Hushållningssällskapet i Jönköpings län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hushållningssällskapet i Jönköpings län"

Transkript

1 Hushållningssällskapet i Jönköpings län Välkommen till Sommarmöte i Stora Hallebo, Habo 30 augusti kl Sommarmöte på expansiva gårdar sidan 3 Hålltider under dagen sidan 4 Maskinsamarbete skapar möjligheter sidan 7

2 Stora Hallebos historia Redan 1399 finns Stora Hallebo omnämnd i en räfsetingsdom såsom Norra Hallabodhom. Det har varit en ganska stor och betydande gård, redan 1540 var det enligt jordeboken två hela skattehemman och bildade en liten egen by. Under tidigt 1600-tal ägdes gården bland annat av Olof Hård, ståthållare på Jönköpings hus. Stora Hallebo ligger i Habo socken som har varit en del av Visingsborgs grevskap. Grevskapet kom till under Per Brahe den äldres tid ( ) och hade sitt säte och ursprung på Visingsö men blev kraftigt utvidgat med ett stort antal gårdar på bägge sidor om Vättern. När sedan sonsonen Per Brahe den yngre ( ) tog över utökades grevskapet ytterligare och uppnådde sin storhetstid. Då sträckte det sig från Acklinga och Baltak på västgötasidan till Gränna och Visingsö på östsidan. Stora Hallebo blev under denna tid bostad för Per Brahe den yngres hauptman, vilket var en hög chefsbefattning inom grevskapets förvaltning. Hauptmannen, även kallad befallningsmannen, fi ck i princip sköta om hela grevskapet när greven inte var närvarande. En hauptman som vi med säkerhet vet bodde på Stora Hallebo hette Lars Jonsson. Han utnämndes 1660 och fl yttade samma år med sin familj till gården. Lars Jonsson förde en ständig brevväxling med greve Brahe och omnämnde ofta sitt hem i breven var det ett storskifte och ur det kan vi utläsa att Hallebo bestod av två hela mantal, ett mantal Nolgården och ett mantal Sörgården. Hundra år senare, , var det dags för ett nytt skifte, ett så kallat laga skifte. Då var det fyra ägare till Stora Hallebo, varav tre var boende på gården. När skiftet var klart var det de båda största ägarna, Larsson och Gustafsson, som hade fått bäst utdelning. Lundgren, som bara ägde 3/16 mantal Sörgården fi ck helt enkelt plocka ned sina hus och fl ytta hela gården till det som idag heter Norra Hallebo, där han bildade en egen fastighet. Den fjärde ägaren, Svensson, ägde bara 1/8 mantal Sörgården men bodde redan på granngården och behövde därför inte fl ytta. Kvar på gården fanns nu grunden för de båda fastigheter som ännu idag bildar Stora Hallebo. Under 1900-talet bytte gårdarna Hallebo ägare vid ett fl ertal tillfällen och det såldes en hel del skogs- och jord- bruksmark. Bröderna Lennart och Birger Hellkvist köpte Stora Hallebo 1937, och gården har sedan dess brukats av familjen. Olof Werthén kom till Stora Hallebo 1951 och även här är familjen inne på tredje generationens brukare. Anita Werthén, Stora Hallebo Sigges Maskiner AB, Ulfstorp vid Hoksjön Nya & Begagnade maskiner för Jord- & Skogsbruk! Vedhantering, snöröjning, tippkärror, griplastarkärror, traktorelverk, grindar, foderhäckar mm. mm. Billigt! Tel Fax Gallra i höst! Hushållningssällskapet i Jönköpings län Huskvarnavägen 97 B Jönköping Tel Fax: E-Post: Hemsida: Tidningen har producerats av: Brogatan Nässjö Tel Ansvarig utgivare...birgitta Andersson Projektledare...Mathias Tellfjord Annonsförsäljning... Hushållningssällskapet Text/Foto... Hushållningssällskapet Original... Mathinic Mediaproduktion AB Formgivning... Mathinic Mediaproduktion AB Tryck...Tabergs Tryckerier, Jönköping 2 Hushållningssällskapet i Jönköpings län

3 Sommarmöte på expansiva gårdar I år kommer Hushållningssällskapet i Jönköpings län att ha sitt Sommarmöte, i Stora Hallebo utanför Habo. Där finns två gårdar, vilka båda drivs ekologiskt med stor framgång. Här finns också en positiv syn på lantbruket och en företagsamhet, som är ett föredöme för vår landsbygd. Robotmjölkning En av gårdarna brukas av Gunnar och David Werthén med familjer. De brukar 230 ha åker, 50 ha bete och 100 ha skog. På gården bedrivs mjölkproduktion med 120 SRB kor och avkastningen ligger på ca kg ECM. Gårdens kor är väl igenkända då de varit med på många utställningar och det med gott resultat. Sist var det 714 Krona, som blev champion på utställning på Uddetorp. Det är ett intresse jag haft, berättar Gunnar och det intresset har nu vandrat över till Davids sambo Annika. Många tjurar har också sålts till semin för att bli elittjurar och nu har man en på gång som verkar mycket lovande, förhoppningsvis kommer därför många kalvar så småningom ha sitt ursprung från Stora Hallebo. Gunnar lade om sin produktion från konventionell till ekologiskt, Man utfodrade då med väldigt mycket kraftfoder och jag tyckte det var fel att inte utnyttja korna som grovfoderomvandlare. Det var en utmaning men det var också lättare då än idag, på grund av annat regelverk inom KRAV. På gården fi nns idag ett lösdriftsstall, där lågmjölkarna mjölkas. Högmjölkarna mjölkas av robot i en ny ladugård från Till hösten kommer den att byggas till och utrustas med ännu en robot. Sammanlagt kommer där då att fi nnas 150 liggbås. Lösdrift Alldeles vägg i vägg med Werthén ligger Hellqvist gård. Den brukades tidigare av Birgitta och Stig Hellqvist tog sonen Andreas över Birgittas del och man började utöka koantalet, som idag omfattas av 150 SLB kor. Även här är Från vänster: Stig Hellqvist, Andreas Hellqvist, Gunnar Werthén och David Werthén. avelsmaterialet mycket bra. Det är Birgittas verk, berättar 10 ha skog. Andreas. Hon har alltid varit intresserad av avel och tittar På gården fi nns också hästar. Uppfödning av halvblod med man i svensk Holsteins elitbesättningslista hittar man gårdens besättning på en hög placering. Förra året producerades ingår i Birgittas, samt Andreas sambo Susanne och hennes hoppinriktning, förmedling av hästar och hästbutik på nätet, kg ECM på 3 mjölkningar/dag. döttrars verksamhet. Ny lösdriftsladugård byggdes 2000 och 2005 byggdes ungdjursstall med plats för 200 djur. I vår har det byggts ny Gott samarbete plansilo med 5 fack. Där de fi nns, var det tidigare berg, vilket sprängdes och av det gjordes kross bl a till egna silon. Vi brukar säga att de är överenergiska på den sidan vägen, Grannsämjan mellan de båda familjerna är gemytlig och rak. Med hjälp av en mobil betongstation, kunde man göra allt skrattar Gunnar och nog ligger det något i det när man tittar på plats. runt och ser vad som åstadkommits i byggnation de senaste Andreas och Stig lade om till ekologisk produktion åren. Då hade vi tittat på grannen några år, ler Andreas och efter Ett exempel på god samverkan mellan de båda företagen att ha räknat på det kom vi fram till att det skulle vara lönsamt även för oss. Skall det vara lönsamt att vara ekologisk vall- och gödselkörning på båda gårdarna och Werthén sår är ett omfattande maskinsamarbete. Hellqvist ansvarar för mjölkbonde måste man producera så mycket som möjligt av och tröskar. eget foder och ha högt proteinvärde i fodret. Därför är det Det gäller att ha så låga kostnader som möjligt på mycket baljväxter på de båda gårdarna. Andreas prövar också maskiner och det här är ett sätt, menar de. att odla lupin som helsäd. Förra året blev det låg skörd men i år prövar vi högre utsädesmängdmängd och en ny engelsk Välkommen till Stora Hallebo och årets Sommarmöte, där sort. du få se mer av dessa föredömliga lantbruk. Totalt brukar Hellqvist 310 ha åker, 50 ha bete och Birgitta Andersson, Hushållningssällskapet När du vill spara energi JÖNKÖPING NÄSTA Skånegårdar har öppnat kontor i Jönköping. Vår nye medarbetare, lantmästare Mikael Sjöberg, kommer närmast från DeLaval, där han arbetat i 18 år. Tiltskäraren - minimerar behovet av höstharvning Nyhet! Biobränslepannor med rörliga roster. Miljögodkända enligt EN PEX kulvert och ståltub av högsta kvalitet till mycket bra priser! Välkommen till vår monter! Vårt kontor ligger högst upp i Kinnarpshuset i närheten av Elmia. Från Jönköping skall vi bevaka norra Småland, Östergötland och Västergötland. Kostnadsfri värdeuppskattning av fastigheten. Skånegårdar AB, Bredgatan 25, Lund Kontorstid tel: , fax: tel: LANTEGENDOMAR: FÖRMEDLING, RÅDGIVNING, VÄRDERING Hushållningssällskapet i Jönköpings län 3

4 Hålltider under dagen Exteriörbedömning av kalvar arr Skara Semin, SRB-klubben, SLB-klubben DM i veterantraktorplöjning Först presentation av ekipagen, därefter börjar plöjningstävlingen arr. Stora Segerstads Veterantraktorklubb Sommarmötets invigning Medverkande: Hushållningssällskapets ordförande, landshövding Lars Engqvist, Mo härads ordförande, Olof Levinsson. Sång Ekeryds Hästmassage visar sin verksamhet Maskinsamverkan i fokus Johan Lövgren, Hushållningssällskapet, utgår från gårdarnas förutsättningar Showmanship arr Skara Semin, SRB-klubben, SLB-klubben Hästuppvisning av olika hästars användningsområde Guidad visning av proteingrödor Karin Andersson och Stina Pettersson, Hushållningssällskapet, medverkar Vallhundsuppvisning arr Smålands vallhundsklubb Hästdressyrträning C-tränaren Christina Aldén, Jönköping, tränar dressyrryttare Maskinsamverkan i fokus Johan Lövgren, Hushållningssällskapet, utgår från gårdarnas förutsättningar Tre dragspel och en bas Underhållning av Tomas, Boine, Ove och Göran Ekeryds Hästmassage visar sin verksamhet Guidad visning av proteingrödor Karin Andersson och Stina Pettersson, Hushållningssällskapet, medverkar Uppvisning av showmanship arr Skara Semin, SRB-klubben, SLB-klubben Vallhundsuppvisning arr Smålands vallhundsklubb Sommarmöte i Stora Hallebo, Habo 30 augusti kl En landsbygdsdag för producent och konsument Ett 90-tal utställare inom lantbruk/landsbygd visar sin verksamhet Växtodlingsdemonstration Maskinvisning Showmanship DM i veterantraktorplöjning Hästuppvisningar Vallhundsuppvisning Försäljning av småskaliga livsmedel och hantverk Servering Hushållningssällskapet har arrangerat Sommarmöten i över 30 år. De är väl kända, även utanför länets gränser och 5000 besökare är inte ovanligt! Sommarmötet är en mötesplats för alla som har ett intresse för lantbruk och landsbygd. Det är en stor bredd och variation bland utställare och aktiviteter. Här fi nns ett stort antal utställare, allt från maskinföretag till olika intresseföreningar och småföretag. Målsättningen är att ALLA skall hitta något som intresserar dem. Stora Hallebo ligger mellan Habo kyrka och Habo. Kör till Habo kyrka, därifrån är det skyltat. 4 Hushållningssällskapet i Jönköpings län

5 Utställare på Sommarmötet Abetong 29. Höglandets Maskinförsäljning 2. Agcon 30. I Gunnarsson Bil o Traktor 3. Anticimex 31. Jägareförbundet Jönköpings län 4. Aranea Certifiering 32. Jägarnas Riksförbund 5. Areal 33. Jönköpings läns Nötköttklubb 6. Arla Foods 34. Karla Trä 7. Arrendatorföreningen 35. Kvarnbyfoder 8. Dangro Hestekraft 36. Lammgårdarna i Bjurbäck 9. DeLaval Sales 37. Landshypotek 10. Dina Försäkringar 11. Dolcks Bygg & Co 12. Ekeryds Hästmassage 13. Ekologiska lantbrukarna 14. El & Maskinteknik 15. Firma Bertil Gustafsson 16. Fåravelsföreningen 17. Grenens Fiskodling 18. Gunnar Wilhelmssons Lantbruksmaskiner 19. Gunnars Maskiner 20. Göma 21. Habo Kommun 22. Habo LRF kommungrupp 23. Habo och Gustav Adolfs hembygdsförening 24. HB Genetics 25. Hjortbrons Målarverkstad 26. HS Certifiering 27. Hushållningssällskapet 28. Hålltorps Säteri Maskin 38. Lantmännen 39. Lantmännen Bygglant 40. Lokala hantverkare 41. LRF Jönköping 42. LRF Konsult 43. Länsförsäkringar Jönköping 44. Länsförsäkringar Skaraborg 45. Länsstyrelsen 46. Marcus Söderlinds ekologiska grönsaker 47. Maskinring Höglandet 48. Mullsjö Brunnsborrningar 49. Neuero Scandinavia, Neagri 50. Nordea 51. OK Gränsen 52. Perstorp Specialty Chemicals 53. Podastängsel i Jönköping 54. Ravelsmarks Gård 55. Rojos 56. Rosenqvist Maskin 57. Rudenstams Bär & Fruktodling Scan Sigges Maskiner Skara Semin SLB-klubben Slöjdklubb för barn SMA Mineral SMAK Småbrukare i Jönköpings län Smålands vallhundsklubb Smålandsbanken Spannfod Agro SRB-klubben St. Hallebo Hästsport Stockuts livsmedelsförädling Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium Stora Segerstads veterantraktorklubb Studieförbundet Vuxenskolan Swedbank Swedol Svenska Skogsplantor Södra Skog Södra Vätterbygdens Biodlarförening Tenhults Naturbruksgymnasium TJ Gräv Tumbäcks potatis Vetlanda Trälek Vättermaskin Hej! Det är hos oss du tecknar lantbruksförsäkringen. Jämför gärna! En del saker är så självklara: Vi som försäkrar ditt lantbruk, dina djur och skogen gör ett bättre jobb när vi finns och verkar här i närheten. Vi kommer gärna Habo Jönköping ut till dig för att berätta mer om vilka olika typer av försäkringar vi erbjuder. Ring oss så bokar vi en tid. Du kan också läsa mer på Landsbygdsprogrammet är till för dig som vill investera i jordbruket, utveckla andra näringsgrenar, lägga om till ekologisk produktion, bevara odlingslandskapet eller satsa på energiproduktion. Välkommen till vår monter med dina frågor! Lantmännen Maskin Vi visar traktorer och redskap! Lantmännen Lantbruk Våra foder- och växtodlingssäljare ger dig råd och tips! Lantmännen Park & Mark Vi ger råd om jordbruksdränering! Lantmännen Agroenergi Kom och prata bioenergi med oss! Frågor om Lantmännen? Representanter från distriktsstyrelsen finns i vår monter. Hushållningssällskapet i Jönköpings län 5

6 Öka andelen eget proteinfoder spannmål/baljväxter till grönfoder Regeln om 100% ekologiskt foder på de ekologiska gårdarna och de höga foderpriserna, vare sig man är ekologisk producent eller inte, gör att proteingrödor till grönfoder blir högaktuellt i vårt odlingsområde! Fördelarna är flera: Bästa skyddsgrödan för vallinsådd Egen proteinförsörjning Kräver ingen tröskning eller torkanläggning Kan berättiga till proteingrödestöd Årets värdar för sommarmötet; Gunnar Werthén och Andreas Hellquist, är ingalunda några nybörjare på att odla proteingrödor till grönfoder! På Stora Hallebo har man sedan många år odlat havre/ärt till grönfoder samt åkerböna/vårvete på de lite tyngre jordarna. På senare år har man också provat på att odla lupiner; både oförgrenade sorter i renbestånd fram till mogen skörd och förgrenade sorter ihop med vårrågvete som grönfoder. Rent odlingstekniskt har resultaten har varierat, men i utfodringssammanhang imponerar lupiner, varför man i nuläget fortsätter arbetet med dem och man försöker hitta odlingssystem som fungerar. Kombinationen lupin/vårrågvete är det man provat de senaste två åren. Kom, lyssna och diskutera erfarenheter kring dessa grödor med Karin Andersson och Stina Pettersson, Hushållningssällskapet. förmedling av jord och skog Försäkra dig redan nu om PLANT OR FÖR K OMMANDE SÄSONG Pendeln har svängt och intresset för plantering har ökat kraftigt och vi har i år noterat en strykande åtgång på våra plantor. Försäkra dig redan nu om plantor för kommande säsong genom att teckna dig för de sortiment du vill ha. Du vet väl att vi kan hjälpa dig med både markberedning och plantering? Jönköping Vetlanda För mer information, ring Placera eller investera? Olika lantbruksföretag har olika behov. Vad behöver du? Placera pengar kortare eller längre period. Pensionssparande. Finansiera en investering. Eller kanske någon att diskutera bank och ekonomi med. Vi har rätt tjänster och bra villkor. Tala med någon av våra cirka 200 lantbruksansvariga. Mer information hittar du på vår hemsida. swedbank.se/lantbruk 6 Hushållningssällskapet i Jönköpings län

7 Maskinsamarbete skapar möjligheter Maskinsamarbetet mellan familjerna Hellqvist och Werthén i Stora Hallebo började för tio år sedan. Först ut var sådden och gödselspridningen. Sedan två år samarbetar de båda gårdarna också kring vallskörden och tröskningen. Fördelarna är flera, inte bara ekonomiska. Ett ordentligt arealunderlag är givetvis en bra grund för ett fungerande maskinsamarbete, men det räcker inte. Personkemin måste fungera. Men det stannar inte där. Parterna måste ha samma inställning, inte minst när det gäller att ha fungerande maskiner. Det funkar inte om en är noggrann med skötsel och underhåll och den andre är en slarver, säger Gunnar Werthén. Traktorerna och maskinerna i maskinsamarbetet i Stora Hallebo ägs av respektive gård. Hellqvists äger maskinerna för vallskörden och gödselspridningen, såmaskinen och tröskan ägs av Werthéns. Vi tycker att det fi nns fl era fördelar med detta. Ansvarsfrågan är tydlig. Maskinägaren tar ansvar för service och underhåll. Går något sönder blir det heller inga diskussioner, säger Andreas Hellqvist. David Werthén och Andreas Hellqvist i samspråk framför ekipaget för gödselspridning som ägs av Stig och Andreas Hellqvist. Det används på båda gårdarna i Stora Hallebo men även vid körning åt andra. Dessutom ger upplägget respektive maskinägare möjlighet att köra även åt andra och därmed få ett bättre underlag för maskininvesteringen, något som Hellqvists utnyttjat när det gäller investeringen i den stora och effektiva gödseltunnan. En annan stor fördel är att traktorer och maskiner körs av samma personer hela tiden. Det ger ett effektivare arbete och minskar risken för störningar, något vi vill slippa, speciellt i vallskörden, säger David Werthén. Den tid som respektive traktor och maskin körs antecknas och debiteras efter en fastställd tim- eller hektartaxa. Vi gör en avstämning en gång per år i samband med årsskiftet och byter fakturor med varandra, berättar Gunnar. Fakturorna brukar vara ungefär lika stora. Därför har vi kommit fram till det räcker med en årlig avstämning, konstaterar Andreas Hellqvist. Diskussionen kring vilken typ av maskiner eller maskinsystem som skall ingå i samarbetet är en fortlöpande process, men det slutgiltiga beslutet fattas av respektive maskinägare. Utöver tekniska prestanda väger faktorer som bra service, tillgång till reservdelar och återförsäljare som ställer upp också tungt vid valet av traktorer och maskiner, konstaterar Gunnar. Maskinsamarbetet i Stora Hallebo har inneburit större och effektivare traktorer och maskiner med modern teknik, något som uppskattas, speciellt av den yngre generationen. Det är roligt och stimulerande, säger David Werthén och Andreas Hellqvist nickar instämmande. Alla inblandade är överens om att maskinsamarbetet bidragit till lägre maskinkostnader. Men då arealunderlaget ökat från år till år är det svårt att ange några exakta siffror. Vi ingick i en jämförelse med ett antal större gårdar, där vår var bland de mindre. Siffrorna visade på att våra maskinkostnader låg bra till, berättar Andreas. På gårdarna i Stora Hallebo är alla överens om maskinsamarbete är något positivt, samtidigt som man är försiktig med att tala om för andra hur de skall samarbeta. Det fi nns många olika varianter på maskinsamarbete. Men även om förutsättningarna är olika på enskilda gårdar tror jag att alla gårdar kan ingå i mer eller mindre omfattande maskinsamarbete som bidrar till sänkta maskinkostnader, avslutar Gunnar. Johan Löfgren, Hushållningssällskapet Är Du intresserad av frågor kring maskinsamarbete, kom och lyssna på Johan Löfgren på Sommarmötet. Hushållningssällskapet i Jönköpings län 7

8 Hushållningssällskapet utvecklar landsbygden Hushållningssällskapet verkar för en levande landsbygd. Genom rådgivning och utbildning stöder vi landsbygdsföretagens utveckling. Våra rådgivare har stor kunskap som är till nytta för dig som jord- och skogsbrukare eller landsbygdsföretagare. Välkommen till oss du också! Växtodling EU-stöd Lammproduktion Fiske Miljö Ekonomi och företagande Hästhållning Trädgård Fältförsök Lantbruksbyggnader Mat Markkartering Skog Vår bredd är vår styrka! Vi samordnar årligen också julmarknader och sommarmöte, dessutom resor och andra aktiviteter för våra drygt 3000 medlemmar. Blir du medlem nu får du 2008 års medlemskap på köpet! Som medlem får du vår tidning 5 gånger per år och inbjudan till lokala arrangemang. Medlemsavgiften är 275 kr/person och 50 kr/familjemedlem. Välkommen att kontakta oss! Hushållningssällskapet i Jönköpings län Huskvarnavägen 97 B Jönköping Tel Fax: E-Post: Hemsida: Claes Ljungkvist Edvard Jonasson Meningen med livet? Hushållningssällskapet i Jönköpings län Gynna din hemorts förädlingsindustri vid försäljning av skogsprodukter... Kontakta KARLA TRÄ Bottnaryd Vi köper: # Leveransvirke - Sågtimmer & Massaved # Avverkningsuppdrag - Slutavverkning & Gallring # Skog på rot Tel Fax

Välkommen till Sommarmöte på Reaby Brånagård, 31 augusti, kl 10-16

Välkommen till Sommarmöte på Reaby Brånagård, 31 augusti, kl 10-16 KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Välkommen till Sommarmöte på Reaby Brånagård, 31 augusti, kl 10-16 Program under dagen sidan 4 Framtidens landsbygd sidan 6 Familjen Hård af Segerstad på Reaby Brånsgård i september

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Förslag till ledamöter i Förvaltningsutskott för Jämtland läns Hushållningssällskap

Förslag till ledamöter i Förvaltningsutskott för Jämtland läns Hushållningssällskap Förslag till ledamöter i Förvaltningsutskott för Jämtland läns Hushållningssällskap Inledning Det är varje valberednings utmaning är att få en bra kombination av kompetens, erfarenhet och drivkraft som

Läs mer

Samodlingseffekter - tre växtföljdsomlopp med samodling av trindsäd och havre

Samodlingseffekter - tre växtföljdsomlopp med samodling av trindsäd och havre Samodlingseffekter - tre växtföljdsomlopp med samodling av trindsäd och havre Thorsten Rahbek Pedersen Jordbruksverket 040-41 52 82 thorsten.pedersen@sjv.se Seminarium på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se

NÖT 2013-14. www.edelfoder.se NÖT 2013-14 www.edelfoder.se NÖT EDELfoder - kvalitet med bredd Edelfoder har länge och framgångsrikt funnits på den svenska marknaden. Vår målsättning är att nu och i framtiden förvalta våra goda relationer

Läs mer

Välkommen till Billingehus den 17-18 juni 2008! Sveriges Grisproducenters årsstämma.

Välkommen till Billingehus den 17-18 juni 2008! Sveriges Grisproducenters årsstämma. Välkommen till Billingehus den 17-18 juni 2008! Sveriges Grisproducenters årsstämma. På följande sidor finns information om stämman gällande: Program Anmälan Logi Betalning Utställare/sponsorer 9 Välkommen!

Läs mer

Välkommen till LAMK:s Arbetsmiljökonferens 2011 Vi tackar våra sponsorer!

Välkommen till LAMK:s Arbetsmiljökonferens 2011 Vi tackar våra sponsorer! Kraftsamling för en säker djurhantering av nötkreatur Välkommen till LAMK:s Arbetsmiljökonferens 2011 Vi tackar våra sponsorer! DeLaval International AB Svenska Kommunalarbetarförbundet Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet

Läs mer

EDEL Nöt Framgång föder framgång

EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt Framgång föder framgång EDEL Nöt EDEL Nöt är ett komplett högkvalitativt fodersortiment för både mjölkproducenter och uppfödare av köttrasdjur. Sedan 2010 har vi KRAV-godkända foder i vårt sortiment.

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Sommarmöte 29 augusti kl 10-16 på Vasen och Mörsebo, Nye

Sommarmöte 29 augusti kl 10-16 på Vasen och Mörsebo, Nye KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Sommarmöte 29 augusti kl 10-16 på Vasen och Mörsebo, Nye Småländska produkter - en möjlighet! Program under dagen sidan 4 Småländska produkter sidan 6 Nye förr och nu Nye socken

Läs mer

Plansilor för upp till 25 tons packningsmaskin

Plansilor för upp till 25 tons packningsmaskin Plansilor för upp till 25 tons packningsmaskin 4 meter hög plansilo Utbyggnadsbar Plansilon har en invändig höjd på 4,0 meter och är dimensionerad för en packningsmaskin upp till 25 ton. Fredrik och Rickard

Läs mer

Välkommen till. Borgholm! 1-2 juni 2010. Programmet på sidorna nedan är hämtade från Stämmotidningen 2010.

Välkommen till. Borgholm! 1-2 juni 2010. Programmet på sidorna nedan är hämtade från Stämmotidningen 2010. Välkommen till Borgholm! 1-2 juni 2010 Programmet på sidorna nedan är hämtade från Stämmotidningen 2010. Hela Stämmotidningen kan beställas på: elisabeth@secher.pp.se. Tidningen medföljde också Svensk

Läs mer

Alltid det svarta fåren!

Alltid det svarta fåren! Alltid det svarta fåren! Mer trovärdig med 20 kor än 1400 kor. Lantbruket lever kvar i småskalighet medan samhället går mot storskalighet. Lantbruket har en ärftlig belastning av småskalighet och då även

Läs mer

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla.

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Att skaffa får Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Som nybliven ägare till en vallhund brinner du säkert av iver att få tag i lämpliga djur att träna

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Låna hos oss och bli delägare

Låna hos oss och bli delägare Låna hos oss och bli delägare Bottenlån med din fastighet som säkerhet För ett rikare liv på landet Finansiera din gård, din skog eller ditt lantbruks - företag hos oss Vi är jord- och skogsbrukarnas egen

Läs mer

Odlingssystemforskning för framtiden

Odlingssystemforskning för framtiden Välkommen till Odlingssystemforskning för framtiden Partnerskap Alnarp ett möte mellan akademi och näringsliv 1 Henrik Stridh, adviser: Five years ago, scientists in Alnarp were involved with what they

Läs mer

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder

Mixat foder 2014-11-14. Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Jämförelse mellan utfodringssystem. Allt vanligare med mixat foder Vad händer ute på gårdarna med fullfoder eller blandfoder? Ann-Theres Persson Växa Sverige Jan-Anders Bengtsson Stäme Lantbruks AB Mixat foder Allt vanligare med mixat foder Gårdarna blir större Använder

Läs mer

tema familjen och företaget

tema familjen och företaget 32 EMMISLÖV. Även Lantbrukarfamiljer spricker. För Johan Lindgren, mjölkbonde på Nymölla gård i norra Skåne, blev det ett hårt slag när hans före detta sambo tog deras son med sig och flyttade till Norrland.

Läs mer

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson 5 km Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Register Grupp Norm namn/insats

Register Grupp Norm namn/insats Register Grupp Norm namn/insats Driftsenhet Fält Gröda En driftsenhet är det samma som en kund i tidredovisningen. Speciellt om registrering skall ske på fält eller grödnivå På de fält som är angivna för

Läs mer

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat?

Hur påverkas lantbruket av ett. förändrat klimat? Hur påverkas lantbruket av ett förändrat klimat? Hur påverkas ditt företag av ett förändrat klimat? Syfte:Rusta svenska lantbrukare med kunskap, så att de kan anpassa sina företag till ett förändrat klimat

Läs mer

Maskiner för lantbruk och entreprenad

Maskiner för lantbruk och entreprenad Maskiner för lantbruk och entreprenad Nyhet! BIL- OCH TRAKTORSERVICE och john deere storsatsar i uppland Med start våren 2011 kommer Bil- och traktorservice, som i dag verkar i Sörmland och Stockholm,

Läs mer

Reseberättelse för Värmlands Koklubbs resa till Danmark den 17-19:e mars 2015

Reseberättelse för Värmlands Koklubbs resa till Danmark den 17-19:e mars 2015 Reseberättelse för Värmlands Koklubbs resa till Danmark den 17-19:e mars 2015 Resenärer: Resan gjordes i samarbete mellan Värmlands Koklubb. Vi var 8 deltagare på resan så vi fick plats i en minibuss.

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Under 36. och vill påverka? Välkomsterbjudande! Då är LRF Ungdomen ditt forum. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet

Under 36. och vill påverka? Välkomsterbjudande! Då är LRF Ungdomen ditt forum. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Välkomsterbjudande! Under 36 Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet och vill påverka? Då är LRF Ungdomen ditt forum LRF UNGDOMEN 2015 1 Om LRF Ungdomen Hej ungdom! Vår framtid ligger

Läs mer

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Claes Johansson, Chef Hållbar Utveckling Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Maskiner Inköp Växtodling Insatsvaror Lantbrukare Spannmål Vidareförädling

Läs mer

Partnerskap Alnarp. möteplatsen mellan akademi och näringsliv

Partnerskap Alnarp. möteplatsen mellan akademi och näringsliv Partnerskap Alnarp möteplatsen mellan akademi och näringsliv Bengt Persson, Lantbrukare och LRF:: Framtiden ligger i kunskap ny kunskap eller bättre utnyttjande av existerande kunskap Henrik Stridh, rådgivare:

Läs mer

Ny foderstrategi en lönsam historia

Ny foderstrategi en lönsam historia Ny foderstrategi en lönsam historia Erik Engelbrekts, 34 år, bor i Stockholm med sambo och barn. Han är utbildad ekonomargonom och har sina röer i Hälsingland. Erik arbetar på Växa Sverige, avdelningen

Läs mer

Att göra risker till möjligheter: jg Hur ser den totala risksituationen ut för lantbruksföretagaren och. gårdsekonomin? Prof. Carl Johan Lagerkvist

Att göra risker till möjligheter: jg Hur ser den totala risksituationen ut för lantbruksföretagaren och. gårdsekonomin? Prof. Carl Johan Lagerkvist Att göra risker till möjligheter: jg Hur ser den totala risksituationen ut för lantbruksföretagaren och finns det en koppling till gårdsekonomin? Prof. Carl Johan Lagerkvist Valet av förhållningssätt!

Läs mer

1 000 svenska bönder om konjunkturen

1 000 svenska bönder om konjunkturen 1 000 svenska bönder om konjunkturen Trots positiv tendens: Majoriteten av 1 procent av lantbrukarna upplever att lönsamheten är ganska dålig eller mycket dålig. Efter tre års negativ trend finns förhoppningar

Läs mer

Årsstämma Sveriges Grisföretagare

Årsstämma Sveriges Grisföretagare Årsstämma Sveriges Grisföretagare Karlstad 16-17 juni 2009 Arrangör: Värmlands Grisföretagare Program, anmälan etc i denna pdf samt i Stämmotidningen (bilaga till Svensk Gris med knorr nr 5-2009) 9 Välkommen!

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:5

Policy Brief Nummer 2013:5 Policy Brief Nummer 2013:5 Varför välja mjölkrobot? en analys av ett investeringsbeslut Användningen av ny teknik gör produktionen effektivare och ökar tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Protokoll nr 5/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 08.45 16.00 Plats Närvarande Signal & Andersson, Hulda Mellgrens gata 4, Västra Frölunda Paul Christensson,

Läs mer

Dags igen för Borgeby

Dags igen för Borgeby Dags igen för Borgeby Av Annika Bergqvist För fjärde året i rad arrangeras Borgeby Fältdagar, den 27 28 juni visas och demonstreras det senaste inom växtodling och maskinteknik. Borgeby Fältdagar på Borgeby

Läs mer

DEL AV KULLEBO SÄTERI VETLANDA SJÖLÄGE OCH EGNA ÖAR

DEL AV KULLEBO SÄTERI VETLANDA SJÖLÄGE OCH EGNA ÖAR DEL AV KULLEBO SÄTERI VETLANDA SJÖLÄGE OCH EGNA ÖAR FASTIGHETSBESKRIVNING DEL AV KULLEBO SÄTERI Fastighet: Adress: Ägare: Tax.värde: Vetlanda Näshults-Kullebo 3:7, Del av Näshults-Kullebo 3:4 (under avstyckning),

Läs mer

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling travcentrum för uppfödning och träning under utveckling Rundbana Tränlingsanläggning Fornminne Rakbana Sisyfos Välkommen till Sisyfos på Söderby Gård, en anläggning för människor och travhästar. Gården

Läs mer

Nyhetsbrev. från Naturbruksgymnasiet Nuntorp Nr 1, 2009. Mot ljusare tider!

Nyhetsbrev. från Naturbruksgymnasiet Nuntorp Nr 1, 2009. Mot ljusare tider! Mot ljusare tider! Här på Nuntorp märks våren och ljusare tider på många sätt. Bland vårtecknen märks traktorer och maskiner som görs i ordning för vårbruket, stängsel för hästar och kor som ses över och

Läs mer

Projektplan Skepparslövs kvarn

Projektplan Skepparslövs kvarn Projektplan Skepparslövs kvarn Projektnamn Skepparslövs kvarn kunskap för lantbrukets och bygdens framtid Projektidé Att förädla det lokala kulturarvet, som en källa för identitet och resurs för företagsutveckling.

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm

Jordbruksinformation 22 2011. Starta eko Lamm Jordbruksinformation 22 2011 Starta eko Lamm Foto: Urban Wigert Börja med ekologisk lammproduktion Text och foto: Birgit Fag, Hushållningssällskapet i Jönköping (om inte annat anges) Denna broschyr vänder

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

STRUKTURKALKNING med LOVA-stöd i Dalberså-Holmsåns avrinningsområde

STRUKTURKALKNING med LOVA-stöd i Dalberså-Holmsåns avrinningsområde STRUKTURKALKNING med LOVA-stöd i Dalberså-Holmsåns avrinningsområde BÄCKENS GÅRD BÄCKENS GÅRD Vad gör vi på Bäckens Gård för att förhindra packningsskador? Strävar efter så lätta traktorer som möjligt

Läs mer

PROTEINTIPS BÖNDERNAS TIPS FÖR MER SVENSKT PROTEINFODER

PROTEINTIPS BÖNDERNAS TIPS FÖR MER SVENSKT PROTEINFODER 101 PROTEINTIPS BÖNDERNAS TIPS FÖR MER SVENSKT PROTEINFODER 2013 INVESTERINGSNIVÅ Bokstavssymbolerna ger en fingervisning om tipset är förenad med små eller stora investeringar. Small: Liten eller ingen

Läs mer

HS Naturbruksgymnasium AB HS Certifiering AB Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB The Great Swedish Nature AB

HS Naturbruksgymnasium AB HS Certifiering AB Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB The Great Swedish Nature AB Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge 262000-0071 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg är en fristående medlemsorganisation med huvuduppgift att utveckla landsbygden

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar

Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar Nötsemin är ett enkelt val för framgångsrika mjölk och nötköttsproducenter. Det finns pengar att tjäna på semin och hjälpmedel som underlättar brunstpassning och seminering. Semin i två olika varianter

Läs mer

Det Stora Lyftet för Järnvägsstaden. Nässjö!

Det Stora Lyftet för Järnvägsstaden. Nässjö! Det Stora Lyftet för Järnvägsstaden Nässjö! Bilden ovan: Nässjö är verkligen järnvägsstaden intygade Stf regionchef Jens Möller från Trafikverket i Malmö. Det finns ingen annan ort i Sverige där sex järnvägslinjer

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Kerstin Persson, Sörgården Arbelunda Annica Hansson, Hansa Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag Kalmar 3:e februari 2010 Kerstin Persson och mjölkföretaget Mjölkföretaget

Läs mer

Så här gör du SAM-ansökan

Så här gör du SAM-ansökan Den här informationen hittar du också i broschyren Nyheter och översikt 2014 på sidorna 17 25 Så här gör du SAM-ansökan Du gör din SAM-ansökan i SAM Internet. SAM Internet är en tjänst på Jordbruksverkets

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Slutrapport. SLO-fonden. Kraftöverföringsaxeln traktorredskapets farligaste del

Slutrapport. SLO-fonden. Kraftöverföringsaxeln traktorredskapets farligaste del Slutrapport SLO-fonden Kraftöverföringsaxeln traktorredskapets farligaste del Niklas Adolfsson 2013 2 Inledning Kraftöverföringsaxeln är en viktig länk mellan traktor och redskap, såsom exakthackar, balinplastare

Läs mer

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se

Utfodringspraxis Mjölby nov 2010. Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se Utfodringspraxis Mjölby nov 2010 Carin Clason Växa Halland carin.clason@vxa.se 1 Övergödning och försurning är en lokal/regional miljöeffekt, Klimatpåverkan är Global Kväve Fosfor Koldioxid Metan Lustgas

Läs mer

Marknadsbrev december 2004

Marknadsbrev december 2004 Marknadsbrev december 2004 Under 2003 såg vi en viss avmattning och faktiskt en blygsam sänkning av åkermarkspriserna som en följd av de nya MTR-reglerna. Dock har marknaden under 2004 generellt stabiliserats

Läs mer

Kulbäckslidens lantbruk Västerbotten

Kulbäckslidens lantbruk Västerbotten ENERGIFAKTA Kulbäckslidens lantbruk Västerbotten På Kulbäckslidens lantbruk produceras mjölk, kött samt el vid en biogasanläggning. Företaget ligger bra till vad gäller energianvändning per kg mjölk beroende

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i Författare Bunnvik C. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Ekologisk odling av grönsaker på friland. Kurspärm Jordbruksverket 2003

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige En presentation av: Elin Rydström Ekologisk Lantbrukare utanför Stockholm och styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna i Sverige Kort om mig och gården Den svenska ekomarknaden går som tåget Forskarkritik

Läs mer

Baljväxter till humankonsumtion - Sverige och Europa. AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala, Sverige

Baljväxter till humankonsumtion - Sverige och Europa. AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala, Sverige Baljväxter till humankonsumtion - Sverige och Europa AgrD Fredrik Fogelberg, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala, Sverige Vilka baljväxter pratar vi om? Åkerböna/bondböna Trädgårdsböna

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012 Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Bollerup. mer än en vanlig skola. Bollerup är annorlunda! Sveriges kanske vackraste gymnasieskola! Här har vi utbildat människor i över hundra år!

Bollerup. mer än en vanlig skola. Bollerup är annorlunda! Sveriges kanske vackraste gymnasieskola! Här har vi utbildat människor i över hundra år! Bollerup mer än en vanlig skola Bollerup är annorlunda! Sveriges kanske vackraste gymnasieskola! Här har vi utbildat människor i över hundra år! Bollerup satsar på Trygghet, Trivsel och Kvalitet. Välkomna

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av

En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av En berättelse om när Vigga bestämde sig för att tillverka kläder som alla mår bra av 2010 Katvig. Illustration: Søren Mosdal. När Vigga var liten ville hon rädda världen. När hon blev vuxen fick hon egna

Läs mer

service Service på plats bil &traktor Fem fullutrustade mobila servicestationer till din tjänst sid.4

service Service på plats bil &traktor Fem fullutrustade mobila servicestationer till din tjänst sid.4 service bil &traktor EN TIDNING OM TILLGÄNGLIGHET, FLEXIBILITET OCH SERVICE Service på plats Fem fullutrustade mobila servicestationer till din tjänst sid.4 NYA VERKSTAD HÖJER RESULTATET AXPLOCK UR SORTIMENTET

Läs mer

Gårdsvindkraft i lantbruk

Gårdsvindkraft i lantbruk presenterar Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation Program Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation 8.45 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret

Läs mer

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Förnybar energi och självförsörjning på gården Erik Steen Jensen teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Innehåll Bakgrund Ekologisk jordbruk, uthållighet och funktionell integritet Möjligheter och tilltag

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

MARKNADSBREV VÅREN 2007

MARKNADSBREV VÅREN 2007 MARKNADSBREV VÅREN 2007 Från att ha varit en tämligen mogen bransch håller lantbruket på att omvandlas till en framtidsbransch. Globaliseringen, effektiviseringen och det ökade intresset för de areella

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap

tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap Landsbygdens ekonomibyggnader - hur tar vi tillvara dem? Kronobergs läns delmål 6 inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2006-03-20 Landsbygdens ekonomibyggnader

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige

Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige www.avesta.se/traskog Avestasamtalen: Svensk trä- och skogsindustris framtid i Sverige Trä- och skogsindustrin är hörnstenar för svensk export. Tillväxten är hög och landets växande skogar är viktiga kuggar

Läs mer

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg 1951 Tore Ståhl Rune Pettersson Skidans dag anordnas. Kommitté för planerade ombyggnaden av idrottsplatsen bildas där Bertil Wallberg, Göte Wallberg och ingår. Kamratfest anordnas Landslagsspelaren Bian

Läs mer

Välkommen som värd i Bo på Lantgård

Välkommen som värd i Bo på Lantgård Välkommen som värd i Bo på Lantgård Organisationen Bo på Lantgård (BpL) är en ideell förening med över 200 landsbygdsföretagare vars syfte är att stödja medlemmarnas utveckling inom boendeturism på landsbygden.

Läs mer

En lantbruksutbildning- tre nivåer

En lantbruksutbildning- tre nivåer Översikt av YH-utbildningen till Gårdsmästare/Driftledare Utbildningsanordnare Svalöfs Gymnasium och Önnestads Yrkeshögskola En lantbruksutbildning- tre nivåer GÅRDSMÄSTARE DRIFTLEDARE YRKESUTBILDAD LANTBRUK

Läs mer

LANTBRUKS BAROMETERN. 1 000 svenska bönder om konjunkturen

LANTBRUKS BAROMETERN. 1 000 svenska bönder om konjunkturen LANTBRUKS BAROMETERN svenska bönder om konjunkturen Sveriges lantbrukare tror på en något mer lönsam framtid Sju av tio lantbrukare upplever att lönsamheten är ganska eller mycket dålig. Förhoppningen

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

AutoTrac Universalsats 200

AutoTrac Universalsats 200 AutoTrac Universalsats 200 Introduktion till guidning John Deere GreenStar guidesystem ökar inte bara värdet på dina maskiner, det hjälper dig också att effektivisera din tid på fältet. John Deere erbjuder

Läs mer