Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Core för alla TRÄFF 10. Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg. e- som i enkel Tekis-LV på export"

Transkript

1 Pålitlig och effektiv samhällsser vice TEKISNYTT Core för alla Nu kommer nya Tekis-Vabas Först färdiga Falköping och Göteborg e- som i enkel Tekis-LV på export TRÄFF november nr

2 Varför betala för ett hål i väggen när alla vet att det behövs två? TEKISNYTT nr oktober Det är bara en fjärdedel kvar av 2010 och efterfrågan på e-tjänster ökar ute hos kommunerna. Många har också lagt ut en hel del e-tjänster till sina kommuninvånare. För att kunna bygga pålitlig och effektiv samhällsservice krävs dock att man tänker till när det gäller vad som förväntas av den e-tjänst som publiceras. Ska det bara vara en blankett-tjänst? Ska det vara en e-tjänst som ger effektivare lösningar även för verksamheten? Ska den kopplas till ett verksamhetsstöd och ge dubbel nytta? Dessa frågor har besvarats av flera av Tekis kunder som ser stora möjligheter att kunna möta de ökade kraven på tillgänglighet och öppenhet med smarta e-tjänster som levererar hela vägen in i verksamhetssystemen och förenklar både för medborgarna och handläggarna. I detta nummer av Tekis-Nytt kan du läsa både om Stockholms prisbelönade e-tjänst om värmepumpsansökan och Göteborgs möjligheter att utifrån Tekis-LTF utveckla ytterligare e-tjänster för medborgarna. Tekis bygger möjligheterna med färdiga web services till våra verksamhetssystem våra kunder kan enkelt bygga vidare på det som redan finns! Samverkan och att leva i en Öppen Värld är det som driver och inspirerar Tekis framtida planer. Många av våra kunder väljer att gå ihop i förbund och våra lösningar möjliggör ett distribuerat användande. Flera stora Räddningstjänstförbund har satsat i Core nu senast Norrköping och Linköping som valt att gå ihop till Räddningstjänsten Östra Götaland, läs mer om det på nästa sida. Vi har via vårt samarbete med Essvision och EDB tagit fram en integration till de generella ärendehanteringssystemen Evolution och W3D3 och välkomnar ytterligare partners att använda det öppna gränssnittet från oss. Mycket arbete har lagts ner, tillsammans med våra kunder, på att färdigställa LTF-installationerna under våren för att kunna överföra alla trafikföreskrifter till RDT. Flera av våra kunder har i samband med det också gjort ett stort arbete för att strukturera och gå igenom alla sina trafikföreskrifter. De som har satsat och kommit i mål vittnar om att nu har man ett stöd som verkligen fungerar. Dessutom finns bra förutsättningar för att ge ännu bättre service till medborgarna och att kunna bygga fler e-tjänster. De flesta av Tekis kunder kom i mål inför dead line 30/6 men några finns kvar och vi måste nu ta gemensamma tag inför det framflyttade slutdatumet som är 31/12 i år. Vår stora aktivitet Tekis-Träffen närmar sig med stormsteg och temat för i år är densamma som vår vision; Pålitlig och effektiv samhällsservice. Vi har som vanligt ett fullspäckat program där vi försökt anpassa oss till tidigare års önskemål med fler temaseminarier och övergripande seminarier för de som vill veta lite om allt och inte är specifikt intresserade av just en produkt. Vi har byggt kompetenta lösningar för att skapa e-tjänster för ökad effektivitet som är ett stöd i de ökade kraven från olika hål(l) i samhället! Välkommen att inspireras tillsammans med oss på Träffen!!! Innehåll Core för alla 3 Först färdiga, Göteborgs kommun 4 Falköpings kommun 5 Data till fler 7 e- som i enkel 8 Guldlänken 8 Öppet hus eller e-tjänst 8 Tidig e-tjänst 9 Support 10 Utbildning 11 Tekis-LV på export 12 Nya Tekis-VABAS 13 TEKISNYTT Postadress Box 315, Köping Besöksadress Scheelegatan 1, Köping Telefon vx Fax Personlig e-post Ansvarig utgivare Carin Andersson, VD Redaktör Henrik Östman Skribenter Maria Bergström Lena Johansson Åsa Jågas Ann-Charlotte Wiberg Tony Roms Malin Sundin Henrik Östman Produktion Kommunikationsbyrån adream Projektledning Art director Maria Bergström Jan Cermenius Upplaga ex TEKIS AB är en av Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunaltekniska marknaden. Upplands-Bro och Metria 13 Välkommen på användarträff 13 Tekis På plats 14 Produktnyheter Vägmärken Längs gator och vägar i hela världen finns vägmärken. De har i någon form funnits i minst ett par tusen år. Föregångarna till dagens vägmärken var ofta märkningar för att de som tog sig fram till häst skulle hitta. Det kunde vara träd eller stenar som fungerade som vägvisning. Milstolpar av sten sattes upp för att markera vägen och avstånd. När bilarna kom i början på 1900-talet blev behovet av vägvisning allt större tog KAK fram en triangel med en text under som förklarade märkets budskap fastställdes en standard för hela Europa. Idag regleras vägmärken internationellt av FNs Konvention om vägmärken och signaler. Vägmärkena är i huvudsak likadana för att underlätta den internationella trafiken. På nya stolar 15 Marknadskalendern Lösning på förra Sudoku 15 Han gjorde det igen 15

3 en kund Räddningstjänsten Linköping och Norrköpings brandförsvar slogs ihop till ett nytt gemensamt förbund med namnet kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland i januari i år. Det var efter en förstudie 2008 som ett principbeslut fattades i de båda kommunstyrelserna om att inleda bildandet av det nya förbundet. En projektgrupp med representanter från både Linköping och Norrköping utsågs. Som alltid när två organisationer ska slås samman är det mycket som måste ses över och koordineras, bland annat allt som rör IT-verksamheten. Gemensamt system De två räddningstjänsterna hade sedan länge använt olika verksamhetssystem. Så att en av dem skulle få lov att byta system var självklart. En viktig fråga arbetsgruppen för IT-verksamheten ställde sig när det gällde valet av system var hur de såg på framtiden för respektive lösning. Bland annat togs faktorer som den egna kompetensen, leverantörens storlek och förmåga att utveckla programmet på lite längre sikt med i bedömningen. Efter en utvärdering beslutades att Tekis programvara CORE, som Norrköping använt under många år, skulle vara det nya förbundets verksamhetsstöd. - Så länge jag känner till har vi använt CORE och i systemet finns statistik från 1996 så det måste ha fungerat i bra många år. Linköping däremot hade ett annat system så för dem blev CORE något helt nytt, säger Jonas Andersson, projektledare inom IT-enheten i Norrköpings kommun. Utbildningssatsning Uppgraderingen av Norrköpings Core startade i mars. Då lades också nya funktioner till som övning, supportering och förebyggande. I april startade sedan arbetet med att installera Core i Linköping. Det fanns höga ambitioner om att kunna komma igång snabbt och en viktig del för att lyckas var att utbilda alla som skulle använda systemet. En utbildningssal ställdes i ordning i egna lokaler med plats för 16 deltagare där olika personalkategorier bokades in och utbildades i omgångar. Totalt var det ett 100-tal personer som fick gå olika långa kursmoduler beroende på hur de skulle komma att använda systemet. - De satsade hårt på att alla skulle få en chans att lära sig systemet och kunna jobba på rätt sätt från början. En massiv utbildningsinsats under fyra veckors tid där alla fick en chans att lära sig att hur de skulle hantera programmet, säger Kim Rehnfeldt som från Tekis sida ansvarade för utbildningens innehåll och genomförande. Initiala problem Efter själva installationen och konverteringen visade det sig att några kopplingar till servern inte fungerade som det var tänkt. I överföringen av de externa filerna från Linköpings system följde heller inte mapparna med. Alla externa filer kopplades som ett eget ärende och under det låg sen alla ärenden. Det gick att lösa även om det varit bättre att skapa ärendena och flytta över på ett annat sätt. - Många av de problem vi haft har, förutom att systemet inte fungerade helt och hållet till en början, varit att folk inte känt sig bekväma med det nya. Helt naturligt eftersom hälften av personalen aldrig arbetat i det systemet tidigare. Även om vi satsade hårt på utbildning hade vi kunnat ha ännu mer utbildning och träning, för det tar en stund att lära sig det nya. Något som också hade varit bra att ha är en övningsmodul där användarna kan skriva, ändra och trycka utan att vara rädda för att göra fel. Det hade gett dem en chans att öva och bli vana vid att använda det nya, säger Joar Hjertberg, brandingenjör och CORE-ansvarig. Processorganisation Sammanslagningen innebär också att förbundets arbete nu är organiserat i processer. Vardagsorganisationen består av en linjeorganisation där all personal har sin anställning och en chef som tillika är resursägare. Verksamhetens innehåll och utveckling styrs genom ett antal processer där varje huvudprocess har en ägare med ansvar för verksamhetsutvecklingen. Arbetet fungerar i en matris där processägarna ger besked om vad som behöver göras i form av ett uppdrag till resursägarna som fördelar arbetsuppgifterna till sina medarbetare. Alla har en formell chef men en persons kompetens kan användas inom olika processer. Uppdelningen av processägare och resursägare innebär att några kan fokusera på innehållet i verksamheten medan andra har personalens utveckling som huvuduppgift. - Vi är mitt uppe i processjobbandet med att lägga upp arbetet. Vår ambition är att se till att Core fungerar så att det stödjer processerna och inte begränsar dem, säger Joar Hjertberg. Core har varit i gång sedan före sommaren och några större tidsförskjutningar av projektet har inte behövt göras. - Nu arbetar vi praktiskt för att få alla bitar på plats. Nomenklaturfrågan var en av utmaningarna i början, när förbunden smälte ihop. Men det löste sig rätt smidigt tack vare god vilja från alla inblandade parter. Även om inkörningsproblemen är lösta blir den här typen av system aldrig riktigt färdiga och vi har fortfarande mer att göra bland annat med att koppla på GIS-systemet. Hela förändringsprocessen i och med sammanslagningen kom igång på ett bra sätt tack vare arbetet med Core. Tidigare inom Norrköpings Räddningstjänst fungerade förvaltningen av Core med en informell ostrukturerad organisation. Nu handlar det om och att gå över till en mer formell systemförvaltning inom förbundet som fungerar in i framtiden, säger Jonas Andersson Core för alla nr

4 arbete Sedan den 1 juli i år finns en rikstäckande databas för trafikföreskrifter STFS, Svensk trafikförfattningssamling (www.stfs.se). Det är regeringen som givit Transportstyrelsen i uppdrag att upprätta en databas för landets alla trafikföreskrifter (RDT). Här ska både statliga och kommunala myndigheter, enskilda och tjänsteleverantörer ha tillgång till och information om vad som gäller avseende trafikföreskrifter i hela landet. Arbetet med att göra om och anpassa informationen, som idag finns i kommunernas databaser, till den nya databasen har pågått under ett antal år. Den 1 juli skulle alla lokala trafikföreskrifter (LTF) varit överförda och publicerade i RDT, ett datum som ändrats till 1 januari 2011, eftersom en hel del kommuner och länsstyrelser inte var klara. 80 Tekis-kunder levererade sina LTF;er före den 1 juli och bland de första att ladda upp informationen till Transportstyrelsen var Falköping och Göteborg. En stor och en lite mindre kommun som lyckats med allt vad det innebär att lägga in alla uppgifter så att informationen fungerar i den nya databasen. Tekisnytt besökte de båda kommunernas nyckelpersoner för att höra hur de gjort, om de stött på problem och vilka deras framgångsfaktorer varit. Vår utgångspunkt då var att göra det mer begripligt för folk. Allt vi gjorde var helt teoretiskt rätt men rätt obegripligt säger Hans Magnusson och Annie Bedö Göteborgs Stad Från Falköping tar det en dryg timme med tåget till Göteborg. I hjärtat av de äldre delarna av centrum, inte långt från Gustav Adolfsstatyn, ligger Trafikkontoret. Närmaste vägen från Centralen går rakt igenom köpcentret Nordstan. Här pågår kommersen för fullt. Det är människor och ljud överallt. Något lugnare blir det på andra sidan spårvagnsspåren längs de gamla smala gatorna som leder fram till kvarteret med kommunens lokaler. Den vänliga receptionisten tar emot, ringer och visar vägen i ett svep. Hissen går till femte våningen där Hans Magnusson, parkeringschef och LTF-ansvarig möter upp och med sitt nyckelkort släpper in oss i rätt korridor. Annie Bedö, från Gatubolaget är också på plats för att berätta om arbetet med kommunens LTF;er. 4 TEKISNYTT

5 framgång Initiativtagare - Idag är det självklart att använda en digital karta, men jag var med 1998 när vi tillsammans med Malmö och Stockholms kommuner tog upp tanken med Vägverket på att använda en karta och vägnätsanknyta de lokala trafikföreskrifterna Vår utgångspunkt då var att göra det mer begripligt för folk. Allt vi gjorde var helt teoretiskt rätt men rätt obegripligt. 99 % av allt var textbeskrivningar så en karta innebar något av en kulturrevolution, säger Hans Magnusson. I december 2005 skrevs de första föreskrifterna i Göteborg in i Tekis LTF-system. Från början användes ett egenutvecklat system som sedan konverterades över i Tekis-LTF. Den genomgång som nu gjorts i samband med arbetet för att få in alla uppgifter i RDT har inneburit att tidigare föreskrifter minskats till Det beror på att vi hittat LTF;er som är inaktuella, bortglömda eller som inte gäller längre. Några har vi slagit ihop eftersom de kan skrivas i en föreskrift istället för två eller fler. Genomgången av alla LTF;er startade med en stor inventering där varje föreskrift har gåtts igenom. Från beslut, hur det ser ut i verkligheten till placeringen på kartan. Stadens parkeringsvakter har varit med och hjälpt till i processen för att allt ska stämma mellan verklighet och karta. Ytterligare en hjälp i arbetet har varit flygfoton och alla de olika kartskikt som kan tändas i LTF-systemet som till exempel skyltkartan med alla vägmärken. Ett team Trafikkontoret är en förvaltning med 120 personer organiserad direkt under kommunfullmäktige. Hans Magnusson är nestorn i gänget som arbetat med kommunens trafikarbete sedan Jag var med och byggde upp Trafikkontoret när vi startade Sen dess har förvaltningen växt i takt med att trafiken ökat.han är en av åtta personer inom Trafik kontoret som är utbildade för att ta fram och skriva in föreskrifter. För att klara av den stora genomgången av alla LTF;er köptes tjänsten in från Gatubolaget. - Vi har fyra affärsområden och är cirka 370 personer, säger Annie Bedö, projektansvarig från Gatubolaget. - Vårt arbete har fungerat mycket bra. Allt har inte varit helt enkelt men vi har löst det. Tre till fyra personer har arbetat heltid med att under närmare fyra år hantera alla LTF;er. Den totala tiden som gått åt per LTF utifrån inventeringen har varit mellan 20 minuter och en timme. Vi har varit noga med att separera ansvaret och de olika funktionerna för att kunna ha bra rutiner för de olika rollerna. Det är jätteviktigt att veta vem som ska göra vad, särskilt när det blir fel. Det syns att bakom de orden finns mycket erfarenhet som bygger på att göra något ingen gjort förut. - En sak vi blivit duktiga på är att använda Tekis-LTF fullt ut. Vi har verkligen utnyttjat de olika funktionerna ofta genom att prova oss fram och avgöra vad som är bra och vilket sätt som fungerar bäst. Möjligheter och visioner Arbetet med kommunens LTF;er är en värld som i grund och botten är omgärdad av juridik och exakthet men som också praktiskt ska kunna användas av många olika samhällsfunktioner som polisen och räddningstjänsten. Inom Trafikkontoret finns en Kundtjänst som använder kommunens LTF-system varje dag dygnet runt. Dit kan allmänheten ringa och få information om de parkeringsregleringar som finns, om halka, trafikhinder och annat som har med framkomligheten i kommunen att göra. Kundtjänsttelefonen är öppen både vardagar och helger tack vare åtta personer som arbetar två-skift. - Det som ligger i LTF-systemet måste vara förståeligt av alla som läser och ska använda informationen. När vi gjorde inventeringen på fältet var vi noggranna och ritade till skyltar som saknades, mätte och justerade så att vi hade full koll, det räcker inte med bilderna på Google Maps, säger Hans och ett nöjt leende sprider sig i hans ansikte. Den 14 juni började Göteborg överföringen till RDT. Några små problem dök upp i början som löstes och sen skickades några hundra LTF;er i taget typ för typ. Det var färdigt före midsommar. - Arbetet med RDT är bra för att det blir en rikslikare men egentligen är det bara en bisak när vi nu står i startgroparna för framtiden. Nu finns förutsättningarna för att dra nytta av jobbet som är gjort för att kunna ge ännu bättre service till medborgarna. Det finns oändliga möjligheter att hitta samhällsnyttiga lösningar. Ta till exempel MC-platserna där kan vi göra en app till mobilerna som visar var det går att parkera. Webbtjänster som varje natt känner av förändringar och sedan visar aktuellt läge.vi har nu skapat förutsättningarna för bra planering och för att kunna utveckla olika e-tjänster avslutar Hans Magnusson. Det stora framsteget kom 2008 med nya Tekis-LTF. Det blev en helt ny värld säger Annika Sivefält och Mikael Carp Falköpings kommun Promenaden från Falköpings järnvägsstation till Stadshuset tar knappt tio minuter. Ju längre bort från stationen desto tystare blir omgivningen. Efter ett par kvarter är det bara några bilar som passerar, ingen rusning, inga köer. Lugnet understryks än mer av den rofyllda vattenfontänen på en lummig grön gräsmatta framför den mörkröda tegelbyggnaden som är Stadshuset. Bredvid entrén pryds väggen av kommunens vapen. Innanför dörrarna, med receptionen till höger, möter ett hemtrevligt sorl av röster. Solen sipprar in genom taket i atriumgården där många av kommunens medarbetare nu samlats till förmiddagsfika i caféet. fortsättning nästa sida nr

6 samarbete FÖRKORTNINGAR NVDB Nationella vägdatabasen RDT Rikstäckande databas för trafikföreskrifter LTF Lokala trafikföreskrifter Erfaren Annika Sivefäldt, gatuingenjör och kommunens trafikplanerare med ansvar för LTF (Lokala Trafikföreskrifter) möter oss. Hon bjuder på kaffe och Mikael Carp, samordnare för mät- och kartverksamheten ansluter. - Falköping är utsträckt på längden och har liksom två centrum; ett resecentrum och ett affärscentrum, säger Annika. Det är två kilometer emellan. Just nu sker en stor ombyggnation av resecentrum dit busstrafiken flyttas från stadskärnan.. Falköpings kommun är den till ytan största i Västra Götaland med 15 tätbebyggda områden. De tre största är Falköping, Stenstorp och Floby. Totalt bor det personer i hela kommunen. Det märks att hon känner till Falköping väl och efter en liten stund framgår det varför. Annika Sivefäldt är född och har bott hela sitt liv i Falköping. Hon började sin bana inom kommunen 1987 som trafiknämndssekreterare för Gatu- och trafiknämnden. I det första protokollet hon skrev då finns också beslutet att hon skulle gå två kurser i trafiksäkerhet. Sedan dess har hon arbetat med trafikfrågor och trafiksäkerhet inom Tekniska nämnden. Ny värld År 2003 förändrades Annikas arbetsuppgifter till att också omfatta ansvaret för kommunens LTF. - Det var då vi köpte in och började använda TDPs LTF-Win. Men det stora framsteget kom 2008 med nya Tekis-LTF. Det blev en helt ny värld. Kartkopplingen har underlättat oerhört och att kunna skriva föreskrifter och se exakt hur de ser ut på kartan är en helt annan sak än att förklara bara med ord och siffror. Jag har hittat fel i det gamla systemet som inte märkts förut men som jag rättar allteftersom. Det har också varit flera detaljer som nu blivit oerhört mycket tydligare och lättare att se när de visas på kartan och inte bara som en beskrivning. Falköpings kommun har använt de färdiga mallarna vilka också gör att formuleringarna blir mer enhetliga. Ingen beskrivning var den andra lik tidigare eftersom det varierade beroende på vem som skrivit. I och med arbetet med att lägga in allt på kartan har kravet varit att se exakt var på gatan LTF;en gäller. Samarbete Ansvaret för kommunens kartverksamhet ligger hos Stadsbyggnadsavdelningen. - Vi använder oss av Tekis-LV där databasen med vägnätet finns, som i sin tur grundar sig på NVDB-nätet, säger Mikael Carp. Det är tack var att vi har ett bra samarbete mellan olika avdelningar där vi tipsar varandra när vi ser något som behöver korrigeras som allt fungerar så bra som det gör. Alla kommunens datasystem hanteras av IT-avdelningen. Där finns en ITtekniker som har ett speciellt ansvar för Samhällsbyggnadsförvaltningens system och även är kontaktperson gentemot Tekis. - När något ska uppdateras eller förändras går vi alltid igenom det tillsammans så att alla är informerade och vet vad som händer och när. Det gäller även andra saker, om någon ser något som inte verkar stämma tipsar vi alltid varandra så att eventuella felaktigheter och problem kan lösas så fort och smidigt som möjligt. Falköpings kommun använder AutoDesks MapGuide som finns i kommunens intranät. Arbetet med att digitalisera kommunens primärkarta startade redan i början av 1990-talet. Tack vare det har det gått snabbt att ta fram en bakgrundskarta till Tekis-LTF som Annika använder. - Det här innebär att vi också har en gedigen grund för andra samhällsfunktioner. En kommunal samhällsnytta som ger invånarna en fördel. - Tack vare Mikael och hans kollegor har vi väldigt bra kartor här i Falköping och det är jätteviktigt att kartmaterialet bakom fungerar i arbetet med LTF;erna, säger Annika. Lokalkännedom viktig Arbetet med att lägga in all information från Falköpings kommun för RDT har pågått sedan 2008 och hanterats av Annika. - Jag gick kursen i Tekis-LTF och sen satte jag igång arbetet på en gång efteråt. Jag började med alla gator på A och gick sen i alfabetisk ordning. Eftersom vi inte konverterat utan skrivit om allt på nytt så har det ibland varit svårt att få tiden att räcka till samtidigt som jag haft mina ordinarie arbetsuppgifter med olika trafiksäkerhetsåtgärder. Men det har varit en bra genomgång av alla LTF;er då vi samtidigt fått rensa och uppdatera allt som ändrats men inte tagits bort tidigare. Ett tjugotal ärenden har vi tagit upp i nämnden till nya beslut. Annikas lokalkännedom har varit mycket värdefull i arbetet. Hon har också fått assistans av en parkeringsvakt som arbetat i 30 år och som på plats har kollat skyltar och andra tveksamheter. - Så fort Tekis hade programmodulen färdig skickade vi datat. Visst var jag skeptisk till att det skulle fungera så smärtfritt men det blev rätt första gången. Cirka 475 LTF;er finns nu så att alla kan se dem i den nya vägdatabasen. Annika visar på skärmen hur det ser ut och hur enkelt det är att hantera systemet samtidigt som hon berättar att hon också informerat polis och räddningstjänst hur det går till att söka LTF i RDT. Tidigare var det en hel del administration runt informationen vid varje LTF-beslut. Nu när allt finns i RDT har den hanteringen minskat. En annan fördel är att upphävda beslut finns kvar i systemet som historik. Det går att se när det upphävdes och av vem. Kunna systemet På frågan vad Annika skulle gjort annorlunda om hon idag skulle börja arbetet med att lägga in LTF;erna för överföringen till RDT svarar hon: - Ingenting. Det handlar om att ha ledningen med sig och sen prioritera och jobba på. Det är viktigt att underlagen är bra och att kunna systemet innan man börjar lägga in data. Lokalkännedom är också viktigt och att inte dra sig för att åka ut och titta på plats om något är osäkert. Gissa går inte, allt måste bli helt rätt. 6 TEKISNYTT

7 iintegration Data till fler Mängder av data finns lagrat i kommunernas databaser. Data som ofta bara används av dem som har tillgång till en applikation som hanterar just de uppgifterna. Ett av de senaste stora investeringsområdena inom IT-branschen just nu är integration. Det är lösningen när många behöver komma åt samma data från olika håll. När verksamhetens processer måste kunna samarbeta med fler än bara de som jobbar inom samma avdelning. Tillgång för fler Tekis nya release av Tekis-ByggR, version 1.2 innehåller en modul som hanterar integration. Det är ett Generellt ärendehanteringssystem GÄHS som ger en organisationseffektivisering tack vare att fler, även de som inte använder Tekis-ByggR, kan komma åt bygglovsinformation. Modulen gör det möjligt att läsa data ur databasen och presentera informationen i ett annat program än Tekis-ByggR. - Vår produktavdelning såg ett behov utifrån sina kundkontakter att utveckla en modul som kan underlätta för andra inom kommunen än bara de som arbetar inom Stadsbyggnadsförvaltningen att få tillgång till informationen, säger Pär Gillander, Tekis IT- och utvecklingschef. Nu är det möjligt för alla nivåer i en kommun att följa olika ärenden som hanteras inom stadsbyggnadsförvaltningen utan att ha tillgång till systemet. Det kan gälla information i enstaka ärenden, status på olika ärenden eller sammanställningar som ska fungera som beslutsunderlag. Den stora fördelen är att många inom kommunen snabbt kan få en överblick över vad som är på gång inom bygglovsområdet. Nya funktioner Tekis-ByggR version 1.2 har även den tagits fram med hjälp av metoden Scrum som numera används i alla Tekis produktutvecklingsprojekt. Arbetet genomfördes av sex utvecklare under ett halvår. Ängelholms kommun är först ut med att installera den nya versionen inklusive integrationen till ett generellt ärendehanteringssystem. Förutom den modulen har version 1.2 nu stöd för SQLserver, stöd för e-post och en koppling till Mittbygge. - Den allra största förbättringen förutom möjligheterna med den generella ärendehanteringen är att remisshanteringen kraftigt förbättrats, säger Kerstin Norling, produktansvarig för Tekis- ByggR. Många kompetenser Tekis utvecklingsavdelning som tagit fram Tekis-ByggR version 1.2 arbetar ständigt med att förbättra och utifrån kundernas önskemål utveckla Tekis olika system. Avdelningen består av 24 personer med Pär Gillander som chef. Hans medarbetare är organiserade i fyra olika grupperingar. En arkitektgrupp med fem personer vars uppgift är att säkerställa att ta fram en bra och robust arkitektur i alla produkter. Sju stycken arbetar som Scrum Masters under en programchef. Inom utvecklingsavdelningen finns också tre personer som arbetar med Tekis interna IT-miljö. Resterande nio är utvecklare i olika projekt. Vid behov anlitar Tekis dessutom konsulter från olika samarbetspartners. Partnersamarbete Den nya versionen av Tekis-ByggR är ett sådant samarbete där konsulter varit med i utvecklingen av den nya versionens förbättringar. Även installationen genomförs tillsammans med de företag Tekis har tecknat samarbetsavtal med. De kunder som väljer att köpa den generella ärendehanteringsmodulen får i leveransen från Tekis en detaljerad dokumentation med format, information om databasen med mera. Arbetet med att anpassa de system som ska ta emot och presentera datat genomförs av något av de två företag som är samarbetspartners. Det innebär att kunden får en offert från Tekis på uppgraderingen och en från ett partnerföretag på hur integrationen ska presenteras. - Utvecklingen av den nya versionen inklusive modulen Gähs har fungerat bra och det är positivt att ha partners som är villiga att vara med och se till att integrationen blir bra och får en hög tillförlitlighet hos kunderna. Avgörande är att på ett effektivt sätt få till en installation som uppfyller förväntningarna på de nya funktionerna. För mig har det varit ett mycket inspirerande år på Tekis sedan jag började den 1 september Eftersom jag kom från Sony Ericsson är skillnaden stor. Här är det fantastiskt att driva ett förändrings- och utvecklingsarbete så snabbt. Något som är omöjligt i ett stort bolag. Det är också stor skillnad på mina medarbetares engagemang i projekten de arbetar med. Här brinner de för produkterna. Kopplingen mellan utvecklingsarbete och leverans är så tydligt vilket gör att alla har ett stort åtagande och är måna om att det som levereras blir bra. Jag tror det betyder oerhört mycket för allas motivation att ha nära till kunders återkoppling, säger Pär Gillander. Pär Gillander nr

8 e-tjänst e- som i enkel Ett begrepp som allt fler känner till och använder sig av är e-tjänster. Första gången ett ord med e- började användas var 1997 när IBM-chefen Lou Gerstner presenterade det som grunden för elektronisk handel. Idag är Internet inte bara ett fenomen utan ett verktyg för många i vardagen. I Sverige tillsatte regeringen 2004 en utredning för att se över utvecklingen av e-tjänster inom offentlig sektor. Samtidigt definierades e-tjänster som tjänster som tagits fram och levereras med elektronisk kommunikation. Ska underlätta Ett viktigt kriterium för en e-tjänst är att den underlättar för användaren och samtidigt uppfyller verksamhetens behov på ett bra sätt. Oftast är en e-tjänst bara en del av en webbplats. Det som där syns för användaren kan se enkelt ut men en e-tjänsts effektivitet ligger i att det finns en bakomliggande ärendehantering eller en samverkan mellan flera offentliga organisationer. En e-tjänst ska vara säker för användaren genom att kräva lösenord, kod eller e-legitimation. Även om e-tjänsternas huvudsakliga kommunikation är elektronisk kan de förmedlas via andra kanaler som automatiska telefontjänster, e-post, chatt, videokonferens, bredbands-tv eller interaktiv tv. Sveriges e-förvaltning Under fem år arbetar e-delegationen som tillsattes av regeringen 2009 med att koordinera myndigheternas utvecklingsprojekt inom e-förvaltning. Delegationens uppgift är också att följa upp effekterna för privatpersoner, företagare och medarbetare. Målet som satts upp av regeringen för e-förvaltningen är Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Det vill säga Sverige ska ha en enkel, öppen, tillgänglig, effektiv och trygg e-förvaltning. Privatpersoner och företag ska stå i fokus och användarnas behov vara styrande för utvecklingen. E-delegationen har lagt ett antal förslag som regeringen ännu inte tagit ställning till. Ecos och Stockholms stads e-tjänst belönad I samband med konferensen Offentliga rummet delas varje år det prestigefyllda priset Guldlänken ut till den mest innovativa offentliga e-tjänsten. Årets pris gick till Stockholms stad för tjänsten Värmepump ansök om tillstånd. En e-tjänst i form av en dubbelriktad dialog mellan Ecos och den externa användaren som Stockholms Miljöförvaltning byggt i samarbete med Tekis. Komplext blir enkelt I juryns motivering betonades den kreativa och innovativa tjänsteutvecklingen samt den väl genomförda integrationen mellan olika system tillsammans med en genomtänkt utveckling av externa och interna processer. Bakgrunden till att e-tjänsten tagits fram är att antalet bergvärmeanläggningar växer snabbt och med det även antalet tillståndsärenden för de borrhål som krävs för anläggningarna. Tidigare innebar ärendena ett omfattande och komplext arbete som gjordes manuellt av alla inblandade parter som fastighetsägare, entreprenörer och förvaltning. I och med den nya e-tjänsten har information från flera system integrerats och hela processen har gjorts digital vilket ger stora fördelar för alla. Med värmepumptjänsten går det nu att via nätet både planera för borrhålet och ansöka om tillstånd. Informationen som behövs före och efter det att en ansökan registrerats finns också tillgänglig på samma ställe. Den sökande får veta hur det går till och vilka uppgifter som behövs för att kunna ansöka om tillstånd för en värmepump. Sen är det bara att göra ansökan direkt på webben. - e-tjänsten innebär verklig dubbelnytta för kommunen i och med att det förenklar för medborgaren att ansöka samtidigt som kommunen spar pengar genom att inte behöva mata in informationen igen från en blankett in i verksamhetssystemet, säger Christophe Poncin, produktansvarig för Ecos. Innovativa e-tjänster Guldlänken är en tävling som stimulerar e- förvaltningens utveckling genom att uppmärksamma och belöna de mest innovativa svenska e-tjänsterna i offentlig sektor för medborgare och företag. Tävlingen arrangeras av Vinnova, e-delegationen samt Sveriges Kommuner och Landsting. Priset delades i år ut för tolfte gången i samarbete med konferensen Offentliga rummet, en mötesplats för förtroendevalda, verksamhetsansvariga, verksamhetsutvecklare, informationsansvariga, IT-strateger och andra som driver på utvecklingen mot en mer transparent och tillgänglig förvaltning. Under konferensen presenterade finalisterna sina tjänster och vinnaren utsågs. De som premieras av juryn är de som på ett innovativt sätt visar att de försökt stödja användningen Öppet hus eller e-tjänst Han kommer med snabba steg med ett tjockt kuvert i handen. Det är Öppet hus i Västerås kommunhus foajé. Där sitter Stadsbyggnadskontorets personal för att svara på frågor om bygglov och hjälpa alla som vill ha sitt bygglov godkänt till midsommar. - Jag har ringt flera gånger utan att få svar så när jag såg att det går att komma hit och få hjälp tyckte jag det var lika bra att ta lunchen och åka hit, säger Tobias Johnson som tänkt bygga till huset under semestern. Han har en e-legitimation så om det hade gått hade han gärna sökt bygglov på nätet. På plats framför en av handläggarna står Kerstin Pilmo och Kjell Hed som just fått den hjälp de ville ha. De tycker däremot att det är lättare att komma hit och få prata med någon. - Vi är pensionärer så vi har tid även om vi har Internet och en hotmailadress känns det här bättre, säger Kerstin. Bygger eget Från och med i höst kan Västerås invånare använda sig av Bygglovguiden på kommunens webbsida och därifrån ansöka om bygglov. Västerås stad har utvecklat en egen tjänst där det går att göra bygg-, rivnings- och marklovansökan eller söka förhandsbesked. - Tjänsten är helt interaktiv och leder användaren genom processen så att det är enkelt att förstå vilka handlingar som behövs. Det fungerar inte som en blankett som ska fyllas i. Guiden ger mer vägledning till användaren som sedan kan följa sitt ärende och se var i processen det befinner sig, säger Stadsbyggnadsdirektör Lotta Lindstam. av e-tjänster genom att använda alla slags kanaler, tekniker och kommunikationssätt och dessutom prioriterar användarens olika situationer och behov. Utgångspunkten för arbetet med Guldlänken är att inspirera till en förbättring av offentlig sektors service till medborgare och företag. Utvecklingen av e-tjänsterna utgår från ett verksamhetsperspektiv kombinerat med användarnas behov. Guldlänken startades 1999 på initiativ av branschorganisationen Promise och dåvarande IT-kommissionen. 8 TEKISNYTT

Tekis officiella gränssnitt 2012 Webbtjänster och databasvyer

Tekis officiella gränssnitt 2012 Webbtjänster och databasvyer Upprättad Upprättad av 2012-11-29 Christophe Poncin Affärsområde Handling / beteckning Affärsutveckling Tekis officiella gränssnitt Christophe Poncin, 073 405 31 91 christophe.poncin@tekis.se Tekis officiella

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Tekis Agenda. Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar

Tekis Agenda. Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar Tekis Agenda Presentation Tekis Koncept Tekis och Autodesk Tekis Topobase Avtal Frågor och Svar Sammanfattning Ett sammanhängande koncept av nära integrerade produkter Nya och gemensamma begrepps- och

Läs mer

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Sekundärutbildningsplanen är ett viktigt dokument, som styr den viktiga slutanvändarutbildningen i varje kommun. De har varit obligatoriskt att lämna in en sådan

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Nära Enkelt Öppet Marie Larsson Det här är Skellefteå Sveriges till ytan största kustkommun 72 000 invånare - hälften i stan Nya tider Nya utmaningar Nya arbetssätt

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning Whitepaper Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En steg-för-steg guide 2 Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En ny tjänst eller verktyg gör inte

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Vad är Ledningskollen?

Vad är Ledningskollen? Vad är Ledningskollen? Ledningskollen.se Reducerar antalet grävskador Robustare infrastruktur Undvika störningar Minskade skadekostnader Ledningskollen privat-offentlig samverkan Maskinentreprenörerna

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

Handlingsplan för GIS

Handlingsplan för GIS Handlingsplan för GIS för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 GIS-grupp Syfte GIS-gruppen består av representanter för samtliga förvaltningar och bolag i

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Esri Sverige Underhåll och Support

Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige erbjuder underhåll på produkter som marknadsförs och säljs i Sverige. Ett underhållsabonnemang på våra produkter ger dig

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

modern kraftfull enkel

modern kraftfull enkel intercopy.net modern kraftfull enkel Användarvänligt Byggdagbok Forum Snabbt Säkert Flexibelt Utskrifter Inköp Skärmanpassning Arkivering intercopy.net är ett av Sveriges mest använda projektnätverk, idag

Läs mer

Svensk e-legitimation nu är det dags!

Svensk e-legitimation nu är det dags! Svensk e-legitimation nu är det dags! 2015-06-02 Eva Ekenberg, eva.ekenberg@elegnamnden.se Eva Sartorius, eva.sartorius@elegnamnden.se #offrum15, @elegnamnden 11 juni 2015 1 Vilka är egentligen E-legitimationsnämnden?

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15

Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 Kommunikationspolicy Polismyndigheten i Södermanlands län Reviderad 2008-02-15 INLEDNING...3 KOMMUNIKATION...3 INFORMATIONSANSVAR...3 INTERN KOMMUNIKATION...4 INTERNA KANALER...4 GroupWise och Intrapolis...4

Läs mer

Vad är Ledningskollen?

Vad är Ledningskollen? Vad är Ledningskollen? Ledningskollen.se Reducerar antalet grävskador Robustare infrastruktur Undvika störningar Minskade skadekostnader Ledningskollen är lösningen på ett modernt samhällsproblem Vi har

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP)

Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) 2015-07-27 NBN-2015/1864.90 1 (3) HANDLÄGGARE Balic, Johanna Johanna.Balic@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Bättre hantering av politiska handlingar - motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.0 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.0 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Handbok CORE. Skriftlig Redogörelse. www.skriftligredogorelse.se

Handbok CORE. Skriftlig Redogörelse. www.skriftligredogorelse.se Handbok CORE Skriftlig Redogörelse www.skriftligredogorelse.se Historik Datum Ver. Gjort av 2010-06-24 1.0 Kim Rehnfeldt Grunddokumentet Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller

Läs mer

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum SLUTREDOVISNING 1(6) /Eget_Förvaltning/ Datum Diarienummer 2016-03-02 KS/2015:54 Handläggare Carina Stolt Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Mjölby

Läs mer

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster

Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster 1 (6) 2008-05-30 Redovisning av arbetet med en gemensam kundservice och gemensamma webbtjänster Uppdraget Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har i regleringsbreven för 2008 fått i uppdrag

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld.

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld. 1 21 februari 2012 Välkommen till vår nya värld. I vår nya värld har vi lyssnat mycket på en person. Dig som kund! När Skanova bildades som bolag den 1 januari 2008 började vi kartlägga vad som krävs för

Läs mer

Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor Kommunstyrelsen Datum 1 (7) Kommunledningskontoret 2013-06-20 Rådet för funktionshinderfrågor Anna-Maarit Tirkkonen Tfn. 016-710 24 28 Mobil: 073-950 65 89 Minnesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut Sammanhållen hantering En ansökan och ett beslut Bakgrund och syfte När det nuvarande studiestödssystemet infördes år 2001, valde CSN att varje studiestödsform skulle hanteras som separata ärenden (ärendeklasser).

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50%

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11485 Projektnamn: Digital examination Fastställt

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING.

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING. Innehåll GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 3 DROGER I ARBETSLIVET... 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ... 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING... 8 STEG 3 - KONSTEN ATT PÅVERKA...

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enklare, snabbare, säkrare Att gräva av en ledning är ofta både kostsamt och tidskrävande. Men det finns ett bra sätt att undvika skador och onödigt arbete. Ledningskollen.se

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Lättläst: Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Internet är idag en av de viktigaste platserna där myndigheterna träffar medborgarna. Myndigheterna har

Läs mer

Digital strategi 2016-2018

Digital strategi 2016-2018 1 Digital strategi 2016-2018 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2016-02-17 Diarienummer: 2015/55 Handläggare/författare: Sara Skyttner, webbstrateg 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter?

Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter? Vad tycker medborgarna om Kontaktcenter? Iréne Bernhard, Högskolan Väst Irene.bernhard@hv.se Stockholm, Projektmöte Innoveta 2010-09-14 Material Pilotundersökning bland medborgare i Jönköping; 21 telefonintervjuer

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB 2009-03-01 Att planera, köpa och

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

10-årsjubileum för. rpm

10-årsjubileum för. rpm 10-årsjubileum för rpm RPM fyller 10 år i norden jubileumserbjudande Betala endast 10% FÖR EN RPM -grundutbildning 270 SEK per instruktör, ordinarie pris 2 700 SEK. (Privatperson ordinarie pris 5 000 SEK).

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer