PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD"

Transkript

1 PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Landsting Sverige är uppdelat i Kommuner och Landsting. Det finns 18 Landsting och i dessa finns ett antal kommuner. Sjukvården i Sverige bedrivs av Landstinget, hälsocentraler och sjukhus, men även av privata läkare och sjukhus. Hälsocentraler och privata läkare tar hand om patienter som inte behöver stanna kvar över natten. Varje Landsting har en bokstavsmärkning, Jämtlands Läns Landsting har bokstaven Z. I länet finns åtta kommuner; Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Strömsund, Ragunda, Åre och Östersund. God hälsa och positiv livsmiljö är nyckelorden i landstingets verksamhetsidé. Det betyder att landstinget ska vårda de människor som är sjuka, men också arbeta med förebyggande insatser för att hjälpa människor att hålla sig friska. Att verka för en positiv livsmiljö betyder att landstingets ansvarsområde också sträcker sig utanför hälso- och sjukvårdsområdet. Genom ett aktivt arbete inom kultur, utbildning och näringsliv bidrar landstinget till att skapa ett län som invånarna kan trivas och mår bra i. 1 Landstingets prioriterade områden är; God vård Effektivitet i verksamheten Attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser Ständig utveckling för att möta framtida behov Regional hållbar utveckling genom samverkan God ekonomisk hushållning Primärvård Primärvården tar hand om hälsofrågor hos dem som bor i ett speciellt område och om en patient har flera olika behov av vård är det primärvårdens ansvar att samordna arbetet. Primärvården ansvarar även för så kallat förebyggande arbete och ansvarar för hälsocentraler inom landstinget. Hälsocentral Hälsocentralen tillhör primärvården Du skall i första hand vända dig till hälsocentralen om du blir sjuk. Hälsocentraler är mer lättillgängliga än sjukhus och finns för att ge snabb och enklare vård vid sjukdom. På hälsocentraler arbetar läkare, sjuksköterskor/distriktssköterskor, undersköterskor och barnmorskor i första hand och ofta är även en psykolog och kurator kopplade till verksamheten. När du vänder dig till hälsocentralen bokar du i allmänhet tid per telefon. När du kommer dit och berättar om hur du mår bedömer läkare eller sjuksköterska om det behövs skrivas en remiss till en specialistenhet på sjukhuset. Om hälsocentralen är stängd, vänder du dig antingen till Sjukvårdsrådgivningen tfn eller till akutsjukvården OM du behöver omedelbar vård, tel. 112 (larmcentralen). Du har som patient möjlighet att välja vilken hälsocentral du vill gå till och ibland kan det vara enklare att få en tid på en annan hälsocentral än den du tillhör. 1

2 Sjukhus När läkare eller distriktssköterska på hälsocentral gjort en bedömning om ditt hälsotillstånd kan de om problemet inte går att åtgärda omedelbart, hänvisa till sjukhuset och skriver då en remiss. Remitterade patienter, som kommer från hälsocentralen blir inbokade på besök hos specialistenheter på sjukhuset. På sjukhus finns mer avancerad apparatur och specialistkompetens. Det finns även så kallade öppna mottagningar på sjukhuset där inga remisser krävs. För att veta exakt vilka avdelningar på sjukhuset som är öppna mottagningar kan du vända dig till din hälsocentral. Om du bli sjuk Ring i första hand din hälsocentral som du hittar telefonnummer till i Landstingets egen telefonkatalog. Du kan även ringa Sjukvårdsrådgivningen för råd och hänvisning - dygnet runt, tel Där arbetar sjuksköterskor som tar emot ditt samtal, ger dig råd eller förmedlar kontakt med läkare. 2 och är användbara länkar. Giftinformation: Läkemedelsrådgivning: Akut sjukvård Om det är akut - ring 112 (GÄLLER I HELA SVERIGE!!) När du ringer 112 kommer du till SOS Alarm (larmcentralen) som samordnar räddningstjänst, polis, ambulans, fjäll- och sjöräddning, giftinformation och jourhavande läkare. Om du blir allvarligt sjuk, är med om en olycka eller om någon i din närhet råkar ut för något vänder du dig till akutmottagningen på sjukhuset. Om den sjuka eller skadade personen inte kan ta sig dit själv ringer du 112, så kommer en ambulans och hämtar den sjuke/skadade. På akuten finns specialister som agerar snabbt och det finns även avancerade instrument som kan vara till hjälp vid akuta tillstånd. Du måste vara beredd att ha personnumret på personen som är sjuk till hands när du pratar med sjukvården. Det behövs för att de skall kunna registrera den sjuka eller skadade personen när samtalet inkommer. Du bör även kunna uppge en adress eller kunna beskriva din omgivning för att ambulanspersonal skall kunna hitta dig. Remiss I sjukvården innebär en remiss oftast att en skriftlig begäran om undersökning av en person skickas från en läkare till en annan läkare. Remissen är en kommunikation mellan olika vårdgivare med syfte att underlätta vården. Den är en garanti för att vårdkedjan inte brister. I en remiss finns information, som bland annat ligger till grund för bedömning av hur bråttom undersökningen eller behandlingen är. Ditt medicinska behov styr hur snabbt du tas emot. 3 Folktandvård och Privat tandvård I Sverige finns det en offentlig tandvård som delvis finansieras med skattemedel. Folktandvården i Jämtlands läns landsting ger länsinvånarna tand- och munvård. Folktandvården följer tandvårdslagen, och arbetar i huvudsak med barn- och ungdomstandvård, specialisttandvård, uppsökande tandvård, vuxentandvård och har ett dentallaboratorium. Det finns även privata alternativ som du kan vända dig till

3 Folktandvården har ofta hög belastning, och därför kan privat tandvård vara ett bra alternativ och kostnaderna är inte avsevärt högre, men det kan finnas en skillnad. De privata tandläkarna har också inkomster från staten, eftersom tandvården i Sverige är subventionerad. Subventionerna är inte lika höga som inom sjukvården, men för de personer som har mycket dålig tandstatus, till exempel en del äldre personer, kan det finnas bidrag för olika behandlingar. Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 19 år och de kan fritt välja tandläkare i länet. Barn som fyller 3 år kallas automatiskt till närmaste folktandvårdsklinik om inte något annat val görs. Frisktandvård Den som är mellan 20 och 29 år kan teckna ett abonnemangsavtal om tandvård till en fast kostnad per år hos Folktandvården. Du får ett personligt program för hur du ska sköta din munhygien och kallas regelbundet för besök. Det innebär att en person kan betala en viss summa varje månad i stället för att betala för varje ingrepp och undersökning. Tobaksprevention bedrivs som ett led i hälsoarbetet. Patientnämnd och patientföreningar Om du är missnöjd med din behandling på sjukhus eller hälsocentral bör du först tala med vårdpersonalen för att reda ut om det uppstått något missförstånd. Om detta inte hjälper, kan du vända dig till patientnämnden. I varje landsting finns en patientnämnd, som är fristående från hälso-och sjukvården. Nämnden hjälper patienter och anhöriga vid problem. Patientnämndens arbetsområde omfattar all offentligt finansierad hälso- och sjukvård, vissa socialtjänstfrågor inom äldreomsorgen, tandvård som landstingen ansvarar för enligt tandvårdslagen samt förordnande av stödpersoner för de patienter som intagits för sluten psykiatrisk vård mot sin vilja. Den består av en utvald grupp människor som är till för att sköta kontakterna mellan patienter och vårdpersonal så bra som möjligt. Patientnämnden utreder alla klagomål och hjälper till att förmedla kontakt med rätt myndighet eller instans för den som vill driva sitt ärende vidare. Medarbetarna i Patientnämnden har tystnadsplikt. All kontakt med patientnämnden är kostnadsfri. Patientföreningar arbetar för att stötta människor som har en viss sjukdom eller ett speciellt handikapp. Den som till exempel har sjukdomen diabetes kan träffa andra med samma sjukdom i Svenska diabetesförbundet, och lära sig mer om hur man klarar av sin sjukdom. Det finns patientföreningar för ett stort antal sjukdomar. Apoteken har en förteckning över patientföreningarna. 4 Kostnader 5 Det mesta av kostnaderna för sjukvården betalas av skattemedel, men patienten betalar också en patientavgift. Varje landsting bestämmer hur stor avgiften skall vara inom dess område. Det kostar oftast mer att gå till akutmottagningen på ett sjukhus än att gå till en hälsocentral/hälsocentral. En del av vården, till exempel vård till barn upp till 20 år eller gravida är oftast gratis. I Jämtlands län får alla barn och ungdomar under 20 år gratis sjukvård. Om man väljer att gå till en privat vårdgivare, bör man först fråga om den privata vårdgivaren är ansluten till Försäkringskassan. I så fall kostar det inte mer att gå dit än att gå till en av landstingets läkare. Är privatläkaren inte ansluten till Försäkringskassan blir det däremot mycket dyrare

4 Högkostnadsskydd När du betalar patientavgift första gången ska du se till att du får ett högkostnadskort där alla dina betalningar sedan förs in. Om du kommit upp i en viss summa (900 kr) inom en 12- månadersperiod får du frikort. Det innebär att vården blir gratis under resten av den perioden. Ta därför alltid med högkostnadskortet vid ett läkarbesök, en hälsocentral eller ett sjukhus, så att patientavgiften som betalats förs in på högkostnadskortet. Att vårdas på sjukhus kostar aldrig mer än en bestämd summa per dag. Summans storlek beräknas efter inkomst eller din pension. Räkningen skickas hem efter vårdtidens slut. Vaccinationer och läkarintyg räknas inte till sjukvård. Det kostar därför mer, och avgifterna förs inte in på högkostnadskortet. I vissa fall betalas ersättning ut för resa till hälsocentral eller sjukhus. Detta förutsätter att kvittot från resan kan visas upp. 6 Avboka tid Glöm inte att ringa och meddela om du inte kan komma till en inbokad tid, annars får du betala avgiften fast du inte varit där. Det skickas i sådana fall en faktura på den gällande patientavgiften. Detta gäller även avgiftsbefriade patientgrupper exempelvis barn, ungdomar och frikortsberättigade. Tolkservice Patienter som inte behärskar svenska språket har rätt till kostnadsfri tolkservice vid besök i hälso- och sjukvården. Behov av tolk måste meddelas i förväg. Det är sjukhuset, hälsocentralen som bokar och betalar tolken. Apotek, Medicin All medicin som socialstyrelsen anser kan vara en hälsofara är receptbelagd. Detta innebär att det bara är legitimerade läkare och i vissa fall sjuksköterskor med specialistkompetens som kan skriva ut recept. När du får ett recept måste du gå till apoteket för att köpa medicinen. Staten har monopol på försäljning av läkemedel, det finns alltså ingen medicin att köpa i vanliga livsmedelsbutiker eller andra ställen än apotek. Apoteken säljer även receptfri medicin, hygienartiklar och andra förebyggande artiklar så som vitaminer och solskydd. Det är viktigt att återlämna överbliven eller gammal medicin till Apoteken. Detta beror på att det kan vara mycket farligt om den slängs i soporna och inte kasseras av kunnig personal. Många mediciner innehåller hormoner och andra substanser som ibland kan vara farliga för både människor och djur. Det finns även ett högkostnadsskydd för mediciner som är receptbelagda. Kortet är grönt och du får det när du köper receptbelagd medicin. Varje gång du köper medicin lämnar du fram kortet i kassan så registreras kostnaden på kortet. När du kommit upp i en viss summa (1800 kr) inom en 12-månaders period blir medicinen gratis under resten av perioden. Alla barn under 18 år i en familj räknas ihop och ingår i ett gemensamt högkostnadsskydd. Rabattrappan visar vilken egenavgift som motsvarar ett visst läkemedelspris. Vid varje nytt inköp startar du där du stod vid det förra köpet och klättrar vidare uppåt i trappan. 7 Hälso- och sjukvård för kvinnor Det finns två speciella hälsoundersökningar för kvinnor. Den ena undersökningen heter cellprov eller cytologprov, och är till för att upptäcka cancer i livmoderhalsen så tidigt att sjukdomen lätt kan behandlas. Alla kvinnor i länet som är mellan 23 och 59 år får en kallelse 6 7

5 till en gynekologisk cellprovskontroll var tredje år. Cellprovet tas hos barnmorskan på mödravårdscentralen. Den andra undersökningen kallas mammografi och är till för att upptäcka bröstcancer. Inom Jämtlands läns landsting erbjuds alla kvinnor mellan 50 och 69 år mammografiundersökning genom kallelse vartannat år. Undersökningen kostar 150 kronor och högkostnadskort gäller inte. Båda kontrollerna är ofarliga och gör inte ont. Landstinget skickar ut kallelser till dessa kontroller. En kvinna som tror att hon blivit gravid kan köpa en graviditetstest på ett apotek. Dessa test är inte lika säkra som de test man tar på mödrahälsocentralen. Du kontaktar mödrahälsocentralen och bokar in en tid för ett besök hos barnmorskan för att få en graviditetstest gjord. Mödravård- och barnahälsocentraler finns oftast i anslutning till hälsocentraler. Om det visar sig att kvinnan är gravid får hon gå på gratis kontroller hos mödravården. Den blivande fadern är också välkommen. Vid kontrollerna träffar de blivande föräldrarna oftast en barnmorska, en specialistutbildad sjuksköterska. Barnmorskan gör en kartläggning över föräldrarnas fysiska hälsa och anlag för eventuella sjukdomar, barnmorskan tar även ett urinprov och kontrollerar vikten. Ett blodprov i armen visar vilken blodgrupp mamman har och om hon är Rhesus positiv eller negativ. De uppgifterna måste finnas i hennes journal. Blodprovet hos barnmorskan visar också om mamman är immun mot rödahund och om hon har syfilis, klamydia eller hiv. Blodprovet i fingret visar även blodvärdet. Vid senare besök görs ett så kallat ultraljud där man kan se barnet i magen och hur det utvecklas. Under hela graviditeten görs besök hos barnmorskan för att kontrollera att barnet utvecklas normalt och att mamman mår bra. Besök hos läkare ordnas vid behov. Mödravården och barnavårdscentralen ordnar ofta kurser för blivande föräldrar. Där får de hjälp att förbereda sig inför förlossningen och får information om amning och vilka möjligheter det finns till smärtlindring under förlossningen. Smärtlindring innebär olika metoder att göra så att kvinnan har mindre ont när hon föder fram barnet. Alla förlossningsavdelningar kan erbjuda smärtlindring. Nästan alla barn i Sverige föds på sjukhus. Oftast är barnets pappa, släkting eller någon vän med vid förlossningen. BB är den avdelning där mamman föder barnet och där hon stannar tills det är dags att åka hem. Det finns på de flesta BB-avdelningar tillfälle för barnets pappa att vara närvarande. I vissa Landsting finns möjlighet att föda hemma med assistans av en barnmorska. Om det blir en tidig förlossning, dvs. att du inte hinner till sjukhuset innan förlossningen startar, innebär det att du snabbt måste tillkalla ambulans. Kvinnor med tunga arbeten har rätt att få lättare arbetsuppgifter under graviditeten. Om en läkare bedömer att kvinnan inte bör arbeta under de sista två månaderna av graviditeten kan hon få så kallad havandeskapspenning. Det är en form av sjukpenning. Ansökan görs till försäkringskassan och utbetalas i upp till 50 dagar. 8 Abort och Preventivmedel Vid en oönskad graviditet finns det möjlighet att göra abort upp till 18:e graviditetsveckan utan socialstyrelsens godkännande. Efter 18:e graviditetsveckan måste en ansökan göras hos socialstyrelsen. Detta hjälper berörd mödrahälsocentral oftast till med. Preventivmedel skyddar mot oönskad graviditet och kondom skyddar även mot könssjukdomar, gulsot och HIV/AIDS. Preventivmedel i form av p-piller, hormonspiral, p- spruta är receptbelagda och tillhandahålls på mödrahälsocentralen efter undersökning och 8

6 konsultation. Om det finns misstanke om graviditet efter oskyddat samlag finns det ett akut p- piller att tillgå men detta måste intas senast 72 timmar efter ett oskyddat samlag. Akut p-piller är receptfritt och finns att köpa på apotek eller ungdomsmottagningar. 9 Ungdomsmottagningen Om du är tjej eller kille till och med 22 år kan du vända dig till Ungdomsmottagningen. På Ungdomsmottagningen arbetar barnmorskor, kuratorer och undersköterskor. Vissa dagar finns även läkare och personal från BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) på plats. Där kan man få hjälp med samlevnads och relationsfrågor, frågor och funderingar kring sexualitet, kroppsutveckling, graviditet, preventivmedel, provtagning mm. Oavsett var man bor i länet är man välkommen till Ungdomsmottagningen. Besöket är gratis och personalen har tystnadsplikt. Det finns en speciell mottagning enbart för killar. 10 Hälso- och sjukvård för barn När de nyblivna föräldrarna varit hemma ett par dagar, brukar en distriktssköterska från BVC (Barnavårdscentralen) komma på besök för en hälsokontroll för att se hur barnet mår. Efter det första hembesöket får föräldrarna själva gå till BVC och kontrollera att barnet utvecklas som det ska. Ibland har även BVC kurser för nyblivna föräldrar. BVC kontrollerar barnens syn, längd och vikt med jämna mellanrum upp till skolåldern. Barnen får också vaccinationer mot vissa sjukdomar. Om det blir aktuellt att vaccinera ett barn mot andra sjukdomar, till exempel inför resa utomlands, kontaktas i regel en vaccinationscentral, som antingen tillhör landstinget eller ett privat alternativ. Föräldrarna får betala för det själva. BVC:s kontroller och vaccinationer är däremot gratis. När barnet fyller sex år är det skolan som tar över ansvaret för hälsokontrollerna. Skolhälsovårdens skolsköterska och skolläkare har mottagning på bestämda tider och gör hälsokontroller och vissa vaccinationer. Om ett barn måste ligga kvar på sjukhus kan ofta någon av föräldrarna få möjlighet att stanna på sjukhuset så att det sjuka barnet inte behöver vara ensamt. Vård för psykiska besvär Besvär som har att göra med en persons känslor, tankar och sinne kallas för psykiska. Om en person får psykiska besvär skall man i första hand vända sig till sin hälsocentral, och om läkaren där gör en bedömning att patienten behöver specialisthjälp skrivs det ut en remiss till psykiatrin. Oftast består behandlingen av en kombination av samtal och medicinering. På många håll finns det psykiatriska mottagningar där man kan få tala med en psykolog eller en psykiatriker. Den som behöver mer vård kan bli inlagd på en psykiatrisk vårdavdelning eller vårdas hemma. I det senare fallet kan både landstinget och kommunerna ge extra stöd. Den som har blivit utsatt för krig och tortyr kan få psykiska besvär som sömnsvårigheter, mardrömmar och ångest i lång tid efteråt. Det finns landsting som har specialistkompetens för att ta hand om invandrare/flyktingar som söker psykisk vård. Där detta saknas kan ett alternativ vara Röda Korset eller andra organisationer från den ideella sektorn. Information om var dessa organisationer finns kan du få genom Integrationsservice i din kommun

7 Barn och ungdomar kan vända sig till skolhälsovården, ungdomsmottagningen eller barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP). Kontakt med psykiatrin, oavsett om det är för barn eller vuxna hittar du landstingets egen telefonkatalog. Friskvård/Egenvård Egenvård innebär att du själv känner igen och vet hur du kan behandla lindriga sjukdomar eller skador. Det innebär också att du känner till egenvårdens begränsningar och vet vart du ska vända dig när du behöver söka hjälp hos sjukvården. I Sverige finns ett väl fungerande Apotek där det finns en hel del preparat att tillgå som kan hjälpa när du blir sjuk. Det finns receptfria huvudvärkstabletter, olika preparat för att bota och motverka förkylning, mm. Det finns även vitaminer, salvor och hygienartiklar som kan vara bra för att förebygga sjukdom. Apoteket kan tillhandahålla diverse broschyrer där det finns fakta om olika sjukdomar och vad man som drabbad kan göra för att bli frisk. På apoteken finns också utbildad personal som kan ge information om mediciner och hälsopreparat. Vid förkylning och mindre allvarliga tillstånd kan du själv bota dig; då sparar du pengar för läkarbesöket och du slipper även planering kring hälsocentralbesöket. Du kan alltid ringa och få information från din hälsocentral, där det finns sjuksköterskor och läkare som ger information och avgör om det är nödvändigt att besöka en läkare. Givetvis är det viktigt att lyssna på sin kropp och att du, om du känner dig sjuk, kontaktar sjukvården. Det är inte alltid nödvändigt att träffa en läkare på hälsocentral eller sjukhus om det finns alternativa lösningar. Att komma som flykting eller invandrare till Sverige är en stor omställning för både kropp och själ. Det kan innebära att allt du tidigare är van vid inte längre är allmängiltigt. Många saker som du tidigare tog för givet kanske inte alls gäller i den nya miljön. Det kan skapa en stress som inte är bra för hälsan. Stress bryter ner kroppens immunförsvar vilket orsakar sjukdom. Om du är medveten om att du är stressad finns det råd att tillgå för att bli av med stress. De flesta är medvetna om vikten av att äta rätt och det är framför allt viktigt att barn och ungdomar äter regelbundet och näringsriktigt för att utvecklas och inte störa inlärning. Att motion har minst lika stor betydelse är inte lika känt. Motion förebygger inte bara övervikt utan även en mängd olika besvär och sjukdomar. Den som rör på sig orkar mer och känner sig oftare nöjdare med tillvaron. För många av oss är motion roligt och något man inte vill vara utan. Ungefär var femte svensk är rökare. Fler kvinnor än män röker. Rökare löper högre risk att få kroniska sjukdomar som; lungsjukdomar, ryggont, cancer i urinblåsan, hjärtinfarkt, tandlossning, slaganfall och en mängd andra mer eller mindre allvarliga. Rökare är ofta väl medvetna om riskerna och vill sluta. Ändå fortsätter många röka under lång tid. De är beroende. Tandvård är mycket viktigt för ditt hälsotillstånd. Dålig tandstatus kan orsaka hälsoproblem som tandlossning och andra besvär som kan få till följd att du inte kan äta all mat och inte få i dig den näringsriktiga och fiberrika kost som kroppen kräver för att må bra. För att undvika detta skall du borsta tänderna minst två gånger per dag, undvika sötsaker och tänka på att inte äta mellan måltiderna för att undvika hål i tänderna. Gå även till tandläkaren regelbundet, helst en gång per år

8 Sömn De flesta av oss vuxna sover mellan sju och åtta timmar per dygn. Barn sover mellan tio och tolv timmar beroende på ålder. Sömnen är vår viktigaste funktion för återhämtning. Den styr vår hälsa och vår ork. Långvarig sömnbrist kan leda till depressioner, infektioner och ibland allvarliga sjukdomar. Vi får också svårare att koncentrera oss på jobbet och råkar lättare ut för olycksfall om vi inte sover ordentligt. När vi känner oss trötta och stressade är sömn ett av de bästa botemedlen. Samtidigt gör påfrestningar ofta att vi sover sämre. 12 Allergier Allergier är en av våra vanligaste sjukdomar. Nästan halva befolkningen är allergisk eller överkänslig, ofta mot pollen, husdjur eller ämnen som nickel. Även om en allergi inte brukar vara allvarlig kan den vara rejält besvärlig. Vi blir irriterade på grund av nästäppa och kliande ögon, får svårt att sova på grund av eksem som kliar eller drabbas av otydliga symptom som huvudvärk. Eksem är en inflammation i huden. Huden kan rodna, fjälla eller svullna och man kan få knottror, blåsor samt sprickor i huden. Eksem kliar. Fler och fler får eksem. I dag har ungefär var femte skolelev i Sverige eksem. 15 procent av männen och 19 procent av kvinnorna i den vuxna befolkningen uppger att de har eksem eller hudutslag. 13 Astma beror ofta på allergi. Astma är en sjukdom som drabbar de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. Om man har astma får man problem med andnöd, väsande och pipande andning. Typiskt för astma är att besvären kommer oregelbundet. Ibland har man mycket besvär och ibland kan man känna sig helt frisk. Astma kan delas in i två olika typer; en allergisk och en icke-allergisk. Hos barn är allergisk astma vanligast, medan den typ av astma som inte hör ihop med allergi blir vanligare ju äldre man är. Astma kan ge allvarliga symptom och försvårar fysisk ansträngning. 14 Celiaki (glutenintolerans) är en livslång sjukdom som kan debutera i alla åldrar. Så många som 3-4 personer av 1000 lider av sjukdomen i Sverige. Celiaki innebär att kroppen inte tål gluten som är ett protein som finns i de fyra sädesslagen vete, råg, korn och havre. Sjukdomen beror på en inflammationsliknande process i tunntarmen som leder till att tarmluddet försvinner vilket gör att tarmen inte kan smälta maten. Det leder i sin tur till att näringen inte kan tas upp i normal omfattning. Laktosintolerans innebär att kroppen inte klarar av att bryta ned laktos (mjölksocker) på grund av enzymbrist i tarmen. Detta är alltså inte någon allergisk reaktion. Reaktionen är begränsad enbart till tarmen där mjölksockret som inte bryts ned i stället blir näring till bakterier i tarmen. Bakterierna jäser sockret och det bildas gaser. De bildar också ämnen som ger upphov till diarré. Kvalsterallergi, är en åkomma som orsakas av kvalster. Kvalster lever i damm och de trivs i miljöer där temperatur och luftfuktigheten är hög. Avföring från kvalster är den vanligaste allergenen i världen. Kvalster bryter ner föda med enzymer. Det är dessa enzym som man kan vara överkänslig mot. Varje kvalster avger ett 20-tal avföringspartiklar per dygn. Varje partikel är en tusendels millimeter och finns det många kvalster blir det miljontals allergipartiklar. Även husdjursallergier kan vara dold kvalsterallergi, där kvalster som lever i pälsen på hundar eller katter kan vara den bakomliggande källan aspx

9 Nickelallergi är en hudallergi som orsakas av nickel. Huden får röda prickar som ser ut som acne men är lite större och som kliar. Örhängen, armband, skärpspännen, armbandsur och smycken innehåller ofta nickel. Håltagning i öronen och andra kroppsdelar är särskilt riskabelt. Av denna anledning saluförs numera ofta garanterat nickelfria bijouterier. Även mynt tillverkade av nickelhaltiga legeringar kan ge problem hos känsliga personer. 15 Missbruk och beroende Regeringens mål med folkhälsoarbetet i Sverige är att uppnå ett Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande. Orsaken till varför människor väljer att använda droger eller att missbruka på annat sätt, är många. Ibland kan orsaken vara att man helt enkelt mår dåligt, har ångest och inte riktigt vet var man skall vända sig för att få hjälp. Det kan även ha andra orsaker och det är mycket vanligt med andra missbruk än alkohol och drogmissbruk. Det blir mer och mer vanligt att människor utvecklar spelmissbruk, matmissbruk och på andra sätt handlar på ett destruktivt sätt. Orsakerna till missbruk har inte helt och hållet med den enskilda individen att göra, man har dock ett val att säga nej och därigenom inte utveckla ett missbruk och kanske ett beroende. 16 När man kommer till Sverige som flykting eller invandrare kan det vara svårt att ibland hitta rutiner i sin vardag. Det är inte helt okomplicerat att lära sig ett nytt språk och det är inte heller lätt att orientera sig i mataffärer eller i samhället i övrigt. Detta kan göra att man mår dåligt och tappar motivationen. För att undvika att hamna i ett beroende är det bra leva ett sunt liv, att man så långt det går försöker tänka på att äta rätt, sova tillräckligt mycket, motionera ibland och försöka vistas utomhus. Det är även viktigt att man har en rutin i vardagen, att det känns meningsfullt och att man helst har något att göra på dagarna som ger struktur i tillvaron. När bruk blir till missbruk kan man vända sig till beroendecentrum eller Öppenvården för att få hjälp aspx

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Resa Hälsa. Hälsa - Nödsituation. Hälsa - Hos doktorn. Be om att bli förd till sjukhuset. Be om omedelbar medicinsk vård

Resa Hälsa. Hälsa - Nödsituation. Hälsa - Hos doktorn. Be om att bli förd till sjukhuset. Be om omedelbar medicinsk vård - Nödsituation Jag måste fara till sjukhuset. Be om att bli förd till sjukhuset Jag mår illa. Jag måste fara till sjukhuset. Jag mår illa. Jag måste till en doktor med en gång! Be om omedelbar medicinsk

Läs mer

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker**

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker** Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2012 En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare:

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare: Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR 2017 ver 1 Länstrafikens reseplanerare: http://www.reseplaneraren.lanstrafiken-z.se/ Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag

Läs mer

Asylsökande sjukvård och tandvård

Asylsökande sjukvård och tandvård Asylsökande sjukvård och tandvård Rätt till vård Barn och ungdomar: Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har enligt lag rätt till sjukvård och tandvård i samma omfattning som barn bosatta i Sverige.

Läs mer

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand Patienten i centrum Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning 2016-10-22 FUB Malin Nystrand Vad jag skall prata om Kroppen och hälsan är viktigt Varför kan det vara

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Hälsodeklaration inför första besöket under graviditet

Hälsodeklaration inför första besöket under graviditet Hälsodeklaration inför första besöket under graviditet Alla gravida inom Stockholms läns landsting erbjuds regelbundna besök på barnmorskemottagning. Syftet med mödrahälsovård är att se hur du och ditt

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral De har öppet på dagen måndag till fredag.

Läs mer

SJUKRESOR 2017 VER 2. Information om sjukresor

SJUKRESOR 2017 VER 2. Information om sjukresor Information om sjukresor Sjukresor i Region Jämtland Härjedalen Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan din

Läs mer

Hälsodeklaration inför första besöket under graviditet

Hälsodeklaration inför första besöket under graviditet Hälsodeklaration inför första besöket under graviditet Alla gravida inom Stockholms läns landsting erbjuds regelbundna besök på barnmorskemottagning. Syftet med mödrahälsovård är att se hur du och ditt

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

Konsultation med BVC och elevhälsa

Konsultation med BVC och elevhälsa Konsultation med BVC och elevhälsa När ett barn utreds är det viktigt att socialsekreterare konsultera den medicinska komptens som finns runt barnet. Nedanstående punkter är ett stöd vid konsultation kring

Läs mer

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se.

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se. HITTA RÄTT I VÅRDEN Övning 4 NIVÅ 1&2 Foto: Juliana Wiklund Hitta rätt i vården Husläkarmottagning På husläkarmottagningen behandlas både vuxna och barn för sjukdomar och besvär. Husläkarmottagning kallas

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage

Apotekets råd om. Gaser och orolig mage Apotekets råd om Gaser och orolig mage De allra flesta har någon gång upplevt besvär med magen i någon form. Det kan vara allt ifrån symtom som diarré, förstoppning, gaser till mer diffusa symtom som magknip,

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Välkommen till oss. Barnmorska: Kontakta oss

Välkommen till oss. Barnmorska: Kontakta oss Vänta barn Välkommen till oss Att vänta barn är en av livets största upplevelser! Vi vill ge trygghet, kunskap och vara en nära kontakt under hela graviditeten. Välkommen till Kvinnohälsovården i Halland!

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort.

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset - Viktig information

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Mötet med vården Vart ska du vända dig? Att leva med funktionsnedsättning

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Efter en förlossning 1

Efter en förlossning 1 Efter en förlossning 1 På bäddavdelningen för nyfödda får man träna hur det är att leva med en bebis Bebisen sköts av mamman under hela sjukhusvistelsen. För bebisen är den bästa platsen föräldrarnas famnar

Läs mer

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV.

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. Den här broschyren är framtagen till den som önskar veta mer om PrEP, funderar på att använda det eller

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

Välkommen till barnoperation

Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Välkommen till barnoperation Före När något i kroppen inte fungerar som det ska så måste det lagas. Det kallas för operation och görs på ett sjukhus. Det är en doktor som opererar,

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stanna upp en stund!

Stanna upp en stund! Hälsopolitiska enheten Rapport nr 5 Stanna upp en stund! Befolkningsenkäten 1993-94 Östersund 1995-11-27 James Winoy INNEHÅLL Avsikten med undersökningen Enkätens innehåll Hur svarade man Behov av förändrade

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna

Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Folktandvården Kronoberg - en del av det lilla landstinget med de stora möjligheterna Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Vår verksamhetsidé och vision Med patienten i fokus Hur ofta ska man besöka

Läs mer

Subventionering av preventivmedel till kvinnor t o m 19 års ålder

Subventionering av preventivmedel till kvinnor t o m 19 års ålder Ledningsstaben Mikael Hoffman 2005-03-23 LiÖ 2005-171 Lennart Schilling Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Subventionering av preventivmedel till kvinnor t o m 19 års ålder Bakgrund Ärende I dag finns inom

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation

Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation Gynekologisk och allmän hälsodeklaration inför ev. operation 45-årig kvinna Inför tumöroperation Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Mobil/övrig telefon...

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Studenthälsan. För dig som studerar vid Karolinska Institutet samt högskolorna vid Södertörn, Röda Korset, Sophiahemmet och Ersta Sköndal

Studenthälsan. För dig som studerar vid Karolinska Institutet samt högskolorna vid Södertörn, Röda Korset, Sophiahemmet och Ersta Sköndal Studenthälsan För dig som studerar vid Karolinska Institutet samt högskolorna vid Södertörn, Röda Korset, Sophiahemmet och Ersta Sköndal Om Studenthälsan Ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sid 1 av 10 Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg

Må bra. i förskola och skola. Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg Må bra i förskola och skola Information om stöd till barn och elever i Östra Göteborg 1 Barn och ungdomar som mår bra har bättre förutsättningar att utvecklas och ta till sig kunskap. Vi vet att det finns

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Tina Eriksson-Sjöö, Processledare för Hälsoskola för nyanlända, Univ. adjunkt och doktorand Hälsa och samhälle

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Norrlandslänen och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa 1 Välbefinnande 20 Läkemedel 44 Vårdutnyttjande

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Folkhälsoenkäten 2010

Folkhälsoenkäten 2010 Folkhälsoenkäten 2010 : Resultat för Folkhälsonämndsområdena i Västerbotten, övriga Norrland och övriga Sverige FoUU staben Västerbottens läns landsting 901 89 UMEÅ I Innehållsförteckning Förord III Hälsa

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

15 SEPTEMBER Uppdragsbeskrivning för Ungdomsmottagningar i Norrbottens län

15 SEPTEMBER Uppdragsbeskrivning för Ungdomsmottagningar i Norrbottens län Uppdragsbeskrivning för Ungdomsmottagningar i Norrbottens län 1 Definition En ungdomsmottagning riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 12-25 år och bedrivs i samverkan med länets kommuner där

Läs mer