Årsberättelse Bilden visar när Miljöpartiet fick kunskap från LRF Skåne om hur det är att köra dagens traktorer vid gärdsgårdar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2014. Bilden visar när Miljöpartiet fick kunskap från LRF Skåne om hur det är att köra dagens traktorer vid gärdsgårdar."

Transkript

1 Årsberättelse 2014 Bilden visar när Miljöpartiet fick kunskap från LRF Skåne om hur det är att köra dagens traktorer vid gärdsgårdar.

2 Innehåll Ordförande har ordet... 1 Verksamheten Formalia: LRF Skånes styrelses ansvarsområden Förvaltningsberättelse, styrelsen Valberedning inför 2014 års stämma LRF Ungdomens styrelse Fullmäktige, riksförbundsstämman Ekonomiskt utfall Revisionsberättelse Antal medlemmar Telefonnummer och e-post: Regionstyrelsen LRF Ungdomens styrelse Kommungruppsordförande Personal Grön energi Bilden är från Matfestivalen i Brösarp där LRF Skåne bland annat pratade om raps och vilka produkter vi får från raps.

3 2014 kan beskrivas som superrörigt Det kommer säkert att bli både framgångar och motgångar under Håll öppna dialoger för framtida förändringar, det skapar både engagemang och hållbarhet Marianne Andersson, styrelsordförande Aldrig tidigare har livsmedelsproduktionens utgångspunkter diskuterats så flitigt, som de gjordes under Det handlade om djurskyddets möjlighet eller begränsning, ekologiskt eller konventionellt, svenskproducerat eller importerat, antibiotikaresistens och frågan om det är ok att äta kött som förädlats via djuren samt möjligheten att hålla landskapet öppet. Den köttfria diskussionen och det importerade köttet i offentliga köket, skapade debatter som resulterade i flera lokala agerande för svenskt kött. I vissa skolmatsalar serveras nu specialkost för vissa elever. Spannmåls- och sockerbetsodlingen gav stora skördar och rekordskördar nämndes. En del politiker började se vikten av att inte exploatera åkermarken och vissa planer lades på is till fördel för livsmedelsproduktion. Supervalåret startade med att partierna började jaga väljare och alla klagade på alla, men sällan visade fokus på vad de själv ville driva. EUvalets resultat får vi se framöver. CAP, LBP och LFA hade uppdrag att gå in i en ny förändring med mindre totalbudget. Stöden till lantbruket och landsbygden skulle bli mera rättvisa, men samtidigt gavs EU länderna stora friheter att själv forma modellen till förändringen. Eftersom Sverige har alla typer av geografimodeller och klimatzoner så förestod förändringarna kunna slå väldigt olika. Regeringen bestämde nationell utjämning och resultatet av det kommer att påverka Skåne stort. Förgröningskravet gjorde inte systemet lättare, då det dessutom hänger ihop med ett Landsbygdsprogram som försköts in på 2015 för klarläggande och beslut. LRF Skåne tillsammans med flera aktörer agerade mot departement och verk och påtalade att denna rättsosäkerhet är oacceptabel. Grisproduktionen startade året ansträngt och många blev utan kontrakt ofrivilligt. Produktionen fick dock medvind genom att en del handlare plockade bort danskt kött från butikskylarna p g a antibiotikaresistens. Efterfrågan på svenskt griskött ökade och mervärdet av antibiotikafritt kött blev tydligt, men prisökningen var något blyg. Nötköttsproduktionens vara eller icke vara diskuterades flitigt. LRF Skåne visade på flera arenor att skånskt nötkött har en stor produktion i länet som skapar både arbetstillfällen och biologisk mångfald. Det kom också flera klargörande att svensk nötköttsproduktion var mest klimatsmart i jämförelse med annat importerat nötkött vilket även syntes i en del konsumenters kassar. Rysslands stängda gränser påverkade mjölkböndernas marknadssituation med full kraft. Priset hamnade i fritt fall och mejeriindustrin hade svårt att fånga upp det. Politikerna tvingades till bordet för att få upp ögonen för krisen och därmed att de måste ta sin del i viljan att behålla svensk mjölkproduktion. Grönsaksproduktionen brottades med otillgänglighet för vissa växtskyddspreparat. Här lyckades LRF driva igenom dispenser så säsongen kunde genomföras enligt plan. Trädgårdsproduktionen hade ett gynnsamt år med en stor köptrohet för svenska varor även om det körde ihop sig i vissa skördelägen. En del fruktodlingar utsattes för sommarhagel men det gynnsamma vädret hjälpte till att läka såren. Framtidens kraft LRF kommer att jobba vidare på alla nivåer. På våra matbord ska svenska produkter blomstra, som ger både lönsamhet i företagen och värme i stugan. 1

4 LRF och LRF Skåne i korthet Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. De gröna näringarna är viktiga De gröna näringarna är viktiga för Sveriges framtid. Viktiga värden som öppna landskap, närodlade produkter och gott djurskydd garanteras genom ett starkt svenskt jordbruk. LRFs medlemmar driver tillsammans företag och de gröna näringarna står för drygt 4 procent av Sveriges BNP. De olika verksamheterna sträcker sig från djuretik och jakt till bredband och grön omsorg. LRF har drygt medlemmar i Sverige 4% av Sveriges BNP skapas av de företagen Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresseoch företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Tillsammans medverkar vi i LRF till utveckling av företag och företagare som har jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas. LRF driver landsbygdens och de gröna näringarnas viktigaste framtidsfrågor. Skåne har alltid varit en stark region för lantbruksföretag, och är så än idag. Av LRFs cirka medlemmar kommer från Skåne. På regionkontoret i Höör arbetar regionchefen Helén Rosengren och 9 tjänstemän med att hjälpa alla delar av det mångfacetterade skånska lantbruket. En åttahövdad styrelse, med regionordförande Marianne Andersson, har det övergripande strategiska ansvaret för verksamheten av dessa finns i Skåne Årsberättelsen På de kommande sidorna kan du läsa om den verksamhet som vi har bedrivit under det senaste året. Det är en varierad verksamhet som sträcker sig över många områden. Att berätta om allt som har genomförts i detalj hade upptagit hundratals sidor. Av förklarliga skäl presenteras bara ett axplock. Om du vill veta mer om vad vi LRF Skåne gör inom just ditt område finns kontakt uppgifter längst bak i årsberättelsen. Vid årskkiftet 2014/2015 hade LRF Skåne medlemmar, vilket är en minskning med 1,1 procent (243 medlemmar) i jämförelse med årsskiftet 2013/

5 Fokus på CAP och påverkan Nu står 2015 för dörren och LRF-organisationen ska effektiviseras och utvecklas ytterligare, för att klara förändringar i omvärlden och för att ge en ännu tydligare medlemsnytta. Helén Rosengren, regionchef Turbulent år Det känns extra viktigt att reflektera över året som gått när det som 2014 har varit såväl uppsom nedgångar. Högt förtroende för svensk djuromsorg Året började med grisproducenter som stod utan avtal, men när det väl hade löst sig så har prisbilden legat över grannländernas och intresset för svenskt kött har ökat. Det finns flera orsaker till detta, bland annat den intensiva diskussionen om antibiotikaanvändning inom djurproduktionen där Sverige har en mycket låg nivå internationellt sett. Vi är också fria från multiresistenta bakterier i grisproduktionen, till skillnad från exempelvis Danmark. En undersökning visade att 91 procent av konsumenterna har större förtroende för svensk djuromsorg än för djuromsorgen i andra europeiska länder. LRFs samarbete med ICA, som har inneburit att deras försäljning av svenskt kött har ökat, har också bidragit till detta. CAP och konkurrenskraft CAP-diskussionerna har gått höga och beslutet om nationell utjämning var ett nederlag för Skåne. Många frågor finns kvar kring, kompensationsstöd, förgröning och landsbygdsprogrammet etcetera och LRF Skåne har gjort inspel till såväl Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket som Länsstyrelsen kring utformningen av dessa. Konkurrenskraftsfrågorna har varit högaktuella och cirka 650 medlemmar har diskuterat frågorna på våra höstmöten. Det är klart att det blir en nationell livsmedelsstrategi och arbetet för att få fram en regional livsmedelsstrategi för Skåne har dragits igång. Framgång inom flera områden Framgångar har också märkts inom djurskyddet, bland annat genom föranmälan av kontroller. LRFs och Jordbruksverkets förenklingsresa börjar ge resultat inom flera områden. Upphandling liksom försäljning av svensk mat ökar och flera kommuner i Skåne har underlättat för mer närproducerad mat vid upphandling. En mer balanserad rovdjurspolitik, ökade anslag till enskilda vägar och bredbandsutbyggnad är några andra exempel på framgångar. Växande livsmedelsmarknad Utvecklingen på livsmedelsmarknaden visar en positiv prognos även för 2014 med en värdeökning på 0,4 procent jämfört med Det är framför allt volymerna som ökat på spannmål, mjölk och flera köttslag. Priserna har dock varit betydligt lägre. Valarbete i fokus LRF Skåne och kommungrupperna hade många aktiviteter för att påverka politiker att engagera sig i våra frågor. Valet innebar att vi fick en instabil minoritetsregering och det finns många frågetecken kring hur frågorna för de gröna näringarna kommer att prioriteras när de kommer att ingå i Näringsdepartementet. Effektivare organisation Nu står 2015 för dörren och LRF-organisationen ska effektiviseras och utvecklas ytterligare, för att klara förändringar i omvärlden och för att ge en ännu tydligare medlemsnytta. Bland annat kommer en förstärkning av ägande- och brukanderättsfrågorna att genomföras. 3

6 Miljö, vatten och äganderätt Som företagsorganisation är det en av LRFs viktigaste frågor att försvara vår rätt att äga och bruka våra fastigheter. LRFs krav är att markägaren har fortsatt frihet och ansvar att bruka marken utan detaljregleringar. Stig Lundström, vice ordförande Miljö Två möten med miljöchefen i Lunds kommun kring tillsynstaxor resulterade i en revidering. Miljövandringar har genomförts för att visa hur en inspektion går till. Dialoger har förts med länsstyrelsen och kommuner samt miljöförbund för att öka förutsättningarna för en effektiv och ekonomiskt försvarbar tillsyn. Djurskydd och smittskydd Utbrott av salmonella skedde på ett 15-tal gårdar och LRF Skåne genomförde flera möten för att bl.a. ge ökad kunskap. Jordbruksverket, veterinärer och bondekompis med egen erfarenhet deltog vid ett av mötena. Utbildningar med djurskyddsinspektörer, utbildning för hästägare kring lagen, möten med representanter för produktionsgrenarna och länsstyrelsen har varit en viktig del i arbete med djurskydd under året. Vatten Under året har diskussioner förts med Vattendelegationen. LRF Skåne har bevakat och följt upp kommunernas arbete med upprättande eller uppdatering av sina VSO samt spridande av kunskaper för att få rimliga villkor för markägare/odlare. LRF Skåne har deltagit vid utbildning om vattenskyddsområde, regelverket, förändringar och ersättningar. LRF Skåne har arbetat för fortsatt tillståndsgivning för användning av växtskyddsmedel inom VSO för jordbrukare och fruktodlare, med anledning av det prejudicerande fallet inom Ystad- Österlenregionens Miljöförbund. Arbetet inom den interna gruppen för Ystad-Österlen med kontakter till kommunråd i Simrishamns kommun har fortsatt under året. Informationsmöte med berörda markägare/brukare genomfördes. Salmonellamötet i Pärup var välbesökt. 4

7 Tullstorpsån. Samtliga berörda odlare fick fullständiga tillstånd för användande av växtskyddsmedel under odlingsåret. LRF Skåne har tillsammans med kommungruppsordförande i Simrishamn uppnått att Samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamn har gjort en skrivelse till Miljöförbundet Ystad- Österlen kring möjlighet och rättighet att bevilja dispens för användning av bekämpningsmedel LRF Skåne anordnade ett möte med förtroendevalda kring samrådsmaterial till nästa cykel i vattendirektivet. LRF Skåne anordnade en utbildning i markavvattning i Kävlinge med föreläsare från Jordbruksverket, Ekologgruppen och LRF. Drygt 70 jordbrukare och representanter för dikningsföretag deltog. Äganderätt Möten har under året arrangerats kring CAP, strandskydd, utfodring av vildsvin, Sydostleden, med forskare kring ett projekt om ekosystemtjänster och biologisk mångfald, samt Skånes regionala utvecklingsplan. Hur en landskapsportal kan bli ett verktyg för kartläggning information och medborgardeltagande i exempelvis planfrågor, landskapsfrågor och dokumentation av värdefulla områden var ett annat möte som anordnades av LRF Skåne. En temadag anordnades om makten över marken tillsammans med kommungrupperna i sydvästra Skåne. Remissvar kring Översyn 2014 av riksintressen för friluftsliv i Skåne och för Länsprogram för regional miljöövervakning har lämnats till Länsstyrelsen. 5

8 70 personer deltog på en kurs om markavvattning.. Ett flertal remisser har lämnats till Länsstyrelsen kring strandskydd, angående Framtida klimatanpassning och Simrishamnsbanan. Remiss har också lämnats kring Naturvårdsstrategi. Skrivelser från LRF Skåne och LRFs kommungrupp i Lund till Mark- och miljödomstolen angående markanvändning och placering av ESS-anläggningen, angående marint naturreservat i Trelleborg, yttrande angående förlängd koncession avseende en 400kV ledning. Efter många turer beslutade Länsstyrelsen i Skåne om skyddsjakt på den varg som angripit ett antal fårbesättningar kring Vittsjö och Markaryd. Under hösten bilades en arbetsgrupp, med Länsstyrelsen, LRF Skåne och Skånes Få- rintressenter, för att förebygga rovdjursskador och ge stöd och hjälp till drabbade djurägare. Växtskydd IPM har presenterats vid ett flertal möten ute i lokalavdelningar. LRF Skåne har deltagit vid konferens kring läkemedelsrester i vatten, pesticider i grundvatten, och kring tillsyn och upprättande av vattenskyddsområden. LRF Skånes anordnade en konferens kring Bekämpningsmedel och grundvatten. Växtnäring och Slam LRF Skåne har deltagit vid möten kring läckage av fosfor i samband med enskilda avlopp och angående läkemedelsrester i avloppsvatten inkluderande enskilda avlopp. Biogas/Rötrest LRF Skåne medverkar i Undergrupp Biogödsel till Produktionsgrupp Biogas inom Färdplan 2050 och i arbetsgrupp för en Kommunikationsstrategi för biogödsel. Foto: Lotta Zetterlund Annika Sällvik Göran Kihlstrand Jan Hultgren 6

9 Opinion och kommunikation Att politikerna får se, känna och uppleva det skånska lantbruket sittande mitt i verksamheten och få reda på vad effekterna blir när lagstiftning och föreskrifter korsar varandra, gör att ingen går oberörd därifrån. Marianne Andersson, styrelseordförande CAP och konkurrenskraft Under året arbetade LRF Skåne mycket intensivt med den nationella anpassningen av CAP, EU:s gemensamma jordbrukspolitik samt prioriteringar för det nya Landsbygdsprogrammet, LBP. LRF Skåne anordande ett möte med landsbygdsminister Eskil Erlandsson på Sjöstorps Norregård. Cirka 125 medlemmar närvarade och reportrar från Sveriges Radio Kristianstad och Lantbruksnytt var på plats och gjorde reportage om besöket. Årets höstmöten var välbesökta. Det har också genomförts flera möten med länsstyrelsens ledning och landsbygdsenhetens ledning kring gemensamma frågeställningar om gårdsstöd, kontroller, miljöfrågor, tillståndsfrågor, djurskydd, biologisk mångfald och samverkansmöjligheter med mera. Eskil Erlandsson och Marianne Andersson på Sjöstorps Norregård Fyra höstmöten som lockade omkring 650 personer genomfördes, ett i respektive hörn. Temat för höstmötena var konkurrenskraft och den nationella livsmedelsstrategin. LRFs förbundsordförande Helena Jonsson, Åsa Odell, vice ordförande för LRF samt Bengt Persson, ledamot i LRFs förbundsstyrelse deltog på mötena. Utöver det har LRF Skåne träffat landshövding Margareta Pålsson vid flera tillfällen och diskuterat livsmedelsproduktionens utmaningar och möjligheter. Valarbete 2014 LRF Skåne har dessutom träffat riksdags-, region- och kommunpolitiker för att exemplifiera lantbrukets utveckling och framtidsmöjligheter under valåret Exempelvis anordnade LRF Skåne en politisk debatt under temat Är svensk livsmedelsproduktion bra för Sverige i samarbete med Frö- och Oljeväxtodlarna, ett skogsmöte med riksdagspolitiker och riksdagskandidater hos Stig Lundström i Sibbhult arrangerades och politiker var på plats och träffade LRF Skånes representanter på Borgeby fältdagar för att diskutera jordbrukspolitik och skånsk livsmedelsproduktion. Utöver det genomfördes ett antal aktiviteter och debatter av kommungrupper och lokalavdelningar. 7

10 LRF Skånes ordförande Marianne Andersson modererar politikerdebatt om svensk livsmedelsproduktion. Mässaktiviteter LRF Skånes tema på Mila-mässan var Våga vara Företagare. Sex seminarier anordnades av LRF Skåne med tema förhandlingsteknik, generationsskifte i samarbete med LRF Konsult, allemansrätt, förnybar energi och avslutningsvis en politikerdebatt. LRF Mjölk och LRFs energiprojekt på regional- och riksnivå medverkade i montern. På Borgeby Fältdagar var årets tema teknik. 10 personer lyckades vinna var sin solcellsladdare i LRF Skånes montertävling om energi. LRF Skåne deltog vid Skånes matfestival i Brösarp. Ett samarbete med studenter från Bollerups lantbruksinstitut inleddes, där eleverna LRF Skåne skrev ett flertal debattartiklar har fått kommunicera matproduktionen med konsumenter genom att visa, prova och lära personer besökte festivalen. LRF Skåne i media Temat på Borgeby Fältdagar var teknik. 8 LRF Skånes debattartiklar fick stort genomslag och publicerades i flera lokala medier. Artiklarna handlade bland annat om CAP, konkurrenskraft, landsbygdsfrågor, förgröningen, energi, gris och svensk påskmat. Utöver det skickades ett antal pressmeddelanden ut av LRF Skåne och några kommungrupper. Dessa belyste bland annat LRF Skånes ansökan om skyddsjakt på varg, tillsynstaxor och strandskydd.

11 På Skånes matfestival stod lärandet i fokus och LRF Skånes monter var välbesökt. Medlemskommunikation LRF Skånes medlemmar har bland annat kunnat få regional information via medlemssidorna i Land Lantbruk. Där har vi beskrivit ett urval av den löpande verksamheten under året. Olika målgrupper får kontinuerligt nyhetsbrev från LRF Skåne; alla som har anmält sitt intresse och lämnat sin e-postadress, förtroendevalda, regionens medlemmar som är gris-, nötkötts-, lamm- och mjölkproducenter. Under året skickades även extra nyhetsbrev kring mötet med Eskil Erlandsson samt arrendeutredningen. De medlemmar som är intresserade av nyhetsbrev kan anmäla det till Information som kan vara intressant för LRF Skånes medlemmar uppdateras även på hemsidan: och via sociala medier, Facebook: samt på Twitter: LRF Skåne lyfte företagande på MILA-mässan. 9

12 Betessläppet i Alnarp (på bilden), Lönsboda och Veberöd lockade cirka besökare. Skola och konsument 2014 deltog LRF Skåne på tre betessläpp som totalt hade cirka 2000 besökare. Öppen Gård som turist- och besöksmål arrangerades i samarbete med Ängelholms Näringslivsbolag. Den främsta målgruppen var barnfamiljer och dagen blev välbesökt med cirka 1500 besökare på samtliga gårdar. Cirka 100 gymnasieelever i språkförberedande klasser från Malmö har gjort värdefulla gårdsbesök. Under 2014 medverkade LRF Skåne vid sedvanliga aktiviteter som läromedelsmässor i Kristianstad, Malmö, Helsingborg och Lund, samt branschdagar i Bromölla, Osby, Ystad och Landskrona och lokala temadagar. Lärarutbildningar hölls i Malmö och Kristianstad vid fyra tillfällen, vilket resulterar i intressanta AHA-upplevelser för ett hundratal lärarstudenter. Förutom föreläsningar får de uppleva lantbruk under en dag på gårdsbesök. Jorden och skogen i stan anordnade aktiviteter på naturbruksgymnasierna i Bollerup, Östra Ljungby, Önnestad, Svalöv och Skurup, samt på Olahus utanför Hässleholm. Cirka 1600 elever i årskurs 4-6 fick möjlighet att uppleva en dag med svenskt lantbruk som tema. Skolklasser besöker Olahus. Utöver det har flera av skolambassadörerna har varit aktiva på olika sätt gentemot skola, lärare och elever. LRF Skolkontakten i Skåne har även medverkat vid träffar för Studievägledare under 2014, vilket har gett positiva effekter i form av ökad medverkan vid studie- och yrkesinformationsdagar för högstadie- och gymnasieelever. Monica W-Borg Charlotte Hansson Ingrid Jönsson 10

13 Företagande i centrum Vi behöver politiska företrädare som med kraft driver frågorna om vårt lands livsmedelsproduktion och står upp för både företagande och sysselsättning. Anders Rolfsson, styrelseledamot Fokus på livsmedel och nätverkande LRF Skåne har påbörjat arbetet med en regional livsmedelsstrategi. Arbetet handlar om att utforma argument som ska kunna kommuniceras i fortsatt arbete med att inplantera en regional livsmedelsstrategi och tydliggöra Skånes inspel till en nationell livsmedelsstrategi. LRF Skåne har arrangerat och deltagit vid många aktiviteter under året. Nedan följer ett axplock av dessa. LRF Skåne var Guldkärnanpartner på Guldkärnangalan i Helsingborg, medarrangör till seminariet Gräs Grönare än Guld med temat hur vi kan vi köpa mat som möjliggör vackra landskap med betande djur och stor artrikedom, LRF Skåne medverkade som föreläsare på Båstads Entreprenörsvecka på två seminarier med teman svensk köttproduktions framtid, samt spårbarhet. LRF Skåne arrangerade ett mjölkmöte tillsammans med Skånesemin och Skånemejerier EK där LRF Mjölk medverkade. Ämnet var mjölkföretagarnas situation när marknaden på mjölk förändrats. Årets Svenska nötköttsföretagare utsågs på Köttriksdagen i Värmland i oktober. Skånes kandidat, Camilla Persson som driver EMP lantbruk AB, vann. Hon fick priset för utvecklingen av sitt företagande inom mellankalvsproduktion. 11

14 2014 deltog LRF Skåne på en Kick off för exportsatsning som arrangerades av Smaka på Skåne och TransforMat. Skånska företag ska få hjälp att exportera sina produkter till Danmark och Italien. LRF Skåne medverkade även i en workshop kring framtida initiativ, investeringar och samarbeten kring skånsk mat och dryckesupplevelser. Ett forskningsprojekt kring effekterna med NUR har genomförts på 11 gårdar i Skåne. Studien visade att den gröna vården kan vara ett alternativ till den vita vården. Under 2014 har NUR implementerats till nästa nivå. Region Skåne har upphandlat 10 gårdar i Skåne för att se hur det fungerar i verkligheten. LEAN LEAN handlar om att uppnå ständiga förbättringar genom att göra rätt saker, på rätt sätt, i rätt tid. LRF Skåne har arbetat för att företagare inom de gröna näringarna ska lära sig mer om LEAN som ett effektivt arbetssätt. LRF Skåne arbetar sammanhållande för LEANnätverk med syfte att informera fler skånska företagare som kan mogna till deltagande i LEAN Lantbruk. Hittills har 10 företag börjat arbeta med LEAN. LRF Skånes samarbete med SLU LRFs ljudbok om förhandlingsteknik finns på hemsidan, på Appstore och Google Play. Affärsmannaskap Ett av företagandets mest centrala moment är att vara affärsmässig och att kunna sätta rätt pris på sin produkt eller tjänst. Under året har LRF Skåne arbetat med flera nya digitala verktyg för affärsutveckling. På LRFs hemsida finns en interaktiv utbildningsfilm om affärsmannaskapets grunder. Sju företagare berättar om deras vägar mot ökad affärsmässighet och framgång. LRF har även tagit fram ljudböcker som handlar om ägarskifte, samarbete och förhandlingsteknik. LRF Skåne har medarrangerat och deltagit på Alnarps gris-, mjölk-, och nötköttsdag. Marknad, konkurrenskraft och företagsutveckling lyftes under dagarna och det var ett stort deltagande på alla dagarna. LRF Skåne medverkade även med monter på lantmästardagen på Alnarp. Där lyssnade vi av vad studenterna ser för framtid och vilken roll LRF har i detta. Grön rehab 12 Varje företagare kan göra justeringar för att förbättra sin egen konkurrenskraft på marknaden. The biggest room in the world is the room for self improvement! Hans Ramel, styrelseledamot Naturunderstödd rehabilitering, NUR, handlar om att natur och djur används som komplement i rehabiliteringen. Miljöns egenskaper ska förbättra hälsan genom ett samspel mellan natur- och trädgårdsmiljö, de terapeutiska aktiviteterna, det terapeutiska teamet och deltagarna i terapin. Leif Denneberg, generaldirektör för Jordbruksverket deltog på Alnarps grisdag SLU Alnarp arrangerade ett möte om EIP, European Innovation Partnerships, där LRF Skåne deltog. EIP är ett nytt inslag i Landsbygdsprogrammet med start våren Syftet med EIP är att främja ett produktivt och miljövänligt jordbruk, genom att knyta ihop lantbrukare, forskare, företag, rådgivare med flera kring innovativa projekt. Alnarp kommer att utvecklas till ett center för innovationssupport i detta projekt. LRF Skåne och LRF Trädgård är en viktig länk mellan våra medlemmars behov av utveckling och forskning som kan ge erfarenheter från andra branscher och från andra EU-länder.

15 LRF satte fokus på hästföretagarna genom bildandet av LRF Häst. Foto: Ester Sorri Upphandlat närodlat En process kring resultatet från projektet Upphandlat närodlat har startats upp med LRF Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen och Livsmedelsakademin. Vi pratar om den offentliga måltiden och matglädjen. Tre målgrupper har initierats; företagarna (LRFs medlemmar), politiker och upphandlare och gästerna (brukarna) i de offentliga köken. LRF Häst LRF Skåne har medverkat på Hippologutbildningen tillsammans med LRF Konsult, för att presentera LRF Häst och LRFs arbete med näringspolitik. LRF Häst och LRFs arbete med företagsutveckling i Hässleholm har presenterats på seminariet Hästen som resurs. En högre andel svensk mat i offentliga upphanlingar gynnar de lokala producenterna, våra barn, äldre och sjuka. Anders Svensson, styrelseledamot Möten på Lantmästardagen på Alnarp. Anita Persson Ewa Marie Rellman 13

16 Solceller hetaste energikällan Klimatfrågan angår oss alla och nu är det hög tid att välja riktning för framtiden. Lantbruket kan bygga en framtid där alla tar ansvar för klimatfrågan. Detta genom att ersätta fossil energi med produkter från jord och skog. Glenn Oredsson, styrelseledamot LRF Skånes energiarbete under året handlade om att hitta energieffektiviseringar, besparingar och nya inkomstmöjligheter för företagare på landsbygden. Under hösten har ett antal möten arrangerats kring sol-el och intresset ökar och ökar. LRF Skåne anordnade ett solcellseminarium tillsammans med Öresundskraft, intresset för seminariet var mycket stort. Förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne Projektet Förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne har arbetat med information om, och skapat intresse för energieffektivisering, omställning till förnybar energi samt produktion och försäljning av förnybar energi. Utmaningen för projektet har varit att affären för energi inte är lönsam för tillfället, på grund av det låga elpriset. Undantaget är solceller. Projektet avslutades 2014 och en utvärdering och framtidsanalys presenterades på ett seminarium Goda affärer på förnybar energi Inom ramen för det nationella projektet Goda affärer på förnybar energi, GAFE, har det anordnats ett antal seminarier och studieresor kring förnybar energi med stort antal deltagare under året. I september informerade Farmarenergi i Eslöv och Hasslesjö gård om hur man kan skapa framgångsrikt energiföretagande. I oktober arrangerade LRF Skåne och GAFE en dag med fokus på fossilfritt lantbruk och smarta energilösningar för framtidens lantbruk på Borrby Kungsgård på Österlen. Vindkraft Seminariet om solcells-el lockade 170 personer. Stort intresse för solceller LRF Skåne mötte medlemmar som är motståndare till vindkraft. Mötet understöddes av Nils-Johan Ingvar-Nilsson som expert, Glenn Oredsson från LRF Skånes styrelse och Lennart Nilsson från LRFs förbundsstyrelsen. Pilotprojektet Bärkraft intensiv genomfördes inom ramen för projektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur individuellt processtöd kan driva på utvecklingen av förnybar energi. 7 av 10 projektdeltagare har tagit beslut om att installera solenergi. 14 Ewa Marie Rellman

17 Hög medlemsaktivitet LRFs roll som opinjonsbildare och informatör blir allt viktigare i framtidens samhälle. Vi behöver de skånska medlemmarna för att bli framgångsrika och det är som medlem du kan vara med och påverka. Maria Hofvendahl Svensson, styrelseledamot Hög nöjdhet bland medlemmarna LRF Skåne hade medlemmar vid årsskiftet och medlemsfördelningen var då 57,7 procent män, 39,6 procent kvinnor och 2,7 procent juridiska bolag. Undersökningen Nöjd Medlem 2014 genomfördes under våren och 68 procent av LRF Skånes medlemmar har svarat att de är nöjda med medlemskapet. Högst betyg från LRF Skånes medlemmar fick LRFs bemötande och tillgänglighet, tillgången till bra information samt medlemsförmåner och rabatter. Regionstämman Cirka 225 ledamöter, gäster och medlemmar deltog i LRF Skånes regionstämma på Alnarp den 24 mars. Årets stämma präglades av samtal om framtida utmaningar och möjligheter, både för LRF och för branschen som helhet. Stämman inleddes med att regionordförande, Marianne Andersson, pratade om tankar kring vad LRF gör och inte gör, vem LRF är och vart vi är på väg. Stämman beslutade att minska antalet styrelseledamöter från nio till åtta. Stefan Olsson från Båstad och Astrid Andersson från Bjärred avsade sig sina uppdrag. Christoffer Johansson från Vankiva valdes in som ny representant för LRF Ungdomen. Övriga ledamöter sitter kvar i styrelsen. Priser och utmärkelser Vittsjö lokalavdelning utsågs till Årets lokalavdelning i Skåne. - Det känns hedrande att uppmärksammas. Vi satsar mycket på det sociala eftersom vi tror att det är väldigt viktigt. Vi samarbetar en hel del med andra lokalavdel- Vittsjö lokalavdelning blev Årets lokalavdelning i Skåne. 15

18 ningar och vi har en stor bredd på våra aktiviteter. Den här utmärkelsen blir en sporre framåt, sa Vittsjös ordförande Jerry Olsson. Pia Persson från Staffanstorp och Anne Laxmar från Bjärred utsågs till årets Bernhard Ekströmstipendiater. stod bland annat ny inspiration kring argumentation och samtalsteknik, mer kunskap om vad konsumenter tycker, en diskussion kring uppdragets utmaningar och svårigheter, utbyta erfarenheter med andra ambassadörer och möjlighet att tillsammans med nätverket planera och utveckla lokala aktiviteter. Kurser om att arrangera oförglömliga möten genom den avancerade dialogen, presentationsteknik, vinnande kommunikation och utbildningar för nya förtroendevalda etcetera har genomförts under året. Medlemsaktiviteter Årets Bernhard Ekström-stipendiater Pia Persson och Anne Laxmar. LRF Skåne anordnade en aktivitet tillsammans med LRF Samköp, på Ahlsells i Malmö. Även andra företag knutna till LRF Samköps avtal var där. Det stora dragplåstret var visning av solceller och föredrag om det. Ett hundratal medlemmar deltog. Kommungrupper och lokalavdelningar LRF Skåne har 33 kommungrupper som arbetar för att påverka politiken i Skånes kommuner på olika sätt. Antalet lokalavdelningar uppgick till 141 vid årsskiftet, vilket är en minskning med en avdelning. Håstad-Västra Hoby slogs ihop med Stångby och bildade Torn. Utbildning av förtroendevalda Ordförandekonferensen genomfördes i oktober och cirka 100 lokalavdelningar och kommungrupper deltog. Temat för året var Med blicken framåt och det var framför allt arbetet med LRF 2015 som var i fokus under konferensen. Omkring 100 medlemmar kom till LRF Skånes medlemsaktivitet på Ahlsells. Över 350 deltagare kom till den skogsaktivitet på Stig Lundströms gård i Tågaröd, Sibbhult som arrangerades av Södra. Temat var Skogen och vattnet och LRF hade en egen monter med tipstävling. Diskussionerna var intensiva under ordförandekonferensen på Backagården. LRF Skåne anordnade en utbildningsdag för skol- och konsumentambassadörer på Jularps gård i Höör med 17 deltagare. På programmet 16 Lena Henningsson- Jönsson Jan Hultgren

19 Engagemang i LRF Ungdomen Det gäller att engagera sig, bry sig, tycka och påverka och faktiskt också vara lite besvärlig ibland, för det är ju bara de döda fiskarna som simmar medströms. Katharina Weber, styrelseordförande för LRF Ungdomen Årsstämma i november I november genomförde LRF Ungdomen sin årsstämma där Katharina Weber valdes till ny ordförande och Emil Hjalmarsson valdes till vice ordförande. Fem nya ledamöter valdes in. Möten och aktiviteter 25 ungdomar deltog i Framtidens ledare, en kurs som visade hur man leder sig själv, en grupp och att leda möten. Årets studieresa gick till Halland i samarbete med Goda Affärer på Förnybar Energi. Kulla Lamm i Jonstorp fick besök av ungdomarna som fick information om uppfödning av lamm, köttbutiken och restaurangen. LRF Ungdomen medverkade med egen monter på Borgeby Fältdagar. Ett 30-tal ungdomar deltog vid studieresan till Halland. LRF Ungdom i Skåne har varit representerade vid Sydkonferensen som hölls i Halland, på riksstämman, regionstämman och på LRFs riksstämma, samt vid ungdomarnas ordförandekonferenser. Styrelsen I slutet av året bestod styrelsen av följande personer: Emil och Johan tilldelade Therese Tarler vid Nils Holgerssongymnasiet LRF Ungdomens i Skåne Premiumelev stipendium. Följ LRF Ungdomen Skåne på facebook. Katharina Weber, Kristianstad, ordförande Emil Hjalmarsson, Västra Karup, vice ordf Hanna Andersson, Vallåkra Johannes Andersson, Broby Erika Järlesäter, Degeberga Peter Kristoffersson, Perstorp Robin Lundahl, Sankt Olof Johan Magnusson, Staffanstorp Josefin Svensson, Grevie Jan Hultgren 17

20 Styrelsens ansvarsområden Ansvarsområde Ansvarig styrelseledamot Ansvarig tjänsteman Näringspolitik och påverkan Marianne Andersson Helén Rosengren CAP, LBP, LFA Anders Rolfsson Anita Persson Myndigheter, opinion, dialog politiker Katharina Weber, LRF U Branschråd Peter Åkesson, LRF U FoU Ägande- och brukanderätt Stig Lundström Jan Hultgren Intrång, skog, skador, vilt Glenn Oredsson Göran Kihlstrand Planfrågor, tillstånd, tillsyn Hans Ramel Annika Sällvik Intrång; vatten, växtskydd, klimat Emil Hjalmarsson, LRF U Miljö, växtnäring, Greppa, tillsyn, Astrid Andersson, LRF U Djuromsorg Företagsutveckling Hans Ramel Anita Persson Marknad, Livsmedel, Energi Glenn Oredsson Ewa Marie Rellman Offentlig upphandling Christoffer Johansson, LRF U Johan Magnusson, LRF U Gustav Lindgren Medlem och organisation Maria Hofvendahl-Svensson Jan Hultgren Medlemsrekrytering, utbildning förtr.valda Anders Svensson Lena Henningsson-J LRF Ungdom Christoffer Johansson, LRF U Bondekompis Kommunikation Marianne Andersson Charlotte Hansson Medlemsinformation, dialog konsument Hans Ramel Monica W-Borg mediebevakning, Robin Lundahl, LRF U Skolkontakt Ingrid Jönsson 18

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby

LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby LRF Ungdomens riksstämma 4-5 mars 2015, Sånga-Säby 1 LRF Ungdomen 2015 Förord Hjärtligt välkommen på en riksstämma utöver det vanliga. Varför? Jo, LRF Ungdomen fyller nämligen 25 år i år. För 25 år sedan

Läs mer

STAD OCH LAND HAND I HAND

STAD OCH LAND HAND I HAND STAD OCH LAND HAND I HAND PROJEKTRAPPORT INSPIRATION & GUIDE TILL VIDARE ARBETE OCH UTVECKLING Stad och land - hand i hand projektrapport 2015 Den Goda Jorden www.dengodajorden.se ISBN: 978-91-979839-3-8

Läs mer

Underlag till regionala konferenser

Underlag till regionala konferenser LRF Ungdomens riksstämma 2015 Underlag till regionala konferenser INNEHÅLL Motioner och yttranden... sid. 2 Status på motioner från 2014... sid. 31 Remiss... sid. 32 Arbetsordning... sid. 33 Motion nr

Läs mer

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFS RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFs

Läs mer

Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF

Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF Under april så tävlades det inom LRF om vem som kunde skriva det bästa argumentet för LRF. Här hittar du alla tävlingsbidragen. Jag lyssnar

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LRF VÄSTERNORRLAND Ordföranden har ordet Oftast så önskar vi mer än vad vi ser resultat av Lönsamheten är svag för många bönder, de livsmedelsproducenter som ju står i första

Läs mer

Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen!

Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen! Blå Skåne Medlemstidning för Moderaterna i Skåne nummer 4 år 2004 Ransonerad sjukvård De vårdköer som effektivt kortades då moderaterna ledde Region Skåne blir bara längre och längre. Även kostnaderna

Läs mer

Svenska FSC Årsredovisning 2013

Svenska FSC Årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC F000229 Rapport 1:14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över 4 5 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! 6

Läs mer

VI MÅSTE FORTSÄTTA KÄMPA FÖR DJUREN!

VI MÅSTE FORTSÄTTA KÄMPA FÖR DJUREN! verksamheten 2009 INNEHÅLL 4 Vilka är vi och vad gör vi? Djurskyddet Sverige är med sina drygt 14 000 medlemmar och 57 anslutna djurskyddsföreningar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. 5 Året

Läs mer

Fredrick Federley besökte Halland

Fredrick Federley besökte Halland Sid 4 Fredrick Federley besökte Halland Sid 11 Sid 5 NÄRODLAT i EUROPA VÄSTSVERIGES röst i europaparlamentet Sid 9 Hallands Eu-kandidat Per Johansson Sid 16 Kvinnoluncher i falkenberg Nr 2 2014 Hallandsbygden

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

VÅRBRUKET. Högt tempo säkrar. Krisen i Ukraina påverkar vetemarknaden. Maskin satsar på nästa etapp. Lantbruk samlar kraft genom omorganisation

VÅRBRUKET. Högt tempo säkrar. Krisen i Ukraina påverkar vetemarknaden. Maskin satsar på nästa etapp. Lantbruk samlar kraft genom omorganisation LEDAREN SID 2 Värdekedjan stärks med strategiarbete EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 2 APRIL 2014 Krisen i Ukraina påverkar vetemarknaden SIDAN 26 Maskin satsar på nästa

Läs mer

Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se

Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se En seminarieserie om vindkraft Skånes vindkraftsakademi www.vindkraftsakademin.se Om seminarieserien: I samband med att de reviderade riksintressena för vindkraft presenteras, bjöd Skånes vindkraftsakademi,

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

nya perspektiv Årsredovisning 2014 HSB Skåne

nya perspektiv Årsredovisning 2014 HSB Skåne nya perspektiv Årsredovisning 2014 HSB Skåne 1 NYA PERSPEKTIV 2014 var året då vi på HSB Skåne verkligen försökte betrakta vår tillvaro och verksamhet ur nya perspektiv. På en rad områden utmanade vi normer

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Siffror inom parentes avser 2010 års resultat. Årets resultat blev 28 469 (177 285) kronor. MEDLEMSAKTIVITETER Medlemmar Hållbar Utveckling Skåne hade

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005 Verksamheten år 2005 Innehåll Projektledaren har ordet... 3 Individuell rådgivning och lantbrukarkurser... 4 Kursverksamhet för rådgivare... 6 Hur upplever du arbetet med Greppa Näringen?... 7 Greppa på

Läs mer

Engagemang 2013 STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning

Engagemang 2013 STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning Engagemang 2013 STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning Kajakkurs för nybörjare STF Kapellskär STF Årsberättelse med hållbarhetsredovisning KAPITEL 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Generalsekreteraren/VD

Läs mer

Årsberättelse 2009 2010

Årsberättelse 2009 2010 Årsberättelse 2009 2010 2 Innehåll Norra Skogsägarna steget före Ur innehållet Ordförande och VD har ordet sid 4 5 Höjdpunkter och resultat 6 7 Näringspolitik 8 9 Vinstpolicy och mål 10 Känslighetsanalys

Läs mer

LRF och det gröna näringslivet

LRF och det gröna näringslivet LRF och det gröna näringslivet Omvärlden och historien påverkar vår vardag och framtid LRF OCH DET GRÖNA NÄRINGSLIVET 2014 1 Det är vår tid nu När LRF bildas 1971 skapas en organisation som samlar den

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer

Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt FOTOGRAF: LASSE SKOG NUMMER 10 DECEMBER 2013 Bra möte med infrastrukturministern Elisabeth är årets EU-inspiratör Från Sörmland deltog

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna Med gården som bas affärsmöjligheter inom de gröna näringarna sid 26 sid 10 sid 44 sid 6 sid 41 Innehåll 4 Går du i utvecklingstankar? Affärsmöjligheterna för oss som verkar inom de gröna näringarna är

Läs mer