Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!"

Transkript

1 1 K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndag 17 augusti 2009 kl. 09:00 i Lasarettets konferensrum 6, plan 6, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! Anders Larsson Ordförande Leif Björnfot Sekreterare Föredragningslista Nr Dnr Ärende Olof Matzén arboretum på Hagaberg Kommunledningsstaben ändring av bolagsstrukturen Gunnar Kühne med flera medborgarförslag om näringslivsutveckling i Fellingsbro och Frövi Räddnings- och säkerhetsnämnden omskrivning av avtal med skorstensfejarmästaren Arnold Bengtsson (S) motion om skilda titlar för utbildad och outbildad barnskötare Socialnämnden tilläggsanslag för handikappomsorgen, barnoch ungdom samt för arbetslösa och sjukskrivna Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt samråd om förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplan samt miljökonsekvensbeskrivning Inger Griberg (V) med flera motion om fyrverkerier och användningen av pyrotekniska produkter i Lindesbergs kommun

2 Miljö- och byggförvaltningen Naturvårdsprogram för Lindesbergs kommun NTF Örebro län ansökan om bidrag till ungdomsprojekt om att inte köra under påverkan Pia Gröndahl (S) motion om framkomlighet för funktionsnedsatta personer på strandpromenaden i Lindesberg Anna-Lena Öhrn, Lindesberg medborgarförslag om hål i asfalt, rondeller och bänkar i Lindesberg Lasse Nilsson, Storå medborgarförslag om att använda Strandskolan som museum Socialnämnden återrapportering av individ- och familjeomsorgens institutionsplaceringar samt förslag om att redovisning till fullmäktige upphör Vuxenutbildningsnämnden ändring av tidsperiod som introduktionsersättning kan erbjudas Köpings kommun översiktsplan, avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning Kommunchefen huvudmannaskap för bredband/stadsnät Räddningstjänsten pandemiplan för Lindesbergs kommun Kommunledningsstaben organisationsanalys av fritidsverksamheten i Lindesbergs kommun Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens ordförande saneringsskytte vid Loppholmarna i enlighet med regler om saneringsskytte Meddelanden a) Boverket beslut om bidrag till Löa bygdegård b) Arvsfondsdelegationen beviljande av stöd ur Allmänna arvsfonden, Löa Bygdegårdsförening c) Sveriges Kommuner och Landsting Styrelsens beslut nr 7, kongressens uppdrag om förbundets finansiella tillgångar, engångsutdelning till medlemmarna d) Miljöberedningen minnesanteckningar e) Kommunfullmäktige 73/2009 Utvecklingsstrategi f) Kommunfullmäktige 75/2009 ändring av bolagsstrukturen g) Kommunfullmäktige 79/2009 Välfärdsbokslut 2008

3 3 h) Kommunfullmäktige 84/2009 tilläggsbudget för år 2009 i) Kommunfullmäktige 86/2009 S-motion om framkomlighet för funktionsnedsatta personer på strandpromenaden i Lindesberg j) Kommunfullmäktige 87/2009 medborgarförslag om åtgärd av hål i asfalt, rondeller och bänkar i Lindesberg k) Kommunfullmäktige 88/2009 medborgarförslag om tidsfrister för offentliggörande av protokoll och kallelser på Lindesbergs kommuns hemsida l) Folkhälsoberedningen protokoll m) Miljöberedningen minnesanteckningar n) Tillväxtverket begäran om komplettering av projektansökan om förstudie av fordonsbiogasproduktion i Bergslagen o) Kommunkontoret kompletterad projektansökan om förstudie av fordonsbiogasproduktion i Bergslagen p) Miljöberedningen minnesanteckningar q) Remiss uppföljning av kommunens miljöbilar och bilpool r) Remiss nya avfallsregler s) Remiss regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen t) Remiss medfinansiering av Citybanan u) Remiss medborgarförslag om bättre tillgänglighet och insyn i den kommunala beslutsprocessen v) Remiss översiktsplan Köping, avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen w) Remiss CEMR:s deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154 Meddelanden

155

156

157 Sveriges Kommuner och Landsting STYRELSENS BESLUT NR ESBERGS KOMMUN Kommunstyrelsens kansli Dm 2.bo<1. O 01.0 VD-staben Lena Dahl Kommunstyrelserna, landstingsstyrelserna/ regionstyrelserna Kommundirektörer/landstingsdirektörer och regiondirektörer Kongressens uppdrag om förbundets finansiella tillgångar engångsutdelning till medlemmarn a Dnr 09/2055 Förbundsstyrelsens beslut Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslöt vid sammanträde den 18juni2009 att ställa sig bakom bedömningen att de av kongressen uppställda förutsättningarna för en återföring redan under innevarande mandatperiod är uppfyllda, att godkänna att en återföring görs till medlemmarna i form aven engångsutdelning och detta görs till ett sammanlagt belopp om 1,0 miljard kronor (bilaga), att likviden till respektive medlem erläggs under första halvåret 2010, att metoden för att fastställa det belopp som respektive medlem erhåller ska följa stadgarnas princip för hur förbunds avgiften beräknas (i förekommande fall med hänsyn till styrelsen beslutad avgiftsrabatt), att uppdra till kansliet att vidta nödvändiga praktiska åtgärder för att verkställa detta utdelningsbeslut, samt att kansliet senast i oktober 2009 ska återkomma till styrelsen med en redovisning av hur verkställigheten fortlöper. Styrelsen har därutöver beslutat att föreslå kongressen besluta att kongressens uppdrag till styrelsen om att pröva frågan om en återföring av medel till medlemmarna från förbundets tillgångar därmed är fullföljt samt att notera att styrelsen redan under innevarande mandatperiod har beslutat om och verkställt återföringen samt konstatera att detta är väl förenligt med det mandat som. styrelsen erhöll av kongressen. Ba kgrund Sveriges Kommuner och Landsting har numera betydande ekonomiska tillgångar, bl.a. som ett resultat av intäkter från försäljningar av företag inom SKL:s företagskoncern. Sammantaget uppgår förbundets tillgångar till cirka 2,7 miljarder kronor. Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax:

158 Sveriges Kommuner och landsting Vårt dnr 09/1371 Våren 2007 inleddes en diskussion av förbundets politiska ledning om möjligheten/intresset av att framgent kunna sänka medlemmarnas årliga förbundsavgift med hjälp av förbundets egna kapital alternativt att kunna dela ut medel direkt till medlemmarna. Styrelsens samlade bedömning blev dock att rättsläget inte var tillräckligt klarlagt för att då kunna gå vidare med beslut om en ekonomisk återföring till medlemmarna - och detta oavsett vilken metod som tillämpas. Förbundets juridiska status som ideell förening bedömdes kunna äventyras - vilket i sin tur kan få andra långtgående negativa konsekvenser. Styrelsen valde därför att efterhöra kongressens uppfattning. Detta skedde i november Kongressens beslut blev att förbundets styrelse skall gå vidare med att pröva frågan om en återföring till medlemmarna och att detta uppdrag skall återrapporteras till nästa ordinarie kongress (troligen hösten 2011). Kongressen gav dock samtidigt styrelsen i mandat att redan under innevarande kongressperiod kunna besluta om viss återföring. Mandatet gavs endast om åtgärden befinns vara försvarbar såväl ekonomiskt, juridiskt som praktiskt, att förbundets nuvarande associationsform inte äventyras samt att återföringen i så fall begränsas till maximalt 1,0 miljard kronor fram t.o.m. år Ytterligare en faktor att väga in för styrelsen var det bekymmersamma ekonomiska läget i stort för medlemmarna. När skulle en återföring i form av utdelning från förbundet komma mest till nytta? Den genomgång som gjorts har lett till följande sammanfattande bedömningar: Ekonomiska förutsättningar. Förbundet bedöms klara en utdelning inom den beloppsbegränsning som kongressen angett (1,0 miljard kronor) och ändå ha en tillräckligt stor kvarvarande ekonomisk buffert. Juridiska förutsättningar. Vägledande rättsfall saknas. Utgångspunkten är att en ideell förening inte kan dela ut egna tillgångar - men möjlighet till ett enstaka undantag synes ändå föreligga för förbundet utan att dess associationsform äventyras. Praktiska förutsättningar. Förutsättningar bedöms föreligga för en utdelning. Den bör dock genomföras så att naturliga förfall av värdepapper utnyttjas istället för omedelbar realisation. Sveriges Kommuner och Landsting ~~ Anders Knape Ordförande

159 Aterbetalning 1 miljard kronor Befolkning Utbetalning Totalt Landsting Kommuner Landsting/region Stockholms Uppsala Södermanlands östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmaniands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Kommun Upplands Väsby Vallentuna Österåker Värmdö Järfälla Ekerö Huddinge Botkyrka Saiem Haninge Tyresö Upplands-Bro Nykvam Täby Danderyd Sollentuna Stockholm Södertälje Nacka Sundbyberg Solna Lidingö Vaxholm Norrtälje Sigtuna Nynäshamn Håbo ÄlvkarlebY (6)

160 Befolkning Utbetalning Knivsta Heby Tierp Uppsala Enköping Östhammar Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa Odeshög Ydre Kinda Boxholm Atvldaberg Flnspång Valdemarsvik Linköping Norrköping Söderköping Motala Vadstena Mjölby Aneby Gnosjö Mullsjö Haba Gislaved Vaggeryd Jönköping Nässjö Varnamo Sävsjö Vellanda Eksjö Tranås Uppvidinge Lessebo Tingsryd Alvesta Älmhult Markaryd Växjö Ljungby Högsby Torsås Mörbyiånga Hultsfred Mönsterås (6)

161 Befolkning Utbetalnln~ Emmaboda Kalmar Nybro Oskarshamn Västervik Vimmerby Borgholm Gotland Olofström Karlskrona Ronneby Karlshamn Sölvesborg Svalöv Staffanstorp Burlöv Vellinge Östra Göinge Örkelljunga Bjuv Kävlinge l Lomma Svedala Skurup Sjöbo Hörby Höör TomelIlla BromöIIa Osby B 000 Perstorp Klippan Astorp Båstad Malmö Lund Landskrona Helsingborg Höganäs Eslöv Ystad Trelleborg Kristianstad Simrishamn Ängelholm Hässleholm Hylle Halmstad Laholm Falkenberg Varberg Kungsbacka Härryda Parti Ile (6)

162 Befolkning Utbetalning Öckerö Stenungsund Tjöm Orust Sotenäs Munkedal Tanum Dals-Ed Färgelanda Ale Le rum Vårgårda Bollebygd Grästorp Essunga Karlsborg Gullspång Tranemo Bengtsfors Mellerud Lilla Edet Mark Svenljunga Herrljunga Vara Götene Tibro Töreboda Göteborg Mölndal Kungälv Lysekil Uddevalla Strömstad VMersborg TrollMttan Alingsås Borås Ulricehamn AmAI Mariestad Lidköping Skara Skövde Hjo Tidaholm Falköping Kil Eda Torsby Stortors Hammarö Munkfors Forshaga (6)

163 Befolkning Utbetalning Grums Arjäng Sunne Karlstad Kristinehamn i Filipstad Hagfors Arvika i Säffie Lekeberg Laxå Hallsberg Degerfors Hällefors Ljusnarsberg örebro Kumla Askersund Karlskoga Nora Lindesberg Skinnskatteberg Surahammar Kungsör Hallstahammar Norberg Västerås Sala Fagersta Köping Arboga Vansbro Malung-Sälen Gagnef Leksand Rältvlk Orsa Älvdalen Smedjebacken Mora Falun BOrlänge Säter Hedemora Avesta Ludvika Ockelbo Hofors Ovanåker Nordanstig Ljusdal Gävle Sandviken Söderhamn (6)

164 Befolkning Utbetalning Bollnäs Hudiksvall Ange Timrå Härnösand Sundsvall Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Ragunda Bräcke Krokom Strömsund Are Berg Härjedalen östersund Nordmaling Bjurholm Vindeln Robertsfors Norsjö Malå Storuman Sorsele Oorotea Vännäs Vi/helmina Asets Umeå Lycksele Skellefteå AlVidsjaur Arjeplog Jokkmokk ÖverkalIx Kalix Övertorneå Pajala Gällivare Älvsbyn Luleå Piteå Boden Haparanda Kiruna (6)

165

166 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 4 Kommunfullmäktige Kf 73 Dnr Strategiberedningen förslag till utvecklingsstrategi Meddelas: Samtliga nämnder och förvaltningar Kommunens bolag Planeringsenheten Stabsekonomen Beslut Förslaget till utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun antas med följande komplettering av avsnittet 5.4 Trygg social utveckling och livslångt lärande: Vi ska: Verka för ökat samförstånd i kommunen genom överbryggande av klyftor mellan individer och olika samhällsgrupper. Ärendet Strategiplanen/utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun. Ärendets tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade den 17 december : Arbetet med översyn av strategiplanen ska genomföras i form av en särskild fullmäktigeberedning som vid minst två tillfällen under året informerar och förankrar arbetet i hela fullmäktigeförsamlingen. Det uppdras till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till tidplan och organisation i övrigt i frågan. Kommunstyrelsen beslutade den 18 december bland annat: Tidplan: Beredningens arbete startar direkt efter fullmäktiges sammanträde i januari Beredningens arbete avslutas i juni Beredningens förslag till strategiplan behandlas av kommunstyrelsen i augusti 2008 anpassning ska ske till budgetarbetet. Strategiberedningen inkom den 12 maj 2008 med begäran om förlängd arbetstid till november månad Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

167 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 5 Kommunfullmäktige Forts. Kf 73 Kommunfullmäktige beviljade den 19 maj 2008 Strategiberedningen förlängd arbetstid till och med november månad Strategiberedningen inkom den 8 oktober 2008 med begäran om förlängd arbetstid till december månad Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2008 att strategiberedningen ska presentera förslaget till strategiplan för kommunfullmäktige i januari Strategiberedningen inkom den 22 april 2009 med bifogade förslag till utvecklingsstrategi för kommunen. Strategiberedningen föreslår: En uppföljningsgrupp bildas under kommunfullmäktige för att se till att en uppföljning av utvecklingsstrategin görs samt att strategin förankras i kommunen. Ett medborgarråd bestående av representanter från kommunen, olika föreningar, företag, enskilda, nätverk och andra intressenter bildas. Den gemensamma uppgiften är att arbeta för att visionen blir verklighet. Kommunfullmäktige antar utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2009 att strategiberedningens förslag om uppföljningsgrupp och medborgarråd remitteras till de politiska partierna i kommunfullmäktige för yttrande senast den sista augusti Kommunstyrelsen föreslog samtidigt kommunfullmäktige besluta att förslaget till utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun antas. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

168 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 6 Kommunfullmäktige Forts. Kf 73 Ledamöternas förslag till beslut Bo Stenberg (S) föreslog att avsnitt 5.4 Trygg social utveckling och livslångt lärande kompletteras med denna text: Vi ska: Verka för ökat samförstånd i kommunen genom överbryggande av klyftor mellan individer och olika samhällsgrupper. Beslutsgång Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. Ordföranden tog därefter upp Bo Stenbergs tilläggsförslag och ansåg att kommunfullmäktige beslutat anta tilläggsförslaget. Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande. Den som stöder Bo Stenbergs tilläggsförslag röstar Ja. Den som vill avslå det röstar Nej. Omröstningen utföll med 28 ja och 14 nej. Två ledamöter avstod från att rösta och en ledamot var frånvarande. Av bifogad röstningslista framgår hur var och en av ledamöterna har röstat. Beslut Kommunfullmäktige beslutade att anta Bo Stenbergs tilläggsförslag. Justerande Utdragsbestyrkande

169 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 Kommunfullmäktige Kf 75 Dnr Kommunchefen ändring av bolagsstrukturen Meddelas: Kommunstyrelsen Kommunledningsstaben Beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Ärendet Ändrad struktur för kommunens bolag. Ärendets tidigare behandling Kommunledningsstaben inkom den 16 oktober 2007 med följande skrivelse i ärendet: Kommunägda bolag är inget självändamål utan en av flera möjligheter att organisera den verksamhet som kommunen måste driva för att nå de mål och visioner som gäller. För att kunna leverera den affärsmässiga samhällsnytta som är avsikten med de olika kommunala bolagens verksamhet krävs en mycket tydlig ägarstyrning genom konkreta ägardirektiv och en aktiv ägardialog. Ovanstående innebär att kommunen bör ta nästa steg i ägarstyrningen och skapa förutsättningar att arbeta som en så kallad värdeskapande ägare. Detta innebär kortfattat ett aktivt förvaltande av bolagets samtliga resurser på ett professionellt sätt utifrån en mycket klar politisk ägaridé. I detta ingår såväl avyttring som förvärv av bolag i kommunkoncernen där hänsyn skall tas till olika branschers utvecklingslinjer som kommunens visioner och politiska vilja. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

170 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 10 Kommunfullmäktige Forts. Kf 75 För att förverkliga ovanstående krävs en klar rollfördelning mellan kommunfullmäktige - kommunstyrelse - moderbolaget. Dessutom krävs ett politiskt beslut omkring syftet med kommunkoncernen samt hur koncernen skall organiseras (vilka dotterbolag som skall finnas direkt under kommunens moderbolag). När detta är fastlagt måste en aktiv ägarstyrning skapas omfattande samtliga bolag bland annat genom en genomtänkt rollfördelning mellan kommunstyrelse - moderbolag samt genom nya ägaridéer och ägardirektiv fastställda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslog den 30 oktober 2007 kommunfullmäktige besluta att det uppdras till kommunstyrelsen att inkomma med förslag till rollfördelning, riktlinjer och övergripande ägaridé i ärendet samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att genom ägardirektiv till Moderbolaget i Lindesberg AB (MoLAB) låta utreda förutsättningar för eventuell försäljning av fastigheter. Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2007: 1. Det uppdras till kommunstyrelsen att inkomma med förslag till rollfördelning, riktlinjer och övergripande ägaridé i ärendet. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom ägardirektiv till Moderbolaget i Lindesberg AB (MoLAB) låta utreda förutsättningar för eventuell försäljning av fastigheter. 3. Det uppdras till kommunstyrelsen att redovisa tidsplan i ärendet. Kommunledningsstaben inkom den 23 november 2007 med följande förslag i ärendet: Kommunstyrelsen uppdrar till MoLAB att inkomma med förslag till rollfördelning, riktlinjer och övergripande ägaridé av kommunens bolagskoncern. Kommunstyrelsen ger genom ägardirektiv MoLAB i uppdrag att utreda förutsättningar för eventuell försäljning av fastigheter. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

171 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 11 Kommunfullmäktige Forts. Kf 75 Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2007: 1. Det uppdras till MoLAB att inkomma med förslag till rollfördelning, riktlinjer och övergripande ägaridé av kommunens bolagskoncern. 2. Det uppdras till MoLAB att utreda förutsättningar för eventuell försäljning av fastigheter med undantag för äldreomsorgslokaler och skolor (ägardirektiv). Kommunstyrelsen fastställde den 18 december 2007 följande tidsplan för beslutsmöten i ärendet: 1. Rollfördelning, riktlinjer och övergripande ägaridé Kommunstyrelsen 26 februari 2008 Kommunfullmäktige 17 mars Ägaridé samt ägardirektiv för samtliga bolag Kommunstyrelsen 25 mars 2008 Kommunfullmäktige 21 april 2008 På beredande kommunstyrelsen den 22 september 2008 informerades det om att Camilla Werderitsch, vid ApEL AB har fått i uppdrag av kommunchefen att ta fram underlag för översyn av ägarstyrningen av kommunens bolagskoncern. Planerings- och utvecklingsutskottet uppdrog den 9 februari 2009 till Moderbolaget i Lindesberg AB att: arbeta fram ett förslag till översyn av bolagsstrukturen som innebär en liknande styrning av bolagen som kommunfullmäktiges styrning av nämnderna. tydliggöra respektive bolags uppgift så att sakkunskap och professionalitet stimuleras. renodla VD-tjänsten i ägarbolaget så att arbete med övergripande styrning samt verkställighet av beslut från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen prioriteras. Extern utredare anlitas för översyn av bolagsstrukturen. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

172 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 12 Kommunfullmäktige Forts. Kf 75 Kommunchefen informerade den 14 april 2009 planerings- och utvecklingsutskottet om arbetet med förslag till ändring av bolagsstrukturen. På beredande kommunstyrelsen den 18 maj 2009 informerade kommunchefen och Olle Nilsson från Öhrlings i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2009 att ta upp ärendet till ny behandling på kommunstyrelsen i juni Kommunchefen inkom den 11 juni 2009 med förslag till ny koncernstruktur. Kommunstyrelsen föreslog den 16 juni 2009 kommunfullmäktige besluta att inriktning (företagspolicy) för kommunkoncernen enligt bilaga A i kommunchefens förslag den 11 juni 2009 fastställs. Ledamöternas förslag till beslut Anders Larsson (C), Pär-Ove Lindqvist (M) och Inger Griberg (V) föreslog att kommunfullmäktige ska ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag. Anders Ceder (S) och Bo Haraldson (MP) föreslog att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Beslutsgång Ordföranden tog först upp frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och ansåg att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärdes och genomfördes enligt följande. Den som anser att ärendet ska avgöras idag röstar Ja. Den som vill återremittera det röstar Nej. Omröstningen utföll med 24 ja och 20 nej. En ledamot var frånvarande. Av bifogad röstningslista framgår hur var och en av ledamöterna har röstat. Forts. Justerande Utdragsbestyrkande

173 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 Kommunfullmäktige Forts. Kf 75 Beslut Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. (Minoritetsåterremiss enligt kommunallagen 5 kap. 36.) Justerande Utdragsbestyrkande

174 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 17 Kommunfullmäktige Kf 79 Dnr Kommunkontoret välfärdsbokslut 2008 Meddelas: Samtliga nämnder och förvaltningar Folkhälsoberedningen Folkhälsostrategen Stabsekonomen Beslut Välfärdsbokslutet godkänns och översänds till kommunens samtliga nämnder och förvaltningar som underlag för arbetet med budget, verksamhetsmål och verksamhetsplanering. Ärendet Välfärdsbokslut I välfärdsbokslutet är det kommuninvånarnas välfärd och hälsa som står i centrum. Ärendets tidigare behandling Folkhälsostrategen inkom den 13 maj 2009 med välfärdsbokslut 2008 som kommunstyrelsens folkhälsoberedning har arbetat fram. Folkhälsostrategen föreslår att välfärdsbokslutet godkänns och översänds till kommunens samtliga nämnder och förvaltningar som underlag för arbetet med budget, verksamhetsmål och verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen föreslog den 26 maj 2009 kommunfullmäktige besluta att Välfärdsbokslutet godkänns och översänds till kommunens samtliga nämnder och förvaltningar som underlag för arbetet med budget, verksamhetsmål och verksamhetsplanering. Justerande Utdragsbestyrkande

175 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 23 Kommunfullmäktige Kf 84 Dnr Kommunledningsstaben tilläggsbudget för år 2009 Meddelas: Samtliga nämnder MoLAB Kommunledningsstaben Stabsekonomen Beslut Tilläggsbudget för år 2009 enligt punkterna 1-6 i kommunchefens förslag fastställs. De finansiella målen för år 2009 förändras enligt bilaga A i kommunchefens förslag. Ett särskilt ägardirektiv enligt bilaga B ställs till Moderbolaget i Lindesberg AB om en hyresanpassning som motsvarar 10 miljoner kronor för år Ärendet Tilläggsbudget för år 2009 med anledning av ändrad skatteintäktsprognos. Ärendets tidigare behandling Kommunchefen informerade om förslag till tilläggsbudget för år 2009 vid beredande kommunstyrelsen den 18 maj Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2009 att ta upp ärendet till ny behandling i kommunstyrelsen i juni Kommunchefen inkom den 11 juni 2009 med förslag i ärendet. Kommunstyrelsen föreslog den 16 juni 2009 kommunfullmäktige besluta: Tilläggsbudget för år 2009 enligt punkterna 1-6 i kommunchefens förslag fastställs. De finansiella målen för år 2009 förändras enligt bilaga A i kommunchefens förslag. Ett särskilt ägardirektiv enligt bilaga B ställs till Moderbolaget i Lindesberg AB om en hyresanpassning som motsvarar 10 miljoner kronor för år Justerande Utdragsbestyrkande

176 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 25 Kommunfullmäktige Kf 86 Dnr Pia Gröndahl (S) motion om framkomlighet för funktionsnedsatta personer på strandpromenaden i Lindesberg Meddelas: Kommunstyrelsen Beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Pia Gröndahl (S) inkom den 26 maj 2009 med en motion där hon föreslår att ytbeläggningen på strandpromenaden i Lindesberg jämnas till och förbättras i övrigt så att personer med funktionsnedsättning kan ta sig fram, till exempel med permobil, efter hela strandpromenaden. Justerande Utdragsbestyrkande

177 LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 26 Kommunfullmäktige Kf 87 Dnr Anna-Lena Öhrn, Lindesberg medborgarförslag om hål i asfalt, rondeller och bänkar i Lindesberg Meddelas: Kommunstyrelsen Beslut Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. Ärendet Anna-Lena Öhrn, Lindesberg inkom den 28 maj 2009 med ett medborgarförslag där hon föreslår: Lagning av alla asfalthål i Lindesbergs tätort. Mer tilltalande rondeller genom byte av skulptur i rondellen vid Liedl och ny rabatt i rondellen vid Statoil. Upprustning av stadens bänkar samt komplettering med nya bänkar vid busshållplatsen utanför Liedl. Justerande Utdragsbestyrkande

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen Regeringsbeslut II:8 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4099/FST S2015/04636/FST Socialstyrelsen Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

2013-10-25. Göran Björklund

2013-10-25. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-10-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 4 november 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Reviderat utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Reviderat utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Mars 2013 Tabeller 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2014 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll Innehåll 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2014... 5 2 Underlag

Läs mer