VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN Kungsholmen som tidigare kallades Munklägret var från början ett centrum för garvarna som sysslade med beredning av skinn. Verksamheten krävde mycket vatten och stank ruttet. Området passade bra då det var glest mellan husen och tillgången på vatten var obegränsad. Alltså etablerades garveriverksamheten till området vi nu bor i och som då låg långt utanför den egentliga staden. Den förste garvare som kom hit 1756 hette Buillaume Bouch. År 1825 flyttade Erik Lundin sin verksamhet hit från Södermalm och slog sig ner i samma område som konkurrenten garvare Westin redan tidigare hade gjort. Från och med nu fanns det alltså två garvarfamiljer, Lundin och Westin, på Kungsholmen. Två av Erik Lundins söner tog sedan över verksamheten och det var Anders Wilhelm Lundin som senare gav gränden dess namn. Förutom denna hedersbetygelse fick han titlarna Kungsholmskungen och Garvarekungen. Om Anders kan man läsa att han var en levnadsglad ungkarl som ofta höll sitt hem öppet för både borgare och konstnärer. När han 1895 dog testamenterade han alla sina tillgångar till välgörande ändamål och Nationalmuseum revs garvarbodarna för att ge plats åt Norr Mälarstrand som då började få sitt nuvarande utseende. Husen som tillhör och ingår i vår förening byggdes och ritades av arkitekt Ernst Lundberg. Fastigheterna byggdes om och moderniserades På 1990-talet hade vår bostadsrättsförening bildats av de som hyrde sina bostäder. De som var intresserade att bilda föreningen var tvungna att knacka dörr för att få den sista namnteckningen för att få ihop den erforderliga majoriteten. Det var först då man kunde köpa in de sex fastigheterna av Wasa Försäkringar. Under år 1996 inredde man och sålde 7 st vindslägenheter. Samtidigt totalrenoverades fastigheterna. Kostnaderna för detta betalades delvis för de pengar man fick in vid försäljningen. Föreningen har 111 lägenheter varav en del uthyrs till de som då inte gick med i föreningen från början. För att föreningen skall kunna fungera på bästa sätt har vi tillsammans satt upp vissa regler som underlättar ett gemensamt boende. Det mesta handlar om sunt förnuft medan annat kan vara bra att känna till. Förutom stadgar är det varje bostadsrättsförenings skyldighet att ha nedtecknade ordningsregler. Föreningen har beslutat att revidera de regler som funnits från början och komplettera dem med annan nödvändig information i denna översikt från A till Ö. Vi är glada över att du har valt att bo i vår förening och att du har blivit godkänd som medlem. Bostadsrätt är en boendeform där du själv är med och äger huset du bor i. Detta betyder att samtliga kostnader som uppstår i föreningen betalas av medlemmarna. Bostadsrätten innebär också ansvar och skyldigheter att tillsammans med de övriga medlemmarna ta väl hand om såväl den egna bostaden som de utrymmen, inne och ute, som vi disponerar gemensamt. En bostadsrättsförening styrs enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Att bli medlem i en bostadsrättsförening innebär också att du accepterar föreningens stadgar och ordningsregler och åtar dig att följa dem. I vår välkomstskrift Vem var Garvar Lundin?, som du håller i din hand finns det mesta beskrivet som man behöver veta som medlem. Än en gång välkommen till en av Stockholms bästa gränder!

2 A Andrahandsuthyrning Vill du hyra ut i andra hand måste du ha tillstånd av föreningens styrelse. Har du för avsikt att hyra ut skall du i god tid kontakta styrelsen per brev där du anger anledning till uthyrning, hur länge och till vem. Juridiska personer godkänns inte som andrahandshyresgäster. Du får hyra ut i andra hand under högst 1 år under följande skäl: Dokumenterat arbete på annan ort Dokumenterade studier på annan ort Värnpliktstjänstgöring Annan orsak som prövas från fall till fall En träff mellan bostadsrättsinnehavare och andrahandshyresgäst tillsammans med styrelserepresentant skall alltid ske i samband med uthyrningen. En kopia av kontraktet mellan den som hyr i andra hand och bostadsrättsinnehavaren skall lämnas till styrelsen. Ovanstående gäller även för hyresrättsinnehavare. Anslagstavlor I varje port finns en anslagstavla där både föreningen och man som privatperson kan sätta upp meddelande som är intressanta (och viktiga) för de boende. Ansvar Du har som bostadsrättsinnehavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att själv ordna med t ex reparationer i din lägenhet. Mer finns att läsa i stadgarna. Du är t ex ansvarigt för ytskikt och glasrutor samt ytterdörr. Skador vid inbrottsförsök belastar din hemförsäkring, inte föreningens. V g se Stadgar för Brf Vattuormen 35-40, 11 Antenner Får inte sättas upp på föreningens fastigheter utan tillstånd av styrelsen. Se även paraboler. Avgiftsbetalning Se hyror och avgifter. B Balkonger Använd din balkong på samma sätt som du accepterar att andra gör; d v s visa hänsyn när ni skakar kläder eller vattnar blommor. Det är av säkerhetsskäl förbjudet att använda grillar på balkongerna. Innehavarna av altanerna är skyldiga att se till att dräneringsrören ej blir igensatta samt att utrymmet under trätrallarna hålls rent. Batterier Bil- och motorcykelbatterier forslar du själv till närmaste bensinstation för omhändertagande. Övriga el-artiklar, såsom TV, stereo och allt med sladd skall lämnas till kommunens återvinningscentraler. Boende I enlighet med Brf Vattuormens stadgar vill föreningen att den som söker medlemskap och köper bostadsrätt också avser att bo i sin lägenhet. Du måste äga minst 10 % av bostadsrätten för att räknas som medlem. Juridiska personer kan inte beviljas medlemskap.

3 Styrelsen har rätt att avslå en medlemsansökan och besluta att nyttjanderätten är förverkad, d v s att man inte har rätt att bo kvar i lägenheten, om lägenheten används till annat ändamål än det stadgarna anger. Att till väsentlig del använda lägenheten för näringsverksamhet, eller utan tillstånd hyra ut den i andra hand, är ett stadgebrott som ger styrelsen rätt att besluta att nyttjanderätten är förverkad. Brandvarnare Under 2003 har föreningen utrustat samtliga lägenheter med brandvarnare, vars batterier har en livslängd på 10 år. Den som bor i lägenheten ansvarar själv för att brandvarnaren fungerar. Bredband Fastigheterna är utrustade med bredband, och förberedda för inkoppling i respektive lägenhet. Det är varje lägenhetsinnehavare som själva kontaktar distributionsbolaget (f n Bredbandsbolaget) för inkoppling. Kontakta bolaget för detaljerad information. Avtal tecknar den boende själv för den egna uppkopplingen. Även exv. Com Hem och Telia erbjuder olika former av bredband. Bygga om Som bostadsrättsinnehavare får du i många stycken bygga om delar av din lägenhet invändigt. Anmäl till föreningen att du tänker bygga om och i vilken omfattning och invänta godkännande innan du sätter igång med byggnationen. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att själv göra ingrepp i bärande väggar, vvs eller andra fasta installationer i föreningens lägenheter. Samtliga el-och vvs-installationer skall utföras av auktoriserad entreprenör. I övrigt skall ombyggnaden utföras av kvalificerad yrkesman. En ombyggnad som saknar tillstånd eller utförts på felaktigt sätt kan beivras av föreningen. C Cyklar De cykelställ som finns utanför varje port är gemensamma för alla boende i vår förening. Då det under en stor del av året är många som cyklar kan det bli fullt i stället. Därför är det viktigt att inte kasserade cyklar tar upp plats. Cykelställen rensas med jämna mellanrum och de cyklar som ser övergivna ut kommer att få en lapp där den som äger cykeln ger sig till känna eller märker upp den tydligt så att den inte körs bort av misstag. Om cykeln inte kommer att användas under en längre tid kan det var bra att placera den i källaren, om det finns plats. Lokalt förankrade lösningar på cykelförvaringen i de gemensamma utrymmena i källarna i varje port kan accepteras under förutsättning de på intet sätt blockerar gångar/ utrymningsvägar i berörd lokal. Det är inte tillåtet att ställa cyklar mot fasaden som lätt skadas. D Draken i Gränden Draken i Gränden är en tidning som har kommit ut på helt frivilligt initiativ och tjänat som forum för Brf Vattuormen sedan 1996, ligger f n i malpåse. E El

4 Elförbrukningen i varje lägenhet bekostas av respektive lägenhetsinnehavare. Säkringarna finns i respektive lägenhet. Däremot finns huvudsäkringarna och mätaren i ett låst utrymme i källaren. Tag kontakt med styrelsen vid eventuellt proppbyte i källaren. Expedition Expeditionen finns i källaren i port nr 3. Namn på styrelsens medlemmar finns på den låsta anslagstavlan i respektive port. Meddelande till styrelsen kan lämnas i den svarta brevlådan i port nr 3. F Felanmälan Anmälan görs i normala fall till styrelsen. Vid akuta fall då ingen i styrelsen är anträffbar ringer ni till det nummer som är anslaget i porten som journummer. Fest Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Du bör tänka på att just fest och hög musik är den absolut vanligaste orsaken till klagomål i vår förening. Huset har inte någon modern ljudisolering och lägenheterna är mycket lyhörda. Om ni väljer att sitta på någon av gårdarna bör ni tänka på att ett hundratal personer i fastigheterna runtomkring ofrivilligt hör allt ni gör. Enligt ordningsreglerna gäller följande: Särskild hänsyn tas från söndag kväll till fredag morgon mellan kl och från fredag kväll till söndag morgon samt helgdagar mellan kl Att strunta i detta och spela musik eller på annat sätt störa grannarna under sena kvällar och nätter kan resultera i att styrelsen beslutar att nyttjanderätten är förverkad. Om dina grannar festar och stör sent på natten tveka inte att knacka på och säg till. V v se Störningsjour. Förråd Till varje lägenhet hör ett förråd i källarplanet. Inbrottsrisken är tyvärr hög, så förvara aldrig värdefulla saker i förrådet. Föreningen har inte tillgång till grovsoprum och ev. gemensamma utrymmen får ej användas till detta. V v läs under återvinning Förvaltning Namn på föreningens administrativa förvaltare finns angivet på den låsta anslagstavlan i respektive port. G Gas I vissa lägenheter finns det fortfarande gas kvar. Det är mycket viktigt att inte göra åverkan på gasledningen vid ev. reparation och stänga av huvudkranen när man inte använder gasen. Borttagning av gas skall skötas av auktoriserad entreprenör. F n levererar Fortum gas till fastigheterna och kan svara på frågor. Tfn till kundservice Glas och returglas Allt glas skall sorteras ut från hushållssoporna och lämnas i glasbehållarna som f n finns uppställda på kajen mittemot Kungsholms Hamnplan. Grillning

5 Vid grillning på bakgårdarna är det viktigt att se till att rök och os inte förorsakar obehag för de som har sina fönster åt gården. Gör alltid rent galler och verktyg då ni använt någon av de gemensamma grillarna som finns på de flesta gårdarna. Grovsopor Föreningen har inget utrymme för grovsopor. Därför åligger det var och en att se till att ta hand om sina grovsopor. Det är absolut förbjudet att ställa soporna i källaren eller utanför soptunnorna framför portarna. Det finns återvinningsstationer som Stockholm Stad tillhandahåller och där kan en del av grovsoporna kastas liksom tidningar, wellpapp, glas, plast och metall. Se även julgranar. Gårdsfest Föreningen bjuder på glögg i samband med att vi sätter upp ljusslingorna i träden utanför 5: ans och 6: ans portar till advent. Den årliga gemensamma kräftskivan, sista fredagen i augusti, har inte samlat tillräckligt många deltagare de senaste åren varför styrelsen beslutat om ett uppehåll. Nya initiativ för att främja gemenskapen välkomnas. H Hemförsäkring Varje bostadsrättsinnehavare bör ha ett s k bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Hissjour V g se felanmälan på den låsta anslagstavlan i porten. Styrelsen anmäler fel. Detta gäller dock inte vid akut inlåsning i hissen. Hushållssopor Föreningens behållare för hushållssopor står utanför respektive port. Detta gör det extra viktigt att stänga locket på behållaren för att undvika att råttor och andra skadedjur kan komma åt innehållet. Tänk på att förpacka dina sopor väl. Kasta glas i behållarna på kajen mitt emot Kungsholms Hamnplan och papper i returpappersbehållaren, som också finns utanför respektive port. Endast papper och tidningar får slängas där, inte kuvert eller kartonger. Plastkassar, förpackningar av frigolit och annat plastmaterial är inte tillåtet att kasta bland papper, det gör att hela innehållet blir oanvändbart för återvinning. OBS! Det är inte tillåtet att placera sopsäckar eller andra sopor utanför sopbehållarna. Sophämtarna tar inte hand om dessa sopor! Husdjur Djurägare skall se till och ha sådan tillsyn över sina djur så att de inte skadar eller förorenar gräsytor, planteringar eller bakgårdarna. Det är inte tillåtet att rasta sin hund på föreningens gräsmattor på framsidor och baksidor. Husdjur får inte heller springa lösa i huset eller förorsaka störningar för de boende. V g se Lagen om tillsyn över hundar och den lokala ordningsstadgan. Hyres- och avgiftsavierna Månadsavierna sänds ut per post en gång per kvartal. Betalning sker i förskott. Förfallodagen är den sista vardagen i respektive månad. Vid utebliven betalning påförs sedvanlig ränta och ärendet kan gå vidare till inkasso. Om inbetalningen sker via Internet måste kontrakts- och

6 avinummer uppges som referens. Har du frågor beträffande avierna eller vill ha autogiro kan du ringa till föreningens administrativa förvaltare, v g se anslag i porten. Höst- och vårstädning I vissa portar finns det frivilliga trädgårds-/gårdsgrupper som välkomnar nya gemensamma krafter eftersom vår utemiljö, framsidor och bakgårdar behöver tas om hand inför höst och vår. Trädgårdsmöbler behöver oljas in för vintern, växter täckas, målnings- och reparationsarbeten på lusthus och växthus utföras. Inför sommarsäsongen planterar vi och förbereder för utesäsongen. Detta är ett utomordentligt tillfälle att träffa grannar och tillsammans öka vår trivsel. Ju fler som hjälper till desto mer kan vi minska våra gemensamma utgifter. Tidpunkt anslås på tavlan i respektive port. I Inbrott Anmäl till polisen på vanligt vis. Meddela styrelsen, som behöver ha kännedom för att kanske kunna vidtaga någon åtgärd som förhindrar upprepning. Inglasning av balkonger Om du som bostadsrättsinnehavare vill glasa in din balkong skall du kontakta styrelsen för information och tillstånd. Detta kräver ett byggnadslov som söks av föreningen och bekostas av respektive balkongägare. Innergårdar Våra baksidesgårdar utgör en unik möjlighet att vistas utomhus under sommarhalvåret. Varje port har s k Gårdspeng som avsätts för underhåll, utsmyckning etc. inför utesäsongen. Samtliga boende ansvarar för gårdarnas skötsel, gemensamt eller delegerat till en gårdsgrupp. Gården ska kunna nyttjas av alla och det är inte tillåtet att boka gården för egen del. Utemöbler finns i så stor mängd att ett par olika sällskap ska kunna vistas samtidigt på gårdarna. J Julgranar Julgranar får inte slängas ut på gården eller utanför porten. Varje lägenhetsinnehavare ombesörjer att den transporteras bort. Fr o m 2004 har kommunen uppsamlingsplatser för julgranar på de flesta platser där granförsäljningen ägde rum. Vår närmaste är på Kungsholmstorg. Se även Grovsopor K Kabel-TV Föreningen har Com Hem som kabelteveleverantör. Önskar du teckna abonnemang, felanmäla eller behöver du mer information om avgifter mm kontaktar du Com Hem direkt. De tillhandahåller även internetkoppling via sitt nät. Genom digital-tv kan även annan leverantör anlitas. Kartonger och wellpapp Returpappersbehållarna är endast avsedda för tidningar och papper. Kartonger och wellpapp skall lämnas i kommunens returpappersbehållare. Kompost

7 Den kompostbehållare som finns på bl. a 6:ans gård är endast avsedd för trädgårdsavfall. Källarförråd Ingenting får förvaras utanför ditt källarförråd pga. brandrisken. Rökning är absolut förbjuden i källaren pga. brandrisken. Köksfläkt Det är inte tillåtet att ansluta köks- eller badrumsfläkt till ventilationskanalen. En fläkt ansluten till direkt till ventilationskanalen trycker både in matos och cigarettrök i varje lägenhet utefter hela stammen. L Lägenhetsdörr Dörren till lägenheten ägs av lägenhetsägare och är en sk säkerhetsdörr och är säkerhetsklassad (se skylt på dörrgavel). Den kan berättiga till reducering av försäkringspremien. Kontakta ditt försäkringsbolag om detta. Tänk på att dörren kan skadas och bli skev om den slås igen för hårt. Säkerhetsfunktionen kan reduceras. Kostnad för reparation eller utbyte av skadad dörr ansvarar respektive innehavare för. Lösöre Enligt brandföreskrifterna skall entréer och trapplan hållas rena från skor, stövlar, sportkläder, möbler, dörrmattor, cyklar, barnvagnar, rollatorer etc. Vid en brand (då ljuset kanske inte fungerar) kan små hinder och snubbelrisker vara till stor fara! M Marschaller Marschaller skapar feststämning och lyser upp i höst- och vintermörkret. Tänk på att placera dem så långt från huskroppen så att de inte sotar ner fasaden. Miljöfarligt Miljöfarligt avfall kan lämnas i behållare som finns hos Preem ( bensinstationen på kajen) Motioner Du kan som enskild medlem påverka ditt boende bl. a genom att lämna in motioner för omröstning vid årsstämman. Regler för motionstid etc. finns i stadgarna. Musik Många medlemmar upplever grannens musikanläggning eller TV som mycket störande. Du kan förebygga genom att inte placera dina högtalare direkt på golvet eller mot väggen utan att ha ett isolerande mellanlägg. Tänk på att det är basljudet som slår ofta igenom flera våningsplan. N Namnskyltar Namnskyltar finns dels utanför porten, dels innanför porten samt på respektive lägenhetsdörr. Namnen till dessa ombesörjs av styrelsen. Nycklar

8 Om du behöver fler nycklar till din lägenhet går du till Kungslås AB, Fleminggatan 27, och tar med din avgiftsavi och beställer fler nycklar. Lägenhetsnyckeln till underlåset i din dörr används även till port- och källarlåset i din port. O Ombyggnader Se föreningens stadgar 12 + bygga om Ordningsregler I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning och gott skick Detta gäller alla medlemmar i hushållet och även gäster. Enligt Bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I vår förening gäller följande: Särskild hänsyn tas från söndag kväll till fredag morgon mellan kl och från fredag kväll till söndag morgon samt helgdagar mellan kl Under nämnda tidpunkter bör du därför undvika att duscha/bada, använda tvättmaskin och andra bullrande maskiner. Reparationer i lägenheterna, som kan vara störande för grannarna, får göras endast under dagtid med början tidigast kl (helgdagar kl ) och vara avslutade senast kl P Pappersinsamling Tidningar kastar man i de gröna återvinningstunnorna utanför respektive port. Tänk på att inte kasta annat i återvinningstunnorna. Det är inte tillåtet att ställa kassar med tidningar utanför återvinningstunnan. Förvara i lägenheten eller i förrådet till nästa hämtningstillfälle. Parabolantenn Kontakta alltid styrelsen om du tänker köpa en parabolantenn. Det finns regler för hur den ska sättas upp. Parkering Undvik att parkera på trottoaren, även korta stunder. Vi har många gamla som bor och är på besök i gränden som måste använda trottoaren för att ta sig fram med sina rollatorer. Akta planteringsytorna framför portarna! Portar Porten skall hållas låst och får inte ställas upp så att man inte har översikt över vem som kan ta sig in i huset. Lämna inte dörren mot gården öppen om du inte har uppsikt över den. Portkod Portkoden fungerar mellan Portstädning En gång per vecka städas trapphusen av en städentreprenör. Källare och tvättstuga ingår inte i deras åtagande, vilket innebär att den som tvättat ser till att lämna tvättstugan i ett rent och fräscht skick. R

9 Rastning av husdjur Är inte tillåtet på föreningens tomtmark. Reservnycklar Föreningen har inga nycklar till din lägenhet. Rökning Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen inkl källare, tvättstuga och trapphuset, likaså all fimpning genom fönster och från balkonger ner på gården och i gränden. Observera att fimpa på innergårdarna eller utanför entréerna är förbjudet. S Snöskottning Föreningen har ingen fastighetsskötare som skottar bort snön eller sandar. Det trevligaste och mest välfungerande är att den som kommer hem eller går när det har snöat hjälper till efter förmåga att borsta, skotta eller sanda utanför den egna porten. För att kunna sanda vid halka kan man hämta sand vid närmaste sandlåda, t ex till höger om Preemmacken, som är utställd av Stockholms Entreprenad. Lådorna ägs av stadsdelsnämnden och får nyttjas av invånarna i området vid behov. Stadgar Brf. Vattuormens nu gällande stadgar skall du ha fått av säljaren till din lägenhet. Läs dem noga, det är viktig information för dig som bostadsrättsinnehavare. Här finns de regler som gäller juridiskt och här regleras både dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavare. Brott mot stadgarna kan betyda att nyttjanderätten förverkas. Styrelsen Styrelsens medlemmar väljs av föreningens medlemmar under årsmötet. Styrelsen sammanträder kontinuerligt under året. Under sommaren görs ett längre uppehåll. Se anslag i porten om tider mm. Alla inkomna meddelande och frågor behandlas under mötena och åtgärder vidtas så snart som möjligt. Under vissa perioder är arbetsbelastningen extra stor och därför kan vissa ärenden skjutas på framtiden. Varje möte har en fast dagordning med punkter som styrelsen gemensamt går igenom. Protokoll förs och finns i det underlag som revisorerna sedan granskar inför årsstämman. Har du ytterligare frågor om styrelsens arbete är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. Styrelsearbete är ett bra tillfälle att lära känna sin förening och bidra till att rätt beslut och bra förbättringar kan genomföras. Ju fler som engagerar sig desto trevligare blir det att bo i vår bostadsrättsförening. Valbleredningen letar nya medlemmar i god tid innan årsmötet/årsstämman. Störande grannar Att regelmässigt störa sina grannar är brott mot stadgarna. Är den som stör en andrahandshyresgäst, är ändå ansvaret bostadsrättsinnehavarens. Om du blir drabbad av oljud eller annan störning bör du först själv tala med den som stör. De allra flesta är helt enkelt inte medvetna om att de är störande, och problemet brukar upphöra efter ett vänligt samtal. Om problemet återkommer är det viktigt att du för dagbok med klockslag, datum och typ av störning. Kontakta styrelsen skriftligt med dina uppgifter, så att ärendet kan gå vidare.

10 Akut störande grannar är ett ärende för polisen/störningsjouren. Du ringer själv. Den som stör grannarna och inte upphör trots uppmaning kan få nyttjanderätten förverkad. Observera att en vänlig lapp i porten eller i hissen inte fritar någon från skyldigheten att ta hänsyn till grannar oavsett veckodag. Säkerhetsdörrar Se lägenhetsdörren. T Takaltaner Föreningens 7 vindsvåningar har altaner. Tillstånd av styrelsen behövs, ev. bygglov, för permanenta installationer som påverkar husets exteriör, v g se inglasning, parabol etc. Tillträde till lägenheterna Föreningen måste få tillträde till din lägenhet i de fall akuta insatser krävs samt när gemensamma reparationer eller andra arbeten ska utföras. Detta meddelas i god tid på anslagstavlan i varje port. Trapphus I entré och trapphus får inte cyklar, barnvagnar och andra föremål placeras då det dels är en säkerhetsrisk dels förhindrar städning. I trapphuset skall fönstren inte stå långtidsöppna. Vid behov av att öppna fönstren ansvarar du för att stänga dem igen. Tvättstugor Se anslag i varje tvättstuga om de regler som gäller vid bokning, rengörning, maskinskötsel, tvättider mm. Det finns en speciell nyckel som passar till låset som markerar tvättider i tvättstugan. U Uthyrning Se Andrahandsuthyrning V Valberedningen Inför varje årsmöte gör valberedningen ett mycket viktigt arbete då de söker nya styrelsemedlemmar inför kommande år. Till vilka poster och hur många beror på vilka och hur många som lämnar styrelsen. I föreningens stadgar finns noggranna regler för hur detta skall ske. Är du intresserad av att arbeta i styrelsen? Hör av dig till den nuvarande styrelsen. Det behövs alltid engagerade människor med olika kunskaper och erfarenheter. Kanske just du kan fylla en viktig lucka. Vattenskada Om du råkar ut för en vattenskada, se felanmälan, och anmäl också omgående till ditt försäkringsbolag. Råkar du ut för en skada p g a din granne, gör samma sak och tag dessutom kontakt med din granne. Å

11 Årsmöte En gång om året kallar styrelsen alla bostadsrättsinnehavare till möte. Då redovisas och informeras om ekonomi, inkomna motioner, aktuella frågor, beslut tagna av styrelsen mm. Det är av största vikt att så många som möjligt kommer på mötet då det är där som medlemmarna har möjlighet att diskutera och rösta inför olika beslut. Det är också under årsmötet styrelsen kan få medlemmarnas synpunkter i frågor som anses vara så viktiga att så många medlemmar som möjligt skall vara delaktiga. Kallelse till årsmötet meddelas bostadsrättsinnehavaren senast två veckor innan mötet. Återvinning Föreningen har inga utrymmen för grovsopor. Det betyder att man regelbundet får använda sig av kommunens återvinningscentraler. Skrymmande möbler etc. kan man skänka till Myrorna och Stadsmissionens Second hand, som hämtar om de har intresse av det du erbjuder. Möbler, böcker, prylar och sådant som är användbart kan man själv lämna in till Myrorna och Stadsmissionens second handaffärer. Telefon till Myrornas Givarservice Telefon till Stadsmissionens Second Hand Ö Övrigt Att bo i vår förening skall ses och upplevas som en förmån som vi skall värna om. Det skall vara kul och all gemenskap och samarbete grannar emellan uppmuntras.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva

Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva TILL HSB:s Bostadsrättsförening ÖRBY SLOTT Inte bara ett sätt att bo - ett sätt att leva Det är att äga hus och utemiljö tillsammans, att hjälpas åt att vårda den gemensamma egendomen. Att känna gemenskap,

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

Ordningsregler för Brf Skrapkakan

Ordningsregler för Brf Skrapkakan Ordningsregler för Brf Skrapkakan Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8

Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8 Ordningsregler för Brf Trasten 7 och 8 För allas vår trevnad som boende i husen är det viktigt att du har kunskap om och följer föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Det är styrelsens uppgift

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Ordningsregler och information

Ordningsregler och information 1 (8) Ordningsregler och information Senaste revision: 2015-06-30 Vid eventuella frågor om ordningsreglerna kan styrelsen kontaktas via styrelsen@kvadraten21.se För vem gäller reglerna Ordningsreglerna

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ordningsregler För bostadsrättsföreningen Kista Ängar 2. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Brf Bananen 8

Trivsel- och ordningsregler för Brf Bananen 8 Trivsel- och ordningsregler för Brf Bananen 8 Ansvar för ordningen i föreningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar Information till medlemmar Innehållsförteckning Sida Kontaktuppgifter till styrelsen... 3 Teknisk förvaltning... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Andrahandsuthyrning... 4 Renoveringar och ombyggnationer...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. l TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Utgåva 2/2011-11-29 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22

TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 Ordningsföreskrifter för Brf Vätan 22 Välkommen till Brf Vätan 22 Det är styrelsens utgångspunkt att alla som bor, arbetar och studerar i vårt fina hus skall trivas och att

Läs mer

Fastställda av styrelsen

Fastställda av styrelsen BRF TORPEDBÅTEN 1 ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 1 Fastställda av styrelsen 2013-03-20 ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN 1 Det här bör du veta om föreningens

Läs mer

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande.

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen SKARPETEGEN Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. Det

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015

Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015 Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015 Gör din röst hörd! Bostadsrättsföreningen Wahlberget består av 17 lägenheter. Vi är med andra ord en liten förening och möjligheten att prata

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN Kära medlemmar, Denna folder vänder sig till nya såväl som befintliga medlemmar i Brf Lill-Jansplan 3. Att förfoga över en bostadsrätt i vår förening innebär både rättigheter

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Detta dokument (pdf-format) samt ytterligare information finns på föreningens hemsida: www.bojen11.a.se Detta dokument riktar sig till föreningens medlemmar

Läs mer

Information brf Slagverket blad 1

Information brf Slagverket blad 1 Information brf Slagverket blad 1 Till dig som är nyinflyttad i Slagverket! Välkommen till Axel Swartlings gata och HSB:s bostadsrättsförening Slagverket i Norrköping. Vi hoppas att Du kommer att trivas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN Du bor i en av Sundbybergs äldsta bostadsföreningar. Den bildades redan 1920 och fungerar fortfarande som en ekonomisk förening, det vill säga vi bestämmer själva

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Göken 28

Bostadsrättsföreningen Göken 28 1 Juli 2012 Bostadsrättsföreningen Göken 28 Sankt Eriksgatan 10 Information och ordningsregler Reglerna upprättade av Brf Göken 28:s styrelse i juli 2012 2 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Göken 28!

Läs mer

Allmän information och ordningsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen Heleneborgsparken

Allmän information och ordningsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen Heleneborgsparken Ordningsregler gällande för Brf Heleneborgsparken Allmän information och ordningsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen Heleneborgsparken Vår gemensamma egendom omfattar tvättstuga, bastu, motionsrum,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer