Kommunstyrelsens ordförande har ordet. Eighteen65. Tomelilla knutpunkten en bra bit av Österlen! Och en bra bit av Den flerkärniga miljonstaden SKÅNE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens ordförande har ordet. Eighteen65. Tomelilla knutpunkten en bra bit av Österlen! Och en bra bit av Den flerkärniga miljonstaden SKÅNE!"

Transkript

1

2

3

4 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet Eighteen65. Tomelilla knutpunkten en bra bit av Österlen! Och en bra bit av Den flerkärniga miljonstaden SKÅNE! Utmaningar som vi ska lyckas med, där vi är på god väg Det är stora utmaningar som Tomelilla och Skåne står inför, att öka utbildningsnivån, minska bostadssegregationen, öka skattekraften, öka sysselsättningsnivån, samtidigt som trycket på bostadsmarknaden ökar. Fler bostäder behöver byggas, där vi i skrivande stund är på väg att ta första spadtaget vid Byagården och nästa spadtag för Österlenhems kvarteret Svärdet. Samtidigt är det viktigt att värna om oexploaterad mark och särskilt jordbruksmark i världsklass. Det är också viktigt med bra tillgänglighet i regionen som en förutsättning för att Skåne ska bli en sammanhållen arbetsmarknadsregion, där alla har möjlighet att bidra till utvecklingen. Tomelillas attraktionskraft finns i de enskilda delarna och tillgängligheten mellan dem. Genom att identifiera och utveckla det unika i varje ort kan attraktiva miljöer fortsätta utvecklas, som stärker och kompletterar varandra. Vi i Tomelilla kommun ska lyckas med detta och vi känner att vi är på mycket god väg. Våra byar sjuder av aktiviteter som bidrar till kommunens attraktion, vårt näringsliv likaså. Det finns inte många kommuner i Sverige, om ens någon, som kan erbjuda sina invånare och besökare så mycket natur och upplevelser som just Tomelilla. Mycket viktigt med bra medborgardialog I våra ansträngningar att få en bättre medborgardialog, där vi är ett föredöme i Kommun- Sverige, har vi fått mycket beröm för det här arbetet bland annat från SKL men även från våra egna kommuninvånare, samt även från grannkommunernas invånare. Det handlar om att vi har en ständigt aktuell hemsida, men även asociala medier kan ha sina fördelar här, som till exempel vid inställda bussturer på grund av snö eller akut uppkommen vattenläcka. Men det blir även en pappersutgåva till hushållen, liknande Gladan som vi hade tills för något år sedan. Det är lätt gilla Tomelilla Det finns de experter inom marknadsföringsområdet, som säger att det är svårt, om ens möjligt, att ta fram en slogan för ett företag eller en kommun. Någon till och med säger att det inte krävs, utan varje tillfälle för marknadsföring får avgöra vad som behövs. 2 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

5 INLEDNING Här är ett axplock med Fördel Tomelilla: Eighteen65, Tomelilla en bra bit av Österlen, Medvetet Val Tomelilla, Tomelilla Hjärtat av Österlen, Tomelilla på Österlen, Gilla Tomelilla, Glada Tomelilla med luft under vingarna, Det är lätt att gilla Tomelilla, Tomelilla mer än en soffa, Tomelilla UC, Upplevelsecentrum Tomelilla, Tomelilla sex femtusen, Möjligheternas Tomelilla, Tomelilla Knutpunkten på Österlen, Tomelilla Direkt!, Tomtelilla, Tomelilla Porten till Österlen, Österlenporten Tomelilla, TLA, att tomelilla Fördel TLA För att förstå vilka möjligheter som vi har i vår kommun och som vi gemensamt ska marknadsföra, hämtar jag följande citat av Mark Rouche på hemsidan Tomelilla is a hidden gem in Sweden s beautiful Skane region and popular for tourists from other parts of Sweden, Denmark and further afield. Looking for places to visit in Sweden? Try Tomelilla - at the heart of Sweden s beautiful Skane region - a fascinating combination of nature, scenery, history and activity. And very easy to get to. Vi fortsätter på inslagen väg med Vision 2020, Tomelilla här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!, för övrigt ett årtal som går hand i hand med EU:s målvision, där vår kommun ska vara platsen för inspiration och utveckling, där vi tillsammans bygger ett hållbart samhälle för kommande generationer. Det är med detta i grunden vi ska fortsätta att forma vår gemensamma framtid för vår kommun. Det är här Möjligheterna finns! Tomelilla är mer än världens mest sålda soffa! Framtiden är vår med Möjligheternas Tomelilla! Jag vill med detta önska min efterträdare Magnus Björkman (M), som från och med årsskiftet tar över ordförandeskapet i kommunstyrelsen och önska lycka till med ett fortsatt framgångsrikt samarbete. To be continued Torgny Larsson Kommunstyrelsens ordf, 2012, (S) TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning och viktiga händelser i kommunen 2012 Samhällsekonomisk utveckling Fortsatt negativa signaler från omvärlden påverkar bedömningen för svensk ekonomi. SKL räknar nu med att BNP ökar enbart 1,2 % 2013, det vill säga samma tillväxt som Den fortsatt svaga tillväxten innebär att arbetsmarknaden försvagas. Under 2013 når arbetslösheten upp i 8,3 % vilket är 0,6 % högre än Trots vikande sysselsättning beräknas skatteunderlaget utvecklas fortsatt positivt. I reala termer växer skatteunderlaget med 1,2 % En starkt bidragande orsak är ökade pensioner. På längre sikt och i takt med att problemen i omvärlden dämpas ser förutsättningarna för svensk ekonomi ljusare ut. De offentliga finanserna är i gott skick och den privata sektorn uppvisar betydande överskott. Samtidigt som finanserna överlag är starka finns betydande investeringsbehov bland annat i infrastruktur och bostäder. Till det kan läggas ytterligt låga räntor och lediga produktionsresurser i form av bland annat arbetskraft. Därför utgår SKL från att tillväxten i svensk ekonomi efterhand förbättras. Läget på arbetsmarknaden bedöms trots det bli fortsatt svagt under hela Även om tillväxten i ekonomin efterhand tilltar kommer arbetslösheten att ligga kvar på en hög nivå en bra bit framöver. Först under 2014 beräknas sysselsättningen öka. Arbetslösheten kan då börja pressas tillbaka, men det är först under 2016 som arbetslösheten beräknas nå ned i de nivåer som rådde före finanskrisen. (Källa SKL cirkulär 12071) SCB publicerade i mars 2013 att läget på arbetsmarknaden är stabilt. Arbetslösheten är 8,5 % vilket innebär att personer är arbetslösa. Inflationen för februari var -0,2 % och orderingången sjönk med 3,1% i januari jämfört med december och med 5,4 % jämfört med januari förra året. Industriproduktionen sjönk med 2,0 % vilket är 7,8 % lägre än förra året. Kommunernas resultat för 2012 uppgår till 14 miljarder kronor och 19 av landets 290 kommuner redovisar underskott. Landstingens resultat uppgår till 5 miljarder kronor och 17 av 20 landsting redovisar överskott. Återbetalning AFA- Försäkring drygt 11 miljarder, är huvudförklaringen till överskottet. Befolkningsutveckling Vid årsskiftet 2012/2013 var kommunens folkmängd invånare. Detta är en minskning från föregående år med 13 personer. Befolkningsstatistik visar att det är 32 fler som avlidit under året än som har fötts, detta kompenseras delvis av att fler personer flyttat till kommunen än från. Trenden med en nettofolkminskning har bestått under hela året. Viktiga händelser 2012 Kommunledning Mötet, bemötandet, servicen, tillgängligheten och värdskapet För att möta våra nyinflyttade på ett positivt sätt så har uppskattade aktiviter genomförts under våren Bland annat besöktes Hasse&Tage-muséet, Gladans golfbana, Fyledalen (dressincykling) samt Kuskahusens gårdshotell. Bredband TLF Bredbandsprojektet med bygderådet som projektägare i samarbete med kommunen har nu lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om medel för genomförande av fibernät på landsbygden. Byar med mindre än 200 invånare omfattas av möjligheten att få medel för utbyggnaden av fibernät. Näringslivsrådet är involverat i arbetet med att tillgodose tätortens behov av fibernät. Barn och Utbildning PISA 2015 Tomelilla kommuns skolor är med i SKL:s matematiksatsning PISA 2015, tillsammans med 40 andra kommuner i Sverige. Syftet är att höja både lägstanivån och högstanivån på matematikresultaten nationellt till nästa PISA-mätning som är Förebyggande arbete Tillsammans med Stöd och lärande har ett förebyggande arbete inletts kring elevens hela levnadssituation. Syftet är att samarbeta på bästa sätt, dels för att identifiera olika behov i förskoleåldern, dels för att grundskoleeleven ska nå 100 % måluppfyllelse och behörighet till gymnasiet. 4 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förskoleverksamheten I början på året startade en ny avdelning på Utsiktens förskola i Brösarp. Den arbetar med I Ur och Skurpedagogiken som grund. Förskolan har med hjälp av Brösarps Byalag fått ett vindskydd byggt för barnens utevila och utemåltider. Intresset för I Ur och Skur är stort och det finns familjer som flyttat till Brösarp på grund av förskolans profil. Vård och omsorg Öppna jämförelser SCB genomförde under sensommaren 2012 en brukarundersökning inom äldreomsorgen som visar att brukarna ger Tomelilla kommun höga betyg i de flesta avseenden. Tomelilla ligger väl i paritet med de andra kommunerna inom SÖSK. Samverkan för de mest sjuka äldre På såväl ledningsnivå som verksamhetsnivå pågår projekt för att möta behoven för de mest sjuka äldre, som är den största utmaningen inom äldreomsorgen i framtiden. På ledningsnivå finns projektet ledningskraft med representanter för lasarettet i Ystad, vårdcentralerna i Tomelilla och Brösarp samt Tomelilla kommun. Nya demensplatser Under 2012 har två nya demensplatser kunnat inrättas på Byavången. Allt eftersom korttidsvården etableras på Norrevång i Tranås, kan fler personer med demenssjukdom erbjudas permanent boende på Lintegen, Byavången. Stöd och lärande Social investeringsfond Tomelilla kommun är först ut i Skåne med att inrätta en social investeringsfond. En viktig och angelägen satsning för att förbättra folkhälsan i Tomelilla. Fokus ligger på barn och ungas livskvalitet och sker i nära samverkan med förskola och skola. Flera projekt är beslutade under 2012 och startar vid årsskiftet. Dessa projekt är PUFF (projekt för utveckling av föräldraförmågan), Närvaroprojekt inom skolan samt Pedagogisk tränare för elever och lärare. Målet för fonden är att förebygga placeringar och öka måluppfyllelsen i skolan. Kriscentrum Ett gemensamt Kriscentrum med inriktning på våld i nära relationer har startat i Tomelilla under våren. Invigningen av lokalerna med öppet hus i november var välbesökt. De kommuner som ingår är Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla samt Ystad. Kompetensarprojektet Kompetensare är ett samarbete mellan kommun, arbetsförmedling, näringsliv och Region Skåne. Genom projektet erbjuds arbetssökande ungdomar ett unikt kompetensprogram, där teori och praktik kombineras med den unges personliga egenskaper, erfarenheter och intressen. Första gruppen startade i september och av de 17 deltagarna hade 8 personer arbete redan vid projektets slut i november. Kultur och fritid Tomelilla en kulturort att räkna med Satsningen på Kulturhusets programverksamhet som inleddes under andra halvåret 2011, har nu visat sig ge resultat. I kultursammanhang har Tomelilla blivit en ort att räkna med. Årets program har lockat många besökare. Grönt ljus för alkoholsamverkan Under året har en ny enhet inom Kultur och fritid tillkommit som arbetar med handläggning av serveringstillstånd och dess tillsyn i Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner. Arbetsmiljöverket har varit på besök och kontrollerat alkoholhandläggarnas arbetsmiljö. Samhällsbyggnad Översiktsplan Arbetet med ny översiktsplan har startats under året. Ett omfattande arbete med medborgardialoger på olika platser i kommunen har genomförts. Dessa kommer att ligga till grund för nästa fas i planen, strategifasen. Vattenförsörjning En stor investering har gjorts i en ny överföringsledning för vatten och avlopp mellan Tomelilla och Lunnarp. Förutom att denna ledning tryggar vattentillförselen till Österlenmejeriet medför investeringen att problemet med dåligt tryck i Hedeberga, Spjustorp och Onslunda ska vara avhjälpt. Kommunens fastigheteter Betydande investeringar har skett i de kommunala fastigheterna under året. De största är ny förskola i Smedstorp, ombyggnad och tillgänglighetsåtgärder i Brösarps skola samt ombyggnad av Kastanjeskolans kök. Biogas Arbetet med att etablera anläggningar och tankställen för biogas på Österlen har under året övergått till nystartade Biogas Ystad Österlen ekonomisk förening. Tomelilla kommun beslutade att gå in med 1 mnkr i projektet och föreningen beräknar att ett tankställe ska stå klart vid Svamparondellen under april TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning och måluppfyllnad Ekonomistyrning Nytt reglemente för ekonomistyrning började gälla under året. Reglementet beskriver budgetprocessen och hur uppföljning av budgeten ska ske under året. Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten innebär att verksamheterna erhåller ett anslag för hela sin verksamhet. Verksamheterna har sedan ansvaret för att inom de givna anslagen uppfylla tilllämpliga lagar och regler samt i budgeten fastställda mål. Om verksamheten prognostiserar ett underskott på helårsbasis har man genom ett beslut i sin nämnd eller utskott rätt att besluta om ändrad inriktning eller omfattning av verksamhet som man bedömer lämplig eller nödvändig. Avvikelser från budgeten ska förklaras skriftligt och handlingsplan ska upprättas för att uppnå balans i ekonomin. Handlingsplaner och vidtagna åtgärder ska redovisas i nästkommande månadsuppföljning eller delårsrapport till kommunstyrelsen. I de fall avvikelser från budget finns i årsbokslutet är huvudprincipen att såväl över- som underskott i sin helhet ska överföras till följande år. Beslut om sådana överföringar ska tas i samband med att årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige. Redan i Delårsrapport 1 per april 2012 framgick att driftsresultatet i kommunen pekade mot ett stort underskott för helåret, -6,7 mnkr. De handlingsplaner som fanns i aprilrapporten bedömdes som otillräckliga av kommunstyrelsen och därför förstärktes handlingsplanerna med åtgärder både för 2012 och Kommunstyrelsen beslutade om nya handlingsplaner i augusti I Delårsrapport 2 per augusti 2012 hade årsprognosen för driftsresultatet försämrats ytterliggare till -9,9 mnkr, effekterna av de förväntade besparingarna för 2012 hade inte infriats och i några fall skjutits fram till Beslut krävs, i enlighet med ekonomistyrningsreglementet, huruvida årets stora underskott i driften på -11,4 mnkr ska överföras helt eller delvis alternativt inte alls till Förvaltningen fortsätter arbetet med att ta fram förslag till och vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Utbildningsinsatser riktade både till både tjänstemän och politiker har gjorts i underskottshantering och utbildningen i ekonomistyrning kommer att fortsätta under Målmodellen Mål finns på olika nivåer i organisationen. Direkt knutna till kommunens fyra målområden, demokrati, medborgare och dialog, tillväxt samt kreativet och glädje finns de övergripande målen med inriktningskaraktär. De övergripande målen samt vision, 6 värdegrund och målområdena beskriver tillsammans kommunens målmodell, se även illustration med förklarande text på sid 7. Visionen anger riktningen som kommunens utveckling ska sträva mot och de övergripande målen ska brytas till konkreta verksamhetsmål. På detta sätt fås en tydlig koppling till visionen och de övergripande målen Måluppfyllnad och god ekonomisk hushållning Mål för god ekonomisk hushållning beslutas och redovisas i budgeten enligt lag. Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. De finansiella målen väger tungt i denna värdering. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är: Kommunen ska under en femårsperiod ( ) ha ett genomsnittligt resultat före extraordinära poster som minst uppgår till två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet bedöms vara uppfyllt, då 2010 och 2011 års goda resultat uppväger 2012 års resultat som motsvarar 1,3 % och budgeterat resultat 2013 på 0,7 %, resultat enligt plan för 2014 är 2,0 %. Genomsnittligt värde för perioden blir då 2,3 % av skatteintäkter och statsbidrag. Bedömningen bygger på framtida antagande för såväl skatteutveckling som resultat, det faktiska utfallet kan därmed bli annorlunda. För att undvika att prognostisera finansiell måluppfyllnad har resultatmålet från och med 2013 ändrats till att beräknas som ett genomsnitt av aktuellt räkenskapsår plus fyra år bakåt i tiden. Investeringsnivån för den anslagsfinansierade verksamheten ska ligga på mellan mnkr per år och sammanlagt för åren uppgå till 100 mnkr plus 6 mnkr, det vill säga 106 mnkr. Målet bedöms vara uppfyllt. De anslagsfinansierade investeringar uppgår 2012 till 23,2 mnkr, då årets två största investeringar inom fastighetsenheten under de första månaderna 2013 har utgifter på 4,8 mnkr innebär det att 2012 års investeringar i praktiken hamnar strax över 25 mnkr. God ekonomisk hushållning 2012 bedöms vara uppfylld, då de båda finansiella målen är uppnådda och verksamhetsmålen har en god måluppfyllnad. Årets verksamhetsmål är 42 till antalet. Av dessa är 81 % uppfyllda. Se även sidan 8-9. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vision 2020 och värdegrund Vision Tomelilla här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Demokrati I Tomelilla kommun har medborgaren möjlighet att påverka och ta ansvar för samhällsutvecklingen. Medborgare och dialog I Tomelilla kommun ger vi bra service till medborgare och företag, och vår gemenskap kännetecknas av ömsesidig respekt. MÅLOMRÅDEN ÖVERGRIPANDE MÅL Tillväxt I Tomelilla kommun sker utveckling för människor och natur på långsiktigt sätt ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Kreativitet och glädje I Tomelilla kommun har vi ett varierat och inspirerande utbud av aktiviteter, naturupp levelser och stora möjligheter att utöva såväl kultur som idrott. I Tomelilla kommun utgår vi från medborgarnas behov och utveckling sker kontinuerligt i aktiv dialog. I Tomelilla kommun arbetar vi aktivt tillsammans med andra i syfte att förbättra människors hälsa, trygghet och säkerhet. I Tomelilla kommun har vi ett livskraftigt näringsliv och värnar om företag inom alla branscher. I Tomelilla kommun erbjuder vi turisten upplevelser under hela året. V E R K S A M H E T S M Å L Värdegrund Tomelilla livskvalité i dialog Tomelilla livskvalité för alla Tomelilla tillväxt för livskvalité Tomelilla livskvalité med kreativitet och glädje Vision 2020 Tomelilla här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling. Här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande nya generationer. Visionens främsta syfte är att vara vår interna ledstjärna för vår utveckling. Den ska vara enkel, tydlig och kommunicerbar. Något som engagerar och som man kan bära med sig, komma ihåg och känna stolthet över. Den ska kunna omsättas i vardagen och konkretiseras i olika verksamheter. Värdegrund Livskvalité är nyckelbegreppet i vår vision och i vår värdegrund. Tomelilla livskvalité i dialog Platsen där du möts av tillit och där delaktighet är en rättighet. Tomelilla livskvalité för alla Platsen att bo på där alla människor känner trygghet och möts med nyfikenhet, ömsesidig respekt och lika värde. Tomelilla tillväxt för livskvalité Platsen där vi utvecklar och satsar på skola, natur, företagsamhet och bostäder. Tomelilla livskvalité med kreativitet och glädje Platsen med en atmosfär som ger livslust. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

10

11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomisk översikt och analys Ekonomi och framtid Jämfört med de senaste årens goda resultat är den budgeterade nivån för 2012 låg, 1,8 mnkr eller 0,3 % av budgeterade skatteintäkter och statsbidrag. Även för 2013 är det budgeterade resultatet lågt 4,2 mnkr motsvarande 0,7 % av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunen står inför stora ekonomiska påfrestningar framöver. Stora investeringar, ökade kostnader för pensioner och för väsentliga delar av kommunens kärnverksamheter kommer att innebära krav på effektiviseringar och ompriorteringar. Den nationella utvecklingen påvisar en dramatisk utveckling av kostnader för funktionshindrade under talet, likaså syns ökade kostnader för barnomsorg och grundskola. Diskuterade förslag om reglering av bemanning inom äldreomsorgen kommer att vara kostnadsdrivande. Omstrukturering av Gymnasieförbundet blir sannolikt negativ för kommunens ekonomi. I september gjordes en överenskommelse på medlemsmöte i Gymnasieförbundet om framtagande av ny finansieringsmodell, upplösning av förbundet 2016 samt ett ägartillskott 2012 på drygt 9 mnkr för att täcka tidigare års underskott i förbundet. Då förbundet uppvisar ett negativt resultat även för 2012 kan ytterligare framtida tillskott inte uteslutas. Kommunens redovisade resultatnivå har de senaste åren varit beroende av intäkter av engångskaraktär. En stabil och robust ekonomi bygger inte på oväntade intäkter utan på en tydlig ekonomistyrning, väl förankrade planeringsförutsättningar och en väl fungerade budgetprocess. Finansiell profil Kommunforskning i Västsverige har under 2012 gjort en finansiell analys av Skånes kommuner som i första hand visar var respektive kommun befinner sig finansiellt och hur den har utvecklats i förhållande till övriga 32 kommuner i Skåne län de senaste tre åren. Genom att ta fram tre finansiella profiler för Tomelilla kommun för kan man på ett översiktligt sätt fastställa vilken finansiell utveckling och ställning kommunen haft i förhållande till övriga kommuner i länet. Den finansiella profilen är dock relativ, vilket innebär att om kommunen redovisar en 5:a i profilen, har man visserligen det starkaste värdet för nyckeltalet i länet men värdet kan behöva förbättras för att nå till exempel god ekonomisk hushållning. Diagrammet innehåller, dels fyra finansiella perspektiv, dels åtta finansiella nyckeltal som är viktiga ur en kommuns finansiella horisont. De fyra perspektiven är långsiktig betalningsberedskap eller kapacitet, kortsiktig betalningsberedskap, riskförhållande samt kontroll över den finansiella utvecklingen. Nedan visas Tomelilla kommuns profil i jämförelse med Skånes övriga kommuner. Sammanfattningsvis kan konstateras att Tomelillas finansiella profil under 2011 var stark utifrån perspektivet för kontroll samt genomsnittlig utifrån perspektiven för kort och långsiktig handlingsberedskap. Däremot var perspektivet för riskförhållande svagare än genomsnittet. Många kommuner i Skåne och i Sverige redovisade under 2011 en vikande resultatnivå. Detta var fullt naturligt, då 2009 och 2010 innehöll betydande engångsintäkter i form av bland annat ett tillfälligt konjunkturstöd. En annan anledning till resultatförsämringen under 2011, var ökade åtaganden för pensionsförpliktelserna på grund av en förändrad diskonteringsränta. Tomelilla uppvisade en försvagad resultatnivå under perioden. Kommunens resultat för 2011 låg emellertid på en sådan nivå att den kan anses uppfylla grundläggande krav för god ekonomisk hushållning. Kommunen bör stanna på denna nivå för att under de kommande åren stärka sin soliditetsnivå, som bör förbättras utifrån en god ekonomisk hushållning. Tomelilla hade 2011 den 5:e svagaste soliditeten i länet. Försämrad resultatnivå och bibehållen eller försämrad soliditet påverkar investeringsutrymmet negativt kommande år. 10 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Skatteintäkter och statsbidrag Under många år har skatteunderlagstillväxten varit positiv. Finanskrisen 2008 stoppade upp utvecklingen 2009, men statliga ingripande i form av tillfälliga förstärkningar inom den kommunala sektorn dämpade minskningen, även 2010 tillfördes extra medel. Slutavräkning för 2012 beräknas ge 5,8 mnkr till kommunen och korrigeringen av slutavräkning för 2011 motsvarar 0,1 mnkr. Jämfört med budget 2012 ökade skatteintäkter och generella statsbidrag med 2,2 mnkr mnkr 514,9 545,0 556,3 567,3 587,2 599,3 % förändr. 1,9 5,8 2,1 2,0 3,5 2,1 Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag Förslag till förändring i utjämningssystem har gjorts och propositionen planeras läggas fram hösten 2013 med ikraftträdande 1 januari Om förslaget antas i sin nuvarande form kommer Tomelilla kommun erhålla kompensation i kostnadsutjämningen motsvaraden 1000 kr per invånare. Skattekraft som andel av riksmedelvärdet i % Tomelilla Sjöbo Ystad Simrishamn Jämfört med grannkommunerna är Tomelilla kommuns skattekraft lägst, för 2012 utgör den 84 % av riksmedelvärdet. Skattekraften 2012 i Tomelilla, beräknad som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång, var kronor. Årets resultat Årets resultat uppgår till 7,3 mnkr jämfört med 19,3 mnkr år Tomelilla kommun har sedan 2005 redovisat positiva överskott. Det budgeterade resultatet 2012 var låga 1,8 mnkr. Det goda resultatet, jämfört med budgeten, beror främst på återbetalning av premier avseende avtalsgruppsförsäkringen och avgiftsbefrielseförsäkringen år AFA-Försäkringar är mycket välkonsoliderat, detta möjliggjorde återbetalningen, som till Tomelilla kommun uppgick till 10 mnkr. Totalt återbetaldes 11,7 miljarder kronor i premier för de kollektivavtalade sjukförsäkringarna till arbetsgivare i kommuner och landsting. Utan denna engångsutbetalning hade årets resultat varit negativt. Andra resultatpåverkande poster är pensionskostnaderna som blev knappt 2 mnkr mer än KPAs beräkning. Verksamhetens nettokostnader, exklusive AFA- återbetalningen, översteg budget med närmare 12 mnkr. Stort underskott i driften på 11,4 mnkr är främsta orsaken men även nedskrivning av anläggningstillgångar med 2,5 mnkr har påverkat. Nedskrivningen gjordes med anledning av att två fastigheter har lämnats till mäklare för försäljning, fastigheternas marknadsvärde understeg det bokförda värdet. Ökade skatteintäkter på 2,2 mnkr samt ett positivt finasnetto, 5 mnkr mer än budget, beroende på återförda nedskrivningar och minskade räntekostnader, har bidraget till ett positivt årsresultat. Balanskrav Balanskravet enligt kommunallagen innebär att kommunens resultat efter justering måste överstiga noll. Kommunens justerade resultat är 7,3 mnkr, därmed anses balanskravet var uppfyllt. Mnkr Budget 2012 Ingående resultat att återställa 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 19,3 7,3 1,8 Avgår reavinst -0,1-0,4 VA-verksamhet 1,1 1,2 Nedskrivning av aktier 1,4 0,0 Återföring av nedskrivning 0,0-1,4 Summa 21,7 6,7 1,8 Insättning till Social investeringsfond -10,0 0,0 Uttag från Social investeringsfond 0,0 0,6 Justerat resultat 11,7 7,3 1,8 Återföring av nedskrivning aktier Kommunen innehar en depå i Svenska Handelsbanken med medel för framtida pensionsutbetalningar. Under 2011 års turbulens på aktiemarknaden sjönk värdet på depån och en nedskrivning gjordes med 1,4 mnkr. Återhämtning på aktiemarkanden under 2012 har återställt värdet och värderingen som görs vid årsskiftet med lägsta värdet av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet, medförde en återläggning av tidigare nedskrivning. VA-resultat I Tomelilla kommun har VA-verksamheten ett uppbyggt negativt kapital på minus 0,2 mnkr. Årets underskott på 1,2 mnkr gör att det egna kapitalet 2012 är minus 1, 4 mnkr. I balanskravsutredning räknar kommunen bort årsunderskottet då verksamheten ska finansieras enligt självkostnadsprincipen. TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING

14

15

16

17

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE De kommunala bolagen och kommunförbunden Nedan redovisas de kommunala bolagen och kommunförbund som ingår i den sammanställda redovisningen. Österlenhem AB Bolaget ska inom Tomelilla kommun förvärva fastigheter eller tomträtter i syfte att där uppföra, förvalta eller sälja bostadshus. Bolaget får även uppföra, förvärva och förvalta offentliga kommunala byggnader. På fastigheten Svärdet har rivningsarbetet påbörjats i slutet av året och därefter kommer byggnation av lägenheter att påbörjas. Bolaget förfogar över kvm lägenhetsyta, kvm lokalyta samt kvm omsorgsyta. Under året har bolaget fortsatt att arbeta långsiktigt med låneskulden. En del av derivaten har förtidsinlösta och nya tagits. Resultatet för 2012 blev 1,8 mnkr. Österlenhem AB Antal anställda Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Investering (tkr) Tomelilla Industri AB (TIAB) Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tomelilla kommun förvärva, arrendera, sälja, hyra ut eller utarrendera fastigheter och uppföra, förvalta byggnader för industri- och hantverksändamål samt utbildning. Bolaget får även uppföra, hyra eller förvärva offentliga byggnader för att förvalta eller hyra ut. Köpeavtal har skrivits för Slakterivillan och köpet går igenom när planändringen är genomförd. TIAB har under året löst det interna lånet till Tomelilla kommun med anledning av nytt regelverk för ränteavdragsbegränsningar. Bolaget och kommunen för en dialog angående framtida förvaltning av kommunala fastigheter och vaktmästeritjänster. Resultatet för 2012 blev 0,6 mnkr. Tomelilla Industri AB Antal anställda 8 8 Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Investering (tkr) Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Simrishamns och Tomelilla kommuner hantera renhållningsfrågor med beaktande av miljö- och resurshänsyn, på ett för kommunmedlemmarna ändamålsenligt och effektivt sätt samt med tillämpning av kommunernas självkostnads- och likställighetsprinciper. ÖKRAB har under 2012 nått det nationella miljömålet, att minst 35 % av hushållens matavfall behandlas biologiskt, eftersom båda ägarkommunernas alla tätorter har infört matavfallsinsamling. Bolaget redovisar ett resultat med 0,7 mnkr. Österlens Kommunala Renhållnings AB Antal anställda 0 0 Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Investering (tkr) Ystad-Österlenregionens miljöförbund Ystad-Österlenregionens miljöförbund är ett kommunalförbund som ska ansvara för myndighetsutövningen åt medlemskommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Årets verksamhet har inte följt den verksamhetsplan som beslutades för Miljöförbundet ändrade prioriteringen under 2012 för att komma till rätta med ekonomin samt få en trygghet och balans inom förbundet, Arbetet under året har gett resultat bland annat genom riskklassning av verksamheten, inventering av enskilda avlopp, översyn av handläggningsrutiner samt olika förhandlingar med leverantörer för att sänka miljöförbundets kostnader. Måluppfyllelsen inom förbundet är god. Alla tre finansiella mål är uppfyllda samt två av tre verksamhetsmål är uppfyllda. Miljöförbundet redovisar ett resultat för 2012 på 1,3 mnkr. Ystad-Österlenregionens miljöförbund Antal anställda Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Balansomslutning (tkr) Investering (tkr) 0 57 Sydskånska Gymnasieförbundet Sydskånska Gymnasieförbundet har som ändamål att tillhandahålla inom förbundsmedlemmarna bosatta ungdomar gymnasieutbildning. Förbundsmedlemmar är kommunerna Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Förbundet är huvudman för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Under året har samtal förts mellan medlemskommunerna om förbundets framtid. 16 TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55

Ekonomikontoret Datum: Lars Hustoft D.nr: Beslut KF , 55 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Bakgrund Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa villkor reservera delar

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende

Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivning för Team Särskilt boende Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året.

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer