Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!"

Transkript

1 1 K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 17 augusti 2009 kl. 09:00 i Lasarettets konferensrum 6, plan 6, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! Anders Larsson Ordförande Leif Björnfot Sekreterare Föredragningslista Nr Dnr Ärende Olof Matzén arboretum på Hagaberg Kommunledningsstaben ändring av bolagsstrukturen Gunnar Kühne med flera medborgarförslag om näringslivsutveckling i Fellingsbro och Frövi Räddnings- och säkerhetsnämnden omskrivning av avtal med skorstensfejarmästaren Arnold Bengtsson (S) motion om skilda titlar för utbildad och outbildad barnskötare Socialnämnden tilläggsanslag för handikappomsorgen, barnoch ungdom samt för arbetslösa och sjukskrivna Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt samråd om förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning Inger Griberg (V) med flera motion om fyrverkerier och användningen av pyrotekniska produkter i Lindesbergs kommun

2 Miljö- och byggförvaltningen Naturvårdsprogram för Lindesbergs kommun NTF Örebro län ansökan om bidrag till ungdomsprojekt om att inte köra under påverkan Pia Gröndahl (S) motion om framkomlighet för funktionsnedsatta personer på strandpromenaden i Lindesberg Anna-Lena Öhrn, Lindesberg medborgarförslag om hål i asfalt, rondeller och bänkar i Lindesberg Lasse Nilsson, Storå medborgarförslag om att använda Strandskolan som museum Socialnämnden återrapportering av individ- och familjeomsorgens institutionsplaceringar samt förslag om att redovisning till fullmäktige upphör Vuxenutbildningsnämnden ändring av tidsperiod som introduktionsersättning kan erbjudas Köpings kommun översiktsplan, avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning Kommunchefen huvudmannaskap för bredband/stadsnät Räddningstjänsten pandemiplan för Lindesbergs kommun Kommunledningsstaben organisationsanalys av fritidsverksamheten i Lindesbergs kommun Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens ordförande saneringsskytte vid Loppholmarna i enlighet med regler om saneringsskytte Meddelanden a) Boverket beslut om bidrag till Löa bygdegård b) Arvsfondsdelegationen beviljande av stöd ur Allmänna arvsfonden, Löa Bygdegårdsförening c) Sveriges Kommuner och Landsting Styrelsens beslut nr 7, kongressens uppdrag om förbundets finansiella tillgångar, engångsutdelning till medlemmarna d) Miljöberedningen minnesanteckningar e) Kommunfullmäktige 73/2009 Utvecklingsstrategi f) Kommunfullmäktige 75/2009 ändring av bolagsstrukturen g) Kommunfullmäktige 79/2009 Välfärdsbokslut 2008

3 3 h) Kommunfullmäktige 84/2009 tilläggsbudget för år 2009 i) Kommunfullmäktige 86/2009 S-motion om framkomlighet för funktionsnedsatta personer på strandpromenaden i Lindesberg j) Kommunfullmäktige 87/2009 medborgarförslag om åtgärd av hål i asfalt, rondeller och bänkar i Lindesberg k) Kommunfullmäktige 88/2009 medborgarförslag om tidsfrister för offentliggörande av protokoll och kallelser på Lindesbergs kommuns hemsida l) Folkhälsoberedningen protokoll m) Miljöberedningen minnesanteckningar n) Tillväxtverket begäran om komplettering av projektansökan om förstudie av fordonsbiogasproduktion i Bergslagen o) Kommunkontoret kompletterad projektansökan om förstudie av fordonsbiogasproduktion i Bergslagen p) Miljöberedningen minnesanteckningar q) Remiss uppföljning av kommunens miljöbilar och bilpool r) Remiss nya avfallsregler s) Remiss regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen t) Remiss medfinansiering av Citybanan u) Remiss medborgarförslag om bättre tillgänglighet och insyn i den kommunala beslutsprocessen v) Remiss översiktsplan Köping, avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen w) Remiss CEMR:s deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154 Meddelanden

155

156

157 Sveriges Kommuner och Landsting STYRELSENS BESLUT NR ESBERGS KOMMUN Kommunstyrelsens kansli Dm 2.bo<1. O 01.0 VD-staben Lena Dahl Kommunstyrelserna, landstingsstyrelserna/ regionstyrelserna Kommundirektörer/landstingsdirektörer och regiondirektörer Kongressens uppdrag om förbundets finansiella tillgångar engångsutdelning till medlemmarn a Dnr 09/2055 Förbundsstyrelsens beslut Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslöt vid sammanträde den 18juni2009 att ställa sig bakom bedömningen att de av kongressen uppställda förutsättningarna för en återföring redan under innevarande mandatperiod är uppfyllda, att godkänna att en återföring görs till medlemmarna i form aven engångsutdelning och detta görs till ett sammanlagt belopp om 1,0 miljard kronor (bilaga), att likviden till respektive medlem erläggs under första halvåret 2010, att metoden för att fastställa det belopp som respektive medlem erhåller ska följa stadgarnas princip för hur förbunds avgiften beräknas (i förekommande fall med hänsyn till styrelsen beslutad avgiftsrabatt), att uppdra till kansliet att vidta nödvändiga praktiska åtgärder för att verkställa detta utdelningsbeslut, samt att kansliet senast i oktober 2009 ska återkomma till styrelsen med en redovisning av hur verkställigheten fortlöper. Styrelsen har därutöver beslutat att föreslå kongressen besluta att kongressens uppdrag till styrelsen om att pröva frågan om en återföring av medel till medlemmarna från förbundets tillgångar därmed är fullföljt samt att notera att styrelsen redan under innevarande mandatperiod har beslutat om och verkställt återföringen samt konstatera att detta är väl förenligt med det mandat som. styrelsen erhöll av kongressen. Ba kgrund Sveriges Kommuner och Landsting har numera betydande ekonomiska tillgångar, bl.a. som ett resultat av intäkter från försäljningar av företag inom SKL:s företagskoncern. Sammantaget uppgår förbundets tillgångar till cirka 2,7 miljarder kronor. Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax:

158 Sveriges Kommuner och landsting Vårt dnr 09/1371 Våren 2007 inleddes en diskussion av förbundets politiska ledning om möjligheten/intresset av att framgent kunna sänka medlemmarnas årliga förbundsavgift med hjälp av förbundets egna kapital alternativt att kunna dela ut medel direkt till medlemmarna. Styrelsens samlade bedömning blev dock att rättsläget inte var tillräckligt klarlagt för att då kunna gå vidare med beslut om en ekonomisk återföring till medlemmarna - och detta oavsett vilken metod som tillämpas. Förbundets juridiska status som ideell förening bedömdes kunna äventyras - vilket i sin tur kan få andra långtgående negativa konsekvenser. Styrelsen valde därför att efterhöra kongressens uppfattning. Detta skedde i november Kongressens beslut blev att förbundets styrelse skall gå vidare med att pröva frågan om en återföring till medlemmarna och att detta uppdrag skall återrapporteras till nästa ordinarie kongress (troligen hösten 2011). Kongressen gav dock samtidigt styrelsen i mandat att redan under innevarande kongressperiod kunna besluta om viss återföring. Mandatet gavs endast om åtgärden befinns vara försvarbar såväl ekonomiskt, juridiskt som praktiskt, att förbundets nuvarande associationsform inte äventyras samt att återföringen i så fall begränsas till maximalt 1,0 miljard kronor fram t.o.m. år Ytterligare en faktor att väga in för styrelsen var det bekymmersamma ekonomiska läget i stort för medlemmarna. När skulle en återföring i form av utdelning från förbundet komma mest till nytta? Den genomgång som gjorts har lett till följande sammanfattande bedömningar: Ekonomiska förutsättningar. Förbundet bedöms klara en utdelning inom den beloppsbegränsning som kongressen angett (1,0 miljard kronor) och ändå ha en tillräckligt stor kvarvarande ekonomisk buffert. Juridiska förutsättningar. Vägledande rättsfall saknas. Utgångspunkten är att en ideell förening inte kan dela ut egna tillgångar - men möjlighet till ett enstaka undantag synes ändå föreligga för förbundet utan att dess associationsform äventyras. Praktiska förutsättningar. Förutsättningar bedöms föreligga för en utdelning. Den bör dock genomföras så att naturliga förfall av värdepapper utnyttjas istället för omedelbar realisation. Sveriges Kommuner och Landsting ~~ Anders Knape Ordförande

159 Aterbetalning 1 miljard kronor Befolkning Utbetalning Totalt Landsting Kommuner Landsting/region Stockholms Uppsala Södermanlands östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmaniands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Kommun Upplands Väsby Vallentuna Österåker Värmdö Järfälla Ekerö Huddinge Botkyrka Saiem Haninge Tyresö Upplands-Bro Nykvam Täby Danderyd Sollentuna Stockholm Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Håbo ÄlvkarlebY (6)

160 Befolkning Utbetalning Knivsta Heby Tierp Uppsala Enköping Östhammar Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Odeshög Ydre Kinda Boxholm Atvldaberg Flnspång Valdemarsvik Linköping Norrköping Söderköping Motala Vadstena Mjölby Aneby Gnosjö Mullsjö Haba Gislaved Vaggeryd Jönköping Nässjö Varnamo Sävsjö Vellanda Eksjö Tranås Uppvidinge Lessebo Tingsryd Alvesta Älmhult Markaryd Växjö Ljungby Högsby Torsås Mörbyiånga Hultsfred Mönsterås (6)

161 Befolkning Utbetalnln~ Emmaboda Kalmar Nybro Oskarshamn Västervik Vimmerby Borgholm Gotland Olofström Karlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg Svalöv Staffanstorp Burlöv Vellinge Östra Göinge Örkelljunga Bjuv Kävlinge l Lomma Svedala Skurup Sjöbo Hörby Höör TomelIlla BromöIIa Osby B 000 Perstorp Klippan Astorp Båstad Malmö Lund Landskrona Helsingborg Höganäs Eslöv Ystad Trelleborg Kristianstad Simrishamn Ängelholm Hässleholm Hylle Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Härryda Parti Ile (6)

162 Befolkning Utbetalning Öckerö Stenungsund Tjöm Orust Sotenäs Munkedal Tanum Dals-Ed Färgelanda Ale Le rum Vårgårda Bollebygd Grästorp Essunga Karlsborg Gullspång Tranemo Bengtsfors Mellerud Lilla Edet Mark Svenljunga Herrljunga Vara Götene Tibro Töreboda Göteborg Mölndal Kungälv Lysekil Uddevalla Strömstad VMersborg TrollMttan Alingsås Borås Ulricehamn AmAI Mariestad Lidköping Skara Skövde Hjo Tidaholm Falköping Kil Eda Torsby Stortors Hammarö Munkfors Forshaga (6)

163 Befolkning Utbetalning Grums Arjäng Sunne Karlstad Kristinehamn i Filipstad Hagfors Arvika i Säffie Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Skinnskatteberg Surahammar Kungsör Hallstahammar Norberg Västerås Sala Fagersta Köping Arboga Vansbro Malung-Sälen Gagnef Leksand Rältvlk Orsa Älvdalen Smedjebacken Mora Falun BOrlänge Säter Hedemora Avesta Ludvika Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn (6)

164 Befolkning Utbetalning Bollnäs Hudiksvall Ange Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Ragunda Bräcke Krokom Strömsund Are Berg Härjedalen östersund Nordmaling Bjurholm Vindeln Robertsfors Norsjö Malå Storuman Sorsele Oorotea Vännäs Vi/helmina Asets Umeå Lycksele Skellefteå AlVidsjaur Arjeplog Jokkmokk ÖverkalIx Kalix Övertorneå Pajala Gällivare Älvsbyn Luleå Piteå Boden Haparanda Kiruna (6)

165

166 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 4 Kommunfullmäktige Kf 73 Dnr Strategiberedningen förslag till utvecklingsstrategi Meddelas: Samtliga nämnder och förvaltningar Kommunens bolag Planeringsenheten Stabsekonomen Beslut Förslaget till utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun antas med följande komplettering av avsnittet 5.4 Trygg social utveckling och livslångt lärande: Vi ska: Verka för ökat samförstånd i kommunen genom överbryggande av klyftor mellan individer och olika samhällsgrupper. Ärendet Strategiplanen/utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 17 december : Arbetet med översyn av strategiplanen ska genomföras i form av en särskild fullmäktigeberedning som vid minst två tillfällen under året informerar och förankrar arbetet i hela fullmäktigeförsamlingen. Det uppdras till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till tidplan och organisation i övrigt i frågan. Kommunstyrelsen beslutade den 18 december bland annat: Tidplan: Beredningens arbete startar direkt efter fullmäktiges sammanträde i januari Beredningens arbete avslutas i juni Beredningens förslag till strategiplan behandlas av kommunstyrelsen i augusti 2008 anpassning ska ske till budgetarbetet. Strategiberedningen inkom den 12 maj 2008 med begäran om förlängd arbetstid till november månad Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

167 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 5 Kommunfullmäktige Forts. Kf 73 Kommunfullmäktige beviljade den 19 maj 2008 Strategiberedningen förlängd arbetstid till och med november månad Strategiberedningen inkom den 8 oktober 2008 med begäran om förlängd arbetstid till december månad Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2008 att strategiberedningen ska presentera förslaget till strategiplan för kommunfullmäktige i januari Strategiberedningen inkom den 22 april 2009 med bifogade förslag till utvecklingsstrategi för kommunen. Strategiberedningen föreslår: En uppföljningsgrupp bildas under kommunfullmäktige för att se till att en uppföljning av utvecklingsstrategin görs samt att strategin förankras i kommunen. Ett medborgarråd bestående av representanter från kommunen, olika föreningar, företag, enskilda, nätverk och andra intressenter bildas. Den gemensamma uppgiften är att arbeta för att visionen blir verklighet. Kommunfullmäktige antar utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2009 att strategiberedningens förslag om uppföljningsgrupp och medborgarråd remitteras till de politiska partierna i kommunfullmäktige för yttrande senast den sista augusti Kommunstyrelsen föreslog samtidigt kommunfullmäktige besluta att förslaget till utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun antas. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

168 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 6 Kommunfullmäktige Forts. Kf 73 Ledamöternas förslag till beslut Bo Stenberg (S) föreslog att avsnitt 5.4 Trygg social utveckling och livslångt lärande kompletteras med denna text: Vi ska: Verka för ökat samförstånd i kommunen genom överbryggande av klyftor mellan individer och olika samhällsgrupper. Beslutsgång Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden tog därefter upp Bo Stenbergs tilläggsförslag och ansåg att kommunfullmäktige beslutat anta tilläggsförslaget. Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande. Den som stöder Bo Stenbergs tilläggsförslag röstar Ja. Den som vill avslå det röstar Nej. Omröstningen utföll med 28 ja och 14 nej. Två ledamöter avstod från att rösta och en ledamot var frånvarande. Av bifogad röstningslista framgår hur var och en av ledamöterna har röstat. Beslut Kommunfullmäktige beslutade att anta Bo Stenbergs tilläggsförslag. Justerande Utdragsbestyrkande

169 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 Kommunfullmäktige Kf 75 Dnr Kommunchefen ändring av bolagsstrukturen Meddelas: Kommunstyrelsen Kommunledningsstaben Beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Ärendet Ändrad struktur för kommunens bolag. Ärendets tidigare behandling Kommunledningsstaben inkom den 16 oktober 2007 med följande skrivelse i ärendet: Kommunägda bolag är inget självändamål utan en av flera möjligheter att organisera den verksamhet som kommunen måste driva för att nå de mål och visioner som gäller. För att kunna leverera den affärsmässiga samhällsnytta som är avsikten med de olika kommunala bolagens verksamhet krävs en mycket tydlig ägarstyrning genom konkreta ägardirektiv och en aktiv ägardialog. Ovanstående innebär att kommunen bör ta nästa steg i ägarstyrningen och skapa förutsättningar att arbeta som en så kallad värdeskapande ägare. Detta innebär kortfattat ett aktivt förvaltande av bolagets samtliga resurser på ett professionellt sätt utifrån en mycket klar politisk ägaridé. I detta ingår såväl avyttring som förvärv av bolag i kommunkoncernen där hänsyn skall tas till olika branschers utvecklingslinjer som kommunens visioner och politiska vilja. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

170 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 Kommunfullmäktige Forts. Kf 75 För att förverkliga ovanstående krävs en klar rollfördelning mellan kommunfullmäktige - kommunstyrelse - moderbolaget. Dessutom krävs ett politiskt beslut omkring syftet med kommunkoncernen samt hur koncernen skall organiseras (vilka dotterbolag som skall finnas direkt under kommunens moderbolag). När detta är fastlagt måste en aktiv ägarstyrning skapas omfattande samtliga bolag bland annat genom en genomtänkt rollfördelning mellan kommunstyrelse - moderbolag samt genom nya ägaridéer och ägardirektiv fastställda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslog den 30 oktober 2007 kommunfullmäktige besluta att det uppdras till kommunstyrelsen att inkomma med förslag till rollfördelning, riktlinjer och övergripande ägaridé i ärendet samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att genom ägardirektiv till Moderbolaget i Lindesberg AB (MoLAB) låta utreda förutsättningar för eventuell försäljning av fastigheter. Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2007: 1. Det uppdras till kommunstyrelsen att inkomma med förslag till rollfördelning, riktlinjer och övergripande ägaridé i ärendet. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom ägardirektiv till Moderbolaget i Lindesberg AB (MoLAB) låta utreda förutsättningar för eventuell försäljning av fastigheter. 3. Det uppdras till kommunstyrelsen att redovisa tidsplan i ärendet. Kommunledningsstaben inkom den 23 november 2007 med följande förslag i ärendet: Kommunstyrelsen uppdrar till MoLAB att inkomma med förslag till rollfördelning, riktlinjer och övergripande ägaridé av kommunens bolagskoncern. Kommunstyrelsen ger genom ägardirektiv MoLAB i uppdrag att utreda förutsättningar för eventuell försäljning av fastigheter. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

171 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 11 Kommunfullmäktige Forts. Kf 75 Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2007: 1. Det uppdras till MoLAB att inkomma med förslag till rollfördelning, riktlinjer och övergripande ägaridé av kommunens bolagskoncern. 2. Det uppdras till MoLAB att utreda förutsättningar för eventuell försäljning av fastigheter med undantag för äldreomsorgslokaler och skolor (ägardirektiv). Kommunstyrelsen fastställde den 18 december 2007 följande tidsplan för beslutsmöten i ärendet: 1. Rollfördelning, riktlinjer och övergripande ägaridé Kommunstyrelsen 26 februari 2008 Kommunfullmäktige 17 mars Ägaridé samt ägardirektiv för samtliga bolag Kommunstyrelsen 25 mars 2008 Kommunfullmäktige 21 april 2008 På beredande kommunstyrelsen den 22 september 2008 informerades det om att Camilla Werderitsch, vid ApEL AB har fått i uppdrag av kommunchefen att ta fram underlag för översyn av ägarstyrningen av kommunens bolagskoncern. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 9 februari 2009 till Moderbolaget i Lindesberg AB att: arbeta fram ett förslag till översyn av bolagsstrukturen som innebär en liknande styrning av bolagen som kommunfullmäktiges styrning av nämnderna. tydliggöra respektive bolags uppgift så att sakkunskap och professionalitet stimuleras. renodla VD-tjänsten i ägarbolaget så att arbete med övergripande styrning samt verkställighet av beslut från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen prioriteras. Extern utredare anlitas för översyn av bolagsstrukturen. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

172 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 12 Kommunfullmäktige Forts. Kf 75 Kommunchefen informerade den 14 april 2009 planerings- och utvecklingsutskottet om arbetet med förslag till ändring av bolagsstrukturen. På beredande kommunstyrelsen den 18 maj 2009 informerade kommunchefen och Olle Nilsson från Öhrlings i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2009 att ta upp ärendet till ny behandling på kommunstyrelsen i juni Kommunchefen inkom den 11 juni 2009 med förslag till ny koncernstruktur. Kommunstyrelsen föreslog den 16 juni 2009 kommunfullmäktige besluta att inriktning (företagspolicy) för kommunkoncernen enligt bilaga A i kommunchefens förslag den 11 juni 2009 fastställs. Ledamöternas förslag till beslut Anders Larsson (C), Pär-Ove Lindqvist (M) och Inger Griberg (V) föreslog att kommunfullmäktige ska ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag. Anders Ceder (S) och Bo Haraldson (MP) föreslog att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Beslutsgång Ordföranden tog först upp frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och ansåg att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande. Den som anser att ärendet ska avgöras idag röstar Ja. Den som vill återremittera det röstar Nej. Omröstningen utföll med 24 ja och 20 nej. En ledamot var frånvarande. Av bifogad röstningslista framgår hur var och en av ledamöterna har röstat. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

173 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 Kommunfullmäktige Forts. Kf 75 Beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. (Minoritetsåterremiss enligt kommunallagen 5 kap. 36.) Justerande Utdragsbestyrkande

174 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 Kommunfullmäktige Kf 79 Dnr Kommunkontoret välfärdsbokslut 2008 Meddelas: Samtliga nämnder och förvaltningar Folkhälsoberedningen Folkhälsostrategen Stabsekonomen Beslut Välfärdsbokslutet godkänns och översänds till kommunens samtliga nämnder och förvaltningar som underlag för arbetet med budget, verksamhetsmål och verksamhetsplanering. Ärendet Välfärdsbokslut I välfärdsbokslutet är det kommuninvånarnas välfärd och hälsa som står i centrum. Ärendets tidigare behandling Folkhälsostrategen inkom den 13 maj 2009 med välfärdsbokslut 2008 som kommunstyrelsens folkhälsoberedning har arbetat fram. Folkhälsostrategen föreslår att välfärdsbokslutet godkänns och översänds till kommunens samtliga nämnder och förvaltningar som underlag för arbetet med budget, verksamhetsmål och verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen föreslog den 26 maj 2009 kommunfullmäktige besluta att Välfärdsbokslutet godkänns och översänds till kommunens samtliga nämnder och förvaltningar som underlag för arbetet med budget, verksamhetsmål och verksamhetsplanering. Justerande Utdragsbestyrkande

175 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 23 Kommunfullmäktige Kf 84 Dnr Kommunledningsstaben tilläggsbudget för år 2009 Meddelas: Samtliga nämnder MoLAB Kommunledningsstaben Stabsekonomen Beslut Tilläggsbudget för år 2009 enligt punkterna 1-6 i kommunchefens förslag fastställs. De finansiella målen för år 2009 förändras enligt bilaga A i kommunchefens förslag. Ett särskilt ägardirektiv enligt bilaga B ställs till Moderbolaget i Lindesberg AB om en hyresanpassning som motsvarar 10 miljoner kronor för år Ärendet Tilläggsbudget för år 2009 med anledning av ändrad skatteintäktsprognos. Ärendets tidigare behandling Kommunchefen informerade om förslag till tilläggsbudget för år 2009 vid beredande kommunstyrelsen den 18 maj Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2009 att ta upp ärendet till ny behandling i kommunstyrelsen i juni Kommunchefen inkom den 11 juni 2009 med förslag i ärendet. Kommunstyrelsen föreslog den 16 juni 2009 kommunfullmäktige besluta: Tilläggsbudget för år 2009 enligt punkterna 1-6 i kommunchefens förslag fastställs. De finansiella målen för år 2009 förändras enligt bilaga A i kommunchefens förslag. Ett särskilt ägardirektiv enligt bilaga B ställs till Moderbolaget i Lindesberg AB om en hyresanpassning som motsvarar 10 miljoner kronor för år Justerande Utdragsbestyrkande

176 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 25 Kommunfullmäktige Kf 86 Dnr Pia Gröndahl (S) motion om framkomlighet för funktionsnedsatta personer på strandpromenaden i Lindesberg Meddelas: Kommunstyrelsen Beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Pia Gröndahl (S) inkom den 26 maj 2009 med en motion där hon föreslår att ytbeläggningen på strandpromenaden i Lindesberg jämnas till och förbättras i övrigt så att personer med funktionsnedsättning kan ta sig fram, till exempel med permobil, efter hela strandpromenaden. Justerande Utdragsbestyrkande

177 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 Kommunfullmäktige Kf 87 Dnr Anna-Lena Öhrn, Lindesberg medborgarförslag om hål i asfalt, rondeller och bänkar i Lindesberg Meddelas: Kommunstyrelsen Beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet Anna-Lena Öhrn, Lindesberg inkom den 28 maj 2009 med ett medborgarförslag där hon föreslår: Lagning av alla asfalthål i Lindesbergs tätort. Mer tilltalande rondeller genom byte av skulptur i rondellen vid Liedl och ny rabatt i rondellen vid Statoil. Upprustning av stadens bänkar samt komplettering med nya bänkar vid busshållplatsen utanför Liedl. Justerande Utdragsbestyrkande

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERSUND Januari 2014 BOX 55650

Läs mer