Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan"

Transkript

1 TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna; vart tog de vägen, och vad hände under kvällen och vem var den hemlige gästen??? Läs allt om festen och se tillbaka på DE Kungälv i historiskt perspektiv och i "runda tal" på sidorna ICA Kompetens: ICA på Internet: ICA Färskvaror. ICA Specialvaror. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen Sidan4 Hemsidor och mycket mer på gång Sidorna 6-7 Kvalitetssäkrar för att bli bäst Ett års Jobb inför Fritidssidan i6 Sidorna 14-15

2 Koncernens delårsbokslut visar fortsatt positiv resultatutveckling Delårsbokslutet för perioden januari-augusti visar på en fortsatt stabil och bra resultatutveckling för ICA-koncernen. Resultatet uppgår till 538 miljoner kronor, att jämföras med 386 miljoner kronor vid samma tidpunkt i fjol. Här ska nämnas att i resultatet för 1996 ingår reavinster om 195 miljoner kronor för försäljningen av BOB, Svea och nu senast aktierna i Kesko. Medarbetarnas resultatpremie för 1996 kommer som vanligt att baseras på koncernresultatet. Håller den positiva trenden i sig under årets resterande månader finns mycket goda möjligheter att premien blir minst kronor per person. Butiksförsäljningen har visat volymökning under samtliga månader hittills i år. Förra året var det bara två månader, augusti och september, som nådde plusvolym. Den fina utvecklingen för butikerna har medfört att koncernens försäljning ökat med miljoner jämfört med förra året (borträknat Ellos som avyttrats). Totalt uppgår försäljningen till och med sista augusti till mkr. Värt att notera är att koncernens intäkter ökar i snabbare takt än kostnaderna. Intäktsdifferensen är plus 140 mkr, medan motsvarande ökning på kostnadssidan stannar vid 35,9 mkr. Regionbolagen fortsätter att visa stora resultatförbättringar, liksom intressebolagen Hakongruppen och Ellos. ICA Förlaget och ICA Menyföretagen går däremot sämre och lyckas inte matcha förra årets siffror. Inför 1997 ser det fortsatt ljust ut för koncernen enligt den budget som just nu håller på att färdigställas. Ekonomidirektör Bosse Gustafsson säger sig ha gott hopp om att resultatmålet, 850 mkr för nästa år, ska bli verklighet. Eva Buren Mål och nyckeltal prioriteras i höstens budgetarbete Budgetarbetet inför 1997 är i full gång. I år fungerar det på ett lite annorlunda sätt, och ordet budget har ersatts av affärsplan. Nu gäller det att bestämma vilka mål man vill nå i stället för att fastna i detaljer. - Det kanske låter konstigt att vi som jobbar på en ekonomiavdelning vill tona ner siffrorna, men så är det faktiskt, säger ekonomidirektör Bosse Gustafsson. Tanken med det nya sättet att planera budget är att flytta fokus från detaljerna till helheten. De stora dragen ska vara viktigast. - Vi har nog varit lite av "sifferfreaks", säger Bosse Gustafsson med ett leende. Tidigare skulle allt anges på detaljnivå, vecka för vecka nästan. Det blev en otrolig siffermängd, och i den mängden var det lätt att tappa bort syftet med det hela. De budgetansvarigas uppgift blir nu i stället att dra upp riktlinjer för vad man vill uppnå under året. När målen är klara är det dags för steg två, att komma fram till vad detta får för ekonomiska konsekvenser. - Förenklat kan man säga att det är mål och nyckeltal vi ska jobba med, säger Bosse Gustafsson. Han betonar vikten av att bryta ner kostnader i olika nyckeltal för att tydliggöra budgetens innehåll. Till exempel kan man räkna fram vad varje kolli kostar i hantering ute på en distributionsenhet. - Får man en konkret siffra, säg fem kronor per kolli, blir det mycket lättare att förstå vad det handlar om, säger Bosse Gustafsson. Klart i november Under september har arbetet med att utforma 97 års affärsplan pågått vid huvudkontoret i Järva, och under oktober ska övriga delar av koncernen fastställa sina mål. Den 4 november är det meningen att allt ska vara klart. - Jag skulle önska att fler medarbetare fick möjlighet att vara med och diskutera vilka mål man vill nå inom respektive avdelning, säger Bosse Gustafsson. Han är medveten om att det vanligaste är att cheferna själva sköter allt budgetarbete, men hoppas att det nya sättet att jobba med affärsplaner kan hjälpa till att ändra på detta. Snabbare resultatrapportering Förutom att budgetarbetet förändrats har det också fått ett högre tempo. Detsamma gäller för resultatrapporteringen. - Redan under det här året har vi jobbat på att få resultatrapporterna klara snabbare, men vi är fortfarande inte riktigt nöjda, säger Bosse Gustafsson. Under hösten har därför en projektgrupp sett över rutinerna för att ta reda på vad som behöver förbättras. Ekonomiavdelningens ambition är att månadsbokslutet ska komma den femtonde varje månad, istället för den tjugofemte som det är idag. Vilka är fördelarna? - De är två, säger Bosse Gustafsson. Dels får vi snabbare information. Det ger Se över ditt/dina barns försäkringsskydd oss mer tid, tio dagar extra, att analysera resultatet och vidta åtgärder. Dels är vi tvungna att se över alla rutiner för att kunna klara av det här. Vi blir effektivare och precisionen i boksluten ökar. Det blir bättre kvalitet helt enkelt. Omorganisationen positiv I februari 1997 är det premiär för den nya, snabbare arbetsformen. Det betyder också att tertialbokslut därefter ska bli klara på 30 dagar i stället för 45 och årsbokslut på 60 dagar i stället för 90. Att det blivit möjligt att genomföra dessa förändringar beror mycket på den omorganisation som trädde i kraft 1 januari Vi har fått bättre rutiner, färre butiksdotterbolag och enklare struktur i koncernen. För ekonomisidan har det varit positivt, säger Bosse Gustafsson. Vad tror han då om 1997? - Det är alltid svårt att sia, men vi har goda förhoppningar om att -97 ska bli ett bra år för detaljhandeln, och att vi på koncernnivå ska kunna nå upp till de resultatmål som styrelsen satt upp, det vill säga en vinst på cirka 850 miljoner. Eva Buren Många tar för givet att barnen är försäkrade genom skolan så länge de är inskrivna i skolan. Men här är det viktigt att se över hur barnen är försäkrade. De flesta barn har en olycksfallsförsäkring genom skolan - men omfattningen varierar. Många försäkringar gäller bara på skoltid och ger dessutom inte någon ersättning vid sjukdom. Genom vår frivilliga gruppförsäkring kan du komplettera ditt barns försäkringsskydd på ett bra sätt. Här finns en barnförsäkring som gäller både vid olycksfall och sjukdom. Barnen kan vara försäkrade till och med de fyller 25 år. Kontakta din personalavdelning eller ditt lönekontor om du vill veta mer. ICA Handlarnas AB HK Marknad Lotta Jarnesjö har anställts som Produktchef, Brands. Hon kommer från ICA Ekonomibyrå AB, HK Västerås. ICA Handlarna Mellansverige AB Christer Nyman är sedan i våras Småbutiksansvarig inom regionen. De första objekt han färdigställt är ICA Köplusten i Salbohed mellan Västerås och Avesta samt ICA Viksjöfors mellan Alfta och Edsbyn (Hälsingland). "Nyöppningarna" ägde rum i början av oktober. RIM I Svenska AB Lars Andreasson har tillträtt en tjänst som Drift-/säljledare. Han kommer från Detaljhandelsavdelningen, Butiksutveckling. Anmäl olycksfall inom tre år Du som omfattas av frivillig olycksfallsförsäkring ska tänka på: För att en skada ska omfattas av försäkringen ska skadan vara anmäld till Skandia inom tre år efter det att skadan inträffat. Anmäl därför alltid olycksfall där du eventuellt kan befara att "skador" kan visa sig långt efter det inträffade olycksfallet. Berit Astvald Chefredaktör och ansvarig utgivare: Lars-Åke Pettersson, tel: , Memoid: H20LAP Västeräsredaktion: Asta Linnaeus, teknisk redaktör: tel: Memoid: H20ALI Postadress: ICA Handlarnas AB, ICA Kontakten, Västerås Telefax: Stockholmsredaktion: Leif Johansson tel: Memoid: H20LJO Postadress: ICA Handlarnas AB, ICA Kontakten, Solna Telefax: Utgivningsschema 1996: Nr 13 Utk 7/11 Manusstopp 25/10 Nr 14 28/11 15/11 Nr 15 12/12 29/11 ICA Kontakten utges av ICA Handlarnas AB, Solna

3 Attitydundersökningen är igång Nu har insamlandet av attitydundersökningen startat på ICA-arbetsplatser landet över. Det är ett stort arrangemang som krävt en hel del planering. Mari-Ann Persson arbetar på SIFO och är så kallad fältledate. Det betyder att hon är den som organiserar det praktiska arbetet med undersökningen. - Jag har hållit på med det här i massor med år och måste säga att det har varit jätteroligt att jobba med ICA - en mycket positiv respons från alla jag talat med, ända ut i småbolagen, säger Mari- Ann Persson. Chaufförerna svårast att nå "Lunchrumsintervjuer" kallar SIFO proceduren när alla ska svara på frågorna, även om det ju sker skriftligen. Och det vanligaste är just att personalen får bege sig till lunchrummet eller någon utbildningslokal för att fylla i enkäten. Ett fåtal får fylla i den hemma och de har då en vecka på sig att skicka in sina svar. Målet är att minst 80 procent av alla anställda ska delta i undersökningen. - Chaufförerna är de som är svårast att nå. För att ge dem möjlighet att delta får vi börja tidigt på morgonen, vid sextiden, berättar Mari-Ann Persson. Vid huvudkontoret i Järva har insamlandet av attitydundersökningen just avslutats. Hur blev uppslutningen? - Vi lyckades fånga upp 78,2 procent av alla via lunchrumsintervjun, och det är bra med tanke på hur rörliga folk är, säger Berit Astvald från personalavdelningen. De som inte kunde vara med men ändå vill fylla i enkäten kommer att få formuläret hemsänt. - Därför har vi goda förhoppningar om att få en stor uppslutning, vilket känns glädjande, säger Berit Astvald. Anonymiteten Det många säkert funderar över är det här med anonymiteten. Kan man vara säker på att inte ens chef får se vad man svarat? - Ja, det är en viktig princip som SIFO håller hårt på, och vi vidtar en rad åtgärder för att garantera anonymitet, säger Mari-Ann Persson. Bland annat behöver ingen uppge sitt namn och det måste finnas minst tio på en avdelning för att ledningen ska få en återrapportering av resultatet. - Bra, men varför kastar man på något så stort? - Bra att den kom till stånd! - Oj, vad många frågor! Vad ska enkäten användas till? Synpunkterna var många och spontana på attitydundersökningen för alla ICA-anställda, när den drog igång härom veckan. Här förmedlar vi en del röster från Växjö och Linköping. På ICA Handlarna Sydost i Växjö var Eva Buren "öppet-tiderna" kl 7 till 18 måndag och tisdag den 1 och 2 oktober. Utgångspunkten för våra frågor till ett utvalt antal medarbetare var: "Hur värderar Du medarbetarenkäten och vad förväntar Du Dig att den ska mynna ut i?" Nedan är svaren från sex medarbetare: Utfrågare: Bernt Kall Så här koncentrerad såg personalen på DE/säljkontor Linköping ut då de besvarade medarbetarenkäten. En del svarade snabbt på frågorna. Andra satt länge och funderade. Att alla var engagerade rådde det dock ingen tvekan om. - Oj, vad många frågor... Enkäten diskuterades medarbetarna emellan under resten av dagen i Linköping. Några av kommentarerna var följande: - Bra och vettiga frågor, som kan belysa verksamheten. - Varför kostar man på en stor enkät? Är det inte bättre att mina åsikter kommer fram i regelbundna medarbetarsamtal? - Om svaren blir positiva eller negativa beror mycket på hur jag känner mig just idag. Nästa vecka skulle svaren kunna bli annorlunda. - Oj, vad många frågor! Vad ska enkäten användas till? Blir det något konkret resultat? Sker några förändringar? - Om resultatet ska bli bra krävs att alla är ärliga i sina svar. Är de det? - Bra enkät! Om man är positivt inställd eller inte beror nog till viss del på vilken funktion man har inom ICA. Själv har jag tillgång till mycket information och bland annat därför känner jag mig positivt inställd. - Frågorna borde ha handlat mer om mina egna åsikter. Det är svårt att bedöma min chefs åsikter på ett rättvist sätt. jag känner honom inte så väl. - Många frågor handlade om arbetssituationen på den egna avdelningen. För mig som inte tillhör en viss avdelning utan arbetar åt flera avdelningar var det svårt eller egentligen omöjligt att svara på dessa frågor. Utfrågare: Monica Öunpuu Nils-OlofAhlqvist, inköpare Färskvaror: - Bra att den kom till! Skönt att få "skriva av sig". Men egentligen skulle aldrig en sådan här undersökning behövas... om det vore tillräckligt "högt i tak" och ett gott samarbetsklimat rådde på arbetsplatsen... över "alla gränser". Gabriella Leske, säljare Färskvaror - Jag har ju inte jobbat på ICA så länge, varför det är lite svårt att uttala sig om så viktiga frågor som enkäten innehåller. Men en attitydundersökning är alltid nyttig när man vill ta reda på vad som fungerar bra respektive dåligt inom företaget. Väntar med spänning på vad man har tyckt! Kent Andersson, fältsäljare Kolonial: - En medarbetarenkät/atti tydundersökning är alltid bra. Man får möjligheter att fritt uttrycka sig. En enkät blir alltid bra, om den följs upp! Analys och utvärdering måste ske snabbt. Carolin Nyd, säljare Frukt och Grönt: - Det är bra att man får tycka till om saker och ting! En del av frågorna tyckte jag "låg lite långt ifrån" mig. Hoppas nu på en snabb och öppen redovisning och att man tar tag i sådant som befinns vara negativt. Sven-Erik Linnér, Kontorsservice: - Bra att man med en så'n här undersökning pejlar stämningen bland personalen. Jag hyser en from förhoppning om att resultatet? utfallet av undersökningen denna gång analyseras och snabbt presenteras för oss anställda! Staffan Olofsson, aktivitetsplanerare Kolonial: - Det är bra med ett sådant initiativ. Man kan hoppas att denna medarbetarenkät följs upp och resultatet kungörs snabbt. Och att ett åtgärdsprogram går igång snabbt och lätt. Många frågor var "svåra" men i de flesta fall har öppenhet och ärlighet präglat mina svar. Frukt & Grönt i Helsingborg Chefer byter jobb Det började med att en av medarbetarna, Hans Edström, flyttade till ICA Specialvaror i Göteborg eftersom han tröttnat på att långpendla till Helsingborg. Det fick Frukt & Grönt-chefen Roger Johnsson att börja fundera på om inte fler borde få chans att pröva något nytt - och nu håller ett antal av cheferna på att byta jobb med varandra. - Vi har känt att det är många som jobbat länge inom sina områden och skulle behöva lite ny stimulans, förklarar Roger Johnsson. Han menar att det inte alltid är nödvändigt att stiga i graderna för att utvecklas i arbetet. Samma sak kan uppnås genom att man "i sidled" byter arbete med någon. Många på nya poster Omorganisationen är ganska omfattande. Inte mindre än fyra av cheferna byter ansvarsområden, plus att en chef nyanställs. Så här ser det ut; Blomsterchef Birgit Andersson binchef för grönsaker. Palle Carlson, som varit grönsakschef i år, ska istället ansvara för ett antal viktiga framtidsprojekt samt arbeta för Viking Fruit. Maria Hall Person flyttar från jobbet som fruktchef till Hans Edströms gamla ansvarsområde, marknadsutveckling. Arbetsuppgifterna kommer också att förändras en hel del. Från det nedlagda Viking Fruit-kontoret i Holland kommer Stefan Langdal tillbaka till Helsingborg. Han återgår till fruktchefsjobbet, som han lämnade när han åkte till Holland för två år sedan. Då återstår bara chefsskapet för blommor, vilket man löst genom att rekrytera Per Karlsson från ICA-skolan, Per som tidigare var fruktchef i Borlänge. Nya infallsvinklar Roger Johnsson är glad över att alla pusselbitarna fallit på plats och tror att omorganisationen kommer att föra mycket positivt med sig. - Nu kan vi med friska, fräscha ögon se över verksamheten och hitta nya infallsvinklar - varför inte lite smarta blomsterlösningar på t ex grönsakområdet! Han ser fler fördelar med att så många växlar jobb. Framför allt ger det en bredare kompetens inom företaget en viss del är omorganisationer alltid jobbiga och rör upp känslor. Så har det varit också i Helsingborg. Många får nya chefer och känner sig kanske lite oroliga. - Har man trivts med den tidigare chefen och det fungerar bra på avdelningen är det klart man undrar vad som ska hända nu, säger Christina Thomasson, HTFombud på Frukt & Grönt. Hennes intryck är dock att de allra flesta är positiva till det nya och tycker det är spännande att något händer. - Jag tycker också att det här är bra. Chefer ska inte sitta för länge på samma ställe, säger Christina Thomasson. Eva Buren

4 4 Kompetens viktigaste konkurrensmedlet I framtiden kommer ert företags samlade kunnande art vara det allra bästa konkurrensmedlet. Inte tekniken och inte maskinerna - det kommer alla att ha tillgång till - utan kompetensen, det vill säga kunskapen, viljan och förmågan att utföra ett arbete. Det företag som har god koll på vad medarbetarna kan och vilka krav man kan ställa på dem ligger bra till. ICA Kompetens är namnet på det verktyg som så smått börjat användas inom ICA, som både fastställer behov på en avdelning och även utvärderar den kunskap som redan finns där. Det är ett verktyg för den lokale chefen. Karin Askerfelt på Personalavdelningen på HK har arbetat med ICA Kompetens i cirka ett och ett halvt år och har hunnit pröva detta "Alla verktyg inom några områden inom ICA med gott resultat. - ICA har under hela 90-talet satsat mycket på systemutveckling, och tidigare inte haft någon strategi för kunskapsutveckling. Men inför framtiden är just det en av de viktigaste frågorna. Därför känns det bra att ha ett så starkt vertyg som ICA Kompetens faktiskt är, säger Karin Askerfelt. Med ICA Kompetens kan man reda ut vad som egentligen krävs av en medarbetare på ICA. Kartlägga de krav och den kompetens som finns, och hittar man ett gap däremellan så kan man göra något åt det. Det är samtidigt ett sätt för chefer att ta reda på vilken kompetens som finns i en grupp, säger Karin Askerfelt. Urskilja roller Det är en del avdelningar inom ICA som har börjat arbeta med verktyget ICA Kompetens, framför allt regionernas logistikavdelningar. Eftersom alla avdelningar har olika krav kan man anpassa och bygga ut verktyget i stort sett hur mycket man vill. När Logistik bestämt sig för att börja med ICA Kompetens gick Karin Askerfelt och en grupp från avdelningen igenom hela logistikprocessen och försökte urskilja alla de roller som finns där, allt från människor är olika och alla bidrar med något som tillsamman bildar en helhet och en grupp' FOTO J P NUTAN/PRESSENS BILD truckförare och inpackare till chaufförer. I varje roll behöver man ju kunna olika saker, och inom hela logistikprocessen fick man fram cirka 20 kompetensområden. Inom varje kompetensområde, exempelvis ICA-kunskap eller butikskunskap kan man ha allt från nivå 0, vilket betyder att man inte har någon kunskap i ämnet, till nivå 7, vilket innebär att man har expertkunskap. Önskvärd kunskap Det viktiga är att först värdera vad som är önskvärd kunskap på en viss tjänst, man fastställer kompetenskraven, exempelvis att en truckförare behöver ha nivå 3 på fordonskunskap och 2 på ICA-kunskap. Om denne förare endast har 2 i fordonsteknik har man alltså funnit ett kompetensgap som kan fyllas med hjälp av exempelvis utbildning. - Det är viktigt att komma ihåg att kompetensfrågor inte ska ligga vid sidan om verksamheten utan hela tiden vara integrerat i arbetet, säger Karin Askerfelt. Det är nödvändigt för att ett företag hela tiden ska utvecklas. Utbildning är heller inte svaret på alla frågor. Snarare är lösningen en lärande organisation, där människor får chans att utvecklas genom föredrag, eget ansvar och premiering av egna initiativ. Kompetens i en grupp - Man ska också veta att det här verktyget är till för att bedöma kompetensen i en grupp - ett verktyg för en chef och dennes medarbetare. Det är inte gjort för att mäta en samlad kompetens i ett helt företag. Karin Askerfelt kan ge många exempel på vad ICA Kompetens kan användas till, och hur det används redan idag. Förutom det viktiga att det fångar upp behovsåtgärder och kompetensgap som till slut kan bli kritiska, så finns det en massa positiva bieffekter. Exempelvis kan man använda underlaget vid alla typer av medarbetarutveckling. Det kan tjäna som underlag vid med- / Ett exempel på hur man kan arbeta med ICA Kompetens Inom funktionen Marknad har man börjat arbeta med ICA Kompetens. För att anpassa verktyget till det nya området börjar man med att spana fram nya kompetensområden, som marknadsföring, prissättning, reklam, miljö, produktkvalitet och "ytterligare ett språk" (förutom svenska och engelska). Sedan gör man kravprofiler på de olika rollerna, vad som krävs av den som utför en viss uppgift. Medarbetaren fyller i hur han tycker att han ligger och lite senare fyller även chefen i hur han uppfattar det. Resultatet går de igenom tillsammans och oftast är det bara någon liten detalj som skiljer. De grafer, som man får fram kan man sedan använda vid exempelvis medarbetarsamtal. Kartläggningen på marknadsavdelningen kommer att börja under senhösten. arbetarsamtal, när man gör utvecklingsplaner och i budgetarbetet. Man kan också använda det vid rekrytering, som underlag för annons och intervjuguide. Men också för att kunna göra väl fungerande introduktionsprogram för nyanställda. Om en avdelning är intresserad av att prova verktyget ICA Kompetens i sitt arbete så tar man kontakt med Weine Vedin på Personalavdelningen, han kan berätta mer. Anna Gidgård Avtalsförsäkringar tema för lönekontorister på konferens Lönekontorister från ICA Handlarnas alla regioner och bolag var samlade när koncernens andra lönekonferens arrangerades på Scandic Hotell i Järva under två oktoberdagar. Totalt deltog 56 medarbetare, som fick lyssna till föreläsare från såväl ICA som externt håll. Till den senare kategorin hörde till exempel Carl-Erik Tärnström från SAF, vilken initierat och medryckande berättade om avtalsförsäkringar på tjänstemmannasidan och lagerområdet. Ett tema som följdes av grupparbeten och där engagemang och arbetslust verkligen visade att de arrangörsansvariga - Liselott Ljungstrand, Klas Berglund och Jimmy Nyberg - hade hittat ett aktuellt och viktigt tema för deltagarna. -Vi trodde att vi kände till det mesta om avtalsförsäkringar och dess tillämpningar, men nu fick vi en del nya viktiga kunskaper i frågan, som vi sedan "tvingades" tillämpa under grupparbetet, konstaterade Monica Palmqvist, AB Wickmans, Malmö, och Birgitta Jönsson ICA Servicehandel AB, Malmö, vilka båda också påtalade hur viktig konferensen var för att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Så både Monica och Birgitta hoppades på en "tredje upplaga" nästa år, vilket Jimmy Nyberg och Co också lovar att det blir. Leif Johansson Punkten avtalsförsäkringar gav nya viktiga kunskaper, tyckte exempelvis fr v Monica Palmqvist, Wickmans, Birgitta Jönsson och Jeanette Sjöström, ICA Servicehandel.

5 ICA Kundkort-drive på region Väst Kant kort ska göras ännu mer attraktivt Marknadsservice på Region Väst i Kungälv gör en storsatsning med ICA Kundkort hösten Alla de cirka 360 butikerna är inblandade och Regionala Marknadsrådet stödjer i GSP (Gemensamma SäljProgrammet) med veckovaror till kanonpriser. Benny Wennergren och hans fem medarbetare på Marknadsservice lade i våras tillsammans upp ett omfattande program för att ytterligare förstärka Kortet på Region Väst. - De ICA Kontokort, som finns i regionen, utnyttjas flitigt av konsumenterna, säger Benny Wennergren, chef på Marknadsservice. Men vi vill utnyttja tillfället att göra det ännu mer känt. Man bestämde sig för fyra mål: Behålla andelen aktiva kort Öka antalet kort Inspirera butikerna att skriva brev till Kort-innehavarna Utse och utbilda en Kort-ansvarig i varje butik Sedan starten har det funnits möjlighet för varje butik att få namn och adress till dem, som ansökt om kort i butiken. Och många butiker har också utnyttjat denna service för att skriva personligt adresserade brev till sina Kort-kunder. Postsamarbete Nu har ICA Kundkort, i samarbete med Posten, tagit fram ett "Brevotek" som innehåller bl a en pärm, ett kartotek och en video med tips och råd, men också rubriker och fraser som gör det lättare och roligare att skriva. När butiken har skrivit sitt brev trycks det upp på ICA Kundkorts speciella brevpapper där också den enskilda butikens logo kan finnas med. - Vi vill påverka alla våra butiker att skriva ett kundbrev i månaden, säger Mats Berndtsson på Marknadsservice. Och vi föreslår att butiken inte bara kommer med egna Kort-erbjudanden, utan att man också skriver om annat som händer i butiken och på orten. Man kan t ex presentera köpmannen med familj och medarbetarna - allt för att få en personlig stil på brevet. Vi vet att kunderna tycker om sådant och att samhörigheten mellan butik och kunder stärks. Marknadsservice i Kungälv: Fr v Jörgen Johansson, Nordström, Benny Wennergren, Christina Wahlström, Mats Berndtsson och Bo Wickström. Region Väst har cirka 360 butiker. Alla har fått ett brev som presenterar det här Kort-projektet. Dessutom kommer de 250 största butikerna att få ett personligt besök och besöksrundan pågår just nu för fullt. Aktivitetsplan Vid besöket diskuterar man de fyra målen och dessutom en aktivitetsplan för butiken - hur ska vi nå målen. En central fråga är att utse en Kort-ansvarig i butiken och då helst någon, som har med kassafunktionen att göra. - Något som vi tycker är mycket viktigt är att varje butik utser en Kort-ansvarig, säger Bo Wickström på Marknadsservice. ICA Kundkort är ju en av butikens allra bästa konkurrensmedel. Därför är det lika självklart att det ska finnas en ansvarig för Kortet som att det finns en ansvarig för kolonial. Som grund för aktivitetsplanen har Marknadsservice tagit fram totala antalet kort som är registrerade på butiken, hur många som har använts och den butiksomsättning som de har genererat. "Kontrakt" - Med utgångspunkt från detta gör vi tillsammans med köpmannen och Kortansvarig en mål- och aktivitetsplan, säger Christina Wahlström på Marknadsservice. Man kan faktiskt säga att vi upprättar ett kontrakt mellan oss och butiken. - Vi släpper inte kontakten med butiken i och med att vi varit där och "skrivit kontrakt", säger Benny Wennergren. Vid fem tillfällen under hösten inbjuder vi alla Kort-ansvariga till en endagsutbildning tillsammans med Posten. Dessutom kommer vi att göra regelbundna egna uppföljningar. Och vi kommer också att ha fortlöpande kontakt, främst brevledes, med den Kort-ansvarige. Detta gör det intressantare för honom eller henne och dessutom får vi på Marknadsservice en ny möjlighet att "umgås" med butiken. Personlig kontakt När medarbetarna på Marknadsservice är i butiken diskuterar man också hur man ska öka antalet ICA Kundkort. På ICA Kvantum i Kungälv stod Stefan Aronsson från Marknadsservice en fredag i slutet av september inne i butiken och informerade om Kortet. Han hade skyltat upp med ICA Kundkorts butiksmaterial och stod i anslutning till en provsmakning för Gevalia. Alla som lämnade in en ansökan fick Kort om ICA Kundkort * ICA Kundkort startade 1990 och är idag Sveriges största "mattort". Drygt 1,5 miljoner hushåll har tillsammans cirka 2,2 miljoner kort. * I genomsnitt 20 procent av inköpen i ICA-butik betalas med ICA Kundkort. I många butiker är andelen 35 procent eller mer. Mer än 11 miljarder av ICA-butikernas omsättning går över kortet. * Det finns två typer av kort. Ett med kredit på mellan och kronor och et utan. På båda kan man sätta in pengar och på maximalt kronor får man ränta - för närvarande 5,25 procent. * Alla Kort-innehavare får månadstidningen Buffé med matartiklar, recept och speciella kupongerbjudanden. * Varje ICA-butik kan skriva personligt adresserade brev till "sina" kortkunder, d v s till de hushåll som ansökt om ICA Kundkort i just denna butik. ett halvt kilo kaffe och Stefan fick in en mängd ansökningar. Stefan sammanfattar: - Jag är säker på att just den personliga kontakten är viktig, för att kunden ska komma till beslut. När jag frågade folk om de kände till ICA Kundkort och varför de inte redan hade ett fick jag oftast till svar, att "visst känner jag till det, men det har inte blivit av...". Rikskampanj Under hösten driver ICA Kundkort två rikstäckande kampanjer. Den ena avser "Brevoteket" och vänder sig till butiken. Den andra vänder sig till alla Kort-kunder - "Tack för att du handlar med Kortet". Det är ett lotteri i samarbete med Röda korset. De Kort-kunder som under månaderna september-december betalar med Kortet får en lott varje månad och man kan vinna bilar och någon av ytterligare vinster. Dessutom får Kort-kunderna en mängd extra kupongerbjudanden under hösten. - Båda dessa rikskampanjer i kombination med Region Västs egen kommer helt klart att öka intresset för och utnyttjandet av Kortet i regionen och vi ser redan nu positiva resultat, sammanfattar Benny Wennergren. Lasse Rehnström Sven-Göte Gustavsson, VD på Region Väst hälsar välkommen till utbildningsdagen för ICA Kort-ansvariga. Annika Brandin ansöker om ICA Kundkort under överinseende av dottern Sofia och Stefan Andersson.». "- Eva Eriksson från Posten och Benny Wennergren drar igång endagsutbildningen.

6 6 ICA på gång skapa hemsidor på Internet - Lugn, lugn vi är på gång med att bygga egna hemsidor, säger Lars Engström, som sedan mitten av september är ansvarig för att föra ut ICA på Internet. Men redan nu kan alla som har en dator och en anslutning till Internet och World Wide Web se den första versionen av ICAs hemsida. Lars Engström anser dock att det är lite väl ambitiöst att kalla det för en hemsida, han vill hellre kalla det för en kontaktsida. - Jag var mycket tveksam till om vi verkligen skulle lägga ut hemsidan på Internet, eftersom vi ännu inte är klara. Den information som finns idag talar om att hemsidorna är på gång och uppmuntrar våra besökare att gärna komma med idéer och synpunkter på innehåll, berättar han. Men vi behövde en samlingsplats för de hemsidor, som lagts ut av andra ICA-företag och ICA-butiker. Att döma av all den respons i form av e- post som redan hamnat i ICAs brevlåda, kan detta ses som ett klokt beslut. Nu är ICA med på nätet med en egen hemsida, men vad har ICA egentligen att göra på Internet? - I första hand vänder vi oss till Internetanvändarna som konsumenter, säger Lars Engström. Idag finns redan över användare, hur många av dessa som är ICAkunder, kan vi bara gissa, men antalet Internet-användare ökar för varje vecka, så naturligtvis måste vi som är ledande inom dagligvaruhandeln finnas på nätet. Snabbkontakt Dessutom nämner han Internet som en kompletterande kanal för att snabbt nå konsumenter och våra egna ICA-handlare, när till exempel en produkt i sortimentet måste dras tillbaka på grund av ett matlarm. -Vi kan också få en direkt dialog med våra konsumenter genom frågor och svar, vilket får anses vara mycket värdefullt, säger han. Det är ett stort arbete som pågår tillsammans med stabs- och HK-funktioner för att samla, värdera och utforma den information som ska finnas på ICAs hemsidor. Förutom basinformation som beskriver ICAs organisation och verksamhet läggs mycket möda vid att utforma sidorna för att ge konsumenterna köplust eller som Lars Engström uttrycker det; -Vi vill skapa en känsla av att det ska vara gott att äta, att det ska vara kul att handla och annat som hjälper ICA-handlarna att sälja mer varor. Konsumenterna kommer också att få lära sig mer om ICAs egna märkesvaror och miljöprodukter, få kännedom om vilka ICA-butiker som är miljödiplomerade och var de finns, även information om vad man själv kan bidra med för att bäst gagna miljön. Konsumenterna kommer också att kunna ansöka om ICA Kundkort, och i framtiden sköta sina ICA-korttransaktioner och kontrollera sina saldon vid sidan av mycket annat. Ett och annat recept -Eftersom ICA Provkök finns med i familjen, kommer naturligtvis även recept att finnas tillgängliga. Men det ska absolut inte bli en receptdatabas, det finns det tillräckligt många av redan, nej vi tänker i helt andra banor, säger Lars lite finurligt. Informationsmöjligheterna på Internet verkar vara oändliga, det är tydligen endast den egna fantasin som sätter gränser. Men ^a» det som presenterats ovan kan tyckas vara ganska traditionell information som de flesta företag presenterar på sina hemsidor. Vad har du i bakfickan egentligen för att användarna just ska intressera sig för ICAs hemsidor? Utan tvekan är Lars entusiastisk över alla idéer till projekt som är på gång. Dessvärre får vi inte veta så mycket mer. Av strategiska skäl vill inte Lars avslöja hur ICAs hemsidor kommer att utformas, för att skapa just det där speciella intresset. Vi får ge oss till tåls tills årsskiftet, då han räknar med att hemsidorna är helt klara för att läggas ut på Internet. "Hotell" för hemsidor Men han berättar att ICAs hemsidor också kommer att fungera som ett "hotell" för hemsidor som läggs ut på Internet av andra medlemmar i ICA-familjen. Det betyder att det idag finns länkar, kopplingar till tidningarna ICA-nyheter och Supermarket, ICAs skolsidor och till några ICA-butiker. Den sida som just nu fått stort intresse i massmedier och för övrigt i branschen, är ICA Signalens handla-hemma-projekt. De konsumenter som bor i Linköping kan via Internet handla både festmat och varor ur sortimentet från ICA Signalen och få dessa levererade direkt hem till dörren. - En av våra konkurrenter hade ambitionen att bli först på Internet med att presentera hela sitt sortiment, och aviserat utläggning av sidorna i slutet av september, berät [Ml tar Lars. Därför kändes det extra roligt att kunna presentera ICA Signalens handlahemma-projekt. Därmed blev en ICA-butik Sveriges första dagligvarubutik med hela sortimentet på nätet. ICA Signalens Internet-butik har utvecklats lokalt i Linköping som ett examensarbete vid Linköpings Tekniska Högskola i samarbete med dataföretaget GoldPen och ICAhandlare Torbjörn Flack. På frågan om Lars tror att alla anställda inom ICA kommer att få tillgång till Internet och World Wide Web, säger han att det nog är en begränsad grupp som behöver Internet i jobbet, kanske informatörer och de som jobbar med att bevaka marknaden. Däremot anser han att alla anställda bör få tillgång till Internet för att stilla sin nyfikenhet, för att bekanta sig med tekniken och kunna ta del av den information som finns på ICAs hemsidor. Därför kommer det att finnas datorer med Internet-kopplingar på åtminstone samtliga regioner, helst på alla arbetsställen. Praktiskt redskap -Vi anar inte vad som väntar oss i framtiden, säger han. När telefonen kom sa man att den aldrig skulle bli var mans egendom, med Internet är det likadant. Och han siar att merparten av svenskarna inom en tioårsperiod använder sig av Internet som ett praktiskt redskap i sina hem, för att handla basvaror, sköta bankärenden, beställa biljetter och till mycket annat. Och några separata datorer kommer inte att behövas, säger han. Det blir TV-apparaterna som blir våra datorer med kopplingar till Internet. Då kommer också kommunikationen att bli snabbare när kabelnätet kan nyttjas istället för som idag telenätet. -Däremot tror jag inte att utvecklingen går så långt att Internet kommer att ersätta telefonen och Posten in på 2000-talet, men tar över en del av kommmunikationen, eftersom mediet är så snabbt. I jämförelse med brev så är kommunikationen blixtsnabb på Internet, säger Lars. Jag kan skicka ett meddelande till en mottagare på andra sidan Atlanten och brevet är framme i mottagarens postlåda på några sekunder, så snabbt kan aldrig ett traditionellt brev nå fram. Dessutom kan jag i brevet bifoga bilder och ljud. Och i jämförelse med telefonen är Internet mycket billigare. Genom Internet har alltså en gränslös värld skapats och det är imponerande, tycker Lars. Många fördelar Det finns också andra fördelar med Internet för att ge exempel på praktiskt användande. - Man kan få nya vänner, säger Lars och berättar historien om en bekant som skulle resa till Gambia. Han sökte i Internet efter information om landet och fann en intressant sida som lagts ut på nätet av en student i USA. Studenten kontaktades via e-post och många intressanta tips på upplevelser i landet kom som svar. Dessutom gav han adressen till sin egen familj i Gambia. På så vis kan man berika sina utlandsresor, att få uppleva andra sidor av ett land som man som vanligt turist troligtvis inte får göra. Utanför Norden är huvudspråket på Internet engelska. Men Lars säger att man inte behöver vara rädd för att ge sig ut i Internetvärlden. Alla kan göra sig begripliga, skolengelska räcker, och det är både enkelt och kul att få nya bekanskaper. Så självklart blir rådet från Lars, får du chansen så prova på att "surfa" runt på Internet och du ska se att du snart hittar många människor som har samma intressen som du själv har. Vill du nå ICAs hemsida är adressen: Lena Lidseli

7 netcard - snillrik affärsidé av "fattiga" studenter Lars Engström är sedan i september ansvarig för att föra ut ICA på Internet. Vill du veta mer om Internet och World Wide Web Lars berättar att det var det amerikanskaförsvaretsom började bygga Internet på 1960-talet med syftet att kunna skicka meddelanden mellan försvarets datorer runt om i USA. Ungefär tio år senare tog forskare på universiteten över nätet för att kunna söka och utbyta information med varandra. Expansionen till dagens världsomspännande nät kom först när World Wide Web, förkortat www och även kallad "webben", utvecklades i början på 1980-talet. Då först blev det möjligt att skapa grafik och bilder i Internet och länka, koppla vidare, en sida i en dator till en annan sida i en annan dator, oberoende var i världen den placerats. Internet är alltså ett nätverk av ihopkopplade nätverk över hela världen via telenätet och har idag över 50 miljoner användare. Den mest använda tjänsten inom Internet är elektronisk post, s k e-post. Det är också populärt att delta i diskussionsgrupper där alla tänkbara ämnen diskuteras. Men den tjänst som är allra intressantast och som växer mest är World Wide Web. Genom att "surfa på webben", når man det mesta på Internet var som helst i världen, och endast med ett klick på musen. Hur gör jag för art hitta i www utan att veta ett företags adress? Man kan likna Internet vid ett bibliotek där böckerna står i oordning, förklarar Lars. Det finns inga fasta avdelningar, vilket gör att det inte är så lätt att söka information. Man bör veta vad man letar efter för att nå resultat. Om man inte har adressen till den hemsida man söker, är det lite svårt att hitta den. Men det finns hjälpmedel, ett antal s k sökmotorer där man kan få hjälp med att finna sina intresseområden. SUNET, Svenska Universitetsnätet, har en sökmotor där många svenska företag registrerat sina hemsidor. Förutom SUNET finns Altavista och UltraSeek som har bra innehållsförteckningar samt amerikanska Yahoo som är några av de populärare bland många fler. Nyckeln är alltså att lära sig hur man använder de olika sökmotorerna, men det som de flesta brukar göra är att bara "surfa" omkring utan mål för att lära känna Internet. - Men det tröttnar man på ganska snart och lär sig att bli mer specifik. Då är det bra att nyttja den s k fritextsökningen. Alla kan bokstavligen hitta sina specialintressen på Internet och det är ett billigt nöje, säger Lars. När du väl hittat en ingång är det svårt att sluta. En sida länkar till nästa osv, i oändlighet, det är det som är att "surfa". Finns det någon censur på nätet? Eller är all information fri att lägga ut? All information är i princip fri att lägga ut, men de olika uppkopplingsföretagen brukar spärra sidor som innehåller t ex barnpornografi och sidor med rasistiska inslag. För oss inom ICA kommer vi att skapa en Internetpolicy, säger Lars. Går det att tjäna pengar på Internet? Nej, endast några enstaka har lyckats hittills med att tjäna pengar på Internet, men på sikt går det kanske. Om våra hemsidor blir välbesökta av konsumenterna, så kommer säkert våra leverantörer att vilja marknadsföra sina produkter på våra sidor, tror Lars. Men det får bli en senare fråga och en fråga som får diskuteras i den Internet-policy vi ska ta fram. Vilka är det som "surfar på webben" Att döma av den e-post vi får, så är det många tonåringar som uppmärksammat vår hemsida. Mest killar men tjejerna finns där också. Därför måste vi tänka på att anpassa delar av våra hemsidor så att de intresserar även yngre besökare, våra blivande konsumenter, säger Lars, kanske i samarbete med en gymnasieskola. Det är också många kvinnor som använder sig av Internet, men kvinnorna är lite mer kräsna och inte så imponerade av tekniken, som vi killar kanske är. Kvinnorna är mer målinriktade och söker mer konkret det som de är intresserade av och har nytta av, tror Lars. Adresserna är väldigt konstiga? Till ICAs hemsida är adressen: http, betyder hypertext transfer protocol, där hypertext står för att sidan länkats till en annan sida. www, betyder World Wide Web, i översättning ungefär "världsomspännande nät", vilket i praktiken innebär alla hemsidor. För att skicka e-post till ICA är - tecknet uttalas alfaslang eller at på engelska och betyder vid, hos. ica är vårt s k domännamn. se, betyder att mottagaren finns i Sverige. Alla länder utom USA har sina landsändelser i adressen och man lär sig snart att se på adresserna i vilken världsdel man befinner sig. Vilken utrustning behövs för art komma igång? Man behöver inte alls någon dyr och komplicerad dator, utan en relativt enkel variant som kan köpas begagnad, säger Lars. Men för att kunna utnyttja de senaste programmen och för att kunna se alla nya effekter behövs en PC med Windows 95 eller en nyare Macintosh.Till datorn behövs också ett modem samt programvaror, t ex Netscape och ett Internetabonnemang, förutom en telefonledning. Det som tillkommer i kostnad förutom abonnemangsavgift är samtalsavgift. Enklast är att undersöka vad t ex Telia, Tele2, Algonet med flera har för priser. Posten säljer också billiga kom-igång-lösningar om man redan har en dator. Vid en jämförelse bör man titta på kostnaden för månadsavgift, samtalskostnad, att man kan ringa lokalt eller via ett 020-nummer, se upp för rikssamtal, då blir det dyrt. När man är uppkopplad mot Internet är också teleledningen blockerad för inkommande samtal, om man inte har en separat telefonledning förstås. Men det kommer nya modem som har inbyggd telefon, berättar Lars Engström. Att vara student och försöka leva på studielån kan vara knepigt. Men det finns sätt att dryga ut sin magra studentkassa på. Det har i varje fall två unga studenter på Handelshögskolan visat. De är vid sidan av sina ekonomistudier nyblivna företagare och initiativtagare till netcard. Affärsidén går ut på att marknadsföra svenska företags Internet-adresser till studenter på universitet och högskolor. Och ICA är en av kunderna. En av initiativtagarna till net CARD är Anders Örbom, som berättar att de fick idén när de själva letade efter sommarpraktikplatser till Innovatörerna Anders Örbom, 21 år och svenska företag Filip Truedsson, 22 år. på Internet. - Att använda Internets olika sökverktyg är jobbigt, särskilt om man inte är van "surfare". Det var då vi kom på idén till netcard, som är ett tryckt kort med Internet-adress till företag och organisationer som har något att erbjuda studenter. Det kan vara traineeplatser, examensarbeten, stipendier etc, säger han. Bättre kommunikation Anders Örbom är övertygad om att ju fler studenter som besöker företagens hemsidor, desto mer anstränger sig företagen att göra sina hemsidor intressanta samtidigt som bättre och enklare kommunikation skapas mellan företag och studenter. Peter Wigstein, ansvarig för ICAs skolkommunikation kommenterar ICAs anslutning till netcard på följande vis; - Jag tycker idén är värd att prova för att dra mer uppmärksamhet till våra egna studentsidor på Internet. Det har ju visat sig att ICA som företag i högskolestundenters ögon inte upplevs så attraktivt, fastän vi är marknadsledare inom dagligvaruhandeln. Med våra studentsidor vill vi visa att ICA inte enbart är ICA-butiker, utan att vi är ett intressant framtidsföretag för akademiker. Dessutom har vi ett bra traineeprogram som vi vill nå ut med. Målet med ICAs studentsidor är naturligtvis att få fler akademiker att tänka på ICA som ett intressant storföretag att söka sig till. Under de sex månader som ICAs studentsidor funnits till på Internet, har ca besök registrerats. Peter Wigstein räknar nu med många fler och säger att mätning kommer att ske en gång per månad. Vill du besöka ICAs studentsidor är adressen: Lena Lidsell ICAs visitkort är utformat som ett ICA Kundkort och placeras tillsammans med övriga företags kort i ett specialtillverkat skyltståll I dagsläget finns ett 20-tal netcard-ställ utplacerade, men ambitionen är att till våren vara rikstäckande på universitet och högskolor. På högskolorna finns kontaktpersoner med ansvar för netcard-ställen och som utför regelmässiga kontaktmätningar. I projektet ingår förutom ICA även Telia, Investor, Skandia, ABB, SE-Banken, Vattenfall, SKF med flera företag.

8 8 M Hur gick det sedan? Namn: Anna Persson Ålder: 28 år Började på ICA: 1989 Jobb: Inköpare frukt & grönt Arbetsort: Örebro Varför ville du gå M2000? För att få mer ICA-kunskap och eventuellt gå vidare i företaget. Hur var kursen? Jättebra, den gav både kunskaper och personlig utveckling. Tycker att jag fick ut det jag tänkt mig. ICA-bakgrunden känns som ett stöd när man talar med handlarna. Och så var det kul att vi fick en så bra sammanhållning i gruppen också. Att träffas igen; Roligt att de följer upp med en återträff. Dels var det kul att träffas igen och se vad alla gör, dels var det ett bra program som gav mig en ny kick. Framtidsplaner: Svårt att säga eftersom jag just nu är mammaledig, livet blir ju lite annorlunda med en bebis. Har dock saknat jobbet och ser fram emot att börja arbeta igen i mars nästa år. Trivs i företaget och på min arbetsplats, så jag kommer troligen att stanna inom ICA. På sikt vill jag gå vidare till ett nytt jobb, säljledare kanske? En strålande septemberdag samlades den första M2000-gruppen till åt er t rätt' pä Fagerudds kursgård utanför Enköping. Nu var det ett år sedan man sågs och alla var nyfikna. Vad hade hänt sedan sist? Det var hösten 1994 som det första M2000-programmet startade. Premiärkullen bestod av 18 ICA-medarbetare i årsåldern, verksamma från Umeå i norr till Arlöv i söder. Under ett års tid fick de chansen att vara med på olika seminarier, grupparbeten och praktikjobb. Allt med syfte att inspirera deltagarna att stanna kvar och utvecklas inom ICA. Uppföljning För att ta reda på hur det gått för gruppen arrangerades för några veckor sedan en två dagars uppföljning. Första dagen ägnades åt tillbakablickar och reflektioner. Man gick laget runt och berättade vad utbildningen betytt och vad som hänt efteråt. Andra dagen kom idrottspedagog Johan Plate på besök. Han föreläste om hur man sätter upp mål och tar ansvar för sin egen utveckling, vilket blev mycket uppskattat av deltagarna. Från personalavdelningen på HK deltog Karin Askerfelt och Weine Vedin. Båda tycker det var viktigt att genomföra den här uppföljningen. Varför? Jo, de pekar på flera skäl. Dels var det bra för ICA att se vad som hänt, att kolla hur utbildningen fungerat. Dels var det positivt för gruppen att träffas igen och kanske få ytterligare en kick. M2000-återtröff på Fagerudd utanför Enköping: Fr v Weine Vedin (persona- /avd), Anna Persson, Magnus Wiberg, Stefan Walter, Anders Marklund, Philip Crosby, Ola Ringström, Björn Holmgren, Harriet Säfwenberg, Christel Carlsson, Karin Askerfelt (personalavd). Åtta personer i gruppen var ej med vid bildtillfallet. Weine vedin och Karin Askerfelt går "laget runt" bland M2000-gänget Jag tror att det är bra att få gå tillbaka och än en gång tänka över de mål man satte upp när kursen började. Och så ger det deltagarna en positiv press att veta att alla ska ses igen om några månader. Man vill gärna visa att det hänt något, att förväntningarna infriats, säger Weine Vedin. Tydligare ansvarsfördelning Karin Askerfelt och Weine Vedin menar att uppföljning och återkoppling alltför ofta glöms bort. Och visst känner vi igen det där. Mycket tid och energi läggs ner på planering och genomförande. Men sedan är det stopp. - Massor med bra projekt dras igång, men det är sällan man orkar ända fram. Det är synd, för jag tror att det ofta är funderingarna efteråt som blir pricken över i, säger Karin Askerfelt. Weine Vedin håller med; Det här är definitivt ett område där vi bör bli bättre. Inte minst när det gäller lite mer omfattande satsningar - som i det här fallet då en utbildning pågått under två terminer. Vem tar ansvaret? Han tycker att frågan om uppföljning borde tas upp till diskussion på fler håll inom ICA och efterlyser klarare gränser. Som exempel kan jag nämna att vi ofta jobbar på uppdrag av olika chefer när vi kör våra utbildningar. Vems ansvar är det då att utvärdera resultatet? Självklart ska vi som leder kursen göra en uppföljning, men det skulle ändå behövas en tydligare ansvarsfördelning på området, tycker Weine Vedin. Eva Buren Namn: Ola Ringström Ålder 29 år Började på ICA: 1988 Jobb: Ekonom på Detaljhandelsfinansiering Arbetsort: Solna Varför ville du gå M2000? Det passade bra i tiden. Jag hade precis kommit tillbaka till Arsta efter några års tjänstledigt för studier. Kunde inte gå tillbaka till mitt gamla jobb utan kände att det var dags att komma vidare. Riktigt vad jag ville göra visste jag dock inte. Namn: Harriet Säfwenberg Ålder. 34 Började på ICA: 1990 Jobb: Varugruppsassistent finkemprodukter Arbetsort: Solna Varför ville du gå M2000? Eftersom jag inte hade jobbat i den här branschen så länge, jag var på SACO förut, ville jag lära mig mer. M2000 var ett bra tillfälle att få större insikt i ICAs verksamhet helt enkelt. Namn: Stefan Walter Ålder 28 Började på ICA: 1990 (Heidenborgs) Jobb: Fältsäljare EMV Arbetsort: Borlänge Varför ville du gå M200Ö7 Min chef frågade om jag ville gå. När jag fick se vad kursen innehöll blev jag sugen direkt, förstod att jag skulle kunna lära mig helheten om ICA. Hur var kursen? Den bästa utbildning jag gått. Mycket proffsig med teori och praktik varvat, Hur var kursen? Jag måste säga att jag är jättenöjd. Hade inga speciella förväntningar men tycker att utbildningen gav mycket. Den del som handlade om personlig utveckling har nog betytt mest för mig, även om vi fick mycket ICA-kunskap också. Att träffas igen; Det är bra att man försöker göra en uppföljning. Andra dagen, med Johan Plate, var mycket givande. Synd att det inte var fler som kunde komma, bara halva gruppen ungefär. Men det blir väl så, en del har slutat, andra kunde inte på grund av jobbet. Framtidsplaner; Jag har nytt jobb sedan i februari och trivs väldigt bra. Men jag tror inte att det här är ett jobb man har någon längre tid, två år kanske. Jag vill gärna fortsätta inom detaljhandel, det är kul och en helt ny värld för mig som kommer från region. Hur var kursen? Den gav precis det jag behövde, jag lärde mig jättemycket. Bra att det var så inriktat på hur ICA fungerar i praktiken. Det har jag nytta av varje dag. Det var en lagom mix av rena kunskaper och personlig utveckling. Vi som gick kursen har också fått ett stort kontaktnät över hela landet. Att träffas igen; Det var väldigt spännande att träffa alla igen. Och så blev man pushad att tänka till litegrann, att fundera över vilka mål man formulerat. Sån't är svårt att göra själv, det blir inte av. Framtidsplaner; Jag tycker själv att jag jobbar på ICAs roligaste avdelning, Marknad! Håller bland annat på med projekt "drugstore". Det är jättekul och här finns fortfarande mycket att lära - så just nu finns inga planer på att byta jobb. man fick verkligen använda alla sinnen. Och så var det en jättebra grupp med personer från olika delar av ICA - alla var otroligt motiverade. Efter M2000 har jag blivit säkrare på mig själv, och stolt över ICA! Att träffas igen; Det var bra med en chans att få komma ihåg utbildningen och vad vi gjorde. Framför allt att få en påminnelse om sättet att tänka, den mentala biten. Det är så lätt att det annars glöms efter ett halvår. Framtidsplaner; Jag vill bli marknadschef, helt klart. Hade ett snack med min chef i våras om att utbilda mig vidare, ett år marknadsföring på IHR eller liknande. Vi får se vad som händer, de håller just på att lägga budgeten för 97. Jag kan mycket väl tänka mig att flytta, men det måste funka med familjen också, har ett litet barn därhemma.

9 Nytt ackordssystem för kolonial Bygger på snabbhet och noggrannhet Det nya ackordssystemet på DE Örebros kolonialavdelning bar gett odelat positiva effekter för såväl berörda medarbetare som företag och handlare. Ett system som bygger på en kombination av snabbhet och noggrannhet och som nu efter en prövotid på tre månader praktiseras i full omfattning. På DE Västerås har man arbetat efter samma premieberäkningar i tre år. DE Borlänge började praktisera systemet samtidigt med Örebro i våras. - Den tyngsta biten i ackordsunderlaget ligger dock fortfarande i att expeditören ska arbeta snabbt, men gör man det och samtidigt är mer eller mindre felfri, så kan man lätt höja den tidigare timpenningen, baserat "bara" på snabbhet, förklarar Kaj Fors, produktionstekniker på Region Mellansverige i Västerås och ansvarig för det nya ackordssystemets konstruktion. - Jag beräknar att jag höjt min genomsnittliga timlön med 2-3 kronor, säger Tomas Enberg på DE Örebros koloniallager. Enligt lageransvarige Per Häll ligger också timlöneökningarna på ungefär de beloppen i genomsnitt för merparten av de 25 lagerexpeditörerna. - Många, som till exempel Tomas Enberg, har knappast gjort några fel tidigare heller, men annars har vi konstaterat överlag att alla nu mer och mer tänker på att undvika fel, men samtidigt hålla ett högt tempo i effektueringarna av inkommande order, menar Per Häll. Good Hill för företaget - Väsentligt mindre fel i lagerhanteringen har inte bara gett berörda medarbetare högre lön; det har ju också medfört att antalet reklamationer sjunkit med minskade kostnader som följd för företaget. Samtidigt ger det också en good will för oss gentemot våra handlare, vars dagliga arbete med praktiskt taget inga felleveranser från vårt koloniallager naturligtvis också underlättas betydligt, betonar DE Örebros driftschef Rolf Gullberg. Man förstår att Tomas Enberg och hans kollegor ser positivt på det nya ackordssystemet. Det gör även medarbetarna på övriga avdelningar inom DE Örebro, som snabbt hoppas på samma ackordsberäkningar för sina arbetsområden: - Det nya ackordssystemet kommer också att vara helt infört på alla avdelningar under 1997, lovar Kaj Fors. -1 nuläget håller vi på att se över beräkningsgrunder och parametrar för hur noggrannhet i kombination med snabbhet ska premieras även på avdelningarna för frukt- och grönt, djupfryst och färskvaror. Leif Johansson Tomas Enberg, på DE Örebros koloniallager, har ökat sin timpenning med 2-3 kronor, sedan även noggrannhet i ordereffektueringama börjat räknas in i ackordet. Redan klockan fem på morgonen är Åsa Andersson igång med arbetet på DE Linköping lager för frukt och grönt. Jogging håller Åsa igång både hemma och på jobbet Träningen gör arbetet lättare, tycker Åsa Andersson, varumottagare på DE Linköping. Det som en gång var tänkt som ett sommarjobb under några månader har nu blivit 20 år på samma företag för Åsa Andersson, varumottagare på frukt och grönt på DE Linköping. - Jag kan direkt inte peka på några skäl till att sommarjobbet blev så rejält "förlängt", men hade jag inte trivts så bra med arbetsuppgifterna, som för övrigt har växlat kraftigt, och arbetskamraterna, hade jag självklart inte varit kvar så här länge, utvecklar Åsa Andersson, populär och utåtriktad medarbetare bland sina arbetskamrater. Hennes lättsamma sätt strömmar också snabbt emot intervjuaren som omedvetet får intrycket att man känner henne sedan tidigare, fast så inte är fallet. Inte kan kan det vara så att ansiktet är bekant från handbollsplanen, där Åsa Andersson under nästan tio säsonger var såväl sex- som niometers spelare i Linköpingsklubben Risbrinkspojkarnas (RP) damlag i division I. Nej, men däremot har hon faktiskt förekommit på bild tidigare i ICA Kontakten, när Fritidsklubben på DE Linköping förra våren arrangerade en Dart & Trubadurkväll och Åsa förevisade sina konster i pilkastning. Fysisk trim underlättar arbetet Sedan tiotalet år ligger emellertid handbollen på "hyllan", men den fysiska träningen har Åsa inte släppt. Regelbunden jogging på mellan sju och tio kilometer tre-fyra gånger i veckan; en träningsrunda som bland annat lett fram till åtta genomförda tjejmilar hittills. - När man var van att träna och spela tre-fyra gånger i veckan gick det inte bara att helt sluta med fysiska aktiviteter. Joggingen gör att jag fungerar bättre både hemma och på jobbet, konstaterar Åsa. I arbetet på fruktpaketeringen ingår många och relativt ensidiga lyft, så visst underlättar det om man håller kroppen i trim. Att Åsa Andersson nu återfinns på lagret för frukt och grönt, innebär att "cirkeln har slutits". - Ja, det var ju där jag började för 20 år sedan, fast då på paketeringen. Sedan blev det lagret för specialvaror; där arbetade jag i nästan 13 år, därefter kom jag till brödlagret och var där tills det avvecklades för två år sedan, summerar Åsa Andersson. Passande arbetstider Arbetet som expeditör på frukt och grönt innebär för Åsa Anderssons del att arbetsdagen börjar redan klockan kvart över fem på morgonen - uppstigning tjugo minuter i fyra(!) ute i Sturefors, drygt en mil söder om Linköping - och slutar kvart överlo. Måndagar och fredagar arbetar hon till klockan tre på eftermiddagen. - Mellan klockan fem och åtta är arbetet som mest intensivast. Då har under natten tre bilar från Helsingborg kommit och lastats av. - Det är från dom pallarna jag och min kollega Mikael Samuelsson sedan börjar packa upp och plocka över lådorna till andra pallar och rullburar, berättar Åsa Andersson. - För mig som har två pojkar, elva och tretton år, är arbetstiderna mycket bra, även om det ibland kan kännas lite kämpigt att stiga upp till och med innan morgontidningen kommit. Idrottsfamilj Åsa Anderssons idrottsbakgrund är alltså solid, men familjen Andersson är överhuvudtaget en riktig idrottsfamilj. Sönerna Andreas och Robert spelar både handboll och fotboll och pappa Christer är handbollstränare. - Christer och jag började träffas när jag spelade i RPs damlag och han i herrlaget, berättar Åsa Andersson, innan det är dags att skjutsa yngsta sonen Robert till fotbollsträningen. Senare på kvällen blir det en biltur igen; då är det Andreas som ska iväg på handbollsträningen. Ja, dagarna är fulltecknade för Åsa Andersson, som gärna vill försöka friska upp kunskaperna i engelska och matematik och lära sig mer om data. - Men det får vänta till Robert och Anderas klarar sig själva.. Leif Johansson

10 11 10 Anna-Karin Nyström och Gun Kling-Seeholm hoppar i land efter en trevlig båtfärd. ItHMt/cbtal Säljsamtal Butiksbesök Försäljning Antal körda mil Levererade kollin Billass miljoner miljoner miljarder miljarder miljoner tusen Sven-Göte Gustavsson hälsar välkommen. Stämningen var på topp när DE Kungälv firade 20-årsjubileum en lördag i september. Över 400 anställda med respektive hade anmält sig till en "hemlig kväll" som visade sig innehålla många överraskningar. Mleumskvällens innehåll var m väl förborgad hemlighet. Ingen förutom festkommittén löna Göthblad, Lars Ericson och Bengt Thoresson) kände till Underhållningen, transporter etc. Det enu^teltagarna informerats om var att lördag Icväll den 28 september infinna sig vid Bohus Fästning i Kungälv eller Operan i Göteborg med festblåsan på. Båttur med underhållning och färdkost Det var en förväntansfull skara jubilarer som samlats för att invänta den utlovade transporten. Som många redan spekulerat i blev det båtfärd på Göta älv från Kungälv mot Göteborg. Under båtturen bjöds på musikunderhållning och färdkost i form av EMV-produkter. ICA Handlarnas kaviar verkade ovanligt vattning den här kvällen, men Skona-flaskans innehåll skulle förmodligen ha gjort rent det mesta. Det var en glad skara som slutligen angjorde det hemliga målet - bryggan vid Nya Varvet i Göteborgs yttre hamn och restaurang Reveljen. Kvällen till ära var lokalerna utökade med ett stort tält för att rymma alla festdeltagare. Där stod långborden dukade till fest. Tillbakablick Sven-Göte Gustavsson hälsade välkommen och beundrade festkommittén för att de lyckats hålla programmet hemligt in i det sista. Jubileumstalaren Lars Ericson konstaterade att mycket hänt DE Kungälv under 20 år. Både negativa och positiva händelser har påverkat verksamheten. Närliggande DEn har lagts ner och överförts till Kungälv och idag servar distributionsenheten alla ICA-butikerna i region Väst. Goda idéer lönar sig Under kvällen passade förslagskommittén på: att premiera Dan Rosenberg och Anders Hesselgren med kronor var. Deras förslag: gäller ett nytt system för att debitera och kredi tera s k storlådor (för leverans av grönsaker). Uppsluppen stämning under båtfärden. Kring bordet fr v LarsOlof Karmteg, Reidar Nyström, Anna-Karin Nyström och Gunnel Karm teg. Genom att använda befintlig teknik kan DE Kungälv genom förslaget spara kronor per år. (Penningpremier grundas på första årets halva besparing minus eventuella investeringar). - Utan Dans och Anders idé hade tekniken inte använts, menade Lars Ericson, ansvarig för förslagsverksamheten. - Vilket "gigg"! Så uttryckte sig Stefan Johansson, för kvällen vokalist i Kållepojkarna, en samling mogna män på ståbas, dragspel, trummor, xylofon m m, när de mötte en entusiastisk publik. Med en utmärkt förmåga att lyssna in publiken lyckades JCållepojkarna tillsammans med Legatokören få alla med på noterna. Allsång fick verkligen en innebörd och stämningen var på topp. Hemlig gäst I sina "Blommiga sandaler" och med "Teddybjörnen Fredriksson" under armen entrade så kvällens hemliga gäst scenen. Lasse Berghagen naturligtvis, till publikens stora förtjusning. Lasse har tidigare varit med i ICA-sammanhang och är nu liksom då uppskattad för sina folkkära sånger. Det var bara när han, trots publikens muttrande, sjöng lovsång till Stockholm som allsången tystnade. Dans till Svensktoppsetta Efter att ha avnjutit en förstklassig trerättersmiddag med trevlig underhållning avslutades kvällen med dans till Kelly's, vid tillfället Svensktoppsetta med "Ett litet ljus". Dansgolvet var välfyllt, men många passade även på att sitta ner och prata i den lugnare delen. Efter festligheternas slut och en trevlig kväll fanns det möjlighet att ta sig hem med buss. Turerna hade arrangerats så att alla skulle kunna komma hem på bästa sätt. Till sist vill vi som var med passa på att tacka festkommittén för ett bra arrangemang. Annika Johansson Foto: Allan Karlsson Lars Ericson, i mitten, premierar Anders Hesselgren och Dan Rosenberg med kronor vardera för bra förslag. En långsam vals kanske? Malin Johansson och Ove Gillholm varflitiga på dansgolvet. Får jag lov? Alina Hedenbergh och Dan Rosenberg tar sig en svängom. Gun och Roland Knutsson tar emot "kaviartuber" och "Skonaflaskor" av killarna från IFK Göteborg, som hade angagerats för kvällen. Musik och sång under båtfärden fick gästerna att komma i god stämning. %976* Den 29 oktober invigde dåvarande landshövdingen Erik Huss DC Kungälv. Långborden stod dukade för fest i varumottagningen DC i Borås lades ned (förutom frukt & grönt) och distributionen flyttades till DC Kungälv. 9dV DC Kungälv övertog distribution och lager från Saga. { 9 ICA Partihandel AB och ICA Detaljhandel AB bildades. QJJ12 Den 3 februari invigdes DE Kungälvs nya fryshus. Under våren övertogs även frukt & grönt från Borås. 1%94 ICA Detaljhandel flyttade till DE Kungälv. PHS (partihandelssystemet) introducerades. I början vållade systemet en hel del bekymmer, men idag är det en stor tillgång. Den 18 april lades DE Skövde, förutom frukt & grönt, ned och distributionen flyttades över till Kungälv. XQ*}ö Från den 1 januari är ICA Handlarnas AB gemensamt för både parti- och detaljhandel. I juni uppstod en konflikt på arbetsmarknaden och under två veckor lamslogs all distribution från DE Kungälv. i?6\jnder september flyttades den sista delen av DE Skövde till Kungälv. Kvällens överraskningsartist: Lasse Berghagen! Martin Hall, Moniqa Eriksson och Kjerstin Karlsson i dansens virvlar. Idel glada miner under kvällen. Fr v Janet Svanberg, Thomas Svanberg, Kenth Johansson och Gun Kling-Seeholm. Dansbandet Kelly s fick fart på alla danslystna under kvällen.

11 12 Sedan en dryg månad rullar inom DE Borlänges distributionsområde ett ICAekipage utrustat med dubbla axlar på både distributionsbil och släp. Det är första gången bilen är utrustad på detta sätt, vilket gör att den kan ta dubbel last i förhållande till en "vanlig" bil. Hela ekipaget väger 27 ton. Med full last, 150 rullburar, blir det en totalvikt på 60 ton. ICA-ekipage med dubbla axlar sparar tid och miljö ed DE Borlänges nya distributionsbil och släp räcker det med en tur för att köra ut de beställningar till butikerna inom regionen som det tidigare med "konventionell" bil och släp behövdes två turer för. Ekipaget hämtar också upp tompallar och rullburar från butikerna för vidare leverans ner till Centrallagret i Västerås, varifrån sedan på kvällen ett fullastat ekipage återvänder till Borlänge. - Det innebär att bil och släp i stort sett är i drift 18 timmar om dygnet, berättar Ove Runesson, fordonsansvarig på DE Borlänge. - Så visst kan man tala om ett rationellt och effektivt utnyttjande av resurserna. Dessutom ligger dieselförbrukningen inte mycket över våra andra bilars, berättar Ove Runesson och exemplifierar: - En mätning efter nästan precis 400 körda mil visar en förbrukning, inklusive drift av kylaggregat på i genomsnitt 5,6 liter/mil. Motsvarande siffror för våra "vanliga" distributionsbilar ligger på 4,4 liter/mil, vilka då alltså behöver två turer för att klara samma lastkapacitet som det nya, helt igenom tvåaxlade ekipaget. Kan sänkas och höjas Både i den nya distributionsbilen och släpet kan såväl tak som golv höjas och sänkas, allt beroende på lastmängdens omfång och tyngd. Höjden ligger maximalt på 4,48 meter, vilket innebär en höjdökning på cirka en. meter i förhållande till andra ekipage inom Roger Bergman i samtal med Björksätrahallens John Johansson i Sandviken. DE Borlänge. Höjdutrymmet kan också exemplifieras med att det finns ett dubbelplan, så att rullburarna kan lastas ovanpå varandra i botten- repektive mellanplan. Roger Bergman ser över den nya distributionsbilen inför dagens långfärd. Rullburar och pallar lastade i bilens två plan. - Det är viktigt att vikten fördelas, så att lasten får så låg tyngdpunkt som möjligt. Man bör också undvika att ha alltför tung last upptill, berättade Roger Bergman, som tillsammans med Joakim Andersson, är den som fått förtroendet att framföra ICA Handlarnas första ekipage med dubbla framaxlar på distributionbilen. När Roger eller Joakim har ett ekipage fullastat innebär det 150 rullburar, eller burar mer än vad traditionella ICA-ekipage kan klara. Förutom den dagliga lastningen på centrallagret får fyra handlare inom region Borlänge varje dag sina beställningar effektuerade av Roger eller Joakim. Rullande schema - Vi kör efter ett rullande schema, berättade Roger Bergman för ICA Kontakten under sin dagsrunda till Rimi i Avesta, Björksätrahallen i Sandviken, Bergbyhallen i Bergby - tre mil norr om Gefle - och Ugglebohallen i Ockelbo. En rutt, som började kl 7.30 och var klar precis klockan 15. Väl hemma på DE Borlänge avslutade Roger sin arbetsdag med att hjälpa Joakim fylla ekipaget med tompallar och rullburar till Centrallagret och även lasta en varuleverans till Matmagasinet i Ludvika somman passerar på vägen. Roger manövrerar lätt det höj- och sänkbara mellangolvet i lastutrymmet via ett rörligt knappreglage Med det nya ekipaget sparas alltså väsentlig tid in; en transport om dagen, enligt driftschefen Staffan Hammarin. - Vi vet att det finns ytterligare ett 50-tal butiker inom regionen som kan ta emot ekipaget, men en del butiker går det dock inte att köra ut till, på grund av det dubbelaxlade ekipagets omfång; lastkajerna är för små och framför allt är takhöjderna för låga. - Därför kan man heller inte bara så här direkt rekommendera bil och släp till andra regioner. Det finns även faktorer som avstånd och tillgänglighet att ta hänsyn till, säger Stig Berglund, ansvarig för teknikinköp på ICA Handlarnas logistikavdelning. Han beräknar också att priset ligger cirka 30 procent över kostnaderna för "vanliga" ekipage. - På regioner som Norr, Väst och Mellansverige ser jag dock egentligen bara fördelar. Även för Region Sydost, som också redan har tre distributionsekipage i drift med högre takhöjd - 4,10 m - än vad som gäller för övriga distributionsbilar med släp inom ICA Handlarna. Det är ju heller inte bara en fråga om att spara in transporter; i förlängningen ligger ju också minskade energiutsläpp. I slutändan är det dock regionerna själva som beslutar om inköp av ett ekipage som nu kan beskådas på Dala- och Gästrikevägarna.. Leif Johansson

12 13 Roger Bergman, DE Borlänge: "Chaufförsjobbet ger frihetskänsla'' - Jocke och jag fick besked om att vi tillsammans skulle åka runt till ICA-butikerna inom vårt ordinarie distrikt under en vecka för att lära känna och bli vana med ett nytt ekipage. Roger Bergman, 31, chaufför på DE Borlänge sedan 1985, berättar hur odramatiskt det egentligen lät när han efter semestern tillsammans med kollegan Joakim Andersson fick ansvaret för det smått revolutinerande transportekipage - dubbelaxlar på både bil och släp - som nu är i full drift i Borlänge med omnejd. - Från ansvarigt håll valde man väl Jocke och mig för att det nya ekipaget skulle trafikera samma sträckor som vi kört tidigare, säger Roger Bergman anspråkslöst. Inom DE Borlänges transportledning hade man dock noga tänkt ut vilka som skulle ha det dagliga ansvaret för ett ekipage som kostar 30 procent mer än en "konventionell" distributionstbil med släp. Bra med rullande schema ICA Kontakten följde Roger Bergman under en dagstur, där första butiksanhalt var i Falun och sista i Ockelbo. - Ena veckan kör jag den här turen. Då är jag tillbaka på DE klockan tre på eftermiddagen, då det är dags att hjälpa Jocke med lastningen för hans resa ned mot Centrallagret i Västerås, varifrån han sedan kör tillbaka med fullastat ekipage. - Veckan därpå är det min tur att ta eftermiddags- och kvällsrundan och då är jag tillbaka i Borlänge vid elvatiden på kvällen, berättar Roger Bergman. - För mig som har delad vårdnad av mina två flickor är det perfekt med ett rullande tidschema. Då jag börjar tidigt är jag hemma när dom kommer från skolan och under "kvällsveckorna" hinner vi ibland vara tillsammans innan jag åker iväg till jobbet, säger Roger Bergman. Överhuvudtaget är ett utmärkande drag hos Roger Bergman att han är så positiv. Det märks snabbt och det kan gälla arbetsuppgifter, kamrater och chefer - däremot dras mungiporna ihop betänkligt när samtalet förs in på underhållet av många vägavsnitt inom distriktet, eller snarare bristen på underhåll. Annars verkar Roger Bergman helt enkelt trivas alldeles utmärkt på DE Borlänge, dit han kom Jag började först på lagret för frukt och grönt och hade sedan de flesta förekommande arbetsuppgifter på ett DE-lager, innan jag 1985 tog trafikkort och kort därefter började arbeta som chaufför. Ett bra yrkesval - Ett yrkesval som jag definitivt inte ångrar. För det första är bilar min stora hobby, eller rättare sagt att få hålla på att meka med gamla bilmodeller. I det dagliga arbet har det också ibland inneburit att jag kunnat "fixa" vissa mindre problem på en lastbil eller ett släp som kan uppstå utmed vägarna. - Men, bäst av allt med chaufförsjobbet är frihetskänslan! Att föra fram bilen efter vägarna, där landskapskaraktären ständigt växlar utanför vindrutorna, speciellt nu under hösten med dess kraftiga naturskiftningar, och samtidigt veta att man har full kontroll på hela sitt ekipage. 24 meter långt och 60 ton tungt med full last. Roger Bergmans livsfilosofi innebär också att han gör det ofta inrutade dagliga livet riktigt trivsamt med små enkla medel. Det kan' till exempel innebära att när en körning gått Ute snabbare än beräknat, ger han sig tid att stanna vid någon insjö för att inta sitt lunchpaket. Eller som när ICA Kontakten var med, äta lunch vid en naturskönt belägen taverna med sjöutsikt strax söder om Ockelbo och planera inför kommande helgs sedvanliga skogs- och svamppromenader med döttrarna. Leif Johansson Kenth-Ove Johansson och butikschefen i ICA Lyan, Tina Honnér. ICA Special-säljare gör insatsförellos Express Ellos Express är ett distributionssystem, som innebär att en kund kan få sina beställda varor till sin närmaste IC A-butik, om den är ansluten till Ellos Express. För närvarande finns det 125 sådana ICA-butiker. Fram till senaste årsskiftet hade butikernas skyltmaterial inte förnyats sedan starten. Men nu har man inlett samarbete med ICA Specialvarors Team Textil, vilket innebär att Team Textils sju fältsäljare besöker "Express-butikerna", förnyar materialet och ser sedan till att det ser fräscht och fint ut. Ellos vill expandera Express-konceptet och där har fältsäljarna en mycket viktig uppgift. Med deras kännedom om "sina" butiker kan de tipsa Ellos om ytterligare butiker, som är lämpliga. Målsättningen är att komma upp i dubbla antalet, dvs 250 butiker. Kerstin Hansson, säljledare på Team Textil, säger: - Samarbetet med Ellos ger våra säljare en möjlighet till en litet annorlunda kontakt med butikerna. Dessutom upplever handlarna att vi har ytterligare en bra servicefunktion. Vår insats för Ellos är självfinansierande, eftersom vi debiterar den tid som åtgår. - ICA-handlarna är mycket positiva till samarbetet med Ellos Express, säger Kenth-Ove Johansson, fältsäljare på Team Textil. Dels är det en fin service till butikernas gamla kunder, dels kommer det konsumenter, som aldrig tidigare varit i butiken men som nu kan bli kunder. Lasse Rehnström Ny kull M 2000 Högst upp från vänster: Per Karlsson (ICA-skolan), Stefan Aronsson, Magnus Edvardsson, Johnny Löfgren, Magnus Hjelmberg, Camilla Johansson, Peter Christensson, Jesper Friman, Carina Gustafsson, Jan Nilsson. Andra raden från vänster: Helena Bertilsson, Carina Vartia, Cecilia Thorson, Cecilia Thorén, Elisabeth Krantz, Ann Eidisen, Sabine Bengtsson. Längst fram: Anders Mundt, Niclas Dahlgren, Per Hilmersson, Örjan Wikberger. Här är den nya kullen M2000-elever, den tredje i ordningen, som just har påbörjat sin ettåriga utbildning. Under ledning av Per Karlsson från ICA-skolan fanns de vecka 41 på HK Järva för att lära sig mer om vad marknadsavdelningen sysslar med. Programmet var späckat, under tre dagar berättade ett tiotal föreläsare om allt från ICA Kundkort till EMV, varugruppsstrategier och TV-reklam. Ytterligare en dag ägnades åt personlig utveckling.

13 15 14 till av sig själv Först ska varon väljas u t... Redan ett år före mässan börjar produktchefer, deras assistenter och inköpare att leta efter de varor som är lämpliga för mässan. Och så småningom kommer man fram till ett anpassat sortiment. Det rör sig om cirka varor och över artikelnummer varje vara kan ju t ex finnas i flera färger.... s e nskade registreras Söndagen den 6 oktober öppnade ICA Specialvarors höstsatsning "Fritidsmässa inför våren -97" sina dörrar för IC A-handlare från hela landet. Mässan pågick till och med fredagen den 11 oktober på Boråsmässan. Cirka 550 butiker var föranmälda, men enligt tidigare erfarenhet brukar ytterligare mellan 50 och 100 butiker komma. Mässans huvudtema var säsongsvaror som hör vår och sommar till och kampanjmontrarna var uppdelade på månaderna januari till juni. Dessutom fanns temamontrar inför t ex påsken. Ett antal av ICA Specialvarors leverantörer hade egna montrar, liksom ICA-ägda Tapp, ICA Köpmannatjänst och ICAs PR-avdelning. Dessutom visades de gemensamt annonserade varorna i GSP och ICA Kundkort för första halvåret. Mässytan är kvm och man räknade med att sälja för ungefär 180 mkr inklusive de butiker, som inte kommer till mässan utan köper via den stora mässkatalogen, som skickats ut till alla ICA-butiker i hela landet. Hans Edström och Thommy Ohlsson träfas för en liten överläggning. Registervården är ett mycket viktigt moment. Birgitta Blomberg-Svalin, Kerstin Sandebring (hon gjorde f ö sin sista mässa före pensioneringen) och Thomas Ekström ser till att alla de drygt artikelnumren kommer in i systemen och att de blir försedda med koder, som styr till rätt månad och tema. - Det är mycket papper att hålla reda på, säger Birgitta. Och vi har en mycket hektisk period från mitten av augusti tiil två minuter innan mässbeökarna börjar droppa in. Köpmannatjänsts monter på väg att byggas upp. Inger Lööf, ansvarigför caféet i full färd med att möblera cafeterian. Massprov* ia kominer från hela världen Från när och fjärran - Sverige, Fjärran Östern och övriga världen - kommer alla varuprover, som ska visas i montrarna. Spindeln i det nätet är Sonny Öhrn, som till vardags arbetar på ICA Specialvarors lager i Kallebäck. Han har ansvaret för att alla dessa varor sorteras och lastas på RC och skickas till Boråsmässan. Och - inte minst viktigt - han ser till att alla RC hamnar i rätta montrar. - Jag vill gärna framhålla mässans egen personal, som har en mycket stor känsla för service och de ställer upp på ett fantastiskt bra sätt, säger Sonny. Mässprover kommer från jordens alla hörn. Genomgång med Ingvar Wahlgren. Bertil Olsson, Tapp, packar upp allt skyttmaterial. lofitrarna ska byggas, fyllas och dekoreras Själva montrarna med mellanväggar, belysning och bord fixar Boråsmässans personal. Därefter tar ICA Specialvarors eget folk över. Det är produktchefer, assistenter, inköpare och ett antal av fältsäljarna som gör jobbet. Nytt för i år är att man inbjudit ett antal specialansvariga i butik att vara med och jobba. Varje monter har en ansvarig och eftersom respektive månadsmonter har varor från olika produktavsnitt är det en hel del människor, som ska samsas om ytan. - Under byggnationen, som började på tisdagen och var färdig på fredagen, är vi cirka 40 personer som arbetar med den, assisterade av Boråsmässans serviceinriktade personal, säger Ingvar Wahlgren, utställningskommissarie, d v s totalansvarig för mässan. - Man kan naturligtvis köpa all sådan service och sedan komma till "dukat bord", men valde att göra detta arbete själva. Det är slitigt och några arbetsti- Erling Svensson och Sonny Öhrn kontrollerar att allt kommer Kurt-Åke Damberg från ICA Extra i Kinna funderar. till rätt monter. der gäller inte precis. Men har vi själva gjort jobbet, får vi ju en helt annan känsla. Det blir VÅR mässa på ett mycket påtagligt sätt. - Det är ett fantastiskt team-work som utföres. Dessutom ger arbetet stort utrymme för egen kreativitet och improvisationer och det skapar en jättefin gemenskap, sammanfattar Ingvar. Se n ska vi sälja varorna Specials alla säljare från hela landet finns med under mässan. De har gjort upp tider med "sina" butiker och hjälper dem tillrätta, när de går runt på mässan. Dessutom finns ju mässbyggarna kvar i montrarna och på andra ställen. Vid varje vara finns en hyllkantsetikett med EAN-kod. Den som köper kvitterar vid an- komsten ut en handterminal och när inköpsrundan är klar, skrivs inköpen ut med alla uppgifter och överföring sker till PHS. För terminalbiten är Catrin Blomberg ansvarig och till sin hjälp har hon en hel del folk. Bland andra Pernilla Hallgren, Pelle Lööf, Fredrik Pihl och Agne Lyckesjö. Mässbesökarna anländer och tas emot Barbro Enghult är ansvarig för receptionen. Före mässtarten har hon varit länken mellan butikerna och Boråsmässan när det gäller att skaffa hotellrum. De flesta stannar nämligen över natten. Barbro och Ingrid Clarin tillsammans med någon från Borås-Mässan har också ansvaret för att luncher och middagar fungerar; en nog så knepig uppgift med tanke på att mellan 50 och 100 butiker brukar dyka upp utan föranmälan. Receptionen löser också en mängd praktiska saker under mässveckan: taxi till flygplatsen ska skaffas fram i sista minuten, några vill stanna kvar en dag extra, någon vill åka hem istället för att stanna över natten, väskor har glömts kvar här och där... Annica Lanevik med postbestyr. ICA Utbildningar pa gäng med Medarbetarskolor mässan till dess den siste besökaren åker hem på fredagen.,jmen det är inte bara avkoppling t caféet. Under uppbyggnaden används det till genomgångar och under själva mässan är caféet ett bra ställe för köparna att, vid en fikapaus, sammanfatta intryck och planera den fortsatta köprundan. Och inte minst träffa kollegor från hela landet. För ett år sedan sjösattes som pilotomgångar Medarbetarskolor på regionerna Norr, Mellan och Syd. Engagemang och besatthet Mitt i mässan har man byggt upp ett stort café. Där ser Inger Lööf och Birgitta Bloraberg-Svahlin till att det finns kaffe, frallor, bullar, läsk och annat från det man börjar bygga - Jag är stolt, glad och tacksam för det engagemang - ja, kanske kan man använda ordet besatthet - som finns hos alla, som arbetat så hårt och kompetent med mässan. Alla inblandade medarbetare har gjort ett jättejobb, för att skapa den bästa mässan hittills, sammanfattar PerWiberg, VD på ICA Specialvaror AB. Rose-Marie Zetterberg, fältsäljare från Karlstad och Per Wiberg ser över hyllkantsetiketier. Text och foto: Lasse Rehnström Erfarenheterna utvärderas just nu av ICA Utbildningar. Målet är en breddutbildning i ICA-kunskap att användas i Medarbetarskolor inom hela ICA-vérksamheten. - Vi tar fram ett grundmaterial i ICAkunskap som ska utgöra stommen i Medarbetarskolorna, som sedan skräddarsys utifrån de behov och önskemål som råder inom de egna företagen, berättar Bengt Engdegård, ICA Utbildningar. Utbildningen är indelad i fyra block där varje block omfattar en halv dags utbildning och behandlar kunden och konsumtionsmönster, ICA-handlaren och ICA-butiken, ICA Riks med tonvikt på ICA-idén och historik samt ICA regionalt. Ytterligare ett block kan läggas till som behandlar den enskilde medarbetaren och den egna utvecklingen inom företaget. - Målet med utbildningen är att få förståelse för den egna rollen inom organisationen och att ge medarbetarna en gemensam grund för att utveckla verksamheten i företaget, säger Bengt Engdegård. Han betonar att utbildningen är lika självklar för medarbetere som arbetar i företag i bakomliggande led som för regionens medarbetare. ICA-skolan kommer att handplocka och utbilda regionala handledare, men ställer naturligtvs också upp och leder Medarbetarskolor om egna handledare saknas. Lena Lidseli

14 16 Lyckat pilotprojekt på ICA Öst: ICA ska bli bäst på färskvaror Ett avancerat kvalitetssäkringssystem för kritiska punkter inom färskvaruproduktion och leveranser har sedan i våras prövats hos ICA Öst i ett pilotprojekt, där övriga regioner snart följer efter med målsättningen att ICA Handlarna "ska bli bäst på färskvaror". Det är med hjälp av den välkända tekniken för produktsäkerhet, HACCP, som målet ska uppnås. Hittills har alla ICA Östs 16 leverantörer av färskt kött, både helt och packat, fått besök av ICA Handlarnas chef för produktkvalitet, Niklas Warén, och Ola Larsson, säljchef för kött och chark hos ICA Öst. - Från och med juni har vi följt HACCPsystemet, där vi speciellt följt upp "kritiska" punkter som - kylkedjan från varumottagningen på färskvarucentralen till butik, - hanteringen av opaketerat kött, - ytterligare skärpt kvalitetskontrollen av både ankommande gods och expedierat samt - gett våra expeditörer och chaufförer löpande utbildning och information i olika typer av kvalitetsfrågor, sammanfattar Öla Larsson. Konstateras en risk så ska man enligt HACCP-systemet först bedöma var i processen risken finns, därefter vilken typ av risk det är frågan om och snabbt leta efter orsaken till risken. Vidare i systemet anges hur man ska minska eller helt eliminera risken, att sätta gränsvärden och kontrollmetod och vilka åtgärder som ska vidtas när gränsvärdet överskrids. Den här minutiösa kvalitetskontrollen ska innebära att butikerna får en korrekt ursprungsmärkning, rätt temperatur på leveranserna och att dessa hanterats hygieniskt korrekt. Lithells uppfyller kraven Lithells AB, i Sköllersta, är leverantör av färskvaror till ICA Handlarna sedan flera år och har givetvis fått genomgå sedvanlig kvalitetskontroll, eller revision som Niklas Warén kallar genomgången. Företaget har också uppfyllt alla de 15 kravspecifikationer som ska bedömas, enligt följande: Övergripande kontrollverksamhet, Lokaler, Utrustning och material, Hantering, Personal- och produktflöden, Avfallshantering, Hållbarhetstester, Rengöring, Egenkontrollprogram och kvalitetsmanual, Reklamationshantering, Personlig hygien, Recept, Specifikationer och tillverkningsanvisningar, Spårhet och återkallelse, Märkning av produkter och råvaror, Ett led i ICA Östs strävan att "bli bäst på färskvaror" är att inte ta emot opackat kött från leverantörerna. Ken Jansson kontrollerar här att djurkropparna är ordentligt paketerade. Djuromsorg, Miljö och Förpackningsmaterial. HACCP och ISO riktlinjer Redan innan ICA-direktiven hade olika förebyggande kontrollåtgärder av färskvaruhanteringen högsta prioritet hos Lithells. - De senaste åren har vi ockå använt kvalitetsprogram som ISO och HACCP i vår strävan att bli en så fullvärdig köttleverantör som möjligt, betonar också kvalitetschefen Siv Johansson. -Vårt kontrollsystem är sedan 1993 uppbyggt i tre huvuddelar; förebyggande kontroll, processkontroll och viss slutkontroll. I de förebyggande kontrollåtgärderna ligger bland annat att råvarorna gås igenom mycket noga, vattenkontroll, rengöringskontroll, mikrobiologisk kontroll och att sköljvattnet från alla silos kontrolleras. Att alla medarbetare har anpassad klädsel och sköter den personliga hygienen kan givetvis också sorteras in under förebyggande kontrollåtgärder, liksom att Lithells en gång per år anordnar hygienutbildning för personalen. Niklas Warén prisar också Lithells uppdelning av olika zoner - blåa och vita - i produktionskedjan. Inom en zon finns till exempel bara värmebehandlade produkter och inga pallar, kartonger och dylikt, inom en annan får bara förekomma okokta produkter. Allt i syfte att eliminera bakteriespridning. Många kontrollstationer I den dagliga produktionen hos Lithells finns ett flertal kontrollstationer inbyggda, bland annat vikt- och temperaturprover i produkttillverkningens olika faser. Korvburkarna, som ska innehålla färdiga korvar, tvättas och kontinuerliga stickprovskontroller görs på det sköljvatten som används i produktionen. - En gång i veckan året om tas också stickprov på all städning i produktionslokalerna, liksom prover på all maskinell utrustning, berättar Siv Johansson. Alla dessa kontrollstationer på kritiska punkter i produktionskedjan till trots, så görs stickprov, eller produktrevision, som man säger hos Lithells, innan de färdiga produkterna är klara för leverans, enligt följande schema: - Kontroll av kartonger och koder, - Vägning och mätning, - Provstekning och - Avsmakning. Totalt är nio personer avdelade enbart för dessa slutkontroller hos Lithells. Tas inte emot Mot bakgrunden av den minitiösa kontrollverksamheten i alla faser hos Lithells så kan man förstå att det sällan skickas iväg några "dåliga" leveranser från Lithells till ICA Östs färskvarucentral. -Visst händer det att leverantörer inte uppfyller våra allt hårdare krav, men det kanske inte alltid är leverantörens fel. Fel temperaturer under transporten kan ju till exempel ge icke acceptabla temperaturvärden, förklarar Ola Larsson. - Att vi inte tar emot opaketerat kött, observerades tydligen inte av alla leverantörer i början, eller så trodde man kanske inte att vi menade allvar med våra hot. Nu verkar dock även det kravet ha trängt igenom till deflesta,men det finns leverantörer som fortfarande slarvar och då tar vi helt enkelt inte emot leveransen, säger Ola Larsson. På färskvarucentralen görs kontinuerligt olika stickprovskontroller på leveranserna. Den leverantör som får anmärkning följs sedan upp mer noga under en 14-dagarsperiod. Handlarna positiva Kvalitetssäkringen hos ICA Öst har fått mycket bra respons bland berörda medarbetare: - Alla har verkligen engagerat sig till fullo och arbetar konsekvent efter HACCPsystemet i alla kontrollmoment. Något som säkert är en betydande orsak till att vi kunnat nedbringa antalet reklamationer väsentligt för våra färskvaruleveranser, kommenterar Urban Malm, chef för Region Östs färskvaruenhet. - Vi får också nästan dagligen spontana kommentarer från handlarna om att "vi blivit bra på färskvaror". - Visst märks det att det blivit förbättringar, speciellt att alla varor i leveranserna nästan alltid numera håller korrekt temperatur, säger Alf Jordan, handlare på ICA Korpen i Hägersten, i Stockholms södra utkanter. Hur ligger då ICA till i sin färskvaruhantering i jämförelse med andra branschföretag? - Bland handelsbolag är vi först i Sverige med kvalitetssäkring, konstaterar Niklas Warén. Leif Johansson Göran Bengtsson gör veckans sedvanliga översyn bland de maskiner som används i produktionskedjan hos Lithells. Zonindelning för olika produktionsfaser är ett led i att eliminera alla bakterierisker. Sven-Olle Andersson förevisar exempel på ett utrymme med bara okokta produkter. Viktkontroll ingår i kvalitetssäkringsprocessen hos Lithells. Här görs stickprovsvägningar på hamburgare av Helena Andersson. Flera handlare har spontant prisat ICA Osts förbättringar inom färskvaruhanteringen, vilket naturligtvis gläder färskvarucentralens lagerchef Bjarne Ekström, t v, och säljchef en för frukt och grönt Ola Larsson.

15 17 Centrallagrets modell av Medarbetarskolan: Medarbetarna utbildar varandra - Vi för arbetet vidare utifrån den grundsyn som Ove Sundmark myntade som nybliven chef för Centrallagret i början av 90-talet, att här betraktar vi alla medarbetare som resurser och inte som kostnader, säger Eva Svensson, projektledare för Medarbetarskolan. Därför har Medarbetarskolan på Centrallagret under årens lopp blivit ett begrepp, och det är inte frågan om vem som skall delta i utbildningen, här deltar alla, varumottagare, expeditörer, inköpare och kontorspersonal. Vi har vår egen modell, bekräftar Marie Winslow-Andersson, chefsassistent, och som också deltagit i projektgruppen för att förnya Medarbetarskolan tillsammans med Johan Landenberg, arbetsledare. Men syftet har alltid varit detsamma, att skapa en helhetssyn på Centrallagrets verksamhet och att få en inblick i varandras roller. - Därför är utbildningen upplagd efter varans väg in på Centrallagret tills dess att den lämnar oss igen vidare ut till ICA-butikerna. Naturligtvis ingår också att förklara hur ICA-organisationen är uppbyggd för att även se Centrallagrets roll i ICA-sammanhang, berättar hon. En heldag i ICA-butik står också på schemat för att få större förståelse för hur butiksmedarbetarnas vardag ser ut. Med sig ut i butiken har deltagarna uppgiften att se hur arbetet med kolli-koll går till och vad det betyder för varumottagningen att rullburar är rätt plockade och lastade. Det är en uppgift som sedan följs upp som ett grupparbete med målet att från Centrallagrets sida förenkla butikernas varumottagning. - Drömmen vore naturligtvis att kunna skicka med en medarbetare ut i rullburen, som en liten Nils Karlsson Pyssling, för att se vad som händer med varorna på väg till Höstens Medarbetarskola på Centrallagret i Västerås. butiken och hur de sedan tas emot, säger Marie lite skämtsamt. - Att utbildningen vänder sig till alla medarbetarna framgår av namnet, Medarbetarskolan, säger Eva Svensson. Det är vi medarbetare tillsammans som står för utbildningen och presentationerna av de olika avsnitten. Vi berättar för varandra om våra arbetsuppgifter för att klargöra alla delar i distributionskedjan, hur viktigt det är att vi alla är med och tar vårt ansvar för att utföra jobbet korrekt. Höstens Medarbetarskola avslutas med en dag på kursgården Aronsborg kbålsta, då bl a Curth Bergh, välkänd i ICA-sammanhang som individ- och företagsutvecklare, deltar som "coach", för att få till den där sista känslan av att höra samman i ett arbetslag, innan det är dags att åka hem till vardagen och jobba igen. Lena Lidseli Fakta * Centrallagrets Medarbetarskola omfattar sju avsnitt om vardera en halv dag. * I höstens utbildning deltar 100 medarbetare uppdelade i fyra grupper. För att inte störa varudistributionen har kursdagarna koncentrerats till onsdag och torsdag, då det är lite lugnare på lagret. * Medarbetarskolor har genomförts på Centrallagret vartannat år sedan Ca 400 medarbetare har deltagit i utbildningar under årens lopp, men tanken är nu att genomföra Medarbetarskolor två gånger per år för att reducera antalet deltagare per gång. En viktig del i Centrallagrets Medarbetarskola är att lära känna varandra. - Det är bra, tycker Tobias Blomqvist (trea fr v), på tio minuter har jag lärt känna andra utanför min egen arbetsgrupp, vilket annars kanske tar ett par år. Nyhet nästa år: Tåg tur och retur till ICA Vasan Precis som i år kommer nästa års ICA Vasan för ICA-medarbetare att köras samtidigt med ICA Kort-Vasan mellan Oxberg och Mora. Datumet för 1997 års upplaga - den sjätte ICA Vasan och den andra ICA Kort-Vasan - är onsdagen den 26 februari En nyhet för nästa år är att ICA-handlaraa tillsammans med SJ arrangerar tågresor till ICA Kort-Vasan och ICA Vasan. Tågen, med liggvagnar, avgår från Malmö/Göteborg via Helsingborg, Halmstad, Skövde, Hallsberg, Katrineholm, Eskilstuna och Västerås till Mora respektive från Stockholm/Uppsala till Mora. Tåget från södra Sverige avgår tisdag eftermiddag och från Stockholm tisdag kväll. På onsdagen den 26 februari går tågen vidare till startplatsen i Oxberg. Tågen går åter från Mora onsdag eftermiddag/kväll efter avslutat lopp. Vi har reserverat ett antal platser för ICAmedarbetare som skall åka ICA Vasan, men anmälan skall, liksom för ICA Kortåkarna, göras direkt hos resebyrån ASK Mr Nilsson, tel Fråga efter Maria. Priset för tågresan t o r är från södra Sverige 550 kr och från Mellansverige 350 kr. I priset ingår plats i liggvagn, "pastaparty" på tåget från södra Sverige och mellanmål på tåget från Mellansverige. Förstärkt frukost serveras i Mora onsdag morgon och mellanmål finns med på tågen hem. Dessutom finns "vallavagnar" på båda tågen med professionell vallaservice från bl.a. Åsarna IKs elitåkare. Anmälan Anmälan till ICA Vasan, som är öppen för alla medarbetare såväl i butik som ICA-företag, skall göras direkt till Vasaloppet. Startavgiften, 200 kronor, sätts in på postgirokonto , Vasaloppet, ICA-Vasan. Ange namn, personnummer, adress och telefon dagtid. Skriv också ICA-butikens eller ICA-företagets namn på inbetalningskortet. För deltagarna i ICA Vasan finns åtråvärda vandringspriser i både herr- och damklassen att kämpa om. Dessutom blir det priser till de tre bästa i respektive klass vid en liten prisutdelning efter loppet. Angivelse om plats för detta kommer i ett särskilt brev från ICA Handlarnas AB inför loppet. De som utnyttjar tåget till och från Mora behöver bara ta ut en semesterdag för att genomföra ICA Vasan. För de som åker från södra Sverige gäller det då att sova på tåget både till och från loppet. Affischer i ICA-butikerna Till samtliga ICA-butiker kommer inom några veckor affischer för ICA Kort-Vasan med SP-utskicket. Marknadsföringen av ICA Kort-Vasan har redan inletts i tidningarna Buffé och Vasalöparen. ICA Kort-Vasan kommer också att marknadsföras i TV-programmet Bingolotto där två lådvinnare varje vecka i höst vinner två startplatser med tågresa till ICA Kort-Vasan. Information om Vasaloppet och ICA Kort-Vasan hittar du också på Internet. Adressen är: Särskild inbjudan kan beställas från ICA Handlarnas AB, informationsavdelningen, fax:

16 18 Sandys ny öppnar i Jönköping 1800 smörgåsar gick åt I ed långlördag - tradition i Jönköping sista lördagen i månaden - och massmedial uppmärksamhet i såväl lokalradio som lokala tidningar väckte nyöppnandet av Sandys-butiken i Smedjegallerian precis det intresse bland Jönköpingsborna som projektledaren för Sandys inom ICA Menyföretagen Bengt Eliasson hade önskat: - Det gick åt över smörgåsar under fredagens- och lördagens invigningsdagar med fullt av folk i butiken precis hela tiden. Ja, det verkar som vår reklamdrive slog in rejält och verkligen fick många Jönköpingsbor att vilja testa vårt sortiment. Den nye franchisetagaren för Sandys i Jönköping, Göran Sandahl, hoppas givetvis att det även fortsättningsvis blir "trångt om utrymmet" i de uppfräschade lokalerna, centralt belägna i gallerian, vägg i vägg med apoteket och skyltfönster ut mot gågatan. I Göteborg, Umeå, Lund och Norrköping öppnas inom kort ytterligare Sandysbutiker i ICA-regi. Leif Johansson "Att läsa böcker bra träning för hjärnan" "Läser du böcker? Många känner art tiden inte räcker till fast de så gärna skulle vilja läsa. Gillar man att läsa finner man i varje ny bok en ny upplevelse, nya erfarenheter, en "ny" resa. Själv tillhör jag också de där som tycker om att läsa men som just nu inte har tid. I stället frossar jag tillsammans med mina barn i bra barnböcker, vilket är jättetrevligt och upplevelserikt. Pettsson och katten Findus är exempel på böcker som både stora och små kan finna mycket glädje i." Dessa tänkvärda rader fann vi i Fredagsbladet, interninformation för medarbetarna på DE/säljkontor i Linköping. Författade av bladets "redaktör", Monica Öunpuu. Fortsättningen lyder: "Att läsa sägs också vara ett alldeles utmärkt sätt att hålla hjärnan i trim. Enligt en ny undersökning, gjord av Sol Seim och publicerad i Aftonbladet den 22 september, bevisas att du blir smartare med åren. Sedan 1939 har 100 personer testats (vid 13 års, 30 års och 60 års ålder). Resultatet visar att genomsnittet inte förlorat något av sin intelligens utan tvärtom att de blivit mer intelligenta. Om man utvecklar sin hjärna eller inte beror enligt undersökningen på om man anstränger den eller inte. Man måste hålla på med "hjärnjoggning", vilket man gör så länga man går i skolan men som många därefter inte tror är nödvändigt." Så håller du hjärnan i trim Som avslutning återges Sol Seims bästa tips på hur man håller hjärnan i trim: 1) Lär dig något nytt hela tiden. 2) Träna på att lära dig saker utantill. Lär dig en vers innan du går och lägger dig på kvällen. 3) Läs mycket. 4) Motionera, det stärker kroppens celler. 5) Använd inte miniräknaren så mycket, det förslappar hjärnan. Sammanfattningsvis - läs mycket, mycket mera. Och gärna för hjärnans skull bra böcker... Bra utfall på ICA-kurirens prenumerationskampanjer I januari firar nya ICA-kuriren ert år. Nytt utseende och högre papperskvalitet har resulterat i bättre tryck i text och bild. Den positiva förändringen märks även på tidningens marknadssida. - Ja, våra prenumerationskampanjer har fungerat väldigt bra under året, säger ICA-kurirens marknadschef Göran Nohlgård. Undersökningar visar också att Iäsartalet har ökat, vilket är ett uttryck för att fler läser tidningen. Ökningen är från 1,1 till 1,2 miljoner läsare per nummer. - Vi har hittills genomfört tre prenumerationskampanjer i år och de har utfallit bra, så vi känner stor tillförsikt för framtiden. Bland annat inför nästa upplagerapport från Tidningsstatistik (TS) som kommer i februari. -1 prenumerationsarbetet har vi dels ett system, där vi försöker få helt nya prenumeranter, dels ett annat system där vi erbjuder våra nuvarande prenumeranter att förnya sina prenumerationer. Det kallar vi för förnyelseaktiviteter, berättar Göran Nohlgård. Sammanlagt handlar det om en stor mängd brevkampanjer, utspridda över året. Genom olika direktriktade brev försöker vi föra en personlig dialog med alla grupper beroende på vad de kommit in på för typ av erbjudanden. Allt finns registrerat på kampanj koder. - Det är ett stort och grannlaga arbete, säger Göran Nohlgård. De senaste kampanjerna har varit väldigt lyckosamma. Till detta har ICA-kurirens nya utseende sedan början av året bidragit. Tidningen har blivit oerhört väl emottagen av både prenumeranter och annonsören Utöver brevkampanjerna görs aktiviteter ihop med ICA Kundkort, som gått väldigt fint. - Vi har även andra samarbetspartner^ exempelvis Silja Line som vi jobbat ihop med i många år, även vad gäller våra läsarresor, säger Göran Nohlgård. Till och från har vi aktiviteter vid kampanjer, där vi bland annat lottar ut Silja Line-resor. Närmast samarbetar ICA-kuriren med Silja Line i en prenumerationskampanj i v 43. Likaså har man ett specialerbjudande i v Ett julkryssningserbjudande kommer i ICA-kurirens Julguide, som utkommer i v 46. Silja erbjuder alla ICA-anställda: Kryssa till Helsingfors och Åbo for halva priset! - Inom Silja Line är vi glada över art vara samarbetspartner till ICA-kuriren och vill därför visa vår uppskattning genom att erbjuda alla ICA-anställda att resa på Helsingfors- eller Åbokryssning till halva priset fram till den 22 december! Martin Elford, försäljningschef Silja Line Skandinavien, berättar att Silja Line har flera trevliga aktiviteter ombord under hösten och fram ull jul. Jorden runt Jorden runt pågår tio och med den 3 november. Det är en kulinarisk jorden runt-kryssning till Helsingfors. Man njuter av mat från världens alla hörn i de många olika restaurangerna ombord. Den 140 m långa gågatan erbjuder allt från pubbesök och taxfreeshopping till underhållning av hög klass. Julgatan Julgatan är en attraktion från den 13 november fram till jul. Här finns många erbjudanden till låga sjöpriser. Man kan njuta av delikatesserna på ett magnifikt julbord och dansa till live-orkester i nattklubben Atlantis Palace. For kids onry I samband med skodov ordnar Silja något extra för de lite yngre. Under tiden den 25 oktober-13 november är allt förberett för skattjakt, ansiktsmålning, godiskuponger och filmer till Nintendo, bollhav, pool och egen bammeny. Följande galler. Erbjudandet är 50% rabatt på resa till Helsingfors med utresa lördag-onsdag (pris från 150 kr/person eller till Åbo (Dag/Natt-kryssning från 63 kr/person eller Natt/Dag-kryssning från 100 kr/person) med utresa söndag-onsdag till och med den 22 december. Bokas via Silja Line eller via resebyrå. Vid bokning ska kod "ICA" uppges. Trevlig resa! - Vi har tyvärr inte så ofta hunnit besöka biblioteket i Linköping, det som så skändligen brändes nedfaren tid sedan, men genom medlemskap i varsin bambokklubb med böcker avför det mesta hög kvalitet har jag en hel del läsning hemma för mina barn Lovisa (2,5 år) och Christoffer-Robin (5,5 år), säger bokentusiasten Monica Öunpuu.

17 19 Gracias por la flesta! (Tack för festen!) Sven Erik Eliasson och Erik Skottheim bjöd på trevlig musik vid middagen i "Björnstugan". FOTO INGA IWSKOG På färd mot Höga Kusten Lars Erik Bergström med fru t v och Lorenzo Fornazar med fru t h njuter av de spanskinspirerade läckerheterna. FOTO ANDREAS THIEME Den traditionella höstfesten för de anställda i ICA Huset i Göteborg gick av stapeln den 27 september på ICA Gården i Billdal. Nästan ett hundratal infann sig i god feststämning och åt, dansade och umgicks till in på småtimmarna. Kvällens tema var Spanien. Alltså festade man på Sangria med Tapas, Paella de la Casa innehållande kyckling, havskräftor, räkor, musslor och bläckfisk och till dessert den klassiska brylépuddingen - Crema de Caramelo. Allt nedskjölt med lämpliga spanska drycker. Alltsammans "platos tipicos espanoles" - typiska spanska rätter. Namnet på orkestern, Double Action, Ur tat dimma - till strålande sol Detta kännetecknade resan som ICA Essve Seniorer gjorde till Gävle den 18 september. När vi samlades vid Stockholms Central på morgonen låg dimman som ett tjockt täcke över staden men vår glade chaufför och reseguide lovade dock att vi skulle möta solen, när vi passerat Uppsala. Och sannerligen blev han sannspådd - när vi vinkade till spelmannen "Gås-Anders" vid Björklinge, sken solen av full kraft. Därför var det ett glatt Seniorgäng, som intog morgonfikat på värdshuset Röde Orm på denna ort. Tåget väntar. Färden gick så vidare genom det "väl-doftande" Skutskär till Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Där mötte oss en kunnig guide med orden: "Var god tag plats. Stäng dörrar och grindar." Museet är mycket levande uppbyggt i två-decenniers avsnitt. Vi såg allt från Sveriges äldsta bevarade lok "Fryckstad", till de moderna snälltågen. Vi konstaterade att vi seniorer hade upplevt mycket av svensk tåghistoria. Samtidigt kunde vi här följa penningvärdets förändring genom jämförelser i tiden av biljettpriser, löneutvecklingen för lokförare och läkare, priset på smör och brännvin m m. Det gav oss en omväxlande resa genom tid och rum! låter ju inte så spanskt, men även sådana tongångar ljöd från scenen till allas förtjusning. Det finns en hel del ICA-företag i huset: Specialvaror, Butiksfinans, Fastighet, ICA Handlarna, Viking Fruit, Förlaget och senast inflyttade Ekonomibyråns Göteborgskontor. Och det säger sig självt att en fest tillsammans är något mycket bra för den gemensamma ICA-känslan. Man har en gemensam förening, vars styrelse som består av Thorsten Johansson, Laila Eriksson, Marie Hallberg, Jan Skantze, Peter Christensson och Lars-Erik Bergström. Lasse Rehnström Lunchen väntar. Färden gock vidare till fiskeläget Bönan och den mysiga restaurangen Strandgården. Där fick vi njuta av sill- och strömmingsrätter, samtidigt som vi hade en underbar utsikt över Gävlebukten i strålande sol. Det blev en stund av trivsel och prat. Men det var inte slut än - efter lunchen fick vi i fiskeläget köpa rökt sik och böckling till vår vällevnad hemmavid. Kaffet väntar. Tillbaka in till Gävle och Gevaliarosteriet. Här rostas och paketeras kg kaffe varje dag! I stort sett sköts allt detta av datorer och maskiner. Men vi fick en mycket levande beskrivning om rosteriet av ett gäng trevliga flickor, som också tog oss med på en rundvandring genom fabriken. Till sist fick vi en härlig kopp Gevaliakaffe med pepparkakor. Stockholm väntar. I god stämning for vi sedan hemåt till Stockholm. Våra ledare - Arne och Åke - avtackades för allt gott vi fått och för den fina uppläggningen av Gävle-besöket. Nu ser vi med förväntan framåt mot nästa utflykt, som kommer i november. Då reser vi till Ekerö för att se julrosornas mångfald! ICA Essve Seniorer genom Sigge Andersson ICA Servicehandel AB söker ENHETSCHEF P*»Ji ni II I^lin» - - ClIMJWfl, SDOGMMMm Sista sokdatum 25/10 KA AB söker PROJEKLED. MEDARBETARUTV. Personal. Stockholm Sista sökdatum 25/10 Måndagen den 10 juni kl 7.00 samlades ett glatt gäng vid Hakonshus, där Axelssons buss hämtade oss. Färden gick norrut över Sala, Gysinge och Gävle. Strax norr om Sundsvall tog vi av mot Indal där det går en väg rakt in i skogen till Gudmundstjärn, ett av de sista riktiga självhushållen, där nästan allt som behövdes för överlevnad, producerades på gården av familjemedlemmarna själva. Gården byggdes i slutet av 1770-talet och gick i arv, generation efter generation. Bl a övertog en mycket driftig kvinna, Sara Lena tillsammans med sin man, gården omkring installerades en vattenledning i ladugården av genomborrade trästockar. Några år senare fick även köket vatten indraget. Gården brukades fram till 1940-talet. Nästa uppehåll blev vid Ytterlännes gamla kyrka och sedan fortsatte resan norrut tiu UHånger, där vi installerade oss på Hotell Erikslund. Kvällen avslutades med en gemensam middag med trevlig samvaro och god mat. Tisdag morgon tog vi M/S Kusttrafik ut till Ulvön. Färden gick i strålande sol och blankt vatten och när vi stigit i land fick vi en utmärkt lunch bestående av havets läckerheter. Därefter gick var och en på egen upptäktsfärd på ön. Högt uppe i en backe ligger Ulvö gamla kapell från Ulvö hamn upplevde sin storhetstid under och 1700-talet. Fortfarande finns det en liten bofast befolkning kvar på ön. Hemfärden från Ulvön gick till Docksta och vidare till Skuleberget, där vi såg Skule naturrum. På onsdagen for vi till Lunde vid Sandöbron, med Kramforsbon Sune Bergman som guide. Han berättade engagerat om Ådalshändelsen Sedan fortsatte färden till Höga Kustens brobygge, på Klockstrandsvägen, som blev korad till Sveriges vackraste väg Projekt Höga Kusten-bron blir totalt m lång och dess pyloner, som mäter 180 m över vattenytan, blir Sveriges högsta byggnadsverk och kommer att invigas hösten Färden fortsatte genom ett vackert landskap till silversmeden Sivert Källdén, som bl a har en samling stenar från jordens alla hörn. Parallellt med de exotiska stenarna visar Sivert i sitt konsthantverk vilken skönhet de lokala, i förstone oansenliga, stenarna har. När de är slipade och infattade i silver blir de smycken i ordets verkliga bemärkelse. När vi kom till Barsta fiskeby besökte vi kapellet med vackra målningar av Roland Johansson Öberg, som har skildrat "Jonas och valfisken" och "Jesus vid Tiberias sjö". Bl a finns det en gammal orgel som Sven Erik Eliasson spelade så vackert på. Hos Skutskepparn köpte vi rökt fisk, hembakat tunnbröd och annat gott och i Norrfällsviken gjorde vi uppehåll för lunch. Sista sevärdheten för dagen var Villa Fraxenius visningsträdgård. Paret Forsberg har förvandlat de två hektaren bergig naturmark till en blomstrande och exotisk lustgård med blomster- och buskplanteringar såväl som byggnader och små vattendrag i harmonisk förening. Kvällen avslutades med en middag i "Björnstugan" vid E4:an. På torsdagen ställdes resan hemåt. Vi gjorde ett kort uppehåll vid Bergeforsens laxstation och vid Jättendal vek vi av mot Hälsingeskogarna och Avholmsberget, där vi åt lunch och beundrade den vackra utsikten över Dellensjöarna. I Bjuråker besökte vi bygdemålaren Bror Erik och sedan fortsatte vi till Järvsö, där vi såg Sveriges största landsortskyrka. Vid Stenegård, känt för sin örtagård och sina hantverkare, stannade vi också. Resans sista måltid intogs i Hans Hjertas gård vid Högbo Bruk och när klockan var var vi hemma i Västerås efter en lyckad resa. Gunborg Josephsen och Inga Iwskog Västerås ICA Pensionärer ICA Handlarnas AB söker PR1SADMINISTOATÖR Marknad, Stockholm Sista sökdatum 25/10 ICA Utbildningar AB söker UTBILDARE MIMfcÉÉBji Sjohagsvafion, Vasteras Sista sökdatum 25/10 KA Servicehandel AB söker FÄRSKVARUCHEF Enheten, Växjö Sista sokdatum 25/10 Vill Du veta mer

18 NÄSTA NUMMER i/n Om man har ett krävande arbete är det viktigt att även ha en givande fritid. Två gång er i veckan rider Henrik Östman på Östersunds ridskola. Henrik Ostman, distriktschef, Östersund Spännande väg genom ICA med siffror och hästar som krydda Utanför Odenhallen i Östersund hälsar Henrik Östman på en kund Men inte vilken kund som helst utan Erik Fånge, numera pensionerad, men tidigare arbetade han med etableringsfrågor på Hakons områdefrån Skövde och uppåt. Henrik Östman har arbetat inom ICA i stort sett ända sedan han gick ut gymnasiet för snart trettio år sedan. Men det har inte precis hunnit växa någon mossa på honom,förhan har bådeflyttatgeografiskt och inom organisationen en massa gånger. Men vi tar det från början... Henrik växte upp på en bondgård i byn Måläng utanför Östersund. När han gått ut gymnasiet 1968 hjälpte han till på mammans tunnbrödsbageri något år innan han bestämde sig för att läsa matematik (av alla ämnen) i Uppsala. När 20 poäng var avklarade återvände han till Östersund och fick sommarjobb på ICAs lager. Han trivdes jättebra och hann jobba där ett år. När han fick förfrågan om han ville börja jobba som telefonsäljare kan man väl säga att hans karriär inom ICA hade börjat. Sedan följde ett antal olika tjänster. Inköpare, butikskonsulent och en period hade han hand om en liten butik som av en speciell anledning hade blivit utan handlare. Plötsligt stod Henrik i charkdisken och skivade rostbiff. I början fick han ta hjälp av kunderna - att skära skivorna lagom tjocka var inget som ingick i hans kunskap innan dess. Flyttade till Örebro Sedan följde en period som färskvaruchef när den gamla gick i pension, innan han flyttade till Örebro och fortsatte som färskvaruchef där. Så även om Henrik har varit ICA trogen under många år så är det många olika jobb han haft. ICAs internutbildning och olika utvecklingsprogram har gett många chanser genom åren. Men varför flyttar man just till Örebro? I Henriks fall kändes det kul att få sälja stora volymer och när han kom dit var just Örebro det vassaste kontoret på Hakons område. Han trivdes bra i stan, men när det dök upp ett jobb som försäljningschef i Sundsvall gick det inte att stå emot. Här kommer Henrik också med ett råd: Om man har barn i skolåldern så ska man inte vänta med att flytta till terminens slut. Det tråkigaste barn kan tänka sig är ju ett sommar- eller jullov i en ny stad utan att man har hunnit få några kompisar. Nej, mitt i terminen är det bästa. Ekonomiintresse Jobbet som försäljningschef avlöstes av att Henrik blev ekonomichef, och det lyser igenom att ekonomi är en av Henriks stora intressen. För det mesta har han en kurs i ekonomi på gång som han läser på distans på lediga stunder. I och med ICA 90 blev Henrik områdeschef Sundsvall inom detaljhandeln flyttade han med fru och två söner, tillbaka till Östersund och sedan 1994 är Henrik distriktschef där. Det innebär att han är volymansvarig för försäljning till butiker i Jämtland och Härjedalen, och han har frihet och ansvar att själv skapa den volymen. Han har också ansvar för ICA-frågor inom distriktet gentemot kommuner och massmedia exempelvis. Henrik är mycket ute och träffar handlare. Han pratar framtid, aktiviteter och hur butiken fungerar. Han säljer också in varor. Vid sidan av arbetet har Henrik en hobby och ett intresse som har legat latent hos honom i alla år, men som blommade upp för så där tre år sedan. Då såg han en annons i en tidning med ett upprop till seniorer att börja rida. Långritt Han bokade tio lektioner till att börja med, men när de var avklarade bokades snabbt tio till. Och på den vägen är det. Nu rider Henrik två gånger i veckan, och på semestrar och helger blir det ofta någon långritt. I somras red han från Vemdalen till Storlien, 23 mil på islandshäst i en stor grupp, och sov i tält fem dygn. En av favoriterna annars på ridskolan är Magnum, den stora irländska Shire-hästen, som snällt hoppar hinder på över metern trots sin lite klumpiga kroppsbyggnad och stora hovar (Shire-hästen är Irlands svar på den nordsvenska hästen). I mitten på september bär det iväg ut på fjället med islandshästar igen, denna gång på en "kortare" tur, bara cirka tolv mil! Anna Gidgård

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS

OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS OTW UTBILDNING SÅ BESTÄLLER DU EN BRA KURS TIPS DIG SOM SKA KÖPA EN UTBILDNING 8 SAKER ATT HÅLLA KOLL PÅ 1 FORMULERA TYDLIGA MÅL Lägg energi på att beskriva vad du vill uppnå med kursen. På så sätt kan

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur.

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. Lärarintervjuer Bilaga 2 DROTTNINGHÖG- nr 1 - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. - Att vi jobbat med projektet har de varit positiva över. Men föräldrarna har inte fördjupat sig i att vi jobbar

Läs mer

SANNOLIKHET OCH SPEL

SANNOLIKHET OCH SPEL SANNOLIKHET OCH SPEL I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat (MA) Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT?

VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Välkommen till 2014 2014 VAD ERBJUDER BOKORRIDOREN FÖR DIG SOM STUDENT? Bokorridoren vill ge alla studenter en möjlighet att möta näringslivet genom en mässa med aktuella företag inom bygg- och fastighetsbranschen.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? ( 1 anger lägsta betyg, anger högsta betyg) Fråga 1 Fråga 1 Motivering: Bl a jätteintressant att träffa folk från

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011

Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Therese: Jobbiga mardrömmar och tårar kommer ofta December 31, 2011 Jag har helt tappat förtroendet och är så trött på hur de har behandlat mig i detta. Det säger Therese Johansson när hon hör vad SJ kommit

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Hemlagade middagar till dörren

Hemlagade middagar till dörren Hemlagade middagar till dörren Det nystartade företaget Ellens gryta erbjuder vällagade middagar med fokus på traditionellt långkok, inspirerade av mormor Ellens goda grytor. Vi träffade grundaren Ann-Louise

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013

Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Utvärdering av gruppledarutbildning, ACT Att hantera stress och främja hälsa VT 2013 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under våren 2013. Deltagarnas

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Ulrika Rosengren, rektor på Einar Hansengymnasiet Natur och Estet Ulrika Lena Fredrik Ulrika Mark Erik Stefan Den lilla skolan med de stora möjligheterna Mitt

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer