ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR."

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 3 OKTOBER 2003 Revisorns roll i företaget Att revisorns arbete i ett företag sker oberoende, opartiskt och med full integritet är viktigt, inte minst eftersom revisionen skapar en trygghet mellan bolaget och alla dess intressenter. Därför är det viktigt att revisorn kan skilja på sin roll som revisor och sin roll som konsult då denne jobbar på uppdrag av företagets ledning. Nu finns en analysmodell som ska hjälpa alla revisorer och förhindra att jävsituationer uppstår. SIDAN 7 Satsa på kärnverksamheten och låt andra sköta resten Enkelt uttryckt innebär outsourcing att lägga ut en viss del av ett företags funktioner på en extern part i syfte att effektivisera administrationen och sänka företagets kostnader. Men för att effektiviseringarna ska bli verklighet gäller det att förvissa sig om att den som sköter de affärsstödjande funktionerna kan göra det bättre, billigare och effektivare än ditt eget företag. SIDAN 8 Affärssystemet är hjärtat i företaget Nyttan med ett modernt affärssystem är att det kan ge företaget effektivitetsvinster och och därmed ökad lönsamhet. Men det gäller att man bygger affärssystemet rätt från början. Utgå därför från att anpassa affärssystemets datalösning till ditt företags behov och struktur inte tvärtom. SIDAN Euroanpassning ökar svenska företags konkurrenskraft Medan svenska folket i september röstade om eurons eventuella införande hade företagen i Sverige inget annat val än att anpassa sig till Europas nya valuta. Anledningen är helt enkelt att stora delar av vår export och import redan idag sker med företag i euroländer och att göra affärer i kronor innebär en valutarisk för dessa företag. Svenska företag kommer inom en inte alltför avlägsen framtid hamna i en situation där kunder och leverantörer i euroländer kräver att affärerna görs i euro. Att börja tänka euro redan i dag är därmed en fråga av strategisk betydelse, menar Mats Persson, eurospecialist på Ernst & Young. SIDAN 4 OCH 5 FÖRVALTA FÖRETAGETS RESURSER PÅ BÄSTA SÄTT SIDAN 6 INNEHÅLL Sverige är ett utpräglat småföretagarland sid 2 Euroanpassning ökar svenska företags konkurrenskraft sid 4 Tänk strategiskt och utnyttja dina resurser sid 6 Revisorns roll i företaget sid 7 Satsa på kärnverksamheten och låt andra sköta resten sid 8 Vilken roll har styrelsen? sid 10 Affärssystemet är hjärtat i företaget sid 12 Köpa och sälja fakturor en lönsam affär sid 14 ANNONS ANNONS MEDFÖLJER SOM OBEROENDE TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI, OKTOBER 2003

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Sverige är ett utpräglat småföretagarland Sverige har ett antal mycket stora företag, men de är inte många. Det är faktiskt färre än 1000 företag som har mer än 250 anställda. Av förklarliga skäl är det ändå oftast dessa som syns i media då flera av dem är börsnoterade och därför av ett publikt intresse. Det verkligt stora antalet företag är emellertid små företag. I de allra flesta fallen ägarledda och en familjeangelägenhet. Det finns långt över företag som har mindre än 20 anställda. Dessa företag sysselsätter ändå en mycket stor del av befolkningen och är med och finansierar, genom skatter och avgifter, de trygghetssystem som vi litar på. De små företagen investerar även mera i förhållande till antalet anställda än de stora företagen. Hur viktig är tillväxt och investeringsvilja? Investeringsviljan är viktig och oftast en förutsättning för tillväxt. Att driva företag framgångsrikt utan att bejaka tillväxt är näst intill en omöjlighet. Man kommer förr eller senare på efterkälken. Kunderna vill göra en bra affär, personalen vill ha bra betalt och utvecklas, leverantörerna vill ha stora volymer till bra priser, företaget måste sätta av till kommande investeringar och ägarna vill ha vinst - hur går detta ihop? Flera av önskemålen verkar ju motverka varandra. Svaret är delvis att företaget måste skapa vinster genom att ha mera intäkter än kostnader, men det är även viktigt med tillväxt. Ju större företaget är desto större möjligheter har det att uppfylla intressenternas önskningar. Ett större företag kan generera mera pengar än ett litet, även om vinsten i procent av omsättningen är lägre, och för ägaren är därför tillväxt mycket viktigt. Synas bättre Att öka sina marknadsandelar är därför ett viktigt mål för de små och medelstora företagen. När företaget blir större syns det dessutom bättre på marknaden och har lättare att rekrytera kunnig personal. Företag som växer kan erbjuda sin anställda karriärvägar och möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveckling. Utmaningar och belöningar ökar i takt med tillväxten. Kompetent stöd Så gott som alla små och medelstora företag anlitar redovisningskonsulter för att hålla ordning på sin redovisning. Dessa redovisningskonsulter har genom åren blivit Sveriges verkliga småföretagsexperter och en viktig resurs för utveckling och tillväxt inom småföretagssektorn. Sveriges Redovisnings konsulters Förbund SRF stöder och kompetensutvecklar sina mer än 2000 ledamöter för att dessa, i sin tur, ska kunna vara den naturliga kompetenspartnern till de små och mellanstora företagen. SRF för även de små och medelstora företagens talan. Det sker på många sätt, genom remissyttranden, offentlig debatt och lobbyverksamhet. Det är viktigt för SRF att landets lagstiftare förstår att skapa regler som underlättar företagande. Det finns en enorm potential i alla de hundratals tusen småföretagen. Med rätt stöd och ett regelverk som minskar risktagandet för den enskilde individen finns här en mycket intressant utvecklingspotential. SRF:s ledamöter och deras anställda servar mer än företag med kvalificerade ekonomitjänster. I dessa företag är SRFkonsulten en viktig samarbetspartner. MATS DAHLBERG VD, SVERIGES REDOVISNINGSKONSULTERS FÖRBUND, SRF Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Redaktör: Petter Renhuldt, Mediaplanet Produktionsledare: Helena Mannerfelt, Mediaplanet Projektledare: Andreas Hall, Mediaplanet Grafisk formgivning: Katarina Engwall, MediaPlanet Repro: Ordbild Tryck: Svenska Tryckcentralen För mer information om tematidningar i kvälls- och dagspress: Distribueras med Dagens Industri oktober 2003 Tyck till om våra tidningar

3 KONTROLLERA RISKERNA! KreditFakta startades utifrån idén att förändra en oligopolsituation. Det var i slutet av 80-talet som idén konkretiserades. Internet som verktyg för distribution av affärsinformation var givet för Bonnierkoncernen, lika givet som viljan att genom KreditFakta etablera sig på en marknad som kännetecknades av en tydlig oligopolsituation, nämligen marknaden för kredit- och affärsinformation. KreditFakta startades 1994 med den internt uttalade viljan att tillföra något nytt, tänka på annat sätt, utveckla branschen med mera. Den tanken styr oss idag då vi säger Kreditinformation på dina villkor. Den tanken kommer att styra oss i framtiden. Eva Gianko, VD KreditFakta foto: Suvad Mrkonjic Vi vill att de kunder vi har ska känna, uppleva och förstå att de är just kunder! Att det är kunden som bestämmer. Att vi som leverantör gör vårt yttersta för att anpassa våra lösningar, tankesätt och våra rutiner till ett arbetssätt som fungerar bäst för våra kunder oavsett om det gäller systemanpassning, teknisk såväl som praktisk rådgivning, kundtjänst, produktutveckling eller försäljning. Det är inte alltid vi lyckas kan en och annan säga. Och kanske är det så. Men, vi vet att vi i allt vi gör arbetar för att tillhandahålla Kreditinformation på dina villkor. Men branschutvecklare då? Lite väl magstarkt säger den kritiskt lagda läsaren. Men KreditFakta var faktiskt först med att erbjuda kreditinformation via Internet och vi är övertygade om att vår lansering medförde en mycket snabbare reaktion hos våra branschkollegor. Därmed utvecklade vi branschen på vårt sätt. Den av kunden parameterstyrda KreditBevakning respektive KreditBeslut är ytterligare ett par exempel på samma inriktning. Kundens kontakt direkt med vår IT-enhet är också genuin. Vi vill bli nummer ett på marknaden för kreditinformation. Nummer ett när det gäller lyhördhet, kreativitet, och kundanpassning.vi önskar och hoppas att du som användare av kreditinformation vill hjälpa oss med detta! Eva Gianko VD, KreditFakta Outsourcing av ekonomi och lön Visma Services kan ta ansvar för hela ekonomifunktionen hos små och stora företag och vi gör arbetet på plats hos kunden eller i våra egna lokaler. Vi har ett eget lönecenter för outsourcing av lönefunktionen. Välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa Dig! Visma Services är nordens ledande leverantör av outsourcingtjänster inom ekonomi och lön. Vi finns i Arjeplog, Arlandastad, Falun, Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala och i de övriga nordiska länderna. Visma Services Sverige AB är ett helägt dotterbolag till det norska bolaget Visma ASA.

4 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Euroanpassning ökar svenska företags konkurrenskraft existens. Omvänt innebär det att ju tidigare ett svenskt företag anpassar sig till att handla i euro, desto större chans har det att i framtiden bli en vinnare. - Det säger sig självt att företag i euroländer hellre står över att handla i en annan valuta än euron om de har bättre alternativ. Det svenska företaget bör därför ge kunderna möjligheten att välja om de vill betala i kronor eller euro och om så är fallet hantera valutarisken själv. Men fortfarande offererar många svenska företag i kronor till euroländerna utan att tänka på konsekvenserna, säger Mats Persson. Euron är redan här Att svenska företag ger offerter i euro till företag i euroländer blir dock allt vanligare vilket har lett till att många större exporterande företag i Sverige har ett stort inflöde av euro i sin verksamhet och därmed sitter de på en stor valutarisk. Därför söker dessa av natur- Sveriges nej till Euron som valuta innebär inte att allt förblir som förut. Med tanke på att EU är vår största export- och importmarknad samt att euron i de flesta EU-länder redan är verklighet innebär det att svenska företag förr eller senare kommer tvingas anpassa sig till den nya valutan. En anpassning till euron ger inte bara företaget möjlighet att hävda sig i konkurrensen utan kan på sikt även vara kritiskt för företagets överlevnad, menar eurospecialisten Mats Persson. Det blir aldrig som förut. Ett nej till euron innebär inte att företagen i Sverige inte påverkas av den nya valutan, snarare tvärtom. Medan folket röstade hade företagen i Sverige inget annat val än att anpassa sig till Europas nya valuta. Anledningen är helt enkelt att stora delar av vår export och import sker med länder inom EU. Idag går 40 procent av vår export till euroländerna och 50 procent av vår import kommer från dagens euroländer. Av dessa har flertalet redan infört euron som valuta. Mats Persson, eurospecialist på revisionsföretaget Ernst & Young, menar att detta kommer få till följd att de svenska företag som inte redan anpassat sitt tänkande och sin verksamhet till att hantera euro kanske inom kort kommer att tvingas att göra det. Svenska företag kommer inom en inte alltför avlägsen framtid, vare sig de enbart handlar på den svenska marknaden eller med företag i euroländer, hamna i en situation där dess kunder och leverantörer kräver att affärerna görs i euro. Anledningen är att handeln i kronor innebär en valutarisk som man av naturliga skäl helst undviker. I dagsläget gäller det främst för kunder i euroländer men framledes kommer detta även att gälla för svenska företag. Den som anpassar sig blir en vinnare Ett konkret exempel på detta är att ett svenskt företag som vid en offertprocess där en kund i ett euroland tar in offerter från olika länder som främst handlar med euro, ger en offert i kronor och helt enkelt väljs bort på grund av den valutarisk den svenska offerten i kronor innebär. Valutarisken innebär också att det är kunden som i praktiken sätter priset på offerten. För att kunna jämföra offerterna fastställer eurolandskunden en kalkylkurs och gör sedan en bedömning av hur mycket denna måste lägga på för att inte riskera att förlora pengar på valutatransaktionen. Det innebär det svenska företaget inte har någon kontroll över priset på den offert man levererat. På sikt menar Mats Persson att oförmågan att handla i euro kan visa sig förödande för svenska företag och hävdar att det faktiskt kan hota ett företags hela

5 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 5 liga skäl utbetalningsmöjligheter i euro för att bli av med valutarisken vilket innebär att dessa svenska företag betalar sina svenska underleverantörer i euro. Dessa agerar i sin tur likadant gentemot sina leverantörer och på så sätt skapas en eurokedja bland svenska företag trots att den officiella valutan fortfarande är kronor. Verktyg för att hantera valutarisken Euron är alltså på sätt och vis redan här och att som svenskt företag anpassa sig till handeln med euron blir enligt Mats Persson därmed allt viktigare, inte minst eftersom antalet länder som handlar med euron kommer öka på sikt. Till exempel kommer EU den 1 maj 2004 att utökas med tio nya medlemmar. Det innebär att 58 procent av vår export och 72 procent av vår import framöver kommer att ske med EU-länder. Av de nya EU-medlemmarna kommer merparten inom en tidsperiod av mellan fem och tio år kanske också att ha gått över till euron. Idagsläget innebär dock handel med euron fortfarande en valutarisk för svenska företag men Mats Persson förklarar att det finns sätt att hantera risken. Att ställa krav på sina leverantörer att ta euro är ett sätt; dessutom finns redan en rad verktyg och reglerverk för hantering av euron i svenska företag. Bankerna erbjuder både lån, checkkrediter och inlåningskonton, det finns Vill du ha en revisor som förstår både ditt företag och din privatekonomi? Vi ger ägarledda företag råd och stöd i ekonomiska frågor för öka lönsamheten i företaget och förbättra ägarens privatekonomiska situation. Lindebergs Grant Thornton är det ledande revisions- och konsultföretaget för ägarledda företag och erbjuder tjänster inom revision, skatt, redovisning och corporate finance. Vi har fler än 600 medarbetare på 34 kontor och bland våra kunder finns både stora och små företag över hela landet. Under hösten har vi en rad seminarier på tjugotalet orter, till exempel Skattedagar, Lönedagar och generationsskiftesseminarier. De flesta av dessa är kostnadsfria. För mer information om Lindebergs Grant Thornton och våra seminarier, besök Vill du att vi kontaktar dig? Maila till Mats Persson, valutaspecialist på konsultföretaget Ernst & Young, menar att svenska företag kommer inom en kort framtid hamna i en situation där dess kunder och leverantörer kräver att affärerna görs i euro. redovisningssystem som använder euron som valuta liksom regelverk för momsredovisning av eurofakturor, till och med system för löneutbetalningar i euro. Exempelvis har 70 svenska företag valt att ha sin redovisning i euro. Att börja tänka euro redan i dag är en strategisk fråga och det finns ingen tid att förlora, avslutar han. PETTER RENHULDT NOTISER Fusk med EU pengar Under 2002 hamnade drygt 8,6 miljarder kronor av EUs pengar i fel fickor mot 5,2 miljarder året innan. Internationella brottssyndikat ligger bakom dessa brott. Fusket med strukturfondsmedlen för regionalstöd mer än tredubblades. Fusket med jordbruksbidragen ökade med 36 procent. Bedrägerier med jordbruksbidrag och regionalstöd svarade för 25 procent av de försnillade medlen. På intäktssidan är det ännu värre. Av 8,5 miljarder kronor som fuskades bort under 2002 orsakades hälften av bedrägerierna av moms- och tullavgifter. Stöldregister för mobiltelefoner KÄLLA: RIKSDAG & DEPARTEMENT NR 22/2003 Mobiltelefoner hör till de mest stöldbegärliga varorna. Detsamma gäller för cyklar. För de sistnämnda finns ett stöldregister som gör att polisen lätt kan spåra den rätte ägaren. I syfte att minska antalet mobilstölder och öka chanserna att få tillbaka stulna eller borttappade mobiltelefoner har ett nationellt stöldregister upprättats av S Reg AB som även bedriver cykelregistret tillsammans med Svenska Stöldskyddsföreningen. Förutom att chanserna att få tillbaka stöldgodset ökar, innebär en registrering i registret att ägaren får hjälp med att spärra både abonnemanget och själva telefonensamt hjälp att göra anmälan till både polis och försäkringsbolag. KÄLLA: PRESSMEDDELANDE FRÅN SIBA Tvång att utnyttja företagshälsovård? En utredning har tillsatts för att undersöka om sjukfrånvaron skulle minska ifall företag blev tvungna att utnyttja företagshälsovård. Utredaren ska se också över frågan om frivillig eller obligatorisk kvalitetssäkring kan vara effektivt för att uppnå höjd kvalitet, och föreslå kvalitetskrav på utbudet av tjänster, kompetens och oberoende hos den som erbjuder företagshälsovård. I dag är det bara 40 procent av företagshälsovårdsföretagen som är kvalitetssäkrade. Förslag på hur företagshälsovården ska få tillräckligt med personal utan negativa effekter för sjukvården ska också utarbetas, liksom en konsekvensanalys för kostnaderna, särskilt för småföretag. Uppdraget ska presenteras dels i ett delbetänkande senast den 1 januari 2004 och dels i ett slutbetänkande senast den 1 juli Krafttag mot bluffakturor KÄLLA: RIKSDAG & DEPARTEMENT NR 22/2003 Fakturabedrägerierna hotar att bli ett samhällsproblem enligt Svensk Handel. Allt större del av deras säkerhetsarbete har de senaste åren gått åt till att hjälpa medlemmar som utsatts för bluffakturor. Polis och åklagare har hittills inte agerat. Nu kräver Svensk Handel att regeringen tar itu med bluffaktureringen och skärper lagstiftningen. Det senaste i bluffakturering är ett företag som kallar sig Kommunal Avfallshantering AB. De skickar fakturor till personer som bor i andra länder och har sina sommarstugor i Sverige. Fakturorna skickas till sommarstugeägarnas hemadresser. Brottslingar har tre kriterier när de väljer brottslighet, enligt Svens Handel. För det första ska det ge mycket pengar. För det andra ska det vara liten risk att åka dit, och för det tredje ska straffet vara lågt. Fakturabedrägerierna uppfyller alla dessa kriterier. Svensk Handel har skapat varningslistan som ligger på deras hemsida Där finns också en mall till polisanmälan och goda råd om hur man gör när man drabbats av falska fakturor. KÄLLA: PRESSMEDDELANDE FRÅN SVENSK HANDEL The Global Executive MBA mba.swedishtrade.se Copenhagen Business School CCE In collaboration with INSEAD s Center for Advanced Learning Technologies (CALT) A Global Executive MBA divided into 10 modules over 22 months without career interruption. Lindebergs Grant Thornton tillhandahåller revision, skatterådgivning, redovisning samt corporate finance- tjänster och ingår i Grant Thornton ett globalt nätverk av självständiga revisions- och konsultföretag. For further information or an application form please contact Linda Björk or Hasse Karlsson or visit our homepage: mba.swedishtrade.se Emine Lundkvist, skattekonsult, föreläsare på Lönedagarna

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Tänk strategiskt och utnyttja dina resurser Orsaken till att dessa inte finns med bland företagets tillgångar är naturligtvis att företaget inte äger dem eller kan förfoga över dem på samma sätt som man förfogar över till exempel en maskin. Ändå är det i de flesta företag de viktigaste resurserna och absolut avgörande för ekonomin. Man brukar lite skämtsamt säga att företaget går hem klockan fem och om ägaren har tur så kommer det tillbaka imorgon bitti. Göra saker på rätt sätt Att hushålla med begränsade resurser innebär att göra saker Ekonomi är att hushålla med begränsade resurser. För den som driver företag innebär detta att på bästa sätt förvalta de resurser som finns i företaget. När man tittar på ett företags balansräkning, som är en förteckning över företagets tillgångar och skulder, så är det inte en förteckning över alla resurser som företaget har till sitt förfogande. En viktig resurs som saknas är till exempel företagets personal och andra kompetenta medarbetare som företaget har tillgång till. på rätt sätt. Planera och styra det som händer i företaget så att det skapar vinst, tillväxt, arbetsglädje och så vidare. Fokusera kundernas behov och önskemål samt tillfredställa dem. I detta ligger kärnan av det som vi kallar för kvalitet, att fylla kundens behov och förväntningar. Vi talar här, i huvudsak, om den operativa verksamheten. Göra rätt saker När vi tänker operativt så tänker vi inåt i företaget. Vi tänker på det som vi är bra på eller de områden där vi bör förbättra oss. Vi använder våra resurser enligt det mönster som vi bestämt. Vi gör alltså saken rätt, men gör vi rätt saker? För att avgöra hur det är med den saken krävs ett helt annat fokus, helt annat tänkande. Nu måste vi titta utåt istället, på företagets omvärld, och inte i första hand se på det som sker idag eller imorgon på verkstadsgolvet. Vi ska agera för att säkerställa att företag finns även i framtiden. Vi brukar tala om strategiskt tänkande. Koncentration Ekonomi är alltså att hushålla med begränsade resurser. Vad eller vilka är de viktigaste resurserna i ditt företag? Hur används dessa resurser idag? Vad är det som skapar lönsamhet idag och vad kommer att skapa lönsamhet imorgon? Om du kan svara på vad som är den långsiktigt viktigaste arbetsuppgiften så blir följdfrågan, hur kan du avsätta mera tid, resurser, för denna uppgift. Att underlåta att göra det skulle inte vara god ekonomi. Outsourcing En intressant trend är att företagen nu lägger ut hela, eller delar av, sin ekonomiavdelning på externa redovisningsföretag. På detta sätt frigör man resurser för mera kundorienterade aktiviteter. De som tidigare haft hand om redovisningen kan ofta snabbt utvecklas till mera utåtriktade uppgifter. I många små företag sköts dessutom ekonomiavdelningen på helger och övertid av företagsledaren själv vilket på ett olyckligt sätt dränerar viktig energi från företagaren. Energi som borde läggas på att utveckla företaget. Redovisningskonsulten Redovisningskonsulten är företagets man/kvinna, en person som helt och hållet står på företagets sida. Fundera ett tag på vad det skulle innebära för dig om du överlät ekonomiavdelningen till ekonomiproffs. Tillsammans kan ni sedan sätta upp målet för vad ni ska åstadkomma tillsammans. Den tid som frigörs använder du till att göra det som är allra viktigast för dig och ditt företag. MATS DAHLBERG

7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 7 Revisorns roll i företaget Revision är en sak och rådgivning är en annan. En kvalificerad revisor som utför en oberoende och opartisk revision av vd:s och styrelsens förvaltning av företaget måste alla svenska aktiebolag ha. Att revisionen sker opartiskt och med full integritet är viktigt, inte bara för ägarna som tillsätter revisorn, utan eftersom revisionen också skapar en trygghet mellan bolaget och alla dess intressenter. Det viktigt att revisorn kan skilja på sin roll som revisor och sin roll som konsult då denne jobbar på uppdrag av företagets ledning. Nu finns en analysmodell som ska hjälpa alla revisorer att förhindra att jävsituationer uppstår. Varje svenskt aktiebolag måste ha en revisor vars uppgift är att utföra en oberoende och kritisk granskning av årsredovisningen samt vd:s och styrelsens förvaltning av bolaget under det gångna året. Revisorn utses av företagets ägare på bolagsstämman och det är viktigt att revisorn inte företräder sidointressen som gör att dennes opartiska integritet under revisionsuppdraget kan ifrågasättas. Revisionen skapar trygghet mellan bolaget och dess intressenter Ett exempel är om företagets revisionsuppdrag sköts av samma person eller företag som anlitas som konsult för redovisningsuppdrag. Det finns internationella exempel då situationer har visat sig vara förödande och skaran av förlorare varit stor. Det är inte viktigt enbart för bolagets ägare att revisionen sker oberoende och opartiskt utan även för bolagets leverantörer, kunder, anställda och myndigheter. Revisionen skapar en insyn i bolagets skötsel och därmed skapas också en trygghet mellan bolaget och alla dess intressenter. Revisorn får aldrig riskera att granska sig själv En situation där revisorn riskerar att granska sig själv får alltså aldrig uppstå och därför är det så viktigt att revisorn har möjlighet att skilja på sitt uppdrag som revisor och sin roll som konsult då denne jobbar på uppdrag av företagets ledning. Eller som lagen säger: revision är en sak och rådgivning något annat. Viktigt att renodla sina roller Visst kan det föreligga omständigheter där ägarna, vilka tillsätter revisorn, är samma personer som sitter i företagets ledning, men i dylika situationer gäller revisorns goda omdöme som förhoppningsvis hjälper denne att renodla sina roller. Som vald revisor utför denne en oberoende revision. På samma sätt ska revisorn då denne anlitas som konsult enbart samarbeta med företaget i företagets verksamhet. Analysmodell hjälper revisorn Sedan en tid finns även en analysmodell som syftar till att vägleda revisorn i olika situationer och ska om så är fallet erbjuda lösningar om det uppstår särskilda problem. Helt kortfattat innebär modellen att revisorn för varje enskilt uppdrag ska undersöka om det föreligger omständigheter som kan kompromettera dennes självständighet och oberoende. Skulle så vara fallet kan revisorn bestämma sig för vilka åtgärder som är nödvändiga eller att helt avsäga sig uppdraget. Analysmodellen är således ett viktigt instrument för att se till att svensk revision även framgent upprätthåller en hög standard. PETTER RENHULDT Pensionstips! Hela 70 procent av svenska folket vill gå i pension före 65 års ålder. Ändå har hälften av dem inte vidtagit åtgärder för att kunna göra det. Detta enligt en undersökning som Länsförsäkringar gjort, LänsSpar våren Osäkerheten om det egna sparandet är störst när det gäller ränte- och blandfonder, men osäkerheten är stor även när det gäller aktier och aktiefonder. Här följer några tips från Länsförsäkringar: Bra att tänka på för den som vill gå i pension före 65 Sätt dig in i pensionssystemet Se över de pensionsbesked du får och se det som en fingervisning, eftersom de baseras på många antaganden En tidig planering ger högre handlingsfrihet Tänk på att ett tidigare uttag från pensionssystemet än 65 år minskar pensionen Se över premiepensionen och gör aktiva omplaceringar Se regelbundet över de placerings val du gjort för din tjänstepension/avtalspension Fundera på om lön kan växlas mot pensionssparande Ett eget pensionssparande i någon form är i de flesta fall nödvändigt Bra att tänka på för osäkra sparare Ta inga förhastade beslut Se över hela spar- och lånebilden Spara alltid för oförutsedda utgifter i en sparform med låg risk, till exempel sparkonto eller kort räntefond Sprid dina sparpengar. Spara inte enbart i en sparform med smal inriktning Det är viktigt att pensionsspara för att öka handlingsutrymmet runt pensionen. Tänk på att det är ett långsiktigt sparande som kommer att vara med om fler upp och nedgångar på marknaden. Boktips Länsförsäkringar har tagit fram en bok Allt du behöver veta om pensioner. Där beskrivs hur den allmänna pensionen och tjänstepensionen fungerar. Boken kan beställas från Länsförsäkringar Kan du styra ditt företag? Ekonomiutbildningar som ger dig framgång.

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Satsa på kärnverksamheten och låt andra sköta resten Genom att lägga ut vissa administrativa funktioner som ekonomi och löner i företaget på en extern leverantör så kallad outsourcing kan företaget koncentrera både tid och resurser på sin kärnverksamhet. Med rätt förustättningar och ett noggrannt förarbete är fördelarna inte bara ett bättre sätt att utnyttja företagets resurser utan man ökar också sin konkurrenskraft. Enkelt uttryckt innebär outsourcing att ett företag fokuserar på det man är bäst på och och låter andra sköta resten av driften. I praktiken handlar det om att lägga lägga ut en viss del av ett företags funktioner på en extern part i syfte att effektivisera administrationen och sänka företagets kostnader. När det gäller outsourcing av ekonomitjänster kan det handla om att lägga ut delar av löneadministrationen eller företagets hela ekonomiavdelning och den som tar över uppdraget ansvarar för bemanning, drift, kvalitet och utveckling. Ekonomitjänster är för närvarande det enskilt snabbast växande området inom outsourcing och beräknas ha ökat med 50 procent under Bland de funktioner som idag är vanligast att outsourca hör exempelvis löneadministration och de företag som har mest att tjäna på att outsourca sina ekonomifunktioner är medelstora företag eftersom dessa företag ofta har betydligt högre kostnader än större företag. Outsourcingsprocessens olika steg Det finns generellt flera steg i en outsourcingprocess. Det första är att undersöka och besluta om man alls har något behov av att outsourca funktioner av sin verksamhet. Om så är fallet ska en leverantör väljas och då gäller det att se till att leverantören kan möta de krav på service som ställs. Under en övergångsperiod ska ett samarbetsförhållande skapas och förhållandet ska vara starkt på alla punkter. Ett sista steg i processen är att outsourcingen upphör. Poängen med att outsourca en tjänst är att företaget som tar över tjänsten alltid gör det billigare, bättre och effektivare än det egna företaget. Därför ska man kontinuerligt utvärdera outsourcingens resultat, ett resultat som kan innebära att man beslutar om att upphöra med outsourcingen. Men låt oss ta allting från början. Fördelar med outsourcing Att outsourca innebär att man tar ett helhetsgrepp för att se samspelet mellan system, processorer och medarbetare. Därför måste ett beslut om att outsourca administrativa funktioner på ett företag vara ett strategiskt beslut förankrat i affärsverksamheten och det måste fattas av företagsledningen för att stödja företagets kärnverksamhet. En av fördelarna med att företaget fokuserar på kärnverksamheten är att man effektiviserar sin administration och därmed ökar sin konkurrenskraft. Forskning visar bland annat att affärsstödsfrågor som inte tillhör kärnverksamheten upptar en relativt stor del av företagsledingens dyrbara tid. En effektivisering av administrationen medför ofta också stora besparingar för det företag som väljer att outsourca ekonomifunktioner med mera. Exempelvis kan leverantörsfaktureringen bli upp till 50 procent effektivare och löneadministrationen ibland bli fyra gånger mer effektiv än tidigare. När ska man outsourca? Men för att effektiviseringarna ska bli verklighet gäller det att förvissa sig om att den som sköter de affärsstödjande funktionerna kan göra det bättre, billigare och effektivare än ditt eget företag. Det kräver i sin tur en noggrann kartläggning av företagets kostnader, arbetssätt och kvalitetsnivåer. Låt därför någon, gärna en oberoende revisor, noggrannt granska kostnadsjämförelsen. Det efterföljande, långsiktiga effektiviseringsarbetet gäller att det hela tiden bedrivs löpande enligt de ständiga förbättringarnas princip. Du köper en tjänst inte ett system En vanligt förekommande företeelse när man ska upphandla outsourcingtjänster är att man tappar fokus på vad det är man upphandlar. Många stirrar sig blinda på systemlösningen man erbjuds istället för det resultat som tjänsten man köper ska leverera. Därför är det viktigt att leverantören får en möjlighet att kartlägga den befintliga verksamheten för att kunna ge ett säkert svar på hur stor kostnadssänkningen av outsourcingtjänsten kommer att bli. NOTIS Satsning på sådd finansiering Ta tillbaka outsourcad verksamhet Likväl som det finns argument för att outsourca, finns det anledning till överväga om det är dags att upphöra med outsourcing och ta tillbaka verksamheten. Om de tjänster som ligger hos en extern leverantör blivit en betydande del av kärnverksamheten kan det vara affärsmässigt riktigt att ta tillbaka dessa tjänster. Blir det aktuellt med ett upphörande av outsourcingtjänsten måste båda parter kunna genomföra upphörandet av avtalet med samma professionalitet som när det ingicks. Att outsourca ett företags ekonomifunktion är med andra ord ett köp av en mycket komplex tjänst. Ett gott råd när man ska sluta ett outsourcingavtal är att det bör innehålla nyckelbegrepp som rimlighet, tydlighet och balans för att få en bra relation mellan kund och leverantör. På så sätt ökar möjligheterna att outsourcingtjänsten fyller sin uppgift, nämligen att företaget lägger sina resurser där de bäst behövs och därmed ökar sin konkurrenskraft. PETTER RENHULDT Regeringen har aviserat att man ska vidta åtgärder för att förbättra entreprenörers och innovatörers möjlighet att få tillgång till finansiering i tidiga skeden. Näringsdepartementet tillsätter en förhandlingsman som tillsammans med Industrifonden ska utarbeta närmare detaljer kring genomförandet. Syftet är att större delen av det kapital som finns inom den statliga sfären, hos aktörer som Industrifonden, Teknikbrostiftelserna, SIC och Almi ska gå till bolag i tidiga skeden. Målsättningen är att den nya organisationen ska genomföras den 1 juni För att öka statens insatser i teknikbolag i tidiga skeden vill man använda Industrifonden och Teknikbrostiftelsen. Industrifonden ska utvecklas i två riktningar. Dels som ett kommersiellt bolag som ska kunna agera friare än nuvarande Industrifonden och förhoppningsvis generera ännu större intäkter än idag. Dels som en ny verksamhet Sådd IF som ska arbeta tillsammans med nuvarande Teknikbrostiftelserna med att finansiera unga företag i mycket tidiga skeden. Industrifonden kommer att använda sina nuvarande tio regionala riskkapital-bolag för de regionala aktiviteterna. Sådd IF förväntas kunna utnyttja den nuvarande Teknikbrostiftelsernas struktur. Industrifonden tar av sitt överskott och förser Sådd IF med medel. Nytt kapital ska man försöka få in via Europeiska Investeringsfonden. KÄLLA: INDUSTRIFONDEN NYTT 2/2003

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

FÖRETAGARE EKONOMI. Har du koll på dina affärspartners? FÖR. KREDITUPPLYSNINGAR BEVAKNING ÅRSREDOVISNINGAR Prova kostnadsfritt! www.kredit.

FÖRETAGARE EKONOMI. Har du koll på dina affärspartners? FÖR. KREDITUPPLYSNINGAR BEVAKNING ÅRSREDOVISNINGAR Prova kostnadsfritt! www.kredit. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING APRIL 2003 Rätt upplagd outsourcing sparar pengar Outsourcing handlar

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 7 APRIL 2005 Framförhållning genererar

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Examensarbete. Examensarbete

Examensarbete. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Författare: Examensarbete Avskaffandet av revisionsplikten En förskjutning av revisorernas och i ämnet företagsekonomi redovisningskonsulternas yrkesroll? Examensarbete

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons om Ekonomi för Företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS Hela denna tematidning är en annons om Ekonomi för Företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE ANNONS Hela denna tematidning är en annons om Ekonomi för Företagare från Mediaplanet ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Nr. 6 December 2004 Generationsskifte:

Läs mer

EKONOMI FÖR FÖRETAGARE

EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ANNONS DIN GUIDE TILL BÄTTRE EKONOMI OCH MÖJLIGHETER MAJ 2006 Från hästhandel till skogsimperium Det var under 1920 talet

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Dragkampen om redovisningskonsulterna

Dragkampen om redovisningskonsulterna NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 2 2008 Dragkampen om redovisningskonsulterna K1-reglerna för enskilda näringsidkare Undersökning: Edison får mycket höga poäng av redovisningsbranschen

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS FÖRTROENDE i AFFÄRER En tidning från FAR SRS branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Distribueras med Dagens Industri måndagen den 19 november. Två branscher blir en FAR SRS öppnar sektion för

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS FÖRETAGARE ANNONS Hela denna tematidning är en annons om ekonomi för företagare från Mediaplanet ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 4 MARS 2004 Kassaflöde och likviditet

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

Vår Nya Kredithantering

Vår Nya Kredithantering ANNONS Vår Nya Kredithantering Nr 1 Oktober 2013 MED FOKUS PÅ BRA KREDITBEDÖMNING EXPERTER INOM KREDIT- HANTERING svarar på lika många frågor KREDITFÖRSÄKRINGAR Ökar säkerheten och minskar risken i affären

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas!

Det är i lågkonjunktur kreditbesluten prövas! GER DIG SVART PÅ VITT Dec 2012 Effektivare kreditbedömning med UC:s tjänster SIDAN -4 Inspiration och kunskap för Kreditsverige SIDAN -8 Skydda dig mot fakturabedrägerier SIDAN -6 Det är i lågkonjunktur

Läs mer

EKONOMI FÖR FÖRETAGARE

EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE SEPTEMBER 2006 * +37% ökade produktionsvärdet med mellan 1997 och 2004 3 076 så stor var den totala omsättningen

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer