halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget Skatteregler 27 Ordlista 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27"

Transkript

1 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/ Lannebo Vision Lannebo Likviditetsfond Fondfakta 24 Indexjämförelser 25 Information om fondbolaget Skatteregler 27 Ordlista 27

2 Aktiemarknaden Utvecklingen på Stockholmsbörsen har varit slagig under årets första halvår. Efter en positiv inledning på börsåret greppade den europeiska skuldkrisen åter tag i marknaden. Volatiliteten ökade och undertonen blev mer negativ. Förutom skuldkrisen förstärktes oron av svagare konjunktursignaler. Vår uppfattning är dock att aktier är intressanta som investeringsobjekt. Goda vinster i bolagen, låga räntor och en försiktig värdering är huvudargumenten. Stockholmsbörsen inledde året starkt och efter en uppgång om 15 procent nådde marknaden sin högsta nivå i mitten av mars. Uppgången får delvis ses som en fortsättning på den positiva avslutningen från förra året som gynnades av de likviditetsstödjande åtgärder som den europeiska centralbanken, ECB, implementerade. Uppgången bekräftades sedan av bolagsrapporterna för det första kvartalet där företagen talade om stabila konjunkturutsikter. Avslutningen på halvåret blev emellertid svagare. Utfallet av det grekiska valet, där de politiska partier som gick starkt framåt talade i termer av att landet måste kräva lättnader från sina besparingskrav, påminde marknaden om omfattningen och komplexiteten i att hantera de europeiska obalanserna. Att spanska banker har problem i spåren av en punkterad fastighetsbubbla var ingen nyhet för marknaden men Spaniens ansökan om stöd till banksystemet förstärkte marknadsoron. Som lök på laxen visade ett antal ledande ekonomiska indikatorer på svaghet och några bolag, exempelvis SKF, var ute och varnade för att efterfrågan inte utvecklats som förväntat. Stockholmsbörsen, mätt som SIXPRX, lyckades dock stänga halvårsskiftet med en uppgång om 6,9 procent sedan årets början. Skuldproblemen i västvärlden kommer att vara ett återkommande tema under överskådlig tid samtidigt som skuldsaneringen i sig begränsar tillväxtmöjligheterna. Den senaste tidens konjunktursignaler pekar mot en avmattning av den globala konjunkturen. I USA har ekonomin inte visat tillräcklig kraft för att kunna generera nya jobb i den omfattning som krävs för att minska arbetslösheten. En positiv överraskning kan dock den amerikanska husmarknaden komma att bli. Efter många år av låg nyproduktion och fallande huspriser har marknaden stabiliserats och på vissa delmarknader har priserna till och med börjat stiga. Befolkningstillväxten gör att det finns ett stort uppdämt behov av nya bostäder och detta tillsammans med låga räntor gör att marknaden kan ta fart på allvar. Kina, som under många år fungerat som ett draglok till den ekonomiska tillväxten i världen, har också visat tecken på svagare tillväxt under det senaste året. Hög tillväxt har lett till en del trånga sektorer som i sin tur lett till stigande inflation vilket föranlett den kinesiska regeringen att strama åt ekonomin. Nu finns tydliga tecken på att åtgärderna fått önskad effekt och att man nu kan börja flytta foten från bromsen till gasen. Bland annat har styrräntor sänkts och infrastrukturprojekt tidigarelagts. På det senaste EU-toppmötet fattades en del beslut, bland annat om en bankunion inom EU, som uppskattades av marknaderna. Förhoppningar finns nu att politikerna åter skapat ett visst lugn på kapitalmarknaderna så att arbetet med de långsiktiga åtgärderna kan fortsätta. Förväntningarna på börsbolagens framtida vinster får för närvarande sägas vara lågt ställda. Om vi använder börsens riskpremie som ett mått på detta, se diagram nedan, så har vi bara varit på denna låga nivå vid ett fåtal tillfällen de senaste femton åren. De ekonomiska förutsättningarna kommer sannolikt leda till att korträntorna fortsätter att vara låga under överskådlig tid. Samtidigt har långräntorna fallit kraftigt det senaste året, såväl i Sverige som i USA och i delar av Europa. Detta är delvis en konsekvens av att många investerare sökt säkra tillgångar. Detta har sedan förstärkt den så kallade dödsspiralen för livbolag. Den innebär att livbolagen tvingats sälja Implicit riskpremie, OMX (EP minus 10-årig statsobligation) aktier och köpa statsobligationer för att matcha sin skuldsida, bestående av framtida 10% pensionsutbetalningar, vilken ökar i takt med att långa räntor sjunker. Myndigheterna har nu fått upp ögonen för detta och tecken finns på att vi kommer att få se lättnader 8% som medför att livbolagen åter blir köpare av aktier. 6% Stockholmsbörsen ser för närvarande försiktigt värderad ut. P/E-talet är lägre än det historiska genomsnittet. Direktavkastningen ligger omkring fyra procent, vilket 4% är väsentligt högre än obligationsräntan. 2% Vår slutsats är att dagens kursnivåer erbjuder goda avkastningsmöjligheter för den 0% långsiktige aktieinvesteraren. Huvudargumenten är en god intjäning hos börsbolagen, -2% låga räntor samt en attraktiv värdering. Dock kommer aktieinvesteraren med all sannolikhet att få leva med en slagig marknad. -4% % 8% 6% 4% 2% 0% -2% Implicit riskpremie, OMX (EP minus 10-årig statsobligation) 7% 6% 5% 4% 3% 2 % 1% 10-årig svensk statsobligation -4% % lannebo fonder halvårsredogörelse % 10-årig svensk statsobligation

3 » Efter många år av låg nyproduktion och fallande huspriser i USA har marknaden stabiliserats «lannebo fonder halvårsredogörelse

4 våra förvaltare Lars Bergkvist Född Förvaltar: Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Select, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Stiftelsefond. Erfarenheter: Civilingenjör Linköpings Tekniska Högskola 1984, Digital Equipment , Analytiker, Corporate Finance H&Q Fondkommission , Institutionsmäklare SEB Enskilda , Förvaltare Nordea Investment Management , Förvaltare H&Q Bank , Förvaltare AMF Pension , Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Select, Lannebo Små bolag, Lannebo Sverige 130/30. Göran Espelund (vd) Född Erfarenheter: Civilekonom Linköpings Universitet 1985, MBA University of Maryland 1987, SEP Stanford University 1998, Analytiker Robur Kapitalförvaltning , Portföljförvaltare Robur Kapitalförvaltning , Utlandschef Robur Kapitalförvaltning , Aktiechef Robur Kapitalförvaltning , VD Robur Kapitalförvaltning 1999, VD Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Mixfond, Lannebo Sverige, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select, Lannebo Vision, Lannebo Likviditetsfond. Charlotta Faxén Född Förvaltar: Lannebo Mixfond. Erfarenheter: Civilekonom Växjö Universitet 2000, Carnegie Asset Management Fondadministration/rådgivning , Småbolagsanalytiker , Förvaltare Carnegie Småbolagsfond , Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Mixfond, Lannebo Småbolag, Lannebo Sverige 130/30. Mats Gustafsson Född Förvaltar: Lannebo Småbolag Select. Erfarenheter: Civilekonom HHS 1995, Assisterande förvaltare SEB Fonder , Analytiker Deutsche Bank , Förvaltare SEB Småbolagsfonder , Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Småbolag Select, Lannebo Sverige. Karin Haraldsson Född Förvaltar: Lannebo Likviditetsfond. Erfarenheter: Civilekonom Linköpings Universitet Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Mixfond, Lannebo Sverige, Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select, Lannebo Vision, Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Sverige 130/30. Johan Lannebo Född Förvaltar: Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II. Erfarenheter: Civilekonom Uppsala Universitet 1986, Finanstrainee Asea 1986, ABB Financial Services , Aktieanalytiker Öhman Fondkommission , Analyschef Carnegie Fondkommission , Aktiemäklare Enskilda Securities , Förvaltare SEB Fonder , Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Select, Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select, Lannebo Sverige 130/30. Magnus Matstoms Född Förvaltar: Lannebo Mixfond. Erfarenheter: Civilekonom Örebro Universitet 1986, Konjunkturbedömare SEB , Ränte-och valutaanalytiker SEB , Konjunkturbedömare Alfred Berg , Chefsekonom Alfred Berg , Chefsekonom Carnegie Securities , Analyschef Sverige Carnegie Securities , Analyschef Norden Carnegie Securities , Förvaltare Carnegie Asset Management , Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Mixfond, Lannebo Sverige, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select, Lannebo Vision. Claes Murander Född Förvaltar: Lannebo Vision. Erfarenheter: Ekonom, Stockholms Universitet Analytiker/förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Småbolag, Lannebo Sverige, Lannebo Vision. Peter Rönström Född Förvaltar: Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select, Lannebo MicroCap. Erfarenheter: Civilekonom HHS 1985, Kreditberedare FPG Pensionsgaranti , Kapitalförvaltare aktier och räntor FPG Pensionsgaranti , Förvaltare Institutionella uppdrag SEB Kapitalförvaltning , Förvaltare SEB Småbolagsfonder , Förvaltare Lannebo Fonder, Egna innehav: Lannebo Småbolag, Lannebo Småbolag Select, Lannebo Sverige, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Vision, Lannebo Likviditetsfond. Johan Ståhl Född Förvaltar: Lannebo Småbolag. Erfarenheter: Skånska Banken Fondavdelning , Götabanken , Börsmäklare Öhman Fondkommission , universitetsstudier Stockholms Universitet , Carnegie SAX börshandel , Analytiker Carnegie , Förvaltare Carnegie Småbolagsfond , Civilekonom Stockholms Universitet 2007, Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Småbolag, Lannebo Vision, Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Sverige 130/30. Martin Wallin Född Förvaltar: Lannebo Sverige, Lannebo Sverige Select, Lannebo Sverige 130/30, Lannebo Stiftelsefond. Erfarenheter: M. Sc Economics Han delshögskolan Göteborg 1997, CEFA HHS 2005, H. Lundén Fondkommisssion AB , SEB Enskilda , Barnevik & Wallin Fond AB , H.Lundén Kapitalförvaltning AB , Danske Capital AB Förvaltare Lannebo Fonder Egna innehav: Lannebo Sverige. viktig information Fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr Observera att Lannebo Fonder inte arbetar med rådgivning i lagens mening. Vår verksamhet består enbart av fondförvaltning och marknadsföring av våra fonder. Uppgifter som lämnas i trycksaker, på hemsidan eller vid telefonförfrågningar är att betrakta som ren information. Faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser kan rekvireras från Lannebo Fonder, tel , eller från vår hemsida, Riskinformation De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Fondsparandet ska ses på lång sikt, då har du möjlighet att få en bättre avkastning än traditionellt räntesparande. Information om klagomål Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och där kunden anser att fondbolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse i fråga om tjänsten/produkten. Generella missnöjesyttringar anses i detta sammanhang inte som klagomål. Ett klagomål ska alltid ske skriftligen. Det skickas till, Lannebo Fonder AB, Klagomålsansvarig (Marit Boström), Box 7854, STOCKHOLM. Klagomål kan givetvis lämnas till Lannebo Fonder utan kostnad. Om du inte är nöjd med Lannebo Fonders hantering av ditt klagomål vänd dig då till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för rådgivning, tel alternativt www. konsumenternas.se eller till Kommunens konsumentvägledare för vägledning. Du kan också kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att begära att få ditt ärende prövat. Fondkollen Fondbolagens förening har tagit fram www. fondkollen.se med hjälpmedel för val och utvärdering av fonder samt stöd för beräkning av vad sparbelopp, avgifter och avkastning betyder i kronor över tid. 4 lannebo fonder halvårsredogörelse 2012

5 Lannebo Mixfond Förvaltningsberättelse Fondens utveckling Fondförmögenheten har ökat från 2,0 miljarder kronor vid årets början till 2,5 miljarder kronor vid halvårsskiftet. Netto av in- och utflöde i fonden under första halvåret var 332 miljoner kronor. Lannebo Mixfond steg under första halvåret med 5,3 procent. Stockholmsbörsen (SIXPRX) steg med 6,9 procent. Lannebo Mixfonds jämförelseindex, 50 procent SIXPRX och 50 procent Statsskuldväxelindex, steg under perioden med 4,0 procent. Kommentarer till resultatutfallet Vid ingången av 2012 uppgick andelen aktier i Lannebo Mixfond till 65 procent. Under årets första två månader ökade aktieandelen till knappt 70 procent. Den höga aktieandelen gynnade fonden i början av året då börsen steg. Under slutet av februari började vi få svagare konjunktursignaler från såväl USA som Europa. Samtidigt hade bolagen presenterat delårsrapporter som var i linje eller något bättre än marknadens förväntningar. Vid denna tidpunkt valde vi att minska andelen aktier i fonden. Stockholmsbörsen toppade i mitten av mars med en uppgång på 15 procent. Som lägst hade fonden en aktieandel på 46 procent under perioden. Under senvåren ansåg vi att börsen var attraktivt värderad och ökade därför andelen aktier. Då valde vi framför allt aktier med hög direktavkastning och mindre konjunkturkänslig verksamhet. Vid halvårsskiftet uppgick andelen aktier i Lannebo Mixfond till 56 procent. De aktieinnehav som bidrog mest positivt till fondens utveckling var Swedbank, Fondens placeringsinriktning: Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i räntebärande värdepapper och aktier. Fonden placerar främst i Sverige men har globala placeringsmöjligheter. Fonden ska alltid ha minst 10 procent investerat i båda tillgångsslagen. Portföljförvaltare: Magnus Matstoms /Charlotta Faxén PPM-nr: Bg: Pg: Swedish Match, Hennes & Mauritz, SEB och Nordea. Samtliga banker har utvecklats starkt under första halvåret. Den främsta anledningen till detta var att de presenterade bra delårsrapporter. Även Swedish Match och Hennes & Mauritz levererade starka resultat. Bolagens verksamheter är mindre konjunkturkänsliga. Innehaven i Tele2, Loomis, Meda, SKF och Skanska bidrog mest negativt till fondens utveckling. Kursen i Tele2 har sjunkit på grund av ett priskrig på mobiltelefoni i Sverige. Meda har utvecklats svagt på grund av att bolaget oväntat annonserade en ökning av försäljningskostnaderna i syfte att förbättra den organiska försäljningstillväxten. SKF reviderade i mitten av juni ned sina prognoser över efterfrågan, vilket fick aktien att falla. De största nettoköpen gjordes i Ericsson, Securitas och Lundin Petroleum. Vi ökade innehavet i Ericsson då värderingen framstår som attraktiv. Securitas verksamhet har relativt stabil efterfrågan. Efter en kursnedgång i samband med en förändring i ett index valde vi att öka fondens innehav. Osäkerheten kring världsekonomin har medfört fallande råvarupriser, vilket har lett till kursfall i råvarurelaterade aktier. Vi har investerat i Lundin Petroleum efter en kraftig kurskorrektion. Större nettoförsäljningar gjordes i SSAB, Swedbank och Swedish Match. SSAB är en stålproducent och därmed konjunkturkänsligt. Vi sålde hela innehavet när de ledande ekonomiska indikatorerna började försvagas. Swedbank och Swedish Match har utvecklats starkt under första halvåret, både i absoluta och relativa tal. Kursutveckling Mixfonden Index Mixindex (50% SIX Portfolio Return Index, 50% statsskuldväxelindex) Lannebo Mixfond 60 jun-02 jun-04 jun-06 jun-08 jun-10 jun-12 Avkastningen under den rekommenderade placeringshorisonten på fem år har varit 26,8 procent. Branschfördelning Mixfonden Dagligvaror Fondens Energi fem största aktieinnehav vid förutsättningar till att substansrabatten halvårsskiftet Finans och fastighetvar Ericsson, Hennes & som idag är runt 35 procent ska krympa. Mauritz, Hälsovård Nordea, Investor och Swedbank. Swedbank har en stark marknadsposition inom framför allt privatkundsseg- Ericsson Industrivaror har de senaste åren förändrat och tjänster sin Informationsteknologi verksamhet från att vara en leverantör mentet i Sverige och i Baltikum. Bolaget av nätverk och mobiltelefoner till att även har en stark finansiell ställning och är Material erbjuda Sällanköpsvaror drift-och underhållstjänster. konkurrenskraftig gentemot sina konkurrenter. Värderingen är rimlig i förhållande och tjänster Kunderna inom den sistnämnda verksamheteoperatörer är främst telekomoperatörer till bankens framtida intjäningspotential. Telekom- Räntebärande men även företag inom media och publik 44 procent av fondens tillgångar är Övriga säkerhet. tillgångar Detta affärsområde har en placerade i räntebärande tillgångar. Med 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% mindre volatil efterfrågan och är ett bra den räntenivå vi har idag investerar fonden främst i företagscertifikat i syfte att komplement till övrig verksamhet. Hennes & Mauritz har en historik med nå högre avkastning till begränsad risk. hög vinsttillväxt. Under senare tid har Löptiden på fondens räntebärande placeringar har hållits kort under året. För att företagets möjlighet att växa till viss del ifrågasatts. Vi ser dock ett flertal faktorer skapa högre avkastning till en begränsad som kommer att göra att tillväxten bibehålls. Detta genom ökad försäljning via i företagspapper med hög kreditvärdighet. risk har fondens placeringar främst gjorts internet, fler fysiska butiker och genom nya butikskoncept. Ett exempel på det är Väsentliga risker butikskedjan & other stories som kommer att lanseras under aktier samt placeringar i räntebärande Fonden har möjlighet att variera andelen Nordea är den största banken i Norden tillgångar och har således i normalfallet med runt elva miljoner kunder. Svenska en lägre marknadsrisk än en traditionell banker har generellt en begränsad exponering mot de mest skulddrabbade Marknadsrisken i fonden är framförallt aktiefond. länderna i Europa och Nordea är den bank kopplad till att priset på aktier uppvisar svängningar, medan placeringar i som är lägst värderad av de svenska bankerna. Bankens möjlighet till skalfördelar gör att vi ser goda möjligeter till en kreditrisk. Därför har fördelningen mel- räntebärande tillgångar ökar fondens uppvärdering av aktien. lan aktieplaceringar och placeringar i räntebärande tillgångar en stor inverkan på Genom investmentbolaget Investor får fonden en blandad aktieexponering fondens riskexponering. För närvarande då bolaget bland annat har Atlas Copco, är aktieandelen i fonden 56 procent. SEB och Husqvarna som stora innehav. Marknadsrisken i fondens aktieplaceringar minskas som ett resultat av att Investors onoterade portfölj innehåller bland annat de medicintekniska bolagen fonden äger aktier i flera bolag vars priser Mölnlycke Health Care och Gambro samt inte uppvisar exakt samma svängningar, telekomoperatören 3. Investor ger en vilket kallas diversifiering. Diversifieringseffekten mäts som skillnaden hög direktavkastning och det finns goda mellan lannebo fonder halvårsredogörelse

6 Lannebo Mixfond jun-02 jun-04 jun-06 jun-08 jun-10 jun-12 fondens Value at Risk och summan av Value at Risk för de enskilda innehaven. Med Value at Risk avses här den största sannolika förlusten under en dag givet ett 99 procentigt konfidensintervall. Baserat på historiska priser kommer fonden en dag av 100 att ge en förlust större än det beräknade värdet. Under 99 dagar av 100 kommer förlusten därmed att vara mindre än det beräknade värdet. Koncentrationen i fondens aktieinnehav har varit relativt konstant under halvåret och har god marginal till den tilllåtna nivån enligt fondbestämmelserna. Portföljen har en god diversifieringseffekt. Marknadsrisken i absoluta termer, mätt som standardavvikelsen för fondens avkastning, har minskat under halvåret och ligger avsevärt under aktiemarknadens (mätt som SIXPRX). Den största risken förknippad till fondens räntebärande tillgångar är att kreditvärdigheten hos någon eller några av emittenterna försämras eller att en emittent går i konkurs. Om kreditvärdigheten hos emittenten ändras till det sämre innebär det att marknadsvärdet av innehavet försämras. Om emittenten går i konkurs kan det innebära att innehaven hos emittenten blir värdelösa. Fonden investerar enbart i räntebärande tillgångar med hög kreditvärdighet vilket innebär att denna risk är begränsad. Dessutom har fonden en god spridning mellan olika emittenter och emissioner av räntebärande tillgångar vilket ytterligare minskar denna risk. Ränterisken i fondens räntebärande placeringar är låg, durationen är i normalfallet mindre än två år. Fonden har inte utnyttjat och avser inte heller att utnyttja möjligheten att placera mer än 35 procent av fondens värde i skuldförbindelser emitterade eller garanterade av stat, kommun eller motsvarande inom ett EES-land. Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Branschfördelningar Mixfonden Dagligvaror Energi Finans och fastighet Hälsovård Industrivaror och tjänster Informationsteknologi Material Sällanköpsvaror och tjänster Telekomoperatörer Räntebärande Övriga tillgångar 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% FONDENS FEM STÖRSTA TKR % AV FOND- INNEHAV FÖRMÖGENHET Ericsson B ,6 Hennes & Mauritz B ,3 Handelsbanken BC ,0 Castellum FC ,0 Husqvarna FC ,0 Nyckeltal Lannebo Mixfond, org nr Fonden startade Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 13,86 13,16 14,18 12,47 8,64 11,25 11,28 10,46 9,18 8,29 Antal utestående andelar Utdelning per andel, kr 0,00 0,07 0,00 0,29 0,21 0,19 0,15 0,10 0,09 0,10 Totalavkastning, % 5,3-6,7 13,7 47,7-21,2 1,4 9,3 15,1 11,9 20,5 SIX Portfolio Return Index ¹, % 6,9-13,6 26,9 53,3-39,1-2,6 28,7 37,4 21,3 34,2 OMRX Statsskuldväxelindex ¹, % 0,7 1,6 0,3 0,4 4,4 3,4 2,2 1,9 2,6 3,5 Mixindex ¹, % 4,0-7,0 13,8 21,7-18,9 0,1 15,3 16,6 9,7 13,3 Risk- och avkastningsmått Totalrisk, % 9,8 10,1 12,7 18,2 12,7 Totalrisk jmf index ¹, % 9,1 9,2 8,9 19,9 15,6 Aktiv risk (tracking error), % 2,0 2,2 6,3 7,5 7,5 Sharpe kvot 0,3 0,3 2,1 0,3 neg Genomsnittlig årsavkastning 24 mån, % 3,6 3,0 29,6 7,9-10,6 5 år, % 4,9 4,6 8,0 8,2 2,4 Kostnader ² Förvaltningsavgift, % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Transaktionskostnader, tkr Transaktionskostnader, % 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Årlig avgift ³, % 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningskostnad för ³ engångsinsättning kr löpande sparande 100 kr Omsättning Omsättningshastighet, ggr 2,3 2,4 1,8 2,4 1,9 1) Valet av Mixindex (50 % SIX Portfolio Return Index, 50 % OMRX statsskuldväxelindex) som jämförelseobjekt är motiverat av att detta sammansatta index reflekterar den tillgångsallokering som fonden har över tid. Six Portfolio Return Index tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning. 2) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna. 3) Lannebo Alpha och Lannebo Alpha Selects förvaltningskostnader för perioden 1/1-19/ har på grund av genomförd fusion inkluderats i förvaltningskostnaden för Mixfonden och lannebo fonder halvårsredogörelse 2012

7 Lannebo Mixfond Balansräkning, tkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 1) Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (not 2) Not 1 Se innehav i finansiella instrument nedan Not 2 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Fusionsdifferens avser Aplha och Alpha Select Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Innehav i finansiella instrument per LAND/ ANTAL MARKNADS- % AV FOND VALUTA VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD DAGLIGVAROR Hakon Invest se/sek ,7 Oriflame sdb lu/sek ,3 Swedish Match se/sek , ,4 ENERGI Lundin Petroleum se/sek , ,0 FINANS OCH FASTIGHET Industrivärden C se/sek ,7 Investor b se/sek ,6 Nordea se/sek ,8 SEB a se/sek ,4 Swedbank a se/sek , ,3 HÄLSOVÅRD Elekta b se/sek ,0 Getinge b se/sek ,7 Meda a se/sek , ,2 INDUSTRIVAROR OCH TJÄNSTER Atlas Copco a se/sek ,4 Loomis b se/sek ,4 SKF b se/sek ,5 Sandvik se/sek ,7 Securitas b se/sek ,6 Skanska b se/sek ,6 Volvo b se/sek , ,3 INFORMATIONSTEKNOLOGI Ericsson b se/sek , ,6 MATERIAL Boliden se/sek ,2 SCA b se/sek , ,3 SÄLLANKÖPSVAROR OCH TJÄNSTER Autoliv SDB US/SEK ,1 Byggmax Group se/sek ,1 Hennes & Mauritz b se/sek ,3 JM se/sek ,4 MTG b se/sek , ,2 TELEKOMOPERATÖRER Tele2 b se/sek ,7 TeliaSonera se/sek , ,3 OBLIGATIONER Bilia Obl se/sek , ,0 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD ,6 lannebo fonder halvårsredogörelse

8 Lannebo Mixfond ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD PENNINGMARKNADSINSTRUMENT FÖRETAGSCERTIFIKAT Handelsbanken BC SE/SEK ,0 SBAB BC se/sek , ,9 SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD ,9 ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT* LAND/ NOMINELLT MARKNADS- % AV FOND VALUTA BELOPP VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET PENNINGMARKNADSINSTRUMENT FÖRETAGSCERTIFIKAT ASSA ABLOY Finans FC SE/SEK ,0 Castellum FC se/sek ,0 Holmen FC se/sek ,4 Hufvudstaden FC SE/SEK ,0 Hufvudstaden FC SE/SEK ,0 Husqvarna FC se/sek ,0 Meda FC se/sek ,0 NCC Treasury FC SE/SEK ,0 NCC Treasury FC SE/SEK ,2 Trelleborg Treasury FC SE/SEK ,0 Trelleborg Treasury FC SE/SEK ,0 Volkswagen Finans FC SE/SEK ,1 Volvo Treasury FC SE/SEK ,0 Volvo Treasury FC SE/SEK , ,5 Redovisningsprinciper Fondens redovisningsprinciper bygger på god redovisningssed och är i tillämpliga delar upprättad enligt lagen om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder, Finansinspektionens vägledning, Fondbolagens förenings rekommendationer samt bokföringslagen. Värdering av finansiella instrument Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde fastställs genom olika metoder, vilka tillämpas enligt följande ordning: 1. Om det finansiella instrumentet handlas på en aktiv marknad används senaste betalkurs på balansdagen. 2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad härleds gällande marknadsvärde utifrån information om liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter den senaste tidsperioden. 3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller blir uppenbart missvisande, fastställs gällande marknadsvärde genom att en värderingsmodell som är etablerad på marknaden används. SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,5 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,1 Övriga tillgångar och skulder netto ,9 FONDFÖRMÖGENHET ,0 SUMMA EXPONERING MOT FÖRETAG ELLER FÖRETAGSGRUPP Volvo 6,1 Hufvudstaden 4,0 Trelleborg 3,9 Meda 3,5 NCC 3,2 *De penningmarknadsinstrument som anges under rubriken Övriga finansiella instrument har enligt lagstiftningen en privilegierad ställning och likställs med innehav som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES eller föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten. Det är huvudsakligen instrument som getts ut av stater eller myndigheter samt vissa företag och institutioner. Enligt Finansinspektionens föreskrifter ska sådana innehav redovisas separat. 8 lannebo fonder halvårsredogörelse 2012

9 Lannebo Småbolag Förvaltningsberättelse Fondens placeringsinriktning: Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små- och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Portföljförvaltare: Peter Rönström / Johan Ståhl PPM-nr: Bg: Pg: Kursutveckling Småbolag Index 400 Lannebo Småbolag Carnegie Small Cap Return Index jun-02 jun-04 jun-06 jun-08 jun-10 jun-12 Avkastningen under den rekommenderade placeringshorisonten på fem år har varit 1,7 procent. Branschfördelning Småbolag Fondens utveckling Fondförmögenheten minskade från 9,9 miljarder kronor vid årets början till 9,0 miljarder kronor vid periodens slut. Netto av in- och utflöde i fonden under det första halvåret 2012 var miljoner kronor. Lannebo Småbolag steg under perioden med 5,3 procent. Carnegie Småbolagsindex (CSRX) steg med 4,4 procent. Kommentarer till resultatutfallet Börskurserna steg i början av året men accelererande oro för utvecklingen i Europa efter det grekiska valet och problemen i den spanska banksektorn fick kurserna att falla under det andra kvartalet. De innehav som bidrog mest positivt till fondens avkastning under de första sex månaderna 2012 var Trelleborg, NCC, Chr. Hansen Holding, Sweco och Concentric. Efter ett svagt helårsresultat som stördes av engångskostnader levererade Trelleborg ett starkt resultat för det första kvartalet. Bolaget redovisade starka marginaler inom affärsområdena Sealing Solutions och Wheel Systems och aktien steg i samband med rapporten. NCC har en orderbok på nära 50 miljarder kronor och en stark balansräkning. Bolaget är verksamt i marknader Norden och Tyskland som är mindre påverkade av den europeiska skuldkrisen vilket uppskattades av aktiemarknaden. Efterfrågan på danska Chr. Hansen Holdings produkter är stabil och påverkas i liten utsträckning av konjunkturutvecklingen då de huvudsakliga kunderna är mejerier och livsmedelsproducenter. Aktien steg med 20 procent. Konsultföretaget Sweco och verkstadsföretaget Concentric steg med 32 procent respektive 34 procent. Sweco har ett brett tjänsteerbjudande med fokus på infrastruktur, vatten och miljö, energi samt industri. Geografiskt är tyngdpunkt i den nordiska marknaden. Concentric är en ledande tillverkare av pumpar som minskar utsläpp eller bränsleförbrukning från dieselmotorer. De innehav som påverkade fonden mest negativt var Securitas, Axis Communications, Skistar, NIBE Industrier och Nobia. Bevakningsbolaget Securitas senaste delårsrapporter har varit besvikelser då lönsamheten har pressats av uppsagda kontrakt och löneökningar. Även Axis Communications (övervakningskameror) levererade en svag rapport för det första kvartalet. Skistar, NIBE Industrier och Nobia är beroende av privatkonsumtion. Skistar och Nobia har redan känt av en lägre efterfrågan medan det i NIBE Industriers fall finns en oro att efterfrågan kommer att minska. Detta är anledningen till den svaga kursutvecklingen. Större nettoköp har gjorts i Loomis, Axis Communications, Husqvarna, Höganäs och Indutrade. Loomis är en ledande aktör inom värdehantering. Aktien är lågt värderad och har en hög direktavkastning. Axis Communications är global marknadsledare inom nätverkskameror (digitala kameror) som främst används för övervakning. Historiskt har marknaden dominerats av analoga kameror men tillväxten sker nu inom digitala kameror som ger bättre kvalitet och kräver mindre lagringsutrymme. Sedan 2006 har Axis Communications ökat omsättningen med 25 procent årligen. Vi tror att försäljning och vinst fortsätter att öka de kommande åren. Husqvarnas Dagligvaror (trädgårdsprodukter) har de senaste serat verksamheten till utvalda nischer åren Finans haft produktionsproblem och och som olja & gas, transport, lantbruk och fastighet svag efterfrågan. Vår bedömning är generell industri. Trelleborg har dessutom breddat verksamheten geografiskt Hälsovård att de interna problemen är lösta och Industrivaror att efterfrågan och tjänster stabiliseras. Höganäs och cirka 50 procent av försäljningen tillverkar Informationsteknologi gjuta komponenter till verk- Trelleborg kommer fortsätta sitt föränd- metallpulver som används sker i dag utanför Västeuropa. Vi tror att för att stadsindustrin. Material Försäljning är till lika ringsarbete och det finns potential för delar Sällanköpsvaror spridd mellan Asien, Europa och marginalerna att stiga ytterligare. och tjänster Nord- och Sydamerika. Höganäs är MTG är ett mediebolag med verksamhet inom betal-tv, fri-tv och radio. Övriga välinvesterat tillgångar vilket gör att kassaflödet kommer vara starkt 0% de 5% kommande 10% 15% åren. 20% Intäkterna 25% 30% är därmed 35% 40% balanserade 45% 50% med Handelsbolaget Indutrade har en god hälften från reklamförsäljning (fri-tv) geografisk bredd och en väl diversifierad och den andra hälften från abonnemang kundgrupp. Historiskt har Indutrade växt (betal-tv). I Skandinavien driver MTG via förvärv och bolaget kan fortsätta på fri-tv kanalerna TV3, TV6 och TV8. Inom den vägen. Värderingen är attraktiv och betal-tv erbjuder MTG sin tjänst via satellit (Viasatplattformen), kabel-tv-bolag rörelserisken är relativt låg. Större nettoförsäljningar har gjorts i och internetleverantörer samt genom Alfa Laval, Elekta, Getinge, Unibet och den egna online-plattformen Viaplay. Trelleborg. Alfa Laval värderas med en Även inom betal-tv ligger tyngdpunkten i Skandinavien. Vid sidan av den premie relativt övriga verkstadsbolag. Elekta (strålterapiutrustning) utvecklades starkt i början av året. Då vi ansåg i tillväxtmarknader som Baltikum, Tjeck- skandinaviska verksamheten finns MTG värderingen och förväntningarna på ien, Bulgarien, Ungern, Slovenien samt vinstutvecklingen blivit alltför höga Ghana (fri-tv) och har verksamhet inom avyttrades samtliga aktier. Under slutet betal-tv i ett trettiotal länder i Östeuropa, av 2011 såldes merparten av innehavet Afrika och USA. i Getinge året efter god kursutveckling Securitas är med anställda i och under första halvåret 2012 såldes 51 länder Stockholmsbörsens mest personalintensiva bolag. Bolaget erbjuder resterande aktier. Vi är osäkra på vad den pågående regleringen innebär för bevakning, larmövervakning, mobila säkerhetslösningar samt utredningar. Eu- spelbolagen och valde att minska innehavet i Unibet efter en god kursutveckling. Fonden har även minskat innehavet marknaderna men de senaste åren har ropa och Nordamerika är de viktigaste i Trelleborg, aktien är dock fortfarande förvärv gjorts i tillväxtmarknader som fondens största innehav. Chile, Argentina, Turkiet. Totalt gjordes Fondens fem största innehav vid halvårsskiftet var Trelleborg, MTG, Securitas, kommande åren är att konsolidera för- 19 förvärv under Strategin de Holmen och NCC. värven och minska nettoskulden. Vi gör Trelleborg har de senaste åren foku- bedömningen att Securitas kommer ha lannebo fonder halvårsredogörelse

10 Lannebo Småbolag jun-02 jun-04 jun-06 jun-08 jun-10 jun-12 en stabil utdelning, vilket på nuvarande kursnivån ger en direktavkastning på 6 procent. Holmen har en produktdel och en del för realtillgångar. Störst är Holmen Paper (tryckpapper) med halva omsättningen. Affärsområdet Iggesund Paperboard 25 procent av omsättningen tillverkar kartong som huvudsakligen används till förpackningar. Holmen har även betydande skogstillgångar och är delvis självförsörjande när det gäller virke till de egna sågverken. Holmen har även realtillgångar i form av vattenkraft. Bolaget äger helt eller delvis 21 vattenkraftverk med en sammanlagd produktion om GWh per år. NCC är trots en marknadsandel på endast 6 procent ett av Nordens ledande byggbolag. NCC finns även i Baltikum, Tyskland och Ryssland. Bolaget är organiserat i Roads, Construction, Housing samt Property Development. Roads belägger vägar och andra ytor. Construction bygger infrastruktur, bostäder och kommersiella lokaler. Av omsättningen kommer 45 procent från offentliga beställare, 40 procent från privata beställare och 15 procent kommer internt från Housing och Property Development som utvecklar och säljer bostäder respektive kommersiella lokaler. Övriga upplysningar Från och med 1 september 2012 övergår Peter Rönström till att bli senior advisor och lämnar över förvaltningsansvaret till Johan Ståhl. Väsentliga risker Sparande i aktier innebär en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk genom att fonden äger aktier i flera bolag vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar, vilket kallas diversifiering. Diversifieringseffekten mäts som skillnaden mellan fondens Value at Risk och summan av Value at Risk för de enskilda innehaven. Med Value at Risk avses här den största sannolika förlusten under en dag givet ett 99 procentigt konfidensintervall. Baserat på historiska priser kommer fonden en dag av 100 att ge en förlust större än det beräknade värdet. Under 99 dagar av 100 kommer förlusten därmed att vara mindre än det beräknade värdet. Koncentrationen i fondens innehav har minskat under halvåret. Sammantaget är diversifieringseffekten god. Koncentrationen har god marginal till den tillåtna nivån enligt fondbestämmelserna. Marknadsrisken i absoluta termer, mätt som standardavvikelsen för fondens avkastning, har minskat under Branschfördelningar Småbolag Dagligvaror Finans och fastighet Hälsovård Industrivaror och tjänster Informationsteknologi Material Sällanköpsvaror och tjänster Övriga tillgångar 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% halvåret och är lägre än aktiemarknadens (mätt som Carnegie Small Cap Return Index). Valutaexponeringen i fonden är i dagsläget drygt 5 procent och avser exponeringar mot innehav noterade i danska kronor, euro (finska innehav) och norska kronor. Risken kopplad till dessa valutaexponeringar är låg. Aktier i småbolag har generellt lägre likviditet och det ställs därmed större krav på hantering av likviditetsrisk i fonden. Fonden har en spridning mellan olika aktier som gör att likviditetsrisken i dagsläget är relativt låg. Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Nyckeltal Lannebo Småbolag, org nr Fonden startade Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 32,61 30,98 37,48 28,80 17,96 29,67 32,05 23,23 16,54 14,05 Antal utestående andelar Utdelning per andel, kr 0,00 0,60 0,29 0,54 0,73 0,41 0,21 0,24 0,26 0,07 Totalavkastning, % 5,3-15,7 31,2 63,4-36,9-6,2 38,9 41,6 19,6 43,5 Carnegie Small Cap Return Index ¹, % 4,4-13,2 30,6 68,9-44,4-6,9 37,5 48,9 24,6 35,6 Risk- och avkastningsmått Totalrisk, % 19,7 19,7 19,5 26,3 19,3 Totalrisk jmf index, % 20,1 20,4 23,0 31,0 22,8 Aktiv risk (tracking error), % 4,1 4,5 6,0 7,9 7,9 Sharpe kvot 0,3 0,3 2,1 0,1 neg Genomsnittlig årsavkastning 24 mån, % 5,5 5,2 46,4 1,5-23,1 5 år,% 0,5 1,4 12,0 13,8 6,9 Kostnader ² Förvaltningsavgift, % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Transaktionskostnader, tkr Transaktionskostnader, % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Årlig avgift, % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningskostnad för engångsinsättning kr löpande sparande 100 kr Omsättning Omsättningshastighet, ggr 0,3 0,4 0,5 0,5 0,9 1) Carnegie Small Cap Return Index Sweden är ett etablerat återinvesterande utdelande index som innehåller små- och medelstora bolag på NASDAQ OMX Nordic vilket bäst avspeglar fondens placeringsregler. Carnegie Small Cap Return Index Sweden tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning. 2) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna 10 lannebo fonder halvårsredogörelse 2012

11 Lannebo Småbolag FONDENS FEM STÖRSTA TKR % AV FOND- INNEHAV FÖRMÖGENHET Trelleborg B ,5 MTG B ,3 Securitas B ,6 Holmen B ,0 NCC B ,9 Balansräkning, tkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 1) Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (not 2) Not 1 Se Innehav i finansiella instrument nedan Not 2 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut LAND/ ANTAL MARKNADS- % AV FOND VALUTA VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET Indutrade se/sek ,7 Intrum Justitia se/sek ,1 Lemminkäinen fi/eur ,3 Lindab se/sek ,1 Loomis b se/sek ,1 NCC b se/sek ,9 NIBE industrier b se/sek ,8 Peab b se/sek ,0 Pöyry fi/eur ,4 Securitas b se/sek ,6 Sweco b se/sek ,0 Systemair se/sek ,5 Tomra Systems no/nok ,5 Trelleborg b se/sek , ,7 INFORMATIONSTEKNOLOGI Axis communications se/sek ,7 HiQ se/sek ,4 IFS b se/sek ,6 Nolato b se/sek , ,4 MATERIAL Chr. Hansen Holding dk/dkk ,6 Holmen b se/sek ,0 Höganäs b se/sek ,3 Tikkurila fi/eur , ,5 SÄLLANKÖPSVAROR OCH TJÄNSTER Autoliv SDB US/SEK ,5 Clas Ohlson b se/sek ,4 Duni se/sek ,2 Husqvarna a se/sek ,5 Husqvarna b se/sek ,3 MTG b se/sek ,3 Mekonomen se/sek ,5 Nobia se/sek ,9 SkiStar b se/sek ,8 Unibet SDB MT/SEK , ,3 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,7 Övriga tillgångar och skulder netto ,3 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Innehav i finansiella instrument per LAND/ ANTAL MARKNADS- % AV FOND VALUTA VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD DAGLIGVAROR AAK se/sek , ,6 FINANS OCH FASTIGHET Avanza Bank se/sek ,8 Balder b se/sek ,7 Castellum se/sek ,1 LE Lundbergföretagen B SE/SEK ,6 Latour b se/sek ,4 Nordnet b se/sek , ,0 HÄLSOVÅRD Elekta b se/sek , ,2 INDUSTRIVAROR OCH TJÄNSTER Addtech b se/sek ,4 Alfa Laval se/sek ,4 Beijer Alma b se/sek ,5 Concentric se/sek ,7 Fagerhult se/sek ,0 G&L Beijer b se/sek ,2 Hexpol b se/sek ,0 SUMMA EXPONERING MOT FÖRETAG ELLER FÖRETAGSGRUPP Husqvarna 1,9 Redovisningsprinciper Fondens redovisningsprinciper bygger på god redovisningssed och är i tillämpliga delar upprättad enligt lagen om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder, Finansinspektionens vägledning, Fondbolagens förenings rekommendationer samt bokföringslagen. Värdering av finansiella instrument Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde fastställs genom olika metoder, vilka tillämpas enligt följande ordning: 1. Om det finansiella instrumentet handlas på en aktiv marknad används senaste betalkurs på balansdagen. 2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad härleds gällande marknadsvärde utifrån information om liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter den senaste tidsperioden. 3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller blir uppenbart missvisande, fastställs gällande marknadsvärde genom att en värderingsmodell som är etablerad på marknaden används. lannebo fonder halvårsredogörelse

12 Lannebo Sverige Förvaltningsberättelse Fondens placeringsinriktning: Lannebo Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i aktier på den svenska börsen. Portföljförvaltare Lars Bergkvist/Martin Wallin PPM-nr: Bg: Pg: Kursutveckling Sverige Index Lannebo Sverige SIX Portfolio Return Index 50 jun-02 jun-04 jun-06 jun-08 jun-10 jun-12 Avkastningen under den rekommenderade placeringshorisonten på fem år har varit -7,9 procent. Branschfördelning Sverige Fondens utveckling Fondförmögenheten har minskat från 2,7 miljarder kronor vid årets början till 2,6 miljarder kronor vid halvårsskiftet. Netto av in- och utflöde i fonden under första halvåret var -136 miljoner kronor. Lannebo Sverige steg under första halvåret året med 2,6 procent. Stockholmsbörsen (SIXPRX) steg med 6,9 procent. Kommentarer till resultatutfallet Resultatutfallet förklaras till en viss del av att fonden haft en hög andel konjunkturkänsliga aktier vilka som grupp utvecklats sämre än börsen som helhet. Dessutom har innehaven i Lundin Petroleum, Nobia och Net Insight utvecklats svagt. Inga bolagsspecifika nyheter har presenterats som kan förklara varför aktierna utvecklats väsentligt sämre än aktier i liknande bolag. De aktieinnehav som bidragit mest positivt till fondens utveckling är framför allt bankerna; Handelsbanken, Swedbank, Nordea samt SEB. Dessa aktier har noterat uppgångar mellan 15 och 30 procent. Uppgångarna kan förklaras av en stark resultatutveckling och det faktum att bankerna i mycket liten utsträckning har exponering mot de krisdrabbade länderna i södra Europa. En annan aktie som noterat en gynnsam kursutveckling är Cision med en uppgång om 27 procent. Bolaget har genomgått en tuff omstrukturering som belastat såväl organisation som resultat men där aktiemarknaden nu börjar ana konturerna av ett väsentligt mer stabilt och lönsamt företag. Innehaven i Lundin Petroleum, Nobia och Net Insight har under året bidragit negativt till fondens utveckling. Efter det stora oljefyndet i Norge noterade Lundin Petroleum en stark kursutveckling under andra halvåret Aktien har under innevarande år sannolikt pressats av den debatt som förekommit kring bolagets huvudägare och där några institutioner kommunicerat att de avvecklat sitt ägande i bolaget. Resultatmässigt redovisade bolaget ett starkt första kvartal. Nobia, som säljer kök på den europeiska marknaden, har en tuff efterfrågesituation. Förutom att bolaget anpassar sin tillverkning till rådande efterfrågan genomförs även en omfattande omstrukturering. Nuvarande aktiekurs indikerar att marknaden bedömer att bolaget inte kommer att uppnå tidigare lönsamhetsnivåer. De största nettoköpen gjordes i Atlas Copco, Ericsson och Hennes & Mauritz. Fonden investerade i Atlas Copco efter att aktien haft en svag kursutveckling. Bolaget är ett av industribolagen på Stockholmsbörsen som har högst stabilitet i sin intjäning. Produktionen är mycket flexibel och därmed lätt att anpassa till efterfrågan. Huvudförklaringen är dock en betydande eftermarknadsaffär som dels är stabil, dels har en intjäning som överstiger den i produktförsäljningen. Ericssons lönsamhet har pressats av det faktum att bolaget tagit betydande marknadsandelar genom att erbjuda stora telekomoperatörer att byta sina existerande mobilnät till nya med utrustning från Ericsson. Det finns tecken på att lönsamheten nu kommer att förbättras när Ericsson i större utsträckning börjar leverera uppgraderingar till sin stora installerade kundbas. Hennes & Mauritz Energi är ett lönsamt och välskött bolag som för världens mobiltrafik passerar genom Finans och närvarande Fastighet trotsar de tuffa ekonomiska Ericssons utrustning. En utjämnande faktor i Ericsson intjäning är att bolaget även förutsättningarna Industrivaror och uppvisar god vinsttillväxt. underhåller många av dessa nätverk. och tjänster Informationsteknologi nettoförsäljningar har gjorts i Den snabba utbredningen av så kallade Större Nordea, Material Handelsbanken och Swedbank. smarta mobiler påverkar informationsmängden och komplexiteten i nätverken Samtliga Sällanköpsvaror banker överträffade marknadens vinstprognoser och tjänster för årets första kvartal. på ett betydande sätt. Detta innebär Telekomoperatörer Bankerna har även haft en kursutveckling affärsmöjligheter för Ericsson, något som vida överstiger Övriga börsens genomsnitt. vi bedömer inte avspeglas i nuvarande På sikt tillgångar finns dock en del utmaningar med aktiekurs. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% högre finansieringskostnader och press på Atlas Copcos produkter och tjänster utlåningsvolymer då bland annat företag omfattar framför allt tryckluftsutrustning, gruv- och anläggningsutrustning vänder sig direkt till kapitalmarknaden för finansiering. samt industriverktyg. Bolaget har starka Fondens fem största innehav vid halvårsskiftet var Volvo, Ericsson, Atlas Copco, flesta av sina segment. Liksom för Volvo positioner och är globalt ledande i de Lundin Petroleum samt Autoliv. drivs delar av efterfrågan av behovet av Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastvagnar, bussar och anande ekonomierna. infrastrukturutbyggnad inom de framväxläggningsmaskiner. Därutöver tillverkar Lundin Petroleum är ett oljeprospekteringsföretag som noterat stora fram- företaget flyg-, industri- samt marina motorer. Efterfrågan på lastvagnar drivs gångar på den norska kontinentalsockeln främst av en åldrade lastvagnsflotta i de senaste åren. Tillsammans med Statoil västvärlden samt av nya behov i de framväxande marknaderna. Efterfrågan inom dighet i fältet Johan Sverdrup. De kom- har bolaget hittat en mycket stor oljefyn- anläggningsmaskiner gynnas även den av mer under året fortsätta att kartlägga behovet av infrastrukturutbyggnad inom och bedöma storleken på fyndigheten. de framväxande ekonomierna. Bolaget Lundin Petroleum har dessutom ett har under en följd av år byggt en global betydande program för ytterligare exploaterings- och utvärderingsborrningar position via förvärv. Vår bedömning är att Volvo under kommande år, tack vare på den norska kontinentalsockeln. Vid en ny organisation, kommer att uppvisa ett positivt utfall kan värdet på bolagets en högre produktivitet och förbättrade reserver öka väsentligt. marginaler vilket inte reflekteras i dagens Autoliv är global ledare inom bilsäkerhet. Bolaget är tekniskt ledande samt aktiekurs. Ericsson är den ledande leverantören har det bredaste erbjudandet av produkter till bilindustrin. Autoliv har under av system för mobil kommunikation. Bolagets produkter är kärnan i över de senaste årens ekonomiska turbulens nätverk globalt och över 40 procent av utnyttjat sin styrkeposition och ökat sina 12 lannebo fonder halvårsredogörelse 2012

13 Lannebo Sverige jun-02 jun-04 jun-06 jun-08 jun-10 jun-12 marknadsandelar genom såväl förvärv som organisk tillväxt. Bolaget har en stark ställning på den allt viktigare kinesiska marknaden. Övriga upplysningar Fonden kommer den 17 september via fusion att överta Lannebo Sverige Select. Fusionen innebär ingen förändring av placeringsinriktningen. Väsentliga risker Sparande i aktier innebär en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk genom att fonden äger aktier i flera bolag vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar, vilket kallas diversifiering. I specialfonder kan denna diversifieringseffekt komma att vara mindre än i en traditionell värdepappersfond som ett resultat av att specialfonder har möjlighet till en mer koncentrerad portfölj än traditionella värdepappersfonder. Diversifieringseffekten mäts som skillnaden mellan fondens Value at Risk och summan av Value at Risk för de enskilda innehaven. Med Value at Risk avses här den största sannolika förlusten under en dag givet ett 99 procentigt konfidensintervall. Baserat på historiska priser kommer fonden en dag av 100 att ge en förlust större än det beräknade värdet. Under 99 dagar av 100 kommer förlusten därmed att vara mindre än det beräknade värdet. Koncentrationen i fondens innehav har varit relativt konstant under halvåret och portföljen är i dagsläget förhållandevis koncentrerad. Diversifieringseffekten i portföljen är dock alltjämt god. Marknadsrisken i absoluta termer har minskat under halvåret, och ligger i linje med aktiemarknaden som helhet. Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Branschfördelningar Sverige Energi Sällanköpsvaror och tjänster Telekomoperatörer Övriga tillgångar 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Finans och Fastighet Industrivaror och tjänster Informationsteknologi Material FONDENS FEM STÖRSTA TKR % AV FOND- INNEHAV FÖRMÖGENHET Volvo B ,5 Ericsson B ,8 Atlas Copco B ,6 Lundin Petroleum ,2 Autoliv SDB ,7 Nyckeltal Lannebo Sverige, org nr Fonden startade Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 15,98 15,58 19,37 14,81 9,61 15,88 18,21 15,04 12,00 10,72 Antal utestående andelar Utdelning per andel, kr 0,00 0,25 0,10 0,18 0,54 0,87 0,61 0,43 0,26 0,00 Totalavkastning, % 2,6-18,3 31,5 56,0-35,7-8,2 25,4 29,0 14,4 30,9 SIX Portfolio Return Index ¹, % 6,9-13,6 26,9 53,3-39,1-2,6 28,7 36,7 21,3 34,2 Risk- och avkastningsmått Totalrisk, % 21,3 20,6 21,1 28,9 21,4 Totalrisk jmf index, % 17,0 17,2 20,0 28,6 22,3 Aktiv risk (tracking error), % 6,5 6,0 6,4 6,5 4,2 Sharpe kvot 0,1 0,2 1,8 0,0 neg Genomsnittlig årsavkastning 24 mån, % 1,2 3,7 43,2 0,1-23,2 5 år, % -1,5-0,2 8,7 8,3 1,8 Kostnader ² Förvaltningsavgift 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Transaktionskostnader, tkr Transaktionskostnader, % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Årlig avgift, % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningskostnad för engångsinsättning kr löpande sparande 100 kr Omsättning Omsättningshastighet, ggr 1,5 1,5 1,0 1,1 1,5 1) SIX Portfolio Return Index är ett index som har gjorts med utgångspunkt att spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen, med begränsningen att inget bolag får överstiga 10 %, samt att bolag som väger 5 % eller mer, ej får väga mer än 40 % tillsammans (viktbegränsning enligt UCITS). Detta innebär att indexet väl avspeglar fondens placeringsregler. Six Portfolio Return Index tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning. 2) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna. lannebo fonder halvårsredogörelse

14 Lannebo Sverige Balansräkning, tkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 1) Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (not 2) Not 1 Se Innehav i finansiella instrument nedan Not 2 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Innehav i finansiella instrument per LAND/ ANTAL MARKNADS- % AV FOND- VALUTA VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD ENERGI Lundin Petroleum se/sek , ,2 FINANS OCH FASTIGHET Nordea se/sek ,6 SEB a se/sek ,2 Swedbank a se/sek , ,4 INDUSTRIVAROR OCH TJÄNSTER ABB CH/SEK ,2 Atlas Copco b se/sek ,6 Cision se/sek ,9 NCC b se/sek ,9 SKF b se/sek ,4 Sandvik se/sek ,5 Securitas b se/sek ,1 Skanska b se/sek ,5 Trelleborg b se/sek ,8 Volvo b se/sek , ,5 INFORMATIONSTEKNOLOGI Ericsson b se/sek ,8 IFS b se/sek ,0 Net Insight b se/sek , ,5 MATERIAL SCA b se/sek ,5 SSAB a se/sek ,6 Stora Enso R SEK fi/sek , ,5 SÄLLANKÖPSVAROR OCH TJÄNSTER Autoliv SDB US/SEK ,7 Hennes & Mauritz b se/sek ,0 MTG b se/sek ,2 Nobia se/sek , ,9 TELEKOMOPERATÖRER Tele2 b se/sek ,1 TeliaSonera se/sek , ,7 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,7 Övriga tillgångar och skulder netto ,3 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Redovisningsprinciper Fondens redovisningsprinciper bygger på god redovisningssed och är i tillämpliga delar upprättad enligt lagen om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder, Finansinspektionens vägledning, Fondbolagens förenings rekommendationer samt bokföringslagen. Värdering av finansiella instrument Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde fastställs genom olika metoder, vilka tillämpas enligt följande ordning: 1. Om det finansiella instrumentet handlas på en aktiv marknad används senaste betalkurs på balansdagen. 2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad härleds gällande marknadsvärde utifrån information om liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter den senaste tidsperioden. 3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller blir uppenbart missvisande, fastställs gällande marknadsvärde genom att en värderingsmodell som är etablerad på marknaden används. 14 lannebo fonder halvårsredogörelse 2012

15 Lannebo Sverige 130/30 Förvaltningsberättelse Fondens utveckling Fondförmögenheten har ökat från 1,2 miljarder kronor vid årets början till 1,3 miljarder kronor vid halvårsskiftet. Netto av in- och utflöde i fonden under första halvåret var 81 miljoner kronor. Lannebo Sverige 130/30 steg under första halvåret året med 3,3 procent. Stockholmsbörsen (SIXPRX) steg med 6,9 procent. Kommentarer till resultatutfallet Resultatutfallet förklaras till en viss del av att fonden haft en hög andel konjunkturkänsliga aktier vilka som grupp utvecklats sämre än börsen som helhet. Dessutomhar innehaven i Lundin Petroleum, Nobia och Net Insight utvecklats svagt. Inga bolagsspecifika nyheter har presenterats som kan förklara varför aktierna utvecklats väsentligt sämre än aktier i liknande bolag. De aktieinnehav som bidragit mest positivt till fondens är framför allt bankerna; Handelsbanken, Swedbank, Nordea samt SEB. Dessa aktier har noterat uppgångar mellan 15 och 30 procent. Uppgångarna kan förklaras av en stark resultatutveckling och det faktum att bankerna i mycket liten utsträckning har exponering mot de krisdrabbade länderna i södra Europa. En annan aktie som noterat en gynnsam kursutveckling är Cision med en uppgång om 27 procent. Bolaget har genomgått en tuff omstrukturering som belastat såväl organisation som resultat men där aktiemarknaden nu börjar ana konturerna av ett väsentligt mer stabilt och lönsamt företag. Innehaven i Lundin Petroleum, Nobia och Net Insight har under året bidragit negativt till fondens utveckling. Efter det Fondens placeringsinriktning: Lannebo Sverige 130/30 är en aktivt förvaltad fond med friare placeringsbestämmelser än för vanliga fonder. I grunden påminner fonden om en traditionell svensk aktiefond som via blankningar och derivat instrument adderar korta positioner vilka balanserar ytterligare långpositioner (vardera upp till cirka 30 procent). Portföljförvaltare: Lars Bergkvist/Martin Wallin PPM-nr: Bg: Pg: stora oljefyndet i Norge noterade Lundin Petroleum en stark kursutveckling under andra halvåret Aktien har under innevarande år sannolikt pressats av den debatt som förekommit kring bolagets huvudägare och där några institutioner kommunicerat att de avvecklat sitt ägande i bolaget. Resultatmässigt redovisade bolaget ett starkt första kvartal. Nobia, som säljer kök på den europeiska marknaden, har en tuff efterfrågesituation. Förutom att bolaget anpassar sin tillverkning till rådande efterfrågan genomförs även en omfattande omstrukturering. Nuvarande aktiekurs indikerar att marknaden bedömer att bolaget inte kommer att uppnå tidigare lönsamhetsnivåer. Fonden har använt optioner som en del av förvaltningen vilket påverkat fondens utveckling positivt. De största nettoköpen gjordes i Atlas Copco, Ericsson och Hennes & Mauritz. Swedish Match var ett stort nettoköp i syfte att täcka en kortposition. Fonden investerade i Atlas Copco efter att aktien haft en svag kursutveckling. Bolaget är ett av industribolagen på Stockholmsbörsen som har högst stabilitet i sin intjäning. Produktionen är mycket flexibel och därmed lätt att anpassa till efterfrågan. Huvudförklaringen är dock en betydande eftermarknadsaffär som dels är stabil, dels har en intjäning som överstiger den i produktförsäljningen. Ericssons lönsamhet har pressats av det faktum att bolaget tagit betydande marknadsandelar genom att erbjuda stora telekomoperatörer att byta sina existerande mobilnät till nya med utrustning från Ericsson. Det finns tecken på att lönsamheten nu kommer att Kursutveckling Sverige / Index Lannebo Sverige 130/30 SIX Portfolio Return Index 80 dec-08 jun-09 dec-09 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-12 Den rekommenderade placeringshorisonten i fonden är fem år. Avkastningen i fonden sedan start har varit 82,5 procent. Branschfördelning Sverige 130/30 Energi förbättras Finans när ochericsson i större utsträckning börjar fastighet leverera uppgraderingar till aktiekurs. marginaler vilket inte reflekteras i dagens sin stora Hälsovård installerade kundbas. Hennes & Atlas Copcos produkter och tjänster Industrivaror Mauritz ochtjänster är ett lönsamt och välskött bolag omfattar framför allt tryckluftsutrustning, gruv- och anläggningsutrustning som Informationsteknologi förutsättningarna och uppvisar samt industriverktyg. Bolaget har starka för närvarande trotsar de tuffa ekonomiska Material god vinsttillväxt. positioner och är globalt ledande i de Sällanköpsvaror Större och tjänster nettoförsäljningar har gjorts flesta av sina segment. Liksom för Volvo i Nordea, Telekomoperatörer Handelsbanken och Autoliv. drivs delar av efterfrågan av behovet av Samtliga banker överträffade marknadens tillgångar vinstprognoser för årets första ande ekonomierna. infrastrukturutbyggnad inom de framväx- Övriga 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% kvartal. Bankerna har även haft en kursutveckling som vida överstiger börsens av system för mobil kommunikation. Ericsson är den ledande leverantören genomsnitt. På sikt finns dock en del Bolagets produkter är kärnan i över utmaningar med högre finansieringskostnader och press på utlåningsvolymer världens mobiltrafik passerar genom nätverk globalt och över 40 procent av då bland annat företag vänder sig direkt Erics sons utrustning. En utjämnande faktor i Ericsson intjäning är att bolaget även till kapitalmarknaden för finansiering. Autoliv är fortfarande ett av fondens underhåller många av dessa nätverk. största innehav och en mindre justering Den snabba utbredningen av så kallade av fondens innehav har skett. smarta mobiler påverkar informationsmängden och komplexiteten i nätverken Fondens fem största innehav vid halvårsskiftet var Volvo, Atlas Copco, Ericsson, Lundin Petroleum samt Autoliv. affärsmöjligheter för Ericsson, något på ett betydande sätt. Detta innebär Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastvagnar, bussar och an- aktiekurs. vi bedömer inte avspeglas i nuvarande läggningsmaskiner. Därutöver tillverkar Lundin Petroleum är ett oljeprospekteringsföretag som noterat stora fram- företaget flyg-, industri- samt marina motorer. Efterfrågan på lastvagnar drivs gångar på den norska kontinentalsockeln främst av en åldrade lastvagnsflotta i de senaste åren. Tillsammans med Statoil västvärlden samt av nya behov i de framväxande marknaderna. Efterfrågan inom dighet i fältet Johan Sverdrup. De kom- har bolaget hittat en mycket stor oljefyn- anläggningsmaskiner gynnas även den av mer under året fortsätta att kartlägga behovet av infrastrukturutbyggnad inom och bedöma storleken på fyndigheten. de framväxande ekonomierna. Bolaget Lundin Petroleum har dessutom ett har under en följd av år byggt en global betydande program för ytterligare exploaterings- och utvärderingsborrningar position via förvärv. Vår bedömning är att Volvo under kommande år, tack vare på den norska kontinentalsockeln. Vid en ny organisation, kommer att uppvisa ett positivt utfall kan värdet på bolagets en högre produktivitet och förbättrade reserver öka väsentligt. lannebo fonder halvårsredogörelse

16 dec-08 jun-09 dec-09 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-12 Lannebo Sverige 130/30 Branschfördelningar Branschfördelning Sverige 130/30 Energi Finans och fastighet Hälsovård Industrivaror ochtjänster Informationsteknologi Material Sällanköpsvaror och tjänster Telekomoperatörer Övriga tillgångar 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Autoliv är global ledare inom bilsäkerhet. Bolaget är tekniskt ledande samt har det bredaste erbjudandet av produkter till bilindustrin. Autoliv har under de senaste årens ekonomiska turbulens utnyttjat sin styrkeposition och ökat sina marknadsandelar genom såväl förvärv som organisk tillväxt. Bolaget har en stark ställning på den allt viktigare kinesiska marknaden. Övriga upplysningar Lannebo Fonder fick under våren 2012 Finansinspektionens tillstånd att genomföra förändringar i fondbestämmelserna för Lannebo Sverige 130/30. Förändringarna omfattade bland annat förtydligande av fondens placeringsinriktning och målsättning, ändring av utdelningsparagraf till följd av nya skatteregler m m. De nya fondbestämmelserna trädde i kraft den 30 mars Väsentliga risker Sparande i aktier innebär en marknadsrisk i form av att priset på en aktie uppvisar svängningar. I en fond minskas denna risk genom att fonden äger aktier i flera bolag vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar, vilket kallas diversifiering. Diversifieringseffekten mäts som skillnaden mellan fondens Value at Risk och summan av Value at Risk för de enskilda innehaven. Med Value at Risk avses här den största sannolika förlusten under en dag givet ett 99 procentigt konfidensintervall. Baserat på historiska priser kommer fonden en dag av 100 att ge en förlust större än det beräknade värdet. Under 99 dagar av 100 kommer förlusten därmed att vara mindre än det beräknade värdet. Koncentrationen i fondens innehav har varit relativt konstant under halvåret och portföljen är i dagsläget förhållandevis koncentrerad. Diversifieringseffekten i portföljen är dock alltjämt god. Marknadsrisken mätt som volatilitet har minskat under halvåret, i linje med aktiemarknaden. I dagsläget är volatiliteten något högre än för SIXPRX. Till skillnad från renodlade aktiefonder har Sverige 130/30 möjlighet att ta både långa och korta positioner i aktier och aktierelaterade instrument, vilket kan bidra både positivt och negativt till marknadsrisken i fonden. Fondens nettoexponering mäter summan av alla långa positioner minus summan av alla korta positioner och är ett mått på fondens hävstång. Sverige 130/30 kan ha en nettoexponering mellan 50 och 150 procent med en strävan om att över tiden ha en nettoexponering om cirka 100 procent. Bruttoexponeringen mäter summan av alla långa och korta positioner och kan för Sverige 130/30 vara maximalt 200 procent. I genomsnitt under halvåret ligger fondens nettoexponering på cirka 100 procent och fondens bruttoexponering på cirka 113 procent. I dagsläget har fonden alltså en relativt låg bruttoexponering. En hög bruttoexponering medför en risk att fonden förlorar värde både på långsidan och kortsidan vilket kan leda till en större total förlust än en portfölj som inte tar korta positioner. Sverige 130/30 har en möjlighet att Nyckeltal Lannebo Sverige 130/30, org nr Fonden startade Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 18,36 17,78 21,91 16,38 Antal utestående andelar Utdelning per andel, kr 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalavkastning, % 3,3-18,9 33,8 63,8 Six Portfolio Return Index¹, % 6,9-13,6 26,9 53,3 Risk- och avkastningsmått Totalrisk, % 23,0 22,2 22,1 - Totalrisk jmf index, % 17,0 17,2 20,0 - Aktiv risk (tracking error), % 8,3 7,6 6,6 - Sharpe kvot 0,8 1,0 1,9 - Genomsnittlig årsavkastning 24 mån, % 2,0 4,2 48,0-5 år, % Kostnader ² Förvaltningsavgift (fast och rörlig), % 1,0 1,1 2,6 1,6 Transaktionskostnader, tkr Transaktionskostnader, % 0,1 0,1 0,1 0,1 Årlig avgift, % 1,0 1,0 1,0 1,1 Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningskostnad för engångsinsättning kr löpande sparande 100 kr Omsättning Omsättningshastighet, ggr 2,8 4,2 3,3 4,0 1) SIX Portfolio Return Index är ett index som har gjorts med utgångspunkt att spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen, med begränsningen att ingetbolag får överstiga 10 %, samt att bolag som väger 5 % eller mer, ej får väga mer än 40 % tillsammans (viktbegränsning enligt UCITS). Detta innebär att indexet väl avspeglar fondens placeringsregler. Six Portfolio Return Index tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning. 2) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna FONDENS FEM STÖRSTA TKR % AV FOND- INNEHAV FÖRMÖGENHET Volvo B ,5 Atlas Copco B ,7 Ericsson B ,6 Lundin Petroleum ,3 Autoliv SDB ,8 använda derivat, tekniker och instrument som ett led i fondens placeringsinriktning. För att mäta den sammanlagda exponeringen genom derivat, tekniker och instrument i fonden tillämpas den så kallade åtagandemetoden vilket innebär att instrumenten konverteras till motsvarande positioner i de underliggande tillgångarna. För närvarande är den sammanlagda exponeringen beräknat med hjälp av åtagandemetoden relativt begränsad och har i genomsnitt under halvåret legat på drygt tretton procent av fondens värde. Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. 16 lannebo fonder halvårsredogörelse 2012

17 Lannebo Sverige 130/30 Balansräkning, tkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 18 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 1) Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde (not 1) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (not 2) Poster inom linjen Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument % av fondförmögenhet 5,2% 9,3% Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument % av fondförmögenhet 1,1% 4,3% Not 1 Se Innehav i finansiella instrument nedan Not 2 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Fondförmögenhet vid periodens slut Innehav i finansiella instrument per LAND/ ANTAL MARKNADS- % AV FOND- VALUTA VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD ENERGI Lundin Petroleum se/sek ,3 Lundin Petroleum Dec 12 Put 140 SE/SEK , ,9 FINANS OCH FASTIGHET Nordea se/sek ,4 SEB a se/sek ,0 Swedbank a se/sek , ,8 HÄLSOVÅRD Swedish Orphan Biovitrum SE/SEK , ,6 LAND/ ANTAL MARKNADS- % AV FOND- VALUTA VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET INDUSTRIVAROR OCH TJÄNSTER ABB CH/SEK ,2 ASSA ABLOY b se/sek ,0 ASSA ABLOY B Lån se/sek ,0 Alfa Laval se/sek ,4 Alfa Laval Lån se/sek ,0 Atlas Copco b se/sek ,7 Cision se/sek ,4 NCC b se/sek ,7 SKF b se/sek ,9 Sandvik se/sek ,3 Securitas b se/sek ,2 Skanska b se/sek ,4 Trelleborg b se/sek ,7 Volvo b se/sek , ,7 INFORMATIONSTEKNOLOGI Ericsson b se/sek ,6 IFS b se/sek ,7 Net Insight b se/sek , ,6 MATERIAL SCA b se/sek ,3 SSAB a se/sek ,7 Stora Enso R SEK fi/sek , ,5 SÄLLANKÖPSVAROR OCH TJÄNSTER Autoliv SDB US/SEK ,8 Hennes & Mauritz b se/sek ,9 MTG b se/sek ,5 Nobia se/sek , ,7 TELEKOMOPERATÖRER Tele2 b se/sek ,4 TeliaSonera se/sek , ,5 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,4 Övriga tillgångar och skulder netto ,6 FONDFÖRMÖGENHET ,0 SUMMA EXPONERING MOT FÖRETAG ELLER FÖRETAGSGRUPP Lundin Petroleum 7,5 Redovisningsprinciper Fondens redovisningsprinciper bygger på god redovisningssed och är i tillämpliga delar upprättad enligt lagen om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder, Finansinspektionens vägledning, Fondbolagens förenings rekommendationer samt bokföringslagen. Värdering av finansiella instrument Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde fastställs genom olika metoder, vilka tillämpas enligt följande ordning: 1. Om det finansiella instrumentet handlas på en aktiv marknad används senaste betalkurs på balansdagen. 2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad härleds gällande marknadsvärde utifrån information om liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter den senaste tidsperioden. 3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller blir uppenbart missvisande, fastställs gällande marknadsvärde genom att en värderingsmodell som är etablerad på marknaden används. lannebo fonder halvårsredogörelse

18 Lannebo Vision Förvaltningsberättelse Fondens placeringsinriktning: Lannebo Vision är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i globala tillväxtföretag inom branscher som teknologi, industrivaror, telekommunikation, internet, media, läkemedel, bioteknologi och medicinsk teknik. Portföljförvaltare: Claes Murander PPM-nr: Bg: Pg: Kursutveckling Vision Index 160 Lannebo Vision MSCI World IT 10/40 Net Total Return SEK jun-02 jun-04 jun-06 jun-08 jun-10 jun-12 Avkastningen under den rekommenderade placeringshorisonten på fem år har varit -5,2 procent. Länderfördelning Vision Fondens utveckling Fondförmögenheten har ökat från 411 miljoner kronor vid årets början till 460 miljoner kronor vid periodens slut. Netto av in- och utflöde i fonden under första halvåret var minus en miljon kronor. Lannebo Vision steg med 12,6 procent under första halvåret. MSCI World IT 10/40 omräknat i kronor gick upp med 8,7 procent. Kommentarer till resultatutfallet Under halvåret försvagades den svenska kronan med 0,5 procent mot dollarn, vilket påverkade fonden positivt. Den aktie som gav det största positiva bidraget till fonden under halvåret var Apple. Aktien var upp med drygt 44 procent. Apple fortsätter att rida på de senare årens framgångsvåg. En kraftigt ökad försäljning av bolagets ipad och iphone bidrog till att vinsten dubblerades i det senaste rapporterade kvartalet. ebay steg med 38 procent under halvåret. Anledningen är en överraskande bra utveckling för ebays Marketplace samt en fortsatt god utveckling för betaltjänsten PayPal. Thrane & Thrane har varit en betydande bidragsgivare under perioden. Under april annonserade det brittiska bolaget Cobham ett bud på Thrane & Thrane på 420 danska kronor per aktie. Budet höjdes därefter till 435 kronor och vi valde att avyttra fondens aktier. Aktien var då upp med 69 procent sedan starten på året. Schibstedaktien steg med 30 procent under halvåret. Bolagets satsningar inom annonser på internet (till exempel Blocket) globalt börjar betala av sig. Bland annat växte försäljningen för Blockets motsvarighet i Frankrike, Leboncoin, med 68 procent i första kvartalet under en hög lönsamhet. Även Microsoft (mjukvara), Betsson (internetspel) och Amazon (internethandel) har stått för betydande bidrag under perioden. Aktierna är upp mellan 20 och 40 procent hittills i år. Den största negativa bidragsgivaren under perioden var Google. Bolaget fortsätter att utvecklas väl men aktiemarknaden oroas över hur bolaget kommer att lyckas kapitalisera på sökningar som sker via mobila enheter. Dessa ökar snabbare än sökningar från traditionella datorer. Den internetbaserade aktiemäklaren Avanza Bank har haft en svag utveckling. Bolaget har drabbats hårt av en lägre aktivitet bland kunderna. Även Net Insight, MTG och Hewlett Packard har utvecklats svagt. De största nettoköpen har gjorts i Qualcomm, Transmode och Broadcom. Qualcomm utvecklar och säljer chip för trådlös data- och telekommunikation. Bolaget är ledande på produkter för mobiltelefoner. Transmode gynnas av den kraftiga ökningen av datatrafik i mobil- och fibernät. Bolaget utvecklar utrustning som ökar kapaciteten i näten och har under de senaste åren visat upp en kraftig försäljningstillväxt. Broadcom utvecklar halvledare som används inom trådlös dataöverföring. De största nettoförsäljningarna har gjorts i Orc, Thrane & Thrane och Apple. I Orc och Thrane & Thrane har vi sålt innehaven i samband med de publika bud som Norge lagts. I Apple har vi avyttrat aktier efter MTG är ett svenskt medieföretag som en god kursutveckling. Mexico är verksamt i Norden, Östeuropa samt Fondens fem största innehav vid halvårsskiftet var Stor- Apple, Microsoft, Google, rade TV-kanaler och betal-tv. MTG har Afrika. Bolaget har både reklamfinansiebritannien Avanza Bank och MTG. även ett interneterbjudande, Viaplay, där Apple Sverige är en ledande tillverkare av konsumentelektronik. Bolaget har produkter över internet. de erbjuder sport, film och TV-program inom datorer Sydafrika(Mac), pekdatorer (ipad), mobiltelefoner (iphone) och musikspelare (ipod). USA Bolaget erbjuder även en Sparande i aktier innebär en mark- Väsentliga risker molntjänst (itunes) 0% där 10% det går att 20% köpa 30% nadsrisk 40% i form av 50% att priset 60% på en 70% aktie och lagra innehåll som sedermera kan uppvisar svängningar. I en fond minskas användas på samtliga Apple enheter. Bolaget ökade försäljningen med 65 procent i flera bolag vars priser inte uppvisar denna risk genom att fonden äger aktier det senaste Branschfördelning bokslutsåret. Vision exakt samma svängningar, vilket kalllas diversifiering. I Lannebo Vision kan Microsoft är världens största mjukvaruföretag. Finans ochbland Microsofts mest denna effekt komma att minska som fastighet kända produkter utmärker sig operativsystemet Hälsovård Windows, som återfinns i företag i ett fåtal branscher (branscher ett resultat av att fonden investerar i en majoritet av världens datorer, samt med hög tillväxt och/eller en hög andel kontorspaketet Informationsteknologi Office. Bolaget har en forsknings- och utvecklingskostnader) stark balansräkning. Vinsten ökade med samt att företag i dessa branscher kan 25 Sällanköpsvaror procent komma att uppvisa större svängningar och tjänster Google är mest känt för söktjänsten än marknaden i övrigt. Telekomoperatörer namn. Söktjänsten är värl- Diversifieringseffekten mäts som skill- med samma dens mest använda och beräknas användas tillgångar för drygt 80 procent av världens summan av Value at Risk för de enskilda naden mellan fondens Value at Risk och Övriga sökningar på internet. Google har även 0% 10% 20% 30% innehaven. 40% Med 50% Value at 60% Risk avses 70% här förvärvat och utvecklat flera andra verksamheter. Bland dessa återfinns YouTube dag givet ett 99 procentigt konfidensin- den största sannolika förlusten under en och mobilplattformen Android. tervall. Baserat på historiska priser kommer fonden en dag av 100 att ge en förlust Avanza Bank är ett av Sveriges ledande bolag för sparande på internet. större än det beräknade värdet. Under 99 Bolaget har genom att använda internet dagar av 100 kommer förlusten därmed som plattform kunnat utveckla billigare att vara mindre än det beräknade värdet. och enklare produkter än traditionella Koncentrationen i fondens innehav banker för sina kunder. Avanza Bank har har varit relativt konstant och har god visat upp en god kundtillströmning sedan marginal till den tillåtna nivån enligt starten 1997 och har idag över fondbestämmelserna. Marknadsrisken i konton. absoluta termer, mätt som standardav- 18 lannebo fonder halvårsredogörelse 2012

19 Sydafrika USA 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 60 Lannebo Vision 40 jun-02 jun-04 jun-06 jun-08 jun-10 jun-12 Branschfördelningar Vision Länderfördelningar Vision Finans och fastighet Hälsovård Sällanköpsvaror och tjänster Övriga tillgångar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Norge Mexico Telekomoperatörer Informationsteknologi Storbritannien Sverige Sydafrika USA 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Nyckeltal Lannebo Vision, org nr Fonden startade Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsvärde, kr 2,33 2,07 2,10 2,04 1,43 2,36 2,47 2,71 2,21 2,40 Antal utestående andelar Utdelning per andel, kr 0,00 0,01 0,02 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 Totalavkastning, % 12,6-0,9 3,9 44,8-39,4-4,5-7,7 22,7-7,7 10,6 MSCI World IT ¹, % 8,7-0,9 9,6 32,8-28,0 3,7-5,5 21,5 0,5 23,1 Risk- och avkastningsmått Totalrisk, % 11,0 11,8 14,2 25,8 22,8 Totalrisk jmf index, % 10,9 12,5 13,9 20,6 19,0 Aktiv risk (tracking error), % 7,0 7,2 7,7 9,9 10,8 Sharpe kvot 0,6 0,1 1,5 neg neg Genomsnittlig årsavkastning 24 mån, % 7,4 1,5 22,7-6,3-23,9 5 år, % -0,9-2,9-4,3-1,0-9,6 Kostnader ² Förvaltningsavgift 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Transaktionskostnader, tkr Transaktionskostnader, % 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 Årlig avgift, % 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Insättnings- och uttagsavgifter, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förvaltningskostnad för engångsinsättning kr löpande sparande 100 kr Omsättning Omsättningshastighet, ggr 0,1 0,2 0,2 0,5 0,7 Branschfördelning Vision vikelsen för fondens avkastning, har minskat under halvåret och är i linje med jämförelseindexet, MSCI World IT. Valutaexponeringen förknippad med fondens värdepappersinnehav är i dagsläget 2 procent i norska kronor, 3 procent i sydafrikanska rand, samt cirka 60 procent i amerikanska dollar. Övriga innehav är noterade i svenska kronor. Fondens valutarisk i dagsläget har alltså en stark koppling till valutakursförändringar mellan den amerikanska dollarn och svenska kronor. Valutarisken har dock i dagsläget en positiv diversifieringseffekt för port- Finans och fastighet följen, vilket innebär att risken uttryckt som Value Hälsovård at Risk skulle varit högre om valutaexponeringen togs bort. Informationsteknologi Riskinformation Sällanköpsvaror Historisk och tjänster avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som pla- Telekomoperatörer 1) MSCI World IT 10/40 Net Total Return är ett index som har gjorts med utgångspunkt att spegla marknadsutvecklingen av globala IT-bolag, med begränsning att inget bolag får överstiga 10 %, samt att bolag som väger 5 % eller mer, ej får väga mer än 40 % tillsammans (viktbegränsning enligt UCITS). Detta innebär att indexet väl avspeglar fondens placeringsregler. MSCI World IT tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning. indexsiffror för år avser Nasdaq Composite. 2) Avser kostnader för de senaste tolv månaderna. ceras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Övriga tillgångar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% lannebo fonder halvårsredogörelse

20 Lannebo Vision FONDENS FEM STÖRSTA TKR % AV FOND- INNEHAV FÖRMÖGENHET Apple ,1 Microsoft ,6 Google ,1 Avanza Bank ,3 MTG B ,3 Balansräkning, tkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 1) Placering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med positivt marknadsvärde Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder Skatteskulder 0-31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Fondförmögenhet (not 2) Not 1 Se Innehav i finansiella instrument nedan Not 2 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Innehav i finansiella instrument per LAND/ ANTAL MARKNADS- % AV FOND- VALUTA VÄRDE TKR FÖRMÖGENHET ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE MARKNAD UTANFÖR EES FINANS OCH FASTIGHET Avanza Bank se/sek , ,3 HÄLSOVÅRD AstraZeneca gb/sek ,5 Medicis Pharmaceutical US/USD ,3 RaySearch b se/sek , ,7 INFORMATIONSTEKNOLOGI Adobe US/USD ,0 Amdocs gb/usd ,1 Apple US/USD ,1 Broadcom US/USD ,4 Cadence US/USD ,6 Cisco US/USD ,5 EMC US/USD ,0 Flir US/USD ,2 Google US/USD ,1 Hewlett-Packard US/USD ,9 HiQ se/sek ,8 IFS b se/sek ,1 Intel US/USD ,0 Intuit US/USD ,5 Microsoft US/USD ,6 Net Entertainment b se/sek ,0 Net Insight b se/sek ,6 Oracle US/USD ,6 Qualcomm US/USD ,5 Transmode Holding se/sek ,2 ebay US/USD , ,4 SÄLLANKÖPSVAROR OCH TJÄNSTER Amazon US/USD ,7 Betsson b se/sek ,1 CDON Group se/sek ,3 MTG b se/sek ,3 Schibsted no/nok , ,7 TELEKOMOPERATÖRER America Movil MX/USD ,0 MTN ZA/ZAR , ,6 SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT ,8 Övriga tillgångar och skulder netto ,2 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Redovisningsprinciper Fondens redovisningsprinciper bygger på god redovisningssed och är i tillämpliga delar upprättad enligt lagen om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder, Finansinspektionens vägledning, Fondbolagens förenings rekommendationer samt bokföringslagen. Värdering av finansiella instrument Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde. Gällande marknadsvärde fastställs genom olika metoder, vilka tillämpas enligt följande ordning: 1. Om det finansiella instrumentet handlas på en aktiv marknad används senaste betalkurs på balansdagen. 2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad härleds gällande marknadsvärde utifrån information om liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter den senaste tidsperioden. 3. Om inte metod 1 eller 2 går att tillämpa, eller blir uppenbart missvisande, fastställs gällande marknadsvärde genom att en värderingsmodell som är etablerad på marknaden används. 20 lannebo fonder halvårsredogörelse 2012

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Bästa årsredovisning 2011

Bästa årsredovisning 2011 Bästa årsredovisning 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Wallenstam AB 40 1 Axfood AB 38 2 Byggmax Group AB 38 2 Trelleborg AB 36 4 SAS AB 36 4 Ericsson, Telefonab. L M 35 6

Läs mer

Årsberättelse för fonder 2011

Årsberättelse för fonder 2011 L A N N E B O F O N D E R Årsberättelse för fonder 2011 Foto: Hans-Peter Huber / folio I N N E H Å L L Våra förvaltare 2 Lannebo Sverige 12 14 Styrelsens och VD:s underskrift 25 Information om fondbolaget

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget...33 35 Skatteregler...35 Ordlista...35

ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget...33 35 Skatteregler...35 Ordlista...35 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2012 foto: istockphoto Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...5 8 Lannebo Småbolag... 9 12 Lannebo Sverige... 13 16 Lannebo Sverige

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012

Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Resultatlista Bästa delårsrapport 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Proffice AB 16 4 Kungsleden AB 15

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2013 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Småbolag... 11 14 Lannebo Småbolag Select...15 18 Lannebo

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Affärsvärlden Fonden

Affärsvärlden Fonden Halvårsredogörelse för Affärsvärlden Fonden Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Affärsvärlden Fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lundmark & Co Fondförvaltning AB, 556703-8269,

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2013 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 29,5 1 Axfood AB 28 2 Byggmax Group AB 26 3 Wallenstam, AB 25,5 4 Husqvarna AB 25 5 SKF, AB 25

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2012 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Axfood AB 29 1 Byggmax Group AB 28 2 Svenska Cellulosa AB SCA 28 2 Wallenstam AB 27,5 4 Husqvarna AB 27 5

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Lannebo Fonder Halvårsredogörelse för specialfonder

Lannebo Fonder Halvårsredogörelse för specialfonder 2012 Lannebo Fonder Halvårsredogörelse för specialfonder Innehållsförteckning VD har ordet... 4 Viktig information... 4 Aktiemarknaden... 5 Lannebo Småbolag Select... 6-8 Lannebo Sverige Select... 9-11

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. för fonder 2015

HALVÅRSREDOGÖRELSE. för fonder 2015 l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE för fonder 2015 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 6 10 Lannebo Pension 11 13 Lannebo Småbolag 14 17 Lannebo Småbolag Select

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2014 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare...4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Pension... 11 13 Lannebo Småbolag...14 17 Lannebo Småbolag

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Indexjämförelser... 47 Skatteregler... 47 48 Information om fondbolaget... 48 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Indexjämförelser... 47 Skatteregler... 47 48 Information om fondbolaget... 48 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2014 FOTO: SHUTTERSTOCK Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Pension... 11 13 Lannebo Småbolag...14 17 Lannebo

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Lannebo Fonder Årsberättelse för specialfonder

Lannebo Fonder Årsberättelse för specialfonder 2012 Lannebo Fonder Årsberättelse för specialfonder Innehållsförteckning VD har ordet... 4 Viktig information... 4 Aktiemarknaden... 5 Lannebo Småbolag Select... 6-8 Lannebo Utdelningsfond... 9-11 Revisionsberättelse...

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

IKC Sverige Flexibel

IKC Sverige Flexibel Årsberättelse för IKC Sverige Flexibel Perioden 2012-01-01-2012-12-31 IKC Sverige Flexibel 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014

Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Resultatlista Bästa IR-webbplats 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB 31,5 1 Byggmax Group AB 27 2 Wallenstam AB 26 3 Fabege AB 25,5 4 Swedish Match AB 25 5 Svenska

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Halvårsredogörelse 2016 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2016 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Årsberättelse 2010 I N N E H Å L L. Våra förvaltare 2. Lannebo Småbolag 7 8. Lannebo Likviditetsfond 13. Indexjämförelser 15 Aktiemarknaden 3

Årsberättelse 2010 I N N E H Å L L. Våra förvaltare 2. Lannebo Småbolag 7 8. Lannebo Likviditetsfond 13. Indexjämförelser 15 Aktiemarknaden 3 L A N N E B O F O N D E R Årsberättelse 2010 Foto: Peter Westrup / FOLIO I N N E H Å L L Våra förvaltare 2 Lannebo Småbolag 7 8 Lannebo Likviditetsfond 13 Indexjämförelser 15 Aktiemarknaden 3 Lannebo Sverige

Läs mer

Plain Capital BronX

Plain Capital BronX Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO

ÅRSBERÄTTELSE FOTO: ISTOCKPHOTO l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2015 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktie- och räntemarknaden...2 3 Våra förvaltare...4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Pension... 11 13 Lannebo Småbolag...14 17 Lannebo

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Plain Capital StyX

Plain Capital StyX Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Året 2015 har varit en relativt vild åktur. Efter flera år av låg volatilitet på aktiemarknaden

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsredogörelse Lannebo Specialfonder

Halvårsredogörelse Lannebo Specialfonder 2010 Halvårsredogörelse Lannebo Specialfonder Innehållsförteckning VD har ordet... 4 Aktiemarknaden... 4 Lannebo Småbolag Select... 5-7 Lannebo Sverige Select... 8-10 Lannebo Alpha Select... 11-13 Förklaringar

Läs mer

Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond

Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond 2010 Årsberättelse Lannebo Stiftelsefond Lannebo Stiftelsefond Portföljförvaltare: Lars Bergkvist lars.bergkvist@lannebofonder.se Fondens placeringsinriktning Lannebo Stiftelsefond är en aktivt förvaltad

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer