NEWS SAFETY. ADT och Tyco i Sverige går ihop 2 #1/08

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEWS SAFETY. ADT och Tyco i Sverige går ihop 2 #1/08"

Transkript

1 #1/08 SAFETY NEWS ADT och Tyco i Sverige går ihop 2 Spindeln mellan verksamheterna 4 Nytt miljöledningssystem 5 ADT 100 år av säkerhet 6 Strategiskt brandskydd 8 Ut i världen med ABB 9 Jourservice dygnet runt 10 Säkerhetsutbildning i butik 12 Vi öppnar nytt i Örebro 13 Marinen installerar Vesda 14 Nya förmågor 15 Godkänd av EU 16

2 Vi kan t ex komplettera brandlarm och släcksystem med kameraövervakning. ADT är jättestort som varumärke och bolag i resten av världen. Vår kompetens och teknik kan också komma ADT:s kunder till nytta. Efter en tid som sambor tar vi nu steget fullt ut: ADT-Sensormatic + Tyco Fire = Sant Det bästa från två världar Våren 2006 flyttade vi, Tyco Fire och ADT, i ihop i gemensamma lokaler. Nu går vi hela vägen ut och slår ihop ADT och Tyco Fire & Integrated Solutions till en gemensam organisation. Från och med nu jobbar vi som ett företag under ett gemensamt namn ADT Tyco Fire & Security. Synergier och helhet. Peter Bühler är VD för båda bolagen i den gemensamma organisationen: Syftet med sammanslagningen är framför allt två. För det första kan vi skapa synergier som både vi och våra kunder har nytta av. Vi tar det bästa från de båda världarna när det gäller kunskaper, erfarenheter, produkter och lösningar och skapar en ny affärsmässig helhet. För det andra får ADT en svensk operativ organisation, vilket framför allt gör det enklare och smidigare för många av våra kunder. Ett extra internt plus är att vi minskar våra kostnader genom att flytta ekonomi- och ITfunktionerna till Danmark. På ADT är vi cirka 20 personer och på Tyco uppåt 120, så totalt är vi runt 140 medarbetare i den nya organisationen. Av dessa är omkring 35 på kontoret och resten ute och monterar, installerar och servar. Det här är bra för oss och det förstärker vår organisation. Vi kan dela kostnader för en samlad ledning och supportresurser. Det blir lättare att kommunicera en organisation och ett gemensamt namn. För våra kunder innebär det också nya möjligheter när det gäller säkerhet ur ett helhetsperspektiv. Bättre, lättare och smidigare för ADT:s kunder. ADT är ursprungligen ett amerikanskt företag. Både bolaget och varumärket är jättestort där över och i resten av världen. Det är världens största säkerhetsföretag och det är viktigt för oss att ha kvar varumärkena ADT och Sensormatic. Skillnaden för ADT och ADT:s kunder är större än inom Tyco Fire. För ADT betyder den nya organisationen främst bättre struktur, mer ordning och reda, trygga kvalitetssystem och miljösystem. Vi kopierar det vi redan har upparbetat och ständigt utvecklar inom Tyco Fire och applicerar det på ADT. ADT får, som sagt, också ny ledning med mig som VD. ADT:s kunder märker också stor skillnad. De samarbetar med en större men smidigare organisation, det är skillnad i sättet att jobba och de möter svensk tal. Tidigare när kunderna ringde från Sverige till ADT i Sverige hamnade de i en växel på servicekontoret i Danmark. Nu har vi plockat hem alla operativa funktioner till Sverige. Här har vi alltså all försäljning, produktion, service och så vidare. Det blir bättre, lättare och smidigare för våra kunder i Sverige. Som ett företag med Tyco 2

3 Foto: ADT/TFS För våra kunder innebär det nya säkerhetsmöjligheter ur ett helhetsperspektiv. I mer än 100 år har ADT levererat säkerhetslösningar. Fires värderingar när det gäller till exempel kvalitet. ADT hade tidigare marknadens bästa service. Vi ska nå dit igen och satsar mycket på service (se separat artikel). ADT och Tyco Fire kommer att synas mer och upplevas större. Bland annat genom fler servicebilar ute på fältet. Nya gemensamma lösningar på fler områden. Sammanslagningen är spännande både för våra kunder och för Tyco. Jag är övertygad om att vi kan tillföra mycket. Vi blir större och kommer att synas och märkas mer på marknaden. Vi blir en större organisation med fler säljare som pratar helhet för den gemensamma verksamheten. På sikt kan vi hitta och styra mot affärsmässiga fördelar med till exempel andra segment. För vissa kunder kan vi skapa nya lösningar som täcker fler områden. Till exempel komplettera brandlarm och släcksystem med kameraövervakning. Ett exempel är köpcentra där vi kan erbjuda totallösningar som innefattar brandskydd, varularm och kameraövervakning. Till vissa delar har alltså ADT och Tyco Fire redan samma kundsegment. Vårt mål är att leverera ett resultat som våra ägare förväntar sig genom att göra våra kunder och medarbetare nöjda. Allt hänger ihop och det ena leder till det andra. Det ska vi nå genom seriositet i affärerna och att hålla det vi lovar. Det ska funka helt enkelt. Tre delar på New York-börsen. Internationellt hade Tyco-koncernen tidigare anställda och fyra verksamhetsben: Fire & Security, Health Care, Electronics och Engineered Products & Services. Nu är företaget uppdelat och finns som tre olika bolag på New York-börsen. Health Care kör eget, Electronics kör eget medan Fire & Security och Engineered Products & Services är hopslaget till ett bolag. Tyco Engineered Products & Services är det ben som utvecklar och levererar produkter och tjänster till oss som jobbar med brand och säkerhet. Så det nya gemensamma internationella bolaget är en naturlig utveckling. Totalt i hela världen är vi nu cirka anställda i Tyco Fire & Security. Själva namnet Tyco Fire & Security säger allt om vår verksamhet, så utvecklingen går med största säkerhet mot ett gemensamt namn i hela Europa och förmodligen resten av världen. Hårda krav internt gör oss bättre som företag. Det finns massor av teknisk kompetens inom den internationella organisationen som vi kan utnyttja när vi behöver. Till exempel kan vi ta hit någon från England med spetskompetens inom ett område för speciella tekniska lösningar med ytterst avancerade krav. Samtidigt som kunskaperna finns i världen, är våra affärer alltid lokala. Moderbolaget Tyco ställer stora krav på oss som företag i Sverige, vilket Peter Bühler, VD för ADT Tyco Fire & Security. Foto: Roger Holmström vi måste leva upp till. Det är system och arbetsmetoder som vi tvingas in i men som gör oss bättre. Ett tungt jobb för oss eftersom vi är en relativt liten organisation internationellt sett, men när vi har det och det fungerar är det en klar fördel. Vi tillför något och blir bättre som företag. Det betyder att vi har ett mycket sunt företag. För våra kunder borgar det för trygghet, långsiktighet, sundhet och kvalitet i alla led. Ta vara på mångfalden. För mig personligen och som VD är det spännande med sammanslagningen med ADT. Vi hade redan vänt dåliga resultat i Tyco Fire och fått upp bolaget på banan, så jag kände mig lite rastlöst. Nu gäller det att hitta kärnan i det nya och skapa något blomstrande. Vi har mycket att lära av varandra. ADT är en säljdriven organisation.tyco Fire är mer inriktat på produktion och service. Vi har också olika kulturer, vilket är alltid en utmaning. Men jag tycker inte att vi måste föra ihop kulturerna, utan vi ska ta vara på fördelarna med det mångkulturella. Vi ska röra oss mellan olika segment och lära nytt. Inte köra på i samma invanda spår och bli insnöade. Vi ska ta det bästa från varandra, växa tillsammans, visa resultat, få ADT lönsamt och bli stabilare i Sverige. 3

4 Helt säkert blir det fler gemensamma affärer. Övervakningskameror i industrin. Släcksystem och detektion i butiker. Foto: ADT/TFS Länken mellan ADT och Tyco Fire Joni Timonen är produktionschef för Tyco Fire Gas & Detection och för ADT:s verksamhet. Det betyder att han fungerar som en spindel i nätet mellan de två sammanslagna företagen och de två kulturerna. Foto: Roger Holmström Hemma igen. Joni har övergripande ansvar för all nyproduktion, genomförande, ekonomi, driver projekt och har kundansvar. I sitt team har han två projektledare för Gas & Detection och två för ADT, samt en konstruktör och en installationstekniker. Jonis väg till Tyco Fire & Security är förövrigt lite lustig. Han jobbade på konstruktionsavdelningen på Tyco under 2003, flyttade till ADT där han var servicechef till och med januari Då flyttade hela ADT till Tyco och helt lustigt var cirkeln sluten. Möjliga synergier genom helhet. I övrigt innebär sammanslagningen för Joni att det tar mycket tid att sätta sig in i allt. ADT och Tyco Fire har helt olika typer av kunder. Det går inte att agera på samma sätt hos till exempel HM som hos en industrikund. Kunderna styr på olika sätt och anpassar verksamheten på olika sätt. Men det kommer helt säkert att bli fler gemensamma affärer framöver. Till exempel övervakningskameror i industrin och släckanläggningar, larm, utrymning, detektion i butiker. Ofta är det så att det sista de tänker på i en butik inför en öppning och invigning är varularm, CCTV med mera. Brandskyddet finns ofta redan i fastigheten eftersom det är ett lagkrav, vilket det ju inte är med varularm. Vi kan erbjuda helheten och hjälpa till redan från början på olika sätt. Lättare och smidigare för våra kunder. Totalt sett känns sammanslagningen bra och jag ser positivt på detta. ADT hade sin ledning Köpenhamn. Nu har vi allt i Sverige. När vi är klara och alla är där de ska kommer det att flyta på och vi kommer att vara starka. Det är positivt, lättare och smidigare både för oss och för våra kunder. Det finns en del att göra på ADT i projektprocessen medan är mycket klart på Tyco Fire, vilket vi ska implementera i ADT. Det finns till exempel endast liten vana att jobba i entreprenadform på ADT, där är det mer snabba puckar. Det kan Tyco Fire lära sig något av. Jag tror att en av de stora fördelarna är att vi kommer att uppfattas som en mer professionell aktör på retailsidan. Varularmsmarknaden har ganska få aktörer och de flesta sysslar bara med det, inget annat. Nu blir vi starka och kan erbjuda ett mervärde för kunderna. 4

5 Miljöledningssystem Uppfyllda miljökrav Det vi gör här, lokalt, påverkar den globala miljön. Därför tar vi vårt miljöarbete på allvar och har byggt ett miljöledningssystem enligt ISO I praktiken hade vi redan ett färdigt system men utvecklade det enligt ISO och införde det under hösten Vi uppfyller alltså att alla krav i ISO systemet och är klara för certifiering. Vi kommer dock inte att certifiera oss. Miljöledningssystemet och vårt EHS-system (Environment Health Safety) är en del av varandra och integreras i kvalitetssystemet. Redan för ett par år sedan uppfyllde vi våra kunders önskemål på att vara kvalitetscertifierade. Vi startade en rad projekt för att utveckla och förbättra våra kärnprocesser, hjälpmedel och metoder. Vi förstärkte bland annat kvalitetsavdelningen och dess funktion inom bolaget. Det resulterade i ett utvecklat kvalitetssystem som certifierades mot ISO 9001:2000 under Redan innan dess var vi certifierad anläggningsfirma inom sprinkler, gas och brandlarm. Helena Sandorf Häll, miljö- och kvalitetsansvarig. Foto: Roger Holmström Vi tar ett större steg än andra. Vårt arbete med miljöledningssystemet innebär att vi sätter upp mål och identifierar de delar av verksamheten som är miljöpåverkande. Till exempel kan vi minska transporterna en del. Vi ska inte heller bygga in något som är farligt för miljön. Vi får koll på vilka fel vi gör och försöker att göra något åt det. Vi har redan börjat mäta incidenter, olyckor och skador. Byggarbetsplatser är en ganska farlig miljö och säkerhet och miljö är något man har kommit långt med i branschen. Vill en kund anlita oss i ett uppdrag och införliva oss i ett byggprojekt så kan vi lätt anpassa oss till de rutiner som de redan har på en arbetsplats. Vi har rätt utrustning och rätt kunskap. Miljön är viktigare än pengar. I Sverige har vi kommit långt inom miljö, säkerhet och hälsa. På vissa håll i världen finns detta tänkande knappt alls. I Tyco-världen däremot utbildas alla medarbetare i miljösäkerhet och hälsa. Vi tar miljön på så stort allvar att vi till exempel väljer att inte offerera en miljöfarlig släckgas bara för att den är billigare och skulle kunna ge oss ett bättre konkurrensläge. Det kan i och för sig betyda att vi förlorar affären, och att vi i princip tackar nej till uppdraget, för att vi tycker att det innehåller en osund produkt. Miljön är viktigare än affärerna vid dessa tillfällen. Det vi gör här påverkar ju inte bara vår närmiljö, därför tar vi ett globalt ansvar för miljön. VIDA VÄRLDEN Kör fort men säkert på Ascari Race Resort Ascari Race Resort, i närheten av Malaga i Spanien, är världens första semesteranläggning som kombinerar avkoppling och motorsport. Hela komplexet med hotell, racingbana, kontor, restauranger, öviga fastigheter och utomhusområden omfattar cirka 174 hektar. ADT skyddar hela anläggningen med det senaste inom elektroniska säkerhetssystem. Man har installerat en sofistikerad säkerhetslösning med system för CCTV, passerkontroll, intrångsskydd och branddetektion, som övervakar och kontrollerar säkerheten för både besökarna och personalen. Inte minst är säkerheten viktig ute på racingbanan som är meter och har 26 kurvor, vilket gör den till Spaniens största. Dessutom är den mångsidig och flexibel och många olika aktiviteter på olika nivåer kan pågå samtidigt, så det är en avancerad övervakningsuppgift. En av delarna i ADT:s installation är säkerhetssystemet runt hela banan. Det innehåller bland annat fotavtryckssensorer och värmekänsliga kameror för att hindra att folk rör sig i förbjudna områden. På strategiska ställen runt hela banan finns också fasta och rörliga kameror som snabbt upptäcker och larmar vid olyckor. Hela systemet kontrolleras och styrs från anläggningens kontrollcentral med ADT:s digitala videostyrsystem Intellex. Dygnet runt kan man spela in, samla och lagra information, söka efter tidigare händelser, övervaka och se hur människor rör sig kring och i anläggningen. Ascari Race Resort är en unik anläggning som håller en exceptionell kvalitet i alla delar. Vi har utformat en unik elektroniskt säkerhetslösning som helt och fullt möter upp kraven på både skydd och säkerhet på racingbanan och övriga delar av anläggningen. Det gäller också informationssystemen som styr hela anläggningen och allt som sker, säger Ignacio Cuenca, Marknadschef för ADT i Spanien och Portugal. 5

6 ADT-Sensormatic 100 år av säkerhet I mer än 100 år har ADT levererat säkerhetslösningar, produkter och service i hela världen. Sedan 2001 är ADT en division under Tyco Fire & Security. Med över 7,5 miljoner kunder inom detaljhandel, företag, regeringar, den offentliga sektorn och privata kunder är ADT världens största leverantör av elektronisk säkerhetsservice. I Norden har ADT-Sensormatic levererat lösningar till tusentals nöjda kunder inom alla branscher. Lösningarna omfattar inbrottslarm, kontrollcentraltjänster, dimgeneratorer, källmärkning, kameraövervakning, passagekontroll, larmcentraler, radiofrekvent identifikation, integrerade system och varuskyddslarm. Foto: ADT/TFS 6

7 Anonymt med starka varumärken. I och med sammanslagningen med Tyco Fire & Security i Sverige försvinner ADT som eget bolagsnamn men kompletterar det nya gemensamma svenska namnet ADT Tyco Fire & Security. Dessutom är det ett starkt varumärke som vi inte släpper i första taget, utan kommer att leva kvar. I den internationella ADT-familjen finns många andra välkända säkerhetsprodukter från till exempel American Dynamics, Kantech, Software House, Aritech, Protect, DSC, Sanyo, Dennard och många fler. I Sverige är Sensormatic det klart mest lysande varumärket och störst på sin marknad. Alla stora kedjor som Åhléns, MQ, ICA, Claes Ohlson, NK, HM har larmbågar, tags på kläder, gömda etiketter i produkter med mera från Sensormatic i sina butiker. Liksom många enskilda och mindre butiker. Från början var Sensormatic ett eget företag. När det slogs ihop med ADT togs så småningom Sensormatic bort ur företagsnamnet. Ute i Europa, där det finns många ADT-kontor, är ADT ett välkänt företag. Här i Sverige var det dock besvärligare att kommunicera namnet. Summa summarum: ADT är relativt okänd i Sverige, Sensormatic är välkänt och viktigt för oss i vår kommunikation med marknaden. Därför är det viktigt att Sensormatic lever kvar så att våra kunder känner sig hemma. ADT-Sensormatic i Sverige lättare och smidigare. I den svenska organisationen ingår försäljning, ordermottagning, projektledning, produktion och service. Mycket av de operativa funktionerna låg tidigare i Danmark och här kommer säkert befintliga kunder till ADT-Sensormatic att märka störst skillnad. I stället för att hamna i en växel i Danmark, möter de någon som pratar svenska och som har bra koll på varje kunds situation. Det blir bättre, lättare och smidigare. När det gäller produkter och försäljning blir skillnaden för kunderna inte så stor. Men eftersom vi nu har ledningen i Sverige och är ett svenskt bolag, får vi bättre styrning på det mesta. Det gäller inte minst vår lokala servicekoordinator som för oss närmare vår marknad och som gör det lättare för kunderna. Det är positivt för kunderna till ADT-Sensormatic som vi har förstått har varit lite förvirrade tidigare. Sveriges bästa service. ADT- Sensormatic hade tidigare marknadens bästa service. Vi ska nå dit igen och satsar mycket på service. Våra tekniker för installation och service opererar framför allt med Göteborg och Stockholm som bas. I resten av landet tar vi hjälp av externa montörer och vi täcker då hela Sverige. En helt ny funktion och person för att öka både graden och kvaliteten på servicen för ADT-kunder är servicekoordinator Liselott Sundh. Hon är helt dedicerad till att ta hand om ADTservicen och se till att den fungerar smidigt och effektivt. Liselott jobbade även tidigare som servicekoordinator och ansvarade för 35 servicetekniker runt om i landet. Hon vet med andra ord hur det går till. Otroligt många lösningar. Varje lösning från ADT-Sensormatic är unik och det finns i princip lika många lösningar som vi har kunder. Det betyder förstås att vi har otroligt många lösningar i ryggen, som alla är anpassade för varje kund. Något som kommer mycket mer är IP-lösningar. Det betyder till exempel att alla övervakningskameror kan vara anslutna till ett IT-nätverk. Kunden kan plugga in sig var som helst och ha full kontroll på verksamheten. De flesta produkterna som vi säljer producerar vi själva inom koncernen. Det är en stor fördel både för oss och för våra kunder att vi har all kunskap i huset. Många av ADT-Sensormatics produkter och lösningar kan också komma Tycos Fires kunder till nytta i totallösningar. Och vice versa. Det finns synergier med Tycos brandskyddsinriktning för ADT-Sensormatics kunder. ADT världen över ADT har över 7,5 miljoner kunder i världen. ADT skyddar världens 25 största detaljhandelskedjor och mer än hälften av världens Fortune 500-företag inom politik, utbildning och den privata sektorn. ADT:s säkerhetslösningar har använts för att säkra några av de största arrangemangen i världshistorien. ADT var till exempel officiell leverantör av elektronisk säkerhet vid OS sommaren 1996 i Atlanta och vid vinterolympiaden 2002 i Salt Lake City. ADT var också huvudleverantör av elektronisk säkerhet till världsutställningen Expo 2000 i Hannover, Tyskland. ADT levererar elektroniska säkerhetssystem till nästan alla områden, som privata kunder, flygplatser, fängelser, stora och små detaljhandlare, hotell, järnvägar, sportevenemang och mycket mer. Foto: ADT/TFS 7

8 En repetitionsövning i strategiskt brandskydd Tyco skyddar värden Förhoppningsvis vet du som är långvarig och trogen kund till oss på Tyco Fire, allt om vad vi arbetar med. Gör du inte det kommer här en kort repetition. Du som är kund till ADT, och till exempel stöldskyddar dina varor med Sensormatic, kanske har hört talas om resten av familjen, men vet inte vad vi sysslar med. Snart vet du. Kort sagt så jobbar Tyco Fire med brandskydd. Det betyder inte handsläckare, brandfiltar eller repstegar. Vi säljer funktioner. Kompletta brandskyddsfunktioner som är anpassade för det vi ska lösa. Eller som vi föredrar att säga; strategiskt brandskydd. Det innebär betydligt mer än att installera ett antal brandskyddsprodukter, hur effektiva de än är var för sig. Strategiskt brandskydd handlar om att se över helheten och ta med allt i beräkningen. Allt som kan tänkas hända och allt som inte kan tänkas hända. Om du är kund till ADT-Sensormatic och är verksam inom detaljhandeln är det inte otroligt att du redan är skyddad mot brand med våra lösningar. Genom åren har vi hjälpt ett flertal köpcentra med brandsäkerhet. Väla utanför Helsingborg och Skärholmen i södra Stockholm är bara två exempel. Internationellt skyddar Tyco Fire & Security 80 procent av världens 100 ledande detaljhandelskedjor. Allt och alla är värda att skydda. Våra kunder finns inom många olika områden eftersom allt i ett samhälle kan drabbas av brand. Det är lätt att föreställa sig vad som skulle hända med driften i industrin, med enorma värden i ett lager, med bankens affärer och med verksamheten i det lilla företaget. Eller tänk dig en flygplats, en tågstation, ett hotell eller sjukhus fullt av folk. Eller med servicen till folket, som el, vatten, tidningar, TV och telekommunikation. Och all historia och kultur i museer, arkiv, kyrkor, slott och herresäten. I Sverige har vi varit verksamma sedan Vi leder fortfarande utvecklingen när det gäller teknik, produkter och kunskap. Tillsammans med våra kamrater i Tyco-koncernen har vi gjort fler än 10 miljoner installationer i världen. Med allt från små enkla system till de mest komplexa skyddar vi 300 internationella flygplatser, brandstationer, 5 miljoner hem, oräkneliga stora och små företag, sjukhus, fartyg, museer, kyrkor, skolor, kraftstationer, offentliga byggnader och mycket mer. Och, som sagt, de flesta av världens ledande detaljhandelskedjor. Effektivt brandskydd ligger i tiden. En sak är gemensam för alla lösningar. Vi jobbar alltid mot tiden. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är nämligen just tiden. Ju tidigare man kan upptäcka en begynnande brand, desto mer tid finns det för att göra något åt den. Ett effektivt brandskydd ska upptäcka en brand innan det brinner och, om det behövs, åtgärda den innan den har orsakat skador. Åtgärden måste naturligtvis vara så effektiv och snabb som möjligt. Rätt åtgärd minimerar stilleståndstider, förstörelse och tiden för att återställa och återuppbygga. Det gäller för alla typer av verksamheter, stora som små. För att lyckas med det behövs ett skydd som är anpassat för varje verksamhet och som tar hänsyn till hela bilden. Med en väl genomtänkt brandskyddsstrategi blir en begynnande brand aldrig ett problem. Exakt i varje detalj. Ett effektivt brandskydd består av många noga utvalda och väl beprövade komponenter, som alla spelar viktiga roller i sitt sammanhang. I grunden ligger våra unika kunskap och erfarenhet, som kompletteras med ett enormt utbud av produkter, från den mest tekniskt avancerade utrustningen till minsta mutter. Våra forskningscentra utvecklar också ständigt nya produkter. Allt kan dessutom användas på många sätt. Därför har vi oändliga möjligheter att konstruera effektiva brandskyddsanläggningar för alla typer av verksamheter och miljöer. Foto: ADT/TFS 8

9 Tillsammans med ABB över hela världen Foto: ABB Foto: BP Pålitlig kraft till Valhall ABB ha fått en order från BP Norge på en HVDC-anläggning som ska transportera och konvertera elkraft från det norska fastlandet till Valhall-fältet i Nordsjön. Anläggningen ersätter ett offshoresystem med gasturbiner och ska leverera 78 megawatt elkraft. Valhall, som har varit i drift sedan 1982 och förmodligen kommer att leverera ända till 2050, består idag av fem plattformar som är förbundna med broar. Havsbottnen har med tiden sjunkit undan och djupet på platsen har ökat med cirka fem meter. Därför har BP Norge beslutat att ersätta en del av anläggningen, bland annat plattformarna för produktion och för boende, med nya under Det är första gången som HVDC används för att försörja ett helt offshore-system. Att ta elkraft via kabel från fastlandet är kostnadseffektivt, sparar utrymme och minskar vikten på plattformen. Lösningen behöver också mindre underhåll ute till havs än en traditionell lösning med gasturbiner. Och inte minst ger lösningen en säkrare arbetsmiljö på plattformen och är mer miljövänlig genom att den minskar utsläppen. Det är på den nya plattformen som man placerar HVDC-anläggningen, som levereras av ABB och brandskyddas av oss på ADT Tyco Fire & Security. Tillförlitlig koppling mellan USA och Mexiko Sharyland Ulitities i Texas, USA har valt ABB för att konstruera och bygga en ny länk för högspänd likström (HVDC) mellan USA och Mexiko. Transmissionslänken kopplar ihop kraftnätet i Texas med CFE:s mexikanska nät. Det gör det möjligt både med delad reservkraft och framtida elhandel. ABB:s spjutspetsteknik, HVDC, kommer att öka tillförlitligheten i näten, säger Peter Smits, chef för division Power Technologies. Sammanlänkningar av kraftnät mellan länder ökar värdet för kraftbolagen och konsumenterna samt sänker kostnaderna. Ordern omfattar bland annat transformatorer, högspänningsapparater, kondensatorer, tyristorventiler och kontrollutrustning från ABB i Ludvika. Installationen blir ett så kallat back-to-back-system med kapacitet att leverera 150 MW:s kraft i endera riktningen. Den kommer också att ha förmåga till black start. Det är en viktig del i att höja tillförlitligheten när den normala driften har tvingats att stoppa och det behövs ett hjälpande kraftflöde för att återställa de skadade områdena. Som en icke-kommersiell anläggning kommer transmissionslänken att vara tillgänglig för kraftmission för alla sammanlänkande energileverantörer i Texas. Det här projektet är väsentligt för utvecklingen i det här området, säger Mark Caskey, verkställande direktör för Sharyland Utilities. Det kommer att ge el till låga kostnader på en växande marknad och det kommer att stärka de lokala näten på båda sidor. Estlink från säker källa Estlink är ett nyligen avslutat projekt för ABB. Vi brandskyddar en HVDC-anläggning, som omvandlar högspänning till likström, mot brand. Högspänningen kommer via kabel från Finland till Estland. Estlink är ett projekt för att säkra Estlands behov av kraft. Med hjälp av en anläggning i Finland och en Estland i köper man ström från Finland, som komplement till den traditionella källan och leverantören. Foto: ABB 9

10 Service Satsa, våga, vinn & service dygnet runt Serviceorganisationen växer och expanderar. Omstrukturering, vidareutveckling, ny fordonsflotta, härlig stämning och inte minst jourservice, är några steg på vägen mot att skapa den bästa servicen på marknaden. Det märks redan hos kunderna. Rolf B Eriksson, vars motto är satsa, våga, vinn, är chef för serviceverksamheten på ADT Tyco Fire & Security. Rolf är i grunden el-tele ingenjör och jobbade som det i tio år. Sedan blev det IT-industrin i 25 år. Började på Kodak 1981 som servicetekniker och blev med tiden servicechef för Sverige och sedan Norden. Flyttade till England 1995 och jobbade som projektledare på Kodak för europamarknaden under två år. När Kodak 1997 sålde avdelningen till Danka fick Rolf ansvaret som teknisk chef för Danka Europa valde han att flytta hem till Sverige och till ett arbete på Danka som servicechef för BenluxNordic utsågs Rolf till VD för Danka Sverige där han efter ett par år även fick axla rollen som försäljnings- och marknadschef. Efter Richos köp av hela Danka Europa 2006 och med 25 år i branschen var det dags att göra något nytt. Efter några sabbatsmånader så började jag på Tyco och stortrivs. Det är ett härligt gäng och jag har fått bra kontakt med hela ligan. Jag fick bra kontakt med Peter Bühler redan från början. Han har bra koll på alla delar i verksamheten. Marknadens bästa service. När jag fick jobbet var tanken att vi skulle få in lite nya idéer för att vidareutveckla den redan fina servicen. Målsättningen är att skapa den bästa servicen på marknaden. Vi jobbar mycket med att strukturera servicen i team med ledare och koordinatörer. Det är viktigt att få serviceteamen att fungera. Vi har redan kommit långt med den nya strukturen så jag vet att det kommer att bli bra. Särskilt när jag också vet att vi har mycket bra personal och härlig stämning. Det märks ute hos kunderna. Nöjda kunder och nöjda medarbetare helt enkelt. Organisationen idag. Totalt är vi cirka 60 personer i serviceorganisationen idag. Men det finns mycket jobb där ute och vi växer och expanderar, så vi är öppna för förslag från folk som vill komma och jobba hos oss. Vi har fyra servicechefer: Niclas Mantinieks för Gas & Detection och ADT, Roger Strömberg för sprinkler Stockholm, Bo Önnerlöv för sprinkler Göteborg och Jesper Rasch för sprinkler Örebro. Niclas har hjälp av två servicekoordinatörer: Anna Krantz som samordnar Gas & Detection och Liselott Sundh som tar hand om ADTservicen. Under Roger på sprinkler Stockholm finns också serviceledarna Jesper Rasch, Kai Rennelind och Ronnie Sundqvist. Här jobbar också Marie Dahlström med administration, Annette Ingdahl med dokumentation och David Borg som har hand om planering och vårt nya servicesystem Winfield. Jesper, som bor i Örebro har stor lokalkännedom om Mälardalen, utvecklar nu också vår serviceorganisation där. Det finns ett stort servicebehov i området och den 1 oktober öppnade vi vårt kontor i Örebro. För tillfället har vi en anställd montör där men vi kommer att expandera ganska snabbt och inom två till tre år siktar vi på att vara åtta montörer. Och så har vi förstås ett härligt gäng ytterst kunniga, flinka och serviceinriktade servicetekniker som är ute på fältet och gör våra kunder nöjda och glada. De tar också hand om mindre installationer och omflyttningar när det behövs. Servicebussar på väg. Vi uppdaterar också bilparken helt och hållet. Total kommer cirka 25 nya servicebussar att rulla på Sveriges vägar. Foto: Roger Holmström 10

11 SÅ HÄR GÅR DET TILL NÄR DU BEHÖVER JOURSERVICE: a. Ring b. Välj via knappval vilket område det gäller: 1. Varularm, inbrottslarm, passerkontroller eller kameraövervakning (ADT). 2. Sprinklersystem. 3. Brandlarm & gassläcksystem. c. Du kopplas till en jourkoordinator som försöker avhjälpa problemet via telefon. d. När det behövs kontaktar koordinatorn lämplig tekniker som löser problemet. VIDA VÄRLDEN Foto: Deutsche Post AG Logisk konkurrenskraft säkrad Bilden ovan: Rolf B Eriksson, servicechef med motto satsa, våga, vinn. Anna Krantz samordnar Gas & Detection. Jesper Rasch hanterar Mälardalen. Liselott Sundh har hand om ADT-servicen. Bilden längst till vänster: Ett av Rolfs intressen är motorcyklar. Just nu bygger han en HD chopper från scratch. Foto: Roger Holmström Jourservice dygnet runt på Vi har alltid haft ett visst mått av jourservice. Men när vi funderade på hur vi skulle kunna öka servicegraden ännu mer bestämde vi oss för att strukturera om den delen. Nu finns vi alltid till hands 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, året runt, via ett 020-nummer och kan lösa de flesta akuta situationerna snabbt och enkelt åt våra kunder. Det finns alltid en montör med lämplig kompetens som är redo att rycka ut. Det är mycket som kan hända även när det inte är normal kontorstid. Butiker har till exempel ofta öppet sent, eller en lastbil kan backa på en sprinkler mitt i natten. Om något akut händer eller om det går ett larm så ringer kunden och kopplas via knappval till rätt jourkoordinator. Jourkoordinatorerna har alla viktiga telefonnummer som behövs och kan ta hand om hela fallet. Många fall kan vi lösa per telefon, men om det inte fungerar så kontaktar vi lämplig tekniker. Det känns mycket viktigt att kunna ha jourservice i egen regi och vi är säkra på att våra kunder uppskattar det. DHL Express valde än en gång ADT för att konstruera och installera en avancerad säkerhetslösning. Den senaste installationen är ett integrerat elektroniskt säkerhetssystem på logistikcentralen i Vallés i Santa Perpetua de Mogola, Barcelona. Det kopplas ihop med DHL:s kontrollcenter i Madrid som ADT installerade 2006, som i sin tur är integrerat med DHL:s globala säkerhetssystem. Lösningen i Vallés ger en lokal säkerhetsplattform som är baserad på ADT:s C Cure 800 och integreras med ett yttre och inre övervakningssystem med CCTV. Fler än 200 kameror bevakar strategiska punkter inne i lagret och utanför. Lösningen innehåller också inbrottslarm för produktions- och kontorsbyggnader, system för att identifiera registreringsskyltar, styra fordonshinder med mera. Med ADT:s Intellex system effektiviseras dessutom logistiken eftersom man optimerar hanteringstiderna genom att dirigera fordon som rör sig till och från depån. Dessutom ökar säkerheten i varuhanteringen. Säkerhetslösningen minskar DHL:s kostnader, ökar förtroendet hos kunderna, skapar en säker miljö för personalen och hanterar riskerna med lager och distribution av varor. Denna investering i säkerhet är en del av vårt världsomfattande First Choice-program, säger Miguel Merino, chef för Corporate Security på DHL Express Iberia. Det hjälper oss att öka vår konkurrenskraft ännu mer, så att vi kan fortsätta att vara våra kunders första val. 11

12 ADT-Sensormatic Säkerhetsutbildning i din butik en lönsam affär Hand upp! Vill du minska svinnet? Vill du sälja mer? Vill du ha välutbildad personal? Kort sagt; vill du ha en mer lönsam affär? Bra, vi hjälper dig på vägen. Foto: ADT/TFS Svinnet i handeln slår mycket hårt mot butikernas redan pressade marginaler. Genom att utbilda och motivera personalen är möjligheten till att öka vinsten i verksamheten större än du kanske tror. Vi erbjuder en heltäckande säkerhetsutbildning för din personal. Mindre svinn, mer försäljning. Personalen är anställd för att sälja varor, inget annat, och det är viktigt de inte börjar agera som väktare och poliser. I utbildningen tar vi fasta på det viktigaste i din verksamhet försäljningen och lär ut en säljteknik som naturligtvis ökar försäljningen men samtidigt sänker svinnet. Om man vet att man måste sälja 19 nya varor för att hämta in förlusten från en enda stulen vara, då blir man motiverad att hindra svinn. I utbildningen tar vi upp olika typer av svinn externt, administrativt och internt och hur du enkelt sänker dessa. Vi lär även ut hur dagens snattare arbetar och hur din personal hanterar olika situationer. Allt från att de ser någon snatta, till hur de ska agera när larmet går. Den juridiska sidan av snatteri och stöld är också viktig. Vad får du och din personal göra? Och vad får de inte göra? Vad säger lagen? Enstaka butiker och stora kedjor. Rån, hot och våld vill ingen råka ut för på sin arbetsplats. Men tyvärr händer det ibland och då är det mycket viktigt att alla vet hur de ska agera. Vi erbjuder en separat utbildning som enbart handlar om dessa situationer. Kameraövervakning är det många som har idag. För att kunna utnyttja anläggningen maximalt måste du se till att din personal kan hantera systemet, till exempel hur man lätt tar ut bilder till väktare och polis. Vi utbildar givetvis också på CCTV-anläggningar. Utbildningarna tar cirka två timmar vardera. Ni bestämmer när det passar er bäst. Tidig morgon, sen kväll eller mitt på dagen. Vi har en rikstäckande utbildningsorganisation och kommer till dig och utbildar i din miljö. Vi utbildar personal i allt från den lilla butiken till den stora kedjan. Vill du också ha en lönsammare affär? Ring oss på ADT- Sensormatic om du vill boka utbildning av din personal eller få mer information. Malin Landin, ADT-Sensormatic: Susanne Gabrielsson, ADT-Sensormatic:

13 Det finns mycket av värde att skydda och många anläggningar att serva i the Mid-West. Foto: Björn Fransson Ny etablering i Örebro ADT Tyco Fire & Security Örebro Stångjärnsgatan 2, Örebro Tel Fax Mobil E-post: Hela verksamheten med lokal närvaro i Mälardalen Här i Mälardalen har ADT Tyco Fire & Security inte varit särskilt aktiva på flera år. Nu ska vi ändra på det. Med Örebro som utgångspunkt ska vi etablera oss i området och fortsätta vår expansion. Kontoret i Örebro blir som en kombinationsfilial och representerar hela verksamheten, med alla produkter och tjänster, från ADT Tyco Fire & Security. Jesper Rasch är ansvarig för kontoret i Örebro: Anledningen till att vi öppnar ett kontor i Mälardalen är att vi vill vara nära våra kunder för att skapa lokal helhet och trygghet. Vi kommer att leverera en kombination av installation, service och underhåll. Tanken är att vi ska marknadsföra Tycos hela sortiment med sprinkler, Gas & Detection och ADT:s produkter och lösningar. Vi är självförsörjande men har tillgång till alla resurser från huvudkontoret i Johanneshov, när det gäller till exempel projektering och konstruktion. Vi fungerar med Jesper Rasch kan Örebro med omnejd. Foto: Roger Holmström andra ord som en komplett filial, eller som det stora företaget i liten skala. Vi omfattas också av Tycos nya jourverksamhet när det gäller service och kan rycka ut dygnet runt alla dagar i veckan. Komplett till sommaren. För tillfället pågår vår etablering i Örebro.Vi arbetar nu med att rekrytera fler installations- och servicemontörer och målsättningen är att vi ska vara en komplett filial innan sommaren. Vårt område sträcker sig från norska gränsen till Västerås, uppåt Dalarna och nedåt Vättern, sedan tar Göteborg och Stockholm över. Här finns med andra ord områden och städer som Eskilstuna, Örebro, Arboga, Västerås, Köping, Mjölby, Motala, Skövde, Bengtsfors, Falun med flera. Bra satsning för alla. Officiellt lämnade jag Stockholm och öppnade Örebrokontoret den 1 oktober, så det har inte hunnit hända så mycket än. Men jag tycker att det är en bra satsning, både för Tyco och våra kunder, annars hade jag inte hoppat på det. Dessutom är jag härifrån och har jobbat många år i trakten, så jag vet att det finns många sprinkleranläggningar som behöver tas om hand. Nu och en tid framöver kräver arbetet min närvaro dygnet runt i stort sett. Särskilt med tanke på den nya servicesatsningen med servicejouren. Så det blir att ta med jobbet hem och leda arbetet därifrån ibland. 13

14 Tyco i södra Sverige Brandskyddad serverdrift och datalagring i WM-datas datorhotell Det som inte får hända kommer inte att hända och om det som inte kan hända händer så åtgärdar vi det med Novec så att ingenting händer. I alla fall inte i Bromölla. Ryktet om vår död i södra Sverige är väldigt överdrivet. I Bromölla till exempel har WM-data tre datorhallar där vi har bytt ut den befintliga släckanläggningen mot vårt släckgaskoncept Novec Vi har ersatt hela systemet inklusive detektion och släcksystem. Både för WM-data och för deras kunder är det extremt viktigt att det inte händer något här. Servermiljön är alltid kritisk för kärnverksamheten och, förutom säkerheten, är ordning och reda i servermiljön viktigt för att det ska fungera. Större organisationer kan ha så många servrar att man med tiden tappar överblicken av var varje server står, vad den gör och vilken status den har när det gäller tillgänglighet och säkerhet. Det här löser WM-data på ett kostnadseffektiv sätt, för allt mer ansträngda it-budgetar, genom att erbjuda utrymme och tjänster i sina datorhotell. De har också metodiken för att ta ett helhetsgrepp på servermiljön och kan säkerställa funktion, hastighet, tillgänglighet och uppdateringar. WM-data ingår i LogicaCMG-koncernen som är en ledande internationell leverantör av it- och affärslösningar. I Sverige tillhandahåller WM-data verksamhetskompetens, systemintegration och outsourcing av it- och affärsprocesser inom branscher som telekom, media, finans, energi/ utilities, industri, handel, transport och offentlig sektor. Men som sagt, ingenting är säkert förrän det är säkert. I Bromölla kan både WM-data och deras kunder tryggt lita på att det inte brinner. Det är säkert. HMS Härnösand passerar tryggt Öresundsbron. Foto: Kockums AB Vesda går till sjöss För ett par år sedan installerade vi vårt släckgaskoncept Novec 1230 i maskinrummen på tio av Marinens fartyg av olika klasser. Nu levererar vi marinversionen av samplingssystemet Vesda. Inom Kockums arbetar man med marin högteknologi i världsklass, både på ytan och under. De konstruerar, bygger och underhåller ubåtar och örlogsmarina system med avancerad smygteknik. Andra framgångsrika produkter är det luftoberoende Stirlingsystemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem. Verksamheten i Sverige finns i Malmö, Muskö och Karlskrona. Kockums ingår i ThyssenKrupp Marine Systems. Det var för cirka tre år sedan som vi tillsammans med Kockums i Karlskrona bytte ut gamla släcksystem med halon mot Novec på flera av marinens fartyg. Det handlade om minjaktsfartyg av Landsortsklass, kustkorvetter typ Göteborg, samt signalspaningsfartyget HMS Orion. Valet föll på Novec för att det är effektivt, skonsamt mot miljön, enkelt att installera och kräver litet utrymme. Det enda godkända. Nu hjälper vi till att modernisera fartygen ytterligare genom att leverera samplingssystemet Vesda Compact Marine, för tidig detektering av en eventuell brand. Vesda Compact Marine, som är det enda samplingssystemet som är godkänt för marin användning, installeras på sju fartyg. Varje båt får sex detektorer, som placeras på strategiska ställen och kopplas ihop med kommunikationsbuss VSM 4 för databehandling. VSM 4 är vårt nya överordnade administrativa system i PC-miljö för Vesda. 14

15 Nya Tyconiter Här träffar du både nya medarbetare och välkända förmågor som har nya uppgifter hos oss. Och någon som har varit ute i världen och vänt. Alla är lika varmt välkomna till oss på ADT Tyco Fire & Security. Rolf B Eriksson är vår verksamhetschef för Service sedan knappt ett år. Allt om Rolf och vår nya serviceorganisation hittar du på sidan 10. Liselott Sundh är servicekoordinator för ADT. Liselott arbetade i åtta år på Nilfisk-Advance som servicekoordinator för 35 tekniker runt om i landet. Service är viktigt för Liselott som älskar kundkontakt och att ha många bollar i luften. I huset på Ingarö blir det så här års mysiga kvällar med en bok vid öppna spisen, till katternas förtjusning. Annars är det trädgården, pyssla på huset och resor med maken som gäller. Anna Krantz, servicekoordinator brandgas-släcksystem, har jobbat med service i sju år, framför allt inom hotell. Och service blir det för hela slanten även hos oss, eller som Anna själv säger: Det är kul att jobba med service och jag är jätteglad att få möjligheten som servicekoordinator hos Tyco. Det är en stor utmaning eftersom jag helt har bytt bransch, men oh så spännande! Pär Christiansson är ny projektledare sprinkler. Pär, som är 23 år, är nyutbildad byggnadsingenjör och praktiserade under utbildningen hos oss på Tyco Fire. Pär bor tillsammans med sin flickvän i norra Stockholm. Richard Arvidsson är projektledare sprinkler. Richard är 23 år, uppväxt i Mälarhöjden och bor tillsammans med flickvännen i Saltsjö-Boo. Läste Teknikprogrammet på gymnasiet och till Byggnadsingenjör på Mälardalens högskola. Gick ut i våras, flyttade tillbaka till Stockholm och började på Tyco i augusti. Kira Malinina, projektledare sprinkler, är 26 år och bor med fästman i Skärholmen. Efter gymnasiet, turism och service, jobbade Kira på Bauhaus i Barkarby men återvände till pluggandet och läste till Anläggningsingenjör på Nackademin. Kom till Tyco som en vårvind 2006 och började som projektledarassistent. Nu är Kira projektledare sprinkler. Patric Källström, produktionschef för sprinkler entreprenader, är en 33-årig stockholmare, som gillar jakt och fiske och bor i Hökarängen med sambo och tre söner. Efter gymnasiet blev det Byggenergiprogrammet VVS på IUC i Katrineholm och Energiingenjörsprogrammet på Mälardalens högskola. Patric jobbade som VVS-montör och säljare innan han kom till Tyco som konstruktör Två år senare blev han projektledare och är numera produktionschef. Johan Sjögren är tillbaka! Johan arbetade på Tyco som projektledare och produktionschef. Efter en utsvävning på två år som arbets- och försäljningschef för VVS-enheten på Björnbergs är han nu alltså tillbaka. Johan, som bor med fru Pernilla och barnen Julia och Kalle i ett hus i Vendelsö, är vår nya säljchef. Kristoffer Holmberg är ny projektadministratör på Gas & Detection. Kristoffer är 21 år, kommer från Norrtälje och blev intresserad av säkerhet efter gymnasiet. Han tog examen i Projektledning av komplexa säkerhetslösningar på KY-utbildning i våras. Under utbildningen praktiserade han på ADT ute på fältet. Kristoffer har också jobbat som säljare i butik av säkerhetsprodukter. Nu upprättar han slutdokumentation, ritningsunderlag, upprätthåller kvaliteten på projekten m m. Foto: Roger Holmström Vida världen: SHERIFFEN LITAR PÅ TYCO Över hela USA finns fler än 700 federala domstolar. Alla dessa byggnader skyddas av U.S. Marshals som är den av alla organisationer, som upprätthåller lagen i USA, som har mest erfarenhet och kunskap på området. U.S. Marshals får dock lite hjälp. För tredje gången i rad gav de det femåriga kontraktet för elektronisk säkerhet i domstolsbyggnaderna till Tyco Fire & Security. Våra kolleger i Nordamerika levererar, installerar, servar och underhåller integrerade säkerhetssystem i alla domstolsbyggnader över hela landet och i territorierna. Varje domstol har ett komplext säkerhetssystem som knyts samman med United States Attorney's Office, General Services Administration och Federal Protective Services. I mer än tio år har vi sett till att systemet fungerar som det ska, vilket hjälper U.S. Marshals att hålla både domstolar och människor säkra och skyddade. För att klara ett kontrakt av den storleken och omfattningen krävs en enorm och väl fungerande infrastruktur och en bred kapacitet när det gäller applikationer för många olika säkerhetsteknologier. Den unika kompetensen ledde till att U.S. Marshals än en gång ringde Tyco Fire & Security. 15

16 VI SKYDDAR ALLT AV VÄRDE Vesda ensamt godkänt av EU Ända tills nyligen fanns det inte några EUnormer för hur samplingssystem ska testas. Tidigare utgick testerna från normer för vanliga rökdetektorer. Nu har man äntligen definierat vad ett samplingssystem är och skapat EU-normer för hur de ska testas. Då visade det sig, föga förvånande dock, att Vesda är det enda samplingssystemet som klarar testerna och uppfyller EU:s normer. Det finns många varianter av samplingssystem på marknaden men det verkar som att inget annat kommer att klara testerna. Endast Vesda får godkänt. Dessutom har vi på Tyco Fire närmare 25 års erfarenhet från samplingstekniken. Ingen kan matcha det heller. ADT Tyco Fire & Security i Sverige arbetar inom två huvudområden. ADT är ledande i Norden inom stöldskydd och projekterar, levererar, installerar och servar skräddarsydda elektroniska säkerhetslösningar med varuskyddslarm, inbrottslarm, kameraövervakning, passagekontroll, RFID och dimgeneratorer. ADT ligger i framkanten av utvecklingen och har levererat säkerhetskomponenter och säkerhetssystem i mer än 100 år till både den offentliga och privata sektorn över hela världen. Tyco Fire projekterar, konstruerar, installerar och servar avancerade brandskyddsanläggningar som upptäcker, larmar och släcker en begynnande brand innan den blir ett problem. Vi har varit verksamma i Sverige sedan1886 och leder fortfarande utvecklingen när det gäller teknik, produkter, system, lösningar och kunskap. Vi släcker innan det brinner. ADT Tyco Fire & Security är en komplett strategisk partner för skydd av allt av värde. Kontakta oss! Vi svarar gärna på dina frågor om företaget, produkterna, systemen och lösningarna som skyddar värdena, driften och människorna på företag, organisationer och institutioner. Fire Eater Sigma XT är ytterligare en av våra godkända produkter. Den senaste i raden. ÄR DU UPPDATERAD? Håll kontakten och se till att du alltid är uppdaterad. Fyll i och faxa denna talong till oss om det är något du vill ändra på eller ha information om. Du kan förstås också skicka e-post, ringa eller skriva. Jag har ny adress (se nedan). Jag fick inget eget Safety News, men vill ha. Jag vill veta mer om era produkter, tjänster, system eller installationer, närmare bestämt: Namn: Företag: Titel/befattning: Adress: Postadress: Tel: E-post: Fyll i, ta en kopia och faxa till Eller e-posta till och Fax: ADT Tyco Fire & Security Stockholm (huvudkontor) Lindetorpsvägen 11, Box Johanneshov Brandskydd Tel Fax E-post ADT-Sensormatic Tel Fax E-post Göteborg Flöjelbergsgatan 20B Mölndal Tel Fax Örebro Stångjärnsgatan Örebro Tel Troll Kommunikation/ Stockholm Rangers Omslagsfoto: ADT/TFS

NEWS FIRE SAFETY #3/04. 2 Det går bra för Wormald 2 Säkra tankar i Visby 2 Damer med full koll 3 Kändisspäckat i Åre 3 Wormald Väst expanderar

NEWS FIRE SAFETY #3/04. 2 Det går bra för Wormald 2 Säkra tankar i Visby 2 Damer med full koll 3 Kändisspäckat i Åre 3 Wormald Väst expanderar #3/04 FIRE SAFETY NEWS 2 Det går bra för Wormald 2 Säkra tankar i Visby 2 Damer med full koll 3 Kändisspäckat i Åre 3 Wormald Väst expanderar 4 Bra start för Novec till havs och lands 6 Snart ännu bättre

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. Smart teknik för ökad lönsamhet Dagens

Läs mer

Nu har Posten järnkoll på passersystemen

Nu har Posten järnkoll på passersystemen Nu har Posten järnkoll på passersystemen ASSA ARX var första valet när PostNord bytte passersystem. s 12 15 3 13 SMARTair i Ullared Säkerhet i skolor ASSAs passersystem underlättar i Gekåsbyn. s 4 7 Skolsäkerhetsexpert

Läs mer

PROTECT. Stoppar tjuven med dimgenerator. Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före

PROTECT. Stoppar tjuven med dimgenerator. Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före PROTECT Stoppar tjuven med dimgenerator Observer Direct Kameratjänsten som håller dig steget före VI GILLAR BORÅS! Vi hjälper dig med hela din ekonomi både din privata och företagets VI GILLAR BORÅS TEL:

Läs mer

Stolpiller spray? 2009 WWW.SunGard.SE. Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för gödsel. Vad gör dina. i kväll?

Stolpiller spray? 2009 WWW.SunGard.SE. Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för gödsel. Vad gör dina. i kväll? En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag STOPS Vad gör dina risker i kväll? Stolpiller eller spray? 2009 WWW.SunGard.SE Hemliga försäkringar, okända miljardbolag och en världsmarknad för

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

saabs tidning till alla medarbetare NR 3/2012 Anniversary mark PÅ djupet: Saabs globala utmaning

saabs tidning till alla medarbetare NR 3/2012 Anniversary mark PÅ djupet: Saabs globala utmaning spirit saabs tidning till alla medarbetare NR 3/2012 GRIPEN E/F i schweiz FLYGANDE START MOT FRAMTIDEN Anniversary mark PÅ djupet: Saabs globala utmaning Arbetsliv: Är du förändringskompetent? Spirit /

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens industri oktober 2013 22 23 oktober 2013 på Rica Talk Hotel i Älvsjö Säkerhetsmässan Sectech är här! Smart teknik

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

Hundraåring väljer Jeesec Larm. Synsam i Ystad ett veritabelt Fort Knox. Från radhus till pansarhus på 25 år

Hundraåring väljer Jeesec Larm. Synsam i Ystad ett veritabelt Fort Knox. Från radhus till pansarhus på 25 år Hundraåring väljer Jeesec Larm Synsam i Ystad ett veritabelt Fort Knox Från radhus till pansarhus på 25 år 2 Vi ska vara bäst på det vi gör annars gör vi inte det Låt mig börja med en väl använd klyscha:

Läs mer

No Return. Franska trender. The Point of. GANT har både hängslen och livrem. Molntjänster skapar nya affärsmodeller BUSINESS

No Return. Franska trender. The Point of. GANT har både hängslen och livrem. Molntjänster skapar nya affärsmodeller BUSINESS BUSINESS En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag NEVERSTOPS Molntjänster skapar nya affärsmodeller Franska trender The Point of No Return GANT har både hängslen och livrem 1 Ledare av

Läs mer

Smart säkerhetsteknik spar miljarder för företag

Smart säkerhetsteknik spar miljarder för företag En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2009. Övervakningskameror i utomhusmiljö Säkerheten i utomhusmiljön är viktig för många företag.

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

LC Gardermoen rustar för framtiden

LC Gardermoen rustar för framtiden NUMMER 3 OKTOBER 2014 LC Gardermoen rustar för framtiden NYA VERKTYGSSORTIMENTET PÅ PLATS I HYLLORNA Nytt butikskoncept i Finland Framgångsrik fusion i Karlshamn Ahlsell Office smarta funktioner AHLSELL

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2007.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2007. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2007. Sony i framkant inom intelligent kameraövervakning

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 2006

SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 2006 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET SVERIGE BEHÖVER FÖRSVARSINDUSTRIN MARS 26 FRÄMSTA TEKNOLOGIGENERATORN Höga krav vid utveckling av avancerade försvars- och säkerhetssystem, har lett till den

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

En arbetsplats i världen

En arbetsplats i världen o m m ä n n i s k o r o c h v e r k s a m h e t e r i v å r a f a s t i g h e t e r Tema: Internationella företag En arbetsplats i världen Möt våra nya förvaltningschefer Nr.1 2007 LEDARE Öppnare, snabbare,

Läs mer

De här nio är bättre än du

De här nio är bättre än du en tidning om produktutveckling & teknikinformation # 2 2010 De här nio är bättre än du Fokusera på det du gör bäst och låt någon annan sköta resten 1 Grönt med ekodesign 1 Flyt för C.M. Hammars livräddare

Läs mer

med ett leende FRAMGÅNG print är mer än du tror högtflygande sponsorskap AIR WIPP LEVER FÖR SIN SPORT Gör succé vid grillen!

med ett leende FRAMGÅNG print är mer än du tror högtflygande sponsorskap AIR WIPP LEVER FÖR SIN SPORT Gör succé vid grillen! Ett magasin från Office IT-Partner #1 2013 print är mer än du tror PARTNER FÖRKLARAR HUR högtflygande sponsorskap AIR WIPP LEVER FÖR SIN SPORT Gör succé vid grillen! FRAMGÅNG med ett leende MIKAEL SLÅR

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer