NYinflyttad. En tidning för alla nya Oskarshamnsbor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYinflyttad. En tidning för alla nya Oskarshamnsbor"

Transkript

1 NYinflyttad En tidning för alla nya Oskarshamnsbor

2 Välkommen till Oskarshamn! Vi är mycket glada över att du har valt att flytta till Oskarshamns kommun. Kommunen har mycket att erbjuda, ja alla förutsättningar för att du ska kunna leva det goda livet här i vår kommun. Varmt välkommen! Just nu står du kanske mitt bland flyttlådorna och vet inte riktigt var du ska börja. Eller har du kommit en bit på vägen och tänker tankar som; Vad gör jag här? Ny kommun, nya vänner, nya grannar, nytt jobb. Eller så återvänder du kanske till Oskarshamns kommun, till kända miljöer med nya och gamla vänner. Hur det nu än är med den saken så väntar nya möjligheter och kanske nya intressen i vår kommun. En kommun som både har ett fantastiskt kust- och skärgårdslandskap med mer än öar, kobbar och skär, men också ett vackert inland med skogsbygd och vackra Småländska byar med röda stugor. Allt fler upptäcker dessa tillgångar och det aktiva kultur- och friluftsliv som finns och de rika möjligheterna till ett aktivt friluftsliv. Peter Wretlund kommunalråd Tillsammans med näringslivet arbetar vi med att marknadsföra varumärket för platsen Oskarshamn. Vi gör det genom projektet Attraktiva Oskarshamn. Syftet är att genom olika insatser tydliggöra och stärka bilden av Oskarshamn för att vi ska vara en så attraktiv plats som möjligt för företagande, inflyttning, besök och boende. Vi värnar om vår industri med kraft och energi för att utveckla och förändra. Det är vi som gör Oskarshamn till vad det är och blir! Vi bygger varumärket Oskarshamn kring värdeorden kraft, energi, hav, ljus, ansvar, industri, kompetens och värme. Medborgarservice och delaktighet är nyckelord i vår kommun. Därför bedriver vi just nu ett projekt som vi kallar Ett Oskarshamn. Det handlar om att ta tillvara alla ideella krafter som finns på landsbygden och att de kommunala förvaltningarna ska samverka för att på ett effektivt sätt få ut mesta möjliga service till kommuninvånarna. Under 2011 öppnar ett så kallat Servicecenter i Stadshuset. Det kommer att bli en ingång till kommunal service för medborgare med flera. Det ska inte vara nödvändigt att veta vilken kommunal instans som hanterar just din fråga utan servicepersonalen kommer att hjälpa alla till rätta. En annan viktig kanal är den kommunala hemsidan på Internet. Den kommer att Ann-Christine Vösu kommundirektör utvecklas för att innehålla mer e-service och e- tjänster i framtiden. Sist men inte minst vill vi nämna att Oskarshamns kommun, som kärnkraftskommun, i över 15 år har medverkat i arbetet för att hitta en lämplig plats för slutförvaret av det använda kärnbränslet från kärnkraftverken. Under 2009 valde SKB AB Östhammars kommun eftersom förutsättningarna för att bygga ett säkert förvar där var betydligt bättre. Oskarshamns kommun blir trots detta inte lottlös utan genom ett så kallat mervärdesavtal mellan de båda kommunerna och kraftindustrin så kommer olika utvecklingssatsningar att bli möjliga i framtiden. För vår kommun handlar det om 1,5 miljarder kronor under 25 år. Det finns begränsningar i avtalet om vad som kan göras eftersom avtalet ska vara till nytta för både kommunerna, SKB AB och ägarna. Avtalet ger oss unika förutsättningar att skapa en god utveckling i kommunen. I korthet handlar det om att skapa nya jobb och förbättra möjligheterna för våra företag att rekrytera personal. Exempelvis byggs en ny färjeterminal för drygt 200 miljoner kronor åren Under 2011 börjar även ett av Sveriges största miljöprojekt av sitt slag, saneringen av Oskarshamns hamn. Under våren 2011 kommer hamnsaneringsprojektet att söka tillstånd hos Miljödomstolen för sanering av hamnbassängen. Beslutet väntas våren 2012 och går allt enligt planerna påbörjas saneringen under Saneringen är en viktig del i förbättringen av miljön i Östersjön. Med den här tidningen vill vi på flera sätt hjälpa till med en bra start för alla nyinflyttade. Vi hoppas att du ska trivas och att vi tillsammans kan forma framtiden för Oskarshamns kommun. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker. Det kan handla om tidningen Nyinflyttad eller något annat. Mer information om kommunen finns på vår hemsida och på hemsidan för platsen/varumärket Oskarshamn Det gå naturligtvis bra att kontakta det nyöppnade Servicecentret per telefon eller e-post. Senare under 2011 öppnar Servicecentret även för besök. Än en gång, välkommen till Oskarshamns kommun! Servicecenter i Oskarshamn Ett Servicecenter öppnar i Oskarshamns stadshus. Hit kan du som kommuninvånare vända dig när du vill ha svar på dina frågor. Servicecentret är placerat i huvudentrén i Stadshuset och fungerar även som reception så att du som besökare ska känna dig välkommen. Vi öppnar verksamheten den 1 mars och då når du oss endast på telefon. Telefonnumret är , telefontiden är Inkommande samtal till kommunens växeltelefonnummer styrs så att du som medborgare lätt ska komma direkt till Servicecenter. Från och med hösten -11 kan du även besöka oss. Öppettiderna är då måndagar torsdag och fredagar Servicecenter är en egen avdelning som tillhör den nya Kultur och Fritidsförvaltningen. Vi som arbetar här som kommunvägledare är Helén Dunsäter, Karin Hedqvist, Anna Kinch samt Lena Andersson som är avdelnings - chef. Öppnande av Servicecenter innebär ett förändrat arbetssätt i den kommunala verksam - heten. Vi erbjuder alla som bor i Oskarshamn bättre tillgänglighet till de kommunala förvaltningarna genom möjligheten att vända sig till ett ställe för att få svar på allmänna frågor. Det gör att våra tjänstemän kan ägna sig åt mer kvalificerad handläggning och skapa snabbare service för dig. Ärenden som kräver särskild åtgärd eller handläggning skickas vidare till den som är ansvarig för frågan. Vi hälsar dig välkommen till oss på Servicecenter Nyinflyttad. Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat Ansvarig utgivare: Lars Berggren. Annonschef: Beatrice Berggren. Annonsavd.: Peter Gudmundsson. Adress: Box 140, Danderyd. Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: MEDLEMSBEVIS Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Oskarshamns kommun, Informationsenheten och Storstadspress AB. Foto omslaget: Petra Gustafsson. Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis under perioden mars 2011 februari 2012 i Oskarshamns kommun. Grafisk form: Tidningshuset Storstadspress AB. Tryck: V-TAB, Norrtälje 2011, Miljöcertifierat enligt ISO 14001, cert.nr: Posttidning nr 14 2

3 Foto: Helen Dunsäter Foto: Lovisa Dunsäter Oskarshamns historia Staden Oskarshamn grundades Namnet Oskarshamn kommer från kung Oscar I som var regent då staden fick stadsrättigheterna. År 1646 Fiskeläget Duderhultevik blir upphöjt till köping genom resolution av drottning Kristina vilket innebar att Kalmar stad fick hålla marknad här vid fyra tillfällen per år. år 1677 Uppbrände danskarna köpingen, så att det blott kvarstod en stuga. år 1785 Görs den första framställningen om stadsprivilegier. Det kom att dröja 71 år innan köpingen fick sina stadsrättigheter. år 1843 Köpingen blir municipalsamhälle och får en municipalstyrelse som har till uppgift att handlägga köpingens samtliga angelägenheter. år 1856 Kung Oscar I förklarar köpingen Döderhultsvik för stad under namnet Oskarshamn. år 1888 Fredriksbergs herrgård med till - hörande mark köps in på exekutiv auktion. Därmed öppnas helt andra möjligheter för staden att expandera. Fakta om Oskarshamn Oskarshamns stad lades samman med landskommunerna Döderhult, Kristdala och Misterhult år 1967 och ombildades till Oskarshamns kommun Invånare: Cirka personer. Yta: kvadratkilometer, varav skog 912, odlad åkermark 37 och tätortsbebyggelse cirka 13. Fastlandskust: Total längd är 32 mil. Öar i havet: vars stränder mäter 117 mil. Landareal: hektar. år 1947 En för sin tid märklig generalplan gjordes 1947, bl a flyttades genomgångstrafiken. Från Applerumsvägen fick den gå i det som nu kallas Södra och Norra fabriks - gatorna. Senare har riksvägen (numera Europaväg 22) givits ny sträckning väster om Västra industriområdet. år 1956 Staden firar sitt 100-års jubileum. Under de första hundra åren har befolkningen ökat från invånare till år 1967 Oskarshamns stad läggs samman med landskommunerna Döderhult, Krist - dala och Misterhult. år 2006 Under värdiga och högtidliga former firar Oskarshamns sitt 150-årsjubileum. Idag är kommunens folkmängd cirka invånare. Historien är högst levande i Oskarshamn, något som den gamla bevarade bebyggelsen i stadskärnan bidrar till. Längs de smala kullerstensgatorna i våra äldsta stadsdelar Besväret och Fnyket bjuds man in att njuta av 1800-tals bebyggelsen och de prunkande trädgårdarna. Största ön: Runnö med 589 hektar. Sjöar: 553 med en sammanlagd yta på 48 kvadratkilometer öppet vatten. Naturreservat: 15, varav Misterhults natur - reservat är kommunens och även länets största med hektar. Nationalpark: Blå Jungfrun i Kalmarsund. Nationalparken är 198 hektar, varav 132 hektar vatten. Den bildades 1926 och utvidgades Ön kallas också Blåkulla och är en av Sveriges mest sägenomspunna. Welcome! The municipality of Oskarshamn has much to offer. Varied scenery, a wide range of cultural and leisure activities, a large variety of shops, excellent schools, security, care, attractive housing, quality of life for the inhabitants and a developed public transport system; in other words, everything you need to enjoy the good life. Oskarshamn has one of the most beautiful archipelagos in the world with over small islands. We have core competence in the energy sector and the automotive industry. The largest companies are Scania, OKG, Saft and Elajo. In the Municipality there are also a lot of growing small and medium sized companies. There is also a lot of knowledge regarding nuclear waste management and nuclear energy. There is a harbour with capacity and a regular ferry line to the exciting island of Gotland in the Baltic Sea and there are plans for a new ferryline to neighbouring Baltic countries. Here you will find both tourist infor - mation and general information about the municipality. In addition to the above information in English, translation from Swedish to different languages is also provided by using Facts about Oskarshamn In 1967 the town of Oskarshamn was mergered with the municipalities of Döderhult, Kristdala and Misterhult and reorganized as the municipality of Oskarshamn in Population: inhabitants Area: km 2, forests 912, cultivated land 37 and populations centre 13. Shoreline: 320 km Islands in the sea: with a shoreline of km. Land area: hectares. Google translate in the top right corner of the webpage. If Swedish is not your mother tongue, and you require assistance or guidance in your new municipality, you are always welcome to contact or visit the Tourism Office at Hantverksgatan 18 in Oskarshamn or by calling The biggest island: Runnö (589 hectares) Lakes: 553 (an area of open water of 48 km 2 ) Nature reserve: 12, Misterhult s Nature Reserve (8 522 hectares) is the biggest one in the municipality and in the county. National Park: Blå Jungfrun (The Blue Maiden) in the Kalmar Straits. The national park covers an area of 198 hectares, a part of which is an area of water 132 hectares. The park was founded in 1926 and expanded in The island is also called Blåkulla and it s one of Sweden s most mythical islands. Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet! Det är lätt att leva gott i Oskarshamn. Det finns en trygghet i Oskarshamn som gör att man gärna låter sina barn växa upp här. Oskarshamn är en småstad i den goda bemärkelsen. Livskvaliteten upplevs som stor bland oss som bor här. Vi är nöjda med skolan och barnomsorgen. I en allt oroligare värld är det skönt att det finns trygga platser som Oskarshamn. Vi i Oskarshamn tror på framtiden och tar ansvar för oss själva och för andra. Företagare och andra organisationer sluter sig samman i större och mindre grupper för att tillsammans arbeta för en utveckling av platsen. Energiska företagare I Oskarshamn finns duktiga och energiska företagare som driver framgångsrika företag. Inom industrisektorn finns många intressanta arbetsgivare som erbjuder stora möjligheter till spännande jobb. De flesta tror att de kommer att fortsätta att investera i Oskarshamn inom kommande år. Framtidsutsikterna är goda eftersom vi strävar efter att skapa allt bättre förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv. Nu när vi med gemensamma krafter arbetar för att utveckla näringslivet kan det bara bli bättre. Möjligheternas hav Havet har alltid fört med sig möjligheter till utbyte, handel och rekreation. Östersjöområdet är en intressant utvecklingsregion med många dörrar mot framtiden. I Oskarshamn finns en sådan dörr, för med den aktiva hamnen är vi redo att vara med och arbeta med den nya världen. Vacker natur och många soltimmar För besökare kan Oskarshamns vackra natur, varma klimat och Blå Jungfruns mystik vara lockande. Oskarshamn toppar ofta solligan, här finns en vacker skärgård och gott om fina rekreationsområden. Löser världsproblem En unik besöksattraktion i Oskarshamn når gruppen industriturister. Många reser hit för att se och lära hur man kan lösa ett av världens viktigaste problem - hur använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken ska hanteras och lagras för framtiden. Underjordiskt laboratoriun och högskolecentrum Det är i det underjordiska Äspölaboratoriet och vid Nova HögskoleCentrum som forskare kan testa sina teorier och hitta lösningar. Det är i Oskarshamn som resten av världen får lära sig hur ett samhälle med hjälp av demokratiska processer kan skapa medborgerlig medvetenhet och kompetens för att kunna ta ställning i viktiga utvecklingsfrågor. Detta sammantaget ger Oskarshamn en unik ställning i Sverige och i världen! 3

4 Äventyret populärt som pedagogiskt arbetssätt MalinThille-Bogren, Enegatans skolområde sträcker sig efter bollen. En övning som ingår i kamratbanan. Ronny Larsson, Döderhults skolområde (närmst kameran) och övriga kollegor hjälper till. Fritidspedagoger på Blå Jungfruns skolområde och Döderhults skolområde har anammat ett nytt äventyrligare arbetssätt äventyrspedagogiken. Efter att ha gått en fortbildningskurs i ämnet utmanar de nu barnen i samar - bete, problemlösning, rörelse, ledarskap och social träning. Äventyrspedagogik är ett arbetssätt som berör hela kroppen och alla sinnen. Arbetssättet kan dessutom användas som mobbingförebyggande då det lockar till bland annat problemlösning och samarbete. Pedagogiken är uppbyggd efter en viss process som ska gås igenom stegvis. Det börjar med kamratövningar som genomförs kontinuerligt med barngrupperna. Det krävs inte så mycket material och övningarna är lätta att genomföra. Efter varje övning genomförs samtal och reflektioner om vad som gick bra eller dåligt. Nästa steg är så kallade kamratbanor som består av ett portabelt material med olika stationer och sätts upp inför varje tillfälle. Det är ungefär åtta till tio stationer vid vilka grupperna ska lösa olika utmaningar. Kamratbanorna är en liten förberedelse inför det stora sagoäventyret som blir nästa steg i processen. På Blå jungfruns skolområde jobbar fritidspedagogerna Johan Svensson och Berit Nilsson med äventyrspedagogiken. Där ska barnen som deltagit i övningarna snart få vara med om ett sagoäventyr om Ugglan Urhus och ekorrarna som behöver hjälp att hitta de magiska stenarna. Själva äventyret är starten för ett temaarbete som kopplas till äventyret där skolämnen som svenska, matte, idrott, bild och musik integreras. Både på Blå Jungfruns skolområde och på Döderhults skolområde har pedagogerna arbetat med äventyrspedagogiken i ett läsår ungefär och det börjar bli dags för en första utvärdering. Det har varit väldigt kul och inspirerande och manar till en fortsättning men ibland känner vi att tiden inte räcker till. Det krävs mycket planering i inledningsfasen som vi är nu, förklarar fritidspedagogen Per Eriksson men tillägger: Målet för oss på Döderhults skolområde är ändå att vi ska kunna fortsätta med det här i framtiden och att det blir ett naturligt arbetssätt, en profilering. Per Eriksson Förskola och pedagogisk omsorg Grundskolor i Oskarshamn I Oskarshamns kommun finns både förskolor och pedagogisk omsorg (före detta familjedaghem). En förskola har Montessori inriktning. Det finns två naturförskolor varav en är knuten till Döderhult och en till Blå Jungfruns skolområde. En fristående naturinriktad avdelning finns också i Påskallavik. I Kristineberg finns en avdelningen vars verksamhet bedrivs till stor del utomhus. Det finns ett Nattis som är natt- och helgöppet och tar emot barn från 1 12 år. Nattiset är knutet till förskolan Mäster Palm och är till för hela kommunen. I centrala Oskarshamn finns en friskola, förskolan Arken. Öppna förskolan Trollsländan,~är placerad i Familjecenter inne i centrala Oskarshamn. Läs mer om kommunens förskolor och pedagogiska omsorg på: Foto: Kristinebergs förskoleområde I centrala Oskarshamn finns i dag två grundskolor. Kikeboskolan och Vallhallaskolan. På Kikeboskolan går elever från förskoleklass till och med årskurs 6. På Vallhallaskolan går elever från årskurs 6 till och med 9. Till Vallhallaskolan hör även resursskolorna Havslätt och Dragskär som ligger strax norr om centrala Oskarshamn. Ett par mil norr om centralorten ligger Fårboskolan och Figeholmsskolan samt friskolan i Misterhult. I Fårbo går elever mellan årskurs 3 och 6. I Figeholm går elever mellan förskoleklass och årskurs 2. I Misterhult går elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Precis utanför Oskarshamns centrum ligger Kristinebergskolan, Rödsleskolan, Norra skolan och Saltviksskolan. På Kristinebergskolan går elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Till Enegatans skolområde, dit Kristinebergskolan hör, finns också en träningsskola, en autismgrupp och resursskolan Lyftet. Söder om centralorten ligger Påskallaviksskolan. Där går elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Ett par mil nordväst om Oskarshamn ligger Kristdalaskolan och Bockaraskolan. På Kristdalaskolan går elever från förskoleklass till och med årskurs 6. På Bockaraskolan går elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Vill du veta mer om skolorna i Oskarshamns kommun? Gå in på 4

5 Utbildning Välkommen till mänskliga möten, samtal och dialog UTBILDNINGAR - RESTAURANG CATERING - VANDRARHEM KONFERENS Oscarsgymnasiet Oscarsgymnasiet är en stor skola med över 1000 elever präglad av nytänkande. Det innebär att det händer något hela tiden och att skolan är en av de största mötesplatserna i hela sydöstra Sverige. En stor skola skapar stora möjligheter. Här finns 12 nationella program, ett specialutformat idrottsprogram med inriktning på basket, fotboll och hockey och dessutom Individuella programmet och Gymnasiesärskolan. Vårt stora utbud av program gör att det finns något för alla intressen. Vi strävar efter att skolan ska vara bred i sitt utbud, men också på att erbjuda spetskompetens inom viktiga områden som teknik/energi och musik. På Oscars får eleven förutsättningarna både för fortsatta studier och ett spännande yrkesliv. Nova Högskolecentrum Platsen där utbildning, forskning och utveckling möts Välkommen till Nova Högskolecentrum, Oskarshamnsregionens akademiska plattform. Här agerar flera av landets stora universitet och högskolor. Som student kan du välja mellan ett stort antal Yh-utbildningar, högskoleprogram och fristående kurser. Våra profilområden är energi och hälsa, men vi ger också ett brett allmänt utbildningsutbud. Företag och organisationer kan få skräddarsydda uppdragsutbildningar. Som forskare är du välkommen till en spännande och världsunik forskningsmiljö, där näringsliv, akademi och samhälle sam - spelar. I bl.a Äspötunneln 500 meter ner i marken sker forskning, där vi genom ett samarbete med SKB kan nyttja deras anläggningar och kompetens. Här finns både grundforskning och tillämpad forskning. På Nova finns också ett arbete med kommersialisering av forskningsresultat och högteknologiska innovationer från näringslivet Atrinova Affärsutveckling AB. Sekretariatet för UBC:s (Union of Baltic Cities) Energikommission är placerat på Nova. Här arbetar vi med framtidens energi i Östersjöregionen. Vill du veta mer om Novas verksamhet, klicka dig vidare på vår webbplats ETEC På ETEC (Elajo Technical Education Center), som är ett modernt treårigt gymnasium med riksintag i Elajokoncernens regi, utbildas framtidens eltekniker i ellära, men också i social kompetens i nära samarbete med kommunen och näringslivet. Här erbjuds ett specialutformat eltekniskt utbildningsprogram inom modern elteknik, där kunskaperna omsätts till verklighet. På ETEC är det praktiska kunnandet precis lika viktigt som den teoretiska kompetensen. Ladda för framtiden... Vare sig du är privatperson och bor i villa, bostadsrätt eller lägenhet. Vare sig du är en stor eller liten företagare, så är vi din elleverantör. Vi har funnits i över hundra år och tänker finnas en lång tid framöver. Genom effektiv energianvändning, god service och säker distribution är vi en slagkraftig energipartner som tål jämförelser! El / Fjärrvärme / Bredband / Kabel -TV / Telefoni + + Folkhögskolan Nära dig när du behöver oss! Folkhögskolan i Oskarshamn är en plats där människor med olika bakgrund, utbildning, livserfarenheter, ålder och etniskt ursprung kan mötas i en berikande miljö. Skoldelen är, som sig bör på en skola, centrum för verksamheten. I skolans utbud hittar du både långa och korta kurser. Bland annat finns en kantorsutbildning och en musiklinje. Dagfolkhögskolan är en halvtidskurs med studier halvdagar i veckan. Läs mer om folkhögskolan på Foto: Dzenana Plivac Annonsera i Nyinflyttad tel Ett Oskarshamn där alla behövs! CENTERPARTIET I OSKARSHAMN Bli medlem Shalom Second Hand drivs ideellt. Överskottet går till Estland och Shaloms övriga arbete. NY I OSKARSHAMN? Din Golv & Färgbutik Arkitektvägen 20 Oskarshamn Tel: Öppettider: mån fre 9 18, lör 9 14 Här hittar Du allt mellan himmel och jord.vi tar emot det Du inte längre behöver... Välkommen Döderhultsv. 10, Oskarshamn Tel Öppet: mån-fre 10-18, lör

6 Blomstrande kulturliv ger kraft och energi Oskarshamn är en stad med ett levande kulturliv. Hjärtat är kulturhuset, där alla kan hitta sitt lystmäte. Den som söker lugn och vill förkovra sig hittar en oas i biblioteket. Förutom stadsbiblioteket och skolbibliotek, så finns det även en bokbuss. Den kunskapstörstande och historieintresserade besöker de museer och utställningar som finns i huset. Här kan man bland annat titta på Döderhultarns kända skapelser. Vill man ha information om olika sevärdheter och evenemang så pratar man med den trevliga personalen på turistbyrån. Den som är intresserad av skulpturer och målningar bör titta in i konsthallen. Oskarshamn har ett rikt utbud av aktiviteter och föreningar. Det finns allt från teaterförening till trädgårdsamatörer och körer. På lördagar arrangeras musikkafé i biblioteket, tio gånger under hösten och lika många under våren. Biblioteket anordnar också bland annat sago - stunder för barn mellan 3 5 år. Författarbesök ordnas ungefär två gånger per år. Ett stort arrangemang som återkommer varje höst är kulturnatten. Där samsas musiker, körer, teaterföreställningar, konst och så vidare, om utrymmet ute på stan och i kulturhuset. Människor minglar runt och avnjuter en hel kväll i kulturens tecken. Foto: Ted Lindquist Nöjesliv, evenemang och fritid Vi Oskarshamnare trivs. Här bor vi bra med närhet till hav, sjöar och natur. Vi är nöjda med våra skolor och vår barnomsorg. Det mesta kan vi nå på cykel eller med en kortare biltur. Något som möjligen saknas är trafikstockningar, köer och annat krångel. Döderhultarmuseet Axel Petersson ( ) är en av landets främsta träskulptörer berömd långt utanför Sveriges gränser. I Döderhultarmuseet visas en unik samling med mer än 200 träskulpturer. På ett mästerligt och humoristiskt sätt skildrar han livet i Småland kring sekelskiftet. Tidstrogna Välkommen till Arena Oskarshamn Arena Oskarshamn är en fritids- och sportanläggning mitt i sta n. Här erbjuds fantastiska möjligheter till motion, rekreation och nöje. Här finns ishall, simhall, idrottspark och gym i anslutning till varandra. Arena Oskarshamn invigdes hösten 2006 i samband med att den nya simhallen med äventyrsbad stod färdig. Oskarshamns ishall är hemmaarena för ishockeylaget IK Oskarshamn som spelar i Allsvenskan. En fräsch och ljus ishall som har kapacitet att ta emot 3424 besökare vid ett och samma tillfälle. Foto: Adem Haliti miljöer visar Döderhultarn som människa och konstnär. Döderhultarmuseet är beläget i Kulturhuset i centrum av Oskarshamn. Döderhultarmuseet har haft stängt för ombyggnad, men öppnar åter den 7 maj Simhall Simhall med en 25-meters mästerskapsbassäng och ett mycket välbesökt äventyrsbad där både de allra mista och vuxna kan ha kul. Idrottspark Friidrottsarena med löparbanor och hoppgrop, Innanför löparbanorna finns en nyanlagd konstgräsplan som vintertid förvandlas till en konstfrusen isbana. Gym För dig som styrketränar erbjuds ett gym med diverse styrketräningsmaskiner samt spinningcyklar Vi Oskarshamnare tycker nämligen att det är så mycket trevligare att ägna tiden åt att bada med familjen eller att bjuda grannen på fika. En stad i Oskarshamns storlek kan inte konkurrera med storstadens utepuls. Men här finns en gemytlig atmosfär med publiv och gemenskap. Självklart kan den som vill snöra på sig dansskorna och kasta sig ut i natten. Det arrangeras ett flertal evenemang runt om i kommunen. Den festivalsugne har en hel drös med festivaler att se fram emot, bland annat Latitud 57, Strandfestivalen och hamnfestivalen. Men allt är inte bara musik, den intresserade kan besöka de olika marknaderna som anordnas, Oscarsgalan, Oskarshamnsfesten med mera. I Oskarshamns finns det något för alla! Oavsett vilka intressen du har så finns det likasinnade. Vi har över 200 föreningar med allt från sport till musik, vi har flera museum, sportanläggningar och biograf så klart, där de även visar direktsända evenemang så som opera och konserter. I Oskarshamn är det alltid något på gång så ta en titt i någon av de välfyllda evenemangskalendrarna eller vill du bara njuta av hav och natur? Gör då ett besök i vår underbara skärgårdsmiljö. Motionsleder I Oskarshamns kommun finns ett antal motionsleder för vandring, löpning eller skidåkning. Merparten av motionslederna sköts av ideella föreningar. De flesta har elljus. Bockara Leden är 2,5 km lång, elljusspår. Spåret sköts av Bockara GoIF. Bockara ligger ca 1,5 mil väster om Oskarshamn. Figeholm Leden är 2,3 km lång, elljusspår. Spåret sköts av BK Bore. Figeholm ligger ca 2 mil norr om Oskarshamn. Fårbo Leden är 2,5 km lång, elljusspår. Spåret sköts av Fårbo FF. Fårbo Ligger ca 1,5 mil norr om Oskarshamn. Havslätt Leden har 3 sträckningar 10 km, 7 km och För den som siktar på att slå en hole in one, finns Skorpetorps 18-håls golfbana att öva på. Den fikasugne har ett flertal caféer att välja mellan. Bland annat ligger årets konditori 2009 i Oskarshamn! Mat Matkulturen här i Oskarshamn är influerad både av närheten till havet och av det internationella köket. Oavsett om Du vill sitta vid vattnet eller i gästgiveriernas varma miljö, kan Du njuta av vällagade maträtter och goda efterrätter. Du kanske föredrar att träffa vänner eller nya bekanta på något uteställe och dansa halva natten? Eller sitta vid kanten till en spegel - blank sjö och lyssna till trädens sus? Då kan du fylla picknickkorgen med korv, hembakat bröd och marmelader från våra lokala tillverkare och välja ditt smultronställe för en stunds skön avkoppling. Oskarshamn har ett varierande utbud av caféer och restauranger. För mer information gå in på eller ring Oskarshamns Turistbyrå, tel ,5 km. Elljusspår 2,5 km. Spåret sköts av Ostkustens Aktivitetscentrum. Havslätt ligger i Oskarshamn. Kristineberg Leden är 2,3 km lång, elljusspår. Spåret sköts av Kristinebergs FF. Kristineberg ligger i Oskarshamn. Linghem Det finns flera leder att välja på, 1,5 km, 2,5, km, 4,5 km och 6,5 km. Spåren sköts av SOK Viljan. På vintern spåras det för skidåkning. Misterhult Leden är 7,5 km lång varav 2,5 km elljusspår. Spåret sköts av Misterhults AIS. Misterhult ligger ca 3 mil norr om Oskarshamn. Påskallavik Leden är 2 km lång, elljusspår. Spåret sköts av IF Stjärnan. Påskallavik ligger ca 1,5 mil söder om Oskarshamn. Scaniaslingan Simpevarp 6

7 Det här glada gänget utgör arbetsgruppen för LUPP. Ung i Oskarshamn mycket på gång! I Oskarshamn jobbar man hårt för att unga ska engagera sig politiskt. Lis Lyrbo är ordförande i barn och utbildningsnämnden. Hon menar att det är viktigt att utveckla den lokala politiken. Vi måste göra Oskarshamn attraktivt för unga. Genom att arbeta med bland annat ungdomsråd och en nationell undersökning, LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), så hoppas man att intresset bland unga för att engagera sig ska öka. LUPP består av en undersökning via ett enkätverktyg som ungdomsstyrelsen tagit fram. Syftet är att kommunen ska kunna se hur ungas situation ser ut lokalt, så att man kan förbättra villkoren och utveckla en Foto: Lars Olofsson effektiv ungdomspolitik genom samarbete. I länet är Oskarshamn en föregångare när det gäller LUPP. Ungdomsråd Oskarshamns ungdomsråd arbetar med ung - domars inflytande och delaktighet i samhället. Rådet består idag av ungdomar i åldern år. Ungdomsrådet har kontinuerliga träffar med politiker för att utväxla idéer och diskutera förslag som rör ungdomar. Kommunstyrelsen har avsatt pengar som ska användas av ungdomar för att anordna aktiviteter. För att kunna söka bidrag ska aktiviteten vara drogfri och anpassad för ungdomar i åldrarna år. Ungdoms - rådet tar sedan beslut vilket förslag som ska få ta del av pengarna. Kommunala fritidsgårdar I kommunen finns tre fritidsgårdar som drivs i kommunal regi samt tre föreningsdrivna fritidsgårdar. Fritidsgårdarnas verksamhet syftar till att öka ungdomars möjlighet att skapa en meningsfull fritid i en drogfri miljö. Fritidsgården är en positiv och unik träffpunkt utan krav på att besökarna ska prestera eller konsumera något. Fritidsledarna tar hand om dig på bästa sätt så att du ska trivas och ha kul. Stadsparkens fritidsgård Ligger vackert belägen i Stadsparken i centrala Oskarshamn. Verksamheten vänder sig i första hand till tonåringar. Öppettider: Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag För mer information: Maria Norberg tfn Kristinebergs fritidsgård Är en kvartersgård i området Kristinebergs centrum. Verksamheten vänder sig i första hand till ungdomar i mellan och högstadiet. Öppettider: Måndag tisdag Torsdag Fredag För mer information: Robert Gard tfn Rödsle Fritidsgård "Kvartersgård", i kommunal regi belägen i Rödsleskolan. Verksamheten vänder sig i första hand till ungdomar i mellan- och högstadiet. För öppettider, ring Föreningsdrivna fritidsgårdar Vi har fyra föreningsdrivna fritidsgårdar i Oskarshamns kommun. Gårdarna bedrivs ideellt med föräldrarnas insats. Påskallaviks fritidsgård SKUTAN Öppet för låg- och mellanstadiet, fredagar Öppet för årskurs 6 och högstadiet, lördagar Kontaktperson: Jonas Ersson tfn Ishults fritidsgård Kontaktperson: Anna Karlsson Mobil Bockara fritidsgård Kontaktperson: Annika Frösemo Äventyrsgolf på Gunnarsö Camping. Foto: Dzenana Plivac Bo i Oskarshamn mellan skogen och havet Det finns många fina boendemiljöer i Oskarshamn. Du kan välja att bo när skogen och ändå ha gång- eller cykel - avstånd till havet. Det finns många äldre villaområden med uppvuxna tomter. Den som söker lägenhet kan välja mellan kommunens bostadsbolag och flera privata fastighetsägare. Staden växer sakta och det skapas nya attraktiva bostadslägen i havsnära lägen mitt emellan skog och hav. Ekebo nya havsnära tomter med både skog och vatten inom räckhåll! Ekeboområdet ligger väster om Saltviksvägen mittemellan Mockebo och Rotvik. Där finns det plats för 45 nya villor, radhus eller kedjehus. Här har 32 tomter om ca 1000 kvadratmeter vardera lagts ut för friliggande villor. Du får där en byggrätt om 220 m2 och husen får ha två våningsplan. Ett och ett halvt kvarter i områdets norra del är tänkt att bebyggas med någon form av radhus eller kedjehus. Ekeboområdet är kuperat och sluttar mot öster. Här växer gullviva och 7 liljekonvalj bland ekar, tallar och stora slånbuskage. Det finns gott om berghällar i området. Det känns tydligt att området är granne med havet. För dem som flyttar in här finns möjligheter till ett rikt friluftsliv på nära håll. Skogsvägen norr om området ingår i Havslätts motionsspår. Det är också nära till Uvö med otroligt vackra naturstigar. Stockholmsberget här får man bygga flerfamiljshus med unikt vacker utsikt över hamnen och Blå Jungfrun! Stockholmsberget ligger cirka nära Oskarshamns centrum. På toppen av berget har man en av Oskarshamns bästa utsikter! Här ligger staden, hamnen och Kalmarsund med Blå Jungfrun i fjärran för dina fötter. Området består av tallskog med vindpinade och relativt lågvuxna tallar. Alldeles i närheten finns en förskola för barn i åldrarna 1 5 år. Här får det byggas tre stycken punkthus med sex, sju respektive åtta våningar. Det centrala läget och den vackra omgivningen ger möjlighet till ett mycket attraktivt boende i kontakt med både staden och naturen. Plats för arbetsplatser Kommunen vill vara väl förberedd för att kunna ta emot nya industri- och handelsetableringar. Därför arbetar samhällsbyggnadskontoret med en detaljplan för handel invid norra utfarten till E22. Det finns färdig industrimark på Kvastmossens industriområde. Nästa industriområde planeras i området Kronoparken, söder om riksväg 37 och väster om E22. Vi är väl rustade för att ta emot framtidens företag. Bra läge på hyresrätter Oskarshamns Kommun Info

8 Tekniska kontoret, Renhållningen Storskogens avfallsanläggning Det har onekligen hänt en hel del med avfallshanteringen sedan Storskogens avfallsanläggning öppnades för 30 år sedan. Numera är den forna soptippen en modern avfallsanläggning med allt vad det innebär med sortering, behandling, deponering och återvinning. Miljömedvetandet har ökat bland kommunens invånare. Idag har renhållningen ca besökare per år på kommunens återvinningscentraler. På gång Renhållningen jobbar bland annat med att utveckla systemet för insamling och behandling av lakvatten. Anläggningen består av ett antal dammar som ska ta hand om det lakvatten som bildas när nederbörd rinner igenom avfallet på deponin. Lakvatten innehåller föroreningar som tungmetaller, kväve och organiskt material. I framtiden ska systemet kopplas till en våtmark för slutlig rening innan det rinner ut i Östersjön. Vad är avfall och hur ska det sorteras? Hushållsavfall Hushållsavfall (t ex matrester och städsopor) lägger du i ditt insamlingskärl eller i fastig - hetens soprum/sopnedkast. OBS! Lägg inte farligt avfall, grovavfall eller använda förpackningar och tidningar i ditt hushållsavfall. Hushållsavfallet hämtas och körs till Storskogens avfallsanläggning. Där omlastas avfallet och transporteras sedan vidare till en förbränningsanläggning. Kompostering av matavfall Biologiskt nedbrytbart avfall som t. ex matrester är komposterbart. Har du en varmkompost avsedd för kompostering kan du välja att kompostera ditt matavfall på din fastighet. Har du ingen kompost lägger du ditt matavfall i hushållsavfallet. Om du komposterar ditt matavfall i en varmkompost kan du få rabatt på renhållningstaxan. Anmälan görs till renhållningens kundtjänst på tel Förpackningar och tidningar Sorterade förpackningar och tidningar lämnar du på någon av kommunens återvinningsstationer. Insamlade förpackningar och tidningar sorteras och skickas sedan vidare för material - återvinning. På förpacknings- och tidningsinsamlingen hemsida, kan du läsa mer om insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Så här sorterar du dina förpackningar: Ofärgat glas Skall vara ursköljt, samt fritt från plåt, plast, porslin och keramik. Lock och korkar skall tas bort. Färgat glas Skall vara ursköljt samt fritt från plåt, plast, porslin och keramik. Lock och korkar skall tas bort. Plastförpackningar Hårda och mjuka plastförpackningar. T ex dunkar, burkar, flaskor, plastpåsar, plastfolie och plastfilm. Skall vara rengjorda och befriade från delar av andra material. Lock och korkar skall tas bort. Tidningar och papper Alla sorters tidningar och broschyrer, skrivpapper, telekataloger etc. Pappersförpackningar Mjölkpaket, omslagspapper, kuvert, toarullar, pizzakartonger, tårtkartonger och övriga papplådor, papperspåsar. Metallförpackningar Alla förpackningar och förpackningsdelar av metall. T ex konservburkar, burk och flasklock, tuber och folie. Skall vara rengjorda och om möjligt hoptryckta. Grovavfall Grovavfall är skrymmande avfall som inte kan läggas i det vanliga hushållsavfallet t ex möbler, husgeråd, emballage, skidor, cyklar och leksaker. Ditt grovavfall lämnar du till någon av kommunens återvinningscentraler. Hämtning av grovavfall kan också beställas mot avgift. Kontakta renhållningens kundtjänst på tel eller för mer information. Det insamlade grovavfallet sorteras på Storskogens avfallsanläggning och skickas sedan vidare för behandling. Brännbart avfall skickas till en förbränningsanläggning (energiutvinning), metaller skickas till en metallåtervinningsanläggning, trä flisas och energiutvinns och det farliga avfallet skickas vidare för behandling. Endast det avfall som inte kan förbrännas eller återvinnas på något annat sätt läggs på kommunens deponi. Farligt avfall och batterier Farligt avfall är skadligt för miljön och därför är det viktigt att du sorterar ut det från ditt hushållsavfall. Till farligt avfall räknas t ex kemikalier, oljor, lim- och färgrester, kyl- och frys, batterier och elektronik. Farligt avfall från hushåll ska lämnas vid en miljöstation på någon av kommunens återvinningscentraler. Tänk på: Att det farliga avfallet ska vara märkt med rätt innehåll. Under 2009 beviljades Storskogens avfallsanläggning ett nytt tillstånd. Tillståndet innebär att det finns stora möjligheter för en utökning av verksamheten samt mottagning av farligt avfall. Det planeras för utökade ytor för behandling, mellanlagring och deponering. Syftet med en utökning av verksamheten är att profilera Storskogen mot en regional avfallsanläggning. En ny återvinningscentral finns även med i planeringen inom en snar framtid. Att avfallet ska lämnas i täta och hela förpackningar. Att inte blanda olika sorters avfall. Det farliga avfallet mellanlagras på Storskogens avfallsanläggning och tas sedan om hand av en entreprenör som skickar det vidare för behandling. Läkemedel Läkemedelsavfall ska lämnas in till närmaste apotek. Batterier Små batterier kan lämnas i batteriholkar som finns utplacerade i ett flertal livsmedelsbutiker och vid samtliga återvinningsstationer i Oskarshamn. Batterier kan även lämnas in till någon av kommunens återvinningscentraler. Batterier över 3 kg t ex bilbatterier, båtbatterier och liknande lämnas till en återvinningscentral eller lämnas in till de som säljer dem (t ex närmaste bensinmack). Insamlade batterier sorteras och skickas därefter till olika återvinnings- eller slutförvaringsanläggningar. Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall kan du antingen kompostera på din egen fastighet eller lämna till någon av kommunens återvinningscentraler. Hämtning av trädgårdsavfall kan också beställas mot avgift. Kontakta renhållningens kundtjänst på tel eller för mer information. Det insamlade trädgårdsavfallet behandlas genom flisning och kompostering i strängar på Storskogens avfallsanläggning för att sedan bli ny jord. Elektronikavfall Elektronikavfall ska lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler och lämnas kostnadsfritt av både hushåll och företag. Glödlampor och lågenergilampor kan även lämnas i någon av de insamlingsholkar för lampor som finns utplacerade vid ett flertal livsmedelsbutiker i Oskarshamn. Eftersom elektronikavfall innehåller farliga ämnen är det viktigt att du sorterar ut det från hushållsavfallet. Till elektronikavfall räknas t ex hemelektronik, datorer, lysrör, glödlampor, lågenergilampor, vitvaror, kyl och frys. Insamlat elektronikavfall mellanlagras på Storskogens avfallsanläggning och transporteras därefter av el-kretsen till olika förbehandlare för demontering. De olika materialen går sedan vidare till återvinning, förbränning med energiutvinning eller tas omhand som farligt avfall. På el-kretsen hemsida, kan du läsa mer om insamling och återvinning av elektronikavfall. Här hittar du oss.. Återvinningscentraler Storskogen Måndag Fredag Lördagar, alla veckor (1/4-31/10) Lördagar, jämna veckor (1/11-31/3) Bockara Måndagar Kristdala Måndagar * Torsdagar Påskallavik Måndagar * Torsdagar Figeholm Tisdagar * Torsdagar Fårbo Måndagar Misterhult Onsdagar *Vintertid öppet endast torsdagar Återvinningsstationer Fallebo, Runvägen Gröndal, Verkstadsgatan Hamnen, Norra Strandgatan Havslätts parkering Hjortberget, Norra vägen ICA Maxi, P-plats Kikebo, Stengatan Kristineberg, Karlsborgsvägen Kristinebergs Centrum, Arkitektvägen Mejeriplan, Kjällgatan Mockebo, Bussvändplats Norrtorn, Tornvägen Rödslevägen, vid skolan Storskogens avfallsanläggning Bockara, Majsvägen Fårbo, Ficksjövägen Figeholm, Allégatan Kristdala, Industrivägen Misterhult, Misterhultsvägen Påskallavik, Stridholmsvägen Kontakta oss om du har frågor Kundtjänst tel eller Miljöhuset Återbruk Miljöhuset Återbruk är en arbetsmarknadsåtgärd för långtidsarbetslösa som bedrivs av Tekniska kontoret och Arbetsförmedlingen. Här ges arbetslösa en möjlighet att komma igen på arbetsmarknaden. På Miljöhuset återvinns möbler och allehanda saker som folk lämnat på Storskogen eller direkt till secondhand butiken. Det slängs så mycket bra saker som kan få ett nytt liv igen. På Miljöhuset finns det olika verkstäder som lagar och reparerar allt från tv-apparater, datorer, kylskåp, möbler till gräsklippare och tvättmaskiner. I butiken kan du även fynda bland antikviteter och loppisprylar. Miljöhuset Återbruk hittar du i Åsaområdet på Hantverksgatan 60. Öppettider: Måndag fredag Kl kvällsöppet torsdagar till kl

9 Vatten och avlopp Det vatten som vi använder idag är samma vatten som fanns för hundra miljoner år sedan, och som även kommande generationer ska använda. Eftersom vatten är grunden till allt liv och det viktigaste livsmedlet för oss är kvalitetskraven höga på vårt dricksvatten. Vart kommer vattnet ifrån och vart tar det vägen? Oskarshamns kommun tar sitt vatten från fyra olika vattenverk. Fredriksbergs vattenverk förser centralorten samt Påskallavik med vatten som i första hand tas från sjön Djupeträsk. I Fårbo finns ett grundvattenverk som förser Fårbo, Misterhult och Figeholm. Kristdala får sitt vatten från sjön Hummeln och Bockara har ett eget grundvattenverk. När vi har använt och smutsat ner vattnet transporteras det via avloppsledningarna till de olika reningsverken. Ernemars reningsverk tar emot avloppsvattnet från centralorten och Påskallavik. Figeholms reningsverk tar emot avloppsvattnet från Fårbo, Misterhult och Figeholm. Det renade avloppsvattnet från Ernemar och Figeholm släpps ut i Östersjön. Kristdala har ett eget reningsverk och här går det renade vattnet vidare ut i Malghultegöl. I Bockara använder man sig av en infiltrationsanläggning för att rena avloppsvattnet. Toaletten är ingen papperskorg Tyvärr spolar många fortfarande ner olika föremål i toaletten som inte hör hemma där. Här är några exempel på kemikalier och saker som stör och förstör reningen av vårt avloppsvatten: Cigarettfimpar och snus avger kadmium i avloppsvattnet och ska absolut inte spolas ner. Bindor, trosskydd, kondomer, strumpbyxor och rakblad fastnar i avloppet och orsakar stopp i ledningarna. Tops fastnar lätt och bomullstussar med aceton är mycket skadligt för den biologiska processen. Kattsand ska hällas i hushållsavfallet. Lösningsmedel, oljor, fetter, kemikalier, mediciner och tungmetaller följer med ut i våra vattendrag och hav. Problemet är ganska enkelt avhjälpt med en papperskorg på toaletten och att man lämnar sina gamla mediciner tillbaka till apoteket. Igenomsnitt använder en person cirka liter vatten per dygn att duscha, bada, spola i toaletten, diska, laga mat, dricka m.m. Om vattnet är missfärgat När va-nätet har reparerats och spolats kan det hända att vattnet blir missfärgat eller grumligt. Det beror på att avlagringar (rost och kalk) kan lossna när vattenhastigheten ändras i ledningen. För att komma tillrätta med problemet ska du spola rejält i minst 15 min för att få bort missfärgningen. Om det inte hjälper, kontakta tekniska kontorets gatuavdelning. Var inte orolig, vattnet är inte farligt att dricka. Avgift Vattenförbrukningen fastställs normalt genom mätning av vattnet. Innan du använder vatten från nätet måste du ha en permanent vattenmätare inkopplad. Mätaren monteras av kommunen. Du som fastighetsägare läser själv av vattenmätaren och lämnar/skickar in mätarställningen till tekniska kontoret på ett särskilt avläsningskort som skickats ut fyra ggr per år. Glömmer du att läsa av kan det medföra för hög eller för låg preliminär debitering. Du betalar vanligtvis VA-renhållningsavgift en gång per kvartal. Obs! glöm inte att rapportera mätarställningen vid ägarbyte på fastigheten. Både säljare och köpare godkänner med sina underskrifter vattenmätarens ställning vid ägarbytet. Kontakta oss om du har frågor Jan Sandberg, avdelningschef tel Stopp i avloppet, Ragnsells tel VA-ledningar tel Felanmälan VA-ledningar efter växelns stängning tel (Larmcentralen Växjö) Vård och omsorg Den som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp inte längre klarar sitt dagliga liv kan få hjälp av hemtjänsten. De insatser som hemtjänsten utför är skiftande. Det handlar om allt från praktiska saker som städning, inköp, bankärenden som räknas som service, till personlig omvårdnad som på och avklädning, hjälp med dusch. Insatsen får man efter ansökan och det är biståndshandläggaren som utreder och beslutar om hemtjänst. Mer om vad särskilt boende innebär för dig får du när du gör ansökan. Det finns olika typer av särskilda boendeformer i Oskarshamns kommun till exempel gruppboende och servicelägenheter. Bra vårdkvalitet Hemmafixaren Hemmafixaren för äldre och funktions - hindrade Du som fyllt 65 år eller är yngre med funktionshinder kan få hjälp med enklare tjänster i hemmet. En förutsättning är att du är skriven i Oskarshamns kommun Syftet är att minska risker för fallskador i det egna hemmet. Vi utför tjänster som exempelvis byte av glödlampor, proppar och batterier. Fäster lösa sladdar, halksäkrar mattor och Gruppboende för äldre finns i alla kommunens tätorter. Det finns gruppboende med inriktning mot demens- rörelse- och psykiska handikapp. De flesta gruppboende består av 6 9 mindre lägenheter som ligger runt ett gemensamhetsutrymme. Andra storlekar av gruppboende förekommer. I köket som ligger i anslutning till gemensamhetsutrymmet lagas all mat. I gruppboendet finns personal dygnet runt. Den som bor på gruppboende betalar sin hyra samt avgift för omsorg, service och mat. I Oskarshamns kommun finns 82 service - lägenheter. Det är fullvärdiga lägenheter med ett, två och i några fall tre rum. Läs mer på I Oskarshamn är vårdköerna korta, ofta finns de inte alls. Oskarshamns sjukhus är ett modernt utrustat akutsjukhus med 100 vårdplatser och en omfattande öppenvårdverksamhet. Kom - petensen är hög inom flertalet områden, men ändå finns det lilla sjukhusets fördelar. Den medicinska kompetensen vid Oskarshamns sjukhus deltar aktivt i flera internatio - nella projekt. Sjukhuset är sedan länge känt för sin hjärtrehabilitering och på senare år även sin specialiserade ortopedi. I Oskarshamn finns även landstingets Folkhälsocentrum som i samverkan med bland andra Oskarshamns kommun bedriver högkvalitativt förebyggande hälsoarbete. sätter upp gardiner. Enklare säkerhetsbesiktning av bostaden kan också erbjudas. Tjänsten ska kunna utföras av en person och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. Trädgårdsarbete och snöskottning utförs inte. Tjänsten kostar inget men var och en håller med eventuellt material. Anmälan och bokning görs hos Räddningstjänsten på telefon , vardagar Hälsa Trygghet Säkerhet Kommunen arbetar med säkerhet och trygghet inom flera områden. Samhällets viktiga delar måste fungera oavsett vad som sker snöoväder, stormar eller elavbrott. Alla händelser kan vi inte påverka men genom att arbeta förebyggande kan vi förhindra en del allvarliga störningar. Genom att lära oss mer om vilka konsekvenserna blir får vi en bättre grundförmåga att ta hand om situationen när den väl inträffar. På detta sätt kan vi minska de allvar - ligaste konsekvenserna när något inträffar. Grundmålet är att ALLA SOM BOR OCH VISTAS I OSKARSHAMN SKA VARA SÅ TRYGGA OCH SÄKRA SOM MÖJLIGT. Några av de områden som kommunen arbetar med är: Förebyggande: Trafiksäkerhetsarbete Brottsförebyggande (Brottsförebyggande RÅdet) Fall prevention ( fixartjänst mm) Säkra föreningar Tillsyn av brandskydd Säkra lekplatser och skolgårdar Rådgivning Beredskap för: Räddningstjänstinsatser Kärnkraftolycka Oljeutsläpp Snöoväder El/Teleavbrott Andra extraordinära händelser Psykiskt och Socialt omhändertagande (POSOM) Information till allmänheten Räddningstjänsten har fått ett uppdrag att samordna arbetet inom kommunen. Du kan läsa mer och få råd under räddningstjänstens sidor. Räddningstjänsten Enligt lagen om skydd mot olyckor skall kommunen ansvara för räddningstjänsten inom kommunens gränser. Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. I kommunen finns brandstationer, räddningsstyrkor, fordon och materiel strategiskt placerade för att kunna göra snabba insatser. I Oskarshamns kommun har vi två heltidsstationer (Oskarshamn och OKG), två deltidsstationer (Kristdala och Oskarshamn) och två brandvärn (Bockara och Figeholm). Dessa ligger strategiskt placerade i kommunen för att insatstiden ska bli så kort som möjligt. Vid våran flygplats har vi en dagtidsstyrka placerad under start och landningar, övrig tid jobbar denna personal med hemma fixaren. Brandvarnare räddar liv Att det skulle börja brinna i den egna bostaden är inget man tänker på. Men det bör du göra. Om det är något du bör avsätta tid för är det för brandskyddet i den egna bostaden. Har du koll på ditt brandskydd? Bra att ha hemma Brandvarnare, gärna en i varje rum Spisvakt och timer till kaffe bryggare/ strykjärn Handbrandsläckare i hem, bil, båt och husvagn Brandfilt att släcka bränder med Utrymmningsutrustning för flervåningshus Att tänka på Förebygg och eliminera brandrisker Om olja eller matolja fattar eld kväv elden med någon form av lock eller plåt Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt Stäng av tv, tvättmaskin, torkskåp och torktumlare med mera när du inte är hem 9

10 Världsledande internationella storföretag, drivna entreprenörer och skickliga konstnärer. Oskarshamns näringsliv är urstarkt. Och unikt. Oskarshamnare är energiska smålänningar. Vi jobbar och tar ansvar. Vi är uppfinningsrika och driftiga. Vi driver framgångsrika företag. Vi investerar, satsar och tror på framtiden. Tusentals forskare, specialister och ledande beslutsfattare från världens alla hörn besöker varje år Oskarshamn och det unika underjordiska Äspölaboratoriet. De kommer för att studera eller arbeta med en av vår tids stora utmaningar säker förvaring av utbränt kärnbränsle. På köpet får besökarna möjlighet till en fantastisk naturupplevelse i en av Sveriges vackraste skärgårdar. Havet har alltid varit en betydelsefull del av Oskarshamn. Här finns en av Ostkustens viktigaste hamnar med båtar som seglar till världens alla hörn. Samt dagliga turer till och från Gotland. Östersjöområdet är en attraktiv utvecklingsregion och Oskarshamn är din port mot den nya världen i Öster. Gemensamma satsningar för tillväxt och utveckling välkommen in i gänget! Att handeln utvecklas och stadskärnan blir ännu bättre är målet för nya satsningen på Marknad Oskarshamn. Föreningsliv som slår de flesta städer, grym industrikompetens och vacker skärgård! Vi trivs riktigt bra i Oskarshamn och det ska vi kommunicera ut till omvärlden! Läs mer om varumärkesarbetet och hur vi jobbar för ett attraktivare Oskarshamn Företagslots Vi finns till för dig och ditt företag! Företagslotsen är en kommunal funktion som ska förenkla och underlätta kommunikationen mellan ditt företag och kommunen när det gäller servicen till företag. Ibland finns det företagsärenden som berör fler än en myndighet. Då är det bra att samla servicen på ett ställe. Det kan gälla frågor om: plan- och bygglov mark- och utbyggnadsfrågor miljöbestämmelser livsmedel alkohol- och utskänkningstillstånd brand- och säkerhet teknik/va-frågor men också andra frågor som berör dig och ditt företag. Självklart finns det många företagsorganisationer och spännande nätverk som har företagande och näringsliv högst upp på agendan, oavsett om du är nystartad, söker lokal eller behöver stöd och tips i en expansionsfas. Vi har samlat nätverk och initiativ på oskarshamn.com Hur går det till? Du kontaktar lotsfunktionen via telefon eller e- post. Under telefontiden tar vi emot ditt ärende direkt, i andra fall lämnar du information och vi återkommer snarast. Då får du direkt klara besked i de flesta fall. I andra fall kan det vara praktiskt att samla berörda tjänstemän vid ett och samma tillfälle och tillsammans med dig gå igenom ärendet. Det handlar om tydlig, praktisk information, rådgivning samt att undvika missförstånd och dubbla budskap. Metoden underlättar också för kommunens tjänstemän att se helheten i ett ärende. Tfn: Telefontid: Värdefulla näringslivskontakter Atrinova Bråbo Ekonomiska förening FöretagsCentrum i Oskarshamn Företagarna Köpmannaföreningen Misterhultsföretagarna Industritomter Foto: Curt-Robert Lindquist Framtidens kompetens vi behöver dig! Företagen i Oskarshamn söker dig som vill vara med och bygga framtiden. Vår arbetsmarknad är stark. Vi erbjuder många internationella karriärmöjligheter och inom såväl industri, maskin- och teknik är vi bland de bästa i klassen. Här har vi till och med en förening som ser till att företag och studenter möts och pratar om framtidens arbetsmarknad, yrkesval och utvecklingen i Oskarshamn och i övriga landet. Vi ser stora fördelar med att man som student redan under studietiden kan knyta kontakter med företag för att lättare se hur arbetsmarknaden ser ut och vilka möjligheter som finns. Vi gillar företagare! Äspö ett besöksmål med energi Förutom en fantastisk kuststräcka på över 5400 öar med solvarma klippor och klart blått vatten finns även ett unikt odlingslandskap som omgärdas av våra småländska trolska skogar. Foto: Fredrik Petersson Och vill ha fler företagare och ett ännu starkare näringsliv som kan bredda vår arbetsmarknad. Oskarshamns kommun har en Företagslots som gärna ger dig service och hjälper till in i den kommunala organisationen med olika frågor som rör företagande. Lotsarna hittar du via kommunens hemsida eller telefonväxel! Värden för 1,5 miljard ska skapas i Oskarshamn Beslutet om var slutförvaret av använt kärnbränsle skulle hamna stod mellan Oskarshamn och Östhammar. Det blev Östhammar som fick slutförvaret och Oskarshamns kommun fick ett mervärdesavtal. Totalt ska värden för 1,5 miljarder skapas under perioden I Oskarshamn finns SKB:s mellanlager för det använda kärnbränslet. I anslutning till mellanlagret är det beslutat att bygga en ny anläggning, där det använda kärnbränslet ska kapslas in, inför deponeringen i slutförvaret i Forsmark. Dessutom ska det byggas en fabrik för montering av kapslarna inom kommunen. Avtalet har förhandlats fram gemensamt av Oskarshamns och Östhammars kommuner med SKB och SKB:s ägare. Det ger Oskarshamns kommun unika möjligheter att tillsammans med kraftindustrin bidra till en positiv utveckling. Det är inte så att Oskarshamns kommun får en påse pengar att fritt disponera. Satsningar ska beslutas gemensamt och gynna båda parter. För SKB och ägarna handlar det framför allt om möjligheten att rekrytera personal och säkra kompetensutvecklingen. För kommunen ger det satsningar på infrastruktur, det lokala näringslivet och besöksanläggningar. Dessutom blir det stora insatser på utbildning, kompetenshöjning och på att bredda arbetsmarknaden. Detta skapar en fortsatt positiv utveckling för oss som bor i Oskarshamn. Avtalet är uppdelat i två perioder. Under den första perioden, ska värden för 300 miljoner skapas. Av dessa är 150 miljoner redan avsatta för att bygga en ny färje - terminal. Resten av de 1,5 miljarderna faller ut under perioden Beslut om vilka prioriteringar som ska göras fattas i en gemensam styrgrupp där - Oskarshamns kommun representeras av kommunstyrelsens ordförande Peter Wretlund. Att bara vara, som vi säger, på landet är rekreation på hög nivå. Som de flesta av oss upplever vår vardag, rusar teknologins utveckling fram i obeskrivlig fart och stressnivåerna stiger i takt med utvecklingen. Att lugnet och rekreationen blivit något som sätts högst upp på mångas lista är föga förvånande. Men det är just de stora kontrasterna som lockar många till Oskarshamn, kontrasterna mellan högteknologi och lugnet, tystnaden. Det är inte förrän man tar sig till de norra delarna av kommunen som man kan förstå att det försiggår något alldeles unikt i Oskarshamn. På Äspö, under en vacker faluröd kontorsbyggnad med vita knutar går en hiss femhundra meter ner i urberget. Här ligger Äspölaboratoriet, en unik forskningsanläggning för geologisk förvaring. På nästan 500 meters djup genomförs en rad experiment i samarbete med svensk och internationell expertis. Det rör sig om allt från att kartlägga vattnets vägar i berget till mikrobernas liv och leverne. Laboratoriet används inte bara för forskningens fältförsök. Här pågår också en generalrepetition inför byggandet av slutförvaret för använt kärnbränsle, något som är fullt möjligt att bevittna på nära håll för alla som är intresserade. För mer information och bokning: Oskarshamns Turistbyrå, tel Oskarshamn är unikt, välkommen hit!

11 Kringområden i Oskarshamns kommun Misterhult Fårbo Figeholm Här finns något för gammal som ung, om du vill ta det lugnt eller ha fullt program och allt finns nära till hands. Skärgård Misterhults skärgård är väldigt örik och en av landets vackraste. Har du ingen egen båt kan du följa med på olika båtturer för att känna doften av salt hav och höra vågornas kluckande. Bada Om du inte vill bada från en klippa längs kusten, finns fina badplatser med bryggor vid Fårbosjön, Krokstorp, Götemaren, Breviken och Mörtfors. Orörd natur Vill du njuta av den orörda naturen på nära håll, plocka bär och lyssna till fågelsången. Ostkustleden passerar både kusten, över ängar och genom tät skog. Gästerns återskapade våtmark har ett rikt fågelliv. Aktiviteter för alla Du kan besöka ett gammaldags spinneri, konstgalleri och båtmuseum. Vill du röra på dig kan du spela golf, jaga, paddla, åka ned i urberget eller gå på marknad. Historia Historien gör sig påmind överallt. I Misterhults socken finns det 2000 bronsåldersgravar och det är därmed den socken med flest fornlämningar i Sverige. Mest kända är Snäckedals gravar och skeppssättningar. Den nuvarande kyrkan i Misterhult byggdes 1779 när Gustaf III var kung. På den tiden fanns det tolv krogar i socknen, varav fyra vid kyrkan. Vill du se hur människor bodde och levde förr kan du besöka Hembygdgårdarna i Misterhult och Figeholm. Bråbygden En levande landsbygd i en genuin del av Småland. Bråbygden är belägen i Kristdala socken, Oskarshamns kommun. Här finns en miljö präglad av Smålandsbondens hårda arbete. Du kan följa vandringslederna ut i kulturlandskapet. Vid badplatsen kan du ta en simtur för att sedan ta en fika i sommarcaféet. Mörtfors En idyll bara ett stenkast från E 22. Slå Dig ner på terrassen och smaka de nygräddade våfflorna på det klassiska pensionatet som ligger intill Marströmmen. Gå en historisk promenad i den idylliska sekelskiftesmiljön. Svalka Dig med ett dopp i sjön eller pröva på laxfisket. Passa på att handla lokalt på lördagsmarknaderna under sommaren. Kristdala Kristdalatraktens natur är en fantastisk upp - levelse. I naturreservatet Humlenäs frodiga vegetation växer bland annat ädellövträd. Sjön Hummeln har troligen bildats genom ett meteoritnedslag och är upptagen bland de 600 sjöar i världen som bör bevaras för forskning. Runt Målsjön vid Röstorp finns ett våtmarksområde med ett rikt fågelliv. Påskallavik Trakten bär på traditioner sedan stenhuggarepoken i Vånevik och segelskutornas dagar. Det berömda gästgiveriet i Påskallavik ingick i skjutsväsendet. Kring hamnen sjuder det av liv med gästhamn, rekreationsområde och bad - plats. På ett skär i hamninloppet står konst - nären Arvid Källströms Röde Gubben och vakar. Bockara Det vackra samhället ligger ca 25 kilometer från centralorten, i den västligaste delen av kommunen. Här trivs man och njuter av den härliga naturen och lugnet som råder. I Bockara finns både förskola och grundskola (1 6). Här hittar man även en liten kyrka och ett försam - lingshem. Foto: Dzenana Plivac Nova Högskolecentrum är kommunens akademiska plattform som har uppdraget att stödja tillväxten och öka konkurrenskraften i regionen. I samverkan med universitet och högskolor, näringsliv och offentliga aktörer bedriver vi utbildning, forskning och affärsutveckling. Välkommen till Varvsgatan 15, mitt emot Stadshuset i Oskarshamn Tel

12 Västerviks kommun Solstadström Vimmerby kommun Flivik Mörtfors Klintemåla Hultsfreds kommun Ishult Ölvedal Misterhult Krokstorp Kristdala Baggetorp Fårbo Figeholm Bråbo Skrikebo Björnhult Saltvik Bockara Korsvägen Århult Oskarshamn Högsby kommun Möckhult Mönsterås kommun Skorpetorp HÖGSBY Påskallavik FLISERYD Emsfors I Oskarshamn finns mängder av smultronställen. På Turistbyrån kan du få mer hjälp med information om olika sevärdheter och turistmål. Oskarshamns turistbyrå Kulturhuset Hantverksgatan Oskarshamn Tel E-post:

NYinflyttad. En tidning för alla nya Oskarshamnsbor

NYinflyttad. En tidning för alla nya Oskarshamnsbor NYinflyttad En tidning för alla nya Oskarshamnsbor Välkommen till Oskarshamn! Vi är mycket glada över att du har valt att flytta till Oskarshamns kommun. Kommunen har mycket att erbjuda, ja alla förutsättningar

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun

Sopsortera. - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR

KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR ELMERÅS PRODUKTION 2004 RISBERGS KÄLLSORTERING AV HUSHÅLLSSOPOR DIN KOMMUN I SAMARBETE MED LILLA EDET FÄRGELANDA TROLLHÄTTAN UDDEVALLA VÄNERSBORG MELLERUD Det är ren lögn att alla källsorterade sopor blandas

Läs mer

SOPSORTERINGS SKOLAN

SOPSORTERINGS SKOLAN SOPSORTERINGS SKOLAN Spara gärna denna sorteringsguide för ökad trevnad i våra miljöhus. REGLER OM SOPSORTERING Kostnadseffektivt Sopsortering är inte bara bra för miljön utan också för plånboken. Genom

Läs mer

Information om insamling av. farligt avfall och el-avfall. i miljöbox

Information om insamling av. farligt avfall och el-avfall. i miljöbox Information om insamling av farligt avfall och el-avfall i miljöbox Tyresö kommun har ett system med fastighetsnära hämtning av miljöboxar till ett begränsat antal enfamiljshus i Trollbäcken. Här kan du

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

Källsorteringsinformation för verksamheter

Källsorteringsinformation för verksamheter Källsorteringsinformation för verksamheter MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall som inte sorteras hos kunden. Föremål av t ex: Planglas Porslin Plast, gummi Trä Metall Farligt avfall Gips Impregnerat trä Dammande material (t ex

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral

Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Matavfall och brännbart läggs i det delade kärlet Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstation/återvinningscentral Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart

Läs mer

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av

Läs mer

MATAVFALL. Använd papperspåsen så här: Komposterbart avfall. Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet

MATAVFALL. Använd papperspåsen så här: Komposterbart avfall. Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet DELAT KÄRL Sorteringsanvisningar Miljön En Resurs Att Bevara MATAVFALL Komposterbart avfall Använd papperspåsen så här: Läggs i MERABs nedbrytbara papperspåse och sedan i kärlet Vik ut påsen, platta till

Läs mer

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013

Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Bilaga 4, Enkät kundundersökning avfallshantering 2013 Avf_13_Svenljunga v1.0 Sweco Environment 2013 Enkät Avfallshantering 2013 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde

Läs mer

Sorteringsguiden. Avfall Sorteras som Lämnas till A

Sorteringsguiden. Avfall Sorteras som Lämnas till A Sorteringsguiden Avfall Sorteras som Lämnas till A Aluminiumfolie Metallförpackning ÅVS Aluminiumform Metallförpackning ÅVS Apelsinskal Matavfall Bruna kärlet Aska Restavfall Gröna kärlet B Bananskal Matavfall

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN

ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN ÅTERVINNINGSCENTRAL RETUREN Här sorterar du ditt hushållsavfall för återvinning Öppettider: Måndag-Onsdag 08.00-20.00 Torsdag-Lördag 08.00-15.00 Alla helgdagar ( röda dagar ) är återvinningscentralen stängd,

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön

Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Innehåller snabb kylskåpsguide! 7 enkla tips på hur du kan hjälpa miljön Stora resultat börjar med små steg i ditt hem Följ med på en kort tur genom ett helt vanligt hem. Efter besöket kommer du att kunna

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR TILL BIOGAS OCH NY NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushållsavfall består

Läs mer

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa

KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa KALMAR i Fjölebro kan ditt företag växa K A L M A R huvudstaden i en framtidsregion Det är i Kalmar det händer just nu. Vi är mitt i den starkaste expansionsfasen på 20 år - befintliga företag expanderar,

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Sopsortera - ett enkelt problem?

Sopsortera - ett enkelt problem? Sopsortera - ett enkelt problem? Vilhelmina Kommun Varför sopsortera? Det är inte svårt att sopsortera, men det kan vara svårt att börja. Dina sopor innehåller både farliga och värdefulla ämnen. Därför

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Har du farligt avfall hemma?

Har du farligt avfall hemma? Har du farligt avfall hemma? Innehåll 3 Lämna in ditt farliga avfall - ditt bidrag till en bättre miljö! 4 Här kan du lämna farligt avfall, el-avfall och småbatterier 5 När du behöver tömning ringer du

Läs mer

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL...

INLEDNING BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... SORTERINGSGUIDE 1 INNEHÅLL INLEDNING INLEDNING... 3 BRÄNNBART... 4 MATAVFALL... 5 MATOLJA OCH MATFETT... 6 ELEKTRONIK... 7 LJUSKÄLLOR... 8 TIPS... 9 BATTERIER... 10 FARLIGT AVFALL... 11 METALLFÖRPACKNINGAR...

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Information från Avfallsenheten i Ystad

Information från Avfallsenheten i Ystad Information från Avfallsenheten i Ystad Vi strävar tillsammans mot ett hållbart samhälle. Vårt mål är att tillgodose de behov vi har idag utan att äventyra våra kommande generationers behov. 97% av vårt

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Avfall. Anna Brunned

Avfall.  Anna Brunned Avfall www.storuman.se Anna Brunned 076-127 67 74 Minimera Minsta mängden varor och produkter Fundera på varför du köper in är det ett måste? Ingår flaskor och förpackningarna i ett retursystem Finns ersättningsvara

Läs mer

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö

Anmäl intresse www.boinassjo.se. Bo i. Nässjö Anmäl intresse www.boinassjo.se Bo i Nässjö Välkommen att hyra en av våra nyrenoverade lägenheter i centrala Nässjö Våra lägenheter ligger i centrala Nässjö bara några kvarter från stationen, stadshuset,

Läs mer

Wellpapp Ja tack! Endast wellpapp med vågigt mellanskikt

Wellpapp Ja tack! Endast wellpapp med vågigt mellanskikt Välkommen, här får Du kretsloppsinformation Med Din hjälp vid sorteringen bidrar Du till minskade skador i naturen och ser till att allt mer av det Du kastar kan gå in i ett kretslopp. Vi arbetar enligt

Läs mer

For information in english please visit our website www.lulebo.se

For information in english please visit our website www.lulebo.se Gör en insats för kommande generationer Det är varken krångligt, tidskrävande eller dyrt att vara miljövän. Att källsortera är en viktig miljöinsats som du enkelt kan göra i din vardag. Här får du en guide

Läs mer

Välkommen med ditt avfall

Välkommen med ditt avfall Välkommen med ditt avfall Så här sorterar du Schampoflaskan blir en diskborste, tvättmedelspaketet en skokartong och syltburken byter skepnad till en läskflaska. När du källsorterar ditt avfall sparar

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

REGLER & AVGIFTER 2015

REGLER & AVGIFTER 2015 VI ERBJUDER E-FAKTURA TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM REGLER & AVGIFTER 2015 FÖR RENHÅLLNING, VATTEN OCH AVLOPP All information finns även på vår hemsida WWW.HOGANAS.SE under bygga, bo

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA

DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA DET SOM ÄR SKRÄP FÖR DIG KAN VARA EN SKATT FÖR ANDRA VÄLKOMMEN TILL MILJÖRUMMET ditt avfall är inget skräp Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att källsortera kan de tas

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka?

Hur tycker du att framtidens avfallshantering ska se ut i Nacka? 2012-09-05 1 (6) ENKÄT LGH Hur tycker du att framtidens shantering ska se ut i Nacka? Som en del i arbetet med en ny splan för Nacka kommun vill vi veta vad du tycker är viktigt och vad du tycker bör förbättras!

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan

Plockanalys 2012. Renhållningsordning Bilaga 3. Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Renhållningsordning Bilaga 3 Plockanalys 2012 Resultat och diskussion av plockanalyser som genomfördes hösten 2012 som underlag till avfallsplan Emma Krantz, Hässleholm Miljö AB November 2012 Plockanalys

Läs mer

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun

Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter. Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun Insamling av matavfall från flerfamiljsfastigheter Till dig som är ägare till en flerfamiljsfastighet i Varbergs och Falkenbergs kommun 1 Varför samla in matavfall? Mycket av det vi slänger i soppåsen

Läs mer

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan

Sorteringsanvisningar. - Miljöstation Slottsmöllan Sorteringsanvisningar - Miljöstation Slottsmöllan Slottsmöllans miljöstation består av 10 fraktioner uppdelade på två miljöstationer. Miljöstationen uppfyller boverkets krav, handikappsanpassad och ISO

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Dina sopor en resurs i Norra Djurgårdsstaden

Dina sopor en resurs i Norra Djurgårdsstaden Dina sopor en resurs i Norra Djurgårdsstaden The Capital of Scandinavia stockholm.se/norradjurgardsstaden Norra Djurgårdsstaden en miljöstadsdel i världsklass Norra Djurgårdsstaden är en del i Stockholms

Läs mer

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad

AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad Sidan 1 av 8 AVFALLSLISTA för Varbergs Bostad 1 Sidan 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GROVAVFALL FRÅN BYGG, FÖRVALTNING OCH HYRESGÄSTER Träavfall 3 Trädgårdsavfall 3 Tryckimpregnerat virke 3 Fyllnadsmaterial

Läs mer

Jakten på det farliga avfallet fortsätter!

Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Informatör Kiruna den 14 februari 2011 Stina Johansson Tfn. 0980-707 22 E-post: stina.johansson@tekniskaverkenikiruna.se Jakten på det farliga avfallet fortsätter! Tävlingen fortsätter och ger er båda

Läs mer

Välkommen till Norrboda

Välkommen till Norrboda Välkommen till Norrboda Enköping 4.5 mil Livgardet fem minuter bort Bro Norrboda Brunna LIVGARDET 3,7 kilometer Kungsängen Pendelstation 3,6 kilometer Arlanda 3 mil Mälaren Stäket Kalhäll 2 NORRBODA Stockholms

Läs mer

Sveriges natur och naturtillgångar Övningar till kapitel 5

Sveriges natur och naturtillgångar Övningar till kapitel 5 Sveriges natur och naturtillgångar Övningar till kapitel 5 I Läsförståelse Läs faktarutorna 1 och 2 i kapitlet Sveriges natur och naturtillgångar och besvara frågorna muntligt med fullständiga meningar.

Läs mer

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.

Det tar 450 år innan en plastflaska som hamnat i naturen har brutits ner. En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn. Sorteringsguide MiljönyttaN: Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva

Läs mer

Avfallshantering 2009

Avfallshantering 2009 Avf_09_Arvidsjaur v1.0 SWECO Environment 2009 Enkät Avfallshantering 2009 Så här gör du Markera ditt svar för varje fråga. Under varje frågeområde har du möjlighet att skriva en fritextkommentar om du

Läs mer

TROLLHÄTTAN ENERGI. Avfallsguiden

TROLLHÄTTAN ENERGI. Avfallsguiden TROLLHÄTTAN ENERGI Avfallsguiden Här kommer information om hur sopsorteringen fungerar i Trollhättan. Trollhätteborna är bäst i Sverige på att sortera sitt avfall, men vi kan fortfarande bli bättre. Ju

Läs mer

HANDBOK I KÄLLSORTERING FÖR HUSHÅLL

HANDBOK I KÄLLSORTERING FÖR HUSHÅLL HANDBOK I KÄLLSORTERING FÖR HUSHÅLL HITTA RÄTT I HANDBOKEN INLEDNING SID 4 5 KOMPOSTERBART SID 6 BRÄNNBART SID 7 ELEKTRONIK SID 8 GROVAVFALL SID 8 FARLIGT AVFALL SID 9 BATTERIER SID 9 TIDNINGAR OCH RETURPAPPER

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering

Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Sammanställning av enkät angående vatten, avlopp och avfallshantering Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Privatpersoner...3 2.1 Vatten och avlopp...4 2.2 Slamtömning...5 2.3 Frågor om avfallshantering...5

Läs mer

I Ljusterö skolans regi drivs även ett fritidshem för elever i de lägre årskurserna.

I Ljusterö skolans regi drivs även ett fritidshem för elever i de lägre årskurserna. Ljusterö är en del av Österåkers kommun. Kommunens hemsida osteraker.se är dock den primära informationskällan till den kommunala servicen på Ljusterö. Nedanstående lista ger dock en bild på den samhällsservice

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

Flerfackssortering i Norrköping

Flerfackssortering i Norrköping Flerfackssortering i Norrköping Nu blir det enkelt att sortera Under hösten 2014 är bostadsområdena Ljunga, Svärtinge, Rist, Östra Husby, Fyrby, Sörby och Lindö utsedda till att prova ett nytt system för

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

Sammanställning Grupparbete Workshop Plats för avfall Grupp 1

Sammanställning Grupparbete Workshop Plats för avfall Grupp 1 Grupp 1 Sopsug kompletterande ÅVS Men i stadsdelen synliggörs skräp pedagogiskt till att uppmuntra återbruk för minskade avfallsmängder. Återföra avfall till stadsdel efter rankning för återbruk. Ett lokalt

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING

AVGIFTER 2014 REGLER & AVGIFTER FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING REGLER & AVGIFTER 2014 TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER 2014 FÖR VATTEN OCH RENHÅLLNING Här kan du läsa om våra regler och avgifter för bland annat vattenavläsning, mätarbyte

Läs mer

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall

För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter. Hantering av sopkärl. stockholm.se/avfall För boende i en- och tvåfamiljsfastigheter Hantering av sopkärl stockholm.se/avfall Kärltyper För boende i Stockholms stad finns det fyra kärlvarianter: 140-liters kärl 140-liters matavfallskärl 190-liters

Läs mer

Information om befrielse från hämtning av hushållsavfall. BMB har att bedöma om befrielse kan medges eller ej. Bedömning görs utifrån:

Information om befrielse från hämtning av hushållsavfall. BMB har att bedöma om befrielse kan medges eller ej. Bedömning görs utifrån: Sidan 1 av 8 ANSÖKAN BMB Befrielse från hämtning av hushållsavfall Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Information om befrielse från

Läs mer

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall

I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar. Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus. orebro.se/avfall I ÖREBRO SORTERAR VI! #jagsorterar Matavfall. Sortering och hämtning av matavfall i villor och fritidshus orebro.se/avfall Sortering i köket 1. Vik ut påsen, platta till den i botten och placera den i

Läs mer