Bladet. Vårt bokslut... Brage 7. Ombyggnad av Gamla Sparbankshuset. l l. t : e h. i n n. Maj 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bladet. Vårt bokslut... Brage 7. Ombyggnad av Gamla Sparbankshuset. l l. t : e h. i n n. Maj 2004"

Transkript

1 B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2004 Vårt bokslut... Brage 7 Ombyggnad av Gamla Sparbankshuset Ombyggnationen pågår för fullt och vi har en otrolig efterfrågan på de lägenheter som blir i huset. Vi har över 100 sökande till de 11 lägenheterna. Lägenheterna i huset har renoverats så att 30-tals känslan är kvar i fastigheten, och i flera av lägenheterna finns det öppen spis (som det går att elda i). Fördelning av lägenheterna sker under april och inflyttning blir den 15 augusti. Kontorslokalen på bottenvåningen kommer att hyras av Tekis, ett konsultbolag inom data.... över räkenskaperna för år 2003 är klart, siffrorna kommenteras på annan plats i tidningen. I årets tryckta upplaga av årsredovisningen sätter vi fokus på att bo och verka i Sportstaden Köping, som vi är mycket stolta över att göra. Vi har ett värdefullt samarbete med de flesta av ortens sportföreningar och hyr även ut bostäder till flera av föreningarnas aktiva medlemmar, både organiserat via Pingisgymnasiet uppe på Östanås, och enstaka lägenheter till Sportklubbarna. Via vårt populära Bokort kan våra hyresgäster i många fall gå in gratis på sportevenemang. Vi jobbar på bred front att sätta Köping på kartan, tillsammans med kollegor från KAK-kommunerna genomförs även i år den kända kampanjen Bo i KAK. Årets upplägg blir något annorlunda än tidigare år, vi kommer inte att finnas på centralen utan satsar i stället på marknadsföring via stora tidningar som Expressen och Metro. I samarbete med Tillväxtbanken Västra Mälardalen kommer ytterligare fokus att sättas på vår region, allt för att ytterligare öka inflyttningen, framförallt till vår kommun. Vi har den senaste månaden märkt av en ökad efterfrågan på våra lägenheter, något vi ser som ett trendbrott. Inom Kommunen har man också märkt att inflyttningen ökat. Vi skall göra allt vi kan för att det skall hålla i sig! Anders Nordqvist, VD Köpings Bostads AB U r i n n e h å l l Årsredovisning 2003 Nytt telefonsystem Eget stuk på lägenheten Förnyelse Nygård e t : >> >> >> >>

2 BoBladet Maj Årsredovisning 2003 Årets årsredovisning finns nu färdig, vill Du ha ett exemplar, ring eller maila oss så ordnar vi det Våra siffror för bokslutsåret 2003 ser för läsaren mycket dystra ut, vi visar ett negativt resultat på 11 mkr. Anledningen är det förändringsarbete som pågår inom kv Nygård. Området stod 1970 färdigbyggt med 806 lägenheter. En förväntad befolkningsökning uteblev som bekant och tomma lägenheter har sedan dess tyngt vår ekonomi. På senare år har ett flertal projekt genomförts för att få ner antalet tomma lägenheter, men trots det var andelen outhyrda lägenheter inom området vid 2003-års början nära 20% av beståndet på Nygård. Mot denna bakgrund beslutade fullmäktige i mars 2003 att ge klartecken för en kraftfull förnyelse. Årets resultat har påverkats med kostnader på 17 mkr som kan hänföras till förändringsarbetet. Nettoresultat utan kostnaderna för förändringen uppgick till +6 mkr, vi har mot budget hållit kostnadsramarna på ett bra sätt. Den största besparingen ligger på räntesidan, den låga räntenivån har gjort att räntan mellan år 2002 och 2003 är 2,3 mkr lägre i år. Om våra antaganden om framtida ränteutveckling, inflation och hyresförluster går i uppfyllelse kommer vår lönsamhet dock snabbt att förbättras och redan 2004 räknar vi med att visa en mindre vinst. Var går pengarna? Diagrammet nedan visar hur våra kostnader fördelar sig år 2003: Andel av total kostnad 2003, exkl omdaningskostnad på Nygård 22% 12% 4% 4% 22% 15% 2% 13% 6% Underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Administration Räntor Sopor, el, va,värme Reparationer Fastighetsskötsel Övrigt Har Du en hyra på 4000 kr, går alltså nästan 900 kr till vardera räntor och taxebundna kostnader (el, sopor och värme) och till underhåll, avskrivningar och fastighetsskötsel går 500 kr vardera.

3 3 KBAB uthyrning Nya telefonsystemet Badrumsrenoveringar Som vi tidigare informerat om har vi till vår uthyrning bytt telefonsystem. Den som ringer vår uthyrningsavdelning, möts idag alltid av en intelligent telefonsvarare, där man har möjlighet att dels få en tid när man från uthyrningen ringer upp, dels kan man prata in ett meddelande till oss så att vi kan förbereda ärendet innan vi ringer. Boka höga huset. Telefontid! Renoveringarna på Furuvägen 6 startas i slutet av april och pågår fram till vecka 26. Totalt omfattas 45 lägenheter i det 9 våningar Möjlighet finns också att ändra utringningstid om tiden man fått passar illa. Det finns också möjlighet att via vår hemsida, gå in och boka telefontid. Då finns också möjlighet att skriva meddelande till oss. Viktigt att poängtera är dock att det bara är ärenden som gäller uthyrning och uppsägningar som hanteras på uthyrningsavdelningen. Alla andra boendefrågor, såsom felanmälningar, störningsärenden och övrigt som rör det dagliga boendet hanteras av husvärdarna, telefonnr finns uppsatta i trappuppgångarna och på den kylskåpsmagnet som vi tidigare delat ut. Grilla på balkongen? Helt OK om man använder en elgrill. Kolgrillarna osar för mycket. Hoppas att det blir mycket grillväder i år... Balkongrenoveringar Renoveringsarbetet inom fastigheten på Torggatan 1 inleds under juni månad. Telefonnummer till Securitas är Hit ringer du vid akuta fel eller störningsärenden på kvällar och helger.

4 BoBladet Maj Sätta eget stuk på lägenheten får man det? Visst får man själv göra om i lägenheten, många väljer t ex att använda fondpengarna till att köpa material och för att spara pengar, själva göra arbetet. Fonden fungerar så att det varje år avsätts till Din lägenhet en summa pengar, en fond. Summan som avsätts varierar för olika lägenhetsstorlekar, och den varierar dessutom år från år eftersom priserna justeras. De pengar som finns i fonden kan nyttjas av lägenhetsinnehavaren att rusta lägenheten för. Varje år skickar vi ut ett beställningserbjudande, tillsammans med ett kontoutdrag som visar vad Du kan disponera för Din lägenhet. Du kan då beställa vad Du vill ha utfört, eller fixa själv. Väljer Du att fixa själv spar Du pengar så att fonden räcker till fler utrymmen. Väljer Du att själv utföra underhållet, kan Du få anvisning om var Du kan köpa materialet för att ta del av KBAB s rabatter. Kontakta Din husvärd eller områdeskontoret för mer information. Generellt gäller att man kan utforma lägenheten efter eget tycke och smak vad gäller tapetsering och målning. Vi vill att arbetet skall vara utfört på ett fackmannamässigt sätt. Man får heller inte avvika från normen, t ex inga svarta innertak. Vi har märkt en ökning av att man målar på befintliga tapeter, helt OK om man maskerar ordenligt och inte rollar ut på golv och tak. Vill Du använda medel från fonden, anmäl till oss efter utfört arbete så besiktar vi och vid godkännande av arbetet får Du mot uppvisande av kvitton ersättning för Dina utlägg genom lägenhetsfonden. Vi ber alla att observera att kyl, sval, frys och spis inte ingår i Fonden, utan byts när enheterna är trasiga och inte är lönsamma att reparera. Undantaget är också alla våtutrymmen, som är känsliga för fukt- och läckageproblem. I dessa utrymmen står KBAB för underhållet. Även golv är undantagna där underhåll sker med jämna intervall.

5 5 Förnyelse Nygård Rivningsarbetena är nu avslutade och rivningsentreprenören med sina stora specialmaskiner har lämnat arbetsplatsen. Arbeten som att putsa de nya gavelfasaderna kvarstår. Arbeten påbörjas snart med att lägga plåt på de enplanshus som blivit kvar när de tre översta våningarna har plockats bort. Anledning till att bottenplan sparats är att i det ena huset finns ett bra fungerande gruppboende för fem personer. I det andra huset har särskolan/träningsskolan lokaler. Arbetena beräknas att vara färdiga efter industrisemestern. Vi kommer att bjuda in till Invigningsfest när området är färdigt, någon gång under sensommaren hösten Tävling! För tredje året i rad genomför vi nu årets balkongtävling! Var med och utse årets finaste balkong eller uteplats! Vårt enda krav är att balkongen/utelplatsen skall finnas i något av våra hus. Vi vill ha in svar före den 15 augusti Vinnaren meddelas i kommande Boblad.

6 BoBladet Maj Felsortering av avfallet ökar! Felsortering av hushållsavfall inom flera av våra bostadsområden har ökat markant. Vi hittar kompost där papper skall vara. Vi hittar plåt, plast, glas och annat där kompost ska vara. Det ligger brännbara hushållssopor, elektronikskrot och allt möjligt annat där deponimassor skall läggas. Osv osv... Hushållsopor är en resurs som skall tillbaka i kretsloppet och som skall läggas där det hör hemma. Felsorteringen innebär att vi för det första får betala straffavgifter för varje enskild felsortering, som i slutändan måste betalas av hyresgäster i form av höjda hyror. Att felsortera är dyrt. Dessutom är det straffbart. Dessa pengar vore bättre att lägga på underhåll av fastigheterna, som fräschare tvättstugor, finare trapphus, snyggare gårdar etc... För det andra så påverkar detta vår miljö. Detta får vi också betala. Kanske inte nu! Men med all säkerhet i framtiden. Frågan är när och vad det kostar? Det som göms i snö På uppmaning från våra fastighetsskötare kommer här en påminnelse om att vi alla måste hjälpas åt för att hålla gräsmattorna fria från hundbajs. Vi har märkt en markant ökning av nedsmutsning denna vår jämfört med tidigare år. Vi ber att alla hundägare skall plocka upp efter bästa vännen och sedan slänga detta i tunnor avsedda för hundbajs. Arvet till våra barn eller barnbarn borde vara annat än miljöförstöring. Kommer de att kunna bada i våra sjöar? Kommer de att kunna dricka kranvatten? Kommer de att kunna se solen bakom avgasmolnen? Naturen har inget förbarmande för vårt slarv och nonchalans. Först när det sista trädet huggits ned, -först när den sista floden har blivit förgiftad, -först när den sista fisken har fångats, först då kommer vi att upptäcka att pengar inte går att äta (Indianprofetia 1700-talet) Om någon ser att en hundägare inte plockar upp efter sig, be dem vänligen att göra detta, uppmanar Carina Bergqvist-Pettersson, som arbetar som fastighetsskötare uppe på Öst. Det gäller ju lekmiljö för våra barn bland annat!

7 7 Nyanställda datatekniker Den 1 juli 2003 förstärktes Köpings Kabel-TV AB s organisation med 3 st kvalificerade datatekniker. Anledningen till förstärkningen var att det kommunalägda bolaget KD- Teknik stod inför avveckling, och Köpings Kabel-TV s kundstock har under de senaste åren ökat betydligt, främst beroende på alla våra Internetkunder. Vi hade tidigare svårt att hinna med och hjälpa alla våra kunder på det sätt vi önskade. Vi har nu möjlighet att i egen regi lämna kvalificerad hjälp till de kunder som har problem. Vi kommer också att arbeta mer i egen regi med nyinstallationer m m. Från vänster: Ulf Karlsson, Marcus Molinder och Patrik Skoglund. En festlig kycklingrätt för alla kalas under våren Ostkyckling i örtagården 4 portioner receptet kommer från Arla-köket 8 kycklinglår eller 4 kycklingfiléer 2 paprikor 1 knippa salladslök 1 fänkål 2 1/2 dl Kelda mellangrädde 1 msk konc kycklingfond 1 pressad vitlöksklyfta 1/2 dl färska örter, t ex timjan, basilika 2 msk smält smör 1 tsk salt 1 krm svartpeppar 2 dl Kvibille riven ädel Gör så här: Sätt ugnen på 225. Kärna ur och strimla paprikorna. Skär salladslöken i bitar och fänkålen i tunna skivor. Lägg grönsakerna i en ugnssäker form. Blanda grädde, fond, vitlök, grovhackade örter och häll över grönsakerna. Lägg på kycklingen. Pensla med smör och krydda med salt och peppar. Stek i mitten av ugnen ca 20 min. Ta ut och strö osten över kycklingen. Stek ytterligare ca 10 min. Servera med kokt delikatesspotatis. Garnera gärna med färska örtkryddor. Äts med fördel ute på balkongen!

8 B Bladet Inom samtliga våra lägenheter finns som bekant möjlighet till uppkoppling via kabel-tv-nätet. En snabb uppkoppling som inte blockerar telefonlinjen. Från den 1 april 2004 ökar vi valmöjligheten på våra tjänster och kan nu erbjuda hastigheter som passar både sällan-surfaren och den extreme 256 kbit/s Internet - uppkoppling KTV KABEL Anslutningsavgift: 980 kr. Modem ingår. Bindningstid: 3 månader. 195:- 185:- 512 kbit/s surfaren. Under april erbjuder vi även en tjänst som främst riktar sig gentemot landsbygden, där vi idag inte har möjlighet att leverera kabel-tv, nämligen Internet via ADSL. Då används de befintliga telefonledningarna, men utan att linjen är upptagen när man surfar. Priser för våra olika tjänster framgår nedan. KTV ADSL Anslutningsavgift: 650 kr. Kostnad för modem tillkommer. Bindningstid: 3 månader. För ADSL krävs nätabonnemang hos Telia. KTV ADSL KTV KABEL KTV ADSL 248:- KTV KABEL 240:- 2,5 Mbit/s KTV ADSL 425:- KTV KABEL 400:- f o I n f Postadress: Box 13, Köping Besöksadress: Nibblesbackevägen 19 Mail: Internet: Öppet: Måndag Tisdag fredag Telefon: Telefax: Felanmälan: Felanmälan hanteras av Din Husvärd, likaså ordningsoch skötselfrågor. Telefonnummer finns anslaget i trappuppgången. Vid akuta fel: Kvällar och helger (gäller även kabel-tv), kontakta Securitas på telefon r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B BoBladet Redaktion: Carina Tikkanen Maria Eriksson Meg Laurén Krister Jansson Anders D Nilsson Lars Engström Robert Larsson Lena Ekman Ansvarig utgivare: Anders Nordqvist Layout: Maria Eriksson

Bladet. 85 år! KBAB. Välkommen... l l. e t. n e. Juli 2002. Gamla Sparbankshuset. Centrumgruppen. Sommarcampen. Renoveringar. Tävling.

Bladet. 85 år! KBAB. Välkommen... l l. e t. n e. Juli 2002. Gamla Sparbankshuset. Centrumgruppen. Sommarcampen. Renoveringar. Tävling. B Info från Köpings Bostads AB Bladet Juli 2002 Välkommen......att dela det första numret av den nygamla tidningen BoBladet med oss! BoBladet är tänkt att vara en informationstidning från oss inom KBAB

Läs mer

Bladet. Hösten rycker... Balkongtävling. l l. t : e h. i n n. r U Köpingsmässan 2004. Sep 2004

Bladet. Hösten rycker... Balkongtävling. l l. t : e h. i n n. r U Köpingsmässan 2004. Sep 2004 B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Sep 2004 Hösten rycker... Balkongtävling Vi har nu glädjen att presentera den prestigefyllda titeln som årets finaste balkong inom KBAB: Elvy Karlsten

Läs mer

BLADET VD N HAR ORDET. Hyresgästenkät. Bokortet 2011. Kunden i folus. Radonmätningar. från Köpings Bostads AB December 2010. Trevlig läsning!

BLADET VD N HAR ORDET. Hyresgästenkät. Bokortet 2011. Kunden i folus. Radonmätningar. från Köpings Bostads AB December 2010. Trevlig läsning! B Information BLADET från Köpings Bostads AB December 2010 VD N HAR ORDET Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss genom att besvara kundenkäten som skickades ut i våras! Enkäten

Läs mer

Bladet. Kortet gäller i följande butiker: Tillsammans med kortet kommer en broschyr att bifogas som talar om vilka rabatter som lämnas.

Bladet. Kortet gäller i följande butiker: Tillsammans med kortet kommer en broschyr att bifogas som talar om vilka rabatter som lämnas. B Info från Köpings Bostads AB Bladet Mars 2003 Det 86:e året... Det nya förmånskortet 22021...inom Köpings Bostads AB har rivstartat med flera stora aktiviteter och projekt såsom ny hyressättning av våra

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Värdens nyheter. Snyggare. Ställ dig i kö Suget efter. felanmäla dygnet runt. och tryggare med trapphusmöten sidan 5

Värdens nyheter. Snyggare. Ställ dig i kö Suget efter. felanmäla dygnet runt. och tryggare med trapphusmöten sidan 5 Värdens nyheter En tidning utgiven av Nynäshamnsbostäder 2007 Snyggare och tryggare med trapphusmöten sidan 5 Nu går det att felanmäla dygnet runt sidan 7 Ställ dig i kö Suget efter ökar lägenheter sidan

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB NR 1 2011 blomrabatt sidan 7 Hit går hyran sidan 5 hyresrabatt sidan 8 Nya skolan på Mölle sidan 10 1 informationstidning från Falkenbergs Bostads AB OM FABONYTT INNEHÅLL 2 Thomas har ordet 3 Kall byggstart

Läs mer

Nu bygger vi 52 nya lägenheter!

Nu bygger vi 52 nya lägenheter! BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 2 2012 www.ludvikahem.se Midsommar i Ludvika! Nog är väl midsommar en av de finaste av alla våra svenska högtider? När midsommarstången är lövad

Läs mer

02-2012. Sawanee har receptet på framgång. Britsen byter ansikte. Äntligen sommar!

02-2012. Sawanee har receptet på framgång. Britsen byter ansikte. Äntligen sommar! # 02-2012 Nyheter och möjligheter för Kopparstadens hyresgäster Äntligen sommar! Grilla på balkongen? Släppa ut katten? Vad bör man tänka på i sommartider? Vi ger tips för en trevligare sommar. SIDAN 5

Läs mer

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader

Större & starkare. Berit lämnar över. driftavdelning. Madeleine är ny husvärd. Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2013 www.ludvikahem.se Var med och tävla om vackraste utemiljön! Undvik extrakostnader Större & starkare driftavdelning sidan 4 Betala hyran

Läs mer

MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3

MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3 Dörrposten SOMMAR 2015 NYHETER, TIPS & IDÉER FRÅN VÄNERSBORGSBOSTÄDER Njut av sommaren! MED EN SMAKFULL PICKNICK-KORG - SIDAN 3 NYA BOSTÄDER PÅ GÅNG I CENTRUM 4-5 FÖRRÅDSBEHOV? VI HAR LÖSNINGEN 9 NU ÖKAR

Läs mer

Anita nöjd med nya badrummet Sidorna 4 5. i Östersund. Nu förbättrar vi i alla områden Sidan 3. Stort intresse för Fagerskrapan Sidan 6

Anita nöjd med nya badrummet Sidorna 4 5. i Östersund. Nu förbättrar vi i alla områden Sidan 3. Stort intresse för Fagerskrapan Sidan 6 i Östersund En tidning från din hyresvärd Nr 1 2014 Nu förbättrar vi i alla områden Sidan 3 Stort intresse för Fagerskrapan Sidan 6 Så fungerar vår felanmälan Sidan 7 Anita nöjd med nya badrummet Sidorna

Läs mer

Janne nöjd med sitt uppfräschade hem Sidorna 4 5

Janne nöjd med sitt uppfräschade hem Sidorna 4 5 i Östersund En tidning från din hyresvärd Nr 3 2013 Förhandling för förbättrat underhåll Sidan 3 Nu börjar höghuset ta form Sidan 6 Klokt att investera i en hemförsäkring Sidan 8 Janne nöjd med sitt uppfräschade

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer

DÖRRPOSTEN. God Jul och Gott Nytt År. PS. Glöm inte blåsa ut ljusen!

DÖRRPOSTEN. God Jul och Gott Nytt År. PS. Glöm inte blåsa ut ljusen! DÖRRPOSTEN God Jul och Gott Nytt År PS. Glöm inte blåsa ut ljusen! JULEN 2007 Projekt för bättre hälsa Väl godkänt av hyresgästerna Störningsjouren aldrig långt borta Ullas vegetariska julrecept Vi bjuder

Läs mer

02-2014. Bästa kontaktvägarna NYBAKAT I SVÄRDSJÖ FELANMÄLAN PÅ NÄTET. Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 5 SIDAN 7 SIDAN 9 SIDAN 4

02-2014. Bästa kontaktvägarna NYBAKAT I SVÄRDSJÖ FELANMÄLAN PÅ NÄTET. Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 5 SIDAN 7 SIDAN 9 SIDAN 4 NYBAKAT I SVÄRDSJÖ SIDAN 5 # 02-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER FELANMÄLAN PÅ NÄTET SIDAN 7 Bästa kontaktvägarna SIDAN 9 Stör ej: Ny service tryggar ditt boende SIDAN 4 LEDARE

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro?

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 3 2012 www.ludvikahem.se Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? Nu kommer den vackra

Läs mer

En del av vårt resursteam. på kvarteret Trädgården. Missa inte utlottningen på våra fina sommarerbjudande

En del av vårt resursteam. på kvarteret Trädgården. Missa inte utlottningen på våra fina sommarerbjudande N Y H E T S M A G A S I N F Ö R O S S I K A R L S H A M N S B O S T Ä D E R J U N I 2 0 1 4 En del av vårt resursteam in action på kvarteret Trädgården Missa inte utlottningen på våra fina sommarerbjudande

Läs mer

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar

Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2009 Erbjudande 50% rabatt HEMMA HOS Pia-Lotta fick lägenhet via Ungahem på Universeum i februari! VÅRA GÅRDSFÖRENINGAR Matglada grannar samlas kring

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

Vanja löser det mesta. Tävla om finaste utemiljö! till våra hyresgäster sidan 4 5 VIKTIG INFORMATION. som assistent på förvaltningsavdelningen sidan 3

Vanja löser det mesta. Tävla om finaste utemiljö! till våra hyresgäster sidan 4 5 VIKTIG INFORMATION. som assistent på förvaltningsavdelningen sidan 3 BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2014 www.ludvikahem.se Nu är det dags igen! Tävla om finaste utemiljö! sidan 6 VIKTIG INFORMATION till våra hyresgäster sidan 4 5 Vanja löser

Läs mer

Årsmötet. Ändrade tider på HSB-kontoret. Arbetsdag. Vattning av planteringarna. Insamling av cyklar. Jord från våra komposter

Årsmötet. Ändrade tider på HSB-kontoret. Arbetsdag. Vattning av planteringarna. Insamling av cyklar. Jord från våra komposter 2011 NR 2 Årsmötet Det blir troligen en extrastämma efter sommaren då det uppstod ett missförstånd med en av dem som föreslagits till nya styrelsen. Ändrade tider på HSB-kontoret Under perioden 1 juli

Läs mer

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna JUNI 2009 Årsmötet Årsmötet som ägde rum den 14 maj var ovanligt välbesökt: 66 röstberättigade och 10 fullmakter. Därtill ytterligare ett stort antal boende på Akallahöjden. Punkterna på dagordningen klarades

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001 NUMMER 22001 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN...... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 KUNDTJÄNST FÖR ALLA NÄSTAN JÄMT Sid 10 BYGG DITT EGET BLOMSTERBORD

Läs mer

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen. 1 Brf Hammarby Strand 2013-01-10 Vad är en bostadsrättsförening? En kooperativ bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009. Västra kajen. Vi valde VätterHem och Österängen Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 3 2009 Västra kajen Nu är arkitekttävlingen avgjord - Tham & Videgård Hansson Arkitekter från Stockholm har gjort det vinnande förslaget

Läs mer

utgiven av nynäshamnsbostäder nummer 2 juni 2013 VÄRDENS NYHETER Nynäshamnsbostäder genom livet Sid 3-5

utgiven av nynäshamnsbostäder nummer 2 juni 2013 VÄRDENS NYHETER Nynäshamnsbostäder genom livet Sid 3-5 utgiven av nynäshamnsbostäder nummer 2 juni 2013 VÄRDENS NYHETER genom livet Sid 3-5 tema: livet i hyresrätt Greger Nilsson är sedan maj 2011 vd på. Här var han tidigare teknisk chef och har jobbat på

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer