ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR."

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 3 OKTOBER 2003 Revisorns roll i företaget Att revisorns arbete i ett företag sker oberoende, opartiskt och med full integritet är viktigt, inte minst eftersom revisionen skapar en trygghet mellan bolaget och alla dess intressenter. Därför är det viktigt att revisorn kan skilja på sin roll som revisor och sin roll som konsult då denne jobbar på uppdrag av företagets ledning. Nu finns en analysmodell som ska hjälpa alla revisorer och förhindra att jävsituationer uppstår. SIDAN 7 Satsa på kärnverksamheten och låt andra sköta resten Enkelt uttryckt innebär outsourcing att lägga ut en viss del av ett företags funktioner på en extern part i syfte att effektivisera administrationen och sänka företagets kostnader. Men för att effektiviseringarna ska bli verklighet gäller det att förvissa sig om att den som sköter de affärsstödjande funktionerna kan göra det bättre, billigare och effektivare än ditt eget företag. SIDAN 8 Affärssystemet är hjärtat i företaget Nyttan med ett modernt affärssystem är att det kan ge företaget effektivitetsvinster och och därmed ökad lönsamhet. Men det gäller att man bygger affärssystemet rätt från början. Utgå därför från att anpassa affärssystemets datalösning till ditt företags behov och struktur inte tvärtom. SIDAN Euroanpassning ökar svenska företags konkurrenskraft Medan svenska folket i september röstade om eurons eventuella införande hade företagen i Sverige inget annat val än att anpassa sig till Europas nya valuta. Anledningen är helt enkelt att stora delar av vår export och import redan idag sker med företag i euroländer och att göra affärer i kronor innebär en valutarisk för dessa företag. Svenska företag kommer inom en inte alltför avlägsen framtid hamna i en situation där kunder och leverantörer i euroländer kräver att affärerna görs i euro. Att börja tänka euro redan i dag är därmed en fråga av strategisk betydelse, menar Mats Persson, eurospecialist på Ernst & Young. SIDAN 4 OCH 5 FÖRVALTA FÖRETAGETS RESURSER PÅ BÄSTA SÄTT SIDAN 6 INNEHÅLL Sverige är ett utpräglat småföretagarland sid 2 Euroanpassning ökar svenska företags konkurrenskraft sid 4 Tänk strategiskt och utnyttja dina resurser sid 6 Revisorns roll i företaget sid 7 Satsa på kärnverksamheten och låt andra sköta resten sid 8 Vilken roll har styrelsen? sid 10 Affärssystemet är hjärtat i företaget sid 12 Köpa och sälja fakturor en lönsam affär sid 14 ANNONS ANNONS MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI, OKTOBER 2003

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Sverige är ett utpräglat småföretagarland Sverige har ett antal mycket stora företag, men de är inte många. Det är faktiskt färre än 1000 företag som har mer än 250 anställda. Av förklarliga skäl är det ändå oftast dessa som syns i media då flera av dem är börsnoterade och därför av ett publikt intresse. Det verkligt stora antalet företag är emellertid små företag. I de allra flesta fallen ägarledda och en familjeangelägenhet. Det finns långt över företag som har mindre än 20 anställda. Dessa företag sysselsätter ändå en mycket stor del av befolkningen och är med och finansierar, genom skatter och avgifter, de trygghetssystem som vi litar på. De små företagen investerar även mera i förhållande till antalet anställda än de stora företagen. Hur viktig är tillväxt och investeringsvilja? Investeringsviljan är viktig och oftast en förutsättning för tillväxt. Att driva företag framgångsrikt utan att bejaka tillväxt är näst intill en omöjlighet. Man kommer förr eller senare på efterkälken. Kunderna vill göra en bra affär, personalen vill ha bra betalt och utvecklas, leverantörerna vill ha stora volymer till bra priser, företaget måste sätta av till kommande investeringar och ägarna vill ha vinst - hur går detta ihop? Flera av önskemålen verkar ju motverka varandra. Svaret är delvis att företaget måste skapa vinster genom att ha mera intäkter än kostnader, men det är även viktigt med tillväxt. Ju större företaget är desto större möjligheter har det att uppfylla intressenternas önskningar. Ett större företag kan generera mera pengar än ett litet, även om vinsten i procent av omsättningen är lägre, och för ägaren är därför tillväxt mycket viktigt. Synas bättre Att öka sina marknadsandelar är därför ett viktigt mål för de små och medelstora företagen. När företaget blir större syns det dessutom bättre på marknaden och har lättare att rekrytera kunnig personal. Företag som växer kan erbjuda sin anställda karriärvägar och möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveckling. Utmaningar och belöningar ökar i takt med tillväxten. Kompetent stöd Så gott som alla små och medelstora företag anlitar redovisningskonsulter för att hålla ordning på sin redovisning. Dessa redovisningskonsulter har genom åren blivit Sveriges verkliga småföretagsexperter och en viktig resurs för utveckling och tillväxt inom småföretagssektorn. Sveriges Redovisnings konsulters Förbund SRF stöder och kompetensutvecklar sina mer än 2000 ledamöter för att dessa, i sin tur, ska kunna vara den naturliga kompetenspartnern till de små och mellanstora företagen. SRF för även de små och medelstora företagens talan. Det sker på många sätt, genom remissyttranden, offentlig debatt och lobbyverksamhet. Det är viktigt för SRF att landets lagstiftare förstår att skapa regler som underlättar företagande. Det finns en enorm potential i alla de hundratals tusen småföretagen. Med rätt stöd och ett regelverk som minskar risktagandet för den enskilde individen finns här en mycket intressant utvecklingspotential. SRF:s ledamöter och deras anställda servar mer än företag med kvalificerade ekonomitjänster. I dessa företag är SRFkonsulten en viktig samarbetspartner. MATS DAHLBERG VD, SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FÖRBUND, SRF Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Redaktör: Petter Renhuldt, Mediaplanet Produktionsledare: Helena Mannerfelt, Mediaplanet Projektledare: Andreas Hall, Mediaplanet Grafisk formgivning: Katarina Engwall, MediaPlanet Repro: Ordbild Tryck: Svenska Tryckcentralen För mer information om tematidningar i kvälls- och dagspress: Distribueras med Dagens Industri oktober 2003 Tyck till om våra tidningar

3 KONTROLLERA RISKERNA! KreditFakta startades utifrån idén att förändra en oligopolsituation. Det var i slutet av 80-talet som idén konkretiserades. Internet som verktyg för distribution av affärsinformation var givet för Bonnierkoncernen, lika givet som viljan att genom KreditFakta etablera sig på en marknad som kännetecknades av en tydlig oligopolsituation, nämligen marknaden för kredit- och affärsinformation. KreditFakta startades 1994 med den internt uttalade viljan att tillföra något nytt, tänka på annat sätt, utveckla branschen med mera. Den tanken styr oss idag då vi säger Kreditinformation på dina villkor. Den tanken kommer att styra oss i framtiden. Eva Gianko, VD KreditFakta foto: Suvad Mrkonjic Vi vill att de kunder vi har ska känna, uppleva och förstå att de är just kunder! Att det är kunden som bestämmer. Att vi som leverantör gör vårt yttersta för att anpassa våra lösningar, tankesätt och våra rutiner till ett arbetssätt som fungerar bäst för våra kunder oavsett om det gäller systemanpassning, teknisk såväl som praktisk rådgivning, kundtjänst, produktutveckling eller försäljning. Det är inte alltid vi lyckas kan en och annan säga. Och kanske är det så. Men, vi vet att vi i allt vi gör arbetar för att tillhandahålla Kreditinformation på dina villkor. Men branschutvecklare då? Lite väl magstarkt säger den kritiskt lagda läsaren. Men KreditFakta var faktiskt först med att erbjuda kreditinformation via Internet och vi är övertygade om att vår lansering medförde en mycket snabbare reaktion hos våra branschkollegor. Därmed utvecklade vi branschen på vårt sätt. Den av kunden parameterstyrda KreditBevakning respektive KreditBeslut är ytterligare ett par exempel på samma inriktning. Kundens kontakt direkt med vår IT-enhet är också genuin. Vi vill bli nummer ett på marknaden för kreditinformation. Nummer ett när det gäller lyhördhet, kreativitet, och kundanpassning.vi önskar och hoppas att du som användare av kreditinformation vill hjälpa oss med detta! Eva Gianko VD, KreditFakta Outsourcing av ekonomi och lön Visma Services kan ta ansvar för hela ekonomifunktionen hos små och stora företag och vi gör arbetet på plats hos kunden eller i våra egna lokaler. Vi har ett eget lönecenter för outsourcing av lönefunktionen. Välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa Dig! Visma Services är nordens ledande leverantör av outsourcingtjänster inom ekonomi och lön. Vi finns i Arjeplog, Arlandastad, Falun, Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala och i de övriga nordiska länderna. Visma Services Sverige AB är ett helägt dotterbolag till det norska bolaget Visma ASA.

4 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Euroanpassning ökar svenska företags konkurrenskraft existens. Omvänt innebär det att ju tidigare ett svenskt företag anpassar sig till att handla i euro, desto större chans har det att i framtiden bli en vinnare. - Det säger sig självt att företag i euroländer hellre står över att handla i en annan valuta än euron om de har bättre alternativ. Det svenska företaget bör därför ge kunderna möjligheten att välja om de vill betala i kronor eller euro och om så är fallet hantera valutarisken själv. Men fortfarande offererar många svenska företag i kronor till euroländerna utan att tänka på konsekvenserna, säger Mats Persson. Euron är redan här Att svenska företag ger offerter i euro till företag i euroländer blir dock allt vanligare vilket har lett till att många större exporterande företag i Sverige har ett stort inflöde av euro i sin verksamhet och därmed sitter de på en stor valutarisk. Därför söker dessa av natur- Sveriges nej till Euron som valuta innebär inte att allt förblir som förut. Med tanke på att EU är vår största export- och importmarknad samt att euron i de flesta EU-länder redan är verklighet innebär det att svenska företag förr eller senare kommer tvingas anpassa sig till den nya valutan. En anpassning till euron ger inte bara företaget möjlighet att hävda sig i konkurrensen utan kan på sikt även vara kritiskt för företagets överlevnad, menar eurospecialisten Mats Persson. Det blir aldrig som förut. Ett nej till euron innebär inte att företagen i Sverige inte påverkas av den nya valutan, snarare tvärtom. Medan folket röstade hade företagen i Sverige inget annat val än att anpassa sig till Europas nya valuta. Anledningen är helt enkelt att stora delar av vår export och import sker med länder inom EU. Idag går 40 procent av vår export till euroländerna och 50 procent av vår import kommer från dagens euroländer. Av dessa har flertalet redan infört euron som valuta. Mats Persson, eurospecialist på revisionsföretaget Ernst & Young, menar att detta kommer få till följd att de svenska företag som inte redan anpassat sitt tänkande och sin verksamhet till att hantera euro kanske inom kort kommer att tvingas att göra det. Svenska företag kommer inom en inte alltför avlägsen framtid, vare sig de enbart handlar på den svenska marknaden eller med företag i euroländer, hamna i en situation där dess kunder och leverantörer kräver att affärerna görs i euro. Anledningen är att handeln i kronor innebär en valutarisk som man av naturliga skäl helst undviker. I dagsläget gäller det främst för kunder i euroländer men framledes kommer detta även att gälla för svenska företag. Den som anpassar sig blir en vinnare Ett konkret exempel på detta är att ett svenskt företag som vid en offertprocess där en kund i ett euroland tar in offerter från olika länder som främst handlar med euro, ger en offert i kronor och helt enkelt väljs bort på grund av den valutarisk den svenska offerten i kronor innebär. Valutarisken innebär också att det är kunden som i praktiken sätter priset på offerten. För att kunna jämföra offerterna fastställer eurolandskunden en kalkylkurs och gör sedan en bedömning av hur mycket denna måste lägga på för att inte riskera att förlora pengar på valutatransaktionen. Det innebär det svenska företaget inte har någon kontroll över priset på den offert man levererat. På sikt menar Mats Persson att oförmågan att handla i euro kan visa sig förödande för svenska företag och hävdar att det faktiskt kan hota ett företags hela

5 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 5 liga skäl utbetalningsmöjligheter i euro för att bli av med valutarisken vilket innebär att dessa svenska företag betalar sina svenska underleverantörer i euro. Dessa agerar i sin tur likadant gentemot sina leverantörer och på så sätt skapas en eurokedja bland svenska företag trots att den officiella valutan fortfarande är kronor. Verktyg för att hantera valutarisken Euron är alltså på sätt och vis redan här och att som svenskt företag anpassa sig till handeln med euron blir enligt Mats Persson därmed allt viktigare, inte minst eftersom antalet länder som handlar med euron kommer öka på sikt. Till exempel kommer EU den 1 maj 2004 att utökas med tio nya medlemmar. Det innebär att 58 procent av vår export och 72 procent av vår import framöver kommer att ske med EU-länder. Av de nya EU-medlemmarna kommer merparten inom en tidsperiod av mellan fem och tio år kanske också att ha gått över till euron. Idagsläget innebär dock handel med euron fortfarande en valutarisk för svenska företag men Mats Persson förklarar att det finns sätt att hantera risken. Att ställa krav på sina leverantörer att ta euro är ett sätt; dessutom finns redan en rad verktyg och reglerverk för hantering av euron i svenska företag. Bankerna erbjuder både lån, checkkrediter och inlåningskonton, det finns Vill du ha en revisor som förstår både ditt företag och din privatekonomi? Vi ger ägarledda företag råd och stöd i ekonomiska frågor för öka lönsamheten i företaget och förbättra ägarens privatekonomiska situation. Lindebergs Grant Thornton är det ledande revisions- och konsultföretaget för ägarledda företag och erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och corporate finance. Vi har fler än 600 medarbetare på 34 kontor och bland våra kunder finns både stora och små företag över hela landet. Under hösten har vi en rad seminarier på tjugotalet orter, till exempel Skattedagar, Lönedagar och generationsskiftesseminarier. De flesta av dessa är kostnadsfria. För mer information om Lindebergs Grant Thornton och våra seminarier, besök Vill du att vi kontaktar dig? Maila till Mats Persson, valutaspecialist på konsultföretaget Ernst & Young, menar att svenska företag kommer inom en kort framtid hamna i en situation där dess kunder och leverantörer kräver att affärerna görs i euro. redovisningssystem som använder euron som valuta liksom regelverk för momsredovisning av eurofakturor, till och med system för löneutbetalningar i euro. Exempelvis har 70 svenska företag valt att ha sin redovisning i euro. Att börja tänka euro redan i dag är en strategisk fråga och det finns ingen tid att förlora, avslutar han. PETTER RENHULDT NOTISER Fusk med EU pengar Under 2002 hamnade drygt 8,6 miljarder kronor av EUs pengar i fel fickor mot 5,2 miljarder året innan. Internationella brottssyndikat ligger bakom dessa brott. Fusket med strukturfondsmedlen för regionalstöd mer än tredubblades. Fusket med jordbruksbidragen ökade med 36 procent. Bedrägerier med jordbruksbidrag och regionalstöd svarade för 25 procent av de försnillade medlen. På intäktssidan är det ännu värre. Av 8,5 miljarder kronor som fuskades bort under 2002 orsakades hälften av bedrägerierna av moms- och tullavgifter. Stöldregister för mobiltelefoner KÄLLA: RIKSDAG & DEPARTEMENT NR 22/2003 Mobiltelefoner hör till de mest stöldbegärliga varorna. Detsamma gäller för cyklar. För de sistnämnda finns ett stöldregister som gör att polisen lätt kan spåra den rätte ägaren. I syfte att minska antalet mobilstölder och öka chanserna att få tillbaka stulna eller borttappade mobiltelefoner har ett nationellt stöldregister upprättats av S Reg AB som även bedriver cykelregistret tillsammans med Svenska Stöldskyddsföreningen. Förutom att chanserna att få tillbaka stöldgodset ökar, innebär en registrering i registret att ägaren får hjälp med att spärra både abonnemanget och själva telefonensamt hjälp att göra anmälan till både polis och försäkringsbolag. KÄLLA: PRESSMEDDELANDE FRÅN SIBA Tvång att utnyttja företagshälsovård? En utredning har tillsatts för att undersöka om sjukfrånvaron skulle minska ifall företag blev tvungna att utnyttja företagshälsovård. Utredaren ska se också över frågan om frivillig eller obligatorisk kvalitetssäkring kan vara effektivt för att uppnå höjd kvalitet, och föreslå kvalitetskrav på utbudet av tjänster, kompetens och oberoende hos den som erbjuder företagshälsovård. I dag är det bara 40 procent av företagshälsovårdsföretagen som är kvalitetssäkrade. Förslag på hur företagshälsovården ska få tillräckligt med personal utan negativa effekter för sjukvården ska också utarbetas, liksom en konsekvensanalys för kostnaderna, särskilt för småföretag. Uppdraget ska presenteras dels i ett delbetänkande senast den 1 januari 2004 och dels i ett slutbetänkande senast den 1 juli Krafttag mot bluffakturor KÄLLA: RIKSDAG & DEPARTEMENT NR 22/2003 Fakturabedrägerierna hotar att bli ett samhällsproblem enligt Svensk Handel. Allt större del av deras säkerhetsarbete har de senaste åren gått åt till att hjälpa medlemmar som utsatts för bluffakturor. Polis och åklagare har hittills inte agerat. Nu kräver Svensk Handel att regeringen tar itu med bluffaktureringen och skärper lagstiftningen. Det senaste i bluffakturering är ett företag som kallar sig Kommunal Avfallshantering AB. De skickar fakturor till personer som bor i andra länder och har sina sommarstugor i Sverige. Fakturorna skickas till sommarstugeägarnas hemadresser. Brottslingar har tre kriterier när de väljer brottslighet, enligt Svens Handel. För det första ska det ge mycket pengar. För det andra ska det vara liten risk att åka dit, och för det tredje ska straffet vara lågt. Fakturabedrägerierna uppfyller alla dessa kriterier. Svensk Handel har skapat varningslistan som ligger på deras hemsida Där finns också en mall till polisanmälan och goda råd om hur man gör när man drabbats av falska fakturor. KÄLLA: PRESSMEDDELANDE FRÅN SVENSK HANDEL The Global Executive MBA mba.swedishtrade.se Copenhagen Business School CCE In collaboration with INSEAD s Center for Advanced Learning Technologies (CALT) A Global Executive MBA divided into 10 modules over 22 months without career interruption. Lindebergs Grant Thornton tillhandahåller revision, skatterådgivning, redovisning samt corporate finance- tjänster och ingår i Grant Thornton ett globalt nätverk av självständiga revisions- och konsultföretag. For further information or an application form please contact Linda Björk or Hasse Karlsson or visit our homepage: mba.swedishtrade.se Emine Lundkvist, skattekonsult, föreläsare på Lönedagarna

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Tänk strategiskt och utnyttja dina resurser Orsaken till att dessa inte finns med bland företagets tillgångar är naturligtvis att företaget inte äger dem eller kan förfoga över dem på samma sätt som man förfogar över till exempel en maskin. Ändå är det i de flesta företag de viktigaste resurserna och absolut avgörande för ekonomin. Man brukar lite skämtsamt säga att företaget går hem klockan fem och om ägaren har tur så kommer det tillbaka imorgon bitti. Göra saker på rätt sätt Att hushålla med begränsade resurser innebär att göra saker Ekonomi är att hushålla med begränsade resurser. För den som driver företag innebär detta att på bästa sätt förvalta de resurser som finns i företaget. När man tittar på ett företags balansräkning, som är en förteckning över företagets tillgångar och skulder, så är det inte en förteckning över alla resurser som företaget har till sitt förfogande. En viktig resurs som saknas är till exempel företagets personal och andra kompetenta medarbetare som företaget har tillgång till. på rätt sätt. Planera och styra det som händer i företaget så att det skapar vinst, tillväxt, arbetsglädje och så vidare. Fokusera kundernas behov och önskemål samt tillfredställa dem. I detta ligger kärnan av det som vi kallar för kvalitet, att fylla kundens behov och förväntningar. Vi talar här, i huvudsak, om den operativa verksamheten. Göra rätt saker När vi tänker operativt så tänker vi inåt i företaget. Vi tänker på det som vi är bra på eller de områden där vi bör förbättra oss. Vi använder våra resurser enligt det mönster som vi bestämt. Vi gör alltså saken rätt, men gör vi rätt saker? För att avgöra hur det är med den saken krävs ett helt annat fokus, helt annat tänkande. Nu måste vi titta utåt istället, på företagets omvärld, och inte i första hand se på det som sker idag eller imorgon på verkstadsgolvet. Vi ska agera för att säkerställa att företag finns även i framtiden. Vi brukar tala om strategiskt tänkande. Koncentration Ekonomi är alltså att hushålla med begränsade resurser. Vad eller vilka är de viktigaste resurserna i ditt företag? Hur används dessa resurser idag? Vad är det som skapar lönsamhet idag och vad kommer att skapa lönsamhet imorgon? Om du kan svara på vad som är den långsiktigt viktigaste arbetsuppgiften så blir följdfrågan, hur kan du avsätta mera tid, resurser, för denna uppgift. Att underlåta att göra det skulle inte vara god ekonomi. Outsourcing En intressant trend är att företagen nu lägger ut hela, eller delar av, sin ekonomiavdelning på externa redovisningsföretag. På detta sätt frigör man resurser för mera kundorienterade aktiviteter. De som tidigare haft hand om redovisningen kan ofta snabbt utvecklas till mera utåtriktade uppgifter. I många små företag sköts dessutom ekonomiavdelningen på helger och övertid av företagsledaren själv vilket på ett olyckligt sätt dränerar viktig energi från företagaren. Energi som borde läggas på att utveckla företaget. Redovisningskonsulten Redovisningskonsulten är företagets man/kvinna, en person som helt och hållet står på företagets sida. Fundera ett tag på vad det skulle innebära för dig om du överlät ekonomiavdelningen till ekonomiproffs. Tillsammans kan ni sedan sätta upp målet för vad ni ska åstadkomma tillsammans. Den tid som frigörs använder du till att göra det som är allra viktigast för dig och ditt företag. MATS DAHLBERG

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 Revisorns roll i företaget Revision är en sak och rådgivning är en annan. En kvalificerad revisor som utför en oberoende och opartisk revision av vd:s och styrelsens förvaltning av företaget måste alla svenska aktiebolag ha. Att revisionen sker opartiskt och med full integritet är viktigt, inte bara för ägarna som tillsätter revisorn, utan eftersom revisionen också skapar en trygghet mellan bolaget och alla dess intressenter. Det viktigt att revisorn kan skilja på sin roll som revisor och sin roll som konsult då denne jobbar på uppdrag av företagets ledning. Nu finns en analysmodell som ska hjälpa alla revisorer att förhindra att jävsituationer uppstår. Varje svenskt aktiebolag måste ha en revisor vars uppgift är att utföra en oberoende och kritisk granskning av årsredovisningen samt vd:s och styrelsens förvaltning av bolaget under det gångna året. Revisorn utses av företagets ägare på bolagsstämman och det är viktigt att revisorn inte företräder sidointressen som gör att dennes opartiska integritet under revisionsuppdraget kan ifrågasättas. Revisionen skapar trygghet mellan bolaget och dess intressenter Ett exempel är om företagets revisionsuppdrag sköts av samma person eller företag som anlitas som konsult för redovisningsuppdrag. Det finns internationella exempel då situationer har visat sig vara förödande och skaran av förlorare varit stor. Det är inte viktigt enbart för bolagets ägare att revisionen sker oberoende och opartiskt utan även för bolagets leverantörer, kunder, anställda och myndigheter. Revisionen skapar en insyn i bolagets skötsel och därmed skapas också en trygghet mellan bolaget och alla dess intressenter. Revisorn får aldrig riskera att granska sig själv En situation där revisorn riskerar att granska sig själv får alltså aldrig uppstå och därför är det så viktigt att revisorn har möjlighet att skilja på sitt uppdrag som revisor och sin roll som konsult då denne jobbar på uppdrag av företagets ledning. Eller som lagen säger: revision är en sak och rådgivning något annat. Viktigt att renodla sina roller Visst kan det föreligga omständigheter där ägarna, vilka tillsätter revisorn, är samma personer som sitter i företagets ledning, men i dylika situationer gäller revisorns goda omdöme som förhoppningsvis hjälper denne att renodla sina roller. Som vald revisor utför denne en oberoende revision. På samma sätt ska revisorn då denne anlitas som konsult enbart samarbeta med företaget i företagets verksamhet. Analysmodell hjälper revisorn Sedan en tid finns även en analysmodell som syftar till att vägleda revisorn i olika situationer och ska om så är fallet erbjuda lösningar om det uppstår särskilda problem. Helt kortfattat innebär modellen att revisorn för varje enskilt uppdrag ska undersöka om det föreligger omständigheter som kan kompromettera dennes självständighet och oberoende. Skulle så vara fallet kan revisorn bestämma sig för vilka åtgärder som är nödvändiga eller att helt avsäga sig uppdraget. Analysmodellen är således ett viktigt instrument för att se till att svensk revision även framgent upprätthåller en hög standard. PETTER RENHULDT Pensionstips! Hela 70 procent av svenska folket vill gå i pension före 65 års ålder. Ändå har hälften av dem inte vidtagit åtgärder för att kunna göra det. Detta enligt en undersökning som Länsförsäkringar gjort, LänsSpar våren Osäkerheten om det egna sparandet är störst när det gäller ränte- och blandfonder, men osäkerheten är stor även när det gäller aktier och aktiefonder. Här följer några tips från Länsförsäkringar: Bra att tänka på för den som vill gå i pension före 65 Sätt dig in i pensionssystemet Se över de pensionsbesked du får och se det som en fingervisning, eftersom de baseras på många antaganden En tidig planering ger högre handlingsfrihet Tänk på att ett tidigare uttag från pensionssystemet än 65 år minskar pensionen Se över premiepensionen och gör aktiva omplaceringar Se regelbundet över de placerings val du gjort för din tjänstepension/avtalspension Fundera på om lön kan växlas mot pensionssparande Ett eget pensionssparande i någon form är i de flesta fall nödvändigt Bra att tänka på för osäkra sparare Ta inga förhastade beslut Se över hela spar- och lånebilden Spara alltid för oförutsedda utgifter i en sparform med låg risk, till exempel sparkonto eller kort räntefond Sprid dina sparpengar. Spara inte enbart i en sparform med smal inriktning Det är viktigt att pensionsspara för att öka handlingsutrymmet runt pensionen. Tänk på att det är ett långsiktigt sparande som kommer att vara med om fler upp och nedgångar på marknaden. Boktips Länsförsäkringar har tagit fram en bok Allt du behöver veta om pensioner. Där beskrivs hur den allmänna pensionen och tjänstepensionen fungerar. Boken kan beställas från Länsförsäkringar Kan du styra ditt företag? Ekonomiutbildningar som ger dig framgång.

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Satsa på kärnverksamheten och låt andra sköta resten Genom att lägga ut vissa administrativa funktioner som ekonomi och löner i företaget på en extern leverantör så kallad outsourcing kan företaget koncentrera både tid och resurser på sin kärnverksamhet. Med rätt förustättningar och ett noggrannt förarbete är fördelarna inte bara ett bättre sätt att utnyttja företagets resurser utan man ökar också sin konkurrenskraft. Enkelt uttryckt innebär outsourcing att ett företag fokuserar på det man är bäst på och och låter andra sköta resten av driften. I praktiken handlar det om att lägga lägga ut en viss del av ett företags funktioner på en extern part i syfte att effektivisera administrationen och sänka företagets kostnader. När det gäller outsourcing av ekonomitjänster kan det handla om att lägga ut delar av löneadministrationen eller företagets hela ekonomiavdelning och den som tar över uppdraget ansvarar för bemanning, drift, kvalitet och utveckling. Ekonomitjänster är för närvarande det enskilt snabbast växande området inom outsourcing och beräknas ha ökat med 50 procent under Bland de funktioner som idag är vanligast att outsourca hör exempelvis löneadministration och de företag som har mest att tjäna på att outsourca sina ekonomifunktioner är medelstora företag eftersom dessa företag ofta har betydligt högre kostnader än större företag. Outsourcingsprocessens olika steg Det finns generellt flera steg i en outsourcingprocess. Det första är att undersöka och besluta om man alls har något behov av att outsourca funktioner av sin verksamhet. Om så är fallet ska en leverantör väljas och då gäller det att se till att leverantören kan möta de krav på service som ställs. Under en övergångsperiod ska ett samarbetsförhållande skapas och förhållandet ska vara starkt på alla punkter. Ett sista steg i processen är att outsourcingen upphör. Poängen med att outsourca en tjänst är att företaget som tar över tjänsten alltid gör det billigare, bättre och effektivare än det egna företaget. Därför ska man kontinuerligt utvärdera outsourcingens resultat, ett resultat som kan innebära att man beslutar om att upphöra med outsourcingen. Men låt oss ta allting från början. Fördelar med outsourcing Att outsourca innebär att man tar ett helhetsgrepp för att se samspelet mellan system, processorer och medarbetare. Därför måste ett beslut om att outsourca administrativa funktioner på ett företag vara ett strategiskt beslut förankrat i affärsverksamheten och det måste fattas av företagsledningen för att stödja företagets kärnverksamhet. En av fördelarna med att företaget fokuserar på kärnverksamheten är att man effektiviserar sin administration och därmed ökar sin konkurrenskraft. Forskning visar bland annat att affärsstödsfrågor som inte tillhör kärnverksamheten upptar en relativt stor del av företagsledingens dyrbara tid. En effektivisering av administrationen medför ofta också stora besparingar för det företag som väljer att outsourca ekonomifunktioner med mera. Exempelvis kan leverantörsfaktureringen bli upp till 50 procent effektivare och löneadministrationen ibland bli fyra gånger mer effektiv än tidigare. När ska man outsourca? Men för att effektiviseringarna ska bli verklighet gäller det att förvissa sig om att den som sköter de affärsstödjande funktionerna kan göra det bättre, billigare och effektivare än ditt eget företag. Det kräver i sin tur en noggrann kartläggning av företagets kostnader, arbetssätt och kvalitetsnivåer. Låt därför någon, gärna en oberoende revisor, noggrannt granska kostnadsjämförelsen. Det efterföljande, långsiktiga effektiviseringsarbetet gäller att det hela tiden bedrivs löpande enligt de ständiga förbättringarnas princip. Du köper en tjänst inte ett system En vanligt förekommande företeelse när man ska upphandla outsourcingtjänster är att man tappar fokus på vad det är man upphandlar. Många stirrar sig blinda på systemlösningen man erbjuds istället för det resultat som tjänsten man köper ska leverera. Därför är det viktigt att leverantören får en möjlighet att kartlägga den befintliga verksamheten för att kunna ge ett säkert svar på hur stor kostnadssänkningen av outsourcingtjänsten kommer att bli. NOTIS Satsning på sådd finansiering Ta tillbaka outsourcad verksamhet Likväl som det finns argument för att outsourca, finns det anledning till överväga om det är dags att upphöra med outsourcing och ta tillbaka verksamheten. Om de tjänster som ligger hos en extern leverantör blivit en betydande del av kärnverksamheten kan det vara affärsmässigt riktigt att ta tillbaka dessa tjänster. Blir det aktuellt med ett upphörande av outsourcingtjänsten måste båda parter kunna genomföra upphörandet av avtalet med samma professionalitet som när det ingicks. Att outsourca ett företags ekonomifunktion är med andra ord ett köp av en mycket komplex tjänst. Ett gott råd när man ska sluta ett outsourcingavtal är att det bör innehålla nyckelbegrepp som rimlighet, tydlighet och balans för att få en bra relation mellan kund och leverantör. På så sätt ökar möjligheterna att outsourcingtjänsten fyller sin uppgift, nämligen att företaget lägger sina resurser där de bäst behövs och därmed ökar sin konkurrenskraft. PETTER RENHULDT Regeringen har aviserat att man ska vidta åtgärder för att förbättra entreprenörers och innovatörers möjlighet att få tillgång till finansiering i tidiga skeden. Näringsdepartementet tillsätter en förhandlingsman som tillsammans med Industrifonden ska utarbeta närmare detaljer kring genomförandet. Syftet är att större delen av det kapital som finns inom den statliga sfären, hos aktörer som Industrifonden, Teknikbrostiftelserna, SIC och Almi ska gå till bolag i tidiga skeden. Målsättningen är att den nya organisationen ska genomföras den 1 juni För att öka statens insatser i teknikbolag i tidiga skeden vill man använda Industrifonden och Teknikbrostiftelsen. Industrifonden ska utvecklas i två riktningar. Dels som ett kommersiellt bolag som ska kunna agera friare än nuvarande Industrifonden och förhoppningsvis generera ännu större intäkter än idag. Dels som en ny verksamhet Sådd IF som ska arbeta tillsammans med nuvarande Teknikbrostiftelserna med att finansiera unga företag i mycket tidiga skeden. Industrifonden kommer att använda sina nuvarande tio regionala riskkapital-bolag för de regionala aktiviteterna. Sådd IF förväntas kunna utnyttja den nuvarande Teknikbrostiftelsernas struktur. Industrifonden tar av sitt överskott och förser Sådd IF med medel. Nytt kapital ska man försöka få in via Europeiska Investeringsfonden. KÄLLA: INDUSTRIFONDEN NYTT 2/2003

9 Vill du göra affärer i Europa? Euro Info Centre hjälper dig att hitta rätt! Vill dina leverantörer ha betalt i euro? Hur hittar vi en affärspartner i Estland? Euro Info Centre är ett nätverk bestående av ett tjugotal kontor runt om i Sverige och totalt 260 i hela Europa. Vår gemensamma uppgift är att förse Europas små och medelstora företag med den information och de kontakter du behöver för att på olika sätt verka på de europeiska marknaderna Godkända av det ledande förbundet ekonomiproffs som hjälper dig till framgång Du hittar dem på

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Vilken roll har styrelsen? Du kan slå upp vilken dags- eller affärstidning som helst, så möts du av braskande rubriker om styrelser som inte verkar ha fullföljt sin uppgift. Hur har det blivit så här? Varför just nu? Och vilken roll har då en styrelse? Först och främst ska sägas att rubrikerna rör främst de stora bolagen, de mest publika. Och speciellt de som har en otydlig ägarbild. Orsakerna till underlåtenhet, oegentligheter och försyndelser kan härledas till det som vi idag kallar ägarstyrning, eller den alltmer vanliga benämningen Corporate Governance. I korta ordalag innebär det att ägarna måste ta sitt fulla ansvar, komma bort från det ansiktslösa, tillsätta en styrelse som fullföljer ägarnas intentioner och som i sin tur tar sitt fulla ansvar. Görs inte det, så kan bolagets verkställande ledning ta för sig och då blir rollerna omvända, vi får ett presidentstyre. Då kan det lätt sluta med tidningsrubriker. De mindre bolagens dilemma Om vi för en stund återvänder till mindre och medelstora bolag. Hur fungerar styrelsearbetet där? Här finns inte det ansiktslösa ägandet, här har vi tydliga ägare, ofta till stor del ägda av grundaren och dennes familj. Då ligger det nära till hands att styrelsen består av just familjemedlemmar och så kanske någon klok utomstående, men till familjen närstående. Hur pass nyttig är styrelsen? Det varierar naturligtvis, men alltför många styrelser är mer eller mindre betraktare av tillståndet i företaget. Ägarna, ledamöterna i styrelsen och de verkställande är ofta samma personer eller närstående. Styrelsearbetet blir fiktivt. Man tillsätter och avsätter inte ens den verkställande direktören. Något håller på att hända En tredje variant en önskad sådan är att styrelsearbetet fungerar som det ska. Här kan man iaktta en förskjutning av uppgifterna. Förr var mycket fokus på att övervaka VD:s förvaltning och att ha den hedervärda uppgiften att tillsätta och avsätta verkställande direktören. I övrigt hade VD ett informationsövertag när det gällde strategiska frågor. Nu har fokus hamnat på delvis andra saker och i korta ordalag brukar man prata om styrelsens fyra uppgifter, där de ofta omnämns i omvänd ordning mot tidigare. Styrelsens fyra uppgifter Först hamnar numera styrelsens strategiska uppgift, att med utgångspunkt från ägarnas intentioner besluta om bolagets affärsidé, mål och strategier. Det kräver dels en tydlig och gemensam verklighetsbild av nuet och dels en stor förståelse för den framtid som är möjlig. Trots att verkställande ledningen har ett informationsövertag är det styrelsen ska ta besluten om fortsatt färdväg. Det kräver ledamöter som kan greppa viktiga utvecklingsfrågor. Sedan har vi den klassiska kontrollfunktionen. Att fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets prestationer, övervaka den finansiella ställningen och riskexponeringen samt, inte minst, se till att bolagets redovisning håller hög kvalitet och att den kontrolleras på ett betryggande sätt. Det kräver ledamöter som ser längre än till resultat- och balansräkning. Den tredje uppgiften - se till att det finns en effektivt fungerande verkställande ledning. Det är i slutänden den som ska se till att beslutade åtgärder genomförs. Styrelsens ansvar stannar inte vid VD, utan sträcker sig minst till nästa led. Det kan gälla allt ifrån anställningsvillkor och belöningsformer till mera operativa frågor. Farfarsprincipen bör gälla! Det kräver ledamöter med stor integritet, speciellt i familjeföretag. Slutligen finns även en informationsuppgift. Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret att bolagets rapportering till ägare och omvärld ger en korrekt, rättvisande och fullständig bild av bolaget. VD-instruktionen bör innehålla ansvarsfördelningen mellan VD och styrelse och av informationspolicyn bör framgå vem som uttalar sig om vad. Det kräver en styrelseordförande som tål trycket när det börjar blåsa. Inget latmansgöra Det som för några år sedan ofta sågs som ett hedersuppdrag, nämligen att sitta i styrelsen, har fått helt andra förtecken. Att vara ledamot i en styrelse utvecklas alltmer till en profession i sig. Förutom de rent personliga egenskaperna så krävs att man är väl förtrogen med ett antal lagar: aktiebolagslagen, lagen om styrelserepresentation för privatanställda, medbestämmandelagen och årsredovisningslagen för att nämna några. Men det krävs också att man förstår praxis och god sed i styrelsearbete, det som inte finns i våra lagar och som vi helst vill undvika att få till lagar. Självsanering kan det kallas. Plats för förbättringar Mycket av tankarna om styrelsens roller i den här artikeln har sin bas i skriften Vägledning till God Styrelsesed som i våras gavs av StyrelseAkademien i Sverige. Uppförandekod är också det centrala i Förtroendekommissionens arbete som pågår just nu under ledning av Erik Åsbrink. Styrelseledamöter i alla bolag har anledning att följa den pågående debatten och dra sina egna slutsatser om det egna arbetet. Hur rekryterar vi ledamöter? Hur jobbar vi? Hur utvärderar vi arbetet? På många håll finns det förbättringspotential. CHRISTER RIDSTRÖM STYRELSEAKADEMIEN STOCKHOLM LEDAMOT AV STYRELSEN NOTISER Större öppenhet inom EU Trots att EU gjort en hel del för att öka offentligheten kräver EU parlamentet större öppenhet, både kring toppmöten och ministerrådets beslut. Parlamentet tycker att det är fel att det inte går att identifiera medlemsstaternas ståndpunkter när ministerrådet fattar beslut. Rådet vill inte att sådana beslut ska komma fram, men parlamentet påpekar att sådana uppgifter är nödvändiga om det ska vara möjligt att övervaka vilka positioner de olika regeringarna intagit. Man vill även att öppenheten kring EUs toppmöten ska bli större. Kritiken gäller också att rådet rutinmässigt avslår ansökningar om tillgång till handlingar som gäller kampen mot terrorism. Parlamentet efterlyser också bättre register över EUs handlingar, enklare och mer heltäckande diarier. KÄLLA: RIKSDAG & DEPARTEMENT NR 28/2003 Arbetstidslagen EG anpassas Regeringen planerar att lägga fram ett förslag om att införa ett EG-direktiv om nattarbete, dygnsvila och veckoarbetstid i arbetstidslagen från och med den 1 juli Den svenska arbetstidsslagen är dispositiv och kan helt eller delvis ersättas av kollektivavtal, vilket också har skett på flera områden. När EG direktivet om arbetstid trädde i kraft 1996 implementerades det i vår svenska lagstiftning genom en kompletterande bestämmelse i arbetstidslagen. Innebörden i den var att kollektivavtal vare sig får träffas eller tillämpas så att det strider mot EG-direktivet. Den utredning som föregick riksdagsbeslutet om lagändringarna hade visat att den svenska arbetstidslagen har ett skyddsvärde, även om den inte ordagrant har exakt samma bestämmelser som EG direktivet. Om direktivets regelverk ska införlivas i arbetstidslagen måste regeringen gå igenom och ta bort de överlappande bestämmelser i den svenska lagstiftningen som har samma skydd. Annars leder det till onödigt krångel och kostnadsökningar för företagen. KÄLLA: SVENSKT NÄRINGSLIV Heltäckande prisinformationslag Regeringen föreslår en ny prisinformationslag som ska träda i kraft 1 oktober Huvudinnehållet är: Prisinformationen förbättras och prisjämförelser underlättas Prisinformationen blir i princip heltäckande Jämförpriser på bland annat el, mobiltelefoni och finansiella tjänster Konsumentverket eller annan myndighet ska utforma föreskrifter Kravet på prisinformation innebär att samtliga kostnader för konsumenten måste visas öppet. Den nya prisinformationslagen blir en ramlag. KÄLLA: FRÅN JORDBRUKSDEPARTEMENTET

11 Fokusera på affärerna låt Proffice sköta resten Outsourcing, att lägga ut vissa funktioner i en verksamhet på en extern leverantör, blir allt vanligare bland svenska företag och organisationer. Outsourcing innebär att fast anställd personal kan koncentrera sig på kärnverksamheten medan stödfunktioner som exempelvis ekonomisk rapportering sköts av en extern partner. Resultatet blir en organisation med ökad konkurrenskraft. Outsourcingverksamheten inom Proffice startade 1991 och finns idag över hela Sverige inom en rad olika serviceområden, främst ekonomi, löneadministration, teletjänster och kundservice. Proffice axlar det totala ansvaret, d.v.s. bemanning, drift, utveckling, kvalitet och personalvård - antingen på något av sina Ekonomi-, Löne- eller Call Centers eller i kundens egna lokaler, en s.k. InHouse-lösning. Långsiktig relation kräver erfaren partner Att outsourca en verksamhet innebär stora förändringar i en organisation. Beslutet kräver tid och eftertanke. Övertagandeprocessen måste drivas med både mänskliga och ekonomiska aspekter för ögonen. Alla berörda måste få veta vilka konsekvenserna blir. Och för att lyckas måste en outsourcinglösning byggas på ett långsiktigt partnerskap med kunden. Modern outsourcing är ett strategiskt vägval för ökad flexibilitet, kontinuitet och kostnadseffektivitet. Outsourcing är också en naturlig del av framtidens företag anser Anna Nordström, ansvarig för Proffice Outsourcings EkonomiCenter. Medelstora företag har mycket att vinna på outsourcinglösningar. Efterfrågan speciellt på ekonomitjänster - har också ökat kraftigt just bland dessa de senaste åren Tid är pengar Fast anställd administrativ personal betyder fasta kostnader och konstant bemanning oavsett graden av arbetsbelastning. Inte sällan sköts administrationen av personer som i stället skulle kunna ägna sin tid åt att förädla kärnverksamheten. Vi upplever att alltfler ser fördelarna med att inte ha egna ekonomiavdelningar, säger Anna Nordström. Proffice Outsourcings Ekonomi- Center sköter all ekonomisk administration och tar ansvar för hela kedjan, löpande redovisning, bokslut och rapporter. Man ansvarar också för att avgifter och skatter redovisas och betalas i tid. Som ansvarig arbetsgivare slipper man oroa sig för att inte hinna med och man betalar bara för de tjänster som för tillfället behövs. Detta gör i praktiken att fasta kostnader blir rörliga, konstaterar Anna Nordström. Kunden har kontrollen Att outsourca en ekonomiavdelning betyder konstant tillgång till bred kompetens och ständigt uppdaterade affärsoch lönesystem. EkonomiCenter tar hand om fakturor, scannar in dem för digital hantering, ser till att de konteras, attesteras elektroniskt och att de betalas i tid. Vår systemlösning ger kunden tillgång till hela sitt ekonomisystem hos oss. Man behåller kontrollen över flödet av leverantörsfakturor och in- och utbetalningar men kan fokusera på sin kärnverksamhet det man är bäst på, säger Anna Nordström. Total flexibilitet Outsourcing betyder att det alltid finns ersättare vid frånvaro. Man behöver aldrig riskera brist på arbetskraft under perioder med hög arbetsbelastning. Detta ligger helt i linje med Proffices verksamhet som bygger på flexibla bemanningslösningar, säger Anna Nordström. Vissa funktioner måste ligga inom företagets väggar eller bör av praktiska skäl finnas kvar där, men det innebär inte att de därför också måste drivas i företagets egen regi. En InHouse-lösning betyder att vi tar över hela ansvaret för bemanningen på plats hos kunden. Vi garanterar servicenivå, kvalitet och kompetens. Och det är vi som ser till att det alltid finns tillräckligt med personal för uppgiften, säger Anna Nordström. Ansvaret för den tekniska utrustningen ligger i detta fall på kunden. Vi upplever att alltfler ser fördelarna med att inte ha egna ekonomiavdelningar, säger Anna Nordström, ansvarig för Proffice Outsourcings EkonomiCenter. Proffice Outsourcing AB ingår i Proffice AB, som är ett av Europas snabbast växande företag enligt Growth Plus. Proffices verksamhet är outsourcing, personaluthyrning, rekrytering samt karriär- och utvecklingsprogram. Proffice finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Proffice AB är noterat på stockholmsbörsen

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Affärssystemet är hjärtat i företaget Ett bra affärssystem är så mycket mer än bara en bra datalösning. Det ska fungera som informationsnavet i företagets alla processer där informationen ska finnas tillgänglig för alla som påverkar eller påverkas av företagets affärer var de än befinner sig, dygnet runt. Rätt uppbyggt och använt kan det ge företaget effektivitetsvinster och ökad lönsamhet. Men det gäller att man bygger affärssystemet rätt från början. En datalösning blir aldrig bättre än den organisation den fungerar i. Bygg och anpassa affärssystemets datalösning till ditt företags rutiner istället för tvärtom. Med affärssystem menas ett paket av datorprogram som hanterar merparten av företagets rutiner på ett sådant sätt att information som behövs på flera platser och nivåer i systemet bara behöver registreras en gång. Exempelvis skall en kundorder som registreras av en ordermottagare kunna ligga till grund för plockorder, följesedel, faktura, bokföringsorder med mera, men även för uppdatering av lagersaldo och så småningom inköpsorder. Ordern skall även vara en del i de statistiska uppgifterna om kunder och artiklar som kan erbjuda beslutsunderlag på olika nivåer från säljare till marknadschef. Bärare av all viktig information Enkelt uttryckt är ett affärssystem en bärare av all viktig information som behövs för beslutsfattande i ett företag. Traditionellt fungerar affärssystemet på många företag bara som en administrativ lösning för ekonomiavdelningen men på senare tid har utvecklingen gått åt ett håll där alltfler anställda allt oftare använder affärssystemet. Med andra ord ska ett affärssystem av idag fungera som ett informationsnav i ett företags alla processer, där informationen ska finnas tillgänglig för alla som påverkar eller påverkas av företagets affärer var de än befinner sig under dygnets alla timmar och innehålla alla de funktioner som svarar mot olika företags och befattningars behov. Effektiviserar företaget och ökar lönsamheten När det kommer till nyttan med ett modernt affärssystem är den viktigaste fördelen att det rationaliserar företagets affärsprocesser vilket leder till en rad effektiviseringsvinster och därmed en ökad lönsamhet för företaget. Effektivitetsvinsterna ligger bland annat i minskad arbetsbörda för personalen på företaget, färre felmoment och en höjd kundservice. Men det gäller att affärssystemet är rätt uppbyggt från grunden. Mjuka och hårda strukturer Ett affärssystem består av både hårda och mjuka strukturer och utgångspunkten för att bygga ett bra affärssystem är att börja med de mjuka. En datalösning kan nämligen aldrig bli bättre än den organisation den verkar i så man måste börja med att se till att granska bemanningen av de kritiska positionerna i företaget så att datalösningen fungerar som det är tänkt. Det är viktigt att fråga sig om rätt personer sitter på rätt plats eller om det behövs vidareutbildningar för att systemet ska fungera osv. Nästa steg är att utveckla datalösningen och för att systemet ska fungera är det viktigt att komma ihåg att bygga systemet kring de behov och den struktur företaget har istället för tvärtom. Den som är utsedd att leverera systemet måste sätta sig in i och förstå företagets behov. Ett flexibelt och effektivt system kräver underhåll Själva datalösningen måste sedan vara uppbyggd på ett sådant sätt att den är både flexibel, lättillgänglig och att den blir effektiv att använda. De höga kraven NOTISER Skärpta regler för skatteförmån av lånedator som ställs på dagens affärssystem innebär bland annat att vissa delar av systemet måste kunna bytas ut vid behov, att det har kapacitet för att kunna förändras i takt med att omvärldens och företagets behov förändras. Dessutom ska det vara lättillgängligt för att de allt fler anställda som använder systemet ska kunna göra det vilket tid på dygnet som helst. Men varje affärssystem kräver också underhåll i form av utvärderingar av systemets olika delar. Kontinuerlig utvärdering av lösningen ett måste För att affärssystemet slutligen ska fungera på längre sikt och ge den ökade lönsamhet man eftersträvar krävs också att det underhålls. En kontinuerlig utvärdering av såväl datalösning som mjuka strukturer är därför ett måste om helheten ska ge det resultat man förväntar sig. Se därför till att det företag som får i uppdrag att utveckla det nya systemet även gör avsättningar för utvärdering och kompetensutveckling av organisationen. Byggt med de rätta förutsättningarna kan ett affärssystem fungera som företagets hjärta och på så sätt generera de effektivitetsvinster som ger företaget en ökad lönsamhet i framtiden. PETTER RENHULDT Regeringen föreslår att reglerna om skattefrihet för lånedatorer skärps Syftet är att begränsa möjligheterna att använda mycket dyrbara datorutrustningar som skattefria lånedatorer. Förslaget innebär att den som har en lånedator via sin arbetsgivare inte får byta ut denna förmån mot kontant ersättning med mer än kronor. Anställda som har godkänt att deras lön sänks genom ett så kallat bruttolöneavdrag kan alltså göra en sådan lönesänkning med upp till kronor under ett år utan skattekonsekvenser. Görs bruttolöneavdrag med ett högre belopp är inte förmånen skattefri. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari De ska dock inte tillämpas i de fall datorutrustningen levererats till den anställde före utgången av juni månad 2004 och det har sin grund i ett avtal som träffats mellan den anställde och arbetsgivaren före den 1 januari Säkrare bilar inom EU KÄLLA: PRESSMEDDELANDE FRÅN FINANSDEPARTEMENTET EUs konkurrenskraftsråd har antagit ett lagförslag om fotgängarskydd på personbilar. Syftet är att få en gemensam standard för en säkrare trafikmiljö. Lagen ska reglera utformningen av fronten på bilarna så att de blir mindre skadliga för oskyddade trafikanter. Förslaget antas har stor betydelse för den svenska bilindustrin, med sin klart uttalade säkerhetsprofil. Flera nya personbilsmodeller kommer att presenteras under de närmaste åren. Beslutet innehåller tydliga övergångstider, vilket underlättar företagens planering och bidrar till att stärka konkurrensen på lika villkor. KÄLLA: PRESSMEDDELANDE FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET

13 Vår nya administratör kan hantera fakturor i minuten. Eller tjugo. Hantering av fakturor är i många organisationer en process som slukar stora resurser. Totalkostnaden för administration av en enda faktura kan uppgå till hundratals kronor. Har du många fakturor kan elektronisk hantering betyda stora vinster. För dig som använder AGRESSO finns därför CDI, en fenomenal digital administratör som i realtid tar hand om hela pappersflödet. Bättre kontroll, snabbare hantering och inga papper.

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Köpa och sälja fakturor en lönsam affär Bland svenska företag har det de senaste åren blivit allt vanligare att sälja sina kundfordringar. Främsta argumentet är att det anses som en snabb och effektiv väg att skapa soliditet i verksamheten samtidigt som man eliminerar kreditrisken. Fakturaköp betraktas idag som finansvärldens hetaste potatis men har praktiserats i Sverige i tio år. Landets största aktör inom fakturaköp heter Amfa Finans, tidigare Intrum Finans. Namnet Amfa kommer av American Factoring som fakturaköp kallas på engelska. Amfa var först i Sverige med att köpa fakturor, verksamheten startade för tio år sedan. Sedan dess har det skett en mycket stark utveckling inom detta affärsområde och trenden ser ut att hålla i sig. Amfa Finans kommer i år att köpa fakturor för 1,3 miljarder kronor. Deras marknadsandel uppgår idag till cirka 40 procent. Det gör dem till marknadsledare inom ett alltmer konkurrensutsatt affärsområde. Amfa Finans' främsta konkurrensmedel är att betala sina kunder redan samma dag som affären äger rum, vilket de är ensamma om i Sverige. Likaså kan de i motsats till övriga aktörer erbjuda sina tjänster även utanför landets gränser, något som de också är ensamma om på hemmamarknaden. Den ständigt ökade affärsverksamheten mellan EU's medlemsländer ökar också behovet av en fungerande internationell service. Vi är väldigt nöjda med att idag kunna erbjuda våra kunder hjälp både lokalt och globalt, säger Amfa Finans VD Michael Forsman. Enkelt och beroendeframkallande Så, vad handlar egentligen begreppet fakturaköp om? Vilka är fördelarna och finns det inga nackdelar? Det vi gör är helt enkelt att vi köper kundfordringar och betalar den som säljer samma dag, säger VD Michael Forsman, som hävdar att säljarens förbättrade likviditet leder till större handlingsfrihet, minskade finansiella kostnader, reducerad risk, ökad trygghet liksom mindre administration och lägre lönekostnader. Man kan ju undra varför inte alla säljer sina fakturor. Fördelarna tycks oändliga. Finns det inga argument som talar emot att sälja sina fakturor? Är det dyrt? Den enda nackdel jag kan se är att det är väldigt beroendeframkallande säger Michael Forsman och skrattar, vi har många kunder som från början bara tänkt sälja någon enstaka faktura men som snabbt insett fördelarna med att slippa bekymra sig om likviditet och obetalda räkningar. Kostnaderna betraktar han som låga i förhållande till effekterna. Amfa Finans betalar säljaren 95 procent av fakturans värde. Resterande 5 procent utgör ersättningen till oss. För dessa pengar övertar vi administration och indrivning och framför allt risken att faktiskt aldrig få betalt, konstaterar Michel Forsman. Alla kan bli kunder Idag betraktas fakturaköp som finansvärldens absolut hetaste affärsområde. Det märks också på antalet nya aktörer som vill vara med och ta marknadsandelar. I Sverige är Amfa Finans både äldst - man firade nyligen tio-årsjubileum och störst. Trots det vill Michael Forsman särskilt peka på att man inte har några synpunkter avseende kundernas omsättning eller storlek på verksamhet. Vi ställer inga krav på vilka eller hur många fakturor du säljer, inte heller på fakturornas belopp. Dina behov bestämmer. Om ditt företag är inne i en expansiv fas är det extra viktigt att kunna planera likviditeten efter egna önskemål. Då är fakturaförsäljning en perfekt metod att använda. Vi kan ge dig finansiell trygghet när du som bäst behöver den konstaterar Michael Forsman. KRISTIN RYDBERG NOTISER Kreditupplysningar bort snabbare Från den första oktober har kreditupplysningslagens regler för gallring ändrats. Ändringarna gäller endast fysiska personer som inte är näringsidkare och innebär att en vanlig betalningsanmärkning numera ska gallras senast tre år efter den dag då den tillkom. Tidigare har uppgifterna inte behövt gallras förrän vid årsskiftet av det tredje året. För den som har otur och får en betalningsanmärkning tidigt på året har det medfört att anmärkningarna har kunnat bevaras i upp till fyra år. Lagändringen innebär också att uppgifter om skuldsanering nu ska gallras senast fem år efter den dag då skuldsaneringen beviljades. Tidigare har dessa uppgifter kunnat bevaras i upp till nio år. Först under de fem år som skuldsaneringen pågår och därefter till utgången av det tredje året efter det att skuldsaneringen avslutats. KÄLLA: DATAINSPEKTIONEN Enklare och snabbare företagsregistrering I regeringens budgetproposition utlovades snabbare registrering av företag med ett elektroniskt förfarande. Redan i dag kan man via en webbplats göra företagsanmälan för registrering hos PRV Bolag och ansöka om F/FAskatt, moms och arbetsgivaravgift hos skattemyndigheten. RSVs och PRVs gemensamma webbtjänst finns på Namnunderskiften för registrering hos PRV av enskild firma kan i dag göras med en e-legitimation. Arbete pågår för att även göra det möjligt att registrera handelsbolag och aktiebolag på samma sätt. På det sättet slipper man skicka underskrivna blanketter som komplement till ansökan som görs på webben. KREDITBESLUT AVISERING PÅMINNELSE INTERNAT. FORDRINGAR INKASSO- BEVAKNING Ett bättre sätt att få betalt. KREDIT- INFORMATION FAKTURA- SERVICE RESKONTRA- BEVAKNING RÄNTE- FAKTURERING INKASSO VAT REFUND Aktiv kreditadministration betyder minskade kreditförluster och ökad lönsamhet. Men var finns den stora potentialen till förbättring i ditt företags rutiner? Vilka tjänster skulle du vinna på att outsourca? Kontakta oss så hjälper vi till att analysera situationen, och föreslå dig ett bättre sätt att få betalt. Marknadsledare inom kreditadministration i Sverige och övriga Europa. Intrum Justitia, Stockholm. Tel Fax

15 Välkommen till Förvaltaren Hitta en ledig lokal i Sundbyberg Fastighets AB Förvaltaren äger och förvaltar kvm kommersiella lokaler inom Sundbyberg. Hallonbergen Yta: kvm Gatuadress: Rissneleden 6 Område: Hallonbergen- Sundbypark Företaget Ericssons välbelägna och moderna kontor om kvm i Hallonbergen, med utsikt över nya Sundbypark området, finns nu tillgängligt. Invid fastigheten ligger Hallonbergens centrum där det finns utmärkta kommunikationer som T-bana och bussar. I området finns även bank, post, butiker, restauranger samt konferensanläggningen Gårda. Fastigheten genomsyras av modern effektivitet, flexibilitet, högteknologi och säkerhet. Mycket bra profileringsläge invid E18/E4, 10 minuter från Stockholms centrum, 5 minuter från Bromma och 20 minuter från Arlanda flygplats. Centrala Sundbyberg Yta: kvm Gatuadress: Starrbäcksgatan 1 /Järnvägsgatan Område: Centrala Sundbyberg Sällsynt tillfälle bereds nu företag att etablera sig i den unika fastigheten Makaronfabriken, uppförd 1904 och senast renoverad Representativt centrumläge nära alla tänkbara kommunikationer. Exklusivt inredd vindsyta, alla plan är ljusa, fräscha och flexibla. Pampig entré med utställningsmöjligheter. Hela fastigheten finns tillgänglig! Rissne Yta: Flera separata ytor om kvm Gatuadress: Rissneleden Område: Rissne Moderna, flexibla och ljusa kontor i mycket gott skick. Fastigheten erbjuder flera separata ytor om kvm. Lokalerna ligger nära Rissne centrum i moderna kontorskomplex. Fastigheten har ett bra skyltläge, ligger nära T-banan och bussar, samt har även goda parkeringsmöjligheter både inne och ute. I fastigheten inryms även en egen restaurang. Nytillkomna lokaler Kontor Yta Område kvm Storskogen Centrala Sundbyberg 788 kvm Hallonbergen/Sundbypark kvm Hallonbergen/Sundbypark Kontor Yta Område 750 kvm Hallonbergen/Sundbypark 14 kvm Hallonbergen/Sundbypark 289 kvm Hallonbergen/Sundbypark 253 kvm Hallonbergen/Sundbypark 460 kvm Hallonbergen/Sundbypark Butik Yta Område (2x500) kvm Hallonbergen/Sundbypark Kontor Yta Område 310 kvm Rissne 1112 kvm Rissne 588 kvm Rissne 300 kvm Rissne Robert Kull Tel: , Fax: , Hittar du inte lokalen du söker? Gå in på Förvaltarens webbtjänst Där hittar du mer information om våra lediga objekt.

16 Goda nyheter West Art för Sveriges arbetsgivare! Öppna dörren för ny kompetens Samtidigt som det är brist på arbetskraft i vissa branscher och rekryteringsbehovet i Sverige växer, är ungefär invandrare utan jobb. Här finns många som kan fylla de tomma platserna. Vi vill gärna hjälpa dig att öppna dörren för ny kompetens. Därför presenterar vi nu tre goda nyheter för Sveriges arbetsgivare: 1. Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare 2. Bristyrkesutbildning för redan anställda 3. Särskilt anställningsstöd för personer inom aktivitetsgarantin 1. Coacher hjälper dig att skapa lönsam mångfald Många arbetsgivare har insett fördelarna med att tillföra kulturell och språklig kompetens i sin verksamhet. Nu erbjuder vi arbetsgivare i 20 utvalda kommuner *) ett helt nytt skräddarsytt introduktionsstöd när man anställer en invandrare. Specialutbildade arbetsförmedlare fungerar som coacher och hjälper dig med praktisk och social introduktion av den nyanställde direkt på arbetsplatsen i upp till sex månader. 2. Kompletteringsutbildningar kan lösa kompetensbehov Har du medarbetare som har utländsk högskoleutbildning inom ett bristyrkesområde och som inte har möjlighet att använda sitt kunnande fullt ut? Det vill säga inom områden där det finns stora rekryteringsbehov inom en snar framtid? Nu har du chansen att låta dem vidareutbilda sig eller få en kompletterande utbildning. Därmed kan du erbjuda dem mer kvalificerade arbetsuppgifter och samtidigt höja kompetensen i din verksamhet. Vi kan nu erbjuda utbildningsplatser. Själva utbildningen kostar dig inget, och den anställde får aktivitetsstöd eller lön under tiden. Utbildningen vänder sig i första hand till personer med utländsk högskoleutbildning, men även andra anställda kan delta. 3. Höjda skatteavdrag när du anställer en arbetslös Om du anställer någon som varit utan arbete en längre tid och deltar i aktivitetsgarantin kan du få hjälp med lönekostnaden upp till 750 kr per dag i 24 månader (gäller den som fyllt 20 år). Du kan också få ersättning för extrakostnader med upp till 150 kr per dag och person. Både privata och offentliga arbetsgivare kan få bidraget för tillsvidare-, prov- eller visstidsanställningar. Så här får du veta mer Gå in på eller ring AMS Infocenter, , för mer information. Vill du rekrytera ny kompetens kontaktar du din lokala arbetsförmedling. *) Detta stöd kan du få om ditt företag ligger i någon av följande 20 kommuner: Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlshamn, Karlskrona, Landskrona, Linköping, Malmö, Olofström, Ronneby, Stockholm, Södertälje, Sölvesborg, Uppsala, Västerås, Umeå, Örebro. Nya tider, nya möjligheter

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Välkommen till Modern Ekonomi

Välkommen till Modern Ekonomi MODERN EKONOMI Mats Olsson - Falköping Lena Grevsjö - Kungsbackakontoret Mats Olsson - Falköpingskontoret Välkommen till Modern Ekonomi Modern Ekonomi är ett av Sveriges snabbast växande företag för ekonomitjänster.

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress: Ju.L1@justice.ministry.se Dnr Ju2009/3395/L1 Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2015-02-03 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Ägarpolicy för perioden maj - december 2010

Ägarpolicy för perioden maj - december 2010 Övergripande mål Sjunde AP-fondens engagemang i ägarfrågor har som enda mål att främja avkastningen för pensionsspararnas andelar i AP7 Aktiefond. Medel Sjunde AP-fonden får enligt lag inte rösta för svenska

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Guide upphandling outsourcingtjänster

Guide upphandling outsourcingtjänster Guide upphandling outsourcingtjänster Information Publicerat: 2016-05-09 Språk: Svenska Dokumenttyp: Guide Antal sidor: 8 Författare: Office Factory AB Inledning I en alltmer komplex värld blir det allt

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i SJ AB, 556196-1599.

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt 1 CORPORATE GOVERNANCE Ägare Två viktiga principer: - Kommandokedja - Rollfördelning Styrelse

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1

Dokumentnamn Godkänd av styrelsen Dokumentansvarig Ersättningspolicy Compliance Version 1 Ersättningspolicy 205-0-2 Compliance ERSÄTTNINGSPOLICY VCG INVESTMENT MANAGEMENT AB. Allmänt. Denna ersättningspolicy ( Ersättningspolicyn ) har antagits av styrelsen i VCG Investment Management AB ( VCGIM

Läs mer

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa

SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB Pensions- och vinstandelsstiftelse från ax till limpa Välkommen till SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB SEB Trygg Liv Pensionstjänst AB är ledande i Sverige när det gäller

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017 Härmed kallas till

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700.

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag, 556771-5700. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolagsanalys och ägarstyrning Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse VIRSERUMS SPARBANK Policy för valberedning och tillsättning av styrelse Fastställd av sparbanksstämman 2017-04-28 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Huvudmän... 3 3. Valberedningens ansvar och uppdrag... 4 3.1

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING

SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING Fastställd av styrelsen 19 maj 2011 1. Bakgrund och inledning Styrelsen i ett bolag som bedriver fondverksamhet skall fastställa interna regler där det anges

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Föreläsare Patrik Olivecrona Lindahl Thorbjörn Wennerholm Lindahl Ann Theander Grant Thornton 2 Patrik Olivecrona

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ) Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ) Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Aditros egen resa genom pensionsdjungeln

Aditro Our focus benefits yours Aditros egen resa genom pensionsdjungeln Aditro Our focus benefits yours Aditros egen resa genom pensionsdjungeln Vem betalar? Pensionspolicy Upphandling Vems ansvar? 1 Agenda Och vilka är Sofi och Elisabeth? Ansvar för pensionerna - trender,

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, organisationsnummer 556758-1805 Tid: Den 24 april 2013, kl. 11.00

Läs mer

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2015-09-23 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag och hur kommer jag igång? 3 mars 2016 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss?

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt förutsätter att

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser -

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - Clavic Consulting AB Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - www.clavic.se PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO Konfidentiellt visas ej till utomstående Företaget xx Startades 1980 - säljer och distribuerar

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Som ledande befattningshavare i PostNord-koncernen anses koncernchefen och övriga ledamöter i koncernledningen ( Group Executive Team )

Som ledande befattningshavare i PostNord-koncernen anses koncernchefen och övriga ledamöter i koncernledningen ( Group Executive Team ) PostNord AB (publ) Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare Riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i PostNord-koncernen utgår från svenska

Läs mer

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ)

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ) Ersa ttningspolicy Fastställd av: Styrelse Tillgänglighet: Samtliga anställda Att fastställas: 2016-04-21 Rättslig grund: FFFS 2011:1 (FFFS 2014:22) Fastställs:

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter.

Ersättningspolicy. Ändamålet med denna policy är att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven i nämnda föreskrifter. Ersättningspolicy Inledning Av 2 kap. 1 i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär förvaltning

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20

Policy Ersättning. Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Policy Ersättning Ersätter Ersättningspolicy, fastställd av styrelsen 2014-11-20 Dokumentnamn Policy Ersättning Ägare Styrelsen Ramverksnummer 720.001 Ansvarig för implementering 1:a försvarslinjen Gäller

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer