Informationsblad Brf. Körsbäret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsblad Brf. Körsbäret"

Transkript

1 John Ericssonsgatan Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen så grundlig som möjligt, har man ändå frågor kan man självklart vända sig till styrelsen med dessa.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt...3 Information om Brf Körsbäret...3 Styrelsen...3 Fastighetsskötsel...3 Ekonomisk förvaltning... 4 Medlemsinformation...4 Årsredovisningen... 4 Parkering... 4 Lägenheten...5 Balkong och fönster... 5 Brandvarnare... 5 Bredband/Kabel-TV... 5 Köksfläkt...5 Lägenhetsdörren... 5 Renovering/Förändring av lägenhet...6 Skadedjur...6 Säkerhetsdörr/gallergrind...6 Underhåll av lägenheten...6 Fastigheten...7 Barnvagnar...7 Trapphusen...7 Cyklar...7 Dörrar till gårdar, källare, tvättstugor och vindar...7 Innergården/takterassen... 7 Portarna portkoder...7 Sopor... 7 Tvättstugan...8 Vindsförråd...8 Policy...9 Andrahandsupplåtelse...9 Ansvar... 9 Rökning/Snus...9 Störande ljud... 9 Tillträde till lägenheten

3 ALLMÄNT Information om Brf Körsbäret Brf Körsbäret äger fastigheten Körsbärsträdet 27, med adresserna John Ericssonsgatan 15 samt Hantverkargatan 51 (endast kontor) och 53. Huset är byggt Arkitekt var E Bernhard. Bostadsrättsföreningen bildades år I huset finns 48 lägenheter, varav 3 hyreslägenheter. Föreningen hyr ut fyra kommersiella lokaler; Amori AB c/o Mehmet Hasanogullari, Mezebaren Pirogend i Stockholm AB, Sushi Saké samt Hälsans Förskola. Dessutom hyr föreningen ut några förråd i källaren. Styrelsen Styrelsen i Brf Körsbäret består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter. Ordinarie styrelseledamöter väljs växelvis på två år och suppleanter väljs för ett år fram till nästa årsstämma. Styrelsen träffas cirka en gång per månad och har hand om allt som rör våra gemensamma intressen i Brf Körsbäret. Du kan alltid nå styrelsen genom att skicka ett brev, e-post eller via telefon. Se kontaktdetaljer i portuppgången. Föreningen/styrelsen har en brevlåda bredvid anslagstavlan på John Ericssonsgatan 15. Där kan du lämna synpunkter, förslag eller frågor till styrelsen. Det går även bra att skicka ett mejl till I föreningens stadgar kan du läsa om vad som ingår i föreningens ansvar och vad du själv ansvarar för som bostadsrättsinnehavare. Fastighetsskötsel För fastighetsskötsel ansvarar NKG Fastighetsservice tel: Hit vänder du dig om du vill anmäla trasiga lampor i trappuppgången, byta namn på dörren etc. Vår fastighetsskötare besöker huset för genomgång varannan vecka. Han går då igenom hela huset inklusive vind och källare samt biutrymmen som pannrum, soprum etc. Fastighetsskötaren ansvarar för att rapportera avvikelser till styrelsen samt att utföra löpande arbeten som t.ex. byta glödlampor. Städning av trapphusen sker en gång i veckan av annan entreprenör. Vår förening har generellt en god ekonomi där våra huvudsakliga kostnader utgörs av fastighetsskatt och uppvärmning. En annan stor kostnad är fastighetsskötseln. En post som enkelt kan reduceras är jouruttryckningarna som generellt sett är mycket dyra och i en hel del fall gjorts i onödan. Naturligtvis kommer dessa kostnader till slut påverka vår ekonomi och därmed avgifterna. Vi vill därför förtydliga att vid utnyttjande av fastighetsskötartjänsten kommer föreningen endast att ersätta arbeten som rör områden som är föreningens ansvar. Boende som ringer jouren för åtgärder som ligger inom bostadsrättsinnehavarens ansvarsområde kommer själva få betala för tjänsten. Observera att du själv står för kostnaden om reparationen gäller saker som du ansvarar för, t.ex. vatten- eller elledningar som inte är stamledningar. 3

4 Ekonomisk förvaltning Ekonomisk förvaltning sköts av Castor Förvaltnings AB, Box 795, Sundsvall. Tel: Medlemsinformation All föreningsinformation inklusive nyheter sätts upp på anslagstavlan i portuppgången. Årsredovisningen Årsredovisningen delas ut tillsammans med kallelsen till årsstämman. Stämman hålls en gång om året före juni månads utgång. Spara alltid årsredovisningen, även om du inte tänker närvara på stämman. Årsredovisningen är en värdehandling och av stort intresse för mäklare och banker om du planerar att sälja bostadsrätten eller skriva om dina lån. Parkering Föreningen disponerar inte några parkeringsplatser eller garage. Boendeparkering finns på gatan. Tillstånd för boendeparkering och betalning av densamma ordnar du hos Trafikkontoret tel: eller på 4

5 LÄGENHETEN Balkong och fönster Några bostadsrätter har egen balkong. Precis som med den övriga bostadsrätten ska du sköta om den också. Underhållet står dock föreningen för. Det är inte tillåtet att hänga balkonglådor på utsidan av räcket. Fastighetsägaren (föreningen) är ansvarig om något skulle ramla ned och orsaka skada. Om du vill montera ett eluttag på balkongen skall detta vara fackmannamässigt utfört. Även när det gäller snö och is är föreningen ansvarig för att ingenting ramlar ner och orsakar skada. Av praktiska skäl ber vi i första hand dig som har balkong att själv hålla koll på och om möjligt ta bort is och snö om det skulle bli för mycket. Alternativt kontakta styrelsen, så att vi kan ta dit någon som åtgärdar problemen. Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur. Skaka inte heller mattor och andra föremål från balkonger och fönster. Vindskydd får sättas upp på balkongerna. Valt tyg som bör användas är Sandatex nr 79. Leverantören är Farsta Markiser & Persienner AB, kontaktperson Göran Magnvall tel: Kontakta styrelsen vid behov för att se färgprov. Brandvarnare Alla lägenheter har utrustats med brandvarnare. Brandvarnaren är föreningens egendom och får inte avlägsnas från lägenheten. Funktionstesta brandvarnaren regelbundet och byt batteri minst en gång per år, gärna inför julhelg och semester. Brandvarnaren bör också dammsugas då och då med mjukt dammsugarmunstycke. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att brandvarnare finnes samt att den fungerar. Föreningen står inte för kostnader för eventuella jourutryckningar vid falsklarm, t. ex. om låssmed måste tillkallas för att stänga av en brandvarnare som tjuter hos någon som är bortrest. Bredband/Kabel-TV Lägenheterna är anslutna till Com Hems nät för kabel-tv och bredband. Eventuella abonnemang bekostas av de boende själva. Kontakta Com Hem direkt för beställning tel: eller Kanaler som kan ses utan abonnemang är SVT1, SVT2, TV4, SVT24, Barn/Kunskapskanalen och Öppna Kanalen. Köksfläkt Det är förbjudet att ansluta en fläkt till den ventilation som finns i fastigheten. Den enda utrustning som får anslutas till ventilationen är enheter som endast har ett spjäll, men ingen fläkt. En kolfilterfläkt för återcirkulation får monteras i köket, men den får inte anslutas till ventilationen! Lägenhetsdörren Namnet på ägare skall finnas på brevinkastet (skyltas med de vita plastbokstäverna som föreningen tillhandahåller) Meddelande om Ej reklam och dylikt får inte sättas på målad yta. Sätts istället på metallramen runt brevinkastet. Eventuellt företagsnamn och andrahands- 5

6 hyresgästs namn sätts också på metallramen. På namntavlorna i portarna skyltas inga företagsnamn eller namn på andrahandshyresgäster. Renovering/Förändring av lägenhet Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp, byta ut vitvaror i köket eller måla om (sk. ytskicktsrenovering). Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. T.ex. om du vill ta ner en/delar av en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygglov för att få utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du börjar. Tänk också på att ta hänsyn till de kringboende när du utför störande arbeten i lägenheten. Medlem som utfört ombyggnad utan tillstånd kan bli skyldig att återställa lägenheten och om svartbygge befaras anmäls detta med eventuellt vitesföreläggande (detta gäller även efter en ev. försäljning). Skadedjur Föreningen har en skadedjursförsäkring hos Anticimex. Upptäcker du skadedjur i din bostad är du skyldig att anmäla detta till fastighetsskötaren eller styrelsen. Kostnaden ingår i föreningens fastighetsförsäkring. Säkerhetsdörr/gallergrind Styrelsen har tagit fram en typgodkänd säkerhetsdörr som skall anvisas medlemmar som är intresserade av att installera en sådan. Om du på egen hand vill installera säkerhetsdörr från en annan leverantör behöver du tillstånd från styrelsen. Om du vill montera en gallergrind innanför dörren krävs inget tillstånd. Installationen måste dock vara fackmannamässigt utförd. Underhåll av lägenheten Då det ofta uppstår frågor kring vad som är bostadsrättsinnehavaren respektive föreningens ansvar vill vi förtydliga vad som gäller utifrån föreningens stadgar. Generellt kan man säga att föreningen ansvarar för underhåll av stamledningar (dvs. fram till lägenheten) för vatten, avlopp, värme, ventilation samt elektricitet. Vidare ansvarar föreningen för skador som uppkommer pga läckage från stamledningar (dock ej om lägenhetsinnehavaren orsakat detta pga felaktig anslutning/koppling eller på annat sätt skadat ledningen). Som boende ansvarar man för att omgående åtgärda uppkomna skador (och i förekommande fall underrätta styrelsen) vilka kan leda till skada på fastigheten. Denna skyldighet föreligger oavsett om åtgärderna är inom bostadsrättsinnehavarens eller föreningens ansvarsområde. Bostadsrättsinnehavaren kan bli ersättningsskyldig för skada som åsamkas föreningen om åtgärder ej vidtas. Som boende ansvarar man för allt underhåll i själva lägenheten samt eventuella skador oavsett om dessa orsakats av gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare. Allt arbete ska utföras på ett fackmannamässigt sätt men som boende ansvarar man även om arbetet utförs av fackmän. Som framgår av ovanstående har du stort eget ansvar för din lägenhet. Skador orsakade av bristande underhåll eller slarviga installationer kan leda till att du åsamkas onödiga kostnader. Komplettera din hemförsäkring med tilläggsförsäkring för bostadsrätt! 6

7 FASTIGHETEN Barnvagnar Tyvärr får barnvagnar inte parkeras i trapphusen. Enligt gällande lagstiftning måste trapphusen hållas fria från föremål som hindrar en snabb utrymning i en nödsituation. Det finns ett barnvagnsförråd på bottenvåningen på HG53. Barnvagnar kan också förvaras under regnskyddet vid cykelställen på gården. Trapphusen Av brandsäkerhetsskäl får du inte heller ha dörrmatta utanför din dörr. För allas vår trivsel är det inte heller tillåtet att ställa sopor utanför dörren. Cyklar Det finns två cykelförråd i källaren och cykelställ på innergården. Det är inte tillåtet att lämna cykeln i trapphusen. Föreningen kan få vitesföreläggande om detta inte uppfylls. Cykel som står i trapphusen, transporteras, utan förvarning, bort på ägarens risk och bekostnad. Bär du upp din cykel för förvaring i bostaden, se då till att du inte skrapar i väggarna i trapphuset med däcken. De lämnar fula märken som är svåra att få bort. Cykelförråd, källare och innergårdar får inte användas för parkering av mopeder eller motorcyklar, då de inte är godkända för parkering av motorfordon. Dörrar till gårdar, källare, tvättstugor och vindar Dessa ska alltid hållas stängda. Kontrollera att dörrarna verkligen går i lås när du har passerat. Det är den absolut bästa försäkringen mot ovälkomna besökare! Det är inte tillåtet att ställa upp en dörr man inte har uppsikt över. Innergården/takterassen Alla boende är välkomna att utnyttja innergården och takterassen. Var och en städar efter sig själv och tar hand om sitt eget skräp. Detta gäller även cigarettfimpar! För fester på innergården och takterassen gäller samma regler beträffande störande ljud som när du har fest hemma hos dig själv! Det betyder att det ovillkorligen ska vara tyst efter kl Föreningen håller med trädgårdsmöbler och grill. Husdjur får inte rastas på innergården. Alla är välkomna att utnyttja takterassen, det kommer även finnas möjlighet att boka upp den. Portarna portkoder Portarna skall hållas stängda dygnet runt. Det är allas ansvar att se till att dörrarna verkligen går i lås. Portkoder får absolut inte lämnas ut till obehöriga! En gång per år byts koderna. Den nya koden meddelas på separat skrivelse som läggs i brevinkasten till varje bostadsrätt. Sopor Sopor får inte ställas utanför lägenhetsdörren i väntan på vidare transport till soprummet. Soprummet på John Ericssonsgatan 15 består idag av: 2 kärl för pappers och tidningsinsamling 2 kärl för tomglas 7

8 4 kärl för hushållssopor 1 kärl tillhörande hyresgästen Mezebaren (f.d. Mon Chou) Vad gäller kärlet tillhörande hyresgästen Mezebaren (f.d. Mon Chou är märkt med namn), så tillhör detta kärl hyresgästen Mezebaren och endast sopor tillhörande butiken får slängas i det kärlet. Fastigheten har inget grovsoprum. Istället finns en container på plats varje vår och höst i samband med föreningens städdagar. Det är således inte tillåtet att slänga sina grovsopor i soprummet då det drabbar föreningen med mycket höga straffavgifter. Att hålla skrymmande grovsopor borta blir dessutom än mer viktigt av utrymmesskäl nu när båda trappuppgångarna skall använda ett soprum. Det finns återvinningsstationer vid Polhemsgatan, Pontonjärgatan eller Kungsholmstorg. Batterier, färg och övriga kemiska produkter lämnas hos Preem Macken, Norr Mälarstrand. Vänligen notera att grovsopor under inga omständigheter får lämnas i soprummet. Vi hänvisar till Stockholm Stads återvinningscentraler, t.ex. Vanadisberget (Cedersdalsgatan) eller Bromma (Linta Gårdsväg). Om du är osäker på var du kan lämna ditt avfall kan du besöka Tvättstugan I föreningen finns det en gemensam tvättstuga i källaren. Bokning sker med låscylinder på tavlan utanför tvättstugan. Cylindern kan också användas för att låsa tvättstugan under ditt tvättpass. Ett serviceavtal med Fastighetsägarna för tvättstugan har upprättats. Felanmälan kan göras måndag till torsdag kl och fredag kl Normalt sker service inom 48 timmar. Var rädd om vår gemensamma tvättutrustning och respektera de tvättregler som finns anslagna utanför tvättstugan. Vindsförråd Det är inte tillåtet att utan tillstånd använda något annat förråd än det som hör till lägenheten. Dörren ska vara låst oavsett om du förvarar något i förrådet eller inte. Enligt brandskyddsbestämmelserna får ingenting förvaras i gångarna. Ställer du saker där riskerar du alltså att det transporteras bort även om det är märkt med namn och lägenhetsnummer. Kostnaden för borttransporten debiteras dig. Vid överlåtelse av bostadsrätten är det säljarens skyldighet att se till att rätt förråd överlämnas till köparen. 8

9 POLICY Andrahandsupplåtelse Andrahandsuthyrning är enligt våra stadgar endast tillåtet om styrelsen ger sitt samtycke. Om styrelsen inte ger sitt samtycke kan bostadsrättshavaren söka tillstånd för andrahandsupplåtelsen hos hyresnämnden. Styrelsen bör ge tillstånd till begränsad (vanligtvis högst 1 år) andrahandsuthyrning vid tillfälligt arbete eller studier på annan ort, särskilda familjeförhållanden - som när bostadsrättsinnehavaren ska inleda ett samboförhållande eller har andra synnerligen beaktansvärda skäl för att upplåta lägenheten i andra hand. Styrelsen tillämpar alltså samma sakskäl som hyresnämnden. Vill man hyra ut sin lägenhet i andra hand ska man först skriftligt ansöka om tillstånd av styrelsen, styrk angivet skäl genom att bifoga t. ex. antagningsbesked. Styrelsen behandlar ansökan på nästföljande styrelsemöte och meddelar efter det bostadsrättsinnehavaren om beslutet. Blir uthyrningen godkänd krävs att ett andrahandshyresavtal inlämnas till styrelsen som hyresgästen och bostadsrättsinnehavaren signerat, med kontaktuppgifter till båda parter. Andrahandshyresavtal finns att köpa i pappershandel eller på nätet. Räkna med att denna process kan ta minst en månad. Andrahandsuthyrning utan styrelsens tillstånd är inte tillåten och kan utgöra grund för uppsägning av bostadsrätten. Ansvar Tänk på att sundhet, ordning och skick skall råda i lägenheten (bostadsrättslagen). Du ansvarar för att andra hushållsmedlemmar och dina gäster uppfyller dessa krav. Har du hyrt ut din lägenhet i andra hand ansvarar du för att din hyresgäst sköter sig. Rökning/Snus Rökning är inte tillåten någonstans inom husen utom i enskilda lägenheter/lokaler och på innegården. Lämna inte kvar gamla fimpar eller snus, inte ens i askkopp eller burk. Kasta heller inte ned fimpar eller snus från balkongerna! Störande ljud Vi bor i ett ganska lyhört hus och alla måste acceptera att man hör sina grannar då och då. Styrelsen ber alla medlemmar att visa sina grannar respekt och inte ha hög ljudnivå sena kvällar eller andra tillfällen då det normalt sett borde vara tyst. Skulle någon bli mycket störd av sin granne uppmanar vi till dialog dessa grannar emellan och hjälper inte det ska styrelsen underrättas. Tillträde till lägenheten Tillträde till lägenheten måste lämnas föreningen när den ska utföra sådana arbeten som inte åligger bostadsrättshavaren, till exempel sotning, ventilationskontroll eller installationer av intresse för hela föreningen. 9

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Bunkeflo 5 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare Mars 2017 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tegnérsgatan/Hedåsgatan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till mäklare April 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Org.nr 702000-2064 Till mäklare I den här skriften, mäklarlathund, har vi samlat information som vanligtvis efterfrågas

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER ÅR 2013-2014 Tornslingan 35 142 61 Trångsund 769623-1187 www.kungen3.se Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet.

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 2005-05-25 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Kattryggen 15 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Oliven 13-14 OXELÖSUND Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för BRF Korpkulla 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014

Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Bostadsrättsföreningen Stadsparken i Lund Ordningsregler A -- Ö Förslag för antagande av föreningsstämman 19 mars 2014 Inledning Brf Stadsparken i Lund bildades 1934 och inregistrerades 15 juni 1936. Föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen BRF Särstahem Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om

Läs mer

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan.

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Sida 1 av 6 Ordningsregler Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Gemensamma utrymmen och gården Vi måste alla

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Stuvsta 3, Huddinge Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Det här ska Du som boende i fastigheten veta om föreningens ordningsregler!

Det här ska Du som boende i fastigheten veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Blosset 4, Stockholm Det här ska Du som boende i fastigheten veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Trivselregler. för Bostadsrättsföreningen Barisen 1. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Barisen 1 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13

Information. till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 Information till alla som bor i Bostadsrättsföreningen Ingemar13 För vår gemensamma trivsel har vi skrivit ned några riktlinjer för att vi alla skall trivas tillsammans i vår förening. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen som hyresgäst i Forumgallerian och välkommen till Atrium Ljungberg AB. Här finner du information och det mesta som du behöver veta

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 2016-07-02 I detta dokument hittar du dom regelverk som gäller för Brf Vitalis: - Ordningsregler - Regler för soprum - Regler för tvättstugorna - Regler för parkering och garage

Läs mer

Fastställda av styrelsen

Fastställda av styrelsen BRF TORPEDBÅTEN 1 ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 1 Fastställda av styrelsen 2013-03-20 ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN 1 Det här bör du veta om föreningens

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Välkommen till HSB brf. NETTO Thulegatan 19

Välkommen till HSB brf. NETTO Thulegatan 19 Välkommen till HSB brf. NETTO Thulegatan 19 2012-01-04 ATT BO MED BOSTADSRÄTT... 4 STYRELSEN... 5 FÖRVALTNINGEN... 6 FASTIGHETSSKÖTSEL & FELANMÄLAN... 7 FÖRSÄLJNING AV BOSTADSRÄTT OCH ANDRAHANDSUTHYRNING...

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Sälgen 7

Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Sälgen 7 Stockholm den 16 februari 2010 Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Sälgen 7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7)

Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA. Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B. Informationsskrift 1 (7) Bostadsrättsföreningen HSB 10 Åsvid UPPSALA 2010 Luthagsesplanaden 10 A och B Sturegatan 16 A och B Informationsskrift 1 (7) Information om HSB 10 ÅSVID Bo i bostadsrätt Du är medlem i bostadsrättsföreningen

Läs mer