Svensk Druid-Tidning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Druid-Tidning"

Transkript

1 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september årgången Rekrytering pågår av dem som söker: samhörighet vänskapsband för livet personligt nätverk personlig utveckling möjlighet till kontemplation Foto Göran Lindgren

2 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 JAKTEN EFTER VÅR HISTORIA Henry Hurle - fortsätter med del tre varför så anonym? Text Folke Dubell Anledningen till att redaktör Göran Lindgren och jag reste till London i april (2014) var att vi båda tyckte att vår Ordens grundare, Henry Hurle, var en ovanligt anonym person. Vi ville försöka ändra på det genom att på plats i London följa upp uppslag, som jag arbetat med en längre tid. Ett av våra mål var att söka efter en speciell artikel på British Library av William North, som handlade om Henry Hurle, och som skulle ha publicerats i The Observer Det fanns ingen sådan artikel. Men vi hittade i stället tolv artiklar i The East London Observer, en lokal utgåva av The Observer, som kom ut en gång i veckan. William North Vi är inte ensamma om att tycka att Henry Hurle har varit en ovanligt anonym ordensgrundare. Redan på 1920-talet började den ovan nämnde William North att fundera över samma sak. Han skred till handling och började forska i frågan. Och han var lämplig för uppgiften, druid som han var, OÄ, filosofie magister och historiker. Han ville hitta ett dokument som tydligt och klart utpekade Hugo Hurle som AOD:s grundare. Efter sex års forskning nödgades han dock till slut konstatera, att det inte finns något sådant dokument. Uteslutningsmetoden avgjorde Men genom uteslutningsmetoden kunde han likväl dra slutsatsen att ingen annan än just Henry Hurle kunde vara AOD:s grundare. Ur vetenskaplig synpunkt är uteslutningsmetoden inte optimal, men det var den enda metod som fanns att tillgå. North redogjorde för sin forskningsstudie i den tyska druidtidningen Druidenzeitung Två år senare, med början den 6 augusti 1932, började han publicera de tolv artiklarna på engelska i The East London Observer. Men varför kunde North inte hitta ett enda dokument som tydligt och klart angav att Henry Hurle var AOD:s grundare? Anledningen var politisk Den skotske prinsen Charles Edward Stuart hade förlorat slaget vid Culloden den 16 april Nederlaget var smärtsamt för skottarna och prinsens anhängare, jakobiterna, började bilda hemliga klubbar för att förbereda ett nytt krig. De gömde sig i London, jagade av säkerhetspolisen. Redan vid den här tidpunkten började myndigheternas misstänksamhet mot alla hemliga föreningar, sällskap och loger att bli ganska påtaglig. Men det skulle bli värre. De brittiska kolonierna i Nordamerika ville bli fria. Det ledde till det Nord-amerikanska frihetskriget och till att England kom i krig med ärkefienden Frankrike. London var fullt av spioner, angivare och hemliga grupperingar, övervakade av myndigheterna. År 1780 utbröt The Gordon Riots, de värsta upploppen i Englands historia, orsakade av en ny lag med religiöst innehåll som myndigheterna ville göra tvingande för Skottland också personer deltog i Druidmedalj med det grekiska Tau Delta-monogrammet. Founder betyder grundare. Alltså grundarens medalj, dvs Henry Hurles medalj. Källa: Discovering Friendly and Fraternal Societies, av Victoria Solt Dennis, 2005 upploppen i London. Militären grep in till sist och slog ner allt motstånd. Tjugoen upprorsledare arkebuserades. Upploppen underblåste ytterligare myndigheternas misstänksamhet. De menade att hemliga föreningar var inblandade. Lagar stiftades på löpande band. Föreningar, klubbar och loger med hemliga tecken och lösenord förbjöds, liksom loger och klubbar som lät sina medlemmar initieras med förbundna ögon. Spänt läge Det var alltså i denna mycket spända politiska situation som Henry Hurle (och andra socialt engagerade ledare) verkade. Gav de sig till känna, skulle de arresteras. Inga dokument fick skrivas som kunde binda grundaren till en loge, förening eller klubb. Hemlighetsmakeriet utvecklades till en konst. De verkliga grundarna uppdiktade otroliga historier om hur deras föreningar, klubbar och loger hade kommit till så att de själva inte skulle kunna spåras. Henry Hurles legend Henry Hurle hittade på en färgstark legend om hur AOD uppstod. Enligt denna legend grundades AOD av en person vid namn Togo Dubilinus. Han kom till världen genom ett hemligt äktenskap mellan en druidisk prästinna och en adlig bard vid namn Tacitus Magullus. Den senare dödades emellertid när han försvarade Britannien mot den romerska invasionen. Modern drog sig tillbaka in i de djupa skogarna och levde där med pojken i hemlighet. Men en dag kom några druider förbi, som var ute och letade efter mistel. De upptäckte pojken, som satt i en ihålig ek. De tog honom med sig hem, uppfostrade honom och utbildade honom, och han blev senare i livet den mest berömde Ädel Ärken i sin tid. (AOD Primitive Degree Ritual 1948). Detta är anledningen till att Togo Dubilinus initialer, på grekiska Tau Delta, [Tr], blev AOD:s logo och förekom i praktiskt taget alla officiella sammanhang, på regalia, medaljer, smycken osv. Se medalj härintill från Chiswick Lodge! Inga dokument hittade Vi kan notera att Henry Hurle gick noggrant till väga. Och det är anledningen till att William North inte hittade något dokument. Ännu idag har vi inte påträffat något dokument av den typ som William North letade efter. Kanske dyker något upp i framtiden. Men tack vare William North forskning och de tolv artiklarna kan vi ändå pussla ihop ett porträtt av Förenade Gamla Druid- Ordens grundare. Och det ska jag försöka göra i nästa artikel. 2

3 Nr 7 september 2014 Svensk Druid-Tidning I huvudet på en redaktör Hur många vänner har du? Det beror på hur jag räknar. På Facebook kallas de som vi kommunicerar med för vänner. Då blir det nog ett hundra tal. Men räknar jag de som finns när det blåser med- och motvind, då blir det inte så många. Vänskap förutsätter alltid ömsesidighet. Finns inte ömsesidigheten är det ingen verklig vänskap. För mig handlar vänskap om förhållandet människor emellan, där tillit råder och där jag lugnt kan vara förvissad om den andres stöd och hjälp om det blir nödvändigt. Vänskap är när man rakryggad står vid en broder sida i alla sammanhang och att man står där vad som än händer. Att vara lojal och aldrig baktala en broder. Medlemskapet i vår Orden har gjort att jag fått många nya vänner, både i den egna logen och de bröder som jag lärt känna genom engagemanget med vår tidning. En förutsättning för ett gott medlemskap är att vi har god gemenskap bröder emellan. Det ska alltid kännas positivt och kul att gå på logemötet. I brödragemenskapen ska jag vara trygg i att det inte pratas illa om mig när jag åker hem på kvällen. Den goda gemenskapen är ett krav för att vi ska kunna rekrytera nya bröder. De loger som har som regel att låta en potentiell broder besöka logen före medlemskapet är det extra viktigt att gemenskap och glädje ska sitta i väggarna. Gör den det då har vi kommit en mycket bra bit på vägen. Men vänskap som är en förutsättning för god gemenskap är inget som kommer av sig själv, den ska finnas där och stanna kvar. Det finns ingen någon annan som ordnar det åt oss. Denna vänskap bygger på vårt gemensamma ansvar och skapas genom omtanke och respekt för varandra. För att en ny broder ska få känna av gemenskapen så fort som möjligt är det av yttersta vikt att vi bryr oss. Att han känner sig broderligt välkommen i vår gemenskap. Att vara välkommen får inte enbart vara ett ord i våra ritualer, utan vi måste alla sträva efter detta. Faddern har ett stort ansvar men ansvaret ligger också i lika stor grad hos oss alla bröder. Ingen broder får känna sig ensam och övergiven i brödraskapet. Glöm aldrig att vår Orden står för vänskap, glädje och broderlighet. Bröder! Nu finns årets CD-skiva hos Din ÄÄ. Den blir Din för endast 100:-. Överskottet går till Ordens Stipendiefond Lyssna och njut! Göran Lindgren Tel E-post Svensk Druid-Tidning SVENSKA DRUID-ORDEN F G D O Västergatan 3A Malmö Tel Bankgiro: Bank: Svenska Handelsbanken Org.nr: E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Dag Wikman Hamnplan 2A lgh Piteå, Tel E-post: Redaktion: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö, Tel Mobil: E-post: Johnny S Andersson Spruthusgränd Söderhamn, Tel Mobil: E-post: Bertil Carlsson Spinettstråket 1 G Umeå, Mobil: E-post: Henrik Enander Storgatan 23 CA Ljungby, Tel Mobil: E-post: Caj Söderberg Box Uppsala, Tel Mobil: okt-mars: E-post: Annonsansvarig - samt layout & original: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö Tel Mobil E-post: Adressändringar Adressändringar m.m. skickas till Ordens Kansli i Malmö Prenumeration inom Sverige: 100:-/år Prenumeration utom Sverige: 400:-/år Tryckeri: Jomagp, Ljungby Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända manus. Nummer 8 utkommer den 20 oktober manusstopp den 25 september Nummer 9 utkommer den 20 november manusstopp den 25 oktober Upplaga ISSN:

4 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 STORA NOLIA MÄSSAN Då har Druid-Orden varit med på vår första stora mässa nämligen Stora Nolia Mässan i Piteå lördag den 2 till söndag den 10 augusti. Denna mässa är en av Sveriges största mässor med ca besökare under nio dagar. Mässan är vartannat år i Piteå och vartannat i Umeå. Upptagningsområdet för mässan är från Örnsköldsvik i söder till Kiruna i norr, så den har ett stort upptagningsområde. Tanken att vara med på denna mässa föddes under Riksmötet i Lund 2013 och syftet var att marknadsföra Druid-Orden och vår Stipendiefond. Det vi hoppades på var att väcka intresse för Druidismen och med att rekrytera fler bröder samt att samla in pengar till Stipendiefonden. Planeringen började redan under hösten med att boka monterplats och därefter startade planeringen med hur vi ska lägga upp det hela. Mässmedverkan har inte prövats tidigare inom Orden och ingen av de inblandade hade deltagit på mässor förut så vi gick en spännande tid tillmötes. Upplägget blev att göra detta som ett samarbetsprojekt mellan Storlogen Birkeneland och Storlogen Nordanland med SÄÄ Mikael Stenman och SÄÄ Urban Engström från respektive Storloge. Dessa hade i uppgift att kommunicera med Grundlogerna inom deras områden. Redan under våren gick första informationen till Grundlogerna så de hade möjlighet att vara med och planera in det hela. De tolv Grundlogerna fick sin information under maj månad för att kunna fördela bemanningen under dessa tio dagar som mässan håller på. Jag vill ge en stor eloge till de bröder som ställde upp dessa dagar, vissa hade 30 mils bilfärd. Allt arbete med mässan har gjorts ideellt så inga ersättningar utgick till de som var på plats, allt för att minimera våra kostnader för mässan. Detta är BRODERSKAP! Många funderar nog över behovet att vara med på mässor - både stora och små. Som jag ser det - syns vi inte finns vi inte. Mässor är ett bra sätt att visa upp sig på, många kommuner ordnar till exempel skördemässor och det finns säkert många andra alternativ där kan den lokala logen visa upp sig. Det som är svårt det är att med en gång få en kvittens vad man får för utfall, det vill säga hur många nya bröder får vi. Det kanske tar en månad eller ett år, det får framtiden ge. Det vi konstaterade att det fanns ett intresse för vår monter många var nyfikna. Vi försökte även att samla in pengar och marknadsföra Stipendiefonden. Detta gick bra, men vi kunde konstatera att många var försiktig med att Bröder! Nu finns årets CD-skiva hos Din ÄÄ. Den blir Din för endast 100:-. Överskottet går till Ordens Stipendiefond. Lyssna och njut! 4

5 Nr 7 september 2014 Svensk Druid-Tidning I PITEÅ g Lund Lycksele Malmö, 5 loger Norrköping, 2 loger Nyköping Olofström Piteå Skellefteå Skövde Stockholm Strängnäs Sundsvall Söderhamn Trelleborg, 2 loger Täby Ulricehamn Umeå 2 loger Uppsala Varberg Visby loger Vänersborg Västervik Västerås Växjö Ånge Älmhult Örnsköldsvik Östersund Östhammar elsingfors ID-ORDEN 21 Malmö en.org idorden.org 0 81 skänka pengar på en mässa. Men, resultatet blev :50 kr det får vi vara nöjda med. De som skänkte 100 kr fick, om de ville, skivan Gammeldanskensvänner & Friends och det ville 71 personer. Som avrundning kan jag konstatera att det var en hel del förberedelser under våren. Vi fick till en bra monter med en fungerande organisation. Jag vill tacka Ordensledningen och Svensk Druid-Tidning som avsatte pengar till projektet samt Kansliet och Marknadskommittén för den hjälp vi fått. Jag vill till sist tacka alla bröder som har ställt upp dessa dagar utan er insats hade det inte varit möjligt att genomföra detta projekt. Anders Wikstén, SOÄ SL Nordanland. Liten historik Vår Orden grundades på Värdshuset The King s Arm på Poland Street i London och året var Åren före var svåra för England som var i krig och oro härskade över hela kontinenter. Québec hade intagits och hela Kanada hade vänt sig mot England. I Amerika hade kolonisterna utropat en egen union, USA. Krig mellan kolonierna och moderlandet England följde. År 1780 utbröt Gordon-resningen vid vilken Newgatefängelset öppnades med våld, fångarna befriade sig och halva London brann. Den sociala oron var mycket stark i England liksom i stora delar av Europa. En oro som i Frankrike kom att leda fram till Franska revolutionen ville några vänner samlas till vänskaplig underhållning och samvaro på värdshuset The King s Arms på Poland Street i London. Snart kände de sig manade att grunda ett sällskap, där de kunde vidareutveckla sin önskan att glädjas i broderlig samvaro och där det fanns möjlighet att utesluta den, som av en eller annan anledning; ansågs mindre önskvärd. Med mycken möda överlade de om ett lämpligt namn och en i sällskapet vid namn Henry Hurle väckte ett förslag som enhälligt antogs. Namnet blev Druid-Orden och skulle vara en träffpunkt för Vänskap, Glädje och Broderlighet. Det konstaterades att våra sedvänjor, språk och situation var helt annorlunda än våra druidiska förfäder men avsikterna är de samma; de försökte att förbättra människans tillvaro och det vill även vi. Titeln på den högste ledaren blev Stor Ädel Ärk och skulle stödjas av tvenne män - barderna, precis som de understödde ledaren i gammal tid. Medlemmarna skulle kallas för bröder. Strävan och mål gick ut på att skaffa sig själslig bildning, att befordra harmonin och uppmuntran till goda seder. Det skrevs, på den tiden, i Ordenslagen ett strikt förbud mot att diskutera varje form av politik eller religon vid våra möten. Idag tar vi inte någon ställning i politiska eller religiösa frågor. Till Sverige kom Druid-Orden via Tyskland Den första loge som etablerades i Sverige är Logen Ad Astra i Malmö. Grundaren av vår Orden var Konsul Gustaf Smith från Trelleborg. Vår Orden står för Vänskap Glädje Broderlighet. Detta är DRUID-ORDEN - en Orden för dig! Boden Logen Arcturus Gerry Axtelius Logen Nennius Per-Olof Persson Gällivare Logen Minera Ferrorum Jan-Christer Gärde Kalix Logen Taranis Håkan Segerlund Lycksele Skellefteå Boden Logen Arcturus Gerry Axtelius Logen Nennius Per-Olof Persson Gällivare Logen Minera Ferrorum Jan-Christer Gärde Kalix Logen Taranis Håkan Segerlund Storlogen Nordanland Urban Engström Storlogen Nordanland Urban Engström Kiruna Logen Polaris Stefan Rova Luleå Logen Morvin Niels Klitgaard Piteå Logen Merkur i Jan Nyberg Vill du veta mer om Druid-Orden? Kontakta gärna någon av oss. Mer information hittar du på vår hemsida Storlogen Birkeneland Mikael Stenman Logen Circius Logen Aldebaran Mikael Zakrisson Mikael Sehlstedt Logen Orion Rolf Rydström Logen Eos Bertil Forsfjäll Logen Rigel Torbjörn Wallin Umeå Lycksele Skellefteå Örnsköldsvik Kiruna Logen Polaris Stefan Rova Luleå Logen Morvin Niels Klitgaard Piteå Logen Merkur i Jan Nyberg Vill du veta mer om Druid-Orden? Kontakta gärna någon av oss. Mer information hittar du på vår hemsida Storlogen Birkeneland Mikael Stenman Umeå Logen Circius Logen Aldebaran Mikael Zakrisson Mikael Sehlstedt Logen Orion Rolf Rydström Logen Eos Bertil Forsfjäll Logen Rigel Torbjörn Wallin Örnsköldsvik - en Orden för dig när du söker: samhörighet vänskapsband för livet personligt nätverk personlig utveckling möjlighet till kontemplation - en Orden för dig när du söker: samhörighet vänskapsband för livet personligt nätverk personlig utveckling möjlighet till kontemplation Välgörenhet - ett av Ordens ledord Vi finns på 60 platser runt om i landet där våra 70 loger arbetar var och en med olika lokala välgörenhetsprojekt. Det är allt från insamlingar till Stadsmission, Frälsningsarmén och musikstipendier. På riksplanet går vår nationella insamling via Ordens Stipendiefond och under innevarande period är insamlingsmålet forskningen kring prostatacancer. Den som skänker minst 100:- till Stipendiefonden får en CD-skiva med nordiska dryckesvisor, sjungna av ett femtiotal nordiska artister. Skivan finns i vår monter här på Noliamässan. CDn är framtagen genom ett samarbete mellan Gammeldanskens Vänner i Malmö, Arcus Danmark A/S och Svenska Druid-Orden. Överskottet från skivan går oavkortat till prostatacancerforskningen. Välgörenhet - ett av Ordens ledord Vi finns på 60 platser runt om i landet där våra 70 loger arbetar var och en med olika lokala välgörenhetsprojekt. Det är allt från insamlingar till Stadsmission, Frälsningsarmén och musikstipendier. På riksplanet går vår nationella insamling via Ordens Stipendiefond och under innevarande period är insamlingsmålet forskningen kring prostatacancer. Den som skänker minst 100:- till Stipendiefonden får en CD-skiva med nordiska dryckesvisor, sjungna av ett femtiotal nordiska artister. Skivan finns i vår monter här på Noliamässan. CDn är framtagen genom ett samarbete mellan Gammeldanskens Vänner i Malmö, Arcus Danmark A/S och Svenska Druid-Orden. Överskottet från skivan går oavkortat till prostatacancerforskningen. Logerna på Noliamässan.indd :35 Logerna på Noliamässan.indd :35 5

6 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 VEM UPPTÄCKTE AMERIKA? Text Henrik Enander De flesta av oss fick nog i skolan lära sig att det var Christopher Columbus som upptäckte Amerika. Det var på spanske kungens uppdrag som han seglade västerut för att finna sjövägen till det rika Indien och för att sedan kunna hemföra guld och exotiska kryddor. Men på senare tid har det visat sig att andra européer långt före Columbus kände till Amerikas existens. Våra förfäder var mycket händiga och dessutom utomordentliga skeppsbyggare. En havsseglare var c:a 20 meter lång, hade en bredd på upp till fem meter och en höjd midskepps på omkring två meter. Trots storleken saknade den köl och hade därmed inget stort djupgående, bara en dryg meter som mest och kunde när så behövdes gå nära stränderna och även föras upp i flodmynningar. Skeppen drevs fram av ett råsegel som i god medvind kunde ge farter på en 8-10 knop, vilket innebar att det under gynnsamma förhållanden kunde ta två dagars seglats från Norge till Island och två dagar från Island till de bebodda delarna på Grönland. Hur man navigerade är däremot okänt, kompassen var ännu inte uppfunnen, men förmodligen seglade man efter stjärnorna, främst polstjärnan. Två isländska sagor, Erik Rödes saga och Grönländigasagan, berättar om seglingar västerut i slutet av 900-talet e Kr och att deltagarna där funnit ett stort landområde vars olika delar de kallade Helluland, Markland och Vinland. Det sistnämnda var det bästa ty här växte självsått vete liksom också vindruvor. Här övervintrade också upptäckarna men fann också att det redan fanns folk på platsen. Dessa, som nordmännen kallade för skrälingar, beskrevs som små män med ondskefullt utseende. De hade anskrämligt hår på huvudet, stora ögon och breda kindknotor. Om det var eskimåer eller indianer som nordborna mötte vet man inte. Någon gång kring 1070 besökte den tyske kyrkomannen Adam av Bremen Danmarks kung i Roskilde. Av kungen fick han höra många fantastiska berättelser om det okända Norden. Geografiska skildringar blandades med bloddrypande berättelser om hedniska vanor och människooffer. Adam lade så mycket kan kunde på minnet och antecknade en del för att använda i den bok om Hamburgstiftets historia som han höll på att skriva. En av de berättelser Adam fick höra var att en ö som kallades Vinland hade upptäckts långt ute i Oceanien. Namnet kom sig av att där växte vilda vinrankor som gav utmärkt vin och det fanns också säd i överflöd utan sådd. Men på andra sidan ön fanns inget beboeligt land utan allt var täckt av is och mörker. Det här är den första och äldsta skriftliga uppgiften vi har om det nyfunnna landet och den visar att upptäckten fortfarande var i färskt minne efter 6

7 Nr 7 september 2014 tre-fyra generationer och att det förmodligen talades om det fantasieggande landet i hela Skandinavien. När de båda isländska sagorna nedtecknades på 1200-talet så blev berättelserna om upptäckten av Vinland lätt förvirrade och fantasifulla, vilket inte var så märkligt med tanke på att de muntligen berättats i nästan trehundra år. Vissa fakta fanns dock med, de som seglat västerut namngavs noga men geografiska positioner var svävande liksom tidsangivelser. Så hösten 1965 meddelade det ansedda Yale-universitet i USA att man hade gjort en enastående vetenskaplig upptäckt. I sin ägo hade universitet fått en världskarta, den s k Vinlandskartan. Den ansågs ha ritats i mitten av 1400-talet och det märkligaste med kartan var att längst västerut fanns en stor ö med två djupa vikar och som kallades för Vinland. Därmed skulle det ha bevisats att vikingar eller tidiga nordbor faktiskt känt till det hittills okända Amerika ungefär femtio år före Columbus resa och att denne t o m känt till kartan och att det fanns ett stort landområde västerut. Universitetets presentation av kartfyndet var storslagen och överdådig. På små välsmakande snittar serverades norsk sill och lax samt rikligt med norskt öl och Linie Aquavit, väl kylt från ett vikingaskepp uthugget från ett jättelikt isblock. Dåvarande svenske kulturattachén var dock från början skeptisk mot den angivna dateringen, främst på grund av att både Island och Grönland var ritade praktiskt taget så exakt som i verkligheten när man på 1400-talet ännu inte visste att Grönland var en ö. Kritiken mot Vinlandskartans äkthet växte och slutligen gjordes en kemisk analys av det bläck med vilket kartan ritats. Analysen visade att en kemisk beståndsdel var okänd på medeltiden och kunde framställas först på 1900-talet och kartan var därmed en förfalskning. Nya detaljerade undersökningar följde, bl a en som byggde på hur man tillverkade bläck på medeltiden och som visade att den kemiska beståndsdelen verkligen då kunnat tillverkas och att kartan därmed var en äkta medeltida karta. Trots att nordborna enligt de gamla sagorna faktiskt övervintrade på Vinland har noggranna arkeologiska undersökningar inte lämnat några bevis för en bosättning. Frågan om vem som först upptäckte Amerika är fortfarande olöst liksom om Vinlandskartan är äkta eller en förfalskning. Om allt detta berättar historikern Mats G. Larsson i sin läsvärda bok, Vinland det goda. Nordbornas färder till Amerika under vikingatiden. Svensk Druid-Tidning Produktutveckling! Snacka om produktutveckling! Tidigare har våra bröder som kvitto på bidrag till Stipendiefonden fått en kalender. Visst är det bra, men den måste ju förnyas varje år, av förklarliga skäl. (Här skulle man i värsta fall kunna ana en marknadsföringsmässig klurig baktanke, om man vore lagd åt det hållet!) Nu får vi i stället en CD-skiva, fylld av dryckesvisor! Vi som närmar oss mogen ålder kan väl inte nog förundras över våra moderna mediers omfång. En tid var 78-varvarnas kapacitet 2-3 minuter/sida, medan en modern CD med lätthet klarar en dryg timmes innehåll. Och då är ju tiden ointressant, innehållets kvalitet är ju så mycket viktigare. Här finns delar av den nordiska eliten bland skålsångare. Kändisar som är just det genom helt andra kulturella gärningar och snapsproffs som vunnit Snapsvisemästerskap! Visste ni att något sådant existerade? Tänka sig att det är möjligt att engagera över 50 människor i ett sådant projekt? Alla besjälade och frälsta att genomföra den här idén. Och vilken idé och tanke ligger bakom? Jo, att till lägsta tänkbara kostnad, ofta tack vare medarbetarnas uppoffringar, skapa en produkt som ger något exceptionellt till mottagarna. Allt som blir över tillfaller vår Stipendiefond! Lita inte på möjligheten att kopiera eller skapa något hembränt! Köp hellre många skivor och skänk till någon vän. En god väg att odla vänskap kan vara att dela både visa och snaps i ljuset av kräftoch surströmmingslyktor under hösten. De kända visorna kanske klaras av direkt och de nya tål ju att träna på. Med Gammeldansk som grundrecept är det ingen fara för missbruk menar en Norrlänning! Bertil Carlsson 7

8 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 Aktiv rekrytering - ger nya bröder Start av processen bör lämpligen ske 1en logekväll då det av tradition är många bröder närvarande. Under brödramåltiden, före det kaffet serveras, ger MÄ argument för vad som skall hända. Ett aktivt rekryteringsarbete startas från och med nu. En namninsamlingsblankett, där ÄÄ beskriver bakgrunden till det kommande arbetet lämnas ut till samtliga bröder. Under den kvarvarande delen av kvällen kan då en diskussion komma 2igång om lämpliga presumtiva bröder. Tanken är att man inte behöver ha talat med vederbörande innan man förslår honom som presumtiv broder. Innan kvällen avslutas skall alla närvarande bröder lämna en blankett till MÄ med minst ett namnförslag. Bearbeta förslagen i en utvald skara (Förtro-endeutskottet). Gör en sammanställning. Anses det vara tillräckligt med förslag? 3 Ja - börja fortsatt planering! Nej - gör om punkten 1 en gång till. Finns det namnförslag som måste diskrimineras? Det kan dyka upp ett namn som inte är önskvärt. Fatta beslut om detta. Börja planering av en informationskväll. Bestäm vilka bröder skall delta. ÄÄ, MÄ, Skr, Lv, Org, och andra sociala och vältaliga bröder. Be någon erfaren och 4någon relativt nybliven broder att berätta om hur de upplever att vara broder. Välj med omsorg. De bröder som har lämnat förslag på en ny medlem bör delta. De kan bli presumtiva faddrar. Planera datum för träffen relativt tidigt så logen hinner klart med invalet i god tid före receptionen. Skicka ut ÄÄ:s inbjudan till alla föreslagna. Det viktiga är att det finns en broder i logen som 5 anser att mottagaren har de kvalitéer som skulle passa i vår loge. Just detta att någon talar i positiva termer om den inbjuden upplevs ofta väldigt positivt och är smickrande. Ange svarsdatum via telefon eller . Ta reda på om det finns intresse, passar dagen, erbjud skjuts. Genomför informationskvällen enkelt och värdighet. Gör ett upprop, bocka av på anmälningslistan. ÄÄ hälsar välkommen 6och gör en kort presentation av de närvarande. Koncentrera på information i all-mänhet. Betona den historiska delen. Visa bildspelet Motiv för att bli broder i DRUID- ORDEN. Tona ner gradsystem, organisation m m. Poängtera vad Orden erbjuder och vad som krävs för att bli broder. Betona upplevelserna under en logekväll. Svara på frågor. Låt en lämplig broder hålla ett ideellt inslag om allmän Druidsymbolik. Se utbildningspärmen. Spela ett stycke Keltisk musik. Informera om när i tiden det kan bli reception. Begär på 7ett enkelt sätt om de presumtiva bröderna har blivit intresserade redan under kvällen och kan tänka sig bli en broder. Påbörja den formella administrationen inför ett inval. Samla in eventuella anmälningar - ha ansökningsblanketter, rekryteringsfoldern m m klara. Genomför 8reception. Lycka till! 8

9 Nr 7 september 2014 Svensk Druid-Tidning Rapport från Stipendiefonden Docent Pernilla Wikström, verksam vid Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet, tilldelades ett stipendium om kronor vid Riksmötet i Lund i augusti i fjol för hennes forskning efter bättre metoder att hitta och behandla prostatacancer. Hon är en självständig forskare med en egen forskargrupp, som bedöms ha stor potential till nya genombrott inom prostatacancerområdet. Hon lämnar här en kort och generellt beskrivande rapport om vad hon och hennes grupp gör och har gjort inom vår forskning det senaste året. Lars Grefmar För ett år sedan hade jag den stora glädjen att få ta emot Druid-Ordens forskningsstipendium för min forskning gällande prostatacancer. Tack vare detta stipendium har min forskargrupp kunnat utökas med ytterligare en doktorand och består nu av tre doktorander, en post-doc, två forskningsingenjörer, och en biomedicinsk analytiker. Vi jobbar tillsammans med att försöka ta reda på varför vissa prostatatumörer blir aggressiva medan andra förblir små och ofarliga. Vårt arbete har under det senaste året varit inriktat på att undersöka varför prostatacancer ibland sprider sig, metastaserar, till skelettet och gärna växer där. Vi har börjat förstå att olika metastaser kan ha stora biologiska skillnader som i sin tur gör att de bör behandlas på olika sätt. Vårt arbete framöver kommer därför att vara huvudsakligen inriktat på att hitta ämnen vars nivåer i tumören, eller allra helst i blodet, kan mätas och användas för att förutsäga såväl sjukdomsförlopp som vilken av gängse behandlingsstrategier som är bäst lämpad att ge till en individuell patient. Genom att studera biologiska skillnader mellan olika metastasers tillväxtsätt hoppas vi dessutom kunna bidra till att ännu mer effektiva behandlingsmetoder kan utvecklas i framtiden. Pernilla Wikström Alla artister har ställt upp gratis och bidrar därmed till prostatacancerforskningen! 9

10 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 En Poets liv och leverne av Dan Bergeld, från ett ideellt inslag vid ROÄ-graden Värmland kallas inte för inte Skrönans land en del av Sverige som har fostrat många kulturpersoner. Runt sjön Racken strax utanför Arvika har vi haft konstnärskolonin Rackengruppen som idag bl a kan beskådas på Rackstamuseet i Arvika. Många skådespelare och seenpersoner har fostrats här t ex Solveig Ternström och Monica Zetterlund. Författare och poeter har vi och har haft gott om, tänk bara på Selma Lagerlöf, Nils Ferlin och inte minst på Gustav Fröding. Jag vill här berätta några episoder om Gustav Fröding. Gustav föddes den 22 augusti 1860 på Alsters Herrgård i Karlstad. Det var ett musikaliskt och bildat hem som tyvärr förmörkades av sjukdomar. Fadern Ferdinand led av en lungsjukdom, modern Emilia drabbades av en så djup depression vid Gustavs födelse, att hon måste få vård på en anstalt i Danmark. Fadern Ferdinand hade dessutom innan Gustavs födelse lämnat familjen och rest till Italien, för att som han sa förkovra mig och få luft så att min själ skall må bättre. Som du förstår var det lite rörigt i familjen. Som ett exempel kan berättas om när fader Ferdinand inför en jul, då Gustav ställs inför valet om vilken julklapp han skall få, antingen en bibel eller en fällkniv, säger: Komihåg Gustav, att Gud vill att du alltid säger sanningen. Gustav han svarar bibeln. Några år senare frågade hans syster Mathilda honom, kommer du ihåg vad du tänkte. Ja jag tänkte, det blir lugnast så, men det var allt fällkniven jag ville haft. 1880, vid 20 års ålder, och med ett arv på :- skrev Gustav in sig på Uppsala Universitet som student. Pengarna lade han i ett skrin som han gick till järnvägsstationen i Karlstad med och polletterade till Uppsala, skrinet kom fram och han hämtade ut det och installerade sig i sitt studentrum med skrinet fullt synligt för alla som kom på besök. Pengarna försvann bland annat till lån till andra studenter, utan skuldsedlar, ett handslag räcker tyckte Gustav. Efter 4 år och utan att ha avlagt någon examen återvände han tomhänt utan pengar till Värmland. Gustavs syster Mathilda hade en gård, Slorudsborg, vid Värmeln strax utanför Arvika, där Gustav vistades hela 1884 och de flesta somrarna på och 1890 talet publicerade han, under stor vånda, sin första diktsamling Gitarr och Dragharmonika vari den kända dikten Vackert Väder finns. Dikten utspelar sig en sommardag då Gustav rodde på sjön Värmeln. Klar låg himlen över viken, solen stekte hett, och vid Haga ringde Hagas gälla vällingklocka ett. Brunskogs kyrka stod och lyste som en bondbrud, grann och ny. Över björkarne vid Berga som ett hattflor på en herrgårdsfröken som svävande en sky. Men vad är det, hör, det fnissar bortom holmarne vid näset, vad är det för en sällsam låt? Är det flickor som i viken bada eller är det flickor i en båt? Tio vita frökenhattar stucko plötsligt fram ur vassen, just där sundet vidgar sig, tio skadeglada halsar skrattade åt mig. Jag blev verkligen förargad över denna skrattsurpris, men jag rodde ändå ditåt, mitt i skocken satt ju själva, själva självaste Alice. Och jag reste mig i båten och jag tog ett tag åt mössan, ett förläget tag, och jag rodnade och sade: det är utmärkt vackert väder, vacker väderlek idag! Mycket sant och mycket snillrikt, bravo, bravo, bravo, bra, högst poetiskt, sant och snillrikt, högst poetiskt, hahaha, skreko alla flickorna, och de öste vatten på mig och Alice var obarmhärtig, hennes hjärta var som is, och jag snubblade i båten och jag föll på knä och sade smärtefullt på Cesars vis: även du min, även du min, även du, Alice! Alice hette i själva verket Hildegard Alstermark och Gustav var förälskad i henne, han friade till henne men fick varken ja eller nej, så Gustav såg sig som hemligt förlovad. Att hennes svar uteblev beror nog på Gustavs tilltagande alkoholism och sinnessjukdom. Det blev inget av frieriet. 10

11 Nr 7 september publicerades hans diktsamling Stänk och Flikar där dikten En Morgondröm väckte stor uppmärksamhet minst sagt. Bonniers Förlag var mycket tveksamma till att ge ut dikten och bad Fröding att stryka den. Men styrkt av sina författarkollegor b la. Verner von Heidenstam lät han dikten vara kvar. Uppståndelsen blev stor när diktsamlingen publicerades, en recensent skrev Här sparas inga ord ej ens de grövsta. Även den som är en svuren fiende till allt pryderi måste känna sig frånstött både moraliskt och estetiskt. Varför uppståndelsen, jo dikten skildrar i ett kort avsnitt ett samlag, och själva beskrivningen var så realistisk att många av Frödings samtida förskräcktes. Justitieministern beordrade kvarstad av upplagan, Fröding åtalades men blev frikänd, allt detta påskyndade Frödings sjukdom. Och med ett, med ett skratt blev han fri, sprang han upp, fick han flickan fatt och han drog henne tätt mot sin mun för att kyssa sig munnen mätt, och hon klängde sig fast, och hon snyftade till och i gråt hon brast, och hon sökte hans blick, och en glimt av hans innersta själ hon fick. Och som knoppen av Ariens ros en vår sina skylande blad från pistillerna slår inför sol, inför vindar och frön låg hon naket och utslaget skön och med vittskilda knän och med skälvande sköte var den älskades åtrå i möte. I dag hade dikten inte väckt någon uppståndelse, men tiden var annorlunda då. Fröding vistades långa tider på olika vårdhem. När han 1905 flyttade till Villa Gröndal på Djurgården blev Signe Trotzig hans sjukvårdare. Hans hälsa var märkt av hans alkoholism och diabetes. Då han inte kunde ta vara på sig själv hade hans systrar sett till att han blev omyndigförklarad, vilket han struntade i skulle det visa sig. Fröding hade nämligen testamenterat att Signe årligen skulle erhålla 2 000:-, och han var vid denna tid ganska förmögen. Som en kompromiss, så fick Signe ett engångsbelopp på :- och behålla avkastningen från några dikter som utgavs efter Gustavs död. Fröding dog den 8 februari 1911 och blev alltså 50 år. Jordfästningen i Klara kyrka förrättades av professor Natan Söderblom. Han ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård, kortegen som gick genom Stockholm kantades av ca personer. I likhet med flera litterära särlingar åtnjuter Gustav Frödings verk och livsöde idag stort intresse. Om du idag, på sommaren, kommer till Karlstad kan du ha tur att möta honom på Karlstads gator där han, går runt och berättar om de olika platserna som har haft betydelse för honom. Jag kan avslöja för er att det är en Druidbroder som gestaltar honom i nutid. Svensk Druid-Tidning Bröder företagare! Hur många vet vilka varor och tjänster Du har att erbjuda? En annons i Svensk Druid-Tidning hjälper Dig! En 1/2-sida kostar endast 1 500:- Du når läsare! Vill Du veta mer? kontakta Göran Lindgren 11

12 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 Storlogen Västanland kallar till ordinarie Gradgivningsmöte lördagen den 25 oktober, i logen Lirs lokaler, Skansgatan 7, Varberg. Observera att logen Lir flyttat till annan lokal sen sist. Dagordning: Kl Kaffe Kaffe Kl OÄ-möte K-möte Kl Lunch Brödramåltid Kl R-möte Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst. Egen regalie medtages. ROÄ ombedes bära riddardräkt. Skr i varje grundloge skall senast den 13 oktober, skriftligen anmäla till logen Lirs logevärd, Stig Svensson, Furubergsgatan 11, Varberg, tel , antalet bröder som skall deltaga i lunch respektive brödramåltid. Gäller även recipiender och SL-ämbetsmän,. Anmälan är bindande enligt tidigare beslut. Med broderlig välkomsthälsning i E F E Mats Rosenbielke Lasse Nilsson SÄÄ SSkr STORLOGEN VÄNERLAND Kallar till GRADGIVNINGSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 OKTOBER 2014 i logen Excaliburs lokaler, Nygatan 5, Borås Dagordning Kl Samling Kaffe Kl Old Ärk-graden Kl Lunch Kl Ringgraden Kl Kapitelgraden Kl Brödramåltid Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst. Egen regalie medtages. ROÄ ombedes bära riddardräkt. Besökande bröder medtager sin gradregalie. ÄÄ som ej innehar OÄgraden skall medföra sin ämbetsregalie för deltagande i OÄ-mötet. Bröder som tidigare kallats till reception under de senaste 2 åren, men ej haft tillfälle att mottaga graden, kan recipiera vid detta tillfälle (med undantag av ringgraden) om anmälan göres till SSkr på mejl till senast Bindande anmälan om deltagande i brödramåltid, skall ske till Skr i hemmalogen senast den 8 oktober. Med broderliga välkomsthälsningar i E F E Alf Stenson SÄÄ Anders Regnell SSkr Birgitta-Sällskap bildat i Älmhult Ett nytt Birgitta-Sällskap är bildat i Älmhult med startdatum den 10 februari 2014 och som moderloge, Birgitta-Logen Astrea i Ljungby. Systrarna är nu i full gång med alla förberedelser inför bildandet av egen Birgitta-Loge. Om allt går enligt planerna får vi vara med om instiftan av en ny Grundloge med nummer 16 i början av nästa år. Stående fr vä: Kate Steele-Zilliacus, Marie Håkansson, Anna Falck Bengtsson, Malin Henningsson. Sittande fr vä: Birgitta Fagerberg, Ann-Christine Lennartsson, Annica Nilsson, Catharina Lindstén 12

13 Nr 7 september 2014 Golfmatchen mellan Idris och Doru Svensk Druid-Tidning En gång är ingen gång, men två gånger har skapat en tradition! Nu är den andra matchen mellan logerna inom SL Bardaland spelad. Dorus ÄÄ Hans O Hägglund startade förra året upp utbytet och i år var det dags för Idris att stå som arrangör. Vi spelade på Strängnäs fina golfbana som inramas av ett stort antal gamla ekar - så det blev riktig druidgolf. Dessutom hade vi perfekt väder, så inramningen kunde inte bli bättre. Dagen inleddes med foursome match där Idris tog ledningen med 7-1 och efter en stärkande lunch, raggmunk och fläsk, var det dags för åtta singelmatcher, där hemmabröderna ofint nog vann med Idris tog hem dagen med Vid den avslutande samlingen inbjöd Dorubröderna direkt till ny kamp nästa år och broder Kjell Lewin anmälde att Täby GK nog var en bana som skulle få bröderna från Strängnäs på fall. Vi får väl se hur det blir med det! Den stora bucklan som Hans ordnat redan förra året hade han glömt. Vi får väl hoppas att den dyker upp till nästa tävling. Text: Ulf Tengbrand Bild: P-O Rosén Stiftarbroder Ronald Holmström och ÄÄ Bertil Kilander Utemöte hos Camulus Åter hade vi Camulusbröder, förmånen att få hålla höstterminens upptaktsmöte hos logens stiftarbroder Roland Holmström i hans Tusculum som ligger vackert inbäddat vid Berg på Billingssluttningen. Just i anslutning till ägan finns en mäktig och gammal ek. Det ger en speciell stämning att få hålla möte under detta frodigt grönskande träd. ÄÄ Bertil Kilander öppnade utemötet och hälsade 50-talet församlade välkomna. Särskilt välkomnande fick de åtta presumtiva bröder som modigt anmält sig till denna Druidkväll, samt 13 våra kära gäster RSM Dan Bergeld och SSkr Anders Regnell. Efter Tegners dikt; om det som den starke med våld skapat minsann är vanskligt och kort, kanske med tanke på vår oroliga omvärld, riktade Bertil ett stort tack till Ronald för att vi åter fått samlats i den vackra utelunden och att det i kväll kunde firas 20-årsjubileum för dessa träffar. Ronald berättade att det då hölls en uppskattad tipspromenad, kanske något för kommande möten! RSM Dan Bergeld hälsade från RSL och tipsade oss om att vår moderloge Iris firar 75-årsjubileum i höst. Efter fler dikter och ett musikstycke avslutades Eubatmötet och vi bänkade oss för efterloge i värdens trädgård. LV Mattias Nilsson ordnade fram en klassisk svensk husmansdelikatess, fläsk och raggmunk med rårörda lingon! Efter kaffe och kaka blev det fördelning av vinster i kvällens lotteri. Ett av priserna tillföll lämpligt nog värden. Frimodigt framförde församlingen framför flaggans firade fosterlandssången, fin final! Så lägrades åter lugnet hos Ronald när bilarna rullade bort från gårdsplanen. Vi hoppas på återseende och att denna kväll gav mersmak för de nya eventuella bröder som deltog. Ulf Sahlén

14 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 SVENSKA DRUID-ORDEN FGDO STORLOGEN ÖSTANLAND Storlogen Östanland kallar till gradgivningsmöte lördagen den 11 oktober 2014 i logen Teutates ordenslokal, Halmstad DAGORDNING Kl Kl Kl Kl Kl Kl Samling, kaffe o fralla Old Ärk-församling, GG Lunch Ringgradsmöte, GG Kapitelmöte, GG Brödramåltid Alla Storlogebröder hälsas varmt välkomna! Viss närvaro vid SL-möten krävs för erhållande av Ring- och OÄ-graden Bindande anmälan om deltagande i kaffe, lunch och brödramåltid skall lämnas på listan hos din Skr senast , som därefter omgående vidarebefordrar till SSkr Lars-Göran Andersson på: Klädsel: Högtidsdräkt. ROÄ ombeds bära Riddardräkt. ÄÄ ikläder sig ämbetsregalie. Obs! Regalier medtages Broderligt välkomna i E F E Per Larsen SÄÄ Lars-Göran Andersson SSkr SSkr Lars-Göran Andersson Byagård LJUNGBY Tfn / 14

15 Nr 7 september 2014 Svensk Druid-Tidning STORLOGEN SUNNANLAND Kallar till Gradgivningsmöte söndagen den 2 november 2014 Druidvillan, Kyrkoköping i Trelleborg DAGORDNING kl OldÄrk-graden kl Lunch kl Ringgraden kl Kapitelgraden kl Brödramåltid Meny Frukost: Smörgås, pålägg, kaffe/te Lunch: Svampgratinerad kassler, kokt potatis, svampsås, lingon, ärtor Middag: Räkcocktail, bröd, smör Stekt ankbröst, klyftpotatis, lingonsås, wokade grönsaker Äpplekaka, vaniljsås Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst, ROÄ uppmanas bära Riddardräkt, regalier medtages. Broder som under de senaste två åren kallats till reception, men inte recipierat ännu, kan nu göra detta efter anmälan till SSkr Hans Hellman. Det poängteras särskilt, att bindande anmälan om deltagande i lunchen och brödramåltiden senast den 26 oktober 2014 till: SM Rolf Svensson, telefon E-post: Är du allergisk mot någon mat så uppge det till SM vid anmälan. ALLA STORLOGEBRÖDER HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA I E F E Ulf Liljegren Hans Hellman SÄÄ SSkr ALIRS UTFLYKT MED DAMER Söndag kl samlades vi med våra damer för att göra en utflykt till Laxön som är belägen två mil söder om Gävle. Vi äntrade bussen som kördes av vår egen eminente Lv Kent Hjalmarsson som till yrket är busschaufför. Första stoppet blev vid Hagsta där FU dukade upp smörgåsar och kaffe som vi med stor glädje inmundigade. Andra stoppet gjordes vid Dragon Gate, ett delvis färdigställt affärs- och kulturcentrum i Älvkarleby kommun, 25 km söder om Gävle. Idéen är att skapa en plats där den kinesiska och svenska kulturen skall kunna mötas. I framtiden planeras det att bygga en kinesisk stad i närheten och man vill även bygga världens största Buddha. Här skulle vi och våra damer få en utomordentligt genomgång av den Kinesiska kulturen av vår broder Sven Erik Lindestam som varit i Kina ett antal gånger. Efter genomgång av det fantastiska muséet åkte vi vidare mot Laxön. Här besökte vi den berömda laxtrappan där vi kunde se laxar ända upp till kilo som försökte, med stora hopp komma igenom laxtrappan för att simma högre upp i Dalälven. Sedan började det att det att knorra i våra magar och en promenad till resturangen Kungsådran där vår logevärd Kent hade beställt en måltid som var väl anpassad till Laxön och Dalälvens läckerheter. Eftersom Mackmyra whiskey och brännvinskokeri inte ligger långt bort så kom också och deras produkter fram på bordet. ÄÄ Urban Söderberg tackade för maten med att sjunga en visa ur Stipendiefondens CD Gammeldanskens vänner & Friends som väl passade in i sammanhanget. Efter två timmars ätande var det åter dags att äntra bussen och ta oss hem till Söderhamn. Under hemresan fick vi svaren på de 12 kulturella frågor vi hade fått försökt besvara på nerfärden. Här visade det sig åter att broder Sven Erik Lindestam stod för de kulturella anlagen då han knäckte samtliga frågor och fick som pris ett gott kinesiskt vin med sig hem. Text o bilder, Johnny S Andersson 15

16 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 Kräftskiva hos Thesevs! ÄNTLIGEN, var det så dags att träffa bröderna igen, det som så många sett fram emot. ÄÄ Patrik Svensson hälsade alla varmt välkomna till terminens första möte, MÄ Molle Johansson konstaterade att det var 44 bröder närvarande och att vi tycks var vid gott mod och försedda med en klädsam solbränna. Tyvärr fick vi höra att ett par av våra bröder inte alls var vid god hälsa. Undertecknad informerade bröderna, att om allt går planenligt kommer Druidgården inom kort få Logen W6 som hyresgäst. I efterlogen, i den nyrestaurerade Bankettsalen och till vilken Vingårdsarbetarna var inbjudna, hade Lvarna, som vanligt dukat upp en superb buffé i vilken traditionsmässigt ingick nykokta kräftor. CGS Belenos augustiutflykt till historisk mark En något kylslagen kväll med regn i luften samlades bröder med damer vid Uppsala Konsert och Kongress för att med buss transporteras till Biskops-Arnö, där kvällens begivenheter skull ske. Glädjen över att åter ses efter ett långt sommaruppehåll gick inte och ta miste på. Efter en trevlig bussfärd väl framme på Biskops-Arnö välkomnades vi med en bubblande drink av Lv Johan Beijer och kvällens initiativtagare broder Per Lindh. Efter en stunds mingel på gården utanför den nuvarande herrgården från 1700-talet blev vi ledsagade till matsalen, där en alldeles förträfflig och välsmakande middag serverades och stämningen ökade snabbt i takt med ett visst intag av ädla drycker som serverades. När varmrätten hade avätits blev det en guidad tur tillsammans med kvällens förträfflige och kunnige guide Håkan Tegnestål ner i valven och den välbevarade gotiska salen från 1300 talet av Biskopspalatset. Efter en mycket intressant historiebeskrivning över Biskops- Arnös historia var det dags att återvända till matsalen för dessert och kaffe. Br Leif Andersson passade på att tacka de inblandade för ett fint arrangemang och kocken för den utomordentligt goda måltiden. Som vanligt går tiden alldeles för fort när man har trevligt och helt plötsligt lystes gårdsplanen upp av den väntande bussen för hemtransport. En fantastiskt trevlig kväll var till ända. Nu ser vi framemot vårt första möte i logen den 1 september. Fakta om Biskops-Arnö är en ö i Mälaren i Håbo kommun, Uppland. Idag är herrgården säte för Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö. Biskops Arnö omnämns för första gången under andra hälften av 1200-talet. I slutet av detta århundrade förvärvades egendomen av kyrkan genom ärkebiskopen i Uppsala. Den första ärkebiskopen som nämns i anslutning till (Biskops-) Arnö heter Magnus Bosson. Den första innehavaren som man känner till är Birger Jarls frilloson Gregers Birgersson vars söner avyttrade Arnö till kyrkan efter faderns död Under ärkebiskop Olov Björnsson, ofta kallad den vise, byggs en borg eller snarare ett palats på ön, av vilken delar finns kvar än i dag. I huvudsak var Biskops-Arnö sommarresidens för ärkebiskoparna. Den första som tycks ha bott där även på vintern är Hemming Nilsson, ärkebiskop från 1341 till sin död1351. Han tog sin tillflykt till Arnö under det att pesten härjade i Uppsala. Den siste ärkebiskopen på Arnö blev Jakob Ulvsson, som också valde att bosätta sig där när han avgått sitt ämbete år Vårvintern 1520 brändes palatset och Ulvsson togs tillfånga och fick sluta sina dagar i kartusianerklostret i Mariefred. Vid reformationen drogs ön in till kronan. Under 1530-talet bodde Gustaf Vasa ofta på Arnö och efter honom sonen Johan lll och hans syster Sofia övertog fältmarskalken Jakob De la Gardie gården. Hans hustru Ebba Brahe kom sedan att inreda en stor våning med stor prakt på Arnö. År 1684 återtog kronan egendomen. Från 1686 blev Arnö boställe för överstarna vid livregementet till häst. Arkitekten Mathias Spihler ritade nu en ny herrgårdsbyggnad i trä för generalen Spens. Efter en storm 1727 blev man tvungen att riva palatset utom de delar som kunde användas som lagerlokal. Dessa medeltida källarvalv finns kvar än i dag var den nya huvudbyggnaden färdig och kom därefter att vara ett översteboställe. År 1876 upphörde Arnö att vara boställe och statsverket arrenderade ut egendomen. Sedan 1956 disponeras Biskops-Arnö av Föreningen Norden startades Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö. Skolan bedriver i dag kortare och längre kurser inom bl a dokumentärfilm, bildjournalistik, historia, naturmedicin, ekologi och biståndsarbete samt kvalificerade skrivarkurser. Herrgården är i dag ett byggnadsminne och ägs av svenska staten genom Statens Fastighetsverk. 16

17 Nr 7 september 2014 Svensk Druid-Tidning DRUIDERNAS accessoarer Flaggstångsflagga Fasadflagga Skjortknappar Faddertecken, guld & silver Trohetstecken för möten Faddertecken Manschettknappar Druidstjärna Slipshållare Frackfluga Livrem Keps Ordensslips i siden, svart, blå o grå Jeanslivrem Pikétröja Allt finns hos Din Skm! 17

18 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 Folkungalands Druidbikers MC-träff Tänk vad tiden går fort när man har roligt! En sliten klyscha men sann. Ett år har gått sen vi träffades i Sörmland med Druidbikers MC och nu var det dags igen. Vi hojåkande druidbröder var inbjudna att komma till Östergötland tre dagar i maj månad. Nu var det tionde gången vi skulle träffas, tioårs jubileum! Vad hade bröderna i Linköping hittat på åt oss? I kallelsen skulle vi träffas och bo vid Missmyra resurscenter den maj, intill den vackra sjön Risten utanför Åtvidaberg. Missmyra är vi välbekanta med då vi bott där två gånger tidigare. Vackert, praktiskt och trivsamt. Det här kunde bli kul! Torsdag. Solen flödade över Folkungaland denna dag. Samma fina väder som alltid när vi brukar träffas. Fyra druidbröder från Nyköping startade från Nyköping. Via krokiga vägar och färja över Bråviken vid Kvarsebo var vi i Söderköping där det blev lunch. Sedan iväg på hojarna över ännu krokigare vägar genom ett försommarfagert Östergötland. Glass i Björsäter och så sista milen så var vi framme i Missmyra. Några bröder hade kommit och hojraden utanför hotellet växte hela tiden. Enligt tradition så är bastubad påbjudet med dopp i Risten efteråt. Under tiden så hade våra värdar från Linköping ordnat med grillbuffé. Nu hade nästan alla kommit. Vår vän Leif från logen Carnac i Helsingborg hade också kommit. Med sin fina gamla Gold Wing han hade redan 50 mil i kroppen. Det blev en trevlig kväll och alla var spända på vad som komma skulle under morgondagen. Fredag. Efter en tidig frukost stod nu femton vackra motorcyklar på rad med en glad druid vid styret. Lasse Johansson från Capella var roadcaptain dvs. han var den som åkte först och visade vägen och såg till att farten blev trygg och behaglig. Åke Mattfolk från Capella åkte sist i raden och såg till att alla var med och inga konstigheter hände. Nu började vår färd och snart snirklade vi runt på fina vägar söder om Roxen i ett vackert bondelandskap. Vårt mål efter startrundan var lite överraskande Tannefors slussar i Linköping (för övrigt bara ett stenkast från Druidgården). Här vid Tannefors slussar finns Slusscaféet. Här kan man sitta och fika och samtidigt se båtar på Kinda kanal slussa sig igenom tre bassänger. Anläggningen drivs av Lars Lööw tidigare vd för Kinda kanalbolaget. Lars berättade kort för oss om Kinda kanal och Tannerfors slussar. Efter fikat så körde vi söderut och via Brokind, Rimforsa, Horn och Hycklinge till Kisa där vi tankade. Nu visste vi inte vilken nästa destination skulle bli. Lasse styrde oss vidare mot en skylt där det stod Malexander på. Det visade sig att där vid vackra Sommen som vi skulle äta lunch på en restaurang som fått det intressanta namnet Hönsa- Lottas krog. Namnet kom från en välkänd person i trakten en kvinnlig luffare på 1800-talet. Innan vi kom till Malexander hade hela hojgänget fått posera för fotografen på en otroligt vacker utsiktsplats över Malexanders kyrka och Sommen. Efter god lunch så hamnade vi i Blåvik för en kort färjning över till Torpön i Sommen. Ett av Sveriges kortaste färjeställen. Privatägd linfärja! Och nu vidare ännu mer söderut i östgötalandskapet.. Nu var vi väl snart i Småland? Nästan på gränsen till Småland i Ydre kommun var vår nästa anhalt: Nääs gårdsbryggeri. Ja det vore gått med en kall öl i värmen (+ 27 ). Men så var det ju det där med alkohol vid styret. Smaka spotta ut blev parollen. Nåja vi hade Nääs drycker för provning i Missmyra så inga problem. Nääs gårdsbryggeri ägs av Gunnar Emanuelsson. Gunnar var i flera år traditionell bonde på Nääs, men så började intresset för öltillverkning att vakna. Man provade med enkel utrustning och det hela utvecklades till ett fantastiskt mikrobryggeri i hans gamla ladugård. Gunnar fick kontakt med Lars Schweitz gammal bryggmästare från Spendrups. En kunnig ölentusiast. Nu har man satsat på en supermodern nästan helautomatisk anläggning som producerar sex sorters öl. Nääs gårdsöl i olika former finns på Systembolagen i Östergötland. Vi provade alla öl, spottade och tyckte. Lars berättade initierat om innehåll och tillverkning. En fantastisk upplevelse. Vilka entreprenörer det finns på landsbygden! Efter besöket blev det en lång etapp från Ydre upp till Missmyra. När vi kommit hem till Missmyra stannade km-mätaren på 32 mil, det kändes i armarna. Dags för bastu och en kanonfin grillbuffé igen. Kvällen blev sen men fantastiskt trevlig. Tänk så kul det är att träffa Druider och i synnerhet med dem som åker hoj. Jag behöver väl inte säga att ölen från Nääs smakade himmelskt. Lördag. Frukost, städning och hemfärd. Vi hade haft fantastiska Mc dagar igen, det tyckte alla bröder och vi längtade redan efter att få åka till Västervik i maj Vid pennan, Thorbjörn Karlsson, Nerevs Tillsammans gör vi Landet runt bättre! För att Landet runt ska bli bredare läsmässigt och inte bara tillfredsställa den egna logen har vi i redaktionen några tankar om innehållet i artiklarna. Undvik och skriv om sådant som sker i alla loger. Som t ex... ÄÄ hälsade samliga bröder..., samtliga ämbetsmän.., kvällens brödramåltid bestod av.., ytterligare en kväll till ända.., mm. Lägg vikten på att t ex presentera nya bröder mer utförligt (ålder, yrke, civilstånd, fritidsintresse). Då blir vi i landet också mer bekanta med nya bröder och kanske hitta gemensamma beröringspunkter. Du kan också berätta mer om ideella inslag och andra aktiviteter som kan vara tips till andra loger. Vissa ideella inslag kan med fördel beskrivas i en egen artikel. Bred inte ut dig för mycket utan skriv kortfattat. Detta för att bereda plats för fler loger att komma till tals. 18

19 Nr 7 september 2014 Svensk Druid-Tidning LANDET RUNT 18 Logen Cynthus, Ulricehamn Eubatmöte den 29 augusti ÄÄ Christer Ström hälsade 60 st. bröder välkomnat till höstens tradionella kräftmöte. Han hade också glädjen att hällsa 13 bröder från från Sandefjord i Norge välkomna. Ämbetsmännern med ÄÄ i spetsen lotsade oss igenom ritualerna på ett mycket värdigt men samtidigt gemytligt sätt. Fr o m idag kan kan vi också betala med kort, Vi hoppas och tror att det kommer att bli det dominerande betalsättet i framtiden. Bröder som inte har meddelat sin mailadress samt de som kanske har bytt adress uppmanades att skicka ett mail till eller till I efterlogen bjöd kvällens arbetsutskott på paj med tillbehör därefter på kräftor i ett Väl tilltaget antal. Både svenskar och norrmän lät sig väl smaka, normännen fick här och där lite diskreta råd hur dessa läckerheter skall inmundigas. Kvällen till ära serverades Linie Nöjd med kvällen var broder Arne Wangen Aquavit väl kyld snaps. Denna norska snaps lagras i gamla Sherry tunnor och skeppas som passade på att fira sin födelsedag fram och tillbaka till Australien och korsar då ekvatorn två gånger på sin resa. Det var mätta och glada bröder som traskade hemåt i natten lite senare än som vanligt är då det var för flesta en stundande ledig helg som väntade. LOA 31 Logen Merkur, Piteå Merkur broder och Jubelveteranen Lars Öqvist på sin 90-års dag den 3 augusti, firades med RSÄÄ Dag Wikman samt logebröder från Merkur och Orion. 37 Logen Hesperus, Malmö Eubat möte den 26 augusti ÄÄ Gunnar Edebrant hälsade 38 bröder välkomna, var av fyra Halör bröder och två Wasa bröder till terminens första möte. Mötet genomfördes enligt ritual av rutinerade ämbetsmän. ÄÄ Stein Karlsen logen Wasa överlämnade de ritualenliga blommorna och hälsade från alla bröder, som inte kunde närvara i kväll. Under mötet begärde, ROÄ Bo Olsén logen Halör, om ordet och berättade om sina 40 år i Druid-Orden innehållande flera anekdoter. Efterlogen intogs med en härlig kräftbuffé innehållande förutom kräftor pajer med alla tillbehör. ÄÄ Stein Karlsen begärde ordet och framhöll samarbetet mellan våra loger och han var bredd att utöka samarbetet framöver. Han tackade också för maten och framhöll arrangemanget och deltog glatt i för stunden lämpliga visor tryckt på servetterna. Efter kaffe med avec och en del småprat drog sig bröderna hemåt Lv med kräftor och servingshjälpen Sinji och en upplevelse rikare, Tord 65 Logen Belisama, Vänersborg Eubatmöte med reception Logen Belisamas ÄÄ Bertil Olsson hade kallat bröderna till höstens första möte och 20 bröder hade hörsammat kallelsen för att hedra kvällens recipiend Per-Henrik Pettersson. Detta var det ett riktigt elddop för den nya ämbetsmannakåren som genomförde ritualen på ett mycket stilfullt sätt. Efterlogen bjöd på en trevlig samvaro där vår nye broder uttryckte att en spännande tid ligger framför honom i Logen Belisama. Efter kaffe och kaka skildes bröderna för denna kväll. Håkan Ekman Bröder! Nu finns årets CD-skiva hos Din ÄÄ. Den blir Din för endast 100:-. Överskottet går till Ordens Stipendiefond Lyssna och njut! 19

20 under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens överinseende Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 druid-orden druid-orden I stället för blommor Stipendiefondens hyllningsadresser Det finns bl a adresser för att gratulera broder på en högtidsdag eller till minne av avliden broder. Kontakta Kansliet för att rekvirera adresser inför besök i annan loge eller gratulation av loge som fyller år. Rekvirera adresserna i god tid via mejl: med anledning av vårt besök har vi överlämnat ett bidrag till Druid-ordens stipendiefond vi vill på detta sätt tacka för ett varmt och broderligt mottagande samt framföra en hälsning från alla våra bröder och önskar er lycka till i framtiden Logen Belenos druid-orden ää skr Logen Merkur 50 år Svenska riksstorlogen f g d o har med anledning av logens jubileum överlämnat en gåva till Druid-Ordens Stipendiefond Riksstorlogen uttalar sin uppskattning av de många årens arbete och uttrycker en förhoppning om en lyckosam utveckling i framtiden Malmö i april månad 2013 Björn Cederberg RSÄÄ Göran Lundgren RSskr bäste Broder Sven Svensson med anledning av din högtidsdag har Logen Ad Astra överlämnat en penninggåva till druid-ordens stipendiefond våra varma gratulationer på din högtidsdag druid-orden ää skr Till minnet av Broder Sven Svensson har en penninggåva överlämnats till Druid-Ordens Stipendiefond Vårt liv är en fläkt, en saga en dröm. En droppe som faller i tidens ström den skimrar i regnbågens färg en minut men brister och faller - drömmen är slut vila i frid Annonsera i Svensk Druid-Tidning - Det lönar sig! 1/1-sida, 185 x 260 mm 2.500:- 1/2-sida, -stående 90 x 260 mm 1.500:- 1/2-sida, -liggande 185 x 128 mm 1.500:- 1/3-sida, -stående 90 x 172 mm 1.000:- 1/3-sida, -liggande 185 x 83 mm 1.000:- 1/4-sida, -stående 90 x 128 mm 850:- Modul, -liggande 90 x 50 mm 350:- Modul, -liggande 185 x 50 mm 700:- Helårs annonsering, 10 nummer,./. 25% Till ovan angivna annonspriser tillkommer eventuell layouthjälp. Ring eller maila till: Göran Lindgren eller mail: för kostnadsförslag. Fantastiskt generösa bröder Insamlingsresultatet per den 31 augusti är :- Redovisningen från CD-skivorna har ännu inte kommit igång! Välkomna till Carlgren s Herr Generalsgatan 45 i Norrköping tel: FRACK 1.695:- Komplett med alla tillbehör 2.350:-/2.450:- Svart kostym 1.895:- Smoking + skjorta 1.900:- Lackskor 600:- 20

Information om Druid-Orden

Information om Druid-Orden Information om Druid-Orden VAD ÄR DRUID-ORDEN? Ordensväsendet är av gammalt datum och det fanns många förebilder när Druid-Orden instiftades i London 1781. Vid denna tid upplevde England en orolig tid,

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Logen Nr 150 CALLUNA Borås

Logen Nr 150 CALLUNA Borås Logen Nr 150 CALLUNA Borås Nr 1-2006 ODD FELLOW Bäste Callunabroder Tack för det gångna året! Ett år där Callunaandan fortsatt att spira med ökad tillströmning vid våra sammankomster och där målet om minst

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Nationaldagen firande vid Kolbäcks Gästgivargård den 6 juni 2007 Högtidstalare: Ulf Sköld

Nationaldagen firande vid Kolbäcks Gästgivargård den 6 juni 2007 Högtidstalare: Ulf Sköld Nationaldagen firande vid Kolbäcks Gästgivargård den 6 juni 2007 Högtidstalare: Ulf Sköld Kära Nationaldagsfirare. Dagen till ära strålande vackert väder. Jag känner en stor Ära samt både glädje och inspiration

Läs mer

Brödrabrev. Födelsedagar: Broder Lars Kjellberg 70 år 23 aug Broder Lars Westermark 96 år 22 sep Broder Nils Warnebro 91 år 6 dec.

Brödrabrev. Födelsedagar: Broder Lars Kjellberg 70 år 23 aug Broder Lars Westermark 96 år 22 sep Broder Nils Warnebro 91 år 6 dec. RT S:T ERIK AV TEMPELRIDDARE ORDEN UPPSALA Brödrabrev September 2010 Nr 4 Årgång 19 Efter denna fina sommar fortsätter vi vår verksamhet. IG (1) tis. 7 sep kl. 19.00 Gäster kommer på besök. Hans Sverredal

Läs mer

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN:

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 RESOR OCH VAROR En del av järnåldern kallas för vikingatiden. Man tror att ordet viking betyder från viken, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

TITEL: Sverige Elevens namn (lärare) Skolans namn, Datum Cécile Tartar 1

TITEL: Sverige Elevens namn (lärare) Skolans namn, Datum Cécile Tartar 1 TITEL: Sverige Elevens namn Skolans namn, Datum (lärare) Cécile Tartar 1 Inledning (Vad ska du prata om? Vilket ämne har du valt? Varför har du valt det?) För några år sedan lämnade jag mitt land och började

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen.

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen. H LOGEMÖTE 2015-09-09 an kom som ett yrväder, vår övermästare, till höstens första ordinarie logemöte. Något Höganäskrus, i en svångrem om halsen, hade han ej då dessa numera ansågos vara omoderna. Väl

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Bouleturnering vid Westerqwarn

Bouleturnering vid Westerqwarn Bouleturnering vid Westerqwarn Westerqwarn i slutet av maj månad, bedövande vackert i försommarskrud och med Kolbäcksån porlande i bakgrunden. Och de historiska berömda vingslagen känns faktiskt påtagliga.

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Namn: Mia Karlsson, Västervångskolan, Landskrona

Namn: Mia Karlsson, Västervångskolan, Landskrona Namn: Mia Karlsson, Västervångskolan, Landskrona www.lektion.se Vikingar tog ibland med sig hästar ombord på skeppen. De behövde hästarna när de anföll fiender. På vikingatiden var pengarna av silver.

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Flicka försvunnen - funderingsfrågor, diskussionsfrågor, och skrivövning Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, gymn, vux Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Introduktion Flicka

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

Välkommen. Välkommen in i familjen Spendrups vinkök! Mia Spendrup, vd Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård

Välkommen. Välkommen in i familjen Spendrups vinkök! Mia Spendrup, vd Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård Välkommen Sedan 2014 ägs Grythyttans Gästgivaregård av familjen Spendrup. Vi vill att det ska vara lätt att ha det bra, så låt oss ta hand om dig och ditt sällskap. Det är det vi kan bäst. Vi hoppas att

Läs mer

Sånglösa Struket Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december.

Sånglösa Struket Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december. Struket 2012-12-16 23.42 Struket! Här är all text som strukits mellan 10 november och 10 december. Hallå! Var är du? Du måste lyssna?, var är du? Du kan inte bara försvinna sådär! Du går med din hund.

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Svarta Örnar Mina Bröder!

Svarta Örnar Mina Bröder! Från Utsikten i De Sju Härader! Ansvarig utgivare: Styrande Mästare Kenneth Harrysson lsm.ldsh@soo.nu redaktör: Lennart Andersson manadsblad.ldsh@soo.nu Layout & Produktion: Litorapid Media Ab göteborg

Läs mer

Walking the path of gratitude

Walking the path of gratitude Walking the path of gratitude Walk your Talk Under dessa dagar kastar vi oss ur boet och flyger vinge till vinge med den store anden, vi vet att våra egna vingar bär. Vi lär känna vår själsresa i detta

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Livsfilosofins ursprung

Livsfilosofins ursprung Livsfilosofins ursprung Idag vet vi med ganska stor säkerhet att det för cirka 50 000 år sedan uppstod en stor förändring av människosläktets gener. En helt ny ras av människor fanns plötsligt på vår planet.

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 (utdrag ur en horsemanshiptränares dagbok) Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz En vinterdag för ungefär ett år sedan ringde min telefon. Som så många andra gånger

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg.

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg. Mannheim 2017. Klockan 3:45 ringer klockan. Det är dags att gå upp, ta packning och bil till Frillesås för att åka till marknaden i Mannheim. Det är tionde gången som Kent Johansson med stab anordnar resan,

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden

Frågor och instuderingsuppgifter till Vikingatiden Läs s 6 9 i din Historiebok! 1) Nämn tre olika varor som vikingarna sålde i andra länder. 2) Nämn fyra olika varor som vikingarna köpte i andra länder. 3) Vad hette den viktigaste handelsplatsen i Sverige

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare)

ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015. Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) ÄNKANS GÅVA 32 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 8 NOVEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter. Mark 12: 41-44 (eller Mark 12:38-44, nedan väljs den kortare) Änkans gåva Han satte sig mitt för tempelkistan och såg

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

SAGOR. Från tidernas begynnelse till idag

SAGOR. Från tidernas begynnelse till idag SAGOR Från tidernas begynnelse till idag SAKPELSEMYTER Sagor om ursprunget Handlar om hur människorna kom till jorden Kampen mellan ont och gott Muntliga berättelser Skrevs mer i Messopotamien för ca 6000

Läs mer