Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005"

Transkript

1 Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005 I DETTA NUMMER BL A MUSKÖ - GOTLAND - NORRLAND OCH MYCKET ANNAT! 1

2 Från Simon Olsson kom följande spännande bilder. Bilderna är tagna under andra världskrigets beredskap och förbandet är KA 2,s rörliga batterier. Övre bilden visar förbandet uppställt vid Borgholms slottsruin på Öland. Observera tältförläggningen bakom truppen. Bilden t v visar 10,5 cm rörligt KA under marsch. Nedan en bild från 1940-talets hårda Skånevintrar. Bilden förmodligen tagen i Trelleborgsområdet. DET GAMLA FOTOALBUMET Framsidans omslagsbild: Från toppen av Djupskårberget, på Muskö. Ett ensamt skyttevärn ovanför en av jagardockorna, eller tunnlarna. Här uppe fanns också luftförsvarets i form av luftvärnspjäser. Men här finns också, som bilden visar, en fantastisk utsikt över skärgården.

3 Bunkervänner! Får jag presentera höstnumret av FORT & BUNKER, med ett mycket spännande och varierat innehåll. Vi besöker Muskö, och du får en spännande inblick i den mytomspunna platsen. Mer om Muskö kommer du också att finna nästa nummer av F&B. Kalixlinjen och Norrland finner du också i detta nummer. Vi gör tvära kast och tittar dels på ett av de stora artilleriforten, eller armébatterierna. Dels tittar vi på en av de många skansar som utgjorde en del av Kalixlinjen. Försvaret av Norrland och befästningsanläggningarna i norr är både spännande och många. Vi fortsätter våra reportage från Norrland i kommande nummer. Ett annat område som fascinerar många, är Gotland. Ibland kallat hangarfartyget Gotland. Vet inte riktigt var den benämningen kommit ifrån, men om den syftar, eller syftade, på de många befästningarna, kan jag väl hålla med. Gotland har varit kraftigt befäst. Här har funnits både kustartillerianläggningar och kustvärn. Men också befästningslinjer tvärs över ön, för att kunna ta upp fördröjningsstrider. Mycket har försvunnit, men mitt besök där visade att det finns tillräckligt med saker kvar för att det skall vara intressant med en lite längre expedition till ön. Tills denna blir av får du hålla till godo med resereportaget på sidan 4. I NÄSTA NUMMER Du får också en liten förhandstitt, eller förhandsinformation om några av förlagets kommande böcker. De två böckerna löper just nu parallellt när det gäller produktionen, och kommer förmodligen att komma ut ungefär samtidigt. Grundmaterialet till boken om sevärdheterna i Sverige är i det närmaste klart, nu skall allt kontrolleras, kompletteras och kontrolleras igen. Det gäller ju att tider och platser stämmer! Under sommaren har också ett litet häfte för bunkerintresserade blivit färdigt. Detta är tänkt som en liten hjälpreda i terrängen. Bra att ha med alltså på utflykten, och bra för att identifiera värntyper. Priset har vi också satt lågt, så att alla kan skaffa den. Läs mer om häftet på sidan 14. I det kommande numret kommer också de länge utlovade artiklarna om dels Fortifikationsverket och dels den första i serien Det svenska kustartilleriet, men tills dess är det ytterligare några veckor och jag önskar god läsning tills dess. Hälsningar redaktören Kalixlinjen, del 3 - Gränsen mot öster Muskö - En stad i berget, del 2 Små och stora skyddsrum Försvaret av Göteborgs skärgård - vad finns kvar? Det svenska kustartilleriet, del 1 Fortifikationsverket - vad gör dom? Utkommer med 4 nummer per år och kostar 195:-/år (abonnemang) Vid beställning av enstaka exemplar är priset 50:-/ex. Postgiro Innehållet i Fort&Bunker får gärna kopieras i privat syfte med angivande av källa. Bilder får dock ej användas utan skriftligt tillstånd. För insänt, icke beställt material eller bilder ansvaras ej. Kontakta alltid tidningen innan du skickar material eller bilder. FORT & BUNKER Torsjö 21, Skurup telefon/fax 0411 / mobiltel: 0708 / Redaktör och ansvarig utgivare: Leif Högberg Övriga medarbetare: Jörgen Sjöblom EFTERLYSNING Har du bilder från din lumpartid? FORT & BUNKER efterlyser bilder från tjänstgöring och rep-övningar. Helst ser vi att bilderna är tagna i något sammanhang med våra befästningar eller värn. Men all bilddokumentation är av intresse. Gärna om det finns en berättelse till bilderna (men det går givetvis lika bra utan). Bilderna kan vara från beredskapstiden, eller 1960-talet, eller ännu senare - det spelar ingen roll. Det viktigaste är att du tittat efter i dina gömmor om där finns någon (eller några) bild(er). Hör av dig till F & B på telefon eller med ett par rader. Skicka inga bilder förrän du fått kontakt med oss. Det skulle vara illa om bilderna försvann på vägen till oss. Redaktionen

4 Runt Voullerim kom två armébatterier, tillhörande en lokalförsvarsbataljon, att anläggas under perioden Anläggningen bestod av följande enheter: 1.batteriet (4 st 15,2 cm m/12-60) B 114 Ett enkeltorn på Staraberget norr om Voullerim. B 105 Dubbeltorn på Bromyraberget, väster om Voullerim. B 125 Ett enkeltorn på Blåberget, väster om Voullerim. Beteckningen för batteriet var 63:2 2.batteriet (3 st 15,2 cm m/12-60) B 157 Ett enkeltorn på Åbacken norr om Edefors. B 155 Dubbeltorn på Lilla Klusåberget, norr om Edefors. KALIX-LINJEN FÖRSVARET I NORR, del 2 Kalixlinjen var inte en befästningslinje, i ordets bemärkelse. Försvarslinjen bestod snarare av ett antal fördröjningsområden som var förstärkt med skansar, artillerifort och spärrar. Inom linjen utnyttjades terrängens naturliga hinder som myrar och sjöar.under de pågående efterforskningarna i Krigsarkivet har vi här valt ut några av de spärrområden som ingick i linjen och presenterar dem här. Vi skall även titta lite närmare på artilleriforten. Ett stort tack till Morgan Johnsson i Mora som ställt materialet till förfogande. Pjäserna kom från pansarskeppen Gustav V, Drottning Victoria och Sverige. Skissen, här intill, visar 4.pjäsen i 1.batteriet. Pjäsen kommer ursprungligen från pansarskeppet Drottning Victoria och färdigställdes Som framgår av skissen består batteriet av ett överplan, mellanplan, övre bottenplan och ett nedre bottenplan. Nedre planet är egentligen inget annat än anläggningens oljeförråd med 30 m 3 oljetank. Överplanet innehåller projektilrum och ammunitionsdurk samt det sk langningsrummet, dvs där upphissning av granater till pjäsen skedde. Mellanplanet bestod i stort sett av batteriexpedition och battericentral, dvs eldledning och samband. På detta plan fanns också fläkt och kylrum. Övre bottenplan var förläggningsutrymme med plats för bemanningen. Här fanns också en liten mäss och tvättutrymmen. Annars upptogs nästan hälften av denna våning av kraggrum (kraftaggregat) och fläkt- och vvsutrymmen. Förbindelse mellan de olika planen skedde via en centralt placerad spiraltrappa (se skiss). Överplanet har givetvis också en ingångsdel med stötvågssluss och gassluss. Allra längst ut i anläggningen fanns också en genomblåsningsgång. Batteriområdet var inhängnat med staket och täckte en yta på 200 x 200 meter. En liten grusväg ledde fram till grinden och vidare in i batteriområdet. I anslutning till grinden fanns en mindre byggnad. För närförsvar fanns ett löpgravssystem med skyttevärn. 4 Armébatteri BLÅBERGET En 15,2 cm kanon ur batteri 67:2 vid Kalmunge. Pjäsen kommer från pansarskeppet Gustav V. Övre plan Mellan plan Övre bottenplan Nedre botten plan AVDELNINGEN KURIOSA! Ur en tidigare hemlig förrådsrapport över materialtillgången i Norrland, från 1946, saxar vi följande siffror över tillgänglig material: 6,5 mm sk ptr st 9 mm sk m/ st Längre ner på listan finner vi också: 40 mm sk ptr m/ st 7,5 cm granater st 10,5 cm granater st Utöver detta finns också ett stort antal 15 cm granater. Så nog fanns det ammunition till våra gevär och kanoner.

5 Hänvisningar FORT & BUNKER /28 Skyddsrum, SK 6 2/28 ER 1 20 mm pv/t 2 ksp/t 3 g/t 4 g/t 5 g/t 6 kg/t 7 g/t 8 g/t 9 g/t 10 g/t 11 ksp/t 12 kg/t 13 g/t 14 g/t 15 kg/btgk 16 g/btgk 17 ksp/t 18 kg/t Kopia av originalskissen till försvarsplanen STÖDJEPUNKT nr 28 G R A N H U L T (19,5 km nordost Ö Flakaträsk station) Jag måste genast erkänna att jag hade ingen aning om var varken Granhult eller Östra Flakaträsk station var belägna. Att det var i Kalixområdet var ju ganska självklart - men var? Men en kontroll mot kartmaterial visade att den gamla skansen fanns i ett område i närheten av nuvarande E10, öster om Boden, noga räknat längs järnvägslinjen mellan Boden och Haparanda, 90 km öster om Boden. Platsen finns inte utmärkt på de vanliga kartorna utan det var genom andra ortsnamn som nämns i försvarsplanen som skansens plats kunde någorlunda lokaliseras. Till skanskartan hörde en noggrann beskrivning med namnet Försvarsplan för stödjepunkt Granhultet, ordet stödjepunkt har ändrats med penna till skansen. Vi återger här texten i den gamla försvarsplanen. Planen ger en bild hur försvaret var uppbyggt och hur ett fientligt angrepp skulle mötas: Försvarsplan för skansen Granhultet Ch: ch 23 späpplut Fo 67 Trp: 23.tpänplut Uppgift: avvärjande försvara Granhultet (skansen) 1. Försvarets utförande I anslutning till Ta och InfR Kf Gf gälla följande allmänna bestämmelser: Grunder. Sedan fi framträngande från Launipojanvaara fördröjts av där anordnad bevakning, hejdas hans framryckning av stödjepunkten Granhultet. Beroende på läget kan motanfall komma att utföras av delar av 1. gfkomp (avsett för försvar av stödjepunkt Kukasjärvi) eller av linjeförband. Gruppering Inom stödjepunkten grupperas för avvärjande försvar enligt skiss (bilaga 1): plutch stf, pvgrp, en skpgrp samt kgomgången ur ggrp vid 1-7 och 18, plutch, rapportkarlar, två kspgrp samt en ggrp (utom kspomgången) vid För pv (20 mm) avses härvid 2 man, för ksp 2 man och för kg 2 man. Gskyttar (motsv) utplaceras om möjligt två och två. I samband härmed skapas en mindre plutonreserv (3-4 man) för motanfall inom stödjepunkten samt för förstärkning av elden framför särskilt utsatta värn. 2. Bevakning vid myren norr Laurinpojanvaara av pstg om 1+4, som fördröjer fi framryckning mot Granhultet och därefter grupperas inom stödjepunkten. 3. Samband m m Forts sid 16 5

6 Hit återvänder jag gärna, det måste jag erkänna! Gotlandsbesöket i maj gav verkligen mersmak, och jag kommer redan i höst att besöka ön igen. Låt mig ge dig en komprimerad berättelse över den korta, men intensiva resan till Gotland. Tillsammans med Christer Fagervall och Rolf Fredriksson från KA 4 i Göteborg åkte vi med färjan från Oskarshamn till Visby på måndagkvällen. Färjan lämnar fastlandet vid 21-tiden, och tre timmar senare är man framme i Visby. Christer lyckades med mästerverket att backa den tunga 40-bilen längst in, och längst bak på färjan. Men efter någon ½-timmas väntan var vi äntligen på Gotland. Övernattningen skedde i det gamla soldathemmet vid P 18 där vi lyckats få två bäddar till tre personer. Rolf envisades med att gå och lägga sig i köket, så Christer och jag delade det enda rummet. (Nu löste det sig för Rolf eftersom städerskan dök upp och gav honom ett eget rum!). Det var lite segt på tisdagsmorgonen, men efter lite välsmakande frukost i P 18,s matsal såg jag med spänning fram mot dagens upptäcksfärder. Först skulle vi dock klara av orsaken till besöket - hämtningen av en radarvagn 719. Det var snabbt avklarat och med en nytankad hyrbil ställde vi siktet mot Fårösund och KA 3. Första stopp på väg mot norr blev givetvis den omtalade Tingstäde fästning, som dessutom ligger precis intill stora vägen. Den bastanta grinden förkunnade att förbokning till telefon XXXXXX krävdes. Snopet! Vad vi kunde se genom staketet var fästningen alldeles nyrenoverad och såg dessutom spännande ut. Nu fick vi nöja oss med en kort tur i anslutning till parkeringen. Själv upptäckte jag den gamla rörliga vägspärren som fanns ute vid stora vägen. Betongblock av modell B 4 stod uppställda, väl inlindade i taggtråd, fortfarande klara att spärra vägen. Vi fortsatte mot Fårösund och KA 3,s museum - resans höjdpunkt skulle det visa sig! Strax före 11 var vi framme och på gårdsplan väntade vår ciceron Bert-Ola Wallin. Vi började direkt en Den nyrenoverade huvudattraktionen- Tingstäde fästning, fick vi tyvärr bara se genom den stängda grinden. Inget för spontanturism, man måste ringa i förväg och boka visning. Kanske inte det bästa sättet att få någon större publiktillströmning. spännande rundtur i det trevliga förbandsmuseet, som var inrymt i den sk Franska kasernen. De olika rummen på bottenvåningen skildrade delar av det gotländska försvaret där givetvis KA 3 hade en framträdande roll. Här finns uniformer, flaggor, kartor, fotografier och tavlor som skildrar den militära verksamheten i området. Ett av rummen är en exakt kopia av KA-chefens arbetsrum, komplett med möbler och småprylar. Här finns också fotografier på de olika regementscheferna. Men huset döljer mer. Källaren innehåller både splatser och minstationer - med all sin utrustning. Vi bryter för en lunchpaus, och lunchen intar vi givetvis i regementets gamla marketenteri, numera välbesökt lunchrestaurang med välsmakande mat. Tillbaka till museet fortsätter vi vår rundvandring, nu på övervåningen som bl a innehåller en krigsrätt med lämpliga tillbehör. Här finns också en sjukavdelning med tandläkare, vars utrustning man kan bli lite förfasad över. En stor samling konstverk pryder väggarna, överallt. En museum som t o m andas historia i väggarna. Väl värt både ett och flera besök. Utanför museet finns också mycket att se med bl a det imponerande 15,2 cm dubbelkanontornet från batteri Bungenäs. Här finns också en 7,5 cm tornpjäs m/57 från batteri Ljugarn. Forts sidan 6 Nedan: Det är en imponerande syn, dubbeltornet från batteri Bungenäs. Två 15,2 cm kanoner i pansartorn uppställda vid KA 3 museet i Fårösund. Nedan: Spåren från beredskapstiden. Ett antal baracker inne på P 18,s kasernområde i Visby. Här finns också betydligt äldre byggnader. 6

7 Här på Fågelsångsgatan förundras deltagarna över det väl maskerade värnet som finns här. Ett värn som flera av deltagarna passerar under veckan. FORT & BUNKER BUNKERVANDRING Under sommarens måndagkvällar har många Helsingborgsbor passat på att följa med på en vandring genom andra världskrigets Helsingborg. Under nästan tre timmar vandrar man längs de gamla försvarslinjernas värn och avspärrningar. Många förvånade ögonbryn har höjts när man plötsligt får lära sig att bunkrar och värn kan ligga var som helst. Speciellt populärt är det givetvis att stiga in i de besöksvärn som öppnas under vandringen. Det är Beredskapsmuseet i Djuramossa som för fjärde året i rad anordnar dessa populära kvällsvandringar. Med start vid Margaretaplatsen vandrar gruppen tillsammans med guiden, Leif Högberg, via Landborgen till Kärnan. Frågorna brukar vara många och utöver den historiska kunskapen bjuder turen också på både härlig motion och trevligt sällskap. När du får denna tidning är förmodligen årets säsong över. Annars är den sista vandringen för 2005 den 1 augusti, med samling vid Margaretaplatsen (Källan) kl Du kan också besöka Beredskapsmuseets hemsida och kontrollera tid och plats. Ett av de fyra mycket speciella värn som bara återfinnes i Helsingborg. Ingången till värnet är genom en lucka på taket. Värnet är numera plomberat. ovan: Gömt bakom grönskan kan de stora, mer än 30 ton tunga spärrblocken, beskådas. Här skulle Hälsovägen stängas. nedan: Avslutning vid det gamla skyddsrummet H 14 framför Kärnan. Det är många förundrade ögon som får sitt lystmäte inuti Helsingborgs gamla värn från andra världskriget. Här är det värnet vid Hälsovägen som besöks. Bilderna togs av Beredskapsmuseets Johan Andree under bunkervandringen den 18 juli

8 forts från sidan 4 Omgivningarna kallade och vi lät bilen styra mot Mellersta batteriet, där det idag pågår renovering av batterianläggningen till ett modernt konferanscenter. Tyvärr var det stängt och bommat. Anläggningen verkade övergiven, eller ofärdig, kanske båda delar. Området vid Bungenäs är fortfarande militärt, så vi valde att köra på andra hållet - mot batteri Trelge. I den vackra kustmiljön fann vi snabbt batteriområdet, eller rättare sagt det som återstod. Kommandoplatsen, med sin plomberade bunker. Här kunde man fortfarande läsa de kungliga signaturerna från Två baracker fanns också kvar i området. Avvecklingen hade gått hårt fram och utöver enstaka betongkanter och konstgjorda kullar, som börjat växa igen, fanns inte mycket kvar av batterierna i området. Vi fortsatte istället söderut längs kusten och njöt i fulla drag av utsikten. Jag började allt mer förstå intresset för Gotland. T o m jag började fundera på att återkomma med bl a lite mer tid i bagaget. För det fanns mycket att upptäcka. Vår snabba biltur var bara en liten aptitretare, kändes det som. Vi närmade oss Visby igen, och tog en liten avstickare förbi Visby flygplats. Ett ksp/f-värn fick bli dagens betongavslutning. Nu väntade dusch och ombyte, innan det gamla Visby fick besök. Det tog inte lång stund innan vi var klara för att göra stan. Vår obotlige optimist Rolf, undrade om han skulle ta på dansskorna..? Vi bara tittade förvånat, och intygade att det var nog till att ta i.. Visby ringmur och staden innanför blev precis en sådan Aha-upplevelse som den förmodligen skall bli. Jag har sett hundratals bilder från Visby, TV-reportage, och hört berättas om den fantastiskt vackra staden - men att se den själv överträffar allt! Ringmuren, vackra hus, smala gränder, musik, retauranger och lagom med folk. Det sägs att Visby under sommarmånaderna kan vara lite jobbig. Jag kan varmt rekommendera Visby i början på maj - det är perfekt! En kall öl, en köttbit och en kall öl till, äntligen kunde man vila fötterna och njuta av livet. Det tog inte lång stund förrän vi märkte av den förra sena natten och dagens alla intryck. Redan vid 22-tiden drog vi oss tillbaks till vår förläggning och det tog inte lång stund förrän sömnen tog ut sin rätt. Utsövda GOTLAND OCH GOTLÄNDSKA BETONGVÄRN! Det fanns gott om värn på Gotland - det är bara att konstatera. Det fanns så många, att jag raskt beslutade att göra en ny bunkerresa under senhösten/vintern. Här några smakprov på vad man kan finna. Stora bilden överst visar ett kulsprutevärn längst ner i söder. De två små bilderna visar, från vänster, ett kulsprutevärn av typritad modell samt ett värn vars funktion jag är osäker på. Kan vara ett observationsvärn, eller ett kulsprutevärn. vaknade vi till en vacker morgon med strålande sol. Dagens utflykt skulle gå söderut, ner till Hoburgen. Men frukosten först, den avnjöts i hamnen och smakade underbart tillsammans med havet och solen. Färden gick raskt mot söder och vi körde direkt till bergknallen nere vid Hoburgen. Har fanns både radaranläggning och värn. Vi passade också på att titta på den världsberömda Hoburgsgubben, som faktiskt ser ut som en gubbe- om man står exakt på anvisad plats, annars ser han ut som vilken sten som helst. Jag måste nog erkänna att värnen i omgivningen imponerade mer än gubben. Bara ett kort stycke väg från Hoburgen, längs stranden, fann jag de gamla typvärnen från Här låg faktiskt tre stycken ksp IV-värn i en liten egen grupp. Den gamla maskeringsfärgen, i gult, brunt och svart, fanns fortfarande kvar, om än något bleknad. Runt värnen fanns förbindelsegångar, utförda av kallmurar, som ledde till alternativa ställningar. Värnen såg ut att vara i bra skick och gav mersmak. Speciellt eftersom flera av dem såg ut att vara kvar i sina originalutförande. Det hade blivit mittpå dagen och en dagens på ett lunchställe gav oss nya krafter. Det var ju dessutom avresedag, och det återstod en del lastning och åtgärder före körning. Så direkt efter lunchkaffet styrde vi färden mot Visby och den väntande lastbilen, med sin påkopplade radarvagn. Lastningen gick snabbt och de lösa prylorna i radarvagnen säkrades. Packning i bilen och det bar iväg ner till färjeläget. Färjan över till fastlandet gick redan kl 17 så nu kunde man passa på och njuta av havet och solen. Det kändes ganska spännande när Ölands norra udde kom inom synhåll. Som en effektfull avslutning på resan fick jag också se den märkliga ön Blå Jungfrun, innan färjan lade till i Oskarshamn. Efter ett snabbt adjö till mina färdkamrater bar det iväg söderut och hemåt. 8

9 Hos FORT & BUNKER,s förlag produceras böcker med militärhistorisk och fortifikatorisk inriktning. Tidigare utgivna böcker är: Skånelinjen I Per Albinlinjens fotspår 1 (Ystad) I Per Albinlinjens fotspår 2 (Sydväst) I Per Albinlinjens fotspår 3 (Nordväst) Spaning mot skyn Blekinge-Det hemliga landskapet 1 Blekinge-Det hemliga landskapet 2 Samtliga böcker kan beställas via förlagets hemsida Böckerna finns även hos SMB Svenskt Militärhistoriskt bibliotek och kan också beställas i din lokala bokhandel. Förlaget kommer att fortsätta sin produktion och blickar nu uppåt landet. På produktionslistan, utan inbördes ordning, finns nu följande: MUSKÖ - En örlogsbas i berget (titeln säger allt) MILITÄRHISTORISKA GUIDEN (resehandbok över militära sevärdheter i Sverige) SVENSKT KUSTARTILLERI (Det svenska kustartilleriet under åren ) KALIXLINJEN (försvaret av Norrland) HUVUDSTADENS FÖRSVAR (Stockholm med omnejd) VÄSTKUSTENS KANONER (Göteborg och Bohuslän) BEREDSKAPENS SVERIGE (Prylar, händelser, vapen och platser från Beredskapstiden ). LUFTVÄRNSTORNET I ÄTRAFORS FORT & BUNKER Från Askome Hembygdsförening, i Halland, kom ett brev som berättade om att föreningen nu lyckats förvärva det gamla luftvärnstornet vid Ätrafors kraftstation. Ett övertagande som tydligen inte varit helt enkelt. Sydkraft, som äger marken och kraftstationen, ville inte att någon annan skulle ta över, om inte marken styckades av. Dessutom ville Sydkraft ha ganska bra betalt, för den värdelösa tomtmarken. Tomten fick man dock slutligen köpa från Sydkraft för den symboliska summan av en (1) krona. Hembygdsföreningen lyckades också samla samman pengar till den relativt kostsamma lantmäteriförrättningen. Idag är föreningen ägare till tomten och luftvärnstornet. Ett av de få tornen vi har kvar sedan andra världskriget är därmed skyddat till eftervärlden. Helge Vrågård i Askome Hembygdsförening berättar att man ganska omgående satte in en ny kraftig dörr i stål, detta för att tornet inte skall få oönskade besök, men också för att tornet i sig själv är en farlig lekplats. Arbete pågår nu med att sätta i nya fönster och fräscha upp tornet invändigt... Omsider hoppas vi därefter kunna visa tornet/och utsikten för intresserade. Vi får ett lite ovanligt museum, som känns angeläget och intressant - säger Helge. FORT & BUNKER håller verkligen med. Av de 141 luftvärnstorn som byggdes under andra världskriget, finns inte många kvar. Vi på FORT & BUNKER vill gärna uppmana våra läsare att rapportera in ev kännedom om var det kan finnas torn av detta slag, gärna kompletterade med en liten rapport om i vilket skick de befinner sig. Har du någon idé till en bok, eller vill fråga om något kring våra bokutgivningar är du välkommen med dina frågor till FORT & BUNKER, Torsjö 21, Skurup. Du kan också skicka ett mail på adressen Högst upp på tornets plattform stod den 40 mm luftvärnsautomatkanon m/36 som skulle skydda kraftverket. Ca 1 km i västlig riktning fanns ytterligare en luftvärnsställning. Kanske kan besökaren så småningom få uppleva ett utrustat luftvärnstorn från andra världskrigets dagar. 9

10 Känslan av att stå längst inne i den stora hamnbassängen på Muskö är obeskrivlig. Det är nästan 200 meter in i berget. Höjden är enorm. Känslan av katedral förstärks genom det valvformade taket. Det luktar salt hav och tång blandat med olja. Dessutom finns här den där speciella doften av militärt - alla som legat i lumpen vet vilken doft jag menar. En blandning av olja, varmt, fukt och någonting obestämbart. Här vid Muskö fanns det allra hemligaste inom vår Försvarsmakt. Här skall skulle flottans fartyg kunna underhållas och rustas, väl skyddade av granit och betong. Själva örlogsbasens hemligaste delar var de stora fartygstunnlarna. Byggda för dåtidens smäckra jagare. Alla, med intresse för militärhistoria, har väl någon gång sett den klassiska bilden av jagaren Halland, på väg ut ur sin skyddade plats i Musköberget. Idag är Musköbasen, med Marinkommando Ost under avveckling i sin nuvarande form. Stora delar av verksamheten har överförts till Karlskrona, som blivit den nya örlogsbasen. Till Muskö har istället 2. ytstridsdivisionen flyttat tillsammans med delar ur basbataljonen och lite mer. Under en vecka i juni fick FORT & BUNKER en möjlighet att bo på basen i samband med ett besök. Givetvis ingick också en guidad rundtur i berget, En rundtur som senare blev till en egen promenad genom de jättelika tunnelsystemen. Veckan bara försvann och jag måste erkänna att jag gärna stannat kvar ytterligare ett par dagar. Det fanns massor att utforska och beskåda i det enorma bergkomplexet. Av det inspirerande besöket har nu fötts ett frö till en bok om denna unika anläggning. En bok som kommer att komma ut under Det första jag kom att tänka på var Martin Ljung Vem f-n är det som blåser trumpet här om mor narna? Det kändes märkligt att vakna till ljudet av den svenska reveljen, på trumpet dessutom. Nåväl vakna var kanske lite för bra, jag hade redan varit uppe sedan flera timmar. Jag hade sovit en orolig sömn i Stocken, befälshotellet på Musköbasen. För en sann fortifikationsfreak, som undertecknad, står Musköbasen med sin berganläggning, högst upp på rangskalan. Jag vill påpeka att detta var min inställning före jag fick förmånen att ta en liten cykeltur runt i berget. Tillsammans med Sven-Åke Jacobsson från informationsavdelningen vid Muskö marinbas fick jag en nästan tre timmars rundvandring, eller rättare sagt cykeltur, genom stora delar av basens faciliteter. Låt mig ge dig ett par bilder som kanske ger dig en uppfattning om Musköbasen storlek. Ytmässigt kan man utan vidare placera hela Stockholms Gamla Stan inuti berget, och förmodligen ändå ha lite plats över. Detta är alltså bara ytmässigt. På vissa ställen i berget kan man placera Katarinahissen (ca 40 meter) på höjden. Men trots dessa liknelser är det svårt att få en riktig uppfattning om den enormt 10 MUSKÖ I urbergets djup, del 1 imponerande storleken. Sprängningsarbetena började 1950, redan innan utredningen om anläggningen var klar, och pågick ända fram till 1960-talet flyttade örlogsbasen ut till Muskö och den 30 september samma år sker invigningen av HMK Gustav IV Adolf. Musköanläggningen är världsunik. Ingen annanstans i världen finns en sådan omfattande örlogsanläggning. Här kunde svenska marinen skydda fartyg upp till jagares storlek. Vi har väl kanske alla sett den mest använda bilden landskapsjagaren Halland på väg ut ur en av bergdockorna. Men tillbaka till min annorlunda cykeltur. Färden började vid nedförbacken i anslutning till stora porten, dvs huvudingången till berget. Nedanför backen fanns de många verkstadstunnlarna, eller blocken som det kallas på Muskö. Här finns dockor, verkstäder och kontorsdelar. Här finns också ett krigskök som vid behov kunde laga 2000 portioner och som också fungerade som reservkök för det stora köket ovan jord. Men i berget fanns också en stor sjukvårdsenhet med bl a operationssal och behandlingsrum för ca 120 patienter. I krigstid skulle avdelningen ha bl a 39 sjuksköterskor och 2 apotekare. Idag är sjukavdelningen i drift för basens personal, men nu med två sjuksköterskor. En del av den gamla utrustningen har bevarats och finns till beskådande i ett par gamla glasskåp. Ett antal märkliga beslag längs korridoren i sjukavdelningen visar sig vara hållare till ett stort antal extrasängar. Tyvärr har stora delar av utrustningen försvunnit, dvs skrotats, eller kastats. Det som finns kvar har räddats av avdelningens sjuksköterskor. Låt oss hoppas det som nu finns kvar, får finnas kvar. Väl nere i berget blir det många stopp för att titta på de olika verksamheterna som bedrivs härnere. Här fanns tillverknings- och reparationsmöjligheter för alla ändamål och syften. I stort sett allt som kunde behövas för flottans fartyg kunde åstadkommas här i berget. Jag tror man kunde byggt ett mindre skepp i den s k Risdalsslipen. Med sin Forts sid 10

11 VAD HÄNDER NU? Ostkustens marinbas grundades 1523 och lokaliserades då till centrala Stockholm. Förbandet har funnits i obruten följd sedan dess och flyttades 1969 till Muskö. Efter 2004 Försvarsbeslut lades Ostkustens marinbas ned Därmed försvinner ett förband som verkat i 481 år, varav 35 år på Muskö. Från 2005 inrättades den nya Marinbasen i Karlskrona. Under 2005 flyttar delar av verksamheten från Berga/ Muskö ner till Karlskrona medan det kvarvarande Amfibieregementet (Amf 1) omgrupperar till garnisonen på Berga. På motsvarande sätt omgrupperar den nyorganiserade 4. sjöstridsflottiljen till Muskö. På Muskö kommer följande förband finnas : 4.sjöstridsflottiljen. Enheter ur den nya Marinbasen som blir kvar på Muskö är Sjöinfokompani Muskö samt delar ur den nya Basbataljonen. Försvarsmaktens logistik, Marinverkstäderna Serviceenhet Berga/Muskö samt Försörjningsenhet Stockholm. Personalen från Ao Ostkustens marinbas kommer under 2005/2006 avvecklas. Reservofficerare som tillhört Ao Ostkustens marinbas kommer att överföras till den nya Marinbasen i Karlskrona. På Muskö kommer det finnas kvar ca 480 befattningar. De stora förråden inuti berget innehåller det mesta som kan behövas ombord på ett örlogsfartyg, ja, jag tror faktiskt att det finns allt, som behövs ombord. En landkrabba som jag kände mig lugn när jag såg att t o m livbojar och räddningskransar finns på plats i det stora höglagret bland 1000-tals andra prylar. 11

12 ovan: Imponerande, är väl det minsta man kan säga om dessa giganter till portar. Benämningen är Regnellport, eller detonationsportar. Portar av detta slaget finns lite varstans i berget, och ger anläggningen ett gott skydd. Dessutom finns möjligheterna att försegla bergets olika delar från varandra. ovan: Den relativt oansenliga ingången till Musköbasens bergskomplex. Genom öppningen råder en intensiv trafik hela dagen, men främst morgon och kväll när alla anställda skall fram och tillbaka. Innanför skyddsporten finns givetvis betydligt kraftigare portar och en lång väg ner till själva anläggningen. 12 längd på ca 340 meter kan man dra upp ganska stora fartyg i slipen. Vid mitt besök fanns två mindre fartyg längst in på slipen. Det var behagligt varmt i tunnelsystemet och avstånden gjorde att jag förstod behovet av cyklar som transportmedel. Jag tror jag räknar rätt när jag omvandlar min rundtur till fotvandring termos och matsäck hade behövts, under de 5-6 timmar turen skulle tagit istället. Min guide, med erfarenhet från mängder av visningar hade givetvis sparat det bästa till sist de stora dockorna. Redan i den långa, lite mindre tillfartstunneln kändes lukten av hav och frisk luft. Temperaturen sjönk också betänkligt. De båda dockornas tunnlar är helt öppna ut mot vattnet. Själva tunnlarna är 250 meter långa och kan rymma fartyg upptill 145 meters längd. Det är här som takhöjden är som mest imponerande. Visserligen var dockorna vattenfyllda men känslan av katedral infann sig omgående. Högst upp under taket hängde stora vita skynken, eller mattor, som fungerade som bullerdämpare. Och att det fungerade märktes också på den dämpade ljudnivån. Som jag tidigare nämnde finns inga portar eller stängningsanordningar ut mot havet. Vän av ordning undrar säkert varför man inte placerat stora detonationsportar här. Svaret var lika enkelt, som tänkvärt. En skadad port skulle effektivt stänga in eventuella fartyg, eller omvänt förhindra fartyg från att utnyttja anläggningen. Den tredje dockan är idag ombyggd och specialanpassad för våra ubåtar. En ljudnivå som en startande JASdivision hälsade oss välkomna in i dockan. En av marinens nyare ubåtar låg inne för översyn. Bl a skulle hela ubåten blästras, vilket skedde med vatten under ett extremt högt tryck. Inte mindre än 2300 bars tryck såg till att ubåtens järnskrov blev skinande blankt. Själv tänkte jag på min nyinköpta högtryckstvätt med 120 bar! Här var det lite skillnad. Med fingrarna i öronen tog vi oss raskt ut igen till den angränsande servicetunneln och våra cyklar. Sven-Åke Jacobsson berättade att trycket är så högt att den arbetare som håller i slangmunstycket bara kan jobba i ca 5 minuter innan han måste avlösas. Vi cyklade iväg längs servicetunneln som bara var en av många, vars egentliga uppgift är att förbinda de olika delarna, blocken, med varandra. Vårt mål och sista stoppet för dagen var det som kallas Kontorsblocket. Låter kanske inte så speciellt märkligt, och är det väl egentligen inte heller. Det består egentligen av ett trevåningshus

13 Men idag är delar av Musköbasen redan historia. Den 3 juni 2005 hölls nedläggningsceremonin på basen. Det var försvarsbeslutet 2004 som blev slutet för marinens verksamhet på Muskö. En verksamhet som grundades redan på Gustav Vasas tid, noga räknat Ett årtal som finns med på den minnesmedalj som delades ut till de anställda vid den avslutningsceremoni, som hölls veckan före mitt besök där. Men Musköbasen försvinner inte. Berget kommer fortfarande att innehålla militär verksamhet. Varvsverksamheten kommer att fortsätta, på ett eller annat sätt. En sak vet jag med säkerhet, jag kommer att återkomma till Muskö. En mytomspunnen plats, en plats som är svårt att få grepp om, men också en plats som tar ett grepp om besökaren, på ett sätt som är svårt att förklara. Det kunde varit vilken mekanisk verkstad som helst, om det inte var för att jag redan vet att jag finns djupt inne i ett berg. Bilden visar en av verkstadskomplexets många deltunnlar. nedan: För Lj Sven-Åke Jacobsson är cykeln ett lika viktigt arbetsredskap som mobiltelefon och skrivbord. Ett tack till honom för tålamod under mitt besök vid Musköbasen. Jag hoppas det blir fler turer i berget. Den lilla varningsskylten på bergväggen, med varning för kaj, visar att vi närmar oss en av bergets docktunnlar. Här kan man verkligen ta ett dopp i berget. upphängt, eller uppställt inuti berget. Byggsättet ger ett stötskydd genom att byggnaden är fri från själva berggrunden. Kraftiga skakningar, som t ex från en detonation, påverkar inte byggnaden eller känsliga maskiner. Vi parkerar cyklarna utanför och går upp för en helt normal trappa. Välkomnande glasdörrar och en entréhall med trevligt möblemang. Det är bara dekorationer och utställda föremål som vittnar om den marina närvaron. Känslan av att befinna sig under jord, eller i berget, har helt försvunnit. Långa korridorer, med mängder av arbetsrum löper åt olika håll. Här håller örlogsvarvets olika administrativa enheter till. Här finns ritningskontor, projektering, kamerala avdelningar osv. I flera av korridorerna finner man också delar av marinbasens kontorsverksamhet, som förutom i Kanslihuset, utanför berget, också finns inuti det stora berget. På korridorens många väggytor finns mängder av skeppsmodeller, tavlor med marina motiv och en stor mängd bilder från verksamheten på Musköbasen. 13

14 EMBRASSYR, SKOTTGLUGG Skottgluggarna, eller vapenöppningarna från en bunker, eller värn kallas embrassyr. Öppningarna är en förutsättning för att eldgivningen skall kunna ske från värnet. Ett värn kan ha flera öppningar av detta slag, oftast finns det mellan tre till fem embrassyrer på ett normalt stridsvärn. Ett undantag är de specialvärn som t ex Kg-hattar och Ksp/Fvärn med betydligt fler embrassyrer, för att medge skjutning horisonten runt. Embrassyren i ett kulsprutevärn mäter oftast 800 x 400 mm, men kraftiga variationer förekommer. På ett pvvärn är embrassyren 2100 x 600 mm, en rejäl öppning alltså. Dock är det invändiga måttet endast ca 1000 mm (1 meter). Embrassyrens storlek avgör till stor del sidriktningsvinkeln. På ett pv-värn är sidriktningen 40 0 eller 60 0, beroende på vilken modell av värn som avses. Embrassyrerna utgör också en svag punkt på värnet. Fientlig eldgivning kan riktas mot öppningarna och skada bemanningen. Handgranater kan kastas in genom öppningarna. Värsta mardrömmen för en värnbesättning är eldkastaren, som från skyddade platser i närheten av värnet, kan skicka en brinnande oljestråle genom en av öppningarna. Till skydd mot Reinactment, eller återgivning av episoder iförd autentiska kläder och utrustning blir allt mer populärt, även i Sverige. Här två besökare från 1940-talet som dök upp på Beredskapsmuseet i Djuramossa. Givetvis för ett besök hos kaptenen vid den stora rörliga 21 cm,s pjäsen i SMB-hallen. Tyvärr hann vi aldrig få deras namn, men här är ögonblicket. Kaptenen verkar mest ha ögon för lottor! 14 beskjutning och inträngande eldgivning var embrassyrerna försedda med skjutbara järnluckor. Luckorna, men en tjocklek på mm, stod emot beskjutning på upptill 20 mm ammunition. Om det inte rörde sig om pansarbrytande projektiler. Embrassyrerna hade också en splitteravvisande funktion, genom att sidorna ofta var trappade inåt. Detta för att undvika rikoschett. Ett annat skydd för embrassyrerna var de vingmurar som fanns på värnet. Dessa skyddade effektivt för beskjutning från havet. Några bilder på olika embrassyrer och splittervingar. Bilden överst visar ett värn ur Landfronten, bakom Karlskrona, med dubbla splittervingar. BESÖK FRÅN SVUNNA TIDER! EN LITEN FÖRHANDSTITT PÅ KOMMANDE BÖCKER FRÅN FÖRLAGET FORT & BUNKER Som framgår av texterna arbetar vi just nu på ett flertal spännande böcker. På sidan 7 ser du den kompletta planeringslistan. Men här presenteras två av böckerna lite mer utförligt. Det är dessutom de två böcker som kommer att utkomma redan under våren Som abonnent på tidningen kommer du givetvis att få både förhandsinformation om utgivningarna och möjligheter till specialpriser! DEN MILITÄRA UPPTÄCKSRESAN En militärhistorisk resehandbok UTKOMMER VÅREN 2006 För första gången utkommer nu en oumbärlig guide och handbok till alla med intresse i vår militära historia. Här finner du alla (nästan) militära sevärdheter från 1600-talets skansar till de moderna anläggningarna som avvecklades ( och fortfarande avvecklas). Boken är ett perfekt hjälpmedel när du planerar dina resor. Nu slipper du komma hem och upptäcka att du körde förbi det där intressanta krigsflygfältet. Boken ger dig också många nya resmål, kanske t o m besöksmål som ligger i dina trakter. Här finns också alla Sveriges militära museer, med aktuella öppettider och adresser. Boken kommer att vara praktiskt indelad i landskap, så det går enkelt att finna resmål längs den planerade vägen. I skrivandes stund omfattar boken ca 500 platser av intresse. Kravet för att få en plats i boken skall vara att det finns något fysiskt att se, och den militära anknytningen måste givetvis också vara med. Är du intresserad av utflykter är boken ett måste!

15 För första gången har du nu möjlighet att ta del av den stora örlogsbasens alla skrymslen och vrår. Nåja, kanske inte alla, en del är faktiskt fortfarande hemligt. Men du kommer garanterat att höja på ögonbrynen åt den enorma basen som sprängts in i berget. Under mer än 15 år pågick sprängningsarbetema. Men så blev det också en anläggning som saknar sin motsvarighet i världen. Här några smakprov på rubrikerna i den kommande boken. HÅRSFJÄRDEN EN STAD UNDER JORDEN ATT ARBETA I BERGET FARTYG I BERGET MUSKÖBASEN IDAG Samt ytterligare ett par kapitel som ännu inte riktigt fått sina rubriker. Boken blir på ca 250 sidor och givetvis i färg. Ett stort antal unika bilder från verksamheten på Muskö visas också för första gången. Ett litet smakprov ser du här på sidan. UTKOMMER VÅREN 2006 FORT & BUNKER BOKEN OM MUSKÖ ÖRLOGSBAS Två bilder ur det gamla fotoarkivet på Muskö. T v syns en av de sk jagardockorna efter utsprängningen. Den kraftiga ventilationen har börjat monteras. Lastbilen ger en bra uppfattning om storleken på tunneln. T h syns bl a en av tungdykarna som placerade ut laddningarna när den sk tröskeln sprängdes bort. RESA I NORDVÄSTRA SKÅNE! FORT & BUNKER,s populära resor har denna gången styr mot nordvästra hörnet av Skåne. Vi gör nerslag i Landskrona, Helsingborg, Viken, Barkåkra, Ljungbyhed och Djuramossa. Övernattning sker med pompa och ståt i Flygvapnets gamla förläggning vid Herredvadskloster, strax norr om Ljungbyhed. Resan går av stapeln den 1-2 oktober, med samling på fredagen den 30 september i Herrevadskloster. Priset för resan inkl. övernattning, mat, transporter och inträden har vi lyckats hålla nere på en rimlig nivå. Resans pris är Eftersom det endast är en kort tid kvar till resan genomförande måste hela beloppet inbetalas omgående (senast 15 september) om du vill försäkra dig om en plats på denna unika resa. INSTÄLLD! 15

16 Skyttevärn, skyttegrav, bunker m fl. En bunker är en mindre befästning som i stridsverksamheten skall underlätta eldgivningen, observation och stridsledning. Stridsvärn är ett samlingsbegrepp och anläggningarna har olika benämningar beroende på vad de skall skydda, t ex pjäsvärn för artilleripjäser. Skyttevärn skyddar soldater vid eldgivning. De kan bestå av enkla gropar eller vallar. När vallgraven är mer framträdande än vallen kan begreppet skyttegrav användas. Fr o m sent 1800-tal kommer betong och järn in som byggnadsmaterial. Bunkern är således en sen form av stridsvärn och kan vara anpassade för t ex observationer eller artilleripjäser. citat ur Från borg till bunker Raä 1993 VAD ÄR EN BUNKER? Nu finns den äntligen! Hjälpredan på semestern eller strandpromenaden. Ett litet behändigt häfte för alla som vill veta lite mer om våra värn och bunkrar. På ett enkelt och lättöverskådligt sätt får du nu förklaringarna till värnmodeller, vapenslag, byggnadstekniker. Du får också tips om var du enklast finner de gamla värnen och värnlinjerna. Här de olika under- rubrikerna i boken: Vad är en bunker Grundutförande Svenska bunkermodeller Vapen i bunker Var finns dom? Några råd Litteratur Boken har också några sidor med plats för egna anteckningar och där du själv kan notera dina egna fynd. Har du missat någon? Du kan beställa tidigare utgåvor av FORT & BUNKER. Priset är 50 kr/ex som du betalar in på postgiro Nedanstående utgåvor finns att beställa. (Ange på postgirotalongen vilka nummer du önskar.) Nr 2/04 Försvaret av västra Sverige, Oscar II fort, Atlantvallen på Jylland, Toraberget i Varberg. Nr 3/04 Aeroseum, Försvaret av västra Sverige 2, Kustartilleriets kanoner, del 1 Nr 4/04 Sista värntornet, Ryska kanoner, Kg 1-värnet, Midsommar på Furuskär Nr 1/05 Från Torhamn till Gävle (1) Westerplatte, Polen Batteri Torsberg, Stockholm Per Albinlinjen räddad? Nr 2/05 Kalixlinjen, del 1 Tips för sommarresan Västerviksvallen Stevnfortet Betongbunkers Detta är de senaste utgåvorna. Dessutom finns nummer 1,3-5 för åren samt nummer 1-4/2003. Utförligare presentation finns på hemsidan. VAD ÄR EN BUNKER? Format 12 x 19 cm. 42 sidor. Svart-vitt tryck. Häftad. Pris 69:- (porto tillkommer med 20:-) ENKLAST GÖR DU DIN BESTÄLLNING GENOM ATT BETALA IN BELOPPET PÅ POSTGIRO GLÖM INTE ATT ANGE DITT NAMN OCH ADRESS! 16 Beredskapsmuseets nya pjäshall lite från ovan. Här finns bl a den stora kanonen.

17 Våra Militärmuseer HÄSSLEHOLMS MUSEUM Hässleholms museum är ett nästan renodlat militärmuseum, trots att informationsblad säger annorlunda. Visserligen finns det några brandbilar och ett par hästdragna vagnar, men annars är det militärt för hela slanten. Enligt museets hemsida består museet av de fyra olika föreningarna Garnisonsmuseet i Hässleholms Vänner, Hässleholms Militärhistoriska Förening, Västra Göinge Hembygdsförening och Hässleholms Modelljärnvägsförening. Men museet upplevs som sagt som ett militärmuseum, med inriktning på pansarfordon och militära fordon. Speciellt intressant är den samling stridsfordon (pansarfordon) som bildar en komplett samling över de vagnar som varit i tjänst vid det numera nedlagda pansarregementet. Här finns också den senaste svenska stridsvagnen, Strv 122, men hemort Revingehed, komplett med kvinnlig pansarsoldat. För den pansarintresserade är museet en verklig guldgruva. Men här finns mycket annat. I den angränsade hallen finner man en stor mängd fordon. En samling som får många besökare att minnas den ljuva lumpartiden. Själv log jag igenkännade åt den gamla Valpen, med tygsidor och stort sjukvårdsemblem. Men det är inte bara pansar och fordon på museet. I själva utställningsdelen finns föremål, foton och miljöer från de tidigare kasernområdena. Bl a finns en utställningsdel om hästarna och deras skötsel. Där man t ex förvånas över en lavemangsanordning för häst och dess användning. Museet finns på Norra Kringelvägen 9 i Hässleholm och kan nås på telefon (under öppettid). Museet är öppet Tisdag - Söndag till den 31 augusti. Under september är museet öppet lördagar och söndagar mellan klockan Entreen är 40,00 för vuxna. Följ skyltarna som finns uppsatta längs genomfartslederna, eller tag med dig en karta från någon av infarternas info-platser. FORT & BUNKER En härlig svart T-shirt i i mycket hög kvalitet av 100% bomull. Gult tryck placerat på framsidan. Tröjorna finns i storlekarna Large (L) och X-Large (XL). ABONNENTPRIS: 80:- (Ord.pris 120:-) Porto tillkommer. Beställ via ovan: En av de många dockorna som gör museet lite mer levande. ovan: På Hässleholms museum kan man bl a titta in i en delvis upprättad bataljonsförbandsplats. Ett lite ovanligt inslag på museet. Bild t h: Men här finns också en minvält (på gårdsplanen framför parkeringen). Tittar man noga på den stora minvälten kan man se trafiksäkerhetsgodkännandet. Inte utan att man undrar över i vilket sammanhang man skulle möta en minvält på E 4!? 17

18 Forts från sidan 3 3. Samband m m a) signalförbindelser enligt bestämmelser, som utlämnas i samband med grupperingen. b) Stnsignaler, frekvenstilldelningar samt täckord mm enl a) ovan. c) I. gfbat upl Orjasvaara 4. Befästningsarbeten (Utförda) arbeten framgå av skissen. a) skottfältsröjning b) stormhinder c) stridsvärn d) maskering (anm: därest stödjepunkten ej är utbyggd vid grupperingens intagande; e) förbindelsegropar för att underlätta förflyttning dels mellan skyddsrummet och stridsvärnen, dels mellan dessa; f) bortagning av maskeringsstolpar g) stängning av samtliga genomgångar i ytterhindret utom de vid landsvägen h) mineringar enligt mineringsplanen i den mån ing- eller pitrp icke avdelas härför, i första hand utföres stridsvagnsmineringarna på vägen. 5. Underhållstjänst: bilaga Stridsberedskap. A. Genomgångarna i stormhindret vid vägen stängas: a) på order av kompch; b) vid rapport från pstg vid myren norr Laurinpojanvaara att fi framrycker eller c) då plutch eljest erhållit meddelande, som innebär, att fi pfordon eller motorfordon kunna förväntas framrycka mot Granhultet. B. Bevakning inom stödjepunkten skall städse vara ordnad (på de platser, där stormhindret passerar vägen) för att förhindra kuppföretag. C. Stridsberedskapen i övrigt höjes i mån som fi nalkas stödjepunkten. Full beredskap intages då fi går till anfall (förbereder anfall) Anvisningar av detta slag fanns vid alla värngrupperingar och skansar. I vissa fall var skansarna ej fullständigt utbyggada, utan skulle först vid krigsförhållande få sin slutliga utformning. Det gällde givetvis också de avspärrningar som skulle finnas i anslutning till skansen och dess posteringar. Vi fortsätter grävandet efter Kalixlinjens anläggningar och kommer i nästa F&B titta på fler skansar. Anmärkning Förkortningar användes mycket i matrialet om Kalixlinjen. Här en liten lathund för att underlätta läsandet: ch =chefen pv/t =pansarvärn/täckt ksp/t =kulspruta/täckt g/t =gevär/täckt kg/t =kulsprutegevär/täckt pstg =postering fi =fienden pvgrp =pansarvärnsgrupp ggrp =gevärsgrupp skpgrp =skyttegrupp? RÄDDA VÅR HISTORIA! FÖR VARJE NY ABONNENT DU LYCKAS FIXA TILL FORT & BUNKER BIDRAR DU TILL ATT BEVARA VÅR MILITÄRA KULTURHISTORIA. VARJE NY ABONNENT HJÄLPER OSS ATT FORTSÄTTA BEVARA OCH ÖVERTY- GA VÅRA KULTURINSTANSER OCH KOMMUNER OM VIKTEN AV ATT ÅT- MINSTONE FÖRSÖKA HJÄLPA TILL ATT BEVARA VÅRA MILITÄRA LÄM- NINGAR FRÅN BEREDSKAPSTIDEN OCH DÄREFTER. I PER ALBINLINJENS FOTSPÅR! FÄRG! EN UNIK SAMLING ÖVER DET SKÅNSKA KUSTFÖRSVARET UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET OCH TIDEN DÄREFTER! Del 1 - Ystad och Simrishamn. Del 2 - Sydvästra Skåne med Malmö, Trelleborg, Klagshamn och Falsterbo. Del 3 - Nordvästra Skåne med Helsingborg, Landskrona och Bjärehalvön. 18 Följ med till andra världskrigets omfattande försvarsanläggningar i Skåne. Läs om det brådskande byggnadsarbetet. De tre olika böckerna tar dig med ner till strandlinjens kustvärn. Samtliga värn och försvarsanläggningar inom det geografiska området presenteras i ord och bild. Tillsammans omfattar böckerna över bilder och kartor. Tillsammans får du nästan 500 sidor unik redovisning av det skånska invasionsförsvaret i perioden Böckerna kan beställas direkt från eller i bokhandeln. Har du inte beställt dina exemplar ännu? Då är det hög tid eftersom upplagorna är begränsade. Del 3 - Nordvästra Skåne är producerad i färg, de övriga i svart/vitt.

19 Strv Boken! En bok för fantasterna. Här finns det mesta du behöver veta om den märkliga, tornlösa, Stridsvagn S. FORT & BUNKERS kunskap om stridsvagnar är inte på den nivån så att vi kan recensera innehållet. Bildmaterial och tekniska beskrivningen verkar dock vara av hög klass. Mängden bilder, och då kanske främst av detaljer och de olika varianterna av vagnen måste vara en dröm för modellbyggaren. Boken säljs via Svensk Pansarhistorisk Förening. Titta på deras hemsida: sphf.se Boken innehåller 50 sidor och kostar 165:- FORT & BUNKER,s hemsida www. bunker.nu är väl välkänd för de flesta vid det här laget. Sidan Forum är mycket välbesökt och innehåller mängder a vinformation för den intresserade. Använd sökfunktionen i Forumet så kommer du att upptäcka den stora spännvidden. Under hösten kommer en ordentligt uppfräschning av sidorna att göras. Aktuella områden och objekt kommer att finnas med. Men det blir även ett par nya domäner att hålla reda på: En site som skall ge dig det senaste inom bevarandeprojekt och aktiviteter som rör befästningar och fortifikation. Här kommer du att kunna följa pågående projekt. Här kommer också att redovisas vad som händer med värn och bunkrar runt om i landet. En annan spännande site kommer också att sjösättas under hösten: Sidan skall handla om precis vad den heter - kustartilleriet under nästan 100 år som vapenslaget fick verka. Sites kommer av naturliga skäl av vara mest intriktad mot befästningsbiten och de fasta anläggningar. Har du några förslag och funderingar om siternas innehåll och funktioner får du gärna höra dig med ett mail till mig på Är du riktigt nyfiken kan du skicka ett mail till och skriv i ämnesrutan: Bunkernyheter, så meddelar vig så fort siterna lanseras! 19

20 NÄSTA NUMMER! Utkommer den 1 december! HEMSÖ FÄSTNING! FÖLJ MED TILL KALLA KRIGETS TUNGA BE- FÄSTNINGAR SOM NU BLIVIT TILLGÄNGLIGA FÖR ALLMÄNHETEN. DEN TUNGA BEFÄST- NINGEN PÅ HEMSÖ, MED SINA 15,2 CM KA- NONER ÖPPNADES UNDER SOMMAREN, EFTER LÅNGT TIDS UPPRUSTNING. FORT & BUNKER HAR GJORT ETT BESÖK I LANDET SENASTE MILITÄRHISTORISKA SEVÄRDHET. MISSA INTE DEN SPÄNNANDE ARTIKELN OM HEMSÖ FÄSTNING. SKANSAR - Gränsbefästning med historiska anor! Här kan man verkligen tala om krigiska trakter. Redan på 1600-talet byggdes skansar och försvarsanläggningar längs gränsen mot Norge. Då var det norrmännen som var fienden byggdes på nytt ett gränsförsvar mot broderlandet Norge. Denna gång var det tyska trupper som utgjorde hotet. FORT & BUNKER har påbörjat en resa längs gränsen mot Norge. Följ med och se vad som finns kvar. Läs om dramatiska händelser under andra världskriget. 20

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer Albatrossmuseet Ön Enholmen Gotlands Försvarsmuseum Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer T I N G S TÄ D E F Ä S T N I N G MUSEIRUNDAN hitta

Läs mer

Något om det som fanns en gång

Något om det som fanns en gång Sida 1(9) Något om det som fanns en gång Fårösund Södra Trelge Den 27 april 2011 hölls ett föredrag om Försvarsanläggningar på Gotland av Hans Andersson inför ett 30-tal medlemmar. Föredraget började med

Läs mer

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6)

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6) Sida 1(6) Den 27 september 2011 hölls ett föredrag av Hans Andersson, om Försvaret av Gotland, del 2. Föredraget hölls inför ca 30 medlemmar. Det var fortsättningen av ett tidigare föredrag våren 2011.

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015.

Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Resa med Moheda SPF till Gdansk med Vargskansen 8/5 11/5 2015. Fredag 8/5 18.00 Samling på Stena terminalen i Karlskrona. 19.00 Stena Vision lägger ut med kurs mot Gdynia. 20.00 Kvällens stora buffémiddag

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur

Resor. Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur Resor Två vandrare på västra sidan av fjället Blahnukur [ISLAND : LANDMANNALAUGAR] Vandring i ett sagolikt landskap Den isländska naturen är så dramatisk och vacker att den nästan känns overklig. Landmannalaugar,

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Besök i Norrrköpings konstmuseum

Besök i Norrrköpings konstmuseum ÅRSKALENDER 2011 1 Besök i Norrrköpings konstmuseum Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning av konstnären Karl Axel Pehrson Med naturen som utgångspunkt kombinerat med

Läs mer

Hus i Othem på norra Gotland!

Hus i Othem på norra Gotland! Hus i Othem på norra Gotland! Lugnt och mysigt boende i tvåvåningshus på 90m² med full standard för upp till 6 personer. Stor fin trädgård med grillplats och inglasat lusthus. Huset består av övervåning

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Atacamaöknen, Chile 2013.

Atacamaöknen, Chile 2013. Atacamaöknen, Chile 2013. Den sista utflykten blev en fantastisk biltur längs en mycket hög väg, som går till Argentina och Bolivia. Gränsen mellan Chile och Bolivia går rakt genom båda vulkanernas topp

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Panorama Route & Safari i Kruger

Panorama Route & Safari i Kruger Panorama Route & Safari i Kruger Detta fem dagars bilpaket som utgår från Johannesburg inkluderar en av världens vackraste områden utmed Panorama Route samt Safariupplevelser i Kruger. Detta paket kombinerar

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

GUIDA DIG SJÄLV GENOM BERGET.

GUIDA DIG SJÄLV GENOM BERGET. GUIDA DIG SJÄLV GENOM BERGET. VÄLKOMMEN TILL AEROSEUM. Med denna numrerade objektinformation kan du få en bättre information om de föremål som du möter på din vandring genom Aeroseum. HISTORIK. Kungliga

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Solens Gotlandsesa 23-25/8-2012

Solens Gotlandsesa 23-25/8-2012 Solens Gotlandsesa 23-25/8-2012 TORSDAG 23 augusti 08:30 Samling Stockholms central 08:49 pendeltåg avgår från Stockholms central till Nynäshamn framme 09:55 11:05 resa med Gotlandsfärjan till Visby 14:

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Kryssning till Lizard Island

Kryssning till Lizard Island Kryssning till Lizard Island På denna kryssning får ni chans att uppleva världens största rev, Stora Barriärrevet, som ligger längs med s norra östkust. Kryssningen är med lyxiga Coral Expeditions. Under

Läs mer

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET Hemuppdrag Efter jullovet kommer vi att jobba med ett tema som vi kallar Huset. Det kommer att pågå under hela vårterminen. Det första hemuppdraget kring detta kommer

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Top End Safari med 4WD

Top End Safari med 4WD Top End Safari med 4WD Upplev fantastiska vattenfall, klippmålningar från urminnes tider och det riktiga djurlivet i nationalparkerna Kakadu och Litchfield på denna guidade tredagars tur från Darwin. Ni

Läs mer

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, Ängelholm Helsingborg, 5 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, en vandring som bjuder på lite av allt. Sandstränder, klappersten, ängar,

Läs mer

Sveriges militärhistoriska arv

Sveriges militärhistoriska arv Sveriges militärhistoriska arv Under det senaste decenniet har det för det svenska försvaret och för de centrala militära museerna, varit en svår fråga hur utgången militär materiel och de under denna

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Begrepp. Antipersonell mina Avståndsutlagd minering. beredskap.

Begrepp. Antipersonell mina Avståndsutlagd minering. beredskap. Begrepp Spärrning, blockering och förstöring av an- läggningar samt minering och utförande av hinder i terräng. Antipersonell mina Avståndsutlagd minering Beredskap Beredskapsgrad Blockering Fördröjande

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

Normandie platsen för krigshistoriens största militära invasion den 6 juni 1944

Normandie platsen för krigshistoriens största militära invasion den 6 juni 1944 Normandie platsen för krigshistoriens största militära invasion den 6 juni 1944 Kommer du ihåg de ödesmättade kodnamnen: UTAH, OMAHA, GOLD, JUNO och SWORD? Eller är du född långt efter andra världskrigets

Läs mer

Peregrinus-kvartetten på plats!

Peregrinus-kvartetten på plats! Peregrinus-kvartetten på plats! TEXT OCH FOTO: HANS-GEORG WALLENTINUS I flera år har det diskuterats att sätta ut pilgrimsfalkar (Falco peregrinus) i Stockholmstrakten. Initiativtagare har varit StOF,

Läs mer

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål förlorade. Föremål som idag hade varit historiska skatter. Ingen räddade exempelvis

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Guteträffen och Rügen, kombinerad träff o semesterresa. 20/7 1/8.

Guteträffen och Rügen, kombinerad träff o semesterresa. 20/7 1/8. Guteträffen och Rügen, kombinerad träff o semesterresa. 20/7 1/8. Fredamorgonen den 20/7 startade vi från ett soligt Bollnäs med siktet inställt på Nynäshamn för vidare färd till Gotland och ett besök

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2012

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2012 Semesterprogram Sommaren 2012 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2012. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Tider: Samling senast 8:45 och vi håller på fram till lunchen 11:00.

Tider: Samling senast 8:45 och vi håller på fram till lunchen 11:00. Diverse aktiviteter på skolans område Tider: Samling senast 8:45 och vi håller på fram till lunchen 11:00. 24/6 7-kamp 30/6 Bokstavsjakt 7/7 Vattenaktiviteter 10/7 Freesbee-golf 21/7 Fotboll & Brännboll

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD RESA ISLAND ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

Utsikt över Europapark från ett torn.

Utsikt över Europapark från ett torn. DE SISTA DAGARNA I fredags morgon packade alla sina väskor och steg på bussen för att åka till Europapark! Bussresan gick ganska snabbt och väl framme fanns det massvis med olika attraktioner, allt från

Läs mer

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av:

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av: Göteborgs stolthet, F98 Qvidings FF, Spanienläger 2013 1-16 april Barcelona är en fantastisk blandning av gammalt och nytt, med världens just nu bästa fotboll, Tyvärr slängde ju Kung Zlatan in handduken

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

GÖTEBORGS KUSTARTILLERIFÖRSVAR UNDER BEREDSKAPEN

GÖTEBORGS KUSTARTILLERIFÖRSVAR UNDER BEREDSKAPEN GÖTEBORGS KUSTARTILLERIFÖRSVAR UNDER BEREDSKAPEN Genom 1926 års försvarsbeslut förlades dåvarande Älvsborgs fästning i materialreserv. Den sålunda nedlagda fästningen var belägen i direkt anslutning till

Läs mer

Brf Ljugarn BRF LJUGARN / INFORMATION BRF LJUGARN / SITUATIONSPLAN HAVET, 100 M POOL VÄLKOMMEN TILL LJUVLIGA LJUGARN PARKERING Gotland är speciellt. Denna Sveriges största ö ger besökaren en härligt

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Resebrev nr 1, 2011 - Trapani Sicilien

Resebrev nr 1, 2011 - Trapani Sicilien Resebrev nr 1, 2011 - Trapani Sicilien Året började med att vi tog en 10 dagars semester från Sverige, i januari månad, för att besöka Trapani o möta vårsolen. Hemma var det ju svinkallt o massor med snö

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården

MUSKÖSTAD. Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården MUSKÖSTAD 1 Det bästa från stan + Det bästa från skärgården = Den fantastiska skärgården HT2004 Årskursansvarig: Kai Wartiainen Lärare: Jelena Mijanovic Linus Fransson, Karolina Jacoby, Ola Jaensson, Nicholas

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Cliff House. Längst ut på en klippa, med en milsvid. utsikt över Atlanten, ligger ett hem som. får oss att tappa andan.

Cliff House. Längst ut på en klippa, med en milsvid. utsikt över Atlanten, ligger ett hem som. får oss att tappa andan. VÅRT VÄRLDSOMSPÄNNANDE SÖKANDE EFTER INSPIRERANDE ARKITEKTUR HAR DEN HÄR GÅNGEN FÖRT OSS TILL DET VÄSTLIGASTE LANDET PÅ AFRIKAS FASTLAND, NÄRMARE BESTÄMT TILL SENEGAL. DÄR HAR VI HITTAT ETT HUS MED ETT

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet lärarhandledning 2 (av 2) övningar att genomföra i vasamuseet Denna handledning riktar sig till läraren som i sin tur muntligt instruerar sina elever.

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Ne ly Rapp monsteragent: Vampyrernas bal Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 Hälsningar från DU-VET-VEM Nelly! Sträck på dig! In med magen! Upp med hakan! Jag gjorde som jag blev tillsagd och försökte

Läs mer

Denna tågresa passar utmärkt att kombinera med våra övriga Sydafrikaresor. Rådgör med din resesäljare!

Denna tågresa passar utmärkt att kombinera med våra övriga Sydafrikaresor. Rådgör med din resesäljare! Rovos Rail Rovos Rail är ett lyxigt tåg i gammal stil som bl.a går mellan Pretoria-Durban & Pretoria - Kapstaden. Vagnarna är varsamt renoverade för att erbjuda klassisk lyx i en avslappnad miljö. Tåget

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Välkomna med på en resa till Empress of the Baltic, Sankt Petersburg i Ryssland. Förmodligen har ingen stad i världen fått så mycket historisk

Läs mer

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010!

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Allt började med att jag sålde min 51:a T 1 lilljulafton 2009. Att jag sålde den efter nästan 15 år i min ägo berodde mycket

Läs mer

Jullovsprogram 2006/2007

Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogrammet 2006/2007 Torsdag 21 december Avslutningsdagen. Eleverna slutar skolan klockan 10:00 och vi äter som vanligt mat i matsalen vid 11 tiden. Efter maten så ska vi

Läs mer

The travel game en español

The travel game en español The travel game en español Nombre: Grupo: Utgångspunkten är att 3-5 personer representerar en grupp svenska ungdomar som ska besöka ett spansktalande land för att turista, lära sig mer om landet och framför

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer