GLUGGEN, KORPO Onsdagar åk 3 -> Fredagar åk 6 -> Ledare; Jani Walldén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén"

Transkript

1 21 TO Obs! Lekparken vid Familjehuset Ankaret öppnas i november Läs mera sid 2 Hemservicen och hemsjukvården i Pargas har flyttat Läs sid 2 Staden i Skä r gå rdshavet Gäddan och gänget simmar i land! Bekanta dig med utställningen om gängets spännande äventyr! Se sid 2 " Nya ansikten i Väståboland Läs mera sid 4 Terapibassängens verksamhet startar ANNONSBILAGA Läs mera sid 3

2 2! BESLUT SOM FATTATS I STADEN Mera information samt föredragningslistor och protokoll inkl. bilagor hittar du på: /förvaltning och beslutsfattande/ protokoll och föredragningslistor» SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- NÄMNDEN Marica Viitalas initiativ angående barnens tandgranskningar Verksamhetsunderstöd Budget och ekonomiplan , investeringar Tillfällig minskning av platsantalet på Malmkulla» STADSSTYRELSEN Väståbolands strategi 2020 Budgetändring, stadsstyrelsens budget åtgärdande av mikrobskador i Träsk skola Överskridning av budgeten för kosthållet 2010 Försäljning av aktielägenhet: Tennstopet 1 B 1 Svea Maria Sandvalls testamente Försäljning av stadens andel av aktier i Bostads Ab Nagu Berghöjden Utnyttjande av förköpsrätt gällande fastigheten Raunis 1:484 i Korpogård by Bemötanden av Väståboland stads revisionsnämnds utvärderingsberättelse 2009 Godkänna vattentjänstverkets förslag till ändring av servicetaxan för 2011 Justering av taxor och avgifter för miljöavdelningen Val av ledamöter till samkommunsfullmäktige för Peimarin koulutuskuntayhtymä» BILDNINGSNÄMNDEN Presentation av daghemmet Fyrklövern i Folkhälsanhuset Ekonomisk rapport 1-8/2010 för bildningsavdelningen Föreningen Folkhälsan i Pargas rf:s kostnadsförslag för daghemsplatser 2011 Kårkulla Gillet rf:s kostnadsförslag för daghemsplatser år 2011 Godkännande av strategin för småbarnsfostran i Väståbolands stad Organisering av regionala tjänster inom småbarnsfostran Barndagvård nattetid Skolskjutsprinciper för Väståbolands stad Anhållan gällande placeringen av skoltaxihållplatsen på Nederkirjalavägen Förnyande av regionbiljettavtal» STADSFULLMÄKTIGE Försäljning av Simonkylän koulu Budgetändring, stadsstyrelsens budget åtgärdande av mikrobskador i Träsk skola Överskridning av budgeten för kosthållet 2010 Bemötanden av Väståboland stads revisionsnämnds utvärderingsberättelse 2009 Godkänna vattentjänstverkets förslag till ändring av servicetaxan för 2011 Justering av taxor och avgifter för miljöavdelningen Val av ledamöter till samkommunsfullmäktige för Peimarin koulutuskuntayhtymä Sandra Bergqvists, Kurt Kronehags och Petra Palmroos m.fl. motion om mera fokus på stadens måltider» SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- NÄMNDEN Social- och hälsovårdsavdelningens budget för år 2011» STADSSTYRELSEN Ekonomiuppföljning, 31 augusti 2010 Egon Nordströms rättelseyrkande över valet av stadsingenjör Förslag till ändringar i byggnadsordningen för Väståboland Försäljning av aktielägenhet: Tennstopet 1 B 3» BILDNINGSNÄMNDENS SVENSK- SPRÅKIGA SEKTION Läsårsplanerna för förskolan läsåret Läsårsplanerna för skolorna inom den grundläggande utbildningen läsåret Läsårsplan för Pargas svenska gymnasium läsåret Ekonomiska rapport 1-8/2010 för enheten svenskspråkig utbildning Förslag till budget 2011 och ekonomiplan för enheten svenskspråkig utbildning Samarbetsavtal med Axxell Utbildning Ab Information om filmprojektet Yo!BaNa HEMSERVICEN OCH HEMSJUKVÅRDEN I PARGAS HAR FLYTTAT TILL HOTEL KALKSTRAND Sista dagarna i september flyttade hemservicen och hemsjukvården i Pargas till nya utrymmen i Hotel Kalkstrands byggnad på andra våningen. Hemservicen i Parsby, hemservicen i Tennby och hemsjukvården på hälsovårdscentralen har alla på sitt håll varit mycket trångbodda under flera år, varför större utrymmen var välkommet. Målsättningen var också att koncentrera öppenvårdstjänsterna till ett och samma ställe, centralt. Framöver hoppas man även kunna utöka servicen genom samarbete med andra aktörer t.ex. tredje sektorn (information, handledning etc.). Kontaktuppgifter: Eklund, Margareta hemserviceledare/parsby området tfn (kl. 8-12) eller Lundqvist, Carola ansvarig sjukskötare tfn (kl ) Santapukki, Arja hemserviceledare/tennby området Tfn (kl. 8-12) eller Adress: Pargas hemvård (hemservice, hemsjukvård) Strandvägen 1, vån 2 (Hotel Kalkstrand) Pargas (ingång invid Axxell) LEKPARKEN VID FAMILJEHUSET ANKARET ÖPPNAS I NOVEMBER! Officiell invigning (för inbjudna gäster) Lekparken öppnar för allmänheten 2-3 dagar i veckan kommer en lekparksledare att vara på plats kl Ingen ledd lekparksverksamhet kommer att ordnas i år. Mera information om fortsatt verksamhet kommer att finnas på stadens hemsidor. Gäddan och gänget simmar i land! Under veckorna 46 och 47 kan du komma till Familjehuset Ankaret och bekanta dig med utställningen om gängets spännande äventyr! Familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4, Pargas PIUG, PARGAS Måndagar kl (åk 7-9) Tisdagar kl (åk 7) Onsdagar kl (åk 7-9) Tordagar kl (åk 7-9) Lördagar kl , Ledare; Peter Virtanen & Nina Robertsén Arty (konst kurs) Onsdagar kl För högstadie och andra stadiet. Ledare; Nina Robertsén UNGDOMSGÅRDAR I VÄSTÅBOLAND LYAN, NAGU Tisdagar åk 7 -> 18 år Onsdagar åk 7 -> 18 år Fredagar år ( stängt 3.11) Ledare; Jessica Karlsson & Tove Dahlén Häftiga Träffen / Nagu Klubb för årskurs 4-6. Varannan torsdag på Lyan / Framnäs kl , 18.11, 2.12 Terminsavgift 10 Ledare: Jessica Karlsson GLUGGEN, KORPO Onsdagar åk 3 -> Fredagar åk 6 -> Ledare; Jani Walldén Häftiga träffen / Korpo Klubb för årskurs 3-6. Onsdagar 10.11, 24.11, 8.12 kl i Gluggen. Terminsavgift 10 Ledare; Jessica Karlsson BOLLKLUBBAR I VÄSTÅBOLAND KORPO Tisdagar Kl åk högstadiet Torsdagar Kl Åk 0-2 v. 44, 48, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Åk 3-4 v. 43, 45, 49, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18 Ledare; Jani Walldén Houtskär måndagen den 8.11 Westerlid kl Iniö torsdagen den Snäckan kl HOUTSKÄR Torsdagar ( ) åk åk Högstadiet Ingen klubb Ledare; Kalle Jansson PÅ RULLANDE FOT I INIÖ OCH HOUTSKÄR Mera information senare! Ledare; Jessica Karlsson + fritidsledare

3 3 OKTOBER 2010 Terapibassängen i Väståboland Folkes funderingar Delat ansvar V äståboland är en tillväxtkommun. Det brukar vi föra fram som en av de positiva trenderna i vår skärgårdsstad. Men vad är en bra tillväxt? Hur stor tillväxt är lämplig och är det över huvud taget så självklart att det är bra alla gånger? Visst, det finns orter som verkar växa för snabbt. Rotlöshet och avsaknaden av sociala nätverk skapar illamående som i sin tur tar sig uttryck i sociala problem. Dagvården och skolorna är överfyllda för att om år igen stå tomma. Jo, det kan vara problematiskt med en för snabb förändring. Men inte är det heller bra om för få barn föds och utflyttningen är större än inflyttningen. Det blir för få som deltar i arbetslivet, samhället kommer i obalans. Det kan aldrig finnas för många äldre i ett samhälle men det kan finnas för få unga. Verksamheten i kommunens terapibassäng i det nya Folkhälsanhuset kommer att smygstarta under novemberdecember 2010 för att på riktigt köra igång efter årsskiftet. Väståbolands stad äger terapibassängen och de till bassängen anslutna utrymmena. Terapibassängen är en storsatsning i förebyggande och hälsofrämjande verksamhet i Väståboland. Målsättningen är att genom mångsidig verksamhet i utrymmen bidrag till bättre hälsa och välmående bland kommuninvånare. För att få igång en mångsidig verksamhet i bassängutrymmena är samarbete med lokala föreningar, företag och andra intresserade väldigt viktigt. Bassängtimmar hyrs ut till olika intressenter som vill bedriva sin egen verksamhet i utrymmena, t.ex. vattengympa, babysim, olika terapier osv. Utrymmena hyrs ut inledningsvis på timbasis och kostnaden för en bassängtimme är mellan 45 och 60 euro. Det kommer inte att finnas kommunal övervakningspersonal på plats under alla tider, utan den som bedriver verksamhet ska alltid ha utsett en ansvarig ledare för gruppen. Terapibassängen kommer att kunna användas under följande tider: vardagar 7 21 lördagar 9 21 söndagar 9 21 Bassängtiderna för våren 2011 (januari-juni) kommer att delas ut i början av december. Ansökan om bassängtider görs senast den på en separat blankett som finns på kommunens hemsida och kan också fås på socialcentralen och på områdeskontoren. De som är intresserade av att hyra bassängen kan kontakta bassängkoordinator Jaana Westerlund per epost eller telefon för mera information. KONTAKTPERSON Fysioterapeut Jaana Westerlund arbetar med samordningen av de olika verksamheterna i bassängutrymmen och information om bassängen. Hon kan nås på telefon eller per e-post Telefon: Telefontider: må-ti kl to kl I VÄSTÅBOLAND HAR VI som mål att ha en behärskad tillväxt. Behärskad så att servicen hinner med när behoven förändras, även om det inte alltid är helt lätt att förutse alla förändringar. Varken tillfälliga skolbaracker på grund av överfulla skolor eller skolindragningar som en följd av att eleverna är för få är nånting man önskar se. I vår vidsträckta skärgårdsstad ser inte utvecklingen lika ut överallt, det gör det för övrigt sällan i andra kommuner heller, det finns skillnader och kommer alltid att finnas. Stadens sak är att skapa förutsättningar och stöda en positiv utveckling i hela området och det gör vi på olika sätt. Tomter finns, servicen finns och vi vill signalera att vi tror på en bra framtid överallt i staden. Göran Peltonen gick i pension MEN STADEN KAN INTE bestämma var folk skall bo, arbeta och trivas. Företagandet och näringslivet följer sin egen logik och ju längre bort från Åbo-regionen vi kommer desto viktigare blir de enskilda lokala företagen som sysselsättare i vår stad. Men inte heller den offentliga servicen och näringslivet räcker. Det behövs också en framåtanda, en gemenskap som gör vardagen meningsfull och lockande där man väljer att bo. Den lokala andan, i staden, i stadsdelen, i byn eller på ön växer fram inifrån och är beroende av dem som bor just där. Man brukar säga att delat ansvar är inget ansvar. När det gäller utvecklingen i vår vidsträckta skärgårdsstad är det tvärtom. Staden, näringslivet och lokalsamhället har ett delat ansvar för framtiden. Den långvarige stadssekreteraren Göran Peltonen gick i pension i september. = = ANNONSERA I NYTT? FÖLJANDE ANNONSER ÄR GRATIS: FÖRETAGSANNONSER föreningarnas annonser företag får annonsera i den lokala delen av infobladet om kulturevenemang som ordnas i företagens lokaler (konsert, utställning, musikkväll osv.) invånarna får lägga in små annonser (typ önskas köpa eller sälja) Företag har en möjlighet att annonsera i de upplagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt med Nytt. Pris per annons i den s.k. Skärgårdens Serviceruta är 30 euro + moms 22 % (i färg, 40 x 50 mm modul). Ta kontakt med: Ulf Bergman, (02) , Ta kontakt med: Pargas: Kirsti Mecklin, tfn Nagu: Annemo Palmroos-Broos, tfn Korpo: Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn Houtskär: Petra Öhman, tfn Iniö: Åsa Knuts, tfn Utgivningstidtabellen 2010: Nytt 9 utkommer deadline kl. 16 Nytt 10 utkommer deadline kl. 9 E-postadress: Mer information ges av Anne-Maarit Itänen, tfn Vill du beställa Nytt i elektronisk form? Du kan få Nytt skickat till din e-postadress i pdf-format. Ta kontakt med Anne-Maarit Itänen vastaboland.fi) och prenumerera på det elektroniska infobladet! Nytt finns också på nätet (www.vastaboland.fi) och det delas ut kostnadsfritt på alla områdeskontor, i stadshuset och på biblioteken.

4 4 BRANDING SCANDINAVIAN ISLANDS, PROJEKTGRUPPEN Från vänster: Hannele Gladh, Öppen Skärgård Pia Eklund, Haninge Kommun Anita Lundin, Visit Åland Magnus Leijström, Öppen Skärgård Marika Andersson, Turku Touring Niclas Gestranius, Väståbolands Stad Matilda Åberg, Väståbolands Stad Annica Grönlund, Visit Åland Lotta Bäck, Turku Touring Tomas Björkroth, Haninge Kommun Mikael Larsson, Haninge Kommun Vad är Scandinavian Islands? Scandinavian Islands är ett marknadsföringsnamn för skärgårdsområdet mellan Sverige, Åland och Finland. Turistorganisationerna Visit Skärgården, Visit Åland och Turku Touring samarbetar för att tillsammans utveckla och marknadsföra skärgården som ett unikt resmål. Den gemensamma målsättningen är att öka resandet till och i Scandinavian Islands. För att lyckas måste ett det finnas ett fungerande samarbete mellan företag, turistorganisationer och resebyråer. Därför vill turistorganisationerna nu aktivt delta i utvecklandet av resepaket till skärgården. I arbetet ingår seminarier och träffar under rubriken Scandinavian Islands Academy där deltagarna höjer sin kompetens och har möjlighet att utveckla sina nätverk över hela området. MARKNADSFÖRING OCH INFOR- MATION är en viktig del av arbetet där man strävar till såväl kostnadsinbesparingar som till bättre effekt och betydande synergieffekter genom att tillsammans bearbeta utvalda marknader och målgrupper. Skärgårdskommunerna och de regionala förvaltningsorganisationerna deltar i samarbetet via turistorganisationerna. Under åren förverkligas åtgärderna i projektet Branding Scandinavian Islands som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden via Central Baltic Interreg IV A programmet. DESTINATION OCH VARUMÄRKE. Scandinavian Islands sträcker sig från Stockholms skärgård i Sverige över öriket Åland till Åbolands skärgård i sydvästra Finland. Ett särpräglat landskap med fantastiska öar och skär, som välkomnar dig med unika skandinaviska sinnesintryck. Scandinavian Islands har invånare av vilka bor på öar. Scandinavian Islands är lätt att nå från Stockholm, Åbo eller Mariehamn. Begreppet Scandinavian Islands är resultatet av ett omfattande varumärkesarbete i hela skärgårdsområdet Scandinavian Islands är en kvalitetsgaranti för besökaren. MER INFORMATION Turku Touring City of Väståboland Åland Tourism Board Visit Skärgården Ab Alf-Peter Heino Alf-Peter Heino började arbeta som energirådgivare i Väståbolands stad. Uppgiften som energirådgivare ingår som en del i projektet EETU energiasta maakunnan etu som pågår till utgången av Alf-Peters verksamhetsområde är Åboland och han har i uppgift att ge små och medelstora företag råd om energieffektivitet, främja användningen av förnybar energi och hjälpa till med att söka energistöd. Energirådgivaren arbetar i team med fyra andra energirådgivare i Egentliga Finland. Den huvudsakliga placeringsorten för uppgiften är Korpo. JAG HAR JOBBAT länge som lärare i Åbolands Yrkesskola (numera Axxell) och haft kurser i alternativa energiformer. Det är verkligen intressant att komma i nära kontakt med företagen och föra fram energibudskapet på gräsrotsnivån, säger Alf- Peter. Mitt mål är att få människorna att se nya energilösningar med öppna ögon och få dem att finna det sätt som ALF-PETER HEINO Elektronikingenjör, lärarbehörighet, elbehörighet 1 Kommer från Pargas, där han också bor Familj med fru och två döttrar (av vilka den ena redan har flyttat hemifrån) samt två tibetanska spanielar. Började som lärare i Åbolands Yrkesskola 1990, varit anställd som underhållschef för el och automation samt som driftchef på Finncement Ab. Intressen: bl.a. radioamatörverksamhet, den frivilliga räddningstjänsten inom Röda Korset. passar dem bäst då det gäller energieffektivitet, förklarar Alf-Peter. Arbetet verkar intressant och efter 20 år som lärare är det kanske också dags att göra något annat, skrattar Alf-Peter. Manne Carla Också tf. stadsingenjör Manne Carla inledde i stadens tjänst Mannes arbetsfält är omfattande både geografiskt och innehållsmässigt: Han ansvarar för vattentjänsterna och avloppsreningsverken i staden, den kommunaltekniska planeringen och byggherreuppgifterna vid kommunaltekniska projekt samt för utveckling och underhåll av trafiknäten och trafikområdena. Från och med början av 2011 svarar han även för fjärrvärmeverksamheten. Han är chef till flera anställda som arbetar runt omkring vår skärgårdsstad. För närvarande försöker jag få en helhetsbild över mina arbetsuppgifter; förra veckan gick åt att lära känna nya människor och sitta på olika möten, konstaterar Manne. Arbetets omfattning är givetvis en utmaning, men lyckligtvis har jag redan i det här skedet kunnat konstatera att jag har ett utomordentligt team av yrkeskunniga medarbetare till min hjälp. Andan mellan kollegerna är också bra, säger Manne leende. Uppgifterna i anslutning till vattentjänsterna i staden och de nya kraven gällande behandlingen av avloppsvatten kommer säkert att vara de viktigaste projekten till en början, funderar Manne. Också uppbyggandet och utvecklingen av organisationen efter kommunsammanslagningen Nya ansikten i Väståboland MANNE CARLA Diplomingenjörsexamen inom processteknik vid Åbo Akademi Uppväxt i Åbo, tillbringat somrarna i Pargas sedan barndomen. Bott i Pargas sedan 2003 Familj med fru och tre barn (två döttrar och en son) Tidigare arbetsplatser bl.a. Partek (Turun Kaakeli), Unilever (Turun Saippua), Bayer (Haarmann & Reimer), Nordkalk, CrisolteQ Oy Bott länge utomlands, bl.a. i Kina (Shanghai), Tyskland, Singapore och USA (New Jersey) Intressen: segling och vinterbad fortsätter, säger han. Min familj och jag har stortrivts i skärgårdsstaden efter flera år utomlands, säger Manne som tycker om att segla.

5 OKTOBER VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Annemo Palmroos-Broos, tfn eller epost: BYGGNADSARBETEN I NAGU BOLLHALL-BIBLIOTEK Nagu bibliotek beklagar oljudet och dammet som saneringsarbetena förorsakar. Vi hoppas att ni ändå använder biblioteket under byggnadstiden. Biblioteket är öppet helt enligt normala öppettider. Bilar bör tillsvidare ställas vid rinkens parkeringsplats. PICNIC KRYSSNING FÖR FÖRETAGARE PÅ VIKING LINE Vi bekantar oss med e-fakturering och stadens näringslivstjänster. Se Allmänna sidan för mera information! MULTICUTI IMPROVISATIONSTEATERN STJÄRNFALL PÅ L`ESCALE I NAGU KL KRISTOFER MÖLLER, JOHANNA AF SCHULTÉN, MARKUS NYKÄNEN, IIRO OLLILA bjuder publiken på improviserade rätter ur sin á la carte meny. Sanslös glädje på svenska, finska och siansaksaa. Biljetter 15 euro, stjärnbuffé 15 euro. Biljett- o. bordsres. tel Läs mer Arrangör: Multiculti NAGU KAPELLFÖRSAMLING To kl Höstträffen åk 1-2 i församlingshemmet, Elisabeth Javén. Sö kl 11 Högmässa i kyrkan, Rita Holmström, Ami Taulio. Marthorna och Festingarna håller kyrksöndag och bjuder alla på kyrkkaffe i församlingshemmet. kl 18 Skriftskolan startar i församlingshemmet. Må 1.11 kl Kaffestuga för alla i församlingshemmet. Må 1.11 fre kl 9-18 Kyrkovalets förhandsröstning i Församlingshemmet. Sö kl Kyrkovalets egentliga valdag i kyrkan Ti kl Bibelsamtal och bön i församlingshemmet. On kl 10 Gung & Sjung i Församlingshemmet. kl Barnkör åk 1-2 i Församlingshemmet. kl 14 Församlingsträffen i Församlingshemmet. To kl Träffen åk 1-2 i Församlingshemmet, Benita och Roland Andrén. kl Träffen åk 3-6 i Församlingshem- kl 15 met, Andrén. Sångstund på Grannas, Ami Taulio. Furuboborna är välkomna med. Alla helgons dag kl 18 Gudstjänst i kyrkan, tvåspråkig, med ljuständning till minnet av de avlidna, Kjell Granström, Ami Taulio, S:t Olofs Sångare. Sö kl 11 Högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. kl Sjung med oss i Församlingshemmet. Må kl Kaffestuga för alla i församlingshemmet. Sö kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Kjell Granström. Må kl Kaffestuga för alla i församlingshemmet. On kl 10 Gung & Sjung i Församlingshemmet. Fre kl Konsert i kyrkan med Pargas Damkör. Sö kl 11 Högmässa i kyrkan. Må kl Kaffestuga för alla i församlingshemmet. On kl 10 Gung & Sjung i Församlingshemmet. Första söndagen i advent kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. kl Adventskaffe i Församlingshemmet till förmån för missionen. Välkomna att stöpa ljus och pyssla under ledning av Anja Lindqvist i församlingshemmet i Nagu tisdagen den kl.16-20! Lämpligt för alla åldrar, hela familjen. Produkterna säljs på missionsbasaren i församlingshemmet söndagen den kl Intäkterna går till Finska Missionssällskapets julinsamling till förmån för barns välbefinnande i bl.a Botswana. KURA SKYMNING MED MARIELLA 10 november kl.19 på restaurant Lanterna i Nagu Som ett inslag i Blankabibliotekens projekt: högläsning och bokprat för vuxna har Nagu bibliotek i samarbete med Multiculti bjudit in Mariella Lindén att Kura skymning. Mariellas upplägg är PLATSER FÖR LIVET. Böcker är berättelser om liv. De innehåller röster av människor från tider och ställen som varken är precis här eller nu där vi själva är. Mariella Lindén läser högt berättelser kring ställen och platser: om platser vi bor på, platser där vi känner oss hemma eller främmande, platser för arbeten, för resor våra inre platser. Som ljus i höstrusket tänder vi goda tankar ur böckernas små och magiska rum och kurar skymning tillsammans! Vi bjuder på en bit mat. Därför vill vi gärna ha förhandsanmälan till eller pp.inet.fi FÖRENINGEN PRO NAGU R.F. samlas till stadgeenligt höstmöte måndagen den kl på Servicehuset Grannas. Välkomna! PENSIONÄRSKLUBBEN FESTINGARNA Varje måndag biljardspel kl 11 i Bollhallen. Simhallsresor till St.Karins simhall tisdagar 2.11, 16.11, och Bussen avgår kl från Seo-baren. Närmare uppgifter om resorna, ring till OLLI tfn Resa till ÅST den 17 november (LES MISÈRABLES) några biljetter kvar. Ring till Raili tfn Onsdagen den 24 november födelsedagsfest i Främnäs kl 13. Program: Bengt Johansson sköter om musiken och sången. Vi firar alla medlemmar som har fyllt eller fyller 60, 65,70,75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98 osv under detta år. Servering. Välkomna alla också nya medlemmar. Åboländska Pensionärernas lillajulskryssning Anmälningar senast 3.11 till Leena tfn !» NÄRSERVICENÄMNDEN I NAGU HÖLL ETT MÖTE PÅ MÖTET BEHANDLADE MAN BL.A. FÖLJANDE ÄRENDEN: Kyrkbackens avfallssorteringsstation Nagu närservicenämnd framför som sitt önskemål att sorteringsstationen för avfall i Nagu flyttas till Vikom, samtidigt tryggas skötseln av den befintliga stationen. Skötseln av stationen i Vikom bör hålla en sådan nivå att några miljöolägenheter ej uppstår. Nämnden påpekar att de tidigare nämnda missbruken bäst åtgärdas genom tillräckliga och ändamålsenliga öppethållningstider, vilket även tydligt framgår av tidigare års väl fungerande verksamhet. Den planerade lätta trafikleden Prostvik - Nagu centrum Efter en grundlig diskussion beslöt nämnden framföra följande synpunkter kring planeringen av den lätta trafikleden: Den lätta trafikleden bör planeras så att den är användbar året runt. Det framtida byggandet av den lätta trafikleden bör börja från Kyrkbackens centrum mot Prostvik. Planeringen för Nagu Södra hamn Närservicenämnden beslöt enhälligt framföra att hamnen, farleden samt områdena runt Nagu södra hamn bör förverkligas enligt befintlig detaljplan och muddringsplan, innefattande även grönområden. Betydelsen av Nagu södra hamn ökar årligen och det är viktigt att hela helheten färdigställs. Användandet och eventuell omdisponering av de s.k. samgångsmedlen Nagu kommunfullmäktige beslöt den fördela de s.k. samgångmedlen enligt följande: År 2009: reserveras för närservicenämnden, lokala företag, föreningar och projekt för renovering av ishockeyrinkens alternativa användning som tennisplan. Anslaget inbegriper byggandet av Petangplan i anslutning till rinken. År 2010: reserveras för etablering av Sjöfartsmuseum reserveras för seniorpark År 2011: reserveras för bollhallens tillbyggnad Av medlen som reserverats för närservicenämnden, lokala företag, föreningar och projekt har hittills beviljats i bidrag. Stadsstyrelsen har tidigare antagit ståndpunkten att staden kan avvika från de gamla kommunernas kommunfullmäktigebeslut om användandet av samgångsmedlen, om vederbörande närservicenämnd omfattar ett förslag om ändring av ändamålet. Stadsdirektör Folke Öhman framförde sina synpunkter om användningsändamålen för samgångmedlen och efter en ivrig diskussion beslöt närservicenämnden följande: - Av närservicenämndens ännu odisponerade anslag om , disponeras till bollhallens renovering och till staket och förbättrandet av innergården på Grannas. - Av de reserverade för renovering av ishockeyrinkens alternativa användning som tennisplan, omdisponeras till bollallens renovering återstår för byggandet av en bra och stabil botten för renovering av ishockeyrink, alternativ användning som tennisplan, varvid ishockeyrinkens botten prioriteras. - De som reserverats för seniorpark omdisponeras till ett äldregruppboende. Sedan ovannämnda beslut har närservicenämnden beslutat vid sitt sammanträde den bevilja av de s.k. morotspengarna till en Välkommen -skylt. Nämnden har sålunda till dags datum fattat beslut om (inkluderande överföring av till bollhallen och till Grannas innergård) av de som avdelats för nämndens beslut. Närservicenämnden beslöt därtill följande: - Skyddstak för cyklar, Kyrkbackens centrum, anslaget ur samgångsmedlen höjs från till För att motverka huliganism runt Framnäs midssommartid, beviljas ur samgångsmedlen till kulturnämndens disposition som ett bidrag till anordnandet av olika evenemang. - För förbättrandet av Grannas innergård inklusive staketet bör reserveras i enlighet med nämndens tidigare beslut. - För skötsel av vintertrafiken på isvägar beviljades ett bidrag om ur samgångsmedlen för bildandet av nödiga väglag. - Närservicenämnden poängterar vikten av äldregruppboende i Nagu kommundel. - Nämnden påpekar att samgångsmedel, varom dispositionsbeslut finns, bör sättas in i investeringsbudgeten för år Beslut om ännu odisponerade medel bör kunna tas ännu under år Nagu närservicenämnds förslag till budgeten får år 2011 Nämnden beslöt att: - Närservicenämnden bör få ett dispositionsanslag om för lokala projekt. - Nagu södra generaldetaljplans revidering bör slutföras under år Detaljplan för byarna i periferin bör påbörjas. - Äldregruppboende i Nagu bör förverkligas eller åtminstone påbörjas under år Daghemmet Karusellens eget kök bör bevaras, då detta visat sig vara mer kostnadseffektivt än många större kök inom staden. Försäljningen av Simonby skola Nämnden framför att försäljningen bör ske enligt de principer som framförts av stadsstyrelsens arbetsgrupp: i första hand skall fastigheten utbjudas för ideella behov, i andra hand i ett separat förfarande till högst bjudande. Ambulansen i skärgården Närservicenämnden poängterar att den s.k. Nagu-ambulansens nuvarande vårdnivå bär bibehållas och att personalen bör kunna vara en resurs även på avdelningarna på Grannas och eventuellt gruppboende. Skoltandvården Närservicenämnden erhöll information om förslaget att minska skötseln av skolbarnens tänder. Nämnden beslöt enhälligt motsätta sig en nedskärning av skolbarnens tandvård i Nagu kommundel. MÖTESKALLELSE FOLKHÄLSAN I NAGU & FRK NAGU avd Håller gemensamt höstmöte Torsdagen den kl Kommunalstugan Protokollet kan läsas i sin helhet på stadens hemsida På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Kaffeservering Alla önskas hjärtligt välkomna Styrelsen

6 6!» NÄRSERVICENÄMNDEN I HOUTSKÄR HÖLL ETT MÖTE PÅ MÖTET BEHANDLADE MAN BL.A. FÖLJANDE ÄRENDEN: Houtskärs närservicenämnds förslag till budgeten för år 2011 Närservicenämnden föreslår att driftsbudgeten för Houtskärs närservicenämnd kan hållas på samma nivå som år 2010, förutom att nämnden önskar ett anslag på för att smidigare kunna förverkliga mindre lokala projekt. Trafikchef Christjan Brander har gjort ett förslag till budgettext för närservicenämnderna, med verksamhet, vision och mål. Houtskärs närservicenämnd omfattar Branders förslag förutom att nämnden ifrågasätter utvärderingen för mål nr 3. Att definiera samarbetet med turistinformationen är en viktig fråga med kanske inte ett sätt att utvärdera samarbetet över sektorgränserna. I social- och hälsonämndens förslag till investeringsbudget finns Houtskärs hälsocentral med. Nämnden önskar att social- och hälsovårdschef Otto Ilmonen och fastighetschef Seppo Pihl informerar och redogör för planerna i detta för Houtskärs del viktiga projekt. Houtskärs morotspengar Senaste höst beslöt närservicenämnden att Houtskärs morotspengar år 2010 skulle användas för: - utveckling av gästhamnen skolgården fibernätet och år 2011 för: - konkret förverkligande av bostäder i Houtskär terapiträdgård till Fridhem I investeringsbudgeten för 2010 finns för gästhamnen, för bostadsplanering och för skolgården. För Houtskärs fiberprojekt finns i utvecklingsavdelningens projektbudget. I ekonomiplanen 2011 finns ytterligare för gästhamnen och för bostadsplanering. Terapiträdgården finns inte med i budgeten eller ekonomiplanen. Seppo Pihl har på begäran meddelat att av morotspengarna har hittills använts för gästhamnen och för Träsk skolas gård. Mikael Grannas har meddelat att om arbetena med Houtskärs fiberprojekt inte påbörjas i år så uppskattar han att av morotspengarna har gått/går till planeringsarbetet Nämnden föreslår att summorna som reserverats för de olika projekten blir oförändrade. De anslag som inte använts under år 2010 flyttas över till nästa år. Anslag ska finnas även för terapiträdgården på Fridhem ( ). Om anslagen av någon anledning inte kan användas eller om pengar blir över bör närservicenämnden underrättas. Förbindelsebåtarnas vintertidtabeller 2010/2011 för Houtskärs del Egentliga Finlands NTM-central har begärt kommunernas utlåtande om förbindelsebåtarnas vintertidtabeller. Eftersom detta är frågan om närservice i skärgården har närservicenämnderna getts en möjlighet att uttala sig inför beredningen av stadens utlåtande. Ett brev där nämnden ber om åsikter angående vintertidtabellen skickades till mantalsskrivna på rutten. Svar har kommit skriftligt från Åminne/Bockholm och Lundell/Nåtö samt muntligen från Rosenberg/Själö och Rosenberg/Sövdö. Inga kommentarer har kommit från Berghamnsrutten. Sammandrag av kommentarerna: - Tidtabellerna verkar vara bra i det stora hela. En bättre koordinering med Torsholma-förbindelser på söndagskvällar och med Houtskärsbussen önskas. - Menföresförbindelserna, främst svävaren, är ett stort problem. Svävaren har inte hållit och mycket tid och energi har gått åt till reparationer. Den har också kört då det har varit mycket dålig is och öppet vatten och det klarar den inte av (tar lång tid). - Det går inte att lita på menföresfarkosterna och reservsystem saknas vid haverier. Viktigt att konkurrensutsättningarna har tillräckligt tydliga krav inte bara på priset utan också på kvalitet, storlek och säkerhet. - Problem med tunga transporter. Jurmo klarar inte av allt på enbart en dag. - Täta tidtabellsbyten och dålig information om dem samt om ruttförändringar och haverier har gett problem. Bättre och snabbare information önskas. - Beställningssystemet funkar inte. De flesta turerna är beställningsturer, men om båten inte körs så kan den inte beställas! Systemet måste utvecklas. Houtskärs närservicenämnd avgav följande utlåtande: Houtskärs ruttområde (Karolina, Linta, Leiju), Iniö tilläggsrutt (Jurmo II): - Tidtabellerna är i stort sett bra men måste koordineras bättre med Torsholma-förbindelserna och med Houtskärsbussen. - Följande problem måste åtgärdas: Menföresförbindelserna har varit under all kritik. Svävaren har inte hållit och mycket tid och energi har gått åt till reparationer. Den har också kört då det har varit mycket dålig is och öppet vatten och det klarar den inte av (tar lång tid). Det går inte att lita på menföresfarkosterna och reservsystem saknas vid haverier. Viktigt att konkurrensutsättningarna har tillräckligt tydliga krav inte bara på priset utan också på kvalitet, storlek och säkerhet. Problem med tunga transporter. Jurmo klarar inte av allt på enbart en dag. Täta tidtabellsbyten och dålig information om dem samt om ruttförändringar och haverier har gett problem. Bättre och snabbare information behövs. Beställningssystemet funkar inte. De flesta turerna är beställningsturer, men om båten inte körs så kan den inte beställas! Systemet måste utvecklas. - Ytterligare önskemål som borde beaktas är: Plogning av vinterväg då isen är stark Alla bryggor borde skrivas ut i tidtabellerna, nu syns de inte då man använder sökprogram (t.ex. på Korpo ruttområde (Finnö): Ingen respons har kommit från Berghamn. Stadsstyrelsen behandlade ärendet , 180, och avgav följande utlåtande till Egentliga Finlands NTM-central: Väståbolands stad anser att senaste vinters normala tidtabeller utgör en bra grund för inkommande vintersäsong. De av användarna framförda ändringsförslagen bör dock beaktas så att trafiken täcker så många behov som möjligt. Speciellt bör tidtabellerna justeras med tanke på smidigare kombination med övriga förbindelser, arbetsresor och skolskjutsar. Detta innebär mindre ändringar HÄNDELSER I HOUTSKÄR NOVEMBER Gudstjänst eller högmässa i kyrkan varje söndag kl (om ej annat meddelas). Må 1.11 Ungdomsgruppen. Halloweenfirande. Arr: HUF och Folkhälsan Fre 5.11 Nattvard på Fridhem kl Lö 6.11 VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Petra Öhman, tfn eller epost: Alla Helgons dag, gudstjänst kl To Sång och lek med Hillevi Stenvall. Församlingens klubbrum kl Fre Ungdomsstyrelseval Sö Högmässa klockan 11. Efter högmässan röstning i församlingsvalet fram till klockan 18. Må Röstning i församlingsvalet. Kl röstningsställe Björkö Handel. Kl röstningsställe Fridhem. Ti Ungdomsgruppen. Arr: HUF och Folkhälsan To Sång och lek med Hillevi Stenvall. Församlingens klubbrum kl Lö Ungdomsgruppen. Julavslutning. Arr: HUF och Folkhälsan PICNIC KRYSSNING FÖR FÖRETAGARE PÅ VIKING LINE Vi bekantar oss med e-fakturering och stadens näringslivstjänster Se Allmänna sidan för mera information! VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUT Du kan anmäla dig per telefon eller per internet: Det finns lediga platser i följande kurser: HOUTSKÄR Seminarium i houtskärskå med Magnus Gräsbeck m.fl i HKF med start den kl Närpes syns tydligt på världskartan för två sakers skull: tomaterna och språket. Österbottens berömdaste kommun men den starkaste dialekten. I södra Finland är dialekterna starkast uppblandade med svenskan. Bara i Östnyland och vissa skärgårdskommuner pratas riktigt dialekt med egna ord och uttryck. I utomståendes öron framstår houtskärdialekten som pittoresk och spännande. Men finns det idag tillräckligt många som ärvt språket i hem eller näromgivning och kan föra det vidare? Ett faktum är att våra dagars houtskärskå inte klingar lika färgrikt och märgfullt som ute på holman för bara ett tag sedan. Materialkostnader: Inga, min ta penno o paper me. Kaffe till självkostnadspris. En söndag på höstterminen och två söndagar under vårterminen. Gör din egen folkdräkt kurs i vävning och folkdräktssömnad med Helbe Pajari i folkhögskolan. Kursen pågår ungefär 1 år med 100 undervisningstimmar och fyra intensivperioder. Kursen startar med ett informationstillfälle den kl i Flickinternatets sällskapsrum. Vid tillfället kan tidtabellen för kursen diskuteras. Kaffeservering. Vi tar gärna emot anmälan till infotillfället pga serveringen. Kursen förverkligas i samarbete med medborgarinstitut, Houtskärs kyrkliga folkhögskola och Föreningen Brage. Kursen erbjuder flera möjligheter till arbete med vävning av dräkttyper och med sömnad av väståboländska folkdräkter. Observera att folkdräkter finns både för kvinnor och för män! Du som har drömt om att tillverka din egen folkdräkt har nu ett ypperligt tillfälle. Att sy sin egen folkdräkt kräver stort tålamod. Vi gör också en kulturhistorisk insats genom att hålla folkdräktstraditionen vid liv! Kontaktuppgifter: Institutssekreterare Maria Lagström tel Planerare, bitr. rektor Anitra Bohman tel Vikarie Katja Lundström tel i bl.a. följande ruttområden: Pargas, södra Nagu, Iniö och norra Houtskär. Det största problemet är dock osäkerheten i vintertrafiken. Erfarenheterna från senaste vinter är entydigt att beredskapen att klara av en skälig servicenivå under svåra isförhållanden inte finns hos nuvarande trafikproducenter. Även under vintern bör en regelbunden tidtabellsenlig trafik garanteras. Beträffande de detaljerade i tidtabellerna för olika ruttområden befullmäktigar stadsstyrelsen trafikchef Christjan Brander att avge utlåtanden. Närservicenämnden antecknade stadsstyrelsens utlåtande till kännedom. Servicenivån på kollektivtrafiken, bussförbindelser Arbetsgruppen för kollektivtrafikens servicenivå har lämnat in en rapport till stadsstyrelsen och den har delgetts avdelningscheferna och sektorcheferna för vidare behandling. För servicetrafik i skärgården föreslår arbetsgruppen att målsättningen är att från varje periferiby med fast bosättning skall det vara möjligt att två gånger i veckan färdas tur och retur till kommundelscentrum. Minimiservicenivån är en gång per vecka. I arbetsgruppens rapport finns ett också att förslag med matartrafik till/från kollektivtrafik till fastlandet: I kommundelar där det finns ett uppenbart behov kan staden upprätthålla anrops- eller linjetaxitrafik som kombinerar med övrig kollektivtrafik (bussar och förbindelsebåtar). Som bilaga till rapporten finns dokumentet Kimitoöns kommuns och Väståbolands stads utredning av persontrafiken - servicenivån i kollektivtrafiken I det kan man läsa att måltillståndet för förbindelserna till Åbo ( ) är en tur och retur förbindelse vardagar och lördagar, för besöksresor. I nuläget är nivån två turer vardagar och lördagar. Nämnden omfattar arbetsgruppens förslag om intern servicetrafik. Nämnden motsätter sig att bussturerna till Åbo minskar. Det får inte bli ännu svårare att ta sig fram med kollektiva trafiklösningar. Diskussionsmöte med Houtskärs förtroendevalda Närservicenämndens ordförande Monica Andersson har sammankallat till ett diskussionsmöte för förtroendevalda från Houtskär. Diskussionen hölls i samband med närservicenämndens möte och 16 personer deltog. PM från diskussionen antecknas till kännedom och för åtgärder att verkställa direkt eller behandla på närservicenämndens nästa möte.

7 OKTOBER !» NÄRSERVICENÄMNDEN I KORPO HÖLL ETT MÖTE PÅ MÖTET BEHANDLADE MAN BL.A. FÖLJANDE ÄRENDEN: Korpo närservicenämnds förslag till budgeten för 2011 Korpo närservicenämnd anhåller om att morotspengarna tas in i budgeten för år 2011 fördelat enligt Korpo kommunfullmäktiges beslut på följande sätt: - Stabshuset med förbehåll om att ifall huset säljs så används pengarna enligt Korpo närservicenämnds beslut för Korpo centrum och torget - Korpo centrum, torget Simstranden Likholmen Idrottsplanen Regnbågen ifall det ej redan har förbrukats Korpo närservicenämnd anhåller om för möteskostnader för år 2011 samt för bidrag till mindre lokala projekt som t.ex. städtalko, allmänna informationstillställningar, aktivering av verksamhet som stöder Korpos utveckling mm. Totalt Närservicenämnden ordnar ett infomöte för alla korpobor Korpo närservicenämnd ordnar ett informationstillfälle för alla korpobor den 27 november 2010 kl i Hjalmar s källare. Företagarna i huset ordnar samtidigt julbasar som är öppen för allmänheten. Väståbolands stads näringslivsavdelning bjuder på julgröt och glögg samt informerar om vad som har hänt och kommer att hända i Korpo. Samtidigt presenteras aktuella projekt som berör Korpo centrum. Korpo närservicenämnds medlemmar samt övriga förtroendevalda medverkar i diskussionen. Informationschef Anne-Maarit Itänen berättar om bl.a. hur informationstidningen skall utvecklas. Ett infotillfälle för företagarna Ett informationstillfälle för alla företagare i Korpo ordnas av Korpo närservicenämnd den 9 december 2010 kl på Restaurang Hjalmar s. Väståbolands näringslivsavdelning bjuder på traditionell julgröt och smörgårdsbord. Vid informationstillfället presenteras följande aktuella händelser: den ekonomiska utvecklingen och investeringar i staden, stadsdirektör Folke Öhman projektinformation om nya projekt som berör företagare, näringslivschef Mikael Grannas vår nya företagsrådgivare presenterar sig nya stödformer för företagarna, företagsrådgivare Karl-Henrik Stuns når den lokala informationen fram, informationschef Anne-Maarit Itänen VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn eller epost: MARTHAMÖTEN! Marthamöte hos Iris Ojala den kl Korpo Marthaförening KORPO KULTURGILLE RF ordnar teaterföreställningen Pas de deux i Korpo den Teaterföreställningen, som är en vuxenpjäs, är en dialog av Johanna Ringbom och Fred Negendanck börjar kl. 19 i Kommunalgården. Biljetten med kaffe kostar 7 euro per person. Välkommen! BETANIA FÖRSAMLING, KORPO VÄLKOMNAR till: Böneringssamlingar måndagar kl. 19 i Lyktan Barnträffen 4-6 åringar onsdagar Mellanträffen lågstadiet fredagar Ungdomsträffen högstadiet fredagar OBS!!! Vecka 45 inga träffar. Lördagskväll i Betania lörd. 30 oktober kl Efteråt serveringsgemenskap. Alla VÄLKOMNA! Betania församling tel Kontaktperson Maj Ekqvist tel PICNIC KRYSSNING FÖR FÖRETAGARE PÅ VIKING LINE Vi bekantar oss med e-fakturering och stadens näringslivstjänster Se Allmänna sidan för mera information! KORPO PENSIONÄRER R.F. November månadsmöte hålls tisdagen den 9 november 2010 på Kommunalgården. Mailis Malmström berättar om sin senaste bok Hyresgästen. Till den allåboländska lillajulskryssningen kan man fortfarande anmäla sig till Anders ( / ) senast den Vi åker ut med Isabella kl och återvänder följande kväll. Om bussens avgång meddelas senare. ALLA VARMT VÄLKOMNA! VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Åsa Knuts, tfn eller epost: RÖDA KORSET INIÖ AVDELNING Frk Iniö avdelning och Föreningen Folkhälsan i Iniö r.f inbjuder alla medlemmar att delta i ordinarie höstmöten onsdag 17 november kl Stadgeenliga ärenden behandlas. FRK Iniö avdelning ordnar lätt servering samt lotteri i samband med mötet. Lotterivinster emottages med tacksamhet och kan medtas till mötet eller i förväg hämtas till Nina i hälsohuset. Till salu finns FRK-produkter bl.a julkort,ljus och första hjälp-material. Föreningen Folkhälsan säljer också Folkhälsanprodukter bl.a reflexvästar och majbloms-seriens olika produkter. Ett urval FRK-produkter finns året om till salu i Hälsohuset. Kort, små gåvoalternativ och Första hjälp-material ss väskor och böcker finns till försäljning. FRK-medlemmar erhåller 10% medlemsrabatt på produkterna. FOLKHÄLSAN I INIÖ R.F Föreningen Folkhälsan i Iniö r.f och FRK Iniö avdelning inbjuder alla medlemmar att delta i ordinarie höstmöten onsdag 17 november kl Stadgeenliga ärenden behandlas. Föreningens produkter ss reflexvästar, paraplyer och varor i majblomsserien finns till salu i samband med mötet, liksom också FRK-produkter ss julkort och första hjälp-material.servering och lotteri ordnas. SIMRESA. Folkhälsan i Iniö ordnar fredag simresa till Caribien. Start med Aurora kl hem med turen. Folkhälsan bjuder på bussen. Anmälningar till Linda tfn före HEM OCH SKOLA I INIÖ R.F Familjeutfärden till Helsingfors lördag startar med Aurora kl 7.30 och retur med extra färjtur kl Vi besöker Heureka och ser pjäsen Pippi Långstrump. Också andra än medlemmar kan höra sig för om resterande buss-sittplatser! Kanske du vill åka med till Helsingfors och t.ex hälsa på vänner eller njuta av julgats-stämningar? Kontakta Pia K eller Nina om du är intresserad av att åka med i bussen! INIÖ KAPELLFÖRSAMLING Miniklubben fortsätter varannan söndag kl 10 i Församlingshemmet hälsar Nina och Ida- Maria MEDBORGARINSTITUTET Zumban fortsätter lördagarna 4.12 och 8.1 Antigymnastik ännu måndagarna 1.11, och BIFFAR och SÅSER onsdag kl i Församlingshemmet. Lärare: Jan-Peter Lindén. Vi tillreder kött i olika former med läckra såser därtill. Materialkostnader tillkommer. Kursavgift Max 12 personer. Anmäl er till kansliet tel eller på internet INIÖ MARTHAFÖRENING Marthamöte i Församlingshemmet tisdag 2.11 kl Planeringsmöte.Servering. Alla hjärtligt välkomna. Simresa med marthorna till Nådendals bad onsdag Start kl med Aurora. Anmälningar till Lola tfn OBS! OBS! AURORA KÖR EXTRA TUR LÖRDAG Kannvik start kl Heponiemi start kl PICNIC KRYSSNING FÖR FÖRETAGARE PÅ VIKING LINE Vi bekantar oss med e-fakturering och stadens näringslivstjänster. Se Allmänna sidan för mera information! Det var en gång en svensk, en sverigefinne och en finlandssvensk - en eftermiddag med Anna Döbling, Solja Krapu och Thomas Lundin Poesi, finlandssvenska och svenska visor om utanförskap, drömmar, längtan hem och längtan bort Skärgårdscentrum Korpoström söndagen kl.15 bilj: 8

8 8 VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Kirsti Mecklin, tfn eller epost: PARSPORTS KONSTÅKNINGAR HAR BÖRJAT Måndagar Tävlingsgrupp Singelåkning, nivåerna Singelåkning, nivåerna 3 4 Onsdagar Singelåkning för nybörjare, nivåerna Teamåkningsteam i debytantserien Lördagar Skola för teamåkning Söndagar Skridskoskola Singelåkning, nivåerna Teamåkningsteam i debytantserien Vi önskar flera deltagare framför till teamåkning, men det finns lediga platser även i andra grupper. Tilläggsinformation om de olika grupperna ges av Mira Wallin, tfn VÄSTÅBOLANDS SVENSKA FÖRSAMLING PARGAS FÖRSAMLINGSDISTRIKT To Bastukväll för män i Koupo kl. 19, Schmidt. Gemensam start från kansliet Sö Högmässa i kyrkan kl. 10, Schmidt, Metsätähti. Må 1.11 Andakt i Björkebo kl , Schmidt, Metsätähti. Ti 2.11 Andakt i Seniorhuset vid Vapparvägen kl. 13, Grönqvist. On 3.11 Lunchklubb i hotell Kalkstrand kl. 12, Schmidt. On 3.11 Veckomässa i kyrkan kl. 18, Schmidt, Metsätähti. To 4.11 Pensionärsträff i församlingshemmet kl. 13. Arr. församlingen. Dagens gäst, Liisa Gunnelius, berättar om sin pilgrimsvandring till Santiago de Compostela. Fr 5.11 Andakt i Seniorstugan kl , Sepponen. Lö 6.11 Gudstjänst med ljuständning i kyr- kan kl. 10, Sepponen, Metsätähti. Kyrkaffe efter gudstjänsten. Kyrktaxi. Sö 7.11 Högmässa i kyrkan kl. 12, Grönqvist, Metsätähti. Ungdomarna medverkar. Ti 9.11 Sorgegrupp i kanslihuset kl. 19, Schmidt. On Veckomässa i kyrkan kl. 18, Grönqvist, Metsätähti. Sö Högmässa i kyrkan kl. 10, Schmidt, Metsätähti. Direkt efter mässan börjar församlingsvalet. Sö Röstningställen: i Pargas efter avslutad gudstjänst till kl. 19 i Pargas kyrka i Nagu efter avslutad gudstjänst till kl. 20 i Nagu kyrka i Korpo efter avslutad gudstjänst till kl. 18 i Korpo kyrka i Houtskär efter avslutad gudstjänst till kl. 18 i Houtskär kyrka. Må I Pargas ambulerande röstningsställen, enligt följande: kl i K-butiken Reimari kl i S-Market kl i Björkebo kl i Seniorstugan kl i Pargas svenska gymnasium samt kl i Pargas församlingshem I Houtskär ambulerande röstningsställen enligt följande: kl i Björkö handel och kl i Servicecentralen Fridhem i Näsby Förhandsröstning i pastorskansliet kl On Lunchklubb i hotell Kalkstrand kl. 12, Schmidt. To Pensionärsträff i församlingshemmet kl. 13. Arr. Storgårds Marthakrets. SKAPA JULSTÄMNING MED OSS! JULENS KURSER I HANTVERKSCENTRET: VINTERHEM Tisdagen 2.11 kl Pris: 38 JULFINT AV BJÖRKRIS Onsdagen 3.11 kl Pris: 20 + materialavgift TYGTRYCK MED FOTOSCHABLON: JULMÖNSTER Tisdagen 9.11 kl Pris: 20 + materialavgift KRISTALLHJÄRTA Tisdagen kl Pris: 38 EGNA PEPPARKAKSFORMAR Onsdagen kl Pris: 15 + materialavgift I december håller ljusverkstaden öppet torsdagarna: 2.12 kl och kl kl och kl och Anmäl dig på förhand, pris: 5 + materialavgift Nordens största hantverksmässa i Tammerfors Vi ordnar gemensam utfärd lördagen med start från Pargas busstation kl. 8.00, hemfärd kl. 16. Pris: 35 Anmäl dig till kurserna och utfärden senast en vecka på förhand. Mer information hittar du på hemsidan eller genom att kontakta Pargas hantverkscenter tel. (02) Vi samlar in gamla och nya pannlappar, till en utställning i Pargas hantverkscenter. Hämta din/a pannlappar senast 5.11, och låt oss alla få beundra dem. Efter utställningen får du dem tillbaka. Åbolands hantverk rf, Klockarståget 5 och 8, Pargas, (02) Må, ons 9-17, ti, to 9-15, fre 9-13

9 OKTOBER » KUND- OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER Stadens kund- och rådgivningstjänster informerar och hjälper besökarna i alla ärenden som gäller staden. Stadens växel BYGGNADSTILLSYNEN INFORMERAR Byggnadsordningen för Väståbolands stad Byggnadsordningen för Väståbolands stad tillämpas vid handläggningen av lov- och tillståndsansökningar som lämnats in fr.o.m Till de delar Åbo förvaltningsdomstol förkastat beslutet om godkännande av byggnadsordningen följs de tidigare byggnadsordningarna för Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Byggnadsordningen för Väståbolands stad kan skrivas ut på stadens webbplats eller lösas in på någon av stadens informationspunkter mot en avgift på 5 euro. I Väståboland beviljas bygglov, åtgärdstillstånd och rivningslov av den ledande byggnadsinspektören, byggnadsinspektörerna, granskningsingenjörerna och byggnämnden i enlighet med den fördelning som fastställts i förvaltningsstadgan. Lov- och tillståndsansökningarna registreras som inkomna när ansökningsblanketten, de nödvändiga kartorna, lagfartsbeviset och ritningarna finns med. Handläggningstiden för lov och tillstånd är 3 6 veckor, då ansökningsblanketten och bilagorna är fullständiga. Lov- eller tillståndsärendet bereds av NÄR DET ÄR FRÅGA OM BYGGLOV, TA DÅ I FÖRSTA HAND KONTAKT MED: Iniö, Houtskär, Korpo Joakim Nyström Nagu Carl-Henrik Sjöstrand Pargas, väster om Sundet Bo-Erik Palmgrén Pargas, öster om Sundet Sanna Simonen BYGGNADSTILLSYNENS KONTAKTINFORMATION: Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28, Pargas, har öppet: mån. ons. kl och kl tors. kl och kl fre. kl och kl (sommartid till kl. 14) Byggnadstillsynens kontor i Korpo har öppet: mån. ons. kl och kl tors. kl och kl fre. kl och kl Byggnadsinspektörerna och granskningsingenjörerna är anträffbara på kontoret enligt tidsbeställning. Telefontiden till inspektörerna är mån. och ons. fre. kl Du kan även komma överens om ett möte eller beställa en syn per e-post: PERSONAL: Kontorssekreterare Amy Peltonen, kundservice - mottar lov- och tillståndsansökningar - informerar om beslut och sköter faktureringen Teknisk generalist Maria Laurén, kundservice - tidsbeställning till inspektörerna och synerna i Pargas - skriver ut kartor och lagfartsbevis Teknisk assistent Nina Fröberg, kontrollerar RH-uppgifter - koordinater och adresser för byggnader - registrerar anmälningar om påbörjade byggarbeten Kontorssekreterare Annika Fagerström, kundservice - informerar om inspektörsbeslut och sköter faktureringen i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö - tidsbeställning till inspektörerna och synerna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö Ledande byggnadsinspektör Sanna Simonen, beslut om bygglov, åtgärdstillstånd och rivningslov öster om Sundet (Kyrklandet, Kirjala, Lemlax, Hirsalö) Stadshusets kundbetjäning i Pargas 1. vån, Strandvägen 28, Pargas, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Nagu områdeskontor Brinkasvägen 1, Nagu, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag en byggnadsinspektör eller av en granskningsingenjör som ansvarar för kontroll av ansökan och fungerar som kontaktperson. Byggnämnden, byggnadsinspektörerna och granskningsingenjörerna handlägger inte ofullständiga handlingar. Lov- och tillståndsansökningarna kan lämnas in på alla områdeskontor eller postas till byggnadstillsynskontoret, adressen är: Väståbolands stad, Byggnadstillsynen, Strandvägen 28, Pargas. Telefonnumret till byggnadstillsynens kundservice är i Pargas och i Korpo Synerna, kartorna, blanketterna och lagfartsbevisen beställs via kundservicen. Via kundservicen kan man också be inspektörerna ringa upp en. De beslut som byggnadsinspektörerna och granskningsingenjörerna fattar ges varje vecka efter anslag. Besluten anslås i regel på fredagar på stadens officiella anslagstavlor. De beslut som byggnämnden fattar ges en vecka efter sammanträdet. NÄR DET ÄR FRÅGA OM ÅTGÄRDSTILLSTÅND, ANMÄLAN, TILLSTÅND FÖR MILJÖÅTGÄRDER ELLER FÖRLÄNGNING AV LOV ELLER TILLSTÅND, TA DÅ I FÖRSTA HAND KONTAKT MED: Pargas Salwa Hanna Iniö, Pargas Tom Walldén Houtskär, Korpo, Nagu Greger Brinkén ANTRÄFFBAR PÅ KONTORET I PARGAS: Med tidsbeställning, på torsdagar Byggnadsinspektör, chef för skärgårdskontoret Joakim Nyström, kontaktperson för skärgårdskontoret - beslut om bygglov, rivningslov och åtgärdstillstånd i Korpo, Houtskär och Iniö ANTRÄFFBAR PÅ KONTORET I KORPO: Med tidsbeställning Byggnadsinspektör Bo-Erik Palmgrén, beslut om bygglov, åtgärdstillstånd och rivningslov väster om Sundet (Ålön, Stortervo, södra skärgården) ANTRÄFFBAR PÅ KONTORET I PARGAS: Med tidsbeställning, på torsdagar Byggnadsinspektör Carl-Henrik Sjöstrand, beslut om bygglov, åtgärdstillstånd och rivningslov i Nagu - expert i avloppsfrågor i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ANTRÄFFBAR I VERKSAMHETSSTÄLLET I NAGU: Med tidsbeställning Granskningsingenjör Salwa Hanna, mottar specialplaner - handlägger konstruktions- samt vatten- och avloppsplaner i Pargas - utför konstruktions- och andra syner - bereder beslut om tillstånd för miljöåtgärder i Pargas - beslut om förlängning av bygglov, åtgärdstillstånd, lov för trädfällning samt anmälningar i Pargas ANTRÄFFBAR PÅ KONTORET I PARGAS: Med tidsbeställning Byggnadsinspektör Greger Brinkén, beslut om åtgärdstillstånd, förlängning av bygglov samt anmälningar i Houtskär, Korpo och Nagu ANTRÄFFBAR PÅ VERKSAMHETSSTÄLLET I HOUTSKÄR: Med tidsbeställning Granskningsingenjör Tom Walldén, beslut om åtgärdstillstånd och om förlängning av lov och tillstånd samt anmälningar i Iniö och Pargas ANTRÄFFBAR PÅ VERKSAMHETSSTÄLLET I INIÖ: Med tidsbeställning på måndagar och fredagar ANTRÄFFBAR PÅ VERKSAMHETSSTÄLLET I PARGAS: Med tidsbeställning på tisdagar och onsdagar Korpo områdeskontor Korpo, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Houtskär områdeskontor Houtskär, tfn Öppethållningstider: mån-fre Iniö områdeskontor Norrby, Iniö, tfn Öppethållningstider: mån-fre » HÄLSOSTATIONER Pargas hälsostation Vapparvägen 15 A, Pargas Växel * Jourmottagning varje dag kl. 8-22, telefonkontakt önskvärt,tfn Telefonrådgivning, sjukskötare, vardagar kl. 8-16, tfn Tidsbeställning till läkar- eller sjukskötarmottagningen vardagar kl.8-13 tfn Nagu hälsostation Klockstapelgränd 2, Nagu Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl.8-12 Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre 8-9 tel Korpo hälsostation Tallbackavägen, Korpo Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen Sjukskötare Hälsostation i Houtskär Näsby, Houtskär. Telefon: Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl.9-11 Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka. Hälsostation i Iniö Norrby, Iniö Telefon: Hälsovårdarens telefontid vardagar kl. 8-9 Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka.» JOUR Jourhavande läkare kvällar, veckoslut och helgdagar: Pargas hälsocentral, tfn Jourhavande läkare nätter kl : Kommunalsjukhusvägen 20, Åbo. Tfn med bordstelefon Tfn med mobiltelefon , » FÖRETAGSRÅDGIVNING Företagsrådgivare Karl-Henrik Stuns, tfn » BYGGNADTILLSYN Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28, Pargas har öppet: mån ons. kl och kl , tors. kl och 13 17, fre kl och Kundbetjäning i Pargas: Info om lovbeslut Amy Peltonen, puh Kundbetjäning i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö: Info om lovbeslut Annika Fagerström, tfn » BIBLIOTEK Huvudbiblioteket i Pargas, Strandvägen 28, Pargas Tfn , låne-expedition eller Tfn , information eller Öppettider: må-to 11-20, fr 10-16, lö 10-14, dag före helg Nagu bibliotek Sportgränd 1 A, Nagu Tfn Öppettider: må-ti 14-19, ons 10-15, fre 10-15, dag före helg Korpo bibliotek Verkan, Korpo Tfn Öppettider: må , ti och , to och 13-16, fre och dag före helg stängs senast kl. 16 Houtskär bibliotek Näsby, Houtskär Tfn Öppettider: må 16-19, ti 10-15, ons 13-19, fre Iniö bibliotek Norrby, Iniö Tfn Öppettider: ons 11-15, fre 10-18

10 10 ULAGE PR TEATERBO ESENTERA» BIO SYDVÄST R: en Pap pa. En stan dups how av och med ör Folk F s r a F n E brist t t a r k S Med Premiär kl kl kl kl kl kl kl kl kl. 17 (!) kl. 19 VISAS I PIUG TEATERSAL, PARGAS Bil jetter: PI F-Tip stj ä ns t, Pa rga s s ta ds hus, Na gu o m bu d s post, c k e t. fi, v i d dö rre n 45 m i n f ö re , kl.1ku9ltu.0 rsalen PIUG Pargas Biljetter: 8 / 6 under 18 år, studerande Förköp: PIF-tisptjänst, Stadshuset, Skärgårdsbokning i Nagu TOY STORY 3 Med svenskt tal! Ei suom.tekstitys. F/K 7 -, 104 min. sö 7.11 kl.16.30, Vesterlid on kl.18.30, Framnäs to kl.19.00, Korpo Jag har sökt mig en jul MUMIN OCH KOMETJAKTEN Med svenskt tal! Ei suom.tekstitys. Tillåten/S, 77 min. sö kl.16.30, Vesterlid on kl.18.30, Framnäs to kl.19.00, Korpo Ami & Håkan Biljetter/Liput: 6 Ami Aspelund och Håkan Streng sjunger nya julsånger. Janne Mansikka ackompanjerar på piano och Åke Grandell berättar och läser dikter. PIUG kultursal måndag 8.11 kl Biljetter 15 81*'206*c5'$51$,9b67c%2/$1'+$5 'g55$51$g331$)g5$//$ 'g55$51$g331$)g5$//$.rprfkj UHWWEHV NKRVRVV.RPRFKJ UHWWEHV NKRVRVV 7LVGDJHQGHQ 7LVGDJHQGHQ 3,8* 3DUJDVNO 3,8* 3DUJDVNO 6NROPlVWDUJUlQG 6NROPlVWDUJUlQG /<$1 1DJXNO /<$1 1DJXNO )UDPQlVYlJHQ )UDPQlVYlJHQ 2QVGDJHQGHQ 2QVGDJHQGHQ *OXJJHQ.RUSRNO *OXJJHQ.RUSRNO.DIIHRFKNDNDEMXGVGHWSn.DIIHRFKNDNDEMXGVGHWSn 9b/.201$ 9b/.201$ Jazzmys Ett musikaliskt äventyr med familjen Svängsson i deras mysiga musikaffär +lovqlqjduiunq)ulwlgvohgduqdlvwdghq KARATE KID svensk text / suom.tekstitys. - F/K 13 -, 142 min. to kl.19.00, Korpo/Korppoo fr kl.17.30, Vesterlid 2.11 kl.10 Framnäs, Nagu 2.11 kl.18 Familjekonsert i stadshuset, Bryggan, Pargas rekommenderad ålder 3-8 år biljetter: 4 Picnic kryssning för FÖRETAGARE på Viking Line Piknik risteily YRITTÄJILLE Viking Line:lla Program: E-fakturering Aktia: Så fungerar e-fakturering Väståbolands stad: Stadens e-fakturering Olika program för e-fakturering Ohjelma: E-laskutus Aktia: Näin toimii e-laskutus Länsi-turunmaan kaupunki: Kaupungin e-laskutus E-laskutusohjelmat Väståbolands stads näringslivstjänster Nya företagsrådgivaren Stödformer Nya projekt i staden Länsi-Turunmaan kaupungin elinkeinopalvelut Uusi yritysneuvoja Tukimuodot Kaupungin uudet projektit Pris 25 innehåller morgonmål, middag och gratis busstransport Alla företagare hjärtligt välkomna! Anmälningar senast den till magnus. eller Arrangör: Västkustens Företagare r.f. Sponsorer: Aktia och Väståbolands stad Hinta 25 sisältää aamiaisen, päivällisen ja bussikuljetuksen. Kaikki yrittäjät sydämellisesti tervetulleita! Ilmoittautumiset viimeistään sähköpostilla mebb.net tai puhelimitse Järjestäjä: Västkustens Företagare r.f. Sponsorit: Aktia ja Länsi-turunmaan kaupunki

11 10 VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUT Du kan anmäla dig per telefon eller per internet: Det finns lediga platser i följande kurser: PARGAS Jullapparbeten med Anja Lindqvist i Norrgårds kl Skapa lite julstämning i höstrusket vi syr julgransmattor, juldukar, väggbonader m.m. av lappar. 6 ggr under höstterminen. Minijunior folkdans med Johnny Jalonen i Sarlinska skolan på onsdagar kl Alla barn i åldern 6 10 år är välkomna att dansa, leka och sjunga med oss! KORPO Sy 1700-tals allmogekläder med Britt Henriksson i skolans textilsal med start den kl 9.00 Projektet i samarbete med Korpo Kulturgille rf. fortsätter. 4 ggr/läsår. HOUTSKÄR Seminarium i houtskärskå med Magnus Gräsbeck m.fl i HKF med start den kl Närpes syns tydligt på världskartan för två sakers skull: tomaterna och språket. Österbottens berömdaste kommun men den starkaste dialekten. I södra Finland är dialekterna starkast uppblandade med svenskan. Bara i Östnyland och vissa skärgårdskommuner pratas riktigt dialekt med egna ord och uttryck. I utomståendes öron framstår houtskärdialekten som pittoresk och spännande. Men finns det idag tillräckligt många som ärvt språket i hem eller näromgivning och kan föra det vidare? Ett faktum är att våra dagars houtskärskå inte klingar lika färgrikt och märgfullt som ute på holman för bara ett tag sedan. Materialkostnader: Inga, min ta penno o paper me. Kaffe till självkostnadspris. En söndag på höstterminen och två söndagar under vårterminen. Gör din egen folkdräkt kurs i vävning och folkdräktssömnad med Helbe Pajari i folkhögskolan. Kursen pågår ungefär 1 år med 100 undervisningstimmar och fyra intensivperioder. Kursen startar med ett informationstillfälle den kl i Flickinternatets sällskapsrum. Vid tillfället kan tidtabellen för kursen diskuteras. Kaffeservering. Vi tar gärna emot anmälan till infotillfället pga serveringen. Kursen förverkligas i samarbete med medborgarinstitut, Houtskärs kyrkliga folkhögskola och Föreningen Brage. INIÖ Biffar och såser med Jan-Peter Lindén i Församlingshemmet kl Vi tillreder kött i olika former med läckra såser därtill! Materialkostnader tillkommer. Kontaktuppgifter: Institutssekreterare Maria Lagström tel Planerare, bitr. rektor Anitra Bohman tel Vikarie Katja Lundström tel

Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar

Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar 19 TO 4.2 2010 1 Staden i Skä r gå rdshavet Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu Se på s. 3 " Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan Läs mera sid 4 Obs! Staden ber om förslag till

Läs mer

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne!

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! 1 TO 20.9 2012 7 Obs! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! ANNONSBILAGA Se på s. 8 Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Läs mera sid 4 " Skärgårdsstaden fick

Läs mer

Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt

Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt TO 25.4 1 2013 3 S A A Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs Se på sid 8 " Betala dina fakturor elektroniskt Läs mera sid 10 Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång Läs mera

Läs mer

Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands.

Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands. 21 TO 26.5 2011 4 Staden i Skä r gå rdshavet Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4 " Tidtabeller för Väståbolands anropstaitrafik sommaren 2011 Läs mera sid

Läs mer

AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS VÄLKOMMEN PÅ FRITIDSBOENDEFORUM I INIÖ 13.7.

AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS VÄLKOMMEN PÅ FRITIDSBOENDEFORUM I INIÖ 13.7. 1 TO 20.6 2013 5 SKÄRGÅRDSSTADEN SAA Välkommen på Fritidsboendeforum i Iniö 13.7! Se på s. 3 Må bra i Pargas välkommen att delta i genomförandet av en Må bra mässa i oktober. Läs mera sid 4 Obs! Hälsovårdsstationerna

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 ANNONSBILAGA VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 VISSTE DU DET HÄR OM REGIONBILJETTEN OCH SKOLRESESTÖDET? LÄS MERA PÅ SIDAN 5 OBS! INFO OM ELEVTRANSPORTER I KORPO OCH HOUTSKÄR, SID 4. INFORMATION ANGÅENDE A(H1N1)-INFLUENSAN

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015 ORSNÄS Nr 4 12.6.2015 Kommunalrådet Anita Ismark firades med högtidlig fest Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark flankerar kommunalrådet Anita Ismark. Suomenkielinen yhteenveto

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

BOKSLUTET 2009. Innehållsförteckning... sid

BOKSLUTET 2009. Innehållsförteckning... sid BOKSLUT 2009 BOKSLUTET 2009 Innehållsförteckning... sid 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 7 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012

ORSNÄS Nytt. Bevara Korsnäsambulansen! Nr 3 11.5.2012 ORSNÄS Nr 3 11.5.2012 Bevara Korsnäsambulansen! Ambulansförare Nils-Erik Westman och ambulanssjukvårdare Linda Bäcklund hör till de som rycker ut med den hotade Korsnäsambulansen. Kommundirektör Anita

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt den berömda pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. s. 8-9. Samhälle och Socialt Utbud

SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt den berömda pilgrimsvandringen till Santiago de Compostela. s. 8-9. Samhälle och Socialt Utbud Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 3/2009 Maj SOS Aktuellts Tom Sörhannus har följt

Läs mer

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Nr 6 / 2010 8.10.2010 Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets ORSNÄS Nr 1 10.2.2012 Årets FÖRETAG Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012.

Läs mer

Ungdomskurs på Norrvalla

Ungdomskurs på Norrvalla Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/14 4 Må Bra-dag gav mersmak 8 Ungdomskurs på Norrvalla 13 Ansök om rekreationssemester Innehåll Nr 3 mars 2014 Ledaren 3 Kvalitet och sakkunskap

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal.

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal. HÄR OCH NU Åbolands distrikt Informationsblad 2/2015 Första hjälpen-väska, universal Fickförpackning Resenärens första hjälpen-förpackning Första hjälpen-väska för hemmet 1 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE

Läs mer

S:t Petersburg 5-8 april

S:t Petersburg 5-8 april S:t Petersburg 5-8 april P R O G R A M Lördag 5.4 Start med tåg från Helsingfors järnvägsstation, samling kl. 15, ankomst S:t Petersburg sen kväll. Transport till hotellet. Söndag 6.4 Stadsrundtur med

Läs mer

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck 18 Sid 2 LEDAREN: Uppblåst skandal kring förslaget till psalmbokstillägg bevisar bara hur tacksamt det är att anklaga kyrkan för trångsynthet. ONSDAG 29 APRIL. NR 18/2015 Samtalets konst i Malax Sidan

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Lokal kämparglöd Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Svenska studiecentralen Vasa 2006 ISBN: 951-9084-58-4 Tryckeri: Oy Fram Ab, Vasa 2006 Innehållsförteckning Förord...4 Till läsaren...5 De vägrade ge

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Full fart på Paradisbanan

Full fart på Paradisbanan Lödöse 0520-66 00 0 2 st smaksatta Kexchoklad Cloetta, 39g Gäller mot kupong, t.o.m. 2/0- Välkommen till PwC Tillsammans förverkligar vi dina visioner Bokföring Rådgivning Revision Älvängen 0303-74 80

Läs mer

Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb

Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb ORSNÄS Nr 7 15.11.2013 Årets unga nyföretagare Bjurbäcks Pälsfarm Öb Bröderna Daniel och Jens grundade tillsammans sitt företag Bjurbäcks Pälsfarm Öb år 2010 och har hållit sig sysselsätta sedan dess.

Läs mer

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010

LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 LANDSBYGDSRIKSDAGEN Borgå 25-26.9.2010 1 En aktiv landsbygdspolitik behövs på alla nivåer! De största globala utmaningarna i den närmaste framtiden handlar om att trygga tillgången på rent vatten, ren

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer