Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005"

Transkript

1 Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005 I DETTA NUMMER BL A MUSKÖ - GOTLAND - NORRLAND OCH MYCKET ANNAT! 1

2 Från Simon Olsson kom följande spännande bilder. Bilderna är tagna under andra världskrigets beredskap och förbandet är KA 2,s rörliga batterier. Övre bilden visar förbandet uppställt vid Borgholms slottsruin på Öland. Observera tältförläggningen bakom truppen. Bilden t v visar 10,5 cm rörligt KA under marsch. Nedan en bild från 1940-talets hårda Skånevintrar. Bilden förmodligen tagen i Trelleborgsområdet. DET GAMLA FOTOALBUMET Framsidans omslagsbild: Från toppen av Djupskårberget, på Muskö. Ett ensamt skyttevärn ovanför en av jagardockorna, eller tunnlarna. Här uppe fanns också luftförsvarets i form av luftvärnspjäser. Men här finns också, som bilden visar, en fantastisk utsikt över skärgården.

3 Bunkervänner! Får jag presentera höstnumret av FORT & BUNKER, med ett mycket spännande och varierat innehåll. Vi besöker Muskö, och du får en spännande inblick i den mytomspunna platsen. Mer om Muskö kommer du också att finna nästa nummer av F&B. Kalixlinjen och Norrland finner du också i detta nummer. Vi gör tvära kast och tittar dels på ett av de stora artilleriforten, eller armébatterierna. Dels tittar vi på en av de många skansar som utgjorde en del av Kalixlinjen. Försvaret av Norrland och befästningsanläggningarna i norr är både spännande och många. Vi fortsätter våra reportage från Norrland i kommande nummer. Ett annat område som fascinerar många, är Gotland. Ibland kallat hangarfartyget Gotland. Vet inte riktigt var den benämningen kommit ifrån, men om den syftar, eller syftade, på de många befästningarna, kan jag väl hålla med. Gotland har varit kraftigt befäst. Här har funnits både kustartillerianläggningar och kustvärn. Men också befästningslinjer tvärs över ön, för att kunna ta upp fördröjningsstrider. Mycket har försvunnit, men mitt besök där visade att det finns tillräckligt med saker kvar för att det skall vara intressant med en lite längre expedition till ön. Tills denna blir av får du hålla till godo med resereportaget på sidan 4. I NÄSTA NUMMER Du får också en liten förhandstitt, eller förhandsinformation om några av förlagets kommande böcker. De två böckerna löper just nu parallellt när det gäller produktionen, och kommer förmodligen att komma ut ungefär samtidigt. Grundmaterialet till boken om sevärdheterna i Sverige är i det närmaste klart, nu skall allt kontrolleras, kompletteras och kontrolleras igen. Det gäller ju att tider och platser stämmer! Under sommaren har också ett litet häfte för bunkerintresserade blivit färdigt. Detta är tänkt som en liten hjälpreda i terrängen. Bra att ha med alltså på utflykten, och bra för att identifiera värntyper. Priset har vi också satt lågt, så att alla kan skaffa den. Läs mer om häftet på sidan 14. I det kommande numret kommer också de länge utlovade artiklarna om dels Fortifikationsverket och dels den första i serien Det svenska kustartilleriet, men tills dess är det ytterligare några veckor och jag önskar god läsning tills dess. Hälsningar redaktören Kalixlinjen, del 3 - Gränsen mot öster Muskö - En stad i berget, del 2 Små och stora skyddsrum Försvaret av Göteborgs skärgård - vad finns kvar? Det svenska kustartilleriet, del 1 Fortifikationsverket - vad gör dom? Utkommer med 4 nummer per år och kostar 195:-/år (abonnemang) Vid beställning av enstaka exemplar är priset 50:-/ex. Postgiro Innehållet i Fort&Bunker får gärna kopieras i privat syfte med angivande av källa. Bilder får dock ej användas utan skriftligt tillstånd. För insänt, icke beställt material eller bilder ansvaras ej. Kontakta alltid tidningen innan du skickar material eller bilder. FORT & BUNKER Torsjö 21, Skurup telefon/fax 0411 / mobiltel: 0708 / Redaktör och ansvarig utgivare: Leif Högberg Övriga medarbetare: Jörgen Sjöblom EFTERLYSNING Har du bilder från din lumpartid? FORT & BUNKER efterlyser bilder från tjänstgöring och rep-övningar. Helst ser vi att bilderna är tagna i något sammanhang med våra befästningar eller värn. Men all bilddokumentation är av intresse. Gärna om det finns en berättelse till bilderna (men det går givetvis lika bra utan). Bilderna kan vara från beredskapstiden, eller 1960-talet, eller ännu senare - det spelar ingen roll. Det viktigaste är att du tittat efter i dina gömmor om där finns någon (eller några) bild(er). Hör av dig till F & B på telefon eller med ett par rader. Skicka inga bilder förrän du fått kontakt med oss. Det skulle vara illa om bilderna försvann på vägen till oss. Redaktionen

4 Runt Voullerim kom två armébatterier, tillhörande en lokalförsvarsbataljon, att anläggas under perioden Anläggningen bestod av följande enheter: 1.batteriet (4 st 15,2 cm m/12-60) B 114 Ett enkeltorn på Staraberget norr om Voullerim. B 105 Dubbeltorn på Bromyraberget, väster om Voullerim. B 125 Ett enkeltorn på Blåberget, väster om Voullerim. Beteckningen för batteriet var 63:2 2.batteriet (3 st 15,2 cm m/12-60) B 157 Ett enkeltorn på Åbacken norr om Edefors. B 155 Dubbeltorn på Lilla Klusåberget, norr om Edefors. KALIX-LINJEN FÖRSVARET I NORR, del 2 Kalixlinjen var inte en befästningslinje, i ordets bemärkelse. Försvarslinjen bestod snarare av ett antal fördröjningsområden som var förstärkt med skansar, artillerifort och spärrar. Inom linjen utnyttjades terrängens naturliga hinder som myrar och sjöar.under de pågående efterforskningarna i Krigsarkivet har vi här valt ut några av de spärrområden som ingick i linjen och presenterar dem här. Vi skall även titta lite närmare på artilleriforten. Ett stort tack till Morgan Johnsson i Mora som ställt materialet till förfogande. Pjäserna kom från pansarskeppen Gustav V, Drottning Victoria och Sverige. Skissen, här intill, visar 4.pjäsen i 1.batteriet. Pjäsen kommer ursprungligen från pansarskeppet Drottning Victoria och färdigställdes Som framgår av skissen består batteriet av ett överplan, mellanplan, övre bottenplan och ett nedre bottenplan. Nedre planet är egentligen inget annat än anläggningens oljeförråd med 30 m 3 oljetank. Överplanet innehåller projektilrum och ammunitionsdurk samt det sk langningsrummet, dvs där upphissning av granater till pjäsen skedde. Mellanplanet bestod i stort sett av batteriexpedition och battericentral, dvs eldledning och samband. På detta plan fanns också fläkt och kylrum. Övre bottenplan var förläggningsutrymme med plats för bemanningen. Här fanns också en liten mäss och tvättutrymmen. Annars upptogs nästan hälften av denna våning av kraggrum (kraftaggregat) och fläkt- och vvsutrymmen. Förbindelse mellan de olika planen skedde via en centralt placerad spiraltrappa (se skiss). Överplanet har givetvis också en ingångsdel med stötvågssluss och gassluss. Allra längst ut i anläggningen fanns också en genomblåsningsgång. Batteriområdet var inhängnat med staket och täckte en yta på 200 x 200 meter. En liten grusväg ledde fram till grinden och vidare in i batteriområdet. I anslutning till grinden fanns en mindre byggnad. För närförsvar fanns ett löpgravssystem med skyttevärn. 4 Armébatteri BLÅBERGET En 15,2 cm kanon ur batteri 67:2 vid Kalmunge. Pjäsen kommer från pansarskeppet Gustav V. Övre plan Mellan plan Övre bottenplan Nedre botten plan AVDELNINGEN KURIOSA! Ur en tidigare hemlig förrådsrapport över materialtillgången i Norrland, från 1946, saxar vi följande siffror över tillgänglig material: 6,5 mm sk ptr st 9 mm sk m/ st Längre ner på listan finner vi också: 40 mm sk ptr m/ st 7,5 cm granater st 10,5 cm granater st Utöver detta finns också ett stort antal 15 cm granater. Så nog fanns det ammunition till våra gevär och kanoner.

5 Hänvisningar FORT & BUNKER /28 Skyddsrum, SK 6 2/28 ER 1 20 mm pv/t 2 ksp/t 3 g/t 4 g/t 5 g/t 6 kg/t 7 g/t 8 g/t 9 g/t 10 g/t 11 ksp/t 12 kg/t 13 g/t 14 g/t 15 kg/btgk 16 g/btgk 17 ksp/t 18 kg/t Kopia av originalskissen till försvarsplanen STÖDJEPUNKT nr 28 G R A N H U L T (19,5 km nordost Ö Flakaträsk station) Jag måste genast erkänna att jag hade ingen aning om var varken Granhult eller Östra Flakaträsk station var belägna. Att det var i Kalixområdet var ju ganska självklart - men var? Men en kontroll mot kartmaterial visade att den gamla skansen fanns i ett område i närheten av nuvarande E10, öster om Boden, noga räknat längs järnvägslinjen mellan Boden och Haparanda, 90 km öster om Boden. Platsen finns inte utmärkt på de vanliga kartorna utan det var genom andra ortsnamn som nämns i försvarsplanen som skansens plats kunde någorlunda lokaliseras. Till skanskartan hörde en noggrann beskrivning med namnet Försvarsplan för stödjepunkt Granhultet, ordet stödjepunkt har ändrats med penna till skansen. Vi återger här texten i den gamla försvarsplanen. Planen ger en bild hur försvaret var uppbyggt och hur ett fientligt angrepp skulle mötas: Försvarsplan för skansen Granhultet Ch: ch 23 späpplut Fo 67 Trp: 23.tpänplut Uppgift: avvärjande försvara Granhultet (skansen) 1. Försvarets utförande I anslutning till Ta och InfR Kf Gf gälla följande allmänna bestämmelser: Grunder. Sedan fi framträngande från Launipojanvaara fördröjts av där anordnad bevakning, hejdas hans framryckning av stödjepunkten Granhultet. Beroende på läget kan motanfall komma att utföras av delar av 1. gfkomp (avsett för försvar av stödjepunkt Kukasjärvi) eller av linjeförband. Gruppering Inom stödjepunkten grupperas för avvärjande försvar enligt skiss (bilaga 1): plutch stf, pvgrp, en skpgrp samt kgomgången ur ggrp vid 1-7 och 18, plutch, rapportkarlar, två kspgrp samt en ggrp (utom kspomgången) vid För pv (20 mm) avses härvid 2 man, för ksp 2 man och för kg 2 man. Gskyttar (motsv) utplaceras om möjligt två och två. I samband härmed skapas en mindre plutonreserv (3-4 man) för motanfall inom stödjepunkten samt för förstärkning av elden framför särskilt utsatta värn. 2. Bevakning vid myren norr Laurinpojanvaara av pstg om 1+4, som fördröjer fi framryckning mot Granhultet och därefter grupperas inom stödjepunkten. 3. Samband m m Forts sid 16 5

6 Hit återvänder jag gärna, det måste jag erkänna! Gotlandsbesöket i maj gav verkligen mersmak, och jag kommer redan i höst att besöka ön igen. Låt mig ge dig en komprimerad berättelse över den korta, men intensiva resan till Gotland. Tillsammans med Christer Fagervall och Rolf Fredriksson från KA 4 i Göteborg åkte vi med färjan från Oskarshamn till Visby på måndagkvällen. Färjan lämnar fastlandet vid 21-tiden, och tre timmar senare är man framme i Visby. Christer lyckades med mästerverket att backa den tunga 40-bilen längst in, och längst bak på färjan. Men efter någon ½-timmas väntan var vi äntligen på Gotland. Övernattningen skedde i det gamla soldathemmet vid P 18 där vi lyckats få två bäddar till tre personer. Rolf envisades med att gå och lägga sig i köket, så Christer och jag delade det enda rummet. (Nu löste det sig för Rolf eftersom städerskan dök upp och gav honom ett eget rum!). Det var lite segt på tisdagsmorgonen, men efter lite välsmakande frukost i P 18,s matsal såg jag med spänning fram mot dagens upptäcksfärder. Först skulle vi dock klara av orsaken till besöket - hämtningen av en radarvagn 719. Det var snabbt avklarat och med en nytankad hyrbil ställde vi siktet mot Fårösund och KA 3. Första stopp på väg mot norr blev givetvis den omtalade Tingstäde fästning, som dessutom ligger precis intill stora vägen. Den bastanta grinden förkunnade att förbokning till telefon XXXXXX krävdes. Snopet! Vad vi kunde se genom staketet var fästningen alldeles nyrenoverad och såg dessutom spännande ut. Nu fick vi nöja oss med en kort tur i anslutning till parkeringen. Själv upptäckte jag den gamla rörliga vägspärren som fanns ute vid stora vägen. Betongblock av modell B 4 stod uppställda, väl inlindade i taggtråd, fortfarande klara att spärra vägen. Vi fortsatte mot Fårösund och KA 3,s museum - resans höjdpunkt skulle det visa sig! Strax före 11 var vi framme och på gårdsplan väntade vår ciceron Bert-Ola Wallin. Vi började direkt en Den nyrenoverade huvudattraktionen- Tingstäde fästning, fick vi tyvärr bara se genom den stängda grinden. Inget för spontanturism, man måste ringa i förväg och boka visning. Kanske inte det bästa sättet att få någon större publiktillströmning. spännande rundtur i det trevliga förbandsmuseet, som var inrymt i den sk Franska kasernen. De olika rummen på bottenvåningen skildrade delar av det gotländska försvaret där givetvis KA 3 hade en framträdande roll. Här finns uniformer, flaggor, kartor, fotografier och tavlor som skildrar den militära verksamheten i området. Ett av rummen är en exakt kopia av KA-chefens arbetsrum, komplett med möbler och småprylar. Här finns också fotografier på de olika regementscheferna. Men huset döljer mer. Källaren innehåller både splatser och minstationer - med all sin utrustning. Vi bryter för en lunchpaus, och lunchen intar vi givetvis i regementets gamla marketenteri, numera välbesökt lunchrestaurang med välsmakande mat. Tillbaka till museet fortsätter vi vår rundvandring, nu på övervåningen som bl a innehåller en krigsrätt med lämpliga tillbehör. Här finns också en sjukavdelning med tandläkare, vars utrustning man kan bli lite förfasad över. En stor samling konstverk pryder väggarna, överallt. En museum som t o m andas historia i väggarna. Väl värt både ett och flera besök. Utanför museet finns också mycket att se med bl a det imponerande 15,2 cm dubbelkanontornet från batteri Bungenäs. Här finns också en 7,5 cm tornpjäs m/57 från batteri Ljugarn. Forts sidan 6 Nedan: Det är en imponerande syn, dubbeltornet från batteri Bungenäs. Två 15,2 cm kanoner i pansartorn uppställda vid KA 3 museet i Fårösund. Nedan: Spåren från beredskapstiden. Ett antal baracker inne på P 18,s kasernområde i Visby. Här finns också betydligt äldre byggnader. 6

7 Här på Fågelsångsgatan förundras deltagarna över det väl maskerade värnet som finns här. Ett värn som flera av deltagarna passerar under veckan. FORT & BUNKER BUNKERVANDRING Under sommarens måndagkvällar har många Helsingborgsbor passat på att följa med på en vandring genom andra världskrigets Helsingborg. Under nästan tre timmar vandrar man längs de gamla försvarslinjernas värn och avspärrningar. Många förvånade ögonbryn har höjts när man plötsligt får lära sig att bunkrar och värn kan ligga var som helst. Speciellt populärt är det givetvis att stiga in i de besöksvärn som öppnas under vandringen. Det är Beredskapsmuseet i Djuramossa som för fjärde året i rad anordnar dessa populära kvällsvandringar. Med start vid Margaretaplatsen vandrar gruppen tillsammans med guiden, Leif Högberg, via Landborgen till Kärnan. Frågorna brukar vara många och utöver den historiska kunskapen bjuder turen också på både härlig motion och trevligt sällskap. När du får denna tidning är förmodligen årets säsong över. Annars är den sista vandringen för 2005 den 1 augusti, med samling vid Margaretaplatsen (Källan) kl Du kan också besöka Beredskapsmuseets hemsida och kontrollera tid och plats. Ett av de fyra mycket speciella värn som bara återfinnes i Helsingborg. Ingången till värnet är genom en lucka på taket. Värnet är numera plomberat. ovan: Gömt bakom grönskan kan de stora, mer än 30 ton tunga spärrblocken, beskådas. Här skulle Hälsovägen stängas. nedan: Avslutning vid det gamla skyddsrummet H 14 framför Kärnan. Det är många förundrade ögon som får sitt lystmäte inuti Helsingborgs gamla värn från andra världskriget. Här är det värnet vid Hälsovägen som besöks. Bilderna togs av Beredskapsmuseets Johan Andree under bunkervandringen den 18 juli

8 forts från sidan 4 Omgivningarna kallade och vi lät bilen styra mot Mellersta batteriet, där det idag pågår renovering av batterianläggningen till ett modernt konferanscenter. Tyvärr var det stängt och bommat. Anläggningen verkade övergiven, eller ofärdig, kanske båda delar. Området vid Bungenäs är fortfarande militärt, så vi valde att köra på andra hållet - mot batteri Trelge. I den vackra kustmiljön fann vi snabbt batteriområdet, eller rättare sagt det som återstod. Kommandoplatsen, med sin plomberade bunker. Här kunde man fortfarande läsa de kungliga signaturerna från Två baracker fanns också kvar i området. Avvecklingen hade gått hårt fram och utöver enstaka betongkanter och konstgjorda kullar, som börjat växa igen, fanns inte mycket kvar av batterierna i området. Vi fortsatte istället söderut längs kusten och njöt i fulla drag av utsikten. Jag började allt mer förstå intresset för Gotland. T o m jag började fundera på att återkomma med bl a lite mer tid i bagaget. För det fanns mycket att upptäcka. Vår snabba biltur var bara en liten aptitretare, kändes det som. Vi närmade oss Visby igen, och tog en liten avstickare förbi Visby flygplats. Ett ksp/f-värn fick bli dagens betongavslutning. Nu väntade dusch och ombyte, innan det gamla Visby fick besök. Det tog inte lång stund innan vi var klara för att göra stan. Vår obotlige optimist Rolf, undrade om han skulle ta på dansskorna..? Vi bara tittade förvånat, och intygade att det var nog till att ta i.. Visby ringmur och staden innanför blev precis en sådan Aha-upplevelse som den förmodligen skall bli. Jag har sett hundratals bilder från Visby, TV-reportage, och hört berättas om den fantastiskt vackra staden - men att se den själv överträffar allt! Ringmuren, vackra hus, smala gränder, musik, retauranger och lagom med folk. Det sägs att Visby under sommarmånaderna kan vara lite jobbig. Jag kan varmt rekommendera Visby i början på maj - det är perfekt! En kall öl, en köttbit och en kall öl till, äntligen kunde man vila fötterna och njuta av livet. Det tog inte lång stund förrän vi märkte av den förra sena natten och dagens alla intryck. Redan vid 22-tiden drog vi oss tillbaks till vår förläggning och det tog inte lång stund förrän sömnen tog ut sin rätt. Utsövda GOTLAND OCH GOTLÄNDSKA BETONGVÄRN! Det fanns gott om värn på Gotland - det är bara att konstatera. Det fanns så många, att jag raskt beslutade att göra en ny bunkerresa under senhösten/vintern. Här några smakprov på vad man kan finna. Stora bilden överst visar ett kulsprutevärn längst ner i söder. De två små bilderna visar, från vänster, ett kulsprutevärn av typritad modell samt ett värn vars funktion jag är osäker på. Kan vara ett observationsvärn, eller ett kulsprutevärn. vaknade vi till en vacker morgon med strålande sol. Dagens utflykt skulle gå söderut, ner till Hoburgen. Men frukosten först, den avnjöts i hamnen och smakade underbart tillsammans med havet och solen. Färden gick raskt mot söder och vi körde direkt till bergknallen nere vid Hoburgen. Har fanns både radaranläggning och värn. Vi passade också på att titta på den världsberömda Hoburgsgubben, som faktiskt ser ut som en gubbe- om man står exakt på anvisad plats, annars ser han ut som vilken sten som helst. Jag måste nog erkänna att värnen i omgivningen imponerade mer än gubben. Bara ett kort stycke väg från Hoburgen, längs stranden, fann jag de gamla typvärnen från Här låg faktiskt tre stycken ksp IV-värn i en liten egen grupp. Den gamla maskeringsfärgen, i gult, brunt och svart, fanns fortfarande kvar, om än något bleknad. Runt värnen fanns förbindelsegångar, utförda av kallmurar, som ledde till alternativa ställningar. Värnen såg ut att vara i bra skick och gav mersmak. Speciellt eftersom flera av dem såg ut att vara kvar i sina originalutförande. Det hade blivit mittpå dagen och en dagens på ett lunchställe gav oss nya krafter. Det var ju dessutom avresedag, och det återstod en del lastning och åtgärder före körning. Så direkt efter lunchkaffet styrde vi färden mot Visby och den väntande lastbilen, med sin påkopplade radarvagn. Lastningen gick snabbt och de lösa prylorna i radarvagnen säkrades. Packning i bilen och det bar iväg ner till färjeläget. Färjan över till fastlandet gick redan kl 17 så nu kunde man passa på och njuta av havet och solen. Det kändes ganska spännande när Ölands norra udde kom inom synhåll. Som en effektfull avslutning på resan fick jag också se den märkliga ön Blå Jungfrun, innan färjan lade till i Oskarshamn. Efter ett snabbt adjö till mina färdkamrater bar det iväg söderut och hemåt. 8

9 Hos FORT & BUNKER,s förlag produceras böcker med militärhistorisk och fortifikatorisk inriktning. Tidigare utgivna böcker är: Skånelinjen I Per Albinlinjens fotspår 1 (Ystad) I Per Albinlinjens fotspår 2 (Sydväst) I Per Albinlinjens fotspår 3 (Nordväst) Spaning mot skyn Blekinge-Det hemliga landskapet 1 Blekinge-Det hemliga landskapet 2 Samtliga böcker kan beställas via förlagets hemsida Böckerna finns även hos SMB Svenskt Militärhistoriskt bibliotek och kan också beställas i din lokala bokhandel. Förlaget kommer att fortsätta sin produktion och blickar nu uppåt landet. På produktionslistan, utan inbördes ordning, finns nu följande: MUSKÖ - En örlogsbas i berget (titeln säger allt) MILITÄRHISTORISKA GUIDEN (resehandbok över militära sevärdheter i Sverige) SVENSKT KUSTARTILLERI (Det svenska kustartilleriet under åren ) KALIXLINJEN (försvaret av Norrland) HUVUDSTADENS FÖRSVAR (Stockholm med omnejd) VÄSTKUSTENS KANONER (Göteborg och Bohuslän) BEREDSKAPENS SVERIGE (Prylar, händelser, vapen och platser från Beredskapstiden ). LUFTVÄRNSTORNET I ÄTRAFORS FORT & BUNKER Från Askome Hembygdsförening, i Halland, kom ett brev som berättade om att föreningen nu lyckats förvärva det gamla luftvärnstornet vid Ätrafors kraftstation. Ett övertagande som tydligen inte varit helt enkelt. Sydkraft, som äger marken och kraftstationen, ville inte att någon annan skulle ta över, om inte marken styckades av. Dessutom ville Sydkraft ha ganska bra betalt, för den värdelösa tomtmarken. Tomten fick man dock slutligen köpa från Sydkraft för den symboliska summan av en (1) krona. Hembygdsföreningen lyckades också samla samman pengar till den relativt kostsamma lantmäteriförrättningen. Idag är föreningen ägare till tomten och luftvärnstornet. Ett av de få tornen vi har kvar sedan andra världskriget är därmed skyddat till eftervärlden. Helge Vrågård i Askome Hembygdsförening berättar att man ganska omgående satte in en ny kraftig dörr i stål, detta för att tornet inte skall få oönskade besök, men också för att tornet i sig själv är en farlig lekplats. Arbete pågår nu med att sätta i nya fönster och fräscha upp tornet invändigt... Omsider hoppas vi därefter kunna visa tornet/och utsikten för intresserade. Vi får ett lite ovanligt museum, som känns angeläget och intressant - säger Helge. FORT & BUNKER håller verkligen med. Av de 141 luftvärnstorn som byggdes under andra världskriget, finns inte många kvar. Vi på FORT & BUNKER vill gärna uppmana våra läsare att rapportera in ev kännedom om var det kan finnas torn av detta slag, gärna kompletterade med en liten rapport om i vilket skick de befinner sig. Har du någon idé till en bok, eller vill fråga om något kring våra bokutgivningar är du välkommen med dina frågor till FORT & BUNKER, Torsjö 21, Skurup. Du kan också skicka ett mail på adressen Högst upp på tornets plattform stod den 40 mm luftvärnsautomatkanon m/36 som skulle skydda kraftverket. Ca 1 km i västlig riktning fanns ytterligare en luftvärnsställning. Kanske kan besökaren så småningom få uppleva ett utrustat luftvärnstorn från andra världskrigets dagar. 9

10 Känslan av att stå längst inne i den stora hamnbassängen på Muskö är obeskrivlig. Det är nästan 200 meter in i berget. Höjden är enorm. Känslan av katedral förstärks genom det valvformade taket. Det luktar salt hav och tång blandat med olja. Dessutom finns här den där speciella doften av militärt - alla som legat i lumpen vet vilken doft jag menar. En blandning av olja, varmt, fukt och någonting obestämbart. Här vid Muskö fanns det allra hemligaste inom vår Försvarsmakt. Här skall skulle flottans fartyg kunna underhållas och rustas, väl skyddade av granit och betong. Själva örlogsbasens hemligaste delar var de stora fartygstunnlarna. Byggda för dåtidens smäckra jagare. Alla, med intresse för militärhistoria, har väl någon gång sett den klassiska bilden av jagaren Halland, på väg ut ur sin skyddade plats i Musköberget. Idag är Musköbasen, med Marinkommando Ost under avveckling i sin nuvarande form. Stora delar av verksamheten har överförts till Karlskrona, som blivit den nya örlogsbasen. Till Muskö har istället 2. ytstridsdivisionen flyttat tillsammans med delar ur basbataljonen och lite mer. Under en vecka i juni fick FORT & BUNKER en möjlighet att bo på basen i samband med ett besök. Givetvis ingick också en guidad rundtur i berget, En rundtur som senare blev till en egen promenad genom de jättelika tunnelsystemen. Veckan bara försvann och jag måste erkänna att jag gärna stannat kvar ytterligare ett par dagar. Det fanns massor att utforska och beskåda i det enorma bergkomplexet. Av det inspirerande besöket har nu fötts ett frö till en bok om denna unika anläggning. En bok som kommer att komma ut under Det första jag kom att tänka på var Martin Ljung Vem f-n är det som blåser trumpet här om mor narna? Det kändes märkligt att vakna till ljudet av den svenska reveljen, på trumpet dessutom. Nåväl vakna var kanske lite för bra, jag hade redan varit uppe sedan flera timmar. Jag hade sovit en orolig sömn i Stocken, befälshotellet på Musköbasen. För en sann fortifikationsfreak, som undertecknad, står Musköbasen med sin berganläggning, högst upp på rangskalan. Jag vill påpeka att detta var min inställning före jag fick förmånen att ta en liten cykeltur runt i berget. Tillsammans med Sven-Åke Jacobsson från informationsavdelningen vid Muskö marinbas fick jag en nästan tre timmars rundvandring, eller rättare sagt cykeltur, genom stora delar av basens faciliteter. Låt mig ge dig ett par bilder som kanske ger dig en uppfattning om Musköbasen storlek. Ytmässigt kan man utan vidare placera hela Stockholms Gamla Stan inuti berget, och förmodligen ändå ha lite plats över. Detta är alltså bara ytmässigt. På vissa ställen i berget kan man placera Katarinahissen (ca 40 meter) på höjden. Men trots dessa liknelser är det svårt att få en riktig uppfattning om den enormt 10 MUSKÖ I urbergets djup, del 1 imponerande storleken. Sprängningsarbetena började 1950, redan innan utredningen om anläggningen var klar, och pågick ända fram till 1960-talet flyttade örlogsbasen ut till Muskö och den 30 september samma år sker invigningen av HMK Gustav IV Adolf. Musköanläggningen är världsunik. Ingen annanstans i världen finns en sådan omfattande örlogsanläggning. Här kunde svenska marinen skydda fartyg upp till jagares storlek. Vi har väl kanske alla sett den mest använda bilden landskapsjagaren Halland på väg ut ur en av bergdockorna. Men tillbaka till min annorlunda cykeltur. Färden började vid nedförbacken i anslutning till stora porten, dvs huvudingången till berget. Nedanför backen fanns de många verkstadstunnlarna, eller blocken som det kallas på Muskö. Här finns dockor, verkstäder och kontorsdelar. Här finns också ett krigskök som vid behov kunde laga 2000 portioner och som också fungerade som reservkök för det stora köket ovan jord. Men i berget fanns också en stor sjukvårdsenhet med bl a operationssal och behandlingsrum för ca 120 patienter. I krigstid skulle avdelningen ha bl a 39 sjuksköterskor och 2 apotekare. Idag är sjukavdelningen i drift för basens personal, men nu med två sjuksköterskor. En del av den gamla utrustningen har bevarats och finns till beskådande i ett par gamla glasskåp. Ett antal märkliga beslag längs korridoren i sjukavdelningen visar sig vara hållare till ett stort antal extrasängar. Tyvärr har stora delar av utrustningen försvunnit, dvs skrotats, eller kastats. Det som finns kvar har räddats av avdelningens sjuksköterskor. Låt oss hoppas det som nu finns kvar, får finnas kvar. Väl nere i berget blir det många stopp för att titta på de olika verksamheterna som bedrivs härnere. Här fanns tillverknings- och reparationsmöjligheter för alla ändamål och syften. I stort sett allt som kunde behövas för flottans fartyg kunde åstadkommas här i berget. Jag tror man kunde byggt ett mindre skepp i den s k Risdalsslipen. Med sin Forts sid 10

11 VAD HÄNDER NU? Ostkustens marinbas grundades 1523 och lokaliserades då till centrala Stockholm. Förbandet har funnits i obruten följd sedan dess och flyttades 1969 till Muskö. Efter 2004 Försvarsbeslut lades Ostkustens marinbas ned Därmed försvinner ett förband som verkat i 481 år, varav 35 år på Muskö. Från 2005 inrättades den nya Marinbasen i Karlskrona. Under 2005 flyttar delar av verksamheten från Berga/ Muskö ner till Karlskrona medan det kvarvarande Amfibieregementet (Amf 1) omgrupperar till garnisonen på Berga. På motsvarande sätt omgrupperar den nyorganiserade 4. sjöstridsflottiljen till Muskö. På Muskö kommer följande förband finnas : 4.sjöstridsflottiljen. Enheter ur den nya Marinbasen som blir kvar på Muskö är Sjöinfokompani Muskö samt delar ur den nya Basbataljonen. Försvarsmaktens logistik, Marinverkstäderna Serviceenhet Berga/Muskö samt Försörjningsenhet Stockholm. Personalen från Ao Ostkustens marinbas kommer under 2005/2006 avvecklas. Reservofficerare som tillhört Ao Ostkustens marinbas kommer att överföras till den nya Marinbasen i Karlskrona. På Muskö kommer det finnas kvar ca 480 befattningar. De stora förråden inuti berget innehåller det mesta som kan behövas ombord på ett örlogsfartyg, ja, jag tror faktiskt att det finns allt, som behövs ombord. En landkrabba som jag kände mig lugn när jag såg att t o m livbojar och räddningskransar finns på plats i det stora höglagret bland 1000-tals andra prylar. 11

12 ovan: Imponerande, är väl det minsta man kan säga om dessa giganter till portar. Benämningen är Regnellport, eller detonationsportar. Portar av detta slaget finns lite varstans i berget, och ger anläggningen ett gott skydd. Dessutom finns möjligheterna att försegla bergets olika delar från varandra. ovan: Den relativt oansenliga ingången till Musköbasens bergskomplex. Genom öppningen råder en intensiv trafik hela dagen, men främst morgon och kväll när alla anställda skall fram och tillbaka. Innanför skyddsporten finns givetvis betydligt kraftigare portar och en lång väg ner till själva anläggningen. 12 längd på ca 340 meter kan man dra upp ganska stora fartyg i slipen. Vid mitt besök fanns två mindre fartyg längst in på slipen. Det var behagligt varmt i tunnelsystemet och avstånden gjorde att jag förstod behovet av cyklar som transportmedel. Jag tror jag räknar rätt när jag omvandlar min rundtur till fotvandring termos och matsäck hade behövts, under de 5-6 timmar turen skulle tagit istället. Min guide, med erfarenhet från mängder av visningar hade givetvis sparat det bästa till sist de stora dockorna. Redan i den långa, lite mindre tillfartstunneln kändes lukten av hav och frisk luft. Temperaturen sjönk också betänkligt. De båda dockornas tunnlar är helt öppna ut mot vattnet. Själva tunnlarna är 250 meter långa och kan rymma fartyg upptill 145 meters längd. Det är här som takhöjden är som mest imponerande. Visserligen var dockorna vattenfyllda men känslan av katedral infann sig omgående. Högst upp under taket hängde stora vita skynken, eller mattor, som fungerade som bullerdämpare. Och att det fungerade märktes också på den dämpade ljudnivån. Som jag tidigare nämnde finns inga portar eller stängningsanordningar ut mot havet. Vän av ordning undrar säkert varför man inte placerat stora detonationsportar här. Svaret var lika enkelt, som tänkvärt. En skadad port skulle effektivt stänga in eventuella fartyg, eller omvänt förhindra fartyg från att utnyttja anläggningen. Den tredje dockan är idag ombyggd och specialanpassad för våra ubåtar. En ljudnivå som en startande JASdivision hälsade oss välkomna in i dockan. En av marinens nyare ubåtar låg inne för översyn. Bl a skulle hela ubåten blästras, vilket skedde med vatten under ett extremt högt tryck. Inte mindre än 2300 bars tryck såg till att ubåtens järnskrov blev skinande blankt. Själv tänkte jag på min nyinköpta högtryckstvätt med 120 bar! Här var det lite skillnad. Med fingrarna i öronen tog vi oss raskt ut igen till den angränsande servicetunneln och våra cyklar. Sven-Åke Jacobsson berättade att trycket är så högt att den arbetare som håller i slangmunstycket bara kan jobba i ca 5 minuter innan han måste avlösas. Vi cyklade iväg längs servicetunneln som bara var en av många, vars egentliga uppgift är att förbinda de olika delarna, blocken, med varandra. Vårt mål och sista stoppet för dagen var det som kallas Kontorsblocket. Låter kanske inte så speciellt märkligt, och är det väl egentligen inte heller. Det består egentligen av ett trevåningshus

13 Men idag är delar av Musköbasen redan historia. Den 3 juni 2005 hölls nedläggningsceremonin på basen. Det var försvarsbeslutet 2004 som blev slutet för marinens verksamhet på Muskö. En verksamhet som grundades redan på Gustav Vasas tid, noga räknat Ett årtal som finns med på den minnesmedalj som delades ut till de anställda vid den avslutningsceremoni, som hölls veckan före mitt besök där. Men Musköbasen försvinner inte. Berget kommer fortfarande att innehålla militär verksamhet. Varvsverksamheten kommer att fortsätta, på ett eller annat sätt. En sak vet jag med säkerhet, jag kommer att återkomma till Muskö. En mytomspunnen plats, en plats som är svårt att få grepp om, men också en plats som tar ett grepp om besökaren, på ett sätt som är svårt att förklara. Det kunde varit vilken mekanisk verkstad som helst, om det inte var för att jag redan vet att jag finns djupt inne i ett berg. Bilden visar en av verkstadskomplexets många deltunnlar. nedan: För Lj Sven-Åke Jacobsson är cykeln ett lika viktigt arbetsredskap som mobiltelefon och skrivbord. Ett tack till honom för tålamod under mitt besök vid Musköbasen. Jag hoppas det blir fler turer i berget. Den lilla varningsskylten på bergväggen, med varning för kaj, visar att vi närmar oss en av bergets docktunnlar. Här kan man verkligen ta ett dopp i berget. upphängt, eller uppställt inuti berget. Byggsättet ger ett stötskydd genom att byggnaden är fri från själva berggrunden. Kraftiga skakningar, som t ex från en detonation, påverkar inte byggnaden eller känsliga maskiner. Vi parkerar cyklarna utanför och går upp för en helt normal trappa. Välkomnande glasdörrar och en entréhall med trevligt möblemang. Det är bara dekorationer och utställda föremål som vittnar om den marina närvaron. Känslan av att befinna sig under jord, eller i berget, har helt försvunnit. Långa korridorer, med mängder av arbetsrum löper åt olika håll. Här håller örlogsvarvets olika administrativa enheter till. Här finns ritningskontor, projektering, kamerala avdelningar osv. I flera av korridorerna finner man också delar av marinbasens kontorsverksamhet, som förutom i Kanslihuset, utanför berget, också finns inuti det stora berget. På korridorens många väggytor finns mängder av skeppsmodeller, tavlor med marina motiv och en stor mängd bilder från verksamheten på Musköbasen. 13

14 EMBRASSYR, SKOTTGLUGG Skottgluggarna, eller vapenöppningarna från en bunker, eller värn kallas embrassyr. Öppningarna är en förutsättning för att eldgivningen skall kunna ske från värnet. Ett värn kan ha flera öppningar av detta slag, oftast finns det mellan tre till fem embrassyrer på ett normalt stridsvärn. Ett undantag är de specialvärn som t ex Kg-hattar och Ksp/Fvärn med betydligt fler embrassyrer, för att medge skjutning horisonten runt. Embrassyren i ett kulsprutevärn mäter oftast 800 x 400 mm, men kraftiga variationer förekommer. På ett pvvärn är embrassyren 2100 x 600 mm, en rejäl öppning alltså. Dock är det invändiga måttet endast ca 1000 mm (1 meter). Embrassyrens storlek avgör till stor del sidriktningsvinkeln. På ett pv-värn är sidriktningen 40 0 eller 60 0, beroende på vilken modell av värn som avses. Embrassyrerna utgör också en svag punkt på värnet. Fientlig eldgivning kan riktas mot öppningarna och skada bemanningen. Handgranater kan kastas in genom öppningarna. Värsta mardrömmen för en värnbesättning är eldkastaren, som från skyddade platser i närheten av värnet, kan skicka en brinnande oljestråle genom en av öppningarna. Till skydd mot Reinactment, eller återgivning av episoder iförd autentiska kläder och utrustning blir allt mer populärt, även i Sverige. Här två besökare från 1940-talet som dök upp på Beredskapsmuseet i Djuramossa. Givetvis för ett besök hos kaptenen vid den stora rörliga 21 cm,s pjäsen i SMB-hallen. Tyvärr hann vi aldrig få deras namn, men här är ögonblicket. Kaptenen verkar mest ha ögon för lottor! 14 beskjutning och inträngande eldgivning var embrassyrerna försedda med skjutbara järnluckor. Luckorna, men en tjocklek på mm, stod emot beskjutning på upptill 20 mm ammunition. Om det inte rörde sig om pansarbrytande projektiler. Embrassyrerna hade också en splitteravvisande funktion, genom att sidorna ofta var trappade inåt. Detta för att undvika rikoschett. Ett annat skydd för embrassyrerna var de vingmurar som fanns på värnet. Dessa skyddade effektivt för beskjutning från havet. Några bilder på olika embrassyrer och splittervingar. Bilden överst visar ett värn ur Landfronten, bakom Karlskrona, med dubbla splittervingar. BESÖK FRÅN SVUNNA TIDER! EN LITEN FÖRHANDSTITT PÅ KOMMANDE BÖCKER FRÅN FÖRLAGET FORT & BUNKER Som framgår av texterna arbetar vi just nu på ett flertal spännande böcker. På sidan 7 ser du den kompletta planeringslistan. Men här presenteras två av böckerna lite mer utförligt. Det är dessutom de två böcker som kommer att utkomma redan under våren Som abonnent på tidningen kommer du givetvis att få både förhandsinformation om utgivningarna och möjligheter till specialpriser! DEN MILITÄRA UPPTÄCKSRESAN En militärhistorisk resehandbok UTKOMMER VÅREN 2006 För första gången utkommer nu en oumbärlig guide och handbok till alla med intresse i vår militära historia. Här finner du alla (nästan) militära sevärdheter från 1600-talets skansar till de moderna anläggningarna som avvecklades ( och fortfarande avvecklas). Boken är ett perfekt hjälpmedel när du planerar dina resor. Nu slipper du komma hem och upptäcka att du körde förbi det där intressanta krigsflygfältet. Boken ger dig också många nya resmål, kanske t o m besöksmål som ligger i dina trakter. Här finns också alla Sveriges militära museer, med aktuella öppettider och adresser. Boken kommer att vara praktiskt indelad i landskap, så det går enkelt att finna resmål längs den planerade vägen. I skrivandes stund omfattar boken ca 500 platser av intresse. Kravet för att få en plats i boken skall vara att det finns något fysiskt att se, och den militära anknytningen måste givetvis också vara med. Är du intresserad av utflykter är boken ett måste!

15 För första gången har du nu möjlighet att ta del av den stora örlogsbasens alla skrymslen och vrår. Nåja, kanske inte alla, en del är faktiskt fortfarande hemligt. Men du kommer garanterat att höja på ögonbrynen åt den enorma basen som sprängts in i berget. Under mer än 15 år pågick sprängningsarbetema. Men så blev det också en anläggning som saknar sin motsvarighet i världen. Här några smakprov på rubrikerna i den kommande boken. HÅRSFJÄRDEN EN STAD UNDER JORDEN ATT ARBETA I BERGET FARTYG I BERGET MUSKÖBASEN IDAG Samt ytterligare ett par kapitel som ännu inte riktigt fått sina rubriker. Boken blir på ca 250 sidor och givetvis i färg. Ett stort antal unika bilder från verksamheten på Muskö visas också för första gången. Ett litet smakprov ser du här på sidan. UTKOMMER VÅREN 2006 FORT & BUNKER BOKEN OM MUSKÖ ÖRLOGSBAS Två bilder ur det gamla fotoarkivet på Muskö. T v syns en av de sk jagardockorna efter utsprängningen. Den kraftiga ventilationen har börjat monteras. Lastbilen ger en bra uppfattning om storleken på tunneln. T h syns bl a en av tungdykarna som placerade ut laddningarna när den sk tröskeln sprängdes bort. RESA I NORDVÄSTRA SKÅNE! FORT & BUNKER,s populära resor har denna gången styr mot nordvästra hörnet av Skåne. Vi gör nerslag i Landskrona, Helsingborg, Viken, Barkåkra, Ljungbyhed och Djuramossa. Övernattning sker med pompa och ståt i Flygvapnets gamla förläggning vid Herredvadskloster, strax norr om Ljungbyhed. Resan går av stapeln den 1-2 oktober, med samling på fredagen den 30 september i Herrevadskloster. Priset för resan inkl. övernattning, mat, transporter och inträden har vi lyckats hålla nere på en rimlig nivå. Resans pris är Eftersom det endast är en kort tid kvar till resan genomförande måste hela beloppet inbetalas omgående (senast 15 september) om du vill försäkra dig om en plats på denna unika resa. INSTÄLLD! 15

16 Skyttevärn, skyttegrav, bunker m fl. En bunker är en mindre befästning som i stridsverksamheten skall underlätta eldgivningen, observation och stridsledning. Stridsvärn är ett samlingsbegrepp och anläggningarna har olika benämningar beroende på vad de skall skydda, t ex pjäsvärn för artilleripjäser. Skyttevärn skyddar soldater vid eldgivning. De kan bestå av enkla gropar eller vallar. När vallgraven är mer framträdande än vallen kan begreppet skyttegrav användas. Fr o m sent 1800-tal kommer betong och järn in som byggnadsmaterial. Bunkern är således en sen form av stridsvärn och kan vara anpassade för t ex observationer eller artilleripjäser. citat ur Från borg till bunker Raä 1993 VAD ÄR EN BUNKER? Nu finns den äntligen! Hjälpredan på semestern eller strandpromenaden. Ett litet behändigt häfte för alla som vill veta lite mer om våra värn och bunkrar. På ett enkelt och lättöverskådligt sätt får du nu förklaringarna till värnmodeller, vapenslag, byggnadstekniker. Du får också tips om var du enklast finner de gamla värnen och värnlinjerna. Här de olika under- rubrikerna i boken: Vad är en bunker Grundutförande Svenska bunkermodeller Vapen i bunker Var finns dom? Några råd Litteratur Boken har också några sidor med plats för egna anteckningar och där du själv kan notera dina egna fynd. Har du missat någon? Du kan beställa tidigare utgåvor av FORT & BUNKER. Priset är 50 kr/ex som du betalar in på postgiro Nedanstående utgåvor finns att beställa. (Ange på postgirotalongen vilka nummer du önskar.) Nr 2/04 Försvaret av västra Sverige, Oscar II fort, Atlantvallen på Jylland, Toraberget i Varberg. Nr 3/04 Aeroseum, Försvaret av västra Sverige 2, Kustartilleriets kanoner, del 1 Nr 4/04 Sista värntornet, Ryska kanoner, Kg 1-värnet, Midsommar på Furuskär Nr 1/05 Från Torhamn till Gävle (1) Westerplatte, Polen Batteri Torsberg, Stockholm Per Albinlinjen räddad? Nr 2/05 Kalixlinjen, del 1 Tips för sommarresan Västerviksvallen Stevnfortet Betongbunkers Detta är de senaste utgåvorna. Dessutom finns nummer 1,3-5 för åren samt nummer 1-4/2003. Utförligare presentation finns på hemsidan. VAD ÄR EN BUNKER? Format 12 x 19 cm. 42 sidor. Svart-vitt tryck. Häftad. Pris 69:- (porto tillkommer med 20:-) ENKLAST GÖR DU DIN BESTÄLLNING GENOM ATT BETALA IN BELOPPET PÅ POSTGIRO GLÖM INTE ATT ANGE DITT NAMN OCH ADRESS! 16 Beredskapsmuseets nya pjäshall lite från ovan. Här finns bl a den stora kanonen.

17 Våra Militärmuseer HÄSSLEHOLMS MUSEUM Hässleholms museum är ett nästan renodlat militärmuseum, trots att informationsblad säger annorlunda. Visserligen finns det några brandbilar och ett par hästdragna vagnar, men annars är det militärt för hela slanten. Enligt museets hemsida består museet av de fyra olika föreningarna Garnisonsmuseet i Hässleholms Vänner, Hässleholms Militärhistoriska Förening, Västra Göinge Hembygdsförening och Hässleholms Modelljärnvägsförening. Men museet upplevs som sagt som ett militärmuseum, med inriktning på pansarfordon och militära fordon. Speciellt intressant är den samling stridsfordon (pansarfordon) som bildar en komplett samling över de vagnar som varit i tjänst vid det numera nedlagda pansarregementet. Här finns också den senaste svenska stridsvagnen, Strv 122, men hemort Revingehed, komplett med kvinnlig pansarsoldat. För den pansarintresserade är museet en verklig guldgruva. Men här finns mycket annat. I den angränsade hallen finner man en stor mängd fordon. En samling som får många besökare att minnas den ljuva lumpartiden. Själv log jag igenkännade åt den gamla Valpen, med tygsidor och stort sjukvårdsemblem. Men det är inte bara pansar och fordon på museet. I själva utställningsdelen finns föremål, foton och miljöer från de tidigare kasernområdena. Bl a finns en utställningsdel om hästarna och deras skötsel. Där man t ex förvånas över en lavemangsanordning för häst och dess användning. Museet finns på Norra Kringelvägen 9 i Hässleholm och kan nås på telefon (under öppettid). Museet är öppet Tisdag - Söndag till den 31 augusti. Under september är museet öppet lördagar och söndagar mellan klockan Entreen är 40,00 för vuxna. Följ skyltarna som finns uppsatta längs genomfartslederna, eller tag med dig en karta från någon av infarternas info-platser. FORT & BUNKER En härlig svart T-shirt i i mycket hög kvalitet av 100% bomull. Gult tryck placerat på framsidan. Tröjorna finns i storlekarna Large (L) och X-Large (XL). ABONNENTPRIS: 80:- (Ord.pris 120:-) Porto tillkommer. Beställ via ovan: En av de många dockorna som gör museet lite mer levande. ovan: På Hässleholms museum kan man bl a titta in i en delvis upprättad bataljonsförbandsplats. Ett lite ovanligt inslag på museet. Bild t h: Men här finns också en minvält (på gårdsplanen framför parkeringen). Tittar man noga på den stora minvälten kan man se trafiksäkerhetsgodkännandet. Inte utan att man undrar över i vilket sammanhang man skulle möta en minvält på E 4!? 17

18 Forts från sidan 3 3. Samband m m a) signalförbindelser enligt bestämmelser, som utlämnas i samband med grupperingen. b) Stnsignaler, frekvenstilldelningar samt täckord mm enl a) ovan. c) I. gfbat upl Orjasvaara 4. Befästningsarbeten (Utförda) arbeten framgå av skissen. a) skottfältsröjning b) stormhinder c) stridsvärn d) maskering (anm: därest stödjepunkten ej är utbyggd vid grupperingens intagande; e) förbindelsegropar för att underlätta förflyttning dels mellan skyddsrummet och stridsvärnen, dels mellan dessa; f) bortagning av maskeringsstolpar g) stängning av samtliga genomgångar i ytterhindret utom de vid landsvägen h) mineringar enligt mineringsplanen i den mån ing- eller pitrp icke avdelas härför, i första hand utföres stridsvagnsmineringarna på vägen. 5. Underhållstjänst: bilaga Stridsberedskap. A. Genomgångarna i stormhindret vid vägen stängas: a) på order av kompch; b) vid rapport från pstg vid myren norr Laurinpojanvaara att fi framrycker eller c) då plutch eljest erhållit meddelande, som innebär, att fi pfordon eller motorfordon kunna förväntas framrycka mot Granhultet. B. Bevakning inom stödjepunkten skall städse vara ordnad (på de platser, där stormhindret passerar vägen) för att förhindra kuppföretag. C. Stridsberedskapen i övrigt höjes i mån som fi nalkas stödjepunkten. Full beredskap intages då fi går till anfall (förbereder anfall) Anvisningar av detta slag fanns vid alla värngrupperingar och skansar. I vissa fall var skansarna ej fullständigt utbyggada, utan skulle först vid krigsförhållande få sin slutliga utformning. Det gällde givetvis också de avspärrningar som skulle finnas i anslutning till skansen och dess posteringar. Vi fortsätter grävandet efter Kalixlinjens anläggningar och kommer i nästa F&B titta på fler skansar. Anmärkning Förkortningar användes mycket i matrialet om Kalixlinjen. Här en liten lathund för att underlätta läsandet: ch =chefen pv/t =pansarvärn/täckt ksp/t =kulspruta/täckt g/t =gevär/täckt kg/t =kulsprutegevär/täckt pstg =postering fi =fienden pvgrp =pansarvärnsgrupp ggrp =gevärsgrupp skpgrp =skyttegrupp? RÄDDA VÅR HISTORIA! FÖR VARJE NY ABONNENT DU LYCKAS FIXA TILL FORT & BUNKER BIDRAR DU TILL ATT BEVARA VÅR MILITÄRA KULTURHISTORIA. VARJE NY ABONNENT HJÄLPER OSS ATT FORTSÄTTA BEVARA OCH ÖVERTY- GA VÅRA KULTURINSTANSER OCH KOMMUNER OM VIKTEN AV ATT ÅT- MINSTONE FÖRSÖKA HJÄLPA TILL ATT BEVARA VÅRA MILITÄRA LÄM- NINGAR FRÅN BEREDSKAPSTIDEN OCH DÄREFTER. I PER ALBINLINJENS FOTSPÅR! FÄRG! EN UNIK SAMLING ÖVER DET SKÅNSKA KUSTFÖRSVARET UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH TIDEN DÄREFTER! Del 1 - Ystad och Simrishamn. Del 2 - Sydvästra Skåne med Malmö, Trelleborg, Klagshamn och Falsterbo. Del 3 - Nordvästra Skåne med Helsingborg, Landskrona och Bjärehalvön. 18 Följ med till andra världskrigets omfattande försvarsanläggningar i Skåne. Läs om det brådskande byggnadsarbetet. De tre olika böckerna tar dig med ner till strandlinjens kustvärn. Samtliga värn och försvarsanläggningar inom det geografiska området presenteras i ord och bild. Tillsammans omfattar böckerna över bilder och kartor. Tillsammans får du nästan 500 sidor unik redovisning av det skånska invasionsförsvaret i perioden Böckerna kan beställas direkt från eller i bokhandeln. Har du inte beställt dina exemplar ännu? Då är det hög tid eftersom upplagorna är begränsade. Del 3 - Nordvästra Skåne är producerad i färg, de övriga i svart/vitt.

19 Strv Boken! En bok för fantasterna. Här finns det mesta du behöver veta om den märkliga, tornlösa, Stridsvagn S. FORT & BUNKERS kunskap om stridsvagnar är inte på den nivån så att vi kan recensera innehållet. Bildmaterial och tekniska beskrivningen verkar dock vara av hög klass. Mängden bilder, och då kanske främst av detaljer och de olika varianterna av vagnen måste vara en dröm för modellbyggaren. Boken säljs via Svensk Pansarhistorisk Förening. Titta på deras hemsida: sphf.se Boken innehåller 50 sidor och kostar 165:- FORT & BUNKER,s hemsida www. bunker.nu är väl välkänd för de flesta vid det här laget. Sidan Forum är mycket välbesökt och innehåller mängder a vinformation för den intresserade. Använd sökfunktionen i Forumet så kommer du att upptäcka den stora spännvidden. Under hösten kommer en ordentligt uppfräschning av sidorna att göras. Aktuella områden och objekt kommer att finnas med. Men det blir även ett par nya domäner att hålla reda på: En site som skall ge dig det senaste inom bevarandeprojekt och aktiviteter som rör befästningar och fortifikation. Här kommer du att kunna följa pågående projekt. Här kommer också att redovisas vad som händer med värn och bunkrar runt om i landet. En annan spännande site kommer också att sjösättas under hösten: Sidan skall handla om precis vad den heter - kustartilleriet under nästan 100 år som vapenslaget fick verka. Sites kommer av naturliga skäl av vara mest intriktad mot befästningsbiten och de fasta anläggningar. Har du några förslag och funderingar om siternas innehåll och funktioner får du gärna höra dig med ett mail till mig på Är du riktigt nyfiken kan du skicka ett mail till och skriv i ämnesrutan: Bunkernyheter, så meddelar vig så fort siterna lanseras! 19

20 NÄSTA NUMMER! Utkommer den 1 december! HEMSÖ FÄSTNING! FÖLJ MED TILL KALLA KRIGETS TUNGA BE- FÄSTNINGAR SOM NU BLIVIT TILLGÄNGLIGA FÖR ALLMÄNHETEN. DEN TUNGA BEFÄST- NINGEN PÅ HEMSÖ, MED SINA 15,2 CM KA- NONER ÖPPNADES UNDER SOMMAREN, EFTER LÅNGT TIDS UPPRUSTNING. FORT & BUNKER HAR GJORT ETT BESÖK I LANDET SENASTE MILITÄRHISTORISKA SEVÄRDHET. MISSA INTE DEN SPÄNNANDE ARTIKELN OM HEMSÖ FÄSTNING. SKANSAR - Gränsbefästning med historiska anor! Här kan man verkligen tala om krigiska trakter. Redan på 1600-talet byggdes skansar och försvarsanläggningar längs gränsen mot Norge. Då var det norrmännen som var fienden byggdes på nytt ett gränsförsvar mot broderlandet Norge. Denna gång var det tyska trupper som utgjorde hotet. FORT & BUNKER har påbörjat en resa längs gränsen mot Norge. Följ med och se vad som finns kvar. Läs om dramatiska händelser under andra världskriget. 20

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 7 Nr 12 2000 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET C A 7 har sitt sista ord Sidan 4 Sista skottet Sidan 6 Vårpokalen Sidan 10 Kamratföreningens vårutflykt Sidan 14 Raseborgsresan

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 5 Nr 9 1998 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET Föreningsmötet Sidan 8 Lottaskolan 1998 Sidan 16 A7 s Högvakt Sidan 18 Svea artilleri minnesresa Sidan 21 FM-patrull Sidan

Läs mer

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5

BLÄNKET. Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 BLÄNKET Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2001:2. Årg 5 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax. 031-97 06 23 BLÄNKET

Läs mer

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar Nr 3, september 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Signalister på Frösön FRO deltog under Radioaktivitet i Boden

Läs mer

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 1 2007 årgång 69. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 1 2007 årgång 69. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN KUSTPOSTEN 1 KUST POSTEN Nr 1 2007 årgång 69 KUSTPOSTEN Organ för KA 2:s Kamratförening Utgives av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 6 Nr 10 1999 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET C A 7 har ordet Sidan 4 Bäste kamrat Sidan 7 Vad gör 55 årspensionärerna Sidan 12 Ny bataljonschef Sidan 14 Första 77 B-

Läs mer

3 2009 3 2009 KUSTPOSTEN

3 2009 3 2009 KUSTPOSTEN Nr 3 2009 Nr 3 2009 KUSTPOSTEN 1 KUST POSTEN Nr 3 2009 årgång 71 Utges av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY Telefon: 0455-239 64

Läs mer

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla SSVÄ styrelse Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla goran@finanskompetens.se 0705-567323 0522-86955 Sekreterare Ragnar Davidsson

Läs mer

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 3 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN.

KUST POSTEN. Organ för KA 2:s Kamratförening. Nr 3 2008 årgång 70. Kamratföreningens utbud av KA-produkter KUSTPOSTEN. 1 KUST POSTEN Nr 3 2008 årgång 70 Organ för KA 2:s Kamratförening Utgives av KA 2:s Kamratförening Redaktör och ansvarig utgivare: OLLE MELIN Adress: Författarevägen, 9 371 63 LYCKEBY Telefon: 0455-239

Läs mer

I KARLSKRONA 2014 PRIS 39 KR

I KARLSKRONA 2014 PRIS 39 KR I KARLSKRONA 2014 PRIS 39 KR MITT I SKÄRGÅRDEN Välkommen till Världsarvstaden Karlskrona NYCKELN TILL KÄRLEK Här kastar vi den i sjön SWEET TWEET Hela världen kunde följa Malin och Fredriks Twitterbröllop

Läs mer

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 1 2014 FLOTTANS MÄN. Nr 1 2014

FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR. Nr 1 2014 FLOTTANS MÄN. Nr 1 2014 FLOTTANS MÄN KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR 1 Tidskrift för Flottans Mäns Riksförbund Nr 1 mars 2014 Årgång 80 ISSN 0015-4431 Förbundets Höge Beskyddare: AMIRALEN H.M KONUNG CARL XVI GUSTAF Rikshedersordförande:

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Nr 2-2009

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Nr 2-2009 Nr 2-2009 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nattvardskärlen på Armemuséet, som en gång varit deponerade på F1. Foto: Sten Hollman Jullunch serveras den 17 december i Gula Villan

Läs mer

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun Julen 2010 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun lilla tidningen önskar alla läsare EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Fotograf Thomas Pettersson lilla tidningen

Läs mer

STYRELSEN. Briefingmaterial skickas till Marita Täppinen Fornbacken 41, 2tr, 152 56 Södertälje E-post: tappinen@telia.com eller ordforande@sgsresa.

STYRELSEN. Briefingmaterial skickas till Marita Täppinen Fornbacken 41, 2tr, 152 56 Södertälje E-post: tappinen@telia.com eller ordforande@sgsresa. Juni 2009 Nr. 72 1 Briefingmaterial skickas till Marita Täppinen Fornbacken 41, 2tr, 152 56 Södertälje E-post: tappinen@telia.com eller ordforande@sgsresa.nu Adressändringar: Skickas till Elly Mattsson

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer

Förord. Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v.

Förord. Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v. Sid 124 Sid 1 Förord Idén till boken kommer från alla frågor vi får om hur vi hamnade här, om hur det är att bo här, vad vi gör på vintern o s v. Jag har valt att lägga tonvikten på det som sker i vardagen

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket2008:4 Årg 12 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

MASTHUGGS. Urban engagerad medarbetare Historien via kartbilder Gårdsombud på utflykt Nya lägenheter. Obs! Senaste nytt om tomträttsavgälden på sid 9!

MASTHUGGS. Urban engagerad medarbetare Historien via kartbilder Gårdsombud på utflykt Nya lägenheter. Obs! Senaste nytt om tomträttsavgälden på sid 9! Urban engagerad medarbetare Historien via kartbilder Gårdsombud på utflykt Nya lägenheter 4-08nytt MASTHUGGS Bostadsrättsföreningen Masthugget Obs! Senaste nytt om tomträttsavgälden på sid 9! Teaterprojekt

Läs mer

februari 2012 Nr. 83 1

februari 2012 Nr. 83 1 februari 2012 Nr. 83 1 Briefingmaterial skickas till Marita Täppinen Fornbacken 41, 2tr, 152 56 Södertälje E-post: briefing@sgsresa.nu eller ordforande@sgsresa.nu Adressändringar: Skickas till Dag Jonsson

Läs mer

Höstmarknad på Per Hans igen

Höstmarknad på Per Hans igen Föreningens ordf. Styrelsens ordf. Vice ordförande Sekreterare Kassör Redaktion Föreningen Eric Lilius Tommy Carlstein Christer Fahlström Tore Persson Claes-Göran Kind Marianne Rosén Skånska Gårdar St

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 FÖRDELAR- DOSAN Nr 103 mars - maj 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 Ordförande

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Radiakassistent i Flygvapnet. 3 juni 1959-26 augusti 1960. (Nedskrivet för att denna rara, lilla skara inte helt ska falla i glömska)

Radiakassistent i Flygvapnet. 3 juni 1959-26 augusti 1960. (Nedskrivet för att denna rara, lilla skara inte helt ska falla i glömska) Radiakassistent i Flygvapnet. 3 juni 1959-26 augusti 1960. (Nedskrivet för att denna rara, lilla skara inte helt ska falla i glömska) Trots att jag alltid har varit smålänning både började och slutade

Läs mer

Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård

Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård 36 36 114 22 -- 2014 2014 Ordföranden har ordet Sidan 2 Rapport från Maritiman Sidan 3 FLOTTANS MÄN KAMRATFÖRENING FÖR ALLA SOM Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård TJÄNSTGÖR

Läs mer

SAFA Whiskyteam Y2K tour till Skottland

SAFA Whiskyteam Y2K tour till Skottland SAFA Whiskyteam Y2K tour till Skottland av Thomas Nyström med bistånd från Per Lindberg 2000 Thomas Nyström Alla rättigheter förbehålles författaren. Planering Varunder förvirrad planering med avhopp sker.

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

Lagerbladet En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB

Lagerbladet En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Lagerbladet O S K A R S H A M N 3 2003 En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Oskarshamnsföretag investerar för framtiden Sid 3 5 Geologin på spåret Läs mer

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Innan vi går till tryck: Du som läser... kanske tycker det är långt mellan numren - vi hoppas ju det - men det tycker inte jag! Särskilt gäller detta det här sensommarnumret, som skall gå till tryckeriet

Läs mer