1. Administrativa föreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Administrativa föreskrifter"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Entrémattor 2014 Jan Jäderberg Sista anbudsdag: :59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Administrativa föreskrifter 1.1. Inbjudan Om SKL Kommentus Inköpscentral AB SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer , (fortsättningsvis SKI) är bildat med syftet att vara inköpscentral för kommuner, landsting, regioner och deras bolag och för att genom samordnad upphandling dels ingå Ramavtal i eget namn avsedda för andra upphandlande myndigheter och enheter (i den fortsatta texten kallade UM/UE), dels för att medverka vid en offentlig upphandling som ombud åt flera UM/UE. Denna upphandling görs i eget namn och omfattar de UM/UE som uppräknas i bilaga 01, Avropsberättigade parter. Att vara avropsberättigad innebär en möjlighet att avropa från tecknade Ramavtal, dock ingen skyldighet. När behov uppstår har avropsberättigad part möjlighet att använda Ramavtalet. För att avropa från SKI:s Ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s allmänna villkor. SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE som har gällande Ramavtal inom aktuellt område eller tillämpar Ramavtal som upphandlats i samverkan med andra UM/UE inte samtidigt tillämpar SKI:s Ramavtal under det egna gällande Ramavtalets giltighetstid. Efter godkännande kan beställare hos UM/UE avropa från Ramavtalet. UM/UE kan också besluta sig för att, av olika skäl som t.ex. att UM/UE:s behov förändrats i något avseende, upphöra med att avropa från Ramavtalen under Ramavtalstiden. Löpande information om vilka UM/UE som anmält sig för avrop från Ramavtalen kommer att lämnas till Ramavtalsleverantörerna. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på Inbjudan att lämna anbud Anbud ska lämnas på samtliga i underlaget angivna produkter och tjänster i valda nedan angivna geografiska anbudsområden. UM/UE har möjlighet att löpande avropa från Ramavtalet under avtalets giltighetstid. Avropsavtal kan löpa upp till sex (6) månader efter att Ramavtalets giltighetstid löpt ut. Utskrivet: :29 Sida 1 av 22 Refnr.: 10237

2 Upphandling - Entrémattor 2014 De tjänster som upphandlingen avser ska medverka till att UM/UE uppnår ett minskat slitage på golv, bättre hygienisk miljö samt trevligare entré- och innemiljöer. Upphandlingen syftar till att underlätta renhållning av ytor inomhus samt att skapa en miljömässigt bra inomhusmiljö. Målsättningen är att UM/UE i nära samarbete med antagna Leverantörer skapar en hög grad av effektivitet i serviceutförandet och uppnår mer kostnadseffektiv fastighetsskötsel. SKI inbjuder nu Leverantörer inom Ramavtalsområdet "Entrémattor 2014" att inkomma med anbud på entrémattor och service avseende entrémattor. Upphandlingen omfattar följande produktområden och tjänster: 1.) Köp av skrapmatta, inkl montering. 2.) Hyra av entrématta inkl tvätt- och utbytesservice. 3.) Köp av entrématta inklusive logotyp i valfria färger. 4.) Köp av entrématta. 5.) Tvätt- och utbytesservice för entrématta Avrop Avropande myndigheter avropar själva från Ramavtalet "Entrémattor 2014". SKI kommer löpande att informera Ramavtalsleverantörer om vilka UM/UE som anmält sig för avrop. För avrop tillämpas rangordning. Vid avrop ska separata Avropsavtal tecknas mellan avropande myndighet och Ramavtalsleverantör Ramavtalsperiod Ramavtalet gäller från dess undertecknande i två (2) år. Om Ramavtalet inte sägs upp till avtalstidens utgång förlängs det automatiskt med ett (1) år i taget. Sådan förlängning kan ske maximalt två (2) gånger. Om SKI avser att säga upp Ramavtalet ska det ske med sex (6) månaders varsel före utgången av varje avtalsperiod. Uppsägning ska vara skriftlig. När Ramavtalet har löpt i fyra (4) år löper det ut utan föregående uppsägning Reservationer och alternativa anbud I anbudet får inget så kallat sidoanbud eller alternativt anbud förekomma. Om Anbudsgivare lämnat förbehåll eller reserverat sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas Uppdragets omfattning Uppdragets omfattning Uppskattning av volymer baseras på SKI:s befintliga Ramavtal och uppgår till ca kronor per år. Någon garanti att erhålla viss volym ges ej. Utskrivet: :29 Sida 2 av 22 Refnr.: 10237

3 Geografiska anbudsområden för avrop Upphandlingen är indelad i 61 geografiska anbudsområden enligt nedan. Blekinge län, Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län Vad gäller de fyra länen, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland lämnas anbud per kommun (Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix, Övertorneå, Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Åsele, Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre, Östersund, Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge, Örnsköldsvik). Anbudsgivare anger i Fritextruta nedan för vilka geografiska anbudsområden som anbud lämnas. Anbud lämnas på följande geografiska anbudsområden; (Fritextsvar) 1.3. Genomförandet av upphandlingen Upphandlingsförfarande Upphandlingen kommer att genomföras genom öppet förfarande enligt 4 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Inlämning av elektroniska anbud I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystem Visma TendSign. Se För Anbudsgivare är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom registrering på genom att klicka på länken "Lämna elektroniskt anbud". Efter genomförd registrering får användaren omedelbar tillgång till systemet. Anbudsgivaren får genom Visma TendSign tillkommande information under upphandlingens gång. Anbudsgivaren ansvarar själv för att ta del av denna information. Vid frågor eller support kring hanteringen av systemet kan Visma TendSigns support kontaktas på telefon eller e-post Supporten har öppet helgfria vardagar måndag-fredag kl , med undantag före röd dag då den stänger kl Observera att maximal storlek för uppladdning av filer är 50 megabyte. Anbudsgivare uppmanas att omedelbart kontakta Visma TendSign om problem uppstår i samband med anbudslämnande. Om en Anbudsgivare inte registrerar sig på utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt kan SKI inte garantera att all information om upphandlingen (eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden kommer Utskrivet: :29 Sida 3 av 22 Refnr.: 10237

4 Anbudsgivaren till handa Förtydligande eller kompletteringar av förfrågningsunderlag Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid genom Visma TendSigns anbudstjänst. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad. Begäran om förtydligande eller komplettering av förfrågningsunderlaget ska vara ställda genom Visma TendSigns anbudstjänst. Sista dag att inkomma med frågor är nio (9) dagar före sista anbudsdag. Om frågor inkommer senare än (nio) 9 dagar före sista anbudsdag garanteras inte att frågan besvaras. Detta på grund av att SKI av likabehandlingsskäl är förhindrat att lämna tillkommande information i slutet av anbudstiden. Endast frågor avseende förfrågningsunderlaget besvaras. Publicerade frågor och svar samt eventuella förtydliganden och kompletteringar under anbudstiden utgör en integrerad del av förfrågningsunderlaget. Sista dag att ställa frågor är Krav på anbudet Vid anbudslämnandet ska efterfrågade svar på frågor och ställda krav lämnas på anvisade platser i Visma TendSign. Anbudet ska vara författat på svenska. Bevis, enstaka ord, förkortningar och tekniska beskrivningar får även vara på engelska. Anbudsgivaren ska på SKI:s begäran ombesörja och bekosta översättning om inte annat anges i anslutning till visst krav i detta förfrågningsunderlag. Anbudet ska beskriva situationen på anbudsdagen såvitt ej kravet uttryckligen medger annat Förutsättningar för att anta anbud Anbudsgivaren ska basera sitt anbud på de förutsättningar och krav som anges i detta förfrågningsunderlag. SKI har ingen skyldighet att begära kompletteringar och/eller förtydliganden av Anbudsgivare och möjligheterna att läka brister i anbud är begränsade och beror på bristens karaktär. Det är därför önskvärt att Anbudsgivare tillser att samtliga efterfrågade uppgifter och handlingar finns i anbudet. Kompletteringar och förtydligande av anbud kommer endast att begäras under förutsättning att SKI bedömer det möjligt enligt gällande rätt. I samband med prövningen av anbudet kan SKI komma att kontrollera de av Anbudsgivaren lämnade uppgifterna. Felaktiga uppgifter kan leda till att anbudet inte upptas till prövning Anbudets underskrift Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkännes genom att behörig företrädare för Anbudsgivaren undertecknar bilaga 02, Anbudets underskrift och sanningsförsäkran och skannar in den och bifogar den med anbudet som elektronisk fil. Anbudets underskrift: Har Anbudsgivaren bifogat bilaga 02, Anbudets underskrift och sanningsförsäkran? (Ja/Nej svar) Utskrivet: :29 Sida 4 av 22 Refnr.: 10237

5 Kravgräns Ja Nej Kontaktuppgifter SKI kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor och skicka tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för Anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet Visma TendSign. Kontakt kan ske genom e-post, telefon och frågeoch svarsfunktionen i upphandlingssystemet Visma TendSign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som ansvarar för anbudet är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter som anges när registrering sker i upphandlingssystemet Visma TendSign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Kontrollera gärna att det är konsekvent korrekt företagsnamn (firma) och korrekt organisationsnummer på samtliga ställen där uppgifter ska registreras. Ange Anbudsgivarens företagsnamn: (Fritextsvar) Ange Anbudsgivarens organisationsnummer: (Fritextsvar) Ange Anbudsgivarens kontaktperson i Ramavtalsfrågor: (Fritextsvar) Övriga kontaktuppgifter SKI önskar att Anbudsgivaren anger kontaktuppgifter för miljöansvarig, avtalsansvarig, ordermottagare samt avtalscontroller (ansvarig för betalning av den administrativa ersättningen) i syfte att underlätta för eventuell kommande ramavtalssignering. Miljöansvarig - Kontaktperson (Fritextsvar) Miljöansvarig - e-post (Fritextsvar) Miljöansvarig - Telefon (Fritextsvar) Avtalsansvarig - Kontaktperson (Fritextsvar) Avtalsansvarig - e-post (Fritextsvar) Avtalsansvarig - Telefon (Fritextsvar) Ordermottagare - Kontaktperson (Fritextsvar) Ordermottagare - e-post (Fritextsvar) Ordermottagare - telefon (Fritextsvar) Avtalscontroller - Kontaktperson (Fritextsvar) Avtalscontroller - e-post (Fritextsvar) Avtalscontroller - telefon (Fritextsvar) Sista anbudsdag Anbud ska lämnas senast Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med Utskrivet: :29 Sida 5 av 22 Refnr.: 10237

6 Accepteras det obligatoriska kravet på anbudets giltighet? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Ersättning för upprättande av anbud Ersättning utgår inte för upprättande av anbud Anbudsöppning Vid anbudsöppning får inte Anbudsgivaren delta men däremot kan Anbudsgivaren begära att en representant från Stockholms Handelskammare, på Anbudsgivarens bekostnad, deltar vid öppnandet. Anbudsöppning sker första vardag efter anbudstidens utgång, kl 10.00, på SKL Kommentus Inköpscentral AB, Hornsgatan 15, Stockholm Behandling av personuppgifter Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-post adress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e-postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av Ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna Ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på Ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB, Hornsgatan 15, Stockholm Sekretess SKI omfattas inte av offentlighetsprincipen. SKI lämnar därför, som huvudregel, inte ut anbud eller anbudsansökningar. Detta gäller även efter att tilldelningsbeslut har fattats. SKI förbehåller sig emellertid rätten att lämna ut handlingar för det fall domstol, tillsynsmyndighet eller annan myndighet så begär, eller om det i övrigt krävs för ett effektivt bedrivande av SKI:s verksamhet. Anbudsgivare som önskar att vissa uppgifter inte ska lämnas ut till annan, bör i anbudet precisera vilka uppgifter i anbudet sekretess begärs för, och beskriva på vilket sätt det kan innebära skada för Anbudsgivaren om uppgifterna lämnas ut. SKI vill dock betona att i samband med att tilldelningsbeslutet distribueras kan vissa uppgifter ur anbudet som är relaterade till tilldelningskriterierna komma att offentliggöras (t.ex. vissa prisuppgifter). Om sekretess inte begärs - svara NEJ i Fritextrutan nedan eller lämna rutan helt tom. Om sekretess begärs - svara JA i det första fritextfältet nedan. Precisera sedan för vilka delar av anbudet som sekretess begärs och beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut i det andra fritextfältet nedan. Utskrivet: :29 Sida 6 av 22 Refnr.: 10237

7 Begär Anbudsgivaren sekretess? (Ja/Nej svar) Ja Nej Om sekretess begärs, precisera för vilka delar av anbudet som sekretess begärs samt beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgiften lämnas ut. (Fritextsvar) Publicering av avtalsdokument Ramavtal med prisbilagor, uppgift om kontaktpersoner med mera kommer att publiceras på Internet (SKI:s avtalsdatabas och SKI:s webbplats). Samma information kommer att finnas tillgänglig för alla UM/UE. Anbudsgivare ska acceptera att avtalspriser och kontaktpersoner m.m. publiceras på Internet. Accepterar Anbudsgivaren det obligatoriska kravet på publicering? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Tilldelningsbeslut Efter genomförd upphandling fattar SKI tilldelningsbeslut. Detta kommer att skickas ut med e-post till den e-postadress som registrerats i TendSign i samband med anbudslämningen. Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept i rättslig mening. Bindande ramavtal uppkommer först vid undertecknandet av ramavtalet och efter det att tio (10) dagar förflutit från det att tilldelningsbeslutet skickades ut Ramavtal Ramavtal kommer att baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag med bilagor. Ramavtalet innehåller detaljerade villkor avseende SKI:s administrativa ersättning. Ersättningen till SKI avser genomförande av upphandlingen samt avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, administrativ service, information m.m. Administrativ ersättning utgår med 2,0 % av den fakturerade summan exklusive mervärdesskatt. Ersättningen ska utbetalas månadsvis om inte parterna överenskommer om annan period och baseras på Ramavtalsleverantörens försäljning på Ramavtalet. Ramavtal tecknas utifrån de geografiska anbudsområden som upphandlingen är indelad i. Minst tre (3) Anbudsgivare för varje geografiskt anbudsområde kommer att antas under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal anbud som uppfyller alla krav. Bindande Ramavtal avseende denna upphandling sluts mellan SKI och antagna Anbudsgivare. För avrop tillämpas rangordning. Anbudsgivare ska acceptera innehåller i bilaga 04, Mall Ramavtal - Entrémattor Accepterar Anbudsgivaren villkoren i bilaga 04, Mall Ramavtal - Entrémattor 2014? (Ja/Nej svar) Utskrivet: :29 Sida 7 av 22 Refnr.: 10237

8 Kravgräns Ja Nej 1.4. Redovisning av priser Offererade priser ska anges i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdesskatt och inkludera alla eventuella tillkommande kostnader för konsultation, försäkringar, miljöavgifter, transport mm. Inga separata tilläggsavgifter kommer att godtas. Priser ska lämnas på samtliga produkter/service i bilaga 03, Prismatris. Detta är ett obligatoriskt krav och utebliven prisredovisning medför att anbudet förkastas då anbudet ej kan utvärderas. I prismatrisen har det inom de fem (5) olika produktområden som avses viktats en uppskattad volym alt. servicefrekvens. Likaså har viktning gjorts mellan respektive produktområde. Ex. skrapmatta inkl. montering i 12 mm tjocklek motsvarar 5% av hela volymen skrapmattor. Produktområdet skrapmattor motsvarar i sin tur totalt 5% av totala volymen av samtliga produktområden. Följande priser efterfrågas inom respektive produkt- och tjänsteområde; 1.) Köp av skrapmatta, inkl montering, pris/m2 för skrapmattor i tjocklek; 12 mm, 16 mm, 20 mm och 25 mm. 2.) Hyra av entrématta inkl tvätt- och utbytesservice etc., pris/m2 per utbytesperiod 1 gång per vecka, varannan vecka, var tredje vecka och var fjärde vecka. 3.) Köp av matta inklusive logotyp i valfria färger, pris/m2 4.) Köp av entrématta, pris/m2 5.) Tvätt- och utbytesservice för entrématta med eller utan logotyp, pris/m2 per utbytesperiod 1 gång per vecka, varannan vecka, var tredje vecka och var fjärde vecka. Prisuppgift på samtliga fem (5) produktområden ska lämnas i de fält som är gulmarkerade. Totalpriset, i det grönmarkerade fältet, blir Anbudsgivarens utvärderingspris som jämförs med andra Anbudsgivares pris i samma geografiska anbudsområde. Anbudsgivare ska i prismatrisen ange vilket geografiskt eller vilka geografiska anbudsområde som prisbilagan avser. Anbudsgivare ska reproducera prisbilagan i erforderligt antal. Till anbudet ska bifogas en ifylld prismatris per geografiskt anbudsområde som Leverantören lämnar anbud på. Uppfylls de obligatoriska kraven avseende en ifylld prisbilaga, bilaga 03, Prismatris, per angivet geografiskt anbudsområde? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Prisbilaga bifogad (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej 1.5. Kvalificering och utvärdering Stegvis prövning Samtliga anbud kvalificeras, prövas och utvärderas enligt nedan beskrivna steg. Utskrivet: :29 Sida 8 av 22 Refnr.: 10237

9 Steg 1 - Kvalificering Vid det första steget prövas om anbudet är korrekt inlämnat samt om anbudet uppfyller förfrågningsunderlagets administrativa krav. Anbud som är korrekt inlämnade och kompletta genomgår därefter en prövning om Anbudsgivaren uppfyller ställda krav avseende anbudsgivande företag, dvs. krav på Leverantören. De anbud som uppfyllt kraven ovan går vidare till steg två, övriga anbud förkastas Steg 3 - Antagande av anbud De anbudsgivare som har lägst utvärderingspris per geografiskt anbudsområde, blir antagna som Ramavtalsleverantörer för det området. Vid lika pris kommer lottning att företas Steg 2 - Övriga krav Vid det andra steget prövas om anbudet uppfyller övriga krav utöver kvalificeringskraven, dvs. krav kopplade till upphandlingsföremålet. De anbud som uppfyllt kraven ovan går vidare till steg tre, övriga anbud förkastas Bilagor Samtliga bilagor Bilaga 01, Avropsberättigade parter Bilaga 02, Anbudets underskrift och sanningsförsäkran Bilaga 03, Prismatris Bilaga 04, Mall Ramavtal - Entrémattor 2014 Bilaga 05, Mall Avropsavtal - Entrémattor 2014 Bilaga 06, Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för tvätt- och textilservice Bilaga 07, ALOS 05 Utskrivet: :29 Sida 9 av 22 Refnr.: 10237

10 2. Krav på Leverantören 2.1. Grunder för uteslutning Uteslutning av anbudsgivare Uteslutning enligt 10 kap. 1 LOU Enligt 10 kap. 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en anbudsgivare från att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att anbudsgivare enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar; 1. sådan brottslighet som innefattar deltagande i en kriminell organisation, 2. bestickning, 3. bedrägeri eller 4. penningtvätt. Är anbudsgivaren en juridisk person, ska anbudsgivaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Om en anbudsgivare anlitar underleverantörer ansvarar anbudsgivaren för att underleverantörerna är fri från hinder enligt 10 kap. 1 LOU. Underleverantör som ej uppfyller kraven utesluts från anbudsgivarens anbud. Bekräftelse på att Anbudsgivare och underleverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap. 1 LOU. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Uteslutning enligt 10 kap. 2 LOU Enligt 10 kap. 2 LOU får en anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 kap eller 11 kap. Är anbudsgivaren en juridisk person, får anbudsgivaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4. Om en anbudsgivare använder underleverantörer så ska denne ansvara för att underleverantörerna är fri från hinder enligt 10 kap. 2 LOU. Underleverantör som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud. Utskrivet: :29 Sida 10 av 22 Refnr.: 10237

11 Bekräftelse på att Anbudsgivare och underleverantör är fri från hinder att delta i upphandlingen jämlikt 10 kap. 2 LOU. (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter Anbudsgivaren ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Denna skyldighet omfattar även eventuella underleverantörer. Anbudsgivaren ska vara registrerad för mervärdesskatt. Som en del av leverantörsprövningen kommer SKI att kontrollera att Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer uppfyller lagenligt ställda krav avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Kontrollen görs hos Skatteverket. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. För utländska Anbudsgivare uppfylls kravet genom bevis som visar att det utländska företaget inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet. För Anbudsgivare som åberopar utländsk underleverantör uppfylls kravet genom bevis som visar att det utländska företaget inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och/eller skatter i det egna landet. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud, vilket kan få konsekvenser för anbudet i dess helhet. Uppfyller Anbudsgivaren och ev. underleverantörer krav avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter? Uppfylls kravet på registrering för mervärdesskatt och F-skatt? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Krav på ekonomisk ställning och finansiell stabilitet Finansiell ställning och ekonomisk stabilitet Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. Underlag för bedömningen av leverantörens ekonomiska stabilitet och finansiella ställning är utdrag ur affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafes register. SKI kommer att inhämta utdrag från Creditsafe. Utdraget ska visa att Anbudsgivaren minst är "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala vilket motsvarar lägst riskklass 3 hos UC, lägst rating A hos Soliditet. Ratingintervall och beskrivning enligt CreditSafe Mycket god kreditvärdighet God kreditvärdighet Kreditvärdig Kredit mot säkerhet 0-14 Kredit avrådes Nivå 40 i Credit Safe betyder kreditvärdig. På övergripande nivå granskas vid rating 40 i Creditsafe att det föreligger en komplett styrelse, att det inte föreligger Utskrivet: :29 Sida 11 av 22 Refnr.: 10237

12 betalningsanmärkningar av betydande art och att den juridiska personen löpande klarar att betala fakturor/andra omkostnader vartefter de förfaller till betalning, det vill säga har god betalningsförmåga. Om lägre riskklassificering än kreditvärdig påvisas ska Anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet om a) och/eller b) nedan är uppfyllda. a) Anbudsgivaren på begäran inlämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att Anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet. b) Garanti lämnas på begäran gällande Anbudsgivarens ekonomiska stabilitet av moderbolag eller annan garant. Sådant intyg ska vara undertecknat av moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande vis redovisas och uppfyllas av denne (garanten). Garanten ska minst vara "kreditvärdig" enligt Creditsafes femgradiga skala. Anbudsgivare som inte är juridiska personer, nystartade företag eller som av annan anledning inte kan erhålla rating genom Creditsafe uppfyller kravet på ekonomisk stabilitet genom bevis som kan utgöras av senaste resultaträkning, revisorsintyg eller annan ekonomisk redovisning som visar att kravet på kreditvärdig är uppfyllt. Uppfylls kravet ekonomisk stabilitet för Anbudsgivaren genom "kreditvärdighet" enligt Creditsafe? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Om Anbudsgivaren vet att kravet på riskkvalificering ej uppfylls, alternativt att klassificering saknas, lämnas en förklaring i fält nedan alternativt att intyg enligt ovan har skannats och bifogas anbudet. (Fritextsvar) Juridisk ställning Bolagsregistrering Anbudsgivaren ska bedriva näringsverksamhet och ska uppfylla lagenligt ställda krav på registrering i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller för Anbudsgivaren och som förs i det land där Anbudsgivarens verksamhet är etablerad. Denna skyldighet omfattar även underleverantörer. SKI kommer att kontrollera Anbudsgivarens bolagsregistrering genom att inhämta uppgifter från affärs- och kreditupplysningsföretaget Creditsafe. I det fall det inte är möjligt för SKI att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när SKI så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. För utländska Anbudsgivare uppfylls kravet genom bevis som visar att det utländska företaget inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet. För Anbudsgivare som åberopar utländsk underleverantör uppfylls kravet genom bevis som visar att det utländska företaget är registrerat i aktiebolags-eller handelsbolagsregister eller liknande register som gäller i det egna landet. Underleverantörer som ej uppfyller kraven utesluts från Anbudsgivarens anbud, vilket kan får konsekvenser för anbudet i dess helhet. Utskrivet: :29 Sida 12 av 22 Refnr.: 10237

13 Uppfyller Anbudsgivaren det obligatoriska kravet på registrering i aktiebolags-, handelsbolags- eller liknande register för mervärdesskatt samt kravet på F-skattebevis? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Underleverantör Underleverantör Anbudsgivare får tillgodoräkna sig kapacitet från underleverantör/underleverantörer för att uppfylla kraven i denna upphandling. Anbudsgivare ska ansvara för underleverantörens arbete som för eget arbete. Med underleverantörer avses sådan leverantör som träder i Ramavtalsleverantörens ställe för att utföra hela eller delar av uppdraget/leveransen och inte de leverantörer som levererar diverse varor och tjänster till ramavtalsleverantören. Observera att annat bolag som ingår i samma koncern, t.ex. moderbolag/dotterbolag, i denna upphandling är att betrakta som underleverantör till Ramavtalsleverantören om bolagen har olika organisationsnummer. Underleverantörer har dock ingen möjlighet att ta emot avrop eller att ha en direkt avtalsrelation med UM/UE. En underleverantör som inte uppfyller krav i förfrågningsunderlaget, som även omfattar underleverantörer, kommer inte att godkännas som underleverantör. Detta kan få konsekvenser för anbudet i sin helhet. Om Anbudsgivare anlitar underleverantör/underleverantörer, ska dessa/de anges med namn och organisationsnummer. Anbudsgivare ska nedan även ange vilka produkter/tjänster som underleverantören svarar för. Anlitar Anbudsgivare underleverantör? (Ja/Nej svar) Ja Nej Ange namn och organisationsnummer på underleverantör/underleverantörer: (Fritextsvar) Ange för vilka produkter/tjänster underleverantör kommer att anlitas (Fritextsvar) Leverantörs deltagande som underleverantör Anbudsgivaren får inte ange underleverantör som också är anbudsgivare i denna upphandling. Om underleverantören befinns vara anbudsgivare i upphandlingen kommer underleverantören att strykas från anbudsgivarens anbud. Leverantörs deltagande som underleverantör: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (Ja/Nej svar) Kravgräns Ja Nej Anbudsgivarens kvalitetsarbete Hantering av reklamationer m.m. Det är viktigt att Anbudsgivaren löpande arbetar för att förbättra och utveckla sin verksamhet med målsättningen att tillhandahålla en hög kvalitet på produkterna och Utskrivet: :29 Sida 13 av 22 Refnr.: 10237

Bevakning och larmtjänster 2012

Bevakning och larmtjänster 2012 Förfrågningsunderlag 2012-09-21 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Bevakning och larmtjänster 2012 Fredrik Björnström 10153 Sista anbudsdag: 2012-10-31 17:00 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-01 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Resebyråtjänster 2011-2 Frida Haag 10209 Sista anbudsdag: 2012-10-31 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter

1. Elenergi 2013 - administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-02-29 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Elenergi 2013 Jan Jäderberg 10173 Sista anbudsdag: 2012-04-13 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2013-10-18. SKL Kommentus Inköpscentral AB Städredskap och rengöringsmedel 2012

2013-10-18. SKL Kommentus Inköpscentral AB Städredskap och rengöringsmedel 2012 Förfrågningsunderlag 2013-10-18 Upphandlande organisation Upphandling Städredskap och rengöringsmedel 2012 Sten Algotson 10122 Sista anbudsdag: 2012-03-28 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten

1. Upphandlingsföreskrifter och information om verksamheten Förfrågningsunderlag 2012-04-02 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Öppenvårdsverksamhet Skåne, Halland, Kronoberg 2012 Frida Haag 10164 Sista anbudsdag: 2012-05-14 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-03-24 1 (16) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6 Område 1 Syd

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6 Område 1 Syd Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-29 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6, Område 1 Syd Ola Andersson 3.2.2-2014-42317 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30

Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Upphandling av tillfälliga skollokaler för Brageskolan, Orren 30 Förfrågningsunderlag Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun Granskad av: Johan Ejbe, Danderyds kommun Förfrågningsunderlag 2 (10) Upphandlingen

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer