Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export"

Transkript

1 Pålitlig och effektiv samhällsser vice TEKISNYTT Core för alla Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg e- som i enkel Tekis-LV på export TRÄFF november nr

2 Varför betala för ett hål i väggen när alla vet att det behövs två? TEKISNYTT nr oktober Det är bara en fjärdedel kvar av 2010 och efterfrågan på e-tjänster ökar ute hos kommunerna. Många har också lagt ut en hel del e-tjänster till sina kommuninvånare. För att kunna bygga pålitlig och effektiv samhällsservice krävs dock att man tänker till när det gäller vad som förväntas av den e-tjänst som publiceras. Ska det bara vara en blankett-tjänst? Ska det vara en e-tjänst som ger effektivare lösningar även för verksamheten? Ska den kopplas till ett verksamhetsstöd och ge dubbel nytta? Dessa frågor har besvarats av flera av Tekis kunder som ser stora möjligheter att kunna möta de ökade kraven på tillgänglighet och öppenhet med smarta e-tjänster som levererar hela vägen in i verksamhetssystemen och förenklar både för medborgarna och handläggarna. I detta nummer av Tekis-Nytt kan du läsa både om Stockholms prisbelönade e-tjänst om värmepumpsansökan och Göteborgs möjligheter att utifrån Tekis-LTF utveckla ytterligare e-tjänster för medborgarna. Tekis bygger möjligheterna med färdiga web services till våra verksamhetssystem våra kunder kan enkelt bygga vidare på det som redan finns! Samverkan och att leva i en Öppen Värld är det som driver och inspirerar Tekis framtida planer. Många av våra kunder väljer att gå ihop i förbund och våra lösningar möjliggör ett distribuerat användande. Flera stora Räddningstjänstförbund har satsat i Core nu senast Norrköping och Linköping som valt att gå ihop till Räddningstjänsten Östra Götaland, läs mer om det på nästa sida. Vi har via vårt samarbete med Essvision och EDB tagit fram en integration till de generella ärendehanteringssystemen Evolution och W3D3 och välkomnar ytterligare partners att använda det öppna gränssnittet från oss. Mycket arbete har lagts ner, tillsammans med våra kunder, på att färdigställa LTF-installationerna under våren för att kunna överföra alla trafikföreskrifter till RDT. Flera av våra kunder har i samband med det också gjort ett stort arbete för att strukturera och gå igenom alla sina trafikföreskrifter. De som har satsat och kommit i mål vittnar om att nu har man ett stöd som verkligen fungerar. Dessutom finns bra förutsättningar för att ge ännu bättre service till medborgarna och att kunna bygga fler e-tjänster. De flesta av Tekis kunder kom i mål inför dead line 30/6 men några finns kvar och vi måste nu ta gemensamma tag inför det framflyttade slutdatumet som är 31/12 i år. Vår stora aktivitet Tekis-Träffen närmar sig med stormsteg och temat för i år är densamma som vår vision; Pålitlig och effektiv samhällsservice. Vi har som vanligt ett fullspäckat program där vi försökt anpassa oss till tidigare års önskemål med fler temaseminarier och övergripande seminarier för de som vill veta lite om allt och inte är specifikt intresserade av just en produkt. Vi har byggt kompetenta lösningar för att skapa e-tjänster för ökad effektivitet som är ett stöd i de ökade kraven från olika hål(l) i samhället! Välkommen att inspireras tillsammans med oss på Träffen!!! Innehåll Core för alla 3 Först färdiga, Göteborgs kommun 4 Falköpings kommun 5 Data till fler 7 e- som i enkel 8 Guldlänken 8 Öppet hus eller e-tjänst 8 Tidig e-tjänst 9 Support 10 Utbildning 11 Tekis-LV på export 12 Nya Tekis-VABAS 13 TEKISNYTT Postadress Box 315, Köping Besöksadress Scheelegatan 1, Köping Telefon vx Fax Personlig e-post Ansvarig utgivare Carin Andersson, VD Redaktör Henrik Östman Skribenter Maria Bergström Lena Johansson Åsa Jågas Ann-Charlotte Wiberg Tony Roms Malin Sundin Henrik Östman Produktion Kommunikationsbyrån adream Projektledning Art director Maria Bergström Jan Cermenius Upplaga ex TEKIS AB är en av Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunaltekniska marknaden. Upplands-Bro och Metria 13 Välkommen på användarträff 13 Tekis På plats 14 Produktnyheter Vägmärken Längs gator och vägar i hela världen finns vägmärken. De har i någon form funnits i minst ett par tusen år. Föregångarna till dagens vägmärken var ofta märkningar för att de som tog sig fram till häst skulle hitta. Det kunde vara träd eller stenar som fungerade som vägvisning. Milstolpar av sten sattes upp för att markera vägen och avstånd. När bilarna kom i början på 1900-talet blev behovet av vägvisning allt större tog KAK fram en triangel med en text under som förklarade märkets budskap fastställdes en standard för hela Europa. Idag regleras vägmärken internationellt av FNs Konvention om vägmärken och signaler. Vägmärkena är i huvudsak likadana för att underlätta den internationella trafiken. På nya stolar 15 Marknadskalendern Lösning på förra Sudoku 15 Han gjorde det igen 15

3 en kund Räddningstjänsten Linköping och Norrköpings brandförsvar slogs ihop till ett nytt gemensamt förbund med namnet kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland i januari i år. Det var efter en förstudie 2008 som ett principbeslut fattades i de båda kommunstyrelserna om att inleda bildandet av det nya förbundet. En projektgrupp med representanter från både Linköping och Norrköping utsågs. Som alltid när två organisationer ska slås samman är det mycket som måste ses över och koordineras, bland annat allt som rör IT-verksamheten. Gemensamt system De två räddningstjänsterna hade sedan länge använt olika verksamhetssystem. Så att en av dem skulle få lov att byta system var självklart. En viktig fråga arbetsgruppen för IT-verksamheten ställde sig när det gällde valet av system var hur de såg på framtiden för respektive lösning. Bland annat togs faktorer som den egna kompetensen, leverantörens storlek och förmåga att utveckla programmet på lite längre sikt med i bedömningen. Efter en utvärdering beslutades att Tekis programvara CORE, som Norrköping använt under många år, skulle vara det nya förbundets verksamhetsstöd. - Så länge jag känner till har vi använt CORE och i systemet finns statistik från 1996 så det måste ha fungerat i bra många år. Linköping däremot hade ett annat system så för dem blev CORE något helt nytt, säger Jonas Andersson, projektledare inom IT-enheten i Norrköpings kommun. Utbildningssatsning Uppgraderingen av Norrköpings Core startade i mars. Då lades också nya funktioner till som övning, supportering och förebyggande. I april startade sedan arbetet med att installera Core i Linköping. Det fanns höga ambitioner om att kunna komma igång snabbt och en viktig del för att lyckas var att utbilda alla som skulle använda systemet. En utbildningssal ställdes i ordning i egna lokaler med plats för 16 deltagare där olika personalkategorier bokades in och utbildades i omgångar. Totalt var det ett 100-tal personer som fick gå olika långa kursmoduler beroende på hur de skulle komma att använda systemet. - De satsade hårt på att alla skulle få en chans att lära sig systemet och kunna jobba på rätt sätt från början. En massiv utbildningsinsats under fyra veckors tid där alla fick en chans att lära sig att hur de skulle hantera programmet, säger Kim Rehnfeldt som från Tekis sida ansvarade för utbildningens innehåll och genomförande. Initiala problem Efter själva installationen och konverteringen visade det sig att några kopplingar till servern inte fungerade som det var tänkt. I överföringen av de externa filerna från Linköpings system följde heller inte mapparna med. Alla externa filer kopplades som ett eget ärende och under det låg sen alla ärenden. Det gick att lösa även om det varit bättre att skapa ärendena och flytta över på ett annat sätt. - Många av de problem vi haft har, förutom att systemet inte fungerade helt och hållet till en början, varit att folk inte känt sig bekväma med det nya. Helt naturligt eftersom hälften av personalen aldrig arbetat i det systemet tidigare. Även om vi satsade hårt på utbildning hade vi kunnat ha ännu mer utbildning och träning, för det tar en stund att lära sig det nya. Något som också hade varit bra att ha är en övningsmodul där användarna kan skriva, ändra och trycka utan att vara rädda för att göra fel. Det hade gett dem en chans att öva och bli vana vid att använda det nya, säger Joar Hjertberg, brandingenjör och CORE-ansvarig. Processorganisation Sammanslagningen innebär också att förbundets arbete nu är organiserat i processer. Vardagsorganisationen består av en linjeorganisation där all personal har sin anställning och en chef som tillika är resursägare. Verksamhetens innehåll och utveckling styrs genom ett antal processer där varje huvudprocess har en ägare med ansvar för verksamhetsutvecklingen. Arbetet fungerar i en matris där processägarna ger besked om vad som behöver göras i form av ett uppdrag till resursägarna som fördelar arbetsuppgifterna till sina medarbetare. Alla har en formell chef men en persons kompetens kan användas inom olika processer. Uppdelningen av processägare och resursägare innebär att några kan fokusera på innehållet i verksamheten medan andra har personalens utveckling som huvuduppgift. - Vi är mitt uppe i processjobbandet med att lägga upp arbetet. Vår ambition är att se till att Core fungerar så att det stödjer processerna och inte begränsar dem, säger Joar Hjertberg. Core har varit i gång sedan före sommaren och några större tidsförskjutningar av projektet har inte behövt göras. - Nu arbetar vi praktiskt för att få alla bitar på plats. Nomenklaturfrågan var en av utmaningarna i början, när förbunden smälte ihop. Men det löste sig rätt smidigt tack vare god vilja från alla inblandade parter. Även om inkörningsproblemen är lösta blir den här typen av system aldrig riktigt färdiga och vi har fortfarande mer att göra bland annat med att koppla på GIS-systemet. Hela förändringsprocessen i och med sammanslagningen kom igång på ett bra sätt tack vare arbetet med Core. Tidigare inom Norrköpings Räddningstjänst fungerade förvaltningen av Core med en informell ostrukturerad organisation. Nu handlar det om och att gå över till en mer formell systemförvaltning inom förbundet som fungerar in i framtiden, säger Jonas Andersson Core för alla nr

4 arbete Sedan den 1 juli i år finns en rikstäckande databas för trafikföreskrifter STFS, Svensk trafikförfattningssamling (www.stfs.se). Det är regeringen som givit Transportstyrelsen i uppdrag att upprätta en databas för landets alla trafikföreskrifter (RDT). Här ska både statliga och kommunala myndigheter, enskilda och tjänsteleverantörer ha tillgång till och information om vad som gäller avseende trafikföreskrifter i hela landet. Arbetet med att göra om och anpassa informationen, som idag finns i kommunernas databaser, till den nya databasen har pågått under ett antal år. Den 1 juli skulle alla lokala trafikföreskrifter (LTF) varit överförda och publicerade i RDT, ett datum som ändrats till 1 januari 2011, eftersom en hel del kommuner och länsstyrelser inte var klara. 80 Tekis-kunder levererade sina LTF;er före den 1 juli och bland de första att ladda upp informationen till Transportstyrelsen var Falköping och Göteborg. En stor och en lite mindre kommun som lyckats med allt vad det innebär att lägga in alla uppgifter så att informationen fungerar i den nya databasen. Tekisnytt besökte de båda kommunernas nyckelpersoner för att höra hur de gjort, om de stött på problem och vilka deras framgångsfaktorer varit. Vår utgångspunkt då var att göra det mer begripligt för folk. Allt vi gjorde var helt teoretiskt rätt men rätt obegripligt säger Hans Magnusson och Annie Bedö Göteborgs Stad Från Falköping tar det en dryg timme med tåget till Göteborg. I hjärtat av de äldre delarna av centrum, inte långt från Gustav Adolfsstatyn, ligger Trafikkontoret. Närmaste vägen från Centralen går rakt igenom köpcentret Nordstan. Här pågår kommersen för fullt. Det är människor och ljud överallt. Något lugnare blir det på andra sidan spårvagnsspåren längs de gamla smala gatorna som leder fram till kvarteret med kommunens lokaler. Den vänliga receptionisten tar emot, ringer och visar vägen i ett svep. Hissen går till femte våningen där Hans Magnusson, parkeringschef och LTF-ansvarig möter upp och med sitt nyckelkort släpper in oss i rätt korridor. Annie Bedö, från Gatubolaget är också på plats för att berätta om arbetet med kommunens LTF;er. 4 TEKISNYTT

5 framgång Initiativtagare - Idag är det självklart att använda en digital karta, men jag var med 1998 när vi tillsammans med Malmö och Stockholms kommuner tog upp tanken med Vägverket på att använda en karta och vägnätsanknyta de lokala trafikföreskrifterna Vår utgångspunkt då var att göra det mer begripligt för folk. Allt vi gjorde var helt teoretiskt rätt men rätt obegripligt. 99 % av allt var textbeskrivningar så en karta innebar något av en kulturrevolution, säger Hans Magnusson. I december 2005 skrevs de första föreskrifterna i Göteborg in i Tekis LTF-system. Från början användes ett egenutvecklat system som sedan konverterades över i Tekis-LTF. Den genomgång som nu gjorts i samband med arbetet för att få in alla uppgifter i RDT har inneburit att tidigare föreskrifter minskats till Det beror på att vi hittat LTF;er som är inaktuella, bortglömda eller som inte gäller längre. Några har vi slagit ihop eftersom de kan skrivas i en föreskrift istället för två eller fler. Genomgången av alla LTF;er startade med en stor inventering där varje föreskrift har gåtts igenom. Från beslut, hur det ser ut i verkligheten till placeringen på kartan. Stadens parkeringsvakter har varit med och hjälpt till i processen för att allt ska stämma mellan verklighet och karta. Ytterligare en hjälp i arbetet har varit flygfoton och alla de olika kartskikt som kan tändas i LTF-systemet som till exempel skyltkartan med alla vägmärken. Ett team Trafikkontoret är en förvaltning med 120 personer organiserad direkt under kommunfullmäktige. Hans Magnusson är nestorn i gänget som arbetat med kommunens trafikarbete sedan Jag var med och byggde upp Trafikkontoret när vi startade Sen dess har förvaltningen växt i takt med att trafiken ökat.han är en av åtta personer inom Trafik kontoret som är utbildade för att ta fram och skriva in föreskrifter. För att klara av den stora genomgången av alla LTF;er köptes tjänsten in från Gatubolaget. - Vi har fyra affärsområden och är cirka 370 personer, säger Annie Bedö, projektansvarig från Gatubolaget. - Vårt arbete har fungerat mycket bra. Allt har inte varit helt enkelt men vi har löst det. Tre till fyra personer har arbetat heltid med att under närmare fyra år hantera alla LTF;er. Den totala tiden som gått åt per LTF utifrån inventeringen har varit mellan 20 minuter och en timme. Vi har varit noga med att separera ansvaret och de olika funktionerna för att kunna ha bra rutiner för de olika rollerna. Det är jätteviktigt att veta vem som ska göra vad, särskilt när det blir fel. Det syns att bakom de orden finns mycket erfarenhet som bygger på att göra något ingen gjort förut. - En sak vi blivit duktiga på är att använda Tekis-LTF fullt ut. Vi har verkligen utnyttjat de olika funktionerna ofta genom att prova oss fram och avgöra vad som är bra och vilket sätt som fungerar bäst. Möjligheter och visioner Arbetet med kommunens LTF;er är en värld som i grund och botten är omgärdad av juridik och exakthet men som också praktiskt ska kunna användas av många olika samhällsfunktioner som polisen och räddningstjänsten. Inom Trafikkontoret finns en Kundtjänst som använder kommunens LTF-system varje dag dygnet runt. Dit kan allmänheten ringa och få information om de parkeringsregleringar som finns, om halka, trafikhinder och annat som har med framkomligheten i kommunen att göra. Kundtjänsttelefonen är öppen både vardagar och helger tack vare åtta personer som arbetar två-skift. - Det som ligger i LTF-systemet måste vara förståeligt av alla som läser och ska använda informationen. När vi gjorde inventeringen på fältet var vi noggranna och ritade till skyltar som saknades, mätte och justerade så att vi hade full koll, det räcker inte med bilderna på Google Maps, säger Hans och ett nöjt leende sprider sig i hans ansikte. Den 14 juni började Göteborg överföringen till RDT. Några små problem dök upp i början som löstes och sen skickades några hundra LTF;er i taget typ för typ. Det var färdigt före midsommar. - Arbetet med RDT är bra för att det blir en rikslikare men egentligen är det bara en bisak när vi nu står i startgroparna för framtiden. Nu finns förutsättningarna för att dra nytta av jobbet som är gjort för att kunna ge ännu bättre service till medborgarna. Det finns oändliga möjligheter att hitta samhällsnyttiga lösningar. Ta till exempel MC-platserna där kan vi göra en app till mobilerna som visar var det går att parkera. Webbtjänster som varje natt känner av förändringar och sedan visar aktuellt läge.vi har nu skapat förutsättningarna för bra planering och för att kunna utveckla olika e-tjänster avslutar Hans Magnusson. Det stora framsteget kom 2008 med nya Tekis-LTF. Det blev en helt ny värld säger Annika Sivefält och Mikael Carp Falköpings kommun Promenaden från Falköpings järnvägsstation till Stadshuset tar knappt tio minuter. Ju längre bort från stationen desto tystare blir omgivningen. Efter ett par kvarter är det bara några bilar som passerar, ingen rusning, inga köer. Lugnet understryks än mer av den rofyllda vattenfontänen på en lummig grön gräsmatta framför den mörkröda tegelbyggnaden som är Stadshuset. Bredvid entrén pryds väggen av kommunens vapen. Innanför dörrarna, med receptionen till höger, möter ett hemtrevligt sorl av röster. Solen sipprar in genom taket i atriumgården där många av kommunens medarbetare nu samlats till förmiddagsfika i caféet. fortsättning nästa sida nr

6 samarbete FÖRKORTNINGAR NVDB Nationella vägdatabasen RDT Rikstäckande databas för trafikföreskrifter LTF Lokala trafikföreskrifter Erfaren Annika Sivefäldt, gatuingenjör och kommunens trafikplanerare med ansvar för LTF (Lokala Trafikföreskrifter) möter oss. Hon bjuder på kaffe och Mikael Carp, samordnare för mät- och kartverksamheten ansluter. - Falköping är utsträckt på längden och har liksom två centrum; ett resecentrum och ett affärscentrum, säger Annika. Det är två kilometer emellan. Just nu sker en stor ombyggnation av resecentrum dit busstrafiken flyttas från stadskärnan.. Falköpings kommun är den till ytan största i Västra Götaland med 15 tätbebyggda områden. De tre största är Falköping, Stenstorp och Floby. Totalt bor det personer i hela kommunen. Det märks att hon känner till Falköping väl och efter en liten stund framgår det varför. Annika Sivefäldt är född och har bott hela sitt liv i Falköping. Hon började sin bana inom kommunen 1987 som trafiknämndssekreterare för Gatu- och trafiknämnden. I det första protokollet hon skrev då finns också beslutet att hon skulle gå två kurser i trafiksäkerhet. Sedan dess har hon arbetat med trafikfrågor och trafiksäkerhet inom Tekniska nämnden. Ny värld År 2003 förändrades Annikas arbetsuppgifter till att också omfatta ansvaret för kommunens LTF. - Det var då vi köpte in och började använda TDPs LTF-Win. Men det stora framsteget kom 2008 med nya Tekis-LTF. Det blev en helt ny värld. Kartkopplingen har underlättat oerhört och att kunna skriva föreskrifter och se exakt hur de ser ut på kartan är en helt annan sak än att förklara bara med ord och siffror. Jag har hittat fel i det gamla systemet som inte märkts förut men som jag rättar allteftersom. Det har också varit flera detaljer som nu blivit oerhört mycket tydligare och lättare att se när de visas på kartan och inte bara som en beskrivning. Falköpings kommun har använt de färdiga mallarna vilka också gör att formuleringarna blir mer enhetliga. Ingen beskrivning var den andra lik tidigare eftersom det varierade beroende på vem som skrivit. I och med arbetet med att lägga in allt på kartan har kravet varit att se exakt var på gatan LTF;en gäller. Samarbete Ansvaret för kommunens kartverksamhet ligger hos Stadsbyggnadsavdelningen. - Vi använder oss av Tekis-LV där databasen med vägnätet finns, som i sin tur grundar sig på NVDB-nätet, säger Mikael Carp. Det är tack var att vi har ett bra samarbete mellan olika avdelningar där vi tipsar varandra när vi ser något som behöver korrigeras som allt fungerar så bra som det gör. Alla kommunens datasystem hanteras av IT-avdelningen. Där finns en ITtekniker som har ett speciellt ansvar för Samhällsbyggnadsförvaltningens system och även är kontaktperson gentemot Tekis. - När något ska uppdateras eller förändras går vi alltid igenom det tillsammans så att alla är informerade och vet vad som händer och när. Det gäller även andra saker, om någon ser något som inte verkar stämma tipsar vi alltid varandra så att eventuella felaktigheter och problem kan lösas så fort och smidigt som möjligt. Falköpings kommun använder AutoDesks MapGuide som finns i kommunens intranät. Arbetet med att digitalisera kommunens primärkarta startade redan i början av 1990-talet. Tack vare det har det gått snabbt att ta fram en bakgrundskarta till Tekis-LTF som Annika använder. - Det här innebär att vi också har en gedigen grund för andra samhällsfunktioner. En kommunal samhällsnytta som ger invånarna en fördel. - Tack vare Mikael och hans kollegor har vi väldigt bra kartor här i Falköping och det är jätteviktigt att kartmaterialet bakom fungerar i arbetet med LTF;erna, säger Annika. Lokalkännedom viktig Arbetet med att lägga in all information från Falköpings kommun för RDT har pågått sedan 2008 och hanterats av Annika. - Jag gick kursen i Tekis-LTF och sen satte jag igång arbetet på en gång efteråt. Jag började med alla gator på A och gick sen i alfabetisk ordning. Eftersom vi inte konverterat utan skrivit om allt på nytt så har det ibland varit svårt att få tiden att räcka till samtidigt som jag haft mina ordinarie arbetsuppgifter med olika trafiksäkerhetsåtgärder. Men det har varit en bra genomgång av alla LTF;er då vi samtidigt fått rensa och uppdatera allt som ändrats men inte tagits bort tidigare. Ett tjugotal ärenden har vi tagit upp i nämnden till nya beslut. Annikas lokalkännedom har varit mycket värdefull i arbetet. Hon har också fått assistans av en parkeringsvakt som arbetat i 30 år och som på plats har kollat skyltar och andra tveksamheter. - Så fort Tekis hade programmodulen färdig skickade vi datat. Visst var jag skeptisk till att det skulle fungera så smärtfritt men det blev rätt första gången. Cirka 475 LTF;er finns nu så att alla kan se dem i den nya vägdatabasen. Annika visar på skärmen hur det ser ut och hur enkelt det är att hantera systemet samtidigt som hon berättar att hon också informerat polis och räddningstjänst hur det går till att söka LTF i RDT. Tidigare var det en hel del administration runt informationen vid varje LTF-beslut. Nu när allt finns i RDT har den hanteringen minskat. En annan fördel är att upphävda beslut finns kvar i systemet som historik. Det går att se när det upphävdes och av vem. Kunna systemet På frågan vad Annika skulle gjort annorlunda om hon idag skulle börja arbetet med att lägga in LTF;erna för överföringen till RDT svarar hon: - Ingenting. Det handlar om att ha ledningen med sig och sen prioritera och jobba på. Det är viktigt att underlagen är bra och att kunna systemet innan man börjar lägga in data. Lokalkännedom är också viktigt och att inte dra sig för att åka ut och titta på plats om något är osäkert. Gissa går inte, allt måste bli helt rätt. 6 TEKISNYTT

7 iintegration Data till fler Mängder av data finns lagrat i kommunernas databaser. Data som ofta bara används av dem som har tillgång till en applikation som hanterar just de uppgifterna. Ett av de senaste stora investeringsområdena inom IT-branschen just nu är integration. Det är lösningen när många behöver komma åt samma data från olika håll. När verksamhetens processer måste kunna samarbeta med fler än bara de som jobbar inom samma avdelning. Tillgång för fler Tekis nya release av Tekis-ByggR, version 1.2 innehåller en modul som hanterar integration. Det är ett Generellt ärendehanteringssystem GÄHS som ger en organisationseffektivisering tack vare att fler, även de som inte använder Tekis-ByggR, kan komma åt bygglovsinformation. Modulen gör det möjligt att läsa data ur databasen och presentera informationen i ett annat program än Tekis-ByggR. - Vår produktavdelning såg ett behov utifrån sina kundkontakter att utveckla en modul som kan underlätta för andra inom kommunen än bara de som arbetar inom Stadsbyggnadsförvaltningen att få tillgång till informationen, säger Pär Gillander, Tekis IT- och utvecklingschef. Nu är det möjligt för alla nivåer i en kommun att följa olika ärenden som hanteras inom stadsbyggnadsförvaltningen utan att ha tillgång till systemet. Det kan gälla information i enstaka ärenden, status på olika ärenden eller sammanställningar som ska fungera som beslutsunderlag. Den stora fördelen är att många inom kommunen snabbt kan få en överblick över vad som är på gång inom bygglovsområdet. Nya funktioner Tekis-ByggR version 1.2 har även den tagits fram med hjälp av metoden Scrum som numera används i alla Tekis produktutvecklingsprojekt. Arbetet genomfördes av sex utvecklare under ett halvår. Ängelholms kommun är först ut med att installera den nya versionen inklusive integrationen till ett generellt ärendehanteringssystem. Förutom den modulen har version 1.2 nu stöd för SQLserver, stöd för e-post och en koppling till Mittbygge. - Den allra största förbättringen förutom möjligheterna med den generella ärendehanteringen är att remisshanteringen kraftigt förbättrats, säger Kerstin Norling, produktansvarig för Tekis- ByggR. Många kompetenser Tekis utvecklingsavdelning som tagit fram Tekis-ByggR version 1.2 arbetar ständigt med att förbättra och utifrån kundernas önskemål utveckla Tekis olika system. Avdelningen består av 24 personer med Pär Gillander som chef. Hans medarbetare är organiserade i fyra olika grupperingar. En arkitektgrupp med fem personer vars uppgift är att säkerställa att ta fram en bra och robust arkitektur i alla produkter. Sju stycken arbetar som Scrum Masters under en programchef. Inom utvecklingsavdelningen finns också tre personer som arbetar med Tekis interna IT-miljö. Resterande nio är utvecklare i olika projekt. Vid behov anlitar Tekis dessutom konsulter från olika samarbetspartners. Partnersamarbete Den nya versionen av Tekis-ByggR är ett sådant samarbete där konsulter varit med i utvecklingen av den nya versionens förbättringar. Även installationen genomförs tillsammans med de företag Tekis har tecknat samarbetsavtal med. De kunder som väljer att köpa den generella ärendehanteringsmodulen får i leveransen från Tekis en detaljerad dokumentation med format, information om databasen med mera. Arbetet med att anpassa de system som ska ta emot och presentera datat genomförs av något av de två företag som är samarbetspartners. Det innebär att kunden får en offert från Tekis på uppgraderingen och en från ett partnerföretag på hur integrationen ska presenteras. - Utvecklingen av den nya versionen inklusive modulen Gähs har fungerat bra och det är positivt att ha partners som är villiga att vara med och se till att integrationen blir bra och får en hög tillförlitlighet hos kunderna. Avgörande är att på ett effektivt sätt få till en installation som uppfyller förväntningarna på de nya funktionerna. För mig har det varit ett mycket inspirerande år på Tekis sedan jag började den 1 september Eftersom jag kom från Sony Ericsson är skillnaden stor. Här är det fantastiskt att driva ett förändrings- och utvecklingsarbete så snabbt. Något som är omöjligt i ett stort bolag. Det är också stor skillnad på mina medarbetares engagemang i projekten de arbetar med. Här brinner de för produkterna. Kopplingen mellan utvecklingsarbete och leverans är så tydligt vilket gör att alla har ett stort åtagande och är måna om att det som levereras blir bra. Jag tror det betyder oerhört mycket för allas motivation att ha nära till kunders återkoppling, säger Pär Gillander. Pär Gillander nr

8 e-tjänst e- som i enkel Ett begrepp som allt fler känner till och använder sig av är e-tjänster. Första gången ett ord med e- började användas var 1997 när IBM-chefen Lou Gerstner presenterade det som grunden för elektronisk handel. Idag är Internet inte bara ett fenomen utan ett verktyg för många i vardagen. I Sverige tillsatte regeringen 2004 en utredning för att se över utvecklingen av e-tjänster inom offentlig sektor. Samtidigt definierades e-tjänster som tjänster som tagits fram och levereras med elektronisk kommunikation. Ska underlätta Ett viktigt kriterium för en e-tjänst är att den underlättar för användaren och samtidigt uppfyller verksamhetens behov på ett bra sätt. Oftast är en e-tjänst bara en del av en webbplats. Det som där syns för användaren kan se enkelt ut men en e-tjänsts effektivitet ligger i att det finns en bakomliggande ärendehantering eller en samverkan mellan flera offentliga organisationer. En e-tjänst ska vara säker för användaren genom att kräva lösenord, kod eller e-legitimation. Även om e-tjänsternas huvudsakliga kommunikation är elektronisk kan de förmedlas via andra kanaler som automatiska telefontjänster, e-post, chatt, videokonferens, bredbands-tv eller interaktiv tv. Sveriges e-förvaltning Under fem år arbetar e-delegationen som tillsattes av regeringen 2009 med att koordinera myndigheternas utvecklingsprojekt inom e-förvaltning. Delegationens uppgift är också att följa upp effekterna för privatpersoner, företagare och medarbetare. Målet som satts upp av regeringen för e-förvaltningen är Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Det vill säga Sverige ska ha en enkel, öppen, tillgänglig, effektiv och trygg e-förvaltning. Privatpersoner och företag ska stå i fokus och användarnas behov vara styrande för utvecklingen. E-delegationen har lagt ett antal förslag som regeringen ännu inte tagit ställning till. Ecos och Stockholms stads e-tjänst belönad I samband med konferensen Offentliga rummet delas varje år det prestigefyllda priset Guldlänken ut till den mest innovativa offentliga e-tjänsten. Årets pris gick till Stockholms stad för tjänsten Värmepump ansök om tillstånd. En e-tjänst i form av en dubbelriktad dialog mellan Ecos och den externa användaren som Stockholms Miljöförvaltning byggt i samarbete med Tekis. Komplext blir enkelt I juryns motivering betonades den kreativa och innovativa tjänsteutvecklingen samt den väl genomförda integrationen mellan olika system tillsammans med en genomtänkt utveckling av externa och interna processer. Bakgrunden till att e-tjänsten tagits fram är att antalet bergvärmeanläggningar växer snabbt och med det även antalet tillståndsärenden för de borrhål som krävs för anläggningarna. Tidigare innebar ärendena ett omfattande och komplext arbete som gjordes manuellt av alla inblandade parter som fastighetsägare, entreprenörer och förvaltning. I och med den nya e-tjänsten har information från flera system integrerats och hela processen har gjorts digital vilket ger stora fördelar för alla. Med värmepumptjänsten går det nu att via nätet både planera för borrhålet och ansöka om tillstånd. Informationen som behövs före och efter det att en ansökan registrerats finns också tillgänglig på samma ställe. Den sökande får veta hur det går till och vilka uppgifter som behövs för att kunna ansöka om tillstånd för en värmepump. Sen är det bara att göra ansökan direkt på webben. - e-tjänsten innebär verklig dubbelnytta för kommunen i och med att det förenklar för medborgaren att ansöka samtidigt som kommunen spar pengar genom att inte behöva mata in informationen igen från en blankett in i verksamhetssystemet, säger Christophe Poncin, produktansvarig för Ecos. Innovativa e-tjänster Guldlänken är en tävling som stimulerar e- förvaltningens utveckling genom att uppmärksamma och belöna de mest innovativa svenska e-tjänsterna i offentlig sektor för medborgare och företag. Tävlingen arrangeras av Vinnova, e-delegationen samt Sveriges Kommuner och Landsting. Priset delades i år ut för tolfte gången i samarbete med konferensen Offentliga rummet, en mötesplats för förtroendevalda, verksamhetsansvariga, verksamhetsutvecklare, informationsansvariga, IT-strateger och andra som driver på utvecklingen mot en mer transparent och tillgänglig förvaltning. Under konferensen presenterade finalisterna sina tjänster och vinnaren utsågs. De som premieras av juryn är de som på ett innovativt sätt visar att de försökt stödja användningen Öppet hus eller e-tjänst Han kommer med snabba steg med ett tjockt kuvert i handen. Det är Öppet hus i Västerås kommunhus foajé. Där sitter Stadsbyggnadskontorets personal för att svara på frågor om bygglov och hjälpa alla som vill ha sitt bygglov godkänt till midsommar. - Jag har ringt flera gånger utan att få svar så när jag såg att det går att komma hit och få hjälp tyckte jag det var lika bra att ta lunchen och åka hit, säger Tobias Johnson som tänkt bygga till huset under semestern. Han har en e-legitimation så om det hade gått hade han gärna sökt bygglov på nätet. På plats framför en av handläggarna står Kerstin Pilmo och Kjell Hed som just fått den hjälp de ville ha. De tycker däremot att det är lättare att komma hit och få prata med någon. - Vi är pensionärer så vi har tid även om vi har Internet och en hotmailadress känns det här bättre, säger Kerstin. Bygger eget Från och med i höst kan Västerås invånare använda sig av Bygglovguiden på kommunens webbsida och därifrån ansöka om bygglov. Västerås stad har utvecklat en egen tjänst där det går att göra bygg-, rivnings- och marklovansökan eller söka förhandsbesked. - Tjänsten är helt interaktiv och leder användaren genom processen så att det är enkelt att förstå vilka handlingar som behövs. Det fungerar inte som en blankett som ska fyllas i. Guiden ger mer vägledning till användaren som sedan kan följa sitt ärende och se var i processen det befinner sig, säger Stadsbyggnadsdirektör Lotta Lindstam. av e-tjänster genom att använda alla slags kanaler, tekniker och kommunikationssätt och dessutom prioriterar användarens olika situationer och behov. Utgångspunkten för arbetet med Guldlänken är att inspirera till en förbättring av offentlig sektors service till medborgare och företag. Utvecklingen av e-tjänsterna utgår från ett verksamhetsperspektiv kombinerat med användarnas behov. Guldlänken startades 1999 på initiativ av branschorganisationen Promise och dåvarande IT-kommissionen. 8 TEKISNYTT

Tekis officiella gränssnitt 2012 Webbtjänster och databasvyer

Tekis officiella gränssnitt 2012 Webbtjänster och databasvyer Upprättad Upprättad av 2012-11-29 Christophe Poncin Affärsområde Handling / beteckning Affärsutveckling Tekis officiella gränssnitt Christophe Poncin, 073 405 31 91 christophe.poncin@tekis.se Tekis officiella

Läs mer

Tekis Agenda. Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar

Tekis Agenda. Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar Tekis Agenda Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar Sammanfattning Ett sammanhängande koncept av nära integrerade produkter Nya och gemensamma begrepps- och

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Handbok CORE. Skriftlig Redogörelse. www.skriftligredogorelse.se

Handbok CORE. Skriftlig Redogörelse. www.skriftligredogorelse.se Handbok CORE Skriftlig Redogörelse www.skriftligredogorelse.se Historik Datum Ver. Gjort av 2010-06-24 1.0 Kim Rehnfeldt Grunddokumentet Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

Vad är Ledningskollen?

Vad är Ledningskollen? Vad är Ledningskollen? Ledningskollen.se Reducerar antalet grävskador Robustare infrastruktur Undvika störningar Minskade skadekostnader Ledningskollen privat-offentlig samverkan Maskinentreprenörerna

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering Färre mil och mer tid med bättre planering Det körs många mil med bil i kommunal verksamhet. Särskilt gäller detta inom socialförvaltningen eller motsvarande. I detta avsnitt beskrivs hur man kan effektivisera

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10

Bygga. i Växjö kommun. Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt. Växjö kommun 2014-04-10 Bygga i Växjö kommun Information om bygglov för dig som ska bygga till, om eller nytt Växjö kommun 2014-04-10 1 Här söker du bygglov Växjö kommun erbjuder två sätt att söka bygglov för en- och tvåbostadshus

Läs mer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer

Örebro kommun Sammanställning intervjuer Appendix A Örebro kommun Sammanställning intervjuer Findwise Göteborg 2011-10-28 Mattias Ellison mattias.ellison@findwise.com Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Raindance - Ekonomisystem... 2 2.1 Exempel

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning Whitepaper Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En steg-för-steg guide 2 Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En ny tjänst eller verktyg gör inte

Läs mer

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Sekundärutbildningsplanen är ett viktigt dokument, som styr den viktiga slutanvändarutbildningen i varje kommun. De har varit obligatoriskt att lämna in en sådan

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.0 Allmänt Tekis-FB 7.0.0 innefattar följande komponenter: Tekis-FB Avisering 7.0 Databasuppgradering TekisWebb (alla flikar) Tekis-FIR Webbrapport Tekis-Byggnad

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Hej, vi tror att Nordens bästa intranät digitala arbetsplats finns på Vasakronan!

Hej, vi tror att Nordens bästa intranät digitala arbetsplats finns på Vasakronan! Hej, vi tror att Nordens bästa intranät digitala arbetsplats finns på Vasakronan! Sedan 2001 är IT och kommunikation på Vasakronan en integrerad enhet. Det gör att vi på ett enkelt sätt kan kombinera den

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster

Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via mobila tjänster SOLLENTUNA KOMMUN Tjänste utlåta nde 2012-09-20 Maria Sterner Sidan 1 av 2 Dnr 2012/31 KS.039-2 Kommunstyrelsen Uppdrag att ge medborgarna möjlighet att ta del av kommunens nyheter och information via

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16

Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16 Geodata i Härjedalens Kommun GIS-Samverkan Dalarna 2014-12-16 Johan Fransson Johan Fransson Mark- och exploateringsingenjör Ansvarig för: Markfrågor Exploateringsavtal Geodata Gis Organisation 5 Förvaltningar

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23

Mobiltid 3L Pro 2014. Mobiltid. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sida 1 av 23 Mobiltid Sida 1 av 23 Innehåll TIDREDOVISNING... 3 MOBIL TID... 3 Redovisa tid... 3 SPÄRR MOT ÖVERLAPPANDE TIDPERIODER... 3 LÖNEPERIODSTYP... 4 REGISTRERA RESA... 7 Förutsättningar för att registrera resa...

Läs mer

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Nära Enkelt Öppet Marie Larsson Det här är Skellefteå Sveriges till ytan största kustkommun 72 000 invånare - hälften i stan Nya tider Nya utmaningar Nya arbetssätt

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Mål En enklare vardag för medborgare Öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Vad gör E-delegationen?

Läs mer

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut Sammanhållen hantering En ansökan och ett beslut Bakgrund och syfte När det nuvarande studiestödssystemet infördes år 2001, valde CSN att varje studiestödsform skulle hanteras som separata ärenden (ärendeklasser).

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9 KARLSTADS KOMMUN Ärende 9 Dnr KS-2012-378 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-30 Karin Holmgren, 064-640 10 12 karin. holmgren@karlstad.se Breddinförande

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3 Allmänt Tekis-FB 7.0.3 innefattar följande komponenter: Tekis-FB Avisering 7.0.3 Officiella vyer och webbtjänster 7.0.3 Tekis-FB Hjälpprogram 7.0.3 Tekis-KID

Läs mer

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enklare, snabbare, säkrare Att gräva av en ledning är ofta både kostsamt och tidskrävande. Men det finns ett bra sätt att undvika skador och onödigt arbete. Ledningskollen.se

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

TEKIS-GATA & LV & LTF. Trafik-GIS 2007-01-23

TEKIS-GATA & LV & LTF. Trafik-GIS 2007-01-23 TEKIS-GATA & LV & LTF Trafik-GIS 2007-01-23 Henrik Östman Tekis AB Bildat 1998 Anställda 55 Omsätter ca 90 miljoner Gasellföretag 2 år i rad FR 2000 certifierade Tekisgruppen Koncern 1 juli 2004 Anställda

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Visma Byråstöd. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Byråstöd. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Byråstöd Ger redovisnings- och revisionsbyrån full kontroll på uppdragen och kunderna. Navet i det dagliga arbetet för medarbetarna. Förenklar och effektiviserar verksamheten. Ekonomilösningar som

Läs mer

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1 (7) Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1. Varför har du valt att gå den här internationella utbildningen? 2. Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 3. Är dina förväntningar

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Esri Sverige Underhåll och Support

Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige erbjuder underhåll på produkter som marknadsförs och säljs i Sverige. Ett underhållsabonnemang på våra produkter ger dig

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013

ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013 ibis Presentation Personalkonferensen 4-6/11 2013 Program Bakgrund och framtid Teknisk genomgång Tidsplan Utbildningsstrategi Support IDA-data Skillnader IDA ibis Olika arbetssätt Inställningar och egenskaper

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik.

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik. Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Projekthanteri HelpDesk Publiceringsverktyg Publiceringsverktyg Bokningssystem ng Tidredovisning Enkäthantering

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet SSG Entré kommer att vara en förutsättning för att arbeta åt ABB. Från och med 1 januari

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

Barnets rättigheter - från teori till praktik

Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 1-18 september Börja nu Sluta aldrig diskutera Definiera gemensamma begrepp på er arbetsplats Om man

Läs mer