VÅREN ÄR HÄR! Nu är butiken fylld med härliga barnkläder i sköna färger och coola märken för barn mellan 0-5 år. Välkommen in!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅREN ÄR HÄR! Nu är butiken fylld med härliga barnkläder i sköna färger och coola märken för barn mellan 0-5 år. Välkommen in!"

Transkript

1 når över hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka 07 onsdag 13 februari 2008 årg 16 etablerad 1965 torslandablommor engagemang & kreativitet Torsdag 14/2 öppet 08:00-20:00 Måndag - Fredag 10:00-18:30 Lördag 10:00-15:00 Torslanda Torg /2 Alla Hjärtans Dag Rosor, tulpaner, choklad och kärleksbuketter i massor. Torsdag 14/2 utkörning av blommor i Torslanda 29:- VÅREN ÄR HÄR! Small Paul Nu är butiken fylld med härliga barnkläder i sköna färger och coola märken för barn mellan 0-5 år. Välkommen in! ÖPPETTIDER Måndag-fredag Lördag Molo Katvig Miniature Phister & Philina Small Paul H.J.O.R.T.H Trollåsen Nanoou M.fl. Telefon Gamla Flygplatsvägen Torslanda ALLA -DAG 14 FEB Flygledarevägen 3C, Torslanda LUGN... DU HINNER. VI STÄNGER KL PUSS... Värk i rygg eller nacke? Vi har dagligen akuta tider för naprapatbehandling. Välkommen! Henrik Miltén & Jörgen Magnusson Sörredsgården (på Gymnasium) Torslanda. Telefon

2 Den tidning som du nu läser är mycket tunn. Bara 16 sidor. Den tunnaste tidningen på många år. Orsaken är att det av olika anledningar varit svårt att få våra kunder att annonsera nu i början på året. Det är inte ett unikt problem för vår tidning. Annonsmarknaden överlag har haft problem. Det kan kanske bero på oroligheterna på börsen och annat som rapporteras i olika medier. Vi är måna om att tidningen skall kunna fortsätta att komma ut. Därför håller vi nere tryck- och distributionskostnaderna genom att denna gång göra en liten tidning med knappt 50% annonser. Framöver räknar vi dock med att ta igen vad vi förlorat och åter komma ut med tjocka tidningar på upp till 40 sidor, fyllda med intressant läsning och med intressanta annonser från våra kunder. Intressant läsning har för många varit de märkliga turerna kring industribygget vid Gamla Sörredsvägen och villaområdet Hästlyckan. Att Volvo AB:s dotterbolag sålde fastigheter på Hästlyckan alldeles före det att industribygget påbörjades och att stadsbyggnadskontorets tjänstemän gav bygglov utan att det varit uppe i byggnadsnämnden upplevs av många som märkligt och av de närboende som en katastrof, både ur miljösynpunkt och ur ekonomisk synvinkel. Ansvarig Utgivare/ Redaktion Bengt Wester Annonsansvarig/ Projektledning Karin Cushing Produktion/Teknik Patrik Krook Annonsansvarig/ Projektledning Lotta Nilsson Vid det förra mötet i stadsdelsnämnden i Torslanda ( ) debatterades i demokratisk ordning en motion från Kerstin Ekman (fp) angående bättre skydd för äldre personer som bor hemma och har hemtjänst. Självklart är det så att vi i nämnden arbetar för att hemtjänsten för äldre personer - liksom för andra åldersgrupper - ska ges under betryggande former. Verksamheterna är reglerade i olika lagar. Om vi tar socialtjänstlagen, så sägs det där att äldre människor ska ges möjligheter att leva och bo under självständiga och trygga förhållanden. Vi arbetar naturligtvis med detta som mål. I det skriftliga avslagsyrkande som majoritetsgruppen lämnade vid sammanträdet visade vi på att frågor om trygghet och säkerhet liksom personalfrågor m.m. har stor betoning i olika styrdokument som har antagits i kommunen till ledning för arbetet inom äldreomsorgen. Vi nämnde kommunfullmäktiges Riktlinjer för äldreomsorg i Göteborgs kommun från år 2006, reviderad under Dessa riktlinjer utgör ett mycket väl genomarbetat material för hur arbetet inom äldreomsorgen ska bedrivas och vilka rutiner som ska finnas. Man har fokuserat mycket på de alltmer aktuella trygghetsfrågorna. Bl.a. tar riktlinjerna upp rutiner för information och utbildning av personal i säkerhetsfrågor, att det ska finnas rutiner för legitimationshantering och introducering av personal m.m. I frågan om trygghet för den som har hemtjänst sägs t.ex. detta viktiga att det inte räcker med att personalen tycker att tryggheten är god utan man ska vara lyhörd för synpunkter från den enskilde och de anhöriga och vid behov kunna anpassa insatserna. Torslanda-Tidningen har en mycket trevlig och återkommande spalt; Djurpalten men jag måste be om att få göra några tillrättaläggande när det gäller Id-märkning av katt När katten blivit märkt bör man skicka in registreringen till Svenska Kennelklubben (SKK), som har ansvaret för katt och hundregistret. Denna information är inte korrekt! SKK har inget ansvar för varken hund eller kattregister, Jordbruksverket har ansvar för hundregistret och SKKs kattregister är ett privat register i SKKs regi. Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) har ett ID-register, där det idag finns ca katter, där är det kostnadsfritt att skicka in sin registrering (SKK kostar 130:00). Registren fungerar likvärdigt med undantag för tillgänglighet via Internet men SVERAK kommer under våren/sommaren att åtgärda detta. Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 I september förra året antogs en i kommunen utarbetad plan för äldreomsorgens strategiska kompetensförsörjning. Planen arbetades fram för att vi långsiktigt ska kunna säkerställa god kompetens bland de anställda inom äldreomsorgen. Vi är helt inne på att det är viktigt att hela tiden arbeta med god kvalitet. Detta innebär ständiga anpassningar och förändringar. Till hjälp har vi systemet med Balansen balanserade styrkort som ger bra underlag för att arbeta med ökad kvalitet i stadsdelarnas verksamheter. Det finns fler sådana här styrdokument som vi skulle ha kunnat ha tagit upp. Men frågan för oss blir, behövs det fler utredningar? Är det inte bättre att vi använder oss av redan utarbetade och aktuella handlingar? Vi tycker det vi sparar då pengar, tid och arbetskraft. Detta är vårt motiv, därför yrkade vi i vår grupp vid sammanträdet den 22 januari att nämnden skulle föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen. Givetvis har vi alltså en motivering till vårt fattade beslut både skriftligt yrkande vid nämnden 22 januari samt att vi muntligen motiverade vår ståndpunkt. Vi avslår inga förslag från alliansens sida bara rakt av som man kan få intryck av att alliansen menar i debattartikel i förra numret av TT. Vi tar seriöst ställning till varje sakpolitisk fråga och föreslår därefter att antingen komma med eget förslag för att vi inte delar oppositionens mening eller så tycker vi likadant. Den som vill ta upp frågan på nytt kan naturligtvis göra detta om det skulle kännas befogat. Vi tycker att utredningen i så fall med fördel borde inbegripa alla som har hemtjänst, alltså personer i olika åldrar och med skilda behovsbilder. Men som sagt, för närvarande anser vi inte att det är befogat med en ny utredning. /Socialdemokraterna i Torslanda sdn. SVERAK kan inte ställa sig bakom påståendet väldigt få katter är chip-märkta. Vi anser att många katter är chipmärkta och vi rekommenderar att ID-märkning sker genom s.k. chip-märkning. Precis som Djurspalten säger; chippet är 100% läsligt och det kan man inte med bästa vilja i världen säga om tatuering så jag förstår inte att man rekommenderar detta för katter?? Polisen, tullen, veterinärer och alla kattklubbar har chipläsare! Annette Sjödin, ordförande SVERAK Ekonomi/Redaktion Therese Sjöqvist Postadress Torslanda Tidningen AB Flygmotorvägen Torslanda Org/Vat: Plusgiro: Bankgiro: Växel Skribent Conny Åquist Övriga mailadresser till tidningen Information: Redaktion: Annons: Köp vår bästsäljande spray nu din för endast Dataservice Fel på datorn? Hemma eller på jobbet. Ring IT-jouren! F-skatt Tel Upplaga ex Tryck Aröd 2008 Stödprenumeration Plusgiro: , Bankgiro: Medlem i 99:-(Ord pris 159:-) Passa även på att köpa vår lilla Proformá. Perfekt för handväskan! Nu endast 59:- (Ord pris 99:-) Vardagar 9-18, lördagar 9-13 Telefon VI TAR KORT! Målarkurser våren 2008 Nu kan du anmäla dig till kvällskurser i Konsten att måla tisd. eller onsd. mellan kl med början varannan tisdag 26 febr. - 6 maj eller varannan onsdag 27 febr. - 7 maj målarskolan AnnXet Östra Hamnen 19, Hönö Klåva tel eller mobil

3 Stor lager rensning Kom och fynda! Välkomna!!

4 Hej igen! Efter ett uppehåll återkommer jag nu med brottshändelser. I helgen greps fyra yngre förmågor födda -91 efter inbrott och försök till tillgrepp av personbil. Åtskilliga resurser lades ner i form av hundpatruller och radiobilar för att få fast amatörerna. Stora kostnader för alla parter. Hoppas föräldrarna förstår allvaret och att jag slipper se ungarna ute de närmaste månaderna. Skadegörelse på Lillebyskolan som denna gång uppgick till :- i enbart rutor. Sammanlagt krossades rutor på Torslandas skolor under 2007 för :-. Snatterierna fortsätter efter ökad övervakning i butikerna. Öckerö-Torslanda ligger fortsatt lågt gällande anmälningar. Denna vecka 51 st. Det mesta gäller öppna stölder. Många har svårt att skilja på mitt och ditt. Tipsa Christer på eller /Christer Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 Fastighetsägare som bor på den intilliggande Hästlyckan och som fick köpa sina arrenderade tomter och hus i somras (av Volvo AB:s dotterbolag) eller för år sedan blev inte informerade om det planerade bygget och har inte fått möjlighet att påverka bygglovsförfarandet. De har överklagat bygget och begärt inhibition. Många frågar sig hur ett sådant här jättebygge kan få påbörjas utan att byggnadsnämnden godkänt det när nämnden i nästa fall skall godkänna om en stödmur på en tomt skall få byggas eller inte. I en informationsbroschyr från Boverket kan man bl a läsa: Hur vi planerar användningen av marken påverkar vår miljö och hela samhällets utveckling. Förändringen finns kvar under lång tid och berör ofta många människor. Därför ställer samhället grundläggande krav när beslut fattas om användningen av mark och vid byggande. Kommunen ska bevaka att byggherrens önskemål kan förenas med målen för bebyggelseutvecklingen samtidigt som grannar och andra som berörs av byggherrens projekt naturligtvis vill värna om sin miljö och sina fastigheters värde. Byggnadsnämndens tillsyn skall anpassas efter projektets komplexitet.... Vid enkla ärenden kan handläggningen ske enkelt och obyråkratiskt (tjänstemän kan ta beslut i stället för byggnadsnämnden som t ex vid industribygget vid Gamla Sörredsvägen). Bygglov behövs för att bygga nytt. För att ordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (till exempel plank och murar) krävs bygglov. Genom detaljplan (den aktuella detaljplanen är från 1968) kan kommunen besluta att det inte behövs bygglov. Bygglovsbefrielse kan t ex gälla nya byggnader beteckning). Grundläggningen för murar och uppfyllnader skall utföras med massor som säkerställer stabiliteten. En stödmur på en villatomt måste godkännas av byggnadsnämnden. Ett enormt stort industribygge kan få bygglov av en tjänsteman på stadsbyggnadskontoret. Grannarna på Hästlyckan frågar sig hur stadsbyggnadskontoret kan anse sig ha gjort rätt när de beviljat Volvo AB:s dotterbolag ett bygglov på den intilliggande tomten utan att ha informerat de närboende, än mindre höra vad det tyckte om det planerade bygget. De undrar också hur Volvo AB kunde lura på dem som arrenderade hus till att köpa sina tomter och hus alldeles innan industribygget påbörjades (Volvo har visserligen erbjudit sig att häva köpen och betala tillbaka köpskillingen). De som köpt sina tomter och hus för år sedan i området, som klassats som fritidsområde, är förtvivlade över att värdet på deras hus, som de byggt ut och renoverat, kanske halverats förutom att boendemiljön är förstörd för all framtid. I fredags kunde man i GP läsa om Volvokoncernens CSR-arbete. CRS står för Corperate Social Responsibility (oftast översatt som företagens samhällsansvar). Det är ett samlingsnamn för företagets samhällsansvar och omfattar etiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar. För Volvo avser det hur företaget skall uppföra sig mot de anställda, kunder, leverantörer och andra aktörer. De närboende önskar säkert att även de hade innefattats i företagets etiska ansvar, miljöansvar och sociala ansvar. Bengt Wester Utdrag från byggnadsnämndens protokoll : Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från X X om bygglov för mur och uppfyllnader på rubricerad fastighet. Byggnadsnämnden beslöt: att bifalla bygglov för mur och uppfyllnad på X (fastighets- Stadsdelsförvaltningen har gjort en sammanställning av all skadegörelse som drabbat Torslandas skolor under Kostnaderna för skadegörelsen är bl a: Glaskross kr 121 tillfällen Klottersanering kr 12 tillfällen Övrig skadegörelse kr 11 tillfällen Därtill kommer stölder och inbrott för en kostnad av kr samt inbrottslarm (väktares utryckning inkl täckning efter glaskross) till en kostnad av kr. Total skadegörelsekostnad under 2007 blir därmed kr. Det bör finnas bättre saker att använda stadsdelens magra kassa till. En vädjan till föräldrar att ha bättre kontroll över era ungdomar. Antal polisanmälda skadegörelser per skola: Torslandaskolan st Lillebyn Torslanda F-6 26 st Nordlyckeskolan Björlandagården 24 st Trulsegårdskolan Noleredsskolan 21 st Hjuviksgården 14 st 5 st 5 st 1 st Din lokala vitvaruhandlare med 40 år i branschen LINNESTAN Linnégatan 11 Tel FRÖLUNDA Kontrabasgatan 12 Tel TORSLANDA Gamla Flygplatsv. 36 Tel HISINGEN Gamla Tuvevägen 1 Tel SÄVEDALEN Göteborgsvägen 84 Tel ELON, miljön & FR 2000-certifieringen ELON har som enda butikskedja i Sverige cert. i enl. med FR I FR ingår kvalitets- & miljöbitarna, men även andra viktiga delar av verksamheten såsom arbetsmiljön, brandskydd & kompetensförsörjning.

5 Kontakta oss på Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 Ekonomispalten Svar: From är det nya regler för avdragsrätten för Privat Pensionssparande. Maximalt avdrag är numera kr/år. Tidigare har det varit ett halvt basbelopp (ca kr/år). Vill man spara ytterligare till sin kommande pension kan det vara ett bra alternativ att välja en fondförsäkring. I en fondförsäkring slipper man att betala inkomstskatt på pengarna samt kommer åt pengarna när man så önskar. Du slipper även betala reavinstskatt på den eventuella värdetillväxten. Fondförsäkringen beskattas årligen med en skatt på ca 1 %. PRIVATRÅDGIVARE BARBRO EDLUND Elina Strandberg, Evelina Sundesjö, Klara Knape och Matilda Nilsson går sista året på Ingrid Segerstedts gymnasium samhällsprogrammet med inriktning mot Europa och världen. Tjejerna jobbar med ett projektarbete som går ut på att undersöka barn och ungdomars tankar. Till det är dessutom insamling av pengar kopplat, medel som skall gå direkt till barnverksamhet i Sri Lanka. Vi har pratat om det här sedan vi gick i första klass på gymnasiet och det har gjorts andra liknande välgörenhetsprojekt av tidigare klasser. Vi är dessutom ganska nyfikna på mindre barn och hur de tänker om framtiden, förklarade Evelina. Vi är alla kompisar. Projektet bygger på att man känner varandra för man skall ju var tillsammans 100 timmar och jobba med det här, påpekar Klara. Tjejerna reser nu snart till Sri Lanka för ett två veckor långt studiebesök i olika typer av skolor i landet. Resan bekostas av stipendier vilket innebär att de pengar som samlats in här går oavkortat till barn i Sri Lanka. Med tanke på att vi skall resa och bo ihop är det viktigt att vi är kompisar sedan innan så att vi kommer överens, säger Elina Strandberg. Med i resebagaget är bland annat teckningar som barnen i Skutehagens skola gjort samt engelska böcker. I mars eller april, när tjejerna är tillbaka från sin resa, kommer de att göra en uppföljning för att berätta om vad de upplevt på plats i Sri Lanka. Vi vill tacka alla barn, föräldrar och lärare som ställt upp och hjälpt oss, avslutar Matilda. Gucci GG2786, Fendi F66R De fyra har varit ute och undervisat i klasser i Skutehagen skolan om landet Sri Lanka. TEXT & FOTO CONNY ÅQUIST Röd fet stil kostar...75:-/nummer Fet stil kostar...45:-/nummer Normal stil kostar...30:-/nummer Är du intresserad så kontakta Lotta Nilsson på eller ACO Bilverkstad Plåt & Lack Aleks Konditori Almondy Tårt-Outlet Amhult Redovisning AB Amhults krog Amhulttandläkarna Andalens lampor & presenter Apoteket Viggen AutoMat Catering Bilcenter Torslanda Bilvårdsalongen Torslanda Bjurfors Björlanda församling Björlanda-Torslanda Hembygdsförening Björlandavarvet Blommor av stål Bohusbanken Bohusläns Stenkompani Brandstationen, Torslanda Bulycke ridklubb Bushuset Cardo Door Production AB Catering by Mia Check In Matkultur Cinco C&K Blomsterdesign Combine Work & Leisure Dahlins Däck o Fälg Do & ReDo Torslanda AB Doroteas Bod Sytjänst EGM Sign AB Eliasson & Lund Mek Verkstads AB Euro sko Fastighetsbyrån Fiskstjärnan Fisk Vagnen Skra bro Flight Foto Flygande korven Flygtornet Folktandvården Frisör Izabella Färg boden GDK Göteborgs Data & Kassacenter Godishuset Handelsbanken Hanis Hembageri Hemköp Hemmabutiken Holmqvist Komfortvagnar Hovslagare Joakim Olsson Hudstudion Hunddagiset Tusen Tassar Hydro Håkans bilservice Hälsa med händer Hällsviks växter Nästa nummer utkommer 14 februari för hela tidningens spridningsområde. De enda telefonnumren du behöver! ICA Maxi Stormarknad Tandläkare Andreas Holmlund iems Inredning Tyger och Presenter T-D bilservice In.at.on Sport AB Thule Hästtrailercenter Inalto Massagebehandling Tifo Marin , Björkö hotell Johans Entreprenad Tommys Pizzeria Björkö Maskin Klipperian Tom s Eventbyrå Brygghuset Källö-Knippla Klipp In Top Hair Dako Dovstedt datakonsult Koala junior store Tors-klippet Djurkliniken Hönö Kulturhuset Vingen Torslanda balettskola Fiskemuseet Kungälvs Solskydd Torslanda Begravningsbyrå Hönö Djurbutik KvarterskrogN Torslanda Billots HB , /992 Hönökakan Café Konst & Kultur Lady Care Hudvårdssalong , Torslanda blommor Hönö skor Lagga Torslanda Byggkonsult AB Inga-Lills Vitalbod La Mire Torslanda CSJ Bil & Däck Modebutik Josefin Lena Händer Torslanda Djurklinik Nimbus Café Life Hälsobutiken Torslanda Fisk Pyssel & Papp Lilla Varholmens Kiosk Torslanda Frukthall Restaurang Seaside Björkö Lundby begravningsbyrå Torslanda Färg Securitas Aroundio , Malms väskor Torslanda församling Sjöbodsbutiken - Hönö Röd Mansås Grafisk Form Torslanda Golfklubb Shop SVANHOLM ARKITEKT SAR/MSA Massage & Muskelterapeut Torslanda HK Texon tyger Meddo Droppinsolarie Torslanda IK Öarnas Hälsocenter Mekonomen Torslanda Järn Öckerö Cykelservice Mikro Blommor Torslanda Kamin & Värme Öckerö kommun Mums Café Torslanda Optik Öckerö Turistbyrå My Baby Torslanda Skomakeri Naprapaten Desirée Odelius Torslanda Taekwon-Do klubb New Body Fitness Center Torslanda Tidningen Nordea Amhults torg Torslanda Zoologiska Närpolisen, Torsl., Christer Melvinsson Triumfglassbutiken Odén båt & kapell AB Trollsländans friskvård & massage Olofssons traktorservice , Trädfällningsspecialisten Osteopatkliniken Tuvebäcks Byggnadsplåtslageri Rabattfynd Ventilationsprodukter-Delivent AB Pat s Parfymeri Vårdcentralen Pizza Huset Skrabro Wintby fastighets AB Restaurang Fältet Salong Aquarius Salong Hårkontoret Salong Jasna Hud & Kroppsvård Salong Mariette Salong Veronica s Hårstuga Samtalsterapi Inger Norén San Remo Pizzeria S E B Volvo City Securitas Aroundio , Shell bensinstation Skandia Mäklarna Smycket Stadsdelsförvaltningen Sten Olofssons olje AB Stick In Lek o Presenter Svensk Fastighetsförmedling Swedbank Synsam Sörreds Byggvaruhus AB Vill du att dina kunder ska hitta dig? Röd fet stil...75:-/vecka Fet stil...45:-/vecka Normal stil...30:-/vecka Minsta tiden för medverkan är 6 månader. Är du intresserad? Kontakta Lotta Nilsson på telefon eller Öckerö kommun Har du tips om något intressant vi kan skriva om? Flygmotorvägen 3, Torslanda vecka 6 årg Akupressurmattan Spikmattan ger smärtlindring, avslappning och hjälper dig att somna. En lisa för värkande och trötta muskler. Spikmattan hjälper mot: Ryggskott, diskbråck, stelhet, ischias, stress, kronisk värk, Frozen shoulder, huvudvärk, sömnproblem, whiplash, fibromyalgi m m. Har du ont? Är du spänd? Pris 600:- Skonsamreglera själv effekt med tjockare eller tunnare handduk. KLASSISK SVENSK MASSAGE THORACAL MOBILISERING NMT STRETCHING HÄLSA MED HÄNDER Torslanda Torg 2, tel Delbetala lika billigt som kontant Delbetala dina glasögon på sex månader. Hos oss tillkommer inga extra avgifter eller dolda kostnader på dina inköp vilket gör att det blir precis lika billigt som kontantbetalning. Med vår delbetalning har du alltid råd med det bästa. Kom in till oss så berättar vi mer. I samarbete med Valutakortet. Sedvanlig kreditprövning genomförs kostnadsfritt. Erbjudandet gäller vid köp av kompletta glasögon. NU KAN DU ÄVEN BOKA DIN SYNUNDERSÖKNING PÅ SYNSAM.SE SYNSAM AMHULT FLYGLEDAREVÄGEN 1 TORSLANDA NYA ÖPPETTIDER: MÅN FRED , LÖRD

6 Ulrika Törnblom Larsson kommer från American Express där hon tidigare har arbetat som resebyråchef under flera års tid. Nu satsar hon på att bygga upp en egen resebyrå i vårt område. Jag känner att det växer mycket här ute. Det saknas därför vissa saker, som till exempel en resebyrå. Och eftersom jag bor här sedan några år tillbaka så ville jag jobba i närheten. Det är dessutom ett spännande område eftersom Torslandaborna reser mycket, förklarar hon. Företaget är i startskedet men tanken är att bli en fulltäckande resebyrå inom en snar framtid. Torslanda Resebyrå samarbetar med Upptäcktsresor, där man har konkurrenskraftiga avtalspriser på flyg till hela världen. Butiken är nu i början öppen måndagar och torsdagar men det finns även möjlighet att boka besök på kvällar och helger. Några restips kan Ulrika Törnblom Larsson naturligtvis även förmedla. Jag gillar USA. Det är lätt att resa där och mycket att göra. Asien är också intressant, det är prisvärt. Text: Conny Åquist Foto: Från Torslanda resebyrå Bland de grupper som kommer hit och målar finns elva elever, från tre gruppboende på öarna, som regelbundet ger sig hän åt konsten. Alla har sin stil. Och de utvecklas individuellt, det är viktigt, berättar galleristen och konstnären IA Green entusiastiskt. Flera av dem har redan sina bilder klara i huvudet och vet precis vad de vill göra när de kommer hit på kurskvällarna, fyller läraren och skulptören Lena Nahlin i med. Det här projektet startades för några år sedan då IA Green råkade träffa en av männen som nu är med och målar Roland Wijk. Jag hälsade på honom men han var lite blyg, förklarar IA. Sedan tog jag kontakt med FUB och genom dem fick vi hjälp att gå vidare. Deltagarna betalar endast materialet och så ställer Lena och IA upp på sin fritid som lärare och ivriga påhejare. Ja, vi har verkligen roligt tillsammans, tycker IA. De duktiga konstnärerna ställer även ut sina alster någon gång per år, något som gått otroligt bra. Alla har varit så stolta när släkt och vänner kommer och tittar. Det har dessutom lett till att de här deltagarna har blivit mer intresserade av annan konst och nu gärna går på andra utställningar, avslutar IA Green. Text: Conny Åquist, Foto: IA Green Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 F A S T I G H E T S A B TIPP FASTIGHETS AB Bostäder samt affärs-, kontors- och industrilokaler i Torslanda Flygledarevägen 1 Telefon: / , telefax Försäljning av ELDNINGSOLJA DIESEL, BENSIN, SMÖRJOLJOR, M.M. Torslanda Vill du lära dig SPÄDBARNSMASSAGE? ett enkelt sätt för dig att med medveten och kärleksfull beröring fördjupa och stärka kontakten mellan dig och ditt barn. Lämplig ålder 1 7 mån. Är du intresserad av att gå en kurs, kontakta Carina Ekeroth eller gå in på Kinesiskt - Thailändskt - Svenskt A la carte - SUSHI Avhämtning Thai- & Kinamat SUSHI Även abonnering flygledarev Dagens Lunch Mån - Fre Torslanda Psykologen Coacha din självkänsla enskilt eller i grupp. Nya grupper startar v8 Stellan Andersson Legitimerad psykolog och samtalsterapeut. För mer information , BÅTDYNOR Nytillverkning och omklädsel Heinövägen 84, Hönö

7 Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 Det finns två vinnare i Röds Radhusområde, som ligger mellan Shellmacken och Noleredsskolan, nämligen de boende och miljön. Vi räknar att sänka kostnaderna med minst 70 procent, påpekar Gunnar Kjellberg som är en av entusiasterna bakom bergvärmeprojektet. Arbetet påbörjade i höstas och beräknas vara klar i mitten av februari i år. Det hela hade emellertid varit färdigt tidigare men en extra strömförsörjningskabel fick dras och det har försenat projektet med en månad. Radhusområdet är byggt för drygt 40 år sedan och omfattar 111 fastigheter. I början användes olja till uppvärmning och varmvatten installerades emellertid en naturgasanläggning för miljöns och kostnadernas skull. Men det blev inte så mycket billigare, även om det fungerade bättre eftersom gasen sotade mindre, förklarar Gunnar vidare. För några år sedan började man diskutera byte av uppvärmningskälla än en gång. Våren 2007 togs ett beslut att det var dags att göra något. En utredning startades, medlemmarna engagerades i diskussionerna och offerter togs in. Det fanns många val att göra, vilken typ av system, fabrikat och så vidare. Men vi gick inte på det alternativ som var billigast utan på det som vi upplevde var optimalt effektivt för oss, säger Kjell Kahn, från föreningen. Det man fastnat för är fem stycken IVTbergvärmepumpar som skall förse området med värme. För att göra det har 35 hål borrats 195 meter ned i berget. Pumparna beräknas hålla i cirka 20 år men de ger besparingar från första dagen. Det här ger bättre ekonomi för medlemmarna. För varje kilowatt som sätts in fås tre ut. Vi räknar därför att investeringarna skall betala sig på fem sex år, avslutar Kjell Kahn. TEXT & FOTO CONNY ÅQUIST Alla naturintresserade! Välkomna till årsmöte i Föreningen Torslandavikens Naturreservat Inte nog med att vi har landets bredaste listsortiment vi har eget snickeri också! Kulturhuset Vingen Lördagen den 23 februari kl Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar serveras kaffe och saft med dopp. Därefter lyssnar vi till: Bland fåglar och vilda djur i Sydafrika Kåre Ström visar bilder och berättar om sin resa till Sydafrika. Tag gärna med naturintresserade vänner. Fri entré! Hjärtligt välkomna önskar Styrelsen specialist på lister och inredningsträ vard: 7 18 lörd: Femvägsskälet 3, V:a Frölunda tel:

8

9 Har du frågor om varor eller priserbjudanden? Prata med oss i butiken. Har du andra synpunkter eller frågor, kontakta ICA Sverige AB, Kundkontakt, tel Öppet vardagar 9 16, För mer information, se vår hemsida Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

10 Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 Torslanda HK info Torslanda Idrottsväg 3, Torslanda e-post: Tel: , ; Fax: hemsida: THK kom i underläge ganska snabbt i söndagens bortamatch mot Bjurslätt och efter den inledningen lyckades man aldrig komma i fatt och Bjurslätt kunde lättvindigt gå fram till en sjumålsseger med Starten blev som sagt ödesdiger för THK-damerna som efter ett 4-2 underläge tappade till Det var framförallt hemmalagets Nathalie Löfvendal som då överlistade Torslanda. Paussiffrorna stannade på för Bjurslätt. I andra halvlek höll THK relativt jämna steg men kom aldrig riktigt nära. Ett tag stod det till Bjurslätt men THK mötte i söndagens match bottenlaget Banér borta och hade här revansch att utkräva efter den snöpliga förlusten hemma. Efter en jämn match lyckades herrarna till slut klara bägge poängen även om det satt hårt åt. Torslanda tog redan från början initiativet och ledningen men kunde inte gå loss från Banér som stretade emot. Efter första halvlek, som stod 11-9 till THK, fortsatte matchen på samma sätt som före paus. THK var på väg att rycka loss men Banér släpptes in i matchen igen. Banér ledde till och med vid något tillfälle en bra bit in i andra halvlek men THK kvitterade. THK putsade siffrorna något till som får betecknas som rättvist. Problemet för dagen i THK var att man gjorde alltför många tekniska fel, framför allt stegfelen var ett bekymmer. Noterbart från matchen var att två gamla THK-spelare, nu i Bjurslätt, var bäst i hemmalaget. Ulrika Strömmer med 10 mål och Camilla Skoogh i målet storspelade bägge. I THK gjorde Åsa Wilén en stark insats och blev även hon 10-målsskytt. Nu fortsätter kampen för damerna runt nedflyttningsstrecket och närmast gäller Kärra hemma på lördag. Janne Rydehn stod det i absoluta slutskedet innan THK kunde avgöra. Banér sista anfall blev resultatlöst och viktiga för THK var ett faktum. Tränaren Torbjörn Johansson menade efter matchen att THK var det bättre laget och skulle ha punkterat matchen tidigare. - Vi släppte in Banér allt för lätt men som tur var grejade det sig till slut. Närmast gäller Borås hemma nu på lördag. Det är så jämnt i mittskiktet av tabellen så THK måste vara på tårna hela tiden för att undvika att dras in i någon streckstrid i botten. Janne Rydehn Vi visste även att Lidköpings F-96 skulle åka 22 mil för att delta, deras intentioner var kända de var med för att vinna. Våra tjejer var väl peppade med det taktiska spelupplägget som vi ville att de skulle spela, och vi tränare satsade också mycket på att förbereda dem mentalt. Mycket bra fotboll spelades av alla och vi lyckades hålla nollan helgen igenom. Vi mötte Lidköping i första matchen och lyckades vinna med ett mål mot noll. Det var väldigt tight men med vinsten i bagaget kände vi att det här kunde gå vägen. Nästa match mot Qviding var också tuff och vi tog inte chansen att spela det fotbollen som är vår styrka, passningsspelet. Efter att ha spelat oavgjort mot Qviding var tjejerna tvungna att lyfta sig mot Lindome, och det gjorde de. Vinsten mot Lindome innebar kvartsfinalplats där vi segrade mot Mölnlycke efter förlängning. Dagen därpå var det dags att möta Kungsbacka i semifinalen. Tjejerna visste vad som krävdes peppade med en målbild av en plats i finalen tog tjejerna vinsten. Vi mötte Lidköping igen i finalen och segrade med två mål mot noll. Det var en underbart bra fotbollshelg och en bra organiserad cup. En bättre start på 2008 kunde man inte önska sig. Tränarna F-96 Vad händer på Vingen? Onsdag 13/2 Sportlovsbio Nanny McPhee. Barntillåten. Torsdag 14/2 Sportlovsbio Kirikou och vilddjuren Barntillåten. Lördag 16/ Manon Lescaut Direktsänd opera från Metropolitan, New York Söndag 17/ Matiné Wallace & Gromit - Varulvskaninens förbannelse. Barntill Bio Persona non grata Fr. 7 år Måndag 18/ Teater I lodjurets timma Svenska Kyrkan Onsdag 20/ Temakväll Skamfilad Svenska Kyrkan Fredag 22/ Bio Morgan Pålsson - världsreporter Lördag 23/ Bio Morgan Pålsson - världsreporter Söndag 24/ Matiné Wallace & Gromit - Varulvskaninens förbannelse. Barntillåten Bio Morgan Pålsson - världsreporter Onsdag 27/ Föreläsning med David Lega Sportfront PREMIÄR! Lördag 1/ Konsert : West of Eden samt medlemmar ur Göteborgs Symfoniker. UTSÅLT Medlemskort, 50 kr för 2008, köper du i Vingens reception. Första filmen gratis, därefter 30 kr för söndagsmatiné, 50 kr för vuxen dagbio, barnvagnsbio. Amhults torg, Torslanda Tel I GÖTEBORG BJÖRLANDA FÖRSAMLING Onsdagen den 13 februari Veckomässa Söndagen den 17 februari 2 söndagen i Fastan Högmässa Onsdagen den 20 februari Veckomässa Söndagen den 24 februari 3 söndagen i Fastan Högmässa TORSLANDA FÖRSAMLING Söndagen den 17 februari 2 söndagen i Fastan Högmässa. Avtackning av kyrkoherde Anders Wannebo och kyrkvärd Birgitta Belin. Planering av Livsrumsgudstjänst från kl 13 i församlingshemmet. Välkomna! Musikgudstjänst. Vokalensemblen Media Vita framför ett musikaliskt kåseri. Onsdagen den 20 februari Kort morgonmässa Söndagen den 24 februari 3 söndagen i Fastan Familjegudstjänst Torslanda Kristna K U L T U R C E N T E R MAUDS GARN Sandlyckev 37, Hönö Tel: Öppet: mån-fre lör Cafégudstjänst! Söndag 17 februari kl är ett nytt tillfälle att komma till vår Cafégudstjänst på kulturhuset Vingen. Då får vi höra Lars Henriksson tala över ett aktuellt ämne. Thomas Holgersson från Nimbus, Öckerö sjunger och leder i lovsång.väl mött i Tärnan, lokalen innanför kulturhusets café! Årsmöte Söndag 24 februari kl samlas vi till församlingens årsmöte. Vi ses i Salskraken en trappa upp från caféet. Smågrupp De som vill träffas också i smågrupp mitt i veckan för fika, gemenskap och bön. Oftast onsdagskvällar och vi alternerar mellan olika hem. Aktuell info ges på våra möten. EN NY KRISTEN FÖRSAMLING PÅ VÄSTRA HISINGEN Välkommen!

11 Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 För Dig med Astma, bronkit & kol eller liknande symtom som: tungt att andas, behov av att ta djupa andetag, ökad mängd slem, hosta eller svårt att få luft. Thoracal andningsmassage Se Studier är gjorda på Sahlgrenska med mycket goda resultat. Jag samarbetar med en allergiläkare som heter Kaj Theman. 10 minuterssuccén Vibrationsträning Bra rehab träning Ökar cirkulation & fettförbränning. Sköljer bort slaggprodukter & reducerar celluliter. Stärker muskulatur & benvävnad även vid artros. Sänker stresshormon & höjer serotoninhalten vilket gör dig glad. Förbättrar koordination & stabilitet mm. 499 kr för 10 ggr tom kr 3 ggr introd. med handledning KLASSISK SVENSK MASSAGE THORACAL MOBILISERING NMT STRETCHING HÄLSA MED HÄNDER Torslanda Torg 2, vid Microblommor tel , Är du kille eller tjej och är intresserad av att prova ishockey? Hisingen Hockeys skridsko- och hockeyskola söker barn födda 1999 och senare. Vi håller till på Rambergsrinken, söndagar mellan kl Baskravet är att barnen är utrustade med godkänd hjälm, galler för ansiktet och ett halsskydd. För mer info kontakta Percy Pihl på kanslit De som vill prova på de återstående gångerna, 17 och 24 feb. samt 2 och 8 mars (lördag), deltar utan kostnad! Varmt välkomna till Hisingen Hockey! Välkommen till Torslandas stora sportbutik. (1500 m 2 ) Foto: Robert Larsson Butiken är fylld med nyinkomna vårnyheter från: NOLITA PUMA CASALL ADIDAS ODD MOLLY KEMPA m. fl. Mån-fred , lörd 10-15, sönd Tel G:a Flygplatsv. 26 TORSLANDA m. fl.

12 Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 PRIVATMARKNAD Familj (60:-) Köpes (40:-) Säljes (40:-) Uthyres (40:-) Sökes (40:-) Övrigt (40:-) 1-2 r.o.k önskas hyra i Torslanda med omnejd fr o m april/ maj av skötsam och rökfri tjej. Även intresse av lantligt läge. /Ring Susanne, , Har en Ryds och en för uthyrning. Till båtarna finns 10 hk motorer och åror, dragg mm. Uthyres helg, vecka eller hela sommaren. /Tel Vi jobbar hårt på att få tag på någon men det är svårt. Det är klart bekymmersamt att rekrytera läkare. Många tycker att det är långt hit ut, problem med vägen och så vidare, det skulle i så fall vara någon som redan bor här ute, då vore det lättare. Det är dessutom läkarbrist inom primärvården, det finns ganska många luckor att fylla runt om, förklarar tillförordnad vårdcentralschef Carina Axelsson. Det är även svårt att få tag på hyrläkare men jag jobbar även på det alternativet, säger Carina Axelsson vidare. Intagningarna till läkarlinjerna har visserligen ökat men utbildningen är lång så det tar tid innan det slår igenom ute på fältet. Dessutom finns risken att många nyutexaminerade går direkt ut som hyrläkare. Jag vill dock poängtera att vi har jättemycket andra resurser i form av övrig personal distriktssköterskor, kuratorer och så vidare. Det är ju inte alltid nödvändigt att träffa en läkare. Text: Conny Åquist, Foto: Bengt Wester Matilda Palm och Frida Karlsson styrde resolut stegen mot Aleks bageri på Öckerö för att köpa bullar. Med i släptåg hade tjejerna islandshästen Tivvi. Tyvärr fick hästen inte komma in, dörren var för trång samt att hälsovårdsnämnden inte gillar djur i bagerier. Men det gjorde inte så mycket för Tivvi var nöjd med sin egen hödiet och därmed slapp tjejerna dela med sig. Vi tar hand om henne under tiden som ägaren, Johanna Timar, är på semester, berättar Matilda. Text och foto: Conny Åquist Skutehagens elever gick en tuff match mot en klass från Västra Frölunda, endast en halv poäng skilde de båda lagen åt. Det var tajt men det gick vägen även denna gången, förklarar klassföreståndaren Shahla Mirzania. Spänningen stiger onekligen hela tiden i denna rafflande kunskapsmatch mellan femteklassarna. Text: Conny Åquist I en tidigare artikel så berättade vi att vi skulle göra en turnè våren Nu é det klart att det blir av 5 april i ungdomens hus i Partille. Detta kommer att vara enbart en ungdomsföreställning för ungdomarna i Partille. Törs vi landa kommer att göra en stor familjeföreställning På kulturhuset i Frölunda den 19 april där det bästa vi har gjort kommer att vara med. Den person som har hjälpt oss med detta är Jim Jidhe som kommer från studiefrämjandet. Han har även medverkat i Rockbandet Alien, hade en hitlåt som hette Only one women. Jim Jidhed har också varit med i schlagerfestivalen 1991 med låten Kommer du ihåg mig? Vi kommer inte att ha någon föreställning i Torslanda nu i vår, så vi hoppas att föräldrar och vänner kommer och stöttar oss i Frölunda Kulturhus. Vid pennan Solveig Wahlström

13 1 w vecka 7 årg för hela tidningens spridningsområde. De enda telefonnumren du behöver! ACO Bilverkstad Plåt & Lack Aleks Konditori Almondy Tårt-Outlet Amhult Redovisning AB Amhults krog Amhulttandläkarna Andalens lampor & presenter Apoteket Viggen AutoMat Catering Bilcenter Torslanda Bilvårdsalongen Torslanda Bjurfors Björlanda församling Björlanda-Torslanda Hembygdsförening Björlandavarvet Blommor av stål Bohusbanken Bohusläns Stenkompani Brandstationen, Torslanda Bulycke ridklubb Bushuset Cardo Door Production AB Catering by Mia Check In Matkultur Cinco C&K Blomsterdesign Combine Work & Leisure Dahlins Däck o Fälg Do & ReDo Torslanda AB Doroteas Bod Sytjänst EGM Sign AB Eliasson & Lund Mek Verkstads AB Euro sko Fastighetsbyrån Fiskstjärnan Fisk Vagnen Skra bro Flight Foto Flygande korven Flygtornet Folktandvården Frisör Izabella Färg boden GDK Göteborgs Data & Kassacenter Godishuset Handelsbanken Hanis Hembageri Hemköp Hemmabutiken Holmqvist Komfortvagnar Hovslagare Joakim Olsson HQ Hälso-Qliniken Hudstudion Hunddagiset Tusen Tassar Hydro Håkans bilservice Hälsa med händer Hällsviks växter ICA Maxi Stormarknad iems Inredning Tyger och Presenter In.at.on Sport AB Inalto Massagebehandling Johans Entreprenad Kattpensionat Lyse Klipperian Klipp In Koala junior store Kulturhuset Vingen Kungälvs Solskydd KvarterskrogN Lady Care Hudvårdssalong , Lagga La Mire Lena Händer Life Hälsobutiken Lilla Varholmens Kiosk Lundby begravningsbyrå Malms väskor Mansås Grafisk Form Massage & Muskelterapeut Meddo Droppinsolarie Mekonomen Mikro Blommor Mums Café My Baby Naprapaten Desirée Odelius New Body Fitness Center Nordea Amhults torg Närpolisen, Torsl., Christer Melvinsson Odén båt & kapell AB Olofssons traktorservice , Osteopatkliniken Rabattfynd Pat s Parfymeri Pizza Huset Skrabro Restaurang Fältet Salong Aquarius Salong Hårkontoret Salong Jasna Hud & Kroppsvård Salong Mariette Salong Veronica s Hårstuga Samtalsterapi Inger Norén San Remo Pizzeria S E B Volvo City Securitas Aroundio , Shell bensinstation Skandia Mäklarna Smycket Stadsdelsförvaltningen Sten Olofssons olje AB Stick In Lek o Presenter Svensk Fastighetsförmedling Swedbank Synsam Sörreds Byggvaruhus AB Tandläkare Andreas Holmlund T-D bilservice Thule Hästtrailercenter Tifo Marin , Tommys Pizzeria Tom s Eventbyrå Top Hair Tors-klippet Torslanda balettskola Torslanda Begravningsbyrå Torslanda Billots HB , /992 Torslanda blommor Torslanda Byggkonsult AB Torslanda CSJ Bil & Däck Torslanda Djurklinik Torslanda Fisk Torslanda Frukthall Torslanda Färg Torslanda församling Torslanda Golfklubb Shop Torslanda HK Torslanda IK Torslanda Järn Torslanda Kamin & Värme Torslanda Optik Torslanda Skomakeri Torslanda Taekwon-Do klubb Torslanda Tidningen Torslanda Zoologiska Triumfglassbutiken Trollsländans friskvård & massage Trädfällningsspecialisten Tuvebäcks Byggnadsplåtslageri Ventilationsprodukter-Delivent AB Vårdcentralen Wintby fastighets AB Öckerö kommun Björkö hotell Björkö Maskin Brygghuset Källö-Knippla Dako Dovstedt datakonsult Djurkliniken Hönö Fiskemuseet Hönö Djurbutik Hönökakan Café Konst & Kultur Hönö skor Inga-Lills Vitalbod Modebutik Josefin Nimbus Café Pyssel & Papp Restaurang Seaside Björkö Securitas Aroundio , Sjöbodsbutiken - Hönö Röd SVANHOLM ARKITEKT SAR/MSA Texon tyger Öarnas Hälsocenter Öckerö Cykelservice Öckerö kommun Öckerö Turistbyrå Nästa nummer utkommer 20 februari Vill du att dina kunder ska hitta dig? Röd fet stil...75:-/vecka Fet stil...45:-/vecka Normal stil...30:-/vecka Minsta tiden för medverkan är 6 månader. Är du intresserad? Kontakta Lotta Nilsson på telefon eller Har du tips om något intressant vi kan skriva om? Kontakta oss på Flygmotorvägen 3, Torslanda

14 OzKF Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 & RULW knåp Melodikrysset v.7-16 februari LÖSNINGEN V Melodikrysset lördag kl i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, Stockholm Namn:... Adress:... Postadress:... 'FCSVBSJ 7FDLB,SZTTFU QSFTFOUFSBT BW *$".BYJ J 5PSTMBOEB /BNO "ESFTT 1PTUBESFTT - ztojohfo TLBMM JOMjNOBT TFOBTU GFCSVBSJ -jnob MzTOJOHFO J UJEOJOHFOT CSFWMlEPS IPT 5PSTMBOEB 4LPNBLFSJ JOOF IPT )FNLzQ FMMFS Ql UJEOJOHFOT TUjMM IPT *$".BYJ FMMFS TjOE JO EFO UJMM 5PSTMBOEB 5JEOJOHFO 'MZHNPUPSWjHFO 5PSTMBOEB.jSL LVWFSUFU NFE ³,SZTTFU WFDLB ³ 7JOOBSF QVCMJDFSBT J 5PSTMBOEB 5JEOJOHFO TPN VULPNNFS WFDLB %F GzSTU zqqobef SjUUB TWBSFO WJOOFS QSFTFOULPSU Ql IPT *$".BYJ 5PSTMBOEB VINNARE 7JOOBSF BW QSFTFOULPSU WFDLB -FOB 1BMNRWJTU )KVWJLT #SZHHWjH 5PSTMBOEB -JOO 1FSTTPO 7JULMzWFSO 5PSTMBOEB (VOJMMB +POTTPO (SzOBIKHTWjHFO 5PSTMBOEB

15 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/ Gomorron Sverige UR Rapport På spåret Packat & klart (R) Film: Kattbreven Andra Avenyn Rapport Benidorm UR Direkt: Skidskytte Bolibompa Bobster Rapport med A-ekonomi Uppdrag granskning Tv-stjärnan Dubbat The Tudors Lucky i knipa (R) Rapport Kulturnyheterna (R) Om ett hjärta 0.20 Robins (R) 0.50 Entourage (R) Sändningar från SVT direkt Omid Djalili show (R) Rakt på med K- G Bergström (R) Perspektiv Eftersnack (R) Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Rapport Direkt: Skidskytte Kulturnyheterna Regionala nyheter Beckman, Ohlson & Can (R) Entourage Wallace & Gromit: Magnifika mackapärer (R) Filmkrönikan Aktuellt Velvet Sportnytt Regionala nyheter Direkt: Eftersnack The Sarah Silverman program Babel special (R) Sverige! (R) Brotherhood (R) 6.30 Dagsändningar Sjukhuset Säsongstart: Men in trees Säsongstart: Top model Women s murder club Navy CIS /2 män (R) 0.25 How I met your mother 0.50 Xena: krigarprinsessan 1.45 Los Lopez 2.10 Forever Eden 3.00 Film: The first 20 million Home and away 5.50 Nyhetsmorgon Nyheterna Efter tio Nyheterna Efter tio Jackpot Hem till gården Nyheterna Dagens rätt Nya tider (R) Nyheterna Dawson s creek Tredje klotet från solen (R) Will & Grace (R) Alex och kärleken Pokerfejs (R) Keno Pokerfejs (R) Lotto med drömvinsten Ekonominyheterna Vädret Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna Jeopardy! Fredsstyrkan Säsongstart: Lost Nyheterna och Sporten Vädret Lokalt väder Trav: Vinnare kavalkad Kvällsöppet med Ekdal Jordan, rättsläkare (R) 0.40 Love my way (R) 1.30 Don Quijote (R) Nattliv 6.10 Dagsändningar Christine Vänner Roomservice Säsongstart: Grey s anatomy Fråga Olle Girls of the Playboy mansion Seinfeld CSI 0.25 Jay Leno show 1.25 Law & order: Special victims unit 2.15 Magnum 3.15 MacGyver 4.10 Fashion house Grey s anatomy (R) 6.00 Gomorron Sverige 9.30 UR Rapport Landet som Stalin tog (R) Lantz i P4 (R) Robins (R) Film: Kalle Blomkvist och Rasmus Dubbat (R) Rapport Plus Sagoträdet Direkt: Skidskytte Bolibompa Bobster Rapport med A-ekonomi Antikrundan Brottet Hugg Debatt Rapport Kulturnyheterna (R) Uppdrag granskning 0.20 Klass 9A 1.20 Out of practice (R) Sändningar från SVT direkt Sami nieida jojk Eftersnack (R) Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Rapport Direkt: Skidskytte Kulturnyheterna Regionala nyheter Direkt: Skolfront Papas kappsäck Fara på taket Aktuellt Carin 21: Sportnytt Regionala nyheter Film: 8 1/ Det försvunna slutet 6.30 Dagsändningar Cityakuten Happiness (R) Top model Simpsons /2 män Extreme home makeover Happiness Sjukhuset Du är vad du äter Efterlyst Damages Navy CIS /2 män (R) 0.25 How I met your mother 0.50 Xena: krigarprinsessan 1.40 Los Lopez 2.10 Forever Eden 3.00 Film: Buddy Home and away 5.50 Nyhetsmorgon Nyheterna Efter tio Nyheterna Efter tio Jackpot Hem till gården Nyheterna Dagens rätt Nya tider (R) Nyheterna Dawson s creek Tredje klotet från solen (R) Will & Grace (R) Alex och kärleken Pokerfejs (R) Keno Pokerfejs (R) Ekonominyheterna Vädret Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna Jeopardy! Supernanny: Fallet Jackson Private practice: Come rain or shine Nyheterna och Sporten Vädret Lokalt väder Californication rock Survivor 0.50 Boston legal (R) 1.45 Nattliv Deadwood (R) 6.10 Dagsändningar Grey s anatomy America s funniest home videos Christine Vänner Kustbevakarna & SSRS Criminal minds Gordons kitchen nightmares Seinfeld CSI 0.25 Jay Leno show 1.25 Law & order: Special victims unit 2.20 Magnum 3.20 MacGyver (R) 4.10 Fashion house Grey s anatomy (R) 6.00 Gomorron Sverige 9.30 UR Rapport Grön glädje (R) Min stora dröm Melodifestivalen 2008: Deltävling 1 (R) Törnfåglarna (R) Rapport Gomorron Sverige Klass 9A (R) Bolibompa Bobster Rapport med A-ekonomi På spåret Robins Alpint Film: Mystic river 0.15 Rapport 0.25 Kulturnyheterna (R) 0.35 Dubbat (R) 1.05 Film: Vingar av glas Sändningar från SVT direkt Direkt: Alpint Tre violinister: Hilary Hahn (R) Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Rapport Go kväll Kulturnyheterna Regionala nyheter Lantz i P Marcello Mastroianni Aktuellt Nöjesnytt: Melodifestivalen special Sportnytt Regionala nyheter Brotherhood Det känns som fredag igen! 0.10 The Tudors (R) Filmkrönikan 6.30 Dagsändningar Oprah Winfrey (R) Rachael Ray Momento Våra bästa år Oprah Winfrey Cityakuten Happiness (R) Top model Simpsons Scrubs Singing bee (R) Happiness (R) Film: Deuce bigalow: European gigolo Women s murder club (R) 0.00 Damages (R) 1.00 Film: Jackie Chan: Who am I? 2.55 Film: Vild och galen i Beverly Hills Ricki Lake 5.50 Nyhetsmorgon Nyheterna Efter tio Nyheterna Efter tio Jackpot Hem till gården Nyheterna Dagens rätt Nya tider (R) Nyheterna Dawson s creek Tredje klotet från solen (R) Will & Grace (R) Alex och kärleken Fredagsflex Pokerfejs (R) Keno Pokerfejs (R) Ekonominyheterna Vädret Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna Postkodmiljonären Let s dance Hjälp! Nyheterna Let s dance Numbers Boston legal 0.40 Film: Vem sköt Victor Fox? Film: Stadens hämnd 6.30 Dagsändningar Kyle XY America s funniest home videos Grey s anatomy Living Lahaina Psych America s funniest home videos Film: American pie The wedding CSI Miami (R) Fråga Olle (R) 0.25 Jay Leno show 1.25 Girls of the Playboy mansion (R) 1.55 Hollywood uncensored (R) 2.25 Law & order: Special victims unit 3.20 MacGyver Fashion house 8.00 Bolibompa 9.00 Säsongstart: Karamelli 9.30 Sagoträdet (R) 9.45 Riddaren från Pelargonien (R) Folkoteket (R) Hjärnkontoret (R) Hasses brorsas låtsassyrras kompis (R) Fieteri (R) Plus (R) Packat & klart (R) Tv-stjärnan Dubbat (R) Andra Avenyn (R) Uppdrag granskning Om ett hjärta (R) På spåret Bolibompa Barnserie Rapport Nyhetsrapportering Sportnytt Direkt: Melodifestivalen 2008: Deltävling 2 Musiktävling Brottskod: Försvunnen Kriminalserie från Kommissarie Lynley (R) Brittisk kriminalserie från Rapport Out of practice 0.20 Film: Dr T och kvinnorna Sändningar från SVT Gomorron Sverige i veckan Vinterstudion Direkt: Längdskidor Vinterstudion Direkt: Skidskytte Vinterstudion Direkt: Längdskidor Direkt: Skidskytte Vinterstudion Perspektiv (R) Den ryska månbilen (R) Helgmålsringning Rapport Landet runt Trons Europa London live Parkinson Nästa resa (R) Rapport Film: Dirty pretty things Get up stand up (R) Kalla spår (R) 6.30 Dagsändningar Ett geni i familjen Scrubs All of us Momento Sjukhuset (R) Scrubs (R) Familjeakuten Förhäxad Du är vad du äter (R) Design: Simon & Tomas (R) Film: Älskade spion Film: Dogdeball: A true underdog story Film: New best friend 0.55 Film: Willow 3.05 Ricki Lake Home and away 5.50 Barnprogram 8.59 Nyhetsmorgon lördag Bygglov (R) Sverige i veckan CBS 60 minutes Pang i bygget (R) Film: Big trouble Keno Vinnare: V Nyheterna Vädret Postkodmiljonären Det kallas kärlek Lotto, Joker och Drömvinsten Film: Se upp för dårarna Nyheterna och vädret Film: Se upp för dårarna, forts Film: Against the ropes Film: Ondskans ansikte 6.15 Dagsändningar 8.30 Ska du säga! 8.55 Universums mittpunkt Capish Degrassi: The next generation Summerland Vänner Living Lahaina (R) Titta, vi reser Top gear best of 06/ Film: Polisskolan: Uppdrag i Moskva Kustbevakarna & SSRS (R) Roomservice (R) Film: Bulletproof Monk CSI klassiker America s funniest home videos CSI Miami Saturday night live Film: United States of Leland 1.30 CSI NY (R) 2.30 Film: Hustle 4.10 MacGyver Who rules the roost 8.00 Bolibompa Lilla Sportspegeln (R) 9.45 Vinterstudion 9.55 Direkt: Längdskidor Disneydags (R) Rea (R) Debatt Antikrundan (R) Välkommen till Hebron (R) UR Anslagstavlan Bolibompa Reprisstart: Skärgårdsdoktorn (R) Rapport Andra Avenyn Sportspegeln Agenda Genusmaskineriet Grön design Rapport Tv-stjärnan (R) Min stora dröm 0.20 Brottskod: Försvunnen (R) Sändningar från SVT Trons Europa (R) 8.30 Landet runt 9.15 Go kväll (R) Gudstjänst Direkt: Längdskidor Direkt: Skidskytte Vinterstudion Direkt: Alpint Vinterstudion Direkt: Skidskytte Vinterstudion Carin 21: Marcello Mastroianni (R) Sportnytt Regionala nyheter Rapport Sverige! Tre violinister: Daniel Hope Dokument inifrån: Bäst barn vinner! Aktuellt Regionala nyheter Nip/Tuck Mamma Velvet (R) London live 6.30 Dagsändningar Hemma hos Fran Momento Dr. Vegas Love inc Listen up Emily s reasons why not Film: Spot En hund på rymmen På heder och samvete Top model Kanada Top model 9 (R) Singing bee Film: King Kong 0.45 My name is Earl 1.10 Film: Styrka 10 från Navarone 3.25 Efterlyst (R) Home and away 5.50 Barnprogram 8.59 Nyhetsmorgon söndag Let s dance (R) Monstrens tid (R) Film: Spy kids 2: De förlorade drömmarnas ö Keno Vinnare: V Robin Hood Nyheterna och vädret Kalla fakta Sporten I en annan del av Köping Film: Wallander: Bröderna Nyheterna och vädret Film: Wallander: Bröderna, forts Fotbollskanalen Jericho 0.30 Min för evigt (R) 2.10 Nattliv 3.10 CBS 60 minutes (R) Kalla fakta (R) Lättlagat (R) 6.15 Dagsändningar Capish Degrassi: The next generation Summerland Vänner Saturday night live (R) McLeods döttrar I huvudet på Gynning (R) Brothers & sisters (R) Grey s anatomy (R) Surf patrol Hollywood uncensored Hemma hos Jamie ELLE-galan Film: Dirty Dancing Cold case Criminal minds (R) Battlestar Galactica 0.35 Poker The game 1.35 Caesars 24/ MacGyver 3.20 The bachelor Who rules the roost 6.00 Gomorron Sverige 9.30 UR Rapport Agenda Sportspegeln (R) Film: Att angöra en brygga Andra Avenyn (R) Rapport Gomorron Sverige Garage Krokomax Bolibompa Bobster Rapport med A-ekonomi Andra Avenyn Seriestart: Kungamordet Min stora dröm Rapport Kulturnyheterna (R) Melodifestivalen 2008: Deltävling Vita huset (R) Sändningar från SVT direkt Gudstjänst (R) Landet runt (R) Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Rapport Direkt: Fråga doktorn Kulturnyheterna Regionala nyheter Carin 21:30 (R) Bestäm dig! Aktuellt Hockeykväll Sportnytt Regionala nyheter Beckman, Ohlson & Can Tre violinister: Daniel Hope (R) Papas kappsäck (R) Nip/Tuck (R) 6.30 Dagsändningar Simpsons /2 män Extreme home makeover Happiness Sjukhuset Design: Simon & Tomas Cityakuten Shark Navy CIS /2 män (R) 0.20 How I met your mother 0.50 Xena: krigarprinsessan 1.45 Forever Eden 2.40 Film: Tillbaka till kärleken Ricki Lake 5.50 Nyhetsmorgon Nyheterna Efter tio Nyheterna Efter tio Jackpot Hem till gården Nyheterna Dagens rätt Nya tider (R) Nyheterna Dawson s creek Tredje klotet från solen (R) Will & Grace (R) That 70s show (R) Pokerfejs (R) Keno Pokerfejs (R) Ekonominyheterna Vädret Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna Jeopardy! Anna Pihl American idol Nyheterna och sporten Vädret Lokalt väder Tre i samma säng Medium (R) 0.35 Advokaterna (R) 1.30 Säsongstart: Lost (R) Nattliv Lättlagat 6.10 Dagsändningar Sabrina tonårshäxan Överbegåvade barn Gilmore girls Kyle XY America s funniest home videos Grey s anatomy America s funniest home videos Christine Vänner Outsiders CSI NY Seriestart: To catch a predator Seinfeld CSI 0.25 Jay Leno show 1.25 Law & order: Special victims unit 2.15 Magnum 3.15 MacGyver 4.10 Poker The game Grey s anatomy (R) 6.00 Gomorron Sverige UR Rapport Debatt Robins Film: Falla vackert Andra Avenyn Rapport Gomorron Sverige Anaconda Krokomax Bolibompa Bobster Rapport med A-ekonomi Andra Avenyn Packat & klart Plus Klass 9A Film: Förvandlingen Rapport Kulturnyheterna (R) Brottet (R) Sändningar från SVT direkt Parkinson (R) Fråga doktorn Hockeykväll (R) Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Rapport Go kväll Kulturnyheterna Regionala nyheter The comeback (R) Rakt på med K-G Bergström Omid Djalili show Aktuellt Babel special Sportnytt Regionala nyheter Eftersnack Grosvold Marcello Mastroianni (R) Supernatural (R) 6.30 Dagsändningar Extreme home makeover Happiness Sjukhuset Sista chansen: 500-kiloskliniken Film: Mina jag och Irene Navy CIS /2 män (R) 0.35 How I met your mother 1.00 Xena: krigarprinsessan 1.55 Forever Eden 2.50 Film: Kung Pow: Enter the fist 4.15 Ricki Lake Home and away 5.50 Nyhetsmorgon Nyheterna Efter tio Nyheterna Efter tio Jackpot Hem till gården Nyheterna Dagens rätt Nya tider (R) Nyheterna Dawson s creek Tredje klotet från solen (R) Will & Grace (R) That 70s show (R) Pokerfejs (R) Keno Pokerfejs (R) Ekonominyheterna Vädret Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna Jeopardy! Bygglov House Nyheterna och sporten Vädret Lokalt väder Film: De omutbara 1.00 Millennium (R) 1.55 Osbournes (R) Nattliv Robin Hood (R) Lättlagat (R) 6.10 Dagsändningar Vänner (R) Gilmore girls Kyle XY America s funniest home videos Grey s anatomy America s funniest home videos Christine Vänner Gossip girl I huvudet på Gynning Rules of engagement Brothers & sisters Seinfeld CSI 0.55 Jay Leno show 1.55 Law & order: Special victims unit 2.50 Magnum 3.50 MacGyver 4.45 Fashion house Grey s anatomy (R)

16 fastighetsbyran.se TORSLANDA / BJÖRLANDA / ÖCKERÖARNA / SÄVE TORSLANDA - LILLEBY HÖNÖ Utgångspris :- 6 rok, varav 4-5 sovrum Boyta 144 kvm Tomt 255 kvm Byggt 1968 Adress: Brisvägen 5 Visas sön 17/ Rymligt och välplanerat radhus på den vackra skärgårdsön Hönö. Bra läge på en lugn återvändgata o. nära både hav samt barnomsorg. Ett badrum är exklusivt renoverat under -07 med bl.a. sjösten o. musik. Härligt uterum med både el o. värme förlänger sommaren. Fastighetsmäklare Jörgen Laurenius Tel: Webbnr: :a TORSLANDA - AMHULT Utgångspris :- 4 rok, varav 3 sovrum Boyta 117 kvm, biyta 28 kvm Tomt kvm Trädgårdstomt Byggt 1991 Adress: Kvarnfallsvägen 5 Visas söndag 17/2 Ring för bokning! Pedantskött villa med allt i ett plan och ett härligt läge i havsnära Lilleby. Bekvämt boende med bl.a. centraldammsugare, vitvaror i arbetshöjd, bastu, bra förvaring, garage och ett uterum. Fint ekkök från -05 och två smakfullt renoverade badrum. Insynsskyddad altan i soligt sydvästläge med vy över den vackra trädgården. Fastighetsmäklare Andreas Paulsson Tel: Webbnr: Utgångspris :- Boyta 81 kvm Avgift 4.707:-/mån inkl värme, VA Hiss: Ja. Adress: Gösta Andrées gata 8 Visas sön 17/ Nästan nytt i populära Amhult med nära till allt! Ett modernt och stilfullt boende med genomgående smakfulla materialval. Stort kök med skåp i vitlaserad ek och ett rymligt badrum med praktisk tvättavdelning. Fantastisk inglasad balkong med em-sol och fritt läge. Fastighetsmäklare Jörgen Laurenius Tel: Webbnr: :a TORSLANDA - CENTRALT 3:a TORSLANDA - LILLEBY SÅLD Utgångspris :- Boyta 77,5 kvm Avgift 3.121:-/mån inkl värme, VA, kabel-tv Hiss: Nej. Adress: Kvarnkullevägen 6 U Visas sön 17/ Toppfräsch gavellägenhet renoverad -06 i eftertraktade brf Kvarnkullen. Ett av de bästa lägena i området, gränsande mot ett litet skogsparti. Läckert badrum med dusch i betongglas och förberett för tvättmaskin. Ostörd balkong med em-sol och vacker vy över skogen. Nära komm., affärer och barnomsorg. Låg avgift. Fastighetsmäklare Jörgen Laurenius Tel: Webbnr: Utgångspris :- Boyta 74,2 kvm Avgift 5.020:-/mån inkl värme, VA, kabel-tv, carport Hiss: Nej. Adress: Lilleby Ås 7 Ring för bokad visning 14/2 Nu har vi nöjet att förmedla en fräsch 3:a med radhuskänsla på Lilleby Ås. En gavel med fritt läge och balkong i sydväst med skön em/kvällssol. På framsidan finns balkong med förmiddagssol. Mycket välhållet byggt -02 med genomgående smakfulla färgval. Nära till barnomsorg och kommunikationer. Carport ingår i avgiften. Fastighetsmäklare Jörgen Laurenius Tel: Webbnr: :a TORSLANDA Vi vet vad din bostad är värd. Utgångspris :- Boyta 76,4 kvm, biyta 5 kvm Avgift 3.770:-/mån inkl värme, VA och parkeringsplats Hiss: Nej. Adress: Fornborgsgatan 11 Visas sön 17/ Välplanerad 3:a med låg avgift. Exklusivt badrum med kakel, klinker, golvvärme och bubbelbadkar. Lägenheten är beskaffad med det lilla extra som högtalare i badrum och belyst vinställ i köket. Inglasad balkong i härligt söderläge. Bra förening med gym, solarium, hobbyrum mm. Våning 2 av 2. P-plats, bredband. Fastighetsmäklare Robin Johansson. Tel: Webbnr: Beställ de senaste försäljningssiffrorna från din gata helt kostnadsfritt (värde 100 kr). Välkommen till fastighetsbyran.se TORSLANDA , G:A FLYGPLATSVÄGEN 35F

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR?

Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR? Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR? 2. VID EN HASTIGHETSKONTROLL STOPPADE POLISEN EN BILIST SOM KÖRDE 69 KM/H. HÖGSTA TILLÅTNA HASTIGHET VAR 50KM/H. HUR MYCKET

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an!

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! MMK-NYTT 7 11 februari ÄNTLIGEN dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! AKTIVITETER PÅ MMK 7 11 FEB LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Köket/Aktiviteter Mariokart 13.30 (Kenneth) Bakning

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Visningsplan TV4 Sverige AB

Visningsplan TV4 Sverige AB Visningsplan TV4 Sverige AB Kanal: Sjuan och TV4 Annonsör: Englesson Sverige AB Period: 2013-10-14-2013-11-10 Station/Sändare Kanal Vecka Datum Tid Program Filmkod Filmnamn Kunds filmkod Längd Stockholm

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare!

Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare! Postens Gruppförsändelse 2012 10 11 Årg. 39 v. 41 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare! Den placeras

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Nytt annonskoncept 2012 ANNONSERNA TIDIGARE... Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Stor

Läs mer

nya fina erbjudande varje dag!

nya fina erbjudande varje dag! SÖndagar öppnar toppengallerian kl. 11.00 och ICa toppen med förbutik kl. 09.00 gäller vecka 44 om inget annat anges. GALLERIAN Öppettider Vard 10-20 LÖR 10-17 sön 11-17 ICA TOPPEn Öppettider Vard 9-20

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli Det här veckobrevet blir ett fjortondagarsbrev, helt enkelt för att vi inte har varit så mycket på barnhemmet p.g.a. Unicefs utbildning i Khao Lak.

Läs mer

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde.

Sågbladet är ett samarbete med. Januari - April 2015 SÅGBLADET. ill: Peter d Agnan. Gamla landsvägen över ån. Foto: Caroline Åkerman. www.hejde. Sågbladet är ett samarbete med Januari - April 2015 SÅGBLADET ill: Peter d Agnan Gamla landsvägen över ån Foto: Caroline Åkerman MATINÉ FÖR BARN Söndag den 8/2 Kl.15.00 visas i bygdegården Victor och Josefine

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285

Sportlovs- program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovs- Nöjeshuset ******************************** program 2014 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 eller 072-2461285 Sportlovsöppet (bad) i Emmaboda Bad och Träningscenter Mån: 13:00

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Kulturhuset i Kungsängen

Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset i Kungsängen Kulturhuset blir verklighet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 togs beslut om att bygga kulturhuset mitt i Kungsängen. Vi bygger totalt 2 500 kvadratmeter

Läs mer

SOLDATHEMMET INFORMERAR. Sopplunch Tisdagen den 12/11 kl.11.30. Behöver ni skjuts till Soldis ring oss på 0251-30082 så hämtar vi er.

SOLDATHEMMET INFORMERAR. Sopplunch Tisdagen den 12/11 kl.11.30. Behöver ni skjuts till Soldis ring oss på 0251-30082 så hämtar vi er. Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 10 Oktober 2013 SOLDATHEMMET INFORMERAR Sopplunch Tisdagen den 12/11 kl.11.30 Behöver ni skjuts till Soldis ring oss på 0251-30082 så hämtar vi er. Gäller endast

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen Resor Frivilliga åtagande Avtal En klädbutik ska rea ut förra årets jackor för 999 kr. De annonserar, men

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

MARIA. på torsdag i sal 3. MiniNYTT. 12-16 september

MARIA. på torsdag i sal 3. MiniNYTT. 12-16 september MARIA 12-16 september MiniNYTT Fotboll för tjejer på torsdag i sal 3 aktiviteter PÅ MMK 12 16 September LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bakning Bakning Film Frukt 16.00 16.00 16.00

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

God fortsättning! Önskar Maria & co.

God fortsättning! Önskar Maria & co. når över.00 hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka 0 onsdag januari 00 årg Personlig omtanke -när du behöver 0-0 0- PIZZA KEBAB HAMBURGARE ÖPPETTIDER MÅNDAG-TORSDAG

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se För snart 10 år sedan beslutade vi att lämna stressen och bilköerna för att hitta en bättre balans i vårt liv och boende. Vi

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Torsdagen den 3 februari 2011 SLÄTTATORSDA. Gåband. inkl motor Ord pris 4.995:- 0512-168 80 0512-408 12 0512-334 60 142

Torsdagen den 3 februari 2011 SLÄTTATORSDA. Gåband. inkl motor Ord pris 4.995:- 0512-168 80 0512-408 12 0512-334 60 142 1 147 75 151 50 29 138 51 171 01 40 24 Gåband Butikerna i Vara Småstad bjuder på kaffe med dopp kl. 17.00 20.00 inkl motor Ord pris 4.995:- 146 161 149 Slättatorsdag 3.900:- 42 För leverans 12 mars. 83

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt 1000 varma tack för den informativa, kunskapsfyllda, lättillgängliga boken Glutenfritt gott och enkelt! Alla lättbakade, goda och säkra recept kommer

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Våra fantastiska barnmodeller

Våra fantastiska barnmodeller Våra fantastiska barnmodeller Vi har världens bästa barnmodeller tycker vi! De skrattar på beställning, går med på tokiga saker utan att ifrågasätta oss tokiga vuxna bakom kameran, svettas i tjocka kläder

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

Träningsvärk - belöningen för hårt muskelarbete

Träningsvärk - belöningen för hårt muskelarbete Syns inte bilderna? Klicka här... Gott nytt år! Nytt år, nya utmaningar! Förra året bjöd på såväl medgångar som motgångar men vi väljer att blicka framåt och minnas det bästa av året. Helena har slagit

Läs mer

1 av 5 2011-06-16 12.29

1 av 5 2011-06-16 12.29 PROGRAM A-Ö / SVT PLAY / NYHETER HEM //7:00//STOCKHOLM////////////////////////////////////////////////////////////// / Man vill ju lära känna dom, säger Oscar Poulsen som ikväll ställer ut Ett porträtt

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

-B a han disk ska nog allt gå bra...

-B a han disk ska nog allt gå bra... Man behöver inte alltid köpa diamanter till en prinsessa, tuggummin går också bra - Fredrika 7 år När man gift sig reser man bort en vecka för att beställa en bebis - Hugo 7 år Pappor köper en ring som

Läs mer

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1 LUNDSKOLAN LUNDBLADET Nummer 1 INLEDNING VÄLKOMMEN Välkommen till det första numret av vår skoltidning. Tidningen kommer att starta som en någorlunda vanlig tidning men kommer efter hand bli något mer.

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Tack för all hjälp under årets två första städdagar!

Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Under lördagen och söndagen hade vi årets första städdagar. Det var 228 medlemmar här de båda dagarna, de flesta var här under lördagen då strax över

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av:

Detta skräddarsydda förslag till Er är planerat och sammanställt, den 15 december 2012, av: Göteborgs stolthet, F98 Qvidings FF, Spanienläger 2013 1-16 april Barcelona är en fantastisk blandning av gammalt och nytt, med världens just nu bästa fotboll, Tyvärr slängde ju Kung Zlatan in handduken

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Nr 03 2013. Årg. 6 21/2-6/3. ung i fokus

Nr 03 2013. Årg. 6 21/2-6/3. ung i fokus Nr 03 2013 Årg. 6 21/2-6/3 ung i fokus FINSPÅNG 10181 10181 Jantzen Reclinerfåtölj 4.895:- Kampanj Komplett kontinentalsäng Gäller t.o.m. 10/3-2013 Nu 8.985:- FINSPÅNG AUDIO VIDEO - FInspång Stora Allén

Läs mer

MARIA. 3-7 oktober. MiniNYTT

MARIA. 3-7 oktober. MiniNYTT MARIA 3-7 oktober MiniNYTT BRÄNNBOLL i Tanto på torsdag! aktiviteter PÅ MMK 3 7 Oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Sardinburken på Boule på skolgården Bad Brännboll i Tanto Långhopprep

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk)

Kurs B Motsvarande i CEFR A1/A2 (Gemensam europeisk referensram för språk) Läsförståelse Den studerande ska kunna förstå och använda enkla texter i vanliga situationer i vardagslivet, t.ex. anpassade berättande eller beskrivande vardagsnära texter vardagliga meddelanden och annonser

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer