Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte"

Transkript

1 Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter.

2 Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret Ordförande 4 Kristin Öster, Psykologförbundets Studeranderåd 4 Vice ordförande 5 Daniel Kjellén, Juseks studerandesektion 5 Ledamöter 6 Johan Billman, Teknologgruppen 6 Begmohammed Derakshande-Tomadj, Akademikerförbundet SSR studentråd 6 Malin Påhls, Svenska logopedförbundets studentsektion 7 Peter Solsjö, Naturvetarnas studentråd 7 Julia Boström, Arkitektstudenterna 8 Gustav Lindskog, Teknologgruppen 8 Personliga brev från kandidaterna 10 Kristin Öster, kandiderar till ordförande 10 Daniel Kjellén, kandiderar till vice ordförande 11 Johan Billman, kandiderar till styrelseledamot 12 Begmohammed Derakshande-Tomadj, kandiderar till styrelseledamot 12 Malin Påhls, kandiderar till styrelseledamot 13 Peter Solsjö, kandiderar till styrelseledamot 14 Julia Boström, kandiderar till styrelseledamot 15 Gustav Lindskog, kandiderar till styrelseledamot 17 Valberedningens arbetsordning 18 Valberedningens arbetsprocess 18 Kongress & förbundskonferens 18 Beslut inom valberedningen 19

3 Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret 2015 Ordförande Kristin Öster, Psykologförbundets Studeranderåd Kristin har under 2013 suttit som styrelseledamot i Saco Studentråd och som vice ordförande under Kristin har under sitt år som vice ordförande utvecklat Saco Studentrådets ledarskapsutbildning, ansvarat för den interna fokusfrågan och arbetet tillsammans med ordförande i den externa fokusfrågan. Kristin har i sin ansökning till ordförande beskrivit en tydlig vision om att Saco Studentråd ska vara en organisation som är pragmatisk, nytänkande och lösningsfokuserad. En vision som Kristin tydligt vill arbete för att förverkliga under Ett exempel på Kristins engagemang är hennes medverkan i ett flertal politiska debatterna i Almedalen med fokus på arbetslivsanknytningen & karriärcentrum. Vidare vill Kristin arbeta tillsammans med styrelsen för att fortsätta vara en medlemsorganisation som sätter studentsektionernas intressen i centrum. Att fortsätta satsa på ledarskapsutbildningen är ett exempel på det. Vi tror att Kristin tillsammans med ett fortsatt intresse för att lära sig mer om de utbildningspolitiska frågorna och med stöd av en driven styrelse kommer att fortsätta driva Saco Studentråd framåt i den politiska debatten. Valberedningen anser att Kristins kontinuitet i organisation har gett henne en god kännedom om och kontakt med studentsektionerna vilket möjliggör för henne att driva påverkansarbete internt och externt. Kristin är en prestigelös person som under sitt år som vice ordförande aktivt lyft andra i styrelsen och skapat en gemensam vision i det interna arbetet. Kristin motiveras och drivs i sitt arbete av att få verka på en plattform där påverkansarbetet är möjligt. Valberedningen tror att Kristin Öster kommer att fylla rollen som ordförande för Saco Studentråd föredömligt under

4 Vice ordförande Daniel Kjellén, Juseks studerandesektion Daniel har under 2014 suttit som styrelseledamot i Saco Studentråd. Där har han arbetat med internationell bevakning och varit med och utvecklat Saco Studentråds ledarskapsutbildning. I sin ansökan lyfter Daniel fram det internationella arbetet och ledarskapsutbildningen som frågor han vill fortsätta driva. Daniel ser Saco Studentråd som en legitim plattform för studentpolitiskt påverkan där han vill verka som representant för Sacos studentsektioner. Daniels vision är att öka studenternas inflytande i Saco. Daniel har tidigare erfarenheter av ordförandeskap, framförallt genom sitt ordförandeskap i Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Det gav honom erfarenheterna av att samla och leda en styrelse mot ett gemensamt mål. Valberedningen tror att Daniels kunskaper och erfarenheter av det internationella arbetet kommer att berika styrelsearbetet. Daniel har en tydlig ambition att fortsätta utveckla och förvalta den interna fokusfrågan i form av ledarskapsutbildningen. Han motiveras av att ha deltagit i planeringsarbetet av ledarskapsutbildningen och vill nu axla ansvaret för det interna arbetet. Daniel är en diplomatisk och resultatinriktad person. Valberedningen är övertygad om att Daniel kommer att fortsätta leverera resultat, i rollen som vice ordförande för Saco Studentråd

5 Ledamöter Johan Billman, Teknologgruppen Johan har sedan år 2012 varit aktiv inom Sveriges Ingenjörer där han senast var ordförande för teknologgruppen samt ledamot av förbundsstyrelsen. I förbundsstyrelsen har Johan aktivt arbetat för att utveckla förbundets studentpolitiska program och i teknologgruppen representerade han Sveriges ingenjörsstudenter utåt. Johan har också aktivt deltagit vid Saco studentråds medlemsråd, vilket givet honom en god kännedom om Sacofederationen. Johans starkaste drivkraft är möjligheten att påverka för förändring. För Johan är det viktigt att studenter har inflytande över villkoren för de som kommer efteråt. Johan är särskilt intresserad av frågor rörande arbetsanknytningen i högre utbildning och ser Saco studentråds styrelse som en legitim arena för studentpolitiskt påverkansarbete. Som ledamot i Saco studentråds styrelse 2015 tror valberedningen att Johan kommer att bidra med nytänkande och ifrågasättande perspektiv för att arbeta mot förbättring. Johan har genom sitt engagemang inom Sveriges Ingenjörer erhållit goda kunskaper om studentpolitiskt arbete. Valberedningen känner förtroende för att Johan med sina erfarenheter av påverkansarbete skulle vara en god tillgång för den kommande styrelsen. Begmohammed Derakshande-Tomadj, Akademikerförbundet SSR studentråd Begmohammed har suttit i Akademikerförbundet SSR Studentråds styrelse i två år: som ledamot under och som ordförande under Under sitt år som ordförande hade Begmohammed även en plats i förbundsstyrelsen för Akademikerförbundet SSR. Begmohammed är mycket intresserad av studenters matchning till rätt arbete efter examen och vill driva frågan i Saco Studentråds styrelse genom att hjälpa medlemsförbunden. Begmohammed ser att Studentrådet stärker medlemsektionerna på många plan, dels kunskaps- och organisationsmässigt men inte minst som en plattform att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Med styrelsens hjälp kan medlemssektionerna bättre påverka sina egna utbildningar för att skapa en medvetenhet kring arbetslivet redan under utbildningen. Valberedningen ser att Begmohammed har en god inblick i studentpolitiken. Utöver sitt engagemang i Akademikerförbundet SSR har han tidigare haft uppdrag i Grön Ungdom och arbetar för närvarande som studiebevakare vid Uppsala Studentkår. 6

6 Valberedningen tror att Begmohammed Derakshande-Tomadj skulle bli en viktig del av Saco Studentråds styrelse 2015, tack vare sin goda inblick i Sacofederationen samt sin drivkraft att påverka studenternas situation genom studentfackligt arbete och organisering. Malin Påhls, Svenska logopedförbundets studentsektion Malin har under verksamhetsåret varit ordförande i Svenska Logopedförbundets Studentsektion. Hon har arbetat med frågor rörande arbetsanknytning och med att sammanföra logopedstudenter på en nationell arena. Malin har under samma verksamhetsår varit studentrepresentant i DIK:s studerandesektion och bland annat representerat DIK under Saco Studentråds medlemsråd. Malin har också genomgått Saco Studentråds ledarskapsutbildning. Skol- och studentpolitik har varit ett intresse för Malin sedan grundskolan. Hon lyfter i sin ansökan att ett uppdrag som ledamot i Saco Studentråds styrelse är en utvecklande möjlighet där hon på rätt plattform hoppas kunna driva studentpolitiskt påverkansarbete, av studenter för studenter. Malin lyfter arbetsanknytning i den högre utbildningen samt studenternas situation under studietiden som för henne viktiga frågor. Malin ett uttalat intresse för att vidareutveckla ledarskapsutbildningen genom att göra den mer praktiskt förankrad och till en etablerad del av Saco Studentråds årliga agenda. Valberedningen anser att Malins kunskaper och erfarenheter är relevanta komponenter i Saco Studentråds styrelse. Malins är inte rädd för att vara nytänkande. Hennes ambition är att tillsammans med styrelsen arbeta för att sammanföra studenter och förbättra deras villkor. Med sin kommunikativa förmåga anser valberedningen att Malin också kommer att kunna vara en tillgång i det externa arbetet för Saco Studentråd Peter Solsjö, Naturvetarnas studentråd Peter grundade år 2011 Näringslivsutskottet vid Medicinska Föreningen (Karolinska Institutet, KI) där han satt som ordförande till och med Peter har även suttit som styrelseledamot i Stockholm Studentkårers Centralorganisation (SSCO) under Peter har under flera år i Medicinska Föreningen drivit diskussioner och handlingsplaner för ökad sammankoppling av utbildning och arbetsliv. Detta resulterade i bildandet av det tidigare nämnda Näringslivsutskottet. Peter har under de senaste två åren ingått i en arbetsgrupp på KI som arbetar för att öka studenters entreprenöriella förmåga. För att ta sitt arbete med studenters arbetsmarknadsanknytning vidare, vill Peter engagera sig i Saco Studentråd. 7

7 För Peter är påverkansarbete i sig självt en stark drivkraft. Han arbetar med en kurs i externt påverkansarbete på Karolinska Institutet, något som han med goda möjligheter kommer kunna tillämpa i ett styrelseuppdrag. Valberedningen tror att Peter, med sina erfarenheter av politiskt påverkansarbete och ett perspektiv utanför Sacofederationen, skulle vara en tillgång för Saco Studentråds styrelse år Julia Boström, Arkitektstudenterna Julia var under verksamhetsåret 2013 vice ordförande för Arkitektstudenterna. Under året ansvarade hon för styrelsearbetet tillsammans med presidiet, kommunicerade med lokalföreningar och genomförde verksamhets- samt organisationsutveckling. Julia har varit drivande i arbetet med att uppdatera och tillgängliggöra styrdokument, i form av visioner och mål för organisationen. Julia har under sitt år som vice ordförande representerat Arkitektstudenterna i Saco Studentrådssammanhang och delat med sig av exempel på verksamhet och politik till andra studentsektioner. Julia har ett stort intresse av att arbeta med medlemsutvecklingen i Saco Studentråd, med syfte att sänka trösklarna för engagemang inom organisationen. Julia vill fortsätta utvecklas som person inom ramen för studentfacklig politik. De frågor som Julia brinner för är dels arbetslivsanknytning, men även frågor som mångfald och breddad rekrytering ligger Julia varmt om hjärtat. Valberedningen anser att Julias erfarenheter och kunskaper är en viktig pusselbit i Saco Studentråds styrelse som helhet. Julia vill driva politiska frågor tillsammans med styrelsen med syftet att stärka studenternas roll som samhällsaktörer. Valberedningen tror att Julia med sin ödmjuka framtoning och tunga erfarenheter av engagemangsfrågor kommer att vara en stor tillgång för Saco Studentråd Gustav Lindskog, Teknologgruppen Gustav har under verksamhetsåret 2013 suttit i styrelsen för Saco Studentråd. Gustav har inom ramen för Saco Studentråd arbetat med att bygga relationer och kommunicerat med medlemmarna. Vidare har Gustav genomfört medlemsträffar tillsammans styrelsen, hållit i seminarium för studentsektionerna och varit drivande i utformningen av Saco Studentråds ledarskapsutbildning som startade under Utöver det har Gustav suttit som förtroendevald i Sverige Ingenjörers Teknologgrupp och fullmäktige. 8

8 Gustavs första år i Saco Studentråd har gett honom mersmak för styrelsearbetet. Gustav har engagerat styrelsen i kongressens tema; hållbar utveckling. Det är en fråga som Gustav vill fortsätta att driva inom ramen för Saco Studentråd. Valberedningen är övertygad om att Gustavs erfarenhet av styrelsearbetet under året kommer att vara en tillgång för gruppen och främja en kontinuitet i styrelsearbetet. Valberedningen känner en stor trygghet i att Gustav fortsätter sitt engagemang i Saco Studentråd och hoppas att han kommer att vara drivande i att utveckla en intern mentorskapskultur, där seniorer lyfter juniorer. 9

9 Personliga brev från kandidaterna Kristin Öster, kandiderar till ordförande Med det här brevet söker jag medlemmarnas förtroende till Saco Studentråds ordförandepost år Saco Studentråd har under de senaste åren fått ett växande förtroende och gehör, såväl internt som externt. En källa till vår framgång är att vi har värnat om organisationens kontinuitet, samtidigt som vi vågat tänka nytt. Jag vill fortsätta leda organisationen i samma riktning och kandiderar därför till posten som ordförande. Som ordförande skulle jag fortsätta utveckla den verksamhet som mina företrädare byggt upp. Med min bakgrund som psykologstudent kan jag bidra med unika perspektiv till våra politiska förslag. Till exempel kan vi lyfta frågor om stress och psykisk ohälsa i högre utsträckning. Detta är frågor vi kan lyfta enskilt, men även kopplat till vår nuvarande politik. För mig är vår viktigaste politiska fråga den om kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. För studenter som saknar kontakter in i arbetslivet är det svårt att hitta ett kvalificerat jobb. Studenter som är oförberedda på arbetslivets utmaningar riskerar att uppleva en svår och stressande första tid i yrket. En god arbetsanknytning är avgörande för en smidig övergång mellan studier och arbete, och därför en kärnfråga för studentfacket. Jag anser även att Saco Studentråd har en viktig roll i att uppmuntra och stötta våra medlemmars studentfackliga engagemang. Våra medlemaktiviteter har blivit viktiga knytpunkter, där förtroendevalda kan utbyta erfarenheter, kompetensutvecklas och känna samhörighet. Jag hoppas att vi kan stärka vår interna verksamhet genom att göra Saco Studentråds ledarskapsutbildning till ett permanent inslag. Själv har jag haft tre väldigt roliga år inom studentfacket. Jag har fått nya vänner, erfarenheter och intresseområden. Uppdraget som vice ordförande har varit särskilt utvecklande och därför vill jag gärna fortsätta mitt engagemang. För mig innebär ordförandeskapet en möjlighet att utvecklas som påverkansaktör och retoriker, knyta kontakter samt fördjupa mig i flera politiska områden. Jag ser med spänning fram emot chansen att få fortsätta i ett år till, och hoppas på att få det förtroendet. Kristin Öster 10

10 Daniel Kjellén, kandiderar till vice ordförande Mitt namn är Daniel Kjellén, och jag sitter för närvarande som ledamot i Saco Studentråds styrelse. Vid verksamhetsåret slut hoppas jag få förtroendet att fortsätta i styrelsen. Detta är därför min ansökan till viceordförandeposten. Som ledamot har jag varit delaktig i utformningen av den uppskattade ledarskapskurs som Studentrådet håller under Eftersom detta är ett internt ansvarsområde faller det in under viceordförandens uppgifter. I och med arbetet med kursen har jag därför fått en god inblick i hur viceordföranden traditionellt har arbetat gentemot ordföranden och resten av organisationen. Jag har också haft ett ansvar för internationella frågor. Detta har inneburit att jag övervakat, rapporterat och ibland kommenterat studentrelaterade frågor som på något vis kan anses internationella. Man har tidigare försökt etablera en internationell roll för studentrådet, men sällan med den konsekvens som behövs. Därför har jag satt mig in i frågorna, och kommer om jag blir vald kunna arbeta vidare bland annat med att utforma en internationell handlingsplan, lathund eller liknande för framtidens styrelser. Främst vill jag dock fokusera på den interna fokusfrågan, som för närvarande ser ut att handla om studenternas inflytande inom Saco. Från min tid som ordförande för Utrikespolitiska föreningen i Uppsala har jag erfarenhet av att jobba med organisationers legitimitet och professionalitet. Att vi som studenter syns och anses vara viktiga aktörer i debatten är väldigt betydelsefullt för Saco, för Studentrådet och dess medlemsförbund, samt för enskilda studenter. Detta är något vi kan arbeta ännu mer med under nästa år. Dessutom kommer jag kunna fortsätta arbetet med ledarskapskursen. Det är otroligt viktigt att vi som organisation uppmuntrar gott ledarskap. Som del av mina universitetsstudier har jag tagit kurser inom ledarskap och förhandling. Jag tror därför att jag, tillsammans med andra ledamöter ur styrelsen, kan bygga vidare på den goda grunden från i år samtidigt som vi ger kursen en unik och nytänkande inriktning för Det finns mycket att säga, men inte i närheten av tillräckligt med plats i ett personligt brev. Om ni har några frågor kom gärna fram och prata med mig under kongressen. Daniel Kjellén 11

11 Johan Billman, kandiderar till styrelseledamot Att få leva i ett av världens rikaste länder må vara tacksamt. Vi har fri skolgång, valfrihet till gymnasiet och flertalet universitet. Men är allt frid och fröjd med utbildningssystemet för det? Nej! Sverige har stora effektivitetsproblem inom högskolan och det är något som står Sverige dyrt. Saco Studentråd spelar en viktig roll som de samlade studenternas röst i frågor som berör utbildning i Sverige. Genom mitt uppdrag som ordförande för Teknologerna inom Sveriges Ingenjörer har jag haft möjlighet att skapa en förståelse för systemet och börjat bygga upp ett nätverk av personer som spelar en viktig roll i utbildningspolitiken för teknologer. Jag hoppas att jag genom Saco Studentråd kan utnyttja detta nätverk för att förändra och förbättra Sveriges högskolepolitik. Begmohammed Derakshande-Tomadj, kandiderar till styrelseledamot Jag heter Begmohammed Derakshande-Tomadj, är 24 år gammal och har för närvarande studieuppehåll från mina pol kand-studier för att jobba som studiebevakare på Uppsala studentkår. Jag vill härmed ansöka om platsen som styrelseledamot i Saco Studentråd. Jag tror att jag passar som ledamot i Saco studentråd för att jag har ett stort intresse för det studentfackliga området. Som tidigare ordförande i Akademikerförbundet SSRs studentråd såg jag att det fanns stora möjligheter att utveckla Sacos roll som framträdande aktör, och jag vill anta utmaningen att bidra till den utvecklingen. Min tid inom fackföreningsrörelsen har lett mig till en grundmurad övertygelse om fackets betydelse för vår samhällsutveckling. Utan en sund arbetstagarpolitik från statsmakternas sida kommer Sverige som kunskapsnation att stagnera. Två av mina erfarenheter tror jag gör mig särskilt lämpad för styrelsearbete: dels ordförandeskapet i Akademikerförbundet SSRs studentråd men också min erfarenhet som fotbollsdomare. Bägge har gett mig en förståelse för hur människor fungerar i pressade situationer och lärt mig att hantera det. De har också lärt mig att försöka lösa konflikter på ett pragmatiskt sätt för att kunna gå vidare med arbetet. Något annat jag lärt mig därigenom är förmågan att värna om och upprätthålla vissa grundläggande principer för hur arbetet i en styrelse ska gå till. Jag tror också att min bakgrund som tidigare ordförande inom ett av medlemsförbunden gör mig lämpad att stötta och främja ledarskap hos resten av styrelsen, så att inte ordföranden ensam behöver ta sig an att styra hela gruppen. 12

12 Som person är jag ofta lättsam och mån om att upprätthålla stämningen i gruppen, samtidigt som jag försöker att ha målet i sikte. Jag tror att en grupp där man mår bra och har roligt tillsammans blir en välfungerande grupp. På fritiden tittar jag gärna på fotboll (och då helst IFK Göteborg), läser en bok och umgås med vänner och flickvän. Det finns säkert mycket mer att nämna, och ni är välkomna att kontakta mig om ni har ytterligare frågor! Begmohammed Derakshande-Tomadj Malin Påhls, kandiderar till styrelseledamot VEM & VARFÖR? Jag kan tillföra styrelsen optimistisk driv, nyfikenhet och ett mått kreativt nytänkande. Under ledarskapsutbildningen beskrev Saco Studentråds vice Ordförande, Kristin Öster hennes starkaste intryck av mig som; Smart och nytänkande. Använder nya, egna perspektiv för att lösa problem och skapa en bild av världen - reflekterande. Jag är född 1988, bott i Sverige i snart sex år, finlandssvensk och har nyss inlett andra halvan av min tvärvetenskapliga utbildning till Logoped på Karolinska Institutet. Vid sidan av detta skräddarsyr jag en kandidat i beteendevetenskap, förankrad i psykologi och barnkultursforskning med inslag av pedagogik vid Stockholms Universitet. I framtiden ser jag mig delvis jobba kliniskt, forska i gränslandet mellan logopedi och psykologi och ha engagemang i samhällspolitiska frågor. Jag drivs av utveckling och förbättring i vårt samhälle och inom min kommande profession som logoped. Jag vill lägga vår unika kommunikativa kompetens på kartan. Kreativitet med eftertanke och framlängessikte - ett egetkomponerat motto jag dagligen strävar efter att följa. Som barn ville jag bli vuxen snabbt och haft energi som ständigt lett mig framåt i olika sammanhang genom mellanmänskliga möten för mellanmänskliga möten. Jag har växt jag upp i en föreningsaktiv familj på den Österbottniska landsbygden. En uppfostran med båda fötterna i jorden snarare än på jorden. Sedan min tid i grundskola och gymnasium har jag engagerat mig i skolpolitiska sammanhang för ett aktivt påverkningsarbete. Jag har ofta tilldelats ordförandeskapet i dessa sammanhang, så även i studentsektionen på Karolinska institutet. Ideella engagemang med syfte att sammanföra och förbättra har blivit en del av min identitet och jag är stolt över det. Under det senaste året har jag verkat som förtroendevald Ordförande för SLOSS, (Svenska logopedförbundets studentsektion) och därmed verkat som projektledare för anordnandet av Logopedstudentdagarna 2014, var vi sammanför 130 logopedstudenter från Sverige och Finland. Under året har jag även varit en av deltagarna i ledarskapsbildningen, under Saco studentråds regi. Intresset för nominering till denna styrelse väcktes under våren och har därefter tilltagit under kursens gång. Idag ser jag 13

13 nomineringen som en naturlig och utvecklande möjlighet i samband med att jag lämnar över ordförandeskapet i SLOSS. UTVECKLAS HUR? Tilldelas jag förtroendet om en styrelsepost i styrelsen för Sveriges största fackliga studentorganisation känner jag ett stort ansvar att bidra med mitt bästa som student för andra studenter. Med mitt tvärvetenskapliga intresse och tillmötesgående sätt ser jag mig som en tillgång i samarbetet och sammanhanget - både när det kommer till att ge och ta. Jag ser personlig utvecklingspotential i både kunskapsinhämtande och nätverksbygge och misstror inte Alumner som beskrev styrelsearbetet inom Saco studenråd som den bästa utbildningen. Jag vill också gå skolan, och behöver kunskapen för fortsatta visionsbyggen. TILLFÖRA VAD? Söker ni en kommunikativ medarbetare som är lyhörd, orädd, nyfiken och villig att lägga ner tid, energi och själ i styrelsearbetet?, då ser jag mig som en god kandidat. Med mitt tvärvetenskapliga kunskapsintresse, erfarenhet av styrelsearbete och breda kontaktnät i både Sverige och Finland tror jag mig kunna tillföra studentrådets styrelsearbete en betydande roll. Frågor i studentrådets verksamhet känns för mig även viktiga. Den externa fokusfrågan kring en naturligare arbetsförankring för studenter under studietiden ligger mig nära hjärtat då jag koordinerat och rekryterat universitets-, och högskolestudenter i jakt på arbetserfarenhet under min kontorsanställning på My Academy. Den interna fokusfrågan för ett stärkt internt ledarskap har jag personligen fått uppleva och ser mig delvis som en produkt av denna. Jag känner ett starkt engagemang i vidareutvecklandet av utbildningen i linje med att göra den mer praktiskt förankrad och etablerad på Saco studentråds årliga agenda. Jag tror på det självupplevda lärandet, ställer mig frågande till passivitet med risk för generad bitterhet - jobbar hellre för ständig utveckling och förbättring. Någon borde göra något jag vill mer än gärna försöka! Malin Påhls Peter Solsjö, kandiderar till styrelseledamot Med detta brev vill jag ansöka om en plats i Saco Studentråds styrelse under 2015 års verksamhet. Jag studerar biomedicin på Karolinska Institutet (KI) och har nyligen påbörjat mitt första år på globala masterprogrammet med inriktning på biomedicin. Jag har tidigare en kandidatexamen i biomedicin från samma universitet och även tidigare erfarenhet från universitetsstudier på olika läroverk och orter, specificerat i mitt CV. Min ambition är att fullfölja denna utbildning och strävar att genomföra en doktorandutbildning inom samma område. 14

14 Utanför mina studier har jag länge haft ett intresse för interpersonell kommunikation, psykologi och påverkan av beslutsprocesser. Under första året på mina kandidatstudier startade jag en förening på Medicinska Föreningen Stockholm, Näringslivsutskottet, som syftade till att öka sammankoppling mellan studier och arbetsliv för studenter vid Karolinska Institutet. Idag har organisationen ett lyckat samarbete med flera samhällsaktörer och genomför årligen större evenemang som lockar relevanta och potentiella arbetsgivare för samma studentgrupp. Under min tid som ordförande för Näringslivsutskottet identifierade jag den stora brist som finns av denna typ av aktivitet även utanför mitt hemuniversitets väggar. Under de senaste 1½ åren har jag ingått i en projektgrupp vid enheten för bioentreprenörskap på KI som utreder hur utbildningar på högre läroverk skall öka studenters entreprenöriella förmåga och uppmuntra lärare att hjälpa studenterna i denna utveckling. Jag koordinerar en kurs på KI (Effektivt påverkansarbete) som syftar till att lära studenter, med en bakgrund inom hälso- och sjukvård eller medicin, hur man påverkar formella beslutsprocesser i ex. politiska sammanhang, företag eller andra organisationer. I denna roll upplever jag att jag inhämtat en stor mängd användbar information som skulle vara till användbar för en organisation som Saco Studentråd. Om valberedningen skulle föreslå mig som styrelseledamot ser jag fram emot att dela med mig av mina kunskaper och sätta de i praktisk omsättning för att lyfta studentrådets effektivitet och uppenbara roll i det offentliga rummets debatter rörande utbildningspolitik. Peter Solsjö Julia Boström, kandiderar till styrelseledamot Engagemanget i organisationer under min skoltid är grundat i en lust att värna om de sammanhang jag finns i. Intresset har lett mig vidare till olika åtaganden och finns fortfarande. Det som hållit mig kvar är nyfikenhet på vad nya sammanhang kan erbjuda för möjligheter och idéer om hur vardagen för studenter kan förbättras och självklart att det varit givande för mig personligen. Efter uppdrag för min gymnasieskolas elevkår och arbete på Sveriges Elevkårer var intresset för Arkitektstudenterna naturligt. Idag ser jag möjligheten att vara en del av Saco Studentråds styrelse som en fortsättning på mitt engagemang för studenter, dock med ett fokusskifte från inte endast vardagen i skolan utan också vägen till studierna och arbetslivet i en vidare samhällskontext. Saco Studentråds möjlighet att genom sin position både diskutera och reellt agera i frågor av betydelse för studenter är ett uppdrag att värna. Med min erfarenhet från studentorganisering, min öppenhet mot nya svar 15

15 och förmåga belysa frågor på olika sätt då jag värdesätter balansen mellan pragmatik och teori vill jag bidra till samtalet. För mig blir kopplingarna mellan mitt studieämne stadsplanering och politik allt mer komplext ju mer jag studerar och jag vill fortsätta att utforska mina politiska intressen även inom andra samhällsfrågor. Frågeställningar kring hur mångfald och bred rekrytering på utbildningar uppnås och hur en starkare anknytning mellan studier och arbetsliv skapas, är utmaningar där Saco Studentråd bör och kan ha en aktiv och tongivande roll. Mina erfarenheter från studier utomlands och internationella vänner på utbildningarna i Sverige uppskattar jag eftersom de ifrågasätter både arbetssätt, synen på studier och grundläggande värderingar och uppfattningar. Hur vi som studenter ser på vår roll i samhället påverkar hur vi ser på våra studier och vilka möjligheter vi uppfattar att de för med sig. Erfarenheter av hur vardagen för studenter i Europa skiljer sig åt ger nyttiga perspektiv på studierna i Sverige, inte bara kring vad som är bra eller kan bli bättre, utan även kring olika syn på ansvar och skyldighet till initiativ. Att förverkliga de idéer jag får i studiesammanhang eller i privatlivet är vad jag strävar efter. När jag via en bekant från min utbytestermin i Warszawa får kontakter till studiebesök i Hamburg för Arkitektstudenternas årsmöte får jag den kick som övertygar mig om att alla initiativ är givande även i ett längre perspektiv och att trots att projekt många gånger är krävande så är de alltid värdefulla. Inte minst känns det betydelsefullt att från olika sammanhang bygga upp en krets av engagerade bekanta. Studier, förtroendeuppdrag och relationer på tidvis olika platser har gett mig färdigheten att planera väl och att samtidigt vara anpasslig till nya omständigheter. Främst har det gett en förståelse för komplikationerna när alla delar ska kombineras. En vana av styrelsearbete har gett mig respekt för både tiden och intresset som krävs och en förståelse för styrelsearbete. Då personer i styrelser ofta har olika förkunskap, erfarenhet och uppfattning av frågor som diskuteras och kring beslut som behöver tas, är en gemensam ödmjukhet inför uppdraget nödvändig. Jag vill genom Saco Studentråd bidra till bilden och verkligheten att studenter är seriösa och ansvarsfulla samhällsaktörer, som påverkar och bryr sig om sin betydelse för aktuella samhällsfrågor. Julia Boström 16

16 Gustav Lindskog, kandiderar till styrelseledamot Gustav Lindskog heter jag och jag hoppas få förtroendet att sitta ett år till i Saco Studentråd. Första året i studentrådet har gett mig mersmak. Jag vet att jag har bidragit en hel del hittills men om jag för möjligheten att sitta ett år till kommer jag kunna bidra ännu mer med de kunskaper jag fått. I en styrelse bestående av studenter är det alltid svårt att få kontinuitet i arbetet och därför tror jag att min medverkan kommer vara betydelsefull. Om mina ideella uppdrag Mitt främsta uppdrag vid sidan av skolan är min förtroendeplats i styrelsen i Saco Studentråd. I Saco studentråd har jag jobbat med att ta hand om medlemmarna inom Saco. Bland annat har jag hållit i seminarier för medlemsorganisationerna samt varit med och drivit den ledarskapsutbildning som startades under Jag sitter också som förtroendevald i Sveriges Ingenjörers teknologgrupp och fullmäktige. Om mig Som person är jag lugn, social, ordentlig och nyfiken. På fritiden gör jag allt som ger guldkant i tillvaron: matlagning, kultur, friluftsliv, sport och relationer. Jag är van att träffa och samarbeta med nya människor och tar gärna på mig ansvar om jag tror att det kan hjälpa gruppen/projektet. Jag flyttar under slutet av augusti till Tromsö med min flickvän och kommer studera lite men framförallt börja jobba som energiingenjör. Jag tror och hoppas att avståndet inte kommer påverka mitt eventuella deltagande i styrelsen nämnvärt. Ser framemot att träffas snart! Gustav Lindskog 17

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Valbilaga. Kongress14

Valbilaga. Kongress14 Valbilaga Hej! Först och främst vill valberedningen återigen tacka för det förtroende ni medlemmar gav oss under Årsmötet 13. Vi har sedan vi tillträde 1 januari 2014 arbetat aktivt med att få fram ett

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Stämmotexter, Vårstämma 2013

Stämmotexter, Vårstämma 2013 Stämmotexter, Vårstämma 2013 Ordförande Namn: Therese Björklund Jag läser just nu min femte termin på ekonomprogrammet, är 25 år och ursprungligen från Stockholm. Jag blir lätt otålig när jag inte har

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Sveriges Psykologförbund 60 år

Sveriges Psykologförbund 60 år Utges av Sveriges Psykologförbund # 12015 Sveriges Psykologförbund 60 år Anders Wahlberg, ordförande i Psykologförbundet : Vi psykologer behöver synas och visa omgivningen vilken nytta vi gör Stort jubileumsnummer:

Läs mer

Charlotte Akej. Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com

Charlotte Akej. Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com Fullmäktigekandidater 2011/2012 1 Charlotte Akej Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com Chefredaktör för Dissidenten, JF:s kårtidning Kursombud, T6

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 1 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST 2008-2014... 3 Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer