ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND"

Transkript

1 ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr årgang Duevennen

2 Svensk Duavelsförenings organisation Ordförande och domaransvarig: Lars-Olof Välemark, Blåkullagatan 25 B, SE Helsingborg tel +46 (0) , Mobiltel +46 (0) , Vice ordförande: Per-Erik Larsson, Carl Cervins väg 10, Nyvång, tel +46 (0) , Sekreterare: Karl Mattsson, Nortagene gård, Hisings Kärra, tel +46 (0) , Kassör: Marie-Louise Rydén, Blentarpsvägen 38, Blentarp, tel +46 (0) , (0) , SDF:s PlusGiro Ringförvaltare: Ossian Sigmund, Byavägen 12, Äsperöd, tel +46 (0) PlusGiro: (ange Ossian Sigmund som betalningsmottagare vid betalning av ringar). Redaktör och ansvarig utgivare: Börje Duvell, Valhallavägen 12, Jönköping, tel +46 (0) , (sommarbostad +46 (0) ), +46 (0) , Vaccin: Sten Rahnslid, Sven Brocksgatan 4A, Ängelholm, tel +46 (0) Materialförvaltare: Magnus Calitta, tel +46 (0) , +46 (0) Medlemsavgift: 225:- senior, 125:- junior. Odlarregisteravgift 50:- per 4 införanden. Norsk Rasedueforbund Innhold: Svensk rasduvekultur - en återblick side 3 Was nun, alter Schwede? side 9 Svensk kråsduva! side 12 Sven Heige side 15 Noterat side 16 Norsk tummelt anno 2010 side 18 Ad. Den norske tummelt side 20 Modena nytt side 21 Duehus i betongbygg side 22 Unger dør i reiret side 23 Gammel årgang side 24 En annerledels avlsmetode side 25 Innbydelse til Landsutstillingen 2011 side 26 Invit. til Halsnøy oktober 2010 side 27 Høstutstillingen 2010 side 28 Annonser / diverse side 29 Kassörens ruta side 30 Forsiden: Svensk Tumlett, röd 1.0, 96p. Uppfödare Per-Erik Larsson Høstutstillingens beste i Norsk Tomler, hvit 0.1. Eier Svein Harald Vikse. Foto: Jørgen E. Stoff til Duevennen nr må være tilsendt redaktør innen 1. november 2010 E-post: Formann: Johan Ebeltoft Madlavegen 85, 4009 Stavanger Tlf / Mob Viseformann: Kåre John Larsen Hop, 5307 Ask Tlf Kasserer: Arthur Kallevik Kvevegen 17, 5517 Haugesund Tlf / Mob Sekretær: Jørgen Eljervik 5596 Markhus Mob Redaktør: Jørgen Eljervik NRF s formann Johan Ebeltoft FOTO: Jørgen E. SDF s formann Lars-Olof Välemark Duevennen

3 Svensk rasduvekultur - en återblick Begynnelsen Intresset och kärleken för duvan i Sverige har långa rötter ner i 1800-talet och framförallt i Skåne med sin närhet till det danska moderlandet. Särskilt på gårdarna i slättbygderna fladdrade duvor som höll till i lådor på ladugårdsväggarna eller i andra utrymmen och gav lite sovel som omväxling i kosthållet. Likaså inne i städerna på bakgårdarna bland stallar, verkstäder och uthus. Allt under enkla förhållanden - till ordnad duvhållning var steget långt. För de flesta människor var ju dagen fylld av långt och hårt arbete för uppehället och det var inte många förunnat att ha tid, ork och möjligheter till att ägna sig åt vad vi idag kallar fritidsintressen eller hobbys. Och dessutom ansågs det som hållningslöst att göra något som inte var för nyttans skull utan kun for lyst. Att ha duvor och glädjas över dem var ju bara liebhaberei, detta fina tyska ord för att ha någonting kärt. Lyckligtvis fanns det några handlingskraftiga män med visioner och goda kontakter med danska duvmän som gick samman om duvan i Malmö och bildade SDF, Svensk Duvavelsförening, den 24 april De lyckades redan första året trumma ihop 54 medlemmar. SDF:s förste ordförande blev fabrikören Victor Elmqvist i Malmö och medlemmarna var överlag burgna män: slottsherrar, godsägare, grosshandlare och andra företagare, ungefär som i ordenssällskapen. Men ändå ingen ren herrklubb - inte mindre än fem kvinnor varav fyra adelsdamer, hade också tagit duvan till sina hjärtan! Flera av dessa pionjärer var också engagerade i den tidigare bildade Malmöhus läns Fjäderfäavelsförening, som t.ex. dess ordförande friherre W. von Schwerin på Skarhult. Malmöutställningen 1905 Redan året därpå, mitt i högsommaren 1905, drog dessa djärva pionjärer igång SDF:s och landets första duvutställning i tennishallen på Malmö Idrottsplats. Sammanlagt 143 duvor visades upp och utställningen gjorde trots sina brister succé med 2500 besökare på söndagen. Burarna hade lånats av den danska föreningen Duevennen liksom de tre domarna, herrar Grønlund, Høpfner och Nielsen. En överdådig representation med supé och middag under två dagar i Kungsparken följde, med högtidstal, välgångsönskningar och skålar som utbringades för det nyfödda SDF. Redan från början var SDF starkt engelskorienterat och gick in för klassystemet redan på denna utställning. Och klokt nog avstod man från att ställa ut djuren parvis, vilket förekom på sina håll. I burarna satt inte mindre än 11 carrier från tre utställare samt bagdetter, dragoner, show-homer och indianer i vårtduvegruppen. Vidare visades tre romare, några engelska krävduvor, en norwich krävduva och några brünner, en röd och två isabeller. Där fanns påfågelduvor, peruker och tre vita kineser samt en turbit, egyptisk kråsduva, engelsk owl och satinett. Maltes och huhnschecken var också representerade liksom strutsduvor, sannolikt strasser. I färgduvegruppen fanns endast svaber, gimpel och svala. Av de representerade raserna ser man att SDF:s dåtida kontakter huvudsakligen var västorienterade. Skattumlare kunde ses i svart, rött, gult och Duevennen

4 blått - både danska och engelska sida vid sida. Grejser och enfärgad dansk tumlare var med liksom kalotter, mohrenkopftumlare, stralsunder, braunschweiger och engelsk benbefjädrad tumlare. - Och den svenska tumletten lyste naturligtvis med sin frånvaro - den var ju ännu inte någon utställningsduva. Och mer än 100 år senare kan vi bara konstatera att med denna lyckade premiärutställning lade det nybildade SDF grunden för svensk duvsport överhuvudtaget - brevduvevännerna bröt sig så småningom ur SDF och bildade 1917 sitt eget och snart mångdubbelt större förbund med samma spridning i de gamla danska landskapen Skåne, Halland och Blekinge samt Göteborg. Men det är en annan historia. Den svenska tumletten På gårdarna ute på slätten och inne på bakgårdarna i Lund och Malmö fanns sedan slutet på 1800-talet en variant av de tumlande duvor som förekom runtom i Europa. Mest iögonfallande var teckningen, kronan och benbefjädringen. Dessa tommeletter samlades in och togs om hand av några framsynta duvmän, framförallt i Malmö, som trots meningsskiljaktigheter kunde ena sig om en standard och bilda Svenska Tumlettklubben redan De nöjde sig inte med en kompromiss mellan andra tumlarraser utan lade fast en standard för en mycket särpräglad duva med många inbyggda, nästan omöjliga genetiska motsättningar: En lågställd, bredbröstad duva i kombination med en lång och smal hals och på denna ett kort markerat huvud som samtidigt skall ha en lång och tunn näbb. Och därtill en omöjlig teckning med vitt skägg ihop med vit stjärt i stället för färgad, som t.ex. på braunschweig bärtchen-tumlaren. Redan detta gjorde ju att ytterst få ungar blev användbara i aveln och många gav upp och började med någon lättare ras i stället. Men tillräckligt många envisa och skickliga duvgubbar höll ändå fast i tumletten och blev kärnan i tumlettklanen i Malmö-Arlöv, främst bagaren och tumlettkjesaren Tage Larsson. Den store visionären bland dem var bankmannen Karl Rosenqvist i Kvarnby som på 20-talet förfinade standardbilden och spikade kursen för den moderna tumletten som blev kronjuvelen i svensk duvodling. Mellankrigstiden Under tiden efter första världskriget var det inte bara tumlettodlingen som växte fram och tog form. Kontakterna med prisdomarna från både England och kontinenten och framförallt Danmark ledde till en omfattande import av dyra och värdefulla avelsdjur i de andra europeiska duvraserna. Nils A.T. Ahlbom i sin duvgård. En känd svensk duvman från denna tid var den myndige bryggmästaren Nils A.T. Ahlbom i Halmstad. Med sina importer från Tysklands främste duvman, dr. Trübenbach i Chemnitz lade han grunden till den berömda svenska isduvestammen som bidrog till att isduvan efter kriget kunde häm- Duevennen

5 ta sig på kontinenten. Han var även en stor odlare av peruker och påfågelduvor. Ohjälpligt förblindad av Stortyskland förblev dock Ahlbom en kontroversiell person i SDF. - En som vägrade att lägga bort titlarna med honom var för övrigt den unge Gunnar Nordqvist. Gunnar behärskade duvgenetiken till fulländning och otaliga duvvarianter såg dagens ljus i duvslagen som rymde tusentalet djur. För eftervärlden framstår nog den vitsköldade kinesen som hans läckraste skapelse. Även i tumlettaveln blev Gunnar banbrytande och den stora tumlettsamlingen i alla varianter på Stenänga fick en enorm betydelse för vår nationalras och dess utveckling. Det är vemodigt att tänka på att en stor del av den odlarmöda som lagts ner på tumletten idag är oåterkalleligen förlorad. - Skattecknade eller vitsköldade tumletter återskapar man verkligen inte i en handvändning! Sic transit etc. Kineskejsaren och amanuensen Gunnar Nordqvist håller kineslektion på Stenänga i Sjöbo sommaren 1971 för engelske nunnemästaren George Chapman och vår nutida duvprofessor och blå tumlettmästare Ingo Renz i mitten. Foto: Karl Mattsson Gunnar Nordqvist I början av det glada 20-talet drogs en skolknatte i Malmö in i duvkretsarna där och såg de stora elefanterna dansa i Möllevången. Snart hjälpte han själv till med att stampa takten och blev så småningom Sveriges störste duvodlare någonsin: Gunnar Nordqvist. Även Gunnar kom i kontakt med Altmeister Trübenbach, som var här och dömde och med kineser från honom fick han fart på kinesaveln på Stenänga, som efter kriget skulle bli känt och normgivande för utvecklingen av den moderna kinesen världen över. Lådvis med kineser gick till Tyskland och de andra duvländerna. SDF:s Grand Old Man Bertil Harrison på trappan till sitt älskade Pärlstänket i Klörup utanför Trelleborg. Foto: Berit Harrison Bertil Harrison I slutet på 30-talet dök en ung student från Göteborgstrakten upp hos duvgubbarna inne i Lund. Det var Bertil Harrison med sitt brinnande intresse för rasduvor och som hade Danmarks store duvkung och skriftställare Kai R. Dahl som sin husgud. Duevennen

6 Man fick snart klart för sig att här var mannen som skulle ta hand om SDF:s tidskrift och bli en samlande kraft i det då ganska turbulenta SDF. Och med Bertils lysande redaktörskap inleddes en glanstid för SDF som skulle bestå under nästan fyra decennier efter kriget, då medlemsantalet närmade sig 400. Med åren växte hans duvbibliotek till världens största och det finns idag intakt i Lunds Universitetsbibliotek. Hans kontaktnät kom att omfatta många av världens ledande duvmän och det är ingen överdrift att påstå att Bertil var den främste kännaren och skildraren av den internationella rasduvekulturen och dess historia. År ut och år in producerade Bertil en duvtidskrift av världsklass som var en glädje att få i brevlådan varje månad. - En enastående arbetsprestation med tanke på att Bertil samtidigt var hårt ansträngd som VD i en stor svensk branschorganisation och dessutom också redaktör för dess månadstidning! Men säll är den lycka som varar beständigt! På 70-talet blev nämligen Bertil alltmer pressad och kom tidvis i dröjsmål med tidskriften. En missnöjesaktion bakom ryggen på honom blev till sist för mycket - bitter och besviken lämnade han 1977 både tidskriften och SDF. Bestörtningen blev allmän - och aldrig har så få skadat SDF så mycket! Och SDF:s veteran och stöttepelare Kuno Granberg i Malmö hade annars förtjänat ett bättre eftermäle. Så kom det sig att allt det som pensionären Bertil skulle ha berikat oss och rasduvekulturen med aldrig sattes på pränt. Henry Hansson Från och med 50-talet blev den kloke, lågmälde och generöse gentlemannen Henry Hansson på Kungstorps gård vid Sundet Henry Hansson på Kungstorp var vår store internationelle prisdomare. Här synar han en klassis engelsk carrier som han dömt till bästa vårtduva på National Show i Doncaster, Foto: Donald Wm Bruce. en av SDF:s stora auktoriteter både som duvodlare, prisdomare och i SDF:s styrelse. Henry hade Danmark inom synhåll i horisonten och däröver uppfattades han med viss rätt som en av de egna och vännerna där var minst lika många som på denna sidan Sundet. Han tillhörde tidigt den inre kretsen i DRF med Kai R. Dahl i spetsen och var en ständigt anlitad och respekterad prisdomare även där. Och det var ingen tillfällighet att Kai R. Dahl gick igenom duvorna på utställningarna med just Henry. Henry ingick också i den första danska delegationen till England och Harrogate i början på 60-talet på initiativ av deras enastående hövding Haakon Højberger. Även vi i Sverige fick sedan stor glädje av de kontakter som då knöts. Som erkänsla för sin skicklighet fick Henry den utomordentliga äran att som utlänning Duevennen

7 Kineskejsaren II - Per-Alfred Nilsson på Bååthsgården i Skytts Vemmerlöv ovanför Trelleborg. Foto: Jan Heldal få döma på Englands Nationalutställning 1986 och t.o.m. döma Best-in-Show Som duvodlare blev Henry vida berömd framförallt för sina indianer, sedan han räddat den sista stammen som överlevde kriget hos sølvsliber Larsen i Slagelse. Likaså var hans egypter oslagbara. Henrys och Kerstis gästfria Kungstorp var liksom Gunnar Nordqvists Stenänga och Per-Alfred Nilssons Bååthsgården högborgarna i svensk rasduvekultur och här hämtade många duvvänner från när och fjärran inspiration och duvor. Per-Alfred Nilsson I slutet av 40-talet var tumletten, kinesen och meffikan, som blev den svenska kråsduvan, de vanligaste rasduvorna nere i Skåne. Så kom det sig att den unge Per-Alfred på Bååthsgården fick upp ögonen för kinesen och så småningom drogs in i kraftfältet kring Gunnar Nordqvist på Stenänga i Sjöbo. De berömda blå kineserna i Sjöbo kom med åren att trängas allt hårdare av de gula och röda på Bååthsgården. Bertil Harrison slog tidigt fast att de blå inte hade lika bra bröststruktur men väl den ädla typen. Några decennier senare hade Per nära nog fulländat sina kineser i alla delar - en genial odlarprestation med djärva kors- Duevennen

8 ningar med t.ex. peruker och king! Mängder av dessa berömda kineser delade Per frikostigt ut i Europa och tack vare detta har den skandinaviska kinesmodellen från Bååthsgården slagit igenom även i Tyskland. Detta fick vi för övrigt bekräftat av Theo Schneider i Stavanger i vintras. Glädjande nog har några av våra yngre odlare nere i Skåne inspirerats av Per och gått in för kineser liksom i Danmark och Norge. - Ett unikt tillfälle för dessa lärjungar att vid läromästarens fötter redan från början komma in i aveln med den ädla kinesen på högsta nivå! Liksom Gunnar Nordqvist har Per skrivit in sig i tumletthistorien - han övertog nämligen Tage Larssons gula och röda tumlettstam på 60-talet och gav den en rejäl skjuts framåt. Och idag är de röda och gula tumletterna i goda händer hos flera odlare bl.a. hos Börje Duvell och Lars-Olof Välemark. Per-Erik Larsson Bild in här. Text: Vår sentida storodlare Per-Erik Larsson i Nyvång utanför Helsingborg med sina ljuvliga märkiska skator. Foto: Bengt Nordstrand Redan som liten lintott i slutet på 40-talet var Per-Erik omfladdrad av duvor hemma på gården i nordvästskånska Bosarp. - Den gode svaberodlaren Nils Lindell i grannskapet kunde inte gärna förutse att han med dessa duvor skulle göra denne påg till en kronisk duvfantast och med tiden en av våra största duvmän - den förste som är Svensk Mästare både i brevduvor och rasduvor. Och därtill lika skicklig uppfödare av dvärghöns som millefleur och phönix. Ingen har väl någonsin härjat så svårt i prislistorna som Per-Erik - och detta i ett 20-tal duvraser! Tyngdpunkten har han lagt på enfärgade danska tumlare, norwich, koppargimplar och först nu de magnifika pomrarna och pigmy inte att förglömma. Med sin duvblick och livslånga erfarenhet har han snabbt blivit avelsspecialist i varenda ras i den stora duvanläggningen på tomten. Och som flitig resenär är han suveränt uppdaterad i de flesta duvraserna både i Danmark och Tyskland, där han respektfullt kallas Der grosse Blonde. Men tyvärr vägrar Per-Erik att greppa domarstaven. Nuläget Lyckligtvis föll inte SDF sönder och samman efter Bertil Harrisons oväntade avhopp 1977 och krisen därpå. Nya krafter kom till och det bar vidare. Tidskriften togs omhand av först Bo Samuelsson en kort tid och därefter av den internationelle Börje Duvell, som nu i mer än 25 år med sitt brinnande duvintresse och uthållighet i högsta grad bidragit till att stärka SDF - tidskriften är ju dess ryggrad. I slutet av 80-talet drog den resolute skolmannen Lars-Olof Välemark in i SDF som en frisk fläkt och buren av visioner tog han snart ledningen och blev för några år sedan ordförande. Han slog upp dörrarna till kontinenten och genom sina förnämliga researrangemang och odlar- och domarkontakter såg han till att vi blev en del av den stora duv- och fjäderfägemenskapen ute i Europa - en stimulans utan like. SDF har också turen att som kassör få Marie-Louise Rydén, som är en entusiastisk och kvalificerad kraft i styrelsen. Med dessa båda vid tömmarna är SDF på rätt väg. Men en efter en stiger de äldre av och nya måste kliva på så att vagnen kan rulla vidare mot nya horisonter. Karl Mattsson Duevennen

9 Was nun, alter Schwede? Av Remco de Koster för Geflügel-Börse. Översättning Börje Duvell. (Beträffande rubriken: Se kommentaren om denna längre ner i texten.) Sedan 2007 upptar den tyska rasduvestandarden även den svenska tumletten. Att den svenska tumletten nu godkänts som ras i Tyskland gläder mig mycket, då denna ras har ett unikt och annorlunda utseende. Så måste väl också ledningen för det tyska förbundet ha sett saken, ty beslutsprocessen i samband med europautställningen i Leipzig 2006 gick bra. Ändå saknades under förra året den svenska tumletten helt på de stora utställningarna (i Tyskland /anm. BD). Det är synd alter Schwede (gamle svensk) att Du gör Dig så sällsynt. Detta beklagas desto mer, då denna ras väl med åren även i sitt hemland förlorat mycket terräng. Fram till 1970 fanns det fortfarande många odlare i rasen, men till följd av en generationsväxling befinner sig rasen i en kris, berättar Ingo Renz i en artikel 1993, som också återgetts i Geflügel-Börse. I en upplaga av Geflügel-Börse utgiven 1963, nämns att 118 djur utställts på en svensk nationalutställning, att jämföra med nationalutställningen i Sverige 2008, då 32 djur visades av fem odlare. Ändå ville man med utställningen understryka att det var 100 år sedan specialklubben för svensk tumlett bildades. Tillbakagången stämmer till eftertanke och ett ökat internationellt intresse för den vackra svenska tumletten borde bara främja rasens utveckling och stimulera de svenska odlarna, som före generationsväxlingen var många fler, i avelsarbetet med sin nationalras. Givetvis är Sverige ett litet rasduveland, men odlarna höll förr större stammar, som med åren också blivit allt färre i de olika slagen. Den svenska tumlettens vagga stod i den sydsvenska provinsen Skåne, som fram till det sjutton- Svensk tumlett, gul 1,0. Uppfödare Per-Alfred Nilsson. Foto D. Duus de århundradet tillhörde Danmark. Här, och framförallt i och omkring staden Lund, hölls rasen med sin säregna teckning, på skånska helt enkelt tumlare. Djuren var dock inte enhetliga i sin typ och ögonfärgen kunde exempelvis vara gul eller pärlfärgad hade man fått en standard och 1908 bildades specialklubben för den svenska tumletten. Tidigt fanns den karaktäristiska tumletteckningen i de fyra färgerna svart, blått, gult och rött. Denna sydsvenska tumlares närhet till Danmark - Köpenhamn ligger på andra sidan Öresund bara någon mil från Lund - och således nära de danska tumlarna, vilket ledde till att det direkt efter andra världskrigets slut uppstod nya teckningsvarianter (omkring 1950 var det runt tjugo och under sextiotalet kunde rasen ses i 25 till 30 olika teckningsvarianter). Idag finns det fortsatt många färgslag med bibehållen vit teckning. Intressant nog finns det foton på svarta skattecknade tumletter som till sin form, hållning och huvudform påminner mig om den skattecknade rumänska skäggtumlaren. Och vem förvånar sig över att det i ett svenskt slag, förutom tumletter, också odlas denna rumänska ras? Duevennen

10 Det finns fortfarande trogna odlare av svensk tumlett. Det finns också svenska personligheter som ständigt försett sina landsmän med de aktuella nyheterna från rasduvevärlden i Mellaneuropa. En sådan personlighet var Bertil Harrrison, vars berömda samling av duvlitteratur numera återfinns på universitetsbiblioteket i Lund. Börje Duvell är inte heller obekant, eftersom han rest mycket runt om i Europa och idag är redaktör för Svensk duvavelsförenings tidskrift. Han berättade för mig att rasen blivit sällsynt och att han själv och en annan odlare i rasen, Lars-Olof Välemark, vid en ungdjursdemonstration gett bort över 30 djur. Med andra ord så ser det inte så lysande ut för den svenska nationalrasen, men man är medveten om bevarandet av denna vackra tumlare. Den svenska specialklubben för tumletten har omkring 25 medlemmar. Den svenska tumletten är medelstor och det iögonfallande är i synnerhet dess låga ställning, långa hals samt långa slag- och stjärtfjädrar. Detta förmedlar ett motsatsförhållande som är ytterst tilltalande. Halsen är lätt inskuren och leder fram till det runda huvudet med den välutvecklade pannan, som genom den långa näbben och den eleganta inskurna halsen får sitt runda ideal att se ytterst uttrycksfullt ut. Men det skall understrykas att halsen nertill harmoniskt följer upp det önskade kraftiga bröstet och smalnar av rejält och upptill nästan framstår som tunn. Om så är fallet blir också halsens inskärning tydlig. Tre huvudattribut bör ytterligare framhållas: pärlögonen skall i en profilstudie vara placerade mitt i huvudet. Beroende på färgslaget varierar irisnyansen, fastän denna eftersträvas så ren som möjligt. Ögonen omges av fina ljusa ränder, vilka skall vara avskilda från huvudets fjäderdräkt. Den vita skäggteckningen sträcker sig cirka 1 cm från undernäbben och det skall under- Huvudstudie av Svensk tumlett strykas att sett från sidan skall en smal färgad strimma skilja ögat från skäggteckningen. Skäggformen och storleken på denna kan vara olika mellan individer, vilka olikheter dock begränsas i det att skäggets storlek inte får bli för stor. Det tredje attributet är den lilla nätta rundhuvan med tydliga och väl utvecklade rosetter. Denna huva är lågt placerad så att huvans överkant inte är högre än hjässans högsta punkt. Detta är också tydligt beskrivet i den tyska standarden, men på standardbilden är kappan högre än hjässan och står upp över denna. Standardteckningen visar inte den typiska svenskhuvan, vilken skall ligga tätt mot bakhuvudet. Totalintrycket av den svenska tumletten är en långsträckt och vågrät duva. Bröstet är kraftfullt och skall inte dras upp för att understryka rasens låga ställning. De korta benen understryker ytterligare lågställdheten. Fot- och tåbefjädringen är kort och får inte var lång. Fotbefjädringen skall vara tät och sluten. Låren är knappt synliga med kort befjädring och gamfjädrar saknas därför. Man ser gärna en tät benställning för att benen inte skall framträda allt för markerat under den lågställda burna kroppen. Den svenska tumletten skall ha rings- Duevennen

11 finns det många fler färger och teckningar som blå utan band, blåhamrade, silverhamrade, gul- och rödbandade, gul- och rödhamrade, isabellfärgade, askiga, skäcktecknade i svart, blått, rött och gult och stänkiga i grått, blått och brunt. Vad som inte är så känt är att rasen också odlas enfärgat i vitt, blått, svart, rött och gult. Svensk tumlett röd. Uppfödare Per-Erik Larsson torlek 8. Fjädern skall ligga tätt till kroppen för att kroppslinjerna skall framträda väl. De långa slagfjädrarna ligger lätt på de långa stjärtfjädrarna och har genom nämnda lågställdhet nära till golvet. Kardinalpunkter i svensk tumlett är den lågställda, men välbalanserade långa figuren, det fulla bröstet och den långa, slanka och inskurna halsen. Vidare det korta, runda huvudet med en fin och lång näbb. I bedömningen är helhetsintrycket vad avser formen och ställningen viktigast, följt av huvudet, halsen, färgen, teckningen och ögonfärgen samt till sist fotbefjädringen. Den svenska tumletten ser man oftast i de fyra huvudfärgerna svart, blått, rött och gult. De blå visas för närvarande i god kvalité, inte minst genom de avelsinsatser Ingo Renz, Klippan utfört. Därefter följer de gula och röda medan de svårodlade svarta blivit mer sällsynta. Alla dessa tumlettecknade har en mättad färg i fjäderdräkten. Som tidigare nämnts har det under åren tillkommit flera färg- och teckningsvarianter. Medan den tyska standarden upptar blå, silver, dun, svart, gul och rött, Tidigare har jag nämnt de skattecknade. Men ärligt talat vill jag understryka att de skäggtecknade med sina vita stjärtar och slagfjädrar är rasens profiler. De enfärgade har säkerligen uppstått genom inkorsningar av andra raser. Tumletteckningen skall ha 7 till 10 vita slagfjädrar och man eftersträvar likhet på båda vingarna avseende antalet vita slagfjädrar även om olikheter beträffande antalet vita slagfjädrar är tillåtet som ex. 7/7, 7/8 och 7/9 till 8/8, 8/9, 8/10 och 9/9, 9/10 samt 10/10. Man eftersträvar också vit underrygg med en rak avskiljning från den färgade ryggen. Kommentar Det finns all anledning att säga tack till författaren Remco de Koster och Geflügel-Börse för att de skrivit och publicerat denna artikel om svensk tumlett med anledning av att svensktumletten godkändes i Tyskland Ett antal odlare i Mecklenburg-Vorpommern, med Erwin Fleischer i spetsen, har odlat och ställt ut rasen där i syfte att få den godkänd i Tyskland. De förtjänar också allt vårt tack för denna kulturinsats i dessa gamla svenska provinser, som alltjämnt bland historieorienterade inbyggare kallas Südschweden. Begreppet alter Schwede kommer från trettioåriga kriget beroende på att Friedrich Wilhelm I anställde erfarna svenska soldater som utbildare i sin här, då han ansåg dessa vara skickliga soldater. Begreppet betecknar oftast idag att någon är en pålitlig gammal vän, men kan också beteckna att man blivit besviken på vännen. Motsvarande tyskarnas ofta återkommande uttryck Freundchen om någon gammal bekant, som gjort dem lätt besvikna. BD Duevennen

12 Svensk kråsduva! Hur står det till egentligen? Av P. G. Larsson Jo tack bra, skulle man gärna vilja svara, men tyvärr, det finns för få seriösa odlare. Faktiskt inte fler än att de kan räknas på ena handens fingrar. Numera utställs ett 20-tal djur på våra utställningar jämfört med upptill 85 stycken i slutet av 1980-talet. Dock har kvalitén knappast varit högre än dagens och redan ett par tillkommande nya anhängare skulle kunna betyda mycket för att säkerställa utvecklingen. Genom duvhistorien vet vi att det funnits vita kråsduvor med färgad vingsköld sedan urminnes tider, både på kontinenten och i Sverige och Danmark. Först 1956 blev den s.k. gammeltyska kråsduvan godkänd som ras i Tyskland och något därefter, 1963, fick vår svenska kråsduva status som ras. Den dök upp första gången på en svensk utställning 1961, alltså redan innan den officiellt existerade! Det var Bernt Bjurklint som visade svensk kråsduva utom tävlan. Då hade nämligen kråduveentusiasten Karl Rosenqvist tagit initiativ och skissat på hur vi skulle forma den i Sverige. Att man inte ville acceptera den tyska standardidén rakt av stod snabbt klart. Detta framgår tydligast genom att studera Rosenqvists skickligt utförda standardbild med överdrivet markerade drag, som är något av en genial karikatyr. Ett ideal som blir ytterst svårt att uppnå, men man förstår hur Rosenqvist har tänkt och det är gott nog att avla efter. Den gammaltyska kråsduvans standard beskriver en gammal typ utan just markanta raskaraktärer, en i mitt tycke förenklad variant av den svenska. Om Svensk tumlett och Göteborgstumlare har haft sina mesta anhängare längs västkusten så har den svenska kråsduvan haft sitt starkaste fäste på Österlen. Av de som där ägnat sig åt rasen utmärker sig framför allt Nils-Erik Nilsson, Erik Larsson, Nils Glifberg, Per-Åke Olsson, Janne Engström, Bengt Nilsson, Göran Olsson, Ossian Siegmund och Ivan Andersson. Andra som förstått finessen med Svensk kråsduva är Carl Törnqvist, Per-Alfred Nilsson, Birger Nilsson, Bo Samuelsson, Ragnar Jönsson, Leif Wingren, Clas Jansson, Bengt Jönsson, Stig Jönsson, Sten Jönsson och Allan Bergström. Den senare har mest koncentrerat sig på färgförbättring och bedömning. Duvor av gammal meffiketyp finns fortfarande utspridda på många håll. Dessa duvor är förvisso också mycket trevliga att hålla, väl lämpade för nybörjare, då de är tacksamma i aveln och duktiga som friflygare. För att närma sig standardidealet krävs emellertid mera styrning i aveln i form av tålamod, känsla och planering. Det behövs dock inte något större antal djur för att nå framgång. Nils Glifberg t.ex. framavlade ofta toppdjur från en liten stam och Bo Samuelsson lyckades redan som tonåring att med stor fingertoppskänsla vinna på våra utställningar, vilket kröntes med rasens första championat på 1970-talet. Den danske kråsduvemannen Robert Jensen yttrade följande under en utställning 1968: Det är en ras som är både lätt och svår att bedöma. Svår därför att de flesta djuren var så lika varandra och lätt därför att de var så långt ifrån standardbilden. Vid den tiden skall vi komma ihåg att det var frågan om duvor med höga kronor som nuddade burtaket, sylvassa näbbar som om de passerat en pennvässare och kroppar så klena att de kunde köras genom en glasstrut utan beröring. Sedan dess har det onekligen hänt en del i positiv riktning. Det viktigaste är nog att man förkortat och breddat duvan, ibland på bekostnad av färgen. Vi får inte glömma att det är lättare att uppnå en god typ om man inte behöver ta hänsyn till färgen och omvänt en oklanderlig färg och teckning är lättare att nå om man inte lägger någon större vikt vid typen. Det är intres- Duevennen

13 sant att se hur vissa domare prioriterar huvudet, andra figuren, ytterligare andra en allroundtyp, d.v.s. ett djur som inte nödvändigtvis är i topp i något avseende men som uppfattas som bäst i genomsnitt. Personligen tycker jag man skall sikta in sig på den tredje kategorin. Jag hade nyligen ett samtal med Clas Janson gällande god grundtyp. På jubileumsutställningen visade han några utsökta djur som tydligt signalerade ett närmande till standarden. Rundade fylliga huvuden, korthet i figur, ganska uppresta och dessutom i fin färg. Jag uttryckte min uppskattning och Clas replikerade att han var nöjd men att det föll ut väldigt många högst medelmåttiga djur på ett enda framstående. Jag förstår att det är svårt att få fram ett vinnardjur, men svårigheten att permanenta en stabil grundtyp har jag svårare att inse. För att åter anknyta till den gammeltyska kråsduvan så finner man alltid flera djur av god svensktyp på deras utställningar. Särskilt i f.d. Västtyskland är rasen lokalt ganska vanlig. På deras årliga specialutställning utställs djur. Då skall vi komma ihåg att tyskarna inte eftersträvar den svenska modellen, utan dylika duvor förmodligen är ett resultat av inkorsning med andra raser. Om så är fallet vore det något att ta efter i större utsträckning här hemma. Något är redan gjort. Sålunda framställde Per-Alfred Nilsson fina kråsduvor med bl.a. hjälp av shortface tumlare, Clas Janson har använt lackkråsduva i färgsyfte och Göran Olsson visade nyligen en vinnare i form av en kraftig blå hanne som var fallen efter Svensk kråsduva och Engelsk modena 2:a generationen. Det har tyvärr inte skrivits mycket om Svensk kråsduva. Bertil Harrison ägnade den inte något större intresse men läs gärna Bo Samuelssons artikel från vår tidskrifts septembernummer 1979 som fokuserar på genetik eller den utmärkta skildringen från december 1986 författad av rasens störste missionär, Per-Åke Olsson. Standardbild för Svensk kråsduva STANDARD FÖR SVENSK KRÅSDUVA URSPRUNG: Sverige där den är känd från talet. Odlad efter standard sedan HELHETSINTRYCK: Mycket kort, kraftig och lågställd kråsduva med fylligt, högt buret bröst. Runt huvud med krona. Stora mörka ögon och medellångt näbb. Välutvecklat krås. HUVUD: Sett från sidan cirkelrunt med hög panna och hjässa. Högsta punkten ligger över ögat. Framifrån brett. KRONA: Duvan är försedd med rundkrona som omsluter nacken och avslutas med små rosetter vid vardera örat. Översta randen av kronan syns något lägre än översta punkten på den höga hjässan. Kronan skall nedåt halsen utvecklas till en kraftig man. ÖGA: Stort, mörkt och placerat mitt i huvudet. Ögonringarna smala, släta och bleka. NÄBB: Konformat och ljust. Längd mm. Näbbens längd skall vara sådan att det möjliggör för duvan att mata sina egna ungar. Näbbvårtor svagt utvecklade samt ljusa. Duevennen

14 HALS: Halsen skall vara kort och bred med välutvecklat strupskinn. KRÅS: Stort och fjäderrikt. BRÖST: Brett, fylligt och högt buret. RYGG: Bred över skuldrorna, smalnande och sluttande baköver. VINGAR: Korta, tätt liggande till kroppen och vilande på stjärten. STJÄRTEN: Kort och sammanhållen. BEN: Korta och obefjädrade. FJÄDERDRÄKTEN: Välutvecklad och slutande till kroppen. FÄRG: Svart, askig, röd, gul, blå, silver, samt hamrade, vitbandade och laserade i dessa färgslag, rödbandade, gulbandade och blå obandade. Färgen skall vara ren, klar och mättad. TECKNING: Vingskölden skall vara tecknad allt annat vitt. De vita slagfjädrarna skall vara 7-9 med helst lika antal på båda vingarna. Vingbogarna skall vara färgade. GROVA FEL: Saknar krås. Tunn, lång och smal figur. Vågrät hållning. Saknar strupskinn. MINDRE FEL: Klent huvud. Svag panna. Platt hjässa. Hängande vingar. För högt eller för lågt ansatt krona. Stora rosetter. BEDÖMNINGSORDNING: Helhetsintryck - Figur och hållning - Huvud - Krås - Näbb, ögon, krona och hals - Färg - Teckning. RINGSTORLEK: 7 Blekingeveteraner med toppduvor Veterantrion Uno och Artur Johansson och Gösta Östergren Blå ungduvor hos Birger Svarta ungdjur hos Bengt Nordstrand Artur Unos lovande modeneshona Duevennen

15 Sven Heige Sven Heige finns inte längre ibland oss. Redan 1946 blev han medlem i SDF. Närheten till mästerodlaren Edmund Holst hemma i Kullabygden gjorde att Sven kom att följa i dennes fotspår när det gällde att odla förstklassiga friséer av mycket hög internationell standard. Av honom lärde Sven sig också hantverket att sköta de för rasen så karaktäristiska långa lockarna. Många av Svens friséer har funnit vägen ut i Europa. Så hade ingen mindre än Stefan Kellermanns världsberömda stam av friséer i Augsburg blod från Svens djur. Under 60-talet stod våra svenska friséer jämte givetvis våra kineser och isduvor mycket högt i kurs ute i Europa. Namnen Heige och Holst var inga okända namn för dem som uppskattade friséduvor. Sven höll också svarta svenska tumletter och en hel del högflygare. Sven besatt en sällsynt förmåga att skapa en god atmosfär varhelst han drog fram. Det var angeläget för honom att också kommunicera med ungdomarna. Han lyssnade på alla och förstod alltid att det är nödvändigt att även de unga blir sedda. Många är de ynglingar som stannade kvar i rasduvesporten tack vare att Sven blev deras mentor. Sven var alltid generös med gåvor till SDF, till sin avdelning och ständigt bjöd han på näringsrik frukt vid SDF:s utställningar och samlingar. Alla kände sig välkomna i Svens gemenskap. Det sista året tillbringade Sven med en bruten hälsa i Halland, där flera av hans Hedersmannen Sven Heige släktingar bor. Sven går in i många SDF:ares minne som mysgubben vi alla kommer att sakna vid våra utställningar och samlingar. Vila i frid Sven! Alla Dina vänner i SDF genom Börje Duvell Duevennen

16 Noterat Duvallergi II I förra numret beskrev jag hur ett litet otyg till bakterie tvingade bort mig från allt vad duvor och fjäderfä heter i slutet på 70-talet. Jag fick lunginflammation flera gånger om året efter allergireaktioner av stöv från duva, katt, häst, mögel o.s.v. Orsaken visade sig vara generande enkel - enligt blodprovet klamydiabakterier, som är ett stort släkte. Idag vet vi att det är klamydier och inte virus som förorsakar ornithos och papegojsjuka. Klamydierna kapslar harmlöst in sig i lungcellerna (alveolerna) där de kan vegetera i decennier. De aktiveras av allergireaktioner och går då till bred attack med lunginflammation som följd. Botemedlet i mitt fall var en 20-dagars kur med Ery-Max (Erythromycin). Sedan snart två år har jag varken haft någon lunginflammation eller några nämnvärda allergireaktioner. Det är möjligt att allergiker lättare smittas via fåglar än andra - sällsynt är det i vart fall. Och mellan människor smittar dessa fågelklamydier lyckligtvis aldrig enligt forskningen. K.M. Den norska tumlaren har nu blivit så ädel att tyskarna slår in den på sina ostpreussiska werfer - och det med framgång. Sålunda har tumlarmästaren och sverigebekantingen Fredy Rosenthal fått fram enastående werfer med norskt inslag som den i Sverige ingalunda okände Jan Oksnes försett honom med. Att detta inte utlöst allmän begeistring kan vi förstå - werfern är ju en av nationalklenoderna österifrån. Spårade indianer I Sverige fanns under många år indianer av engelsk typ i en mycket hög kvalité. Djur överfördes ett par gånger till bl.a. rasens hemland, England. Allan Lindberg, Henry Hansson, Sven Karlsson och nu senast Per Perssons indianer hade klass. När Per gick bort skingrades hans uppfödning av Indianer och Carrier. Josip Pekanovic i Sombor, Serbien, som odlat indianer under en 40 års tid har mödosamt kunnat samla in ett 20 tal djur från Pers stam från olika odlare runt om i Europa. Josip besökte i samband med sina affärsresor till Sverige flera gånger under 60- och 70-talet nämnda odlare. Tidskriften kommer vid senare tillfälle presentera Josip och hans omfattande indianavel. Vi har här nöjet att visa bilder på några av Josips indianer. Börje Fredrik Nilsson, familjefadern och trädgårdsmästaren på Annehill i Klörup har varit på Bååthsgården och hämtat kineser för att känna på rasen. Nu är han helt charmad av dem och 40 ungar har det blivit till skillnad från strasserna och pappa Arnes loduvor, där just de allra bästa krånglat i aveln. Sussexhönsen och de andra stora raserna har han fått rejäl massa på och i de stora f.d. svinstallarna kryllar det av zoologiskt småliv i Louises goda vård. K.M. Detaljstudie av indianhuvud Kan en traditionell redskål ge en missformad benhållning? Ja, jag har gjort erfarenheten att ungefär 3 % av de ungar som vuxit upp hos mig de senas- Duevennen

17 Vita indianer i Josips slag te två åren p.g.a. av de traditionella konkava redskålarna fått en felaktig benhållning. Ungarna försöker i sin iver rikta benen i sidled och klättra upp för redskålens väggar och så blir benhållningen fel, menar jag. Samma erfarenhet har Birger Ottossson gjort med sina pigmys och har numera skippat skålarna för att lägga ut ett par tegelstenar i redfackets ena hörn och därigenom fått en genomgående riktig benställning på sina ungdjur; något som jag nu också funderar på att göra. Vore tacksam att få veta om fler gjort samma erfarenheter. Förvisso är redskålarna enklare att hålla rena! Börje Bussresan till Erfurt Det finns platser kvar på bussresan till Erfurt november med mer än duvor! Hör av dig till L-O Välemark +46 (0) snarast. TILL SALU En stam Norska Tumlare i rött, svart och vitbrokigt. Även korsningsdjur mellan. Longface och Norsk Tumlare. Totalt ca 25 djur. Mattias Andreasson, Skurup, tfn. +46 (0) TILL SALU För minskat duvbestånd säljs Engelsk Modena samt Orientalisk kråsduva i blondinett, silverett och bluett. 2 st. transportlådor - ej till stora raser. Lars Sjöstedt, Anderslöv, tfn. +46 (0) Kallelse till årsmöte söndagen den 7 november kl i Landskrona Folkets hus. SDF håller årsmöte i Landskrona Folkets hus söndagen den 7 november kl Namn på ombud sänds in till sekreteraren Karl Mattsson. Välkommen! SDF:s styrelse genom / L-O Välemark / Ordförande Årsmöte i TRELLEBORGSAVDELNINGEN Trelleborgsavdelningen avhåller årsmöte den 18 oktober kl hos Fåglarna i Tygelsjö. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 4 oktober per brev eller mejl till OBS! Vaccinet skall hämtas denna dag. Välkomna! STYRELSEN Ystad-Österlenavdelningens möten under OBS! Torsdagskvällar kl i klubblokalen Klondyke 21 oktober Årsmöte Välkomna! Styrelsen Duevennen

18 Norsk Tomler anno 2010 Av Jan Heldal For første gang har det vært mulig å dømme Norsk Tomler i Danmark, Norge og Sverige i løpet av samme sesong - faktisk innenfor 4 uker. Dertil var det noen uker tidligere anledning til å studere bedømmelsen av rasen i Leipzig der den ble godkjent etter det tyske systemet. For å ta det siste først hadde Rainer Dammers stilt ut 12 NT i gul, rød og sort til godkjennelse. Dommer var formannen i Europaforeningens dueseksjon, Dr. Werner Lüthgen. Han tildelte duene mellom 90 og 94 poeng og NT er dermed godkjent for utstilling i Tyskland. Duene var på det jevne, men en ung, gul hun var av meget god kvalitet. Hun hadde flott figur og holdning, gode sokker, fine øyne og var sterk i nebb og panne. Hun ville hevdet seg helt i toppen i Norge, og var uten tvil sesongens beste gule NT. Vi er Rainer Dammers og Jan Oksnes stor takk skyldig for det store arbeidet de har gjort i forbindelse med godkjenningen i VDT. Det har de senere årene flere ganger blitt eksportert NT til Tyskland. I alle fall noen av disse har vært brukt til å tilføre tyske raser mer livskraft og egenskaper det har vært naturlig å låne fra NT. Dette er i utgangs- punktet positivt, men når det gjelder Østpreussisk Werfer frykter både vi og oppdrettere i Tyskland at Tyskland at denne skal bli en kopi av Norsk Tomler. Vi har sett vinnerduer i Werfer som helt tydelig er avlet på NT, og som i type har vært mye mye nærmere NT enn Werfer. Professor Axel Sell i spesialklubben for den Østprøysiske Werfer fortalte at han heller ikke ønsket at de to rasene skulle få de samme karakteristiske særegenheter. Forventningen er nå at tyske oppdrettere fatter større interesse for Norsk Tomler, og at det kan det kan etableres en stabil stamme i Sentraleuropa. Til DRFs 56. Nationalutstilling i Fredericia var det møtt 21 NT fra to utstillere. Kvaliteten på mange av duene var god, men kondisjon Til venstre: Gul, ung hun, 92 poeng. 58. VDT utstilling, Leipzig, desember Utstiller og oppdretter: Rainer Dammers, Bad Bramstedt, Tyskland. Foto: JanH Gul, ung hun, 95 poeng. 56. Nationaludstilling, Fredericia, januar Utstiller og oppdretter: Ejgil Clausen, Nørre Åby, Danmark. Foto: JanH (spesielt i sokker og pynting) var mangelvare på de fleste. Preben Holm viste en god rød han (96) som dog hadde et avgjort ønske om kraftigere figur. En fin hvit hun fra Ejgil Clausen hadde dessverre for dårlige rosetter til å nå helt opp. Samme utstiller hadde en ung, gul hun med fin holdning og goe sokker. Kronen (kappen) ønskes imidlertid mer fremavhvelvet og hodet bedre rundet uten flathet på issen. Da nebbet (spesielt undernebbet) var for svakt stoppet denne på 95 poeng. I Danmark er det flere oppdrettere med godt avlsmateriale. Rådet mitt er å ta opp mange unger, sortere hårdt og sørge for god kondisjon til utstillingene. Med de gode forbindelser Ejgil og hans venner har til Norge er det bare et spørsmål om tid før det står en topp Norsk Tomler på en dansk utstilling. Duevennen

19 Det svenske forbundet hadde lagt årets nasjonalutstilling til Gøteborg i det flotte Naturhistoriske museum. Med tanke på at Götaland har tilhørt Norge i 608 av de siste 1000 år, så er det ikke til å undres at vi nordmenn føler oss hjemme i byen og området. Svensk raseduesport ser ut til å være inne i en positiv utvikling, og i mange raser har våre venner i øst duer av god kvalitet. Dette gjelder også Norsk Tomler, til tross for at det kun var en utstiller. Mattias Andreasson stilte 8 NT i rødt, gult, gultigret, hvit og sort. 3 eldre hanner (hvit, sort og rød) var gode typer, men manglet på enkelte punkter og stoppet alle på 95 poeng. Best ble en rød hun med flott figur, gode sokker, godt nebb og fine øyne. Bare en litt lav krone med for lavt ansatte rosettter var ønsket som gjorde at hun stoppet på 96 poeng. likevel, en flott due og en verdig vinner. I Norge var Landsutstillingen i Stavanger sesongens viktigste og med flest påmeldte Norske Tomlere. De hvite står sterkt, og det er en utfordring for dommeren å få en klar linje i bedømmelsen med de gode og ensartede dyrene fra dyktige oppdrettere som Haukås og Vikse. De sorte er antallsmessig i tilbakegang, og bare to utstillere er et varsko om at noe må gjøres for å bygge opp igjen varianten som for noen år siden var den sterkeste sammen med de røde. I rødt var både antall utstillere og duer doblet i forhold til i sort. For første gang på mange år manglet duene fra Bjørn Rikter Svendsen. Både oppdretteren og duene var sterkt savnet. Gunnar Brandal har sakte, men sikkert bygget opp en god stamme og dominerte - ikke minst i eldre hanner. Fem utstillere i gule lar seg høre. Det var jevnt i toppen, men sørlendingen Geir Erling Birkeland viste en fin, ung hun som vant med 96 poeng. I denne fargen er det flere oppdrettere som har gode dyr, og det er ikke lett å tippe vinneren på forhånd. De båndete Norske Tomlerne (blå, perlet, rød og gulbåndet) har holdt en varierende kvalitet og fremgangen har vært moderat. Nå virker Eldre, rød hun, 96 poeng. SDFs Nationalutställning, Gøteborg, januar Utstiller og oppdretter: Mattias Andreasson, Skurup, Sverige. Foto: JanH det endelig som om vi kan stå foran et positivt gjennombrudd. Flere oppdrettere satser på de båndete, og dette gir resultater. Fremst denne gangen var vel Ole Kjell Løvås med 4x95 i blå med bånd. Her skal det bli spennende å følge utviklingen. Norsk Tomler seiler i medvind med en velfungerende spesialklubb, flere dyktige spesialoppdrettere og et godt samarbeid mellom de mest aktive. Midt i september hadde gruppe vest et treff i Haugesund med 13 deltagere. Det er forhåpentligvis et varsel om at interessen holder seg stabil og kan hende er økende? Når det gjelder Danmark og Sverige er det viktig at Norsk Tomler Klubb følger opp de som viser interesse. Deltagelse fra Sverige på NT-treff i Østfold burde kan hende gå an å få til? Duevennen

20 Ad. Den norske tummelt Fra Berit Harrison, enken etter den eminente svenske redaktør Bertil Harrison, har jeg mottatt flere brev fra Brevene er stilet til Bertil fra Lorentz Lyngaas, Richard Peterson og Knut Norman Larsen, alle prominente norske rasedueoppdrettere. Berit har hatt et stort arbeid med å sortere Bertils omfattende arkiv, og vi er takknemlige for den viktige dokumentasjonen hun har gitt oss. Lorentz Lyngaas refererer tydeligvis til en artikkel Bertil har skrevet om NT i det svenske tidsskriftet og skriver: Hva de anfører om NT har nok mye for seg, - rasen er i alle fall gammel her i landet. Jeg har selv oppdrettet NT gjennom ca. 30 år og har vel i dag landets eldste stamme. Det er heldigvis lykkes meg å bevare noen få dyr gjennom krigsårene, men nå trengs det friskt blod for å unngå overdreven innavl. Våre NT er i høy grad i slekt med Werferen, også kalt Østpreusseren, og den er sannsynligvis for lenge siden blitt bragt hit til landet på norske seilskip i fart på Danzig (dagens Gdansk) og Kønigsberg (hovedstad i den gamle tyske provins Østpreussen og het under Sovjet-tiden Kaliningrad). Skipsfarten på, og samkvemmet med disse byene var jo overordentlig livlig. Den lille, tamme og fortrolige Werferen med den fabelaktige tomle-evne tiltrakk seg nordmennenes oppmerksomhet, og var nettopp noe å bringe med seg hjem til Norge. Så har der i tidens løp nå og da kommet Werfere hit til landet. Den som sist importerte rasen var, så vidt jeg vet, den meget kjente duesportsmann marinekaptein S. J. Foss som for øvrig utstilte sin vakre samling tomlere på Jubileumsutstillingen i Oslo i Werferen er etter hvert blitt mer lokalpreget og den norske tomlers standard avviker da også på flere punkter fra Werferens. Det har vært påstått, dog fra mindre kompetent hold, at NT skulle nedstamme fra en hollandsk due. Denne påstanden holder jeg for å være uriktig. Så langt vår avdøde venn i Tønsberg. I boken Alles über Rassetauben Oertel +Spörer 2002, får Lyngaas støtte for sitt syn om slektskapet mellom de to raser. Her hevdes det at opprinnelsen er i de nordiske land og at rasen er blitt foredlet i Østpreussen. Boken slår fast at det er nært slekskap mellom Werfer og NT, og at de har samme opprinnelse. Det pekes videre på den amerikanske slektning som der borte heter Russian Tumbler. JanH Norsk tomler hvit. Eier Svein H. Vikse. Samme due som på framsiden. FOTO: Jørgen E. Duevennen

ordföranden har ordet redaktionen har ordet innehåll RYSKA POSTEN medlemstidning för Russian Blue Klubben nr 2-2012 årgång 35

ordföranden har ordet redaktionen har ordet innehåll RYSKA POSTEN medlemstidning för Russian Blue Klubben nr 2-2012 årgång 35 Medlemsavgifter för 2012 Huvudmedlem 175 kr Familjemedlem 50 kr Gåvoprenumeration 50 kr (endast till veterinärer och djursjukhus) Klubbens PlusGiro: 430 52 40-6 Vill du bli medlem? Betala 175:- på ovanstående

Läs mer

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk Nyheter sid 26 27. Håkan Berglund en armstark världsmästare Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 20 21. Stor framgång för under SM i mathantverk nr 5/2013 Gästkrönika sid 2. Idretten

Läs mer

Med vackra växter i stället för alla vintriga Vikenvyer.

Med vackra växter i stället för alla vintriga Vikenvyer. Byaluren Ack, tänk om man kunde dragit upp det andra benet också. Med vackra växter i stället för alla vintriga Vikenvyer. SID. 4 Vikens Kultur- och Byaförening Medlemstidning Nr 32 2010 årgång 15 Ordföranden

Läs mer

Bulletinen. Scandinavian Sections Nr 3 2012

Bulletinen. Scandinavian Sections Nr 3 2012 Bulletinen Scandinavian Sections Nr 3 2012 Samarbete och kunskap ger en bättre väg. Nynas, din bitumenspecialist bitumen-specialist www.rrec.co.uk Bulletinen Scandinavian Sections nr 3 2012 INNEHÅLL Meddelanden

Läs mer

World Ostomy Day 2009

World Ostomy Day 2009 SPECIALNUMMER AV ILCO-BLADET INFÖR VÄRLDSSTOMIDAGEN 3 OKTOBER 2009 REACHING OUT / NÅ UT World Ostomy Day 2009 ILCO Riksförbundet för stomioch reservoaropererade ILCO ILCO Riksförbundet för stomioch reservoaropererade

Läs mer

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 2 2002

Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 2 2002 Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 2 2002 Rutger Macleans Svaneholm Teckning av Bertil Kumlien Tidningen Släktdata fyller 10 år Rutger Maclean Kvalité inom släktforskningen Vad är släktforskarnas

Läs mer

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte.

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte. BPG... 3 Bakgrund... 8 Insidan... 11 Utsidan... 16 Omgivningen... 20 Resultatet... 22 Tack till alla jättar... 24 BPG från början... 30 Verkligheten i huset... 35 Familjen... 41 Arbete... 45 Hjärna och

Läs mer

FÖRORD. Jag har gått igenom mycket som barn. Jag kan sätta mig in i hur barn tänker och kanske kan jag se andra signaler än övriga vuxna.

FÖRORD. Jag har gått igenom mycket som barn. Jag kan sätta mig in i hur barn tänker och kanske kan jag se andra signaler än övriga vuxna. MAGASIN 2015 DRÖMMEN OM ATT BLI EN SVENNEBANAN UNGA MED PSYKISK OHÄLSA EN AV GUTTA - PÅ ALLE PLAN CANNABISDEBATTEN KÄNSLIG FÖR FORSKARE HVOR LIGGER MULIGHETENE? INNOVASJON OG TEKNOLOGI I VELFERDSTJENESTENE

Läs mer

Omslaget. mikael.tegner@spray.se. http://www.stsf.org. E-post: phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Redaktionens adress: Mikael Tegnér Pl 2631

Omslaget. mikael.tegner@spray.se. http://www.stsf.org. E-post: phonetiken@stsf.org. http://www.stsf.org. Redaktionens adress: Mikael Tegnér Pl 2631 No. 4 2007 Omslaget Redaktionens adress: Mikael Tegnér Ove Pl 2631 Svensson Rådavägen 26B 441 96 Alingsås 431 36 Mölndal Telefon: Tel 031-873020 0322-503 09 E-post: phonetiken@stsf.org mikael.tegner@spray.se

Läs mer

www.skanepolisen.se nummer 2-2015 Läs om: Adventure Racing

www.skanepolisen.se nummer 2-2015 Läs om: Adventure Racing www.skanepolisen.se nummer 2-2015 Läs om: Adventure Racing skanepolisen.se nummer 2-2015 Ledare Postadress: Skånepolisen Sport & Fritid 205 90 MALMÖ Ansvarig utgivare: Stefan Sintéus Chefredaktör/ Redaktionssekreterare:

Läs mer

ÅRETS HÖJDPUNKTER! d Gert Larsen - opdrætter med succes d Tyrkia - galoppnasjon på vei opp d Svenska Inez nära ett amerikanskt championat

ÅRETS HÖJDPUNKTER! d Gert Larsen - opdrætter med succes d Tyrkia - galoppnasjon på vei opp d Svenska Inez nära ett amerikanskt championat ÅRETS HÖJDPUNKTER! LÄS OM LÄS OM Nr 24 17-18 december 2008 DETTA ÄR DET SISTA TRYCKTA NUMRET AV SKANDINAVISK GALOPP DÅ VI HELT ÖVERGÅR TILL VÅR NÄTTIDNING PÅ: www.skandinaviskgalopp.com Peas And Carrots,

Läs mer

hennes värk klassades som arbetsskada Elsy, ett pilotfall FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING

hennes värk klassades som arbetsskada Elsy, ett pilotfall FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING NR. 4.2005. 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Elsy, ett pilotfall hennes värk klassades som arbetsskada FREKVENT SJÄLVDIALYS I LINKÖPING Forsknings prosjekt

Läs mer

JAK Medlemsbank fyller 40 år i år Jubileumsskrift

JAK Medlemsbank fyller 40 år i år Jubileumsskrift JAK Medlemsbank fyller 40 år i år Jubileumsskrift Här följer en liten skrift om dagens verksamhet och vår nu 40-åriga historia, välkommen Skriven av Karin Abrahamsson Sammanställd av Joacim Walther Foton

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Svif fyller 30 år. Kom och fira med oss på höstmötet

Svif fyller 30 år. Kom och fira med oss på höstmötet Svif fyller 30 år. Kom och fira med oss på höstmötet När: 16 november 2006 kl. 18.00, vid viss guidning redan 17.30. Var: I Aula Magna, vid Stockholms universitet T-bana röda linjen till hållplats Universitetet,

Läs mer

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN DBR I DG E F ÖR BUN S V E R I G E S Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: Sveriges Bridgeförbunds historia OFFICIELLT ORGAN FÖR SVERIGES BRIDGEFÖRBUND DBR I DG E F ÖR BUN Bridge S V E N S K S V E

Läs mer

Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 62 Nr 3 sept 2012. Framtiden för Scouternas folkhögskola och Kjesäters öde

Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 62 Nr 3 sept 2012. Framtiden för Scouternas folkhögskola och Kjesäters öde GILLESCOUTEN Medlemsblad för S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Årgång 62 Nr 3 sept 2012 Framtiden för Scouternas folkhögskola och Kjesäters öde Analysen fortsätter med flera röster, sid 3 4 Dalajamb 1979

Läs mer

Tidningsmakaren som blev hedersdoktor

Tidningsmakaren som blev hedersdoktor Tidningsmakaren som blev hedersdoktor En bok om Lars Braw Läkarbanken 20 år Denna bok handlar om en journalist som gjorde det till synes omöjliga: en kvällstidning med mottot «Visst händer det glada saker

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Solvikingen. Vem firar femtio den 3 nov? Jo, det gör Solvikingarna och det med en hejdundrande fest. Läs detaljerna på inbjudan på sista sidan.

Solvikingen. Vem firar femtio den 3 nov? Jo, det gör Solvikingarna och det med en hejdundrande fest. Läs detaljerna på inbjudan på sista sidan. Solvikingen Nr 3, 2012, årg. 50 Martin Yttring och Björn-Erik Norman i mål som segrare i första upplagan av Öloppet. En annorlunda och tuff tävling mellan flera av öarna utanför Göteborg. Löpande världsresenärer

Läs mer

SCANDINAVIAN SECTIONS. NO.2.

SCANDINAVIAN SECTIONS. NO.2. rolls-royce enthusiasts club BULLETIN SCANDINAVIAN SECTIONS. NO.2. 2013 Danskt forårsrally Skönheter i fara Nya Wraith BULLETIN NO.2. 2013 SCANDINAVIAN SECTIONS Innehåll MEDDELANDEN FRÅN DEN DANSKA SEKTIONEN

Läs mer

Takens mäster. Grannspråken bör vi förstå. Dyr anslutning med fiberkabel. Ungdomar lär snabbt. Bynet ett alternativ? Reportage, sid 12-13.

Takens mäster. Grannspråken bör vi förstå. Dyr anslutning med fiberkabel. Ungdomar lär snabbt. Bynet ett alternativ? Reportage, sid 12-13. Reportage sid 15 Grannspråken bör vi förstå Ungdomar lär snabbt Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 16 Dyr anslutning med fiberkabel Bynet ett alternativ? nr 1/2012 Turistchef Anna

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Fotografi i Skåne. En förstudie om Kulturskatt skånsk fotografi gjord på uppdrag av

Fotografi i Skåne. En förstudie om Kulturskatt skånsk fotografi gjord på uppdrag av Jenny Lindhe Fotografi i Skåne En förstudie om Kulturskatt skånsk fotografi gjord på uppdrag av Region Skånes kulturförvaltning, signerad Björn Andersson och Tomas Eriksson, byggd på en enkät och ett antal

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

På Färdvägarna. Medlemsinformation från Dan Andersson Sällskapet. No 26 VINTERN - VÅREN 2013-2014

På Färdvägarna. Medlemsinformation från Dan Andersson Sällskapet. No 26 VINTERN - VÅREN 2013-2014 På Färdvägarna Medlemsinformation från Dan Andersson Sällskapet No 26 VINTERN - VÅREN 2013-2014 Mot julhälgarna gömde han sig i en koja långt borta i skogen; han var rädd det skulle bli för dyrt att vara

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer

Gränsnytt. Gårdscharken med i ny TV-serie. Giovanni på Gränslös föreställning. Galleriet vill bli ny mötesplats. Unikt pensionat lockar i Hotagen

Gränsnytt. Gårdscharken med i ny TV-serie. Giovanni på Gränslös föreställning. Galleriet vill bli ny mötesplats. Unikt pensionat lockar i Hotagen Gränsnytt En tidning från Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt nr 5/09 www.gransprojekt. eu Ministern: Jag vill göra gränspendlingen smidigare. sid 2 Giovanni på Gränslös föreställning. Sid 15 FLER NYHETER.

Läs mer

ELIZA. Tjejer med glöd på KOM i Bålsta Årets DO:sor Nya och gamla medlemmar! Medlemstidning för Ladies Circle Sverige.

ELIZA. Tjejer med glöd på KOM i Bålsta Årets DO:sor Nya och gamla medlemmar! Medlemstidning för Ladies Circle Sverige. ELIZA Medlemstidning för Ladies Circle Sverige Nr 1, 2011/2012 Detta nummer är en utökad version av tidningen och finns att ladda ner på www.ladiescircle.se Tjejer med glöd på KOM i Bålsta Årets DO:sor

Läs mer

Scandinavian Sections Nr 3 2009

Scandinavian Sections Nr 3 2009 Bulletinen Scandinavian Sections Nr 3 2009 Samarbete och kunskap ger en bättre väg. Nynas, din bitumenspecialist bitumen-specialist www.nynas.com/bitumen RREC SCANDINAVIA - 2 www.rrec.co.uk Från klubbsektionerna

Läs mer