Bilaga 1. Projektbidragsansökningar Väsby IBK, Wild Cats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Projektbidragsansökningar 2014. 1. Väsby IBK, Wild Cats"

Transkript

1 Bilaga 1. Projektbidragsansökningar Väsby IBK, Wild Cats Träningsoveraller samt cupkostnader 2. Öppet Hus för Unga Romer - Kvinnors hälsa och välmående 3. Yaran Kulturförening Material till nationaldräkter + skrift 4. Väsby IK Friidrott Kost och hälsa för aktiva barn 5. Väsby IK Friidrott Föräldramedverkan inom barnaktiviteter 6. Väsby IK Friidrott Utveckling av barn- och ungdomstränare/ledare 7. Väsby IK Friidrott Vision Väsby IK Friidrott Väsbyspelen och Skolkampen Väsby IK Friidrott Sekretariat + eltidtagning 10. Upplands Väsby Motorklubb Renovering av Vikbanan 11. Upplands Väsby Bågskytteklubb Förbränningstoalett + dörr 1. Väsby IBK, Wild Cats Sökt summa i kr: Wild Cats är ett renodlat tjejlag med funktionsnedsättning inom Väsby IBK Vi vill se lika fina ut när vi kommer till matcher som alla andra lag. Så en del går till våra tänkta overaller vilka kostar lite drygt 800 kr/person den andra delen går till att komma iväg på cuper som ibland ligger utanför Stockholms området så övernattning kan krävas. Vi är måna om att tjejerna mår bra och får en bra lära på och utanför planen. Vi jobbar på att få ihop en egen lagkassa men då vi är i start groparna för detta så kommer det att ta tid. Om vi skulle få detta bidrag så kommer givetvis en Väsby logga att sitta på vår overall jacka eller byxa. Kommentar från bidragshandläggare: Ryms inom bidragramarna. Därför föreslås bidrag på kr. 1

2 2. Öppet Hus för Unga Romer Sökt summa i kr: Projektnamn: Kvinnors hälsa och välmående Målgrupp: Romska kvinnor ungdomar och äldre Syfte: Förändra inställningen till friskvård. Öka kunskapen om vikten av välmående genom fysisk aktivitet. Motverka depression och läkemedelsanvändning. Stärka kvinnornas identitet och rätten till ett jämställt liv. Aktiviteter: Starta en promenadgrupp. - Informera om hur deltagarna kan klä sig för att minimera tyngden i kläderna utan att behöva frångå den romska klädedräkten. - Informera om vilka val av skor deltagarna bör tänka på. - Promenadgrupp 1 gång/vecka. Starta en badhusgrupp. - Simskola för de deltagare som ännu inte kan simma. - Varmbad med vattengymnastik. - Relaxavdelningen med dess möjligheter för att deltagarna ska få kunskap om verksamheten och att uppmuntra kvinnorna att de kan fortsätta att gå dit utanför projektet. - Badhusgrupp 1 gång/vecka. Kommentar från bidragshandläggare: Ryms inom bidragsreglerna då det är ett förnyelsearbete inom befintlig verksamhet. Därför föreslås ett bidrag på kr. 3. Yaran Kulturförening Sökt summa i kr: Inför vårt nyårsfirande och svenska nationaldagsfirandet har vi behov av att skapa/sy 10 st kvinnliga och 7 st manliga kurdiska nationaldräkter. Dessutom behöver vi införskaffa olika dräkttillbehör bl a turbaner, strumpor och skor. Beräknade materialkostnad: kronor Vi önskar kunna trycka och ge ut en skrift om vårt folks nutida historia (viktiga händelser och levnadsbeskrivning, ca år sedan). 2

3 Skriften ska ges ut först på vårt egna språk. Därefter önskar vi kunna översätta den till svenska och engelska. Beräknad kostnad korrekturläsning och tryckning: kr Kommentar från bidragshandläggare: Både material till nationaldräkter samt skriften ryms inom bidragramarna. En förening kan dock beviljas maximalt kr i projektbidrag per år. Därför föreslås ett bidrag på kr som motsvarar materialutgifterna för nationaldräkterna. 4. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Kost- och hälsa för aktiva barn BAKGRUND Väsby IK Friidrott har genom åren skapat ett stort nätverk av aktiva, medlemmar och intresserade med stor kunskap inom fysisk träning, rehabilitering och kost. Vi vill dela med oss av denna kunskap till aktiva barn-, ungdomar och deras föräldrar och övrigt intresserade genom en serie utbildningstillfällen för föräldrar och barn. Utbildningen inriktar sig mot barn och ungdomars behov av kost, vila och aktivitet. KOST- OCH HÄLSA Vi avser genomföra utbildningen som en serie öppna föreläsningar/ utbildningstillfällen som genomförs som träffar med föreläsare och diskussion (max 25 personer per tillfälle). Tre tillfällen är riktade mer mot barnen själva och fyra tillfällen är avsedda för såväl barn/ungdomar som deras föräldrar och tränare. Aktiviteten mot barn inkluderar ett läromedel från SISU Idrottsutbildarna. PLANERAT UPPLÄGG Barn: 1) Jag är unik! För barn om självkänsla och självförtroende 2) Jag behöver bränsle Förstå hur maten påverkar knopp och kropp 3) Tillsammans! att vara en bra kompis Barn/ungdomar och vuxna 1) Kost och träning på elitnivå en extremlöpare berättar 2) Undvik idrottsskador 3) SM och Internationella tävlingar 4) Bra mat för unga idrottare 3

4 ÄSKANDE De äskade medlen om kr avser projektorganisation och ersättning till föredragshållare, studiematerial och litteratur. VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: Ryms inom bidragramarna. Bidrag på kr föreslås. 5. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Föräldramedverkan inom barnaktiviteter BAKGRUND Under 2015 avser Väsby IK Friidrott att genomföra en serie aktiviteter syftande till att aktivera föräldrar med barn inom friidrotten. Vi har noterat en ökande andel passiva föräldrar som stillasittande åser sina barns fysiska aktivister utan att själv delta eller aktivera sig. Vi vill med detta projekt minska andelen passiva hockeyföräldrar som bara skjutsar sina barn till träningen för att sedan själva vara passiva. GENOMFÖRANDE Ett instruktionspaket med enkla övningar som vem som helst kan hantera arbetas fram i samråd med aktiva tränare. Under terminsstartsperioden dubblerar vi antalet instruktörer/tränare och hanterar barn/ungdomar för sig och de medföljande föräldrarna för sig. Föräldrarna kommer då under ett antal tillfällen att få lära sig om friidrottens grunder och träningens genomförande. Till detta lägger vi information om barns behov av kost, vila och aktivitet men framförallt om hur föräldrar på ett positivt sätt kan delta i barnens aktiviteter och fungera som stöd åt tränare och övriga ledare. Utbildningen genomförs samtidigt som barnens ordinarie träningstillfällen och äskade medel avser utbildningsmaterial och extra tränare/utbildare. 4

5 Målet med utbildningen är att fler föräldrar skall vara aktivt deltagande under träningstillfällena istället för att bara sitta av tiden när deras barn tränar. Det är vår övertygelse om att detta leder till en avlastning för tränarna, en mer aktiv träning för barnen och en aktivare tillvaro för föräldrarna. Dessutom avser vi med att på detta sätt både få en större förståelse för barnens aktivitet, ökad gemenskap och ett mindre läktargnäll. På detta sätt kan vi aktivera både föräldrar och barn vid samma tillfälle och på så sätt bidra till ett aktivare och friskare Väsby! ÄSKANDE De äskade medlen om kr avser projektorganisation, framtagande av utbildningsmaterial, utbildning av tränare/ledare samt extra tränare/utbildare vid själva genomförandet samt material till föräldrar. VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: En förening kan beviljas maximalt kr i projektbidrag per år. Därför föreslås ett bidrag på kr som kan motsvara utgifter för material samt utbildning. 6. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Utveckling av barn- och ungdomstränare/ledare BAKGRUND Väsby IK Friidrott har många duktiga och aktiva tränare och ledare inom ramen för sin verksamhet. Samtidigt har klubben växt och kraven på tränare och ledare ökar. I samband med att vi tar på oss ytterligare åtaganden som tävlingsarrangör ökar också kraven på kunskapsnivå hos tävlingsledning, tävlingssekretariat och funktionärer i stort. KOMPETENSLYFT Under 2015 avser klubben genomföra ett kompetenslyft av sina barn- och ungdomsledare samt funktionärer. Målsättningen är att öka alla ledares kunskaper om barn och ungdomar fokus på idrott och hälsa. Till detta vill vi särskilt lyfta en mindre grupp med aktiva tränare och ledare till en ännu högre kunskapsnivå. 5

6 Vi avser att utbilda 8 tränare inom ramen för friidrottens utbildningsmodell för barn och ungdomstränare för att försäkra oss om en levande och variationsrik träning på barnens villkor. Därtill vill vi säkerställa en grundläggande nivå på tävlingsledning, sekretariat och funktionärer genom en Förbundsdomarutbildning (1 person), Distriktsdomarutbildning (3 personer) och Föreningsdomarutbildning/Tävlingsfunktionär (26 personer). Kostnaderna inkluderar kurstillfällen, kursmaterial och intyg. Barn och ungdomstränare, 8 st Förbundsdomare Distriktsdomare Tävlingsfunktionär kr kr kr kr ÄSKANDE De äskade medlen om avser utbildningskostnader för sammanlagt 38 tränare, ledare och tävlingsfunktionärer inom ramen för Väsby IK Friidrotts barn- och ungdomsverksamhet. VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: Delar ryms inom bidragsreglerna. En förening kan dock endast beviljas maximalt kr i projektbidrag per år. Därför föreslås ett bidrag på kr som kan motsvara utbildning av 4 st barn- och ungdomsledare. 7. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Vision 2020 BAKGRUND Väsby IK Friidrott har en långsiktig ambition att vare det självklara valet för barn- och ungdomar som vill träna friidrott på ett roligt, otvunget och skadefritt sätt. Vi kallar det Vision2020 och har det som grund för allt vårt föreningsarbete. För att stärka föreningens organisation vill vi nu stödja vår styrelse och övriga aktiva ledare i föreningsutveckling och stöd i processutveckling. Syftet är att på sikt säkerställa en 6

7 organisatorisk utveckling som arbetar enligt idrottens värdegrund och vision på ett processorienterat och kostnadseffektivt sätt. ÄSKANDE De äskade medlen om kr avser projektorganisation och ersättning till utvecklingskonsult, studiematerial till styrelse och förbättringsarbete under första kvartalet 2015 för att uppnå en starkare organisation som kan hantera utmaningarna för VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: En förening kan beviljas maximalt kr i projektbidrag per år. 8. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Väsbyspelen och Skolkampen 2015 BAKGRUND Väsby IK Friidrott har under den senaste tiden stått som arrangör för flera stora evenemang i idrottsvärlden. Under flera år har Väsby stått som värd för Inomhus DM för ungdomar i Stockholms län (vi genomför tävlingen i Sätrahallen under namnet Formenkollen, då Väsby saknar egen inomhusanläggning) Väsby arrangerade även Ungdoms-SM 2012 och nu senast SM i Mångkamp på Vilundavallen Väsby Friidrott har skaffat sig ett rykte om att vara goda arrangörer till bra evenemang och Upplands Väsby/Vilundavallen har kommit att bli en uppskattad tävlingsarena med närheten till E4:an, pendeltågen, Arlanda, Scandic hotell och Väsby Centrum. Väsby IK Friidrott har nu ambitionen att etablera en årligt återkommande friidrottstävling i Väsby, kallad Väsbyspelen med inriktning mot klubbar i Stockholmsområdet och Mälarregionen. De goda kommunikationerna och boendeförutsättningarna gör att vi vet att vi är uppskattade som arrangör även i norra och västra Sverige som annars kan uppleva det svårt att ta sig till tävlingar. Vår avsikt är att den till år 2020 skall vara en väl etablerad och inom idrottsvärlden erkänd tävling för barn och ungdomar. Vi räknar då med cirka 500 deltagande barn och ungdomar som tävlar och besöker kommunen under två dagar. Till detta kommer besökande publik, föräldrar, ledare, tränare och vår egen organisation av funktionärer. Det blir ett årligt evenemang med över 1000 tillresta personer årligen. 7

8 Väsby IK Friidrott har också en önskan att bredda konceptet med en skoltävling öppen för alla skolor i Upplands Väsby. Inledningsvis inriktar vi oss mot skolår 7. Syftet är dels att bredda kunskaperna kring friidrott som träningsform bland barn och idrottslärare men också att få intresserade barn att söka sig till vår förening för fortsatta aktiviteter. Friidrott är en allsidig träningsform som kan utövas efter egen förmåga utan de utslagningseffekter som vi ser hos lagidrotten. Vi ser även ett behov av stöd och kompletterande utbildning på skolorna när det gäller friidrottens grunder och regler. Vi vill därför ha stöd att genomföra en organiserad friidrottsträning för lärare och aktiva elever i skolorna tillsammans med regel- och funktionärsutbildning med lärare/idrottslärare i Väsby skolor. Kost- och motionsrådgivning för aktiva ungdomar (ffa i åk 7) ser vi som en förlängning av detta. Tillsammans med berörda och intresserade skolor kommer den exakta utformningen av konceptet behöver arbetas efter behov, förutsättningar och tillgängliga resurser. På sikt ser vi ett djupare samarbete med skolorna där hälso- och friskvårdsaspekterna kan belysas än djupare och vävas in i den ordinarie undervisningen. UTFÖRANDE OCH GENOMFÖRANDE Vi söker nu stöd för projektorganisationen för Väsbyspelen 2015 och Skolkampen. Projektet hanteras i två faser; en förberedelsefas och en genomförandefasen. I förberedelsefasen ingår utbildning av idrottslärare i grunderna för friidrott och specifik teknik i de grenar där kunskapen ofta brister (t ex korrekt kastteknik i kula, regler för längdhopp, startteknik i sprintlopp osv). Tanken är att idrottslärarna med den nya kunskapen och inspirationen sedan skall kunna använda detta inom den egna undervisningen. Som komplement till detta erbjuds ett antal öppna träningstillfällen för intresserade skolungdomar med våra tränare. Vidare behöver viss utrustning på Vilundavallen kompletteras (t ex kabeldragning för tidtagning och sarg runt löparbanan). Därutöver har vi marknadsföringskostnader i form av annonsering och informationsspridning samt kostnader för projektorganisationen. Till genomförandefasen hör kostnader för själva tävlingen, så som hyra av måltorn/sekretariatbod (Vilundavallen saknar idag ett måltorn för tidtagning och resultatregistrering. Som provisorium löser klubben detta genom att hyra byggbodar som placeras vid målområdet vid varje tävling). Licenskostnader för programvara och eltidsutrustning som används för resultatregistrering, samt hyra av eltidsutrustning. När det behövs fler än en höjdhoppsbädd, en korrekt stavhoppsbädd eller häckar till häcklöpning hyr vi dessa och transporterar dem till Vilundavallen. Klubben har i dagsläget endast 20 stycken häckar. För ett hundrameterslopp på åtta banor med tio häckar går det åt 80 häckar. Slitaget på utrustning, så som avstampsbrädor, häckribbor och höjdhoppsribbor är relativt stort under skoltävlingar och barnaktiviteter då barnens teknik inte är fullt utvecklad. Därför krävs att vi kan ersätta trasigt material i hög utsträckning. Till Väsbyspelen tas en startavgift ut som gör aktiviteten i princip kostnadsneutral när vi kan samordna aktiviteterna med Skolkampen (förutsatt stödbidrag, då kostnaderna för transporter och etablering av måltorn etc tillsammans med måltider till funktionärer gör det till en förlustaffär). Till skolkampen räknar vi med att lärare och skolpersonal till stor del kan 8

9 utgöra basen av funktionärer och att respektive skola själva ansvarar för lunch, mellanmål etc. Vid tidigare stortävlingar vi arrangerat har Friidrottsförbundet täckt de kostnader som har tillkommit i form av transportkostnader etc. Vid inomhustävlingen Formenkollen håller Stockholms Friidrottsdistrikt/Stockholms stad med all utrusning. Till Väsbyspelen räknar vi med ett funktionärsbehov på mellan personer i två dagar. Vi har som policy att bjuda på lunch och fika till de föräldrar som gratis ställer upp på sin fritid. Detta utgör en ytterligare kostnad om cirka kr (67 kr per dag och person för frukostfika, lunch, mellanmål/eftermiddagsfika). Normalt för friidrottstävlingar är en startavgift på 70 kr per start. Detta skall täcka arrangörens kostnader för hyror, transporter, teknik, nummerlappar, priser, ersättning/utspisning av funktionärer, förbrukningsmateriel och inköp av sådant som går sönder, utbildning av funktionärer osv. För ett evenemang med barn och ungdomar under två dagar räknar vi med cirka funktionärer per dag och en projektorganisation som lägger ned cirka ett hundra femtio arbetstimmar i förberedelsestadiet plus tid för utbildningstillfällen och själva genomförandet. Den totala frivilliginsatsen för genomförandet motsvarar drygt en årsanställd heltidsarbetande. NYTTA Genom att stötta Väsby IK Friidrott med detta projekt får Väsby kommun två stora arrangemang riktat mot barn och ungdomar som sträcker sig över hela året med en tydlig hälso- och friskvårdsprofil som dessutom stärker den lokala friidrottsklubbens verksamhet. Väsby IK Friidrott kan bredda sin verksamhet och Väsbys skolor får stöd och hjälp i att utveckla den egna friskvårds- och friidrottsprofilen. Enskilda idrottslärare får stöd i sin personliga utveckling, enskilda elever får stöd i sin individuella träning, barn och unga i Stockholmsregionen får en trevlig tävling att se fram emot och lokala handlare får ytterligare tillströmning av besökande till kommunen. TIDSCHEMA Hösten/vintern 2014 December-Januari Februari-Mars April-Maj Maj-Juni Augusti Beviljande av bidrag/klartecken att starta projektet Etablera kontakt med skolor och grov tidplan Planering av utbildningsinsatser Utbildning av idrottslärare Tränings- och informationstillfällen Skolkampen / Väsbyspelen ÄSKANDE De äskade medlen avser projektorganisation, kostnader i samband med förberedelser, utbildningsinsatser och för genomförande av Väsbyspelen och Skolkampen enligt följande: Utbildningsinsatser Träningstillfällen Utrustning till Vilundavallen kr kr kr 9

10 Marknadsföringskostnader Hyra av måltorn Licenskostnader Priser, plaketter, diplom Eltidsutrustning Hyra av utrustning Transport av mattor och häckar Förbrukad/ersatt utrustning Projektorganisation Hyra av Vilundaparken, 3 dagar Summa kr kr 800 kr kr kr kr kr kr kr kr kr VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: En förening kan beviljas maximalt kr i projektbidrag per år. 9. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Sekretariat och eltidtagning BAKGRUND Väsby IK Friidrott har under den senaste tiden stått som arrangör för flera stora evenemang i idrottsvärlden. Under flera år har Väsby stått som värd för Inomhus DM för ungdomar i Stockholms län (vi genomför tävlingen i Sätrahallen under namnet Formenkollen, då Väsby saknar egen inomhusanläggning) Väsby arrangerade även Ungdoms-SM 2012 och nu senast SM i Mångkamp på Vilundavallen Väsby Friidrott har skaffat sig ett rykte om att vara goda arrangörer till bra evenemang och Upplands Väsby/Vilundavallen har kommit att bli en uppskattad tävlingsarena med närheten till E4:an, pendeltågen, Arlanda, Scandic hotell och Väsby Centrum. 10

11 Under de senaste stora tävlingar har Väsby IK Friidrott hyrt in kunskap och teknik vad gäller resultatregistrering (det vi kallar sekretariat ) samt eltidtagning. Eltidtagning kräver dels en del teknisk utrustning så som startpistolmikrofon (som uppfattar exakt när startskottet går) samt avancerade målkameror som fotograferar mållinjen och mäter tider på tusendelen av en sekund. För att kunna hantera detta krävs välutbildad personal kunniga inom eltidtagning. Sekretariatet består utav dem som hanterar resultat och sammanställer dessa enligt regelverket och publicerar resultatlistor. På en stor tävling är detta ett omfattade, och i dagsläge, mycket manuellt arbete. Vi önskar nu automatisera stora delar av detta arbete genom modernt IT-stöd på samma sätt som man gör på många andra arenor som Täby och Sollentuna. KOSTNADER Kostnaden för en komplett eltidtagningsutrustning är kr för en nivå som kan hantera SM-tävlingar och lägre. Till detta kommer en utbyggnad av sekretariatsfunktionen med it-stöd om kr. Då erhålls utbildning, programvara och utrustning för datoriserad resultathantering från samtliga grenar, nätverk över arenan och resultatrapportering i realtid samt resultatutskrifter, internetrapportering etc. De två äskanden är oberoende av varandra. Om Vilundavallen inte kan erhålla modern eltidtagsningsutrustning kan man ändå uppnå stora fördelar med en modern sekretariatsfunktion. ÄSKANDE Väsby IK Friidrott äskar kr för upprustning av Vilundavallen med modern tidtagnings- och sekretariatutrustning. Om inte hela summan kan erhållas äskas kr för sekretariatutrustning. VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: Ryms ej inom bidragsramarna, då bidraget ej beviljas för kostnader för fasta/hos föreningen redan befintliga lokaler samt nybyggnationer/renoveringar av fastigheter eller lokaler. 11

12 10. Upplands Väsby Motorklubb Sökt summa i kr: Upplands Väsby Motor klubb ansöker om projektbidrag till Vikbanan. För två år sedan fick vi vår bevattning söndergrävd av WikEvent, vi blev tvungna att bygga om hela banan för att kunna driva vår verksamhet med knattar, ungdomar, motionärer och elit åkare. Vi har under dessa två åren inte kunnat arrangera några tävlingar för ungdomar eller motionärer så ekonomin är idag ansträngd. Vikbanan är populär som träningsbana för alla åldrar. Vi har knattar som har representerat Sverige i VM, EM i år. I år är det första gången vi kunde arrangera ungdomstävling (129 deltagare)och motionärstävling ( 155 deltagare) Vårt mål är att till nästa år arrangera en större ungdomstävling ex JSM men då behöver vi fortsätta att rusta upp Vikbanan "verkstan " där pumparna och vattenmätarna sitter skulle behövas isoleras så inte de fryser sönder igen.(kommun har bytt mätare två gånger på grund av att de fryser sönder). Går de sönder så fungerar inte bevattningen och då kommer vi inte kunna ha tävling pga damm. Taken till barackerna är dåliga och det regnar in( risk för att de ruttnar) och då har vi ingen stans att ha tävlingssekretariat förråd m.m Runt området skall det finnas ett fungerande staket, men på grund av flera inbrott så har de förstörts och behöver bytas ut på vissa ställen, så inte obehöriga kommer in på området. Önskelistan kan bli lång men detta är det mest bråttom med. Vi har tagit in prisuppgifter från företag så vi vet ungefär vad det kommer att kosta. Isolera pumphus 44060:- (Molofbygg) Plåt till taken 8940:- (Ulvsunda plåt) Virke 15950:- (Molofbygg) Staket (450:-/m x 60 m) 27000:- Summa 95950;- ex moms Kommentar från bidragshandläggare: Ryms ej inom bidragsramarna, då bidraget ej beviljas för kostnader för fasta/hos föreningen redan befintliga lokaler samt nybyggnationer/renoveringar av fastigheter eller lokaler. 12

13 11. Upplands Väsby Bågskytteklubb Sökt summa i kr: Upplands Väsby Bågskytteklubb har sin utomhus period under April t o m September på Bågskyttebanan i Brunnby Vik. Idag har föreningen ingen toalett på utomhusbanan. Det finns varken vatten eller avlopp framdraget till utomhusbanan. Det har funnits ett gammalt torrdass som inte är speciellt tilltalande. Föreningen skulle vilja ansöka om bidrag för att kunna installera en förbränningstoalett i ett av våra utrymmen på banan och även kunna sätta i en ny dörr till toaletten. Utrymmet vi har tänkt använda har en yta på ca 4 m2. Genom att sätta i en ny dörr kommer vi även kunna göra toaletten handikappanpassad. Under sommarhalvåret bedriver vi bågskytteverksamhet flera gånger i veckan och vi tar också mot grupper för prova på bågskytte. Avsaknaden av toalett är stor. Vi vill ansökan om kr för en förbränningstoalett och 3500 kr till en dörr till utrymmet vi skall använda. Kommentar från bidragshandläggare: Ryms ej inom bidragsramarna, då bidraget ej beviljas för kostnader för fasta/hos föreningen redan befintliga lokaler samt nybyggnationer/renoveringar av fastigheter eller lokaler. 13

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva...

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva... Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå) Innehåll Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3 Ekonomiska mål 2013... 3 Volymmål...

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 ANTAGEN PÅ DISTRIKTSÅRSMÖTET 2013-11-21

VERKSAMHETSPLAN 2014 ANTAGEN PÅ DISTRIKTSÅRSMÖTET 2013-11-21 VERKSAMHETSPLAN 2014 ANTAGEN PÅ DISTRIKTSÅRSMÖTET 2013-11-21 I Göteborgsdistriktet arbetar vi föreningar och förbund tillsammans under namnet Göteborg Friidrott utifrån nedanstående vision och verksamhetsidé.

Läs mer

Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott

Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott 2010 Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott Inledning Att arrangera en SM-tävling i friidrott är en stor möjlighet för arrangörsföreningen att med

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Ansökta projektbidrag 15 augusti 2015

Ansökta projektbidrag 15 augusti 2015 Ansökta projektbidrag 15 augusti 2015 1. Upplands Väsby Judoklubb Judo för kvinnor 2. Yaran Kulturförening- En skrift om deras folks nutida historia 3. Wäsby Amerikanskfotbollsförening (Warriors) Materialinköp

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Fokusområde 1 - Elit och landslag 1(5) Fokusområde 1 - Elit och landslag Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Välkommen till Södermanlands Golfförbund.

Välkommen till Södermanlands Golfförbund. UTBILDNINGSPROGRAM 2015 1 Välkommen till Södermanlands Golfförbund. Vi ger service till våra golfklubbar i Södermanland och deras medlemmar. Vår främsta uppgift är att genomföra olika seriespel och utbilda

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum Välkomna Täby Sim Föräldraforum Agenda Syftet med ett föräldraforum Täby sim organisation Kommunikation idag Föräldramedverkan Profilprodukter Styrelsens sammansättning och erfarenheter Valberedningen

Läs mer

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring

Loket och Vagnarna. Tips. Rekrytering Marknadsföring Sponsring Loket och Vagnarna Tips Rekrytering Marknadsföring Sponsring Undertecknad var under våren och hösten 2006 ute och besökte sammanlagt 28 föreningar runt om i Sverige. Jag hade med mig representanter från

Läs mer

Tävlingar för barn och ungdomar inom friidrott ska utformas utifrån syftet att så många som möjligt ska uppleva dem stimulerande och roliga.

Tävlingar för barn och ungdomar inom friidrott ska utformas utifrån syftet att så många som möjligt ska uppleva dem stimulerande och roliga. Tävlingar för barn och ungdomar inom friidrott ska utformas utifrån syftet att så många som möjligt ska uppleva dem stimulerande och roliga. Handbok för barn- och ungdomstävlingar 2006 Svenska Friidrottsförbundet

Läs mer

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla Medley är en tävlingsgren inom simningen där man simmar alla de fyra simsätten. Medleys huvudkontor Dalvägen 14, 169 56 Solna Tel 08-503 82 700, Fax 08-503 82 701 E-post: info@medley.se Samtliga anläggningar

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 1 (6) Deltagare: Enligt bifogad lista INLEDNING Margareta Lindfors, motocrossektionen, hälsade alla välkomna och gick igenom helgens

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.)

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamheten i Kramfors Alliansens Handbollssektion vill vi ska: erbjuda en fysisk aktivitet

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Höstsimiaden 21-22 november 2015

Höstsimiaden 21-22 november 2015 Inbjudan till Höstsimiaden 21-22 november 2015 SK Ägir har härmed nöjet att inbjuda Er klubb och Era simmare till Höstsimiaden 2015. www.skagir.se Välkomna! Höstsimiaden 21-22 november 2015 Tävlingen avgörs

Läs mer

Lördag och söndag 22-23 februari. Storsjöbadet-Östersund

Lördag och söndag 22-23 februari. Storsjöbadet-Östersund Bjuder in till Scandic Syd Cup 22-23/2-2014 INBJUDAN SK Ägir har härmed nöjet att bjuda in Er till Scandic Syd Cup. Tävlingen avgörs i fyra pass under lördagen och söndagen den 22-23 februari på Storsjöbadet

Läs mer

Luleå Simsällskap bjuder in till. HÖSTSIMMET 19-20/9 2015 Pontusbadet Luleå

Luleå Simsällskap bjuder in till. HÖSTSIMMET 19-20/9 2015 Pontusbadet Luleå Luleå Simsällskap bjuder in till HÖSTSIMMET 19-20/9 2015 Pontusbadet Luleå Luleå Simsällskap har härmed nöjet att inbjuda Er till Höstsimmet som är en sanktionerad tävling - öppen för alla simmare. Eftersom

Läs mer

Idéer från Albatrossmötet

Idéer från Albatrossmötet Idéer från Albatrossmötet Idéer netto och efter innehåll Tävling Träning Organisation/Ledare Rekrytering Information/marknadsföring Kostnader/greenfee Övrigt Effekt och tidshorisont Stor effekt och kort

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Svenska triathlonförbundets barn och ungdomsledarutbildning riktar sig till föreningsledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen består av tre olika delkurser;

Läs mer

Friidrottens. utbildningar 2010

Friidrottens. utbildningar 2010 Friidrottens utbildningar 2010 Starkare friidrottsföreningar 2010-2013 Friidrottens utbildningar 2010 Innehåll Starkare friidrottsföreningar 3 Utbildning för styrelse/anställda Framtidsledarutbildning

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Stjärnspelen 2014 26-27 juli

Stjärnspelen 2014 26-27 juli Stjärnspelen 2014 26-27 juli Morgan Danielsson Bor i Arvika Familj med två friidrottande och längdskidåkande barn/ungdomar Varit lärare och rektor Friidrottsbakgrund Sprungit 12 Lidingölopp Fru som varit

Läs mer

Träningstider Gå in på hemsidan www.linkopingsskf.se

Träningstider Gå in på hemsidan www.linkopingsskf.se Linköpings skytteförening Träningstider Gå in på hemsidan www.linkopingsskf.se Linköpings skytteförening (Lskf) har bildats ur tidigare skytteföreningar i Linköping. Detta skedde när skyttet på I4:as övningsområde

Läs mer

Läs detta PM omsorgsfullt och sprid informationen till alla berörda och därmed medverka till att tävlingen fungerar smidigt.

Läs detta PM omsorgsfullt och sprid informationen till alla berörda och därmed medverka till att tävlingen fungerar smidigt. Norrköpings friidrottsallians med klubbarna IK Norrköping Friidrott och GoIF Tjalve har glädjen att hälsa välkommen till det sextonde Svenska Mästerskapet inomhus i friidrott. Det kommer bli en intensiv

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014

Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Visioner och mål för juniorverksamheten 2015-17 framtagen jan - april 2014 Vision Brevikens golfklubb skall vara en attraktiv, naturlig och familjär mötesplats för golfintresserade ungdomar. Värdegrund

Läs mer

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser Kvalitetssäkring av Selectverksamhet Information från Svenska Ishockeyförbundet 1 Varför kvalitetssäkring? 2 Vad säger tävlingsbestämmelserna? 3 Auktorisationsbestämmelser 4 Ansökningsblankett för auktorisation

Läs mer

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun

SKURUPS KOMMUN Ungdomens hus 2006-12-13. Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups kommun Ungdomens hus -1-13 Till; Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsenheten Sociala funktionen Marianne Bentzel Håkansson Slutrapport från projektet Lions-quest utbildning för samtlig skolpersonal i Skurups

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 GÖTEBORGS FRIIDROTTSFÖRBUND

VERKSAMHETSPLAN 2015 GÖTEBORGS FRIIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN 2015 GÖTEBORGS FRIIDROTTSFÖRBUND BAKGRUND Under år 2013 och 2014 har Göteborgs Friidrottsförbund tillsammans med distriktets 15 arenaföreningar* arbetat fram en långsiktig vision för år

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2011 Februari 2012 Sidan 1 av 5 Linköping Judo - en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 319 unika medlemmar som tillsammans tränat under närmare tjugo

Läs mer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer

Policy. Sponsring en del av Ovanåkers kommuns marknadsföring. Uppvaktning vid framgångsrika prestationer 1 (4) Policy Sponsring en del av s marknadsföring Uppvaktning vid framgångsrika prestationer Antagen av kommunfullmäktige den 29 november 2010 att gälla fr.om. 1 januari 2011 Ansvarig för att dokumentet

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

2. ÖVRIG UTRUSTNING / REDSKAP

2. ÖVRIG UTRUSTNING / REDSKAP 64 2. ÖVRIG UTRUSTNING / REDSKAP 2.1 Allmänt 2.1.1 Tekniska krav (mått, konstruktion m m) på övrig utrustning och redskap framgår av resp grenregler. 2.2 Signalkort 2.2.1 För entydigt kommunicerande av

Läs mer

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go!

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go! V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016 Go, Sthlm go! Vision Stockholm ska bli det otvivelaktigt ledande ishockeydistriktet! Att vara ledande innebär så mycket mer

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

REGLER FÖR BIATHLE 1 GENERELLA ASPEKTER. 1.1 Definitioner

REGLER FÖR BIATHLE 1 GENERELLA ASPEKTER. 1.1 Definitioner 1 1 GENERELLA ASPEKTER 1.1 Definitioner 1.2 Allmänt 1.3 Kategorier REGLER FÖR BIATHLE Biathle är en UIPM sport kombinerat av Löpning och Simning. Biathletävlingar arrangeras nationellt och internationellt.

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

En suck är inte OK. IK Bolton förebygger kränkningar och har verktyg när det behövs

En suck är inte OK. IK Bolton förebygger kränkningar och har verktyg när det behövs En suck är inte OK IK Bolton förebygger kränkningar och har verktyg när det behövs 1 Källa: Rädda Barnen, metodmaterialet High Five 2 Trygghet och kränkningar inom idrotten > 30 % inom lagidrott > 15 %

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT)

INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT) INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT) Antal tävlingar per år Per termin hålls tre till sex tävlingar. Tävlingarna är alltid på lördagar (utom SM som sträcker sig lördag och

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1 (5) + 3 bilagor Utgåva 7 RIKTLINJER FÖR SEKTIONERNAS VERKSAMHET 1. ÅLIGGANDE MOT STYRELSEN Äskande av medel Varje sektion ska i samband med uppgörelse av årets budget äska anslag för respektive aktivitet.

Läs mer

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte?

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? FAQ Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? Grundtanken är att barn ska idrotta i sin närmiljö och i möjligaste mån slippa långa resor. Detta är i linje med Danssportförbundets

Läs mer

En arena för alla. Invigning sommaren 2015.

En arena för alla. Invigning sommaren 2015. En arena för alla. Invigning sommaren 2015. Välkommen till nordens största multisportarena. Öppnar sommaren 2015 för alla. Elit som motionär. 270 RESTAURANGPLATSER Sju våningar sport, med allt från längdskidåkning

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Tävlingsinformation för Deje simmare

Tävlingsinformation för Deje simmare Tävlingsinformation för Deje simmare Allmänt Tävlingar är liksom träningen en viktig ingrediens om man vill utvecklas till en god tävlingssimmare. Man kan se tävlingen som en typ av träning där simmaren

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUND Våren 2011

UTBILDNINGSKATALOG. SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUND Våren 2011 UTBILDNINGSKATALOG SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUND Våren 2011 10-14 år DEL 1 Tid: DEL 1, 26-27 mars 2011, kl. 09.00-16.00. Pris: 2000 kr. Bidrag för alla deltagare som gått både del 1och del 2 betalas ut via

Läs mer

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24

BMW Sport Club. Jönköping 2015-01-24 Jönköping 2015-01-24 Agenda 10:00-10:15 Välkomna. -fika, agenda, mål & syfte Olof 10:15-10:30 Säsongen 2015, kalender och planering Patrik 10:30-11:00 Vad är BMW Cup och för vem Lars Åke 11:00-11:30 Genomgång

Läs mer

I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare

I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare I d r o t t s l y f t e t å r 6 Ett kunskapslyft för Förening, spelare och tränare V. 2.1 Fotbollsutveckling Dalsland är en satsning för att erbjuda möjligheter till en varaktig och utvecklande verksamhet

Läs mer

Vad? Hur? Vem? När? Genomgång av regler i början av tävling för nybörjare. Regler samma oavsett ålder.

Vad? Hur? Vem? När? Genomgång av regler i början av tävling för nybörjare. Regler samma oavsett ålder. Genomgång av regler i början av tävling för nybörjare. Regler samma oavsett ålder. Riktlinjer för lägsta nivå för försäkringsbehov för tränings försäkring. Förbundet Utbildade lottare och sekreterare även

Läs mer

Till alla medlemmar i IFK Lidingö Friidrott Information från styrelse och kansli

Till alla medlemmar i IFK Lidingö Friidrott Information från styrelse och kansli Några rader från Ordförande Jesper Arkinger Till alla medlemmar i IFK Lidingö Friidrott Information från styrelse och kansli Sommaren börjar närma sig avslutning och även utomhussäsongen går mot sitt slut.

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Checklista för tävlingsarrangemang 2012-10-27 Checklista för tävlingsarrangemang

Checklista för tävlingsarrangemang 2012-10-27 Checklista för tävlingsarrangemang Checklista för tävlingsarrangemang Denna checklista skall vara ett stöd och en kom ihåg-lista vid arrangerandet av klättertävlingar. Checklistan ska underlätta för arrangören att få kontroll över vad som

Läs mer

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling

IK Bolton. Värdegrund Engagemang Gemenskap Ständig utveckling Handboll för alla IK Bolton IK Bolton erbjuder handboll som är glädjefylld och tillgodoser barns, ungdomars och seniorers vilja att utvecklas som handbollsspelare, vilket bidrar till att ge alla medverkande

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Uppdaterad 2010-10-05. Enkel manual ansöka tävling i friidrottens nya IT system.

Uppdaterad 2010-10-05. Enkel manual ansöka tävling i friidrottens nya IT system. Enkel manual ansöka tävling i friidrottens nya IT system. Den här manualen försöker gå genom de olika stegen i ansökningsprocessen för att söka sanktion för tävling i friidrott. Logga in Börja med att

Läs mer

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 Innehåll Svensk friidrotts utbildningar 3 Vilken utbildning borde jag gå? 4 Organisation Friidrottens organisationsledare

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-23 KFN-2014/142.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september

Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Sammanfattning av rapporter från Open Space-forum i Fröding Arena den 10 september Den 10 september 2013 hölls ett Open Space-forum om hur vi kan göra Karlstad till en idrottskommun för alla på Fröding

Läs mer

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-04-02 DNR FN 2013.001 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX,

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MOTOCROSS NR.4-2015

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MOTOCROSS NR.4-2015 1 (6) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE MOTOCROSS NR.4-2015 2015-04-16 (20.00-22.00) (Telefonmöte) Deltagare SVEMO Peter Isgren Magnus Markenfelt Joakim Svensson Tommy Allansson Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande

Läs mer

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG LB07 SPONSRING & PARTNERSKAP 2012 En spännande del av det nya Malmö. Ett bra sponsorskap ger lika mycket för båda parter. Malmö är en fantastisk stad. Inte

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer