VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi"

Transkript

1 VÄGEN TILL Europas bästa företagarklimat Så påverkar vi

2 INNEHÅLL 03. Så påverkar vi Ledare av Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna. 04. FYRA åtgärder toppar vår agenda Vi listar de allra viktigaste frågorna. 08. Företagare! Vi finns här för dig Fem modiga medlemmar berättar om sitt företagande. 18. Hej Sverige! Lär dig mer om vårt lokala och nationella arbete. 22. Hello Europe! Vi är med och påverkar det europeiska företagarklimatet. 26. Vi kom, vi påverkade, vi segrade Ett aktivt opinionsarbete leder till förändring. 36. Fler småföretag i offentlig upphandling NU! Offentliga upphandlingar erbjuder stora möjligheter för små företag. 38. Våra ord leder till handling Företagarnas rapporter höjer kunskapsnivån om företagande. 42. Makten lyssnar på oss Möt åtta av våra representanter. 46. Att de små företagen lyckas är avgörande Krönika av Lars Jagrén, chefekonom Företagarna. 50. Vi argumenterar, Ventilerar och debatterar i media också! Våra åsikter får ofta redaktionellt utrymme i de stora tidningarna. 30. Europas bästa företagarklimat BÖRJAR HÄR OCH NU Punkt för punkt närmar vi oss en ljus framtid för företagare. 2

3 Så påverkar vi Samhällsklimatet förändras kontinuerligt och det är viktigt för Företagarna att delta i samtal om detta. Det gör vi på lokal, nationell och internationell nivå varje dag. Vi gör det genom våra 2600 förtroendevalda runt om i landet, genom alla de möten som våra experter har med politiker och genom de tusentals telefonsamtal som våra rådgivare och värvare har med medlemmar och företagare. Vi har bäst koll i Sverige på hur företagarna har det och vilka hinder de upplever i sin vardag. Vi har också ett ansvar att fundera på hur framtidens företagarklimat ska se ut. Både för att skapa nya möjligheter och sänka kostnader, men också för att se hur vi ökar intäkter genom att göra nya marknader tillgängliga för företagen. Nya marknader som finns både i Sverige och runt om i världen. Med vår 100-åriga tradition vet vi att politisk påverkan är ett mycket tålamodsprövande och långsiktigt arbete. Vem som helst kan idag sätta upp en blogg och med vass retorik ta sig genom bruset. Men vi vet att genom goda argument och insiktsfulla underlag kan vi beskriva hur alternativ lagstiftning bör se ut. Vissa saker är svårare än andra att förändra. Särskilt reformer som kräver stora kostnader i statsbudgeten. Då får vi tänka långsiktigt och på att de perspektiv som vi kämpar för ska bli självklara i framtiden. Det handlar om att ha en tät dialog med politiker, partigrupper och makthavare på alla nivåer. I den här skriften kan du läsa om saker vi varit med om att förändra och saker vi har lyckats förhindra samt om de frågor som vi driver för att göra Sverige till Europas bästa land att starta och driva företag i. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna 3

4 fyra åtgärder toppar vår agenda Vårt arbete för att skapa Europas bästa företagarklimat toppas av fyra mycket betydelsefulla frågor som samtliga handlar om att underlätta för dig som vill utveckla ditt företag, det vill säga våga anställa och bli arbetsgivare. Arbetskraften finns nu måste vi addera möjligheterna. Det ska vi göra genom att fokusera på följande fyra åtgärder: 4

5 Magnus Laupa & Fredric Alm Jonas Beurling på Trania Metall & Återvinning AB i Tranås är en av våra medlemmar. 1Ge företagare råd att skapa jobb Nya och existerande företag behöver bättre möjligheter att kunna växa. Det är avgörande för Sveriges framtida tillväxt, sysselsättning och välfärd. Dagens höga arbetsgivaravgifter är ett stort expansionshinder för småföretagen. Många som vill anställa har helt enkelt inte råd. För att Sverige ska vara konkurrenskraftigt behövs ett skattesystem som uppmuntrar företagande, expansion och nyanställningar. Därför vill Företagarna sänka arbetsgivaravgifterna. En sänkning av arbetsgivaravgifterna ger utrymme för fler växande företag och skapar många nya jobb. Företagarna vill: Se en skattereform där företagsamhet, enkelhet och internationell konkurrenskraft främjas. Sänka arbetsgivaravgifterna i steg genom att ta bort den allmänna löneavgiften som är en ren skatt på jobb. I juli 2012 kan du hitta våra olika modeller för detta på Införa Investeraravdraget, ett riktigt riskkapitalavdrag för privatpersoner som satsar pengar i små bolag som vill växa. Bromsa höjda kapitaltäckningskrav på bankerna som ytterligare skulle försämra småföretagens kreditmöjligheter. 2Ta bort hinder för att anställa Arbetsmarknadens behov förändras, men lagstiftningen hänger inte med. Turordningsreglerna innebär en inlåsning för dem som har jobb och utlåsning för alla andra. Trögheten på arbetsmarknaden behöver brytas. Därför behöver vi modernisera arbetsrätten. En småföretagare får svårt att behålla rätt kompetens om företaget hamnar i kris och behöver säga upp personal. Reglerna tar inte hänsyn till vad som är bäst för företagets överlevnadsmöjlighet. Bästa kompetens måste få styra uppsägningsordningen, inte antal år på jobbet. I annat fall riskerar Sveriges konkurrenskraft att minska på sikt. Ansvaret för sjuklönen är också ett hinder för att anställa. Det är orimligt att en småföretagare är ansvarig för två veckors sjuklön om den anställde skadat sig på fritiden. Företagarna vill: Förbättra rörligheten på arbetsmarknaden och underlätta för unga att få jobb. Reformera LAS och ta bort turordningsreglerna för alla företag med max tio anställda. Utvidga sedan undantaget stegvis. Ta bort sjuklöneansvaret. Konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen för att säkerställa att företagare hittar den kompetens de behöver. 5

6 3Skapa rättvisa och enkla regler Företagare behöver få ägna mer tid åt verksamheten och mindre åt byråkrati. Ingen blir företagare för att man är bra på att fylla i blanketter och söka tillstånd. En entreprenör brinner för sin affärsidé, inte för administrationen. Ett bra företagsklimat förutsätter enkla och stabila regler. Företagare ska inte heller belastas med långa handläggningstider. Därför är det viktigt att intensifiera arbetet för att att minska regelbördan för företagare. Företagarna vill: Att regeringen ökar satsningarna på att minska både administrativa kostnader och regelbörda för företagen. De regler som upplevs som mest krångliga åtgärdas först. I höst kan du läsa Företagarnas uppdaterade lista på Undvika överimplementering, det vill säga svenska regler ska inte vara hårdare än EU-direktiven. Införa servicegarantier för kommuners och länsstyrelsers handläggningstider. Att fler småföretag ska kunna välja att bara redovisa affärshändelser vid betalning. Det skulle innebära en halvering av antalet bokföringsposter för företagen. Kontantredovisning bör även tillåtas i bokslutet så att företagen slipper krångla med att byta redovisningssätt. Inför så kallad rak kontantmetod. Låta småföretag redovisa även källskatt och arbetsgivaravgifter kvartalsvis. 4 Öppna för nya idéer och branscher Företag behöver sunda konkurrensförhållanden. Stat, kommun och landsting bedriver affärsverksamhet på konkurrensutsatta marknader, vilket tränger undan privata företag. Det försämrar näringsklimatet och hämmar tillväxten. Dessutom behöver konkurrensutsättningen av den offentliga sektorn fortsätta. På så sätt skapas utrymme för nya företag och offentliga medel används mer effektivt. Arbetet med liberalisering av marknader och införandet av valfrihetssystem innebär att nya, spännande branscher växer fram. Företagarna vill: Intensifiera arbetet för att få små företag att kunna delta i offentlig upphandling, både nationellt och lokalt. Fortsätta arbetet för ökad konkurrensutsättning inom offentlig sektor och få fler kommuner att införa valfrihetssystem. Sätta stopp för osund konkurrens från offentlig sektor. För att småföretag ska kunna utveckla nya produkter och tjänster behövs bättre förutsättningar för innovationer. Ett framgångsrikt innovationsklimat måste utgå från innovatörernas och entreprenörernas utmaningar och behov. Universitet och högskolor behöver samverka närmare näringslivet. I mötet mellan olika perspektiv utvecklas både forskningen och företagandet. Regeringens satsningar på forskning och inno vation behöver anpassas bättre för de små före tagens behov och förutsättningar. De små företagen är allt viktigare för Sveriges export. Företag med 1-49 anställda ökade exporten med 111 procent mellan 1999 och 2009, jämfört med företag med fler än 500 anställda som ökade exporten med endast åtta procent. Småföretagen stod även för den största ökningen av alla företag vad gäller export till Asien. Ändå är inte de off en tliga systemen som hjälper till vid export tillgängliga för de små företagen. Företagarna vill: Att satsningar på innovation ska utgå från småföretag, innovatörer och entreprenörer. Att mer av det offentliga exportarbetet bättre ska anpassas till de små företagen. 6

7 7

8 Företagare! Vi finns här för dig Vår utgångspunkt är alltid företagarnas verklighet. Varje dag hjälper vi entreprenörer som jobbar hårt för att förverkliga sina idéer. Möt fem av våra modiga medlemmar: Madeleine Böhnke, systrarna Tania och Alicia Ginard Hellberg, Vivat Arvidsson och Bernt Johansson. 8

9 Madeleine Böhnke juridisk rådgivning är en oslagbar tjänst Ett av skälen till att Madeleine Böhnke blev företagare var för att hon växte upp med en pappa som var egenföretagare. Då var min dröm att jobba inom hotell och restaurang eller med försäljning, säger hon. Under sina tidigare jobb funderade hon mycket över vad som gjorde att en del chefer var bra, medan andra var dåliga. Hon lekte med tanken att få bestämma själv, och göra det på ett bra sätt. Första chansen att göra det kom när hon jobbade som säljare på Hitta.se och träffade en kund som ville att Madeleine skulle förklara vad Hitta.se var för någonting. I säljsamtalet erbjöd han mig att köpa ett företag som hette Bilglas. Det var i oktober Sedan dess har allt gått snabbt. Madeleine nämnde vid en Rotarylunch att hon ville köpa flera företag och det ledde till ett erbjudande om att få köpa Skoglund Reklam i Bollnäs AB. Men jag tackade nej två gånger till Skoglunds innan jag slutligen köpte företaget. 9

10 Jag tycker om försäljning och Skoglunds är roligare än glasmästeri, säger Madeleine Böhnke. Hon har varit medlem i Företagarna sedan starten av företaget. Jag har nog pratat upp min peng på juridisk rådgivning, det är en oslagbar tjänst. Jag skulle inte ha råd att anlita en jurist på något annat sätt. Det skulle bli alldeles för dyrt. Vad är det roligaste eller mest tillfredsställande med att driva eget företag? Konkret är det dagliga mötet med kunder och kollegor roligast. Och nya idéer som kan leda till utveckling, säger Madeleine Böhnke. Och dina drivkrafter? I botten ligger att det är min dröm att ge min personal bra arbetsvillkor och kunna erbjuda förmånliga och roliga saker. Jag vill att det ska vara attraktivt att jobba här. Det händer ju saker med personal, man blir sjuk men får inte sjukvård i tid till exempel. Därför önskar jag att jag kunde teckna en bra sjukvårdsförsäkring till mina anställda. Jag har retat upp mig på fackets makt över oss företagare. mera då, vilket skulle ge dem en hel vecka att jobba ifred utan att behöva lyssna på nya idéer. Jag är alltså inte så bra på att vänta. Vilken opinionsfråga är den viktigaste för Företagarna att driva just nu? Det svänger från vecka till vecka. Men jag har till exempel retat upp mig på fackets makt över oss företagare. Och på systemet för hur man får vara mammaledig, det är för komplicerat och kostar mig mycket pengar. Det kostar mig fruktansvärt mycket att växa med en person till. Arbetsgivaravgifterna är en tredje fråga som engagerar. Som småföretagare har hon nästan ingen möjlighet att anställa. Det kostar mig fruktansvärt mycket att växa med en person till. Om jag kunde få en begränsad arbetsgivaravgift under en övergångstid, till exempel ett år, skulle det innebära en stor skillnad. Vilka är dina styrkor som företagare? Jag är säljare. Det är en styrka för en företagare. Jag vågar fråga om order och vågar sälja in att det mitt företag gör är bra. Jag tror också att jag har hög toleransnivå när någon gör fel, om den personen inser det och gör rätt nästa gång. Vad vill du helst utveckla? En hel drös med saker, faktiskt. Just nu jobbar jag med att inte informera personalen om precis allting. Jag har sjukt mycket idéer och det riskerar att trötta ut dem. Jag måste lära mig att hålla på karamellerna till veckomötet och infor- 10

11 Snabbfakta Namn: Madeleine Böhnke Ålder: 37 Företag: Skoglund Reklam i Bollnäs AB Ort: Bollnäs Antal anställda: 3,5 personer Startade år: mars 2010 Omsättning: 3,4 miljoner kronor (Bolaget omsatte 1,3 miljoner kronor vid köpet.) 11

12 TANIA OCH ALICIA GINARD HELLBERG Vi vill träffa andra företag och visa att vi finns Tvillingarna Tania och Alicia Ginard Hellberg, 23 år, startade sitt bolag T.A. Hälsa AB i mars 2010 efter att ha blivit inspirerade av en film på Youtube. Det hela började under 2009 då de blev Friskis & Svettis-instruktörer och skulle sätta ihop sitt första träningspass. Det var då vi sökte på Youtube för att bli inspirerade. När vi såg ett klipp med en latinamerikansk tjej som dansade och tränade tyckte vi att det så kul ut, säger Tania. De bestämde sig snabbt för att zumbadans var någonting för dem. Tajmingen var god eftersom det ungefär samtidigt skulle hållas Sveriges första utbildning i zumba i Tidaholm. Utan att någonsin ha testat åkte vi dit på vinst och förlust, säger Tania. Man kan nog säga att det impulsiva infallet slutade med ren vinst. Den naturliga fortsättningen var att gästspela på olika Friskisanläggningar och lägga ut egna Youtube-klipp. Det sistnämnda ledde till det osannolika, att zumbagrundaren Beto Perez i USA hittade dem på nätet. Han kontaktade oss och frågade om vi ville vara med i en dvd-film som skulle spridas till zumbainstruktörer i hela världen, berättar Tania Svaret blev ja och tvillingarna åkte till Florida för filminspelningen som därefter har lett till att de får förfrågningar från flera länder. Deras internationella nätverk har vuxit mycket snabbt. Medlemskapet i Företagarna hjälper till med utvecklingen av nätverket. Nu distribuerar tvillingarna Tania och Alicia Ginard Hellberg zumbakläder och träningsartiklar via den egna hemsidan. De har också hunnit med att öppna den första egna butiken i Arninge utanför Stockholm. Samtidigt håller de zumba- 12

13 klasser på företag, leder zumbakryssningar på Ålands hav och accepterar inbjudningar till länder som Spanien, Portugal, Norge, Danmark, Finland, Holland och Förenade Arabemiraten. All verksamhet ledde till att de startade ett eget företag, ett handelsbolag, men det är tvillingarna på väg att växa ur. Vi är på väg att ombilda företaget till ett aktiebolag, säger Tania. Hon och tvillingsystern bygger medvetet upp ett stort kontaktnät för att inte bara fokusera på att träffa människor online. Medlemskapet i Företagarna hjälper till med utvecklingen av nätverket i företagarleden. Vi vill träffa andra företag och visa att vi finns. Vi är intresserade av att samverka med andra och kanske göra någonting bättre tillsammans. Snabbfakta Namn: Tania och Alicia Ginard Hellberg Födda: 1988 Bor: Arninge utanför Stockholm Företag: T.A. Hälsa AB Verksamhet: zumbaträning och försäljning i Sollentuna och Arninge utanför Stockholm 13

14 VIVAT Arvidsson Arbetsgivaravgifterna är den viktigaste frågan Vivat Arvidsson kom till Sverige i början av 90-talet och fick sitt första jobb som inhoppare på postterminalen i Stockholm. I dag driver hon Visons Butik på Södermalm i Stockholm, en skönhetssalong specialiserad på att sälja löshår. Från början var det bara hår, men butiken intill blev ledig och jag satsade under en period på att även sälja afro-karibisk mat som är svår att hitta i Stockholm. Efter ett par år av förluster gav Vivat upp matbutiken och inkorporerade butiken med den huvudsakliga verksamheten i lokalen intill. I dag driver jag en skönhetssalong i den ena lokalen och försäljning av hår och skönhetsprodukter i den andra. Att hon blev företagare var både en slump och en ren nödvändighet. Efter starten på Posten fick hon jobb som telefonsäljare på ett amerikanskt bolag och avancerade på ett år till gruppchef. När bolaget valde att lämna Sverige vid den ekonomiska krisen runt insåg Vivat att hon kanske skulle bli tvungen att starta eget för att försörja sig. Jag är företagare för att jag vill bestämma själv. Jag vill också vara en del av samhället. Det finns en syn på utlandsfödda, att de inte vill jobba och att de inte bidrar, men det vill jag, säger hon. När jag tittar på avgifterna för att anställa blir jag rädd. Det blir ingenting kvar. Vivat har alltid tyckt om hår och varit mån om att se snygg ut, men hon var inte utbildad frisör. Affärsidén var därför inte långt borta när hon blev tvungen att satsa själv. Jag ville jobba med frisersalongerna och sälja till dem, men det har bara delvis fungerat. Många salonger vill sälja hår själva och då blir de konkurrenter. 14

15 Vivat Arvidsson har drivit sitt företag som enskild firma sedan hon startade. I dag kombinerar hon löshårsförsäljning med skönhetssalongen där hon gör allt : smink, hår, ögonfransar och tatueringar. Verksamheten växer och Vivat vill försöka anställa med hjälp av lönebidrag. Hon har länge haft behov av folk som jobbar i salongerna, men har inte vågat ta steget på grund av de höga kostnaderna och den stora risken. Jag har drivit två butiker ensam och när jag har varit sjuk har jag varit tvungen att stänga, och det gäller även om jag tagit semester. Men när jag tittar på avgifterna för att anställa blir jag rädd. Det blir ingenting kvar. Arbetsgivaravgifterna är den viktigaste frågan för Företagarna, säger Vivat. Snabbfakta Namn: Vivat Arvidsson Företag: Visons butik, sedan 1999 Ort: Stockholm Antal anställda: en 15

16 bernt johansson Att vara företagare är en livsstil Bernt Johansson, 64 år, har varit företagare sedan han var 22 år. Under många år har han drivit frisersalonger med många anställda. Sedan sex år driver han landets största vuxenutbildning av frisörer i företaget Frisörcentrum i Falun och Stockholm. Allt startade redan 1992 då Lernia (dåvarande AMU) frågade honom om han ville vara med och starta vuxenutbildning för frisörer. På den tiden fanns det bara gymnasieutbildningar för blivande frisörer. Efter att framgångsrikt drivit utbildningen blev han för sex år sedan tillfrågad om han ville ta över och driva utbildningen vidare i privat regi. På den frågan svarade han ja. Vi har ett eget utbildningskoncept som fungerar. Vi arbetat tillsammans med branschen och våra elever får oftast jobb när de är klara efter ett års utbildning, säger Bernt Johansson. Utbildningen sker i Frisörernas hus vid Islandstorget i västra Stockholm. Dit pendlar Bernt Johansson från bostaden i Falun. En väsentlig fråga för Företagarna är företagsfinansiering. Han har vid sidan om sina egna företag också varit gymnasielärare under 19 år. Då försökte han och andra påverka Skolverket att förändra och förbättra verksamheten i skolan. Det lyckades bara delvis, det blev små steg som Bernt uttrycker det. Min drivkraft till att vara företagare är att jag kan forma min verksamhet och själv bestämma hur den ska utvecklas. 16

17 Bernt Johansson har varit medlem i Företagarna sedan han började driva vuxenutbildningen i egen regi. Han är aktiv i organisationen och han tycker att kontakterna med andra företagare är bland det viktigaste. Man lär sig av andra, säger han. En av de viktigaste frågorna för Företagarna är telefonskojeriet, menar han. Det har varit bedrövligt för oss alla. Andra väsentliga frågor för Företagarna är att utveckla olika anställningsformer samt finansieringsfrågan. Finansieringsfrågan är den viktigaste opinionsfrågan. Bankerna har inte varit nådiga mot företagare. De har krävt både hängslen och livrem och tydligt visat att de inte litar på oss. Det förhindrar utveckling för du måste ha ett starkt kapital för att gå vidare med ett företag, säger Bernt. Att vara företagare är en livsstil och den valde Bernt Johansson för många år sedan. För hans eget företagande har familjens stöd varit avgörande. Han är 64 år i dag, men har inte bestämt när han ska sluta. Jag fortsätter så länge som det känns bra, säger han. Snabbfakta Namn: Bernt Johansson Ålder: 64 Företag: Frisörcentrum Ort: Falun och Stockholm Antal anställda: tio personer 17

18 Hej Sverige! Med 20 regionkontor, 261 lokalföreningar och tusentals förtroendevalda finns vi representerade i hela landet. Därmed kan vi påverka vardagen för Sveriges småföretagare på både lokal och nationell nivå. 18

19 Magnus Laupa & Fredric Alm Från norr till söder arbetar vi för att uppmärksamma beslutsfattare på småföretagarnas situation. Engagemanget på lokal nivå är stort och helhjärtat, vilket följande exempel får bevisa: Företagarna i Östergötland deltar i den stora regionala satsning som görs för att utveckla strategin för näringslivsutveckling. Tillsammans med samtliga kommuner diskuterar man och tar fram riktlinjer för ett starkt och framgångsrikt län. Yngve Bergqvist, grundare av IceHotel i Jukkasjärvi, är en av våra medlemmar. Företagarna i Västerbotten gick i december 2011 samman med Kust-Österbottens Företagare i Vasa i Finland för att arbeta för en förbättring av kommunikationerna och infrastrukturen mellan Umeå och Vasa. Bakgrunden var det osäkra läget kring Kvarkentrafiken. Tillsammans uppmärksammade de att Kvarkentrafiken är en förutsättning för en fortsatt god ekonomisk utveckling inom Kvarkenregionen och fick genomslag i flera medier. I Habo och Mullsjö bjöd Företagarna förra året in de kommunala tjänstemännen till ett samtal om småföretagens betydelse i kommunen. Genom det goda samtalet har attityder till företag förändrats och samarbete uppstått. 19

20 Företagarnas branschförbundssamarbete Företagarna företräder inte bara direktanslutna medlemmar utan även företagare anslutna i branschförbund. Samarbetet med de 24 branschförbunden, med sammanlagt nästan medlemmar, är viktigt. Tillsammans får vi ännu större kraft att påverka både det generella företagarklimatet och viktiga branschspecifika frågor. Samarbetet med de 24 branschförbunden, med sammanlagt nästan medlemmar, är viktigt. Tillsammans med branschförbunden uppvaktar vi myndigheter och politiker för att beskriva effekterna av befintlig och kommande lagstiftning. I mars träffade Företagarnas vd, Elisabeth Thand Ringqvist, och Sveriges Åkeriföretags vd, Johan Lindström, tre statssekreterare för att disk u- tera åkerinäringens utmaningar då de verkar under ytterst problematiska villkor. De anslutna förbunden är: Bilbranschens Riksorganisation Butikerna som i sin tur består av: - Branschorganisationen Interiör & Design - Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör - Cykel, Motor och Sportfackhandlarnas Riksförbund - Leksaksbranschen - Stockholm Köpmannaförbund - Svensk Servicehandel & Fast Food - Svenska Antikvariatföreningen - Sveriges bagare & konditorer - Sveriges Bowlinghallars Förbund - Zoobranschens Riksförbund Däckspecialisternas Riksförbund Entreprenörföretagen Frisörföretagarna Företagande Veterinärers Förening Golvbranschens Riksorganisation Plåtslageriernas Riksförbund Sveriges Kommunikation- Elektronik Företagarförening Sveriges Låssmedsmästares Riksförbund Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund Sveriges Tapetserarmästare Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund Svenska Uppfinnareföreningen Sveriges Åkeriföretag En dryg tredjedel av riksdagens medlemmar ingår i Företagarnas riksdagsnätverk. Företagarnas riksdagsnätverk och PEO Företagarnas riksdagsnätverk har funnits sedan slutet av 1960-talet och är ett informellt nätverk mellan riksdagens ledamöter och Företagarna. En dryg tredjedel av riksdagens ledamöter är medlemmar i nätverket och alla de åtta riksdagspartierna finns representerade. Detta ger breda kontaktytor och goda möjligheter för oss att påverka. Genom nätverket skapar vi möten mellan Företagarnas medlemmar och riksdagsledamöter. Vi arrangerar företagsbesök, seminarier och möten för nätverket i syfte att öka förståelsen för företagares vardag, villkor och problem. Ett annat initiativ som Företagarna har lanserat är praktisk entreprenörsorientering för politiker, PEO. Politiker på alla nivåer erbjuds praktik hos våra medlemmar, ute på deras företag. Målsättningen är att politiker runt om i landet ska ha gjort PEO fram till december

21 21

22 Hello Europe! Vårt uppdrag är att stärka Sveriges småföretagare, inte minst genom att öka möjligheterna att göra affärer utomlands. Därför är vi också med och påverkar det europeiska företagarklimatet. 22

23 Vårt medlemskap i EU innebär att en stor del av företagsreglerna kommer från Bryssel. Därför är det viktigt att bevaka och påverka utvecklingen även på EU-nivå. Det gör vi främst genom vårt medlemskap i den europeiska paraplyorganisationen för små och medelstora företag, UEAPME. UEAPME representerar 12 miljoner företag med tillsammans 55 miljoner anställda. Det ger organisationen en stark röst i Europa. UEAPME uppmärksammar EU:s institutioner på hur viktiga de små och medelstora företagen är för tillväxten och sysselsättningen. UEAPME representerar 12 miljoner företag med tillsammans 55 miljoner anställda. Organisationen har bidragit till att principen tänk småskaligt först ska vara vägledande i utformningen av EU:s politik. Viktiga frågor som för närvarande behandlas i Bryssel är: en förstärkning av den inre mark-naden så att det verkligen blir lätt att handla mellan länderna, EU:s långtidsbudget för åren där striden står kring hur stor den ska vara och hur mycket subventioner som ska gå till jordbruket, nya EU-direktiv om offentlig upphandling, ett enhetligt patentsystem inom EU samt regelförenkling. Företagarnas experter sitter med i UEAPME:s kommittéer där dessa och många fler frågor behandlas. Vi svarar också på remisser från EU-kommissionen och ser till att regeringen får del av våra åsikter i frågor som behandlas på EU-nivå. 23

24 GUNILLA ALMGREN ORDFÖRANDE I UEAPME Sedan november 2011 är Företagarnas ordförande i Göteborgsföreningen, Gunilla Almgren, ordförande i UEAPME. Småföretagare är viktiga för Europas välstånd. Jag vill skapa ännu mer tydlighet kring tänk småskaligt först -principen. Varje litet företag drivs av en individ som har modet att starta och driva företag. Europa behöver många modiga individer, säger Gunilla Almgren. Några områden där hon under sin tid som ordförande vill uppnå resultat är jämlik konkurrens, rimliga regelverk för småföretag och en förbättrad tillgång på kapital. Vi jobbar för regelförenkling på EU-nivå. Företagarna deltar i kommissionens högnivågrupp mot administrativa bördor. För att Europa ska bevara och utveckla sin välfärd påpekar Gunilla Almgren att det också är nödvändigt att öka internationaliseringen bland småföretagen. I december 2011 var hon med som representant för Europas småföretag på en EU-delegationsresa till Brasilien, ledd av kommissionären för näringsliv och företagande Antonio Tajani. Där träffade hon bland annat Brasiliens president, liksom ministrar och företagsledare. Efter sitt besök i Brasilien konstaterar Gunilla Almgren att Sydamerika är en intressant marknad under stark utveckling. Brasilien är ett land med stark expansion, imponerande satsningar och stora utmaningar. Här kan europeiska företag mycket väl skapa goda affärsmöjligheter, säger Gunilla Almgren. Hon påpekar att kommissionen vill hjälpa företag att öka sina affärer utomlands och att det är något som fler företagare bör ta vara på. 24

25 Några av EU:s institutioner Källa: Om EU/EU:s institutioner/europaparlamentet Europaparlamentet Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution. Parlamentet har 754 ledamöter varav 20 ledamöter är från Sverige och de väljs för fem år i allmänna val. Ledamöternas uppgift är att lagstifta tillsammans med ministerrådet. De beslutar även om EU:s budget. En annan viktig uppgift för Europaparlamentet är att kontrollera och godkänna EU-kommissionen. Om kommissionen missköter sitt jobb kan Europaparlamentet rösta om att den måste avgå. EU-kommissionen EU-kommissionens viktigaste uppgift är att föreslå nya lagar. EU-kommissionen ska också genomföra det EU beslutar om eller kontrollera att medlemsländerna gör det. Kommissionen består av en kommissionär från varje medlemsstat, 27 stycken. Kommissionen kan avsättas om Europaparlamentet saknar stöd för den. Ministerrådet Ministerrådets uppgift är bland annat att tillsammans med Europaparlamentet lagstifta inom EU. I ministerrådet sitter ministrar från varje medlemsland och det är olika ministrar beroende på vad det är för fråga. Om dagens ämne är miljöfrågor så är det miljöministrarna som möts och om det handlar om utrikespolitik är det utrikesministrarna. Ministrarna representerar sina medlemsländer när de träffar sina kolleger. Europeiska rådet När Sveriges statsminister möter de andra stats- och regeringscheferna inom EU kallas det Europeiska rådet. De möts ungefär två gånger per termin i Bryssel. Deras huvudsakliga uppgift är att blicka framåt och fatta beslut om vad EU ska göra och inte göra i framtiden. Europeiska rådet leds av en fast ordförande, som inte representerar något av medlemsländerna. Nuvarande ordförande heter Herman Van Rompuy. Vi jobbar för regelförenkling på EU-nivå Företagarna deltar i kommissionens högnivågrupp mot administrativa bördor. Gruppen ger råd till kommissionen om förenklingar som kan minska företagens regelkrångel och ger möjlighet att föra fram småföretagens situation i detta sammanhang. Det ger Företagarna en god möjlighet att påverka och få information om vad som är på gång i andra medlemsstater och i kommissionen. I mars i år genomförde Företagarna ett välbesökt seminarium i riksdagen om hur EU-regler för företag kan införas på ett bättre sätt i nationell lagstiftning. Utgångspunkten var en rapport som högnivågruppen överlämnade till ordförande Jose Manuel Barroso i februari i år. Rapporten innehåller bland annat en checklista för att förbättra införandet utan onödigt regelkrångel. 25

SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #1 2012. Stefan Einhorn. rekommenderar en snälldos till alla: Att vara snäll är en lönsam affär

SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #1 2012. Stefan Einhorn. rekommenderar en snälldos till alla: Att vara snäll är en lönsam affär SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #1 2012 Juristen Krafttag mot bluffakturorna Landets snabbast växande Krönikan Alexandra Pascalidou om att tro på tomtar 15 frågor till SFR-medlemmen Jill Lihnell,

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 685 frågor Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 1 Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egenföretagare? Varför är Skatteverket den enda myndighet

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

Välkommen till jobbet!

Välkommen till jobbet! Välkommen till jobbet! Agenda för den nya näringsministerns 100 första arbetsdagar September 2006 www.centerpartiet.se Välkommen till jobbet, vår nya näringsminister! I samma stund som Sverige får en ny

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Alliansen i halvtid september 2008

Alliansen i halvtid september 2008 Alliansen i halvtid september 2008 Sammanfattning Hur ser småföretagare på alliansregeringens första två år vid makten? Hur ser de på de kommande två åren? Och vad har Alliansen egentligen genomfört som

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Gästkrönikör Anna-Lena Bohm, ordförande för SME inom Svenskt Näringsliv Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Företagsakuten kan vara räddningen när förändring krävs. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

EUROPA KALLAR 2/09. Tuff test för hetaste EU-vännen. EU stöder svensk whisky SÅ LOBBAR DU BÄST I BRYSSEL DET VÅRAS FÖR EURON I SVERIGE

EUROPA KALLAR 2/09. Tuff test för hetaste EU-vännen. EU stöder svensk whisky SÅ LOBBAR DU BÄST I BRYSSEL DET VÅRAS FÖR EURON I SVERIGE 2/09 En tidning från PricewaterhouseCoopers för stora internationella företag och organisationer TEMA EUROPEISKA UNIONEN EU stöder svensk whisky SÅ LOBBAR DU BÄST I BRYSSEL DET VÅRAS FÖR EURON I SVERIGE

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Dragkampen om redovisningskonsulterna

Dragkampen om redovisningskonsulterna NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 2 2008 Dragkampen om redovisningskonsulterna K1-reglerna för enskilda näringsidkare Undersökning: Edison får mycket höga poäng av redovisningsbranschen

Läs mer

Trafikkaoset i Stockholm

Trafikkaoset i Stockholm Nummer 2 Juli 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Fokus i valrörelsen Enklare regler Ja tack! Bygg ditt varumärke steg för att hitta

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Robert Wells. Världsartist och framgångsrik affärsledare. Landets snabbast växande. Maud Olofsson om Företagarsverige. Krönikan: Musslor och människor

Robert Wells. Världsartist och framgångsrik affärsledare. Landets snabbast växande. Maud Olofsson om Företagarsverige. Krönikan: Musslor och människor SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND LITE MER RAKT PÅ #4 2011 Landets snabbast växande Maud Olofsson om Företagarsverige Krönikan: Musslor och människor Juristen: Starta eget företag 15 frågor: Anders Fintling

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer