ix MMedicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ix MMedicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén"

Transkript

1 NR 4 DECEMBER 2010 ix MMedicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén Missa inte sista chansen! Sid 5 Nya apotek nya problem Det har uppstått problem med licensläkemedel och telefonkontakter efter omorganiseringen av apoteken. Läkemedelskommittén har haft möte med alla apoteksaktörer i länet och försökt hitta lösningar. Läs om hur det kan fungera med generella licenser. MiX presenterar också en lista över de direkta telefonnumren till de lokala apoteken. Sid 2 Dra ditt strå till stacken Oftare fel än rätt vid vårdnivåbyten. En mängd förbättringsarbeten pågår i länet för att minska läkemedelsfelen. MiX refererar ett arbete på medicinkliniken i Gävle. Sid 3 I Fablernas Värld Smärta efter bältros är ett besvärligt tillstånd för gamla människor. Man hoppas ju kunna minska risken genom att behandla bältrosen i det akuta skedet. Men hjälper det? Sid 6 7 BA(C)KSIDAN Läkemedelsindustriföreningens undersökning visar att förskrivningen av läkemedel i landet är ojämlik.detta är dock känt sedan tidigare och har belysts i olika sammanhang. Socialstyrelsens Öppna Jämförelser visar att länet står sig bra på många (men inte alla) läkemedelsområden. Sid 8 MiX stora helgtävling Här är något riktigt knepigt att bita i. Känner du igen växter och djur och vilka läkemedel vi utvinner ur dem? Sid 6 7 INSIDA Miljö och läkemedel Fåglar dör I Indien har ett par arter av gamar nästan utrotats på grund av att man behandlar kor med mediciner. Sid 4 Sömnmedel Nya tag Efter LK:s kampanj för två år sedan sjönk sömnmedelsförskrivningen. Nu börjar den stiga igen. Sid 3 På recept Zon gel Ketoprofen gel har visar sig ge upphov till många hudreaktioner. Medlen receptbeläggs. Sid 4 Se upp för solen när du smörjt med ketoprofen gel. Illustration: Vidar Wicklund Missa inte 2009 års höjdpunkt! Har du anmält dig till Mellansvenskt Läkemedelsforum? Nytt från TLV Nexium bort ur förmånssystemet Granskning av smärtlindrande/antiinflammatoriska mediciner. Sid 5

2 APOTEKSNYTT Möte med apoteksaktörer Läkemedelskommitténs arbetsutskott hade i oktober ett möte med representanter för de apotekskedjor som driver apotek i Gävleborgs län. För närvarande finns följande apoteksaktörer i länet: Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans Droghandel, Apoteksgruppen (småföretagare) och Cura apoteket (ICA). Bland annat diskuterades telefonrecept, direktnummer till lokala apotek, generella licenser och problemen med listan Mina sparade recept på apoteket. För telefonrecept, frågor om lagerhållning, priser, öppettider med mera kan man ringa de olika apotekskedjornas kundcentrum. När du som förskrivare eller vårdpersonal behöver kontakt med ett lokalt apotek kan du ringa på de direktnummer som finns nedan. Apotek Hjärtat, Kundcenter; vårdpersonal: Apotek Hjärtat, Skolhusgatan, Söderhamn: Apotek Hjärtat, Ljusne HC: Apotek Hjärtat, HC Linden, Bergvik: Apotek Hjärtat, Sporthallsvägen, Edsbyn: Apotek Hjärtat, Stationsgatan, Kilafors: Apotek Hjärtat, Nygatan 8, Bollnäs: Apotek Hjärtat, Arbrå HC: Apotek Hjärtat, Stationsgatan, Järvsö: Apotek Hjärtat, Drottninggatan 12, Gävle: Apotek Hjärtat, Andersbergs HC, Gävle: Apotek Hjärtat, Hemlingby köpcentrum: Apoteket AB, Kundcenter för vårdpersonal: Apoteket Linblomman, Bollnäs sjukhus: Apoteket Nordstjärnan, Alfta: Apoteket Syrenen, Gävle Sjukhus: Apoteket Bocken, 9:ans köpcenter, Gävle: Apoteket i Valbo köpcentrum: Apoteket Mården, Bergby: Apoteket Duvan, Storvik: Apoteket Stjärnan, Hudiksvalls Sjukhus: Apoteket Rönnen, Iggesund: Apoteket Björnen, Bergsjö: Apoteket Lokatten, Harmånger: Apoteket Örnen, Tierp Apoteket Biet, Gimo Kronans Droghandel, Kundcenter: Kronans Droghandel Södertull, Gävle: Kronans Droghandel, Hedesunda: Kronans Droghandel, Valbo köpcentrum: Kronans Droghandel, Delsbo: Lösning på licensproblem Förfrågan från en hudläkare: Roaccutan är ett preparat mot acne som endast dermatologer får skriva ut. Vi har sålunda en årlig licens för detta. Det har visat sig uppstå problem för patienter hos andra apotek än Apoteket AB. Dessa vet nämligen att vi innehar licens eftersom vi meddelat detta och det har spridits till deras filialer. Alla nya privata apotek har dock inte licens och patienterna får inte ut preparatet. Hur göra? Finns någon kontaktlista för apoteken i länet samt norra Uppland? Svar: LMK:s arbetsutskott och företrädare för de olika apotekskedjorna i länet har haft ett möte. Där tog vi bland annat upp problemet med generella licenser. Apoteken har därefter presenterat en lösning: Den apoteksaktör som beviljats en generell licens (oftast Apoteket AB, då sjukhusapoteken i länet tillhör Apoteket AB), mailar preparat och diarienummer till en kontaktperson hos varje aktör som i sin tur meddelar sina apotek. Apoteken kan vid behov hänvisa till diarienumret då de själva 2 Kronans Droghandel, Hudiksvall: Kronans Droghandel, Färila: Kronans Droghandel, Ljusdal: Kronans Droghandel, Ockelbo: Kronans Droghandel, Gallerian, Sandviken: Kronans Droghandel, Jansasparken, Sandviken: Apoteksgruppen, Kundcenter: , växel Apoteket Svanen, Strömsbro, Gävle: Apoteket Kronan, Bomhus, Gävle: Apoteket Pilen, Sätra, Gävle: Apoteket Orren, Hofors: Apoteket Tjädern, Sjukhuset, Sandviken: Apoteket Furan, Skutskär: Cura apoteket Cura apoteket, Maxi ICA, Gävle: söker licens. Varje aktör får sedan ha sin egen rutin för att meddela inom företaget vilka licenser som finns. Däremot är det inte enligt Läkemedelsverket säkert att ansökan beviljas för att det finns ett diarienummer att hänvisa till. Varje ansökan behandlas för sig. Överenskommelsen gäller inom vårt län, men det finns önskemål från förskrivare att även apoteken i Norduppland informeras. Det får varje aktör sköta om.

3 PROJEKT / LÄKEMEDELSFEL 109S drar sitt strå till stacken I landstinget pågår en rad projekt för att minska läkemedelsfelen, särskilt i vårdens övergångar. Som stöd i detta arbete deltar landstingets egna apotekare. Här presenteras ett av många förbättringsarbeten. Avdelning 109S är en strokeavdelning på Gävle sjukhus. Där har under hösten ett arbete med att identifiera och åtgärda läkemedelsfel ägt rum. De som drivit projektet har varit ST-läkare Ayed Ahmad, Apotekare Erica Blomberg, VEC Taina Gunnarsson och Läkar-VEC Ann-Mari Broqvist. Bakgrund Vid inläggning på 109S saknas ofta information om patienten har ApoDos. Patientens läkemedelsintag i hemmet stämmer inte överens med läkemedelslistan i Melior. Projektets syfte var att belysa läkemedelsöverföringsfel som uppstår vid inläggning på 109S. Det skall leda till ett arbetssätt som säkerställer en korrekt läkemedelsbehandling under patientens vårdtid. Metod Samtliga nyinskrivna patienter på 109S under fyra veckor inkluderades i studien. För inkluderade patienter kontrollerades att läkemedel fanns dikterade vid inskrivning, att källor fanns angivna i journalen samt samstämmigheten mellan uppgifterna om läkemedel i Meliors olika moduler. Samtliga nyinskrivna patienter screenades för Apodos. För de patienter som hade ApoDos gjordes en intervju med utgångspunkt från aktuellt dosrecept avseende vilka läkemedel som individen tog. Därefter kontrolleras att det fanns markerat i ordinationsöversikten i Melior att patienten hade ApoDos samt att ordinerade läkemedel i ApoDos fanns ordinerade i samma modul. För övriga patienter gjordes en intervju avseende vilka läkemedel som individen tog. Vid behov kompletterades läkemedelsanamnesen med information från andra källor såsom patientens hälsocentral, anhöriga, recept och läkemedelsförpackningar för att få information om patientens aktuella läkemedelsbehandling. Några resultat Endast hälften av patienterna som hade ApoDos identifierades på akutmottagningen. Ingen av de patienter som stod på Waran fick sina ordinationer i den särskilda ordinationsmallen för Waran. Man fann många fall där de olika uppgifterna i Melior om patientens läkemedelsbehandling inte stämde överens med varandra. Slutsatser För att minska läkemedelsfelen kom projektet fram till förslag på sådant som bör förbättras: Bland annat bör man göra noteringar i löpande journaltext och i epikrisen när läkemedel dosjusterats, lagts till eller tagits bort. Det är viktigt att vara noggrann när man vid inläggning dikterar in vilka läkemedel patienten står på. Vid osäkerhet kan man till exempel be anhöriga hämta läkemedelslista och lämna till avdelningen. PROJEKT / FÖRSKRIVNING Förskrivning av sömnmedel ökar igen Hösten 2008 genomfördes ett projekt där patienter med sömnproblem erbjöds alternativ till enbart mediciner. Därefter sågs en tydlig minskning av sömnmedelsförskrivningen. Men nu finns en tendens att förskrivningen ökar igen. LMK vill uppmana all inblandad personal att aktualisera de rutiner som togs fram. Det gäller såväl rådgivningssköterskor, distriktssköterskor, hälsosamordnare, psykosociala team som läkare. Broschyren Bättre sömn utan sömnmedel finns att rekvirera från Läkemedelsenheten, Folkhälsoenheten och Psykosocial Hälsa i Gävle. 3

4 HOT MOT MILJÖN Diklofenak - ett miljöproblem Diklofenak är ett väl beprövat antiinflammatoriskt läkemedel som används i relativt stor utsträckning, drygt 4 ton säljs årligen i Sverige. Användningen av diklofenak har medfört allvarliga miljöproblem, inte minst i södra Asien där tre arter av gamar är på väg att dö ut. I områden där kor av kulturella skäl inte avlivas vid sjukdom eller hög ålder så har ofta diklofenak använts för att lindra kornas smärta. Av samma skäl tas inte kokadavret omhand av människor när döden inträtt, vilket får till följd att asätare konsumerar köttet. I många fall är det gamar som äter detta kött som innehåller diklofenak, vilket får allvarliga effekter på gamarnas njurfunktion. Gamarna dör vanligen inom ett par dagar efter sådan exponering, med tydliga tecken på njurskada, hela 85 procent av 259 obducerade gamar hade uppenbar gikt med kraftig ansamling av urin- syra och lesioner i njurar, lever och mjälte. Detta har inneburit att tre vanliga gamarter betraktas som akut utrotningshotade, efter en minskning med 95 procent jämfört med början på 1990-talet, vilket är en av de snabbaste populationsminskningarna man observerat bland fåglar. I och med att diklofenak pekats ut som ett miljöproblem har substansen också undersökts i toxicitetsstudier på andra arter. Det har visat sig att diklofenak påverkar fisk (regnbågsöring) redan vid låga koncentrationer. I studier har tydliga subcellulära effekter på fiskarnas lever, njure och gälar påvisats vid 1 mikrogram/l. Vid 5 mikrogram/l uppstår histopatologiska effekter såsom lesioner i njurarna och nekros i gälarnas pelarceller. Vid den högre koncentrationen kunde bioackumulation visas, t ex fanns diklofenak i 2700 gånger högre koncentration i lever än i omgivande vatten. Av detta kan slutsatsen dras att diklofenak utgör en risk för vattenlevande organismer. Diklofenak anses som det NSAID-preparat som har högst akut toxicitet. Studier visar att en blandning av flera olika NSAID-preparat ger en toxisk effekt vid lägre koncentration än vid tester av de ingående substanserna enskilt. Detta kan medföra att oförutsedda effekter uppstår när organismer utsätts för blandningar av preparat, vilket ofta är fallet i vattenmiljö. Diklofenak bryts ner i relativt liten grad i reningsverken och förekommer därför i utgående vatten som når våra vattendrag i koncentrationer i samma storleksordning som de som visats ge effekter. Därför finns anledning att vidta åtgärder för att minska förskrivningen av diklofenak. Karin Andersson, Kemikaliecontroller Landstinget Gävleborg (Referenser: MiX på internet FAKTA Diklofenak är ett så kallat NSAID-preparat (non steroidal antiinflammatory drug). NSAID-preparat är en av de tre läkemedelsgrupper som Landstinget valt lägga fokus på i vårt miljömål om att Landstinget ska minimera sin användning av miljöstörande läkemedel. Receptbelagd Zon EU:s läkemedelsmyndighet har genomfört en vetenskaplig granskning av ketoprofen för utvärtes bruk. Orsaken är rapporter om hudreaktioner, särskilt i samband med solstrålning. Slutsatsen är att ljuskänslighetsreaktioner av topikala läkemedel som innehåller ketoprofen är allvarliga biverkningar. Förhållandet mellan nytta och risk för dessa läkemedel är dock fortfarande gynnsamt så medlen kan fortfarande förskrivas. Flera åtgärder kommer att genomföras för att skapa en säkrare användning. Dessutom FAKTA Ketoprofen gel säljs under namnen Orudis, Siduro och Zon och är nu receptbelagda. TLV har tidigare beslutat att medlen inte ska omfattas av läkemedelsförmånen och man får därför inte rabatt. Ipren gel och Voltaren gel fortfarande receptfria. ska dessa läkemedel receptbeläggas. Rekommendationer till vårdpersonal: Förskrivare ska strikt följa de kontraindikationer som finns vid förskrivning av ketoprofen för utvärtes bruk. Förskrivare och farmaceuter bör påminna patienter som använder ketoprofen för lokalt bruk om vikten av att förebygga fotosensibilisering genom att tvätta händerna noggrant efter varje användning av gelen. Man ska inte utsätta det behandlade området för solstrålning även om det är molnigt eller för UVA-strålning (solarier) under behandlingen och två veckor därefter. Det behandlade området ska skyddas från solljus genom att man bär kläder. Man ska inte använda ketoprofen under tättslutande förband. Behandlingen ska omedelbart avslutas om hudreaktioner uppkommer. Misstänkta biverkningar som uppkommer efter användning av läkemedel innehållande ketoprofen för lokalt bruk ska rapporteras till Läkemedelsverkets Regionala Biverkningscentra Källa: Läkemedelsverket 4 Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt Statens beredning för medicinsk utvärdering. Årets riksdag omfattar föredrag, paneldebatter, diskussioner och mentometeromröstningar med myndigheterna, socialdepartementet och andra viktiga aktörer. Ur programmet kan nämnas: Generisk förskrivning Utmaningar och möjligheter. Ekonomisk styrning av läkemedelsförskrivning piska eller morot? Utsläpp från läkemedelsproduktion vilka är riskerna och vem tar ansvar i ett globalt perspektiv? Tid o plats: 20 januari 2011, City Conference Centre, Stockholm Information o anmälan: Läkemedelsriksdagen arrangeras av Läkemedelsakademin.

5 TLV-NYTT Nexium ut ur förmånssystemet TLV har beslutat att Nexium enterotabletter (esomeprazol) inte ska vara kvar inom högkostnadsskyddet. Beslutet gäller från och med den 15 januari Inom högkostnadsskyddet finns det andra PPI-läkemedel, exempelvis omeprazol, som alla verkar på samma sätt som Nexium, men som har en lägre kostnad. Begränsning utan effekt 2006 fick Nexium en begränsning av jsubventionen. Användningen av Nexium skulle förbehållas dem som bedömdes ha behov av en något högre syrareduktion vid behandling av erosiv GERD (reflux), det vill säga behandling med Nexium i dosen 40 mg. Begränsningen har inte haft avsedd effekt. Merparten av dem som använder Nexium använder istället dosen 20 mg och har antingen inte provat någon annan PPI eller har provat annan PPI i allt för låg dos. Endast en liten andel av dem som använder Nexium 40 mg har tidigare använt någon annan PPI i doser över 20 mg. Omeprazol 40 bättre än Nexium 20 Nexium 20 mg åstadkommer en sämre syrahämning än vad som kan uppnås med omeprazol 40 mg. Patienter med otillräcklig effekt av omeprazol 20 mg, riskerar därmed vid ett preparatbyte till Nexium 20 mg att få en sämre syrahämning än vad de kunnat få genom att istället gå upp i dos omeprazol. TLV konstaterar vidare att det saknas studier som jämför Nexium 40 mg mot omeprazol 40 mg med avseende på det relevanta kliniska effektmåttet. Trots att sådana data saknas kan man utifrån ett rimlighetsresonemang baserat på de jäm- förelser som trots allt finns, dra slutsatsen att skillnaden mellan de båda preparaten i dosen 40 mg sett till utläkningsfrekvens av erosiv GERD (efter 8 veckor) är mindre än 3 procentenheter. Detta eftersom skillnaderna mellan olika PPI tenderar att minska då högre doser används (eftersom man närmar sig maximal syrahämning) och den påvisade skillnaden i utläkningsfrekvens mellan preparaten i halva dosen uppgår till 3 procent. Orimlig prisskillnad Det framstår som orimligt att Nexium 40 mg ska ingå i läkemedelsförmånerna till en kostnad som är minst sex gånger högre än kostnaden för omeprazol, 40 mg (2 gånger 20 mg), trots att effektdata saknas som kan motivera en sådan prisskillnad. Granulat och HP Nexium enterogranulat och Nexium HP är fortfarande subventionerade och ingår i högkostnadsskyddet. Källa: TLV TLV:s har granskat smärtläkemedel TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har granskat smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel. Granskningen har lett till att ett brett sortiment kvarstår, att smärtstillande läkemedel för utvärtes bruk inte längre kommer att ingå i högkostnadsskyddet och förändrad subventionsstatus för några läkemedel. Gel Geler och sprayer för utvärtes bruk som används i samband med muskel- och ledskador, exempelvis sportskador, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet eftersom tillståndet bedöms vara av låg svårighetsgrad. Dessutom har företagen inte visat att nyttan av dessa läkemedel uppväger kostnaden. Maxpris TLV anser att det finns ett behov av ett brett sortiment smärtläkemedel i högkostnadsskyddet. Därför tillåter TLV en viss prisskillnad för dessa läkemedel. För flertalet läkemedel får behandlingskostnaden inte överstiga 3 kronor per dag vid normaldos. De företag som har valt att inte sänka priset på läkemedel inom denna läkemedelsgrupp kommer inte längre att få sina läkemedel subventionerade. De prissänkningar som har skett beräknas frigöra 10 miljoner kronor per år. Coxiber begränsas Granskningen har också visat att det finns behov av att begränsa användningen av läkemedlen Celebra och Arcoxia till patienter med hög risk för blödningar och för patienter med hög risk för magtarmbiverkningar, till exempel på grund av hög ålder eller tidigare magsår. De är bara kostnadseffektiva för vissa patienter. 100 miljoner Under våren 2010 fattade TLV beslut om att inte längre subventionera hyaluronsyra och glukosamin. Sammantaget frigör genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel nästan 100 miljoner kronor per år. Källa: TLV Besluten träder i kraft den 1 februari Läkemedel som utesluts: Zon gel, Ketoflex gel, Orudis gel och Siduro gel (ketoprofen) Ibumetin gel (ibuprofen) Eeze kutan spray (diklofenak) Xefo och Xefo-akut tabletter (lornoxikam) Läkemedel som får begränsad subvention: Celebra (celecoxib) Arcoxia (etoricoxib) Mellansvenskt Läkemedelsforum 2 3 februari 2011 Nu är sista chansen att anmäla sig till tredje upplagan av Mellansvenskt Läkemedelsforum 2 3 februari 2011 i Örebro. 5 Många kollegor har rankat dessa dagar högt tidigare år. Forum anordnas av de sju Läkemedelskommittérna i Uppsala-Örebro-regionen. Målgrupp är alla läkare, oavsett specialitet eller utbildningsnivå, i regionen. Programmet innehåller bland annat: Högaktuella föredrag om hjärt-kärlsjukdomar, astma, KOL, osteoporos, psykiatri och nedre luftvägsinfektioner. Alternativmedicin under luppen Gästföreläsning av professor Edzard Ernst, UK: Alternativmedicin under luppen. Fullständigt program och anmälan hittar du på:

6 I Fablernas Värld MiX helgtävling Förebygga smärta efter bältros Myter inom medicinen del XXX Postherpetisk neuralgi (PHN) är en smärtsam komplikation till herpes zoster som kan kvarstå länge. Tillståndet är svårbehandlat. Det rekommenderas därför att man försöker förebygga PHN genom att behandla med antivirala medel så tidigt som möjligt när utslagen har kommit. Nu har det publicerats en rapport i Cochranebiblioteket som visar att antiviral behandling tyvärr inte förebygger PHN. Man sökte alla studier av god kvalitet (randomiserade med kontrollgrupp) där man givit antiviral behandling inom 72 timmar och där man studerat förekomsten av PHN. Sex studier hittades med totalt 1200 deltagare som uppfyllde kraven. Fem med peroralt aciklovir och ett försök med 419 deltagare som utvärderade peroralt famciklovir. Det var ingen signifikant skillnad i incidens av PHN mellan aciklovir och kontrollgruppen vid fyra månader (Risk ratio (RR), 0,75, 95% CI 0,51 till 1,11, P = 0,15) eller sex månader (RR 1,05, 95% CI 0,87 till 1,27, P = 0,62) efter debuten av herpesutslag. Det fanns vissa tecken på en minskad förekomst av smärta fyra veckor efter debuten av hudutslag. I studien av famciklovir mot placebo fann man ingen signifikant reduktion av incidensen PHN, varken med 500 mg eller 750 mg. Författarnas slutsatser: Aciklovir minskar inte incidensen av PHN signifikant. Det finns otillräckliga bevis från randomiserade kontrollerade försök för att avgöra om andra antivirala behandlingar kan förhindra PHN. Referens: Antiviral treatment for preventing postherpetic neuralgia Qifu et al Cochrane Database of Systematic Reviews Tidigare artiklar i Fablernas värld hittar du i MiX arkiv på LMK:s hemsida 6 Vad vet du om läkemedel från naturen? Många av de läkemedel vi använder har fortfarande sitt ursprung i naturen. Bilderna visar växter och djur ur vilka vi utvinner substanser som blir till olika mediciner. Skriv vad bilden visar och ge exempel på läkemedel som utvinns. Tävlingen är svår, så skicka in ditt/ert svar även om du/ni inte hittat lösningen till alla bilder. Man kan svara även som grupp. Priser till de bästa svaren. Några ledtrådar till växtbilderna: A04A, A06A, C01A, G03D, L01C, M04A, N02A, N02B, N05C, P01B Skicka svaret senast 31 januari Mail: Internmail: Peter Rosenberg, PV Södertulls HC. Post: MiX, Läkemedelsenheten Budstation 95 Gävle Sjukhus Gävle. Lycka till!

7 7 MiX

8 BA(C)KSIDAN / Stefan Back, ordförande i Läkemedelskommittén i Gävleborg Är olika alltid ojämlikt? Dock svarar de valda områden ganska väl mot nationella riktlinjer och strävanden då det gäller behandlingsinriktning. Skillnader Rapporten omfattar läkemedelsanvändning vid Alzheimers sjukdom, osteoporos, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), behandling med TNF-hämmare mot främst reumatoid artrit, multipel skleros (MS) samt HER2-positiv bröstcancer. Man ser att det inom samtliga dessa områden finns stora regionala skillnader i försäljningen av läkemedel, både mellan och inom landsting. Störst iakttagen variation såg man bland annat mellan olika kommuner i Stockholms län, där en sexfaldig skillnad i användningen av vissa läkemedel kunde ses. Det framträder ingen tydlig bild av landsting som konsekvent visar hög respektive låg förbrukning. Snarare visas en stor variation mellan olika terapiområden där landsting med hög användning inom ett område har låg användning i ett annat. Variation i klinisk praxis baserat på enskilda klinikers och läkares engagemang är deras huvudsakliga förklaring, medan tesen att variationerna skulle bero på hur decentraliserat budgetansvar enheterna har för läkemedlen inte riktigt kunde beläggas enligt min tolkning. Tillgången på specialister torde i många fall vara en avgörande faktor, liksom socioekonomiska skillnader mellan områden. I oktober presenterades en rapport från Läkemedelsindustriföreningen (LIF) om regionala skillnader i läkemedelsbehandling i Sverige. Icke kanske förvånande fokuserar man på områden som har nyutvecklade läkemedel och som har en hög kostnad per patient. Öppna Jämförelser 2010 Under november presenteras även Öppna Jämförelser 2010 där flera av jämförelserna är läkemedelsrelaterade. Avseende just specialisttillgång som en begränsande faktor kan man där konstatera att vi i vårt län då det gäller användning av biologiska läkemedel mot RA och bromsmediciner mot MS ligger något under rikssnittet. Just där har vi haft brist på specialister. Gävleborg ligger bra till Annars ligger vi mycket bra till i det något bredare befolkningsperspektivet som Socialstyrelsen har. Flera parametrar rör äldre, 80+, där vi ligger mycket bra i Landstinget Gävleborg såväl gällande multifarmaci med flera psykofarmaka, tio eller fler läkemedel, andel lämpliga sömnmedel och potentiella D-interaktioner för dessa åldersgrupper. Andra områden där vi ligger på rikssnittet eller bättre gäller användning av blodfettsänkare hos diabetiker och efter hjärtinfarkter och användning av Waran vid förmaksflimmer efter stroke. Särskilt bra ligger vi då det gäller antibiotikaanvändning (förutom kinoloner till kvinnor) och klopidrogrel till infarktpatienter. Sund skepsis Lokala intressen och traditioner tycks spela större roll än hur vi styrs budgetmässigt och variationerna i sjukvården ökar ju mer man fokuserar på mindre geografiska områden. Givetvis skall vi eftersträva att omotiverade skillnader till största delar jämnas ut, men samtidigt ha förståelse för att introduktion av nya behandlingar av flera skäl tar tid och sker i olika takt på olika håll. En sund skepsis inför nyregistrerade läkemedelsgrupper har ju ofta visat sig motiverad med tanke på senare års indragningar av en hel del läkemedel p.g.a exempelvis biverkningar som uppdagas efter hand. Ett okritiskt förhållningssätt kan ju alltså straffa sig. Här finns inget facit annat än att vi måste kritiskt granska och följa vår läkemedelsanvändning, liksom läkemedlens aktuella dokumentation. Här torde företagen alltid ha åsikten att vi borde vara snabbare att introducera deras läkemedel. Har de otur så kan ju patentet nästan ha gått ut då medlet börjar få bredare användning! MiX Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén i Gävleborg Redaktionen: Peter Rosenberg, familjeläkare, redaktör Minicall: Stefan Back, överläkare, ordförande Tel: Per-Henrik Back, apotekare, sekreterare Tel: Simon Gunnarsson, info-apotekare, Tel: Kontakt: Adress: Budstation 95 Gävle Sjukhus GÄVLE MiX på nätet: Produktion: Grafisk profil och form: TETHA Tryck: Gefle Offset; ex. Nästa MiX kommer februari 2011!

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel SmärTa och InfLammaTIon Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel BeSLUTen TräDer I kraft 2011-02-01 aros, 2010 TLV_Smärta_Inflam_20 sid.indd 1 2010-10-27 09:19:41 Sammanfattning

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Läkemedelsavdelningen Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel Frågor 1. När är det planerat att överflyttning (migrering) till ny dosleverantör sker? 2. Kommer man åt dosrecepten under överflyttningsperioden?

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet?

Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Läkemedel det nya miljögiftsproblemet? Katja Hagström Yrkeshygieniker, ekotoxikolog, FilDr Örebro Universitetssjukhus katja.hagstrom@orebroll.se Disposition Bakgrund Flödet i samhället av läkemedel och

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-05-02

BESLUT. Datum 2011-05-02 BESLUT 1 (5) Datum 2011-05-02 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 SE - 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att

Läs mer

BESLUT. Datum 2012-05-03

BESLUT. Datum 2012-05-03 BESLUT 1 (5) Datum 2012-05-03 Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50

2008-11-25. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Intelence Tablett 100 mg Plastburk, 120 161065 3652,32 3772,50 2008-11-25 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE JANSSEN-CILAG AB Box 7073 192 07 SOLLENTUNA SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Uppföljning av kvalitén i läkemedelslistor och läkemedelsbehandling hos äldre patienter i landstinget Gävleborg Najwan Nouri

Uppföljning av kvalitén i läkemedelslistor och läkemedelsbehandling hos äldre patienter i landstinget Gävleborg Najwan Nouri Institutionen för farmaceutisk biovetenskap Avdelningen för farmakokinetik och läkemedelsterapi Farmaceutiska fakulteten Uppsala universitet Uppföljning av kvalitén i läkemedelslistor och läkemedelsbehandling

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor Läkemedelsmottagningen i Uppland Behövs den? Läkemedelsmottagningen Bakgrund Mottagningens organisation och verksamhet Resultat från pilotprojekten Målsättning 2012 Takehomemessages Bakgrund Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Läkemedel och miljö. Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller

Läkemedel och miljö. Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller Läkemedel och miljö Lina Jansson, miljösamordnare Catharina Krumlinde, miljöcontroller Informationen är framtagen av miljösamordnare HSF och Miljöenheten, granskad av Läkemedelskommittén Landstinget Sörmland

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden?

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? 2010-06-24 Detta dokument syftar till att beskriva vilket ansvar de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har för att undvika

Läs mer

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad

Tobias Carlsson. Marie Elm. Apotekare Apoteket Farmaci. Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Tobias Carlsson Apotekare Apoteket Farmaci Marie Elm Distriktssköterska Hemsjukvården / ÄldreVäst Sjuhärad Innehåll Bakgrund LÄR-UT idén Genomförande Hur långt har vi kommit? Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad

Läs mer

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Syfte och övergripande information om tjänsten Tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan innehåller bedömningar

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/ 2014-06-02 Insulinpumpar vid diabetes och Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes SBU Alert rapporter nr 2013-03 och 2013-04 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/insulinpumpar-vid-diabetes/ http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

Läs mer

Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention?

Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention? 2013-04-16 Sida 1 av 9 Avdelningen för Vård och Omsorg Bo Claesson Vårt dnr 12/7264 Diskussionsunderlag: Nationellt enhetlig modell för preventivmedelssubvention? Inledning Den 24 november 2011 fick sjukvårdsdelegationen

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna. 2011-06-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex,

Läs mer

C) Röntgenkontrastmedel räknas som läkemedel. D) Växtbekämpningsmedel räknas som läkemedel. E) S k "p-sprutor" (preventivmedel) räknas som läkemedel

C) Röntgenkontrastmedel räknas som läkemedel. D) Växtbekämpningsmedel räknas som läkemedel. E) S k p-sprutor (preventivmedel) räknas som läkemedel ÖVNINGSDUGGA DELKURS 1 Question 1 / 25 Vilket begrepp används för att speciellt beskriva läkemedels effekter på organismen? A) Farmakologi B) Farmaci C) Farmakodynamik D) Farmakokinetik E) Farmakognosi

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (5) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE ORPHAN EUROPE NORDIC AB Banérgatan 37 115 22 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr NPL förp.-id AIP (SEK) AUP (SEK) Elvanse Vuxen. Kapsel 30 mg 30 st 122362 20140506100034 675,00 735,50 Elvanse Vuxen

Namn Form Styrka Förp. Varunr NPL förp.-id AIP (SEK) AUP (SEK) Elvanse Vuxen. Kapsel 30 mg 30 st 122362 20140506100034 675,00 735,50 Elvanse Vuxen BESLUT Datum Diarienummer 2015-09-03 1 (7) SÖKANDE Shire Sweden AB Svärdvägen 11D 182 36 Danderyd SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att

Läs mer

Merck Sharp & Dohme Sweden AB (företaget) har ansökt om att nedanstående läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och att pris fastställs

Merck Sharp & Dohme Sweden AB (företaget) har ansökt om att nedanstående läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och att pris fastställs BESLUT 1 (5) Datum 2014-11-20 Vår beteckning SÖKANDE Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Läs mer

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin?

Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Slutet för landstingens rabattavtal med läkemedelsindustrin? Kammarrätten i Stockholms dom, TLV./. Region Skåne v.v. Stockholm den 27 augusti 2014 Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Agenda Inledning

Läs mer

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel

Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel Moderator - Eva Fernvall, Apoteket AB Koll på Läkemedel har som mål att: 1. Halvera multimedicineringen

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20)

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Modell Västerbotten Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Samverkansgruppen för Läkemedelsgenomgångar i Västerbotten med representanter från landsting och kommuner

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-03-27

BESLUT. Datum 2015-03-27 BESLUT 1 (5) Datum 2015-03-27 Vår beteckning SÖKANDE Meda AB Box 906 170 09 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-05-28 Vår beteckning 245/2004 SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Benny Eriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA SMA Instrument för bedömning av patientens läkemedelsanvändning Instrumentet SMA är framtaget som ett hjälpmedel i distriktssköterskans arbete med

Läs mer

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Vad är Apodos? Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Men Apodos är betydligt mer än bara påsar med

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans Mitt namn : Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans För den som vårdas på grund av cancer är det mycket att hålla reda på, ta till sig och försöka förstå. Vilken cancerform är det?

Läs mer

2014-06-24. AUP (SEK) NovoEight Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK)

2014-06-24. AUP (SEK) NovoEight Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) 2014-06-24 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

KOL 11 projektethälsovalskontoretlandstinget Gävleborg

KOL 11 projektethälsovalskontoretlandstinget Gävleborg KOL 11 projektethälsovalskontoretlandstinget Gävleborg Bakgrund Upp mot 10 15% av vuxen befolkning i Sverige över 40 år uppfyller diagnoskraven för KOL. Eftersom KOL definieras med spirometri kan man inte

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess - HPMM

Apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess - HPMM Apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess - HPMM High Performance Medicines Management Ett unikt verktyg för kvalitetsrevision av läkemedelsprocessen Lars-Åke Söderlund Senior Rådgivare Apoteket

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

NPL i Hälso och sjukvården

NPL i Hälso och sjukvården Nationellt Produktregister för Läkemedel mm i Hälso och sjukvården Tillverkare MAH/Ombud Läkemedels förmånsnämnden Läkemedelsverket Grosshandel Sluten vård Apotek Övriga intressenter Öppen vård och Kommunal

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder Apotekets råd om Värk i muskler och leder Värk i muskler och leder är vanliga åkommor som kan bero på olika saker. Led- och muskelskador hänger till exempel ofta ihop med idrott och motion. Den vanligaste

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen

Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Ett smartare alternativ för dem som tar flera läkemedel dagligen Välkommen som Apodoskund Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Rätt läkemedel i rätt tid Apodos underlättar för de som

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna

SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se Nyhetsbrev Nr 1, 2013 Vad får ett nytt läkemedel kosta? Årets första nätverksträff ägde rum den 20 februari. Mötet inleddes med att moderator Krister

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen

2010-01-26. Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Victoza Injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspen 2010-01-26 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Novo Nordisk Scandinavia AB Box 50587 202 15 Malmö SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Zyban Depot tabletter 150 mg 100 st 481176 887,76 965,50

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Zyban Depot tabletter 150 mg 100 st 481176 887,76 965,50 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-09-28 Vår beteckning 515/2004 SÖKANDE GlaxoSmithKline Box 263 431 23 Mölndal Företrädare: Kenneth Parenmalm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara

Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara Instruktion till företag, bekräfta tillhandahållande av periodens vara TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET Box 22520 [Fleminggatan 7], 104 22 Stockholm Telefon: 08 568 420 50, Fax: 08 568 420 99, registrator@tlv.se,

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar blodfettrubbningar Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare Gunilla Eriksson Hälsoekonom Douglas Lundin Därför gör TLV läkemedelsgenomgångar Den

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-11-30 Vår beteckning 1262/2004 SÖKANDE AVENTIS PHARMA Box 47604 117 94 Stockholm Företrädare: Karin Kaspar SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot depression

Genomgången av läkemedel mot depression DEPRESSION Genomgången av läkemedel mot depression En sammanfattning Författare: Medicinsk utredare Anders Wessling Hälsoekonom Joakim Ramsberg Därför gör TLV läkemedelsgenomgångar Det här är en sammanfattning

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2002:2) om receptfria läkemedel

Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2002:2) om receptfria läkemedel 1 (5) Enligt sändlista REMISS Läkemedelsförmånsnämndens föreskrifter (LFNFS 2002:2) om receptfria läkemedel Läkemedelsförmånsnämnden översänder härmed förslag till föreskrifter om receptfria läkemedel.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Karolina Häggbom Karin Sandström. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Karolina Häggbom Karin Sandström. Luleå tekniska universitet EAMENSARBETE 2007:018 HV Hur biverkningar står presenterade i produktresumé, bipacksedel, FASS samt Patient-FASS för ATC-kod M02AA, Antiinflammatoriska medel, icke-steroider för utvärtes bruk Karolina

Läs mer

Läkemedelsrester i vatten

Läkemedelsrester i vatten Läkemedelsrester i vatten 2015-01-20 Seminarium Ann-Marie Camper Koordinator Marinbiolog o. EMBA Vad är Skånes Hav o Vatten? Funktion finansierad av Region Skåne i samarbete med Simrishamns kommun Koordinator

Läs mer

Läkemedelsnivåer i vatten och miljöklassificering av läkemedel i Stockholms läns landsting. Örebro 2 september 2005

Läkemedelsnivåer i vatten och miljöklassificering av läkemedel i Stockholms läns landsting. Örebro 2 september 2005 Läkemedelsnivåer i vatten och miljöklassificering av läkemedel i Stockholms läns landsting Örebro 2 september 2005 läkemedel och miljö Varför bekymra sig om detta? Läkemedel primärt designade för att påverka

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Läkemedelsförmånsnämndes avslår ansökan om att Nicorette, depotplåster ska ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE PFIZER AB Vetenskapsvägen 10 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämndes

Läs mer

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012.

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. Kronans Droghandel Kronans Droghandel är Sveriges tredje största

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Tredje delen; tema Egenansvar och läkemedel av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2006-03-05 Enkätstudie Under hösten har enkäter skickats ut till drygt

Läs mer

Min bakgrund 2015-09-03. Apotektet Ekorren i Jönköping. Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet

Min bakgrund 2015-09-03. Apotektet Ekorren i Jönköping. Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet Johanna Stenqvist linajohannastenqvist@gmail.com Min bakgrund Apotektet Ekorren i Jönköping Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet Degree of master in pharmacy 2015 Doktorand

Läs mer

Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra

Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra Magsyra Genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra en sammanfattning Författare: dr med. sci. Anders Wessling och fil. dr Douglas Lundin LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008

Läs mer

Hur värderas medicinska produkter av samhället. Wing Cheng

Hur värderas medicinska produkter av samhället. Wing Cheng Hur värderas medicinska produkter av samhället Wing Cheng Vår vision Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Det här gör TLV Beslutar om subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar Beslutar om subvention

Läs mer

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY

Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Pressmaterial Frågor och svar om Pradaxa & RE LY Vad är blodförtunnande läkemedel? Blodförtunnande läkemedel är preparat som ges för att förebygga blodpropp, i synnerhet vid höft och knäledsoperationer,

Läs mer

Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl.

Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl. Malmö stad Centrum stadsdelsförvaltning 2007-04-25 Projektbeskrivning läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden, för äldre med hemsjukvård m.fl. Ronny Gullberg Vård och omsorgschef, Centrum stadsdelsförvaltning

Läs mer

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län

Riktlinjer. Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer Dosförpackade läkemedel i Stockholms län Riktlinjer dosförpackade läkemedel Riktlinjerna vänder sig till sjukvården i öppenoch slutenvård, förskrivare, kommunal vårdpersonal samt Apotekets personal.

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-04

BESLUT. Datum 2010-10-04 BESLUT 1 (5) Datum 2010-10-04 Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Kenth Vikström bitr. överläkare, inre medicin, Jakobstad Inre medicin- och kardiologspecialistläkare 24.10.2014 Smärtimpulser vid nervsynapsen Värkmediciner

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-12-17

BESLUT. Datum 2010-12-17 BESLUT 1 (6) Datum 2010-12-17 Vår beteckning SÖKANDE Amgen AB Box 706 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Subvention av hormonella preventivmedel

Subvention av hormonella preventivmedel 01054 1(1) Datum Diarienummer 2013-11-06 RS130411, HSS130093 Regionfullmäktige Subvention av hormonella preventivmedel Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att Region

Läs mer