Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006"

Transkript

1 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

2

3 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden Koncernens finansiella utveckling i sammandrag Förvaltningsberättelse Koncernens Resultaträkning Koncernens Balansräkning Förändring av koncernens eget kapital Koncernens kassaflödesanalys Moderbolagets Resultaträkning Moderbolagets balansräkning Förändring av moderbolagets eget kapital Moderbolagets kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Styrelse och revisor Ledande befattningshavare EKONOMISK INFORMATION 2007 Delårsrapport för första kvartalet maj 2007 Delårsrapport för andra kvartalet augusti 2007 Delårsrapport för tredje kvartalet november 2007 Bokslutkommuniké för verksamhetsåret februari

4 Tretti.se i korthet Tretti.se:s affärsidé är att sälja vitvaror och hushållsapparater till marknadens mest konkurrenskraftiga priser. Låga och konkurrenskraftiga priser uppnås genom höga volymer, låga kostnader och effektiv distribution, vilket möjliggörs genom e- handel. Sedan bolaget grundades hösten 2004 har en framträdande position på den svenska vitvarumarknaden på Internet etablerats. Med en tydlig lågprisprofil marknadsför och säljer Tretti.se ett brett sortiment av vitvaror och hushållsapparater från ledande tillverkare via bolagets e-handelsbutik. Sortimentet omfattar närmare produkter från cirka 35 varumärken inom samtliga stora produktkategorier. Tretti.se säljer främst till privatpersoner. Försäljningen sker företrädesvis via Internet men i viss mån även via telefon och bolagets s.k. showroom som finns i anslutning till kontoret i Stockholm. Inköpen sker huvudsakligen från tio olika leverantörer genom lokala svenska marknadsbolag. Kunderna erbjuds förutom vitvaror med fri hemleverans en rad tilläggstjänster såsom avbetalningslösningar, försäkringar, hemleverans med installation och utbärning av gamla vitvaror. Leverans sker hem till bostaden, normalt inom 2-7 arbetsdagar. 4

5 VD har ordet Fortsatt tillväxt, break-even i det fjärde kvartalet och Årets återförsäljare var ett händelserikt år där vi fortsatte att växa samtidigt som vi under det fjärde kvartalet uppnådde ett positivt resultat. Vi upplever att vi nu, efter drygt två år, etablerat en position som den marknadsledande vitvaruförsäljaren över Internet i Sverige var ett starkt år men vi inser att vi fortfarande är ett ungt bolag med mycket att bevisa framöver. Den totala vitvarumarknaden var under 2006 gynnsam och vår uppfattning är att den kommer att fortsätta att växa i takt med att den allmänna konjunkturen är stark. E-handeln fortsätter att växa snabbt på alla fronter och bedömningen är att försäljning av vitvaror över nätet kommer att fortsätta att växa kraftigt de närmaste åren. Redan nu börjar det få en accept i breda konsumentkretsar. Kundundersökningar visar att kunderna är nöjda och vi är stolta över att bli utnämnda till Årets Återförsäljare 2006 av konsumenterna. Vi får emellertid aldrig slå oss till ro och under 2007 kommer vi att fortsätta att arbeta fokuserat med logistik, kundservice samt med de förbättringar som Internet och e-handel ger möjlighet till. Försäljningstillväxt är viktigt för oss eftersom höga volymer ger oss konkurrenskraftiga inköpsvillkor och det innebär att vi kan erbjuda våra kunder låga priser med lönsamhet. Strategin är att med kundnytta som ledstjärna fortsätta öka vår marknadsposition samtidigt som det är viktigt att fokusera på marginaler och framtida lönsamhet. Vi arbetar i ett högt tempo och håller snabbt på att utvecklas från ett litet bolag under etablering till ett större bolag. Detta innebär en rad utmaningar, bestående av att fortsätta vara flexibla och snabba så att vi kan svara på marknadsförändringar samt fortsätta vara kostnadseffektiva trots att vi växer. I denna tillväxtfas är det av största vikt att vi behåller fokus på att bli bäst i Sverige på att sälja vitvaror. Besök oss gärna på för att skapa din egen känsla och sök bland över vita varor till röda priser. Paul Fischbein Verkställande direktör 5

6 Marknad Tretti.se är ett Internetbaserat detaljhandelsbolag verksamt på marknaden för vitvaror. Marknaden för vitvaror på Internet 2006 Vitvaror ~SEK 10 miljarder e-handel ~SEK 11,8 miljarder Marknaden för vitvaror på Internet Vitvarumarknaden En allt större del av hushållens disponibla inkomst allokeras till investeringar i boendestandard och i synnerhet till köksmiljön. Intresset för kökets inredning har ökat i takt med det växande intresset för mat och matlagning. Ersättningsmarknaden utgör en stabil bas i efterfrågan då en stor mängd sålda vitvaror ersätter gammal utrustning som har gått sönder. Flera produktkategorier uppvisar hög tillväxt, exempelvis inbyggnadsprodukter såsom ugnar och spishällar visar stark efterfrågan. Marknadsstorlek och tillväxt i Sverige Under 2005 omsatte detaljhandeln i Sverige 471 miljarder kronor (inkl. moms). 1 Av detta utgjorde den svenska vitvarumarknaden drygt 10 miljarder. Under perioden ökade den svenska vitvarumarknaden med i genomsnitt 5,6 procent årligen och under år 2006 ökade marknaden med cirka 8 procent i antalet sålda enheter från år Den största försäljningsökningen återfinns bland inbyggnadshällar/ugnar, som ökade med c:a 25 procent. 2 Konkurrenssituation Nyförsäljning av vitvaror sker i huvudsak via följande led: 1. Generella elektronikkedjor 2. Frivilliga fackhandelskedjor 3. Oberoende aktörer 4. Köksspecialister; tillverkare och försäljare av köksutrustning där vitvaror ofta ingår som en del i det totala erbjudandet 5. Byggsektorn; där vitvaror installeras vid nybyggnation av bostäder 6. Stormarknader Vitvarumarknadens aktörer och struktur i Sverige Svensk vitvarumarknad Icke E - specialister j r Elektronikspecialister r K ö k specialister - s r Ej riktade mot privatpersoner privatpersone r Stor - marknader Generella elektronikkedjor Specialiserade Frivilliga fackhandelskedjor elektronikkedjor Oberoende akt ö rer Köks K ö - specialister Byggsektorn 1 Handelns utredningsinstitut (HUI) 2 EHL 6

7 I återförsäljarledet mot konsumenter står frivilliga fackhandlarkedjor och inköpsorganisationer idag för cirka 60 procent av vitvarumarknaden i Sverige. Andra generella hemelektronikkedjor har cirka 30 procent och övriga aktörer står för resterade 10 procent. 3 I Sverige finns det ett par e-handelsbolag med inriktning på vitvaror och bolaget räknar dessa som huvudsakliga konkurrenter. Bolaget bedömer att hemelektronikkedjor och e-handelsbolag med lågprisprofil kommer att ta marknadsandelar av fackhandelskedjorna under kommande år. Den svenska e-handeln Försäljningen över Internet i Sverige växer och under 2006 omsatte den svenska detaljhandeln cirka 11,8 miljarder kronor över Internet. Detta motsvarar en andel om cirka 2,5 procent av den totala detaljhandeln. Den totala handeln över Internet växte under 2006 med 32 procent och den starka tillväxten bedöms hålla i sig då konsumenter såväl som företag ser mycket optimistiskt på framtiden för e-handeln E-handelns omsättning (miljarder kronor) Användningen och därmed vanan av Internet ökar i alla åldrar vilket bidrar till ökat nyttjande av Internet som tjänstemedium. E-handelsbeteendet är vanligast bland 70-talisterna och förklaringen tros vara att de har såväl god Internetvana som köpkraft. I takt med allt fler 80- talister börjar förvärvsarbeta förväntas de också e-handla i högre utsträckning. Förbättrad infrastruktur och uppkopplingar till Internet via bredband blir allt vanligare vilket ytterligare bidrar till ökad e-handel. E-handeln medför goda förutsättningar till skalfördelar och generellt utvecklas kostnaderna långsammare vid omsättningstillväxt i e-handeln i jämförelse med traditionella butiker. E-handeln erbjuder dessutom unika möjligheter att snabbt reagera på prisförändringar i marknaden jämfört med traditionella butiker som inte säljer via Internet. Generell utveckling av lönsamheten hos e- handeln jämfört med traditionella återförsäljare Lönsamhet E-handel Traditionell återförsäljare Försäljningsvolym 3 Bolagets bedömning 4 E-barometern 2006 utgiven av Handelns utredningsinstitut (HUI) 7

8 Verksamhet Med en tydlig lågprisprofil marknadsför och säljer Tretti.se ett brett sortiment av vitvaror och hushållsapparater från ledande tillverkare via Internet men i viss mån även via telefon och bolagets showroom i Stockholm. Bolaget registrerades den 3 september 2004 och lanseringen av bolagets e-handelsbutik ägde rum den 1 november Affärsidé Tretti.se:s affärsidé är att sälja vitvaror och hushållsapparater till marknadens mest konkurrenskraftiga priser. Lägre priser uppnås genom höga volymer, kostnadseffektiv försäljning och distribution vilket möjliggörs genom e-handel. Mål De övergripande målen för Tretti.se är att: Berika aktieägarna över tiden Uppvisa kraftigt förbättrat resultat under 2007 Under år 2008 uppvisa positivt resultat Befästa rollen som den marknadsledande återförsäljaren av vitvaror på Internet i Sverige under 2007 samt inom några år etablera en position som en betydande aktör på den totala marknaden för vitvaror i Sverige Erbjuda ett sortiment som över tid och i genomsnitt understiger konkurrenternas pris för jämförbara varor Uppnå högsta kundbetyg i jämförelse med konkurrerande återförsäljare Strategi Tretti.se:s strategi är att fokusera på tillväxt och konkurrenskraftiga priser. Tillväxt och konkurrenskraftiga priser är nära förknippade då större volymer ger bättre inköpsvillkor och därmed förutsättningar för konkurrenskraftiga priser till slutkunden. Lågprisstrategin innebär att Tretti.se skall ha ett erbjudande som över tid och i genomsnitt understiger konkurrenternas priser för jämförbara produkter. Lågprisstrategin möjliggörs genom en kombination av hög kostnadsmedvetenhet, de möjligheter som följer av e-handeln, djupa leverantörsrelationer, fokus på marginaler, brett sortiment, effektiv logistik och en begränsad organisation. Som ett led i strategin arbetar Bolaget aktivt med att etablera och bygga varumärket tretti.se genom rikstäckande marknadsföring och fokus på kundservice. 8

9 Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Logistik Logistiken är ett viktigt kärnområde och för att säkerställa hög kvalitet inom logistiken bedriver Tretti.se den i huvudsak i egen regi. Tretti.se lagerför storsäljande produkter och nyttjar leverantörers lager avseende de produkter som säljs mer sällan. Volymbeställningar av bolagets mest sålda produkter bidrar, genom volymrabatter, till en förbättrad bruttomarginal. För att höja effektiviteten och för att hantera befintliga och kommande större affärsvolymer implementerades ett nytt affärssystem under Affärssystemet har möjliggjort att bolaget, trots ökade volymer, har kunnat reducera antalet anställda. Leverans hem till kund sker normalt inom 2-7 dagar och den rikstäckande distributionen sker i huvudsak med hjälp av stora och väletablerade transportörer. I samband med ett köp väljer ett flertal kunder att köpa extratjänster som är kopplade till produkten såsom uppbärning, installation och bortforsling. Tjänsterna erbjuds i Stockholm, Göteborg och Malmö och målsättningen är att erbjudandet av dessa tjänster skall spridas till stora delar av landet. Kunderna har även möjlighet till en prisreduktion genom att själv hämta produkterna vid Bolagets hämtlager. I Stockholm finns en fysisk butik, i anslutning till verksamhetens hämtlager. Leverantörer, varumärken, sortiment Tretti.se har i huvudsak tio leverantörer som tillsammans står för en dominerande del av varuförsörjningen. Inköpen sker från lokala svenska marknadsbolag, grossister och agenter. Konsumenterna har ofta starka preferenser angående vilka produkter och märken de vill handla och därför är det viktigt att erbjuda kunderna ett brett produktsortiment. Sortimentet skall vara så brett som möjligt så att kunderna inte behöver vända sig till andra inköpsställen för att tillgodose sina produktbehov. Internet erbjuder förutsättningar för ett bredare sortiment med fler möjligheter för konsumenten att göra egna sökningar och sammansättningar av produkter, vilket höjer köpupplevelsen. Tretti.se erbjuder i dag ett sortiment som omfattar över produkter inom samtliga stora produktkategorier men även en rad tilläggstjänster såsom uppbärning, installation, finansieringslösningar och extra trygghetsförsäkringar. 9

10 Marknadsföring och prissättning Tretti.se:s marknadsföring har i huvudsak skett via breda medier såsom TV och Internet. Bolagets marknadsföring på Internet bedrivs t.ex. via sökmotorer och oberoende prisjämförelsesajter eftersom sådan marknadsföring har en direkt koppling till Tretti.se:s lågprisstrategi. Målsättningen är att Tretti.se skall ha ett erbjudande som över tid och i genomsnitt ligger under konkurrenternas priser för jämförbara produkter. Kunder Tretti.se säljer främst till privatpersoner. Kunderna äger ofta sitt eget boende och bor således i villa, radhus eller bostadsrätt. I allmänhet finns det tre huvudsakliga drivkrafter som styr köp av vitvaror: 1. En eller flera av kundens befintliga vitvaror måste ersättas 2. Kunden genomför en renovering av kök, badrum eller tvättstuga 3. Kunden flyttar till eget/nytt boende Personer födda på 70-talet utgör den största kundgruppen och svarar för mellan procent av försäljningen och mellan procent av kunderna representeras av personer födda på 60-talet. Bolagets bedömning är att 80-talisterna, som generellt har hög Internetvana, kommer att bli en stor kundgrupp i takt med att dessa personer böjar förvärvsarbeta och skaffar eget boende. Kunderna är spridda över hela landet, dock är Stockholmsregionen överrepresenterad då denna står för över 40 procent av omsättningen. Tretti.se genomför regelbundna kundmätningar enligt nedanstående tabell. Kunders bedömning av tretti.se Åldersfördelning av Trettis kunder Aspekt Betyg Total köpupplevelse 4,5 Leverans i tid 4,3 Produktutbud och lagerstatus 4,4 Pris 4,4 Webbplatsens användarvänlighet 4,4 Produktinformation 4,1 Kundtjänst 4,2 Maximalt betyg: 5 Källa: Pricerunner ( ) Övriga; 10% 40-talet; 8% 50-talet; 16% 60-talet; 27% Källa: Bolaget ( ) 70-talet; 39% 10

11 Tretti.se utsågs, av konsumenterna på PriceRunner.se, till Årets återförsäljare Tretti.se fick högst betyg inom kategorin vitvaror samt tredje högsta betyg inom samtliga katergorier. Organisation och personal Bolaget har sitt säte i centrala Stockholm i vilket alla funktioner är samlade. Tretti.se hade den 31 december 2006, 16 anställda. Tretti.se är ett ungt företag med en platt organisationsstruktur där ledning och övrig personal arbetar nära varandra. Befattningshavarna är aktiva i det dagliga praktiska arbetet och medarbetarna blir ofta, på ett eller annat sätt, involverade i bolagets övergripande frågor. Medarbetarna besitter kompetens både inom vitvaror samt e-handel och tanken är att organisationen skall hållas liten och effektiv. Detta är ett sätt att skapa en skalbar ekonomi och utnyttja de stordriftsfördelar som Internet ger förutsättningar till. Organisationsstruktur VD Inköp & Försäljning Ekonomi Marknad IT & Teknik Logistik 11

12 Aktien och ägarförhållanden Aktiekapital och aktiekapitalets utveckling Aktiekapitalet i Tretti AB (publ.) uppgick den 29 december 2006 till SEK fördelat på aktier. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 0,20 och medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Sedan 2004 har aktiekapitalet förändrats enligt nedanstående tabell: År Transaktion Kvotvärde (SEK) Förändring av antalet aktier Totalt antal aktier Förändring av aktiekapitalet (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Emissionskurs (SEK) 2004 Bolaget registreras 1, , Nyemission 1, , Nyemission 1, , Kvittningsemission 1, , Fondemission 3, Split 15:1 0, Nyemission 0, , Nyemission 5 0, ,00 Ägarförhållanden Tabellen nedan visar de procentuella ägarandelarna baserat på uppgift från VPC den 29 december Antalet aktieägare uppgick till 449 st. Aktiekursen stängde den 29 december 2006 på 9,80 kr. Namn Antal aktier Andel av röster och kapital La Briot AB ,1 % Jesper Stevrin ,7 % Leif Danielsson ,7 % E Öhman Jr Fondkommission AB ,7 % Per Erntson ,3 % Akelius Insurance Public LTD ,1 % Sky Communication in Sweden AB ,7 % Jan Friedman Holding AB ,2 % Övriga aktieägare ,5 % Totalt ,0 % 5 Konvertering av skuldebrev till aktier 12

13 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag Resultaträkning Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 0 56 Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansnetto Skatt - - Årets resultat Balansräkning Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager m.m Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Räntebärande skulder - - Icke räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Nedskrivning likvida medel -146 Likvida medel vid årets slut

14 Finansiella nyckeltal Not Marginaler Bruttomarginal % 12,1% -2,8% Rörelsemarginal % -8,4% -42,6% Vinstmarginal % -7,9% -42,9% Kapitalstruktur Eget kapital, TSEK Räntebärande skulder, TSEK - - Sysselsatt kapital, TSEK Soliditet, % 73,8% 82,5% Andel riskbärande kapital % 73,8% 82,5% Skuldsättningsgrad, ggr n/a n/a Räntetäckningsgrad, ggr neg neg Lönsamhet Avkastning på genomsnittligt totalt kapital, % neg neg Avkastning på genomsnittligt eget kapital, % neg neg Data per aktie Resultat per aktie, SEK 15-1,50-6,05 Resultat per aktie efter full utspädning, SEK 15-1,50-6,05 Eget kapital per aktie, SEK 7,17 8,53 Kassa per aktie, SEK 6,16 8,37 P/E-tal, ggr neg neg Kurs/Eget kapital per aktie, ggr 1,37 1,68 Antal aktier vid årets slut Antal aktier efter full utspädning vid årets slut Övriga uppgifter Antal anställda vid årets slut 16,0 21,0 Nettoinvesteringar, immateriella anläggningstillgångar, TSEK Nettoinvesteringar, materiella anläggningstillgångar, TSEK

15 Definitioner Marginaler Bruttomarginal Nettoomsättning minus kostnad sålda varor, i förhållande till nettoomsättning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning. Kapitalstruktur Räntebärande skulder Summan av räntebärande skulder och avsättningar Sysselsatt kapital Totalt kapital med avdrag för icke räntebärande skulder och övriga avsättningar Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutning. Andel riskbärande kapital Summan av eget kapital och latenta skatteskulder i procent av balansomslutningen. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader, i förhållande till finansiella kostnader. Lönsamhet Avkastning på genomsnittligt totalt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital Avkastning på genomsnittligt eget kapital Nettoresultat dividerat med genomsnittligt eget kapital Data per aktie Resultat per aktie Nettoresultat dividerat med antal aktier vid årets slut. Resultat per aktie efter full utspädning Nettoresultat dividerat med antal aktier vid årets slut efter full utspädning. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut. Kassa per aktie Kassa och bank samt kortfristiga placeringar dividerat med antalet utestående aktier vid periodens slut. P/E-tal Kurs per aktie per bokslutsdagen dividerat med resultat per aktie. Kurs/Eget kapital per aktie Kurs per aktie per bokslutsdagen dividerat med eget kapital per utestående aktie vid periodens slut. 15

16 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Tretti AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari december Allmänt om verksamheten Bolaget säljer vitvaror och hushållsapparater främst för konsumentbruk. Verksamheten bedrivs i Sverige med Internet som huvudsaklig försäljningskanal. Försäljningen Koncernens försäljning under hela räkenskapsåret, 1 januari 31 december 2006, uppgick till (72 438) tsek. Hela försäljningsökningen hänför sig till volymökningar Rörelseresultat Rörelseresultatet efter avskrivningar för hela räkenskapsåret, 1 januari 31 december 2006, uppgick till ( ) tsek. Bruttomarginalen uppgick till 12,1 (-2,8) %. Bolaget har 2006 arbetat fokuserat med att förbättra bruttomarginalen och resultatet. Det resulterade i en väsentlig förbättring av bruttomarginalen, jämfört med 2005, trots bolagets fortsatta aggressiva prissättning. De stora kostnadsposterna under hela räkenskapsåret är marknadsföring, (15 099) tsek, och personal, (5 988) tsek. Huvuddelen av marknadsföringen under räkenskapsåret var inriktad på TV-reklam samt onlinereklam. Marknadsföringskostnaderna uppgick under hela räkenskapsåret till 4,2 (20,7) % av nettoomsättningen och personalkostnaderna uppgick till 9,2 (8,3) % av nettoomsättningen. Skillnaden i marknadsföringskostnaderna i relation till omsättning, jämfört med föregående år, är i huvudsak hänförbar till en väl avvägd och effektivare marknadsföringsstrategi. Rörelseresultatet har, jämfört med 2005, väsentligen förbättrats och det negativa rörelseresultatet är enligt plan. Bolaget tar av försiktighetsskäl, i nuläget, inte upp underskottsavdrag som uppskjuten skattefordran. Händelser under räkenskapsåret Under räkenskapsåret har bolaget fokuserat på försäljningstillväxt och på att väsentligen förbättra bruttomarginalen samt resultatet. Prissättningen har varit fortsatt aggressiv och bolaget har arbetat intensivt med att höja kundnöjdheten. I syfte att uppnå förbättrade marginaler samt att säkerställa att marginalförbättringen fortlöper har bolaget ökat investeringen i varulager. Vidare har bolaget även arbetat aktivt med att vidareutveckla relationerna med bolagets befintliga leverantörer samt etablerat nya leverantörsrelationer. Bland annat tecknades 2006 leverantörsavtal med Miele samt 16

17 Electrolux som omfattar försäljning av produkter med varumärkena Electrolux, Husqvarna, AEG, Elektro-Helios samt Volta. För att höja effektiviteten och för att hantera befintliga och kommande större affärsvolymer har ett nytt affärssystem implementerats. Merparten av projektutgifterna avseende affärssystemet aktiverades under det första kvartalet, vilket förklarar större delen av posten Immateriella anläggningstillgångar i balansräkningen. Affärssystemet har möjliggjort att bolaget, trots ökade volymer, har kunnat reducera antalet anställda. Skatteverket godkände den 19 september den rättelse avseende mervärdeskatt på börskostnader som Tretti AB (publ) lämnat in med anledning av Regeringsrättens dom den 16 maj Kostnaderna hänför sig till perioden juni-05 till och med maj-06 och rättelsen innebar att 755 tsek utbetalades till bolaget under det fjärde kvartalet. Detta medförde ingen resultatpåverkan. Notering Sedan den 17 oktober 2005 är Bolagets aktier noterade på marknaden NGM Equity vid Nordic Growth Market ( NGM ). Bolagets kortnamn är TRTI och en handelspost uppgår till 500 aktier. Styrelsen beslutade att från den 10 november upphöra med likviditetsgarantin avseende bolagets aktier som man haft sedan noteringstillfället. Ändring av bolagsordning Vid en extra bolagsstämma den 27 februari 2006 ändrades bolagsordningen där tid och sätt för kallelse till bolagsstämma ändrades samt att bolagsordningen anpassades till den nya aktiebolagslagen. Personal Antal anställda i slutet av december uppgick till 16 (21) personer. Arbetsmiljöpolicy Tretti AB (publ.) skall verka för en god arbetsmiljö och vara en säker och attraktiv arbetsplats. För att uppnå detta har bolaget upprättat en arbetsmiljöpolicy som i korthet innebär att Personalen skall vara förtrogna med bolagets arbetsmiljöpolicy och skall vara delaktiga i att skapa en god och trivsam arbetsmiljö. Personalen skall hålla sig ajour med gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet, samt se till att dessa efterlevs. Bolaget skall förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar så att vår låga sjukfrånvaro bibehålls. Bolaget inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet skall verka för ökad säkerhet och en trygg arbetsplats. Bolaget skall ta tillvara på de anställdas kompetens och ge dem möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sitt eget arbete. Det skall vara en drog- och rökfri arbetsplats. Bolaget ständigt skall sträva efter förbättringar av arbetsmiljön. Tretti AB (publ) skall erbjuda varje anställd inom företaget en arbetsplats som helt överensstämmer med gällande arbetsmiljölag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Samtliga anställda inom Tretti skall inse och förstå vikten av att hålla sig informerad om Trettis arbetsmiljöpolicy samt om gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter, så att han kan erbjuda sig själv och sina arbetskamrater en säker arbetsplats. 17

18 Jämställdhetspolicy Ett ansvarstagande i vårt handlande vad gäller jämställdhetsfrågorna är av stor vikt då det gör att Tretti AB uppfattas som en attraktiv och trygg arbetsgivare. Det ger ett gott förtroende för vår verksamhet från medarbetare, kunder och allmänhet. Bolaget har antagit en jämställdhetspolicy som i korthet innebär att arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inte får vara beroende av kön, sexuell läggning eller ursprung. Det ligger i Tretti ABs intresse att verka för en mångfald och ta tillvara på medarbetarnas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper och i policyn anges hur frågor kring jämställdhet skall beaktas vid rekrytering, lönesättning, utbildning och arbetsförhållanden. Bolaget arbetar vidare aktivt för att förebygga och förhindra all form av trakasserier och/eller mobbing på arbetsplatsen. En självklar utgångspunkt är att ingen ska utsättas för sexuella trakasserier. Det innefattar även att ingen ska behöva känna sig kränkt eller känna obehag på grund av uttalanden, bilder och text som finns anslagna eller är synliga i arbetslokalen. Bolaget ska på olika sätt underlätta för kvinnor och män att förena föräldraskap och arbetsliv. Målet är att arbetsförhållandena ska vara sådana att föräldrars arbete kan förenas med deras ansvar som föräldrar. Finansiell ställning och likviditet Den 31 december 2006 uppgick koncernens likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, till (42 927) tsek motsvarande 6,16 (8,37) kronor per aktie. Koncernens egna kapital uppgick till (43 733) tsek, motsvarande 7,17 (8,53) kronor per aktie. Moderbolaget Moderbolagets intäkter under hela räkenskapsåret uppgick till (72 438) tsek och resultat efter finansiella poster uppgick till ( ) tsek. Investeringar Bolaget har under hela räkenskapsåret gjort investeringar främst avseende affärssystem och lager. Den 31 december 2006 uppgick bolagets materiella anläggningstillgångar till 256 (242) tsek, varav majoriteten avsåg inventarier, och de immateriella anläggningstillgångarna uppgick till (1 597) tsek. Forskning och utveckling Bolaget bedriver ingen egen forskning eller utveckling. Styrelsen Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter, Jan Friedman (ordförande), Joakim Hedin, Victor Press och Peter Westring. VD deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsens arbete regleras av en arbetsordning som under året revideras. Arbetsordningen och den särskilda VD-instruktionen anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktör. Arbetsordningen innehåller också en förteckning av de ärenden som skall behandlas på styrelsesammanträden. I instruktionen till verkställande direktören anges hans/hennes uppgifter och befogenheter. Styrelsen har inom sig konstituerat en nomineringskommitté bestående av Victor Press (sammankallande) och Peter Westring. Kommittén har till uppgift att, inför årsstämman, bereda och lägga fram förslag avseende val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor (i förekommande fall), ersättning till revisorerna samt val av valberedning. Under räkenskapsåret har styrelsen haft åtta styrelsemöten. Vid dessa tillfällen har styrelsen behandlat Trettis löpande ärenden som ekonomisk rapportering, marknadsutveckling, verksamhetsmål samt uppföljning av dessa. 18

19 Under räkenskapsåret har styrelsens sammansättning ändrats enligt nedan. Joakim Hedin och Peter Westring valdes vid extra bolagsstämma den 27 februari 2006 in som ledamöter i styrelsen. I samband med den extra bolagsstämman 27 februari 2006 lämnade Paul Fischbein (VD) sitt styrelseuppdrag men kvarstår som VD Ledamoten Anna Bråkenhielm avböjde omval i samband med årsstämman Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen har inför årsstämman 2007 arbetat fram förslag till riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare enligt nedan. Riktlinjerna innebär att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt att ansvarsområde, kompetens, erfarenhet och framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Målsättningen är att möjliggöra att kompetenta personer kan rekryteras och behållas inom bolaget. Riktlinjerna föreslås gälla för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av årsstämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal som görs därefter. Förslaget innebär att ersättningen till VD och övriga ledande befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Sådana mål skall bestämmas av styrelsen. Den totala ersättningen skall revideras årligen. Uppsägningstiden från företagets sida och från individens sida föreslås vara maximalt 6 månader. Dessutom föreslås att ledande befattningshavare, under förutsättning att det är företaget som sagt upp anställningen, kan erbjudas maximalt 12 månaders avgångsvederlag. Styrelsen skall varje år överväga om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram skall föreslås årsstämman eller inte. Det är årsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. Redan beslutade ersättningar till ledningen faller inom ramen för de föreslagna riktlinjerna förutom att vissa ledningspersoner har rättigheter enligt det teckningsoptionsprogram som skapades Närmare information om det programmet finns i not 9. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående föreslagna riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Styrelsen föreslår att de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare skall gälla fram till årsstämman Finans- och valutapolicy Tretti.se:s finanspolicy, som är antagen av Bolagets styrelse, omfattar riktlinjer och regler för såväl hantering av finansiella risker som finansverksamheten i stort. Finans och valutapolicyn innebär att samtliga kortfristiga placeringar placeras i räntebärande papper med högsta rating: K1 eller statsskuldväxlar. Placeringar görs i svenska kronor och ingen placering i något enskilt institut. Utdelningspolicy Styrelsen antog på styrelsemöte den 1 september 2005 en utdelningspolitik enligt följande; Bolaget förväntas befinna sig i en expansiv tillväxtfas de närmaste åren varför bolagets eventuella överskott av kapital kommer att investeras i verksamheten. Styrelsen har till följd av detta ej för avsikt att föreslå någon utdelning för innevarande år, eller binda sig vid en fast utdelningsandel. Om Bolagets löpande kassaflöde från verksamheten i framtiden överstiger det förutsebara investerings- och finansieringsbehovet skall styrelsen rekommendera bolagsstämman att dela ut en del av resultatet efter skatt. Avtal Tretti är inte beroende av något enskilt avtal för verksamhetens bedrivande. 19

20 Försäkringar Styrelsen bedömer att Bolagets försäkringsskydd är tillfredsställande med avseende på verksamhetens art och omfattning. Risker Ett antal faktorer utanför Tretti.se:s kontroll kan påverka resultat och finansiell ställning. I det följande redovisas ett antal potentiella risker som kan komma att påverka Tretti.se:s framtida utveckling och resultat. Faktorerna nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande. Det innebär inte heller att det inte finns andra risker än de nedan nämnda som kan komma att påverka Tretti.se:s verksamhet och resultat. Konkurrenter Tretti.se är verksamt på marknaden för vitvaruprodukter till privatpersoner. Konkurrensen på denna marknad är hög och de konkurrerande företagen kan ha betydligt större finansiella och industriella resurser till sitt förfogande än Tretti.se. Det kan inte uteslutas att en ökad konkurrens kan leda till minskade marknadsandelar och sämre lönsamhet för Tretti.se. Leverantörer Tretti.se har några få leverantörer som står för en större del av varuförsörjningen. Inköpen sker från lokala svenska marknadsbolag, grossister och agenter. Tretti.se:s konkurrenskraft är i stor utsträckning beroende av att ha goda relationer med dessa leverantörer. Nyckelpersoner Inom Tretti.se-koncernen finns ett antal nyckelpersoner som är viktiga för verksamheten. Om dessa nyckelpersoner lämnar Bolaget kan det, åtminstone kortsiktigt, ha en negativ inverkan på verksamheten. Det finns även nyckelpersoner som har varit med och bildat Bolaget och som tillhör Bolagets större ägare. Konjunkturen Den generella konjunkturutvecklingen påverkar den allmänna investeringsviljan hos Tretti.se:s nuvarande och potentiella kunder. En svag konjunkturutveckling kan komma att medföra lägre marknadstillväxt för såväl vitvaru- som e-handelsmarknaden än vad som förväntas. Det finns därmed en risk att Tretti.se:s försäljning kan påverkas negativt av en svag konjunkturutveckling. Finansiella risker Finansiella instrument ger upphov till risker av olika slag. Bolaget finanspolicy anger ramar för hur dessa finansiella risker skall hanteras och definierar den riskexponering med vilken verksamheten skall bedrivas. Huvudinriktningen är att eftersträva en mycket låg riskprofil. För mer information om den finansiella riskhanteringen, se not 1 Finansiell riskhantering. Miljöpåverkan Bolaget driver ingen verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Principer och riktlinjer Det är viktigt med ett samhällsengagemang och inom ramen för detta har styrelsen för antagit principer och riktlinjer angående frågor som rör miljö och mänskliga rättigheter. Tretti AB:s miljöpolicy Miljöpolicyn innebär att bolaget skall, inom ramen för dess verksamhet,: Säkerställa att relevanta miljöaspekter i arbetet alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt. Motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande genom att samråda, informera, utbilda och engagera våra medarbetare i miljöfrågor samt informera om företagets och medarbetarnas individuella skyldigheter. 20

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Starbreeze AB (publ)

Starbreeze AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932 Räkenskapsåret 2006-07-01 2007-06-30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Året i korthet... 3 VD har ordet...

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Fy vad jag retar mig på den där nya chefen. Årsredovisning I 07. Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro

Fy vad jag retar mig på den där nya chefen. Årsredovisning I 07. Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro Fy vad jag retar mig på den där nya chefen Årsredovisning I 07 Hur mycket tänker dina medarbetare på jobbet? Skapar effektiv frisknärvaro Inbjudan till årsstämma Anmälan om deltagande i årsstämman skall

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:-

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009 Klänning 199:- Ring 49:50 INNEHÅLL DEL 2 H&M I SIFFROR 2009 inklusive årsredovisning och koncernredovisning ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING Förvaltningsberättelse

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1 Generic Sweden AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - VD

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

En jubileumsskrift från då till nu

En jubileumsskrift från då till nu En jubileumsskrift från då till nu Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 7 maj 2009 kl 18.00 i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning

del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning del ii. H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning topp 198:- sidentunika 498:- INNEHÅLL DEL II H&M i siffror 2008 inklusive årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer