Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!"

Transkript

1 1 K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 17 augusti 2009 kl. 09:00 i Lasarettets konferensrum 6, plan 6, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! Anders Larsson Ordförande Leif Björnfot Sekreterare Föredragningslista Nr Dnr Ärende Olof Matzén arboretum på Hagaberg Kommunledningsstaben ändring av bolagsstrukturen Gunnar Kühne med flera medborgarförslag om näringslivsutveckling i Fellingsbro och Frövi Räddnings- och säkerhetsnämnden omskrivning av avtal med skorstensfejarmästaren Arnold Bengtsson (S) motion om skilda titlar för utbildad och outbildad barnskötare Socialnämnden tilläggsanslag för handikappomsorgen, barnoch ungdom samt för arbetslösa och sjukskrivna Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt samråd om förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning Inger Griberg (V) med flera motion om fyrverkerier och användningen av pyrotekniska produkter i Lindesbergs kommun

2 Miljö- och byggförvaltningen Naturvårdsprogram för Lindesbergs kommun NTF Örebro län ansökan om bidrag till ungdomsprojekt om att inte köra under påverkan Pia Gröndahl (S) motion om framkomlighet för funktionsnedsatta personer på strandpromenaden i Lindesberg Anna-Lena Öhrn, Lindesberg medborgarförslag om hål i asfalt, rondeller och bänkar i Lindesberg Lasse Nilsson, Storå medborgarförslag om att använda Strandskolan som museum Socialnämnden återrapportering av individ- och familjeomsorgens institutionsplaceringar samt förslag om att redovisning till fullmäktige upphör Vuxenutbildningsnämnden ändring av tidsperiod som introduktionsersättning kan erbjudas Köpings kommun översiktsplan, avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning Kommunchefen huvudmannaskap för bredband/stadsnät Räddningstjänsten pandemiplan för Lindesbergs kommun Kommunledningsstaben organisationsanalys av fritidsverksamheten i Lindesbergs kommun Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens ordförande saneringsskytte vid Loppholmarna i enlighet med regler om saneringsskytte Meddelanden a) Boverket beslut om bidrag till Löa bygdegård b) Arvsfondsdelegationen beviljande av stöd ur Allmänna arvsfonden, Löa Bygdegårdsförening c) Sveriges Kommuner och Landsting Styrelsens beslut nr 7, kongressens uppdrag om förbundets finansiella tillgångar, engångsutdelning till medlemmarna d) Miljöberedningen minnesanteckningar e) Kommunfullmäktige 73/2009 Utvecklingsstrategi f) Kommunfullmäktige 75/2009 ändring av bolagsstrukturen g) Kommunfullmäktige 79/2009 Välfärdsbokslut 2008

3 3 h) Kommunfullmäktige 84/2009 tilläggsbudget för år 2009 i) Kommunfullmäktige 86/2009 S-motion om framkomlighet för funktionsnedsatta personer på strandpromenaden i Lindesberg j) Kommunfullmäktige 87/2009 medborgarförslag om åtgärd av hål i asfalt, rondeller och bänkar i Lindesberg k) Kommunfullmäktige 88/2009 medborgarförslag om tidsfrister för offentliggörande av protokoll och kallelser på Lindesbergs kommuns hemsida l) Folkhälsoberedningen protokoll m) Miljöberedningen minnesanteckningar n) Tillväxtverket begäran om komplettering av projektansökan om förstudie av fordonsbiogasproduktion i Bergslagen o) Kommunkontoret kompletterad projektansökan om förstudie av fordonsbiogasproduktion i Bergslagen p) Miljöberedningen minnesanteckningar q) Remiss uppföljning av kommunens miljöbilar och bilpool r) Remiss nya avfallsregler s) Remiss regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen t) Remiss medfinansiering av Citybanan u) Remiss medborgarförslag om bättre tillgänglighet och insyn i den kommunala beslutsprocessen v) Remiss översiktsplan Köping, avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen w) Remiss CEMR:s deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154 Meddelanden

155

156

157 Sveriges Kommuner och Landsting STYRELSENS BESLUT NR ESBERGS KOMMUN Kommunstyrelsens kansli Dm 2.bo<1. O 01.0 VD-staben Lena Dahl Kommunstyrelserna, landstingsstyrelserna/ regionstyrelserna Kommundirektörer/landstingsdirektörer och regiondirektörer Kongressens uppdrag om förbundets finansiella tillgångar engångsutdelning till medlemmarn a Dnr 09/2055 Förbundsstyrelsens beslut Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslöt vid sammanträde den 18juni2009 att ställa sig bakom bedömningen att de av kongressen uppställda förutsättningarna för en återföring redan under innevarande mandatperiod är uppfyllda, att godkänna att en återföring görs till medlemmarna i form aven engångsutdelning och detta görs till ett sammanlagt belopp om 1,0 miljard kronor (bilaga), att likviden till respektive medlem erläggs under första halvåret 2010, att metoden för att fastställa det belopp som respektive medlem erhåller ska följa stadgarnas princip för hur förbunds avgiften beräknas (i förekommande fall med hänsyn till styrelsen beslutad avgiftsrabatt), att uppdra till kansliet att vidta nödvändiga praktiska åtgärder för att verkställa detta utdelningsbeslut, samt att kansliet senast i oktober 2009 ska återkomma till styrelsen med en redovisning av hur verkställigheten fortlöper. Styrelsen har därutöver beslutat att föreslå kongressen besluta att kongressens uppdrag till styrelsen om att pröva frågan om en återföring av medel till medlemmarna från förbundets tillgångar därmed är fullföljt samt att notera att styrelsen redan under innevarande mandatperiod har beslutat om och verkställt återföringen samt konstatera att detta är väl förenligt med det mandat som. styrelsen erhöll av kongressen. Ba kgrund Sveriges Kommuner och Landsting har numera betydande ekonomiska tillgångar, bl.a. som ett resultat av intäkter från försäljningar av företag inom SKL:s företagskoncern. Sammantaget uppgår förbundets tillgångar till cirka 2,7 miljarder kronor. Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax:

158 Sveriges Kommuner och landsting Vårt dnr 09/1371 Våren 2007 inleddes en diskussion av förbundets politiska ledning om möjligheten/intresset av att framgent kunna sänka medlemmarnas årliga förbundsavgift med hjälp av förbundets egna kapital alternativt att kunna dela ut medel direkt till medlemmarna. Styrelsens samlade bedömning blev dock att rättsläget inte var tillräckligt klarlagt för att då kunna gå vidare med beslut om en ekonomisk återföring till medlemmarna - och detta oavsett vilken metod som tillämpas. Förbundets juridiska status som ideell förening bedömdes kunna äventyras - vilket i sin tur kan få andra långtgående negativa konsekvenser. Styrelsen valde därför att efterhöra kongressens uppfattning. Detta skedde i november Kongressens beslut blev att förbundets styrelse skall gå vidare med att pröva frågan om en återföring till medlemmarna och att detta uppdrag skall återrapporteras till nästa ordinarie kongress (troligen hösten 2011). Kongressen gav dock samtidigt styrelsen i mandat att redan under innevarande kongressperiod kunna besluta om viss återföring. Mandatet gavs endast om åtgärden befinns vara försvarbar såväl ekonomiskt, juridiskt som praktiskt, att förbundets nuvarande associationsform inte äventyras samt att återföringen i så fall begränsas till maximalt 1,0 miljard kronor fram t.o.m. år Ytterligare en faktor att väga in för styrelsen var det bekymmersamma ekonomiska läget i stort för medlemmarna. När skulle en återföring i form av utdelning från förbundet komma mest till nytta? Den genomgång som gjorts har lett till följande sammanfattande bedömningar: Ekonomiska förutsättningar. Förbundet bedöms klara en utdelning inom den beloppsbegränsning som kongressen angett (1,0 miljard kronor) och ändå ha en tillräckligt stor kvarvarande ekonomisk buffert. Juridiska förutsättningar. Vägledande rättsfall saknas. Utgångspunkten är att en ideell förening inte kan dela ut egna tillgångar - men möjlighet till ett enstaka undantag synes ändå föreligga för förbundet utan att dess associationsform äventyras. Praktiska förutsättningar. Förutsättningar bedöms föreligga för en utdelning. Den bör dock genomföras så att naturliga förfall av värdepapper utnyttjas istället för omedelbar realisation. Sveriges Kommuner och Landsting ~~ Anders Knape Ordförande

159 Aterbetalning 1 miljard kronor Befolkning Utbetalning Totalt Landsting Kommuner Landsting/region Stockholms Uppsala Södermanlands östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmaniands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Kommun Upplands Väsby Vallentuna Österåker Värmdö Järfälla Ekerö Huddinge Botkyrka Saiem Haninge Tyresö Upplands-Bro Nykvam Täby Danderyd Sollentuna Stockholm Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Håbo ÄlvkarlebY (6)

160 Befolkning Utbetalning Knivsta Heby Tierp Uppsala Enköping Östhammar Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Odeshög Ydre Kinda Boxholm Atvldaberg Flnspång Valdemarsvik Linköping Norrköping Söderköping Motala Vadstena Mjölby Aneby Gnosjö Mullsjö Haba Gislaved Vaggeryd Jönköping Nässjö Varnamo Sävsjö Vellanda Eksjö Tranås Uppvidinge Lessebo Tingsryd Alvesta Älmhult Markaryd Växjö Ljungby Högsby Torsås Mörbyiånga Hultsfred Mönsterås (6)

161 Befolkning Utbetalnln~ Emmaboda Kalmar Nybro Oskarshamn Västervik Vimmerby Borgholm Gotland Olofström Karlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg Svalöv Staffanstorp Burlöv Vellinge Östra Göinge Örkelljunga Bjuv Kävlinge l Lomma Svedala Skurup Sjöbo Hörby Höör TomelIlla BromöIIa Osby B 000 Perstorp Klippan Astorp Båstad Malmö Lund Landskrona Helsingborg Höganäs Eslöv Ystad Trelleborg Kristianstad Simrishamn Ängelholm Hässleholm Hylle Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Härryda Parti Ile (6)

162 Befolkning Utbetalning Öckerö Stenungsund Tjöm Orust Sotenäs Munkedal Tanum Dals-Ed Färgelanda Ale Le rum Vårgårda Bollebygd Grästorp Essunga Karlsborg Gullspång Tranemo Bengtsfors Mellerud Lilla Edet Mark Svenljunga Herrljunga Vara Götene Tibro Töreboda Göteborg Mölndal Kungälv Lysekil Uddevalla Strömstad VMersborg TrollMttan Alingsås Borås Ulricehamn AmAI Mariestad Lidköping Skara Skövde Hjo Tidaholm Falköping Kil Eda Torsby Stortors Hammarö Munkfors Forshaga (6)

163 Befolkning Utbetalning Grums Arjäng Sunne Karlstad Kristinehamn i Filipstad Hagfors Arvika i Säffie Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Skinnskatteberg Surahammar Kungsör Hallstahammar Norberg Västerås Sala Fagersta Köping Arboga Vansbro Malung-Sälen Gagnef Leksand Rältvlk Orsa Älvdalen Smedjebacken Mora Falun BOrlänge Säter Hedemora Avesta Ludvika Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn (6)

164 Befolkning Utbetalning Bollnäs Hudiksvall Ange Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Ragunda Bräcke Krokom Strömsund Are Berg Härjedalen östersund Nordmaling Bjurholm Vindeln Robertsfors Norsjö Malå Storuman Sorsele Oorotea Vännäs Vi/helmina Asets Umeå Lycksele Skellefteå AlVidsjaur Arjeplog Jokkmokk ÖverkalIx Kalix Övertorneå Pajala Gällivare Älvsbyn Luleå Piteå Boden Haparanda Kiruna (6)

165

166 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 4 Kommunfullmäktige Kf 73 Dnr Strategiberedningen förslag till utvecklingsstrategi Meddelas: Samtliga nämnder och förvaltningar Kommunens bolag Planeringsenheten Stabsekonomen Beslut Förslaget till utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun antas med följande komplettering av avsnittet 5.4 Trygg social utveckling och livslångt lärande: Vi ska: Verka för ökat samförstånd i kommunen genom överbryggande av klyftor mellan individer och olika samhällsgrupper. Ärendet Strategiplanen/utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 17 december : Arbetet med översyn av strategiplanen ska genomföras i form av en särskild fullmäktigeberedning som vid minst två tillfällen under året informerar och förankrar arbetet i hela fullmäktigeförsamlingen. Det uppdras till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till tidplan och organisation i övrigt i frågan. Kommunstyrelsen beslutade den 18 december bland annat: Tidplan: Beredningens arbete startar direkt efter fullmäktiges sammanträde i januari Beredningens arbete avslutas i juni Beredningens förslag till strategiplan behandlas av kommunstyrelsen i augusti 2008 anpassning ska ske till budgetarbetet. Strategiberedningen inkom den 12 maj 2008 med begäran om förlängd arbetstid till november månad Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

167 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 5 Kommunfullmäktige Forts. Kf 73 Kommunfullmäktige beviljade den 19 maj 2008 Strategiberedningen förlängd arbetstid till och med november månad Strategiberedningen inkom den 8 oktober 2008 med begäran om förlängd arbetstid till december månad Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2008 att strategiberedningen ska presentera förslaget till strategiplan för kommunfullmäktige i januari Strategiberedningen inkom den 22 april 2009 med bifogade förslag till utvecklingsstrategi för kommunen. Strategiberedningen föreslår: En uppföljningsgrupp bildas under kommunfullmäktige för att se till att en uppföljning av utvecklingsstrategin görs samt att strategin förankras i kommunen. Ett medborgarråd bestående av representanter från kommunen, olika föreningar, företag, enskilda, nätverk och andra intressenter bildas. Den gemensamma uppgiften är att arbeta för att visionen blir verklighet. Kommunfullmäktige antar utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2009 att strategiberedningens förslag om uppföljningsgrupp och medborgarråd remitteras till de politiska partierna i kommunfullmäktige för yttrande senast den sista augusti Kommunstyrelsen föreslog samtidigt kommunfullmäktige besluta att förslaget till utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun antas. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

168 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 6 Kommunfullmäktige Forts. Kf 73 Ledamöternas förslag till beslut Bo Stenberg (S) föreslog att avsnitt 5.4 Trygg social utveckling och livslångt lärande kompletteras med denna text: Vi ska: Verka för ökat samförstånd i kommunen genom överbryggande av klyftor mellan individer och olika samhällsgrupper. Beslutsgång Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden tog därefter upp Bo Stenbergs tilläggsförslag och ansåg att kommunfullmäktige beslutat anta tilläggsförslaget. Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande. Den som stöder Bo Stenbergs tilläggsförslag röstar Ja. Den som vill avslå det röstar Nej. Omröstningen utföll med 28 ja och 14 nej. Två ledamöter avstod från att rösta och en ledamot var frånvarande. Av bifogad röstningslista framgår hur var och en av ledamöterna har röstat. Beslut Kommunfullmäktige beslutade att anta Bo Stenbergs tilläggsförslag. Justerande Utdragsbestyrkande

169 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 Kommunfullmäktige Kf 75 Dnr Kommunchefen ändring av bolagsstrukturen Meddelas: Kommunstyrelsen Kommunledningsstaben Beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Ärendet Ändrad struktur för kommunens bolag. Ärendets tidigare behandling Kommunledningsstaben inkom den 16 oktober 2007 med följande skrivelse i ärendet: Kommunägda bolag är inget självändamål utan en av flera möjligheter att organisera den verksamhet som kommunen måste driva för att nå de mål och visioner som gäller. För att kunna leverera den affärsmässiga samhällsnytta som är avsikten med de olika kommunala bolagens verksamhet krävs en mycket tydlig ägarstyrning genom konkreta ägardirektiv och en aktiv ägardialog. Ovanstående innebär att kommunen bör ta nästa steg i ägarstyrningen och skapa förutsättningar att arbeta som en så kallad värdeskapande ägare. Detta innebär kortfattat ett aktivt förvaltande av bolagets samtliga resurser på ett professionellt sätt utifrån en mycket klar politisk ägaridé. I detta ingår såväl avyttring som förvärv av bolag i kommunkoncernen där hänsyn skall tas till olika branschers utvecklingslinjer som kommunens visioner och politiska vilja. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

170 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 Kommunfullmäktige Forts. Kf 75 För att förverkliga ovanstående krävs en klar rollfördelning mellan kommunfullmäktige - kommunstyrelse - moderbolaget. Dessutom krävs ett politiskt beslut omkring syftet med kommunkoncernen samt hur koncernen skall organiseras (vilka dotterbolag som skall finnas direkt under kommunens moderbolag). När detta är fastlagt måste en aktiv ägarstyrning skapas omfattande samtliga bolag bland annat genom en genomtänkt rollfördelning mellan kommunstyrelse - moderbolag samt genom nya ägaridéer och ägardirektiv fastställda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslog den 30 oktober 2007 kommunfullmäktige besluta att det uppdras till kommunstyrelsen att inkomma med förslag till rollfördelning, riktlinjer och övergripande ägaridé i ärendet samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att genom ägardirektiv till Moderbolaget i Lindesberg AB (MoLAB) låta utreda förutsättningar för eventuell försäljning av fastigheter. Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2007: 1. Det uppdras till kommunstyrelsen att inkomma med förslag till rollfördelning, riktlinjer och övergripande ägaridé i ärendet. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom ägardirektiv till Moderbolaget i Lindesberg AB (MoLAB) låta utreda förutsättningar för eventuell försäljning av fastigheter. 3. Det uppdras till kommunstyrelsen att redovisa tidsplan i ärendet. Kommunledningsstaben inkom den 23 november 2007 med följande förslag i ärendet: Kommunstyrelsen uppdrar till MoLAB att inkomma med förslag till rollfördelning, riktlinjer och övergripande ägaridé av kommunens bolagskoncern. Kommunstyrelsen ger genom ägardirektiv MoLAB i uppdrag att utreda förutsättningar för eventuell försäljning av fastigheter. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

171 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 11 Kommunfullmäktige Forts. Kf 75 Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2007: 1. Det uppdras till MoLAB att inkomma med förslag till rollfördelning, riktlinjer och övergripande ägaridé av kommunens bolagskoncern. 2. Det uppdras till MoLAB att utreda förutsättningar för eventuell försäljning av fastigheter med undantag för äldreomsorgslokaler och skolor (ägardirektiv). Kommunstyrelsen fastställde den 18 december 2007 följande tidsplan för beslutsmöten i ärendet: 1. Rollfördelning, riktlinjer och övergripande ägaridé Kommunstyrelsen 26 februari 2008 Kommunfullmäktige 17 mars Ägaridé samt ägardirektiv för samtliga bolag Kommunstyrelsen 25 mars 2008 Kommunfullmäktige 21 april 2008 På beredande kommunstyrelsen den 22 september 2008 informerades det om att Camilla Werderitsch, vid ApEL AB har fått i uppdrag av kommunchefen att ta fram underlag för översyn av ägarstyrningen av kommunens bolagskoncern. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 9 februari 2009 till Moderbolaget i Lindesberg AB att: arbeta fram ett förslag till översyn av bolagsstrukturen som innebär en liknande styrning av bolagen som kommunfullmäktiges styrning av nämnderna. tydliggöra respektive bolags uppgift så att sakkunskap och professionalitet stimuleras. renodla VD-tjänsten i ägarbolaget så att arbete med övergripande styrning samt verkställighet av beslut från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen prioriteras. Extern utredare anlitas för översyn av bolagsstrukturen. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

172 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 12 Kommunfullmäktige Forts. Kf 75 Kommunchefen informerade den 14 april 2009 planerings- och utvecklingsutskottet om arbetet med förslag till ändring av bolagsstrukturen. På beredande kommunstyrelsen den 18 maj 2009 informerade kommunchefen och Olle Nilsson från Öhrlings i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2009 att ta upp ärendet till ny behandling på kommunstyrelsen i juni Kommunchefen inkom den 11 juni 2009 med förslag till ny koncernstruktur. Kommunstyrelsen föreslog den 16 juni 2009 kommunfullmäktige besluta att inriktning (företagspolicy) för kommunkoncernen enligt bilaga A i kommunchefens förslag den 11 juni 2009 fastställs. Ledamöternas förslag till beslut Anders Larsson (C), Pär-Ove Lindqvist (M) och Inger Griberg (V) föreslog att kommunfullmäktige ska ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag. Anders Ceder (S) och Bo Haraldson (MP) föreslog att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Beslutsgång Ordföranden tog först upp frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och ansåg att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande. Den som anser att ärendet ska avgöras idag röstar Ja. Den som vill återremittera det röstar Nej. Omröstningen utföll med 24 ja och 20 nej. En ledamot var frånvarande. Av bifogad röstningslista framgår hur var och en av ledamöterna har röstat. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

173 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 Kommunfullmäktige Forts. Kf 75 Beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. (Minoritetsåterremiss enligt kommunallagen 5 kap. 36.) Justerande Utdragsbestyrkande

174 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 Kommunfullmäktige Kf 79 Dnr Kommunkontoret välfärdsbokslut 2008 Meddelas: Samtliga nämnder och förvaltningar Folkhälsoberedningen Folkhälsostrategen Stabsekonomen Beslut Välfärdsbokslutet godkänns och översänds till kommunens samtliga nämnder och förvaltningar som underlag för arbetet med budget, verksamhetsmål och verksamhetsplanering. Ärendet Välfärdsbokslut I välfärdsbokslutet är det kommuninvånarnas välfärd och hälsa som står i centrum. Ärendets tidigare behandling Folkhälsostrategen inkom den 13 maj 2009 med välfärdsbokslut 2008 som kommunstyrelsens folkhälsoberedning har arbetat fram. Folkhälsostrategen föreslår att välfärdsbokslutet godkänns och översänds till kommunens samtliga nämnder och förvaltningar som underlag för arbetet med budget, verksamhetsmål och verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen föreslog den 26 maj 2009 kommunfullmäktige besluta att Välfärdsbokslutet godkänns och översänds till kommunens samtliga nämnder och förvaltningar som underlag för arbetet med budget, verksamhetsmål och verksamhetsplanering. Justerande Utdragsbestyrkande

175 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 23 Kommunfullmäktige Kf 84 Dnr Kommunledningsstaben tilläggsbudget för år 2009 Meddelas: Samtliga nämnder MoLAB Kommunledningsstaben Stabsekonomen Beslut Tilläggsbudget för år 2009 enligt punkterna 1-6 i kommunchefens förslag fastställs. De finansiella målen för år 2009 förändras enligt bilaga A i kommunchefens förslag. Ett särskilt ägardirektiv enligt bilaga B ställs till Moderbolaget i Lindesberg AB om en hyresanpassning som motsvarar 10 miljoner kronor för år Ärendet Tilläggsbudget för år 2009 med anledning av ändrad skatteintäktsprognos. Ärendets tidigare behandling Kommunchefen informerade om förslag till tilläggsbudget för år 2009 vid beredande kommunstyrelsen den 18 maj Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2009 att ta upp ärendet till ny behandling i kommunstyrelsen i juni Kommunchefen inkom den 11 juni 2009 med förslag i ärendet. Kommunstyrelsen föreslog den 16 juni 2009 kommunfullmäktige besluta: Tilläggsbudget för år 2009 enligt punkterna 1-6 i kommunchefens förslag fastställs. De finansiella målen för år 2009 förändras enligt bilaga A i kommunchefens förslag. Ett särskilt ägardirektiv enligt bilaga B ställs till Moderbolaget i Lindesberg AB om en hyresanpassning som motsvarar 10 miljoner kronor för år Justerande Utdragsbestyrkande

176 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 25 Kommunfullmäktige Kf 86 Dnr Pia Gröndahl (S) motion om framkomlighet för funktionsnedsatta personer på strandpromenaden i Lindesberg Meddelas: Kommunstyrelsen Beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Pia Gröndahl (S) inkom den 26 maj 2009 med en motion där hon föreslår att ytbeläggningen på strandpromenaden i Lindesberg jämnas till och förbättras i övrigt så att personer med funktionsnedsättning kan ta sig fram, till exempel med permobil, efter hela strandpromenaden. Justerande Utdragsbestyrkande

177 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 Kommunfullmäktige Kf 87 Dnr Anna-Lena Öhrn, Lindesberg medborgarförslag om hål i asfalt, rondeller och bänkar i Lindesberg Meddelas: Kommunstyrelsen Beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet Anna-Lena Öhrn, Lindesberg inkom den 28 maj 2009 med ett medborgarförslag där hon föreslår: Lagning av alla asfalthål i Lindesbergs tätort. Mer tilltalande rondeller genom byte av skulptur i rondellen vid Liedl och ny rabatt i rondellen vid Statoil. Upprustning av stadens bänkar samt komplettering med nya bänkar vid busshållplatsen utanför Liedl. Justerande Utdragsbestyrkande

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer