stadsholmen David hittade rätt lokal Värmen en del av byggnadsvården Hyresgästenkäten visar toppresultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "stadsholmen David hittade rätt lokal Värmen en del av byggnadsvården Hyresgästenkäten visar toppresultat"

Transkript

1 stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr David hittade rätt lokal Värmen en del av byggnadsvården Hyresgästenkäten visar toppresultat

2 en tidning för stadsholmens hyresgäster nr Betala hyran praktiskt Du vet väl att du kan betala din hyra smidigt via autogiro eller e-faktura? Med autogiro blir hyran betald på förfallodagen. Med e-faktura får du hyresavin elektroniskt direkt till din internetbank och du kan själv bestämma när hyresbeloppet ska dras från ditt konto. Läs mer under Mina sidor på hemsidan stadsholmen.se. På hyresavin hittar du din kod som du behöver för att logga in. Som inloggad hyresgäst kan du bland annat se ditt OCR-nummer för en manuell hyresinbetalning. Stadsholmen visade fiber I september höll Stadsholmen en pressvisning och berättade om sin satsning på att installera fiber i fastighetsbeståndet. Visningen hölls på Södermalmstorg hemma hos konst nären Ernst Billgren, som också visade sin ateljé. Utbyggnaden av fiber ska vara helt klar år Två vann en månadshyra I samband med Stadsholmens kundenkät lottades en månadshyra ut till en lokalhyresgäst och en bostadshyresgäst som svarat. Åsa Stibner på Bastugatan, som bott i sin lägenhet i 17 år och besvarat många enkäter, var den bostadshyresgäst som vann: Jag blev jätteglad, vinsten kom lägligt för mig och Stadsholmens enkät är en av få jag brukar svara på. Ibland är det svårt att se att enkäten leder till konkreta förbättringar, men jag tycker mycket om min lägenhet och vårt hus. Jag uppskattar också möjligheten att kunna lämna egna kommentarer i enkäten. Förråd blir studie objekt Stadsholmens förråd och uthus kan tyckas vara oansenliga bodar som inte betyder så mycket. Men en huvudbyggnad riskerar att bli bara ett musealt objekt om man glömmer de viktiga funktioner som kringbyggnaderna kunde ha förr. Detta uppmärksammas på Kungliga Konsthögskolan, som valt förrådslängan på Barnängens gård som ett av sina studieobjekt på kursen i restaureringskonst. inledare Hos Stadsholmen lever historien vidare Tack alla ni som svarade på hyresgästenkäten i våras! Vi har nu fått resultatet. Att lyssna till vad ni anser om ert boende och om Stadsholmen som hyresvärd är det mest överlägsna sättet att bli bättre; att utveckla verksamheten och vårt sätt att vara. Genom att aktivt arbeta med resultatet från enkäten, med strategier och konkreta aktiviteter, ska Stads holmen bli ett av de starkaste varumärkena inom Stock holms stad. Resultatet i årets hyresgästenkät kan ses som ett kvitto på att Stadsholmen är på rätt väg. Vårt nöjd-kund-index ökade kraftigt med över tre procentenheter till nära 82 procent, vilket är ett starkt resultat också i jämförelse med andra företag. Vårt attraktivitetsindex slår närmast i taket på 96,5 procent och de allra flesta anser att de får mycket valuta för pengarna de betalar in i hyra. Och det är inte slumpen som avgör detta. Genom passionerade medarbetare, som agerar på ett pålitligt och respektfullt sätt, ska du som hyresgäst känna att vi tar dig på allvar och att du får hjälp när det behövs. Vi har lyckats väl med att hålla rent och snyggt, vilket är resultatet av ett förebyggande arbete och ett dagligt slit med ronderingar och snabba åtgärder när det behövs. Helst ska vi vara så snabba att du inte ens hinner märka eventuella fel och brister innan vi åtgärdat dem. Vårt arbete underlättas självfallet av att vi alla hjälper till och är varsamma om lägenheterna och husen. Att utveckla verksamheten och att bygga ett varumärke kräver engagemang och långsiktighet av alla som vill och kan påverka. En av de viktigaste byggstenarna är medarbetarna. En viktig förutsättning är att de ska kän na sig stolta när stadsholmen David hittade rätt lokal Värmen en del av byggnadsvården Hyresgästenkäten viktigt underlag foto: peter lydén. de går till jobbet. De ska känna att deras kom petens och yrkesskicklighet gör skillnad. På det sättet kan vi också bli en attraktiv arbets gi vare dit nya för mågor och kompetenta människor söker sig. Varumär ket kan sägas vara ett löfte som väcker förväntningar och när dessa förväntningar infrias skapas mervärden. Stadsholmens ambition är att vi i varje situation och möte med dig som hyresgäst ska agera professionellt och kundorienterat. Vi ska alltid vinnlägga oss om att förklara vilka prioriteringar som måste göras i det praktiska arbetet med de värdefulla byggnaderna och lägenheterna. De allra flesta hyresgäster har också för ståelse för att vi måste lyfta fram de kulturhistoriska värdena när vi står inför olika typer av åtgärder föranledda av vårt fastighetsägaransvar, eller som önskemål från hyresgästen. Det är dock viktigt att vi från Stadsholmens sida hanterar både stora beslut och små detaljer med samma engagemang vi måste alltid visa respekt och förståelse för att en liten sak för oss kan innebära en betydande sak för hyresgästen. Stadsholmens byggnader står i blickfånget för såväl stockholmare, tillresta besökare som turister. Husen har betytt mycket för stadens utveckling och även för kommande generationer som också ska bo någonstans. Byggnaderna har stått här i flera hundra år och vi har ett gemensamt ansvar att ta hand om dem utan onödiga ingrepp även i framtiden. Vi måste oförtrutet arbeta i denna riktning och vårt löfte är att alla i staden ska få uppleva dessa fantastiska hus och lägenheter. I oförvanskat skick. Stadsholmen förvaltar Stockholms själ. Och det förpliktigar. jonas schneider, vd Tidningen Stadsholmen. redaktör: Mats Lundqvist. i redaktionen: Christina Lillieborg, Annika Gerdin, Peter Hjorter. ansvarig utgivare: Jonas Schneider. telefon: e-post: adress: Stadsholmen, Hornsgatan 50 A, Stockholm. tryck: Tellogruppen AB. layout: Lena Wennerstén Illustrationer & Grafisk form. omslagsfoto: Kristian Pohl. 2

3 hyresgästenkäten Bättre betyg i hyresgästenkäten I årets hyresgästenkät får Stadsholmen bättre betyg på många områden jämfört med förra året, men fortfarande finns förstås mycket att förbättra. Det är glädjande att vårt serviceindex ökar, säger förvaltningschef Christina Lillieborg. Sedan många år skickar Stadsholmen varje år ut en enkät för att få veta vad hyresgästerna tycker fungerar bra och mindre bra i lägenheterna och i husen. Syftet med enkäten är att Stadsholmen ska kunna göra rätt prioriteringar i förvaltningen och i möjligaste mån lägga resurser på sådant som hyresgästerna efterfrågar. Vårt serviceindex ökar och det är förstås bra, säger Christina Lillieborg. Och det har det gjort sedan Vi får bra betyg vad avser hjälp när det behövs och hyresgästerna är överlag nöjda med det bemötande de får från bovärdar och övrig personal. Vår tillgänglighet får också bra betyg vi är lätta att nå och våra telefontider upplevs som bra. Det är också roligt att våra hyresgäster trivs så bra med varandra. Många uppger att de har bra kontakt med sina grannar. I några avseenden får Stadsholmen dock lägre betyg. Det handlar bland annat om inbrottsskyddet i lägenheterna som ofta upplevs som mindre bra, samt att möj lig heterna till källsortering ofta är be gränsade. Av kulturhistoriska skäl kan vi sällan göra några större åtgärder för att öka inbrottsskyddet, säger Christina Lillieborg. Däremot kan vi erbjuda säkerhetsgrind som ett tillval. Vad gäller källsortering gäller samma sak vi kan inte bygga om husen för att skapa utrymme för källsortering. Och i de fall det skulle gå att ordna på gårdarna vill många hyresgäster inte ha återvinningskärl där. Ett område som får bra betyg är skötseln av tvättstugor och gårdar, överlag är man mer nöjd med fastigheternas allmänna utrymmen än tidigare. Vi fördjupar oss nu i resultatet av enkäten, säger Christina Lillieborg. Den är ett viktig underlag i vårt budget arbete. Bovärden tar synpunkterna på allvar Bovärden Peter Hjorter ser den årliga hyresgästenkäten som en viktig del i arbetsdagen. På Hornsgatspuckeln ledde svaren i enkäten till nya förråd på vinden. Hösten tränger sig försiktigt in på gården på Hornsgatan 46. Här uppe hör man stadens brus, men är ändå lite avskärmad. Gården är gemensam för Stadsholmens hus vid Puckeln och byggnaden mot Brännkyrkagatan, som ligger en nivå högre upp på berget. Jag försöker använda enkäten konkret, säger Peter Hjorter. I det här fallet har det bland annat inneburit att vi skapat nya förråd på vinden, eftersom hyresgästerna hade uttryckt ett stort behov av det. Hyresgästen Maja Sjöberg håller med: Vi fick möjlighet till ett extra förråd och det är jättebra. Tidigare var vinden lite som ett grovsoprum med en massa bråte. Peter ordnade så att det nu är ytor där uppe som vi hyresgäster kan hyra som förråd. Det är först till kvarn som gäller för förråden, säger Peter. Våra lokaluthyrare gör en lista som man kan anmäla sig Maja Sjöberg är glad för de nya förråden på vinden som Peter Hjorter ordnat. till. Enkäten visade även att många var missnöjda med belysningen på vinden, så det har också åtgärdats. Maja Sjöberg efterlyser mer återkoppling kring hur enkäten används: Det vore bra om man fick mer information om vad som görs. Kanske kan man följa upp med exempel på hemsidan om vad som är på gång. 3

4 Fabrique i Gamla stan foto: kristian pohl. Här bjuds gediget bröd i anrik miljö I Stadsholmens fastighet på Lilla Nygatan 12 finns sedan en tid bageriet Fabrique. Här kan man köpa med sig bröd och bullar hem eller sitta ner för en en kopp kaffe eller frukost. Vi vill vara det moderna kvartersbageriet, säger David Zetterström som tillsammans med sin fru Charlotta drog i gång Fabrique år Hit ska man kunna komma ner i morgonrock och köpa frukostfrallorna. I hörnet mot Schönfeldts gränd i 1700-talshuset finns nu både butiksdel och plats att sitta ner. Vitt kakel på väggarna, gamla lampor och doften av nybakat skapar en mysig miljö. Vi letade länge för att kunna öppna i Gamla stan, säger David. Och den här hörnlokalen passar oss jättebra. Den ligger nära tunnelbanan och det är mycket folk som strömmar förbi. Att lokalen ligger i en gammal byggnad känns som en extra bonus. FAKTA Fabrique Stenugnsbageriet Fabrique grundades 2008 av David och Charlotta Zetterström. Idag har man ett tiotal brödbutiker i Stockholm och en i London. Man bakar surdegsbröd med naturliga råvaror på hantverksmässigt sätt. Stadsholmens hus på Lilla Nygatan 12 vetter också mot Schönfeldts gränd. Byggnaden uppfördes kring år 1700 och fick sin nuvarande fasad utformning Lilla Nygatan ligger inom det område som brann 1625 och gatan har haft flera namn genom åren, bland annat nedre Nye gathen. Nygatorna präglas av sina raka former och skiljer sig på så sätt från de mer ringlande gränderna i stadsdelen. David Zetterström och Caroline Nordlund säljer bröd i Fabriques nya lokal i hörnet Lilla Nygatan/Schönfeldts gränd. foto: kristian pohl. 4

5 foto: kristian pohl. foto: kristian pohl. Miljön i Fabriques bageributik i Gamla stan präglas av både nya och gamla inredningsdetaljer. Butiken i Gamla stan är det senaste tillskottet i bagerikedjan som idag omfattar ett tiotal butiker i Stockholm och en i London. På sommaren driver man också Rute stenugnsbageri på norra Gotland. När vi startade så var det nog så att vi fyllde en lucka, säger David. Det var vid en tidpunkt då många på allvar började ifrågasätta tillsatser i maten och sökte efter det äkta. I vårt bageri på Rosenlundsgatan på Söder bakar vi allt bröd till alla våra butiker. Och vi har inga konstiga tillsatser och bakar allt i stenugn. Allt görs för hand och det tar förstås längre tid. Den enda maskin vi har i bageriet är en degblandare. Sedan kör vi ut brödet från bageriet till våra butiker, ibland flera gånger om dagen. Vi gör också egen saft och egen marmelad. David Zetterström började som bagerilärling i dalsländska Bengtsfors och har sedan arbetat på flera av Stockholms bagerier. Att vara bagare är ett tufft hantverksyrke, slår han fast. Det är fysiskt krävande och man måste vara tidigt på jobbet. I dagarna öppnar man ytterligare en butik i Stockholm, på Götgatan nära Skanstull. Och snart blir det en till etablering i London. När vi drog igång trodde vi nog inte att vi så snart skulle ha flera butiker, säger David. Idag känns det att vi träffat rätt det är så roligt att folk gillar vad vi gör. Nu är fiber på väg till dig Installationen av fiber pågår alltjämt i Stadsholmens fastigheter. På hemsidan finns en tidplan där du kan se när det är dags för installation i just ditt hus. Fiberutbyggnaden är ett stort arbete som kommer att pågå under lång tid. Stadsholmen har ambitionen att hålla en hög informationsnivå om arbetet och hur det går till. Inför varje installation aviserar vi i brevlådorna i de lägenheter vi behöver komma in i, säger Stadsholmens fastighetsingenjör Hans Westerlund. Sedan är en representant från Stadsholmen alltid med och planerar hur fibern ska dras i varje lägenhet. Efter att vår entreprenör gjort installationen kollar vi också från bolagets sida att allt blivit rätt gjort. När det är dags för installation ber vi dig som hyresgäst att underlätta arbetet genom att plocka undan ömtåliga föremål och flytta vissa möbler (vad vi Amelie Sjöberg installerar fibernät. kan behöva hjälp med framgår av utskicket). När allt är klart kan du prova fiber gratis under en månad, och testa olika hastigheter för uppkopplingen. FAKTA Stadsholmens fibernät Arbetet med att installera fiber i lägenheterna påbörjades i april i år. Utbyggnaden beräknas vara helt färdig i början av Via fibernätet får alla hyresgäster tillgång till bredbandstjänster (TV, bredband och telefoni) och man kan välja mellan flera olika leverantörer. En preliminär tidplan för utbyggnaden av fiber inom Stadsholmen ser ut som nedan: Södermalm april 2014 maj 2015 Vasastan/Norrmalm april 2014 maj 2015 Djurgården maj 2015 juli 2015 Ytterstaden juli 2015 sep 2015 Gamla stan sep 2015 feb 2016 Långholmen start feb

6 BYGGNADSVÅRD Värme och ventilation en del av byggnadsvården När kylan kommer krypande under hösten går tankarna ofta till frågor som rör värme och ventilation. Kanske särskilt när man bor i ett äldre hus där det kanske drar lite och där bjälklag och väggar ibland släpper in viss kyla. Hur har det sett ut förr i våra hus och hur ser det ut idag? Stadsholmens hus spänner i ålder från medel tid fram till 1940-talet. Öppna eldhärdar stod för uppvärmningen när våra äldsta hus uppfördes. Redan under talen började också kakelugnar uppföras. Under 1700-talets andra hälft bidrog två svenskar till utvecklingen av den moderna kakelugnen med rökgångar som gjorde att värmen lagrades i kakel ugnens tegelstomme. Under 1800-talets senare del gjorde järnspisen sitt intåg för förenklad matlagning och smart uppvärmning av vatten i särskilda kopparkärl med tappkran. Under 1800-talet blev järnkaminer av olika slag också populära som ersättning för utrymmeskrävande spisar och kakelugnar. Järnkaminerna eldades ofta med fossilt bränsle, och för att hålla värmen såg man till att de hade dragreglering för tilluft så att de kunde eldas dygnet runt eller kunde ha någon form av värmemagasinering. Nackdelen var att de ibland läckte rökgaser, blev väldigt heta och släppte ut mycket miljö- och hälsovådlig rök. Kanske är det därför så få finns kvar? Ännu har jag inte sett någon i Stadsholmens fastigheter. Parallella värmekällor I våra hus har kakelugnar, järnspisar, kaminer och öppna spisar under perioder säkerligen existerat parallellt som källor för värme och matlagning. Ibland hittar man också hybrider, som järnspisar inmurade i äldre kakelugnar. I trähuset på Bastugatan 32 finns ett bostadsrum som troligtvis har varit ett så kallat spisrum ett rum som kunde utgöra en hel familjs bostad med just järnspis inmurad i kakelugnen. I ett av våra mer borgerliga stenhus på Mariaberget, från 1700-talets mitt, finns på varje våningsplan en stor påkostad våning med kakelugnar och vackra snickerier och på andra sidan trapphuset en minimal lägenhet med stor bakugn. I den stora våningen bodde herrskapet och i den lilla lägenheten låg köket med pigkammare. Skilda världar Kakelugnen populär värmekälla. så nära varandra alltså. Bakugnen tar stor plats i den lilla lägenheten idag och järnspisen i kakel ugnen kan kanske tyckas apart, men båda berättar en historia om hur husen användes förr. Ventilationen i husen bestod av friskluft som drog in via otätheter i stomme och fönster eller dörrar. Frånluften drog ut via murstockarna då man eldade. Fram till 1700-talets senare del hade husen bara enkla fönster med en enda båge. Under 1700-talets slut började överklassen kosta på innanfönster, som på Skogaholms herrgård på Skansen, men många hade enkla fönster en bra bit in på 1900-talet. Kallraset var säkerligen kraftfullt och man möblerade antagligen sällan vid fönster på vintern, om man inte var tvungen av platsbrist. De relativt tunna stommarna i våra stugor släppte nog också igenom en hel del kyla. Man drevade (tätade) stommarna med husmossa och ibland la man på lera, så kallad lerklining på stommen för vindtäthet. Lösull miljövänligt och bra Stenhusen höll värmen bättre, men precis som idag tar det ett tag på hösten innan stommen värms upp. Under mellanperioden kan det kännas ruggigt, men värmen kommer successivt. Även bjälklagen släppte igenom kyla och ofta var golven därför täckta av mattor. Idag har vi innerbågar eller till och med treglasfönster 6 med isolerglaskassetter i våra fönster. Samtidigt måste friskluften in och ibland behöver vi ha yllepackning som tätlist för att luftkvaliteten ska bli bra. Det är viktigt att inte täta till för mycket så att luften blir för fuktig och ofräsch, det är inte bra varken för människor eller hus. Min bild är att många av våra stugor, som renoverades ganska hårt under talen, idag har uppreglade innerväggar med luftspalt som isolerar eller skivmaterial uppsatta på stomme eller på plankning på stomme. Numera lösullisolerar vi också en del av våra kallvindar, för att hålla mer av värmen på plats i de inredda delarna av husen. Lösullen är ofta cellulosabaserad ett miljövänligt och bra material i gamla hus eftersom det både kan ta upp och avge fukt precis som de äldre stommarna och materialen. Idag värmer en del av våra hyresgäster fortfarande husen med kakelugnar och järnspisar. Vi har numera också fjärrvärme indraget i många hus, med varmvattenuppvärmda element under fönstren för att motverka kallraset. I en del fall finns värmepannor i källaren som värmer vatten till elementen, men i vissa hus har vi direktverkande el med elelement. Fjärrvärme med vattenburen värme dras fortfarande in i en del av våra byggnader, eftersom vi strävar efter miljövänlig uppvärmning som är lättare att styra och reglera centralt. Det finns dock byggnader som har så stora kulturhistoriska värden med mycket bevarad fast inredning att vi väljer att inte dra in vattenburen värme. Vi vill också försöka undvika installationer av friskluftsventiler i våra fönsterkarmar och fönsterbågar eller i fasad, för att vårda husens karaktär. Istället vill vi fortsätta att låta friskluften komma in via så kallade otätheter, som mellan fönsterbåge och fönsterkarm, där vi vid fönsterrenovering oftast sätter yllepackning istället för silikonlist. Vi vill heller inte tilläggsisolera våra fasader eller tak då det tjockar på dimensionerna på ett sätt som inte passar våra värdefulla hus. maria lorentzi

7 MARKNADSTIDNING B renovering Fina fasader och fönster på Själagårdsgatan Stadsholmen har avslutat en större fasad- och fönsterrenovering på Själagårdsgatan 17 i Gamla stan. Färgsättningen har gjorts i samråd med Stadsmuseet och fönstermålningen har utförts av LA-måleri, som också gjort mycket lagningar av de gamla karmarna. Tremans fasad har stramat upp bottenvåningens rusticering med hantverksmässiga metoder. foto: Maria Lorentzi. foto: Maria Lorentzi. Fasaderna har färgsatts i samråd med Stadsmuseet. B y t e s t o r g e t Bytestorget är en service till Stads holmens hyresgäster som ska underlätta interna lägenhetsbyten. Skicka in talongen till AB Stads holmen, Box 17246, Stockholm, senast den 26 januari Nästa nummer av tidningen Stadsholmen utkommer den 20 februari. FINNES Antal rum:... Lägenhetsstorlek:... Område:... Hyra:... Andra fakta:... ÖNSKAS Antal rum:... Lägenhetsstorlek:... Område:... Andra fakta:... Namn:... Telefon hem:... Telefon arbete:... E-post:... Adress:...

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

stadsholmen Trygghetsfrågor viktiga för Stadsholmens hyresgäster Upprustning på Katarinaberget Okänt valv funnet i Gamla stan

stadsholmen Trygghetsfrågor viktiga för Stadsholmens hyresgäster Upprustning på Katarinaberget Okänt valv funnet i Gamla stan stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 3 2015 Trygghetsfrågor viktiga för Stadsholmens hyresgäster Upprustning på Katarinaberget Okänt valv funnet i Gamla stan Glöm inte din brandfilt!

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering

Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering Enkät för dem som inte ännu fått sin Miniuppgradering 1. Anser du att Miniuppgradering är rätt beteckning på åtgärdspaketet? a. Ja, hyreshöjningen blir ju väldigt måttlig b. Nej, så många åtgärder kan

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

stadsholmen Anne vill visa handens arbete Huset i kvarteret Flintan klart Tävla med bilder på ditt hus

stadsholmen Anne vill visa handens arbete Huset i kvarteret Flintan klart Tävla med bilder på ditt hus stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2013 Huset i kvarteret Flintan klart Tävla med bilder på ditt hus Anne vill visa handens arbete en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2013

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor

VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor Viktig information Östlyckan, Hedvigsberg VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor De närmaste månaderna kommer Alingsåshem att installera ett fibernät

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus själva och lät fiskarhedenvillan bygga det åt dem. Text Nathalie Carlsson

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

hamregård 16 radhus med uterum

hamregård 16 radhus med uterum hamregård 16 radhus med uterum 2 Basa Ludv 118 Tfn www EDELSBERSVÄEN 30 B Carport Förråd arkering EDELSBERSVÄEN 28 BO BEKVÄMT I RDHUS rk B igsbergsgatan 18 23 Stockholm vxl 08-658 99 30.basark.se Uterum

Läs mer

stadsholmen Nya hyresgäster i Flintan Nu är fiberutbyggnaden i gång Lär dig mer om rödfärg en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2014

stadsholmen Nya hyresgäster i Flintan Nu är fiberutbyggnaden i gång Lär dig mer om rödfärg en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2014 stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2014 Nya hyresgäster i Flintan Nu är fiberutbyggnaden i gång Lär dig mer om rödfärg Nya hyror inom Stadsholmen Överenskommelsen om hyrorna mellan

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

stadsholmen En grön marsipan i Herrängen Fredrik Juhnell ny förvaltningschef en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2015

stadsholmen En grön marsipan i Herrängen Fredrik Juhnell ny förvaltningschef en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2015 stadsholmen en tidning för stadsholmens hyresgäster nr 2 2015 En grön marsipan i Herrängen Fredrik Juhnell ny förvaltningschef Ny hyra från 1 juni Förhandlingarna om nya hyror för år 2015 är nu avslutade.

Läs mer

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08

Brf Barabo. Ventilation. Lund 2011-04-08 Brf Barabo Ventilation Lund 2011-04-08 I vårt hus fungerar ventilationen enligt självdragsprincipen. Vi har alltså inga centralfläktar som suger ut luft från badrum och kök. Självdrag uppkommer dels genom

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Kvarteret Provisorn 4

Kvarteret Provisorn 4 Din fastighet Kvarteret Provisorn 4 Beläget på: Tulegatan 4-8, Kungstensgatan 17, Rådmansgatan 32, Birger Jarlsgatan 57-63. Regler gällande sopor, el, vatten etc finns i Ert kontakt då olika regler gäller

Läs mer

Stockholmsgatan 40C Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast

Stockholmsgatan 40C Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 76.9 m² Tillträde tidigast 2013-07-12 " Vi har bott i vår mysiga lägenhet i Bagaregården i 6,5 år och har trivts otroligt bra.

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Med ett centralt läge i Ronneby, men ändå på en lugn gata ligger detta omsorgsboende som i dagsläget hyrs ut till kommunen genom blockavtal. Huset är nyligen helrenoverat

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

Nu renoveras ditt hus

Nu renoveras ditt hus Nu renoveras ditt hus Du och dina grannar väljer nivån Fakta om ditt hus och ditt kvarter BAKGRUND - HISTORIA Miljonprogrammet I april 1965 beslutade riksdagen att fram till 1974 bygga en miljon bostäder

Läs mer

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn N yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn 4 rum och kök, 89,5 m2 i markplan, utgångspris 242.000. 4 rum och kök, 97,0 m2 i våning II, utgångspris 262.000. BAB Svärtan

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Fiberkablar dras in i alla lägenheter. Att sedan utnyttja fibertekniken är valfritt. Vill du ha kvar din befintliga lösning med Com Hem går det bra.

Fiberkablar dras in i alla lägenheter. Att sedan utnyttja fibertekniken är valfritt. Vill du ha kvar din befintliga lösning med Com Hem går det bra. Stockholm 2014-04-25 Micasa satsar på bredband via fiberteknik. Anledningen är att erbjuda bland annat snabbare internet, större utbud av TV-kanaler och tillgång till framtida tjänster som kommer att förutsätta

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Ett basutbud om sju TV-kanaler följer med TV-boxen och kan nyttjas utan beställning hos tjänsteleverantör.

Ett basutbud om sju TV-kanaler följer med TV-boxen och kan nyttjas utan beställning hos tjänsteleverantör. Stockholm 2014-06-10 Micasa satsar på bredband via fiberteknik. Anledningen är att erbjuda bland annat snabbare internet, större utbud av TV-kanaler och tillgång till framtida tjänster som kommer att förutsätta

Läs mer

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta

Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta Charmigt och välskött bostadshus i äldre stil i Olofsnäs, Geta www.fk.ax Bostadshus i Olofsnäs, Geta Amerika-inspirerat Smakfullt renoverat Rymligt och funktionellt Annorlunda Moderna tekniska lösningar

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Skogsvägen 37 Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Charmigt hus i lugnt område! Charmigt hus i Östavall, med utsikt över

Läs mer

Västra Gatuadress Läperud 3, 4 Götaland Kommun Mellerud Storlek 2 rum / 50 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Läperud 3, 4 Götaland Kommun Mellerud Storlek 2 rum / 50 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mellerud Storlek 2 rum / 50 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Riktig Bullerby-känsla med gott om plats för allt och alla. Stor odlingspotential och skogar

Läs mer

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Bodekullsgatan 34 A. Län Skåne Gatuadress Bodekullsgatan 34 A Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset är bra placerat

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Centralt 27 kvm 1 r o k. Mysig och praktisk etta på kanonläge.

Centralt 27 kvm 1 r o k. Mysig och praktisk etta på kanonläge. Centralt 27 kvm 1 r o k Mysig och praktisk etta på kanonläge. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem. Vi vill att du ska få all

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Presentation Representativ och rymlig bostadsvåning i centrum av Mariehamn. Gavellägenheten som ligger på våning I har två öppna spisar,

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

Tegelviken 58-100 kvm 2-4 r o k. Naturnära bostadsrätter med en stilren design såväl exteriört som interiört.

Tegelviken 58-100 kvm 2-4 r o k. Naturnära bostadsrätter med en stilren design såväl exteriört som interiört. Tegelviken 58-100 kvm 2-4 r o k Naturnära bostadsrätter med en stilren design såväl exteriört som interiört. Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som

Läs mer

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse

Topphemligt Boende. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik Vercruysse Topphemligt Boende Från övergivet hus till lyxbostad, galleri, restaurang och boutique. Graanmarkt 13 i Antwerpen blev Ilse Cornelissens och Tim Van Gelovens drömprojekt. Text Cecilia Öfverholm Foto Frederik

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Om du bor i ett dåligt isolerat hus vilket många av oss gör kan du spendera tusentals kronor extra i vinter på elräkningen. Tittar vi tillbaks lite i tiden på

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bodekullsgatan 34 A Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 95 m² Område Nobel Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Mycket stabil och välskött förening med stora möjligheter att påverka. Huset

Läs mer

Norr Hårsbäcks fd missonshus

Norr Hårsbäcks fd missonshus Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:12 Norr Hårsbäcks fd missonshus Fönstrerrenovering 2005 Antikvarisk kontroll Norr Hårsbäck 1:10 Västerlövsta socken Uppland Helén Sjökvist Innehåll Inledning...

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Kollegiegatan 3B. Län Skåne Gatuadress Kollegiegatan 3B Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 5.0 rum / 132.5 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En sammanslagen tvåa och trea. Två utbyggda inglasade balkonger

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Såväl Östermalmssalen som Gibraltarsalen kan lätt omvandlas till kontorslandskap, butiksyta eller tillverkningslokal.

Såväl Östermalmssalen som Gibraltarsalen kan lätt omvandlas till kontorslandskap, butiksyta eller tillverkningslokal. OBJEKTSBESKRIVNING På ett centralt läge i Tingsryd ligger det Berggrenska gjuteriet, denna smakfullt och genomgående renoverade byggnad. En gång i tiden var det en smutsig och mörk industribyggnad där

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2

Fredriksbergsgatan 2. 4 300 kr/månad Gatuadress Fredriksbergsgatan 2 Utgångspris 1 495 000 kr Avgift 4 300 kr/månad Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum och kök / 80 m² Område Slussen/Rörsjöparken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Rymlig sekelskifteslägenhet med

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse

Björngårdsgatan 3. Län Stockholm Gatuadress Björngårdsgatan 3 Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria. Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 1 rum / 24 m² Område Södermalm - Maria Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Interiör Hall med klinkergolv, klädhängare

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Hagtornsvägen 11 Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Hagtornsvägen 11 Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenhet med unika fönster med fint ljusinsläpp. Insynsskyddat läge och

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Furutorpsgatan 28 Län Skåne Gatuadress Kommun Helsingborg Storlek 3.0 rum / 79.5 m² Område Söder Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nu har du möjlighet att förvärva denna

Läs mer

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro

Ritningar och beskrivningar. Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro Ritningar och beskrivningar Välkommen till Brf Söderängarna, Örebro 1 Välkommen till ditt nya hem! När du är ute och tittar på lägenheter så är det inte bara en ny bostad du är ute efter. Du letar efter

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta ståtliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om fyra rum och kök, 88,5 m 2.

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn.

ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. S ekelskiftesvilla i Östernäs, Mariehamn. Utgångspris: 470 000 Stilenligt och gediget renoverad äldre villa med återuppbyggd punschveranda, trivsamt belägen med sjönära läge i lummig gårdsmiljö med utsikt

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Mäklarinformation för BRF Söderhus

Mäklarinformation för BRF Söderhus Mäklarinformation för BRF Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

Läs mer

Ligustergränd 13. Västra Gatuadress Ligustergränd 13 Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 84 m² Område Bohus Tillträde tidigast

Ligustergränd 13. Västra Gatuadress Ligustergränd 13 Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 84 m² Område Bohus Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 84 m² Område Bohus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Mysiga och lugna återvändsgatan Ligustergränd.

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Linnégatan 7. Västra Gatuadress Linnégatan 7 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Linnégatan 7. Västra Gatuadress Linnégatan 7 Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 3,5 rum (1 sovrum) / 112 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 15 Hall Välkommen in! Hall med laminatgolv och

Läs mer