VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN Kungsholmen som tidigare kallades Munklägret var från början ett centrum för garvarna som sysslade med beredning av skinn. Verksamheten krävde mycket vatten och stank ruttet. Området passade bra då det var glest mellan husen och tillgången på vatten var obegränsad. Alltså etablerades garveriverksamheten till området vi nu bor i och som då låg långt utanför den egentliga staden. Den förste garvare som kom hit 1756 hette Buillaume Bouch. År 1825 flyttade Erik Lundin sin verksamhet hit från Södermalm och slog sig ner i samma område som konkurrenten garvare Westin redan tidigare hade gjort. Från och med nu fanns det alltså två garvarfamiljer, Lundin och Westin, på Kungsholmen. Två av Erik Lundins söner tog sedan över verksamheten och det var Anders Wilhelm Lundin som senare gav gränden dess namn. Förutom denna hedersbetygelse fick han titlarna Kungsholmskungen och Garvarekungen. Om Anders kan man läsa att han var en levnadsglad ungkarl som ofta höll sitt hem öppet för både borgare och konstnärer. När han 1895 dog testamenterade han alla sina tillgångar till välgörande ändamål och Nationalmuseum revs garvarbodarna för att ge plats åt Norr Mälarstrand som då började få sitt nuvarande utseende. Husen som tillhör och ingår i vår förening byggdes och ritades av arkitekt Ernst Lundberg. Fastigheterna byggdes om och moderniserades På 1990-talet hade vår bostadsrättsförening bildats av de som hyrde sina bostäder. De som var intresserade att bilda föreningen var tvungna att knacka dörr för att få den sista namnteckningen för att få ihop den erforderliga majoriteten. Det var först då man kunde köpa in de sex fastigheterna av Wasa Försäkringar. Under år 1996 inredde man och sålde 7 st vindslägenheter. Samtidigt totalrenoverades fastigheterna. Kostnaderna för detta betalades delvis för de pengar man fick in vid försäljningen. Föreningen har 111 lägenheter varav en del uthyrs till de som då inte gick med i föreningen från början. För att föreningen skall kunna fungera på bästa sätt har vi tillsammans satt upp vissa regler som underlättar ett gemensamt boende. Det mesta handlar om sunt förnuft medan annat kan vara bra att känna till. Förutom stadgar är det varje bostadsrättsförenings skyldighet att ha nedtecknade ordningsregler. Föreningen har beslutat att revidera de regler som funnits från början och komplettera dem med annan nödvändig information i denna översikt från A till Ö. Vi är glada över att du har valt att bo i vår förening och att du har blivit godkänd som medlem. Bostadsrätt är en boendeform där du själv är med och äger huset du bor i. Detta betyder att samtliga kostnader som uppstår i föreningen betalas av medlemmarna. Bostadsrätten innebär också ansvar och skyldigheter att tillsammans med de övriga medlemmarna ta väl hand om såväl den egna bostaden som de utrymmen, inne och ute, som vi disponerar gemensamt. En bostadsrättsförening styrs enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Att bli medlem i en bostadsrättsförening innebär också att du accepterar föreningens stadgar och ordningsregler och åtar dig att följa dem. I vår välkomstskrift Vem var Garvar Lundin?, som du håller i din hand finns det mesta beskrivet som man behöver veta som medlem. Än en gång välkommen till en av Stockholms bästa gränder!

2 A Andrahandsuthyrning Vill du hyra ut i andra hand måste du ha tillstånd av föreningens styrelse. Har du för avsikt att hyra ut skall du i god tid kontakta styrelsen per brev där du anger anledning till uthyrning, hur länge och till vem. Juridiska personer godkänns inte som andrahandshyresgäster. Du får hyra ut i andra hand under högst 1 år under följande skäl: Dokumenterat arbete på annan ort Dokumenterade studier på annan ort Värnpliktstjänstgöring Annan orsak som prövas från fall till fall En träff mellan bostadsrättsinnehavare och andrahandshyresgäst tillsammans med styrelserepresentant skall alltid ske i samband med uthyrningen. En kopia av kontraktet mellan den som hyr i andra hand och bostadsrättsinnehavaren skall lämnas till styrelsen. Ovanstående gäller även för hyresrättsinnehavare. Anslagstavlor I varje port finns en anslagstavla där både föreningen och man som privatperson kan sätta upp meddelande som är intressanta (och viktiga) för de boende. Ansvar Du har som bostadsrättsinnehavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller att själv ordna med t ex reparationer i din lägenhet. Mer finns att läsa i stadgarna. Du är t ex ansvarigt för ytskikt och glasrutor samt ytterdörr. Skador vid inbrottsförsök belastar din hemförsäkring, inte föreningens. V g se Stadgar för Brf Vattuormen 35-40, 11 Antenner Får inte sättas upp på föreningens fastigheter utan tillstånd av styrelsen. Se även paraboler. Avgiftsbetalning Se hyror och avgifter. B Balkonger Använd din balkong på samma sätt som du accepterar att andra gör; d v s visa hänsyn när ni skakar kläder eller vattnar blommor. Det är av säkerhetsskäl förbjudet att använda grillar på balkongerna. Innehavarna av altanerna är skyldiga att se till att dräneringsrören ej blir igensatta samt att utrymmet under trätrallarna hålls rent. Batterier Bil- och motorcykelbatterier forslar du själv till närmaste bensinstation för omhändertagande. Övriga el-artiklar, såsom TV, stereo och allt med sladd skall lämnas till kommunens återvinningscentraler. Boende I enlighet med Brf Vattuormens stadgar vill föreningen att den som söker medlemskap och köper bostadsrätt också avser att bo i sin lägenhet. Du måste äga minst 10 % av bostadsrätten för att räknas som medlem. Juridiska personer kan inte beviljas medlemskap.

3 Styrelsen har rätt att avslå en medlemsansökan och besluta att nyttjanderätten är förverkad, d v s att man inte har rätt att bo kvar i lägenheten, om lägenheten används till annat ändamål än det stadgarna anger. Att till väsentlig del använda lägenheten för näringsverksamhet, eller utan tillstånd hyra ut den i andra hand, är ett stadgebrott som ger styrelsen rätt att besluta att nyttjanderätten är förverkad. Brandvarnare Under 2003 har föreningen utrustat samtliga lägenheter med brandvarnare, vars batterier har en livslängd på 10 år. Den som bor i lägenheten ansvarar själv för att brandvarnaren fungerar. Bredband Fastigheterna är utrustade med bredband, och förberedda för inkoppling i respektive lägenhet. Det är varje lägenhetsinnehavare som själva kontaktar distributionsbolaget (f n Bredbandsbolaget) för inkoppling. Kontakta bolaget för detaljerad information. Avtal tecknar den boende själv för den egna uppkopplingen. Även exv. Com Hem och Telia erbjuder olika former av bredband. Bygga om Som bostadsrättsinnehavare får du i många stycken bygga om delar av din lägenhet invändigt. Anmäl till föreningen att du tänker bygga om och i vilken omfattning och invänta godkännande innan du sätter igång med byggnationen. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att själv göra ingrepp i bärande väggar, vvs eller andra fasta installationer i föreningens lägenheter. Samtliga el-och vvs-installationer skall utföras av auktoriserad entreprenör. I övrigt skall ombyggnaden utföras av kvalificerad yrkesman. En ombyggnad som saknar tillstånd eller utförts på felaktigt sätt kan beivras av föreningen. C Cyklar De cykelställ som finns utanför varje port är gemensamma för alla boende i vår förening. Då det under en stor del av året är många som cyklar kan det bli fullt i stället. Därför är det viktigt att inte kasserade cyklar tar upp plats. Cykelställen rensas med jämna mellanrum och de cyklar som ser övergivna ut kommer att få en lapp där den som äger cykeln ger sig till känna eller märker upp den tydligt så att den inte körs bort av misstag. Om cykeln inte kommer att användas under en längre tid kan det var bra att placera den i källaren, om det finns plats. Lokalt förankrade lösningar på cykelförvaringen i de gemensamma utrymmena i källarna i varje port kan accepteras under förutsättning de på intet sätt blockerar gångar/ utrymningsvägar i berörd lokal. Det är inte tillåtet att ställa cyklar mot fasaden som lätt skadas. D Draken i Gränden Draken i Gränden är en tidning som har kommit ut på helt frivilligt initiativ och tjänat som forum för Brf Vattuormen sedan 1996, ligger f n i malpåse. E El

4 Elförbrukningen i varje lägenhet bekostas av respektive lägenhetsinnehavare. Säkringarna finns i respektive lägenhet. Däremot finns huvudsäkringarna och mätaren i ett låst utrymme i källaren. Tag kontakt med styrelsen vid eventuellt proppbyte i källaren. Expedition Expeditionen finns i källaren i port nr 3. Namn på styrelsens medlemmar finns på den låsta anslagstavlan i respektive port. Meddelande till styrelsen kan lämnas i den svarta brevlådan i port nr 3. F Felanmälan Anmälan görs i normala fall till styrelsen. Vid akuta fall då ingen i styrelsen är anträffbar ringer ni till det nummer som är anslaget i porten som journummer. Fest Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Du bör tänka på att just fest och hög musik är den absolut vanligaste orsaken till klagomål i vår förening. Huset har inte någon modern ljudisolering och lägenheterna är mycket lyhörda. Om ni väljer att sitta på någon av gårdarna bör ni tänka på att ett hundratal personer i fastigheterna runtomkring ofrivilligt hör allt ni gör. Enligt ordningsreglerna gäller följande: Särskild hänsyn tas från söndag kväll till fredag morgon mellan kl och från fredag kväll till söndag morgon samt helgdagar mellan kl Att strunta i detta och spela musik eller på annat sätt störa grannarna under sena kvällar och nätter kan resultera i att styrelsen beslutar att nyttjanderätten är förverkad. Om dina grannar festar och stör sent på natten tveka inte att knacka på och säg till. V v se Störningsjour. Förråd Till varje lägenhet hör ett förråd i källarplanet. Inbrottsrisken är tyvärr hög, så förvara aldrig värdefulla saker i förrådet. Föreningen har inte tillgång till grovsoprum och ev. gemensamma utrymmen får ej användas till detta. V v läs under återvinning Förvaltning Namn på föreningens administrativa förvaltare finns angivet på den låsta anslagstavlan i respektive port. G Gas I vissa lägenheter finns det fortfarande gas kvar. Det är mycket viktigt att inte göra åverkan på gasledningen vid ev. reparation och stänga av huvudkranen när man inte använder gasen. Borttagning av gas skall skötas av auktoriserad entreprenör. F n levererar Fortum gas till fastigheterna och kan svara på frågor. Tfn till kundservice Glas och returglas Allt glas skall sorteras ut från hushållssoporna och lämnas i glasbehållarna som f n finns uppställda på kajen mittemot Kungsholms Hamnplan. Grillning

5 Vid grillning på bakgårdarna är det viktigt att se till att rök och os inte förorsakar obehag för de som har sina fönster åt gården. Gör alltid rent galler och verktyg då ni använt någon av de gemensamma grillarna som finns på de flesta gårdarna. Grovsopor Föreningen har inget utrymme för grovsopor. Därför åligger det var och en att se till att ta hand om sina grovsopor. Det är absolut förbjudet att ställa soporna i källaren eller utanför soptunnorna framför portarna. Det finns återvinningsstationer som Stockholm Stad tillhandahåller och där kan en del av grovsoporna kastas liksom tidningar, wellpapp, glas, plast och metall. Se även julgranar. Gårdsfest Föreningen bjuder på glögg i samband med att vi sätter upp ljusslingorna i träden utanför 5: ans och 6: ans portar till advent. Den årliga gemensamma kräftskivan, sista fredagen i augusti, har inte samlat tillräckligt många deltagare de senaste åren varför styrelsen beslutat om ett uppehåll. Nya initiativ för att främja gemenskapen välkomnas. H Hemförsäkring Varje bostadsrättsinnehavare bör ha ett s k bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Hissjour V g se felanmälan på den låsta anslagstavlan i porten. Styrelsen anmäler fel. Detta gäller dock inte vid akut inlåsning i hissen. Hushållssopor Föreningens behållare för hushållssopor står utanför respektive port. Detta gör det extra viktigt att stänga locket på behållaren för att undvika att råttor och andra skadedjur kan komma åt innehållet. Tänk på att förpacka dina sopor väl. Kasta glas i behållarna på kajen mitt emot Kungsholms Hamnplan och papper i returpappersbehållaren, som också finns utanför respektive port. Endast papper och tidningar får slängas där, inte kuvert eller kartonger. Plastkassar, förpackningar av frigolit och annat plastmaterial är inte tillåtet att kasta bland papper, det gör att hela innehållet blir oanvändbart för återvinning. OBS! Det är inte tillåtet att placera sopsäckar eller andra sopor utanför sopbehållarna. Sophämtarna tar inte hand om dessa sopor! Husdjur Djurägare skall se till och ha sådan tillsyn över sina djur så att de inte skadar eller förorenar gräsytor, planteringar eller bakgårdarna. Det är inte tillåtet att rasta sin hund på föreningens gräsmattor på framsidor och baksidor. Husdjur får inte heller springa lösa i huset eller förorsaka störningar för de boende. V g se Lagen om tillsyn över hundar och den lokala ordningsstadgan. Hyres- och avgiftsavierna Månadsavierna sänds ut per post en gång per kvartal. Betalning sker i förskott. Förfallodagen är den sista vardagen i respektive månad. Vid utebliven betalning påförs sedvanlig ränta och ärendet kan gå vidare till inkasso. Om inbetalningen sker via Internet måste kontrakts- och

6 avinummer uppges som referens. Har du frågor beträffande avierna eller vill ha autogiro kan du ringa till föreningens administrativa förvaltare, v g se anslag i porten. Höst- och vårstädning I vissa portar finns det frivilliga trädgårds-/gårdsgrupper som välkomnar nya gemensamma krafter eftersom vår utemiljö, framsidor och bakgårdar behöver tas om hand inför höst och vår. Trädgårdsmöbler behöver oljas in för vintern, växter täckas, målnings- och reparationsarbeten på lusthus och växthus utföras. Inför sommarsäsongen planterar vi och förbereder för utesäsongen. Detta är ett utomordentligt tillfälle att träffa grannar och tillsammans öka vår trivsel. Ju fler som hjälper till desto mer kan vi minska våra gemensamma utgifter. Tidpunkt anslås på tavlan i respektive port. I Inbrott Anmäl till polisen på vanligt vis. Meddela styrelsen, som behöver ha kännedom för att kanske kunna vidtaga någon åtgärd som förhindrar upprepning. Inglasning av balkonger Om du som bostadsrättsinnehavare vill glasa in din balkong skall du kontakta styrelsen för information och tillstånd. Detta kräver ett byggnadslov som söks av föreningen och bekostas av respektive balkongägare. Innergårdar Våra baksidesgårdar utgör en unik möjlighet att vistas utomhus under sommarhalvåret. Varje port har s k Gårdspeng som avsätts för underhåll, utsmyckning etc. inför utesäsongen. Samtliga boende ansvarar för gårdarnas skötsel, gemensamt eller delegerat till en gårdsgrupp. Gården ska kunna nyttjas av alla och det är inte tillåtet att boka gården för egen del. Utemöbler finns i så stor mängd att ett par olika sällskap ska kunna vistas samtidigt på gårdarna. J Julgranar Julgranar får inte slängas ut på gården eller utanför porten. Varje lägenhetsinnehavare ombesörjer att den transporteras bort. Fr o m 2004 har kommunen uppsamlingsplatser för julgranar på de flesta platser där granförsäljningen ägde rum. Vår närmaste är på Kungsholmstorg. Se även Grovsopor K Kabel-TV Föreningen har Com Hem som kabelteveleverantör. Önskar du teckna abonnemang, felanmäla eller behöver du mer information om avgifter mm kontaktar du Com Hem direkt. De tillhandahåller även internetkoppling via sitt nät. Genom digital-tv kan även annan leverantör anlitas. Kartonger och wellpapp Returpappersbehållarna är endast avsedda för tidningar och papper. Kartonger och wellpapp skall lämnas i kommunens returpappersbehållare. Kompost

7 Den kompostbehållare som finns på bl. a 6:ans gård är endast avsedd för trädgårdsavfall. Källarförråd Ingenting får förvaras utanför ditt källarförråd pga. brandrisken. Rökning är absolut förbjuden i källaren pga. brandrisken. Köksfläkt Det är inte tillåtet att ansluta köks- eller badrumsfläkt till ventilationskanalen. En fläkt ansluten till direkt till ventilationskanalen trycker både in matos och cigarettrök i varje lägenhet utefter hela stammen. L Lägenhetsdörr Dörren till lägenheten ägs av lägenhetsägare och är en sk säkerhetsdörr och är säkerhetsklassad (se skylt på dörrgavel). Den kan berättiga till reducering av försäkringspremien. Kontakta ditt försäkringsbolag om detta. Tänk på att dörren kan skadas och bli skev om den slås igen för hårt. Säkerhetsfunktionen kan reduceras. Kostnad för reparation eller utbyte av skadad dörr ansvarar respektive innehavare för. Lösöre Enligt brandföreskrifterna skall entréer och trapplan hållas rena från skor, stövlar, sportkläder, möbler, dörrmattor, cyklar, barnvagnar, rollatorer etc. Vid en brand (då ljuset kanske inte fungerar) kan små hinder och snubbelrisker vara till stor fara! M Marschaller Marschaller skapar feststämning och lyser upp i höst- och vintermörkret. Tänk på att placera dem så långt från huskroppen så att de inte sotar ner fasaden. Miljöfarligt Miljöfarligt avfall kan lämnas i behållare som finns hos Preem ( bensinstationen på kajen) Motioner Du kan som enskild medlem påverka ditt boende bl. a genom att lämna in motioner för omröstning vid årsstämman. Regler för motionstid etc. finns i stadgarna. Musik Många medlemmar upplever grannens musikanläggning eller TV som mycket störande. Du kan förebygga genom att inte placera dina högtalare direkt på golvet eller mot väggen utan att ha ett isolerande mellanlägg. Tänk på att det är basljudet som slår ofta igenom flera våningsplan. N Namnskyltar Namnskyltar finns dels utanför porten, dels innanför porten samt på respektive lägenhetsdörr. Namnen till dessa ombesörjs av styrelsen. Nycklar

8 Om du behöver fler nycklar till din lägenhet går du till Kungslås AB, Fleminggatan 27, och tar med din avgiftsavi och beställer fler nycklar. Lägenhetsnyckeln till underlåset i din dörr används även till port- och källarlåset i din port. O Ombyggnader Se föreningens stadgar 12 + bygga om Ordningsregler I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning och gott skick Detta gäller alla medlemmar i hushållet och även gäster. Enligt Bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I vår förening gäller följande: Särskild hänsyn tas från söndag kväll till fredag morgon mellan kl och från fredag kväll till söndag morgon samt helgdagar mellan kl Under nämnda tidpunkter bör du därför undvika att duscha/bada, använda tvättmaskin och andra bullrande maskiner. Reparationer i lägenheterna, som kan vara störande för grannarna, får göras endast under dagtid med början tidigast kl (helgdagar kl ) och vara avslutade senast kl P Pappersinsamling Tidningar kastar man i de gröna återvinningstunnorna utanför respektive port. Tänk på att inte kasta annat i återvinningstunnorna. Det är inte tillåtet att ställa kassar med tidningar utanför återvinningstunnan. Förvara i lägenheten eller i förrådet till nästa hämtningstillfälle. Parabolantenn Kontakta alltid styrelsen om du tänker köpa en parabolantenn. Det finns regler för hur den ska sättas upp. Parkering Undvik att parkera på trottoaren, även korta stunder. Vi har många gamla som bor och är på besök i gränden som måste använda trottoaren för att ta sig fram med sina rollatorer. Akta planteringsytorna framför portarna! Portar Porten skall hållas låst och får inte ställas upp så att man inte har översikt över vem som kan ta sig in i huset. Lämna inte dörren mot gården öppen om du inte har uppsikt över den. Portkod Portkoden fungerar mellan Portstädning En gång per vecka städas trapphusen av en städentreprenör. Källare och tvättstuga ingår inte i deras åtagande, vilket innebär att den som tvättat ser till att lämna tvättstugan i ett rent och fräscht skick. R

9 Rastning av husdjur Är inte tillåtet på föreningens tomtmark. Reservnycklar Föreningen har inga nycklar till din lägenhet. Rökning Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen inkl källare, tvättstuga och trapphuset, likaså all fimpning genom fönster och från balkonger ner på gården och i gränden. Observera att fimpa på innergårdarna eller utanför entréerna är förbjudet. S Snöskottning Föreningen har ingen fastighetsskötare som skottar bort snön eller sandar. Det trevligaste och mest välfungerande är att den som kommer hem eller går när det har snöat hjälper till efter förmåga att borsta, skotta eller sanda utanför den egna porten. För att kunna sanda vid halka kan man hämta sand vid närmaste sandlåda, t ex till höger om Preemmacken, som är utställd av Stockholms Entreprenad. Lådorna ägs av stadsdelsnämnden och får nyttjas av invånarna i området vid behov. Stadgar Brf. Vattuormens nu gällande stadgar skall du ha fått av säljaren till din lägenhet. Läs dem noga, det är viktig information för dig som bostadsrättsinnehavare. Här finns de regler som gäller juridiskt och här regleras både dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavare. Brott mot stadgarna kan betyda att nyttjanderätten förverkas. Styrelsen Styrelsens medlemmar väljs av föreningens medlemmar under årsmötet. Styrelsen sammanträder kontinuerligt under året. Under sommaren görs ett längre uppehåll. Se anslag i porten om tider mm. Alla inkomna meddelande och frågor behandlas under mötena och åtgärder vidtas så snart som möjligt. Under vissa perioder är arbetsbelastningen extra stor och därför kan vissa ärenden skjutas på framtiden. Varje möte har en fast dagordning med punkter som styrelsen gemensamt går igenom. Protokoll förs och finns i det underlag som revisorerna sedan granskar inför årsstämman. Har du ytterligare frågor om styrelsens arbete är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. Styrelsearbete är ett bra tillfälle att lära känna sin förening och bidra till att rätt beslut och bra förbättringar kan genomföras. Ju fler som engagerar sig desto trevligare blir det att bo i vår bostadsrättsförening. Valbleredningen letar nya medlemmar i god tid innan årsmötet/årsstämman. Störande grannar Att regelmässigt störa sina grannar är brott mot stadgarna. Är den som stör en andrahandshyresgäst, är ändå ansvaret bostadsrättsinnehavarens. Om du blir drabbad av oljud eller annan störning bör du först själv tala med den som stör. De allra flesta är helt enkelt inte medvetna om att de är störande, och problemet brukar upphöra efter ett vänligt samtal. Om problemet återkommer är det viktigt att du för dagbok med klockslag, datum och typ av störning. Kontakta styrelsen skriftligt med dina uppgifter, så att ärendet kan gå vidare.

10 Akut störande grannar är ett ärende för polisen/störningsjouren. Du ringer själv. Den som stör grannarna och inte upphör trots uppmaning kan få nyttjanderätten förverkad. Observera att en vänlig lapp i porten eller i hissen inte fritar någon från skyldigheten att ta hänsyn till grannar oavsett veckodag. Säkerhetsdörrar Se lägenhetsdörren. T Takaltaner Föreningens 7 vindsvåningar har altaner. Tillstånd av styrelsen behövs, ev. bygglov, för permanenta installationer som påverkar husets exteriör, v g se inglasning, parabol etc. Tillträde till lägenheterna Föreningen måste få tillträde till din lägenhet i de fall akuta insatser krävs samt när gemensamma reparationer eller andra arbeten ska utföras. Detta meddelas i god tid på anslagstavlan i varje port. Trapphus I entré och trapphus får inte cyklar, barnvagnar och andra föremål placeras då det dels är en säkerhetsrisk dels förhindrar städning. I trapphuset skall fönstren inte stå långtidsöppna. Vid behov av att öppna fönstren ansvarar du för att stänga dem igen. Tvättstugor Se anslag i varje tvättstuga om de regler som gäller vid bokning, rengörning, maskinskötsel, tvättider mm. Det finns en speciell nyckel som passar till låset som markerar tvättider i tvättstugan. U Uthyrning Se Andrahandsuthyrning V Valberedningen Inför varje årsmöte gör valberedningen ett mycket viktigt arbete då de söker nya styrelsemedlemmar inför kommande år. Till vilka poster och hur många beror på vilka och hur många som lämnar styrelsen. I föreningens stadgar finns noggranna regler för hur detta skall ske. Är du intresserad av att arbeta i styrelsen? Hör av dig till den nuvarande styrelsen. Det behövs alltid engagerade människor med olika kunskaper och erfarenheter. Kanske just du kan fylla en viktig lucka. Vattenskada Om du råkar ut för en vattenskada, se felanmälan, och anmäl också omgående till ditt försäkringsbolag. Råkar du ut för en skada p g a din granne, gör samma sak och tag dessutom kontakt med din granne. Å

11 Årsmöte En gång om året kallar styrelsen alla bostadsrättsinnehavare till möte. Då redovisas och informeras om ekonomi, inkomna motioner, aktuella frågor, beslut tagna av styrelsen mm. Det är av största vikt att så många som möjligt kommer på mötet då det är där som medlemmarna har möjlighet att diskutera och rösta inför olika beslut. Det är också under årsmötet styrelsen kan få medlemmarnas synpunkter i frågor som anses vara så viktiga att så många medlemmar som möjligt skall vara delaktiga. Kallelse till årsmötet meddelas bostadsrättsinnehavaren senast två veckor innan mötet. Återvinning Föreningen har inga utrymmen för grovsopor. Det betyder att man regelbundet får använda sig av kommunens återvinningscentraler. Skrymmande möbler etc. kan man skänka till Myrorna och Stadsmissionens Second hand, som hämtar om de har intresse av det du erbjuder. Möbler, böcker, prylar och sådant som är användbart kan man själv lämna in till Myrorna och Stadsmissionens second handaffärer. Telefon till Myrornas Givarservice Telefon till Stadsmissionens Second Hand Ö Övrigt Att bo i vår förening skall ses och upplevas som en förmån som vi skall värna om. Det skall vara kul och all gemenskap och samarbete grannar emellan uppmuntras.

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ.

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ. Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ. Informationsskrift till medlemmar Allmänt Huset är byggt 1955 och har varit en del av Foresta Hotels fastigheter. Bostadsrättsföreningen bildades 1988 och

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

Information & ordningsregler

Information & ordningsregler Uppdaterad: 2015-01-19 Information & ordningsregler HSB Brf Martallen Genom denna information önskar styrelsen i bostadsrättsföreningen HSB Martallen ge dig information om föreningen och de förhållningsregler

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler 1 Information om Goda råd och Allmänna regler Det här en sammanställning av allmän information som bör kunna ge svar på de vanligaste frågorna som

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Tangen, HSB Stockholm A-Ö, också med information om Minnebergs Fest/Samlingslokaler medföljer nummer

Läs mer

Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget

Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget 1 Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget Inledning Den här informationen riktar sig till dig som äger en bostadsrätt i Brf Lilla Bantorget. Informationen

Läs mer