Hypofys. Hypotalamus. Sjukdomar i. Och. Vårdprogram Sydöstra Sjukvårdsregionen Jeanette Wahlberg Per Karlsson Bertil Ekman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hypofys. Hypotalamus. Sjukdomar i. Och. Vårdprogram Sydöstra Sjukvårdsregionen 2015-08-24. Jeanette Wahlberg Per Karlsson Bertil Ekman"

Transkript

1 Diarienr: HMC Endokrinmedicin Neurokirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Sjukdomar i Hypofys Och Hypotalamus Vårdprogram Sydöstra Sjukvårdsregionen Jeanette Wahlberg Per Karlsson Bertil Ekman

2 2 Innehållsförteckning Sida Hypofysens hormoner 3 Bakgrund hypofyssjukdom 4-5 Symptom på hypofyssjukdom 6 Utredning av hypofyssjukdom 7-8 Substitution av hypofyshormoner översikt 9 Medicinsk behandling av hypofystumör 10 Operationsmetoder 11 Vård på neurokirurgisk avdelning Specialproblem vid neurokirurgi 15 Strålbehandling av hypofystumörer Uppföljning av hypofystumör efter op 18 Kraniopharyngeom 19 Svenska hypofysregistret 20 Hormonsubstitution utförlig beskrivning Referenser 28 SIPAP 28 2

3 3 Hypofysen Hypofysen - en körtel liten som en ärta men av stor betydelse, lokaliserad nedanför storhjärnan en bit bakom näsroten. Från hypofysens framlob styrs ett flertal funktioner, se figur nedan: kortisol DHEA L-tyroxin trijodtyronin testosteron östradiol IGF-I Schematisk bild över några viktiga hypotalamus-hypofysberoende hormonproduktioner. Stimulering är markerad med, hämning med. CRH = corticotropin releasing hormone; TRH = thyrotropin releasing hormone; GnRH = gonadotropin releasing hormone; GHRH = growth hormone releasing hormone; Hypofysens baklob svarar för insöndring av: - Vasopressin, även kallat antidiuretiskt hormon (ADH) som är viktigt för osmoregleringen och blodvolymen. - Oxytocin, ett hormon som för kvinnan spelar roll vid förlossning och amning. Oxytocin anses också ha psykologiska och sociala effekter. 3

4 4 Diagnos och uppföljning av hypofystumörer Den mest förkommande förändringen i sella turcica är ett hypofysadenom. De vanligaste adenomen är prolaktinom och icke hormonproducerande adenom. Mindre frekventa är ACTH och GH-producerande adenom vilka ger upphov till typiska symptom. Om man färgar in snitt från icke hormonproducerande adenom finner man ofta hormonproduktion och oftast rör det sig om gonadotropiner eller dess subenheter (alfa eller beta eller båda) och i enstaka fall ACTH eller GH som då inte insöndras i överskott. Ett stort antal andra förändringar i sellan kan likna ett hypofysadenom (tabell 1) och diagnosen ställs ofta histologiskt efter operation. Tvärsnittstudier från Schweiz, Belgien och Storbritannien har uppskattat prevalensen av hypofystumörer till 78 till 94 fall/100,000 invånare. Incidensen av hypofystumörer i norra Finland är beräknad till cirka 4/ (2) och i Västra Götalandsregionen i Sverige 3,9/ (3). Som ytterligare exempel kan anges att den ovanliga TSH producerande tumören har man diagnostiserat totalt runt 30 fall i Sverige sista 20 åren (4). En metaanalys fann att man i obduktionsstudier har man funnit varierande frekvens tumörer med i snittfrekvens på 14,4 % och i radiologiska studier ännu högre frekvens på i snitt 22,5 %. De flesta tumörer man fann var under 10 mm, så kallade mikroadenom (5). Naturalförloppet för accidentellt upptäckta hypofystumörer är i de flesta fall benignt. Metastaserande hypofystumörer är mycket ovanliga däremot är invasiv växt och extrasellär växt vanlig förekommande. De flesta tumörer som upptäcks är mindre än 10 mm och vid måttlig lång uppföljning sågs ingen tillväxt. Att de små tumörerna har låg tillväxtpotential stöds av omfattande obduktionstudier där mycket få stora hypofystumörer hittades. Om tumören är större än 10 mm har den redan visat en tillväxtpotential och börjar följas noggrant avseende tillväxt och komplikationer (ögonpåverkan och hypofysinsufficiens). Då tillväxthastigheten är låg även hos större tumörer kan man hos äldre personer avsluta kontrollerna efter förslagsvis 5 år utan tillväxt om ej chiasmanära. Hos personer yngre än 50 år bör tumören följas längre innan den kan avskrivas. Risken för apoplexi under antikoagulatia behandling måste tas i beaktande. Om en tumör tillväxer signifikant bör den tas bort innan den ger synpåverkan eller hypofysinsufficiens. 4

5 5 Sjukdomar som kan påverka hypofys/hypotalamus Tabell 1 Hypofysadenom PRL GH ACTH Gonadotropiner TSH Icke hormon bildande Primitiva könscells tumörer Germinom/Dysgerminom Dermoid Teratom Benigna tumörer Meningiom Enchondrom Hypothalamiskt hamartom Gangliocytom Myoblastom Gliom Opticus gliom Oligodendrogliom Ependymoma Infundibuloma Astrocytoma Microglioma Granulomatös/infektion/inflamma tion Abscess Tuberkulos Sarcoidos Jättecellsgranulom Lymfocytär hypofysit Lymfocytär infundibulohypofysit Övriga Metastaserande cancer Vaskulära aneurysm Arachnoid cysta Empty sella syndrom Histiocytosis X Mucocele Echinokock cysta Cell rest tumörer Craniopharyngeom Rathkes cysta Epidermoid (cholesteatom) Chordom Lipom Kolloid cysta 5

6 6 Hypofys/hypotalamussjukdom symptom Hormonbrist/trycksymptom Trötthet Nedsatt vitalitet Nedsatt svettningsförmåga Blek, atrofisk hud Minskad kroppsbehåring Minskad muskelmassa Gonadinsufficiens Huvudvärk Synnedsättning Synfältsdefekt Ögonmuskelpares Stora urinmängder Överfunktion Akromegali Cushing Galaktorré Hypergonadism Tyreotoxikos Orsaker Hormonprod adenom Icke hormonprod adenom Kraniopharyngeom (cellresttumör) Meningiom Köncellstumörer (germinom/dysgerminom) Maligna tumörer (gliom, metastaser) Hyperplasi (hypotyreos, Addison, graviditet) Andra orsaker Medfödd hormonbrist Empty sella (herniering) Blödningar (i tumör, Sheehan) Hypofysit (lymfocytär, borrelia, sarkoidos) Trauma Infektioner (TBC, sepsis) Iatrogena skador Skada vid operation Strålbehandling Morfinbehandling Antipsykotika Antidepressiva Funktionell Svår allmän sjukdom Diabetes med insulinbrist 6

7 7 Hypofyssjukdom utredning Basala prover för ACTH/Kortisol, TSH/T4, Prolaktin, IGF-I (GH), FSH (LH), Testosteron alt östradiol (kvinna som menstruerar har normal halt) och dygnsurin volym. Mb Cushing Screening: tu-kortisol och 1 mg dexametsonhämningstest. Avancerad utredning: sinus petrosus (alt cavernosus) kateterisering med mätning av ACTH simultant i höger och vänster sinus petrosus/cavernosus samt i v cava före och efter CRH. Alternativt perifert CRH stimuleringstest och lågdos (0,5 mgx4 x 2 dagar) och/eller högdos (2 mgx4 x 2dagar) dexametason hämningstest. Alternativt kombinerat dexametason hämningstest 0,5 mg x 2 dagar +perifert CRH stimuleringstest (börja kl och ge tablett dexametason 0,5 mg var 6:e timme och CRH test 2 timmar efter sista tablett dag). Akromegali Screening: IGF-I Prolaktinom Avancerad utredning: Glukosbelastning enligt WHO med GH mätning var 30 minut under 3 timmar (normalt hämmar glukos GH-sekretionen < 0.4 µg/l). Fyra tim GH kurva med mätning av GH var 30 min (normalt åtminstone något lågt värde under 1 µg/l). Sinus petrosus kateterisering med mätning av GH simultant i höger och vänster sinus petrosus samt i v cava. Observera att en stor hypofystumör med prolaktin under mu/l sannolikt är icke hormonproducerande (s k stjälkvärde) Prolaktin skall alltid analyseras innan eventuell hypofysoperation då dessa tumörer behandlas medicinskt i första hand. Korrigering för makroprolaktin bör göras (görs automatisk av klin kem lab i Linköping). TSH adenom TSH kan ligga inom normala referensområdet. Förhöjda nivåer av fritt T4 (och T3) behövs för att komma på misstanken. TRH belastning ger ett flackt svar. Alfa-subenhet förhöjd i % av fallen. T3 suppressionstest. FSH/LH adenom Hypogonadism vanligast. Testikeltillväxt kan förekomma. Om tumören uttrycker HCG ev symptom med hypergonadism. 7

8 8 Stimuleringstest (för detaljer se separata PM) Insulininducerad hypoglykemi kan användas för att utvärdera reservfunktionen för ACTH/kortisol och GH. GHRH-Arginin test är ett potent test för att utreda GH-reserven. Starkare stimuli än insulin. Risk för falskt normalt svar vid hypotalamisk skada (och kvarvarande normal hypofys). BMI beroende. ACTH-stimulering 250 eller 1 µg för att utvärdera kortisolreserven. Risk för falskt normalt svar då testet bygger på att binjurarna atrofierat. CRH-stimulering, Perifert test. TRH stimulering vid utredning av TSHom. LHRH stimulering ger sällan ytterligare information än basala prover. Radiologi Dynamisk MRT (eller högupplösande CT om exempelvis pacemaker). Klassifikation enligt SIPAP. Sinus petrosus katetrisering med CRH test (separat PM). Ögonkonsult Görs om tumören är större än 1 cm och alltid vid chiasmanära tumör och inför operation oavsett tumörstorlek. Synfält, synskärpa och ögonrörlighet kontrolleras. 8

9 9 Hypofysinsufficiens-substitution (detaljerad beskrivning finns i senare kapitel) Hydrokortison/Cortison acetat: Hydrocortison 20 mg (=25 mg cortison acetat). Basdos 1/4-1/2 x 2-3. Ökas 20 mg per grads feber fördelat på doserna. Startdos kan vara Hydrokortison 10 mg vid uppvaknandet, 5 mg kl och 5 mg kl Alternativ på licens T Hydrocortone 10 mg (MSD) eller Cortison 25 mg (cortison acetat) (Nycomed). kapsel Kortison acetat 5 mg eller kapsel hydrokortison 2,5 mg och eventuellt andra styrkor kan tillverkas av apoteksbolaget. Plenadren 20mg, 5 mg är en ny modifierad hydrokortison tablett som ges i endos på morgonen. Tyroxin: Levaxin, Euthyrox µg Testosteron: Nebido 1000 mg var 12:e vecka i.m. Testogel 5 g dagligen. Tostrex gel 3 g dagl, Testim gel. Undestor kapslar ej prisförhandlat. Enskild licens kan sökas för Testoviron depot 250 mg/ml att ges 0,5 ml-1 ml var 2-4:e vecka. Östradiol/Gestagen kombination: T. Femasekvens eller plåster ex Sequidot alternativt fast kombination ex Activelle, Kliogest. P-piller ger onödigt stor dos och en vecka utan östrogen. Somatotropin: Genotropin, Norditropin, Humatrope Nutropin, Omnitrope, Saizen, Zomacton, Dosering 0,05 mg-1mg (yngre ev. högre) till kvällen s.c. IGF-I: Increlex. Endast indicerat till barn med svår IGF-I brist p g a IGF-I gendefekter och mutationer i GH-receptorn. Om behandling skall fortgå i vuxen ålder är okänt Desmopressin: Minirin µg x2-3-(4-6). Alt nässpray/droppar 10-20µg x2-3 (4-10). Generika=Desmopressin Tolvaptan: Samsca 15 mg/dag (30 mg) ges under 3-7 dagar vid akut SIADH efter hypofysoperation. DHEA: Prasteron mg till kvinnor. Testosterongel i mindre dos kan provas till kvinnor som alternativ till DHEA. 9

10 10 Hypofystumör-medicinsk behandling Prolaktinom: i första hand dopaminagonist. Pravidel, Norprolac, Dostinex /Cabaser Observandum för ergotaminpreparat (ffa Cabergolin) och hjärtklaffsfibros. Norprolac är ett non- ergotaminpreparat Barnönskan och mikroadenom Inled med Pravidel. Vid graviditet sätt ut Pravidel, överväg kontrollera ögonstatus, inom 6 veckor och åter efter ytterligare 6 veckor. Prolaktin behöver normalt ej följas. Prolaktin stiger ca 10 ggr under en graviditet. Kontrollera prolaktin och utför ny MRT efter avslutad amning. Totalt sett liten risk för tumörprogress under graviditet varför man hos välinformerad patient med stationär sjukdom kan avstå kontroller under graviditet. Barnönskan och makroadenom Behandla patienten till normala prolaktinvärden och normala menses under ett år före graviditet. När graviditet konstaterats, sätt ut Pravidel, ögonstatus enligt ovan och sedan var 6-8:e vecka under graviditeten. Vid invasiva tumörer - behåll Pravidel i låg dos, t ex 1,25-2,5 mg 2 ggr dagligen under graviditet och amning. Bromokriptin (Pravidel ) är den dopaminagonist som hittills visats ofarligt för fostret under graviditet. Likartad erfarenhet, men mer begränsad, finns av kabergolin, varför bromokriptin än så länge är förstahandspreparatet för en patient som önskar bli gravid. Symptomgivande tumörvolymsökningar är ovanliga och uppträder oftast tidigt i graviditeten. Patienter med maakroprolaktinom skall följas på specialmödravård. GH-producerande tumör: Somatostatin: Sandostatin, Somatuline Dopaminagonister: Pravidel, Norprolac, Dostinex /Cabaser GH-antagonist: Somavert TSH producerande tumör Somatuline, Sandostatin LAR Tachapzol ACTH-bildande tumörer Fungoral Metopirone Signifor Cabergolin? 10

11 11 Operation av hypofystumör Hypofystumörer som bildar GH, ACTH, TSH opereras i regel primärt även om medicinsk primärbehandling kan tänkas vid GH-producerande adenom. Prolaktinom opereras endast vid intolerans mot dopaminagonist eller vid resistens mot dopaminagonister. Icke hormonproducerande tumörer opereras regelmässigt vid synfältspåverkan och vid tumörprogress där man kan förvänta sig att tumören kommer att kunna ställa till med problem. Akut hypofysapoplexi kan leda till akut operation. Andra operationsindikationer är masseffekter med huvudvärk och eller hydrocephalus. Om patienten har normal hormonfunktion är operationsindikationen relativ vid måttligt stora tumörer och risken för iatrogen hypofysinsufficiens måste vägas in. Transfenoidal teknik: vanligast där olika varianter finns. Det som numera används är transnasal teknik via ena näsborren och tumör visualisering med mikroskop och/eller med endoskop. Transkraniell teknik: Används sällan. Kraniopharyngeom och stora tumörer som ej går att operera transfenoidalt är den vanligaste indikationen. Stereotaktisk punktion: Diagnostiskt ingrepp. Behandling med instillation av radioaktivt yttrium i ex craniopharyngeomcystor. Utredning innan operation av hypofystumör Basala hormonvariabler och tu-volym skall vara analyserade innan operation. MRT hypofys rekommenderas i första hand som radiologisk utredning. Prolaktinom behandlas i regel med dopaminagonist även om de är stora. Vid synfältspåverkan telefonkontakt med neurokirurg på regionsjukhus ifall man ändock behöver dekomprimera.ytterligare utredning för akromegali och cushing kan bli aktuellt och för att ej fördröja behandling ta tidigt kontakt med endokrinkonsult för bästa utredningsstrategi. Varje patient som kan bli föremål för kirurgi eller där man vill ha hjälp tolkning bör diskuteras på hypofysrond med neuroradiolog, neurokirurg och endokrinolog för bästa omhändertagande. Alla data skickas till vederbörande neurokirurg eller endokrinolog för dragning på hypofysrond där behandlingsrekommendation ges. 11

12 12 Vård på neurokirurgisk avdelning Preoperativa undersökningar Patienten skall vara komplett utredd innan inskrivning på NK, förutom enstaka akuta patienter då provtagningen skall omfatta: - TSH, fritt T4, fritt T3 - LH, FSH - Prolactin (med akutsvar) - ACTH - IGF-I - Kortisol kl 22 och 08 - På män testosteron, kvinnor östradiol I utredningen ingår MRT sella, endokrin utredning och ögonstatus (vid suprasellär växt). Patienten har som regel bedömts på hypofysrond ( neurokirurg, endokrinolog, neuroradiolog) innan beslut om operation. Patienten bedöms alltid av endokrinkonsult dagen innan operation, v b ordinerar de kompletterande provtagning avseende hypofysfunktionen. Om inte färsk ögonundersökning finns göres även en ögonkonsultation dagen innan op, (gäller vid suprasellär växt). Dessa konsultremisser skall vara skrivna via väntelistan innan intagningen. Operationstyper De allra flesta hypofystumörer opereras via ena näsborren, s k transnasal transsfenoidal approach. Det kallas ibland också endonasal paraseptal transsfenoidal approach. Det kan fortfarande förekomma att patienten opereras via incision under överläppen, s k sublabial transseptal transsfenoidal approach. Det finns även en tredje variant med incision vid sidan av näsan, s k lateral rhinotomi. Det som skiljer dessa operationstyper åt är alltså vägen fram till sfenoidalsinus, därefter är kirurgin i princip densamma. Ingreppet som betecknas som litet sker med mikrokirurgisk teknik med hjälp av operationsmikroskop. Endoskopisk teknik håller på att utvecklas. Operationstid 1-3 timmar. Ibland tas fascia, muskel eller fett via en hudincision på utsidan av höger lår för att använda vid tätning av operationsområdet om det under operation har läckt liquor. Hudsutur tas efter 9 dagar. Det kan också förekomma att man ej alls kan operera nerifrån, utan måste gå transcraniellt via en vanlig craniotomi (ca 1 pat/år). Perioperativ medicinering Kortisonschema ordineras med start op-dagens morgon. Detta substitutionsschema ges vid alla operationer av hypofysen där man inte har för avsikt att ge steroider (Betapred ) i högdos. Operationsdagen Inj Solu-Cortef 100 mg x 2 i.v + vid behov Dag 2 T Hydrokortison 20 mg Dag 3-4 T Hydrokortison 20 mg 1 + 1/2+ 1/2 Dag 5 T Hydrokortison 20 mg 1/2 + 1/2+ (1/2) 12

13 13 Patienten följer detta schema och kvarstår i regel på mg till endokrinologisk utvärdering. En bra underhållsdos kan vara 10 mg + 5 mg +5 mg. Om Betapred ges i högdos (ffa transkraniell operation) får man trappa ned detta och gå över till Hydrokortison när så bedöms lämpligt. På operation ges omedelbart pre-op antibiotika-profylax 1,5 g Zinacef. Om allergi ges Dalacin 600 mg. Antibiotika fortsättes i totalt två dygn. Vid postoperativ diabetes insipidus (oftast övergående) kan Minirin behövas. Postop övervakning Enl generella riktlinjer, se PM Akut patient, NK - Monitorering. Dessutom skall synen grovt prövas rapportera misstänkt synförsämring. Diures och vätskeintag skall mätas (diabetes insipidus?), normalt dock ej nödvändigt med timdiures. Observans ang ev liquorré Omvårdnad (avser pat opererade transnasalt) - näsvård Ingen tamponad eller liknande i näsan. Näsförband för att samla upp sårvätska och blod första dygnet. Klar, tunn, färglös, vattnig vätska inger misstanke om liquor. Patienten kan dra in genom näsan för att rensa från slem, ev med hjälp av lite koksalt eller liknande för att lösa upp krustor. Avsvällande näsdroppar v b är OK. Passivt torka näsan. Snyta mycket försiktigt de första veckorna. Operationsvägen är helt läkt efter ca 4 veckor (ca 6 veckor vid Cushing). - övrig omvårdnad KAD skall dras så snart som möjligt, helst operationsdagen. Kan äta och dricka fritt. Mobilisering skall påbörjas operationsdagen. Omvårdnad vid sublabial transseptal op - Rüchtuber i näsborrarna, skall sitta två dygn eller enl ordination, sjuksköterskan avlägsnar dessa. Får ej pressas tillbaka i näsan om de av misstag åker ut. - Resorberbara suturer under överläppen. - Munvård enl schema se PM "Munvårdsschema för patienter som är opererade med incision i munnen". Flytande kost tre dagar, ev passerad kost härefter om patienten har ont i käkar och svårt att tugga. - Syrgastillförsel via mask. - I övrigt enl ovan. 13

14 14 Komplikationer Liquorré behandlas med lumbaldränage ca 5 dagar, ev förlängd antibiotikaprofylax, i ovanliga fall re-op med tätning. Beta Trace protein kan mätas. Diabetes insipidus kan behöva Minirin. SIADH. Vätskerestriktion. Tolvaptan. Binjurebarksvikt (kortison-brist) undvikes med hydrokortison-schema. Meningit LP, behandling enl vanliga principer. Blödning synförsämring eller annan neurologisk påverkan, medvetandesänkning, akut DT, ev akut re-op Postoperativa undersökningar Alltid postop endokrinkonsult innan utskrivning operationsberättelse skall då finnas klar. Bedömes om kortison-schemat skall trappas ut helt, eller om underhållsdos skall behållas t v, synpunkter på hormonell substitution i övrigt, ev postop kompletterande provtagning (gäller f a de endokrint aktiva tumörerna), planering för fortsatt endokrin uppföljning. Postop ögonkonsult om synpåverkan förelåg pre-op (eller om synpåverkan mot förmodan tillkommit). Om klar subjektiv förbättring kan detta ibland ske polikliniskt efter utskrivning eller via hemortslasarettet kort tid efter op. Utskrivning Kan normalt ske till hemmet 3-5 dagar efter op. Om läckage förlängs förstås vårdtiden. Om endokrina problem ev utskrivning till med klin på hemorten. Epikriskopia samt kopia av operationsberättelse och postop endokrinkonsult till vederbörande endokrin-mott/medicinklinik samt endokrin US. Uppföljning Inget återbesök till NK. Sjukskrivning normalt veckor avhängigt patientens arbete och endokrina balans. PAD-svar vidarebefordras till vederb endokrinolog på hemorten, i samband härmed fyller även operatören i kompletta uppgifter i operations blankett till hypofysregistret. Fullständig endokrin utvärdering via endokrin-mott, medicinklinik på hemorten efter 1-3 mån. Ev ytterligare ögonundersökning i mellantiden e o. MRT sella 6 mån efter op, beställes av patientens endokrinolog (denna plan skall framgå i epikrisen). Härefter tas patienten åter upp på hypofysrond US efter meddelande från hemorten. Då ställningstagande till fortsatt uppföljning/behandling. 14

15 15 Endokrina specialproblem efter hypofysoperation Patient som opereras för ACTH-producerande hypofystumör Vid Mb Cushing skall patienten tas över till endokrinavdelning för värdering om bot och eventuell snar reoperation. Om omätbart ACTH har patienten i regel svår kortisolbrist. Kan behöva högre substitutions dos på mg (Hydrokortison 20 mg 1+1/2-1+1/2). Patienten sätts på hydrokortison enligt ovan och om omätbart ACTH på morgonen och lågt morgon kortisol innan tablettintag dag 2-3 är patienten sannolikt botad. Om laboratoriesvaren talar för att patienten är botad, låt patienten behålla Hydrokortison 20 mg 1+1/2-1+1/2 till endokrin evaluering ca 1-3 månader efter operation. Om laboratoriesvaren inger misstanke om att patienten ej är botad - justera medicineringen och diskutera med NK om ny MRT och ev reoperation. Vätskebalansrubbningar i samband med hypofysoperation Vid diabetes insipidus föreligger brist på ADH (antidiuretiskt hormon, vasopressin) och patientens njurar kan därför ej koncentrera urinen vilket leder till vattenbrist i kroppen. ADH bristen leder till låg urin-omolalitet och omvänt hög osmolalitet i serum och man kan se att halterna för Hb, EVF, albumin, kreatinin, Na i blodet ökar. Diabetes insipidus kan uppkomma vid skador på bakloben eller hypothalamus. ADH bildas i sekretoriska neuron i hypothalamus och förs ned via hypofysstjälken till bakloben. Behandling av diabetes insipidus ges med ett syntetiskt ADH (Minirin, Desmopressin ). SIADH I samband med hypofysoperation uppkommer ibland en övergående skada på bakloben eller stjälken - då kan lagrat ADH läcka ut från bakloben och patienten få överskott på ADH, d v s SIADH (syndrome of inappropriate secretion of ADH). Patientens njurar sparar nu för mycket vatten och osmolaliteten i blod sjunker, och osmolaliteten i urin blir hög (särskilt i relation till serumosmolaliteten), patientens urinvolym blir liten, och kroppsvikten ökar. Detta tillstånd behandlas med vätskekarens (< 1000 ml vätska per os dagligen). Ett alternativ kan vara att ge en vasopressinreceptor antagonist, Tolvaptan (Samsca ) Efter några dagar upp till en vecka viker detta tillstånd. Motsatt bild (diabetes insipidus) kan då uppkomma om nybildning av ADH och frisättning av ADH från hypofysen inte äger rum, - t ex på grund av en bestående skada på bakloben och/eller hypofysstjälken/hypothalamus. I detta läge uppkommer då diabetes insipidus och behandling får ges med syntetiskt ADH. Anm Eftersom denna risk för vätske- och elektrolytrubbning finns efter hypofysoperation är kontrollerna av vätskebalans och daglig vikt av värde. 15

16 16 Hypofystumör - Radioterapi Riktad gammabehandling är att föredra mot avgränsade tumörrester som tillväxer och vid kvarvarande hypersekretion av ACTH, GH eller TSH efter operation. Många får hypofysinsufficiens efter 15 år. Behandlingen sker på Karolinska Sjukhuset i Stockholm och remiss skrivs i regel av NK alternativt av behandlande läkare på länssjukhuset som har betalaningsansvaret. Tre fälts strålbehandling med fotoner används numera i begränsad omfattning till patienter som ej kan opereras eller vid kvarvarande hypersekretion av GH eller ACTH där man ej ser någon tumörrest. Specialfall som dras på hypofysrond. Vid cystiska craniopharyngeom kan instillation av radioaktivt yttrium krympa stora cystor. Nya tekniker som kan komma att användas mera i framtiden är LINAC stereotaktisk strålbehandling och protonstrålning. Observera: För alla typer av strålbehandling av hypofysen föreligger risk att på sikt (många månader till flera år) utveckla hypofysinsufficiens. Det är därför angeläget att dessa patienter följes och kontrolleras under lång tid (många år) efter genomförd behandling. Fraktionerad strålbehandling med fotoner Behandlingen ges vid alla onkologkliniker i regionen. Den ges med patienten liggande i en individuellt utformad fixatur. Vanligtvis ges en dagsdos med 1,8-2,0 Gy, 5 dagar i veckan, till en totaldos mellan 45 och 50 Gy (ev 54 Gy). Strålmålets GTV (Gross Target Volume) brukar definieras som hypofysadenomet som det avgränsas på CT- och om möjligt med tillägg MRundersökning. CTV (Clinical Target Volume) kan definieras med som GTV mm marginal (ICRU 50, ICRU 62). Dosplaneringen baseras på en CT-studie med 2-4 snittseparation. Behandlingen ges oftast med en tre-fälts-teknik med två motstående sidfält och ett framifrån snett infallande fält innefattande hypofysregionen. Strålbehandlingen sker vanligen polikliniskt. Ofta ges denna strålbehandling till patienter som tidigare opererats och där hypofysinsufficiens föreligger. Riskorgan: Nn. optici och chiasma opticus där strävan är att inte överstiga en dos på Gy vid fraktionerad behandling. Behandling med gammakniv ( Leksell-kulan ) Gammaknivsbehandling ges vid Neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. I gammakniven är ett antal källor med radioaktivt kobolt (60Co) arrangerade i en halvsfär, 192 eller 201 källor i de senaste konstruktionerna. Samtliga strålar från dessa 60Co-källor kan riktas mot ett gemensamt strålfokus. Storleken av strålvolymen kring fokus kan varieras genom att använda olika kollimatorstorlekar till strålkällorna. Vidare kan formen på dosfördelningen kring fokus ändras genom att man stänger strålgångarna för strålkällor i olika sektioner av halvsfären ( varierande pluggmönster ). Patientens huvud fixeras så att strålmålet placeras i strålfokus. Man kan använda ett eller flera foci för att täcka olika målvolymer med önskad dos. Behandlingen ges med patienten liggande, fixerad i en stereotaktisk ram som patienten bär under hela behandlingsdagen. Under behandlingsdagen görs diagnostik, targetdefiniering, dosplanering och behandling. Strålbehandlingen ges mot adenomet i en fraktion där randdosen mot strålmålet 16

17 17 kan ges med doser mellan c:a Gy (ev högre randdos). Dosen centralt i strålmålet kan då bli upp till c:a 50 % högre. Isodosfördelningen är för små strålmål skarpt avgränsad med ett brantare dosfall mot omgivande normal hjärnvävnad än vad som är möjligt med andra behandlingstekniker. Den maximala behandlingsvolymen är vanligen cm3. Gammaknivsbehandling ges med fördel till mikroadenom där volymen av strålmålet kan vara mindre än en cm3. Strålbehandling med gammakniv kan upprepas mer än 1 gång men det bör gå tillräckligt lång tid mellan behandlingarna (ca 1½ - 2 år) då stråleffekten kan komma relativt sent. Riskorgan: Nn. optici och chiasma opticus där strävan är att inte överstiga en dos på 8 Gy vid engångsbehandling. Protonstrålbehandling Protonstrålbehandling ges vid The Svedberg laboratoriet i Uppsala och förmedlas av Onkologikliniken och Avdelningen för sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. På sikt kommer detta att erbjudas via den landstingsgemensamma Skandionkliniken i Uppsala. En protonstråle har en räckvidd som är beroende av dess energi. Bortom den avslutande Bragg-toppen, där den avgivna dosen är högst, fås ingen sekundär bestrålning mot normalvävnaden. Dosbelastningen i normalvävnaden är också lägre på vägen fram till Braggtoppen jämfört med fotonstrålning. Diagnostik och dosplanering för protoner görs i princip på samma sätt som för fotoner. Strålbehandlingen genomförs oftast med två eller tre protonstrålar. Bragg-toppen kan breddas i djupled för att täcka strålmålet i sin helhet. Avgränsningen åt sidorna sker med individuellt formade kollimatorer. Patienten fixeras med hjälp av ett bitblock som via en ram och en hjälm är fastsatta i behandlingsstolen. Patienten positioneras med hjälp av röntgentäta titanmarkörer (vanligen fyra stycken mätande 2 x 3mm) som inopererats i skallbenet före dosplanering. Genom att ta röntgenbilder i behandlingsläge kan patientens och därmed strålmålets position bestämmas med hög precision. Protonstrålbehandling kan ges vid vissa fall av hypofystumör, särskilt i recidivsituationer. Strålmål med upp till 90 mm diameter kan behandlas. Behandlingen sker vanligen fraktionerad med fyra 5-6 Gy fraktioner under fyra på varandra följande dagar. För Nn. optici och chiasma opticus är strävan att inte överstiga en totaldos på 20 Gy givet i fyra fraktioner. Andra fraktioneringsmönster är också möjliga. En lägre dagsdos t.ex. 3 Gy kan ges i 10 eller 12 fraktioner under 3 behandlingsveckor. Strävan är även vid detta fraktioneringsmönster att begränsa dosen till chiasma varför avståndet mellan strålmål och chiasma inte bör understiga 3 4 mm. Patienterna behandlas inneliggande på onkologiavdelning (avd 78 C vid Akademiska sjukhuset). Under behandlingen ges Tabl. Betapred 2 mg x 3 för att motverka ödemutveckling i strålmålet. Riskorgan: Nn. optici och chiasma opticus där strävan är att inte överstiga en totaldos på 20 Gy givet i fyra fraktioner. 17

18 18 Hypofystumör uppföljning efter operation och behandling Viabel hypofysrest viktig upplysningen! Endokrinologisk bedömning av substitutionsbehov görs på NK innan hemgång. Kortisol substitution ges på vida indikationer tills man har möjlighet att utvärdera hypofysfunktionen. Om normala tyreoideaprover innan operationen kan man vänta 2-3 veckor efter operationen med provtagning om man misstänker hypofysskada då man annars riskerar att man får falskt normala värden p g a lagrat tyreoideahormon i sköldkörteln. Mycket lågt TSH och sjunkande fritt T3 2-3 dagar efter operation i kombination med omätbart prolaktin talar för svår hypofysvikt. Diabetes insipidus får ej missas och det gäller framförallt patienter opererade för craniopharyngeom eller andra tumörer eller trauma som påverkat hypothalamus som är i riskzonen. Observera att man ibland ser en lätt övergående diabetes insipidus även vid vanlig hypofyskirurgi vilket efter några dagar kan vändas i ett ADH överskott (SIADH) med vätskeöverskott och hyponatremi (elektrolytstatus bör analyseras innan hemgång). GH och könshormoner behöver inte utvärderas i det akuta skedet men om patienterna var bristiga innan operation kan man kvarstå på sin ordinarie substitution tills endokrin evaluering. Om ovanstående är kontrollerat kan endokrin evaluering med basala prover enligt utredningsschemat räcka efter 1-3 månader. Om gränsvärden för hormonbrister bör stimuleringstest göras efter 6-12 månader i form av insulinbelastning eller GHRH-Arginin stimulering och ACTH stimulering. Postop MRT (CT) görs efter cirka 6 månader och beställs av hemmaklinik om ej annat meddelas Med MRT eller CT kan man följa en eventuell tumörrest utan strålbehandling. Fortsatt uppföljning beror på om tumörresten tillväxer. Man kan inte släppa patienter med tumörrester då recidiv kan komma efter år (MRT/CT 6 mån, 2 år, 5 år, 10 år, 15 år...). Ögonundersökning postoperativt görs efter operationen innan patienten går hem och inremitterande meddelas om ytterligare undersökningar behövs i senare skede. När endokrin evaluering och MRT kontroll är klar skickas alla resultaten till en uppföljande hypofysrond i Linköping (endokrin, NK och neuroradiolog). Förslag på fortsatt uppföljning meddelas och SV hypofystumörregistret ifylles. 18

19 19 Kraniofaryngiom Kraniofaryngiom utgör 9% av intrakraniella tumörer hos barn men förekommer i alla åldrar. Tumörer som debuterar hos yngre barn är oftast aggressivare och växer fortare. Debutsymptom är ofta intrakraniell tryckstegring, hydrocefalus eller synpåverkan men kan också vara hypothalamiska symtom. Diabetes insipidus är ett vanligt symptom vid insjuknandet. Utredning med MRT är nödvändig före operation. Synfältsundersökning bör utföras preoperativt och det är även önskvärt med endokrin utvärdering men detta kan inte alltid göras p g a akut insjuknande. En basal provtagning bör hinnas med och kompletteras med osmolalitet i serum och urin. Provtagning som vid övriga hypofystumörer. Behandling Komplett excision genom operation är den mest effektiva behandlingsmetoden. Operationen görs ofta transkraniellt om massiv tumör. Även om total excision är målet för ingreppet måste ofta tumörvävnad lämnas för att inte skada hypothalamus och närliggande strukturer. Strålbehandling kan komma ifråga för behandling av kvarlämnade tumörrester och recidiv. Behandling av enstaka cystiska portioner eller recidiverande cystor kan ske genom intrakavitär yttrium behandling. Uppföljning Uppföljning bör ske hos endokrinolog med tillgång till specialister i neurokirurgi och oftalmologi. Många patienter utvecklar komplett hypofysinsufficiens med diabetes insipidus. Hos barn måste tillväxt och sexuell utveckling hanteras. Ofta är hypothalamisk fetma ett problem. Radiologisk uppföljning sker med MRT, initialt tätare undersökningar än vid andra typer av hypofystumörer, då cystor kan utvecklas relativt snabbt. Livslång uppföljning är oftast nödvändig. Rathke cleft cyst Dr Henry Knipe and Dr Donna D'Souza et al. Rathke cleft cysts, also known as pars intermedia cysts, are non-neoplastic, sellar or suprasellar epithelium-lined cysts arising from the embryologic remnants of Rathke pouch in the pituitary gland. They are common lesions and usually incidentally identified. Epidemiology Rathke cleft cysts are common and are found in ~15% (range 11-22%) of autopsies. Although the underlying substrate is congenital, they appear to enlarge during life, as they are rare in 19

20 20 childhood. There is a recognised female preponderance with a female to male ratio of approximately 2:1. Clinical presentation The vast majority of Rathke cleft cysts are asymptomatic, and are incidentally found when the pituitary is imaged for other reasons. If large, they may cause: visual disturbances: due to compression of the optic chiasm pituitary dysfunction o o due to compression of adjacent pituitary tissue and distortion of the pituitary stalk present in up to 69% of symptomatic cases headaches Pathology Rathke pouch forms during the 4 th week of embryologic development as a rostral outpouching from the roof of the primitive oral cavity. The anterior wall of the pouch gives rise to the anterior lobe of the pituitary (pars distalis). The posterior wall of the pouch does not proliferate and remains as the intermediate lobe of the pituitary (pars intermedia). The lumen of the pouch narrows to form a cleft (Rathke cleft) that normally regresses. Persistence of this cleft with expansion is believed to be the origin of a Rathke cleft cyst. The wall of the cyst is typically lined by a single columnar cell layer of epithelium, often containing goblet cells, and is often ciliated. An intraluminal nodule which macroscopically appears white and is often adherent to the cyst wall (although it may be free floating) is composed of solid tissue that represented desquamated cellular debris. Radiographic features On imaging a Rathke cleft cyst is seen as a well defined non enhancing midline cyst within the sella arising between the anterior and intermediate lobes of the pituitary. 40% are purely intrasellar and 60% have suprasellar extension. Purely suprasellar location, although reported, is rare. Treatment and prognosis Surgical treatment is indicated for symptomatic cases. A case series showed 18% of recurrence rate after surgery resection supporting the theory that a relationship exists between a symptomatic Rathke cleft cyst and craniopharyngioma. 20

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS

Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS Tillväxthormonbrist hos vuxna Charlotte Höybye, KS Prevalens av tillväxthormonbrist (GHD) hos vuxna 300-350/ miljon (i norden) GHD finns hos cirka 50% av patienter med hypofystumör innan hypofys operation

Läs mer

En presentation om Addisons sjukdom.

En presentation om Addisons sjukdom. En presentation om Addisons sjukdom. Samtliga läkare och sjuksköterskor har läst om Addisons sjukdom under studietiden. De flesta har aldrig mött en Addisonpatient. Man kanske har ett hum om vad Addisons

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Årsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Årsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Årsberättelse 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 SVENSKA HYPOFYSREGISTRET 2 SVENSKA HYPOFYSGRUPPEN 3 EKONOMI 3 ANSVARIGA FÖR REGISTRET 4 HYPOFYSEN 5 ORDLISTA/LISTA ÖVER FÖRKORTNINGAR

Läs mer

Hypofystumörer. Regionalt Vårdprogram

Hypofystumörer. Regionalt Vårdprogram Hypofystumörer Regionalt Vårdprogram Januari 2015 Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro (RCC) Publiceras endast på RCCs hemsida Regionalt vårdprogram för hypofystumörer 2015 2 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping

Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping Menstruationscykeln - kan man förstå sig på den? elizabeth.nedstrand@lio.se specialistläkare Kvinnokliniken, Linköping Endokrinologiska utmaningar Menstruationscykeln Endokrinologiska effekter Höga östradiolnivåer

Läs mer

Östrogenbehandling 2007

Östrogenbehandling 2007 Östrogenbehandling 2007 Reviderad version av vårdprogram från 2003 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Expertgruppen för gynekologi 1 Innehållsförteckning Inledning...........................................

Läs mer

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011 Akut binjurebarksinsufficiens Tommy Olsson Medicincentrum 2011 (Adrenogenitalt syndrom - hög känslighet för stress/infektion) HPA-axeln Kortisolproduktion: Ca 10 mg/dygn (5,7 mg/m 2 /dygn) Under maximal

Läs mer

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon

Behandling. med sköldkörtelhormon. Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon Ett livsviktigt hormon Behandling med sköldkörtelhormon (tyroxin) Detta hormon bildas normalt i sköldkörteln som sitter framtill på halsen strax nedanför struphuvudet.

Läs mer

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 Disposition Introduktion Strålbehandling Cytostatika Kortfattat om onkologisk

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department GynObstetrik Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln Health Department Innehållsförteckning 1 Reproduktionsendokrinologi..2 Hypotalamus.........2 Hypofysen.. 2 Ovarierna........2 Menstruationscykel.......3

Läs mer

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10.

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10. Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg PM Mödrahälsovård Ansvariga för PM Datum Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10 Depo-Provera Depo-Provera 1 ml injektionsväska innehåller

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Cirka 40/100 000 invånare och år. Fem gånger vanligare hos kvinnor.

Cirka 40/100 000 invånare och år. Fem gånger vanligare hos kvinnor. Kapitel Thyreotoxikos Incidens Cirka 40/100 000 invånare och år. Fem gånger vanligare hos kvinnor. Indelning Hyperthyreos Toxisk diffus struma (Graves sjukdom, Basedow sjukdom); 60-70 %, autoimmun, TRAKpositiv;

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Endokrinologi. Linda Jäger, leg läk Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Endokrinologi. Linda Jäger, leg läk Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Endokrinologi G Linda Jäger, leg läk Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Upplägg Översikt av menstruationscykeln Organ och hormoner involverade i menstruationscykeln Den hormonella regleringen

Läs mer

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion

Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion Thyreoideaguiden (Sköldkörtelutredning) - kortversion Denna version är en kortare version av Thyroideaguiden, som också finns tillgänglig på Endokrinologsektionens hemsida. Guiden är ursprungligen sammanställd

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar

Medfödd hypotyreos. 24 frågor och svar Medfödd hypotyreos 24 frågor och svar Författare Jan Alm och Annika Janson Barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barnens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset 2 Vad är medfödd hypotyreos?

Läs mer

Kortikosteroider och hypofyshormoner

Kortikosteroider och hypofyshormoner Endokrinologi 651 Kortikosteroider och hypofyshormoner Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Britt Edén Engström, Sektionen för endokrinologi, Akademiska

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Testosteronbrist. Vårdprogram och behandlingsrekommendationer

Testosteronbrist. Vårdprogram och behandlingsrekommendationer Testosteronbrist Vårdprogram och behandlingsrekommendationer Bakom utarbetandet av dessa behandlingsrekommendationer står följande: Leif Abramsson, Umeå Stefan Arver, Stockholm Jan-Erik Damber, Göteborg

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Kortikosteroider och hypofyshormoner

Kortikosteroider och hypofyshormoner Kortikosteroider och hypofyshormoner tommy olsson, norrlands universitetssjukhus, umeå stig valdemarsson, universitetssjukhuset i lund inledning Kortikosteroider används för substitution vid primär och

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

SCHERING NORDISKA AB Box 912 175 29 Järfälla

SCHERING NORDISKA AB Box 912 175 29 Järfälla BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE SCHERING NORDISKA AB Box 912 175 29 Järfälla Företrädare: Elisabeth Rehnman SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Strålbehandlingsprocessen. Strålbehandling på Radiumhemmet. Hur många och på vilket sätt? Fixation - ansiktsmask. Bitfixation 1

Strålbehandlingsprocessen. Strålbehandling på Radiumhemmet. Hur många och på vilket sätt? Fixation - ansiktsmask. Bitfixation 1 1 Strålbehandling på Radiumhemmet Strålbehandlingsprocessen I samråd mellan onkolog och patientens läkare tas beslut om strålbehandling. Onkologen skriver remiss till strålbehandlingsavdelningen. Remissen

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal Till dig som har fått Nexplanon förskrivet Denna patientinformation delas ut av berörd sjukvårdspersonal Nexplanon skyddar dig från att bli gravid under tre år. Nexplanon är en liten hormonstav som placeras

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin

Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Manligt klimakterium finns det? Mikael Lehtihet Endokrin och diabetessektionen, Vo Internmedicin Utveckling till man en resa med Mr T Hypogonadism Symtom och tecken på otillräcklig androgen effekt = Lågt

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Radiojodbehandling. Vid hög ämnesomsättning

Radiojodbehandling. Vid hög ämnesomsättning Radiojodbehandling Vid hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring,

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Klimakteriet. Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Primärvården. Kontaktpersoner

Klimakteriet. Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Primärvården. Kontaktpersoner Klimakteriet Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Primärvården Kontaktpersoner Överläkare Elisabeth Darj, kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, 018-611 00 00 vx. Husläkare

Läs mer

Antikonception. Olika Preventivmetoder. Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels

Antikonception. Olika Preventivmetoder. Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels Antikonception Olika Preventivmetoder Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels Graviditets risk Graviditets risk Den totala graviditetsrisken vid ett oskyddat samlag beräknas till 6-7%.Risken är

Läs mer

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009

Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 Medicinska riktlinjer för Inducerad abort, FARG 2009 ALLMÄNT Organisationen av abortverksamheten ser olika ut på olika sjukhus/sjukvårdsinrättningar. I de flesta fall består verksamheten av ett teamwork

Läs mer

Polycystiskt ovariesyndrom. Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala!

Polycystiskt ovariesyndrom. Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala! Polycystiskt ovariesyndrom Jan Holte! Carl von Linnékliniken! Uppsala!! Ultraljudsdiagnostik -basen för modern bild av PCOS! Ett hormonellt och kliniskt spektrum utan tydliga gränser AF: < 5 5-9 > 9 >

Läs mer

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan)

Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Barn och ungdomsklinikerna Dehydrering 1(5) Dehydrering (se även Akut Pediatrik, sjunde upplagan) Definitioner Isoton dehydrering Hyperton dehydrering Hypoton dehydrering S-Na 135-149 mmol/l (vanligast,

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail.

Innehåll. Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling. Snorri Einarsson - Reproduktionsmedicin - Sahlgrenska - snorri.einars@gmail. Infertilitet Innehåll Fertiltet Infertilitet Orsaker Utredning Behandling Vad kan/skall vi erbjuda? Utredning och behandling Information och förklaringar sex och samlevnad! Stöd något vackert och spännande

Läs mer

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550

Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Finns det en korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Gay J. Canaris, MD John F. Steiner Chester E. Ridgeway J Gen Intern Med 1997;12: 544-550 Korrelation mellan hypotyreos och biokemi? Hypotyreos N

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Utredning - neonatal hypoglykemi. Barnveckan i Jönköping 2010 Maria Elfving

Utredning - neonatal hypoglykemi. Barnveckan i Jönköping 2010 Maria Elfving Utredning - neonatal hypoglykemi Barnveckan i Jönköping 2010 Maria Elfving Vilka barn ska utredas? Svår hypoglykemi Glukosbehov > 12-15 mg/kg/min Hypoglykemisk kramp Långdragen hypoglykemi Glukosbehov

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

RÅD VID ÖSTROGENBEHANDLING FEMANEST FEMASEKVENS FEMANOR

RÅD VID ÖSTROGENBEHANDLING FEMANEST FEMASEKVENS FEMANOR RÅD VID ÖSTROGENBEHANDLING FEMANEST FEMASEKVENS FEMANOR VAD ÄR KLIMAKTERIET? Klimakteriet är inte en bestämd tidpunkt i en kvinnas liv. Begreppet menopaus definieras däremot som den sista menstruationens

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim

rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim W at Information can expect rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim Levosert ingår i högkostnadsskyddet W at s Levosert och kan därmed delbetalas. and ow does t ork? Innehåll Om Levosert... 4 Så får du

Läs mer

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen

Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning gemensamma riktlinjer i Sydöstra sjukvårdsregionen Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt

Läs mer

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

Pubertet normal och onormal

Pubertet normal och onormal Pubertet normal och onormal Martin Ritzén Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Institutet Stockholm, Sweden Disposition Puberteten en stormig period Hormoner som är inblandade Somatiska pubertetstecken

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Kvinnor och epilepsi. Information för kvinnor om epilepsi. Brought to you by

Kvinnor och epilepsi. Information för kvinnor om epilepsi. Brought to you by Kvinnor och epilepsi Information för kvinnor om epilepsi Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av: Vad är epilepsi? God livskvalitet med epilepsi

Läs mer

Infertilitetsutredning

Infertilitetsutredning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Infertilitetsutredning 1(5) kvinnokliniken i Infertilitetsutredning Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, är vanligt och förekommer i 10-15 % av alla parförhållanden.

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats

Läs mer

Endokrina sjukdomar -en översikt. Sophia Rössner

Endokrina sjukdomar -en översikt. Sophia Rössner Endokrina sjukdomar -en översikt Sophia Rössner Patologi -från folksjukdom till raritet Diabetes mellitus->3% av befolkningen i Sverige. Ca 15% DMI, 85% DMII. Hyperparathyreoidism- Ca 3% av kvinnor>50

Läs mer

Preventivmedel till dig som fött barn

Preventivmedel till dig som fött barn Preventivmedel till dig som fött barn Tiden efter förlossningen Tiden efter förlossningen kallas puerperiet och omfattar sex till åtta veckor. Under denna period sker hormonella förändringar som bland

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Namn: Personnr: - texta

Namn: Personnr: - texta TENTAMEN T3 HOMEOSTAS, LÄKA32 2 0 1 0 0 8 18 Namn: Personnr: - texta Max: 84 poäng KOD: Gk: 50 poäng Skrivtid: 8-13 : Läs detta först: 1. Ta det lugnt! 2. Mobiltelefoner, väskor och ytterkläder skall förvaras

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. HER1/EGFR-receptor Tarceva är en liten molekyl som

Läs mer

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska

Anabola androgena steroider. Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Anabola androgena steroider Linköping, 16/5-2013 Milja Ranung, leg sjuksköterska Dopingjouren Telefonrådgivning 10-16 vardagar www.dopingjouren.se Forskning Utbildning Projekt Nätverk Önskade effekter

Läs mer

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng

Sifferkod... Kirurgifrågor, 25 poäng HT-06 A Kirurgifrågor, 25 poäng A1 En 60-årig man, som är gallopererad för 15 år sedan, söker en eftermiddag p g a buksmärtor på akutmottagningen, där du är primärjour på kirurgen. Patienten har känt sig

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala

Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande. Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Oxygen-, temperatur-, blodtrycks- och blodsockerbehandling vid stroke Läkarstuderande Andreas Terént Akademiska sjukhuset Uppsala Penumbran Betyder halvskugga Den del av hjärnan som inte signalerar men

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg

Rädda hjärna flödet, handläggning sjukvården Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-63177 Fastställandedatum: 2013-04-09 Giltigt t.o.m.: 2014-04-09 Upprättare: Miriam M Nahum Fastställare: Ulf Larsson Rädda hjärna flödet, handläggning

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Svenska Hypofysregistret, NKR14-124

Svenska Hypofysregistret, NKR14-124 Svenska Hypofysregistret, NKR14-124 Svenska Hypofysregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM

OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM VI OBSTETRISKA OCH GYNEKOLOGISKA SYMTOM Obstetriska och gynekologiska symtom Obs! Innefattar även symtom från bröstkörteln (mammae). 101 Obstetriska symtom symtom vid säker eller misstänkt graviditet Innefattar

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer

Mat, fasta och Addison.

Mat, fasta och Addison. Mat, fasta och Addison. 5:2 dieten? Jag intervjuade professor Kerstin Brismar, endokrinolog, om fasta och 5:2 dieten. Hon är ansvarig för en studie på KS i Solna. Längre livslängd?...en diet baserad på

Läs mer

Bli frisk med T3 - av Paul Robinson. Inledning

Bli frisk med T3 - av Paul Robinson. Inledning Bli frisk med T3 - av Paul Robinson Inledning Jag är inte en professionell författare. Inte heller är jag en läkare, en medicinsk forskare eller en biokemist. Jag är helt enkelt en man som har sett sitt

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka 1 Tvillingen Läkare: Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Bor du med tvillingen? Ja, sedan hur många år Nej => Har du bott med tvillingen Ja, år 19 till 19 Nej Hur länge har du känt tvillingen?

Läs mer