Bilaga 1. Projektbidragsansökningar Väsby IBK, Wild Cats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Projektbidragsansökningar 2014. 1. Väsby IBK, Wild Cats"

Transkript

1 Bilaga 1. Projektbidragsansökningar Väsby IBK, Wild Cats Träningsoveraller samt cupkostnader 2. Öppet Hus för Unga Romer - Kvinnors hälsa och välmående 3. Yaran Kulturförening Material till nationaldräkter + skrift 4. Väsby IK Friidrott Kost och hälsa för aktiva barn 5. Väsby IK Friidrott Föräldramedverkan inom barnaktiviteter 6. Väsby IK Friidrott Utveckling av barn- och ungdomstränare/ledare 7. Väsby IK Friidrott Vision Väsby IK Friidrott Väsbyspelen och Skolkampen Väsby IK Friidrott Sekretariat + eltidtagning 10. Upplands Väsby Motorklubb Renovering av Vikbanan 11. Upplands Väsby Bågskytteklubb Förbränningstoalett + dörr 1. Väsby IBK, Wild Cats Sökt summa i kr: Wild Cats är ett renodlat tjejlag med funktionsnedsättning inom Väsby IBK Vi vill se lika fina ut när vi kommer till matcher som alla andra lag. Så en del går till våra tänkta overaller vilka kostar lite drygt 800 kr/person den andra delen går till att komma iväg på cuper som ibland ligger utanför Stockholms området så övernattning kan krävas. Vi är måna om att tjejerna mår bra och får en bra lära på och utanför planen. Vi jobbar på att få ihop en egen lagkassa men då vi är i start groparna för detta så kommer det att ta tid. Om vi skulle få detta bidrag så kommer givetvis en Väsby logga att sitta på vår overall jacka eller byxa. Kommentar från bidragshandläggare: Ryms inom bidragramarna. Därför föreslås bidrag på kr. 1

2 2. Öppet Hus för Unga Romer Sökt summa i kr: Projektnamn: Kvinnors hälsa och välmående Målgrupp: Romska kvinnor ungdomar och äldre Syfte: Förändra inställningen till friskvård. Öka kunskapen om vikten av välmående genom fysisk aktivitet. Motverka depression och läkemedelsanvändning. Stärka kvinnornas identitet och rätten till ett jämställt liv. Aktiviteter: Starta en promenadgrupp. - Informera om hur deltagarna kan klä sig för att minimera tyngden i kläderna utan att behöva frångå den romska klädedräkten. - Informera om vilka val av skor deltagarna bör tänka på. - Promenadgrupp 1 gång/vecka. Starta en badhusgrupp. - Simskola för de deltagare som ännu inte kan simma. - Varmbad med vattengymnastik. - Relaxavdelningen med dess möjligheter för att deltagarna ska få kunskap om verksamheten och att uppmuntra kvinnorna att de kan fortsätta att gå dit utanför projektet. - Badhusgrupp 1 gång/vecka. Kommentar från bidragshandläggare: Ryms inom bidragsreglerna då det är ett förnyelsearbete inom befintlig verksamhet. Därför föreslås ett bidrag på kr. 3. Yaran Kulturförening Sökt summa i kr: Inför vårt nyårsfirande och svenska nationaldagsfirandet har vi behov av att skapa/sy 10 st kvinnliga och 7 st manliga kurdiska nationaldräkter. Dessutom behöver vi införskaffa olika dräkttillbehör bl a turbaner, strumpor och skor. Beräknade materialkostnad: kronor Vi önskar kunna trycka och ge ut en skrift om vårt folks nutida historia (viktiga händelser och levnadsbeskrivning, ca år sedan). 2

3 Skriften ska ges ut först på vårt egna språk. Därefter önskar vi kunna översätta den till svenska och engelska. Beräknad kostnad korrekturläsning och tryckning: kr Kommentar från bidragshandläggare: Både material till nationaldräkter samt skriften ryms inom bidragramarna. En förening kan dock beviljas maximalt kr i projektbidrag per år. Därför föreslås ett bidrag på kr som motsvarar materialutgifterna för nationaldräkterna. 4. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Kost- och hälsa för aktiva barn BAKGRUND Väsby IK Friidrott har genom åren skapat ett stort nätverk av aktiva, medlemmar och intresserade med stor kunskap inom fysisk träning, rehabilitering och kost. Vi vill dela med oss av denna kunskap till aktiva barn-, ungdomar och deras föräldrar och övrigt intresserade genom en serie utbildningstillfällen för föräldrar och barn. Utbildningen inriktar sig mot barn och ungdomars behov av kost, vila och aktivitet. KOST- OCH HÄLSA Vi avser genomföra utbildningen som en serie öppna föreläsningar/ utbildningstillfällen som genomförs som träffar med föreläsare och diskussion (max 25 personer per tillfälle). Tre tillfällen är riktade mer mot barnen själva och fyra tillfällen är avsedda för såväl barn/ungdomar som deras föräldrar och tränare. Aktiviteten mot barn inkluderar ett läromedel från SISU Idrottsutbildarna. PLANERAT UPPLÄGG Barn: 1) Jag är unik! För barn om självkänsla och självförtroende 2) Jag behöver bränsle Förstå hur maten påverkar knopp och kropp 3) Tillsammans! att vara en bra kompis Barn/ungdomar och vuxna 1) Kost och träning på elitnivå en extremlöpare berättar 2) Undvik idrottsskador 3) SM och Internationella tävlingar 4) Bra mat för unga idrottare 3

4 ÄSKANDE De äskade medlen om kr avser projektorganisation och ersättning till föredragshållare, studiematerial och litteratur. VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: Ryms inom bidragramarna. Bidrag på kr föreslås. 5. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Föräldramedverkan inom barnaktiviteter BAKGRUND Under 2015 avser Väsby IK Friidrott att genomföra en serie aktiviteter syftande till att aktivera föräldrar med barn inom friidrotten. Vi har noterat en ökande andel passiva föräldrar som stillasittande åser sina barns fysiska aktivister utan att själv delta eller aktivera sig. Vi vill med detta projekt minska andelen passiva hockeyföräldrar som bara skjutsar sina barn till träningen för att sedan själva vara passiva. GENOMFÖRANDE Ett instruktionspaket med enkla övningar som vem som helst kan hantera arbetas fram i samråd med aktiva tränare. Under terminsstartsperioden dubblerar vi antalet instruktörer/tränare och hanterar barn/ungdomar för sig och de medföljande föräldrarna för sig. Föräldrarna kommer då under ett antal tillfällen att få lära sig om friidrottens grunder och träningens genomförande. Till detta lägger vi information om barns behov av kost, vila och aktivitet men framförallt om hur föräldrar på ett positivt sätt kan delta i barnens aktiviteter och fungera som stöd åt tränare och övriga ledare. Utbildningen genomförs samtidigt som barnens ordinarie träningstillfällen och äskade medel avser utbildningsmaterial och extra tränare/utbildare. 4

5 Målet med utbildningen är att fler föräldrar skall vara aktivt deltagande under träningstillfällena istället för att bara sitta av tiden när deras barn tränar. Det är vår övertygelse om att detta leder till en avlastning för tränarna, en mer aktiv träning för barnen och en aktivare tillvaro för föräldrarna. Dessutom avser vi med att på detta sätt både få en större förståelse för barnens aktivitet, ökad gemenskap och ett mindre läktargnäll. På detta sätt kan vi aktivera både föräldrar och barn vid samma tillfälle och på så sätt bidra till ett aktivare och friskare Väsby! ÄSKANDE De äskade medlen om kr avser projektorganisation, framtagande av utbildningsmaterial, utbildning av tränare/ledare samt extra tränare/utbildare vid själva genomförandet samt material till föräldrar. VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: En förening kan beviljas maximalt kr i projektbidrag per år. Därför föreslås ett bidrag på kr som kan motsvara utgifter för material samt utbildning. 6. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Utveckling av barn- och ungdomstränare/ledare BAKGRUND Väsby IK Friidrott har många duktiga och aktiva tränare och ledare inom ramen för sin verksamhet. Samtidigt har klubben växt och kraven på tränare och ledare ökar. I samband med att vi tar på oss ytterligare åtaganden som tävlingsarrangör ökar också kraven på kunskapsnivå hos tävlingsledning, tävlingssekretariat och funktionärer i stort. KOMPETENSLYFT Under 2015 avser klubben genomföra ett kompetenslyft av sina barn- och ungdomsledare samt funktionärer. Målsättningen är att öka alla ledares kunskaper om barn och ungdomar fokus på idrott och hälsa. Till detta vill vi särskilt lyfta en mindre grupp med aktiva tränare och ledare till en ännu högre kunskapsnivå. 5

6 Vi avser att utbilda 8 tränare inom ramen för friidrottens utbildningsmodell för barn och ungdomstränare för att försäkra oss om en levande och variationsrik träning på barnens villkor. Därtill vill vi säkerställa en grundläggande nivå på tävlingsledning, sekretariat och funktionärer genom en Förbundsdomarutbildning (1 person), Distriktsdomarutbildning (3 personer) och Föreningsdomarutbildning/Tävlingsfunktionär (26 personer). Kostnaderna inkluderar kurstillfällen, kursmaterial och intyg. Barn och ungdomstränare, 8 st Förbundsdomare Distriktsdomare Tävlingsfunktionär kr kr kr kr ÄSKANDE De äskade medlen om avser utbildningskostnader för sammanlagt 38 tränare, ledare och tävlingsfunktionärer inom ramen för Väsby IK Friidrotts barn- och ungdomsverksamhet. VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: Delar ryms inom bidragsreglerna. En förening kan dock endast beviljas maximalt kr i projektbidrag per år. Därför föreslås ett bidrag på kr som kan motsvara utbildning av 4 st barn- och ungdomsledare. 7. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Vision 2020 BAKGRUND Väsby IK Friidrott har en långsiktig ambition att vare det självklara valet för barn- och ungdomar som vill träna friidrott på ett roligt, otvunget och skadefritt sätt. Vi kallar det Vision2020 och har det som grund för allt vårt föreningsarbete. För att stärka föreningens organisation vill vi nu stödja vår styrelse och övriga aktiva ledare i föreningsutveckling och stöd i processutveckling. Syftet är att på sikt säkerställa en 6

7 organisatorisk utveckling som arbetar enligt idrottens värdegrund och vision på ett processorienterat och kostnadseffektivt sätt. ÄSKANDE De äskade medlen om kr avser projektorganisation och ersättning till utvecklingskonsult, studiematerial till styrelse och förbättringsarbete under första kvartalet 2015 för att uppnå en starkare organisation som kan hantera utmaningarna för VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: En förening kan beviljas maximalt kr i projektbidrag per år. 8. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Väsbyspelen och Skolkampen 2015 BAKGRUND Väsby IK Friidrott har under den senaste tiden stått som arrangör för flera stora evenemang i idrottsvärlden. Under flera år har Väsby stått som värd för Inomhus DM för ungdomar i Stockholms län (vi genomför tävlingen i Sätrahallen under namnet Formenkollen, då Väsby saknar egen inomhusanläggning) Väsby arrangerade även Ungdoms-SM 2012 och nu senast SM i Mångkamp på Vilundavallen Väsby Friidrott har skaffat sig ett rykte om att vara goda arrangörer till bra evenemang och Upplands Väsby/Vilundavallen har kommit att bli en uppskattad tävlingsarena med närheten till E4:an, pendeltågen, Arlanda, Scandic hotell och Väsby Centrum. Väsby IK Friidrott har nu ambitionen att etablera en årligt återkommande friidrottstävling i Väsby, kallad Väsbyspelen med inriktning mot klubbar i Stockholmsområdet och Mälarregionen. De goda kommunikationerna och boendeförutsättningarna gör att vi vet att vi är uppskattade som arrangör även i norra och västra Sverige som annars kan uppleva det svårt att ta sig till tävlingar. Vår avsikt är att den till år 2020 skall vara en väl etablerad och inom idrottsvärlden erkänd tävling för barn och ungdomar. Vi räknar då med cirka 500 deltagande barn och ungdomar som tävlar och besöker kommunen under två dagar. Till detta kommer besökande publik, föräldrar, ledare, tränare och vår egen organisation av funktionärer. Det blir ett årligt evenemang med över 1000 tillresta personer årligen. 7

8 Väsby IK Friidrott har också en önskan att bredda konceptet med en skoltävling öppen för alla skolor i Upplands Väsby. Inledningsvis inriktar vi oss mot skolår 7. Syftet är dels att bredda kunskaperna kring friidrott som träningsform bland barn och idrottslärare men också att få intresserade barn att söka sig till vår förening för fortsatta aktiviteter. Friidrott är en allsidig träningsform som kan utövas efter egen förmåga utan de utslagningseffekter som vi ser hos lagidrotten. Vi ser även ett behov av stöd och kompletterande utbildning på skolorna när det gäller friidrottens grunder och regler. Vi vill därför ha stöd att genomföra en organiserad friidrottsträning för lärare och aktiva elever i skolorna tillsammans med regel- och funktionärsutbildning med lärare/idrottslärare i Väsby skolor. Kost- och motionsrådgivning för aktiva ungdomar (ffa i åk 7) ser vi som en förlängning av detta. Tillsammans med berörda och intresserade skolor kommer den exakta utformningen av konceptet behöver arbetas efter behov, förutsättningar och tillgängliga resurser. På sikt ser vi ett djupare samarbete med skolorna där hälso- och friskvårdsaspekterna kan belysas än djupare och vävas in i den ordinarie undervisningen. UTFÖRANDE OCH GENOMFÖRANDE Vi söker nu stöd för projektorganisationen för Väsbyspelen 2015 och Skolkampen. Projektet hanteras i två faser; en förberedelsefas och en genomförandefasen. I förberedelsefasen ingår utbildning av idrottslärare i grunderna för friidrott och specifik teknik i de grenar där kunskapen ofta brister (t ex korrekt kastteknik i kula, regler för längdhopp, startteknik i sprintlopp osv). Tanken är att idrottslärarna med den nya kunskapen och inspirationen sedan skall kunna använda detta inom den egna undervisningen. Som komplement till detta erbjuds ett antal öppna träningstillfällen för intresserade skolungdomar med våra tränare. Vidare behöver viss utrustning på Vilundavallen kompletteras (t ex kabeldragning för tidtagning och sarg runt löparbanan). Därutöver har vi marknadsföringskostnader i form av annonsering och informationsspridning samt kostnader för projektorganisationen. Till genomförandefasen hör kostnader för själva tävlingen, så som hyra av måltorn/sekretariatbod (Vilundavallen saknar idag ett måltorn för tidtagning och resultatregistrering. Som provisorium löser klubben detta genom att hyra byggbodar som placeras vid målområdet vid varje tävling). Licenskostnader för programvara och eltidsutrustning som används för resultatregistrering, samt hyra av eltidsutrustning. När det behövs fler än en höjdhoppsbädd, en korrekt stavhoppsbädd eller häckar till häcklöpning hyr vi dessa och transporterar dem till Vilundavallen. Klubben har i dagsläget endast 20 stycken häckar. För ett hundrameterslopp på åtta banor med tio häckar går det åt 80 häckar. Slitaget på utrustning, så som avstampsbrädor, häckribbor och höjdhoppsribbor är relativt stort under skoltävlingar och barnaktiviteter då barnens teknik inte är fullt utvecklad. Därför krävs att vi kan ersätta trasigt material i hög utsträckning. Till Väsbyspelen tas en startavgift ut som gör aktiviteten i princip kostnadsneutral när vi kan samordna aktiviteterna med Skolkampen (förutsatt stödbidrag, då kostnaderna för transporter och etablering av måltorn etc tillsammans med måltider till funktionärer gör det till en förlustaffär). Till skolkampen räknar vi med att lärare och skolpersonal till stor del kan 8

9 utgöra basen av funktionärer och att respektive skola själva ansvarar för lunch, mellanmål etc. Vid tidigare stortävlingar vi arrangerat har Friidrottsförbundet täckt de kostnader som har tillkommit i form av transportkostnader etc. Vid inomhustävlingen Formenkollen håller Stockholms Friidrottsdistrikt/Stockholms stad med all utrusning. Till Väsbyspelen räknar vi med ett funktionärsbehov på mellan personer i två dagar. Vi har som policy att bjuda på lunch och fika till de föräldrar som gratis ställer upp på sin fritid. Detta utgör en ytterligare kostnad om cirka kr (67 kr per dag och person för frukostfika, lunch, mellanmål/eftermiddagsfika). Normalt för friidrottstävlingar är en startavgift på 70 kr per start. Detta skall täcka arrangörens kostnader för hyror, transporter, teknik, nummerlappar, priser, ersättning/utspisning av funktionärer, förbrukningsmateriel och inköp av sådant som går sönder, utbildning av funktionärer osv. För ett evenemang med barn och ungdomar under två dagar räknar vi med cirka funktionärer per dag och en projektorganisation som lägger ned cirka ett hundra femtio arbetstimmar i förberedelsestadiet plus tid för utbildningstillfällen och själva genomförandet. Den totala frivilliginsatsen för genomförandet motsvarar drygt en årsanställd heltidsarbetande. NYTTA Genom att stötta Väsby IK Friidrott med detta projekt får Väsby kommun två stora arrangemang riktat mot barn och ungdomar som sträcker sig över hela året med en tydlig hälso- och friskvårdsprofil som dessutom stärker den lokala friidrottsklubbens verksamhet. Väsby IK Friidrott kan bredda sin verksamhet och Väsbys skolor får stöd och hjälp i att utveckla den egna friskvårds- och friidrottsprofilen. Enskilda idrottslärare får stöd i sin personliga utveckling, enskilda elever får stöd i sin individuella träning, barn och unga i Stockholmsregionen får en trevlig tävling att se fram emot och lokala handlare får ytterligare tillströmning av besökande till kommunen. TIDSCHEMA Hösten/vintern 2014 December-Januari Februari-Mars April-Maj Maj-Juni Augusti Beviljande av bidrag/klartecken att starta projektet Etablera kontakt med skolor och grov tidplan Planering av utbildningsinsatser Utbildning av idrottslärare Tränings- och informationstillfällen Skolkampen / Väsbyspelen ÄSKANDE De äskade medlen avser projektorganisation, kostnader i samband med förberedelser, utbildningsinsatser och för genomförande av Väsbyspelen och Skolkampen enligt följande: Utbildningsinsatser Träningstillfällen Utrustning till Vilundavallen kr kr kr 9

10 Marknadsföringskostnader Hyra av måltorn Licenskostnader Priser, plaketter, diplom Eltidsutrustning Hyra av utrustning Transport av mattor och häckar Förbrukad/ersatt utrustning Projektorganisation Hyra av Vilundaparken, 3 dagar Summa kr kr 800 kr kr kr kr kr kr kr kr kr VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: En förening kan beviljas maximalt kr i projektbidrag per år. 9. Väsby IK Friidrott Sökt summa i kr: Sekretariat och eltidtagning BAKGRUND Väsby IK Friidrott har under den senaste tiden stått som arrangör för flera stora evenemang i idrottsvärlden. Under flera år har Väsby stått som värd för Inomhus DM för ungdomar i Stockholms län (vi genomför tävlingen i Sätrahallen under namnet Formenkollen, då Väsby saknar egen inomhusanläggning) Väsby arrangerade även Ungdoms-SM 2012 och nu senast SM i Mångkamp på Vilundavallen Väsby Friidrott har skaffat sig ett rykte om att vara goda arrangörer till bra evenemang och Upplands Väsby/Vilundavallen har kommit att bli en uppskattad tävlingsarena med närheten till E4:an, pendeltågen, Arlanda, Scandic hotell och Väsby Centrum. 10

11 Under de senaste stora tävlingar har Väsby IK Friidrott hyrt in kunskap och teknik vad gäller resultatregistrering (det vi kallar sekretariat ) samt eltidtagning. Eltidtagning kräver dels en del teknisk utrustning så som startpistolmikrofon (som uppfattar exakt när startskottet går) samt avancerade målkameror som fotograferar mållinjen och mäter tider på tusendelen av en sekund. För att kunna hantera detta krävs välutbildad personal kunniga inom eltidtagning. Sekretariatet består utav dem som hanterar resultat och sammanställer dessa enligt regelverket och publicerar resultatlistor. På en stor tävling är detta ett omfattade, och i dagsläge, mycket manuellt arbete. Vi önskar nu automatisera stora delar av detta arbete genom modernt IT-stöd på samma sätt som man gör på många andra arenor som Täby och Sollentuna. KOSTNADER Kostnaden för en komplett eltidtagningsutrustning är kr för en nivå som kan hantera SM-tävlingar och lägre. Till detta kommer en utbyggnad av sekretariatsfunktionen med it-stöd om kr. Då erhålls utbildning, programvara och utrustning för datoriserad resultathantering från samtliga grenar, nätverk över arenan och resultatrapportering i realtid samt resultatutskrifter, internetrapportering etc. De två äskanden är oberoende av varandra. Om Vilundavallen inte kan erhålla modern eltidtagsningsutrustning kan man ändå uppnå stora fördelar med en modern sekretariatsfunktion. ÄSKANDE Väsby IK Friidrott äskar kr för upprustning av Vilundavallen med modern tidtagnings- och sekretariatutrustning. Om inte hela summan kan erhållas äskas kr för sekretariatutrustning. VISION 2020 Väsby IK Friidrott har satt ett långsiktigt mål att inför år 2020 vara Stockholms mest inspirerande och mest uppskattade friidrottsklubb för barn och ungdomar baserat på engagerade medlemmar, en stark organisation och kunniga och inspirerande tränare. Våra ledord är att bedriva skadefri verksamhet, att träning skall vara roligt och att alla får vara med och att vi tar aktivt avstånd från droger och diskriminering. Ta del av Väsby IK Friidrotts vision för barn- och ungdomsidrott på vår hemsida: Kommentar från bidragshandläggare: Ryms ej inom bidragsramarna, då bidraget ej beviljas för kostnader för fasta/hos föreningen redan befintliga lokaler samt nybyggnationer/renoveringar av fastigheter eller lokaler. 11

12 10. Upplands Väsby Motorklubb Sökt summa i kr: Upplands Väsby Motor klubb ansöker om projektbidrag till Vikbanan. För två år sedan fick vi vår bevattning söndergrävd av WikEvent, vi blev tvungna att bygga om hela banan för att kunna driva vår verksamhet med knattar, ungdomar, motionärer och elit åkare. Vi har under dessa två åren inte kunnat arrangera några tävlingar för ungdomar eller motionärer så ekonomin är idag ansträngd. Vikbanan är populär som träningsbana för alla åldrar. Vi har knattar som har representerat Sverige i VM, EM i år. I år är det första gången vi kunde arrangera ungdomstävling (129 deltagare)och motionärstävling ( 155 deltagare) Vårt mål är att till nästa år arrangera en större ungdomstävling ex JSM men då behöver vi fortsätta att rusta upp Vikbanan "verkstan " där pumparna och vattenmätarna sitter skulle behövas isoleras så inte de fryser sönder igen.(kommun har bytt mätare två gånger på grund av att de fryser sönder). Går de sönder så fungerar inte bevattningen och då kommer vi inte kunna ha tävling pga damm. Taken till barackerna är dåliga och det regnar in( risk för att de ruttnar) och då har vi ingen stans att ha tävlingssekretariat förråd m.m Runt området skall det finnas ett fungerande staket, men på grund av flera inbrott så har de förstörts och behöver bytas ut på vissa ställen, så inte obehöriga kommer in på området. Önskelistan kan bli lång men detta är det mest bråttom med. Vi har tagit in prisuppgifter från företag så vi vet ungefär vad det kommer att kosta. Isolera pumphus 44060:- (Molofbygg) Plåt till taken 8940:- (Ulvsunda plåt) Virke 15950:- (Molofbygg) Staket (450:-/m x 60 m) 27000:- Summa 95950;- ex moms Kommentar från bidragshandläggare: Ryms ej inom bidragsramarna, då bidraget ej beviljas för kostnader för fasta/hos föreningen redan befintliga lokaler samt nybyggnationer/renoveringar av fastigheter eller lokaler. 12

13 11. Upplands Väsby Bågskytteklubb Sökt summa i kr: Upplands Väsby Bågskytteklubb har sin utomhus period under April t o m September på Bågskyttebanan i Brunnby Vik. Idag har föreningen ingen toalett på utomhusbanan. Det finns varken vatten eller avlopp framdraget till utomhusbanan. Det har funnits ett gammalt torrdass som inte är speciellt tilltalande. Föreningen skulle vilja ansöka om bidrag för att kunna installera en förbränningstoalett i ett av våra utrymmen på banan och även kunna sätta i en ny dörr till toaletten. Utrymmet vi har tänkt använda har en yta på ca 4 m2. Genom att sätta i en ny dörr kommer vi även kunna göra toaletten handikappanpassad. Under sommarhalvåret bedriver vi bågskytteverksamhet flera gånger i veckan och vi tar också mot grupper för prova på bågskytte. Avsaknaden av toalett är stor. Vi vill ansökan om kr för en förbränningstoalett och 3500 kr till en dörr till utrymmet vi skall använda. Kommentar från bidragshandläggare: Ryms ej inom bidragsramarna, då bidraget ej beviljas för kostnader för fasta/hos föreningen redan befintliga lokaler samt nybyggnationer/renoveringar av fastigheter eller lokaler. 13

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-03 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Demal.Zetterman@malmo.se Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker FRI-2013-415

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015

Förord. Bromma 21 maj 2015. Ulf Silvander. Generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv. Återredovisning av statsbidrag till friluftsorganisationer 2015 Förord Det är glädjande att ta del av det som hänt och händer hos de organisationer som vi i Svenskt Friluftsliv har förmånen att fördela medel till. Under det gångna året har en organisation lagt om sitt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 Innehåll Svensk friidrotts utbildningar 3 Vilken utbildning borde jag gå? 4 Organisation Friidrottens organisationsledare

Läs mer

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017

Idrottspolitiskt program. Stockholms stad 2013 2017 Idrottspolitiskt program Stockholms stad 2013 2017 Idrottsstaden Stockholm Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Samtliga partier står bakom

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Slutrapport. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Slutrapport Välkommen till utvärderingen av Leader Upplandsbygds ungdomsprojekt Sixten Denna text är framtagen

Läs mer

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Ett år med Idrottslyftet Rapport om år 1 STOCKHOLM JANUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Handslaget...4 Riksdagsbeslut...5 RS inriktning/direktiv...5

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer