Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006"

Transkript

1 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

2

3 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden Koncernens finansiella utveckling i sammandrag Förvaltningsberättelse Koncernens Resultaträkning Koncernens Balansräkning Förändring av koncernens eget kapital Koncernens kassaflödesanalys Moderbolagets Resultaträkning Moderbolagets balansräkning Förändring av moderbolagets eget kapital Moderbolagets kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Styrelse och revisor Ledande befattningshavare EKONOMISK INFORMATION 2007 Delårsrapport för första kvartalet maj 2007 Delårsrapport för andra kvartalet augusti 2007 Delårsrapport för tredje kvartalet november 2007 Bokslutkommuniké för verksamhetsåret februari

4 Tretti.se i korthet Tretti.se:s affärsidé är att sälja vitvaror och hushållsapparater till marknadens mest konkurrenskraftiga priser. Låga och konkurrenskraftiga priser uppnås genom höga volymer, låga kostnader och effektiv distribution, vilket möjliggörs genom e- handel. Sedan bolaget grundades hösten 2004 har en framträdande position på den svenska vitvarumarknaden på Internet etablerats. Med en tydlig lågprisprofil marknadsför och säljer Tretti.se ett brett sortiment av vitvaror och hushållsapparater från ledande tillverkare via bolagets e-handelsbutik. Sortimentet omfattar närmare produkter från cirka 35 varumärken inom samtliga stora produktkategorier. Tretti.se säljer främst till privatpersoner. Försäljningen sker företrädesvis via Internet men i viss mån även via telefon och bolagets s.k. showroom som finns i anslutning till kontoret i Stockholm. Inköpen sker huvudsakligen från tio olika leverantörer genom lokala svenska marknadsbolag. Kunderna erbjuds förutom vitvaror med fri hemleverans en rad tilläggstjänster såsom avbetalningslösningar, försäkringar, hemleverans med installation och utbärning av gamla vitvaror. Leverans sker hem till bostaden, normalt inom 2-7 arbetsdagar. 4

5 VD har ordet Fortsatt tillväxt, break-even i det fjärde kvartalet och Årets återförsäljare var ett händelserikt år där vi fortsatte att växa samtidigt som vi under det fjärde kvartalet uppnådde ett positivt resultat. Vi upplever att vi nu, efter drygt två år, etablerat en position som den marknadsledande vitvaruförsäljaren över Internet i Sverige var ett starkt år men vi inser att vi fortfarande är ett ungt bolag med mycket att bevisa framöver. Den totala vitvarumarknaden var under 2006 gynnsam och vår uppfattning är att den kommer att fortsätta att växa i takt med att den allmänna konjunkturen är stark. E-handeln fortsätter att växa snabbt på alla fronter och bedömningen är att försäljning av vitvaror över nätet kommer att fortsätta att växa kraftigt de närmaste åren. Redan nu börjar det få en accept i breda konsumentkretsar. Kundundersökningar visar att kunderna är nöjda och vi är stolta över att bli utnämnda till Årets Återförsäljare 2006 av konsumenterna. Vi får emellertid aldrig slå oss till ro och under 2007 kommer vi att fortsätta att arbeta fokuserat med logistik, kundservice samt med de förbättringar som Internet och e-handel ger möjlighet till. Försäljningstillväxt är viktigt för oss eftersom höga volymer ger oss konkurrenskraftiga inköpsvillkor och det innebär att vi kan erbjuda våra kunder låga priser med lönsamhet. Strategin är att med kundnytta som ledstjärna fortsätta öka vår marknadsposition samtidigt som det är viktigt att fokusera på marginaler och framtida lönsamhet. Vi arbetar i ett högt tempo och håller snabbt på att utvecklas från ett litet bolag under etablering till ett större bolag. Detta innebär en rad utmaningar, bestående av att fortsätta vara flexibla och snabba så att vi kan svara på marknadsförändringar samt fortsätta vara kostnadseffektiva trots att vi växer. I denna tillväxtfas är det av största vikt att vi behåller fokus på att bli bäst i Sverige på att sälja vitvaror. Besök oss gärna på för att skapa din egen känsla och sök bland över vita varor till röda priser. Paul Fischbein Verkställande direktör 5

6 Marknad Tretti.se är ett Internetbaserat detaljhandelsbolag verksamt på marknaden för vitvaror. Marknaden för vitvaror på Internet 2006 Vitvaror ~SEK 10 miljarder e-handel ~SEK 11,8 miljarder Marknaden för vitvaror på Internet Vitvarumarknaden En allt större del av hushållens disponibla inkomst allokeras till investeringar i boendestandard och i synnerhet till köksmiljön. Intresset för kökets inredning har ökat i takt med det växande intresset för mat och matlagning. Ersättningsmarknaden utgör en stabil bas i efterfrågan då en stor mängd sålda vitvaror ersätter gammal utrustning som har gått sönder. Flera produktkategorier uppvisar hög tillväxt, exempelvis inbyggnadsprodukter såsom ugnar och spishällar visar stark efterfrågan. Marknadsstorlek och tillväxt i Sverige Under 2005 omsatte detaljhandeln i Sverige 471 miljarder kronor (inkl. moms). 1 Av detta utgjorde den svenska vitvarumarknaden drygt 10 miljarder. Under perioden ökade den svenska vitvarumarknaden med i genomsnitt 5,6 procent årligen och under år 2006 ökade marknaden med cirka 8 procent i antalet sålda enheter från år Den största försäljningsökningen återfinns bland inbyggnadshällar/ugnar, som ökade med c:a 25 procent. 2 Konkurrenssituation Nyförsäljning av vitvaror sker i huvudsak via följande led: 1. Generella elektronikkedjor 2. Frivilliga fackhandelskedjor 3. Oberoende aktörer 4. Köksspecialister; tillverkare och försäljare av köksutrustning där vitvaror ofta ingår som en del i det totala erbjudandet 5. Byggsektorn; där vitvaror installeras vid nybyggnation av bostäder 6. Stormarknader Vitvarumarknadens aktörer och struktur i Sverige Svensk vitvarumarknad Icke E - specialister j r Elektronikspecialister r K ö k specialister - s r Ej riktade mot privatpersoner privatpersone r Stor - marknader Generella elektronikkedjor Specialiserade Frivilliga fackhandelskedjor elektronikkedjor Oberoende akt ö rer Köks K ö - specialister Byggsektorn 1 Handelns utredningsinstitut (HUI) 2 EHL 6

7 I återförsäljarledet mot konsumenter står frivilliga fackhandlarkedjor och inköpsorganisationer idag för cirka 60 procent av vitvarumarknaden i Sverige. Andra generella hemelektronikkedjor har cirka 30 procent och övriga aktörer står för resterade 10 procent. 3 I Sverige finns det ett par e-handelsbolag med inriktning på vitvaror och bolaget räknar dessa som huvudsakliga konkurrenter. Bolaget bedömer att hemelektronikkedjor och e-handelsbolag med lågprisprofil kommer att ta marknadsandelar av fackhandelskedjorna under kommande år. Den svenska e-handeln Försäljningen över Internet i Sverige växer och under 2006 omsatte den svenska detaljhandeln cirka 11,8 miljarder kronor över Internet. Detta motsvarar en andel om cirka 2,5 procent av den totala detaljhandeln. Den totala handeln över Internet växte under 2006 med 32 procent och den starka tillväxten bedöms hålla i sig då konsumenter såväl som företag ser mycket optimistiskt på framtiden för e-handeln E-handelns omsättning (miljarder kronor) Användningen och därmed vanan av Internet ökar i alla åldrar vilket bidrar till ökat nyttjande av Internet som tjänstemedium. E-handelsbeteendet är vanligast bland 70-talisterna och förklaringen tros vara att de har såväl god Internetvana som köpkraft. I takt med allt fler 80- talister börjar förvärvsarbeta förväntas de också e-handla i högre utsträckning. Förbättrad infrastruktur och uppkopplingar till Internet via bredband blir allt vanligare vilket ytterligare bidrar till ökad e-handel. E-handeln medför goda förutsättningar till skalfördelar och generellt utvecklas kostnaderna långsammare vid omsättningstillväxt i e-handeln i jämförelse med traditionella butiker. E-handeln erbjuder dessutom unika möjligheter att snabbt reagera på prisförändringar i marknaden jämfört med traditionella butiker som inte säljer via Internet. Generell utveckling av lönsamheten hos e- handeln jämfört med traditionella återförsäljare Lönsamhet E-handel Traditionell återförsäljare Försäljningsvolym 3 Bolagets bedömning 4 E-barometern 2006 utgiven av Handelns utredningsinstitut (HUI) 7

8 Verksamhet Med en tydlig lågprisprofil marknadsför och säljer Tretti.se ett brett sortiment av vitvaror och hushållsapparater från ledande tillverkare via Internet men i viss mån även via telefon och bolagets showroom i Stockholm. Bolaget registrerades den 3 september 2004 och lanseringen av bolagets e-handelsbutik ägde rum den 1 november Affärsidé Tretti.se:s affärsidé är att sälja vitvaror och hushållsapparater till marknadens mest konkurrenskraftiga priser. Lägre priser uppnås genom höga volymer, kostnadseffektiv försäljning och distribution vilket möjliggörs genom e-handel. Mål De övergripande målen för Tretti.se är att: Berika aktieägarna över tiden Uppvisa kraftigt förbättrat resultat under 2007 Under år 2008 uppvisa positivt resultat Befästa rollen som den marknadsledande återförsäljaren av vitvaror på Internet i Sverige under 2007 samt inom några år etablera en position som en betydande aktör på den totala marknaden för vitvaror i Sverige Erbjuda ett sortiment som över tid och i genomsnitt understiger konkurrenternas pris för jämförbara varor Uppnå högsta kundbetyg i jämförelse med konkurrerande återförsäljare Strategi Tretti.se:s strategi är att fokusera på tillväxt och konkurrenskraftiga priser. Tillväxt och konkurrenskraftiga priser är nära förknippade då större volymer ger bättre inköpsvillkor och därmed förutsättningar för konkurrenskraftiga priser till slutkunden. Lågprisstrategin innebär att Tretti.se skall ha ett erbjudande som över tid och i genomsnitt understiger konkurrenternas priser för jämförbara produkter. Lågprisstrategin möjliggörs genom en kombination av hög kostnadsmedvetenhet, de möjligheter som följer av e-handeln, djupa leverantörsrelationer, fokus på marginaler, brett sortiment, effektiv logistik och en begränsad organisation. Som ett led i strategin arbetar Bolaget aktivt med att etablera och bygga varumärket tretti.se genom rikstäckande marknadsföring och fokus på kundservice. 8

9 Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Logistik Logistiken är ett viktigt kärnområde och för att säkerställa hög kvalitet inom logistiken bedriver Tretti.se den i huvudsak i egen regi. Tretti.se lagerför storsäljande produkter och nyttjar leverantörers lager avseende de produkter som säljs mer sällan. Volymbeställningar av bolagets mest sålda produkter bidrar, genom volymrabatter, till en förbättrad bruttomarginal. För att höja effektiviteten och för att hantera befintliga och kommande större affärsvolymer implementerades ett nytt affärssystem under Affärssystemet har möjliggjort att bolaget, trots ökade volymer, har kunnat reducera antalet anställda. Leverans hem till kund sker normalt inom 2-7 dagar och den rikstäckande distributionen sker i huvudsak med hjälp av stora och väletablerade transportörer. I samband med ett köp väljer ett flertal kunder att köpa extratjänster som är kopplade till produkten såsom uppbärning, installation och bortforsling. Tjänsterna erbjuds i Stockholm, Göteborg och Malmö och målsättningen är att erbjudandet av dessa tjänster skall spridas till stora delar av landet. Kunderna har även möjlighet till en prisreduktion genom att själv hämta produkterna vid Bolagets hämtlager. I Stockholm finns en fysisk butik, i anslutning till verksamhetens hämtlager. Leverantörer, varumärken, sortiment Tretti.se har i huvudsak tio leverantörer som tillsammans står för en dominerande del av varuförsörjningen. Inköpen sker från lokala svenska marknadsbolag, grossister och agenter. Konsumenterna har ofta starka preferenser angående vilka produkter och märken de vill handla och därför är det viktigt att erbjuda kunderna ett brett produktsortiment. Sortimentet skall vara så brett som möjligt så att kunderna inte behöver vända sig till andra inköpsställen för att tillgodose sina produktbehov. Internet erbjuder förutsättningar för ett bredare sortiment med fler möjligheter för konsumenten att göra egna sökningar och sammansättningar av produkter, vilket höjer köpupplevelsen. Tretti.se erbjuder i dag ett sortiment som omfattar över produkter inom samtliga stora produktkategorier men även en rad tilläggstjänster såsom uppbärning, installation, finansieringslösningar och extra trygghetsförsäkringar. 9

10 Marknadsföring och prissättning Tretti.se:s marknadsföring har i huvudsak skett via breda medier såsom TV och Internet. Bolagets marknadsföring på Internet bedrivs t.ex. via sökmotorer och oberoende prisjämförelsesajter eftersom sådan marknadsföring har en direkt koppling till Tretti.se:s lågprisstrategi. Målsättningen är att Tretti.se skall ha ett erbjudande som över tid och i genomsnitt ligger under konkurrenternas priser för jämförbara produkter. Kunder Tretti.se säljer främst till privatpersoner. Kunderna äger ofta sitt eget boende och bor således i villa, radhus eller bostadsrätt. I allmänhet finns det tre huvudsakliga drivkrafter som styr köp av vitvaror: 1. En eller flera av kundens befintliga vitvaror måste ersättas 2. Kunden genomför en renovering av kök, badrum eller tvättstuga 3. Kunden flyttar till eget/nytt boende Personer födda på 70-talet utgör den största kundgruppen och svarar för mellan procent av försäljningen och mellan procent av kunderna representeras av personer födda på 60-talet. Bolagets bedömning är att 80-talisterna, som generellt har hög Internetvana, kommer att bli en stor kundgrupp i takt med att dessa personer böjar förvärvsarbeta och skaffar eget boende. Kunderna är spridda över hela landet, dock är Stockholmsregionen överrepresenterad då denna står för över 40 procent av omsättningen. Tretti.se genomför regelbundna kundmätningar enligt nedanstående tabell. Kunders bedömning av tretti.se Åldersfördelning av Trettis kunder Aspekt Betyg Total köpupplevelse 4,5 Leverans i tid 4,3 Produktutbud och lagerstatus 4,4 Pris 4,4 Webbplatsens användarvänlighet 4,4 Produktinformation 4,1 Kundtjänst 4,2 Maximalt betyg: 5 Källa: Pricerunner ( ) Övriga; 10% 40-talet; 8% 50-talet; 16% 60-talet; 27% Källa: Bolaget ( ) 70-talet; 39% 10

11 Tretti.se utsågs, av konsumenterna på PriceRunner.se, till Årets återförsäljare Tretti.se fick högst betyg inom kategorin vitvaror samt tredje högsta betyg inom samtliga katergorier. Organisation och personal Bolaget har sitt säte i centrala Stockholm i vilket alla funktioner är samlade. Tretti.se hade den 31 december 2006, 16 anställda. Tretti.se är ett ungt företag med en platt organisationsstruktur där ledning och övrig personal arbetar nära varandra. Befattningshavarna är aktiva i det dagliga praktiska arbetet och medarbetarna blir ofta, på ett eller annat sätt, involverade i bolagets övergripande frågor. Medarbetarna besitter kompetens både inom vitvaror samt e-handel och tanken är att organisationen skall hållas liten och effektiv. Detta är ett sätt att skapa en skalbar ekonomi och utnyttja de stordriftsfördelar som Internet ger förutsättningar till. Organisationsstruktur VD Inköp & Försäljning Ekonomi Marknad IT & Teknik Logistik 11

12 Aktien och ägarförhållanden Aktiekapital och aktiekapitalets utveckling Aktiekapitalet i Tretti AB (publ.) uppgick den 29 december 2006 till SEK fördelat på aktier. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,20 och medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Sedan 2004 har aktiekapitalet förändrats enligt nedanstående tabell: År Transaktion Kvotvärde (SEK) Förändring av antalet aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapitalet (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Emissionskurs (SEK) 2004 Bolaget registreras 1, , Nyemission 1, , Nyemission 1, , Kvittningsemission 1, , Fondemission 3, Split 15:1 0, Nyemission 0, , Nyemission 5 0, ,00 Ägarförhållanden Tabellen nedan visar de procentuella ägarandelarna baserat på uppgift från VPC den 29 december Antalet aktieägare uppgick till 449 st. Aktiekursen stängde den 29 december 2006 på 9,80 kr. Namn Antal aktier Andel av röster och kapital La Briot AB ,1 % Jesper Stevrin ,7 % Leif Danielsson ,7 % E Öhman Jr Fondkommission AB ,7 % Per Erntson ,3 % Akelius Insurance Public LTD ,1 % Sky Communication in Sweden AB ,7 % Jan Friedman Holding AB ,2 % Övriga aktieägare ,5 % Totalt ,0 % 5 Konvertering av skuldebrev till aktier 12

13 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag Resultaträkning Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 0 56 Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Skatt - - Årets resultat Balansräkning Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager m.m Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Räntebärande skulder - - Icke räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Nedskrivning likvida medel -146 Likvida medel vid årets slut

14 Finansiella nyckeltal Not Marginaler Bruttomarginal % 12,1% -2,8% Rörelsemarginal % -8,4% -42,6% Vinstmarginal % -7,9% -42,9% Kapitalstruktur Eget kapital, TSEK Räntebärande skulder, TSEK - - Sysselsatt kapital, TSEK Soliditet, % 73,8% 82,5% Andel riskbärande kapital % 73,8% 82,5% Skuldsättningsgrad, ggr n/a n/a Räntetäckningsgrad, ggr neg neg Lönsamhet Avkastning på genomsnittligt totalt kapital, % neg neg Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % neg neg Data per aktie Resultat per aktie, SEK 15-1,50-6,05 Resultat per aktie efter full utspädning, SEK 15-1,50-6,05 Eget kapital per aktie, SEK 7,17 8,53 Kassa per aktie, SEK 6,16 8,37 P/E-tal, ggr neg neg Kurs/Eget kapital per aktie, ggr 1,37 1,68 Antal aktier vid årets slut Antal aktier efter full utspädning vid årets slut Övriga uppgifter Antal anställda vid årets slut 16,0 21,0 Nettoinvesteringar, immateriella anläggningstillgångar, TSEK Nettoinvesteringar, materiella anläggningstillgångar, TSEK

15 Definitioner Marginaler Bruttomarginal Nettoomsättning minus kostnad sålda varor, i förhållande till nettoomsättning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning. Kapitalstruktur Räntebärande skulder Summan av räntebärande skulder och avsättningar Sysselsatt kapital Totalt kapital med avdrag för icke räntebärande skulder och övriga avsättningar Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutning. Andel riskbärande kapital Summan av eget kapital och latenta skatteskulder i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader, i förhållande till finansiella kostnader. Lönsamhet Avkastning på genomsnittligt totalt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital Avkastning på genomsnittligt eget kapital Nettoresultat dividerat med genomsnittligt eget kapital Data per aktie Resultat per aktie Nettoresultat dividerat med antal aktier vid årets slut. Resultat per aktie efter full utspädning Nettoresultat dividerat med antal aktier vid årets slut efter full utspädning. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut. Kassa per aktie Kassa och bank samt kortfristiga placeringar dividerat med antalet utestående aktier vid periodens slut. P/E-tal Kurs per aktie per bokslutsdagen dividerat med resultat per aktie. Kurs/Eget kapital per aktie Kurs per aktie per bokslutsdagen dividerat med eget kapital per utestående aktie vid periodens slut. 15

16 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Tretti AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari december Allmänt om verksamheten Bolaget säljer vitvaror och hushållsapparater främst för konsumentbruk. Verksamheten bedrivs i Sverige med Internet som huvudsaklig försäljningskanal. Försäljningen Koncernens försäljning under hela räkenskapsåret, 1 januari 31 december 2006, uppgick till (72 438) tsek. Hela försäljningsökningen hänför sig till volymökningar Rörelseresultat Rörelseresultatet efter avskrivningar för hela räkenskapsåret, 1 januari 31 december 2006, uppgick till ( ) tsek. Bruttomarginalen uppgick till 12,1 (-2,8) %. Bolaget har 2006 arbetat fokuserat med att förbättra bruttomarginalen och resultatet. Det resulterade i en väsentlig förbättring av bruttomarginalen, jämfört med 2005, trots bolagets fortsatta aggressiva prissättning. De stora kostnadsposterna under hela räkenskapsåret är marknadsföring, (15 099) tsek, och personal, (5 988) tsek. Huvuddelen av marknadsföringen under räkenskapsåret var inriktad på TV-reklam samt onlinereklam. Marknadsföringskostnaderna uppgick under hela räkenskapsåret till 4,2 (20,7) % av nettoomsättningen och personalkostnaderna uppgick till 9,2 (8,3) % av nettoomsättningen. Skillnaden i marknadsföringskostnaderna i relation till omsättning, jämfört med föregående år, är i huvudsak hänförbar till en väl avvägd och effektivare marknadsföringsstrategi. Rörelseresultatet har, jämfört med 2005, väsentligen förbättrats och det negativa rörelseresultatet är enligt plan. Bolaget tar av försiktighetsskäl, i nuläget, inte upp underskottsavdrag som uppskjuten skattefordran. Händelser under räkenskapsåret Under räkenskapsåret har bolaget fokuserat på försäljningstillväxt och på att väsentligen förbättra bruttomarginalen samt resultatet. Prissättningen har varit fortsatt aggressiv och bolaget har arbetat intensivt med att höja kundnöjdheten. I syfte att uppnå förbättrade marginaler samt att säkerställa att marginalförbättringen fortlöper har bolaget ökat investeringen i varulager. Vidare har bolaget även arbetat aktivt med att vidareutveckla relationerna med bolagets befintliga leverantörer samt etablerat nya leverantörsrelationer. Bland annat tecknades 2006 leverantörsavtal med Miele samt 16

17 Electrolux som omfattar försäljning av produkter med varumärkena Electrolux, Husqvarna, AEG, Elektro-Helios samt Volta. För att höja effektiviteten och för att hantera befintliga och kommande större affärsvolymer har ett nytt affärssystem implementerats. Merparten av projektutgifterna avseende affärssystemet aktiverades under det första kvartalet, vilket förklarar större delen av posten Immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen. Affärssystemet har möjliggjort att bolaget, trots ökade volymer, har kunnat reducera antalet anställda. Skatteverket godkände den 19 september den rättelse avseende mervärdeskatt på börskostnader som Tretti AB (publ) lämnat in med anledning av Regeringsrättens dom den 16 maj Kostnaderna hänför sig till perioden juni-05 till och med maj-06 och rättelsen innebar att 755 tsek utbetalades till bolaget under det fjärde kvartalet. Detta medförde ingen resultatpåverkan. Notering Sedan den 17 oktober 2005 är Bolagets aktier noterade på marknaden NGM Equity vid Nordic Growth Market ( NGM ). Bolagets kortnamn är TRTI och en handelspost uppgår till 500 aktier. Styrelsen beslutade att från den 10 november upphöra med likviditetsgarantin avseende bolagets aktier som man haft sedan noteringstillfället. Ändring av bolagsordning Vid en extra bolagsstämma den 27 februari 2006 ändrades bolagsordningen där tid och sätt för kallelse till bolagsstämma ändrades samt att bolagsordningen anpassades till den nya aktiebolagslagen. Personal Antal anställda i slutet av december uppgick till 16 (21) personer. Arbetsmiljöpolicy Tretti AB (publ.) skall verka för en god arbetsmiljö och vara en säker och attraktiv arbetsplats. För att uppnå detta har bolaget upprättat en arbetsmiljöpolicy som i korthet innebär att Personalen skall vara förtrogna med bolagets arbetsmiljöpolicy och skall vara delaktiga i att skapa en god och trivsam arbetsmiljö. Personalen skall hålla sig ajour med gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet, samt se till att dessa efterlevs. Bolaget skall förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar så att vår låga sjukfrånvaro bibehålls. Bolaget inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet skall verka för ökad säkerhet och en trygg arbetsplats. Bolaget skall ta tillvara på de anställdas kompetens och ge dem möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sitt eget arbete. Det skall vara en drog- och rökfri arbetsplats. Bolaget ständigt skall sträva efter förbättringar av arbetsmiljön. Tretti AB (publ) skall erbjuda varje anställd inom företaget en arbetsplats som helt överensstämmer med gällande arbetsmiljölag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Samtliga anställda inom Tretti skall inse och förstå vikten av att hålla sig informerad om Trettis arbetsmiljöpolicy samt om gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter, så att han kan erbjuda sig själv och sina arbetskamrater en säker arbetsplats. 17

18 Jämställdhetspolicy Ett ansvarstagande i vårt handlande vad gäller jämställdhetsfrågorna är av stor vikt då det gör att Tretti AB uppfattas som en attraktiv och trygg arbetsgivare. Det ger ett gott förtroende för vår verksamhet från medarbetare, kunder och allmänhet. Bolaget har antagit en jämställdhetspolicy som i korthet innebär att arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inte får vara beroende av kön, sexuell läggning eller ursprung. Det ligger i Tretti ABs intresse att verka för en mångfald och ta tillvara på medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper och i policyn anges hur frågor kring jämställdhet skall beaktas vid rekrytering, lönesättning, utbildning och arbetsförhållanden. Bolaget arbetar vidare aktivt för att förebygga och förhindra all form av trakasserier och/eller mobbing på arbetsplatsen. En självklar utgångspunkt är att ingen ska utsättas för sexuella trakasserier. Det innefattar även att ingen ska behöva känna sig kränkt eller känna obehag på grund av uttalanden, bilder och text som finns anslagna eller är synliga i arbetslokalen. Bolaget ska på olika sätt underlätta för kvinnor och män att förena föräldraskap och arbetsliv. Målet är att arbetsförhållandena ska vara sådana att föräldrars arbete kan förenas med deras ansvar som föräldrar. Finansiell ställning och likviditet Den 31 december 2006 uppgick koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, till (42 927) tsek motsvarande 6,16 (8,37) kronor per aktie. Koncernens egna kapital uppgick till (43 733) tsek, motsvarande 7,17 (8,53) kronor per aktie. Moderbolaget Moderbolagets intäkter under hela räkenskapsåret uppgick till (72 438) tsek och resultat efter finansiella poster uppgick till ( ) tsek. Investeringar Bolaget har under hela räkenskapsåret gjort investeringar främst avseende affärssystem och lager. Den 31 december 2006 uppgick bolagets materiella anläggningstillgångar till 256 (242) tsek, varav majoriteten avsåg inventarier, och de immateriella anläggningstillgångarna uppgick till (1 597) tsek. Forskning och utveckling Bolaget bedriver ingen egen forskning eller utveckling. Styrelsen Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter, Jan Friedman (ordförande), Joakim Hedin, Victor Press och Peter Westring. VD deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsens arbete regleras av en arbetsordning som under året revideras. Arbetsordningen och den särskilda VD-instruktionen anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktör. Arbetsordningen innehåller också en förteckning av de ärenden som skall behandlas på styrelsesammanträden. I instruktionen till verkställande direktören anges hans/hennes uppgifter och befogenheter. Styrelsen har inom sig konstituerat en nomineringskommitté bestående av Victor Press (sammankallande) och Peter Westring. Kommittén har till uppgift att, inför årsstämman, bereda och lägga fram förslag avseende val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor (i förekommande fall), ersättning till revisorerna samt val av valberedning. Under räkenskapsåret har styrelsen haft åtta styrelsemöten. Vid dessa tillfällen har styrelsen behandlat Trettis löpande ärenden som ekonomisk rapportering, marknadsutveckling, verksamhetsmål samt uppföljning av dessa. 18

19 Under räkenskapsåret har styrelsens sammansättning ändrats enligt nedan. Joakim Hedin och Peter Westring valdes vid extra bolagsstämma den 27 februari 2006 in som ledamöter i styrelsen. I samband med den extra bolagsstämman 27 februari 2006 lämnade Paul Fischbein (VD) sitt styrelseuppdrag men kvarstår som VD Ledamoten Anna Bråkenhielm avböjde omval i samband med årsstämman Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen har inför årsstämman 2007 arbetat fram förslag till riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare enligt nedan. Riktlinjerna innebär att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt att ansvarsområde, kompetens, erfarenhet och framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Målsättningen är att möjliggöra att kompetenta personer kan rekryteras och behållas inom bolaget. Riktlinjerna föreslås gälla för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter. Förslaget innebär att ersättningen till VD och övriga ledande befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Sådana mål skall bestämmas av styrelsen. Den totala ersättningen skall revideras årligen. Uppsägningstiden från företagets sida och från individens sida föreslås vara maximalt 6 månader. Dessutom föreslås att ledande befattningshavare, under förutsättning att det är företaget som sagt upp anställningen, kan erbjudas maximalt 12 månaders avgångsvederlag. Styrelsen skall varje år överväga om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte. Det är årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. Redan beslutade ersättningar till ledningen faller inom ramen för de föreslagna riktlinjerna förutom att vissa ledningspersoner har rättigheter enligt det teckningsoptionsprogram som skapades Närmare information om det programmet finns i not 9. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående föreslagna riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Styrelsen föreslår att de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare skall gälla fram till årsstämman Finans- och valutapolicy Tretti.se:s finanspolicy, som är antagen av Bolagets styrelse, omfattar riktlinjer och regler för såväl hantering av finansiella risker som finansverksamheten i stort. Finans och valutapolicyn innebär att samtliga kortfristiga placeringar placeras i räntebärande papper med högsta rating: K1 eller statsskuldväxlar. Placeringar görs i svenska kronor och ingen placering i något enskilt institut. Utdelningspolicy Styrelsen antog på styrelsemöte den 1 september 2005 en utdelningspolitik enligt följande; Bolaget förväntas befinna sig i en expansiv tillväxtfas de närmaste åren varför bolagets eventuella överskott av kapital kommer att investeras i verksamheten. Styrelsen har till följd av detta ej för avsikt att föreslå någon utdelning för innevarande år, eller binda sig vid en fast utdelningsandel. Om Bolagets löpande kassaflöde från verksamheten i framtiden överstiger det förutsebara investerings- och finansieringsbehovet skall styrelsen rekommendera bolagsstämman att dela ut en del av resultatet efter skatt. Avtal Tretti är inte beroende av något enskilt avtal för verksamhetens bedrivande. 19

20 Försäkringar Styrelsen bedömer att Bolagets försäkringsskydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och omfattning. Risker Ett antal faktorer utanför Tretti.se:s kontroll kan påverka resultat och finansiell ställning. I det följande redovisas ett antal potentiella risker som kan komma att påverka Tretti.se:s framtida utveckling och resultat. Faktorerna nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande. Det innebär inte heller att det inte finns andra risker än de nedan nämnda som kan komma att påverka Tretti.se:s verksamhet och resultat. Konkurrenter Tretti.se är verksamt på marknaden för vitvaruprodukter till privatpersoner. Konkurrensen på denna marknad är hög och de konkurrerande företagen kan ha betydligt större finansiella och industriella resurser till sitt förfogande än Tretti.se. Det kan inte uteslutas att en ökad konkurrens kan leda till minskade marknadsandelar och sämre lönsamhet för Tretti.se. Leverantörer Tretti.se har några få leverantörer som står för en större del av varuförsörjningen. Inköpen sker från lokala svenska marknadsbolag, grossister och agenter. Tretti.se:s konkurrenskraft är i stor utsträckning beroende av att ha goda relationer med dessa leverantörer. Nyckelpersoner Inom Tretti.se-koncernen finns ett antal nyckelpersoner som är viktiga för verksamheten. Om dessa nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det, åtminstone kortsiktigt, ha en negativ inverkan på verksamheten. Det finns även nyckelpersoner som har varit med och bildat Bolaget och som tillhör Bolagets större ägare. Konjunkturen Den generella konjunkturutvecklingen påverkar den allmänna investeringsviljan hos Tretti.se:s nuvarande och potentiella kunder. En svag konjunkturutveckling kan komma att medföra lägre marknadstillväxt för såväl vitvaru- som e-handelsmarknaden än vad som förväntas. Det finns därmed en risk att Tretti.se:s försäljning kan påverkas negativt av en svag konjunkturutveckling. Finansiella risker Finansiella instrument ger upphov till risker av olika slag. Bolaget finanspolicy anger ramar för hur dessa finansiella risker skall hanteras och definierar den riskexponering med vilken verksamheten skall bedrivas. Huvudinriktningen är att eftersträva en mycket låg riskprofil. För mer information om den finansiella riskhanteringen, se not 1 Finansiell riskhantering. Miljöpåverkan Bolaget driver ingen verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Principer och riktlinjer Det är viktigt med ett samhällsengagemang och inom ramen för detta har styrelsen för antagit principer och riktlinjer angående frågor som rör miljö och mänskliga rättigheter. Tretti AB:s miljöpolicy Miljöpolicyn innebär att bolaget skall, inom ramen för dess verksamhet,: Säkerställa att relevanta miljöaspekter i arbetet alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt. Motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande genom att samråda, informera, utbilda och engagera våra medarbetare i miljöfrågor samt informera om företagets och medarbetarnas individuella skyldigheter. 20

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

I N T E R N A T I O N A L A B

I N T E R N A T I O N A L A B D E L Å R S R A P P O R T E T T 2 0 1 7 I N T E R N A T I O N A L A B Styrelsen och verkställande direktören för GoldX International AB avger härmed följande rapport för perioden 2017-01-01-2017-03-31

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ) Delårsrapport Januari mars 2012 Sportjohan AB (publ) 556687-9564 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 298 044 SEK (1 267 045). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2005

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2005 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2005 Innehåll Tretti.se i korthet...3 VD har ordet...4 Marknad...5 Verksamhet...7 Aktien och ägarförhållanden...10 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag...11 Förvaltningsberättelse...14

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer