Informationsblad Brf. Körsbäret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsblad Brf. Körsbäret"

Transkript

1 John Ericssonsgatan Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen så grundlig som möjligt, har man ändå frågor kan man självklart vända sig till styrelsen med dessa.

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt...3 Information om Brf Körsbäret...3 Styrelsen...3 Fastighetsskötsel...3 Ekonomisk förvaltning... 4 Medlemsinformation...4 Årsredovisningen... 4 Parkering... 4 Lägenheten...5 Balkong och fönster... 5 Brandvarnare... 5 Bredband/Kabel-TV... 5 Köksfläkt...5 Lägenhetsdörren... 5 Renovering/Förändring av lägenhet...6 Skadedjur...6 Säkerhetsdörr/gallergrind...6 Underhåll av lägenheten...6 Fastigheten...7 Barnvagnar...7 Trapphusen...7 Cyklar...7 Dörrar till gårdar, källare, tvättstugor och vindar...7 Innergården/takterassen... 7 Portarna portkoder...7 Sopor... 7 Tvättstugan...8 Vindsförråd...8 Policy...9 Andrahandsupplåtelse...9 Ansvar... 9 Rökning/Snus...9 Störande ljud... 9 Tillträde till lägenheten

3 ALLMÄNT Information om Brf Körsbäret Brf Körsbäret äger fastigheten Körsbärsträdet 27, med adresserna John Ericssonsgatan 15 samt Hantverkargatan 51 (endast kontor) och 53. Huset är byggt Arkitekt var E Bernhard. Bostadsrättsföreningen bildades år I huset finns 48 lägenheter, varav 3 hyreslägenheter. Föreningen hyr ut fyra kommersiella lokaler; Amori AB c/o Mehmet Hasanogullari, Mezebaren Pirogend i Stockholm AB, Sushi Saké samt Hälsans Förskola. Dessutom hyr föreningen ut några förråd i källaren. Styrelsen Styrelsen i Brf Körsbäret består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter. Ordinarie styrelseledamöter väljs växelvis på två år och suppleanter väljs för ett år fram till nästa årsstämma. Styrelsen träffas cirka en gång per månad och har hand om allt som rör våra gemensamma intressen i Brf Körsbäret. Du kan alltid nå styrelsen genom att skicka ett brev, e-post eller via telefon. Se kontaktdetaljer i portuppgången. Föreningen/styrelsen har en brevlåda bredvid anslagstavlan på John Ericssonsgatan 15. Där kan du lämna synpunkter, förslag eller frågor till styrelsen. Det går även bra att skicka ett mejl till I föreningens stadgar kan du läsa om vad som ingår i föreningens ansvar och vad du själv ansvarar för som bostadsrättsinnehavare. Fastighetsskötsel För fastighetsskötsel ansvarar NKG Fastighetsservice tel: Hit vänder du dig om du vill anmäla trasiga lampor i trappuppgången, byta namn på dörren etc. Vår fastighetsskötare besöker huset för genomgång varannan vecka. Han går då igenom hela huset inklusive vind och källare samt biutrymmen som pannrum, soprum etc. Fastighetsskötaren ansvarar för att rapportera avvikelser till styrelsen samt att utföra löpande arbeten som t.ex. byta glödlampor. Städning av trapphusen sker en gång i veckan av annan entreprenör. Vår förening har generellt en god ekonomi där våra huvudsakliga kostnader utgörs av fastighetsskatt och uppvärmning. En annan stor kostnad är fastighetsskötseln. En post som enkelt kan reduceras är jouruttryckningarna som generellt sett är mycket dyra och i en hel del fall gjorts i onödan. Naturligtvis kommer dessa kostnader till slut påverka vår ekonomi och därmed avgifterna. Vi vill därför förtydliga att vid utnyttjande av fastighetsskötartjänsten kommer föreningen endast att ersätta arbeten som rör områden som är föreningens ansvar. Boende som ringer jouren för åtgärder som ligger inom bostadsrättsinnehavarens ansvarsområde kommer själva få betala för tjänsten. Observera att du själv står för kostnaden om reparationen gäller saker som du ansvarar för, t.ex. vatten- eller elledningar som inte är stamledningar. 3

4 Ekonomisk förvaltning Ekonomisk förvaltning sköts av Castor Förvaltnings AB, Box 795, Sundsvall. Tel: Medlemsinformation All föreningsinformation inklusive nyheter sätts upp på anslagstavlan i portuppgången. Årsredovisningen Årsredovisningen delas ut tillsammans med kallelsen till årsstämman. Stämman hålls en gång om året före juni månads utgång. Spara alltid årsredovisningen, även om du inte tänker närvara på stämman. Årsredovisningen är en värdehandling och av stort intresse för mäklare och banker om du planerar att sälja bostadsrätten eller skriva om dina lån. Parkering Föreningen disponerar inte några parkeringsplatser eller garage. Boendeparkering finns på gatan. Tillstånd för boendeparkering och betalning av densamma ordnar du hos Trafikkontoret tel: eller på 4

5 LÄGENHETEN Balkong och fönster Några bostadsrätter har egen balkong. Precis som med den övriga bostadsrätten ska du sköta om den också. Underhållet står dock föreningen för. Det är inte tillåtet att hänga balkonglådor på utsidan av räcket. Fastighetsägaren (föreningen) är ansvarig om något skulle ramla ned och orsaka skada. Om du vill montera ett eluttag på balkongen skall detta vara fackmannamässigt utfört. Även när det gäller snö och is är föreningen ansvarig för att ingenting ramlar ner och orsakar skada. Av praktiska skäl ber vi i första hand dig som har balkong att själv hålla koll på och om möjligt ta bort is och snö om det skulle bli för mycket. Alternativt kontakta styrelsen, så att vi kan ta dit någon som åtgärdar problemen. Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur. Skaka inte heller mattor och andra föremål från balkonger och fönster. Vindskydd får sättas upp på balkongerna. Valt tyg som bör användas är Sandatex nr 79. Leverantören är Farsta Markiser & Persienner AB, kontaktperson Göran Magnvall tel: Kontakta styrelsen vid behov för att se färgprov. Brandvarnare Alla lägenheter har utrustats med brandvarnare. Brandvarnaren är föreningens egendom och får inte avlägsnas från lägenheten. Funktionstesta brandvarnaren regelbundet och byt batteri minst en gång per år, gärna inför julhelg och semester. Brandvarnaren bör också dammsugas då och då med mjukt dammsugarmunstycke. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att brandvarnare finnes samt att den fungerar. Föreningen står inte för kostnader för eventuella jourutryckningar vid falsklarm, t. ex. om låssmed måste tillkallas för att stänga av en brandvarnare som tjuter hos någon som är bortrest. Bredband/Kabel-TV Lägenheterna är anslutna till Com Hems nät för kabel-tv och bredband. Eventuella abonnemang bekostas av de boende själva. Kontakta Com Hem direkt för beställning tel: eller Kanaler som kan ses utan abonnemang är SVT1, SVT2, TV4, SVT24, Barn/Kunskapskanalen och Öppna Kanalen. Köksfläkt Det är förbjudet att ansluta en fläkt till den ventilation som finns i fastigheten. Den enda utrustning som får anslutas till ventilationen är enheter som endast har ett spjäll, men ingen fläkt. En kolfilterfläkt för återcirkulation får monteras i köket, men den får inte anslutas till ventilationen! Lägenhetsdörren Namnet på ägare skall finnas på brevinkastet (skyltas med de vita plastbokstäverna som föreningen tillhandahåller) Meddelande om Ej reklam och dylikt får inte sättas på målad yta. Sätts istället på metallramen runt brevinkastet. Eventuellt företagsnamn och andrahands- 5

6 hyresgästs namn sätts också på metallramen. På namntavlorna i portarna skyltas inga företagsnamn eller namn på andrahandshyresgäster. Renovering/Förändring av lägenhet Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp, byta ut vitvaror i köket eller måla om (sk. ytskicktsrenovering). Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. T.ex. om du vill ta ner en/delar av en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygglov för att få utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du börjar. Tänk också på att ta hänsyn till de kringboende när du utför störande arbeten i lägenheten. Medlem som utfört ombyggnad utan tillstånd kan bli skyldig att återställa lägenheten och om svartbygge befaras anmäls detta med eventuellt vitesföreläggande (detta gäller även efter en ev. försäljning). Skadedjur Föreningen har en skadedjursförsäkring hos Anticimex. Upptäcker du skadedjur i din bostad är du skyldig att anmäla detta till fastighetsskötaren eller styrelsen. Kostnaden ingår i föreningens fastighetsförsäkring. Säkerhetsdörr/gallergrind Styrelsen har tagit fram en typgodkänd säkerhetsdörr som skall anvisas medlemmar som är intresserade av att installera en sådan. Om du på egen hand vill installera säkerhetsdörr från en annan leverantör behöver du tillstånd från styrelsen. Om du vill montera en gallergrind innanför dörren krävs inget tillstånd. Installationen måste dock vara fackmannamässigt utförd. Underhåll av lägenheten Då det ofta uppstår frågor kring vad som är bostadsrättsinnehavaren respektive föreningens ansvar vill vi förtydliga vad som gäller utifrån föreningens stadgar. Generellt kan man säga att föreningen ansvarar för underhåll av stamledningar (dvs. fram till lägenheten) för vatten, avlopp, värme, ventilation samt elektricitet. Vidare ansvarar föreningen för skador som uppkommer pga läckage från stamledningar (dock ej om lägenhetsinnehavaren orsakat detta pga felaktig anslutning/koppling eller på annat sätt skadat ledningen). Som boende ansvarar man för att omgående åtgärda uppkomna skador (och i förekommande fall underrätta styrelsen) vilka kan leda till skada på fastigheten. Denna skyldighet föreligger oavsett om åtgärderna är inom bostadsrättsinnehavarens eller föreningens ansvarsområde. Bostadsrättsinnehavaren kan bli ersättningsskyldig för skada som åsamkas föreningen om åtgärder ej vidtas. Som boende ansvarar man för allt underhåll i själva lägenheten samt eventuella skador oavsett om dessa orsakats av gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare. Allt arbete ska utföras på ett fackmannamässigt sätt men som boende ansvarar man även om arbetet utförs av fackmän. Som framgår av ovanstående har du stort eget ansvar för din lägenhet. Skador orsakade av bristande underhåll eller slarviga installationer kan leda till att du åsamkas onödiga kostnader. Komplettera din hemförsäkring med tilläggsförsäkring för bostadsrätt! 6

7 FASTIGHETEN Barnvagnar Tyvärr får barnvagnar inte parkeras i trapphusen. Enligt gällande lagstiftning måste trapphusen hållas fria från föremål som hindrar en snabb utrymning i en nödsituation. Det finns ett barnvagnsförråd på bottenvåningen på HG53. Barnvagnar kan också förvaras under regnskyddet vid cykelställen på gården. Trapphusen Av brandsäkerhetsskäl får du inte heller ha dörrmatta utanför din dörr. För allas vår trivsel är det inte heller tillåtet att ställa sopor utanför dörren. Cyklar Det finns två cykelförråd i källaren och cykelställ på innergården. Det är inte tillåtet att lämna cykeln i trapphusen. Föreningen kan få vitesföreläggande om detta inte uppfylls. Cykel som står i trapphusen, transporteras, utan förvarning, bort på ägarens risk och bekostnad. Bär du upp din cykel för förvaring i bostaden, se då till att du inte skrapar i väggarna i trapphuset med däcken. De lämnar fula märken som är svåra att få bort. Cykelförråd, källare och innergårdar får inte användas för parkering av mopeder eller motorcyklar, då de inte är godkända för parkering av motorfordon. Dörrar till gårdar, källare, tvättstugor och vindar Dessa ska alltid hållas stängda. Kontrollera att dörrarna verkligen går i lås när du har passerat. Det är den absolut bästa försäkringen mot ovälkomna besökare! Det är inte tillåtet att ställa upp en dörr man inte har uppsikt över. Innergården/takterassen Alla boende är välkomna att utnyttja innergården och takterassen. Var och en städar efter sig själv och tar hand om sitt eget skräp. Detta gäller även cigarettfimpar! För fester på innergården och takterassen gäller samma regler beträffande störande ljud som när du har fest hemma hos dig själv! Det betyder att det ovillkorligen ska vara tyst efter kl Föreningen håller med trädgårdsmöbler och grill. Husdjur får inte rastas på innergården. Alla är välkomna att utnyttja takterassen, det kommer även finnas möjlighet att boka upp den. Portarna portkoder Portarna skall hållas stängda dygnet runt. Det är allas ansvar att se till att dörrarna verkligen går i lås. Portkoder får absolut inte lämnas ut till obehöriga! En gång per år byts koderna. Den nya koden meddelas på separat skrivelse som läggs i brevinkasten till varje bostadsrätt. Sopor Sopor får inte ställas utanför lägenhetsdörren i väntan på vidare transport till soprummet. Soprummet på John Ericssonsgatan 15 består idag av: 2 kärl för pappers och tidningsinsamling 2 kärl för tomglas 7

8 4 kärl för hushållssopor 1 kärl tillhörande hyresgästen Mezebaren (f.d. Mon Chou) Vad gäller kärlet tillhörande hyresgästen Mezebaren (f.d. Mon Chou är märkt med namn), så tillhör detta kärl hyresgästen Mezebaren och endast sopor tillhörande butiken får slängas i det kärlet. Fastigheten har inget grovsoprum. Istället finns en container på plats varje vår och höst i samband med föreningens städdagar. Det är således inte tillåtet att slänga sina grovsopor i soprummet då det drabbar föreningen med mycket höga straffavgifter. Att hålla skrymmande grovsopor borta blir dessutom än mer viktigt av utrymmesskäl nu när båda trappuppgångarna skall använda ett soprum. Det finns återvinningsstationer vid Polhemsgatan, Pontonjärgatan eller Kungsholmstorg. Batterier, färg och övriga kemiska produkter lämnas hos Preem Macken, Norr Mälarstrand. Vänligen notera att grovsopor under inga omständigheter får lämnas i soprummet. Vi hänvisar till Stockholm Stads återvinningscentraler, t.ex. Vanadisberget (Cedersdalsgatan) eller Bromma (Linta Gårdsväg). Om du är osäker på var du kan lämna ditt avfall kan du besöka Tvättstugan I föreningen finns det en gemensam tvättstuga i källaren. Bokning sker med låscylinder på tavlan utanför tvättstugan. Cylindern kan också användas för att låsa tvättstugan under ditt tvättpass. Ett serviceavtal med Fastighetsägarna för tvättstugan har upprättats. Felanmälan kan göras måndag till torsdag kl och fredag kl Normalt sker service inom 48 timmar. Var rädd om vår gemensamma tvättutrustning och respektera de tvättregler som finns anslagna utanför tvättstugan. Vindsförråd Det är inte tillåtet att utan tillstånd använda något annat förråd än det som hör till lägenheten. Dörren ska vara låst oavsett om du förvarar något i förrådet eller inte. Enligt brandskyddsbestämmelserna får ingenting förvaras i gångarna. Ställer du saker där riskerar du alltså att det transporteras bort även om det är märkt med namn och lägenhetsnummer. Kostnaden för borttransporten debiteras dig. Vid överlåtelse av bostadsrätten är det säljarens skyldighet att se till att rätt förråd överlämnas till köparen. 8

9 POLICY Andrahandsupplåtelse Andrahandsuthyrning är enligt våra stadgar endast tillåtet om styrelsen ger sitt samtycke. Om styrelsen inte ger sitt samtycke kan bostadsrättshavaren söka tillstånd för andrahandsupplåtelsen hos hyresnämnden. Styrelsen bör ge tillstånd till begränsad (vanligtvis högst 1 år) andrahandsuthyrning vid tillfälligt arbete eller studier på annan ort, särskilda familjeförhållanden - som när bostadsrättsinnehavaren ska inleda ett samboförhållande eller har andra synnerligen beaktansvärda skäl för att upplåta lägenheten i andra hand. Styrelsen tillämpar alltså samma sakskäl som hyresnämnden. Vill man hyra ut sin lägenhet i andra hand ska man först skriftligt ansöka om tillstånd av styrelsen, styrk angivet skäl genom att bifoga t. ex. antagningsbesked. Styrelsen behandlar ansökan på nästföljande styrelsemöte och meddelar efter det bostadsrättsinnehavaren om beslutet. Blir uthyrningen godkänd krävs att ett andrahandshyresavtal inlämnas till styrelsen som hyresgästen och bostadsrättsinnehavaren signerat, med kontaktuppgifter till båda parter. Andrahandshyresavtal finns att köpa i pappershandel eller på nätet. Räkna med att denna process kan ta minst en månad. Andrahandsuthyrning utan styrelsens tillstånd är inte tillåten och kan utgöra grund för uppsägning av bostadsrätten. Ansvar Tänk på att sundhet, ordning och skick skall råda i lägenheten (bostadsrättslagen). Du ansvarar för att andra hushållsmedlemmar och dina gäster uppfyller dessa krav. Har du hyrt ut din lägenhet i andra hand ansvarar du för att din hyresgäst sköter sig. Rökning/Snus Rökning är inte tillåten någonstans inom husen utom i enskilda lägenheter/lokaler och på innegården. Lämna inte kvar gamla fimpar eller snus, inte ens i askkopp eller burk. Kasta heller inte ned fimpar eller snus från balkongerna! Störande ljud Vi bor i ett ganska lyhört hus och alla måste acceptera att man hör sina grannar då och då. Styrelsen ber alla medlemmar att visa sina grannar respekt och inte ha hög ljudnivå sena kvällar eller andra tillfällen då det normalt sett borde vara tyst. Skulle någon bli mycket störd av sin granne uppmanar vi till dialog dessa grannar emellan och hjälper inte det ska styrelsen underrättas. Tillträde till lägenheten Tillträde till lägenheten måste lämnas föreningen när den ska utföra sådana arbeten som inte åligger bostadsrättshavaren, till exempel sotning, ventilationskontroll eller installationer av intresse för hela föreningen. 9

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER

VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER VÄLKOMMEN Hjärtligt välkommen till bostadsrättsföreningen Stenbrottet 1 Styrelsen i föreningen har i detta häfte sammanställt

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18

Brf. Vapensmeden 5. Ordningsregler. för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Vapensmeden 5 Beslutade av styrelsen 2012-09-18 Dessa ordningsregler grundar sig dels på föreningens stadgar, dels på den grannsämjerätt och det hänsynstagande

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ.

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ. Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ. Informationsskrift till medlemmar Allmänt Huset är byggt 1955 och har varit en del av Foresta Hotels fastigheter. Bostadsrättsföreningen bildades 1988 och

Läs mer

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler 1 Information om Goda råd och Allmänna regler Det här en sammanställning av allmän information som bör kunna ge svar på de vanligaste frågorna som

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2

Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2 Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2 I Skanstull på Söder ligger bostadsrättsföreningen Kroken 8 som bildades i slutet av 2009. Fastigheten ligger i hörnet av Ringvägen 110 och Rutger Fuchsgatan

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Information & ordningsregler

Information & ordningsregler Uppdaterad: 2015-01-19 Information & ordningsregler HSB Brf Martallen Genom denna information önskar styrelsen i bostadsrättsföreningen HSB Martallen ge dig information om föreningen och de förhållningsregler

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer