Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården. Utö den barnvänliga ön EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården. Utö den barnvänliga ön EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006"

Transkript

1 EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2006 Möt kulturen på Blidö! Vandrarhemmen i skärgården Utö den barnvänliga ön Isrännan mot Lådna i slutet av mars

2 STORMFÅGELN BÖRSNOTERAT Stormfågeln AB (Publ.) har framtagit ett fartygsprojekt som bygger på Torbjörn Erikssons epokgörande uppfinning av ett nytt fartygsskrov i förening med en framdrift med unika ställbara s.k. ytskärande propellrar. Skrovkonstruktionen är sådan att den gör ett extremt litet vattenmotstånd i praktiskt taget alla fartområden. Framdrivningen i prototypfartyget sker genom två elvabladiga propellrar som är monterade så att propellernavet ligger ovanför vattenytan och att endast tre blad helt eller delvis befinner sig i vattnet samtidigt. Fart och kurs regleras huvudsakligen genom navet vilket innebär att båten saknar konventionellt roder och konventionella propelleraxlar. Det nu sagda innebär att ett fartyg konstruerat enligt detta kombinationspatent inte gör något nämnvärt svall oavsett hastigheten, vilket bekräftats av hittills gjorda tester. Bränsleförbrukningen och därmed även koldioxidutsläppen beräknas vara väsentligt lägre än motsvarande konventionella fartyg inkl katamaraner och vattenjetbåtar. Konstruktionen möjliggör också höga farter och enligt bolagets beräkningar väsentligt högre verkningsgrad, att jämföras med fartyg tillverkade efter idag känd teknik. Företaget sponsras sedan flera år materialmässigt av Scania Marin AB med två marindieslar om vardera 675 hkr och av SSAB, som kostnadsfritt tillhandahållit all fartygsplåt. Den extremt höghållfasta fartygsplåten minskar vikten radikalt på skrovet jämfört med konventionellt stål, vilket exempelvis gör fartyget i praktiken lättare än en motsvarande aluminiumkonstruktion. Företaget är inledningsvis inriktat på kommersiell sjöfart i det mindre segmentet, exempelvis kustbevaknings-, sjöräddnings-, miljöövervaknings-, tullfartyg, etc. i storleksordningen meter. Även mindre fartyg för snabb person- eller godsbefordran är lämpliga objekt. Redan nu har emellertid ritningar framtagits för ett helt nytt mindre kustnära containerfartyg enligt detta patent. I dagsläget pågår tillverkningen av ett 15 meter långt prototypfartyg. Innan detta fartyg kan sjösättas för fältprov i öppen sjö återstår att slutkonstruera, tillverka och testa propellernav och propellerblad i testanläggning. Det tillskott som nyemissionen givit skall användas till att färdigställa prototypfartyget för fältprov till sjöss under 2006 och för fortsatta tester. Därtill behövs tillskott av kapital för att säkerställa och upprätthålla patentskyddet för den uppfinning som ligger bakom fartygskonstruktionen och för att kunna lämna in patentansökningar avseende ytterligare uppfinningar. I nov. dec genomförde Stormfågeln en nyemission som tillförde bolaget 400 nya aktieägare och knappt SEK 8 milj. i nytt kapital. Teckningskursen var SEK Från är Stormfågeln noterat på AktieTorget på Stockholmsbörsen. Spantkontruktionen i prototypfartyget. Till Vänster: Magnus Ullman, advokat och styrelseordförande och Torbjörn Eriksson, uppfinnare och utvecklingschef. Till höger: Prototypfartyget vid flytten från anläggningen i Södra Hammarbyhamnen till anläggningen i Fisksätra. STORMFÅGELN AB Box 27707, Stockholm, tel , fax , . lmlaw.se

3 LEDARE INNEHÅLL NR Levande Skärgårdsnatur NÄR JAG SKRIVER DETTA i slutet av mars uppmärksammar tidningarna just att sälhonorna i år fött sina kutar på packisen. Och stiftelsens tillsynsman Sten Söderlund säger i en intervju i Dagens Nyheter att Det är naturligt för sälarna. Men på senare år är det inte ofta vi haft någon packis. Då kutar de på kobbar i ytterskärgården i stället. Och han tillägger att det brukar vara omkring 300 kutar på kobbarna vid sälskyddsområdet vid Svenska Björn men i år verkar det vara ännu fler på packisen. Skärgårdsnaturen med sin flora och fauna har i alla år fascinerat människor. Det är populär läsning på tidningssidorna och blir intressanta reportage i TV:s olika nyhetsmagasin. DET ÄR NU TVÅ DECENNIER sedan Skärgårdsstiftelsen var med och tog initiativet till projektet Levande Skärgårdsnatur. Det skedde efter diskussioner med Länsstyrelsen i Stockholms län, som i början av 1980-talet efterlyste en bättre miljöövervakning i skärgården. Tanken med hela projektet var att det skulle kunna fungera som en snabb och obyråkratisk väckarklocka för miljöfrågor i skärgården. De arter som man valde ut att inventera skulle fungera som indikatorer på förändringar. På plats i skärgården hade stiftelsen redan sitt nät av tillsynsmän, naturvårdare och skärgårdsbevakare. Vi kunde därför erbjuda oss att relativt enkelt och mycket kostnadseffektivt samla in alla dessa fakta, som sedan forskare på olika institutioner har utvärderat. Detta har bidragit till en ökad kunskap om växtoch djurlivet i skärgården, vilket varit till stor hjälp i miljöövervakningsarbetet i Stockholms skärgård Om berguvsseminarium och fågelinfl uensa. Nya tillsynsmän. Vi tittar lite närmare på kulturen på Blidö Allt för Sjön första vårtecknet, men vart tog våren vägen? Axel Sjöbergstipendiet 20 år. Vi möter Cecilia Edefalk. Gästkolumn av Kay Pollack. Bilaga: Skärgårdsstiftelsens vandrarhem. Notiser; Kurser i skärgårdsmiljö. 6 DET HAR VARIT MÅNGA SPÄNNANDE ÅR! Vi upptäckte den första kuten i Stockholms skärgård ute vid Svenska Stenarna Sälhonorna hade då länge varit infertila på grund av skadeverkningar från miljögifterna PCB och DDT. Den första häckande skarvkolon noterades på Grän 1994 av vår tillsynsman på Utö. Då handlade det om ett 30-tal bon. Tio år senare fanns ca mellanskarvar fördelade på ett 20-tal kolonier över hela skärgården! Men vi har också konstaterat att skarvarna nu plötsligt kan överge sina häckningsöar mitt under säsongen troligtvis på grund av attacker från havsörnar som äter skarvungar. Att följa utvecklingen av havsörnsstammen kanske ändå varit den absoluta höjdpunkten. Under 1980-talet var vi glada om 1 eller 2 ungar överlevde och kunde lämna sina bon mot slutet av sommaren. Förra året slog inventerarna nya rekord när de kunde räkna in 59 flygfärdiga ungar! PÅ ANNAN PLATS I TIDNINGEN kan du läsa om vårt Berguvsseminarium som blev så välbesökt att vi fick dubblera det och om våra tillsynsmäns uppgifter om/när fågelinfluensan slår till i skärgården. Speciellt kommer vi med oro att uppmärksamma vad som händer med havsörnarna. Som predatorer på fågel och som asätare är de verkligen i riskzonen om influensan får stor utbredning i skärgården. RAPPORTEN LEVANDE SKÄRGÅRDSNATUR 2006 kan du kostnadsfritt ladda ner från nätet, där kan du också läsa hur du själv kan stödja projektet. Den tryckta rapporten kan också beställas på nätet eller från vårt kansli mot en mindre avgift. Berndt Festin Vänsidan. Utö har en gemensam marknadsstrategi. Nya böcker Skärgårdens Bästa Butik kommer ut med sex nummer om året och går till alla Skärgårdsstiftelsens vänner och samtliga hushåll på öarna i Stockholms skärgård. Utgivare och ägare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Box 7669, Stockholm Telefon: Telefax: Internet: Ansvarig utgivare: Berndt Festin Redaktör: Misse Ljungström I redaktionen: Johan Ahlbom och Christina Ohlig Omslag: Foto: Misse Ljungström. Prenumerationer och adressändringar: Pren.pris: 120:-/år Lösnummer: 20:-/st. Tryck: Elanders Gummessons, Falköping Upplaga: ex. Papper: Tryckt på svanmärkt matt G-print, 90 g. Omslag 130 g G-print. Nästa nummer utkommer 12 juni 2006 Annonser: (bokning och material) Hummelgren Media, Södra Agnegatan 27 n.b., Stockholm Telefon: Fax: , 3

4 Upprop om berguven lockade många Alar Broberg talade berguv med havsörnskännaren Björn Helander och stiftelsens Britten Hjertstrand. Lasse Rune från Skärgårdsmuséet och Karin Fagergren. Intresset för berguven är stort, så stort att det i förra numret utannonserade seminariet om berguven fick dubbleras. Alar Broberg, som följt berguven i många år redogjorde för hur betingelserna för den ser ut för närvarande. DEN STORA HÖRSALEN i Nordregios lokaler på Skeppsholmen fylldes av åhörare som också fick höra tillsynsmannen Sten Söderlund berätta om sina skärgårdsbilder. Stens bilder berättar på ett inspirerande sätt om villkoren för de djur som ingår i projektet Levande Skärgårdsnatur, som fyller 20 år. Stiftelsens miljöhandläggare Karin Fagergren betonade styrkan och säkerheten i projektet i och med att det är samma personer som räknat alkfågel, havsörn, säl, växter och mink i de 16 delprojekten genom åren började Sten mata havsörn under vintern och utfodringen har pågått på en mängd platser i skärgården sedan dess. Den här dagen var det berguven som var i fokus och Alar Broberg uppmanade åhörarna att lyssna och rapportera om de hör berguvens karaktäristiska hoande i skymningen nu under vårvintern. Han berättade att berguven finns i hela landet och cirka en tiondel av beståndet, par, finns i Stockholms län. Berguven är skygg och trivs vid fågelrika vatten. Men den håller inte alls enbart till i skärgården och långt från människor. Det är normalt svårt att få se en berguv och det är egentligen bara på Skansen det är möjligt, men den har funnit sig väl tillrätta i stadsmiljöer, där det finns gott om råttor, vitfågel och annan föda och där kan man höra den, säger Alar. (Häromdagen satt en berguv i ett träd vid Kungsholmens kyrka. Den samlade en stor skara beundrare, som gissade att den bodde borta vid gasklockan i Hjorthagen.) I år har projektet satsat extra på att inventera berguven och allmänheten uppmanas att hjälpa till med att rapportera. Misse Ljungström Sten Söderlund och Gunnar Ohrlander. Rapport om tid och plats för observation av läte kan lämnas till Anett Persson på Skärgårdsstiftelsens kansli. Tel : eller Lite om vad vi vet om fågelinfluensan! FÅGELINFLUENSAN HAR KOMMIT för att stanna och det är viktigt att skapa bättre restriktioner för att skydda tamfåglar, som är mer mottagliga för smitta, men också eftersom de representerar stora ekonomiska värden för uppfödare och producenter. Det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv för vi kommer att vara tvungna att lära oss att leva med den, säger Karina Burlin, länsveterinär i Stockholms län, när hon håller informationsmöte om det aggressiva fågelviruset H5N1 för hela Skärgårdsstiftelsens personal. Till dagens datum har enstaka fåglar konstaterats vara smittade av det dödliga viruset, men när flyttfåglarna kommer i stora skaror är det viktigt att tamfåglar skyddas samt att katter och hundar hålls ifrån smittade områden. Skansen och andra djurparker vaccinerar sina fåglar och andra fjäderfän måste hållas inne för att undvika smitta. Man talar om fyra nivåer vad gäller smittan, säger Karina. Första nivån smittar vilda fåglar till vilda fåglar, andra smittar vilda till tama, tredje smittar tama till människor och fjärde smittar människa 4 till människa, vilket är mycket allvarligt. Nu har vi den första nivån. Viruset smittar mest dagen innan sjukdomen bryter ut, vilket gör att även helt symptomfria fåglar kan smitta, och inkubationstiden är två till fem dagar. Det är viktigt att rapportera fynd av döda eller sjuka fåglar snabbt, men man bör undvika direktkontakt med dem. Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän rör sig mycket ute i skärgården och kan snabbt rapportera misstänkt smitta, men de kommer inte att röra fåglarna, eftersom säkerhetsbestämmelserna kring smittan är alltför rigorösa. Uppgiften att ta hand om döda eller sjuka fåglar i skärgården ligger hos Kustbevakningen, som kommer att vara utrustade med rätt skyddskläder och desinficeringsutrustning. Enstaka döda fåglar är normalt i naturen, men fem eller fler döda fåglar på samma ställe räknas som ansamling och kan vara tecken på smitta. Misse Ljungström Vid fynd av en ansamling döda eller sjuka fåglar i Stockholms län kan man kontakta länsveterinären på tel: eller Statens Veterinärmedicinska Anstalt på tel: Den som har frågor om fågelinfl uensan kan kostnadsfritt ringa vardagar mellan kl 8.00 och samt lördagar och söndagar kl Mer info fi nns på: (Jordbruksverket) (Statens Veterinärmedicinska Anstalt)

5 Nya tillsynsmän INGEGERD RYDBERG är välkänd för de flesta, dels från stiftelsens kansli dels från olika mässor, där hon brukar vara montermamma. I år sluter hon sin cirkel och blir tillsynsman på Bullerö juni, juli och augusti. Det var nämligen som tillsynsman på Bullerö hon för länge sedan började sin anställning i Skärgårdsstiftelsen. Övriga året kommer hon att vara på kansliet som vanligt. JANNE OLSÉN är anställd som tillsynsman på Bullerö på heltid under sommarhalvåret. Han har varit försvarsanställd inom marinen sedan 1974 och slutade i april. Han bor på Runmarö med sina söner Fredrik, 16 år och Tomas, 14 år. Han är djupt engagerad i olika skärgårdsfrågor och mycket välkänd för de allra flesta skärgårdsbor. PELLE BLOM är anställd som tillsynsman på Fjärdlång på halvtid under tiden april oktober.han bor sedan 20 år på Fiversättraön med sin familj, sambon Lina och sönerna Niklas, Jonas och Anders. Pelle och Lina har egen firma och har gjort jobb åt stiftelsen i många år. De har också arbetat åt Folksam och stuguthyrningen på Kvarnö i drygt tio år. LARS LUNDGREN är ny tillsynsman på Landsort. Han bor på Öja med sin familj, som består av sambon Anki och döttrarna Ida, 9 år, och Sara, 7 år. Lars är uppväxt på Öja och arbetar åt Sjöfartsverket sedan tolv år. Hans intressen är natur, jakt, fiske och naturligtvis båtar. Han har också varit ute till sjöss under sex år. Ingen vänkryssning med s/s Saltsjön i vår TYVÄRR BRYTS DE SENASTE årens tradition med vänresor med både Sjögull i augusti och ångbåtskryssningar med Saltsjön i maj/juni. Som framgår av Saltsjöns legendariske kapten Torbjörn Svenssons meddelande nedan står fartyget inför ett ägarskifte som innebär att inga charterresor kan genomföras under Vi beklagar detta för resorna har varit mycket uppskattade av våra vänner. Saltsjön har verkligen levt upp till de högt ställda förväntningarna både vad gäller skärgårdsnavigering till spännande resmål och servering av läckerheter i den eleganta matsalen. Vi hoppas innerligt att detta bara är en parantes och att Saltsjön snart är tillbaka i vännernas tjänst igen! För att i någon mån kompensera bortfallet av dessa kryssningar planerar vi att utöka antalet vänresor med Sjögull från 4 till 6. I juninumret av Stångmärket återkommer vi med närmare detaljer kring dessa resor. Berndt Festin Meddelande till vännerna från Torbjörn Svensson, befälhavare på s/s Saltsjön: Ångfartyget Saltsjön har sedan många år haft förmånen att varje vår genomföra fyra Expeditioner i havsskärgården för Skärgårdsstiftelsens Vänner. Det blir detta år tyvärr ett, som vi hoppas temporärt, uppehåll i denna av såväl gäster som besättning mycket uppskattade tradition. Anledningen är att s/s Saltsjön står inför ett ägarskifte och i den brytningstiden så kommer fartyget att denna sommarseglation inte utföra några publika resor. Som Stångmärkets läsare kanske känner till sålde jag s/s Saltsjön 1999 till ett bolag ägt av Knuth Borg i Västerås. Detta bolag som även äger ångisbrytaren Bore och ångbogseraren Örnen, har nu för avsikt att gå ur sina fartygsengagemang och söker därför ny ägare till även s/s Saltsjön. Det finns goda förhoppningar om att finna en sådan och där den nuvarande operatörsgruppen kan fortsätta driva fartyget i hennes så välrenommerade och omtyckta verksamhet i Stockholms skärgård. Men denna process tar tid och därför blir det alltså en time-out för Saltjsön Vi hoppas kunna återkomma med nya friska tag med vår kära ångbåt senast till sommaren 2007 och återuppta bla de härliga vänresorna med Skärgårdsstiftelsen. 5

6 Välkommen till Galleri Blidö Wärdshus! 6 stångmärket BLIDÖ ÄR ETT LYSANDE EXEMPEL på att kulturen är levande och hur man sammanfört nostalgi och museer med nytänkande på ett kreativt sätt. Lugnet och tystnaden finns kvar på ön, som har omkring 600 bofasta invånare och mångdubblat antal sommarboende. Men att tro att livet här står stilla är fel. Här är ett exempel på snabb kreativitet och driftighet. Hör bara! Bredband är något som talats om i skärgården under många, många år. För fyra år sedan var bredbandets och kommunens representanter på Blidö för att berätta hur bredbandet skulle underlätta för alla företagen på ön. Får man dra fram det själv? Frågade Stefan G Gustavsson. Jaaa, men man får betala själv, blev svaret. Dagen efter började G gräva och drog in bredband till sitt företag Skylt Direkt, som håller nio personer med arbete. Bland annat en pendlare med specialkompetens från Åkersberga och en från Norrtälje, som Stångmärket har valt att se närmare på kulturen i skärgården under I förra numret berättade vi om fantastiskt fi na Skärgårdsmuseet i Stavsnäs, där äldre skärgårdsliv dokumenterats i text, föremål och foton. Nu tittar vi på hur dagens kulturliv på Blidö ser ut. Text och Foto: Misse Ljungström också kör leveranser till posten i Norrtälje på kvällen, eftersom postens hämtningstider inte stämmer med ö-företagens leveranser. Bredbandet på övriga ön?? Nej, det har inte byggts ut ännu. PÅ BLIDÖ WÄRDSHUs råder full aktivitet även nu i vinterfebruari för här är öppet året runt och värdshuset med tillhörande vandrarhem är med i den sammanslutning av vinteröppna anläggningar, som fått namnet Öppen Skärgård.. Det är här alla träffas och många lägger alla sina möten här, säger Blidös egen konstnär Erik Kula Wennberg, vars tavlor just nu förgyller värdshusets väggar. Värdshuset känns verkligen som en samlingspunkt och Kulan berättar att människor som vill ha tag i hantverkare oftast kommer hit för att få tag i dem istället för att söka på telefon. För alla äter den goda maten här. Kocken Kim Johannesson, som är uppväxt på Yxlan har bland annat lagat stekt fläsk och löksås till lunchen i dag och doften sprider sig ljuvligt. Blidö Wärdshus drivs av Blidö Turist & Fritid sedan 1998 och Stina-Britt Lundin, som innan hon började här var restaurangchef på Marholmens kursgård, har varit ansvarig från första början. Så här års är det förstås mest öbor som kommer och sista fredagen i månaden har vi ö-bornas kväll. Sist var trubadurerna Pelle Törner och Ivan Dittmer här och nästa gång kommer Micke Blom och kåserar om Roslagen, berättar hon. Konsten har varit med här på värdshuset från början. Nu är det Kulan och hans fru Agneta, som sköter alla inbokningar och hänger upp konstnärernas tavlor. Det blir vernissage ofta och det är trevligt, menar hon. Vid ett bord i matsalen sitter journalisten Majken Sörman Olsson, som alldeles nyligen var på värdshuset och läste högst ur sin bok om BlåmsterLisa från Odenasala.

7 Musiken ligger Stina-Britt nära om hjärtat. Vi har livemusik varje lördag. Det finns inte så många lokala spelmän men Durpiggarna är ofta här och spelar gammeldans. Det känns viktigt för kulturen att gammeldansen bevaras och inte försvinner. Det är blandad publik med många ungdomar här då och det känns trivsamt, säger hon. BLIDÖ HAR EN LÅNG och rik kultur. På 1000-talet kom de första bofasta hit och på 1500-talet, då fisket och jakten lockade ut folk till öarna, fanns redan byarna Oxhalsö, Blidö by, Boda, Sunda, Sikmarö och Glyxnäs. på ön. Läget utmed den stora Husaröleden har alltid varit viktig för seglare och fiske och under 1800-talet var det sjöfarten i kombination med fisket som försörjde öns invånare. Som många andra öar drabbades Blidö hårt av rysshärjningarna 1719 och så gott som alla öns byggnader brändes ned. Blidö kyrka byggdes kring resterna av ett gammalt kapell från 1600-talet i mitten av 1800-talet och har flera vackra votivskepp som är modeller av lokala fartyg. Klockstapeln är fristående och byggdes Vid kyrkan ligger den gamla krogen, som enligt folkhumorn sägs vara äldre än 1719, för inte var väl ryssarna så dumma så de brände ner en krog! Nu är supstugan ett litet museum med 1700-talsföremål som kommer från bygden. I många år har prästen och jazzmusikern Lars Sumpen Sundbom bidragit till öns kulturliv med att spela gladjazz; riktigt svängig dixielandmusik i kyrkan. HUR MAN KAN BEVARA gammal kultur med modernt nytänkande kan historien om sandkilen Helmi vara. Så här gick det till: Helmi byggdes på Svartlöga under 1880-talet och seglade med sand mellan Stockholm och Blidö, där hon hade sin hemmahamn. Efter kriget upphörde seglingarna och Helmi pensionerades, blev fritidsbåt i Stockholm och döptes om till Ellinor fann Anders Justrell henne och skänkte henne till Sjöhistoriska museet, som lät Anders far Kjell Justrell förbygga, det vill säga återställa, Helmi som hon en gång var. Det blev möjligt tack vare massor av ideellt arbete, medlemsavgifter i den förening som bildades, bidrag, donationer och sponsring med försäljning av unika medaljer för kronor styck. Strax före millennieskiftet fick föreningen Helmis Vänner ansvaret för henne och sedan pingsten 2002 har hon sin hemmahamn på Blidö igen. Nu ligger hon vid en egen brygga nedanför Blidö Wärdshus i Stämmarsund och utgör ett pittoreskt inslag i bilden. Men inte nog med det. Hon jobbar för fullt! För Helmi, som är drygt 15 meter lång och 5 meter bred, seglar i skärgården igen och går att hyra både för dagsturer och längre kryssningar med övernattning i land. Det kan vara kick-off för företag eller fester vid födelsedagar eller bröllop och rena äventyrsutflykter. Det finns mycket mer att berätta om kulturen på Blidö. Det kan vara museal kultur som exempelvis Ture Nermans gamla torn och Hembygdsmuseet och så mer aktiv som öbornas hus Havlust, slöjdboden på Oxhallsö, Hantverkshuset som Kulan och Agneta bygger och som ska fungera både som aktivitetshus och museum med konstutställningar. Till det behövs mycket pengar och för att få det vill Kulan äntligen sälja sina originaltavlor. Just nu plockar han och Agneta ner de kvarvarande tavlorna från utställningen på Blidö Wärdshus, som är öns kulturella nav. I morgon ska de hänga upp dem i Volvo Show Room i Kungsträdgården i Stockholm, där de ska lysa upp huvudstaden under en tid. Listan på konstnärer i olika genrer som haft sina alster utställda på Blidö Wärdshus bara de senaste åren är ganska diger. Blidökonstnärerna är tolv stycken. Utöver Erik Kulan Wennberg, vars glada tavlor hänger där nu, har också konstnärerna: Ulla Andersson, Ulf Edlund, Mikaela von Walden, Agneta Tillnert, Rune Janson, Eva Ring, Ruben Jonsson, Anders Fredholm, Graham Ainscough och Louise Odö samt Jacob Ericsson från Söderöra representerats på det trivsamma värdshusets väggar. Från Yxlan har Arvid Malmström Engquist, Ylva Ekman, Monica Axén, Charlotte Masreliez Eriksson och Johan Arle haft sina tavlor där och mer långväga konstnärer har varit Kajsa Svensson och Marianne Stern från Svartsö, Steve Warwick-Fleming från Gräddö samt Bengt Norling och Bertil Erkhammer från Norrtälje. 7

8 Allt för Sjön välkomna vårkänslor i vinterkylan I Skärgårdsstiftelsens monter satt stundtals mässans vandrande spelman, Åke Hellman, på bryggan och spelade dragspel för gamla och unga besökare. Katrin Törnqvist och Catrine Andersson berättade om härliga fi skelägen i Bohuslän, som valts ut till Årets Kuststräcka, och de vill gärna se fl er ostkustseglare där. En glad matbok med rätter från Smögen och Västkusten lottades ut bland besökarna. Det var länge sedan vintern så totalt hade sitt grepp kvar som när årets stora båtmässa i Älvsjö ägde rum. Snön yrde och köldrekorden i landet låg på samma nivå som 1940-talets krigsvintrar. Men inne i mässhallarna var det vår! Text och Foto: Misse Ljungström ÅRETS MÄSSA VAR STÖRRE ÄN NÅGONSIN och presenteras som Nordens största båtmässa. Omkring båtar, massor av tillbehör, allt för seglaren, turistinformationer, Classic Boats, seminarier, utbildningar, aktiviteter, tavlor, nostalgi, småplock, kläder och kul på sjön för barn och ungdom fanns precis som vanligt. En nyhet var att de olika utställningshallarna döpts om till de mer sjöanknutna namnen Alfa, Bravo och Charlie. Skärgårdsstiftelsens monter vid stora entréhallen präglades av årets vänbok Skärgårdsliv i gången tid och pryddes dels av tavlor av konstnären Roland Svensson dels av gamla nät, vettar och andra typiska redskap i skärgården. Även foldern Bed& Breakfast och skärgårdsvandrarhemmen inom stiftelsens områden presenterades närmare i montern, som lockbete för billigt och bra boende i skärgården. Grönskärs fyr stod tryggt och vakade över montern. Nära den östra entrén stod vännerna för att styra besökare till montern och lockade med löfte om årets nyutkomna informationsbroschyr Skärgårdsnatur. Skärgårdsstiftelsens vänmöte var fullt till sista plats när årets vänbok presenterades av Jeppe Wikström och Torbjörn Svensson. Östersjöns miljö och den förstöring den utsätts för uppmärksammas alltmer. Ett helt miljötorg visade de värsta hoten mot vattenkvaliteten i havet. Och vad alla kan göra för att hjälpa till att förbättra den. De giftiga bottenfärgerna kan ersättas av att man tar upp båten och tvättar den, bränslet till gamla tvåtaktsmotorer kan bytas till alkylatbensin, toatankar ska tömmas i hamnarnas anläggningar för hur urin påverkar vattnet visades i två stora vattenflaskor. I den ena fanns 1 dl urin och där växte det rejält. Ett dygns urin från en människa fritt utsläppt i Östersjön ger gödning till ett kg alger. Tänkvärt! Ytterligare några axplock från årets mässa var att 20 Skärgårdsfotografer ställde ut sina vackraste bilder från havet. Fästingbåten vaccinerade mot TBE, Ett stort seglarsymposium ägde rum, Xstreme Corner visade alla vattenleksaker, Skärgårdssmaksbutikerna sålde egna produkter och mycket, mycket mer. 8 Hos Sjöfartsverket fanns Monica Malmersjö-Carlsson och presenterade det nya halverade båtsportkortet, som nu är i A3-format. Ett spiralbundet behändigt kort med ny indelning och plastlaminerade sidor för den som vill ha det. Naturligtvis tar också säkerhetsfrågor på sjön stort utrymme i verksam heten och tillsam m ans m ed Sjöräddningen visades säkerhet i olika former. Oxelösund, skärgårdsstaden utanför Nyköping representerades i dag av Jonas Jensen från äventyrshuset Bodaborg, där såväl familjer som kompisgäng och företag kan lösa utmaningar á la TV:s Fångarna på Fortet.

9 Värmdö kommun och Taubesällskapet har ett härligt projekt på gång. Det heter Vispråmen Sjösala och gäller att skapa ett fl ytande Taubecentrum i Gustavsbergs hamn. Kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i Taubesällskapet sjösatte projektet och Sven Bertil Taube förgyllde stunden. Bisse Alm från Värmdö Turism representerade i Värmdös monter. Henrik Skärblom från Pythagoras Vänner, som är ett levande museum i Norrtälje, visade stolt tändkulemotorn Drott som startades med blåslampa en gång i halvtimmen och bidrog med pittoreskt dunk-dunk-ljud. Motorfabriken Pythagoras, som grundades 1898 och hade verksamhet in på 1960-talet, var länge Norrtäljes största industri. Utbildning på sjön är alltid en stor fråga. Medborgarskolan är stor aktör och har hållit kurser om sjöliv i över 35 år. Skolan erbjuder skepparkurser på alla nivåer och massor av specialkurser på en mängd olika orter i landet. I montern erbjöd Medborgarskolans Annica Timmerman och Lars Olson bland annat en frågetävling i sjökunskap. Kustbevakningen visade i en liten bassäng hur oljesanering med hjälp av utsjölänsar fungerar. Johan Månsson, stationerad på Djurö, berättar att man sparar ungefär 10 procent av kostnaden mot att ta hand om oljan när den kommit upp på stränderna. En av öppningsdagens stora begivenheter var presentationen av den planerade fi lmen Göta Kanal Kanalkampen, uppföljningen av klassikern från Den ska spelas in med några av skådespelarna från föregångaren nu i sommar och ha premiär i jul. Naturligtvis presenterades också de tävlande båtarna; familjen Andersson robusta aluminiumbåt mot ett vitt plastspjut. 25 år äldre är Svante Grundberg, Janne Loffe Carlsson och Magnus Härenstam samt unge Rafael Edholm. Joakim Ehnbom och Axel Wamberg, går båda i båtbyggarskolan på Ingmarsö, där det för närvarande fi nns nio elever. Båten här på mässan har Axel byggt. Mässan i sam arbete m ed Båtnytt och Båtägarskolan ville avliva budskapet att båtar bara är dyra lyxbåtar. De behöver inte vara dyra visade man med en begagnad och lite uppsnofsad Selco med utombordsmotor för kronor. Dyrare behöver det inte vara. Arbetande vännerna Sten Dalaryd, Christer Nettelblatt och Kirre Nyberg fi ck sällskap av vännerna Lennart och Anne-Marie Andersson. 9

10 Axel Sjöbergstipendiet 20 år Nu vill Cecilia Edefalk ut i skärgården igen För sex år sedan tillbringade konstnärinnan Cecilia Edefalk fem tidiga sommarveckor på Långviksskär som Axel Sjöberg-stipendiat. Hur minns hon dem? Jag träffar henne på Moderna museet en solig, kall vinterdag. Hon är varmt klädd för efter vårt möte ska hon direkt ut och åka skidor. Text och Foto: Misse Ljungström I SOMMAR SKA HON SEGLA, berättar hon. Jag vill jobba utomhus i sommar och jag planerar att göra en serie målningar från segelbåten. Förr fäste jag mig mer vid form men jag har blivit mer intresserad av natur och fria bilder än förut. Cecilia Edefalks verk som ingår i grupputställningen Modernautställningen 2006, består av svartvita gelatinsilverfotografier och en projektion. Utställningen pågår fram till och med den 7 maj i år. Cecilia Edefalk ställer även ut målningar på Art Institute of Chicago under våren i år. LIVET PÅ LÅNGVIKSSKÄR år 2000 var stillsamt och uppmuntrade till att varva ner. Cecilia Edefalk var trött efter arbete med sin separatutställning på Moderna Museet 1999 och i och med att det på Långviksskär inte fanns el fick varje praktisk vardagssyssla, som att till exempel diska, ta tid - och det kunde kännas ganska behagligt. Hon fotograferade en del och var ute och tittade på ljuset om nätterna, hon såg vädersolar som var helt fantastiska och hon levde inte bara nära naturen utan också i naturen. Man blir mer uppmärksam på sina egna känslor och reaktioner. Långviksskär var en sådan orörd ö och det fanns så mycket känslor av gammal tid på vissa platser där. Man kunde inte undgå att bli berörd. Cecilia Edefalk umgicks med kossorna som var på sommarbete på ön. Hon tyckte mycket om dem och fattade särskilt tycke för en av dem. Jag målade ett porträtt av henne, som jag fortfarande har över sängen. Cecilia Edefalk målade av de andra kossorna också, och hon målade ormarna på ön. En dag hittade jag ett kranium av ett rådjur. Det var så perfekt och hornen satt kvar, jag tecknade av det men gav huvudet till Emmy som är fast bosatt på ön. Emmy trodde att det var tjuvjägare som varit ute på vintern och tagit kroppen, kapat av huvudet och låtit det ligga kvar. Veckouthyrning På Långviksskär finns en gammal militärbarack, som numera är upprustad och kallas Kronstugan. Den är uppdelad i två uthyrningsdelar som hyrs ut veckovis eller enligt särskild överenskommelse även helger eller del av vecka. Upplysning och bokning på tel eller

11 TYSTNADEN Gästkrönika en gång läste jag att framtidens fyra främsta lyxprodukter kommer att bli: Rent vatten, ren luft, tystnad och att fritt kunna bestämma över sin egen tid. Det jag mest aktivt söker i min vardag är nog tystnaden. Och det jag lider mest av är nog avsaknaden av tystnad. Hur många fläktar har jag inte stängt av i olika sammanträdesrum i mitt liv! Och som vi letade efter det tystaste kylskåpet Vi satte in en värmepump i huset. Den skulle spara så mycket energi. Den skulle vara så miljövänlig. Ingen försäljare nämnde ett ord om att värmepumpar brummar. Där låg vi i våra sängar och tittade på varandra. Vi hade låtit montera in en apparat som fick hela husstommen att stå och vibrera i en dov baston! Vi fick kalla hit montören igen. Jodå, den kunde stå i garaget som låg fritt från huset. Men varför sa ingen det från början? Vi flyttade värmepumpen. Och kunde sova igen. när striden om järvafältet stod som hetast för 30 år sedan hade en entusiast på Rädda Järvafältet mätt upp en plats mitt ute på Järvafältet där det fortfarande var möjligt att uppleva total tystnad. Där alltså varken bruset från E 4:an i öster eller E 18 i väster nådde fram till denna punkt. I dag finns ingen sådan punkt längre kvar. I den yttre skärgården finns ännu platser där tystnad är möjlig att uppleva. Korta och lyckliga stunder tills nästa motorbåt passerar långt där borta. Blev jag miljöminister skulle jag införa starkare krav på ljuddämpade utombordare. Det är klart att det går att ljuddämpa utombordarna långt mer. Om det är så man vill ha det. Klucket mot båtsidan. Ett skri av en fågel. En vindil drar förbi. Ett sus i löven på trädet. Tystnaden. Själen kan vila. De egna tankarna börjar komma. Allt stillar sig. Kroppens celler slappnar av. Det blir vila. Ro. Tystnad. Det är något så dyrbart idag. Så eftersträvansvärt. CECILIA EDEFALK PLANERAR alltså att segla i sommar. Allra helst skulle hon vilja ha tillgång till någon plats i skärgården hon kunde ha som ateljé, och det ska hon börja se sig om efter snart. Men just nu är det utställningen i Chicago som är i fokus. Utställningen känns så klockren för det finns en viss frihet i den, säger Cecilia Edefalk lyriskt och beskriver helt kort om hur Double White Venus kom till. Det är egentligen en lång historia med många konstiga sammanträffanden. Jag var i London på en trädgårdsfest, plötsligt hörde jag ett skarpt ljud och såg en ljussiluett som verkade bekant, men det var ingen annan som märkte det. Dagen efter gick jag tillbaka till samma plats och där fann jag skulpturen av Venus i en grotta av fikonträd och tog ett foto av den jag finner tystnaden längst ute vid havsbandet. Vinden lägger sig. Det blir alldeles tyst. Alldeles stilla. Det är en otrolig känsla. Kanske det var så en gång urmänniskan satt och tittade ut över havet. Det var alldeles tyst runt henne. Det är en ursprunglig känsla. Jag blir plötsligt ensam med mig själv. Oändligheten och universum står intill mig. Jag blir ett med naturen runt mig. Jag blir ett med allt. Själva evigheten kommer och knackar på. Det är tyst. Jag är ensam. Jag kan höra mitt eget hjärta slå. Jag blir människa. Möjligheten finns att jag kan få möta mig själv om jag vågar det. Kanske vågar jag inte? Jag sätter genast på en radio som smattrar igång käckhetens snabba röster. Men vågar jag möta mig själv så kanske det händer något fantastiskt. Det är väl därför människor paddlar ut i sina kajaker längst ut mot havsbandet. Numera har vi i familjen en segelbåt. Men ofta tänker jag att inget går upp mot havspaddlingarna. De slår allt. De slår alla andra upplevelser. Jag älskar havet. Och tystnaden. Kay Pollak, författare, föreläsare och fi lmregissör till den Oscarsnominerade succéfi lmen: Så som i Himmelen samt Axel Sjöbergstipendiat

12 Upplev en Café-Krog vinterdag i skärgården! Vi har Öppet öppet alla för helger, er som Påsk vill till konferera Allahelgonahelgen. eller bara njuta! Juni, För mer juli och information augusti, öppet eller alla bokning dagar. ring Tel Varmt Välkomna! välkomna! SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Öppet året runt. Vår specialietet är som tidigare fisk från egen fångst. Öppet alla dagar Köket stänger Ring för bordsbeställning Tel: Fax: Välkommen Vi finns i Ramsmora på Möja Konferenser, middagar, bröllop, fester, bed & breakfast, luncher och lunchkorgar. Alla goda ting. Öppet året runt. Info och bokning Tel , Se även vår hemsida: Tel , Välkommen till Svartsö! Våröppet i brädgården! Alsvik, Svartsö Från 8 april Lördagar 9-12 Långfredagen 9-12 Egen brygga 300m öster om krogbryggan Beställningar: Telefon Telsvar/fax Vi har öppet året runt! Välkomna önskar Sozy, Matte och Lena med personal. Apoteks ombud Telefon Svartsö Herrgårdspensionat Klassisk skärgårdsmat! Öppnar för säsongen 21 april Lena och Marianne hälsar alla hjärtligt välkomna! Telefon Egen brygga! Fullständiga rättigheter och ett av skärgårdens bästa lägen. Öppnar för säsongen 1 april Ring och boka före. Välkomna! Telefon

13 Stockholm - Runmarö = 50 min Runmarö Krog, Styrsvik brygga tel: Öppettider, se vår hemsida: Ingmarsö Livs Skärgårdens Bästa Krog 2001, 2002 och 2004 livs & Statoil bensin Öppet hela året Sätt kurs mot vår restaurang! Ombud för: Posten Brev & Paket Svensk Kassaservice Apoteket och Systembolaget Öppettider Mån-Fre , Lör Telefon Konferenser upp till 25 pers. Bokning och information Fax: sandhamns-vardshus.se Öppet sedan 1672 Möten & konferens. 45 min Stockholm Arlanda 35 min 45 min www. smadalarogard.se Tel Vi säljer och levererar sand och grus med självlossande fartyget Solskär, i hela skärgården. Tel

14 Noterat Lidö Värdshus bästa krogen i skärgården I Skärgårdssmaks tävling Skärgårdens Bästa Krog tog i år Lidö Värdshus hem den ärofulla titeln Skärgårdens Bästa krog I tuff kamp med 40 andra krogar lyckades kockarna Niklas Svensson och Matthew Kern knäcka de andra i finalen genom att laga till en läcker förrätt med Karl Johansvamp samt lamm på tre olika sätt som huvudrätt. Gissningsvis kommer någon av rätterna att finnas på Lidö Värdshus meny i sommar. Grattis Grattis! Kurser i skärgårdsmiljö Skeppsholmsgårdens folkhögskola arrangerar sedvanligt spännande seglingar med intressanta kurser i sommar. Vad sägs exempelvis om en skrivarkurs, en botanikkurs eller en kurs om skärgårdens natur och kultur eller en om svampar? Här följer en del av skolans utbud. TEMASEGLINGAR Poesivindar i skärgården Skrivarkurs med skärgårdssegling, strandhugg, kreativa skrivövningar, miljöstudier, skrivande av dikter och noveller. 2 5 juni, 3 500:- (inkl. kost och logi) Skärgårdsbotanik med kulturhistoria Med Blidö som bas studerar vi växtligheten från Riddersholm och ängarna på Ängsö till utskärgårdsnaturen på Ängskär juni, 3 000:- (inkl. helpension på Blidö värdshus samt båtfärder) Skärgårdsnatur och historia Vi seglar skuta genom Stockholms skärgård och studerar naturen, landskapets utveckling och människans historia i skärgården. 4 8 september, 3 500:- (inkl. kost och logi) Skärgårdssvamp och höstnatur När hösten bjuder på vackra färger och flyttfågelsträck seglar vi med m/s Shamrock i Stockholms södra skärgård där vi studerar och plockar svamp på öarna. 5 8 oktober, 3 500:- (inkl. kost och logi) För mer info och anmälan tel: eller Årets Axel Sjöbergstipendiater Konstnären Sölve Olsson från Lund och konstnären Elisabeth Ekstrand från Stockholm har av 42 sökande utsetts till Axel Sjöbergstipendiater 2006 och får i sommar tillbringa varsin femveckorsperiod på Långviksskär. Sölve Olsson är klassiskt stilren målare och tecknare med inriktning på landskap och stilleben. Hans erfarenhet från skärgården är som Författarförbundets gäst på Runmarö en gång. Han är mer förtrogen med den bohusländska skärgården och beskrivs i någon recension även som naturlyriker. Elisabeth Ekstrand är konstfacksutbildad bildkonstnär som både tecknar, målar och skulpterar. Ett av hennes mest kända verk är fontänen i porfyr på Kungliga Myntkabi nettets gård på Slottsbacken. Hon har tidigare dels som gäst och dels som hyresgäst tillbringat mycket tid på Arboda ö, Ingmarsö och Södermöja. Hon ser fram emot sin vistelse i Axel Sjöbergs hus på Långviksskär. ÖNSKAR HYRA Fd Värmdöfamilj nu i Skåne, önskar hyra sommarboende på Värmdö/Ingarö Veckor 27, 28, 29 Rökfria, goda referenser Svar till: Thomas Hummelgren , eller denna tidning, Sten Hummelgren Natur och kulturvandringar på Riddersholm Vandrarhemmet vid Riddersholm och Kapellskär kan nu erbjuda guidade hel-e ller halvdagsvandringar ute i reservatet. Det är vandrarhemsvärden Gunnar Lodin själv som guidar, ibland med förstärkning av andra som också kan området och dess historia väl. I samråd med Åland och Skärgårdsleden erbjuds också paddling, cykling, ridning samt vandringar. Användbara och fina gåvor till stiftelsen Åke Anderson Förvaltnings AB har skänkt en fullt färdig övernattningsstuga till stiftelsen och vandrarhemmet på St Kalholmen. Den finns där nu och kommer att glädja många övernattande gäster i lång tid framöver. Jan Norell har överlämnat en blekingsk jakt kanot med namnet Eva till stiftelsen och ungdomsarbetet på Björnö och Rögrund. På Rögrund ska den även kunna hyras ut till gästhemmets gäster. Stiftelsen tackar och bugar!

15 Populär bildvisning I höstas höll stiftelsens projektsamordnare Anders Unossons en föreläsning om skärgårdens förvandling i ABFhuset i Stockholm. Kvällen lockade många besökare och utmynnade i öppen debatt. Den 24 april upprepas föreläsningen och bildvisningen och nu lär det finnas ännu fler aktuella ämnen att diskutera. Har DU fått din vänbok? Årets fi na vänbok Skärgårdsliv i Gången Tid av Roland Svensson är för stor och tung för att delas ut direkt i brevlådan. Vi vill påminna om att den kommer som en avi och måste hämtas ut på posten inom den föreskrivna tiden. Kolla också extra noga i paketet, där årets dekaler ligger! SKÄRGÅRDSVÄNNER! Följande stämningsbild är kraftigt förkortad och insänd av Jörgen Boye, som belönas med en bok. Midvinter på ön Denna januaridag råder midvinter Vi vaknar vid sextiden av hård ostanvind. Varje vindriktning har sitt eget tonläge i det 300-åriga huset. Snöfl ingorna faller inte idag, de blåser horisontellt. Två extra halvslag om pollaren. Vinden pressar båten hårt mot bryggan. Sista hundra metrarna genom packisen tog styvt timmen. En fl ock knipor kastar förbi i kulingvinden. Tätt, så tätt inpå vattnet. Nära vatten mindre motvind. Hastiga snöridåer suddar bort styrmärkena. Väl genom sunden välkomnar båthuset. Det ekar dovt när stålskrovet törnar på plats. Båthus har en alldeles särskild andaktsstämning. Så stilla, så tyst. Oavsett väder. Bara själv på ön. Och hunden. Kravlös rikedom av lättja. Tankar skärps. Insikter väcks. I gryningen tramp av tassar på kammarens golv, en andedräkt. Inte titta upp. Varsamt, nästan omärkligt, lägger hon sig vid fotändan, hunden. Berätta din historia och vinn en bok! Du kan berätta en rolig, sorglig, vacker, tokig, glad, elak eller spännande episod ur ditt eget liv eller dina tankar om olika företeelser i skärgården. Skriv till oss! Max 500 tecken vill vi ha. Införda bidrag belönas med en skärgårdsbok. Vänsidan, Skärgårdsstiftelsen, Box 7669, Stockholm eller: Hjälp oss också att bli fler vänner så att vi på så sätt kan bidra till att bevara vår vackra skärgård till kommande generationer. De är väl värda att få samma fi na naturupplevelser som vi fått. Sätt in 275:- på Skärgårdsstiftelsens plusgiro i den nya vännens namn så får han/hon som vän både vänboken och sex nummer av Stångmärket under Stockholms mellanskärgård våra köpstarka kunder söker sjö- och strandlägen Ann Nyström, Lådna. Auktoriserad. Mäklarsamfundet

16 UTÖ den barnvänliga ön Företagarna på Utö har enats om att lansera Utö på ett nygammalt sätt för att locka fl er barnfamiljer till ön. Författarinnan Harriet Hjort Wetterström kallade Utö Barnen, Solen och Kärlekens ö och sommarens besökare kan räkna med att möta dekaler med just den texten. Text och Foto: Misse Ljungström 16 ETT 15-TAL AV ÖNS FÖRETAGARE och Christina Borg från Rotate Communication samlades på Utö Wärdshus för att spåna ideer om hur en mer medveten marknadsföring ska locka fler turister att hitta till Utö. Av en slump hölls mötet mycket passande just på Alla Hjärtans Dag. Vi ska initiera en ny image på ön. Eftersom vi är alla utsatta för konkurrens är det viktigt med en gemensam marknadsstrategi. Därför ska vi skaffa oss ett rykte om att vara den barnvänliga ön. Det säger Janne Schröder, företagarföreningens ordförande, vid mötet som samlat representanter för, värdshuset, Utö rederi, hamnen, bageriet, ICA, Ålö gård, Båtshaket, Hembygdsföreningen, turistbyrån och många fler. Utö har alltid varit väldigt barnvänligt och lockat barnfamiljer, men fler av de församlade befarar att trafiken på ön kan skrämma bort besökare. Nu finns det 120 bilar och 13 fyrhjulingar på ön. För 30 år sedan var här rena flakmoppekulten och bilarna var få. Utö var som ett paradis, det är det fortfarande men det gäller att bevara ön så, säger Susanne Sandström. FRÅN 1 MAJ BLIR DET billigare att fara ut till Utö. Då sänker SL sina avgifter och så slår den nya barntaxan igenom och man räknas som barn upp till 20 år. Förhoppningsvis kan det locka fler besökare till Utö. Det behövs efter några års nedgång i besökstalen. Här diskuterades mängder av detaljer om hur man gemensamt kan underlätta livet på ön för barnfamiljer och idéerna sprutade. Det var allt från ställen att värma barnmatsburkar på till fästingsanerade promenadstigar och bra grillplatser. Utö har ett högt turistvärde med långa kuster och många orörda ytor men folk måste få hjälp på traven att hitta ut i naturen. Fler idéer om att uppgradera kartor, göra mer barnvagns- och cykelvändigt här och där, mera skyltar som berättar vad som finns av natur, kultur och miljö, mer aktiviteter för barn och ungdom, gärna där man anlitar ungdomar som värdar, som exempelvis Tomteland i Mora gör. Krogen ordnar redan häftiga saker som klättring, ridning, och kajakturer för vuxna, berättar Anders Malm. Man borde kunna arrangera äventyr för barn också, det behöver inte vara så häftigt utan mer små saker. Tanken om barntema är något att suga på. Människor vill bli aktiverade och de vill veta, säger Charlotte Schröder, öns guide. Många känner inte igen olika växter, träd och stenar. Ett sätt är att sätta upp skyltar som talar om att det här är en gran och det här är en lind osv. Att gruvan, som är Sveriges äldsta gruva, är unik och borde utnyttjas mer i turistsammanhang var alla överens om. Slutligen utsågs en liten kreativ grupp bestående av bland andra Christina Borg, Susanne Sandström och Janne Schröder, som dels ska försöka förmå trafikanterna på ön att framföra sina fordon på ett varsamt sätt dels komma med lysande och genomförbara idéer för att etablera ön som Barnen, Solen och Kärlekens ö, det vill säga den barnvänliga ön.

17 Från Arkösund till Öregrund Äger du en skärgårdsbostad mellan Arkösund och Öregrund som du funderar på att sälja hjälper vi på Skandia Mäklarna gärna till. Vi har lång erfarenhet och god kunskap om marknaden. Vårt jobb är att hitta en köpare som betalar lite extra för just din bostad. För närvarande har vi ett antal utlandssvenska familjer som söker attraktiva skärgårdsbostäder. Kontakta oss så berättar mer om hur vi kan hjälpa dig att göra en bra och trygg affär. ÖREGRUND/ÖSTHAMMAR NORRTÄLJE VAXHOLM/ÖSTERÅKER MÖJA/LANDSORT NYKÖPING/OXELÖSUND TROSA SKÄRGÅRD

18 Arkeologisk utgrävning på Nämdö Det handlar inte om en förhistorisk utgrävning, Pompeii eller Birka, men är nog så spännande ändå. Stångmärket har tidigare skrivit om tyskkällaren på Nämdö och att den restaurerats, men nu blir det arkeologisk utgrävning i och runt källaren. Text: Misse Ljungström Foto: Johan Ahlbom TYSKKÄLLAREN LIGGER VID Östanviks gård på Nämdö invid tyska församlingens fritidshem. Att den är gammal vet man, för den finns med på kartor från äldre tid. Eftersom ryska trupper brände både skog och hus 1719 finns inga äldre byggnader än därifrån på ön. Östanvik byggdes förstås upp igen och på kartor från 1750 finns källaren utmärkt. Det lustiga är bara att den ligger så avsides från den övriga bebyggelsen. Därför måste man gå längre tillbaka i historien för att titta om den kan ha funnits på platsen tidigare. Carl Gripenhjelms sjökort från 1691 visar att gårdarna Västanvik och Östanvik inte ligger på samma platser som de fick när de byggdes upp efter 1719 års förstörelse. Före 1719 låg Östanvik där tyska församlingens fritidshem ligger nu! Och nu kommer de roliga tankarna in. Varför byggdes en källare med så vackert murat valv i gråsten här ute på Nämdö? Och vem byggde den? Vem kunde ens bygga den? På 1500-talet var Knut i Östanvik skattebefriad herre på gården, men han var inte någon skärbonde. Han var katolsk präst! Munkarna var specialister på att bygga valv av sten. Tänk om det var munkar som byggde källaren! Tänk om Östanvik var en Franciskanergård och källaren fanns redan då. Kanske höll munkar till här redan från 1200-talet, när Magnus Laduslås gav gråbrödraklostret i Stockholm rätt att utnyttja naturtillgångarna på Runmarö och Munkö. De behövde både kalk och ved till kalkbränning och kanske hämtade de både ved och folk från Nämdö. Idag är källargolvet täckt av betong, men en arkeologisk utgrävning skulle kunna ge svar på många frågor. Nu väntar bara länsstyrelsens kulturmiljöenhet att en projektbeskrivning från Länsmuseet och Skärgårdsstiftelsen ska komma in till dem. Visst är det ett spännande projekt! Fortsättning följer. Före och efter den genomgripande restaureringen av den gamla tyskkällaren på Nämdö. Källor: Lars-Åke Larsson, och Johan Ahlbom. Allt för Ditt hus på ön! Vi säljer även vitvaror och ombesörjer transporter till sjöss och på Ljusterö. MJÖLNARSTRÖMS TRÄ & BYGGVAROR Ljusterö Position 59 28,5N 18 34,5E 18

19 Skärgårdsmässan Djurgården maj 2006 Skärgårdsmarknad från Östersjöländerna Båtmarknaden Kasta Loss! Skärgårdsturism Semestertips Skärgårdshantverk Veteranbåtsmöte Stekt strömming och musik! Fri entré Öppet: fre 12-18, lör 10-18, sön För info, ring Välkommen till Skärgårdsmässan som utställare eller besökare!

20 Nya böcker Böcker för skepparen Praktisk handbok för dieselskepparen Äntligen finns den en inplastad spiralbunden handbok med styva sidor som tål lite dieselolja. Oumbärlig som hjälp vid akut felsökning och förklarar i klara instruktiva skisser principerna för hur olika saker fungerar. Beskriver lättfattligt för den intresserade hur de olika systemen i motorrummet; sådant som motor, aggregat, oljesystem, kylsystem, backslag, ventiler, växling och elsystem fungerar. Båtdieselmotorn Hans Donat 24 sidor Nautiska förlaget Cirkapris: 196:- Nautisk uppslagsbok Bengt O. Hult 252 sidor Nautiska Förlaget Cirkapris: 218:- Lärobok på ett enkelt sätt Tydliga illustrationer och enkel text om allt som hör ihop med elektriska anläggningar och installationer ombord beskrivs i den här boken. Batterier, strömkällor ombord, jordning, landström, felkällor, korrosion förklaras. En viktig liten bok för marinelektrikern. Ström ombord Jon Winge 140 sidor Nautiska förlaget Cirkapris: 200:- das eller bor vid kuststräckan. Landsort Skanör Catharina Söderbergh & Lars Granath 406 sidor Nautiska Förlaget Cirkapris: 465:- Böcker för kocken Mat för vandrare och båtluffare Den som vill laga mat ute har stor glädje av Don och Pam Philpotts bok Vildmarksmat. De har vandrat, ridit, paddlat och åkt skidor i hela världen och stor vana av lägermat. Boken är fylld av riktigt läckra rätter och uppmuntrar läsaren att göra god mat som passar i den vackra naturen. Utöver de cirka 80 recepten innehåller den en mängd tips om utrustning och hur man packar. Det vet Charlotte Jenkinson, som dels arbetat många år på tidningen Allt om Mat och dessutom är hängiven seglare sedan barndomen. Här har hon skapat hela menyer för både långa och korta seglingar. Planerar man veckomatsedeln i förväg och frestas av hennes trevliga recept är man fri att segla utan att behöva tänka på att bunkra. Även ögonen får njuta av Susanne Almers läckra bilder. Seglarens Kokbok Charlotte Jenkinson & Susanne Almers 160 sidor Wahlström & Widstrand Cirkapris: 255:- Tel: Bok för barnen Som ett eget litet herbarium Massor av facktermer för båtfolk En bok med ungefär uppslagsord som är rolig för alla nyfikna att titta i. Här beskrivs alla båtens delar och utrustning samt sjövägsregler, utprickning, fyrar, väder och sjöhistoria på trevliga sätt, ibland illustrerade med enkla svartvita skisser för att förtydliga. En bok ungdomar ombord borde slänga sig över för att använda till frågesporter och kanske till och med bräcka de vuxna. 20 Klart att segla söderut Guiden till ostkustens öar och gästhamnar som tidigare behandlat Arholma-Landsort har utökats med sträckan Landsort Skanör. Boken är uppbyggd på samma lättillgängliga och behagligt inspirerande sätt som de tidigare och lockar verkligen till att resa. Utöver kusten finns också Bornholm med i denna upplaga. Rikligt med fotografier och sjökort berikar den trevliga texten. En absolut oumbärlig bok för alla båtägare, men även mycket bra som guidebok för alla som fär- Vildmarksmat - en handbok för hungriga vandrare Don & Pam Philpott 144 sidor B Wahlströms Cirkapris: 239:- Tel: Läcker mat för hungriga seglare Ofta är det just på sjön man njuter allra mest av maten. Den här söta lilla boken blir som ett eget litet herbarium när barnen fyller i uppgifterna om var och när de finner drygt 40 av våra vanligaste blommor. Boken är vackert fotograferad och praktiskt indelad efter blommornas färger, som gör det lätt för barnen att hitta sin blomma. Till varje växt finns en liten beskrivning och några roliga iakttagelser. Min första blombok Anja Baklien 95 sidor B Wahlströms Cirkapris: 103:-

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning!

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007 Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på vårens vänkryssning! Landsort Familjen Österman Släktkrönikan om familjen Österman skildrar

Läs mer

En unik minneslund på Arholma. Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu!

En unik minneslund på Arholma. Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu! en TIDnIng från skärgårdsstiftelsen nr 5/2008 En unik minneslund på Arholma Träffa Anna och Leyla handlarna på Nåttarö! Hallå alla konstnärer! Sök Axel Sjöberg-stipendiet nu! vänresa i ytterskärgården

Läs mer

Passbåt till Arholma. Milo har mulltoa i båten. Anmäl dig till vänmötet på båtmässan!

Passbåt till Arholma. Milo har mulltoa i båten. Anmäl dig till vänmötet på båtmässan! E N T I D N I N G F R Å N S K Ä R G Å R D S S T I F T E L S E N N R 1 / 2 0 0 7 Passbåt till Arholma Milo har mulltoa i båten Anmäl dig till vänmötet på båtmässan! Vintersol på Arholma Rysshärjningarna

Läs mer

Hipp hipp hurra! TRETTIOÅRING I FIN FORM Nu fyller Stångmärket jämnt. BASTANT UTPOST I NORR Ett besök på stiftelsens Örskär

Hipp hipp hurra! TRETTIOÅRING I FIN FORM Nu fyller Stångmärket jämnt. BASTANT UTPOST I NORR Ett besök på stiftelsens Örskär #2 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE Stångmärket 30 år Hipp hipp hurra! TRETTIOÅRING I FIN FORM Nu fyller Stångmärket jämnt BASTANT UTPOST I NORR Ett besök på stiftelsens Örskär MÖT KONSTNÄREN STIG

Läs mer

Flera skäl att fara till Fejan i sommar!

Flera skäl att fara till Fejan i sommar! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2008 Flera skäl att fara till Fejan i sommar! Nya krögare, utställning och tillbyggt rökeri lockar besökare till Fejan. Anmäl till vårens vänkryssning med s/s Blidösund!

Läs mer

Stångmärket TEMA UTFLYKTER. VÄNRESOR! Till Nämdö, Tärnskär och Grönskär SKÄRGÅRDEN SOM JOBB SEMESTERVÄDER FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN

Stångmärket TEMA UTFLYKTER. VÄNRESOR! Till Nämdö, Tärnskär och Grönskär SKÄRGÅRDEN SOM JOBB SEMESTERVÄDER FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN Stångmärket #3 / 2012 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE SKÄRGÅRDEN SOM JOBB Träffa tillsynsman Petter Lundgren SEMESTERVÄDER Lage Larsson om skärgårdssommaren FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN På upptäcksfärd med

Läs mer

VÅGAR DU SKÄRGÅRDEN PÅ HÖSTEN?

VÅGAR DU SKÄRGÅRDEN PÅ HÖSTEN? #4 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÅGAR DU SKÄRGÅRDEN PÅ HÖSTEN? STORT OCH SMÅTT PÅ SJÖN Vi tar temperaturen på båtlivet SVARTVITT HUVUDSKÄR Upptäck de vackra grå nyanserna NATURENS EGET SKAFFERI

Läs mer

Vi möter Emmy Sundberg på Biskopsö. Lyssna på skärgårdsradion i sommar. Dags att anmäla till vänresa i augusti

Vi möter Emmy Sundberg på Biskopsö. Lyssna på skärgårdsradion i sommar. Dags att anmäla till vänresa i augusti EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 4/2009 Vi möter Emmy Sundberg på Biskopsö Lyssna på skärgårdsradion i sommar Dags att anmäla till vänresa i augusti En vårdag på BIskopsö En Stockholmspojke berättar

Läs mer

Stångmärket ISLOSSNING FRAMTIDENS SKÄRGÅRD. På Fjärdlång rustar man för kommande sommarsäsong! Att coacha en transformation

Stångmärket ISLOSSNING FRAMTIDENS SKÄRGÅRD. På Fjärdlång rustar man för kommande sommarsäsong! Att coacha en transformation Stångmärket #1 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE FRAMTIDENS SKÄRGÅRD Att coacha en transformation möt gustav andersson Ny ordförande med miljöengagemang LIVET EFTER VINTERN Hur har fåglarna klarat

Läs mer

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet Stångmärket #4 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet RESA TILLBAKA I TIDEN Anna Lindhagens Sandböte HÖSTMYS

Läs mer

FÄRÖARNA Eldsjälar vill vända avflyttningstrend. Ge bort vänskap i julklapp! Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern

FÄRÖARNA Eldsjälar vill vända avflyttningstrend. Ge bort vänskap i julklapp! Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern #5 / 2014 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE Skärgårdens livlinor Svävare och helikopter ett måste på vintern vaktavbyte på örskär Tommy Mattsson tar över som tillsynsman HISTORISKA PLATSER Landsort Stockholms

Läs mer

HÄRLIGA HÄRINGE. Välkommen till Skärgårdsstiftelsens fastlandsområden. VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna

HÄRLIGA HÄRINGE. Välkommen till Skärgårdsstiftelsens fastlandsområden. VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna #2 / 2015 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna KONST INSPIRERAD AV HAMMERSTA Mah-Jong-klädernas skapare Veronica Nygren BO OCH RESA TILL HUVUDSKÄR Reguljära

Läs mer

Musikprofil med skärgården som reträttplats

Musikprofil med skärgården som reträttplats rubrik DÄR NJUTNINGEN BÖRJAR SOMMAR 09 LISA NILSSON: Musikprofil med skärgården som reträttplats LÅNGSEGLAREN LINDA LINDENAU: Att behärska sin båt ökar självkänslan Besök Värmdös vackraste hus Sommarmat

Läs mer

Stångmärket FRILUFTSLIV SKÄRGÅRDEN EN MODERN VINNARE TEMA. VÄNSEMINARIER Välj bland spännande ämnen

Stångmärket FRILUFTSLIV SKÄRGÅRDEN EN MODERN VINNARE TEMA. VÄNSEMINARIER Välj bland spännande ämnen Stångmärket #1 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÄNSEMINARIER Välj bland spännande ämnen FLYGHISTORIA PÅ GÅLÖ Vi trodde det var krig när planen kom TILLSYNSMÄN MED STORT T Tack till Tom och Sören

Läs mer

Välkommen Tessan! - ny arrendator av Blidö Wärdshus. Påskspecial: Paketresor till Blidöbygden klara. Laga påskmiddag med ICA-Angela

Välkommen Tessan! - ny arrendator av Blidö Wärdshus. Påskspecial: Paketresor till Blidöbygden klara. Laga påskmiddag med ICA-Angela Paketresor till Blidöbygden klara Tema: Kärlek & bröllop Laga påskmiddag med ICA-Angela Välkommen Tessan! - ny arrendator av Blidö Wärdshus Påskspecial: Sagan om tuppen Astrid Möt en riktig häxa 7 3 0

Läs mer

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu Stångmärket #4 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria Ät närodlat och i säsong Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat FISKARBÖNDER I SKÄRGÅRDEN Tuffa villkor

Läs mer

hela denna tematidning är en annons från mediaplanet Kalendarium sommaren i Stockholms skärgård sidan 18

hela denna tematidning är en annons från mediaplanet Kalendarium sommaren i Stockholms skärgård sidan 18 annons hela denna tematidning är en annons från mediaplanet annons Stora nassa foto: jeppe wickström Fästingsäsong Vaccinera dig ombord på fästingbåten Så hindrar du båttjuven Guide: Köpa sommarhus i skärgården

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden

hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden denna tidning ges ut av skärgårdsstiftelsen inför sommaren 2003. medföljer som bilaga i svd juni 2003. Upptäck skärgårdens dolda

Läs mer

Gratis Skärgårdsguide. våren 2014. Stenhäftigt. hurra vi fyller 10 år!

Gratis Skärgårdsguide. våren 2014. Stenhäftigt. hurra vi fyller 10 år! magasinskärgård. vår sommar 2014: 2013: öar som xxxxl flyter / xxxx / / sagan fxx / om linjett / gömställe av sten / sovande gruvor / färg åt våren / clowns fotomuseum hurra vi fyller 10 år! sinne/smak/sevärdheter

Läs mer

STEFAN PERSSON SPA. Numera lever jag i nuet GUIDE. Affärsmannen och fårägaren. sidan 35 BULLANDÖ DJURÖ INGARÖ MÖJA NÄMDÖ SANDÖN GUSTAVSBERG

STEFAN PERSSON SPA. Numera lever jag i nuet GUIDE. Affärsmannen och fårägaren. sidan 35 BULLANDÖ DJURÖ INGARÖ MÖJA NÄMDÖ SANDÖN GUSTAVSBERG Nr 3/2011, årgång 6 DIN LOKALA REDAKTION I VÄRMDÖ Affärsmannen och fårägaren STEFAN PERSSON Numera lever jag i nuet SPA GUIDE sidan 35 Möt företagare som uppfyllt sina drömmar VINN SPA-behandling UNG I

Läs mer

helt enkelt aktiviteter I sommar rubrik Bullandö k Djurö k Ingarö k Möja k Nämdö k Runmarö k Sandön sv t-profilen Joachim Vogel

helt enkelt aktiviteter I sommar rubrik Bullandö k Djurö k Ingarö k Möja k Nämdö k Runmarö k Sandön sv t-profilen Joachim Vogel rubrik där njutningen börjar! Utgåva 1/2010, årgång 5 Varsågod, ett gratis magasin Värde 45 kr sv t-profilen Joachim Vogel Genuin helt enkelt Lisa Larsons världskända figurer samlade på hemmaplan Låt paddelturen

Läs mer

LINA FORSS. skräckinjagande. Jag kan verka. Möt författarinnan. evenemang i kalendariet Guide till Värmdö

LINA FORSS. skräckinjagande. Jag kan verka. Möt författarinnan. evenemang i kalendariet Guide till Värmdö Nr 2/2011, årgång 6 Din lokala redaktion i Värmdö UTKOMMER NU 4 GÅNGER PER ÅR 105 evenemang i kalendariet Guide till Värmdö Möt författarinnan LINA FORSS Jag kan verka skräckinjagande Familjesegling -

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Stockholms skärgård. Med skärgården som kontor

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Stockholms skärgård. Med skärgården som kontor HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Maj 2008 Stockholms skärgård Med skärgården som kontor Följ med ribbåtsföraren Micke på en vanlig arbetsdag sid 4 Hitta ditt drömhus En guide för dig som letar

Läs mer

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar H Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar Strandhugg: Rödlöga Kvinnliga företagare i bygden Ö-kändis: Kerstin Tuominen Höstspecial: Spöken & spänning Udrag ur deckare Häng med ut i svampskogen! Vildand

Läs mer

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer

våren skärgårdsguide MagasinSkärgård. batteri arholma / kära götheborg sundsveden / grisslornas skär kör på nämdö / kalkon blev kelgris

våren skärgårdsguide MagasinSkärgård. batteri arholma / kära götheborg sundsveden / grisslornas skär kör på nämdö / kalkon blev kelgris MagasinSkärgård. våren 2009: batteri arholma / kära götheborg / sundsveden / grisslornas skär / kör på nämdö / kalkon blev kelgris MagasinSkärgård. sinne/smak/sevärdheter Läs mer om våren Tjärvens fyr

Läs mer

Långviks. brygga. Bjurmans cykeluthyrning. Brygga för turbåtar och gods. Naturstig (utmärkt med gula band, kartan visar ungefärlig sträckning)

Långviks. brygga. Bjurmans cykeluthyrning. Brygga för turbåtar och gods. Naturstig (utmärkt med gula band, kartan visar ungefärlig sträckning) w N S Stora Möja är 5,7 km lång och 3,7 km bred. 500 m 1 km e Dragedets Vandrarhemmet Möja gästhem Coop Långviks FRÅN MÖJA TILL ÖJA! CYKLA OCH VANDRA I SKÄRGÅRDEN Vi besöker Möja Möja ligger längst ut

Läs mer

Uddevalla. nr 2 2012 människor, stolthet och möten i Uddevalla. BohusraceT. Bassholmen. Flugfiske

Uddevalla. nr 2 2012 människor, stolthet och möten i Uddevalla. BohusraceT. Bassholmen. Flugfiske Uddevalla nr 2 2012 människor, stolthet och möten i Uddevalla Sommar BohusraceT kulturskolan Bassholmen Flugfiske Staden&DU// Intro NU ÖPPNAR VI NYTT HAMNKONTOR MED BUTIK I SÖDRA HAMNEN, UDDEVALLA Uthyrning

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

Viken ett centrum för gourmetframgångar och utsökta råvaror SID. 4-5. Möt Rasmus Jönsson Vikens fotbollsstjärna SID. 22

Viken ett centrum för gourmetframgångar och utsökta råvaror SID. 4-5. Möt Rasmus Jönsson Vikens fotbollsstjärna SID. 22 Byaluren en tidning om livet i Viken - förr & idag Vikens Kultur- och Byaförening Medlemstidning Nr 34 2011 årgång 16 Viken ett centrum för gourmetframgångar och utsökta råvaror SID. 4-5 Möt Rasmus Jönsson

Läs mer