Svensk Druid-Tidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Druid-Tidning"

Transkript

1 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september årgången Rekrytering pågår av dem som söker: samhörighet vänskapsband för livet personligt nätverk personlig utveckling möjlighet till kontemplation Foto Göran Lindgren

2 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 JAKTEN EFTER VÅR HISTORIA Henry Hurle - fortsätter med del tre varför så anonym? Text Folke Dubell Anledningen till att redaktör Göran Lindgren och jag reste till London i april (2014) var att vi båda tyckte att vår Ordens grundare, Henry Hurle, var en ovanligt anonym person. Vi ville försöka ändra på det genom att på plats i London följa upp uppslag, som jag arbetat med en längre tid. Ett av våra mål var att söka efter en speciell artikel på British Library av William North, som handlade om Henry Hurle, och som skulle ha publicerats i The Observer Det fanns ingen sådan artikel. Men vi hittade i stället tolv artiklar i The East London Observer, en lokal utgåva av The Observer, som kom ut en gång i veckan. William North Vi är inte ensamma om att tycka att Henry Hurle har varit en ovanligt anonym ordensgrundare. Redan på 1920-talet började den ovan nämnde William North att fundera över samma sak. Han skred till handling och började forska i frågan. Och han var lämplig för uppgiften, druid som han var, OÄ, filosofie magister och historiker. Han ville hitta ett dokument som tydligt och klart utpekade Hugo Hurle som AOD:s grundare. Efter sex års forskning nödgades han dock till slut konstatera, att det inte finns något sådant dokument. Uteslutningsmetoden avgjorde Men genom uteslutningsmetoden kunde han likväl dra slutsatsen att ingen annan än just Henry Hurle kunde vara AOD:s grundare. Ur vetenskaplig synpunkt är uteslutningsmetoden inte optimal, men det var den enda metod som fanns att tillgå. North redogjorde för sin forskningsstudie i den tyska druidtidningen Druidenzeitung Två år senare, med början den 6 augusti 1932, började han publicera de tolv artiklarna på engelska i The East London Observer. Men varför kunde North inte hitta ett enda dokument som tydligt och klart angav att Henry Hurle var AOD:s grundare? Anledningen var politisk Den skotske prinsen Charles Edward Stuart hade förlorat slaget vid Culloden den 16 april Nederlaget var smärtsamt för skottarna och prinsens anhängare, jakobiterna, började bilda hemliga klubbar för att förbereda ett nytt krig. De gömde sig i London, jagade av säkerhetspolisen. Redan vid den här tidpunkten började myndigheternas misstänksamhet mot alla hemliga föreningar, sällskap och loger att bli ganska påtaglig. Men det skulle bli värre. De brittiska kolonierna i Nordamerika ville bli fria. Det ledde till det Nord-amerikanska frihetskriget och till att England kom i krig med ärkefienden Frankrike. London var fullt av spioner, angivare och hemliga grupperingar, övervakade av myndigheterna. År 1780 utbröt The Gordon Riots, de värsta upploppen i Englands historia, orsakade av en ny lag med religiöst innehåll som myndigheterna ville göra tvingande för Skottland också personer deltog i Druidmedalj med det grekiska Tau Delta-monogrammet. Founder betyder grundare. Alltså grundarens medalj, dvs Henry Hurles medalj. Källa: Discovering Friendly and Fraternal Societies, av Victoria Solt Dennis, 2005 upploppen i London. Militären grep in till sist och slog ner allt motstånd. Tjugoen upprorsledare arkebuserades. Upploppen underblåste ytterligare myndigheternas misstänksamhet. De menade att hemliga föreningar var inblandade. Lagar stiftades på löpande band. Föreningar, klubbar och loger med hemliga tecken och lösenord förbjöds, liksom loger och klubbar som lät sina medlemmar initieras med förbundna ögon. Spänt läge Det var alltså i denna mycket spända politiska situation som Henry Hurle (och andra socialt engagerade ledare) verkade. Gav de sig till känna, skulle de arresteras. Inga dokument fick skrivas som kunde binda grundaren till en loge, förening eller klubb. Hemlighetsmakeriet utvecklades till en konst. De verkliga grundarna uppdiktade otroliga historier om hur deras föreningar, klubbar och loger hade kommit till så att de själva inte skulle kunna spåras. Henry Hurles legend Henry Hurle hittade på en färgstark legend om hur AOD uppstod. Enligt denna legend grundades AOD av en person vid namn Togo Dubilinus. Han kom till världen genom ett hemligt äktenskap mellan en druidisk prästinna och en adlig bard vid namn Tacitus Magullus. Den senare dödades emellertid när han försvarade Britannien mot den romerska invasionen. Modern drog sig tillbaka in i de djupa skogarna och levde där med pojken i hemlighet. Men en dag kom några druider förbi, som var ute och letade efter mistel. De upptäckte pojken, som satt i en ihålig ek. De tog honom med sig hem, uppfostrade honom och utbildade honom, och han blev senare i livet den mest berömde Ädel Ärken i sin tid. (AOD Primitive Degree Ritual 1948). Detta är anledningen till att Togo Dubilinus initialer, på grekiska Tau Delta, [Tr], blev AOD:s logo och förekom i praktiskt taget alla officiella sammanhang, på regalia, medaljer, smycken osv. Se medalj härintill från Chiswick Lodge! Inga dokument hittade Vi kan notera att Henry Hurle gick noggrant till väga. Och det är anledningen till att William North inte hittade något dokument. Ännu idag har vi inte påträffat något dokument av den typ som William North letade efter. Kanske dyker något upp i framtiden. Men tack vare William North forskning och de tolv artiklarna kan vi ändå pussla ihop ett porträtt av Förenade Gamla Druid- Ordens grundare. Och det ska jag försöka göra i nästa artikel. 2

3 Nr 7 september 2014 Svensk Druid-Tidning I huvudet på en redaktör Hur många vänner har du? Det beror på hur jag räknar. På Facebook kallas de som vi kommunicerar med för vänner. Då blir det nog ett hundra tal. Men räknar jag de som finns när det blåser med- och motvind, då blir det inte så många. Vänskap förutsätter alltid ömsesidighet. Finns inte ömsesidigheten är det ingen verklig vänskap. För mig handlar vänskap om förhållandet människor emellan, där tillit råder och där jag lugnt kan vara förvissad om den andres stöd och hjälp om det blir nödvändigt. Vänskap är när man rakryggad står vid en broder sida i alla sammanhang och att man står där vad som än händer. Att vara lojal och aldrig baktala en broder. Medlemskapet i vår Orden har gjort att jag fått många nya vänner, både i den egna logen och de bröder som jag lärt känna genom engagemanget med vår tidning. En förutsättning för ett gott medlemskap är att vi har god gemenskap bröder emellan. Det ska alltid kännas positivt och kul att gå på logemötet. I brödragemenskapen ska jag vara trygg i att det inte pratas illa om mig när jag åker hem på kvällen. Den goda gemenskapen är ett krav för att vi ska kunna rekrytera nya bröder. De loger som har som regel att låta en potentiell broder besöka logen före medlemskapet är det extra viktigt att gemenskap och glädje ska sitta i väggarna. Gör den det då har vi kommit en mycket bra bit på vägen. Men vänskap som är en förutsättning för god gemenskap är inget som kommer av sig själv, den ska finnas där och stanna kvar. Det finns ingen någon annan som ordnar det åt oss. Denna vänskap bygger på vårt gemensamma ansvar och skapas genom omtanke och respekt för varandra. För att en ny broder ska få känna av gemenskapen så fort som möjligt är det av yttersta vikt att vi bryr oss. Att han känner sig broderligt välkommen i vår gemenskap. Att vara välkommen får inte enbart vara ett ord i våra ritualer, utan vi måste alla sträva efter detta. Faddern har ett stort ansvar men ansvaret ligger också i lika stor grad hos oss alla bröder. Ingen broder får känna sig ensam och övergiven i brödraskapet. Glöm aldrig att vår Orden står för vänskap, glädje och broderlighet. Bröder! Nu finns årets CD-skiva hos Din ÄÄ. Den blir Din för endast 100:-. Överskottet går till Ordens Stipendiefond Lyssna och njut! Göran Lindgren Tel E-post Svensk Druid-Tidning SVENSKA DRUID-ORDEN F G D O Västergatan 3A Malmö Tel Bankgiro: Bank: Svenska Handelsbanken Org.nr: E-post: Hemsida: Ansvarig utgivare: Dag Wikman Hamnplan 2A lgh Piteå, Tel E-post: Redaktion: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö, Tel Mobil: E-post: Johnny S Andersson Spruthusgränd Söderhamn, Tel Mobil: E-post: Bertil Carlsson Spinettstråket 1 G Umeå, Mobil: E-post: Henrik Enander Storgatan 23 CA Ljungby, Tel Mobil: E-post: Caj Söderberg Box Uppsala, Tel Mobil: okt-mars: E-post: Annonsansvarig - samt layout & original: Göran Lindgren Sallerupsgården Malmö Tel Mobil E-post: Adressändringar Adressändringar m.m. skickas till Ordens Kansli i Malmö Prenumeration inom Sverige: 100:-/år Prenumeration utom Sverige: 400:-/år Tryckeri: Jomagp, Ljungby Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insända manus. Nummer 8 utkommer den 20 oktober manusstopp den 25 september Nummer 9 utkommer den 20 november manusstopp den 25 oktober Upplaga ISSN:

4 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 STORA NOLIA MÄSSAN Då har Druid-Orden varit med på vår första stora mässa nämligen Stora Nolia Mässan i Piteå lördag den 2 till söndag den 10 augusti. Denna mässa är en av Sveriges största mässor med ca besökare under nio dagar. Mässan är vartannat år i Piteå och vartannat i Umeå. Upptagningsområdet för mässan är från Örnsköldsvik i söder till Kiruna i norr, så den har ett stort upptagningsområde. Tanken att vara med på denna mässa föddes under Riksmötet i Lund 2013 och syftet var att marknadsföra Druid-Orden och vår Stipendiefond. Det vi hoppades på var att väcka intresse för Druidismen och med att rekrytera fler bröder samt att samla in pengar till Stipendiefonden. Planeringen började redan under hösten med att boka monterplats och därefter startade planeringen med hur vi ska lägga upp det hela. Mässmedverkan har inte prövats tidigare inom Orden och ingen av de inblandade hade deltagit på mässor förut så vi gick en spännande tid tillmötes. Upplägget blev att göra detta som ett samarbetsprojekt mellan Storlogen Birkeneland och Storlogen Nordanland med SÄÄ Mikael Stenman och SÄÄ Urban Engström från respektive Storloge. Dessa hade i uppgift att kommunicera med Grundlogerna inom deras områden. Redan under våren gick första informationen till Grundlogerna så de hade möjlighet att vara med och planera in det hela. De tolv Grundlogerna fick sin information under maj månad för att kunna fördela bemanningen under dessa tio dagar som mässan håller på. Jag vill ge en stor eloge till de bröder som ställde upp dessa dagar, vissa hade 30 mils bilfärd. Allt arbete med mässan har gjorts ideellt så inga ersättningar utgick till de som var på plats, allt för att minimera våra kostnader för mässan. Detta är BRODERSKAP! Många funderar nog över behovet att vara med på mässor - både stora och små. Som jag ser det - syns vi inte finns vi inte. Mässor är ett bra sätt att visa upp sig på, många kommuner ordnar till exempel skördemässor och det finns säkert många andra alternativ där kan den lokala logen visa upp sig. Det som är svårt det är att med en gång få en kvittens vad man får för utfall, det vill säga hur många nya bröder får vi. Det kanske tar en månad eller ett år, det får framtiden ge. Det vi konstaterade att det fanns ett intresse för vår monter många var nyfikna. Vi försökte även att samla in pengar och marknadsföra Stipendiefonden. Detta gick bra, men vi kunde konstatera att många var försiktig med att Bröder! Nu finns årets CD-skiva hos Din ÄÄ. Den blir Din för endast 100:-. Överskottet går till Ordens Stipendiefond. Lyssna och njut! 4

5 Nr 7 september 2014 Svensk Druid-Tidning I PITEÅ g Lund Lycksele Malmö, 5 loger Norrköping, 2 loger Nyköping Olofström Piteå Skellefteå Skövde Stockholm Strängnäs Sundsvall Söderhamn Trelleborg, 2 loger Täby Ulricehamn Umeå 2 loger Uppsala Varberg Visby loger Vänersborg Västervik Västerås Växjö Ånge Älmhult Örnsköldsvik Östersund Östhammar elsingfors ID-ORDEN 21 Malmö en.org idorden.org 0 81 skänka pengar på en mässa. Men, resultatet blev :50 kr det får vi vara nöjda med. De som skänkte 100 kr fick, om de ville, skivan Gammeldanskensvänner & Friends och det ville 71 personer. Som avrundning kan jag konstatera att det var en hel del förberedelser under våren. Vi fick till en bra monter med en fungerande organisation. Jag vill tacka Ordensledningen och Svensk Druid-Tidning som avsatte pengar till projektet samt Kansliet och Marknadskommittén för den hjälp vi fått. Jag vill till sist tacka alla bröder som har ställt upp dessa dagar utan er insats hade det inte varit möjligt att genomföra detta projekt. Anders Wikstén, SOÄ SL Nordanland. Liten historik Vår Orden grundades på Värdshuset The King s Arm på Poland Street i London och året var Åren före var svåra för England som var i krig och oro härskade över hela kontinenter. Québec hade intagits och hela Kanada hade vänt sig mot England. I Amerika hade kolonisterna utropat en egen union, USA. Krig mellan kolonierna och moderlandet England följde. År 1780 utbröt Gordon-resningen vid vilken Newgatefängelset öppnades med våld, fångarna befriade sig och halva London brann. Den sociala oron var mycket stark i England liksom i stora delar av Europa. En oro som i Frankrike kom att leda fram till Franska revolutionen ville några vänner samlas till vänskaplig underhållning och samvaro på värdshuset The King s Arms på Poland Street i London. Snart kände de sig manade att grunda ett sällskap, där de kunde vidareutveckla sin önskan att glädjas i broderlig samvaro och där det fanns möjlighet att utesluta den, som av en eller annan anledning; ansågs mindre önskvärd. Med mycken möda överlade de om ett lämpligt namn och en i sällskapet vid namn Henry Hurle väckte ett förslag som enhälligt antogs. Namnet blev Druid-Orden och skulle vara en träffpunkt för Vänskap, Glädje och Broderlighet. Det konstaterades att våra sedvänjor, språk och situation var helt annorlunda än våra druidiska förfäder men avsikterna är de samma; de försökte att förbättra människans tillvaro och det vill även vi. Titeln på den högste ledaren blev Stor Ädel Ärk och skulle stödjas av tvenne män - barderna, precis som de understödde ledaren i gammal tid. Medlemmarna skulle kallas för bröder. Strävan och mål gick ut på att skaffa sig själslig bildning, att befordra harmonin och uppmuntran till goda seder. Det skrevs, på den tiden, i Ordenslagen ett strikt förbud mot att diskutera varje form av politik eller religon vid våra möten. Idag tar vi inte någon ställning i politiska eller religiösa frågor. Till Sverige kom Druid-Orden via Tyskland Den första loge som etablerades i Sverige är Logen Ad Astra i Malmö. Grundaren av vår Orden var Konsul Gustaf Smith från Trelleborg. Vår Orden står för Vänskap Glädje Broderlighet. Detta är DRUID-ORDEN - en Orden för dig! Boden Logen Arcturus Gerry Axtelius Logen Nennius Per-Olof Persson Gällivare Logen Minera Ferrorum Jan-Christer Gärde Kalix Logen Taranis Håkan Segerlund Lycksele Skellefteå Boden Logen Arcturus Gerry Axtelius Logen Nennius Per-Olof Persson Gällivare Logen Minera Ferrorum Jan-Christer Gärde Kalix Logen Taranis Håkan Segerlund Storlogen Nordanland Urban Engström Storlogen Nordanland Urban Engström Kiruna Logen Polaris Stefan Rova Luleå Logen Morvin Niels Klitgaard Piteå Logen Merkur i Jan Nyberg Vill du veta mer om Druid-Orden? Kontakta gärna någon av oss. Mer information hittar du på vår hemsida Storlogen Birkeneland Mikael Stenman Logen Circius Logen Aldebaran Mikael Zakrisson Mikael Sehlstedt Logen Orion Rolf Rydström Logen Eos Bertil Forsfjäll Logen Rigel Torbjörn Wallin Umeå Lycksele Skellefteå Örnsköldsvik Kiruna Logen Polaris Stefan Rova Luleå Logen Morvin Niels Klitgaard Piteå Logen Merkur i Jan Nyberg Vill du veta mer om Druid-Orden? Kontakta gärna någon av oss. Mer information hittar du på vår hemsida Storlogen Birkeneland Mikael Stenman Umeå Logen Circius Logen Aldebaran Mikael Zakrisson Mikael Sehlstedt Logen Orion Rolf Rydström Logen Eos Bertil Forsfjäll Logen Rigel Torbjörn Wallin Örnsköldsvik - en Orden för dig när du söker: samhörighet vänskapsband för livet personligt nätverk personlig utveckling möjlighet till kontemplation - en Orden för dig när du söker: samhörighet vänskapsband för livet personligt nätverk personlig utveckling möjlighet till kontemplation Välgörenhet - ett av Ordens ledord Vi finns på 60 platser runt om i landet där våra 70 loger arbetar var och en med olika lokala välgörenhetsprojekt. Det är allt från insamlingar till Stadsmission, Frälsningsarmén och musikstipendier. På riksplanet går vår nationella insamling via Ordens Stipendiefond och under innevarande period är insamlingsmålet forskningen kring prostatacancer. Den som skänker minst 100:- till Stipendiefonden får en CD-skiva med nordiska dryckesvisor, sjungna av ett femtiotal nordiska artister. Skivan finns i vår monter här på Noliamässan. CDn är framtagen genom ett samarbete mellan Gammeldanskens Vänner i Malmö, Arcus Danmark A/S och Svenska Druid-Orden. Överskottet från skivan går oavkortat till prostatacancerforskningen. Välgörenhet - ett av Ordens ledord Vi finns på 60 platser runt om i landet där våra 70 loger arbetar var och en med olika lokala välgörenhetsprojekt. Det är allt från insamlingar till Stadsmission, Frälsningsarmén och musikstipendier. På riksplanet går vår nationella insamling via Ordens Stipendiefond och under innevarande period är insamlingsmålet forskningen kring prostatacancer. Den som skänker minst 100:- till Stipendiefonden får en CD-skiva med nordiska dryckesvisor, sjungna av ett femtiotal nordiska artister. Skivan finns i vår monter här på Noliamässan. CDn är framtagen genom ett samarbete mellan Gammeldanskens Vänner i Malmö, Arcus Danmark A/S och Svenska Druid-Orden. Överskottet från skivan går oavkortat till prostatacancerforskningen. Logerna på Noliamässan.indd :35 Logerna på Noliamässan.indd :35 5

6 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 VEM UPPTÄCKTE AMERIKA? Text Henrik Enander De flesta av oss fick nog i skolan lära sig att det var Christopher Columbus som upptäckte Amerika. Det var på spanske kungens uppdrag som han seglade västerut för att finna sjövägen till det rika Indien och för att sedan kunna hemföra guld och exotiska kryddor. Men på senare tid har det visat sig att andra européer långt före Columbus kände till Amerikas existens. Våra förfäder var mycket händiga och dessutom utomordentliga skeppsbyggare. En havsseglare var c:a 20 meter lång, hade en bredd på upp till fem meter och en höjd midskepps på omkring två meter. Trots storleken saknade den köl och hade därmed inget stort djupgående, bara en dryg meter som mest och kunde när så behövdes gå nära stränderna och även föras upp i flodmynningar. Skeppen drevs fram av ett råsegel som i god medvind kunde ge farter på en 8-10 knop, vilket innebar att det under gynnsamma förhållanden kunde ta två dagars seglats från Norge till Island och två dagar från Island till de bebodda delarna på Grönland. Hur man navigerade är däremot okänt, kompassen var ännu inte uppfunnen, men förmodligen seglade man efter stjärnorna, främst polstjärnan. Två isländska sagor, Erik Rödes saga och Grönländigasagan, berättar om seglingar västerut i slutet av 900-talet e Kr och att deltagarna där funnit ett stort landområde vars olika delar de kallade Helluland, Markland och Vinland. Det sistnämnda var det bästa ty här växte självsått vete liksom också vindruvor. Här övervintrade också upptäckarna men fann också att det redan fanns folk på platsen. Dessa, som nordmännen kallade för skrälingar, beskrevs som små män med ondskefullt utseende. De hade anskrämligt hår på huvudet, stora ögon och breda kindknotor. Om det var eskimåer eller indianer som nordborna mötte vet man inte. Någon gång kring 1070 besökte den tyske kyrkomannen Adam av Bremen Danmarks kung i Roskilde. Av kungen fick han höra många fantastiska berättelser om det okända Norden. Geografiska skildringar blandades med bloddrypande berättelser om hedniska vanor och människooffer. Adam lade så mycket kan kunde på minnet och antecknade en del för att använda i den bok om Hamburgstiftets historia som han höll på att skriva. En av de berättelser Adam fick höra var att en ö som kallades Vinland hade upptäckts långt ute i Oceanien. Namnet kom sig av att där växte vilda vinrankor som gav utmärkt vin och det fanns också säd i överflöd utan sådd. Men på andra sidan ön fanns inget beboeligt land utan allt var täckt av is och mörker. Det här är den första och äldsta skriftliga uppgiften vi har om det nyfunnna landet och den visar att upptäckten fortfarande var i färskt minne efter 6

7 Nr 7 september 2014 tre-fyra generationer och att det förmodligen talades om det fantasieggande landet i hela Skandinavien. När de båda isländska sagorna nedtecknades på 1200-talet så blev berättelserna om upptäckten av Vinland lätt förvirrade och fantasifulla, vilket inte var så märkligt med tanke på att de muntligen berättats i nästan trehundra år. Vissa fakta fanns dock med, de som seglat västerut namngavs noga men geografiska positioner var svävande liksom tidsangivelser. Så hösten 1965 meddelade det ansedda Yale-universitet i USA att man hade gjort en enastående vetenskaplig upptäckt. I sin ägo hade universitet fått en världskarta, den s k Vinlandskartan. Den ansågs ha ritats i mitten av 1400-talet och det märkligaste med kartan var att längst västerut fanns en stor ö med två djupa vikar och som kallades för Vinland. Därmed skulle det ha bevisats att vikingar eller tidiga nordbor faktiskt känt till det hittills okända Amerika ungefär femtio år före Columbus resa och att denne t o m känt till kartan och att det fanns ett stort landområde västerut. Universitetets presentation av kartfyndet var storslagen och överdådig. På små välsmakande snittar serverades norsk sill och lax samt rikligt med norskt öl och Linie Aquavit, väl kylt från ett vikingaskepp uthugget från ett jättelikt isblock. Dåvarande svenske kulturattachén var dock från början skeptisk mot den angivna dateringen, främst på grund av att både Island och Grönland var ritade praktiskt taget så exakt som i verkligheten när man på 1400-talet ännu inte visste att Grönland var en ö. Kritiken mot Vinlandskartans äkthet växte och slutligen gjordes en kemisk analys av det bläck med vilket kartan ritats. Analysen visade att en kemisk beståndsdel var okänd på medeltiden och kunde framställas först på 1900-talet och kartan var därmed en förfalskning. Nya detaljerade undersökningar följde, bl a en som byggde på hur man tillverkade bläck på medeltiden och som visade att den kemiska beståndsdelen verkligen då kunnat tillverkas och att kartan därmed var en äkta medeltida karta. Trots att nordborna enligt de gamla sagorna faktiskt övervintrade på Vinland har noggranna arkeologiska undersökningar inte lämnat några bevis för en bosättning. Frågan om vem som först upptäckte Amerika är fortfarande olöst liksom om Vinlandskartan är äkta eller en förfalskning. Om allt detta berättar historikern Mats G. Larsson i sin läsvärda bok, Vinland det goda. Nordbornas färder till Amerika under vikingatiden. Svensk Druid-Tidning Produktutveckling! Snacka om produktutveckling! Tidigare har våra bröder som kvitto på bidrag till Stipendiefonden fått en kalender. Visst är det bra, men den måste ju förnyas varje år, av förklarliga skäl. (Här skulle man i värsta fall kunna ana en marknadsföringsmässig klurig baktanke, om man vore lagd åt det hållet!) Nu får vi i stället en CD-skiva, fylld av dryckesvisor! Vi som närmar oss mogen ålder kan väl inte nog förundras över våra moderna mediers omfång. En tid var 78-varvarnas kapacitet 2-3 minuter/sida, medan en modern CD med lätthet klarar en dryg timmes innehåll. Och då är ju tiden ointressant, innehållets kvalitet är ju så mycket viktigare. Här finns delar av den nordiska eliten bland skålsångare. Kändisar som är just det genom helt andra kulturella gärningar och snapsproffs som vunnit Snapsvisemästerskap! Visste ni att något sådant existerade? Tänka sig att det är möjligt att engagera över 50 människor i ett sådant projekt? Alla besjälade och frälsta att genomföra den här idén. Och vilken idé och tanke ligger bakom? Jo, att till lägsta tänkbara kostnad, ofta tack vare medarbetarnas uppoffringar, skapa en produkt som ger något exceptionellt till mottagarna. Allt som blir över tillfaller vår Stipendiefond! Lita inte på möjligheten att kopiera eller skapa något hembränt! Köp hellre många skivor och skänk till någon vän. En god väg att odla vänskap kan vara att dela både visa och snaps i ljuset av kräftoch surströmmingslyktor under hösten. De kända visorna kanske klaras av direkt och de nya tål ju att träna på. Med Gammeldansk som grundrecept är det ingen fara för missbruk menar en Norrlänning! Bertil Carlsson 7

8 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 Aktiv rekrytering - ger nya bröder Start av processen bör lämpligen ske 1en logekväll då det av tradition är många bröder närvarande. Under brödramåltiden, före det kaffet serveras, ger MÄ argument för vad som skall hända. Ett aktivt rekryteringsarbete startas från och med nu. En namninsamlingsblankett, där ÄÄ beskriver bakgrunden till det kommande arbetet lämnas ut till samtliga bröder. Under den kvarvarande delen av kvällen kan då en diskussion komma 2igång om lämpliga presumtiva bröder. Tanken är att man inte behöver ha talat med vederbörande innan man förslår honom som presumtiv broder. Innan kvällen avslutas skall alla närvarande bröder lämna en blankett till MÄ med minst ett namnförslag. Bearbeta förslagen i en utvald skara (Förtro-endeutskottet). Gör en sammanställning. Anses det vara tillräckligt med förslag? 3 Ja - börja fortsatt planering! Nej - gör om punkten 1 en gång till. Finns det namnförslag som måste diskrimineras? Det kan dyka upp ett namn som inte är önskvärt. Fatta beslut om detta. Börja planering av en informationskväll. Bestäm vilka bröder skall delta. ÄÄ, MÄ, Skr, Lv, Org, och andra sociala och vältaliga bröder. Be någon erfaren och 4någon relativt nybliven broder att berätta om hur de upplever att vara broder. Välj med omsorg. De bröder som har lämnat förslag på en ny medlem bör delta. De kan bli presumtiva faddrar. Planera datum för träffen relativt tidigt så logen hinner klart med invalet i god tid före receptionen. Skicka ut ÄÄ:s inbjudan till alla föreslagna. Det viktiga är att det finns en broder i logen som 5 anser att mottagaren har de kvalitéer som skulle passa i vår loge. Just detta att någon talar i positiva termer om den inbjuden upplevs ofta väldigt positivt och är smickrande. Ange svarsdatum via telefon eller . Ta reda på om det finns intresse, passar dagen, erbjud skjuts. Genomför informationskvällen enkelt och värdighet. Gör ett upprop, bocka av på anmälningslistan. ÄÄ hälsar välkommen 6och gör en kort presentation av de närvarande. Koncentrera på information i all-mänhet. Betona den historiska delen. Visa bildspelet Motiv för att bli broder i DRUID- ORDEN. Tona ner gradsystem, organisation m m. Poängtera vad Orden erbjuder och vad som krävs för att bli broder. Betona upplevelserna under en logekväll. Svara på frågor. Låt en lämplig broder hålla ett ideellt inslag om allmän Druidsymbolik. Se utbildningspärmen. Spela ett stycke Keltisk musik. Informera om när i tiden det kan bli reception. Begär på 7ett enkelt sätt om de presumtiva bröderna har blivit intresserade redan under kvällen och kan tänka sig bli en broder. Påbörja den formella administrationen inför ett inval. Samla in eventuella anmälningar - ha ansökningsblanketter, rekryteringsfoldern m m klara. Genomför 8reception. Lycka till! 8

9 Nr 7 september 2014 Svensk Druid-Tidning Rapport från Stipendiefonden Docent Pernilla Wikström, verksam vid Medicinsk Biovetenskap, Umeå universitet, tilldelades ett stipendium om kronor vid Riksmötet i Lund i augusti i fjol för hennes forskning efter bättre metoder att hitta och behandla prostatacancer. Hon är en självständig forskare med en egen forskargrupp, som bedöms ha stor potential till nya genombrott inom prostatacancerområdet. Hon lämnar här en kort och generellt beskrivande rapport om vad hon och hennes grupp gör och har gjort inom vår forskning det senaste året. Lars Grefmar För ett år sedan hade jag den stora glädjen att få ta emot Druid-Ordens forskningsstipendium för min forskning gällande prostatacancer. Tack vare detta stipendium har min forskargrupp kunnat utökas med ytterligare en doktorand och består nu av tre doktorander, en post-doc, två forskningsingenjörer, och en biomedicinsk analytiker. Vi jobbar tillsammans med att försöka ta reda på varför vissa prostatatumörer blir aggressiva medan andra förblir små och ofarliga. Vårt arbete har under det senaste året varit inriktat på att undersöka varför prostatacancer ibland sprider sig, metastaserar, till skelettet och gärna växer där. Vi har börjat förstå att olika metastaser kan ha stora biologiska skillnader som i sin tur gör att de bör behandlas på olika sätt. Vårt arbete framöver kommer därför att vara huvudsakligen inriktat på att hitta ämnen vars nivåer i tumören, eller allra helst i blodet, kan mätas och användas för att förutsäga såväl sjukdomsförlopp som vilken av gängse behandlingsstrategier som är bäst lämpad att ge till en individuell patient. Genom att studera biologiska skillnader mellan olika metastasers tillväxtsätt hoppas vi dessutom kunna bidra till att ännu mer effektiva behandlingsmetoder kan utvecklas i framtiden. Pernilla Wikström Alla artister har ställt upp gratis och bidrar därmed till prostatacancerforskningen! 9

10 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 En Poets liv och leverne av Dan Bergeld, från ett ideellt inslag vid ROÄ-graden Värmland kallas inte för inte Skrönans land en del av Sverige som har fostrat många kulturpersoner. Runt sjön Racken strax utanför Arvika har vi haft konstnärskolonin Rackengruppen som idag bl a kan beskådas på Rackstamuseet i Arvika. Många skådespelare och seenpersoner har fostrats här t ex Solveig Ternström och Monica Zetterlund. Författare och poeter har vi och har haft gott om, tänk bara på Selma Lagerlöf, Nils Ferlin och inte minst på Gustav Fröding. Jag vill här berätta några episoder om Gustav Fröding. Gustav föddes den 22 augusti 1860 på Alsters Herrgård i Karlstad. Det var ett musikaliskt och bildat hem som tyvärr förmörkades av sjukdomar. Fadern Ferdinand led av en lungsjukdom, modern Emilia drabbades av en så djup depression vid Gustavs födelse, att hon måste få vård på en anstalt i Danmark. Fadern Ferdinand hade dessutom innan Gustavs födelse lämnat familjen och rest till Italien, för att som han sa förkovra mig och få luft så att min själ skall må bättre. Som du förstår var det lite rörigt i familjen. Som ett exempel kan berättas om när fader Ferdinand inför en jul, då Gustav ställs inför valet om vilken julklapp han skall få, antingen en bibel eller en fällkniv, säger: Komihåg Gustav, att Gud vill att du alltid säger sanningen. Gustav han svarar bibeln. Några år senare frågade hans syster Mathilda honom, kommer du ihåg vad du tänkte. Ja jag tänkte, det blir lugnast så, men det var allt fällkniven jag ville haft. 1880, vid 20 års ålder, och med ett arv på :- skrev Gustav in sig på Uppsala Universitet som student. Pengarna lade han i ett skrin som han gick till järnvägsstationen i Karlstad med och polletterade till Uppsala, skrinet kom fram och han hämtade ut det och installerade sig i sitt studentrum med skrinet fullt synligt för alla som kom på besök. Pengarna försvann bland annat till lån till andra studenter, utan skuldsedlar, ett handslag räcker tyckte Gustav. Efter 4 år och utan att ha avlagt någon examen återvände han tomhänt utan pengar till Värmland. Gustavs syster Mathilda hade en gård, Slorudsborg, vid Värmeln strax utanför Arvika, där Gustav vistades hela 1884 och de flesta somrarna på och 1890 talet publicerade han, under stor vånda, sin första diktsamling Gitarr och Dragharmonika vari den kända dikten Vackert Väder finns. Dikten utspelar sig en sommardag då Gustav rodde på sjön Värmeln. Klar låg himlen över viken, solen stekte hett, och vid Haga ringde Hagas gälla vällingklocka ett. Brunskogs kyrka stod och lyste som en bondbrud, grann och ny. Över björkarne vid Berga som ett hattflor på en herrgårdsfröken som svävande en sky. Men vad är det, hör, det fnissar bortom holmarne vid näset, vad är det för en sällsam låt? Är det flickor som i viken bada eller är det flickor i en båt? Tio vita frökenhattar stucko plötsligt fram ur vassen, just där sundet vidgar sig, tio skadeglada halsar skrattade åt mig. Jag blev verkligen förargad över denna skrattsurpris, men jag rodde ändå ditåt, mitt i skocken satt ju själva, själva självaste Alice. Och jag reste mig i båten och jag tog ett tag åt mössan, ett förläget tag, och jag rodnade och sade: det är utmärkt vackert väder, vacker väderlek idag! Mycket sant och mycket snillrikt, bravo, bravo, bravo, bra, högst poetiskt, sant och snillrikt, högst poetiskt, hahaha, skreko alla flickorna, och de öste vatten på mig och Alice var obarmhärtig, hennes hjärta var som is, och jag snubblade i båten och jag föll på knä och sade smärtefullt på Cesars vis: även du min, även du min, även du, Alice! Alice hette i själva verket Hildegard Alstermark och Gustav var förälskad i henne, han friade till henne men fick varken ja eller nej, så Gustav såg sig som hemligt förlovad. Att hennes svar uteblev beror nog på Gustavs tilltagande alkoholism och sinnessjukdom. Det blev inget av frieriet. 10

11 Nr 7 september publicerades hans diktsamling Stänk och Flikar där dikten En Morgondröm väckte stor uppmärksamhet minst sagt. Bonniers Förlag var mycket tveksamma till att ge ut dikten och bad Fröding att stryka den. Men styrkt av sina författarkollegor b la. Verner von Heidenstam lät han dikten vara kvar. Uppståndelsen blev stor när diktsamlingen publicerades, en recensent skrev Här sparas inga ord ej ens de grövsta. Även den som är en svuren fiende till allt pryderi måste känna sig frånstött både moraliskt och estetiskt. Varför uppståndelsen, jo dikten skildrar i ett kort avsnitt ett samlag, och själva beskrivningen var så realistisk att många av Frödings samtida förskräcktes. Justitieministern beordrade kvarstad av upplagan, Fröding åtalades men blev frikänd, allt detta påskyndade Frödings sjukdom. Och med ett, med ett skratt blev han fri, sprang han upp, fick han flickan fatt och han drog henne tätt mot sin mun för att kyssa sig munnen mätt, och hon klängde sig fast, och hon snyftade till och i gråt hon brast, och hon sökte hans blick, och en glimt av hans innersta själ hon fick. Och som knoppen av Ariens ros en vår sina skylande blad från pistillerna slår inför sol, inför vindar och frön låg hon naket och utslaget skön och med vittskilda knän och med skälvande sköte var den älskades åtrå i möte. I dag hade dikten inte väckt någon uppståndelse, men tiden var annorlunda då. Fröding vistades långa tider på olika vårdhem. När han 1905 flyttade till Villa Gröndal på Djurgården blev Signe Trotzig hans sjukvårdare. Hans hälsa var märkt av hans alkoholism och diabetes. Då han inte kunde ta vara på sig själv hade hans systrar sett till att han blev omyndigförklarad, vilket han struntade i skulle det visa sig. Fröding hade nämligen testamenterat att Signe årligen skulle erhålla 2 000:-, och han var vid denna tid ganska förmögen. Som en kompromiss, så fick Signe ett engångsbelopp på :- och behålla avkastningen från några dikter som utgavs efter Gustavs död. Fröding dog den 8 februari 1911 och blev alltså 50 år. Jordfästningen i Klara kyrka förrättades av professor Natan Söderblom. Han ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård, kortegen som gick genom Stockholm kantades av ca personer. I likhet med flera litterära särlingar åtnjuter Gustav Frödings verk och livsöde idag stort intresse. Om du idag, på sommaren, kommer till Karlstad kan du ha tur att möta honom på Karlstads gator där han, går runt och berättar om de olika platserna som har haft betydelse för honom. Jag kan avslöja för er att det är en Druidbroder som gestaltar honom i nutid. Svensk Druid-Tidning Bröder företagare! Hur många vet vilka varor och tjänster Du har att erbjuda? En annons i Svensk Druid-Tidning hjälper Dig! En 1/2-sida kostar endast 1 500:- Du når läsare! Vill Du veta mer? kontakta Göran Lindgren 11

12 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 Storlogen Västanland kallar till ordinarie Gradgivningsmöte lördagen den 25 oktober, i logen Lirs lokaler, Skansgatan 7, Varberg. Observera att logen Lir flyttat till annan lokal sen sist. Dagordning: Kl Kaffe Kaffe Kl OÄ-möte K-möte Kl Lunch Brödramåltid Kl R-möte Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst. Egen regalie medtages. ROÄ ombedes bära riddardräkt. Skr i varje grundloge skall senast den 13 oktober, skriftligen anmäla till logen Lirs logevärd, Stig Svensson, Furubergsgatan 11, Varberg, tel , antalet bröder som skall deltaga i lunch respektive brödramåltid. Gäller även recipiender och SL-ämbetsmän,. Anmälan är bindande enligt tidigare beslut. Med broderlig välkomsthälsning i E F E Mats Rosenbielke Lasse Nilsson SÄÄ SSkr STORLOGEN VÄNERLAND Kallar till GRADGIVNINGSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 OKTOBER 2014 i logen Excaliburs lokaler, Nygatan 5, Borås Dagordning Kl Samling Kaffe Kl Old Ärk-graden Kl Lunch Kl Ringgraden Kl Kapitelgraden Kl Brödramåltid Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst. Egen regalie medtages. ROÄ ombedes bära riddardräkt. Besökande bröder medtager sin gradregalie. ÄÄ som ej innehar OÄgraden skall medföra sin ämbetsregalie för deltagande i OÄ-mötet. Bröder som tidigare kallats till reception under de senaste 2 åren, men ej haft tillfälle att mottaga graden, kan recipiera vid detta tillfälle (med undantag av ringgraden) om anmälan göres till SSkr på mejl till senast Bindande anmälan om deltagande i brödramåltid, skall ske till Skr i hemmalogen senast den 8 oktober. Med broderliga välkomsthälsningar i E F E Alf Stenson SÄÄ Anders Regnell SSkr Birgitta-Sällskap bildat i Älmhult Ett nytt Birgitta-Sällskap är bildat i Älmhult med startdatum den 10 februari 2014 och som moderloge, Birgitta-Logen Astrea i Ljungby. Systrarna är nu i full gång med alla förberedelser inför bildandet av egen Birgitta-Loge. Om allt går enligt planerna får vi vara med om instiftan av en ny Grundloge med nummer 16 i början av nästa år. Stående fr vä: Kate Steele-Zilliacus, Marie Håkansson, Anna Falck Bengtsson, Malin Henningsson. Sittande fr vä: Birgitta Fagerberg, Ann-Christine Lennartsson, Annica Nilsson, Catharina Lindstén 12

13 Nr 7 september 2014 Golfmatchen mellan Idris och Doru Svensk Druid-Tidning En gång är ingen gång, men två gånger har skapat en tradition! Nu är den andra matchen mellan logerna inom SL Bardaland spelad. Dorus ÄÄ Hans O Hägglund startade förra året upp utbytet och i år var det dags för Idris att stå som arrangör. Vi spelade på Strängnäs fina golfbana som inramas av ett stort antal gamla ekar - så det blev riktig druidgolf. Dessutom hade vi perfekt väder, så inramningen kunde inte bli bättre. Dagen inleddes med foursome match där Idris tog ledningen med 7-1 och efter en stärkande lunch, raggmunk och fläsk, var det dags för åtta singelmatcher, där hemmabröderna ofint nog vann med Idris tog hem dagen med Vid den avslutande samlingen inbjöd Dorubröderna direkt till ny kamp nästa år och broder Kjell Lewin anmälde att Täby GK nog var en bana som skulle få bröderna från Strängnäs på fall. Vi får väl se hur det blir med det! Den stora bucklan som Hans ordnat redan förra året hade han glömt. Vi får väl hoppas att den dyker upp till nästa tävling. Text: Ulf Tengbrand Bild: P-O Rosén Stiftarbroder Ronald Holmström och ÄÄ Bertil Kilander Utemöte hos Camulus Åter hade vi Camulusbröder, förmånen att få hålla höstterminens upptaktsmöte hos logens stiftarbroder Roland Holmström i hans Tusculum som ligger vackert inbäddat vid Berg på Billingssluttningen. Just i anslutning till ägan finns en mäktig och gammal ek. Det ger en speciell stämning att få hålla möte under detta frodigt grönskande träd. ÄÄ Bertil Kilander öppnade utemötet och hälsade 50-talet församlade välkomna. Särskilt välkomnande fick de åtta presumtiva bröder som modigt anmält sig till denna Druidkväll, samt 13 våra kära gäster RSM Dan Bergeld och SSkr Anders Regnell. Efter Tegners dikt; om det som den starke med våld skapat minsann är vanskligt och kort, kanske med tanke på vår oroliga omvärld, riktade Bertil ett stort tack till Ronald för att vi åter fått samlats i den vackra utelunden och att det i kväll kunde firas 20-årsjubileum för dessa träffar. Ronald berättade att det då hölls en uppskattad tipspromenad, kanske något för kommande möten! RSM Dan Bergeld hälsade från RSL och tipsade oss om att vår moderloge Iris firar 75-årsjubileum i höst. Efter fler dikter och ett musikstycke avslutades Eubatmötet och vi bänkade oss för efterloge i värdens trädgård. LV Mattias Nilsson ordnade fram en klassisk svensk husmansdelikatess, fläsk och raggmunk med rårörda lingon! Efter kaffe och kaka blev det fördelning av vinster i kvällens lotteri. Ett av priserna tillföll lämpligt nog värden. Frimodigt framförde församlingen framför flaggans firade fosterlandssången, fin final! Så lägrades åter lugnet hos Ronald när bilarna rullade bort från gårdsplanen. Vi hoppas på återseende och att denna kväll gav mersmak för de nya eventuella bröder som deltog. Ulf Sahlén

14 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 SVENSKA DRUID-ORDEN FGDO STORLOGEN ÖSTANLAND Storlogen Östanland kallar till gradgivningsmöte lördagen den 11 oktober 2014 i logen Teutates ordenslokal, Halmstad DAGORDNING Kl Kl Kl Kl Kl Kl Samling, kaffe o fralla Old Ärk-församling, GG Lunch Ringgradsmöte, GG Kapitelmöte, GG Brödramåltid Alla Storlogebröder hälsas varmt välkomna! Viss närvaro vid SL-möten krävs för erhållande av Ring- och OÄ-graden Bindande anmälan om deltagande i kaffe, lunch och brödramåltid skall lämnas på listan hos din Skr senast , som därefter omgående vidarebefordrar till SSkr Lars-Göran Andersson på: Klädsel: Högtidsdräkt. ROÄ ombeds bära Riddardräkt. ÄÄ ikläder sig ämbetsregalie. Obs! Regalier medtages Broderligt välkomna i E F E Per Larsen SÄÄ Lars-Göran Andersson SSkr SSkr Lars-Göran Andersson Byagård LJUNGBY Tfn / 14

15 Nr 7 september 2014 Svensk Druid-Tidning STORLOGEN SUNNANLAND Kallar till Gradgivningsmöte söndagen den 2 november 2014 Druidvillan, Kyrkoköping i Trelleborg DAGORDNING kl OldÄrk-graden kl Lunch kl Ringgraden kl Kapitelgraden kl Brödramåltid Meny Frukost: Smörgås, pålägg, kaffe/te Lunch: Svampgratinerad kassler, kokt potatis, svampsås, lingon, ärtor Middag: Räkcocktail, bröd, smör Stekt ankbröst, klyftpotatis, lingonsås, wokade grönsaker Äpplekaka, vaniljsås Klädsel: Högtidsdräkt med svart väst, ROÄ uppmanas bära Riddardräkt, regalier medtages. Broder som under de senaste två åren kallats till reception, men inte recipierat ännu, kan nu göra detta efter anmälan till SSkr Hans Hellman. Det poängteras särskilt, att bindande anmälan om deltagande i lunchen och brödramåltiden senast den 26 oktober 2014 till: SM Rolf Svensson, telefon E-post: Är du allergisk mot någon mat så uppge det till SM vid anmälan. ALLA STORLOGEBRÖDER HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA I E F E Ulf Liljegren Hans Hellman SÄÄ SSkr ALIRS UTFLYKT MED DAMER Söndag kl samlades vi med våra damer för att göra en utflykt till Laxön som är belägen två mil söder om Gävle. Vi äntrade bussen som kördes av vår egen eminente Lv Kent Hjalmarsson som till yrket är busschaufför. Första stoppet blev vid Hagsta där FU dukade upp smörgåsar och kaffe som vi med stor glädje inmundigade. Andra stoppet gjordes vid Dragon Gate, ett delvis färdigställt affärs- och kulturcentrum i Älvkarleby kommun, 25 km söder om Gävle. Idéen är att skapa en plats där den kinesiska och svenska kulturen skall kunna mötas. I framtiden planeras det att bygga en kinesisk stad i närheten och man vill även bygga världens största Buddha. Här skulle vi och våra damer få en utomordentligt genomgång av den Kinesiska kulturen av vår broder Sven Erik Lindestam som varit i Kina ett antal gånger. Efter genomgång av det fantastiska muséet åkte vi vidare mot Laxön. Här besökte vi den berömda laxtrappan där vi kunde se laxar ända upp till kilo som försökte, med stora hopp komma igenom laxtrappan för att simma högre upp i Dalälven. Sedan började det att det att knorra i våra magar och en promenad till resturangen Kungsådran där vår logevärd Kent hade beställt en måltid som var väl anpassad till Laxön och Dalälvens läckerheter. Eftersom Mackmyra whiskey och brännvinskokeri inte ligger långt bort så kom också och deras produkter fram på bordet. ÄÄ Urban Söderberg tackade för maten med att sjunga en visa ur Stipendiefondens CD Gammeldanskens vänner & Friends som väl passade in i sammanhanget. Efter två timmars ätande var det åter dags att äntra bussen och ta oss hem till Söderhamn. Under hemresan fick vi svaren på de 12 kulturella frågor vi hade fått försökt besvara på nerfärden. Här visade det sig åter att broder Sven Erik Lindestam stod för de kulturella anlagen då han knäckte samtliga frågor och fick som pris ett gott kinesiskt vin med sig hem. Text o bilder, Johnny S Andersson 15

16 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 Kräftskiva hos Thesevs! ÄNTLIGEN, var det så dags att träffa bröderna igen, det som så många sett fram emot. ÄÄ Patrik Svensson hälsade alla varmt välkomna till terminens första möte, MÄ Molle Johansson konstaterade att det var 44 bröder närvarande och att vi tycks var vid gott mod och försedda med en klädsam solbränna. Tyvärr fick vi höra att ett par av våra bröder inte alls var vid god hälsa. Undertecknad informerade bröderna, att om allt går planenligt kommer Druidgården inom kort få Logen W6 som hyresgäst. I efterlogen, i den nyrestaurerade Bankettsalen och till vilken Vingårdsarbetarna var inbjudna, hade Lvarna, som vanligt dukat upp en superb buffé i vilken traditionsmässigt ingick nykokta kräftor. CGS Belenos augustiutflykt till historisk mark En något kylslagen kväll med regn i luften samlades bröder med damer vid Uppsala Konsert och Kongress för att med buss transporteras till Biskops-Arnö, där kvällens begivenheter skull ske. Glädjen över att åter ses efter ett långt sommaruppehåll gick inte och ta miste på. Efter en trevlig bussfärd väl framme på Biskops-Arnö välkomnades vi med en bubblande drink av Lv Johan Beijer och kvällens initiativtagare broder Per Lindh. Efter en stunds mingel på gården utanför den nuvarande herrgården från 1700-talet blev vi ledsagade till matsalen, där en alldeles förträfflig och välsmakande middag serverades och stämningen ökade snabbt i takt med ett visst intag av ädla drycker som serverades. När varmrätten hade avätits blev det en guidad tur tillsammans med kvällens förträfflige och kunnige guide Håkan Tegnestål ner i valven och den välbevarade gotiska salen från 1300 talet av Biskopspalatset. Efter en mycket intressant historiebeskrivning över Biskops- Arnös historia var det dags att återvända till matsalen för dessert och kaffe. Br Leif Andersson passade på att tacka de inblandade för ett fint arrangemang och kocken för den utomordentligt goda måltiden. Som vanligt går tiden alldeles för fort när man har trevligt och helt plötsligt lystes gårdsplanen upp av den väntande bussen för hemtransport. En fantastiskt trevlig kväll var till ända. Nu ser vi framemot vårt första möte i logen den 1 september. Fakta om Biskops-Arnö är en ö i Mälaren i Håbo kommun, Uppland. Idag är herrgården säte för Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö. Biskops Arnö omnämns för första gången under andra hälften av 1200-talet. I slutet av detta århundrade förvärvades egendomen av kyrkan genom ärkebiskopen i Uppsala. Den första ärkebiskopen som nämns i anslutning till (Biskops-) Arnö heter Magnus Bosson. Den första innehavaren som man känner till är Birger Jarls frilloson Gregers Birgersson vars söner avyttrade Arnö till kyrkan efter faderns död Under ärkebiskop Olov Björnsson, ofta kallad den vise, byggs en borg eller snarare ett palats på ön, av vilken delar finns kvar än i dag. I huvudsak var Biskops-Arnö sommarresidens för ärkebiskoparna. Den första som tycks ha bott där även på vintern är Hemming Nilsson, ärkebiskop från 1341 till sin död1351. Han tog sin tillflykt till Arnö under det att pesten härjade i Uppsala. Den siste ärkebiskopen på Arnö blev Jakob Ulvsson, som också valde att bosätta sig där när han avgått sitt ämbete år Vårvintern 1520 brändes palatset och Ulvsson togs tillfånga och fick sluta sina dagar i kartusianerklostret i Mariefred. Vid reformationen drogs ön in till kronan. Under 1530-talet bodde Gustaf Vasa ofta på Arnö och efter honom sonen Johan lll och hans syster Sofia övertog fältmarskalken Jakob De la Gardie gården. Hans hustru Ebba Brahe kom sedan att inreda en stor våning med stor prakt på Arnö. År 1684 återtog kronan egendomen. Från 1686 blev Arnö boställe för överstarna vid livregementet till häst. Arkitekten Mathias Spihler ritade nu en ny herrgårdsbyggnad i trä för generalen Spens. Efter en storm 1727 blev man tvungen att riva palatset utom de delar som kunde användas som lagerlokal. Dessa medeltida källarvalv finns kvar än i dag var den nya huvudbyggnaden färdig och kom därefter att vara ett översteboställe. År 1876 upphörde Arnö att vara boställe och statsverket arrenderade ut egendomen. Sedan 1956 disponeras Biskops-Arnö av Föreningen Norden startades Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö. Skolan bedriver i dag kortare och längre kurser inom bl a dokumentärfilm, bildjournalistik, historia, naturmedicin, ekologi och biståndsarbete samt kvalificerade skrivarkurser. Herrgården är i dag ett byggnadsminne och ägs av svenska staten genom Statens Fastighetsverk. 16

17 Nr 7 september 2014 Svensk Druid-Tidning DRUIDERNAS accessoarer Flaggstångsflagga Fasadflagga Skjortknappar Faddertecken, guld & silver Trohetstecken för möten Faddertecken Manschettknappar Druidstjärna Slipshållare Frackfluga Livrem Keps Ordensslips i siden, svart, blå o grå Jeanslivrem Pikétröja Allt finns hos Din Skm! 17

18 Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 Folkungalands Druidbikers MC-träff Tänk vad tiden går fort när man har roligt! En sliten klyscha men sann. Ett år har gått sen vi träffades i Sörmland med Druidbikers MC och nu var det dags igen. Vi hojåkande druidbröder var inbjudna att komma till Östergötland tre dagar i maj månad. Nu var det tionde gången vi skulle träffas, tioårs jubileum! Vad hade bröderna i Linköping hittat på åt oss? I kallelsen skulle vi träffas och bo vid Missmyra resurscenter den maj, intill den vackra sjön Risten utanför Åtvidaberg. Missmyra är vi välbekanta med då vi bott där två gånger tidigare. Vackert, praktiskt och trivsamt. Det här kunde bli kul! Torsdag. Solen flödade över Folkungaland denna dag. Samma fina väder som alltid när vi brukar träffas. Fyra druidbröder från Nyköping startade från Nyköping. Via krokiga vägar och färja över Bråviken vid Kvarsebo var vi i Söderköping där det blev lunch. Sedan iväg på hojarna över ännu krokigare vägar genom ett försommarfagert Östergötland. Glass i Björsäter och så sista milen så var vi framme i Missmyra. Några bröder hade kommit och hojraden utanför hotellet växte hela tiden. Enligt tradition så är bastubad påbjudet med dopp i Risten efteråt. Under tiden så hade våra värdar från Linköping ordnat med grillbuffé. Nu hade nästan alla kommit. Vår vän Leif från logen Carnac i Helsingborg hade också kommit. Med sin fina gamla Gold Wing han hade redan 50 mil i kroppen. Det blev en trevlig kväll och alla var spända på vad som komma skulle under morgondagen. Fredag. Efter en tidig frukost stod nu femton vackra motorcyklar på rad med en glad druid vid styret. Lasse Johansson från Capella var roadcaptain dvs. han var den som åkte först och visade vägen och såg till att farten blev trygg och behaglig. Åke Mattfolk från Capella åkte sist i raden och såg till att alla var med och inga konstigheter hände. Nu började vår färd och snart snirklade vi runt på fina vägar söder om Roxen i ett vackert bondelandskap. Vårt mål efter startrundan var lite överraskande Tannefors slussar i Linköping (för övrigt bara ett stenkast från Druidgården). Här vid Tannefors slussar finns Slusscaféet. Här kan man sitta och fika och samtidigt se båtar på Kinda kanal slussa sig igenom tre bassänger. Anläggningen drivs av Lars Lööw tidigare vd för Kinda kanalbolaget. Lars berättade kort för oss om Kinda kanal och Tannerfors slussar. Efter fikat så körde vi söderut och via Brokind, Rimforsa, Horn och Hycklinge till Kisa där vi tankade. Nu visste vi inte vilken nästa destination skulle bli. Lasse styrde oss vidare mot en skylt där det stod Malexander på. Det visade sig att där vid vackra Sommen som vi skulle äta lunch på en restaurang som fått det intressanta namnet Hönsa- Lottas krog. Namnet kom från en välkänd person i trakten en kvinnlig luffare på 1800-talet. Innan vi kom till Malexander hade hela hojgänget fått posera för fotografen på en otroligt vacker utsiktsplats över Malexanders kyrka och Sommen. Efter god lunch så hamnade vi i Blåvik för en kort färjning över till Torpön i Sommen. Ett av Sveriges kortaste färjeställen. Privatägd linfärja! Och nu vidare ännu mer söderut i östgötalandskapet.. Nu var vi väl snart i Småland? Nästan på gränsen till Småland i Ydre kommun var vår nästa anhalt: Nääs gårdsbryggeri. Ja det vore gått med en kall öl i värmen (+ 27 ). Men så var det ju det där med alkohol vid styret. Smaka spotta ut blev parollen. Nåja vi hade Nääs drycker för provning i Missmyra så inga problem. Nääs gårdsbryggeri ägs av Gunnar Emanuelsson. Gunnar var i flera år traditionell bonde på Nääs, men så började intresset för öltillverkning att vakna. Man provade med enkel utrustning och det hela utvecklades till ett fantastiskt mikrobryggeri i hans gamla ladugård. Gunnar fick kontakt med Lars Schweitz gammal bryggmästare från Spendrups. En kunnig ölentusiast. Nu har man satsat på en supermodern nästan helautomatisk anläggning som producerar sex sorters öl. Nääs gårdsöl i olika former finns på Systembolagen i Östergötland. Vi provade alla öl, spottade och tyckte. Lars berättade initierat om innehåll och tillverkning. En fantastisk upplevelse. Vilka entreprenörer det finns på landsbygden! Efter besöket blev det en lång etapp från Ydre upp till Missmyra. När vi kommit hem till Missmyra stannade km-mätaren på 32 mil, det kändes i armarna. Dags för bastu och en kanonfin grillbuffé igen. Kvällen blev sen men fantastiskt trevlig. Tänk så kul det är att träffa Druider och i synnerhet med dem som åker hoj. Jag behöver väl inte säga att ölen från Nääs smakade himmelskt. Lördag. Frukost, städning och hemfärd. Vi hade haft fantastiska Mc dagar igen, det tyckte alla bröder och vi längtade redan efter att få åka till Västervik i maj Vid pennan, Thorbjörn Karlsson, Nerevs Tillsammans gör vi Landet runt bättre! För att Landet runt ska bli bredare läsmässigt och inte bara tillfredsställa den egna logen har vi i redaktionen några tankar om innehållet i artiklarna. Undvik och skriv om sådant som sker i alla loger. Som t ex... ÄÄ hälsade samliga bröder..., samtliga ämbetsmän.., kvällens brödramåltid bestod av.., ytterligare en kväll till ända.., mm. Lägg vikten på att t ex presentera nya bröder mer utförligt (ålder, yrke, civilstånd, fritidsintresse). Då blir vi i landet också mer bekanta med nya bröder och kanske hitta gemensamma beröringspunkter. Du kan också berätta mer om ideella inslag och andra aktiviteter som kan vara tips till andra loger. Vissa ideella inslag kan med fördel beskrivas i en egen artikel. Bred inte ut dig för mycket utan skriv kortfattat. Detta för att bereda plats för fler loger att komma till tals. 18

19 Nr 7 september 2014 Svensk Druid-Tidning LANDET RUNT 18 Logen Cynthus, Ulricehamn Eubatmöte den 29 augusti ÄÄ Christer Ström hälsade 60 st. bröder välkomnat till höstens tradionella kräftmöte. Han hade också glädjen att hällsa 13 bröder från från Sandefjord i Norge välkomna. Ämbetsmännern med ÄÄ i spetsen lotsade oss igenom ritualerna på ett mycket värdigt men samtidigt gemytligt sätt. Fr o m idag kan kan vi också betala med kort, Vi hoppas och tror att det kommer att bli det dominerande betalsättet i framtiden. Bröder som inte har meddelat sin mailadress samt de som kanske har bytt adress uppmanades att skicka ett mail till eller till I efterlogen bjöd kvällens arbetsutskott på paj med tillbehör därefter på kräftor i ett Väl tilltaget antal. Både svenskar och norrmän lät sig väl smaka, normännen fick här och där lite diskreta råd hur dessa läckerheter skall inmundigas. Kvällen till ära serverades Linie Nöjd med kvällen var broder Arne Wangen Aquavit väl kyld snaps. Denna norska snaps lagras i gamla Sherry tunnor och skeppas som passade på att fira sin födelsedag fram och tillbaka till Australien och korsar då ekvatorn två gånger på sin resa. Det var mätta och glada bröder som traskade hemåt i natten lite senare än som vanligt är då det var för flesta en stundande ledig helg som väntade. LOA 31 Logen Merkur, Piteå Merkur broder och Jubelveteranen Lars Öqvist på sin 90-års dag den 3 augusti, firades med RSÄÄ Dag Wikman samt logebröder från Merkur och Orion. 37 Logen Hesperus, Malmö Eubat möte den 26 augusti ÄÄ Gunnar Edebrant hälsade 38 bröder välkomna, var av fyra Halör bröder och två Wasa bröder till terminens första möte. Mötet genomfördes enligt ritual av rutinerade ämbetsmän. ÄÄ Stein Karlsen logen Wasa överlämnade de ritualenliga blommorna och hälsade från alla bröder, som inte kunde närvara i kväll. Under mötet begärde, ROÄ Bo Olsén logen Halör, om ordet och berättade om sina 40 år i Druid-Orden innehållande flera anekdoter. Efterlogen intogs med en härlig kräftbuffé innehållande förutom kräftor pajer med alla tillbehör. ÄÄ Stein Karlsen begärde ordet och framhöll samarbetet mellan våra loger och han var bredd att utöka samarbetet framöver. Han tackade också för maten och framhöll arrangemanget och deltog glatt i för stunden lämpliga visor tryckt på servetterna. Efter kaffe med avec och en del småprat drog sig bröderna hemåt Lv med kräftor och servingshjälpen Sinji och en upplevelse rikare, Tord 65 Logen Belisama, Vänersborg Eubatmöte med reception Logen Belisamas ÄÄ Bertil Olsson hade kallat bröderna till höstens första möte och 20 bröder hade hörsammat kallelsen för att hedra kvällens recipiend Per-Henrik Pettersson. Detta var det ett riktigt elddop för den nya ämbetsmannakåren som genomförde ritualen på ett mycket stilfullt sätt. Efterlogen bjöd på en trevlig samvaro där vår nye broder uttryckte att en spännande tid ligger framför honom i Logen Belisama. Efter kaffe och kaka skildes bröderna för denna kväll. Håkan Ekman Bröder! Nu finns årets CD-skiva hos Din ÄÄ. Den blir Din för endast 100:-. Överskottet går till Ordens Stipendiefond Lyssna och njut! 19

20 under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens överinseende under riksstorlogens överinseende Svensk Druid-Tidning Nr 7 september 2014 druid-orden druid-orden I stället för blommor Stipendiefondens hyllningsadresser Det finns bl a adresser för att gratulera broder på en högtidsdag eller till minne av avliden broder. Kontakta Kansliet för att rekvirera adresser inför besök i annan loge eller gratulation av loge som fyller år. Rekvirera adresserna i god tid via mejl: med anledning av vårt besök har vi överlämnat ett bidrag till Druid-ordens stipendiefond vi vill på detta sätt tacka för ett varmt och broderligt mottagande samt framföra en hälsning från alla våra bröder och önskar er lycka till i framtiden Logen Belenos druid-orden ää skr Logen Merkur 50 år Svenska riksstorlogen f g d o har med anledning av logens jubileum överlämnat en gåva till Druid-Ordens Stipendiefond Riksstorlogen uttalar sin uppskattning av de många årens arbete och uttrycker en förhoppning om en lyckosam utveckling i framtiden Malmö i april månad 2013 Björn Cederberg RSÄÄ Göran Lundgren RSskr bäste Broder Sven Svensson med anledning av din högtidsdag har Logen Ad Astra överlämnat en penninggåva till druid-ordens stipendiefond våra varma gratulationer på din högtidsdag druid-orden ää skr Till minnet av Broder Sven Svensson har en penninggåva överlämnats till Druid-Ordens Stipendiefond Vårt liv är en fläkt, en saga en dröm. En droppe som faller i tidens ström den skimrar i regnbågens färg en minut men brister och faller - drömmen är slut vila i frid Annonsera i Svensk Druid-Tidning - Det lönar sig! 1/1-sida, 185 x 260 mm 2.500:- 1/2-sida, -stående 90 x 260 mm 1.500:- 1/2-sida, -liggande 185 x 128 mm 1.500:- 1/3-sida, -stående 90 x 172 mm 1.000:- 1/3-sida, -liggande 185 x 83 mm 1.000:- 1/4-sida, -stående 90 x 128 mm 850:- Modul, -liggande 90 x 50 mm 350:- Modul, -liggande 185 x 50 mm 700:- Helårs annonsering, 10 nummer,./. 25% Till ovan angivna annonspriser tillkommer eventuell layouthjälp. Ring eller maila till: Göran Lindgren eller mail: för kostnadsförslag. Fantastiskt generösa bröder Insamlingsresultatet per den 31 augusti är :- Redovisningen från CD-skivorna har ännu inte kommit igång! Välkomna till Carlgren s Herr Generalsgatan 45 i Norrköping tel: FRACK 1.695:- Komplett med alla tillbehör 2.350:-/2.450:- Svart kostym 1.895:- Smoking + skjorta 1.900:- Lackskor 600:- 20

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen.

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen. H LOGEMÖTE 2015-09-09 an kom som ett yrväder, vår övermästare, till höstens första ordinarie logemöte. Något Höganäskrus, i en svångrem om halsen, hade han ej då dessa numera ansågos vara omoderna. Väl

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

På följande sidor ges en fördjupad vägledning i Druid-Ordens spännande och broderliga gemenskap.

På följande sidor ges en fördjupad vägledning i Druid-Ordens spännande och broderliga gemenskap. Ledstjärnan Polstjärnan har som ledstjärna i alla tider varit ett viktigt navigeringshjälpmedel för människor på land och till sjöss. Den druidiska stjärnan är med sina sju strålar en ledstjärna for Druid-

Läs mer

Walking the path of gratitude

Walking the path of gratitude Walking the path of gratitude Walk your Talk Under dessa dagar kastar vi oss ur boet och flyger vinge till vinge med den store anden, vi vet att våra egna vingar bär. Vi lär känna vår själsresa i detta

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april.

Eurocode Cup på Falsterbonäs april 2013. I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Software Cup på Falsterbonäs april 2013 Cup 2013 I år är det fjortonde gången vi åker tillsammans och spelar golf i april. Banorna vi kommer att spela på Falsterbo GK och Ljunghusen GK. Detta dokument

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse!

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Smaka! I din hand håller du presentkortet Smaka på Norrköping. Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Med presentkortet,

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Guteträffen och Rügen, kombinerad träff o semesterresa. 20/7 1/8.

Guteträffen och Rügen, kombinerad träff o semesterresa. 20/7 1/8. Guteträffen och Rügen, kombinerad träff o semesterresa. 20/7 1/8. Fredamorgonen den 20/7 startade vi från ett soligt Bollnäs med siktet inställt på Nynäshamn för vidare färd till Gotland och ett besök

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö Knutsbrevet 2009:2 Sankt Knuts gille i Malmö Mellanårssammankomst Den nionde maj samlades ett trettiotal bröder och systrar vid foten av Turning Torso för att under guidning av malmöarkitekten Tyke Tykesson

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen

Selma Lagerlöf. Astrid Lindgren. HC:Andersen S A G O Tales for everybody! R K O N S T S A G O R HC:Andersen HC Andersen föddes år 1805,när han var 17 år gick han i en skola för barn,han blev mobbad för att han var så lång och klumpig. Därför skrev

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Välkommen till Lindö

Välkommen till Lindö Välkommen till Lindö Lindö ligger på historisk mark. Under 1700-talet bodde familjen Anckarström här och de grundade en porslinsfabrik strax öster om den nuvarande anläggningen. Men mest bekant är nog

Läs mer

INBJUDAN TILL POSTSIMMET

INBJUDAN TILL POSTSIMMET INBJUDAN TILL POSTSIMMET och PIF-GALAN I MALMÖ 2008-11-15 Postens Kamratklubb Malmö och Postens Idrottsförbund inbjuder till Postsimmet och PIF- Galan 2008. Det är med glädje som vi i Malmö hälsar Er välkomna

Läs mer

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde.

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde. Sågbladet är ett samarbete med Januari - April 2015 SÅGBLADET ill: Peter d Agnan Gamla landsvägen över ån Foto: Caroline Åkerman MATINÉ FÖR BARN Söndag den 8/2 Kl.15.00 visas i bygdegården Victor och Josefine

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Scandic Alvik Stockholm Alvik Friends kväll 2015-10-27 alvik@scandichotels.com

Scandic Alvik Stockholm Alvik Friends kväll 2015-10-27 alvik@scandichotels.com Vi vill gärna träffa dig på våra stamgästkvällar. Här är datumen för planerade kvällar som du kan anmäla dig till. Vi ses! We want to hang out with you! See which dates and hotels you can sign up for our

Läs mer

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten Text: Maarit Wall Illustrationer: Henrik Nilson Layout och produktion: Viking Line Mariehamn Tryck: Mariehamns Tryckeri

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I Jönköping restauranger i Jönköping Tegel Matbar Galleri Sjön Köket levererar rustika, europeiska smaker i modern tappning under benämningen easy eating. Med ca 50 meter från

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL

Vecka 11/ Tema/ Sverige. Läsförståelse: ALFRED NOBEL Vecka 11/ Tema/ Sverige Läsförståelse: ALFRED NOBEL Den 10 december varje år talar alla om Nobel. Då delar Sveriges kung ut Nobelpriset i fysik, kemi, medicin, litteratur och ekonomi. På kvällen äter 1200

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer