Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte"

Transkript

1 Saco Studentråd Kongress 2014 Valhäfte Valberedningens förslag till förtroendeposter.

2 Innehåll Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret Ordförande 4 Kristin Öster, Psykologförbundets Studeranderåd 4 Vice ordförande 5 Daniel Kjellén, Juseks studerandesektion 5 Ledamöter 6 Johan Billman, Teknologgruppen 6 Begmohammed Derakshande-Tomadj, Akademikerförbundet SSR studentråd 6 Malin Påhls, Svenska logopedförbundets studentsektion 7 Peter Solsjö, Naturvetarnas studentråd 7 Julia Boström, Arkitektstudenterna 8 Gustav Lindskog, Teknologgruppen 8 Personliga brev från kandidaterna 10 Kristin Öster, kandiderar till ordförande 10 Daniel Kjellén, kandiderar till vice ordförande 11 Johan Billman, kandiderar till styrelseledamot 12 Begmohammed Derakshande-Tomadj, kandiderar till styrelseledamot 12 Malin Påhls, kandiderar till styrelseledamot 13 Peter Solsjö, kandiderar till styrelseledamot 14 Julia Boström, kandiderar till styrelseledamot 15 Gustav Lindskog, kandiderar till styrelseledamot 17 Valberedningens arbetsordning 18 Valberedningens arbetsprocess 18 Kongress & förbundskonferens 18 Beslut inom valberedningen 19

3 Valberedningens nomineringar till Saco Studentråd, verksamhetsåret 2015 Ordförande Kristin Öster, Psykologförbundets Studeranderåd Kristin har under 2013 suttit som styrelseledamot i Saco Studentråd och som vice ordförande under Kristin har under sitt år som vice ordförande utvecklat Saco Studentrådets ledarskapsutbildning, ansvarat för den interna fokusfrågan och arbetet tillsammans med ordförande i den externa fokusfrågan. Kristin har i sin ansökning till ordförande beskrivit en tydlig vision om att Saco Studentråd ska vara en organisation som är pragmatisk, nytänkande och lösningsfokuserad. En vision som Kristin tydligt vill arbete för att förverkliga under Ett exempel på Kristins engagemang är hennes medverkan i ett flertal politiska debatterna i Almedalen med fokus på arbetslivsanknytningen & karriärcentrum. Vidare vill Kristin arbeta tillsammans med styrelsen för att fortsätta vara en medlemsorganisation som sätter studentsektionernas intressen i centrum. Att fortsätta satsa på ledarskapsutbildningen är ett exempel på det. Vi tror att Kristin tillsammans med ett fortsatt intresse för att lära sig mer om de utbildningspolitiska frågorna och med stöd av en driven styrelse kommer att fortsätta driva Saco Studentråd framåt i den politiska debatten. Valberedningen anser att Kristins kontinuitet i organisation har gett henne en god kännedom om och kontakt med studentsektionerna vilket möjliggör för henne att driva påverkansarbete internt och externt. Kristin är en prestigelös person som under sitt år som vice ordförande aktivt lyft andra i styrelsen och skapat en gemensam vision i det interna arbetet. Kristin motiveras och drivs i sitt arbete av att få verka på en plattform där påverkansarbetet är möjligt. Valberedningen tror att Kristin Öster kommer att fylla rollen som ordförande för Saco Studentråd föredömligt under

4 Vice ordförande Daniel Kjellén, Juseks studerandesektion Daniel har under 2014 suttit som styrelseledamot i Saco Studentråd. Där har han arbetat med internationell bevakning och varit med och utvecklat Saco Studentråds ledarskapsutbildning. I sin ansökan lyfter Daniel fram det internationella arbetet och ledarskapsutbildningen som frågor han vill fortsätta driva. Daniel ser Saco Studentråd som en legitim plattform för studentpolitiskt påverkan där han vill verka som representant för Sacos studentsektioner. Daniels vision är att öka studenternas inflytande i Saco. Daniel har tidigare erfarenheter av ordförandeskap, framförallt genom sitt ordförandeskap i Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Det gav honom erfarenheterna av att samla och leda en styrelse mot ett gemensamt mål. Valberedningen tror att Daniels kunskaper och erfarenheter av det internationella arbetet kommer att berika styrelsearbetet. Daniel har en tydlig ambition att fortsätta utveckla och förvalta den interna fokusfrågan i form av ledarskapsutbildningen. Han motiveras av att ha deltagit i planeringsarbetet av ledarskapsutbildningen och vill nu axla ansvaret för det interna arbetet. Daniel är en diplomatisk och resultatinriktad person. Valberedningen är övertygad om att Daniel kommer att fortsätta leverera resultat, i rollen som vice ordförande för Saco Studentråd

5 Ledamöter Johan Billman, Teknologgruppen Johan har sedan år 2012 varit aktiv inom Sveriges Ingenjörer där han senast var ordförande för teknologgruppen samt ledamot av förbundsstyrelsen. I förbundsstyrelsen har Johan aktivt arbetat för att utveckla förbundets studentpolitiska program och i teknologgruppen representerade han Sveriges ingenjörsstudenter utåt. Johan har också aktivt deltagit vid Saco studentråds medlemsråd, vilket givet honom en god kännedom om Sacofederationen. Johans starkaste drivkraft är möjligheten att påverka för förändring. För Johan är det viktigt att studenter har inflytande över villkoren för de som kommer efteråt. Johan är särskilt intresserad av frågor rörande arbetsanknytningen i högre utbildning och ser Saco studentråds styrelse som en legitim arena för studentpolitiskt påverkansarbete. Som ledamot i Saco studentråds styrelse 2015 tror valberedningen att Johan kommer att bidra med nytänkande och ifrågasättande perspektiv för att arbeta mot förbättring. Johan har genom sitt engagemang inom Sveriges Ingenjörer erhållit goda kunskaper om studentpolitiskt arbete. Valberedningen känner förtroende för att Johan med sina erfarenheter av påverkansarbete skulle vara en god tillgång för den kommande styrelsen. Begmohammed Derakshande-Tomadj, Akademikerförbundet SSR studentråd Begmohammed har suttit i Akademikerförbundet SSR Studentråds styrelse i två år: som ledamot under och som ordförande under Under sitt år som ordförande hade Begmohammed även en plats i förbundsstyrelsen för Akademikerförbundet SSR. Begmohammed är mycket intresserad av studenters matchning till rätt arbete efter examen och vill driva frågan i Saco Studentråds styrelse genom att hjälpa medlemsförbunden. Begmohammed ser att Studentrådet stärker medlemsektionerna på många plan, dels kunskaps- och organisationsmässigt men inte minst som en plattform att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. Med styrelsens hjälp kan medlemssektionerna bättre påverka sina egna utbildningar för att skapa en medvetenhet kring arbetslivet redan under utbildningen. Valberedningen ser att Begmohammed har en god inblick i studentpolitiken. Utöver sitt engagemang i Akademikerförbundet SSR har han tidigare haft uppdrag i Grön Ungdom och arbetar för närvarande som studiebevakare vid Uppsala Studentkår. 6

6 Valberedningen tror att Begmohammed Derakshande-Tomadj skulle bli en viktig del av Saco Studentråds styrelse 2015, tack vare sin goda inblick i Sacofederationen samt sin drivkraft att påverka studenternas situation genom studentfackligt arbete och organisering. Malin Påhls, Svenska logopedförbundets studentsektion Malin har under verksamhetsåret varit ordförande i Svenska Logopedförbundets Studentsektion. Hon har arbetat med frågor rörande arbetsanknytning och med att sammanföra logopedstudenter på en nationell arena. Malin har under samma verksamhetsår varit studentrepresentant i DIK:s studerandesektion och bland annat representerat DIK under Saco Studentråds medlemsråd. Malin har också genomgått Saco Studentråds ledarskapsutbildning. Skol- och studentpolitik har varit ett intresse för Malin sedan grundskolan. Hon lyfter i sin ansökan att ett uppdrag som ledamot i Saco Studentråds styrelse är en utvecklande möjlighet där hon på rätt plattform hoppas kunna driva studentpolitiskt påverkansarbete, av studenter för studenter. Malin lyfter arbetsanknytning i den högre utbildningen samt studenternas situation under studietiden som för henne viktiga frågor. Malin ett uttalat intresse för att vidareutveckla ledarskapsutbildningen genom att göra den mer praktiskt förankrad och till en etablerad del av Saco Studentråds årliga agenda. Valberedningen anser att Malins kunskaper och erfarenheter är relevanta komponenter i Saco Studentråds styrelse. Malins är inte rädd för att vara nytänkande. Hennes ambition är att tillsammans med styrelsen arbeta för att sammanföra studenter och förbättra deras villkor. Med sin kommunikativa förmåga anser valberedningen att Malin också kommer att kunna vara en tillgång i det externa arbetet för Saco Studentråd Peter Solsjö, Naturvetarnas studentråd Peter grundade år 2011 Näringslivsutskottet vid Medicinska Föreningen (Karolinska Institutet, KI) där han satt som ordförande till och med Peter har även suttit som styrelseledamot i Stockholm Studentkårers Centralorganisation (SSCO) under Peter har under flera år i Medicinska Föreningen drivit diskussioner och handlingsplaner för ökad sammankoppling av utbildning och arbetsliv. Detta resulterade i bildandet av det tidigare nämnda Näringslivsutskottet. Peter har under de senaste två åren ingått i en arbetsgrupp på KI som arbetar för att öka studenters entreprenöriella förmåga. För att ta sitt arbete med studenters arbetsmarknadsanknytning vidare, vill Peter engagera sig i Saco Studentråd. 7

7 För Peter är påverkansarbete i sig självt en stark drivkraft. Han arbetar med en kurs i externt påverkansarbete på Karolinska Institutet, något som han med goda möjligheter kommer kunna tillämpa i ett styrelseuppdrag. Valberedningen tror att Peter, med sina erfarenheter av politiskt påverkansarbete och ett perspektiv utanför Sacofederationen, skulle vara en tillgång för Saco Studentråds styrelse år Julia Boström, Arkitektstudenterna Julia var under verksamhetsåret 2013 vice ordförande för Arkitektstudenterna. Under året ansvarade hon för styrelsearbetet tillsammans med presidiet, kommunicerade med lokalföreningar och genomförde verksamhets- samt organisationsutveckling. Julia har varit drivande i arbetet med att uppdatera och tillgängliggöra styrdokument, i form av visioner och mål för organisationen. Julia har under sitt år som vice ordförande representerat Arkitektstudenterna i Saco Studentrådssammanhang och delat med sig av exempel på verksamhet och politik till andra studentsektioner. Julia har ett stort intresse av att arbeta med medlemsutvecklingen i Saco Studentråd, med syfte att sänka trösklarna för engagemang inom organisationen. Julia vill fortsätta utvecklas som person inom ramen för studentfacklig politik. De frågor som Julia brinner för är dels arbetslivsanknytning, men även frågor som mångfald och breddad rekrytering ligger Julia varmt om hjärtat. Valberedningen anser att Julias erfarenheter och kunskaper är en viktig pusselbit i Saco Studentråds styrelse som helhet. Julia vill driva politiska frågor tillsammans med styrelsen med syftet att stärka studenternas roll som samhällsaktörer. Valberedningen tror att Julia med sin ödmjuka framtoning och tunga erfarenheter av engagemangsfrågor kommer att vara en stor tillgång för Saco Studentråd Gustav Lindskog, Teknologgruppen Gustav har under verksamhetsåret 2013 suttit i styrelsen för Saco Studentråd. Gustav har inom ramen för Saco Studentråd arbetat med att bygga relationer och kommunicerat med medlemmarna. Vidare har Gustav genomfört medlemsträffar tillsammans styrelsen, hållit i seminarium för studentsektionerna och varit drivande i utformningen av Saco Studentråds ledarskapsutbildning som startade under Utöver det har Gustav suttit som förtroendevald i Sverige Ingenjörers Teknologgrupp och fullmäktige. 8

8 Gustavs första år i Saco Studentråd har gett honom mersmak för styrelsearbetet. Gustav har engagerat styrelsen i kongressens tema; hållbar utveckling. Det är en fråga som Gustav vill fortsätta att driva inom ramen för Saco Studentråd. Valberedningen är övertygad om att Gustavs erfarenhet av styrelsearbetet under året kommer att vara en tillgång för gruppen och främja en kontinuitet i styrelsearbetet. Valberedningen känner en stor trygghet i att Gustav fortsätter sitt engagemang i Saco Studentråd och hoppas att han kommer att vara drivande i att utveckla en intern mentorskapskultur, där seniorer lyfter juniorer. 9

9 Personliga brev från kandidaterna Kristin Öster, kandiderar till ordförande Med det här brevet söker jag medlemmarnas förtroende till Saco Studentråds ordförandepost år Saco Studentråd har under de senaste åren fått ett växande förtroende och gehör, såväl internt som externt. En källa till vår framgång är att vi har värnat om organisationens kontinuitet, samtidigt som vi vågat tänka nytt. Jag vill fortsätta leda organisationen i samma riktning och kandiderar därför till posten som ordförande. Som ordförande skulle jag fortsätta utveckla den verksamhet som mina företrädare byggt upp. Med min bakgrund som psykologstudent kan jag bidra med unika perspektiv till våra politiska förslag. Till exempel kan vi lyfta frågor om stress och psykisk ohälsa i högre utsträckning. Detta är frågor vi kan lyfta enskilt, men även kopplat till vår nuvarande politik. För mig är vår viktigaste politiska fråga den om kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. För studenter som saknar kontakter in i arbetslivet är det svårt att hitta ett kvalificerat jobb. Studenter som är oförberedda på arbetslivets utmaningar riskerar att uppleva en svår och stressande första tid i yrket. En god arbetsanknytning är avgörande för en smidig övergång mellan studier och arbete, och därför en kärnfråga för studentfacket. Jag anser även att Saco Studentråd har en viktig roll i att uppmuntra och stötta våra medlemmars studentfackliga engagemang. Våra medlemaktiviteter har blivit viktiga knytpunkter, där förtroendevalda kan utbyta erfarenheter, kompetensutvecklas och känna samhörighet. Jag hoppas att vi kan stärka vår interna verksamhet genom att göra Saco Studentråds ledarskapsutbildning till ett permanent inslag. Själv har jag haft tre väldigt roliga år inom studentfacket. Jag har fått nya vänner, erfarenheter och intresseområden. Uppdraget som vice ordförande har varit särskilt utvecklande och därför vill jag gärna fortsätta mitt engagemang. För mig innebär ordförandeskapet en möjlighet att utvecklas som påverkansaktör och retoriker, knyta kontakter samt fördjupa mig i flera politiska områden. Jag ser med spänning fram emot chansen att få fortsätta i ett år till, och hoppas på att få det förtroendet. Kristin Öster 10

10 Daniel Kjellén, kandiderar till vice ordförande Mitt namn är Daniel Kjellén, och jag sitter för närvarande som ledamot i Saco Studentråds styrelse. Vid verksamhetsåret slut hoppas jag få förtroendet att fortsätta i styrelsen. Detta är därför min ansökan till viceordförandeposten. Som ledamot har jag varit delaktig i utformningen av den uppskattade ledarskapskurs som Studentrådet håller under Eftersom detta är ett internt ansvarsområde faller det in under viceordförandens uppgifter. I och med arbetet med kursen har jag därför fått en god inblick i hur viceordföranden traditionellt har arbetat gentemot ordföranden och resten av organisationen. Jag har också haft ett ansvar för internationella frågor. Detta har inneburit att jag övervakat, rapporterat och ibland kommenterat studentrelaterade frågor som på något vis kan anses internationella. Man har tidigare försökt etablera en internationell roll för studentrådet, men sällan med den konsekvens som behövs. Därför har jag satt mig in i frågorna, och kommer om jag blir vald kunna arbeta vidare bland annat med att utforma en internationell handlingsplan, lathund eller liknande för framtidens styrelser. Främst vill jag dock fokusera på den interna fokusfrågan, som för närvarande ser ut att handla om studenternas inflytande inom Saco. Från min tid som ordförande för Utrikespolitiska föreningen i Uppsala har jag erfarenhet av att jobba med organisationers legitimitet och professionalitet. Att vi som studenter syns och anses vara viktiga aktörer i debatten är väldigt betydelsefullt för Saco, för Studentrådet och dess medlemsförbund, samt för enskilda studenter. Detta är något vi kan arbeta ännu mer med under nästa år. Dessutom kommer jag kunna fortsätta arbetet med ledarskapskursen. Det är otroligt viktigt att vi som organisation uppmuntrar gott ledarskap. Som del av mina universitetsstudier har jag tagit kurser inom ledarskap och förhandling. Jag tror därför att jag, tillsammans med andra ledamöter ur styrelsen, kan bygga vidare på den goda grunden från i år samtidigt som vi ger kursen en unik och nytänkande inriktning för Det finns mycket att säga, men inte i närheten av tillräckligt med plats i ett personligt brev. Om ni har några frågor kom gärna fram och prata med mig under kongressen. Daniel Kjellén 11

11 Johan Billman, kandiderar till styrelseledamot Att få leva i ett av världens rikaste länder må vara tacksamt. Vi har fri skolgång, valfrihet till gymnasiet och flertalet universitet. Men är allt frid och fröjd med utbildningssystemet för det? Nej! Sverige har stora effektivitetsproblem inom högskolan och det är något som står Sverige dyrt. Saco Studentråd spelar en viktig roll som de samlade studenternas röst i frågor som berör utbildning i Sverige. Genom mitt uppdrag som ordförande för Teknologerna inom Sveriges Ingenjörer har jag haft möjlighet att skapa en förståelse för systemet och börjat bygga upp ett nätverk av personer som spelar en viktig roll i utbildningspolitiken för teknologer. Jag hoppas att jag genom Saco Studentråd kan utnyttja detta nätverk för att förändra och förbättra Sveriges högskolepolitik. Begmohammed Derakshande-Tomadj, kandiderar till styrelseledamot Jag heter Begmohammed Derakshande-Tomadj, är 24 år gammal och har för närvarande studieuppehåll från mina pol kand-studier för att jobba som studiebevakare på Uppsala studentkår. Jag vill härmed ansöka om platsen som styrelseledamot i Saco Studentråd. Jag tror att jag passar som ledamot i Saco studentråd för att jag har ett stort intresse för det studentfackliga området. Som tidigare ordförande i Akademikerförbundet SSRs studentråd såg jag att det fanns stora möjligheter att utveckla Sacos roll som framträdande aktör, och jag vill anta utmaningen att bidra till den utvecklingen. Min tid inom fackföreningsrörelsen har lett mig till en grundmurad övertygelse om fackets betydelse för vår samhällsutveckling. Utan en sund arbetstagarpolitik från statsmakternas sida kommer Sverige som kunskapsnation att stagnera. Två av mina erfarenheter tror jag gör mig särskilt lämpad för styrelsearbete: dels ordförandeskapet i Akademikerförbundet SSRs studentråd men också min erfarenhet som fotbollsdomare. Bägge har gett mig en förståelse för hur människor fungerar i pressade situationer och lärt mig att hantera det. De har också lärt mig att försöka lösa konflikter på ett pragmatiskt sätt för att kunna gå vidare med arbetet. Något annat jag lärt mig därigenom är förmågan att värna om och upprätthålla vissa grundläggande principer för hur arbetet i en styrelse ska gå till. Jag tror också att min bakgrund som tidigare ordförande inom ett av medlemsförbunden gör mig lämpad att stötta och främja ledarskap hos resten av styrelsen, så att inte ordföranden ensam behöver ta sig an att styra hela gruppen. 12

12 Som person är jag ofta lättsam och mån om att upprätthålla stämningen i gruppen, samtidigt som jag försöker att ha målet i sikte. Jag tror att en grupp där man mår bra och har roligt tillsammans blir en välfungerande grupp. På fritiden tittar jag gärna på fotboll (och då helst IFK Göteborg), läser en bok och umgås med vänner och flickvän. Det finns säkert mycket mer att nämna, och ni är välkomna att kontakta mig om ni har ytterligare frågor! Begmohammed Derakshande-Tomadj Malin Påhls, kandiderar till styrelseledamot VEM & VARFÖR? Jag kan tillföra styrelsen optimistisk driv, nyfikenhet och ett mått kreativt nytänkande. Under ledarskapsutbildningen beskrev Saco Studentråds vice Ordförande, Kristin Öster hennes starkaste intryck av mig som; Smart och nytänkande. Använder nya, egna perspektiv för att lösa problem och skapa en bild av världen - reflekterande. Jag är född 1988, bott i Sverige i snart sex år, finlandssvensk och har nyss inlett andra halvan av min tvärvetenskapliga utbildning till Logoped på Karolinska Institutet. Vid sidan av detta skräddarsyr jag en kandidat i beteendevetenskap, förankrad i psykologi och barnkultursforskning med inslag av pedagogik vid Stockholms Universitet. I framtiden ser jag mig delvis jobba kliniskt, forska i gränslandet mellan logopedi och psykologi och ha engagemang i samhällspolitiska frågor. Jag drivs av utveckling och förbättring i vårt samhälle och inom min kommande profession som logoped. Jag vill lägga vår unika kommunikativa kompetens på kartan. Kreativitet med eftertanke och framlängessikte - ett egetkomponerat motto jag dagligen strävar efter att följa. Som barn ville jag bli vuxen snabbt och haft energi som ständigt lett mig framåt i olika sammanhang genom mellanmänskliga möten för mellanmänskliga möten. Jag har växt jag upp i en föreningsaktiv familj på den Österbottniska landsbygden. En uppfostran med båda fötterna i jorden snarare än på jorden. Sedan min tid i grundskola och gymnasium har jag engagerat mig i skolpolitiska sammanhang för ett aktivt påverkningsarbete. Jag har ofta tilldelats ordförandeskapet i dessa sammanhang, så även i studentsektionen på Karolinska institutet. Ideella engagemang med syfte att sammanföra och förbättra har blivit en del av min identitet och jag är stolt över det. Under det senaste året har jag verkat som förtroendevald Ordförande för SLOSS, (Svenska logopedförbundets studentsektion) och därmed verkat som projektledare för anordnandet av Logopedstudentdagarna 2014, var vi sammanför 130 logopedstudenter från Sverige och Finland. Under året har jag även varit en av deltagarna i ledarskapsbildningen, under Saco studentråds regi. Intresset för nominering till denna styrelse väcktes under våren och har därefter tilltagit under kursens gång. Idag ser jag 13

13 nomineringen som en naturlig och utvecklande möjlighet i samband med att jag lämnar över ordförandeskapet i SLOSS. UTVECKLAS HUR? Tilldelas jag förtroendet om en styrelsepost i styrelsen för Sveriges största fackliga studentorganisation känner jag ett stort ansvar att bidra med mitt bästa som student för andra studenter. Med mitt tvärvetenskapliga intresse och tillmötesgående sätt ser jag mig som en tillgång i samarbetet och sammanhanget - både när det kommer till att ge och ta. Jag ser personlig utvecklingspotential i både kunskapsinhämtande och nätverksbygge och misstror inte Alumner som beskrev styrelsearbetet inom Saco studenråd som den bästa utbildningen. Jag vill också gå skolan, och behöver kunskapen för fortsatta visionsbyggen. TILLFÖRA VAD? Söker ni en kommunikativ medarbetare som är lyhörd, orädd, nyfiken och villig att lägga ner tid, energi och själ i styrelsearbetet?, då ser jag mig som en god kandidat. Med mitt tvärvetenskapliga kunskapsintresse, erfarenhet av styrelsearbete och breda kontaktnät i både Sverige och Finland tror jag mig kunna tillföra studentrådets styrelsearbete en betydande roll. Frågor i studentrådets verksamhet känns för mig även viktiga. Den externa fokusfrågan kring en naturligare arbetsförankring för studenter under studietiden ligger mig nära hjärtat då jag koordinerat och rekryterat universitets-, och högskolestudenter i jakt på arbetserfarenhet under min kontorsanställning på My Academy. Den interna fokusfrågan för ett stärkt internt ledarskap har jag personligen fått uppleva och ser mig delvis som en produkt av denna. Jag känner ett starkt engagemang i vidareutvecklandet av utbildningen i linje med att göra den mer praktiskt förankrad och etablerad på Saco studentråds årliga agenda. Jag tror på det självupplevda lärandet, ställer mig frågande till passivitet med risk för generad bitterhet - jobbar hellre för ständig utveckling och förbättring. Någon borde göra något jag vill mer än gärna försöka! Malin Påhls Peter Solsjö, kandiderar till styrelseledamot Med detta brev vill jag ansöka om en plats i Saco Studentråds styrelse under 2015 års verksamhet. Jag studerar biomedicin på Karolinska Institutet (KI) och har nyligen påbörjat mitt första år på globala masterprogrammet med inriktning på biomedicin. Jag har tidigare en kandidatexamen i biomedicin från samma universitet och även tidigare erfarenhet från universitetsstudier på olika läroverk och orter, specificerat i mitt CV. Min ambition är att fullfölja denna utbildning och strävar att genomföra en doktorandutbildning inom samma område. 14

14 Utanför mina studier har jag länge haft ett intresse för interpersonell kommunikation, psykologi och påverkan av beslutsprocesser. Under första året på mina kandidatstudier startade jag en förening på Medicinska Föreningen Stockholm, Näringslivsutskottet, som syftade till att öka sammankoppling mellan studier och arbetsliv för studenter vid Karolinska Institutet. Idag har organisationen ett lyckat samarbete med flera samhällsaktörer och genomför årligen större evenemang som lockar relevanta och potentiella arbetsgivare för samma studentgrupp. Under min tid som ordförande för Näringslivsutskottet identifierade jag den stora brist som finns av denna typ av aktivitet även utanför mitt hemuniversitets väggar. Under de senaste 1½ åren har jag ingått i en projektgrupp vid enheten för bioentreprenörskap på KI som utreder hur utbildningar på högre läroverk skall öka studenters entreprenöriella förmåga och uppmuntra lärare att hjälpa studenterna i denna utveckling. Jag koordinerar en kurs på KI (Effektivt påverkansarbete) som syftar till att lära studenter, med en bakgrund inom hälso- och sjukvård eller medicin, hur man påverkar formella beslutsprocesser i ex. politiska sammanhang, företag eller andra organisationer. I denna roll upplever jag att jag inhämtat en stor mängd användbar information som skulle vara till användbar för en organisation som Saco Studentråd. Om valberedningen skulle föreslå mig som styrelseledamot ser jag fram emot att dela med mig av mina kunskaper och sätta de i praktisk omsättning för att lyfta studentrådets effektivitet och uppenbara roll i det offentliga rummets debatter rörande utbildningspolitik. Peter Solsjö Julia Boström, kandiderar till styrelseledamot Engagemanget i organisationer under min skoltid är grundat i en lust att värna om de sammanhang jag finns i. Intresset har lett mig vidare till olika åtaganden och finns fortfarande. Det som hållit mig kvar är nyfikenhet på vad nya sammanhang kan erbjuda för möjligheter och idéer om hur vardagen för studenter kan förbättras och självklart att det varit givande för mig personligen. Efter uppdrag för min gymnasieskolas elevkår och arbete på Sveriges Elevkårer var intresset för Arkitektstudenterna naturligt. Idag ser jag möjligheten att vara en del av Saco Studentråds styrelse som en fortsättning på mitt engagemang för studenter, dock med ett fokusskifte från inte endast vardagen i skolan utan också vägen till studierna och arbetslivet i en vidare samhällskontext. Saco Studentråds möjlighet att genom sin position både diskutera och reellt agera i frågor av betydelse för studenter är ett uppdrag att värna. Med min erfarenhet från studentorganisering, min öppenhet mot nya svar 15

15 och förmåga belysa frågor på olika sätt då jag värdesätter balansen mellan pragmatik och teori vill jag bidra till samtalet. För mig blir kopplingarna mellan mitt studieämne stadsplanering och politik allt mer komplext ju mer jag studerar och jag vill fortsätta att utforska mina politiska intressen även inom andra samhällsfrågor. Frågeställningar kring hur mångfald och bred rekrytering på utbildningar uppnås och hur en starkare anknytning mellan studier och arbetsliv skapas, är utmaningar där Saco Studentråd bör och kan ha en aktiv och tongivande roll. Mina erfarenheter från studier utomlands och internationella vänner på utbildningarna i Sverige uppskattar jag eftersom de ifrågasätter både arbetssätt, synen på studier och grundläggande värderingar och uppfattningar. Hur vi som studenter ser på vår roll i samhället påverkar hur vi ser på våra studier och vilka möjligheter vi uppfattar att de för med sig. Erfarenheter av hur vardagen för studenter i Europa skiljer sig åt ger nyttiga perspektiv på studierna i Sverige, inte bara kring vad som är bra eller kan bli bättre, utan även kring olika syn på ansvar och skyldighet till initiativ. Att förverkliga de idéer jag får i studiesammanhang eller i privatlivet är vad jag strävar efter. När jag via en bekant från min utbytestermin i Warszawa får kontakter till studiebesök i Hamburg för Arkitektstudenternas årsmöte får jag den kick som övertygar mig om att alla initiativ är givande även i ett längre perspektiv och att trots att projekt många gånger är krävande så är de alltid värdefulla. Inte minst känns det betydelsefullt att från olika sammanhang bygga upp en krets av engagerade bekanta. Studier, förtroendeuppdrag och relationer på tidvis olika platser har gett mig färdigheten att planera väl och att samtidigt vara anpasslig till nya omständigheter. Främst har det gett en förståelse för komplikationerna när alla delar ska kombineras. En vana av styrelsearbete har gett mig respekt för både tiden och intresset som krävs och en förståelse för styrelsearbete. Då personer i styrelser ofta har olika förkunskap, erfarenhet och uppfattning av frågor som diskuteras och kring beslut som behöver tas, är en gemensam ödmjukhet inför uppdraget nödvändig. Jag vill genom Saco Studentråd bidra till bilden och verkligheten att studenter är seriösa och ansvarsfulla samhällsaktörer, som påverkar och bryr sig om sin betydelse för aktuella samhällsfrågor. Julia Boström 16

16 Gustav Lindskog, kandiderar till styrelseledamot Gustav Lindskog heter jag och jag hoppas få förtroendet att sitta ett år till i Saco Studentråd. Första året i studentrådet har gett mig mersmak. Jag vet att jag har bidragit en hel del hittills men om jag för möjligheten att sitta ett år till kommer jag kunna bidra ännu mer med de kunskaper jag fått. I en styrelse bestående av studenter är det alltid svårt att få kontinuitet i arbetet och därför tror jag att min medverkan kommer vara betydelsefull. Om mina ideella uppdrag Mitt främsta uppdrag vid sidan av skolan är min förtroendeplats i styrelsen i Saco Studentråd. I Saco studentråd har jag jobbat med att ta hand om medlemmarna inom Saco. Bland annat har jag hållit i seminarier för medlemsorganisationerna samt varit med och drivit den ledarskapsutbildning som startades under Jag sitter också som förtroendevald i Sveriges Ingenjörers teknologgrupp och fullmäktige. Om mig Som person är jag lugn, social, ordentlig och nyfiken. På fritiden gör jag allt som ger guldkant i tillvaron: matlagning, kultur, friluftsliv, sport och relationer. Jag är van att träffa och samarbeta med nya människor och tar gärna på mig ansvar om jag tror att det kan hjälpa gruppen/projektet. Jag flyttar under slutet av augusti till Tromsö med min flickvän och kommer studera lite men framförallt börja jobba som energiingenjör. Jag tror och hoppas att avståndet inte kommer påverka mitt eventuella deltagande i styrelsen nämnvärt. Ser framemot att träffas snart! Gustav Lindskog 17

17 Valberedningens arbetsordning Val vid kongress, extra kongress och förbundskongress bereds av Saco Studentråds valberedning. Valberedningens arbete regleras enligt kongressens fastställda arbetsordning. Valberedningen utses vid ordinarie kongress. Vid kongress utses ett valutskott som bereder valet av valberedning. Fyllnadsval av ledamot till valberedningen kan förrättas på förbundskonferens. Valberedningen ansvarar inför kongressen. Valberedningen består av: tre till fem (3-5) ledamöter varav en (1) sammankallande/ordförande Valberedningens arbetsprocess Valberedningen ska sammanträda på kallelse av sammankallande/ordförande eller om minst två ledamöter så begär. Valberedningen ska sammanträda (fysiskt) vid minst fyra tillfällen under ett verksamhetsår. Se förslag på årsplan för valberedningens arbetsgång. Valberedningens ska ha god kontakt med styrelsen, exempelvis genom regelbunden kontakt med presidiet. Valberedningen ska ha god kontakt med medlemmarna. Valberedningens huvudsakliga uppgift är att lägga fram förslag till val som speglar Saco Studentråds studentsektioner. De principer som styr är följande: mångfald erfarenhet förbund jämställdhet geografisk spridning socioekonomisk bakgrund Kongress & förbundskonferens Valberedningen ska lämna sitt förslag till kongress/förbundskonferens i god tid för att förslaget finns tillgängliga i ordinarie handlingar. Valberedningen ska informera studentsektioner om de kommande valen senast åtta veckor innan ordinarie kongress och förbundskonferens, nomineringstopp bör sättas till åtta veckor innan kongress. Vid extra kongress utsänds förslaget från valberedningen senast två veckor innan mötet. Till förslaget ska bifogas förteckning över samtliga 18

18 nominerade personer samt presentation av föreslagna kandidater. Valberedningen lägga förslag på en arbetsordning till nästa års valberedning och presentera den inför kongressen. Valberedningen ska skriva en verksamhetsberättelse som ska bifogas i handlingarna till kongressen. Beslut inom valberedningen Valberedningen ska innan ett beslut fattas invänta samtliga ledamöters ståndpunkt i frågan, för att nå ett så demokratiskt beslut som möjligt. Innan ett beslut fattas ska enkel majoritet dvs. mer än hälften av rösterna ligga till grund för beslutet. Om samtliga ledamöter inte har lämnat ett beslut inom loppet av en vecka ska dessa kontaktas på lämpligt sätt. Om berörd ledamot fortfarande inte har svarat efter tre dagar kan beslutet tas av övriga ledamöter i valberedningen utan ledamots samtycke. Vid röstdeltagande där ingen majoritet uppnås, ska lotten avgöra vilket förslag som leder till valberedningens beslut. Omständigheterna kring lottningen ska tas när ett sådant förfarande blir aktuellt. Vid ett brådskande ärende ska samtliga ledamöter kontaktas snarast och om ledamot inte hörs av inom loppet av 24 timmar kan beslut fattas i ledamots frånvaro. För att detta ska anses gällande krävs att ärendet anges som brådskande. 19

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Motioner & motionsvar

Motioner & motionsvar Saco Studentråd Kongress 2013 Motioner & motionsvar 1 Motion 1. Studentrådets alkoholpolicy Motionär: Lärarnas riksförbunds studerandeförening Saco Studentråd har tydligt tagit ställning i mångfaldsfrågan

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015

Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015 Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015 Valberedningen 2014 består av Vide Bergenholtz (sammankallande), Oskar Nordström, Stina Odlingson och Petronella Tillö. Enligt stadgarna ska styrelsen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER.

VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. VÄRLDEN BEHÖVER FLER MEDVETET VÄRDERINGSDRIVNA INDIVIDER. Vad söker vi? Alumni Involverade från föregående år stöttar som mentorer åt årets två team. Projektteam Kontinuer Jobbar målfokuserat för att skapa

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO

MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO MEDLEMSKAPETS VÄRDE ETT INITIATIV AV 17 MEDLEMSFÖRBUND OCH TCO VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG UPPDRAG: GÖRA MEDLEMSFÖRBUNDEN OCH TCO MER ATTRAKTIVA, PRIMÄRT FÖR NYA, PÅ VÄG UT I ARBETSLIVET OCH BEFINTLIGA MEDLEMMAR

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till HR-direkt Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 1: Föredragningslista, mötesordning, val m.m. Hej och hjärtligt välkomna! Här följer lite information och vägbeskrivningar. Om allting går som det ska bör ni

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och

Med viljan att skapa förutsättningar för jämställdhet på livets alla områden och Stadgar antagna den 19 april 1997 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Göteborg 19-20 april 2008 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Lidköping 25-26 april 2009 Reviderade vid SKR:s årsmöte i Sigtuna 16-17 april 2011

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer