NYinflyttad. En tidning för alla nya Oskarshamnsbor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYinflyttad. En tidning för alla nya Oskarshamnsbor"

Transkript

1 NYinflyttad En tidning för alla nya Oskarshamnsbor

2 Välkommen till Oskarshamn! Vi är mycket glada över att du har valt att flytta till Oskarshamns kommun. Kommunen har mycket att erbjuda, ja alla förutsättningar för att du ska kunna leva det goda livet här i vår kommun. Varmt välkommen! Just nu står du kanske mitt bland flyttlådorna och vet inte riktigt var du ska börja. Eller har du kommit en bit på vägen och tänker tankar som; Vad gör jag här? Ny kommun, nya vänner, nya grannar, nytt jobb. Eller så återvänder du kanske till Oskarshamns kommun, till kända miljöer med nya och gamla vänner. Hur det nu än är med den saken så väntar nya möjligheter och kanske nya intressen i vår kommun. En kommun som både har ett fantastiskt kust- och skärgårdslandskap med mer än öar, kobbar och skär, men också ett vackert inland med skogsbygd och vackra Småländska byar med röda stugor. Allt fler upptäcker dessa tillgångar och det aktiva kultur- och friluftsliv som finns och de rika möjligheterna till ett aktivt friluftsliv. Peter Wretlund kommunalråd Tillsammans med näringslivet arbetar vi med att marknadsföra varumärket för platsen Oskarshamn. Vi gör det genom projektet Attraktiva Oskarshamn. Syftet är att genom olika insatser tydliggöra och stärka bilden av Oskarshamn för att vi ska vara en så attraktiv plats som möjligt för företagande, inflyttning, besök och boende. Vi värnar om vår industri med kraft och energi för att utveckla och förändra. Det är vi som gör Oskarshamn till vad det är och blir! Vi bygger varumärket Oskarshamn kring värdeorden kraft, energi, hav, ljus, ansvar, industri, kompetens och värme. Medborgarservice och delaktighet är nyckelord i vår kommun. Därför bedriver vi just nu ett projekt som vi kallar Ett Oskarshamn. Det handlar om att ta tillvara alla ideella krafter som finns på landsbygden och att de kommunala förvaltningarna ska samverka för att på ett effektivt sätt få ut mesta möjliga service till kommuninvånarna. Under 2011 öppnar ett så kallat Servicecenter i Stadshuset. Det kommer att bli en ingång till kommunal service för medborgare med flera. Det ska inte vara nödvändigt att veta vilken kommunal instans som hanterar just din fråga utan servicepersonalen kommer att hjälpa alla till rätta. En annan viktig kanal är den kommunala hemsidan på Internet. Den kommer att Ann-Christine Vösu kommundirektör utvecklas för att innehålla mer e-service och e- tjänster i framtiden. Sist men inte minst vill vi nämna att Oskarshamns kommun, som kärnkraftskommun, i över 15 år har medverkat i arbetet för att hitta en lämplig plats för slutförvaret av det använda kärnbränslet från kärnkraftverken. Under 2009 valde SKB AB Östhammars kommun eftersom förutsättningarna för att bygga ett säkert förvar där var betydligt bättre. Oskarshamns kommun blir trots detta inte lottlös utan genom ett så kallat mervärdesavtal mellan de båda kommunerna och kraftindustrin så kommer olika utvecklingssatsningar att bli möjliga i framtiden. För vår kommun handlar det om 1,5 miljarder kronor under 25 år. Det finns begränsningar i avtalet om vad som kan göras eftersom avtalet ska vara till nytta för både kommunerna, SKB AB och ägarna. Avtalet ger oss unika förutsättningar att skapa en god utveckling i kommunen. I korthet handlar det om att skapa nya jobb och förbättra möjligheterna för våra företag att rekrytera personal. Exempelvis byggs en ny färjeterminal för drygt 200 miljoner kronor åren Under 2011 börjar även ett av Sveriges största miljöprojekt av sitt slag, saneringen av Oskarshamns hamn. Under våren 2011 kommer hamnsaneringsprojektet att söka tillstånd hos Miljödomstolen för sanering av hamnbassängen. Beslutet väntas våren 2012 och går allt enligt planerna påbörjas saneringen under Saneringen är en viktig del i förbättringen av miljön i Östersjön. Med den här tidningen vill vi på flera sätt hjälpa till med en bra start för alla nyinflyttade. Vi hoppas att du ska trivas och att vi tillsammans kan forma framtiden för Oskarshamns kommun. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker. Det kan handla om tidningen Nyinflyttad eller något annat. Mer information om kommunen finns på vår hemsida och på hemsidan för platsen/varumärket Oskarshamn Det gå naturligtvis bra att kontakta det nyöppnade Servicecentret per telefon eller e-post. Senare under 2011 öppnar Servicecentret även för besök. Än en gång, välkommen till Oskarshamns kommun! Servicecenter i Oskarshamn Ett Servicecenter öppnar i Oskarshamns stadshus. Hit kan du som kommuninvånare vända dig när du vill ha svar på dina frågor. Servicecentret är placerat i huvudentrén i Stadshuset och fungerar även som reception så att du som besökare ska känna dig välkommen. Vi öppnar verksamheten den 1 mars och då når du oss endast på telefon. Telefonnumret är , telefontiden är Inkommande samtal till kommunens växeltelefonnummer styrs så att du som medborgare lätt ska komma direkt till Servicecenter. Från och med hösten -11 kan du även besöka oss. Öppettiderna är då måndagar torsdag och fredagar Servicecenter är en egen avdelning som tillhör den nya Kultur och Fritidsförvaltningen. Vi som arbetar här som kommunvägledare är Helén Dunsäter, Karin Hedqvist, Anna Kinch samt Lena Andersson som är avdelnings - chef. Öppnande av Servicecenter innebär ett förändrat arbetssätt i den kommunala verksam - heten. Vi erbjuder alla som bor i Oskarshamn bättre tillgänglighet till de kommunala förvaltningarna genom möjligheten att vända sig till ett ställe för att få svar på allmänna frågor. Det gör att våra tjänstemän kan ägna sig åt mer kvalificerad handläggning och skapa snabbare service för dig. Ärenden som kräver särskild åtgärd eller handläggning skickas vidare till den som är ansvarig för frågan. Vi hälsar dig välkommen till oss på Servicecenter Nyinflyttad. Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat Ansvarig utgivare: Lars Berggren. Annonschef: Beatrice Berggren. Annonsavd.: Peter Gudmundsson. Adress: Box 140, Danderyd. Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: MEDLEMSBEVIS Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Oskarshamns kommun, Informationsenheten och Storstadspress AB. Foto omslaget: Petra Gustafsson. Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis under perioden mars 2011 februari 2012 i Oskarshamns kommun. Grafisk form: Tidningshuset Storstadspress AB. Tryck: V-TAB, Norrtälje 2011, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: Posttidning nr 14 2

3 Foto: Helen Dunsäter Foto: Lovisa Dunsäter Oskarshamns historia Staden Oskarshamn grundades Namnet Oskarshamn kommer från kung Oscar I som var regent då staden fick stadsrättigheterna. År 1646 Fiskeläget Duderhultevik blir upphöjt till köping genom resolution av drottning Kristina vilket innebar att Kalmar stad fick hålla marknad här vid fyra tillfällen per år. år 1677 Uppbrände danskarna köpingen, så att det blott kvarstod en stuga. år 1785 Görs den första framställningen om stadsprivilegier. Det kom att dröja 71 år innan köpingen fick sina stadsrättigheter. år 1843 Köpingen blir municipalsamhälle och får en municipalstyrelse som har till uppgift att handlägga köpingens samtliga angelägenheter. år 1856 Kung Oscar I förklarar köpingen Döderhultsvik för stad under namnet Oskarshamn. år 1888 Fredriksbergs herrgård med till - hörande mark köps in på exekutiv auktion. Därmed öppnas helt andra möjligheter för staden att expandera. Fakta om Oskarshamn Oskarshamns stad lades samman med landskommunerna Döderhult, Kristdala och Misterhult år 1967 och ombildades till Oskarshamns kommun Invånare: Cirka personer. Yta: kvadratkilometer, varav skog 912, odlad åkermark 37 och tätortsbebyggelse cirka 13. Fastlandskust: Total längd är 32 mil. Öar i havet: vars stränder mäter 117 mil. Landareal: hektar. år 1947 En för sin tid märklig generalplan gjordes 1947, bl a flyttades genomgångstrafiken. Från Applerumsvägen fick den gå i det som nu kallas Södra och Norra fabriks - gatorna. Senare har riksvägen (numera Europaväg 22) givits ny sträckning väster om Västra industriområdet. år 1956 Staden firar sitt 100-års jubileum. Under de första hundra åren har befolkningen ökat från invånare till år 1967 Oskarshamns stad läggs samman med landskommunerna Döderhult, Krist - dala och Misterhult. år 2006 Under värdiga och högtidliga former firar Oskarshamns sitt 150-årsjubileum. Idag är kommunens folkmängd cirka invånare. Historien är högst levande i Oskarshamn, något som den gamla bevarade bebyggelsen i stadskärnan bidrar till. Längs de smala kullerstensgatorna i våra äldsta stadsdelar Besväret och Fnyket bjuds man in att njuta av 1800-tals bebyggelsen och de prunkande trädgårdarna. Största ön: Runnö med 589 hektar. Sjöar: 553 med en sammanlagd yta på 48 kvadratkilometer öppet vatten. Naturreservat: 15, varav Misterhults natur - reservat är kommunens och även länets största med hektar. Nationalpark: Blå Jungfrun i Kalmarsund. Nationalparken är 198 hektar, varav 132 hektar vatten. Den bildades 1926 och utvidgades Ön kallas också Blåkulla och är en av Sveriges mest sägenomspunna. Welcome! The municipality of Oskarshamn has much to offer. Varied scenery, a wide range of cultural and leisure activities, a large variety of shops, excellent schools, security, care, attractive housing, quality of life for the inhabitants and a developed public transport system; in other words, everything you need to enjoy the good life. Oskarshamn has one of the most beautiful archipelagos in the world with over small islands. We have core competence in the energy sector and the automotive industry. The largest companies are Scania, OKG, Saft and Elajo. In the Municipality there are also a lot of growing small and medium sized companies. There is also a lot of knowledge regarding nuclear waste management and nuclear energy. There is a harbour with capacity and a regular ferry line to the exciting island of Gotland in the Baltic Sea and there are plans for a new ferryline to neighbouring Baltic countries. Here you will find both tourist infor - mation and general information about the municipality. In addition to the above information in English, translation from Swedish to different languages is also provided by using Facts about Oskarshamn In 1967 the town of Oskarshamn was mergered with the municipalities of Döderhult, Kristdala and Misterhult and reorganized as the municipality of Oskarshamn in Population: inhabitants Area: km 2, forests 912, cultivated land 37 and populations centre 13. Shoreline: 320 km Islands in the sea: with a shoreline of km. Land area: hectares. Google translate in the top right corner of the webpage. If Swedish is not your mother tongue, and you require assistance or guidance in your new municipality, you are always welcome to contact or visit the Tourism Office at Hantverksgatan 18 in Oskarshamn or by calling The biggest island: Runnö (589 hectares) Lakes: 553 (an area of open water of 48 km 2 ) Nature reserve: 12, Misterhult s Nature Reserve (8 522 hectares) is the biggest one in the municipality and in the county. National Park: Blå Jungfrun (The Blue Maiden) in the Kalmar Straits. The national park covers an area of 198 hectares, a part of which is an area of water 132 hectares. The park was founded in 1926 and expanded in The island is also called Blåkulla and it s one of Sweden s most mythical islands. Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet! Det är lätt att leva gott i Oskarshamn. Det finns en trygghet i Oskarshamn som gör att man gärna låter sina barn växa upp här. Oskarshamn är en småstad i den goda bemärkelsen. Livskvaliteten upplevs som stor bland oss som bor här. Vi är nöjda med skolan och barnomsorgen. I en allt oroligare värld är det skönt att det finns trygga platser som Oskarshamn. Vi i Oskarshamn tror på framtiden och tar ansvar för oss själva och för andra. Företagare och andra organisationer sluter sig samman i större och mindre grupper för att tillsammans arbeta för en utveckling av platsen. Energiska företagare I Oskarshamn finns duktiga och energiska företagare som driver framgångsrika företag. Inom industrisektorn finns många intressanta arbetsgivare som erbjuder stora möjligheter till spännande jobb. De flesta tror att de kommer att fortsätta att investera i Oskarshamn inom kommande år. Framtidsutsikterna är goda eftersom vi strävar efter att skapa allt bättre förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv. Nu när vi med gemensamma krafter arbetar för att utveckla näringslivet kan det bara bli bättre. Möjligheternas hav Havet har alltid fört med sig möjligheter till utbyte, handel och rekreation. Östersjöområdet är en intressant utvecklingsregion med många dörrar mot framtiden. I Oskarshamn finns en sådan dörr, för med den aktiva hamnen är vi redo att vara med och arbeta med den nya världen. Vacker natur och många soltimmar För besökare kan Oskarshamns vackra natur, varma klimat och Blå Jungfruns mystik vara lockande. Oskarshamn toppar ofta solligan, här finns en vacker skärgård och gott om fina rekreationsområden. Löser världsproblem En unik besöksattraktion i Oskarshamn når gruppen industriturister. Många reser hit för att se och lära hur man kan lösa ett av världens viktigaste problem - hur använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken ska hanteras och lagras för framtiden. Underjordiskt laboratoriun och högskolecentrum Det är i det underjordiska Äspölaboratoriet och vid Nova HögskoleCentrum som forskare kan testa sina teorier och hitta lösningar. Det är i Oskarshamn som resten av världen får lära sig hur ett samhälle med hjälp av demokratiska processer kan skapa medborgerlig medvetenhet och kompetens för att kunna ta ställning i viktiga utvecklingsfrågor. Detta sammantaget ger Oskarshamn en unik ställning i Sverige och i världen! 3

4 Äventyret populärt som pedagogiskt arbetssätt MalinThille-Bogren, Enegatans skolområde sträcker sig efter bollen. En övning som ingår i kamratbanan. Ronny Larsson, Döderhults skolområde (närmst kameran) och övriga kollegor hjälper till. Fritidspedagoger på Blå Jungfruns skolområde och Döderhults skolområde har anammat ett nytt äventyrligare arbetssätt äventyrspedagogiken. Efter att ha gått en fortbildningskurs i ämnet utmanar de nu barnen i samar - bete, problemlösning, rörelse, ledarskap och social träning. Äventyrspedagogik är ett arbetssätt som berör hela kroppen och alla sinnen. Arbetssättet kan dessutom användas som mobbingförebyggande då det lockar till bland annat problemlösning och samarbete. Pedagogiken är uppbyggd efter en viss process som ska gås igenom stegvis. Det börjar med kamratövningar som genomförs kontinuerligt med barngrupperna. Det krävs inte så mycket material och övningarna är lätta att genomföra. Efter varje övning genomförs samtal och reflektioner om vad som gick bra eller dåligt. Nästa steg är så kallade kamratbanor som består av ett portabelt material med olika stationer och sätts upp inför varje tillfälle. Det är ungefär åtta till tio stationer vid vilka grupperna ska lösa olika utmaningar. Kamratbanorna är en liten förberedelse inför det stora sagoäventyret som blir nästa steg i processen. På Blå jungfruns skolområde jobbar fritidspedagogerna Johan Svensson och Berit Nilsson med äventyrspedagogiken. Där ska barnen som deltagit i övningarna snart få vara med om ett sagoäventyr om Ugglan Urhus och ekorrarna som behöver hjälp att hitta de magiska stenarna. Själva äventyret är starten för ett temaarbete som kopplas till äventyret där skolämnen som svenska, matte, idrott, bild och musik integreras. Både på Blå Jungfruns skolområde och på Döderhults skolområde har pedagogerna arbetat med äventyrspedagogiken i ett läsår ungefär och det börjar bli dags för en första utvärdering. Det har varit väldigt kul och inspirerande och manar till en fortsättning men ibland känner vi att tiden inte räcker till. Det krävs mycket planering i inledningsfasen som vi är nu, förklarar fritidspedagogen Per Eriksson men tillägger: Målet för oss på Döderhults skolområde är ändå att vi ska kunna fortsätta med det här i framtiden och att det blir ett naturligt arbetssätt, en profilering. Per Eriksson Förskola och pedagogisk omsorg Grundskolor i Oskarshamn I Oskarshamns kommun finns både förskolor och pedagogisk omsorg (före detta familjedaghem). En förskola har Montessori inriktning. Det finns två naturförskolor varav en är knuten till Döderhult och en till Blå Jungfruns skolområde. En fristående naturinriktad avdelning finns också i Påskallavik. I Kristineberg finns en avdelningen vars verksamhet bedrivs till stor del utomhus. Det finns ett Nattis som är natt- och helgöppet och tar emot barn från 1 12 år. Nattiset är knutet till förskolan Mäster Palm och är till för hela kommunen. I centrala Oskarshamn finns en friskola, förskolan Arken. Öppna förskolan Trollsländan,~är placerad i Familjecenter inne i centrala Oskarshamn. Läs mer om kommunens förskolor och pedagogiska omsorg på: Foto: Kristinebergs förskoleområde I centrala Oskarshamn finns i dag två grundskolor. Kikeboskolan och Vallhallaskolan. På Kikeboskolan går elever från förskoleklass till och med årskurs 6. På Vallhallaskolan går elever från årskurs 6 till och med 9. Till Vallhallaskolan hör även resursskolorna Havslätt och Dragskär som ligger strax norr om centrala Oskarshamn. Ett par mil norr om centralorten ligger Fårboskolan och Figeholmsskolan samt friskolan i Misterhult. I Fårbo går elever mellan årskurs 3 och 6. I Figeholm går elever mellan förskoleklass och årskurs 2. I Misterhult går elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Precis utanför Oskarshamns centrum ligger Kristinebergskolan, Rödsleskolan, Norra skolan och Saltviksskolan. På Kristinebergskolan går elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Till Enegatans skolområde, dit Kristinebergskolan hör, finns också en träningsskola, en autismgrupp och resursskolan Lyftet. Söder om centralorten ligger Påskallaviksskolan. Där går elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Ett par mil nordväst om Oskarshamn ligger Kristdalaskolan och Bockaraskolan. På Kristdalaskolan går elever från förskoleklass till och med årskurs 6. På Bockaraskolan går elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Vill du veta mer om skolorna i Oskarshamns kommun? Gå in på 4

5 Utbildning Välkommen till mänskliga möten, samtal och dialog UTBILDNINGAR - RESTAURANG CATERING - VANDRARHEM KONFERENS Oscarsgymnasiet Oscarsgymnasiet är en stor skola med över 1000 elever präglad av nytänkande. Det innebär att det händer något hela tiden och att skolan är en av de största mötesplatserna i hela sydöstra Sverige. En stor skola skapar stora möjligheter. Här finns 12 nationella program, ett specialutformat idrottsprogram med inriktning på basket, fotboll och hockey och dessutom Individuella programmet och Gymnasiesärskolan. Vårt stora utbud av program gör att det finns något för alla intressen. Vi strävar efter att skolan ska vara bred i sitt utbud, men också på att erbjuda spetskompetens inom viktiga områden som teknik/energi och musik. På Oscars får eleven förutsättningarna både för fortsatta studier och ett spännande yrkesliv. Nova Högskolecentrum Platsen där utbildning, forskning och utveckling möts Välkommen till Nova Högskolecentrum, Oskarshamnsregionens akademiska plattform. Här agerar flera av landets stora universitet och högskolor. Som student kan du välja mellan ett stort antal Yh-utbildningar, högskoleprogram och fristående kurser. Våra profilområden är energi och hälsa, men vi ger också ett brett allmänt utbildningsutbud. Företag och organisationer kan få skräddarsydda uppdragsutbildningar. Som forskare är du välkommen till en spännande och världsunik forskningsmiljö, där näringsliv, akademi och samhälle sam - spelar. I bl.a Äspötunneln 500 meter ner i marken sker forskning, där vi genom ett samarbete med SKB kan nyttja deras anläggningar och kompetens. Här finns både grundforskning och tillämpad forskning. På Nova finns också ett arbete med kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer från näringslivet Atrinova Affärsutveckling AB. Sekretariatet för UBC:s (Union of Baltic Cities) Energikommission är placerat på Nova. Här arbetar vi med framtidens energi i Östersjöregionen. Vill du veta mer om Novas verksamhet, klicka dig vidare på vår webbplats ETEC På ETEC (Elajo Technical Education Center), som är ett modernt treårigt gymnasium med riksintag i Elajokoncernens regi, utbildas framtidens eltekniker i ellära, men också i social kompetens i nära samarbete med kommunen och näringslivet. Här erbjuds ett specialutformat eltekniskt utbildningsprogram inom modern elteknik, där kunskaperna omsätts till verklighet. På ETEC är det praktiska kunnandet precis lika viktigt som den teoretiska kompetensen. Ladda för framtiden... Vare sig du är privatperson och bor i villa, bostadsrätt eller lägenhet. Vare sig du är en stor eller liten företagare, så är vi din elleverantör. Vi har funnits i över hundra år och tänker finnas en lång tid framöver. Genom effektiv energianvändning, god service och säker distribution är vi en slagkraftig energipartner som tål jämförelser! El / Fjärrvärme / Bredband / Kabel -TV / Telefoni + + Folkhögskolan Nära dig när du behöver oss! Folkhögskolan i Oskarshamn är en plats där människor med olika bakgrund, utbildning, livserfarenheter, ålder och etniskt ursprung kan mötas i en berikande miljö. Skoldelen är, som sig bör på en skola, centrum för verksamheten. I skolans utbud hittar du både långa och korta kurser. Bland annat finns en kantorsutbildning och en musiklinje. Dagfolkhögskolan är en halvtidskurs med studier halvdagar i veckan. Läs mer om folkhögskolan på Foto: Dzenana Plivac Annonsera i Nyinflyttad tel Ett Oskarshamn där alla behövs! CENTERPARTIET I OSKARSHAMN Bli medlem Shalom Second Hand drivs ideellt. Överskottet går till Estland och Shaloms övriga arbete. NY I OSKARSHAMN? Din Golv & Färgbutik Arkitektvägen 20 Oskarshamn Tel: Öppettider: mån fre 9 18, lör 9 14 Här hittar Du allt mellan himmel och jord.vi tar emot det Du inte längre behöver... Välkommen Döderhultsv. 10, Oskarshamn Tel Öppet: mån-fre 10-18, lör

6 Blomstrande kulturliv ger kraft och energi Oskarshamn är en stad med ett levande kulturliv. Hjärtat är kulturhuset, där alla kan hitta sitt lystmäte. Den som söker lugn och vill förkovra sig hittar en oas i biblioteket. Förutom stadsbiblioteket och skolbibliotek, så finns det även en bokbuss. Den kunskapstörstande och historieintresserade besöker de museer och utställningar som finns i huset. Här kan man bland annat titta på Döderhultarns kända skapelser. Vill man ha information om olika sevärdheter och evenemang så pratar man med den trevliga personalen på turistbyrån. Den som är intresserad av skulpturer och målningar bör titta in i konsthallen. Oskarshamn har ett rikt utbud av aktiviteter och föreningar. Det finns allt från teaterförening till trädgårdsamatörer och körer. På lördagar arrangeras musikkafé i biblioteket, tio gånger under hösten och lika många under våren. Biblioteket anordnar också bland annat sago - stunder för barn mellan 3 5 år. Författarbesök ordnas ungefär två gånger per år. Ett stort arrangemang som återkommer varje höst är kulturnatten. Där samsas musiker, körer, teaterföreställningar, konst och så vidare, om utrymmet ute på stan och i kulturhuset. Människor minglar runt och avnjuter en hel kväll i kulturens tecken. Foto: Ted Lindquist Nöjesliv, evenemang och fritid Vi Oskarshamnare trivs. Här bor vi bra med närhet till hav, sjöar och natur. Vi är nöjda med våra skolor och vår barnomsorg. Det mesta kan vi nå på cykel eller med en kortare biltur. Något som möjligen saknas är trafikstockningar, köer och annat krångel. Döderhultarmuseet Axel Petersson ( ) är en av landets främsta träskulptörer berömd långt utanför Sveriges gränser. I Döderhultarmuseet visas en unik samling med mer än 200 träskulpturer. På ett mästerligt och humoristiskt sätt skildrar han livet i Småland kring sekelskiftet. Tidstrogna Välkommen till Arena Oskarshamn Arena Oskarshamn är en fritids- och sportanläggning mitt i sta n. Här erbjuds fantastiska möjligheter till motion, rekreation och nöje. Här finns ishall, simhall, idrottspark och gym i anslutning till varandra. Arena Oskarshamn invigdes hösten 2006 i samband med att den nya simhallen med äventyrsbad stod färdig. Oskarshamns ishall är hemmaarena för ishockeylaget IK Oskarshamn som spelar i Allsvenskan. En fräsch och ljus ishall som har kapacitet att ta emot 3424 besökare vid ett och samma tillfälle. Foto: Adem Haliti miljöer visar Döderhultarn som människa och konstnär. Döderhultarmuseet är beläget i Kulturhuset i centrum av Oskarshamn. Döderhultarmuseet har haft stängt för ombyggnad, men öppnar åter den 7 maj Simhall Simhall med en 25-meters mästerskapsbassäng och ett mycket välbesökt äventyrsbad där både de allra mista och vuxna kan ha kul. Idrottspark Friidrottsarena med löparbanor och hoppgrop, Innanför löparbanorna finns en nyanlagd konstgräsplan som vintertid förvandlas till en konstfrusen isbana. Gym För dig som styrketränar erbjuds ett gym med diverse styrketräningsmaskiner samt spinningcyklar Vi Oskarshamnare tycker nämligen att det är så mycket trevligare att ägna tiden åt att bada med familjen eller att bjuda grannen på fika. En stad i Oskarshamns storlek kan inte konkurrera med storstadens utepuls. Men här finns en gemytlig atmosfär med publiv och gemenskap. Självklart kan den som vill snöra på sig dansskorna och kasta sig ut i natten. Det arrangeras ett flertal evenemang runt om i kommunen. Den festivalsugne har en hel drös med festivaler att se fram emot, bland annat Latitud 57, Strandfestivalen och hamnfestivalen. Men allt är inte bara musik, den intresserade kan besöka de olika marknaderna som anordnas, Oscarsgalan, Oskarshamnsfesten med mera. I Oskarshamns finns det något för alla! Oavsett vilka intressen du har så finns det likasinnade. Vi har över 200 föreningar med allt från sport till musik, vi har flera museum, sportanläggningar och biograf så klart, där de även visar direktsända evenemang så som opera och konserter. I Oskarshamn är det alltid något på gång så ta en titt i någon av de välfyllda evenemangskalendrarna eller vill du bara njuta av hav och natur? Gör då ett besök i vår underbara skärgårdsmiljö. Motionsleder I Oskarshamns kommun finns ett antal motionsleder för vandring, löpning eller skidåkning. Merparten av motionslederna sköts av ideella föreningar. De flesta har elljus. Bockara Leden är 2,5 km lång, elljusspår. Spåret sköts av Bockara GoIF. Bockara ligger ca 1,5 mil väster om Oskarshamn. Figeholm Leden är 2,3 km lång, elljusspår. Spåret sköts av BK Bore. Figeholm ligger ca 2 mil norr om Oskarshamn. Fårbo Leden är 2,5 km lång, elljusspår. Spåret sköts av Fårbo FF. Fårbo Ligger ca 1,5 mil norr om Oskarshamn. Havslätt Leden har 3 sträckningar 10 km, 7 km och För den som siktar på att slå en hole in one, finns Skorpetorps 18-håls golfbana att öva på. Den fikasugne har ett flertal caféer att välja mellan. Bland annat ligger årets konditori 2009 i Oskarshamn! Mat Matkulturen här i Oskarshamn är influerad både av närheten till havet och av det internationella köket. Oavsett om Du vill sitta vid vattnet eller i gästgiveriernas varma miljö, kan Du njuta av vällagade maträtter och goda efterrätter. Du kanske föredrar att träffa vänner eller nya bekanta på något uteställe och dansa halva natten? Eller sitta vid kanten till en spegel - blank sjö och lyssna till trädens sus? Då kan du fylla picknickkorgen med korv, hembakat bröd och marmelader från våra lokala tillverkare och välja ditt smultronställe för en stunds skön avkoppling. Oskarshamn har ett varierande utbud av caféer och restauranger. För mer information gå in på eller ring Oskarshamns Turistbyrå, tel ,5 km. Elljusspår 2,5 km. Spåret sköts av Ostkustens Aktivitetscentrum. Havslätt ligger i Oskarshamn. Kristineberg Leden är 2,3 km lång, elljusspår. Spåret sköts av Kristinebergs FF. Kristineberg ligger i Oskarshamn. Linghem Det finns flera leder att välja på, 1,5 km, 2,5, km, 4,5 km och 6,5 km. Spåren sköts av SOK Viljan. På vintern spåras det för skidåkning. Misterhult Leden är 7,5 km lång varav 2,5 km elljusspår. Spåret sköts av Misterhults AIS. Misterhult ligger ca 3 mil norr om Oskarshamn. Påskallavik Leden är 2 km lång, elljusspår. Spåret sköts av IF Stjärnan. Påskallavik ligger ca 1,5 mil söder om Oskarshamn. Scaniaslingan Simpevarp 6

7 Det här glada gänget utgör arbetsgruppen för LUPP. Ung i Oskarshamn mycket på gång! I Oskarshamn jobbar man hårt för att unga ska engagera sig politiskt. Lis Lyrbo är ordförande i barn och utbildningsnämnden. Hon menar att det är viktigt att utveckla den lokala politiken. Vi måste göra Oskarshamn attraktivt för unga. Genom att arbeta med bland annat ungdomsråd och en nationell undersökning, LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), så hoppas man att intresset bland unga för att engagera sig ska öka. LUPP består av en undersökning via ett enkätverktyg som ungdomsstyrelsen tagit fram. Syftet är att kommunen ska kunna se hur ungas situation ser ut lokalt, så att man kan förbättra villkoren och utveckla en Foto: Lars Olofsson effektiv ungdomspolitik genom samarbete. I länet är Oskarshamn en föregångare när det gäller LUPP. Ungdomsråd Oskarshamns ungdomsråd arbetar med ung - domars inflytande och delaktighet i samhället. Rådet består idag av ungdomar i åldern år. Ungdomsrådet har kontinuerliga träffar med politiker för att utväxla idéer och diskutera förslag som rör ungdomar. Kommunstyrelsen har avsatt pengar som ska användas av ungdomar för att anordna aktiviteter. För att kunna söka bidrag ska aktiviteten vara drogfri och anpassad för ungdomar i åldrarna år. Ungdoms - rådet tar sedan beslut vilket förslag som ska få ta del av pengarna. Kommunala fritidsgårdar I kommunen finns tre fritidsgårdar som drivs i kommunal regi samt tre föreningsdrivna fritidsgårdar. Fritidsgårdarnas verksamhet syftar till att öka ungdomars möjlighet att skapa en meningsfull fritid i en drogfri miljö. Fritidsgården är en positiv och unik träffpunkt utan krav på att besökarna ska prestera eller konsumera något. Fritidsledarna tar hand om dig på bästa sätt så att du ska trivas och ha kul. Stadsparkens fritidsgård Ligger vackert belägen i Stadsparken i centrala Oskarshamn. Verksamheten vänder sig i första hand till tonåringar. Öppettider: Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag För mer information: Maria Norberg tfn Kristinebergs fritidsgård Är en kvartersgård i området Kristinebergs centrum. Verksamheten vänder sig i första hand till ungdomar i mellan och högstadiet. Öppettider: Måndag tisdag Torsdag Fredag För mer information: Robert Gard tfn Rödsle Fritidsgård "Kvartersgård", i kommunal regi belägen i Rödsleskolan. Verksamheten vänder sig i första hand till ungdomar i mellan- och högstadiet. För öppettider, ring Föreningsdrivna fritidsgårdar Vi har fyra föreningsdrivna fritidsgårdar i Oskarshamns kommun. Gårdarna bedrivs ideellt med föräldrarnas insats. Påskallaviks fritidsgård SKUTAN Öppet för låg- och mellanstadiet, fredagar Öppet för årskurs 6 och högstadiet, lördagar Kontaktperson: Jonas Ersson tfn Ishults fritidsgård Kontaktperson: Anna Karlsson Mobil Bockara fritidsgård Kontaktperson: Annika Frösemo Äventyrsgolf på Gunnarsö Camping. Foto: Dzenana Plivac Bo i Oskarshamn mellan skogen och havet Det finns många fina boendemiljöer i Oskarshamn. Du kan välja att bo när skogen och ändå ha gång- eller cykel - avstånd till havet. Det finns många äldre villaområden med uppvuxna tomter. Den som söker lägenhet kan välja mellan kommunens bostadsbolag och flera privata fastighetsägare. Staden växer sakta och det skapas nya attraktiva bostadslägen i havsnära lägen mitt emellan skog och hav. Ekebo nya havsnära tomter med både skog och vatten inom räckhåll! Ekeboområdet ligger väster om Saltviksvägen mittemellan Mockebo och Rotvik. Där finns det plats för 45 nya villor, radhus eller kedjehus. Här har 32 tomter om ca 1000 kvadratmeter vardera lagts ut för friliggande villor. Du får där en byggrätt om 220 m2 och husen får ha två våningsplan. Ett och ett halvt kvarter i områdets norra del är tänkt att bebyggas med någon form av radhus eller kedjehus. Ekeboområdet är kuperat och sluttar mot öster. Här växer gullviva och 7 liljekonvalj bland ekar, tallar och stora slånbuskage. Det finns gott om berghällar i området. Det känns tydligt att området är granne med havet. För dem som flyttar in här finns möjligheter till ett rikt friluftsliv på nära håll. Skogsvägen norr om området ingår i Havslätts motionsspår. Det är också nära till Uvö med otroligt vackra naturstigar. Stockholmsberget här får man bygga flerfamiljshus med unikt vacker utsikt över hamnen och Blå Jungfrun! Stockholmsberget ligger cirka nära Oskarshamns centrum. På toppen av berget har man en av Oskarshamns bästa utsikter! Här ligger staden, hamnen och Kalmarsund med Blå Jungfrun i fjärran för dina fötter. Området består av tallskog med vindpinade och relativt lågvuxna tallar. Alldeles i närheten finns en förskola för barn i åldrarna 1 5 år. Här får det byggas tre stycken punkthus med sex, sju respektive åtta våningar. Det centrala läget och den vackra omgivningen ger möjlighet till ett mycket attraktivt boende i kontakt med både staden och naturen. Plats för arbetsplatser Kommunen vill vara väl förberedd för att kunna ta emot nya industri- och handelsetableringar. Därför arbetar samhällsbyggnadskontoret med en detaljplan för handel invid norra utfarten till E22. Det finns färdig industrimark på Kvastmossens industriområde. Nästa industriområde planeras i området Kronoparken, söder om riksväg 37 och väster om E22. Vi är väl rustade för att ta emot framtidens företag. Bra läge på hyresrätter Oskarshamns Kommun Info

8 Tekniska kontoret, Renhållningen Storskogens avfallsanläggning Det har onekligen hänt en hel del med avfallshanteringen sedan Storskogens avfallsanläggning öppnades för 30 år sedan. Numera är den forna soptippen en modern avfallsanläggning med allt vad det innebär med sortering, behandling, deponering och återvinning. Miljömedvetandet har ökat bland kommunens invånare. Idag har renhållningen ca besökare per år på kommunens återvinningscentraler. På gång Renhållningen jobbar bland annat med att utveckla systemet för insamling och behandling av lakvatten. Anläggningen består av ett antal dammar som ska ta hand om det lakvatten som bildas när nederbörd rinner igenom avfallet på deponin. Lakvatten innehåller föroreningar som tungmetaller, kväve och organiskt material. I framtiden ska systemet kopplas till en våtmark för slutlig rening innan det rinner ut i Östersjön. Vad är avfall och hur ska det sorteras? Hushållsavfall Hushållsavfall (t ex matrester och städsopor) lägger du i ditt insamlingskärl eller i fastig - hetens soprum/sopnedkast. OBS! Lägg inte farligt avfall, grovavfall eller använda förpackningar och tidningar i ditt hushållsavfall. Hushållsavfallet hämtas och körs till Storskogens avfallsanläggning. Där omlastas avfallet och transporteras sedan vidare till en förbränningsanläggning. Kompostering av matavfall Biologiskt nedbrytbart avfall som t. ex matrester är komposterbart. Har du en varmkompost avsedd för kompostering kan du välja att kompostera ditt matavfall på din fastighet. Har du ingen kompost lägger du ditt matavfall i hushållsavfallet. Om du komposterar ditt matavfall i en varmkompost kan du få rabatt på renhållningstaxan. Anmälan görs till renhållningens kundtjänst på tel Förpackningar och tidningar Sorterade förpackningar och tidningar lämnar du på någon av kommunens återvinningsstationer. Insamlade förpackningar och tidningar sorteras och skickas sedan vidare för material - återvinning. På förpacknings- och tidningsinsamlingen hemsida, kan du läsa mer om insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Så här sorterar du dina förpackningar: Ofärgat glas Skall vara ursköljt, samt fritt från plåt, plast, porslin och keramik. Lock och korkar skall tas bort. Färgat glas Skall vara ursköljt samt fritt från plåt, plast, porslin och keramik. Lock och korkar skall tas bort. Plastförpackningar Hårda och mjuka plastförpackningar. T ex dunkar, burkar, flaskor, plastpåsar, plastfolie och plastfilm. Skall vara rengjorda och befriade från delar av andra material. Lock och korkar skall tas bort. Tidningar och papper Alla sorters tidningar och broschyrer, skrivpapper, telekataloger etc. Pappersförpackningar Mjölkpaket, omslagspapper, kuvert, toarullar, pizzakartonger, tårtkartonger och övriga papplådor, papperspåsar. Metallförpackningar Alla förpackningar och förpackningsdelar av metall. T ex konservburkar, burk och flasklock, tuber och folie. Skall vara rengjorda och om möjligt hoptryckta. Grovavfall Grovavfall är skrymmande avfall som inte kan läggas i det vanliga hushållsavfallet t ex möbler, husgeråd, emballage, skidor, cyklar och leksaker. Ditt grovavfall lämnar du till någon av kommunens återvinningscentraler. Hämtning av grovavfall kan också beställas mot avgift. Kontakta renhållningens kundtjänst på tel eller för mer information. Det insamlade grovavfallet sorteras på Storskogens avfallsanläggning och skickas sedan vidare för behandling. Brännbart avfall skickas till en förbränningsanläggning (energiutvinning), metaller skickas till en metallåtervinningsanläggning, trä flisas och energiutvinns och det farliga avfallet skickas vidare för behandling. Endast det avfall som inte kan förbrännas eller återvinnas på något annat sätt läggs på kommunens deponi. Farligt avfall och batterier Farligt avfall är skadligt för miljön och därför är det viktigt att du sorterar ut det från ditt hushållsavfall. Till farligt avfall räknas t ex kemikalier, oljor, lim- och färgrester, kyl- och frys, batterier och elektronik. Farligt avfall från hushåll ska lämnas vid en miljöstation på någon av kommunens återvinningscentraler. Tänk på: Att det farliga avfallet ska vara märkt med rätt innehåll. Under 2009 beviljades Storskogens avfallsanläggning ett nytt tillstånd. Tillståndet innebär att det finns stora möjligheter för en utökning av verksamheten samt mottagning av farligt avfall. Det planeras för utökade ytor för behandling, mellanlagring och deponering. Syftet med en utökning av verksamheten är att profilera Storskogen mot en regional avfallsanläggning. En ny återvinningscentral finns även med i planeringen inom en snar framtid. Att avfallet ska lämnas i täta och hela förpackningar. Att inte blanda olika sorters avfall. Det farliga avfallet mellanlagras på Storskogens avfallsanläggning och tas sedan om hand av en entreprenör som skickar det vidare för behandling. Läkemedel Läkemedelsavfall ska lämnas in till närmaste apotek. Batterier Små batterier kan lämnas i batteriholkar som finns utplacerade i ett flertal livsmedelsbutiker och vid samtliga återvinningsstationer i Oskarshamn. Batterier kan även lämnas in till någon av kommunens återvinningscentraler. Batterier över 3 kg t ex bilbatterier, båtbatterier och liknande lämnas till en återvinningscentral eller lämnas in till de som säljer dem (t ex närmaste bensinmack). Insamlade batterier sorteras och skickas därefter till olika återvinnings- eller slutförvaringsanläggningar. Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall kan du antingen kompostera på din egen fastighet eller lämna till någon av kommunens återvinningscentraler. Hämtning av trädgårdsavfall kan också beställas mot avgift. Kontakta renhållningens kundtjänst på tel eller för mer information. Det insamlade trädgårdsavfallet behandlas genom flisning och kompostering i strängar på Storskogens avfallsanläggning för att sedan bli ny jord. Elektronikavfall Elektronikavfall ska lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler och lämnas kostnadsfritt av både hushåll och företag. Glödlampor och lågenergilampor kan även lämnas i någon av de insamlingsholkar för lampor som finns utplacerade vid ett flertal livsmedelsbutiker i Oskarshamn. Eftersom elektronikavfall innehåller farliga ämnen är det viktigt att du sorterar ut det från hushållsavfallet. Till elektronikavfall räknas t ex hemelektronik, datorer, lysrör, glödlampor, lågenergilampor, vitvaror, kyl och frys. Insamlat elektronikavfall mellanlagras på Storskogens avfallsanläggning och transporteras därefter av el-kretsen till olika förbehandlare för demontering. De olika materialen går sedan vidare till återvinning, förbränning med energiutvinning eller tas omhand som farligt avfall. På el-kretsen hemsida, kan du läsa mer om insamling och återvinning av elektronikavfall. Här hittar du oss.. Återvinningscentraler Storskogen Måndag Fredag Lördagar, alla veckor (1/4-31/10) Lördagar, jämna veckor (1/11-31/3) Bockara Måndagar Kristdala Måndagar * Torsdagar Påskallavik Måndagar * Torsdagar Figeholm Tisdagar * Torsdagar Fårbo Måndagar Misterhult Onsdagar *Vintertid öppet endast torsdagar Återvinningsstationer Fallebo, Runvägen Gröndal, Verkstadsgatan Hamnen, Norra Strandgatan Havslätts parkering Hjortberget, Norra vägen ICA Maxi, P-plats Kikebo, Stengatan Kristineberg, Karlsborgsvägen Kristinebergs Centrum, Arkitektvägen Mejeriplan, Kjällgatan Mockebo, Bussvändplats Norrtorn, Tornvägen Rödslevägen, vid skolan Storskogens avfallsanläggning Bockara, Majsvägen Fårbo, Ficksjövägen Figeholm, Allégatan Kristdala, Industrivägen Misterhult, Misterhultsvägen Påskallavik, Stridholmsvägen Kontakta oss om du har frågor Kundtjänst tel eller Miljöhuset Återbruk Miljöhuset Återbruk är en arbetsmarknadsåtgärd för långtidsarbetslösa som bedrivs av Tekniska kontoret och Arbetsförmedlingen. Här ges arbetslösa en möjlighet att komma igen på arbetsmarknaden. På Miljöhuset återvinns möbler och allehanda saker som folk lämnat på Storskogen eller direkt till secondhand butiken. Det slängs så mycket bra saker som kan få ett nytt liv igen. På Miljöhuset finns det olika verkstäder som lagar och reparerar allt från tv-apparater, datorer, kylskåp, möbler till gräsklippare och tvättmaskiner. I butiken kan du även fynda bland antikviteter och loppisprylar. Miljöhuset Återbruk hittar du i Åsaområdet på Hantverksgatan 60. Öppettider: Måndag fredag Kl kvällsöppet torsdagar till kl

9 Vatten och avlopp Det vatten som vi använder idag är samma vatten som fanns för hundra miljoner år sedan, och som även kommande generationer ska använda. Eftersom vatten är grunden till allt liv och det viktigaste livsmedlet för oss är kvalitetskraven höga på vårt dricksvatten. Vart kommer vattnet ifrån och vart tar det vägen? Oskarshamns kommun tar sitt vatten från fyra olika vattenverk. Fredriksbergs vattenverk förser centralorten samt Påskallavik med vatten som i första hand tas från sjön Djupeträsk. I Fårbo finns ett grundvattenverk som förser Fårbo, Misterhult och Figeholm. Kristdala får sitt vatten från sjön Hummeln och Bockara har ett eget grundvattenverk. När vi har använt och smutsat ner vattnet transporteras det via avloppsledningarna till de olika reningsverken. Ernemars reningsverk tar emot avloppsvattnet från centralorten och Påskallavik. Figeholms reningsverk tar emot avloppsvattnet från Fårbo, Misterhult och Figeholm. Det renade avloppsvattnet från Ernemar och Figeholm släpps ut i Östersjön. Kristdala har ett eget reningsverk och här går det renade vattnet vidare ut i Malghultegöl. I Bockara använder man sig av en infiltrationsanläggning för att rena avloppsvattnet. Toaletten är ingen papperskorg Tyvärr spolar många fortfarande ner olika föremål i toaletten som inte hör hemma där. Här är några exempel på kemikalier och saker som stör och förstör reningen av vårt avloppsvatten: Cigarettfimpar och snus avger kadmium i avloppsvattnet och ska absolut inte spolas ner. Bindor, trosskydd, kondomer, strumpbyxor och rakblad fastnar i avloppet och orsakar stopp i ledningarna. Tops fastnar lätt och bomullstussar med aceton är mycket skadligt för den biologiska processen. Kattsand ska hällas i hushållsavfallet. Lösningsmedel, oljor, fetter, kemikalier, mediciner och tungmetaller följer med ut i våra vattendrag och hav. Problemet är ganska enkelt avhjälpt med en papperskorg på toaletten och att man lämnar sina gamla mediciner tillbaka till apoteket. Igenomsnitt använder en person cirka liter vatten per dygn att duscha, bada, spola i toaletten, diska, laga mat, dricka m.m. Om vattnet är missfärgat När va-nätet har reparerats och spolats kan det hända att vattnet blir missfärgat eller grumligt. Det beror på att avlagringar (rost och kalk) kan lossna när vattenhastigheten ändras i ledningen. För att komma tillrätta med problemet ska du spola rejält i minst 15 min för att få bort missfärgningen. Om det inte hjälper, kontakta tekniska kontorets gatuavdelning. Var inte orolig, vattnet är inte farligt att dricka. Avgift Vattenförbrukningen fastställs normalt genom mätning av vattnet. Innan du använder vatten från nätet måste du ha en permanent vattenmätare inkopplad. Mätaren monteras av kommunen. Du som fastighetsägare läser själv av vattenmätaren och lämnar/skickar in mätarställningen till tekniska kontoret på ett särskilt avläsningskort som skickats ut fyra ggr per år. Glömmer du att läsa av kan det medföra för hög eller för låg preliminär debitering. Du betalar vanligtvis VA-renhållningsavgift en gång per kvartal. Obs! glöm inte att rapportera mätarställningen vid ägarbyte på fastigheten. Både säljare och köpare godkänner med sina underskrifter vattenmätarens ställning vid ägarbytet. Kontakta oss om du har frågor Jan Sandberg, avdelningschef tel Stopp i avloppet, Ragnsells tel VA-ledningar tel Felanmälan VA-ledningar efter växelns stängning tel (Larmcentralen Växjö) Vård och omsorg Den som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp inte längre klarar sitt dagliga liv kan få hjälp av hemtjänsten. De insatser som hemtjänsten utför är skiftande. Det handlar om allt från praktiska saker som städning, inköp, bankärenden som räknas som service, till personlig omvårdnad som på och avklädning, hjälp med dusch. Insatsen får man efter ansökan och det är biståndshandläggaren som utreder och beslutar om hemtjänst. Mer om vad särskilt boende innebär för dig får du när du gör ansökan. Det finns olika typer av särskilda boendeformer i Oskarshamns kommun till exempel gruppboende och servicelägenheter. Bra vårdkvalitet Hemmafixaren Hemmafixaren för äldre och funktions - hindrade Du som fyllt 65 år eller är yngre med funktionshinder kan få hjälp med enklare tjänster i hemmet. En förutsättning är att du är skriven i Oskarshamns kommun Syftet är att minska risker för fallskador i det egna hemmet. Vi utför tjänster som exempelvis byte av glödlampor, proppar och batterier. Fäster lösa sladdar, halksäkrar mattor och Gruppboende för äldre finns i alla kommunens tätorter. Det finns gruppboende med inriktning mot demens- rörelse- och psykiska handikapp. De flesta gruppboende består av 6 9 mindre lägenheter som ligger runt ett gemensamhetsutrymme. Andra storlekar av gruppboende förekommer. I köket som ligger i anslutning till gemensamhetsutrymmet lagas all mat. I gruppboendet finns personal dygnet runt. Den som bor på gruppboende betalar sin hyra samt avgift för omsorg, service och mat. I Oskarshamns kommun finns 82 service - lägenheter. Det är fullvärdiga lägenheter med ett, två och i några fall tre rum. Läs mer på I Oskarshamn är vårdköerna korta, ofta finns de inte alls. Oskarshamns sjukhus är ett modernt utrustat akutsjukhus med 100 vårdplatser och en omfattande öppenvårdverksamhet. Kom - petensen är hög inom flertalet områden, men ändå finns det lilla sjukhusets fördelar. Den medicinska kompetensen vid Oskarshamns sjukhus deltar aktivt i flera internatio - nella projekt. Sjukhuset är sedan länge känt för sin hjärtrehabilitering och på senare år även sin specialiserade ortopedi. I Oskarshamn finns även landstingets Folkhälsocentrum som i samverkan med bland andra Oskarshamns kommun bedriver högkvalitativt förebyggande hälsoarbete. sätter upp gardiner. Enklare säkerhetsbesiktning av bostaden kan också erbjudas. Tjänsten ska kunna utföras av en person och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. Trädgårdsarbete och snöskottning utförs inte. Tjänsten kostar inget men var och en håller med eventuellt material. Anmälan och bokning görs hos Räddningstjänsten på telefon , vardagar Hälsa Trygghet Säkerhet Kommunen arbetar med säkerhet och trygghet inom flera områden. Samhällets viktiga delar måste fungera oavsett vad som sker snöoväder, stormar eller elavbrott. Alla händelser kan vi inte påverka men genom att arbeta förebyggande kan vi förhindra en del allvarliga störningar. Genom att lära oss mer om vilka konsekvenserna blir får vi en bättre grundförmåga att ta hand om situationen när den väl inträffar. På detta sätt kan vi minska de allvar - ligaste konsekvenserna när något inträffar. Grundmålet är att ALLA SOM BOR OCH VISTAS I OSKARSHAMN SKA VARA SÅ TRYGGA OCH SÄKRA SOM MÖJLIGT. Några av de områden som kommunen arbetar med är: Förebyggande: Trafiksäkerhetsarbete Brottsförebyggande (Brottsförebyggande RÅdet) Fall prevention ( fixartjänst mm) Säkra föreningar Tillsyn av brandskydd Säkra lekplatser och skolgårdar Rådgivning Beredskap för: Räddningstjänstinsatser Kärnkraftolycka Oljeutsläpp Snöoväder El/Teleavbrott Andra extraordinära händelser Psykiskt och Socialt omhändertagande (POSOM) Information till allmänheten Räddningstjänsten har fått ett uppdrag att samordna arbetet inom kommunen. Du kan läsa mer och få råd under räddningstjänstens sidor. Räddningstjänsten Enligt lagen om skydd mot olyckor skall kommunen ansvara för räddningstjänsten inom kommunens gränser. Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. I kommunen finns brandstationer, räddningsstyrkor, fordon och materiel strategiskt placerade för att kunna göra snabba insatser. I Oskarshamns kommun har vi två heltidsstationer (Oskarshamn och OKG), två deltidsstationer (Kristdala och Oskarshamn) och två brandvärn (Bockara och Figeholm). Dessa ligger strategiskt placerade i kommunen för att insatstiden ska bli så kort som möjligt. Vid våran flygplats har vi en dagtidsstyrka placerad under start och landningar, övrig tid jobbar denna personal med hemma fixaren. Brandvarnare räddar liv Att det skulle börja brinna i den egna bostaden är inget man tänker på. Men det bör du göra. Om det är något du bör avsätta tid för är det för brandskyddet i den egna bostaden. Har du koll på ditt brandskydd? Bra att ha hemma Brandvarnare, gärna en i varje rum Spisvakt och timer till kaffe bryggare/ strykjärn Handbrandsläckare i hem, bil, båt och husvagn Brandfilt att släcka bränder med Utrymmningsutrustning för flervåningshus Att tänka på Förebygg och eliminera brandrisker Om olja eller matolja fattar eld kväv elden med någon form av lock eller plåt Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt Stäng av tv, tvättmaskin, torkskåp och torktumlare med mera när du inte är hem 9

10 Världsledande internationella storföretag, drivna entreprenörer och skickliga konstnärer. Oskarshamns näringsliv är urstarkt. Och unikt. Oskarshamnare är energiska smålänningar. Vi jobbar och tar ansvar. Vi är uppfinningsrika och driftiga. Vi driver framgångsrika företag. Vi investerar, satsar och tror på framtiden. Tusentals forskare, specialister och ledande beslutsfattare från världens alla hörn besöker varje år Oskarshamn och det unika underjordiska Äspölaboratoriet. De kommer för att studera eller arbeta med en av vår tids stora utmaningar säker förvaring av utbränt kärnbränsle. På köpet får besökarna möjlighet till en fantastisk naturupplevelse i en av Sveriges vackraste skärgårdar. Havet har alltid varit en betydelsefull del av Oskarshamn. Här finns en av Ostkustens viktigaste hamnar med båtar som seglar till världens alla hörn. Samt dagliga turer till och från Gotland. Östersjöområdet är en attraktiv utvecklingsregion och Oskarshamn är din port mot den nya världen i Öster. Gemensamma satsningar för tillväxt och utveckling välkommen in i gänget! Att handeln utvecklas och stadskärnan blir ännu bättre är målet för nya satsningen på Marknad Oskarshamn. Föreningsliv som slår de flesta städer, grym industrikompetens och vacker skärgård! Vi trivs riktigt bra i Oskarshamn och det ska vi kommunicera ut till omvärlden! Läs mer om varumärkesarbetet och hur vi jobbar för ett attraktivare Oskarshamn Företagslots Vi finns till för dig och ditt företag! Företagslotsen är en kommunal funktion som ska förenkla och underlätta kommunikationen mellan ditt företag och kommunen när det gäller servicen till företag. Ibland finns det företagsärenden som berör fler än en myndighet. Då är det bra att samla servicen på ett ställe. Det kan gälla frågor om: plan- och bygglov mark- och utbyggnadsfrågor miljöbestämmelser livsmedel alkohol- och utskänkningstillstånd brand- och säkerhet teknik/va-frågor men också andra frågor som berör dig och ditt företag. Självklart finns det många företagsorganisationer och spännande nätverk som har företagande och näringsliv högst upp på agendan, oavsett om du är nystartad, söker lokal eller behöver stöd och tips i en expansionsfas. Vi har samlat nätverk och initiativ på oskarshamn.com Hur går det till? Du kontaktar lotsfunktionen via telefon eller e- post. Under telefontiden tar vi emot ditt ärende direkt, i andra fall lämnar du information och vi återkommer snarast. Då får du direkt klara besked i de flesta fall. I andra fall kan det vara praktiskt att samla berörda tjänstemän vid ett och samma tillfälle och tillsammans med dig gå igenom ärendet. Det handlar om tydlig, praktisk information, rådgivning samt att undvika missförstånd och dubbla budskap. Metoden underlättar också för kommunens tjänstemän att se helheten i ett ärende. Tfn: Telefontid: Värdefulla näringslivskontakter Atrinova Bråbo Ekonomiska förening FöretagsCentrum i Oskarshamn Företagarna Köpmannaföreningen Misterhultsföretagarna Industritomter Foto: Curt-Robert Lindquist Framtidens kompetens vi behöver dig! Företagen i Oskarshamn söker dig som vill vara med och bygga framtiden. Vår arbetsmarknad är stark. Vi erbjuder många internationella karriärmöjligheter och inom såväl industri, maskin- och teknik är vi bland de bästa i klassen. Här har vi till och med en förening som ser till att företag och studenter möts och pratar om framtidens arbetsmarknad, yrkesval och utvecklingen i Oskarshamn och i övriga landet. Vi ser stora fördelar med att man som student redan under studietiden kan knyta kontakter med företag för att lättare se hur arbetsmarknaden ser ut och vilka möjligheter som finns. Vi gillar företagare! Äspö ett besöksmål med energi Förutom en fantastisk kuststräcka på över 5400 öar med solvarma klippor och klart blått vatten finns även ett unikt odlingslandskap som omgärdas av våra småländska trolska skogar. Foto: Fredrik Petersson Och vill ha fler företagare och ett ännu starkare näringsliv som kan bredda vår arbetsmarknad. Oskarshamns kommun har en Företagslots som gärna ger dig service och hjälper till in i den kommunala organisationen med olika frågor som rör företagande. Lotsarna hittar du via kommunens hemsida eller telefonväxel! Värden för 1,5 miljard ska skapas i Oskarshamn Beslutet om var slutförvaret av använt kärnbränsle skulle hamna stod mellan Oskarshamn och Östhammar. Det blev Östhammar som fick slutförvaret och Oskarshamns kommun fick ett mervärdesavtal. Totalt ska värden för 1,5 miljarder skapas under perioden I Oskarshamn finns SKB:s mellanlager för det använda kärnbränslet. I anslutning till mellanlagret är det beslutat att bygga en ny anläggning, där det använda kärnbränslet ska kapslas in, inför deponeringen i slutförvaret i Forsmark. Dessutom ska det byggas en fabrik för montering av kapslarna inom kommunen. Avtalet har förhandlats fram gemensamt av Oskarshamns och Östhammars kommuner med SKB och SKB:s ägare. Det ger Oskarshamns kommun unika möjligheter att tillsammans med kraftindustrin bidra till en positiv utveckling. Det är inte så att Oskarshamns kommun får en påse pengar att fritt disponera. Satsningar ska beslutas gemensamt och gynna båda parter. För SKB och ägarna handlar det framför allt om möjligheten att rekrytera personal och säkra kompetensutvecklingen. För kommunen ger det satsningar på infrastruktur, det lokala näringslivet och besöksanläggningar. Dessutom blir det stora insatser på utbildning, kompetenshöjning och på att bredda arbetsmarknaden. Detta skapar en fortsatt positiv utveckling för oss som bor i Oskarshamn. Avtalet är uppdelat i två perioder. Under den första perioden, ska värden för 300 miljoner skapas. Av dessa är 150 miljoner redan avsatta för att bygga en ny färje - terminal. Resten av de 1,5 miljarderna faller ut under perioden Beslut om vilka prioriteringar som ska göras fattas i en gemensam styrgrupp där - Oskarshamns kommun representeras av kommunstyrelsens ordförande Peter Wretlund. Att bara vara, som vi säger, på landet är rekreation på hög nivå. Som de flesta av oss upplever vår vardag, rusar teknologins utveckling fram i obeskrivlig fart och stressnivåerna stiger i takt med utvecklingen. Att lugnet och rekreationen blivit något som sätts högst upp på mångas lista är föga förvånande. Men det är just de stora kontrasterna som lockar många till Oskarshamn, kontrasterna mellan högteknologi och lugnet, tystnaden. Det är inte förrän man tar sig till de norra delarna av kommunen som man kan förstå att det försiggår något alldeles unikt i Oskarshamn. På Äspö, under en vacker faluröd kontorsbyggnad med vita knutar går en hiss femhundra meter ner i urberget. Här ligger Äspölaboratoriet, en unik forskningsanläggning för geologisk förvaring. På nästan 500 meters djup genomförs en rad experiment i samarbete med svensk och internationell expertis. Det rör sig om allt från att kartlägga vattnets vägar i berget till mikrobernas liv och leverne. Laboratoriet används inte bara för forskningens fältförsök. Här pågår också en generalrepetition inför byggandet av slutförvaret för använt kärnbränsle, något som är fullt möjligt att bevittna på nära håll för alla som är intresserade. För mer information och bokning: Oskarshamns Turistbyrå, tel Oskarshamn är unikt, välkommen hit!

11 Kringområden i Oskarshamns kommun Misterhult Fårbo Figeholm Här finns något för gammal som ung, om du vill ta det lugnt eller ha fullt program och allt finns nära till hands. Skärgård Misterhults skärgård är väldigt örik och en av landets vackraste. Har du ingen egen båt kan du följa med på olika båtturer för att känna doften av salt hav och höra vågornas kluckande. Bada Om du inte vill bada från en klippa längs kusten, finns fina badplatser med bryggor vid Fårbosjön, Krokstorp, Götemaren, Breviken och Mörtfors. Orörd natur Vill du njuta av den orörda naturen på nära håll, plocka bär och lyssna till fågelsången. Ostkustleden passerar både kusten, över ängar och genom tät skog. Gästerns återskapade våtmark har ett rikt fågelliv. Aktiviteter för alla Du kan besöka ett gammaldags spinneri, konstgalleri och båtmuseum. Vill du röra på dig kan du spela golf, jaga, paddla, åka ned i urberget eller gå på marknad. Historia Historien gör sig påmind överallt. I Misterhults socken finns det 2000 bronsåldersgravar och det är därmed den socken med flest fornlämningar i Sverige. Mest kända är Snäckedals gravar och skeppssättningar. Den nuvarande kyrkan i Misterhult byggdes 1779 när Gustaf III var kung. På den tiden fanns det tolv krogar i socknen, varav fyra vid kyrkan. Vill du se hur människor bodde och levde förr kan du besöka Hembygdgårdarna i Misterhult och Figeholm. Bråbygden En levande landsbygd i en genuin del av Småland. Bråbygden är belägen i Kristdala socken, Oskarshamns kommun. Här finns en miljö präglad av Smålandsbondens hårda arbete. Du kan följa vandringslederna ut i kulturlandskapet. Vid badplatsen kan du ta en simtur för att sedan ta en fika i sommarcaféet. Mörtfors En idyll bara ett stenkast från E 22. Slå Dig ner på terrassen och smaka de nygräddade våfflorna på det klassiska pensionatet som ligger intill Marströmmen. Gå en historisk promenad i den idylliska sekelskiftesmiljön. Svalka Dig med ett dopp i sjön eller pröva på laxfisket. Passa på att handla lokalt på lördagsmarknaderna under sommaren. Kristdala Kristdalatraktens natur är en fantastisk upp - levelse. I naturreservatet Humlenäs frodiga vegetation växer bland annat ädellövträd. Sjön Hummeln har troligen bildats genom ett meteoritnedslag och är upptagen bland de 600 sjöar i världen som bör bevaras för forskning. Runt Målsjön vid Röstorp finns ett våtmarksområde med ett rikt fågelliv. Påskallavik Trakten bär på traditioner sedan stenhuggarepoken i Vånevik och segelskutornas dagar. Det berömda gästgiveriet i Påskallavik ingick i skjutsväsendet. Kring hamnen sjuder det av liv med gästhamn, rekreationsområde och bad - plats. På ett skär i hamninloppet står konst - nären Arvid Källströms Röde Gubben och vakar. Bockara Det vackra samhället ligger ca 25 kilometer från centralorten, i den västligaste delen av kommunen. Här trivs man och njuter av den härliga naturen och lugnet som råder. I Bockara finns både förskola och grundskola (1 6). Här hittar man även en liten kyrka och ett försam - lingshem. Foto: Dzenana Plivac Nova Högskolecentrum är kommunens akademiska plattform som har uppdraget att stödja tillväxten och öka konkurrenskraften i regionen. I samverkan med universitet och högskolor, näringsliv och offentliga aktörer bedriver vi utbildning, forskning och affärsutveckling. Välkommen till Varvsgatan 15, mitt emot Stadshuset i Oskarshamn Tel

12 Västerviks kommun Solstadström Vimmerby kommun Flivik Mörtfors Klintemåla Hultsfreds kommun Ishult Ölvedal Misterhult Krokstorp Kristdala Baggetorp Fårbo Figeholm Bråbo Skrikebo Björnhult Saltvik Bockara Korsvägen Århult Oskarshamn Högsby kommun Möckhult Mönsterås kommun Skorpetorp HÖGSBY Påskallavik FLISERYD Emsfors I Oskarshamn finns mängder av smultronställen. På Turistbyrån kan du få mer hjälp med information om olika sevärdheter och turistmål. Oskarshamns turistbyrå Kulturhuset Hantverksgatan Oskarshamn Tel E-post:

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

Återvinning. för hushållen

Återvinning. för hushållen Återvinning för hushållen Återvinningscentral På återvinningscentralerna, ÅVC, kan hushållen lämna in sitt grov- och trädgårdsavfall samt farliga avfall kostnadsfritt. Denna service ingår i renhållningsavgiften.

Läs mer

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö Anmäl intresse www.boinassjo.se Bo i Nässjö Välkommen att hyra en av våra nyrenoverade lägenheter i centrala Nässjö Våra lägenheter ligger i centrala Nässjö bara några kvarter från stationen, stadshuset,

Läs mer

I Oskarshamn finns en stark framtidstro

I Oskarshamn finns en stark framtidstro 2 I Oskarshamn finns en stark framtidstro Vi har ett starkt näringsliv med såväl internationella storföretag som drivna unga entreprenörer. Vi har en fantastisk miljö med skärgård, unik natur, kulturbygd

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN SORTERINGSINSTRUKTIONER PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN OFTA FELSORTERAT AVFALL Bildäck Stekpannor/Grytor Parasoll Skurskaft Sopborstar Skyfflar Cyklar Barnvagn Brassestolar/Solstolar/Baden-baden Gräsklippare

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens

Figeholm Konferens. Välkommen till. Figeholm Konferens Figeholm Konferens Välkommen till Figeholm Konferens En familjär känsla Många gäster bor under långa perioder här. Därför känns det viktigt för oss att vi kan skapa en familjär känsla >>> Figeholm konferens

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är fastighetsägare till flerfamiljfastigheter i Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen består

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Värbyängens Miljöpolicy

Värbyängens Miljöpolicy Värbyängens Miljöpolicy Det här gäller för Dig som bor på Värbyängen! Våra egna Miljöhus Så tar du hand om - ditt hushållsavfall - din källsortering Så sköter du och jag vårt område! Höst- och vårstädning

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips

Ren. information NYHET! Sophämtning. vårens helger. Nu skickar vi SMS till dig. Brunt kärl +påshållare +påsar=sant. Babsan ger matsmarta tips Ren information om avfall och miljö till dig som bor i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 2015 Samhällsinformation från Gästrike återvinnare NYHET! Nu skickar vi SMS till dig Brunt

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN!

falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! falun.se/ VÄLKOMMEN TILL FALUN! Upplev världsarvsstaden Falun. Strosa i faluröda kvarter, slå dig ner på ett café, shoppa eller gå på konsert. Vi har alltid spännande saker på gång, välkommen! 1 3 2 4

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Avfallstjänster för företag

Avfallstjänster för företag Avfallstjänster för företag Vår dröm en fossilbränslefri stad Resan mot en fossilbränslefri stad har pågått under många år. Redan 1959 infördes fjärrvärmen och sedan dess har beslut fattats och tjänster

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Ansia ligger vid natursköna Umeälven. Nära till allt! Ansia är en modern camping med två-, fyra- och sex-bäddars stugor med självhushåll. Husvagn- och tältplatserna ligger i en öppen och trevlig miljö.

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning

Tur & retur. Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Tur & retur Sorteringsguide Boda avfallsanläggning Det här packar du innerst Miljöstation Återvinningsstation Sista minuten? Packa smart! Det här packar du ytterst Så här sorterar du avfall som lämnas

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön

Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön Fem enkla sätt att hjälpa livet i Östersjön För renare sjöar och skärgård Små insatser gör stor skillnad för Östersjön. Så här kan du hjälpa till. Med alla larmrapporter om tillståndet i Östersjön tycker

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Äventyrspedagogik. Verksamhetsplanen för Rödsleskolan. Sammanställt av: Per Eriksson, Lotta Hellström, Eva Magnusson och Jessica Sandqvist

Äventyrspedagogik. Verksamhetsplanen för Rödsleskolan. Sammanställt av: Per Eriksson, Lotta Hellström, Eva Magnusson och Jessica Sandqvist Äventyrspedagogik Verksamhetsplanen för Rödsleskolan Sammanställt av: Per Eriksson, Lotta Hellström, Eva Magnusson och Jessica Sandqvist Innehåll Kort presentation sid 3 Vad är äventyrspedagogik? sid 4

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik.

2(5) Kommunikationerna till och från Nynäshamn är goda. Det finns motorväg Nynäshamn Stockholm och tät pendeltågstrafik. Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategin är en långsiktig plan som beskriver hur kommunikationen ska bidra till att nå Nynäshamns kommuns övergripande mål enligt Mål och budget. Syftet med kommunikationsstrategin

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna

Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan i Vallentuna Välkommen till Brf Stenhällan 2 Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Stenhällan i Vallentuna. Vi hoppas Ni kommer att trivas med Er lägenhet och med Era

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt.

Avfallsguiden. Hushåll Strömsunds kommun. Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Avfallsguiden Hushåll Strömsunds kommun Rätt hantering gör hushållsavfallet användbart på nytt. Varför källsortera? När du källsorterar bidrar du till kretsloppet. Varje år samlas stora mängder avfall

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer