Kommunstyrelsens ordförande har ordet. Eighteen65. Tomelilla knutpunkten en bra bit av Österlen! Och en bra bit av Den flerkärniga miljonstaden SKÅNE!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens ordförande har ordet. Eighteen65. Tomelilla knutpunkten en bra bit av Österlen! Och en bra bit av Den flerkärniga miljonstaden SKÅNE!"

Transkript

1

2

3

4 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet Eighteen65. Tomelilla knutpunkten en bra bit av Österlen! Och en bra bit av Den flerkärniga miljonstaden SKÅNE! Utmaningar som vi ska lyckas med, där vi är på god väg Det är stora utmaningar som Tomelilla och Skåne står inför, att öka utbildningsnivån, minska bostadssegregationen, öka skattekraften, öka sysselsättningsnivån, samtidigt som trycket på bostadsmarknaden ökar. Fler bostäder behöver byggas, där vi i skrivande stund är på väg att ta första spadtaget vid Byagården och nästa spadtag för Österlenhems kvarteret Svärdet. Samtidigt är det viktigt att värna om oexploaterad mark och särskilt jordbruksmark i världsklass. Det är också viktigt med bra tillgänglighet i regionen som en förutsättning för att Skåne ska bli en sammanhållen arbetsmarknadsregion, där alla har möjlighet att bidra till utvecklingen. Tomelillas attraktionskraft finns i de enskilda delarna och tillgängligheten mellan dem. Genom att identifiera och utveckla det unika i varje ort kan attraktiva miljöer fortsätta utvecklas, som stärker och kompletterar varandra. Vi i Tomelilla kommun ska lyckas med detta och vi känner att vi är på mycket god väg. Våra byar sjuder av aktiviteter som bidrar till kommunens attraktion, vårt näringsliv likaså. Det finns inte många kommuner i Sverige, om ens någon, som kan erbjuda sina invånare och besökare så mycket natur och upplevelser som just Tomelilla. Mycket viktigt med bra medborgardialog I våra ansträngningar att få en bättre medborgardialog, där vi är ett föredöme i Kommun- Sverige, har vi fått mycket beröm för det här arbetet bland annat från SKL men även från våra egna kommuninvånare, samt även från grannkommunernas invånare. Det handlar om att vi har en ständigt aktuell hemsida, men även asociala medier kan ha sina fördelar här, som till exempel vid inställda bussturer på grund av snö eller akut uppkommen vattenläcka. Men det blir även en pappersutgåva till hushållen, liknande Gladan som vi hade tills för något år sedan. Det är lätt gilla Tomelilla Det finns de experter inom marknadsföringsområdet, som säger att det är svårt, om ens möjligt, att ta fram en slogan för ett företag eller en kommun. Någon till och med säger att det inte krävs, utan varje tillfälle för marknadsföring får avgöra vad som behövs. 2 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

5 INLEDNING Här är ett axplock med Fördel Tomelilla: Eighteen65, Tomelilla en bra bit av Österlen, Medvetet Val Tomelilla, Tomelilla Hjärtat av Österlen, Tomelilla på Österlen, Gilla Tomelilla, Glada Tomelilla med luft under vingarna, Det är lätt att gilla Tomelilla, Tomelilla mer än en soffa, Tomelilla UC, Upplevelsecentrum Tomelilla, Tomelilla sex femtusen, Möjligheternas Tomelilla, Tomelilla Knutpunkten på Österlen, Tomelilla Direkt!, Tomtelilla, Tomelilla Porten till Österlen, Österlenporten Tomelilla, TLA, att tomelilla Fördel TLA För att förstå vilka möjligheter som vi har i vår kommun och som vi gemensamt ska marknadsföra, hämtar jag följande citat av Mark Rouche på hemsidan Tomelilla is a hidden gem in Sweden s beautiful Skane region and popular for tourists from other parts of Sweden, Denmark and further afield. Looking for places to visit in Sweden? Try Tomelilla - at the heart of Sweden s beautiful Skane region - a fascinating combination of nature, scenery, history and activity. And very easy to get to. Vi fortsätter på inslagen väg med Vision 2020, Tomelilla här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!, för övrigt ett årtal som går hand i hand med EU:s målvision, där vår kommun ska vara platsen för inspiration och utveckling, där vi tillsammans bygger ett hållbart samhälle för kommande generationer. Det är med detta i grunden vi ska fortsätta att forma vår gemensamma framtid för vår kommun. Det är här Möjligheterna finns! Tomelilla är mer än världens mest sålda soffa! Framtiden är vår med Möjligheternas Tomelilla! Jag vill med detta önska min efterträdare Magnus Björkman (M), som från och med årsskiftet tar över ordförandeskapet i kommunstyrelsen och önska lycka till med ett fortsatt framgångsrikt samarbete. To be continued Torgny Larsson Kommunstyrelsens ordf, 2012, (S) TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning och viktiga händelser i kommunen 2012 Samhällsekonomisk utveckling Fortsatt negativa signaler från omvärlden påverkar bedömningen för svensk ekonomi. SKL räknar nu med att BNP ökar enbart 1,2 % 2013, det vill säga samma tillväxt som Den fortsatt svaga tillväxten innebär att arbetsmarknaden försvagas. Under 2013 når arbetslösheten upp i 8,3 % vilket är 0,6 % högre än Trots vikande sysselsättning beräknas skatteunderlaget utvecklas fortsatt positivt. I reala termer växer skatteunderlaget med 1,2 % En starkt bidragande orsak är ökade pensioner. På längre sikt och i takt med att problemen i omvärlden dämpas ser förutsättningarna för svensk ekonomi ljusare ut. De offentliga finanserna är i gott skick och den privata sektorn uppvisar betydande överskott. Samtidigt som finanserna överlag är starka finns betydande investeringsbehov bland annat i infrastruktur och bostäder. Till det kan läggas ytterligt låga räntor och lediga produktionsresurser i form av bland annat arbetskraft. Därför utgår SKL från att tillväxten i svensk ekonomi efterhand förbättras. Läget på arbetsmarknaden bedöms trots det bli fortsatt svagt under hela Även om tillväxten i ekonomin efterhand tilltar kommer arbetslösheten att ligga kvar på en hög nivå en bra bit framöver. Först under 2014 beräknas sysselsättningen öka. Arbetslösheten kan då börja pressas tillbaka, men det är först under 2016 som arbetslösheten beräknas nå ned i de nivåer som rådde före finanskrisen. (Källa SKL cirkulär 12071) SCB publicerade i mars 2013 att läget på arbetsmarknaden är stabilt. Arbetslösheten är 8,5 % vilket innebär att personer är arbetslösa. Inflationen för februari var -0,2 % och orderingången sjönk med 3,1% i januari jämfört med december och med 5,4 % jämfört med januari förra året. Industriproduktionen sjönk med 2,0 % vilket är 7,8 % lägre än förra året. Kommunernas resultat för 2012 uppgår till 14 miljarder kronor och 19 av landets 290 kommuner redovisar underskott. Landstingens resultat uppgår till 5 miljarder kronor och 17 av 20 landsting redovisar överskott. Återbetalning AFA- Försäkring drygt 11 miljarder, är huvudförklaringen till överskottet. Befolkningsutveckling Vid årsskiftet 2012/2013 var kommunens folkmängd invånare. Detta är en minskning från föregående år med 13 personer. Befolkningsstatistik visar att det är 32 fler som avlidit under året än som har fötts, detta kompenseras delvis av att fler personer flyttat till kommunen än från. Trenden med en nettofolkminskning har bestått under hela året. Viktiga händelser 2012 Kommunledning Mötet, bemötandet, servicen, tillgängligheten och värdskapet För att möta våra nyinflyttade på ett positivt sätt så har uppskattade aktiviter genomförts under våren Bland annat besöktes Hasse&Tage-muséet, Gladans golfbana, Fyledalen (dressincykling) samt Kuskahusens gårdshotell. Bredband TLF Bredbandsprojektet med bygderådet som projektägare i samarbete med kommunen har nu lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om medel för genomförande av fibernät på landsbygden. Byar med mindre än 200 invånare omfattas av möjligheten att få medel för utbyggnaden av fibernät. Näringslivsrådet är involverat i arbetet med att tillgodose tätortens behov av fibernät. Barn och Utbildning PISA 2015 Tomelilla kommuns skolor är med i SKL:s matematiksatsning PISA 2015, tillsammans med 40 andra kommuner i Sverige. Syftet är att höja både lägstanivån och högstanivån på matematikresultaten nationellt till nästa PISA-mätning som är Förebyggande arbete Tillsammans med Stöd och lärande har ett förebyggande arbete inletts kring elevens hela levnadssituation. Syftet är att samarbeta på bästa sätt, dels för att identifiera olika behov i förskoleåldern, dels för att grundskoleeleven ska nå 100 % måluppfyllelse och behörighet till gymnasiet. 4 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förskoleverksamheten I början på året startade en ny avdelning på Utsiktens förskola i Brösarp. Den arbetar med I Ur och Skurpedagogiken som grund. Förskolan har med hjälp av Brösarps Byalag fått ett vindskydd byggt för barnens utevila och utemåltider. Intresset för I Ur och Skur är stort och det finns familjer som flyttat till Brösarp på grund av förskolans profil. Vård och omsorg Öppna jämförelser SCB genomförde under sensommaren 2012 en brukarundersökning inom äldreomsorgen som visar att brukarna ger Tomelilla kommun höga betyg i de flesta avseenden. Tomelilla ligger väl i paritet med de andra kommunerna inom SÖSK. Samverkan för de mest sjuka äldre På såväl ledningsnivå som verksamhetsnivå pågår projekt för att möta behoven för de mest sjuka äldre, som är den största utmaningen inom äldreomsorgen i framtiden. På ledningsnivå finns projektet ledningskraft med representanter för lasarettet i Ystad, vårdcentralerna i Tomelilla och Brösarp samt Tomelilla kommun. Nya demensplatser Under 2012 har två nya demensplatser kunnat inrättas på Byavången. Allt eftersom korttidsvården etableras på Norrevång i Tranås, kan fler personer med demenssjukdom erbjudas permanent boende på Lintegen, Byavången. Stöd och lärande Social investeringsfond Tomelilla kommun är först ut i Skåne med att inrätta en social investeringsfond. En viktig och angelägen satsning för att förbättra folkhälsan i Tomelilla. Fokus ligger på barn och ungas livskvalitet och sker i nära samverkan med förskola och skola. Flera projekt är beslutade under 2012 och startar vid årsskiftet. Dessa projekt är PUFF (projekt för utveckling av föräldraförmågan), Närvaroprojekt inom skolan samt Pedagogisk tränare för elever och lärare. Målet för fonden är att förebygga placeringar och öka måluppfyllelsen i skolan. Kriscentrum Ett gemensamt Kriscentrum med inriktning på våld i nära relationer har startat i Tomelilla under våren. Invigningen av lokalerna med öppet hus i november var välbesökt. De kommuner som ingår är Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla samt Ystad. Kompetensarprojektet Kompetensare är ett samarbete mellan kommun, arbetsförmedling, näringsliv och Region Skåne. Genom projektet erbjuds arbetssökande ungdomar ett unikt kompetensprogram, där teori och praktik kombineras med den unges personliga egenskaper, erfarenheter och intressen. Första gruppen startade i september och av de 17 deltagarna hade 8 personer arbete redan vid projektets slut i november. Kultur och fritid Tomelilla en kulturort att räkna med Satsningen på Kulturhusets programverksamhet som inleddes under andra halvåret 2011, har nu visat sig ge resultat. I kultursammanhang har Tomelilla blivit en ort att räkna med. Årets program har lockat många besökare. Grönt ljus för alkoholsamverkan Under året har en ny enhet inom Kultur och fritid tillkommit som arbetar med handläggning av serveringstillstånd och dess tillsyn i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Arbetsmiljöverket har varit på besök och kontrollerat alkoholhandläggarnas arbetsmiljö. Samhällsbyggnad Översiktsplan Arbetet med ny översiktsplan har startats under året. Ett omfattande arbete med medborgardialoger på olika platser i kommunen har genomförts. Dessa kommer att ligga till grund för nästa fas i planen, strategifasen. Vattenförsörjning En stor investering har gjorts i en ny överföringsledning för vatten och avlopp mellan Tomelilla och Lunnarp. Förutom att denna ledning tryggar vattentillförselen till Österlenmejeriet medför investeringen att problemet med dåligt tryck i Hedeberga, Spjustorp och Onslunda ska vara avhjälpt. Kommunens fastigheteter Betydande investeringar har skett i de kommunala fastigheterna under året. De största är ny förskola i Smedstorp, ombyggnad och tillgänglighetsåtgärder i Brösarps skola samt ombyggnad av Kastanjeskolans kök. Biogas Arbetet med att etablera anläggningar och tankställen för biogas på Österlen har under året övergått till nystartade Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening. Tomelilla kommun beslutade att gå in med 1 mnkr i projektet och föreningen beräknar att ett tankställe ska stå klart vid Svamparondellen under april TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning och måluppfyllnad Ekonomistyrning Nytt reglemente för ekonomistyrning började gälla under året. Reglementet beskriver budgetprocessen och hur uppföljning av budgeten ska ske under året. Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten innebär att verksamheterna erhåller ett anslag för hela sin verksamhet. Verksamheterna har sedan ansvaret för att inom de givna anslagen uppfylla tilllämpliga lagar och regler samt i budgeten fastställda mål. Om verksamheten prognostiserar ett underskott på helårsbasis har man genom ett beslut i sin nämnd eller utskott rätt att besluta om ändrad inriktning eller omfattning av verksamhet som man bedömer lämplig eller nödvändig. Avvikelser från budgeten ska förklaras skriftligt och handlingsplan ska upprättas för att uppnå balans i ekonomin. Handlingsplaner och vidtagna åtgärder ska redovisas i nästkommande månadsuppföljning eller delårsrapport till kommunstyrelsen. I de fall avvikelser från budget finns i årsbokslutet är huvudprincipen att såväl över- som underskott i sin helhet ska överföras till följande år. Beslut om sådana överföringar ska tas i samband med att årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige. Redan i Delårsrapport 1 per april 2012 framgick att driftsresultatet i kommunen pekade mot ett stort underskott för helåret, -6,7 mnkr. De handlingsplaner som fanns i aprilrapporten bedömdes som otillräckliga av kommunstyrelsen och därför förstärktes handlingsplanerna med åtgärder både för 2012 och Kommunstyrelsen beslutade om nya handlingsplaner i augusti I Delårsrapport 2 per augusti 2012 hade årsprognosen för driftsresultatet försämrats ytterliggare till -9,9 mnkr, effekterna av de förväntade besparingarna för 2012 hade inte infriats och i några fall skjutits fram till Beslut krävs, i enlighet med ekonomistyrningsreglementet, huruvida årets stora underskott i driften på -11,4 mnkr ska överföras helt eller delvis alternativt inte alls till Förvaltningen fortsätter arbetet med att ta fram förslag till och vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Utbildningsinsatser riktade både till både tjänstemän och politiker har gjorts i underskottshantering och utbildningen i ekonomistyrning kommer att fortsätta under Målmodellen Mål finns på olika nivåer i organisationen. Direkt knutna till kommunens fyra målområden, demokrati, medborgare och dialog, tillväxt samt kreativet och glädje finns de övergripande målen med inriktningskaraktär. De övergripande målen samt vision, 6 värdegrund och målområdena beskriver tillsammans kommunens målmodell, se även illustration med förklarande text på sid 7. Visionen anger riktningen som kommunens utveckling ska sträva mot och de övergripande målen ska brytas till konkreta verksamhetsmål. På detta sätt fås en tydlig koppling till visionen och de övergripande målen Måluppfyllnad och god ekonomisk hushållning Mål för god ekonomisk hushållning beslutas och redovisas i budgeten enligt lag. Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. De finansiella målen väger tungt i denna värdering. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är: Kommunen ska under en femårsperiod ( ) ha ett genomsnittligt resultat före extraordinära poster som minst uppgår till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet bedöms vara uppfyllt, då 2010 och 2011 års goda resultat uppväger 2012 års resultat som motsvarar 1,3 % och budgeterat resultat 2013 på 0,7 %, resultat enligt plan för 2014 är 2,0 %. Genomsnittligt värde för perioden blir då 2,3 % av skatteintäkter och statsbidrag. Bedömningen bygger på framtida antagande för såväl skatteutveckling som resultat, det faktiska utfallet kan därmed bli annorlunda. För att undvika att prognostisera finansiell måluppfyllnad har resultatmålet från och med 2013 ändrats till att beräknas som ett genomsnitt av aktuellt räkenskapsår plus fyra år bakåt i tiden. Investeringsnivån för den anslagsfinansierade verksamheten ska ligga på mellan mnkr per år och sammanlagt för åren uppgå till 100 mnkr plus 6 mnkr, det vill säga 106 mnkr. Målet bedöms vara uppfyllt. De anslagsfinansierade investeringar uppgår 2012 till 23,2 mnkr, då årets två största investeringar inom fastighetsenheten under de första månaderna 2013 har utgifter på 4,8 mnkr innebär det att 2012 års investeringar i praktiken hamnar strax över 25 mnkr. God ekonomisk hushållning 2012 bedöms vara uppfylld, då de båda finansiella målen är uppnådda och verksamhetsmålen har en god måluppfyllnad. Årets verksamhetsmål är 42 till antalet. Av dessa är 81 % uppfyllda. Se även sidan 8-9. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vision 2020 och värdegrund Vision Tomelilla här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Demokrati I Tomelilla kommun har medborgaren möjlighet att påverka och ta ansvar för samhällsutvecklingen. Medborgare och dialog I Tomelilla kommun ger vi bra service till medborgare och företag, och vår gemenskap kännetecknas av ömsesidig respekt. MÅLOMRÅDEN ÖVERGRIPANDE MÅL Tillväxt I Tomelilla kommun sker utveckling för människor och natur på långsiktigt sätt ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Kreativitet och glädje I Tomelilla kommun har vi ett varierat och inspirerande utbud av aktiviteter, naturupp levelser och stora möjligheter att utöva såväl kultur som idrott. I Tomelilla kommun utgår vi från medborgarnas behov och utveckling sker kontinuerligt i aktiv dialog. I Tomelilla kommun arbetar vi aktivt tillsammans med andra i syfte att förbättra människors hälsa, trygghet och säkerhet. I Tomelilla kommun har vi ett livskraftigt näringsliv och värnar om företag inom alla branscher. I Tomelilla kommun erbjuder vi turisten upplevelser under hela året. V E R K S A M H E T S M Å L Värdegrund Tomelilla livskvalité i dialog Tomelilla livskvalité för alla Tomelilla tillväxt för livskvalité Tomelilla livskvalité med kreativitet och glädje Vision 2020 Tomelilla här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling. Här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande nya generationer. Visionens främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna för vår utveckling. Den ska vara enkel, tydlig och kommunicerbar. Något som engagerar och som man kan bära med sig, komma ihåg och känna stolthet över. Den ska kunna omsättas i vardagen och konkretiseras i olika verksamheter. Värdegrund Livskvalité är nyckelbegreppet i vår vision och i vår värdegrund. Tomelilla livskvalité i dialog Platsen där du möts av tillit och där delaktighet är en rättighet. Tomelilla livskvalité för alla Platsen att bo på där alla människor känner trygghet och möts med nyfikenhet, ömsesidig respekt och lika värde. Tomelilla tillväxt för livskvalité Platsen där vi utvecklar och satsar på skola, natur, företagsamhet och bostäder. Tomelilla livskvalité med kreativitet och glädje Platsen med en atmosfär som ger livslust. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

10

11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomisk översikt och analys Ekonomi och framtid Jämfört med de senaste årens goda resultat är den budgeterade nivån för 2012 låg, 1,8 mnkr eller 0,3 % av budgeterade skatteintäkter och statsbidrag. Även för 2013 är det budgeterade resultatet lågt 4,2 mnkr motsvarande 0,7 % av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunen står inför stora ekonomiska påfrestningar framöver. Stora investeringar, ökade kostnader för pensioner och för väsentliga delar av kommunens kärnverksamheter kommer att innebära krav på effektiviseringar och ompriorteringar. Den nationella utvecklingen påvisar en dramatisk utveckling av kostnader för funktionshindrade under talet, likaså syns ökade kostnader för barnomsorg och grundskola. Diskuterade förslag om reglering av bemanning inom äldreomsorgen kommer att vara kostnadsdrivande. Omstrukturering av Gymnasieförbundet blir sannolikt negativ för kommunens ekonomi. I september gjordes en överenskommelse på medlemsmöte i Gymnasieförbundet om framtagande av ny finansieringsmodell, upplösning av förbundet 2016 samt ett ägartillskott 2012 på drygt 9 mnkr för att täcka tidigare års underskott i förbundet. Då förbundet uppvisar ett negativt resultat även för 2012 kan ytterligare framtida tillskott inte uteslutas. Kommunens redovisade resultatnivå har de senaste åren varit beroende av intäkter av engångskaraktär. En stabil och robust ekonomi bygger inte på oväntade intäkter utan på en tydlig ekonomistyrning, väl förankrade planeringsförutsättningar och en väl fungerade budgetprocess. Finansiell profil Kommunforskning i Västsverige har under 2012 gjort en finansiell analys av Skånes kommuner som i första hand visar var respektive kommun befinner sig finansiellt och hur den har utvecklats i förhållande till övriga 32 kommuner i Skåne län de senaste tre åren. Genom att ta fram tre finansiella profiler för Tomelilla kommun för kan man på ett översiktligt sätt fastställa vilken finansiell utveckling och ställning kommunen haft i förhållande till övriga kommuner i länet. Den finansiella profilen är dock relativ, vilket innebär att om kommunen redovisar en 5:a i profilen, har man visserligen det starkaste värdet för nyckeltalet i länet men värdet kan behöva förbättras för att nå till exempel god ekonomisk hushållning. Diagrammet innehåller, dels fyra finansiella perspektiv, dels åtta finansiella nyckeltal som är viktiga ur en kommuns finansiella horisont. De fyra perspektiven är långsiktig betalningsberedskap eller kapacitet, kortsiktig betalningsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Nedan visas Tomelilla kommuns profil i jämförelse med Skånes övriga kommuner. Sammanfattningsvis kan konstateras att Tomelillas finansiella profil under 2011 var stark utifrån perspektivet för kontroll samt genomsnittlig utifrån perspektiven för kort och långsiktig handlingsberedskap. Däremot var perspektivet för riskförhållande svagare än genomsnittet. Många kommuner i Skåne och i Sverige redovisade under 2011 en vikande resultatnivå. Detta var fullt naturligt, då 2009 och 2010 innehöll betydande engångsintäkter i form av bland annat ett tillfälligt konjunkturstöd. En annan anledning till resultatförsämringen under 2011, var ökade åtaganden för pensionsförpliktelserna på grund av en förändrad diskonteringsränta. Tomelilla uppvisade en försvagad resultatnivå under perioden. Kommunens resultat för 2011 låg emellertid på en sådan nivå att den kan anses uppfylla grundläggande krav för god ekonomisk hushållning. Kommunen bör stanna på denna nivå för att under de kommande åren stärka sin soliditetsnivå, som bör förbättras utifrån en god ekonomisk hushållning. Tomelilla hade 2011 den 5:e svagaste soliditeten i länet. Försämrad resultatnivå och bibehållen eller försämrad soliditet påverkar investeringsutrymmet negativt kommande år. 10 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Skatteintäkter och statsbidrag Under många år har skatteunderlagstillväxten varit positiv. Finanskrisen 2008 stoppade upp utvecklingen 2009, men statliga ingripande i form av tillfälliga förstärkningar inom den kommunala sektorn dämpade minskningen, även 2010 tillfördes extra medel. Slutavräkning för 2012 beräknas ge 5,8 mnkr till kommunen och korrigeringen av slutavräkning för 2011 motsvarar 0,1 mnkr. Jämfört med budget 2012 ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med 2,2 mnkr mnkr 514,9 545,0 556,3 567,3 587,2 599,3 % förändr. 1,9 5,8 2,1 2,0 3,5 2,1 Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag Förslag till förändring i utjämningssystem har gjorts och propositionen planeras läggas fram hösten 2013 med ikraftträdande 1 januari Om förslaget antas i sin nuvarande form kommer Tomelilla kommun erhålla kompensation i kostnadsutjämningen motsvaraden 1000 kr per invånare. Skattekraft som andel av riksmedelvärdet i % Tomelilla Sjöbo Ystad Simrishamn Jämfört med grannkommunerna är Tomelilla kommuns skattekraft lägst, för 2012 utgör den 84 % av riksmedelvärdet. Skattekraften 2012 i Tomelilla, beräknad som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång, var kronor. Årets resultat Årets resultat uppgår till 7,3 mnkr jämfört med 19,3 mnkr år Tomelilla kommun har sedan 2005 redovisat positiva överskott. Det budgeterade resultatet 2012 var låga 1,8 mnkr. Det goda resultatet, jämfört med budgeten, beror främst på återbetalning av premier avseende avtalsgruppsförsäkringen och avgiftsbefrielseförsäkringen år AFA-Försäkringar är mycket välkonsoliderat, detta möjliggjorde återbetalningen, som till Tomelilla kommun uppgick till 10 mnkr. Totalt återbetaldes 11,7 miljarder kronor i premier för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna till arbetsgivare i kommuner och landsting. Utan denna engångsutbetalning hade årets resultat varit negativt. Andra resultatpåverkande poster är pensionskostnaderna som blev knappt 2 mnkr mer än KPAs beräkning. Verksamhetens nettokostnader, exklusive AFA- återbetalningen, översteg budget med närmare 12 mnkr. Stort underskott i driften på 11,4 mnkr är främsta orsaken men även nedskrivning av anläggningstillgångar med 2,5 mnkr har påverkat. Nedskrivningen gjordes med anledning av att två fastigheter har lämnats till mäklare för försäljning, fastigheternas marknadsvärde understeg det bokförda värdet. Ökade skatteintäkter på 2,2 mnkr samt ett positivt finasnetto, 5 mnkr mer än budget, beroende på återförda nedskrivningar och minskade räntekostnader, har bidraget till ett positivt årsresultat. Balanskrav Balanskravet enligt kommunallagen innebär att kommunens resultat efter justering måste överstiga noll. Kommunens justerade resultat är 7,3 mnkr, därmed anses balanskravet var uppfyllt. Mnkr Budget 2012 Ingående resultat att återställa 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 19,3 7,3 1,8 Avgår reavinst -0,1-0,4 VA-verksamhet 1,1 1,2 Nedskrivning av aktier 1,4 0,0 Återföring av nedskrivning 0,0-1,4 Summa 21,7 6,7 1,8 Insättning till Social investeringsfond -10,0 0,0 Uttag från Social investeringsfond 0,0 0,6 Justerat resultat 11,7 7,3 1,8 Återföring av nedskrivning aktier Kommunen innehar en depå i Svenska Handelsbanken med medel för framtida pensionsutbetalningar. Under 2011 års turbulens på aktiemarknaden sjönk värdet på depån och en nedskrivning gjordes med 1,4 mnkr. Återhämtning på aktiemarkanden under 2012 har återställt värdet och värderingen som görs vid årsskiftet med lägsta värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet, medförde en återläggning av tidigare nedskrivning. VA-resultat I Tomelilla kommun har VA-verksamheten ett uppbyggt negativt kapital på minus 0,2 mnkr. Årets underskott på 1,2 mnkr gör att det egna kapitalet 2012 är minus 1, 4 mnkr. I balanskravsutredning räknar kommunen bort årsunderskottet då verksamheten ska finansieras enligt självkostnadsprincipen. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

14

15

16

17

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE De kommunala bolagen och kommunförbunden Nedan redovisas de kommunala bolagen och kommunförbund som ingår i den sammanställda redovisningen. Österlenhem AB Bolaget ska inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller tomträtter i syfte att där uppföra, förvalta eller sälja bostadshus. Bolaget får även uppföra, förvärva och förvalta offentliga kommunala byggnader. På fastigheten Svärdet har rivningsarbetet påbörjats i slutet av året och därefter kommer byggnation av lägenheter att påbörjas. Bolaget förfogar över kvm lägenhetsyta, kvm lokalyta samt kvm omsorgsyta. Under året har bolaget fortsatt att arbeta långsiktigt med låneskulden. En del av derivaten har förtidsinlösta och nya tagits. Resultatet för 2012 blev 1,8 mnkr. Österlenhem AB Antal anställda Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Investering (tkr) Tomelilla Industri AB (TIAB) Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera, sälja, hyra ut eller utarrendera fastigheter och uppföra, förvalta byggnader för industri- och hantverksändamål samt utbildning. Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva offentliga byggnader för att förvalta eller hyra ut. Köpeavtal har skrivits för Slakterivillan och köpet går igenom när planändringen är genomförd. TIAB har under året löst det interna lånet till Tomelilla kommun med anledning av nytt regelverk för ränteavdragsbegränsningar. Bolaget och kommunen för en dialog angående framtida förvaltning av kommunala fastigheter och vaktmästeritjänster. Resultatet för 2012 blev 0,6 mnkr. Tomelilla Industri AB Antal anställda 8 8 Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Investering (tkr) Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Simrishamns och Tomelilla kommuner hantera renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av kommunernas självkostnads- och likställighetsprinciper. ÖKRAB har under 2012 nått det nationella miljömålet, att minst 35 % av hushållens matavfall behandlas biologiskt, eftersom båda ägarkommunernas alla tätorter har infört matavfallsinsamling. Bolaget redovisar ett resultat med 0,7 mnkr. Österlens Kommunala Renhållnings AB Antal anställda 0 0 Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Investering (tkr) Ystad-Österlenregionens miljöförbund Ystad-Österlenregionens miljöförbund är ett kommunalförbund som ska ansvara för myndighetsutövningen åt medlemskommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Årets verksamhet har inte följt den verksamhetsplan som beslutades för Miljöförbundet ändrade prioriteringen under 2012 för att komma till rätta med ekonomin samt få en trygghet och balans inom förbundet, Arbetet under året har gett resultat bland annat genom riskklassning av verksamheten, inventering av enskilda avlopp, översyn av handläggningsrutiner samt olika förhandlingar med leverantörer för att sänka miljöförbundets kostnader. Måluppfyllelsen inom förbundet är god. Alla tre finansiella mål är uppfyllda samt två av tre verksamhetsmål är uppfyllda. Miljöförbundet redovisar ett resultat för 2012 på 1,3 mnkr. Ystad-Österlenregionens miljöförbund Antal anställda Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Investering (tkr) 0 57 Sydskånska Gymnasieförbundet Sydskånska Gymnasieförbundet har som ändamål att tillhandahålla inom förbundsmedlemmarna bosatta ungdomar gymnasieutbildning. Förbundsmedlemmar är kommunerna Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Förbundet är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Under året har samtal förts mellan medlemskommunerna om förbundets framtid. 16 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2013. Sala kommun

Årsredovisning 2013. Sala kommun Årsredovisning 2013 Sala kommun Sala kommunkoncern, organisationsschema Beredning för samhällsbyggnad och hållbar utveckling kommunfullmäktige valnämnd Beredning för folkhäsa, Barn och ungdom överförmyndare

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST

ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST 11 ÅRSREDOVISNING HÖGANÄS KOMMUN UTKAST INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET (EJ MED) KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 VALNÄMND 8 REVISION 8 ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 9 KOMMUNSTYRELSE

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2012

Delårsrapport tertial 1 2012 Delårsrapport tertial 1 TERTIALRAPPORT JANUARI - APRIL PROGNOS JANUARI - DECEMBER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 5 Finansiella rapporter, kommunen Resultat- och balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 18 Sammanträdesdatum 2013-04-02 78 Bokslut för Sala kommun 2012 Dnr 2013/151 Beredning Bilaga KS 2013/75/1, årsredovisning 2012 Bilaga KS 2013/75/2, indikatorsammanställning

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer