VÅREN ÄR HÄR! Nu är butiken fylld med härliga barnkläder i sköna färger och coola märken för barn mellan 0-5 år. Välkommen in!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅREN ÄR HÄR! Nu är butiken fylld med härliga barnkläder i sköna färger och coola märken för barn mellan 0-5 år. Välkommen in!"

Transkript

1 når över hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka 07 onsdag 13 februari 2008 årg 16 etablerad 1965 torslandablommor engagemang & kreativitet Torsdag 14/2 öppet 08:00-20:00 Måndag - Fredag 10:00-18:30 Lördag 10:00-15:00 Torslanda Torg /2 Alla Hjärtans Dag Rosor, tulpaner, choklad och kärleksbuketter i massor. Torsdag 14/2 utkörning av blommor i Torslanda 29:- VÅREN ÄR HÄR! Small Paul Nu är butiken fylld med härliga barnkläder i sköna färger och coola märken för barn mellan 0-5 år. Välkommen in! ÖPPETTIDER Måndag-fredag Lördag Molo Katvig Miniature Phister & Philina Small Paul H.J.O.R.T.H Trollåsen Nanoou M.fl. Telefon Gamla Flygplatsvägen Torslanda ALLA -DAG 14 FEB Flygledarevägen 3C, Torslanda LUGN... DU HINNER. VI STÄNGER KL PUSS... Värk i rygg eller nacke? Vi har dagligen akuta tider för naprapatbehandling. Välkommen! Henrik Miltén & Jörgen Magnusson Sörredsgården (på Gymnasium) Torslanda. Telefon

2 Den tidning som du nu läser är mycket tunn. Bara 16 sidor. Den tunnaste tidningen på många år. Orsaken är att det av olika anledningar varit svårt att få våra kunder att annonsera nu i början på året. Det är inte ett unikt problem för vår tidning. Annonsmarknaden överlag har haft problem. Det kan kanske bero på oroligheterna på börsen och annat som rapporteras i olika medier. Vi är måna om att tidningen skall kunna fortsätta att komma ut. Därför håller vi nere tryck- och distributionskostnaderna genom att denna gång göra en liten tidning med knappt 50% annonser. Framöver räknar vi dock med att ta igen vad vi förlorat och åter komma ut med tjocka tidningar på upp till 40 sidor, fyllda med intressant läsning och med intressanta annonser från våra kunder. Intressant läsning har för många varit de märkliga turerna kring industribygget vid Gamla Sörredsvägen och villaområdet Hästlyckan. Att Volvo AB:s dotterbolag sålde fastigheter på Hästlyckan alldeles före det att industribygget påbörjades och att stadsbyggnadskontorets tjänstemän gav bygglov utan att det varit uppe i byggnadsnämnden upplevs av många som märkligt och av de närboende som en katastrof, både ur miljösynpunkt och ur ekonomisk synvinkel. Ansvarig Utgivare/ Redaktion Bengt Wester Annonsansvarig/ Projektledning Karin Cushing Produktion/Teknik Patrik Krook Annonsansvarig/ Projektledning Lotta Nilsson Vid det förra mötet i stadsdelsnämnden i Torslanda ( ) debatterades i demokratisk ordning en motion från Kerstin Ekman (fp) angående bättre skydd för äldre personer som bor hemma och har hemtjänst. Självklart är det så att vi i nämnden arbetar för att hemtjänsten för äldre personer - liksom för andra åldersgrupper - ska ges under betryggande former. Verksamheterna är reglerade i olika lagar. Om vi tar socialtjänstlagen, så sägs det där att äldre människor ska ges möjligheter att leva och bo under självständiga och trygga förhållanden. Vi arbetar naturligtvis med detta som mål. I det skriftliga avslagsyrkande som majoritetsgruppen lämnade vid sammanträdet visade vi på att frågor om trygghet och säkerhet liksom personalfrågor m.m. har stor betoning i olika styrdokument som har antagits i kommunen till ledning för arbetet inom äldreomsorgen. Vi nämnde kommunfullmäktiges Riktlinjer för äldreomsorg i Göteborgs kommun från år 2006, reviderad under Dessa riktlinjer utgör ett mycket väl genomarbetat material för hur arbetet inom äldreomsorgen ska bedrivas och vilka rutiner som ska finnas. Man har fokuserat mycket på de alltmer aktuella trygghetsfrågorna. Bl.a. tar riktlinjerna upp rutiner för information och utbildning av personal i säkerhetsfrågor, att det ska finnas rutiner för legitimationshantering och introducering av personal m.m. I frågan om trygghet för den som har hemtjänst sägs t.ex. detta viktiga att det inte räcker med att personalen tycker att tryggheten är god utan man ska vara lyhörd för synpunkter från den enskilde och de anhöriga och vid behov kunna anpassa insatserna. Torslanda-Tidningen har en mycket trevlig och återkommande spalt; Djurpalten men jag måste be om att få göra några tillrättaläggande när det gäller Id-märkning av katt När katten blivit märkt bör man skicka in registreringen till Svenska Kennelklubben (SKK), som har ansvaret för katt och hundregistret. Denna information är inte korrekt! SKK har inget ansvar för varken hund eller kattregister, Jordbruksverket har ansvar för hundregistret och SKKs kattregister är ett privat register i SKKs regi. Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) har ett ID-register, där det idag finns ca katter, där är det kostnadsfritt att skicka in sin registrering (SKK kostar 130:00). Registren fungerar likvärdigt med undantag för tillgänglighet via Internet men SVERAK kommer under våren/sommaren att åtgärda detta. Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 I september förra året antogs en i kommunen utarbetad plan för äldreomsorgens strategiska kompetensförsörjning. Planen arbetades fram för att vi långsiktigt ska kunna säkerställa god kompetens bland de anställda inom äldreomsorgen. Vi är helt inne på att det är viktigt att hela tiden arbeta med god kvalitet. Detta innebär ständiga anpassningar och förändringar. Till hjälp har vi systemet med Balansen balanserade styrkort som ger bra underlag för att arbeta med ökad kvalitet i stadsdelarnas verksamheter. Det finns fler sådana här styrdokument som vi skulle ha kunnat ha tagit upp. Men frågan för oss blir, behövs det fler utredningar? Är det inte bättre att vi använder oss av redan utarbetade och aktuella handlingar? Vi tycker det vi sparar då pengar, tid och arbetskraft. Detta är vårt motiv, därför yrkade vi i vår grupp vid sammanträdet den 22 januari att nämnden skulle föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen. Givetvis har vi alltså en motivering till vårt fattade beslut både skriftligt yrkande vid nämnden 22 januari samt att vi muntligen motiverade vår ståndpunkt. Vi avslår inga förslag från alliansens sida bara rakt av som man kan få intryck av att alliansen menar i debattartikel i förra numret av TT. Vi tar seriöst ställning till varje sakpolitisk fråga och föreslår därefter att antingen komma med eget förslag för att vi inte delar oppositionens mening eller så tycker vi likadant. Den som vill ta upp frågan på nytt kan naturligtvis göra detta om det skulle kännas befogat. Vi tycker att utredningen i så fall med fördel borde inbegripa alla som har hemtjänst, alltså personer i olika åldrar och med skilda behovsbilder. Men som sagt, för närvarande anser vi inte att det är befogat med en ny utredning. /Socialdemokraterna i Torslanda sdn. SVERAK kan inte ställa sig bakom påståendet väldigt få katter är chip-märkta. Vi anser att många katter är chipmärkta och vi rekommenderar att ID-märkning sker genom s.k. chip-märkning. Precis som Djurspalten säger; chippet är 100% läsligt och det kan man inte med bästa vilja i världen säga om tatuering så jag förstår inte att man rekommenderar detta för katter?? Polisen, tullen, veterinärer och alla kattklubbar har chipläsare! Annette Sjödin, ordförande SVERAK Ekonomi/Redaktion Therese Sjöqvist Postadress Torslanda Tidningen AB Flygmotorvägen Torslanda Org/Vat: Plusgiro: Bankgiro: Växel Skribent Conny Åquist Övriga mailadresser till tidningen Information: Redaktion: Annons: Köp vår bästsäljande spray nu din för endast Dataservice Fel på datorn? Hemma eller på jobbet. Ring IT-jouren! F-skatt Tel Upplaga ex Tryck Aröd 2008 Stödprenumeration Plusgiro: , Bankgiro: Medlem i 99:-(Ord pris 159:-) Passa även på att köpa vår lilla Proformá. Perfekt för handväskan! Nu endast 59:- (Ord pris 99:-) Vardagar 9-18, lördagar 9-13 Telefon VI TAR KORT! Målarkurser våren 2008 Nu kan du anmäla dig till kvällskurser i Konsten att måla tisd. eller onsd. mellan kl med början varannan tisdag 26 febr. - 6 maj eller varannan onsdag 27 febr. - 7 maj målarskolan AnnXet Östra Hamnen 19, Hönö Klåva tel eller mobil

3 Stor lager rensning Kom och fynda! Välkomna!!

4 Hej igen! Efter ett uppehåll återkommer jag nu med brottshändelser. I helgen greps fyra yngre förmågor födda -91 efter inbrott och försök till tillgrepp av personbil. Åtskilliga resurser lades ner i form av hundpatruller och radiobilar för att få fast amatörerna. Stora kostnader för alla parter. Hoppas föräldrarna förstår allvaret och att jag slipper se ungarna ute de närmaste månaderna. Skadegörelse på Lillebyskolan som denna gång uppgick till :- i enbart rutor. Sammanlagt krossades rutor på Torslandas skolor under 2007 för :-. Snatterierna fortsätter efter ökad övervakning i butikerna. Öckerö-Torslanda ligger fortsatt lågt gällande anmälningar. Denna vecka 51 st. Det mesta gäller öppna stölder. Många har svårt att skilja på mitt och ditt. Tipsa Christer på eller /Christer Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 Fastighetsägare som bor på den intilliggande Hästlyckan och som fick köpa sina arrenderade tomter och hus i somras (av Volvo AB:s dotterbolag) eller för år sedan blev inte informerade om det planerade bygget och har inte fått möjlighet att påverka bygglovsförfarandet. De har överklagat bygget och begärt inhibition. Många frågar sig hur ett sådant här jättebygge kan få påbörjas utan att byggnadsnämnden godkänt det när nämnden i nästa fall skall godkänna om en stödmur på en tomt skall få byggas eller inte. I en informationsbroschyr från Boverket kan man bl a läsa: Hur vi planerar användningen av marken påverkar vår miljö och hela samhällets utveckling. Förändringen finns kvar under lång tid och berör ofta många människor. Därför ställer samhället grundläggande krav när beslut fattas om användningen av mark och vid byggande. Kommunen ska bevaka att byggherrens önskemål kan förenas med målen för bebyggelseutvecklingen samtidigt som grannar och andra som berörs av byggherrens projekt naturligtvis vill värna om sin miljö och sina fastigheters värde. Byggnadsnämndens tillsyn skall anpassas efter projektets komplexitet.... Vid enkla ärenden kan handläggningen ske enkelt och obyråkratiskt (tjänstemän kan ta beslut i stället för byggnadsnämnden som t ex vid industribygget vid Gamla Sörredsvägen). Bygglov behövs för att bygga nytt. För att ordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (till exempel plank och murar) krävs bygglov. Genom detaljplan (den aktuella detaljplanen är från 1968) kan kommunen besluta att det inte behövs bygglov. Bygglovsbefrielse kan t ex gälla nya byggnader beteckning). Grundläggningen för murar och uppfyllnader skall utföras med massor som säkerställer stabiliteten. En stödmur på en villatomt måste godkännas av byggnadsnämnden. Ett enormt stort industribygge kan få bygglov av en tjänsteman på stadsbyggnadskontoret. Grannarna på Hästlyckan frågar sig hur stadsbyggnadskontoret kan anse sig ha gjort rätt när de beviljat Volvo AB:s dotterbolag ett bygglov på den intilliggande tomten utan att ha informerat de närboende, än mindre höra vad det tyckte om det planerade bygget. De undrar också hur Volvo AB kunde lura på dem som arrenderade hus till att köpa sina tomter och hus alldeles innan industribygget påbörjades (Volvo har visserligen erbjudit sig att häva köpen och betala tillbaka köpskillingen). De som köpt sina tomter och hus för år sedan i området, som klassats som fritidsområde, är förtvivlade över att värdet på deras hus, som de byggt ut och renoverat, kanske halverats förutom att boendemiljön är förstörd för all framtid. I fredags kunde man i GP läsa om Volvokoncernens CSR-arbete. CRS står för Corperate Social Responsibility (oftast översatt som företagens samhällsansvar). Det är ett samlingsnamn för företagets samhällsansvar och omfattar etiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar. För Volvo avser det hur företaget skall uppföra sig mot de anställda, kunder, leverantörer och andra aktörer. De närboende önskar säkert att även de hade innefattats i företagets etiska ansvar, miljöansvar och sociala ansvar. Bengt Wester Utdrag från byggnadsnämndens protokoll : Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från X X om bygglov för mur och uppfyllnader på rubricerad fastighet. Byggnadsnämnden beslöt: att bifalla bygglov för mur och uppfyllnad på X (fastighets- Stadsdelsförvaltningen har gjort en sammanställning av all skadegörelse som drabbat Torslandas skolor under Kostnaderna för skadegörelsen är bl a: Glaskross kr 121 tillfällen Klottersanering kr 12 tillfällen Övrig skadegörelse kr 11 tillfällen Därtill kommer stölder och inbrott för en kostnad av kr samt inbrottslarm (väktares utryckning inkl täckning efter glaskross) till en kostnad av kr. Total skadegörelsekostnad under 2007 blir därmed kr. Det bör finnas bättre saker att använda stadsdelens magra kassa till. En vädjan till föräldrar att ha bättre kontroll över era ungdomar. Antal polisanmälda skadegörelser per skola: Torslandaskolan st Lillebyn Torslanda F-6 26 st Nordlyckeskolan Björlandagården 24 st Trulsegårdskolan Noleredsskolan 21 st Hjuviksgården 14 st 5 st 5 st 1 st Din lokala vitvaruhandlare med 40 år i branschen LINNESTAN Linnégatan 11 Tel FRÖLUNDA Kontrabasgatan 12 Tel TORSLANDA Gamla Flygplatsv. 36 Tel HISINGEN Gamla Tuvevägen 1 Tel SÄVEDALEN Göteborgsvägen 84 Tel ELON, miljön & FR 2000-certifieringen ELON har som enda butikskedja i Sverige cert. i enl. med FR I FR ingår kvalitets- & miljöbitarna, men även andra viktiga delar av verksamheten såsom arbetsmiljön, brandskydd & kompetensförsörjning.

5 Kontakta oss på Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 Ekonomispalten Svar: From är det nya regler för avdragsrätten för Privat Pensionssparande. Maximalt avdrag är numera kr/år. Tidigare har det varit ett halvt basbelopp (ca kr/år). Vill man spara ytterligare till sin kommande pension kan det vara ett bra alternativ att välja en fondförsäkring. I en fondförsäkring slipper man att betala inkomstskatt på pengarna samt kommer åt pengarna när man så önskar. Du slipper även betala reavinstskatt på den eventuella värdetillväxten. Fondförsäkringen beskattas årligen med en skatt på ca 1 %. PRIVATRÅDGIVARE BARBRO EDLUND Elina Strandberg, Evelina Sundesjö, Klara Knape och Matilda Nilsson går sista året på Ingrid Segerstedts gymnasium samhällsprogrammet med inriktning mot Europa och världen. Tjejerna jobbar med ett projektarbete som går ut på att undersöka barn och ungdomars tankar. Till det är dessutom insamling av pengar kopplat, medel som skall gå direkt till barnverksamhet i Sri Lanka. Vi har pratat om det här sedan vi gick i första klass på gymnasiet och det har gjorts andra liknande välgörenhetsprojekt av tidigare klasser. Vi är dessutom ganska nyfikna på mindre barn och hur de tänker om framtiden, förklarade Evelina. Vi är alla kompisar. Projektet bygger på att man känner varandra för man skall ju var tillsammans 100 timmar och jobba med det här, påpekar Klara. Tjejerna reser nu snart till Sri Lanka för ett två veckor långt studiebesök i olika typer av skolor i landet. Resan bekostas av stipendier vilket innebär att de pengar som samlats in här går oavkortat till barn i Sri Lanka. Med tanke på att vi skall resa och bo ihop är det viktigt att vi är kompisar sedan innan så att vi kommer överens, säger Elina Strandberg. Med i resebagaget är bland annat teckningar som barnen i Skutehagens skola gjort samt engelska böcker. I mars eller april, när tjejerna är tillbaka från sin resa, kommer de att göra en uppföljning för att berätta om vad de upplevt på plats i Sri Lanka. Vi vill tacka alla barn, föräldrar och lärare som ställt upp och hjälpt oss, avslutar Matilda. Gucci GG2786, Fendi F66R De fyra har varit ute och undervisat i klasser i Skutehagen skolan om landet Sri Lanka. TEXT & FOTO CONNY ÅQUIST Röd fet stil kostar...75:-/nummer Fet stil kostar...45:-/nummer Normal stil kostar...30:-/nummer Är du intresserad så kontakta Lotta Nilsson på eller ACO Bilverkstad Plåt & Lack Aleks Konditori Almondy Tårt-Outlet Amhult Redovisning AB Amhults krog Amhulttandläkarna Andalens lampor & presenter Apoteket Viggen AutoMat Catering Bilcenter Torslanda Bilvårdsalongen Torslanda Bjurfors Björlanda församling Björlanda-Torslanda Hembygdsförening Björlandavarvet Blommor av stål Bohusbanken Bohusläns Stenkompani Brandstationen, Torslanda Bulycke ridklubb Bushuset Cardo Door Production AB Catering by Mia Check In Matkultur Cinco C&K Blomsterdesign Combine Work & Leisure Dahlins Däck o Fälg Do & ReDo Torslanda AB Doroteas Bod Sytjänst EGM Sign AB Eliasson & Lund Mek Verkstads AB Euro sko Fastighetsbyrån Fiskstjärnan Fisk Vagnen Skra bro Flight Foto Flygande korven Flygtornet Folktandvården Frisör Izabella Färg boden GDK Göteborgs Data & Kassacenter Godishuset Handelsbanken Hanis Hembageri Hemköp Hemmabutiken Holmqvist Komfortvagnar Hovslagare Joakim Olsson Hudstudion Hunddagiset Tusen Tassar Hydro Håkans bilservice Hälsa med händer Hällsviks växter Nästa nummer utkommer 14 februari för hela tidningens spridningsområde. De enda telefonnumren du behöver! ICA Maxi Stormarknad Tandläkare Andreas Holmlund iems Inredning Tyger och Presenter T-D bilservice In.at.on Sport AB Thule Hästtrailercenter Inalto Massagebehandling Tifo Marin , Björkö hotell Johans Entreprenad Tommys Pizzeria Björkö Maskin Klipperian Tom s Eventbyrå Brygghuset Källö-Knippla Klipp In Top Hair Dako Dovstedt datakonsult Koala junior store Tors-klippet Djurkliniken Hönö Kulturhuset Vingen Torslanda balettskola Fiskemuseet Kungälvs Solskydd Torslanda Begravningsbyrå Hönö Djurbutik KvarterskrogN Torslanda Billots HB , /992 Hönökakan Café Konst & Kultur Lady Care Hudvårdssalong , Torslanda blommor Hönö skor Lagga Torslanda Byggkonsult AB Inga-Lills Vitalbod La Mire Torslanda CSJ Bil & Däck Modebutik Josefin Lena Händer Torslanda Djurklinik Nimbus Café Life Hälsobutiken Torslanda Fisk Pyssel & Papp Lilla Varholmens Kiosk Torslanda Frukthall Restaurang Seaside Björkö Lundby begravningsbyrå Torslanda Färg Securitas Aroundio , Malms väskor Torslanda församling Sjöbodsbutiken - Hönö Röd Mansås Grafisk Form Torslanda Golfklubb Shop SVANHOLM ARKITEKT SAR/MSA Massage & Muskelterapeut Torslanda HK Texon tyger Meddo Droppinsolarie Torslanda IK Öarnas Hälsocenter Mekonomen Torslanda Järn Öckerö Cykelservice Mikro Blommor Torslanda Kamin & Värme Öckerö kommun Mums Café Torslanda Optik Öckerö Turistbyrå My Baby Torslanda Skomakeri Naprapaten Desirée Odelius Torslanda Taekwon-Do klubb New Body Fitness Center Torslanda Tidningen Nordea Amhults torg Torslanda Zoologiska Närpolisen, Torsl., Christer Melvinsson Triumfglassbutiken Odén båt & kapell AB Trollsländans friskvård & massage Olofssons traktorservice , Trädfällningsspecialisten Osteopatkliniken Tuvebäcks Byggnadsplåtslageri Rabattfynd Ventilationsprodukter-Delivent AB Pat s Parfymeri Vårdcentralen Pizza Huset Skrabro Wintby fastighets AB Restaurang Fältet Salong Aquarius Salong Hårkontoret Salong Jasna Hud & Kroppsvård Salong Mariette Salong Veronica s Hårstuga Samtalsterapi Inger Norén San Remo Pizzeria S E B Volvo City Securitas Aroundio , Shell bensinstation Skandia Mäklarna Smycket Stadsdelsförvaltningen Sten Olofssons olje AB Stick In Lek o Presenter Svensk Fastighetsförmedling Swedbank Synsam Sörreds Byggvaruhus AB Vill du att dina kunder ska hitta dig? Röd fet stil...75:-/vecka Fet stil...45:-/vecka Normal stil...30:-/vecka Minsta tiden för medverkan är 6 månader. Är du intresserad? Kontakta Lotta Nilsson på telefon eller Öckerö kommun Har du tips om något intressant vi kan skriva om? Flygmotorvägen 3, Torslanda vecka 6 årg Akupressurmattan Spikmattan ger smärtlindring, avslappning och hjälper dig att somna. En lisa för värkande och trötta muskler. Spikmattan hjälper mot: Ryggskott, diskbråck, stelhet, ischias, stress, kronisk värk, Frozen shoulder, huvudvärk, sömnproblem, whiplash, fibromyalgi m m. Har du ont? Är du spänd? Pris 600:- Skonsamreglera själv effekt med tjockare eller tunnare handduk. KLASSISK SVENSK MASSAGE THORACAL MOBILISERING NMT STRETCHING HÄLSA MED HÄNDER Torslanda Torg 2, tel Delbetala lika billigt som kontant Delbetala dina glasögon på sex månader. Hos oss tillkommer inga extra avgifter eller dolda kostnader på dina inköp vilket gör att det blir precis lika billigt som kontantbetalning. Med vår delbetalning har du alltid råd med det bästa. Kom in till oss så berättar vi mer. I samarbete med Valutakortet. Sedvanlig kreditprövning genomförs kostnadsfritt. Erbjudandet gäller vid köp av kompletta glasögon. NU KAN DU ÄVEN BOKA DIN SYNUNDERSÖKNING PÅ SYNSAM.SE SYNSAM AMHULT FLYGLEDAREVÄGEN 1 TORSLANDA NYA ÖPPETTIDER: MÅN FRED , LÖRD

6 Ulrika Törnblom Larsson kommer från American Express där hon tidigare har arbetat som resebyråchef under flera års tid. Nu satsar hon på att bygga upp en egen resebyrå i vårt område. Jag känner att det växer mycket här ute. Det saknas därför vissa saker, som till exempel en resebyrå. Och eftersom jag bor här sedan några år tillbaka så ville jag jobba i närheten. Det är dessutom ett spännande område eftersom Torslandaborna reser mycket, förklarar hon. Företaget är i startskedet men tanken är att bli en fulltäckande resebyrå inom en snar framtid. Torslanda Resebyrå samarbetar med Upptäcktsresor, där man har konkurrenskraftiga avtalspriser på flyg till hela världen. Butiken är nu i början öppen måndagar och torsdagar men det finns även möjlighet att boka besök på kvällar och helger. Några restips kan Ulrika Törnblom Larsson naturligtvis även förmedla. Jag gillar USA. Det är lätt att resa där och mycket att göra. Asien är också intressant, det är prisvärt. Text: Conny Åquist Foto: Från Torslanda resebyrå Bland de grupper som kommer hit och målar finns elva elever, från tre gruppboende på öarna, som regelbundet ger sig hän åt konsten. Alla har sin stil. Och de utvecklas individuellt, det är viktigt, berättar galleristen och konstnären IA Green entusiastiskt. Flera av dem har redan sina bilder klara i huvudet och vet precis vad de vill göra när de kommer hit på kurskvällarna, fyller läraren och skulptören Lena Nahlin i med. Det här projektet startades för några år sedan då IA Green råkade träffa en av männen som nu är med och målar Roland Wijk. Jag hälsade på honom men han var lite blyg, förklarar IA. Sedan tog jag kontakt med FUB och genom dem fick vi hjälp att gå vidare. Deltagarna betalar endast materialet och så ställer Lena och IA upp på sin fritid som lärare och ivriga påhejare. Ja, vi har verkligen roligt tillsammans, tycker IA. De duktiga konstnärerna ställer även ut sina alster någon gång per år, något som gått otroligt bra. Alla har varit så stolta när släkt och vänner kommer och tittar. Det har dessutom lett till att de här deltagarna har blivit mer intresserade av annan konst och nu gärna går på andra utställningar, avslutar IA Green. Text: Conny Åquist, Foto: IA Green Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 F A S T I G H E T S A B TIPP FASTIGHETS AB Bostäder samt affärs-, kontors- och industrilokaler i Torslanda Flygledarevägen 1 Telefon: / , telefax Försäljning av ELDNINGSOLJA DIESEL, BENSIN, SMÖRJOLJOR, M.M. Torslanda Vill du lära dig SPÄDBARNSMASSAGE? ett enkelt sätt för dig att med medveten och kärleksfull beröring fördjupa och stärka kontakten mellan dig och ditt barn. Lämplig ålder 1 7 mån. Är du intresserad av att gå en kurs, kontakta Carina Ekeroth eller gå in på Kinesiskt - Thailändskt - Svenskt A la carte - SUSHI Avhämtning Thai- & Kinamat SUSHI Även abonnering flygledarev Dagens Lunch Mån - Fre Torslanda Psykologen Coacha din självkänsla enskilt eller i grupp. Nya grupper startar v8 Stellan Andersson Legitimerad psykolog och samtalsterapeut. För mer information , BÅTDYNOR Nytillverkning och omklädsel Heinövägen 84, Hönö

7 Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 Det finns två vinnare i Röds Radhusområde, som ligger mellan Shellmacken och Noleredsskolan, nämligen de boende och miljön. Vi räknar att sänka kostnaderna med minst 70 procent, påpekar Gunnar Kjellberg som är en av entusiasterna bakom bergvärmeprojektet. Arbetet påbörjade i höstas och beräknas vara klar i mitten av februari i år. Det hela hade emellertid varit färdigt tidigare men en extra strömförsörjningskabel fick dras och det har försenat projektet med en månad. Radhusområdet är byggt för drygt 40 år sedan och omfattar 111 fastigheter. I början användes olja till uppvärmning och varmvatten installerades emellertid en naturgasanläggning för miljöns och kostnadernas skull. Men det blev inte så mycket billigare, även om det fungerade bättre eftersom gasen sotade mindre, förklarar Gunnar vidare. För några år sedan började man diskutera byte av uppvärmningskälla än en gång. Våren 2007 togs ett beslut att det var dags att göra något. En utredning startades, medlemmarna engagerades i diskussionerna och offerter togs in. Det fanns många val att göra, vilken typ av system, fabrikat och så vidare. Men vi gick inte på det alternativ som var billigast utan på det som vi upplevde var optimalt effektivt för oss, säger Kjell Kahn, från föreningen. Det man fastnat för är fem stycken IVTbergvärmepumpar som skall förse området med värme. För att göra det har 35 hål borrats 195 meter ned i berget. Pumparna beräknas hålla i cirka 20 år men de ger besparingar från första dagen. Det här ger bättre ekonomi för medlemmarna. För varje kilowatt som sätts in fås tre ut. Vi räknar därför att investeringarna skall betala sig på fem sex år, avslutar Kjell Kahn. TEXT & FOTO CONNY ÅQUIST Alla naturintresserade! Välkomna till årsmöte i Föreningen Torslandavikens Naturreservat Inte nog med att vi har landets bredaste listsortiment vi har eget snickeri också! Kulturhuset Vingen Lördagen den 23 februari kl Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar serveras kaffe och saft med dopp. Därefter lyssnar vi till: Bland fåglar och vilda djur i Sydafrika Kåre Ström visar bilder och berättar om sin resa till Sydafrika. Tag gärna med naturintresserade vänner. Fri entré! Hjärtligt välkomna önskar Styrelsen specialist på lister och inredningsträ vard: 7 18 lörd: Femvägsskälet 3, V:a Frölunda tel:

8

9 Har du frågor om varor eller priserbjudanden? Prata med oss i butiken. Har du andra synpunkter eller frågor, kontakta ICA Sverige AB, Kundkontakt, tel Öppet vardagar 9 16, För mer information, se vår hemsida Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

10 Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 Torslanda HK info Torslanda Idrottsväg 3, Torslanda e-post: Tel: , ; Fax: hemsida: THK kom i underläge ganska snabbt i söndagens bortamatch mot Bjurslätt och efter den inledningen lyckades man aldrig komma i fatt och Bjurslätt kunde lättvindigt gå fram till en sjumålsseger med Starten blev som sagt ödesdiger för THK-damerna som efter ett 4-2 underläge tappade till Det var framförallt hemmalagets Nathalie Löfvendal som då överlistade Torslanda. Paussiffrorna stannade på för Bjurslätt. I andra halvlek höll THK relativt jämna steg men kom aldrig riktigt nära. Ett tag stod det till Bjurslätt men THK mötte i söndagens match bottenlaget Banér borta och hade här revansch att utkräva efter den snöpliga förlusten hemma. Efter en jämn match lyckades herrarna till slut klara bägge poängen även om det satt hårt åt. Torslanda tog redan från början initiativet och ledningen men kunde inte gå loss från Banér som stretade emot. Efter första halvlek, som stod 11-9 till THK, fortsatte matchen på samma sätt som före paus. THK var på väg att rycka loss men Banér släpptes in i matchen igen. Banér ledde till och med vid något tillfälle en bra bit in i andra halvlek men THK kvitterade. THK putsade siffrorna något till som får betecknas som rättvist. Problemet för dagen i THK var att man gjorde alltför många tekniska fel, framför allt stegfelen var ett bekymmer. Noterbart från matchen var att två gamla THK-spelare, nu i Bjurslätt, var bäst i hemmalaget. Ulrika Strömmer med 10 mål och Camilla Skoogh i målet storspelade bägge. I THK gjorde Åsa Wilén en stark insats och blev även hon 10-målsskytt. Nu fortsätter kampen för damerna runt nedflyttningsstrecket och närmast gäller Kärra hemma på lördag. Janne Rydehn stod det i absoluta slutskedet innan THK kunde avgöra. Banér sista anfall blev resultatlöst och viktiga för THK var ett faktum. Tränaren Torbjörn Johansson menade efter matchen att THK var det bättre laget och skulle ha punkterat matchen tidigare. - Vi släppte in Banér allt för lätt men som tur var grejade det sig till slut. Närmast gäller Borås hemma nu på lördag. Det är så jämnt i mittskiktet av tabellen så THK måste vara på tårna hela tiden för att undvika att dras in i någon streckstrid i botten. Janne Rydehn Vi visste även att Lidköpings F-96 skulle åka 22 mil för att delta, deras intentioner var kända de var med för att vinna. Våra tjejer var väl peppade med det taktiska spelupplägget som vi ville att de skulle spela, och vi tränare satsade också mycket på att förbereda dem mentalt. Mycket bra fotboll spelades av alla och vi lyckades hålla nollan helgen igenom. Vi mötte Lidköping i första matchen och lyckades vinna med ett mål mot noll. Det var väldigt tight men med vinsten i bagaget kände vi att det här kunde gå vägen. Nästa match mot Qviding var också tuff och vi tog inte chansen att spela det fotbollen som är vår styrka, passningsspelet. Efter att ha spelat oavgjort mot Qviding var tjejerna tvungna att lyfta sig mot Lindome, och det gjorde de. Vinsten mot Lindome innebar kvartsfinalplats där vi segrade mot Mölnlycke efter förlängning. Dagen därpå var det dags att möta Kungsbacka i semifinalen. Tjejerna visste vad som krävdes peppade med en målbild av en plats i finalen tog tjejerna vinsten. Vi mötte Lidköping igen i finalen och segrade med två mål mot noll. Det var en underbart bra fotbollshelg och en bra organiserad cup. En bättre start på 2008 kunde man inte önska sig. Tränarna F-96 Vad händer på Vingen? Onsdag 13/2 Sportlovsbio Nanny McPhee. Barntillåten. Torsdag 14/2 Sportlovsbio Kirikou och vilddjuren Barntillåten. Lördag 16/ Manon Lescaut Direktsänd opera från Metropolitan, New York Söndag 17/ Matiné Wallace & Gromit - Varulvskaninens förbannelse. Barntill Bio Persona non grata Fr. 7 år Måndag 18/ Teater I lodjurets timma Svenska Kyrkan Onsdag 20/ Temakväll Skamfilad Svenska Kyrkan Fredag 22/ Bio Morgan Pålsson - världsreporter Lördag 23/ Bio Morgan Pålsson - världsreporter Söndag 24/ Matiné Wallace & Gromit - Varulvskaninens förbannelse. Barntillåten Bio Morgan Pålsson - världsreporter Onsdag 27/ Föreläsning med David Lega Sportfront PREMIÄR! Lördag 1/ Konsert : West of Eden samt medlemmar ur Göteborgs Symfoniker. UTSÅLT Medlemskort, 50 kr för 2008, köper du i Vingens reception. Första filmen gratis, därefter 30 kr för söndagsmatiné, 50 kr för vuxen dagbio, barnvagnsbio. Amhults torg, Torslanda Tel I GÖTEBORG BJÖRLANDA FÖRSAMLING Onsdagen den 13 februari Veckomässa Söndagen den 17 februari 2 söndagen i Fastan Högmässa Onsdagen den 20 februari Veckomässa Söndagen den 24 februari 3 söndagen i Fastan Högmässa TORSLANDA FÖRSAMLING Söndagen den 17 februari 2 söndagen i Fastan Högmässa. Avtackning av kyrkoherde Anders Wannebo och kyrkvärd Birgitta Belin. Planering av Livsrumsgudstjänst från kl 13 i församlingshemmet. Välkomna! Musikgudstjänst. Vokalensemblen Media Vita framför ett musikaliskt kåseri. Onsdagen den 20 februari Kort morgonmässa Söndagen den 24 februari 3 söndagen i Fastan Familjegudstjänst Torslanda Kristna K U L T U R C E N T E R MAUDS GARN Sandlyckev 37, Hönö Tel: Öppet: mån-fre lör Cafégudstjänst! Söndag 17 februari kl är ett nytt tillfälle att komma till vår Cafégudstjänst på kulturhuset Vingen. Då får vi höra Lars Henriksson tala över ett aktuellt ämne. Thomas Holgersson från Nimbus, Öckerö sjunger och leder i lovsång.väl mött i Tärnan, lokalen innanför kulturhusets café! Årsmöte Söndag 24 februari kl samlas vi till församlingens årsmöte. Vi ses i Salskraken en trappa upp från caféet. Smågrupp De som vill träffas också i smågrupp mitt i veckan för fika, gemenskap och bön. Oftast onsdagskvällar och vi alternerar mellan olika hem. Aktuell info ges på våra möten. EN NY KRISTEN FÖRSAMLING PÅ VÄSTRA HISINGEN Välkommen!

11 Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 För Dig med Astma, bronkit & kol eller liknande symtom som: tungt att andas, behov av att ta djupa andetag, ökad mängd slem, hosta eller svårt att få luft. Thoracal andningsmassage Se Studier är gjorda på Sahlgrenska med mycket goda resultat. Jag samarbetar med en allergiläkare som heter Kaj Theman. 10 minuterssuccén Vibrationsträning Bra rehab träning Ökar cirkulation & fettförbränning. Sköljer bort slaggprodukter & reducerar celluliter. Stärker muskulatur & benvävnad även vid artros. Sänker stresshormon & höjer serotoninhalten vilket gör dig glad. Förbättrar koordination & stabilitet mm. 499 kr för 10 ggr tom kr 3 ggr introd. med handledning KLASSISK SVENSK MASSAGE THORACAL MOBILISERING NMT STRETCHING HÄLSA MED HÄNDER Torslanda Torg 2, vid Microblommor tel , Är du kille eller tjej och är intresserad av att prova ishockey? Hisingen Hockeys skridsko- och hockeyskola söker barn födda 1999 och senare. Vi håller till på Rambergsrinken, söndagar mellan kl Baskravet är att barnen är utrustade med godkänd hjälm, galler för ansiktet och ett halsskydd. För mer info kontakta Percy Pihl på kanslit De som vill prova på de återstående gångerna, 17 och 24 feb. samt 2 och 8 mars (lördag), deltar utan kostnad! Varmt välkomna till Hisingen Hockey! Välkommen till Torslandas stora sportbutik. (1500 m 2 ) Foto: Robert Larsson Butiken är fylld med nyinkomna vårnyheter från: NOLITA PUMA CASALL ADIDAS ODD MOLLY KEMPA m. fl. Mån-fred , lörd 10-15, sönd Tel G:a Flygplatsv. 26 TORSLANDA m. fl.

12 Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 PRIVATMARKNAD Familj (60:-) Köpes (40:-) Säljes (40:-) Uthyres (40:-) Sökes (40:-) Övrigt (40:-) 1-2 r.o.k önskas hyra i Torslanda med omnejd fr o m april/ maj av skötsam och rökfri tjej. Även intresse av lantligt läge. /Ring Susanne, , Har en Ryds och en för uthyrning. Till båtarna finns 10 hk motorer och åror, dragg mm. Uthyres helg, vecka eller hela sommaren. /Tel Vi jobbar hårt på att få tag på någon men det är svårt. Det är klart bekymmersamt att rekrytera läkare. Många tycker att det är långt hit ut, problem med vägen och så vidare, det skulle i så fall vara någon som redan bor här ute, då vore det lättare. Det är dessutom läkarbrist inom primärvården, det finns ganska många luckor att fylla runt om, förklarar tillförordnad vårdcentralschef Carina Axelsson. Det är även svårt att få tag på hyrläkare men jag jobbar även på det alternativet, säger Carina Axelsson vidare. Intagningarna till läkarlinjerna har visserligen ökat men utbildningen är lång så det tar tid innan det slår igenom ute på fältet. Dessutom finns risken att många nyutexaminerade går direkt ut som hyrläkare. Jag vill dock poängtera att vi har jättemycket andra resurser i form av övrig personal distriktssköterskor, kuratorer och så vidare. Det är ju inte alltid nödvändigt att träffa en läkare. Text: Conny Åquist, Foto: Bengt Wester Matilda Palm och Frida Karlsson styrde resolut stegen mot Aleks bageri på Öckerö för att köpa bullar. Med i släptåg hade tjejerna islandshästen Tivvi. Tyvärr fick hästen inte komma in, dörren var för trång samt att hälsovårdsnämnden inte gillar djur i bagerier. Men det gjorde inte så mycket för Tivvi var nöjd med sin egen hödiet och därmed slapp tjejerna dela med sig. Vi tar hand om henne under tiden som ägaren, Johanna Timar, är på semester, berättar Matilda. Text och foto: Conny Åquist Skutehagens elever gick en tuff match mot en klass från Västra Frölunda, endast en halv poäng skilde de båda lagen åt. Det var tajt men det gick vägen även denna gången, förklarar klassföreståndaren Shahla Mirzania. Spänningen stiger onekligen hela tiden i denna rafflande kunskapsmatch mellan femteklassarna. Text: Conny Åquist I en tidigare artikel så berättade vi att vi skulle göra en turnè våren Nu é det klart att det blir av 5 april i ungdomens hus i Partille. Detta kommer att vara enbart en ungdomsföreställning för ungdomarna i Partille. Törs vi landa kommer att göra en stor familjeföreställning På kulturhuset i Frölunda den 19 april där det bästa vi har gjort kommer att vara med. Den person som har hjälpt oss med detta är Jim Jidhe som kommer från studiefrämjandet. Han har även medverkat i Rockbandet Alien, hade en hitlåt som hette Only one women. Jim Jidhed har också varit med i schlagerfestivalen 1991 med låten Kommer du ihåg mig? Vi kommer inte att ha någon föreställning i Torslanda nu i vår, så vi hoppas att föräldrar och vänner kommer och stöttar oss i Frölunda Kulturhus. Vid pennan Solveig Wahlström

13 1 w vecka 7 årg för hela tidningens spridningsområde. De enda telefonnumren du behöver! ACO Bilverkstad Plåt & Lack Aleks Konditori Almondy Tårt-Outlet Amhult Redovisning AB Amhults krog Amhulttandläkarna Andalens lampor & presenter Apoteket Viggen AutoMat Catering Bilcenter Torslanda Bilvårdsalongen Torslanda Bjurfors Björlanda församling Björlanda-Torslanda Hembygdsförening Björlandavarvet Blommor av stål Bohusbanken Bohusläns Stenkompani Brandstationen, Torslanda Bulycke ridklubb Bushuset Cardo Door Production AB Catering by Mia Check In Matkultur Cinco C&K Blomsterdesign Combine Work & Leisure Dahlins Däck o Fälg Do & ReDo Torslanda AB Doroteas Bod Sytjänst EGM Sign AB Eliasson & Lund Mek Verkstads AB Euro sko Fastighetsbyrån Fiskstjärnan Fisk Vagnen Skra bro Flight Foto Flygande korven Flygtornet Folktandvården Frisör Izabella Färg boden GDK Göteborgs Data & Kassacenter Godishuset Handelsbanken Hanis Hembageri Hemköp Hemmabutiken Holmqvist Komfortvagnar Hovslagare Joakim Olsson HQ Hälso-Qliniken Hudstudion Hunddagiset Tusen Tassar Hydro Håkans bilservice Hälsa med händer Hällsviks växter ICA Maxi Stormarknad iems Inredning Tyger och Presenter In.at.on Sport AB Inalto Massagebehandling Johans Entreprenad Kattpensionat Lyse Klipperian Klipp In Koala junior store Kulturhuset Vingen Kungälvs Solskydd KvarterskrogN Lady Care Hudvårdssalong , Lagga La Mire Lena Händer Life Hälsobutiken Lilla Varholmens Kiosk Lundby begravningsbyrå Malms väskor Mansås Grafisk Form Massage & Muskelterapeut Meddo Droppinsolarie Mekonomen Mikro Blommor Mums Café My Baby Naprapaten Desirée Odelius New Body Fitness Center Nordea Amhults torg Närpolisen, Torsl., Christer Melvinsson Odén båt & kapell AB Olofssons traktorservice , Osteopatkliniken Rabattfynd Pat s Parfymeri Pizza Huset Skrabro Restaurang Fältet Salong Aquarius Salong Hårkontoret Salong Jasna Hud & Kroppsvård Salong Mariette Salong Veronica s Hårstuga Samtalsterapi Inger Norén San Remo Pizzeria S E B Volvo City Securitas Aroundio , Shell bensinstation Skandia Mäklarna Smycket Stadsdelsförvaltningen Sten Olofssons olje AB Stick In Lek o Presenter Svensk Fastighetsförmedling Swedbank Synsam Sörreds Byggvaruhus AB Tandläkare Andreas Holmlund T-D bilservice Thule Hästtrailercenter Tifo Marin , Tommys Pizzeria Tom s Eventbyrå Top Hair Tors-klippet Torslanda balettskola Torslanda Begravningsbyrå Torslanda Billots HB , /992 Torslanda blommor Torslanda Byggkonsult AB Torslanda CSJ Bil & Däck Torslanda Djurklinik Torslanda Fisk Torslanda Frukthall Torslanda Färg Torslanda församling Torslanda Golfklubb Shop Torslanda HK Torslanda IK Torslanda Järn Torslanda Kamin & Värme Torslanda Optik Torslanda Skomakeri Torslanda Taekwon-Do klubb Torslanda Tidningen Torslanda Zoologiska Triumfglassbutiken Trollsländans friskvård & massage Trädfällningsspecialisten Tuvebäcks Byggnadsplåtslageri Ventilationsprodukter-Delivent AB Vårdcentralen Wintby fastighets AB Öckerö kommun Björkö hotell Björkö Maskin Brygghuset Källö-Knippla Dako Dovstedt datakonsult Djurkliniken Hönö Fiskemuseet Hönö Djurbutik Hönökakan Café Konst & Kultur Hönö skor Inga-Lills Vitalbod Modebutik Josefin Nimbus Café Pyssel & Papp Restaurang Seaside Björkö Securitas Aroundio , Sjöbodsbutiken - Hönö Röd SVANHOLM ARKITEKT SAR/MSA Texon tyger Öarnas Hälsocenter Öckerö Cykelservice Öckerö kommun Öckerö Turistbyrå Nästa nummer utkommer 20 februari Vill du att dina kunder ska hitta dig? Röd fet stil...75:-/vecka Fet stil...45:-/vecka Normal stil...30:-/vecka Minsta tiden för medverkan är 6 månader. Är du intresserad? Kontakta Lotta Nilsson på telefon eller Har du tips om något intressant vi kan skriva om? Kontakta oss på Flygmotorvägen 3, Torslanda

14 OzKF Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 & RULW knåp Melodikrysset v.7-16 februari LÖSNINGEN V Melodikrysset lördag kl i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, Stockholm Namn:... Adress:... Postadress:... 'FCSVBSJ 7FDLB,SZTTFU QSFTFOUFSBT BW *$".BYJ J 5PSTMBOEB /BNO "ESFTT 1PTUBESFTT - ztojohfo TLBMM JOMjNOBT TFOBTU GFCSVBSJ -jnob MzTOJOHFO J UJEOJOHFOT CSFWMlEPS IPT 5PSTMBOEB 4LPNBLFSJ JOOF IPT )FNLzQ FMMFS Ql UJEOJOHFOT TUjMM IPT *$".BYJ FMMFS TjOE JO EFO UJMM 5PSTMBOEB 5JEOJOHFO 'MZHNPUPSWjHFO 5PSTMBOEB.jSL LVWFSUFU NFE ³,SZTTFU WFDLB ³ 7JOOBSF QVCMJDFSBT J 5PSTMBOEB 5JEOJOHFO TPN VULPNNFS WFDLB %F GzSTU zqqobef SjUUB TWBSFO WJOOFS QSFTFOULPSU Ql IPT *$".BYJ 5PSTMBOEB VINNARE 7JOOBSF BW QSFTFOULPSU WFDLB -FOB 1BMNRWJTU )KVWJLT #SZHHWjH 5PSTMBOEB -JOO 1FSTTPO 7JULMzWFSO 5PSTMBOEB (VOJMMB +POTTPO (SzOBIKHTWjHFO 5PSTMBOEB

15 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/ Gomorron Sverige UR Rapport På spåret Packat & klart (R) Film: Kattbreven Andra Avenyn Rapport Benidorm UR Direkt: Skidskytte Bolibompa Bobster Rapport med A-ekonomi Uppdrag granskning Tv-stjärnan Dubbat The Tudors Lucky i knipa (R) Rapport Kulturnyheterna (R) Om ett hjärta 0.20 Robins (R) 0.50 Entourage (R) Sändningar från SVT direkt Omid Djalili show (R) Rakt på med K- G Bergström (R) Perspektiv Eftersnack (R) Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Rapport Direkt: Skidskytte Kulturnyheterna Regionala nyheter Beckman, Ohlson & Can (R) Entourage Wallace & Gromit: Magnifika mackapärer (R) Filmkrönikan Aktuellt Velvet Sportnytt Regionala nyheter Direkt: Eftersnack The Sarah Silverman program Babel special (R) Sverige! (R) Brotherhood (R) 6.30 Dagsändningar Sjukhuset Säsongstart: Men in trees Säsongstart: Top model Women s murder club Navy CIS /2 män (R) 0.25 How I met your mother 0.50 Xena: krigarprinsessan 1.45 Los Lopez 2.10 Forever Eden 3.00 Film: The first 20 million Home and away 5.50 Nyhetsmorgon Nyheterna Efter tio Nyheterna Efter tio Jackpot Hem till gården Nyheterna Dagens rätt Nya tider (R) Nyheterna Dawson s creek Tredje klotet från solen (R) Will & Grace (R) Alex och kärleken Pokerfejs (R) Keno Pokerfejs (R) Lotto med drömvinsten Ekonominyheterna Vädret Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna Jeopardy! Fredsstyrkan Säsongstart: Lost Nyheterna och Sporten Vädret Lokalt väder Trav: Vinnare kavalkad Kvällsöppet med Ekdal Jordan, rättsläkare (R) 0.40 Love my way (R) 1.30 Don Quijote (R) Nattliv 6.10 Dagsändningar Christine Vänner Roomservice Säsongstart: Grey s anatomy Fråga Olle Girls of the Playboy mansion Seinfeld CSI 0.25 Jay Leno show 1.25 Law & order: Special victims unit 2.15 Magnum 3.15 MacGyver 4.10 Fashion house Grey s anatomy (R) 6.00 Gomorron Sverige 9.30 UR Rapport Landet som Stalin tog (R) Lantz i P4 (R) Robins (R) Film: Kalle Blomkvist och Rasmus Dubbat (R) Rapport Plus Sagoträdet Direkt: Skidskytte Bolibompa Bobster Rapport med A-ekonomi Antikrundan Brottet Hugg Debatt Rapport Kulturnyheterna (R) Uppdrag granskning 0.20 Klass 9A 1.20 Out of practice (R) Sändningar från SVT direkt Sami nieida jojk Eftersnack (R) Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Rapport Direkt: Skidskytte Kulturnyheterna Regionala nyheter Direkt: Skolfront Papas kappsäck Fara på taket Aktuellt Carin 21: Sportnytt Regionala nyheter Film: 8 1/ Det försvunna slutet 6.30 Dagsändningar Cityakuten Happiness (R) Top model Simpsons /2 män Extreme home makeover Happiness Sjukhuset Du är vad du äter Efterlyst Damages Navy CIS /2 män (R) 0.25 How I met your mother 0.50 Xena: krigarprinsessan 1.40 Los Lopez 2.10 Forever Eden 3.00 Film: Buddy Home and away 5.50 Nyhetsmorgon Nyheterna Efter tio Nyheterna Efter tio Jackpot Hem till gården Nyheterna Dagens rätt Nya tider (R) Nyheterna Dawson s creek Tredje klotet från solen (R) Will & Grace (R) Alex och kärleken Pokerfejs (R) Keno Pokerfejs (R) Ekonominyheterna Vädret Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna Jeopardy! Supernanny: Fallet Jackson Private practice: Come rain or shine Nyheterna och Sporten Vädret Lokalt väder Californication rock Survivor 0.50 Boston legal (R) 1.45 Nattliv Deadwood (R) 6.10 Dagsändningar Grey s anatomy America s funniest home videos Christine Vänner Kustbevakarna & SSRS Criminal minds Gordons kitchen nightmares Seinfeld CSI 0.25 Jay Leno show 1.25 Law & order: Special victims unit 2.20 Magnum 3.20 MacGyver (R) 4.10 Fashion house Grey s anatomy (R) 6.00 Gomorron Sverige 9.30 UR Rapport Grön glädje (R) Min stora dröm Melodifestivalen 2008: Deltävling 1 (R) Törnfåglarna (R) Rapport Gomorron Sverige Klass 9A (R) Bolibompa Bobster Rapport med A-ekonomi På spåret Robins Alpint Film: Mystic river 0.15 Rapport 0.25 Kulturnyheterna (R) 0.35 Dubbat (R) 1.05 Film: Vingar av glas Sändningar från SVT direkt Direkt: Alpint Tre violinister: Hilary Hahn (R) Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Rapport Go kväll Kulturnyheterna Regionala nyheter Lantz i P Marcello Mastroianni Aktuellt Nöjesnytt: Melodifestivalen special Sportnytt Regionala nyheter Brotherhood Det känns som fredag igen! 0.10 The Tudors (R) Filmkrönikan 6.30 Dagsändningar Oprah Winfrey (R) Rachael Ray Momento Våra bästa år Oprah Winfrey Cityakuten Happiness (R) Top model Simpsons Scrubs Singing bee (R) Happiness (R) Film: Deuce bigalow: European gigolo Women s murder club (R) 0.00 Damages (R) 1.00 Film: Jackie Chan: Who am I? 2.55 Film: Vild och galen i Beverly Hills Ricki Lake 5.50 Nyhetsmorgon Nyheterna Efter tio Nyheterna Efter tio Jackpot Hem till gården Nyheterna Dagens rätt Nya tider (R) Nyheterna Dawson s creek Tredje klotet från solen (R) Will & Grace (R) Alex och kärleken Fredagsflex Pokerfejs (R) Keno Pokerfejs (R) Ekonominyheterna Vädret Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna Postkodmiljonären Let s dance Hjälp! Nyheterna Let s dance Numbers Boston legal 0.40 Film: Vem sköt Victor Fox? Film: Stadens hämnd 6.30 Dagsändningar Kyle XY America s funniest home videos Grey s anatomy Living Lahaina Psych America s funniest home videos Film: American pie The wedding CSI Miami (R) Fråga Olle (R) 0.25 Jay Leno show 1.25 Girls of the Playboy mansion (R) 1.55 Hollywood uncensored (R) 2.25 Law & order: Special victims unit 3.20 MacGyver Fashion house 8.00 Bolibompa 9.00 Säsongstart: Karamelli 9.30 Sagoträdet (R) 9.45 Riddaren från Pelargonien (R) Folkoteket (R) Hjärnkontoret (R) Hasses brorsas låtsassyrras kompis (R) Fieteri (R) Plus (R) Packat & klart (R) Tv-stjärnan Dubbat (R) Andra Avenyn (R) Uppdrag granskning Om ett hjärta (R) På spåret Bolibompa Barnserie Rapport Nyhetsrapportering Sportnytt Direkt: Melodifestivalen 2008: Deltävling 2 Musiktävling Brottskod: Försvunnen Kriminalserie från Kommissarie Lynley (R) Brittisk kriminalserie från Rapport Out of practice 0.20 Film: Dr T och kvinnorna Sändningar från SVT Gomorron Sverige i veckan Vinterstudion Direkt: Längdskidor Vinterstudion Direkt: Skidskytte Vinterstudion Direkt: Längdskidor Direkt: Skidskytte Vinterstudion Perspektiv (R) Den ryska månbilen (R) Helgmålsringning Rapport Landet runt Trons Europa London live Parkinson Nästa resa (R) Rapport Film: Dirty pretty things Get up stand up (R) Kalla spår (R) 6.30 Dagsändningar Ett geni i familjen Scrubs All of us Momento Sjukhuset (R) Scrubs (R) Familjeakuten Förhäxad Du är vad du äter (R) Design: Simon & Tomas (R) Film: Älskade spion Film: Dogdeball: A true underdog story Film: New best friend 0.55 Film: Willow 3.05 Ricki Lake Home and away 5.50 Barnprogram 8.59 Nyhetsmorgon lördag Bygglov (R) Sverige i veckan CBS 60 minutes Pang i bygget (R) Film: Big trouble Keno Vinnare: V Nyheterna Vädret Postkodmiljonären Det kallas kärlek Lotto, Joker och Drömvinsten Film: Se upp för dårarna Nyheterna och vädret Film: Se upp för dårarna, forts Film: Against the ropes Film: Ondskans ansikte 6.15 Dagsändningar 8.30 Ska du säga! 8.55 Universums mittpunkt Capish Degrassi: The next generation Summerland Vänner Living Lahaina (R) Titta, vi reser Top gear best of 06/ Film: Polisskolan: Uppdrag i Moskva Kustbevakarna & SSRS (R) Roomservice (R) Film: Bulletproof Monk CSI klassiker America s funniest home videos CSI Miami Saturday night live Film: United States of Leland 1.30 CSI NY (R) 2.30 Film: Hustle 4.10 MacGyver Who rules the roost 8.00 Bolibompa Lilla Sportspegeln (R) 9.45 Vinterstudion 9.55 Direkt: Längdskidor Disneydags (R) Rea (R) Debatt Antikrundan (R) Välkommen till Hebron (R) UR Anslagstavlan Bolibompa Reprisstart: Skärgårdsdoktorn (R) Rapport Andra Avenyn Sportspegeln Agenda Genusmaskineriet Grön design Rapport Tv-stjärnan (R) Min stora dröm 0.20 Brottskod: Försvunnen (R) Sändningar från SVT Trons Europa (R) 8.30 Landet runt 9.15 Go kväll (R) Gudstjänst Direkt: Längdskidor Direkt: Skidskytte Vinterstudion Direkt: Alpint Vinterstudion Direkt: Skidskytte Vinterstudion Carin 21: Marcello Mastroianni (R) Sportnytt Regionala nyheter Rapport Sverige! Tre violinister: Daniel Hope Dokument inifrån: Bäst barn vinner! Aktuellt Regionala nyheter Nip/Tuck Mamma Velvet (R) London live 6.30 Dagsändningar Hemma hos Fran Momento Dr. Vegas Love inc Listen up Emily s reasons why not Film: Spot En hund på rymmen På heder och samvete Top model Kanada Top model 9 (R) Singing bee Film: King Kong 0.45 My name is Earl 1.10 Film: Styrka 10 från Navarone 3.25 Efterlyst (R) Home and away 5.50 Barnprogram 8.59 Nyhetsmorgon söndag Let s dance (R) Monstrens tid (R) Film: Spy kids 2: De förlorade drömmarnas ö Keno Vinnare: V Robin Hood Nyheterna och vädret Kalla fakta Sporten I en annan del av Köping Film: Wallander: Bröderna Nyheterna och vädret Film: Wallander: Bröderna, forts Fotbollskanalen Jericho 0.30 Min för evigt (R) 2.10 Nattliv 3.10 CBS 60 minutes (R) Kalla fakta (R) Lättlagat (R) 6.15 Dagsändningar Capish Degrassi: The next generation Summerland Vänner Saturday night live (R) McLeods döttrar I huvudet på Gynning (R) Brothers & sisters (R) Grey s anatomy (R) Surf patrol Hollywood uncensored Hemma hos Jamie ELLE-galan Film: Dirty Dancing Cold case Criminal minds (R) Battlestar Galactica 0.35 Poker The game 1.35 Caesars 24/ MacGyver 3.20 The bachelor Who rules the roost 6.00 Gomorron Sverige 9.30 UR Rapport Agenda Sportspegeln (R) Film: Att angöra en brygga Andra Avenyn (R) Rapport Gomorron Sverige Garage Krokomax Bolibompa Bobster Rapport med A-ekonomi Andra Avenyn Seriestart: Kungamordet Min stora dröm Rapport Kulturnyheterna (R) Melodifestivalen 2008: Deltävling Vita huset (R) Sändningar från SVT direkt Gudstjänst (R) Landet runt (R) Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Rapport Direkt: Fråga doktorn Kulturnyheterna Regionala nyheter Carin 21:30 (R) Bestäm dig! Aktuellt Hockeykväll Sportnytt Regionala nyheter Beckman, Ohlson & Can Tre violinister: Daniel Hope (R) Papas kappsäck (R) Nip/Tuck (R) 6.30 Dagsändningar Simpsons /2 män Extreme home makeover Happiness Sjukhuset Design: Simon & Tomas Cityakuten Shark Navy CIS /2 män (R) 0.20 How I met your mother 0.50 Xena: krigarprinsessan 1.45 Forever Eden 2.40 Film: Tillbaka till kärleken Ricki Lake 5.50 Nyhetsmorgon Nyheterna Efter tio Nyheterna Efter tio Jackpot Hem till gården Nyheterna Dagens rätt Nya tider (R) Nyheterna Dawson s creek Tredje klotet från solen (R) Will & Grace (R) That 70s show (R) Pokerfejs (R) Keno Pokerfejs (R) Ekonominyheterna Vädret Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna Jeopardy! Anna Pihl American idol Nyheterna och sporten Vädret Lokalt väder Tre i samma säng Medium (R) 0.35 Advokaterna (R) 1.30 Säsongstart: Lost (R) Nattliv Lättlagat 6.10 Dagsändningar Sabrina tonårshäxan Överbegåvade barn Gilmore girls Kyle XY America s funniest home videos Grey s anatomy America s funniest home videos Christine Vänner Outsiders CSI NY Seriestart: To catch a predator Seinfeld CSI 0.25 Jay Leno show 1.25 Law & order: Special victims unit 2.15 Magnum 3.15 MacGyver 4.10 Poker The game Grey s anatomy (R) 6.00 Gomorron Sverige UR Rapport Debatt Robins Film: Falla vackert Andra Avenyn Rapport Gomorron Sverige Anaconda Krokomax Bolibompa Bobster Rapport med A-ekonomi Andra Avenyn Packat & klart Plus Klass 9A Film: Förvandlingen Rapport Kulturnyheterna (R) Brottet (R) Sändningar från SVT direkt Parkinson (R) Fråga doktorn Hockeykväll (R) Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Rapport Go kväll Kulturnyheterna Regionala nyheter The comeback (R) Rakt på med K-G Bergström Omid Djalili show Aktuellt Babel special Sportnytt Regionala nyheter Eftersnack Grosvold Marcello Mastroianni (R) Supernatural (R) 6.30 Dagsändningar Extreme home makeover Happiness Sjukhuset Sista chansen: 500-kiloskliniken Film: Mina jag och Irene Navy CIS /2 män (R) 0.35 How I met your mother 1.00 Xena: krigarprinsessan 1.55 Forever Eden 2.50 Film: Kung Pow: Enter the fist 4.15 Ricki Lake Home and away 5.50 Nyhetsmorgon Nyheterna Efter tio Nyheterna Efter tio Jackpot Hem till gården Nyheterna Dagens rätt Nya tider (R) Nyheterna Dawson s creek Tredje klotet från solen (R) Will & Grace (R) That 70s show (R) Pokerfejs (R) Keno Pokerfejs (R) Ekonominyheterna Vädret Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna Jeopardy! Bygglov House Nyheterna och sporten Vädret Lokalt väder Film: De omutbara 1.00 Millennium (R) 1.55 Osbournes (R) Nattliv Robin Hood (R) Lättlagat (R) 6.10 Dagsändningar Vänner (R) Gilmore girls Kyle XY America s funniest home videos Grey s anatomy America s funniest home videos Christine Vänner Gossip girl I huvudet på Gynning Rules of engagement Brothers & sisters Seinfeld CSI 0.55 Jay Leno show 1.55 Law & order: Special victims unit 2.50 Magnum 3.50 MacGyver 4.45 Fashion house Grey s anatomy (R)

16 fastighetsbyran.se TORSLANDA / BJÖRLANDA / ÖCKERÖARNA / SÄVE TORSLANDA - LILLEBY HÖNÖ Utgångspris :- 6 rok, varav 4-5 sovrum Boyta 144 kvm Tomt 255 kvm Byggt 1968 Adress: Brisvägen 5 Visas sön 17/ Rymligt och välplanerat radhus på den vackra skärgårdsön Hönö. Bra läge på en lugn återvändgata o. nära både hav samt barnomsorg. Ett badrum är exklusivt renoverat under -07 med bl.a. sjösten o. musik. Härligt uterum med både el o. värme förlänger sommaren. Fastighetsmäklare Jörgen Laurenius Tel: Webbnr: :a TORSLANDA - AMHULT Utgångspris :- 4 rok, varav 3 sovrum Boyta 117 kvm, biyta 28 kvm Tomt kvm Trädgårdstomt Byggt 1991 Adress: Kvarnfallsvägen 5 Visas söndag 17/2 Ring för bokning! Pedantskött villa med allt i ett plan och ett härligt läge i havsnära Lilleby. Bekvämt boende med bl.a. centraldammsugare, vitvaror i arbetshöjd, bastu, bra förvaring, garage och ett uterum. Fint ekkök från -05 och två smakfullt renoverade badrum. Insynsskyddad altan i soligt sydvästläge med vy över den vackra trädgården. Fastighetsmäklare Andreas Paulsson Tel: Webbnr: Utgångspris :- Boyta 81 kvm Avgift 4.707:-/mån inkl värme, VA Hiss: Ja. Adress: Gösta Andrées gata 8 Visas sön 17/ Nästan nytt i populära Amhult med nära till allt! Ett modernt och stilfullt boende med genomgående smakfulla materialval. Stort kök med skåp i vitlaserad ek och ett rymligt badrum med praktisk tvättavdelning. Fantastisk inglasad balkong med em-sol och fritt läge. Fastighetsmäklare Jörgen Laurenius Tel: Webbnr: :a TORSLANDA - CENTRALT 3:a TORSLANDA - LILLEBY SÅLD Utgångspris :- Boyta 77,5 kvm Avgift 3.121:-/mån inkl värme, VA, kabel-tv Hiss: Nej. Adress: Kvarnkullevägen 6 U Visas sön 17/ Toppfräsch gavellägenhet renoverad -06 i eftertraktade brf Kvarnkullen. Ett av de bästa lägena i området, gränsande mot ett litet skogsparti. Läckert badrum med dusch i betongglas och förberett för tvättmaskin. Ostörd balkong med em-sol och vacker vy över skogen. Nära komm., affärer och barnomsorg. Låg avgift. Fastighetsmäklare Jörgen Laurenius Tel: Webbnr: Utgångspris :- Boyta 74,2 kvm Avgift 5.020:-/mån inkl värme, VA, kabel-tv, carport Hiss: Nej. Adress: Lilleby Ås 7 Ring för bokad visning 14/2 Nu har vi nöjet att förmedla en fräsch 3:a med radhuskänsla på Lilleby Ås. En gavel med fritt läge och balkong i sydväst med skön em/kvällssol. På framsidan finns balkong med förmiddagssol. Mycket välhållet byggt -02 med genomgående smakfulla färgval. Nära till barnomsorg och kommunikationer. Carport ingår i avgiften. Fastighetsmäklare Jörgen Laurenius Tel: Webbnr: :a TORSLANDA Vi vet vad din bostad är värd. Utgångspris :- Boyta 76,4 kvm, biyta 5 kvm Avgift 3.770:-/mån inkl värme, VA och parkeringsplats Hiss: Nej. Adress: Fornborgsgatan 11 Visas sön 17/ Välplanerad 3:a med låg avgift. Exklusivt badrum med kakel, klinker, golvvärme och bubbelbadkar. Lägenheten är beskaffad med det lilla extra som högtalare i badrum och belyst vinställ i köket. Inglasad balkong i härligt söderläge. Bra förening med gym, solarium, hobbyrum mm. Våning 2 av 2. P-plats, bredband. Fastighetsmäklare Robin Johansson. Tel: Webbnr: Beställ de senaste försäljningssiffrorna från din gata helt kostnadsfritt (värde 100 kr). Välkommen till fastighetsbyran.se TORSLANDA , G:A FLYGPLATSVÄGEN 35F

Missa inte ROT avdraget! 50.000:-/pers.

Missa inte ROT avdraget! 50.000:-/pers. når över 17.400 hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka 04 onsdag 21 januari 2009 årg 17 Göteborgs KöksCentrum Räntefri Kampanj! Dela upp betalningen i 36 månader

Läs mer

Lundby Begravningsbyrå HISINGSGATAN 25, TEL 22 16 45, DYGNET RUNT

Lundby Begravningsbyrå HISINGSGATAN 25, TEL 22 16 45, DYGNET RUNT når över 17.200 hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka 04 onsdag 23 januari 2008 årg 16 Lundby Begravningsbyrå HISINGSGATAN 25, TEL 22 16 45, DYGNET RUNT FJÄLLMANS

Läs mer

Ten Island Race och Swimrun över de tio öarna. Kom och dansa i höst Malins Dansskola

Ten Island Race och Swimrun över de tio öarna. Kom och dansa i höst Malins Dansskola TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE Korpenveteran Desirée Lindén från Torslanda avslutade en lovande trestegskarriär 2002. Sedan ett par år tillbaka tävlar hon i friidrottskorpen och har

Läs mer

Sommarlov REA START! Måndag 24 juni. Ett sista kalas på Kalvsund skola. Södra Låssbyvägen är nu stängd. Ombyggnad av Vingen försenas

Sommarlov REA START! Måndag 24 juni. Ett sista kalas på Kalvsund skola. Södra Låssbyvägen är nu stängd. Ombyggnad av Vingen försenas TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE ÖCKERÖ TIDNINGEN Extra tidning SOMMARLÄSNING SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS! SPARAS!

Läs mer

Framtiden oviss för Bärbyskolan

Framtiden oviss för Bärbyskolan TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN VECKA 6 ONSDAG 4 FEBRUARI 2015 ÅRG 23 UPPLAGA 18.500 Kämpar för tågstopp Nätverket för tågstopp i Säve är en grupp Sävebor vill väcka den gamla tågstationen till

Läs mer

SIDAN 17 Barn från Snäckebergets skola tittar på lokaliseringen av den planerade nya energihamnen vid Risholmen utanför Torsviken.

SIDAN 17 Barn från Snäckebergets skola tittar på lokaliseringen av den planerade nya energihamnen vid Risholmen utanför Torsviken. TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN VECKA 10 ONSDAG 4 MARS 2015 ÅRG 23 UPPLAGA 18.500 TIDNINGEN.SE Hockeykusiner Jennifer Carlsson och Nathalie Carlsson Mattila från Torslanda kommer att representera

Läs mer

Gamla Lillebyvägen spärrades av genom att ett träd blåste ned och lade sig över vägen. Gäller tom 24/12 2011 eller så långt lagret räcker.

Gamla Lillebyvägen spärrades av genom att ett träd blåste ned och lade sig över vägen. Gäller tom 24/12 2011 eller så långt lagret räcker. Elever slår in paket Fattiga är värda en julklapp sidan 5 Skärgårdsmarknad i styv kuling Värme och vänlighet i stugorna sidan 10 tidningen.se når över 18.000 hushåll och företag i torslanda, björlanda

Läs mer

Joanna och Julia Crafoord Omega från Torslanda tävlar i synkroniserad konståkning med världsledande Team Surprise.

Joanna och Julia Crafoord Omega från Torslanda tävlar i synkroniserad konståkning med världsledande Team Surprise. Drejade för kyrkan TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE Annie Huldén från Torslanda är produktdesigner och illustratör. Hon har designat och drejat ett unikt och modernt nattvardskärl för

Läs mer

Tragedi DETTA HÄNDER PÅ VINGEN!

Tragedi DETTA HÄNDER PÅ VINGEN! Hönö Klåva Tel. 031-96 85 34 www.casaoliv.se lör 10 16 sön 12 16 mån fre 10 19 lör 10 17 sön 12 16 TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE VECKA 25 ONSDAG 17 JUNI 2015 ÅRG 23 UPPLAGA 18.500

Läs mer

Frisörsalong till salu! Väletablerad sedan 15 år i ett av de bättre lägena i Torslanda industriområde.

Frisörsalong till salu! Väletablerad sedan 15 år i ett av de bättre lägena i Torslanda industriområde. NYHET! KOSTNADSFRI JURIDISK RÅDGIVNING & AFFÄRSRÅDGIVNING. ONSDAGAR PÅ DROP-IN. TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE VECKA 38 ONSDAG 18 SEPTEMBER 2013 ÅRG 21 UPPLAGA 18.500 Trafiknämnden

Läs mer

Festivalen Torslandafestivalen från Torslanda Torg till Amhults Torg

Festivalen Torslandafestivalen från Torslanda Torg till Amhults Torg TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE Ellen var i Ecuador Ellen Svanberg var en av tre svenska studenter som vann en resa till Ecuador som smoothietillverkaren Froosh hade utlyst. Vi blev

Läs mer

25% Alla barnskor Tag 3 betala för 2! VI FIRAR 4 ÅR! BILAR köpes! Pröva vår verkstad - fri lånebil! LUNDBY bil ab. Sommarfin!

25% Alla barnskor Tag 3 betala för 2! VI FIRAR 4 ÅR! BILAR köpes! Pröva vår verkstad - fri lånebil! LUNDBY bil ab. Sommarfin! når över 18.000 hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka 23 onsdag 3 juni 2009 årg 17 BILAR köpes! Pröva vår verkstad - fri lånebil! LUNDBY bil ab Lundbyleden, vid

Läs mer

NY blomsterbutik i KLÅVA

NY blomsterbutik i KLÅVA Öckerö Torslanda Årgång 22 augusti september 2013 nr 7 Stora Mööt III för tredje året sid 17 Läs om simskolorna sid 5 o sid 41 Protester mot hotell på Långholmen sid 8 Öckerö kommun informerar sid 18 19

Läs mer

SIDAN 15 SIDAN 20. I vanlig ordning var det den sanslösa karaktären Sally som bjöd på de mest intensiva skrattsalvorna.

SIDAN 15 SIDAN 20. I vanlig ordning var det den sanslösa karaktären Sally som bjöd på de mest intensiva skrattsalvorna. motor TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN TIDNINGEN.SE SIDAN 7-14 VECKA 44 ONSDAG 31 OKTOBER 2012 ÅRG 20 UPPLAGA 18.500 OKTOBER 2012 TEMA däck & Problemet med Låssbyvägen måste lösas Låssbyförbindelsen

Läs mer

SIDAN 8 När matchen var över kom guldhattarna fram och spelarna och ledarna kunde skruda sig i vinnar-t-shirts. Butiken är nu fylld med vårnyheter!

SIDAN 8 När matchen var över kom guldhattarna fram och spelarna och ledarna kunde skruda sig i vinnar-t-shirts. Butiken är nu fylld med vårnyheter! TÄCKGARANTI TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN VECKA 13 ONSDAG 25 MARS 2015 ÅRG 23 UPPLAGA 18.500 Vinstyra över Öckerö I två veckor i rad har Henrys kiosk dragit in två storvinster på V75. Sammanlagt

Läs mer

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se

Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! ÖCKERÖ KOMMUN INFORMERAR sid 8-12. Ny uppdaterad webbshop www.hvitavillan.se ÖCKERÖ TORSLANDA ÅRGÅNG 14 SEPTEMBER OKTOBER 2005 Klåvavägen 23, Hönö Telefon 031-96 89 70 Öppet: To 12.00-19.00 Fre 12.00-18.00 Lör 10.00-14.00 Alla höstens nyheter är nu på plats, Välkommen! Ny uppdaterad

Läs mer

Västerhav Västerhavsveckan rivstartade i Björkö hamn

Västerhav Västerhavsveckan rivstartade i Björkö hamn TORSLANDA BJÖRLANDA SÄVE ÖCKERÖ KOMMUN VECKA 32 ONSDAG 5 AUGUSTI 2015 ÅRG 23 UPPLAGA 18.500 Konstvågen på öarna Ett hundratal konstnärer, konsthantverkare och fotografer visade delar av sin produktion

Läs mer

I torsdags i förra veckan spelades det in några scener till den nya ungdomsserien Svaleskär i Torslanda. På hembygdsgården

I torsdags i förra veckan spelades det in några scener till den nya ungdomsserien Svaleskär i Torslanda. På hembygdsgården Detaljplan Norra Långesand Förslag på hotell- o. konferensanläggning sidan 10 Viktoria Reinhold Tog både guld och silver i simning sidan 24 www.tidningen.se når över 18.000 hushåll och företag i torslanda,

Läs mer

100% Lokaltidning nr. 3. Näset i vinterskrud Foto: Peter Jeppsson. Alla Hjärtans dag på måndag!

100% Lokaltidning nr. 3. Näset i vinterskrud Foto: Peter Jeppsson. Alla Hjärtans dag på måndag! 100% Lokaltidning nr. 3 9-22/2 2011 Näset i vinterskrud Foto: Peter Jeppsson Alla Hjärtans dag på måndag! 3 Kontraster Det är kontrasterna som får oss att gå igång. Det skapar fokus och intresse. Det inspirerar

Läs mer

www.axums.se JULKLAPPS- KVÄLL! Torsdag 1/12 kl. 19.30-21.30 20% RABATT PÅ ALLT I BUTIKEN! Gäller ordinarie priser.

www.axums.se JULKLAPPS- KVÄLL! Torsdag 1/12 kl. 19.30-21.30 20% RABATT PÅ ALLT I BUTIKEN! Gäller ordinarie priser. Lödöse 0520-66 00 10 Lördag-Söndag 3-4 december: Handla denna helgen för minst 200:- och få en överaskning i kassan. Under lördagen mellan 14-17 bjuder vi på smakprov från vårt julsortiment, kom till spelavdelningen

Läs mer

CONNY LUFTAR NYA SPELARE. HIF-tränaren Conny Karlsson låter flera av sina etablerade spelare vila. i Svenska cupen i kväll.

CONNY LUFTAR NYA SPELARE. HIF-tränaren Conny Karlsson låter flera av sina etablerade spelare vila. i Svenska cupen i kväll. Kryss & serier: Sudoku, kryss, utmaningen sidan 17. 25 000 FÖR BÄSTA IDÉN Föreningen Yump betalar 25 000 kronor för den bästa affärsidén bland unga entreprenörer. CONNY LUFTAR NYA SPELARE HIF-tränaren

Läs mer

Julkonsert av hög klass

Julkonsert av hög klass Lödöse 0520-66 00 10 I delikatessen: Kokt, grilljerad skinka 90 /hg Ord.pris 18.90:-/hg T o m 10/12-11 ALEKURIREN 15 ÅR 1996-2011 Nr 43 vecka 49 2011 År 16 100% täckning Julkonsert av hög klass Telefon:

Läs mer

Kassören rapporterar

Kassören rapporterar En föreningstidning i samarbete mellan Bunkeflostrands villaförening och LB07. Nr 2 December 2010 Fastighetsmarknaden Sidan 4 Kassören rapporterar Sidan 7 El-avtalet klart! Sidan 11 Ansvariga utgivare:

Läs mer

VAD SAKNAR DU I LANDSKRONA?

VAD SAKNAR DU I LANDSKRONA? Kryss & serier: Sudoku, kryss, utmaningen sidan 17. SKRIV FÖR ATT DU MÅSTE Det är spoken wordartisten Matiss Silins bästa tips för aspirerande estradpoeter. I dag uppträder han på Stadsbiblioteket. VAD

Läs mer

Klappat och klart! tack! Stort & hjärtligt. Vi har allt till Fars Dag! manuella delikatessen! Inte tvärtom. Köp presenterna till Far hos oss!

Klappat och klart! tack! Stort & hjärtligt. Vi har allt till Fars Dag! manuella delikatessen! Inte tvärtom. Köp presenterna till Far hos oss! Lödöse 020-66 00 10 Köttbullar 1 kg, ICA Gäller mot kupong, t o m 10/11-2013 D Paula Örn (S) Eleven ska välja skola! Inte tvärtom paula.orn@ale.se Nr 40 vecka 4 2013 År 18 100% täckning Telefon: 0303-74

Läs mer

Denise Johnson, för att hon är speciell på många sätt och för att hon är världens bästa kram-tjänsteman.

Denise Johnson, för att hon är speciell på många sätt och för att hon är världens bästa kram-tjänsteman. Recept, kryss, serier, utmaningen & sudoku sidorna 24 25. HELSINGBORGS NIOR VÄLJER FÖR FRAMTIDEN Nu är det dags för Helsingborgs niondeklassare att välja gymnasieprogram. Senast i morgon måste de ha bestämt

Läs mer

Öppnar idag klockan 10.00 Helsingborg

Öppnar idag klockan 10.00 Helsingborg Inter IKEA Systems B. V. 2010. Öppnar idag klockan 10.00 Helsingborg Inter IKEA Systems B. V. 2010. Idag kan du bli den förste som äter en köttbulle. Nu öppnar äntligen världens nyaste IKEA, så vad du

Läs mer

Tillfälliga skolan växer fram

Tillfälliga skolan växer fram Skogsskövling utmed 155:an Sveriges fulaste väg ännu fulare sidan 7 9 april 1945 sänks ubåt 843 Slutade sin resa utanför Läsö sidan 45 www.tidningen.se når över 18.000 hushåll och företag i torslanda,

Läs mer

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern

vaxholm Bästa minnet 2012 Liv, lust och lärande Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholmsbarn fick energi på teatern information från vaxholms stad nr 4 2012 vaxholm Viktigt i Kvinnliga ledare visade vägen Vaxholms skolpoliser hjältar i vardagen Vaxholmsbarn fick energi på teatern Projekt Campus Vaxholm Liv, lust och

Läs mer

Nu släcks ljuset i fabriken Och Inlands maskiner har redan tystnat. www.axums.se 50% TOTAL UTFÖRSÄLNING!

Nu släcks ljuset i fabriken Och Inlands maskiner har redan tystnat. www.axums.se 50% TOTAL UTFÖRSÄLNING! Lödöse 0520-66 00 10 Vi bjuder på en kopp färskbryggt kaffe från: Ord.pris 10:- Gäller mot kupong, t o m 29/4-12 Nr 16 vecka 17 2012 År 17 100% täckning Nu släcks ljuset i fabriken Och Inlands maskiner

Läs mer