RÖRLIGA BILDER 2008:2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÖRLIGA BILDER 2008:2"

Transkript

1 RÖRLIGA BILDER 2008:2 MMS studie om konsumtion på olika plattformar TV inspelat köpvideo hyrvideo bio webbklipp webbprogram nedladdat bärbart mobil-tv

2 Rörliga Bilder 2008:2 - MMS studie om konsumtion på olika plattformar 14 oktober 2008 Projektledare, text och formgivning: Andreas Wiss Fältarbete: GFK Sverige AB Tryck: Wassberg + Skotte tryckeri Copyright 2008, MEDIAMÄTNING I SKANDINAVIEN AB Ingen del av denna rapport får presenteras, återges eller publiceras utanför rapportköparens organisation utan MMS skriftliga tillstånd.

3 Innehållsförteckning Del 0: Sammanfattning Sammanfattning: Rörliga Bilder 2008:2 4 Definition av olika plattformar 10 Del 1: Konsumtion 1.1 KONSUMTIONSOMFATTNING Räckvidd för olika plattformar (skillnader mellan olika målgrupper m.m.) 14 Konsumtionstid för olika plattformar (tidsandelar för olika plattformar) KONTEXT FÖR KONSUMTION Tid för konsumtion (dygnsfördelning, uppmärksamhet) 24 Rums-/konsumtionskontext (konsumtion i/utanför hemmet, multi-tasking) 26 Del 2: Plattformar 2.1 TV OCH INSPELAT TV - Bakgrundsfakta/tekniktillgång/innehåll (HDTV, IPTV m.m.) 36 TV - Konsumtionskontext (rumskontext, multi-tasking, reklambeteende m.m.) 47 Inspelat - Bakgrundsfakta/tekniktillgång/innehåll (inspelningsteknik, PVR-tillgång, val av inspelatmaterial, reklambeteende m.m.) 60 Inspelat - Konsumtionskontext (rumskontext, reklambeteende m.m.) KÖPVIDEO, HYRVIDEO OCH BIO Köpvideo - Bakgrundsfakta/tekniktillgång/innehåll (hemmabio, intresse och kunskap om Blu-ray, film-/seriekonsumtion m.m.) 70 Köpvideo - Konsumtionskontext (rumskontext, multi-tasking m.m.) 79 Köpvideo - Intresse av laglig nedladdning (betalningsvilja m.m.) 73 Hyrvideo - Bakgrundsfakta/innehåll (kunskap & intresse av onlineuthyrning & reklamfinansierad hyrfilm m.m.) 88 Hyrvideo - Konsumtionskontext (rumskontext, multi-tasking m.m.) 93 Bio - Upplevelse av biobesök (nöjdhetsgrad, tilltalande bioegenskaper m.m.) WEBBKLIPP OCH WEBBPROGRAM Webbklipp - Bakgrundsfakta/tekniktillgång (datortillgång m.m.) 100 Webbklipp - Innehåll (reklamtolerans, sajträckvidd m.m.) 103 Webbklipp - Konsumtionskontext (rumskontext, multi-tasking m.m.) 108 Webbprogram - Bakgrundsfakta/anledning till konsumtion 114 Webbprogram - Innehåll (sajträckvidd, reklamtolerans m.m.) 118 Webbprogram - Konsumtionskontext (rumskontext, multi-tasking m.m.) NEDLADDAT Nedladdat - Bakgrundsfakta/tekniktillgång/innehåll (nedladdad film & serier, nedladdning som leder till laglig konsumtion m.m.) 128 Nedladdat - Konsumtionskontext (rumskontext, multi-tasking m.m.) 136 Nedladdat - Nedladdningsvanor (piratstreaming, nedladdningsskäl m.m.) MOBIL-TV OCH BÄRBARA MEDIESPELARE Bärbara mediespelare - Bakgrundsfakta/innehåll/kontext 154 Mobil-TV - Bakgrundsfakta/innehåll/kontext 158 TV- och datorspelares konsumtionsvanor (konsolinnehav, räckvidd m.m.) 164 Del 3: Innehåll Konsumtionsvanor - Film 168 Konsumtionsvanor - Serier 177 Del 4: Bilagor Metodbeskrivning/felkällor/målgruppsbeskrivning 186

4 2

5 DEL 0: Sammanfattning [ sid ] Denna del sammanfattar undersökningen och förklarar definitionerna av plattformarna som är ytterst relevanta för resterande delar av rapporten. 1. Sammanfattning 2. Definition av olika plattformar 3. Orientering till resten av rapporten 3

6 Sammanfattning: Rörliga Bilder 2008:2 Detta inledande kapitel summerar de viktigaste resultaten från 2008 års andra Rörliga Bilder-undersökning. Traditionella plattformar (konsumeras på TV-apparater) TV Inspelat Webbplattformar Internetplattformar Webbklipp Webbprogram Köpvideo Hyrvideo Nedladdat Bärbart Nedladdat Bio Bärbara plattformar Mobil-TV Graf 0:1 - Rörliga Bilders plattformskategorisering Nyckelresultat - Rörliga Bilder 2008:2 1. Konsumtionen av rörliga bilder är mer begränsad vårtid, men fortfarande stark 2. Ökad tekniktillgång leder till nya sätt att konsumera rörliga bilder 3. Tydliga generationsskillnader för konsumtionvanor 4. Utbredd öppenhet för reklamfinansierat innehåll på webben 5. Rörliga bilder konsumeras huvudsakligen i hemmet 1. Konsumtionen av rörliga bilder är mer begränsad vårtid, men fortfarande stark DEL:0 Detta är den första Rörliga Bilder-undersökning som analyserar konsumtion som äger rum under vår- och sommartid. Resultaten tyder på en total veckoräckviddsminskning, något som troligen är en säsongsvariation. De enda undantagen är TV och bärbara mediespelare, där en marginell räckviddsökning istället har skett. Att TV-tittandet är starkt kan bero på den sociala faktorn för TV-plattformen, som tenderar att vara av hög vikt under årets varmare och ljusare säsonger. Något som stärker denna tes är att konsumtionen har minskat något för individbaserade plattformar. På våren läggs också mindre tid på att konsumera rörliga bilder. Totalt sett har samtliga plattformar minskat i konsumerat minutantal eller är oförändrade. Dock har den totala tittartiden ökat med 10 minuter bland åringar, troligtvis till följd av att det ges färre skoluppgifter sent på våren. 4

7 De plattformar som har minskat i genomsnittligt konsumerat minutantal per dygn är TV, inspelat, webbklipp och nedladdat. Totalt sett har tittandet sjunkit med tretton minuter bland samtliga åldersgrupper. Om man ser till tidsandelar har dock konsumtionen av TV, hyrvideo och webbprogram ökat sedan föregående mätning, medan den har minskat för webbklipp, inspelat och nedladdat. Ett tänkbart skäl till att konsumtionen är mer begränsad vårtid är att klimatet är varmare och ljusare, vilket kan leda till att utomhusrelaterade aktiviteter prioriteras framför rörliga bilder-tittande i hemmet. Resultat som stärker denna tes är ett ökat användande av bärbara mediespelare samt att tittande har förskjutits mer till kvällstid jämfört med på vintern. En annan möjlig anledning till att exempelvis konsumtionen av inspelat har minskat markant är säsongsuppehåll för många serier, en populär innehållstyp på denna plattform. Författarstrejken i USA kan ha påverkat att nedladdaträckvidden har minskat med flera procent bland åldersgrupperna mellan 21 och 40 år. Även om det totala konsumtionsomfånget har sjunkit räckvidds- och tidsandelsmässigt sett är konsumtionen fortfarande väldigt stark, 3h och 21 minuter per person och dygn, med tanke på fältperiodens varma och ljusa väder. MMS tror därav att konsumtionen är trolig att fortsätta sprida ut sig på fler plattformar, speciellt med tanke på den återkommande åsikten bland respondenterna att det är viktigt att kunna bestämma tiden för sitt tittande. Veckoräckvidd år Räckviddsförändring (procentenheter) 2008:1-2008:2 Genomsnittlig konsumtionstid (min) år Förändring konsumtionstid (min) 2008:1-2008:2 TV 97% +1% Inspelat 31% -16% 10-4 Köpvideo 27% -4% 7 0 Hyrvideo 13% -1% 3 0 Bio 7% -1% 1 0 Mobil-TV 3% -4% 0 0 Webbklipp 58% -8% 10-2 Webbprogram 14% -3% 3 0 Nedladdat 26% -2% 11-1 Bärbart 7% +2% 2 0 Graf 0:2 - Förändringar: veckoräckvidd respektive snittkonsumtionstid Rörliga Bilder 2008:1 och Rörliga Bilder 2008:2 Trots att denna fältperiod ägde rum på senvåren var konsumtionen fortfarande stark och har endast minskat 13 minuter jämfört med november i fjol. Konsumtionen av rörliga bilder har de senaste åren visat sig vara ett expansivt och komplext fält som behöver regelbunden bevakning. MMS ser många tecken som pekar på att denna utveckling kommer att fortsätta i samma riktning tack vare en välutbyggd digital infrastruktur, bred tillgång till avancerad teknik samt ökat intresse och kunskap bland konsumenter att använda dessa nya distributionsformer, denna nya teknik och alla dessa valmöjligheter som de tillsammans ger konsumenten. DEL:0 5

8 2. Ökad tekniktillgång leder till nya sätt att konsumera rörliga bilder Tekniktillgång HDTV-box Mobilt internet (via 3G, även utanför hemmet) 5% (+2%) 16% (+2%) Trådlöst internet (inom hemmet) Mobiltelefon med 3G 49% (+6%) 44% (+6%) Mediecenter, HTPC eller stationär mediespelare 6% Datorn kopplad till TVn (+3%) Bärbar dator Stationär dator 63% (+3%) 76% (-2%) Hemmabioljudanläggning (+2%) TV-spel 43% (+4%) Hårddiskinspelare (PVR) Parabolantenn och mottagare 16% (+8%) 17% (+1%) Digital-TV-box Videospelare (VHS-spelare) 58% (+5%) 71% (-2%) Blu-ray-spelare 2% (+2%) DVD-spelare med inspelningsfunktion (inspelning till DVD-skivor, ej 24% (-3%) DVD-spelare utan inspelningsfunktion 74% Platt-TV eller vanlig TV Vanlig TV (CRT-/tjock-TV) 78% (-5%) 97% (+1%) Platt-TV (LCD/Plasma) 44% (+9%) Graf 0:3 - Tekniktillgång (16-65 år); förändringar jämfört med Rörliga Bilder 2008:1 i procentenheter inom parentes Undersökningen visar på ett ökat intresse av teknik som används vid konsumtion av rörliga bilder. Innehavet av hårddiskinspelare har ökat kraftigt på endast sex månader. En ökad tillgång har även skett för andra tekniska produkter så som HDTV-boxar, 3Gmobiler, hemmabioljudanläggningar och laptopdatorer. I liknande takt minskar innehavet av äldre, analoga tekniska produkter som CRT-TV och VHS-spelare. Allt fler har en platt-tv i hemmet. Jämfört med Rörliga Bilder 2008:1 har andelen som har tillgång till platt-tv ökat med 26% (från 35% till 44%). Alltfler införskaffar även en andra eller tredje platt-tv, ofta med en större skärm. Andelen som äger mer än en platt-tv har ökat med 12% (en ökning från 25% till 28% av platt-tv-ägarna). Andelen platt-tv-ägare som har en skärm större än 40 tum har ökat med 23% (från till 37%). DEL:0 PVR-tillgången har fördubblats sedan Rörliga Bilder 2008:1 och då gått från 8% till 16%. De som inte har en PVR och vill införskaffa en sådan anger möjligheten att kunna bestämma tiden för tittandet som främsta lockande egenskap. Det bör tilläggas att PVR-ägare är mer flitiga inspelare jämfört med VHS-ägare. Veckoräckvidden för inspelat är 58% för PVR-hushåll jämfört med endast 32% bland VHS-hushåll. Intresset för ny teknik visar sig även vara stor bland de som ännu inte har tillgång till den. Betydande andelar av de som inte har tillgång till flera av ovan nämnda produkttyper planerar att införskaffa dem. Av de som idag saknar tillgång till en platt-tv planerar sju av tio att införskaffa en så småningom. För de som ej har tillgång till en PVR i hemmet säger tre av tio att de tänker köpa en och av de som inte har en Blu-ray-spelare säger mer än fyra av tio att de tänker införskaffa en någon gång. 6

9 Rörliga Bilder-undersökningen skapades ursprungligen mycket till grund av att möjligheterna att konsumera rörliga bilder har ökat markant på grund av ett kraftigt ökande teknikutbud och en stadigt accelererande köpkraft bland svenska hushåll för medietekniska produkter och tjänster. Denna utveckling visar tecken på att fortsätta inom vissa områden och stabiliseras inom andra och är därför trolig att ytterligare påverka den totala konsumtionen av rörliga bilder. MMS fortsätter att bevaka detta område med hög prioritet. 3. Tydliga generationsskillnader för konsumtionsvanor år: Totalt 229 min/dag Webbprogram 3% Inspelat 3% Hyrvideo 2% Bärbart 3% år: Totalt 203 min/dag Webbklipp 5% Köpvideo 4% Hyrvideo 2% Webbprogram 1% Övrigt 1% Köpvideo 5% Inspelat 5% Webbklipp 9% Nedladdat 5% Nedladdat 13% TV 62% TV 77% år: Totalt 187 min/dag Webbklipp 3% Köpvideo 3% Nedladdat 2% Webbprogram 1% Övrigt 2% Inspelat 6% TV 83% Graf 0:4 - Konsumtionsfördelning Nytt för denna undersökning är en ny ålderskategorisering: ungdomar (16-25 år), unga vuxna (26-40 år) samt äldre vuxna (41-65 år). Tidigare Rörliga Bilder-undersökningar påvisade många tydliga generationsskillnader när det kommer till konsumtionsvanor i olika åldersgrupper. MMS kände att det var på sin plats att utföra dessa mer detaljerade åldersindelningar, då det är mellan just dessa intervall det syns tydliga skillnader. Ungdomar sprider ut sitt tittande på flest plattformar. Deras totaltittande är också mest omfattande, totalt 229 minuter per dag. Nedladdat utgör en betydande andel med sina 13%. Även webbklippkonsumtionen är betydande och uppgår nästan till en tiondel av den totala konsumtionen. DEL:0 7

10 Ungdomar spenderar lika mycket tid på webbprogram som på inspelat material. De är vana vid att nyttja webbplattformarna och har i de flesta fall vuxit upp med den tillhörande tekniken. Detta kan förklara att webbplattformtittandet är väldigt omfattande i denna målgrupp, särskilt bland manliga ungdomar, även vårtid. De unga vuxnas konsumtion påminner starkt med den totala medelkonsumtionen för samtliga respondenter. Även den genomsnittliga totaltiden är nästan identisk, 203 minuter per person och dygn. Den enda skillnaden är att de tittar något mer på köpvideo och något mindre på webbprogram. Äldre vuxna är den grupp som tittar allra mest på TV och inspelat, tillsammans utgör dessa två plattformar drygt nio tiondelar av målgruppens tittande. Dock lägger de minst tid på rörliga bilder totalt sett, 187 minuter per person och dygn. Dagens mediesamhälle erbjuder en rad olika sätt att konsumera rörliga bilder på. MMS undersökning visar att det råder markanta skillnader i konsumtionsvanor för olika åldersgrupper. De yngsta använder webbplattformar till en betydande omfattning, de äldre vuxna tittar främst på TV och inspelat material och de unga vuxnas konsumtion ligger därimellan. MMS fortsätter med regelbundna Rörliga Bilder-mätningar för att se om beteenden tas med eller förändras när respondenter går in i en ny åldersgrupp. DEL:0 4. Utbredd öppenhet för reklamfinansierat innehåll på webben Det har visat sig vara svårt att ta betalt för tjänster på webben. De flesta av de mest framgångsrika internationella sajterna är kostnadsfria för användaren och istället finansierade av reklam; YouTube, Google, Facebook, Myspace är några sådana exempel. För svenska sajter är situationen densamma för många TV-kanals- och tidningssajter. Det har även visat sig vara svårt att ta betalt för lagliga nedladdningar av nedladdad film och musik, medan den illegala fildelningen fortsätter att vara stark. Alltfler till fullo eller delvis reklamfinansierade (eller liknande affärsmodeller som är kostnadsfria för konsumenten) tjänster uppstår. Flera nya tjänster erbjuder en möjlighet för konsumenten att välja att ta del av tjänsten gratis och då reklamfinansierat eller och betala en engångs- eller abonnemangsavgift och då få en tjänst utan annonser. Rörliga Bilder 2008:2 visar upprepade gånger att det finns en utbredd reklamtolerans för rörligt bildinnehåll på webben (särskilt bland ungdomar). Några exempel: Fyra av tio säger sig ha upplevt den senast sedda webbklippreklamen som neutral eller positiv och för andelen som sett overlay-annonser var toleransen 10 procentenheter högre. Fyra av tio ungdomar säger att de hade velat se film på webben med reklamavbrott var 20 minut framför att betala och se reklamfritt. Sju av tio som betalat för det senast sedda webbprogrammet hade hellre sett en reklamfinanserad version istället, med upp till 1 minuts reklamavbrott i början, mitten och slutet av programmet. Undersökningen visar, trots den positiva reklaminställningen, att det finns en betalningsvilja för videotjänster på webben. För lagliga nedladdningar av filmer respektive serieavsnitt ligger den genomsnittliga betalningsviljan på 32 kr respektive 14 kr, bland de som är villiga att betala. Många av de som angivit betalningsvilja har kommenterat att det är viktigt att nedladdningarna är av hög bild- och ljudkvalitet och att materialet är väldigt nytt. Att få tillgång till så pass färskt material som möjligt visar sig gång på gång vara av stor vikt för många aktiva rörliga bilder-konsumenter. 8

11 5. Rörliga Bilder konsumeras huvudsakligen i hemmet 10 Plats för konsumtion TV Inspelat Köpfilm Hyrfilm Mobil-TV Webbklipp Webbprogram Nedladdat Bärbart I hemmet Utanför hemmet Graf 0:5 - Plats för konsumtion (16-65 år) Även om platsfrihet ofta lyfts fram som en allt viktigare egenskap för att beskriva dagens mediekonsumenter är den i stort sett inte applicerbar till området rörliga bilder, som huvudsakligen konsumeras i hemmet. De flesta plattformar konsumeras i minst nio fall av tio hemma. Undantaget är mobil-tv (som oftast konsumeras utanför hemmet), bärbara mediespelare och webbklipp. Den sistnämnda plattformen konsumeras i mer än ett fall av fem utanför hemmet, vilket förstärker den förströelseaspekt som lyfts fram i denna undersökning som en av webbklipps dominerande plattformsegenskaper. De traditionella plattformarna konsumeras nästan uteslutande innanför hemmets väggar, med tillägg av webbplattformarna nedladdat och webbprogram, och då allra oftast (mer än fyra fall av fem) i ett vardagsrum. Det finns dock ny teknik (så som mini-pc:s och surfvänliga 3G-telefoner) och tjänster (som Aftonbladets taggningfunktion, där mobilkamerabilder av en streckkod i tidningen mms:as in för att utbytas till ett webbklipp i mobilen) som underlättar och inbjuder till konsumtion utanför hemmet. Studien visar att en majoritet av all rörlig bild-konsumtion sker i hemmet. Det finns dock plattformar som, trots en begränsad räckvidd, visar potential för konsumtion utanför hemmet. Bärbara spelare, laptopdatorer eller mini-pc:s är attraktiva att ha med sig bland många teknikintresserade konsumenter på längre resor, då ett bakåtlutat tittande eftersöks. Mobil-TV används idag däremot mest i förströelsesyfte (nyheter och underhållning är de vanligast konsumerade innehållstyperna) vid pendling/kortare resor. Därför är applikationer som taggning, som visat sig vara framgångsrikt bland annat i Japan, en relevant vidareutveckling. Om det dessutom finns möjlighet till att implementera flerriktade kommunikationsfunktioner samt bättre möjligheter att kunna surfa mobilt med telefonen snabbare och till fasta avgifter borde det kunna tilltala alltfler, i en tid när sociala nätverk och andra nya typer av webbtjänster blir alltmer populära. DEL:0 9

12 Definition av olika plattformar Rörliga bilder kan konsumeras på en rad olika sätt. Vi har delat upp konsumtionen på tio olika plattformar. Definitionen av dessa plattformar har satts efter hur dessa uppfattas av konsumenten. Nedan presenteras samma definitioner som undersökningsdeltagarna fick ta del av. TV Vanlig TV - alla tänkbara TV-kanaler, t.ex. SVT1, TV4, Kanal 5, Webbklipp Kortare fristående klipp, eller klipp från längre program, BBC, olika betalkanaler m.fl. spelade på webbsidor (t.ex. Aftonbladet.se, TV4.se, YouTube, videobloggar, trailers m.fl.), vanligtvis kortare än Inspelat 15 minuter. Material som spelats in från TV på VHS, inspelningsbar DVD, hårddiskinspelare eller liknande. Webbprogram Hela program, serieavsnitt eller filmer spelade på webbsidor Köpvideo (DVD, VHS) Film, TV-serier o.s.v. som du eller någon du känner köpt på (t.ex. SVT.se, Kanal5.se, TV4 Anytime, Joost m.fl.), vanligtvis längre än 15 minuter. DVD eller VHS (betalda nedladdningar går in under kategorin nedladdat ) Nedladdat Film/TV-serier eller liknande som blivit nedladdat och Hyrvideo (DVD, VHS, på webben, IPTV) Film, TV-serier o.s.v. som du eller någon du känner hyrt. DVD, VHS, betal-on demandtjänster (på webben, t.ex. SF Anytime) eller liknande. sparats (ej sett på webbsidor) av dig eller någon annan och sedan setts på en TV- eller datorskärm. Det nedladdade materialet kan även ha varit utbränt till DVD, sparat på ett USB-minne eller liknande. Bio Film på bio. Mobil-TV TV-/videoklipp/-program i en mobiltelefon via 3G (dock ej material som sparats på en mobiltelefons minne). Bärbart Nedladdat på bärbar mediespelare - Rörliga bilder som setts på en bärbar mediespelare såsom ipod med video, mp3-spelare med video, PSP eller liknande. Rörliga bilder Traditionella plattformar (konsumeras på TV-apparater) Internetplattformar DEL:0 TV Inspelat Webbplattformar Webbklipp Webbprogram Köpvideo Hyrvideo Nedladdat Bärbart Nedladdat Bio Bärbara plattformar Mobil-TV Figur 0:6 Uppdelning över olika plattformar och samlingsnamn 10

13 Orientering till rapporten Rapporten är uppdelad i fem olika delar med olika perspektiv på konsumtion av rörliga bilder. Delarna i sin tur är uppdelade i olika kapitel. DEL 0: Sammanfattning Denna del sammanfattar undersökningens nyckelresultat, definierar plattformar samt inkluderar denna orientering för resten av rapporten. DEL 1: Konsumtion Denna del redovisar omfattningen av konsumtionen i form av räckvidd och tittartid, förändringar jämfört med tidigare mätningar samt visar sammanfattande information gällande konsumtionskontexter för plattformarna. DEL 2: Plattformar Denna del är undersökningens mest omfattande. Del 2 fördjupar sig i respektive plattform för att närmare studera samtligas unika egenskaper. Delen består av fem olika avsnitt. Det första handlar om TV och inspelat material, avsnitt två behandlar köp-, hyr- och biofilm, nummer tre studerar video på webben (klipp och program), fjärde avsnittet fokuserar på nedladdat och det femte och sista undersöker bärbara videospelare och mobil-tv. DEL 3: Innehåll Del 3 undersöker hur konsumtionsvanor för film och TV-serier sprids ut på olika plattformar. 11 filmer, 28 Sverigeaktuella TV-serier och 31 program samt 11 nyare TV-serier, som vid undersökningstillfället fått svensk distribution men varit frekvent nedladdade, undersöks. DEL 4: Bilagor Den avslutande delen beskriver metodval och datainsamlingsinformation samt bakgrundsfakta om respondenterna. DEL:0 DEL:1 DEL:3 4 11

14 12

15 DEL 1: Konsumtion [ sid ] Rapportens första resultatdel sammanfattar konsumtionen av rörliga bilder ur två aspekter. 1. Konsumtionens omfattning hur mycket och hur ofta konsumeras olika plattformar? 2. Konsumtionens kontext i vilka sammanhang konsumeras olika plattformar? Olika konsumtionsparametrar så som tidpunkt för konsumtion, plats och vilken genomsnittlig uppmärksamhet som tillägnas tittandet belyses för att skapa en grundläggande förståelse för hur konsumtion ter sig på olika plattformar. Grunden till denna del bygger på konsumtion som ägt rum under det senaste dygnet eller den senaste veckan. 13

16 1.1 KONSUMTIONSOMFATTNING Detta kapitel behandlar svenskars konsumtion av rörliga bilder på olika plattformar som den ser ut idag. Räckvidd och genomsnittlig konsumtionstid har undersökts för olika målgrupper främst uppdelade på ålder och kön. Vi tittar på när på dygnet och var konsumtionen äger rum samt vilka innehållstyper som konsumeras på respektive plattform. Slutligen undersöker vi samtidiga aktiviteter och vilken uppmärksamhet som man tillägnar tittandet. Jämförelser görs plattformar emellan för att skapa en förståelse om i vilken utsträckning de påverkar varandra. Även förändringar jämfört med Rörliga Bilder 2008:1-undersökningen tas i beaktning, även om fältperioden har ägt rum under olika säsonger. Kapitlet har en bas på 2973 respondenter. 10 Räckvidd för olika plattformar Denna mätning är den första Rörliga Bilder-undersökning som ser till konsumtion som äger rum på våren/sommaren (maj/juni). Jämfört med föregående undersökning, vars fältperiod låg i november 2007, har vissa räckviddsförändringar skett. Den totala plattformsräckvidden har sjunkit något för i princip samtliga plattformar, med de enda undantagen TV och bärbara spelare, där istället en enprocentig räckviddsökning har ägt rum. Detta är troligt att bero på en varmare årstid med flera stora TV-evenemang samt att fler vill konsumera rörliga bilder utanför hemmet. Räckvidd för olika plattformar Andel av befolkningen som konsumerat plattformen inom de senaste 7 dagarna år år år år år år TV Inspelat Köpvideo Hyrvideo Bio Mobil-TV Webbklipp Webbprogram Nedladdat Bärbart Graf 1:1 - När tittade du senast på följande medier? De som svarat: den senaste veckan DEL:1 Även om räckvidden har generellt sett sjunkit något för de flesta plattformar är rangordningen oförändrad, förutom de minsta plattformarna mobil-tv och bärbart, som har bytt plats. TV är den största plattformen räckviddsmässigt sett och når i princip samtliga åringar under en vecka (97%). Webbklipp är fortfarande den tydligt näst största plattformen och nås av 58% under en vecka. Inspelat är den tredje största plattformen och konsumeras av tre av tio svenskar under en vecka. Därefter kommer köpvideo och nedladdat, som nås av ungefär lika stora andelar (27% respektive 26%). 14

17 Räckvidd för olika plattformar, sammanfattande tabell år år år år år år år TV 97 % 95 % 97 % 98 % 99 % 98 % 97 % Inspelat 28 % 17 % 26 % 37 % 33 % 32 % 31 % Köpvideo 39 % 33 % 32 % 34 % 26 % 13 % 27 % Hyrvideo 20 % 16 % 17 % 18 % 13 % 6 % 13 % Bio 10 % 10 % 13 % 7 % 6 % 5 % 7 % Mobil-TV 9 % 3 % 2 % 4 % 2 % 2 % 3 % Webbklipp 80 % 76 % 69 % 65 % 55 % 38 % 58 % Webbprogram 24 % 23 % 16 % 14 % 11 % 8 % 14 % Nedladdat 58 % 49 % 34 % 27 % 19 % 9 % 26 % Bärbart 21 % 10 % 6 % 8 % 4 % 2 % 7 % Tabell 1:2 - De som tittat på plattform X de senaste sju dagarna Skillnader mellan åldersgrupper Det finns några distinkta räckviddsskillnader om man jämför unga med äldre åldersgrupper. Över lag konsumerar unga ett större antal plattformar per vecka jämfört med äldre. Den ungdomliga målgruppen, år, tittar i störst utsträckning på webbklipp och webbprogram, nedladdat samt bärbara spelare. Respondenter mellan 26 år och 40 år, de unga vuxna, konsumerar köpvideo och går på bio mer frekvent än övriga målgrupper. De äldsta respondenterna, år, tittar oftast på TV och inspelat material. Det bör pekas ut att det finns stora räckviddsskillnader för vissa plattformar och åldersgrupper. Det skiljer till exempel 20 procentenheter i räckvidd för inspelat TV-material mellan åringar och åringar, 21 procentenheter för köpvideo mellan åringar och åringar samt 49 procentenheter för nedladdat mellan åringar och åringar. Räckviddsskillnad för män och kvinnor i olika åldersgrupper Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år Män år Kvinnor år TV 97 % 96 % 98 % 98 % 98 % 98 % Inspelat 23 % 20 % 37 % 32 % 35 % 31 % Köpvideo 36 % 36 % 36 % 31 % 20 % 17 % Hyrvideo 15 % 20 % 16 % 19 % 9 % 9 % Bio 13 % 7 % 11 % 6 % 6 % 5 % Mobil-TV 7 % 4 % 4 % 2 % 2 % 1 % Webbklipp 85 % 69 % 76 % 56 % 54 % 36 % Webbprogram 27 % 20 % 18 % 12 % 11 % 8 % Nedladdat 67 % 37 % 38 % 19 % 17 % 10 % Bärbart 19 % 10 % 9 % 5 % 4 % 3 % Tabell 1:3 - De som tittat på plattform X de senaste sju dagarna DEL:1 15

18 Skillnader mellan könen Män och kvinnor tittar i princip lika ofta på TV, inspelat samt köp- och hyrvideo. Män tittar dock markant oftare, jämfört med kvinnor, på webbklipp (67% respektive 49%) och nedladdat (34% respektive 18%). I övrigt är skillnaderna relativt marginella, även om männens räckviddstal oftare överstiger kvinnornas med några procentenheter (med hyrvideo som enda undantag). Ålder i kombination med kön är en än desto mer påverkande faktor (se tabell 1:3). Till exempel konsumerar så mycket som 85% av männen mellan 16 år och 25 år webbklipp minst en gång per vecka, medan motsvarande siffror för kvinnor i samma åldersgrupp är 69%. Unga män konsumerar totalt sett flest plattformssorter. Störst räckviddsskillnad jämfört med andra målgrupper syns särskilt för webbklipp, webbprogram, bärbart och nedladdat. En av fem unga män och en av tio unga kvinnor tittar t.ex. på bärbart varje vecka. Äldre kvinnor är fortfarande den grupp som konsumerar lägst antal plattformar under en vecka, dock har allt fler prövat på att se nyare, digitala plattformar (se Förändringar från föregående mätning). Räckviddsförändringar för respektive plattform år år år år år år år TV +1/+1 +3/+3 +3/+3 0/0 +2/+2 0/0 +1/+1 Inspelat -18/-39-25/-60-21/-45-18/-33-18/-35-11/-26-16/-34 Köpvideo -9/-19 3/+10-8/-20-8/-19-5/-16-5/-28-4/-13 Hyrvideo -4/-17 0/0-5/-23-3/-14-4/-24 0/0-1/-7 Bio -3/-23 0/0 +3/+30-3/-30 +1/+20-2/-29-1/-13 Mobil-TV -1/-10-5/-63-7/-78-3/-43-3/-60-2/-50-4/-57 Webbklipp -6/-7 0/0-8/-10-8/-11-5/-8-13/-25-8/-12 Webbprogram -8/-25-2/-8-4/-20-7/-33-3/-21-4/-33-3/-18 Nedladdat +1/+2-5/-9-7/-17-8/-23 +3/+19 +1/+13-2/-7 Bärbart +6/+40 0/0 +1/+20 +2/+33 +1/+33 +2/(+ ) +2/+40 Tabell 1:4 - Veckoräckvidd: Förändringar mellan Rörliga Bilder 2008:1 och 2008:2 (procentenheter/ procent) Bärbart Räckviddsförändring Nedladdat Webbprogram Webbklipp DEL:1 Mobil-TV Bio Hyr Köpvideo RB 08:1 - Räckvidd år RB 08:2 - Räckvidd år Inspelat TV Graf 1:5 - Veckoräckvidd: Förändringar mellan Rörliga Bilder 2008:1 och 2008:2 (procentenheter) 16

19 Förändringar från föregående mätning Som tidigare har belysts är denna mätning den första som studerar tittande som äger rum på våren. Säsongens varmare och ljusare klimat kan ha påverkat de flesta räckviddssiffror negativt. Man bör dock vara försiktig att dra slutsatser i och med att det just är den första vårmätningen. TV-räckvidden har ökat med en procentenhet sedan föregående fältperiod. Denna marginella ökning kan bero på flera faktorer. Under fältperioden ägde såväl fotbolls-emmatchen mellan Sverige och Grekland (10 juni) som Eurovision-finalen (24 maj) rum. Vi har valt att inkludera dessa datum, då de ej påverkat räckvidden eller genomsnittliga tittartiden nämnvärt (en procents räckviddsskillnad och 2 minuter i genomsnittlig tittad TV-tid). Det är istället mer troligt att TV upplevs att nyttjas i hög utsträckning även under årets varmare månader då det, som tidigare undersökningar visat, är en social plattform som ofta konsumeras i sällskap med andra. På våren ökar mångas sociala umgänge, vilket kan leda till gemensamma TV-stunder. Övriga plattformar konsumeras i ensamhet i större utsträckning än TV. Undantagen är främst bio och hyrvideo, som står just för de lägsta räckviddsminskningarna i undersökningen. De plattformar med mest reducerad räckvidd jämfört med höstens mätningar är istället de som oftast konsumeras på egen hand. Om man jämför TV-räckvidden för fältperiods datum i MMS People Meter är den motsvarande veckoräckvidden (de som tittat minst 1 minut) för år 7 procentenheter högre i denna undersökning. Räckviddsskillnaden är trolig att bero på två saker: 1. People Meter mäter faktiskt beteende medan Rörliga Bilder undersöker upplevt beteende. 2. I People Meter-mätningarna måste man ha tittat minst 1 minut på TV under en vecka för att räknas tillhöra denna veckoräckvidd, i Rörliga Bilder finns ingen tidsgräns (respondenterna får ange är de senast tittade på respektive plattform). Dessa faktorer förklarar den något högre veckoräckvidden i Rörliga Bilder. Det är dock viktigt att poängtera att snittiden har minskat för TV-konsumtion sedan föregående mätning (se nästa kapitel), något som stämmer överens med MMS People Meter-data. Att inspelaträckvidden har sjunkit tämligen kraftigt är mycket troligt att bero på att många inspelningspopulära serier hade säsongsuppehåll vid undersökningstillfället. Samtliga Rörliga Bilder-undersökningar hittills har visat att utländska och svenska serier är väldigt populära ur innehållssynpunkt att spela in. Dock är det viktigt att lyfta fram att veckoräckvidden för PVR-hushåll är betydligt högre än vad den är för VHS-hushåll: 58% jämfört med 32%. De i övrigt tämligen marginella räckviddsminskningarna beror troligen på att hela fältperioden hade ovanligt bra väder. Köpvideokonsumtionen har minskat med 4 procentenheter (dock har den ökat med tre procentenheter bland åringar), Mobil-TVkonsumtionen har minskat med lika mycket (troligen på grund av flera mobil-tv-kampanjer hos mobiloperatörer under föregående fältperiod) och nedladdatkonsumtionen har minskat med 2 procentenheter (dock har den ökat i den yngsta och de två äldsta åldersgrupperna). Webbklippkonsumtionen har minskat i samtliga ålderstrupper, totalt sett åtta procentenheter, förutom för åringar, där den är oförändrad. Webbprogramräckvidden är 3 procent lägre jämfört med i november DEL:1 17

20 I föregående mätning var kvinnor mellan 31 år och 65 år den målgrupp som hade störst andelar som aldrig tittat på givna plattformar. Det har skett vissa förändringar, allt fler äldre kvinnor har prövat på att titta på nya, digitala plattformar: 47% anger att de aldrig har sett nedladdat material (en minskning från 57%), 52% har inte tittat på webbprogram någon gång (en minskning från 56%) och 15% har aldrig sett webbklipp (en minskning från 17%). Kompletterande studie MMS utförde till denna undersökning även en kompletterande enkät med 1007 respondenter om upplevda konsumtionsförändringar av webb-tv och inspelat det senaste halvåret. Vi valde att göra detta då vi ville täcka upp hur konsumenterna själva upplever att deras tittande har förändrats sedan den senaste fältperioden för de två plattformar som förutom TV är MMS högsta prioritet för närvarande (mätmetoder och -standarder för tidsförskjutet tittande samt webb-tv håller för närvarande på att tas fram). Resultaten visar att så mycket som hälften (48%) anser att deras webb-tv-konsumtion har ökat de senaste sex månaderna. Endast 6% anser att den har minskat och 42% att den är oförändrad. Detta tyder på att det något minskade webb-tv-räckvidden för denna mätning kan visa att webb-tv-tittandet är mer begränsat vår-/sommartid, men att en betydande andel upplever att deras tittande har ökat i omfång det senaste halvåret. För inspelat material är den upplevda förändringen inte lika stor. 56% anser att deras konsumtion är oförändrad jämfört med för sex månader sedan, 18% att konsumtionen har ökat och 22% att den har minskat. Detta kan, med koppling till Rörliga Bilder-undersökningens resultat, tyda på ett ökat beteende bland PVR-ägare (som utgörs av just 18%) och minskat bland VHS-ägare och de som saknar inspelningsutrustning helt. 45% 4 35% 25% 15% 5% Minskat betydligt Minskat något Oförändrat Ökat något Ökat mycket Vet ej Graf 1:6 - Hur anser du att ditt tittande på webb-tv (t.ex. klipp från svt.se, tv4.se, youtube.com o.s.v.) har förändrats de senaste sex månaderna (16-65 år) 6 5 DEL:1 4 Minskat betydligt Minskat något Oförändrat Ökat något Ökat mycket Vet ej Graf 1:7 - Hur anser du att ditt tittande på material som spelats in från TV har förändrats de senaste sex månaderna? (16-65 år) 18

RÖRLIGA BILDER 2009:1

RÖRLIGA BILDER 2009:1 RÖRLIGA BILDER 2009:1 MMS studie om konsumtion på olika plattformar TV inspelat köpvideo hyrvideo bio webbklipp webbprogram nedladdat bärbart mobil-tv Rörliga Bilder 2009:1 - MMS studie om konsumtion på

Läs mer

RÖRLIGA BILDER 2008:1

RÖRLIGA BILDER 2008:1 RÖRLIGA BILDER 2008:1 M M S s t u d i e o m k o n s u m t i o n p å o l i k a p l a t t f o r m a r T V i n s p e l a t k ö p v i d e o h y r v i d e o b i o w e b b k l i p p w e b b p r o g r a m n e

Läs mer

RÖRLIGA BILDER 2007. M M S s t u d i e o m k o n s u m t i o n p å o l i k a p l a t t f o r m a r MMS MEDIAMÄTNING I SKANDINAVIEN

RÖRLIGA BILDER 2007. M M S s t u d i e o m k o n s u m t i o n p å o l i k a p l a t t f o r m a r MMS MEDIAMÄTNING I SKANDINAVIEN RÖRLIGA BILDER 2007 M M S s t u d i e o m k o n s u m t i o n p å o l i k a p l a t t f o r m a r T V i n s p e l a t k ö p v i d e o h y r v i d e o b i o w e b b k l i p p w e b b p r o g r a m n e d

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016

De första resultaten från. Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015. April 2016 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2015 April 2016 Medieanvändning en vanlig dag 81 % använder internet 80 % tittar på tv på någon plattform 22 % tittar på webb-tv 65 % läser en

Läs mer

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén

MMS Basundersökning 2013:1. Danielle Aldén MMS Basundersökning 2013:1 Danielle Aldén Metod och bortfall MMS, Mediamätning i Skandinavien AB, mäter minut för minut vad svenska folket ser på TV. Detta sker med hjälp av en statistiskt utvald panel

Läs mer

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER JANUARI

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER JANUARI MMS Månadsrapport TV-tittandet under januari 2001 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under januari 2001 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort inkörsporten

Läs mer

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk

05 Kommunikation. och sociala nätverk. kapitel 5: kommunikation och sociala nätverk kapitel : kommunikation och sociala nätverk 0 Kommunikation och sociala nätverk Möjligheten att skicka brev elektroniskt var en av drivkrafterna till att internet utvecklades och har sedan dess utgjort

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent)

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent) December 2014: Radio Med anledning av SOU 2014:77 "Från analog till digital marksänd radio" passar vi på att lyfta fram hur befolkningen lyssnar på radio. Av ljudmedierna har radion den största andelen

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Internetbarometer 2012

Internetbarometer 2012 Nordicom-Sveriges Internetbarometer 22 En bearbetning av Mediebarometern 22 September 2 2 4 5 6 7 8 9 Television (totalt) Internet (totalt) Dagstidning (totalt) Radio (totalt) Bok (totalt) Tidskrift (totalt)

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR men kvinnorna gör fortfarande mest hemma I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 2 år sedan och använder

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision

Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision Brahegatan 9, SE-114 37 Stockholm Phone: +46 8 52 80 90 90 Fax: +46 8 54 58 44 31 E-mail: info@mediavision.se

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

En första översikt Mars 2015

En första översikt Mars 2015 Nordicom-Sveriges Medie barometer 4 En första översikt Mars 5 Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen 4 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 4 (%)

Läs mer

Medievanor. Kulturproduktionens villkor Karlstad 28 oktober 2015

Medievanor. Kulturproduktionens villkor Karlstad 28 oktober 2015 Medievanor Kulturproduktionens villkor Karlstad 28 oktober 2015 Stora möjligheter och ökande klyftor Allt fler medier. Allt större tillgång till medier. Allt lättare att etablera medier. Koncentration

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 2014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) Ett smakprov ur rapporten Svenskarna och internet 014 från.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) 03 Kommunikation och sociala nätverk 10 93 e-post 91 SMS 55 Hur många använder olika sätt att kommunicera

Läs mer

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna

Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna PRESSMEDDELANDE 2011-12-12 Tekniska prylar leder till gräl i de svenska villorna Två av tio svenskar som bor i hus tycker att tekniken begränsar umgänget med familjen. Lika stor andel tycker att tekniken

Läs mer

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Mats Rydin Kommun- och Stadsnätsansvarig, reg sydväst 1 Telia Öppen Fiber- Vår affärsidé Telia Öppen Fiber erbjuder en flexibel plattform för framtidens bredbandstjänster.

Läs mer

Mediedagen Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2015 (procent) %

Mediedagen Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 2015 (procent) % Mediedagen 15 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika medier en genomsnittlig dag 15 (procent) % 8 NORDICOM-Sveriges Mediebarometer 15 Digitala plattformar Alla plattformar 1 Bio 5 Cd och vinylskiva

Läs mer

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld

JOSEFINE STERNVIK. Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld Ungas nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld UNGAS nyhetskonsumtion i en föränderlig nyhetsvärld JOSEFINE STERNVIK N yhetsvanor hos dagens unga har förändrats dramatiskt både om vi jämför med äldres

Läs mer

Mer tillåtande attityd till alkohol

Mer tillåtande attityd till alkohol IQ RAPPORT 2017:1 IQs ALKOHOLINDEX 2016 Mer tillåtande attityd till alkohol men unga går mot strömmen Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 3. Alkoholindex mer tillåtande attityd till alkohol 6. Ungas attityd

Läs mer

UNGA LÄSARE. Ett dygn i en värld av skärmar

UNGA LÄSARE. Ett dygn i en värld av skärmar UNGA LÄSARE Ett dygn i en värld av skärmar Rapport nummer 6/15 September 9, 2015 Rapport nummer 6/15 Hur använder sig unga läsare av alla enheter? Under våren 2015 undersökte vi hur unga vuxna använder

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Mobilanvändarundersökning

Mobilanvändarundersökning Mobilanvändarundersökning 2015 9 av 10 svenskar har en smart mobiltelefon men bara var tredje tycker mobilsajter är enkla att använda Från 2013 till 2015 har smarta mobiltelefoner fått sitt definitiva

Läs mer

Svenskarna och internet 2015

Svenskarna och internet 2015 Svenskarna och internet 2015 Utdrag om sociala medier iis.se Version 1.0 2015 Olle Findahl och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons.

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING

FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING FORTSATT MYCKET STARK TV-FÖRSÄLJNING Även om vi för ett år sedan förutspådde all time high för TV-försäljningen, blev ändå resultatet på 995 apparater överraskande högt. Resultatet för stillbildskameror

Läs mer

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att yttra sig över de frågor som Myndigheten

Läs mer

Internetbarometer 2009

Internetbarometer 2009 Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2009 Den nya mediedagen 0 20 60 80 0 Television (totalt) 83 Dagstidning (totalt) Radio (totalt) 73 77 Internet 65 Bok (totalt) 36 Traditionella medier på internet Sociala

Läs mer

Vilken typ av nyheter intresserar dig främst? Nöje Olyckor och katastrofer Lokala nyheter Brott och rättegångar Löpsedeln/första sidan Serier Forskning och framsteg Utrikesnyheter Teknik Mode Sport Kultur

Läs mer

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet?

Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? Marknadsöversikt 4/2011 Kommunikationstjänsterna förändras Övergår alla konsumenter till internet? 1 Kommunikationsverket 2011 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under mars 2000

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under mars 2000 MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2000 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under mars 2000. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och

Läs mer

Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2011 September 2012 MEDIENOTISER

Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2011 September 2012 MEDIENOTISER Nordicom-Sveriges Internetbarometer September Television (totalt) Dagstidning (totalt) Radio (totalt) Internet Bok (totalt) Tidskrift (totalt) Mp Text-tv Cd-skiva Video/dvd Bio 4 5 6 7 8 9 85 7 67 74 6

Läs mer

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner

Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner Följande frågor handlar om digitala medier och digital utrustning så som stationära och bärbara datorer, smarttelefoner, surfplattor, mobiltelefoner utan internetuppkoppling, spelkonsoler och smart-tv.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer mars 2014

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer mars 2014 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 203 6 mars 204 Huvudrapporten kan förbeställas via info@nordicom.gu.se Pris 275 kr + moms och porto NORDICOM-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen

Läs mer

BASUNDERSÖKNING. 2008:2* Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se

BASUNDERSÖKNING. 2008:2* Jannike Sköldebjer. Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000. 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2008:2* Jannike Sköldebjer Mediamätning i Skandinavien Telefon: 08-736 1000 Drottninggatan 108 Internet: www.mms.se 113 60 Stockholm E-post: mms@mms.se BASUNDERSÖKNING 2008:2* MMS, Mediamätning

Läs mer

Radiolyssnandet i Sverige Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel. Radiolyssnandet i Sverige TNS 2016 Källa: TNS Sifo PPM-panel

Radiolyssnandet i Sverige Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel. Radiolyssnandet i Sverige TNS 2016 Källa: TNS Sifo PPM-panel Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel Sammanfattning Daglig räckvidd för radiolyssnandet i Sverige ökar något år 2015 jämfört med 2014 (från 72,6 procent till 73,1 procent). Ökningen kan främst hänföras

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Välkomna till TV-året 2013

Välkomna till TV-året 2013 Välkomna till TV-året 2013 1 2 Vision Skapa en av branschen fullt accepterad och använd medievaluta för rörlig bild, oavsett plattform och situation 3 Tekniktillgång vad finns i hemmen 94% 88% 46% 6,0

Läs mer

Vi får allt mer tekniktäta hem, det skvallrar inte minst reklambergen om som

Vi får allt mer tekniktäta hem, det skvallrar inte minst reklambergen om som Den fjärde vågen DEN FJÄRDE VÅGEN ANNIKA BERGSTRÖM Vi får allt mer tekniktäta hem, det skvallrar inte minst reklambergen om som dyker ner i brevlådan var och varannan dag. Vi föreslås köpa stora, platta

Läs mer

Övriga 14% Övriga 18% SVT 1 28% SVT 1 25% Kanal 5 8% Kanal 5 11% SVT 2 13% TV4 24% SVT 2 16% TV3 10% TV4 20% TV3 13%

Övriga 14% Övriga 18% SVT 1 28% SVT 1 25% Kanal 5 8% Kanal 5 11% SVT 2 13% TV4 24% SVT 2 16% TV3 10% TV4 20% TV3 13% MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2003 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under mars 2003. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland konsertbesökarna på Avicii #truetour Tele Arena mars 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN I FÖRSTA HAND

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Nyheter utgör en väsentlig del av de flesta människors vardag, varje dag och

Nyheter utgör en väsentlig del av de flesta människors vardag, varje dag och Nyheter i lurar, på papper och skärmar NYHETER I LURAR, PÅ PAPPER OCH SKÄRMAR Om nyhetsanvändning i Göteborgsregionen ANNIKA BERGSTRÖM OCH INGELA WADBRING Nyheter utgör en väsentlig del av de flesta människors

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund AMF utgav en rapport för några år sedan som analyserade pensionärernas konsumtionsmönster och hur dessa skilde sig åt jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Fältarbete genomfört av Novus Sammanställt av SVT Publik- och Utbudsanalys Metod / Om undersökningen Fältperiod: 18-19/11 2015 Antal genomförda intervjuer:

Läs mer

MMS statusrapport om PVR - hårddiskapparater för tv-tittande i Sverige

MMS statusrapport om PVR - hårddiskapparater för tv-tittande i Sverige Stockholm 13 mars 2006 MMS statusrapport om PVR - hårddiskapparater för tv-tittande i Sverige Sammanfattning MMS bevakar PVR-fenomenet, men mäter idag enbart live-tittande Time-shiftat tittande kan innebära

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens

Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens TV-tittarnas programpreferenser och den 11 september TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH DEN 11 SEPTEMBER KENT ASP Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens med

Läs mer

Stigande optimism i e-handeln

Stigande optimism i e-handeln + 4 % e-barometern Q2 2009 Stigande optimism i e-handeln Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen

Läs mer

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV FTVS arbetar sedan 2006 för att få till stånd en fungerande digital marknad för film och tv på nätet. En viktig del i det arbetet består i att bidra med kunskap

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Internetanvändningen i Sverige 2016

Internetanvändningen i Sverige 2016 Internetanvändningen i Sverige 2016 iis.se 1 Pamela Davidsson Statistikansvarig, IIS @PamPamDavid pamela.davidsson@iis.se Internet Bredband Utrustning 20 år Dator Internet Bredband Surfplatta I mobilen

Läs mer

Vad händer i TV-soffan?

Vad händer i TV-soffan? Vad händer i TV-soffan? Om förändrat TV beteende och vad det innebär för branschen TV Puls 25 januari 2012 Mediavision i korthet Konsultbolag med fokus digitala medieaffärer Strategi och affärsutveckling

Läs mer

Veckopengen VI Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi Januari 2012

Veckopengen VI Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi Januari 2012 Veckopengen VI Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi Januari 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Egna pengar en bra start... 5 Om undersökningen... 5 Inkomster... 7 Vanligare

Läs mer

Internetbarometer 2010

Internetbarometer 2010 Nordicom-Sveriges Internetbarometer 21 Den nya mediedagen 1 2 5 6 7 8 9 1 Television (totalt) Dagstidning (totalt) Radio (totalt) Internet (totalt) Bok (totalt) Tidskrift (totalt) Datorspel (totalt) 14

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Medieinnehav i hushållen hösten 2004

Medieinnehav i hushållen hösten 2004 INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION (JMG) Göteborgs universitet Dagspresskollegiet PM nr. 56 Medieinnehav i hushållen hösten 2004 Anna Olsén Antoni 2005 Medieinnehav i hushållen hösten

Läs mer

Variabelbok år 2000. World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel

Variabelbok år 2000. World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel Variabelbok år 2000 World Internet Institute Frågepaket - Sverigepanel Upplaga 1, version 1 2003-03-26 Denna variabelbok ligger till grund för förändringar. Kod XXY, XX=årtal, Y lika undersökningstillfälle

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ]

Filmvanor och -attityder 2013. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Filmvanor och -attityder 2013 Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:19 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

CE-FÖRSÄLJNINGEN 2009-2012 Totalmarknad, konsumentvärde MSEK inkl moms

CE-FÖRSÄLJNINGEN 2009-2012 Totalmarknad, konsumentvärde MSEK inkl moms 14 13 1 CE-FÖRSÄLJNINGEN 29-212 Totalmarknad, konsumentvärde MSEK inkl moms 11 645 12 1 135 9 715 1 8 6 4 2 727 445 3265 6 42 11 6535 35 318 435 325 855 5655 25 2865 295 32 75 5495 225 27 265 28 75 29

Läs mer

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening

Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007. Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Almedalsveckan i Visby, 8-14 juli 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Gotlands Turistförening Sammanfattning För snart 40 år sedan höll Olof Palme sina numer berömda tal från ett lastbilsflak

Läs mer

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER DECEMBER

HUR MÅNGA TITTADE PÅ TV UNDER DECEMBER MMS Månadsrapport TV-tittandet under december 2000 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under december 2000 Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

MARKNADSKARTLÄGGNING SEPTEMBER Reagera Marknadsanalys AB

MARKNADSKARTLÄGGNING SEPTEMBER Reagera Marknadsanalys AB MARKNADSKARTLÄGGNING SEPTEMBER 2008 BAKGRUND Under hösten 2007 genomförde Hemnet en undersökning som kartlade generella frågor om bostadsmarkanden (såsom hur man bor, hur flyttplanerna ser ut, vilka källor

Läs mer

Kvinnor är våra favoriter

Kvinnor är våra favoriter Kvinnor är våra favoriter För oss på Bonnier Tidskrifter är skönhet ett av de viktigaste segmenten både innehållsmässigt i våra varumärken och gentemot våra annonsörer, läsare och besökare. Med våra varumärken

Läs mer

Radiolyssnandet i Sverige 2016

Radiolyssnandet i Sverige 2016 Radiolyssnandet i Sverige 2016 Årsrapport från Kantar Sifos PPM-panel Ulf Haraldsson 170410 Projektnummer 1533817 Sammanfattning Daglig räckvidd för radiolyssnandet i Sverige var år 2016 72,5 procent (73,1

Läs mer

Utvecklingen inom mobila innehållstjänster

Utvecklingen inom mobila innehållstjänster Utvecklingen inom mobila innehållstjänster 15 Mobila tjänster konsumeras på tre sätt: Personifiering Underhållning Information 16 Personifiering Visar vem du är Ringsignaler, bakgrundsbilder, ibland spel

Läs mer

Schibsteds resa. Raoul Grünthal Koncernchef Schibsted Sverige Ruter Dam 6 februari 2014

Schibsteds resa. Raoul Grünthal Koncernchef Schibsted Sverige Ruter Dam 6 februari 2014 Schibsteds resa Raoul Grünthal Koncernchef Schibsted Sverige Ruter Dam 6 februari 2014 Samma behov in i den digitala världen Tidning Annonser Reseservice Guider Katalogtjänster Service-journalistik. El,

Läs mer

Myndigheten för press, radio och tv har i

Myndigheten för press, radio och tv har i INNEHÅLL 1 METOD 4 2 FÖRÄNDRINGAR I MEDIEKONSUMTIONEN 5 3 KONSUMTION AV TV 9 4 KONSUMTION AV PLAYTJÄNSTER 12 5 KONSUMTION AV RADIO 14 6 KONSUMTION AV DAGSTIDNINGAR 18 INLEDNING Myndigheten för press, radio

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Inledning Fikarapporten 2013

Inledning Fikarapporten 2013 Fikarapporten 2013 Inledning Fikarapporten 2013 Det är den lilla pausen från alla måsten, chansen att mötas och umgås på riktigt, stunden då vi delar allt från drömmar och hemligheter till skvaller och

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under december 2001

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under december 2001 MMS Månadsrapport TV-tittandet under december 2001 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under december 2001. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Nielsen Netratings // Market Intelligence Rapport. Om besökaren. Hur gammal är du? Är du man eller kvinna?

Nielsen Netratings // Market Intelligence Rapport. Om besökaren. Hur gammal är du? Är du man eller kvinna? Nielsen Netratings // Market Intelligence Rapport Marknad: Sverige - SweClockers trafik Period: April 2007 Respondenter: 2 223 Sammanfattning SweClockers läsare är främst män mellan 18-30 år. Man studerar

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN?

OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? OSÄKER INLEDNING 2013 VÄNDNING UNDER HÖSTEN? 2012 blev ytterligare ett tufft år inom Elektronikbranschen, då den hårda konkurrensen medförde ytterligare utslagningar och omstruktureringar inom olika handelsled.

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. hösten 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN hösten Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, november 1 Sammanfattning Index ens index har stigit från 48 i våras till 50. Det betyder att hushållens ekonomi förbättrats det senaste

Läs mer