelaterade sjukdomar. Mindfulness kan därför vara ett av de kostnadseffektiva verktyg vi söker för att minska stressen och för att klara av att förändra vårt vanemässiga beteende. Hjärnforskaren Amishi Jha kunde koppla stress till bristande koncentration och tankeflykt, på engelska mindwandering. Om vi tränar oss på att behålla uppmärksam- Lucia McBee från New York arbetar inom äldreomsorgen och ser hur utvecklingen går mot att anhöriga får ta ett allt större ansvar. Det är psykiskt påfrestande att ta hand om en sjuk familjemedlem, särskilt när det handlar om demens och andra kognitiva nedsättningar som påverkar personligheten hos den drabbade personen, sa hon. Ny forskning visar att mindfulnessbaserade program minskar stress och depression samt förbättrar den mentala hälsan hos såväl familjemedlemmar som vårdgivare. Det finns inte så mycket forskning på mindfulness och äldre, men de studier som finns visar goda resultat. Hos kognitivt friska personer över 60 år har MBSR- (Mindfulness-Based Stress Reduction) och MBCT- (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) programmen visat sig vara hjälpsamma mot bl.a. depression, smärta i nedre ryggen, psykisk ohälsa och mot högt blodtryck. Hos äldre med mildare former av kognitiv nedsättning har MBSR visats öka livskvalitet och välmående. Konferensen vittande om att mindfulness definitivt har hittat en plats inom såväl friskvården som sjukvården. Och det handlar just om empowerment ; att stärka individen både fysiskt, genom minskad stress, och mentalt genom ett förändrat förhållningssätt. Konferensens fokusområden för mindfulness inom hälso- och sjukvården: Hur kan vi ta vara på var och ens medfödda resurser och hur kan vi ta vara på anhörigas resurser? Hur kan vi minska oro och få en förbättrad sömn. Hur kan vi minska medicinering och dess biverkningar som fallolyckor, sedering dagtid m.m Hur kan vi tillvarata personalens kompetens och utveckla den Hur kan vi uppnå trygghet och balans för våra äldre och för personalen i omsorgsarbetet. 20

Mindfulnessveckan SAMMANFATTNING. Av: Sanna Ryd, Holone/Missing Link Consultants AB

Mindfulnessveckan SAMMANFATTNING. Av: Sanna Ryd, Holone/Missing Link Consultants AB Mindfulnessveckan SAMMANFATTNING 2013 Av: Sanna Ryd, Holone/Missing Link Consultants AB Towards a Mindful Society Towards a Mindful Society är ett gemensamt initiativ vi har tagit, trots våra mycket olika

Läs mer

Sammanfattning Mindfulnessveckan 2013

Sammanfattning Mindfulnessveckan 2013 Sammanfattning Mindfulnessveckan 2013 Av: Sanna Ryd, Holone/Missing Link Consultants AB Towards a Mindful Society Towards a Mindful Society är ett gemensamt initiativ vi har tagit, trots våra mycket olika

Läs mer

Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till

Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till Mindfulness Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till sinnesnärvaro Uppmärksamhet medveten närvaro Mindfulness kan ses som en uppmärksamhetsträning

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Professionell Utbildning till MBSR instruktör/lärare med Mindfulnessakademin - MBSR Fundamentals i Malmö HT 2017 i samarbete med Psykologhuset Malmö

Professionell Utbildning till MBSR instruktör/lärare med Mindfulnessakademin - MBSR Fundamentals i Malmö HT 2017 i samarbete med Psykologhuset Malmö Mindfulnessakademin Mindfulnessakademin har som mål att sprida kunskap om Mindfulness till såväl enskilda människor som grupper, företag och organisationer. Utbildningar, kurser och föreläsningar håller

Läs mer

Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man?

Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man? Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man? Välbefinnande inifrån och ut Du är själv portvakten som har nyckeln till medvetandets dörr och dina obegränsade möjligheter Annika Karlsson Hälsoinspiratör

Läs mer

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA Innehåll FÖRORD NÄR DU VAKNAR FOKUSERA OMSORG

Läs mer

Mer harmoni Mindre stress

Mer harmoni Mindre stress Mer harmoni Mindre stress I förskola och skola En utbildningsdag för pedagoger till en bättre hälsa och arbetsmiljö för så väl vuxna som barn * Stress, en del av vardagen I den stress vi alla möter varje

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen Träning i Medvetet Ledarskap i naturen för stärkt fokus och innovationsförmåga I en allt mer komplex och föränderlig värld är förmågan till ökad medvetenhet, stabilt fokus och innovation framgångsfaktorer.

Läs mer

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv

EQ-programmet. Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet Utbildning i medvetet självledarskap för ett helare och rikare liv EQ-programmet EQ-programmet handlar om hur du kan frigöra kraften och använda din fulla potential. En hög EQ, innebär att

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle 2012 Omvårdnad Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och forskningsområde. Inom forskningsområdet omvårdnad

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Reflektion & Mindfulness

Reflektion & Mindfulness Reflektion & Mindfulness Charlotte Almkvist-Hall & Sofia Sandersson 2011-12-13 Vad betyder Reflektion för dig? Definitioner av Reflektion Ordet reflektion härstammar från den latinska termen refléctere

Läs mer

Träning i medveten närvaron. Mindfulness

Träning i medveten närvaron. Mindfulness Träning i medveten närvaron Mindfulness Erfarenheter vid hjärtsvikt Jonna Norman Specialsjuksköterska hjärtsvikt Forskningssjuksköterska Diplomerad Mindfulness instruktör Forskningsenheten SU/Östra sjukhuset,

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten.

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. MINDFULNESS om att leva här och nu MINDFULNESS vad är det? Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. Mindfulness utvecklades av Dr. Jon Kabat-Zinn

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Coachningsfärdigheter för professionella vuxenutbildare COACH4U WP 7 Utveckling av utbildningshjälpmedel. Beskrivning av coachingsuppsättningar

Coachningsfärdigheter för professionella vuxenutbildare COACH4U WP 7 Utveckling av utbildningshjälpmedel. Beskrivning av coachingsuppsättningar Coachningsfärdigheter för professionella vuxenutbildare COACH4U WP 7 Utveckling av utbildningshjälpmedel Beskrivning av coachingsuppsättningar Kommer att bestå av tilltalande tilläggsutbildningsmaterial

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

MINDFULNESS GUIDE TRAINING MANUAL KRISTINA LINDGREN

MINDFULNESS GUIDE TRAINING MANUAL KRISTINA LINDGREN MINDFULNESS GUIDE TRAINING MANUAL KRISTINA LINDGREN KRISTINA LINDGREN MINDFULNESS GUIDE TRAINING MANUAL MINDFUL PEOPLE i Mindful People Publishing www.mindfulpeople.se/pub Mindfulness Guide - Training

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Drömmen om det goda är en ideell förening.

Drömmen om det goda är en ideell förening. Drömmen om det goda Drömmen om det goda är en ideell förening. Syftet är att ge barn, elever, lärare, och rektorer möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt för att skapa lugn och ro. Vi riktar

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med kronisk smärta med hjälp av mindfulness Vad

Läs mer

Att vara medvetet närvarande. Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare

Att vara medvetet närvarande. Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare Mindfulness Att vara medvetet närvarande Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare Fungera Göteborg AB www.fungera.info www.heka.nu

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen

5.12 Psykologi. Mål för undervisningen 5.12 Psykologi I egenskap av en vetenskap som undersöker mänsklig aktivitet ger psykologin de studerande förutsättningar att på olika sätt iaktta och förstå människan och de faktorer som påverkar hennes

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

!!!! Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen

!!!! Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen MIMY är en kombination av Mindfulness och MediYoga, två flertusenåriga metoder som i forskning pekar på ökat

Läs mer

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola

LIVSKUNSKAP i Rudboda skola LIVSKUNSKAP i Rudboda skola 1 Rudboda skolas vision Alla elever ska ha de kunskaper och färdigheter som fordras för en positiv självbild och framtidstro På Rudboda skola: har vi ett gemensamt, positivt

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

Disposition introduktion i mindfulness

Disposition introduktion i mindfulness Disposition introduktion i mindfulness Samhället NU och DÅ Stressfysiologi Kognitiva filter Vad händer i hjärnan Mindfulness verkningsmekanismer Forskning På gång Att träna mindfulness Här&Nu Jägar och

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

SET. Social Emotionell Träning. www.set.st

SET. Social Emotionell Träning. www.set.st www.set.st Varför livskunskap i skolan? Förebygga psykisk ohälsa Värdegrundsarbete Inlärning Förebygga mobbing Jämlikhet Skyddsfaktorer God social kapacitet Impulskontroll Kunna hantera konflikter Kunna

Läs mer

Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015

Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015 2015-10-06 1(6) Östersund 2016-04-24 Rapport från EABCT:S ( European Association för Behavioural and Cognitive Therapies) årliga konferens i Jerusalem, Israel 31 augusti-3 september 2015 Titeln på konferensen

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

Holistics grundare berättar

Holistics grundare berättar Vår väg hela vägen Holistics grundare berättar När Holistic bildades hade vi en tydlig idé om vad vi ville åstadkomma genom företaget, nämligen att hjälpa människor bli friskare och samtidigt mer medvetna.

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Utvecklande samtal - chefens viktigaste verktyg! Författare: Anna Ahrenfelt

Utvecklande samtal - chefens viktigaste verktyg! Författare: Anna Ahrenfelt Utvecklande samtal - chefens viktigaste verktyg! Författare: Anna Ahrenfelt För några generationer sedan var uppfattningen att personlig mognad var att ha utvecklat sin förmåga att samtala. Nu har vi levt

Läs mer

VÄLMÅENDE GER RESULTAT

VÄLMÅENDE GER RESULTAT VÄLMÅENDE GER RESULTAT BÄTTRE SKOLOR PÅ 1 MINUT Bättre skolor är ett projekt för att utveckla skolelever. Med kunskap från psykologi och forskning inom skolan vet vi vad som gör skillnad. Vi lär ut fungerande

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna?

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Jan Sundquist Distriktsläkare, Sorgenfrimottagningen, Malmö Professor, Lunds universitet Verksamhetschef, Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds Universitet/Region

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

ledarskap EMPATISKT LEDARSKAP 18 pharma industry nr 2-17

ledarskap EMPATISKT LEDARSKAP 18 pharma industry nr 2-17 ledarskap EMPATISKT LEDARSKAP 18 pharma industry nr 2-17 som coachar viljekraft Utan tvekan har chefers och medarbetares arbetsbelastning ökat under de senaste 15 åren. Höga krav, högt tempo och långa

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Novare Leadership Academy

Novare Leadership Academy Novare Leadership Academy katalog 2015-2016 Sveriges främsta utvecklingsprogram och nätverk Young Professionals Young Executives Senior Executives Novare Leadership Academy En plattform för utveckling

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012 2014-10- 27

VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012 2014-10- 27 VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012 2014-10- 27 Program Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt Fredag den 17 oktober 2014 i Stockholm u 09.00-09.50 Anna Strömberg

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor THE HUMAN ELEMENT THE Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i sin

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016

Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016 Hur viktigt är hälsa för ditt varumärke & dina medarbetare? Resultatet av en undersökning gjord av Wellnet AB November 2016 Övergripande frågeställning Hur ser chefer att hälso- och friskvårdsarbete påverkar

Läs mer

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Därför valde jag denna workshop Berätta för personen bredvid dig social hållbarhet definition

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Mindfulness som behandlingsform

Mindfulness som behandlingsform Anmäl dig före 4/9 och få 500 kr i rabatt Mindfulness som behandlingsform vid stress, psykisk ohälsa och kronisk smärta Så här kan mindfulness hjälpa patienter med psykisk ohälsa! Att lära sig leva med

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

Friends ett verktyg som främjar skolelevernas mentala hälsa. Nina Aartokallio Friends planerare/utbildare Aseman Lapset ry

Friends ett verktyg som främjar skolelevernas mentala hälsa. Nina Aartokallio Friends planerare/utbildare Aseman Lapset ry Friends ett verktyg som främjar skolelevernas mentala hälsa Nina Aartokallio Friends planerare/utbildare Aseman Lapset ry Walkers verksamhet Aseman Lapset ry:s verksamhetsformer Walkers cafeér och gatuverksamhet

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv Ett AFA-finansierat projekt om ledares arbetsvillkor, återhämtning och hälsa samt förutsättningar för hållbart ledarskap Christin Mellner Susanna Toivanen

Läs mer

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge?

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Fokus på smärta i rörelseorganen Raija Tyni-Lenné, PhD, MSc, PT Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Institutet Smärta i rörelseorganen den

Läs mer

Kreativ problemlösning

Kreativ problemlösning Kreativ problemlösning FÖR MER FRAMGÅNGSRIKA RESULTAT - beteendeverkstan Jeanette Nivala Westerdahl Socionom/Organisationskonsult/Systemisk handledare/utbildare/systemisk terapeut Marielle Palm - Organisationskonsult/Strategisk

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost

Arbetsplan 2015/2016 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Arbetsplan 2015/2016 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Förskolechef Susanne Carlsson Innehållsförteckning 1. Inledning 2.. Läroplansmål Normer och värden 3. Läroplansmål Utveckling och lärande 4. Läroplansmål

Läs mer

Målet med EQ-LIFE är att ge dig ett lyckligare, friare och mer berikande liv. Du stärks positivt!

Målet med EQ-LIFE är att ge dig ett lyckligare, friare och mer berikande liv. Du stärks positivt! Målet med EQ-LIFE är att ge dig ett lyckligare, friare och mer berikande liv. Du stärks positivt! PERSONLIG UTVECKLING OCH GLOBAL TRANSFORMATION Världen kallar på ett nytt ledarskap där en hög nivå av

Läs mer

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Mötet Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Allt verkligt liv är möte Den kände filosofen Martin Buber ägnade sitt liv åt att påvisa den

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Ett hållbart ledarskap

Ett hållbart ledarskap Det Legitima Ledarskapet 070-714 10 49 Ett hållbart ledarskap Ledarskapet är en dynamisk process, en följd av samspelet mellan situationer och olika individer. Att förstå sig på hur olika människor fungerar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Ella New Leaders Kommunikationsmanual. En introduktion till projektet New Leaders

Ella New Leaders Kommunikationsmanual. En introduktion till projektet New Leaders Ella New Leaders Kommunikationsmanual En introduktion till projektet New Leaders Syftet med New Leaders var att utveckla en metod som skulle kunna användas av organisationer i Europa som var intresserade

Läs mer