Masterssimmare 65+ är sunda och friska och har hög livskvalitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Masterssimmare 65+ är sunda och friska och har hög livskvalitet"

Transkript

1 Masterssimmare 65+ är sunda och friska och har hög livskvalitet Många studier visar att muskelstyrkan minskar med stigande ålder, särskilt efter de 60 [1]. År 2030 beräknas antalet individer över 65 år vara mer än fördubblat jämfört med 2006 [2]. Att hjälpa till med att bevara en god hälsa hos de äldre blir därför viktigt. Även om det globala åldrandet representerar en triumf av medicinska, sociala och ekonomiska framgångar över sjukdom, står vi inför en enormt stimulerande uppgift. Eftersom flera individer lever längre, är det viktig att utforma motion och fysisk aktivitet så att hälsan, den funktionella förmågan, livskvaliteten och självständigheten hos denna befolkningsgrupp kan förbättras [3]. Att delta i ett regelbundet motionsprogram, är en effektiv intervention för att minska den funktionella nedgång som åldrandet innebär. Foto: Mette Bugge, Aftenposten Monica Ullmann, Lillehammer Norge Betydelsen av fysisk aktivitet har studerats av Hippocrates för nästan 2000 år sedan, då han beskrev att motion fast inte för mycket av den var bra för hälsan [4]. Dessutom har fastslagits att betydelsen av fysisk aktivitet är accepterat som ett sätt att bevara hälsan genom hela livet [3]. Under åldersprocessen uppstår fysiologiska förändringar. Bland de tydligaste med hänsyn till livskvalitet och funktion, är nedsättning av muskelstyrka och aerob kapacitet [5]. American College of Sport Medicine rekommenderar därför aerob fysisk aktivitet som att gå, jogga, simma och cykla eftersom stora muskler då aktiveras. De flesta vuxna var aktiva som unga. Genom att lägga till sådana aktiviteter i senare i livet, är det möjligt att maximera både kvaliteten och kvantiteten i livet för att bättre kunna utföra sina dagliga aktiviteter [3]. Blair et al. (6) upptäckte i en studie att den högsta åldersjusterade dödsprocenten i en population på fanns bland män som var i dålig fysisk form. Den lägsta dödligheten däremot, var hos män som var vältränade. Detta var en reduktion av dödlighetsprocenten med 44 % och hans slutsats var att förbättring av den fysiska statusen innebar en lägre åldersjusterad dödsprocent [6]. Faktiskt kunde till och med regelbunden fysisk aktivitet med låg intensitet resultera i solida hälsovinster [7, 8]. Den viktiga Harvard Alumni Health Study av Lee et al. visade, att motionsträning på måttlig nivå skyddar mot tidig död [9]. De undersökte män och kvinnor mellan 20 och 87 år avseende 42

2 Monica Ullman. Foto: Mette Bugge, Aftenposten grad av fysisk aktivitet. Författarna försökte också bestämma mängden av frekvens (tid x vecka) och varaktighet (min x samling) av aktiviteter som t.ex. gå, jogga och simma. Deras data gav klart uttryck för ett samband mellan kraftig fysisk aktivitet och livslängd. Mest intressant i denna studie var att sannolik livslängd var att mer träning reducerade risken för att dö och att kraftig motion, men inte för kraftig hade samband med livslängd. Förväntad livslängd hos Harvard alumni ökade konstant från en energiåtgång/ vecka av 500 kcal upp till kal, ett värde som motsvarar 6-8 timmars ansträngande träning. De aktiva männen levde i genomsnitt 1 till 2 år längre än sina stillasittande klasskamrater. En veckoträning utöver 3500 kcal, innebar dock ingen ytterligare hälsovinst eller andra fördelar till ett längre liv [10]. Syftet med föreliggande studie var att se om fysisk aktiva äldre Masterssimmare har minskad risk för tidig död och bättre funktionell förmåga jämfört med stillasittande jämnåriga. Material och metod 48 Masterssimmare i åldern år från 15 Europeiska länder som hade deltagit i 800 m frisim under de Xde Europeiska mästerskapet för Masterssimmare 2005 i Stockholm (Se tabell 1) ombads att fylla i ett frågeformulär. Detta var indelat i tre delar och blev sänt till alla deltagarna. Frågorna gällde en eventuell tidig simmarkarriär, deras bakgrund som Masterssimmare och deras simträning. De fick också frågor om sina dagliga aktiviteter och varför de deltog i fysisk aktivitet. Den sista delen av frågorna omfattade SF-36 formulär. Alla deltagarna gav sitt skriftliga samtycke att delta. Resultat Totalt svarade 20 (41,7%) av de 48 Masterssimmarna. De hade börjat simma vid en ålder av 1-14 år och blev Masterssimmare mellan år (n=10), år (n=9). Tio deltagare hade tävlat mellan 7 och 23 år och nio deltagare mellan 24 och 41 år. Nio deltagare simmade meter per dag och tio deltagare simmade meter. 11 deltagare simmade 1-4 gånger per vecka, fem deltagare simmade 4-5 gånger och tre deltagare simmade 5,5-7 gånger i veckan. Alla deltagarna tävlade internationellt och var placerade bland de topp tio i minst en tävling. De var inte särskilt fysiskt aktiva i annan idrott. Enligt SF-36, visade fem deltagare upp en poäng på mellan 90,0-95,0 av 100 möjliga, vilket betyder ytterst tillfredsställande som uttryck för fysisk funktion. När det gäller fysisk prestanda och social funktion nådde 13 deltagare 100 poäng. Masterssimmarna rapporterade inga alvarliga sjukdomar och använde mycket lite mediciner. Land Män Kvinnor Österrike 1 1 Belgien 1 Tjekoslovakien 1 Danmark 1 Estland 1 Finland 1 Tyskland 9 9 Storbritannien 3 Holland 2 2 Ungern 1 2 Italien 1 1 Ryssland 1 Spanien 1 1 Sverige 4 2 Schweiz Tabell 1. Masterssimmarna representerade 15 länder i Europa, n=48 Diskussion Mottagna adresser från organisationskommitten bestod antingen av postadresser eller adresser. Tyvärr visade det sig att adresserna oftast gick till klubbarna och sändes ej vidare till deltagarna. Med facit i hand 43

3 skulle vi utökat undersökningsgruppen med alla simmare äldre än 65 år, totalt 325. Denna stora grupp kunde sedan reduceras med att ta bort alla från Öst-Europeiska länder, där vi mötte på en del språkproblem. Om % då hade svarat, kunde resultatet blivit en grupp på Detta skulle ha givit ett starkare resultat än det vi nu fick med en svarsprocent på bara 41,7 % (se beskrivning av studiepopulationen i tabell 2) 800 meter simmarna deltog också på andra distanser. För att simma både sprint och långdistans, måste man ha genomfört en årslång träning med aerob lap-simning, det vill säga att simma fram och tillbaka i en bassäng, för att öka den kardiovaskulära kapaciteten. Min förutsättning var, att dessa simmare måste ha en extraordinär god fysisk styrka och skulle därför vara de mest intressanta att studera. Enkäterna som skickades till simmarna innehöll ett ofrankerat svarskuvert. Detta kan vara en anledning till den låga svarsprocenten. Inom idrott brukar emellertid folk vara mycket lojala och mestadels glada för att kunna stödja ett sådant projekt, därför att de är nyfikna på resultatet. Undersökningen Det genomfördes inte någon pilotstudie. Frågorna var hämtade från tillförlitliga källor från andra universitet. Tiden var begränsad, då den europeiska sommarledigheten stod inför dörren. Det var nödvändigt att forcera utsändningen. I senare forskning borde man värdera personliga intervjuer och/eller översätta papper till alla deltagarnas språk. Frågeformuläret var på engelska och borde kanske revideras inför vidare forskning. Kontrollgruppen Det var inte genomförbart att ha en kontrollgrupp. Därför valde vi att jämföra svaren från hälsodelen med populationer i andra studier. Professor Joel Stager och hans team vid Counsilman Center for the Science of Swimming vid Indiana University, använder ej heller kontrollgrupper. De jämför i stället sina data med data från standardiserade studier på större befolkningsgrupper i USA [13]. Deltagarnas bakgrund Så vitt vi vet har ingen liknande studie genomförts i Skandinavien. Även om resultatet kanske inte är helt representativt på grund av den låga Demographic år, n= år, n= år, n=3 Tabell 2. Beskrivning av studiepopulationen, n=20 svarsprocenten, kan några resultat vara av interesse. De lärde sig at simma redan vid en ålder av 1-6 år (n=9) och 7-14 år (n=9). Fjorton började med bröstsim och fem med fristil. Detta är intressant eftersom de var från Skandinavien. Pedagogiken i simskolorna då de var barn var att börja med bröstsim [14]. Kanske var de redan medlemmar i en simklubb? Sexton började tävla så unga som år. Masterssimmarnas simhistoria är mer trovärdig, även om gruppen är liten. 19 av 20 svarade och det ligger närmare i tiden. Man bör notera i tabell 3, att tio startade som Masterssimmare mellan år och nio mellan år. En av orsakerna till detta kan vara att Masterssimningen började i USA och Tyskland 1968, följt av Australien, Nya Zeeland, Japan, Canada, Belgien och Holland [15]. Sverige, Schweiz och Brasilien följde efter Det första Norgesmästerskapet hölls i Halden i Norge i år, n= år, n=3 Men Women Total n=20 Gender Male Female Marital Status Divorced Living signif.other Married Never Married Widowed Years at School Some High School High School grad Some College College Graduate Some Graduate School Post Graduate Missing data 5 Income Less than More than Missing data 5 Arthur Knudsen (tidigare Generalsekreterare i Norges Simförbund) skriver, att masterssimning tidigt kom att domineras av f.d. tävlingssimmare, som troligen skrämde bort motionssimmarna från simbassängen. Denna bild har nu ändrat sig. Som man kan se i tabell 3 startade en av simmarna först vid 78 års ålder och är still going strong i en ålder av 86 år och simmar meter fyra gånger i veckan! Denna person har flera världsrekord och reser världen runt och deltar i tävlingar 6-7 gånger om året. När det gäller hälsopoängen, är dessa också mycket höga med en ceiling effect på de flesta hälsofrågorna. Gruppens poäng för Fysik Hälsa är 390 av 400 möjliga och för Mental Hälsa 381 av 400! Et enkelt bevis på en bra hälsa vid en hög ålder! Det är aldrig för sent att börja simma och tävling skärper spänningen! Tabell 3 visar också andra positiva resultat som inte kommenteras här ytterligare. Noterbart är att tio av deltagarna simmar 2000 meter fyra gånger 44

4 Fråga Saknas Frekvens Din ålder, när du började som MS? Kumulativ Frekvens år gammal år gammal 9 19 Hur många år har du tävlat med Masters? 7-23 år år 9 19 Vilken var din bästa gren? Sprint m 1 1 Medeldistans m 5 6 Över 400 m Hur många gånger/år tävlade du? 3-7 gånger/år gånger/år 9 19 Har du haft din egen tränare på kanten? Nej Ja 6 9 Hur många månader/år tävlar du i simning? 9-11 månader månader Genomsnitt meter simmade per dag förra vintern? Genomsnitt antal dagar simmade/vecka? 1-4 gånger/vecka gånger/vecka gånger/vecka 3 19 Simmar du också långdistans? Ja Saknade data Tävlar du I öppet vatten? Nej Ja 7 19 Tabell 3. Deltagarnas simmarkarriär som Masterssimmare (MS, n=20 i veckan året runt. Det blir meter om året för personer över 65 år! Bara sex hade tillgång till en simtränare. För att lära medelålders eller äldre simmare att bli lap-simmare, är simtränare ett måste om man vill lära sig en effektiv simteknik. När vi ser hälsoresultaten, även om gruppen är väl liten för att dra långtgående slutsatser, bör man ändå notera de stora hälsovinster som uppenbarligen finns med med lap-simning. Särskilt därför att Masterssimmarna har varit fysisk aktiva med simning mer eller mindre hela livet. År 2005 genomfördes en amerikansk undersökning bland kvinnor, som visade att fysisk aktivitet minskar risken för hjärtinfarkt [16]. Studiens konklusion var intressant. Unga kvinnor som är aktiva, är troligen mera aktiva senare i livet, då risk för hjärt- och kärlsjukdomarna ökar. Fysisk aktivitet i medelåldern innebär då en klart reducerad risk för koronarsjukdom. Författarna påpekar att mer forskning är nödvändigt avseende fysisk aktivitet genom hela livet och hur livsstil har samband med hälsan. Vid Indiana University pågår för närvarande studier bland Masterssimmare i USA, där det ser ut som om man fortsätter med större grupper från både Europa och från resten av världen. Det blir spännande att se resultatet. Masterssimmarnas fysiska aktivitet utanför bassängen var inte imponerande - de simmar! Tio simmar mellan meter om dagen, sju meter och två mellan meter. Tio simmar 2-4 gånger i veckan, åtta 5-6 dagar och en simmar varje dag. Så dessa Masterssimmare verkar vara högt motiverade, vilket är den viktigaste faktorn för att genomföra ett lyckat träningsprogram [17]. Författarna betonar också att man uppnår en hälsomässig vinst, med träning 3-5 dagar i veckan. Träningsmängden kan inte diskuteras utan att också diskutera träningsintensiteten, eftersom det visar sig vara den viktigaste faktorn [17]. Vi måste komma ihåg att masterssimmarna har tidigare varit aktiva idrottare, som kanske kopierar sina omfattande träningspass de orkade med i ungdomen. Deras program har emellertid fortfarande tävlingsmål och de simmar inte huvudsakligen för hälsovinst. Om vi diskuterar vanliga lap-simmare, som kanske är något mer än vanliga motionssimmare, så antyder Wilmore och Costill (17) att nya data har visat att en solid träningseffekt kan uppnås hos en del personer genom 45

5 att träna på intensiteter som ligger på 45 % eller mindre av deras maximala aeroba kapacitet. För de flesta bör emellertid en lämplig träningsintensitet ligga på mint 50-60% av VO2 max Här uppmättes simmarnas fysiska aktivitet enligt ett värde som kallas MET (Metabolic Equvalent Task) Detta innebär att olika fysiska aktiviteter mäts och jämförs med M-värde 1 som motsvarar stillasittande. Promenad ger MET-värde 3 och jogging 7 osv. Detta värde multipliceras sedan med den tid som de utövar aktiviteten. Wilmore och Costill (17) har hänvisat till olika aktiviteters MET värde och kommit till att fristilssimning ligger mellan MET vid hastigheter mellan 0,6-1,1 meter per sekund. De manliga simmarna hade en hastighet av 1,1 m/s (±0,3/0,2) och de kvinnliga 1,2 m/s (±0,5/0,2). Detta efter den officiellt uppmätta tiden på deras 800 meter simning under mästerskapet. Det finns också andra klassifikationer för att mäta intensiteten [18]. Denna författare anser att intensiteter mellan 8,0-9,9 för män och 6,0-7,5 är mycket tunga. Men inget är nämnt om hur detta har beräknats. I denna studie beräknade man intensiteten via MET systemet. Men här är simmarna nedsänkta i vatten där kroppsvikten minskas till några få kilo [19]. Åstrand har också visat att syreupptaget under simning bara är 92,5% av det som uppnås under cykling. För att konkludera kan man kanske säga, att Masterssimmare tränar på en mycket hög nivå jämfört med den, som rekommenderas vara den dagliga dosen av fysisk aktivitet och vi kan inte dra slutsatsen att liknande intensiteter uppnås under träning. Våra data på uppnådda energimängder på kcal/vecka är därför troligen övervärderade. Det blir fel om man anger MET från en tävling, Man bör dock kunna säga, att de tränar med mycket hög intensitet. Masterssimmarnas hälsa Eftersom föreliggande studie inte hade någon kontrollgrupp, blir det svårt att visa att Masterssimmare har bättre hälsa än vanligt folk. J.H. Loge och Laasa gjorde 1998 en SF-36 på den vanliga norska befolkningen. De använde 3500 norrmän i åldern år. 77,4% svarade fullständigt. De grupperades i åldersgrupper om tio år och för kön. Men våra simmare var ju mellan år. Jag önskar att jag hade kunnat dra slutsatsen att Masterssimmarnas värden ligger långt över den vanliga befolkningen när det 46 gäller hälsa. Men med denna studiens låga deltagande är detta inte möjligt. På individnivå uppvisar dock simmarna en mycket hög och ofta ceiling effects och i förhållande till sin ålder har de troligen hög livskvalitet. Sammanfattning Med tidigare nämnda begränsningar kan man dra slutsatsen att dessa simmare som deltog i EMS2005 i Stockholm, började de flesta sin simmarkarriär som tonåringar. De är fortfarande fysisk aktiva med simning, där de representerar en mycket omfattande fysisk aktivitet. De är sunda och friska och har vid en ålder av år en hög livskvalitet. Kanske kan mer forskning och större studiematerial i framtiden också visa på en ekonomisk hälsovinst. Detta borde ge inspiration till kommuner att bygga flera simhallar och erbjuda bättre tillgång till redan befintliga bassänger. Där motionssimmare bör erbjudas behaglig fysisk aktivitet högt upp i åldrarna. Vidare kan sägas att det behövs simtränare för att inspirera och lära ut modern simning. Det är inte nödvändigt att tävla, men väl att lära sig balansera kroppen i vattnet för att få simningen så effektiv som möjligt, så att kroppen kan glida fram med minsta möjliga motstånd. Tack Författaren är mycket tacksam för ekonomiskt bidrag från Riksidrottsförbundet (RF) för att täcka delar av utgifterna i samband med denna studie. Författaren har också speciellt uppskattat möjligheten att få ett stipendium från Counsilman Centre for Swimming Research vid Indian University och en speciell personlig forskningsinbjudan från professor Joel Stager. Ett stort tack för värdefull hjälp riktas också till Gunnar Edman, Per Renström och Suzanne Werner. Referenser [1] Lewis CB, Kellems S. Musculoskeletal changes with age. Clinical Implications. Aging, The Health Care Challenge. Washington 2001: [2] The State of Aging and Health in America 2007 A Report of the Surgeon General. Washington: Department of Health and Human Services, Centres for Disease Control and Prevention, and National Center for Chronic Disease and Prevention and Health Promotion; [3] Mazzeo R, Cavanagh P, Evans WJ, Fiatrone M, Hagberg J, Mc Auley E. ACSM Position Stand. Exercise and physical activity for older adults. Medicine and science in sports and exercise. 1998;30(6): [4] Paffenbarger RS, Jr., Blair SN, Lee IM. A history of physical activity, cardiovascular health and longevity: the scientific contributions of Jeremy N Morris, DSc, DPH, FRCP. International journal of epidemiology Oct;30(5): [5] Fleg JL, Morrell CH, Bos AG, Brant LJ, Talbot LA, Wright JG, et al. Accelerated longitudinal decline of aerobic capacity in healthy older adults. Circulation Aug 2;112(5): [6] Blair SN, Kohl HW, Barlow CE, Paffenberg RS, Gibbons LW, and Maccera CA. Changes in physical fitness and all-cause mortality. JAMA. 1995;273: [7] The State of Aging and Health in America 1996: A Report of the Surgeon General. Washington: Department of Health and Human Services, Centres for Disease Control and Prevention, and National Centre for Chronic Disease and Prevention and Health Promotion; [8] Pate RR, Pratt M, Blair SN, Haskell WL, Macera CA, Bouchard C, et al. Physical activity and public health. A recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. Jama Feb 1;273(5): [9] Lee IM, Hsieh CC, Jr. PR. Exercise intensity and longevity in men. The Harvard Alumni Health Study. JAMA. 1995;274(14): [10] Blair SN. Exercise, successful Aging, and Disease Prevention. Exercise Physiology 2006: [11] Johnston J. Physical activity and health status questionnaire [12] Sundgot-Borgen J. Spørreskjema til tidligere kvinnelige idretteutøvere [13] Johnston JD. The result of the SF 36. In: Ullmann M, ed. Lillehammer, Norway 2006:1. [14] Hallden O. Fysisk Fostran, Studieplann i gymnastik, lek och idrott för enhetsskolan. Stockholm [15] Knutsen AS. Performance and Health Aspects of Master Swimming. In: Ullmann M, ed. Former Secretary General of the Norwegian Swimming Association ed. Lillehammer 1991:3. [16] Conroy MB, Cook NR, Manson JE, Buring JE, Lee I-M. Past Physical Activity, Current Physical Activity, and Risk of Coronary Heart Disease.. Medicine & Science in Sports & Exercise 37(8): , August ;37(8):1256,. [17] Wilmore JH, Costill DL. Prescriptions of Exercise for Health and Fitness. Physiology of Sport and Exercise Champaign, IL: Human Kinetics 2004: [18] Holloszy J. Energy Expenditure in Physical Activity. Exercise Physiology: Lippincott, Williams & Wilkins 2006: [19] Astrand PO, Rodahl K. Textbook of Work Physiology 1970.

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology Ingvar Holmér Chuansi Gao Kalev kuklane Ergonomienheten Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology 7,5 hp

Läs mer

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik FoUU-staben, VLL Epidemiologi och Global hälsa, UmU Varför ska vi vara fysiskt aktiva? För att må bra. Kroppens

Läs mer

Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser

Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser Generation 1 Generation 2 Generation 3 1920 1970 1970 2010 På gång i Sverige, finns i USA Rubrik: Frisksport Hälsopedagogik Hälsoutveckling Fokus: Kul Aktiviteter

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Hur påverkar fysisk aktivitet i en friskvårdssatsning i ett företag syreupptagningsförmågan samt individens välbefinnande och stress?

Hur påverkar fysisk aktivitet i en friskvårdssatsning i ett företag syreupptagningsförmågan samt individens välbefinnande och stress? Hur påverkar fysisk aktivitet i en friskvårdssatsning i ett företag syreupptagningsförmågan samt individens välbefinnande och stress? Författare Maurice Westerlund leg. läk spec i allmän- och internmedicin,

Läs mer

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515.

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Övervikt och fetma i Sverige För tio år sedan var en av tio svenska sjuåringar överviktig Idag har minst var fjärde sjuåring övervikt Prognos; Åtta av tio förblir

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Att mäta fysisk aktivitet. FA från ett historiskt perspektiv. Upplägg. Evidens. FA epidemiologi. Fysisk aktivitet. - utifrån ett folkhälsoperspektiv

Att mäta fysisk aktivitet. FA från ett historiskt perspektiv. Upplägg. Evidens. FA epidemiologi. Fysisk aktivitet. - utifrån ett folkhälsoperspektiv Att mäta fysisk aktivitet - utifrån ett folkhälsoperspektiv Fysisk aktivitet på recept (FAR) utbildningsdag 1/2 25 Maria Hagströmer, Leg sjukgymnast, MSc Enheten för preventiv näringslära vid Novum Karolinska

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Fysisk aktivitet. FaR i praktiken. Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Vad menas med fysisk aktivitet? Vad menas med fysisk aktivitet? Motion.

Fysisk aktivitet. FaR i praktiken. Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Vad menas med fysisk aktivitet? Vad menas med fysisk aktivitet? Motion. FaR i praktiken Fysisk aktivitet Vad menas med fysisk aktivitet? Hans Lingfors Distriktsläkare, MD, PhD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Alla rörelser som leder till ökad energiförbrukning

Läs mer

Innehåll. Träning,testning och prestation. VSC/MiUn:s. Tränarkonferens. Idrottfysiologins start i Sverige. Varför ville Assar bli testad?

Innehåll. Träning,testning och prestation. VSC/MiUn:s. Tränarkonferens. Idrottfysiologins start i Sverige. Varför ville Assar bli testad? VSC och MiUn Tränarkonferens April, 26 Träning,testning och prestation VSC/MiUn:s Tränarkonferens Bengt Saltin Mittuniversitetet Två skid giganter som klarade sig bra utan några tester! Innehåll Idrottfysiologins

Läs mer

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig!

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! 1 Vår kropp är gjord för att vara i rörelse. Kroppen behöver användas för att hållas i form! Den fysiskt inaktiva livsstil som

Läs mer

Maxa. din simträning. NY BOK beställ idag

Maxa. din simträning. NY BOK beställ idag Maxa din simträning NY BOK beställ idag Älska att simma Oavsett om du simmar i motionssyfte eller har tävlingsambitioner vill du känna att du utvecklas - orka lite längre, simma lite fortare. Tanken med

Läs mer

Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering

Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering Inledning I detta kapitel beskrivs några av de fysiska, energimässiga och psykologiska behandlingar som ofta används av patienter

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Träning som en del av vardagen Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset 25 min senare Rekommendationer finns om träning/fysisk aktivitet för personer med MS Rekommendationer

Läs mer

Pulsen räknar man lättast ut att man räknar antal slag under 15sek och multiplicerar det med 4. Pulsen mäts i antal slag per minut.

Pulsen räknar man lättast ut att man räknar antal slag under 15sek och multiplicerar det med 4. Pulsen mäts i antal slag per minut. Konditionsträning Träna regelbundet! Kondition är en färskvara. Det finns inga genvägar till en starkare eller uthålligare kropp. Träna aldrig när du är kraftigt förkyld, har feber eller infektion i kroppen.

Läs mer

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa

Högt blodtryck. Ordination motion. Vägen till bättre hälsa Högt blodtryck Ordination motion Vägen till bättre hälsa Till dig som har högt blodtryck Högt blodtryck är i dag den största riskfaktorn för sjukdomar i hjärta och blodkärl, till exempel stroke och hjärtinfarkt.

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Fysträning. Fysiska krav inom alpint. Kondition. Styrka. för r alpina ungdomar. - Hög g aerob kapacitet. - Bra allmän n styrka - Skadeförebygga

Fysträning. Fysiska krav inom alpint. Kondition. Styrka. för r alpina ungdomar. - Hög g aerob kapacitet. - Bra allmän n styrka - Skadeförebygga Fysträning för r alpina ungdomar Tom Pietilä Idrottsmedicin Umeå Universitet Kondition - Hög g aerob kapacitet Fysiska krav inom alpint - För r att orka träna - För r bra återhämtning - Bra anaerob kapacitet

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

HANDBOK FÖR KLUBBMEDLEMMAR

HANDBOK FÖR KLUBBMEDLEMMAR _1 HANDBOK FÖR KLUBBMEDLEMMAR SUUNTO FITNESS SOLUTION Komma igång! Suunto Fitness Solution är ett nytt sätt för dig att få ut mer av träningen. Systemet registrerar dina aktiviteter, ger en bild i realtid

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Vad är fysisk aktivitet? All typ av kroppsrörelse som ger en energiomsättning fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast FaR-teamet HSN 5 Göteborg c/v All typ av

Läs mer

Livsstilsförändring, livskris, omorganisation

Livsstilsförändring, livskris, omorganisation Den hälsofrämjande processen Ett av de viktigaste momenten i en hälsofrämjande process är att alla inblandade förstår varför man skall starta upp ytterligare en aktivitet. Denna sammanställning syftar

Läs mer

Epidemiologi. epi=bland demos=folk logos=läran om. Läran om det som är bland" folk. Läran om sjukdomars utbredning i befolkningen

Epidemiologi. epi=bland demos=folk logos=läran om. Läran om det som är bland folk. Läran om sjukdomars utbredning i befolkningen Epidemiologi epi=bland demos=folk logos=läran om Läran om det som är bland" folk Läran om sjukdomars utbredning i befolkningen Epidemiologi är: Studier av fördelning (I) och orsaker (II) till hälsotillstånd

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Fysisk aktivitet icke farmakologisk metod

Fysisk aktivitet icke farmakologisk metod Fysisk aktivitet icke farmakologisk metod Betydelsen för äldre Gerthi Persson leg. sjukgymnast, Karlskrona Rehabcenter doktorand Lunds universitet FaR -samordnare Ryggmärgsskada Schizofreni Brist på fysisk

Läs mer

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution Hälsa, kondition och muskelstyrka En introdution Roger Sundin och Christoffer Westlund, S:t Olof skola, 2015 Hälsa Vad är hälsa? Äta litet, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten Käckt arbeta,

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Primärvården Göteborg HSN 5 225 000 invånare 50 primärvårdsenheter Varför r skall vi arbeta med

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt

Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt NATIONELLA UTB DAGAR I HJÄRTSVIKT Göteborg 101029 Mats Börjesson, Docent. Överläkare, univ lektor Sahlgrenska Univ Sjukhuset/Östra, Göteborg Symtom vid hjärtsvikt

Läs mer

forskning pågår Fysisk aktivitet på recept ett verktyg för förbättrad folkhälsa Sammanfattning

forskning pågår Fysisk aktivitet på recept ett verktyg för förbättrad folkhälsa Sammanfattning forskning pågår VETENSKAPLIG RED. BIRGIT RÖSBLAD Fysisk aktivitet på recept ett verktyg för förbättrad folkhälsa MATTI LEIJON OCH AGNETA STÅHLE Sammanfattning En stillasittande livsstil medför en kraftigt

Läs mer

GUCH och Idrott. Copyright

GUCH och Idrott. Copyright Mikael Dellborg Professor överläkare GUCH-centrum, Medicin SU/Östra Avd för Molekylär och klinisk medicin, Inst för Medicin Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet GUCH och Idrott GUCH och Idrott. Vad

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna Författare Eva Jansson, professor, Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk fysiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Vuxensimning Våren 2015

Vuxensimning Våren 2015 Vuxensimning Våren 2015 Ansvarig Christina Hörbäck E-post ica@varbergssim.se Telefon kansli 0340-673507 Hemsida www.varbergssim.se Vuxencrawl Nybörjare Vt 2015 Start & Avslut Alt 1: v 3-6 Start 13/1 &

Läs mer

Kondition hos barn & ungdomar

Kondition hos barn & ungdomar Kondition hos barn & ungdomar Under 2000-talet har många larmrapporter publicerats som varnat för en ökad förekomst av övervikt & fetma hos barn och ungdomar. Orsaken är precis som hos vuxna ett för högt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga

Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga Tidigare trodde man att arbetsminnet var konstant för varje människa, idag vet man att det kan förbättras Om Cogmed

Läs mer

Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan?

Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan? 2015-03-20 Fysisk aktivitet och påverkan på prestation på olika sätt genetiska förutsättningar och vad händer med hjärnan? Jessica Norrbom PhD, Forskare Institutionen för Fysiologi & Farmakologi, Karolinska

Läs mer

Vuxensimning Våren 2015

Vuxensimning Våren 2015 Vuxensimning Våren 2015 Ansvarig Christina Hörbäck E-post ica@varbergssim.se Telefon kansli 0340-673507 Hemsida www.varbergssim.se Vuxencrawl Nybörjare Vt 2015 Start & Avslut Alt 1: v 3-6 Start 13/1 &

Läs mer

Hur underlättar vi effektiv behandling med levnadsvanor och begränsar onödigt läkemedelsbruk?

Hur underlättar vi effektiv behandling med levnadsvanor och begränsar onödigt läkemedelsbruk? Hur underlättar vi effektiv behandling med levnadsvanor och begränsar onödigt läkemedelsbruk? -Hans Lingfors, med dr, distriktsläkare Habo vårdcentral och Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Läkemedel Bota

Läs mer

Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. IDROTT & HÄLSA Centralt innehåll Ämnet idrott och hälsa delas in i tre arbetsområden. Komplexa rörelser i lekar, spel, och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Styrketräning,

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Vuxensimning Hösten 2014

Vuxensimning Hösten 2014 Vuxensimning Hösten 2014 Ansvarig Christina Hörbäck E-post ica@varbergssim.se Telefon kansli 0340-673507 Hemsida www.varbergssim.se Vuxencrawl Nybörjare & Avslut Alt 1: v 38-41 16/9 & avslut 9/10 2 ggr/vecka

Läs mer

Startanalys med Qualisys system --- Introduktion. Vad kan mätas - - - Vad vill simmaren/tränaren ha?

Startanalys med Qualisys system --- Introduktion. Vad kan mätas - - - Vad vill simmaren/tränaren ha? Startanalys med Qualisys system --- Introduktion Vad kan mätas - - - Vad vill simmaren/tränaren ha? Ovan är bild från en simstart som visar några av de olika varianterna av simstarter som finns. Några

Läs mer

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle?

Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Fysisk aktivitet soffpotatis eller hurtbulle? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik Cecilia Edström Hälsoutvecklare & sjukgymnast FoUU-staben, VLL Västerbottens läns landstings vision är

Läs mer

Motion och diabetes. Peter Adolfsson barnläkare och idrottsläkare peter.adolfsson@regionhalland.se

Motion och diabetes. Peter Adolfsson barnläkare och idrottsläkare peter.adolfsson@regionhalland.se Motion och diabetes Peter Adolfsson barnläkare och idrottsläkare peter.adolfsson@regionhalland.se Fysisk aktivitet och riskreduktion Regelbunden fysisk aktivitet är minst lika viktigt som förbättrad glukoskontroll!

Läs mer

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt DET GÅR ATT MILDRA KRISENS EFFEKTER Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt Roger Mörtvik Globaliseringen flyttar jobb och investeringar Sedan Kinas, Indiens och Rysslands

Läs mer

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010

Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Växjö Simsällskap & Svenska Simförbundet inbjuder till Öppna Svenska Mästerskapen i Masterssimning 2010 Tävlingen är öppen för registrerade Masterssimmare från Sverige och världen i övrigt. i samarbete

Läs mer

Träning av uthållighet molekylärbiologisk teknik ger vetenskaplig evidens till nya träningsmodeller. Upplägg:

Träning av uthållighet molekylärbiologisk teknik ger vetenskaplig evidens till nya träningsmodeller. Upplägg: Träning av uthållighet molekylärbiologisk teknik ger vetenskaplig evidens till nya träningsmodeller. Kent Sahlin, Åstrandlaboratoriet, GIH Upplägg: Allmänt om kondition och uthållighet Lite fysiologi och

Läs mer

Fysisk aktivitet til personer med Reumatoid Artrit Hvordan og hvor meget?

Fysisk aktivitet til personer med Reumatoid Artrit Hvordan og hvor meget? Fysisk aktivitet til personer med Reumatoid Artrit Hvordan og hvor meget? Leg. Fysioterapeut, Med Dr Sektionen för Fysioterapi Karolinska Institutet Sverige Reumatiska sjukdomar Inflammatoriska ledsjukdomar

Läs mer

Att mäta fysisk aktivitet. Upplägg. Human evolution: from Homo Sapiens to Homo Sedentary? - utifrån ett folkhälsoperspektiv

Att mäta fysisk aktivitet. Upplägg. Human evolution: from Homo Sapiens to Homo Sedentary? - utifrån ett folkhälsoperspektiv Att mäta fysisk aktivitet - utifrån ett folkhälsoperspektiv Fysisk aktivitet på recept (FAR) utbildningsdag 22/9 2005 Maria Hagströmer, Leg sjukgymnast, MSc Enheten för preventiv näringslära vid Novum

Läs mer

Träningsmyter Niklas Psilander Doktorand KI/GIH Fystränare

Träningsmyter Niklas Psilander Doktorand KI/GIH Fystränare Träningsmyter Niklas Psilander Doktorand KI/GIH Fystränare - Niklas Psilander - 39 år - Bor i Täby - Familj: Maria, Gustav, Erik och David - Forskare på GIH samt fystränare inom både styrka och kondition

Läs mer

Simning och livräddning

Simning och livräddning Simning och livräddning Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i en följd, varav 50m ryggsim." Bakgrunden till

Läs mer

Implementering av fysisk aktivitet

Implementering av fysisk aktivitet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Implementering av fysisk aktivitet Helen Sundberg leg sjukgymnast/fysioterapeut Fysisk aktivitet på recept (FaR ) en vägledning för implementering Johan Faskunger Matti

Läs mer

Vuxensimning Hösten 2015

Vuxensimning Hösten 2015 Vuxensimning Hösten 2015 Ansvarig Christina Hörbäck E-post ica@varbergssim.se Telefon kansli 0340-673507 Hemsida www.varbergssim.se Vuxencrawl Nybörjare Ht 2015 & Avslut Alt 1: v 39-42 22/9 & Avslut 15/10

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap!

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Så här i terminsstarten går vi ut med viktig information och det kan förkomma att det står likadant på mer än en lapp. Hoppas ni har överseende med

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson

Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson Allmänt om träningslära Text - Bernt Johansson För att använda pulsen som en mätare behöver du veta hur snabbt ditt hjärta kan slå maximalt, med andra ord vad du har för maxpuls. Det är viktigt att notera

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR

Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR Comparing apples and oranges Barone BMJ 2000;321:1569 70 Comparing

Läs mer

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA

LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA LINKÖPINGS SIMIDROTTSFÖRENING - EN FÖRENING FÖR ALLA Linköpings simidrttsförening är en förening för alla sm vill hålla på med simidrtt, avsett verksamhet, ålder ch ambitinsnivå. Vi bedriver verksamhet

Läs mer

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström NIH 7 mars 2007 Uppföljningsstudie I Över 2000 elever i åk 3, 6 & 9 år 2001 samt samma elever tre år senare 2004 48 slumpmässigt utvalda skolor

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

En kort löpträningsguide

En kort löpträningsguide En kort löpträningsguide Håkans träningstrappa Träningstrappan är en skiss på vilka träningsformer och hur mycket av varje träningsform en ska innehålla. Trappan täcker träningsmängder på 3-12 mil per.

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com

Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet. Emma Lindblom www.emmalindblom.com Upptäcka ätstörningar och Energitillgänglighet Emma Lindblom www.emmalindblom.com Vem jag är! Bachleor & Master: Exercise Science Post bacc: Nutrtition Certified Sport Dietitian Registered Dietitian Leg.

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM

19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM 19627430.00 SWE/FIN A SWE DET ENKLA SÄTTET ATT KOMMA I FORM INNEHÅLL 1. Låt hjärtat styra din träning!... 3 2. Träna där det passar dig bäst... 4 3. Gränser för pulszon... 6 4. Det perfekta träningspasset...

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Racerunning. ger fler chansen att springa

Racerunning. ger fler chansen att springa Full fart framåt. Racerunning är sporten som ger rörelsehindrade möjlighet att ta sig fram på helt egen hand. Vi har träffat Nils Björk en av landets yngsta utövare. Racerunning ger fler chansen att springa

Läs mer

Löpträning för hundägare

Löpträning för hundägare Löpträning för hundägare Botnic Agility Club Vasa 24.8.2010 Mika Lehtonen Mika Lehtonen Specialidrottstränare, Idrottshögskolan i Stockholm 1996 Magister i idrottsfysiologi, Jyväskylä universitet 1998

Läs mer

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes?

Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Diabetes Hur kan vi förebygga typ 2 diabetes? Föreläsning vid öppet hus på KI den 30 augusti 2014 Kerstin Brismar Professor, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset-Sophiahemmet Inst för Medicin och

Läs mer

Mölndals Allmänna Simsällskap

Mölndals Allmänna Simsällskap Mölndals Allmänna Simsällskap Från babysim till simlandslaget MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP Page Sida 1 1 Mölndals Allmänna Simsällskap Mölndals Allmänna Simsällskap (MASS) är en ideell simklubb, som bildades

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar

Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Volvo On Call mobilapplikation Vanliga frågor och svar Att få hjälp F: Hur kontaktar jag Volvo On Call? S: Tryck på On Call-knappen i bilen, använd funktionen Assistance (Assistans) i mobilapplikationen

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Johanna Berg Flodström och Amanda Jonsson HÄLSA OCH LIVSSTIL. Idrott och friskvård för alla?

Johanna Berg Flodström och Amanda Jonsson HÄLSA OCH LIVSSTIL. Idrott och friskvård för alla? HÄLSA OCH LIVSSTIL Idrott och friskvård för alla? Vilka som idrottar och vilka som inte är inget man kan generallisera utan det är något som kan bero på många saker, till exempel bakgrund, intresse och

Läs mer

Activation Grip. Träning & Rehabilitering. RMJ Health AB Telefon: 0708-51 72 61 E-post: kontakt@rmjhealth.com

Activation Grip. Träning & Rehabilitering. RMJ Health AB Telefon: 0708-51 72 61 E-post: kontakt@rmjhealth.com Activation Grip Träning & Rehabilitering RMJ Health AB Telefon: 0708-51 72 61 E-post: kontakt@rmjhealth.com Activation Grip ger dig en möjlighet att utvecklas genom att träna de muskler och rörelser som

Läs mer