Projekt Mälarbanan. Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll. järfälla.kommunguide.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Mälarbanan. Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll. järfälla.kommunguide.se"

Transkript

1 Järfällaguiden 2014

2 Projekt Mälarbanan Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Pendeltågen får egna spår och när vi är klara blir det smidigare att ta tåget och komma fram i tid. Först ut är sträckan Barkarby-Kallhäll under Under den fyra år långa byggtiden bygger vi ut dagens två järnvägsspår till fyra och bygger nya pendeltågsstationer i Barkarby och Kallhäll. Vi bygger också nya broar över järnvägen för Slammertorpsvägen och Skälbyvägen, en ny vägbro norr om Barkarby station samt flera mindre arbeten. Vi syns och hörs Att bygga ut Mälarbanan är ett stort arbete som påverkar både tågresenärer och de som bor eller jobbar längs järnvägen. Vi syns och hörs där vi bygger och transporterar. Vi gör vad vi kan för att mildra vår påverkan och informerar regelbundet om vårt arbete. Tågen går som vanligt Det ska gå att åka tåg som vanligt under byggtiden, men några gånger om året behöver vi stänga av järnvägen för att arbeta på och runt spåren. Planen är att stänga av när så få som möjligt störs, till exempel vid helger. Tågen ersätts då med bussar. FAKTA Mälarbanan byggs ut i två etapper. När båda etapperna är klara blir det smidigare att ta tåget, fler avgångar att välja på och lättare att komma fram i tid. Barkarby Kallhäll byggs under Tomteboda Barkarby utreds och planeras. Kostnad: 10,7 miljarder kronor (2009 års prisnivå). VILL DU VETA MER? Gå in på Projekt Mälarbanans webbplats eller ring oss på

3 Utgiven i samarbete med: FANTASTISKA JÄRFÄLLA! Visste du att Järfälla är en av Sveriges största kommuner? Med ett invånarantal som närmar sig är vi runt Sveriges trettionde största kommun. Detta trots att vi till ytan är Sveriges åttonde minsta kommun. Även om vi inte har lika många kvadratkilometrar som en del av våra grannar så har vi väldigt mycket att erbjuda. Kundtjänst: Riddarplatsen 5, Jakobsberg Postadress: Järfälla Webbplats: Tel: Projektansvarig: Per Rydén Omslagsbild: Nycirkus inom Kulturskolan/Järfälla kultur. Fotograf: Håkan Flank Järfälla kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Mariana Weijmer Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2013 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Järfälla har en fantastisk kombination av boende för många människor i direkt anslutning till unika naturområden med ett läge precis vid Mälaren. I Järfälla kan man gå direkt ifrån stad till natur. Det mesta man kan önska finns i Järfälla. Förutom all kommunal service som vi erbjuder i form av bland annat förskola, skola, äldreomsorg och fritidsaktiviteter så har vi även våra lokala centrum med närservice och mer därtill, norra Stockholms största handelsplats och en mängd företag. Vi Järfällabor ska kunna förvänta oss en kommunal välfärd som håller hög kvalitet och som ständigt utvecklas. Jag och alla mina politikerkollegor har engagerat oss för att göra en bra kommun ännu bättre. Jag försöker själv vara ute så mycket som möjligt för att besöka alla de som jobbar i välfärden, driver företag, jobbar ideellt i föreningar och på olika sätt engagerar sig för att göra Järfälla till den trevliga kommun den faktiskt är. Under de kommande åren kommer vi att bli många fler Järfällabor. Nya bostäder kommer att byggas, bland annat i den nya stadsdelen Barkarbystaden bredvid Barkarby handelsplats. Det kommer även att byggas två nya järnvägsspår mellan Barkarby och Kallhäll detta för att pendeltågen ska kunna gå ännu oftare och med bättre punktlighet än idag. Jag hoppas att du också vill vara med och göra Järfälla bättre. Dina synpunkter och idéer är viktiga. Om du känner till något som kan bli ännu bättre vill jag att du tipsar oss. Ett sätt är genom att prata med vår proffsiga kundtjänst som du når på telefon eller via e-post, Förhoppningsvis hittar du den information du behöver i den här foldern. Behöver du mer information eller om du inte hittar det du söker kan du alltid besöka vår webbplats, Jag hoppas att vi ses ute i Järfällas verksamheter och på våra gator och torg. Tveka inte att höra av dig om du har några synpunkter. Vi ses! Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande (M) INNEHÅLL Lokal demokrati Kontakta kommunen Utbildning Biblioteken Idrott och fritid Kultur Bygga och bo Foto: Mikael Nasberg Parker och natur Omsorg om äldre och funktionshindrade Råd och stöd Näringsliv Överförmyndare Borgerliga förrättningar Säkerhet och beredskap Karta

4 LOKAL DEMOKRATI Som Järfällabo kan du påverka kommunens utveckling bland annat genom att rösta i kommunalvalet vart fjärde år. Vid valet 2010 var röstdeltagandet i kommunalvalet 81,9 procent. Politikernas uppgift är att företräda Järfällaborna och deras krav och önskemål. Mellan valperioderna kan du genom direktkontakt med de förtroendevalda politikerna påverka verksamheten inom kommunen. SERVICESKYLDIGHET Kommunen är till för kommuninvånarna. Du har därför rätt att vända dig till kommunen för att få upplysningar, vägledning eller råd i frågor som rör verksamheten. OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Du kan besöka kommunen för att ta del av allmänna handlingar, förutsatt att de inte är sekretessbelagda. För att en uppgift ska omfattas av sekretess krävs lagstöd. Sekretess gäller till exempel sociala ärenden. Du är anonym när du tar del av handlingarna och det kostar inget. Vill du ha kopior kan du få betala en avgift. Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten. Detsamma gäller kommunstyrelsen och de övriga nämndernas sammanträden, utom när ärenden behandlas som avser myndighetsutövning eller som omfattas av sekretess. WEBB-TV Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv på FÖRSLAG TILL POLITIKER På kan du som Järfällabo lämna förslag till dina kommunalpolitiker för att utveckla Järfälla kommun. Förslagen tas upp för behandling i den nämnd eller förvaltning i kommunen som hanterar den aktuella frågan. Du hittar e-tjänsten Förslag till politiker på webbplatsen DE POLITISKA PARTIERNA SOM ÄR REPRESENTERADE I KOMMUNFULLMÄKTIGE I JÄRFÄLLA KOMMUN MODERATERNA Moderaterna i Järfälla Vasaplatsen 11, Järfälla Tfn: moderaterna.net/jarfalla FOLKPARTIET LIBERALERNA Folkpartiet liberalerna i Järfälla Vasaplatsen 11, Järfälla Tfn: KRISTDEMO- KRATERNA Kristdemokraterna i Järfälla Vasaplatsen 11, Järfälla Tfn: Fax: kristdemokraterna.se CENTERPARTIET Centerpartiet i Järfälla Vasaplatsen 11, Järfälla Tfn: SOCIALDEMO- KRATERNA Socialdemokraterna i Järfälla Vasaplatsen 11, Järfälla Tfn: MILJÖPARTIET DE GRÖNA Miljöpartiet de Gröna i Järfälla Vasaplatsen 11, Järfälla Tfn: VÄNSTER- PARTIET Vänsterpartiet i Järfälla Vasaplatsen 11, Järfälla Tfn: SVERIGEDEMO- KRATERNA Sverigedemokraterna Järfälla Upplands-Bro Box 5, Järfälla https:// jarfalla.sverigedemokraterna.se/ 4

5 Foto: Mikael Nasberg EFTER VALET 2010 FICK FULLMÄKTIGE FÖLJANDE MANDATFÖRDELNING: Moderaterna Folkpartiet... 5 Kristdemokraterna... 4 Centerpartiet... 2 Socialdemokraterna Vänsterpartiet... 3 Miljöpartiet... 4 Sverigedemokraterna... 3 Partier med fet stil bildar majoritet. KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordförande: Anita Mickos (FP), e-post: 1:e vice ordförande: Anette Lindered (S), e-post: 2:e vice ordförande: Anita Gröning Persson (M), e-post: KOMMUNSTYRELSEN e-post: Ordförande: Cecilia Löfgreen (M) Tfn (arb) e-post: 1:e vice ordförande: Lars Bergstig (FP) Tfn (bost) e-post: 2:e vice ordförande: Claes Thunblad (S) Tfn (arb) e-post: KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktiges ledamöter väljs vart fjärde år genom allmänna val. Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter från åtta politiska partier. Platserna fördelas på mandat efter antalet röster. Fullmäktige sammanträder cirka en gång i månaden i Järfällasalen i kommunalhuset på Vasaplatsen 11 i Jakobsberg. Mötena är öppna för alla som vill komma och lyssna. Du kan även se mötena direkt eller i efterhand på webbplatsen Mötena annonseras via lokalpress och kommunens webbplats. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden år 2014: 3 mars, 31 mars, 28 april, 2 juni, 1 september, 29 september, 3 november (konstituerande), 10 november och 15 december. Handlingar, dagordning och beslut till sammanträdena i fullmäktige, nämnder och styrelse finns på kommunens webbplats, och i kommunalhusets reception. På webbplatsen finns även en förteckning över ledamöterna. KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen kommunens regering har ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. Styrelsen leder, samordnar och följer upp verksamheterna i kommunen. Kommunstyrelsen förbereder också frågor och ärenden innan de tas upp till beslut i fullmäktige. Mötena är öppna för alla som vill komma och lyssna. 5

6 Foto: Mikael Nasberg KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Kommunstyrelseförvaltningen, som finns på Vasaplatsen 11 i Jakobsberg, är kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningsledningen har bland annat det samlade ansvaret för beredning, samordning och verkställande inför kommunstyrelsen. Tfn kundtjänst PÅ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN FINNS BLAND ANNAT: Kommundirektör Elisabeth Särenfors e-post: Ekonomidirektör Göran Persson e-post: Planeringsdirektör Mikael Åklint e-post: Personaldirektör Ola Brandell e-post: Kommunikationsdirektör Mats O Johansson e-post: Kvalitetsdirektör Carolina Bjurling Näringslivschef Linda Börjesson e-post: NÄMNDER Kommunen har sju politiska nämnder. Ledamöterna i nämnderna utses av fullmäktige. Till varje nämnd finns en förvaltning som sköter den löpande verksamheten. 6 Barn- och ungdomsnämnden (förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, fritidsklubb) e-post: Ordf: Bo Winander (FP) Barn- och ungdomsförvaltningen Barn- och ungdomsdirektör: Kah Slenning Utbildningsnämnden (gymnasieskola, komvux) e-post: Ordf: Björn Lindforss (M) Utbildningsförvaltningen Utbildningsdirektör: Annika Ramsell Kultur- och fritidsnämnden (kulturskola, kultur och bibliotek, fritidsverksamhet, fritidsgårdar, föreningsstöd) e-post: Ordf: Lennart Nilsson (KD) Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsdirektör: Torbjörn Neiman Socialnämnden (individ- och familjeomsorg, funktionshinder, äldreomsorg, arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagning) e-post: Ordf: Björn Falkeblad (M) Socialförvaltningen Socialdirektör: Johan Bergman Tekniska nämnden (vatten- och avlopp, avfall, gator, park- och naturvård) e-post: Ordf: Emma Feldman (M) Bygg- och miljöförvaltningen Bygg- och miljödirektör: Mikael Rångeby Miljö- och bygglovsnämnden (miljö och hälsoskyddsfrågor och bygglovsverksamhet) e-post: Ordf: Aphram Melki (C) Bygg- och miljöförvaltningen Bygg- och miljödirektör: Mikael Rångeby Familjerättsnämnd (med Upplands-Bro kommun) (vårdnad, boende, umgänge, faderskap, adoptioner) e-post: jarfalla.se Ordf. Ronny Gilderskär (KD) Socialförvaltningen Järfälla Socialdirektör: Johan Bergman Förtroendevalda revisorer Leif Ingemar Lewin (S), ordf., Lars Markstedt (FP), vice ordf., Bo Lastell (M), Ulf Johansson (KD), Ann Persson (V), Göran Svennberg (MP) JÄRFÄLLAHUS AB Kommunägt bostadsföretag som äger, förvaltar och hyr ut lägenheter med hyresrätt. Järfällahus har också butiks-, kontors- och industrilokaler. Läs mer på webbplatsen: Besöksadress: Drabantvägen 2, Jakobsberg e-post: Ordf: Johnny Lennström (M) VD: Olof Lindholm

7 Som Järfällabo får du svar på dina frågor om kommunen snabbt och enkelt, på ett sätt som passar dig. Du kan använda vår webbplats, ringa oss eller göra ett besök hos oss i Jakobsberg. Sök information och gör dina ärenden på vår webbplats. På webben finns all information om kommunens tjänster och erbjudanden. Kommunen erbjuder dig som Järfällabo en modern och kundanpassad service genom ett antal tjänster via webbplatsen, så kallad självservice. Med e-legitimation (e-id) kan du identifiera dig och signera till exempel en ansökan till förskola eller en anmälan om inkomständring. KUNDTJÄNST Du kan alltid vända dig till kommunens kundtjänst med dina frågor om kommunal verksamhet och service. Du når oss via telefon, e-post eller genom att besöka oss på Riddarplatsen 5, entréplan i Jakobsbergs centrum. KONTAKTA KOMMUNEN järfälla.kommunguide.se Foto: Alexander Mahmoud Foto: Alexander Mahmoud TELEFON Ring , tryck sedan: 1. Äldreomsorg eller funktionshinder 2. Socialtjänst 3. Förskola, skola och utbildning 4. Bygg och miljö, vägar, vatten, avlopp eller avfall 5. Kultur och fritid 9. Övriga frågor Öppettider: måndag-torsdag kl. 8:00-16:45, fredag kl. 8:00-16:00 BESÖK Du besöker oss på Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum. Här kan du få hjälp att fylla i blanketter, hämta informationsmaterial och få svar på de vanligaste frågorna. Du kan även boka tid med en bygglovshandläggare och få hjälp med att ansöka om bygglov eller att titta på ritningar. Här kan du också köpa presentartiklar, kartor och böcker. I kundtjänstlokalen finns även konsumentvägledning, studie- och yrkesvägledning och juridisk rådgivning. Läs mer om tider för vägledning på Kommunala handlingar och protokoll finns i kommunalhusets reception på Vasaplatsen 11. Öppettider: måndag-torsdag 8:00-16:45, fredag 8:00-16:00. Namnet Järfälla anses härstamma från gården som låg vid Järfälla kyrka. Namnet Gerfelli finns angivet i skrift år 1310 och betyder troligen den kilformade ängstegen. Kommunvapnet är baserat på ett sigill från

8 TELEFONNUMMER Foto: Alexander Mahmoud Viktiga nummer när kommunens kundtjänst är stängd, samt direktnummer till kommunens öppna verksamheter. FÖRSKOLOR, FAMILJEDAG- HEM OCH ÖPPEN FÖRSKOLA Barkarby-Skälby Barkarby förskola Förskolan Gullvivan Förskolan Ormbacka Förskolan Vålberga Helikopterv. förskola Lasse-Maja förskola Orgona förskola Orions förskola Polaris förskola Skälby förskola Solens förskola Barkarby familjedaghem Neptuni familjedaghem Öppen förskola Skälbyvägen Jakobsberg Al-Mustafa förskola Allmogens förskola Aspnäs förskola Berghems förskola Dalen förskola Kastanjens förskola Kvarnens förskola Mjölnarens förskola Montessoriförskolan Kuben Montessoriförskolan Fröhuset Montessoriförskolan Växthuset Nibble förskola Nybergs förskola Olovslund förskola Snapphanens förskola Säby Waldorfförskola Tallbohovs förskola Vallvägens förskola Vattmyra förskola Vittra förskola Familjedaghem Öppen förskola Myran Kallhäll-Stäket Askungens förskola Bolinders förskola Cylinders förskola Gullivers förskola Iljansboda förskola Kopparvägens förskola Förskolan Piazzan Montessoriförskolan Barnens Hus Montessoriförskolan Småbarnens Hus Svetsarvägens förskola Teknikvägens förskola Ulvsättra förskola Kallhäll/Stäket familjedaghem Viksjö Axets förskola Fastebols förskola Fjällen förskola Fäbodens förskola Förskolan Råsten Gårds förskola Högby förskola I ur och skur Skogsbacken Montessoriförskolan Rosa Tornet Plommonets förskola Sandviks förskola Solgläntans förskola Traktor förskola GYMNASIESKOLOR NT-gymnasiet Samgymnasiet HTS-gymnasiet YTC Kvarngymnasiet Didaktus

9 GRUNDSKOLOR Al-Mustafa Aspnässkolan Barkarbyskolan Berghemskolan Björkebyskolan Internationella Engelska Skolan Fastebolskolan Fjällenskolan Högbyskolan Iljansbodaskolan Kolarängskolan Källtorpskolan Lundskolan Montessoriskolan Växthuset Neptuniskolan Nybergskolan Olovslundskolan Sandvikskolan Skälbyskolan Tallbohovskolan Ulvsättraskolan Vattmyraskolan Viksjöskolan Vittra i Jakobsberg ÖVRIG UTBILDNING Komtek Övrigt FRITIDSANLÄGGNINGAR Brukets Skidlift Ängsjö Simhallen FRITIDSGÅRDAR Björkeby Fjällen Källtorp Nibblegården Tallbohov Viksjöträffen Hus 1 (Ungdomens hus) BIBLIOTEK Jakobsbergs bibliotek Barkarby bibliotek Kallhälls bibliotek Viksjö bibliotek BOENDE FUNKTIONSHINDRADE Andebodavägen Agrarvägen Arrendevägen Arrendevägen Blomstervägen 11 B Cylindergränd Cylindergränd Fotbollvägen Frihetsvägen Fanjunkargränd Gjutarplan 25, 2 tr Gjutarplan 25, 3 tr Korpralsvägen Kämpevägen Lädersättravägen Rösvägen Snapphanevägen Sopranvägen Sångvägen Sångvägen 6 D, nb Sångvägen 6 D, 1 tr Tenorgränd Ulvsättra vuxenboende, Termovägen Ulvsättra gruppboende, Termovägen SYSSELSÄTTNING FUNKTIONSHINDRADE Ekedalsvägen 11c Dackevägen Träfflokal Nibblev DAGLIG VERKSAMHET ADA Hummelmora Center Jakobsbergs dagliga verksamhet Kallhälls dagliga verksamhet KORTIDSHEM OCH KORTTIDSTILLSYN Kulan, Kulingvägen Kulan, Kulingvägen BOENDE ÄLDRE Almen äldreboende Björken äldreboende Ekens äldreboende Kastanjens korttidsboende Linden äldreboende Lönnens äldreboende Olovslunds äldreboende Tallbohov äldreboende ÖPPNA MÖTESPLATSER ÄLDRE Jaktplan 2, Barkarby Jakobsbergskyrkan, Kvarnplan 20, endast onsdagar Kärnmakargränd 3, Kallhäll Snapphanevägen 22, Tallbohov HEMTJÄNST Ersätt listan under Hemtjänst med: För aktuell information om utförare inom hemtjänst, se hemtjanst eller kontakta kundtjänst på telefon SOCIAL OMSORG Boendestödsteam Familjerådgivningen Fältverksamheten Föräldramottagning tidsbokning, tisdag kl , torsdag. kl Personligt ombud Riddarmottagningen tidsbokning (missbruk vuxen) Socialkontoret, torsdag kl (ej dag före helgdag) Ungdomsmottagning Ungdomsteamet (missbruk unga) Vakansen Vård och Omsorg JOURNUMMER Larmpatrull och nattpatrull Socialjouren Norrort Felanmälan, yttre vatten och avloppsledningar, gatubelysning, kommunens fastigheter, väghållning och jourhavande brandbefäl. Under arbetstid Övrig tid SOS alarm ÖVRIGA NUMMER Larm i nödsituation Polis i övriga fall Felanmälan av ledningsnätet, kontakta E.ON Järfälla brandstation Järfällahus AB Skorstensfejarmästare Görvälns återvinningscentral SÖRAB Felanmälan kommunens fastigheter Dagtid Övrig tid

10 UTBILDNING FÖRSKOLOR Järfälla har förskolor i alla kommundelar. De kan drivas av kommunen, som föräldra- eller personalkooperativ, aktiebolag eller stiftelser. Det finns förskolor med Waldorf-, Montessori- och Reggio Emiliapedagogik. Det finns en förskola med specialkompetens inom astma och allergi samt en förskola med en språkpedagogisk avdelning där personalen har specialkompetens inom tal och språk. Ditt barn ska ha fyllt ett år för att få börja i förskolan. Ansökan till förskola görs på kommunens webbplats. För att vara garanterad en plats någonstans i kommunen ska du anmäla ditt barn senast fyra månader innan du behöver platsen. 3-5-åringar har rätt till allmän förskola tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka utan kostnad. Alla förskolor finansieras med kommunala bidrag. PEDAGOGISK OMSORG Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och gäller för barn 1-9 år. Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg. Här tar dagbarnvårdare emot barn i sitt eget hem, ibland i kombination med gruppverksamhet i en dagbarnvårdarlokal. Ansökan görs via självservice på kommunens webbplats. ÖPPEN FÖRSKOLA I Järfälla finns öppen förskola i Jakobsberg, Barkarby och Kallhäll. Här träffas föräldrar med hemmavarande barn tillsammans med personal för pedagogisk lek och sysselsättning. Öppna förskolan är avgiftsfri och gäller barn som inte är inskrivna i den vanliga förskolan eller i pedagogisk omsorg. Till öppna förskolan i Jakobsberg är även förskolebarn som är inskrivna i någon form av förskoleverksamhet välkomna. 10 FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA FÖRSKOLEKLASS Höstterminen det år barnen fyller sex år kan de börja i förskoleklass. Förskoleklassen omfattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år och ska förena förskolans och grundskolans metodiska och pedagogiska traditioner. Vårdnadshavare avgör själva om barnet ska gå i förskoleklass. Andra alternativ kan vara att barnet går kvar i förskolan eller är hemma. GRUNDSKOLA Järfälla har 22 kommunala grundskolor och tre fristående. Några av skolorna har profilerat sig med klasser i matematik/no, musik eller idrott och hälsa. Det finns även en skola med undervisning på engelska. SKOLVAL Skolval till förskoleklass och årskurs 6 görs i början av varje år på kommunens webbplats. Här finns också adresser, telefonnummer och mer information om alla grundskolor som finns i kommunen. Om din familj är nyinflyttad i Järfälla under läsåret ansöker du om skolplats med skolvalsblanketten som finns på kommunens webbplats. FRITIDSHEM Fritidshemmen är öppna för skolbarn i förskoleklass till och med årskurs 3 under skoldagar och under lov. Fritidshemmet ska komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling. Barnen är alltid inskrivna i fritidshemmet.

11 FRITIDSKLUBB FÖR ÅRSKURS 4-6 Fritidsklubbar med öppen verksamhet finns på alla kommunala skolor som har årskurs 4, 5 och/eller 6. Öppen fritidsklubbsverksamhet finns också på Vittra i Jakobsberg och Montessoriskolan Växthuset. Avgiften är 600 kr per termin. BARNPENG SKOLPENG Järfälla har både kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg och skolor. Med kommunens barnpeng/skolpeng söker du plats där du vill att ditt barn ska gå. Du kan också söka plats utanför kommunen. Förutsättningen är att det finns plats och att Järfällas barnpeng/skolpeng godtas. MAXTAXA Järfälla har maxtaxa. För förskola och pedagogisk omsorg gäller tre nivåer; 15 timmar, från 15 timmar till 30 timmar och från 30 timmar till 55 timmar. För fritidshem finns två nivåer, en nivå för heltid och en nivå för barn till föräldralediga. Avgiften betalas tolv månader om året. Juli månad är avgiftsfri för föräldralediga med barn på fritidshem. BARN I BEHOV AV SÄRSKILDA INSATSER Barn som behöver särskilt stöd får hjälp på olika sätt. I Järfälla har vi bland annat specialpedagogisk kompetens inom dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, tal, språk, matematik och socialt arbete. FÖRBEREDELSEKLASS Kommunens förberedelseklasser är en specialverksamhet för flykting- och invandrarbarn i åldrarna 6-16 år som talar lite eller ingen svenska. GRUNDSÄRSKOLA Kommunen har grundsärskola och gymnasiesärskola. Två grundskolor har samundervisningsklasser där grundsärskoleelever undervisas tillsammans med grundskoleelever som behöver långsam inlärningstakt. MODERSMÅLSUNDERVISNING Barn i familjer som talar annat modersmål än svenska i hemmet har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Skolorna ger mer information om undervisningen. Modersmålsstöd kan ges i förskola och förskoleklass. BARN- OCH ELEVHÄLSA För- och grundskolan ska se till att barn och elever har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Barn- och elevhälsan arbetar utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. För barn- och elevhälsans arbete finns skolsköterskor, skolläkare, förskole- och skolpsykologer, kuratorer och personal med specialpedagogisk kompetens. Alla elever i förskoleklass och grundskola erbjuds regelbundna hälsobesök och komplettering av vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. FÖRSÄKRING Järfällas alla barn och ungdomar i förskola, pedagogisk omsorg och skola är försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt hela året, även under lov. Försäkringen omfattar även barn som deltar i öppna förskolan. 11

12 GYMNASIESKOLOR Järfälla kommun har ett brett utbud av gymnasieutbildningar. I kommunen finns tre kommunala gymnasieskolor och en fristående gymnasieskola. Följande program erbjuds från och med läsåret 2013/14. Mälargymnasiet (kommunal) Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna pedagogiskt arbete och socialt arbete. Handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service. Hotell- och turismprogrammet med inriktning turism och resor. Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning kök och servering. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap. Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik. Estetiska programmet med inriktningarna bild och formgivning samt musik. Samtliga introduktionsprogram: preparandutbildning, individuellt alternativ, språkintroduktion och programinriktat individuellt val samt yrkesintroduktion inom restaurang- och livsmedelsprogrammet. Gymnasiesärskola. NT-gymnasiet (kommunal) Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle. Teknikprogrammet med inriktningarna design och produktutveckling samt informations- och medieteknik. Yrkestekniskt centrum, YTC (kommunal) Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad, mark och anläggning samt måleri. El- och energiprogrammet med inriktningarna datoroch kommunikationsteknik samt elteknik. VVS- och fastighetsprogrammet med inriktningen VVS. Didaktus skolor Jakobsberg (fristående) Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt arbete. Vård- och omsorgsprogrammet. Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap. Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna pedagogiskt arbete samt fritid och hälsa. MER INFORMATION OM JÄRFÄLLAS GYMNASIESKOLOR: KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Järfälla kommun har flera olika utförare av vuxenutbildning, vilket gör att du som studerande har möjlighet att välja vad, var och hur du vill studera. Du kan också läsa gymnasiekurser helt på distans. På Järfälla Vägledningscentrum i Utbildningscentrum, Järfällavägen 100, finns studie- och yrkesvägledare samt rektor. Kursutbud och webbansökan hittar du på KOMMUNALT UPPFÖLJNINGSANSVAR - UNGA PÅ GÅNG Enligt skollagen har Järfälla kommun ansvar för att följa upp alla ungdomar mellan 16 och 20 år som är skrivna i kommunen. Med det menas att ta reda på vad ungdomarna har för sysselsättning efter grundskolan. Syftet är att erbjuda stöd till de ungdomar som inte har börjat i gymnasiet eller som har avbrutit sin gymnasieutbildning och inte har ett arbete. Mer information hittar du på 12 KOMMUNENS FLYKTINGMOTTAGANDE Kommunen hjälper flyktingar som har fått uppehållstillstånd och är folkbokförda i Järfälla kommun. Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället första året i Sverige. Kommunen ansvarar för samhällsorientering, svenskundervisning (Svenska för invandrare, SFI) och annan kommunal service. Samhällsorientering innebär att personen får muntlig och skriftlig information om Järfälla och hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, bostad och skola. Kommunen har ett särskilt ansvar för de flyktingbarn som kommer när det gäller hälsa, utbildning och fritid.

13 BIBLIOTEK järfälla.kommunguide.se FRÅGA PÅ BIBLIOTEKET Du kan fråga personalen om bibliotekets service och utbud. Till vår hjälp har vi olika bibliotekskataloger, artikeldatabaser och faktadatabaser. Bibliotekskatalogen och annan information om biblioteken finns på kommunens webbplats. På biblioteken kan du boka en dator med internetuppkoppling och ordbehandling. TIDNINGAR, TIDSKRIFTER OCH ARTIKELDATABASER På biblioteken finns ett stort antal tidningar och tidskrifter på svenska och ett flertal andra språk. Du kan söka tidningsartiklar i olika ämnen med hjälp av olika databaser. De flesta tidskrifter kan du låna med dig hem. KOMMUNAL INFORMATION SAMT EU-INFORMATION Aktuella detaljplaner ställs ut på biblioteken. Biblioteken har även information om EU. BOKEN KOMMER OCH TALBÖCKER För dig som har svårt att komma till biblioteket finns Boken kommer -service med hemsändning av böcker. För dig som inte kan läsa vanliga böcker finns det talböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil. SURFA TRÅDLÖST På Jakobsbergs bibliotek kan du surfa på internet med din egen dator. Logga in med ditt bibliotekskort och din PINkod. Foto: Mikael Nasberg Biblioteken har skönlitteratur och facklitteratur för barn och vuxna på svenska och andra språk. Du kan också låna tv-spel, noter, musik, film, ljudböcker och språkkurser. Vi tar gärna emot inköpsförslag. Det är gratis att låna. BARN OCH UNGDOM Alla bibliotek har barn- och ungdomsavdelningar. För barn finns bland annat Bok & Bebis, sagostunder och Bok & Skoj. Barngrupper, skolklasser och BVC-grupper är välkomna att boka besök. E-TJÄNSTER PÅ BIBLIOTEKET Biblioteket erbjuder många elektroniska tjänster, t.ex. e-böcker och e-ljudböcker. Du lånar med ditt bibliotekskort eller personnummer och din pin-kod. Du kan söka bibliotekets böcker, skivor, filmer och tidskrifter i bibliotekskatalogen. Loggar du in i Mina uppgifter kan du se vad du lånat, hur länge du får låna, låna om och reservera lånade böcker. WEBB OCH SOCIALA MEDIER På bibliotekets webbplats, kan du läsa om bland annat aktiviteter och evenemang. Där hittar du även bibliotekets blogg. Följ oss gärna även på Facebook och Twitter. BIBLIOTEKET I JAKOBSBERG Huvudbibliotek Väpnarstråket, Järfälla. Tfn BIBLIOTEKET I BARKARBY Jaktplan 2, Järfälla. Tfn BIBLIOTEKET I KALLHÄLL Gjutarplan 2, Järfälla. Tfn BIBLIOTEKET I VIKSJÖ Viksjöplan 6, Järfälla. Tfn

14 IDROTT OCH FRITID Foto: Mikael Nasberg I Järfälla finns många möjligheter till en varierad fritid. Närheten till vatten, med cirka två mil Mälarkust och Järvafältet som sträcker sig genom hela kommunen, ger goda möjligheter till utomhusaktiviteter. Det finns ett stort utbud med varierat föreningsliv och många idrottsanläggningar. SIMHALLEN Simhallen har en mängd olika erbjudanden som passar ung som gammal: bad, simskolor, gym, tjejgym, vattengymnastik, och relaxavdelning. I anslutning finns även spa, massage och kiropraktik som drivs i privat regi. I simhallens cafeteria kan du äta lunch eller ett mellanmål. Flera föreningar är verksamma i simhallen: Järfälla Simsällskap har simning, konstsim och vattenpolo på programmet samt simskola under sommartid. Järfälla kanot & roddklubb tränar kanotpolo. Klubbarna Doppingen och Viggen tränar simning enligt Halliwickmetoden för barn och vuxna med funktionshinder. Genom Team Divers (privat regi) har du möjlighet att ta dykarcertifikat. 14 FYRA BASSÄNGER Själva simhallen består av fyra bassänger anpassade för olika behov och verksamheter. Det finns en undervisningsbassäng för simskolorna. Bredvid denna ligger en lite större bassäng för lek och äventyr med vattenrutschbana. Den största är en 25-meters bassäng med åtta banor samt hopptorn. Babypoolen är avsedd för de allra minsta. Läktaren har en kapacitet på cirka 400 åskådare. Runt bassängområdet cirkulerar två badmästare för besökarnas service och säkerhet. GYM Simhallens gym är utrustat med gymmaskiner, löpband, roddmaskiner och andra motionsmaskiner samt hantlar. I gymmet finns instruktörer som kan hjälpa till med träningstips och för alla tjejer finns ett tjejgym som ligger i anslutning till det allmänna gymmet. Här finns även möjlighet till cirkelträning. RELAXAVDELNINGEN I simhallens lugna vrå finns en kallbassäng, bubbelpool,

15 våt- och torrbastu samt en solaltan. Det finns också en avkopplingshörna, där du kan äta något eller dricka en kopp kaffe. I anslutning till relaxavdelningen finns ett spa, som drivs i privat regi. SIMSKOLOR I simhallen bedriver Järfälla kommun simskolor för både barn och vuxna, simlekskola för sexåringar, obligatorisk simskola för barn i årskurs 2, och för de som behöver mer träning finns möjligheten till extra simundervisning i årskurs 3-6. Järfälla kommun och Järfälla simsällskap jobbar aktivt för en bättre simkunnighet genom att arrangera simkunnighetens dag och gemensamma simskolor på loven. KONTAKTA SIMHALLEN Adress: Mjölnarvägen 3 Tfn: För aktuella aktiviteter, tider, priser och kampanjer se ÄNGSJÖ I Järfällas nordspets, vid Mälaren, cirka fyra kilometer från Stäket, ligger Ängsjö Friluftsområde. Här kan du aktivera dig året runt om du vill träna, motionera, bada bastu, uppleva naturen eller bara få frisk luft. Området har stora grönytor för lekar, bollspel eller picknick. Det finns en ny lekplats för de minsta barnen, grillplatser, barnvänliga badplatser, tillgänglighetsanpassad strandpromenad, äventyrsstig, vildmarkshydda, indianby och ett fort. Grupper kan hyra Lugnhamn, ett stort hus med 20 bäddar, för övernattning och det finns även vinterbonade fyrbäddsstugor att hyra. Du kan också tälta i Ängsjö. Foto: Mikael Nasberg Foto: Dennis Wiedermann 15

16 Foto: Mikael Nasberg När isläget medger finns en rundbana för skridskoåkning. Vikingasrännets bana mellan Uppsala och Stockholm passerar förbi för dem som vill åka en längre sträcka. För öppettider och ytterligare information se Järfälla anordnar skidskola inom området. Här finns även en backe för hopp med cykel, och en servering. I närheten ligger Görvälns slott från 1600-talet. Här finns restaurang, festvåning och konferensutrymmen. I juni firas nationaldagen/görvälndagen och varannan sommar arrangeras en skulpturutställning i parken. BRUKETS SKIDBACKE MED SKIDLIFT Brukets skidbacke drivs av Järfälla kommun tillsammans med Järfälla alpina klubb. Du kan välja att åka slalom, snowboard, freeride och rails i backen. Friluftsfrämjandet Foto: Mikael Nasberg 16 Aktuell information hittar du på och Om det gäller skidskolor kan du läsa mer på BADPLATSER I kommunen finns det fyra badplatser: Görvälnsbadet vid Mälarvägens slut, Kallhällsbadet vid Fabriksvägen, Bonäsbadet vid Knektvägen i Stäket samt ute på Ängsjö friluftsområde. FÖRENINGSLIVET I JÄRFÄLLA Över 80 föreningar i Järfälla har verksamhet för barn och ungdomar och många av dem har idrotts- och kulturverksamhet. Under de senaste åren har föreningslivet och skolan samverkat genom att elever F-9 och gymnasiet under skoltid får möjlighet att prova på olika idrotter under ledning av utbildade ledare. Detta genomförs inom ramen för Riksidrottsförbundets satsning på barn- och ungdomsidrott, Idrottslyftet. Föreningsregistret är en samlad förteckning över föreningslivet i Järfälla. Registret innehåller idag cirka 140 föreningar och antalet ökar ständigt. Du hittar föreningsregistret i Järfälla på

17 UTHYRNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Järfälla kommun hyr ut ett 60-tal objekt fördelade på olika anläggningar. Dessa disponeras till stor del av skolorna på dagtid och av föreningslivet på kvällar och helger. Det finns fyra sporthallar i Järfälla. I Jakobsbergs sporthall spelas basket och innebandy på hög nivå och där genomförs även en mängd andra verksamheter. Det finns också sporthallar i Kallhäll, Björkeby och i Viksjö. Det finns över 20 gymnastikhallar att hyra för föreningar, privatpersoner och företag. Idag finns det elva fotbollsplaner med gräs varav sju med konstgräs. Järfällavallen är uppvärmd och kan användas året runt. Det finns även ett antal grusplaner. I Järfälla finns det också en bordtennishall, en friidrottsanläggning, en ridhusanläggning och en hall för skytte. Se vilka tider som är lediga i idrottsanläggningarna. Här har du även möjlighet att skicka en bokningsförfrågan med e-post. Du hittar bokningen på KOMTEK Den kommunala teknik- och entreprenörsskolan erbjuder fritidsaktiviteter för kommunens barn och unga. Deltagarna utvecklar sina kreativa förmågor och lär sig mer om teknik genom att bygga egna konstruktioner som rör sig, lyser eller låter. Verksamheten bedrivs som kurser med olika längd på kvällar och lov. Mer information finns på Foto: Dennis Wiedermann Foto: Mikael Nasberg JÄRFÄLLA UNGDOMSRÅD Ungdomsrådet är till för att ungdomar på ett demokratiskt sätt ska kunna påverka ungdomsfrågor i Järfälla. JÄRFÄLLA FRITIDSGÅRDAR Järfälla har fyra fritidsgårdar med verksamhet för dig som är år. Dessutom finns ett Ungdomscafé som vänder sig till ungdomar som är år. Alla gårdar har ett café där du kan umgås, samtala och få hjälp av kunnig personal. Det finns flera typer av gruppverksamheter på gårdarna, till exempel tjejgrupper, killgrupper, dj-utbildning, media, film och mycket mer. Temakvällar, disco eller bakning arrangeras också. Gårdarnas verksamhet bygger på samverkan och delaktighet. VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS Björkeby fritidsgård Källtorp fritidsgård Tallbohov fritidsgård Viksjöträffen Ungdomscafé Valvet i Jakobsbergs Centrum Järfälla Fritidsgårdar Riddarplatsen 5, 14 tr Järfälla Fritidsgårdar på Facebook 17

18 KULTUR teater, dans och dockteater. Det är vanligtvis fri entré till föreställningarna och gratisbiljetter delas ut cirka en vecka innan på biblioteken. Foldern Scenkonst för barn och unga kommer ut två gånger om året och finns att hämta på alla Järfällas bibliotek. Programmet innehåller alla scenkonstföreställningar för allmänheten som arrangeras av kommunen. Foto: Mikael Nasberg KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Barn och ungdomar är de grupper som prioriteras när det gäller kulturverksamhet i Järfälla kommun. Därför läggs extra vikt på kultur inom förskolor och skolor. Varje höst kommer professionella kulturarbetare till förskolorna och skolorna för att dela med sig av sitt kunnande till barnen och eleverna. Därigenom får barn och unga ytterligare möjligheter att utveckla sitt eget skapande, vilket är ett av målen i förskolans och skolans läroplaner. Amatörer möter proffs är namnet på den kommunala satsning som återkommer från år till år. Skapande skola är en statlig satsning för elever i förskoleklass och i årskurs 1-9, där kommunen varje år söker bidrag för olika former av kulturprojekt. Skolbio har funnits i Järfälla sedan 25 år. Barn och ungdomar från förskola till gymnasium erbjuds att se två filmer om året. KULTURSKOLAN I kulturskolan får eleverna på fritiden utveckla sina intressen för bild och form, dans, drama/teater, musik, samt nycirkus. Verksamheten har terminskurser och kortkurser på helger och lov för alla åldrar. Kulturskolan erbjuder också kursverksamhet för funktionshindrade barn och unga. Kulturskolan arbetar för att kontinuerligt bredda utbudet och erbjuda nya undervisningsformer och samarbeten av olika slag. Anmälan till kulturskolan görs på kommunens webbplats som en självservicetjänst. Kulturskolan i Järfälla har förutom kursverksamhet en omfattande uppdragsverksamhet i konstnärliga ämnen i för-, sär- och grundskolan samt på gymnasiet. Verksamheten leder till exempel två skolorkestrar. Kulturskolans hus heter K och har adress Mjölnarvägen 8 i Jakobsberg. Kulturskolan har även lokaler i flera skolor i Järfälla. Lärare från kulturskolans verksamhet anlitas även för allsång på äldreboenden i Järfälla. KONST Konsthallen i Jakobsbergs bibliotek är Järfällas utställningslokal för konst. Där arrangeras sju åtta utställningar per år. I Görvälns slottspark arrangeras en skulpturutställning varannan sommar. I parken finns permanenta skulpturer av flera kända konstnärer: Sten Dunér, Britt-Ingrid Persson och Ulla Viotti för att nämna några. Järfälla Kultur ansvarar för konstnärlig utsmyckning vid ny- och ombyggnader i kommunen och ett hundratal verk pryder Foto: Mikael Nasberg UNGKULTURFESTIVAL Ungkulturfestivalen i Järfälla äger rum varje år i maj månad. Då händer en mängd spännande saker för, av och med barn och unga på olika platser runt om i kommunen. Musikuppträdanden i centrumgallerian i Jakobsberg är ett exempel. Förskolans dag infaller också under den här veckan och firas med allsång, lekar och upptåg. I Konsthallen visas en vårutställning där Järfällas förskolor/skolor ställer ut. Under ungkulturveckan delas även NovaStipendiet, Järfällas ungkulturstipendium ut. SCENKONST FÖR BARN OCH UNGA Järfälla Kultur arrangerar scenkonstföreställningar för barn och unga i alla kommundelar. Det kan till exempel vara 18

19 skolor och offentliga platser i Järfälla. Mest kända och omtalade är kanske fyra verk av Torsten Renqvist i Björkebyskolan. RIKT KULTURARV I Järfälla finns många spännande miljöer från förhistorisk tid fram till våra dagar. Järfälla har ett kulturarv väl värt att vårda och visa. Görvälns vackra 1600-talsslott med den unika sandstensfasaden och Säby gård är två lysande pärlor, men det finns fler byggnader, till exempel Skälby gård och den gamla arbetarbostaden Grytan. Det finns även flera spännande miljöer från 1900-talet att se i Järfälla. På kommunens webbplats, jarfalla.se, finns materialet Kulturstigar att ladda ner. Med dem kan du själv orientera dig till intressanta platser i tid och rum i Järfälla. Det finns totalt 16 olika stigar beskrivna. JÄRFÄLLA KOMMUNS BILDARKIV Bildarkivet består av cirka Järfällabilder samt ljudband, kartor och tidningsklipp. I arkivet pågår ett arbete med att digitalisera alla bilder för att göra dem mer lättillgängliga. I dag finns ett stort antal bilder inlagda i en bilddatabas som är tillgänglig från kommunens webbplats KULTURFÖRENINGAR Järfälla har ett rikt föreningsliv som bjuder på upplevelser inom musik, teater, konst, föredrag, dans och det vi med ett gemensamt namn kallar för kulturarvet. Järfälla Kultur verkar för jämställdhet och mångfald samt för att ett brett och varierat utbud ska få utrymme. Ekonomiska bidrag är ett sätt att stödja kommunens kulturföreningar. Studieförbunden har också ett stort utbud inom kulturområdet. KULTURMÅNAD Oktober är en månad då kulturlivet i Järfälla tar några extra kliv framåt. Kulturföreningarnas och Järfälla Kulturs verksamhet bedrivs året om. Just under oktober samordnar kommunen varje år en kulturmånad med extra många evenemang. EVENEMANG För att se vilka kulturevenemang som är på gång just nu kan du besöka kommunens evenemangskalender på se/evenemang. Det går också att få mejl- och sms-tips om evenemang och aktiviteter som är på gång i kommunen via kalendern. HYLLAN OCH JÄRFÄLLA KULTURSCEN Hyllan kallas den öppna salong som ligger centralt i Jakobsbergs bibliotek i Centrumgallerian. Hyllan får användas kostnadsfritt för programverksamhet för Järfällas föreningsliv tisdag- och torsdagskvällar hela året, med uppehåll i juni, juli och augusti. Här hålls föreläsningar, debatter, sång- och musikprogram riktade till allmänheten. En lokal som lämpar sig för större sceniska arrangemang är Järfälla Kulturscen, gymnasieskolornas aula på Mälarvägen 2. Den kan ta 500 personer och är avgiftsbelagd. Båda lokalerna bokas genom Järfälla Kultur. KOFFSANMUSEET OCH KOFFSAN Missa inte Koffsanmuseet när du är på biblioteket i Jakobsberg. Museum är kanske att ta i, i så fall ett av de allra minsta. I en läshörna på historieavdelningen finns fynden från utgrävningen av en gammal sjökrog på ön Koffsan utmed Järfällas Mälarstrand. Vad som gör Koffsan extra intressant är Carl von Linnés besök på ön år Han inventerade växterna och beskrev den gamla krogen. Ett av fynden, Koffsanskålen, nytillverkas och säljs som Järfällasouvenir på Jakobsbergs bibliotek. Du kan också besöka den lilla ön, som ligger mellan Sandudden och Skäftingeholmen. Sandviksskolans elever är värdar för Koffsan och intresserade elever utbildas till Koffsanguider. MER OM KULTUR Mer om kultur i Järfälla finns på kommunens webbplats och i Kulturprogram, en folder med kulturevenemang som ges ut två gånger om året och som finns på biblioteken. Foto: Mikael Nasberg 19

20 BYGGA OCH BO BYGGLOV OCH ANDRA TILLSTÅND På bygglovsenheten handläggs ärenden om bygglov, förhandsbesked, olovligt byggande med mera. Bygglovsprövningen omfattar placeringen och den yttre utformningen av en byggnad samt kontroll av vissa tekniska frågor. Efter att bygglov har lämnats görs en prövning av de tekniska lösningarna kring bland annat hållbarhet, energianvändning och brandsäkerhet. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän ett startbesked har lämnats och byggnaden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked har lämnats. På kommunens webbplats hittar du information om vilka lov, anmälningar och tillstånd som krävs då du ska bygga om, bygga nytt, bygga till eller riva. Du kan också läsa om vad som gäller om du till exempel vill installera en eldstad, sätta upp solfångare eller glasa in din balkong. PLANER På plan- och exploateringsavdelningen kan du hitta alla planer för markanvändningen och anger byggrätt. Processen vid planläggning syftar till att garantera insyn och inflytande från alla berörda intressenter. I planarbetet ingår att planerna under viss tid finns tillgängliga på plan- och exploateringsavdelningen, i kommunalhusets reception, i besökslokalen på Riddarplatsen 5 i Jakobsberg och på kommunens bibliotek. Synpunkter på planförslagen ska lämnas skriftligt till kommunen under samråds- och granskningstiden. Har du frågor som rör utstakning av gränser eller andra fastighetsrättsliga problem vänder du dig till bygg- och miljöförvaltningen. Där kan du även få hjälp med kartor och mätning. är att huvudvägnätet ska vara snöröjt inom 4-6 timmar medan det på övriga vägar kan dröja upp till ett dygn innan det blir plogat. Komplettering av snöröjning av skrymmande högar, avsides parkeringsplatser etc. sker inom cirka tre dygn. Målsättningen är att minst en av gatans trottoarer ska plogas och halkbekämpas. För att underlätta snöröjning, städning och annat underhåll gäller datumparkering numera året runt. Städdagar förekommer på vissa vägar. Där gäller särskilda parkeringsregler enligt skyltning. På vägar där kommunen ansvarar gäller parkeringsförbud mellan kl På jämna datum gäller förbudet på vägsidan med jämna nummer. På udda datum gäller förbudet på vägsidan med udda nummer, om inget annat är skyltat. Sandupptagningen påbörjas så snart snösmältning och temperaturen medger effektiva arbetsmetoder. Foto: Anna Gradén SNÖRÖJNING OCH GATUSTÄDNING Snöröjning av huvudvägnätet (bussgator) samt gång- och cykelvägar påbörjas när 5-7 cm snö fallit. På övriga vägar påbörjas snöröjning vid 7-10 cm snödjup. Målsättningen Foto: Mikael Nasberg 20

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde

Kommunguide 2012. www.upplands-bro.se. Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter. Du får även tips om badplatser, Aspviks koloniområde Aspviks koloniområde Kommunguide 2012 www.upplands-bro.se Gris i Kungsängens centrum, skulptör Carl Fredrik Reuterswärd Skalbagge i Bro centrum, skulptör Olle Brand Här kan du läsa om våra kommunala verksamheter.

Läs mer

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se

Kommunguide 2013. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Kommunguide 2013 Här kan du läsa om kommunens verksamheter. Du kan även få tips om badplatser, föreningsliv m.m. 08-581 690 00 kommun@upplands-bro.se www.upplands-bro.se Hemstäd * Fönsterputs * Flyttstäd

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2012 solna.kommunguide.se Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Vi står för: Hållbar utveckling Ny kollektivtrafik Tydligare stadskaraktär Kunskap och lärande Jobb före bidrag Fastighetsbolaget

Läs mer

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa!

VI ÅTERVINNER ALLT. Var rädd om naturen! Moderaterna arbetar för solnabornas bästa! Solnaguiden 2013 solna.kommunguide.se VI ÅTERVINNER ALLT Avfall som går att återvinna har ett värde. Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig en kostnadsfri rådgivning. Moderaterna arbetar för solnabornas

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se Nyinflyttad Välkommen till Simrishamns kommun POSTTIDNING NR 33 Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn Telefon 0414-81 90 00 Fax 0414-81 97 00 Besöksadress Stadshuset, Stortorget simrishamns.kommun@simrishamn.se

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Hoppas du och din familj kommer att trivas här hos oss. Jag tycker det är roligt att du valt Mölndal som din stad. Mölndal har

Läs mer

NYinflyttad. Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3. Nya bostäder i centrum - sid 4. Goda kommunikationer - sid 3

NYinflyttad. Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3. Nya bostäder i centrum - sid 4. Goda kommunikationer - sid 3 2015 NYinflyttad En tidning för dig som är ny i Nässjö kommun 2015 www.nassjo.se Vår oslipade diamant, Lövhult - sid 3 Nya bostäder i centrum - sid 4 Goda kommunikationer - sid 3 Läs mer om... Barnomsorg

Läs mer

Klicka till innehåll www.gotene.se

Klicka till innehåll www.gotene.se KOMMUnGUIDE 2013 Klicka till innehåll www.gotene.se Folkhälsorådet i Götene kommun Består av politiker och tjänstemän från kommunen och Västra Götalandsregionen. Rådet arbetar i samverkan med andra aktörer

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor. www.danderyd.se 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Danderydsbor www.danderyd.se Varmt välkommen till Danderyd! Foto: Anna Molander Jag vill önska dig varmt välkommen till Danderyd! Jag hoppas att du ska finna dig

Läs mer

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan

Det goda livet. Innehåll. Felanmälan KommunGuide 2012 Det goda livet I Falköping har vi en vision om Det goda livet. Bra skolor, barnomsorg och äldreomsorg, välskötta parker och grönområden är några förutsättningar. Liksom ett rikt kultur-

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya mölndalsbor 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya mölndalsbor Välkommen till Mölndal Jag vill hälsa dig och din familj välkommen till Mölndals stad. Jag hoppas att ni kommer att trivas och finna er väl tillrätta

Läs mer

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun

Välkommen till Nässjö kommun möjligheternas kommun 2012 NYinflyttad Korta fakta om Nässjö kommun Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer. Nässjöbygden har en ca 4 000 år gammal historia, men Nässjö kommun bildades först

Läs mer

Ekeröguiden. Klicka till innehåll

Ekeröguiden. Klicka till innehåll Ekeröguiden 2011 Klicka till innehåll Mimmi Tel. 560 240 10 Troxhammar Butiksby, EKERÖ www.byleiad.se butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor 2012 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Lev gott i Karlskrona! Gör din röst hörd! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona. Allt fler väljer att flytta till vår kommun. Att bo och leva

Läs mer

Attefallshus. Kommunguide. öppettider. Din säkerhet. Sotning och brandskyddskontroll. - nya bygglovsregler

Attefallshus. Kommunguide. öppettider. Din säkerhet. Sotning och brandskyddskontroll. - nya bygglovsregler Kommunguide Attefallshus - nya bygglovsregler Din säkerhet Värdefulla tips och checklista vid strömavbrott Föreningsregister Sotning och brandskyddskontroll 2015 Skandinaviens första golfbana Ryfors 1888

Läs mer

Service av: 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård. Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder. salem.kommunguide.

Service av: 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård. Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder. salem.kommunguide. Kommunguide 2014 salem.kommunguide.se Doctrivet smådjursklinik En modern smådjursklinik som erbjuder Öppettider: Mån & ons: 07-17, Tisd & torsd: 07-20 08-120 75 500 Ditt nummer till en trygg vård Vi kombinerar

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier

NYinflyttad. En tidning för alla nya Karlskronabor. Följ Karlskrona kommun i sociala medier 2014 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Karlskronabor Följ Karlskrona kommun i sociala medier Välkommen till Karlskrona! Jag hälsar dig välkommen till Karlskrona, en av Sveriges soligaste städer.

Läs mer

Ekeröguiden. Klicka till innehåll

Ekeröguiden. Klicka till innehåll Ekeröguiden 2013 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

NYinflyttad. www.sundbyberg.se. En tidning för alla nya Sundbybergsbor. På gång Ny stadskärna när järnvägen grävs ner

NYinflyttad. www.sundbyberg.se. En tidning för alla nya Sundbybergsbor. På gång Ny stadskärna när järnvägen grävs ner 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Sundbybergsbor Kreativ fritid På Aggregat blir drömmar verklighet På gång Ny stadskärna när järnvägen grävs ner Marabouparken En härlig oas och konsthall mitt i

Läs mer

Kommunguide 2014. Klicka till innehåll

Kommunguide 2014. Klicka till innehåll Kommunguide 2014 Klicka till innehåll Tandvård i världsklass Storgatan 4, 732 46 Arboga, 0589-125 00 www.colosseumkliniken.se VVS-HUSET GRÖNBERGS RÖR AB Vatten Värme Sanitet Värmepumpar Entreprenadmaskinsarbeten

Läs mer

NYinflyttad. Kristianstad fyller 400 år. Det finns alltid något att göra. Det är fart i Kristianstad Kommunstyrelsens ordförande

NYinflyttad. Kristianstad fyller 400 år. Det finns alltid något att göra. Det är fart i Kristianstad Kommunstyrelsens ordförande 2013 2014 NYinflyttad En tidning för alla nya Kristianstadsbor Kristianstad fyller 400 år Det finns alltid något att göra Nio användbara fritidstips Det är fart i Kristianstad Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2014/2015. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. Klicka till innehåll TILL MARIESTAD 2014/2015. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren TILL MARIESTAD 2014/2015 Klicka till innehåll www.mariestad.se www.mariestad.se 1 I Samlaren kan du lämna: Ljuskällor Batterier Småelektronik Småkemikalier Samlaren finns på Ica Oxen, Coop Forum

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

NYinflyttad 2013. Musikskolan. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar

NYinflyttad 2013. Musikskolan. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar NYinflyttad 2013 En tidning för alla nya Sundbybergsbor Musikskolan Här får barn och unga lära sig spela musik och sjunga Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar Konsthallen

Läs mer

NYinflyttad 2012. Framtid. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar

NYinflyttad 2012. Framtid. www.sundbyberg.se. Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar NYinflyttad 2012 En tidning för alla nya Sundbybergsbor Framtid Sundbyberg staden vid vattnet Kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg är det bästa av två världar Konsthallen Upplev, diskutera och skapa!

Läs mer

Vägvisaren. till Mariestad 2012. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1

Vägvisaren. till Mariestad 2012. www.mariestad.se. www.mariestad.se 1 Vägvisaren till Mariestad 2012 www.mariestad.se www.mariestad.se 1 Häng på! I Samlaren kan du lämna: Ljuskällor Batterier Gå eller Småelektronik cykla dina korta sträckor istället för att ta bilen t ex

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor. www.ronneby.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Ronnebybor. www.ronneby.se 2012 NYinflyttad En tidning för alla nya Ronnebybor www.ronneby.se Så här är Ronneby kommun organiserad Välkommen till Ronneby Du är nu en av 28 000 invånare i vår härliga kommun, som ligger mitt i Blekinge.

Läs mer