Blir Robert Schuman saligförklarad?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blir Robert Schuman saligförklarad?"

Transkript

1 Blir Robert Schuman saligförklarad? Robert Schumann Vid tiden för EU:s utvidgning i öst 2004 med 8 nya medlemstarter anordnades en statsvetenskaplig studiedag i november samma år i Nancy, Lorraine, för att diskutera arvet från Rober Schuman ( ). Hans betydelse för Europaunionen härleds till Europeiska kol-och stålgemenskapen, den s.k. Schumanplanen, som lades fram Schuman hör till den tidiga gruppen av socialt orienterade katolska lekmän som gått in i det politiska livet som man inträder i ordenslivet. Avsaknaden av efterlämnade personliga skrifter som skulle avslöja något mer om människan Robert Schuman gör att eftervärlden får förlita sig på andras vittnesmål om honom. Studiedagen gav här rikligt besked. Vi kan genom en ungdomsväns brev veta att Schuman en tid allvarligt övervägde kallelsen till präst, möjligen med starkt stöd av modern, men att samme vän avrådde honom med hänvisning till Kyrkans och samhällets stora behov av aktiva och troende lekmän. Livsvalet stämde väl överens med Kyrkans strävan att utveckla en ny närvaro i samhällslivet sedan Kyrkan i såväl Tyskland, Italien och Frankrike i princip fråntagits sin tidigare offentligträttsliga ställning. Med påven

2 Leo den XIII:s ( ) utveckling av den katolska socialläran fanns den nya inriktningen också ha fullt kyrkligt stöd. Ett utmärkande drag hos Schuman är enhetligheten i hela hans gärning. Grundtankarna i hans filosofiska och politiska Europasyn är upprättandet av en bestående försoning mellan Tyskland och Frankrike. Efter de båda krigens fasor då kristna i dess gamla stater mördade varandra övertygade honom om ett nytt Europa enat och försonat på den kristna grunden måste uppnås. I själva byggandet av denna nya allians var han från början motståndare till en överstatlighet som skulle utarma nationernas egen kulturella enhet och särdrag. Genom den stora vänskapen med Konrad Adenauer låg också själva förhoppningen om att kunna förverkliga ett fredens Europa. Adenauer, som började sin gärning som borgmästare i Köln, delade inte helt Schumans betonande av den regionala starka positionen med dess risker för på nytt uppblossande nationalism. Båda var dock genomsyrade av samma katolska grundsyn och lekmännens avgörande betydelse i det politiska arbetet. Bådas idévärld sammanföll med Jacques Maritains tankar om demokratins väsen med dess respekt för människors värdighet och rätt till olika uppfattningar. Däremot finns inga bevis för närmare kontakter mellan Schuman och Maritain. Om Adenauer var hårt ansatt av nazisterna och fördrevs från den politiska scenen blev också Schuman ett av Gestapos första eftersökta under ockupationen i Frankrike. Ändå röstade Schuman för acceptans av de tyska villkoren 1940 och hamnade därför i Marskalk Pétains sällskap vilket efter kriget belastade honom svårt. Men det handlade inte om delaktighet i Vichyregimens politik utan var helt motiverat av den omedelbara omsorgen om det krigsdrabbade folkets överlevnadsmöjligheter. Schuman höll fast vid sin försoningstanke och kunde därför inte heller aktivt ansluta sig till den motståndsrörelse som stod i kontakt med Charles de Gaulle. de Gaulles inställning till Schuman var tydligt negativ. Schuman är fransman, sade de Gaulle. men han ändå alltid en tysk. Och visst låg det mycket i det. Schuman föddes i det fransk- och tysktalande Luxemburg, studerade i det germanska Strasbourg i det som från Bismarks tid fram till 1919 varit tyskt, liksom Lorraine och Alsace. Schuman började sin bana som advokat i Metz och var egentligen lika mycket tysk som fransman. Han kunde ha valt att bli tysk medborgare och älskat den tyska kulturen, särskilt i de mer katolska länderna kring Rhendalen.

3 Men det var tyskarnas skoningslösa uppträdande i norra Frankrike och Belgien i slutet av Första Världskriget som fick honom att definitivt välja sida. Under tiden efter Första världskriget anslöt sig Schuman till demokratiska folkpartiet. Vittnesmålen är samstämmiga i beskrivningen av den politiska förankringen. Schuman var i sin egenskap av socialkatolik en kristen i politiken och inte en kristen politiker. Vid ett senare tillfälle vid slutet av ett ministermöt uppmanar han medarbetare att inte uppfatta honom som en homo politicus. Diskret pekar han menande på den yngre François Mitterand och säger om honom, där ser ni en homo politicus. Det ger honom också rykte om att vara en ensam och kanske isolerad deputerade och senare finansoch justitieminister. Hans lite tillknäppta personliga stil bidrar till intrycket, liksom hans liv som celibatär lekman. Lång, med tredelad kostym, diskret i sättet. Han uppträder alltid med stor vänlighet i parlamentet, höjer aldrig rösten, är känd för sin förmåga att samtala uppmärksamt med människor som är emot honom. Trots sin höga befattning utnyttjar han inga fördelar. Han står själv i kö på posten och i affären, reser 2:a klass på tåget, köper självbiljetter själv i stället för att anlita personal. Vid ett tillfälle förbigås han i inbjudan till en finare lunch. Reaktionen blir den att de flesta vägrar den finare lunchen och följer med Schuman till en enklare bistro och äter med honom. I hela hans yttre livsföring lyser hans kristna spiritualitet igenom. När det är möjligt försummar han inte att gå till den dagliga mässan och till nattvarden. Han är hela sitt liv uthållig i bönen. Kommer denne man som var en av de tre grundläggarna av det moderna Europa att saligförklaras av Katolska kyrkan? Inte alla menar att han skulle uppskatta det, om det skulle få som följd att hans anonyma tjänande lyftes fram alltför tydligt i ljuset.

4 Robert Schumann Den andre betydande grundläggaren av det som nu är EU är Jean Monnet, på 20-talet generalsekreterare i Nationernas Förbund. Den plan som innebar att all produktion av kol och stål i Tyskland och Frankrike skulle ställas under en särskild högsta myndighet öppen för alla Europas länder hade förberetts av honom med Adenauers och Schumans godkännande. Det var början till det moderna EU. Monnets engagemang att bygga Europa för att bygga fred, var lika starkt som de båda andras, men han hade inte deras bakgrund i det så ofta sönderslitna gränslandet mellan Tyskland och Frankrike. Monnet var från Cognac vid Atlantkusten fjärran från de gamla krigsskådeplatserna och saknade den personliga känslan för Alsace och Lorraine som ömsom tillhört Tyskland, ömsom Frankrike. Med tanke på Schumans många hänvisningar till nythomisten Maritains Kristendomen och demokratin (1943) och andra verk av Maritain, pekar samtalen i Nancy sammanfattningsvis på ett djupgående inflytande från medeltidens kanske störste teolog, Thomas av Aquino. Schuman undgick misstankarna om att vilja återinföra ett medeltida, katolskt samhällsskick i ett nytt Europa, genom att tydligt ställa sig bakom Kyrkans nya sätt att vara närvarande i samhället, den katolska socialläran. Därför ville han vara en kristen i politiken, inte en kristen politiker. I det gamla katolska Europa var ändå inte de principer som Maritain utvecklade lätta att dra nytta av. De Francotrogna spanjorerna betraktade den katolske konvertiten Maritain som förrädare, eftersom han inte ställde upp mot den republikanska vänstern i Spanska inbördeskriget. Men hans principer bidrog till FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna 1948.

5 I den meningen skulle en saligförklaring ge många kristdemokratiskt tänkande personer, också i ett EU som i sin fördragstext inte ens nämner Gud, vara ett fortsatt incitament att bygga upp framtidens Europa. Efter ett halvsekel av fred, med undantag av Balkankrigen, blir försoningstanken med tiden en abstraktion för unga européer. Men en förebyggande fredstanke får aldrig överges. Krig tycks höra till historiens ofrånkomligheter och därför bör Europadagen alltid ägnas åt fredens villkor på alla nivåer. Studiet av de tre grundläggarnas gärning borde med statligt stöd bidra till att viktiga förutsättningar för fred inte glöms bort. Fäldt) (Artikel i augusti 2009 införd delvis i Jönköpings-Posten. Göran

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk.

Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. Familjenglobalt Ha fortsatt förtroende för familjen som grund! Ett föredrag om familjen som Guds verk. September 2013. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har stadgat dem för evigt (Ps 119:152).

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Jakten på det goda lärandet

Jakten på det goda lärandet Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Jakten på det goda lärandet Montessoripedagogers reflektioner kring pedagogik Malin Bergsland & Manuel Tenser Examensarbete på avancerad nivå i lärarutbildningen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Gud i en narcissistisk tid

Gud i en narcissistisk tid Gud i en narcissistisk tid Av Olof Edsinger Människan är sig lik, brukar vi ibland säga. Vi menar då att människans grundläggande behov, frågor och problem går igen i alla tider och kulturer. Men det är

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS

I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS I vilken riktning vill du vandra? Ett samtalsmaterial om ledartillsättning från Salt barn och unga i EFS Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och

Läs mer

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering

Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Goda avsikter men ohållbart resultat Arkitekten Rune Elofsson är starkt kritisk till dagens stadsplanering Vi behöver tänka nytt. Eller gammalt, fast med nya förtecken. Det anser Rune Elofsson, arkitekt

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

FRED ÄR VÄGEN TILL FRED. ett utkast till en fredsteologi

FRED ÄR VÄGEN TILL FRED. ett utkast till en fredsteologi FRED ÄR VÄGEN TILL FRED ett utkast till en fredsteologi förord Dokumentet An Ecumenical Call to Just Peace (Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred) togs fram av Kyrkornas världsråds centralkommitté

Läs mer

Fler. EU-medlemmar. önskas! av Walburga Habsburg Douglas. www.hjalmarsonstiftelsen.se

Fler. EU-medlemmar. önskas! av Walburga Habsburg Douglas. www.hjalmarsonstiftelsen.se Fler EU-medlemmar önskas! av Walburga Habsburg Douglas www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Walburga Habsburg Douglas för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2009 Fler

Läs mer

Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar

Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar 1 Kan folket få vad de vill? en intervju med Gilbert Achcar [Intervjun gjordes av David Finkel, redaktör på Against the Current, den amerikanska organisationen Solidaritys tidning. Intervjun gjordes 6

Läs mer

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället.

Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Grundläggande tankar om språk och språkets betydelse för individen i samhället. Karlstadmodellen är en samling tankar kring språkets väsen och dess betydelse för individen och samhället. Karlstadmodellens

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

»Aldrig mervi ska enas och återskapa Än en gång får vi uppleva Precis som våra förfäder ska vi «

»Aldrig mervi ska enas och återskapa Än en gång får vi uppleva Precis som våra förfäder ska vi « »Aldrig mervi ska enas och återskapa Än en gång får vi uppleva Precis som våra förfäder ska vi «Raden av citat kan göras lång. Världen över används historisk retorik av makthavare, medier och personer

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer