Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011"

Transkript

1 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner pågick samtidigt var det inte möjligt för en person att dokumentera samtalen i sin helhet. Istället presenteras utdrag från samtalen i varje grupp. Seminarierna riktade sig mot tre olika målgrupper: Barn upp till 14 år, ungdomar mellan år och föräldrar. I dokumentationen ingår även minnesanteckningar från den avslutande paneldiskussionen och en sammanställning av svaren från utvärderingsblanketter som deltagarna besvarade. Barn upp till 14 år Övningen startar med en presentationsrunda. I gruppen finns 14 barn mellan år varav 9 är killar och 5 är tjejer. Flertalet av deltagarna går i skolan i Vårby medan några går i skolan på annat håll. Utöver barnen medverkade även en praktikant från Skarpnäcks folkhögskola. Samtalet leddes av en fritidsledare från Vårby Ungdom. När fritidsledaren frågar barnen vad de tycker är den största orsaken till otrygghet i Vårby får han flera svar. Någon säger tunnelbanan och andra framhåller att det finns mycket skog i området som skapar otrygghet eftersom man riskerar att stöta på våldtäktsmän där. Några tycker att puben i centrum är ett problem eftersom det även där finns snuskgubbar och våldtäktsmän. Fritidsledaren frågar vad barnen gör för att skydda sig och får återigen flera svar. Jag säger stopp, säger någon. Flera andra är inne på olika former av självförsvar och hjälpmedel som spray eller elstötar. En tjej säger att man alltid ska försöka gå två och två utomhus eller så kan man prata i telefon med någon. Fritidsledaren för efter en stund in samtalet på hur ungdomar beter sig mot varandra. Någon i gruppen berättar att elever i förberedelseklassen ofta går runt och säger fula saker till andra barn, t.ex. håll käften. Barnen berättar också att de har tagit upp det här med sina lärare men att det inte gjort någon skillnad. Fritidsledaren frågar barnen vad de tror att man lär sig först när man kommer till ett nytt land. Ett fult ord säger flera av barnen. Därefter frågar fritidsledaren vad de tror att de kan göra för att hjälpa barnen i förberedelseklassen att bli bättre, om det finns något trevligare sätt att säga samma sak som man kan lära dem. Barnen funderar en stund och till slut säger någon att man istället kan säga kan du vara tyst är du snäll. Ett annat problem som kommer upp i samtalet handlar om att äldre ungdomar ibland hotar och retar de yngre. En pojke berättar att äldre folk, typ har slavar, som de skickar runt för att gå och köpa cola och såna saker. En annan berättar att det kommer främlingar till Vårby som tvingar dem till olika saker genom att hota med stryk eller beslagta deras värdesaker, t.ex. en mobiltelefon. Därför skulle barnen vilja ha mer vakter i centrum. 1

2 En pojke berättar att det finns personer som har en svans efter sig. När fritidsledaren frågar varför vissa svansar efter svarar flera av barnen att de är rädda. Ett sätt att slippa vara rädd är att ha vänner, en äldre bror eller andra släktingar som kan skydda en, säger barnen. En kille säger att det är viktigt att barn i deras ålder har bra självförtroende, att man kan säga ifrån. Typ, gör det själv. Fritidsledaren frågar då om det går att säga samma sak på ett snällare sätt. Bror, jag kan inte, föreslår någon. Andra förslag på hur man kan slippa undan är att säga att man måste gå hem. Det är bästa sättet tycker flera. En kille säger att det som är bra med Vårby är att alla står bakom varandra. Om någon bråkar med oss, så står hela Vårby bakom. Fritidsledaren frågar om samma sak gäller inom Vårby, mellan personer som bor där. Barnen tvekar lite men säger till slut att nja men vi hjälper varandra. Ungdomar år I gruppen sitter flera vuxna och cirka 4-6 ungdomar. En fritidsledare håller i samtalet. Samtalet kretsar kring olika sätt att hantera och lösa konflikter. En man säger att det är viktigt att inte skuldbelägga den som blivit utsatt för något och att det är viktigt att vuxna reagerar. Kommunikation och respekt är bästa sättet att lösa konflikter. Om det är något man inte förstår ska man försöka att reagera med nyfikenhet istället för med aggression, anser han. Här inflikar samtalsledaren att kommunikation är beroende av språk och att kunskaperna i det gemensamma språket (svenskan) inte alltid räcker till i Vårby. En ung tjej invänder att det finns många andra sätt att uttrycka sig,.t.ex. genom att rappa. Därför gäller det att se och förstå på vilket sätt olika människor kan uttrycka det de vill. Egentligen handlar det inte så mycket om språket utan om den som lyssnar, hur mycket den är beredd att försöka förstå och ta till sig. Om man inte förstår något så ska man fråga vad menar du med det?, säger hon. En ung kille säger att man helt enkelt måste göra sitt bästa för att förstå varandra. Det finns alltid en lösning, om man vill. Sen kanske det inte blir som du har tänkt dig men allt handlar inte om dig och man får göra det bästa av situationen. Konflikthantering handlar framförallt om att hitta lösningar. Det är viktigt att ha det i fokus. Jag har ju gått utbildning i konflikthantering och lärt mig att du måste ta reda på vad den andra personen tycker innan du kan säga att du har löst problemet. Annars bygger man bara nya problem, säger han. Föräldrar I gruppen sitter cirka föräldrar. Samtalet handlar om hur föräldrar kan stärka sina barn att våga säga nej och göra egna val. Gruppen leds av en fritidsledare och två fältassistenter. 2

3 En kvinna tar upp att folk i Vårby kommer från hela världen och kan ha väldigt olika värderingar. Kan det vara en orsak till att föräldrarna inte engagerar sig så mycket, undrar hon. Någon i gruppen håller med och säger att föräldrarna många gånger inte vet hur det fungerar i Sverige och därför kan låta sig styras av barnen. Därför tror jag att många föräldrar måste lära sig att våga säga till sina barn att det faktiskt är vi som bestämmer, säger hon. Här är det flera föräldrar som opponerar sig och påpekar att detta faktiskt inte gäller alla med utländsk bakgrund. En av ledarna tar upp att det hur som helst är viktigt att vuxna kommunicerar med varandra kring barnen. Särskilt viktigt är det at det finns en bra kommunikation mellan hem och skola. Och det bör gälla inte bara när något dåligt har inträffat, utan även när det finns positiva saker att prata om. Varför ringer man inte hem när det är något bra?, frågar han. En annan fråga som ventileras handlar om hur man ska få fler föräldrar engagerade i möten och samtal av olika slag. Vi som är här idag är kanske 0,1 procent av alla föräldrar. Hur når vi fler?, säger någon. Ytterligare en fråga som kommer upp handlar om att förtroendefulla relationer är avgörande när socialtjänst och polis ska ta kontakt med familjer. Här diskuteras även att det kanske kunde vara en god idé med någon typ av mellanhänder vid sådana samtal. Mot slutet av samtalet börjar man sortera bland de frågor som skrivits upp på tavlan för att komma överens om vilka frågor som känns viktigast att ta med sig till den efterföljande paneldiskussionen. Så småningom kommer man fram till att skolfrågorna, frågan till polisen, frågan om hur man kan skapa bättre gemenskap i Vårby och om de går att få fler fältassistenter till området känns särskilt viktiga. En kvinna vill även att man passar på att ställa frågan om bättre belysning till bostadsföretagen. En man kommenterar vi kan inte bara skicka med frågor. Jag tycker att vi ska prata om vad vi kan bidra med. Ungdomarna har ju suttit där nere nu och pratat om vad de kan förändra. Då måste vi också göra det. Vad kan vi göra? En av mötesledarna berättar om hur man bildat en grupp av föräldrar som nattvandrar i området och säger att det skulle vara bra om det gick att värva fler till gruppen. På tavlan står följande frågor: Går det att ordna fler avgiftsfria aktiviteter för ungdomar? Kan polisen vara mer synlig i Vårby? (på gårdar och i området) Föreningsdag i skolan? Fina ungdomar Ta hjälp av föreningar. Har föräldrarna råd? Viktigt att se sina barn Föreningarna som finns i Vårby vill bli inbjudna till skolan och andra sammanhang Går det att få fler fältassistenter till Vårby? Vad gör ungdomarna ute så sent? Sätta hårt mot hårt 3

4 Att känna sig som en del av familjen i Vårby Det är vi som ska lära våra barn vilka regler som gäller Grupptryck Paneldiskussion Trygghetsdagen avslutades med en paneldiskussion där ett antal personer fick svara på de frågor som formulerats under de inledande seminarierna. I rummet fanns drygt 70 personer och Christian Ottoson (C) fungerade som moderator. I panelen medverkade: Tomas Oredsson, Balder Bengt Beckman, Huge Per Ekholm, Polisen Veikko Korhonen, Graflunds Lena Sjögren, Rektor för Vårbyskolan Magnus Prior, vice rektor Vårbyskolan Güzel Ciziri, ledamot (V) i Huddinges brottsförebyggande råd, Hubrå Mohamed Atmani, fritidsledare på mötesplatsen Vårby ungdom Christina Bergström från socialtjänsten skulle ha varit med i panelen men kunde inte komma. Nedan presenteras frågor och svar från paneldiskussionen. Moderator: Jag tänkte att jag skulle börja med en mer allmän fråga. Hur skapar man en starkare känsla här i Vårby gård? Vad kan vi göra för att stärka sammanhållningen och känslan av att vi som bor här äger vår framtid? Huge: Det gäller att skapa stora nätverk, så att man når ut till alla. Det är en anledning till att vi är här ikväll. Man ska inte tro att det är någon annan som ordnar allting, utan man måste titta på sig själv och fråga sig vad kan jag bidra med? Vårby Ungdom: Vid ett tillfälle som jag var med om med föräldrar så frågade de polis, fältare, skola, vad gör ni? Jag bollade frågan tillbaka till föräldrarna. Väldigt få föräldrar besöker oss på ungdomsgården. Barnen är ju det dyrbaraste vi har, då ska man ta reda på var ens barn är på kvällarna, vad det är för verksamhet och vilka ledarna är. 4

5 BRÅ: Jag har själv bott här så länge, så jag vet att föräldrarna behöver själva engagera sig i sina barn. Graflunds: Jag har ofta tänkt på det här med information. Det finns jättemycket bra verksamhet i Vårby, men många vet inte att de finns. Moderator: Här kommer ytterligare en fråga som riktar sig till skolan. Det handlar om föreningarnas möjligheter att vara närvarande i skolan. Hur ser det ut med det? Rektor: Alla är välkomna, men vi måste behandla varje fråga enskilt, för att se om det passar in i undervisningen. För vårt främsta uppdrag är ändå undervisning. Men alla är välkomna att höra av sig direkt till skolan. Moderator: Hur ofta får ni frågan? Rektor: Nästan en gång i veckan. Folk som vill dela ut enkäter, universitet, högskolor, folkhögskolor mm. Skulle vi säga ja till allt skulle vi inte kunna bedriva kvalitativ undervisning och det är ändå vårt huvuduppdrag. Moderator: Sen kommer en fråga från gruppen med ungdomar upp till 14 år. Vad kan man göra för att stärka ungdomarnas självförtroende och självkänsla? Det är en generell fråga som riktar sig till alla. Rektor: Jag tror att det handlar mycket om att se potentialen i varje unge här i Vårby. Jag har varit här i 20 år och det är fantastiska ungar. Många tror tyvärr inte att de har en framtid, men känner de att vi tror på dem så går det bättre. Det gäller att se möjligheterna och inte bara fokusera på det negativa, utan också på det positiva som faktiskt händer. Det händer mycket bra i skolorna här. Vårby Ungdom: Jag vill säga två saker. När man pratar med ungdomar så försöker man hitta något som de älskar och vill driva fram. Det kan vara vad som helst, men något de drömmer om och vill kunna uppnå. Problemet är att de ofta får höra du kan inte bli något här. Det säger även vuxna. Varför säger man så för? Det begriper jag inte. Mentaliteten att äldre styr de yngre måste försvinna också. Så hur stärker man de yngre? Man kan inte ta någon annans strid. För när du inte är där så är den personen helt på egen hand. Balder: Vi pratade om konflikter, som många gånger är en källa till otrygghet. Våld föder våld. Men det är likadant med respekt. Respekt föder respekt. Kan vi vuxna då respektera ungarna och deras villkor, så kommer vi att mötas med mer respekt. Det syns bara i centrumhuset som har påbörjat en slags förvandling. Och det tror jag beror på att man ser, att titta vad fint det kan vara. Där måste vi alla föregå med gott exempel, så att vi tar hand ta om huset. Inte okynnesstoppa rullbanden och så. Det blir tungt för mamma att bära matkassar då. Polisen: Vi rör oss mycket i området och ser en hel del. Många ungdomar har dåligt självförtroende och så har äldre kriminella som de ser upp till. Lyft fram de positiva förebilderna istället. 5

6 Graflunds: Vi måste börja prioritera Vårbyungdomarna när det gäller till exempel sommarjobb. Vi hos oss skulle säkert kunna placera några stycken varje år, om vi bara prioriterar rätt. Det här har vi börjat diskutera i fastighetsägargruppen. Moderator: Här finns ju en del konkreta idéer redan. Och så har vi gruppen år. Deras frågor handlar mycket om, varför ser det ut som det gör? Varför utnyttjar människor sin makt? Varför hanterar de konflikter på det sättet? Varför vågar man inte säga ifrån? Vårby ungdom: Frågan varför kommer när det har blivit ett problem. Egentligen ska man agera tidigare. De signalerna kommer mycket tidigt, att ungdomar behöver hjälp. Då måste man försöka hitta rätt sorts hjälp, så att det inte blir ett större problem längre fram. Det finns alltid grupper, i alla områden, som försöker förstöra. Hur arbetar man mot dem? Hårt mot hårt? Det funkar inte alltid, utan möter motstånd. Man agerar när gruppen redan finns, när de är år och då är det för sent. Kan vi agera redan nu så finns inte den gruppen sen. Moderator: Här finns också en fråga om fler fältassistenter 1 men socialtjänsten är ju tyvärr inte här idag så vi får helt enkelt lämna frågorna nu och föra dem vidare till socialtjänsten sedan. Vi har också en fråga till polisen. Kan ni vara mer synliga i området? Polisen: Vi är 6 stycken på heltid i Vårby, Masmo och Heron City. Vi är faktiskt all vår tid i området. Däremot kanske vi inte patrullerar hela tiden. Ska vi göra det? Ja, då får man fråga sig vad det betyder. Vi kan göra det men då ska man ha klart för sig att det blir på bekostnad av något annat. Vi jobbar mycket offensivt mot kriminalitet och droger och det gör att vi rör oss i en del miljöer som ni kanske inte vistas i. Det är en fråga om prioriteringar. Jag förstår att man vill ha poliser som är synliga, men det blir på bekostnad av något annat. Moderator: Ja, samtidigt finns andra vuxna som är synliga i området. Det finns nattvandrarna, det finns fältare och väktare mm. Det är en viktig fråga, vem är synlig i området? Här tror jag att alla har ett gemensamt ansvar. Jag har även fått en fråga om polisens öppettider. Men först kanske jag ska fråga, hur mycket besök får ni? Polisen: Får ofta frågan om varför vi har så begränsade öppettider men vi vill hellre vara ute och röra oss i området. Vi får rätt få besök men ni är mycket välkomna att berätta om ni har något problem. Vi har öppet några timmar varje torsdag. BRÅ: Jag har en fråga till polisen. Kan man ge anonyma tips till er? Polisen: Ja. Det går jättebra. Men vi kan inte vidta tvångsåtgärder på anonyma tips. Vi tar gärna telefonnummer till den person som vill vara anonym, men vi tar inte personuppgifter. Moderator: En annan fråga handlar om att man vill ha mer belysning i området. Och glädjande nog har vi tre fastighetsbolag här som vi kan rikta frågan till. 1 Fältassistenterna i Huddinge är inte knutna till ett särskilt område utan arbetar i hela kommunen inklusive Vårby gård. 6

7 Balder: Glädjande nog att det är tre fastighetsbolag här, säger Christian. Det tycker jag också. Vi har börjat samarbeta. Vi har pratat mycket om dålig belysning och buskage, som gör att man kan gömma 14 våldtäktsmän per kvadratmeter här i Vårby. Allén är ju väldigt mörk, träden behöver beskäras. Vi lägger mycket ambition, lust och pengar på att göra utomhusmiljön tryggare och snyggare. Huge: Vi äger en del mark men sen är det ju en bit som Huddinge kommun äger och som de ska sköta. Vi har träffat dem och de har lovat att prioritera området. Sen återstår att se när de kommer och röjer undan sly här. Det växer alldeles för bra här i Vårby. När det gäller belysning. De sista tre åren har vi hållit på med ett belysningsprojekt där vi har bytt armatur på många ställen. Men det finns ett stråk mitt i området som tillhör Huddinge kommun, där inte en armatur är bytt på evigheter. Polisen: Jag har en fråga. Förut jobbade man till exempel med trygghetsvandringar. Har man slutat med det? Huge: Nej, man har inte slutat. Graflunds: Vi har haft ett möte om att beskära träden, till våren. Moderator: Finns det någon som vill ställa fler frågor till panelen så är ni välkomna att komma fram och ställa sin fråga. Det finns även en sida på Facebook som heter I< Där kan man tycka till. En sista fråga till panelen. Era organisationer, vad fokuserar ni på? Finns det något ytterligare som ni vill lyfta fram när det gäller trygghet? Men innan jag lämnar över frågan vill jag slå ett slag för samverkan. Det finns mellan fastighetsägare, skola och många fler. Det är dags att göra skillnad i Vårby gård, att gå från ord till handling. Det gäller att sätta sig ner och skapa gemensamma målsättningar. Vad vill vi med Vårby gård, vilken är vår framtid? Det tror jag ni måste göra gemensamt och sen ska vi från kommunen stötta arbetet. Biträdande rektor: Vi fokuserar på att lyfta resultaten. Vi har en ledarskapsutbildning som alla elever och personal får. Men det finns förstås fler saker som vi gör, som handlar om trygghet. Till exempel att höja kvaliteten på undervisningen. Det är viktiga saker. Ungdomarna är ju vår framtid och vi jobbar hårt med att bli tydliga med våra förväntningar, vad vi vill att våra ungdomar ska känna när de lämnar Vårbys skolor. Det hoppas jag att det ska bli ringar på vattnet av. Rektor: Ja vi jobbar med ledarskapsutbildning, matteprojekt, att skapa en vi-känsla mellan skolorna. Vi har haft lite dåligt rykte, men det fungerar bra nu. Vi vill locka fler barn och behålla dem. Vår vision är att alla ska lämna Vårbys skolor stolta och glada över den utveckling de har haft. Vi ser med tillförsikt mot framtiden. Balder: Jag har arbetat ett år i Vårby. Jag märker någon form av positiv attitydförändring i Vårby gård. Vi har tre ledord respekt, glädje och trygghet. Det försöker vi blanda in i allt vi håller på med. Stora saker har hänt i centrumhuset och det kommer att fortsätta så. Vi kommer att satsa ganska mycket resurser i Vårby. Jag tror Vårby kan bli Stockholms bästa förort. 7

8 Polisen: Kom till oss, ni är välkomna. Jag vill särskilt puffa för två olika brott som kan drabba er. Bostadsinbrott är som mest vanligt i Vårby just nu, både i lägenhet och villa. Vi har startat ett grannsamverkansprojekt för att motverka det här. Kom gärna och prata med oss. Ett annat brott, det är guldkedjor som rycks av sina ägare. Sprid gärna det i bekantskapskretsen, att man kanske inte går ut på kvällen med släktklenoder på sig. Vårby ungdom: Man talar mycket om trygghet. Vi måste göra något. Ställer er själva frågan. Vad kan jag göra för att bidra? Hur kan jag hjälpa ungdomarna? På det sättet kan det bli en förändring. Det behövs förebilder, folk som gör något positivt. Huge: Våra ledord här helt, rent och tryggt. Helt och rent har vi, det kan jag ganska stolt säga. Men med tryggheten har vi en bit kvar. Fast de sista 10 åren har vi lyckats vända en del. Många hyresgäster känner sig tryggare och det kanske har att göra med att det är helt och rent. Det har vi tänkt jobba vidare på. Jag känner mig väldigt stolt över mitt område. Graflunds: Både Huge och vi har förbättrat våra siffror för trygghet. Vi satser också på miljöåtgärder, bl.a. för att spara energi. Vi har en enorm energiförbrukning i Vårby. Med en energieffektivisering så kan vi sänka förbrukningen med 20%. BRÅ: Vi vill ha en ren och snygg miljö. Samverkan vill vi förstås ha med föreningar, polisen, fastighetsägare. Det har vi lyckats med också. Sen planerar vi att göra en trygghetskartläggning Samkraft Huddinge med Huddinges förebyggande arbete är också väldigt viktigt. Moderator: Någon som har en fråga? Nej, men då ska vi ta och avrunda. Utvärdering Efter paneldiskussionen delades utvärderingsblanketter ut till alla deltagare. Totalt besvarade 34 personer i åldrarna år blanketten, varav 15 var män och 19 var kvinnor. Frågorna i blanketten gäller både de inledande seminarierna och den avslutande paneldiskussionen. Deltagarna har svarat på frågorna genom att sätta poäng på en skala 1-4 där siffran 1 motsvarar Dåligt och siffran 4 motsvarar Mycket bra. Svaren har analyserats utifrån variabeln kön men eftersom inga relevanta skillnader mellan könen framkommer är inte redovisningen könsuppdelad. Istället presenteras mäns och kvinnors svar i ett samlat helhetsomdöme. Hur lyckat tycker du att mötet blev? 8

9 Snittpoäng: 3,5 Upplever du att alla hade samma möjligheter att komma till tals under mötet? Genomsnitt: 3,7 Sammantaget ger deltagarna mötet mycket höga omdömen. De samlade omdömen rör sig från 3,5 till 3,7 poäng av 4 möjliga. Nedan redovisas även de skriftliga kommentarer som deltagarna lämnat på utvärderingsblanketten. Hur lyckat tycker du att mötet blev? Bra men kunde ha varit fler föräldrar Workshopen skulle ha behövt vara längre Bra men vill att alla föreningar ska vara med Ungdomarna hade många bra åsikter och förklarade sina tankar bra Nu var det ju mycket folk på mötet men kanske ännu mer information gör att fler kommer och ju fler vi är desto större skillnad kan vi göra Mycket prat lite resultat Skulle vilja se mera deltagare Det var inte så mycket folk Bra samverkat bland olika aktörer Det blev bra tycker jag! 9

10 Ett lyckat möte med tanke på att det var första gången det arrangerades Det var intressant att höra hur mycket som finns att göra eller hur saker kan lösas på ett bra sätt Teman var bra. Dålig uppslutning av boende bara Upplever du att alla hade samma möjlighet att komma till tals? Det var bra Tiden var för kort Tydliga punkter inför mötet så att föräldrar vet vad det handlar om Alla berörda parter kom till tals helt utan stress och påverkan från omgivningen Det är inte som de säger Bra med en workshop innan paneldebatten för att få fram relevanta frågor Mötet innan var mycket bra Det behövs att flera boende kommer till tals under paneldebatten Jag tycker att utrymme fanns för dem som ville komma till tals Har du förslag på förbättringar av liknande möten i framtiden? Hoppas att man på något sätt kan nå flera föräldrar Mer offensiva frågor Det behövs längre tid till att diskutera Politiker är välkomna Skicka kallelse till föräldrar Konkreta frågor till beslut Ser fram emot nästa gång Fler besökare Fler politiker och ungdomar Varför finns det väldigt få föreningar här? Mer reklam vid knutpunkterna för att locka ännu fler personer Fortsätt jobba så Försöka nå ut med information om trygghetsdagen så att fler kommer och är med under dagen 10

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK INLEDNING Under valrörelsen kommer vi i högre utsträckning än annars att sitta i debatter och hålla klasspressar (klassrumspresentationer). Många kommer under valrörelsen

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten.

Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Tankar från miljonprogrammen om regeringens förslag på att införa kronvittnen, skärpa straffen och avskaffa ungdomsrabatten. Rapport i samarbete mellan Miklo och CIDES/Fryshuset, maj 2014 Bilal Amara (Miklo)

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet

handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet handledning för pappagruppledare För utveckling av föräldraskapet Innehåll: Välkommen som pappagruppledare! sid 3 Varför pappagrupper? sid 4 Värderingar som pappagruppmanualen utgår ifrån sid 5 Ledarrollen

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer