Hushållningssällskapet i Jönköpings län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hushållningssällskapet i Jönköpings län"

Transkript

1 Hushållningssällskapet i Jönköpings län Välkommen till Sommarmöte i Stora Hallebo, Habo 30 augusti kl Sommarmöte på expansiva gårdar sidan 3 Hålltider under dagen sidan 4 Maskinsamarbete skapar möjligheter sidan 7

2 Stora Hallebos historia Redan 1399 finns Stora Hallebo omnämnd i en räfsetingsdom såsom Norra Hallabodhom. Det har varit en ganska stor och betydande gård, redan 1540 var det enligt jordeboken två hela skattehemman och bildade en liten egen by. Under tidigt 1600-tal ägdes gården bland annat av Olof Hård, ståthållare på Jönköpings hus. Stora Hallebo ligger i Habo socken som har varit en del av Visingsborgs grevskap. Grevskapet kom till under Per Brahe den äldres tid ( ) och hade sitt säte och ursprung på Visingsö men blev kraftigt utvidgat med ett stort antal gårdar på bägge sidor om Vättern. När sedan sonsonen Per Brahe den yngre ( ) tog över utökades grevskapet ytterligare och uppnådde sin storhetstid. Då sträckte det sig från Acklinga och Baltak på västgötasidan till Gränna och Visingsö på östsidan. Stora Hallebo blev under denna tid bostad för Per Brahe den yngres hauptman, vilket var en hög chefsbefattning inom grevskapets förvaltning. Hauptmannen, även kallad befallningsmannen, fi ck i princip sköta om hela grevskapet när greven inte var närvarande. En hauptman som vi med säkerhet vet bodde på Stora Hallebo hette Lars Jonsson. Han utnämndes 1660 och fl yttade samma år med sin familj till gården. Lars Jonsson förde en ständig brevväxling med greve Brahe och omnämnde ofta sitt hem i breven var det ett storskifte och ur det kan vi utläsa att Hallebo bestod av två hela mantal, ett mantal Nolgården och ett mantal Sörgården. Hundra år senare, , var det dags för ett nytt skifte, ett så kallat laga skifte. Då var det fyra ägare till Stora Hallebo, varav tre var boende på gården. När skiftet var klart var det de båda största ägarna, Larsson och Gustafsson, som hade fått bäst utdelning. Lundgren, som bara ägde 3/16 mantal Sörgården fi ck helt enkelt plocka ned sina hus och fl ytta hela gården till det som idag heter Norra Hallebo, där han bildade en egen fastighet. Den fjärde ägaren, Svensson, ägde bara 1/8 mantal Sörgården men bodde redan på granngården och behövde därför inte fl ytta. Kvar på gården fanns nu grunden för de båda fastigheter som ännu idag bildar Stora Hallebo. Under 1900-talet bytte gårdarna Hallebo ägare vid ett fl ertal tillfällen och det såldes en hel del skogs- och jord- bruksmark. Bröderna Lennart och Birger Hellkvist köpte Stora Hallebo 1937, och gården har sedan dess brukats av familjen. Olof Werthén kom till Stora Hallebo 1951 och även här är familjen inne på tredje generationens brukare. Anita Werthén, Stora Hallebo Sigges Maskiner AB, Ulfstorp vid Hoksjön Nya & Begagnade maskiner för Jord- & Skogsbruk! Vedhantering, snöröjning, tippkärror, griplastarkärror, traktorelverk, grindar, foderhäckar mm. mm. Billigt! Tel Fax Gallra i höst! Hushållningssällskapet i Jönköpings län Huskvarnavägen 97 B Jönköping Tel Fax: E-Post: Hemsida: Tidningen har producerats av: Brogatan Nässjö Tel Ansvarig utgivare...birgitta Andersson Projektledare...Mathias Tellfjord Annonsförsäljning... Hushållningssällskapet Text/Foto... Hushållningssällskapet Original... Mathinic Mediaproduktion AB Formgivning... Mathinic Mediaproduktion AB Tryck...Tabergs Tryckerier, Jönköping 2 Hushållningssällskapet i Jönköpings län

3 Sommarmöte på expansiva gårdar I år kommer Hushållningssällskapet i Jönköpings län att ha sitt Sommarmöte, i Stora Hallebo utanför Habo. Där finns två gårdar, vilka båda drivs ekologiskt med stor framgång. Här finns också en positiv syn på lantbruket och en företagsamhet, som är ett föredöme för vår landsbygd. Robotmjölkning En av gårdarna brukas av Gunnar och David Werthén med familjer. De brukar 230 ha åker, 50 ha bete och 100 ha skog. På gården bedrivs mjölkproduktion med 120 SRB kor och avkastningen ligger på ca kg ECM. Gårdens kor är väl igenkända då de varit med på många utställningar och det med gott resultat. Sist var det 714 Krona, som blev champion på utställning på Uddetorp. Det är ett intresse jag haft, berättar Gunnar och det intresset har nu vandrat över till Davids sambo Annika. Många tjurar har också sålts till semin för att bli elittjurar och nu har man en på gång som verkar mycket lovande, förhoppningsvis kommer därför många kalvar så småningom ha sitt ursprung från Stora Hallebo. Gunnar lade om sin produktion från konventionell till ekologiskt, Man utfodrade då med väldigt mycket kraftfoder och jag tyckte det var fel att inte utnyttja korna som grovfoderomvandlare. Det var en utmaning men det var också lättare då än idag, på grund av annat regelverk inom KRAV. På gården fi nns idag ett lösdriftsstall, där lågmjölkarna mjölkas. Högmjölkarna mjölkas av robot i en ny ladugård från Till hösten kommer den att byggas till och utrustas med ännu en robot. Sammanlagt kommer där då att fi nnas 150 liggbås. Lösdrift Alldeles vägg i vägg med Werthén ligger Hellqvist gård. Den brukades tidigare av Birgitta och Stig Hellqvist tog sonen Andreas över Birgittas del och man började utöka koantalet, som idag omfattas av 150 SLB kor. Även här är Från vänster: Stig Hellqvist, Andreas Hellqvist, Gunnar Werthén och David Werthén. avelsmaterialet mycket bra. Det är Birgittas verk, berättar 10 ha skog. Andreas. Hon har alltid varit intresserad av avel och tittar På gården fi nns också hästar. Uppfödning av halvblod med man i svensk Holsteins elitbesättningslista hittar man gårdens besättning på en hög placering. Förra året producerades ingår i Birgittas, samt Andreas sambo Susanne och hennes hoppinriktning, förmedling av hästar och hästbutik på nätet, kg ECM på 3 mjölkningar/dag. döttrars verksamhet. Ny lösdriftsladugård byggdes 2000 och 2005 byggdes ungdjursstall med plats för 200 djur. I vår har det byggts ny Gott samarbete plansilo med 5 fack. Där de fi nns, var det tidigare berg, vilket sprängdes och av det gjordes kross bl a till egna silon. Vi brukar säga att de är överenergiska på den sidan vägen, Grannsämjan mellan de båda familjerna är gemytlig och rak. Med hjälp av en mobil betongstation, kunde man göra allt skrattar Gunnar och nog ligger det något i det när man tittar på plats. runt och ser vad som åstadkommits i byggnation de senaste Andreas och Stig lade om till ekologisk produktion åren. Då hade vi tittat på grannen några år, ler Andreas och efter Ett exempel på god samverkan mellan de båda företagen att ha räknat på det kom vi fram till att det skulle vara lönsamt även för oss. Skall det vara lönsamt att vara ekologisk vall- och gödselkörning på båda gårdarna och Werthén sår är ett omfattande maskinsamarbete. Hellqvist ansvarar för mjölkbonde måste man producera så mycket som möjligt av och tröskar. eget foder och ha högt proteinvärde i fodret. Därför är det Det gäller att ha så låga kostnader som möjligt på mycket baljväxter på de båda gårdarna. Andreas prövar också maskiner och det här är ett sätt, menar de. att odla lupin som helsäd. Förra året blev det låg skörd men i år prövar vi högre utsädesmängdmängd och en ny engelsk Välkommen till Stora Hallebo och årets Sommarmöte, där sort. du få se mer av dessa föredömliga lantbruk. Totalt brukar Hellqvist 310 ha åker, 50 ha bete och Birgitta Andersson, Hushållningssällskapet När du vill spara energi JÖNKÖPING NÄSTA Skånegårdar har öppnat kontor i Jönköping. Vår nye medarbetare, lantmästare Mikael Sjöberg, kommer närmast från DeLaval, där han arbetat i 18 år. Tiltskäraren - minimerar behovet av höstharvning Nyhet! Biobränslepannor med rörliga roster. Miljögodkända enligt EN PEX kulvert och ståltub av högsta kvalitet till mycket bra priser! Välkommen till vår monter! Vårt kontor ligger högst upp i Kinnarpshuset i närheten av Elmia. Från Jönköping skall vi bevaka norra Småland, Östergötland och Västergötland. Kostnadsfri värdeuppskattning av fastigheten. Skånegårdar AB, Bredgatan 25, Lund Kontorstid tel: , fax: tel: LANTEGENDOMAR: FÖRMEDLING, RÅDGIVNING, VÄRDERING Hushållningssällskapet i Jönköpings län 3

4 Hålltider under dagen Exteriörbedömning av kalvar arr Skara Semin, SRB-klubben, SLB-klubben DM i veterantraktorplöjning Först presentation av ekipagen, därefter börjar plöjningstävlingen arr. Stora Segerstads Veterantraktorklubb Sommarmötets invigning Medverkande: Hushållningssällskapets ordförande, landshövding Lars Engqvist, Mo härads ordförande, Olof Levinsson. Sång Ekeryds Hästmassage visar sin verksamhet Maskinsamverkan i fokus Johan Lövgren, Hushållningssällskapet, utgår från gårdarnas förutsättningar Showmanship arr Skara Semin, SRB-klubben, SLB-klubben Hästuppvisning av olika hästars användningsområde Guidad visning av proteingrödor Karin Andersson och Stina Pettersson, Hushållningssällskapet, medverkar Vallhundsuppvisning arr Smålands vallhundsklubb Hästdressyrträning C-tränaren Christina Aldén, Jönköping, tränar dressyrryttare Maskinsamverkan i fokus Johan Lövgren, Hushållningssällskapet, utgår från gårdarnas förutsättningar Tre dragspel och en bas Underhållning av Tomas, Boine, Ove och Göran Ekeryds Hästmassage visar sin verksamhet Guidad visning av proteingrödor Karin Andersson och Stina Pettersson, Hushållningssällskapet, medverkar Uppvisning av showmanship arr Skara Semin, SRB-klubben, SLB-klubben Vallhundsuppvisning arr Smålands vallhundsklubb Sommarmöte i Stora Hallebo, Habo 30 augusti kl En landsbygdsdag för producent och konsument Ett 90-tal utställare inom lantbruk/landsbygd visar sin verksamhet Växtodlingsdemonstration Maskinvisning Showmanship DM i veterantraktorplöjning Hästuppvisningar Vallhundsuppvisning Försäljning av småskaliga livsmedel och hantverk Servering Hushållningssällskapet har arrangerat Sommarmöten i över 30 år. De är väl kända, även utanför länets gränser och 5000 besökare är inte ovanligt! Sommarmötet är en mötesplats för alla som har ett intresse för lantbruk och landsbygd. Det är en stor bredd och variation bland utställare och aktiviteter. Här fi nns ett stort antal utställare, allt från maskinföretag till olika intresseföreningar och småföretag. Målsättningen är att ALLA skall hitta något som intresserar dem. Stora Hallebo ligger mellan Habo kyrka och Habo. Kör till Habo kyrka, därifrån är det skyltat. 4 Hushållningssällskapet i Jönköpings län

5 Utställare på Sommarmötet Abetong 29. Höglandets Maskinförsäljning 2. Agcon 30. I Gunnarsson Bil o Traktor 3. Anticimex 31. Jägareförbundet Jönköpings län 4. Aranea Certifiering 32. Jägarnas Riksförbund 5. Areal 33. Jönköpings läns Nötköttklubb 6. Arla Foods 34. Karla Trä 7. Arrendatorföreningen 35. Kvarnbyfoder 8. Dangro Hestekraft 36. Lammgårdarna i Bjurbäck 9. DeLaval Sales 37. Landshypotek 10. Dina Försäkringar 11. Dolcks Bygg & Co 12. Ekeryds Hästmassage 13. Ekologiska lantbrukarna 14. El & Maskinteknik 15. Firma Bertil Gustafsson 16. Fåravelsföreningen 17. Grenens Fiskodling 18. Gunnar Wilhelmssons Lantbruksmaskiner 19. Gunnars Maskiner 20. Göma 21. Habo Kommun 22. Habo LRF kommungrupp 23. Habo och Gustav Adolfs hembygdsförening 24. HB Genetics 25. Hjortbrons Målarverkstad 26. HS Certifiering 27. Hushållningssällskapet 28. Hålltorps Säteri Maskin 38. Lantmännen 39. Lantmännen Bygglant 40. Lokala hantverkare 41. LRF Jönköping 42. LRF Konsult 43. Länsförsäkringar Jönköping 44. Länsförsäkringar Skaraborg 45. Länsstyrelsen 46. Marcus Söderlinds ekologiska grönsaker 47. Maskinring Höglandet 48. Mullsjö Brunnsborrningar 49. Neuero Scandinavia, Neagri 50. Nordea 51. OK Gränsen 52. Perstorp Specialty Chemicals 53. Podastängsel i Jönköping 54. Ravelsmarks Gård 55. Rojos 56. Rosenqvist Maskin 57. Rudenstams Bär & Fruktodling Scan Sigges Maskiner Skara Semin SLB-klubben Slöjdklubb för barn SMA Mineral SMAK Småbrukare i Jönköpings län Smålands vallhundsklubb Smålandsbanken Spannfod Agro SRB-klubben St. Hallebo Hästsport Stockuts livsmedelsförädling Stora Segerstad och Värnamo Naturbruksgymnasium Stora Segerstads veterantraktorklubb Studieförbundet Vuxenskolan Swedbank Swedol Svenska Skogsplantor Södra Skog Södra Vätterbygdens Biodlarförening Tenhults Naturbruksgymnasium TJ Gräv Tumbäcks potatis Vetlanda Trälek Vättermaskin Hej! Det är hos oss du tecknar lantbruksförsäkringen. Jämför gärna! En del saker är så självklara: Vi som försäkrar ditt lantbruk, dina djur och skogen gör ett bättre jobb när vi finns och verkar här i närheten. Vi kommer gärna Habo Jönköping ut till dig för att berätta mer om vilka olika typer av försäkringar vi erbjuder. Ring oss så bokar vi en tid. Du kan också läsa mer på Landsbygdsprogrammet är till för dig som vill investera i jordbruket, utveckla andra näringsgrenar, lägga om till ekologisk produktion, bevara odlingslandskapet eller satsa på energiproduktion. Välkommen till vår monter med dina frågor! Lantmännen Maskin Vi visar traktorer och redskap! Lantmännen Lantbruk Våra foder- och växtodlingssäljare ger dig råd och tips! Lantmännen Park & Mark Vi ger råd om jordbruksdränering! Lantmännen Agroenergi Kom och prata bioenergi med oss! Frågor om Lantmännen? Representanter från distriktsstyrelsen finns i vår monter. Hushållningssällskapet i Jönköpings län 5

6 Öka andelen eget proteinfoder spannmål/baljväxter till grönfoder Regeln om 100% ekologiskt foder på de ekologiska gårdarna och de höga foderpriserna, vare sig man är ekologisk producent eller inte, gör att proteingrödor till grönfoder blir högaktuellt i vårt odlingsområde! Fördelarna är flera: Bästa skyddsgrödan för vallinsådd Egen proteinförsörjning Kräver ingen tröskning eller torkanläggning Kan berättiga till proteingrödestöd Årets värdar för sommarmötet; Gunnar Werthén och Andreas Hellquist, är ingalunda några nybörjare på att odla proteingrödor till grönfoder! På Stora Hallebo har man sedan många år odlat havre/ärt till grönfoder samt åkerböna/vårvete på de lite tyngre jordarna. På senare år har man också provat på att odla lupiner; både oförgrenade sorter i renbestånd fram till mogen skörd och förgrenade sorter ihop med vårrågvete som grönfoder. Rent odlingstekniskt har resultaten har varierat, men i utfodringssammanhang imponerar lupiner, varför man i nuläget fortsätter arbetet med dem och man försöker hitta odlingssystem som fungerar. Kombinationen lupin/vårrågvete är det man provat de senaste två åren. Kom, lyssna och diskutera erfarenheter kring dessa grödor med Karin Andersson och Stina Pettersson, Hushållningssällskapet. förmedling av jord och skog Försäkra dig redan nu om PLANT OR FÖR K OMMANDE SÄSONG Pendeln har svängt och intresset för plantering har ökat kraftigt och vi har i år noterat en strykande åtgång på våra plantor. Försäkra dig redan nu om plantor för kommande säsong genom att teckna dig för de sortiment du vill ha. Du vet väl att vi kan hjälpa dig med både markberedning och plantering? Jönköping Vetlanda För mer information, ring Placera eller investera? Olika lantbruksföretag har olika behov. Vad behöver du? Placera pengar kortare eller längre period. Pensionssparande. Finansiera en investering. Eller kanske någon att diskutera bank och ekonomi med. Vi har rätt tjänster och bra villkor. Tala med någon av våra cirka 200 lantbruksansvariga. Mer information hittar du på vår hemsida. swedbank.se/lantbruk 6 Hushållningssällskapet i Jönköpings län

7 Maskinsamarbete skapar möjligheter Maskinsamarbetet mellan familjerna Hellqvist och Werthén i Stora Hallebo började för tio år sedan. Först ut var sådden och gödselspridningen. Sedan två år samarbetar de båda gårdarna också kring vallskörden och tröskningen. Fördelarna är flera, inte bara ekonomiska. Ett ordentligt arealunderlag är givetvis en bra grund för ett fungerande maskinsamarbete, men det räcker inte. Personkemin måste fungera. Men det stannar inte där. Parterna måste ha samma inställning, inte minst när det gäller att ha fungerande maskiner. Det funkar inte om en är noggrann med skötsel och underhåll och den andre är en slarver, säger Gunnar Werthén. Traktorerna och maskinerna i maskinsamarbetet i Stora Hallebo ägs av respektive gård. Hellqvists äger maskinerna för vallskörden och gödselspridningen, såmaskinen och tröskan ägs av Werthéns. Vi tycker att det fi nns fl era fördelar med detta. Ansvarsfrågan är tydlig. Maskinägaren tar ansvar för service och underhåll. Går något sönder blir det heller inga diskussioner, säger Andreas Hellqvist. David Werthén och Andreas Hellqvist i samspråk framför ekipaget för gödselspridning som ägs av Stig och Andreas Hellqvist. Det används på båda gårdarna i Stora Hallebo men även vid körning åt andra. Dessutom ger upplägget respektive maskinägare möjlighet att köra även åt andra och därmed få ett bättre underlag för maskininvesteringen, något som Hellqvists utnyttjat när det gäller investeringen i den stora och effektiva gödseltunnan. En annan stor fördel är att traktorer och maskiner körs av samma personer hela tiden. Det ger ett effektivare arbete och minskar risken för störningar, något vi vill slippa, speciellt i vallskörden, säger David Werthén. Den tid som respektive traktor och maskin körs antecknas och debiteras efter en fastställd tim- eller hektartaxa. Vi gör en avstämning en gång per år i samband med årsskiftet och byter fakturor med varandra, berättar Gunnar. Fakturorna brukar vara ungefär lika stora. Därför har vi kommit fram till det räcker med en årlig avstämning, konstaterar Andreas Hellqvist. Diskussionen kring vilken typ av maskiner eller maskinsystem som skall ingå i samarbetet är en fortlöpande process, men det slutgiltiga beslutet fattas av respektive maskinägare. Utöver tekniska prestanda väger faktorer som bra service, tillgång till reservdelar och återförsäljare som ställer upp också tungt vid valet av traktorer och maskiner, konstaterar Gunnar. Maskinsamarbetet i Stora Hallebo har inneburit större och effektivare traktorer och maskiner med modern teknik, något som uppskattas, speciellt av den yngre generationen. Det är roligt och stimulerande, säger David Werthén och Andreas Hellqvist nickar instämmande. Alla inblandade är överens om att maskinsamarbetet bidragit till lägre maskinkostnader. Men då arealunderlaget ökat från år till år är det svårt att ange några exakta siffror. Vi ingick i en jämförelse med ett antal större gårdar, där vår var bland de mindre. Siffrorna visade på att våra maskinkostnader låg bra till, berättar Andreas. På gårdarna i Stora Hallebo är alla överens om maskinsamarbete är något positivt, samtidigt som man är försiktig med att tala om för andra hur de skall samarbeta. Det fi nns många olika varianter på maskinsamarbete. Men även om förutsättningarna är olika på enskilda gårdar tror jag att alla gårdar kan ingå i mer eller mindre omfattande maskinsamarbete som bidrar till sänkta maskinkostnader, avslutar Gunnar. Johan Löfgren, Hushållningssällskapet Är Du intresserad av frågor kring maskinsamarbete, kom och lyssna på Johan Löfgren på Sommarmötet. Hushållningssällskapet i Jönköpings län 7

8 Hushållningssällskapet utvecklar landsbygden Hushållningssällskapet verkar för en levande landsbygd. Genom rådgivning och utbildning stöder vi landsbygdsföretagens utveckling. Våra rådgivare har stor kunskap som är till nytta för dig som jord- och skogsbrukare eller landsbygdsföretagare. Välkommen till oss du också! Växtodling EU-stöd Lammproduktion Fiske Miljö Ekonomi och företagande Hästhållning Trädgård Fältförsök Lantbruksbyggnader Mat Markkartering Skog Vår bredd är vår styrka! Vi samordnar årligen också julmarknader och sommarmöte, dessutom resor och andra aktiviteter för våra drygt 3000 medlemmar. Blir du medlem nu får du 2008 års medlemskap på köpet! Som medlem får du vår tidning 5 gånger per år och inbjudan till lokala arrangemang. Medlemsavgiften är 275 kr/person och 50 kr/familjemedlem. Välkommen att kontakta oss! Hushållningssällskapet i Jönköpings län Huskvarnavägen 97 B Jönköping Tel Fax: E-Post: Hemsida: Claes Ljungkvist Edvard Jonasson Meningen med livet? Hushållningssällskapet i Jönköpings län Gynna din hemorts förädlingsindustri vid försäljning av skogsprodukter... Kontakta KARLA TRÄ Bottnaryd Vi köper: # Leveransvirke - Sågtimmer & Massaved # Avverkningsuppdrag - Slutavverkning & Gallring # Skog på rot Tel Fax

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År!

nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År! nr 4 2014 Hushållningssällskapet Gotlands tidskrift Gott Nytt År! Innehållsförteckning sid Ledare: Hushållningssällskapet ställer upp! 3 Förgröning -nytt EU-stöd 2015 5 Gotland Grönt Centrum AB har startat

Läs mer

www.jordbruksverket.se Fördel landsbygd entreprenörer som vågat

www.jordbruksverket.se Fördel landsbygd entreprenörer som vågat www.jordbruksverket.se Fördel landsbygd entreprenörer som vågat För att lyckas måste man våga I denna broschyr får du träffa ett antal företagare som driver olika typer av företag på landsbygden. Några

Läs mer

Professionella. hästföretagare. www.jordbruksverket.se 1

Professionella. hästföretagare. www.jordbruksverket.se 1 Professionella hästföretagare www.jordbruksverket.se 1 Professionella hästföretagare 2 För att lyckas måste man våga, men hur svårt kan det vara? Hur svårt kan det vara att starta och driva ett företag?

Läs mer

Med känsla för lamm Framtid för sojabönor Ingen idé att få panik

Med känsla för lamm Framtid för sojabönor Ingen idé att få panik Med känsla för lamm Framtid för sojabönor Ingen idé att få panik #3 2012 2 INNEHåLL: Foto: RoLF JöNSSoN/GA ARKIv ratta in rutten med satellit sidorna 4-5 Foto: LINdA berglund/gt ARKIv Eva hurrar för landsbygden

Läs mer

Värdefull. Expansiva lantbrukare. Riktigt bra försäkringar för både privatpersoner och lantbruk. Så klarar du tuffare tider Tips från privatrådgivaren

Värdefull. Expansiva lantbrukare. Riktigt bra försäkringar för både privatpersoner och lantbruk. Så klarar du tuffare tider Tips från privatrådgivaren Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 3 Nummer 1 2008 Riktigt bra försäkringar för både privatpersoner och lantbruk Så klarar du tuffare tider Tips från privatrådgivaren Expansiva lantbrukare

Läs mer

Svenska Foder ökar omsättningen med 700 miljoner kr år 2007 sid 5

Svenska Foder ökar omsättningen med 700 miljoner kr år 2007 sid 5 Ett magasin för svensk lantbruksnäring nr 2 2008 Invigning Trollenäs sid 18 Störst, bäst och vackrast... sid 6 Bengts Hästsport i nya lokaler sid 12 Länsförsäkringar ger sig in i matchen sid 10 Svenska

Läs mer

BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005

BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005 BAKGRUNDSMATERIAL Eva Hagström REDIGERING Lena Karlsson GRAFISK FORM Rasmus Einarsson TRYCK Kringel-Offset, Södertälje 2005 Kor och IT Kor eller IT så framställs ofta landsbygdens framtid. Bort med det

Läs mer

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se

2006:9. Ekologisk produktion. - Goda exempel från Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk. www.k.lst.se 2006:9 Ekologisk produktion - Goda exempel från Blekinge Länsstyrelsen Blekinge län, Lantbruk www.k.lst.se Pernilla Per Torsten Iris & Anders Anders Hanna Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 KARLSKRONA.

Läs mer

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar

Goda exempel. Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Goda exempel Framgångsrik skötsel av naturbetesmarker och ängar Förord Naturbetesmarker och ängar finns över hela landet, men deras karaktär och förutsättningarna för att sköta dem varierar kraftigt. Det

Läs mer

tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB

tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB tidningen Ett magasin för svensk lantbruksnäring Producerad av Svenska Foder AB #6 2008 Nytt utseende! Nomus ökar sitt fokus på de enskilda lantbrukarna Lidgris - Årets grisföretag i Skaraborg 2008 Satsningen

Läs mer

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 Finanskris eller bankkris? Rubrikens frågeställning är ytterst intressant mot bakgrund av de senaste månadernas fokusering på

Läs mer

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag Inledning Denna guide har tagits fram för dig som är, eller vill bli, företagare i de gröna näringarna och som är i behov av inspiration och tips kring

Läs mer

LANDSBYGDi Norr. Skog Köra häst ett företag? Kontinuitetsvärden i skogen bevara skogskänslan. tema. Nr 1 Februari 2008 82:a årgången

LANDSBYGDi Norr. Skog Köra häst ett företag? Kontinuitetsvärden i skogen bevara skogskänslan. tema. Nr 1 Februari 2008 82:a årgången LANDSBYGDi Norr Nr 1 Februari 2008 82:a årgången tema Skog Köra häst ett företag? Kontinuitetsvärden i skogen bevara skogskänslan Medlemstidskrift för Hushållningssällskapet i Norrbotten, Västerbotten

Läs mer

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer. Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Bilaga 3 Rådata, transkribering av intervjuer Bilaga till: Framgångsfaktorer för ökad svensk odling av baljväxter till livsmedel

Läs mer

Boende på landsbygden lever med ovanligt stora risker i sina hem

Boende på landsbygden lever med ovanligt stora risker i sina hem Kontaktinformation Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig till Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50. Vill du prenumerera? Skicka e-post till lantbruksborsen@lansforsakringar.se. Lantbruksbörsen

Läs mer

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna

Med gården som bas. affärsmöjligheter inom de gröna näringarna Med gården som bas affärsmöjligheter inom de gröna näringarna sid 26 sid 10 sid 44 sid 6 sid 41 Innehåll 4 Går du i utvecklingstankar? Affärsmöjligheterna för oss som verkar inom de gröna näringarna är

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

Mila. 4 7 februari MalmöMässan. www.milamassan.se. MÖTESPLATSEN för alla inom de gröna näringarna. Mila 2009 på MalmöMässan

Mila. 4 7 februari MalmöMässan. www.milamassan.se. MÖTESPLATSEN för alla inom de gröna näringarna. Mila 2009 på MalmöMässan Mila 2009 på MalmöMässan B SVERIGE PORTO BETALT PORT PAYÉ Mila 4 7 februari MalmöMässan www.milamassan.se MÖTESPLATSEN för alla inom de gröna näringarna 2 Mila 2009 på MalmöMässan. LANDET KOMMER TILL STAN

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Värdefull. Bevarar kulturen. Banken erbjuder färdig e-butik. Bytte bank. Skippa kortet. Eva Kristina Hammarskjöld

Värdefull. Bevarar kulturen. Banken erbjuder färdig e-butik. Bytte bank. Skippa kortet. Eva Kristina Hammarskjöld Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 8 Nummer 2 2013 Bytte bank Ansgarius Svensson AB värderar engagemang Skippa kortet Nu kan du betala med mobilen i Vimmerby Eva Kristina Hammarskjöld

Läs mer

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten

Rapport 2008:12. Fäboddrift ur ett brukarperspektiv. Lantbruksenheten Rapport 2008:12 Fäboddrift ur ett brukarperspektiv Lantbruksenheten Omslagsbild: Skräddar-Djurberga, Orsa. Foto: Jan-Bertil Norling, foto sid 35 Ann-Catrin Nordin. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri,

Läs mer

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips!

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011 Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! 1 Stark inför kommande utmaningar Den akuta krisen i den globala ekonomin verkar vara över och

Läs mer

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s.

Jordbiten. På gång i höst s. 29-31. Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11. Växtföljden påverkar bördigheten s. Jordbiten Aktuell information från landsbygdsenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län Nr 3 /2010 Att driva gårdsbutik s. 4-9 Sök stöd för förnybar energi s. 10-11 Växtföljden påverkar bördigheten s.

Läs mer

gör skillnad! seminarier i vår

gör skillnad! seminarier i vår Aktiva en tematidning från lrf jämtland kvinnor med skog gör skillnad! seminarier i vår Inspiration för och av kvinnor som vill något med skogen! östersund 20/3 Med Marie Simonsson, Anna Fors Ward och

Läs mer

Entreprenörerna om vindens möjligheter

Entreprenörerna om vindens möjligheter Entreprenörerna om vindens möjligheter Vindaffären börjar med ett samtal För att bygga vindkraft krävs mark. LRFs medlemmar står för hälften av all tillgänglig privat mark i Sverige. Förutsättningarna

Läs mer

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12

Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Fler får pengar tidigt sid 4 Våtmarken som förenar sid 8 Har du en åker i Brasilien? sid 12 Brist på svensk ekomjölk sid 13 Större skörd med bioångning sid 14 Spa för hästar ett projekt i tiden sid 6-7

Läs mer

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Februari 2012 Projektledare Karin Borgenvall, Macken Växjö Ekonomisk Förening Journalnr 2011-44 Innehållsförteckning

Läs mer

Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF

Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF Våra bästa argument till varför det är bra att vara medlem i LRF Under april så tävlades det inom LRF om vem som kunde skriva det bästa argumentet för LRF. Här hittar du alla tävlingsbidragen. Jag lyssnar

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer