VÅREN ÄR HÄR! Nu är butiken fylld med härliga barnkläder i sköna färger och coola märken för barn mellan 0-5 år. Välkommen in!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅREN ÄR HÄR! Nu är butiken fylld med härliga barnkläder i sköna färger och coola märken för barn mellan 0-5 år. Välkommen in!"

Transkript

1 når över hushåll och företag i torslanda, björlanda och säve samt öckerö kommun. vecka 07 onsdag 13 februari 2008 årg 16 etablerad 1965 torslandablommor engagemang & kreativitet Torsdag 14/2 öppet 08:00-20:00 Måndag - Fredag 10:00-18:30 Lördag 10:00-15:00 Torslanda Torg /2 Alla Hjärtans Dag Rosor, tulpaner, choklad och kärleksbuketter i massor. Torsdag 14/2 utkörning av blommor i Torslanda 29:- VÅREN ÄR HÄR! Small Paul Nu är butiken fylld med härliga barnkläder i sköna färger och coola märken för barn mellan 0-5 år. Välkommen in! ÖPPETTIDER Måndag-fredag Lördag Molo Katvig Miniature Phister & Philina Small Paul H.J.O.R.T.H Trollåsen Nanoou M.fl. Telefon Gamla Flygplatsvägen Torslanda ALLA -DAG 14 FEB Flygledarevägen 3C, Torslanda LUGN... DU HINNER. VI STÄNGER KL PUSS... Värk i rygg eller nacke? Vi har dagligen akuta tider för naprapatbehandling. Välkommen! Henrik Miltén & Jörgen Magnusson Sörredsgården (på Gymnasium) Torslanda. Telefon

2 Den tidning som du nu läser är mycket tunn. Bara 16 sidor. Den tunnaste tidningen på många år. Orsaken är att det av olika anledningar varit svårt att få våra kunder att annonsera nu i början på året. Det är inte ett unikt problem för vår tidning. Annonsmarknaden överlag har haft problem. Det kan kanske bero på oroligheterna på börsen och annat som rapporteras i olika medier. Vi är måna om att tidningen skall kunna fortsätta att komma ut. Därför håller vi nere tryck- och distributionskostnaderna genom att denna gång göra en liten tidning med knappt 50% annonser. Framöver räknar vi dock med att ta igen vad vi förlorat och åter komma ut med tjocka tidningar på upp till 40 sidor, fyllda med intressant läsning och med intressanta annonser från våra kunder. Intressant läsning har för många varit de märkliga turerna kring industribygget vid Gamla Sörredsvägen och villaområdet Hästlyckan. Att Volvo AB:s dotterbolag sålde fastigheter på Hästlyckan alldeles före det att industribygget påbörjades och att stadsbyggnadskontorets tjänstemän gav bygglov utan att det varit uppe i byggnadsnämnden upplevs av många som märkligt och av de närboende som en katastrof, både ur miljösynpunkt och ur ekonomisk synvinkel. Ansvarig Utgivare/ Redaktion Bengt Wester Annonsansvarig/ Projektledning Karin Cushing Produktion/Teknik Patrik Krook Annonsansvarig/ Projektledning Lotta Nilsson Vid det förra mötet i stadsdelsnämnden i Torslanda ( ) debatterades i demokratisk ordning en motion från Kerstin Ekman (fp) angående bättre skydd för äldre personer som bor hemma och har hemtjänst. Självklart är det så att vi i nämnden arbetar för att hemtjänsten för äldre personer - liksom för andra åldersgrupper - ska ges under betryggande former. Verksamheterna är reglerade i olika lagar. Om vi tar socialtjänstlagen, så sägs det där att äldre människor ska ges möjligheter att leva och bo under självständiga och trygga förhållanden. Vi arbetar naturligtvis med detta som mål. I det skriftliga avslagsyrkande som majoritetsgruppen lämnade vid sammanträdet visade vi på att frågor om trygghet och säkerhet liksom personalfrågor m.m. har stor betoning i olika styrdokument som har antagits i kommunen till ledning för arbetet inom äldreomsorgen. Vi nämnde kommunfullmäktiges Riktlinjer för äldreomsorg i Göteborgs kommun från år 2006, reviderad under Dessa riktlinjer utgör ett mycket väl genomarbetat material för hur arbetet inom äldreomsorgen ska bedrivas och vilka rutiner som ska finnas. Man har fokuserat mycket på de alltmer aktuella trygghetsfrågorna. Bl.a. tar riktlinjerna upp rutiner för information och utbildning av personal i säkerhetsfrågor, att det ska finnas rutiner för legitimationshantering och introducering av personal m.m. I frågan om trygghet för den som har hemtjänst sägs t.ex. detta viktiga att det inte räcker med att personalen tycker att tryggheten är god utan man ska vara lyhörd för synpunkter från den enskilde och de anhöriga och vid behov kunna anpassa insatserna. Torslanda-Tidningen har en mycket trevlig och återkommande spalt; Djurpalten men jag måste be om att få göra några tillrättaläggande när det gäller Id-märkning av katt När katten blivit märkt bör man skicka in registreringen till Svenska Kennelklubben (SKK), som har ansvaret för katt och hundregistret. Denna information är inte korrekt! SKK har inget ansvar för varken hund eller kattregister, Jordbruksverket har ansvar för hundregistret och SKKs kattregister är ett privat register i SKKs regi. Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) har ett ID-register, där det idag finns ca katter, där är det kostnadsfritt att skicka in sin registrering (SKK kostar 130:00). Registren fungerar likvärdigt med undantag för tillgänglighet via Internet men SVERAK kommer under våren/sommaren att åtgärda detta. Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 I september förra året antogs en i kommunen utarbetad plan för äldreomsorgens strategiska kompetensförsörjning. Planen arbetades fram för att vi långsiktigt ska kunna säkerställa god kompetens bland de anställda inom äldreomsorgen. Vi är helt inne på att det är viktigt att hela tiden arbeta med god kvalitet. Detta innebär ständiga anpassningar och förändringar. Till hjälp har vi systemet med Balansen balanserade styrkort som ger bra underlag för att arbeta med ökad kvalitet i stadsdelarnas verksamheter. Det finns fler sådana här styrdokument som vi skulle ha kunnat ha tagit upp. Men frågan för oss blir, behövs det fler utredningar? Är det inte bättre att vi använder oss av redan utarbetade och aktuella handlingar? Vi tycker det vi sparar då pengar, tid och arbetskraft. Detta är vårt motiv, därför yrkade vi i vår grupp vid sammanträdet den 22 januari att nämnden skulle föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen. Givetvis har vi alltså en motivering till vårt fattade beslut både skriftligt yrkande vid nämnden 22 januari samt att vi muntligen motiverade vår ståndpunkt. Vi avslår inga förslag från alliansens sida bara rakt av som man kan få intryck av att alliansen menar i debattartikel i förra numret av TT. Vi tar seriöst ställning till varje sakpolitisk fråga och föreslår därefter att antingen komma med eget förslag för att vi inte delar oppositionens mening eller så tycker vi likadant. Den som vill ta upp frågan på nytt kan naturligtvis göra detta om det skulle kännas befogat. Vi tycker att utredningen i så fall med fördel borde inbegripa alla som har hemtjänst, alltså personer i olika åldrar och med skilda behovsbilder. Men som sagt, för närvarande anser vi inte att det är befogat med en ny utredning. /Socialdemokraterna i Torslanda sdn. SVERAK kan inte ställa sig bakom påståendet väldigt få katter är chip-märkta. Vi anser att många katter är chipmärkta och vi rekommenderar att ID-märkning sker genom s.k. chip-märkning. Precis som Djurspalten säger; chippet är 100% läsligt och det kan man inte med bästa vilja i världen säga om tatuering så jag förstår inte att man rekommenderar detta för katter?? Polisen, tullen, veterinärer och alla kattklubbar har chipläsare! Annette Sjödin, ordförande SVERAK Ekonomi/Redaktion Therese Sjöqvist Postadress Torslanda Tidningen AB Flygmotorvägen Torslanda Org/Vat: Plusgiro: Bankgiro: Växel Skribent Conny Åquist Övriga mailadresser till tidningen Information: Redaktion: Annons: Köp vår bästsäljande spray nu din för endast Dataservice Fel på datorn? Hemma eller på jobbet. Ring IT-jouren! F-skatt Tel Upplaga ex Tryck Aröd 2008 Stödprenumeration Plusgiro: , Bankgiro: Medlem i 99:-(Ord pris 159:-) Passa även på att köpa vår lilla Proformá. Perfekt för handväskan! Nu endast 59:- (Ord pris 99:-) Vardagar 9-18, lördagar 9-13 Telefon VI TAR KORT! Målarkurser våren 2008 Nu kan du anmäla dig till kvällskurser i Konsten att måla tisd. eller onsd. mellan kl med början varannan tisdag 26 febr. - 6 maj eller varannan onsdag 27 febr. - 7 maj målarskolan AnnXet Östra Hamnen 19, Hönö Klåva tel eller mobil

3 Stor lager rensning Kom och fynda! Välkomna!!

4 Hej igen! Efter ett uppehåll återkommer jag nu med brottshändelser. I helgen greps fyra yngre förmågor födda -91 efter inbrott och försök till tillgrepp av personbil. Åtskilliga resurser lades ner i form av hundpatruller och radiobilar för att få fast amatörerna. Stora kostnader för alla parter. Hoppas föräldrarna förstår allvaret och att jag slipper se ungarna ute de närmaste månaderna. Skadegörelse på Lillebyskolan som denna gång uppgick till :- i enbart rutor. Sammanlagt krossades rutor på Torslandas skolor under 2007 för :-. Snatterierna fortsätter efter ökad övervakning i butikerna. Öckerö-Torslanda ligger fortsatt lågt gällande anmälningar. Denna vecka 51 st. Det mesta gäller öppna stölder. Många har svårt att skilja på mitt och ditt. Tipsa Christer på eller /Christer Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 Fastighetsägare som bor på den intilliggande Hästlyckan och som fick köpa sina arrenderade tomter och hus i somras (av Volvo AB:s dotterbolag) eller för år sedan blev inte informerade om det planerade bygget och har inte fått möjlighet att påverka bygglovsförfarandet. De har överklagat bygget och begärt inhibition. Många frågar sig hur ett sådant här jättebygge kan få påbörjas utan att byggnadsnämnden godkänt det när nämnden i nästa fall skall godkänna om en stödmur på en tomt skall få byggas eller inte. I en informationsbroschyr från Boverket kan man bl a läsa: Hur vi planerar användningen av marken påverkar vår miljö och hela samhällets utveckling. Förändringen finns kvar under lång tid och berör ofta många människor. Därför ställer samhället grundläggande krav när beslut fattas om användningen av mark och vid byggande. Kommunen ska bevaka att byggherrens önskemål kan förenas med målen för bebyggelseutvecklingen samtidigt som grannar och andra som berörs av byggherrens projekt naturligtvis vill värna om sin miljö och sina fastigheters värde. Byggnadsnämndens tillsyn skall anpassas efter projektets komplexitet.... Vid enkla ärenden kan handläggningen ske enkelt och obyråkratiskt (tjänstemän kan ta beslut i stället för byggnadsnämnden som t ex vid industribygget vid Gamla Sörredsvägen). Bygglov behövs för att bygga nytt. För att ordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (till exempel plank och murar) krävs bygglov. Genom detaljplan (den aktuella detaljplanen är från 1968) kan kommunen besluta att det inte behövs bygglov. Bygglovsbefrielse kan t ex gälla nya byggnader beteckning). Grundläggningen för murar och uppfyllnader skall utföras med massor som säkerställer stabiliteten. En stödmur på en villatomt måste godkännas av byggnadsnämnden. Ett enormt stort industribygge kan få bygglov av en tjänsteman på stadsbyggnadskontoret. Grannarna på Hästlyckan frågar sig hur stadsbyggnadskontoret kan anse sig ha gjort rätt när de beviljat Volvo AB:s dotterbolag ett bygglov på den intilliggande tomten utan att ha informerat de närboende, än mindre höra vad det tyckte om det planerade bygget. De undrar också hur Volvo AB kunde lura på dem som arrenderade hus till att köpa sina tomter och hus alldeles innan industribygget påbörjades (Volvo har visserligen erbjudit sig att häva köpen och betala tillbaka köpskillingen). De som köpt sina tomter och hus för år sedan i området, som klassats som fritidsområde, är förtvivlade över att värdet på deras hus, som de byggt ut och renoverat, kanske halverats förutom att boendemiljön är förstörd för all framtid. I fredags kunde man i GP läsa om Volvokoncernens CSR-arbete. CRS står för Corperate Social Responsibility (oftast översatt som företagens samhällsansvar). Det är ett samlingsnamn för företagets samhällsansvar och omfattar etiskt ansvar, miljöansvar och socialt ansvar. För Volvo avser det hur företaget skall uppföra sig mot de anställda, kunder, leverantörer och andra aktörer. De närboende önskar säkert att även de hade innefattats i företagets etiska ansvar, miljöansvar och sociala ansvar. Bengt Wester Utdrag från byggnadsnämndens protokoll : Till byggnadsnämnden hade inkommit ansökan från X X om bygglov för mur och uppfyllnader på rubricerad fastighet. Byggnadsnämnden beslöt: att bifalla bygglov för mur och uppfyllnad på X (fastighets- Stadsdelsförvaltningen har gjort en sammanställning av all skadegörelse som drabbat Torslandas skolor under Kostnaderna för skadegörelsen är bl a: Glaskross kr 121 tillfällen Klottersanering kr 12 tillfällen Övrig skadegörelse kr 11 tillfällen Därtill kommer stölder och inbrott för en kostnad av kr samt inbrottslarm (väktares utryckning inkl täckning efter glaskross) till en kostnad av kr. Total skadegörelsekostnad under 2007 blir därmed kr. Det bör finnas bättre saker att använda stadsdelens magra kassa till. En vädjan till föräldrar att ha bättre kontroll över era ungdomar. Antal polisanmälda skadegörelser per skola: Torslandaskolan st Lillebyn Torslanda F-6 26 st Nordlyckeskolan Björlandagården 24 st Trulsegårdskolan Noleredsskolan 21 st Hjuviksgården 14 st 5 st 5 st 1 st Din lokala vitvaruhandlare med 40 år i branschen LINNESTAN Linnégatan 11 Tel FRÖLUNDA Kontrabasgatan 12 Tel TORSLANDA Gamla Flygplatsv. 36 Tel HISINGEN Gamla Tuvevägen 1 Tel SÄVEDALEN Göteborgsvägen 84 Tel ELON, miljön & FR 2000-certifieringen ELON har som enda butikskedja i Sverige cert. i enl. med FR I FR ingår kvalitets- & miljöbitarna, men även andra viktiga delar av verksamheten såsom arbetsmiljön, brandskydd & kompetensförsörjning.

5 Kontakta oss på Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 Ekonomispalten Svar: From är det nya regler för avdragsrätten för Privat Pensionssparande. Maximalt avdrag är numera kr/år. Tidigare har det varit ett halvt basbelopp (ca kr/år). Vill man spara ytterligare till sin kommande pension kan det vara ett bra alternativ att välja en fondförsäkring. I en fondförsäkring slipper man att betala inkomstskatt på pengarna samt kommer åt pengarna när man så önskar. Du slipper även betala reavinstskatt på den eventuella värdetillväxten. Fondförsäkringen beskattas årligen med en skatt på ca 1 %. PRIVATRÅDGIVARE BARBRO EDLUND Elina Strandberg, Evelina Sundesjö, Klara Knape och Matilda Nilsson går sista året på Ingrid Segerstedts gymnasium samhällsprogrammet med inriktning mot Europa och världen. Tjejerna jobbar med ett projektarbete som går ut på att undersöka barn och ungdomars tankar. Till det är dessutom insamling av pengar kopplat, medel som skall gå direkt till barnverksamhet i Sri Lanka. Vi har pratat om det här sedan vi gick i första klass på gymnasiet och det har gjorts andra liknande välgörenhetsprojekt av tidigare klasser. Vi är dessutom ganska nyfikna på mindre barn och hur de tänker om framtiden, förklarade Evelina. Vi är alla kompisar. Projektet bygger på att man känner varandra för man skall ju var tillsammans 100 timmar och jobba med det här, påpekar Klara. Tjejerna reser nu snart till Sri Lanka för ett två veckor långt studiebesök i olika typer av skolor i landet. Resan bekostas av stipendier vilket innebär att de pengar som samlats in här går oavkortat till barn i Sri Lanka. Med tanke på att vi skall resa och bo ihop är det viktigt att vi är kompisar sedan innan så att vi kommer överens, säger Elina Strandberg. Med i resebagaget är bland annat teckningar som barnen i Skutehagens skola gjort samt engelska böcker. I mars eller april, när tjejerna är tillbaka från sin resa, kommer de att göra en uppföljning för att berätta om vad de upplevt på plats i Sri Lanka. Vi vill tacka alla barn, föräldrar och lärare som ställt upp och hjälpt oss, avslutar Matilda. Gucci GG2786, Fendi F66R De fyra har varit ute och undervisat i klasser i Skutehagen skolan om landet Sri Lanka. TEXT & FOTO CONNY ÅQUIST Röd fet stil kostar...75:-/nummer Fet stil kostar...45:-/nummer Normal stil kostar...30:-/nummer Är du intresserad så kontakta Lotta Nilsson på eller ACO Bilverkstad Plåt & Lack Aleks Konditori Almondy Tårt-Outlet Amhult Redovisning AB Amhults krog Amhulttandläkarna Andalens lampor & presenter Apoteket Viggen AutoMat Catering Bilcenter Torslanda Bilvårdsalongen Torslanda Bjurfors Björlanda församling Björlanda-Torslanda Hembygdsförening Björlandavarvet Blommor av stål Bohusbanken Bohusläns Stenkompani Brandstationen, Torslanda Bulycke ridklubb Bushuset Cardo Door Production AB Catering by Mia Check In Matkultur Cinco C&K Blomsterdesign Combine Work & Leisure Dahlins Däck o Fälg Do & ReDo Torslanda AB Doroteas Bod Sytjänst EGM Sign AB Eliasson & Lund Mek Verkstads AB Euro sko Fastighetsbyrån Fiskstjärnan Fisk Vagnen Skra bro Flight Foto Flygande korven Flygtornet Folktandvården Frisör Izabella Färg boden GDK Göteborgs Data & Kassacenter Godishuset Handelsbanken Hanis Hembageri Hemköp Hemmabutiken Holmqvist Komfortvagnar Hovslagare Joakim Olsson Hudstudion Hunddagiset Tusen Tassar Hydro Håkans bilservice Hälsa med händer Hällsviks växter Nästa nummer utkommer 14 februari för hela tidningens spridningsområde. De enda telefonnumren du behöver! ICA Maxi Stormarknad Tandläkare Andreas Holmlund iems Inredning Tyger och Presenter T-D bilservice In.at.on Sport AB Thule Hästtrailercenter Inalto Massagebehandling Tifo Marin , Björkö hotell Johans Entreprenad Tommys Pizzeria Björkö Maskin Klipperian Tom s Eventbyrå Brygghuset Källö-Knippla Klipp In Top Hair Dako Dovstedt datakonsult Koala junior store Tors-klippet Djurkliniken Hönö Kulturhuset Vingen Torslanda balettskola Fiskemuseet Kungälvs Solskydd Torslanda Begravningsbyrå Hönö Djurbutik KvarterskrogN Torslanda Billots HB , /992 Hönökakan Café Konst & Kultur Lady Care Hudvårdssalong , Torslanda blommor Hönö skor Lagga Torslanda Byggkonsult AB Inga-Lills Vitalbod La Mire Torslanda CSJ Bil & Däck Modebutik Josefin Lena Händer Torslanda Djurklinik Nimbus Café Life Hälsobutiken Torslanda Fisk Pyssel & Papp Lilla Varholmens Kiosk Torslanda Frukthall Restaurang Seaside Björkö Lundby begravningsbyrå Torslanda Färg Securitas Aroundio , Malms väskor Torslanda församling Sjöbodsbutiken - Hönö Röd Mansås Grafisk Form Torslanda Golfklubb Shop SVANHOLM ARKITEKT SAR/MSA Massage & Muskelterapeut Torslanda HK Texon tyger Meddo Droppinsolarie Torslanda IK Öarnas Hälsocenter Mekonomen Torslanda Järn Öckerö Cykelservice Mikro Blommor Torslanda Kamin & Värme Öckerö kommun Mums Café Torslanda Optik Öckerö Turistbyrå My Baby Torslanda Skomakeri Naprapaten Desirée Odelius Torslanda Taekwon-Do klubb New Body Fitness Center Torslanda Tidningen Nordea Amhults torg Torslanda Zoologiska Närpolisen, Torsl., Christer Melvinsson Triumfglassbutiken Odén båt & kapell AB Trollsländans friskvård & massage Olofssons traktorservice , Trädfällningsspecialisten Osteopatkliniken Tuvebäcks Byggnadsplåtslageri Rabattfynd Ventilationsprodukter-Delivent AB Pat s Parfymeri Vårdcentralen Pizza Huset Skrabro Wintby fastighets AB Restaurang Fältet Salong Aquarius Salong Hårkontoret Salong Jasna Hud & Kroppsvård Salong Mariette Salong Veronica s Hårstuga Samtalsterapi Inger Norén San Remo Pizzeria S E B Volvo City Securitas Aroundio , Shell bensinstation Skandia Mäklarna Smycket Stadsdelsförvaltningen Sten Olofssons olje AB Stick In Lek o Presenter Svensk Fastighetsförmedling Swedbank Synsam Sörreds Byggvaruhus AB Vill du att dina kunder ska hitta dig? Röd fet stil...75:-/vecka Fet stil...45:-/vecka Normal stil...30:-/vecka Minsta tiden för medverkan är 6 månader. Är du intresserad? Kontakta Lotta Nilsson på telefon eller Öckerö kommun Har du tips om något intressant vi kan skriva om? Flygmotorvägen 3, Torslanda vecka 6 årg Akupressurmattan Spikmattan ger smärtlindring, avslappning och hjälper dig att somna. En lisa för värkande och trötta muskler. Spikmattan hjälper mot: Ryggskott, diskbråck, stelhet, ischias, stress, kronisk värk, Frozen shoulder, huvudvärk, sömnproblem, whiplash, fibromyalgi m m. Har du ont? Är du spänd? Pris 600:- Skonsamreglera själv effekt med tjockare eller tunnare handduk. KLASSISK SVENSK MASSAGE THORACAL MOBILISERING NMT STRETCHING HÄLSA MED HÄNDER Torslanda Torg 2, tel Delbetala lika billigt som kontant Delbetala dina glasögon på sex månader. Hos oss tillkommer inga extra avgifter eller dolda kostnader på dina inköp vilket gör att det blir precis lika billigt som kontantbetalning. Med vår delbetalning har du alltid råd med det bästa. Kom in till oss så berättar vi mer. I samarbete med Valutakortet. Sedvanlig kreditprövning genomförs kostnadsfritt. Erbjudandet gäller vid köp av kompletta glasögon. NU KAN DU ÄVEN BOKA DIN SYNUNDERSÖKNING PÅ SYNSAM.SE SYNSAM AMHULT FLYGLEDAREVÄGEN 1 TORSLANDA NYA ÖPPETTIDER: MÅN FRED , LÖRD

6 Ulrika Törnblom Larsson kommer från American Express där hon tidigare har arbetat som resebyråchef under flera års tid. Nu satsar hon på att bygga upp en egen resebyrå i vårt område. Jag känner att det växer mycket här ute. Det saknas därför vissa saker, som till exempel en resebyrå. Och eftersom jag bor här sedan några år tillbaka så ville jag jobba i närheten. Det är dessutom ett spännande område eftersom Torslandaborna reser mycket, förklarar hon. Företaget är i startskedet men tanken är att bli en fulltäckande resebyrå inom en snar framtid. Torslanda Resebyrå samarbetar med Upptäcktsresor, där man har konkurrenskraftiga avtalspriser på flyg till hela världen. Butiken är nu i början öppen måndagar och torsdagar men det finns även möjlighet att boka besök på kvällar och helger. Några restips kan Ulrika Törnblom Larsson naturligtvis även förmedla. Jag gillar USA. Det är lätt att resa där och mycket att göra. Asien är också intressant, det är prisvärt. Text: Conny Åquist Foto: Från Torslanda resebyrå Bland de grupper som kommer hit och målar finns elva elever, från tre gruppboende på öarna, som regelbundet ger sig hän åt konsten. Alla har sin stil. Och de utvecklas individuellt, det är viktigt, berättar galleristen och konstnären IA Green entusiastiskt. Flera av dem har redan sina bilder klara i huvudet och vet precis vad de vill göra när de kommer hit på kurskvällarna, fyller läraren och skulptören Lena Nahlin i med. Det här projektet startades för några år sedan då IA Green råkade träffa en av männen som nu är med och målar Roland Wijk. Jag hälsade på honom men han var lite blyg, förklarar IA. Sedan tog jag kontakt med FUB och genom dem fick vi hjälp att gå vidare. Deltagarna betalar endast materialet och så ställer Lena och IA upp på sin fritid som lärare och ivriga påhejare. Ja, vi har verkligen roligt tillsammans, tycker IA. De duktiga konstnärerna ställer även ut sina alster någon gång per år, något som gått otroligt bra. Alla har varit så stolta när släkt och vänner kommer och tittar. Det har dessutom lett till att de här deltagarna har blivit mer intresserade av annan konst och nu gärna går på andra utställningar, avslutar IA Green. Text: Conny Åquist, Foto: IA Green Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 F A S T I G H E T S A B TIPP FASTIGHETS AB Bostäder samt affärs-, kontors- och industrilokaler i Torslanda Flygledarevägen 1 Telefon: / , telefax Försäljning av ELDNINGSOLJA DIESEL, BENSIN, SMÖRJOLJOR, M.M. Torslanda Vill du lära dig SPÄDBARNSMASSAGE? ett enkelt sätt för dig att med medveten och kärleksfull beröring fördjupa och stärka kontakten mellan dig och ditt barn. Lämplig ålder 1 7 mån. Är du intresserad av att gå en kurs, kontakta Carina Ekeroth eller gå in på Kinesiskt - Thailändskt - Svenskt A la carte - SUSHI Avhämtning Thai- & Kinamat SUSHI Även abonnering flygledarev Dagens Lunch Mån - Fre Torslanda Psykologen Coacha din självkänsla enskilt eller i grupp. Nya grupper startar v8 Stellan Andersson Legitimerad psykolog och samtalsterapeut. För mer information , BÅTDYNOR Nytillverkning och omklädsel Heinövägen 84, Hönö

7 Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 Det finns två vinnare i Röds Radhusområde, som ligger mellan Shellmacken och Noleredsskolan, nämligen de boende och miljön. Vi räknar att sänka kostnaderna med minst 70 procent, påpekar Gunnar Kjellberg som är en av entusiasterna bakom bergvärmeprojektet. Arbetet påbörjade i höstas och beräknas vara klar i mitten av februari i år. Det hela hade emellertid varit färdigt tidigare men en extra strömförsörjningskabel fick dras och det har försenat projektet med en månad. Radhusområdet är byggt för drygt 40 år sedan och omfattar 111 fastigheter. I början användes olja till uppvärmning och varmvatten installerades emellertid en naturgasanläggning för miljöns och kostnadernas skull. Men det blev inte så mycket billigare, även om det fungerade bättre eftersom gasen sotade mindre, förklarar Gunnar vidare. För några år sedan började man diskutera byte av uppvärmningskälla än en gång. Våren 2007 togs ett beslut att det var dags att göra något. En utredning startades, medlemmarna engagerades i diskussionerna och offerter togs in. Det fanns många val att göra, vilken typ av system, fabrikat och så vidare. Men vi gick inte på det alternativ som var billigast utan på det som vi upplevde var optimalt effektivt för oss, säger Kjell Kahn, från föreningen. Det man fastnat för är fem stycken IVTbergvärmepumpar som skall förse området med värme. För att göra det har 35 hål borrats 195 meter ned i berget. Pumparna beräknas hålla i cirka 20 år men de ger besparingar från första dagen. Det här ger bättre ekonomi för medlemmarna. För varje kilowatt som sätts in fås tre ut. Vi räknar därför att investeringarna skall betala sig på fem sex år, avslutar Kjell Kahn. TEXT & FOTO CONNY ÅQUIST Alla naturintresserade! Välkomna till årsmöte i Föreningen Torslandavikens Naturreservat Inte nog med att vi har landets bredaste listsortiment vi har eget snickeri också! Kulturhuset Vingen Lördagen den 23 februari kl Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar serveras kaffe och saft med dopp. Därefter lyssnar vi till: Bland fåglar och vilda djur i Sydafrika Kåre Ström visar bilder och berättar om sin resa till Sydafrika. Tag gärna med naturintresserade vänner. Fri entré! Hjärtligt välkomna önskar Styrelsen specialist på lister och inredningsträ vard: 7 18 lörd: Femvägsskälet 3, V:a Frölunda tel:

8

9 Har du frågor om varor eller priserbjudanden? Prata med oss i butiken. Har du andra synpunkter eller frågor, kontakta ICA Sverige AB, Kundkontakt, tel Öppet vardagar 9 16, För mer information, se vår hemsida Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

10 Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 Torslanda HK info Torslanda Idrottsväg 3, Torslanda e-post: Tel: , ; Fax: hemsida: THK kom i underläge ganska snabbt i söndagens bortamatch mot Bjurslätt och efter den inledningen lyckades man aldrig komma i fatt och Bjurslätt kunde lättvindigt gå fram till en sjumålsseger med Starten blev som sagt ödesdiger för THK-damerna som efter ett 4-2 underläge tappade till Det var framförallt hemmalagets Nathalie Löfvendal som då överlistade Torslanda. Paussiffrorna stannade på för Bjurslätt. I andra halvlek höll THK relativt jämna steg men kom aldrig riktigt nära. Ett tag stod det till Bjurslätt men THK mötte i söndagens match bottenlaget Banér borta och hade här revansch att utkräva efter den snöpliga förlusten hemma. Efter en jämn match lyckades herrarna till slut klara bägge poängen även om det satt hårt åt. Torslanda tog redan från början initiativet och ledningen men kunde inte gå loss från Banér som stretade emot. Efter första halvlek, som stod 11-9 till THK, fortsatte matchen på samma sätt som före paus. THK var på väg att rycka loss men Banér släpptes in i matchen igen. Banér ledde till och med vid något tillfälle en bra bit in i andra halvlek men THK kvitterade. THK putsade siffrorna något till som får betecknas som rättvist. Problemet för dagen i THK var att man gjorde alltför många tekniska fel, framför allt stegfelen var ett bekymmer. Noterbart från matchen var att två gamla THK-spelare, nu i Bjurslätt, var bäst i hemmalaget. Ulrika Strömmer med 10 mål och Camilla Skoogh i målet storspelade bägge. I THK gjorde Åsa Wilén en stark insats och blev även hon 10-målsskytt. Nu fortsätter kampen för damerna runt nedflyttningsstrecket och närmast gäller Kärra hemma på lördag. Janne Rydehn stod det i absoluta slutskedet innan THK kunde avgöra. Banér sista anfall blev resultatlöst och viktiga för THK var ett faktum. Tränaren Torbjörn Johansson menade efter matchen att THK var det bättre laget och skulle ha punkterat matchen tidigare. - Vi släppte in Banér allt för lätt men som tur var grejade det sig till slut. Närmast gäller Borås hemma nu på lördag. Det är så jämnt i mittskiktet av tabellen så THK måste vara på tårna hela tiden för att undvika att dras in i någon streckstrid i botten. Janne Rydehn Vi visste även att Lidköpings F-96 skulle åka 22 mil för att delta, deras intentioner var kända de var med för att vinna. Våra tjejer var väl peppade med det taktiska spelupplägget som vi ville att de skulle spela, och vi tränare satsade också mycket på att förbereda dem mentalt. Mycket bra fotboll spelades av alla och vi lyckades hålla nollan helgen igenom. Vi mötte Lidköping i första matchen och lyckades vinna med ett mål mot noll. Det var väldigt tight men med vinsten i bagaget kände vi att det här kunde gå vägen. Nästa match mot Qviding var också tuff och vi tog inte chansen att spela det fotbollen som är vår styrka, passningsspelet. Efter att ha spelat oavgjort mot Qviding var tjejerna tvungna att lyfta sig mot Lindome, och det gjorde de. Vinsten mot Lindome innebar kvartsfinalplats där vi segrade mot Mölnlycke efter förlängning. Dagen därpå var det dags att möta Kungsbacka i semifinalen. Tjejerna visste vad som krävdes peppade med en målbild av en plats i finalen tog tjejerna vinsten. Vi mötte Lidköping igen i finalen och segrade med två mål mot noll. Det var en underbart bra fotbollshelg och en bra organiserad cup. En bättre start på 2008 kunde man inte önska sig. Tränarna F-96 Vad händer på Vingen? Onsdag 13/2 Sportlovsbio Nanny McPhee. Barntillåten. Torsdag 14/2 Sportlovsbio Kirikou och vilddjuren Barntillåten. Lördag 16/ Manon Lescaut Direktsänd opera från Metropolitan, New York Söndag 17/ Matiné Wallace & Gromit - Varulvskaninens förbannelse. Barntill Bio Persona non grata Fr. 7 år Måndag 18/ Teater I lodjurets timma Svenska Kyrkan Onsdag 20/ Temakväll Skamfilad Svenska Kyrkan Fredag 22/ Bio Morgan Pålsson - världsreporter Lördag 23/ Bio Morgan Pålsson - världsreporter Söndag 24/ Matiné Wallace & Gromit - Varulvskaninens förbannelse. Barntillåten Bio Morgan Pålsson - världsreporter Onsdag 27/ Föreläsning med David Lega Sportfront PREMIÄR! Lördag 1/ Konsert : West of Eden samt medlemmar ur Göteborgs Symfoniker. UTSÅLT Medlemskort, 50 kr för 2008, köper du i Vingens reception. Första filmen gratis, därefter 30 kr för söndagsmatiné, 50 kr för vuxen dagbio, barnvagnsbio. Amhults torg, Torslanda Tel I GÖTEBORG BJÖRLANDA FÖRSAMLING Onsdagen den 13 februari Veckomässa Söndagen den 17 februari 2 söndagen i Fastan Högmässa Onsdagen den 20 februari Veckomässa Söndagen den 24 februari 3 söndagen i Fastan Högmässa TORSLANDA FÖRSAMLING Söndagen den 17 februari 2 söndagen i Fastan Högmässa. Avtackning av kyrkoherde Anders Wannebo och kyrkvärd Birgitta Belin. Planering av Livsrumsgudstjänst från kl 13 i församlingshemmet. Välkomna! Musikgudstjänst. Vokalensemblen Media Vita framför ett musikaliskt kåseri. Onsdagen den 20 februari Kort morgonmässa Söndagen den 24 februari 3 söndagen i Fastan Familjegudstjänst Torslanda Kristna K U L T U R C E N T E R MAUDS GARN Sandlyckev 37, Hönö Tel: Öppet: mån-fre lör Cafégudstjänst! Söndag 17 februari kl är ett nytt tillfälle att komma till vår Cafégudstjänst på kulturhuset Vingen. Då får vi höra Lars Henriksson tala över ett aktuellt ämne. Thomas Holgersson från Nimbus, Öckerö sjunger och leder i lovsång.väl mött i Tärnan, lokalen innanför kulturhusets café! Årsmöte Söndag 24 februari kl samlas vi till församlingens årsmöte. Vi ses i Salskraken en trappa upp från caféet. Smågrupp De som vill träffas också i smågrupp mitt i veckan för fika, gemenskap och bön. Oftast onsdagskvällar och vi alternerar mellan olika hem. Aktuell info ges på våra möten. EN NY KRISTEN FÖRSAMLING PÅ VÄSTRA HISINGEN Välkommen!

11 Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 För Dig med Astma, bronkit & kol eller liknande symtom som: tungt att andas, behov av att ta djupa andetag, ökad mängd slem, hosta eller svårt att få luft. Thoracal andningsmassage Se Studier är gjorda på Sahlgrenska med mycket goda resultat. Jag samarbetar med en allergiläkare som heter Kaj Theman. 10 minuterssuccén Vibrationsträning Bra rehab träning Ökar cirkulation & fettförbränning. Sköljer bort slaggprodukter & reducerar celluliter. Stärker muskulatur & benvävnad även vid artros. Sänker stresshormon & höjer serotoninhalten vilket gör dig glad. Förbättrar koordination & stabilitet mm. 499 kr för 10 ggr tom kr 3 ggr introd. med handledning KLASSISK SVENSK MASSAGE THORACAL MOBILISERING NMT STRETCHING HÄLSA MED HÄNDER Torslanda Torg 2, vid Microblommor tel , Är du kille eller tjej och är intresserad av att prova ishockey? Hisingen Hockeys skridsko- och hockeyskola söker barn födda 1999 och senare. Vi håller till på Rambergsrinken, söndagar mellan kl Baskravet är att barnen är utrustade med godkänd hjälm, galler för ansiktet och ett halsskydd. För mer info kontakta Percy Pihl på kanslit De som vill prova på de återstående gångerna, 17 och 24 feb. samt 2 och 8 mars (lördag), deltar utan kostnad! Varmt välkomna till Hisingen Hockey! Välkommen till Torslandas stora sportbutik. (1500 m 2 ) Foto: Robert Larsson Butiken är fylld med nyinkomna vårnyheter från: NOLITA PUMA CASALL ADIDAS ODD MOLLY KEMPA m. fl. Mån-fred , lörd 10-15, sönd Tel G:a Flygplatsv. 26 TORSLANDA m. fl.

12 Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 PRIVATMARKNAD Familj (60:-) Köpes (40:-) Säljes (40:-) Uthyres (40:-) Sökes (40:-) Övrigt (40:-) 1-2 r.o.k önskas hyra i Torslanda med omnejd fr o m april/ maj av skötsam och rökfri tjej. Även intresse av lantligt läge. /Ring Susanne, , Har en Ryds och en för uthyrning. Till båtarna finns 10 hk motorer och åror, dragg mm. Uthyres helg, vecka eller hela sommaren. /Tel Vi jobbar hårt på att få tag på någon men det är svårt. Det är klart bekymmersamt att rekrytera läkare. Många tycker att det är långt hit ut, problem med vägen och så vidare, det skulle i så fall vara någon som redan bor här ute, då vore det lättare. Det är dessutom läkarbrist inom primärvården, det finns ganska många luckor att fylla runt om, förklarar tillförordnad vårdcentralschef Carina Axelsson. Det är även svårt att få tag på hyrläkare men jag jobbar även på det alternativet, säger Carina Axelsson vidare. Intagningarna till läkarlinjerna har visserligen ökat men utbildningen är lång så det tar tid innan det slår igenom ute på fältet. Dessutom finns risken att många nyutexaminerade går direkt ut som hyrläkare. Jag vill dock poängtera att vi har jättemycket andra resurser i form av övrig personal distriktssköterskor, kuratorer och så vidare. Det är ju inte alltid nödvändigt att träffa en läkare. Text: Conny Åquist, Foto: Bengt Wester Matilda Palm och Frida Karlsson styrde resolut stegen mot Aleks bageri på Öckerö för att köpa bullar. Med i släptåg hade tjejerna islandshästen Tivvi. Tyvärr fick hästen inte komma in, dörren var för trång samt att hälsovårdsnämnden inte gillar djur i bagerier. Men det gjorde inte så mycket för Tivvi var nöjd med sin egen hödiet och därmed slapp tjejerna dela med sig. Vi tar hand om henne under tiden som ägaren, Johanna Timar, är på semester, berättar Matilda. Text och foto: Conny Åquist Skutehagens elever gick en tuff match mot en klass från Västra Frölunda, endast en halv poäng skilde de båda lagen åt. Det var tajt men det gick vägen även denna gången, förklarar klassföreståndaren Shahla Mirzania. Spänningen stiger onekligen hela tiden i denna rafflande kunskapsmatch mellan femteklassarna. Text: Conny Åquist I en tidigare artikel så berättade vi att vi skulle göra en turnè våren Nu é det klart att det blir av 5 april i ungdomens hus i Partille. Detta kommer att vara enbart en ungdomsföreställning för ungdomarna i Partille. Törs vi landa kommer att göra en stor familjeföreställning På kulturhuset i Frölunda den 19 april där det bästa vi har gjort kommer att vara med. Den person som har hjälpt oss med detta är Jim Jidhe som kommer från studiefrämjandet. Han har även medverkat i Rockbandet Alien, hade en hitlåt som hette Only one women. Jim Jidhed har också varit med i schlagerfestivalen 1991 med låten Kommer du ihåg mig? Vi kommer inte att ha någon föreställning i Torslanda nu i vår, så vi hoppas att föräldrar och vänner kommer och stöttar oss i Frölunda Kulturhus. Vid pennan Solveig Wahlström

13 1 w vecka 7 årg för hela tidningens spridningsområde. De enda telefonnumren du behöver! ACO Bilverkstad Plåt & Lack Aleks Konditori Almondy Tårt-Outlet Amhult Redovisning AB Amhults krog Amhulttandläkarna Andalens lampor & presenter Apoteket Viggen AutoMat Catering Bilcenter Torslanda Bilvårdsalongen Torslanda Bjurfors Björlanda församling Björlanda-Torslanda Hembygdsförening Björlandavarvet Blommor av stål Bohusbanken Bohusläns Stenkompani Brandstationen, Torslanda Bulycke ridklubb Bushuset Cardo Door Production AB Catering by Mia Check In Matkultur Cinco C&K Blomsterdesign Combine Work & Leisure Dahlins Däck o Fälg Do & ReDo Torslanda AB Doroteas Bod Sytjänst EGM Sign AB Eliasson & Lund Mek Verkstads AB Euro sko Fastighetsbyrån Fiskstjärnan Fisk Vagnen Skra bro Flight Foto Flygande korven Flygtornet Folktandvården Frisör Izabella Färg boden GDK Göteborgs Data & Kassacenter Godishuset Handelsbanken Hanis Hembageri Hemköp Hemmabutiken Holmqvist Komfortvagnar Hovslagare Joakim Olsson HQ Hälso-Qliniken Hudstudion Hunddagiset Tusen Tassar Hydro Håkans bilservice Hälsa med händer Hällsviks växter ICA Maxi Stormarknad iems Inredning Tyger och Presenter In.at.on Sport AB Inalto Massagebehandling Johans Entreprenad Kattpensionat Lyse Klipperian Klipp In Koala junior store Kulturhuset Vingen Kungälvs Solskydd KvarterskrogN Lady Care Hudvårdssalong , Lagga La Mire Lena Händer Life Hälsobutiken Lilla Varholmens Kiosk Lundby begravningsbyrå Malms väskor Mansås Grafisk Form Massage & Muskelterapeut Meddo Droppinsolarie Mekonomen Mikro Blommor Mums Café My Baby Naprapaten Desirée Odelius New Body Fitness Center Nordea Amhults torg Närpolisen, Torsl., Christer Melvinsson Odén båt & kapell AB Olofssons traktorservice , Osteopatkliniken Rabattfynd Pat s Parfymeri Pizza Huset Skrabro Restaurang Fältet Salong Aquarius Salong Hårkontoret Salong Jasna Hud & Kroppsvård Salong Mariette Salong Veronica s Hårstuga Samtalsterapi Inger Norén San Remo Pizzeria S E B Volvo City Securitas Aroundio , Shell bensinstation Skandia Mäklarna Smycket Stadsdelsförvaltningen Sten Olofssons olje AB Stick In Lek o Presenter Svensk Fastighetsförmedling Swedbank Synsam Sörreds Byggvaruhus AB Tandläkare Andreas Holmlund T-D bilservice Thule Hästtrailercenter Tifo Marin , Tommys Pizzeria Tom s Eventbyrå Top Hair Tors-klippet Torslanda balettskola Torslanda Begravningsbyrå Torslanda Billots HB , /992 Torslanda blommor Torslanda Byggkonsult AB Torslanda CSJ Bil & Däck Torslanda Djurklinik Torslanda Fisk Torslanda Frukthall Torslanda Färg Torslanda församling Torslanda Golfklubb Shop Torslanda HK Torslanda IK Torslanda Järn Torslanda Kamin & Värme Torslanda Optik Torslanda Skomakeri Torslanda Taekwon-Do klubb Torslanda Tidningen Torslanda Zoologiska Triumfglassbutiken Trollsländans friskvård & massage Trädfällningsspecialisten Tuvebäcks Byggnadsplåtslageri Ventilationsprodukter-Delivent AB Vårdcentralen Wintby fastighets AB Öckerö kommun Björkö hotell Björkö Maskin Brygghuset Källö-Knippla Dako Dovstedt datakonsult Djurkliniken Hönö Fiskemuseet Hönö Djurbutik Hönökakan Café Konst & Kultur Hönö skor Inga-Lills Vitalbod Modebutik Josefin Nimbus Café Pyssel & Papp Restaurang Seaside Björkö Securitas Aroundio , Sjöbodsbutiken - Hönö Röd SVANHOLM ARKITEKT SAR/MSA Texon tyger Öarnas Hälsocenter Öckerö Cykelservice Öckerö kommun Öckerö Turistbyrå Nästa nummer utkommer 20 februari Vill du att dina kunder ska hitta dig? Röd fet stil...75:-/vecka Fet stil...45:-/vecka Normal stil...30:-/vecka Minsta tiden för medverkan är 6 månader. Är du intresserad? Kontakta Lotta Nilsson på telefon eller Har du tips om något intressant vi kan skriva om? Kontakta oss på Flygmotorvägen 3, Torslanda

14 OzKF Vecka 07 onsdag 13 februari 2008 & RULW knåp Melodikrysset v.7-16 februari LÖSNINGEN V Melodikrysset lördag kl i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, Stockholm Namn:... Adress:... Postadress:... 'FCSVBSJ 7FDLB,SZTTFU QSFTFOUFSBT BW *$".BYJ J 5PSTMBOEB /BNO "ESFTT 1PTUBESFTT - ztojohfo TLBMM JOMjNOBT TFOBTU GFCSVBSJ -jnob MzTOJOHFO J UJEOJOHFOT CSFWMlEPS IPT 5PSTMBOEB 4LPNBLFSJ JOOF IPT )FNLzQ FMMFS Ql UJEOJOHFOT TUjMM IPT *$".BYJ FMMFS TjOE JO EFO UJMM 5PSTMBOEB 5JEOJOHFO 'MZHNPUPSWjHFO 5PSTMBOEB.jSL LVWFSUFU NFE ³,SZTTFU WFDLB ³ 7JOOBSF QVCMJDFSBT J 5PSTMBOEB 5JEOJOHFO TPN VULPNNFS WFDLB %F GzSTU zqqobef SjUUB TWBSFO WJOOFS QSFTFOULPSU Ql IPT *$".BYJ 5PSTMBOEB VINNARE 7JOOBSF BW QSFTFOULPSU WFDLB -FOB 1BMNRWJTU )KVWJLT #SZHHWjH 5PSTMBOEB -JOO 1FSTTPO 7JULMzWFSO 5PSTMBOEB (VOJMMB +POTTPO (SzOBIKHTWjHFO 5PSTMBOEB

15 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/ Gomorron Sverige UR Rapport På spåret Packat & klart (R) Film: Kattbreven Andra Avenyn Rapport Benidorm UR Direkt: Skidskytte Bolibompa Bobster Rapport med A-ekonomi Uppdrag granskning Tv-stjärnan Dubbat The Tudors Lucky i knipa (R) Rapport Kulturnyheterna (R) Om ett hjärta 0.20 Robins (R) 0.50 Entourage (R) Sändningar från SVT direkt Omid Djalili show (R) Rakt på med K- G Bergström (R) Perspektiv Eftersnack (R) Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Rapport Direkt: Skidskytte Kulturnyheterna Regionala nyheter Beckman, Ohlson & Can (R) Entourage Wallace & Gromit: Magnifika mackapärer (R) Filmkrönikan Aktuellt Velvet Sportnytt Regionala nyheter Direkt: Eftersnack The Sarah Silverman program Babel special (R) Sverige! (R) Brotherhood (R) 6.30 Dagsändningar Sjukhuset Säsongstart: Men in trees Säsongstart: Top model Women s murder club Navy CIS /2 män (R) 0.25 How I met your mother 0.50 Xena: krigarprinsessan 1.45 Los Lopez 2.10 Forever Eden 3.00 Film: The first 20 million Home and away 5.50 Nyhetsmorgon Nyheterna Efter tio Nyheterna Efter tio Jackpot Hem till gården Nyheterna Dagens rätt Nya tider (R) Nyheterna Dawson s creek Tredje klotet från solen (R) Will & Grace (R) Alex och kärleken Pokerfejs (R) Keno Pokerfejs (R) Lotto med drömvinsten Ekonominyheterna Vädret Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna Jeopardy! Fredsstyrkan Säsongstart: Lost Nyheterna och Sporten Vädret Lokalt väder Trav: Vinnare kavalkad Kvällsöppet med Ekdal Jordan, rättsläkare (R) 0.40 Love my way (R) 1.30 Don Quijote (R) Nattliv 6.10 Dagsändningar Christine Vänner Roomservice Säsongstart: Grey s anatomy Fråga Olle Girls of the Playboy mansion Seinfeld CSI 0.25 Jay Leno show 1.25 Law & order: Special victims unit 2.15 Magnum 3.15 MacGyver 4.10 Fashion house Grey s anatomy (R) 6.00 Gomorron Sverige 9.30 UR Rapport Landet som Stalin tog (R) Lantz i P4 (R) Robins (R) Film: Kalle Blomkvist och Rasmus Dubbat (R) Rapport Plus Sagoträdet Direkt: Skidskytte Bolibompa Bobster Rapport med A-ekonomi Antikrundan Brottet Hugg Debatt Rapport Kulturnyheterna (R) Uppdrag granskning 0.20 Klass 9A 1.20 Out of practice (R) Sändningar från SVT direkt Sami nieida jojk Eftersnack (R) Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Rapport Direkt: Skidskytte Kulturnyheterna Regionala nyheter Direkt: Skolfront Papas kappsäck Fara på taket Aktuellt Carin 21: Sportnytt Regionala nyheter Film: 8 1/ Det försvunna slutet 6.30 Dagsändningar Cityakuten Happiness (R) Top model Simpsons /2 män Extreme home makeover Happiness Sjukhuset Du är vad du äter Efterlyst Damages Navy CIS /2 män (R) 0.25 How I met your mother 0.50 Xena: krigarprinsessan 1.40 Los Lopez 2.10 Forever Eden 3.00 Film: Buddy Home and away 5.50 Nyhetsmorgon Nyheterna Efter tio Nyheterna Efter tio Jackpot Hem till gården Nyheterna Dagens rätt Nya tider (R) Nyheterna Dawson s creek Tredje klotet från solen (R) Will & Grace (R) Alex och kärleken Pokerfejs (R) Keno Pokerfejs (R) Ekonominyheterna Vädret Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna Jeopardy! Supernanny: Fallet Jackson Private practice: Come rain or shine Nyheterna och Sporten Vädret Lokalt väder Californication rock Survivor 0.50 Boston legal (R) 1.45 Nattliv Deadwood (R) 6.10 Dagsändningar Grey s anatomy America s funniest home videos Christine Vänner Kustbevakarna & SSRS Criminal minds Gordons kitchen nightmares Seinfeld CSI 0.25 Jay Leno show 1.25 Law & order: Special victims unit 2.20 Magnum 3.20 MacGyver (R) 4.10 Fashion house Grey s anatomy (R) 6.00 Gomorron Sverige 9.30 UR Rapport Grön glädje (R) Min stora dröm Melodifestivalen 2008: Deltävling 1 (R) Törnfåglarna (R) Rapport Gomorron Sverige Klass 9A (R) Bolibompa Bobster Rapport med A-ekonomi På spåret Robins Alpint Film: Mystic river 0.15 Rapport 0.25 Kulturnyheterna (R) 0.35 Dubbat (R) 1.05 Film: Vingar av glas Sändningar från SVT direkt Direkt: Alpint Tre violinister: Hilary Hahn (R) Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Rapport Go kväll Kulturnyheterna Regionala nyheter Lantz i P Marcello Mastroianni Aktuellt Nöjesnytt: Melodifestivalen special Sportnytt Regionala nyheter Brotherhood Det känns som fredag igen! 0.10 The Tudors (R) Filmkrönikan 6.30 Dagsändningar Oprah Winfrey (R) Rachael Ray Momento Våra bästa år Oprah Winfrey Cityakuten Happiness (R) Top model Simpsons Scrubs Singing bee (R) Happiness (R) Film: Deuce bigalow: European gigolo Women s murder club (R) 0.00 Damages (R) 1.00 Film: Jackie Chan: Who am I? 2.55 Film: Vild och galen i Beverly Hills Ricki Lake 5.50 Nyhetsmorgon Nyheterna Efter tio Nyheterna Efter tio Jackpot Hem till gården Nyheterna Dagens rätt Nya tider (R) Nyheterna Dawson s creek Tredje klotet från solen (R) Will & Grace (R) Alex och kärleken Fredagsflex Pokerfejs (R) Keno Pokerfejs (R) Ekonominyheterna Vädret Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna Postkodmiljonären Let s dance Hjälp! Nyheterna Let s dance Numbers Boston legal 0.40 Film: Vem sköt Victor Fox? Film: Stadens hämnd 6.30 Dagsändningar Kyle XY America s funniest home videos Grey s anatomy Living Lahaina Psych America s funniest home videos Film: American pie The wedding CSI Miami (R) Fråga Olle (R) 0.25 Jay Leno show 1.25 Girls of the Playboy mansion (R) 1.55 Hollywood uncensored (R) 2.25 Law & order: Special victims unit 3.20 MacGyver Fashion house 8.00 Bolibompa 9.00 Säsongstart: Karamelli 9.30 Sagoträdet (R) 9.45 Riddaren från Pelargonien (R) Folkoteket (R) Hjärnkontoret (R) Hasses brorsas låtsassyrras kompis (R) Fieteri (R) Plus (R) Packat & klart (R) Tv-stjärnan Dubbat (R) Andra Avenyn (R) Uppdrag granskning Om ett hjärta (R) På spåret Bolibompa Barnserie Rapport Nyhetsrapportering Sportnytt Direkt: Melodifestivalen 2008: Deltävling 2 Musiktävling Brottskod: Försvunnen Kriminalserie från Kommissarie Lynley (R) Brittisk kriminalserie från Rapport Out of practice 0.20 Film: Dr T och kvinnorna Sändningar från SVT Gomorron Sverige i veckan Vinterstudion Direkt: Längdskidor Vinterstudion Direkt: Skidskytte Vinterstudion Direkt: Längdskidor Direkt: Skidskytte Vinterstudion Perspektiv (R) Den ryska månbilen (R) Helgmålsringning Rapport Landet runt Trons Europa London live Parkinson Nästa resa (R) Rapport Film: Dirty pretty things Get up stand up (R) Kalla spår (R) 6.30 Dagsändningar Ett geni i familjen Scrubs All of us Momento Sjukhuset (R) Scrubs (R) Familjeakuten Förhäxad Du är vad du äter (R) Design: Simon & Tomas (R) Film: Älskade spion Film: Dogdeball: A true underdog story Film: New best friend 0.55 Film: Willow 3.05 Ricki Lake Home and away 5.50 Barnprogram 8.59 Nyhetsmorgon lördag Bygglov (R) Sverige i veckan CBS 60 minutes Pang i bygget (R) Film: Big trouble Keno Vinnare: V Nyheterna Vädret Postkodmiljonären Det kallas kärlek Lotto, Joker och Drömvinsten Film: Se upp för dårarna Nyheterna och vädret Film: Se upp för dårarna, forts Film: Against the ropes Film: Ondskans ansikte 6.15 Dagsändningar 8.30 Ska du säga! 8.55 Universums mittpunkt Capish Degrassi: The next generation Summerland Vänner Living Lahaina (R) Titta, vi reser Top gear best of 06/ Film: Polisskolan: Uppdrag i Moskva Kustbevakarna & SSRS (R) Roomservice (R) Film: Bulletproof Monk CSI klassiker America s funniest home videos CSI Miami Saturday night live Film: United States of Leland 1.30 CSI NY (R) 2.30 Film: Hustle 4.10 MacGyver Who rules the roost 8.00 Bolibompa Lilla Sportspegeln (R) 9.45 Vinterstudion 9.55 Direkt: Längdskidor Disneydags (R) Rea (R) Debatt Antikrundan (R) Välkommen till Hebron (R) UR Anslagstavlan Bolibompa Reprisstart: Skärgårdsdoktorn (R) Rapport Andra Avenyn Sportspegeln Agenda Genusmaskineriet Grön design Rapport Tv-stjärnan (R) Min stora dröm 0.20 Brottskod: Försvunnen (R) Sändningar från SVT Trons Europa (R) 8.30 Landet runt 9.15 Go kväll (R) Gudstjänst Direkt: Längdskidor Direkt: Skidskytte Vinterstudion Direkt: Alpint Vinterstudion Direkt: Skidskytte Vinterstudion Carin 21: Marcello Mastroianni (R) Sportnytt Regionala nyheter Rapport Sverige! Tre violinister: Daniel Hope Dokument inifrån: Bäst barn vinner! Aktuellt Regionala nyheter Nip/Tuck Mamma Velvet (R) London live 6.30 Dagsändningar Hemma hos Fran Momento Dr. Vegas Love inc Listen up Emily s reasons why not Film: Spot En hund på rymmen På heder och samvete Top model Kanada Top model 9 (R) Singing bee Film: King Kong 0.45 My name is Earl 1.10 Film: Styrka 10 från Navarone 3.25 Efterlyst (R) Home and away 5.50 Barnprogram 8.59 Nyhetsmorgon söndag Let s dance (R) Monstrens tid (R) Film: Spy kids 2: De förlorade drömmarnas ö Keno Vinnare: V Robin Hood Nyheterna och vädret Kalla fakta Sporten I en annan del av Köping Film: Wallander: Bröderna Nyheterna och vädret Film: Wallander: Bröderna, forts Fotbollskanalen Jericho 0.30 Min för evigt (R) 2.10 Nattliv 3.10 CBS 60 minutes (R) Kalla fakta (R) Lättlagat (R) 6.15 Dagsändningar Capish Degrassi: The next generation Summerland Vänner Saturday night live (R) McLeods döttrar I huvudet på Gynning (R) Brothers & sisters (R) Grey s anatomy (R) Surf patrol Hollywood uncensored Hemma hos Jamie ELLE-galan Film: Dirty Dancing Cold case Criminal minds (R) Battlestar Galactica 0.35 Poker The game 1.35 Caesars 24/ MacGyver 3.20 The bachelor Who rules the roost 6.00 Gomorron Sverige 9.30 UR Rapport Agenda Sportspegeln (R) Film: Att angöra en brygga Andra Avenyn (R) Rapport Gomorron Sverige Garage Krokomax Bolibompa Bobster Rapport med A-ekonomi Andra Avenyn Seriestart: Kungamordet Min stora dröm Rapport Kulturnyheterna (R) Melodifestivalen 2008: Deltävling Vita huset (R) Sändningar från SVT direkt Gudstjänst (R) Landet runt (R) Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Rapport Direkt: Fråga doktorn Kulturnyheterna Regionala nyheter Carin 21:30 (R) Bestäm dig! Aktuellt Hockeykväll Sportnytt Regionala nyheter Beckman, Ohlson & Can Tre violinister: Daniel Hope (R) Papas kappsäck (R) Nip/Tuck (R) 6.30 Dagsändningar Simpsons /2 män Extreme home makeover Happiness Sjukhuset Design: Simon & Tomas Cityakuten Shark Navy CIS /2 män (R) 0.20 How I met your mother 0.50 Xena: krigarprinsessan 1.45 Forever Eden 2.40 Film: Tillbaka till kärleken Ricki Lake 5.50 Nyhetsmorgon Nyheterna Efter tio Nyheterna Efter tio Jackpot Hem till gården Nyheterna Dagens rätt Nya tider (R) Nyheterna Dawson s creek Tredje klotet från solen (R) Will & Grace (R) That 70s show (R) Pokerfejs (R) Keno Pokerfejs (R) Ekonominyheterna Vädret Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna Jeopardy! Anna Pihl American idol Nyheterna och sporten Vädret Lokalt väder Tre i samma säng Medium (R) 0.35 Advokaterna (R) 1.30 Säsongstart: Lost (R) Nattliv Lättlagat 6.10 Dagsändningar Sabrina tonårshäxan Överbegåvade barn Gilmore girls Kyle XY America s funniest home videos Grey s anatomy America s funniest home videos Christine Vänner Outsiders CSI NY Seriestart: To catch a predator Seinfeld CSI 0.25 Jay Leno show 1.25 Law & order: Special victims unit 2.15 Magnum 3.15 MacGyver 4.10 Poker The game Grey s anatomy (R) 6.00 Gomorron Sverige UR Rapport Debatt Robins Film: Falla vackert Andra Avenyn Rapport Gomorron Sverige Anaconda Krokomax Bolibompa Bobster Rapport med A-ekonomi Andra Avenyn Packat & klart Plus Klass 9A Film: Förvandlingen Rapport Kulturnyheterna (R) Brottet (R) Sändningar från SVT direkt Parkinson (R) Fråga doktorn Hockeykväll (R) Nyhetstecken Oddasat Uutiset Regionala nyheter Rapport Go kväll Kulturnyheterna Regionala nyheter The comeback (R) Rakt på med K-G Bergström Omid Djalili show Aktuellt Babel special Sportnytt Regionala nyheter Eftersnack Grosvold Marcello Mastroianni (R) Supernatural (R) 6.30 Dagsändningar Extreme home makeover Happiness Sjukhuset Sista chansen: 500-kiloskliniken Film: Mina jag och Irene Navy CIS /2 män (R) 0.35 How I met your mother 1.00 Xena: krigarprinsessan 1.55 Forever Eden 2.50 Film: Kung Pow: Enter the fist 4.15 Ricki Lake Home and away 5.50 Nyhetsmorgon Nyheterna Efter tio Nyheterna Efter tio Jackpot Hem till gården Nyheterna Dagens rätt Nya tider (R) Nyheterna Dawson s creek Tredje klotet från solen (R) Will & Grace (R) That 70s show (R) Pokerfejs (R) Keno Pokerfejs (R) Ekonominyheterna Vädret Lokala nyheter Lokalt väder Nyheterna Jeopardy! Bygglov House Nyheterna och sporten Vädret Lokalt väder Film: De omutbara 1.00 Millennium (R) 1.55 Osbournes (R) Nattliv Robin Hood (R) Lättlagat (R) 6.10 Dagsändningar Vänner (R) Gilmore girls Kyle XY America s funniest home videos Grey s anatomy America s funniest home videos Christine Vänner Gossip girl I huvudet på Gynning Rules of engagement Brothers & sisters Seinfeld CSI 0.55 Jay Leno show 1.55 Law & order: Special victims unit 2.50 Magnum 3.50 MacGyver 4.45 Fashion house Grey s anatomy (R)

16 fastighetsbyran.se TORSLANDA / BJÖRLANDA / ÖCKERÖARNA / SÄVE TORSLANDA - LILLEBY HÖNÖ Utgångspris :- 6 rok, varav 4-5 sovrum Boyta 144 kvm Tomt 255 kvm Byggt 1968 Adress: Brisvägen 5 Visas sön 17/ Rymligt och välplanerat radhus på den vackra skärgårdsön Hönö. Bra läge på en lugn återvändgata o. nära både hav samt barnomsorg. Ett badrum är exklusivt renoverat under -07 med bl.a. sjösten o. musik. Härligt uterum med både el o. värme förlänger sommaren. Fastighetsmäklare Jörgen Laurenius Tel: Webbnr: :a TORSLANDA - AMHULT Utgångspris :- 4 rok, varav 3 sovrum Boyta 117 kvm, biyta 28 kvm Tomt kvm Trädgårdstomt Byggt 1991 Adress: Kvarnfallsvägen 5 Visas söndag 17/2 Ring för bokning! Pedantskött villa med allt i ett plan och ett härligt läge i havsnära Lilleby. Bekvämt boende med bl.a. centraldammsugare, vitvaror i arbetshöjd, bastu, bra förvaring, garage och ett uterum. Fint ekkök från -05 och två smakfullt renoverade badrum. Insynsskyddad altan i soligt sydvästläge med vy över den vackra trädgården. Fastighetsmäklare Andreas Paulsson Tel: Webbnr: Utgångspris :- Boyta 81 kvm Avgift 4.707:-/mån inkl värme, VA Hiss: Ja. Adress: Gösta Andrées gata 8 Visas sön 17/ Nästan nytt i populära Amhult med nära till allt! Ett modernt och stilfullt boende med genomgående smakfulla materialval. Stort kök med skåp i vitlaserad ek och ett rymligt badrum med praktisk tvättavdelning. Fantastisk inglasad balkong med em-sol och fritt läge. Fastighetsmäklare Jörgen Laurenius Tel: Webbnr: :a TORSLANDA - CENTRALT 3:a TORSLANDA - LILLEBY SÅLD Utgångspris :- Boyta 77,5 kvm Avgift 3.121:-/mån inkl värme, VA, kabel-tv Hiss: Nej. Adress: Kvarnkullevägen 6 U Visas sön 17/ Toppfräsch gavellägenhet renoverad -06 i eftertraktade brf Kvarnkullen. Ett av de bästa lägena i området, gränsande mot ett litet skogsparti. Läckert badrum med dusch i betongglas och förberett för tvättmaskin. Ostörd balkong med em-sol och vacker vy över skogen. Nära komm., affärer och barnomsorg. Låg avgift. Fastighetsmäklare Jörgen Laurenius Tel: Webbnr: Utgångspris :- Boyta 74,2 kvm Avgift 5.020:-/mån inkl värme, VA, kabel-tv, carport Hiss: Nej. Adress: Lilleby Ås 7 Ring för bokad visning 14/2 Nu har vi nöjet att förmedla en fräsch 3:a med radhuskänsla på Lilleby Ås. En gavel med fritt läge och balkong i sydväst med skön em/kvällssol. På framsidan finns balkong med förmiddagssol. Mycket välhållet byggt -02 med genomgående smakfulla färgval. Nära till barnomsorg och kommunikationer. Carport ingår i avgiften. Fastighetsmäklare Jörgen Laurenius Tel: Webbnr: :a TORSLANDA Vi vet vad din bostad är värd. Utgångspris :- Boyta 76,4 kvm, biyta 5 kvm Avgift 3.770:-/mån inkl värme, VA och parkeringsplats Hiss: Nej. Adress: Fornborgsgatan 11 Visas sön 17/ Välplanerad 3:a med låg avgift. Exklusivt badrum med kakel, klinker, golvvärme och bubbelbadkar. Lägenheten är beskaffad med det lilla extra som högtalare i badrum och belyst vinställ i köket. Inglasad balkong i härligt söderläge. Bra förening med gym, solarium, hobbyrum mm. Våning 2 av 2. P-plats, bredband. Fastighetsmäklare Robin Johansson. Tel: Webbnr: Beställ de senaste försäljningssiffrorna från din gata helt kostnadsfritt (värde 100 kr). Välkommen till fastighetsbyran.se TORSLANDA , G:A FLYGPLATSVÄGEN 35F

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an!

dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! MMK-NYTT 7 11 februari ÄNTLIGEN dags för kval till pingistävlingen Bästa 3:an! AKTIVITETER PÅ MMK 7 11 FEB LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Köket/Aktiviteter Mariokart 13.30 (Kenneth) Bakning

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

22-26 november. West Ham tog hem segern i Premier League! GRATTIS!

22-26 november. West Ham tog hem segern i Premier League! GRATTIS! MMK-NYTT 22-26 november West Ham tog hem segern i Premier League! GRATTIS! AKTIVITETER PÅ MMK 22-26 november LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Köket/Aktiviteter Kalaha-turnering Bakning Bakning

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15

Aktiviteter. Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 Gruppförsändelse Nr 1 februari 2010 Årgång 15 B O E T S B Y A B L A D www.boetsbyalag.nu Tel: 0144-201 40 boetsbyalag@aries.vokby.se Aktiviteter Gubbagympa Tisdagar kl. 19.30 21.00 Boethallen Vid frågor

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2010:4 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2010:4 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2010:4 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Den nya redaktionen är igång! Välkomna till ett nytt spännande år med skoltidningen Uggleposten. Till i år har vi fått TRE nya redaktionsmedarbetare.

Läs mer

MARIA. 15 19 oktober. På tisdag för tjejer, och på onsdag för killar

MARIA. 15 19 oktober. På tisdag för tjejer, och på onsdag för killar MARIA 15 19 oktober mininytt NU BADAR VI! På tisdag för tjejer, och på onsdag för killar aktiviteter på MMK 15-19 oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bak Bak Film Ute Twister

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

MARIA. på torsdag i sal 3. MiniNYTT. 12-16 september

MARIA. på torsdag i sal 3. MiniNYTT. 12-16 september MARIA 12-16 september MiniNYTT Fotboll för tjejer på torsdag i sal 3 aktiviteter PÅ MMK 12 16 September LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bakning Bakning Film Frukt 16.00 16.00 16.00

Läs mer

EFS Hörbykrets Oktober2017-Januari 2018

EFS Hörbykrets Oktober2017-Januari 2018 EFS Hörbykrets Oktober2017-Januari 2018 Detta ord kom till Jeremia från Herren: Gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom

Läs mer

Carlskyrkan. kom som du är. program

Carlskyrkan. kom som du är. program Carlskyrkan kom som du är program februari & mars 2014 Om konsten att utvecklas i sin relation med Gud en bönekurs för dig som vill lära dig mer om bön tisdagar 4/2, 11/2 och 25/2 kl 18-20.30 En kurskväll:

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli Det här veckobrevet blir ett fjortondagarsbrev, helt enkelt för att vi inte har varit så mycket på barnhemmet p.g.a. Unicefs utbildning i Khao Lak.

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar!

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! snämnden SPORTLOV! Aktiviteter i samarbete mellan Älmhults föreningar och Kultur- och Fritidsnämnden För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev hösten 2011 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR?

Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR? Vardagsmatematik 1. SUSANNE SPARAR 10 KR I VECKAN. HUR MYCKET BLIR DET PÅ ETT ÅR? 2. VID EN HASTIGHETSKONTROLL STOPPADE POLISEN EN BILIST SOM KÖRDE 69 KM/H. HÖGSTA TILLÅTNA HASTIGHET VAR 50KM/H. HUR MYCKET

Läs mer

MARIA. 3-7 oktober. MiniNYTT

MARIA. 3-7 oktober. MiniNYTT MARIA 3-7 oktober MiniNYTT BRÄNNBOLL i Tanto på torsdag! aktiviteter PÅ MMK 3 7 Oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Sardinburken på Boule på skolgården Bad Brännboll i Tanto Långhopprep

Läs mer

69 95 /kg. Mer info finns i butiken! Färsk F l ä s k fi l é. Svensk nymalen Fläskfärs. 10-pack Rosor. För oss som älskar mat.

69 95 /kg. Mer info finns i butiken! Färsk F l ä s k fi l é. Svensk nymalen Fläskfärs. 10-pack Rosor. För oss som älskar mat. Nummer 34 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 7 oktober 2009 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 39 Telefon 042-26 25 35. Fax 042-26 24 49. För oss som älskar mat. Vecka

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

NIVÅER A1-A2. 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag kommer din fru? Från Italien jag röka? Nej, tyvärr det är förbjudet!

NIVÅER A1-A2. 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag kommer din fru? Från Italien jag röka? Nej, tyvärr det är förbjudet! NIVÅER A1-A2 1. Välj rätt alternativ 1. Gunnar söker jobb. ett IT- företag. A. i B. på C. till D. om 2. -. kommer din fru? Från Italien. A. Vart B. Var C. Varifrån D. Vad 3. Vad kör du bil? En Volvo. A.

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att

Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att Saiid Min läsning i början och i slutet av det här året är två helt olika saker. Först måste jag säga att jag hade ett gigantiskt problem med att gilla skönlitterära böcker från början, jag var inte van

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt

Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt Sagt och skrivet om boken Glutenfritt gott och enkelt 1000 varma tack för den informativa, kunskapsfyllda, lättillgängliga boken Glutenfritt gott och enkelt! Alla lättbakade, goda och säkra recept kommer

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Anna på Brännö - funderingsfrågor, underlag för samtal Ämne: Svenska, SVA Årskurs: 7-9, Särvux, Gymnasiesär Lektionstyp: reflektion och diskussion, Lektionsåtgång: - Funderingsfrågor Frågorna kan användas

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

DECKARKORT. Något har hänt i Valleby, men vad? Och vem är skurken? Hjälp Lasse och Maja lösa mysteriet med staden!

DECKARKORT. Något har hänt i Valleby, men vad? Och vem är skurken? Hjälp Lasse och Maja lösa mysteriet med staden! DECKARKORT Något har hänt i Valleby, men vad? Och vem är skurken? Hjälp Lasse och Maja lösa mysteriet med staden! 1 2 Inne i Valleby finns fem uppdrag för dig att lösa. Uppdragen finns på fem olika arbetsplatser.

Läs mer

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid.

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid. PRAKTISK INFO Plats bokas i Tidsbokare på hemsidan Kösystem finns, avboka plats senast en timma innan klass vid förhinder. Kom i tid, om du ej meddelat att du är sen släpps din plats till ev. drop-in-elev

Läs mer

Gabriella. Innerhållsförteckning

Gabriella. Innerhållsförteckning Innerhållsförteckning Kapitel,1 Gabriella Sid,1 Kapitel,2 Bion Sid,2 Kapitel,3 Smyckesbutiken Sid,3 Kapitel,4 Tjuven Sid,4 Kapitel,5 Selma Sid,5 Kapitel,6 Hamnen Sid,6 Kap,1 Gabriella Hej jag heter Gabriella

Läs mer

På den tiden fanns inte tillgång till nätet på samma sätt som i dag och därför var det skrivna ordet hårdvaluta.

På den tiden fanns inte tillgång till nätet på samma sätt som i dag och därför var det skrivna ordet hårdvaluta. Tommy Söderberg gästade Idrottsgillet torsdagen den 31 oktober. Lunchmötet var välbesökt med 52 deltagare och avhölls denna gång på restaurang Lundia. Tommy gav en inspirerande och engagerad föreläsning

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult SEPTEMBER-NOVEMBER 2011 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Du vet väl om att du är värdefull Du vet väl om att du är värdefull Att du är viktig här och nu Att du är älskad för din egen

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Skriven och förlöst av: Uwe Spillman Illustrerad av: Inga Kamieth

Skriven och förlöst av: Uwe Spillman Illustrerad av: Inga Kamieth 1 Dagen då min syster föddes. En bilderbok av Uwe Spillmann och Inga Kamieth Dagen då min syster föddes. Skriven och förlöst av: Uwe Spillman Illustrerad av: Inga Kamieth Översatt av: Laurie Ann Johnson,

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009

Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009 Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009 Den här veckan startar vi vår uppfräschning av EFS kyrkan! i sidan Byggnytt kan du få se vad som händer under några intensiva veckor. Vi har en kostnadsberäkning

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

MARIA. 12 16 december. MiniNYTT

MARIA. 12 16 december. MiniNYTT MARIA 12 16 december MiniNYTT DANS! Vernissage på tisdag 15.05 i Sal 3. Begränsat antal platser, Serieteckning anmäl dig till Jannike om du vill vara med! HÅLL UTKIK! aktiviteter PÅ MMK 12 16 december

Läs mer

Visningsplan TV4 Sverige AB

Visningsplan TV4 Sverige AB Visningsplan TV4 Sverige AB Kanal: Sjuan och TV4 Annonsör: Englesson Sverige AB Period: 2013-10-14-2013-11-10 Station/Sändare Kanal Vecka Datum Tid Program Filmkod Filmnamn Kunds filmkod Längd Stockholm

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

MMK- NYTT. 30 maj 3 juni

MMK- NYTT. 30 maj 3 juni MMK- NYTT 30 maj 3 juni Bildspecial från veckans Modevisning! Se fler bilder längre fram i tidningen! aktiviteter PÅ MMK 30 MAJ 3 Juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Mariokart-turnering

Läs mer

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11:

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: SIDAN 1 Författare: Jim Højberg Vad handlar boken om? Alex har alltid varit klassens nörd, men nu har det plötsligt vänt. Både Mia och Asmila är kära i honom, och ikväll ska han på bio med Asmila. Alex

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

MARIA. 7-11 november. MiniNYTT

MARIA. 7-11 november. MiniNYTT MARIA 7-11 november MiniNYTT Bildspecial från HÖSTLOVET aktiviteter PÅ MMK 7 11 NOVEMber LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Singstar Bakning Bakning Film Skridskor Frukt 16.00 16.00

Läs mer

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband

Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem. Mirjas guldhalsband Petrus Dahlin & Sofia Falkenhem Mirjas guldhalsband www.kalleskavank.se www.rabensjogren.se Det har gått en vecka sedan Dilsa och jag löste fallet. Nu är det helg och jag cyklar bort till Mirja. Solen

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 Här hos oss är det väldigt varmt och med värmen infinner sig en lugn nästan lite loj stämning. I skrivande stund har alla barn slutat

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

MARIA. 10-14 oktober. MiniNYTT

MARIA. 10-14 oktober. MiniNYTT MARIA 10-14 oktober MiniNYTT BAD för KILLAR på onsdag! aktiviteter PÅ MMK 10 14 Oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Femton Kubb Bad för killar Skattjakt Film Frukt 16.00 16.00

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

MARIA VERNISSAGE NYTT. 27 31 maj

MARIA VERNISSAGE NYTT. 27 31 maj MARIA NYTT 27 31 maj VERNISSAGE aktiviteter på MMK 27 31 maj LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Höjdhopp på Zinken Vernissage Bakning Bakning Löpning på Zinken Boule Löpning på Zinken

Läs mer

DET HÄR ÄR POCKET PARKEN. ALLTID NÅGOT PÅ GÅNG Korvklubben på tisdagar Champagneonsdag After work Matlagningskurser

DET HÄR ÄR POCKET PARKEN. ALLTID NÅGOT PÅ GÅNG Korvklubben på tisdagar Champagneonsdag After work Matlagningskurser 2014 Här har vi samlat ihop allt vi tycker att du bör och allt vi tror att du vill veta, om vad restaurangen erbjuder. Det är en hel del. Stort eller smått, snabbt eller långsamt, här eller där, tidigt

Läs mer

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Nytt annonskoncept 2012 ANNONSERNA TIDIGARE... Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Stor

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

MARIA. Gör din egen. på Lilla Skapande! 12 16 november

MARIA. Gör din egen. på Lilla Skapande! 12 16 november MARIA 12 16 november mininytt Gör din egen på Lilla Skapande! aktiviteter på MMK 12-16 november LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bakning Bakning Film Ute Skridskor Bad killar Frukt

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 13-17 februari. Fortfarande finns det plats för fler robotar på Skapandes robot-tema!

MARIA KLUBBNYTT. 13-17 februari. Fortfarande finns det plats för fler robotar på Skapandes robot-tema! MARIA KLUBBNYTT 13-17 februari På bilden till vänster är det Astrid som visar upp sin snygga robot Till höger är det någon som gjort fler robotskulpturer till bordet utanför Skapande! ROBOTAR Fortfarande

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer