Bilaga 1. Projektbidragsansökningar Väsby IBK, Wild Cats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Projektbidragsansökningar 2014. 1. Väsby IBK, Wild Cats"

Transkript

1 Bilaga 1. Projektbidragsansökningar Väsby IBK, Wild Cats Träningsoveraller samt cupkostnader 2. Öppet Hus för Unga Romer - Kvinnors hälsa och välmående 3. Yaran Kulturförening Material till nationaldräkter + skrift 4. Väsby IK Friidrott Kost och hälsa för aktiva barn 5. Väsby IK Friidrott Föräldramedverkan inom barnaktiviteter 6. Väsby IK Friidrott Utveckling av barn- och ungdomstränare/ledare 7. Väsby IK Friidrott Vision Väsby IK Friidrott Väsbyspelen och Skolkampen Väsby IK Friidrott Sekretariat + eltidtagning 10. Upplands Väsby Motorklubb Renovering av Vikbanan 11. Upplands Väsby Bågskytteklubb Förbränningstoalett + dörr 1. Väsby IBK, Wild Cats Sökt summa i kr: Wild Cats är ett renodlat tjejlag med funktionsnedsättning inom Väsby IBK Vi vill se lika fina ut när vi kommer till matcher som alla andra lag. Så en del går till våra tänkta overaller vilka kostar lite drygt 800 kr/person den andra delen går till att komma iväg på cuper som ibland ligger utanför Stockholms området så övernattning kan krävas. Vi är måna om att tjejerna mår bra och får en bra lära på och utanför planen. Vi jobbar på att få ihop en egen lagkassa men då vi är i start groparna för detta så kommer det att ta tid. Om vi skulle få detta bidrag så kommer givetvis en Väsby logga att sitta på vår overall jacka eller byxa. Kommentar från bidragshandläggare: Ryms inom bidragramarna. Därför föreslås bidrag på kr. 1

2 2. Öppet Hus för Unga Romer Sökt summa i kr: Projektnamn: Kvinnors hälsa och välmående Målgrupp: Romska kvinnor ungdomar och äldre Syfte: Förändra inställningen till friskvård. Öka kunskapen om vikten av välmående genom fysisk aktivitet. Motverka depression och läkemedelsanvändning. Stärka kvinnornas identitet och rätten till ett jämställt liv. Aktiviteter: Starta en promenadgrupp. - Informera om hur deltagarna kan klä sig för att minimera tyngden i kläderna utan att behöva frångå den romska klädedräkten. - Informera om vilka val av skor deltagarna bör tänka på. - Promenadgrupp 1 gång/vecka. Starta en badhusgrupp. - Simskola för de deltagare som ännu inte kan simma. - Varmbad med vattengymnastik. - Relaxavdelningen med dess möjligheter för att deltagarna ska få kunskap om verksamheten och att uppmuntra kvinnorna att de kan fortsätta att gå dit utanför projektet. - Badhusgrupp 1 gång/vecka. Kommentar från bidragshandläggare: Ryms inom bidragsreglerna då det är ett förnyelsearbete inom befintlig verksamhet. Därför föreslås ett bidrag på kr. 3. Yaran Kulturförening Sökt summa i kr: Inför vårt nyårsfirande och svenska nationaldagsfirandet har vi behov av att skapa/sy 10 st kvinnliga och 7 st manliga kurdiska nationaldräkter. Dessutom behöver vi införskaffa olika dräkttillbehör bl a turbaner, strumpor och skor. Beräknade materialkostnad: kronor Vi önskar kunna trycka och ge ut en skrift om vårt folks nutida historia (viktiga händelser och levnadsbeskrivning, ca år sedan). 2

3 Skriften ska ges ut först på vårt egna språk. Därefter önskar vi kunna översätta den till svenska och engelska. Beräknad kostnad korrekturläsning och tryckning: kr Kommentar från bidragshandläggare: Både material till nationaldräkter samt skriften ryms inom bidragramarna. En förening kan dock beviljas maximalt kr i projektbidrag per år. Därför föreslås ett bidrag på kr som motsvarar materialutgifterna för nationaldräkterna. 4. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Kost- och hälsa för aktiva barn BAKGRUND Väsby IK Friidrott har genom åren skapat ett stort nätverk av aktiva, medlemmar och intresserade med stor kunskap inom fysisk träning, rehabilitering och kost. Vi vill dela med oss av denna kunskap till aktiva barn-, ungdomar och deras föräldrar och övrigt intresserade genom en serie utbildningstillfällen för föräldrar och barn. Utbildningen inriktar sig mot barn och ungdomars behov av kost, vila och aktivitet. KOST- OCH HÄLSA Vi avser genomföra utbildningen som en serie öppna föreläsningar/ utbildningstillfällen som genomförs som träffar med föreläsare och diskussion (max 25 personer per tillfälle). Tre tillfällen är riktade mer mot barnen själva och fyra tillfällen är avsedda för såväl barn/ungdomar som deras föräldrar och tränare. Aktiviteten mot barn inkluderar ett läromedel från SISU Idrottsutbildarna. PLANERAT UPPLÄGG Barn: 1) Jag är unik! För barn om självkänsla och självförtroende 2) Jag behöver bränsle Förstå hur maten påverkar knopp och kropp 3) Tillsammans! att vara en bra kompis Barn/ungdomar och vuxna 1) Kost och träning på elitnivå en extremlöpare berättar 2) Undvik idrottsskador 3) SM och Internationella tävlingar 4) Bra mat för unga idrottare 3

4 ÄSKANDE De äskade medlen om kr avser projektorganisation och ersättning till föredragshållare, studiematerial och litteratur. VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: Ryms inom bidragramarna. Bidrag på kr föreslås. 5. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Föräldramedverkan inom barnaktiviteter BAKGRUND Under 2015 avser Väsby IK Friidrott att genomföra en serie aktiviteter syftande till att aktivera föräldrar med barn inom friidrotten. Vi har noterat en ökande andel passiva föräldrar som stillasittande åser sina barns fysiska aktivister utan att själv delta eller aktivera sig. Vi vill med detta projekt minska andelen passiva hockeyföräldrar som bara skjutsar sina barn till träningen för att sedan själva vara passiva. GENOMFÖRANDE Ett instruktionspaket med enkla övningar som vem som helst kan hantera arbetas fram i samråd med aktiva tränare. Under terminsstartsperioden dubblerar vi antalet instruktörer/tränare och hanterar barn/ungdomar för sig och de medföljande föräldrarna för sig. Föräldrarna kommer då under ett antal tillfällen att få lära sig om friidrottens grunder och träningens genomförande. Till detta lägger vi information om barns behov av kost, vila och aktivitet men framförallt om hur föräldrar på ett positivt sätt kan delta i barnens aktiviteter och fungera som stöd åt tränare och övriga ledare. Utbildningen genomförs samtidigt som barnens ordinarie träningstillfällen och äskade medel avser utbildningsmaterial och extra tränare/utbildare. 4

5 Målet med utbildningen är att fler föräldrar skall vara aktivt deltagande under träningstillfällena istället för att bara sitta av tiden när deras barn tränar. Det är vår övertygelse om att detta leder till en avlastning för tränarna, en mer aktiv träning för barnen och en aktivare tillvaro för föräldrarna. Dessutom avser vi med att på detta sätt både få en större förståelse för barnens aktivitet, ökad gemenskap och ett mindre läktargnäll. På detta sätt kan vi aktivera både föräldrar och barn vid samma tillfälle och på så sätt bidra till ett aktivare och friskare Väsby! ÄSKANDE De äskade medlen om kr avser projektorganisation, framtagande av utbildningsmaterial, utbildning av tränare/ledare samt extra tränare/utbildare vid själva genomförandet samt material till föräldrar. VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: En förening kan beviljas maximalt kr i projektbidrag per år. Därför föreslås ett bidrag på kr som kan motsvara utgifter för material samt utbildning. 6. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Utveckling av barn- och ungdomstränare/ledare BAKGRUND Väsby IK Friidrott har många duktiga och aktiva tränare och ledare inom ramen för sin verksamhet. Samtidigt har klubben växt och kraven på tränare och ledare ökar. I samband med att vi tar på oss ytterligare åtaganden som tävlingsarrangör ökar också kraven på kunskapsnivå hos tävlingsledning, tävlingssekretariat och funktionärer i stort. KOMPETENSLYFT Under 2015 avser klubben genomföra ett kompetenslyft av sina barn- och ungdomsledare samt funktionärer. Målsättningen är att öka alla ledares kunskaper om barn och ungdomar fokus på idrott och hälsa. Till detta vill vi särskilt lyfta en mindre grupp med aktiva tränare och ledare till en ännu högre kunskapsnivå. 5

6 Vi avser att utbilda 8 tränare inom ramen för friidrottens utbildningsmodell för barn och ungdomstränare för att försäkra oss om en levande och variationsrik träning på barnens villkor. Därtill vill vi säkerställa en grundläggande nivå på tävlingsledning, sekretariat och funktionärer genom en Förbundsdomarutbildning (1 person), Distriktsdomarutbildning (3 personer) och Föreningsdomarutbildning/Tävlingsfunktionär (26 personer). Kostnaderna inkluderar kurstillfällen, kursmaterial och intyg. Barn och ungdomstränare, 8 st Förbundsdomare Distriktsdomare Tävlingsfunktionär kr kr kr kr ÄSKANDE De äskade medlen om avser utbildningskostnader för sammanlagt 38 tränare, ledare och tävlingsfunktionärer inom ramen för Väsby IK Friidrotts barn- och ungdomsverksamhet. VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: Delar ryms inom bidragsreglerna. En förening kan dock endast beviljas maximalt kr i projektbidrag per år. Därför föreslås ett bidrag på kr som kan motsvara utbildning av 4 st barn- och ungdomsledare. 7. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Vision 2020 BAKGRUND Väsby IK Friidrott har en långsiktig ambition att vare det självklara valet för barn- och ungdomar som vill träna friidrott på ett roligt, otvunget och skadefritt sätt. Vi kallar det Vision2020 och har det som grund för allt vårt föreningsarbete. För att stärka föreningens organisation vill vi nu stödja vår styrelse och övriga aktiva ledare i föreningsutveckling och stöd i processutveckling. Syftet är att på sikt säkerställa en 6

7 organisatorisk utveckling som arbetar enligt idrottens värdegrund och vision på ett processorienterat och kostnadseffektivt sätt. ÄSKANDE De äskade medlen om kr avser projektorganisation och ersättning till utvecklingskonsult, studiematerial till styrelse och förbättringsarbete under första kvartalet 2015 för att uppnå en starkare organisation som kan hantera utmaningarna för VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: En förening kan beviljas maximalt kr i projektbidrag per år. 8. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Väsbyspelen och Skolkampen 2015 BAKGRUND Väsby IK Friidrott har under den senaste tiden stått som arrangör för flera stora evenemang i idrottsvärlden. Under flera år har Väsby stått som värd för Inomhus DM för ungdomar i Stockholms län (vi genomför tävlingen i Sätrahallen under namnet Formenkollen, då Väsby saknar egen inomhusanläggning) Väsby arrangerade även Ungdoms-SM 2012 och nu senast SM i Mångkamp på Vilundavallen Väsby Friidrott har skaffat sig ett rykte om att vara goda arrangörer till bra evenemang och Upplands Väsby/Vilundavallen har kommit att bli en uppskattad tävlingsarena med närheten till E4:an, pendeltågen, Arlanda, Scandic hotell och Väsby Centrum. Väsby IK Friidrott har nu ambitionen att etablera en årligt återkommande friidrottstävling i Väsby, kallad Väsbyspelen med inriktning mot klubbar i Stockholmsområdet och Mälarregionen. De goda kommunikationerna och boendeförutsättningarna gör att vi vet att vi är uppskattade som arrangör även i norra och västra Sverige som annars kan uppleva det svårt att ta sig till tävlingar. Vår avsikt är att den till år 2020 skall vara en väl etablerad och inom idrottsvärlden erkänd tävling för barn och ungdomar. Vi räknar då med cirka 500 deltagande barn och ungdomar som tävlar och besöker kommunen under två dagar. Till detta kommer besökande publik, föräldrar, ledare, tränare och vår egen organisation av funktionärer. Det blir ett årligt evenemang med över 1000 tillresta personer årligen. 7

8 Väsby IK Friidrott har också en önskan att bredda konceptet med en skoltävling öppen för alla skolor i Upplands Väsby. Inledningsvis inriktar vi oss mot skolår 7. Syftet är dels att bredda kunskaperna kring friidrott som träningsform bland barn och idrottslärare men också att få intresserade barn att söka sig till vår förening för fortsatta aktiviteter. Friidrott är en allsidig träningsform som kan utövas efter egen förmåga utan de utslagningseffekter som vi ser hos lagidrotten. Vi ser även ett behov av stöd och kompletterande utbildning på skolorna när det gäller friidrottens grunder och regler. Vi vill därför ha stöd att genomföra en organiserad friidrottsträning för lärare och aktiva elever i skolorna tillsammans med regel- och funktionärsutbildning med lärare/idrottslärare i Väsby skolor. Kost- och motionsrådgivning för aktiva ungdomar (ffa i åk 7) ser vi som en förlängning av detta. Tillsammans med berörda och intresserade skolor kommer den exakta utformningen av konceptet behöver arbetas efter behov, förutsättningar och tillgängliga resurser. På sikt ser vi ett djupare samarbete med skolorna där hälso- och friskvårdsaspekterna kan belysas än djupare och vävas in i den ordinarie undervisningen. UTFÖRANDE OCH GENOMFÖRANDE Vi söker nu stöd för projektorganisationen för Väsbyspelen 2015 och Skolkampen. Projektet hanteras i två faser; en förberedelsefas och en genomförandefasen. I förberedelsefasen ingår utbildning av idrottslärare i grunderna för friidrott och specifik teknik i de grenar där kunskapen ofta brister (t ex korrekt kastteknik i kula, regler för längdhopp, startteknik i sprintlopp osv). Tanken är att idrottslärarna med den nya kunskapen och inspirationen sedan skall kunna använda detta inom den egna undervisningen. Som komplement till detta erbjuds ett antal öppna träningstillfällen för intresserade skolungdomar med våra tränare. Vidare behöver viss utrustning på Vilundavallen kompletteras (t ex kabeldragning för tidtagning och sarg runt löparbanan). Därutöver har vi marknadsföringskostnader i form av annonsering och informationsspridning samt kostnader för projektorganisationen. Till genomförandefasen hör kostnader för själva tävlingen, så som hyra av måltorn/sekretariatbod (Vilundavallen saknar idag ett måltorn för tidtagning och resultatregistrering. Som provisorium löser klubben detta genom att hyra byggbodar som placeras vid målområdet vid varje tävling). Licenskostnader för programvara och eltidsutrustning som används för resultatregistrering, samt hyra av eltidsutrustning. När det behövs fler än en höjdhoppsbädd, en korrekt stavhoppsbädd eller häckar till häcklöpning hyr vi dessa och transporterar dem till Vilundavallen. Klubben har i dagsläget endast 20 stycken häckar. För ett hundrameterslopp på åtta banor med tio häckar går det åt 80 häckar. Slitaget på utrustning, så som avstampsbrädor, häckribbor och höjdhoppsribbor är relativt stort under skoltävlingar och barnaktiviteter då barnens teknik inte är fullt utvecklad. Därför krävs att vi kan ersätta trasigt material i hög utsträckning. Till Väsbyspelen tas en startavgift ut som gör aktiviteten i princip kostnadsneutral när vi kan samordna aktiviteterna med Skolkampen (förutsatt stödbidrag, då kostnaderna för transporter och etablering av måltorn etc tillsammans med måltider till funktionärer gör det till en förlustaffär). Till skolkampen räknar vi med att lärare och skolpersonal till stor del kan 8

9 utgöra basen av funktionärer och att respektive skola själva ansvarar för lunch, mellanmål etc. Vid tidigare stortävlingar vi arrangerat har Friidrottsförbundet täckt de kostnader som har tillkommit i form av transportkostnader etc. Vid inomhustävlingen Formenkollen håller Stockholms Friidrottsdistrikt/Stockholms stad med all utrusning. Till Väsbyspelen räknar vi med ett funktionärsbehov på mellan personer i två dagar. Vi har som policy att bjuda på lunch och fika till de föräldrar som gratis ställer upp på sin fritid. Detta utgör en ytterligare kostnad om cirka kr (67 kr per dag och person för frukostfika, lunch, mellanmål/eftermiddagsfika). Normalt för friidrottstävlingar är en startavgift på 70 kr per start. Detta skall täcka arrangörens kostnader för hyror, transporter, teknik, nummerlappar, priser, ersättning/utspisning av funktionärer, förbrukningsmateriel och inköp av sådant som går sönder, utbildning av funktionärer osv. För ett evenemang med barn och ungdomar under två dagar räknar vi med cirka funktionärer per dag och en projektorganisation som lägger ned cirka ett hundra femtio arbetstimmar i förberedelsestadiet plus tid för utbildningstillfällen och själva genomförandet. Den totala frivilliginsatsen för genomförandet motsvarar drygt en årsanställd heltidsarbetande. NYTTA Genom att stötta Väsby IK Friidrott med detta projekt får Väsby kommun två stora arrangemang riktat mot barn och ungdomar som sträcker sig över hela året med en tydlig hälso- och friskvårdsprofil som dessutom stärker den lokala friidrottsklubbens verksamhet. Väsby IK Friidrott kan bredda sin verksamhet och Väsbys skolor får stöd och hjälp i att utveckla den egna friskvårds- och friidrottsprofilen. Enskilda idrottslärare får stöd i sin personliga utveckling, enskilda elever får stöd i sin individuella träning, barn och unga i Stockholmsregionen får en trevlig tävling att se fram emot och lokala handlare får ytterligare tillströmning av besökande till kommunen. TIDSCHEMA Hösten/vintern 2014 December-Januari Februari-Mars April-Maj Maj-Juni Augusti Beviljande av bidrag/klartecken att starta projektet Etablera kontakt med skolor och grov tidplan Planering av utbildningsinsatser Utbildning av idrottslärare Tränings- och informationstillfällen Skolkampen / Väsbyspelen ÄSKANDE De äskade medlen avser projektorganisation, kostnader i samband med förberedelser, utbildningsinsatser och för genomförande av Väsbyspelen och Skolkampen enligt följande: Utbildningsinsatser Träningstillfällen Utrustning till Vilundavallen kr kr kr 9

10 Marknadsföringskostnader Hyra av måltorn Licenskostnader Priser, plaketter, diplom Eltidsutrustning Hyra av utrustning Transport av mattor och häckar Förbrukad/ersatt utrustning Projektorganisation Hyra av Vilundaparken, 3 dagar Summa kr kr 800 kr kr kr kr kr kr kr kr kr VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: En förening kan beviljas maximalt kr i projektbidrag per år. 9. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Sekretariat och eltidtagning BAKGRUND Väsby IK Friidrott har under den senaste tiden stått som arrangör för flera stora evenemang i idrottsvärlden. Under flera år har Väsby stått som värd för Inomhus DM för ungdomar i Stockholms län (vi genomför tävlingen i Sätrahallen under namnet Formenkollen, då Väsby saknar egen inomhusanläggning) Väsby arrangerade även Ungdoms-SM 2012 och nu senast SM i Mångkamp på Vilundavallen Väsby Friidrott har skaffat sig ett rykte om att vara goda arrangörer till bra evenemang och Upplands Väsby/Vilundavallen har kommit att bli en uppskattad tävlingsarena med närheten till E4:an, pendeltågen, Arlanda, Scandic hotell och Väsby Centrum. 10

11 Under de senaste stora tävlingar har Väsby IK Friidrott hyrt in kunskap och teknik vad gäller resultatregistrering (det vi kallar sekretariat ) samt eltidtagning. Eltidtagning kräver dels en del teknisk utrustning så som startpistolmikrofon (som uppfattar exakt när startskottet går) samt avancerade målkameror som fotograferar mållinjen och mäter tider på tusendelen av en sekund. För att kunna hantera detta krävs välutbildad personal kunniga inom eltidtagning. Sekretariatet består utav dem som hanterar resultat och sammanställer dessa enligt regelverket och publicerar resultatlistor. På en stor tävling är detta ett omfattade, och i dagsläge, mycket manuellt arbete. Vi önskar nu automatisera stora delar av detta arbete genom modernt IT-stöd på samma sätt som man gör på många andra arenor som Täby och Sollentuna. KOSTNADER Kostnaden för en komplett eltidtagningsutrustning är kr för en nivå som kan hantera SM-tävlingar och lägre. Till detta kommer en utbyggnad av sekretariatsfunktionen med it-stöd om kr. Då erhålls utbildning, programvara och utrustning för datoriserad resultathantering från samtliga grenar, nätverk över arenan och resultatrapportering i realtid samt resultatutskrifter, internetrapportering etc. De två äskanden är oberoende av varandra. Om Vilundavallen inte kan erhålla modern eltidtagsningsutrustning kan man ändå uppnå stora fördelar med en modern sekretariatsfunktion. ÄSKANDE Väsby IK Friidrott äskar kr för upprustning av Vilundavallen med modern tidtagnings- och sekretariatutrustning. Om inte hela summan kan erhållas äskas kr för sekretariatutrustning. VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: Ryms ej inom bidragsramarna, då bidraget ej beviljas för kostnader för fasta/hos föreningen redan befintliga lokaler samt nybyggnationer/renoveringar av fastigheter eller lokaler. 11

12 10. Upplands Väsby Motorklubb Sökt summa i kr: Upplands Väsby Motor klubb ansöker om projektbidrag till Vikbanan. För två år sedan fick vi vår bevattning söndergrävd av WikEvent, vi blev tvungna att bygga om hela banan för att kunna driva vår verksamhet med knattar, ungdomar, motionärer och elit åkare. Vi har under dessa två åren inte kunnat arrangera några tävlingar för ungdomar eller motionärer så ekonomin är idag ansträngd. Vikbanan är populär som träningsbana för alla åldrar. Vi har knattar som har representerat Sverige i VM, EM i år. I år är det första gången vi kunde arrangera ungdomstävling (129 deltagare)och motionärstävling ( 155 deltagare) Vårt mål är att till nästa år arrangera en större ungdomstävling ex JSM men då behöver vi fortsätta att rusta upp Vikbanan "verkstan " där pumparna och vattenmätarna sitter skulle behövas isoleras så inte de fryser sönder igen.(kommun har bytt mätare två gånger på grund av att de fryser sönder). Går de sönder så fungerar inte bevattningen och då kommer vi inte kunna ha tävling pga damm. Taken till barackerna är dåliga och det regnar in( risk för att de ruttnar) och då har vi ingen stans att ha tävlingssekretariat förråd m.m Runt området skall det finnas ett fungerande staket, men på grund av flera inbrott så har de förstörts och behöver bytas ut på vissa ställen, så inte obehöriga kommer in på området. Önskelistan kan bli lång men detta är det mest bråttom med. Vi har tagit in prisuppgifter från företag så vi vet ungefär vad det kommer att kosta. Isolera pumphus 44060:- (Molofbygg) Plåt till taken 8940:- (Ulvsunda plåt) Virke 15950:- (Molofbygg) Staket (450:-/m x 60 m) 27000:- Summa 95950;- ex moms Kommentar från bidragshandläggare: Ryms ej inom bidragsramarna, då bidraget ej beviljas för kostnader för fasta/hos föreningen redan befintliga lokaler samt nybyggnationer/renoveringar av fastigheter eller lokaler. 12

13 11. Upplands Väsby Bågskytteklubb Sökt summa i kr: Upplands Väsby Bågskytteklubb har sin utomhus period under April t o m September på Bågskyttebanan i Brunnby Vik. Idag har föreningen ingen toalett på utomhusbanan. Det finns varken vatten eller avlopp framdraget till utomhusbanan. Det har funnits ett gammalt torrdass som inte är speciellt tilltalande. Föreningen skulle vilja ansöka om bidrag för att kunna installera en förbränningstoalett i ett av våra utrymmen på banan och även kunna sätta i en ny dörr till toaletten. Utrymmet vi har tänkt använda har en yta på ca 4 m2. Genom att sätta i en ny dörr kommer vi även kunna göra toaletten handikappanpassad. Under sommarhalvåret bedriver vi bågskytteverksamhet flera gånger i veckan och vi tar också mot grupper för prova på bågskytte. Avsaknaden av toalett är stor. Vi vill ansökan om kr för en förbränningstoalett och 3500 kr till en dörr till utrymmet vi skall använda. Kommentar från bidragshandläggare: Ryms ej inom bidragsramarna, då bidraget ej beviljas för kostnader för fasta/hos föreningen redan befintliga lokaler samt nybyggnationer/renoveringar av fastigheter eller lokaler. 13

1. Väsby IK friidrott

1. Väsby IK friidrott Bilaga 1. Projektbidragsansökningar 15 april 2015 1. Väsby IK friidrott Väsbyspelen 2015 och distriktmästerskap i friidrott för ungdomar 2. Biografföreningen Sober Söndagsjazz med levande musik 3. Väsby

Läs mer

Mitt barn som simmar i LASS. Föräldraengagemang. Viktig information för familjer med barn som är

Mitt barn som simmar i LASS. Föräldraengagemang. Viktig information för familjer med barn som är Föräldraengagemang Viktig information för familjer med barn som är tävlingssimmare i LASS Vad innebär det för mitt barn? Vad innebär det för mig som förälder? Vad behöver jag som förälder bidra med i LASS?

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Verksamhetsmål och riktlinjer

Verksamhetsmål och riktlinjer Verksamhetsmål och riktlinjer Introduktion Detta dokument beskriver Trollhättans IF Friidrott målsättning och värderingar. Det ger anvisningar och riktlinjer hur förening skall agera. Dessutom pekar det

Läs mer

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar

Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Växjö Lakers vill skapa en inspirerande och utvecklande hockeymiljö för barn och ungdomar Vår vision är att ge - så många som möjligt chansen att få spela ishockey hos oss i en inspirerande och utvecklande

Läs mer

Föräldraengagemang. NKK policy: 2012-11-16. Detta dokument innehåller viktig information för familjer med barn som är tävlingssimmare i NKK.

Föräldraengagemang. NKK policy: 2012-11-16. Detta dokument innehåller viktig information för familjer med barn som är tävlingssimmare i NKK. NKK policy: Föräldraengagemang 2012-11-16 Detta dokument innehåller viktig information för familjer med barn som är tävlingssimmare i NKK. Det är många i NKK som frivilligt lägger ner mycket tid och engagemang

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten inom Bålsta IK Antagen på föreningens årsmöte 2008-03-12 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Bålsta IKs ändamål och verksamhetsidé finns beskriven i våra stadgar. Stadgarna

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Innehåll Föreningsidé och målsättning...2 Verksamhetsidé... 3 Barn/Ungdom... 3 Spelarutbildningsmatris... 4 Spelaransvar...5

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva...

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva... Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå) Innehåll Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3 Ekonomiska mål 2013... 3 Volymmål...

Läs mer

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden

IFK VÄRSÅS Blåvita tråden IFK VÄRSÅS Blåvita tråden - för framtiden Reviderad 070214 Reviderad 141207 Reviderad 160309 Innehåll: Föreningside och målsättning Verksamhetside Spelaransvar Ungdomar Spelarutbildningsmatris Tränare-/ledaransvar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun.

Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Policy & värderingar Sportlife Kungälv IBK Detta vill vi: Vi vill att Sportlife Kungälv IBK skall vara den givna klubben för ungdomar som vill spela innebandy i Kungälvs Kommun. Vi vill att Sportlife Kungälv

Läs mer

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben

Vad? Hur? Vem? När? Föräldrabrottning. Klubben. Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se. Klubben Föräldrabrottning en Prova att sitta fast Regler Låt nybörjarna se en Se äldre/duktigare träna Regler samma oavsett ålder? Skicka fler tränare på utbildningar så att alla känner trygghet. Distriktsförbundet

Läs mer

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens LEDAR välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus UTBILDNING 2 utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens ledarutbildning 2 Syfte Säkert är att ungdomar framför allt

Läs mer

Sundbyberg .

Sundbyberg  . Till: Barn- och Ungdomsförvaltningen 172 92 Sundbyberg Från: Duvbo IK 172 33 Sundbyberg Ansökan om Verksamhetsbidrag Höstlovsbasket 2016 Duvbo IK ansöker härmed om 19 000:- i verksamhetsbidrag för 2016

Läs mer

Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy

Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy 1 (5) Älvsjö AIK Ungdomsfotbolls Policy 2007 Vision: Med bredden nå toppen Älvsjö AIK har ett stort upptagningsområde och vår idrottsplats ett centralt läge. Tack vare det har vi god tillströmning av barn

Läs mer

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND

STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND STOCKHOLMS FÄKTFÖRBUND Verksamhetsplan för Stockholms Fäktförbund 2013 Allmänt Stockholms Fäktförbund, grundat 1945, har som uppgift att verka för fäktsportens utveckling i Storstockholmsområdet. Förbundet

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå

Beskrivning av vår verksamhet i Piteå Beskrivning av vår verksamhet i Piteå SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund och utbildningsorganisation. Vi bildar, utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna utbildar och

Läs mer

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY...

Policysamling 2012-02-28 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... Policysamling 2012-02-28 Innehåll 1 POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHETEN.... 2 2 POLICY FÖR REPRESENTATIONSLAGEN... 2 3 EKONOMISK POLICY... 3 4 FÖRÄLDRA POLICY... 3 5 UPPFÖRANDE POLICY... 3 5.1 Spelare och ledare...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 ANTAGEN PÅ DISTRIKTSÅRSMÖTET 2013-11-21

VERKSAMHETSPLAN 2014 ANTAGEN PÅ DISTRIKTSÅRSMÖTET 2013-11-21 VERKSAMHETSPLAN 2014 ANTAGEN PÅ DISTRIKTSÅRSMÖTET 2013-11-21 I Göteborgsdistriktet arbetar vi föreningar och förbund tillsammans under namnet Göteborg Friidrott utifrån nedanstående vision och verksamhetsidé.

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

Föräldraengagemang. Viktig information för familjer med barn som är tävlingssimmare i Bålsta Simklubb

Föräldraengagemang. Viktig information för familjer med barn som är tävlingssimmare i Bålsta Simklubb Mitt barn som simmar i Bålsta Simklubb Föräldraengagemang Viktig information för familjer med barn som är tävlingssimmare i Bålsta Simklubb Vad innebär det för mitt barn? Vad innebär det för mig som förälder?

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

tillsammans ska vi dit!

tillsammans ska vi dit! Verksamhetsplan 2015-2020 IFK ÖSTERÅKERS KONSTÅKNINGSKLUBB Bredd och elit tillsammans ska vi dit VERKSAMHETSIDE Att åka konståkning i IFK Österåkers Konståkningsklubb (IFKÖKK) ska innebära glädje, vänskap

Läs mer

Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening.

Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening. Föreningspolicy för ledare, aktiva, barn, ungdomar & föräldrar i vår förening. Framarbetad Hösten 2008 i samarbete med Redigerad November 2010 Sida 2 av 8 Innehållsförteckning 4 Så här vill vi att våra

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Svenska Skidförbundets riktlinjer bygger på Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. All idrottsverksamhet för barn

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott

Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott 2010 Mediaanvisningar för SM-arrangörer i friidrott Inledning Att arrangera en SM-tävling i friidrott är en stor möjlighet för arrangörsföreningen att med

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

Vision. Resultatmål och aktiviteter Verksamhetsplan. Övergripande mål för Strategiska fokusområden

Vision. Resultatmål och aktiviteter Verksamhetsplan. Övergripande mål för Strategiska fokusområden Vision Värdegrund och ledarfilosofi Verksamhetside Vart vi siktar Vad vi står för Vad vi finns för Resultatmål och aktiviteter Verksamhetsplan Vad vi vill uppnå och behöver göra på kort sikt Vad vi vill

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Inledning VERKSAMHETSPLAN FÖR UPPSALA GYMNASTIKFÖRENING 2013 Uppsala Gymnastikförening är en ideell förening som fyller 100 år, 2014! Föreningen har en stor bredd med aktiviteter för livets alla skiftningar

Läs mer

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och

Vision: Skånes Ridsportförbund skall vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och Vision: vara Svenska Ridsportförbundets mest ledande Distrikt i alla discipliner både vad gäller tävlingsarrangörer och tävlingsutövare. Vi skall ligga i framkant i vår utbildningsverksamhet och verka

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Policys IK Sisu. Var inte rädd att kontakta ledare och styrelsen om du har något du undrar över gällande våra policys. Innehållsförteckning

Policys IK Sisu. Var inte rädd att kontakta ledare och styrelsen om du har något du undrar över gällande våra policys. Innehållsförteckning Policys IK Sisu IK Sisu välkomnar alla att vara med och delta i klubbens verksamhet oavsett ålder, kön, ursprung, läggning eller förmåga. Vår friidrottsklubb genomsyras av glädje och gemenskap som gör

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan Visby tfn: , e-post:

Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan Visby tfn: , e-post: Peter Nilsson SISU Idrottsutbildarna Box 1030, Neptungatan 4 621 21 Visby tfn: 207057, 0768-540760 e-post: peter.nilsson@gotsport.se www.gotsport.se Föreningen När man gör en säsongsanalys, så bör man

Läs mer

Fokusområde 1 - Elit och landslag

Fokusområde 1 - Elit och landslag 1(5) Fokusområde 1 - Elit och landslag Mål 1 och 2: Sverige ska ta sex medaljer på inomhus-em i Göteborg. Sverige ska ta minst en medalj på varje internationellt mästerskap. Genomför Teamsatsningar med

Läs mer

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy

Sandareds IBS:s riktlinjer och policy Sandareds IBS:s riktlinjer och policy FÖRORD I detta dokument har vi satt Sandareds IBS: s policy och riktlinjer på pränt. Syftet med dokumentet är att ge vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad

Läs mer

Friidrottsklubb. Regeldokument

Friidrottsklubb. Regeldokument Friidrottsklubb Regeldokument 2016 02 24 Grundregel Ianspråktagande av föreningens resurser för deltagande i tränings- och/eller tävlingsverksamhet, åtnjutande av ekonomiskt stöd/ersättning m.m. förutsätter

Läs mer

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet

IK Viljan Strängnäs. Förutsättningar för IK Viljans ungdomsverksamhet BLÅ TRÅ DEN IK Viljan Strängnäs Inledning IK Viljan Strängnäs bildades 1914 och är en fotbollsförening i centrala Strängnäs. Föreningens ambition är att ge alla barn och ungdomar som vill möjligheten att

Läs mer

Verksamhetsplan Kalix GK Juniorverksamhet

Verksamhetsplan Kalix GK Juniorverksamhet Verksamhetsplan Kalix GK Juniorverksamhet Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Långsiktiga målsättningar inom Kalix GK... 2 3. Värdegrund... 2 4. Handlingsplan... 3 5. Mål för 2013... 3 6. Organisation...

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Policy för tävlingar samt för planering och genomförande av föreningens läger

Policy för tävlingar samt för planering och genomförande av föreningens läger Policy för tävlingar samt för planering och genomförande av föreningens läger Antagen av Styrelsen 21 januari 2016 Tävlingar En del av friidrotten är att tävla; att mäta sig mot andra och framförallt mot

Läs mer

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi?

Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång. Vilka är vi? Vilka är vi? Jag kommer att använda Gotland som exempel ibland Gotland har» 179 startande på DM lång distans (2 %)» 186 på Sverigelistan 16 år och äldre (1 %)» 0,3 % av Gotlänningarna finns på Sverigelistan»

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Grebbestads Idrottsförening

Grebbestads Idrottsförening Grebbestads Idrottsförening Barn- och Ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF's Röda Trådar Grebbestads IF www.grebbestadsif.se e-mail: info@grebbestadsif.se Bryggerigatan 15B Tel. 0525-106 63 Bankgiro

Läs mer

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011 INLEDNING Vid 2010 års förbundsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över castingsportens organisation och arbeta för en förändring. Med anledning av det då stundande världsmästerskapet

Läs mer

Begreppet ungdomsledare omfattar både de personer som har tränaruppgift och de som har en lagledarfunktion i ungdomslaget.

Begreppet ungdomsledare omfattar både de personer som har tränaruppgift och de som har en lagledarfunktion i ungdomslaget. Gula Linjen Grundvärdering Vi ska genom vår handbollsverksamhet erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritidssysselsättning som utvecklar både fysisk och social förmåga samt samarbete och ansvarstagande.

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem.

Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem. Vision. Verksamhetsidé och värdegrund. Gemensamma mål och hur vi når dem. Verksamhetsidé för Svensk Triathlon Svensk Triathlon erbjuder en aktiv livsstil genom varierande träning och utmanande tävlingar

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Degeberga GoIF fotbollspolicy

Degeberga GoIF fotbollspolicy Degeberga GoIF fotbollspolicy Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer som kan uppkomma i samband med till exempel träning och matcher. Detta dokument

Läs mer

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum

Välkomna. Täby Sim Föräldraforum Välkomna Täby Sim Föräldraforum Agenda Syftet med ett föräldraforum Täby sim organisation Kommunikation idag Föräldramedverkan Profilprodukter Styrelsens sammansättning och erfarenheter Valberedningen

Läs mer

bjuder in till Öviksracet 2015 4-6 december i Paradisets arena

bjuder in till Öviksracet 2015 4-6 december i Paradisets arena bjuder in till Öviksracet 2015 4-6 december i Paradisets arena 1 INBJUDAN Örnsköldsviks Allmänna Simsällskap har nöjet att bjuda in Er till Öviksracet 2015. Tävlingen avgörs i fem pass under fredagen,

Läs mer

ELITBIDRAG RUTINER I SAMBAND MED ELITBIDRAG

ELITBIDRAG RUTINER I SAMBAND MED ELITBIDRAG ELITBIDRAG RUTINER I SAMBAND MED ELITBIDRAG Detta häfte riktar sig till dig som är aktiv i KFUM Örebro Friidrott och erhåller elitbidrag. I häftet återfinns de regler, rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler?

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Votes: 97 Bli bättre på att visa och marknadsföra våra aktiviteter till nya människor Fler närtävlingar Vilket ger

Läs mer

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan Karlstads Tennisklubb Verksamhetsplan 2(8) Innehållsförteckning 1. Föreningen... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Verksamhetsidé... 3 1.3. Värdegrund... 3 2. Strategi... 4 2.1. Långsiktiga mål... 4 2.2. Kortsiktiga

Läs mer

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument

Den blå linjen. Spånga Hockeys policydokument Den blå linjen Spånga Hockeys policydokument Verksamhetsidé Spånga Hockeys verksamhetsidé är att som breddförening erbjuda högkvalitativ individuellt inriktad träning, i en välkomnande miljö som präglas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Program 4 juni. 09.30-10.00 Drop In fika Inledning Varje DF/SISU berättar kort om nuläget och ambitionen i arbetet med Idrottsskola

Program 4 juni. 09.30-10.00 Drop In fika Inledning Varje DF/SISU berättar kort om nuläget och ambitionen i arbetet med Idrottsskola IDROTTSSKOLA 4 juni Program 4 juni 09.30-10.00 Drop In fika Inledning Varje DF/SISU berättar kort om nuläget och ambitionen i arbetet med Idrottsskola Idrottsvetenskapen, Kau delger sina erfarenheter från

Läs mer

UNGDOMSVERKSAMHETEN I VMA IK

UNGDOMSVERKSAMHETEN I VMA IK UNGDOMSVERKSAMHETEN I VMA IK Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att.. VMA blir i stort sett självförsörjande på seniorspelare (herrar) VMA kan tävla med ett damlag också. VMA blir självförsörjande

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

Grattis! Du är förälder till en skidåkare!

Grattis! Du är förälder till en skidåkare! Grattis! Du är förälder till en skidåkare! Att vara medlem i Svegs Alpina Klubb har en rad fördelar, men kräver också en del engagemang. Det bästa med vår klubb är, att vi lär känna alla barn och föräldrar

Läs mer

Policys och riktlinjer

Policys och riktlinjer Policys och riktlinjer Föreningen Skövde Konståkningsklubb - Policys & Riktlinjer antagna vid styrelsemöte den 2011-07-05. Gällande från 2011-08-01 och tillsvidare. Innehållsförteckning Policys och riktlinjer...

Läs mer

Policydokument. Styrelsen Njurunda Simsällskap

Policydokument. Styrelsen Njurunda Simsällskap Policydokument Styrelsen Njurunda Simsällskap 2016-03-21 1 Allmänt 1.1 Njurunda Simsällskap (NSS) skall verka för att främja simning i enlighet med Riksidrottsförbundets och Svenska Simförbundets intentioner

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman JEFFREY IGE VÄGEN TILL PARALYMPICS av Martin Nauclér Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa den här boken i grupp inom till exempel

Läs mer

P03 FÖRÄLDRAMÖTE

P03 FÖRÄLDRAMÖTE P03 FÖRÄLDRAMÖTE 2016-08-25 Introduktion Kommande säsong Kalender Ekonomi alla är en del av laget AGENDA Ledare Torbjörn Håkansson, Tomi Ahovalli, Magnus Bystedt, Martin Enquist, Richard Larsson, Håkan

Läs mer

Ansökta projektbidrag 15 augusti 2015

Ansökta projektbidrag 15 augusti 2015 Ansökta projektbidrag 15 augusti 2015 1. Upplands Väsby Judoklubb Judo för kvinnor 2. Yaran Kulturförening- En skrift om deras folks nutida historia 3. Wäsby Amerikanskfotbollsförening (Warriors) Materialinköp

Läs mer

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser

Selectverksamhet. Kvalitetssäkring av. Varför kvalitetssäkring? Vad säger tävlingsbestämmelserna? Auktorisationsbestämmelser Kvalitetssäkring av Selectverksamhet Information från Svenska Ishockeyförbundet 1 Varför kvalitetssäkring? 2 Vad säger tävlingsbestämmelserna? 3 Auktorisationsbestämmelser 4 Ansökningsblankett för auktorisation

Läs mer

Trångsvikens IF. Policy för aktiva i Trångsvikens IF

Trångsvikens IF. Policy för aktiva i Trångsvikens IF Trångsvikens IF Policy för aktiva i Trångsvikens IF Träna tillsammans med andra aktiva från TIF när TIF har sina träningar, så ofta som möjligt. Vara med på tävlingar som TIF arrangerar, Waplan spelen,

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A )

Gröna tråden. Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling. (Rev. A ) Gröna tråden Policydokument för Grönahögs IK En förening i Utveckling (Rev. A 2012 11 16) Innehållsförteckning Introduktion... 3 Värdegrunder, Moral och Etik... 3 Svenska Fotbollförbundet... 3 Grönahögs

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Barn- och Ungdomspolicy. Västerås SOK

Barn- och Ungdomspolicy. Västerås SOK Barn- och Ungdomspolicy Västerås SOK Hemsida: www.vasterassok.se Sida: 1(6) Innehåll 1 Barn- och ungdomspolicy Västerås SOK... 3 2 Verksamhetens syfte... 3 2.1 Barnverksamheten... 3 2.2 Ungdomsverksamheten...

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver

Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver Förslag till Verksamhetsplan 2017 Ver 5 2016-10-30 INLEDNING Målet ska vara att utveckla verksamheten för barn, ungdomar och vuxna för cykling - Mountainbike, Landsväg och Motion. Åtgärder för att få fler

Läs mer

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET

MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET MÖLLTORP/BREVIKS AIF BLÅ MÅLET Reviderad 2014-03-14 BLÅ MÅLET - Syftet med Blå målet är att göra det enklare för alla i föreningen att förstå vad föreningen står, och arbetar, för. - Vi hoppas kunna utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb

VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb VERKSAMHETSPLAN 2011 - Sundsvalls Brukshundklubb Styrelsen för Sundsvalls Brukshundklubb föreslår följande preliminära verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011. Verksamhetsplanen består av följande delar

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydlig inriktning

Läs mer

Föreningen bildades medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett

Föreningen bildades medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett Föreningen bildades 1907 5 500 medlemmar, jämn fördelning mellan tjejer och killar Omsättning ca 47 miljoner, varav drygt 12 i föreningen (2013) Ett helägt aktiebolag (Filborna Arena AB) Anställda i HS

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

Förälder i BK Heid. En vägledning till alla föräldrar i BK Heid

Förälder i BK Heid. En vägledning till alla föräldrar i BK Heid Förälder i BK Heid En vägledning till alla föräldrar i BK Heid BK Heid bildades 1946 av Lennart Carnefur, Leif Carlsson och Kurt Mathiason. De hade sina rötter på Karl Johansskolan i Majorna. Man anmälde

Läs mer

REV SEP 2015. Styrdokument för distriktslag UHF

REV SEP 2015. Styrdokument för distriktslag UHF REV SEP 2015 Styrdokument för distriktslag UHF Syftet med styrdokumentet är att kvalitetssäkra organisationen och ekonomin runt distriktslagen. Kan revideras vi varje möte. Syftet med distriktlagverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan och organisation Viktor

Verksamhetsplan och organisation Viktor Verksamhetsplan Golf akademin Fredrika Bremer Gymnasiet 2016/2017 Verksamhetsplan och organisation 2016-2020 Viktor G o l f a k a d e m i n F r e d r i k a B r e m e r G y m n a s i e t Innehållsförteckning

Läs mer