ix MMedicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ix MMedicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén"

Transkript

1 NR 4 DECEMBER 2010 ix MMedicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén Missa inte sista chansen! Sid 5 Nya apotek nya problem Det har uppstått problem med licensläkemedel och telefonkontakter efter omorganiseringen av apoteken. Läkemedelskommittén har haft möte med alla apoteksaktörer i länet och försökt hitta lösningar. Läs om hur det kan fungera med generella licenser. MiX presenterar också en lista över de direkta telefonnumren till de lokala apoteken. Sid 2 Dra ditt strå till stacken Oftare fel än rätt vid vårdnivåbyten. En mängd förbättringsarbeten pågår i länet för att minska läkemedelsfelen. MiX refererar ett arbete på medicinkliniken i Gävle. Sid 3 I Fablernas Värld Smärta efter bältros är ett besvärligt tillstånd för gamla människor. Man hoppas ju kunna minska risken genom att behandla bältrosen i det akuta skedet. Men hjälper det? Sid 6 7 BA(C)KSIDAN Läkemedelsindustriföreningens undersökning visar att förskrivningen av läkemedel i landet är ojämlik.detta är dock känt sedan tidigare och har belysts i olika sammanhang. Socialstyrelsens Öppna Jämförelser visar att länet står sig bra på många (men inte alla) läkemedelsområden. Sid 8 MiX stora helgtävling Här är något riktigt knepigt att bita i. Känner du igen växter och djur och vilka läkemedel vi utvinner ur dem? Sid 6 7 INSIDA Miljö och läkemedel Fåglar dör I Indien har ett par arter av gamar nästan utrotats på grund av att man behandlar kor med mediciner. Sid 4 Sömnmedel Nya tag Efter LK:s kampanj för två år sedan sjönk sömnmedelsförskrivningen. Nu börjar den stiga igen. Sid 3 På recept Zon gel Ketoprofen gel har visar sig ge upphov till många hudreaktioner. Medlen receptbeläggs. Sid 4 Se upp för solen när du smörjt med ketoprofen gel. Illustration: Vidar Wicklund Missa inte 2009 års höjdpunkt! Har du anmält dig till Mellansvenskt Läkemedelsforum? Nytt från TLV Nexium bort ur förmånssystemet Granskning av smärtlindrande/antiinflammatoriska mediciner. Sid 5

2 APOTEKSNYTT Möte med apoteksaktörer Läkemedelskommitténs arbetsutskott hade i oktober ett möte med representanter för de apotekskedjor som driver apotek i Gävleborgs län. För närvarande finns följande apoteksaktörer i länet: Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans Droghandel, Apoteksgruppen (småföretagare) och Cura apoteket (ICA). Bland annat diskuterades telefonrecept, direktnummer till lokala apotek, generella licenser och problemen med listan Mina sparade recept på apoteket. För telefonrecept, frågor om lagerhållning, priser, öppettider med mera kan man ringa de olika apotekskedjornas kundcentrum. När du som förskrivare eller vårdpersonal behöver kontakt med ett lokalt apotek kan du ringa på de direktnummer som finns nedan. Apotek Hjärtat, Kundcenter; vårdpersonal: Apotek Hjärtat, Skolhusgatan, Söderhamn: Apotek Hjärtat, Ljusne HC: Apotek Hjärtat, HC Linden, Bergvik: Apotek Hjärtat, Sporthallsvägen, Edsbyn: Apotek Hjärtat, Stationsgatan, Kilafors: Apotek Hjärtat, Nygatan 8, Bollnäs: Apotek Hjärtat, Arbrå HC: Apotek Hjärtat, Stationsgatan, Järvsö: Apotek Hjärtat, Drottninggatan 12, Gävle: Apotek Hjärtat, Andersbergs HC, Gävle: Apotek Hjärtat, Hemlingby köpcentrum: Apoteket AB, Kundcenter för vårdpersonal: Apoteket Linblomman, Bollnäs sjukhus: Apoteket Nordstjärnan, Alfta: Apoteket Syrenen, Gävle Sjukhus: Apoteket Bocken, 9:ans köpcenter, Gävle: Apoteket i Valbo köpcentrum: Apoteket Mården, Bergby: Apoteket Duvan, Storvik: Apoteket Stjärnan, Hudiksvalls Sjukhus: Apoteket Rönnen, Iggesund: Apoteket Björnen, Bergsjö: Apoteket Lokatten, Harmånger: Apoteket Örnen, Tierp Apoteket Biet, Gimo Kronans Droghandel, Kundcenter: Kronans Droghandel Södertull, Gävle: Kronans Droghandel, Hedesunda: Kronans Droghandel, Valbo köpcentrum: Kronans Droghandel, Delsbo: Lösning på licensproblem Förfrågan från en hudläkare: Roaccutan är ett preparat mot acne som endast dermatologer får skriva ut. Vi har sålunda en årlig licens för detta. Det har visat sig uppstå problem för patienter hos andra apotek än Apoteket AB. Dessa vet nämligen att vi innehar licens eftersom vi meddelat detta och det har spridits till deras filialer. Alla nya privata apotek har dock inte licens och patienterna får inte ut preparatet. Hur göra? Finns någon kontaktlista för apoteken i länet samt norra Uppland? Svar: LMK:s arbetsutskott och företrädare för de olika apotekskedjorna i länet har haft ett möte. Där tog vi bland annat upp problemet med generella licenser. Apoteken har därefter presenterat en lösning: Den apoteksaktör som beviljats en generell licens (oftast Apoteket AB, då sjukhusapoteken i länet tillhör Apoteket AB), mailar preparat och diarienummer till en kontaktperson hos varje aktör som i sin tur meddelar sina apotek. Apoteken kan vid behov hänvisa till diarienumret då de själva 2 Kronans Droghandel, Hudiksvall: Kronans Droghandel, Färila: Kronans Droghandel, Ljusdal: Kronans Droghandel, Ockelbo: Kronans Droghandel, Gallerian, Sandviken: Kronans Droghandel, Jansasparken, Sandviken: Apoteksgruppen, Kundcenter: , växel Apoteket Svanen, Strömsbro, Gävle: Apoteket Kronan, Bomhus, Gävle: Apoteket Pilen, Sätra, Gävle: Apoteket Orren, Hofors: Apoteket Tjädern, Sjukhuset, Sandviken: Apoteket Furan, Skutskär: Cura apoteket Cura apoteket, Maxi ICA, Gävle: söker licens. Varje aktör får sedan ha sin egen rutin för att meddela inom företaget vilka licenser som finns. Däremot är det inte enligt Läkemedelsverket säkert att ansökan beviljas för att det finns ett diarienummer att hänvisa till. Varje ansökan behandlas för sig. Överenskommelsen gäller inom vårt län, men det finns önskemål från förskrivare att även apoteken i Norduppland informeras. Det får varje aktör sköta om.

3 PROJEKT / LÄKEMEDELSFEL 109S drar sitt strå till stacken I landstinget pågår en rad projekt för att minska läkemedelsfelen, särskilt i vårdens övergångar. Som stöd i detta arbete deltar landstingets egna apotekare. Här presenteras ett av många förbättringsarbeten. Avdelning 109S är en strokeavdelning på Gävle sjukhus. Där har under hösten ett arbete med att identifiera och åtgärda läkemedelsfel ägt rum. De som drivit projektet har varit ST-läkare Ayed Ahmad, Apotekare Erica Blomberg, VEC Taina Gunnarsson och Läkar-VEC Ann-Mari Broqvist. Bakgrund Vid inläggning på 109S saknas ofta information om patienten har ApoDos. Patientens läkemedelsintag i hemmet stämmer inte överens med läkemedelslistan i Melior. Projektets syfte var att belysa läkemedelsöverföringsfel som uppstår vid inläggning på 109S. Det skall leda till ett arbetssätt som säkerställer en korrekt läkemedelsbehandling under patientens vårdtid. Metod Samtliga nyinskrivna patienter på 109S under fyra veckor inkluderades i studien. För inkluderade patienter kontrollerades att läkemedel fanns dikterade vid inskrivning, att källor fanns angivna i journalen samt samstämmigheten mellan uppgifterna om läkemedel i Meliors olika moduler. Samtliga nyinskrivna patienter screenades för Apodos. För de patienter som hade ApoDos gjordes en intervju med utgångspunkt från aktuellt dosrecept avseende vilka läkemedel som individen tog. Därefter kontrolleras att det fanns markerat i ordinationsöversikten i Melior att patienten hade ApoDos samt att ordinerade läkemedel i ApoDos fanns ordinerade i samma modul. För övriga patienter gjordes en intervju avseende vilka läkemedel som individen tog. Vid behov kompletterades läkemedelsanamnesen med information från andra källor såsom patientens hälsocentral, anhöriga, recept och läkemedelsförpackningar för att få information om patientens aktuella läkemedelsbehandling. Några resultat Endast hälften av patienterna som hade ApoDos identifierades på akutmottagningen. Ingen av de patienter som stod på Waran fick sina ordinationer i den särskilda ordinationsmallen för Waran. Man fann många fall där de olika uppgifterna i Melior om patientens läkemedelsbehandling inte stämde överens med varandra. Slutsatser För att minska läkemedelsfelen kom projektet fram till förslag på sådant som bör förbättras: Bland annat bör man göra noteringar i löpande journaltext och i epikrisen när läkemedel dosjusterats, lagts till eller tagits bort. Det är viktigt att vara noggrann när man vid inläggning dikterar in vilka läkemedel patienten står på. Vid osäkerhet kan man till exempel be anhöriga hämta läkemedelslista och lämna till avdelningen. PROJEKT / FÖRSKRIVNING Förskrivning av sömnmedel ökar igen Hösten 2008 genomfördes ett projekt där patienter med sömnproblem erbjöds alternativ till enbart mediciner. Därefter sågs en tydlig minskning av sömnmedelsförskrivningen. Men nu finns en tendens att förskrivningen ökar igen. LMK vill uppmana all inblandad personal att aktualisera de rutiner som togs fram. Det gäller såväl rådgivningssköterskor, distriktssköterskor, hälsosamordnare, psykosociala team som läkare. Broschyren Bättre sömn utan sömnmedel finns att rekvirera från Läkemedelsenheten, Folkhälsoenheten och Psykosocial Hälsa i Gävle. 3

4 HOT MOT MILJÖN Diklofenak - ett miljöproblem Diklofenak är ett väl beprövat antiinflammatoriskt läkemedel som används i relativt stor utsträckning, drygt 4 ton säljs årligen i Sverige. Användningen av diklofenak har medfört allvarliga miljöproblem, inte minst i södra Asien där tre arter av gamar är på väg att dö ut. I områden där kor av kulturella skäl inte avlivas vid sjukdom eller hög ålder så har ofta diklofenak använts för att lindra kornas smärta. Av samma skäl tas inte kokadavret omhand av människor när döden inträtt, vilket får till följd att asätare konsumerar köttet. I många fall är det gamar som äter detta kött som innehåller diklofenak, vilket får allvarliga effekter på gamarnas njurfunktion. Gamarna dör vanligen inom ett par dagar efter sådan exponering, med tydliga tecken på njurskada, hela 85 procent av 259 obducerade gamar hade uppenbar gikt med kraftig ansamling av urin- syra och lesioner i njurar, lever och mjälte. Detta har inneburit att tre vanliga gamarter betraktas som akut utrotningshotade, efter en minskning med 95 procent jämfört med början på 1990-talet, vilket är en av de snabbaste populationsminskningarna man observerat bland fåglar. I och med att diklofenak pekats ut som ett miljöproblem har substansen också undersökts i toxicitetsstudier på andra arter. Det har visat sig att diklofenak påverkar fisk (regnbågsöring) redan vid låga koncentrationer. I studier har tydliga subcellulära effekter på fiskarnas lever, njure och gälar påvisats vid 1 mikrogram/l. Vid 5 mikrogram/l uppstår histopatologiska effekter såsom lesioner i njurarna och nekros i gälarnas pelarceller. Vid den högre koncentrationen kunde bioackumulation visas, t ex fanns diklofenak i 2700 gånger högre koncentration i lever än i omgivande vatten. Av detta kan slutsatsen dras att diklofenak utgör en risk för vattenlevande organismer. Diklofenak anses som det NSAID-preparat som har högst akut toxicitet. Studier visar att en blandning av flera olika NSAID-preparat ger en toxisk effekt vid lägre koncentration än vid tester av de ingående substanserna enskilt. Detta kan medföra att oförutsedda effekter uppstår när organismer utsätts för blandningar av preparat, vilket ofta är fallet i vattenmiljö. Diklofenak bryts ner i relativt liten grad i reningsverken och förekommer därför i utgående vatten som når våra vattendrag i koncentrationer i samma storleksordning som de som visats ge effekter. Därför finns anledning att vidta åtgärder för att minska förskrivningen av diklofenak. Karin Andersson, Kemikaliecontroller Landstinget Gävleborg (Referenser: MiX på internet FAKTA Diklofenak är ett så kallat NSAID-preparat (non steroidal antiinflammatory drug). NSAID-preparat är en av de tre läkemedelsgrupper som Landstinget valt lägga fokus på i vårt miljömål om att Landstinget ska minimera sin användning av miljöstörande läkemedel. Receptbelagd Zon EU:s läkemedelsmyndighet har genomfört en vetenskaplig granskning av ketoprofen för utvärtes bruk. Orsaken är rapporter om hudreaktioner, särskilt i samband med solstrålning. Slutsatsen är att ljuskänslighetsreaktioner av topikala läkemedel som innehåller ketoprofen är allvarliga biverkningar. Förhållandet mellan nytta och risk för dessa läkemedel är dock fortfarande gynnsamt så medlen kan fortfarande förskrivas. Flera åtgärder kommer att genomföras för att skapa en säkrare användning. Dessutom FAKTA Ketoprofen gel säljs under namnen Orudis, Siduro och Zon och är nu receptbelagda. TLV har tidigare beslutat att medlen inte ska omfattas av läkemedelsförmånen och man får därför inte rabatt. Ipren gel och Voltaren gel fortfarande receptfria. ska dessa läkemedel receptbeläggas. Rekommendationer till vårdpersonal: Förskrivare ska strikt följa de kontraindikationer som finns vid förskrivning av ketoprofen för utvärtes bruk. Förskrivare och farmaceuter bör påminna patienter som använder ketoprofen för lokalt bruk om vikten av att förebygga fotosensibilisering genom att tvätta händerna noggrant efter varje användning av gelen. Man ska inte utsätta det behandlade området för solstrålning även om det är molnigt eller för UVA-strålning (solarier) under behandlingen och två veckor därefter. Det behandlade området ska skyddas från solljus genom att man bär kläder. Man ska inte använda ketoprofen under tättslutande förband. Behandlingen ska omedelbart avslutas om hudreaktioner uppkommer. Misstänkta biverkningar som uppkommer efter användning av läkemedel innehållande ketoprofen för lokalt bruk ska rapporteras till Läkemedelsverkets Regionala Biverkningscentra Källa: Läkemedelsverket 4 Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt Statens beredning för medicinsk utvärdering. Årets riksdag omfattar föredrag, paneldebatter, diskussioner och mentometeromröstningar med myndigheterna, socialdepartementet och andra viktiga aktörer. Ur programmet kan nämnas: Generisk förskrivning Utmaningar och möjligheter. Ekonomisk styrning av läkemedelsförskrivning piska eller morot? Utsläpp från läkemedelsproduktion vilka är riskerna och vem tar ansvar i ett globalt perspektiv? Tid o plats: 20 januari 2011, City Conference Centre, Stockholm Information o anmälan: Läkemedelsriksdagen arrangeras av Läkemedelsakademin.

5 TLV-NYTT Nexium ut ur förmånssystemet TLV har beslutat att Nexium enterotabletter (esomeprazol) inte ska vara kvar inom högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 15 januari Inom högkostnadsskyddet finns det andra PPI-läkemedel, exempelvis omeprazol, som alla verkar på samma sätt som Nexium, men som har en lägre kostnad. Begränsning utan effekt 2006 fick Nexium en begränsning av jsubventionen. Användningen av Nexium skulle förbehållas dem som bedömdes ha behov av en något högre syrareduktion vid behandling av erosiv GERD (reflux), det vill säga behandling med Nexium i dosen 40 mg. Begränsningen har inte haft avsedd effekt. Merparten av dem som använder Nexium använder istället dosen 20 mg och har antingen inte provat någon annan PPI eller har provat annan PPI i allt för låg dos. Endast en liten andel av dem som använder Nexium 40 mg har tidigare använt någon annan PPI i doser över 20 mg. Omeprazol 40 bättre än Nexium 20 Nexium 20 mg åstadkommer en sämre syrahämning än vad som kan uppnås med omeprazol 40 mg. Patienter med otillräcklig effekt av omeprazol 20 mg, riskerar därmed vid ett preparatbyte till Nexium 20 mg att få en sämre syrahämning än vad de kunnat få genom att istället gå upp i dos omeprazol. TLV konstaterar vidare att det saknas studier som jämför Nexium 40 mg mot omeprazol 40 mg med avseende på det relevanta kliniska effektmåttet. Trots att sådana data saknas kan man utifrån ett rimlighetsresonemang baserat på de jäm- förelser som trots allt finns, dra slutsatsen att skillnaden mellan de båda preparaten i dosen 40 mg sett till utläkningsfrekvens av erosiv GERD (efter 8 veckor) är mindre än 3 procentenheter. Detta eftersom skillnaderna mellan olika PPI tenderar att minska då högre doser används (eftersom man närmar sig maximal syrahämning) och den påvisade skillnaden i utläkningsfrekvens mellan preparaten i halva dosen uppgår till 3 procent. Orimlig prisskillnad Det framstår som orimligt att Nexium 40 mg ska ingå i läkemedelsförmånerna till en kostnad som är minst sex gånger högre än kostnaden för omeprazol, 40 mg (2 gånger 20 mg), trots att effektdata saknas som kan motivera en sådan prisskillnad. Granulat och HP Nexium enterogranulat och Nexium HP är fortfarande subventionerade och ingår i högkostnadsskyddet. Källa: TLV TLV:s har granskat smärtläkemedel TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har granskat smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel. Granskningen har lett till att ett brett sortiment kvarstår, att smärtstillande läkemedel för utvärtes bruk inte längre kommer att ingå i högkostnadsskyddet och förändrad subventionsstatus för några läkemedel. Gel Geler och sprayer för utvärtes bruk som används i samband med muskel- och ledskador, exempelvis sportskador, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet eftersom tillståndet bedöms vara av låg svårighetsgrad. Dessutom har företagen inte visat att nyttan av dessa läkemedel uppväger kostnaden. Maxpris TLV anser att det finns ett behov av ett brett sortiment smärtläkemedel i högkostnadsskyddet. Därför tillåter TLV en viss prisskillnad för dessa läkemedel. För flertalet läkemedel får behandlingskostnaden inte överstiga 3 kronor per dag vid normaldos. De företag som har valt att inte sänka priset på läkemedel inom denna läkemedelsgrupp kommer inte längre att få sina läkemedel subventionerade. De prissänkningar som har skett beräknas frigöra 10 miljoner kronor per år. Coxiber begränsas Granskningen har också visat att det finns behov av att begränsa användningen av läkemedlen Celebra och Arcoxia till patienter med hög risk för blödningar och för patienter med hög risk för magtarmbiverkningar, till exempel på grund av hög ålder eller tidigare magsår. De är bara kostnadseffektiva för vissa patienter. 100 miljoner Under våren 2010 fattade TLV beslut om att inte längre subventionera hyaluronsyra och glukosamin. Sammantaget frigör genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel nästan 100 miljoner kronor per år. Källa: TLV Besluten träder i kraft den 1 februari Läkemedel som utesluts: Zon gel, Ketoflex gel, Orudis gel och Siduro gel (ketoprofen) Ibumetin gel (ibuprofen) Eeze kutan spray (diklofenak) Xefo och Xefo-akut tabletter (lornoxikam) Läkemedel som får begränsad subvention: Celebra (celecoxib) Arcoxia (etoricoxib) Mellansvenskt Läkemedelsforum 2 3 februari 2011 Nu är sista chansen att anmäla sig till tredje upplagan av Mellansvenskt Läkemedelsforum 2 3 februari 2011 i Örebro. 5 Många kollegor har rankat dessa dagar högt tidigare år. Forum anordnas av de sju Läkemedelskommittérna i Uppsala-Örebro-regionen. Målgrupp är alla läkare, oavsett specialitet eller utbildningsnivå, i regionen. Programmet innehåller bland annat: Högaktuella föredrag om hjärt-kärlsjukdomar, astma, KOL, osteoporos, psykiatri och nedre luftvägsinfektioner. Alternativmedicin under luppen Gästföreläsning av professor Edzard Ernst, UK: Alternativmedicin under luppen. Fullständigt program och anmälan hittar du på:

6 I Fablernas Värld MiX helgtävling Förebygga smärta efter bältros Myter inom medicinen del XXX Postherpetisk neuralgi (PHN) är en smärtsam komplikation till herpes zoster som kan kvarstå länge. Tillståndet är svårbehandlat. Det rekommenderas därför att man försöker förebygga PHN genom att behandla med antivirala medel så tidigt som möjligt när utslagen har kommit. Nu har det publicerats en rapport i Cochranebiblioteket som visar att antiviral behandling tyvärr inte förebygger PHN. Man sökte alla studier av god kvalitet (randomiserade med kontrollgrupp) där man givit antiviral behandling inom 72 timmar och där man studerat förekomsten av PHN. Sex studier hittades med totalt 1200 deltagare som uppfyllde kraven. Fem med peroralt aciklovir och ett försök med 419 deltagare som utvärderade peroralt famciklovir. Det var ingen signifikant skillnad i incidens av PHN mellan aciklovir och kontrollgruppen vid fyra månader (Risk ratio (RR), 0,75, 95% CI 0,51 till 1,11, P = 0,15) eller sex månader (RR 1,05, 95% CI 0,87 till 1,27, P = 0,62) efter debuten av herpesutslag. Det fanns vissa tecken på en minskad förekomst av smärta fyra veckor efter debuten av hudutslag. I studien av famciklovir mot placebo fann man ingen signifikant reduktion av incidensen PHN, varken med 500 mg eller 750 mg. Författarnas slutsatser: Aciklovir minskar inte incidensen av PHN signifikant. Det finns otillräckliga bevis från randomiserade kontrollerade försök för att avgöra om andra antivirala behandlingar kan förhindra PHN. Referens: Antiviral treatment for preventing postherpetic neuralgia Qifu et al Cochrane Database of Systematic Reviews Tidigare artiklar i Fablernas värld hittar du i MiX arkiv på LMK:s hemsida 6 Vad vet du om läkemedel från naturen? Många av de läkemedel vi använder har fortfarande sitt ursprung i naturen. Bilderna visar växter och djur ur vilka vi utvinner substanser som blir till olika mediciner. Skriv vad bilden visar och ge exempel på läkemedel som utvinns. Tävlingen är svår, så skicka in ditt/ert svar även om du/ni inte hittat lösningen till alla bilder. Man kan svara även som grupp. Priser till de bästa svaren. Några ledtrådar till växtbilderna: A04A, A06A, C01A, G03D, L01C, M04A, N02A, N02B, N05C, P01B Skicka svaret senast 31 januari Mail: Internmail: Peter Rosenberg, PV Södertulls HC. Post: MiX, Läkemedelsenheten Budstation 95 Gävle Sjukhus Gävle. Lycka till!

7 7 MiX

8 BA(C)KSIDAN / Stefan Back, ordförande i Läkemedelskommittén i Gävleborg Är olika alltid ojämlikt? Dock svarar de valda områden ganska väl mot nationella riktlinjer och strävanden då det gäller behandlingsinriktning. Skillnader Rapporten omfattar läkemedelsanvändning vid Alzheimers sjukdom, osteoporos, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), behandling med TNF-hämmare mot främst reumatoid artrit, multipel skleros (MS) samt HER2-positiv bröstcancer. Man ser att det inom samtliga dessa områden finns stora regionala skillnader i försäljningen av läkemedel, både mellan och inom landsting. Störst iakttagen variation såg man bland annat mellan olika kommuner i Stockholms län, där en sexfaldig skillnad i användningen av vissa läkemedel kunde ses. Det framträder ingen tydlig bild av landsting som konsekvent visar hög respektive låg förbrukning. Snarare visas en stor variation mellan olika terapiområden där landsting med hög användning inom ett område har låg användning i ett annat. Variation i klinisk praxis baserat på enskilda klinikers och läkares engagemang är deras huvudsakliga förklaring, medan tesen att variationerna skulle bero på hur decentraliserat budgetansvar enheterna har för läkemedlen inte riktigt kunde beläggas enligt min tolkning. Tillgången på specialister torde i många fall vara en avgörande faktor, liksom socioekonomiska skillnader mellan områden. I oktober presenterades en rapport från Läkemedelsindustriföreningen (LIF) om regionala skillnader i läkemedelsbehandling i Sverige. Icke kanske förvånande fokuserar man på områden som har nyutvecklade läkemedel och som har en hög kostnad per patient. Öppna Jämförelser 2010 Under november presenteras även Öppna Jämförelser 2010 där flera av jämförelserna är läkemedelsrelaterade. Avseende just specialisttillgång som en begränsande faktor kan man där konstatera att vi i vårt län då det gäller användning av biologiska läkemedel mot RA och bromsmediciner mot MS ligger något under rikssnittet. Just där har vi haft brist på specialister. Gävleborg ligger bra till Annars ligger vi mycket bra till i det något bredare befolkningsperspektivet som Socialstyrelsen har. Flera parametrar rör äldre, 80+, där vi ligger mycket bra i Landstinget Gävleborg såväl gällande multifarmaci med flera psykofarmaka, tio eller fler läkemedel, andel lämpliga sömnmedel och potentiella D-interaktioner för dessa åldersgrupper. Andra områden där vi ligger på rikssnittet eller bättre gäller användning av blodfettsänkare hos diabetiker och efter hjärtinfarkter och användning av Waran vid förmaksflimmer efter stroke. Särskilt bra ligger vi då det gäller antibiotikaanvändning (förutom kinoloner till kvinnor) och klopidrogrel till infarktpatienter. Sund skepsis Lokala intressen och traditioner tycks spela större roll än hur vi styrs budgetmässigt och variationerna i sjukvården ökar ju mer man fokuserar på mindre geografiska områden. Givetvis skall vi eftersträva att omotiverade skillnader till största delar jämnas ut, men samtidigt ha förståelse för att introduktion av nya behandlingar av flera skäl tar tid och sker i olika takt på olika håll. En sund skepsis inför nyregistrerade läkemedelsgrupper har ju ofta visat sig motiverad med tanke på senare års indragningar av en hel del läkemedel p.g.a exempelvis biverkningar som uppdagas efter hand. Ett okritiskt förhållningssätt kan ju alltså straffa sig. Här finns inget facit annat än att vi måste kritiskt granska och följa vår läkemedelsanvändning, liksom läkemedlens aktuella dokumentation. Här torde företagen alltid ha åsikten att vi borde vara snabbare att introducera deras läkemedel. Har de otur så kan ju patentet nästan ha gått ut då medlet börjar få bredare användning! MiX Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén i Gävleborg Redaktionen: Peter Rosenberg, familjeläkare, redaktör Minicall: Stefan Back, överläkare, ordförande Tel: Per-Henrik Back, apotekare, sekreterare Tel: Simon Gunnarsson, info-apotekare, Tel: Kontakt: Adress: Budstation 95 Gävle Sjukhus GÄVLE MiX på nätet: Produktion: Grafisk profil och form: TETHA Tryck: Gefle Offset; ex. Nästa MiX kommer februari 2011!

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Presenterades 27 oktober 2010 Besluten träder i kraft den 1 februari 2011 Resultat av granskningen TLV har omprövat

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel 1 (7) Datum 2010-10-26 Diarienummer 74/2006 Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel 1. Vilka läkemedel i högkostnadsskyddet har TLV granskat i denna omprövning?

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Glukosamin utesluts ur högkostnadsskyddet Tidigarelagda beslut i TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel Presenterades 16 februari 2010 Besluten träder i kraft den 15 maj

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07, Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-19

BESLUT. Datum 2010-10-19 BESLUT 1 (8) Datum 2010-10-19 Vår beteckning FÖRETAG AstraZeneca AB/ AstraZeneca Sverige 151 85 Södertälje SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånen BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Läkemedel och miljö. Marie-Louise Ovesjö

Läkemedel och miljö. Marie-Louise Ovesjö Läkemedel och miljö Marie-Louise Ovesjö Hur hamnar läkemedel i miljön? Varför bekymra sig om detta? Läkemedel kan påverka levande organismer I dag finns inga heltäckande rutinmetoder för att rena dricksvatten

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Metolazon Abcur Tablett 5 mg Blister, ,00 436,50. tabletter

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Metolazon Abcur Tablett 5 mg Blister, ,00 436,50. tabletter 2010-12-02 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Abcur AB Campus Gräsvik 5 371 75 Karlskrona SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-11-26. Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna.

BESLUT. Datum 2012-11-26. Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Datum 2012-11-26 Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB P.O. Box 516 169 29 Solna SAKEN Uppföljning och omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

och prostatabesvär Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010

och prostatabesvär Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 Genomgången av läkemedel mot inkontinens och prostatabesvär Presenterades 1 juli 2010 Presenterades 1 juli 2010 Besluten träder i kraft den 15 oktober 2010 De granskade läkemedlen De granskade läkemedlen

Läs mer

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV

Utbyte av läkemedel. Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Utbyte av läkemedel Sofie Berge och Karin Andersson Utredare, TLV Innehåll Första timmen: Läkemedelsverket (LV) Andra timmen: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) TLV:s uppdrag, organisation och

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG Nordic Drugs AB Box 30035 200 61 Limhamn Företrädare: Eva Lindqvist SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG Pfizer AB 191 90, Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna

Motion: Plånboken avgör om du blir impotent I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna YTTRANDE 1(2) Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Urban Persson, Moderaterna Att Landstinget tillskriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att läkemedlet

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 263 431 23 MÖLNDAL SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-11 Vår beteckning SÖKANDE Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG Orion Pharma AB Box 334 192 30 Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad samt läkemedelsberättelse - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-72219 Fastställandedatum: 2016-03-18 Giltigt t.o.m.: 2017-03-18 Upprättare: Sara E Emanuelsson Fastställare: Björn Ericsson Läkemedelsgenomgång, enkel

Läs mer

Smarta råd om läkemedel för äldre

Smarta råd om läkemedel för äldre www.lvn.se Smarta råd om läkemedel för äldre Med stigande ålder blir man mer skör och känslig för läkemedel. Här finns tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller läkemedel samt information

Läs mer

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel.

BESLUT. Datum Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för nedanstående läkemedel. BESLUT 1 (5) Datum 2017-06-21 Vår beteckning SÖKANDE Ebb Medical AB Box 114 371 22 Karlskrona SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby

NOVARTIS SVERIGE AB Box Täby BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Freddie Henriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen

Landstingsdirektörens stab Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad Kristine Thorell Anna Lengstedt. Landstingstyrelsen Landstingsdirektörens stab 2015-01-09 Dnr Patientsäkerhetsavdelningen Reviderad 2015-01-12 Kristine Thorell Anna Lengstedt Landstingstyrelsen För en bättre läkemedelsanvändning i Landstinget Blekinge Sammanfattning

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK 1 Läkemedelsförmånen Samhället subventionerar kostnader för läkemedel och vissa andra varor på recept,

Läs mer

Ökad följsamhet med påminnelser. Kronans Apotek november 2017

Ökad följsamhet med påminnelser. Kronans Apotek november 2017 Ökad följsamhet med påminnelser Kronans Apotek november 2017 Sammanfattning Det är ett väl dokumenterat och känt problem att patienter inte fullföljer sin läkemedelsbehandling. För vissa sjukdomar handlar

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (5) BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2013-07-22 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE BioPhausia AB Blasieholmsgatan 2 111 48 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bifaller ansökan om

Läs mer

Hur värderar staten våra nya, dyra terapier?

Hur värderar staten våra nya, dyra terapier? Hur värderar staten våra nya, dyra terapier? Rune Dahlqvist Professor klinisk farmakologi Medicinsk rådgivare TLV Norrländska Läkemedelsdagarna jan 2012 Staten vem är det i detta sammanhang? Socialdepartementet

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Oktober december 2010 Klinisk Farmakologi - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll TLV-genomgång triptaner. TLV-genomgång urininkontinens och

Läs mer

Behövs läkemedelskommittén?

Behövs läkemedelskommittén? TEMA Läkemedelskommittéer God Jul & Gott Nytt År! MiX MEDICIN I X-LÄN NYHETSBREV FRÅN LÄKEMEDELSKOMMITTÉN NR 4 DECEMBER 2014 Behövs läkemedelskommittén? Med jämna mellanrum ifrågasätts behovet av lokala

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2013-05-22 Vår beteckning SÖKANDE Astellas Pharma A/S Kajakvej 2 2770 Kastrup SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Integration & presentation... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/5 Syfte Information

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om prishöjning för Furadantin tabletter 50 mg. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE RECIP AB Lagervägen 7 136 50 Haninge SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2010-07-01 Vår beteckning 410/2010, SÖKANDE Celgene AB Kista Science Tower 164 51 KISTA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-17 Vår beteckning FÖRETAG Mundipharma AB Mölndalsvägen 30 B 412 63 Göteborg SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-05-21

BESLUT. Datum 2015-05-21 BESLUT 1 (5) Datum 2015-05-21 Vår beteckning SÖKANDE Evolan Pharma AB Box 120 182 12 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Läkemedelsavdelningen Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Frågor 1. När är det planerat att överflyttning (migrering) till ny dosleverantör sker? 2. Kommer man åt dosrecepten under överflyttningsperioden?

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) AstraZeneca AB SÖKANDE Södertälje. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (5) AstraZeneca AB SÖKANDE Södertälje. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2012-11-26 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE AstraZeneca AB 151 85 Södertälje SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV avslår ansökan om att Vimovo, tablett

Läs mer

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Regelverk och bakgrund Reglerna för generiskt utbyte har vidareutvecklats Generiskt utbyte sedan 2002 Uppdaterade regler 2009 med anledning av att den svenska

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet 2009-02-11 1 (5) Vår beteckning BRISTOL-MYERS SQUIBB AB Box 15200 167 15 Bromma SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Att fylla i blankett för licensansökan via webb

Att fylla i blankett för licensansökan via webb Ev dokumenttitel Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD Att fylla i blankett för licensansökan via webb Lathund 2012-01-20 Fastställare: Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 Gäller 03 Uppsala, fr.o.m.: SWEDEN 1(1)

Läs mer

Läkemedel - trender och utmaningar

Läkemedel - trender och utmaningar Läkemedel - trender och utmaningar Landstingsfullmäktige utbildning 16 april 2015 Anders Bergström Läkemedelschef anders.bergstrom@nll.se Läkemedel Förebygga Bota Kompensera Lindra Läkemedel och lagstiftningen

Läs mer

BESLUT. ASTRAZENECA SVERIGE Södertälje. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

BESLUT. ASTRAZENECA SVERIGE Södertälje. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. 2009-02-11 BESLUT Vår beteckning 1 (6) ASTRAZENECA SVERIGE 151 85 Södertälje SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

BESLUT. Datum 2014-10-24

BESLUT. Datum 2014-10-24 BESLUT 1 (5) Datum 2014-10-24 Vår beteckning SÖKANDE Campus Pharma AB Erik Dahlbergsgatan 14 411 26 Göteborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

NSAID är diklofenak farligare?

NSAID är diklofenak farligare? NSAID är diklofenak farligare? Christer Lundin 2012-05-02 Ja! Ja Disposition Bakgrund Aktuella studier Mekanismer Konsumtion i ÖLL Rekommendationer Bakgrund Det är känt att behandling med specifika cox

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel SmärTa och InfLammaTIon Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel BeSLUTen TräDer I kraft 2011-02-01 aros, 2010 TLV_Smärta_Inflam_20 sid.indd 1 2010-10-27 09:19:41 Sammanfattning

Läs mer

Remissyttrande - Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna, S2014/3698/FS

Remissyttrande - Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna, S2014/3698/FS TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Claes Hammarlund Staben för regionala frågor +46155245742 2015-08-17 LS-LED15-0852-2 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-04-02

BESLUT. Datum 2015-04-02 BESLUT 1 (5) Datum 2015-04-02 Vår beteckning SÖKANDE Nigaard Pharma AS, Norge filial Medicon Village 223 81 Lund SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Palexia Depot Depottablett 50 mg 30 tabletter ,09 203,50.

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Palexia Depot Depottablett 50 mg 30 tabletter ,09 203,50. 1 (5) 2011-06-09 Vår beteckning SÖKANDE Grunenthal Sweden AB Frösundaviks allé 15 169 70 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet?

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Katja Hagström Yrkeshygieniker, ekotoxikolog, FilDr Örebro Universitetssjukhus katja.hagstrom@orebroll.se Disposition Bakgrund Flödet i samhället av läkemedel och

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptskrivningens ABC Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Löfdal Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR LÄKEMEDELSKOMMITTÉ Tid Måndag den 22 november september 2010, kl

MÖTESANTECKNINGAR LÄKEMEDELSKOMMITTÉ Tid Måndag den 22 november september 2010, kl MÖTESANTECKNINGAR LÄKEMEDELSKOMMITTÉ 2010-11-22 Tid Måndag den 22 november september 2010, kl 13.30 16.30 Plats Falu lasarett, hus 17 adm, sammanträdesrum Visionen, plan 6 Närvarande Annika Braman Eriksson

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26. Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Läkemedels- och apoteksutredningen (S 2011:07) Dir. 2013:26 Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2013 Förlängning av uppdraget Regeringen beslutade den 16 juni

Läs mer

Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL

Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL 1(5) Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL Försäljningen av protonpumpshämmare (PPI) fortsätter att öka. Under 5 sålde apoteken i länet 18,5 miljoner dygnsdoser, en så stor mängd att det

Läs mer

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna - TLV

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna - TLV Sundbyberg 2015-09-01 Dnr.nr: S2014/3698/FS Vår referens: Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2017-02-22 Läkemedelschef 1 (8) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

Hur beslutar TLV om läkemedel i högkostnadsskyddet. Wing Cheng, projektledare och medicinsk utredare Apotek och Egenvårdsmässan

Hur beslutar TLV om läkemedel i högkostnadsskyddet. Wing Cheng, projektledare och medicinsk utredare Apotek och Egenvårdsmässan Hur beslutar TLV om läkemedel i högkostnadsskyddet Wing Cheng, projektledare och medicinsk utredare Apotek och Egenvårdsmässan 20130903 Vanligaste frågorna? Varför är mitt läkemedel inte i högkostnadsskyddet?

Läs mer

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vårt apoteksuppdrag 2 Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vi reglerar apoteksmarknaden Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet. Vi är en av flera myndigheter

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-12-19

BESLUT. Datum 2011-12-19 BESLUT 1 (6) Datum 2011-12-19 Vår beteckning FÖRETAG Pfizer AB Pricing & Reimbursement Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Datum Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention Enheten för läkemedelsstyrning Maria Landgren Datum 2016-09-30 Läkemedelschef 1 (8) Till Förskrivare i Apoteksaktörer Förskrivning och fakturering av läkemedel och liknande produkter med särskild landstingssubvention

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Pasteur MSD Hemvärnsgatan 15 171 54 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet. BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning BERÖRT FÖRETAG AstraZeneca AB 151 85 Södertälje Företrädare: Johan Brun SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet.

Läs mer

2015-06-15. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Otezla Filmdragerad tablett 10 mg + 20 Blister, 4 x 10 mg + 4 077988 3497,00 3614,00

2015-06-15. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Otezla Filmdragerad tablett 10 mg + 20 Blister, 4 x 10 mg + 4 077988 3497,00 3614,00 2015-06-15 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Celgene AB Kista Science Tower, Färögatan 33 164 51 Kista SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting utvecklar och stödjer sjukvården med kunskap och tjänster som främjar medveten läkemedelsbehandling. Målet är största, möjliga nytta för

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Tobias Carlsson Apotekare Apoteket Farmaci Marie Elm Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Innehåll Bakgrund LÄR-UT idén Genomförande Hur långt har vi kommit? Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Susanna Eklund Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Slutrapport

Läs mer

DOSDISPENSERADE LÄKEMEDEL

DOSDISPENSERADE LÄKEMEDEL DOSDISPENSERADE LÄKEMEDEL Carola Bardage, Enheten för Läkemedelsanvändning, Läkemedelsverket Anders Ekedahl, Enheten för Läkemedelsanvändning, Läkemedelsverket Lena Ring, Enheten för Läkemedelsanvändning,

Läs mer

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50 2008-11-25 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

TNF alfahämmare rekommendationsavtal

TNF alfahämmare rekommendationsavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Lars Stéen Läkemedelskommittén +46767803787 2013-08-23 LS-LED13-489-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Läkemedelsbulletinen. Resistenta bakterier. Mjukgörande krämer. Ordinerad Fysisk Aktivitet. God jul och Gott Nytt År

Läkemedelsbulletinen. Resistenta bakterier. Mjukgörande krämer. Ordinerad Fysisk Aktivitet. God jul och Gott Nytt År Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND www.ltv.se/lk Resistenta bakterier Kan vi behandla patienter med svåra infektioner om tio år? God jul och Gott Nytt År Mjukgörande krämer

Läs mer

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015

Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Dnr HSS 2015-0008 Läkemedelskommitténs verksamhetsplan 2015 Läkemedelskommittén arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Enheten för kunskapsstyrning utgör kommitténs administrativa stöd i

Läs mer

Fördom 1: Det kan aldrig vara bra att ta läkemedel

Fördom 1: Det kan aldrig vara bra att ta läkemedel Säkra läkemedel? Säkra läkemedel? Det finns många missuppfattningar om läkemedel. Bristande kunskap kan göra att behandlingen inte genomförs på rätt sätt och därmed leda till försämrad hälsa och livskvalitet.

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare [ex AT-läkare] Sjuksköterskor

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (5) Meda AB Box Solna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (5) Meda AB Box Solna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2016-01-15 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Meda AB Box 906 170 09 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående läkemedel ska

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Procoralan, tabletter, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Procoralan, tabletter, ska ingå i läkemedelsförmånerna. 2008-12-22 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Servier Sverige AB Box 725 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Procoralan,

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) NEVANAC Ögondroppar, suspension. 1 mg/ml Plastflaska, 5 ml

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) NEVANAC Ögondroppar, suspension. 1 mg/ml Plastflaska, 5 ml 2012-12-11 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Alcon Sverige AB Box 12233 102 26 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Mars 2012 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Arbetsgrupp... 3 Läkemedelsdokumentation...

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-06-27

BESLUT. Datum 2012-06-27 BESLUT 1 (5) Datum 2012-06-27 Vår beteckning SÖKANDE Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer