Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården. Utö den barnvänliga ön EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården. Utö den barnvänliga ön EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006"

Transkript

1 EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006 Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården Utö den barnvänliga ön Isrännan mot Lådna i slutet av mars

2 STORMFÅGELN BÖRSNOTERAT Stormfågeln AB (Publ.) har framtagit ett fartygsprojekt som bygger på Torbjörn Erikssons epokgörande uppfinning av ett nytt fartygsskrov i förening med en framdrift med unika ställbara s.k. ytskärande propellrar. Skrovkonstruktionen är sådan att den gör ett extremt litet vattenmotstånd i praktiskt taget alla fartområden. Framdrivningen i prototypfartyget sker genom två elvabladiga propellrar som är monterade så att propellernavet ligger ovanför vattenytan och att endast tre blad helt eller delvis befinner sig i vattnet samtidigt. Fart och kurs regleras huvudsakligen genom navet vilket innebär att båten saknar konventionellt roder och konventionella propelleraxlar. Det nu sagda innebär att ett fartyg konstruerat enligt detta kombinationspatent inte gör något nämnvärt svall oavsett hastigheten, vilket bekräftats av hittills gjorda tester. Bränsleförbrukningen och därmed även koldioxidutsläppen beräknas vara väsentligt lägre än motsvarande konventionella fartyg inkl katamaraner och vattenjetbåtar. Konstruktionen möjliggör också höga farter och enligt bolagets beräkningar väsentligt högre verkningsgrad, att jämföras med fartyg tillverkade efter idag känd teknik. Företaget sponsras sedan flera år materialmässigt av Scania Marin AB med två marindieslar om vardera 675 hkr och av SSAB, som kostnadsfritt tillhandahållit all fartygsplåt. Den extremt höghållfasta fartygsplåten minskar vikten radikalt på skrovet jämfört med konventionellt stål, vilket exempelvis gör fartyget i praktiken lättare än en motsvarande aluminiumkonstruktion. Företaget är inledningsvis inriktat på kommersiell sjöfart i det mindre segmentet, exempelvis kustbevaknings-, sjöräddnings-, miljöövervaknings-, tullfartyg, etc. i storleksordningen meter. Även mindre fartyg för snabb person- eller godsbefordran är lämpliga objekt. Redan nu har emellertid ritningar framtagits för ett helt nytt mindre kustnära containerfartyg enligt detta patent. I dagsläget pågår tillverkningen av ett 15 meter långt prototypfartyg. Innan detta fartyg kan sjösättas för fältprov i öppen sjö återstår att slutkonstruera, tillverka och testa propellernav och propellerblad i testanläggning. Det tillskott som nyemissionen givit skall användas till att färdigställa prototypfartyget för fältprov till sjöss under 2006 och för fortsatta tester. Därtill behövs tillskott av kapital för att säkerställa och upprätthålla patentskyddet för den uppfinning som ligger bakom fartygskonstruktionen och för att kunna lämna in patentansökningar avseende ytterligare uppfinningar. I nov. dec genomförde Stormfågeln en nyemission som tillförde bolaget 400 nya aktieägare och knappt SEK 8 milj. i nytt kapital. Teckningskursen var SEK Från är Stormfågeln noterat på AktieTorget på Stockholmsbörsen. Spantkontruktionen i prototypfartyget. Till Vänster: Magnus Ullman, advokat och styrelseordförande och Torbjörn Eriksson, uppfinnare och utvecklingschef. Till höger: Prototypfartyget vid flytten från anläggningen i Södra Hammarbyhamnen till anläggningen i Fisksätra. STORMFÅGELN AB Box 27707, Stockholm, tel , fax , . lmlaw.se

3 LEDARE INNEHÅLL NR Levande Skärgårdsnatur NÄR JAG SKRIVER DETTA i slutet av mars uppmärksammar tidningarna just att sälhonorna i år fött sina kutar på packisen. Och stiftelsens tillsynsman Sten Söderlund säger i en intervju i Dagens Nyheter att Det är naturligt för sälarna. Men på senare år är det inte ofta vi haft någon packis. Då kutar de på kobbar i ytterskärgården i stället. Och han tillägger att det brukar vara omkring 300 kutar på kobbarna vid sälskyddsområdet vid Svenska Björn men i år verkar det vara ännu fler på packisen. Skärgårdsnaturen med sin flora och fauna har i alla år fascinerat människor. Det är populär läsning på tidningssidorna och blir intressanta reportage i TV:s olika nyhetsmagasin. DET ÄR NU TVÅ DECENNIER sedan Skärgårdsstiftelsen var med och tog initiativet till projektet Levande Skärgårdsnatur. Det skedde efter diskussioner med Länsstyrelsen i Stockholms län, som i början av 1980-talet efterlyste en bättre miljöövervakning i skärgården. Tanken med hela projektet var att det skulle kunna fungera som en snabb och obyråkratisk väckarklocka för miljöfrågor i skärgården. De arter som man valde ut att inventera skulle fungera som indikatorer på förändringar. På plats i skärgården hade stiftelsen redan sitt nät av tillsynsmän, naturvårdare och skärgårdsbevakare. Vi kunde därför erbjuda oss att relativt enkelt och mycket kostnadseffektivt samla in alla dessa fakta, som sedan forskare på olika institutioner har utvärderat. Detta har bidragit till en ökad kunskap om växtoch djurlivet i skärgården, vilket varit till stor hjälp i miljöövervakningsarbetet i Stockholms skärgård Om berguvsseminarium och fågelinfl uensa. Nya tillsynsmän. Vi tittar lite närmare på kulturen på Blidö Allt för Sjön första vårtecknet, men vart tog våren vägen? Axel Sjöbergstipendiet 20 år. Vi möter Cecilia Edefalk. Gästkolumn av Kay Pollack. Bilaga: Skärgårdsstiftelsens vandrarhem. Notiser; Kurser i skärgårdsmiljö. 6 DET HAR VARIT MÅNGA SPÄNNANDE ÅR! Vi upptäckte den första kuten i Stockholms skärgård ute vid Svenska Stenarna Sälhonorna hade då länge varit infertila på grund av skadeverkningar från miljögifterna PCB och DDT. Den första häckande skarvkolon noterades på Grän 1994 av vår tillsynsman på Utö. Då handlade det om ett 30-tal bon. Tio år senare fanns ca mellanskarvar fördelade på ett 20-tal kolonier över hela skärgården! Men vi har också konstaterat att skarvarna nu plötsligt kan överge sina häckningsöar mitt under säsongen troligtvis på grund av attacker från havsörnar som äter skarvungar. Att följa utvecklingen av havsörnsstammen kanske ändå varit den absoluta höjdpunkten. Under 1980-talet var vi glada om 1 eller 2 ungar överlevde och kunde lämna sina bon mot slutet av sommaren. Förra året slog inventerarna nya rekord när de kunde räkna in 59 flygfärdiga ungar! PÅ ANNAN PLATS I TIDNINGEN kan du läsa om vårt Berguvsseminarium som blev så välbesökt att vi fick dubblera det och om våra tillsynsmäns uppgifter om/när fågelinfluensan slår till i skärgården. Speciellt kommer vi med oro att uppmärksamma vad som händer med havsörnarna. Som predatorer på fågel och som asätare är de verkligen i riskzonen om influensan får stor utbredning i skärgården. RAPPORTEN LEVANDE SKÄRGÅRDSNATUR 2006 kan du kostnadsfritt ladda ner från nätet, där kan du också läsa hur du själv kan stödja projektet. Den tryckta rapporten kan också beställas på nätet eller från vårt kansli mot en mindre avgift. Berndt Festin Vänsidan. Utö har en gemensam marknadsstrategi. Nya böcker Skärgårdens Bästa Butik kommer ut med sex nummer om året och går till alla Skärgårdsstiftelsens vänner och samtliga hushåll på öarna i Stockholms skärgård. Utgivare och ägare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Box 7669, Stockholm Telefon: Telefax: Internet: Ansvarig utgivare: Berndt Festin Redaktör: Misse Ljungström I redaktionen: Johan Ahlbom och Christina Ohlig Omslag: Foto: Misse Ljungström. Prenumerationer och adressändringar: Pren.pris: 120:-/år Lösnummer: 20:-/st. Tryck: Elanders Gummessons, Falköping Upplaga: ex. Papper: Tryckt på svanmärkt matt G-print, 90 g. Omslag 130 g G-print. Nästa nummer utkommer 12 juni 2006 Annonser: (bokning och material) Hummelgren Media, Södra Agnegatan 27 n.b., Stockholm Telefon: Fax: , 3

4 Upprop om berguven lockade många Alar Broberg talade berguv med havsörnskännaren Björn Helander och stiftelsens Britten Hjertstrand. Lasse Rune från Skärgårdsmuséet och Karin Fagergren. Intresset för berguven är stort, så stort att det i förra numret utannonserade seminariet om berguven fick dubbleras. Alar Broberg, som följt berguven i många år redogjorde för hur betingelserna för den ser ut för närvarande. DEN STORA HÖRSALEN i Nordregios lokaler på Skeppsholmen fylldes av åhörare som också fick höra tillsynsmannen Sten Söderlund berätta om sina skärgårdsbilder. Stens bilder berättar på ett inspirerande sätt om villkoren för de djur som ingår i projektet Levande Skärgårdsnatur, som fyller 20 år. Stiftelsens miljöhandläggare Karin Fagergren betonade styrkan och säkerheten i projektet i och med att det är samma personer som räknat alkfågel, havsörn, säl, växter och mink i de 16 delprojekten genom åren började Sten mata havsörn under vintern och utfodringen har pågått på en mängd platser i skärgården sedan dess. Den här dagen var det berguven som var i fokus och Alar Broberg uppmanade åhörarna att lyssna och rapportera om de hör berguvens karaktäristiska hoande i skymningen nu under vårvintern. Han berättade att berguven finns i hela landet och cirka en tiondel av beståndet, par, finns i Stockholms län. Berguven är skygg och trivs vid fågelrika vatten. Men den håller inte alls enbart till i skärgården och långt från människor. Det är normalt svårt att få se en berguv och det är egentligen bara på Skansen det är möjligt, men den har funnit sig väl tillrätta i stadsmiljöer, där det finns gott om råttor, vitfågel och annan föda och där kan man höra den, säger Alar. (Häromdagen satt en berguv i ett träd vid Kungsholmens kyrka. Den samlade en stor skara beundrare, som gissade att den bodde borta vid gasklockan i Hjorthagen.) I år har projektet satsat extra på att inventera berguven och allmänheten uppmanas att hjälpa till med att rapportera. Misse Ljungström Sten Söderlund och Gunnar Ohrlander. Rapport om tid och plats för observation av läte kan lämnas till Anett Persson på Skärgårdsstiftelsens kansli. Tel : eller Lite om vad vi vet om fågelinfluensan! FÅGELINFLUENSAN HAR KOMMIT för att stanna och det är viktigt att skapa bättre restriktioner för att skydda tamfåglar, som är mer mottagliga för smitta, men också eftersom de representerar stora ekonomiska värden för uppfödare och producenter. Det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv för vi kommer att vara tvungna att lära oss att leva med den, säger Karina Burlin, länsveterinär i Stockholms län, när hon håller informationsmöte om det aggressiva fågelviruset H5N1 för hela Skärgårdsstiftelsens personal. Till dagens datum har enstaka fåglar konstaterats vara smittade av det dödliga viruset, men när flyttfåglarna kommer i stora skaror är det viktigt att tamfåglar skyddas samt att katter och hundar hålls ifrån smittade områden. Skansen och andra djurparker vaccinerar sina fåglar och andra fjäderfän måste hållas inne för att undvika smitta. Man talar om fyra nivåer vad gäller smittan, säger Karina. Första nivån smittar vilda fåglar till vilda fåglar, andra smittar vilda till tama, tredje smittar tama till människor och fjärde smittar människa 4 till människa, vilket är mycket allvarligt. Nu har vi den första nivån. Viruset smittar mest dagen innan sjukdomen bryter ut, vilket gör att även helt symptomfria fåglar kan smitta, och inkubationstiden är två till fem dagar. Det är viktigt att rapportera fynd av döda eller sjuka fåglar snabbt, men man bör undvika direktkontakt med dem. Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän rör sig mycket ute i skärgården och kan snabbt rapportera misstänkt smitta, men de kommer inte att röra fåglarna, eftersom säkerhetsbestämmelserna kring smittan är alltför rigorösa. Uppgiften att ta hand om döda eller sjuka fåglar i skärgården ligger hos Kustbevakningen, som kommer att vara utrustade med rätt skyddskläder och desinficeringsutrustning. Enstaka döda fåglar är normalt i naturen, men fem eller fler döda fåglar på samma ställe räknas som ansamling och kan vara tecken på smitta. Misse Ljungström Vid fynd av en ansamling döda eller sjuka fåglar i Stockholms län kan man kontakta länsveterinären på tel: eller Statens Veterinärmedicinska Anstalt på tel: Den som har frågor om fågelinfl uensan kan kostnadsfritt ringa vardagar mellan kl 8.00 och samt lördagar och söndagar kl Mer info fi nns på: (Jordbruksverket) (Statens Veterinärmedicinska Anstalt)

5 Nya tillsynsmän INGEGERD RYDBERG är välkänd för de flesta, dels från stiftelsens kansli dels från olika mässor, där hon brukar vara montermamma. I år sluter hon sin cirkel och blir tillsynsman på Bullerö juni, juli och augusti. Det var nämligen som tillsynsman på Bullerö hon för länge sedan började sin anställning i Skärgårdsstiftelsen. Övriga året kommer hon att vara på kansliet som vanligt. JANNE OLSÉN är anställd som tillsynsman på Bullerö på heltid under sommarhalvåret. Han har varit försvarsanställd inom marinen sedan 1974 och slutade i april. Han bor på Runmarö med sina söner Fredrik, 16 år och Tomas, 14 år. Han är djupt engagerad i olika skärgårdsfrågor och mycket välkänd för de allra flesta skärgårdsbor. PELLE BLOM är anställd som tillsynsman på Fjärdlång på halvtid under tiden april oktober.han bor sedan 20 år på Fiversättraön med sin familj, sambon Lina och sönerna Niklas, Jonas och Anders. Pelle och Lina har egen firma och har gjort jobb åt stiftelsen i många år. De har också arbetat åt Folksam och stuguthyrningen på Kvarnö i drygt tio år. LARS LUNDGREN är ny tillsynsman på Landsort. Han bor på Öja med sin familj, som består av sambon Anki och döttrarna Ida, 9 år, och Sara, 7 år. Lars är uppväxt på Öja och arbetar åt Sjöfartsverket sedan tolv år. Hans intressen är natur, jakt, fiske och naturligtvis båtar. Han har också varit ute till sjöss under sex år. Ingen vänkryssning med s/s Saltsjön i vår TYVÄRR BRYTS DE SENASTE årens tradition med vänresor med både Sjögull i augusti och ångbåtskryssningar med Saltsjön i maj/juni. Som framgår av Saltsjöns legendariske kapten Torbjörn Svenssons meddelande nedan står fartyget inför ett ägarskifte som innebär att inga charterresor kan genomföras under Vi beklagar detta för resorna har varit mycket uppskattade av våra vänner. Saltsjön har verkligen levt upp till de högt ställda förväntningarna både vad gäller skärgårdsnavigering till spännande resmål och servering av läckerheter i den eleganta matsalen. Vi hoppas innerligt att detta bara är en parantes och att Saltsjön snart är tillbaka i vännernas tjänst igen! För att i någon mån kompensera bortfallet av dessa kryssningar planerar vi att utöka antalet vänresor med Sjögull från 4 till 6. I juninumret av Stångmärket återkommer vi med närmare detaljer kring dessa resor. Berndt Festin Meddelande till vännerna från Torbjörn Svensson, befälhavare på s/s Saltsjön: Ångfartyget Saltsjön har sedan många år haft förmånen att varje vår genomföra fyra Expeditioner i havsskärgården för Skärgårdsstiftelsens Vänner. Det blir detta år tyvärr ett, som vi hoppas temporärt, uppehåll i denna av såväl gäster som besättning mycket uppskattade tradition. Anledningen är att s/s Saltsjön står inför ett ägarskifte och i den brytningstiden så kommer fartyget att denna sommarseglation inte utföra några publika resor. Som Stångmärkets läsare kanske känner till sålde jag s/s Saltsjön 1999 till ett bolag ägt av Knuth Borg i Västerås. Detta bolag som även äger ångisbrytaren Bore och ångbogseraren Örnen, har nu för avsikt att gå ur sina fartygsengagemang och söker därför ny ägare till även s/s Saltsjön. Det finns goda förhoppningar om att finna en sådan och där den nuvarande operatörsgruppen kan fortsätta driva fartyget i hennes så välrenommerade och omtyckta verksamhet i Stockholms skärgård. Men denna process tar tid och därför blir det alltså en time-out för Saltjsön Vi hoppas kunna återkomma med nya friska tag med vår kära ångbåt senast till sommaren 2007 och återuppta bla de härliga vänresorna med Skärgårdsstiftelsen. 5

6 Välkommen till Galleri Blidö Wärdshus! 6 stångmärket BLIDÖ ÄR ETT LYSANDE EXEMPEL på att kulturen är levande och hur man sammanfört nostalgi och museer med nytänkande på ett kreativt sätt. Lugnet och tystnaden finns kvar på ön, som har omkring 600 bofasta invånare och mångdubblat antal sommarboende. Men att tro att livet här står stilla är fel. Här är ett exempel på snabb kreativitet och driftighet. Hör bara! Bredband är något som talats om i skärgården under många, många år. För fyra år sedan var bredbandets och kommunens representanter på Blidö för att berätta hur bredbandet skulle underlätta för alla företagen på ön. Får man dra fram det själv? Frågade Stefan G Gustavsson. Jaaa, men man får betala själv, blev svaret. Dagen efter började G gräva och drog in bredband till sitt företag Skylt Direkt, som håller nio personer med arbete. Bland annat en pendlare med specialkompetens från Åkersberga och en från Norrtälje, som Stångmärket har valt att se närmare på kulturen i skärgården under I förra numret berättade vi om fantastiskt fi na Skärgårdsmuseet i Stavsnäs, där äldre skärgårdsliv dokumenterats i text, föremål och foton. Nu tittar vi på hur dagens kulturliv på Blidö ser ut. Text och Foto: Misse Ljungström också kör leveranser till posten i Norrtälje på kvällen, eftersom postens hämtningstider inte stämmer med ö-företagens leveranser. Bredbandet på övriga ön?? Nej, det har inte byggts ut ännu. PÅ BLIDÖ WÄRDSHUs råder full aktivitet även nu i vinterfebruari för här är öppet året runt och värdshuset med tillhörande vandrarhem är med i den sammanslutning av vinteröppna anläggningar, som fått namnet Öppen Skärgård.. Det är här alla träffas och många lägger alla sina möten här, säger Blidös egen konstnär Erik Kula Wennberg, vars tavlor just nu förgyller värdshusets väggar. Värdshuset känns verkligen som en samlingspunkt och Kulan berättar att människor som vill ha tag i hantverkare oftast kommer hit för att få tag i dem istället för att söka på telefon. För alla äter den goda maten här. Kocken Kim Johannesson, som är uppväxt på Yxlan har bland annat lagat stekt fläsk och löksås till lunchen i dag och doften sprider sig ljuvligt. Blidö Wärdshus drivs av Blidö Turist & Fritid sedan 1998 och Stina-Britt Lundin, som innan hon började här var restaurangchef på Marholmens kursgård, har varit ansvarig från första början. Så här års är det förstås mest öbor som kommer och sista fredagen i månaden har vi ö-bornas kväll. Sist var trubadurerna Pelle Törner och Ivan Dittmer här och nästa gång kommer Micke Blom och kåserar om Roslagen, berättar hon. Konsten har varit med här på värdshuset från början. Nu är det Kulan och hans fru Agneta, som sköter alla inbokningar och hänger upp konstnärernas tavlor. Det blir vernissage ofta och det är trevligt, menar hon. Vid ett bord i matsalen sitter journalisten Majken Sörman Olsson, som alldeles nyligen var på värdshuset och läste högst ur sin bok om BlåmsterLisa från Odenasala.

7 Musiken ligger Stina-Britt nära om hjärtat. Vi har livemusik varje lördag. Det finns inte så många lokala spelmän men Durpiggarna är ofta här och spelar gammeldans. Det känns viktigt för kulturen att gammeldansen bevaras och inte försvinner. Det är blandad publik med många ungdomar här då och det känns trivsamt, säger hon. BLIDÖ HAR EN LÅNG och rik kultur. På 1000-talet kom de första bofasta hit och på 1500-talet, då fisket och jakten lockade ut folk till öarna, fanns redan byarna Oxhalsö, Blidö by, Boda, Sunda, Sikmarö och Glyxnäs. på ön. Läget utmed den stora Husaröleden har alltid varit viktig för seglare och fiske och under 1800-talet var det sjöfarten i kombination med fisket som försörjde öns invånare. Som många andra öar drabbades Blidö hårt av rysshärjningarna 1719 och så gott som alla öns byggnader brändes ned. Blidö kyrka byggdes kring resterna av ett gammalt kapell från 1600-talet i mitten av 1800-talet och har flera vackra votivskepp som är modeller av lokala fartyg. Klockstapeln är fristående och byggdes Vid kyrkan ligger den gamla krogen, som enligt folkhumorn sägs vara äldre än 1719, för inte var väl ryssarna så dumma så de brände ner en krog! Nu är supstugan ett litet museum med 1700-talsföremål som kommer från bygden. I många år har prästen och jazzmusikern Lars Sumpen Sundbom bidragit till öns kulturliv med att spela gladjazz; riktigt svängig dixielandmusik i kyrkan. HUR MAN KAN BEVARA gammal kultur med modernt nytänkande kan historien om sandkilen Helmi vara. Så här gick det till: Helmi byggdes på Svartlöga under 1880-talet och seglade med sand mellan Stockholm och Blidö, där hon hade sin hemmahamn. Efter kriget upphörde seglingarna och Helmi pensionerades, blev fritidsbåt i Stockholm och döptes om till Ellinor fann Anders Justrell henne och skänkte henne till Sjöhistoriska museet, som lät Anders far Kjell Justrell förbygga, det vill säga återställa, Helmi som hon en gång var. Det blev möjligt tack vare massor av ideellt arbete, medlemsavgifter i den förening som bildades, bidrag, donationer och sponsring med försäljning av unika medaljer för kronor styck. Strax före millennieskiftet fick föreningen Helmis Vänner ansvaret för henne och sedan pingsten 2002 har hon sin hemmahamn på Blidö igen. Nu ligger hon vid en egen brygga nedanför Blidö Wärdshus i Stämmarsund och utgör ett pittoreskt inslag i bilden. Men inte nog med det. Hon jobbar för fullt! För Helmi, som är drygt 15 meter lång och 5 meter bred, seglar i skärgården igen och går att hyra både för dagsturer och längre kryssningar med övernattning i land. Det kan vara kick-off för företag eller fester vid födelsedagar eller bröllop och rena äventyrsutflykter. Det finns mycket mer att berätta om kulturen på Blidö. Det kan vara museal kultur som exempelvis Ture Nermans gamla torn och Hembygdsmuseet och så mer aktiv som öbornas hus Havlust, slöjdboden på Oxhallsö, Hantverkshuset som Kulan och Agneta bygger och som ska fungera både som aktivitetshus och museum med konstutställningar. Till det behövs mycket pengar och för att få det vill Kulan äntligen sälja sina originaltavlor. Just nu plockar han och Agneta ner de kvarvarande tavlorna från utställningen på Blidö Wärdshus, som är öns kulturella nav. I morgon ska de hänga upp dem i Volvo Show Room i Kungsträdgården i Stockholm, där de ska lysa upp huvudstaden under en tid. Listan på konstnärer i olika genrer som haft sina alster utställda på Blidö Wärdshus bara de senaste åren är ganska diger. Blidökonstnärerna är tolv stycken. Utöver Erik Kulan Wennberg, vars glada tavlor hänger där nu, har också konstnärerna: Ulla Andersson, Ulf Edlund, Mikaela von Walden, Agneta Tillnert, Rune Janson, Eva Ring, Ruben Jonsson, Anders Fredholm, Graham Ainscough och Louise Odö samt Jacob Ericsson från Söderöra representerats på det trivsamma värdshusets väggar. Från Yxlan har Arvid Malmström Engquist, Ylva Ekman, Monica Axén, Charlotte Masreliez Eriksson och Johan Arle haft sina tavlor där och mer långväga konstnärer har varit Kajsa Svensson och Marianne Stern från Svartsö, Steve Warwick-Fleming från Gräddö samt Bengt Norling och Bertil Erkhammer från Norrtälje. 7

8 Allt för Sjön välkomna vårkänslor i vinterkylan I Skärgårdsstiftelsens monter satt stundtals mässans vandrande spelman, Åke Hellman, på bryggan och spelade dragspel för gamla och unga besökare. Katrin Törnqvist och Catrine Andersson berättade om härliga fi skelägen i Bohuslän, som valts ut till Årets Kuststräcka, och de vill gärna se fl er ostkustseglare där. En glad matbok med rätter från Smögen och Västkusten lottades ut bland besökarna. Det var länge sedan vintern så totalt hade sitt grepp kvar som när årets stora båtmässa i Älvsjö ägde rum. Snön yrde och köldrekorden i landet låg på samma nivå som 1940-talets krigsvintrar. Men inne i mässhallarna var det vår! Text och Foto: Misse Ljungström ÅRETS MÄSSA VAR STÖRRE ÄN NÅGONSIN och presenteras som Nordens största båtmässa. Omkring båtar, massor av tillbehör, allt för seglaren, turistinformationer, Classic Boats, seminarier, utbildningar, aktiviteter, tavlor, nostalgi, småplock, kläder och kul på sjön för barn och ungdom fanns precis som vanligt. En nyhet var att de olika utställningshallarna döpts om till de mer sjöanknutna namnen Alfa, Bravo och Charlie. Skärgårdsstiftelsens monter vid stora entréhallen präglades av årets vänbok Skärgårdsliv i gången tid och pryddes dels av tavlor av konstnären Roland Svensson dels av gamla nät, vettar och andra typiska redskap i skärgården. Även foldern Bed& Breakfast och skärgårdsvandrarhemmen inom stiftelsens områden presenterades närmare i montern, som lockbete för billigt och bra boende i skärgården. Grönskärs fyr stod tryggt och vakade över montern. Nära den östra entrén stod vännerna för att styra besökare till montern och lockade med löfte om årets nyutkomna informationsbroschyr Skärgårdsnatur. Skärgårdsstiftelsens vänmöte var fullt till sista plats när årets vänbok presenterades av Jeppe Wikström och Torbjörn Svensson. Östersjöns miljö och den förstöring den utsätts för uppmärksammas alltmer. Ett helt miljötorg visade de värsta hoten mot vattenkvaliteten i havet. Och vad alla kan göra för att hjälpa till att förbättra den. De giftiga bottenfärgerna kan ersättas av att man tar upp båten och tvättar den, bränslet till gamla tvåtaktsmotorer kan bytas till alkylatbensin, toatankar ska tömmas i hamnarnas anläggningar för hur urin påverkar vattnet visades i två stora vattenflaskor. I den ena fanns 1 dl urin och där växte det rejält. Ett dygns urin från en människa fritt utsläppt i Östersjön ger gödning till ett kg alger. Tänkvärt! Ytterligare några axplock från årets mässa var att 20 Skärgårdsfotografer ställde ut sina vackraste bilder från havet. Fästingbåten vaccinerade mot TBE, Ett stort seglarsymposium ägde rum, Xstreme Corner visade alla vattenleksaker, Skärgårdssmaksbutikerna sålde egna produkter och mycket, mycket mer. 8 Hos Sjöfartsverket fanns Monica Malmersjö-Carlsson och presenterade det nya halverade båtsportkortet, som nu är i A3-format. Ett spiralbundet behändigt kort med ny indelning och plastlaminerade sidor för den som vill ha det. Naturligtvis tar också säkerhetsfrågor på sjön stort utrymme i verksam heten och tillsam m ans m ed Sjöräddningen visades säkerhet i olika former. Oxelösund, skärgårdsstaden utanför Nyköping representerades i dag av Jonas Jensen från äventyrshuset Bodaborg, där såväl familjer som kompisgäng och företag kan lösa utmaningar á la TV:s Fångarna på Fortet.

9 Värmdö kommun och Taubesällskapet har ett härligt projekt på gång. Det heter Vispråmen Sjösala och gäller att skapa ett fl ytande Taubecentrum i Gustavsbergs hamn. Kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i Taubesällskapet sjösatte projektet och Sven Bertil Taube förgyllde stunden. Bisse Alm från Värmdö Turism representerade i Värmdös monter. Henrik Skärblom från Pythagoras Vänner, som är ett levande museum i Norrtälje, visade stolt tändkulemotorn Drott som startades med blåslampa en gång i halvtimmen och bidrog med pittoreskt dunk-dunk-ljud. Motorfabriken Pythagoras, som grundades 1898 och hade verksamhet in på 1960-talet, var länge Norrtäljes största industri. Utbildning på sjön är alltid en stor fråga. Medborgarskolan är stor aktör och har hållit kurser om sjöliv i över 35 år. Skolan erbjuder skepparkurser på alla nivåer och massor av specialkurser på en mängd olika orter i landet. I montern erbjöd Medborgarskolans Annica Timmerman och Lars Olson bland annat en frågetävling i sjökunskap. Kustbevakningen visade i en liten bassäng hur oljesanering med hjälp av utsjölänsar fungerar. Johan Månsson, stationerad på Djurö, berättar att man sparar ungefär 10 procent av kostnaden mot att ta hand om oljan när den kommit upp på stränderna. En av öppningsdagens stora begivenheter var presentationen av den planerade fi lmen Göta Kanal Kanalkampen, uppföljningen av klassikern från Den ska spelas in med några av skådespelarna från föregångaren nu i sommar och ha premiär i jul. Naturligtvis presenterades också de tävlande båtarna; familjen Andersson robusta aluminiumbåt mot ett vitt plastspjut. 25 år äldre är Svante Grundberg, Janne Loffe Carlsson och Magnus Härenstam samt unge Rafael Edholm. Joakim Ehnbom och Axel Wamberg, går båda i båtbyggarskolan på Ingmarsö, där det för närvarande fi nns nio elever. Båten här på mässan har Axel byggt. Mässan i sam arbete m ed Båtnytt och Båtägarskolan ville avliva budskapet att båtar bara är dyra lyxbåtar. De behöver inte vara dyra visade man med en begagnad och lite uppsnofsad Selco med utombordsmotor för kronor. Dyrare behöver det inte vara. Arbetande vännerna Sten Dalaryd, Christer Nettelblatt och Kirre Nyberg fi ck sällskap av vännerna Lennart och Anne-Marie Andersson. 9

10 Axel Sjöbergstipendiet 20 år Nu vill Cecilia Edefalk ut i skärgården igen För sex år sedan tillbringade konstnärinnan Cecilia Edefalk fem tidiga sommarveckor på Långviksskär som Axel Sjöberg-stipendiat. Hur minns hon dem? Jag träffar henne på Moderna museet en solig, kall vinterdag. Hon är varmt klädd för efter vårt möte ska hon direkt ut och åka skidor. Text och Foto: Misse Ljungström I SOMMAR SKA HON SEGLA, berättar hon. Jag vill jobba utomhus i sommar och jag planerar att göra en serie målningar från segelbåten. Förr fäste jag mig mer vid form men jag har blivit mer intresserad av natur och fria bilder än förut. Cecilia Edefalks verk som ingår i grupputställningen Modernautställningen 2006, består av svartvita gelatinsilverfotografier och en projektion. Utställningen pågår fram till och med den 7 maj i år. Cecilia Edefalk ställer även ut målningar på Art Institute of Chicago under våren i år. LIVET PÅ LÅNGVIKSSKÄR år 2000 var stillsamt och uppmuntrade till att varva ner. Cecilia Edefalk var trött efter arbete med sin separatutställning på Moderna Museet 1999 och i och med att det på Långviksskär inte fanns el fick varje praktisk vardagssyssla, som att till exempel diska, ta tid - och det kunde kännas ganska behagligt. Hon fotograferade en del och var ute och tittade på ljuset om nätterna, hon såg vädersolar som var helt fantastiska och hon levde inte bara nära naturen utan också i naturen. Man blir mer uppmärksam på sina egna känslor och reaktioner. Långviksskär var en sådan orörd ö och det fanns så mycket känslor av gammal tid på vissa platser där. Man kunde inte undgå att bli berörd. Cecilia Edefalk umgicks med kossorna som var på sommarbete på ön. Hon tyckte mycket om dem och fattade särskilt tycke för en av dem. Jag målade ett porträtt av henne, som jag fortfarande har över sängen. Cecilia Edefalk målade av de andra kossorna också, och hon målade ormarna på ön. En dag hittade jag ett kranium av ett rådjur. Det var så perfekt och hornen satt kvar, jag tecknade av det men gav huvudet till Emmy som är fast bosatt på ön. Emmy trodde att det var tjuvjägare som varit ute på vintern och tagit kroppen, kapat av huvudet och låtit det ligga kvar. Veckouthyrning På Långviksskär finns en gammal militärbarack, som numera är upprustad och kallas Kronstugan. Den är uppdelad i två uthyrningsdelar som hyrs ut veckovis eller enligt särskild överenskommelse även helger eller del av vecka. Upplysning och bokning på tel eller

11 TYSTNADEN Gästkrönika en gång läste jag att framtidens fyra främsta lyxprodukter kommer att bli: Rent vatten, ren luft, tystnad och att fritt kunna bestämma över sin egen tid. Det jag mest aktivt söker i min vardag är nog tystnaden. Och det jag lider mest av är nog avsaknaden av tystnad. Hur många fläktar har jag inte stängt av i olika sammanträdesrum i mitt liv! Och som vi letade efter det tystaste kylskåpet Vi satte in en värmepump i huset. Den skulle spara så mycket energi. Den skulle vara så miljövänlig. Ingen försäljare nämnde ett ord om att värmepumpar brummar. Där låg vi i våra sängar och tittade på varandra. Vi hade låtit montera in en apparat som fick hela husstommen att stå och vibrera i en dov baston! Vi fick kalla hit montören igen. Jodå, den kunde stå i garaget som låg fritt från huset. Men varför sa ingen det från början? Vi flyttade värmepumpen. Och kunde sova igen. när striden om järvafältet stod som hetast för 30 år sedan hade en entusiast på Rädda Järvafältet mätt upp en plats mitt ute på Järvafältet där det fortfarande var möjligt att uppleva total tystnad. Där alltså varken bruset från E 4:an i öster eller E 18 i väster nådde fram till denna punkt. I dag finns ingen sådan punkt längre kvar. I den yttre skärgården finns ännu platser där tystnad är möjlig att uppleva. Korta och lyckliga stunder tills nästa motorbåt passerar långt där borta. Blev jag miljöminister skulle jag införa starkare krav på ljuddämpade utombordare. Det är klart att det går att ljuddämpa utombordarna långt mer. Om det är så man vill ha det. Klucket mot båtsidan. Ett skri av en fågel. En vindil drar förbi. Ett sus i löven på trädet. Tystnaden. Själen kan vila. De egna tankarna börjar komma. Allt stillar sig. Kroppens celler slappnar av. Det blir vila. Ro. Tystnad. Det är något så dyrbart idag. Så eftersträvansvärt. CECILIA EDEFALK PLANERAR alltså att segla i sommar. Allra helst skulle hon vilja ha tillgång till någon plats i skärgården hon kunde ha som ateljé, och det ska hon börja se sig om efter snart. Men just nu är det utställningen i Chicago som är i fokus. Utställningen känns så klockren för det finns en viss frihet i den, säger Cecilia Edefalk lyriskt och beskriver helt kort om hur Double White Venus kom till. Det är egentligen en lång historia med många konstiga sammanträffanden. Jag var i London på en trädgårdsfest, plötsligt hörde jag ett skarpt ljud och såg en ljussiluett som verkade bekant, men det var ingen annan som märkte det. Dagen efter gick jag tillbaka till samma plats och där fann jag skulpturen av Venus i en grotta av fikonträd och tog ett foto av den jag finner tystnaden längst ute vid havsbandet. Vinden lägger sig. Det blir alldeles tyst. Alldeles stilla. Det är en otrolig känsla. Kanske det var så en gång urmänniskan satt och tittade ut över havet. Det var alldeles tyst runt henne. Det är en ursprunglig känsla. Jag blir plötsligt ensam med mig själv. Oändligheten och universum står intill mig. Jag blir ett med naturen runt mig. Jag blir ett med allt. Själva evigheten kommer och knackar på. Det är tyst. Jag är ensam. Jag kan höra mitt eget hjärta slå. Jag blir människa. Möjligheten finns att jag kan få möta mig själv om jag vågar det. Kanske vågar jag inte? Jag sätter genast på en radio som smattrar igång käckhetens snabba röster. Men vågar jag möta mig själv så kanske det händer något fantastiskt. Det är väl därför människor paddlar ut i sina kajaker längst ut mot havsbandet. Numera har vi i familjen en segelbåt. Men ofta tänker jag att inget går upp mot havspaddlingarna. De slår allt. De slår alla andra upplevelser. Jag älskar havet. Och tystnaden. Kay Pollak, författare, föreläsare och fi lmregissör till den Oscarsnominerade succéfi lmen: Så som i Himmelen samt Axel Sjöbergstipendiat

12 Upplev en Café-Krog vinterdag i skärgården! Vi har Öppet öppet alla för helger, er som Påsk vill till konferera Allahelgonahelgen. eller bara njuta! Juni, För mer juli och information augusti, öppet eller alla bokning dagar. ring Tel Varmt Välkomna! välkomna! SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Öppet året runt. Vår specialietet är som tidigare fisk från egen fångst. Öppet alla dagar Köket stänger Ring för bordsbeställning Tel: Fax: Välkommen Vi finns i Ramsmora på Möja Konferenser, middagar, bröllop, fester, bed & breakfast, luncher och lunchkorgar. Alla goda ting. Öppet året runt. Info och bokning Tel , Se även vår hemsida: Tel , Välkommen till Svartsö! Våröppet i brädgården! Alsvik, Svartsö Från 8 april Lördagar 9-12 Långfredagen 9-12 Egen brygga 300m öster om krogbryggan Beställningar: Telefon Telsvar/fax Vi har öppet året runt! Välkomna önskar Sozy, Matte och Lena med personal. Apoteks ombud Telefon Svartsö Herrgårdspensionat Klassisk skärgårdsmat! Öppnar för säsongen 21 april Lena och Marianne hälsar alla hjärtligt välkomna! Telefon Egen brygga! Fullständiga rättigheter och ett av skärgårdens bästa lägen. Öppnar för säsongen 1 april Ring och boka före. Välkomna! Telefon

13 Stockholm - Runmarö = 50 min Runmarö Krog, Styrsvik brygga tel: Öppettider, se vår hemsida: Ingmarsö Livs Skärgårdens Bästa Krog 2001, 2002 och 2004 livs & Statoil bensin Öppet hela året Sätt kurs mot vår restaurang! Ombud för: Posten Brev & Paket Svensk Kassaservice Apoteket och Systembolaget Öppettider Mån-Fre , Lör Telefon Konferenser upp till 25 pers. Bokning och information Fax: sandhamns-vardshus.se Öppet sedan 1672 Möten & konferens. 45 min Stockholm Arlanda 35 min 45 min www. smadalarogard.se Tel Vi säljer och levererar sand och grus med självlossande fartyget Solskär, i hela skärgården. Tel

14 Noterat Lidö Värdshus bästa krogen i skärgården I Skärgårdssmaks tävling Skärgårdens Bästa Krog tog i år Lidö Värdshus hem den ärofulla titeln Skärgårdens Bästa krog I tuff kamp med 40 andra krogar lyckades kockarna Niklas Svensson och Matthew Kern knäcka de andra i finalen genom att laga till en läcker förrätt med Karl Johansvamp samt lamm på tre olika sätt som huvudrätt. Gissningsvis kommer någon av rätterna att finnas på Lidö Värdshus meny i sommar. Grattis Grattis! Kurser i skärgårdsmiljö Skeppsholmsgårdens folkhögskola arrangerar sedvanligt spännande seglingar med intressanta kurser i sommar. Vad sägs exempelvis om en skrivarkurs, en botanikkurs eller en kurs om skärgårdens natur och kultur eller en om svampar? Här följer en del av skolans utbud. TEMASEGLINGAR Poesivindar i skärgården Skrivarkurs med skärgårdssegling, strandhugg, kreativa skrivövningar, miljöstudier, skrivande av dikter och noveller. 2 5 juni, 3 500:- (inkl. kost och logi) Skärgårdsbotanik med kulturhistoria Med Blidö som bas studerar vi växtligheten från Riddersholm och ängarna på Ängsö till utskärgårdsnaturen på Ängskär juni, 3 000:- (inkl. helpension på Blidö värdshus samt båtfärder) Skärgårdsnatur och historia Vi seglar skuta genom Stockholms skärgård och studerar naturen, landskapets utveckling och människans historia i skärgården. 4 8 september, 3 500:- (inkl. kost och logi) Skärgårdssvamp och höstnatur När hösten bjuder på vackra färger och flyttfågelsträck seglar vi med m/s Shamrock i Stockholms södra skärgård där vi studerar och plockar svamp på öarna. 5 8 oktober, 3 500:- (inkl. kost och logi) För mer info och anmälan tel: eller Årets Axel Sjöbergstipendiater Konstnären Sölve Olsson från Lund och konstnären Elisabeth Ekstrand från Stockholm har av 42 sökande utsetts till Axel Sjöbergstipendiater 2006 och får i sommar tillbringa varsin femveckorsperiod på Långviksskär. Sölve Olsson är klassiskt stilren målare och tecknare med inriktning på landskap och stilleben. Hans erfarenhet från skärgården är som Författarförbundets gäst på Runmarö en gång. Han är mer förtrogen med den bohusländska skärgården och beskrivs i någon recension även som naturlyriker. Elisabeth Ekstrand är konstfacksutbildad bildkonstnär som både tecknar, målar och skulpterar. Ett av hennes mest kända verk är fontänen i porfyr på Kungliga Myntkabi nettets gård på Slottsbacken. Hon har tidigare dels som gäst och dels som hyresgäst tillbringat mycket tid på Arboda ö, Ingmarsö och Södermöja. Hon ser fram emot sin vistelse i Axel Sjöbergs hus på Långviksskär. ÖNSKAR HYRA Fd Värmdöfamilj nu i Skåne, önskar hyra sommarboende på Värmdö/Ingarö Veckor 27, 28, 29 Rökfria, goda referenser Svar till: Thomas Hummelgren , eller denna tidning, Sten Hummelgren Natur och kulturvandringar på Riddersholm Vandrarhemmet vid Riddersholm och Kapellskär kan nu erbjuda guidade hel-e ller halvdagsvandringar ute i reservatet. Det är vandrarhemsvärden Gunnar Lodin själv som guidar, ibland med förstärkning av andra som också kan området och dess historia väl. I samråd med Åland och Skärgårdsleden erbjuds också paddling, cykling, ridning samt vandringar. Användbara och fina gåvor till stiftelsen Åke Anderson Förvaltnings AB har skänkt en fullt färdig övernattningsstuga till stiftelsen och vandrarhemmet på St Kalholmen. Den finns där nu och kommer att glädja många övernattande gäster i lång tid framöver. Jan Norell har överlämnat en blekingsk jakt kanot med namnet Eva till stiftelsen och ungdomsarbetet på Björnö och Rögrund. På Rögrund ska den även kunna hyras ut till gästhemmets gäster. Stiftelsen tackar och bugar!

15 Populär bildvisning I höstas höll stiftelsens projektsamordnare Anders Unossons en föreläsning om skärgårdens förvandling i ABFhuset i Stockholm. Kvällen lockade många besökare och utmynnade i öppen debatt. Den 24 april upprepas föreläsningen och bildvisningen och nu lär det finnas ännu fler aktuella ämnen att diskutera. Har DU fått din vänbok? Årets fi na vänbok Skärgårdsliv i Gången Tid av Roland Svensson är för stor och tung för att delas ut direkt i brevlådan. Vi vill påminna om att den kommer som en avi och måste hämtas ut på posten inom den föreskrivna tiden. Kolla också extra noga i paketet, där årets dekaler ligger! SKÄRGÅRDSVÄNNER! Följande stämningsbild är kraftigt förkortad och insänd av Jörgen Boye, som belönas med en bok. Midvinter på ön Denna januaridag råder midvinter Vi vaknar vid sextiden av hård ostanvind. Varje vindriktning har sitt eget tonläge i det 300-åriga huset. Snöfl ingorna faller inte idag, de blåser horisontellt. Två extra halvslag om pollaren. Vinden pressar båten hårt mot bryggan. Sista hundra metrarna genom packisen tog styvt timmen. En fl ock knipor kastar förbi i kulingvinden. Tätt, så tätt inpå vattnet. Nära vatten mindre motvind. Hastiga snöridåer suddar bort styrmärkena. Väl genom sunden välkomnar båthuset. Det ekar dovt när stålskrovet törnar på plats. Båthus har en alldeles särskild andaktsstämning. Så stilla, så tyst. Oavsett väder. Bara själv på ön. Och hunden. Kravlös rikedom av lättja. Tankar skärps. Insikter väcks. I gryningen tramp av tassar på kammarens golv, en andedräkt. Inte titta upp. Varsamt, nästan omärkligt, lägger hon sig vid fotändan, hunden. Berätta din historia och vinn en bok! Du kan berätta en rolig, sorglig, vacker, tokig, glad, elak eller spännande episod ur ditt eget liv eller dina tankar om olika företeelser i skärgården. Skriv till oss! Max 500 tecken vill vi ha. Införda bidrag belönas med en skärgårdsbok. Vänsidan, Skärgårdsstiftelsen, Box 7669, Stockholm eller: Hjälp oss också att bli fler vänner så att vi på så sätt kan bidra till att bevara vår vackra skärgård till kommande generationer. De är väl värda att få samma fi na naturupplevelser som vi fått. Sätt in 275:- på Skärgårdsstiftelsens plusgiro i den nya vännens namn så får han/hon som vän både vänboken och sex nummer av Stångmärket under Stockholms mellanskärgård våra köpstarka kunder söker sjö- och strandlägen Ann Nyström, Lådna. Auktoriserad. Mäklarsamfundet

16 UTÖ den barnvänliga ön Företagarna på Utö har enats om att lansera Utö på ett nygammalt sätt för att locka fl er barnfamiljer till ön. Författarinnan Harriet Hjort Wetterström kallade Utö Barnen, Solen och Kärlekens ö och sommarens besökare kan räkna med att möta dekaler med just den texten. Text och Foto: Misse Ljungström 16 ETT 15-TAL AV ÖNS FÖRETAGARE och Christina Borg från Rotate Communication samlades på Utö Wärdshus för att spåna ideer om hur en mer medveten marknadsföring ska locka fler turister att hitta till Utö. Av en slump hölls mötet mycket passande just på Alla Hjärtans Dag. Vi ska initiera en ny image på ön. Eftersom vi är alla utsatta för konkurrens är det viktigt med en gemensam marknadsstrategi. Därför ska vi skaffa oss ett rykte om att vara den barnvänliga ön. Det säger Janne Schröder, företagarföreningens ordförande, vid mötet som samlat representanter för, värdshuset, Utö rederi, hamnen, bageriet, ICA, Ålö gård, Båtshaket, Hembygdsföreningen, turistbyrån och många fler. Utö har alltid varit väldigt barnvänligt och lockat barnfamiljer, men fler av de församlade befarar att trafiken på ön kan skrämma bort besökare. Nu finns det 120 bilar och 13 fyrhjulingar på ön. För 30 år sedan var här rena flakmoppekulten och bilarna var få. Utö var som ett paradis, det är det fortfarande men det gäller att bevara ön så, säger Susanne Sandström. FRÅN 1 MAJ BLIR DET billigare att fara ut till Utö. Då sänker SL sina avgifter och så slår den nya barntaxan igenom och man räknas som barn upp till 20 år. Förhoppningsvis kan det locka fler besökare till Utö. Det behövs efter några års nedgång i besökstalen. Här diskuterades mängder av detaljer om hur man gemensamt kan underlätta livet på ön för barnfamiljer och idéerna sprutade. Det var allt från ställen att värma barnmatsburkar på till fästingsanerade promenadstigar och bra grillplatser. Utö har ett högt turistvärde med långa kuster och många orörda ytor men folk måste få hjälp på traven att hitta ut i naturen. Fler idéer om att uppgradera kartor, göra mer barnvagns- och cykelvändigt här och där, mera skyltar som berättar vad som finns av natur, kultur och miljö, mer aktiviteter för barn och ungdom, gärna där man anlitar ungdomar som värdar, som exempelvis Tomteland i Mora gör. Krogen ordnar redan häftiga saker som klättring, ridning, och kajakturer för vuxna, berättar Anders Malm. Man borde kunna arrangera äventyr för barn också, det behöver inte vara så häftigt utan mer små saker. Tanken om barntema är något att suga på. Människor vill bli aktiverade och de vill veta, säger Charlotte Schröder, öns guide. Många känner inte igen olika växter, träd och stenar. Ett sätt är att sätta upp skyltar som talar om att det här är en gran och det här är en lind osv. Att gruvan, som är Sveriges äldsta gruva, är unik och borde utnyttjas mer i turistsammanhang var alla överens om. Slutligen utsågs en liten kreativ grupp bestående av bland andra Christina Borg, Susanne Sandström och Janne Schröder, som dels ska försöka förmå trafikanterna på ön att framföra sina fordon på ett varsamt sätt dels komma med lysande och genomförbara idéer för att etablera ön som Barnen, Solen och Kärlekens ö, det vill säga den barnvänliga ön.

17 Från Arkösund till Öregrund Äger du en skärgårdsbostad mellan Arkösund och Öregrund som du funderar på att sälja hjälper vi på Skandia Mäklarna gärna till. Vi har lång erfarenhet och god kunskap om marknaden. Vårt jobb är att hitta en köpare som betalar lite extra för just din bostad. För närvarande har vi ett antal utlandssvenska familjer som söker attraktiva skärgårdsbostäder. Kontakta oss så berättar mer om hur vi kan hjälpa dig att göra en bra och trygg affär. ÖREGRUND/ÖSTHAMMAR NORRTÄLJE VAXHOLM/ÖSTERÅKER MÖJA/LANDSORT NYKÖPING/OXELÖSUND TROSA SKÄRGÅRD

18 Arkeologisk utgrävning på Nämdö Det handlar inte om en förhistorisk utgrävning, Pompeii eller Birka, men är nog så spännande ändå. Stångmärket har tidigare skrivit om tyskkällaren på Nämdö och att den restaurerats, men nu blir det arkeologisk utgrävning i och runt källaren. Text: Misse Ljungström Foto: Johan Ahlbom TYSKKÄLLAREN LIGGER VID Östanviks gård på Nämdö invid tyska församlingens fritidshem. Att den är gammal vet man, för den finns med på kartor från äldre tid. Eftersom ryska trupper brände både skog och hus 1719 finns inga äldre byggnader än därifrån på ön. Östanvik byggdes förstås upp igen och på kartor från 1750 finns källaren utmärkt. Det lustiga är bara att den ligger så avsides från den övriga bebyggelsen. Därför måste man gå längre tillbaka i historien för att titta om den kan ha funnits på platsen tidigare. Carl Gripenhjelms sjökort från 1691 visar att gårdarna Västanvik och Östanvik inte ligger på samma platser som de fick när de byggdes upp efter 1719 års förstörelse. Före 1719 låg Östanvik där tyska församlingens fritidshem ligger nu! Och nu kommer de roliga tankarna in. Varför byggdes en källare med så vackert murat valv i gråsten här ute på Nämdö? Och vem byggde den? Vem kunde ens bygga den? På 1500-talet var Knut i Östanvik skattebefriad herre på gården, men han var inte någon skärbonde. Han var katolsk präst! Munkarna var specialister på att bygga valv av sten. Tänk om det var munkar som byggde källaren! Tänk om Östanvik var en Franciskanergård och källaren fanns redan då. Kanske höll munkar till här redan från 1200-talet, när Magnus Laduslås gav gråbrödraklostret i Stockholm rätt att utnyttja naturtillgångarna på Runmarö och Munkö. De behövde både kalk och ved till kalkbränning och kanske hämtade de både ved och folk från Nämdö. Idag är källargolvet täckt av betong, men en arkeologisk utgrävning skulle kunna ge svar på många frågor. Nu väntar bara länsstyrelsens kulturmiljöenhet att en projektbeskrivning från Länsmuseet och Skärgårdsstiftelsen ska komma in till dem. Visst är det ett spännande projekt! Fortsättning följer. Före och efter den genomgripande restaureringen av den gamla tyskkällaren på Nämdö. Källor: Lars-Åke Larsson, och Johan Ahlbom. Allt för Ditt hus på ön! Vi säljer även vitvaror och ombesörjer transporter till sjöss och på Ljusterö. MJÖLNARSTRÖMS TRÄ & BYGGVAROR Ljusterö Position 59 28,5N 18 34,5E 18

19 Skärgårdsmässan Djurgården maj 2006 Skärgårdsmarknad från Östersjöländerna Båtmarknaden Kasta Loss! Skärgårdsturism Semestertips Skärgårdshantverk Veteranbåtsmöte Stekt strömming och musik! Fri entré Öppet: fre 12-18, lör 10-18, sön För info, ring Välkommen till Skärgårdsmässan som utställare eller besökare!

20 Nya böcker Böcker för skepparen Praktisk handbok för dieselskepparen Äntligen finns den en inplastad spiralbunden handbok med styva sidor som tål lite dieselolja. Oumbärlig som hjälp vid akut felsökning och förklarar i klara instruktiva skisser principerna för hur olika saker fungerar. Beskriver lättfattligt för den intresserade hur de olika systemen i motorrummet; sådant som motor, aggregat, oljesystem, kylsystem, backslag, ventiler, växling och elsystem fungerar. Båtdieselmotorn Hans Donat 24 sidor Nautiska förlaget Cirkapris: 196:- Nautisk uppslagsbok Bengt O. Hult 252 sidor Nautiska Förlaget Cirkapris: 218:- Lärobok på ett enkelt sätt Tydliga illustrationer och enkel text om allt som hör ihop med elektriska anläggningar och installationer ombord beskrivs i den här boken. Batterier, strömkällor ombord, jordning, landström, felkällor, korrosion förklaras. En viktig liten bok för marinelektrikern. Ström ombord Jon Winge 140 sidor Nautiska förlaget Cirkapris: 200:- das eller bor vid kuststräckan. Landsort Skanör Catharina Söderbergh & Lars Granath 406 sidor Nautiska Förlaget Cirkapris: 465:- Böcker för kocken Mat för vandrare och båtluffare Den som vill laga mat ute har stor glädje av Don och Pam Philpotts bok Vildmarksmat. De har vandrat, ridit, paddlat och åkt skidor i hela världen och stor vana av lägermat. Boken är fylld av riktigt läckra rätter och uppmuntrar läsaren att göra god mat som passar i den vackra naturen. Utöver de cirka 80 recepten innehåller den en mängd tips om utrustning och hur man packar. Det vet Charlotte Jenkinson, som dels arbetat många år på tidningen Allt om Mat och dessutom är hängiven seglare sedan barndomen. Här har hon skapat hela menyer för både långa och korta seglingar. Planerar man veckomatsedeln i förväg och frestas av hennes trevliga recept är man fri att segla utan att behöva tänka på att bunkra. Även ögonen får njuta av Susanne Almers läckra bilder. Seglarens Kokbok Charlotte Jenkinson & Susanne Almers 160 sidor Wahlström & Widstrand Cirkapris: 255:- Tel: Bok för barnen Som ett eget litet herbarium Massor av facktermer för båtfolk En bok med ungefär uppslagsord som är rolig för alla nyfikna att titta i. Här beskrivs alla båtens delar och utrustning samt sjövägsregler, utprickning, fyrar, väder och sjöhistoria på trevliga sätt, ibland illustrerade med enkla svartvita skisser för att förtydliga. En bok ungdomar ombord borde slänga sig över för att använda till frågesporter och kanske till och med bräcka de vuxna. 20 Klart att segla söderut Guiden till ostkustens öar och gästhamnar som tidigare behandlat Arholma-Landsort har utökats med sträckan Landsort Skanör. Boken är uppbyggd på samma lättillgängliga och behagligt inspirerande sätt som de tidigare och lockar verkligen till att resa. Utöver kusten finns också Bornholm med i denna upplaga. Rikligt med fotografier och sjökort berikar den trevliga texten. En absolut oumbärlig bok för alla båtägare, men även mycket bra som guidebok för alla som fär- Vildmarksmat - en handbok för hungriga vandrare Don & Pam Philpott 144 sidor B Wahlströms Cirkapris: 239:- Tel: Läcker mat för hungriga seglare Ofta är det just på sjön man njuter allra mest av maten. Den här söta lilla boken blir som ett eget litet herbarium när barnen fyller i uppgifterna om var och när de finner drygt 40 av våra vanligaste blommor. Boken är vackert fotograferad och praktiskt indelad efter blommornas färger, som gör det lätt för barnen att hitta sin blomma. Till varje växt finns en liten beskrivning och några roliga iakttagelser. Min första blombok Anja Baklien 95 sidor B Wahlströms Cirkapris: 103:-

Bullerö 128 Bullerö 129 Bullerö

Bullerö 128 Bullerö 129 Bullerö 128 Bullerö 129 Bullerö Bullerö 130 Bullerö 131 Bullerö 132 Bullerö 133 Bullerö VVågorna piskar mot rutan för det blåser rejält. Kapten styr med van hand taxibåten in i Bullerös hamn Hemviken. Tillsynsman

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek!

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Äntligen har vi fått tummen ur och beskriva vår sista månad i Turkiet, det blir lättar o lättare att dra

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp alldeles vid vattenbrynet

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 Vi är åtta personer, varav två är ledare, Mats och Heléne. Inför paddlingen har vi önskningar att vädret ska tillåta oss besök på Håkansskär och Torskär

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Rally SM.. Rally SM... Rally SM.. så var det åter dags.. för denna underbart trevliga form av rally.. denna gång på "hemmaplan", vilket som vanligt ställer till en hel del extra problem som man inte behöver

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

www.visitestonia.com

www.visitestonia.com www.visitestonia.com RESAN BÖRJAR Gadgetville är en liten by vid en stillsam plats nära havet. Nästan alla invånarna i byn älskar uppfinningar och att uppfinna saker. Lektionerna i naturvetenskap på skolan

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Allemansrätten paddling

Allemansrätten paddling Allemansrätten paddling Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Allemansrätten gäller både på land och

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta Rapport 2001:01 Skärgårdsfakta Förord Stockholm ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och

Läs mer

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012

Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Agda Clara Vernissage 31 mars 2012 Äntligen var det dags för den efterlängtade visningen av Agda Clara Anderssons tavlor. Jag har i nästan två års tid letat tavlor. Med hjälp av tips från Tåbybor och även

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack alla sjöar och havsvikar för att ni aldrig tröttnade när vi kom och hälsade på. Tack till grodan Kvack och

Läs mer

Fotograferingar Produkter

Fotograferingar Produkter Fotograferingar Produkter Att investera i minnen Jag fotograferar alltid med fokus på känsla. Min bildstil är ljus men något dämpad, lite drömsk och pastelligt färgglad. Jag skapar alla mina bilder med

Läs mer

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011

Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Välkommen till årets semesterträff onsdagen den 13:e juli! Hällabladet 2011 Födda Familjenyheter Rickard Edström och Birgitta Ramstedt fick den 30/10 en liten dotter Angelina. Therese (f.d. Olofsson) och

Läs mer

Hantverkare i Falkenbergs kommun

Hantverkare i Falkenbergs kommun Hantverkare i Falkenbergs kommun Detta är förslag på besöksmål gällande hantverkare i Falkenbergs kommun. Nedan är hantverkarna beskrivna i kort text och även en karta är bifogad där alla är utsatta. Här

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje!

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! 1 Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! Lärarhandledningen är gjord i mars 2014 av Lena Nilsson

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

KONFERENSGUIDE. Hylte kommun 2014. Konferens på landsbygden

KONFERENSGUIDE. Hylte kommun 2014. Konferens på landsbygden KONFERENSGUIDE Hylte kommun 2014 Konferens på landsbygden Söker du en konferensanläggning med aktiviteter i naturskön miljö? Eller en plats som erbjuder en lugn och avspänd atmosfär? Boka din konferens

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9)

Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier. (SV åk 7 9) LINA STOLTZ SIDAN 1 Lärarmaterial Vad handlar boken om? Sam, Sams mamma och hans lillasystrar Nour och Asma har flytt från kriget i Syrien till Sverige. Nu sitter de på bussen på väg norrut. Det är mörkt

Läs mer

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Grönland 2016 Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Trackers erbjuder som enda researrangör i Europa en unik paddlingsresa i ett av Grönlands mest spektakulära områden Uummannaqfjorden på nordvästra

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet Allemansrätten en unik möjlighet Felix Oppenheim/Folio 1 Allemansrätten Sime/Folio Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Agneta Livijn. J Jag älskar de internationella kontakterna. Gästinredare. Gästinredaren

Agneta Livijn. J Jag älskar de internationella kontakterna. Gästinredare. Gästinredaren J Jag älskar de internationella kontakterna i mitt jobb. De är oerhört berikande och den ena kontakten leder ofta till nästa. Ett möte i New York ledde till fabriken i Italien där jag tillverkar en del

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Askersunds Skärgårdstrafik AB

Askersunds Skärgårdstrafik AB Askersunds Skärgårdstrafik AB Nu är det dags att presentera 2016 års paketresor. 2016 har vi en spännande nyhet, nämligen Gruv muséet i Zinkgruvan. Det är nu 13 år sedan vi började med att paketera våra

Läs mer

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1 I gränslandet mellan det vilda och det tämjda ligger vår plats. I gränslandet mellan naturens frihet och hemmets trygghet. Som om de alltid hade legat där mellan träden. Små tidlösa plattformar för livet.

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL 20-21/8 & 27-28/8-2016

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL 20-21/8 & 27-28/8-2016 STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL 20-21/8 & 27-28/8-2016 Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Från Malta o till Sicilien är det bara en Skagen resa i våra mått, det skuttet tog vi den 14 september o hamnade i viken Rada Di Portopalo på södra delen

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Tanarog, Yxkämpen. Text Niklas Krog Bild Nils-Petter Ekwall

Tanarog, Yxkämpen. Text Niklas Krog Bild Nils-Petter Ekwall 1 Tanarog, Yxkämpen. Text Niklas Krog Bild Nils-Petter Ekwall Tanarog är en dvärg som lever med sitt folk i djupa grottor. De blir alltmer inträngda av den hotande Besten. Tanarog har blivit varnad av

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Grönt båtliv? EN ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND FINSKA, DANSKA OCH SVENSKA BÅTÄGARE OM ÖSTERSJÖN, BÅTLIV OCH MILJÖ

Grönt båtliv? EN ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND FINSKA, DANSKA OCH SVENSKA BÅTÄGARE OM ÖSTERSJÖN, BÅTLIV OCH MILJÖ Grönt båtliv? EN ATTITYDUNDERSÖKNING BLAND FINSKA, DANSKA OCH SVENSKA BÅTÄGARE OM ÖSTERSJÖN, BÅTLIV OCH MILJÖ har du tänkt på att Östersjön i princip är ett slutet innanhav? Detta betyder att föroreningar

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer