Kommunstyrelsens ordförande har ordet. Eighteen65. Tomelilla knutpunkten en bra bit av Österlen! Och en bra bit av Den flerkärniga miljonstaden SKÅNE!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens ordförande har ordet. Eighteen65. Tomelilla knutpunkten en bra bit av Österlen! Och en bra bit av Den flerkärniga miljonstaden SKÅNE!"

Transkript

1

2

3

4 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet Eighteen65. Tomelilla knutpunkten en bra bit av Österlen! Och en bra bit av Den flerkärniga miljonstaden SKÅNE! Utmaningar som vi ska lyckas med, där vi är på god väg Det är stora utmaningar som Tomelilla och Skåne står inför, att öka utbildningsnivån, minska bostadssegregationen, öka skattekraften, öka sysselsättningsnivån, samtidigt som trycket på bostadsmarknaden ökar. Fler bostäder behöver byggas, där vi i skrivande stund är på väg att ta första spadtaget vid Byagården och nästa spadtag för Österlenhems kvarteret Svärdet. Samtidigt är det viktigt att värna om oexploaterad mark och särskilt jordbruksmark i världsklass. Det är också viktigt med bra tillgänglighet i regionen som en förutsättning för att Skåne ska bli en sammanhållen arbetsmarknadsregion, där alla har möjlighet att bidra till utvecklingen. Tomelillas attraktionskraft finns i de enskilda delarna och tillgängligheten mellan dem. Genom att identifiera och utveckla det unika i varje ort kan attraktiva miljöer fortsätta utvecklas, som stärker och kompletterar varandra. Vi i Tomelilla kommun ska lyckas med detta och vi känner att vi är på mycket god väg. Våra byar sjuder av aktiviteter som bidrar till kommunens attraktion, vårt näringsliv likaså. Det finns inte många kommuner i Sverige, om ens någon, som kan erbjuda sina invånare och besökare så mycket natur och upplevelser som just Tomelilla. Mycket viktigt med bra medborgardialog I våra ansträngningar att få en bättre medborgardialog, där vi är ett föredöme i Kommun- Sverige, har vi fått mycket beröm för det här arbetet bland annat från SKL men även från våra egna kommuninvånare, samt även från grannkommunernas invånare. Det handlar om att vi har en ständigt aktuell hemsida, men även asociala medier kan ha sina fördelar här, som till exempel vid inställda bussturer på grund av snö eller akut uppkommen vattenläcka. Men det blir även en pappersutgåva till hushållen, liknande Gladan som vi hade tills för något år sedan. Det är lätt gilla Tomelilla Det finns de experter inom marknadsföringsområdet, som säger att det är svårt, om ens möjligt, att ta fram en slogan för ett företag eller en kommun. Någon till och med säger att det inte krävs, utan varje tillfälle för marknadsföring får avgöra vad som behövs. 2 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

5 INLEDNING Här är ett axplock med Fördel Tomelilla: Eighteen65, Tomelilla en bra bit av Österlen, Medvetet Val Tomelilla, Tomelilla Hjärtat av Österlen, Tomelilla på Österlen, Gilla Tomelilla, Glada Tomelilla med luft under vingarna, Det är lätt att gilla Tomelilla, Tomelilla mer än en soffa, Tomelilla UC, Upplevelsecentrum Tomelilla, Tomelilla sex femtusen, Möjligheternas Tomelilla, Tomelilla Knutpunkten på Österlen, Tomelilla Direkt!, Tomtelilla, Tomelilla Porten till Österlen, Österlenporten Tomelilla, TLA, att tomelilla Fördel TLA För att förstå vilka möjligheter som vi har i vår kommun och som vi gemensamt ska marknadsföra, hämtar jag följande citat av Mark Rouche på hemsidan Tomelilla is a hidden gem in Sweden s beautiful Skane region and popular for tourists from other parts of Sweden, Denmark and further afield. Looking for places to visit in Sweden? Try Tomelilla - at the heart of Sweden s beautiful Skane region - a fascinating combination of nature, scenery, history and activity. And very easy to get to. Vi fortsätter på inslagen väg med Vision 2020, Tomelilla här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!, för övrigt ett årtal som går hand i hand med EU:s målvision, där vår kommun ska vara platsen för inspiration och utveckling, där vi tillsammans bygger ett hållbart samhälle för kommande generationer. Det är med detta i grunden vi ska fortsätta att forma vår gemensamma framtid för vår kommun. Det är här Möjligheterna finns! Tomelilla är mer än världens mest sålda soffa! Framtiden är vår med Möjligheternas Tomelilla! Jag vill med detta önska min efterträdare Magnus Björkman (M), som från och med årsskiftet tar över ordförandeskapet i kommunstyrelsen och önska lycka till med ett fortsatt framgångsrikt samarbete. To be continued Torgny Larsson Kommunstyrelsens ordf, 2012, (S) TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning och viktiga händelser i kommunen 2012 Samhällsekonomisk utveckling Fortsatt negativa signaler från omvärlden påverkar bedömningen för svensk ekonomi. SKL räknar nu med att BNP ökar enbart 1,2 % 2013, det vill säga samma tillväxt som Den fortsatt svaga tillväxten innebär att arbetsmarknaden försvagas. Under 2013 når arbetslösheten upp i 8,3 % vilket är 0,6 % högre än Trots vikande sysselsättning beräknas skatteunderlaget utvecklas fortsatt positivt. I reala termer växer skatteunderlaget med 1,2 % En starkt bidragande orsak är ökade pensioner. På längre sikt och i takt med att problemen i omvärlden dämpas ser förutsättningarna för svensk ekonomi ljusare ut. De offentliga finanserna är i gott skick och den privata sektorn uppvisar betydande överskott. Samtidigt som finanserna överlag är starka finns betydande investeringsbehov bland annat i infrastruktur och bostäder. Till det kan läggas ytterligt låga räntor och lediga produktionsresurser i form av bland annat arbetskraft. Därför utgår SKL från att tillväxten i svensk ekonomi efterhand förbättras. Läget på arbetsmarknaden bedöms trots det bli fortsatt svagt under hela Även om tillväxten i ekonomin efterhand tilltar kommer arbetslösheten att ligga kvar på en hög nivå en bra bit framöver. Först under 2014 beräknas sysselsättningen öka. Arbetslösheten kan då börja pressas tillbaka, men det är först under 2016 som arbetslösheten beräknas nå ned i de nivåer som rådde före finanskrisen. (Källa SKL cirkulär 12071) SCB publicerade i mars 2013 att läget på arbetsmarknaden är stabilt. Arbetslösheten är 8,5 % vilket innebär att personer är arbetslösa. Inflationen för februari var -0,2 % och orderingången sjönk med 3,1% i januari jämfört med december och med 5,4 % jämfört med januari förra året. Industriproduktionen sjönk med 2,0 % vilket är 7,8 % lägre än förra året. Kommunernas resultat för 2012 uppgår till 14 miljarder kronor och 19 av landets 290 kommuner redovisar underskott. Landstingens resultat uppgår till 5 miljarder kronor och 17 av 20 landsting redovisar överskott. Återbetalning AFA- Försäkring drygt 11 miljarder, är huvudförklaringen till överskottet. Befolkningsutveckling Vid årsskiftet 2012/2013 var kommunens folkmängd invånare. Detta är en minskning från föregående år med 13 personer. Befolkningsstatistik visar att det är 32 fler som avlidit under året än som har fötts, detta kompenseras delvis av att fler personer flyttat till kommunen än från. Trenden med en nettofolkminskning har bestått under hela året. Viktiga händelser 2012 Kommunledning Mötet, bemötandet, servicen, tillgängligheten och värdskapet För att möta våra nyinflyttade på ett positivt sätt så har uppskattade aktiviter genomförts under våren Bland annat besöktes Hasse&Tage-muséet, Gladans golfbana, Fyledalen (dressincykling) samt Kuskahusens gårdshotell. Bredband TLF Bredbandsprojektet med bygderådet som projektägare i samarbete med kommunen har nu lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om medel för genomförande av fibernät på landsbygden. Byar med mindre än 200 invånare omfattas av möjligheten att få medel för utbyggnaden av fibernät. Näringslivsrådet är involverat i arbetet med att tillgodose tätortens behov av fibernät. Barn och Utbildning PISA 2015 Tomelilla kommuns skolor är med i SKL:s matematiksatsning PISA 2015, tillsammans med 40 andra kommuner i Sverige. Syftet är att höja både lägstanivån och högstanivån på matematikresultaten nationellt till nästa PISA-mätning som är Förebyggande arbete Tillsammans med Stöd och lärande har ett förebyggande arbete inletts kring elevens hela levnadssituation. Syftet är att samarbeta på bästa sätt, dels för att identifiera olika behov i förskoleåldern, dels för att grundskoleeleven ska nå 100 % måluppfyllelse och behörighet till gymnasiet. 4 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förskoleverksamheten I början på året startade en ny avdelning på Utsiktens förskola i Brösarp. Den arbetar med I Ur och Skurpedagogiken som grund. Förskolan har med hjälp av Brösarps Byalag fått ett vindskydd byggt för barnens utevila och utemåltider. Intresset för I Ur och Skur är stort och det finns familjer som flyttat till Brösarp på grund av förskolans profil. Vård och omsorg Öppna jämförelser SCB genomförde under sensommaren 2012 en brukarundersökning inom äldreomsorgen som visar att brukarna ger Tomelilla kommun höga betyg i de flesta avseenden. Tomelilla ligger väl i paritet med de andra kommunerna inom SÖSK. Samverkan för de mest sjuka äldre På såväl ledningsnivå som verksamhetsnivå pågår projekt för att möta behoven för de mest sjuka äldre, som är den största utmaningen inom äldreomsorgen i framtiden. På ledningsnivå finns projektet ledningskraft med representanter för lasarettet i Ystad, vårdcentralerna i Tomelilla och Brösarp samt Tomelilla kommun. Nya demensplatser Under 2012 har två nya demensplatser kunnat inrättas på Byavången. Allt eftersom korttidsvården etableras på Norrevång i Tranås, kan fler personer med demenssjukdom erbjudas permanent boende på Lintegen, Byavången. Stöd och lärande Social investeringsfond Tomelilla kommun är först ut i Skåne med att inrätta en social investeringsfond. En viktig och angelägen satsning för att förbättra folkhälsan i Tomelilla. Fokus ligger på barn och ungas livskvalitet och sker i nära samverkan med förskola och skola. Flera projekt är beslutade under 2012 och startar vid årsskiftet. Dessa projekt är PUFF (projekt för utveckling av föräldraförmågan), Närvaroprojekt inom skolan samt Pedagogisk tränare för elever och lärare. Målet för fonden är att förebygga placeringar och öka måluppfyllelsen i skolan. Kriscentrum Ett gemensamt Kriscentrum med inriktning på våld i nära relationer har startat i Tomelilla under våren. Invigningen av lokalerna med öppet hus i november var välbesökt. De kommuner som ingår är Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla samt Ystad. Kompetensarprojektet Kompetensare är ett samarbete mellan kommun, arbetsförmedling, näringsliv och Region Skåne. Genom projektet erbjuds arbetssökande ungdomar ett unikt kompetensprogram, där teori och praktik kombineras med den unges personliga egenskaper, erfarenheter och intressen. Första gruppen startade i september och av de 17 deltagarna hade 8 personer arbete redan vid projektets slut i november. Kultur och fritid Tomelilla en kulturort att räkna med Satsningen på Kulturhusets programverksamhet som inleddes under andra halvåret 2011, har nu visat sig ge resultat. I kultursammanhang har Tomelilla blivit en ort att räkna med. Årets program har lockat många besökare. Grönt ljus för alkoholsamverkan Under året har en ny enhet inom Kultur och fritid tillkommit som arbetar med handläggning av serveringstillstånd och dess tillsyn i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Arbetsmiljöverket har varit på besök och kontrollerat alkoholhandläggarnas arbetsmiljö. Samhällsbyggnad Översiktsplan Arbetet med ny översiktsplan har startats under året. Ett omfattande arbete med medborgardialoger på olika platser i kommunen har genomförts. Dessa kommer att ligga till grund för nästa fas i planen, strategifasen. Vattenförsörjning En stor investering har gjorts i en ny överföringsledning för vatten och avlopp mellan Tomelilla och Lunnarp. Förutom att denna ledning tryggar vattentillförselen till Österlenmejeriet medför investeringen att problemet med dåligt tryck i Hedeberga, Spjustorp och Onslunda ska vara avhjälpt. Kommunens fastigheteter Betydande investeringar har skett i de kommunala fastigheterna under året. De största är ny förskola i Smedstorp, ombyggnad och tillgänglighetsåtgärder i Brösarps skola samt ombyggnad av Kastanjeskolans kök. Biogas Arbetet med att etablera anläggningar och tankställen för biogas på Österlen har under året övergått till nystartade Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening. Tomelilla kommun beslutade att gå in med 1 mnkr i projektet och föreningen beräknar att ett tankställe ska stå klart vid Svamparondellen under april TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning och måluppfyllnad Ekonomistyrning Nytt reglemente för ekonomistyrning började gälla under året. Reglementet beskriver budgetprocessen och hur uppföljning av budgeten ska ske under året. Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten innebär att verksamheterna erhåller ett anslag för hela sin verksamhet. Verksamheterna har sedan ansvaret för att inom de givna anslagen uppfylla tilllämpliga lagar och regler samt i budgeten fastställda mål. Om verksamheten prognostiserar ett underskott på helårsbasis har man genom ett beslut i sin nämnd eller utskott rätt att besluta om ändrad inriktning eller omfattning av verksamhet som man bedömer lämplig eller nödvändig. Avvikelser från budgeten ska förklaras skriftligt och handlingsplan ska upprättas för att uppnå balans i ekonomin. Handlingsplaner och vidtagna åtgärder ska redovisas i nästkommande månadsuppföljning eller delårsrapport till kommunstyrelsen. I de fall avvikelser från budget finns i årsbokslutet är huvudprincipen att såväl över- som underskott i sin helhet ska överföras till följande år. Beslut om sådana överföringar ska tas i samband med att årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige. Redan i Delårsrapport 1 per april 2012 framgick att driftsresultatet i kommunen pekade mot ett stort underskott för helåret, -6,7 mnkr. De handlingsplaner som fanns i aprilrapporten bedömdes som otillräckliga av kommunstyrelsen och därför förstärktes handlingsplanerna med åtgärder både för 2012 och Kommunstyrelsen beslutade om nya handlingsplaner i augusti I Delårsrapport 2 per augusti 2012 hade årsprognosen för driftsresultatet försämrats ytterliggare till -9,9 mnkr, effekterna av de förväntade besparingarna för 2012 hade inte infriats och i några fall skjutits fram till Beslut krävs, i enlighet med ekonomistyrningsreglementet, huruvida årets stora underskott i driften på -11,4 mnkr ska överföras helt eller delvis alternativt inte alls till Förvaltningen fortsätter arbetet med att ta fram förslag till och vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Utbildningsinsatser riktade både till både tjänstemän och politiker har gjorts i underskottshantering och utbildningen i ekonomistyrning kommer att fortsätta under Målmodellen Mål finns på olika nivåer i organisationen. Direkt knutna till kommunens fyra målområden, demokrati, medborgare och dialog, tillväxt samt kreativet och glädje finns de övergripande målen med inriktningskaraktär. De övergripande målen samt vision, 6 värdegrund och målområdena beskriver tillsammans kommunens målmodell, se även illustration med förklarande text på sid 7. Visionen anger riktningen som kommunens utveckling ska sträva mot och de övergripande målen ska brytas till konkreta verksamhetsmål. På detta sätt fås en tydlig koppling till visionen och de övergripande målen Måluppfyllnad och god ekonomisk hushållning Mål för god ekonomisk hushållning beslutas och redovisas i budgeten enligt lag. Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. De finansiella målen väger tungt i denna värdering. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är: Kommunen ska under en femårsperiod ( ) ha ett genomsnittligt resultat före extraordinära poster som minst uppgår till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet bedöms vara uppfyllt, då 2010 och 2011 års goda resultat uppväger 2012 års resultat som motsvarar 1,3 % och budgeterat resultat 2013 på 0,7 %, resultat enligt plan för 2014 är 2,0 %. Genomsnittligt värde för perioden blir då 2,3 % av skatteintäkter och statsbidrag. Bedömningen bygger på framtida antagande för såväl skatteutveckling som resultat, det faktiska utfallet kan därmed bli annorlunda. För att undvika att prognostisera finansiell måluppfyllnad har resultatmålet från och med 2013 ändrats till att beräknas som ett genomsnitt av aktuellt räkenskapsår plus fyra år bakåt i tiden. Investeringsnivån för den anslagsfinansierade verksamheten ska ligga på mellan mnkr per år och sammanlagt för åren uppgå till 100 mnkr plus 6 mnkr, det vill säga 106 mnkr. Målet bedöms vara uppfyllt. De anslagsfinansierade investeringar uppgår 2012 till 23,2 mnkr, då årets två största investeringar inom fastighetsenheten under de första månaderna 2013 har utgifter på 4,8 mnkr innebär det att 2012 års investeringar i praktiken hamnar strax över 25 mnkr. God ekonomisk hushållning 2012 bedöms vara uppfylld, då de båda finansiella målen är uppnådda och verksamhetsmålen har en god måluppfyllnad. Årets verksamhetsmål är 42 till antalet. Av dessa är 81 % uppfyllda. Se även sidan 8-9. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vision 2020 och värdegrund Vision Tomelilla här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Demokrati I Tomelilla kommun har medborgaren möjlighet att påverka och ta ansvar för samhällsutvecklingen. Medborgare och dialog I Tomelilla kommun ger vi bra service till medborgare och företag, och vår gemenskap kännetecknas av ömsesidig respekt. MÅLOMRÅDEN ÖVERGRIPANDE MÅL Tillväxt I Tomelilla kommun sker utveckling för människor och natur på långsiktigt sätt ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Kreativitet och glädje I Tomelilla kommun har vi ett varierat och inspirerande utbud av aktiviteter, naturupp levelser och stora möjligheter att utöva såväl kultur som idrott. I Tomelilla kommun utgår vi från medborgarnas behov och utveckling sker kontinuerligt i aktiv dialog. I Tomelilla kommun arbetar vi aktivt tillsammans med andra i syfte att förbättra människors hälsa, trygghet och säkerhet. I Tomelilla kommun har vi ett livskraftigt näringsliv och värnar om företag inom alla branscher. I Tomelilla kommun erbjuder vi turisten upplevelser under hela året. V E R K S A M H E T S M Å L Värdegrund Tomelilla livskvalité i dialog Tomelilla livskvalité för alla Tomelilla tillväxt för livskvalité Tomelilla livskvalité med kreativitet och glädje Vision 2020 Tomelilla här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling. Här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande nya generationer. Visionens främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna för vår utveckling. Den ska vara enkel, tydlig och kommunicerbar. Något som engagerar och som man kan bära med sig, komma ihåg och känna stolthet över. Den ska kunna omsättas i vardagen och konkretiseras i olika verksamheter. Värdegrund Livskvalité är nyckelbegreppet i vår vision och i vår värdegrund. Tomelilla livskvalité i dialog Platsen där du möts av tillit och där delaktighet är en rättighet. Tomelilla livskvalité för alla Platsen att bo på där alla människor känner trygghet och möts med nyfikenhet, ömsesidig respekt och lika värde. Tomelilla tillväxt för livskvalité Platsen där vi utvecklar och satsar på skola, natur, företagsamhet och bostäder. Tomelilla livskvalité med kreativitet och glädje Platsen med en atmosfär som ger livslust. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

10

11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomisk översikt och analys Ekonomi och framtid Jämfört med de senaste årens goda resultat är den budgeterade nivån för 2012 låg, 1,8 mnkr eller 0,3 % av budgeterade skatteintäkter och statsbidrag. Även för 2013 är det budgeterade resultatet lågt 4,2 mnkr motsvarande 0,7 % av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunen står inför stora ekonomiska påfrestningar framöver. Stora investeringar, ökade kostnader för pensioner och för väsentliga delar av kommunens kärnverksamheter kommer att innebära krav på effektiviseringar och ompriorteringar. Den nationella utvecklingen påvisar en dramatisk utveckling av kostnader för funktionshindrade under talet, likaså syns ökade kostnader för barnomsorg och grundskola. Diskuterade förslag om reglering av bemanning inom äldreomsorgen kommer att vara kostnadsdrivande. Omstrukturering av Gymnasieförbundet blir sannolikt negativ för kommunens ekonomi. I september gjordes en överenskommelse på medlemsmöte i Gymnasieförbundet om framtagande av ny finansieringsmodell, upplösning av förbundet 2016 samt ett ägartillskott 2012 på drygt 9 mnkr för att täcka tidigare års underskott i förbundet. Då förbundet uppvisar ett negativt resultat även för 2012 kan ytterligare framtida tillskott inte uteslutas. Kommunens redovisade resultatnivå har de senaste åren varit beroende av intäkter av engångskaraktär. En stabil och robust ekonomi bygger inte på oväntade intäkter utan på en tydlig ekonomistyrning, väl förankrade planeringsförutsättningar och en väl fungerade budgetprocess. Finansiell profil Kommunforskning i Västsverige har under 2012 gjort en finansiell analys av Skånes kommuner som i första hand visar var respektive kommun befinner sig finansiellt och hur den har utvecklats i förhållande till övriga 32 kommuner i Skåne län de senaste tre åren. Genom att ta fram tre finansiella profiler för Tomelilla kommun för kan man på ett översiktligt sätt fastställa vilken finansiell utveckling och ställning kommunen haft i förhållande till övriga kommuner i länet. Den finansiella profilen är dock relativ, vilket innebär att om kommunen redovisar en 5:a i profilen, har man visserligen det starkaste värdet för nyckeltalet i länet men värdet kan behöva förbättras för att nå till exempel god ekonomisk hushållning. Diagrammet innehåller, dels fyra finansiella perspektiv, dels åtta finansiella nyckeltal som är viktiga ur en kommuns finansiella horisont. De fyra perspektiven är långsiktig betalningsberedskap eller kapacitet, kortsiktig betalningsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Nedan visas Tomelilla kommuns profil i jämförelse med Skånes övriga kommuner. Sammanfattningsvis kan konstateras att Tomelillas finansiella profil under 2011 var stark utifrån perspektivet för kontroll samt genomsnittlig utifrån perspektiven för kort och långsiktig handlingsberedskap. Däremot var perspektivet för riskförhållande svagare än genomsnittet. Många kommuner i Skåne och i Sverige redovisade under 2011 en vikande resultatnivå. Detta var fullt naturligt, då 2009 och 2010 innehöll betydande engångsintäkter i form av bland annat ett tillfälligt konjunkturstöd. En annan anledning till resultatförsämringen under 2011, var ökade åtaganden för pensionsförpliktelserna på grund av en förändrad diskonteringsränta. Tomelilla uppvisade en försvagad resultatnivå under perioden. Kommunens resultat för 2011 låg emellertid på en sådan nivå att den kan anses uppfylla grundläggande krav för god ekonomisk hushållning. Kommunen bör stanna på denna nivå för att under de kommande åren stärka sin soliditetsnivå, som bör förbättras utifrån en god ekonomisk hushållning. Tomelilla hade 2011 den 5:e svagaste soliditeten i länet. Försämrad resultatnivå och bibehållen eller försämrad soliditet påverkar investeringsutrymmet negativt kommande år. 10 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Skatteintäkter och statsbidrag Under många år har skatteunderlagstillväxten varit positiv. Finanskrisen 2008 stoppade upp utvecklingen 2009, men statliga ingripande i form av tillfälliga förstärkningar inom den kommunala sektorn dämpade minskningen, även 2010 tillfördes extra medel. Slutavräkning för 2012 beräknas ge 5,8 mnkr till kommunen och korrigeringen av slutavräkning för 2011 motsvarar 0,1 mnkr. Jämfört med budget 2012 ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med 2,2 mnkr mnkr 514,9 545,0 556,3 567,3 587,2 599,3 % förändr. 1,9 5,8 2,1 2,0 3,5 2,1 Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag Förslag till förändring i utjämningssystem har gjorts och propositionen planeras läggas fram hösten 2013 med ikraftträdande 1 januari Om förslaget antas i sin nuvarande form kommer Tomelilla kommun erhålla kompensation i kostnadsutjämningen motsvaraden 1000 kr per invånare. Skattekraft som andel av riksmedelvärdet i % Tomelilla Sjöbo Ystad Simrishamn Jämfört med grannkommunerna är Tomelilla kommuns skattekraft lägst, för 2012 utgör den 84 % av riksmedelvärdet. Skattekraften 2012 i Tomelilla, beräknad som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång, var kronor. Årets resultat Årets resultat uppgår till 7,3 mnkr jämfört med 19,3 mnkr år Tomelilla kommun har sedan 2005 redovisat positiva överskott. Det budgeterade resultatet 2012 var låga 1,8 mnkr. Det goda resultatet, jämfört med budgeten, beror främst på återbetalning av premier avseende avtalsgruppsförsäkringen och avgiftsbefrielseförsäkringen år AFA-Försäkringar är mycket välkonsoliderat, detta möjliggjorde återbetalningen, som till Tomelilla kommun uppgick till 10 mnkr. Totalt återbetaldes 11,7 miljarder kronor i premier för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna till arbetsgivare i kommuner och landsting. Utan denna engångsutbetalning hade årets resultat varit negativt. Andra resultatpåverkande poster är pensionskostnaderna som blev knappt 2 mnkr mer än KPAs beräkning. Verksamhetens nettokostnader, exklusive AFA- återbetalningen, översteg budget med närmare 12 mnkr. Stort underskott i driften på 11,4 mnkr är främsta orsaken men även nedskrivning av anläggningstillgångar med 2,5 mnkr har påverkat. Nedskrivningen gjordes med anledning av att två fastigheter har lämnats till mäklare för försäljning, fastigheternas marknadsvärde understeg det bokförda värdet. Ökade skatteintäkter på 2,2 mnkr samt ett positivt finasnetto, 5 mnkr mer än budget, beroende på återförda nedskrivningar och minskade räntekostnader, har bidraget till ett positivt årsresultat. Balanskrav Balanskravet enligt kommunallagen innebär att kommunens resultat efter justering måste överstiga noll. Kommunens justerade resultat är 7,3 mnkr, därmed anses balanskravet var uppfyllt. Mnkr Budget 2012 Ingående resultat att återställa 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 19,3 7,3 1,8 Avgår reavinst -0,1-0,4 VA-verksamhet 1,1 1,2 Nedskrivning av aktier 1,4 0,0 Återföring av nedskrivning 0,0-1,4 Summa 21,7 6,7 1,8 Insättning till Social investeringsfond -10,0 0,0 Uttag från Social investeringsfond 0,0 0,6 Justerat resultat 11,7 7,3 1,8 Återföring av nedskrivning aktier Kommunen innehar en depå i Svenska Handelsbanken med medel för framtida pensionsutbetalningar. Under 2011 års turbulens på aktiemarknaden sjönk värdet på depån och en nedskrivning gjordes med 1,4 mnkr. Återhämtning på aktiemarkanden under 2012 har återställt värdet och värderingen som görs vid årsskiftet med lägsta värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet, medförde en återläggning av tidigare nedskrivning. VA-resultat I Tomelilla kommun har VA-verksamheten ett uppbyggt negativt kapital på minus 0,2 mnkr. Årets underskott på 1,2 mnkr gör att det egna kapitalet 2012 är minus 1, 4 mnkr. I balanskravsutredning räknar kommunen bort årsunderskottet då verksamheten ska finansieras enligt självkostnadsprincipen. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

14

15

16

17

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE De kommunala bolagen och kommunförbunden Nedan redovisas de kommunala bolagen och kommunförbund som ingår i den sammanställda redovisningen. Österlenhem AB Bolaget ska inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller tomträtter i syfte att där uppföra, förvalta eller sälja bostadshus. Bolaget får även uppföra, förvärva och förvalta offentliga kommunala byggnader. På fastigheten Svärdet har rivningsarbetet påbörjats i slutet av året och därefter kommer byggnation av lägenheter att påbörjas. Bolaget förfogar över kvm lägenhetsyta, kvm lokalyta samt kvm omsorgsyta. Under året har bolaget fortsatt att arbeta långsiktigt med låneskulden. En del av derivaten har förtidsinlösta och nya tagits. Resultatet för 2012 blev 1,8 mnkr. Österlenhem AB Antal anställda Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Investering (tkr) Tomelilla Industri AB (TIAB) Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera, sälja, hyra ut eller utarrendera fastigheter och uppföra, förvalta byggnader för industri- och hantverksändamål samt utbildning. Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva offentliga byggnader för att förvalta eller hyra ut. Köpeavtal har skrivits för Slakterivillan och köpet går igenom när planändringen är genomförd. TIAB har under året löst det interna lånet till Tomelilla kommun med anledning av nytt regelverk för ränteavdragsbegränsningar. Bolaget och kommunen för en dialog angående framtida förvaltning av kommunala fastigheter och vaktmästeritjänster. Resultatet för 2012 blev 0,6 mnkr. Tomelilla Industri AB Antal anställda 8 8 Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Investering (tkr) Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Simrishamns och Tomelilla kommuner hantera renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av kommunernas självkostnads- och likställighetsprinciper. ÖKRAB har under 2012 nått det nationella miljömålet, att minst 35 % av hushållens matavfall behandlas biologiskt, eftersom båda ägarkommunernas alla tätorter har infört matavfallsinsamling. Bolaget redovisar ett resultat med 0,7 mnkr. Österlens Kommunala Renhållnings AB Antal anställda 0 0 Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Investering (tkr) Ystad-Österlenregionens miljöförbund Ystad-Österlenregionens miljöförbund är ett kommunalförbund som ska ansvara för myndighetsutövningen åt medlemskommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Årets verksamhet har inte följt den verksamhetsplan som beslutades för Miljöförbundet ändrade prioriteringen under 2012 för att komma till rätta med ekonomin samt få en trygghet och balans inom förbundet, Arbetet under året har gett resultat bland annat genom riskklassning av verksamheten, inventering av enskilda avlopp, översyn av handläggningsrutiner samt olika förhandlingar med leverantörer för att sänka miljöförbundets kostnader. Måluppfyllelsen inom förbundet är god. Alla tre finansiella mål är uppfyllda samt två av tre verksamhetsmål är uppfyllda. Miljöförbundet redovisar ett resultat för 2012 på 1,3 mnkr. Ystad-Österlenregionens miljöförbund Antal anställda Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Investering (tkr) 0 57 Sydskånska Gymnasieförbundet Sydskånska Gymnasieförbundet har som ändamål att tillhandahålla inom förbundsmedlemmarna bosatta ungdomar gymnasieutbildning. Förbundsmedlemmar är kommunerna Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Förbundet är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Under året har samtal förts mellan medlemskommunerna om förbundets framtid. 16 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer