VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi"

Transkript

1 VÄGEN TILL Europas bästa företagarklimat Så påverkar vi

2 INNEHÅLL 03. Så påverkar vi Ledare av Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna. 04. FYRA åtgärder toppar vår agenda Vi listar de allra viktigaste frågorna. 08. Företagare! Vi finns här för dig Fem modiga medlemmar berättar om sitt företagande. 18. Hej Sverige! Lär dig mer om vårt lokala och nationella arbete. 22. Hello Europe! Vi är med och påverkar det europeiska företagarklimatet. 26. Vi kom, vi påverkade, vi segrade Ett aktivt opinionsarbete leder till förändring. 36. Fler småföretag i offentlig upphandling NU! Offentliga upphandlingar erbjuder stora möjligheter för små företag. 38. Våra ord leder till handling Företagarnas rapporter höjer kunskapsnivån om företagande. 42. Makten lyssnar på oss Möt åtta av våra representanter. 46. Att de små företagen lyckas är avgörande Krönika av Lars Jagrén, chefekonom Företagarna. 50. Vi argumenterar, Ventilerar och debatterar i media också! Våra åsikter får ofta redaktionellt utrymme i de stora tidningarna. 30. Europas bästa företagarklimat BÖRJAR HÄR OCH NU Punkt för punkt närmar vi oss en ljus framtid för företagare. 2

3 Så påverkar vi Samhällsklimatet förändras kontinuerligt och det är viktigt för Företagarna att delta i samtal om detta. Det gör vi på lokal, nationell och internationell nivå varje dag. Vi gör det genom våra 2600 förtroendevalda runt om i landet, genom alla de möten som våra experter har med politiker och genom de tusentals telefonsamtal som våra rådgivare och värvare har med medlemmar och företagare. Vi har bäst koll i Sverige på hur företagarna har det och vilka hinder de upplever i sin vardag. Vi har också ett ansvar att fundera på hur framtidens företagarklimat ska se ut. Både för att skapa nya möjligheter och sänka kostnader, men också för att se hur vi ökar intäkter genom att göra nya marknader tillgängliga för företagen. Nya marknader som finns både i Sverige och runt om i världen. Med vår 100-åriga tradition vet vi att politisk påverkan är ett mycket tålamodsprövande och långsiktigt arbete. Vem som helst kan idag sätta upp en blogg och med vass retorik ta sig genom bruset. Men vi vet att genom goda argument och insiktsfulla underlag kan vi beskriva hur alternativ lagstiftning bör se ut. Vissa saker är svårare än andra att förändra. Särskilt reformer som kräver stora kostnader i statsbudgeten. Då får vi tänka långsiktigt och på att de perspektiv som vi kämpar för ska bli självklara i framtiden. Det handlar om att ha en tät dialog med politiker, partigrupper och makthavare på alla nivåer. I den här skriften kan du läsa om saker vi varit med om att förändra och saker vi har lyckats förhindra samt om de frågor som vi driver för att göra Sverige till Europas bästa land att starta och driva företag i. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna 3

4 fyra åtgärder toppar vår agenda Vårt arbete för att skapa Europas bästa företagarklimat toppas av fyra mycket betydelsefulla frågor som samtliga handlar om att underlätta för dig som vill utveckla ditt företag, det vill säga våga anställa och bli arbetsgivare. Arbetskraften finns nu måste vi addera möjligheterna. Det ska vi göra genom att fokusera på följande fyra åtgärder: 4

5 Magnus Laupa & Fredric Alm Jonas Beurling på Trania Metall & Återvinning AB i Tranås är en av våra medlemmar. 1Ge företagare råd att skapa jobb Nya och existerande företag behöver bättre möjligheter att kunna växa. Det är avgörande för Sveriges framtida tillväxt, sysselsättning och välfärd. Dagens höga arbetsgivaravgifter är ett stort expansionshinder för småföretagen. Många som vill anställa har helt enkelt inte råd. För att Sverige ska vara konkurrenskraftigt behövs ett skattesystem som uppmuntrar företagande, expansion och nyanställningar. Därför vill Företagarna sänka arbetsgivaravgifterna. En sänkning av arbetsgivaravgifterna ger utrymme för fler växande företag och skapar många nya jobb. Företagarna vill: Se en skattereform där företagsamhet, enkelhet och internationell konkurrenskraft främjas. Sänka arbetsgivaravgifterna i steg genom att ta bort den allmänna löneavgiften som är en ren skatt på jobb. I juli 2012 kan du hitta våra olika modeller för detta på Införa Investeraravdraget, ett riktigt riskkapitalavdrag för privatpersoner som satsar pengar i små bolag som vill växa. Bromsa höjda kapitaltäckningskrav på bankerna som ytterligare skulle försämra småföretagens kreditmöjligheter. 2Ta bort hinder för att anställa Arbetsmarknadens behov förändras, men lagstiftningen hänger inte med. Turordningsreglerna innebär en inlåsning för dem som har jobb och utlåsning för alla andra. Trögheten på arbetsmarknaden behöver brytas. Därför behöver vi modernisera arbetsrätten. En småföretagare får svårt att behålla rätt kompetens om företaget hamnar i kris och behöver säga upp personal. Reglerna tar inte hänsyn till vad som är bäst för företagets överlevnadsmöjlighet. Bästa kompetens måste få styra uppsägningsordningen, inte antal år på jobbet. I annat fall riskerar Sveriges konkurrenskraft att minska på sikt. Ansvaret för sjuklönen är också ett hinder för att anställa. Det är orimligt att en småföretagare är ansvarig för två veckors sjuklön om den anställde skadat sig på fritiden. Företagarna vill: Förbättra rörligheten på arbetsmarknaden och underlätta för unga att få jobb. Reformera LAS och ta bort turordningsreglerna för alla företag med max tio anställda. Utvidga sedan undantaget stegvis. Ta bort sjuklöneansvaret. Konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen för att säkerställa att företagare hittar den kompetens de behöver. 5

6 3Skapa rättvisa och enkla regler Företagare behöver få ägna mer tid åt verksamheten och mindre åt byråkrati. Ingen blir företagare för att man är bra på att fylla i blanketter och söka tillstånd. En entreprenör brinner för sin affärsidé, inte för administrationen. Ett bra företagsklimat förutsätter enkla och stabila regler. Företagare ska inte heller belastas med långa handläggningstider. Därför är det viktigt att intensifiera arbetet för att att minska regelbördan för företagare. Företagarna vill: Att regeringen ökar satsningarna på att minska både administrativa kostnader och regelbörda för företagen. De regler som upplevs som mest krångliga åtgärdas först. I höst kan du läsa Företagarnas uppdaterade lista på Undvika överimplementering, det vill säga svenska regler ska inte vara hårdare än EU-direktiven. Införa servicegarantier för kommuners och länsstyrelsers handläggningstider. Att fler småföretag ska kunna välja att bara redovisa affärshändelser vid betalning. Det skulle innebära en halvering av antalet bokföringsposter för företagen. Kontantredovisning bör även tillåtas i bokslutet så att företagen slipper krångla med att byta redovisningssätt. Inför så kallad rak kontantmetod. Låta småföretag redovisa även källskatt och arbetsgivaravgifter kvartalsvis. 4 Öppna för nya idéer och branscher Företag behöver sunda konkurrensförhållanden. Stat, kommun och landsting bedriver affärsverksamhet på konkurrensutsatta marknader, vilket tränger undan privata företag. Det försämrar näringsklimatet och hämmar tillväxten. Dessutom behöver konkurrensutsättningen av den offentliga sektorn fortsätta. På så sätt skapas utrymme för nya företag och offentliga medel används mer effektivt. Arbetet med liberalisering av marknader och införandet av valfrihetssystem innebär att nya, spännande branscher växer fram. Företagarna vill: Intensifiera arbetet för att få små företag att kunna delta i offentlig upphandling, både nationellt och lokalt. Fortsätta arbetet för ökad konkurrensutsättning inom offentlig sektor och få fler kommuner att införa valfrihetssystem. Sätta stopp för osund konkurrens från offentlig sektor. För att småföretag ska kunna utveckla nya produkter och tjänster behövs bättre förutsättningar för innovationer. Ett framgångsrikt innovationsklimat måste utgå från innovatörernas och entreprenörernas utmaningar och behov. Universitet och högskolor behöver samverka närmare näringslivet. I mötet mellan olika perspektiv utvecklas både forskningen och företagandet. Regeringens satsningar på forskning och inno vation behöver anpassas bättre för de små före tagens behov och förutsättningar. De små företagen är allt viktigare för Sveriges export. Företag med 1-49 anställda ökade exporten med 111 procent mellan 1999 och 2009, jämfört med företag med fler än 500 anställda som ökade exporten med endast åtta procent. Småföretagen stod även för den största ökningen av alla företag vad gäller export till Asien. Ändå är inte de off en tliga systemen som hjälper till vid export tillgängliga för de små företagen. Företagarna vill: Att satsningar på innovation ska utgå från småföretag, innovatörer och entreprenörer. Att mer av det offentliga exportarbetet bättre ska anpassas till de små företagen. 6

7 7

8 Företagare! Vi finns här för dig Vår utgångspunkt är alltid företagarnas verklighet. Varje dag hjälper vi entreprenörer som jobbar hårt för att förverkliga sina idéer. Möt fem av våra modiga medlemmar: Madeleine Böhnke, systrarna Tania och Alicia Ginard Hellberg, Vivat Arvidsson och Bernt Johansson. 8

9 Madeleine Böhnke juridisk rådgivning är en oslagbar tjänst Ett av skälen till att Madeleine Böhnke blev företagare var för att hon växte upp med en pappa som var egenföretagare. Då var min dröm att jobba inom hotell och restaurang eller med försäljning, säger hon. Under sina tidigare jobb funderade hon mycket över vad som gjorde att en del chefer var bra, medan andra var dåliga. Hon lekte med tanken att få bestämma själv, och göra det på ett bra sätt. Första chansen att göra det kom när hon jobbade som säljare på Hitta.se och träffade en kund som ville att Madeleine skulle förklara vad Hitta.se var för någonting. I säljsamtalet erbjöd han mig att köpa ett företag som hette Bilglas. Det var i oktober Sedan dess har allt gått snabbt. Madeleine nämnde vid en Rotarylunch att hon ville köpa flera företag och det ledde till ett erbjudande om att få köpa Skoglund Reklam i Bollnäs AB. Men jag tackade nej två gånger till Skoglunds innan jag slutligen köpte företaget. 9

10 Jag tycker om försäljning och Skoglunds är roligare än glasmästeri, säger Madeleine Böhnke. Hon har varit medlem i Företagarna sedan starten av företaget. Jag har nog pratat upp min peng på juridisk rådgivning, det är en oslagbar tjänst. Jag skulle inte ha råd att anlita en jurist på något annat sätt. Det skulle bli alldeles för dyrt. Vad är det roligaste eller mest tillfredsställande med att driva eget företag? Konkret är det dagliga mötet med kunder och kollegor roligast. Och nya idéer som kan leda till utveckling, säger Madeleine Böhnke. Och dina drivkrafter? I botten ligger att det är min dröm att ge min personal bra arbetsvillkor och kunna erbjuda förmånliga och roliga saker. Jag vill att det ska vara attraktivt att jobba här. Det händer ju saker med personal, man blir sjuk men får inte sjukvård i tid till exempel. Därför önskar jag att jag kunde teckna en bra sjukvårdsförsäkring till mina anställda. Jag har retat upp mig på fackets makt över oss företagare. mera då, vilket skulle ge dem en hel vecka att jobba ifred utan att behöva lyssna på nya idéer. Jag är alltså inte så bra på att vänta. Vilken opinionsfråga är den viktigaste för Företagarna att driva just nu? Det svänger från vecka till vecka. Men jag har till exempel retat upp mig på fackets makt över oss företagare. Och på systemet för hur man får vara mammaledig, det är för komplicerat och kostar mig mycket pengar. Det kostar mig fruktansvärt mycket att växa med en person till. Arbetsgivaravgifterna är en tredje fråga som engagerar. Som småföretagare har hon nästan ingen möjlighet att anställa. Det kostar mig fruktansvärt mycket att växa med en person till. Om jag kunde få en begränsad arbetsgivaravgift under en övergångstid, till exempel ett år, skulle det innebära en stor skillnad. Vilka är dina styrkor som företagare? Jag är säljare. Det är en styrka för en företagare. Jag vågar fråga om order och vågar sälja in att det mitt företag gör är bra. Jag tror också att jag har hög toleransnivå när någon gör fel, om den personen inser det och gör rätt nästa gång. Vad vill du helst utveckla? En hel drös med saker, faktiskt. Just nu jobbar jag med att inte informera personalen om precis allting. Jag har sjukt mycket idéer och det riskerar att trötta ut dem. Jag måste lära mig att hålla på karamellerna till veckomötet och infor- 10

11 Snabbfakta Namn: Madeleine Böhnke Ålder: 37 Företag: Skoglund Reklam i Bollnäs AB Ort: Bollnäs Antal anställda: 3,5 personer Startade år: mars 2010 Omsättning: 3,4 miljoner kronor (Bolaget omsatte 1,3 miljoner kronor vid köpet.) 11

12 TANIA OCH ALICIA GINARD HELLBERG Vi vill träffa andra företag och visa att vi finns Tvillingarna Tania och Alicia Ginard Hellberg, 23 år, startade sitt bolag T.A. Hälsa AB i mars 2010 efter att ha blivit inspirerade av en film på Youtube. Det hela började under 2009 då de blev Friskis & Svettis-instruktörer och skulle sätta ihop sitt första träningspass. Det var då vi sökte på Youtube för att bli inspirerade. När vi såg ett klipp med en latinamerikansk tjej som dansade och tränade tyckte vi att det så kul ut, säger Tania. De bestämde sig snabbt för att zumbadans var någonting för dem. Tajmingen var god eftersom det ungefär samtidigt skulle hållas Sveriges första utbildning i zumba i Tidaholm. Utan att någonsin ha testat åkte vi dit på vinst och förlust, säger Tania. Man kan nog säga att det impulsiva infallet slutade med ren vinst. Den naturliga fortsättningen var att gästspela på olika Friskisanläggningar och lägga ut egna Youtube-klipp. Det sistnämnda ledde till det osannolika, att zumbagrundaren Beto Perez i USA hittade dem på nätet. Han kontaktade oss och frågade om vi ville vara med i en dvd-film som skulle spridas till zumbainstruktörer i hela världen, berättar Tania Svaret blev ja och tvillingarna åkte till Florida för filminspelningen som därefter har lett till att de får förfrågningar från flera länder. Deras internationella nätverk har vuxit mycket snabbt. Medlemskapet i Företagarna hjälper till med utvecklingen av nätverket. Nu distribuerar tvillingarna Tania och Alicia Ginard Hellberg zumbakläder och träningsartiklar via den egna hemsidan. De har också hunnit med att öppna den första egna butiken i Arninge utanför Stockholm. Samtidigt håller de zumba- 12

13 klasser på företag, leder zumbakryssningar på Ålands hav och accepterar inbjudningar till länder som Spanien, Portugal, Norge, Danmark, Finland, Holland och Förenade Arabemiraten. All verksamhet ledde till att de startade ett eget företag, ett handelsbolag, men det är tvillingarna på väg att växa ur. Vi är på väg att ombilda företaget till ett aktiebolag, säger Tania. Hon och tvillingsystern bygger medvetet upp ett stort kontaktnät för att inte bara fokusera på att träffa människor online. Medlemskapet i Företagarna hjälper till med utvecklingen av nätverket i företagarleden. Vi vill träffa andra företag och visa att vi finns. Vi är intresserade av att samverka med andra och kanske göra någonting bättre tillsammans. Snabbfakta Namn: Tania och Alicia Ginard Hellberg Födda: 1988 Bor: Arninge utanför Stockholm Företag: T.A. Hälsa AB Verksamhet: zumbaträning och försäljning i Sollentuna och Arninge utanför Stockholm 13

14 VIVAT Arvidsson Arbetsgivaravgifterna är den viktigaste frågan Vivat Arvidsson kom till Sverige i början av 90-talet och fick sitt första jobb som inhoppare på postterminalen i Stockholm. I dag driver hon Visons Butik på Södermalm i Stockholm, en skönhetssalong specialiserad på att sälja löshår. Från början var det bara hår, men butiken intill blev ledig och jag satsade under en period på att även sälja afro-karibisk mat som är svår att hitta i Stockholm. Efter ett par år av förluster gav Vivat upp matbutiken och inkorporerade butiken med den huvudsakliga verksamheten i lokalen intill. I dag driver jag en skönhetssalong i den ena lokalen och försäljning av hår och skönhetsprodukter i den andra. Att hon blev företagare var både en slump och en ren nödvändighet. Efter starten på Posten fick hon jobb som telefonsäljare på ett amerikanskt bolag och avancerade på ett år till gruppchef. När bolaget valde att lämna Sverige vid den ekonomiska krisen runt insåg Vivat att hon kanske skulle bli tvungen att starta eget för att försörja sig. Jag är företagare för att jag vill bestämma själv. Jag vill också vara en del av samhället. Det finns en syn på utlandsfödda, att de inte vill jobba och att de inte bidrar, men det vill jag, säger hon. När jag tittar på avgifterna för att anställa blir jag rädd. Det blir ingenting kvar. Vivat har alltid tyckt om hår och varit mån om att se snygg ut, men hon var inte utbildad frisör. Affärsidén var därför inte långt borta när hon blev tvungen att satsa själv. Jag ville jobba med frisersalongerna och sälja till dem, men det har bara delvis fungerat. Många salonger vill sälja hår själva och då blir de konkurrenter. 14

15 Vivat Arvidsson har drivit sitt företag som enskild firma sedan hon startade. I dag kombinerar hon löshårsförsäljning med skönhetssalongen där hon gör allt : smink, hår, ögonfransar och tatueringar. Verksamheten växer och Vivat vill försöka anställa med hjälp av lönebidrag. Hon har länge haft behov av folk som jobbar i salongerna, men har inte vågat ta steget på grund av de höga kostnaderna och den stora risken. Jag har drivit två butiker ensam och när jag har varit sjuk har jag varit tvungen att stänga, och det gäller även om jag tagit semester. Men när jag tittar på avgifterna för att anställa blir jag rädd. Det blir ingenting kvar. Arbetsgivaravgifterna är den viktigaste frågan för Företagarna, säger Vivat. Snabbfakta Namn: Vivat Arvidsson Företag: Visons butik, sedan 1999 Ort: Stockholm Antal anställda: en 15

16 bernt johansson Att vara företagare är en livsstil Bernt Johansson, 64 år, har varit företagare sedan han var 22 år. Under många år har han drivit frisersalonger med många anställda. Sedan sex år driver han landets största vuxenutbildning av frisörer i företaget Frisörcentrum i Falun och Stockholm. Allt startade redan 1992 då Lernia (dåvarande AMU) frågade honom om han ville vara med och starta vuxenutbildning för frisörer. På den tiden fanns det bara gymnasieutbildningar för blivande frisörer. Efter att framgångsrikt drivit utbildningen blev han för sex år sedan tillfrågad om han ville ta över och driva utbildningen vidare i privat regi. På den frågan svarade han ja. Vi har ett eget utbildningskoncept som fungerar. Vi arbetat tillsammans med branschen och våra elever får oftast jobb när de är klara efter ett års utbildning, säger Bernt Johansson. Utbildningen sker i Frisörernas hus vid Islandstorget i västra Stockholm. Dit pendlar Bernt Johansson från bostaden i Falun. En väsentlig fråga för Företagarna är företagsfinansiering. Han har vid sidan om sina egna företag också varit gymnasielärare under 19 år. Då försökte han och andra påverka Skolverket att förändra och förbättra verksamheten i skolan. Det lyckades bara delvis, det blev små steg som Bernt uttrycker det. Min drivkraft till att vara företagare är att jag kan forma min verksamhet och själv bestämma hur den ska utvecklas. 16

17 Bernt Johansson har varit medlem i Företagarna sedan han började driva vuxenutbildningen i egen regi. Han är aktiv i organisationen och han tycker att kontakterna med andra företagare är bland det viktigaste. Man lär sig av andra, säger han. En av de viktigaste frågorna för Företagarna är telefonskojeriet, menar han. Det har varit bedrövligt för oss alla. Andra väsentliga frågor för Företagarna är att utveckla olika anställningsformer samt finansieringsfrågan. Finansieringsfrågan är den viktigaste opinionsfrågan. Bankerna har inte varit nådiga mot företagare. De har krävt både hängslen och livrem och tydligt visat att de inte litar på oss. Det förhindrar utveckling för du måste ha ett starkt kapital för att gå vidare med ett företag, säger Bernt. Att vara företagare är en livsstil och den valde Bernt Johansson för många år sedan. För hans eget företagande har familjens stöd varit avgörande. Han är 64 år i dag, men har inte bestämt när han ska sluta. Jag fortsätter så länge som det känns bra, säger han. Snabbfakta Namn: Bernt Johansson Ålder: 64 Företag: Frisörcentrum Ort: Falun och Stockholm Antal anställda: tio personer 17

18 Hej Sverige! Med 20 regionkontor, 261 lokalföreningar och tusentals förtroendevalda finns vi representerade i hela landet. Därmed kan vi påverka vardagen för Sveriges småföretagare på både lokal och nationell nivå. 18

19 Magnus Laupa & Fredric Alm Från norr till söder arbetar vi för att uppmärksamma beslutsfattare på småföretagarnas situation. Engagemanget på lokal nivå är stort och helhjärtat, vilket följande exempel får bevisa: Företagarna i Östergötland deltar i den stora regionala satsning som görs för att utveckla strategin för näringslivsutveckling. Tillsammans med samtliga kommuner diskuterar man och tar fram riktlinjer för ett starkt och framgångsrikt län. Yngve Bergqvist, grundare av IceHotel i Jukkasjärvi, är en av våra medlemmar. Företagarna i Västerbotten gick i december 2011 samman med Kust-Österbottens Företagare i Vasa i Finland för att arbeta för en förbättring av kommunikationerna och infrastrukturen mellan Umeå och Vasa. Bakgrunden var det osäkra läget kring Kvarkentrafiken. Tillsammans uppmärksammade de att Kvarkentrafiken är en förutsättning för en fortsatt god ekonomisk utveckling inom Kvarkenregionen och fick genomslag i flera medier. I Habo och Mullsjö bjöd Företagarna förra året in de kommunala tjänstemännen till ett samtal om småföretagens betydelse i kommunen. Genom det goda samtalet har attityder till företag förändrats och samarbete uppstått. 19

20 Företagarnas branschförbundssamarbete Företagarna företräder inte bara direktanslutna medlemmar utan även företagare anslutna i branschförbund. Samarbetet med de 24 branschförbunden, med sammanlagt nästan medlemmar, är viktigt. Tillsammans får vi ännu större kraft att påverka både det generella företagarklimatet och viktiga branschspecifika frågor. Samarbetet med de 24 branschförbunden, med sammanlagt nästan medlemmar, är viktigt. Tillsammans med branschförbunden uppvaktar vi myndigheter och politiker för att beskriva effekterna av befintlig och kommande lagstiftning. I mars träffade Företagarnas vd, Elisabeth Thand Ringqvist, och Sveriges Åkeriföretags vd, Johan Lindström, tre statssekreterare för att disk u- tera åkerinäringens utmaningar då de verkar under ytterst problematiska villkor. De anslutna förbunden är: Bilbranschens Riksorganisation Butikerna som i sin tur består av: - Branschorganisationen Interiör & Design - Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör - Cykel, Motor och Sportfackhandlarnas Riksförbund - Leksaksbranschen - Stockholm Köpmannaförbund - Svensk Servicehandel & Fast Food - Svenska Antikvariatföreningen - Sveriges bagare & konditorer - Sveriges Bowlinghallars Förbund - Zoobranschens Riksförbund Däckspecialisternas Riksförbund Entreprenörföretagen Frisörföretagarna Företagande Veterinärers Förening Golvbranschens Riksorganisation Plåtslageriernas Riksförbund Sveriges Kommunikation- Elektronik Företagarförening Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund Sveriges Tapetserarmästare Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund Svenska Uppfinnareföreningen Sveriges Åkeriföretag En dryg tredjedel av riksdagens medlemmar ingår i Företagarnas riksdagsnätverk. Företagarnas riksdagsnätverk och PEO Företagarnas riksdagsnätverk har funnits sedan slutet av 1960-talet och är ett informellt nätverk mellan riksdagens ledamöter och Företagarna. En dryg tredjedel av riksdagens ledamöter är medlemmar i nätverket och alla de åtta riksdagspartierna finns representerade. Detta ger breda kontaktytor och goda möjligheter för oss att påverka. Genom nätverket skapar vi möten mellan Företagarnas medlemmar och riksdagsledamöter. Vi arrangerar företagsbesök, seminarier och möten för nätverket i syfte att öka förståelsen för företagares vardag, villkor och problem. Ett annat initiativ som Företagarna har lanserat är praktisk entreprenörsorientering för politiker, PEO. Politiker på alla nivåer erbjuds praktik hos våra medlemmar, ute på deras företag. Målsättningen är att politiker runt om i landet ska ha gjort PEO fram till december

21 21

22 Hello Europe! Vårt uppdrag är att stärka Sveriges småföretagare, inte minst genom att öka möjligheterna att göra affärer utomlands. Därför är vi också med och påverkar det europeiska företagarklimatet. 22

23 Vårt medlemskap i EU innebär att en stor del av företagsreglerna kommer från Bryssel. Därför är det viktigt att bevaka och påverka utvecklingen även på EU-nivå. Det gör vi främst genom vårt medlemskap i den europeiska paraplyorganisationen för små och medelstora företag, UEAPME. UEAPME representerar 12 miljoner företag med tillsammans 55 miljoner anställda. Det ger organisationen en stark röst i Europa. UEAPME uppmärksammar EU:s institutioner på hur viktiga de små och medelstora företagen är för tillväxten och sysselsättningen. UEAPME representerar 12 miljoner företag med tillsammans 55 miljoner anställda. Organisationen har bidragit till att principen tänk småskaligt först ska vara vägledande i utformningen av EU:s politik. Viktiga frågor som för närvarande behandlas i Bryssel är: en förstärkning av den inre mark-naden så att det verkligen blir lätt att handla mellan länderna, EU:s långtidsbudget för åren där striden står kring hur stor den ska vara och hur mycket subventioner som ska gå till jordbruket, nya EU-direktiv om offentlig upphandling, ett enhetligt patentsystem inom EU samt regelförenkling. Företagarnas experter sitter med i UEAPME:s kommittéer där dessa och många fler frågor behandlas. Vi svarar också på remisser från EU-kommissionen och ser till att regeringen får del av våra åsikter i frågor som behandlas på EU-nivå. 23

24 GUNILLA ALMGREN ORDFÖRANDE I UEAPME Sedan november 2011 är Företagarnas ordförande i Göteborgsföreningen, Gunilla Almgren, ordförande i UEAPME. Småföretagare är viktiga för Europas välstånd. Jag vill skapa ännu mer tydlighet kring tänk småskaligt först -principen. Varje litet företag drivs av en individ som har modet att starta och driva företag. Europa behöver många modiga individer, säger Gunilla Almgren. Några områden där hon under sin tid som ordförande vill uppnå resultat är jämlik konkurrens, rimliga regelverk för småföretag och en förbättrad tillgång på kapital. Vi jobbar för regelförenkling på EU-nivå. Företagarna deltar i kommissionens högnivågrupp mot administrativa bördor. För att Europa ska bevara och utveckla sin välfärd påpekar Gunilla Almgren att det också är nödvändigt att öka internationaliseringen bland småföretagen. I december 2011 var hon med som representant för Europas småföretag på en EU-delegationsresa till Brasilien, ledd av kommissionären för näringsliv och företagande Antonio Tajani. Där träffade hon bland annat Brasiliens president, liksom ministrar och företagsledare. Efter sitt besök i Brasilien konstaterar Gunilla Almgren att Sydamerika är en intressant marknad under stark utveckling. Brasilien är ett land med stark expansion, imponerande satsningar och stora utmaningar. Här kan europeiska företag mycket väl skapa goda affärsmöjligheter, säger Gunilla Almgren. Hon påpekar att kommissionen vill hjälpa företag att öka sina affärer utomlands och att det är något som fler företagare bör ta vara på. 24

25 Några av EU:s institutioner Källa: Om EU/EU:s institutioner/europaparlamentet Europaparlamentet Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution. Parlamentet har 754 ledamöter varav 20 ledamöter är från Sverige och de väljs för fem år i allmänna val. Ledamöternas uppgift är att lagstifta tillsammans med ministerrådet. De beslutar även om EU:s budget. En annan viktig uppgift för Europaparlamentet är att kontrollera och godkänna EU-kommissionen. Om kommissionen missköter sitt jobb kan Europaparlamentet rösta om att den måste avgå. EU-kommissionen EU-kommissionens viktigaste uppgift är att föreslå nya lagar. EU-kommissionen ska också genomföra det EU beslutar om eller kontrollera att medlemsländerna gör det. Kommissionen består av en kommissionär från varje medlemsstat, 27 stycken. Kommissionen kan avsättas om Europaparlamentet saknar stöd för den. Ministerrådet Ministerrådets uppgift är bland annat att tillsammans med Europaparlamentet lagstifta inom EU. I ministerrådet sitter ministrar från varje medlemsland och det är olika ministrar beroende på vad det är för fråga. Om dagens ämne är miljöfrågor så är det miljöministrarna som möts och om det handlar om utrikespolitik är det utrikesministrarna. Ministrarna representerar sina medlemsländer när de träffar sina kolleger. Europeiska rådet När Sveriges statsminister möter de andra stats- och regeringscheferna inom EU kallas det Europeiska rådet. De möts ungefär två gånger per termin i Bryssel. Deras huvudsakliga uppgift är att blicka framåt och fatta beslut om vad EU ska göra och inte göra i framtiden. Europeiska rådet leds av en fast ordförande, som inte representerar något av medlemsländerna. Nuvarande ordförande heter Herman Van Rompuy. Vi jobbar för regelförenkling på EU-nivå Företagarna deltar i kommissionens högnivågrupp mot administrativa bördor. Gruppen ger råd till kommissionen om förenklingar som kan minska företagens regelkrångel och ger möjlighet att föra fram småföretagens situation i detta sammanhang. Det ger Företagarna en god möjlighet att påverka och få information om vad som är på gång i andra medlemsstater och i kommissionen. I mars i år genomförde Företagarna ett välbesökt seminarium i riksdagen om hur EU-regler för företag kan införas på ett bättre sätt i nationell lagstiftning. Utgångspunkten var en rapport som högnivågruppen överlämnade till ordförande Jose Manuel Barroso i februari i år. Rapporten innehåller bland annat en checklista för att förbättra införandet utan onödigt regelkrångel. 25

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi är den växande organisationen för Sveriges småföretagare. Vi är mer RAKT PÅ Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att det är: lätt att starta företag kul att driva företag enkelt att driva företag tryggt att driva företag lönsamt att driva företag Vi är den växande organisationen

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

En frisk. affär - Slopat sjuklöneansvar

En frisk. affär - Slopat sjuklöneansvar En frisk affär - Slopat sjuklöneansvar Rapport Februari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och våra förslag... 2 Bakgrund och teori... 3 Arbetsgivarens kostnadsansvar... 3 Högkostnadsskydd... 3 Socialförsäkringsutredningen...

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden Maj 2010 Sveriges största skattebetalare - småföretagen står för välfärden Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Så gjordes undersökningen... 6 Bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt...

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet

2007-03-07. Förslag till regelförenklingar på skatteområdet 2007-03-07 Förslag till regelförenklingar på skatteområdet INNEHÅLL 1 PERSONBESKATTNING... 3 1.1 REFORMERA EXPERTSKATTEN... 3 2 NÄRINGSBESKATTNING... 3 2.1 SLOPA CFC-REGLERNA FÖR VERKSAMHET INOM EES-OMRÅDET...

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Orups gränd 3 Den svenska politiken har under många år präglats av en misstänksamhet mot företag och då framförallt små företag. I sann saltsjöbadsanda har

Läs mer

Aktiebolag Enskild firma Handelsbolag Kommanditbolag 45

Aktiebolag Enskild firma Handelsbolag Kommanditbolag 45 Rapport från Företagarna mars 2012 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Antal företag och antal företagare i Sverige... 3 Juridiska och fysiska personer... 7 Var finns kombinatörerna?...8 1,3

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN #4av5jobb Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen håller krisorterna under armarna....... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill.3 Sverige totalt.....

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Roadshow 2013. #4av5jobb

Roadshow 2013. #4av5jobb Roadshow 2013 #4av5jobb De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 4 av 5 jobb skapas i de små företagen Källa: SCB, bearbetad av Företagarna Välfärdsskaparna

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta. (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/) Lektion 15 SCIC 10/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Offentlig upphandling är byråkrati till ingen nytta (http://www.dn.se/debatt/offentlig-upphandling-ar-byrakrati-till-ingennytta/)

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. JÖNKÖPINGS LÄN

#4av5jobb. Skapas i små företag. JÖNKÖPINGS LÄN #4av5jobb Skapas i små företag. JÖNKÖPINGS LÄN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga Maj 2010 Turordningsreglerna missgynnar unga Innehåll Sammanfattning och bakgrund... 3 Unga upplever att turordningsreglerna missgynnar... 4 Så gjordes undersökningen... 4 Slutsatser och policydiskussion...

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Hur många anställda har ditt företag?

Hur många anställda har ditt företag? Rapport från Företagarna juli 11 Bakgrund... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Hur många små företag deltar i offentlig upphandling?... 3 Varför avstår små företag från att delta i offentlig upphandling?...

Läs mer

www.smaforetagarna.eu

www.smaforetagarna.eu NÄRINGSPOLITISKT PROGRAM I KORTFORM Av småföretagare - med småföretagare - för småföretagare Tillsammans skapar vi ett företagsklimat i världsklass. www.smaforetagarna.eu Småföretagare står för tillväxten!

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Små företag och offentlig upphandling. hur går det?

Små företag och offentlig upphandling. hur går det? Små företag och offentlig upphandling hur går det? Rapport från Företagarna juli 2012 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Hur många små företag deltar i offentlig upphandling?...

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

VÄLFÄRDS- SKAPARNA. En analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter

VÄLFÄRDS- SKAPARNA. En analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter VÄLFÄRDS- SKAPARNA En analys av småföretagens betydelse för kommunernas skatteintäkter Rapport September 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Om undersökningen... 2 99 procent av alla företag

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Företag & jobb Moderata Företagarrådet. Lars Hjälmered, riksdagsledamot 2014-05-27

Företag & jobb Moderata Företagarrådet. Lars Hjälmered, riksdagsledamot 2014-05-27 Företag & jobb Moderata Företagarrådet Lars Hjälmered, riksdagsledamot 2014-05-27 Agenda Presentation Tre teser Diskussion Tre teser 1. Sverige är idag ett bättre land att investera, producera och anställa

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Inför en KRAV-märkning av småföretagsregler

Inför en KRAV-märkning av småföretagsregler Rapport från Företagarna februari 2011 9 övergripande förslag... 2 2 förslag för enklare redovisning och revision... 4 10 förslag för enklare momsregler... 4 10 förslag för enklare skatteregler... 7 Förslag

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor

Starta eget Några saker att tänka på. Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Starta eget Några saker att tänka på Anders Hallgren Handläggare egenföretagarfrågor Vem är Anders Hallgren? - Civilingenjör (industriell ekonomi) - Medlem i förbundet - 15 år i stora företag - Egenföretagare

Läs mer

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD?

HAR FRIHANDELS- OVÄNNERNA NÅGOT STÖD? Rapport från Svensk Handel HAR FRIHANDELS- Johan Norberg Paula Werenfels Röttorp HAR FRIHANDELS- september 2000 SVENSK HANDEL 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 5 Positiva till frihandel 6 U-landsfrågan 7

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. KALMAR LÄN

#4av5jobb. Skapas i små företag. KALMAR LÄN #4av5jobb Skapas i små företag. KALMAR LÄN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar

Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar 1(5) Datum Diarienummer 2009-06-10 013-2009- 903815 Dokumenttyp Remissvar Finansdepartementet 103 33 Stockholm Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar Tillväxtverket har anmodats inkomma med

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Entreprenörskap. Det företagsvänliga och innovativa Umeå. Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010

Entreprenörskap. Det företagsvänliga och innovativa Umeå. Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010 Entreprenörskap Det företagsvänliga och innovativa Umeå Alliansen Umeå Rapport inför valet 2010 Maj 2010 INLEDNING Måndag den 17 januari presenterade Allians för Umeå fyra arbetsgrupper med syfte att ytterligare

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer