Äventyr i verkligheten. Handbok. för Interchangefamiljer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äventyr i verkligheten. Handbok. för Interchangefamiljer"

Transkript

1 Äventyr i verkligheten Handbok för Interchangefamiljer Första upplaga: Juni 2005 Senast uppdaterad: 6 november 2009 Interchangekommittén i Stockholm Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 1

2 Välkommen till CISV och Interchangeprogrammet! Gratulerar till en plats i ett av årets Interchange! En upplevelse som förhoppningsvis kommer förändra Ert barns sätt att se på sin omvärld, men ett Interchange är till för hela familjen, både Ni och ert barn kommer lära Er någonting nytt. Ett CISV Interchange är mycket mer än en turistresa. CISV handlar om att främja världsfred och interkulturell förståelse. Fred och förståelse som till stor del kan uppnås genom att knyta internationella vänskapsband, vissa som räcker livet ut. Denna handbok skapades för att hjälpa Interchangefamiljer att planera och förbereda ett lyckat Interchange. Stora delar är översatta från den engelska versionen, men det finns en del svenska tillägg. Vi hoppas att ni kommer att få nytta av denna handbok! Hela guiden (på engelska) finns att ladda ner från - sök på Interchange Guide! Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION Målen med Interchange Vad är ett Interchange? Vad är CISV? Vad förväntas av oss som CISV-familj? REGLER OCH ANSVARSOMRÅDEN I ETT INTERCHANGE Förbjudna och oacceptabla beteenden i CISV Rollerna i ett Interchange Vem gör vad? FÖRBEREDELSER INFÖR INTERCHANGET Att komma igång Lär känna er ledare Lär känna er partner och värdfamilj Lär känna er partners land Fondsökning INFÖR VISTELSEN I SVERIGE Familjens åtagande Vad förväntas? Förbereda ett program i Sverige Tema Förbereda den gästande delegationen Kulturskillnader Orealistiska förväntningar UNDER VISTELSEN I SVERIGE Familjens åtagande Vad förväntas? Att vara värdfamilj INFÖR UTLANDSVISTELSEN Det praktiska National Evening utomlands Scrapbook Presenter till värdfamiljen Resekläder Packlista UNDER UTLANDSVISTELSEN EFTER INTERCHANGET KONFLIKTHANTERING Vanliga problem Konflikthantering och att fatta beslut MER INFORMATION OM CISV OCH INTERCHANGE Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 2

3 1. INTRODUKTION Interchange är till för hela familjen. Nu väntar en vår av förberedelser och planering. Det är upp till deltagare, föräldrar och ledare att skapa Interchanget. Ni kommer att vara en del av en grupp. Genom att visa entusiasm, hänsyn och respekt mot de andra gruppmedlemmarna ökar ni chanserna till ett lyckat Interchange. 1.1 Målen med Interchange Målen med Interchange är: att utveckla förståelse för ett ett annat land och en annan kultur genom att bo och leva som medlem i en annan familj. att öka deltagarnas tolerans och förståelse för andra traditioner och synsätt. att genom gruppaktiviteter låta individen och gruppen utveckla sin personlighet. Familjeaspekten Genom att bo och leva i en annan familj kommer ert barn: att få insikt i ett annat sätt att leva. att upptäcka den sociala strukturen inom familjen. att förstå familjens betydelse i den andra kulturen. att lära sig om en annan kultur. Individ- och gruppaspekten Genom att delta i ett Interchange kommer ni och ert barn: att få ökad förståelse för ert eget och andras beteende. lära er att upptäcka konflikter och att lösa dessa. upptäcka och formulera era egna åsikter om internationella och interkulturella skillnader. 1.2 Vad är ett Interchange? Ett Interchange är ett familjebaserat kulturutbyte mellan två lokalföreningar. Det uppmanar till förståelse, samarbete och fred de grundläggande värderingarna i CISV. Interchange ger stor möjlighet för de deltagande familjerna att dela med sig av sin egen kultur och lära om en annan. Att lära sig om en annan kultur genom att bo som en familjemedlem skiljer sig från en turistupplevelse. I ett Interchange lär man sig också om sig själv och att samarbeta i grupp. Lärande upplevelse Reseupplevelse Familjeupplevelse Gruppupplevelse 1.3 Vad är CISV? Children's International Summer Villages - CISV är en ideell, internationell, politiskt och religiöst obunden fredsorganisation. CISV:s syfte är att genom fredsfostran, baserad på de mänskliga rättigheterna och FN:s Barnkonvention, bidra till världens fredsansträngningar. CISV sammanför barn, ungdomar och vuxna som tillhör olika kulturer, religioner och politiska system för att de ska uppleva gemenskap, lära sig samarbete och internationell förståelse. Organisationen ger en möjlighet för individer att utveckla ett globalt perspektiv, en livsfilosofi och en aktiv önskan att arbeta för fred. Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 3

4 CISV grundades år 1951 av den amerikanska psykologen Dr. Doris Allen. Sedan dess har mer än personer från nästan 100 olika länder deltagit i CISV:s internationella aktiviteter. CISV Sverige har som uppgift och mål att arbeta lokalt, nationellt och internationellt med frågor som överensstämmer med CISV:s grundläggande filosofi. Verksamheten ska fungera som en inspirationskälla för medlemmarna till fortsatt deltagande i globalt samarbete och fredsfostrande aktiviteter. CISV Sverige består av 17 lokalföreningar från Umeå i norr till Malmö-Lund i söder. Förbundet är medlem i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU). CISV Sverige har cirka 5000 medlemmar, varav runt 3000 är mellan 7 och 25 år. 1.4 Vad förväntas av oss som CISV-familj? CISV är en ideell organisation som bygger på medlemmars engagemang och volontärinsatser världen över. CISV Stockholms verksamhet drivs helt av frivilliga ledare, föräldrar och andra eldsjälar. Ingen av dem får betalt för sin insats i föreningen utan bidrar med sin egen tid och kraft, detta för att kunna hålla nere deltagaravgifterna. CISV är inte en organisation dit man bara sänder sitt barn, som förälder förväntas man att aktivt delta i delegationens och lokalföreningens arbete. I CISV tillämpas ett poängsystem, antalet delegationer lokalföreningen får sända iväg beror på hur många internationella läger och utbyten vi själva anordnat året innan. CISV Stockholms styrelse och kommittéer behöver många aktiva. Det är viktigt och en förutsättning att alla familjer bidrar, för att föreningen ska kunna leva vidare även i framtiden. Familjer som ej frivilligt tar på sig en uppgift, får räkna med att bli tilldelad en sådan. Ta för er, bidra med någonting ni är bra på och tycker är kul! Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 4

5 2. REGLER OCH ANSVARSOMRÅDEN I ETT INTERCHANGE Varje Interchange är och ska vara en unik upplevelse, men för att alla inblandade ska kunna planera och genomföra Interchanget tillsammans är det viktigt att vissa regler och ansvarsuppdelningar respekteras. CISVs regler och rekommendationer ska följas. 2.1 Förbjudna och oacceptabla beteenden i CISV Ni kommer under det här Interchanget representera Sverige och CISV Stockholm. Hur ni handlar kommer direkt påverka synen på Sverige och svenskar. För de flesta människor handlar lämpligt beetende om sunt förnuft och gott uppförande. CISV har skrivit ett dokument Behaviour and Cultural Sensitivity in CISV som listar ett antal exempel på olämpligt beteende. Här nedan följer ett utdrag som gäller för både deltagare, ledare och föräldrar. Forbidden behaviour which are grounds for expulsion at the Chapter level from the Interchange Programme are: Illegal acts Discrimination Intimacy between participants Violation of CISV regulations Sexual relations between participants Use of drugs Unacceptable behaviour which may result in temporary removal from the Interchange at the Chapter level includes: Abuse of alcohol Sexual intimacy The appearance of sexual intimacy Nudity Intolerance Physical abuse Corporal punishment Physiologial abuse Inappropriate behaviour which will result in natural consequences by/from the Interchange group: Failure to use CISV principles to resolve personal or group conflicts Failure to show respect for others during discussions Failure to show respect for others wellness and being Failure to show respect 2.2 Rollerna i ett Interchange Vem gör vad? Föräldrarna står för det praktiska i ett Interchange. De bokar biljetter, fixar lokal och mat på minicamp, välkomstfest etc. Tillsammans med deltagarna och ledaren bestämmer föräldrarna ett program för Sverigevistelsen. Det är viktigt att man som förälder underlättar samarbetet i gruppen och stöttar ledaren och barnen. Ha en öppen dialog med ledaren om ditt barn och dess behov. Som förälder har du även ett ansvar att förbereda dig genom att lära dig om CISV och det gästande landet. Det är föräldrarna som står för det ekonomiska och delar på ledarnas kostnader. Ledarna och föräldrarna är tillsammans ansvariga för planera och genomföra Interchanget. Det är viktigt att föräldrarna tar egna initiativ och inte förväntar sig att ledaren ska vara den som driver i alla avseenden. Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 5

6 Deltagarna ska aktivt delta i programmet. De planerar programmet med ledarna och föräldrarna. De ska förbereda sig innan med information om det andra landet och börja kommunicera med sin partner så tidigt som möjligt. Interchanget ska ha prioritet över andra fritidsintressen. Ledarna har många uppgifter i ett Interchange. Ledaren ska agera spindeln i nätet och se till att CISVs regler och rekommendationer följs. Under utlandsvistelsen fungerar han/hon som vårdnadshavare åt deltagarna. Alla ledare måste genomgå både lokal och nationell ledarutbildning. Ledaren ska framförallt ägna sig åt gruppen. Han/hon ska skapa gemenskap och CISV-anda. Ledaren förbereder barnen tillsammans med föräldrarna. Under utlandsvistelsen gör hon/han hembesök hos samtliga värdfamiljer. Efter Interchanget skriver ledaren en skriftlig konfidentiell rapport. Ledaren arbetar som volontär för CISV Stockholm och får ingenting betalt för sin insats. Den lokale interchangeansvarige (LIC) är länken mellan deltagare, föräldrar, ledare och organisationen CISV. LICen har den första kontakten med utbyteslandet och är ansvarig inför den nationella interchangekommittén. LICen fungerar som bollplank och hjälper till ifall det skulle bli problem. Var inte rädda för att ta kontakt med henne/honom. LICen arbetar som volontär för CISV Stockholm och får ingenting betalt för sin insats. Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 6

7 3. FÖRBEREDELSER INFÖR INTERCHANGET 3.1 Att komma igång Till varje Interchange finns det en ansvarig LIC Local Interchange Coordinator. Denne kommer presentera sig och hjälpa er under ert första informationsmöte. På ert första möte bör ni bestämma när ni ska träffas under våren. Det är trevligt om även alla familjer presenterar sig. Ni kommer att tillbringa mycket tid tillsammans med resten av gruppen, så avsätt tid för att bekanta er med varandra. Ett tips kan vara att ni gör en A-4 per familj med foton och namn på alla deltagare, då kan det vara lättare att komma ihåg vem som var vem. Ni kommer att behöva träffas ca 5-6 gånger. Ledare, deltagare och föräldrar behöver inte alltid träffas alla tillsammans. Ibland kan ni föräldrar ha ett eget möte och ledarna och deltagarna vara för sig själva. Att hålla mötena hemma hos varandra kan vara enkelt och praktiskt. Ni bör utse ansvarsområden bland föräldrarna så tidigt som möjligt. Alla föräldrar ska dela lika på arbetet. Ni kommer troligen att behöva en ordförande, en kassör och en sekreterare. Sekreteraren ska skriva upp allt som beslutas och maila ut till hela gruppen. Vid nästa möte börjar man med att gå igenom föregående protokoll. Uppgifter man kan behöva sätta upp till första dagordningen och utse ansvariga för är Tidpunkter för kommande möten Budget Planera programmet Planera samarbetet med ledaren - vad förväntas ledaren göra? Fondsökning (tips - börja DIREKT!, se punkt 3.5) Biljettköp Arbets- och ansvarsfördelning emellan föräldrarna på övriga aktiviteter o Välkomstfesten o Minilägret o Nationalkvällen o Avskedsfesten o Nattcyklingen o Gemensam reseklädsel? - kan t ex vara T-shirts med CISV-tryck, inget krav dock o Övriga Programdetaljer o Ni får en adresslista så fort som möjligt av LIC-en. Ett tips är att uppdatera adresslistan med msn/skypeadresser. Läs förutom denna skrivelse noggrant, och speciellt kapitel 9 Konflikthantering, gärna hela Internationella Interchangeguiden. Den finns att ladda ner från - sök på Interchange Guide. Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 7

8 Kom ihåg att ni alltid kan ta kontakt med er LIC om frågor eller problem uppstår av något slag! 3.2 Lär känna er ledare Lär känna er ledare och låt er ledare lära känna er familj. Ha alltid en öppen och ärlig relation. Berätta tidigt för och diskutera med ledaren om det är någonting (speciella behov, medicinering, matrestriktioner, allergier, familjeproblem, blyghet) han/hon bör veta om ert barn. Tydliga ev. skriftliga instruktioner är att föredra, än ett telefonsamtal kvällen innan avresa. 3.3 Lär känna er partner och värdfamilj När matchningen av delegationerna är klara kommer ni att få information om ert barns partner. Det är oehört viktigt att börja kommunicera med er partner så tidigt som möjligt! Uppmuntra ditt barn till detta och ta själv kontakt med er partners föräldrar. Berätta om er familj och skicka bilder. Det är också viktigt att informera föräldrarna om det mer praktiska. Var kommer er gäst sova? Hur kommer deltagarna till och från aktiviteterna? Tänk på vad du själv vill veta om ditt barns värdfamilj. Det kan vara trevligt att ringa en gång innan han/hon anländer, om det inte är för dyrt. 3.4 Lär känna er partners land Försök att lära er så mycket som möjligt om det andra landet, deras kultur och stad. Det är ett fint sätt att visa sig intresserad. Kontakta landets turistbyrå eller ambassad och hör om de kan skicka informationsmaterial. Se en film, läs broshyrer eller faktaböcker. Lär er gärna säga några enkla fraser på det andra språket. Det kan vara trevligt att bjuda in någon som besökt landet att komma och berätta om hur det är. 3.5 Fondsökning Det finns ganska goda chanser att få delar av Interchanget finansierat av fondmedel. Sista ansökningsdag för de flesta fonder är i december till februari månad. Folke Bernadottes Minnesfond, som ofta har hjälpt CISV-delegationer, har sista ansökninsdag den 15 februari. Förslagsvis utses en eller flera fondsökande föräldrar, så tidigt som möjligt under våren. Fondsökarna rekommenderas att läsa Ungdomsstyrelsens sammanställning När du skall söka fonder. Man kan också söka i Länsstyrelsens databas Tips för sökning: 1) Sök på begrepp som ungdom x-land tillsammans eller utbyte X-land. Det finns fonder vars syfte är att främja utbyte mellan Sverige och vissa specifika länder. 2) Oftast är det onödigt att begränsa sökningen till Interchangets hemort utan sök på hela landsnamnet. Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 8

9 4. INFÖR VISTELSEN I SVERIGE 4.1 Familjens åtagande Vad förväntas? Ni som familj förväntas att aktivt vara med och planera programmet tillsammans med resten av gruppen. Ni kommer att vara ansvarig för en/flera av aktiviteterna. Ni ska delta på de regelbundna gemensamma planeringsträffarna. Eftersom ni föräldrar kommer att behöva fatta många beslut tillsammans är det viktigt att alla samarbetar och försöker hålla en öppen och ärlig relation till resten av gruppen. Deltagarna måste delta på det obligatoriska förberedelselägret i februari/mars. 4.2 Förbereda ett program i Sverige Detta är en stor och tidskrävande del. Det är viktigt med ordentlig planering för att både deltagare och familjer ska få en positiv upplevelse. Kom ihåg att det är familjelivet och gruppen som är det viktiga i ett Interchange rena turistaktiviteter kommer i andra hand. Det är viktigt att gruppen tidigt diskuterar mer allmänt om programmet, så som förväntingar på och syftet med Interchanget. Anpassa sedan programmet och aktiviteterna efter detta. Bestäm också gemensamt en ungefärlig budget och en maxkostnad. Det är deltagarna, ledarna och föräldrarna som planerar programmet tillsammans. Det är viktigt att alla får säga sin mening. Några familjer kanske är nya i CISV och/eller saknar erfarenhet av Interchange, se till att även dessa kommer med i diskussionerna. Se också till att lyssna på deltagarna. Varje familj måste ansvara för en eller flera aktiviteter dvs. undersöka alternativ, boka, skriva och skicka ut inbjudan m.m. Försök att få ett välbalanserat program. Det bör vara en bra blandning mellan roliga, kulturella och tema-aktiviteter, samtidigt som hänsyn till kostnaderna tas. LIC-en skall titta på ert program och komma med synpunkter, detta för att se till att man inte satt ett för ambitiöst program t ex. Programmet skall skickas till det gästande landet minst en månad i förväg för att höra deras synpunkter, det gör LIC-en. När ni är färdiga med ert program är det bra att göra ett Interchangehäfte med alla inbjudningar till aktiviteterna samlade. Ge ett häfte var till LIC-en, varje familj, de gästande delegaterna och ledarna. Alla Interchange måste innehålla fem obligatoriska aktiviteter. Dessa är välkomstfest, miniläger, national evening, familjehelg/vecka och ett avskedsparty. Resten av programmet består av olika typer av gruppaktiviteter. Vissa dagar och framförallt helger kan och bör vara helt lediga. Välkomstfesten Här förväntas hela familjen delta. LICen kommer också att närvara. Anordna festen så nära ankomstdagen som möjligt, men helst inte på ankomstdagen, då är de resande oftast för trötta. Då detta är hela stora Interchangegruppens första möte tillsammans i Sverige måste tid avsättas så de kan bekanta sig med varandra eller återuppliva kontakten från vistelsen i det andra landet. Hör med ledarna vad de tycker! Festen bör hållas så svensk som möjlig. Det är trevligt om varje familj kan presentera sig i anslutning till middagen. Namnlappar och fotboll/kubb etc. kan hjälpa deltagarna att bekanta sig med varandra. Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 9

10 Miniläger Ledarna står för aktiviteterna men föräldrarna har ansvar för markservicen. För 2-veckors Interchange är det lämpligt med 2-3 dagar, för 3-4 veckors interchange 3-5 dagar. Minilägret bör av erfarenhet hållas i början av Interchanget. Tips på minicampplatser: Prinsvillan i Tyresö, tälta på någons land eller vid en scoutstuga. Det är viktigt att föräldrar och ledare tidigt samarbetar och bestämmer kring minilägrets utformning. National Evening Här förväntas hela familjen delta. Lokalen bör vara rymlig eftersom den gästande delegationen kommer att uppträda. Det bör också finnas tillgång till kök. Den gästande delegationen träffas tidigare för att förbereda det sista, man bör därför få tillgång till lokalen redan på eftermiddagen. Fråga den gästande delegationen om de förberett en hel måltid eller något lättare. Två svenska föräldrar bör finnas till hands i lokalen/köket under förberedelserna för att bistå med råd och anvisningar om svensk köksutrustning. Familjehelg/vecka 2-veckors interchange max 2-3 dagar, 3-4 veckors interchange max 4-5 dagar. Ett par dagars sammanhängande familjetid för att familjerna ska få möjlighet att resa iväg. I början av Sverigebesöket, när mycket är nytt för gästerna, är det en trygghet att få träffa sin ledare och sin delegation dagligen. Försök därför att lägga familjehelgen så sent som möjligt i programmet eller i anslutning efter minilägret. Avskedsparty Även här förväntas hela familjen delta. Det är lämpligt att tid ges så att alla kan umgås. Undvik att ha avskedspartyt sista kvällen som bör vara vikt för familjen. Det är trevligt om någon förälder håller ett litet tacktal om hur det varit och tackar ledarna. Förslagsvis kan deltagarna sova över. Gruppaktiviteter Här nedan följer en mängd förslag på aktiviteter. Erfarenheten har lärt oss att svenska naturupplevelser och möjligheten att röra sig fritt är det som ger de starkaste minnena som tas med tillbaka och bevaras. Tänk på att det behövs mest aktiviteter i början av ett Interchange. Då bör även fler aktiviteter vara av typen lära-känna-varandra. Den gästande delegationen vill kanske ha en sk. Delegation time - dvs min pratstund med bara sin delegation i anslutning till aktiviteterna. Ge också tid för att bara umgås ibland. Det är OK att delar av gruppen träffas, t ex en sova-över aktivitet för bara flickorna/pojkarna, men det är inte OK att lämna ute enskild individ/par. Erfarenhetsmässigt användbara och uppskattade aktiviteter: Nattcykling i Stockholm (CISV-tradition i Stockholm MYCKET uppskattat!) Heldag med gruppstärkande lekar och aktiviteter Stadshuset, båt till Drottningholm, picniq och lekar i parken. Ev kan familjerna ansluta senare. Höghöjdsbanan i Nacka Bad i svenska naturen Fångarna på fortet i Vaxholms kastell Paddla kanot Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 10

11 Campa (tälta och laga mat på triangakök) Företags/ industribesök (kanske på en förälders arbetsplats) Wasamuseet och Skansen (börja med Wasa) Disco (försök samplanera med andra delegationer) och kareoke-kväll Skärgården (ex. Grinda där CISV faktiskt anordnade ett par barnbyar under 50-talet) Övriga förslag: Fiske i Strömmen (kvällstid) Shoppingdag Citydag Plocka bär Flotte på Dalälven Vikingaveckan på Adelsö Beridna Högvakten Lite mer kostsamma aktiviteter med mindre kostsamt alternativ inom parantes: Bio (hemmabio) Cosmonova (nattcykling) Tom Tits i Södertälje (gör egna experiment) Äventyrsbad (bada i sjö eller hav) Trycka upp tröjor (köp billiga tröjor och tryck själva på LAVA, Kulturhuset) Gröna Lund (ha picniq och leka lekar tillsammans) Vaxholms kastell (gör en egen skattjakt) Paddla kanot (bygg en flotte tillsammans) Tänk på att: Ta hänsyn till gästernas ev. jetlag under de första dagarna när ni planerar aktiviteter. Det som är självklart för oss kan vara väldigt skrämmande för gästerna. Gästernas grundkondition kanske inte överensstämmer med vår. Ta reda på gästernas förhållande till ex. cykling om sådan aktivitet planeras. Simma i bassäng är inte detsamma som att simma i en sjö eller i öppet vatten. Planera så mycket som möjligt av programmet innan den gästande delegationen kommer. Det kommer att finnas mycket annat att tänka på när de väl kommer och då är det skönt om planeringen är helt klar. Spontana arrangemang rinner ofta ut i sanden eller slutar med att några lämnas utanför, avsiktligt eller oavsiktligt. Erfarenheten visar att föräldrarna ofta tycker att det är för mycket aktiviteter, medan deltagarna tycker att det varit för få. Delegationerna vill vara mycket tillsammans! 4.3 Tema Det rekommenderas att alla Interchange ska ha ett tema. Detta för att ge ytterligare förståelse för de båda kulturerna inom ett specifikt område. Ett tema gör det lättare att uppfylla målen med Interchange och föra in CISVs filosofi i programmet. En del gruppaktiviteter och aktiviteter på minilägret ska vara relaterade till temat. Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 11

12 4.4 Förbereda den gästande delegationen Senast en månad i förväg bör information om programmet, packlista och rekommenderad fickpeng skickas över till det gästande landet. Den gästande ledaren kommer antagligen fråga när hembesök är planerade. Det är upptill föräldrargruppen att bestämma fickpengsstorlek. 500kr/vecka eller 100kr/dag har förekommit tidigare. Ta hänsyn till deltagarnas ålder. 4.5 Kulturskillnader Alla familjer och kulturer har en mängd oskrivna vanor, regler och normer. Vi gör ofta det misstaget att förutsätta att dessa är i stort sett detsamma i alla länder eftersom de är så självklara för oss. För att undvika missförstånd är det viktigt att komma ihåg att så inte är fallet. När det kommer till kulturer finns det ingenting som är rätt eller fel. Ingenting är bättre ingenting är sämre det är bara annorlunda. Det är viktigt att hela tiden samtala öppet, rakt och ärligt med sin gäst för att undvika missförstånd. Det som uppfattas som dåligt uppförande kan i själva verket vara en kulturskillnad. Kom också ihåg att det till en början är tröttsamt att vistas i en ny kultur. Kulturellt utbyte handlar om att öka toleransen och förståelsen människor emellan. 4.6 Orealistiska förväntningar Fred genom vänskap är ett underbart mål, men kom ihåg att vänskap behöver tid att gro. Förvänta dig inte att din gäst blir en vän för livet över en natt. De första dagarna handlar om att bekanta sig med varandra. Var förstående, hjälpsam och uppträd normalt, så har vänskapen en god chans att växa under de kommande veckorna. Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 12

13 5. UNDER VISTELSEN I SVERIGE 5.1 Familjens åtagande Vad förväntas? Ni som familj ska vara en bra värdfamilj och behandla er gäst som en familjemedlem. Samarbeta med de andra i gruppen och ta aktivt del i planeringen och genomförandet. Ett interchange kräver en hel del jobb från föräldrarnas sida. Föräldrarna står gemensamt för det praktiska vid bl a välkomst- och avskedsfesterna, samt minicampet. Som förälder är du ansvarig för tillsynen av ditt barn och er gäst. Det är önskvärt att en ansvarig vuxen finns till hands när deltagarna är hemma. Deltagarna måste komma i tid och delta på alla gemensamma aktiviteter. Detta innebär att svenska deltagare inte kan delta i extrajobb, läger, sportturneringar etc. samtidigt som interchanget. Föräldrar och syskon är välkomna att delta i de gemensamma gruppaktiviteterna. Kompisar får inte följa med. National Evening, välkomst- och avskedsparty är till för hela familjen. Som värdfamilj ska ni stå för er gästs kostnader på samma sätt som ni betalar för ert eget barn. Det innebär att ni betalar kostnader för resor, utflykter och mat under Sverigevistelsen. Ert barn kommer på samma sätt få detta betalt i det andra landet. Gästen ska själv stå för personliga utgifter. Föräldrarna står också gemensamt för ledarnas utgifter i samband med aktiviteterna. 5.2 Att vara värdfamilj Direkt efter ankomst Som förälder ska du få er gästs health och legal/insurance forms, antingen av ledaren eller av gästen själv. På dessa papper framgår gästens ev. matrestriktioner och ev. medicinering. Din gäst kommer antagligen att vara trött när ni kommer hem från flygplatsen. Till en början kan han/hon också vara blyg och osäker. Försök att få honom/henne att känna sig välkommen och hemmastadd. Visa honom/henne ert boende. Förklara era familjerutiner om mattider, badrumsanvändning m.m. Berätta vilka regler som gäller hemma hos er. Var tydlig och ha tålamod. Var öppen och förstående inför kulturskillnader och språksvårigheter. Se till att gästen får lite tid för sig själv. Han/hon vill kanske läsa, skriva hem eller titta på TV. Hjälp din gäst att känna sig som en familjemedlem. Några tips för att han/hon ska känna sig hemmastadd hos Er: Dela rum med din gäst (självklart personligt vad som är bäst). Träffa andra från Interchanget utanför det planerade programmet. Låt din gäst träffa dina andra kompisar. Se till att din gäst kan kontakta sin ledare om det skulle behövas. Hjälp din gäst om han/hon får hemlängtan. Bli inte förolämpad om han/hon är ledsen. Kom ihåg att du antagligen också hade kännt så. Alla behöver vara ensamma ibland. Ge din gäst den möjligheten. Förvara din gästs ev. medicin. Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 13

14 Förvara din gästs health och legal/insurance forms på ett säkert ställe. Uppmuntra din gäst att skriva till sina föräldrar men uppmuntra inte din gäst att ringa hem. Skriv eller ring till din gästs föräldrar minst en gång under dennes besök. Kontakta alltid ledarna om det skulle uppstå problem. Ifall nödvändigt kan du också kontakta interchangekommittén i Stockholm. Agera fort, innan problemet blir svårt att lösa. Alla problem kan lösas! Familjeregler Diskutera era familjeregler och vad er gäst förväntas hjälpa till med så snart som möjligt efter ankomsten. Respektera att er gästs religiösa och kulturella uppfostran kan vara annorlunda än er. Diskutera skillnaderna tillsammans. Komihåg: Ingenting är bättre ingenting är sämre det är bara annorlunda. Hembesök Någon gång under vistelsen kommer ledarna att göra ett hembesök (med eller utan mat) hos er. Det är viktigt för den besökande ledaren att se att allt är bra. Det är också ett tillfälle för gästen få att prata sitt eget språk. För er som familj lär ni känna ledarna bättre och kan ta upp egna funderingar. Smågruppsaktiviteter Det rekommenderas att det ordnas mindre, informella aktiviteter där inte hela delegationen deltar. Dessa är bra för gäster med hemlängtan eller om ett par har svårt att komma överens. Övernattningar med alla flickor eller pojkar brukar vara populärt. Familjetid och Familjehelgen/veckan Den största delen av tiden i ett Interchange tillbringas med familjen och alla Interchange innehåller en speciell lite längre familjetid Family weekend. Visa då gärna er gäst vanligt svenskt familjeliv: spela spel, cykla, bada, promenera, handla eller träffa kompisar. Ni behöver inte ha planerade aktiviteter hela tiden, men det kan vara roligt att visa gästen något speciellt. Undvik långa, dyra resor som kan skapa avundsjuka i gruppen. Besök platser som är typiska för er familjs sommarsemester: sommarstugan, besöka släktingar, kulturellt intressanta platser eller aktiviteter som inte passar att göra med delegationen. Berätta för ledarna om era planer och lämna ett telefonnummer till dem. Tänk på att inte resa mer än 3 timmars bilresa från Stockholm. Lämna reseuppgifter till ledarna och gästens föräldrar. Ett barn kan känna sig ensamt och isolerat om de är med sin värdfamilj under många dagar/en hel vecka, eftersom det kan vara svårt att kommunicera på ett annat språk. Överväg att träffa andra familjer från interchanget under familjehelgen/veckan. Avresa Se till att er gäst är väl förberedd på att åka hem när interchanget börjar gå mot sitt slut. Hjälp till med packning, presentköp, tvättning etc. Ni kanske vill skicka med ett brev till gästens föräldrar. Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 14

15 Tips för en lyckad värdfamiljstid Var extra tydlig i början. Visa tydligt hur ni gör hemma och hur saker fungerar. Se till att er gäst har en lapp med ert telefonnummer ifall han/hon skulle komma bort. Vid den första måltiden kan det vara bra att låta någon i familjen ta först, så gästen ser hur mycket man bör ta och hur man tar det. Det är inte så självklart som man tror. Lingonsylt på pepparkakor har vi sett. Som gäst vill man inte vara till besvär, därför kan det vara svårt i början om man får för mycket frågor om vad man vill göra/ vill ha. Ge alternativ. Säg Vill du ha flingor eller macka till frukost? istället för Vad vill du ha till frukost?. Ge tid för återhämtning. Det behöver inte vara fullt ös hela tiden. Umgås gärna med de andra Interchange-familjerna under Sverigevistelsen. Laga och ät mat tillsammans, gör utflykter ihop. Det underlättar mycket om en förälder tar semester under Sverigevistelsen och ägnar mycket tid åt att hjälpa till med utbytet. Lägg ned mycket tid de första dagarna på att få gästen att känna sig som hemma. Gör mycket gemensamma familjeaktiviteter de första dagarna. Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 15

16 6. INFÖR UTLANDSVISTELSEN 6.1 Det praktiska Pass och visum Se i god tid till att alla deltagare har giltiga pass och att dessa uppfyller de regler som. Tänk på att vissa länder kräver att passet är giltigt minst sex månader efter inresa. Kontrollera även om det behövs visum för att besöka landet och ansök i sådana fall om dessa i god tid. Flygbiljetter Börja leta flygbiljett så tidigt som möjligt för att få bra pris! Under resan tar ledarna hand om deltagarnas biljetter och pass för att dessa inte ska komma bort. Ta hänsyn till kostnaden, rutten och antalet byten vid val av resa. Avbeställningsskydd rekommenderas av CISV. Tänk på att resan ska vara genomförbar för en stor grupp, ev.byten bör därför vara väl tilltagna. Föräldrarna betalar ledarens resa, samt upp till 500 kr/familj av juniorledarens resa. Var nogrann med att beställa resan med namnen rättstavade, det kostar ofta att ändra. Ev. specialkost ska också oftast beställas i samband med bokningen. Försäkringar Alla deltagare och ledare måste ha giltiga sjuk- och reseförsäkringar under hela utlandsvistelsen. Information om försäkringen ska framgå på Insurance Form. Det bör poängteras att försäkringssystemet i många länder skiljer sig avsevärt från det svenska. Det kan behövas bevis på att Du är försäkrad för att Du ska få någon vård, även i ett akutläge. Därför gäller följande: Inom EU ska alla ha med sig ett European Health Insurance Card. Detta beställer man från Försäkringskassan. Kortet berättigar till vård på samma villkor som landets egna invånare. Det kan därför behövas kompletteras med en privat reseförsäkring, eftersom många europeiska länder inte har ett lika generöst betalningssystem för sjukvård som Sverige. De flesta har en fullt tillräcklig reseförsäkring via sin hemförsäkring. Som bevis för att Ditt barn är försäkrat, beställ och ta med ett Utlandsresekort från ditt privata försäkringsbolag. Utanför EU ska alla ha med sig ett Utlandsresekort från sitt privata försäkringsbolag. De flesta har en fullt tillräcklig reseförsäkring via sin hemförsäkring, men en del föräldrar kompleterar med en ännu mer täckande reseförsäkring. Health och Legal/Insurance Forms Health och Legal/Insurance Forms ska vara ifyllda och kopierade (var och en i ett original + 2 kopior) senast en månad innan avresa! Dessa skickas till LIC-en, eventuellt via Ledaren. Orginalen ska ges till värdföräldrarna vid ankomst, en kopia ges till ledaren och den andra lämnas hemma hos LIC-en. Legal/Insurance Form ger CISV rätt att arrangera läkarvård för ditt barn ifall nödvändigt. The Guardian Form ger ditt barn rätt att resa tillsammans med CISV-ledaren och ger temporärt CISV-ledaren vårdnaden om ditt barn. Vaccinationer Kontrollera om det behövs några särskilda vaccinationer och se till att alla är vaccinerade i god tid innan avresa. Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 16

17 Medicinering, matrestriktioner och allergier Ni måste diskutera med ledaren i god tid innan avresa om ert barn har speciella behov. Medicineringschema, matrestriktioner och allergier måste ges skriftligt till både ledaren och värdfamiljen. Låt alltid kvittot sitta kvar på receptbelagd medicin, annars kan den beslagtas i tullen. En del länder kräver läkarintyg och för att få föra in vissa mediciner i landet, kontrollera detta i god tid innan avresa. Andra länder kräver ett intyg från Apoteket med innehållsförteckning för läkemedlet. Det är varje familjs eget ansvar att kontrollera detta före resan. Om-att-ifall-kassa Det rekommenderas att ledaren får en summa pengar att använda om en nödsituation skulle uppstå under utlandsvistelsen. Ledaren ska redovisa ev. utgifter och resterande pengar återförs till föräldrarna. Klädsel Tänk på att i många länder är man mer konservativ i klädstilen, framförallt för flickor, än vad vi är i Sverige. Detta gäller inte bara muslimska länder. Linnen, kraftiga urringningar och korta kjolar kan väcka anstöt. 6.2 National Evening utomlands Deltagarna och ledarna ska förbereda en National Evening som de ska presentera i det andra landet. Nationalkvällen är ett tillfälle för den gästande delegationen att dela med sig av sitt land och sin kultur. Man förväntas bjuda på mat och ett uppträdande. Ta med mat och/eller recept, musik, kostymer, flaggor, prydnader m.m från Sverige. Håll en test National Evening innan ni åker. Förslag på uppträdande: Oxdansen, Luciatåg, Ett-svenskt-år-pjäs, SverigeQuiz, Pippipjäs, datapresentation med foton på deltagarna eller vad delegationen kommer på själv. 6.3 Scrapbook Inför utlandsvistelsen ska delegationen göra en scrapbook tillsammans som blir en present till värdfamiljen. En scrapbook består av beskrivningar och bilder av alla i delegationen och även en kortare beskrivning av Sverige. Gör en scrapbook var till alla som deltar i Interchanget. Se till att kostnaderna inte skenar iväg. Det är inte meningen att ni ska trycka en bok. 6.4 Presenter till värdfamiljen Det är brukligt att man ger presenter till sin värdfamilj. Ge förslagsvis en Sverigebok och/ eller någonting typiskt svenskt. Glöm inte bort mindre presenter till syskonen. Det är bra om föräldrarna gemensamt bestämmer ett ungefärligt värde för presenterna för att inte skapa osämja i gruppen. 6.5 Resekläder Det kan vara lämpligt att bestämma en gemensam reseklädsel till resan. Detta gör det lättare för ledaren och barnen att hålla ihop. Klädseln kan vara så enkel som likadana T-shirts eller bandanas för alla i delegationen. Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 17

18 6.6 Packlista Börja packa i god tid. Be värdlandet om tips på lämpliga kläder och en packlista. Glöm inte dagbok, kamera, foton, lexikon, presenter till värdfamiljen och fickpengar. Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 18

19 7. UNDER UTLANDSVISTELSEN När delegationen kommit fram säkert kommer ledaren att maila föräldrarna och berätta att de är framme. Deltagarna förväntas följa värdfamiljens regler och ska fråga ifall denne känner sig osäker. Deltagarna ska följa de vanliga familjerutinerna med respekt för mattider, hushållsarbete, telefon- och duschanvändning. Försök att hålla så lite kontakt som möjligt med ert barn under Interchanget, för tät kontakt hem gör ofta problem med hemlängtan värre. Försök att undvika att ringa - mail eller brev är bättre, men gör det sparsamt! Skrivna meddelanden kan läsas om och om igen och framkallar ofta inte samma hemlängtan som ljudet av sina föräldrars röst. Om ert barn inte hör av sig hem är det antagligen en indikation på att han/hon har det bra. Ett förslag kan vara att stoppa ned överraskningsbrev/present i väskan som barnet hittar när det kommer fram. Om ert barn skulle få hemlängtan kommer ledarna och värdfamiljen självklart att hjälpa ditt barn med detta. Undvik följande och liknande fraser när ni kommunicerar med ert barn: kom hem snart, livet här hemma är inte det samma utan dig och vi saknar dig. Det kan vara bra och praktiskt om båda delegationerna gemensamt och med hjälp av LIC-en kommer överens om en riktlinje för Internet och e-posthantering. Erfarenhet visar att för många barn suttit mycket framför dator både hemma och borta och det är sällan ett bra sätt att vara värd för sin besökare eller gäst i det andra landet. Däremot kan det ofta vara ett bra sätt att etablera och hålla kontakten innan och efter Interchanget. Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 19

20 8. EFTER INTERCHANGET Håll kontakten Håll kontakten med er partner och värdfamilj. Detta är särskilt viktigt emellan faserna i ett 2- årsinterchange. Till en början kommer ert barn att klara detta själv, men allt eftersom tiden går kan uppmuntran behövas. Skicka gärna födelsedagskort och vykort när ni är ute och reser. Avtacka ledarna Det är önskvärt att någon/några familj tar initiativ till att tacka av de svenska ledarna, med en symbolisk gåva. De har ställt upp helt utan ersättning och gett mycket av sin tid och sitt engagemang. Det är trevligt om varje familj också sänder ett eget tackkort till ledarna. Återträff Det är mycket trevligt om någon/några familj tar initiativ till en återträff någon/några månader efter hemkomsten. Det kan vara en enkel fika, fest eller övernattning hela delegationen tillsammans. Detta är ett utmärkt tillfälle för deltagarna och ledarna att berätta och visa bilder om sina upplevelser i det andra landet. Sommareko CISV Stockholm ordnar normalt varje höst ett Sommareko. Alla delegationer som varit iväg under sommaren berättar om sina upplevelser för familj, vänner, de andra delegationerna, nya sökande och andra nyfikna. Delegationen förväntas förbereda ett litet uppträdande (~5min) och visa/berätta någonting de lärt sig eller upplevt under Interchanget. Utvärdering Både deltagarna och föräldrarna kommer att bli ombedda att fylla i en utvärdering. Vid 2- årsinterchange kommer ni att bli ombedda att fylla i två utvärderingar en efter varje fas. Fortsätt vara medlem i CISV CISV är en ideel förening som utan frivilligas hjälp skulle sluta existera. Ni behövs för CISVs framtid. Det finns många olika sätt att hjälpa till, både punktinsatser och förtroendeuppdrag. Som förälder kan du gå med i styrelsen eller någon av kommittérna, delta i CISV-evenemang under året eller visa er gästfrihet som värdfamilj en helg under sommarens internationella läger. Som deltagare kan du gå med i Juniorerna, åka på helgläger och andra CISV-evenemang under året eller söka ett internationellt program inför nästa sommar. Fråga er ledare eller LIC om vad som händer i Stockholm i år. Senast uppdaterad av Interchangekommittén i CISV Stockholm 20

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären.

VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT. Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. VOLONTÄRINSATSER FÖR MISSION OCH BISTÅNDSPROJEKT Instruktioner för volontären, församlingen och missionären. Innehåll Inledningsord - Att sända ut volontärer Instruktioner för volontären Instruktioner

Läs mer

Kollo för barn och ungdomar. Sammanhang för goda erfarenheter och utveckling. En dag på kollo kan se ut ungefär så här: 8:30 Frukost och telefontid

Kollo för barn och ungdomar. Sammanhang för goda erfarenheter och utveckling. En dag på kollo kan se ut ungefär så här: 8:30 Frukost och telefontid Kollo för barn och ungdomar En dag på kollo kan se ut ungefär så här: 8:30 Frukost och telefontid 10:00 Samling 10:30 Aktivitet Sammanhang för goda erfarenheter och utveckling 12:30 Lunch 13:00 Lugn stund

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Renskrivningen (på dator/för hand) ska vara inlämnad senast 18.11.

Renskrivningen (på dator/för hand) ska vara inlämnad senast 18.11. Afrika Din pappa (eller mamma) arbetar på ett internationellt företag med huvudkontoret i Salo. Han (eller hon) har nu fått världens chans, ett erbjudande att under ett helt år bygga upp en ny fabrik i

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Europarådet. pass. till dina rättigheter

Europarådet. pass. till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter Europarådet pass till dina rättigheter 1 Välkommen med på en resa Livet är en fantastisk resa. Vi har många reskamrater på färden, och vi vill alla få en så säker,

Läs mer

NANNY KALIFORNIEN. Att jobba som Au pair. Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state

NANNY KALIFORNIEN. Att jobba som Au pair. Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state NANNY I KALIFORNIEN Unikt inslag om min egen upplevelse som nanny i the golden state Att jobba som Au pair Att fara till Kalifornien och jobba som en Au pair är en fantastisk möjlighet att utvecklas och

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 Hej! Nu är det bara ungefär en månad kvar till avresa till Japan och det har blivit dags för det sista deltagarbrevet innan vi reser. Med det här brevet medföljer en packlista som vi anser är bättre än

Läs mer

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret.

Anteckningar. Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Konfa 2015 Snart är det dags för Konfa 2015 och här nedan följer det lite viktig information inför lägret. Ankomst Ankomst till Göransborg sker söndagen den 14 juni mellan klockan 15.00 och klockan 17:00.

Läs mer

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET Internationella avdelningen KARIN FRYDENLUND Internationell chef E-post: Karin.Frydenlund@med.lu.se Telefon: 046-222 31 80 TERESA SVARVELL

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Ledarhandbok för Interchange

Ledarhandbok för Interchange Ledarhandbok för Interchange Information, tips och idéer Sid 1/25 Innehållsförteckning Inledning...3 Vad är CISV?...3 CISVs definition av fred...3 De olika CISV-programmen...4 Interchange...5 Interchange

Läs mer

Försök låta bli att jämföra

Försök låta bli att jämföra Skoldags! Det är inte bara ditt barn som börjar skolan nu. Det gör du också som förälder. Du minns din egen skolstart, din lärare, hur motigt det var ibland men också ljusa minnen. Nu är det nya tider

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA

VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA VÄLKOMMEN TILL SÖDERBRINKENS FÖRSKOLA Söderbrinkens förskola består av 2 avdelningar. Solen för barn 1-3 år samt Månen för barn 3-5 år. Här finns plats för ca 35 barn. Vår adress: Söderbrinkens förskola

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

KIDSCREEN-52. Frågeformulär om hälsa för barn och unga. Föräldraversion

KIDSCREEN-52. Frågeformulär om hälsa för barn och unga. Föräldraversion KIDSCREEN-52 Frågeformulär om hälsa för barn och unga Föräldraversion Page 1 of 8 Bästa föräldrar, Datum: Månad År Hur mår Ditt barn? Hur känner hon/han sig? Det här är vad vi vill att Du ska svara på.

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider.

... Fråga om ert förslag på datum och tid passar, eller fråga när det finns lediga tider. Dopguidens Checklista www.dopguiden.se 2-3 månader innan Bestäm datum för dopet Vilket dopdatum passar bra för er? Glöm inte att kolla med dopgästerna. Det kan vara svårt att hitta ett datum som passar

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

ATT KÖPA. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. Blodsockervärde. Frukost Insulindos och anmärkningar. Datum. En guide för unga

ATT KÖPA. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. Blodsockervärde. Frukost Insulindos och anmärkningar. Datum. En guide för unga ATT KÖPA Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt Blodsockervärde n Datum 20/8 En guide för unga Frukost före efter Lunch före efter Middag före efter Kväll 6.8 9.9 7.3 12.1 7.5 13.8 13.5 Natt - Insulindos och anmärkningar

Läs mer

Föräldrar- Ett nödvändigt ont eller skolans viktigaste samarbetspart? Micaela Romantschuk Tfn. 050-3362016 micaela@hemochskola.fi

Föräldrar- Ett nödvändigt ont eller skolans viktigaste samarbetspart? Micaela Romantschuk Tfn. 050-3362016 micaela@hemochskola.fi Föräldrar- Ett nödvändigt ont eller skolans viktigaste samarbetspart? Micaela Romantschuk Tfn. 050-3362016 micaela@hemochskola.fi Dagens upplägg Varför samarbete? Din roll i sammanhanget. Relationen och

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång. På

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

Visioner för nattvandrare

Visioner för nattvandrare Visioner för nattvandrare Vi skall som vuxna vara en bra förebild för våra ungdomar. Både för våra egna och för andras barn. När vi nattvandrar är det viktigt att skapa så bra relationer som möjligt mellan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Till dig som har ett syskon med adhd eller add

Till dig som har ett syskon med adhd eller add Till dig som har ett syskon med adhd eller add Namn: Hej! Den här broschyren är skriven till dig som har ett syskon med adhd eller add. När det i broschyren bara står adhd så betyder det både adhd och

Läs mer

Bjud hem världen. Bli värdfamilj

Bjud hem världen. Bli värdfamilj Bjud hem världen Bli värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj Att vara värdfamilj är speciellt men inte särskilt märkvärdigt YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

Önnebacka förskola. På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år:

Önnebacka förskola. På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år: Önnebacka förskola På förskolan finns det fyra avdelningar för barn mellan 1 och 5 år: Solgläntan telefon 18288 Kaprifolen telefon 18438 Lärkan telefon 18439 Regnbågen telefon 18437 Adressen är Myrbottenvägen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Hej, kul att du ska vara lägerledare på ett IAL läger i sommar!

Hej, kul att du ska vara lägerledare på ett IAL läger i sommar! Hej, kul att du ska vara lägerledare på ett IAL läger i sommar! Här har vi samlat information som hjälper dig att få koll på IAL och din roll som lägerledare. Inget läger är det andra likt, men en hel

Läs mer

En guide för föräldrar. ATT KÖPA Söndag. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. BLodsocker-logg för vecka SÄNGGÅENDE MIDDAG MELLANMÅL. Lunch.

En guide för föräldrar. ATT KÖPA Söndag. Smör Bröd Ägg juice Mjöl Frukt. BLodsocker-logg för vecka SÄNGGÅENDE MIDDAG MELLANMÅL. Lunch. BLodsocker-logg för vecka Frukost Lunch MELLANMÅL MIDDAG SÄNGGÅENDE Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag ATT KÖPA Söndag Veckoanteckningar Använd denna sida för att skriva ned ditt och dos. En guide

Läs mer

2blir1. Skapa en pärm för att spara och organisera idéer, arbetsblad, recept, broschyrer, osv.

2blir1. Skapa en pärm för att spara och organisera idéer, arbetsblad, recept, broschyrer, osv. 12-18 MÅNADER INNAN BRÖLLOPSDAGEN: Arrangera ett möte för er och era föräldrar. Bestämma budget och hur utgifterna ska fördelas. Välja ungefärligt datum och tid för bröllopet. (Det faktiska datumet beror

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Infobrev #9 Resan börjar ta form!

Infobrev #9 Resan börjar ta form! 2015-06-21 Avdelning De Fyra Årstiderna Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 Infobrev #9 Resan börjar ta form Hej på er I det här infobrevet kommer det lite blandad information,

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013 CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013 I detta nummer av CISV-nytt som inleds med sommarhälsning från vår ordförande Sara Willman, bjuds ni på smått och gott kring vår verksamhet, röster från barn och ungdomar

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran Likabehandlingsplan Syrsans förskola Avdelning Myran Förebyggande handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Inledning Likabehandlingsarbetet handlar

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Handbok för Lagledare. vers. 1.0,

Handbok för Lagledare. vers. 1.0, Handbok för Lagledare vers. 1.0, 2011-05-04 Innehåll: En lagledares uppgifter:... 3 Matcher... 4 Spelschema... 4 Inbjudningar... 4 Flytt av matcher... 4 Sarg... 5 Omklädningsrum... 5 Matchprotokoll...

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

VAD MAN KAN VÄNTA SIG AV EVS

VAD MAN KAN VÄNTA SIG AV EVS VAD MAN KAN VÄNTA SIG AV EVS Youth in Action-programmet INFOPAKET Del 1: Maj 2011 Inledning Detta dokument är avsett för volontärer och initiativtagare som är inblandade i EVS. Det ger tydlig information

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

SOMMARLOVSPROGRAM 2012 FRITIDSGÅRDARNA I SJÖBO KOMMUN

SOMMARLOVSPROGRAM 2012 FRITIDSGÅRDARNA I SJÖBO KOMMUN SOMMARLOVSPROGRAM 2012 FRITIDSGÅRDARNA I SJÖBO KOMMUN Vecka 25: Måndag 18 juni Allt och inget utgår från 15.00-21.00 Qvarnen i Sjöbo. Spontanaktivitet beroende på väder. Kostnadsfria aktiviteter. Tisdag

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING HEJ! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när er webbutik ska öppna och försäljningen

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Reseberättelse Vietnam (Hanoi) HT 2013

Reseberättelse Vietnam (Hanoi) HT 2013 Reseberättelse Vietnam (Hanoi) HT 2013 Sjuksköterskeprogrammet Old Quarter, Hanoi Emmy Lundbäck Sanna Henricsson Sjuksköterskeprogrammet Kurs 2/11 Vi har alltid velat göra någon typ av utbyte under vår

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

HÖSTBLADET. Styrelsen inleder. Informationsträff. Tack! Juniorhelg. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

HÖSTBLADET. Styrelsen inleder. Informationsträff. Tack! Juniorhelg. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder De senaste månaderna har det hänt många roliga saker i CISV Linköping. Vi har skickat iväg fyra delegationer på olika läger, arrangerat ett eget Youth Meeting och haft en medlemsträff

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Reseberättelse Rangsit Campus, Thammasat Universitet, Thailand

Reseberättelse Rangsit Campus, Thammasat Universitet, Thailand Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Reseberättelse Rangsit Campus, Thammasat Universitet, Thailand Författare: Rebecca Ström Mörnås Mihane Rexhepi Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet, 15.0

Läs mer

Regler om barnskydd. World Vision Finland

Regler om barnskydd. World Vision Finland Regler om barnskydd World Vision Finland Vi ber att du som vår fadder eller samarbetspartner: Är noggrann med hur du pratar, beter dig och umgås med barn. Vuxnas uppförande bör respektera barn och deras

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Berlin fredag 30/9 - lördag 8/10

Berlin fredag 30/9 - lördag 8/10 Berlin 2016 fredag 30/9 - lördag 8/10 Studieresan fre 30/9 - lör 8/10 lör - fre i Berlin, 6 nätter acama Schöneberg 40 elever 5 lärare BERLIN 2016 Kristin Magnus Karin Anita 073-5096136 070-3371487 073-8061548

Läs mer