Masterssimmare 65+ är sunda och friska och har hög livskvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Masterssimmare 65+ är sunda och friska och har hög livskvalitet"

Transkript

1 Masterssimmare 65+ är sunda och friska och har hög livskvalitet Många studier visar att muskelstyrkan minskar med stigande ålder, särskilt efter de 60 [1]. År 2030 beräknas antalet individer över 65 år vara mer än fördubblat jämfört med 2006 [2]. Att hjälpa till med att bevara en god hälsa hos de äldre blir därför viktigt. Även om det globala åldrandet representerar en triumf av medicinska, sociala och ekonomiska framgångar över sjukdom, står vi inför en enormt stimulerande uppgift. Eftersom flera individer lever längre, är det viktig att utforma motion och fysisk aktivitet så att hälsan, den funktionella förmågan, livskvaliteten och självständigheten hos denna befolkningsgrupp kan förbättras [3]. Att delta i ett regelbundet motionsprogram, är en effektiv intervention för att minska den funktionella nedgång som åldrandet innebär. Foto: Mette Bugge, Aftenposten Monica Ullmann, Lillehammer Norge Betydelsen av fysisk aktivitet har studerats av Hippocrates för nästan 2000 år sedan, då han beskrev att motion fast inte för mycket av den var bra för hälsan [4]. Dessutom har fastslagits att betydelsen av fysisk aktivitet är accepterat som ett sätt att bevara hälsan genom hela livet [3]. Under åldersprocessen uppstår fysiologiska förändringar. Bland de tydligaste med hänsyn till livskvalitet och funktion, är nedsättning av muskelstyrka och aerob kapacitet [5]. American College of Sport Medicine rekommenderar därför aerob fysisk aktivitet som att gå, jogga, simma och cykla eftersom stora muskler då aktiveras. De flesta vuxna var aktiva som unga. Genom att lägga till sådana aktiviteter i senare i livet, är det möjligt att maximera både kvaliteten och kvantiteten i livet för att bättre kunna utföra sina dagliga aktiviteter [3]. Blair et al. (6) upptäckte i en studie att den högsta åldersjusterade dödsprocenten i en population på fanns bland män som var i dålig fysisk form. Den lägsta dödligheten däremot, var hos män som var vältränade. Detta var en reduktion av dödlighetsprocenten med 44 % och hans slutsats var att förbättring av den fysiska statusen innebar en lägre åldersjusterad dödsprocent [6]. Faktiskt kunde till och med regelbunden fysisk aktivitet med låg intensitet resultera i solida hälsovinster [7, 8]. Den viktiga Harvard Alumni Health Study av Lee et al. visade, att motionsträning på måttlig nivå skyddar mot tidig död [9]. De undersökte män och kvinnor mellan 20 och 87 år avseende 42

2 Monica Ullman. Foto: Mette Bugge, Aftenposten grad av fysisk aktivitet. Författarna försökte också bestämma mängden av frekvens (tid x vecka) och varaktighet (min x samling) av aktiviteter som t.ex. gå, jogga och simma. Deras data gav klart uttryck för ett samband mellan kraftig fysisk aktivitet och livslängd. Mest intressant i denna studie var att sannolik livslängd var att mer träning reducerade risken för att dö och att kraftig motion, men inte för kraftig hade samband med livslängd. Förväntad livslängd hos Harvard alumni ökade konstant från en energiåtgång/ vecka av 500 kcal upp till kal, ett värde som motsvarar 6-8 timmars ansträngande träning. De aktiva männen levde i genomsnitt 1 till 2 år längre än sina stillasittande klasskamrater. En veckoträning utöver 3500 kcal, innebar dock ingen ytterligare hälsovinst eller andra fördelar till ett längre liv [10]. Syftet med föreliggande studie var att se om fysisk aktiva äldre Masterssimmare har minskad risk för tidig död och bättre funktionell förmåga jämfört med stillasittande jämnåriga. Material och metod 48 Masterssimmare i åldern år från 15 Europeiska länder som hade deltagit i 800 m frisim under de Xde Europeiska mästerskapet för Masterssimmare 2005 i Stockholm (Se tabell 1) ombads att fylla i ett frågeformulär. Detta var indelat i tre delar och blev sänt till alla deltagarna. Frågorna gällde en eventuell tidig simmarkarriär, deras bakgrund som Masterssimmare och deras simträning. De fick också frågor om sina dagliga aktiviteter och varför de deltog i fysisk aktivitet. Den sista delen av frågorna omfattade SF-36 formulär. Alla deltagarna gav sitt skriftliga samtycke att delta. Resultat Totalt svarade 20 (41,7%) av de 48 Masterssimmarna. De hade börjat simma vid en ålder av 1-14 år och blev Masterssimmare mellan år (n=10), år (n=9). Tio deltagare hade tävlat mellan 7 och 23 år och nio deltagare mellan 24 och 41 år. Nio deltagare simmade meter per dag och tio deltagare simmade meter. 11 deltagare simmade 1-4 gånger per vecka, fem deltagare simmade 4-5 gånger och tre deltagare simmade 5,5-7 gånger i veckan. Alla deltagarna tävlade internationellt och var placerade bland de topp tio i minst en tävling. De var inte särskilt fysiskt aktiva i annan idrott. Enligt SF-36, visade fem deltagare upp en poäng på mellan 90,0-95,0 av 100 möjliga, vilket betyder ytterst tillfredsställande som uttryck för fysisk funktion. När det gäller fysisk prestanda och social funktion nådde 13 deltagare 100 poäng. Masterssimmarna rapporterade inga alvarliga sjukdomar och använde mycket lite mediciner. Land Män Kvinnor Österrike 1 1 Belgien 1 Tjekoslovakien 1 Danmark 1 Estland 1 Finland 1 Tyskland 9 9 Storbritannien 3 Holland 2 2 Ungern 1 2 Italien 1 1 Ryssland 1 Spanien 1 1 Sverige 4 2 Schweiz Tabell 1. Masterssimmarna representerade 15 länder i Europa, n=48 Diskussion Mottagna adresser från organisationskommitten bestod antingen av postadresser eller adresser. Tyvärr visade det sig att adresserna oftast gick till klubbarna och sändes ej vidare till deltagarna. Med facit i hand 43

3 skulle vi utökat undersökningsgruppen med alla simmare äldre än 65 år, totalt 325. Denna stora grupp kunde sedan reduceras med att ta bort alla från Öst-Europeiska länder, där vi mötte på en del språkproblem. Om % då hade svarat, kunde resultatet blivit en grupp på Detta skulle ha givit ett starkare resultat än det vi nu fick med en svarsprocent på bara 41,7 % (se beskrivning av studiepopulationen i tabell 2) 800 meter simmarna deltog också på andra distanser. För att simma både sprint och långdistans, måste man ha genomfört en årslång träning med aerob lap-simning, det vill säga att simma fram och tillbaka i en bassäng, för att öka den kardiovaskulära kapaciteten. Min förutsättning var, att dessa simmare måste ha en extraordinär god fysisk styrka och skulle därför vara de mest intressanta att studera. Enkäterna som skickades till simmarna innehöll ett ofrankerat svarskuvert. Detta kan vara en anledning till den låga svarsprocenten. Inom idrott brukar emellertid folk vara mycket lojala och mestadels glada för att kunna stödja ett sådant projekt, därför att de är nyfikna på resultatet. Undersökningen Det genomfördes inte någon pilotstudie. Frågorna var hämtade från tillförlitliga källor från andra universitet. Tiden var begränsad, då den europeiska sommarledigheten stod inför dörren. Det var nödvändigt att forcera utsändningen. I senare forskning borde man värdera personliga intervjuer och/eller översätta papper till alla deltagarnas språk. Frågeformuläret var på engelska och borde kanske revideras inför vidare forskning. Kontrollgruppen Det var inte genomförbart att ha en kontrollgrupp. Därför valde vi att jämföra svaren från hälsodelen med populationer i andra studier. Professor Joel Stager och hans team vid Counsilman Center for the Science of Swimming vid Indiana University, använder ej heller kontrollgrupper. De jämför i stället sina data med data från standardiserade studier på större befolkningsgrupper i USA [13]. Deltagarnas bakgrund Så vitt vi vet har ingen liknande studie genomförts i Skandinavien. Även om resultatet kanske inte är helt representativt på grund av den låga Demographic år, n= år, n= år, n=3 Tabell 2. Beskrivning av studiepopulationen, n=20 svarsprocenten, kan några resultat vara av interesse. De lärde sig at simma redan vid en ålder av 1-6 år (n=9) och 7-14 år (n=9). Fjorton började med bröstsim och fem med fristil. Detta är intressant eftersom de var från Skandinavien. Pedagogiken i simskolorna då de var barn var att börja med bröstsim [14]. Kanske var de redan medlemmar i en simklubb? Sexton började tävla så unga som år. Masterssimmarnas simhistoria är mer trovärdig, även om gruppen är liten. 19 av 20 svarade och det ligger närmare i tiden. Man bör notera i tabell 3, att tio startade som Masterssimmare mellan år och nio mellan år. En av orsakerna till detta kan vara att Masterssimningen började i USA och Tyskland 1968, följt av Australien, Nya Zeeland, Japan, Canada, Belgien och Holland [15]. Sverige, Schweiz och Brasilien följde efter Det första Norgesmästerskapet hölls i Halden i Norge i år, n= år, n=3 Men Women Total n=20 Gender Male Female Marital Status Divorced Living signif.other Married Never Married Widowed Years at School Some High School High School grad Some College College Graduate Some Graduate School Post Graduate Missing data 5 Income Less than More than Missing data 5 Arthur Knudsen (tidigare Generalsekreterare i Norges Simförbund) skriver, att masterssimning tidigt kom att domineras av f.d. tävlingssimmare, som troligen skrämde bort motionssimmarna från simbassängen. Denna bild har nu ändrat sig. Som man kan se i tabell 3 startade en av simmarna först vid 78 års ålder och är still going strong i en ålder av 86 år och simmar meter fyra gånger i veckan! Denna person har flera världsrekord och reser världen runt och deltar i tävlingar 6-7 gånger om året. När det gäller hälsopoängen, är dessa också mycket höga med en ceiling effect på de flesta hälsofrågorna. Gruppens poäng för Fysik Hälsa är 390 av 400 möjliga och för Mental Hälsa 381 av 400! Et enkelt bevis på en bra hälsa vid en hög ålder! Det är aldrig för sent att börja simma och tävling skärper spänningen! Tabell 3 visar också andra positiva resultat som inte kommenteras här ytterligare. Noterbart är att tio av deltagarna simmar 2000 meter fyra gånger 44

4 Fråga Saknas Frekvens Din ålder, när du började som MS? Kumulativ Frekvens år gammal år gammal 9 19 Hur många år har du tävlat med Masters? 7-23 år år 9 19 Vilken var din bästa gren? Sprint m 1 1 Medeldistans m 5 6 Över 400 m Hur många gånger/år tävlade du? 3-7 gånger/år gånger/år 9 19 Har du haft din egen tränare på kanten? Nej Ja 6 9 Hur många månader/år tävlar du i simning? 9-11 månader månader Genomsnitt meter simmade per dag förra vintern? Genomsnitt antal dagar simmade/vecka? 1-4 gånger/vecka gånger/vecka gånger/vecka 3 19 Simmar du också långdistans? Ja Saknade data Tävlar du I öppet vatten? Nej Ja 7 19 Tabell 3. Deltagarnas simmarkarriär som Masterssimmare (MS, n=20 i veckan året runt. Det blir meter om året för personer över 65 år! Bara sex hade tillgång till en simtränare. För att lära medelålders eller äldre simmare att bli lap-simmare, är simtränare ett måste om man vill lära sig en effektiv simteknik. När vi ser hälsoresultaten, även om gruppen är väl liten för att dra långtgående slutsatser, bör man ändå notera de stora hälsovinster som uppenbarligen finns med med lap-simning. Särskilt därför att Masterssimmarna har varit fysisk aktiva med simning mer eller mindre hela livet. År 2005 genomfördes en amerikansk undersökning bland kvinnor, som visade att fysisk aktivitet minskar risken för hjärtinfarkt [16]. Studiens konklusion var intressant. Unga kvinnor som är aktiva, är troligen mera aktiva senare i livet, då risk för hjärt- och kärlsjukdomarna ökar. Fysisk aktivitet i medelåldern innebär då en klart reducerad risk för koronarsjukdom. Författarna påpekar att mer forskning är nödvändigt avseende fysisk aktivitet genom hela livet och hur livsstil har samband med hälsan. Vid Indiana University pågår för närvarande studier bland Masterssimmare i USA, där det ser ut som om man fortsätter med större grupper från både Europa och från resten av världen. Det blir spännande att se resultatet. Masterssimmarnas fysiska aktivitet utanför bassängen var inte imponerande - de simmar! Tio simmar mellan meter om dagen, sju meter och två mellan meter. Tio simmar 2-4 gånger i veckan, åtta 5-6 dagar och en simmar varje dag. Så dessa Masterssimmare verkar vara högt motiverade, vilket är den viktigaste faktorn för att genomföra ett lyckat träningsprogram [17]. Författarna betonar också att man uppnår en hälsomässig vinst, med träning 3-5 dagar i veckan. Träningsmängden kan inte diskuteras utan att också diskutera träningsintensiteten, eftersom det visar sig vara den viktigaste faktorn [17]. Vi måste komma ihåg att masterssimmarna har tidigare varit aktiva idrottare, som kanske kopierar sina omfattande träningspass de orkade med i ungdomen. Deras program har emellertid fortfarande tävlingsmål och de simmar inte huvudsakligen för hälsovinst. Om vi diskuterar vanliga lap-simmare, som kanske är något mer än vanliga motionssimmare, så antyder Wilmore och Costill (17) att nya data har visat att en solid träningseffekt kan uppnås hos en del personer genom 45

5 att träna på intensiteter som ligger på 45 % eller mindre av deras maximala aeroba kapacitet. För de flesta bör emellertid en lämplig träningsintensitet ligga på mint 50-60% av VO2 max Här uppmättes simmarnas fysiska aktivitet enligt ett värde som kallas MET (Metabolic Equvalent Task) Detta innebär att olika fysiska aktiviteter mäts och jämförs med M-värde 1 som motsvarar stillasittande. Promenad ger MET-värde 3 och jogging 7 osv. Detta värde multipliceras sedan med den tid som de utövar aktiviteten. Wilmore och Costill (17) har hänvisat till olika aktiviteters MET värde och kommit till att fristilssimning ligger mellan MET vid hastigheter mellan 0,6-1,1 meter per sekund. De manliga simmarna hade en hastighet av 1,1 m/s (±0,3/0,2) och de kvinnliga 1,2 m/s (±0,5/0,2). Detta efter den officiellt uppmätta tiden på deras 800 meter simning under mästerskapet. Det finns också andra klassifikationer för att mäta intensiteten [18]. Denna författare anser att intensiteter mellan 8,0-9,9 för män och 6,0-7,5 är mycket tunga. Men inget är nämnt om hur detta har beräknats. I denna studie beräknade man intensiteten via MET systemet. Men här är simmarna nedsänkta i vatten där kroppsvikten minskas till några få kilo [19]. Åstrand har också visat att syreupptaget under simning bara är 92,5% av det som uppnås under cykling. För att konkludera kan man kanske säga, att Masterssimmare tränar på en mycket hög nivå jämfört med den, som rekommenderas vara den dagliga dosen av fysisk aktivitet och vi kan inte dra slutsatsen att liknande intensiteter uppnås under träning. Våra data på uppnådda energimängder på kcal/vecka är därför troligen övervärderade. Det blir fel om man anger MET från en tävling, Man bör dock kunna säga, att de tränar med mycket hög intensitet. Masterssimmarnas hälsa Eftersom föreliggande studie inte hade någon kontrollgrupp, blir det svårt att visa att Masterssimmare har bättre hälsa än vanligt folk. J.H. Loge och Laasa gjorde 1998 en SF-36 på den vanliga norska befolkningen. De använde 3500 norrmän i åldern år. 77,4% svarade fullständigt. De grupperades i åldersgrupper om tio år och för kön. Men våra simmare var ju mellan år. Jag önskar att jag hade kunnat dra slutsatsen att Masterssimmarnas värden ligger långt över den vanliga befolkningen när det 46 gäller hälsa. Men med denna studiens låga deltagande är detta inte möjligt. På individnivå uppvisar dock simmarna en mycket hög och ofta ceiling effects och i förhållande till sin ålder har de troligen hög livskvalitet. Sammanfattning Med tidigare nämnda begränsningar kan man dra slutsatsen att dessa simmare som deltog i EMS2005 i Stockholm, började de flesta sin simmarkarriär som tonåringar. De är fortfarande fysisk aktiva med simning, där de representerar en mycket omfattande fysisk aktivitet. De är sunda och friska och har vid en ålder av år en hög livskvalitet. Kanske kan mer forskning och större studiematerial i framtiden också visa på en ekonomisk hälsovinst. Detta borde ge inspiration till kommuner att bygga flera simhallar och erbjuda bättre tillgång till redan befintliga bassänger. Där motionssimmare bör erbjudas behaglig fysisk aktivitet högt upp i åldrarna. Vidare kan sägas att det behövs simtränare för att inspirera och lära ut modern simning. Det är inte nödvändigt att tävla, men väl att lära sig balansera kroppen i vattnet för att få simningen så effektiv som möjligt, så att kroppen kan glida fram med minsta möjliga motstånd. Tack Författaren är mycket tacksam för ekonomiskt bidrag från Riksidrottsförbundet (RF) för att täcka delar av utgifterna i samband med denna studie. Författaren har också speciellt uppskattat möjligheten att få ett stipendium från Counsilman Centre for Swimming Research vid Indian University och en speciell personlig forskningsinbjudan från professor Joel Stager. Ett stort tack för värdefull hjälp riktas också till Gunnar Edman, Per Renström och Suzanne Werner. Referenser [1] Lewis CB, Kellems S. Musculoskeletal changes with age. Clinical Implications. Aging, The Health Care Challenge. Washington 2001: [2] The State of Aging and Health in America 2007 A Report of the Surgeon General. Washington: Department of Health and Human Services, Centres for Disease Control and Prevention, and National Center for Chronic Disease and Prevention and Health Promotion; [3] Mazzeo R, Cavanagh P, Evans WJ, Fiatrone M, Hagberg J, Mc Auley E. ACSM Position Stand. Exercise and physical activity for older adults. Medicine and science in sports and exercise. 1998;30(6): [4] Paffenbarger RS, Jr., Blair SN, Lee IM. A history of physical activity, cardiovascular health and longevity: the scientific contributions of Jeremy N Morris, DSc, DPH, FRCP. International journal of epidemiology Oct;30(5): [5] Fleg JL, Morrell CH, Bos AG, Brant LJ, Talbot LA, Wright JG, et al. Accelerated longitudinal decline of aerobic capacity in healthy older adults. Circulation Aug 2;112(5): [6] Blair SN, Kohl HW, Barlow CE, Paffenberg RS, Gibbons LW, and Maccera CA. Changes in physical fitness and all-cause mortality. JAMA. 1995;273: [7] The State of Aging and Health in America 1996: A Report of the Surgeon General. Washington: Department of Health and Human Services, Centres for Disease Control and Prevention, and National Centre for Chronic Disease and Prevention and Health Promotion; [8] Pate RR, Pratt M, Blair SN, Haskell WL, Macera CA, Bouchard C, et al. Physical activity and public health. A recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. Jama Feb 1;273(5): [9] Lee IM, Hsieh CC, Jr. PR. Exercise intensity and longevity in men. The Harvard Alumni Health Study. JAMA. 1995;274(14): [10] Blair SN. Exercise, successful Aging, and Disease Prevention. Exercise Physiology 2006: [11] Johnston J. Physical activity and health status questionnaire [12] Sundgot-Borgen J. Spørreskjema til tidligere kvinnelige idretteutøvere [13] Johnston JD. The result of the SF 36. In: Ullmann M, ed. Lillehammer, Norway 2006:1. [14] Hallden O. Fysisk Fostran, Studieplann i gymnastik, lek och idrott för enhetsskolan. Stockholm [15] Knutsen AS. Performance and Health Aspects of Master Swimming. In: Ullmann M, ed. Former Secretary General of the Norwegian Swimming Association ed. Lillehammer 1991:3. [16] Conroy MB, Cook NR, Manson JE, Buring JE, Lee I-M. Past Physical Activity, Current Physical Activity, and Risk of Coronary Heart Disease.. Medicine & Science in Sports & Exercise 37(8): , August ;37(8):1256,. [17] Wilmore JH, Costill DL. Prescriptions of Exercise for Health and Fitness. Physiology of Sport and Exercise Champaign, IL: Human Kinetics 2004: [18] Holloszy J. Energy Expenditure in Physical Activity. Exercise Physiology: Lippincott, Williams & Wilkins 2006: [19] Astrand PO, Rodahl K. Textbook of Work Physiology 1970.

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Hälsa hos gående och cyklister nya forskningsprojektet PASTA

Hälsa hos gående och cyklister nya forskningsprojektet PASTA Hälsa hos gående och cyklister nya forskningsprojektet PASTA Annika Nilsson Footer 1 Om forskningsprojektet PASTA Startade i november 2013 och ska pågå i 4 år Det största forskningsprojektet i Sverige

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Metoder att träna kondition på!

Metoder att träna kondition på! Metoder att träna kondition på! På vilket sätt kan du träna kondition och vilket sätt är effektivast? Träna kondition! Det finns flera olika sätt att träna kondition på som jag nämnt under de lektioner

Läs mer

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology

Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology. Arbetsfysiologi. Exercise physiology Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology Ingvar Holmér Chuansi Gao Kalev kuklane Ergonomienheten Designvetenskaper Lunds tekniska högskola Arbets- och idrottsfysiologi Exercise physiology 7,5 hp

Läs mer

Golfnyttan i samhället

Golfnyttan i samhället Utdrag om golfens dokumenterade hälsoeffekter från HUI:s rapport Golfnyttan i samhället. Golfnyttan i samhället Golf och hälsa Golf är en av Sveriges största idrotter, med drygt 450 000 medlemmar i alla

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Hälsoeffekter av motion?

Hälsoeffekter av motion? Fysisk aktivitet vid typ 2-diabetes Olika typer av aktivitet och effekter Tomas Fritz dl Sickla Hälsocenter Vem tror att regelbunden motion har positiva hälsoeffekter för människor? FARs Dag 21 September

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

Rörelse är bästa pillret. Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping

Rörelse är bästa pillret. Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Rörelse är bästa pillret Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Rörelse har effekt på: Symtom och upplevd hälsa Biologiska riskmarkörer Sjukdom och död www.fyss.se

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Landstingets vision. År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning

Landstingets vision. År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning Landstingets vision År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning Fysisk aktivitet eller stillasittande? Regelbunden fysisk aktivitet är en skyddsfaktor mot många sjukdomar

Läs mer

Gör gärna en matsedel samt inhandlingslista tillsammans med din dotter/son som underlättar veckans måltider.

Gör gärna en matsedel samt inhandlingslista tillsammans med din dotter/son som underlättar veckans måltider. Kostinformation till föräldrar Att spela fotboll kräver mycket av våra unga spelare! För att kunna prestera på bästa sätt är det oerhört viktigt med energibalans, d.v.s. att man får i sig lika mycket energi

Läs mer

Förändringsarbete - Fysiskt inaktiv person

Förändringsarbete - Fysiskt inaktiv person GÖTEBORGS UNIVERSITET Sahlgrenska akademien Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Förändringsarbete - Fysiskt inaktiv person Studieperson Kön: Kvinna Ålder: 54 år Längd:

Läs mer

Avhandling Livsgnista hos mycket gamla

Avhandling Livsgnista hos mycket gamla Avhandling Livsgnista hos mycket gamla Johan Niklasson Överläkare och medicine doktor Geriatriska institutionen, Umeå universitet Geriatriska kliniken, Sunderby sjukhus Om engelska ordet morale Morale

Läs mer

Stefan Lundström Civilekonom och kapten i flottans reserv. Hälsoekonom och hälsorevisor. (just nu tf VD för tre fastighetsbolag i Knivsta)

Stefan Lundström Civilekonom och kapten i flottans reserv. Hälsoekonom och hälsorevisor. (just nu tf VD för tre fastighetsbolag i Knivsta) Stefan Lundström Civilekonom och kapten i flottans reserv. Hälsoekonom och hälsorevisor. (just nu tf VD för tre fastighetsbolag i Knivsta) Tre år som ekonom Två år som doktorand/amanuens 13 år som lärare

Läs mer

Från träning för kondition till fysisk aktivitet för hälsa

Från träning för kondition till fysisk aktivitet för hälsa Från träning för kondition till fysisk aktivitet för hälsa om synen på rekommendationer för allmänheten över tid Under slutet av 1970-talet kom de första rekommendationerna för fysisk aktivitet från the

Läs mer

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik FoUU-staben, VLL Epidemiologi och Global hälsa, UmU Varför ska vi vara fysiskt aktiva? För att må bra. Kroppens

Läs mer

Gå eller cykla till jobbet. Kurt Boman Professor, överläkare Campus 3 April 2012

Gå eller cykla till jobbet. Kurt Boman Professor, överläkare Campus 3 April 2012 Gå eller cykla till jobbet Kurt Boman Professor, överläkare Campus 3 April 2012 Läkemedlet fysisk aktivitet ger minskad risk för: Hjärt-kärlsjukdom 30-50% Diabetes typ 2 Övervikt och fetma Tjocktarmscancer

Läs mer

FaR - Fysisk aktivitet på recept. Människans utveckling Är det möjligt...? Det vet väl alla att det är nyttigt att röra på sig.!??

FaR - Fysisk aktivitet på recept. Människans utveckling Är det möjligt...? Det vet väl alla att det är nyttigt att röra på sig.!?? Prevnut 15 maj 2009 FaR - Fysisk aktivitet på recept FaR - Fysisk aktivitet på recept Ing-Mari Dohrn MSc, leg sjukgymnast vetenskaplig bakgrund rekommendationer praktisk tillämpning Människans utveckling

Läs mer

Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser

Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser Friskvård / Hälsoutveckling på arbetsplatser Generation 1 Generation 2 Generation 3 1920 1970 1970 2010 På gång i Sverige, finns i USA Rubrik: Frisksport Hälsopedagogik Hälsoutveckling Fokus: Kul Aktiviteter

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Värdera Fysisk aktivitet eller Bestämning av Aerob Fitness? Bengt Saltin CMRC

Värdera Fysisk aktivitet eller Bestämning av Aerob Fitness? Bengt Saltin CMRC Värdera Fysisk aktivitet eller Bestämning av Aerob Fitness? Bengt Saltin CMRC Varför bestämma Fitness (och ej Fysisk Aktivitet)! Argument I Objektivt bestämd aerob fitness utgör i alla prospektiva studier

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Vad är träningsvärk?

Vad är träningsvärk? Vad är träningsvärk? Träninsvärk är muskelsmärta som är en följd av träning med ovana övningar eller rörelser samt av excentriskt belastande träning. Excentrisk träning är belastning av en muskel under

Läs mer

Hälsa historiskt perspektiv

Hälsa historiskt perspektiv Hälsa historiskt perspektiv För överlevnad Frihet från sjukdom WHO definition 1948 a complete state of physical mental and social wellbeing and not merely the absence of disease and infirmity Hälsans bestämningsfaktorer

Läs mer

Kravanalys för fotboll

Kravanalys för fotboll Idrottshögskolan i Stockholm University College of physical education and sports Kravanalys för fotboll Författare: Andreas Mattsson, Mats Wistedt ht-, Idrottshögskolan i Stockholm Kravanalys för fotboll

Läs mer

Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne

Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne Konditionstesta reumatiker till vilken nytta? Sofia Hagel, Dr Med Vet leg sjukgymnast Reumatologiska Kliniken SUS EPI-Centrum Skåne Konsekvens av att leva med reumatisk sjukdom Trötthet - fatigue Smärta

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

Fysisk aktivitet och äldre - Malin. Inledning

Fysisk aktivitet och äldre - Malin. Inledning Inledning I dagens samhälle har de kroniska sjukdomarna kommit att bli ett mycket allvarligt folkhälsoproblem (Faskunger, 2013). Fysisk aktivitet har bevisats ha positiva effekter på många av dessa, både

Läs mer

Maxa. din simträning. NY BOK beställ idag

Maxa. din simträning. NY BOK beställ idag Maxa din simträning NY BOK beställ idag Älska att simma Oavsett om du simmar i motionssyfte eller har tävlingsambitioner vill du känna att du utvecklas - orka lite längre, simma lite fortare. Tanken med

Läs mer

Innehåll. Träning,testning och prestation. VSC/MiUn:s. Tränarkonferens. Idrottfysiologins start i Sverige. Varför ville Assar bli testad?

Innehåll. Träning,testning och prestation. VSC/MiUn:s. Tränarkonferens. Idrottfysiologins start i Sverige. Varför ville Assar bli testad? VSC och MiUn Tränarkonferens April, 26 Träning,testning och prestation VSC/MiUn:s Tränarkonferens Bengt Saltin Mittuniversitetet Två skid giganter som klarade sig bra utan några tester! Innehåll Idrottfysiologins

Läs mer

Hur påverkar fysisk aktivitet i en friskvårdssatsning i ett företag syreupptagningsförmågan samt individens välbefinnande och stress?

Hur påverkar fysisk aktivitet i en friskvårdssatsning i ett företag syreupptagningsförmågan samt individens välbefinnande och stress? Hur påverkar fysisk aktivitet i en friskvårdssatsning i ett företag syreupptagningsförmågan samt individens välbefinnande och stress? Författare Maurice Westerlund leg. läk spec i allmän- och internmedicin,

Läs mer

Sitting is the new smoking Nya hälsofaror som lurar. Vad säger forskningen?

Sitting is the new smoking Nya hälsofaror som lurar. Vad säger forskningen? NYCKELN TILL EN FRISK GENERATION hur får vi världens friskaste barn? Sitting is the new smoking Nya hälsofaror som lurar. Vad säger forskningen? Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet Överläkare,

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning för hjärtsviktspatienter

Fysisk aktivitet och träning för hjärtsviktspatienter Presentation utbildningsdag hjärta-kärl Åkersberga 151027 Fysisk aktivitet och träning för hjärtsviktspatienter Christel Löfstedt Leg sjukgymnast, Hjärtrehab, SUS, Malmö Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Örjan Ekblom, docent Åstrandlaboratoriet, GIH

Fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Örjan Ekblom, docent Åstrandlaboratoriet, GIH Fysisk aktivitet för barn och ungdomar Örjan Ekblom, docent Åstrandlaboratoriet, GIH Exponering Mekanism Riskfaktorer Utfall Begreppet fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Hjärta/kärl Plaque CVD - Intensitet

Läs mer

Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre

Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre Marina Näsman, Doktorand i socialpolitik vid Åbo Akademi och forskare i samhällsvetenskaper vid Svenska Litteratursällskapet

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Evidens- grad

Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Evidens- grad Bilaga 2: Granskningstabell Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat Kvalitet/ Evidens- grad Belardinelli et al. 2012 USA 10-year exercise training in Randomized controlled trial.

Läs mer

Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden. Elin Ekblom Bak, PhD Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Göteborg, 8 oktober 2014

Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden. Elin Ekblom Bak, PhD Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Göteborg, 8 oktober 2014 Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden Elin Ekblom Bak, PhD Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Göteborg, 8 oktober 2014 Övervikt Vuxna Sverige BMI 40% 30% 28% 5% 12% 20% 7% 10% Källa:

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

Träningsbelastningar kan också varieras på olika sätt. Det kan handla om:

Träningsbelastningar kan också varieras på olika sätt. Det kan handla om: TRÄNINGSLÄRA Glädjefaktorn I vårt moderna samhälle har vi byggt bort de flesta möjligheter till naturlig motion. Många gör sitt bästa för att slippa anstränga sig. Vissa är så ovana vid fysisk belastning

Läs mer

TENTAMEN. Fysiologi tema träning, 4,5 hp. Sjukgymnastprogrammet

TENTAMEN. Fysiologi tema träning, 4,5 hp. Sjukgymnastprogrammet Nummer: 1 TENTAMEN Fysiologi tema träning, 4,5 hp Sjukgymnastprogrammet Ansvarig för tentamen: Eva Jansson, avd. för klinisk fysiologi, institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet Nummer:

Läs mer

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515.

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Övervikt och fetma i Sverige För tio år sedan var en av tio svenska sjuåringar överviktig Idag har minst var fjärde sjuåring övervikt Prognos; Åtta av tio förblir

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

Systematiska översikter. Ledord: systematik och transparens. Projektgruppen. systematisk sökning av studier

Systematiska översikter. Ledord: systematik och transparens. Projektgruppen. systematisk sökning av studier SYSTEMATISK GRANSKNING AV METODER FÖR ATT FRÄMJA FYSISK AKTIVITET Metoder för att främja fysisk (MFA) Fysisk (FA) Hälsa/ Livskvalitet BESKRIVNING AV ARBETSPROCESS OCH RESULTAT Bernt Lindahl, överläkare

Läs mer

Efter att ha arbetat med det här kapitlet bör du

Efter att ha arbetat med det här kapitlet bör du 6 Efter att ha arbetat med det här kapitlet bör du > veta något om hur mycket och på vilket sätt du ska träna > kunna skilja på träning för uthållighet, styrka och rörlighet > förstå uppvärmningens betydelse

Läs mer

2. Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet

2. Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet 2. Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet Författare Eva Jansson, professor, Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk fysiologi, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Förändring av kapitel 9 i tävlingsbestämmelserna

Förändring av kapitel 9 i tävlingsbestämmelserna KUNGÖRELSE 2010/2 2010-01-25 Förändring av kapitel 9 i tävlingsbestämmelserna Regelkommittén har beslutat om ny lydelse av kapitel 9 i tävlingsbestämmelserna enligt bilaga. Enligt uppdrag Jan Olsson Generalsekreterare

Läs mer

Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén

Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén Påverkar metoden hälsosamtal rökning, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor? I så fall: Hur

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Dan Andersson, Högskolan i Borås 1

Dan Andersson, Högskolan i Borås 1 Sambandet mellan rörelse och hälsa Dan Andersson Ins5tu5onen för vårdvetenskap Högskolan i Borås Fysisk aktivitet = Alla sorters rörelser som leder till att energi förbrukas. Motion = medveten fysisk aktivitet

Läs mer

HANDBOK FÖR KLUBBMEDLEMMAR

HANDBOK FÖR KLUBBMEDLEMMAR _1 HANDBOK FÖR KLUBBMEDLEMMAR SUUNTO FITNESS SOLUTION Komma igång! Suunto Fitness Solution är ett nytt sätt för dig att få ut mer av träningen. Systemet registrerar dina aktiviteter, ger en bild i realtid

Läs mer

Fysisk aktivitet. FaR i praktiken. Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Vad menas med fysisk aktivitet? Vad menas med fysisk aktivitet? Motion.

Fysisk aktivitet. FaR i praktiken. Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet. Vad menas med fysisk aktivitet? Vad menas med fysisk aktivitet? Motion. FaR i praktiken Fysisk aktivitet Vad menas med fysisk aktivitet? Hans Lingfors Distriktsläkare, MD, PhD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Alla rörelser som leder till ökad energiförbrukning

Läs mer

Matti Leijon YFA. Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet

Matti Leijon YFA. Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Matti Leijon YFA Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet Del 1 Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan! Det finns god evidens i den vetenskapliga litteraturen om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa

Läs mer

Mål Kunskap om innehållet i Simlinjens utvecklingsstadier 3, 4 och 5 med betoning på de två första stadierna. Kunskap om hur de tio nyckelfaktorerna

Mål Kunskap om innehållet i Simlinjens utvecklingsstadier 3, 4 och 5 med betoning på de två första stadierna. Kunskap om hur de tio nyckelfaktorerna Simlinjen Mål Kunskap om innehållet i Simlinjens utvecklingsstadier 3, 4 och 5 med betoning på de två första stadierna. Kunskap om hur de tio nyckelfaktorerna för en långsiktig utveckling relaterar till

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Pulsen räknar man lättast ut att man räknar antal slag under 15sek och multiplicerar det med 4. Pulsen mäts i antal slag per minut.

Pulsen räknar man lättast ut att man räknar antal slag under 15sek och multiplicerar det med 4. Pulsen mäts i antal slag per minut. Konditionsträning Träna regelbundet! Kondition är en färskvara. Det finns inga genvägar till en starkare eller uthålligare kropp. Träna aldrig när du är kraftigt förkyld, har feber eller infektion i kroppen.

Läs mer

PERIODISERA DIN TRÄNING

PERIODISERA DIN TRÄNING PERIODISERA DIN TRÄNING - En föreläsning av Luke & Annie Dragstra, - Hälsovetare & Triathlon coach DRAGSTRA SPORTS PROMOTION Bakgrund Vad är egentligen träning? Hur definerar vi träning? Är det någon skillnad

Läs mer

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig!

Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! Fysisk aktivitet hjälper dig att behålla hälsan! Fysisk aktivitet lönar sig! 1 Vår kropp är gjord för att vara i rörelse. Kroppen behöver användas för att hållas i form! Den fysiskt inaktiva livsstil som

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

Att mäta fysisk aktivitet. FA från ett historiskt perspektiv. Upplägg. Evidens. FA epidemiologi. Fysisk aktivitet. - utifrån ett folkhälsoperspektiv

Att mäta fysisk aktivitet. FA från ett historiskt perspektiv. Upplägg. Evidens. FA epidemiologi. Fysisk aktivitet. - utifrån ett folkhälsoperspektiv Att mäta fysisk aktivitet - utifrån ett folkhälsoperspektiv Fysisk aktivitet på recept (FAR) utbildningsdag 1/2 25 Maria Hagströmer, Leg sjukgymnast, MSc Enheten för preventiv näringslära vid Novum Karolinska

Läs mer

En ovanlig s p o rt d ry c k

En ovanlig s p o rt d ry c k En ovanlig s p o rt d ry c k En som har effekt K A N O T Markant skillnad! T E N N I S Koncentration och tempo på hög nivå. T R I A T H L O N Fulltankad med Vitargo. Först inom extremt fysiskt och psykiskt

Läs mer

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Träning som en del av vardagen Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset 25 min senare Rekommendationer finns om träning/fysisk aktivitet för personer med MS Rekommendationer

Läs mer

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

Trä ningslä rä. Att ta ansvar för sin hälsa. Träning

Trä ningslä rä. Att ta ansvar för sin hälsa. Träning Trä ningslä rä Att ta ansvar för sin hälsa Människan har funnits på jorden i flera miljoner år. Denna långa tid har varit fylld av fysiskt arbete för att överleva. Jakt, vandringar, krig, jordbruk och

Läs mer

Varför är så många fysiskt inaktiva när det är så bra för oss?

Varför är så många fysiskt inaktiva när det är så bra för oss? Varför är så många fysiskt inaktiva när det är så bra för oss? Motions- och hälsopsykologiska reflektioner om motivation och fysisk aktivitet Mattias Johansson 2017-04-21 1 I en ofta citerad studie framkom

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

VARFÖR ÄR DET SÅ FARLIGT ATT SITTA STILL? CATHARINA BÄCKLUND SJUKGYMNAST, FIL DR KOSTVETENSKAP

VARFÖR ÄR DET SÅ FARLIGT ATT SITTA STILL? CATHARINA BÄCKLUND SJUKGYMNAST, FIL DR KOSTVETENSKAP VARFÖR ÄR DET SÅ FARLIGT ATT SITTA STILL? CATHARINA BÄCKLUND SJUKGYMNAST, FIL DR KOSTVETENSKAP Den som inte har tid med fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom (Stanley 1800-tal)

Läs mer

Hur påverkar en friskvårdssatsning i ett företag riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, såsom blodtryck, kroppsvikt och blodfetter?

Hur påverkar en friskvårdssatsning i ett företag riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, såsom blodtryck, kroppsvikt och blodfetter? Hur påverkar en friskvårdssatsning i ett företag riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, såsom blodtryck, kroppsvikt och blodfetter? Författare Elisabeth Westerlund leg. läk, spec i allmän-och internmedicin

Läs mer

2015-12-08. Träning under cancerbehandling. Forskningsprojektet Phys-Can. Vad vet vi om fysisk träning vid cancer?

2015-12-08. Träning under cancerbehandling. Forskningsprojektet Phys-Can. Vad vet vi om fysisk träning vid cancer? Träning under cancerbehandling Forskningsprojektet Phys-Can Genomförs i Uppsala, Linköping, Lund Samarbeten i Norge, Danmark och Holland Finansieras av Cancerfonden, Vetenskapsrådet Nordisk Cancerunion

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång?

Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? OMT/FYIM Kongress/Årsmöte 20-21 mars 2015 Kombinerad träning kan muskeln bli snabb, stark och uthållig på samma gång? Tommy Lundberg Karolinska Institutet Acknowledgements Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet

Läs mer

Fysisk aktivitet och hälsa. Patrik Wennberg, läkare vid Bureå Hälsocentral forskare och lärare vid Umeå Universitet

Fysisk aktivitet och hälsa. Patrik Wennberg, läkare vid Bureå Hälsocentral forskare och lärare vid Umeå Universitet Fysisk aktivitet och hälsa Patrik Wennberg, läkare vid Bureå Hälsocentral forskare och lärare vid Umeå Universitet Fysisk aktivitet är dagens bästa köp i folkhälsa -JM Morris, 1996 Läkemedlet fysisk aktivitet

Läs mer

Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden. Elin Ekblom Bak, PhD Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Utbildningsdag, Uppsala.

Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden. Elin Ekblom Bak, PhD Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Utbildningsdag, Uppsala. Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden Elin Ekblom Bak, PhD Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Utbildningsdag, Uppsala. 6 maj 2015 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI

Läs mer

Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering

Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering Kapitel 6: Allmänna strategier för välbefinnande och sjukdomshantering Inledning I detta kapitel beskrivs några av de fysiska, energimässiga och psykologiska behandlingar som ofta används av patienter

Läs mer

TomTom Fitness Age Användarhandbok 1.0

TomTom Fitness Age Användarhandbok 1.0 TomTom Fitness Age Användarhandbok 1.0 1 september 2017 Innehåll Allt om TomTom fitnessålder 3 Vilken enhet kan jag använda? 4 Snabbguide 5 Din fitnessålder... 5 Fitnesspoäng... 5 Ansträngning räknas...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Turism 2016:6 20.7.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2016 Minskning av hotellgästnätter i juni, preliminära siffror Antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

ARTROS. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

ARTROS. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution Hälsa, kondition och muskelstyrka En introdution Roger Sundin och Christoffer Westlund, S:t Olof skola, 2015 Hälsa Vad är hälsa? Äta litet, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten Käckt arbeta,

Läs mer

Ett gott åldrande - ur ett sjukgymnastiskt perspektiv Helena Hörder, Med dr, leg sjukgymnast

Ett gott åldrande - ur ett sjukgymnastiskt perspektiv Helena Hörder, Med dr, leg sjukgymnast Ett gott åldrande - ur ett sjukgymnastiskt perspektiv Helena Hörder, Med dr, leg sjukgymnast Den äldre personens upplevelse av hälsa Utbildningsdag19 mars 2014, Göteborg Innehåll Teorier om ett gott åldrande

Läs mer

HÄLSENESMÄRTA HOS VÄRNPLIKTIGA

HÄLSENESMÄRTA HOS VÄRNPLIKTIGA HÄLSENESMÄRTA HOS VÄRNPLIKTIGA Förekomst och förebyggande behandling - en pilotstudie Författare: Sten Sundberg Handledare: Martin Fahlström, Lars Widman Projektarbete vid företagsläkarkursen, Sahlgrenska

Läs mer

SFAIM vårmöte 2017 June 21,

SFAIM vårmöte 2017 June 21, SFAIM vårmöte 2017 carl.j.sundberg@ki.se June 21, 2017 1 Betydelsen av fysisk aktivitet för ungas hälsa och kognition Carl Johan Sundberg Professor, leg läk Institutionen för Fysiologi & Farmakologi, Karolinska

Läs mer

Att lära av Pisa-undersökningen

Att lära av Pisa-undersökningen Att lära av Pisa-undersökningen (Lars Brandell 2008-08-02) I början av december 2007 presenterade OECD resultaten av PISA 2006, d.v.s. den internationella undersökningen av kunskapsnivån hos 15-åringar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

När stamcellerna kommer till klassrummet

När stamcellerna kommer till klassrummet När stamcellerna kommer till klassrummet Klas Blomgren Översikt Hjärnans utveckling Plasticitet och stamceller Fysisk aktivitet Psykisk aktivitet berikad miljö 1 Huvudet och hjärnan Pannloben Hjässloben

Läs mer

GUNNAR WISMAR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING

GUNNAR WISMAR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING GUNNAR WISMAR BARN OCH UNGDOMSTRÄNING Det är dags att ta fysisk aktivitet på allvar och Fundera över hur/var/på vilket sätt vi vill att barn och vuxna ska utöva den Fysisk inaktivitet är numera en av vårt

Läs mer

Peter W ährborg M D PhD F E SC Professor i beteendem edicin D ocent i kardiologi L eg. L äkare, psykolog, psykoterapeut

Peter W ährborg M D PhD F E SC Professor i beteendem edicin D ocent i kardiologi L eg. L äkare, psykolog, psykoterapeut Barn och stress Frisk och underkänd eller utbränd och godkänd? Peter W ährborg M D PhD F E SC Professor i beteendem edicin D ocent i kardiologi L eg. L äkare, psykolog, psykoterapeut Om barn, unga och

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra?

Kondition åk 9. Vad har puls och kondition med varandra att göra? Kondition åk 9 Vad har puls och kondition med varandra att göra? När du tränar regelbundet ökar ditt hjärtas förmåga att pumpa ut blod i kroppen. Hjärtat blir större och mer blod kan pumpas ut vid varje

Läs mer

Fysiska skillnader hos barn och ungdomar

Fysiska skillnader hos barn och ungdomar Fysiska skillnader hos barn och ungdomar För att kunna vara en bra lärare i idrott och hälsa så är det viktigt att vara väl medveten om elevernas fysiska utveckling så att man utefter det kan dra kopplingar

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Idrott C, Träningslära inriktning hälsa och äldre, 30 Sport Science, Principles of Exercise Training, Health and Aging, Advanced Course, 30 Credits Kurskod:

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Firstbeat Livsstilsanalys

Firstbeat Livsstilsanalys Firstbeat Livsstilsanalys Case 2017 Livsstilsanalys RAPPORT FÖR INTRODUKTIONSFRÅGOR Profil Case 2017 Mätningens startdatum 14.09.2015 RESULTAT AV FRÅGORNA Jag tror att jag är tillräckligt fysiskt aktiv

Läs mer