Projekt Mälarbanan. Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll. järfälla.kommunguide.se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Mälarbanan. Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll. järfälla.kommunguide.se"

Transkript

1 Järfällaguiden 2014

2 Projekt Mälarbanan Pendeltågen får egna spår mellan Barkarby och Kallhäll Vi bygger ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Pendeltågen får egna spår och när vi är klara blir det smidigare att ta tåget och komma fram i tid. Först ut är sträckan Barkarby-Kallhäll under Under den fyra år långa byggtiden bygger vi ut dagens två järnvägsspår till fyra och bygger nya pendeltågsstationer i Barkarby och Kallhäll. Vi bygger också nya broar över järnvägen för Slammertorpsvägen och Skälbyvägen, en ny vägbro norr om Barkarby station samt flera mindre arbeten. Vi syns och hörs Att bygga ut Mälarbanan är ett stort arbete som påverkar både tågresenärer och de som bor eller jobbar längs järnvägen. Vi syns och hörs där vi bygger och transporterar. Vi gör vad vi kan för att mildra vår påverkan och informerar regelbundet om vårt arbete. Tågen går som vanligt Det ska gå att åka tåg som vanligt under byggtiden, men några gånger om året behöver vi stänga av järnvägen för att arbeta på och runt spåren. Planen är att stänga av när så få som möjligt störs, till exempel vid helger. Tågen ersätts då med bussar. FAKTA Mälarbanan byggs ut i två etapper. När båda etapperna är klara blir det smidigare att ta tåget, fler avgångar att välja på och lättare att komma fram i tid. Barkarby Kallhäll byggs under Tomteboda Barkarby utreds och planeras. Kostnad: 10,7 miljarder kronor (2009 års prisnivå). VILL DU VETA MER? Gå in på Projekt Mälarbanans webbplats eller ring oss på

3 Utgiven i samarbete med: FANTASTISKA JÄRFÄLLA! Visste du att Järfälla är en av Sveriges största kommuner? Med ett invånarantal som närmar sig är vi runt Sveriges trettionde största kommun. Detta trots att vi till ytan är Sveriges åttonde minsta kommun. Även om vi inte har lika många kvadratkilometrar som en del av våra grannar så har vi väldigt mycket att erbjuda. Kundtjänst: Riddarplatsen 5, Jakobsberg Postadress: Järfälla Webbplats: Tel: Projektansvarig: Per Rydén Omslagsbild: Nycirkus inom Kulturskolan/Järfälla kultur. Fotograf: Håkan Flank Järfälla kommun har sammanställt och ansvarar för text- och bildmaterial i kommundelen i denna publikation som distribueras till samtliga hushåll inom kommunen. Eftertryck av text och bilder med angivande av källan kan medges av redaktionen. Producerad av: Box Borås Lundbygatan 4, Borås Hemsida: Tel: Fax: Kundtjänst: Annonsförsäljning: Mariana Weijmer Tryck & produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Borås, 2013 Tel Miljö och kvalitetssystem ISO ISO Järfälla har en fantastisk kombination av boende för många människor i direkt anslutning till unika naturområden med ett läge precis vid Mälaren. I Järfälla kan man gå direkt ifrån stad till natur. Det mesta man kan önska finns i Järfälla. Förutom all kommunal service som vi erbjuder i form av bland annat förskola, skola, äldreomsorg och fritidsaktiviteter så har vi även våra lokala centrum med närservice och mer därtill, norra Stockholms största handelsplats och en mängd företag. Vi Järfällabor ska kunna förvänta oss en kommunal välfärd som håller hög kvalitet och som ständigt utvecklas. Jag och alla mina politikerkollegor har engagerat oss för att göra en bra kommun ännu bättre. Jag försöker själv vara ute så mycket som möjligt för att besöka alla de som jobbar i välfärden, driver företag, jobbar ideellt i föreningar och på olika sätt engagerar sig för att göra Järfälla till den trevliga kommun den faktiskt är. Under de kommande åren kommer vi att bli många fler Järfällabor. Nya bostäder kommer att byggas, bland annat i den nya stadsdelen Barkarbystaden bredvid Barkarby handelsplats. Det kommer även att byggas två nya järnvägsspår mellan Barkarby och Kallhäll detta för att pendeltågen ska kunna gå ännu oftare och med bättre punktlighet än idag. Jag hoppas att du också vill vara med och göra Järfälla bättre. Dina synpunkter och idéer är viktiga. Om du känner till något som kan bli ännu bättre vill jag att du tipsar oss. Ett sätt är genom att prata med vår proffsiga kundtjänst som du når på telefon eller via e-post, Förhoppningsvis hittar du den information du behöver i den här foldern. Behöver du mer information eller om du inte hittar det du söker kan du alltid besöka vår webbplats, Jag hoppas att vi ses ute i Järfällas verksamheter och på våra gator och torg. Tveka inte att höra av dig om du har några synpunkter. Vi ses! Upplaga: ca ex. Distributionsansvarig: SDR Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna på ett miljögodkänt papper. Utgivaren ikläder sig ingen ersättnings skyldighet på grund av möjligen förekommande uteslutning, oriktighet eller ofullständighet i guiden. ETT STORT TACK TILL ALLA DE FÖRETAG SOM GENOM SIN ANNONSERING GJORT DET MÖJLIGT ATT GE UT DENNA GUIDE TILL KOMMUNENS INVÅNARE! Cecilia Löfgreen, kommunstyrelsens ordförande (M) INNEHÅLL Lokal demokrati Kontakta kommunen Utbildning Biblioteken Idrott och fritid Kultur Bygga och bo Foto: Mikael Nasberg Parker och natur Omsorg om äldre och funktionshindrade Råd och stöd Näringsliv Överförmyndare Borgerliga förrättningar Säkerhet och beredskap Karta

4 LOKAL DEMOKRATI Som Järfällabo kan du påverka kommunens utveckling bland annat genom att rösta i kommunalvalet vart fjärde år. Vid valet 2010 var röstdeltagandet i kommunalvalet 81,9 procent. Politikernas uppgift är att företräda Järfällaborna och deras krav och önskemål. Mellan valperioderna kan du genom direktkontakt med de förtroendevalda politikerna påverka verksamheten inom kommunen. SERVICESKYLDIGHET Kommunen är till för kommuninvånarna. Du har därför rätt att vända dig till kommunen för att få upplysningar, vägledning eller råd i frågor som rör verksamheten. OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Du kan besöka kommunen för att ta del av allmänna handlingar, förutsatt att de inte är sekretessbelagda. För att en uppgift ska omfattas av sekretess krävs lagstöd. Sekretess gäller till exempel sociala ärenden. Du är anonym när du tar del av handlingarna och det kostar inget. Vill du ha kopior kan du få betala en avgift. Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten. Detsamma gäller kommunstyrelsen och de övriga nämndernas sammanträden, utom när ärenden behandlas som avser myndighetsutövning eller som omfattas av sekretess. WEBB-TV Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv på FÖRSLAG TILL POLITIKER På kan du som Järfällabo lämna förslag till dina kommunalpolitiker för att utveckla Järfälla kommun. Förslagen tas upp för behandling i den nämnd eller förvaltning i kommunen som hanterar den aktuella frågan. Du hittar e-tjänsten Förslag till politiker på webbplatsen DE POLITISKA PARTIERNA SOM ÄR REPRESENTERADE I KOMMUNFULLMÄKTIGE I JÄRFÄLLA KOMMUN MODERATERNA Moderaterna i Järfälla Vasaplatsen 11, Järfälla Tfn: moderaterna.net/jarfalla FOLKPARTIET LIBERALERNA Folkpartiet liberalerna i Järfälla Vasaplatsen 11, Järfälla Tfn: KRISTDEMO- KRATERNA Kristdemokraterna i Järfälla Vasaplatsen 11, Järfälla Tfn: Fax: kristdemokraterna.se CENTERPARTIET Centerpartiet i Järfälla Vasaplatsen 11, Järfälla Tfn: SOCIALDEMO- KRATERNA Socialdemokraterna i Järfälla Vasaplatsen 11, Järfälla Tfn: MILJÖPARTIET DE GRÖNA Miljöpartiet de Gröna i Järfälla Vasaplatsen 11, Järfälla Tfn: VÄNSTER- PARTIET Vänsterpartiet i Järfälla Vasaplatsen 11, Järfälla Tfn: SVERIGEDEMO- KRATERNA Sverigedemokraterna Järfälla Upplands-Bro Box 5, Järfälla https:// jarfalla.sverigedemokraterna.se/ 4

5 Foto: Mikael Nasberg EFTER VALET 2010 FICK FULLMÄKTIGE FÖLJANDE MANDATFÖRDELNING: Moderaterna Folkpartiet... 5 Kristdemokraterna... 4 Centerpartiet... 2 Socialdemokraterna Vänsterpartiet... 3 Miljöpartiet... 4 Sverigedemokraterna... 3 Partier med fet stil bildar majoritet. KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordförande: Anita Mickos (FP), e-post: 1:e vice ordförande: Anette Lindered (S), e-post: 2:e vice ordförande: Anita Gröning Persson (M), e-post: KOMMUNSTYRELSEN e-post: Ordförande: Cecilia Löfgreen (M) Tfn (arb) e-post: 1:e vice ordförande: Lars Bergstig (FP) Tfn (bost) e-post: 2:e vice ordförande: Claes Thunblad (S) Tfn (arb) e-post: KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktiges ledamöter väljs vart fjärde år genom allmänna val. Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter från åtta politiska partier. Platserna fördelas på mandat efter antalet röster. Fullmäktige sammanträder cirka en gång i månaden i Järfällasalen i kommunalhuset på Vasaplatsen 11 i Jakobsberg. Mötena är öppna för alla som vill komma och lyssna. Du kan även se mötena direkt eller i efterhand på webbplatsen Mötena annonseras via lokalpress och kommunens webbplats. Datum för kommunfullmäktiges sammanträden år 2014: 3 mars, 31 mars, 28 april, 2 juni, 1 september, 29 september, 3 november (konstituerande), 10 november och 15 december. Handlingar, dagordning och beslut till sammanträdena i fullmäktige, nämnder och styrelse finns på kommunens webbplats, och i kommunalhusets reception. På webbplatsen finns även en förteckning över ledamöterna. KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen kommunens regering har ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. Styrelsen leder, samordnar och följer upp verksamheterna i kommunen. Kommunstyrelsen förbereder också frågor och ärenden innan de tas upp till beslut i fullmäktige. Mötena är öppna för alla som vill komma och lyssna. 5

6 Foto: Mikael Nasberg KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Kommunstyrelseförvaltningen, som finns på Vasaplatsen 11 i Jakobsberg, är kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningsledningen har bland annat det samlade ansvaret för beredning, samordning och verkställande inför kommunstyrelsen. Tfn kundtjänst PÅ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN FINNS BLAND ANNAT: Kommundirektör Elisabeth Särenfors e-post: Ekonomidirektör Göran Persson e-post: Planeringsdirektör Mikael Åklint e-post: Personaldirektör Ola Brandell e-post: Kommunikationsdirektör Mats O Johansson e-post: Kvalitetsdirektör Carolina Bjurling Näringslivschef Linda Börjesson e-post: NÄMNDER Kommunen har sju politiska nämnder. Ledamöterna i nämnderna utses av fullmäktige. Till varje nämnd finns en förvaltning som sköter den löpande verksamheten. 6 Barn- och ungdomsnämnden (förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, fritidsklubb) e-post: Ordf: Bo Winander (FP) Barn- och ungdomsförvaltningen Barn- och ungdomsdirektör: Kah Slenning Utbildningsnämnden (gymnasieskola, komvux) e-post: Ordf: Björn Lindforss (M) Utbildningsförvaltningen Utbildningsdirektör: Annika Ramsell Kultur- och fritidsnämnden (kulturskola, kultur och bibliotek, fritidsverksamhet, fritidsgårdar, föreningsstöd) e-post: Ordf: Lennart Nilsson (KD) Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsdirektör: Torbjörn Neiman Socialnämnden (individ- och familjeomsorg, funktionshinder, äldreomsorg, arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagning) e-post: Ordf: Björn Falkeblad (M) Socialförvaltningen Socialdirektör: Johan Bergman Tekniska nämnden (vatten- och avlopp, avfall, gator, park- och naturvård) e-post: Ordf: Emma Feldman (M) Bygg- och miljöförvaltningen Bygg- och miljödirektör: Mikael Rångeby Miljö- och bygglovsnämnden (miljö och hälsoskyddsfrågor och bygglovsverksamhet) e-post: Ordf: Aphram Melki (C) Bygg- och miljöförvaltningen Bygg- och miljödirektör: Mikael Rångeby Familjerättsnämnd (med Upplands-Bro kommun) (vårdnad, boende, umgänge, faderskap, adoptioner) e-post: jarfalla.se Ordf. Ronny Gilderskär (KD) Socialförvaltningen Järfälla Socialdirektör: Johan Bergman Förtroendevalda revisorer Leif Ingemar Lewin (S), ordf., Lars Markstedt (FP), vice ordf., Bo Lastell (M), Ulf Johansson (KD), Ann Persson (V), Göran Svennberg (MP) JÄRFÄLLAHUS AB Kommunägt bostadsföretag som äger, förvaltar och hyr ut lägenheter med hyresrätt. Järfällahus har också butiks-, kontors- och industrilokaler. Läs mer på webbplatsen: Besöksadress: Drabantvägen 2, Jakobsberg e-post: Ordf: Johnny Lennström (M) VD: Olof Lindholm

7 Som Järfällabo får du svar på dina frågor om kommunen snabbt och enkelt, på ett sätt som passar dig. Du kan använda vår webbplats, ringa oss eller göra ett besök hos oss i Jakobsberg. Sök information och gör dina ärenden på vår webbplats. På webben finns all information om kommunens tjänster och erbjudanden. Kommunen erbjuder dig som Järfällabo en modern och kundanpassad service genom ett antal tjänster via webbplatsen, så kallad självservice. Med e-legitimation (e-id) kan du identifiera dig och signera till exempel en ansökan till förskola eller en anmälan om inkomständring. KUNDTJÄNST Du kan alltid vända dig till kommunens kundtjänst med dina frågor om kommunal verksamhet och service. Du når oss via telefon, e-post eller genom att besöka oss på Riddarplatsen 5, entréplan i Jakobsbergs centrum. KONTAKTA KOMMUNEN järfälla.kommunguide.se Foto: Alexander Mahmoud Foto: Alexander Mahmoud TELEFON Ring , tryck sedan: 1. Äldreomsorg eller funktionshinder 2. Socialtjänst 3. Förskola, skola och utbildning 4. Bygg och miljö, vägar, vatten, avlopp eller avfall 5. Kultur och fritid 9. Övriga frågor Öppettider: måndag-torsdag kl. 8:00-16:45, fredag kl. 8:00-16:00 BESÖK Du besöker oss på Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum. Här kan du få hjälp att fylla i blanketter, hämta informationsmaterial och få svar på de vanligaste frågorna. Du kan även boka tid med en bygglovshandläggare och få hjälp med att ansöka om bygglov eller att titta på ritningar. Här kan du också köpa presentartiklar, kartor och böcker. I kundtjänstlokalen finns även konsumentvägledning, studie- och yrkesvägledning och juridisk rådgivning. Läs mer om tider för vägledning på Kommunala handlingar och protokoll finns i kommunalhusets reception på Vasaplatsen 11. Öppettider: måndag-torsdag 8:00-16:45, fredag 8:00-16:00. Namnet Järfälla anses härstamma från gården som låg vid Järfälla kyrka. Namnet Gerfelli finns angivet i skrift år 1310 och betyder troligen den kilformade ängstegen. Kommunvapnet är baserat på ett sigill från

8 TELEFONNUMMER Foto: Alexander Mahmoud Viktiga nummer när kommunens kundtjänst är stängd, samt direktnummer till kommunens öppna verksamheter. FÖRSKOLOR, FAMILJEDAG- HEM OCH ÖPPEN FÖRSKOLA Barkarby-Skälby Barkarby förskola Förskolan Gullvivan Förskolan Ormbacka Förskolan Vålberga Helikopterv. förskola Lasse-Maja förskola Orgona förskola Orions förskola Polaris förskola Skälby förskola Solens förskola Barkarby familjedaghem Neptuni familjedaghem Öppen förskola Skälbyvägen Jakobsberg Al-Mustafa förskola Allmogens förskola Aspnäs förskola Berghems förskola Dalen förskola Kastanjens förskola Kvarnens förskola Mjölnarens förskola Montessoriförskolan Kuben Montessoriförskolan Fröhuset Montessoriförskolan Växthuset Nibble förskola Nybergs förskola Olovslund förskola Snapphanens förskola Säby Waldorfförskola Tallbohovs förskola Vallvägens förskola Vattmyra förskola Vittra förskola Familjedaghem Öppen förskola Myran Kallhäll-Stäket Askungens förskola Bolinders förskola Cylinders förskola Gullivers förskola Iljansboda förskola Kopparvägens förskola Förskolan Piazzan Montessoriförskolan Barnens Hus Montessoriförskolan Småbarnens Hus Svetsarvägens förskola Teknikvägens förskola Ulvsättra förskola Kallhäll/Stäket familjedaghem Viksjö Axets förskola Fastebols förskola Fjällen förskola Fäbodens förskola Förskolan Råsten Gårds förskola Högby förskola I ur och skur Skogsbacken Montessoriförskolan Rosa Tornet Plommonets förskola Sandviks förskola Solgläntans förskola Traktor förskola GYMNASIESKOLOR NT-gymnasiet Samgymnasiet HTS-gymnasiet YTC Kvarngymnasiet Didaktus

9 GRUNDSKOLOR Al-Mustafa Aspnässkolan Barkarbyskolan Berghemskolan Björkebyskolan Internationella Engelska Skolan Fastebolskolan Fjällenskolan Högbyskolan Iljansbodaskolan Kolarängskolan Källtorpskolan Lundskolan Montessoriskolan Växthuset Neptuniskolan Nybergskolan Olovslundskolan Sandvikskolan Skälbyskolan Tallbohovskolan Ulvsättraskolan Vattmyraskolan Viksjöskolan Vittra i Jakobsberg ÖVRIG UTBILDNING Komtek Övrigt FRITIDSANLÄGGNINGAR Brukets Skidlift Ängsjö Simhallen FRITIDSGÅRDAR Björkeby Fjällen Källtorp Nibblegården Tallbohov Viksjöträffen Hus 1 (Ungdomens hus) BIBLIOTEK Jakobsbergs bibliotek Barkarby bibliotek Kallhälls bibliotek Viksjö bibliotek BOENDE FUNKTIONSHINDRADE Andebodavägen Agrarvägen Arrendevägen Arrendevägen Blomstervägen 11 B Cylindergränd Cylindergränd Fotbollvägen Frihetsvägen Fanjunkargränd Gjutarplan 25, 2 tr Gjutarplan 25, 3 tr Korpralsvägen Kämpevägen Lädersättravägen Rösvägen Snapphanevägen Sopranvägen Sångvägen Sångvägen 6 D, nb Sångvägen 6 D, 1 tr Tenorgränd Ulvsättra vuxenboende, Termovägen Ulvsättra gruppboende, Termovägen SYSSELSÄTTNING FUNKTIONSHINDRADE Ekedalsvägen 11c Dackevägen Träfflokal Nibblev DAGLIG VERKSAMHET ADA Hummelmora Center Jakobsbergs dagliga verksamhet Kallhälls dagliga verksamhet KORTIDSHEM OCH KORTTIDSTILLSYN Kulan, Kulingvägen Kulan, Kulingvägen BOENDE ÄLDRE Almen äldreboende Björken äldreboende Ekens äldreboende Kastanjens korttidsboende Linden äldreboende Lönnens äldreboende Olovslunds äldreboende Tallbohov äldreboende ÖPPNA MÖTESPLATSER ÄLDRE Jaktplan 2, Barkarby Jakobsbergskyrkan, Kvarnplan 20, endast onsdagar Kärnmakargränd 3, Kallhäll Snapphanevägen 22, Tallbohov HEMTJÄNST Ersätt listan under Hemtjänst med: För aktuell information om utförare inom hemtjänst, se hemtjanst eller kontakta kundtjänst på telefon SOCIAL OMSORG Boendestödsteam Familjerådgivningen Fältverksamheten Föräldramottagning tidsbokning, tisdag kl , torsdag. kl Personligt ombud Riddarmottagningen tidsbokning (missbruk vuxen) Socialkontoret, torsdag kl (ej dag före helgdag) Ungdomsmottagning Ungdomsteamet (missbruk unga) Vakansen Vård och Omsorg JOURNUMMER Larmpatrull och nattpatrull Socialjouren Norrort Felanmälan, yttre vatten och avloppsledningar, gatubelysning, kommunens fastigheter, väghållning och jourhavande brandbefäl. Under arbetstid Övrig tid SOS alarm ÖVRIGA NUMMER Larm i nödsituation Polis i övriga fall Felanmälan av ledningsnätet, kontakta E.ON Järfälla brandstation Järfällahus AB Skorstensfejarmästare Görvälns återvinningscentral SÖRAB Felanmälan kommunens fastigheter Dagtid Övrig tid

10 UTBILDNING FÖRSKOLOR Järfälla har förskolor i alla kommundelar. De kan drivas av kommunen, som föräldra- eller personalkooperativ, aktiebolag eller stiftelser. Det finns förskolor med Waldorf-, Montessori- och Reggio Emiliapedagogik. Det finns en förskola med specialkompetens inom astma och allergi samt en förskola med en språkpedagogisk avdelning där personalen har specialkompetens inom tal och språk. Ditt barn ska ha fyllt ett år för att få börja i förskolan. Ansökan till förskola görs på kommunens webbplats. För att vara garanterad en plats någonstans i kommunen ska du anmäla ditt barn senast fyra månader innan du behöver platsen. 3-5-åringar har rätt till allmän förskola tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka utan kostnad. Alla förskolor finansieras med kommunala bidrag. PEDAGOGISK OMSORG Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och gäller för barn 1-9 år. Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg. Här tar dagbarnvårdare emot barn i sitt eget hem, ibland i kombination med gruppverksamhet i en dagbarnvårdarlokal. Ansökan görs via självservice på kommunens webbplats. ÖPPEN FÖRSKOLA I Järfälla finns öppen förskola i Jakobsberg, Barkarby och Kallhäll. Här träffas föräldrar med hemmavarande barn tillsammans med personal för pedagogisk lek och sysselsättning. Öppna förskolan är avgiftsfri och gäller barn som inte är inskrivna i den vanliga förskolan eller i pedagogisk omsorg. Till öppna förskolan i Jakobsberg är även förskolebarn som är inskrivna i någon form av förskoleverksamhet välkomna. 10 FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA FÖRSKOLEKLASS Höstterminen det år barnen fyller sex år kan de börja i förskoleklass. Förskoleklassen omfattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år och ska förena förskolans och grundskolans metodiska och pedagogiska traditioner. Vårdnadshavare avgör själva om barnet ska gå i förskoleklass. Andra alternativ kan vara att barnet går kvar i förskolan eller är hemma. GRUNDSKOLA Järfälla har 22 kommunala grundskolor och tre fristående. Några av skolorna har profilerat sig med klasser i matematik/no, musik eller idrott och hälsa. Det finns även en skola med undervisning på engelska. SKOLVAL Skolval till förskoleklass och årskurs 6 görs i början av varje år på kommunens webbplats. Här finns också adresser, telefonnummer och mer information om alla grundskolor som finns i kommunen. Om din familj är nyinflyttad i Järfälla under läsåret ansöker du om skolplats med skolvalsblanketten som finns på kommunens webbplats. FRITIDSHEM Fritidshemmen är öppna för skolbarn i förskoleklass till och med årskurs 3 under skoldagar och under lov. Fritidshemmet ska komplettera skolan och ge barnen en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling. Barnen är alltid inskrivna i fritidshemmet.

11 FRITIDSKLUBB FÖR ÅRSKURS 4-6 Fritidsklubbar med öppen verksamhet finns på alla kommunala skolor som har årskurs 4, 5 och/eller 6. Öppen fritidsklubbsverksamhet finns också på Vittra i Jakobsberg och Montessoriskolan Växthuset. Avgiften är 600 kr per termin. BARNPENG SKOLPENG Järfälla har både kommunala och fristående förskolor, pedagogisk omsorg och skolor. Med kommunens barnpeng/skolpeng söker du plats där du vill att ditt barn ska gå. Du kan också söka plats utanför kommunen. Förutsättningen är att det finns plats och att Järfällas barnpeng/skolpeng godtas. MAXTAXA Järfälla har maxtaxa. För förskola och pedagogisk omsorg gäller tre nivåer; 15 timmar, från 15 timmar till 30 timmar och från 30 timmar till 55 timmar. För fritidshem finns två nivåer, en nivå för heltid och en nivå för barn till föräldralediga. Avgiften betalas tolv månader om året. Juli månad är avgiftsfri för föräldralediga med barn på fritidshem. BARN I BEHOV AV SÄRSKILDA INSATSER Barn som behöver särskilt stöd får hjälp på olika sätt. I Järfälla har vi bland annat specialpedagogisk kompetens inom dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, tal, språk, matematik och socialt arbete. FÖRBEREDELSEKLASS Kommunens förberedelseklasser är en specialverksamhet för flykting- och invandrarbarn i åldrarna 6-16 år som talar lite eller ingen svenska. GRUNDSÄRSKOLA Kommunen har grundsärskola och gymnasiesärskola. Två grundskolor har samundervisningsklasser där grundsärskoleelever undervisas tillsammans med grundskoleelever som behöver långsam inlärningstakt. MODERSMÅLSUNDERVISNING Barn i familjer som talar annat modersmål än svenska i hemmet har rätt till modersmålsundervisning i skolan. Skolorna ger mer information om undervisningen. Modersmålsstöd kan ges i förskola och förskoleklass. BARN- OCH ELEVHÄLSA För- och grundskolan ska se till att barn och elever har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling. Barn- och elevhälsan arbetar utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. För barn- och elevhälsans arbete finns skolsköterskor, skolläkare, förskole- och skolpsykologer, kuratorer och personal med specialpedagogisk kompetens. Alla elever i förskoleklass och grundskola erbjuds regelbundna hälsobesök och komplettering av vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. FÖRSÄKRING Järfällas alla barn och ungdomar i förskola, pedagogisk omsorg och skola är försäkrade genom en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt hela året, även under lov. Försäkringen omfattar även barn som deltar i öppna förskolan. 11

12 GYMNASIESKOLOR Järfälla kommun har ett brett utbud av gymnasieutbildningar. I kommunen finns tre kommunala gymnasieskolor och en fristående gymnasieskola. Följande program erbjuds från och med läsåret 2013/14. Mälargymnasiet (kommunal) Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna pedagogiskt arbete och socialt arbete. Handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service. Hotell- och turismprogrammet med inriktning turism och resor. Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning kök och servering. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap. Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik. Estetiska programmet med inriktningarna bild och formgivning samt musik. Samtliga introduktionsprogram: preparandutbildning, individuellt alternativ, språkintroduktion och programinriktat individuellt val samt yrkesintroduktion inom restaurang- och livsmedelsprogrammet. Gymnasiesärskola. NT-gymnasiet (kommunal) Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle. Teknikprogrammet med inriktningarna design och produktutveckling samt informations- och medieteknik. Yrkestekniskt centrum, YTC (kommunal) Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad, mark och anläggning samt måleri. El- och energiprogrammet med inriktningarna datoroch kommunikationsteknik samt elteknik. VVS- och fastighetsprogrammet med inriktningen VVS. Didaktus skolor Jakobsberg (fristående) Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt arbete. Vård- och omsorgsprogrammet. Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap. Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna pedagogiskt arbete samt fritid och hälsa. MER INFORMATION OM JÄRFÄLLAS GYMNASIESKOLOR: KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Den kommunala vuxenutbildningen erbjuder utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Järfälla kommun har flera olika utförare av vuxenutbildning, vilket gör att du som studerande har möjlighet att välja vad, var och hur du vill studera. Du kan också läsa gymnasiekurser helt på distans. På Järfälla Vägledningscentrum i Utbildningscentrum, Järfällavägen 100, finns studie- och yrkesvägledare samt rektor. Kursutbud och webbansökan hittar du på KOMMUNALT UPPFÖLJNINGSANSVAR - UNGA PÅ GÅNG Enligt skollagen har Järfälla kommun ansvar för att följa upp alla ungdomar mellan 16 och 20 år som är skrivna i kommunen. Med det menas att ta reda på vad ungdomarna har för sysselsättning efter grundskolan. Syftet är att erbjuda stöd till de ungdomar som inte har börjat i gymnasiet eller som har avbrutit sin gymnasieutbildning och inte har ett arbete. Mer information hittar du på 12 KOMMUNENS FLYKTINGMOTTAGANDE Kommunen hjälper flyktingar som har fått uppehållstillstånd och är folkbokförda i Järfälla kommun. Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället första året i Sverige. Kommunen ansvarar för samhällsorientering, svenskundervisning (Svenska för invandrare, SFI) och annan kommunal service. Samhällsorientering innebär att personen får muntlig och skriftlig information om Järfälla och hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, bostad och skola. Kommunen har ett särskilt ansvar för de flyktingbarn som kommer när det gäller hälsa, utbildning och fritid.

13 BIBLIOTEK järfälla.kommunguide.se FRÅGA PÅ BIBLIOTEKET Du kan fråga personalen om bibliotekets service och utbud. Till vår hjälp har vi olika bibliotekskataloger, artikeldatabaser och faktadatabaser. Bibliotekskatalogen och annan information om biblioteken finns på kommunens webbplats. På biblioteken kan du boka en dator med internetuppkoppling och ordbehandling. TIDNINGAR, TIDSKRIFTER OCH ARTIKELDATABASER På biblioteken finns ett stort antal tidningar och tidskrifter på svenska och ett flertal andra språk. Du kan söka tidningsartiklar i olika ämnen med hjälp av olika databaser. De flesta tidskrifter kan du låna med dig hem. KOMMUNAL INFORMATION SAMT EU-INFORMATION Aktuella detaljplaner ställs ut på biblioteken. Biblioteken har även information om EU. BOKEN KOMMER OCH TALBÖCKER För dig som har svårt att komma till biblioteket finns Boken kommer -service med hemsändning av böcker. För dig som inte kan läsa vanliga böcker finns det talböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil. SURFA TRÅDLÖST På Jakobsbergs bibliotek kan du surfa på internet med din egen dator. Logga in med ditt bibliotekskort och din PINkod. Foto: Mikael Nasberg Biblioteken har skönlitteratur och facklitteratur för barn och vuxna på svenska och andra språk. Du kan också låna tv-spel, noter, musik, film, ljudböcker och språkkurser. Vi tar gärna emot inköpsförslag. Det är gratis att låna. BARN OCH UNGDOM Alla bibliotek har barn- och ungdomsavdelningar. För barn finns bland annat Bok & Bebis, sagostunder och Bok & Skoj. Barngrupper, skolklasser och BVC-grupper är välkomna att boka besök. E-TJÄNSTER PÅ BIBLIOTEKET Biblioteket erbjuder många elektroniska tjänster, t.ex. e-böcker och e-ljudböcker. Du lånar med ditt bibliotekskort eller personnummer och din pin-kod. Du kan söka bibliotekets böcker, skivor, filmer och tidskrifter i bibliotekskatalogen. Loggar du in i Mina uppgifter kan du se vad du lånat, hur länge du får låna, låna om och reservera lånade böcker. WEBB OCH SOCIALA MEDIER På bibliotekets webbplats, kan du läsa om bland annat aktiviteter och evenemang. Där hittar du även bibliotekets blogg. Följ oss gärna även på Facebook och Twitter. BIBLIOTEKET I JAKOBSBERG Huvudbibliotek Väpnarstråket, Järfälla. Tfn BIBLIOTEKET I BARKARBY Jaktplan 2, Järfälla. Tfn BIBLIOTEKET I KALLHÄLL Gjutarplan 2, Järfälla. Tfn BIBLIOTEKET I VIKSJÖ Viksjöplan 6, Järfälla. Tfn

14 IDROTT OCH FRITID Foto: Mikael Nasberg I Järfälla finns många möjligheter till en varierad fritid. Närheten till vatten, med cirka två mil Mälarkust och Järvafältet som sträcker sig genom hela kommunen, ger goda möjligheter till utomhusaktiviteter. Det finns ett stort utbud med varierat föreningsliv och många idrottsanläggningar. SIMHALLEN Simhallen har en mängd olika erbjudanden som passar ung som gammal: bad, simskolor, gym, tjejgym, vattengymnastik, och relaxavdelning. I anslutning finns även spa, massage och kiropraktik som drivs i privat regi. I simhallens cafeteria kan du äta lunch eller ett mellanmål. Flera föreningar är verksamma i simhallen: Järfälla Simsällskap har simning, konstsim och vattenpolo på programmet samt simskola under sommartid. Järfälla kanot & roddklubb tränar kanotpolo. Klubbarna Doppingen och Viggen tränar simning enligt Halliwickmetoden för barn och vuxna med funktionshinder. Genom Team Divers (privat regi) har du möjlighet att ta dykarcertifikat. 14 FYRA BASSÄNGER Själva simhallen består av fyra bassänger anpassade för olika behov och verksamheter. Det finns en undervisningsbassäng för simskolorna. Bredvid denna ligger en lite större bassäng för lek och äventyr med vattenrutschbana. Den största är en 25-meters bassäng med åtta banor samt hopptorn. Babypoolen är avsedd för de allra minsta. Läktaren har en kapacitet på cirka 400 åskådare. Runt bassängområdet cirkulerar två badmästare för besökarnas service och säkerhet. GYM Simhallens gym är utrustat med gymmaskiner, löpband, roddmaskiner och andra motionsmaskiner samt hantlar. I gymmet finns instruktörer som kan hjälpa till med träningstips och för alla tjejer finns ett tjejgym som ligger i anslutning till det allmänna gymmet. Här finns även möjlighet till cirkelträning. RELAXAVDELNINGEN I simhallens lugna vrå finns en kallbassäng, bubbelpool,

15 våt- och torrbastu samt en solaltan. Det finns också en avkopplingshörna, där du kan äta något eller dricka en kopp kaffe. I anslutning till relaxavdelningen finns ett spa, som drivs i privat regi. SIMSKOLOR I simhallen bedriver Järfälla kommun simskolor för både barn och vuxna, simlekskola för sexåringar, obligatorisk simskola för barn i årskurs 2, och för de som behöver mer träning finns möjligheten till extra simundervisning i årskurs 3-6. Järfälla kommun och Järfälla simsällskap jobbar aktivt för en bättre simkunnighet genom att arrangera simkunnighetens dag och gemensamma simskolor på loven. KONTAKTA SIMHALLEN Adress: Mjölnarvägen 3 Tfn: För aktuella aktiviteter, tider, priser och kampanjer se ÄNGSJÖ I Järfällas nordspets, vid Mälaren, cirka fyra kilometer från Stäket, ligger Ängsjö Friluftsområde. Här kan du aktivera dig året runt om du vill träna, motionera, bada bastu, uppleva naturen eller bara få frisk luft. Området har stora grönytor för lekar, bollspel eller picknick. Det finns en ny lekplats för de minsta barnen, grillplatser, barnvänliga badplatser, tillgänglighetsanpassad strandpromenad, äventyrsstig, vildmarkshydda, indianby och ett fort. Grupper kan hyra Lugnhamn, ett stort hus med 20 bäddar, för övernattning och det finns även vinterbonade fyrbäddsstugor att hyra. Du kan också tälta i Ängsjö. Foto: Mikael Nasberg Foto: Dennis Wiedermann 15

16 Foto: Mikael Nasberg När isläget medger finns en rundbana för skridskoåkning. Vikingasrännets bana mellan Uppsala och Stockholm passerar förbi för dem som vill åka en längre sträcka. För öppettider och ytterligare information se Järfälla anordnar skidskola inom området. Här finns även en backe för hopp med cykel, och en servering. I närheten ligger Görvälns slott från 1600-talet. Här finns restaurang, festvåning och konferensutrymmen. I juni firas nationaldagen/görvälndagen och varannan sommar arrangeras en skulpturutställning i parken. BRUKETS SKIDBACKE MED SKIDLIFT Brukets skidbacke drivs av Järfälla kommun tillsammans med Järfälla alpina klubb. Du kan välja att åka slalom, snowboard, freeride och rails i backen. Friluftsfrämjandet Foto: Mikael Nasberg 16 Aktuell information hittar du på och Om det gäller skidskolor kan du läsa mer på BADPLATSER I kommunen finns det fyra badplatser: Görvälnsbadet vid Mälarvägens slut, Kallhällsbadet vid Fabriksvägen, Bonäsbadet vid Knektvägen i Stäket samt ute på Ängsjö friluftsområde. FÖRENINGSLIVET I JÄRFÄLLA Över 80 föreningar i Järfälla har verksamhet för barn och ungdomar och många av dem har idrotts- och kulturverksamhet. Under de senaste åren har föreningslivet och skolan samverkat genom att elever F-9 och gymnasiet under skoltid får möjlighet att prova på olika idrotter under ledning av utbildade ledare. Detta genomförs inom ramen för Riksidrottsförbundets satsning på barn- och ungdomsidrott, Idrottslyftet. Föreningsregistret är en samlad förteckning över föreningslivet i Järfälla. Registret innehåller idag cirka 140 föreningar och antalet ökar ständigt. Du hittar föreningsregistret i Järfälla på

17 UTHYRNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR Järfälla kommun hyr ut ett 60-tal objekt fördelade på olika anläggningar. Dessa disponeras till stor del av skolorna på dagtid och av föreningslivet på kvällar och helger. Det finns fyra sporthallar i Järfälla. I Jakobsbergs sporthall spelas basket och innebandy på hög nivå och där genomförs även en mängd andra verksamheter. Det finns också sporthallar i Kallhäll, Björkeby och i Viksjö. Det finns över 20 gymnastikhallar att hyra för föreningar, privatpersoner och företag. Idag finns det elva fotbollsplaner med gräs varav sju med konstgräs. Järfällavallen är uppvärmd och kan användas året runt. Det finns även ett antal grusplaner. I Järfälla finns det också en bordtennishall, en friidrottsanläggning, en ridhusanläggning och en hall för skytte. Se vilka tider som är lediga i idrottsanläggningarna. Här har du även möjlighet att skicka en bokningsförfrågan med e-post. Du hittar bokningen på KOMTEK Den kommunala teknik- och entreprenörsskolan erbjuder fritidsaktiviteter för kommunens barn och unga. Deltagarna utvecklar sina kreativa förmågor och lär sig mer om teknik genom att bygga egna konstruktioner som rör sig, lyser eller låter. Verksamheten bedrivs som kurser med olika längd på kvällar och lov. Mer information finns på Foto: Dennis Wiedermann Foto: Mikael Nasberg JÄRFÄLLA UNGDOMSRÅD Ungdomsrådet är till för att ungdomar på ett demokratiskt sätt ska kunna påverka ungdomsfrågor i Järfälla. JÄRFÄLLA FRITIDSGÅRDAR Järfälla har fyra fritidsgårdar med verksamhet för dig som är år. Dessutom finns ett Ungdomscafé som vänder sig till ungdomar som är år. Alla gårdar har ett café där du kan umgås, samtala och få hjälp av kunnig personal. Det finns flera typer av gruppverksamheter på gårdarna, till exempel tjejgrupper, killgrupper, dj-utbildning, media, film och mycket mer. Temakvällar, disco eller bakning arrangeras också. Gårdarnas verksamhet bygger på samverkan och delaktighet. VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS Björkeby fritidsgård Källtorp fritidsgård Tallbohov fritidsgård Viksjöträffen Ungdomscafé Valvet i Jakobsbergs Centrum Järfälla Fritidsgårdar Riddarplatsen 5, 14 tr Järfälla Fritidsgårdar på Facebook 17

18 KULTUR teater, dans och dockteater. Det är vanligtvis fri entré till föreställningarna och gratisbiljetter delas ut cirka en vecka innan på biblioteken. Foldern Scenkonst för barn och unga kommer ut två gånger om året och finns att hämta på alla Järfällas bibliotek. Programmet innehåller alla scenkonstföreställningar för allmänheten som arrangeras av kommunen. Foto: Mikael Nasberg KULTUR FÖR BARN OCH UNGA Barn och ungdomar är de grupper som prioriteras när det gäller kulturverksamhet i Järfälla kommun. Därför läggs extra vikt på kultur inom förskolor och skolor. Varje höst kommer professionella kulturarbetare till förskolorna och skolorna för att dela med sig av sitt kunnande till barnen och eleverna. Därigenom får barn och unga ytterligare möjligheter att utveckla sitt eget skapande, vilket är ett av målen i förskolans och skolans läroplaner. Amatörer möter proffs är namnet på den kommunala satsning som återkommer från år till år. Skapande skola är en statlig satsning för elever i förskoleklass och i årskurs 1-9, där kommunen varje år söker bidrag för olika former av kulturprojekt. Skolbio har funnits i Järfälla sedan 25 år. Barn och ungdomar från förskola till gymnasium erbjuds att se två filmer om året. KULTURSKOLAN I kulturskolan får eleverna på fritiden utveckla sina intressen för bild och form, dans, drama/teater, musik, samt nycirkus. Verksamheten har terminskurser och kortkurser på helger och lov för alla åldrar. Kulturskolan erbjuder också kursverksamhet för funktionshindrade barn och unga. Kulturskolan arbetar för att kontinuerligt bredda utbudet och erbjuda nya undervisningsformer och samarbeten av olika slag. Anmälan till kulturskolan görs på kommunens webbplats som en självservicetjänst. Kulturskolan i Järfälla har förutom kursverksamhet en omfattande uppdragsverksamhet i konstnärliga ämnen i för-, sär- och grundskolan samt på gymnasiet. Verksamheten leder till exempel två skolorkestrar. Kulturskolans hus heter K och har adress Mjölnarvägen 8 i Jakobsberg. Kulturskolan har även lokaler i flera skolor i Järfälla. Lärare från kulturskolans verksamhet anlitas även för allsång på äldreboenden i Järfälla. KONST Konsthallen i Jakobsbergs bibliotek är Järfällas utställningslokal för konst. Där arrangeras sju åtta utställningar per år. I Görvälns slottspark arrangeras en skulpturutställning varannan sommar. I parken finns permanenta skulpturer av flera kända konstnärer: Sten Dunér, Britt-Ingrid Persson och Ulla Viotti för att nämna några. Järfälla Kultur ansvarar för konstnärlig utsmyckning vid ny- och ombyggnader i kommunen och ett hundratal verk pryder Foto: Mikael Nasberg UNGKULTURFESTIVAL Ungkulturfestivalen i Järfälla äger rum varje år i maj månad. Då händer en mängd spännande saker för, av och med barn och unga på olika platser runt om i kommunen. Musikuppträdanden i centrumgallerian i Jakobsberg är ett exempel. Förskolans dag infaller också under den här veckan och firas med allsång, lekar och upptåg. I Konsthallen visas en vårutställning där Järfällas förskolor/skolor ställer ut. Under ungkulturveckan delas även NovaStipendiet, Järfällas ungkulturstipendium ut. SCENKONST FÖR BARN OCH UNGA Järfälla Kultur arrangerar scenkonstföreställningar för barn och unga i alla kommundelar. Det kan till exempel vara 18

19 skolor och offentliga platser i Järfälla. Mest kända och omtalade är kanske fyra verk av Torsten Renqvist i Björkebyskolan. RIKT KULTURARV I Järfälla finns många spännande miljöer från förhistorisk tid fram till våra dagar. Järfälla har ett kulturarv väl värt att vårda och visa. Görvälns vackra 1600-talsslott med den unika sandstensfasaden och Säby gård är två lysande pärlor, men det finns fler byggnader, till exempel Skälby gård och den gamla arbetarbostaden Grytan. Det finns även flera spännande miljöer från 1900-talet att se i Järfälla. På kommunens webbplats, jarfalla.se, finns materialet Kulturstigar att ladda ner. Med dem kan du själv orientera dig till intressanta platser i tid och rum i Järfälla. Det finns totalt 16 olika stigar beskrivna. JÄRFÄLLA KOMMUNS BILDARKIV Bildarkivet består av cirka Järfällabilder samt ljudband, kartor och tidningsklipp. I arkivet pågår ett arbete med att digitalisera alla bilder för att göra dem mer lättillgängliga. I dag finns ett stort antal bilder inlagda i en bilddatabas som är tillgänglig från kommunens webbplats KULTURFÖRENINGAR Järfälla har ett rikt föreningsliv som bjuder på upplevelser inom musik, teater, konst, föredrag, dans och det vi med ett gemensamt namn kallar för kulturarvet. Järfälla Kultur verkar för jämställdhet och mångfald samt för att ett brett och varierat utbud ska få utrymme. Ekonomiska bidrag är ett sätt att stödja kommunens kulturföreningar. Studieförbunden har också ett stort utbud inom kulturområdet. KULTURMÅNAD Oktober är en månad då kulturlivet i Järfälla tar några extra kliv framåt. Kulturföreningarnas och Järfälla Kulturs verksamhet bedrivs året om. Just under oktober samordnar kommunen varje år en kulturmånad med extra många evenemang. EVENEMANG För att se vilka kulturevenemang som är på gång just nu kan du besöka kommunens evenemangskalender på se/evenemang. Det går också att få mejl- och sms-tips om evenemang och aktiviteter som är på gång i kommunen via kalendern. HYLLAN OCH JÄRFÄLLA KULTURSCEN Hyllan kallas den öppna salong som ligger centralt i Jakobsbergs bibliotek i Centrumgallerian. Hyllan får användas kostnadsfritt för programverksamhet för Järfällas föreningsliv tisdag- och torsdagskvällar hela året, med uppehåll i juni, juli och augusti. Här hålls föreläsningar, debatter, sång- och musikprogram riktade till allmänheten. En lokal som lämpar sig för större sceniska arrangemang är Järfälla Kulturscen, gymnasieskolornas aula på Mälarvägen 2. Den kan ta 500 personer och är avgiftsbelagd. Båda lokalerna bokas genom Järfälla Kultur. KOFFSANMUSEET OCH KOFFSAN Missa inte Koffsanmuseet när du är på biblioteket i Jakobsberg. Museum är kanske att ta i, i så fall ett av de allra minsta. I en läshörna på historieavdelningen finns fynden från utgrävningen av en gammal sjökrog på ön Koffsan utmed Järfällas Mälarstrand. Vad som gör Koffsan extra intressant är Carl von Linnés besök på ön år Han inventerade växterna och beskrev den gamla krogen. Ett av fynden, Koffsanskålen, nytillverkas och säljs som Järfällasouvenir på Jakobsbergs bibliotek. Du kan också besöka den lilla ön, som ligger mellan Sandudden och Skäftingeholmen. Sandviksskolans elever är värdar för Koffsan och intresserade elever utbildas till Koffsanguider. MER OM KULTUR Mer om kultur i Järfälla finns på kommunens webbplats och i Kulturprogram, en folder med kulturevenemang som ges ut två gånger om året och som finns på biblioteken. Foto: Mikael Nasberg 19

20 BYGGA OCH BO BYGGLOV OCH ANDRA TILLSTÅND På bygglovsenheten handläggs ärenden om bygglov, förhandsbesked, olovligt byggande med mera. Bygglovsprövningen omfattar placeringen och den yttre utformningen av en byggnad samt kontroll av vissa tekniska frågor. Efter att bygglov har lämnats görs en prövning av de tekniska lösningarna kring bland annat hållbarhet, energianvändning och brandsäkerhet. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän ett startbesked har lämnats och byggnaden får inte tas i bruk förrän ett slutbesked har lämnats. På kommunens webbplats hittar du information om vilka lov, anmälningar och tillstånd som krävs då du ska bygga om, bygga nytt, bygga till eller riva. Du kan också läsa om vad som gäller om du till exempel vill installera en eldstad, sätta upp solfångare eller glasa in din balkong. PLANER På plan- och exploateringsavdelningen kan du hitta alla planer för markanvändningen och anger byggrätt. Processen vid planläggning syftar till att garantera insyn och inflytande från alla berörda intressenter. I planarbetet ingår att planerna under viss tid finns tillgängliga på plan- och exploateringsavdelningen, i kommunalhusets reception, i besökslokalen på Riddarplatsen 5 i Jakobsberg och på kommunens bibliotek. Synpunkter på planförslagen ska lämnas skriftligt till kommunen under samråds- och granskningstiden. Har du frågor som rör utstakning av gränser eller andra fastighetsrättsliga problem vänder du dig till bygg- och miljöförvaltningen. Där kan du även få hjälp med kartor och mätning. är att huvudvägnätet ska vara snöröjt inom 4-6 timmar medan det på övriga vägar kan dröja upp till ett dygn innan det blir plogat. Komplettering av snöröjning av skrymmande högar, avsides parkeringsplatser etc. sker inom cirka tre dygn. Målsättningen är att minst en av gatans trottoarer ska plogas och halkbekämpas. För att underlätta snöröjning, städning och annat underhåll gäller datumparkering numera året runt. Städdagar förekommer på vissa vägar. Där gäller särskilda parkeringsregler enligt skyltning. På vägar där kommunen ansvarar gäller parkeringsförbud mellan kl På jämna datum gäller förbudet på vägsidan med jämna nummer. På udda datum gäller förbudet på vägsidan med udda nummer, om inget annat är skyltat. Sandupptagningen påbörjas så snart snösmältning och temperaturen medger effektiva arbetsmetoder. Foto: Anna Gradén SNÖRÖJNING OCH GATUSTÄDNING Snöröjning av huvudvägnätet (bussgator) samt gång- och cykelvägar påbörjas när 5-7 cm snö fallit. På övriga vägar påbörjas snöröjning vid 7-10 cm snödjup. Målsättningen Foto: Mikael Nasberg 20

2015 bygger vi intensivt mellan Barkarby och Kallhäll

2015 bygger vi intensivt mellan Barkarby och Kallhäll Järfällaguiden 2015 2015 bygger vi intensivt mellan Barkarby och Kallhäll Du som bor, arbetar eller reser längs sträckan har säkert märkt att vi är mitt uppe i utbyggnaden av järnvägen från två till fyra

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater

Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater Bild Dans Drama Formgivning Foto Musik Orkester Sång Teater K som i kreativitet Här möts alla åldrar Huset K på Mjölnarvägen i Jakobsberg fungerar somt ett kulturcentrum i en egen nyrenoverad byggnad.

Läs mer

Skurups kommun För dig som är ny i Sverige

Skurups kommun För dig som är ny i Sverige Skurups kommun För dig som är ny i Sverige Innehållsförteckning Skurups kommun... 3 Arbetsförmedling, Migrationsverket... 4 Utbildning i svenska... 5 Skola... 6 Förskola... 7 Fritidshem... 7 Fritidsgårdar...

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild plr psa KOMMUN uh UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN iere,,,,a e \ 3. Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1482 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 12 november 2011 1 Program och inriktni Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Linköpings gymnasiemässa 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019.

Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019. Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro är en kommunal gymnasieskola. Vi har riksrekryterande gymnasieutbildning

Läs mer

Information för val av skola ht 2016

Information för val av skola ht 2016 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Information för val av skola ht 2016 Innehåll 1. Val av skola - sammanfattning... 2 2. Vilka ska välja skola?... 2 2.1 Förskoleklass... 2 2.2 Elever som ska börja årskurs

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

VFU i Järfälla. Till dig som är lärarstudent. Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning

VFU i Järfälla. Till dig som är lärarstudent. Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning VFU i Järfälla Till dig som är lärarstudent Om VFU-Verksamhetsförlagd utbildning 2 Fjällen för- och grundskola, Järfälla. Välkommen att göra din VFU i Järfälla Du är varmt välkommen att göra din verksamhetsförlagda

Läs mer

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering.

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering. 2014-08-22 1 (6) Avgifter och regler Förskola och pedagogisk omsorg, 1-5 år Du söker plats till förskola eller pedagogisk omsorg på kommunens webbplats, www.jarfalla.se, under E-tjänster. Ansökan kan du

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

REGLER OCH INFORMATION FÖR VAL AV SKOLA LÄSÅRET 2010/11. Perioden för skolval är den 12 januari till den 7 februari 2010.

REGLER OCH INFORMATION FÖR VAL AV SKOLA LÄSÅRET 2010/11. Perioden för skolval är den 12 januari till den 7 februari 2010. januari 2010 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2 186 21 VALLENTUNA TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 849 10 buf.@vallentuna.se www.vallentuna.se buf@vallentuna.se REGLER OCH INFORMATION FÖR VAL

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Information för val av skola ht 2014

Information för val av skola ht 2014 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Information för val av skola ht 2014 Innehåll 1. Val av skola i korthet... 2 2. Vilka ska välja skola?... 2 2.1 Förskoleklass... 2 2.2 Elever som ska börja årskurs 7 och

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Linköpings gymnasiemässa 7 november 2015 kl. 09.0 14.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017 Information inför ansökan till läsåret 2016/2017 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun

Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Regler för skolskjuts och elevresor i Salems kommun Barn och utbildningsförvaltningen Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-28 DNR UN 2013.039 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Att välja skola i Skara kommun

Att välja skola i Skara kommun INFORMATION Att välja skola i Skara kommun Förskoleklass läsåret 16/17 December 2015 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulla-Stina Millton, förvaltningschef Välkommen att börja i förskoleklass! De allra

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Information till dig som är asylsökande på Gotland

Information till dig som är asylsökande på Gotland Information till dig som är asylsökande på Gotland Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Norsjö kommunblad maj 2013

Norsjö kommunblad maj 2013 Norsjö kommunblad maj 2013 Turista i din egen kommun Den 9 juni klockan 10 till 16 kan du turista i Norsjö kommun. Då kommer det att vara Öppet hus på många besöks-mål som finns i kommunen. Det är gratis

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Linköpings GYMNASIEMÄSSA >> KL NOVEMBER 2017 KONSERT & KONGRESS

Linköpings GYMNASIEMÄSSA >> KL NOVEMBER 2017 KONSERT & KONGRESS Linköpings GYMNASIEMÄSSA 11 NOVEMBER 2017 >> KL. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i >> Linköping Läsåret 2018/2019 Information om gymnasiesärskolan

Läs mer

Linköpings gymnasiemässa

Linköpings gymnasiemässa Linköpings gymnasiemässa 8 november 2014 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 8 november 2014 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

PRE-INFO DAY 2011 JOB READY

PRE-INFO DAY 2011 JOB READY PRE-INFO DAY 2011 JOB READY järfälla 5 maj barkarby gård 09.00 Registrering med kaffe och smörgås 10.00 Välkommen till Järfälla Elisabeth Särenfors, Kommundirektör Järfälla kommun Dagens program och tema

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg

2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Arbetsutskott Marie Normalm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2014-03-25 Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Justering Tisdag den 15 april 2014,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN -regler och avgifter VERKSAMHETSFORMER Förskola: för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn med förvärvsarbetande,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Tyresö i siffror 2013

Tyresö i siffror 2013 Tyresö i siffror 2013 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 632 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Sociala medier 15 Kultur och fritid 17 Omsorg och socialt stöd 19 Bostäder

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2012

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2012 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 185 45 9 0 36 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA 12 NOVEMBER 2016 kl. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS GYMNASIEMÄSSAN I LINKÖPING 12 NOVEMBER 2016 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Gäller från och med

Gäller från och med Regler för fristående förskola, friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2011-07-01 1 FRISTÅENDE

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN. Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Slutantagningen till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms län 2016 Innehåll... 0 Förord... 2 Sökande... 3 Sökande totalt vid slutantagningen... 3 Gymnasieutbudet i Stockholms län... 4 Antal

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015 Antagningser platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 197.5 30 11 0 19 Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige

ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES

Läs mer

Utbildningar som ej startar 2016

Utbildningar som ej startar 2016 Ansökningskod BA-NPG BFFRI-MGD HT-NPG HVFLO-NPG IMPRE-JVC RL-NPG IMYRKHA-GRA SA-NPG HTTUR-FRI IMPRONB-FRI IMYRKNB-FRI NBDJU-FRI NBLAN000NA-FRI HUSPR-TFG ESEST-GRA SAMED-GRA IMPRE000HÖR-VÄ NBLAN000SK-FRI

Läs mer

Utbildningar som ej startar 2016

Utbildningar som ej startar 2016 Ansökningskod BA-NPG BFFRI-MGD HT-NPG HVFLO-NPG IMPRE-JVC RL-NPG IMYRKHA-GRA SA-NPG HTTUR-FRI IMPRONB-FRI IMYRKNB-FRI NBDJU-FRI NBLAN000NA-FRI HUSPR-TFG ESEST-GRA SAMED-GRA IMPRE000HÖR-VÄ NBLAN000SK-FRI

Läs mer

Tyresö i siffror 2008

Tyresö i siffror 2008 Tyresö i siffror 2008 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 18 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val

HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val MAN MÅSTE LÄRA SIG ATT VÄLJA MAN MÅSTE LÄRA SIG ATT VÄLJA UTÅT FRAMÅT INÅT UTÅT UTÅT MÄSSAN UTÅT MÄSSAN KOLLA UTÅT MÄSSAN KOLLA Fritid

Läs mer

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad.

Målen finns i läroplanen för förskolan (Lpfö98). Läroplanen kan laddas ned på Halmstads kommuns webbplats: www.halmstad. 1 Familjedaghemmens uppdrag Pedagogisk omsorg, som är det nya namnet för familjedaghem, styrs av andra kapitlet i skollagen. Verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan (Lpfö 98) med tillägg för familjedaghem.

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2017

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2017 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Stockholm Alla antagna Alla antagna 195.0 30 25 0 5 Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogiskt

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Att nå en effektiv och kvalitativ organisation och process kring mottagande och kartläggning av nyanlända.

Att nå en effektiv och kvalitativ organisation och process kring mottagande och kartläggning av nyanlända. Skol- och fritidsförvaltningen Att nå en effektiv och kvalitativ organisation och process kring mottagande och kartläggning av nyanlända. Caroline Kinberg, samordnande sva-lärare, Nyanländas lärande Maja

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm

Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm Gymnasieskola Gymnasiesärskola s www.norrangsskolan.se Trygga elever med möjlighet till ett framgångsrikt vuxenliv www.hassleholm.se Gymnasiesärskolans program

Läs mer