Årsberättelse Bilden visar när Miljöpartiet fick kunskap från LRF Skåne om hur det är att köra dagens traktorer vid gärdsgårdar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2014. Bilden visar när Miljöpartiet fick kunskap från LRF Skåne om hur det är att köra dagens traktorer vid gärdsgårdar."

Transkript

1 Årsberättelse 2014 Bilden visar när Miljöpartiet fick kunskap från LRF Skåne om hur det är att köra dagens traktorer vid gärdsgårdar.

2 Innehåll Ordförande har ordet... 1 Verksamheten Formalia: LRF Skånes styrelses ansvarsområden Förvaltningsberättelse, styrelsen Valberedning inför 2014 års stämma LRF Ungdomens styrelse Fullmäktige, riksförbundsstämman Ekonomiskt utfall Revisionsberättelse Antal medlemmar Telefonnummer och e-post: Regionstyrelsen LRF Ungdomens styrelse Kommungruppsordförande Personal Grön energi Bilden är från Matfestivalen i Brösarp där LRF Skåne bland annat pratade om raps och vilka produkter vi får från raps.

3 2014 kan beskrivas som superrörigt Det kommer säkert att bli både framgångar och motgångar under Håll öppna dialoger för framtida förändringar, det skapar både engagemang och hållbarhet Marianne Andersson, styrelsordförande Aldrig tidigare har livsmedelsproduktionens utgångspunkter diskuterats så flitigt, som de gjordes under Det handlade om djurskyddets möjlighet eller begränsning, ekologiskt eller konventionellt, svenskproducerat eller importerat, antibiotikaresistens och frågan om det är ok att äta kött som förädlats via djuren samt möjligheten att hålla landskapet öppet. Den köttfria diskussionen och det importerade köttet i offentliga köket, skapade debatter som resulterade i flera lokala agerande för svenskt kött. I vissa skolmatsalar serveras nu specialkost för vissa elever. Spannmåls- och sockerbetsodlingen gav stora skördar och rekordskördar nämndes. En del politiker började se vikten av att inte exploatera åkermarken och vissa planer lades på is till fördel för livsmedelsproduktion. Supervalåret startade med att partierna började jaga väljare och alla klagade på alla, men sällan visade fokus på vad de själv ville driva. EUvalets resultat får vi se framöver. CAP, LBP och LFA hade uppdrag att gå in i en ny förändring med mindre totalbudget. Stöden till lantbruket och landsbygden skulle bli mera rättvisa, men samtidigt gavs EU länderna stora friheter att själv forma modellen till förändringen. Eftersom Sverige har alla typer av geografimodeller och klimatzoner så förestod förändringarna kunna slå väldigt olika. Regeringen bestämde nationell utjämning och resultatet av det kommer att påverka Skåne stort. Förgröningskravet gjorde inte systemet lättare, då det dessutom hänger ihop med ett Landsbygdsprogram som försköts in på 2015 för klarläggande och beslut. LRF Skåne tillsammans med flera aktörer agerade mot departement och verk och påtalade att denna rättsosäkerhet är oacceptabel. Grisproduktionen startade året ansträngt och många blev utan kontrakt ofrivilligt. Produktionen fick dock medvind genom att en del handlare plockade bort danskt kött från butikskylarna p g a antibiotikaresistens. Efterfrågan på svenskt griskött ökade och mervärdet av antibiotikafritt kött blev tydligt, men prisökningen var något blyg. Nötköttsproduktionens vara eller icke vara diskuterades flitigt. LRF Skåne visade på flera arenor att skånskt nötkött har en stor produktion i länet som skapar både arbetstillfällen och biologisk mångfald. Det kom också flera klargörande att svensk nötköttsproduktion var mest klimatsmart i jämförelse med annat importerat nötkött vilket även syntes i en del konsumenters kassar. Rysslands stängda gränser påverkade mjölkböndernas marknadssituation med full kraft. Priset hamnade i fritt fall och mejeriindustrin hade svårt att fånga upp det. Politikerna tvingades till bordet för att få upp ögonen för krisen och därmed att de måste ta sin del i viljan att behålla svensk mjölkproduktion. Grönsaksproduktionen brottades med otillgänglighet för vissa växtskyddspreparat. Här lyckades LRF driva igenom dispenser så säsongen kunde genomföras enligt plan. Trädgårdsproduktionen hade ett gynnsamt år med en stor köptrohet för svenska varor även om det körde ihop sig i vissa skördelägen. En del fruktodlingar utsattes för sommarhagel men det gynnsamma vädret hjälpte till att läka såren. Framtidens kraft LRF kommer att jobba vidare på alla nivåer. På våra matbord ska svenska produkter blomstra, som ger både lönsamhet i företagen och värme i stugan. 1

4 LRF och LRF Skåne i korthet Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. De gröna näringarna är viktiga De gröna näringarna är viktiga för Sveriges framtid. Viktiga värden som öppna landskap, närodlade produkter och gott djurskydd garanteras genom ett starkt svenskt jordbruk. LRFs medlemmar driver tillsammans företag och de gröna näringarna står för drygt 4 procent av Sveriges BNP. De olika verksamheterna sträcker sig från djuretik och jakt till bredband och grön omsorg. LRF har drygt medlemmar i Sverige 4% av Sveriges BNP skapas av de företagen Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresseoch företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Tillsammans medverkar vi i LRF till utveckling av företag och företagare som har jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas. LRF driver landsbygdens och de gröna näringarnas viktigaste framtidsfrågor. Skåne har alltid varit en stark region för lantbruksföretag, och är så än idag. Av LRFs cirka medlemmar kommer från Skåne. På regionkontoret i Höör arbetar regionchefen Helén Rosengren och 9 tjänstemän med att hjälpa alla delar av det mångfacetterade skånska lantbruket. En åttahövdad styrelse, med regionordförande Marianne Andersson, har det övergripande strategiska ansvaret för verksamheten av dessa finns i Skåne Årsberättelsen På de kommande sidorna kan du läsa om den verksamhet som vi har bedrivit under det senaste året. Det är en varierad verksamhet som sträcker sig över många områden. Att berätta om allt som har genomförts i detalj hade upptagit hundratals sidor. Av förklarliga skäl presenteras bara ett axplock. Om du vill veta mer om vad vi LRF Skåne gör inom just ditt område finns kontakt uppgifter längst bak i årsberättelsen. Vid årskkiftet 2014/2015 hade LRF Skåne medlemmar, vilket är en minskning med 1,1 procent (243 medlemmar) i jämförelse med årsskiftet 2013/

5 Fokus på CAP och påverkan Nu står 2015 för dörren och LRF-organisationen ska effektiviseras och utvecklas ytterligare, för att klara förändringar i omvärlden och för att ge en ännu tydligare medlemsnytta. Helén Rosengren, regionchef Turbulent år Det känns extra viktigt att reflektera över året som gått när det som 2014 har varit såväl uppsom nedgångar. Högt förtroende för svensk djuromsorg Året började med grisproducenter som stod utan avtal, men när det väl hade löst sig så har prisbilden legat över grannländernas och intresset för svenskt kött har ökat. Det finns flera orsaker till detta, bland annat den intensiva diskussionen om antibiotikaanvändning inom djurproduktionen där Sverige har en mycket låg nivå internationellt sett. Vi är också fria från multiresistenta bakterier i grisproduktionen, till skillnad från exempelvis Danmark. En undersökning visade att 91 procent av konsumenterna har större förtroende för svensk djuromsorg än för djuromsorgen i andra europeiska länder. LRFs samarbete med ICA, som har inneburit att deras försäljning av svenskt kött har ökat, har också bidragit till detta. CAP och konkurrenskraft CAP-diskussionerna har gått höga och beslutet om nationell utjämning var ett nederlag för Skåne. Många frågor finns kvar kring, kompensationsstöd, förgröning och landsbygdsprogrammet etcetera och LRF Skåne har gjort inspel till såväl Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket som Länsstyrelsen kring utformningen av dessa. Konkurrenskraftsfrågorna har varit högaktuella och cirka 650 medlemmar har diskuterat frågorna på våra höstmöten. Det är klart att det blir en nationell livsmedelsstrategi och arbetet för att få fram en regional livsmedelsstrategi för Skåne har dragits igång. Framgång inom flera områden Framgångar har också märkts inom djurskyddet, bland annat genom föranmälan av kontroller. LRFs och Jordbruksverkets förenklingsresa börjar ge resultat inom flera områden. Upphandling liksom försäljning av svensk mat ökar och flera kommuner i Skåne har underlättat för mer närproducerad mat vid upphandling. En mer balanserad rovdjurspolitik, ökade anslag till enskilda vägar och bredbandsutbyggnad är några andra exempel på framgångar. Växande livsmedelsmarknad Utvecklingen på livsmedelsmarknaden visar en positiv prognos även för 2014 med en värdeökning på 0,4 procent jämfört med Det är framför allt volymerna som ökat på spannmål, mjölk och flera köttslag. Priserna har dock varit betydligt lägre. Valarbete i fokus LRF Skåne och kommungrupperna hade många aktiviteter för att påverka politiker att engagera sig i våra frågor. Valet innebar att vi fick en instabil minoritetsregering och det finns många frågetecken kring hur frågorna för de gröna näringarna kommer att prioriteras när de kommer att ingå i Näringsdepartementet. Effektivare organisation Nu står 2015 för dörren och LRF-organisationen ska effektiviseras och utvecklas ytterligare, för att klara förändringar i omvärlden och för att ge en ännu tydligare medlemsnytta. Bland annat kommer en förstärkning av ägande- och brukanderättsfrågorna att genomföras. 3

6 Miljö, vatten och äganderätt Som företagsorganisation är det en av LRFs viktigaste frågor att försvara vår rätt att äga och bruka våra fastigheter. LRFs krav är att markägaren har fortsatt frihet och ansvar att bruka marken utan detaljregleringar. Stig Lundström, vice ordförande Miljö Två möten med miljöchefen i Lunds kommun kring tillsynstaxor resulterade i en revidering. Miljövandringar har genomförts för att visa hur en inspektion går till. Dialoger har förts med länsstyrelsen och kommuner samt miljöförbund för att öka förutsättningarna för en effektiv och ekonomiskt försvarbar tillsyn. Djurskydd och smittskydd Utbrott av salmonella skedde på ett 15-tal gårdar och LRF Skåne genomförde flera möten för att bl.a. ge ökad kunskap. Jordbruksverket, veterinärer och bondekompis med egen erfarenhet deltog vid ett av mötena. Utbildningar med djurskyddsinspektörer, utbildning för hästägare kring lagen, möten med representanter för produktionsgrenarna och länsstyrelsen har varit en viktig del i arbete med djurskydd under året. Vatten Under året har diskussioner förts med Vattendelegationen. LRF Skåne har bevakat och följt upp kommunernas arbete med upprättande eller uppdatering av sina VSO samt spridande av kunskaper för att få rimliga villkor för markägare/odlare. LRF Skåne har deltagit vid utbildning om vattenskyddsområde, regelverket, förändringar och ersättningar. LRF Skåne har arbetat för fortsatt tillståndsgivning för användning av växtskyddsmedel inom VSO för jordbrukare och fruktodlare, med anledning av det prejudicerande fallet inom Ystad- Österlenregionens Miljöförbund. Arbetet inom den interna gruppen för Ystad-Österlen med kontakter till kommunråd i Simrishamns kommun har fortsatt under året. Informationsmöte med berörda markägare/brukare genomfördes. Salmonellamötet i Pärup var välbesökt. 4

7 Tullstorpsån. Samtliga berörda odlare fick fullständiga tillstånd för användande av växtskyddsmedel under odlingsåret. LRF Skåne har tillsammans med kommungruppsordförande i Simrishamn uppnått att Samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamn har gjort en skrivelse till Miljöförbundet Ystad- Österlen kring möjlighet och rättighet att bevilja dispens för användning av bekämpningsmedel LRF Skåne anordnade ett möte med förtroendevalda kring samrådsmaterial till nästa cykel i vattendirektivet. LRF Skåne anordnade en utbildning i markavvattning i Kävlinge med föreläsare från Jordbruksverket, Ekologgruppen och LRF. Drygt 70 jordbrukare och representanter för dikningsföretag deltog. Äganderätt Möten har under året arrangerats kring CAP, strandskydd, utfodring av vildsvin, Sydostleden, med forskare kring ett projekt om ekosystemtjänster och biologisk mångfald, samt Skånes regionala utvecklingsplan. Hur en landskapsportal kan bli ett verktyg för kartläggning information och medborgardeltagande i exempelvis planfrågor, landskapsfrågor och dokumentation av värdefulla områden var ett annat möte som anordnades av LRF Skåne. En temadag anordnades om makten över marken tillsammans med kommungrupperna i sydvästra Skåne. Remissvar kring Översyn 2014 av riksintressen för friluftsliv i Skåne och för Länsprogram för regional miljöövervakning har lämnats till Länsstyrelsen. 5

8 70 personer deltog på en kurs om markavvattning.. Ett flertal remisser har lämnats till Länsstyrelsen kring strandskydd, angående Framtida klimatanpassning och Simrishamnsbanan. Remiss har också lämnats kring Naturvårdsstrategi. Skrivelser från LRF Skåne och LRFs kommungrupp i Lund till Mark- och miljödomstolen angående markanvändning och placering av ESS-anläggningen, angående marint naturreservat i Trelleborg, yttrande angående förlängd koncession avseende en 400kV ledning. Efter många turer beslutade Länsstyrelsen i Skåne om skyddsjakt på den varg som angripit ett antal fårbesättningar kring Vittsjö och Markaryd. Under hösten bilades en arbetsgrupp, med Länsstyrelsen, LRF Skåne och Skånes Få- rintressenter, för att förebygga rovdjursskador och ge stöd och hjälp till drabbade djurägare. Växtskydd IPM har presenterats vid ett flertal möten ute i lokalavdelningar. LRF Skåne har deltagit vid konferens kring läkemedelsrester i vatten, pesticider i grundvatten, och kring tillsyn och upprättande av vattenskyddsområden. LRF Skånes anordnade en konferens kring Bekämpningsmedel och grundvatten. Växtnäring och Slam LRF Skåne har deltagit vid möten kring läckage av fosfor i samband med enskilda avlopp och angående läkemedelsrester i avloppsvatten inkluderande enskilda avlopp. Biogas/Rötrest LRF Skåne medverkar i Undergrupp Biogödsel till Produktionsgrupp Biogas inom Färdplan 2050 och i arbetsgrupp för en Kommunikationsstrategi för biogödsel. Foto: Lotta Zetterlund Annika Sällvik Göran Kihlstrand Jan Hultgren 6

9 Opinion och kommunikation Att politikerna får se, känna och uppleva det skånska lantbruket sittande mitt i verksamheten och få reda på vad effekterna blir när lagstiftning och föreskrifter korsar varandra, gör att ingen går oberörd därifrån. Marianne Andersson, styrelseordförande CAP och konkurrenskraft Under året arbetade LRF Skåne mycket intensivt med den nationella anpassningen av CAP, EU:s gemensamma jordbrukspolitik samt prioriteringar för det nya Landsbygdsprogrammet, LBP. LRF Skåne anordande ett möte med landsbygdsminister Eskil Erlandsson på Sjöstorps Norregård. Cirka 125 medlemmar närvarade och reportrar från Sveriges Radio Kristianstad och Lantbruksnytt var på plats och gjorde reportage om besöket. Årets höstmöten var välbesökta. Det har också genomförts flera möten med länsstyrelsens ledning och landsbygdsenhetens ledning kring gemensamma frågeställningar om gårdsstöd, kontroller, miljöfrågor, tillståndsfrågor, djurskydd, biologisk mångfald och samverkansmöjligheter med mera. Eskil Erlandsson och Marianne Andersson på Sjöstorps Norregård Fyra höstmöten som lockade omkring 650 personer genomfördes, ett i respektive hörn. Temat för höstmötena var konkurrenskraft och den nationella livsmedelsstrategin. LRFs förbundsordförande Helena Jonsson, Åsa Odell, vice ordförande för LRF samt Bengt Persson, ledamot i LRFs förbundsstyrelse deltog på mötena. Utöver det har LRF Skåne träffat landshövding Margareta Pålsson vid flera tillfällen och diskuterat livsmedelsproduktionens utmaningar och möjligheter. Valarbete 2014 LRF Skåne har dessutom träffat riksdags-, region- och kommunpolitiker för att exemplifiera lantbrukets utveckling och framtidsmöjligheter under valåret Exempelvis anordnade LRF Skåne en politisk debatt under temat Är svensk livsmedelsproduktion bra för Sverige i samarbete med Frö- och Oljeväxtodlarna, ett skogsmöte med riksdagspolitiker och riksdagskandidater hos Stig Lundström i Sibbhult arrangerades och politiker var på plats och träffade LRF Skånes representanter på Borgeby fältdagar för att diskutera jordbrukspolitik och skånsk livsmedelsproduktion. Utöver det genomfördes ett antal aktiviteter och debatter av kommungrupper och lokalavdelningar. 7

10 LRF Skånes ordförande Marianne Andersson modererar politikerdebatt om svensk livsmedelsproduktion. Mässaktiviteter LRF Skånes tema på Mila-mässan var Våga vara Företagare. Sex seminarier anordnades av LRF Skåne med tema förhandlingsteknik, generationsskifte i samarbete med LRF Konsult, allemansrätt, förnybar energi och avslutningsvis en politikerdebatt. LRF Mjölk och LRFs energiprojekt på regional- och riksnivå medverkade i montern. På Borgeby Fältdagar var årets tema teknik. 10 personer lyckades vinna var sin solcellsladdare i LRF Skånes montertävling om energi. LRF Skåne deltog vid Skånes matfestival i Brösarp. Ett samarbete med studenter från Bollerups lantbruksinstitut inleddes, där eleverna LRF Skåne skrev ett flertal debattartiklar har fått kommunicera matproduktionen med konsumenter genom att visa, prova och lära personer besökte festivalen. LRF Skåne i media Temat på Borgeby Fältdagar var teknik. 8 LRF Skånes debattartiklar fick stort genomslag och publicerades i flera lokala medier. Artiklarna handlade bland annat om CAP, konkurrenskraft, landsbygdsfrågor, förgröningen, energi, gris och svensk påskmat. Utöver det skickades ett antal pressmeddelanden ut av LRF Skåne och några kommungrupper. Dessa belyste bland annat LRF Skånes ansökan om skyddsjakt på varg, tillsynstaxor och strandskydd.

11 På Skånes matfestival stod lärandet i fokus och LRF Skånes monter var välbesökt. Medlemskommunikation LRF Skånes medlemmar har bland annat kunnat få regional information via medlemssidorna i Land Lantbruk. Där har vi beskrivit ett urval av den löpande verksamheten under året. Olika målgrupper får kontinuerligt nyhetsbrev från LRF Skåne; alla som har anmält sitt intresse och lämnat sin e-postadress, förtroendevalda, regionens medlemmar som är gris-, nötkötts-, lamm- och mjölkproducenter. Under året skickades även extra nyhetsbrev kring mötet med Eskil Erlandsson samt arrendeutredningen. De medlemmar som är intresserade av nyhetsbrev kan anmäla det till Information som kan vara intressant för LRF Skånes medlemmar uppdateras även på hemsidan: och via sociala medier, Facebook: samt på Twitter: LRF Skåne lyfte företagande på MILA-mässan. 9

12 Betessläppet i Alnarp (på bilden), Lönsboda och Veberöd lockade cirka besökare. Skola och konsument 2014 deltog LRF Skåne på tre betessläpp som totalt hade cirka 2000 besökare. Öppen Gård som turist- och besöksmål arrangerades i samarbete med Ängelholms Näringslivsbolag. Den främsta målgruppen var barnfamiljer och dagen blev välbesökt med cirka 1500 besökare på samtliga gårdar. Cirka 100 gymnasieelever i språkförberedande klasser från Malmö har gjort värdefulla gårdsbesök. Under 2014 medverkade LRF Skåne vid sedvanliga aktiviteter som läromedelsmässor i Kristianstad, Malmö, Helsingborg och Lund, samt branschdagar i Bromölla, Osby, Ystad och Landskrona och lokala temadagar. Lärarutbildningar hölls i Malmö och Kristianstad vid fyra tillfällen, vilket resulterar i intressanta AHA-upplevelser för ett hundratal lärarstudenter. Förutom föreläsningar får de uppleva lantbruk under en dag på gårdsbesök. Jorden och skogen i stan anordnade aktiviteter på naturbruksgymnasierna i Bollerup, Östra Ljungby, Önnestad, Svalöv och Skurup, samt på Olahus utanför Hässleholm. Cirka 1600 elever i årskurs 4-6 fick möjlighet att uppleva en dag med svenskt lantbruk som tema. Skolklasser besöker Olahus. Utöver det har flera av skolambassadörerna har varit aktiva på olika sätt gentemot skola, lärare och elever. LRF Skolkontakten i Skåne har även medverkat vid träffar för Studievägledare under 2014, vilket har gett positiva effekter i form av ökad medverkan vid studie- och yrkesinformationsdagar för högstadie- och gymnasieelever. Monica W-Borg Charlotte Hansson Ingrid Jönsson 10

13 Företagande i centrum Vi behöver politiska företrädare som med kraft driver frågorna om vårt lands livsmedelsproduktion och står upp för både företagande och sysselsättning. Anders Rolfsson, styrelseledamot Fokus på livsmedel och nätverkande LRF Skåne har påbörjat arbetet med en regional livsmedelsstrategi. Arbetet handlar om att utforma argument som ska kunna kommuniceras i fortsatt arbete med att inplantera en regional livsmedelsstrategi och tydliggöra Skånes inspel till en nationell livsmedelsstrategi. LRF Skåne har arrangerat och deltagit vid många aktiviteter under året. Nedan följer ett axplock av dessa. LRF Skåne var Guldkärnanpartner på Guldkärnangalan i Helsingborg, medarrangör till seminariet Gräs Grönare än Guld med temat hur vi kan vi köpa mat som möjliggör vackra landskap med betande djur och stor artrikedom, LRF Skåne medverkade som föreläsare på Båstads Entreprenörsvecka på två seminarier med teman svensk köttproduktions framtid, samt spårbarhet. LRF Skåne arrangerade ett mjölkmöte tillsammans med Skånesemin och Skånemejerier EK där LRF Mjölk medverkade. Ämnet var mjölkföretagarnas situation när marknaden på mjölk förändrats. Årets Svenska nötköttsföretagare utsågs på Köttriksdagen i Värmland i oktober. Skånes kandidat, Camilla Persson som driver EMP lantbruk AB, vann. Hon fick priset för utvecklingen av sitt företagande inom mellankalvsproduktion. 11

14 2014 deltog LRF Skåne på en Kick off för exportsatsning som arrangerades av Smaka på Skåne och TransforMat. Skånska företag ska få hjälp att exportera sina produkter till Danmark och Italien. LRF Skåne medverkade även i en workshop kring framtida initiativ, investeringar och samarbeten kring skånsk mat och dryckesupplevelser. Ett forskningsprojekt kring effekterna med NUR har genomförts på 11 gårdar i Skåne. Studien visade att den gröna vården kan vara ett alternativ till den vita vården. Under 2014 har NUR implementerats till nästa nivå. Region Skåne har upphandlat 10 gårdar i Skåne för att se hur det fungerar i verkligheten. LEAN LEAN handlar om att uppnå ständiga förbättringar genom att göra rätt saker, på rätt sätt, i rätt tid. LRF Skåne har arbetat för att företagare inom de gröna näringarna ska lära sig mer om LEAN som ett effektivt arbetssätt. LRF Skåne arbetar sammanhållande för LEANnätverk med syfte att informera fler skånska företagare som kan mogna till deltagande i LEAN Lantbruk. Hittills har 10 företag börjat arbeta med LEAN. LRF Skånes samarbete med SLU LRFs ljudbok om förhandlingsteknik finns på hemsidan, på Appstore och Google Play. Affärsmannaskap Ett av företagandets mest centrala moment är att vara affärsmässig och att kunna sätta rätt pris på sin produkt eller tjänst. Under året har LRF Skåne arbetat med flera nya digitala verktyg för affärsutveckling. På LRFs hemsida finns en interaktiv utbildningsfilm om affärsmannaskapets grunder. Sju företagare berättar om deras vägar mot ökad affärsmässighet och framgång. LRF har även tagit fram ljudböcker som handlar om ägarskifte, samarbete och förhandlingsteknik. LRF Skåne har medarrangerat och deltagit på Alnarps gris-, mjölk-, och nötköttsdag. Marknad, konkurrenskraft och företagsutveckling lyftes under dagarna och det var ett stort deltagande på alla dagarna. LRF Skåne medverkade även med monter på lantmästardagen på Alnarp. Där lyssnade vi av vad studenterna ser för framtid och vilken roll LRF har i detta. Grön rehab 12 Varje företagare kan göra justeringar för att förbättra sin egen konkurrenskraft på marknaden. The biggest room in the world is the room for self improvement! Hans Ramel, styrelseledamot Naturunderstödd rehabilitering, NUR, handlar om att natur och djur används som komplement i rehabiliteringen. Miljöns egenskaper ska förbättra hälsan genom ett samspel mellan natur- och trädgårdsmiljö, de terapeutiska aktiviteterna, det terapeutiska teamet och deltagarna i terapin. Leif Denneberg, generaldirektör för Jordbruksverket deltog på Alnarps grisdag SLU Alnarp arrangerade ett möte om EIP, European Innovation Partnerships, där LRF Skåne deltog. EIP är ett nytt inslag i Landsbygdsprogrammet med start våren Syftet med EIP är att främja ett produktivt och miljövänligt jordbruk, genom att knyta ihop lantbrukare, forskare, företag, rådgivare med flera kring innovativa projekt. Alnarp kommer att utvecklas till ett center för innovationssupport i detta projekt. LRF Skåne och LRF Trädgård är en viktig länk mellan våra medlemmars behov av utveckling och forskning som kan ge erfarenheter från andra branscher och från andra EU-länder.

15 LRF satte fokus på hästföretagarna genom bildandet av LRF Häst. Foto: Ester Sorri Upphandlat närodlat En process kring resultatet från projektet Upphandlat närodlat har startats upp med LRF Skåne, Region Skåne, Länsstyrelsen och Livsmedelsakademin. Vi pratar om den offentliga måltiden och matglädjen. Tre målgrupper har initierats; företagarna (LRFs medlemmar), politiker och upphandlare och gästerna (brukarna) i de offentliga köken. LRF Häst LRF Skåne har medverkat på Hippologutbildningen tillsammans med LRF Konsult, för att presentera LRF Häst och LRFs arbete med näringspolitik. LRF Häst och LRFs arbete med företagsutveckling i Hässleholm har presenterats på seminariet Hästen som resurs. En högre andel svensk mat i offentliga upphanlingar gynnar de lokala producenterna, våra barn, äldre och sjuka. Anders Svensson, styrelseledamot Möten på Lantmästardagen på Alnarp. Anita Persson Ewa Marie Rellman 13

16 Solceller hetaste energikällan Klimatfrågan angår oss alla och nu är det hög tid att välja riktning för framtiden. Lantbruket kan bygga en framtid där alla tar ansvar för klimatfrågan. Detta genom att ersätta fossil energi med produkter från jord och skog. Glenn Oredsson, styrelseledamot LRF Skånes energiarbete under året handlade om att hitta energieffektiviseringar, besparingar och nya inkomstmöjligheter för företagare på landsbygden. Under hösten har ett antal möten arrangerats kring sol-el och intresset ökar och ökar. LRF Skåne anordnade ett solcellseminarium tillsammans med Öresundskraft, intresset för seminariet var mycket stort. Förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne Projektet Förnybar energi från de gröna näringarna i Skåne har arbetat med information om, och skapat intresse för energieffektivisering, omställning till förnybar energi samt produktion och försäljning av förnybar energi. Utmaningen för projektet har varit att affären för energi inte är lönsam för tillfället, på grund av det låga elpriset. Undantaget är solceller. Projektet avslutades 2014 och en utvärdering och framtidsanalys presenterades på ett seminarium Goda affärer på förnybar energi Inom ramen för det nationella projektet Goda affärer på förnybar energi, GAFE, har det anordnats ett antal seminarier och studieresor kring förnybar energi med stort antal deltagare under året. I september informerade Farmarenergi i Eslöv och Hasslesjö gård om hur man kan skapa framgångsrikt energiföretagande. I oktober arrangerade LRF Skåne och GAFE en dag med fokus på fossilfritt lantbruk och smarta energilösningar för framtidens lantbruk på Borrby Kungsgård på Österlen. Vindkraft Seminariet om solcells-el lockade 170 personer. Stort intresse för solceller LRF Skåne mötte medlemmar som är motståndare till vindkraft. Mötet understöddes av Nils-Johan Ingvar-Nilsson som expert, Glenn Oredsson från LRF Skånes styrelse och Lennart Nilsson från LRFs förbundsstyrelsen. Pilotprojektet Bärkraft intensiv genomfördes inom ramen för projektet Förnybar energi från de gröna näringarna för att testa hur individuellt processtöd kan driva på utvecklingen av förnybar energi. 7 av 10 projektdeltagare har tagit beslut om att installera solenergi. 14 Ewa Marie Rellman

17 Hög medlemsaktivitet LRFs roll som opinjonsbildare och informatör blir allt viktigare i framtidens samhälle. Vi behöver de skånska medlemmarna för att bli framgångsrika och det är som medlem du kan vara med och påverka. Maria Hofvendahl Svensson, styrelseledamot Hög nöjdhet bland medlemmarna LRF Skåne hade medlemmar vid årsskiftet och medlemsfördelningen var då 57,7 procent män, 39,6 procent kvinnor och 2,7 procent juridiska bolag. Undersökningen Nöjd Medlem 2014 genomfördes under våren och 68 procent av LRF Skånes medlemmar har svarat att de är nöjda med medlemskapet. Högst betyg från LRF Skånes medlemmar fick LRFs bemötande och tillgänglighet, tillgången till bra information samt medlemsförmåner och rabatter. Regionstämman Cirka 225 ledamöter, gäster och medlemmar deltog i LRF Skånes regionstämma på Alnarp den 24 mars. Årets stämma präglades av samtal om framtida utmaningar och möjligheter, både för LRF och för branschen som helhet. Stämman inleddes med att regionordförande, Marianne Andersson, pratade om tankar kring vad LRF gör och inte gör, vem LRF är och vart vi är på väg. Stämman beslutade att minska antalet styrelseledamöter från nio till åtta. Stefan Olsson från Båstad och Astrid Andersson från Bjärred avsade sig sina uppdrag. Christoffer Johansson från Vankiva valdes in som ny representant för LRF Ungdomen. Övriga ledamöter sitter kvar i styrelsen. Priser och utmärkelser Vittsjö lokalavdelning utsågs till Årets lokalavdelning i Skåne. - Det känns hedrande att uppmärksammas. Vi satsar mycket på det sociala eftersom vi tror att det är väldigt viktigt. Vi samarbetar en hel del med andra lokalavdel- Vittsjö lokalavdelning blev Årets lokalavdelning i Skåne. 15

18 ningar och vi har en stor bredd på våra aktiviteter. Den här utmärkelsen blir en sporre framåt, sa Vittsjös ordförande Jerry Olsson. Pia Persson från Staffanstorp och Anne Laxmar från Bjärred utsågs till årets Bernhard Ekströmstipendiater. stod bland annat ny inspiration kring argumentation och samtalsteknik, mer kunskap om vad konsumenter tycker, en diskussion kring uppdragets utmaningar och svårigheter, utbyta erfarenheter med andra ambassadörer och möjlighet att tillsammans med nätverket planera och utveckla lokala aktiviteter. Kurser om att arrangera oförglömliga möten genom den avancerade dialogen, presentationsteknik, vinnande kommunikation och utbildningar för nya förtroendevalda etcetera har genomförts under året. Medlemsaktiviteter Årets Bernhard Ekström-stipendiater Pia Persson och Anne Laxmar. LRF Skåne anordnade en aktivitet tillsammans med LRF Samköp, på Ahlsells i Malmö. Även andra företag knutna till LRF Samköps avtal var där. Det stora dragplåstret var visning av solceller och föredrag om det. Ett hundratal medlemmar deltog. Kommungrupper och lokalavdelningar LRF Skåne har 33 kommungrupper som arbetar för att påverka politiken i Skånes kommuner på olika sätt. Antalet lokalavdelningar uppgick till 141 vid årsskiftet, vilket är en minskning med en avdelning. Håstad-Västra Hoby slogs ihop med Stångby och bildade Torn. Utbildning av förtroendevalda Ordförandekonferensen genomfördes i oktober och cirka 100 lokalavdelningar och kommungrupper deltog. Temat för året var Med blicken framåt och det var framför allt arbetet med LRF 2015 som var i fokus under konferensen. Omkring 100 medlemmar kom till LRF Skånes medlemsaktivitet på Ahlsells. Över 350 deltagare kom till den skogsaktivitet på Stig Lundströms gård i Tågaröd, Sibbhult som arrangerades av Södra. Temat var Skogen och vattnet och LRF hade en egen monter med tipstävling. Diskussionerna var intensiva under ordförandekonferensen på Backagården. LRF Skåne anordnade en utbildningsdag för skol- och konsumentambassadörer på Jularps gård i Höör med 17 deltagare. På programmet 16 Lena Henningsson- Jönsson Jan Hultgren

19 Engagemang i LRF Ungdomen Det gäller att engagera sig, bry sig, tycka och påverka och faktiskt också vara lite besvärlig ibland, för det är ju bara de döda fiskarna som simmar medströms. Katharina Weber, styrelseordförande för LRF Ungdomen Årsstämma i november I november genomförde LRF Ungdomen sin årsstämma där Katharina Weber valdes till ny ordförande och Emil Hjalmarsson valdes till vice ordförande. Fem nya ledamöter valdes in. Möten och aktiviteter 25 ungdomar deltog i Framtidens ledare, en kurs som visade hur man leder sig själv, en grupp och att leda möten. Årets studieresa gick till Halland i samarbete med Goda Affärer på Förnybar Energi. Kulla Lamm i Jonstorp fick besök av ungdomarna som fick information om uppfödning av lamm, köttbutiken och restaurangen. LRF Ungdomen medverkade med egen monter på Borgeby Fältdagar. Ett 30-tal ungdomar deltog vid studieresan till Halland. LRF Ungdom i Skåne har varit representerade vid Sydkonferensen som hölls i Halland, på riksstämman, regionstämman och på LRFs riksstämma, samt vid ungdomarnas ordförandekonferenser. Styrelsen I slutet av året bestod styrelsen av följande personer: Emil och Johan tilldelade Therese Tarler vid Nils Holgerssongymnasiet LRF Ungdomens i Skåne Premiumelev stipendium. Följ LRF Ungdomen Skåne på facebook. Katharina Weber, Kristianstad, ordförande Emil Hjalmarsson, Västra Karup, vice ordf Hanna Andersson, Vallåkra Johannes Andersson, Broby Erika Järlesäter, Degeberga Peter Kristoffersson, Perstorp Robin Lundahl, Sankt Olof Johan Magnusson, Staffanstorp Josefin Svensson, Grevie Jan Hultgren 17

20 Styrelsens ansvarsområden Ansvarsområde Ansvarig styrelseledamot Ansvarig tjänsteman Näringspolitik och påverkan Marianne Andersson Helén Rosengren CAP, LBP, LFA Anders Rolfsson Anita Persson Myndigheter, opinion, dialog politiker Katharina Weber, LRF U Branschråd Peter Åkesson, LRF U FoU Ägande- och brukanderätt Stig Lundström Jan Hultgren Intrång, skog, skador, vilt Glenn Oredsson Göran Kihlstrand Planfrågor, tillstånd, tillsyn Hans Ramel Annika Sällvik Intrång; vatten, växtskydd, klimat Emil Hjalmarsson, LRF U Miljö, växtnäring, Greppa, tillsyn, Astrid Andersson, LRF U Djuromsorg Företagsutveckling Hans Ramel Anita Persson Marknad, Livsmedel, Energi Glenn Oredsson Ewa Marie Rellman Offentlig upphandling Christoffer Johansson, LRF U Johan Magnusson, LRF U Gustav Lindgren Medlem och organisation Maria Hofvendahl-Svensson Jan Hultgren Medlemsrekrytering, utbildning förtr.valda Anders Svensson Lena Henningsson-J LRF Ungdom Christoffer Johansson, LRF U Bondekompis Kommunikation Marianne Andersson Charlotte Hansson Medlemsinformation, dialog konsument Hans Ramel Monica W-Borg mediebevakning, Robin Lundahl, LRF U Skolkontakt Ingrid Jönsson 18

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Hans Cedergren Lars Gustafsson Helén Rosengren, protokollsekreterare

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Hans Cedergren Lars Gustafsson Helén Rosengren, protokollsekreterare LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2016 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.30-12.00 Plats Närvarande LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Hans Cedergren Lars Gustafsson

Läs mer

Sara Thunell Camilla Hansson

Sara Thunell Camilla Hansson LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2017 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 13.00-14.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Hans Cedergren Stefan Olsson

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Innehåll. Ordförande har ordet... 1. Verksamheten 2013... 2. Formalia: LRF Skånes styrelses ansvarsområden... 22

Innehåll. Ordförande har ordet... 1. Verksamheten 2013... 2. Formalia: LRF Skånes styrelses ansvarsområden... 22 Årsberättelse 2013 Innehåll Ordförande har ordet... 1 Verksamheten 2013... 2 Formalia: LRF Skånes styrelses ansvarsområden... 22 Förvaltningsberättelse, styrelsen... 23 Valberedning inför 2013 års stämma...

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.

Naturunderstödd rehabilitering. Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane. Naturunderstödd rehabilitering Ulf Hallgårde Överläkare Projektledare i sjukskrivningsprojektet Region Skåne Ulf.hallgarde@skane.se Rehabkedja och rehabgaranti Övriga medicinska utredningar behandlingar

Läs mer

Hyllie Station/Malmö Arena

Hyllie Station/Malmö Arena Fastpris Person- och transport Fastpris Person- och transport Malmö Hyllie Station/Malmö Arena Arlöv 9 14 Rullande taxa 208 260 Bjärred/Borgeby/Flädie 24 22 460 690 435 544 *Bjärred/Borgeby/Flädie 19 25

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) 1 Plats och tid: Grå, 2013-09-26 kl 13:15-16:30 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114

Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Valkretsindelning Region Skåne - Yttrande Ärende 14 KS 2017/114 Sida 290 av 349 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-04-18 Dnr: KS 2017/114 Kommunstyrelsen Valkretsindelning Region Skåne Yttrande Förslag till beslut

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling Länsstyrelsen 12FS 2005:247 01-10:10 Utkom från trycket den 14 september 2005 Kungörelse om förbud enligt väglagen; utfärdad den 13 september 2005. Med stöd av 47 väglagen

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Skånes vattenförsörjning

Skånes vattenförsörjning Skånes vattenförsörjning Skånes förutsättningar Mälaren vs Ringsjön Skånes förutsättningar Göta Älv vs Helge å Skånes förutsättningar, Rullstensåsar i Mellansverige Skånes förutsättningar- Våra åsar består

Läs mer

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert

Om ensamkommande barn. Sally Persson Regional expert Om ensamkommande barn Sally Persson Regional expert April 2016 Antal asylsökande ensamkommande flickor och pojkar 2015 Åtta största nationaliteterna 2015 Migrationsverkets beslut 2015 61 1 097 426 AVSLAG

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Skåne län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Skåne län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (183) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Skåne län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen Har

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

LRFs WEBBINARIER

LRFs WEBBINARIER LRFs WEBBINARIER 2017-2018 Exklusivt för LRFs medlemmar! Webbinarier webbsända seminarier som hålls av LRFs experter inom varje område. LRF har många stora frågor att jobba vidare med och nu får du chansen

Läs mer

Turbulent år i mejerisverige!

Turbulent år i mejerisverige! Turbulent år i mejerisverige! 2011 har varit ett minst sagt turbulent år för oss mjölkproducenter. För Milkomedlemmar har det varit otroligt tufft och läget är fortfarande mycket allvarligt på många gårdar.

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning

Regionfullmäktiges Valberedning Regionfullmäktiges Valberedning BILAGA Datum 2015-06-16 1 (5) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2015-06-16 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser Nämndemän

Läs mer

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Ekeby tätort, Bjuvs kommun

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Ekeby tätort, Bjuvs kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Landsbygd, Svalövs kommun 1230002 Landsbygd, Staffanstorps kommun 1230003 Hjärups tätort, Staffanstorps kommun 1231002 Landsbygd, Burlövs kommun 1231008 Stora

Läs mer

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Landsbygd, Kävlinge kommun

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Landsbygd, Kävlinge kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Landsbygd, Svalövs kommun 1230002 Landsbygd, Staffanstorps kommun 1230003 Hjärups tätort, Staffanstorps kommun 1231002 Landsbygd, Burlövs kommun 1231008 Stora

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne Copyright Studio e Gästnätter i Skåne Rapport januari december 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4

Läs mer

Jordbruk och recipientkontroll. Malmö Lars Collvin

Jordbruk och recipientkontroll. Malmö Lars Collvin Jordbruk och recipientkontroll Malmö 2015-11-12 Lars Collvin Miljöproblemet övergödning Preliminär ekologisk status för 2015 VF med övergödningsproblem Mål: Uppnå miljökvalitetsnormen God ekologisk status

Läs mer

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne Copyright Sven Persson Gästnätter i Skåne Rapport januari oktober2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Mer mat från Västerbotten

Mer mat från Västerbotten Mer mat från Västerbotten en regional livsmedelsstrategi en plattform för stärkande av livsmedelsnäringen i Västerbotten Övergripande mål: Att producera mer mat i Västerbotten Varför producera mer mat

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Solidaritets- och Välgörenhetsorganisationer

Arkivbildare våren 2015 Solidaritets- och Välgörenhetsorganisationer Arkivbildare våren 2015 Solidaritets- och Välgörenhetsorganisationer Arkivbildare Handl startår Handl slutår Hyllm Volymer Förtecknat Amnesty International grupp 141, Lund Arbetsklassens barnhem i Lund

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning

Regionfullmäktiges Valberedning Regionfullmäktiges Valberedning BILAGA Datum 2015-09-29 1 (5) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2015-09-29 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser Nämndemän

Läs mer

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne Foto Malin Lauterbach Gästnätter i Skåne Rapport januari-mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Camping ökar mest...

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler

Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Kvälls- och helgöppna vårdcentraler Du vet väl om att din vårdcentral har öppet även kvällar och helger? Här hittar du alla de vårdcentraler som har öppet på kvällar efter klockan 17 samt på helgen. Ofta

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning

Regionfullmäktiges Valberedning Regionfullmäktiges Valberedning BILAGA Datum 2017-06-20 1 (8) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2017-06-20 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser Nämndemän

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Tågstrategi 2037. Miljoner tågresor/år i Skåne 1975-2006 med prognoser till år 2037 401. Låg 3%/år. Medel 6%/år. Hög 9%/år

Tågstrategi 2037. Miljoner tågresor/år i Skåne 1975-2006 med prognoser till år 2037 401. Låg 3%/år. Medel 6%/år. Hög 9%/år Tågstrategi 2037 400 Miljoner tågresor/år i Skåne 1975-2006 med prognoser till år 2037 401 350 Låg 3%/år 300 250 200 Medel 6%/år Hög 9%/år 180 150 100 78 50 0 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2007 2010 2015

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med delägarna i Länsförsäkringar Skåne 2013-03-11 på Medicon Village, Lund.

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med delägarna i Länsförsäkringar Skåne 2013-03-11 på Medicon Village, Lund. Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med delägarna i Länsförsäkringar Skåne 2013-03-11 på Medicon Village, Lund. Bolagsstämmans öppnande Inledde styrelsens ordförande Otto Ramel med att hälsa fullmäktigeledamöter,

Läs mer

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 09 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/02, Fyra slutsatser/03, Räntan och sysselsättningen viktigast/04, Fler bostäder till salu/05, Ökat köpintresse/07, Stabila priser/09, Trötta på

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april Foto: Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport april 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Styrelsesammanträde Tid Kl 09.00 16.00 Plats Närvarande Ods Sockengård Paul Christensson, ordförande Monica Didriksson, vice ordförande Peter Tagesson

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö har överlägset bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer