Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle."

Transkript

1 Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007

2 Det bästa är om våra kunder

3 knappt märker att vi finns

4 Innehåll GÖTEBORG ENERGI Kort om året som gick 4 VD har ordet 8 Detta är Göteborg Energi 12 Våra anläggningar 12 Rantorget 16 Sävenäs 18 Rya Kraftvärmeverk 20 Gasendal 22 Rosenlund 24 GothNet 26 Service 27 Omvärld 30 Miljö 34 Energikarta 36 Medarbetare 40 Våra produkter och tjänster 42 Organisationsschema 43 Styrelse 44 Bolagsledning 45 6 år i sammandrag Rantorget. Visst är det tryggt att veta att det sitter någon dygnet runt och ser till att vi har ström. Läs mer om vårt huvudkontor på Rantorget Rya Kraftvärmeverk. Det är den största energianläggning som byggts i Sverige på över 20 år. Miljömässigt är det dessutom ett viktigt steg mot ett hållbart Göteborgssamhälle Gasendal. Här uppgraderas biogas från stadens avloppsreningsverk med en kapacitet på kubikmeter i timmen. Detta motsvarar bränsle som räcker till bilar. Om årsredovisningen Denna del är en presentation av vår verksamhet Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter finns i del 2. 2 GÖTEBORG ENERGI 2007

5 Kort om året som gick Göteborg Energi förvärvade Sörred Energi Den 5 juni 2007 förvärvades samtliga aktier i Sörred Energi AB från Volvo Group Real Estate AB som är ett dotterbolag inom AB Volvokoncernen. Köpeskillingen uppgick till 232 miljoner kronor, vilket genererade en goodwill i koncernen om 178,8 miljoner kronor. Förvärvet redovisas enligt förvärvsmetoden. Bolaget Sörred Energi AB:s verksamhet består av att tillhandahålla energi, elnät, hetvatten, tryckluft samt vatten och avlopp. Bolagets största kund är Volvo Personvagnars Torslandafabrik. I koncernresultaträkningen är 97,3 miljoner kronor av nettoomsättningen och 16,4 miljoner kronor av årets resultat hänförligt till verksamheten i Sörred Energi AB. Bolaget omsatte totalt 180,3 miljoner kronor med ett resultat om 19,8 miljoner kronor. Nöjd-kund-index (NKI) NKI för privatkunder har ökat till 72 från att ha varit 51 år 2005 då senaste mätning gjordes. Sveriges största biogasanläggning I maj månad invigdes Gasendal, som är en uppgraderingsanläggning för biogas till naturgaskvalitet. Rågas, som uppgraderas till biogas, köper Göteborg Energi från Gryaab. Biogas blandas med naturgas och används i huvudsak som fordonsbränsle. Certifierade för energideklarationer Göteborg Energi blev det första energibolaget i Sverige som ackrediterats av SWEDAC, som är ett oberoende kontrollorgan. I och med det är vår personal certifierad att utföra energideklarationer. Avtal med High Tech Security för nytt mätsystem Under våren 2008 startar Göteborg Energi installationen av nya el mätare för fjärravläsning hos kunder. Vi har under år 2007 valt High Tech Security som leverantör och ordern uppgår totalt till ett värde av cirka 500 miljoner kronor. Rya Kraftvärmeverk Rya Kraftvärmeverk har varit i drift under året. Anläggningen har bidragit med en pålitlig, ekonomisk och miljömässigt bra energiförsörjning. Översyn av nyttjandeperioder för anläggningstillgångar Koncernen har under året gjort en omprövning av nyttjandeperioderna för materiella anläggningstillgångar avseende tillgångsslagen elnät och fjärrvärme. Nyckeltal EKONOMI Nettoomsättning (Mkr) 3 686, , ,6 Rörelseresultat (Mkr) 719,4 714,0 685,3 Resultat efter finansiella poster (Mkr) 565,0 626,3 614,8 Räntabilitet på totalt kapital (%) 7,1 7,8 8,6 Räntabilitet på eget kapital, efter schablonskatt (%) 12,0 14,2 15,3 Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 8,0 8,7 9,7 Soliditet (%) 32,2 33,4 34,3 Investeringar (Mkr) 1 118, , ,6 Produktion av el, totalt (GWh) Överföring av el, totalt (GWh) Försäljning av fjärrvärme, totalt (GWh) Försäljning av gas, totalt (GWh) PERSONAL Medelantalet anställda i koncernen Andel män (%) 70,1 70,3 70,6 Andel kvinnor (%) 29,9 29,7 29,4 Sjukfrånvaro (%) 3,9 4,3 4,8 Medelålder MILJÖ Utsläpp av koldioxid (ton) Utsläpp av kväveoxider (ton) Utsläpp av svavel (ton) Händelser efter räkenskapsårets utgång Koncernen Göteborg Energi har under mer än 10 år anslutit småhus till fjärrvärme och har cirka privatkunder. I samband med en marknadssatsning att ansluta ytterligare kunder inom befintliga geografiska nätområden har säljmaterialet enligt Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) kunnat tolkas tvetydigt. ARN har i två fall granskat marknads föringsmaterialet som användes vid försäljningen och övrig information och kommit fram till att det är utformat så att det kan, från kunders perspektiv, tolkas som att bredband skall levereras gratis. Göteborg Energi väljer att acceptera kundernas tolkning och erbjuder bredbands anslutning utan kostnad till samtliga berörda kunder under den här säljperioden. GÖTEBORG ENERGI

6 4 GÖTEBORG ENERGI 2007

7 Långsiktig hållbarhet kräver att förnybar energi behandlas rättvist VD har ordet Vi har stor vana att sköta komplicerade anläggningar. Vi ska förse våra kunder med energi och kommunikationsmöjligheter i olika former. För att klara det har vi investerat i många och komplicerade anläggningar. Kunskapen om hur man hanterar dessa har vi vidareutvecklat till mängder med tjänster som står till våra kunders förfogande. Dessa tjänster är idag kanske det som upplevs som mest spännande och modernt. Vi är ju ledande på energitjänstområdet, men basen i vår verksamhet är de infrastrukturer vi byggt upp under många år och som vi fortsätter att vidareutveckla. I vår balansräkning syns inte riktigt hur stort kapital vi förvaltar, eftersom det byggts upp under så lång tid. Om vi skulle bygga nya anläggningar idag, motsvarande de vi äger, så skulle det kosta ungefär miljoner kronor. Det säger sig självt att det är oerhört viktigt att sköta så stora investeringar på ett sätt som gör att de kan utnyttjas väl och få lång livslängd. Vi reinvesterar kontinuerligt för att byta ut mindre bra anläggningsdelar och vi övervakar och underhåller anläggningarna med väl utvecklade rutiner och metoder. Vi bygger nya nät och produktionsanläggningar allt eftersom Göteborg växer. Gas expanderar Vi bygger också helt nya infrastrukturer när det behövs. I vårt dotterbolag FordonsGas Sverige AB har vi byggt Sveriges tätaste och bästa nät av tankställen för fordonsgas. Vi fortsätter att utveckla den verksamheten i samma höga takt som hittills. I vårt moderbolag satsar vi på att få fram gas både till tankställen och vår övriga verksamhet. Vi arbetar tillsammans med processindustrin på västkusten för att säkerställa tillförseln av Basen i vår verksamhet är de infrastrukturer vi byggt upp under många år och som vi fortsätter att vidareutveckla. naturgas genom en ny rörförbindelse från Norge. Vi satsar också stort på biogas tog vi i drift en modern renings- och uppgraderingsanläggning för biogas. Gasen kommer från Gryaabs reningsverk där slammet från avloppsvattnet rötas till gas och skickas till vår anläggning i Arendal. Efter rening och uppgradering skickas gasen via natur gas nätet som så kallad grön gas till bussar och bilar i Göteborg. Vår reningsanläggning är störst i världen i sitt slag och vi har avsiktligt valt en teknologi där det inte läcker ut metan från uppgraderingsanläggningen. GÖTEBORG ENERGI

8 I många andra processer läcker det 2 3 procent metan och den är tyvärr 25 gånger så skadlig för klimatet som koldioxid. Vi har som alltid valt en teknisk lösning som vi bedömer vara långsiktigt hållbar. För att få fram mer biogas driver vi ett antal projekt i västra Sverige. Under 2007 tog vi även i drift en uppgraderingsanläggning i Falköping där vi samarbetar med kommunen om biogasproduktionen. Vi fortsätter också att utveckla vårt stora förgasnings projekt GoBiGas som ska förädla skogsrester från Västsverige till biogas av naturgaskvalitet. Allt detta är exempel på en satsning på en förnybar energiförsörjning som vi tror kommer att få stor betydelse. Vår personal är givetvis vår viktigaste resurs när det gäller att genomföra alla investeringar och allt underhåll. Vi satsar på kyla Ett annat exempel på en ny infrastruktur är vårt central kylasystem där vi invigde en första etapp till Sahlgrenska sjukhuset hösten Under de närmaste åren investerar vi ungefär 350 miljoner kronor i ett nät för kallvatten och en produktionsanläggning för kallt vatten som är extremt miljövänlig. Vi producerar kallvattnet med hjälp av spillvärme från fjärrvärmenätet i så kallade absorbtionskylmaskiner, det vill säga produktionen är klimatvänlig. I de fastigheter som ansluter sig till vårt nät sitter en värmeväxlare i källaren men det behövs inga bullrande kylfläktar på taket, det vill säga även lokalmiljön förbättras. Ett ytterligare exempel är inom kommunikationsområdet köpte vi ett nytt system för elmätning som ska installeras fram till hösten Den sista kommunikationslänken till mätaren sker med en trådlös kommunikation kallad ZigBee. Den är både billig och pålitlig för enkla tillämpningar. För att ta till vara alla möjligheter till att förbättra vår egen verksamhet med hjälp av detta system och dessutom utveckla nya tjänster för Göteborgsmarknaden, startade vi ett nytt affärsområde vid årsskiftet 2007/2008. Investeringar för 1 1,5 miljarder Det syns tydligt av mina exempel att vi är djupt engagerade i infrastrukturer och deras utveckling. För att klara det måste vi vara bra på att hantera stora anläggningsprojekt. Det känns bra att vi de senaste åren hela tiden har kunnat hålla tids- och kostnadsramar för våra stora projekt. Vi investerar ju totalt 1 1,5 miljarder kronor per år. Det mesta sker med hjälp av leverantörer från vårt närområde och vi uppskattar att cirka 70 procent av våra investeringar sker med hjälp av dessa. Vår personal är givetvis vår viktigaste resurs när det gäller att genomföra alla investeringar och allt underhåll. Det är därifrån de flesta av våra idéer kring nya tjänster kommer. Det är också vi alla i bolaget som ger Göteborg Energi en profil i omvärlden. Därför kändes det extra positivt att få resultatet från vår NKI (NöjdKundIndex)- undersökning i slutet av Värdena hade höjts överlag 6 GÖTEBORG ENERGI 2007

9 och är mycket bra jämfört med branschen. Speciellt roligt är det att se att de flesta som varit i personlig kontakt med våra medarbetare är mycket nöjda med hur de bemötts. Vårt resultat på 565 miljoner kronor är något sämre än budget, men det beror på att den nya kraftvärmebeskattningen för Rya Kraftvärmeverk ännu inte trätt i kraft. För närvarande är förslaget att den kommer 1 juli Skatte frågorna fortsätter att vara svåra frågor. Även om den svenska politiken vill hitta en lösning kanske inte EU accepterar det förslag som läggs fram. Så var det med kraftvärmeskatten. I vår biogassatsning på grön gas finns en liknande frågeställning. Regeringen vill att biogasen ska kunna transporteras i naturgasröret, men skatteverket menar att en lag från 1950-talet står i vägen. Även i Bryssel är kommissionen positiv men har missat den frågan i sitt senaste gröna paket. Vi arbetar givetvis på att få rätt spelregler både i Sverige och resten av Europa. Vi vet ju att det är viktigt att förnybar energi får en rättvis behandling om vi ska skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Fakta om Anders Hedenstedt Verkställande direktör Födelseår: 1947 Anställningsår: 2002 Övriga uppdrag: Ordförande i Svensk Energi Ordförande i Världsenergirådets (WEC) svenska kommitté Ordförande i Market Design-programmet Medlem i IVA Ordförande i FordonsGas Sverige AB Vice ordförande i Plusenergi Ordförande i Falbygdens Energi AB Ordförande i Partille Energi AB Ordförande i Geode, Europeiska branschföreningen för små och medelstora energidistributörer Anders Hedenstedt Verkställande Direktör GÖTEBORG ENERGI

10 Vision Ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi är stolta över insatsen, men nöjer oss inte Detta är Göteborg Energi Sedan början av 1980-talet har vi målmedvetet ställt om hela produktionsapparaten. Från att ha varit helt beroende av olja använder vi nu spillvärme från sopförbränning och raffinaderier tillsammans med biobränsle och naturgas i vår fjärrvärme och elproduktion. På så sätt har vi medverkat till att radikalt förbättra miljön på alla fronter. Det är vi stolta över. Men vi nöjer oss inte med det. Göteborg är den kommun i landet som har störst och mest omfattande energiverksamhet i egen regi. God tillgång till kraft och värme är en av de tyngsta komponenterna i välståndsutvecklingen. Därför handlar den här presentationen till stor del om våra olika anläggningar och om hur vi säkerställer leveransen till våra kunder. Vi vill vara steget före Grunden i vår verksamhet är en väl utbyggd infrastruktur där vi erbjuder ett stort antal produkter och tjänster som är vitala för ett väl fungerande samhälle. Vår vision, om ett hållbart Göteborgssamhälle, är en ambition som genomsyrar hela företaget. Men denna lång siktighet kräver också lönsamhet, därför är ekonomin grunden i allt vi gör. Samtidigt som vi ska upprätthålla en god service för våra kunder ska vi också vara innovativa och gärna steget före i utvecklingen. För vi nöjer oss inte med de resultat vi hittills har uppnått, det finns mycket mer att göra. Biogas är framtiden Vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar miljön på olika sätt. Därför ska vi inte bara följa utan även överträffa miljölagstiftning, föreskrifter och andra krav. På sikt vill vi att all vår verksamhet ska vara förnyelsebar. Samtidigt som vi ska upprätthålla en god service för våra kunder ska vi också vara innovativa och gärna steget före i utvecklingen. Under 2007 visade vi ett tydligt exempel på denna ambition genom att inviga Gasendal, som renar biogasen från Rya avloppsreningsverk. Detta kan du läsa mer om på sidan 20. Eftersom vi starkt tror på biogas pågår därför också ett unikt forsknings- och utvecklingsprojekt, GoBiGas, som ska resultera i en anläggning för produktion av biogas i stor skala. Målet är att 20 procent av våra gasleveranser ska bestå av biogas år GÖTEBORG ENERGI 2007

11 Mål Målet är att förse kunderna, med de produkter och tjänster som är uppdraget för vår verksamhet, på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Kärnvärden Framsynthet, stabilitet, kompetens, miljöfokus. Kör på gas Vi tror också på gas som fordonsbränsle och vi kör själva gasbilar i koncernen. Idag är visserligen hälften av fordonsgasmixen fossil naturgas, men detta är ett förhållande som kommer att förändras. Vi ser också till vår glädje ett förnyat intresse för gasbilar hos ett par stora europeiska biltillverkare under året. Jämfört med biobränslet etanol har gas betydligt bättre verkningsgrad. Vårt engagemang i gasfordon visar vi genom att vi äger hälften i företaget FordonsGas Sverige AB. Vi vill ta vara på vinden Klimatdebatten har också satt förnyat fokus på vindkraft. Vi undersöker därför möjligheterna till en ny vindkraftssatsning. Konsten är att hitta rätt läge, där man kan utnyttja vindförhållandena optimalt. Energioptimering är en viktig nyckel I drygt 15 år har vi kunnat erbjuda våra kunder energitjänster av olika slag och detta är en verksamhet som växer stadigt. En viktig nyckel för utvecklingen mot ett hållbart Göteborgssamhälle är ju att effektivisera den energi vi behöver använda. Dessutom finns pengar att spara på att utnyttja energi bättre. Rätt energi i rätt mängd och i rätt tid med andra ord. Att våra kunder dessutom får ett lugnare och bekvämare liv gör inte våra tjänster mindre värda. Under året startade vi också upphandlingen av nya elmätare som 1 juli 2009 ska vara installerade hos våra kunder. Det innebär säkrare mätvärden att rapportera till elleverantören, och att kunderna själva får bättre kontroll över sin elanvändning. Avläsningen kommer att ske varje månad via fjärravläsning. Ökad kompetens behövs När energi- och klimatfrågorna hamnar i centrum ökar också intresset för att arbeta i ett företag som Göteborg Energi. Vi lägger ner mycket arbete på att utveckla våra medarbetares kompetens och motivation, ändra utformningen av arbetsuppgifter så att de blir mer meningsfulla och ge utrymme för idéer och egna initiativ. En förutsättning för framgång är ju att alla medverkar för vår vision. Vi märker också ett ökat intresse från studenter på universitet och högskolor och det ser vi som ett gott tecken för framtiden. God samhällsutvecklare Göteborg Energi vill också agera som en god samhällsutvecklare på andra plan än bara energilösningar. Därför har vi samarbetsavtal med olika aktörer inom kultur, idrott och social verksamhet. Avtalen är långsiktiga och några exempel är IFK Göteborg, BRIS, Stadsmissionen, Ostindiefararen Götheborg och Chalmers Kårhus. Fakta om Göteborg Energi Göteborg Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Styrelsen i Göteborg Energi utses av Göteborgs kommunfullmäktige. Sammansättningen speglar de politiska förhållandena i fullmäktige. GÖTEBORG ENERGI

12 10 GÖTEBORG ENERGI 2007

13 Våra produkter och tjänster är grunden i ett väl fungerande samhälle GÖTEBORG ENERGI

14 Vårt huvudkontor vid Rantorget rymmer många vitala funktioner. Här tänds nya idéer för framtidens energi Rantorget Sedan snart 50 år finns Göteborg Energis huvudkontor vid Rantorget i Gårda. Göteborgshumorn döpte det omgående till Elysépalatset, och precis som i sin franska motsvarighet tas här viktiga beslut för framtiden. Men huset rymmer också många av de vitala funktioner som krävs i det dagliga arbetet. Här fördjupar vi oss i några. Vi hjälper dagligen våra kunder att hitta nya, hållbara energilösningar. Ibland är det bara små åtgärder som behövs, i andra fall handlar det om stora förändringar. Under 2007 hjälpte vi LänsPlatzer att ansluta värmesystemen i 18 fastigheter i Högsbo till fjärrvärme från att tidigare ha eldats med gas och olja. Det fick till följd att utsläppen av koldioxid minskade med 80 procent eller runt ton per år, vilket motsvarar utsläppen från 200 villor som värms upp med olja. DRIFTLEDNINGSCENTRALEN Vårt öppna öga Att drifta Göteborgs elnät är ett stort ansvar. Med kundanläggningar är detta ett av Sveriges viktigaste distributionsområden med bilindustri, raffinaderier och därtill Nordens största hamn. Visst är det tryggt att veta att det sitter någon dygnet runt och ser till att vi har ström i våra vägguttag. Vid eventuella strömavbrott, som numera blir mer och mer sällsynta, är det här som beslut om felsökning och åtgärder fattas. Inom en snar framtid kommer man också att kunna upptäcka även mycket korta strömavbrott genom att fjärrläsa elmätarna ända in hos slutkunden. Agerar efter felanmälan Idag är det hit felanmälan, via sammankopplade datasystem, rapporteras av den dygnetruntöppna Fastighetsjouren. Ansvarig driftledare i driftledningscentralen ser då om det är ett litet eller stort strömavbrott med Visst är det tryggt att veta att det sitter någon dygnet runt och ser till att vi har ström. många berörda anläggningar i sitt driftstödsystem. Denne tar också beslut om hur det ska hanteras och inom fem minuter ska man ha satt en prognos om förväntad återställningstid för felet. Ett mål är satt att om det är ett högspänningsfel ska minst 80 procent av kunderna ha fått tillbaka strömmen inom 75 minuter. Servicefunktionen, som alltid har bilar och folk i beredskap kontaktas, och inom 30 minuter ska en bil vara ute på plats för att påbörja insatserna. 12 GÖTEBORG ENERGI 2007

15 Driftledningscentralen har ansvar för kundanläggningar. Åtgärder direkt Nu är strömavbrott som tur är ovanliga i Göteborgsområdet, tack vare att vi snart har 95 procent av elnätet nedgrävt. När strömavbrott uppträder kan driftledaren ibland åtgärda ett fel bara genom omkopp lingar direkt via fjärrmanöversystemet i centralen. Arbetet med fysiska omkopplingar är mycket noga reglerat för att minimera risker för personskador. Fel hanterat är el en mycket farlig vara. Därför finns sedan många år väl utarbetade rutiner för hur arbetet ska ske. Elsäkerhet prioriteras före direkta insatser för kunden. De vanligaste orsakerna till strömavbrott är att en säkring bryter strömmen för att undvika följdverkningar som till exempel brand. Oftast är det då en säkring i kundens egen anläggning. Avgrävda kablar Det som påverkar antalet avbrottsminuter mest är kabelfel på högspänningsnätet. Många kunder drabbas då samtidigt. Orsakerna kan vara kablar som blivit förlagda på ett mindre bra sätt en gång i tiden, eller att de helt enkelt grävs av i samband med väg- eller husbyggen. Det handlar alltså ofta om mekaniska fel som tar olika lång tid att laga. Det allra viktigaste är att snabbt lokalisera omfattningen av skadan för att om möjligt koppla strömmen via en annan ledning och därmed så snabbt som möjligt tillfredställa kundernas allt större beroende av obruten elleverans. När alla fått ström isoleras det felaktiga ledningsavsnittet noggrant från det aktiva elnätet. Därefter repareras ledningen och ansluts sedan till elnätet igen. Driftstatistik Sedan vi fick en central driftledning kan vi även få kontinuerlig statistik genom vårt arbetssätt att alltid registrera alla omkopplingar som görs, både vid planerade strömavbrott och vid störningar. Dessa registreringar ger ett mycket bra beslutsunderlag som avslöjar elnätets status och som även påverkar prioriteringen av de satsningar som årligen budgeteras för underhåll och investeringar. Det ger även statistik över varje elkunds leveranskvalitet. Egen utbildning I driftledningscentralen arbetar man i skiftlag om 10 personer i treskift. Grundkompetensen är ingenjör med elteknisk inriktning, gärna högskoleingenjör. Alla som anställs får även en specialistutbildning till driftledningsingenjör. Eftersom det är ett kvalificerat jobb med höga krav på uppmärksamhet och god beslutsförmåga även i stressade situationer har all personal även genomgått personlighetstester, liknande dem som används för piloter i Sverige. KUNDSERVICE Vi har öra för kunderna Det är hit kunder hör av sig med frågor och klagomål. Här sitter under dagtid ett 20-tal personer och hjälper GÖTEBORG ENERGI

16 Energitjänster har blivit en av våra mest efterfrågade tjänster på senare år. till att lösa kundernas problem. En normal arbetsdag tar vi emot ett 100-tal mejl och mellan 600 och 1200 telefonsamtal. Är det ett akutläge, som under stormen Gudrun, kan det bli flera tusen samtal på ett dygn. Svarar snabbt Kundservice har som mål att svara inom en minut. Den vanligaste frågan rör avtal och flyttanmälan, därefter kommer frågor om fakturor och driftavbrott. Frågorna gäller koncernens alla produkter såsom elnät, fjärrvärme, färdig värme, gas, kyla, energitjänster och kommunikation. Kan lösa problemet direkt När det gäller frågor om felanmälan och driftavbrott kan personalen lösa många kundproblem direkt genom att ställa ett antal frågor. Det kan handla om trasiga säkringar, utlösta jordfelsbrytare eller en värmeanläggning som behöver luftas. Om felet inte avhjälps med telefonråd går anmälan till servicepersonal eller driftledningscentral enligt särskilda rutiner. Ett annat område som vuxit de senaste åren är fastighetsjour, som är en tjänst som kundservice erbjuder större fastighetsägare. Det betyder att kundernas hyresgäster ringer och anmäler olika fel i lägenheten. Nya utmaningar Medelåldern för personalen är cirka 39 år, en tredjedel är män och personalomsättningen är förhållandevis låg. Kompetenskraven ökar hela tiden och kontinuerligt sker utbildning för att vara uppdaterad. De närmaste åren kommer att innebära nya utmaningar för Kundservice. Det kommer ständigt nya system och tekniska lösningar som skall hanteras. ENERGITJÄNSTER Vi sparar dyra värmekronor Vår avdelning Energitjänster har blivit en av våra mest efterfrågade tjänster på senare år. Driftskostnaden utgör ju en betydande del av en fastighets totala kostnader. Det finns alltså en hel del pengar att spara på att låta en energikunnig entreprenör drifta de fastighetstekniska installationerna. Dessutom frigör kunderna tid som kan användas för att optimera sin kärnverksamhet. Många kunder är mycket kunniga och pålästa och ställer krav på att våra erbjudanden skall vara långsiktigt hållbara. Utnyttja energin mer ekonomiskt Vi vänder oss till ansvariga för bostäder, lokaler, kontor och industrier. Det finns ofta mycket att göra, framför allt när det gäller att utnyttja anläggningarna mer ekonomiskt. Vår uppgift är att optimera de tekniska funktionerna och sedan se till att allt fungerar. De flesta har nytta av att engagera oss som energikonsult. I genomsnitt minskar vi energianvändningen med cirka 20 procent. Ofta går det att spara energi utan att göra större investeringar, det handlar mycket om att optimera befintliga funktioner. Klimatavtal populärt Många kunder väljer Klimatavtal, som innebär att man överlåter hela driften på oss och väljer ett inomhuskli 14 GÖTEBORG ENERGI 2007

17 Kundservice har som mål att svara inom en minut. mat till ett fast pris per kvadratmeter och år. På det sättet kan kunderna minimera sina risker och lägga över ansvaret för funktionen på oss. Idag är det ju stort fokus på miljöfrågorna och vi upplever ett ökat engagemang också när det gäller energifrågor. Många kunder är mycket kunniga och pålästa och ställer krav på att våra erbjudanden skall vara långsiktigt hållbara. Vi tycker att energitjänstverksamheten bidrar till detta. Ackrediterade att göra energideklarationer Göteborg Energi är det första energibolaget i Sverige som blivit ackrediterade av SWEDAC och våra certifierade energiexperter har nu påbörjat arbetet med att hjälpa våra kunder att energideklarera sina byggnader. Eftersom vi är en växande organisation har vi haft en omfattande rekrytering de senaste fem åren. Tidvis har det varit svårt att få tag i utbildad personal, installationsteknik och fastighetsdrift har inte direkt varit förstavalet bland ungdomar. Vi har lite olika bakgrunder, en hel del är högskoleingenjörer, och flertalet har en bakgrund i energi, fastighet och installation. Brf Göteborgshus 34 Riksbyggen. Tre fastigheter med totalt 331 lägenheter. Om något händer ringer vi bara Vi har ett klimatavtal med Energitjänster sedan Det innebär att föreningen har ett fast pris som faktureras varje månad. I det ingår fjärrvärme samt service på anläggningarna. I avtalet ingår att hålla 21 grader i fastigheten men ambitionen är också att försöka spara för framtida avtal. Hittills har allt fungerat som förväntat och det är tryggt att bara kunna ringa om något skulle hända, och veta att någon verkligen åtgärdar felet. Kurt Svensson, ordförande Förbrukning vid de tre centralerna MWh Tunnlandsgatan Orkestergatan Orkestergatan Energitjänster Omsättning Mkr Antal anställda Energiteknisk förvaltningsyta (m 2 ) GÖTEBORG ENERGI

18 Från Sävenäs fjärrstyrs också anläggningen i Rosenlund. Tacka Sävenäs för att du inte fryser Sävenäs Man skulle kunna kalla Sävenäs för Göteborgs varma hjärta. Här finns dels Renovas sopförbränningsanläggning som genererar spillvärme, dels vårt eget Sävenäsverk som producerar den i huvudsak biobränslebaserade fjärrvärmen under vinterhalvåret. I Sävenäs finns också en driftcentral som övervakar och styr hela fjärrvärmesystemet. Göteborgs fjärrvärmenät är med sina dryga 100 mil ett av Sveriges största och faktiskt ett av de större i Europa. Likt besättningen på en kommandobrygga på ett fartyg styr våra drifttekniker både produktionsanläggningar och nät så att de fungerar som de ska. Under vinterhalvåret sitter alltid minst två personer dygnet runt och bevakar att alla fjärrvärmekunder har det varmt och skönt. Härifrån fjärrstyrs också anläggningen i Rosenlund och på sikt också Rya Kraftvärmeverk. Hit kommer dessutom all felanmälan gällande fjärrvärme och här fattas beslut om vilka åtgärder som ska tas vid eventuella fel eller driftavbrott. Ett betydande ansvar. Väljer bränsle Nu är faktiskt ansvaret större än så. I Sävenäs driftcentral regleras även vilka bränslen eller energiresurser som ska nyttjas på marginalen för att hålla en optimal produktion. Man kör helt enkelt efter prislistan. Spillvärme är billigast, dyrast är olja. Däremellan ligger naturgas, bioolja och flis, men priserna kan variera från dygn till dygn. När elen inte är så dyr använder man även värme pumpar. Numera mest flis Sävenäs var tillsammans med Rosenlund grunden för Göteborg Energis egen värmeproduktion innan Rya Kraftvärmeverk togs i bruk. Och så har det varit under många år. Redan 1953 togs Sävenäs Kraftvärmeverk i drift och försörjde den nya förorten Kortedala med värme. Då eldades det med olja och kol. Under och 1980-talen var det kol som gällde, men 2004 byggdes anläggningen om för i huvudsak biobränsle, vilket innebär att man idag eldar med flis och kör tillskott av naturgas och bioolja. Varje dag måndag till fredag levereras cirka kubikmeter flis från skogsavverkningar i närområdet. Flis är ett förnyelsebart bränsle och ger vid förbränning inget extra tillskott av koldioxid. Varje dag måndag till fredag levereras cirka kubikmeter flis från skogsavverkningar i närområdet. Efter passagen i beredningsbyggnaden, där sten och metall och annat obrännbart 16 GÖTEBORG ENERGI 2007

19 Flis är ett förnyelsebart bränsle och ger inget extra tillskott av koldioxid vid förbränning. avlägsnas, tas också stickprov på bränslets kvalitet. 45 procent fukthalt klarar pannorna av, är bränslet fuktigare blir effekten sämre. Innan flisen bränns transporteras den med hjälp av ett automatiskt transportband upp i två stora silor om kubikmeter vardera, vilket täcker tre dygns behov. Sävenäs kör sina pannor från oktober till april. Förutom flispannan finns här också två naturgaspannor och en panna som eldas med bioolja. Att hantera och elda flis kräver lite mer arbete än att elda med naturgas. Totalt är det sex personer per skiftlag, i sex lag som sköter drift och övervakning av hela produktionssystemet. Tre av pannorna är utrustade med rökgaskondensering, vilket ger oss möjlighet att utvinna extra värme när pannorna är i drift. Övriga anläggningar Förutom Sävenäs, Rosenlund och Rya Kraftvärmeverk har Göteborg ett antal mindre anläggningar på olika håll, till exempel Rya Värmepumpar, Rya Hetvattencentral, Angeredscentralen samt Högsbo Kraftvärmeverk. Två eldas med biobränsle och gas, det är bara Angeredscentralen som fortfarande enbart eldar med olja men konvertering till bioolja pågår. Fjärrvärme 2007 MWh Andel Köpt värme % (Huvudsakligen spillvärme) Producerad värme % (Egen produktion) Summa % Total distribution av fjärrvärme Andel producerat i Sävenäs Panna MWh Andel Bränsle SÄV HP ,36% Naturgas SÄV HP ,44% Bioolja SÄV HP ,27% Skogsflis/Grot* SÄV HP ,20% Naturgas Totalt Sävenäs ,27% *Flisade grenar och toppar GÖTEBORG ENERGI

20 Rya Kraftvärmeverk är den största energianläggningen som byggts i Sverige på över 20 år. Med naturgas tar vi krafttag för bättre miljö Rya Kraftvärmeverk Det är den största energianläggning som byggts i Sverige på över 20 år. Miljömässigt är den dessutom ett viktigt steg mot ett hållbart Göteborgssamhälle. Redan på 1980-talet började planerna på ett nytt, stort kraftvärmeverk som skulle kunna eldas med naturgas. Hösten 2006 stod det klart och Göteborgs värme- och elförsörjning är därmed tryggad för en lång tid framöver. Kommer du in mot stan med båt på älven ser du den imponerande glasfasaden på Hisingssidan strax före Älvsborgsbron. Skärper du blicken kan du även ana de orange och gula turbinerna och pannorna. Det här är inte bara en supereffektiv kraftvärmeanläggning, det är också ett synnerligen spektakulärt bygge. Här är rent och snyggt, till och med estetiskt vackert för att vara ett kraftvärmeverk. Bra läge Platsen är inte vald av en slump. Här fanns redan en väl fungerande infrastruktur, förutom att fjärrvärmeledningarna passerar förbi finns också naturgasledningarna från södra Sverige alldeles i närheten. Tack vare kraftvärmeverket har också hela området kring Rya Kraftvärmeverk fått en ansiktslyftning. Tar till vara värmen I ett kraftvärmeverk tar man till vara den värme som utvecklas när man producerar el och använder denna värme i fjärrvärmenätet. Det gör man inte i ett kondenskraftverk, till exempel kol-, olje- och kärnkraftverk som bara släpper ut allt uppvärmt kylvatten. Tack vare Rya Kraftvärmeverk kan vi minska driften i andra äldre anläggningar med sämre prestanda. I ett större perspektiv bidrar även Rya Kraftvärmeverk till att vi kan minska behovet av importerad el, som ofta kommer från kondenskraftverk i norra Europa. På så sätt hjälper Rya Kraftvärmeverk till att förbättra miljön. En mycket effektiv anläggning med hög verkningsgrad. Mycket hög verkningsgrad Genom att kombinera en gasturbinprocess för elproduktion med en ångprocess för både el- och värmeproduktion har vi en mycket effektiv anläggning med hög verkningsgrad. Vi är garanterade 92,55 procents verkningsgrad av leverantören, men har hittills varit uppe i 94 procent. Jämför detta med kolkondens som bara har en verkningsgrad på 40 procent. Lite fler siffror och detaljer för dig som är nyfiken. Här finns tre gasturbiner och avgaspannor samt en gemensam ångturbin. Varje gasturbin har en generator som ger 43 MW elektricitet. Avgaspannorna levererar 18 GÖTEBORG ENERGI 2007

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Biogasanläggningen i Göteborg

Biogasanläggningen i Göteborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk.

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk. Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs Klimatpåverkan från Renovas avfallssystem En grov jämförelse

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Svensk Fjärrvärme AB 2015-01-08 Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Målsättning om hållbar energiproduktion och energianvändning Svensk Fjärrvärmes målsättning är att driva

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104

Energigaserna har en viktig roll i omställningen. Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Energigaserna har en viktig roll i omställningen Gävle-Dala Drivmedelskonvent, Borlänge Fredagen den 21 mars, 2104 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning

Läs mer

Bioenergi. En hållbar kraftkälla.

Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Bioenergi. En hållbar kraftkälla. Energins naturliga kretslopp Inom Skellefteå Kraft finns det en stark övertygelse om att bioenergi kommer att spela en viktig roll i den svenska energiproduktionen i framtiden.

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet

Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Energisession 2008 Energibolaget som lokal aktör för ökad hållbarhet Anders Ådahl Forsknings- och utvecklingsansvarig Göteborg Energi AB Marknadsundersökningen Hur viktigt är det för dig att GE är ett

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Fjärrvärme i Renovering

Fjärrvärme i Renovering Fjärrvärme i Renovering Exempel och möjligheter Magnus Stjerndahl, tekn lic Sammanfattning Värme- och elproduktion med låg miljöpåverkan Borås Energi med värme- och elproduktion baserad på biobränsle-

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

4 juni 2007 Sol i fjärrvärme

4 juni 2007 Sol i fjärrvärme En stark miljöprofil!!! 3000 Svavel NOX Fossil CO2 350000 2500 300000 250000 2000 200000 1500 150000 1000 100000 500 50000 0 0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

Läs mer

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme

Hörneborgsverket i Örnsköldsvik. Från biobränsle till el, ånga och värme Hörneborgsverket i Örnsköldsvik Från biobränsle till el, ånga och värme HÖRNEBORGSVERKET: Ett nytt landmärke i Örnsköldsvik Det kraftvärmeverk som Övik Energi just nu bygger i Hörneborg är något som alla

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Så skapade vi resurseffektiv fjärrvärme i Gävle. SVEBIO den 14 november 2017 Inger Lindbäck

Så skapade vi resurseffektiv fjärrvärme i Gävle. SVEBIO den 14 november 2017 Inger Lindbäck Så skapade vi resurseffektiv fjärrvärme i Gävle SVEBIO den 14 november 2017 Inger Lindbäck Korta fakta 1 MILJARD SEK NETTOOMSÄTTNING 2016 51 65 115 159 GWh 119 Fjärrvärme BKAB - 328 328 Fjärrvärme GEAB

Läs mer

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie

Ett hållbart alternativ. JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Ett hållbart alternativ JÄMTLANDS VÄRME AB Jìemhten baahkedimmie Välkommen till personliga Jämtlandsvärme Jämtlandsvärme är ett helägt kommunalt bolag som sedan 1982 värmt upp Strömsund. Vi arbetar för

Läs mer

Växjö Energi AB Björn Wolgast

Växjö Energi AB Björn Wolgast Växjö Energi AB Björn Wolgast Innehåll Växjö Energi Sandviksverket Fjärrkyla i Växjö Sandvik 3 Det var här det hela började 1887 Viktiga datum i Växjö Energis historia 1887 Växjö Stads Elektricitetsverk

Läs mer

Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi

Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi 2005-12-07 Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi Fjärrvärmeleverantören Verksamhetsbeskrivning Sundsvall Energi AB är ett kommunalägt bolag som är ett dotterbolag till Stadsbacken AB. Bolaget bedriver

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi AB

Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi AB 2006-05-30 Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi AB Fjärrvärmeleverantören Verksamhetsbeskrivning Sundsvall Energi AB är ett kommunägt bolag som är ett dotterbolag till Stadsbacken AB. Bolaget bedriver

Läs mer

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå.

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. 10 cramo contact #2/2013 Cramo Contact 2013.indd 10 framtidens värmeteknik Sverige är världsledande

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef

Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen. Johan Zettergren, Marknadschef Power of Gas - Gasens roll i den framtida energimixen Johan Zettergren, Marknadschef 1 Swedegas vision Swedegas leder en ansvarsfull utveckling av gasmarknaden. Vi skapar hållbara lösningar för industri,

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

skogen som resurs GoBiGas och andra biometanprojekt hos Göteborg Energi Stockholm 19 maj 2010 Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi AB

skogen som resurs GoBiGas och andra biometanprojekt hos Göteborg Energi Stockholm 19 maj 2010 Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi AB skogen som resurs GoBiGas och andra biometanprojekt hos Göteborg Energi Stockholm 19 maj 2010 Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi AB Rya Kraftvärmeverk en anläggning för framtiden Vår energigasvision:

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB

Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 2.2.14 2015-11-18 Yttrande angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB Göteborg Energis satsningar på biogas är lyckade ur klimatsynpunkt. Världen står inför

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012

LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 LNG-flytande naturgas. Långsiktighet är målet. Jan Bäckvall, Head of Region Europe North Frukostseminarium 2 februari 2012 Vad är LNG och vad kan den göra för miljön? Naturgasen kondenseras till flytande

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2010-09-01 FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRENS NAMN Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

Fordonsgas/Biogas - historik

Fordonsgas/Biogas - historik 1 Biogas i Lunds Kommun Hans Kjellvander Start 1995 med stadsbussarna i Lund Ungefär samtidigt öppnades den första publika gasmacken i Lund Renhållningsfordonen börjar övergå till gasdrift 1997 Lunds Energi

Läs mer

Företagspresentation. Mölndal Energi

Företagspresentation. Mölndal Energi Företagspresentation Mölndal Energi Mölndal energis verksamhetsområden Produktion Fjärrvärme Elhandel Nära och enkelt med passion för miljön El och värme är något vi tar för givet. Det ska bara fungera.

Läs mer

Höganäs - med naturgas till framtiden. Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs - med naturgas till framtiden. Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs - med naturgas till framtiden Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs är ledande inom metallpulver Världens största och ledande tillverkare av järnbaserade metallpulver Marknadsandel: cirka

Läs mer

Oceanen - Kraftvärmeverk

Oceanen - Kraftvärmeverk Oceanen - Kraftvärmeverk HEM Halmstads Energi och Miljö AB HEM, Halmstads Energi och Miljö AB, är ett kommunalt bolag, helägt av Halmstads kommun. Vi bildades den 1 november 2006 genom en sammanslagning

Läs mer